Imprinted Gene Databases

Sus scrofa: PEG10

Paternally expressed 10

Zhang et al., J Anim Sci 85: 886-890, 2007.

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Rattus norvegicus Peg10   4q21  Imprinted Paternal
Sus scrofa PEG10   Imprinted Paternal
Mus musculus Peg10 Edr, HB-1, Mar2, MEF3L, Mart2, MyEF-3, AA407948  6 0.5 cM  Imprinted Paternal
Equus caballus PEG10   Imprinted Paternal
Monodelphis domestica PEG10   Imprinted Paternal
Bos taurus PEG10   Imprinted Paternal
Macropus eugenii PEG10     Imprinted Paternal
Homo sapiens PEG10 EDR, HB-1, Mar2, MEF3L, Mart2, RGAG3  7q21  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    caccccaaat tccacacggc ctcctggccg ggccgacaca aggctaaaaa gatagcgtct   60
61   tagcaagtct tcgttcccag gcctggctaa ggcttcctgg ttgagagctg cagcttaacc   120
121   ctttcgagga aagccagatg taacaagaag caaattacac tgatagcata ctcgctgact   180
181   ctcataaact ctggggtatt tattctgaga aaagaatgca acaaatgcaa aaactgcatg   240
241   ggcaccagca tcaactttgc attacacatc aaaattggag gaaaaattaa gtgttcagta   300
301   aaagagatgt tggtatgata gactagttca tagaaaaggg agggttatcc agttctcttt   360
361   gtagttttac ttctttgctc aaatagcctg acaaaggcac atactaggtt ttcactgccc   420
421   ggaaacggta ctgtgttcca tctcagaaac actagataaa taaggagcac cagtgagacc   480
481   cttaaaaaat gggctatgta atttatgcac catcacaaac taatgtcctc atctacaaaa   540
541   tgttagactg ttttgaaatt aataaaatca gtaaaaggta gaacacaaaa tactacatgg   600
601   actgtaaaat ctatcctgat tgtgcaatct aatgggaaag gactaaaagg caaaagccgt   660
661   aagagctact gggttaggga agtaaaacag aagggaaaac tgtttgaaat taaaaatata   720
721   ataataatag agtaacaggc atttacttgc aactgtcact atttttcttt attatagaag   780
781   ccacactgta atacattcaa atagtataac caggagggta taaaatggaa aagtttcctc   840
841   tcagattatt tattgtcatt cttccaatgc cactgccgcg ggtattggct ctttataatc   900
901   tttgcatctt tccacattct ctgcatatgc aaacatatgt ttgtatacat ccacatagaa   960
961   acatgcacac gccgtgctgt tctttacaga atatgattac attttccccc taagcatata  1020
1021  cattgaacac atttacatga aatcacattt taagactgca cagctttatg ctgtgtgctc  1080
1081  aatcataatt tatttatcgt caccttaacc tcagcctgtc caaattagga ctcctgacct  1140
1141  ttcctttcaa gtctggtcct ctctggcatt cttcatccgg agaatggtat caccacgctt  1200
1201  aagaatatga cagaaaacta gaaatcatct ttgacatctt ctgccactct ccccccaccc  1260
1261  gaaattcaat ccatgatcca gtcctactgc tgtttgcgcc ctcaaaatat ccctcccatt  1320
1321  ttcatctgcc cagcaccacc ctagccccgg agttcatcat ctctactctg ggttactaaa  1380
1381  gtctccttcc aactactgcg gcaatctgtt ctgacccctt caatcccttc atcacaaagc  1440
1441  agccaaagtg ctctttttga aatgcaaatc tgatcaagtc cagcttaaac ccctccaacg  1500
1501  acttcctgca ggttttagga tgaagattac actctttaaa aaaagtagtc taacggatcc  1560
1561  tgcaaaattt gctccctgac cccctttcat atctagcttc ctttcataag gagcttcccc  1620
1621  ttttctctgg actccaaccc cactggactt tttccagcat cttctatttg ccagggcagt  1680
1681  ttgccccagg gcttctacag atttcttcct ttgacctcca gtataccttt tctcttcacc  1740
1741  tcactaacat tttactcatt cttcagatct gagtacctac ttccctactc ccccacacct  1800
1801  gccccgactc tggccagatc ctctgcttag atattctagt tgtgtttgta gcacttatca  1860
1861  tagttctaag ggcacattta tatgtgtgat taattgatta atctttgtca accccattag  1920
1921  cgtaatgggt ctcaaaacca gtcaatatcg aaaaaaaaga tgaataaaag aactattagt  1980
1981  aagatgccca ttattttttc ctagtttttc attattactg tcggcattac aataaacatc  2040
2041  cttataattt tatttttcat cacttaaaag aggatattta gaaggtgaac tcctagaagt  2100
2101  aaaatgacta gattaaaaaa atcgcataca tttccaattt tgataagcgc atgtagcaac  2160
2161  ctgttctgtt tccacttctg caatactggt ctttgattag catcaactct ctaactatag  2220
2221  aaactgaaag atgttaagag tgctacattg attaactatt tcagaggaga gaaaagccaa  2280
2281  tgttatttta ccgcacaccg agaaacacca atttgctaag aaaaaaaaaa aaaaaatgaa  2340
2341  aaacctaggg gctaattttt tttcttctgc attccaaggt aaaagatcaa ctttccttct  2400
2401  atgtctattg ctgaagaaat caggaactaa aatacttcac ttcaactgct ataggaaaat  2460
2461  taactgtgat ctctcctttc aaattcatag tgaaccccaa atctccataa taatcaaagt  2520
2521  ggtgaccaga tgaatgagtg aaaagctaga gaaagggaaa gaacttacat tggggctgcc  2580
2581  taactcctaa acatttttga aatgaagggc ttcatttgtc agaaaagaaa aagtctgcct  2640
2641  tccatgtcac aacagatgcc ctggcgattc ccgtggtaca gaatgccgaa gagctattct  2700
2701  aaaaatctga ttcgtccaag gcaattaagt agaaaagaag acatgataaa gatgggtgca  2760
2761  tttaagcgat aaaacacatt taaactccta ctgcataaat atggcctaga aatccttaga  2820
2821  tgaagataaa aaaattaaaa ttttaccaaa gtcacccaga aagaaaacag cacttcagct  2880
2881  tttactaaca tgttgatttt tgcaagactg taacattaat aaacatgcca gcaactcatg  2940
2941  cttcgaggct atttattcct aaaatacctc cttaaagttt aaaatttaaa cactggggat  3000
3001  tatttacttt ccaaacccag gagcaggagc gagtactgca ttcaaggaat tgcaagtagc  3060
3061  cgcctgcaga tcaggtgagt gagcgttgac aatatttgag catttctctc ttggaaatat  3120
3121  gagctcagct caggaacgcc tgtggcatct tcaacaactg ggaacccagc catcacaact  3180
3181  tgcccggtac attattacaa tcccacaaaa gtacatgaca cttttataaa agacagagaa  3240
3241  aataagaaga ggagaaactt gtacagcatt caaaatacac ttcacacagt cagggatgga  3300
3301  gtgaccatat ttctgagcta acaatttgag ggaggagaaa gttctgggtg tggagagaag  3360
3361  aggcaggagt aaaagaagca ggaagaagtt ggttataaag atgactgaag aatgttctct  3420
3421  gctttcttca cttttctcat cagagtcccc ttagttttca aggctcagga gtgaaaacat  3480
3481  agtttctgag gagttcgatg cattatatca ccttttagaa gtagggtact gtgtgcatac  3540
3541  tccacaaact aattttgaaa aaatcacatt ttcaaagtag agatggtaat caaaataaac  3600
3601  aataggcaga cagagaagaa agaaaaatct gccccaagcc atgtttgagc cgctaagatc  3660
3661  atgcccctga ggaagggaga aaccaggcta acttgaagag aagttaaaag agcacagggt  3720
3721  cagcagctac ttttgattga agggttttct tttctattga aaagctaaaa attgtaactg  3780
3781  tattgcaagg acatataagg gggactgcag aagggagaat ggcccacatt tttccccggt  3840
3841  aagaggctcc agcagccaaa ggctgagctc tcctggacca gtggccagca gcagtctgct  3900
3901  cccccattaa ctcagagcgc ctccagcatc tgcagccact ctgcctgaga agcctgttct  3960
3961  cagcaagcaa gaaacaccag gcaaggacca actctaggaa gcaagttaaa gcctggatac  4020
4021  tttgcaaggt ggcaaaaaat ctttacttct cagattttta tgtttgaatt ggaatgagag  4080
4081  gggaaggaat gtgttcaatt gtcctgttgc agctattttc aagttgtaag aaatcaacct  4140
4141  gccacacaca ggactattct tttcagacag tttattggaa aaaataaaat gtttctaaca  4200
4201  ctaatatttt tgctgtcttc cactaaaatg ttatcacggc cttgaaatta aatactcatt  4260
4261  gcaagaaagg tgaatatttc tgatacttta aaagaataga ccaagtaaag gtgttaagtt  4320
4321  tatgctcttt ctgaattgca ccattaggtc tcaagttgaa atccattgct gcctttcacc  4380
4381  cactgaagct agttttgctt cccgaagcaa acagaagaga gtttatgtct tcaagctaaa  4440
4441  catttccaga ccctttgagg atacctccta tgacaggatt gccagacccc tcaccatccc  4500
4501  tgcggaccgt tctggaagtt atctaatttg tcaacgtctc tctttaaatg tgacagccag  4560
4561  aaatggacac aatactacag atgtggttaa ttagagcagg gtactattaa tttttgtgac  4620
4621  atatggacac tatactctta ccggaatcta aatttgattt ttttctttcc ttttttcttt  4680
4681  tttaattttt tattttactg cagccatatc atgctgctgg ttcatatcaa ctgttttttc  4740
4741  tctcaaaaat tgccaccgta taaagtcacc tctttcctta gaatcatgaa ttatgatgca  4800
4801  tttactccta gaaaatatct ttttggacag cactgtagcc tacttaaaac aggttaactc  4860
4861  taaattctgt tatttatttg taacagttat ccttttttca agtaacccac ggatttgtaa  4920
4921  agcaagcatc ttagatcttc accaaagtta ttcacaaaaa tattgatgaa gagaagaccc  4980
4981  agggcaaagg cttgtgatcc tttaccaggg actctgctcc caaacccaaa cccaaaccca  5040
5041  gtaactcaca cacctggcgg gtgctggttc agcccgcctc acactctcaa agcaattccg  5100
5101  ctagtctaca aagcacagca tctcacacac cagagcatcc taaagccttg acaaatactt  5160
5161  agctgaaagc aagattcact tatctttcaa agcaaagtat aaaaaatcta cacattaaaa  5220
5221  taacagtcat gtaaaaatat atatgcacgt ggaacaaaga cgagaagaga agggacatca  5280
5281  atggaaatgt ctgttccagc gtcagactgt ggagtgtttt tcattcaata ctgtctttag  5340
5341  tatagtcaca ttgcttaaaa aatacaagat gaccagaatt tcactttgag agaattttca  5400
5401  ctggaagcag ttcagaagca gttcatgtga aacaacttta agagcattga gactctgatc  5460
5461  ctaccaacct gaaaacccca atcggaaaaa tagtcacttg aaaagacttg ttgatcttta  5520
5521  aaaacaccag tttcttgttt tgaattttgc atggctgctt tggcttaata ttactagaaa  5580
5581  tcagggagac agctaactgg agaactggat ctggaagttt agaaaaagcc tggatgtcgt  5640
5641  gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtctgtgt gtgtgcgtct gtgtgtgtgt gcacgcctat  5700
5701  gcgtctatct gtccatgttt gtctttctgc ctgtccatgt gtgtctgtct ttttgtcatg  5760
5761  tctggctcta tctctgcaag agaggttgga aaggatagaa ggaaaaaaaa aatcatgtta  5820
5821  atatttctct gaagctttgg actgaaacag agctccagcc caagaatctc taacggacac  5880
5881  ataagcccat gtcatctggc cacctagagt cctcttttaa acttaaagta ggaaataaga  5940
5941  tcaacagcag aatttacact tgggtgttta gaatggagat aaaggtaagt tttaagaaaa  6000
6001  ggggtcagat ggagtaagtg gggacaataa aaaagaaaaa taaacaaaga agctggtgat  6060
6061  tttggagaaa atgtgttcca taaatattgt acttattaca atcctaaaca atctgaatat  6120
6121  ttggttgaga attttttaac atgtcagggt ttcttcactg cttaaacatt ttgtttggag  6180
6181  cccggttttt atcagtaaaa atcaatgcca gaaacaggat atgtgttatc tttctctctc  6240
6241  atcagtcttt tctggtgctg tccctcacta attttcaatg tctgaaagac aagtgaaaat  6300
6301  ttcattttgc ttggaaatac aatttgttca ccatactaga atctaaacta aatatatcac  6360
6361  ataatcaagt ttttagattt atggcaaact cttaagtggc taaaatgatc aagtactaag  6420
6421  tccagttaat atctgacaac tgaaaacttt attttcttaa aaataaattt ttcctactat  6480
6481  actaaaattt aaaagaaata catgtggtaa atcagcagat tcatagatcc atagcaaatt  6540
6541  gtcatttaaa atagataaaa tgttcaacca gaaagtccag ttattatctg acaagtgaaa  6600
6601  atgccacttt tttgagctat aattttccca ccaccctaga aattaagtga aatgtataag  6660
6661  gtaagtcaac agcttcacag ataccatggt aaattgtctt aaataagtaa aatgtccagt  6720
6721  tagaaactct agctattatt tgacaagtga aaatcccatt ttattttgaa atacaatttt  6780
6781  cccaccacac tagaagttaa atacaggtgg taaatcagca gctttataga tccacagcaa  6840
6841  attctcataa taatggatta aaatgttcaa atacaatgcc cagttattat ttgataagct  6900
6901  aaataatgta cattagcacc tctttttgct ttgtgtgtaa ccttgtgcaa aacaaataag  6960
6961  aaacggtcaa ctccgggacc aaatatccaa gaaaattcaa gattcactta tgatatcaaa  7020
7021  tgtcaaaaaa gtatttaaaa ttctcatcta ttaatttggg gggggtggtt ttaatgtttt  7080
7081  aggtaataca aaaatgttat ctcaagtatt taatctgttg acattgtatt tttgttttta  7140
7141  ttttattttg ttgtttcaga ttttaaagtt ttatcaaaac tacctatcaa ctgacattgt  7200
7201  tttttcttag aaaaatctat ttctaagcaa agtaaaaatt acttcttatg tagaataaca  7260
7261  caaagaaatg taccaaatgt ttactacgtg aattttagga tagtgagata agagaaaact  7320
7321  ctcaattctt tggttttaaa tatttatgca ctaatgttgt tcacctaaca ttttgattag  7380
7381  aaaaagtaat attatttctt ttttaaaaag aattatatat atatgcatat atatatatac  7440
7441  atttgcatta tatatatctg cagacatata tgtcattttg atagttaaga ctccttggat  7500
7501  aaaaaataat ggaggaaatt aatttgatac tatttttaat tttttagaaa ttaccatgtg  7560
7561  taactctatg aaaaatacct atcacttagg cacatataca agcatagaga aagtacagtc  7620
7621  cgtaatgttt actggggtca tggcaggctg aagacgctac acgtgatctt gattttcttt  7680
7681  attttttccc cagttttctg gagttttttc ccctgaattt tgtacaatga aaaggaatta  7740
7741  cttttattct gataagagta ataatactaa atctgttttt gttctttctg tgtaccttcc  7800
7801  cacctcaaaa atcctggcta acaatttgat agaaaattca actaggttca aacttattca  7860
7861  aactttaaaa gtcttaggat agatttttaa acctaagttt tctctatcat ctgtactgtt  7920
7921  tttaatctca tttttttgaa aaaagaatgt ctatcagtta acaaacaact agatgaagta  7980
7981  acgtccttgg attaaaaaaa atgctaagaa tttgacagtc cggcggtcac cagacagtgc  8040
8041  tctggcaaag acaggaattt ctgaaattat tctatattgc agaaaagagt aaacatccta  8100
8101  aacattaaaa ggcactaggc acttctaaac aatataatta tgatcaccca acttcctaga  8160
8161  aaaattatac ttcagtgttg gaaatctgca cttcacttat tcatatattt tatggtcaac  8220
8221  atctatttct gataaaaaac agaatctcag taaatgtgct ccagtttatt taggccagaa  8280
8281  aggctcactt aaggtgagat gcctgccatc ctattatcca caatgggtca aattctcttt  8340
8341  tatcctctac gtataaaata atctgcagct agtgttattg aaatatgctc aaatttagcc  8400
8401  ttcaaataca aatgtgtctc atctgtgttc ttatcagaaa cctcactcag ttgtagacaa  8460
8461  ttggtttttc acttaaaact tcttttacta agataaatag cagattgtcc cttttctcag  8520
8521  tgcctaacac tttgaggcga ttaggaagtc cacgttaagc gtttgtttgt ttgtttgttt  8580
8581  aaagcatcct tcctcatctg tatttgagag tggtaaccca ctgcaatttt ctcattttct  8640
8641  ctaacgtaaa atatatgttt atatgtataa atatacacaa atatttgtgg ccggcaacac  8700
8701  actttaaagg attaaacgtg aggaccgtga ctaaatgtat tcattcaccc tacaggattc  8760
8761  agaaaaatat aacattgcag agagatctag gtctctgcgt aaacctcgta atcaccaaga  8820
8821  ggccgtagcc gggaggctcc gaagcccgcc aaatacattg gaggcatcca cagctgtttt  8880
8881  taattgtttt tgctttcttc aaatagtgca cttggtaggg tccctggccc ccaaccgggg  8940
8941  ttaaccctaa cctgaaagcc ctatttagct cctaatttat catgattccg tttccccact  9000
9001  ccgtaaaacc taaggaaaac gagatttcca tcgccgaaaa attcgcttag gaaaagggga  9060
9061  aaattaggcg tttcaaaatg cacatttttt gtgttctctc cagatcacat tcaagaaaag  9120
9121  gggaaaaaaa gatgtgtctc tgtagaaggg ggcgcagctt gacacccatt ttctatggct  9180
9181  cgtctaccgg ccgcagaacc ccattattgg ggtaacgccc cccccccaaa tgggcaacga  9240
9241  ccccctgctc tttgaggaag agatcaggag aggtccacca gcagggctgc tggagagcgg  9300
9301  agggggcgag tgggaatgga aattggagac ggaattccag cgcctctggg cagggagggg  9360
9361  cccgcggggg cgcggagaaa aaaggccagg ggtcaagcct ggtaagggcc gcaaagggcc  9420
9421  caggaagtgg ggtatgggga gtcctgatgg aggggtacct tggggactcc acagaagggg  9480
9481  ggctggtgcc cagaaaaggc acctgggtac ccaaaacccg ggagggggat ggggaggcga  9540
9541  aggcctgttg gccccaggac ctcccatcgc gcgcacacca ctaacctgtc agcaagaagg  9600
9601  tgccagtggt cgcggggctc atcctgggtg tcccccgacc ctgtcccgtc caagcacaag  9660
9661  ggtctcccag ctcccaccac cggggcaatt gctttcttgg cctggctagg ccggccgtcc  9720
9721  tcgattctcc cctcccctcc ctttcttctt tcctcccagc ttggccagtt cagcatcagc  9780
9781  atcctgcacc ccctccttaa tcccgtactc cctctagcgg cgggccggtg tagcgtggcc  9840
9841  atcgccccca cccccttttc ccccatcccc ctatcccctc cgcccccgct cccccctctc  9900
9901  cgccccccta acccgcggag cacgctggga tttggcgccc ccctcctcgg ttctgcctat  9960
9961  ataaggctca cagtcggcac tcccggtaca cgcgcttcaa ctTCGGTTGG TGTGTGTCGA  10020
10021  AGAAACCTGA CTACGACCTG AGGAGACCAG CGAAGAGGGA CCACCGAGCC TCGCGAAAGG  10080
10081  TCCGCTGAGC GGGCTCGCGT CCGGAGCCAC TCCGGGCTGC TGAGCACCCA GCGGAGCCCA  10140
10141  CGCCTGGCGC AGGTGTGGGA CCCCGTCCTT CCTGTCTTCG CAGAGGAGTC CTCGCGTGGT  10200
10201  GAGTATGCgg tgaggatgtt tctttttttt taagatcaca ttcattccct gttattatca  10260
10261  ggagctgcgg gagataaagt agcgcccgaa agtctccacg cacaccttgt cacgccttca  10320
10321  ctggctgtgc cccaaaactg cttggagaaa ccaagccttc agggctttga ttcccagaac  10380
10381  ccaagtccag atgcgggctg tagacagata tgagctgcgg acaaacatga gctgcagacg  10440
10441  gacatgagct acagaccaat ttgcaaacgt gccgcaaagt ggtatgcgct acaaactaat  10500
10501  tggcgcttca attcgctaca aactgataag cgcttcaaat gcgctgcaga ctgatgagcg  10560
10561  ctgcagatgc gctacagact gataggcgct tcaaatgagc tacaagctga tgggcgcttc  10620
10621  aatgtgctgc caactgatgg gcacttcatt gcgtgaaaac cagtatcaac tgcggtgata  10680
10681  tatgaactgc agactaatga atgatttgcg ctttaaatgc gctacaatat ctgagctgca  10740
10741  gaagattagc actacaaata tgatattacc actacaacag cgcttcattg cgctgtagga  10800
10801  cacaggaacc acagaggtac atgagctacg gaacgattta cacctaaaat gcgctacaaa  10860
10861  atagtaacag ctgcagaggt acgcgagctg cgctgttttg cgctacaaag aaaccagctg  10920
10921  aagcgaacat gagctgaaga gtaagattac tcttcttaga ggaaccccac cctttgtctc  10980
10981  taacacacct tttggaatgg ctcccactat gtttttctac aggatggttc tctgcgtgat  11040
11041  ggtgctgtta gacaaaatgg agccctgggc aaaaattagt gtttaacatt ctgcccacac  11100
11101  cactcctgct atggtagtga agtggaggga cgctgacttg agcgcaaaag ggaatctttt  11160
11161  ggtggtggca gagcaggctg ccttgcctag tagcgcttga ttgaagtggc agtgtagttg  11220
11221  tagtggtggc ccgaactggc gtccagcaac agtttgtggc tgttggtttg cttagtcttg  11280
11281  gaaggggagg aggttggatc tgcgggtgat tgctcttgtt gcatgaaatg aatctggctg  11340
11341  ttggaggctg gtgggagggg ttctgggagg ggggatcctg ggagaggcgt gcagccagtc  11400
11401  tcagacatgc cccgcccatt ctagcgagcc ttctctgcag tatctgctct gagcaggttt  11460
11461  agcgcctccc agcgcctact tagagtgcgc ctcctttgca gcgcgccttc ccagagcgcg  11520
11521  ccttcccaga gcgcgccttc ccagagcgcg ccttcccaga gcgcgccttc tagaccctgc  11580
11581  ctccccaggc cccgcctccc cctaagcctg cctcctctga ggtagttccc gtagaccctg  11640
11641  cctcccacat gccccccctt cttgggtggc tcccccaaac cccacctctc tctgagcctg  11700
11701  ccctctttgc ggtggcttac ccaggccccg cctcttaaag cttggcccct ccctgagcca  11760
11761  gcctcttcag aactggccta gggccccacc tctccagagc ctgcctgcgc ctgcgcagtg  11820
11821  tgagccgccc gccccccgca ccaccaacca atcaggtccc cttcctttgc gcctatgcgc  11880
11881  ctttactgcc tagcctggct gcacagcccc acccacctgc gggttctccc tgcgtttctc  11940
11941  cctgcgctgg atttgatttc tatccgttag tgtctaacaa aaataagaat aacaaataag  12000
12001  aataattgac agcaatagca atacatggca ttgtataatc agttttcata tgtgaaataa  12060
12061  cataatccca caacctaaaa ctcatcatag tgggttatga aagatgcctc taaattgaca  12120
12121  tggctggtgc ctccaaaagc aatctagcta aatattttta ttataaacaa aagatattta  12180
12181  aaatcttaaa tatcttaaat tagcgttctt aaattttaat tttttttagt cttaaatttt  12240
12241  agttttttaa gattaaaatc tataagtttt ttgacacact agtgaccttt gtggtgggac  12300
12301  ctactggaat tagatgtttt ggtggatgca aaataaagaa cttgaatttt gtttcacagg  12360
12361  agttttaagt ggctttattg gtgctgctgg cttagcctct gagtgagaat gaggtgttta  12420
12421  tttggatttt tttcttggaa ctctagggga ttagctctgg ctaatttgcc tgcatattta  12480
12481  ttaattgtgc ctggcacatg gtaggcattc attaaatatg tgttaaatga ccagagtaga  12540
12541  ttggtttatt tggtgtcttc tttgctgtct ctaggtgttt tctagttttg ctcctggctc  12600
12601  tttcctatgg tgctttgctg tcctggattg tccaagacac tgcttacttt actcatttac  12660
12661  atttaacagg atcttaaaaa aaaaatgtgc atttttaaac tccactaatg taagctgtaa  12720
12721  ttgtaattca aaacaaccaa attaattcaa aacattcaaa ataattagct tttttataaa  12780
12781  ctaaaaaagc aaaagctaat tatttcaatt tggggcaagt ggattattta atggtatata  12840
12841  agtgtcacat ttaaaatttg taatgtaaca aactggttac attataaaaa tatagattga  12900
12901  cagtttttag ctggcatttt aaaatatcta tataaaacaa atttataact tactgctagt  12960
12961  tagatattta tgtttctaat taaatgaaga aactttaaaa cctgggtctg tatattaaaa  13020
13021  accatgagcc aggattttgt tacggggggt ggggcgggat ttgaaagcct tggctgctaa  13080
13081  aaatctatca cacgccacta accacctttg acctcagtcc tcaacaagta tacaatctac  13140
13141  agataacatg ttcttattta tcataattac agctttcaat aagtccccaa gcccctttta  13200
13201  cacaccttgc cactctgacc cctcttctct ttggaaattc tgtgtctgaa ttttaaagaa  13260
13261  gttcaaaaca aaatgtattg gaaatgtaca tattaagaga atttgcattt cataaatagt  13320
13321  actcatagtt ctcaaaaaga aaggtggaca tttacaaatg taaaacaatt aagcattgtt  13380
13381  taatgcgatg ttatttccta gtgggatgtt tactgtgtgg tgggtttggg ctatttttct  13440
13441  ctatggtgtg tttgggaggg gggaaataga aattttcaga agtcattgtg aagtcaaaga  13500
13501  ttaatcaaat gtatttaatt cttaaataaa tatgaactct ttttcatgtg tagcgatgac  13560
13561  aattgttcca ggtggcttag ctttatgctg tgtccttgca ggtttcagga atggggcctc  13620
13621  ttgaccctgc ctccccaatc cagcccctac ctaggggtcg tttaaggagc cacagtctta  13680
13681  taattcaaat gaagtcacaa agctcctatt cccatgttaa ctagtgctct agttgctgtt  13740
13741  taaacatgtg taaactttac tgttaacttg cctgcccact atcctatcac ttttaatggt  13800
13801  taaacttact ctctttgggg cagagagtcc cacctcaaaa ttacaaaccc tggggggtag  13860
13861  cggcgtgagg cctgatattg gtaaaagtta ggggcctcaa actggtgacc ttgcagacca  13920
13921  gataagaccc tgaatttatt tgctcttcac tggatttaaa aattccataa gaattgaaag  13980
13981  tgagaggagg ggcatatgca cccccaagtt aattagttgc agtccctccc tgttgcccca  14040
14041  tgtcagtctc ctctcacctt tacattacct tcccatcact aaaagaattt gaattttaac  14100
14101  ctcttactga tcttctgttt ccataaacaa tactgtgatt atttgctgat ttcctaatgt  14160
14161  attgttattt ctgtcctatc attgtgtttt gcagatatta caaccgtcag acctgggcct  14220
14221  cagtaaagcc caccccagtg actgtgattg acatgtaggt tgttcacctt cctgacctgg  14280
14281  gtcaggctgt tccaggccat gctgtgaatg ctttttcaga agttttctct aagatttgaa  14340
14341  agtattaatg ccttgatgac agaagtggca cctgagtcac ctgacttgtg cttattagtt  14400
14401  gctttttaat gggacattga aactcttaat ttaaaaaata aagattgcat tgttttgtga  14460
14461  cctcatattc tgagtgtcac atgtacagtt atctggaatc tgaaagcatt tggaagtgaa  14520
14521  acaatgtcac aggctatgat gtgttaatta catgttctaa ttttttctaa acttgaatat  14580
14581  tttatcttga atttcaacta ttaattgttt ttgtagccta actaagcaat agtttaaaac  14640
14641  tattaaatgg cacagtaatt ctgtacctta aggactctgc ttgctataca gccactcttt  14700
14701  gaagaggccg taccaaaagc acagggcata agggaaaatg gctatgggtg gagggtttgg  14760
14761  ggcaagggag gggcctaaag aattaggagg gggaacctcc atgtgccatg ggggtggccc  14820
14821  tagaaaaggc aaaaaaaaaa aaaaagacaa agaattagga ggtgtcttag gaaaggagga  14880
14881  agggatatga agccaggcct caggtttgat tatgatcacc tcttttttcc cttacacccc  14940
14941  ttgtaaaata ttagctattt ttcacctacc ttccctgaaa aacacatgtt tatctttgtg  15000
15001  gctttatttt acataattaa gttggtatcc attttgcctt gatacgtcaa agaggaacag  15060
15061  gtggccaaga ctgccaagtt aaaatgtagt gaataggtgg tctgcctgct ttacatatta  15120
15121  tgtttttaaa cttttgagaa ctttcctaga gttttccaaa tatgagaatt tgatgcctat  15180
15181  ttaaaaaaat cattgaagtg ttaaaataat tactctaaat gcatttaact gtttccagga  15240
15241  agtacacagg cactatggac tgatttatta tcatatccat aattaggaca tttaatccct  15300
15301  cctgccccct ccaatgcata cacagccact caccccgtgg aagtgcagcc ctatcccacc  15360
15361  ctaaattaca cactttcagg tagggctgtg ctaacaagtc ttgtttagaa accagcgatt  15420
15421  acagacttgt gacctgcaaa tctaatgagt cactggattt atttgacgga agtatttttt  15480
15481  ttaattaata tctttagtgg acatacatac taccatagtt accatagttg cagcccctcc  15540
15541  ctaattcaat ctcagcctct ttacacacaa agttaaagtt tgttttctat taatagcctt  15600
15601  aatatcagct aacagttatt gaatactgac tgtgtgcttt gcctgcatta cttaattata  15660
15661  tccttattat aagtttgagg tgtgctagta ttgggcctct ttggatgtcc cattttatag  15720
15721  tccagctact cctaggaagc atcaattaat atttgttgat tgactgaata ataaggaggg  15780
15781  aaactaatat acacatgttg ctactcagtg ccatttctgt cccaaaggga attctctttg  15840
15841  gtaaatcaat tatggtcaga aaagtaattt agacaatctg gtgggtttgt ggcagttgtt  15900
15901  gtttgttttg ataaccaatt accttctctg tagaggtggc aaagggttat gacagttggt  15960
15961  cagagtgccc cctcccctca ggttgatgaa taccgacatt gtgattttaa tttccccctt  16020
16021  ctttttcttg gttctcttct ggctggaata gtagttattt ttcagataac ttctgtaata  16080
16081  acagttataa ttttggcttt attttgtgta acttttctgg tttaatcttt gccttgaaag  16140
16141  tgtcttgccc tgctgtcatt ataaaacatt gtttggagta tctgtgttct tcgttagtca  16200
16201  gtaaaggtat ggtggtattg atatagtggt gtattcttga atcataatga actggtgatt  16260
16261  cttgaggggg aaaggtcata tggacatcaa aaagtagggt gctttttatt acctactgtc  16320
16321  ctaattgatt atcttttttt ttttttttgc agggtttttg tctgtttatt gattattggt  16380
16381  gtaagcaagt agaggaaaga tgttacttta aatactcatg tatttaaagt tctttagtaa  16440
16441  atactttaaa tgctaaaatg ctaaattttg tgctgctttg aatgtgtatg ttgaatttat  16500
16501  gcttttatcc tcatttacaG AAACAAAAAG CTTCTGAAAA CCAAAAGGCG AAAGGGCGGA  16560
16561  AGAGGAGGCC AGGAGCCAGG CCTCCATCCC CACAGGAGTG AAGCTACACC TGGGAGGTCT  16620
16621  CCTCCCACCC CATCTCTCAC CCTGGGGCCC GACTGCCCAC CACCTCCTCC TCCTCCTCCC  16680
16681  CCCAACGACC CATCCTCCTC CAACTCCTCC TCCCCTTGCG GAGGCCAGAG GGGCCAGTAC  16740
16741  AACCCCAATC TGGCAGAGCG AAGGCGGGAC GATCTCTCCG AAGAGATCAA CAACCTCAGA  16800
16801  GAGAAGGTCA TGAAGCAGTC CGAGGAGAAC AACAACCTGC AGAACCAGGT GCAGAAACTC  16860
16861  ACAGAGGAGA ACACCTCCCT CCGTGAGCAA GTGGAGCCCG CCCCTGAGGA AGAGGAAGAC  16920
16921  GACATTGAGC TGTGCGGTGC TGCAGCTGCT GCTGCCCCAG CCACGCCCAT CGAGGAAGAG  16980
16981  TGCTCAGAAG ACCTTCCTGA GAAATTTGAC GGCAACCCAG ACGCGCTGGT TCCTTTCATG  17040
17041  GCCCAGTGCC AGCTCTTCAT GGAAAAGAGC ACCCGAGATT TCTCCGTCGA TCGCGTCCGC  17100
17101  GTCTGCTTCG TGACAAGCAT GATGACCGGC CGTGCTGCCC GCTGGGCCTC CGCCAAGCTA  17160
17161  GAGCGATCCC ACTACCTGAT GCACAACTAC CCAGCCTTCA TGACCGAAAT GAAGCACGTC  17220
17221  TTTGAAGACC CTCAGCGCCG CGAGGCTGCC AAACGCAAAA TCAGACGTCT GCGCCAAGGC  17280
17281  ATGGGGTCAG TCATCGACTA TTCCAACGCG TTCCAGATGA TTGCACAGGA TCTGGATTGG  17340
17341  AACGAGCCTG CACTGATTGA TCAGTACCAC GAGGGCCTCA GTGACCACAT TCAGGCAGAG  17400
17401  CTGTCCCGCC TTGAAGTCGC CAAGTCGCTG TCCGCCCTGA TCGGCCAGTG CATCCACATC  17460
17461  GAGAGACGGC TGGCCAGGGC TGCCGCCGCG CGCAAGCCAC GCTCCCCACC ACGTGCGCTG  17520
17521  GTGATGCCTC ATGTCAGCAA CCACCACCAG GTGGATCCCA CCGAGCCCGT GGGAGGTGCC  17580
17581  CGCATGCGCC TGACCCAAGA AGAAAAAGAA AGACGCAGAA AGCTGAACCT GTGCCTCTAC  17640
17641  TGTGGGAATG GAGGTCACTA CGCCGACAAC TGTCCTGCCA AGGCCTCGAA GGCTTCGCCG  17700
17701  GCGGGAAACT CCCCGGCCCC GCTGTAGAGG GACCTTCAGC GACCGGGCCG GAATTAATAA  17760
17761  GGTCCCCACA AGATGATGCT GCTTCATCTC CACACTTGCA AGTGATGCTC CAGATTCATC  17820
17821  TTCCTGGCAG ACACACCCTG TTCGTCCGAG CCATGATCGA TTCTGGTGCT TCCGGCAACT  17880
17881  TCATTGATCA CGAATACGTC GCTCAGAATG GCATTCCTCT GAGGGTCAAG GACTGGCCAA  17940
17941  TACTTGTAGA AGCGATTGAT GGACGTCCCA TAGCATCGGG CCCCGTTGTC CACGAAACAC  18000
18001  ACGACCTGAT AGTCGACTTG GGAGATCACC GTGAGGTGCT GTCATTCGAT GTGACTCAGT  18060
18061  CTCCATTTTT CCCCATCGTC CTAGGGGTGC GCTGGCTGAG CACACACGAT CCCAACATCA  18120
18121  CGTGGAGCAC CCGATCGATC GTCTTCGACT CTGAATATTG CCGATACCAC TGCCGGATGT  18180
18181  ATTCTCCAAT ACCACCACCG CTCCCACCAC CAGCACAACC GTCATTCTAT TACCCGGTGG  18240
18241  AAGGGTACAG AGTTTACCAG CCAGTGAGGT ATTACTACGT CCAGAATGTG TACACTCCAG  18300
18301  TAGACGAAAA CGTCTACCCA GACCACCGTC TGGTTGACCC CAACATAGAA ATGATCCCTG  18360
18361  GAGCACACAG TATTCCCAGC GGACACGTGT ACTCACTGTC AGAACCTGAA ATGGCAGCTC  18420
18421  TGCGAGATTT CGTGGCCAGA AATGTGAAAG ATGGGCTGAT TACTCCAACC ATCGCACCCA  18480
18481  ATGGAGCCCA AGTTCTCCAG GTGAAAAGGG GGTGGAAACT GCAAGTTTCT TACGACTGCC  18540
18541  GAGCTCCCAA CAATTTCACC ATTCAGAACC AGTACCCTCG TCTCTCCATT CCAAATTTAG  18600
18601  ATGATCAAGC TCACCTGGCG ACATACACCG AATACGTACC TCAAATACCA GGATATCCAA  18660
18661  CCTACCCCGC GTATGCCACG TACCCGACCT ACCCAGTAGG ATTCGCCTGG TACCCCGTGG  18720
18721  GGCGAGACGG ACATGGACGA TCGCTCTATG TCCCTGTGAT GATCACCTGG AACCCGCATT  18780
18781  GGTACCGCCA GCCGCCGGTG CCCCAGTATC CGCCGCCGCA GCCGCCGCCG CCACCGCCGC  18840
18841  CGCCGCCGCC ACCACCGTCT TACAGCGCCA TGTAAATACT TGTCATGTCC TTCCGGATCT  18900
18901  CTGCCCTCAA AATGAACTCC TGTTCAGCTT CTCAATCAGT GACTGTGTGC TAAATTGGGC  18960
18961  TACTGCATCT TTAAGCCAAC CTGAGGCACA GGTTTTTTCT GAAATGGCTT AGAAAGGTCA  19020
19021  GGGCCACCGT GGACTGGCAC ACATTCTAAA GCACCAACAG CCTCTGCTGT TTAATGGGAG  19080
19081  CGACAAAATA TGTACCAACA AATTACCTAT GCTTTCCACC TTAACTGCCA ATCTAATTAA  19140
19141  AATTCGTAAT AAGTTTACTT CCCAGCAAAC CCTGGAAGCC TGGGTTTACC TGCTGAAACC  19200
19201  TCTGTCACCA ACTCAATTAT GGGCTGCCAG ATTCCTCATT TAACAGTTAC TGAGAAGCTG  19260
19261  ATGCAAATAC AGGAAATACT GTTTTCTTTA TGGAGGGGGA GATGAGGAGG AGGAGGAGGA  19320
19321  CATGACCCTT CTTGCAGTTT CGGTACTCTC TTTACATCAT TGGAGAACCG AGGCCTTATT  19380
19381  AAGGAAGCCA AAATTATTGG TGCAGTGTGA ATGGCTTCCG TGATCTTTTT GCTGCACCCT  19440
19441  TTTGAAACTT CACCATCTTC AGACTCCACT CTCATGACTC AAGGAGCGGC AATTTGACTG  19500
19501  GTTCCCCTAG GAGCAGGCAA AACCCCTGCT GCAGAAACAC CTCAGGCCTC AGAAGGAAAT  19560
19561  GCTGTGAGAT GGATGTTTGC ATGTTGAGTG TGCCTTCACA TCCTGGTGCA AATCGCATGT  19620
19621  ACCCAATAAC TCTGACTTTG TCACAACACC TTACCATCAT CATGCCAGCA GTGGCTTCCA  19680
19681  CAAAATGTTA AACCTGGTAA CCAGAGACTA TTGGTGACTC CAGGTATGTT AGATGTTTGT  19740
19741  GAAATGTGAT CACCTCTCAA CCAAGTGTGA GGGCTAATAT CAAAAGGACT CCTAAATCCC  19800
19801  GTACCCAACT CTTAAAAAAG AGACTCCAAG TTAATGTTAC CAACTTGACC TGGAACTTCA  19860
19861  GAATGGATTT TCATGAACGT TGTTAATGGC TGGAAGAGCA TTACCTGAAG TCTCGGGAGC  19920
19921  ATCTATCCAT GTCTCTGCCT CCATATACAT CTGGGCATTT CATCATCAAT CCCCTCACAA  19980
19981  AACTGTAGCA CTAGGATGCT TAGGAAGGGG AAGTGACTTT AGCACCCTCT AGGGAATGGA  20040
20041  GCCAATAATA AGCTGCCAAT GAATGAAAGG CCTCGGAAAG CAACTCAAAG CAACAGACAA  20100
20101  CACAAGAGTT GTCTTCAACT TGGTGACACC AGCCGGTGTC TCCTGGACAC TTTGAGCTAA  20160
20161  CCTGGGACTG CCTGACTTCC TTTAGCCTGA TCCCTTGCTA CTACCTTGAA CTGTTTGTCT  20220
20221  AACCTCTCTC TTTCTGTTTA CTACTGCCGT TAACCCTGCT GCAGGATTTG TGTCATCCTT  20280
20281  CCTGCCAGGT TGCTGAGACT CCATTTTGCT GCCATGCACA GAGAAGAAAG AGGCAAGCTT  20340
20341  CTTGAAGCAT GTGTTTCAAA ACACAGTCTT TAATTGCCAA AACACAGTTT GAGCAGTAGA  20400
20401  AAACAACATG GTGTATATTT CAAATTGCCT GTCATGAAGA GGAGCCTAAT GGTGAAGTTT  20460
20461  CACTTTCCAT CAACATCATC TTTCACACAT TCATTATCAC CCACCCTTAT TCCTGCATGT  20520
20521  TTAAATACTT AAAATTTAGC TATAGGTTGA TAGTGTCTTT TAACAGTGTT TTAAAGTGGT  20580
20581  GACTCTGCTT TCAAAAATTA TTTCCATTGA ACTACAAAAT ACTATCCAAC TCATTATTAA  20640
20641  ACTAATTAAA ATTGATAAGT AACATACTGT AAAATATCTC TCTACTGTGA ACTTCTCTTA  20700
20701  CAACACTGTG AATGAGAGGC TCCTCAGAAC TGGAGTATTT GTATAATAGT TCATCCTGTT  20760
20761  CATCTACAAA CTTCTATTTT AACATCTATA ATTTCAATTT TTTGATTGGG CCTTTAAAAA  20820
20821  TCACATAAAA AGATATACAA ATTCAAAGAA GATACCTAAT TGGCTATTTA ATCCAAAGTA  20880
20881  ACTTTTCCCT TTTTTTTTCA ATGGAATCAG AAAGCTTGTC AGTCACTCAT GTGTTTTAGA  20940
20941  GTAATTACTT TTTAAATGGT GCATTTGTGC TTCTGGACTT TTTGAAGCGT CACGTCAGTT  21000
21001  TACCTCAGAT ATCCATCCAT CCTCCATACA TTTGAATTCA AGTTGTTTTG TGTCAAATTT  21060
21061  ACAGTTGTCA TTTCAATTTT CAAGCTGCAG AGGGCCTAGA AATGGGCTAT TGTCTGCAGC  21120
21121  CTGGGCATAC ACACACGAAC ATTTGCCATC ACTGCAAGCT GAAGTCTGGA GATGTCTGCC  21180
21181  AACAACAACA ACGTTCAGGG GGAGCAGGAT GGTGTGGGTT GACAGCTCAC GGATGAAGCC  21240
21241  CCTGACACAC TTTTGGCTGT TTTGCAAAGC TTGTGGAAAA CTTTTTGGCA GTGTGTACTA  21300
21301  TGCTCTATAG CTATATATAG TATCTATAAG TGTAGGTGTT AAGGATAAGT AAATCTCAAA  21360
21361  TTTATTCTAT AGTATCAGAA TTTTATTAAG TTTCCTTTCA CTCATTTGAT TTATTTCATT  21420
21421  GCTGTTGATC AACTTTATTT TAATTAAATA CTTTAATTTT TTTTTGGTAT TTTCCAACAA  21480
21481  AATGCCTCTA TTCATAAGAA AGGGAAAAGG AAAGGAACTG AATCTCTAAA GAAGGTGGAA  21540
21541  AGGGAGCAAA ATAAAAACAT AATTTAAATA AATCAAAACA TCAAAATTAT TACGCAAAGT  21600
21601  CAATAGTCTA CCTTTTGAAA CAAATTGGCA AAATCGATTG ACTTTTGGCC CAAATTTTCA  21660
21661  GTGTGAATTA AAAAAATCAA GGAAAAAGAT ATAAGCTCCC ATTGTTACAC AGCCTCGGAG  21720
21721  AGAATTATGC TAGATTGTTG AGACAGGAAG TTTACATATG TTTATGAAGG GTCAGTTTAG  21780
21781  GTTGAGCAAT GAGGTATTTG TATTAGGTCT TGGAAAATGG AGAATTAGTT GGATTAAATC  21840
21841  ATGTGAGCTC ACACAGTGAA CTTGCAGGTG CACAAAGTAA GAGGGCACAT CTGTATAGTG  21900
21901  CAGTCTGGAT TTCTGTTTGA GTTTACAGGT ACCTCTTGGA CTCCTGAATT GATCCAGTTG  21960
21961  TCATCCACCA CAGACGTCTA ACATCAGATG GAATCCCAAG ATTGGCAACA GAGAACATTC  22020
22021  TGCTGGAAAG ACCTGGGCAG AAGTGAAGGA ACACCTGCAG AGATGAAGTG CTAGATGGGA  22080
22081  ACCACGCTAC GTTTTCATCA AAAGAATGCG TGTCACTTGG GACTGAAAGT TCTTTGTTGT  22140
22141  TTCAGATTGT AGAGTGCTAT CAAATTGGTC TGTGGAAAAT TGCATTGTTC TTATTTCTTT  22200
22201  GTGTAATCTT AAACTTAAGT AATTGGGGAT ATATATAATC TTAAGTATTT TAGAGAGGGT  22260
22261  GGGACTATTA AGTAATCTTA AGTGGGTGGG ATTAGTTCAA AAGCATGATA TTATGTATTA  22320
22321  GATATCTCTA TAAGTGGACA CGTGTACTTA CTTGTGATCC TTTACCCTAT GATTGCTACC  22380
22381  CCTAGAGATT TCAAATAAAC TTGGAGGGAA CTGCAGGGAG ATCAATCTTT TTAGGGCTAT  22440
22441  CAGACGTGGA TAAAAACCTA GTGGGAGAAA GTTCAGTTGA TTGGATAAGT AGTTTAATAG  22500
22501  AAGTTCTTTG CCCTGGATAT TAACTCCAGG AATTAAGATT GTAAGCAAAG CCTTTAGCGA  22560
22561  GTTAGGATGG ATAGATGCCC TTTGAGCAAT TGTTGCTGGA GTGAGGTTGA TGATGGTAAA  22620
22621  TGGTAAAGAT TCATGGAAGT TCTAGGAAAG TGATAAGAAC TGTTGCTTAT GCCCCTGACA  22680
22681  GTAGCCCTCT TTCTTATCCC TGCCCCTTCT CCCTAACTCT GCACCTCCTA CCTAGCCCTG  22740
22741  CCCCATCTCC ATACGCTTCC TCATTTTATT GCTGTATTCG CTTTACTCTG TATTTCTCTC  22800
22801  TATTACTAAT ACTGTATTGA TGTTATAATA AAAATTCAAT AAAGATTTAG TGGTTAAGTG  22860
22861  Caaactatgt cttgatcatt tcagtgttca ctggcatcaa gggaacaggg tttcgggggt  22920
22921  ggggagtgga cagggttagg gaggagggaa ggggggaggg aaaggagggg ggagggaaag  22980
22981  gagggaaggg ggagggaaag gaggggggga gggaaaggag ggaagggggg agggagagga  23040
23041  aagggtggag gagtgagaga tgggagagaa aggagaaggg ggagagtgaa gaaaaatgga  23100
23101  gggataaaaa ggaaggaggg gtctagaaga tggggttggg gatgggaaga gggggtggga  23160
23161  tggaagggca ggggtatttg gggaagtagt gagggtgatg taataaatac ataaatcaag  23220
23221  caacccagta cccattattt acccataata cttgagataa tcaacaaaat ctttcccact  23280
23281  gcaaaacttt aaaatataag tcacacagtt aacagcaaat ctattgatag attaaacttt  23340
23341  tttatgatgc aaaactttag tatataaatt aaagccacac aattaatagt tatatttaca  23400
23401  taataaagct ttatttttat atcaaatgca gtcaggtacg acatccaggg gaaattagca  23460
23461  aacatatttt taagaccaat taactctaaa acaatatagc agtgattgtg aaagttatct  23520
23521  aaagaaaagc aaggttcatg aggcactcat cctattgaat ttcaaaaggt aacgttagag  23580
23581  ctgtagaata ataggttgca tatagaaaac ccaaagtaaa cttatattgg taatcatttc  23640
23641  acaatatatt taagtcaaac tattatgctg cacaccttaa acttatctat aacaattata  23700
23701  tctcaataaa actggaaggg aaaatatatt gctggcttcc acccctcaga aaagtaaatc  23760
23761  ctaaaaaaga aactaagttg tatgccaatc tcaaagggct gctgggttca tgtgatttgg  23820
23821  tgatgacata aatacaatgg tttatgggga attatacata ggagacagag actacatgga  23880
23881  aagatctggg gcttaatgac ccctagcctg ggaacttcca tatacagcag gtgcatgccc  23940
23941  cccccaaaaa agatggaaac acaatctaaa aattctcacc ctggaagtag gctaacctga  24000
24001  ctagttagtt gcccatctag cccagagttg acaaggttct gcagtgtgct gggtggtggg  24060
24061  tggaaatggt gaaaatgata gtgggacaca atgaaatgcc tgctatgatt aggggagggg  24120
24121  tacttataaa tgtgatatta aagctattaa ccaagtcacc ttgaaaggaa attgaaatat  24180
24181  cctgtatttc ccttttttgt tacacctcga ttcctcccct tcctgatcca cacctctctt  24240
24241  cataaaccac atgattaaac acagcataag ggaaacaata aaagttgctg accctcaaga  24300
24301  ttgtgttaga gtgagcaact gcatcaaaag gctagtccag cagatgaaac aattttatac  24360
24361  agcaatggca aaatttgttg aaactcatac cagttttaca ataaggatcc aacattgtca  24420
24421  ctgccgctgg tcgctgctgt ggtatgggtt ggatccctgg ccccaggaac ttccacacac  24480
24481  cagggtccca gccaaaaaaa tgcaaaaacc aaacaacaaa caaaaaaagt aaggccaata  24540
24541  gttttgaatt cataaagaac tacacaacat gatgagaaaa tatttggtac acttctataa  24600
24601  aatatgtgat aacttattac ccaagcatct aatattttcc tggagaaatt gagtatgttt  24660
24661  gtgtatacac acacacacac acacacacac atatatatac atatatatat gtatatacac  24720
24721  acacacacat atatctatac atacatatgt atatatatat atatatacac ccaacctctt  24780
24781  ccctttactc atatcccggc ttctttaaat atgtaaagaa attgccattg tggctcaggg  24840
24841  aaacgaatct aactagtatc catgaggatg cagtttcaat acctggcctc gatcagaggg  24900
24901  tgaaggatcc ggtgttacag tgaactatgg tgtaggttgc agatgcagct cggatcccat  24960
24961  gtcactgtgg ctgtaggcca gcgtaggcca ggggctgcag ttccgatttg accctgagcc  25020
25021  tgggaatgtc tacacgccgc gcaagtacag ctctgaaaaa gctaactaaa tatatatata  25080
25081  gagagagaga gaaaaaaata tatataggtg gataaataat aaatgtatgt gtgagagtgt  25140
25141  gtgttacggc ttctttgaat atatgtagaa aagaatctag atggataaat aataaatatt  25200
25201  taaataaata aatattttga aaattaaaaa atgtgtgtgt tcaataatta ttgatttctt  25260
25261  ttaatgtgcc agacagtaaa ctaggcttta aaggacacaa tatgggacac agactttgca  25320
25321  ctgagatacc taatgcaatt aatgcaaaat tctccagcca gagaatagat agaaccccaa  25380
25381  ctatcttagg caccatagtt agtcaagtta tttgtgacca ggaacaattt aatcatcatt  25440
25441  tactacaaag tctctttctt aatctttggc acttgatttt ttttccagga tgccctacat  25500
25501  ttctcaattg tttgttttta ttacagttta aatgggaatt acaaaggatc aacaagaaaa  25560
25561  agggaagcta atggctcttt cctccaaaat taacattcca agaaaccctt ttttgaacac  25620
25621  aataaacctc cctaattcta ttcccagata atccctagag atagatgaca catgtacttc  25680
25681  agaaatcttg ctccctggaa aatcagggtg atttacagaa taatattttg ttccaggaca  25740
25741  gtacagatca ttaattactc tgtaagatcg ttaattgctg tttatgcata atcttagagt  25800
25801  cctaacataa gaaagtctct gaattaaaat tatcagttaa gtaactttgt attattggct  25860
25861  aattcttctc aagcagtgga tattataagc caaaaaagaa ataggtgtaa attatacccg  25920
25921  agacacccct catgaaactt tgttatcgat aaaattcttt tcaaaataat aaaaacattt  25980
25981  tttctgttct aagaggtttc aacattaagt tgaaaaaaag ttttttttat taagttcaat  26040
26041  aaaaagcaca gcattctacc ttctaaatta actttaagac catgtatttt tcattttata  26100
26101  actttgagtc acctgagtac cgcctcaagt ttcaacactg cctacagttc ttaagattag  26160
26161  tcacaagtag ggtgatggct tcttaccagc tttaggatca caagactgat atatcaaatt  26220
26221  gtcaattttg tcagatcaac actgaaagta tgcccaattc tgagaactaa ttttaaacct  26280
26281  tattactagg tggtaagcct caacataatc aatgctgagt ttcagacagt gtttactgat  26340
26341  cacctctctc ctctattgaa cctaacttga gaattaaaac tgaaagttag atgtgcatca  26400
26401  ttttttttct ttttaataat ttttgtggag atgtaattga catgacatta tattccaagt  26460
26461  gtacaatata atgattgaaa atacatatac atattgtgaa aggatcaaca taatatcaaa  26520
26521  ataataagtt cagttaaggt ccatcaccac atattttttt tctcttgtgg tgaggacttt  26580
26581  taatatttac cctcttagca actttcaaat atataataca ttattagaga aatgcaaatc  26640
26641  aaaactatat gaggtaccac ctcagaccag tcagaatgac catcattaat aagtctacaa  26700
26701  ataacaaata ctagagaggg tgtggagaaa agggaaccct cctgcactgt tggtgggagt  26760
26761  gtaaactggt acaaccgcta tggaaaacag tatggaggca cctcagaaaa ccaaatagag  26820
26821  aactaccata tgacacagca gtcccactct tgggtgtaca aaactctact tgaaaaagac  26880
26881  acatgcacct gtatgttcat tgcagcacta ttcacagtag ccaagacaca gaaacaacct  26940
26941  aaatgtccat tagcagatga atggattaag aagatgtggt atatgtacac aatggaatgc  27000
27001  tacacagcca taaaaaagaa caaagtaatg ccatttgcac aacatggatg gaactagaga  27060
27061  ctctcatact gagtgaagta agtcagaaag aaaaagacaa ataccatatg atttcactta  27120
27121  catctggaat ctaatatatg gcacaaatga actttccaca gaaaagaaac tcatggacat  27180
27181  gaagcacaga cttgtggttg caagagggag ggggaaggag ggggatggac tgggaatctg  27240
27241  gggttaatag atggaaacta ttgcctttgg aatggataag caatgagatc ctgctgtata  27300
27301  gcactgggaa ctctatctag tcacttgtga tggagcttga tggaggataa tttgggaaaa  27360
27361  agaatgtata catgtatgtg tgactaggtc actttgctat acagtagaaa ttgacagaac  27420
27421  actataaaac aactataatg gaaaaaataa aaatcactaa aaatatagaa tacattatta  27480
27481  ttaactgtag aaaatatgct atacattata tcctcaggac taattttttt tgtttaataa  27540
27541  ctggaagttt gtaactttca actgccttca cccaacctcc atctctcaca tctagttata  27600
27601  accaatctgt tatctatgat ttttttctta gcttctacaa gtaagattat atgatctttt  27660
27661  tgagtccaac ttatttctct tagcataatg actttgcttc atccctaaat ggcaagattt  27720
27721  catattttta tgattcaata atattccatt gtatatgtgt gggtatatgt gtatgtgggt  27780
27781  gggttataat gttttttctt ttatccattc acccattaat ggacaataaa gttgtttctt  27840
27841  tcatggctat actgcactaa gcatggatgt ggagatatct ttgttagtgg tatcatttcc  27900
27901  tttggataaa tgccagaagt agatcatatg gtagttctat tttaactttt taaggaatct  27960
27961  aaataatgct ctccacagtg gttgtaccaa tttacattct caccaacatt acacaatgtt  28020
28021  tactttcccc acatcctcac cttgttaaaa acgtctatac agatcctctg cagattttta  28080
28081  aattggattg tttttctgtc attgaatgta tgaggtcttt gttttggaaa ttaatccttt  28140
28141  tcaggtatat atgacttaca aatattttct cacatttggt gggttgccta ttccttttgt  28200
28201  tcattgtttt ccgtactatg cagaagtatt ttagcttgat gtagtcccat ttatttattt  28260
28261  ttgcctttgt tgcctatgct tttggtatca aatccccccc caaaaaaaaa aaaaaaaatc  28320
28321  attgccaaga cagagatcaa gttattacca cctattttag tctaggagtt ttatggtttc  28380
28381  tgctcctata ttcatgtctt gaatccactt gaggtgattt ttgtgtatgg tgtaagatag  28440
28441  tggtccagtt ttccaatatc atttattgaa gaaaccatcc ttttctcacg gtatgttctt  28500
28501  ggctcctttg cggtacatta actatacaca cacacacaca cacacacaca catgcatagt  28560
28561  taacttatat agtttatttt tggatgctct attctgtttc tttgatctat ttgtctgttt  28620
28621  tcataccaat accatactgt tttgattact acagctttgt aatatagttt gccatcagga  28680
28681  agtgacatgc ctctagcttt gttcttcttt ctcaatattg atttggctat tcatagtctt  28740
28741  ttgtggtttc atataaactt ttattttatt cccaccaaca gtgcaggagg gttccctttt  28800
28801  ctccacaccc tctctagcat ttgttatttg tggacttatg atggccattc tgactggtgt  28860
28861  gaggtagtgt ctcaaatagt tttgatttgc atttctctaa taatcaggga tgttgagcat  28920
28921  tttttcatgt gcttgttgac catctgtata tcttctttgg agaaatgtct attcagatct  28980
28981  tttgcccatt tttcaattgg gttgttggct tttttgctgt tgagttgtat aagtcctttg  29040
29041  tacgttttag agactaagct cttgtcagtt gaatcatttg aaactatttt ctcccattct  29100
29101  gtcagttgtc tttttttgtt tttgtttttg ttttatggtt tcctttgctg tgcaaaagct  29160
29161  tgtcagtttg attaggtctc attggtttat ttttgctttt atgtcagttg ctttgggaga  29220
29221  ctgacctgag aaaacatttg taaggttgat atcagagaat gttttgccta tgttctcttc  29280
29281  taggagtttg attgtgtctt gtcttacatt taagtcttta aaccattttg agtttatttt  29340
29341  tgtgcatggg gtgagggtgt gttctagttt cattgatttg cgtgcagctg tccaggtttc  29400
29401  ccagcaatac atgctgaaaa gactgtcttt tccccatttt atgttctcgc ctcctttgtt  29460
29461  gaagattaat tgaccatagg tgtctgggtt tatttctgtg ttctctattc tcttccattt  29520
29521  gtctgtctgt ctgttttggc agcaggacca cacagtaatc tgtttttgat tactgtggct  29580
29581  ttgtaatatt gcctgaagtc tgggaaaatt atgcctcctg cttggttttt gttccttagg  29640
29641  actgctttgg caattctggg tctttggtgg tcccatagaa gtttctggat tgtttgttcc  29700
29701  agttctgtga aaaatgtcat gagtaatttg acagggattg cattgaatcc gtagattcaa  29760
29761  tgggtagtat ggccattttt acaatattaa tttttccaac ccagaagcat ggaatatcat  29820
29821  tccatttctt tacatcttct ttaatttctt tgattaatgt tttatagttc tcagcatata  29880
29881  cgtctttcat ctccttggtc aagtttattc ccaggtattt gattttttgg ggtgagattt  29940
29941  taaaaggcat tgtattttgt gtattccttt tctactattt cattgttagt atacagaata  30000
30001  cagctttttt ttttcttttt agggccgtac ctgtggcaca tggaggttcc caggctaggg  30060
30061  gtctaatcag agctagagct gccagcctat ggcacagcca tagcaatgcc agatctgagc  30120
30121  catgtctgca acctacacca tagctcatag caatgctgga tccttgaccc actaagtgag  30180
30181  gccatggatt aaacccacat cctcatggat cctagtcggg ttcgttaact gctgagccat  30240
30241  gacaggaact cccacaacca atttatgtat aataagaaat tcagggagtt cccgtcgtgg  30300
30301  cgcagtggtt aacgaatcca actaggaacc atgaggttgc gggttcggtc tctgcccttg  30360
30361  ctcagtgggt taaggatccg gtgttgcggt gagctgtggt gtaggttgca gacgcggctc  30420
30421  ggatcccgcg ttgctgtggc tctggcgtag gccggtggct acagctccga ttagacccct  30480
30481  agcctgggaa tctccatatg ccgcggaagc ggcccaagaa atagcaaaaa aaaaaagaca  30540
30541  aaaaaaaaaa aaaagaaatt cagaatgtct ataaagaccg tagagcaaat agtgtttctt  30600
30601  ggtaaagcct gactcatcct tcaagtctta gttcaaagtc atctcttctg tgagactttc  30660
30661  tctgagcatc ctgaccataa catcctatac atatttttct agcatatatt ataatgctgt  30720
30721  ataacaactg cattacataa tcatattttt tctcatacaa aatattgatc ttaatggaaa  30780
30781  gagttatttg tataatacag taccttgtct gtacttaata atttaacaaa tatttattga  30840
30841  atgcatactg tcaagctctg ttctttgtat tttaaattta cttttgttga ataagatcac  30900
30901  tgcccttata gggcttacag ttttcaaaaa tctgtgctca gtaaaaaaac attgtttaaa  30960
30961  taaatgaaat tcaaatttta agccttttgg tagtagtcag taacaatgga ttaaacttaa  31020
31021  gaaagcggta tttaacaaat agacataaat tcttacaatt tgattttaaa caaaaacttc  31080
31081  tacagagtgt taggatgaga aaaatgtctt aatggtagtt tacataactt tttaatatta  31140
31141  ttgagatata tatgatgtat aaggttacat aatttccagg tgtacatcat ggtgattcaa  31200
31201  aaaatttaaa gattatattc catttatagc tgttatgaaa aattggctat attccctgtg  31260
31261  ttgtacacta tatccttgta gcttatttat ttcatacata gtcattttta cctcttaaac  31320
31321  ttctaccgct ataatacccc ttctccctcc gcgttggtaa ccactatttt attttctgta  31380
31381  tctgtcagtc ttttttgtta cattcatcag tttgttttac ttcttagatt ccacataaaa  31440
31441  gtaatatcat atagtatttg actttctctg tataacttat tttactttgc ataataccct  31500
31501  ccaagtccat ccccattttt gccaatgtca aatttttatt ctttttaatg gctgagtaat  31560
31561  attctattct ataaacacac acacacacac acacacacac acacacacac acacacacca  31620
31621  catattcttt atccgttctt ccattgatgg acacctaggt aacttccata tcttggcaac  31680
31681  tgtaaataat gctgctatga atgttgggtt acacatatct tctcaaacca gtgttttgtt  31740
31741  ttattcagat attcatgtga gtggactgga tgagtcatat agtagctcta ttttgagttt  31800
31801  tttgagaaac ctccacactg ttttccatag tggctgcaca aatttacatt cgtaccagta  31860
31861  gtgcacagtg gttccctttt ctccacatac ttgccaacat ttgaaatttg ttgtcttttt  31920
31921  gataatagcc atttgacaag tatgaggtaa tacctcattg tgcttttaaa ttgtgtgtaa  31980
31981  tttgcataat ctatgattta aaatgttgag catattttca tgtgtctgtt ggccatttgt  32040
32041  atgtcatctt tggaaaaatg tctattcaga tcctctgccc attttttaat caggtttttt  32100
32101  tgtttttgtt ttgtttgcta ttgagttgtt tgagcatttt atacattttg tatataaccc  32160
32161  ccatcagaca tattacttgc aattattttc tcccatttgg taagctgtct tttcttcatt  32220
32221  gatggtttac tttgctgcac aaagctttta agtttaatta gaacccattg gtttattttt  32280
32281  gtttttatag ctgtttcttt aggaggcaga cccccaaaaa tatttctatg atttatgtaa  32340
32341  aagagtgtcc tgcctatgtt tttattctag gatttttatg gtttacagtc ttacatttag  32400
32401  gtttttaacc catttttagt ttatttttgt acatggtatt agagaatatt ctaccttcat  32460
32461  tctttcacat gtagctgtcc agctttccca gcaccactta atgaagagag tatttttctc  32520
32521  cactgtatat tattgcttct tttgtcatag atcaattgat catacatgca tgggtttatt  32580
32581  tctgggctct gtattctgtt cctttcttct ctgtgtctat ttttgtgtta gttccatact  32640
32641  gttttgattg ctatagcttt gtattatact ctgaagtcag taagcatgat tctttctttc  32700
32701  aaaagaatgt cttgactatt tggggtcttt tgtggatcta tataaatatt aaaattattt  32760
32761  gttctagttc tgtcaaaaat gtcactggta ttttgacagg gattttattg aatatgtaga  32820
32821  ttactttaac tagtatgttt attttaaaaa tattaattct tcc           32863