Imprinted Gene Databases

Equus caballus: PEG10

Paternally expressed 10

Wang et al., PNAS 110: 10705-10710, 2013

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Rattus norvegicus Peg10   4q21  Imprinted Paternal
Sus scrofa PEG10   Imprinted Paternal
Mus musculus Peg10 Edr, HB-1, Mar2, MEF3L, Mart2, MyEF-3, AA407948  6 0.5 cM  Imprinted Paternal
Equus caballus PEG10   Imprinted Paternal
Monodelphis domestica PEG10   Imprinted Paternal
Bos taurus PEG10   Imprinted Paternal
Macropus eugenii PEG10     Imprinted Paternal
Homo sapiens PEG10 EDR, HB-1, Mar2, MEF3L, Mart2, RGAG3  7q21  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    tttgttttca tggtcatgag acacatgaaa aatagtaata tttctatggc agagtggaat   60
61   aaacactgca agctgctcac gagccggggc tccaagcacc ccaaactcca cgtggcatct   120
121   cagcaagtct tcactccagc actggccaag gcgctccggt tgagagcggc agtttaaccc   180
181   ttttgaggaa agccagctgt acttaagaag tgagttatat tgacatttgt actctctgac   240
241   tctcataaac tcttaactat ttattctgag gaaacaaagc aacaaaagca aaaactgcat   300
301   gggcacaaga cttaactttg cattgcacat atcaaaattg gggggaaaat taaatgtcta   360
361   ataaaaaaac tagcttgata gaatcgctaa aggagaaggg agcattagcc acttctcttg   420
421   gtagttttac tgctttgctc aaatagcccg accaaagcat atagtggggt tggtttctac   480
481   tgcccagaaa cggtactgtc tgcgttctat cttagaaata ttggacgaat aaggagcacc   540
541   agtggaaccc ttaacaaaag ggatacacaa tatatgcagc agtcatatgc atcattacaa   600
601   tttaatgtcc tcatctgcaa aatgttggac tgttttgaca ataaaattag tgaaaggcag   660
661   aatacgaaat cgtacataga ctatgtgaaa tctgggggaa tagtgcaatc tagtggaaaa   720
721   ggaataaaag gcaaagtgta agagctactc ggttagagaa gcaaacctgt aggaaaaaat   780
781   tctgttcaca agaaaaactg taataacgtt tacaagattt tccaatttag aaacctctga   840
841   aagagaaata ctctcatact ggtgtttact agaaaccgtt attatagaag ccatacattt   900
901   tcattgtaat acactcaaat agtataccca ggagggtaca aaatacaaaa gtttcctctc   960
961   acatattcat ggccatttct ccaatgccac tgcctagggt atccactctt aacagtcttt  1020
1021  gcttctttcc atattctgtg catatgcaca catatgtttg tgcacatata caaggatact  1080
1081  cacaccatgc tctttttcac ataagcgatc acactttttt cacttagcat atatcttgaa  1140
1141  catgtttaca tgatatgaca tttaaagtta catagctttg tgttgtatgg ctcaaccata  1200
1201  atttacttat ggtcaccttg aactcagcct gtccgaacta agactcctga tctttccttt  1260
1261  aaagtctggt cctcttctag cattccccat cccgtgaatg gcgccaccgc ttattctcgt  1320
1321  gaatatgaca gaaatcgaga aattatcctt gacatctcct cctgccaatc tctaccccaa  1380
1381  attcaatcta caacacactc ctttagttgt ttatccctcc aaatgtccct tctatcttct  1440
1441  tctcctcatc acaccctaac ccagaggcca tcatctccgt tctggattac tgaagaaccc  1500
1501  ttcgacctgg tctgcggcaa cccattcaga cccctccaac tctttcttca caaagcagct  1560
1561  aaagcgatct tttcgaaatg caaatctgac catgtcgact taaacccctc caaagacttc  1620
1621  ccattggttt taggatacag tacactcttc aaggtggtca aacaggtcct gcaaaatttg  1680
1681  ctccctgacc tcttatctag cttcctttta tattgtgctc cccttctctc tcggttccaa  1740
1741  cctcactgga cttcttccag caccttctat ttgccatgtc aacctgcccc agggcttcta  1800
1801  cagagttcct ccttttacct cagatacacc ttccctcttc tcctcactaa cactgacaca  1860
1861  tccttcagat ctcagtactt cctcagagaa gccttcctta attcctctgt ctggccaaat  1920
1921  cccctactta gaaattctag tagtgtttgt atgcttacca tagttctaaa ggcacattta  1980
1981  tatgtgcgat tatttgatta atccttgtca accccactaa cgtaaaagtt ccatgacagc  2040
2041  tgggaccgga tattccccag catcgaacac ggagtctcag aaccagttga cacccaaaaa  2100
2101  gtaaaggaat aaaagaattg ttagttaata aagatgacca ctattttttc tagtttttca  2160
2161  ttgttactat cactactaca gtaaacatcc ttatactttt atctttaagc actttcatga  2220
2221  gtctatctgt aagctgaact cctggaagaa aacggctaga cagaaaaccg cgtacactgt  2280
2281  acattttgat aagcacatgt agcgacctgc tctgtttcca cttctgcggg actggtcttt  2340
2341  gactggaacc aactctacag ctacagaaaa tgaaagatat taaaggcgct acattgatta  2400
2401  agtgtttcag aggagagaaa agccaatgta atttcaccac acagcaagaa acaccaattt  2460
2461  gctaaggagg aaaaaaataa acaaaaaacc ttggggctaa tgttttcttt tcttctgcat  2520
2521  tccaaggtaa aagatcaact ttacttctat gcctcgtgca taagaaagcg gggaccaaaa  2580
2581  cggactgaaa tgtttcaccg taacccgcta taagaaaatt aactgtgagt tcttctttca  2640
2641  aattcctagt gaaccccaaa tctccataat aatcaagtgg tgaccagatg aatgagcgaa  2700
2701  aagctagaga atgggaaaga atctacagtg gagctgccga actcctaaac atttttgaaa  2760
2761  tgaccagctt catttgtgag caaagaaaaa gtctgccttc catgtcacaa cagatgccgt  2820
2821  ggcgattcct gtggtacaga ctgccaggga tctattctaa aaatctgatt agtccaaggc  2880
2881  aattaagtag gaagtgagat gtgctaaaga tgagtgcttt ttaagtaaca gaacacattt  2940
2941  aaacagctat tgcataaaca ttgcacgaaa tttctcagat ggagataaaa ataaaaatcc  3000
3001  taccaaaggg acccaagaag aaaacagcac tttagtttta ctaacttatt aattttttca  3060
3061  acaacattaa taatcatgcc agcaactcat gttttgagac cacctattta tttttggaga  3120
3121  taacttctta aagttttaca attgaaacac tggggatcat ctacctccca agcccagcag  3180
3181  caggagcaag cattgccttc aaggaactgg aaggagccaa ctgcggagca ggtgagcgag  3240
3241  cgttgacaag ccagaagctc atctctgagc atttctctct cggaaatgtg agctcagccc  3300
3301  caggaatgcc tgtggcatct tcaacaactg ggaagcaagc catcacaagc tgccccgtgc  3360
3361  attattacaa tcccacaaaa gtgcacggca ctttcaaaaa agagaaaata aggagaggaa  3420
3421  aacttgtcca acattaaaca gtcttcacac cgtcagagtt agagcaacca catttctgac  3480
3481  ttaacaattt gagtgaaaga gaaagttttg ggtgtgggac aaagaggcag gagtgaaagc  3540
3541  agcagggaaa agttggttaa aaaaaatgac tgaagaatgt tctcttcttt ctttactttt  3600
3601  ctcatcagag tctcccttag ttttcaaggc tccagggcat aaaaatagtt tctgtggagt  3660
3661  cagatatgtt acaggttatc actcctcgga aggagggtcc ggtgtgctac tcacaaagta  3720
3721  attttgagca atcacatttt caaagctaga taaggtaatc aaaataaaca ataacaggca  3780
3781  gatggagagg aaagaaaaat gtgccccaag acgtgtgaga cactaagact gtgcctctga  3840
3841  ggcagtgaga aagcagccta agctgaaact gagagaaatt aaaagaggac agggtcagaa  3900
3901  gctagttttg attgaaaggt tttactttct gttgaaaagc tacacattgt aactgtaaat  3960
3961  atcacaagga catataagag gggtgaaaaa ctgcacagag agaactgccc cacatttccc  4020
4021  cctggggaag aggagccagc agctgagggt tgagttgtcc tggaccagca gccagcagca  4080
4081  gcctagtccc ctgcaccctg ggccccccag caaccatggc cactcggccg gagaaactgc  4140
4141  tcccagcgac caagaaacac caggaaagga ctcactctag caagcaaagc aaaggccaga  4200
4201  agactctgca gggggaaaac atctttaatt ctcttctcag attttcatgt ttgaaatgga  4260
4261  atgagaaggg aagaaggaat gtgtgaaatt gccctgttgc agctattttc aagttgtaag  4320
4321  agatcaactt gcaacacata ggactattct tttcagatag tttatcagaa aacataaaat  4380
4381  gtttctatta tctttgttgt cctacactaa aatgttatca tgaccttcaa attaaatatt  4440
4441  cattgcaaga aaggtgaata tttctgatat tttaaaagaa tagaccaaat aaaggtgtga  4500
4501  agttgattcc ctggctgagc tgcacgaact gttagaaagt ctcctgttga aatccatctc  4560
4561  tacctttcac ccactgatgc ttgctttgct ttccgaagca aacagaagag agtttatgcc  4620
4621  tacttttagt tttcaagcta aacatttcca gaccctttga agatacctcc tatgacggga  4680
4681  ttgccagacc ccttaccatc ccgatggact gttctggaag ttgtctaatt tgtcaacatc  4740
4741  tctcgttaaa tgtgacagcc agaaagggac acaatactac agatgtggtt aattagagca  4800
4801  gggtactatt aatttttgtg acatatggac attatatcac cagaatctaa atttgatttt  4860
4861  ttttgcagcc acatcatacc actgattgat atcaactttc tttttcctca aaaattgcca  4920
4921  ctatataaag tcacctcctt ccttacacac taatgaatta tgatgcattt actgctataa  4980
4981  aatacctttt tgcatagcac tgcagctatt taaaccatgt aaactctaaa tcctgttatc  5040
5041  tttgtaacag ttatcccttt tcaaggcttc tatggatttt aaagcaagca tcctagatct  5100
5101  tcatggaagt cattcataaa aatgttgaag aagagaagac ccagggcaaa ggctcatgat  5160
5161  ccttgaccag ggaccactcc cggacccaaa cccaggaccc cacacacctg gcgggtgctg  5220
5221  gttcagcctg cctcacgctc acaaagcaat cctgctagtc tccacatcac ctcacacaca  5280
5281  agagcatcct gaagccttga caaatgcttg gctgaaaaca agattcactt atctttcaaa  5340
5341  acaaagtgta aaaaacctac acatattaaa attatagtca tgtaaaaata tatatccaca  5400
5401  cggaacaaag aatagaaggg aaggagcagc aatggaaatg tttgttctag tgtcagacga  5460
5461  tggagattat ttttaattta atactgtctt tactacaggt acattgttta aaaaattaaa  5520
5521  gaaccagaat ttttcttaga aagaatttcg cttggaagca gttcacgtga aatggctgta  5580
5581  agaccattga ggttctatca gatcctacca acctgaaaac tccaaccaga aaaagattca  5640
5641  tttgaaaaga cttgttgcta cttacaaaca tcagcttctt tttttgaatt tggcattgct  5700
5701  gctttcggct taatatttct ggaaattagg gagacagcag actggagaag tcaagcctgc  5760
5761  agtttagaaa aacctggata ttttgcacgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtttgtgtct  5820
5821  gtctgtccat gtctgtctgt ctgtcttgtc agtttctatc tcggctggaa agggtggaaa  5880
5881  gaacaaaaaa ccatcatgtt aatatttctg tgaagctctg gactaaaaca gagcttcagc  5940
5941  ttaagaatct ctaatggaca cacaaactcc tatgatctat tcacctagac tcctttttta  6000
6001  cactaaaagt aggaaataag atcagcaaca gaatctgcac tttggggctt agaactgaag  6060
6061  taagggtaag ttttaagaaa agggggtcag agagagtaag tgcaaacagt gaaaaagaaa  6120
6121  aagaaacaaa gtggctggtt attctggaga aaatgtgatc tataaatact gcacttatta  6180
6181  gaatccaaag aatctgaata cttgagaatt ttttaacatg tcagggtttc ttcacagctt  6240
6241  cagcattttg tttagagcat ggttttcatc cgtggaaaac cagtgttaga acctggatac  6300
6301  atgctatctt tctctctttg aggttgtctc tccccaagtt ttctctgctg ctatcctttg  6360
6361  ctattttcaa cgtctgagag acaagtgaaa attctacttt ccttagaaat acaatttgtc  6420
6421  cactgtacta aaagttaagc taaatatgag aggtaaatca tcagctttga gatttatggc  6480
6481  aaacttataa taaatggaga aaatgatcaa ttactaagtc cagtcagtat gtgacaactg  6540
6541  tcactttgct tagaaataaa ttttccctac catcttaaaa gtcaagccaa acgcatgtgg  6600
6601  taaatcagca cgttcacaca tccctggcaa atcagcattt aaaacagata aaatctccaa  6660
6661  ttagagagtc caatgattat ttaacaagtg aaaattccac tttgttttga aatacaattt  6720
6721  tcctcccacc tgagaaatta agctcagtaa gtgaggtaga tcaacacctt cacggataaa  6780
6781  cagcaaattg tcataaaaca ggtaaaacgt ccaaacagaa agtctcgttt attatttaac  6840
6841  aagtgaaaag cccacttgtt tttgaagagc aattttctca ctacactaga agttcaacac  6900
6901  aggtggtaaa aaaaaaaaaa acagcttcat agatccacac caaattctca caaaaatgga  6960
6961  ttaaaatgtc caaatacaat gcccagttat ttgataaagt aaataatgca cattagcact  7020
7021  ttttgtttta catgtagtct cgtgcaaaat gtgtaagaaa tagtcaacat ttgggacaaa  7080
7081  tatctgagaa aatccaaaat tcatttatga tactaacatc aaaaagtgtt taaaattctt  7140
7141  ctctattaat ttttggggca gaaggttggt ttgtaatgtt gttttgtggt tttagataat  7200
7201  acaaaaatgt tatctaaagg gtttgtctat taatgtattt tgttttcatc ttcatattta  7260
7261  gataaaaagt tttatcaaaa ttacttatct actgatgtcg ggtttttttc cttggaaaat  7320
7321  tctatttcta ggcaaagtac aaattatttc ttatatagag gaacaacaca aggaaataca  7380
7381  ccaaagtgat aactacatgc atgttagaat agtgaaatga gaggaaattt cagttctctg  7440
7441  gtttaaaata tttaagtact aatcttcatt taaattttta attagaaaaa gtaattaata  7500
7501  ttatttcctt taaaacaact ctgcaaattt aatgtcattt gataaagttc cttggaaaga  7560
7561  aaataatgga cgaaaactga tttgatccat ttttaatttt taaaattata tatatgtaac  7620
7621  tctataaaaa aatattattt aagtacatat ttacacatag agaaagtctg aaaaagcgga  7680
7681  ctccataatg cttacggagg ttatctctaa tgcttacggg ggttatctca ggctgaagag  7740
7741  gttacaggtg atcttgattt tcttctcgat ttttttccag ttttctggaa tttctttccc  7800
7801  atggattttg aacaatgaat aggaattact tttattatga taaaaataat actaaagctg  7860
7861  cttttctttt tttaccaaaa aaatcctggt taacattttg aaaaaaaaat tcaaattggt  7920
7921  tcaaacttta aagtgttggg atacattttt aaacgtcaat tttccctacc atctacactg  7980
7981  ctttttaacc tcacttttta gacgaagaat gtctatcagt taaagactag gtgaagtaac  8040
8041  ttttccggac aaaagaaaaa aaatgctaag aatttgacag cctggcagtt accagaacag  8100
8101  tacgctaaga aacacaagaa atcctgaaat tagtctatct tgcagacaag ggtgaatact  8160
8161  aaagattaaa aggcacttct gaaaagttta attgtgttca acttcctaga aaaatatctt  8220
8221  tcattgttga aaatctgcac ttcattcact catctatctg agggtccacc tcttatttct  8280
8281  gataaaaagt aaaacctcag taaatgtgcc acagttttgt ttattcctag aaaggctcgc  8340
8341  tttaagtgcg atccctgcca ctctgccacc tacaatgggt aaattcttat ttatcctcta  8400
8401  agtataaaat aatctgtagc catgttacta aaacatgccc aagtttagcc ttcaaatacg  8460
8461  catgtgtctc agccgtgttt ctggaacctc actcagctgt ggacaattcg gttttccatt  8520
8521  ttaacttaaa cttcttttac taagattatc aacagattgt ccgttttctc atcgcctaat  8580
8581  actatgaggc gcttaaatgg aaatccgtgt tgaggctttt tttttttttt agcatccttc  8640
8641  ctcatcagta ttttagagtc ttctaactca ctgcaagtaa ttttctctaa cgtaaaatat  8700
8701  gtatgtttct acgcataaat acagagagat gtttgtggcc gaatctcggc aacacgcttg  8760
8761  aaaggatgaa acgtgcagtt accgtgacta aatgtattcg ttctccctac aagatttaga  8820
8821  aaaacgtaac gttgcgggga gagctaggtc tctgcgtaaa cctcgtaatc accaccaaaa  8880
8881  ggccgtcgct gggagcctcc gaagcccgcc aagcacactc gaggcatcca cagctgtttt  8940
8941  taattgtttt tgctttctcg aaacagtgca cttggtgggg caaacggtgc tgtttgcagc  9000
9001  gtccctggct cccagccggg gttaaccctg acctgaacgc ctgtttagcg gccagcagtt  9060
9061  caggattccg cttccctgct cggtaaaacc taagaaaaac ggcgtttccg ccgccaagaa  9120
9121  atgcgtttag gaaaaggggg aattcggtgt ttcaaatgta catttttgtg ttctctcccg  9180
9181  atcggattca aggagaggaa aaaaagatgt ttgtgtagaa agggaggcag cttgacatcc  9240
9241  atttcctctg gctcgcctcc cggccgcatt cgcgggggaa ggggcccccc agaaaaatgg  9300
9301  gcagcgaccc ccagctcttt gctgcagaga tcgggagagg tccgcaaccc gggctggggc  9360
9361  tgggggtggg gtggggaatg gaaactggag atggaatttc tgcgcgctct tggcagggag  9420
9421  gggcccgcgg gggcgcggag aaaaaaagaa aaggccaggg gtcaagcctc ggaagggacg  9480
9481  cacagggccc gggaagtggg gtgcagggtt ccctggagaa ggggtgcagt ggggacggag  9540
9541  gcagcaagaa gggctgacac ccggaaaatg cgcccgggta ccccaaaccc gggcggggga  9600
9601  tggggaggcg gtggcctgtt ggccccagga cctcccgtcg cgcgcgggcc actaacctgt  9660
9661  cagcaagaag gtgccagtgg tcgcggggct catcctgcgt gtcccccgac cctgtcccgt  9720
9721  ccaagcacaa gggtctcccg gctcccacca ccggggcaat tgcattcttg gcctggctag  9780
9781  gcctgccgtc ctcgattctc ccctcccctc cctttcttct ttcctcccag cttggccagt  9840
9841  tcagcatcag catcctgcac cccctcctta atcccgtact ccctctagcg gcgggccagt  9900
9901  gtagcttggc catcgccccc acccccatcc cccagcccct ccgcccccgc gccccccgcc  9960
9961  gcccccctaa cccgcggagc actctgggat ttggcgcccc ccTCCTCTGT TCAGCCTATA  10020
10021  TAAGGCTCCC AGTCGGCGCT CCGGGTACAC GCGCTTCAAC TTCGGTTGGT GTGTGTCGAA  10080
10081  GAAACCTGAC GGCGACCTGG GGAGAACGGC GAAGAGCGTC CACTGAGCCT CGCGAAAGGT  10140
10141  CCGCTGAGCG GGCTCGCGTC CGGAGCCACT CCGGGCTGCG GAGCACCCAG CGGAGCCCAC  10200
10201  GCCTGGCACA GGTGTGGGAC CCCGTCCTTC GTGTCTTCGC AGAGGAGTCC TCGCGTggtg  10260
10261  agtatgcggt gaggatgttt ttttttttta agatcacatt cattccgcgt tcttagcggg  10320
10321  agctgcggga gatggagtag tgcccctgaa tgtctccacg caaaccttgt catgccttta  10380
10381  ctggctgtac cccaaaacag agtggagaag ccaagccttc acggctttga tttccggcac  10440
10441  ccaagtccag atacaggctg tagacagaca tgagctgcgg acagacatga gctgcagaca  10500
10501  cacatgagct acagaccaat ttgctcttca aatgcactag aaagtgatag gcgctaaaac  10560
10561  taattggcgc ttcaatgcgc tacgaattga taagcgcttc aaacgcgcta cagactgatg  10620
10621  ggcgcttcag tgcgctacaa ctgatgcttc agatgcgcta cagactgata ggcgcctcaa  10680
10681  ttgcgctaca aactgatggg cgcttcaatt gtactacaaa ccagtatgaa ctgcagccat  10740
10741  ataccagctg cagactgatt tgcgccttaa atgcacaaaa tcttggctgc agaaaattag  10800
10801  tgctacgaaa atgatacaat tagaaccaca acagtgcttt attgcacagg aactgcagag  10860
10861  gtacatgagc tgcagaataa tttacaccta aaatgcacta caaagtaata acagctgcgg  10920
10921  aggtacacaa gctgcactgt tttccactac aaaaaaacca gctgtagagg gacatgagct  10980
10981  gcggagtaag attactctgt cttcttagag ggggacccca ccctttgtct ctaacacacc  11040
11041  ttttggaatg gttcccactg tttttttctg cgggacggtt cgctgcatga tggtgttgtt  11100
11101  agacaaaatg gagccctggg caaaaattag tgtttaacat tctgtccaca ccattcctgc  11160
11161  tatagcagtc gaatgaagga gcgctgattt gagtgtaaaa gggaatcttt tggtggtggc  11220
11221  agagcgggct gccttgccta gttgcgcttg attgaagtgg cggtgtagtt gtagtggtgg  11280
11281  cgcgaattgg cgtccagcaa cagtttgtgg aaactgttgg tttgcttagt attgaggggg  11340
11341  attggatctg gaggtgattg ctcttgttgc atgaaatgaa tctggctgtt ggaggctggt  11400
11401  gggagggatt ttgggagggg ggatcctggg agaggcaggc agccactctc agacatgccc  11460
11461  cgcccattct agcgtgcctt ctctgcagta tgtgctcaga gcttgcttag cgcctcccag  11520
11521  cgcctcctca gagcgcgcct cctcctctgc agcgcgcctt cccagcgcgc gccttccaga  11580
11581  ccttgcttcc ccagaccacg cctctcagcc tgcctcctgt gagatggccc ccccagatcc  11640
11641  cactttcccc tgagtccgcc tcctcggaag tggctcagcc acaccccatc ccctctgagg  11700
11701  agcgcccccc cccccccccc cccccccccc cccccccccc cccccccccc ccccccccgc  11760
11761  aagaccacac ctcttctgag gtgacttggt cagaccccgc ctctccaaag cttggcccct  11820
11821  ccctgagccc gcctctacag agctggccta cggccccgcc tcccccagag ccacgtgcgc  11880
11881  ctgcgcagtg tgaggcccca gcccctccct caggcccacc tcctttgcgc ctgcgtgcct  11940
11941  tcactccctg agcctggctg cacagcccca ccctcctgcg gtttccctgc tgccccggtt  12000
12001  ttgcttttta tccactagtg tctaataaat ttaacaataa taagaataat taacaacaat  12060
12061  agtaaattta cctgtcattt ataagtgctt tttataagca ctttgcatat gttagataac  12120
12121  ataatcccac aatttaaacc ccttatagtg ggttatgaag ggtgctccta agctgacgtg  12180
12181  gctggagcct ctaagggcag tcgagctaaa tgtttttact acaaatcaaa aatagactgt  12240
12241  tgtaaatact ttcacattta aggatttttt taagacacta gtggaccttt gtggtgggat  12300
12301  gtactggaat cggatgcctt gatggatgca aataaggaac agcctgaact gtgtttcata  12360
12361  gaggagtttg aagtggttta ttggtgttgc tggcttggcc tctgagtgag gaagaggcgt  12420
12421  ttatctgcat gcctgtgaag ctggattttt ttcttccagc tctaggagat tagccctggc  12480
12481  cagcctgcct acatatttat tagttgtgcc tggcacatgg tggacattca tcaaatatgt  12540
12541  gttaaatgtc cagaataaat tgatttattc gctgtctccc ttggtgtctg caggtgtttt  12600
12601  ctggtttttg ctcctggatc tttcctatgg tgctttactg tcctgagttg tccaagggat  12660
12661  tgcttgtctt attaaaaaaa tatatatata tgcattttta aacgccaata atgtaagctg  12720
12721  taattataat acaaaacaac taaattaatt taaagtatta caaatagttt tttaaaaata  12780
12781  aaaagcaaaa gctaattatt taaatttggg acaagtggat tatttaatag tctataattg  12840
12841  tcatataaaa tttgtgtaat gtaacaaagt gtttatatta caagattgag gattttagct  12900
12901  ggcattatta aacatctaca taaaacaaat ttatatcttc ctgccagtca ggtgtaccat  12960
12961  gtttatgttt ctaactaaat gaagaaattt gaaaacctgg ttctatatat tgtaaaccgt  13020
13021  gagccaggac tttgcggggg ggctgggggt gttgtcagac acaaccccac accccccaac  13080
13081  aagtatacaa tctatggata gcatgtactt atcgtaatta cagctttcag taagtcccca  13140
13141  ttgtcttttt acccacttgc caccttgtgg tgcctccctc tttggaaatt ctctgtgtac  13200
13201  ctttgaaaga ggttcaaaac aagggtaaaa acatgcatac taatagagtt tgcatttcac  13260
13261  aaagagtact caaaaagaaa cttggacaac atttgaaact gtaaaacaat taagagttta  13320
13321  atgaagtgtc atttcctaat gcatgtttaa tgtgcggcag tttttggctg ccattattac  13380
13381  tttttgatgt gtttggggga atagaaattt tcagaagtca tcatgaagag ttaaaaatta  13440
13441  atcaaatgta tttaattact aaatagacta acactgaact cttttttcat atgtaaatat  13500
13501  ggcacctgtc ccaagttggc ttggctttat gttgtgtgtc ctttcaggtt ttcggaacag  13560
13561  acctcttgac tctacctccc cagcccagcc cctcctcaga gggcgtttaa ggagccctag  13620
13621  ttctgtaatt caaattaagt cacagtgctc ctgttgctgt ttcaacattt ttaaacttta  13680
13681  cttacactaa ctgttaacct gcctgtccac tatcctagca cttttaatgg ttaaactact  13740
13741  ctgtaattct ctcttttagg acttagagtc ccactccagg ggcggaggcc tgaggcctga  13800
13801  tattggtaaa ggtcaggggt cttaaactgg tgaccttgca ggccaaataa ggccctgaat  13860
13861  ttgtttgacc agcattggat taaaaactca aaaaaattga aggtctttgg ggaggagtga  13920
13921  tgcatcccca agttacatag ttgcgacccc tcctgttatc ttcacctctc tcttctcact  13980
13981  gctgtattac cttcctgtct accaaaagct tttgagtttt aaacccctat tgatctcctt  14040
14041  tttcccctaa acagtacggt aattgttggc tgatttcctg atgtattgtt gtttctgttg  14100
14101  catccttgtg ttttgcagat gttaaaacca tcagacctgg gtctcagtaa agcccacctc  14160
14161  agtgactgtg attgacatgt aggttgttaa ccttcctgac ctgggtcccg ctgcaccagg  14220
14221  ccatgctgta aatgcctttt cagaaatctc gtttctaagt tttgaaagta ttaatgtctg  14280
14281  gatgacagaa ggggcacctg agtcacctga cctgtgctta ttagttattt ttaatgggac  14340
14341  attaatttaa tgaataataa ttgcattatt ttgtaacctt atattctgag tgttaccaat  14400
14401  ataattgtct ttaaggagtt ggaaatggaa actgaatgtc acaggctatg tgttaattgc  14460
14461  atcttctaat ttttcctaaa ctttttatct tgaatgtcaa ttattcattg tttttatagc  14520
14521  ctaagttatt aaagtaatta agtagcaggt taaaactatt aaaatggtac agtaattctg  14580
14581  tcccttaagg actctttgtg gaggccatcc caacagcaca gcccataggg aaagtgggtg  14640
14641  tgggtggtgg ggttggggca ggggaggggc cgaaaggact gggaggggtc ttaggaagaa  14700
14701  ggaggaaggg gtatttctcc acagccaggg acaggactga agattacagg catcaggttt  14760
14761  gattctcaac accttttttt tttctcttgg accgtgttgg ttgaaatatt agcttttttt  14820
14821  cacctaactt tgctaaataa cacgtttacc tttttatata ataaaaagtt ttatgtaatt  14880
14881  aatttggcat ccatttttgc cttgatgagt cagaaagaaa caggtggctg ggacttccaa  14940
14941  gataaaagtt agtgaacagg cagtctgcat atcacgtttt taaacttttg agcactttcc  15000
15001  taaagttttc caaatatgag aatttgctca ttaaaaaatc attgaggtta aaataattaa  15060
15061  attactctgg atgcgtttaa ccctgttttc aggaagtaca caggcagaca ctgtgtaatg  15120
15121  gtttattgta tgtgggattt attgtcacct tgccaataat taggatcttt catctcccca  15180
15181  cccgcccagc cagtgcgcca ccccctcccc cgtcacacac accagagaca cacatacaca  15240
15241  gacacgcaca cacagtgcca cttacctacc ccttaggagt atagccctat cccgtcctaa  15300
15301  attacaaact ttcgggttgg gctgtgctga caaatcttgt ttaaaaacca gggattgcat  15360
15361  actggtgatc tgaaagtcaa atgaggccct ggatttgttt gaccaacaca gtattaatat  15420
15421  atatatctct ttagatggga aatgcatgcc cagattgcca tagtaacagc ccctccctgt  15480
15481  tttaatccca gcctctttac acagacagtt gctttgctgt tttcttatta ataactttat  15540
15541  taatatcagc taacaggtat tgaacactca ctgtgtgttt tacctgcatt atttaattac  15600
15601  gtccttatta taagtttgag atgtactatt attggacttc ttcgaatgtc ccattttata  15660
15661  gccccgcttc tcctcagagg catcaattaa tatttgttga ttgactgcat aatgaggagg  15720
15721  gagactgata tacacacgtt gcagctcagt gccatttctg tcccatagaa aattctcttt  15780
15781  gggaaatcat attatgatca gaaaagtaac ttagacaatc tggtgggttt tggggcagtt  15840
15841  gtttgttttg ataaccaggt accttctctg tagaggtgga ctagggtggt gagagttgcc  15900
15901  agcacacccc acctcccccc agggctgatg aatacaggca ttgtgatttt aattcccccc  15960
15961  tatatttttt tggttcccta ttggctagaa tattagctat tcttcaggta acttctctgt  16020
16021  taacagttat gattttggct ctatttcgtg taatttattt ggtatccatc tttgctttga  16080
16081  aagtttctgg gtttgctctc ttgatataaa actacttgtt tagggcgtct cagtagttct  16140
16141  tttataatca gaaaggtaag cgggctgttg ctacagttct gaattgttga atcataatga  16200
16201  acaggtgact tttgaggagg aaaaggtcat ttggacatca aaaagtaggg tgctttttgt  16260
16261  tatctatttc tttgcaaggt ttttgtttgt tgtttacata tttatgtaag cagggagagc  16320
16321  aaagagatac tttaaatact catgtattta aagtactttg gtagatgctt taaatgctaa  16380
16381  aatcttcttt gtattatggt gctttgattg tgtatgttga atttatgctt ttatcctcat  16440
16441  ttacagaaac aaaaagcttt tgaaaATAAA AAGAAGAAAG AGTGGAAGAG GAGGCCAGGA  16500
16501  CTCAGGTCTC CATCCCCACG GGAGTGAAGC CACACCTGGG AGGTCTCCTC CCACCCCAAC  16560
16561  TCTCACCCTG GGGCCCGACT GCCCACCTCC TCCTCCTCCT CCTCCCCCCA ACGCTCCCTC  16620
16621  CTCCGCCTCC TCCTCCTCCT CACGCAGTGG CCAAAGGGGC CAGTACATCC CCAACCTGGC  16680
16681  AGATCGCAGG CGCGACGATC TCTCTGAAGA GATCAACTCC CTCAGAGAGA AGGTCATGAA  16740
16741  GCAGTCCGAG GAGAACAACA ACCTGCACAA CCAGGTGCAG AAGCTCACAG AGGAGAACAC  16800
16801  CTCCCTTCGT GAGCAAGTGG AGCCTGCCCC TCAGGATGAG GAAGATGACA TCGAACTCCG  16860
16861  TGGTGCCGCA GCGGCTGCTG CCCCACCCAC TCCCATAGAG GAAGAGTGCC CAGATGACCT  16920
16921  TCCCGAGAAA TTTGACGGCA ACCCAGACGC GCTGGTTCCT TTCATGGCCC AGTGCCAGCT  16980
16981  CTTCATGGAA AAGAGCACCA GAGATTTCTC AGTTGATCGT GTCCGCGTCT GCTTCGTGAC  17040
17041  AAGCATGATG ACCGGCCGTG CTGCCCGCTG GGCCTCCGCA AAGCTGGAGC GATCCCACTA  17100
17101  CCTGATGCAC AACTACCCAG CCTTCATGAC CGAAATGAAG CACGTCTTTG AAGACCCTCA  17160
17161  GCGGCGAGAG GCTGCCAAGC GCAAGATCAG ACGTCTGCGC CAAGGCATGG GGTCAGTGAT  17220
17221  CGACTATTCC AACGCTTTCC AGATGATTGC CCAGGACCTG GATTGGAATG AGCCCGCGCT  17280
17281  GATTGACCAA TACCACGAGG GCCTCAGCGA CCACATTCAG GCAGAGCTCT CCCGCCTCGA  17340
17341  AGTTGCCAAG TCGCTGTCCG CCCTGATCGG CCAGTGCATC CACATCGAGA GAAGGCTGGC  17400
17401  CCGGGCAGCC GCCGCTCGCA AGCCGCGCTC CCCGCCGCGG GCGCTGGTGT TGTCGCACAT  17460
17461  CACACACCAC CACCAGGTAG ATCCAACCGA GCCGGTGGGC GGGGCCCGCA TGCGCCTGAC  17520
17521  CCAGGAAGAA AAAGAAAGAC GCCGAAAGCT GAACCTCTGC CTCTACTGTG GAAATGGAGG  17580
17581  TCACTACGCC GACAACTGTC CTGCCAAGGC CGCAAAGGCT TCGCCGGCGG GAAACTCCCC  17640
17641  GGCCCCGCTG TAGAGGGACC TTCAGCGACC GGGCCGGAAA TAATAAGGTC CCCACAAGAT  17700
17701  GATGCTTCAT CTCCACACTT GCAAGTGATG CTCCAGATTC ATCTTCCGGG CAGACACACC  17760
17761  CTGTTCGTCC GAGCCATGAT TGATTCTGGT GCCTCTGGCA ACTTCATTGA TCACGAATAC  17820
17821  GTTGCCCAAA ATGGAATTCC TCTAAGAATC AAAGACTGGC CGATACTTGT AGAAGCAATT  17880
17881  GATGGACGTC CCATAGCATC GGGCCCAGTT GTCCACGAAA CGCACGACCT GATAGTCGAC  17940
17941  TTGGGAGATC ACCGTGAGGT GCTGTCATTT GATGTGACTC AGTCTCCGTT CTTCCCCGTC  18000
18001  GTCCTAGGGG TGCGCTGGCT GAGCATACAC GATCCCAACA TCACATGGAG CACCCGATCT  18060
18061  ATCGTCTTTG ATTCTGAATA CTGCAGGTTC CACTGCCGGA TGTACTCTCC AATACCACCA  18120
18121  TCCCTCCCAC CACCAGCACA ACCGTCATTT TATTACCCAG TAGACGGATG CAGAGTTTAC  18180
18181  CCACCCATGA GGTATTACTA TGTACAGAAT GTGTACACTC CAGTGGATGA AAACGTCTAC  18240
18241  CCAGATCACC GCCTGGTAGA TCCTACCATA GAAATGATTC CTGGAGCACA CAGTATTCCC  18300
18301  AGCGGACATG TGTACTCACT GTCCGAACCT GAAATGGCAG CTCTGCGAGA TTTTGTGGCC  18360
18361  AGAAATGTGA AAGATGGCCT GATTACTCCA ACAGTCGCAC CTAATGGAGC CCAGGTTCTT  18420
18421  CAGGTGAAAA GGGGGTGGAA GCTGCAAGTT TCTTACGACT GCAGAGCTCC CAACAGTTTC  18480
18481  ACTATCCAGA ATCAGTATCC CCGCCTGTCT ATTCCAAATT TGGAAGACCA GGCTCACCTG  18540
18541  GCAACGTACA CTGAGTACGT TCCACAGATC CCTGGATACC AAACGTATCC CACCTACGGC  18600
18601  ACGTACCCGA CCTACCCAGT AGGATTCGCC TGGTACCCAG TGGGACGGGA CGGCCAGGGG  18660
18661  CGGTCGCTGT ATGTTCCTGT GATGATCACC TGGAATCCTC ATTGGTACCG CCAGCCGCCG  18720
18721  GTGCCCCAGT ATCCGCCGCC GCAGCCGCCG CCTCCGCCGC CGCCGCCGCC GCCGCCACCA  18780
18781  TCCTACAGCG CAATCTGAAT TCTTCTCCTG TCCTGCAGGA TCTCTGCCCT CAAAATGTAT  18840
18841  TCCTGTTCAG CTTCTCAATC AGTGACTATG TGCTAAATTG GGGTACTGCA TCTTCAGGCC  18900
18901  AACCTTCGCT GAAACGGCTA TGGAAGATCA GGGCCACCCT CGACTGGCAC ATATCTTAAA  18960
18961  ACAGCAAAAC ACCTCCACTA TCTTCTGGGA GACATAATAT TGACCAACAA ATTATCCCTC  19020
19021  AGTTTTCCAC TTTGACTGCC AATCTAACTG AAATTCGTAA AAAGTTTACT TCCCAGAGAA  19080
19081  TTCTGGAAGG CTGGGTTTTA CCTACTGAAA CCTCTCACCA TCTAAATTAT AGGCTGCCAA  19140
19141  ATTCCTCATT TAACATTTAC AGAGAAGCTG ACGCAAACAG GAAATGCTGT TTTCTTTATG  19200
19201  GAGGGGGAGA GCAGGAGGAG GAGATGACTT TTCTTGCAGT TTCAGTACTC TGTCCACGCT  19260
19261  TGGAAGAGGA CTGACACCTT TTCAAGGAAG CCAAAATCAG TGGTGCAGTG TGAAACGGCT  19320
19321  TCCGTGATCT TTTTGCTGCA CCCTTAGAAA CTTCACCATC TTCAAACTCC ACTTTCATGG  19380
19381  TTCTGTTAAT TCTCAAGGAG CAGCAACTCG ACCAGTTCTC CCAGGAGCAA AACCCCTGCC  19440
19441  CCAGAAACAC CTCAGGCCTG AGAAGGAAGT GCCCTCTCAG ATGGACTCTT GCATGTTAAG  19500
19501  AGTGTGCCTT CATATCCTGG TGCAAATCAC ATGTACCCAA GGACTCTGGC TTTGTCACAA  19560
19561  CACCTTGCCA TCACCATGCC AGCAATGGCT TCCACAGAAC TTTAAACCTG GTAACCAGAG  19620
19621  ACTATTGGTA GCTCCAGGTG TGTTTAGATG TTTGTGAAAT ATGATCACCT CTCAATCATT  19680
19681  TATGAGGGCT AACGAGTAGC AAATCAAAAT GACTCCTAAG TCCCGTACCC AACTCTTAGA  19740
19741  AAAAGAGGCT CTGAGTTAGT GTTACCAACT CGTCCTGGTT CTTCAGAAAG AATTTTCACG  19800
19801  AGCATTGTTA CTTTGCTGAA AGAGCATCGC CTGAAGTCTT GGGAGCATCT ATCCATGTCT  19860
19861  CTGCCTCCAT ATGCATCAGG GCATTTCATC ATCAGTCCCC TCACTGGACT ATAGCATTAG  19920
19921  GATGCTTAGA GAGGGGGAAT GATTTTAGCA CCCAGACTAA CACTCCTATG CCTGGGAGGG  19980
19981  ATGTCTTTGA AGAAGAGGAA TTGGGGCACT GGACACTGTC TTGAGGATAT GGACTTCTTT  20040
20041  AGTGAACTTC AGATCCAGGA GTGTTACCTG AGGGGTAACC TACTTTAAAA AGATTGGAGT  20100
20101  TCACAAAATG GAGACTGGTC CCCTCTAGGG GATGGAGCTG ATAATGAGCT GACAATGACT  20160
20161  GAAGGGCCTC AGAAAGTGAC TCAAAGCAAC AGACAACACA AGAGTTGTCT TCGATCCAGT  20220
20221  GACATCATCC GGTGTCTCCT GGATGCTTTG TGCTAACCTG GGACTGCCTG ACTTCCTTTA  20280
20281  GCCTGGTCCC TTGCTACTAC CTTGAACTGT TTGTCTAACC TCTCTCTTTC TGTTTGATTC  20340
20341  TTTACTACTG CCATTAATCC TGCTGCAGGA TTTGTCATCC TTCCTGCCTG GTTGCTGAGA  20400
20401  CTCCATTTTG CTGCCACGCA CGGAGAAGAA AGGCAGGCTT CATGGAGAAT GTGTTTCGAC  20460
20461  ACAGCCTCCG ATCGCCAGAA TACAGTCTGA GCAGTAGAAA ACATCATGGT GTATATTTGA  20520
20521  GATTGCCTAT CGTGAAGAGA AGCCTAACGG TGAAGTTTTA TTTTTCATCA TTATCTTTCA  20580
20581  CATATTCATT ATCACCCACC CTTTTTCTTG CATGTTTAAA TACTTAAAAG TTTTAGCCGT  20640
20641  AGGTTAGTAG TGTCCTTTAA CAGTGTTTTA AAGTGGTGAC TGCTTTCAGA AATTATTTCC  20700
20701  ATTGAATTAC AAAGTACTAT CCAATTCTTA CTGTTAGTGT TAAACTAATT GTGAAGTAAC  20760
20761  GTAGTGTAAA ATATTTCTTG ACTGTGAACT TCCCTTACGA CACTGTGAAC GAGAGGCTCC  20820
20821  TCAGAACTGG AGTATTTGTA TCATAGTTCA TCCTGTTCAT CTTCAATCTT CTATTTTAAT  20880
20881  GTCATATATA ATTTCATTTT ATTGATTGGC CTTTAACAAT CACACAAAAA GATATACAAA  20940
20941  TTCAAAGAAG ATACGTAATT GGCTATTTAA TACAAAACAA GTTTTCCTTT TTTTTTTTTT  21000
21001  TTTTGGTGGA ATCAGAAAGC TTGTCAGTCA CTCGTGTTTT AGAGTAATTG CTTTTGAAAT  21060
21061  GGTGCATTTG TGCTTCTGGA CTATTTTGAA GCATCACTTC AGTTTACCTC ATAACAATCC  21120
21121  ATCCTCCATA CATTTGAATT CAAGTTGTTT TGTGTCAAAT TTATAGTTGT CAATTGATCT  21180
21181  TCAAGCTGCA GAGGGCTTAG AATGGGCCAT TGTCTGCAGC CCCAGCATGT GCACACTGAC  21240
21241  GTTTGCCATC ACTGCAAGCA GAAGGCTGGA GATGTTGGCC AACAACAACA GCGCTCATGG  21300
21301  AGAGCACAGC GGTGTGGGTT AACAATTCGT GGATGAAGTC CCTGACGCTC GTTTGGCTGT  21360
21361  TTAGTAAAGC TTGTGAACAA CTTGTTGGCA GTGTGTACTA TGCTCTCTTG CTATATATAC  21420
21421  TATCTATAAA TGTAGGTGTT AAGGATAAGT AATCTGAAAT TTATTCTCTA GTATCAGAAT  21480
21481  TTTATTAAGT TTCCTTTCAT TCATCTGACT TATTTTGTTG CTGTTGATCA AACTTATGTT  21540
21541  AATTGAATAC TTTAAATTGT TTTTTGCATT TTCCAACAAA AATGCCTTTA TTCGTAAGAA  21600
21601  AGAGAAAAGC AAAGGAATTA AATTTGTATC TGAAGAAGTT AGAAAGGGAG CAAAATAAAG  21660
21661  GGTATAAATA AAAAACAGAA TTGTTAAGCA AAGCCAATAG TGAAGCCTTT GAAACAAATT  21720
21721  GGTAAAATTG ACTTTTGGCC CAAATTTGCA GTGTTAATTA AAAAATCAAG GAAGATATGA  21780
21781  GCTCCCATTG TTAGGGAAAC TTAGAACTAG CTAAGGTCAT CGTGCTAGGA TATGAAAGGG  21840
21841  AGGAAGTTTA CATACATTTC TGAAGGGTCA GTTTAGTTTG AGCAATGAGG TATTTGTATG  21900
21901  AGATATTGGC AAGTGGAGAA TTAGTTTGAT TAAATCATGT GAGCTAGCAC AGTTAACTTG  21960
21961  CAGGTGCACA AAACAAGAGG GGCACATCTA TAGAGTGCAG TCTGGATTTC TCTTTAAGTT  22020
22021  TGCAGGTACC TCTTGGACTC CTGAATTGAT CCAGTTGTCA TCCACCGCAG ACATCTAACA  22080
22081  TCAGATAGAA TTCGAAGATT GCGACAGAGA ACACTCTACT GGAAAGACCT GGGTAGAAAT  22140
22141  GAAAGCAGCC TGTAGAGGTG AAGAGCCAGA TGGGAACCAC ACTACATTTT CATTTAAAGA  22200
22201  AAGAATGCAC ATCTGGTGGG ACTGGAAGTT CTTTGTTGTT TCAGATTGTA GAATGCTATC  22260
22261  AAATTGGTCT GTGGAAATTT GCATTGTTTT ATTTCTTTGT GTAATCAGTT TAAGTAATAG  22320
22321  GGGATATATA ATCATAAGTA TTTTAGGGTG GGAGGGACTA TTAAGTAATC TTAAGTGGGT  22380
22381  GGGATTAGTT TAAAAGTTAG CATGATATTA TGTATTAGAT ATCTCTATAA GTGGACATGT  22440
22441  GTACTTACTT GTGATCCTTT CCCCTGTGAT TGCTACCTGT AATGACTTCA AATAAACTTG  22500
22501  GAGGGAACTG CAGGGGGATC AACCTATTTA GGGCGAATTG GACATGAATA AAACCTAGTG  22560
22561  GGAGAAAGTT CAAAGGTGAT TGGATACATA ATTTAGTGGA GGCTCTTTGC CCtgggtatt  22620
22621  aactccaggg atggagattg tgagcaaagc ctttagggag ttacaggatg gatagatacc  22680
22681  ctttgagaaa ttgttgctgg cattaaactg atgatgatgg atggtaaata ttcatggaag  22740
22741  ttgtaggaaa atgatgagta agagcccttg cttatacccc cttcagtagc cctcctcctt  22800
22801  accctgcctc ttctcactac ccctgcacct cctacctacc cttccccagt ttattgctgt  22860
22861  attctcttta tatttctatt tactaatatt gtattgatgt tataataaaa attcaattaa  22920
22921  taaagattta gtggttaagt gaaaactgtg tcctgatcat ttcagcgtcc actggcatca  22980
22981  agggaacatg gtggggcagt ggagagcgtt gggggctgga gagggaagga aggttggaag  23040
23041  atggaggagt gaagagggtg gggtcgtaga ggaggggaaa ggaaggccca agggtggtgg  23100
23101  gggggggagg cagagggtgg aaaggaaagt ggaggagggg gaaagaatgt ggaggaaggg  23160
23161  ggagaatggg gcagtggggc agtggaggag ttgagaggat aggggtggga gggtgggagt  23220
23221  aagtttggaa gtgggggggg tggtataaag aacacgtcaa tcaagcaacc cagtatcaat  23280
23281  tatttaccca gaatgctcca ggaaatcaac tatattattc cagctgcaaa acttcaacat  23340
23341  ataaaataaa gtcacacaat tagtgctcta ttgatgtaat actaaaaact tttttaagat  23400
23401  gcaaaatttt aatatataaa ataaagccac acaattaatc gctccattga catatgtcat  23460
23461  atatatgaca tgataaaaac tttttaatat caattttgct tggaatactt gagatttatt  23520
23521  agtagaaaat tagaaaaaca ataatgagga acaaaaggga gatatactaa atgaagcagg  23580
23581  gtagagatgt gtgggaagtt aacatgtagg ttttaaaaat gccaattaac actaaaaatc  23640
23641  agagtggtca tgaaagtcac ctatagtgac aaatgaggtt catgaggcac tcatcctatc  23700
23701  agattttaaa gcataatgac attagtcaga gttgtagaat aaaaggttac atatagaaaa  23760
23761  cctgaaaaag ggactcaatg tgctagtttc aaagggttcg tgggtgcatc tgacctggtg  23820
23821  gtcacatgaa cacaatggtt tattgggaag gatgcatgga agatggtgtc tagagggaag  23880
23881  gtctggcgct aatgatgaaa acacagctaa gcagtgtctc tctttagaag caggctgccc  23940
23941  tgaatggctc tccatccagc ccagagtcca tagacttcca tggtgtgcag ggtggtggat  24000
24001  ggaattgggg aaattgagag gggggcacaa tgaaatgtct gctgggagac ttacttgtga  24060
24061  tttaaacaat atggtgtaaa agctattaac caaatcactt tgaaaggaaa ttgaactatc  24120
24121  ctattcatcc ctgttttgtt acacctagac tcctccccat cctggccccc acctctctcc  24180
24181  ataaaccaca tgattaaaca aaacttcagg gatacaaagg aatgaacctc aagattgcat  24240
24241  taaattagtt tatgtaactg cgtcacaagg ctagtccaga acactaaacc tattttatac  24300
24301  agcaatggca atatttgttg aaacccatac caattttatg aaagaggtgg cttcccacag  24360
24361  agatatcaac aaagtctatt acgtagctgt agcaattata taaggaatct ctcttatcca  24420
24421  gtgtggttga ggccagtaat taatcaaaac aattgtttaa agtgaagatc atgctatttt  24480
24481  tacttaaaat gcataaatat atgctcattg gtcaatcttg ataaagacct gtgtttccct  24540
24541  gattggtgct ctgttacctt ttttgaatga attatacagt aatacaaaat aaataacaat  24600
24601  gggaaaatac acaactttta aaaacatata aaagtaatta aatatgagtg tggagaagaa  24660
24661  tcacttttga tccatgcttc aaaaaatata gtaatggggg ctgacccaag gctgagtagt  24720
24721  taggttggcg tgctctgcgt ctgtgcctgg ggtctcgctg ggttggatcc tgggagtaga  24780
24781  catggcactg ctcatcaggc cacgttgagg cagtgtctca tgtgccacaa ctagaaggac  24840
24841  ccacaactaa aaatacacaa ctgtatgctg gggggatttg gggagaaaaa agcagaaaaa  24900
24901  aaatatagta gtgaatgcca gatacattaa gaactagtag gggcttaatg gtgtgggagg  24960
24961  gtaaacaaaa ttattcttgg aataataatg gaaactaagg tgaatatttc tgaattcata  25020
25021  agtaatatgc acaacagaat gagaaagtat ttgatacata cctataaaat acaactaatt  25080
25081  tataaccgaa gcacctacta ttatcctaga gaaactaagt aaatacccaa ccctcaccca  25140
25141  taactccttt tccagtttct ttgaatatat gtagagaaaa atctggatgg ctataaataa  25200
25201  gtgtgtgtgt gtgtgtgtct gtatttattg acttctttcg atgtgccaaa cactgggcta  25260
25261  ggttttgggg gacacagacc ttgcatgaat gcagctgaag gatgagcacc caaagattct  25320
25321  ctggccaggg taccccagct gctcttaggc actatagttg cccaagtcat ttgtgagcag  25380
25381  gcactattta atcgtcattt agtgaggaca aaggatgttt cttaattttt ggcatttgtt  25440
25441  ttttcctaaa attcactaaa attcttaaat gtttatttta atgtgtttaa ttgagagtta  25500
25501  aaatcaataa gagaaaagga ggctagatgc tctttcctcc caaattaacc tcccaagaaa  25560
25561  cccttttggc acacaataaa gctccctaat tctattccca gataatccct acagacattt  25620
25621  gacacatgta catctagatt cctgctttct ggtaactagg gataatttac agaataacat  25680
25681  tttgacccaa gatatgcaag tgaagccctg gaagatcatt aataactgtt ttatgtctag  25740
25741  ctttattgtc cttatgtaag aaaattgcta aattaaaatt atcacttaca taactttata  25800
25801  tcattggcta gctcttctca agcagtctat gtcataaacc aagaaagaag tagatggaca  25860
25861  ttatactcag agacagcccc tcatgaaaat ttttatagat aaaattctcc taaaaaataa  25920
25921  taaaaacatt ttttctattc taagaggttt caacattatt caatctcatt tacattaacc  25980
25981  tgatgttaga ataagtctaa taaaacagca caacatccta ccttctaggc ctaagttgat  26040
26041  ttcaagactg tgtattgctc ttttctatca ctttgagtca cctgagtacc acggcacgtt  26100
26101  tcatcactgc ctgtggttaa agcttaatta cagtagggtg atggcatttt actagcttta  26160
26161  ggaccatgaa attgacacat caagttaccc tgtcagtgca accctgaagt catgcccctt  26220
26221  tctgagaacc aggtttaaac cttgtgagtg ggtgctaaac ctcacccaaa tccaacgttg  26280
26281  gggttgagag agtgttctct aatcacctct cccttttgaa cctacttgag aatgaacaca  26340
26341  gaaagttaga tgtggattaa aatgcatctg tttgtctctt attgttattt ttttattgag  26400
26401  acataattga catgtaacat attagtgtca ggtacacgac ataatgatct gatatacagg  26460
26461  agtcccctct tattcaggtt tcactttgca tggtttcagt tacctgccat caattgcagt  26520
26521  ccaaaaatac taaatggaaa taaacagttc ataagtttta agttgcccac cattctgagt  26580
26581  agcatggtga aatctcacac catcctgctc catcccaccc aggatgtgaa tccttgcttt  26640
26641  atccaaccga tccaccctat atacgctccc tctggttagt cacttggtag cccccttggt  26700
26701  tatcaaatcg actgttgtgg aggtatcatg gtgcttgtgt tcaagtaacc cttattttac  26760
26761  ttaataatgg ccccaaagta caagtgcagt gatgctggca attcaatcgt gccaaagaga  26820
26821  agccatgaag tgaaaagctt cctttaagtg aaaaggtgaa agttcttaat aaggaaaaaa  26880
26881  taattgtatg ctgaagttgc taatatctac agtaactctt attacagtat attgctataa  26940
26941  ttgttctatt ttattattag ttatcattaa tctcttactg tgcctaattt ataaaataaa  27000
27001  ctctatcaca gatatgcagg tataggaaaa acatagtata catagggttc agtactatct  27060
27061  gcagtttcag gcgtctactg ggggtcttgg aatgtatccc ctgtagataa gggggactac  27120
27121  tgaatgtata tattgtgaaa tgatcaccac aataagtcta gttaacatcc atcaccatat  27180
27181  atagttacaa cgtttttttc ttgtgatgag aacttttgtt ttactctctt agcaactttc  27240
27241  aaatatacaa tacagagaat tattaactat agacaccatg cggtacatta cacccccaga  27300
27301  acttatttta ttactggaag tttgtatctt ttgaccacct tcacccattt cacccagcct  27360
27361  cctccacccc cacctcaagt aaccgtcaat ctattctctg tatctgtgag ttctggtttt  27420
27421  tcgttttgtt tttagtttcc acgtagcagt gatatcatat gtatttgtct tttcctgact  27480
27481  tttttcactt agcacaatga cctcaagata cctccatgtt gtcgcaaatg gtagaataat  27540
27541  attcttttga tggctgaata atattccatt gtatatacgt gctacatttt ctttttccgt  27600
27601  tcaaccattg atggacacct aggttgtttc catatgttgg ctattgtgaa taatgctgca  27660
27661  atgaacatga ggatgcagat atatttgtga gttagtgttt ttgtttcctt tggataaata  27720
27721  cccagaagtg gaattgctga atcatatggt agttctattt ttaatttctt gaagaacctc  27780
27781  tgtactgttt tccatagtgg ctgcatcagt ttacattccc accaacagtg cacaacggtt  27840
27841  ctcttctctg catccttgcc aacatttctc tcttgtcttt ttgatgacag ccattctaac  27900
27901  aggtgtgagg tgatatctca tggttttgat ttgcatttcc ttgatgatta gtgatgttga  27960
27961  gcatcttttc aagtacctgt atgtcttcta tggaaaaatg tctgttcagg tcctctgccc  28020
28021  ttttttaaaa tcagattgtt tttttgaggt ttagttgtat gaatttttta tatattttgg  28080
28081  atattaacct cttaccagat atatgattcg caaatatttt ctcccactca gtcggttgcc  28140
28141  ttttcatttt gttgattatt tcctttgcca tgcagaagct tttgagttta atgttgtccc  28200
28201  acctctttgt ttttgccttt gttgcttttg attttggtat caaatccaaa aagtcatcgc  28260
28261  catgaccaag gtcaaggagc ttaccacctg ttttcctcta ggagttttat ggtttaaagt  28320
28321  cttacttgaa gtcttcaatc cattttgagt tgatttttgt gtgtggtgta agatagggcc  28380
28381  cagtttcatt tttttgtacg tgactgacca gatttcccag caccatttat tgaagggact  28440
28441  gtccttcccc cattgtatgt tcttagcttc tttgtcataa attaattaac catctaggca  28500
28501  tggatttatt tctggcctct ctattccatt tcattgatct atgtgtctgt ttttatgcca  28560
28561  ataccatact gctttgatta ctatagcttt gtaatcagtt tgaaatcagg aagcatgatg  28620
28621  cctccagctt ttttgttctt tctcaagatt actttggcta ctcagggtct tttgtggttc  28680
28681  catacaaatt ttaggattgt ttgttctatt tctgcgaaaa atgacattgg aattttagta  28740
28741  gggattgcat tgaatctgta gattactttg agtagtatta tagtaaaata aatataagta  28800
28801  atatgaacaa gttctctcta gttaatgttt gtatttttat atcaaaccag tggagtatct  28860
28861  gtagtcagtt cactgtgggc catggaattc cccatagatt tacagacttg ctcttgaccc  28920
28921  tgatgcagat ggacttctgg aattcaagag ctagagtgaa ggcatggatg gcattctgtt  28980
28981  gccagcaggc ctcagtaaga aagtacaagg caatgtgctg ggcagtgaaa gagcagtggc  29040
29041  cttcacttcc atctccctaa tgctacaggg gagagaaggg gagagtttcc tcaccggagt  29100
29101  tcccctgaga ggacaagccc ttgttagacg ggccacgcta tgaaagtggc gtaagctgga  29160
29161  gaatggtttc cctctgcgct ccccagcttc tcattctatt aaccagttgc atttaacaac  29220
29221  caaacctgtg gggtccagtg gggtggctgg cacacttgga gacggggcca cctatctctt  29280
29281  ggtgaggcgg gtctgaacat ctccttgtga ggcatctccc caacaacatg cactgctctt  29340
29341  ttgtctattt tatggactaa aacagcgatg ggcagtttag cttttatctt cagaaacctc  29400
29401  caaactgggt catattagga tgttaattaa ttcccaaaat actgcatagt ctgggccaaa  29460
29461  attttatccc atttactatt tcaatctcaa attatgccca acaagggaca catgaggttg  29520
29521  catagacaaa tttagaaatc catatgatat ggaagccacg ttagaatgta tgagcgccct  29580
29581  atattattaa attctgtagg agaaattaaa ggtaaaagaa atgcattttt gaattaggtc  29640
29641  aaagtttaaa attttatcct ctctagtttc ttattccatt aagtctagct cagcagggtg  29700
29701  tcactgccat ctgggtggag taaggttccc ttaagcttgg gctgtctggc cctgacggga  29760
29761  cgatggtact ttcttcagca tctccaaaat gtaattgaac taaccgcagt ctctcgtgtg  29820
29821  tcccacttct tttaaaaaac cagagtcaat agaacacata agaatgttac agctacacac  29880
29881  acccactatc ccctgcaccc cttaaagatt ttaaccaagc aaaatgacgc tcctaagcct  29940
29941  ttgtgtgtgg tatgcatcag ttagtattag ctttagctgc atgttaacga aaactccaaa  30000
30001  gtaacagtaa caaagcaaga tagaagtcat ttctctgtca aacaaaagaa gaccaaaaag  30060
30061  aaataatcca gggttggtgg ggtggctcta tagtagcaat agaaatctag actcccatct  30120
30121  ttctggtcca ccatcttcca gtctcacttg ctggccagaa gaaggaagaa aggcagaaaa  30180
30181  gcaaagggat ctctctccac tgagtcagct tcctttaacc gaaaatccca cacattttta  30240
30241  ctaatatttc gttagtcaga actcagttac aagttggggt gggggtgcgg gaaggtggaa  30300
30301  aagtaatatt tcatttaaga tgtctctgtt cccatctaaa actctgagat ctgctcctga  30360
30361  ggagaaagga cataacagtt taagttagaa tagacaactc agtttctgac acacagtaca  30420
30421  atccagatcc acagtgattc tgacctactc atactgtggg aaggaaggag aacgaagaga  30480
30481  atcacgagca aagagagaaa gcgtttggtt tggatgttgc ctgtatggca gtagttcact  30540
30541  cagagccagc tcttctgtcc caaacctagc gaactcacct cagttgtaag ctgtcttcca  30600
30601  ttaagaaatt aattctgctg ccatgttttc accatatctt ggggataata tccaagtatg  30660
30661  cacatggttt tatttctcag aaatttcatt tgacacattc ttgtgtttga aaaattttaa  30720
30721  aatttgcaat gtgttctctt catatggtgc atcacgcgta tttaaaatac ttgatttttt  30780
30781  tctcttttgt accttctctt gctggcacgc aagactgaac tgaggatagg cattaaatca  30840
30841  tgacaatgct ccgttccctc ttttgggcat attcccccac atctgtatca aggagttatt  30900
30901  taagtaaagt tcctttcatt gctttgccca ctcgccaaat ctcctactgt ctgtctgtat  30960
30961  ttcttcattt cctgcaaagt tcccaaggca tttttgtttt ttttcccatt gccctggaag  31020
31021  ttcttaggcc tgaatctggc cttctgaggc agtttcttcc ttgtttcaca tacagtcaaa  31080
31081  tggggaatca gactcagcag agttctgaac tgcagctgct gttgacacct ccaaaggcta  31140
31141  tgctcagggg cccaagaagg gtcagtctgt cttctgctgt gcactttcct aacccttgcc  31200
31201  tttccaggcc tagagtcact gttggtatca gagataactc tgttttaaca ttcctttgaa  31260
31261  gcagcaggta ggagatacct ttagtggccc cctctttttt tttttttttt gccctgatgt  31320
31321  ttactcattc ttttctagct gtcccacttg agtttttaca ttttttttta cctccttcta  31380
31381  aggttggtct cttttctttt ctatcaagag gaggactagc actgatggaa ggagcttgac  31440
31441  atttcttttc taacgtattc atctagattt ttcttggcag ggtgctcata atgagagata  31500
31501  tgaggtcaaa gattctgagt cttccaaaag catctcttgc tgaaacagat tttgtctgcc  31560
31561  ctcatcaact ccagttgaag aatttcccaa aggaaatatc ttcccaccag tctaacatat  31620
31621  aacccaggac taagctcaac atataatgtt gcctcagctt gcttataatg ttcgttatct  31680
31681  tccctgtgtt ctcccttaag agtcctcact ctattacatg tcatacatgc cttgcaccta  31740
31741  caataattgg tcaccttaaa actcacataa tgttaactta gacactttta tatttttatg  31800
31801  cttggtcttg tcccaagtag gttgaaatct tatacactca cttgatataa ttggtccagt  31860
31861  tttcaaaata tgaatagtag aattccattc attcattgct gatatatagg aatgctatta  31920
31921  ccttttgtac attaaccttg tatcttagaa ccttgctata attgcttatt agtgccagga  31980
31981  gtctttttgt tgattctttc taattttcta catagataat catgtcatct gtgaacaaag  32040
32041  acagttttat ttcttccttc caaatctgta tatattttct tttcttttct tatcttattg  32100
32101  cattagctag gatttccagt acaatgttga aaaggagtgt tgagagggaa catccttgtc  32160
32161  ttattcctga tcttagtggg aaaacttcaa gtttcttacc attaagtatg acgttaactg  32220
32221  cagggttttt gatggatatc aagatatctg taaatatcta gataagatat tctttatcaa  32280
32281  gttgaagatg ttcccctcta atcctagttt gctgaaactt tttgtcatga gtgcatgttg  32340
32341  gattgtatca aatgcttttc ctatgtctat tgatatgatc atgtgatttt tcttttttta  32400
32401  gcctgttgat gtgatggatt acattaattg atttttgaat gttgaaccag ccttgcatac  32460
32461  ctggggtaaa tctcacttga tcatggtgtc taattcttta tatactttgt tgagactttc  32520
32521  tgcatctatg ttcatgagaa agattcacct gtagttttct tttcttataa tgtctttgtc  32580
32581  tggtttcact atta                           32594