Imprinted Gene Databases

Mus musculus: Peg10

Paternally expressed 10

Ono et al. Genome Res 13: 1696-1705, 2003

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Rattus norvegicus Peg10   4q21  Imprinted Paternal
Sus scrofa PEG10   Imprinted Paternal
Mus musculus Peg10 Edr, HB-1, Mar2, MEF3L, Mart2, MyEF-3, AA407948  6 0.5 cM  Imprinted Paternal
Equus caballus PEG10   Imprinted Paternal
Bos taurus PEG10   Imprinted Paternal
Macropus eugenii PEG10     Imprinted Paternal
Homo sapiens PEG10 EDR, HB-1, Mar2, MEF3L, Mart2, RGAG3  7q21  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    ctcttctttt tttcctacaa ccatgatgga caaaataaaa tcacatttct atggcgagct   60
61   atagaacatt ctggagacat ctcgaaaaca gacttaaaac ccagtgcctc cagtcctgtc   120
121   aaatcccacc ccattgcctc ctggggctaa gaaggtatct gggcaggtcc tccagcatga   180
181   ctcagggtca gggacttctg gcgacttgct ggcgactgag agtcgccttt tacctctttg   240
241   aagagaccag ctgcaatgtg aattccattt agattcatct tccctgggat ctcatgaact   300
301   cgtaggtatt tatccttagg aaagaatgca atcaaagggg gcaaagtctg cccgtgtgca   360
361   tacggctcca ttttgcacta agcactgttt caagactagg tgaaaattaa attgcgattt   420
421   tttttttttt gaaggagtaa gagagaccag agattacttt tttctccagc taaggtttct   480
481   tgtttgctca aataacttag aaggagaatt gttcttttgc tacacagttc tgtcttctgt   540
541   gggtgaaatt gtgggtgaaa aagtgaaaca cggggacctc caacaaaagg catccacagc   600
601   ggctataaac atcattactg tctaatgtcc tcatctgaaa gagggaggat tgtttcccaa   660
661   tgaagacggt gggtgaaaag cagaccacaa aacaccgtgc actaaatgaa atccagagtg   720
721   ctagtgcgat ctagtggaaa gggattaaaa aacagagggt ccctgtgagc cactggggta   780
781   ggggcatgaa gcagcaggaa agattcctat gcaaatttga aaattcagta acactacact   840
841   cgttcccatt aggaagtgtc taaaggagtc tcacatcaca tgcttgcctt aaacggccat   900
901   taattgtcta tgttatagat gtcatgcttt ctagctggaa tgcaccctaa cactttaatc   960
961   aggaagctgt attttacaaa gtaccttctc acatccctat tgtcacctta tcaaggccac  1020
1021  tcactggcta cagcttggac tcttaattgt cttggcatct ttccatattt tattcacgtg  1080
1081  gaacatacac agacatacat gcgccatgct ctgccttaca cgtgattctc tccacttctc  1140
1141  atttagggca cacttgcaca tgattacatg ttaaaactgc agcgctttca gtcctgtgac  1200
1201  tcagtcatag tttattgacc atctccgtga attcaaccgc accacactca gactggagat  1260
1261  cgtccctttc caatgtgatc cccttccagc gttacacagg ccatgaggca gaggacagaa  1320
1321  aaatagcaaa cataacctcc tggctaacag cctcaaattc aatccaatag cctccgtctg  1380
1381  atttcacccc tcaaaaagtt ccttctcttc tctttcccct acctcctcgg ttccattagc  1440
1441  ctacaaggtc actatctcca acctggattt aaacccctcc agtagcaaac cattcagacc  1500
1501  ttttcttcac acagcagtta gagtactctt tttgaaatgc aaatctggtc ttgtcctgct  1560
1561  taacccccct ctgagagttc ccattggtgt tagtacaaag atgaacctct ttaaggtggt  1620
1621  ctactaggtt ggggaagatt ggctccttga ccctgctggc agcttccttc cctgtctctt  1680
1681  tcttctctca gcacttttta tttagcaagc tctggctgcc ctgggatctc tgcagacctc  1740
1741  cagggtcaca agcacctttc ctgattcacc tccctgccct ttattcccct tccctcctcc  1800
1801  gtgcttcctt gggagaaacc tccacctttc ttcaagtcta gataaattct ttactagtat  1860
1861  ttgcggtatt tagcttcgtt ccgggagagt acaatcttat gtgtaattat ttgattaatc  1920
1921  ttcacactgt ataatcctga aaagagaaaa aacttgattc atctttgtca actcaatatg  1980
1981  gttaaagaaa aaaaaaagtg ggatagctca gaccacctat tacccagcat ctgttagtgt  2040
2041  ctcaaaaaca cctaacacac ccctaaaagt ataaagtaat tcttcattct taaagttacc  2100
2101  aggttttttt tcttctggtt tttcattatt attattatca acaacacagt aaacaccctt  2160
2161  gtctgtatct ttgaacactc ccaccaactt acacgtaggc taaacattca gaagaaaaac  2220
2221  cgctagacaa aaaaaaaaaa aaggaagaaa gaaagaaaaa aaaagtataa ttcaaattct  2280
2281  gataagctat ccagcagcct actgtggcac aggcctttga ttagaatcaa ctgtgtaacg  2340
2341  actgaaaata aaagatgtca gaggagctac attgattaac tgttgcatgg gagaaaaaag  2400
2401  ccgccggtat cattttaccg cctagtgaga aacaccgatt tgttaaagag agaaaacaaa  2460
2461  aatccttaga gcccgtgttt cctttgcttt tgcattcaga ggtaaaagag aagctttatt  2520
2521  tcttggcata ctgctgaaaa agacagggaa gggaaacacc cccgatataa ctgccctagg  2580
2581  aaaattaact gtgatctctt tcaaattcag agtgaacccc aatctccata ataatcaaag  2640
2641  tggtggccag atgaatgagt aaaagggcaa agaatgggaa ggaattcacg ccaaagctgc  2700
2701  ctatctccca aacagttttg aaaccagccg ttccatttat ctgaaaagaa agtctgtcct  2760
2761  tccttgtcac aacagatgct gggtgattcc cgaggtatag gctgccaaag agctattcta  2820
2821  aatgtctgat tagcctaagg taattaggta gaaagtgagc cgtgttaaag atgattctta  2880
2881  aataatgaaa tacatttaag tcactgacat aaatgttata ttaaaattcc taagtgaaga  2940
2941  tttaaaagac aaaaacaaat caacaacaag gacaaaaatt tgaccagagt gaccaaagaa  3000
3001  gaaaatggta tagcctttcc taatacatca ttaatgtctc agagcatagc agtggtcatg  3060
3061  ccagcaacaa atatccattc agaagctgca cagtcatttc ccaagataac caggttttaa  3120
3121  agattaaaca ttgggataat tactttgtgg tttagggaca tgagtaagcc ctgcactcaa  3180
3181  ggaattgcaa gtagccgcct gcggatcagg tgagctttga caagccagaa cctcactttg  3240
3241  gagagtttct ctcctgaaaa taggagccga gccaaagaat gtctgtggca tccccagcaa  3300
3301  ctgggaagag agccacggca agcggctgtg tgtattatta caacctcaca gaagtgcatg  3360
3361  gcactgttac aaaacgaata aaaacagtga gtgagagaga gagaagaaag ttatttaaga  3420
3421  gtaaaaatcc acttcttgta gtcagaatga ctgtggctct cctgctgact tctaaccact  3480
3481  ggagtagaga agaaagttcc aggtctttgg caggagggaa agcagtaggc cagagtgggt  3540
3541  cagcaaagac agcagacttg cctccctttt cttcacatct ctgacagagc ccctcaatag  3600
3601  tttgcaaggt tcccaattat ttgatgcaaa ttctatgaag tcagaagtgc tgctcagaaa  3660
3661  aagaggtcct ggatccattt tgaacaaaca cgtctcccaa gttagatatg gctatcaaca  3720
3721  taaacgatca atgggcaggt gcacagataa agaagaaaaa tctcttccag gtcatgtttg  3780
3781  ccatcgtaag aatgtgttcc caaggcaggc agaaaccagg ctcatcctaa caagctgcca  3840
3841  acgtgcacag gctggaagct actttgttgg ttaaggtttt aggggttagt gaaaagacaa  3900
3901  aagtcttcaa ctgtattata aagtgataga ttcggggtgg ggtggggaag aggggctact  3960
3961  gcagtgagat ctgtctcaca ttcttctgag gaagaggaag gcaagcacca agctatcttg  4020
4021  gggaccaggg acaggcatct tgcctgccag gtaaccctgg agtccccagc cttcaccacc  4080
4081  attaggcagg agaaacctgc aagacaccct tgacaagaag gtggctctgg gaagacagtt  4140
4141  aagactaagg ggcatgtcag ggaggaaatg atcttgcctt tttctcagat tttcaagttt  4200
4201  gcagtgcaga ggagagaaat ataaacttac aattcatagg accattcgtt ttagagagtt  4260
4261  tatcaaagga gagagagaga aaaaaaaagc atgacatgtt ttgtatatcg gttacactaa  4320
4321  tatgttccta tggtcttcaa atcctccact gcaaaagagg tgaatgtttc tgctcgtcta  4380
4381  gaagaatagc tgaagttgat tttcctgttg gcctgaactg gtagagaggt ctcctcgagc  4440
4441  tgagtctatc tgcacgtttg cccactcact ctgattctgc cctctgaagc aaacaaaaga  4500
4501  gagtttactt caaactaaac atttccagac cctttgagaa tacccactgt gatagagttg  4560
4561  ctagacactc accaacccca cagactgttt tgcaagttgt ctaatttgtc aactactctc  4620
4621  tccaaactga cgaccagaaa tgagcatgat gctacagatg gggttgaaca gagcaaggtc  4680
4681  tatcattttt atgttaacat cacagtctaa cctgcatgtt tatttttata aggcacatct  4740
4741  tgccataact tctccctgat cttcctaaag aacaagaaca acacacaagt cactctgctt  4800
4801  ctcttcatgt cagtgaatta tagttccctg attgctatat tttgtacttg cagctaagca  4860
4861  ctaaactcaa atggtattta atcctaaatt ctgttatctg tttgtaacag tcacccatga  4920
4921  attgtaaagc aagccctcta gatctttgtc aaaaatcatg tgtgccaaca ttaaacaaga  4980
4981  agtgacccat tgtaaagatc tgtgacctta cccagatctc tcccttcttc aaacccagta  5040
5041  acctatacac acctggccag cacaggtccc agccagtctc cagcttatgc aacaatcctg  5100
5101  ctaattaatt tgcagaccct ctgaacatca tccgcctaca gcccaccaac tgcttccctg  5160
5161  aaagcaagac tcacttatct ttcaaaataa gacgtaaagg acccacacgg cttagaggta  5220
5221  caagtctatg gaaatataca tatacacaga gcaaagccca ggaaggcaag agcagcagtg  5280
5281  caaatgtctg tggcaggctg tgagactgtt tgggttttgc tgttatcgtt gtttaattca  5340
5341  ttgctatctt tactacagtt acacatcttt aaaaaaaatt aacaatgaaa atcatgtgca  5400
5401  gagaatttgg cttggacaca gttgatgtca aatggcttta gaccattgag aatctctttc  5460
5461  caaccagaaa acgctaagca gaaaaatagt ctctgatagg acttgttgat ccctgggaga  5520
5521  atcagccttg ctttctttcc attagcattg tcttctttct ctttccccac tctttccttt  5580
5581  ttttcaacgc caaattgcta tttagactta ataagctgat aacatagtta agagtagact  5640
5641  agaaaacaag atacggcatt ttagaaaaag aagtctggat gatgtgcccg cgcacccatg  5700
5701  tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgca gttcatctct ctatctgtct  5760
5761  gcctttctct gtttgacagg ttaggaacat atggaaaaca ggggatagga accaaaaaca  5820
5821  gagcaaagta caaaggttcc cttctagccc aagtacagaa cagacaaacc caacccgtgt  5880
5881  catctgatta gatggggtcc tttttcacac tgagactctg aaataaaata aataataaac  5940
5941  aggatgtata tttagatgtt tagaatagag actatgaaaa tgtaaagatg aaaaaaaaaa  6000
6001  aagatcaggt aggatagact gtgtggacaa acaggacaaa tagaaaagaa acggagtgtg  6060
6061  gactaattgt ggagggaaag aagcatcatg tgtaagcact gtgcttatca gatccacaaa  6120
6121  caatctgagt atttaacttg aaacattttt aaaaacccag catgtctttg ctgctttagc  6180
6181  cttttcttta agggtgattt tcatccatgg gaaactagtg tttgaagctg aactcgggct  6240
6241  atctgtcaca ctcaggttat ctctagcccg tttttatggt gtgttcattg ccgtctgtaa  6300
6301  agtctgtgag acaagtgaaa attccagctg gctgagagac ataatttact ccacaaatga  6360
6361  agttatgcta tatatacaca agataaacca atagctgcta gatttatggc aagctgttat  6420
6421  aataacagat taaaaaaaaa aaaacccaat tcaaacctta gttactcttt caaaagtgaa  6480
6481  atctttatct tgtttagaaa tgatttactc ctagtaccct agaagctaag ccaactacag  6540
6541  gcagaaaata agcacattca tatccatatc aatatcaatt tctcattaaa aaaggataaa  6600
6601  atgcccaaat aggtagtcta ttatttgtct tgtgaaatct ctaccttagc tttgaactat  6660
6661  aaaccttctt actcctctag aacttatcct aaatataaga gataaatcaa cagcttcata  6720
6721  gatacggggc aaattgccac aaaataggta aaatgtataa acagaagatg tgcgatgtca  6780
6781  aaatcctgct tagtgttaat acagagttct gtcactccac tctgaactaa aaatggtggt  6840
6841  aaagcaagag atgatagctc ctgagcactc ttcaaaaatg gataaaatgt tccaatacaa  6900
6901  agagcagcta gttacctagt gaagtgaacg atgcatagta acacggcgta gcttcactca  6960
6961  cccttgtgaa aagccggcac aaaataatcc acacggggga aaaaaatctt aaaagtcacc  7020
7021  tggatagtaa ataccataag tgcttaagat cttatctatc aatctatcag tattaggaca  7080
7081  tattggtatt taatgttagt taaatgctca agtgtcaatt aattttgtct attcacttaa  7140
7141  atattgtttg ttctttcagc tagcaagaaa gttttaccta aacagctgct attgcctttt  7200
7201  ccctaggaga actataattt gaataaagtt aaaaaaaaaa aaggtgtatc aagcattaaa  7260
7261  aagcatcaag gatattgatc agaattatat ctccatgtga taatcctgag gcggggagcc  7320
7321  acggctcagc tcgttggttt gaaatactta ggtgttgttg ctgttcatat acctcaatca  7380
7381  ggaaatatta atttaatgtt gcttattttt aaagaaaatt gtaaaattag tattatttga  7440
7441  tgctcaaaat ccactacttg gaaagaaaac aggggaagaa attaatttga ttcaatattt  7500
7501  aattttgaga aaaaaaagta tatacaaccc tataaaaacc catattcttt agatccctct  7560
7561  gtaagcatag agggaagtct ggaagggcaa accgcacttt gccgacacca gagcaagcca  7620
7621  aggatgtcac aggtgatctt ggttgcctta gtaaggtacc ttctggaact tggaccatga  7680
7681  gagagaatta ctattattac acaagtacca acaaagccat atctattttt taggccgtca  7740
7741  atcaatcaaa aaataaaaat actggctaac attttgaaat gaaaaagtca aataaattta  7800
7801  agctctgaaa gatgggtgat ttttaaaact tgaattttcc ttacttttta gatccatgtt  7860
7861  ttctgtaagt gtcagttttt taaaagtgaa ctcttaaaaa gctctcagtg aacagcttgg  7920
7921  tgaattaact ttgagggtga aagaaattgc tcgtaagcat atgagagtcc cgcagtcacc  7980
7981  ggaacaggga ctgttaaata aacattgttt taaaatcctg gaatcagtct gtcttgcaga  8040
8041  aaaggataaa cacttttaaa ttaaaagtaa tgattatgtt cgcccaattt cctagataaa  8100
8101  tgtcctttgc tcttggaaat ctgcacttat ttatttctgg aggtcaacat ttaatttcta  8160
8161  ataagtagat tcccaggaaa tgaatgagtt ttgcttagtg ctaaaaagct taatgctttg  8220
8221  tacagcgcag ggtcctgtcg ttcacaatgg gtcaaagtct tgtttttcct ttaaggaaaa  8280
8281  aaaatgctgc agaagtattg ctgaaatatg ctcagtttta gtctttaaaa aacaaatatg  8340
8341  tttcatctgt gatttataaa tctaactcag ttgtagacaa tttgattttc cttttaacct  8400
8401  taactttttt gacaaagatt agcaacagat tgttaatttt ctcagcacct aagactttga  8460
8461  gcagcttagg tgggaatccg aattaaggtt ttatttaaca tcctttccca gtcagtattt  8520
8521  gaatgccttg ttcctttgca aatttctcta acaaaacaac aacaacaaac aaacaaacaa  8580
8581  aaaaaattta caggtttatg tttcaagcca aggaaatgct tggagctgag tctcggtgac  8640
8641  ctgtttcaaa ggtttgaacc tacagttact gctccccaaa acattcattc acccacaaga  8700
8701  tttagaaaca taaaacggcg cggggtgggg ggggaagctg aggtctccgt gtaaacctca  8760
8761  caaagtccgt agctgaaggc ttccaaagcc cgccaagaac attggaagca tccacagctg  8820
8821  ttttcaattg ttcttgcttt cccttcgtaa cgtatttagt agggcaatgg gtgctgtttg  8880
8881  cagcatctct ggcccccagc catggttgac cctgacctgc acaccgccgt ttggctccca  8940
8941  gaatttcatg atcctgcttc cgtgttcggt aaaacctaag gaaaaatcag gttcgcgcca  9000
9001  ccaggaaata tgctttaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaagcg cgcggggggg ggggggcttc  9060
9061  gatcttttaa atgtcacatt ttggtggtct ttttctctct caaccagatc ccagaaaatg  9120
9121  agaaaagatg tacatctttg tgtaagagag aaagcagctg gccagacatg tcctttggtt  9180
9181  cacatctagg ccagggagtc tcaattgtgg gataaaaccc ccatccccac cccgaggggc  9240
9241  aacgaccccc caagtctgtt tcagggatca gaagatgtcc accactaggc tgggggggcg  9300
9301  aggaggggcg cccttcttaa tggaaactgg agctgaattc ctgccctgct ggacagggag  9360
9361  gggccgtggg ggtgcagaga gaaagagaag gccaggggtc aagcctgggg agggacccac  9420
9421  ttggcccaaa aggtgggctg cagggtgtcc tgaaagaggg gtgctgtgag ggggaggcat  9480
9481  tgggcataga gcgggactag caccctttgg gcacgccctg gtaccccgga acccgagtgg  9540
9541  gggagtgtga ggcggcggcc tgtgggcccc tgaacctcca tgtcgcgcgc aggccactaa  9600
9601  cctgtcagta agaatgtgcc agtggtcgcg gggctcatct tgagtgtccc ccgacccttt  9660
9661  cccgtccaag cacaagggtc tcccagctcc caccaccaga ataatagcat tcttggcctg  9720
9721  cctaagccaa ccgtcctcga tcctcccctc ccctcccttt ctttttttcc tcccagcttg  9780
9781  gccagttcag catcgcgcac ccccccttcc tgagcccatg ctgcccctag cggcgggcca  9840
9841  aagcagtgca tgccgcgccc ccaccccatc ccccaaggcg cccgcccacg cgcccccctc  9900
9901  cgcccccgct gctcgcgaag cacgctggga tttggcgccc cccctcctag gatctctcta  9960
9961  tataaggcaa gcagtccgga ctcccgatac acgcgtttcc aaCTTGAGTT GGTGTGTGTC  10020
10021  GAAGAATCCT GACCAACTAC GACCTGGGGA GAGCAGCCAA CCGAGAAGGT CCACCGAGCC  10080
10081  TCGCCTAGGT CTGCTGCGCG GGCTGCGGTC CGGAGCCTTC TCCGGACCGC GGTCACCCAG  10140
10141  TGGACCGGGC CGTCGCGGGA CCCCTCATCC TTCGTGGCAT CGCAGAGGAA TCCTCGTGTg  10200
10201  gtgagtatgg ttaggatttt tttttttttt ttaactccaa gaaaacggtc acacgcaatc  10260
10261  cccgttttac atcgggagct gcgggagata aaagtagcgc cccccaaaat atctcctcgc  10320
10321  aaattttgtc aagccttcag tggccagatc ctgagacgag agcgtggaaa gcaagtcttc  10380
10381  acggcttcgg gtccgcgaat tcggtttcca cgactcgcgt ccagaaatgg tcggtagaca  10440
10441  catgagctgc ggacagcgat gagctgcaga cgcacatgag ctactgaccg aattgtgatg  10500
10501  agctccccaa atacgctgca aagtgactgg ctctgcactc ttaagtgccg cgctacgaac  10560
10561  ggattgcact gcagacggcc gcgtcttgcg ctgtgataaa ctaacgggcg cttcatgcgc  10620
10621  tacaaaatcc taataggcgc ttcatgcgct acaaaatact cataggcgct tcatgcgcta  10680
10681  caaaatactc ataggcgctt catgcgctac aaaatactca taggcgcttc atgcgctaca  10740
10741  aaatactcat aggcacttca cacgctacga actgatgggc gcttcatgcg cttcgctgta  10800
10801  ctaatgggcg cttcatgtgc tacgatgtac taatgagcgc ttaatgcgct tcgctgtact  10860
10861  aatgggcgcg ccatgcgctt cactgtacta atgggcgctt catgcgcttc agcgtacgaa  10920
10921  cgagcaaatg aaacgggcga acaggcgaac ctgtgaacgg ggcgaacggg gcgcttcatg  10980
10981  cgccacaaac cagcccgaac tacggtgata cccaaaaccg attcgtgttt cacgtattca  11040
11041  atttggaaag ctgcaggaga gtaaccaaac gcaaaagcgc aacaagagtg aatttagaaa  11100
11101  atgcgctaca aactgcggca caggcataag acctgcagcc tcttaagtga cacagaaagt  11160
11161  agcgttggga agacgagaga acgtatctct ccttggtgag gggacaacac agttcacctt  11220
11221  tcgggtcaaa actggctccg ttttcctgtc ggacggctat ctgcatgatg gtggtggtgc  11280
11281  tggtggtaaa caaaatggag ccctgggagg ccaaaattgg ttttaacatt ctgcccacgt  11340
11341  aactcctgct tatggcagtg gagtggaggg gtgctggatt ttggagatgg cggaatggcc  11400
11401  tgccttgtct agtggtgatt gattgaggtg acggtgacgg tgcactggac ttggggacac  11460
11461  gaatgggtgt ccagcaacag tttgtggaaa ctgtccggtt ttctgggtgg gcacgaagcc  11520
11521  aaggtgggag gtgggagatg atgggaggtg ggagatgatg ggaggtggga gatgatggga  11580
11581  cggtgggagg tgggggattc actcttgctg cacggaaggg atctggtggt tgggagctgg  11640
11641  tgggaggggt ctggggaggt aggggggcgg ggggaggcat gcagtcattc tgcagccctg  11700
11701  ttgtagccag tctcagacct gccccgccca tctagccttg cctcatctgc agagaggccg  11760
11761  cgcgcctcgc ctgtcgcgcg cttttccaga acatgcttcc acaggcccaa cctcccaagt  11820
11821  gctgacgcct tagagccagc ctacctggtc cccaccccca aggcccgcct cctctgaggt  11880
11881  ggcctgccta gcccccgccc ccaaggcccc gcctctctta ctgttcagct cctcccagag  11940
11941  ctcctccaag gtggcccaga gccccgcctt cccccagcct gcttgcgcct gcgcaatgcg  12000
12001  ggctgcaacc cctcccttca ggtttgcctc cagtgcgcat gtgcgcctct gcctgtctga  12060
12061  gcctggctgc acagccccgc ctccctgcgg tttctctgtt gcgcggtttt attttttgtc  12120
12121  cacaggtgtc tagtaaatag aagaataata agaataatta acaacaataa taataagtat  12180
12181  acctaacatg cataagcact tttaataagt gcattgcatt attaaataaa aagatcccac  12240
12241  aattaaaact cctgatagtg ggggatatgg gaacttttaa aaaggcctaa ctgatgcctt  12300
12301  gaagcaatga aggcaattac ttattttaaa ttaaaaatta aatttaaaaa tattttcata  12360
12361  tttaattatt tgatcaagac accattggac ttcctggaat taaatgcttt ggaaaataca  12420
12421  aagccagagg tgactagcac tgtgtttctt aggagttttc aggggcttta gtgtcatggc  12480
12481  ttggcttctg agagagatgt ttgttagaat agaaaaggtt tgtcattgtt gttgttgttg  12540
12541  tttttgttat ttcttaaaca ttctaggtga ttagccctgg ctgacctgcc tacatatagt  12600
12601  aaagtgtgct tggcacatag taaggattta ttaaatgtgt gttaaatggc cagaataaat  12660
12661  taattattca ttgtcttgct gcgggacttc aagttttttg aaattttgtt cctttttctt  12720
12721  aaggagcttt gctgtcctga gttgagttgc tggccctttt gaaaacacat ttaaaagttt  12780
12781  ctttttaaaa aagtatggtt ttgaacttca gtattgtaag ctgtaattat aatatgaacc  12840
12841  aactaaatta tattccaaat aactagcttt tttcataaaa agctaattat ttgttatccc  12900
12901  aagtaattag cttttttcat aaaaagctaa ttatttggtg tcccaagtaa ttagcttttt  12960
12961  tcataaaaag ctaatttaaa tttggggcaa gtgggttatt aatgctacat attgacattt  13020
13021  caaattcatg tgatataaca gggtggttac attgcaggac agaaatggtt acaactggct  13080
13081  taattaaaca tctgtgtaat ttacagagaa gccaaataga aatgtttcta aattaatgaa  13140
13141  gaaattaaaa aaaaaaaatc tggttccata ttatttacta tgagccagag ttttgttaaa  13200
13201  gagagaaata gggggctttt gctcccccaa tctcctgcct tcctagtgcc cctccctagt  13260
13261  gtataactat ctgtgggaaa tatatgctta taattacagc ttgaaatgca tgctttgctt  13320
13321  tgggaatttt atctgcatat taaagagatt caaaacattg gaaaatatat gcaaattaca  13380
13381  tttcacagat aattcacata atattaagaa aatgagatat ataaaatttc aaagcaacta  13440
13441  aaagttcctt aatggtgttt catttcataa tgagacattt acatatgatt tactgttgtt  13500
13501  gctctttgtg ttgggggaat taaaaatact ttgaagaagt cattgtaaag ggttaataat  13560
13561  taatcagatg tatttattta tttattctta actgattaaa acttaatgat catatatgaa  13620
13621  gatggtcctc tctcaagcag ctggcttata cagtgtgaac tttcagttct caggaatgag  13680
13681  atctcagcag cctcatcccc acacccagtc cagcccttta agaggggttt tgaggagccc  13740
13741  caatttttaa atcaaattaa aatgaaggca aagtgctcct tgcctgtcat caacctgtcc  13800
13801  ttccctacag taaacattgt cattacttgt ttatggttac tgttaaccag tttgcccaat  13860
13861  accttataac ttcttactgg ttaaactact ttggggtagt agagtcctac cccaaaattt  13920
13921  caagcccacc cccacaggcc taagcctgag gcctagaagt ggtgaaggtc acagatcttc  13980
13981  aactggtgac ctcacaagct aaataaggca cttaatttgt ttaactagca ttatattatt  14040
14041  aaaaaccaaa agcaaagccc cttgaatagc ttggtgggag gggcacaggc cgagtatagt  14100
14101  ccccccgccc cccatcacct taactccaag ctcaccttaa atgatcttac tgagcatagt  14160
14161  gattgtttgc agctttccct cgcagtttcg gacctatagt taggggtctt ttataggtga  14220
14221  taatgtccac cagacctggc ttcaataaat ctcaccccag tagggcatgc accttcctga  14280
14281  cctgagtcag gctgtaccag gccatgctga gaccatctta aggaaggttt taatttttat  14340
14341  tttgaagttg tcattctttt ctagatgaca gaagtcacac tttagtcacc tgtgtgttct  14400
14401  gcttattgga aaggccatag gaacaactta ggacaaaagg aaaatgtctg cagatggtta  14460
14461  tggcagggga ggggcctaaa ggatggggcg ggggtggggg tggggcctgt acttattaag  14520
14521  aaagcagggg gatgggacaa aggtgatgaa caggtgtcat gtgggatgtc agttttcctc  14580
14581  tattttttaa aatattcaac aggttaaaat attatctaac tttgctaatt aacaattttt  14640
14641  tatctttttg tttcatggaa tttaactagt gcccattttg ccttgattgg taaaagaaaa  14700
14701  aaattatttt aaaacttatg tttgttcaaa agtttaaagc tttatgtcct taaactttta  14760
14761  ttgagctttt taaattaaaa gtttgtaact attaaaaagt tttaaacttt ttgaaggaaa  14820
14821  acaactttta aaagtttcta aagctttaag ctttaaactt aaaagttgta agttcaataa  14880
14881  acttttaaat tctttaaaaa gtttctagac tgtccaatta caaagtttat actttctaaa  14940
14941  gatttaagct ttaaacttaa aagttgtaag ttcaaacttc ttaaaagttt ttaaaagcct  15000
15001  tcaataaact ttgttaaact ttttaaaaag tttgctagac cgaccaatta caaagttttt  15060
15061  aaaactttaa agttttaagc tttaagtggg aacttgcttt tttttttaat ttaataaact  15120
15121  ttgttaaact ttttaaaaag tttgctgggc tgtctaatta taaagatttt aaattttttg  15180
15181  ttctttacta taattattta aattttgcta ttttgcgatc cttacaaata cataagtatt  15240
15241  aatcactctt aattgcacct aaccctattt ctcaggaagt acataggtag tcactgtgct  15300
15301  gtgattgcac tataatcata atgaaaacat ttaaactact cttccccccc cccacacaca  15360
15361  cacacagtta ccttcttaga gttcatgctc agtccacctt aattttacaa gcctttgggt  15420
15421  ggggccataa aggctacata ctgtcaacct ttaatgctga tgacgttctg tatttctttt  15480
15481  actgataaag taaaaattta aagtatcttt agattcagga tgcccaagtt gcaatagtta  15540
15541  tagctcctcc ccacttatac agaaagtagc tttctgttat gtatgtaata accttattag  15600
15601  ttaacagttg tgattgagtg atttctacct atgttatctt ttttagggtt ctttttttct  15660
15661  ttattaaata ttttatttgt ttacatttca aatgtttccc cccttcctgg tcccccaccc  15720
15721  cagagttctt caccccatcc cccttcccct ttgcctctga gaaagtgctc ccccccaccc  15780
15781  tcccacccac caccccctac ccttttctct cactccctac cctcccaccc ccttacctat  15840
15841  gttatgtaat taaaacatga agaatttaaa ttgtgctatt atcgggcatt tttttaaaaa  15900
15901  agatgtccta gtgtatagcc catttcttcc tagtaggcat caattaatat ttgtttaata  15960
15961  atttcctaat aaagtaaact gacatcccca tgagctgttc aatgcttttt tatcccatag  16020
16021  agaattctcc tgaggaagtt aatttgtggt cataaaagca attagataat cttgtggttt  16080
16081  ttgtgatagt ggttgttgtg acttaatatt caggcttcat tgttgagggt gtgcctctga  16140
16141  tgtgacattt ggccaactgc tttgattttt cggagctgat gagtacaggc attgtggttt  16200
16201  taatacctac ctctcatgtg tgtggtttct tattgattag ggtgttattt tctcctaagg  16260
16261  ttcttattag taaaaggtat gatgttggaa tcaatttgca tgattttgaa gttattttgc  16320
16321  ataatttgtt ttctacttat ctgccttgga agtttcttgc tgtgtgacct ctatacccaa  16380
16381  acaaacaaat aaaacccaaa cttacttaaa ggtgtatgaa atctgagaaa tctctggtgc  16440
16441  tcttttccat gaagagctgg cactgataca tgaaaggacc cagcgtgcca gggttgccat  16500
16501  cgaacttctc aggaaggtct tcaaggcagc ataaaggtgt ggcgctgctg aagggttata  16560
16561  ttattaatta taaagagcaa gtgaaggagt atgtgttcca ctattttgtg aatgatcacc  16620
16621  tcatcctctt gagggtgtgt attctgttga ctaattatca ggggctattt gaacacctaa  16680
16681  atccctgcta atagcgactg ctctgaatga atatgttgaa tgtatgcttc tgttgtcatt  16740
16741  tacaGGAACA GGCGGGTTTT AAGAACCAAA AGACGCCAAC CACGAGGGTC CCAGGATCCA  16800
16801  GGGCTCCCTC CCCAGGGGAG TGAAGCCCCT CTCACCGCAG CCATGGCTGC TGCGGGTGGT  16860
16861  TCCTCCAACT GCCCGCCCCC TCCCCCTCCC CCTCCTCCCA ACAACAACAA CAACAACAAC  16920
16921  ACCCCAAAGA GCCCAGGCGT GCCTGACGCC GAAGATGATG ATGAACGCAG ACACGATGAG  16980
16981  CTCCCTGAAG ACATCAACAA CTTTGACGAA GACATGAACA GGCAGTTTGA GAATATGAAC  17040
17041  CTGCTGGATC AGGTGGAGTT GCTTGCACAG AGCTACAGTC TGCTGGATCA TTTAGATGAC  17100
17101  TTTGATGATG ATGATGAAGA CGATGACTTT GATCCAGAAC CTGACCAGGA TGAGCTCCCT  17160
17161  GAGTACAGTG ACGATGATGA CCTGGAGCTT CAGGGTGCTG CAGCAGCCCC TATCCCAAAC  17220
17221  TTTTTCTCCG ATGATGACTG CCTTGAAGAC CTTCCTGAGA AGTTCGATGG CAACCCTGAC  17280
17281  ATGCTGGGTC CTTTCATGTA TCAGTGCCAG CTCTTCATGG AAAAGAGCAC CAGAGATTTC  17340
17341  TCAGTTGACC GCATCCGTGT GTGCTTCGTG ACAAGCATGC TGATCGGCCG TGCCGCCCGC  17400
17401  TGGGCTACTG CCAAGCTGCA AAGATGTACT TACCTGATGC ACAACTACAC TGCCTTTATG  17460
17461  ATGGAGCTGA AGCATGTCTT TGAAGACCCT CAGAGACGTG AAGCTGCCAA ACGCAAGATC  17520
17521  AGACGTCTGC GCCAGGGCCC TGGGCCTGTT GTGGACTACT CCAATGCATT CCAGATGATT  17580
17581  GCCCAGGACC TGGATTGGAC TGAGCCTGCC CTGATGGATC AGTTCCAGGA AGGTCTCAAC  17640
17641  CCAGACATTC GCGCAGAGCT GTCTCGCCAG GAGGCCCCCA AGACCCTGGC TGCTCTGATT  17700
17701  ACTGCCTGTA TTCACATCGA GAGAAGGCTG GCTCGTGACG CTGCTGCAAA GCCCGATCCT  17760
17761  TCACCCAGAG CCTTGGTGAT GCCTCCAAAC AGCCAGACCG ATCCCACCGA GCCTGTGGGA  17820
17821  GGTGCCCGCA TGCGCCTGTC CAAGGAAGAA AAGGAGAGAC GCCGCAAAAT GAATTTGTGT  17880
17881  CTCTACTGTG GCAATGGAGG CCATTTCGCC GACACGTGTC CAGCGAAAGC CTCCAAGAAT  17940
17941  TCGCCGCCGG GAAACTCCCC GGCCCCGCTG TAGGGGGACC TTCAGCGACA GGGCCAGAAC  18000
18001  GAATAAGGTC CCCACCCTCC GAGGCTTCGA CTCAGCACCT GCAAGTGATG CTCCAGATTC  18060
18061  ATATGCCGGG CAGACCCACC CTGTTTGTCC GAGCTATGAT TGATTCTGGT GCATCTGGCA  18120
18121  ACTTCATTGA TCAAGACTTT GTCATACAAA ATGCAATTCC TCTCAGAATC AAAGACTGGC  18180
18181  CAGTGATGGT GGAAGCTATT GATGGGCATC CAATTGCCTC GGGCCCAATC ATTTTGGAAA  18240
18241  CCCACCACCT GATAGTTGAT CTGGGAGACC ACCGTGAGAT ACTGTCATTT GATGTGACTC  18300
18301  AGTCTCCATT CTTTCCTATT GTCCTAGGAA TTCGTTGGCT GAGCACGCAT GACCCTCACA  18360
18361  TTACCTGGAG TACCCGCTCC ATTGTCTTCA ACTCTGATTA CTGCCGACTT CGCTGCCGGA  18420
18421  TGTTTGCACA GATACCTTCT AACTTACTGT TTACAGTGCC ACAACCGAAT TTGCATCCGT  18480
18481  ATCTACTTCA TCATGTGCAT CCGCATGTCC ATCCGCATAT GCATCAGCAT CTGCATCAGC  18540
18541  ATCTGCATCA GTTTCTGCAT CCAGATCCGC ATCAGTATCC GCATCCGGAT CCGCATTATC  18600
18601  ATCATCATCA GCAGGCGGAT ATGCAGCACC AACTGCAGCA GTATCTATAT CAGTATTTGT  18660
18661  ATTACCATCT GTATCCGGTT ATGCACCACC ATCTGCCTCC AGATCAGCAT GAGCATCTGC  18720
18721  ATGAGTATCT GCATCAGTAT CTGCATCAGT ATCTGCATCA GTTTCTGCAT CACCATCTGC  18780
18781  ATCCGGATCT GCATCAGTAT CTGTATCAGT ATCTGCATAA CCATATGAAT CCGGATCCAC  18840
18841  ATCACCATCC TCATCCAGAT CCCCCTCAGG ATCCACATCA CCCTCCACAT CAGGATCCAC  18900
18901  ATCAGCATCC GGATCCCCAT CAGGATCCTC cacatcagga tccacatcag catccggatc  18960
18961  cccatcagga tcctccacat caggatccac atcagcatcc ggatccccat caggatcctc  19020
19021  cacatcagga tccacatcag gatgcacatc agcatcagga tccccatcag gatgCACATC  19080
19081  AGGATCCACA TCAGGATGCA CATCAGGATC CCCATATGGA TCCACACCTG CATCAGCACC  19140
19141  AGCATCCGCA GCCGCAGCCG CATCCACAAC AGCATCCTAA CCATCCTCAG CAGCCACCAT  19200
19201  TCTTCTACCA CATGGCTGGA TTCAGAATTT ACCACCCTGT AAGGTATTAC TATATTCAGA  19260
19261  ATGTGTATAC ACCTGTTGAT GAGCATGTCT ATCCGGGTCA CCGGGTGGTT GACCCTAACA  19320
19321  TTGAGATGAT TCCTGGAGCG CACAGCCTGC CCAGTGGACA TTTGTACTCA ATGTCTGAGT  19380
19381  CTGAAATGAA TGCTCTGCGA AATTTCGTGG ACAGGAATGT TAAAGATGGG CTCATGACTC  19440
19441  CCACTGTGGC GCCCAATGGA GCCCAAGTCC TGCAAGTGAA AAGAGGGTGG AAACTCCAAG  19500
19501  TCACTTACAA TTGCCGAGCT CCACAGAGTG GCACCATCCA AAATCAGTAC CTACGCATGT  19560
19561  CTCTTCCAAA TATGGGAGAC CCTGCACACC TGGCAAGCTA TGGTGAATTT GTCCAAGTTC  19620
19621  CTGGCTACCC ATATCCAGCC TATGTTTACT ATACAAGCCC GCATATGATG ACTGCGTGGT  19680
19681  ACCCAGTAGG ACGAGATGTA CATGGACGAA TAATCGTTGT GCCTGTTGTA ATCACCTGGT  19740
19741  CTCAAAATAC GAACCGCCAG CCTCCGGTGC CCCAGTATCC TCCTCCGCAG CCACCTCCAC  19800
19801  CACCACCACC ACCTCCACCG CCACCACCAC CTCCACCAGC ATCATCCTGC AGTGCTGCGT  19860
19861  AGAACCTGTC ATGTCCTTTG TAGTCTCTGC CCTCAACTTG ATCCTGTGCA GCTTCTCAAT  19920
19921  CTATGACTGT GTGGTACTGG ACCTTCAGAG GCGCACAGAG CTCAAGTCAG TTTTCGTCTT  19980
19981  GACTGCCACT TTATAAGTTG ACAGGCCTGG GTTTTACTTG TTAAAACCTC TCACCATCTC  20040
20041  AATCACAGGC TGCCAAGTGT CTTTACAAAG AAGCTGATAC AAACACAGGC CATGCTGATT  20100
20101  TCTTACAGAG GGAGAGAAGA GGAAGAGAAG AAGAAAGAGG AGGAAGAGGA CATGACTTGC  20160
20161  CCATATGCTG GGCACCTTAT AAAGGAAGCC AGACTTTTCG GTGCAGTATG GAAAGGCTTC  20220
20221  CGTGATTCTC TTGCTGCACC CCACGAAACT TCACCACCTT CAAACTCCAT TTTCACGGTT  20280
20281  CCGTTAATTT TCAAGGAGCA GCAACTCGAC TGGTTCTCTG CTACATGAAA CACCTCAGCT  20340
20341  TGAAAAGGAA GTGCTCTCTC AGACTGACTT GTGAGTGTGC CTTCACATTC TGGTGCAAAT  20400
20401  CATGTGTACC CAAGAACTCT GACATAGCAT CTTACCATCA TCATGCCAGG AATTGGTTTC  20460
20461  CTTAAAGTGT GACACTTGGC AACCAGAAGC GTCTGGTGGC TTCAGGTGTG TTAGGGTTTT  20520
20521  GTAGAAAGTT GTAACCACCT CTCAGTCATG CAAGAGGGTA CATCAAAAAG ACTTCTAAAT  20580
20581  TTGGTACCCA GACTTTGACA AGAGCCTGTG AGTTAGTTCA TTGTAACCAA CTTGTCAGGA  20640
20641  ACTTCAGCAA GAATTTTCAT GAATGTTGTT AATTGGCTGG AGAAATACCA GCAAAGTTTT  20700
20701  GCAATCATCC ACCCATTTGT CTGCCATTGT GCATCTGGAC ATCCATCAAC CGCCCACTCA  20760
20761  GTGGCATCTA CCATGAAGAT GTTTAGAGAC GGGAAATGAT TTTGCACCCA GATCCACACT  20820
20821  CCTCTCATGT CAGATATTTG GAATTAGAGC ACCGGGAATC GTCTTGAAGA TATGAACTTC  20880
20881  TAAGAATGGA GTCTCTTGCT ACTACCTTGA AACATTTGTT TATCCTCTCT TTCTGTTTGA  20940
20941  TTCTACTACT ACCATTAACC CTGCTGCAGG ATTTGTCACC ATTCTGCCTG ACTGCTGAGA  21000
21001  CTCCATTTTG CTGCTATGCA AGGAGATGAA AGAGGCAGGC CTAAAGGAGC AGTAGGACAT  21060
21061  AACATGGTTT TTATTTCTAT CTGTCATGAT CTTAATGGTG AAGTTTCCTT TTTCGTCAGC  21120
21121  ATTTATCTCT TTGTTATCCT GACATGTTTT AATTAGTTTA GTGGGTTTTT TTTTTCTATT  21180
21181  GGTGGTGGTG TTCTTTTGTT GTTGTTTTTT GTGGTCGTCA TTTTGATTTT GGATCACTTC  21240
21241  GTGTTTTACA GTAATTACTT TTAAATGGTG CATTTGCTTC TGATTTTTTT TTTTTATGAA  21300
21301  GCATCACATC AGTTTACCTC ATATCTCAAT TCCATCCTTC ATGCATTTTT TTTTTAACTC  21360
21361  ATTTGATCTT CAAGCTGCAG AGGGCCTAGC AATGGGTCAT CACCTGCAGC CCTGGCATGT  21420
21421  ACACACGGAC ATTTGCCACC ACTGAAAGCA AACAGTTGGA GAAGTTGGCC ACCTGAGTCA  21480
21481  AGGAGGTGGT GCTGGTGTGA GTTCACAGCT CACAGGGGAC GGTGAACGTT GACATTGACT  21540
21541  TTGGCAGTGT GTACTATGCT CTACTCCTAT ATATACTCTA TAGATGTTAG GCATTAAGGA  21600
21601  TAAGTGATCT TAAATTTACT GAAATTTTGT TAAGTTGATT AGATTTACAT TAATTGTTTA  21660
21661  TATTGTGTTT TTTCTTTTAT TTTAGCACTT CCAACAAAAA TGCCTTTATT CATTTATTAG  21720
21721  GAAGAAATTG GAGTGGCGAA CACAAACTAG CAAAATTAAT TAATTGGCTG TGGGCCCAAA  21780
21781  TTTGAATTCC TTATTAATTC AAAGTGAAGG AAGTGTGAGA GTTTCTATTG CTGGTCATGA  21840
21841  AGTTCACCAC GAAGAGTCAG TTTAGTTTGT ACCGAGAGGC ATTTAGCTGA GAGTGATTTG  21900
21901  AGTTGGGCAT CTCTATGATG CAGTCCAGAC TTGTGTTTAA GTTTACAGGT ACCTCTTGGA  21960
21961  CTCCTGAATT GATCTCGATG TCACACATCA TCGACATCCC GCATCCCACA CAGTTCCAAG  22020
22021  ATTGGCGACA GAGAGCATCC TGTTGGAGAG ACCTGACCAG TCACGAAGGA CCGCCTGCAG  22080
22081  ACTCTTCTGC AGGACCATGC TACATATTCA GCTGGAGAGG GAACACGCAT CTGATGGGAA  22140
22141  TGGATTGTTT TTGCTTGTTT CAGAATTTTG CTGTTGAGAT GTTGTTAAAC TTTGCATTGT  22200
22201  TTTTCTTTTT TCTTTTTTTT TCCCTATAGT CAATTAAGAA TAAGGGGTAG ATAATCATAA  22260
22261  GTATTTTGGG CTGGGAGGGA TTGTTAAGTA ATCTTAGGTG GGTGGGTAAT TTAGGAAATT  22320
22321  AAGTTAGGAT AAGATAGGAT AAGATAAGAT AAGCTAGGAT AAGTTAGATA AATTAGGATA  22380
22381  AGTTAGATAA GTTAGGATAA ATTCCATAAG ATAGGATAAG TTCCATAAGA TAGGATAAGT  22440
22441  TAGTTCACAT AGGATAAGCA TAGGATAAGT TAGATCACAT AGGATAAGTT AGATCACATA  22500
22501  GGATAAGTTA GATCAAATAC CTCAACAAGT GGACGAGTGT ACTTATTGGT CCCTTACCCC  22560
22561  TACCAACTTT ACCTTTAAGG CCGAGCTCAG AGGGAACTAC AGGGAAATCA GTGTTAGGAG  22620
22621  TGAATTGGAC ATGGATGACA TTCTAGTGAA GGTTAGGACG ATTAGAGTAA TCTAATACAG  22680
22681  GCTCTGGGAA TTAACTCAAG GGATTTTAGG AATGCCAGAT GACAGTCATC ATTTGATAAA  22740
22741  ACTGTTGCTG GAATAAAGTT TAGAATGTTG AATGGTAAAT GTTAATGGAA ATTGTACGAA  22800
22801  AATGAATAAA AGCTCTTTCC ATACCCCTCC CCCTCCCTAC CCCACTCTTT CTTTCCTCCC  22860
22861  CCCCTCCATA ACCTACCCCT TCTCCCAAAC ACACCCCTCC ATTTCCTAAC TCACCACGTC  22920
22921  TCCCCTTCCA CTCCCTAACC CACCCCTTCT TCCCTCCCTC CCTCCAGAAC CCGCCCCCAT  22980
22981  CTTCCCCCTC CCTAACACAC CCCTTCTTCC TTTCCCCCTC CAACCCCACC CTTCAAACTA  23040
23041  TATTACTGTA TTCTCTTTAT TATATTTCTT TGTATTAATA AAACTGTATT GATgttacaa  23100
23101  taaaaattca ataaataaag acttagtggt taaggcaaat tgtgtcctga tcatttcagc  23160
23161  gcccgctggc atcaagaatg gagggaggag aggtgggatg ggtgtggagt gacaaggggt  23220
23221  gggagctagg aagataaggg gttggcgagg ggctaaatgg aaaagaagat ggtggggaag  23280
23281  ggtgggtatg ggaacacgtt tggcctgggg gtggtgtata aacaacacat cagtcacaca  23340
23341  gtacatcatc aatgataata cccaggatac cccaggaaat ggactaactc atttaagttt  23400
23401  tgaagttaac aaagtcatca cctcacaaca aatccaatga catattgatt attaatccca  23460
23461  ttattatttg gaacacttga aattcattaa tatattggag agggacatag gagaatgaaa  23520
23521  agcaatggta gaagcctggg agatggggcc ggaggctgag ctgagatcag gagtgtggtc  23580
23581  ggcatggtgg tattaaacat accactcaca tagattctta tcaatgacat cccagactag  23640
23641  aataccccat gacgccaatt tataaaaccc atgtgtaaga aagccaccaa ttaatagtga  23700
23701  ttactaacac aatgatctta atatcaggat tccttggaaa tgctgagacg aatgggcgat  23760
23761  ggggaaggct agcaataggg cagagtggga gatgggaagt agtggcaaga aaggtataag  23820
23821  ttgagtaagt ttggaatgga gttttatatc atacaatcaa ataacaatac acaatacccc  23880
23881  agaacataag tatatcctgg ccacagaata caaacattca aatccaccaa ctaatggcaa  23940
23941  aaacattgac atcacactgg gtataattca atacaattgg gattcttgat atgagttgag  24000
24001  atgggggaag aagacagagt aaagttgtgg ggttaggaat ctagtgggaa ggggtggtat  24060
24061  ataaatggag ggatggtgta taaggggagg gtggtatata aagggaggag tggtaaaaaa  24120
24121  ggaaggaagg gtatatgaag ggagggtggt aaagaaaagg aaggatgtgt agaacaggag  24180
24181  gggtggtgta gaaaaggagg ggtggtgtag aagaggaggg gtggtgtata aggggaagtg  24240
24241  taggttataa ggggaaggga ggagcataaa gggaagggta gtgtctaagg agaggggtgc  24300
24301  tgtataaagg gagaggtggt gtataagggg aggggtggaa tgtaagggga ggggtgctat  24360
24361  ataagaagag gggtggtgta gaagaggagg ggtggtatat aaggggaggg gtaaggtata  24420
24421  agtggcaggg tggtgtataa agagaagggt agtgtataag gaaaggggtg gtgtataaac  24480
24481  ggagaggtgg ggtataaggg gaggagtggt gtacaaggag aggggtgggg tataagagga  24540
24541  ggagtgctgt ataaagagag gggtagtgca gaaagggaga gggggagtat aaggagaggg  24600
24601  gtggtgtata acgagagggg taaagtataa gtggcagggt ggtgtataaa gagaagggta  24660
24661  gtgtataagg aaaggggtgg tgtataaacg gagaggtggg gtataagggg aggagtggtg  24720
24721  tacaaggaga ggggtggggt ataagaggag gagtgctgta taaagagagg ggtagtgcag  24780
24781  aaagggagag gtggagtata aggagagggg tggtgtataa cgggaggggt aaggtataag  24840
24841  tggcagggtg gtgtataaag agaagggtag tgtataagga aaggggtggt gtgtaaacgg  24900
24901  agaggtgggg tataagggga ggagtggtgt acaaggagag gggcggggta taagaggagg  24960
24961  ggtggagtat aaggagaggg gtggtgtata aggggagtgg taaggtataa aggaaagggt  25020
25021  ggtgaataag gagaggggtg gtacagaaag agaggggtgg tatataaggg gaggggtggt  25080
25081  gtataaggag aggggtggtg tataagaaga ggggtggtgt ataaggagag gggtggtgta  25140
25141  taaggggagg ggtggtgtat atggaacaaa ttaatcatac actcttgtag caataatatg  25200
25201  ctcaggctat cccaggaaat caactaatac atttcagatg gaaaacatta ctatccttag  25260
25261  taataaggtt accaaataat aggaacccca caaaaatcat aaatcccaac accaacacta  25320
25321  cttgagataa ttaggattac taatttaagt ggagttgggg ccagcaagat ggctcagcag  25380
25381  ataagtgctt gctgacaatg tgagttggtc tctggaaccc acctggtggg aggtgaagac  25440
25441  ggtgcctaca agttgacctt tgaccaccat aaacccacaa tggtaccaca gtgcgttcct  25500
25501  ctccccacac acaaaataag tggggggggg ggagtaaggg aacattttga ggggcaggaa  25560
25561  gcagagctaa tagggagatt gaagggcaag aagagaggtg gtagttaggt gtggctttga  25620
25621  atgggatggt ccataaggga tttcaatcac ataactcacc atcagccata tgcccagaac  25680
25681  acacaagggg atcaactgta ttccagatgc aaaatatttg caaataaaat aaacacagca  25740
25741  atcaatagtg acttcaatag tcatactaca ctattacatg gagtactcaa gactaattag  25800
25801  attccacatg gagggacact aaggagaaaa gggaagagtg attatatata tatatatata  25860
25861  tataatttta aatggtattc cctttctcag tttcccctct gtaaccccct atcccattcc  25920
25921  ccctccccct gtttctatga gggtgtcccc cacccactcc tgcctcccca ccctggtatt  25980
25981  cccctacact gtacattatt atacaccact cctccccttt atacaccacc cctctcctta  26040
26041  tacaccacct ctttctttct ataccacccc tctccacaca cacacacaca cacacacaca  26100
26101  cacacacaca cacatacaca tatacatact aaggtattaa ttgattagaa ttacacacat  26160
26161  ccaacatcaa tcaatgccat gaatagcaga gactcagtat ctcctgtgag ataataaagg  26220
26221  cttattttta ctagaactat tttttggaat cactgaagct tattgattag agtgaagaag  26280
26281  gcaatataat taatataatt gggagaaggg aggagagaag ggggagggga agaaagagaa  26340
26341  tggagaaaat aagggatgcg actggttgga aatgatggga gtggatatag cattcaaatg  26400
26401  tgagtgaata taaagaacac atcaatcaca gtctaggatc agttatgtat tcacaacctc  26460
26461  caagaaaata agtatttcgt actagtaaaa tattaacata tttaatggta aagccattaa  26520
26521  tgataacttc attactatat tttatattac taagacactt ttaaattatt agtaagtgga  26580
26581  agagtgaaag aaagaaggga gtgtaggcta ggaagaaaga gaattagaaa ggtgggctat  26640
26641  ggcaagagga tggagatgca taaaagaatg tcattcatac aaccaaggac cagtgatata  26700
26701  aaaagaaacc ccctaggatc aatatactac atctgaaaaa cagcacacaa taataaatct  26760
26761  atttatctgc agatgctcgc agccaacagt tggactgagc atgggaccac aatggaggag  26820
26821  ttagggaaag gtctgtagga gctgaagggg tttgcaaccc cataggaaga acagcaatat  26880
26881  ccagacatcc ccagaaatca taaggactaa accatcaacc aaagagtaca catggaggga  26940
26941  cccatggcta cagctgcata agtagcagag gatagccttg tagggcatca gtgagagggg  27000
27001  aggcccttcg ttctctgaag gcttaatgcc ccagtgccag ggtggggagg caggagtggg  27060
27061  tggggggaac aacctcatag aagcaggggg agaggggatg ggataaggga ttgcagaggg  27120
27121  gaaactggga aagggaataa catttgaaat gtaataaata aaatatccaa taaaaatgaa  27180
27181  taaatctatt aataatagga aataataaaa tattaaatta cttttaatat ccattttctt  27240
27241  tgaatccttc agatttctca ataggagtaa aggaaagcag gagattggag aatgtggtgg  27300
27301  gcagggtcaa gacacacagt atggggatga gaattctagt aggagaggag tctgagatga  27360
27361  agggctgcat ataaagaaga tatcacacac aaggcagtat caattatgta cacagaatgc  27420
27421  accagaaatc aattaacata gtccaactgc aaaacataaa cacagaataa ttaacctagc  27480
27481  aacaaacatc agtgatgtaa ggaaagggaa caattaatgt aagtattaca tagaattatt  27540
27541  caccttcttt tcactacaga gacaagaagt ggagggcaac acaaaacacg agagtggtag  27600
27601  tggggtaaat tgggggtagg gtaatgtaca aagggcacat cagccataca cagcaaaaca  27660
27661  ctcaggataa cacatgatgg ctcatatatt ccaaagctaa gaaacacagc gactagggag  27720
27721  atggtgtaga gggtaaagat cttgtgctgc aagcgtgagt ccctaagttc tgatccccag  27780
27781  aatgtctgtg ccaaaactca cacacaaaca cttctctcag agacacaccc tagagtttta  27840
27841  aaaataaatt taacgtaaaa tttattaaca ctgacttcag gatgtgacat aaaattttta  27900
27901  atataaatat ttaatatata actatttctt ggaggtttag taacaagttg agaaggaagg  27960
27961  gtagtggaaa gtgtagaagg tgaggggtaa gaacttgggg aagaaggaat ggttaaagat  28020
28021  agtgggtggg tggggagaat ttgaaatggg gttgatttat aaatatgcca atcatacagc  28080
28081  ctattctagc agtcagaatt ttaacataaa tgttaaggtc tcatgtgact ctaatgacat  28140
28141  aattaaacaa aattcgtttc acaatgccaa ttttggatga aattttaaag atttaattaa  28200
28201  tagaagatgg tacaataagt tcatggactg tcggaaacat aggcgaataa ggatgtacag  28260
28261  aaacaggcag agcgagaagg gtcagggatt gaggtgaact tggaatcctg aagatgtgac  28320
28321  tgggtcagtt acaacctgat atagatacca tccccaaact gatttatcca agcttcaaaa  28380
28381  tgtcctcatg taaagtaaat catccatgag tagtgattct agccatatac agggctttat  28440
28441  ttttattttt ttattttttt tttttccatt ttttattagg tatttagctc atttacattt  28500
28501  ccaatgctat accaaaagtc ccccttaccc acccaccccc actcccctac ccacccactc  28560
28561  cccccctttg gccctggcgt tcccctgtac cggggcacac aaagtctgcg tgtccaatgg  28620
28621  gcctctcttt ccagtgatgg ccgactaggc catcttttga tacatatgca gctagagtca  28680
28681  agagctcagg ggtactggtt agttcataat gttgttccac ctatagggtt gaagatccct  28740
28741  ttagctcctt gggtactttc tctagctcct ccattgggag ccctgtgatc catccattag  28800
28801  ctgactgtga gcatccactt ctgtgtttgc taggccccgg catagtctca taagagacag  28860
28861  ctacgtctgg gtcctttcag taaaatcttg ctagtgtatg caatggtgtc agcatttgga  28920
28921  agctgattat ggggtggatc cctggatatg gcagtctcta cctgatccat cctttcatct  28980
28981  cagctccata ctttgtttct gtaactcctt ccatgggtgt tttttaatat gaattttact  29040
29041  tagaatactt caaatttgtg aactacaatc aacacagtga ggcaatgaag agaaagtgag  29100
29101  agacagggag atagtagccc tccatgtcgg gtgaatcagt gggtgagaag ataggtgggg  29160
29161  tattttaatg aggacttctg tcttaggttc tctattgcca tgaagagaca ccatgaccat  29220
29221  ggcaactctt ataaaagaaa acatttaatt ggcactggct tatagttcag aggtttagtt  29280
29281  cattatcatg gtggaatgcc tggtggcatg caggcagaca tggtgatgga gaggatgctg  29340
29341  agagttctac atctgaatct gcaggcaaca ggaagacgca ctgagctact aggcctgaaa  29400
29401  cctcaaagcc tgtccacagt gacacagttc ttccaacatg accacaccta gttcaacaaa  29460
29461  gccacacctc ctaatagttc cactccttat gggtctatgg ggctattttc attcaaacca  29520
29521  ccacaaatac ccatcactaa accagaggtg tgcccccaaa acatcccccc aaaatcatct  29580
29581  gcagtgattg gtttgtttgt ttacctactt attcacttta ctgcccagta tcagccctct  29640
29641  ttctcctcct agtcccccat gcacacacct cttcccccca tttcctattt ccatctcctt  29700
29701  tgaaaagagg cagccctgct ccctgggtgt caccccatcc tagcacatca ggtcattgag  29760
29761  gaacgggtac gttctttctc acatcaaggc actgcaaaat taggcacatt ctctaccact  29820
29821  gaggccagac aaggtggccc agttaggggt atagaatcca caggccagca acatgcacag  29880
29881  ggtcatcccc actccagttg ttgggagacc catatgaaga ccaagctgca catctgctat  29940
29941  gtatgtgcag ggggcctaaa tccagttcat gcttgttctt tggttggtgg ttcagtctct  30000
30001  gggagcccgc aagggtccag ggttaagtgg ttctgctggt cttcctctgg agtcctaatc  30060
30061  ctcttgggtc cctcaatctt tcccccaact cttccgcaag accccctgaa ctccacttaa  30120
30121  agtgtagctg tgggtctctg catccatttc tattggctcc tgggtggaac ctcttagagg  30180
30181  atagttatgc caggttccta tctgcaagca taagagaata tcattaatag tgtcagggat  30240
30241  tggttcttgc ccatgggatg ggtctcaatt tgggctattc cctgtttctg ctccatcttt  30300
30301  gtcctcgtac atcttgtagg taggacacat tttaggtgga aaattttgtg agtgggttgc  30360
30361  tgtccttatc cctccactgg gagtcctgtc tgggaacagg aaatggccac ttcaggcaca  30420
30421  atatccccca ctgatagaag tctcagctag agtcaccccc atagacaccc tggggcctcc  30480
30481  tcctgttcca ggtgtctagc acttcctatt aatgcttccc ctgcctaccc cgatcttccc  30540
30541  acacctgaca cccctgtcct gatcccctcc ccatcccctc ccccacccag tttcctccct  30600
30601  ccctccatct ccaatattta ctctatattt ccttctgaga aagattcaag catcttccct  30660
30661  tgagccctcc ttgttattta gcttctttgg gtctgtagag tttaatgtgc atatcctata  30720
30721  ttttatggct aatatccact tatgaagaag tatattccat gcctgttctt ttgagtctat  30780
30781  gttacctcac tcagggtgat gttttctagt tccattcatt tgcctgaaaa ggtcaagata  30840
30841  ttttttgttt ttaacaactg aatagtattg cattgtgtga atcagctaca ttgtctttat  30900
30901  tccttcttcc attgagggac atatggtttg tttctaattt ctggctatta tgaataacac  30960
30961  tgatatgaac atagttgcag ctgtaacact taaacacaga aagtagccac caactaatag  31020
31021  tcacttctct gttacaactt ttgtctttgg tatcaatttt acctggaaat ttgtaattta  31080
31081  ttaacaaaag ttaattagtg aggtctagta cactaatgta gtggaggtat ggcagagtaa  31140
31141  caaggaaact actttttatg ccagtcaata actttaagag ttttctttta aaacaacttt  31200
31201  tcactgtcat tcacaccatg atttttgctc atgatgggga gcatggcagc tggcaggtgg  31260
31261  gcatgacatt ggactagtag ttgagaagac cttacatcag atccataagc aggaggcaga  31320
31321  gagcaagact gggtctggca tggcctttgg aaacctcaaa gctcatcctc agtggcatct  31380
31381  ccctccacaa gaccacacct tctaatcctt cccaaacagt tccaccatct gcaggccaag  31440
31441  catttctgta ttgagcatat gggagccatt ctccttcaaa ctaccaaacc cagcttcaga  31500
31501  agtttcactg agaatgatat tagtaaatgg gctggagagc attctggtga tactttggct  31560
31561  agtgtatggc tgctttttgc cctcatgata tgaatctgac tgaaggcaaa ttgaaagttt  31620
31621  tagacttatt ttattggtta aaggagattt taatataatc ctacgctgag tctgtcccac  31680
31681  agttattagt aatattagtt atcgtgcagg tctacaaaga aaaagggtcc agtgggacaa  31740
31741  aaagaaacac aaaatttaca gttagacatg gaaaagaata ccaggaaatt taatgttgaa  31800
31801  gctcaggctt gagctgaaag agataaagag atgcctgttg tgaaatggac taagaagggt  31860
31861  ggcctcaagg caagacccca aatcagcaca gcttctaact agtaaaaagg aaatgcctaa  31920
31921  gagattttat gctactaaag agccgcaagg aagaaaagtt tatgcaaatg tgattcaagg  31980
31981  agcagggcag accccacctc aagcaggcac agaaacttgg tacattgtcc atgtgggtct  32040
32041  ggattaagag caatggttct caacctatgg gtcacaacct ctctggggtt acctctcaga  32100
32101  taccctgtgt atcagatatt tacaatatga ttcataacag tagtaaggtt acagttatga  32160
32161  agtagcaatg aaataatttt atggttgggt gattaccaca acatgaggaa gttgtttcaa  32220
32221  agggtctcag agttaggaag ggtgagaatc actgctttag agtcatgaag ggatcacaag  32280
32281  taaagaggtt gtggaatctt tttccccagt taagtgtctt agttagggtt ttactgctgt  32340
32341  gagcagacac catgaccaag gcaactctta taaggacaac atttaactgg ggctggctta  32400
32401  caggttcaga ggttcagtcc ataatcatca acgtgggaac atggcagcat ccaggcaggc  32460
32461  atgatacagg agatgctgag agttctacat ctttatctga agactgctag cagaatacta  32520
32521  acttccaggc agctaggatg agggtcttaa agccaacacc cacagtgaca cacctatgct  32580
32581  aacaaggcta cacctactcc aacagggcca caccttctaa tagtgccact ccctaagcca  32640
32641  agcatataca agccatcata gttaaggaaa gctgctgagg cccagcaagt ggcagaggac  32700
32701  ttactgaatg gagactctaa gaggctattg catgaagctg tgaaagggaa gcctggattg  32760
32761  tgttggagat ccccaagata ttaaaagtac caaagccata ggatacctgc caaatagatg  32820
32821  ggaagttaaa ccagcccaaa agctagaggt gcatttcaag ggctgaacca tctaatccct  32880
32881  gacatcagac agggagctaa agaattcagt cttccctact ttggatttag gtcttgcctt  32940
32941  ggtctagtat tttctcctta tgccaaatgg taacatatat tctgtaccat gtgtgttgga  33000
33001  agtatggaaa ttgctttttt ttattttata ggggcttaca ataaagagat tgtcttgagt  33060
33061  ctcagaagaa acttggaatt ttaaactgtc ttaagac              33097