Imprinted Gene Databases

Sus scrofa: MAGEL2

MAGE-like 2

Zhang FW, et al., Genes Genet Syst 87:53-58, 2012

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Sus scrofa MAGEL2   Imprinted Paternal
Mus musculus Magel2 ns7, nM15, NDNL1, Mage-l2  7 28.0 cM  Imprinted Paternal
Bos taurus MAGEL2   21  Imprinted Paternal
Macaca mulatta MAGEL2   Imprinted Paternal
Homo sapiens MAGEL2 nM15, NDNL1  15q11-q12  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    aaaaaacgaa aactctgcaa tttgttaaaa cacagacctg gagggccttg ggcagagaaa   60
61   aacgaacatt acatgatccc tattactgga atctaaaaga aaccaagctt gtaaatacag   120
121   aaaacagatt gtacttgcca gaggtgggct gaagggtggg caaagcggtt ggaggttgtc   180
181   aaaaaaagaa gaatgacagt aaaataaagt tgttttcgga tagacaatag ctgaaaaaat   240
241   ttagtttctt gccagcattc actacaagta atactaagga aaccttatca ggctgaaggg   300
301   aattgatact agaaaagatc ttgataatgc agtagtggag ggaactagaa agtatatgtg   360
361   ggagttccca tcgtggctca gtggtaatga aacccactag tatccatgag gatgtagatt   420
421   caatccctgg cctcgctcag tggattaagg atccagcatt tccatgagct gtggtgtagg   480
481   tcaagatgtg gctcagatcc cacattgcta tggctgtgcc atagggtggc agctacagct   540
541   ccgattgggc cccttacctg ggaacataca tatgctgctg gagcagccct aaaaagacca   600
601   aaaaaaaaaa aaagagagag agagagagaa gtttatgtgt gtatataaaa tgtatagcat   660
661   aaaaggacta aaaattattg taatattcat catatgtaca agcatgttta taatattcta   720
721   acataataat ttgacataat actatacaca ggaaaatcat atattttaaa ttatgcatac   780
781   atagatatat aatctaggca gtccttgatt tgcctaatac tatgttgact gaaacttgtg   840
841   cacatccaaa caatgctttt tgtgtttgca tagaaccttg gccattagac accagtgcaa   900
901   agcgagttca cttttccaat atgcacaagt ttaagttaat atggctttat gcacagtaag   960
961   aactgcatat atgtaatatc tattttttga ccaccttcag tcattttgcc tactcctcac  1020
1021  tctcacctct ggcaaccacc aatcgatttt ctatgtataa tatcatatat gatttaaaaa  1080
1081  agacacttgt ccatttaaag caaaatgaat agttgtatat catgtgttgt ggggtttgtg  1140
1141  gcagatagag aggtaaaata aaaagccgta agagcacaga gggtatgagg agtttaaatg  1200
1201  gaattatatt gttgaaaagc acttatatta ttcatgaagt aggtagtata tttgatgtaa  1260
1261  atggcactaa attagagatt cataatgtaa tctgtagagc aaccattaaa aatgaagaag  1320
1321  ggggagtttt cttggagtgc agcaggctaa ggatctggca ttatcactgc tgtggcttag  1380
1381  gtttctgctg tggtgcaggt ttgatccctc acccagaaat ttccccatac tgtgagagtg  1440
1441  gccaaaaaaa aaaaaatgaa ggagatataa attaaaagtc agtatcagag aaaaaattga  1500
1501  atactgaact atttgattaa gactaaattg gaaacaaaaa aaccaacaga cgacatatga  1560
1561  aaacaaataa caatgtagtc aacttttatc ctactctcat taattacatt aaatgctaat  1620
1621  tgactaaata ttttatgaaa aaggcagaaa ttagcagaat ggattaatag atcacaactt  1680
1681  tagtttgatt gttaattttg actggggtac agggtgtcca aatatttggt caaacataat  1740
1741  tatgggtgtt tctgtgaagg tgttttagat aaggttagca tttaaatcag tagactgagt  1800
1801  gaagcatatt atcctccata atgctggtgg gcctcaccta atcggttgag tgactgaata  1860
1861  gagcaaaaag gctgaccctc tcccaactaa gaatgaatta tttctgccta agtgcctttg  1920
1921  aactggagca taggctttct tcctcctttt ggacttaacg aaaatatcag ctctgccagt  1980
1981  ttcaagccta ctggccttaa gaatggaact ataccattag ctctgctagt ttgtagtcct  2040
2041  ttaaattcag attggaatta aacaattagc tcttctggat ctccagcctg attaatcacc  2100
2101  ctgaagatct tgggacttgc cagtctccat tatcacatga gacaattcct tataataaat  2160
2161  ctataaatta tatctctata tatatctata aattatatca tatatgcata tctataaatt  2220
2221  aaatatatat atatttcctg ttagttctga ttctctgaag aaccctaata tactaaatat  2280
2281  atcttattta ttaatgtata ccttaactat aatgaccttg gcaaattaaa agtttaaaga  2340
2341  tgaaaataaa cagggtatat aattactaag cataaaagtc aaagttgctc tgttaatatc  2400
2401  agacagagta gacttcaaga ggaggggtgt tacaagctag agggagcatt tcataaaaat  2460
2461  gaaagggtaa acatcaaaaa gatattatca cacacataat atgtggtcta atgaaagatc  2520
2521  ttataatgca tcagactaaa ttctttaact aaggagagaa atagacaaat ccacaagcaa  2580
2581  atttagagat tctaactttc taatgctttc ttgagtaatt aatagaacaa atagataaga  2640
2641  aactcaataa gggtacagaa gatgagaaca ccataatcaa attgacttgt gacatttata  2700
2701  ggactatatc aaataatgaa atcaaagtac tacacctacg tttcaagtaa acaaagaata  2760
2761  tttttcaaaa tataccctat gttaggcact aaatgtaagt caatatattt aaaacaactg  2820
2821  aaataatatt aggcatattc tctgattgca gaccacagtg gaattaaatt gataagtaat  2880
2881  attacaaaaa tatgtatata atgtccaaat gattggaaat taaatagctt aattcctaat  2940
2941  aatctataaa tcaaacaaaa aatcaaagaa aaatataaaa tgtcttgaaa cattataaaa  3000
3001  acactatata ccaaaatttg caggatgatt ccactgtaag gctgaaagat aaatatacag  3060
3061  ccttaaatac ctatattaca aaagaggaaa acaggaaata ttccaaataa attacctaac  3120
3121  cttgtatgtt aacaatatag aaaaagacta aatcaaagtt aagttagaag aatgaataaa  3180
3181  agagaaataa aagctgaaat agatgaaata gaaaaaagac caacaaaaga gacaattata  3240
3241  cgagttaata gtttatcttt taaagagtaa gaaaatgagt aacccataga gatattaata  3300
3301  aaagaagaaa ggaaacaaga gcgagagaac aaatcagtca tgtcaggaat gaaagagaga  3360
3361  taatactgca tattacacag acattaaaag gataataaag ggaaattttg ttaatctcca  3420
3421  tttagttaag agagacattg ttcatctcca tgttaaacca tttaacaatg aagtgttaat  3480
3481  aaaggtaaat tgacaacttt aagttgataa acttggacac tcagatgaaa tagacaaatc  3540
3541  cttaaaagca aaaattactc agactggcaa atgaggaaat agaaaaactg aataatgtga  3600
3601  tcaattaaat ttcaacagaa gacaacccca ttaagaaaca gctcataggt tgaaatatac  3660
3661  taagaggaag tacaggcggt ctccacgtac agcctaaccc gtcttccagc cgtcttaggc  3720
3721  agtgtattac agaaattaga tgcacttgta gcataaaatc cagcaatttt tctccttggt  3780
3781  attcactcaa ataagttgaa aacataaatg tacacaaatt tttctaacag tcttattcaa  3840
3841  aattgcccaa acttggaaga tcccaacatg ttctgtaaca ggtgaatgct aataaacaaa  3900
3901  ctatggtaac tccacacagt agaatattat gccaagagga aaataaatta ttcaaataca  3960
3961  catggatgtt tatagcagct ttatttatat ttgccaaaat tcagaagcaa agttggtgtt  4020
4021  ctttcataaa tgaatggata aactgtggta catccaaaca atggaatatt agtcaatgct  4080
4081  aaaaatgaaa agacatagag gaatcttatt tgcttattag taggtgaaaa aagccaatct  4140
4141  gaaaagttta cctactgtat gattccaagt atatgacatt ctggaaaacg taaaactatg  4200
4201  gtgatattta aaagggcagt gtttgccagg gattgggggt gggggtaggg cgaatagcag  4260
4261  agcacagagg atttttaggg tattgaaatt attctttatg taataaagat tgatacatgt  4320
4321  cattatatgt ttgtcaacac ccagagacta agagttcctt ggtggcctgg cagttaagga  4380
4381  ttcagtattg tcactgctga ggctcagttt caatccctgg cgcttgtgac ctctgtggct  4440
4441  caggttcaat ccccagccca gggacgtcca tatatggtaa gcacagccaa aaaaataaac  4500
4501  aaaaaacaaa caaaaatacc atgatacaag attttcttgc tcactggaat gcctaaaatc  4560
4561  aaaatggcca tgttcatcaa ttttgcaaag ggtatgaaac aactagaaca cgaatacatt  4620
4621  gctaatacga gtataaaatt gtacaataac aacttcacat ccactagaat ggcaaaataa  4680
4681  aaaggactga caacacgaac ttgtgtaaag ctgctgagaa cttggaattt tcatatattc  4740
4741  tgaaagaaca taaaactttc tagcccaaca atggagaact gttgaacttc cttataaata  4800
4801  taaacacaca cttagggagt ttccatcgtg gctcagtggt aaaaaaccca actactatcc  4860
4861  atgaagaagt gggtttgatc cccggcctca ctcagtgggt tagggatctg gtattgctgc  4920
4921  aagctgtggt gcaggtcaca gttgcacctc aaatccagtg ttgttgtggc tgtggcattg  4980
4981  gcctcagctg cagctccaat cagaccccta gcctgggaac ttccatttgc cccaggtgta  5040
5041  actgtgaaaa gaagaaaaca aaaagtctac aaattataaa taccagagag ggtgttatga  5100
5101  aaaaaggccc tctatacatt gttgatggcc aatgttccct ggggcagcca ttatggaaaa  5160
5161  tggtatggag gactcttaaa aactaagatt tcagttacga tgtgatccag cgatcctact  5220
5221  cctggacata catgcaaaaa gatgaaaact ctaatttgaa agatacatgc accccagtgt  5280
5281  tcatagcagc tatttacaac agccaggaca tgaaaacaac ccatgtgcct attaacagcc  5340
5341  aactggatta agaagatgtg ttatacacac acaagggaat attactcagc cataaaaata  5400
5401  atgaaatatt atcatttata acaaaatgga taggcctaaa gaatattata ttcagtgaag  5460
5461  taatcagata aagacaagta ttacatgata tcacttatat gcagaattta aaagaataac  5520
5521  ataaatgaat ctatatacaa aagagaaaca gattcacaga cacagaaaaa aaacttatgg  5580
5581  ttaccaaagg gggaaaggtg gtggggtagg gataaaataa gtgtatggga tttacagaga  5640
5641  cagactgcta tacataaaat agataaacag gaactccctg ctggcctaga agttaagaat  5700
5701  ctggcattgt aactgctgtg gtgcaggttc gatctctggc ctgggaattt atgcatgttt  5760
5761  cagaggaaga aaaaaaagtg gataaacaat aacgatttac tgtttagcac agggaactat  5820
5821  atccaataac ttataagaac ctatattgga aataatctga aaaatatatg caactgaaaa  5880
5881  aattagttgt ctttgaaggt aaaagaatca actggaaaag ggcacatgga tttttacttg  5940
5941  ataagaaaat gctcttcatt ttgttttgac agatagttac ttggtgacaa aagtcattaa  6000
6001  agagaatgct atatatctaa gcatttcatt gtatgttaat tacgtcttaa atttaaagaa  6060
6061  aggttttggc agcactggag ttaatggcca agaatgctcc cttttggcaa caaatagatc  6120
6121  aggcttcaat ttcagatttt gctgcagatt gccagatctg cagcaagtta attaccatcc  6180
6181  tgatcctcaa tttcttgatg gcaaaatttg gccaaacatt tgtggatttt gtgaagaata  6240
6241  tacagtgtat taaagctatt aagatggtat ttggtctaat aataaccctt cgataaatag  6300
6301  tagttacaca attttaatga atcccttgca attcttcttt caaacacctt gtatttgtga  6360
6361  tatagcctac attttttttc ctttcccttt agtctccatc tatttggaga acactcacaa  6420
6421  atctcccaca gctttggatc tgtttttttt tttcttttca ttgctactgc cagcatcaca  6480
6481  cccccaccac cacactccaa gcaggagtat ttggttattt acatcgacta tgacccatat  6540
6541  gtgttttaaa caatgcaaac aataacactt tcccacacta aaaataccat attaatatcc  6600
6601  ctcttcatct ataagatcct atgtcagaat tttctctgtg catagcacca tgtcaggcaa  6660
6661  tactaaatcc ttcataaaag gcatttccta aataaataat tttagacttt gtgaaagtca  6720
6721  taactgatta tttcactcac ttagaaatat ttacacctag tctaacagct atagaggagt  6780
6781  aaaagacaga cacttctggt gctaatctta cactttcatt caacagttcc tctctgacca  6840
6841  cttagaatgc acagaagata cacagtgaac aaaacaaggc tccattctgc acagagacag  6900
6901  ttcttgtgac aatccagaca ataaagaaac aaagttttca tacatctggc ccagtgattt  6960
6961  tcctactcta tcttcatttc tccttcccct agtcttttta attacttgtg acaatctttt  7020
7021  gctatatatt tgtgtaacta ctgaaagtcc ttcttaatta gaagacagac agactgctat  7080
7081  cttccgtgga tgttttgcat atcagtgctt tgtatatgtt ttgtatacaa gtgttttgta  7140
7141  catgcgtgtt ttgtatatgt tcatctcctc ttggatttct aagctgtttc atggagaaga  7200
7201  agcgaaaagg aatttttgat gacacttggt taagaggact agagatgcaa gaatacacac  7260
7261  acagaagggt ggtgagagct tcagggagcg tgaagattcc acaaggaaaa gagggttttc  7320
7321  agagacctat ttgaagcttg tagtgcaaac ccactaaact caggacagta ttggatttca  7380
7381  ctgttattaa atcaatcaac cttcacaaag gggctttatg tcacttgatt cctcaggtgt  7440
7441  ggaccaacat tgggagtagg ttctttgtaa gtagctatgt tgtcaagtgg cctggtcctg  7500
7501  agagcagtga ttctctaaaa ctggcagatg tattttccag agaggaataa acccaaatca  7560
7561  ccctccacta ccagccccat gggaaccact ggataattat gccccatttt tttctcatat  7620
7621  aattaaataa tgttaccaag tagttgcaaa ggtgctagtg tatgacttga ctaccttcca  7680
7681  tttataatga cacctacaag tcccccccaa ctccataatt cctgataatt cctttctggc  7740
7741  ttctgatcag ccatgggcat acactgagcc tcctttcaca tagaggattt ggtgggagtt  7800
7801  gacattgtgt ggcagggcta ttcattaagc tccaacctca ctgagaacaa tcaggccctg  7860
7861  ctggtaacaa tttattgtgt gggatgaccc acagcaggct ggaccaaagg ttaaatctgc  7920
7921  tataatcctg ataaacaaat ggttagtgga agaacttatc tttgatgaat ttatatattt  7980
7981  gaattagagg aggaaaaggg gtacctttgt gaaagtagaa atgtcgtagg ttgaaaaaca  8040
8041  aactgatttt ccaaaccctt ccacagccag caggtgccat atgacagagc tggtaacagg  8100
8101  gaaatttgag gattatctgt atagagtcag ctcccttgaa gtagttctaa actccatcac  8160
8161  actgaaaatt cttatatgga ctgaatccag gagagggacc tggaagcatg agacatggga  8220
8221  atacacacct tttagaagca gcattctggg tgtatgtaag tatgacacat cattgagcag  8280
8281  catggaagag gggctggcct ctgaaaaggt gttccaaggg gataaaagct ctgattttac  8340
8341  aagcctttaa ttgccagaaa aactactgaa acctcactct caaagtagtc tttcattatt  8400
8401  taaggcagta ataaacttgg gagtgtctat atgtcttcat tagcattcat aaattatcaa  8460
8461  cttggaggga cccccggcta ggggtacctc aggagaagtc aggtgtagcc tccatcattc  8520
8521  tcttctgccc ccttgtggta tctttcatgg gttttgtttt gtttgttttt tgtttttata  8580
8581  ttggtcattt tggaccctta ctctaggctc caaatagcgt cttttgaact aaacatcctt  8640
8641  gatacttagt attttgtata tttccagaaa ctacacagct ggaactgaga ctgtcatttc  8700
8701  ctttcagcat gaagtagtac atagtgttac tcaatacatt tgatgtcttc tttacctgtt  8760
8761  aatacattgt ttaatattga aactgatttt ctatgagttg atttctctcc aattctgtat  8820
8821  tttactctgt atctgttttt tccccctata tattaacctt ggatctattc attcctcatt  8880
8881  ttattatttt ctagtgtgtt tggggggggt gtcatttcta caatttcttt cttgccctgc  8940
8941  agttgataaa caagcaacag gaaacctacc tttttctttc cagttattcc acaggaatta  9000
9001  taccccattc taaaaatgtt gccacttgtg ggtgtctgga acatctcaat tgccaagttt  9060
9061  tctttccttc tctatttttt gccatccttt ttctctgtct gtgtctgaaa atatttgtat  9120
9121  tcctcaagct cctctcagga gtttgcttct aaacactgtt cttctgcagc cacattccgt  9180
9181  gacatggctc tatttccatg aggagcatct tgactcccag ctcagttttc ttccgaatcc  9240
9241  caagccatta tacaagagtg tctatagagt atctttggca gtcccatagc actgtaaatg  9300
9301  ccatagccca ttcaatatgc atcaatctct cttcctatga gcctccacta tgtccctaaa  9360
9361  agaatcaacg gacaccagca attttccact ttccaggaca ctttctcggt ctctttcact  9420
9421  cttatagtaa attataatag ctctctacta tgactcttaa ataatataca aatatatatt  9480
9481  ttgtatgcaa ttatattata tatatgtatt attttttctt ctacccctcc ggctcctgtt  9540
9541  ttgcgttttc tgagctcaga ccacaccatc tcccccctca tggatgcctt ccatgttccc  9600
9601  agtggtctgt tcccaactct ataccgcaat actgtgattt ctaagacata gatctgttcc  9660
9661  tgtcactccc ctgtgaaaac tcatccatag agaatctgac caggctgaat ttggggactg  9720
9721  gacagagtga ggagggatct tgtgtcagcc agaatttctg gtagacgccc ctatgctcta  9780
9781  tccacttgtg gtggtcgggg gcggggaagg ggcgggattg agcccccttc cccctcctcc  9840
9841  ttactgcgga aagctgcaga gctaagggca ctcacttcct attcaccagt cagcggggag  9900
9901  gaatcctctc agcagccacg taggcattct cttctctctg gaggaaaagg cccagcagct  9960
9961  gtcggacgaa aaggctcacc agctgtcaga gcaaagggac atGTCGCAGC TAAGTAAGAA  10020
10021  TTTGGGTGAT TCGAGTCCCC CGGCGGAGGC CCCTAAGCCT CCGGTCTATA GCCGCCCTAC  10080
10081  GGTTCTGATG CGGGCCCCGC CTGCCTCCTC CCGGGCTCCG CCAGTCCCTT GGGATCCACC  10140
10141  TCCAATTGAT TTGCAGGCTT CACTGGCCGC TTGGCAGGCA CCTCAGCCTG CCTGGGAGGC  10200
10201  CCCGCAGGGC CAGCCGCCTG CCCCCGTGGC TCCGATGGCC CAACCTCCAT CCCTTGGGGC  10260
10261  TCCGATGGTC CAGGCTCCCC CTCTGGGAGG GCCGATGGGC AAGCCTCCGA CTCCCGGAGT  10320
10321  CCTGATGATC CATCCTCCCC CTCCGGGAGC CCCGATACCC CAGCCTCCGA CTCCGGGAGT  10380
10381  CCTGATGATG CATCCTTCGG CTCCCGGAGC CCCCATGGCC CACCCTCCTC CTCCGGGGAC  10440
10441  CCCCATGGCC CACCTCCCCC TCCTGGGACC CGATGGCGCA TCTCCCCCCT CCTGGGACCC  10500
10501  AAAGGGCCCC CCCTCCCCCC CCGGGGACCC CCGAGGGCCA CCCCCCCCCC CCGGGGGCCC  10560
10561  CGTTGGCCCT CCCCCCCCTC GGGGGACCCG TTGGCCCTCC CCCCCCTCCG GGGCCCCGGG  10620
10621  GGCCCTCCCC CGCTCCGGGG CCCCGTGGGC CCCCCCCCGC CCCCGATTCC GGTGGCCCCT  10680
10681  TCCTGGCCCC GGGGTCCCGt tggccgcccc cccccccggg gatacttcag atccagtcac  10740
10741  aggttataag ggctcctccg caggttcccc agggcccgca agccccgccg gcgcagctgg  10800
10801  ccacaccccc gggctggcaa gccaCCTCGC CGGGCTGGCA GGCCCCGCCG CAAGGCTGGC  10860
10861  AGGCCACGCC CCTGGGCTGG CAGGCCACAC AGGTTACCTG GCAGGCTCCC ACGATTGCCT  10920
10921  GGCAGGCTCC TCCACCTGTG CGCCAGGGGC CACCACCCAT CCGCCCTGGC CCTCCGCCCA  10980
10981  TCCGTCCAGG TCCCCCACCT GTGCGCCAGG CCCCGCCCCC AATCCGCCAG GCACCACCAC  11040
11041  TGATCCGCCA GGCACCACCA CCCATCCGAC CTGCCCCACA GGTCCTGGCC ACCCCACCAC  11100
11101  CTCTCTGGCA GGCCCTGCCA CCCCCACCCC CTCTGCGGCA GGCCCCGCAG GCTCGGCTGC  11160
11161  CCACCCCACA GTTGAGGGCA GCCCCGCAGG TACGAGCAGT TCCACCAATT CGGGCGGCCC  11220
11221  CGCAGGTGCC AACTGCCCCA CCAGCACCGC AGATGCCCAC TGCACCTCCT GCTGGCCCGC  11280
11281  AGGCACCCca gcctgtgatg ccagcccctc tgccggcccc actgTCGGCC CCACAGGCTG  11340
11341  CGCACTGCCC ACCCATCATT TGGCAGGCCC CAAAAGGACA AGCCCCGGTG CCACATGAGA  11400
11401  TGCCGTCGTC GATGGAGTTC CAGGAAGTGC AGCAAGCCCA GGCCCTGGCC TGGCAGGCTC  11460
11461  CAAAGGCCCC GGGGCACTTC TGGCAGCCTC TGCCCACCCA GGAGGCCCAG AAGCAGGCCC  11520
11521  CCCCACTGGT TCAGCTGGAG CAGCCCTTTC AGGGGGCCCC CGCCTCCAAA AAGGCCCTGC  11580
11581  AAATCCAGCT ACCCCACCAG CAGGGCCCAG CCCTCGGGCT CGCAGGCAGA GCTGCCATCC  11640
11641  CTGCAACCCC AGCCCTCTGG CAGGGCCCCC CCGCAGCCCT ACAGGGCCAG CCCGGAGCAC  11700
11701  CCTTAGCGGG AGCAAATTTT CCCATGGGCT CCGCTAAATC ATTGATGACT CCATCAGGAG  11760
11761  AATCCAGGGC CTCATCTATA GACCGAAGGA CCTCTTCAAA AGAACGTAGG ACCTCTTCAA  11820
11821  AGGAAAAGGA GCGCAGGGCT CCTTCGAAGG ACCGCATGAT CTTTGGGGGC ACTTTTTGTC  11880
11881  TTCCCAGAGC ATTGCCAGGT GCCCTGCCAA CTCCCTGGAA AAACTTGCCT GCCACATCAG  11940
11941  AGACCTTCAC TGCCACCCCA AGGGTCTTTC CATCTACCTC CCAGTTCCAG CCTGCCTCTT  12000
12001  CTAATGCCTT TAAGGTTCCA TCTTCCACCT CAGACACCCC AAAGTCACTG CCACTTGCTC  12060
12061  TGCAGGATCC ATTTGCCTGC ATTGAGGCCC TGCCTGCCAT CCCCTGGGTT CCACAGCCCA  12120
12121  ATGTGAATGC CTCAAAGGCA TCCAGGGCAG TGCCCACCAT CCTGATGGCG ACAGCAGCTG  12180
12181  CCCCGAAGGC GATGGCCACC ACTCAAGAGG CATCAAAGAC CTCCGATGAG CCTCCACGGC  12240
12241  GCTCAGGCAA GGCCACCCGG AAGAAGAAGC ATCTGAACAC AGAAGAGGAA GGCAGTGGCC  12300
12301  AGATGCTGGC CATGCGTCAC TGGCAGGCCC CCAGGCACTG GGAAAGTCTG GACTTGAGTG  12360
12361  ACTGGGAGGT TCAAACCCCA GTTCAGGTTC TGGGTGACTG GGAGGGTCCG AGCACTTCCC  12420
12421  GTGGCCTGAG TGGCTGGGAA GGTCCTAGCA CCTCCAGGAT CCTGAGTGGC TGGGAAGGGC  12480
12481  CCAGCACTTC CTGGGCCCTG AGTGCCTGGG AGGGACCAAG CACCTCAAGG GCCCTGGGTC  12540
12541  TCTGGGAAAG CCCAGTTAGC CCTCCCTCCT TGATCATCTC TGAGCTCCCT AATCTTGCTC  12600
12601  AGGGATTCAG TGCCACCCAG GATGATCCCA AGCTGGAGAC TCAGCCACTG TCTCCCTTGG  12660
12661  ATGAGAGGGC AAATGCACTG GTGCAGTTCC TCTTGGTCAA GGACCAAGCC AAGTTGCCCA  12720
12721  TCAAGCGTTC AGAGATGGTG AGGTTCATCA TCCGTGAATA TAAAGATGAG TGCTTAGAAA  12780
12781  TCATCAGCCG TGCCAGCCAC AAGCTGGAGT GTATCTTTGG TTATCAATTG AAGGAAATTG  12840
12841  ATCCCAAAAC CCACTCTTAC ATTATCGTCA ACAAGGGGCA GAAGGGTGAC TCAGCAGCAC  12900
12901  CCTATTTTGA CAGGCCCAAG CTAGGCCTCC TGATGGTGGT CCTGAGCCTT ATCTTCATGA  12960
12961  AAGGCAACTG TGTCAGACAG GACCTGATCT TTAATTTTCT GTACAAGTTA GGGTTGGATG  13020
13021  TCCGGGAGAC TCATGGTCTC TTTGGAAACA CAAGGAAGCT CATCACCGAA GTGTTTGTGA  13080
13081  GGGAGAAGTA CCTAGAGTAC AGGAGAATCC CCTTTACTGA GCCAGCGGAA TACGAGTTCC  13140
13141  TCTGGGGCCC CCGGGCATTC CTCGAAACCA GCAAGATGCT TGTCCTGAAG TTTTTGGCCA  13200
13201  GGCTCCATAA GAAAGATCCA CGGTGCTGGC CAGCCCAGTA CTATGAAGCC TTGGCTGAGT  13260
13261  GTGAGTCTGA AGATTTGGAT GAGGATGAGC CTGGCCCCGG TGATAATGCA GATGACCCCA  13320
13321  CCAGCAGCCC CCCTCCCCAC TAATGAGGTT TAGCAAATCT CTTATTTTTC CTTTGGGTCC  13380
13381  CTGGCCTGAG GCCATTGACA GGGTGGGGGG GGGGACGTTT TGTTTCTGGT GTTTCTGTTC  13440
13441  CAGTTCTATG TGTGTAAGTT TGGATTTCCA TTTGCTTTTG TATCTGCCAA AGCTTTGTAC  13500
13501  ATTTTCATGT GGTGTTGATT TCAACTGGCT ACTGTTCTAT TTGGTATTTT GGCATCTGTA  13560
13561  TTTTTAAGTG AGATCTGTGA CTCTCTGTTT GTGTTATAAT TGTGTTATAA TTGTTTTGGT  13620
13621  ATCAGAGTTG TGCTGGCTTT GTGAAATGAA TTGAGAAGCT ATCCATCTCA TTCTGGTACA  13680
13681  GATTATGTAG CGTTAAAATA GGCTGTTCTT TGAACGTTAA ATGACTCATC AGTAAAAGCT  13740
13741  GTCTGCAGAA AAATAAATAT TCTATATCTA TATATATATA AATATAAATA TAATTTCAGC  13800
13801  ATAACATGGA AGTGTTTGTC TTTATTCTAA TTTTTATTCT AGACGGTGGG AGCCAAGTTT  13860
13861  CCCCATACTG TTCAAATAGA GCTGAACATC AAGGCAAttt aaccatggtg acaaaattgt  13920
13921  ttttcaaaga cagcgctgca tacatcgtaa tgatgctgtg attgcgatgg gtggtgaaat  13980
13981  gttaggtttc cattaaagca aaagtgaaac ttcataagcc agtgaggctg aatcaagaag  14040
14041  aggtggtcta cctcctcgga tttaatcctc accataatcc tcgaaagtga gcaatattcc  14100
14101  caatttgtag gtgactgtct aaagttcaag tagattaatt taatgggaca tatcagtgcc  14160
14161  aagtcagtaa agttgtaatt tgcagcagaa aaatttctta aggttacaca ggaaggggga  14220
14221  ccatgtgcct ctaagacctc aggtagccag gtttgttagc cacctggggg agggagccaa  14280
14281  aggggcattt gtcagtcatg tggtgtggtg ggtatccggc aactcaggaa attggggttt  14340
14341  catcagcatg ttggcactgg cattgaaata tgccccctgc aaaacatcca ggtatataac  14400
14401  agggaaaagg aaatactggg cttcagtgaa cagagcagcc ggcagattgt aggggttctg  14460
14461  ggggaaggag ggggaaacat ggaggtctat ctgaagctct tgggaaggtg gcaataatgg  14520
14521  taaaacacag gggaagtcaa ccggcaacat ccgaggttgt taagtaaccc cagtcagccc  14580
14581  ttgggagcta ggagcgctgt ggggagggaa ggtgacgggg gagttttgga gaaagacgtt  14640
14641  catatatacc taaccagact ggtggatgca agaggacttt cctaaagtta ccactgtatt  14700
14701  taatgggtgg ggataaaagt cgctgctgcc atctctactg ccctagaatg atccagaagc  14760
14761  ccactccaaa accctcctcc cggtgaagaa aaagtgcccg atgcagtaaa tggcgaaaat  14820
14821  ggtattcgtc tgccatctag tgacttgttc cggttctgcc gctcatgcag tggcgcagtg  14880
14881  cggccctgcc atggtgagga acctcatacc tgggttgagg ctggtacttg tttcataact  14940
14941  tctggccata cttttacctt tgcatgtgcc caaacgtttc tatttttctc ttatgtcata  15000
15001  aggcaaggtt caccctcctc aagtccaatc cacttgcact taggaaactg aggttctaga  15060
15061  ggaggaaacg aactcaggag aatcccttcg gagcacagag ctgtgctttt caggaggact  15120
15121  gcccccaccc acgacctgct gaactacagg gaaaccttta gcaggttgtc caagtggccg  15180
15181  ggttttccag aaattcacag tgagttattt gtaaactccg tgagtcagag aatcctgggt  15240
15241  ttatgcccca gtcgatcttc agttattttg agagcaacaa attctttgaa gcaacagccc  15300
15301  tgtcccagct gaaagctatc ccccaaagag gctttgctgg gccacgaaag tggcacatgg  15360
15361  gtccaatgtt tttttttctt tgtttttaat taatttatta ttgttttata gttttctcca  15420
15421  agttgtttac acatgggaga cttgagaaag tggttgttca tggagcaaaa tttggaaagt  15480
15481  agcatcatat gactttggtg ccatgctgaa gatgtggctc tacttcaagg cataaaggat  15540
15541  tacttcccat tgacaatctg ccctctcatt tatctcataa tcccgtataa agcaaataac  15600
15601  cttatttaag caatgtcaag ggcttaagat ctgaattgaa ttaaaatgta atgagaaata  15660
15661  aattaaaaca ataatacaat tcaaccacaa acaaaattgg ccaaatagtc aattggaaag  15720
15721  tttacaaaga agagctgaca ttatgatatc agaaggcaga aaacaaacat ccaggaaaat  15780
15781  atgaaaataa agggtaagaa gcaatgggag aaaattcaag aaccattatt ttaaagttct  15840
15841  aaaatgtaaa tctgaagttc aaagttccaa aatatagtat gaagattttt attataaaat  15900
15901  gaagaaaaac agaagttccc tgggggccta acagttaagg atccagcatt gtcactaaga  15960
15961  tcattgtggc taagatcatt gttgcgacac tgattcaatc cttgaccctg aatttcggca  16020
16021  aactgttggc ttggccaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaatc ctccgtaaac taaatggaca  16080
16081  aaagatcagg taacaaaaac caaaagaatt acaaatggaa aatgacatta aaactgctcc  16140
16141  acctggctaa tacataaaga cagcgatatt acaccaatat tctagctttc atgtattaaa  16200
16201  ttgctatcaa ataaacatcc atggaatatc caatggaaat aaagttagta tgaaatcaca  16260
16261  acccttaaga atcactgatt aaaatataaa ttactacaat ggtccctgaa ataaattcag  16320
16321  caaactgaac tttcaagagg tttaaaaata ttaacactgt tttacctaga aattcctcct  16380
16381  atgggactaa atcaaaagga agtaatctgc agtgggagca aaaccctttt gacaaaggga  16440
16441  actgcttggg acagtggagg aaaagtattg tcatatgcac tcccatatcc tcaatacaaa  16500
16501  cagcctaata tcaatgtagt ccagtgagct ttctgctgaa aagaccaaag acttcctcag  16560
16561  aaaatgactt gcagtttgtt ctagcataaa attatgtgta gcagaggaga gacatgatga  16620
16621  tctgaacctg aaatttttga aagtgcacag gcgcccatca aagtcatgga atgatctcag  16680
16681  taaaagccgt ttcagattga gctgtagaca agaaatggaa agtttctcta ggagctcctg  16740
16741  ctgtggctca gtgggttaag gacccaacgc tgtctctgtg aggatgtggg tttggtcctg  16800
16801  gttctatctc agcgggttaa gaatccggtg ttgctggatt cttagttctc agctgcagct  16860
16861  ctgattcgac ccctgggcca ggaacttcca tatgccacag gtggggcctt aaaaaaaaaa  16920
16921  agaaagaaag aaatgtttct ttaagtgatg gaagcccatg cactattgta taggatgttg  16980
16981  ttataagcaa cttaatgtct tgggaggctt ccctaaaatt gatgatctga attttagaat  17040
17041  aattttacta taagccattc ctcctgagag gagtagagac cagaagcagt tatagcagct  17100
17101  gcaacatcat tagcagagga gaattaatca ttgtggctat gatggacata ggactgtctc  17160
17161  caaggtctct gtggcctcta ctggacatct agcgcacact atgcatttac ctcagagtca  17220
17221  gacacacctg cccacatgta gcatcttctc atctactgcc attattctcg aaaggacaca  17280
17281  tgctcatacc tgacactcct gtatcaagct ccaggagact aacatgtggt catctcccct  17340
17341  taatgttatc agccacccag gccttccact tttgccacat cacatggtca gtattcaccc  17400
17401  ttctctccat tcctacagcc actgtttctt gcgtggacct ggcagccacc tttgacatgg  17460
17461  tccctacttt tagtattgcc tctcacacaa actgctacac cggctaccca gatcatagca  17520
17521  ttgcactttg tttaaagcac ttgatagctc ccagtttccc tccaagttag atacaatcct  17580
17581  cctcagcaca ctttcctcat cctgagggtc aaggagcatc aggtaggtta gcctaaactg  17640
17641  ggaattacga atggggccag gacaccctct gctggggagt tagaggaaca cctaggagtc  17700
17701  tgtattgaat atccaggtgt gtcaacaaga gagacatctc tgacatttag attacagact  17760
17761  gcctgctttc tcttgcccct aacccagaaa gtcctgtggg cacaagaaag acaggcagga  17820
17821  cttctgtgga gataatctct gggaaaggac atttgacagt ccattttagg gcgtaaccca  17880
17881  cattttcctg agtgcaagca ttgtctttct tccaaattgt ccaaaggtcc tattgtgaac  17940
17941  accacaaaga gacttataac actactaacc cactggtaca atcccctagt ccttttagat  18000
18001  tctgaaaata atattgtccc ctttctgttt taagagaaaa agcctatgag gagcctcttt  18060
18061  tctaatcagt ttccttctct tttgcttggt ggtgcttgca gaaaacaccc tggggtctga  18120
18121  gagatgccct tatcagtgca aatgacttca ctgtgcaaac tgccagtcaa tctcccagtg  18180
18181  agactgactt cctctgaccc cacttgttca gggtaacttc agctttaggt tttcagaggg  18240
18241  ttaacagagg gattgaggtt gtccaatcaa ccagcaataa ccacagaagc atttcctaga  18300
18301  tctaatagcc ttcccgggtt gtacttgcta gtggctcaga agcttcctgt aagtagaatt  18360
18361  agctggggcc acaaagctgt gggatttggg tttcttggtt tctgcaagac atccttaaaa  18420
18421  acattttatt ttgaaataat taccaattca tagaaagttg caaagattgt acaggacagt  18480
18481  ctagtgcaag tttcatttta ttttccctaa tgtttgcatc ttatatagtt gtagcaccat  18540
18541  atcaaactga cgtttgcacc gcaagtatgt agtttcatga cattttatca caaatgtgga  18600
18601  ttatgtgaat atcacctcag tcaacatgca aaactattcc accaccacaa aaatttctct  18660
18661  catgctgttg tcatcactac gtgaatccct cccctcacca tctgtgaccc ctgacaatca  18720
18721  ctatcttgtt ctttacttcc ataatttggt cagttggaga attttatgta aatggaatcg  18780
18781  tactcttgag cctggcacct tttcacttac tataatgcct tcgttagtca gccaagttgt  18840
18841  tgtgtgtatc aatacgtagt tcatgccttt tctttctttt attttttttg gaccttttag  18900
18901  gggtgcacac accccacaag gctaggtgtc caagcagagc ttcagctgct agcctacacc  18960
18961  acagccatag caacaccagg atacttaacc cactgagcaa gtcttcggat tgaacccacg  19020
19021  tcctcatgga tattgggttc actaccactg agccacaacg ggaactccag ttcattactt  19080
19081  ttcaatgctg ctaaaatatt tacctgggaa ggacattctg gttgtttcta gcattcatct  19140
19141  gcttcaaagt tgctacgaac attcttgtgc ctgttttcgt atggacataa attttcattc  19200
19201  atctggaata attgtccctg ggtgtaactg ctggattgga tagtaaatga attgttactt  19260
19261  cttaaaagaa actaccaaag gactttccag aatagttgtt aacagtttat ataccctctg  19320
19321  gcagtgtatg agagatccag ttacttccta tcctaacaat tgctgtagtc actgaaaaaa  19380
19381  tgtagctctc ctgatagata tgtagtgtaa tatcacattg tagtcttaat ttatattgct  19440
19441  cccttagcta gaggagttaa gcatctttcc acgttttttg tttgtttgtg ttttgtcatt  19500
19501  tgtatatcct ctttaatgaa agttctgttc atctttttgc ccattttcta aatggttttt  19560
19561  tatataatat tggatttgag gtgtgtttta tgtaatctag agtcttttat gacatatggg  19620
19621  tgtacaaaat tttttcctag tctgtagttt ggccctttat cattgtaaca gggcttttca  19680
19681  caagcaaaat tttaaatttt gatgaagttc aatttattga tttattttca tctatgtatc  19740
19741  atgctttcat atctaagtac tttttttttt tttttttttt ttttggccat gcctgtgcca  19800
19801  tgcaaatatt atgccaccag ggaactctcc taagttgttt ttatcagacc ccaagtccta  19860
19861  aagattttct tctgttttct tctataggtt taatagtttt atagtttata tttaaatctg  19920
19921  tgatccattt tgagatgact gtgtataaat atgaacttta tatttaaatc tgtgattcat  19980
19981  tttgagatga ctgtgtataa atatgaagtt taggccaaac tccttttcat ttttgtagtt  20040
20041  tgtttcagta attttttttt cttcttcttc ttcgggccac tcctacagca tatggagttt  20100
20101  tccaggctag gcgtcaaatt ggagctgcag ctgctggcct gccccacagc cacagcaact  20160
20161  cagaatcaga gccacgtctg caaccacacc acagctcaca ccaactctgg atccttaacc  20220
20221  cactgagtga gaccagggat cgatcctgca tcctcgtggg tacgagttgg gttcataacc  20280
20281  cactgagcca caacaggagc tccctcagta acacttaggg aaaaaactaa cctttcaaca  20340
20341  tctaattgct tttgcacctt tgtcaaaaaa aaaaagttac tagcacaaca ctataaatca  20400
20401  attgtacttc aatattttct ttacatttgg aagttccctg gtggcttagt gggttcagga  20460
20461  ccttgaattg tcactgttgt ggttcagttt actgctgtgg ctcaggttca gtccttgagc  20520
20521  ccagaacttc tgtatgccgt gagtaaagaa aaaaaaaaaa agtttggctt tccttgtggg  20580
20581  cactatttct atctcattga tttgtgtatc tgttcctctg ctgatactac actatcttga  20640
20641  ttactgtgac tgtaccagtc ttgaaaacga gtacattgat tcttttcaca atattcttct  20700
20701  ttttcaaaat tattttcagc tattctgggt tcttttgact ttcagtattc taaagtaact  20760
20761  gttattccat ttgcatgccc accagtaatg tctgagaagt ccagttgttc cacatccact  20820
20821  ataacactta gtattctttt tttttttgcc attcgaataa atatggttta acttattaaa  20880
20881  aataaaatga ttgtctatat aaaaaaaact tgctgggatt tttatatgaa tttagttaaa  20940
20941  cccgtttacc aggttgggga ggattgactt ttttactatg ctgaatcctc caatccatac  21000
21001  acacattatg cctctccatt tatctggatt ttctttgatt tctttcatca atattttgta  21060
21061  tttctttgtg tacaagtcct agatagtttc attcaattta tacctaaata tttcatcctt  21120
21121  tatgagtgat tgtaaattgt attccattta aatttcagtt tctacctgtt caacactagt  21180
21181  atgttcaagt ataattgaaa tttatatttc acttttgtag tcagcagctt gtttaactca  21240
21241  tatatcagtt ctgggagttt gattccttag gattttcttt gtaggcagtt ctgtcatctg  21300
21301  caaataggtg caactatctt tcattctata tgtatgccat ttgttttctc ttattgggct  21360
21361  gggtttatgt agtatgtcac actagagtaa tgaaagcaga tatccttgcc ttttatcaat  21420
21421  gttgggaaaa attgtccgtg tttctttttc cttttggtgg catggttcat tttatttttt  21480
21481  tcacattatg ttgtaaaatg atttttccat tatagatggt ttacagtgtt ctgacaattt  21540
21541  tctactgtac agcaagatga cccagtcatg catacacata tgcatttttt tcttacatta  21600
21601  tcctccatca cgctccatca taagtgacta gatatagttc ccagtgctat acagaagggt  21660
21661  ctcattgctt ttctagtcca aaagcaatag ttttcaaata ttaaccccaa ttcctagtcc  21720
21721  atcccactcc atccccccca tctttcattc ttaagtataa tgtcacttgc agtttacttg  21780
21781  atgtccttta tcaggttgag gaagttctct tctcttcctt tttttattaa agagattatc  21840
21841  ataaatgggt gttcaattat tttgttaaaa tttttccctg cgctaattgc tttgatcatg  21900
21901  tgatgtttcc tgtttaagct attaatatga tggattatag aaatttattc ttcagtatta  21960
21961  aagaaaactt gcattcttga aataaacctc acttttccct ggtatatgtc tatttatcat  22020
22021  tgctcaattt tatttaccaa tgttttgtta ggatttttta catccatttt actgagggaa  22080
22081  actggtatgt agttttccat tctttgcttt cttttttttg ggggggggga ggaaggaaca  22140
22141  ctgtgtttgc ctgattttgg taccagagca ttaccaattt cataaaatgt tatttctgtg  22200
22201  ggactccaac ctctctccaa agagataaac tcaaaaagtc tcaggatatc aatgttgctg  22260
22261  agataaaaat taccagaccc ttatctcccc ttccacatcc cactgcaact gttgtacaac  22320
22321  tgttacaaat ttcttgagca cctcttgagc aacctggcct actccactcc tgccccatat  22380
22381  aaggaaagtt atttcacctg ttactctcag aaaatgtaca gtaagatctc tcctccctcc  22440
22441  tttgtccctg ggctataaaa atagacaaag gatgtgtgct caggcttggc tttctctgac  22500
22501  catcaggaag tttcttgcca aaataaaatc atctctctct tcactgcact ctgagtctag  22560
22561  aaattctttt ccaacctgca cacagaccat gacactttcc tcttcaactt tctggaagag  22620
22621  gttgtgtaaa tgtggtatta aatcttcctt aaataggatt ctttatcgaa accaataggg  22680
22681  gatagggtag gataattgca tgagtggttg tggcctaggg agctttggga gatcactgtg  22740
22741  ggttggtgat agctcaagag ggcagtcaga atgaggcaga catgcttgac tagtggaggc  22800
22801  tcaagatatg cctcaagtca ttgggtgagg cctgcatcca tgttcagacc aagtgcagga  22860
22861  gtttaaggac tgtccttctg ctgatttgaa taagaccttg acagtttgac cttagagggt  22920
22921  caaataatat cttaccagat ggaggagcta ctacttgaag aaagaggaag aggcagtgtt  22980
22981  ttcccactcc catttccctt ggattataaa gtgcagccca cctaatcctc agggcagagc  23040
23041  ctccttgact gcctgcctgt atttatcaca agcaccttaa cttaataaat ctatttcttg  23100
23101  cctatcattt ggtctctcac tgaatttctt ctgccctgag gcacaaagaa cctgaacctc  23160
23161  agtaagtcca gacaccgggt gattgaatct aatttaaaaa ctgtgttgga gttcctgtcg  23220
23221  tggcacagtg gttaacgaat ccgactagga accatgaggt tgcgggttcg atccctgccc  23280
23281  ttgctcagtg ggttaatgat ccggcgttgc cgtgagctgt ggtgtgggtt gcagacgcgg  23340
23341  ctcggatccc aagttgctgt ggctctggca taggctggca gctacagctc cgattagacc  23400
23401  cctagcctgg gaacctccat atgccgcggg agcggcccaa gatatagcaa aaagacaaaa  23460
23461  aataaataaa taaataaata aaataaaaat aaaaactgtg ggttctagtc ccaatctgta  23520
23521  ttttggctgg attcgagtcc cggcatgttg gttcaagtcc caatctgggt tttggctatg  23580
23581  ttaaagccat aagtgctgtc agtttcaaaa ctatcaattt ttcaaggaat tattttctaa  23640
23641  tatagttctg cctcaggatt gagggaattc tgtgcacata agcataacat ttggtggaac  23700
23701  ttccaaagag gggatagcat cctattactt cagatgatct aagaatgggt gtcattgtct  23760
23761  ctcctttggg gaaatccagg gtcagcacca gtccctccc             23799