Imprinted Gene Databases

Equus caballus: MAGEL2

MAGE family member L2

Wang et al., PNAS 110: 10705-10710, 2013

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Equus caballus MAGEL2   Imprinted Paternal
Rattus norvegicus Magel2   1q22  Imprinted Paternal
Sus scrofa MAGEL2   Imprinted Paternal
Mus musculus Magel2 ns7, nM15, NDNL1, Mage-l2  7 28.0 cM  Imprinted Paternal
Macaca fascicularis MAGEL2   Imprinted Paternal
Bos taurus MAGEL2   21  Imprinted Paternal
Ovis aries MAGEL2   18  Imprinted Paternal
Homo sapiens MAGEL2 nM15, NDNL1  15q11-q12  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    aattatttga agagataatg aatgatgatt ttataaaaat gtgaaatgta ttaacctaca   60
61   tatacaataa gctctttgaa tgtaaattaa gacaaataaa tggaattcac acctatgccc   120
121   gttatcatca aactgcttaa aaccaaggaa aaagagaaaa tcttgaaagt tgctgagtaa   180
181   gaaagaatac tacatacata caagataaca acaataagaa tgacgcctta ttgccaaaag   240
241   acaatggatt aacatctgta aagtactgaa aggaaaaata aagttgcctg tctataattc   300
301   tctacccagc aaaaatatat ttcaagaatt aaggtgagag ccaagaatat acaatgggga   360
361   aaggatagtc ttttcaataa atggtatggg gaaaactgga cagaaatagg caaaaaatta   420
421   aactggacct ctaccttacg ccgcgtgaaa aatcaactca aaatggattg aagacttgaa   480
481   cataagactg aaaccataga acgcctagaa gaaaacatat gaaaaaagct ccttgacatt   540
541   agtcttggca atgatttttg gatttgacac caaaagcaaa agcaacaaaa gcaaaaacaa   600
601   gcaagtggga ctacatcaaa ctaaaatact tttgctcagg aaaggaaatc atccacaaaa   660
661   ttaaaagaaa acacatggaa taggagaaaa tatttgcaaa tcatatatct aataagtgat   720
721   tcatattcaa aaaatataaa cagttcatat aactcaatgg aagaaaaacc aaacaactca   780
781   atttaaaaaa tgggcagcgg aactgaatag acatttttcc aaatggccaa caggtgcacg   840
841   aaaagatgct caacacctct aatctcaggg aaatgcaaat caaaccacaa cgggatatcg   900
901   actcatgtct gttggaatgg ctattgtcaa aaagacaaga ggtaacaaat gttggctaga   960
961   atgtggagaa atgggaacac ttatgcacta tttttgagaa tgtaaattgg ttaagccttg  1020
1021  gtttccattc acggaaaaca gtatggaact tcccaaaaaa ttaaaactag aactatctta  1080
1081  ttatctagaa attccacttc tggatatata tatgaaggaa acaaaataag tatctcagaa  1140
1141  agatatctgc actcccatgt tcactgcagt gttattcaca gtaaccaaga catggaaaca  1200
1201  aagtgtccat tgatgcatga atatataaag aaaatgaggt atatatatgt gtatatatat  1260
1261  atatacatac atacacacaa tgcaatatca ttcagccaca taaagggatt cttgccattt  1320
1321  gcaacaacat gaaagaaacc tgagggcatt gttctaagtg agatacatca gacagagaaa  1380
1381  gacaaatatt gtatgagctc attatatgtg taatccaaaa gaaacgaagc tcatagatac  1440
1441  aacatagatt ggtggttgcc agtggcaggg ggtgcggggg gtgggcaaaa tgggtgaagg  1500
1501  tggtcaaaaa aagagaaaag aatgaaggtg aaataaattc attttcacaa agacagtagc  1560
1561  tgaggggatt tgtttcctga aaacacacaa gaaaaaggaa agtttctcag gcagaaggaa  1620
1621  attgatactc aatggaatct tgatatgcag aaaggaatga agagaactag aaagggaacc  1680
1681  atattacgta tatataatgt aaaaggactt aagaattatg ttaatataca ttatgtgtac  1740
1741  ctgcaagttt attatatagc atttactata atatattata gtaataacat aacatataca  1800
1801  aatatatatt atagtaataa cataacatat acaaatattc atatacttaa aattatgcac  1860
1861  acaaataaat atatatatat atatatataa aatacaagca gtcctcgtgt tgcacagtac  1920
1921  tgtgttgact gaaacttgtg catatcagaa taatgttttc actttgcata gaatctcagg  1980
1981  caccacagat ttgtgcaaat tgagcacact tttctgataa acacaagtgt cagttaatac  2040
2041  agttgcatgc atagcaagaa ctgatttatt ccctaactta aatttatttt atttataaaa  2100
2101  taaattatat atataacata taaattaaat gtaaacaaat taaattacat atcaaattaa  2160
2161  tataaataat ataaataaat tgaatataaa attaaaaatt aaatttaaaa taaatttaat  2220
2221  ttattttaat aatttacatt catttatata aatttaataa atcgcaactt gtgtgattgt  2280
2281  taattttatg tgtgaatttg gaccacaagt tgcccagtta tttgatccaa cattattctg  2340
2341  attgtttctg tgagggtttt ttagatcaga ttaatattta aactagtaga ttgtgtaaag  2400
2401  tagattatcc tccataaagt ggatgggcct cacccaatca gttgaagtac tgaatagagt  2460
2461  aaaaaggctg accttcctcc aagtaataga gaattctttc tgcctgatgg cctttgaact  2520
2521  gggacatagg ctttttttgt cccttttgac tcaacttaga cagggctctg actggatttc  2580
2581  aagcctgctg gctttcagat tggaactaca ccattggatc tactgattct cagaccttca  2640
2641  tattcagact ggaactaagc cattgtctcc tctgggtctc cagtccaaca agtcaccctg  2700
2701  cagattttgg gacttgccag cctctgtaat cacacaagac aattccttgt aacaaatcta  2760
2761  taaattaaat ttaaaaaata tatatatgca tatgtatctc gtattggttc tatttttgta  2820
2821  gagaagcctg tctaatataa taagtatatc ttatttatta aaacatacat tcagagccag  2880
2881  cccggtggca cagcggttaa gtttgcatgt tccatttcag gggcccaggg ttcaccggtt  2940
2941  cagatcccag gtgcagacgt ggcaccactt gtcaagccat gctgtggcag gcatcccaca  3000
3001  tataaagtag aggaagatgg gcacagatgt tagctcagga ccagtcttcc atggcaacaa  3060
3061  gaggagaact ggcagatatt agctcagggc taatcttcct caaaaaaaac ataaaacata  3120
3121  ctttaaatgt aatcacccgg gcaggttaag agttaaaagg atggacataa acacagtatg  3180
3181  caattactaa gcataagaaa gccaatgttg ctcagttaat atcagacaga ttagacatta  3240
3241  agacaagaag tatttacaga gttaagggag acatttcata aggttaaaag ggtcaaatta  3300
3301  ttaaaaagac ataagcacac acttaatgtg tgtaatctaa taaaagatgt tatattgaac  3360
3361  aaaattttct aactaaggtg agaatagaca aatccacaaa catatttgga cattctaaca  3420
3421  ggcatttttg agtagctgat aggagaacca gataaaaaaa gaatcagtaa ggatatagaa  3480
3481  gatatgaact atatgctcaa tcaaattgac ctaagtgaca tttatagaat tatatctaag  3540
3541  aatggtagaa cacatctttt caagtgcaca tggaatgttt ttgcaaaata ggcactatgc  3600
3601  aaagcatcaa atacaagttt tatatttaaa ataactgaaa tctcattgac tatattctct  3660
3661  gatcacaatg gaattaaatt agtaattaat gttaggaaaa tatgtataaa atatccaaat  3720
3721  gttcggaaat taaacatact tccaagtaat ccaaatatca aacaagaaat cacaaggaaa  3780
3781  attattaaat attttgtaag taataaaacc ataatgtacc aaaatttgta agatgctgct  3840
3841  acagtaaggc ttaaagaaaa atttacagct ttaattacct atagtacaaa aaataaaata  3900
3901  cttaaaataa atgacctaag cttgtacatt aacaatatag aaaaagaata aatcaaaatt  3960
3961  aaagtaggtg caataatgaa tagtggtgaa acaagagctg aaatcaatga agtagaaaaa  4020
4021  agacccacag tagaggaaat tacacaagtc aatcatttac tctttgaata gagtaaaaaa  4080
4081  actggtaacc tctagaaata ctaataaaat acgaaagaaa acacaaaaaa gagacagaga  4140
4141  acaaatcact gatttcagta atgaaagaga aacagcacta aatattaaac agacattaaa  4200
4201  aggataataa agggatattt tgctaatctc catttaataa atagaaatta ttaactttaa  4260
4261  actgtttaac aattaacaaa ttgttaactg ttaataaagg gagattgaca actttaagtt  4320
4321  aatgaccttg acaacttaga ggaaatggaa aattcttaaa ggcataattt acccaaactg  4380
4381  gcaaaggcag aaatagaata aggttatgtc tgttaaaatc agcaacaaaa aggtaatcca  4440
4441  attaagaaat aggaaacaga atgcaataca caaagaagat atacaaatgt gtggctccaa  4500
4501  ggacagccac tttggaagtc agtttcaacg atttcttaca aaactaagta tacttttatc  4560
4561  atacaatcca gcaattgtgt tccttggtat ttacacaagt gagttgaaaa cttatgtcta  4620
4621  cacaaaatct ttacacaaat gtttataaca actttattca taattgccca aacttggaag  4680
4681  ctaccaagat gtcctacaat aggtgaacat tactaaacac acagtggcac atccatatag  4740
4741  tagaataata taccatgata aaaataaatg agtaatctat acatggatgt ttacagcaac  4800
4801  ttgattcata cttgccaaaa tttggaagca accaatgttc atcagtaggt gaatgggtaa  4860
4861  actgtacttc atacagacag tggaatatta ctccatacta aaaataaaat aggctatcaa  4920
4921  gccattaaaa gacatggagt aaccttagat gcacattagt aagtgaaaga agccaatctg  4980
4981  ttcaaagtat atgacattct ggaaaaggaa aaactgcaga cattaaaaag ttcagtgttt  5040
5041  gagagggctt agtggagagg aaaggtgaat agacagagca cagaggactt ttaggggaat  5100
5101  gaaattattc tgtatgatgt taaaatggtg gatatatatc attacatgtt tgtcaaaatc  5160
5161  cagaaaaggg acaacctcaa gagggacccc taaagtgaac tatagatttg gatgacaatg  5220
5221  atgtgtcagt gtaggttcac ggaatatgaa aaatatacca ctctgttgca agatcttcgt  5280
5281  agtgtgggaa gttatgtgtg taggtgtggg agtggcagag aatatatggg aactctcaat  5340
5341  ttttcccctc aattttcttg taaacctagt actgctctaa aaaatagact attaataaaa  5400
5401  aaaagcatac aaacaaagac acaatgatac atatttctca cctaccggaa tcctaaaatc  5460
5461  aaaatgacca attacatcac ttttggcaag gatgtagagc aactggaact ctcatacatt  5520
5521  gctcatagga gtgaaaattg tacaatgacc atttcacatt cactagaatg accaaaatca  5580
5581  aaaggactga caacatgaaa ttgtgtaagg ctgtggagca cctgggattc ttacacattc  5640
5641  tggtagagta taaaattctc taacccaact gtggtgaact gttccagttt cttataaaga  5700
5701  taaagatata tctgctctat aacccagtca ttcaacctga catttactca agatacatga  5760
5761  aaatgtatgc ttaaaataag acttttagaa gaattttcaa agtagccttt ttttgtactg  5820
5821  gctccaaatg gtaaatttcc caaatgtcaa cagatcatag ataaacaaac tgtgcagtat  5880
5881  aaataggaca gaattctatt caacatcaaa aaatagcaaa cttctcatac atgcaacaac  5940
5941  atgtttaaat ctcaaaaaaa tgttgaatcc agacacaaaa agagtatata ctgtactgat  6000
6001  tccatttata tgaaattcaa gaaaaggcaa aactgatata tggtgagaga aatcacaaag  6060
6061  tggttgcctt tgcaggtaca gggattgact ggaaaagggc acgtgagacc ttcatttgat  6120
6121  aaagaaaatg ccctttatct tgttttgagg tatgattact tggtgacaaa gttcattaaa  6180
6181  cagtatactg tagatctatg aatttcactg tgtgttaatt atatctaaaa tttaaaagaa  6240
6241  ggttttggca gcaccagtgt actggctaag aatgctggct tttgacaatg gatacatcaa  6300
6301  gctttgattc cacatactgg tacagattgc cagatctggg acaagttagt taccatcctg  6360
6361  agcctcaatt tcttgagtaa agtagggcca aaaccttgca gattttgtga ggagtttaca  6420
6421  gtgtatgtaa agattttagg atggtatttg atcaaataag cattcaataa atactagtta  6480
6481  cactatatta atgaatacct tgcaactctt ctttcaaata ccttgtactt ctgatgtatc  6540
6541  ctatgcttct tctttttttt ccttttagtg ctcagtatgc ctatttggag aacactcatg  6600
6601  aatttcacac agctttggat ttgtttattt ttttcttttc attgctactg ccagcatcac  6660
6661  agccccccag cctcgaagtg gatgtgacta cagctatttg agtcaactat gaccaacatg  6720
6721  agttttaaac aatgaataca ataacacttt attgcactac aaacaccaga ttaatatccc  6780
6781  tatgtgtcta taagatccat tgtcagatct ttttctctac agtcttgtac atagcactgt  6840
6841  gttggacaca tactgaatcc ttaataaaag gtatgtcata agtaaatggt ttcaggctct  6900
6901  atgaaaatta ttattgatta ttttactcac atataaatat ttacacgaag taaataaaag  6960
6961  aaacatttcc aaaagggtga aagataagca cttttggtgc tattcttaaa ttttcattca  7020
7021  acagctcctt actgatcact caggttgagc tgggggtgca agagtggaca aaacgaagct  7080
7081  ccagtctgca tgggggttcc atttttgttg agccagatga taaagaaatt aatacacctg  7140
7141  gctcaaggat tttcctcctc cttcttgtct atccttggtt cttcttcccc tgattttttc  7200
7201  aattacttat gttacccttt tattatatac ttaggcaaat actaaatgtg ctttctaagt  7260
7261  agaagacaga gggacatgta cattccatgg atgctttgta tctgtttgcc ttttgttctc  7320
7321  tactcacctt ggatttttaa gctgtttcac agagaaacaa ggaaaggaga tattgacaac  7380
7381  acttggttca gaggtatgga gatagaagaa catagacaca gaagggtggt gggggcttca  7440
7441  ggaagctaga agattccaca aggagaagag gagttttggg agacctattt aaagtgcatg  7500
7501  gtccaaattc cccaccggaa ctcaggacag tactgggttt tattgttatt aaataagtca  7560
7561  gtcttcacaa aaaggctctc tgtcacttgg ttcctcaggt gtatttgatg ttggtgtcag  7620
7621  gtaatttgag agtagctagt ttatcatgtg gcctgggtct gagagcactg tctgatatag  7680
7681  gcacacacat tttccaggaa aaaataaact tgattcaccc atcattacta cttccccaaa  7740
7741  atcactggat acttatgccc caatgtttct ctgctattta aagaatgtta cccaggagac  7800
7801  agagaggtgc tagtgcatga cttaactacc ttccatttgt aatgacacct gtaagcttct  7860
7861  cccctccccc ttaataatta ctgatacttc ctttttggct tctgtgtcac gtgtgggcat  7920
7921  aaacagggcc tcttttcata taacggattt gctgggagct ggcattgtat ggcggtgcta  7980
7981  ttcattgact ccaacttcag tgagaacaac tcggcccccc tggtagccat ttactgtgtg  8040
8041  ggatgaccaa cagcatggtg gacttaaggc taaatctagc ataatcctga aaaagaaatg  8100
8101  gctagtggaa gaacataatc tctgaggaat ttatagattt aaattggagg aggaaaatag  8160
8161  catgctttag tgagcgtaga attgtcacag actgaaaaat gaacttactt tcccaaagat  8220
8221  atccacagct agtaactgtc acatggcaga attggtgatg gggaacggga gggttctgtg  8280
8281  tctagagttg gcctccctga agtggttcta aactcctacc aaactgagaa gtcttatatg  8340
8341  gactgacaat taaccaagaa gagggacctg gaaaccgtga agtatggtgg tatccaacct  8400
8401  gtagaagcag atctctggga atatatagga gggacatatc atcaggtacc atgaaagagc  8460
8461  tgcttgcctt tgaaaagaaa gatgtttctt gggcataaca agtctgattt ctcatccttt  8520
8521  aaattaccag agaaaccact aaaacttcat tttcaaatga ttttttgatt atgtaaggca  8580
8581  ataataaagt taggagtgtg tatatgcctt catcgggatt cataaattac caaatttgag  8640
8641  ggacactggc ttggtgtacc tcaggagggg tagggtatgg cttccatcat tcttgtctgc  8700
8701  ccccttgtgg cttgcaaccc ctaagctgca aacaccatct tctaaagtaa acatcctgat  8760
8761  atttagtgtt ttgtatattt ccagaaaact actcacccag aactgagact gtcacttcct  8820
8821  ttcagcatga agttggacag tgttactcaa taattttcat atcttctact ttatctattg  8880
8881  atacatcatc cgtctaattt ttatactgat tatgtccatg agtagatttc cccccaattt  8940
8941  ttatttttat tcttcacata tttttcctat atattaacct tggatcaatt cattcactca  9000
9001  ttttattatt ttctagtgca ttgttttcat tttcattttt acaatttatt ttttgctctg  9060
9061  caactgatga acaccaccaa gaaacttgcc cttttctttc atcccagcta ttccacaaga  9120
9121  atttttcctg atactaaaaa tagtgctctc ccttgatttg tggaacatct taatttcgag  9180
9181  gatttctttc cttctgtctc tagtcttcgc catccccttt ctctgcctat gtctagaaat  9240
9241  gcctgcattc ctcaagacat ctctcaggaa tttctctttc agcactctat ttcttcaacc  9300
9301  acattcactt atgcggttct actttcatga ggagtacctt gatccccagc tcatttttct  9360
9361  tctgaatccc aaaccattat ccaagagtgt ctacagagta tctctccttg gcagtcccgc  9420
9421  agcactgtaa atgcccatgt cccaatcaat actcatcaat ctctcttcct atgtgcctcc  9480
9481  cactgtgtcc ctacaagaat caactgcatc acaatttcct acactcccag gacagagact  9540
9541  tatatgcctt ctccatctct tttactctta cattaagtta taatagctgt ctactagact  9600
9601  cctgaatctc tcataaatat atatgtactt ttttcatcct ccggttccgg ttttgctgta  9660
9661  tctgagctca gaccacacca tctctcttct catggatgcc ttccatgttc ccagtggtct  9720
9721  gttcccactc tatactgcag tacagtgatt tctaaaacat agatctgttc ctgtcactcc  9780
9781  cctgtgaaaa ctcatccata gagagtctga ccaaactgca tttggggact ggacagagcg  9840
9841  agaagagatc ttgtgtcagc caggatttct ggtagacgcc cctatgcact atccacttgt  9900
9901  ggtggtcggg ggcggggaag gggcgggatt gagccccctt cccccctcct ccttactgcg  9960
9961  gaaagctgca gagctaaggg cactcacttc ctattcacca GTCAGCAGGG AGGGATCCTC  10020
10021  TGAGCAGCCA CGTAGGCATT CTCTTCTCTC TGGAGGAAAA GGCCCAGCAG CTGTCGGAGG  10080
10081  AAAAGGCCCA CCAGCTGTCA GAGCAAAGGG ACATGTCGCA GCTAAGTAAG AATTTGGGTG  10140
10141  ATCCGAGTCC CCCGGTGGAG GGCCCTAAGC CTCCGGTCTA TAGCCGCCCT ACGGTTCTGA  10200
10201  TGCGGGCCCC GCCCGCCTCC TCTCGGGCTC CGCCAGTCCC TTGGGATCCA CCTCCGATTG  10260
10261  ATTTGCAGGC TTCATTGGCC GCTTGGCAGG CACCTCAGCC TGTCTGGGAG GCCCCACAGG  10320
10321  GCCAGCCGCC TGCCCCAATG GCTCCGATGG CCCAACCTCC GGCCCTCGGT GGCCCGATGG  10380
10381  TCCAGGGTCC CCCTCTGGGA GGCCCGATGG GTAAGCCTCC GACTCCCGGA GTCCTGATGA  10440
10441  TCCATCCTCC CCCTCCGGGA GCCCCGATGG CCCAGCCTCC GACTCCGGGA GTCCTGATGA  10500
10501  TGCATCCTTC GGCTCCCGGA GCCCCCATGG CCCATCCTCC CCCTCCGGGG ACCCCGATGG  10560
10561  CCCATCCTCC CCCTCCGGGG ACCCCGATGG CCCATCCTCC CCCTCCGGGG ACCCCGATGG  10620
10621  CCCATCCTCC CCCTCCGGGG ACCCCGATGG TACATCCTCC CCCTCCGGGG ACGCCGATGG  10680
10681  CTCATCCTCC CCCTCCGGGG ACACCGATGG CTCACCCTCC CCCGCCGGGG ACACCGATGG  10740
10741  CCCATCCTCC CCCTCCGGGG ACCCCGATGG CCCAGCCTCC GACTCCGGGA GTCCTGATGG  10800
10801  CCCAGCCTCT GACTCCAGGA GTCCTGATGG TCCAGCCTCC TGCTCCGGGA GCTCCGATGG  10860
10861  CCCAGCCTCC GCCCCCGGCA GCCTTGATGG CCCAGCCTCC ACCTCCGGGA GCCCCGATAG  10920
10921  CCAAGCCTCC AGGTCCCGGA GTCCTGATGA TCCATCCTCC GGGTTCGAGA GCTCCTATCA  10980
10981  GCCAGCCTCC AGCTTCAGGA GCACCCATGG CACAGCCGGC AGCCCCACCT GCGCAGCCTC  11040
11041  TGGCTTCCTG GGCCCCACAG GCTCAGCCTC TGATTCTACA AATCCAGTCA CAGGTTATAA  11100
11101  GGGCTCCTCC GCAGGTTCCC CAGGGCCCAC AGGCCCCGCC GGCGCAGCTG GCAACACCCC  11160
11161  CGGGCTGGCA GGCCACCTCG CCTGGCTGGC AGGCCACCTC GCCTGGCTGG CAGGCCCCGC  11220
11221  CCCTGGCATG GCAGGCCACA CAGGTCACCT GGCAGGCTCC GACCATCACC TGGCAGGCAC  11280
11281  CACCAGTGCG CCAGGGTCCG CCGCCCATCC GACCCGGCCC GCCACCTATC CGACCGGGGC  11340
11341  CCCCGCCAGT GCGCCAGGCA CCTCCCCCAA TCCGCCAGGC ACCACCACTG ATCCGCCAGG  11400
11401  CACCGCCGCC CATAAGGCCT GCTCCGCAGG TGCTGGCCAC CCCACCACCA CTTTGGCAGG  11460
11461  CCCTGCCACC GCCGCCGCCG CTGCGGCAGG CTCCACAGGC TCGGCTGCCC ACCCCGCAGG  11520
11521  TGCGGGCGGC ACCTCAGGTG CGGGCGGCCC CACAGGTGCC CACTGCCCCG CCAGCAACGC  11580
11581  AGGTGCCCTC TGCGCCTCCT GCTGGCCCGC AGGCACCCCA GGCTGTGCTG TCGGCTCCGC  11640
11641  TGCCGGCCCC ACCAGCTGCG CATTGCCCGC CTATCATCTG GCAGGCCCCC AAAGGCCAAG  11700
11701  CACCGGTGCC ACAGGAGCTG CCCGCGTCGA TGGAGTTCCA AGAAGTGCAA CAAGCCCAGC  11760
11761  CGCTGGCCTG GCAGGCTCCG AAGGCCCCTG GGCACTTCTG GCAGCCAGTG CCTACCCAAG  11820
11821  AGGCCCAGAG GCAGAGCCTA CCGCTAGTTC AGCTGGAGCA GCCCTTTCAG GGGGCCCCAG  11880
11881  CCTCCCAAAA GGCCCTGCAA ATCCAGCTAC CCACCCAGCA GGCCCAGCCC TCGGGCTCGC  11940
11941  AGGCAGAGCT GCCCACCTTG CAACTCCAGC CCTCCTGGCA GGGCCCCCCT GTAGCCTTGC  12000
12001  AGGGCCAGCC AGGAGCACCC ATAGCAGCGG CAAATTTTCC CGTAGGCTCT GCTAAATCAC  12060
12061  TGATGACTCC ATCAGGAGAA TCCAGGGCCT CTTCAATAGA ACGCAGGACC TCTTCAAAGG  12120
12121  ACCGTAGGAC CTCGTCAAAA GAACGCAAGG CTCCTTCAAA GGACCGCATG ATCTTTGCTG  12180
12181  CCACTTTTTG TGCTCCAAAG GCAGTGTCAG CTGCTCGAGC ACACCTGCCG ACTGCCTGGA  12240
12241  AAAACTTGCC TGCCACACCA GAGACCTTTA CTGCCACGTC AAGTGTCTTT CCAGCTACCT  12300
12301  CCCGGTTCCA GCCTGCCTCT TCTAATGCCT TTAAGGGCCC GCCTGCCATC TCAGAGACCC  12360
12361  CAAAGTCACT GCCACTTGCT TTGCAGGATC CATATGCCTG CGTAGAGGCC CTGCCTGCAG  12420
12421  TTCCTTGGGT TCCACAGCCC AACGTGAATG CCTCAAAGGC ATCCAAGGCA GTGCCCACCA  12480
12481  TCCTGATGGC TACGGCAGCT GTCTCCCCAG CAATGGCCAC CACTCAAGAG GCCTCAAAGA  12540
12541  CCTCTGCGGA GCCTCCACGT CGCTCGGGAA AAGCTACCCG GAAGAAGAAG CACCTGAATA  12600
12601  CTGAAGAAGA CAGCAGTGGC CAGATGTTGG CCCTGGGTGA CTGGCGGGCC CCCAGGCCCT  12660
12661  GGGAAAATCT AAACCTGAAT GACTGGGAGG TTCAAAACCC TATCCAGGTC CTGGGTGACT  12720
12721  GGGAGGGCCC AAGCACCTCC CGTGGCCTGA GTGGCTGGGA GGGCCCTAGT ACCTCCAGGA  12780
12781  TCTTGAGTGG CTGGGAAGGG CCCAGCACAT CTTGGGCCCT GAGTGCCTGG GAGGGCCCAA  12840
12841  GCACCTCGAG GGCCCTGGGT CTCTGGGAAA ACCCAGGTAG CCCTCAGCCC TTGATCATCT  12900
12901  CTGAGCTCCC TAGTCTCTCT CAGGGGTTCA GTGCCACCCA GGATGAGCCC AGGTTTGAGA  12960
12961  CTCAGCCATT GTCTCCCTTG GATGAGAGGG CAAATGCGTT GGTGCAGTTC CTCTTGGTCA  13020
13021  AGTACCAAGC AAAGGTGCCC ATCAAGCGCT CAGAGATGGT GAAATTCATC ATCCGTGAAT  13080
13081  ATAAAGATGA GTGCTTAGAT ATCATCAACC GTGCCAACAA TAAGCTGGAG TGCGTCTTTG  13140
13141  GTTATCAATT GAAGGAAATT GATCCCAAAA ACCACTCTTA TATTATCATC AACAAGCTGG  13200
13201  GGCATCATAA GGGTGAACCA GTGGCATCCA ATTTGGACAC ACCCAAGTTA GGCCTCCTGA  13260
13261  TGGTAGTCCT GAGTCTCATC TTTATGAAAG GCAATTGTGT CAGGGAGGAC CTGATCTTTA  13320
13321  ATTTTCTGTA CAGGTTGGGG TTGGATGTCC AGGAGACACA CACTCTCTTT GGAAATACCA  13380
13381  AGAAGCTCAT CACCGAAGTG TTTGTAAGGC AGAAGTACCT AGAGTACAGG CGAATTCCCT  13440
13441  ATACTGAGCC AGCAGAATAT GAGTTTCTCT GGGGCCCCCG AGCATTCCTC GAAACCAGCA  13500
13501  AGATGCTTGT CCTGAGGTTT TTGGCCAAAC TCCATAAGAG AGATCCCCGG TGCTGGCCGT  13560
13561  TCCAGTACAT TGAAGCGCTG GCAGAGTGTG AGTCTGAGGA TGCAGATGAT GATGAGCCTG  13620
13621  GCTCCAGTGA TAAATGTGGT GACCCCACCA GCGGTTCCCC TCCCCGCTAA TGAGGTTTAG  13680
13681  CAGCCTCCCT GCTAATGAGG TTTAGCAGAT ATCTCATTGC TTTGGGTCCC CGGCCAGAGG  13740
13741  CCACACAGGG TGGGGTGGGG GGAGCGTTTT GTTTCTGGTG TTTATGTTCC AGTTCTTTGT  13800
13801  GTGTGAGTTT AGATTTCAAT TTGGTTTCGT ATCTGCCAAA GCTTTGTACA TTTTCATGTG  13860
13861  GTGTTGATTT CAATCGGCTA CTGTTCTATT TGGTATTTTG GCATCTGTAT CTTTAAGTGA  13920
13921  GATCTGTGAT TCTCTGTTTT GTGTTATAAT TGTTATGTTT TGGTATCAGA GTTGTGCTGG  13980
13981  CTTTGTGAAA TGAATTAAGC TATCCATCTC ATTCTGGTAC GGATTATGTA GCATTGAAAT  14040
14041  AGGCTGTTCT TTGAATGTTA AAATGACTCA TCAGTAAATG CTGTCTGCAG AGAAATAAAT  14100
14101  ATCTATATCT ATATATAAAT ATACTTTCAG CATAACatgg aagtgtttgt ctttattcta  14160
14161  atttttactc tagatgacgg gagccaaatt ttaccatact ctctcaatag atctgaatat  14220
14221  caagactact actagtgata gtagaaacca cgatgatgaa attgtttttc aaggacagtg  14280
14281  ctacattcat cgtaatgaca cagtgatttt gatgggtgtg aaatgtaata tttccattaa  14340
14341  accaagagta aaactttaca agtcagtgag gttgatccaa gaaaatgttg tataccttgt  14400
14401  ctgatttaat cttcacaata atctttaaaa ataggcatta ttattcccat tttgtcattg  14460
14461  agtgtctgag gctcaagcag attaattaaa tggcatgtca ttgcaaggtc agtaaagttg  14520
14521  taattcgaag cagaaaactt ccttaaggtt acgtaggaaa gggggaccat ttatctgcaa  14580
14581  gaccacaagt atctgtgttt gttagccata tgaatgaatt ggctaaaggg gcatttgtca  14640
14641  atcacatggc ctgtggtggg tgcacgggaa atttgggttt catcaacaca ctgatactgg  14700
14701  gatggaaaca tgctccctta aaattatccc ggtttgtaac agggaagagg aaataccagg  14760
14761  cttccaatga actagggatc ctgcagatca cacgcggtgg ggttggaggg gagagaatac  14820
14821  ctaaccacag ggaggtctag gggaaacctc tgggaggggg acataaacct taacatacaa  14880
14881  gggaagtcag ctggcaactt ctgagcttgc taaataacca tagtcccgcc cttgggtgca  14940
14941  gggcttgatg taggagggag ggggatggca gagtgaacag gcctgagtgt tttggggaaa  15000
15001  gatatttgtg cacacgctgg tctggtgtat acaaaaggac tttcctgaag ttactactct  15060
15061  gttcatgtgg atggggatca tcagtgctgc tgccgcctct actgtcctat aaggatcaag  15120
15121  aaccccaacc ctaaaccccc cttctctggc taaagatgaa tagtgaggta aatggcgata  15180
15181  gtggaattct tctgccacct agtggcttgt cactgtttct gtcattcctg cacctgcaca  15240
15241  gtgcagcctc tgtcgcggtg cttaaattca tatcccaaat acctgggttg caggtacaac  15300
15301  ttgcttcata aactttgcct gtaattttac ttacatctgt gcacaaatat tcctcttttt  15360
15361  ctcttatatc ataggacaag gtgaaacctc ttttccaagt ccaatcaatt ggcacttagg  15420
15421  aagctgagct tctagagtag gagagaaatt cgtaagatgg agagtccatt cctagtagag  15480
15481  gcaaagctga gctttctagg atgactggcc tcatcccagg acctacctga ctacaggaga  15540
15541  tccttgtcaa gttgtcccaa tggccaggtt ttccagaaat ttagagggag tttcttgcaa  15600
15601  actctttgag tcagagagta ctttacttca gcccaaaatc aatctaggta ttttgacaat  15660
15661  aacaacaaat gtgcattgaa ggcaacatca cttccccaac tgagaactat ccccaaaaga  15720
15721  ggctttgctg caccagtaaa gtggcacata gatctggtat ttctcatttg tttttacttt  15780
15781  atttattatt gtttctctag ttttctccaa actatttact catggggtgc ttgagcaagt  15840
15841  tgctctttgt ggagcaaaat ttggaaagta gcattatgta taacttttgt gctatactta  15900
15901  atgagtggct ctaccccatg atagaaagga tcacttccca tttgtaatcc tccatctcat  15960
15961  ttatctcata tctgatataa agcaaataac cttatttaag caatgctaaa gagctatgag  16020
16021  ctgaattgga ctaagttgta atgagagaca aattataata ataatgaatt tttaactaca  16080
16081  aataaactaa attagacaaa tatacaacag aaaagcagaa cacctgacat tatgaaatca  16140
16141  gaaggcagaa agcaaaaatc cgggaatgca tgaaaataca ggataagaag ctgtgggaac  16200
16201  aaattcaaaa cacatttatt tgagagcgct aaaattaaga tatgtagtta aatgtagtac  16260
16261  aagcttttta ttgtaaaatg gagaaaaaat aaaaccgttg taactaaatg ggcaaaaggt  16320
16321  atcagataac aaagacagaa gaaatacaac tggcaagtaa cattgaaaac tgtttcacct  16380
16381  cactaatatt taaagacata agtattagtc caggcttccc attttcattt attaaattgg  16440
16441  catagaataa aataaaagcc catggaacat ccaatctaaa gaaagttgtt atgaaactgg  16500
16501  cacctttaca cgctactaat ggaagtatta attaccacaa tattccctga aataaattca  16560
16561  gccaagtaca acttcaagag gtttaaatat gttaatacta ttttatctag aattccctca  16620
16621  ttaaggaata cattgaattg aaataacctg cagtgagagg caaagagttc tttacaaaga  16680
16681  gcgctgcttt gaaagcagag gagacttcct atgataggta caccatccag cccccacaac  16740
16741  cacaccagca tcaaggcagt cgaatgagct ttcttctgaa aagaccaaat gcttcctcag  16800
16801  aaaatgagtg cagtttgctc caacacaaaa ttatgtgctg tagagcagag acataacaaa  16860
16861  ctgtgacgga aaattttaaa agtggttgct agtagactcg catcaaagcc acaaaatgat  16920
16921  ttcaatagaa gtcatttcac attaaactgt atgactctta gtgaagaaaa attttaaaaa  16980
16981  attttctcaa ggtgacaaaa tctagtgcac tcttctgtag ggcaagttat aagtaagtta  17040
17041  atatcttagg atatttacct aaaaattatg atcttaattt tggaataatt ttactctaag  17100
17101  ccgttcctac taagagcagt agagacaagg gccagtcgct tgtcagcgcc aaacataaag  17160
17161  caaccttgcc agcacacagg aattaacaat tgtaactgtg atggacagag cactctccag  17220
17221  ggttcctgca gcatttaccg ggcatctaac ccacacgtta ctaacttatc tttgaaattg  17280
17281  taggcacacc cacaactcat ggtacctcct catctattgt catagtactc aaaaggatca  17340
17341  ttcctgacac tccttcactt agttaccaat gccaaaaacc tgggcttctc cctcatatga  17400
17401  tcagtcgccc tgacatgcca gttttgcctt cttgcatggt aagtattctc ccttctctcc  17460
17461  atccctgtag gcactgtttc ctgcctggac ttggcagaga cctttgacgt ggtctctatc  17520
17521  ttcagtactg cccttcacac agactgctac tttggctgca cagatcataa tgtttcactc  17580
17581  agtttaaagc atttggtggc tcccagtttt ccttaaagtt agatgtaact ctcctgagtt  17640
17641  caccttcctc accctgaggg tcaataagca cctgtttaga gatgagtttg cctaaatcag  17700
17701  aaattggaaa tgagaacagg gttccctctg ctggatggct tcaggaactc ctcagaatct  17760
17761  gcattgaaac tccagatcta tcaaaaccgt gggtcctaaa gagaaggcct tgagatatag  17820
17821  atcacagacc ccttctgctt tctcttgccc caacccagaa agtcacatgg gaacaagaaa  17880
17881  taaatggtta ggaaaatagt tctggcttat ctgcagagaa tctctaggaa aggaacccta  17940
17941  gagtggatcc atcttcagaa ctcaagccac attaccctga gtgcaagcaa tttctttctt  18000
18001  ccaaatcttc cagagagctc tgttgtgaat cccatgaagg tatctataaa actactaatg  18060
18061  cattggtcca atcctcaaat tattttagat tctgaaagtt atccgtgccc ctttctgttt  18120
18121  aagagataaa gcatatgggg agcctccttc atcatcagat tcctcctgtt tagcttggtg  18180
18181  gtactgcaga aatcattctt gtgatctcag tgagatgctc ttctcaatgc aaatgagttc  18240
18241  gctttgcaag ctgccaatct atctcccact gagactgggt ttctatgctg tcacttgttc  18300
18301  agagtgaatt cagcttgagt accatggtta gcagaaggat tggtgccatt caaccaacca  18360
18361  gcaaaactat agaaacattt cctagaccta gtagacttcc tggagcatgc tctatggtgg  18420
18421  ctgagaatct tctcctaaag tagagttagt tggggacaca aacctgtggg atttgaacgt  18480
18481  tggctttgtt ggcttctgtg agatatcctt aaaaacattt tcttttgacg taattataga  18540
18541  ttcacagaaa attgcaaaga tcgtacagga cagtcgcaag cacccttcat ttgtttccat  18600
18601  tttatagagc tgtagtacaa tatcaagaac attgacattg gcaccatgtg tacatatagt  18660
18661  tcaatgatac cttatcacaa atgtagattc tgtaaacatc accacaatca acaaatagaa  18720
18721  ctattccacc accacaaaga tttctctcat gatagttatt tatagacaca tgcatccctt  18780
18781  gcccaccact cctaatccct ggcaatcact actccgttct ttttcagaaa attattttat  18840
18841  tgaggtcata ttggtttata acattgtgta atttcaggtg tacattttta tgtataagtt  18900
18901  tctgtataga ctgcatcgtg gtcagccaca atagtctaat ttttatccag caccgtacat  18960
18961  atatgcccct ttaccccttt ctccctcttc ctcatcccct tcccctctgg taaccactaa  19020
19021  tctgtcctct ttatccatgt ggttgtttat cttccacata tgtgtgaaat cgtacagtgt  19080
19081  ttgtctttct ctggcttatt tcacttaata taatacactc aaggatcatc catgttgttg  19140
19141  caaatggcat gatttcatct tttttatgcc tgagtagtat tccattgtat atatacacca  19200
19201  tatcttcttt atccattcat ccactgatgg acatttgggt ttcatccacg tcttgactat  19260
19261  tatgaataat gctgcgatga acatagggat gcataaatct ctttgaattg ttgatttcac  19320
19321  attctttgga taaataccca gtagtgggat aggtggatag tatggtatta atatttgtaa  19380
19381  ttttttgaga aatccctcac tgtctgctga tgacatgatt ctatatatac aaaaacccta  19440
19441  aagaatccac cagaaaacta ttagatataa tgttcaacta caggaaagtt acaggataca  19500
19501  aaatggacat tcaaaagtca tttgcagggc tgggcctgtg gccgagtggt taagtttggg  19560
19561  cactccactt cagcggccca gggtttcact gattcggatc ctaggtaagg acatggcacc  19620
19621  actcatcagg ccatggtgag gtggtgtctc acatagcaca accagacaca ctcataacta  19680
19681  gaatatgcta ttatgaactg ggggctttgt ggataagaat aattaaaaaa aaaaaagaag  19740
19741  attggcaaca gacgtttccc tcaggtgcca aaaaagaaaa ataggaataa atttaaccaa  19800
19801  ggaggtgaaa gatctataca ctgaaaacta taagacatta ctgaaagaaa tcaaagaaga  19860
19861  cataaagaaa tgggaagcta ttccatgctc attggttgga agaataaaca aagctaaaat  19920
19921  gtccatatta cctaagcaaa tctgcagatt cattgcaatc acaatcagaa tcctaatggc  19980
19981  attcttaaag gaaatagaac aaataatcct aaaattcatg tgaaacaaca taaagaccct  20040
20041  gaatagccaa agtaatccag agaaaaaaca acacagccag aggcataata atccctgact  20100
20101  tcaaaatata ctacagaggc atagtaatca caacagcatc ataaaggcag aaaaacagac  20160
20161  acacagatca gtggaacaga aatgaaagcc cagaaataaa accatacatc tatggacagc  20220
20221  ttatcttcaa caaaggagcc acaaacataa aacagagaaa ggaaattctc ttcaataaat  20280
20281  agtattgaga aaactgggca gccacatgaa aaataatgaa attagatcat tatcttacac  20340
20341  catacccaaa agttaaactg aagttcacta aagacttgaa tataagacct gaaaccataa  20400
20401  tactcctaga agaaaaaata ggcagtacac tctttgatat tgatctttgc agcatctttt  20460
20461  cgaataccat gactactcag gcaagggaaa caaacaaaca aaataaacaa attagtctat  20520
20521  gtcagaataa aaagcttctt caaggtaaag gaaaccatga acaaaatgac aactcaccac  20580
20581  ctgggggtaa aatttacaaa tcatgtatgc gacaagggtt aatttccaaa acatacaaag  20640
20641  aactcataca acccaacaac taaaaagcaa acaacttgat caaataacgg gcagaggata  20700
20701  aaaacagaca tttttacaaa gaagatatac agatgactaa caggcacatg aaaagatgtt  20760
20761  caacattgct actctgttct tcatctctgt aattgtgtca ctttgagaat gttacattaa  20820
20821  tggaatcagg cctttgagaa tggcttcttt tcactcactt taatgccctt gctatccatc  20880
20881  caaattgctg catgtcaata gctcattctt ttttaatgtt gataaaatgt ttagctatta  20940
20941  tggacatttt ggttgtttcc aggttttttt taagatttta tttttttccc tttttctccc  21000
21001  caaaaccccc ctgtacatac ttgtatattc ttcgttgtgg gtccttctag ttgtgtcatg  21060
21061  tgggacgctg cctcagtgtg gcttgatgag cagtgccatg tccgggccca ggattcgaac  21120
21121  caacgaaact gtgggccgcc tgtagtggag cacgcgaact taaccacttg gccacggcgc  21180
21181  cagccccctg gttgtttcca gttttgagcc actgcaaagt tgctatgaac aatcttgcgc  21240
21241  aggtttttgt gtggatatac cttttcattt atctgcgata aatgtccatg ggtgtaattg  21300
21301  ctgggttgga tggtaagtat atggttactt tttaaaagaa actactaaac tgacttgcag  21360
21361  aatggctgta atattttaca ttgccaccag caatgtgtga gagatcctgt ttctccattt  21420
21421  cctcaccagc aataaatgta gtcacttaaa aaaatgtaac tgtcctaata ggtgtgtagt  21480
21481  aatatcacat tgtagtctta atttgcattc tcctaatggc tagaggagtt gaacgtcttc  21540
21541  ccatgtgctt ttttttttca tttgtacacc ctcttcggtg aaatgttcgt tcttctcatt  21600
21601  tgcccatttt ctaaatgaat ttttctttat aatgttaggt tttgagagtt ctttatgtac  21660
21661  tctagatttg agtcctttat tagatatacg gtttgcaagt attttatccc agtctgtaat  21720
21721  ttggcttttc atcatcataa ttgggccttt cacacagcaa aagttttaaa ttttcgtgaa  21780
21781  gcccaattta ttgattattt ttcttttatg gatcatgctc ttggtttcat atctcagtag  21840
21841  tcttcattgg accctttgtc ctaaacattt tctcctatgc tttcttgtaa gagtgtaata  21900
21901  gctgtataca tttaaattta tgattcattt gagtctattt tgtataaagt atgaagttta  21960
21961  gtcagacagt ttcttgtttt cttttgccta tagatgtcca attgttccag taatatttgt  22020
22021  tggaaagact attctttcag tattgaattg cttttgcacc tttgtcacaa ttcagttggc  22080
22081  tacttgtgtg ggctacttct gagttctcta tcctgtctta ctgatttatg tatctatcct  22140
22141  tccactgata ctacaccatc ttgattactg tagctatgta agttagtttg aaatcaagtg  22200
22201  cagaaattct tcccacatta ttcttctctt tcaaaattgt ttttagctat tctagatcct  22260
22261  ttaactttcc atatcaattt taaaataagc ttgcctatat ccacagaaac cttgctgaga  22320
22321  tttttatagg aatttaatta aatttgtata ccaggttgga cagtgttgat actcttactg  22380
22381  tgttcggtct tccaatccat tagcacagtg tatccctcca tttatttaga tcttctttga  22440
22441  tttctgtcat tagtatttgt atttttcagt atacaagtcc tgaatatgtt tcttaaatat  22500
22501  ttacctaagt attttgttct ttatgagtga ttgtaaatta tattacattt taaatttcac  22560
22561  tttccatctg tttaattctt gtatgtagaa atgcaattga attttgtaag ttggtcttgt  22620
22621  agcatgaaac ttgcatgtta gttccaggag tttacatgta gattccctag tattttctat  22680
22681  gtagagcatt gtaccatatg ctaataagga cagttttatt tcttgctttc ctttctgtct  22740
22741  gccttttctt ttctttcatt gccttattgt gttggacttc atgtaatatg ttggactgga  22800
22801  gtggtgaaag cagatgtcct ttcctttttc tgttgttaaa gggaaagcat tcggcctttt  22860
22861  actattaaat ataagtacag ctgtggatta cctgacaccc tttatcaaac tgaggaagtt  22920
22921  ctcttctatt tatgtttttc ttagagtttg tatcatgaat ggcattgaat attgttaaat  22980
22981  gatttttctg cattgattgc tatgaccata tgctttttcc cttttagcct attaatgtga  23040
23041  agaattacat taacttattt ttttaatatt tatcagtctt gaattcttgg aataaaactc  23100
23101  acatttttat attttattgt tgaactctct ttaataacat actgttagga tttttgtgtt  23160
23161  cgtattcgtg agagatgttg gtctgcagtt taccattctt cttttctttc tttctttatt  23220
23221  tggggggatg atgtgtttgt ctgattttgc tatcagggta ttacaaatct cataaactgt  23280
23281  tcctccctct tctattttct ggaggagatt atgtaaaatt ggtgttaatt cttctttaaa  23340
23341  tacttggtag acttctgtga aaccagcaat ttttcaagga agtattttat aatatagtta  23400
23401  tgcttaaaga ttgagggaat tctgctgcac atgagcataa cattgagtgg agattccaaa  23460
23461  gaaaagattt cagcctatcc cttaagatgc tccaagaatg ggtgtcattg tttctccttt  23520
23521  aggattacac aggttcagca ccagctcttc cttcatggcc aaggatagag tcctggttag  23580
23581  gctccagcct atgattgatg tctgaaattc cagtatatca caggcttttt cgtctctgtt  23640
23641  ttctgttgcc agacaatagg gtgtttggcc ttggtctctg agatatttat ctttcactct  23700
23701  gtgtgtggct cattttcacg ccattaggaa tttctatatt taaaaataaa gatatcagca  23760
23761  tccttaccca gaagaattga aattgttaag gatacattaa gaaaagaaag tgcttctcca  23820
23821  acatagtggt ggtaaaggca gtgagttcca tagaaggaac tctagggctc agccactata  23880
23881  attacgccag ctactataaa tttttgaggt ttctctgcag taagtaggct catatttgaa  23940
23941  acttcgttcc gctgccacag aacagtcgcg ctgaaaatct gaagatggta gaagttcaag  24000
24001  gaaaataact gtggacacta caaatgttga acaatacaca catattccaa aatgctgtga  24060
24061  atgccatact caatttcttg gagaaaatgt gttgcacatg tattacatga cagtacatgg  24120
24121  taaacatttt ttgtagat                         24138