Imprinted Gene Databases

Mus musculus: Magel2

Melanoma antigen, family L, 2
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Sus scrofa MAGEL2   Imprinted Paternal
Mus musculus Magel2 ns7, nM15, NDNL1, Mage-l2  7 28.0 cM  Imprinted Paternal
Bos taurus MAGEL2   21  Imprinted Paternal
Macaca mulatta MAGEL2   Imprinted Paternal
Homo sapiens MAGEL2 nM15, NDNL1  15q11-q12  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    gagcagtttg actggaataa cgctgttgca agcaccttat tcatgaatct tgacatacgc   60
61   agtattgaat taaagaggaa tatttcaagc cctgaaaggc agtggacaca ggtacaatta   120
121   ttaaagaccg agtaaggcag gattgtagct agccttggtg cataaagtca ctaaacaaag   180
181   aaagtaaaag atagcactgt gagtgttact gcatccatga tgaaaagaag atgatgtaac   240
241   agttaataca gaatgaaaaa ttaaactcta taaaccttat taatccaaac tgggaaataa   300
301   aaacaaatgt catacagaaa acataaatca atgcagttaa tttattcctg atagggaaaa   360
361   cactaagtgt taataaataa atagcccata aaaacgcaga actcagtaaa tacattttta   420
421   aaactcagag cctgggtata ataattaaat cttcaaatta atttatctgg atgatggggc   480
481   acctgaatct tcaatcaagc atagtcatag ggtttcgatg ggaatatttt tgatgaaagt   540
541   cacatttaat ttagcggaat gaataaatca ttcagaatgg ctgtactccg ccagatgaag   600
601   gcttgaatag acaaaaagac aaaccctttc tgtttaagag gagagaattc cttctgcttt   660
661   ttgggcttca tgctaggatg ccttaaattc agcctaaagg ttagtttgca gtgggtcttg   720
721   tacatgccta attgtaactg caacagcacc atcaagtttg gaggttcttg tatcttcaga   780
781   ccaatttgga gctaaaccac aggttgtact ggccctaagc gtgctgagac tccacctaca   840
841   aatttcaact aatttattct gtctctgtct gcctaccctg tctgtctgtc tctatttctg   900
901   tctttctgtt tgtctctctg tttctctctc tctgtttctc tctgtgtgtt tccctctgtt   960
961   tctctctccc tgtttctctc tccctgtctc tctctctctc tctgtgtctc tctctctctg  1020
1021  tctctctctc tctctctgtg tctctctctg tgtctctgtc tctctctctt tgtgtctctg  1080
1081  tctctgtctc tgtctcgctc tctctctctc tttctctctg aaatagaaaa catttagata  1140
1141  atcctgggct agatgtggga ttatgcactg ataaccagtg tatacaggaa agtatcatga  1200
1201  tttgaaaact atatttagca tttgtgaaca taatgacacc acagtagcct actttaatgt  1260
1261  tctcagaaca cttagcacag cctttagtta cgtattgtca tctgacacaa aaacctgtct  1320
1321  atgagagttt tgactatttt atgtatataa catatgaggt tactctttgt agacataaaa  1380
1381  aagaacaaaa ttacacaaaa cataatccaa aatgtgagaa tttgagaaca ctgtattggg  1440
1441  tatctgttgc tcatcttccc tcatgcttgt atggctgatt tacaactacc tgttactgcc  1500
1501  cagtcctgta gaagaatatc gcacacctat caaaactcca gtaaaatgcc tgatggttgt  1560
1561  ggcacatcat ttaatcccag ctttcaggag tcagaaacaa gtggatatca attagttaga  1620
1621  gacaagccta gtctacagag tgaattttag gacacccaag gttctacgga gggactctgt  1680
1681  ctaaaacaac aaaacaaaac aaaacaaaac aaaacaaaaa caaaaacaaa acaaaaacaa  1740
1741  aaattacagt aaaaagatga aatgtcagaa gccaaagcac tgttttcaca taatgtttgt  1800
1801  aatattttca cctttttaga gctgaagatt tatgaattga agaatcatta agccaggtac  1860
1861  tttatataca ccttgcttat atgtgttcag ctgacagact aggagcttct cagctctctg  1920
1921  acagagcaat aggaaaatca gcttcagata gataatggcg aagtcacatt tctggcttcc  1980
1981  tcctcaccca gctaacctga aaataaaagg gtctggcaga cttttcttcc atcagatggt  2040
2041  tttcccttcc ggttgaccag tgtaggcaag tcaggtatgc tctaggccag tcctgcacat  2100
2101  ctttaattga aattgtgggc tgatccattc ctctttcttt gtcaaaatac aacaaccata  2160
2161  aaatggggaa ggacacctac tctataccat cataaatgaa tgtttcctga agctgggggc  2220
2221  ttccccattt cagctcacct tttctgattt aaacttaacc catctaaaat tagggaaata  2280
2281  cccttgctgc tgggtcagac tgctagctag tctgctcccc tgatgacacc atatcctgag  2340
2341  acatcccaga agatctgctg cactcagagc attttttaaa accctcccaa agtcagagaa  2400
2401  gttgcacctt accctcaaga gactggagac cccagggagt ttagtctagt tgggttgggg  2460
2461  agacatcctt gtggagacag ggggtgggaa gaaggtaaaa aatgtggaac agtctgaggg  2520
2521  tggactggga ggggaataaa atctgaagtg taagccgggc agtggtggcg cacgccttta  2580
2581  atcccagcac tcgggaggca gaggcaggca gatttctgag ttcgaggcca gcctggtcta  2640
2641  caaagtgagt tccaggacag ccagggctat aaagagaaac cctgtctcga aaaaccaaaa  2700
2701  acaaaaacaa aaaaaaaaaa tctgaagtgt aaaaagaaaa agagaaaaaa aaatgggaaa  2760
2761  tagaactcat cctaaaccac caagaccagt taaaccctcc attctacagg gagttttact  2820
2821  gtgtgcctca ctctttgtct ctgtgagtat gtgtttcttc actttaatga agtttgttaa  2880
2881  ctactgctgc gtgctgtttc tgagattttt cttcttaatt ctttaattga caggggaaag  2940
2941  aaacccagtc ggacctccag acagtaaaac actgagcaaa ggacgtaaat aaacaaagta  3000
3001  tacaatgacc aagccccaga aagccagggt ggccctttta ctgtcaagca gagaaggttt  3060
3061  caagccataa acactcccaa atctaagagg gcatttcaaa ccaattaaga ggtcaaatgg  3120
3121  aaggacataa tcatatgcaa tgtggacaac acaccaaacg agttaatagc atattaagta  3180
3181  taatagtcaa aataagtagg agaaataaac aagttcacac acgtatttat acatctcaga  3240
3241  ataagtaagc aagcaaccat aagaaaaatt taaaaagtaa agtgaaacta tcagataaga  3300
3301  acaacctact cagaacttgt ttagaatgtt ctctcaccac aggagtccat ttgaagccta  3360
3361  ggctggtttc aaactattat tactattatt tcaaagtata ttcagtgcag gaagttcata  3420
3421  tattttttga atgagtatga ccaaattgta catattatct aattacactg aaagatgtgt  3480
3481  gattaaaatt tctataaaat gttgaagcgt ctggtaatta ataaaatttg aaatatccca  3540
3541  tgagtcaaag aagtcacaca ggaaattatt aaatagtttt gaattaatta aaattttctg  3600
3601  gatgttttaa ggtggtaaca taataagaat taatgaaaag tatattattt tcaaaaagca  3660
3661  tattttaaag cataacaaaa aaaggtgcca aatgtggtgg cacaagtctt taatcctaga  3720
3721  actcagagga cataggcaag tggatccctg tgagttggag gccaacctga cttacatagt  3780
3781  gagtttcagg atagccaggg atatgtggag ataccctgtc aaaaggaaac caaaatcttc  3840
3841  caaagtttca actgatgaaa taaagaacag agtttttttc tggaatcaat gaaaatatat  3900
3901  aacctgattt gaaagtaagc agcaacatga aacattctaa gaatatattc tataggtggt  3960
3961  ctttagacac aaaacatctt catcatctga tcctaaaata tcaccaggca aataaacata  4020
4021  taagaaaaga tttgtgtcta atccatgcaa aatactttaa aatacagaac aaaagagaaa  4080
4081  aaaaaaacaa ctaaaatgat ctaaagaatt tacatgtagt tcagaaaatt gtgtaatagt  4140
4141  ttgtgtgcat atatacatat acaagtgaac acaggtgtgt gctttcatat ggccattcac  4200
4201  acactcccca cacatcataa gaaaaaacag attcatgaag gaaactataa acaggaagac  4260
4261  aaccgaggat gctagggcat tgttatataa atagtagttt ataacaatct atgttattta  4320
4321  cattgtatgg gatataagtc atcaagagat tgtccacatc atgcagaata tttaatgtgc  4380
4381  tatgtgcaag cacttgctcc aaagtcacac aaggagtgga ggcatccgta gagtttcata  4440
4441  tctactgggg tagttttggc cactggtttc ccaaaacgct agattttgtg acataagcca  4500
4501  ggcacaggag gagaaacatc acacattcta tgatcatgta ctgatggtca tatgatactt  4560
4561  agcatttgtc aaaacccata gcataaaaaa taccaagagt taaacctggt acaagctatg  4620
4621  aaacttcagg ttagaattct gtttcaatac aagttcattg attgtaacag atgatgcctt  4680
4681  agtggaagat gttgacaatg agaaaggttg catgttcttc tgatgtcggt atctttagaa  4740
4741  aagttcttga gctgataact tacagaagaa tctaaaacta tataacatat tttaaaaggc  4800
4801  acactgtgaa gacagacaaa aagaaaaata gaaccctaaa acttaccagg ggttctgcag  4860
4861  gaggaaccag aaggagtttc caagacagca aaatattctg tctactaatg ttcatgcagt  4920
4921  cattcctact tgcgagacta tatctgacac ctacactgtc attgtgtgaa tagctgcaag  4980
4981  tgttctttcc cagacttgca tggtatagaa atatttctca gttatataag atacaatgtc  5040
5041  actattgaat gaattgttat aatggtgaac acatacaact ttaattttgt caacacacgt  5100
5101  agaacatatg agcccacagt ttaactctta gatatatact ggcaaagaaa ggaaattgat  5160
5161  acactcagtg gatatccagg tgtgatatca catgtctata aacctaaaac tcatgaggct  5220
5221  gaaagaggga aattgtcatg aaaggctaac ctgagcttta tcatgcattt caggcctgcc  5280
5281  agactgcaga aagatcaact ctctagataa acaacaacta aaggaaatgc acacacctat  5340
5341  gtttattatc aaattgttct taacgcccag ataatggaat taaagatagg tcatagagaa  5400
5401  aagctgaaac actaaaagta gccatggtat atacacaaag tgggattcag ccggggtttg  5460
5461  tatgacagac agacttattc gctacatcat ggatggaact gtatggaatg aatgcccaag  5520
5521  cacaaaggaa aaatacttgt tctctgtcca taacagaact ttaaagttta ttgtgataga  5580
5581  cctagagagt atgataatag ctgcttgtgt cacaatggag attggaaagg gatagaagtg  5640
5641  agatggcatg taccaaaata tagttagata aggataacaa gctttattac tgtgctgtac  5700
5701  attaggatgt gggttagttt caataatttg ccacattttt atagaaaact aggatgaatt  5760
5761  tattctatgg ttcttaatat aacgaaacaa ccactagtta aggagataaa atgctaatta  5820
5821  atcttaattg gtaattacag attttgtaga tgcgtctaat tatcacacac acacacacac  5880
5881  acacacacac acacctaata agtatctata attattatga caattaaaat gtccttcagt  5940
5941  atcagtttga caagaatgtg gcactcatat tttccaatct gagtatagaa ttatacaaac  6000
6001  acatttctac tttcactgca atgccatcat taaaatggaa ggaacttaca aatttaaagt  6060
6061  tacagaattt ggcaatgata tgagtatctg acctctcttt atgttctgag agtataaaat  6120
6121  gtcctaacat aactctggag agtgactcag aatcttacaa acaaatacca gacctttgac  6180
6181  ctcacccctc actcctagta atttagctaa aataaatgaa agcatatgtt accaaggaca  6240
6241  aggaatggaa cttactaata acattgagtt atgactaccc cagatgctag aatattatag  6300
6301  taaatgattt atggagtagg aaatacaatt ctatcaattt cagagttaga aaacaaattt  6360
6361  ctaataggta aatgtttgca gttcaccaaa caacagaatc ttaaaaataa ataacatata  6420
6421  cctattggtg gcttttataa atgaaaactg ccttagtgag taagtaaatt aaacacaagg  6480
6481  cagaagagaa aatttttgct tttgaatgta gaaaaatggc tacaatggca agtgagaatt  6540
6541  ctctttaatg atgaaaatat ccctctgaat gttaaatgat actcgaaaga actaattaaa  6600
6601  attatcttaa atctgtgcat tttattgtat gttaattaca tgtaaatctt cagggtttgt  6660
6661  gcatccctgc tttagtgact aagactgctg cctttggcta tcaacttgct atattaaaaa  6720
6721  atctgcattc tgctatctat tgctaaatct taagcaagta aattaacatt ctgatcctac  6780
6781  actacttgta aacaaaatga aaccaaatac ttaaaaatat tttaaacaac aaatagtata  6840
6841  tataggaatc tgagggcaat attttatcaa ataacaatca ttaagtaaat aataatttcc  6900
6901  catcttaatg aagaccttat aatttttctt tcaactattt ttatgtctgg tatcttggat  6960
6961  atatttcctt ttcttataca gttgatctat ttgaagagta ttcaagagtc tttcttttgt  7020
7021  tgttgttgtt tcatttcaca gatgcattta tcataatagt tacacactac ttatgttcca  7080
7081  aacaaagtga atacttgttt atttctgtca attatgatca atacattttt ccacagtaac  7140
7141  actaaaatca tcacattagt atctgtatgg aatgaacaat caaatcttgc cttgaggttc  7200
7201  ttgtacatag ttgtatatat agcacatttc taggcatcta ctggatgttt ggcaaagaat  7260
7261  gtatcataag caagtgattt ttgagttgtg aaaaccacaa cttacttccc tcacttcaga  7320
7321  gtatctatac aaactctacc acctaaatag gagaccgagg gagtcagctt tggtgttgaa  7380
7381  atcttacaga ttcagtccac agccccttac cgactggtct gtgttctcaa tgttaactag  7440
7441  tgtgtcaaag caaagctcct gaaagcttta aaatcaaaca ctgctcctat gatgcaaggg  7500
7501  taaatcttct ttcttccatt ttttcccact atttcctcac atctattata cactaactta  7560
7561  tgcaactgaa ggaacagaca gatgtgaaaa ttccatgaat gttttatatt catttccatt  7620
7621  gtgttttcta tgaattttct tgaattttca agctcttctt gaggaagagg aatgcgcaac  7680
7681  tcatagttat tgaggaaaag aactggactt gcataaaagg ctaatggggg actctggaag  7740
7741  ctgaaagatt tcacaaggga aaaaaaagga actcaaattt gccgtgcata tggctctcta  7800
7801  gtctggagat gcttgaattt tttatgtttt aatatggtca gtttacagag ggaatcctac  7860
7861  tcttcttggc gcctgggtac gacttgaacc acagagcact aactgatcag catttacaga  7920
7921  tctgcatttt gaggaagtac ccactattac cagcccatct actaccaacg catgctccat  7980
7981  gctcacgcat ttctgttgtt gatacatgtt accaaggagt ggccactgta caggctgtga  8040
8041  gatgtttatc atctgcttct aattataact acgtctttct ctttgtcacc ctgaactatt  8100
8101  cctaatcatt actttgtggc ttgtatgttg tctgttgaca taattagatg ctctttccat  8160
8161  acagcaggtt tagtgggagt caatgtgata tggcagaact attcattgat gtcgaaatca  8220
8221  gagagaataa ccgttcccta atgaacacca tttgccatgt gtgatggcct acactttggc  8280
8281  agactgaaaa ccaaatctgt caccattcta gaaaagaaat ggttagtggg aaaacttaat  8340
8341  ctgatgtctt catttatgtg agttaacata tgaggaaaac gagcctgttt tcctcaaacc  8400
8401  acccacagtt agaaatggcc atgtggcata tctcataaaa gagagcaaag gggttctgtg  8460
8461  tttattctag gttcttccca aaggattgta ttcccccgat ttcacaattc ttgtagagat  8520
8521  cggggctatg aacctgaggt gaagaataaa actgaaaatc atgacaacat tgaagtgttc  8580
8581  attctatgga aagtcatttc tgcttagaag gcaaccttgt tttgcatgta catagaagtg  8640
8641  agagattgtc atgaatctct ggtgtaacat gctttcaaag actggatggt ctctgaaata  8700
8701  tgagccccaa attctgccat aattatttaa caaacggtca gtcatcctgg ggcatatttc  8760
8761  ttctttatgg cccaccagtt aaaaacgaac aacaacaaca aaactattta ggagcatgtg  8820
8821  ctgaaggtat gttaagagtt gggtacagcc ttcaacattc tcttctgccc cctagtggtt  8880
8881  tctttcctca ccttggacga ctgccctagg ctgcaaacca ctccttgtaa aggaatcata  8940
8941  atgctagtta ccgtctataa accactaaac ttgacctaaa ctgagattgc cacttaattt  9000
9001  tggggagaaa gaataccaat atgcagtaat tttgatgggt acctctttat ttgttaacat  9060
9061  ggtatatgtc cattttttag ctgattttcc agaaaacttt tcttatactc tccatttttc  9120
9121  tagaactaat ttccagcaca ttgcttcatt ttttaattat tgttattttc aggatgtctt  9180
9181  tcacactcta ttgtctcatc tcacccactt tagaagttga ttttcccgcg tttaaacttc  9240
9241  tgcctccgtg aatttctgtt aatttacttc caaggttcct tttctttcct ctctaattgg  9300
9301  ctcgtctttt ctctacccga ttctacgatg tagtcagtat tcttctagat gagtttagat  9360
9361  tttcccccct ctgaacacac ttttaaacaa ttgtatccac tactactact atgttttgat  9420
9421  aaagaatggg caaacttgat tctcggatcc tcgtaatgaa tacagttata atagaccacc  9480
9481  tatgttatcc ctgggttgac tgactcatgt cctagcaaat attcatcaac tccccttacc  9540
9541  ctgcatgtgc ttcctgccct tcagttactt gacagaataa actactccag gaaattcaca  9600
9601  cacccgagac agatacctga atacagtcat ttttttctac accttcgtta aattgtaata  9660
9661  gctgtctcga atagctcccc agtccctctt acgtcaatgt acttcgtttc tgagctcaga  9720
9721  ccacaccact acccccacct ttggacatgt tccatgttgc tagtggttta ttcccacttc  9780
9781  ataatgcagc acagtgattt tttttgaacc gtaaatctgt ccctatcact tgcctatata  9840
9841  aactcttgct taaagagtat gaactagctt agttgaggat ctataccgca ggagaaggga  9900
9901  tattgagtca gtcgggactt tggtagacgc ccctctgaac aatccacttg tggtggtcgg  9960
9961  gggcggggaa ggggcgggat tgagccccct cccccctcct tcTTACTGCG GAGAGCTGCA  10020
10021  GAGCCAGCCG ACACTCTGTG TGAGCTGCGC TGCGAGCTGT GAGCTGAGAG CTGTGAGCTG  10080
10081  CGTGGCGGAG CAAGCCAGGC AGTAGCACTT GGCTGAAAGC TGCGGTGCTA GCCAGGCAGC  10140
10141  GCTCGCTGAG AGTTGCGGTG CCAGCCAGGT AGTGCTTGCT GAGAGCTGCT GAGAGAGCCC  10200
10201  AGCTGCGCTC GCTGAGAGCT GCGGAGAGAA CCGCGGAACA CGCCAGTCTG CACCGGCTTC  10260
10261  CTATTCAGCC TTCAAGCTGG AGGGGGATCC TGGACAGCCA CGTCGGCATG CTCAGCACTG  10320
10321  GAAGAAAAAG CGCAGCAACC GGAGACGGGC CACCACCAGT CAAGCAAGGG ACATGTCGCA  10380
10381  GCTAAGTACG AATCTGGGGG ATTCCAGCCC TCCGGAGTCC CCAGTGCCTG CAGTCCATAG  10440
10441  CCGCCCTACG GTTCTGATGC GGGCTCCGCC TGCTTCCTCC CGGGCTCCTC CTGTCCCCTG  10500
10501  GGATCCACCT CCAGTGGACT TGCAGGCTCC CATGGCTGCT TGGCAGGCTC CTCAACCTGC  10560
10561  CTGGGAGGCT CCGGAGGGCC AGCTGCCTGC CCCAGTGGCT CAGCTGGCCC AGCCTCCTGG  10620
10621  TCTAGGGGCC CCAATGGTCC AGGCTCCACC GCTCGGAGGG GGGATGGCCA AGCCTCCAAC  10680
10681  TCCTGGAGTC TTGATGGTCC ATCAGCCCCC TCCGGGAGCC CCCATGGCCC AGTCTTCAAC  10740
10741  TCCGGGAGTC CTGATGCTAC ATCCTTCTGT CACGGGGGCC CCTTTGGCTC ATCCTCCTCC  10800
10801  CCCAGGAACC CCGATGACAC ACCCTCCCGG GACCTCGATG GCGCACCCTC CTCCTCCTCC  10860
10861  TCCTCCCCCT CCTCCTCCTC CTCCTCCTGG GACCCCAATG ACCCACCCAC CTCCTCCTGG  10920
10921  GACTCCGATG GGTCACCATC CTCCTCCTGG GAACCCTATG ACCCATCCTC CACCGGGGAA  10980
10981  CCCGATGGTG CATCCTCTCA CTCATGGAGC CCCGATGGTC CATGGGGGAC CACATGGAAC  11040
11041  TCCAATGCCG CATGTTCCCA TTACGGGGAC ACCGATAGCC CAGCAGCCAA CTCCAGGAGT  11100
11101  CCTGATGGCC CAGCAGCTGA CACCGGGAGT CCTGATGGTC CAGCCGCCTG CTCCGGGAGC  11160
11161  TCCGATGGTC CAGCCACCTC CACAGGCTGC CTTGATGACC CAGCCTGCAC CTTCGATTAC  11220
11221  TCCGATGGCC AAGCCTCCAG GTCCTGGTGT CGTGATGATC CATCCTCCAG GTGCCAGAGG  11280
11281  TCCAATCATT CAGACTCCAG TATCAGGAGC ACCAATGGCT CAGACAGTGC TGCCCCCTGG  11340
11341  GCAGCCTCTG GCCACTTGGG CCCCACAGGG TCAGCCTTTG ATCCTACAAA TCCAGTCTCA  11400
11401  AGTCATAAGG GCTCCTCCAC AGGTTCCCTC TGTACCACAA GCCCCCCAGG TACAGCTGGC  11460
11461  CACACCCCCA GGCTGGCAAG CCACCACACC CAACTGGCAG GTGACCCCCC AGGGGTGGCC  11520
11521  AGCAACGCCT TTGACATGGC AGGCTACACA GGTGACCTGG CAGGCCCCCA CAATAGCCTG  11580
11581  GCAGGCCACT CAACCTGGGC GCCAAGGGCA CTCAACCATT CGTACTGGTC ACACACCCAT  11640
11641  TCGACCTGGA CCAGCTCCAT TGCTTCGCCA GATACCTCCT ATGATCCGTC AGATCCAACC  11700
11701  TGTGATGAGG CAAGCCCCAC CACTGATCCG ACAGGTCCCT ATCAGACCAG CTCCACATGG  11760
11761  CATAGCAAGC CAGCCTCAGC TGTGGCAGGT CCTGCCACCC CCACCTCCAC TGCGGCAGGC  11820
11821  TCCACAGGCT CGTCTACTGC TCCCGAGGGT ACCAGGAACA GGCCAGGTGT CTACAGTACC  11880
11881  ACCAGTTGCT CAGATACATT TGGTGCCACA GTCAGGCCCA CAGGTGCCCC AGACAGTACT  11940
11941  GCCAGCCCAA CTGTCTATCC CAATTCCTGT ACCCCAGGCT GCTGCTCAGT CTGCTCCCCG  12000
12001  GACTGTGCAT TGCCCACCCA TCATCTGGCA GGCCCCCAAA GGCCAGGCCC CGGTGCCACA  12060
12061  GGAGCTCCCA GTGCCACAGG AGCTCCCGGT GCCACAGGAG CTCCCGGTGC CACAAGAGGT  12120
12121  CCCGGTTCCA CAGGAGATCC CGGTGCCACA GGAGATCCCG GTGCCACAGG AGCTCCCGGT  12180
12181  TCCACAGGAG CTCCCGGTGC CACAGGAGCT CCCAGTGCCA CAAGAGCTCC CGGTGCCACA  12240
12241  GGAGCTCCCA GTGCCACAGG AGCTCCCGGT GCCACAGGAG CTCCCGGTGC CACAGGAGCT  12300
12301  CCCGGTGCCA TTGGAGTTCC AGGAGGTACA GCAGGCCCAG GCAGTGGGCT GGCGGGCACC  12360
12361  CAAGGTACCT CCTCACTTCT GGCAGCCTGT GTCTGCCCAG GAGGCCCAGG AGCAGGCCAC  12420
12421  TCAGATCGCC CATGTGGAGC AGCAGCAGCC CTTTCAGGGA GCTCCAGCCT CCTCCAAGGC  12480
12481  ACTGCAAACT CAGCTGCCGA CCCACCAGGC CCAAGCCTCT GGCTTGCAGG CAGAACTGCC  12540
12541  TTCAGTGCAG CTGCAGCCTT CTTGGCAAGG CCCACTGCCC ATGTTGCAGG CCCAGCCTGG  12600
12601  AGCCTCTGCC ACACTGGCAA ACTTTCCCCG GGGCTCCACT CGATCACGTA TGGCTCCATC  12660
12661  AGGAGAACCT GGCCCCTCTT CTCTAGAACC TCGGGGCCCT CCTAGGGAAC GTAGGGCACC  12720
12721  TGCAAGGGAC AAAAAGGGTC CTCCAAAAGA GCGCATGTTC ATTGGTGCCA CTTTCTGTGC  12780
12781  TCCAAGGGGG GCATCAGCAT CCAGGGCATA CGTGCCAACT GCCTGGAAAA ACTTGCCTGC  12840
12841  CACATCAGAG ACCTTTCCTG CCACCTCAAG GGTCTTTCCA TCTACCTCTC ATTTCCAGCC  12900
12901  TGCCTCTTCT AATGCCTTTA GAGGTCCATC TGCCGCCTCA GAGAGCCCAA AGTCACTGCC  12960
12961  ATTTGCTCTG CAGGATCCTT ATGCCTGCGT AGAGGCCCTG CCTGCAGTTC CCTGGGTTCC  13020
13021  GTATCCAGAT GGAAATGCCT CATCAGCATG TAAGTCAGTG CCTGCCATCT TGATGGTGGC  13080
13081  AGCAGCTGCC CCCCAGGCAA GTGCCACTGC TGCAGAGGCC TCTAAGTCTT CAGAGCCGCC  13140
13141  AAGACGCCCC GGCAAAGCCA CCAGGAAGAA GAAGCATCTG GAACCCAAAG AAGACAACTG  13200
13201  TGGCCACAGG CTCTCCTCAC GTGACTGGCG GGGGCCCCGA ACCTGGGGCA ATCCCAGTCA  13260
13261  TTCTGACTGG GAGATTCAGA GGGCTATGCA GCTCCTGGGG GACCGGGAAT CCCTCTACAC  13320
13321  TCCGCAGGGC CTGAATGACT GGGGGTGCCC CAACACTTCT AGGATGCCAA GGAGCTTGGA  13380
13381  GGGCCCTAGC ACTTCACGGG ACCAGGAATT CTGTGGTGAC TCGGGTGGGT CTCAGACATG  13440
13441  GATGGCTTCT GAGGTCCCAA GCGTCTCTCG GGGATCCAGT GCTGCTCAGG AGGACCCTGA  13500
13501  TAGGGAGAGT CAGCCCTTAT CTCCCTTAGA TGAGAGAGCA AACGCTTTGG TGCAGTTTCT  13560
13561  CTTGGTCAAA GACCAAGCCA AGGTGCCTGT CCAGCTCTCG GAGATGGTAA ATGTTGTCAT  13620
13621  CCGAGAATAC AAAGACGACA GCTTAGACAT CATCAACCGT GCCAACACTA AGCTGGAGTG  13680
13681  CACCTTTGGT TGTCAACTGA AGGAAGTTGA CACCAAAACC CACACTTACA TCATCGTCAA  13740
13741  CAAGATGGCG TACCCTCAGT GTAATTTGCT GGCATCCTAT TTAGAGAGGC CAAAGTTCAG  13800
13801  CCTCCTGATG GTGGTCTTGA GCCTCATCTT TATGAAAGGC TACTGTATCA GGGAGAATCT  13860
13861  GCTCTTTAGT TTTCTGTTCC AGCTAGGGCT GGATGTCCAG GAGACAAGTG GTCTCTTCAG  13920
13921  AATTACAAAG AAGCTCATCA CCAGTGTGTT TGTGAGACAC AGGTACCTAG AGTACAGGCA  13980
13981  AATCCCGTTC ACTGAGCCTG CAGAATACGA GCTTCTCTGG GGGCCCCGGG CATTCCTCGA  14040
14041  AACCAACAGG GTGCACATCT TGAGATTTTT GGCCGCACTC TACGAGAACC AGCCCCAGAT  14100
14101  CTGGTCATGC CAGTACCTTG ACTCACTGGC AGAGTTAGAA TACAAGGACG CAAATGCCGC  14160
14161  CGCCGAAGAG TCCCATGACA GCGATGATGA TGCCCACGAC CCCACCAGCA GTCCCCATCC  14220
14221  TCACTAATAG ACGTTACTAA GATGATTTTT ATACTTGTGG GTCCAAAGCC AAAGGCAAAA  14280
14281  GACAATGGGG GGTGGGGGAC ATTGTGCTTT CTGGTGTTTT TTGGTATTGT TCTCTGTGTA  14340
14341  TAAATTTTAC AGCCTGTTTT TATATTTGCC AAAGCTTTTG TACAGTTTTG TGAAATGTTG  14400
14401  ATTTAAACTG GCTGCTGTAT TGTTTTGTAT TTTGGTGTCT GTATTTTTTT AAATGAGATC  14460
14461  TGTGATTCCC TGTTTGGTGT ACTAATTGTA ATGTTACAGT ATCAGAGTTG TGCTGCCTTG  14520
14521  TGTGTGAAAA GAAATGACAG TTTATTTGTC TCGTTTTGTT TATGTAAAAT CAGAATGTTT  14580
14581  TTGGATGTTA ATATGACTCA TCGGTAAAAT ACTGTCTGGA GAAAAGTAAA GATCTATACT  14640
14641  ATATAAATAT ACTTTTAGCA TAacataacg tgtctgtctt tattctaatt ttgaaccagg  14700
14701  gaggtgggag ccacacttta acatgcttta cgcacaaacg ccaatattac tatcagtgat  14760
14761  agtaaaacct gtggatgctg acagcttccc agaagagtac tccattcatc ctaaaagtga  14820
14821  tgcagtgatg gtgggtggtg aagccagaga tctccttaaa gtgaaagtaa aacttcccaa  14880
14881  gtaagacgcg gcaagctaag agggggtggg agtcccctct gatttaattt ttacaataac  14940
14941  tgttcaagtt agacattgta tctagcttgt aggtgaggct ataagacaca aacaggttaa  15000
15001  ttaaaataca tatatggtgg catgctggta aaattacaat tccaagcagg aaatctcaat  15060
15061  ggtgtttgga aaaggagggc actttcccac aggaccataa aaatgcaggt ttagtagcca  15120
15121  taccaaacca ccaaagagat ccttctgtgc tgcatgtaga acatgtggaa cacatgtgga  15180
15181  acacatcaac acactaaggt gataccagat acctgtgccc tctaatgtat caggatccta  15240
15241  ccaggaaaaa gaaatcaggt ttaaggtgtt aagcattctg cagattacag gtggccattg  15300
15301  caaagggagg gtgagccgct gcagggcact ttcttgggaa acttctgaaa gaaagtggct  15360
15361  aaatacctac aaccagcctt tagttacagg aaccatggca aagggctgac cagcctggct  15420
15421  gttctattca atgaattcat gtgaatatga atgtaattat acatgaaaag actggctgaa  15480
15481  ggtcacagct tttagacagg gacatgaggg ttctgctttt gccacctctt gctctgtctg  15540
15541  aatcaagaaa cccaacccca tgtcttccca ttcttcctga aaagcagagg gcagggtcgg  15600
15601  ctagcagcaa tgatagaact tttctgccac ctactggcca actagccgtt gcacagttat  15660
15661  ttctgagacc attgtctctc ctgtaagagt ttacacccct ataatcaggt ggctgcactt  15720
15721  tttgtttcat ggccttaccc ataattttac tactgtctgt acccaacaat ttttttcttt  15780
15781  tatgtggtca ttaagctaaa acaactcccc atgtccaacc caagcctcat tcaaggatta  15840
15841  ctgtccttgg tgctgctaca ctgccactta gaacaaagtg ataacgtgta tccagccatt  15900
15901  acagagtaaa ctgtggatgg caattggccc ctatactata accttcacct acctggatat  15960
15961  atatgaagga cccactgtat atccaacctt tactaaagtt tggaagataa gaggatactg  16020
16021  aaagccagaa cccaatcttc aatgtttggc aaaataaaat tatgcaatgt cttggctatg  16080
16081  aacaggtgtg atgagactat aaaatggcac aagaaactta caatctttat ggccacttca  16140
16141  atatttttct aaaaatctgt tttgtttatg tgtgggtact acagaaaatt ttccatacat  16200
16201  ttaaatttga aagctagcat catgtaactt ggaagctata tttcatggac agtgagttcc  16260
16261  tacatagtta taaaacaata tagtttaaaa acaaaagtgt ggacactatg cccctcctta  16320
16321  gaattgggaa caaaacaccc atggaaggag ttacagagac aaagtttgga gctgagatga  16380
16381  aaggatggac catgtagaga ctgccatatc cagggatcca ccccataatc agcatccaaa  16440
16441  cgctgacacc attgcataca ctagcaagat tttatcgaaa ggacccagat gtagctgtct  16500
16501  cttgtgagac tatgccgggg cctagcaaac acagaagtgg atgctcacag tcagctaatg  16560
16561  gatggatcac agggctccca atggaggagc tagagaaaga acccaaggag ctaaagggat  16620
16621  ctgcaaccct ataggtggaa caacattatg aactaaccag taccccggag ctcttgactc  16680
16681  tggctgcata tgtatcaaaa gatggcctag ttggccatca ctgaaaagag aggcccattg  16740
16741  gacacgcaaa ctttatatgc cccagtacag gggaacgcca gggccaaaaa gggggagtgg  16800
16801  gtgtgtaggg gattgggggt gggtgggtat gggggacttt tggtatagca ttggaaatgt  16860
16861  aaatgagcta aatacctaat aaaaaatgga aaaaaaacaa aaacaaaaac aacttacttt  16920
16921  atcacatagt tggtatcata gctaacgact ggaaacctgt atcatgtata tgagaagtaa  16980
16981  caaaaagact tttttcatta tgcatgcaaa actaaattct aaactaaact aaaaactctg  17040
17041  cagaagagtt gaacctctaa ctccgtgaaa gcaggaagca aatagtcaag gcatgtgaaa  17100
17101  acacagtgca aaagaagtgg ggaaaaatca aaatccaaat tttcaaaagt actaaaatgt  17160
17161  agataaatgc tgtagaaggt atttagccat acaatggagg acaataaaaa ttcctctaaa  17220
17221  taaataaatg ggacatattg ggcacaaaac atacaaacaa caatagctgc tgagctcttg  17280
17281  tatcccccta tatttcaaag gtaggactat tatataagta ttagcttcta ttgattaagc  17340
17341  tgacatagaa gaaaatagtc acatagaaca gaagatatga ataagagcat aataaatatt  17400
17401  actacaatat acgctgaaat caattcaact gattacatca ctaatagctt taagccaaca  17460
17461  agtaatttac aaaaaaaacc aaaaaaaaaa aacaaaaaca aaaacaaaaa aagtcatcaa  17520
17521  atggaataga aacaatctgt agtataggtg aatagttcct cacaaggaga gtgatgatgg  17580
17581  ataaagaaga caccgagtat tttgcaccct caaacaaaaa ggaataggca agaaggaata  17640
17641  gaaagttgtt actaaaagac cttagacttc ctcagaaatc aaatcacatt ttagcgcaag  17700
17701  acagccagtt tagagaaata aaaacctgag attacagact gaagaaagag tttatactca  17760
17761  aatatttaaa actagatgct acagtacaat aaccatctaa tgactgcagt agcgactact  17820
17821  tctagaagct aagactgcta gtaaagagga atcaccaagg taatttattc tttgtgcttt  17880
17881  aatgtatcag ttaaataaat tgtagtccag ctaaagcttt cttatgctga gaaagaattg  17940
17941  aaacttatgt agaggatatc aagttataca aaagttaatg tcagaatatt tgtctaaagt  18000
18001  aggatctgta tttttcaata agtttatttg aaatcattgt tccttggggc aatatagaaa  18060
18061  aggacaagtt atgtgtcaag gccatccatc agtcagctgt tttagcaagt acaggttaga  18120
18121  attcaacact gtaatcaaag aaacttttgc ttcctagata caaaggtgga gccctcatgt  18180
18181  tcccaagcaa tacttactac attgcacgtg cagctcatgc tgtgtgagaa gcacctacaa  18240
18241  agctttgcca ctttctcaac gactgtcacg gcacccaaag ggatacagaa tcatctctat  18300
18301  acactgcctg tccatcctaa aatcctagag acgttcttcc tcttagaact ggctttcagg  18360
18361  ttgcagcagt gtcgccatct tgccctgtca tgcctttctc tcactcctca cactcatccc  18420
18421  tgtggtagtc tgttctctgt gttctctacc ttcacagctc tgccccttcg ccacacctcc  18480
18481  acataacagc catgacaatc tctcagccac cataaaactc cataaggctt cattagtctt  18540
18541  gaagctggag gtggctctca atgttcctgg ataggacatg atccacctca ggtgactttg  18600
18601  cagatccagg aggtcaaaac cagccttgca gaggagcatt gccaaataaa gaacttataa  18660
18661  gtgagactac acccttttct aggaagccca aagaatctct cagaaactga atttgttata  18720
18721  taaaactttt tcgtataagt tttgaaccaa cttctcctag atctttgtta tcttctacac  18780
18781  atagaattta tgctttctct ctccccactt ccttcaatct cttaccctcc ccgtcctctt  18840
18841  tttctctctc agaaaaacca gaatcaaaat aaactaacta aacaaaggct ataagatttt  18900
18901  ctgccaagaa gtaccctaag ggaagatgac cccctaccca atttacacca gaattaccta  18960
18961  ttccccatta tccccagacc gtaagtataa agtggtatat tttattgata cgagtcttct  19020
19021  ctagaatctt ttgaaaagga agccactata gatccaactt gataaccttt tcctgaatgt  19080
19081  aagcaatttt gtttttcctt gtacctcatg catcatgcag gacttccttg aattttatga  19140
19141  gatttttaaa aatagtattt ccctttctat ttgaattatc ttccattatc agtcccctca  19200
19201  tggtgtgttt attggcattc aggaatgtac cctggatatc tcatggaaat agtgtttcct  19260
19261  gtacaaataa cccagcattc tgcaggttga gaaatcattt gtgagtgaga tacaatgtct  19320
19321  ttgttattac ttactgtaaa tcattcttat cccagatgtt agtgatgccc aaccctttag  19380
19381  catttactct acccaaaaga cttactggac gtttaagaaa aagatatttt aagtcactgg  19440
19441  agtacactcc caataccagt tttttttttt aataaatgca aggctgatga gtgattacaa  19500
19501  atttgtttct tggggtgagg gagatgattt agtgagtaaa gttgctcgcc tccaggcctg  19560
19561  ttaacctgag tttgtttcca taacaacatg gtggaagaac agtaccaact cctgaaaaat  19620
19621  gctctttcac acacacacac acacacacac acacacacac acacacacac acacacacga  19680
19681  agagacagag gggaagggag atgggtgatt ggagggatga agggggcaag gaaggtatga  19740
19741  gaaaggagtg gaggtggggg ggtcttaacc agctcagtgg ttaagatgct gctcttacag  19800
19801  aagaccagtg tttagttccc aagtacccac acaggtggct cccaactgcc taggaaatct  19860
19861  tcggccttct tctcatttct atgggcaaat tcatgcactt gcacaaatat aacatacaca  19920
19921  tacataaaaa taaaaaaaaa acataaaaag aatttatagt ggcgtataca ctttatccta  19980
19981  tgagagatct aaatgaaatt ggaagtgttt ctcttgttga aacacctact ttcaccaggc  20040
20041  cataaatcaa agggtcatag caaatattca catacagcag atgcttccag ggctgactca  20100
20101  tgcagcactg ataagcctgc atgcttttct gagctctaac ccccgccccc cccccaaagc  20160
20161  acacgttctt cttttaattt actttttctc cttttttttt caaacaatgg acaatgctta  20220
20221  aacgcattgt cccagaaacc taattttgtt cccagagctc aatggggatg ccattatcca  20280
20281  aaatgcccaa caatggggag atgggactgg aagagaccac ctccagtaga tagacatgac  20340
20341  ccccagttga gtcaggagac cacccatcca tcttcaaaat ttttaatccg gaattgtcaa  20400
20401  agtctaaagt aaatacaggg gaaaaatgaa caaagactga aagaaaggcc acccagtgtc  20460
20461  atgcccaact tgggatccat cacatgggag cacaccaaat tctgacacta ttgttgagac  20520
20521  catattgtgt atgcagacaa cagcctggca tggctgtcct ctgagagact ctaccagcaa  20580
20581  ctgattgaaa caaatgcaga tacttttagc caactattgg tttgaggttc gggaccaata  20640
20641  tggaagagtc aggggaagga ctgaaggagc taaagggtat tgcaacccta tagaaagaac  20700
20701  agtatcaact aaccaggacc tctcaaagct cccagagact aagccaaaaa ccaaggagcc  20760
20761  agggtcacat gtgtagcaga ggactgcctt tgtacagcct cagtgggaga ggatgagctt  20820
20821  aatcctgtgg aaacttgacg cgccagggaa gagggatgct ggtgatggtg aggtgggggt  20880
20881  gagtgggatg ggggagcacc tttttagagg cagagagtag gggttaggag gtgaagaatt  20940
20941  cagggagggg gaaccaggaa gggggcaaat ttggggatgt aaataaataa aataatataa  21000
21001  taaaaaagaa aaatcagatg ctcatatcca agtgatatag ctgaccatgg attcacacca  21060
21061  cacaaaagta gctcaaaaga aatcacaaga ctaaaacaaa atgtgtgcat atcacatact  21120
21121  cagtgaagaa cttgcatcca ggaaatacaa caaaatctta aaatacacac caaacaacta  21180
21181  acaaatgaac aaaaagctcc atagaagtat tctacacaca agtgcactgt gagagtaacc  21240
21241  ccatgtcaat ctttttcctt ttgctgtact tttccttatg catacagtgt tcataaacaa  21300
21301  ttatatgtag cttctgtctg ataaattaag atttatatat gcacattgtt ggtactcaaa  21360
21361  tgtaagactg catattctgt acgtatgctt attgctacga ttgagaatca tattcacttt  21420
21421  gtagtaaaca aacagtaaca attcttatat tgcaaagtct tcagctgcaa gcatcagact  21480
21481  cttcaatcag ccatgaatta gatcctattt ctccctctgg tggcaacagg gagaaatagc  21540
21541  cttttaaatt tcatgaaatt gggaaggaaa aaaagtcaaa tcgccataca ttaagcaacc  21600
21601  gcttttggta ctattttttt tacttgatca acattacaat ttattaatac tcatgtaatt  21660
21661  tgtgtcaata atcaagttaa caacacttta tattaattca ttgtataata ctaatatcaa  21720
21721  aacaaaaagc aatcctctgt ccagagttaa agttttggta cttcataata aaaactcttt  21780
21781  ctttttttta ttagatattt tcttcattta catctcatat gctatcccct ttcctagttg  21840
21841  agagagcata caatagcagc ttgacagcac acctaaaagc tttaaaacga aaggaagcaa  21900
21901  attcacccaa gaggagtaga tggcaggaaa taatcaaact cagggctgaa atcaaccaag  21960
21961  tggaaacaaa aagaactata caaagaatca accaaaccag gagctgggtt tttgagaaaa  22020
22021  tcaacaagat ggataaaccc ttagccagac taactaacag gcacagggac attatcctaa  22080
22081  ttaacaaaat cagaaataaa aagggagaca taacaacaga acctgaggaa atccaaatcc  22140
22141  aaaatatcat cagatcctac tacaaaaggc tatactcaac aaaactggaa aacctggatg  22200
22201  aaatggacaa ttttctagac agataccagg taccaaactt aaatcaggat cagatctaaa  22260
22261  cagtcccata tccactaaag aaatagaagc agtctcccaa ccaaaaaaac aaaacaaaac  22320
22321  aaaacaaaca aacaaaaaaa caacaacaac accaacaaag aaaaaaacca acaacaaaaa  22380
22381  cccaggacca gatgggttta gtgcaaggtt ctaccagacc ttcaaaaaac tgtatttcaa  22440
22441  acactgaaca gaaaaactaa atgtgaatgg cagagaaaat aagacccaat aagaaaaatc  22500
22501  acctttccca aataaatgta agatcatctg attatatttt taaataagac agtatctaag  22560
22561  gaaatgggaa taaattaatt cttaagtaat ataaagttac atccaatata tacgtttgga  22620
22621  aggtgaaact gcatccctac taatttgtgc attctttgtg atatcagtat ttgtctgtct  22680
22681  gtctgtctgt ctttctttct ttctttcttt ctttctttct ttctttcttt cttttcttcc  22740
22741  ttccttcctt ccttctttct ctctctctct ttctctcttt ctttccttcc ttccttcttt  22800
22801  ctttctttct ttctttcttt ctttctttct ttctttcttt ctttctttct ttctttctct  22860
22861  ctttctctct ttctttcttt ctctctctct cttctttctt tctttatttc cttccttcct  22920
22921  tccttccttc cttctctctc cctctttctt tctttctttc tttctttctt tctttctttc  22980
22981  tttctttctt tctttctttc tttcttgcgt ctacttttac atcctgactg cagttttctc  23040
23041  tccctccttt tctccctccc tcccacattc cctcccttct agcacactcc ccacgccccc  23100
23101  aaccgacccc acattataca ctgctcctct gtttttctcc ataaggaggc aagtgtctca  23160
23161  tggatatcaa tcagccatgg catatccata ccactatgaa cacttgtttt attttggggt  23220
23221  tgtttggggt tttttgtttg ttttttgttt ttgttttttt tttgacaaaa aagccaaaat  23280
23281  tatacaatac aaagcatctt caacaaatgc tggtctagct ggatgggaag atatagaaga  23340
23341  atgcaaatag atccatatcc atcactctgg acaaaactcc aaaagtccaa atggatgtaa  23400
23401  cacttcaaca taaaaccaag catactaaac ctgatgaaag agaaagtagg gaatagcctt  23460
23461  gaatgcactg gcatagaaaa caacttacag aacagaacag caaccacaca gggaccaaga  23520
23521  ttaacaatta ataaatgata tttcatgaaa ctgaaaagct tctgtaaggc aaaggacact  23580
23581  gtcaaaagga taaaataata actccatatc agaaagatgg ctaatttcca aaatatataa  23640
23641  aaaactcaag aaagtagaca tcaacaaatc aaataatcta actaaatatg aggtacctat  23700
23701  ctaaacagaa gattcttgac agaggaatct caaatggcac tttaatgctt taaaaatgca  23760
23761  tgtgtcacta aaaccacact ggaaagtcta aagttctgca cagcaatctt ctgggtactc  23820
23821  tctgtgagtg tcttaagcca aatgcatgag ctgtgttttc ataggctaat aattggactg  23880
23881  tggattgaga attcctaatc tgaaacgctt ttgaacagaa gtgtttcatg ttttaattta  23940
23941  tatttaatag aaatctcata aaagtatcaa cattggcaat tattttcagg caaaaatatt  24000
24001  gcatagtatg aatgaatttt agacattgat attatattga catttaaaca tctgggaatt  24060
24061  aggagaattt aagtttcatt aatgataaag ctgaacattt tattttaaaa agtactgcat  24120
24121  aaatacatat aattttccta aattttattt attcaagtag tgtggggtat ttctgtttac  24180
24181  cacaaagtaa tccttcgtag agactgatac cactcttttg tgtgttcctt ttctccttca  24240
24241  aaagtaaact aaactatctt ttagtagtaa aaggatcacc tagctagcaa tctggatcat  24300
24301  taactggagg accaaagcag ttgcagaggc tctctgtttg gttcccaggg ctcacgctgg  24360
24361  gcagctgcag tggatctcac aatcttctct ggtctcctgg ggcacttagg ctcatgtgtg  24420
24421  ctcactcatg caaagacaaa cacaggcaat ttaaaataaa tatttcaatg gacttttaaa  24480
24481  acaaacatca caataaaccc atgtggtttt cttttttaca agcttctgat gggtttttca  24540
24541  tgacaagcct tgtcaaagat aaatgtgtca ccatgttcaa tgcagcccta gagaatatag  24600
24601  acccaacatt cctcttctat ctcatttcct ctactctcct tacaatttag gataaatatt  24660
24661  ta                                 24662