Imprinted Gene Databases

Equus caballus: SGCE

Sarcoglycan epsilon

Wang et al., PNAS 110: 10705-10710, 2013

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Equus caballus SGCE   Imprinted Paternal
Homo sapiens SGCE ESG, DYT11  7q21-q22  Imprinted Paternal
Sus scrofa SGCE   Imprinted Paternal
Bos taurus SGCE   Imprinted Paternal
Rattus norvegicus Sgce   4q21  Imprinted Paternal
Macropus eugenii SGCE     Not Imprinted Biallelic
Mus musculus Sgce e-SG  6 1.0 cM  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    tgctctttca gcaaagtaac aatgctcgtg aaaattcttt ctgaagaacc aggacgagtt   60
61   ggtaacacta actcagagcc tctttttcta agagttgggt acgggactta ggagtcattt   120
121   tgatttgcta ctcgttagcc ctcataaatg attgagaggt gatcatattt cacaaacatc   180
181   taaacacacc tggagctacc aatagtctct ggttaccagg tttaaagttc tgtggaagcc   240
241   attgctggca tggtgatggc aaggtgttgt gacaaagcca gagtccttgg gtacatgtga   300
301   tttgcaccag gatatgaagg cacactctta acatgcaaga gtccatctga gagggcactt   360
361   ccttctcagg cctgaggtgt ttctggggca ggggttttgc tcctgggaga actggtcgag   420
421   ttgctgctcc ttgagaatta acagaaccat gaaagtggag tttgaagatg gtgaagtttc   480
481   taagggtgca gcaaaaagat cacggaagcc gtttcacact gcaccactga ttttggcttc   540
541   cttgaaaagg tgtcagtcct cttccaagcg tggacagagt actgaaactg caagaaaagt   600
601   catctcctcc tcctgctctc cccctccata aagaaaacag catttcctgt ttgcgtcagc   660
661   ttctctgtaa atgttaaatg aggaatttgg cagcctataa tttagatggt gagaggtttc   720
721   agtaggtaaa acccagcctt ccagaattct ctgggaagta aactttttac gaatttcagt   780
781   tagattggca gtcaaagtgg aaaactgagg gataatttgt tggtcaatat tatgtctccc   840
841   agaagatagt ggaggtgttt tgctgtttta agatatgtgc cagtcgaggg tggccctgat   900
901   cttccatagc cgtttcagcg aaggttggcc tgaagatgca gtaccccaat ttagcacata   960
961   gtcactgatt gagaagctga acaggaatac attttgaggg cagagatcct gcaggacagg  1020
1021  agaagaattc agattgcgct gtaggatggt ggcggcggcg gcggcggcgg cggaggcggc  1080
1081  ggctgcggcg gcggatactg gggcaccggc ggctggcggt accaatgagg attccaggtg  1140
1141  atcatcacag gaacatacag cgaccgcccc tggccgtccc gtcccactgg gtaccaggcg  1200
1201  aatcctactg ggtaggtcgg gtacgtgccg taggtgggat acgtttggta tccagggatc  1260
1261  tgtggaacgt actcagtgta cgttgccagg tgagcctggt cttccaaatt tggaatagac  1320
1321  aggcggggat actgattctg gatagtgaaa ctgttgggag ctctgcagtc gtaagaaact  1380
1381  tgcagcttcc accccctttt cacctgaaga acctgggctc cattaggtgc gactgttgga  1440
1441  gtaatcaggc catctttcac atttctggcc acaaaatctc gcagagctgc catttcaggt  1500
1501  tcggacagtg agtacacatg tccgctggga atactgtgtg ctccaggaat catttctatg  1560
1561  gtaggatcta ccaggcggtg atctgggtag acgttttcat ccactggagt gtacacattc  1620
1621  tgtacatagt aatacctcat gggtgggtaa actctgcatc cgtctactgg gtaataaaat  1680
1681  gacggttgtg ctggtggtgg gagggatggt ggtattggag agtacatccg gcagtggaac  1740
1741  ctgcagtatt cagaatcaaa gacgatagat cgggtgctcc atgtgatgtt gggatcgtgt  1800
1801  atgctcagcc agcgcacccc taggacgacg gggaagaacg gagactgagt cacatcaaat  1860
1861  gacagcacct cacggtgatc tcccaagtcg actatcaggt cgtgcgtttc gtggacaact  1920
1921  gggcccgatg ctatgggacg tccatcaatt gcttctacaa gtatcggcca gtctttgatt  1980
1981  cttagaggaa ttccattttg ggcaacgtat tcgtgatcaa tgaagttgcc agaggcacca  2040
2041  gaatcaatca tggctcggac gaacagggtg tgtctgcccg gaagatgaat ctggagcatc  2100
2101  acttgcaagt gtggagatga agcatcatct tgtggggacc ttattatttc cggcccggtc  2160
2161  gctgaaggtc cctctacagc ggggccgggg agtttcccgc cggcgaagcc tttgcggcct  2220
2221  tggcaggaca gttgtcggcg tagtgacctc catttccaca gtagaggcag aggttcagct  2280
2281  ttcggcgtct ttctttttct tcctgggtca ggcgcatgcg ggccccgccc accggctcgg  2340
2341  ttggatctac ctggtggtgg tgtgtgatgt gcgacaacac cagcgcccgc ggcggggagc  2400
2401  gcggcttgcg agcggcggct gcccgggcca gccttctctc gatgtggatg cactggccga  2460
2461  tcagggcgga cagcgacttg gcaacttcga ggcgggagag ctctgcctga atgtggtcgc  2520
2521  tgaggccctc gtggtattgg tcaatcagcg cgggctcatt ccaatccagg tcctgggcaa  2580
2581  tcatctggaa agcgttggaa tagtcgatca ctgaccccat gccttggcgc agacgtctga  2640
2641  tcttgcgctt ggcagcctct cgccgctgag ggtcttcaaa gacgtgcttc atttcggtca  2700
2701  tgaaggctgg gtagttgtgc atcaggtagt gggatcgctc cagctttgcg gaggcccagc  2760
2761  gggcagcacg gccggtcatc atgcttgtca cgaagcagac gcggacacga tcaactgaga  2820
2821  aatctctggt gctcttttcc atgaagagct ggcactgggc catgaaagga accagcgcgt  2880
2881  ctgggttgcc gtcaaatttc tcgggaaggt catctgggca ctcttcctct atgggagtgg  2940
2941  gtggggcagc agccgctgcg gcaccacgga gttcgatgtc atcttcctca tcctgagggg  3000
3001  caggctccac ttgctcacga agggaggtgt tctcctctgt gagcttctgc acctggttgt  3060
3061  gcaggttgtt gttctcctcg gactgcttca tgaccttctc tctgagggag ttgatctctt  3120
3121  cagagagatc gtcgcgcctg cgatctgcca ggttggggat gtactggccc ctttggccac  3180
3181  tgcgtgagga ggaggaggag gcggaggagg gagcgttggg gggaggagga ggaggaggag  3240
3241  gtgggcagtc gggccccagg gtgagagttg gggtgggagg agacctccca ggtgtggctt  3300
3301  cactcccgtg gggatggaga cctgagtcct ggcctcctct tccactcttt cttcttttta  3360
3361  ttttcaaaag ctttttgttt ctgtaaatga ggataaaagc ataaattcaa catacacaat  3420
3421  caaagcacca taatacaaag aagattttag catttaaagc atctaccaaa gtactttaaa  3480
3481  tacatgagta tttaaagtat ctctttgctc tccctgctta cataaatatg taaacaacaa  3540
3541  acaaaaacct tgcaaagaaa tagataacaa aaagcaccct actttttgat gtccaaatga  3600
3601  ccttttcctc ctcaaaagtc acctgttcat tatgattcaa caattcagaa ctgtagcaac  3660
3661  agcccgctta cctttctgat tataaaagaa ctactgagac gccctaaaca agtagtttta  3720
3721  tatcaagaga gcaaacccag aaactttcaa agcaaagatg gataccaaat aaattacacg  3780
3781  aaatagagcc aaaatcataa ctgttaacag agaagttacc tgaagaatag ctaatattct  3840
3841  agccaatagg gaaccaaaaa aatatagggg ggaattaaaa tcacaatgcc tgtattcatc  3900
3901  agccctgggg ggaggtgggg tgtgctggca actctcacca ccctagtcca cctctacaga  3960
3961  gaaggtacct ggttatcaaa acaaacaact gccccaaaac ccaccagatt gtctaagtta  4020
4021  cttttctgat cataatatga tttcccaaag agaattttct atgggacaga aatggcactg  4080
4081  agctgcaacg tgtgtatatc agtctccctc ctcattatgc agtcaatcaa caaatattaa  4140
4141  ttgatgcctc tgaggagaag cggggctata aaatgggaca ttcgaagaag tccaataata  4200
4201  gtacatctca aacttataat aaggacgtaa ttaaataatg caggtaaaac acacagtgag  4260
4261  tgttcaatac ctgttagctg atattaataa agttattaat aagaaaacag caaagcaact  4320
4321  gtctgtgtaa agaggctggg attaaaacag ggaggggctg ttactatggc aatctgggca  4380
4381  tgcatttccc atctaaagag atatatatat taatactgtg ttggtcaaac aaatccaggg  4440
4441  cctcatttga ctttcagatc accagtatgc aatccctggt ttttaaacaa gatttgtcag  4500
4501  cacagcccaa cccgaaagtt tgtaatttag gacgggatag ggctatactc ctaaggggta  4560
4561  ggtaagtggc actgtgtgtg cgtgtctgtg tatgtgtgtc tctggtgtgt gtgacggggg  4620
4621  agggggtggc gcactggctg ggcgggtggg gagatgaaag atcctaatta ttggcaaggt  4680
4681  gacaataaat cccacataca ataaaccatt acacagtgtc tgcctgtgta cttcctgaaa  4740
4741  acagggttaa acgcatccag agtaatttaa ttattttaac ctcaatgatt ttttaatgag  4800
4801  caaattctca tatttggaaa actttaggaa agtgctcaaa agtttaaaaa cgtgatatgc  4860
4861  agactgcctg ttcactaact tttatcttgg aagtcccagc cacctgtttc tttctgactc  4920
4921  atcaaggcaa aaatggatgc caaattaatt acataaaact ttttattata taaaaaggta  4980
4981  aacgtgttat ttagcaaagt taggtgaaaa aaagctaata tttcaaccaa cacggtccaa  5040
5041  gagaaaaaaa aaaggtgttg agaatcaaac ctgatgcctg taatcttcag tcctgtccct  5100
5101  ggctgtggag aaatacccct tcctccttct tcctaagacc cctcccagtc ctttcggccc  5160
5161  ctcccctgcc ccaaccccac cacccacacc cactttccct atgggctgtg ctgttgggat  5220
5221  ggcctccaca aagagtcctt aagggacaga attactgtac cattttaata gttttaacct  5280
5281  gctacttaat tactttaata acttaggcta taaaaacaat gaataattga cattcaagat  5340
5341  aaaaagttta ggaaaaatta gaagatgcaa ttaacacata gcctgtgaca ttcagtttcc  5400
5401  atttccaact ccttaaagac aattatattg gtaacactca gaatataagg ttacaaaata  5460
5461  atgcaattat tattcattaa attaatgtcc cattaaaaat aactaataag cacaggtcag  5520
5521  gtgactcagg tgccccttct gtcatccaga cattaatact ttcaaaactt agaaacgaga  5580
5581  tttctgaaaa ggcatttaca gcatggcctg gtgcagcggg acccaggtca ggaaggttaa  5640
5641  caacctacat gtcaatcaca gtcactgagg tgggctttac tgagacccag gtctgatggt  5700
5701  tttaacatct gcaaaacaca aggatgcaac agaaacaaca atacatcagg aaatcagcca  5760
5761  acaattaccg tactgtttag gggaaaaagg agatcaatag gggtttaaaa ctcaaaagct  5820
5821  tttggtagac aggaaggtaa tacagcagtg agaagagaga ggtgaagata acaggagggg  5880
5881  tcgcaactat gtaacttggg gatgcatcac tcctccccaa agaccttcaa tttttttgag  5940
5941  tttttaatcc aatgctggtc aaacaaattc agggccttat ttggcctgca aggtcaccag  6000
6001  tttaagaccc ctgaccttta ccaatatcag gcctcaggcc tccgcccctg gagtgggact  6060
6061  ctaagtccta aaagagagaa ttacagagta gtttaaccat taaaagtgct aggatagtgg  6120
6121  acaggcaggt taacagttag tgtaagtaaa gtttaaaaat gttgaaacag caacaggagc  6180
6181  actgtgactt aatttgaatt acagaactag ggctccttaa acgccctctg aggaggggct  6240
6241  gggctgggga ggtagagtca agaggtctgt tccgaaaacc tgaaaggaca cacaacataa  6300
6301  agccaagcca acttgggaca ggtgccatat ttacatatga aaaaagagtt cagtgttagt  6360
6361  ctatttagta attaaataca tttgattaat ttttaactct tcatgatgac ttctgaaaat  6420
6421  ttctattccc ccaaacacat caaaaagtaa taatggcagc caaaaactgc cgcacattaa  6480
6481  acatgcatta ggaaatgaca cttcattaaa ctcttaattg ttttacagtt tcaaatgttg  6540
6541  tccaagtttc tttttgagta ctctttgtga aatgcaaact ctattagtat gcatgttttt  6600
6601  acccttgttt tgaacctctt tcaaaggtac acagagaatt tccaaagagg gaggcaccac  6660
6661  aaggtggcaa gtgggtaaaa agacaatggg gacttactga aagctgtaat tacgataagt  6720
6721  acatgctatc catagattgt atacttgttg gggggtgtgg ggttgtgtct gacaacaccc  6780
6781  ccagcccccc cgcaaagtcc tggctcacgg tttacaatat atagaaccag gttttcaaat  6840
6841  ttcttcattt agttagaaac ataaacatgg tacacctgac tggcaggaag atataaattt  6900
6901  gttttatgta gatgtttaat aatgccagct aaaatcctca atcttgtaat ataaacactt  6960
6961  tgttacatta cacaaatttt atatgacaat tatagactat taaataatcc acttgtccca  7020
7021  aatttaaata attagctttt gctttttatt tttaaaaaac tatttgtaat actttaaatt  7080
7081  aatttagttg ttttgtatta taattacagc ttacattatt ggcgtttaaa aatgcatata  7140
7141  tatatatttt tttaataaga caagcaatcc cttggacaac tcaggacagt aaagcaccat  7200
7201  aggaaagatc caggagcaaa aaccagaaaa cacctgcaga caccaaggga gacagcgaat  7260
7261  aaatcaattt attctggaca tttaacacat atttgatgaa tgtccaccat gtgccaggca  7320
7321  caactaataa atatgtaggc aggctggcca gggctaatct cctagagctg gaagaaaaaa  7380
7381  atccagcttc acaggcatgc agataaacgc ctcttcctca ctcagaggcc aagccagcaa  7440
7441  caccaataaa ccacttcaaa ctcctctatg aaacacagtt caggctgttc cttatttgca  7500
7501  tccatcaagg catccgattc cagtacatcc caccacaaag gtccactagt gtcttaaaaa  7560
7561  aatccttaaa tgtgaaagta tttacaacag tctatttttg atttgtagta aaaacattta  7620
7621  gctcgactgc ccttagaggc tccagccacg tcagcttagg agcacccttc ataacccact  7680
7681  ataaggggtt taaattgtgg gattatgtta tctaacatat gcaaagtgct tataaaaagc  7740
7741  acttataaat gacaggtaaa tttactattg ttgttaatta ttcttattat tgttaaattt  7800
7801  attagacact agtggataaa aagcaaaacc ggggcagcag ggaaaccgca ggagggtggg  7860
7861  gctgtgcagc caggctcagg gagtgaaggc acgcaggcgc aaaggaggtg ggcctgaggg  7920
7921  aggggctggg gcctcacact gcgcaggcgc acgtggctct gggggaggcg gggccgtagg  7980
7981  ccagctctgt agaggcgggc tcagggaggg gccaagcttt ggagaggcgg ggtctgacca  8040
8041  agtcacctca gaagaggtgt ggtcttgcgg gggggggggg gggggggggg gggggggggg  8100
8101  gggggggggg gggggggggg ggcgctcctc agaggggatg gggtgtggct gagccacttc  8160
8161  cgaggaggcg gactcagggg aaagtgggat ctgggggggc catctcacag gaggcaggct  8220
8221  gagaggcgtg gtctggggaa gcaaggtctg gaaggcgcgc gctgggaagg cgcgctgcag  8280
8281  aggaggaggc gcgctctgag gaggcgctgg gaggcgctaa gcaagctctg agcacatact  8340
8341  gcagagaagg cacgctagaa tgggcggggc atgtctgaga gtggctgcct gcctctccca  8400
8401  ggatcccccc tcccaaaatc cctcccacca gcctccaaca gccagattca tttcatgcaa  8460
8461  caagagcaat cacctccaga tccaatcccc ctcaatacta agcaaaccaa cagtttccac  8520
8521  aaactgttgc tggacgccaa ttcgcgccac cactacaact acaccgccac ttcaatcaag  8580
8581  cgcaactagg caaggcagcc cgctctgcca ccaccaaaag attccctttt acactcaaat  8640
8641  cagcgctcct tcattcgact gctatagcag gaatggtgtg gacagaatgt taaacactaa  8700
8701  tttttgccca gggctccatt ttgtctaaca acaccatcat gcagcgaacc gtcccgcaga  8760
8761  aaaaaacagt gggaaccatt ccaaaaggtg tgttagagac aaagggtggg gtccccctct  8820
8821  aagaagacag agtaatctta ctccgcagct catgtccctc tacagctggt ttttttgtag  8880
8881  tggaaaacag tgcagcttgt gtacctccgc agctgttatt actttgtagt gcattttagg  8940
8941  tgtaaattat tctgcagctc atgtacctct gcagttcctg tgcaataaag cactgttgtg  9000
9001  gttctaattg tatcattttc gtagcactaa ttttctgcag ccaagatttt gtgcatttaa  9060
9061  ggcgcaaatc agtctgcagc tggtatatgg ctgcagttca tactggtttg tagtacaatt  9120
9121  gaagcgccca tcagtttgta gcgcaattga ggcgcctatc agtctgtagc gcatctgaag  9180
9181  catcagttgt agcgcactga agcgcccatc agtctgtagc gcgtttgaag cgcttatcaa  9240
9241  ttcgtagcgc attgaagcgc caattagttt tagcgcctat cactttctag tgcatttgaa  9300
9301  gagcaaattg gtctgtagct catgtgtgtc tgcagctcat gtctgtccgc agctcatgtc  9360
9361  tgtctacagc ctgtatctgg acttgggtgc cggaaatcaa agccgtgaag gcttggcttc  9420
9421  tccactctgt tttggggtac agccagtaaa ggcatgacaa ggtttgcgtg gagacattca  9480
9481  ggggcactac tccatctccc gcagctcccg ctaagaacgc ggaatgaatg tgatcttaaa  9540
9541  aaaaaaaaac atcctcaccg catactcacc acgcgaggac tcctctgcga agacacgaag  9600
9601  gacggggtcc cacacctgtg ccaggcgtgg gctccgctgg gtgctccgca gcccggagtg  9660
9661  gctccggacg cgagcccgct cagcggacct ttcgcgaggc tcagtggacg ctcttcgccg  9720
9721  ttctccccag gtcgccgtca ggtttcttcg acacacacca accgaagttg aagcgcgtgt  9780
9781  acccggagcg ccgactggga gccttatata ggctgaacag aggagggggg cgccaaatcc  9840
9841  cagagtgctc cgcgggttag gggggcggcg gggggcgcgg gggcggaggg gctgggggat  9900
9901  gggggtgggg gcgatggcca agctacactg gcccgccgct agagggagta cgggattaag  9960
9961  gagggggtgc aggatgctga tgctgaactg gccaagctgg GAGGAAAGAA GAAAGGGAGG  10020
10021  GGAGGGGAGA ATCGAGGACG GCAGGCCTAG CCAGGCCAAG AATGCAATTG CCCCGGTGGT  10080
10081  GGGAGCCGGG AGACCCTTGT GCTTGGACGG GACAGGGTCG GGGGACACGC AGGATGAGCC  10140
10141  CCGCGACCAC TGGCACCTTC TTGCTGACAG GTTAGTGGCC CGCGCGCGAc gggaggtcct  10200
10201  ggggccaaca ggccaccgcc tccccatccc ccgcccgggt ttggggtacc cgggcgcatt  10260
10261  ttccgggtgt cagcccttct tgctgcctcc gtccccactg caccccttct ccagggaacc  10320
10321  ctgcacccca cttcccgggc cctgtgcgtc ccttccgagg cttgacccct ggccttttct  10380
10381  ttttttctcc gcgcccccgc gggcccctcc ctgccaagag cgcgcagaaa ttccatctcc  10440
10441  agtttccatt ccccacccca cccccagccc cagcccgggt tgcggacctc tcccgatctc  10500
10501  tgcagcaaag agctgggggt cgctgcccat ttttctgggg ggccccttcc cccgcgaatg  10560
10561  cggccgggag gcgagccaga ggaaatggat gtcaagctgc ctccctttct acacaaacat  10620
10621  ctttttttcc tctccttgaa tccgatcggg agagaacaca aaaatgtaca tttgaaacac  10680
10681  cgaattcccc cttttcctaa acgcatttct tggcggcgga aacgccgttt ttcttaggtt  10740
10741  ttaccgagca gggaagcgga atcctgaact gctggccgct aaacaggcgt tcaggtcagg  10800
10801  gttaaccccg gctgggagcc agggacgctg caaacagcac cgtttgcccc accaagtgca  10860
10861  ctgtttcgag aaagcaaaaa caattaaaaa cagctgtgga tgcctcgagt gtgcttggcg  10920
10921  ggcttcggag gctcccagcg acggcctttt ggtggtgatt acgaggttta cgcagagacc  10980
10981  tagctctccc cgcaacgtta cgtttttcta aatcttgtag ggagaacgaa tacatttagt  11040
11041  cacggtaact gcacgtttca tcctttcaag cgtgttgccg agattcggcc acaaacatct  11100
11101  ctctgtattt atgcgtagaa acatacatat tttacgttag agaaaattac ttgcagtgag  11160
11161  ttagaagact ctaaaatact gatgaggaag gatgctaaaa aaaaaaaaaa gcctcaacac  11220
11221  ggatttccat ttaagcgcct catagtatta ggcgatgaga aaacggacaa tctgttgata  11280
11281  atcttagtaa aagaagttta agttaaaatg gaaaaccgaa ttgtccacag ctgagtgagg  11340
11341  ttccagaaac acggctgaga cacatgcgta tttgaaggct aaacttgggc atgttttagt  11400
11401  aacatggcta cagattattt tatacttaga ggataaataa gaatttaccc attgtaggtg  11460
11461  gcagagtggc agggatcgca cttaaagcga gcctttctag gaataaacaa aactgtggca  11520
11521  catttactga ggttttactt tttatcagaa ataagaggtg gaccctcaga tagatgagtg  11580
11581  aatgaagtgc agattttcaa caatgaaaga tatttttcta ggaagttgaa cacaattaaa  11640
11641  cttttcagaa gtgcctttta atctttagta ttcacccttg tctgcaagat agactaattt  11700
11701  caggatttct tgtgtttctt agcgtactgt tctggtaact gccaggctgt caaattctta  11760
11761  gcattttttt tcttttgtcc ggaaaagtta cttcacctag tctttaactg atagacattc  11820
11821  ttcgtctaaa aagtgaggtt aaaaagcagt gtagatggta gggaaaattg acgtttaaaa  11880
11881  atgtatccca acactttaaa gtttgaacca atttgaattt ttttttcaaa atgttaacca  11940
11941  ggattttttt ggtaaaaaaa gaaaagcagc tttagtatta tttttatcat aataaaagta  12000
12001  attcctattc attgttcaaa atccatggga aagaaattcc agaaaactgg aaaaaaatcg  12060
12061  agaagaaaat caagatcacc tgtaacctct tcagcctgag ataacccccg taagcattag  12120
12121  agataacctc cgtaagcatt atggagtccg ctttttcaga ctttctctat gtgtaaatat  12180
12181  gtacttaaat aatatttttt tatagagtta catatatata attttaaaaa ttaaaaatgg  12240
12241  atcaaatcag ttttcgtcca ttattttctt tccaaggaac tttatcaaat gacattaaat  12300
12301  ttgcagagtt gttttaaagg aaataatatt aattactttt tctaattaaa aatttaaatg  12360
12361  aagattagta cttaaatatt ttaaaccaga gaactgaaat ttcctctcat ttcactattc  12420
12421  taacatgcat gtagttatca ctttggtgta tttccttgtg ttgttcctct atataagaaa  12480
12481  taatttgtac tttgcctaga aatagaattt tccaaggaaa aaaacccgac atcagtagat  12540
12541  aagtaatttt gataaaactt tttatctaaa tatgaagatg aaaacaaaat acattaatag  12600
12601  acaaaccctt tagataacat ttttgtatta tctaaaacca caaaacaaca ttacaaacca  12660
12661  accttctgcc ccaaaaatta atagagaaga attttaaaca ctttttgatg ttagtatcat  12720
12721  aaatgaattt tggattttct cagatatttg tcccaaatgt tgactatttc ttacacattt  12780
12781  tgcacgagac tacatgtaaa acaaaaagtg ctaatgtgca ttatttactt tatcaaataa  12840
12841  ctgggcattg tatttggaca ttttaatcca tttttgtgag aatttggtgt ggatctatga  12900
12901  agctgttttt ttttttttta ccacctgtgt tgaacttcta gtgtagtgag aaaattgctc  12960
12961  ttcaaaaaca agtgggcttt tcacttgtta aataataaac gagactttct gtttggacgt  13020
13021  tttacctgtt ttatgacaat ttgctgttta tccgtgaagg tgttgatcta cctcacttac  13080
13081  tgagcttaat ttctcaggtg ggaggaaaat tgtatttcaa aacaaagtgg aattttcact  13140
13141  tgttaaataa tcattggact ctctaattgg agattttatc tgttttaaat gctgatttgc  13200
13201  cagggatgtg tgaacgtgct gatttaccac atgcgtttgg cttgactttt aagatggtag  13260
13261  ggaaaattta tttctaagca aagtgacagt tgtcacatac tgactggact tagtaattga  13320
13321  tcattttctc catttattat aagtttgcca taaatctcaa agctgatgat ttacctctca  13380
13381  tatttagctt aacttttagt acagtggaca aattgtattt ctaaggaaag tagaattttc  13440
13441  acttgtctct cagacgttga aaatagcaaa ggatagcagc agagaaaact tggggagaga  13500
13501  caacctcaaa gagagaaaga tagcatgtat ccaggttcta acactggttt tccacggatg  13560
13561  aaaaccatgc tctaaacaaa atgctgaagc tgtgaagaaa ccctgacatg ttaaaaaatt  13620
13621  ctcaagtatt cagattcttt ggattctaat aagtgcagta tttatagatc acattttctc  13680
13681  cagaataacc agccactttg tttctttttc tttttcactg tttgcactta ctctctctga  13740
13741  cccccttttc ttaaaactta cccttacttc agttctaagc cccaaagtgc agattctgtt  13800
13801  gctgatctta tttcctactt ttagtgtaaa aaaggagtct aggtgaatag atcataggag  13860
13861  tttgtgtgtc cattagagat tcttaagctg aagctctgtt ttagtccaga gcttcacaga  13920
13921  aatattaaca tgatggtttt ttgttctttc caccctttcc agccgagata gaaactgaca  13980
13981  agacagacag acagacatgg acagacagac acaaacacac acacacacac acacacacgt  14040
14041  gcaaaatatc caggtttttc taaactgcag gcttgacttc tccagtctgc tgtctcccta  14100
14101  atttccagaa atattaagcc gaaagcagca atgccaaatt caaaaaaaga agctgatgtt  14160
14161  tgtaagtagc aacaagtctt ttcaaatgaa tctttttctg gttggagttt tcaggttggt  14220
14221  aggatctgat agaacctcaa tggtcttaca gccatttcac gtgaactgct tccaagcgaa  14280
14281  attctttcta agaaaaattc tggttcttta attttttaaa caatgtacct gtagtaaaga  14340
14341  cagtattaaa ttaaaaataa tctccatcgt ctgacactag aacaaacatt tccattgctg  14400
14401  ctccttccct tctattcttt gttccgtgtg gatatatatt tttacatgac tataatttta  14460
14461  atatgtgtag gttttttaca ctttgttttg aaagataagt gaatcttgtt ttcagccaag  14520
14521  catttgtcaa ggcttcagga tgctcttgtg tgtgaggtga tgtggagact agcaggattg  14580
14581  ctttgtgagc gtgaggcagg ctgaaccagc acccgccagg tgtgtggggt cctgggtttg  14640
14641  ggtccgggag tggtccctgg tcaaggatca tgagcctttg ccctgggtct tctcttcttc  14700
14701  aacattttta tgaatgactt ccatgaagat ctaggatgct tgctttaaaa tccatagaag  14760
14761  ccttgaaaag ggataactgt tacaaagata acaggattta gagtttacat ggtttaaata  14820
14821  gctgcagtgc tatgcaaaaa ggtattttat agcagtaaat gcatcataat tcattagtgt  14880
14881  gtaaggaagg aggtgacttt atatagtggc aatttttgag gaaaaagaaa gttgatatca  14940
14941  atcagtggta tgatgtggct gcaaaaaaaa tcaaatttag attctggtga tataatgtcc  15000
15001  atatgtcaca aaaattaata gtaccctgct ctaattaacc acatctgtag tattgtgtcc  15060
15061  ctttctggct gtcacattta acgagagatg ttgacaaatt agacaacttc cagaacagtc  15120
15121  catcgggatg gtaaggggtc tggcaatccc gtcataggag gtatcttcaa agggtctgga  15180
15181  aatgtttagc ttgaaaacta aaagtaggca taaactctct tctgtttgct tcggaaagca  15240
15241  aagcaagcat cagtgggtga aaggtagaga tggatttcaa caggagactt tctaacagtt  15300
15301  cgtgcagctc agccagggaa tcaacttcac acctttattt ggtctattct tttaaaatat  15360
15361  cagaaatatt cacctttctt gcaatgaata tttaatttga aggtcatgat aacattttag  15420
15421  tgtaggacaa caaagataat agaaacattt tatgttttct gataaactat ctgaaaagaa  15480
15481  tagtcctatg tgttgcaagt tgatctctta caacttgaaa atagctgcaa cagggcaatt  15540
15541  tcacacattc cttcttccct tctcattcca tttcaaacat gaaaatctga gaagagaatt  15600
15601  aaagatgttt tccccctgca gagtcttctg gcctttgctt tgcttgctag agtgagtcct  15660
15661  ttcctggtgt ttcttggtcg ctgggagcag tttctccggc cgagtggcca tggttgctgg  15720
15721  ggggcccagg gtgcagggga ctaggctgct gctggctgct ggtccaggac aactcaaccc  15780
15781  tcagctgctg gctcctcttc cccaggggga aatgtggggc agttctctct gtgcagtttt  15840
15841  tcacccctct tatatgtcct tgtgatattt acagttacaa tgtgtagctt ttcaacagaa  15900
15901  agtaaaacct ttcaatcaaa actagcttct gaccctgtcc tcttttaatt tctctcagtt  15960
15961  tcagcttagg ctgctttctc actgcctcag aggcacagtc ttagtgtctc acacgtcttg  16020
16021  gggcacattt ttctttcctc tccatctgcc tgttattgtt tattttgatt accttatcta  16080
16081  gctttgaaaa tgtgattgct caaaattact ttgtgagtag cacaccggac cctccttccg  16140
16141  aggagtgata acctgtaaca tatctgactc cacagaaact atttttatgc cctggagcct  16200
16201  tgaaaactaa gggagactct gatgagaaaa gtaaagaaag aagagaacat tcttcagtca  16260
16261  ttttttttaa ccaacttttc cctgctgctt tcactcctgc ctctttgtcc cacacccaaa  16320
16321  actttctctt tcactcaaat tgttaagtca gaaatgtggt tgctctaact ctgacggtgt  16380
16381  gaagactgtt taatgttgga caagttttcc tctccttatt ttctcttttt tgaaagtgcc  16440
16441  gtgcactttt gtgggattgt aataatgcac ggggcagctt gtgatggctt gcttcccagt  16500
16501  tgttgaagat gccacaggca ttcctggggc tgagctcaca tttccgagag agaaatgctc  16560
16561  agagatgagc ttctggcttg tcaacgctcg ctcacctgct ccgcagttgg ctccttccag  16620
16621  ttccttgaag gcaatgcttg ctcctgctgc tgggcttggg aggtagatga tccccagtgt  16680
16681  ttcaattgta aaactttaag aagttatctc caaaaataaa taggtggtct caaaacatga  16740
16741  gttgctggca tgattattaa tgttgttgaa aaaattaata agttagtaaa actaaagtgc  16800
16801  tgttttcttc ttgggtccct ttggtaggat ttttattttt atctccatct gagaaatttc  16860
16861  gtgcaatgtt tatgcaatag ctgtttaaat gtgttctgtt acttaaaaag cactcatctt  16920
16921  tagcacatct cacttcctac ttaattgcct tggactaatc agatttttag aatagatccc  16980
16981  tggcagtctg taccacagga atcgccacgg catctgttgt gacatggaag gcagactttt  17040
17041  tctttgctca caaatgaagc tggtcatttc aaaaatgttt aggagttcgg cagctccact  17100
17101  gtagattctt tcccattctc tagcttttcg ctcattcatc tggtcaccac ttgattatta  17160
17161  tggagatttg gggttcacta ggaatttgaa agaagaactc acagttaatt ttcttatagc  17220
17221  gggttacggt gaaacatttc agtccgtttt ggtccccgct ttcttatgca cgaggcatag  17280
17281  aagtaaagtt gatcttttac cttggaatgc agaagaaaag aaaacattag ccccaaggtt  17340
17341  ttttgtttat ttttttcctc cttagcaaat tggtgtttct tgctgtgtgg tgaaattaca  17400
17401  ttggcttttc tctcctctga aacacttaat caatgtagcg cctttaatat ctttcatttt  17460
17461  ctgtagctgt agagttggtt ccagtcaaag accagtcccg cagaagtgga aacagagcag  17520
17521  gtcgctacat gtgcttatca aaatgtacag tgtacgcggt tttctgtcta gccgttttct  17580
17581  tccaggagtt cagcttacag atagactcat gaaagtgctt aaagataaaa gtataaggat  17640
17641  gtttactgta gtagtgatag taacaatgaa aaactagaaa aaatagtggt catctttatt  17700
17701  aactaacaat tcttttattc ctttactttt tgggtgtcaa ctggttctga gactccgtgt  17760
17761  tcgatgctgg ggaatatccg gtcccagctg tcatggaact tttacgttag tggggttgac  17820
17821  aaggattaat caaataatcg cacatataaa tgtgccttta gaactatggt aagcatacaa  17880
17881  acactactag aatttctaag taggggattt ggccagacag aggaattaag gaaggcttct  17940
17941  ctgaggaagt actgagatct gaaggatgtg tcagtgttag tgaggagaag agggaaggtg  18000
18001  tatctgaggt aaaaggagga actctgtaga agccctgggg caggttgaca tggcaaatag  18060
18061  aaggtgctgg aagaagtcca gtgaggttgg aaccgagaga gaaggggagc acaatataaa  18120
18121  aggaagctag ataagaggtc agggagcaaa ttttgcagga cctgtttgac caccttgaag  18180
18181  agtgtactgt atcctaaaac caatgggaag tctttggagg ggtttaagtc gacatggtca  18240
18241  gatttgcatt tcgaaaagat cgctttagct gctttgtgaa gaaagagttg gaggggtctg  18300
18301  aatgggttgc cgcagaccag gtcgaagggt tcttcagtaa tccagaacgg agatgatggc  18360
18361  ctctgggtta gggtgtgatg aggagaagaa gatagaaggg acatttggag ggataaacaa  18420
18421  ctaaaggagt gtgttgtaga ttgaatttgg ggtagagatt ggcaggagga gatgtcaagg  18480
18481  ataatttctc gatttctgtc atattcacga gaataagcgg tggcgccatt cacgggatgg  18540
18541  ggaatgctag aagaggacca gactttaaag gaaagatcag gagtcttagt tcggacaggc  18600
18601  tgagttcaag gtgaccataa gtaaattatg gttgagccat acaacacaaa gctatgtaac  18660
18661  tttaaatgtc atatcatgta aacatgttca agatatatgc taagtgaaaa aagtgtgatc  18720
18721  gcttatgtga aaaagagcat ggtgtgagta tccttgtata tgtgcacaaa catatgtgtg  18780
18781  catatgcaca gaatatggaa agaagcaaag actgttaaga gtggataccc taggcagtgg  18840
18841  cattggagaa atggccatga atatgtgaga ggaaactttt gtattttgta ccctcctggg  18900
18901  tatactattt gagtgtatta caatgaaaat gtatggcttc tataataacg gtttctagta  18960
18961  aacaccagta tgagagtatt tctctttcag aggtttctaa attggaaaat cttgtaaacg  19020
19021  ttattacagt ttttcttgtg aacagaattt tttcctacag gtttgcttct ctaaccgagt  19080
19081  agctcttaca ctttgccttt tattcctttt ccactagatt gcactattcc cccagatttc  19140
19141  acatagtcta tgtacgattt cgtattctgc ctttcactaa ttttattgtc aaaacagtcc  19200
19201  aacattttgc agatgaggac attaaattgt aatgatgcat atgactgctg catatattgt  19260
19261  gtatcccttt tgttaagggt tccactggtg ctccttattc gtccaatatt tctaagatag  19320
19321  aacgcagaca gtaccgtttc tgggcagtag aaaccaaccc cactatatgc tttggtcggg  19380
19381  ctatttgagc aaagcagtaa aactaccaag agaagtggct aatgctccct tctcctttag  19440
19441  cgattctatc aagctagttt ttttattaga catttaattt tccccccaat tttgatatgt  19500
19501  gcaatgcaaa gttaagtctt gtgcccatgc agtttttgct tttgttgctt tgtttcctca  19560
19561  gaataaatag ttaagagttt atgagagtca gagagtacaa atgtcaatat aactcacttc  19620
19621  ttaagtacag ctggctttcc tcaaaagggt taaactgccg ctctcaaccg gagcgccttg  19680
19681  gccagtgctg gagtgaagac ttgctgagat gccacgtgga gtttggggtg cttggagccc  19740
19741  cggctcgtga gcagcttgca gtgtttattc cactctgcca tagaaatatt actatttttc  19800
19801  atgtgtctca tgaccatgaa aacaaaaaag agagggctat attccataat gccaactgta  19860
19861  gtggcaagaa ttttttcatt tgaacgtcta gtttttaaaa aaattatatt taaagaaacc  19920
19921  tgaaattttc ttcatcttag ttgaagatta aatgtagtaa tagctcacaa tttttgagaa  19980
19981  catcattatg tgctaagcac tcttccgagg gttttaagtg tattgtctcg tttaatactc  20040
20041  acagtgtctc tatgaagtgg gtgctgttct gtcactgcca gacgagaaag ccgaggcaca  20100
20101  gagaaggtga atgacttgct cagcggacag aagctgggat ttgaacccgg gccctcggtc  20160
20161  tccagagact ctgatgttaa acactgcatt tatgtactcc aattttattt caccctacag  20220
20221  tctcatatct tacctagctt atggtaaaat tataaaactt taataatttt agattatatt  20280
20281  aaataattac ttatgttctg ccctgccagg ctcttctgtt ttaatgacgt ttggaggctt  20340
20341  cttattctgg tattcttggt ttgaagtctt gctgttacac ttttcttggg actatctttt  20400
20401  cctgactccc ttcagaggct ggggtggaca gtcctcagca aagccttttt ttctccatgg  20460
20461  gttccaattt actttttagc tttcttattt taatgaattg tttgtgtgtg tgcaaataac  20520
20521  gcatggggtt aatttctgtg ggcattgcct cattgctggc catttctaat ccatcagtca  20580
20581  ggggcaattt attttttcta gaaacaaaaa taagttgaag atgacctatt agtaataata  20640
20641  ataatatctc aaattacatt aaaaatatat agtttacaga ttgctttctc atttaactgt  20700
20701  tgctttctca tttaactgtt tgtgggtagt tttgacaagt agatgacacg gactttgcaa  20760
20761  ctagccagga aatgggttca aaatccaact ctgcccctta ctaaacatat gtcctggagt  20820
20821  cgtaaaactt cgtatcctca ttgtaaaatg gagctaatag tacctacttc ctgtagtttt  20880
20881  tgatgtgagg atgaaatcag ttaacatgta tgaaaccctt aatgcagtgc ctcgcgctca  20940
20941  gcacttcgag catggtaact aatgatagtg ccaactgaag ttttttagag agaaaaatgt  21000
21001  gaaaaacaat atttcaatgt aagagacaat ttaaaaagta tcaaggatag ttgcatatag  21060
21061  agaaaataga gaagcaaagg agtgacatag tgacatgggg actggtaaga gaaaggaaga  21120
21121  gaggtagggg acatgagtta tatatccaat ttatggaacc aaagtctgtg tcccctttga  21180
21181  ggaaaatagc aaaacagaca gaaaagagtg gacagagaaa gactggacag tttggttcta  21240
21241  cggtgagtgt gttaatcaga ttaaatatca tttggcacat cctgctgttt acttagacag  21300
21301  tgatgttgga gtaagttatt atttattatt tctatccctt gacattctga ttagctcatc  21360
21361  agcagtcagt caccattcac agctcttcag ttgcttttat taaatagcag acccctcctc  21420
21421  ccctagtcag caaattattc aggtttggga aagagtactg tgtcttcaga aagtgcttgc  21480
21481  cccaggtcag atgacgtgta gacacgctgc tacaagactc agaacgagtc atggactctg  21540
21541  aagacaggca agtattgtat ggtttctagg gagtttaagg gcatgccagc cacctttgga  21600
21601  ttaattcagg ctttgatgat ttttgagagg gagcattgag caattggtta aattgtatac  21660
21661  cttgatatgc tagccgatta ggtgaatgtc ttcttagttt gggctgtgta aatgcagtat  21720
21721  gcatattatt ctgtgctttt gtgtttatga gttagagcaa aaatcacatc caggtgcaat  21780
21781  tgtagcatag attatcatgg acccagtgag cacagtggag ttcctctcaa gatttctgag  21840
21841  gatggtccat tatctttgga aggagtccaa gaaccagtct atacaagttg acattttttt  21900
21901  acacattaga tttaatctcg aaaagctatg tatagaatag ttattttttt agttgagtca  21960
21961  tattttccca tcctgactaa ttatatttgt tctcatagga aaaaaatgct ttggtccttt  22020
22021  tctaatgaaa aatcaaactt tactggcttt tttcagtaag tattctgcag ttgtcagtgt  22080
22081  acagatttct ataattttct atacaagaag tgagttgagt ggatctatgg tgttgggaac  22140
22141  acaattagaa acaaatagct gtttccgtgt gagtgattga gatttctccc tcgaggtgtg  22200
22201  ggactggaat gtttaagcag acacaccgtc tgtggcattg tgccttgcct ttagtgacaa  22260
22261  atgtctggca atttgagccg taaaaagttg tctttttatt tagatttttt ggacttcaat  22320
22321  cttctgtggt caaagtaaga ctttagatgg atcaatatga acttttaaaa aatgaatata  22380
22381  ggcaaagcaa ggctggccta aaatagagtg atatctgggg gatgtgttta acctgtttta  22440
22441  ccctccctct attttttaac aattgaagca ccagtcaaat ttttcttatg aatcctgtaa  22500
22501  aagcccttgg aagtatgagc agtaatatgt tggttcactc ggcaaggact tgtagtggtg  22560
22561  ttaaatcttg tgtggggtta gtcagattct aaaagccaga gtgtaagaca aaaaaaaccc  22620
22621  atagacttaa gttatcctag taaatccatt aaaatcccat aaagtacaat ctgtagtttt  22680
22681  gtgtgtgtaa ctctgaacaa taattcttat gcacaaaata gtctgagaac cactggacta  22740
22741  gaataaagga cggaacaaaa gggatgctgt ctggacactc ataccattct ttctttatgg  22800
22801  taactcccca atccatggag gtggagaatt ctaaagagta cctgcttgcc tacaggattt  22860
22861  actccacttt gctttaagat caagcctctg taatcttcaa acacattaat agattcggtt  22920
22921  ggttttgtaa ggattgacct aggcaatatc tatgaaagca ccttgctcag gaccaggtga  22980
22981  tgtgatgggt ttaaatctaa atgttgcttg tcagatccat gtgtatacat tgttctttgg  23040
23041  aaagttgtag agaagaattt ggccacctgc ttcctgtctt tctaggttgg gacttcccac  23100
23101  tgtccagcag tgacttacat gttcttgcaa gttgactgta tctgtgggcc agttgggggc  23160
23161  acaagtggat gaggttttca gttctaaggt cagtcttaca tttggcacat gtgatgtgac  23220
23221  tcacttgaac gtcctgtata cccttgggtt ctctaggtct tctcgagttc atgtttgtgt  23280
23281  atgagaatca cctgatgaaa ttatgtaagc catctgtgta gactctccgt ggtggagtca  23340
23341  tgaatatgtt ttgaaatttt taatgtattt tttggggtgc ctgtgaatat gtatttttag  23400
23401  agagcttgcc agcttatgta accagcatgt tgtctttggt gtccagcaat caggagaacc  23460
23461  ctgggagaca gggtgttttg ccacaagaga ctataaacat ttctgatcct atgttagctt  23520
23521  aaattattta gaaaatgact actgtatttt tcatctagat ttaaaaggat ataatttcag  23580
23581  ctattaagtg aatcaaccat ttattaggca aatcatccat aagattagtc ttttagctga  23640
23641  tataaaattg atacactcaa gtttatatat tttaaaaatt gaataccaac caagtcattt  23700
23701  atttgcttgc ggtgctaggg cctttgattt ccactcccag gtatcacgga aatgatcacc  23760
23761  tgagcttttc tttgcttgtt tgtttgtttt tagtaactta ggtgttgaat tgtattcctt  23820
23821  tttcattttg gaagggaact tatttctcat aatttagttt aagttcagaa ttttactcaa  23880
23881  aattcagttt taaaagcagg tatacattcc ctctctgatt tactgaagtg aggagccctg  23940
23941  tcaacattgt ttcctgtacc ccaatatgtg tttatcttca cttggccttc ctttctgatt  24000
24001  gatgaagtat tttctttact tgtatatgct tggtcccacc cattctagtt tttcttggat  24060
24061  tgtgtctcat cgattatgct cctttgtatt ttcagtctct ctctctctcc atgtgtctct  24120
24121  tccccagcat gtgaagaaaa tctgtttcgc cacactaaag taacccacac ttctctccgc  24180
24181  cttgctaccc ttcagtctgt catatcattt tatctctttg ttcccctatt ccagccaatg  24240
24241  tttttgaaag attaactgta tttgctgctt ctatatcttg acattttgca gtttggcttc  24300
24301  tattctcacc aatttattgg aactccgctt tcaggaagtc accagtaact tctcactttt  24360
24361  cactctagca atgtgttcta agctctcatc ctctgacctt ttcacagtag gtgaggatgt  24420
24421  tgatcacact ctctttcttg acattcttcc attgacatat atatgtgtca cttcaggctc  24480
24481  agttgtccca cctctctgac tgccctgtct cttatttctt tgccgaatca tccgctgctt  24540
24541  ttgttatgta aatgcattaa catgtttttc tgcctttgct gtcccttcca ctttttatgc  24600
24601  attcttcatg ctctatttca gctccggaag ctaggacaaa actatggtgt acacccgggg  24660
24661  gattcttgga ctgagctgaa cccagaggga acatacctga gatggctaga agaagggaga  24720
24721  atgagaaggc gacccaatgt tgtagttagg aaaaaggtgc ccacacatca agtctgaatg  24780
24781  gtaaagatga aaagtaggag agtaagcagt aagattggta gtttggatga tgggaaatag  24840
24841  ggtagacaaa tgggtcaaaa cgtgaatgta tctcttcttc agattacttt gtgcttgagc  24900
24901  acctactaca tgttatccga gagcatgatc tttttaagga attgcactgg ggctgtggct  24960
24961  tcagcagtca tttctctggg ggtgaacttc atgtctgcac ctgaagcccc attagattgt  25020
25021  cttacaaacc agagctctat ttccatcttc ctcttaggtg cttttacctg ggtattcatc  25080
25081  tagtaccctg catttaacat atcccaaatt aaatttatca tctttctcct gaaattgact  25140
25141  tctttttagg gggttcctaa tgtatcactg ttctgtgtca ttctggatca aaaatttaaa  25200
25201  gccatttgat tctcctttta gcccacatcc agcaatttgt aaagcactgg cagtattatc  25260
25261  tccatggtgt cttgtaactg gccccacctt tcctttcctt tcgcttcaac tgtgatttat  25320
25321  gagctgactg ctatcctgca ctccagagat agcccttagt tagcatcccc taaatcccct  25380
25381  aaccccgatt ctgttcattg ctgccagtgt aatatctcca aaactcaact gaatttaaga  25440
25441  cactttaaac ttatcgcaac attcctagcc agggataatt gctctccctc tcagtgtttt  25500
25501  tgtagcactt aagcacttat gctttctact attgtgtgtg tagtcattgc atatatacta  25560
25561  tattatatat tacatatacc tgttcatgaa ttatcaatcc ctatagattg taagctcctt  25620
25621  cacgggcagg aactgtgtct tgtttacctt ctatccccat atattccttg tattgacatg  25680
25681  cagcaagtat ttattgaatg gagttaaaca gctagctggg ctagaggaat ctgattccag  25740
25741  ttaatagtag gtgatctgtg aaagtcattt aatttgacat taattttatt ttttatgcat  25800
25801  ttgttttatt ttgaaaagca tttttattaa gctgtgctga tggcataaat ggaacagtta  25860
25861  actggaagac caaacaggcc aacagtttta ttatcagcag aaaaatgact gctgggaaga  25920
25921  aagatggtga gtttaggctg taaatctaaa tcccttttgg ggagtcaatt aaatgtccgc  25980
25981  ttccaatatt ctttttgctt ttgtagtctc atgtggattt tttttttgat aagttaatct  26040
26041  gaaaaaatca cattttgttt tcctaatctt ctaaaactcg tgatcctctg tgttcgtaat  26100
26101  ctgctatttt ccaagttttt tcctttgctg tagttttgac tttattaaaa actaaaaata  26160
26161  attcttgttt ttaacctatc gttgcccctt atccagtcac tagcttgcta cttataaaaa  26220
26221  ttgtcccagt gtagatatta taacaactta tttataacat tgaaaaacat taagaagtac  26280
26281  atttaacata aatcatttta aaacagtatt tatataacct tagaaaaata gtcataaaat  26340
26341  atttgggcta attgtggatg atttttgttg caaaaccaaa ttgatgtgtt ttgctattaa  26400
26401  ataattagat ggcatttgtt ttctgttgaa aagatgacct gacctttgaa tgattgattg  26460
26461  ttccgtctaa attttccttc cctatctata aatgtgtcca ttagcaatat gccagacctt  26520
26521  tgaaataatg catttcatca gggaaaaaaa gacttactta ataaccaaag gattggttgt  26580
26581  tttcaaaata tcaattatca taataagctt ttatttaata tttcttgatt agctgctttt  26640
26641  atgatccccc tcgccccaca ccatcacaca tacacacaca caaaattttg gctacgtgtg  26700
26701  gtcatgacca ttagcagaat agtagcctag tttccataac tttggggcaa ctgaagtgtc  26760
26761  tataaaaata acaatttaaa aatctttcta aaagaacatt gataacatgg ccttactgcc  26820
26821  agatgaaacc tcctgggtgc cttagaggag ggattgtggc ttatctcatt ctcttcatac  26880
26881  atccctgaag ttggggtcac taactttttt ccagctagca ccaaattatt cctcaactgg  26940
26941  aatcttctac tcccagatct gtttcacaat agaacaaagg accccgacat ctcttctact  27000
27001  ctgctgtctt tgaaacaaac ccacaaacac ctttgcattt ttaaggaatg ttcactgcta  27060
27061  atatctataa gaaaacaggt ttttataaca ctaccttccc atgaaagatc acaaaaattt  27120
27121  ggtttaaaaa gcactagaag cacttgttcc aggacctaag cccatcatcc tatagtcctt  27180
27181  tctcctcacc cttcttagat attctcgagg gattctccca ggttccctga caggaatcac  27240
27241  ccctaactgt ccttgtctgg ctggttcctt aatcaaactg aggaccttca gctttttcgg  27300
27301  cacatccact cttcccgttt tctagtcttt ctcgttatgg gccccagatg gccttcagtg  27360
27361  ttgccatctt cagtgtcctt ctgctttgtc atctcccaag gacttgggac ctgccttgat  27420
27421  ccctggttcc ccacacgagg tcgccaaaga ctcttcccct gggcttcaca ccattttgcc  27480
27481  ctaaattgca gtcatccttt cccttttctt cagtttcttc tctttaactt tgatccctag  27540
27541  aatttctgtc ctctttgatc atgtccctcc atttcctatt tgatttgcca gaaaggtact  27600
27601  ctaaccagct gttaagctca gttgaatcat ttaatgcggt gcttttctta gtgaaatgcg  27660
27661  ctattccaag acccttacat acagcatttt ctagaatctc caagagatac ttgtctcttc  27720
27721  ctgtttcaaa cttcatgctc ccgttggacc tcaagctgat tttctccttg gaacctgagc  27780
27781  agtaacggta gttctaaaaa tagaaatgat taatacatct tgaatctact caggtaacca  27840
27841  gttcaggtta ccaccttctc ttctttcctc agttcatcct ttgagtttct cttgagttca  27900
27901  tcctttagat tctgccttcc tggtttcctc atccaattta aatcctatca ttatagttct  27960
27961  gtattatcaa aatatcttat acagagagta ataagtttca tcaactatat gaagagaatt  28020
28021  ttttctggta gcttatatag caaggccata ttaaacgcta tctcagatat cagatgttct  28080
28081  ttgagaagtt ctttttgttt ttggaggaag attagccctg agctaactac tgccaatcct  28140
28141  cctctttttg ctgaggaaga ctggccctga gctaacatcc gtgcccatct tcctcttatt  28200
28201  tatacgtggg acgcctagca cagcatggct tttgccaagt ggtgccatgt ccgcacctgg  28260
28261  gatccgaacc ggcgaacccc agactgccga gaagcaaaac gtctgaactt agctgccgtg  28320
28321  ccaccgggct ggccactgag aagttcttga ccataaatac cagtcatatc tttctgataa  28380
28381  tttcaagaga gcacaaaaga ttataagagc atttatatag taaaataaat ttagaattgt  28440
28441  attttttgtg taactttcat cttaaattat gttttaaatc taactttagc agtgggatgg  28500
28501  tgcctcttct gtaaatagga ttttaaggaa tttagaatgt cttagaccaa catatttggt  28560
28561  atcattctac cttgacatat attaaatagt tagaaaaatc ataaggagca ctctaaacat  28620
28621  ggactctttt ctttttcctg ggaaaggggt agaggaactt aaaatttacc tctggaataa  28680
28681  tttaaataaa aagaaaataa gcctttacat tactccttta tatacttcat ttaaataaac  28740
28741  atcttcaaat tctcctttct tagaacaact cacattctag aatgagttat ccttaggttt  28800
28801  actgataaac tttcattgct tttttcctaa aaaccaaaga aagagaaagt caaagtgatt  28860
28861  atgtcttgat ttgctaattg ttttcaactt aaatgttaaa ctttaattgg acattcatgg  28920
28921  gattgaagta atatgtactc tgaataattt ggtagaattc tcttctgcca tcttaaagga  28980
28981  ggctcctcct tagctcactg acagtcaagg gacaacatgg cctgaagata gaaatctctc  29040
29041  tctaggtggc ttttttccct ctgtagttgg ggaggagccg ggcgtatccc caggcctgaa  29100
29101  aatatgtgtg ctcctttgcc tctgaaaggc ggcaaagtca ggaggaagga tcacgaagtt  29160
29161  ccgggactgc aaaagatcgt ctaccagaga tgtgtttctc cttccaggct ctggctgtga  29220
29221  gggctggaat gtctccttct aaacttcagg tttgtttctt tctttaaaaa aaatgttcag  29280
29281  gtttgttttt tcttgaaatt gtgattgtca actcacttct tccaatggtg cagtgtaatg  29340
29341  aggataactt catgaaatga tagaatgaac ttggattacc tggtcaaatt ctggttcatc  29400
29401  ataaaacagg agagataatt aagaaagtta aggcgttatg ccacataatt agctctctgt  29460
29461  ggtgggttgt aataatataa tgtacagcca ccgagtgtgt taccttatgt tttcaaatga  29520
29521  acaaaatata tgactccata tgactccctg gttcaagtcc tggctgttcc ttttcctagt  29580
29581  cccataggct tgaacctgtc acttagtccc tctgggttca gttttgttgt ctataaaatg  29640
29641  aagggctgaa ctctacagga gagcaaatgt gtgccaactc cagttggtag tatccatcag  29700
29701  aagttctggg ttgagtagaa tgcgaggcca tgtccacata ggaagtaatg ctatgatgtc  29760
29761  tctctcagta aagaaggata tttggcatgc ccagacagga tggcgtctaa agcccttttc  29820
29821  agctgcagca ttctaggaga ctaagtttat tgatcaccag ttgacaatga tttgcaacca  29880
29881  cctcccaact gacatttaag acaaaaacaa caaaataaaa caaatacatg ttatcttcat  29940
29941  atggaaaatc aaaatagtta actccagttt agaaaaatgg tttcggtaag tgccttctgt  30000
30001  tggagggaaa aagtctcatg aagaatccct tatgcttttg gtagaaaaag atccaagtat  30060
30061  tggtttcttt tgtgcctcac ataaagaaaa gtagtcatat ctcttagagg aatgaagttt  30120
30121  aaagaggcaa tttaatgcct tccctgtgat gaattctata gcctaggcat gggttgtttg  30180
30181  tgactgaaat aaaaacagga gctgaccact gccaaatgag tggcctgcgg acttcggtct  30240
30241  tgagtaaact caaaggtgaa gggcagactg ctgagagaag cttttgattc aaagccaata  30300
30301  tttataagac tggattgata aaacacaagg taaatctaag tgagaaaaca aaacaggcca  30360
30361  tgtacctggc tggatattga tatctctcaa aatgtttttc tgtagtaatt atctgattta  30420
30421  ataattaaat ttcaatttga ctattaaaat aacatgttaa aaaataaatt agcaaggaaa  30480
30481  ccataaatcc atcaggctct gaaaaccctg aaatgagttc tcttgatgca gagatagcaa  30540
30541  atgagattca tctcttagaa tcaattctga ttcattggta gcagcttctt gaagtgctgt  30600
30601  gtatgcaggg gctttgagcc tcataaagag cttttagctg ttaaaactac aaaatataag  30660
30661  acaagtctta gttttcctgt cagtacttgg aatttttaat tatcaggggt ggtcatatag  30720
30721  taaaatgttt aaaaattgtg tttttttgta tttcttttaa aataatagtc ctttttttgg  30780
30781  tgaggaagat tgctctggag ctaacaccta ttgccaatct gccccttttt gcttgaggaa  30840
30841  gattgtcatt gagctaacat ctgtgccagt cttcttctat tttgtatgtg ggacgctgcc  30900
30901  acagcatggc ttgatgagtg ctgtgtaggt ccacacctga gatgtgaacc tgcgaaccct  30960
30961  gggctgacaa agtggagtgc acagacttaa ccactacagc actgggccgg ccgcaatagt  31020
31021  ccaattttta gctttaccag ggaaaaagtg tctcttctgt aaataggatt ttgaggaatt  31080
31081  ggaatatcta gttgcttaag caaaagttta ttttaaaact accagataag tggctattct  31140
31141  gtgttaactt ttttatttta aacatattta aaaatcatct tcatcattct tatcccaaat  31200
31201  ttttttttca gataatacat actattaagg cagcagtatg aacagttggg aaatatgcat  31260
31261  tatcttcttt aagtaatttg cactcagtta aaacaccctt gtcatgcttc ccagtgaata  31320
31321  gctcacatct taaaacacct tgagtgtgag aggcaaatta acaaaagtga aatgctttta  31380
31381  gaaatagatt ttaatttctt attaataaat tacttgttaa ttgtagtatg ttataatatt  31440
31441  cttagtctga taaatgctaa gagtagtaga tcacttaatc aataaatctt tgtttaaatt  31500
31501  atgaaatata tttcccacac atgaaatatg taagaaatta ttttatgcag cacattaaat  31560
31561  ctgtttttat ttggcagttc atgtttatgt aatatatagg ttgaattaag attttctatg  31620
31621  gtactcttat ttatttctga gtgcatttaa tacatggagt tcacgctgcc atctcctcaa  31680
31681  gtgatggcta tatcccaatt atagtaggat cgtctattca gaagtatatt gcatcaacta  31740
31741  agaaccagga aatatgccac aaaagggtct ttgggtagcc aaaatagatg ctacaaatgc  31800
31801  aggctcctgt ttttcacatc taccagagcc ccacgtgcat tacgacagta caaatttgtt  31860
31861  cttactttaa cgtgcaatct cacctcgttt ggtagtctgg tttctaaacc tgaagcagat  31920
31921  taatagcagc aaattagaag ggatagagaa actgctatag gaaacatact gatagcaatg  31980
31981  agaaatgaca gccgacaact tgtctacaga tgcgaaaaca gaaaatctat aaaacatgca  32040
32041  acctgaaaga acattagcag actaggacct gctagtgcta gtgctatcag taaatgacaa  32100
32101  ggcaaccaaa tagtccataa gggtgtcact ggatagtaga gcagagtgca gtaattgatg  32160
32161  tgccaaatga cgatcttatg ccgttaagaa agaggattga ccgtggagta ctttagaaaa  32220
32221  ctcagctctc tgaaatgttt ccttccttgg ggttcctggt aaactgagat tttaccatat  32280
32281  tctcttaaac cttaaaaatt agaaaatgat tatataaatg gaccttttaa tgtgttgata  32340
32341  aagcatctct gagagagaga tacacataat gggtacctaa taaaggtcat ctggacgtga  32400
32401  atactgacac tactttgtga ttttcttctc aaagatttca gaggagagat ggctttaaga  32460
32461  tttaaatcta actggcactt acaggatctc acactcagca gctagtttat ctttatagcc  32520
32521  atgtacttgt ccttggtgat gcagaaaaag ggctggtaag tgttctctgg acttttttgt  32580
32581  agagaaggga ctttgtacgt gcctgtgcac gtacatatgc cattaagaat aatcattgtg  32640
32641  gtaattgtga agttacatgc cacagattca ttagcaatgc accaccttaa tcctttcaaa  32700
32701  atttaatgtt tacgaaatac atccaaattt gcttttgttt ttaagtaatt gtaaataagc  32760
32761  acacaagtgc acaccctcgt attttcatca tgatgtttct cctgtaagga taaaatttca  32820
32821  aagggactat taataaagga agacagaatg ctgtttagct agcatgaggt tccactttat  32880
32881  tgctaaccgc cataaccgtc tgttgcttgg ttctgggctc tctgctgtca tatagtatcc  32940
32941  attgttgaaa tggtccgtag tttctatacc ttatgactaa aacatacaga caatagtttt  33000
33001  gtggaaagat tttgatggtg tggtaacgag ggacgttgga gctacattta cggagggtga  33060
33061  aataattacc ccatccactt gcccacatac ccttttgctc ttctcaactc agatatgtaa  33120
33121  tttttcctaa aaaaaaaaaa agaatctatt atttatgact gcctatctgc aatttttaat  33180
33181  ctttgcaatc tagctgcctt gctgtgtgaa gatgatgttt ttgactctcc tgtgggttgg  33240
33241  actttggttt aattgtgttt cccactaatg gtgatggatt tgcacgggtt tagccacaca  33300
33301  ctggtttccg gtttcgtttg tatccagtgg catgtgtttg cagaggtaat ggatttttag  33360
33361  ccacagacga ttgcaaaacc atgcgacaca gagaggccag accctaggac accaacttga  33420
33421  ttagcatggc actgtacaca tgtatatttc agagattatt agattttagt actgtggatt  33480
33481  cttagagtgt ttacatttga ttttcaagac ttgcttttaa ggacaacagt atgcttcaag  33540
33541  cctactgttt gtgagtacta cctagacata tgtgcgtgca acatgtgttc actgttagta  33600
33601  acagcctttg ttggtgttgg tgcagaccct atcagcatta tttatagagc ccgtgtttag  33660
33661  aacaagaccc tataactttg aattttctgt gtcatttgtt gttttcaaaa ggaggctaag  33720
33721  tggctaagtg taaacactgc ccaaatagcc tctgttgaag agctatttgt tttgcaagta  33780
33781  acaaatggga aaggaaaagg tacaggatgc ttctctgaaa tgttgtgtgg gtacccataa  33840
33841  tttaaactga tgctccagaa aggaagtatt atttttacaa acaaaacata gtggcttagt  33900
33901  cattttccat ttctagatga tgaatgtgtc atacatctgt atcatgtttt tctcaaagtg  33960
33961  gatggcatac tattcttaaa gtgaagcagg ctttactgtg gagttgccaa ggtaactgac  34020
34021  cagcaagtat gcagttcagc aaattgcaga aggcaattga gtacacatga ataaagaaat  34080
34081  gtgcatgtca tctttaaacc caggagggcc atggtagatt gtggtttggc tctgtagatc  34140
34141  acagaaatat tttttatgaa agcagaatct aagatgttct atagtagtcc ttgaagtgag  34200
34201  gtgataggca gtggcagtac ccgtttatgg ttccacttca ggccctgcca aggactgtat  34260
34261  agaaaataga atcatttcaa ttttgtttaa tgtgaacaac ctttcttttt gctttataag  34320
34321  ctagctttta ccaccttagg gcagcaaaaa ctaaaggaga ctgttgtagt ttataatgta  34380
34381  aatggaggat gataacctat aagctgctac atgcatatga gaattaattc aagttataaa  34440
34441  actgaagttt aaattaagta ttatatatat ttagtccaca aacatgagat ctgcgtttac  34500
34501  ctctacagtg ctctagatta tgtattcatc catgcagtag gcattgataa aattatttac  34560
34561  atattgccag acaccttcca ggtgccgaga aaataactaa ggtaaataaa atccactgct  34620
34621  agagttcaag gggtttttca tctctagaaa gaataaatta ggtaagctgt gaagagattc  34680
34681  tttcagatta ttcagaatat tcctgtgctg tggatgtagg actgtgatct aggatttaaa  34740
34741  cacctttatg tatagaatga aataacttct cagcaggagt tcacaactct gcataatttg  34800
34801  acttctcttc ccagttttcc tccccctacc ttaaacgcac cccagaacat agcatcgctg  34860
34861  gcttaattcc cttccttgaa aaggccccgc agtatcccat gattgtatct tgcacgtctt  34920
34921  cactgctgaa atgcctgcat tctccatctc tgagtttcag aaccttacta gtactttcag  34980
34981  agccgtatca cattctactt cttacataaa tctattccag atctttccag cctcccatgc  35040
35041  tgctcaccgt ctttccaggt attgccagag tagttcacac ctctggatca tacctagtta  35100
35101  ggtgggtggt ggtcccccaa accagatggt gaactctgga aggcagggac tgcgtctcct  35160
35161  tcatcttcac gttccccgca gcacctagca ttcaggagat gttgtggaaa ccaactggtg  35220
35221  aaaaacctca aatgctcatc ttgtttttct gtgattcatt cattttcgtt tttggaatgg  35280
35281  gaccatttcc acaggtgagt aaattgtttt tgggtagaag ttgggtgctc taaatgccaa  35340
35341  gggaacacta cttacagaga ttcgtacaag tcgggaaaga acgagtctcc tgcataccta  35400
35401  gtataaacct aacttgcagc ttccttccct ctgttacaaa gcctttgaag ttgtgttttt  35460
35461  agtagtaaag caatagatac gtgaagctac aagccaaata ttttcattcc gttccctttt  35520
35521  tttggcagcc atccacagaa ctgcagggac agattttcat agataaagaa acattttgtg  35580
35581  ggagttccta tttttatgct gaaaacttcg ctgtcggtgt gatcttgcta ttcagggatt  35640
35641  ttagttagtt gtgagcctgg agtgagcagc cttggagttc ttgagcgtaa ttaccacatt  35700
35701  tacaaatcta tcagtgacta agagaaagaa ctggcctggt agagtttatc tgtttaaaaa  35760
35761  ttgcaaccac tagccgatca ggaagataga aaaccaacag ggattgtaga ggtgacaagg  35820
35821  gtaatggcag taatgtgtag gtggagatga tgaaatcaga ggaaaaacaa taggggaaac  35880
35881  ctaatcaaac caatttggcc attttaatgt acctgcagta tacatcttaa gtaaccggga  35940
35941  aatcatgaaa tctgcctcat ttcacttcaa gaaattattt gcactaaatt ttattatgta  36000
36001  gttattgctt atttaggatg tagcatagta caatgtattg tgtgaattgt taaatgtcaa  36060
36061  gatgaggtaa aatggaataa atcatttcga ggagagatat ggggaataat actgatcgaa  36120
36121  aaagtatcta gtgcatttct ataagtatat atgaaagtca ccttacatgt atcgttggtg  36180
36181  ttacatagtc tgatgggctt tgtcttaact gtcaaacagt taatacggta tagagtctta  36240
36241  tgatttaaaa attgttcctt attctttgct ttgaaaaaaa ggaaaaagag aaaaataaaa  36300
36301  tgtagcaatt atgtagttgg ttagttctca tgatgtattt cgttagtaat aattcctatt  36360
36361  aaaagaaatt accaaaaaga tattatagat gtcttcatta tttaataaca agttaaaatg  36420
36421  ttaaatgtac ctaattttgt ttacatagta tttgaaaagt ctctaaacac accaagttgg  36480
36481  aagagttgtt ctgtgttttg tcctaaaatc acttcctttt aaaacaaact tgttaacaat  36540
36541  atcttgcacg ttgcctcagt tttcccagaa atttctgcgt ggtgaaaccc ttcttcacag  36600
36601  tgtaagtgaa ttatcaaaag catatctcat tatttgtctg tctttctctt atctttcctc  36660
36661  tttgttttca gtgtacacta ttttctcgaa AGTGCACTCT GATCGGAATG TGTACCCATC  36720
36721  TGCAGGTGTC CTCTTTGTTC ATGTTTTGGA AAGAGAATAT TTTAAGGGGG AATTTCCGCC  36780
36781  TTACCCAAAA CCTGGTATGT TCTTGGTGGG Ggaaaaaagt gattaattta ctaaattgtt  36840
36841  ctttttgttc aatgtgcgta atctagatga tgtatgatca gatattagga acattatttg  36900
36901  gaatggtctg gatgcgtgat aaattgttgt agtatatttc ccattttaag attagaaatt  36960
36961  taattacaaa aggaaataat tcatttttga attttaaaga aagcatattt ctggtttccc  37020
37021  agtcttgaat ttcatgcttc tggcaaatga tctccctgta ttcgcataga aataattata  37080
37081  gctatacaat tacgattttc cacattaagg cttagattct tacgtagtac attgattttt  37140
37141  ggaaaactat acatgtgttg tagaagagaa tgaaatatgg tgttaagaaa gagttttcaa  37200
37201  gcttttgcaa catgagaatt ttatgtgact tcataataat ataatggaga ttaatttttt  37260
37261  ttttttccga ggaagattag ccctgagcta actactgcca gtcctccgct ttttgctgag  37320
37321  gaagcctggc cctgagctaa catccgtgcc cgtcttcctc tacttttata tgtgggacac  37380
37381  ctaccacagc atggcttttg ccaagcggta ccgtgtcctt acccaggatc cgaaccggtg  37440
37441  aaccccgggc tgccgagcag cagaacgtgc gaacttaacc acagtgccac tgggccggcc  37500
37501  cctggagatt aattttttat tcaaagtaat agcaattatg aaatgttatt taattcactg  37560
37561  ttggtttaaa ttatgttatg ttggattgtc gccaatgcca tccaattaat aaagatatag  37620
37621  aaagaatagc aagaaaaaat attattataa ctcttaagta acaaaaatta attttctgaa  37680
37681  aattatagta ttagaattaa tataatattt ttatagattc tatgatgaat agcatacctg  37740
37741  agaagactca taaaatatag ttaaatgtat tctcaccagc attcaagaaa aaaaggtagt  37800
37801  gttttcatca gttatttaaa aaatgtcttt ttatgttgca ttttatgttt gcaaacagct  37860
37861  ccaacattta gaagaaaaca attaagatag tttctggagt caaccaagtt taaattctag  37920
37921  tttcaccact tagtatgacc atggagaagt tacttaacgt ggaaaatttc acattccatc  37980
37981  aataaaatta gggctaatga tagtactact tttataggta tgtttgaaca tcagatgaaa  38040
38041  tggtgcctac agaagccagg aaacaggacc aggcccatgc taacaaatga cgctgttgtt  38100
38101  attgtttact aataataaat gtcattatta cagttctttt ggatttctaa cagctttttc  38160
38161  aactcatcct tcagtgtttt aaaattacat tatttttttt gtttgtttta aaattacatt  38220
38221  atttttgggg ggccagcccg ggggcacagt ggttaagcgt gcatgttcca cttctcagcg  38280
38281  gcccggggtt cactggttca gatcccgggt gcagacgtgg caccacttgg caaaagccat  38340
38341  gctgtggtag gcgtcccaca tataaagtag agggagatgg gcaccgatgt tagctcaggg  38400
38401  ccagacttcc tcagcaaaaa gaggaggatt ggcagtagtt agctcagggc taatcttcct  38460
38461  caaaaaaaga aataaataaa attacattat ttttgttttg atggtacttt tataagtttg  38520
38521  agatatccct taagattagt tgatagtgtt caaagattca tgaaaggaag gctttgtaga  38580
38581  ggaatgaata cgtcaacatg attagagatt ttcccagaac atagctctca ttggcagaac  38640
38641  tttcccactt caatgtgacc cccactgcaa aaaaagaaaa gaaatttcca aaagttttgt  38700
38701  atgaatctgc tttcttcgtt gcatcagatt tctagacaaa ctaaacaacc aaaagggctt  38760
38761  tttctttacg tgagacgcta atctaaattt ccagatggct tttttttttt tttggtatgt  38820
38821  atttagtttg caacaaatgt aagaaaaaag ttttagacag aaatattttg attgaaacta  38880
38881  ccaaagcaac atgtgtgaaa aaaactgttt tatatcttaa ttctgtgttt cttatctagg  38940
38941  tgaaattagt aatgatCCCA TAACATTTAA CACAAATTTA ATGGGTTACC CAGACCGACC  39000
39001  TGGATGGCTT CGATATATCC AAAGGACACC ATATAGTGAT GGAGTCCTGT ATGGGTCTCC  39060
39061  AACAGCTGAA AATGTGGGGA AACCAACAAT CATTGAGGTA ATTTACTTAG AAagagcaaa  39120
39121  attgtttttg ttttttttgt aatttgagtt tcaaatattg aaattaaaat tacatggaag  39180
39181  tggttttcaa tattttatgc atggaaacac actagataac atttggaaat gtaccattcc  39240
39241  tgtctgttcg tctacaaagt tttttgtttc agtttttaca taaaaaaggg cagtctaaat  39300
39301  tagtgagaaa attagaagac atttaaaaga aataggttag tatgaatcct atttaagaaa  39360
39361  ataaatagaa acttaagaca cttatttgct ccatatttta attacaaatt tcatgttcat  39420
39421  tgaaatacgg tccttaagca gacatcttat gagcccctag catgtgctaa gtcttatgat  39480
39481  aggcgctggt gacagaaaga tgaacgacag gtgagccccg ccatgtctta cagtccagag  39540
39541  attgaagcac tggaatggaa actcatacct agccaacact gacataactg ttaaaataag  39600
39601  aaggtgctgt ttgatgcata gtcgtgtaag agggtaagta gaaattcaca aagaagaagg  39660
39661  aaggctctct tagttagaag aaacagcgca tcaaaatctt ggaggtataa agcaaaccac  39720
39721  atggtcttag agaatttaca agtttggctg gagggtagga tatactccag aggaagaatg  39780
39781  atgggaatgg aggggccgat gttggtaggg gcagatcttt gagggctctg taagccatgc  39840
39841  tgatatgttg gacttttatt ttggaagtga tgatggtgtt agaattcatc ggattttcac  39900
39901  cactacctag catcatacct ggaaaatatt agaaattaaa acaataacaa aaacaatgat  39960
39961  gacattgaac ctttaatgag aattaatagt ttttaaaaaa tgaatggata taaaagctaa  40020
40021  aagtgtttca ctgtttacta tacctagcaa aatcaggatt ataatggcaa ttaatgacag  40080
40081  gagagtaatc ctatactttt aggccctgat gcctccagga tcttaggttc taatttaact  40140
40141  gttcaattcc ataaggattt actggtagtg accaggacag cagcagagga actgctagta  40200
40201  gaagtgccaa gagcttgccc aggtctaggt ggcatgtttc ctaactggca cacattctcg  40260
40261  ggggattaca tgctttgagt ttttctctga agttctaatc ttgggctgtg ggtatgagct  40320
40321  tccacgttgg ccgggagaag aaggtgttcc ttcatttgaa ttaaagtttg tattaacatg  40380
40381  attttttgat gatttctagc tgtaaatcta cttccttaag acagtgtaga tataagatag  40440
40441  aaatatatgt agatataaga cagttaattt tgagttattg tcaaaatagt tttaaaaaat  40500
40501  attcagtaaa gttatgaaag aaatatataa atgtaattta ccacattact agattaaaag  40560
40561  agaaaaacag catatcacct tgattgaggc agagaaagag catttaataa aattcaacac  40620
40621  ctattcttga taagaaaaaa ataactctta gcaaactagg aatagaagtg tacttcctta  40680
40681  gcctgattgg ttacttacca aaaataatag caaacatcct ttttgtaatg gaaaacacta  40740
40741  gaggaattcc gtttgaaatc aggaacaaaa caaggatgac tccctctaac acatctatta  40800
40801  tacaatatat aagaaatccc agccagtgca gtaaagaaag aaaaattaaa tctataagta  40860
40861  tttgaaagga agaaatggaa tagtcaatga tataaagagt ctatagatta ttaaaatctt  40920
40921  aagaaagccc agcagtaagc tatgggagca atataaaaaa tttagttgta tttctctaca  40980
40981  tcagtaacaa gtattgagaa aatccatgtt tttaaaagat actgtttttc aataccagaa  41040
41041  attataaggt gcttggaata aatctaacag aagatatgca acatctgtat ggtgaaaatt  41100
41101  atgaaacttc attgatagta aagaatacct gtataaatga aaagatagtc cattcagcaa  41160
41161  taggaagtct caaaatcgtg agggtgtcac ttttcccctg attggtctat agattcaatg  41220
41221  caattccaat aaaaattgca atagtttttt tcatgaaact tagcaactaa ttctgaaatt  41280
41281  tgtaaagaag ataatggcca agaataatca agacactcct aaataagaaa aaaaggggaa  41340
41341  aggattcttt cccttccagt tatcaagatt tattataaat ctgtattaat tatcataagg  41400
41401  atgtattgat acagggatag acagattaac caatgaatag gagagctcag gaacagatcc  41460
41461  atccacataa ggaataatga tatatgtctg aagagatgat gccacagatc actgggaaaa  41520
41521  aggatgtctg ttaaagggtg ctcagacaat gggttagcca tatggcaaac gtaaaattgg  41580
41581  attcttcacg ggaaacgcaa aacttaagtt tagatagatt aaggatttaa acatgaaaag  41640
41641  caaaatttta aactattata tgaaaatgga gaagaatatc tttctgagtt tagggtaggg  41700
41701  aaggatttct taaataatac ctaaatattt ttatttaaaa ggaaatattg gtgaatttta  41760
41761  ctacattaaa tttgtgaatt tctattcatc aaaagaaacc atggggaaaa taagacaacc  41820
41821  cacaaactgg aagaagatat tttaaatata tatagctgac tattggtgag tatctaaaat  41880
41881  ataaaaaagg actcctacaa ttcagtaaga aaaagacatg aacagacatt tcacagaaga  41940
41941  ggagacataa atgccaatta aataaagaag cttactctca tcagtaatga ggaatattga  42000
42001  aattaagacc acagtgagaa ttttactctc agaaaaattc attgcaggtg ggtatgggaa  42060
42061  ctggcatacc cacctcagaa aacagtactg aatatttcac atagctgagt attgccgtac  42120
42121  cctgtgatcc agcagtcccg cttctaggta cagacccaaa gaaatacttg gaaatgtcca  42180
42181  ctgggaggca tgtacagtca tgtttcttgg gcaatgtttg tatagcaaaa cgtgggaaac  42240
42241  ctacaaagca agagagccaa aagcctatca gcaagagaaa agataaattg tggagtattc  42300
42301  acacagtgaa tgtttacacc aaaactgaag ttaagcttgc tcagcaacgt ggataaatgt  42360
42361  tttaaacata atgttgaatt aaaaaaacaa attccagaag actgcataca gtttcccgtt  42420
42421  ttttgtaaag ctcagaaaca agcaaactta tttaagtata tgcctttata ataaaactat  42480
42481  atttaaaatg aatgggatga caaacacaag attcagatgt ctccttccgg ttggagagag  42540
42541  gcaaggggct aggataggcg agaaacccat gtgttgagcc tggactcaca ggggttcatt  42600
42601  gtgttcttat accttactac tgacatgtaa tgcagttcat gctatacatt ttcatcattt  42660
42661  aaaattaaac atatgtttta tcaaacacaa gcagtgatta atctgtaact cattcctaca  42720
42721  tccatatgta gtaacatatt tacagtattt aaaaatattc tatgaatata gtcaaaagag  42780
42781  ttttgcatat cttaaactaa tatttgatca tataaatcca ctggtgaatt tattcaggag  42840
42841  ataattatta agcatctaaa gtagatcagc cactattcta gaaatagggg atcaaaaaag  42900
42901  cgtgcacaca cacaggcata cctctctgct gtgaagggtt tcacatcatc ataagtaaaa  42960
42961  tttgattgag gatattacaa tatttaaata tctcattaga agtgatagag ggactgcatt  43020
43021  ctgttatagc tgttaaatta aacattaaat ataaatttag ataataaaat tcttcatcct  43080
43081  ggtttatgaa aggttcttca ttctcttcag tagcctatga tttaaaaaaa aaaaagctta  43140
43141  ttagacttta tgaaatttac aataatgaaa cttgtgataa ttatgggaag gctagacaaa  43200
43201  aatattgcca ctactttaaa aatgtctaat ctttcttcct gagctttagt tttgagatat  43260
43261  tataataaat agtagaggat tgatactttt ttccattgag aatgtgatta aggtttttgc  43320
43321  agagtagact ttaaatcgtg aagattccca aatcaaatct tttttgcctt tttttccact  43380
43381  tgctcctttg tgagcaatcg ttcctagttt attttaatga ctagtcttag agttcagtgt  43440
43441  gaacctaatt gattatgtgt cccaacagat agcagcaagg aagtcattaa atccgacaga  43500
43501  aatttgacac attgtggaga aagaatttct tctaactttg tggaataata tgcttttcag  43560
43561  actatgtacc tttgaatatt gttaaaggtt tggaattatt tattccaaaa ttctgacttt  43620
43621  tactgttctt tcaaatatta tttctgatga gtgtaattta tttcatgtaa agcccacatg  43680
43681  tgatgctgtg aaaatctttg atatttgtaa tgtgccagat gtctctcttg agttggagtc  43740
43741  agttttgtcg tgctcttttg tcttggtgtc acctacagcc gcagtcacgg tcagaaggtt  43800
43801  agtgccggga tgctaagact tttacgcaag catttgtttt ttttttgagg tattgctgac  43860
43861  ctgtctgaat gatttaatat ctgttataaa gttaattatt ccttgagttt tgaagccata  43920
43921  tcctgttgtt ggcctttgct ttgtttgttg ttggcagtgg ctgtttctga gttgactttg  43980
43981  atgtaagttc attggctctg caaatgttta ctaatagttg actctgcaaa gggattgatt  44040
44041  ggtgtttttg aacgtgtgcc gtaagcttca cagactgtga tccttcagct ttactcccgt  44100
44101  cgcaagcgag atatggtttc caaagggttt ttcatgatgc tttttgactg gttggtgtgc  44160
44161  agtttagttc tgaacgcaaa caccactgag atgtgcttgt tttaaagtga actttccagg  44220
44221  ataatcctta agctccatat aaaaatacaa atattgtttt ggtttttttg aaatcttaga  44280
44281  atgacactgg taagtcattc acaatggtta ctccatttac taatagtgca tctgcattgt  44340
44341  tactagcact taatgggctt ctataaaaga gtctttctga ttttaacttt ttgttgtagc  44400
44401  atgttaaata gacctgacta attatttgtt ttcccataat attgctaaaa gctgagttct  44460
44461  tatagcccag agaaggaata ttttgtaagt atacaaacaa ataatgaaaa gggaaagaat  44520
44521  gacaatttgt ttttattttg tccttaatga atttcgtttt ccaaatagca tttcacttca  44580
44581  ttaacatgat tttctttttc tgatagataa ctgcctacaa tAGGCGTACC TTTGAGACTG  44640
44641  CAAGGCATAA TTTGATAATT AATATAATGT CAGCGGAAGG TAGGTATGGA AAaatgtgtt  44700
44701  gctaattatt tccttattta caagaaggta ctgcatacct aatataactt atgaaatagt  44760
44761  aaaatgcaga aaagaaaact aagcaatatt tagtttgttg taaaatatcg tgatgtatta  44820
44821  tggtgctaaa gagctctgga tagagagcca aacagatagg ccacttattt ctccaggcct  44880
44881  tggtttcaac atctgtaaaa tgggactaac aatagcattt ctctcataag tgtggggtaa  44940
44941  gggttccatg agttaaggct tgaagtgtgc ttaaggcagg gctgaacaca gtgtgtacaa  45000
45001  tcagtaatta ttagctagtt ttattatttt actttaaaac ttatcatagg tggtagtcca  45060
45061  gttgtatgtg aatataaaga gttgttgatg gacaaaataa actgtaattt gagtcacagt  45120
45121  ctccttccta aagacctaat cacgtatctg taattgctag agcccgtcag cagtttgagt  45180
45181  tacatatgct cagactgtaa gtgatcccca ggggtttgga aggttaggga cacaggaaat  45240
45241  attccaataa ttacactctc aaatatgctg actctatttt ggtattttat tgggaaaaat  45300
45301  acataccact aaaaactttg tagttaaaat ttataaagca tggggttctc ctctctatac  45360
45361  tagatatcac ttgtgagggt aatgggagaa gaattgatac agcatttttc cccctgaaaa  45420
45421  cagtaaaaca attgtgcatc ctgtataggg gaattcttac ttctatttcc tagtacaatt  45480
45481  aaaaacaaat gagcaaacac aaaacatttt gtcagaacct actaatttga aattcatgat  45540
45541  aattcagtaa aggctgggtt aaaaattgcc tttatactgt acgaaagaaa gcagtctctg  45600
45601  tagaattgat aacttaatac ataattgggg agattactag aagattttga agcctttaca  45660
45661  tgaatttttt cccaggtgtt ccgagtatca gttctctggg ccccgacaga ggactccccg  45720
45721  cccacttgtg cactccgcaa gggcttctag caggcattca tgtttggatc acggagactt  45780
45781  ttgttctgga ctccaattgt aattggatgc ttgcatccac tctaagctgt ccctatagaa  45840
45841  ttggaatatc cttaatgagc agaataattg caaagttccc tgtctccttg ggaattcatt  45900
45901  agtatagtta tatagttaca ttacagtggg cttgaaccac taacctcact gttctgctct  45960
45961  cagagggact cagaaactct gtgtgagcta tgacagtctc tacaaactcc aaagacagcc  46020
46021  tagtctagag tttgaactcc ctcattctca agtctggtct cagacctgtg gacacggagt  46080
46081  acacaggcat cctaataaat gttgttgaca tgtggggacc gcgttcaggc aaatactaaa  46140
46141  ggaagactgc tagacagctg taggattgaa aattggctct aggggctgtt tatctaaatc  46200
46201  aggggtttgg aaggtgtgtt ggtgagggag ggagaccaga tgggttttgg aagcctctac  46260
46261  acttacttca ggcagagctg ccctgctgcc ttttacacag ggttcagttg cccaaaacta  46320
46321  tgaaaaccag tgaaccaaat ggcatctgtt tctccttcct ggtctagatg gaatgtatat  46380
46381  gggcactggg atgtacatct ttgagcatag ccctcccaca tgccatttct cccaggaagg  46440
46441  ttaggaaaag aagtaacgag agtccaatat caggataatc acgcttagta caactgcctg  46500
46501  cccagctgcc tcctgctctg agagacctaa tgggaaatta gtcatgtgga atcacacagc  46560
46561  atggagctca aggagagtac acagagtgat tctctgaatt ggattcaggg ctgcagaggc  46620
46621  ctgccaccaa gctgttggcc tactgttccc ttggcctctg tgatgtccaa atatagcagg  46680
46681  catgggattt ccccaaagtt agaaagctac tgtgattcat ctctgggagg cctggcagca  46740
46741  gcacttggcc aagtagacgg caggcagctg cccagcccag agcctcagag ggcgtggcgg  46800
46801  cggcaggtgt cagacaggag ccgtgaaaca gggtcacgtg cgttaggaga agccaaataa  46860
46861  tagttctcca aaaagtggca tggataataa gaaaaaagtt ttacgtactt ttttagaaaa  46920
46921  gtggatgtaa aaacactgaa tgaaattaat agacttctag catactcaaa aactatattt  46980
46981  ggtattattt ataaatacta tttattgcca agaaactgtt cgtcgtaatt atttctacat  47040
47041  gactatttct tggtatgggg aaagatgtcg catgattaag ctactgttta tctgtataaa  47100
47101  acagaaagtg tatctgtata aaacaggaaa cttatctaca taaaagagaa taaatacatc  47160
47161  atatcttaga agattgcaga tgggccatac gtcaaacaaa tgtaacaaaa tcacaagcag  47220
47221  aataaatgac agtgtaggag atgagtaaag aacccctgtg attagagcct tgaaaaactt  47280
47281  aatcttaagg aagagacacc acgctctaga aaactctcta agccacaatc tttccctgac  47340
47341  ttcacctctg tcatcaaacg tactttaata ttaaagaggc tttataagaa acggggtcat  47400
47401  gaagatttca gttatttact gtataatttt tattgtttat taaatgagtg aaatacttca  47460
47461  cagatatgtg agttttaatg aaataaatca gaggatgtac atagtgtaat cactgctggg  47520
47521  gactttaaat ctatgtgtag tcccagaaac attttcttgt cctttgaagg gaagaattca  47580
47581  ggtaatcagc ttcttcatat tttataataa ttgctaaaat ttaatatttt ataagttctt  47640
47641  accctatgct gggagctctg gtaagcactg tatacacaca gtcatctcct ttagcttaga  47700
47701  taaaaatcat gtgaggtaag ttgaaatgat ggtaaattcc tagtctgctc taaagatcca  47760
47761  cttgcccttc tgagagcatg gagacgctta caggtacctc acactctctg gtcgtgagta  47820
47821  ttaatatgat agttcacctc tgtctcttag cttggcctgc cccatagtaa gtattcaaaa  47880
47881  aaagtcgcct ttattattac agaaatatta ttgaacaaaa agagtgctat tctttgtctt  47940
47941  attagaacaa acagaatata ggagatgatg gtttgtaatt cgagagtggg atttgagaaa  48000
48001  ctgaaataaa ttatacttct ttggagtttc ttatattgag agtctgaact ggatattgag  48060
48061  ttggtttaaa atattaactt tgaaaccttt agagggaaat attgagacat tggggaagaa  48120
48121  aaaagctgac taaatctctg acaatgcgag atatggaatt tcacgagaaa tttaaatata  48180
48181  atttctctag aatgcttaat tatggagtgg tcaaaagagt aaacttgtat gatttcagaa  48240
48241  ttcttattga aagtataatt aatatttatt ttagtaaaaa gtaatgtttt agcatgctcc  48300
48301  aaaaagatca gtaatactgc aaattaaaaa tacagtattt tgaattatat ataaataacc  48360
48361  cacaagcaag tgcagatatt ctggaatgtc ttctctcttt ggaaaaagat gttgctctgt  48420
48421  gcctgactcc ctcctctgtt caaatgggac tagcgctacc tagggttgta gtgatccaat  48480
48481  gagaggatgt gtttgtaaaa gatctgtcaa ttttaaaaca ctgaaaatgc aaaatattat  48540
48541  tgttactcat gtagagatct ggaaatgctc cttctgcctg ggcgctttgg cagggcgaga  48600
48601  aagctggcag gtcactggca agttgaaggc acatttgaca ctttttttct tttttggctg  48660
48661  aatcctatca taaattgccc tactgtcccc cggatttgat tacattgtag ataaaattct  48720
48721  gtgtcaaatg tatgttatgt ttttagatat gtcctctgtt atacagaaag cctttaaagt  48780
48781  cagtgttaat atcgttcccc aaagccagga ttgtgacgga aatcaacaaa tctcgaattg  48840
48841  ttcttctgtt tccctttcaa aagattattt cattaaagat atgcataccc tttttcacca  48900
48901  aaattagact tcccgttacc GTATCAAGCA GAATTCTTCA TTAAGAATAT GAATGTAGAA  48960
48961  GAAATGTTGG CCAGCGAGGT TCTTGGAGAC TTTCTCGGGG CCGTGAAAAA CGTGTGGCAG  49020
49021  CCAGAGCGTC TGAACGCCAT AAACATCACG TCGGCCCTAG ACAGGGGCGG CAGGGTTCCG  49080
49081  CTTCCGATTA ATGACATGAA GGAGGGGTAA GCAGACCttt atctcattgc attaaatacg  49140
49141  gatttttaaa tatggtgatc ttatcaaact tgttatagat ggaagatggc cgaatattgt  49200
49201  aaagacgtga aaacactagc aattttctat attggcaaag agtttacgtt aatggttctt  49260
49261  tatatctgat gttccaggtc ctgtgaaatc taattgtaga tcaggatcag catcataaat  49320
49321  tatagcacta agtctctcgt accttccata gagaagctga ttatttaggg ccctgaattt  49380
49381  caaaggaaat tgatgcccca gttatcagct gcagaaagac agtcggactg ctgtaacttt  49440
49441  attctaggaa actatttctt cgcctttaac attctttcca ccatgtgtcg gtgactgatg  49500
49501  gctggggtgg atttgaaacc cattcctaaa gcctggcctt gtcattcaca agctgtgtga  49560
49561  cattgggcaa aatgctgcac tcctctgtgc ctcagcttcc tctcttgccc cactggggat  49620
49621  tacaccctct cgccacgttg ttatgatgaa acgagacaat gcatttgaaa gggatttgcc  49680
49681  tgttctcaag ccttacatac aagacttaca ccctcgtaga ggttaagaga cactccttat  49740
49741  gcctgagtga attgaaagga ccgaaggtca atgttgaatc aaacttggat ctttaatttc  49800
49801  gaatgtgtag gttgaggcag agctgccttt tttttaagca gtcctacaaa tgtatgagat  49860
49861  atggagtaaa tcacatttcg tgcagcatat ccctttccaa ctccttcttt gtccatgttc  49920
49921  ctggtaacgt ttttatacgg atgatgtctg gaattaacta gaatacctgg attaagaaga  49980
49981  attaaattga agagcagctt taaaggagaa gtttgttgga aataagggaa aagatcacaa  50040
50041  atagacatcg atgaagtatg agggaggagg cagaggggga taagggataa gcagtcagct  50100
50101  ggaaagtcca acttacaaat tccagaaata aactgcacct cgtttgttac agtgacggat  50160
50161  tttgaagccg gtcaagcaca cgtagaagag ctttgaggaa aacagttgct tcatctctgt  50220
50221  ctatctgttg gttggctttc tatatgaaga cgtaattcta gagcttaact tttcacctca  50280
50281  gagttgcacc atggttctcc tgcccactga gtaattaaac tcgcaccgtg gaaagagatg  50340
50341  aacaggggta tcttccctga aaatgttctc caaatatgga gtcttttcag cagtttctta  50400
50401  aagtaacgtg ttccacgata attgttaaaa cagtgaccaa cagatgctag gggaagcagc  50460
50461  ttgaaaccag gcattggtag tttcccatag ctgtgctttc ttttggggtc acccctcctc  50520
50521  taaccagtag cgcaggccct acccatggag gcacttttag aaacaactaa atagaactaa  50580
50581  ataagtctat aaaccaaact ctgacctaaa acagtgcttc caactatgct agcctgagaa  50640
50641  ttgccgctag agctttatta aaaatataga tagtttcctg gcctctgatt tctactagag  50700
50701  attctgaatc tttgagacta gggctgggcc tgagcatgtg acgctaaaat aagaacagaa  50760
50761  tttttgtcct acgagtgctt gttagagaat tcagtcatta gctgaccgac ccacaacacc  50820
50821  tgccagatgg cggcatgtgc tgtcagctct ttgagagtca gtcccgtggc atgtatttgg  50880
50881  accttgttgt ctcagatccc ttcccaactt gaaatgcttt cccgtgagtt ttaatttaat  50940
50941  gttaagctgt aacctttaca aagtattcat atgataagtc ttttaaaata gcatttctgt  51000
51001  aaattgtacc cactgccaac tctattagtc taatgtccct ctatgagcac caatgaaata  51060
51061  agaccctact tgaatataat tccagaagaa aaatttgtcc ctggggatta ttttgcttat  51120
51121  tttctttagt tgttatataa tgtcctggta acaaaaataa ttttttttac ccccgttgcc  51180
51181  ttaaatttag aaataaatcc aatgctgaac tcatctcttg tgccttcctt tctttttaat  51240
51241  ggtgtgtatc atgattctta attcacgtaa taaacttttt gcttccgtac tttcttttga  51300
51301  aaataatgtg ggctatatat ccctttaaaa aatgaaatag tgaaaagatc aagagagaga  51360
51361  gtcagaggta gcaaagccct tacatccctt tctttttctg caattttatt taaaagtgta  51420
51421  ttcttatact gcaaagtgtt aattaagcac ctaatagtga gttctgctta atacttagcg  51480
51481  taagtctcat tgtttgattt aaaaaaaaaa taactccatt atttcctttt actcatggaa  51540
51541  gccgcagtct aacggcagat tttccccatt tggtatatgt agtcagataa acagcggatg  51600
51601  acgaagaggg gctctcggta gtggaccctc agagtacacc tgctgccctt ccacagccca  51660
51661  aagtgccatt aaatgtcagt catccagaac cccccccgcc ccccccccct ccggcggcat  51720
51721  cccagctcct catccttcgt gatgtgcatt ttttaaagat cctgcaaaac tcgctgacag  51780
51781  ctatcaaact tctcctaaat ctgacagaaa acaattataa agatttacat caaagtaagt  51840
51841  aagctcctgc aaaggaaggc tgagcctcct gaaaagattc cctttccctt gccagcccca  51900
51901  tagccccagg gcagccgtgc tctctcaggg tgtggtcttg gtgctgcttt tgctcctgac  51960
51961  actgagccag aggctaggga ctcatggatg catttagcct gggataaagc tggtggaaag  52020
52021  aggagcaggt tcatatttca ttctaggcat ggcataactg ccaacccagg gtgagtgatg  52080
52081  tggtgtaaat ggtagctatg aagggaatga tggggtgtga ggattaaaga atatactcac  52140
52141  tttttataag agattgtcaa agctaccact atttcctctg gttaccaaag cgtgtggctc  52200
52201  tagcctcagt gagcaacaga gaatcctagt ttattctcta gactgtctac agagtactcc  52260
52261  ctctaattaa ttgtctgctt ttgccctata aaggcctcag tgagaagtta cagttgagga  52320
52321  ggagaatgta agtcagtggc tcccaaatcc tgctctgaca caaggtcatg atcctgggcc  52380
52381  agtctatagt gctctgctgt attcgtcctc atgtttgatg atttacaata ttacctttta  52440
52441  ttcttaaata atgtgcctcc tatatttttg gtgcaaatat ccttttatgg aatgatggtg  52500
52501  atatgagata ggaacttctt aaaaaagcct ttgataaggt aaaaattgga ggcctatgta  52560
52561  agtccatttt tataagtata aaaataaata taaataaatg aaatccacgc agctatatgt  52620
52621  ctactatctg ttcttctaag ttctacacat aggttcattt ttttctttca taattgagca  52680
52681  tttgttaagt atttttttta ggggggaata gtgtattagt ctctagggta cagtgattta  52740
52741  aaaaatacat tctaagctca caatctgtta ggaccaggca agtaatcaga taattaaaaa  52800
52801  acagtgttgt acgtaccgca gttgaggtag tcacagagag tgctccttcc ccacttgagg  52860
52861  tccctgcctg gaaagggttc atggaggagg tgaagcctga tctgagttta aaatacaggt  52920
52921  acaaattagc ctgcctaaaa aatgagaaag ggggattcta gggagaagga acagttgggc  52980
52981  aaaagccctt aggtaggaca aaatctggtg ggtttggaaa cctacttcat gtggaaatgg  53040
53041  gggacaggga cccagaagtg ataattacca aggatgcaag actagaccgt gtcaggcctt  53100
53101  ggacaccagg aaaacttgtt tggattttat cctgaagcat tagagacctt tgcagaaaat  53160
53161  ggtttaaagt tttcatttta tcaggtgggc ctgctaagcc cacctcacag ttgaaagaat  53220
53221  aaactgaacc caaatgcctc ctctctgcaa gcaggagatt ccactccccc gccagaatac  53280
53281  cccagaaggg tcgagccttg tgtgccagtt ctcctgctaa gatggttcat tccttctcca  53340
53341  gtggagagga ttaagcaagc agtcaaccta gagtccagaa gtgtccttta gtctttgttt  53400
53401  tttattctgt attgtctttt atttagtttt atttattctt tatttttcac tttatttttt  53460
53461  gattgattga ttgcaggaat gcacagaaca aagaagtgga gtggggaaca gaggcaggaa  53520
53521  tcatggtgtg ttttctttta agagctcagg agttcccagg cagcatgtaa catatatgga  53580
53581  tacattctcc tcttctaaac tgtcttttat cttctatata cacaaagtaa agagtaaaat  53640
53641  acattcatta cttggacaat tagataaata atacaatcat tggatccatt tatctggctt  53700
53701  ttgctgaaca aggcagcgtt ttgacttaga tttttcaccc gttccttggt tctccacatt  53760
53761  gtgtgcataa aggcttcagt aagtatattt tccctcaagg gaaattgagt tgctcagatt  53820
53821  agaataacca aatccttcat aagtagcaag ttctgtccag tgcacaccag ttcccgaaag  53880
53881  gttgaggtgc catgttttgt taacattgct tgagagtctt gtacttgata atacgctccc  53940
53941  atctaatctg tttacacaca tttgaaagtt cgaaaacatg tggctaaggt cataaaggtg  54000
54001  taaagatcat cctcatttca cttaataaat attttaagtt tctgcgtttc aaaaagctaa  54060
54061  ctaaaaggaa agcaacggat tatgaaaagt aatttcagca tgtagagcct acagttgttg  54120
54121  ttgttgtaca tggcctcata caaaattatt tttaaaaagc caacatattg aaactcactg  54180
54181  gctctacaaa agaaataata aatacacgtt tttgacctac aaagcaaatc cagtgtctgc  54240
54241  ttctcttgaa catcatgttt gtagtctgtt tgtgttttat ttattaactt attttcccag  54300
54301  tttcactgag atataattga cctatcacac tgtatgagtt taagtgcaca atatagtgat  54360
54361  ttgatatgtg tatatatgca aaataattac cataatcagt ttagttaaca tccatcacct  54420
54421  cacatagtta taaatttttt ttcttgagat gagaactttt aagatatact ctcctagcaa  54480
54481  ctttgaaata tacaattgct tgtttttaaa ctggtataat gcttttcatt cattcattca  54540
54541  ttcagcacat aggctccttg aggacagtga gaaagaatga gtgtacaccc ggggctgttg  54600
54601  catcactccc tgtggaaagt gatggtgact aggactaggg ttgtagcagt gggatggaac  54660
54661  agagtggaca ggtgtgtatg agagttcttg cagggtaaat gtcagagacc cgtggtggat  54720
54721  tgaatatgtg gggaaaagga cagaagtcaa agatgatggt gcttgagcat ctggccgtgc  54780
54781  caatcaccga gagagaagaa gatagaggag gaacaggtgg aggtggggtg gggtgatgat  54840
54841  gagctcagtt tggagcatat taagtttgtg aagcttatgg atcatccaag tagcgatgaa  54900
54901  agtaatttgg caggatgtgt caactgtcat aaaaatgttt ccacttctag gcatctcttt  54960
54961  taagatagta actaaagaat atgcacagag atagtctttg caatattatt tataacatca  55020
55021  aaaaattgga aacaacttac atgtccaact ctgaaataat ggctgaataa atcgtgtaca  55080
55081  cttaaaaatt acattgctat aagactacaa ttacaaagac tgtacaatat ggaaaatgct  55140
55141  tatgacgcgt taaatgaaaa aggacacaaa gttatatttt agagatgatt gcaattaggt  55200
55201  taaaatatat gcatttgaaa aatattctac aaggtacatt ggaaaatgaa aatagttatc  55260
55261  ttggtaatat aaattaattc tgtttttata tcccaagttt catgtaatgt ttttatatta  55320
55321  cttttataat tcaagaaaaa aaaacatttc aaagtactaa aaactcttac gcttatgccc  55380
55381  atttatgtta acttgaagtg aattaatttg aaatcttact aattataatt gcaaatcaat  55440
55441  gacatgttaa agcaagagga ctgttaacag ttgtaagaaa tactcatttt gtttctctgt  55500
55501  ttacaaatgt atttcacagt tatcaaggaa aaatatggtc ttgggtaggc agttaataag  55560
55561  gggatagaaa ttgactttat gtgacgctta aaagtaacca cttgctttaa atggactata  55620
55621  tttatattaa ctgattatct aaataccagt ggtttgtcgc atctgctttt gtttgaattt  55680
55681  ttaatattcc atttgatctt taatttcagt ctgttatata ctgtccgtct cccaaaggca  55740
55741  ccagaggttt tttttttaaa tattctttca aatgaatcct aagtccaaat ataaatttga  55800
55801  cataaagagc aaccaaatga gtttgtgtaa tcatgctcca ggacacagtt gtcaactcag  55860
55861  gttgtgacct cgtacttaca cggacatttc ttttaatctt tgtgcttcac ttttatttca  55920
55921  tttcattttt aaaaataaca gctttattga gatataattc acataccata cagttctcct  55980
55981  atttaagttg tataactcaa aggattttag tttattcaca atcttgtgca atcattacca  56040
56041  caatcaattt tagaacattt tcgtcatccc agcaccctcc tcctataccc attagtagtc  56100
56101  acttaccgcc accaccaccc ttagtcctag gcagtcacta tttatttgct gtctctataa  56160
56161  attttcctat tctggacatt tcatatgaat ggaatcatat aatatgtggt cttttgtgac  56220
56221  tggcttcttt cacttcgttt tcaaggttca ttcatgttgt agatgtattg gtagttcgtt  56280
56281  cctttttatg gctgagtaat attctattgt atgtatattt caccttttat ccattcatca  56340
56341  gttgatgagc atttggattg tttccacttt ttgactactg tgagtaatgt tgctatgaac  56400
56401  attcatgcac aaatttttgt atagacatat attttcgttt ctcttagggt atatacttag  56460
56461  gagtggaatt gcggggtcat atggtaactc tatttaacct tttgaggaac tgacaaactg  56520
56521  ttttccaaaa cagttgcacc attttacatt cccacgagca gagtaggaga gtagcagtta  56580
56581  ctccacatcc ctgtcagcac ttcctattat ctgtcttttt tattatagcc atccttgtgg  56640
56641  gtgtgaagta gtatcttgtt gtggttttga tttgttttgc tgatggctaa tgatgttgag  56700
56701  catcttttca tgcacttatt aggcatttgg atatcttctt tggagaaatg tcgattcaga  56760
56761  tcctttgcca tttttaaatt ggattgtttg tctttttgtt gttgagttgt aaaagtcctt  56820
56821  tatatattgt agttacaagt cccttattag atttatgact tcaaatattt tctcccattc  56880
56881  tgtggattgc cttttcactt tcttgatggt gtcctttgaa gcacaaggtt tttaattttg  56940
56941  ataacatgca attatctatt tttttctgtt attgctggaa cttttggtat catatctaag  57000
57001  aaaccattgc ctaagccaag gtcaggaaaa tttatgcctg ttttcttctc agagtttaat  57060
57061  agttttagct cttacatgta aggctttgat ctgttttaag ttatctttta tatggggtcc  57120
57121  agcttcattc ttttgcctgt ggatatccaa cggtaccatt tattgtggag tctattcttt  57180
57181  ctcccattga attgtgttgg cacctgtgac aaaagtcagt ttactaaatg taagagttta  57240
57241  tttctggact ctgaattcta ttccattgat ctacatgtct attcttattc tagtgcagtc  57300
57301  acccctctgt atccatgagt tttgcaaatt caaccaactg cagatggaaa tttcacagat  57360
57361  agggaggaat ttaattgagt tgtatccatg gatgtaaaac ctatggatat gaaaagccaa  57420
57421  ctgtattcct tgtaccatgc cattctatgt aacagacttg agcatccatg gattttggta  57480
57481  accatggggg tcctggaact agtcccccgt ggatactcag gggtgtatac cctctgtctt  57540
57541  gattactgtt gctttgtagt aagttttgaa gttggtagct gtgagtcttc caactttgtt  57600
57601  tttctttttc aagaatttgt gtgtgtgtgt gtgtgtggct gttttggatc ccttgaattt  57660
57661  ccatataaat tttaggatta gtttgtcaat ttctgcaaag aagacagctg gaattttgat  57720
57721  aggtttattt cattttgtga gtagctatag cattgtcatt aggaaaagaa ataatattta  57780
57781  gagtaatttc ctggttctct ctcttctttt gaaaggcgta tgagattctc atcttctcaa  57840
57841  gctgctccaa gatgatttaa atgctattat ctctatcttc ttttttattg ttaatctctt  57900
57901  attagtgggg caggcccgtg gctgagtggt taagttcaca cgctccgctt cagtggccca  57960
57961  gggtttcacc ggttcggatc ctaggtgtgg acatggcacc actcatcagg ccatgttgag  58020
58021  gcagcatccc acatgccaca actagaaaga cccacaacta aaatatacaa ctatgtactg  58080
58081  gggggatttg gggagaaaaa gcaaaaaaaa aaaaactctt attagccaat taagtagagt  58140
58141  tctttccttc taattgcagc gataccaaaa aaaaggtttt gtttgcctag attgtgttta  58200
58201  ctaaacaata gcttttctct tctattaact tcttagataa aaattgagag accgtgtaat  58260
58261  gagagaccta acagtaagaa tgtgtgcagt agaaaagctg acagaacttt gggtagaata  58320
58321  gctcagtctg tctaacgctc catacctcca gggacgtaat ttcactatct tattaaaatg  58380
58381  aaatcaagtg aagatttatt accaataatt atttatttat tattttagtg atagcgttat  58440
58441  ttttctaaac aatttaagaa taatttttaa aggtaagtaa tctaccaaac atagtaatca  58500
58501  gagtatgaga cctgtttgtt ttgaattaaa ataaatagga tggaaaaagc ttttagaaat  58560
58561  taacgtagaa ttgcgagtat cagttgcacc aaagcactca gtaaatattg gttgaataaa  58620
58621  ggaaaaaaat gaaaggaagt ccctacataa atcactgttt tgaaagccca tgcctcaacc  58680
58681  ttagggatga ttctagataa tccctcaatt caaaaggata aatcctgctt tcagggtaga  58740
58741  ttgtttttca gtatttccaa ttttcttaaa ggataacctg agtttcacat ttttgcagcg  58800
58801  tttacgtcaT GGTTGGTGCT GATGTCCCAT TTTCGTCTTG TTTACGAGAA GTTGAAAATC  58860
58861  CTCAGAATCA ATTGAGATGC AGTCAAGAAA TGGAACCTGT AATAACATGT GATAAAAAAT  58920
58921  TTCGTACTCA ATTTTACATT GACTGGTGCA AAATTTCATT GGTGAGTTTT tattttattt  58980
58981  tgtttttgca gatataatta gaagtgatgt ggctggagat aacaattgac taaaacctga  59040
59041  attgctttta ggaacaaatc ctgggtttac tttattaact gcagttgact tccctcgact  59100
59101  ttaaggattt ggcaagctca ttgacagtgc atccatttag gaaagagtat ctccactttt  59160
59161  gtactcagtc tagccttgat tagttgctgg ggccggatta gcttgacagg tggtccagat  59220
59221  ggcccccctg gacatccagg tggctgctaa gtagggatag agtatggagt cagtgtgaca  59280
59281  tgtgaagaaa gtctcaaata tgcttctgcc accctacttt ggaaggagag actggagtac  59340
59341  aataataaat ctgaaaataa agcaatattg ctctatgatt cagtgtcttg gaaactcaaa  59400
59401  ttgtatgaaa agttcaaggg ataagaaaca attcctactg aggaaattta gaatctcacc  59460
59461  cacagtccca taaataataa atatttcttt ctaaaccact ttttagttac tgtgctaaaa  59520
59521  gacttaggaa aatgtgggta aggtttcata tatatgtaag agatatatat aatattttat  59580
59581  atgaaattta tattatagtt tttggtccag ctttctgtaa gataggaaag ttggtttact  59640
59641  tgtgaccttt agatttaact tctgtcaact ctcgatgatt ggtggtgagt gaattagatc  59700
59701  taagtttaaa gttgacattt gaacaaagtt attgacacat aaacacaact gtcacttcat  59760
59761  gtcttcgcta accagctgca ggcagctttc ctggatccag tgcgggagaa catgctgctc  59820
59821  acgttgcagc tcttagcacc tgtggcccct ggccctgggc tcctctttcc atgtcgcttg  59880
59881  tgtcttggga aaatagttct ccttttttgc cttctcaaat gaagtaaaat tgttaagatg  59940
59941  ctggggttta tgtgtattat agataaatgt tgaatttgca aagctcagta tttcagtcat  60000
60001  ggtgcaaatt gtgcaaggct gcgagagcct gagtggctgc cgtgagaact tcagcgactg  60060
60061  cttctgaccc tggtcagtag acggtgggcc cgacactgcc gttctacttg tgctggtgct  60120
60121  gtaaagtgtt tatgtttagg gatattatct aatttctaaa ggtttaaaaa tggcttatgc  60180
60181  tttgaagatt ttggtttttg tggtaagact tgataaatgg aaaggttggg attttcattt  60240
60241  tttattattt atatgtctca tcttaccaca gaagatttca ggaggcttaa ataaaagggt  60300
60301  caaaaaataa gcataaaaac aataaaatat aaaagaaatg gaaaatcagg acctaaactt  60360
60361  tacaaaaaag taagtttaac gtcaagtttg actacaagct tcctaatgtc caggattaaa  60420
60421  agaggaaatt catcagttat ttagttctca ttcgtaaagg gagcagagaa tccattcctt  60480
60481  gggagaaaat taagttttta ctagcactgt attgttcaca aaattcttca agtagagtat  60540
60541  tttgggagaa gattctgaga aatgccacaa ataattcttc ctagccattt tttgtagggg  60600
60601  gagcaaatat agtaacagat ttcacattgc tatttttgtg gtgtccttta agtaaaacct  60660
60661  tagcgtaatt aaatgcaact ctgtgaaagc cgttcagtta atgtggatgt aaattaatat  60720
60721  agtgcgagtg ttgtgcattt tttgatcctg agattgttgt tgttagtgtc gtagactcct  60780
60781  agtgaccccg tgtacagcag cgcagaaccc tgctgggtct tcttgtgcca tactctcacc  60840
60841  tctggctctg tatcagacaa tgctccactg ctattcatag ggttttcatg gccaatcttt  60900
60901  ttccagaagt gggtggccag gtccttcttc ctagtctgtc ttagtctgga agctccactg  60960
60961  agatctgtct gccgtaggtg accctgctgg tatttgaaat actggtagca tagctttcag  61020
61021  catcacagca acaggcagct gtgacagtat gacaaccgac aggggtggtg tgcttccttg  61080
61081  agcaggaaag gaaccttggc tgtgatgatg agagtgttga agcttaacca ctagaaggtc  61140
61141  agggcttgct gatcttagga tagaatttag tgaaactata gccttggatg ggttacagta  61200
61201  gttccttaga ctatcttccc tgaaaactac ttctgtcagc tagatggtag aaagatcaag  61260
61261  gttataatca tttaaagaaa aaattttttt cccttttctg ttttactaac cttagaaacc  61320
61321  acacccccac acctggttat cagccagttc actgttaaca tctgcactag aggtttgtca  61380
61381  ctaggaaaca agaaatttac acagtagtgt gaaggacttc tgctttggag gaaggaaact  61440
61441  ggaaaagaac aactgcacac acacacacac acgcatattt atgtatttag acatgtccaa  61500
61501  tgcatatctg ttgtgggaag ttcatagaaa gcaggccaac ataaaccctt taatttatta  61560
61561  cttctattca ttacttcttc atagttccca taaataattg caagttcaag atgataaact  61620
61621  aattagaaaa gattgctttt gagaaatttg tcaaagattg ttttgctatg tctagatctt  61680
61681  aaacttttat aatgtttgca gctgttgatt tgatgtgtaa ttgtcttctt ttgcatcagg  61740
61741  ttgataaaAC AAAGCAAGTG TCCACCTATC AGGAAGTGAT TCGTGGAGAG GGGATTTTGC  61800
61801  CTGATGGTGG AGAGTACAAA CCCCCTTCTG ATTCTTTGAA AAGCAGAGAC TATTACACGG  61860
61861  ATTTCCTAAT TACACTGGCT GTGCCCTCGG CAGTAGCATT GGTCCTTTTT CTAATACTTG  61920
61921  CTTATATTAT GTGCTGCCGA CGGGAAGGAG TGTGAGTAct ttaaagcact aatgaaaaat  61980
61981  tatagagcct actaagataa caacgtataa gatttcatta aaagccaagt tccatttagt  62040
62041  tcataaagca ctttataaat gaactgaaat tgtgttcaag tcaaactaca gtactttatt  62100
62101  cctttaaaat gaattaaagt agttttgagt ctagtaaatc aaattagggg atataattac  62160
62161  tttattcaaa aattattaag gctagatgta aattcatgct ggcaaaacag tccaagaata  62220
62221  attgaggcta aatattttgg ttatgcacgc cgtcttgtat gagtagagac ctcgggatct  62280
62281  attgacatgg taattgcact ttaaataaat aaatagtttg atcagaagtg atggtcaaaa  62340
62341  ttcttcttga cattgtttgg ctgtcaaaca gggtaacaat ctaaatgttt aaaatatatc  62400
62401  tataaaaaca gcagtaaatt aatgagaaga agagtatagt ttgagtaatg agtcttcact  62460
62461  tcatgaatag ttagtacttt caggacgtct atgtcaatta aaataatctc ctgagattat  62520
62521  ctggaagtca gggtaacaaa acaaaggata aaaaattaat aaagcagcaa gtaacaaatt  62580
62581  cttccattta tacatgtagc ctgatttcat tatgtcatag aatttatttc taagagctta  62640
62641  attcttaatc tccatttttt ttcatttttc tgtgtctttc tcatcagtat tccatctctg  62700
62701  tacgtgcact catccaaata atgtcataaa cttggtggca aatgctgcct ggttgcattt  62760
62761  aatagtaaca atgtcagcat ttccacatca tgcaagatcc catgagcata tagtcttaat  62820
62821  gttccaaata tcaatgctat tatttaattc ataaattttg ttttgtttct agggaaaaga  62880
62881  gaaacatgca aacaccagag taagtgtctt ctttcctgtt attttcttta tcattctttt  62940
62941  cacttttcag ttgcccatca tgctccatac atgtgtgtca tgcttttttc cccccattcg  63000
63001  tcatctttca tagtttcttt catcaatgtg aaagctgctt tctaaataga gatatttagg  63060
63061  aggggtagaa actaaaaata aaaagggttt gaaaactaag attatgtaga taaaattaaa  63120
63121  cctaaaatat ttcagattca gaatattaac ttgccattta tattatgtga tttcccaatc  63180
63181  tgcatttcta taaaccagag aacagacgaa aagacctttc atacacgttt tcctgaatct  63240
63241  acagtaataa cctaccataa aatgaaactt ctgtgagtat ttataaatgc cccatcagaa  63300
63301  gcaacaatat aaaagctatg gtagttttat cttaattgta gagattaaat aaaatgctag  63360
63361  tttcttactt agggctgtaa tattaacaca aagctttata gcttagttta atgagtgaca  63420
63421  cgtttattta aaaattagtt tataattttc aattttgcta tgttaaaggt atatgaaatg  63480
63481  tatctctttc tagagtaact tgtagaattc ccaaagtgca ataatatctt cttattttaa  63540
63541  aaggaaaaaa tatttcataa ctttttcaaa ttgatgaccc tttgggctaa tatatgattt  63600
63601  taaatatatg ttgttttatt tctttttgac ctagcatcca aCTGGTCCAT CATAGTGCTA  63660
63661  TTCAGAAATC TACCAAAGAA CTTCGTGACA TGTCCAAGAA TAGAGAGATA GCGTGGCCCC  63720
63721  TGTCAACGCT TCCTGTGTTT CACCCTGTGA CGGGGGAACT CATCCGTCCC CTCCACGCAG  63780
63781  ACAGTTATGA AAGCACTAAT ATGCCTTTGA TGCAAACGCA GCAGTAAGta tccacttgga  63840
63841  accctcatta tgaacatgca tgaatagatc tacttattgt ctctaaagac cagagctttt  63900
63901  cattgttgtt gcttctgttt gtttctttgt ttgtttataa ttggaagaga aaaataccaa  63960
63961  aagaacattg ataacgtaga tcccatcctc gctgtgctga ctcaaataaa tagaattatt  64020
64021  ttcaggaaat gctttttttc ccttcactaa tcccaacaag ataacattca ccttaatatt  64080
64081  taagaaattg acattgaact aacatatgtt tgctcactga tgagttaatt cggaaaagag  64140
64141  tagcatatcc taaagcatga caaattgatt attttttaga gctattatta gaattattgg  64200
64201  ttctgttaac ctattttttt aatgttatta ccgcagatct atttgatcta cattttttgc  64260
64261  ctcagggtaa aaggttttta ggttgttttt tgtgatctgc ttgtatatca aaatgaatag  64320
64321  tttgaatttt ggctataaac acaatttatt agtgcaaacc ttctctgtag tgctggaagg  64380
64381  gctgtggtca gaaagcctgg aggaggcctt tgtaaggggt aaacctgggg gagaggagtt  64440
64441  ggggaaattg cccagttgct cttaagaacc aaagttatat gcctagaagc tcagttttca  64500
64501  tataaagcaa tcgtaggtaa agctgtcatt tatttttaga acatggctct ttttttcttt  64560
64561  tacaaccata ccttaaaatg ggttaaattc agtttcacca aagaagccac aagtttgttt  64620
64621  ttgagatctc cttatttttc actttatttt tataaataga atggatatac agaaaaatcc  64680
64681  aacccctccc cccccagaca gaatccttag gatatgatat aaaagtcacc tcttactgat  64740
64741  taaagattta tctggaaacc atgctgggtg caaaggtttt cccattgtga gtgcttattt  64800
64801  tgtaaccatg taaaaagcat ctggtaattt gaagattaac ggtaattaat atgaatcgta  64860
64861  tagatagtcc aactcaacaa atttgtccaa aatactttgg aactctaaaa gtattataag  64920
64921  tattttcctg aaatcctcta acatcattta cgtagtgttg actaggccaa ggtgtatgtt  64980
64981  tatgtgtgca tgtgtgtgtg agtaattgat tcaggtccga ttaacagtga ggaaaattgc  65040
65041  atacgtttaa aattttgagt tttggaaaca gtaatagtct atcagggatg taaatattaa  65100
65101  aatctcacaa aatacagttg tactgaatag aaggggtgga tttctaagtt ctctaacggt  65160
65161  tagtggatca tcataaaact gtttcacttt accaggatta gatactgatg agaaaaattt  65220
65221  gtgaaatttc aagaatattc taatagttca caatttatca tctctcctgc cttttttaga  65280
65281  tgaaaattat gaacagcctt atcattcatt ttcaaaatga aaagaaagaa ttctttaagg  65340
65341  ccaccgtttt ttatattctt tactcaagag tgctagtgaa atgttgatat ctgttcttca  65400
65401  aatgttgata tatattctca aaaatgaaat ggtcaaatac acttgagaag tggatttttt  65460
65461  ggtggtggat ttttaaacta caagagttct cataatcttt agtgtgttga tatactttgt  65520
65521  gaacccatgg aaaagggtca gaagaggtaa ctctttaaag aacagtttgg gaaatgcttc  65580
65581  tattgacaaa ataataatgc tgtcaaactt taggatagag aaatatttat tataatgaat  65640
65641  agggtaactt gaatatgttt gtaaatcagt aaaactctat tgttggtgaa gtttaaggga  65700
65701  gggaaaaagg ccgcatcatt ttttagatat gttttctaac agtatatatt gagaataaaa  65760
65761  atagcccctt aaaaattatt cagattccct gtggttagga ttttgcagtg ttgccactaa  65820
65821  tatacaaaca taataacatt tcctgtctag tttacaacaa atgcatcttc ctgatccttc  65880
65881  tgtaacccca tctagactgt cattatgttg atcagatctc tctgtttaca aatacaatag  65940
65941  gttattttat tgaatttgca acaatttgat catatatgta tttttaagtc cagaaaaacc  66000
66001  ttcatattat tcagatttct gctaatggaa aaactccatt aactagcact tctatataaa  66060
66061  tagggtacat agataattga tgatgttcac aatgattatt ctgagacact gcgagatcat  66120
66121  caagtgtgtc tgactcatca gaggaaaatt aaattccatt cggtgtagtt tcagtgttga  66180
66181  gtgtatatta tctttctttt actcttggaa atggataata tgtgcgcagt ctctatggta  66240
66241  actgcctatg attaacttca ttttccagcc atgccagata aaagtaattt attatatcag  66300
66301  gtttgtcaca gctgtccttt acaaaaattc agcttttagt ccttacctta aaagcatagc  66360
66361  tctgtattta aagtttcatt tcagcgccaa gtacacacat atgtaaatat tttggtcatt  66420
66421  gggattgaat tgagttctcg acattagaat gaggtgttat atttgatgag gcattacagt  66480
66481  acttgataac caggtagatg cttgaacagt gctgcctggt gtttattaat taacccttcc  66540
66541  taagagggca cgcgtttcat cttcacatat tcatactaac tttactgaat ctattattct  66600
66601  taaataattt ggctagctac aggatttcgt gctgcttctt cagactcgac accagaaatg  66660
66661  ttcaggcata aggatgtggt tgaaagctta tgttagcttc caagcaagac tcaagaacgt  66720
66721  tcaaagcttt ccttccaaag ttacatagta gcttgtttgg gtcttttaaa caagtcaatc  66780
66781  cacgaggtat acgaggtata gagaacctcg taacagtgta aggtatacaa gactcacaat  66840
66841  agttgtgtaa tgaggggctg cctcagttat ttgtaaatta cacagtaata ttttcttttt  66900
66901  ggtagaatgc ttcatgtgac ttcagactca caggatgaat tagacagtaa acaaatgttt  66960
66961  aatcatctgc aggtgataaa attgagacct ggataagaaa caactaaatt aggtcaaaac  67020
67021  tgagattaga ttgtttacct atcttgatat gaagtcaggg aaagataagg tggtcactga  67080
67081  cctcagaaag atctctgatc caggttacag gcaaggttca ggttatggaa aagtacaaac  67140
67141  aggctgttaa agttatcaga tagtatagaa atgtaagata aatttaattt gctctttgct  67200
67201  aatatattta ttgtttaata acttttttat tttggaatga tttttgaggt acagaaaagt  67260
67261  tgcgaagata atagagttcc caaatagccc ttacccagtt tctccgcttg ttaacatctg  67320
67321  acagtacata gtgcgtttgt cgcaactaag aaaccaacat tggtgcttac tgttaaccag  67380
67381  acttcagact tttttttctt tcagatttca ttagtttttt tcccctaatg tttttttcct  67440
67441  cttctgtgat tctgtctagg acacagtaat tggcatgtgt ctttagtctt ctctggtcta  67500
67501  ggcagtttct tagacttttt tgtttcctgt gaccttgaca gtcttgagga gctgggtatt  67560
67561  ctgtagaatg ttccccatcc cctggtatag tcgagctttt tgcgtctgtg cttaatcagt  67620
67621  tatctttgta gcccagtgag taaatgttgc cattaatagt aagaagaatg ttttcctctg  67680
67681  taggcaatcc ccttacttat tacgattcat tgctggaaat cacttataaa gtaaattctt  67740
67741  aaaggtaaat ttgctttacc caaagaatca ttatgattag gggttatgtt tttgaccaaa  67800
67801  gacttaacat caaaaatata ttacggcttt ggttgatgta cctcaaagat aaacctttgt  67860
67861  aatgatttaa gttaaggaaa tcaaattctg agtcatagca ttttaggtcc taaagggatg  67920
67921  ttgagagagt ctagcctggt tgttcccaaa ccaaggtgca ggcacactga cccgtggggc  67980
67981  ttttacacac gcatcccagg gcccctgctt ctggagattt ggattctggt agacgcgtgt  68040
68041  atgcggtgga gcaggaaaaa aggttgagaa cccctgattt aaatacttaa aaggcctagg  68100
68101  tgttaggatt caggaaagcc agatgggtat ttctggtggt atttctgttg agggaggagg  68160
68161  tggaaaaggg gttgttggtc acactcttcc agtggagttt taaaagggga acagtttctc  68220
68221  ctaattcccc cgaggggtct gagcgaagga gaaatgtgaa agggggccgt ccatgcgcat  68280
68281  tcgcattatc tagagcgtgg ggctgtttgt gggtttatca tatgattatc agccactcga  68340
68341  cttttctcac ctccttaagc tacctgagga gaacggtgtg gagaagggag agctgagtgc  68400
68401  tgattagaaa ataatggctg ggggccggcc cggtggcgca gcggttaagt gcgcacattc  68460
68461  cgctttggcg gctcagggtt caccggctca gatcctgggt gtggacgtgg caccacttag  68520
68521  caagccatgc tgtggtaggc gtcccacgta caaaggagag gaagatgggc acggatgtta  68580
68581  gctcagggcc agtcttcctc agcaaaaaga cgaggattgg cagcaagtgt tagcttaggg  68640
68641  ctaatcttcc ccaccccaaa aaagaaaaga atgcctgaag ggacagggaa atgctaaacc  68700
68701  ttgaaaaggt aaaaaccacc aggaaattgt acttattttg caattttgtg ggaggcattg  68760
68761  actggaggat cctaaacact cagttttcta aaaagtaatt tattcttaaa tttgtaatgt  68820
68821  atggtgtggt cttttgaagg gtagatctgc ctctttattc ttttcttacg tcaatatcaa  68880
68881  tcgatttttc ctgagcggga ggcatcttca tagaggattt tatatgatta tgtaatgaat  68940
68941  aatagagaaa gatgcccaaa cattttctag gaagatttta attggctata caaaaatttt  69000
69001  ccttgttcat tatactaaac agaataccta atccagggta attgggtctc cctcaaaaca  69060
69061  ggaggtgggt tgtgtctaat cttttgcaaa ttaacaagta taaaagtaga attaaggtct  69120
69121  tctaattaaa gctatttagt aactaatcat tttagctttt acctaaaata tttttccatt  69180
69181  tgtctttcct ttcgtaataa ttagagctaa cttcatggca aaattccata aataaaaaat  69240
69241  taggtttcaa taaaagttaa tatcagttga agagaatgtt tcaggggacc aagataatgc  69300
69301  tttcctgttg acaaaaactg tcaagcaccc agggatattt cagaggcatt gacttttaaa  69360
69361  aaaaaattca gtgagtctac cctaacagca atagttgcgg tatctcttga atgcattttg  69420
69421  gttctatcag tttgtactgc tctgtaaagc tgtggtgggc ttgcttttgg ccttatacaa  69480
69481  gcagaggaaa aaaactaaaa gtagatgaac gtcttctttc tattttctat tccatgtatg  69540
69541  ttctacattg cttttagtta aaattaggtt ttgaaataaa aaattatggt gatgcttcca  69600
69601  gtttctttgc gtccttcctt ccttccttta tccaaataat ggtgtgattc cttagtaaaa  69660
69661  atagttatag aatccaaatc agcattttcg aaaaaaaaat ttttgtagaa aattcaaggt  69720
69721  ttggggccaa tatcaatttt gctaaaataa ttggaaaata ccaaaaatat attactattt  69780
69781  cttacggtta agtgactcca tacaaattca aaagagaagt gttttgtatt ccacataact  69840
69841  aaactgatgt aatttatttt catctgtggc cttatgcaaa gcacttgacc tttctttgct  69900
69901  tttgagtctt taagcaagta ggaatataat gggttggtaa tcatcaacct tactcataga  69960
69961  cttactctac aggatatcca ggaatgtcag attaccttaa aacggttgta caaataaata  70020
70021  attgtatact ccctccaaat cacttattta ttaatttgca agttattacc tttgttttct  70080
70081  taaagaatga agtttgtgca atggctaatt tacataattt tctatttaaa tggatgtaat  70140
70141  tcatggtagt aaaattagaa aataattaat gctaataatt tagagaatta tagttttctt  70200
70201  aaatctttgt tctacggaat gcagtttaca catcctaatc tttcagttag tccattaata  70260
70261  acttaattat tttaaatagt tttgtgactc tataaaggtc ctttctttga aggattagag  70320
70321  acttctattt gaagtcagcc cccactctcc tggataattg cctttagtag cctgctttca  70380
70381  ccaaagatgg aaaggctcct attttcttac cgcattccct gcttaaccac agcagagtta  70440
70441  gtcgtaggca tttttacagt atgcctgaag cagtgctctt atgaggtacc tcccttcaac  70500
70501  tcttaaatgg aatacatgct tcaaatatgc ccaggatcgt tatagtaaca ctcgaacact  70560
70561  caggctcaca tgtacttgca agtttgggca accaaacaaa cagagctatg tgtgcacagg  70620
70621  tggagactgg ggaatttgac tctccacgtg tttttgttga gcaccatttt gcacacataa  70680
70681  gcgcttttat ataactcatc taggtttcag ttgaatttgc aaggagtgca tgtacattgt  70740
70741  tcaaatttta aatccctaaa ccaatgtaac acccacaatt gctttctcat acatttccca  70800
70801  atttcttgtt tgtgtgtggc actttctcag ccaaccattt ctcttcagac ggagccaagc  70860
70861  ccattgctat ttagaaagtt tacttgccgg cctggtggtg cagccgttaa gttcgcatgt  70920
70921  tccgctttgg cggccaaggg ctcactgttc ggatcccagg tgcagaccta tgcactgctc  70980
70981  atcaagccat gctgtggcag acgtcccaca tataaaatag agaaagatgg gcatgggtgt  71040
71041  tagctcaggg ccaatcttcc tcagcaaaaa gaggaagatt ggcagtgaat gttagctcag  71100
71101  gactactctt cctcaaaaaa aaaaaagcaa aaggaaaaag aaaaaaagaa agtttagcag  71160
71161  tgtagtagaa gaggaaaaaa aaaatggaga ctagagaaga aatgacaggg catagattga  71220
71221  ctttgacggt ggttttcaaa cactgttcca tggaagggtg agttggattg gccagtggga  71280
71281  gagggggctc caactacttc atccaaatac tgattttgaa tttgggtatc cgtgatggag  71340
71341  caagggcttt tgaagggctt tctttgtcct ctttggtatt tttattttgt cagaatgtac  71400
71401  taatgtaaac cattaatagg ctgggtagag ccagagatga taggaaatga ggaagtgcgt  71460
71461  gtgcgtgcgt gcgtcaaagg tgtgctgtat tggtttctaa tgtagagtag acccaagtta  71520
71521  gtcagacctg agaagttaaa acaaaaccga catccccctc ccaaatgccc gcgaaattgc  71580
71581  attttgactt atgtggtaaa gatgcctgtt ttcccatctt taaatctaga acttatttcc  71640
71641  tctttgtggt ttataaatta gtccttttac tttcatgatc aaaaccacta taaatgcatt  71700
71701  gtctgaaata ctgagagaat caacaaacca aaaaaaaaag atactccctg agaccacaca  71760
71761  aggataagta gggctcatag gtaatagcaa aaaaaaaatg ttattgggat gaattattaa  71820
71821  gtaacttcct caagttgaat tagaattgat tttgttattt ccttcacaat acatttaaaa  71880
71881  tggaactgga aattttaaaa aaaaagatca ctagaagtca ttaacatttc tatagattat  71940
71941  ttaagggttt aaacagtgtt taagtagcat gtactgtttt ccactttaga tcgttgaatt  72000
72001  tggaacagaa tatttgcctg cctgaaatga ttcagatcaa tggttttcaa actttgtttc  72060
72061  ttggaggttt cttagaaatg cctcaggggc cagcatgtgg ggccaaggaa acaaagcagg  72120
72121  cgggatttct ggctcccttg tttcaaccca ggcaacctca cattcatctc ttttgtatgt  72180
72181  caagagttct gcttaggatt tcaattaaaa ggaattccat tgctgaagag gaaaaaaaac  72240
72241  tttaaaaatc cctggcttgg atcaagttct gctctgtagc aaggggctgc ctcctagaat  72300
72301  ttcttccaca ccagaatcta aattgtacat tttaaataca attttaaact aattttaaca  72360
72361  tcagaatttg aaactaaatc ggtatgagtg ttatgtgaat cttcataagc atcttccgtt  72420
72421  ttgcatgtat tcattaaaaa attgtttatt gcatgcttac tgctggggat actaaacaaa  72480
72481  ataggatgat tcttactgtt aaggtacttg ggggcaatta aacattatgt gaggagaact  72540
72541  acgacacagt cagcatgcgg atgaagtatg ctaaaaggta acctaattgg ggggatgctt  72600
72601  agagattgag gaggcttaga agaggtggta ctcgagatgt tagttcttta attaaaaaag  72660
72661  ataataagtt aaaacaatta acattctttg tgggatattt ttaaattatc agagtgatgc  72720
72721  ttgtccactg taaatttcaa gtagagtttg caaggacaaa tggaagctgg ttgggtgcaa  72780
72781  aaggtgacag tggccatggt ggaggtggtt ctgtttcagg ccatcaggga gggctccatg  72840
72841  tacggaccag atatattggt ggccttctag gccacactga gggacttgaa actgaattta  72900
72901  caggtaggta tgaggaagta atcaaatgtg tgttatttga gggacacaat cagatttgtg  72960
72961  ttgtagaaga tcctctgaca gcagtgtgtg cagtggatca tgaatgagca ggaatgggaa  73020
73021  tgaggaaaca gtgcagatca gttgcaaaga tccaagtgag aaatgatggt ggcttcagcc  73080
73081  aagttagcca tggagatggg gaagaagcga caaattcaaa ggagattgag gagaattgtc  73140
73141  aagagttccc aagtgattgg atgtggggac tgaaggggag agggaagggt tcatgatgac  73200
73201  ttccccattt tgactagtgt atttgggtgg atggccagtg tcattctctg ggatggggat  73260
73261  agaggagcac aggtttggca cagtgaatga agatggttat ttacgttgtt ctgtgagagt  73320
73321  gtgtgagtgt gtacatgtgt tctagacctg gatctaaaag tgtacaggtt acaagcacaa  73380
73381  gccctggagc ccctgtgttc ccatctttat ccaccacttc ctagctacgt agcctcagaa  73440
73441  ctctaaggct atttcatcgt atgtaaattg ggaaaaatat tacctacctc ctaggcttct  73500
73501  tgtgaggtag agtatagcat gttgtaggga ctcaatgaat gttaccaaat attgttatta  73560
73561  tttctcttcc tcagacctca ggctccacat ccataaaccc atgagaagtg agtggggggt  73620
73621  tgagctggat tagatgatct ctgaggtcct ttctagctat aaagtttttc attctaatat  73680
73681  ggctgtgctc tgtttacatg tctgtaaaca aacacacttt tactcaaaaa tattaaccat  73740
73741  ttctaggaac tTGCCACATC AGACTCAGAT TCCCCAACAG CAGACTACAG GTGagtacta  73800
73801  aaagtaataa gttgatgttg atggatgaag ctaatagatt aaaagataat tatagtacta  73860
73861  tgtaatttat gaagctttag cttcaccatg taaggcaaaa cagttgtgtc attcctcaat  73920
73921  cagagttaga actgcagaat aatagcttag attattgcat agattggcat cacagtgata  73980
73981  aacacagggt aaatgatctt agagcaaaag catccgtgga ggtcctgtct aattaaggaa  74040
74041  gactgaataa aaccccttcc ttcagcgaag ctccctattc ttccccttgg tatgaaagat  74100
74101  tcttagcttg gatgcatcta ggatttgtct cagtaagtga gcagcttgaa actgactctt  74160
74161  acaaaaggaa accattgtgt ctaatcactg aggctttggg gggataaatg agaaatggtt  74220
74221  ggcctggttt taatgccact tttaaaagct cttataactt gaccagcgac aacaagatgg  74280
74281  cggacaattc tccctaaact attctatttc cctaagactt gctttcttta agtttatttc  74340
74341  tttcaagtgt ccctaaaaaa tttcccctgc caattatttc attcatctcg gtaccgagta  74400
74401  gataacttat tcatgattgt cttctaatta gtggttgatt cttagttcta attgccaggc  74460
74461  aaccagtaat gcctttgtag ctctttcgga aaagcaagag aagttttaaa actgtaagtt  74520
74521  ggatgtggaa ttctgactgt gaatagtggt attgtggtag ggaagctatt aagtaagtct  74580
74581  caaaaacttc aggcgtatat agaaatttat tggatgtttt cattcaaaaa ttatcttctc  74640
74641  tattactgct ttcgggaatt taaggagATT TTCGTTTGAC AACTTTTCAA AGATTTGAGG  74700
74701  CAAGTATAAT GAAGTTATTC ATCAGATTTT AATTACGAGA TAACATTTAT CAGAATTTTC  74760
74761  CCCCACAGTT TTGATTACTT GTTTTAATTA AATGCTAACA TGTTTCAACC AGACTGTTCA  74820
74821  ATATATTGAT GCAGTGGTGC TACTGTGTAA GCATTCAGGA GATTGATGAA GGAACCAACT  74880
74881  TTATTATGAA TATGCGTTAC CTAAAGAGCA AAGAAATAAA TGAATCCTGC TGCCACTAAT  74940
74941  TTCATGGCTT TTTTTTTAAA GGAAAAATTT TTAAAGAATA TTTCTACAGT GGAAATGTTA  75000
75001  GAACTTTGTC TTCATTAACC TCATAAACTT CCATCTCTCC TAAGATGTCT TTCCTCTGAT  75060
75061  CTTTAATTAT GTCAGGCAAA GAGTGAGTAG AAGGGAGACT ATTTCATTTC TAGCAAAATA  75120
75121  ATAAATTCTT TTGAGTATTT TAAAAATCCA GGTTTTACAT ATTCTGCCAT TAGGGCAAAT  75180
75181  AAGGAAATCT AAGTATATGG TATTAGGGAG ATTACTTGAT AGTTGTATAG AGTTTTAGCA  75240
75241  AGTAGACTTG TTAGCGTGCT ACATTTTAGT AATAGGCAGC ATTTTCCAAA TACAGGGACA  75300
75301  ATTTCTGCCT GAGCAAATGT GATAAGAGCC AAAGAATTTC CCCTGGGGGA TTTTAGGCTG  75360
75361  TTCAACCTAA TTTTCTAAAT TATTTTTCTA AAACAGGTTT TGGGGAGCAG GCATTTTGCG  75420
75421  TGAGTCAAGA AAGCTTTGAT CTCCTTTTTA GTTAACACTG TAGCCCATTA CCTTCTTGTT  75480
75481  TTCTTATATT TTTCTGTAAT TTGGAGCATA TTATGGACTA AAGAGCACTA TCTCCTCTTG  75540
75541  GTTGTTTTCT TCTTCTTGTT GTTTTTGGTG AGTCCCCAGA GTATGTGAGT GCTAAAGGGA  75600
75601  GAGAGACTAC CCTAGCATTT TTATAATTAT GATGGATTGT TGTGTTTCTG CTCTGATTAG  75660
75661  AGTCATGCCT CCTGGAGAGA GGAGCTAAAT GGGCAGGTTA CATTTCTTCT TCCGATTCTA  75720
75721  TTCATTTGAA TGAAAAAATA AAGTTTGTTT CTTCATTTCT AAGTATTCTG TTCCGTCTGC  75780
75781  ACATGCATGG ATTCAGTGCT GTTTATGTAT TTTCGTGGGT ACACCAGCTT TTCTGTTCCT  75840
75841  CCATCCTGGT TATTTTAGTA CCACAAAGAG GCAACAACAT TTGTGCATGA TTACCGGGAA  75900
75901  ATAATAATTT GGTTTTTCCA AGAACCTCAG AGCACTATGC TAGTGTCACA GTTTTCTTTA  75960
75961  TGAAGGTAAC ATAAGCACCA ATTTGTCTCT TGGATACCAA GTGATTTAGT TGTGGCTACC  76020
76021  TATATGGAAT TTGTCAGGGG AGAGTATATT TTGAAGTTTG GTTTATTTAG TTAGTTGTTT  76080
76081  TAAATGATCA TCAGAAGTTG AAGAAATGAA CTAGCTGCTG GTGGTGTAAT CCTGGCCTTA  76140
76141  AGCACTAGCT GGGATAATGG AGCAGTTGAA AGCTGTCAGT AGCCCTACCC TTTGGACCAG  76200
76201  CCCCACGCCA TTGATTTTGA TGCCCCTTCA GGTTTTCCCG TTTTCCCTGC CCTTCCAACC  76260
76261  TACCTGGTAT CTTCTAAAAA GCCGTGATTA AAAGGTAGAG TCATACATCG TCCAGTCACC  76320
76321  CTCGTTCTGT TTTGTTTATT GTGGGAGGAA TTTTCAGGCC ATACCTTTGG AGAAATAGAA  76380
76381  AACACCCTAG CTTTGGCCGA AGAAGGAGGG GACAGATTTA GAAAATTTTC TTAAAACCAA  76440
76441  ATGCAGAGAA ATAAGACAGC ATAATTATTT TAAATTATGT TATGATGGAA AATTACTGGT  76500
76501  TTGGTCAAAT TTTCGTTTTG CTCAAAATCT GTAAGTGTCT ATGCCCTGAC TAACTCATGC  76560
76561  CCATATTCAT TCTTCCACAT ttcaggtaaa tggtatccct gaagaaagga aactgaccga  76620
76621  agcaatgaat ttgtaatcag acaagagagc cgttctctct tacttctctc ttccaataat  76680
76681  gcatgagctt tcctggcatt tgttgtgcat gtcgacagta ttaagtatgt accaaatgat  76740
76741  acagtataac tttcatttta ctaatgcatt ttttttgtac ttaaagcatt tttgacaatt  76800
76801  tgtaaaacat tgatgacttt atatttgtta caataaaaag tgatctttaa aataaatatt  76860
76861  attaatgaag cctaatgctg gtgaaattta tttcagaaag tatttgattg cctcctgcgt  76920
76921  agtaggaatc ttttgttgct aggaacaggt ccacgtgttc agtcttcatt caacaagatt  76980
76981  ttattaagca cttcctataa acacataaaa tgtctatgct tccaagtgag caatctattt  77040
77041  aaataatact ttgatctttc tggcctttaa agcctattct tttctataac acttagagtg  77100
77101  ttttagggta aacctggttt tatggattga ggatctggtg acacccagtt catgaagagc  77160
77161  agcccaggct gcacaattac atgactccat aatcagatat ttggttttag aagcaagcca  77220
77221  ggcactatta cttaaaaaga gaatagtaac ctgttgatgg tgacatgaat tagctccaaa  77280
77281  gccccaggct cccctggaat aatactactt ttgaggctta gcaacctttt cataccctgg  77340
77341  tggtctgctt catgcatctt ggacactatt gaatcagtgt ggtcatcaag ctagctagca  77400
77401  gggccacttg tgttgcaaac tagaccagcc agaaaacctt ctcttactct gctgtggggt  77460
77461  agatttctgt gttacctatt aattgatcag aggacacaca aatgctatct aaatctgatt  77520
77521  ccaagatcca aaaagattct ctcttagtat tgtgtgcaac aacttgtcca cttagggaga  77580
77581  atattatgtc cttgacactg gaaaccccct ccccccatct ccttcctggg acttaacaga  77640
77641  gaatgtaggt tctttgattt cttagagatt tagcttgtac ttttattcct tcccaagaca  77700
77701  gctagggcag tgccacttgc tgttcttcaa gactgatcag cttgaggttg taaatatatt  77760
77761  gggtcagttt catgtcctag gaggaaggac aggttgccac gactccagac aactagattg  77820
77821  tggcactgcg gcagagaatt aataaacttg cttctgccag gtgaaaccaa agtgttcctg  77880
77881  gtagcccaag tgagcaagaa catagtacac gatccacaaa tccagaactg caggacgggg  77940
77941  tcaggaactt ttattcatct gttctaggaa tgaggccact gtgggaattg gaaaatgcag  78000
78001  ttggagtttg tatcggtttt cacattgacc aaccatatta aggaattgaa tggggataag  78060
78061  aatcattggc cagcatctca caaaagtttt gataattgcc ttaatgtctg cacttccctc  78120
78121  tgaaaaagtg gtcttgcctc tgacttaata tttaaaagga gaggaagagt ccaaatagct  78180
78181  tcccaatggt cattgctttc ttaatagccc ttactttgtg tctcaaaaaa gatatgtgga  78240
78241  gattctgcta catgctgaga atttctatcc caaccaagca ccctcatagt gggcaaatga  78300
78301  gtacatggtg agtttggggt cccaacggtg aacttaaact agaacacctt tttacagtcg  78360
78361  gccacagtaa actgttgccc taacaaaccc actgtagtgg ttatctgcac ttttaataat  78420
78421  ttaagaaaac tcggatctag attccaaata tcccctaaaa gttgtgattt ttcctttctc  78480
78481  caaggtttag tcacccaata aattatgacc tctctttggg gaatttcaca tctataagtc  78540
78541  tacagtgatg atagaaaaga acattatgta aaaatgttaa gactaaattt gaggctaaga  78600
78601  gaatacttag aagataataa ttaagtagaa aacagtgtca aggttggagc ctccaagtac  78660
78661  agatttatcg aatagatgga gcgtatgacc tctgggatca gtgctgcaag atttgaacta  78720
78721  tcacttccca tgccctgact ataccccatt gagtggatgg ataaaagctt tcaagcaagc  78780
78781  cattctaaga tggagcagct tcccaaattt acattttgta atttcctatg gaacactcgc  78840
78841  gccttgttta ttgcatgccc aatatgcaat aaatataact cattaactat gagtcaagtg  78900
78901  atgttctgag gataccgtgg agagccaaac aaaacacagg ctctgccctc ctggagttta  78960
78961  cattctaata ggacagacag acattagtca agtagtccta caaataaata tcaaattgca  79020
79021  attgtgataa atgcgataag ggaaagtaat tggtgctgta aaagcttatc acaggggaac  79080
79081  ttgacctagt cagcaaactc aaagatttcc tgaggaagtt tgtgctgata tcaaaggatg  79140
79141  agtagaaatt catgagatga agtggagtaa gaaagaatat ttgagggaga gcaaagagca  79200
79201  tatctaagtt cctttgggag aagagatcct agcaagtata gggttgtatc agaaagtcca  79260
79261  tgcagccaga gtatggagta tagggaagag atgttgggga agtgtggagg aaggtgagac  79320
79321  ccaagagata ggtaggacca aaccatgcat gagtttaaag gcagaaacat aaagtctaaa  79380
79381  gcagtataag aatgaaggat ggtgatgtca tattttgcat ttttgtacaa ttgatccagc  79440
79441  tataatatag agaagagaga gagtaggtgg gcagagtgga tatggataga ccagctagga  79500
79501  gattattgta gacacaatag gagaaataat aactttgatt aggacagtgg tggaagagat  79560
79561  ggagagaaat ggacagattc aaaagcgatt taggaggtga aaaatagcag ttgttgatat  79620
79621  gttgatactt tggaaatggt gttaaggaaa agaaagaggc taattctgat tctgtagggg  79680
79681  catttttggt ccagtggtgg tgctgtctat tgtgatagaa gatgctggat gagaactagg  79740
79741  attgaggaaa gcaacatgag ttcagtttcg tgtaaggtga acttaaagtc cctttgggaa  79800
79801  aaccaagaga agtaggcagt tggatacatg aatttgaagc tcaaagtaga ggtctggact  79860
79861  ggtgatatga tcagtaagtc atctggatat atgtagtcag tgaagctatg aaagttggtg  79920
79921  agaaatctgg tccttcatat gtcaaccaag cattcatggg tcagccaaag tttacgttac  79980
79981  agttattcct ccaatagcta gcaaaaagga taggatacat taagtttggt atttaccaga  80040
80041  atctaatggt cagagaaagg cagggatggt attttattca cagtttgcag aattaaaatg  80100
80101  tgctattact tatggtttgt attaaaagct taccacttta ttaataaatc ttatgtttta  80160
80161  aaaggttgta catgtgctac aaggatttct gtggtcagag catctcactt tgcattcgat  80220
80221  taataggctg cagttcatct gaggtaattt atcttgtcgt tttccttttg gtatttaaat  80280
80281  tcgttaaatt tgtggcagcc atggaggtat gctgcttgga tcttccttca ggaaagagtt  80340
80341  tgccattcag cttcaaagag tgcagtttaa tgcacagctt ccagttgttg gcaccttcag  80400
80401  ggtctgcctt ggcctttgaa cagaggaaca ctttctgggc cgccaccctc tagccacaac  80460
80461  tgagcatagt gtgagtgcta ggcctaggat tcttgtaact ggaaattttt gctctggagc  80520
80521  tccctattgg gttggctgag actttgtcag aattgcattg tggtcagatg acctctttgc  80580
80581  ctaatcctgc ttcctctcca ctgcctttcc ttccagagat gtcagatctc catcatggat  80640
80641  tgaggatttt cttgccaaat cctccttccc cctcttttct ttcacagcta ttgcccccaa  80700
80701  taaacctttg cacttccaat cccatttcag catctgcttt ccagaagacc gtactgctca  80760
80761  ctctggtatt gctttacctt cccaataaca aatgtgagtc agtggttcaa aagcggttca  80820
80821  ctgaagaata aaagtgataa aaataggcat actataccaa cagggacaca tactgtaatt  80880
80881  caaaataatg ccatgaacat aaagagtgat tagggctctg ttacaaatat agaataagtc  80940
80941  tctatgttct agaaaacata attttgtgtg aggattttac atacaagaag ccaaaacaga  81000
81001  gaagtgccaa tcttaaaagt gggttttatt ggatcagaaa tctgttcacc aggaccacct  81060
81061  cactaactag tctgttgtct gtttttgcac cattttcaaa taatatgcaa tttctttcta  81120
81121  ataaaccaat tgaaaataaa attgattgct tttataaatt cacaaaaggc aacagaaatt  81180
81181  ttgaattagt ttgttccccc tcccccaaaa acaggtcatt tgtttgagag gtgatcccgg  81240
81241  gaaaccagag tgtgggagca gaaagagtga agaagttagg aggttctgaa ggaaagctaa  81300
81301  tgaagggtag tatgtcattg atctggctat tattctggaa agtagaactc ggtcctactg  81360
81361  gagatgctct aatgaactgt gtagaacaaa cctcagaatt ttccctccaa gtgacaggag  81420
81421  atttagactt tcatcccctg actccatcct acacctgaga gttgctccgg gggcattaac  81480
81481  tcccctgcac ttgtgagctt tggctgtgag taggctgagc aatatcctag tgctctggag  81540
81541  aaaaccctgg agtggagaaa cagagagatg ttatggaaac ttaaggtgaa aaactcagaa  81600
81601  agaaagctga acaagctatt tgcaaaatct cttgatcaag ggattttgcg tagtatcatt  81660
81661  gacatccaag gttaaaaggc aattactatc agttgttttt attagttgac atttcaattt  81720
81721  gcagtgtact gaaatcattc atgcatagct tataaatcaa cttgtgatat ccatgagttc  81780
81781  atctataaag gagaattgct tgatgagttt tttgccctat cactgacaac tcatcctgtg  81840
81841  agaggactga ttctcattta gggaaaaatt atttgtgaga tgtgttgatg tgacaagtat  81900
81901  actcctgaaa tcacagtggc ttaacacaac aagtttacta ctctctcatg tcatagtcta  81960
81961  gtgcagttac gtgagttttc ctctatcttg tgtactctat gatctggaag acataagatc  82020
82021  caggatttct atggaaaagg aaatgcaagg tcatgtggga tgtttttaag agctggcctt  82080
82081  tgaaatggct tctgtcactt tcatctgtac tttgttggct ggtgatgcca tgttgtccaa  82140
82141  ccatagttgt tacagacact gggaaatgtg gtcttcctgt gtactcaaga agaggacatc  82200
82201  gtgtggtaaa cacaaacact gtctctgctg cagatgtgaa ctggacaata catgtgatca  82260
82261  gtgcttatgg actaatagct gtatatcatg atgaaggatg taatcgtgca aataagtagt  82320
82321  tcttattctt aatctccaat gacctaaatt gcgaataact tttgattcag tggaaataaa  82380
82381  aacaataaca aagaaattgc ctagatataa tagttaaact agatacgttt tggagaagta  82440
82441  ttgcattgaa ttcatgtaga agaatgtatg attttaggtt cacagtccct tgtctgcaat  82500
82501  tcccaaatcc aatatctcag ttttttccat aggttcatgg caaatccatt tagtagtaga  82560
82561  acttgaccca aacaaaaatg aggatgctta ttttatcttt cttaatccta cttggtgtga  82620
82621  tgttttgcta tagaaatatt aatatttgat tacgtagttt tgcccttacc ctattgagta  82680
82681  tgttacataa tgtaaggaac ataccttata ttaattacat ttataaagtc tgaaaacagt  82740
82741  tgcatattaa aacacatctg gtccctagag tttccagtaa tgtgttgtgg gcttatatta  82800
82801  ctaattttat aaatgttata tttaatatta tatgattttt ctgtacacgc ttctttttac  82860
82861  tacataaatt tgaaggtcca tgtatgtgcc taaagcaaat taagtggtga aacaataagg  82920
82921  aaagattgag ataaactggg ctaacagagt agtatatccc tgtttctttc tttctttttc  82980
82981  tgtttcccaa aacatctcaa aatatcttat tgattatctg ggtcattcat tcatttgtct  83040
83041  ggtgaaattt ttttagagcc tattatgttc taggcgttga attatgcttg gtaaataaag  83100
83101  cagacacact gtgctatgaa agacaataaa caagtctagt acactgtctg gcacaagttg  83160
83161  gtgctaaata aatatttgtc aagggaatta atctaacatc aatgagtaca ggctaggaag  83220
83221  gttaaagaag tgtagtaaaa gagaatgggg aaggcagcta cttattaagt gatcaaaata  83280
83281  ggcctctctt aagagagaac atttaagatg aaactggaag aaagatcacg tgcccatcat  83340
83341  gcttgcagtc ttgtcaggtg acacagcatg ggcatggatc cacaggcaat gtaacaggac  83400
83401  atggtggttg gagtttctgc ccagcatcca ttgacctttc ttctggcaac ttcccgtatt  83460
83461  ttcctctagg caaccattcc ctgccatact ttcaatccag gggcttccac ttgaattgac  83520
83521  tgcatacgca gcaccagatt tcaggtctgg tgaatcagaa cactgaatcc ctctggacag  83580
83581  ggttcagacc tctgccccag gagagcctgt gagatatgat ccatttttgc taggactgct  83640
83641  gagaggaatg ggctcttttc ggagatactt gaatcaagag tgaaaataag gccaacagcg  83700
83701  taaaaaaagg agggaccaac agaatggtta gaacacagct ctctttgtgc tgtgggcagt  83760
83761  aggttggatt ttctgacgct tcaagctcaa gaacgtgaag gagctcgtgt agatggagca  83820
83821  tatcgagcaa gggggaagtg ggatcaaaga tgattgtggt ataaatgtat caaaccaaca  83880
83881  tgggctatac ctcaaactta cacaacattc tatgtaatta tgtctcaata aaaattagtt  83940
83941  aagaagaaaa attgtattgg aaatccaaaa aaaaaaaaaa aaaaagaaac caattgctta  84000
84001  aaaacttttt ttaaaaaaag aaaagatgat tgtagagatg taaacagagt cccattagac  84060
84061  ttacagactt ttatcaagga gtttggattt tattctaaga gcactggaaa ttaagcattt  84120
84121  gaagtagaaa agtaacacga tccaatttac atttaaaaat cactctgggt cagcaaaagt  84180
84181  ggtgaagtaa agacctttgc aaattttctc ctccataaat gagaaaactg gcaaaaatgg  84240
84241  tcaaaaataa ctttttcaaa actctgggag ttaaccgaag gcttgtagca atctgggaag  84300
84301  ggtttattcg agaaaataca gttgaatctt ggtgagagga gcaagcttcc tggcatttga  84360
84361  acccctcttg ttctcatcct ccccactccg gccccgcagg agctttgaaa acaaacagtc  84420
84421  tgcaatcatg gtgaaaacca gcagtctggg aagcactaaa aggcacagaa tgaggttgga  84480
84481  gtttctttaa aacctcattc caagagaact gtcattctgg tggttctgtc tggtggttcc  84540
84541  ccggatgaca acttgcaagg ctgtctttat ttgagctgat ttagaactcc ccttgcaaga  84600
84601  aaaatctttt ccctggggca tttggtgaaa acagaagcaa atttatgaac ttcctagctt  84660
84661  cctgaggtgg tggataactg ttggggtggg agtggaaagt ggggagtgac tcttttctga  84720
84721  gtattttttg atatagttct gacttttaga accacattag gggctggccc cttggccaag  84780
84781  cggttaagtt tgcacatgca gctgcggccg cccagggttt cgctggttca gatcctggac  84840
84841  acagacatgg caccactcat caggccatgc tgaggcattg tcccacatgc cacaactaga  84900
84901  aggacccaca actaaaaata cacaactatg tactggaggg ctttggggag aaaaaggaaa  84960
84961  aacaaaatct tttttttttt tgaggaagat tagccctgag ctaactgctg ccaatcctcc  85020
85021  tctttttgct gaggaagact ggccctgagc taatatctgt acccatcttc ctctacttta  85080
85081  tatgtggaac gcctaccaca gcatggtgtg ccaatcggtg ccatgtctgc acccaggatc  85140
85141  cgaaccggca aacccagggc tgccaaaccg gaacatgtgc acttaaccgc tgtcacgggg  85200
85201  gccagcccag aaaaataaaa tcttaaaaca aacaaacaaa caaaaacctt aggggagaat  85260
85261  ccttccttgc ctcttcttag gcaagtttct agtgatttgc tggcaattct tggcatcctt  85320
85321  tggcttgcag tggcagccgt tcagtctctg catttgtcat cacatggcat tctccacttg  85380
85381  tttgtctgtg tttctgtgtg tctctcttat tgctgaccct gttccgctat gtcttcttaa  85440
85441  ctaattatat ttacaacgac cctatttcta agtaaattca cattctgagg ttctgggagt  85500
85501  caggatttca gcatagcctt tccccccctc catgtttaat atatacattg ccaaaatgct  85560
85561  ttcaagaaga taataccaat ttacacccta atctatgcat agatgggttg acaaagatga  85620
85621  caaaagagta atatttattg ctggtactgg ttctactcaa tatttctttg attaccactg  85680
85681  aggatgaatg atttttttca tagtgttctg gccttctttt tttttccttt tattgtcatt  85740
85741  taaaaaaccc acataacatt aaatttacct ttttaaccat ttctaagtgc acagttcagt  85800
85801  aatgttaagt atatttacat tgttgtgcaa cagatctcta gaactttttc atcttcaaaa  85860
85861  ttgaagctgt gtacccatta aacactaacc ttgcctcccc ctttccccag cctttggcaa  85920
85921  caatctttct actttgtgtt ttaatgattt ttgactactt taactacctc atatgagggc  85980
85981  aatcatatag tatctgtcct tttataactg gcttttttca cttagcataa tgtccttgag  86040
86041  gttcatccat gttgtagcat gtgacaggat ttccttcttt tttaaggagg cataatattt  86100
86101  cattgtatgt ctatatcaca ttttctttat ccattcatct gttgataaac atttggcttg  86160
86161  cttctacctg tttgctattg taaataatga ggcaatgaac atgggtgtgc aaaaatctcc  86220
86221  tcaatatcct gctttggtca acatatctca gcagttgcat atggaaaaaa caataacttt  86280
86281  gctgtgaaga aacctggaaa acacggcttt aaccaagtga tcaaagttaa catcaccagt  86340
86341  aatgggacaa gttgacacca tgtgcctcct cttatcatgc accaaaaaga accactgttt  86400
86401  ctgtgatatt cctccaaaaa tgcatatcct aaacctaagc aagaagaaac atctgacaac  86460
86461  cccaaacttg gagacactct acaaaataac tggccttact ctttaaaact atcaatctcg  86520
86521  tggagatatg gactgaggaa ctccacgtta aaggagacta aagagacgtt acaatcaaat  86580
86581  gcaatgtgtg gtcttggact ggaattctca gctcttcgga aaagaaattg tatagataga  86640
86641  tggatggata tatagatagg gtaaaatgat aaagcaagta tggtaaaata ttaacatttg  86700
86701  gtaaatttga gtacatggaa atagttgtac tatatttgaa attatctcaa aacataaatt  86760
86761  cttaaaaata gactctaact aaaatatgaa gaatgataaa agggcaagga gttaaggcag  86820
86821  aggaaagaaa agtaggaata ggatgggaag aagaaagaga agagtgtgtc ttagag    86876