Imprinted Gene Databases

Equus caballus: PEG3

Paternally expressed 3

Wang et al., PNAS 110: 10705-10710, 2013

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Ovis aries PEG3   14  Imprinted Paternal
Rattus norvegicus Peg3   1q12  Imprinted Paternal
Macaca fascicularis PEG3 ZIM2  19  Imprinted Paternal
Equus caballus PEG3   10  Imprinted Paternal
Bos taurus PEG3   18  Imprinted Paternal
Homo sapiens PEG3 PW1, ZNF904, ZSCAN24  19q13.4  Imprinted Paternal
Sus scrofa PEG3   Imprinted Paternal
Mus musculus Peg3 Pw1, End4, Gcap4, Zfp102, AL022617, mKIAA0287  7 6.5 cM  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    ccatattcta gctccatggc tctccatatt cctctctgcc acctaacttt tgtacatgct   60
61   gctcattagg cgtagaatct ccttcctcag cacctggtcc aggtcagact ctctgattgt   120
121   atattcgtgt agtacagtgt atcttcatca catttactgt ttggcattca gagtacttgt   180
181   ttggttattt gtttggcttc atccttggac tatatgcccc atgaaggcag acactgcatc   240
241   ttctttgttg atcgttgtat ccttagtgtc ttggatgtag tcagtactca atacctgttt   300
301   attgaatggt tgaataaatg agcatctacc attttgccag tacaggatta gagctttctg   360
361   gctggtaaac tttccaattt gagaaagaca tatgtgagta accctgcatt ttctaaataa   420
421   gtattttgat tagcacgtga taacttgact tctggatgct tttgcttcct atgagagaag   480
481   gtgcccactg tcctcttgga cagggacctg tgagcagaac attgggtagg tgagccctct   540
541   ggcatacggg aactcttgta gttctgaacc ttaacactgt ctgccagact tgatatattt   600
601   tccttttata acatcagatt tgtgataggg ttgtcctttg cctgttttta atcttatatg   660
661   taattgtttg ggggaacagt tcttttaata tttggatttt ggagcagttt ttgtgaaaga   720
721   gttggttgcc tttaatctga atgtttgatt ttgtgttgtc ctgaaattcc gcaagagggt   780
781   taaaaaataa aggtaagttt acccttaaga aaaattggtt agatttgcat tactgaggaa   840
841   ctctatacaa atttgtatac taagatattg acctatccag cactgaatgt atacacaaga   900
901   gtcctaaata ccgaagaact ggtttcttta ttttgtaaag tagtgtttat tttaacctgt   960
961   ttgtgcagca aaccagctct ctgctgaggt cttccagagt gaaagctcta gcagagacct  1020
1021  ctgcaggatc cctacccagc atctccattt gcttgagtgt aagcatttca gatataacat  1080
1081  atctaaaaga gagctcttga ttttatgctc tttccctacc caaacctgtg actcaaagac  1140
1141  ttagcaaata acacttccat ctacccagtt gcccaaacca gaaatggagg aatcatttct  1200
1201  gatattcttt accacatata cacagattat cagcaagatt tgtctatttt gtcttcaaac  1260
1261  tacatcttgt atttgttcat ttctcctgtc cccactgcca ctgtgctagt tcagagcact  1320
1321  ggcatccttt gctcagatgg ctgcctccta actggtcttc ctgctgcttc tctttcctct  1380
1381  ctgtcgtccc ccagttctcc acacagcagc aggaatcatc ttacaatgat gtcagacctt  1440
1441  atttaaaagt ctttagttgc tccccatcac attgaggatg aaattcaaga tctttgtctt  1500
1501  ggcctgcagt tcctaaagag ctggctcttg tatacctgta caacctcatt ttatcctcct  1560
1561  cgacctcatt cttactatcc tccagccatt ctggtatctt ttctattttt ttccattata  1620
1621  gtctttgtat attgctattt tgtctgtcta gaatgttctt ccccttgttc ttccccgggc  1680
1681  tggctgtttt tcacaattta gtcttagctt ctcattctca gagaagcctt ctctgactac  1740
1741  tctatgtaac caccacacaa acacacccct cctcacttca gcattgtggt ttttttcttc  1800
1801  aaagcccttg ccacaatttt taaaggttta ttttgttaac ttactcattg tatgtatcat  1860
1861  cccagctaga ctggagctca aagacatatt tctcaaataa atgaattagg gcaggggtca  1920
1921  tttcaattcc atttgcaatg aaccatgacc ctggcctagc atgggtcttc tatgttgtag  1980
1981  gcactcaact atttgttgaa agaatggatg aataagcatt tattgagaga cttctatgta  2040
2041  tgaagctctg tgctaatcca tggggtcata gtacccagat agcccaattt attacagatt  2100
2101  tattctagac cagaggttct caaacttttt tgtctcaaga cccatttaca cccttgaaaa  2160
2161  tgattgagga ctccaaggaa cttttgtgta tgtagattat acctatcaat acacttttgg  2220
2221  aaattaaagt tttaaacgta tgttaattca ttttgaagta acagtagtaa atccataaca  2280
2281  tgttaatata agcaagattt ttaaatgaaa aatgacttaa tttccaaaac aaaagattac  2340
2341  ggagaagagt ggcattgttt tatatctttg caaatctggc taaaatgaaa acatctagat  2400
2401  tctcatcggc tttagcattc aatctgtcac aatatcacat gtcatagagc ctcaggagaa  2460
2461  ctccatcgta cacttgggaa agaagtgaga actgctatag atgatttaga agatactatt  2520
2521  tttgattcaa gatggtgctg tgggtctttg catttacatt tcaacctctt tttaatataa  2580
2581  acttgcaatg atagagatgt ttatgacatc tatgtggatc aaaaactgaa cagaaaaaca  2640
2641  caaggatatg tggggttgaa gacataaacc tgctggactt ctgatcttga aataggcaga  2700
2701  ggtagttaaa gtttgactgc tgtggagtaa cgaggtccag aagcatctca tgcatattga  2760
2761  ggccccagac cgattgtgtt aaacagaggt gagggtggat tctcctgaca tgaaatgaga  2820
2821  ctgaaaaaac cagtgatggt tactcagggc tccagcttat attaggagtg gtggcaggag  2880
2881  gtaaaaacat ggccatgcag aaagggccag tctaagctca aatcttgctc agtgactaat  2940
2941  gcacccctct atcacatggc acagagcccc cagttgacaa tataagacgt gtctcaggac  3000
3001  tgagtttctc aggggcaagg cagagacaac cgaaaaaaaa aaaagttaga tatggaggaa  3060
3061  agagaaattc agagaggagg agaaaaaaat atcccatagg agaaacagtt agaaactaag  3120
3121  attgcaaagc actatgttaa acttaggaaa acttacagta agccagagaa caaaataaca  3180
3181  ggacatgaat tcactcctga caaaatgcaa tttaaattag acagttttag tgtgactttt  3240
3241  taagattctt gaaagataaa gaatagtatt cataaaatgt tcatccattt gagaaaggtg  3300
3301  gatataaaaa agtaccaatt aaaaatctta gacatggaaa aaaatatagc cattgtaaaa  3360
3361  cacatcaagg gaaacactat atgagatgca gttaaaaaga agaattactc ataaagcaac  3420
3421  ctagaaaaga atatgaaaaa taaagaagtt aagataaatc aaggatagat taagaagggc  3480
3481  caatatagtc taataggttg agaagaagag tcgaaatgcc agaaaagcta tattggccaa  3540
3541  gacatattgg ccaaggattc tcagaatgga agaaagacct tcagtggtca cacaagtcct  3600
3601  gagcaggatg aacaaaaata aatctgtaca taatacctat tctaaaagct gcagagggaa  3660
3661  agaccaatgt tattgggaac atttagggtg acagcagacc ttctcatcag caatgttaga  3720
3721  tgtggaaaga caacagaata atatcttcaa aataaggaga gaagacaagg gtcaccttag  3780
3781  aattccatac ctagataaat tgtcatccaa aaatgtcttt taaagccatt tttagaaata  3840
3841  caaatagata gactacctta tacactaact aaaagactta aggatttagt acaatgagag  3900
3901  aaaaacagtg aaggagggaa ggagtgaaat ttaaagaaac aagaatgaat gaataaattc  3960
3961  tcaaaatatc agtaaatata attaatcatt gattgtaaaa atggtttttg gtttgtttaa  4020
4021  aaaaggtata gctaaaattc tagacagtaa ccaggaaggt gggaatagga aattcagtga  4080
4081  attgctaagg tatgccagga tcctttattg ttttatactc tgtcaaaaaa atatgtactt  4140
4141  tgtgtataaa ttaggaattt aaagatagac aataaagtaa ctgaaatata attgaaagtt  4200
4201  tctaaagtag cagagggaaa aaagaagaat aaaaagaaca tgatcaactc agtggaaggc  4260
4261  aggaaaggag aaaataagca gacgaaaagg catatccatt aagcagatat gtcagaaatt  4320
4321  aaaaatgcaa acagattaac tcactgttac aagcagatga ccagattaat ttctttgatg  4380
4381  tccagtttaa cagaggaaat catggacatg tttctacgta aaaacatggc cttgaaatat  4440
4441  ataaagcaaa aactaaaaga atgaccataa gcaatggata aaaccatagg cataatggga  4500
4501  gattttatta aaactactta gaaatggtac atcaagcaga cagaaaatta gtaaggatac  4560
4561  tgaaaatgta accacacaat taataagctt gatcttacat agaaattggt acctaacaat  4620
4621  tagagaatgt gcattctttt ctaacacgtt aaacaattaa aaattgatta tatcctaaga  4680
4681  tcacaaagga agttttaaca aatatcaaat agcaacatac aggccgtatc atttggctgt  4740
4741  aatgcagtta aattagaaat ctataatcaa aagagtttta aagaacctca aaacctaaac  4800
4801  acattacttt atgtcactaa gaggaaatct aatggaaaca atgtatacag tactgaacaa  4860
4861  caatgaaata catggaatga ggttcaagtg gtacttgcag ggaaagtcat agtgttaaat  4920
4921  gtttctgtta aaaattaaag agtaaaagtt aatgagttaa atatgcaagt caagactcta  4980
4981  ggaaaagaaa cccaaataag tagaaggaaa ataaaaaaca gattaattaa atggaaaaga  5040
5041  agaaagaata tggtcaaaaa accaaaagac actttaaaag acgtaaaatt gtcaaatctt  5100
5101  taggaaaact gaagaaaaca agaatagatg aaatgatatg ggtaacagaa aagggggcat  5160
5161  aattaccaat gaagaaaaga ttaaaaatca aaagaatact gtgaataatt atatgctaat  5220
5221  aaatttaagt gaaatggaca atctcctcgg aaagtataaa tgaccaaaat tgactcgacc  5280
5281  ataaatataa gtcccaaact aaggaaacag tccaaaatat tccatgcaaa agataatcat  5340
5341  atttagataa ctttacagtg agttatacta gactttgaaa aatcagactc tctatttttt  5400
5401  ataaacttgt ggagaatata agcagcaagt cattttatga gacttagcat ataaccttga  5460
5461  taccgaaacc agacaaggat agtataataa agttagagct tagatgcaaa aaacaaaagt  5520
5521  aaaatataac ccagttgtat ccagttgtat gtgtatataa atcagaccct cgtaatcacg  5580
5581  gtccagtaga gcttaggaat gcagacatgt ttcagcatca gaatatttgc cttaattctc  5640
5641  cgcattaaca gattatacaa aatactaaag tataattccc agtagatgta gaaaaggcat  5700
5701  tatataaaat taaacttatt cgtgataaaa gttttagaaa actagagctt aagggaattt  5760
5761  ccttaaccct cagtaaagag cttctacaaa aaagcttgtt gtgagcattt ttacttgatg  5820
5821  atgaaagata agaagtatgc ccttttcagg tctagaacaa gacttattcc atatcacccc  5880
5881  agaggtctta atcaatgcat tatgataatg aaatgaggta tgtttgtcaa tcagtgtaaa  5940
5941  aaattgttgt taagaaagat gttaacgtta aaaaaaatcc aggaaaatct ttttgtctaa  6000
6001  tagataaact attagaacta acaagcaagg tcagcaagtt cactggatac aaaatcaaca  6060
6061  tgtaaaaagc aatagcagat aattcttctc aaaaactcat aacccaagat aaatcatgag  6120
6121  aaaatatcag acaaactcaa gttgagagac agtctacaaa atatctgact ggtgcccctc  6180
6181  agagctgcta aagtcatgag aaacaaggaa tactgaaaag ctgtcacagc ccgaagttgc  6240
6241  ctaacgagac ataacaactg agtgtaatgt gatgtcctgg atgggatcct gggacagaaa  6300
6301  ggaagacatt tatggaaaaa tggatgaaat ccaaataaag tctgtagtta tatagttttg  6360
6361  tattaatgat aatttattca ttttgaccat gtaccaaaat tatgttagat gttaacatca  6420
6421  ggggaaactg ggtaaggaat cttcatactg tctttgcaac ttttccataa atctgaagtt  6480
6481  attaaaaaaa tgctatacca ctgttgtaat ccaaaaataa ccaattagat aagtaataag  6540
6541  agaaaagacc ccctaaagtc aaataggacc tttatagaaa aaaaatttac agtatacagt  6600
6601  tcatggctgt agaagacatg aataaatggg cagcatagac cagagttaaa ggtgggaggc  6660
6661  cttgatacaa ggttttcact tttctctaaa ttgctctatt gatttaagaa aatgtcagtt  6720
6721  gagatcccta gagaatattt catcaaactt gacaagctaa ttctaaaagt tatttgaaga  6780
6781  tagagggcta agaatagcca gagaactttt gaaaaacaag gcacagcagc tgccctttca  6840
6841  gatatcaagc tactgtaaag ctgtaatagt tactatgata tgttaacata cagaaataga  6900
6901  cacatgggcc agtgggacag actagagaac tgaggaacag gcccactcat atatagaaat  6960
6961  acgtcgagag aaaaatgaga tccctaccac agaacatata caaaagtaaa tgtaaagaaa  7020
7021  cttaaactta aggctattag aatatcttta tgacttcagt gtggggaggg atttctcaag  7080
7081  gtataaaaag cataaatctg aaggaagaga cttaaatttt acagcaccaa tatttaacac  7140
7141  tcttctatga tgagagagat tgatggcttt tcttttaacc ttgtttatgg tacggatttt  7200
7201  agatttatat tgaagcatga ttggggtagg ggacaggagg taatacaagc tggaacatgc  7260
7261  cgtcttattt gcctttaaag aagatcaccc tggacactgt gtagagagta ttggaggagt  7320
7321  ttggagtgga aacaggtggt caagtgagta ggctaatatc taggggaaat gagagtgatt  7380
7381  aggataccat gcggagggaa ctcatgggac aaatttggga tgtgtcttgg atgtagagtc  7440
7441  agcaggattt gctggtgaac tggatattgg tggtaaggaa aagaggaatc aagaaaaatt  7500
7501  gtgaggtttt tggctactgc agctggtgct gtttatagaa atggggaaaa gggaaattaa  7560
7561  tacttgtttt aaatggttag agttgcctgt tagacatcca ggtggagcag taagctccca  7620
7621  agcagacagt tggatatacg agactgggct tctgtggaga gttctgtggc agaagattta  7680
7681  aatttgggag ccgttggcat gtaggtggta ttaaaaccat gctactaagt gagactgcta  7740
7741  cctagggagt ggatgtggat ggagaagttt agcgactgag ttctgagcat ttagatgttg  7800
7801  aacagagcag aagctgccta agatgacgga taagaggcca ttgacatggg ggcaaaacca  7860
7861  agatagtgta gtgatcctga aaacaagcta gcatgggttt ttgtttatca tcactgtttg  7920
7921  tttgttctaa tgagaatgtt gaatgttact gaaagatcaa gtgagattca gaacaggatt  7980
7981  cctagccgca tagggcattg tggaaattgc caagcagttt taggggtgtg gaaggggtgg  8040
8041  aagcctgtat tgtatagtag agggagagaa tgtgtggtaa ggccattgag tttgtgacag  8100
8101  aagaccactc tgtcaagagg ggtgtttttt ggttggggga gagagtgctg agaaaagggg  8160
8161  tactagttgg aggagctctc agagcatgtg gtatgtgatg ggaatgaatg atccaggatc  8220
8221  cagagagaca cttgtatttc agacagagga ttgagaagga gagaggggat ggggtccaca  8280
8281  gaatgtgttc agatcacctc caaaaccata accaaatatt aggttcacct ggggagctcc  8340
8341  gaaacaaaca caggtctgtg ggaccctgta cattcagtgt ttaacactcc ccagctgatc  8400
8401  ggaacaggta gccaggtttg aaaacctctc acccaagggt ggtactacat tcactttcac  8460
8461  tggtacttct agaatttcta tagaggctgg tggagaatat gttctgaagg tgtgtagcaa  8520
8521  acacaaggtt ttcattgctt ttatgtttct gtggcgctac tgggtgagaa gagggtgttg  8580
8581  aagacttggg aagtttagac gtcccctaac ccaaaccggt agcttcacaa tgtagcaagc  8640
8641  aaccactgat ttatatttac acttactaag tataaatata aaatttaatt ttgggtatca  8700
8701  tattctatgt gctcttaggt aacttgattt ttgtaattaa ttgtatttta tgaatttttt  8760
8761  cctttaaagt taaaatcata cttttttact ggccgcataa aattgcaatg tatggattta  8820
8821  ccagaataca atttaattct tctgcagagg acatttttct aataaaacat gctccgtgaa  8880
8881  tatgcttgca tattatcttc tgtacatctc tgattatttc ctcgagagtg gaatattgga  8940
8941  tcaagggagg gtacattaac gagcttttta taattcattg actttactac tagaaaagaa  9000
9001  atacataact tctttcgagg agatgcaaac agtatgaact tgagaaggga aaaatctttc  9060
9061  ctacatcctc tttcccccca tcccttttcc ctagaggtaa ccagttaaca atttcttgta  9120
9121  tactttttca gaagttttac ctgaaaatgt gttcatcctt aacaaacaaa caaaaacact  9180
9181  taccagttca tttctacccc cttcagcacc tcgtgcgttt cactaactat tacacagtcc  9240
9241  tggtgtgtct tagccccaca ccgcgctagc ctgtgagtga gtcaccccgg gtcagctctg  9300
9301  cttctgtcgc ccgcggtccc gctctgtacc accgcctgcg gcgcgcttgc aggggctgcg  9360
9361  tggacggcgg ctctcctcgt ggagaacgcc cgtcccccgc gcttgcccgg gctctccgtt  9420
9421  ttgcactccg ttgagtcagg tcgtgatttt tctctcttag gtctcagcca tttgtatttt  9480
9481  cctgtgaatt gccagtttcc ttcccttctg cccatttttc tggcttggtt tggtctttat  9540
9541  cttaagagct cttcgtttat taatgaagtt agccccgtgt ctttcatgtg tcccaggcgg  9600
9601  aaagtcttgt ctcctacttt ctcgtttgtc tttagacttc gacatacatg tttttgcccg  9660
9661  ccggattttc attttttaga caaatgtatg tctttttctt cggtggtttt gcgtttgggt  9720
9721  gttgttagtg ggcctttctt cacatcaccc cctttctttg tttgggggtc gctcacagcc  9780
9781  actcacccgc cccccccttt ttctagaccc ctttttgagg cccctcgcct cagctcagtt  9840
9841  gacgtcaacc tcctgctttg gcgccaagct gttgccacgg caaccgtggc ctgattggca  9900
9901  gggccagggg gcgtggcaag ggggcccagg gcggccagca cagccgctga ttggcccgcg  9960
9961  ccagagcccc gcctctgcgg agatcctgac aaggagtcgc GGGCAGCGGC TCGGCGCAGA  10020
10021  CGCCCGGGAG CCGCTGGAGG ACGAGGTCGG AGAGGGGCAG CGACATGTCC ACCCTGGGCT  10080
10081  GGTGGCGCCG CCGGGCGCCT GGGGCCATGT GGGCGCGCTA GACGGCGCGC ACGCTGCTCT  10140
10141  GGGCCGGCCG GGCGGTCGGG CGGTGAGGTG CGGTGCGGTG AGGTGAggtg agtccgaccg  10200
10201  ccccgggcct cgcacctctg cgtctggacg gtgtgccggg cgggacggca gtcacacgcc  10260
10261  gcaggtccgg ccctcgggcg gccaaacggg ggtccccaga gagccagcga ggcatgtcgc  10320
10321  gcttgccgca gcggcgccat cttacacggc tggccagggt ctcgggggcg ggccgccccg  10380
10381  ctgaggggcc acggagtctg ggggctgcag cgcctttttt cctgggtgga ggtggggacg  10440
10441  gggatggacg gctgtccatc agcccgcagt cgagggtagc actgccacgg gctcctgttg  10500
10501  cagtaagccc gctcgggtgg gtgctgcaga atgtggcggg aggagtggcc cgatgctaat  10560
10561  gcgcgggcta gcgtgatttc gggcgccccc gcttttgtca tctgggtctg ggggctgcag  10620
10621  agtgctcgcc ccatccctcg gggtccccga ttggccggtc ccccggccac ccccgcatcc  10680
10681  atgccagcct ttgggggcgg ggcttgtttg ccgcagtggc ggtggcaggg gcgggccgag  10740
10741  ggctgtggtg cctgcgggta ttttctctgg gcgtggtagg ctgggtgtcc cgcccacccc  10800
10801  ggcgccatct ttggcatggg cggctaaggg gtacttcgct ggcgctgtcc tgattggcta  10860
10861  gatgcgtgct ggggcggggc taaggtcgtg cctgcgggta tttgctctgg gcgtggcggg  10920
10921  ctgggagccc cacccacccc ggcgccatct ttggctgggc gggtaagggt tgcttcacag  10980
10981  gccctgtcct gattggctgg ctgcgcgctg gggcggggcc aagggctgtg gtgtctgcag  11040
11041  gtccctgggc actgaccgtc tgattgagcc cctcctacct cggtaccacc ttcgattggg  11100
11101  gcggccgtgg ccagctgcgc aggcgccgtc ttggctgggt ggcctcatgg gcggggccga  11160
11161  gcgctgcagt gtcccttgca agctgcgggt cctgcctgcc gcgcaccttc ttttctggtc  11220
11221  gcgggtctgg ccgcagacgc ttgccgcgat ggtgccacct ggcctagcat ggggtctgaa  11280
11281  ctctgacttc tgagattggg cctcggctag tgactggggg ctgtcttacc gccctggcta  11340
11341  agaaaagata tgttatctcc tggagaatcc cgtgtgtggt gaagcaggcg ctgtgcccag  11400
11401  atttgccgcg gctgccgctg ctgtggcact ttttgtcctc agggacaggg ctgcaggctg  11460
11461  tcactgtgcc cgctgttcct ccttggctgg gtcagagggc tgagagcctc accccttccc  11520
11521  ctgtcgttgc cttctcgagg ctgttttcac cctaccatgt gtctggcctc atccttggct  11580
11581  gggggcactg ggggcgttgg gggcagccga gggctgttgc gcaggcgccc tgtcagcagg  11640
11641  gctgaggggt ggggccaacg cctttcctgg gcctgaagcg ctgcagagcc ccacccactc  11700
11701  tggcactaag aatattggcc gataggtggc agcagaggct cgcttgagga ggcaccgttg  11760
11761  tgaatgacag cggagctgca gggggcgggc ccaggggagg ggctgtcgcg cttgaatgat  11820
11821  tgataagagg gctgcagaac cctgcccact gtagcggttg gttggcttat cggtagcagc  11880
11881  gagcctactg cgcaagtgtc atcatgaatg acatggagct gcaggggcgg ggcccatgaa  11940
11941  ggaacgctcg tggttcaaat gactgacggg ggaccgcata ccctttccca tctagcgctg  12000
12001  ttggcctagc gggtggcggc tgaaacttac tgcgcaggta ccctcttgaa tgatggttgt  12060
12061  actgtagggg gcggatctga gggaggggct gtcctgagtg actgacgggg gctgcagagc  12120
12121  cccgcccatt ctagtgctgt gttggccagt aggtggcagc cgaggcttcc tgcgcaagcg  12180
12181  ccacttgaat gacagtgggg ctcagggggc gggcccaagg gaggggctac agagccctgc  12240
12241  cttcttcagc attgtgttgg ttggccaaca ggtggcagcc gcggcttcct gcgcaggcgc  12300
12301  cacttgaatg acagtggcgc tcagggggcg ggcccaaggg aggggctaca gagccctgcc  12360
12361  ttcttcagca ttgtgttggt tggccaacag gtggcagccg cggcttcctg cgcaggcgcc  12420
12421  acttgaatga cagtggagct cagggggcgg gcccaaggga ggggctacag agccctgcct  12480
12481  tcttcagcat tgtgttggtt ggccaacagg tggcagccgc ggcttactgc gagcgctgtc  12540
12541  ttgaatcaca gtggagctac aggggtccga gggaggggct gccttggcct gagtgagtga  12600
12601  tgagtgcaga ccctgcccac gctagcgctg tgcttgctgg tcagtaggtg gtcactgagg  12660
12661  cttccagcac aggtgccatc ccgaatgacg gagctgcagg gggtgggcct gagggagggg  12720
12721  ttgtcgtggt cagagtgact gacgggggct gcagagccca gcccacgttt gctgggccgg  12780
12781  gaaaggggac tgagatttgc tgcgcatgcc ccaccctgag ccacagtggg actgagggag  12840
12841  gcaggctgag ggacttcggt gtccttggag acggagagcc tgcccccgcg gctttgctag  12900
12901  catgttgcgc aggcgcccac ttggccggct tcgccatctt gggggcttca acgtgtccag  12960
12961  tggtattctg tttcctccag ggggcgccaa ggccaagtct tggggcaatg tggggacaag  13020
13021  gttcagctgc gtggttccgg gggtcagtta gcagaaaaag tggggttcgt aattcaggaa  13080
13081  tttttttttt cttttgagga agattagcct tgagctaacg tctgctgcca atcctctatt  13140
13141  ttttcttttt ttcttttttt ttttttttgc tgaggaagac tggtccggag ctaacatcca  13200
13201  tgcccatctt cctctacatt atatggggga cgcctaccac ggagcatagc ttgccaagcg  13260
13261  gtgccatgtc cgcacctggg atctggcctg ccgccccaga ctgccaaagc ggaacgtgtg  13320
13321  cacttaaccg ctgggccacc gggtgggccg gtaattcagg aattgtaata gcctttggga  13380
13381  agggcaggat gttaaatgag aaatggagga ggcaggctgt gggtatacga tgtgggtttt  13440
13441  ggaggccctg aggttggtag ggcgtttatg taaagtaaaa ggccggcctg aaggctgtgg  13500
13501  gttagagttc agagctgtag atggttgtga gggggcgtgg cgtgggaaat aatggagagg  13560
13561  aggaggctct ctgggcaagt actgggcggg gcggggtgga ggggcagggc ttcctttttg  13620
13621  gggaggggtg agggcagcgc ctgcgcagag cctcctgtgg cgctgtctgc taggggacca  13680
13681  gttgccacct cctaactcac cgcttttgcc gtgtttgttt acattcaccc tggattccag  13740
13741  ggggcccctt ctggtggaag ctccaccgaa ggagctttta agtccctacc cctctctctc  13800
13801  cttttctctt tttggaagta gggaaagtga cgcagtgaat tcctctttcc caactgggtt  13860
13861  gtggaagaaa cctaattaag tattgactcg ccagtgactg atagtactga cataaatcag  13920
13921  agccgtaatc atgaagataa cttcccccag ggacctccag ttgattgaac gcatgctctt  13980
13981  gggcacagtg agacttgaaa tatgtattgt taatctattt ggaacatgtt gataaccttt  14040
14041  aaaatattat gtaagattaa gtaatgatac catcacctag taatgataat tgtattaagg  14100
14101  tcctaaagta agttagtctt ttcgtattac ttaaatttac agaagggtta aatttctggc  14160
14161  cctgcatcac tggctattaa atggcagaac tggagtttca atttaccttt ttaaggtgta  14220
14221  cctatgtcat tactccatgt ggtctctgtg gaaaacatga gtagatgtag taatgttttt  14280
14281  caaaatgaca ttaggttgat ctataatagt ttgccatgag ctgtgagatt gagttctctg  14340
14341  agcctctgct tttctttgaa atgagaacta gagaatagtg ttgtggtgag gagtaacaga  14400
14401  gacaataaaa gtaaggtgct aagcactgta catggcatgt aaataacagt aaacgctagt  14460
14461  acctccttag ccattttttc cctccacttt ttacctgtaa catgtccctc ttacctttag  14520
14521  aggaatggcc agaaccacat agacaataag taggaaatgg ggttcttgaa ttgatttctt  14580
14581  tattcaaagc cccatgtctt tactattttg ctctgcttgg tagacaaggt tctaagacac  14640
14641  ctaggattga gttgcacacc cattgacaga acctctttgg gaaaaggctg tgattacagc  14700
14701  tcagggtaca atatatgcct cagggggtag tgcccatggc cctttcatcc tgggagggaa  14760
14761  agctgttttt cctagtctca tttgacctct gccgctatag gagacaaaga tgcagctgtt  14820
14821  gtggagtcat ttccagcctg aagaatccaa taactgcaaa gtaaatttgg tgtctcatgt  14880
14881  tttcttttcc ttcctcaGCT CTGCCTTCTT GAGCTTCCAC CCTTCTTGGA GACGACTGGC  14940
14941  AAGAGGAAGA GGGACTAGGT CCAAACATTA GGTGACTGGG TCcaggtgag ctgaattccc  15000
15001  ttttcacagt gccacaccca tccgtggagt gagcacatcc ttcttcatcc tgacactttc  15060
15061  ctattgtaca cgtgttccac atctccacac aagcaccgtt tgtgctctct gagaatacac  15120
15121  gacttttctg gtggattgtt tctttgccag aaattctcct tggcctcaag acatcttttt  15180
15181  cagtgtcttc ttttctcagt actcagctaa tcattcaggc ctgctctttc ttccttattg  15240
15241  ggtgattaaa gaagcatgag agattcatct atcaaacatg gccccaagtg ggaaaggacg  15300
15301  tgttttcctg gagctcatag tctattgggt aatgaaagac actgaaaaaa ttattgtgtg  15360
15361  attcatgcct ttgaaagaga acattcactg cagacaggta acttattctg ggagaggcca  15420
15421  tatagttcct gcctgaggaa gtcagggaca ttaaggctga gccttgaaag gtggtagatg  15480
15481  acattgtgtc atatgtcata ggaagagtag tcttaaacca ggggacaggg acgttcctga  15540
15541  gggatccaga gagaacagcc gcaagtctag gatgcttaga gcaaaggaaa tgatggagta  15600
15601  gcatttgact gaggtgggaa aaaggtaaat cagggctgca gtgtggaagg ccttgcaatc  15660
15661  actggtaagt ttgggcttta tctgaagcac catggaaagc cattgaggta ttttaaccat  15720
15721  ggaagtaact cgataatcag atttgtgttt taaaagtttc atctggtatt cagggtttgg  15780
15781  aaggggagag tagaaatagt gagtgtgggg agatcacctc cagtctgggt gagagagagt  15840
15841  agcttggatt aggttcatgg cagggggata agtgaagggg atggatttga gagatactga  15900
15901  ggagagagac tcaataggac ttgtactctt tgttcatggc ttgctgactg attcagacca  15960
15961  gactcagtga atcacgttat gtggggaagt gagcaaaatc accaaaggtt gttcattctc  16020
16021  tcagcaggca ttgacactgt gcctgatctg ggacaggatt atgctttagg attagccttt  16080
16081  gggtctttgg aagtgagtga cattatccct ggcttcagtg tctgctgaag gacagctccc  16140
16141  attaaatgga gagtgagaaa acatgcttac caaggcaggt gactatgctg atggtgtatt  16200
16201  accacctgga atagggctga catgctgtcc caagtaggcc cttgggggat aagttggttt  16260
16261  attccattga atgctccagg tatccagtgt ctggtgctca agcctgtgga gactcagaaa  16320
16321  ccttacttca cctaaggact catcttttgt tggtaggtcc acattaatga agctcagact  16380
16381  tatgtaagcc ataccgactt actggtttat gttggaaaat aagtgtgact gaaataggat  16440
16441  gttcttgttc tctcaatttt ggtttattga tttatgatgg gagatcacta cagcagggac  16500
16501  ccaaatactc aaaagtgtgt atgatcagca cattctctcc ctgtaggcag acctacatgg  16560
16561  gaaaggaaac cataatgaga aggtagcttg gtgagtatgg aatcagcact agaggacgcc  16620
16621  ggcgagtttt aatagcgctg ccctgtaagg ttgcctggtg ccaccatttg gttgctgtga  16680
16681  agctcttgct agggttacca ggataccaga agcccgctat ctacagagcc tccccgccac  16740
16741  ctgctcccca gcccatctcc atttaaatta ggtctgagct gagtagtgcc ttctttctcc  16800
16801  cttgctcgct gtctctctct catagatggt tagatgaacc atgctttgtg gcctgccttt  16860
16861  tgataccatc cccactttaa aaaaaatctg atcagccagt tattgatatg agactatata  16920
16921  agtcatacgg ctcagaagac gttttgtctc tgtagtggct ttatttgtct tcagccattt  16980
16981  ggggacggat catagaaact cttagataat gtttcctttt gttctaaatt tttgaggaga  17040
17041  cccctcaaga atgacaacaa aaaggaaatg ttgctgagtg tggtaagtgc taggcttatg  17100
17101  tgatagaggt aagcccaggc taatgtggcg gttatctgag tggagccacc taacagagca  17160
17161  gagggtagag gttgtggctg gtgtggtagg gctaatggtc atttactcct tgctcacatt  17220
17221  cccatataca attgttagcg caagagccca tcttgtccat ttgttcctgt tcatggttaa  17280
17281  ctggaccagg ttggacaccc aagcctagag gagtgattct caaagtacag ctcctgggcc  17340
17341  gcttgttgga atgcctcttt cctagagaac cacagacctc atgagttgtc ccacctggaa  17400
17401  aggcaggcgc atttttcata agtgcctcag gtgacttttt gacatcccca aggttaagaa  17460
17461  ccactacccc agaaggcatc gaactgtggc atgcacttgt agactgggtg agtttgggtg  17520
17521  aatggaggca cagagtgatg ggtctgtcag tgatgggtac ttaacctggg aggtgaggta  17580
17581  gaactggggc tgggacaaca tcttactcca tgtgcgtgct gaagtagaga atgtcggtct  17640
17641  gcagaaagag acaggagaat ggagcaaacg agaagagaga agagactgca caccatgctg  17700
17701  tccctgagca acgaagaaag taacttcctc ggttcctgac ttttaaagtt ctcaattcca  17760
17761  gccccctttg atgaggtagg tagaacgagt aagggggctg atgtaggtta ccgtgatgag  17820
17821  ggaccaaagt aagtaagtag cagtggggtt gaagaagatg ttgtggagct tctctcacaa  17880
17881  ctgatgggat atggggagcc cgaggtcaaa cagtggagtc acagaatttc tttctctcct  17940
17941  cacacgtccc agccacattg cctgcctctg atatgtgttc tttaactgag ttctttccag  18000
18001  ttcagttgaa cactcgaccc gctgatcctt tgattgaggc caaagacccc ctacgtgtgg  18060
18061  caagaatgcc tggtgaatct gtctttgttt cagttacatc aattctgagg tctttacttt  18120
18121  tgttttctat tcgtttttat gaaatagaag taaagggcta taccatattc aaagaatggc  18180
18181  atcaatactg ccacatagac cacggtggca acactgttgt ccagcaggca gcaccactgt  18240
18241  cctaggtttt agacagtcta gctcacgcat gaaacttact ctgcatatgg tgcttacggt  18300
18301  gggcatgatg cttagatgtc tcgtgtgttt aagaacagat ttggaggttg aagaacagct  18360
18361  agaaacccat aagcccctct gcccagtttg gagaatgaga cttattactg gttcccatca  18420
18421  tttgtctcct ctccttctct ccccttggaa ttagtggcct ccctcagccc ctacgaccac  18480
18481  agtcaggcct ggtccctgtg tgtccctcct ttcaccctag tcctcctaat gtggtcagac  18540
18541  cttttaaaat cctgcccttg gctactacct gactcatggt aggattcctg ctccagagag  18600
18601  agagcagagg aagatgttga agcgttagta acgaggggtg tgtgagagcc cacctccaag  18660
18661  ccaggaaaca aaggtgatgg gtttgccatg tggccagaat tcagtttgaa ctgagagagg  18720
18721  ggagaggcct caggtcagga tctgggtgtg gagccctgtc agtggtgcat tggcccaaca  18780
18781  ggggtgtgta gattgtaagc ggactctgca ggagcactgc agggtggcca gagtggggag  18840
18841  gaggtagcca gagtgagcag gggcccctgt cctggggagg ggatgctgat gagcagtaag  18900
18901  aagcagaagg gaaaaggaaa gataaacagc agttgaattt gcttccaaat tttatattca  18960
18961  agtttttttt ctgattgtga aaataacatt ctaaattaaa atgcaaaaag aaatggaggg  19020
19021  gtcttttgtt aatcatttat ttttttctga ttttccctat ttatagtctt tatacaaatt  19080
19081  aatatagatt tcctccattt tatgaatgtc cttatacaag tttatatgga agttttctta  19140
19141  taatttattt tatacatact tccatacatt taagtactta tgtagttttt tttttaacat  19200
19201  aaatgagatc atgtacaatt cattaacatt tcaaactcaa gctccgagag tgcagtgtgg  19260
19261  ggtgttagac aatagttgga tgggggaggg tgtgatgtgc catgtggaga gctcgtataa  19320
19321  tgtgttcatc acattttcag tctccattta tatgggtgtg tctctgtgtg tatacagact  19380
19381  gttttgcagc tatttaacag tatatgcaag aatttcctta taattacatc tccatctata  19440
19441  gctttgcttt ctaaaaattg ccttatattc cattgtgtgg atattctcat tttttctatg  19500
19501  aacatataag tgggtatatt tgcagttaga atgccacatg tgctgtacaa ttttataccc  19560
19561  taatatttta acactttaaa catttttttt atgttagtca tttccatcgt ttaaataaac  19620
19621  tggtgtatcc atggaatgga ttactatgtg gcctttagaa agaatggtgt aaatctatag  19680
19681  gtactggtat ggaaagagat catcacaaat tatgaggttt ataagtgcac atacacacgc  19740
19741  agaactcgtg gtgtgatatc attttggtaa aaagatgatg ttactatata gagagattta  19800
19801  aaaaggtttg gtatggcaac acatttgacc agttggatgt ggcttgcagt ttctacatta  19860
19861  aatattctgt aatgtttgaa tgttgtacta tcttttatgc ttgtaatcgg aaaataaagc  19920
19921  tataaaattt cttggaagtg tgacttaatg ctacgtaaca ttctattaaa gattttatct  19980
19981  gttttcattc cttcttgttt gatgaaattt ttggaggcat gctatctttt gagtgcagtg  20040
20041  atttatttta gagagaacaa agtaagtttg tcattggcct cagttttctg gcaatgtgta  20100
20101  gttgaaacac agaatttcct ggagggaggc cagatgcctg cactggtttt attggtcttt  20160
20161  cctagtgtca aagacctact ccagctttct tggaaatgca tacttgaata actggttaga  20220
20221  aattaaagta ttggctgtct cctcttgtca cttttgttaa aattaccctt tatcatctag  20280
20281  tcctaagaaa gcacctggtt tgtatttaca cagttaatgc ttttcttgat ttgaaaacct  20340
20341  tcctgtatta taaactaaat tcccatgttt gtataaactt tcacacaaat cagtttctgg  20400
20401  actgtattct gttccgttag tttgtctgtc cttgcaccca tatcgtgtcg gaaagaatac  20460
20461  tttatgtgtt catatgtttg ggtcatttta cagacagcac cctgcccccc atcacatgta  20520
20521  taccttctta ttctgaagta tcttgatatt cttacacatt aattcttcta gaggaactgg  20580
20581  attctttgtt tgtcaaagct cccacctttt tcttggattt taatttatgt tcggggagga  20640
20641  ttgacaattt ccatgttctc atcaaaaaac atatgtcttc atttatttgg tacttgtttt  20700
20701  atgttcttct atacgtttaa aaaattttgt ttggagttgc agatactttg ttgaatttat  20760
20761  ttatttattt tgctattaat tagatttttt tcttgctata tttactgaca agatttttca  20820
20821  gttcaacgta atcctttttc cgcgtctctg cctttcattt cttctccctc ggttgcctta  20880
20881  gctaggactt ccagagtagt gttgagggct tcccttcctt gtctccacct ttgcttggaa  20940
20941  tgccttcagt atttaatcta ttcgctggta tttatttgag ataaatcttt tttgtgttta  21000
21001  gatggtctcc tagtcttaca ctttgctaag aatgtataaa gacacgctgt tgaagtttgc  21060
21061  aaatactttt taagatgtaa tgacgctcgt gggctcctct tctcccttta atccgttatc  21120
21121  tataacagtc cacccaagtg ggatatcatc gttatgttcc tggaatagcc ttttatagtc  21180
21181  atgggctatt aagacttttc tagattggat ttattaaatg cttgtgtcaa gtaaccttgg  21240
21241  gaggagactg ttgaccagtg tttcctttcc ccgagcttca ctcttggttg ctctgacggg  21300
21301  ttctgtgtca tataacaaca cactaacaga acatgcactt ctctgacacg tgctcctctc  21360
21361  ttcccacagc tccacgtgta aaatggtgtc atctgccctc acttactgca gcagcttttt  21420
21421  agtgctaaag gttttaccct tataaatcgg aaattagatg tacagacaag gacttaatta  21480
21481  tagtgggcag ccgactttta agcttttttt ttccttactg acattttacg tcttgactat  21540
21541  ctttatcctt aaatggagac ttgctcatca aaaggaataa gcattttaaa tgttttaaaa  21600
21601  acacatgcca aaatgaaatc ttgaaatgtg gttcatgcct gcaccagcca gcttctcagc  21660
21661  aacattgatt tttattttgg aaatatttgc ccatttgaca ggccaagaaa gtattctttg  21720
21721  taatatttta catttctttg atttctgatg taaatattga ctctaatatt actaatttta  21780
21781  tgaagtgtat taatgttctt tatttttgtg ttgggccatt tatctttttc ttactgcttt  21840
21841  tttttttttg aggaagatta gctctgagct aacatctgct gccaatcctc ctctttttgc  21900
21901  tgaggaagac tggccctgag gtaacatctg tgcccatctt cctctacttt gtatgcagga  21960
21961  cacctgccgc agcatggctt gacaagcaat gtgtagatct gcactgggga aggctgccga  22020
22021  agcagaacgt gtgaacttaa ccgctgtgcc actgggctgg ctcttcttac tgctttctga  22080
22081  gggtgtttta catttcaaat attaactatc atctcttgca aaatattttt ccccttcttt  22140
22141  ttcttgcttg tttttatatt ggttggtttt atagtgtaga aacttcgtac ccatctttac  22200
22201  tttgatgtct aatatgtagt ggtcctccag cggtctctgg tgttggaatt ctgctcgagc  22260
22261  attctcctac ctgtccctgt tcttgctgtt gtaaacagtg cctctgcgaa cactcttgtg  22320
22321  aactgtgtct ttgtgcacgt gcgcagatag gtctgtcagt tagatttcag aagtggaatc  22380
22381  actaggatgg ggatggtgtc acagttaggt actactagtt gctggagatc tgaggaatat  22440
22441  attcaacttg cagctgcaat ttccataagc attttttgag tctgagaagt ttcaaagttg  22500
22501  aatctttgag gttttcaaaa ttgcctgtct tgtcatctgc aaattgccag tttagggtat  22560
22561  gaccttgggc tcaagcagag gtgagatggg gaggggagcc cccaaagttt taagatgtta  22620
22621  gtagtgctgc ctgcacccac tcagtgggca gggcaatctc taaaggcctc tattagtgct  22680
22681  tttgtttatt gttttgtttt gactttgaat ttattctttt gactgggtaa tacatgctca  22740
22741  tggtaaaaaa aaataaaaac aaaaaacaaa aggagaatat acaatgaaaa agtaagttgc  22800
22801  ccttctttcc ctggccccca gttcccttcc cgagaggcaa tcactattaa tcactattaa  22860
22861  tagtgtctta tatatccttc cagaaatctt ctgtttaagg aactgcatcg gtttttatgg  22920
22921  tcactttggg tgctgtacac attgttttgt cccgttttgc acttaactat cttagagatc  22980
22981  gtctcatgtc catttattta caattgcctc attattgtaa aaggtttcat aatcatatga  23040
23041  atataccaaa ttttgtccgt tatcaacagt acttcaatga atatattctc acatatatat  23100
23101  cattgcatat ctctgggata aattcataga agtagaattt atagaacagg atatgtatat  23160
23161  ttttcatttt gataggtagc caaatcgccc tccataaaat ttccattgcc acaagcagta  23220
23221  gaggaatgtg ccaatttctt cttcacacag atacgcacat tgtccatctt catgctgatt  23280
23281  ctgtttgcaa ggctcttttt tactctcaaa ttttctctac ctttgtggga aggagtggtt  23340
23341  agaatctgat ttttttttta aggttttcgt gttaaaaatc tttcatcttt cagtgctctt  23400
23401  actgaccagg tgctgttttg ttgacctggc cagaaagtct tgagctgctt taatggatat  23460
23461  catatttttc actcctgagt tttttgagta aaagaatgag tgaatttttg gtgtagaagt  23520
23521  tggcatctac cttatgacag gatacttatg gacgctcaaa gggtcatgtt actaatgagt  23580
23581  aggaagcctc catctctgcc cggtgctttg gaagggtttt ttataacatg gtaaatactt  23640
23641  tgctcatgga cattttatgg aaagttgctc ctaaaatcat tttgtctttc ctccctggag  23700
23701  tttcactgct cccaaatcag gtttgcttat tcatatttgc ttagaaaaac tgttgattgg  23760
23761  ctagcaaact ctttaagtcc acggttcata tagttttaca cctcctggtg cgttatgctt  23820
23821  caaatatgtc actattgggg aggaaaatta acataataga gaaaaatata tatatatata  23880
23881  taaagtcaaa gttgtcctta atatctcctg attttatcgt caggttagaa gagcctttcc  23940
23941  ctgctccatg attataaaat ttaatccttt attttatttt aattttaatt ttagcatttt  24000
24001  tatatatagt atgacccttt cccctaagtg aatgattggc tagttttcct gttactattt  24060
24061  attgaaataa tccgtatatt ccttactatt tttaagtgcc actttcatag actactgaat  24120
24121  actcaatcct gtgtggtaaa ctcatgtcac agttctcaaa tcaatcagtc tttttgtcat  24180
24181  aaattgcaag tagttttttt tgttgttttc tttctttggc tttcatgata taaacaggac  24240
24241  catcatttgt tatttttatg ttatttttct gcctttaggc atcgtagtat agacgaactt  24300
24301  tttttatact gaggttatgt taaaatattt cctaaatttt gtgtatggtt tgttgccctt  24360
24361  ttgattacga attttcaaaa tattgatcca aatggaattc tttcaggtca actttagaac  24420
24421  tgttgtcaag ttccccagca ttaatattct ttgaaattcc attagataat gtagattaat  24480
24481  ttgagggagg atttggggct ttaatatgcc agatccatac gtcttccatg attatcctgt  24540
24541  gtctctccaa ttattacctg tctatgataa gtgatttcct tattaaatta ttataaagcc  24600
24601  tgttttccat tgatttgcag tatctgagtg gatagtctta cataagggaa tgatagtttt  24660
24661  gtatttgtct ttctttatgt ctcagatttg tttttcttgt cttcttgtaa tttgctggaa  24720
24721  ctctagaatc attttcagta gtaatagtgt taagactttg atgtctgctt tcatgagtga  24780
24781  gtttgggctg tggttttttt agtgctgtgt ctttgtcttg gggtttttaa ttatgctggt  24840
24841  ttcataaaga aaatttgaaa gctttctatt tctcatctct ggttggttta tatgacatgg  24900
24901  gaattggcct tgtcttgaag gtagtatatt aggcctcacc cctaaagcca tctgagtcca  24960
24961  cagccatttg gagaattaat cctctgacac tctttttaca tttcttccat gtttatttgt  25020
25021  ccatgtattt ctttttttaa aatgtctgCA GGTCCTTGGC ATTTTGACTC TGTTCCTGTG  25080
25081  GATAGCTGCC TATTCTGAAG TTCCAGAAAG GATCCTATTC CCAaacaggt gatttacaca  25140
25141  cccgagagtg tcttgttgcc tctgagaggt tgggctagta tcatctcagg gactggagtt  25200
25201  tttcctctct tttccttttt ttgttttatt tttaattatt ttattgaggt catgttggct  25260
25261  tatgactgtg taaatttcag gtgtatattg ttatatatca gtttttgtat agactgcatc  25320
25321  atgttcacca ccaatcatct agtttccatc catctgtata catatgtgcc cctttacccc  25380
25381  tttcaccctc ccctacccgc ttcccctctg gtaaccacca atctgttctc cttatctgtg  25440
25441  tgtttttttg ttatcttcca catacaagtg aaataataac agtatttgtc tttctctgtc  25500
25501  tgacttattt tgcttggcat aataccctca ttgtcacaaa tggtatggtt ttatcttttt  25560
25561  tatggctgag tagtattcca ttgtatatac accacatctt ctttatccat ttatccattg  25620
25621  gtgggcactt gggttgcttc cacctcttgg ctatagtgaa taatgctaca gtgaacataa  25680
25681  gggtgcctat atttttttga attatttcat gttctttgga taaataccca tagtgggata  25740
25741  gctggatcat atggtagctc tatttttaat tttttgagaa atctccatac tgtttgccat  25800
25801  agtggctgca acagtttgca ttcccaccag cagtgtatga gggttccctt ttctccacat  25860
25861  cttctccaac acttacttct tgtcttgtta attatagcca ttctgatggg gatgaggcga  25920
25921  tagctcatta tagtttcgat ttgtatttct ctaatagcga ctttgaatgt cttttcatat  25980
25981  gcctgttggc cacctgtgta tcttctttgg aaaaatatct gttctatcct ctgtctgtgt  26040
26041  ttaaaaccag ttttaccttg gttttgaaaa tgttattttc aacatgctgt atcattgttg  26100
26101  agacctgact tggtatcaga catcaaggga tacggtgatg gaaaagttca cctctgatcc  26160
26161  ctccactaga atttacagtt tactgtgggg ggataggcaa attacctcaa atactcagaa  26220
26221  atgaatgtga taaatgcttg agtctcagga aggatgccag aggaagtggt gttagcagga  26280
26281  gcccgaggct gggttttggg acagatgctc tttggaagga cgtgcactgc tgagggaggg  26340
26341  tcctgagcat cccacaaact caggcatggc acagcctctc tggccagtgg aacttcccac  26400
26401  tacgatggag atgcacttct gtccagtagg gtggccactg gcactggaaa tgtggctagt  26460
26461  gtgactgagg agctgaattg taattggatt gaattttaat ttaaatagcc acattttata  26520
26521  cagtagtgca ggtgcagaga aattaattgc tgaggagaaa ataagagcac ttgcgatcac  26580
26581  attacccaga gctgagcacc gttagcgttt ttatgtggtt ttctatcttg tacatgttgt  26640
26641  gtaatgttgt aacaattctg ttaagggaag aaatgagcag aaatgccagg attggccccc  26700
26701  attcccccct tccatttttg ctaagggaag cattggcatc ggagcgctgt gagtacttcc  26760
26761  tacctgccgg gcattgggta gttaggccat ttaggtacat tagcttattt aagcttctca  26820
26821  gttctaaaag agacgtaagt ccattgttcc ccttttacag ataaggggac agactctggg  26880
26881  acattgaata agttgccctg ggtcacagaa ccggttagta gcagagctaa ctcctcaagc  26940
26941  aggtcagtgt ggtgcccaga ggtcatgctt gtaactcctg tgctaggcaa actttgtgtc  27000
27001  ctgtgtaacg tgtctgttgg gcggggggga ttgatgcatc tcttcccctc ttagcctgtt  27060
27061  cacaaagcat tgttgatgcc cctcataggg cagccccaca ctgctgcctg gtcctcaact  27120
27121  tctgggacat gtgtatatct ccttacgatc TACAGGTCCC TGAGTACTGA CTGTCACAGG  27180
27181  CTGCTGCCGT CTCTCCTGTT GACTCATGTT TGGTTCCTCC AGTGAAAATT TTACTTAGAG  27240
27241  AAATGCTGCC TCCAAAGTAC TTGTCTGCCA CCAAACCCAA GAAGTCTTGG GCCCCCCATC  27300
27301  TGTATGAGCT AGACAGTGAC TTGACTAAGG AGCCGGATGC CATCATAAGA GAAGGCACAA  27360
27361  CTGACTCTGA ATTCTTTCAT CAGAGGTTTC GGAATTTCTT CTACGTGGAA TTTGTTGGGC  27420
27421  CTCGGAAGAC CCTGATCAAA CTCCGAAACC TCTGCCTCGA TTGGTTACAG CCGGAGACTC  27480
27481  GCACCAAGGA GGAGATTGTC GAGATCTTGG TCCTTGAGCA GTACCTGACC ATCCTTCCAG  27540
27541  AAAAGATCAA GCCTTGGGTG CGAGCAAAAA AGCCAGAGAA CTGCGAGAAG CTAGTTACTC  27600
27601  TGCTGGAAAA TTACACGGAG ATGTATGAAc cagaaggtga gactttgtaa aaggtgacag  27660
27661  aggtcactgg ggtggccatg agctccctag ggtgtcagcc tcagcactgc tagtgctcta  27720
27721  ggctggatta tcctcttcat gcgggggctg tcctgtccta ggacgttcag tggcacccct  27780
27781  ggcctctctc tgcccacacg atgccacttc caccccccct tcccagctgt gacaactaaa  27840
27841  catcgcattg ccagatgtct tctggggaga taaatcaccc cggttaagaa ctaccacccc  27900
27901  gaggtgcgag agggaaagat gacacttcag taaaaggggt tcgttaggaa gagaatctct  27960
27961  aagtgcctca cgcccctggc ccaggcccct ttttgtgaaa cctaagggtg tggtgcccag  28020
28021  aaagttgact tggctactgg tgtttggagg tgaggtagga gcagtcgcag ccatggtcct  28080
28081  cgcccaggag tgaggggaag ctgaggaggg agaggatcag atcactccaa cttctctcag  28140
28141  aggagagatt gtgggtaggg ggcagggata gacatcactg ggggactgtc acgagaacac  28200
28201  aggcaagaga tgataaagtg ttaagtcggt gtctggtgtc ctctcagacg acgacaacag  28260
28261  tgacgtccac agtgaagaca gcatgacccg aaaggtggca gagtccccac ccccacgctc  28320
28321  cgtctactcc tacggcagtg agtaactggc acttgtgcca cccttggggc gcgtttcccc  28380
28381  tcagtgtgcc gcatgcatag aggcaggtgg tcatggagac ctccctggag acagcgccac  28440
28441  ttctccaggg tggctgctgc tggtcagagg tctagggggg acgtaaatta attggtgacg  28500
28501  taataagatg tctttatatc aaagtagacc agtgagttgg agtggaatgc aattttttta  28560
28561  aacgatgaga gaagatattt aaagttattt gaaatttgct gcaagctgtt tcaagctatg  28620
28621  cccacagccc ccaaggagag gcacagttca tcaccccttt gcctctaaag ctattttatt  28680
28681  tgttaaaggt tcatcagtga actttttcaa aaacagcatt ggctttggag agggcgtgtg  28740
28741  ttatgtttct ttggagtcag gtaatgtgct cacgaagatt ggccagggca ggccagacag  28800
28801  tggatgcttt gaagtccatt gtgaatgtgg acgtgaccat gtagaaactg ggaaaccagc  28860
28861  agaagtgtct gaagggtagc tggcttctca actaaagctt tggagcttgg tttgtagcaa  28920
28921  ccctccagaa acaattttcc aggtctaggg tgaccggaag agtcctgatc acacttggga  28980
28981  atctgcagac ctcattttgg gatccattca tttccctaaa ggaggagcaa ggatagtgct  29040
29041  cctttccaaa ggggtgtttg tgcacgtgaa gggggaacgt gtgggttaga gccctttgtt  29100
29101  aatccctcgg atgtctgcct TTCTCAGGTG ACCGGGACCG GGACTGGGAC CAGGACTGGA  29160
29161  ACCGTGGCCG AGATCGGGAC TGGGACTGGG ACCGGGACCG GGACTGGGAC CGAGACCGAG  29220
29221  ACCGAGTCTG GGAGCGGGAC ACCCGGGAGC GGGGGCGGGG GCTGAGGGCC AGAAGAAGAG  29280
29281  ACCTCGAGCC TCGAGACCGC TGGCCGTACA CCAGGAATCc cagaggcagt aagtcatctg  29340
29341  ctctaacctg ctctgtgctg cgtgtcaact ttgcactggg ccttcttcct tcatgatgct  29400
29401  ttttcTCCTC CCAGGACTTC CTCAACGGGA TCTTTCCCTT CCTTTGATGG AGAAAACAAC  29460
29461  TTTCATTACC GAGAGAGAGC ACAAACGCAG GGACTCTGTG ATGGAGTATG AGTccagatc  29520
29521  ccaggtatgc tttggtttcc tctctttctg gaaaggctat cttcctttca gggcagagat  29580
29581  gcctttcttt cccaagaggc tgtgttcatc tgtcccctag aatcccaact gggttgtggg  29640
29641  gagagcccca gatacttcct gcaaggagcc cgggcctgtc cccagaggtg acaagtggcc  29700
29701  ggggagactg ctgcctattt tctgattcat ccacacagtc aggggaactc tttcccactc  29760
29761  agcatttgtg tcatttggta ggttggtcac attggctgtt cctactgggc cagggaagca  29820
29821  gaacgattct ggagctcttt ctggccctca gtagagagcc aggaaagtta caaatccccg  29880
29881  gagcagactg gcaagagaga gcaaaggctc cggagctgac aggagctggg tctgaagccc  29940
29941  agctctgcac ctgctggctg tgtggcctcg gaccatttac ttaactaagc tgaacctcag  30000
30001  tttcctcatc tgtaaaatgg gtgtggtggt tgcctcacca gggctactgt gccgagtgag  30060
30061  tgagatttga atgtatatat gaagtgctta acatgatgcc tggtacatgg taggcacacc  30120
30121  ctaaatgcca acagttatgg ccatcatttt aagaggcagt atgtgctagg gaaattggtg  30180
30181  aagggagaaa ggatgtggga tttgagctga cccttaagga ggagggtcac ttgtgacatg  30240
30241  acagtgtaga ggagtgccac agcatgcaca gggctttgga aggaaggagg agcccagtgc  30300
30301  accgagcctg catctccctt tacaattaag tatgtgcacg aggtcaggcc ctggggagga  30360
30361  cagtggtgac caggacagtt agagtccctg ccctggaagc tttcagcctt ataacagcga  30420
30421  agggcatcca acagtcacac aaatctgtct gtatacaggt attgtatgtg actgctgact  30480
30481  gttcaaagtg ctcttaagga aagatagagg gttaacaaga aattgtcaga gaggtcttgt  30540
30541  tgggatttga aaggaaatgt ctttaagaca cttaacacct gatgcctgaa aggcaggagc  30600
30601  attggccagg caaaggttgg gatgagggga tcctaggcat ttgagagagc ccaggaaaag  30660
30661  gccctggaga aggagctgaa gccaggccag actggctaca acaaaaaggg caggaggtgt  30720
30721  aaggctgcct ggaagcatag ctgggcttgg gcgcagtgtc ctgtagctga acagagagct  30780
30781  tgagtctgtt ccccatacac caggatgtgt taataatcgt tcctgcattg ggatttataa  30840
30841  ggtagggtca gatgatggag ggcgttgaat tctgccctga aaactgtcat ttgtcctctg  30900
30901  tccaggaggc aagcaaggac tgcagttgtg tatgagaagg agggttgggt ggtgtccaga  30960
30961  tgttgaaagc agagattctg cagcagcagt aactgactgg ggagagcatg tggaataaat  31020
31021  tgggcagggc caaaggtgac ccaggtcctc tagcctgaat gggggttatg tctttgttgt  31080
31081  cacagggaaa taccctaagt ttgtgacaca cttagtttgt cactaatttt ggtttcttat  31140
31141  ttggtgaaac caaattggcc aaaattttag gaatccagat aaaaatataa atcgtagaaa  31200
31201  ctttcttaaa cttgattttg aacaaggagc ctctttggtc tgcatttgct gcccgcgaag  31260
31261  gcggtcagcc atgatattag tgctttctga acactgccct ctgagctggt gactgaattt  31320
31321  ttattgacct gtggagaaat gagaaatgcg agtgtcctta tttttgaggt gtcaaaatac  31380
31381  tgttttatga aatgaagatg ataggacatt ggtagtcaga tttcttcttt gtttagccct  31440
31441  ttaaatgccc ttccttggca ctgtaaagag ttggccctgt gtccgtaagc ctggaagtca  31500
31501  ctgattccta ctgactcagt atggtagaaa tagcagcagc agaaggtata aattacattt  31560
31561  tgggggtgtg caaaacagaa aattctcatc atctttttgc gtaattgttc gcatgtatag  31620
31621  gtcatgttgt agaaatgaaa ctgtgctagc tctgttctcc agactcccat tcattcaagt  31680
31681  ggaacttggt tgcagctggt gcaaatttag atatcattgt tgattacaag tacaaagtga  31740
31741  acaactgctt tagagctacc aatttgcatt gattaagtga attgtaaatc aaagcatcat  31800
31801  tctttttccc ataggaacaa catagttcaa aatttaatgt acatttattt tactcagatt  31860
31861  aggcaaatag agagaaagat atgaaaaaca ctcctcccct tttgccattg tccttggggt  31920
31921  caacgctagg gatggtgacc cctctgactc tctcagcccc gcaagttctt gacctcattt  31980
31981  gagttctgcc agccctgaag ataggagctc tggtctgctc ccccctgagc tcacacagca  32040
32041  gctgtgcttc ccgccgtctt tgcttcattc taatccgcca gagccacagc ctcaggaagc  32100
32101  actggtgcgc ccctgaactc attggagctc tggctctcca ggaggagagc aagagaaagg  32160
32161  atgtggttta gctttatggt gcggtagttg taccgatttt gcaatgcttc ctgagctttt  32220
32221  gtatcttgtt tgttgtccta gattttctca gccctaattt agaaagagtt tcgtttttga  32280
32281  aactctgttt agttttagtt actggttttg ctttttaatc actggacgtt ggcagttgcc  32340
32341  taaatgaggc tttcctctta aatcccaatt cctgtgccta tttatctcgc tcattaggag  32400
32401  atgcacttaa ttgtgcaagc actgtctttt tctgctacat ttccacatgg ctataatgtc  32460
32461  catgccattt tccagcaatg gaactttagt aaatttaata ctaaaatatc tttacttgat  32520
32521  agtgtcgtaa taataattta catttttttt acatagcttt tgttaatatt tacacaacac  32580
32581  atcacattgc agaaaaccct cacccacaat tttgcaaggc aggttgatgc ccttctctcc  32640
32641  attttacaga tgaagaatgt gaggctcaga aagatttctg ttctgaggtt gcacagctta  32700
32701  caaatggtgc agtcctcctt tgatcctaga gttttctctg gctccaaagc ctgtgggctt  32760
32761  cccacagtgc catctccctc ctcaagtctg tctccaggcc catagtacct cagaccacaa  32820
32821  gtccctgaag ccagggatgt tacagtgcag caacaagaag aggtcctgta agatcctgcg  32880
32881  tagaagactc ctgcaaaatg cagggagttt taaattcttt ttagggaagt atccagtaaa  32940
32941  gcagaacagg cagctataaa aatgaagata ctgagtgctt aaagttactc ctgggttatt  33000
33001  tggaacttcc acacacctaa aagagcccac agtgtagcca ttttgtgcag tggaggtgtg  33060
33061  cgtaggacac ggaccaggga gagaggcttc agtcccactt cctgaccaga ggtctgtgaa  33120
33121  acgcatttcc tttttgttcc cggctctgcc atgtgtggtt gatatttggc ctattgaagt  33180
33181  ttccccacca ccccaccccc ctccctgtta aggcttaccc agcacttcag gccccccgct  33240
33241  aggccctcta caaaacctct gctcactagt ccagctcacc ctgaactgtc cttctgctaa  33300
33301  acccacctag cactaattat ctgtacccca ctttattgtt tattgttctc taattgtttc  33360
33361  atgagtcttt tctctccaac caaattataa gctgcatgag ggcaaggaat atgtgtcata  33420
33421  cgtcttttgg atcttcctca gagtatagcg ccaaggtagg tacaaagtag gtccctagta  33480
33481  aaacttgact tggatcactc cgagccccaa acgctgtgag cactttctac acagctttgt  33540
33541  atgtgtagct cccttttcgc cagcgttctt ctctctttgg atgctggtgg gaacaaactc  33600
33601  cattgagaga tctgtgttTG CTCTTTTAGG ATGCAGTGTC CTACCAGGAC GTTGTGGACC  33660
33661  TTACTGAGGA CAGGAAGCCT CAGAACCCAA TTCAAGATAA CATGGAGAAC TACAGGAAGc  33720
33721  tgctctcact gggtaagcag ctgcttctca gtcactccaa atccactcat tagagcattt  33780
33781  tgtcacctta ttcttttcag gatattagag tccgtgttaa tatgtttgtg cttaagggta  33840
33841  acgaaaagcc tttgaaagat ttaagcagag tagtaaatga tgagatctgt gtttttaaga  33900
33901  aatcactctg tcattagatg aagaatatac tgtatggagt tggggagaac agggagatgg  33960
33961  cgcttgccac agagttggta ctttttcaag agtggtgaca ggggagattt ttaaatacac  34020
34021  atttaggatg ggatactgag ttccagttgg gactcctaga agatgtctaa ctcaagtcat  34080
34081  agtaggcagt tggctatgca ggtttggcac tggggggaga gagctgtacg agagtattgt  34140
34141  gtaaggcggt ggagccttga ggagctttgg tgtttggaga acaggtggag aaagcagtca  34200
34201  atagatagga ggaaaaccat ggaagccagt aaaaaagagg atgtcaagat ttaacaggtg  34260
34261  gttatgagaa ggtgaagacc caataggatg ccctgaattt agggacatgt ggaggttgtc  34320
34321  atacaaattt ccaagtaccg tcaggagaat taattaaaat tcagactaga atggactaag  34380
34381  gaatgaatac taaggaaata agattgtaaa tagaagacat ccaaagagtt agatgtgggc  34440
34441  ttcttcatat ttagtggctg agagaaggac atcaatttat ggtgataatt cctggtcccc  34500
34501  aactggagta tgagctgagc tgttgtacta TTCTTGTGAA CAGGGGTTCA GCTTGCCGAA  34560
34561  GACGATGGCC ACTCCCACAT GACACAAGGG CATTCGTCGA GGTCAAAGAG AAATGCCTAC  34620
34621  Ccaagcacca gtcgaggtag gcactaggca aatcatgtgt agtggccact ttaataaatg  34680
34681  cattgggagc taggtataca tattgacaaa ccttttatat tttacattca caccaccatc  34740
34741  acagaagtcc cactgttatt ttgcacaggt atggggacca gggagtattt atatttGGGG  34800
34801  TTTCTTTTCA GGTCTGAAAA CTATGCCTGA AACCAAAAAG TCAACTCATC GTCGCGGAAT  34860
34861  TTGTGAAGAT GAATCTTCCC ATGGGGTGAT AATGGAAAAG TTCATCAAGG ATGTTTCGCG  34920
34921  CAACTCCAAA TCAGGAAGGG CGAGGGAATC TAATGATCGG TCACAGAGAT TCCCCAGAAG  34980
34981  GCCAGACAAT GGTTGGAAAG AAGTTTCATT CAACAAGAGG GAATCAGTGA TTCAGGAGAG  35040
35041  GGGCTATGAA GGGAATGCTT TTGGGGGAGG CTTTAATTTT AACTCACACC TTGTTTCCAG  35100
35101  AAAGAGAGTT CTTGAAAGAA AAAGGCGCTA TCATTTTGAC ACAGATGGGC AGGGCTCAAT  35160
35161  TCATGATCAG AAGGGCTATC CAAGGAAGAG ACCCTTTGAA TGTAATGATA TGAGAAAAGC  35220
35221  CATGAGCATG AGCAGTCTTA GCTCCCCCTC TTTCACTGAA TCGCAGCCGC TTGATTTTGG  35280
35281  GGCAATGCCC TATGTGTGTG ATGAGTGTGG GAGGCCTTTC AGTGTGATTT CTGAATTTGT  35340
35341  CGAACATCAG ATCATGCACA CTAGAGAGAA TCTCTATGAG TATGGTGAAT CCTTTATTCA  35400
35401  TAGCGTGGCT GTCAGTGAGG TTCAGAAAAG TCAGGCTGGA GGGAAACGCT TTGAATGTAA  35460
35461  GGAGTGTGGG GAAACCTTCA ATAAGAGTGC CGCTCTTGCT GAACATCGGA AAATTCATGC  35520
35521  TAGAGAGTAT TTCTCAGAAT GTAAGGATGA GGAGTATGAG GAGCCCTTCA TGCCTAGCCC  35580
35581  GACCTTTAGT GAGCTTCAGA AAATATATGG AAAAGATAAA TTCTATGAAT GTAAGGTGTG  35640
35641  TAAGGAAACC TTCCTTCATA GTTCTGCCCT GATTGACCAC CAGAAAATCC ATGGTAGAAA  35700
35701  CGACAAAGAT AATGATCGTG GGGAGGCCTT TAAACTCAGC CCAACCCTTA GTGAGCTTCA  35760
35761  GAAAATGTAT GGTAAAGAGA AAATGTACGA ATGTAAGGTG TGTGGGGAGA CCTTCCGCCA  35820
35821  CAGCTCATCC CTGAAAGAAC ATCAGAAGAT CCATACTAGA GGGAACCTAT TTGAAAAGAA  35880
35881  GGGTAAAGTG TGTGAGGAAA CCTTTATTCC TGGTCAGTCC CTTAAAAGGC GTCAGAAAAC  35940
35941  TTACTCAAAA GAGAAGTTCT ATGACTTTAA AGATGGTGGA GATGCCTTTA GGAAAAGCTC  36000
36001  AGACCTCAAT GTGCATCAGA AAATTCATTC TCGAAAGCAC CTCTATGAAG GCAGGGGGTA  36060
36061  TGAGAAGTCT GTCTTTCATG GTCTGTCCTT CACTGAATCT CAGAAGAGTC ATACTATAAC  36120
36121  AAGACCACCT GAAAATGAGG AAGACGAGAA GGCGTTCACC ATTAGCTCTA ACCCTGATGA  36180
36181  CAACCAGACA TTTCCCATTA AAGACAACGT CTCTGAGGGG AAACCATATG AGAGATCTGT  36240
36241  TATCCATAGC TTAGCCTCTG CTGAAGCTCA GAAAAGTCAC AGTGCTGCAG GGCCCAATAA  36300
36301  ATTGAAAGTG ATTGCAGAGT CTGTCATTCA GAGCTCAAAT GTTACCGAAC ATCAGAAAGT  36360
36361  CTATGCTGGA GAGAATACCT CTGACAGAAA GAAATATGAG AGATCTGTTA TCCATAGCTT  36420
36421  AGCCACTTTC AGACCTCCCA AAAGTTGCGA CGGAAATGAA CTCATTGAAT GTAATGAGAA  36480
36481  GGCAGAATCC TCCATTTATG TCTCAGACCT TCATGATAAG CAACAAAAAA CTCCTGCCAG  36540
36541  ACAGAACCCT TATGAAGGGG ATAAGAATAA CAGCTACAAG GACTCTGTCA TACACAGTAT  36600
36601  GTCCCATACC AAACCTCAGA AGAGTCTTAC TGGAGAGGAA TCCAGTGAAT TTAAGAAGGA  36660
36661  TGGCGAATCA TCTGTTGTCA ACTCAAATGT CCGCGAACAT CAGAAGGCTC GTGCTAAGAA  36720
36721  GAAAAACATT GAGCGTAGGA ACTATGAGAC CTCTGTAATT CACTCCCTAA GTTTTGGTGA  36780
36781  AAATCAAACA TTTCGCCCTA GAGAGAAATT CTATGAGTGT CCAGTGTGTG GAGAGTCCTT  36840
36841  TGTTCGTAAC TCTGACCTCA CTGAGCATCA GAAGATTCAT GATAGAAAGA AGCCATCTGG  36900
36901  AAGTAAAAAC TATGAACGAT CTGTTATTCG TAGCTTAGCC TCTACTGACC CTCAGACGAG  36960
36961  TTATGCTGAA CAGCCAGCGC AGACAAGTTA TGCTGAACAG CCAGCACAGA TGAATCCTGC  37020
37021  TGAACAGCCA TCAGAGACAA GTTATGCTGA ACAGCAAGTG CGCAAGAAAT GTAAGGAGTG  37080
37081  TGGGCAATCC TTTGCTACCA CTGAAGAACT CCGTGCACAT CAGAAAATCT ATGCCCGAGA  37140
37141  GGAGTTCCAT GGTGGTAACC TGTTTGGAGG ATCTGTCATT CAGGGTGTAG GCCTTGATGG  37200
37201  GCCTCAGCAG GGAGAGCCTC AGCAGGACAA ACCAGATGAG CAGGATGAGC TGGATGAGCA  37260
37261  AGATGAGTCT GAAGACACAA TCTATGGCTG TAAGGACTGT GGGCTGGGCT TCGCAGATCG  37320
37321  CGCAGACCTT AAGGACCATC AGAAAGTTCA TGGCAGAGAG TACCTCATCG ACAGTTGTGA  37380
37381  GTACACGCAT TCTGTAATTC ACACCCATTC TGTCAGCGAA TATCAGAAAG ATTCCATTGG  37440
37441  AGACCAGCTC TTTGAATGCC CGGCATGTGG GGAATCTTTT GTTCATAGCT CATTCCTTTT  37500
37501  TGAGCATCAG AAAATCCATG AGCAAGATCA ATTTTTTGGA CATAGGAGGT ATGATGAGCC  37560
37561  TTTTATGCAA CCCTTGATCA TTAACCCACA CAGGCCTCGC GCCTCACAGA AGAATCCTCC  37620
37621  TACAGGGACA TCCCTTCAAT GCTGTGTGTG TGGACGAGAC TTCATTCATG GCTCTGTCCT  37680
37681  TAACGAACAT ATGAGAATTC ATACTGGAGA GGATTTACCA GAGCAGGGCC AGAGAAGTGA  37740
37741  AGAGGCTGTC AGTCCAGGCT TAGCCCTCAC TGAGTTTCAG AGAAGTCAAA CCGAAGAGAA  37800
37801  ACACTATGAA TGTAAAACAT GTGGAGAATC CTTCCTCAAT CAGTCAGACC TTAGGGATCA  37860
37861  CATGAGAATT CATGAGAAAG ATGAGCCCTA TGATTATGGG GTCACCTTTC TTCACACGTC  37920
37921  ATTTATTGCT GAGCCCCCCA AAAGAGATTC ACCATTCTAT GAGTGCAAGG ATTGTGGGAA  37980
37981  GTCCTTTATT CATAGCACAG TTCTCACTAA ACATCAGAAG CTTCATCTTG AAGAAGAAGA  38040
38041  AGCAGCAGCA GCAGCCCAGG AAGTTGAAGC CAATGTCCTG GTTCCAAGAG AAGTTCTGAG  38100
38101  GATCCAGGGG TCAAATGTAG AAGCAGCTGA GCCAGAGGTG GAGGCTGCTG AGCCTGAGGT  38160
38161  AGAGGCCGCC GAGCCCAATG TGGAGGCTGC TGAGCCCAAT GGAGAAGCTG AAGGGCCAGA  38220
38221  CGGGGAGGCT GCAGAGCCGA ATGGGGAGGC CGAACAGCCC AATGGAGAGG CCGAACAGCC  38280
38281  CAACGTGGAT GCTGATGAAC CGGATGGTGC AGGGATAGAA GACCCAGAAG AAAGAGCTGA  38340
38341  AGAGCCAGAG GGAGACGCCG ATGAGCCAGA TGGGGCAGGG ATCGAAGACC CAGAAGAAGA  38400
38401  AGGTGAAGAT CAAGAGATTC AGGTTGAAGA ACCATACTAT GACTGTGGGG AATGTGGAGA  38460
38461  AACCTTCGCT TCCACTTCAG CCTACGGCGA GCACCTGAAA ACCCATGCCA GAGTGATAAT  38520
38521  ATTTGAGCCT GGAAATGTCT ATGGGGAAAG CTCACACTAC ACTGAACATG CCAGCACCAG  38580
38581  CACTAGTGAC AACGACAGGG CTGATGACAA GTACTTCAAA TGTGATGTCT GCGGGCAACT  38640
38641  CTTCAATGAT CGCCTGTCCC TTGCTAGGCA CCAGAATACC CATACCGGCT GAGAACACAA  38700
38701  GTGTCAAGTT TAGAAAACCT TCACTTAGAA CTTGACCCTT ACTAAACCAC AGAGAATTCG  38760
38761  AACCACCTCA TAATAATGTC AAAAGGAAAC ATACCTTGGC GTGTCTACAC CTGACTTTTA  38820
38821  ACATCAGACA ACTCAAACTG AAAAGAAACC GAAGGTGGAG ATTCCTTCTG TCTTAGCTCT  38880
38881  CCCCCATCAA ACATCTAGTG TGCATGTGGG AAAGCCATAG CACGTCTTAC CTTCCCTTTG  38940
38941  AGTAATCACA CTGAGGGAAA ACCTTCGTGG TTTTCAACAC TACAGAAATT GCCCCAATCA  39000
39001  ACTCCTGTAG CCTATATATA ATGTTTCCTG AGACGTATAT AAAATAGCAA ATCTTAGCAG  39060
39061  TACAGTAATC ACGTATATTT TGATTTAATA TGATACATAG TTACAGTTTA CTGTGCAGAA  39120
39121  GTACCTTACC TGGTACTCTT TGATTTTTTT TTTTGGAGGA GGAGGAAGAG AGCAACAAAT  39180
39181  TAGAATATAT TTGTAACTAT CTTAGATCCT GAGAAAGATT TATTGTGCGT TATTTGAACC  39240
39241  CCATCAGTAT CTTTTAAGTA ATTGACTGTG TGTTGTTCCT TACTCTTAAA TATTCCTGTC  39300
39301  CAGGTGTAGG CATGAAAGAT AAAATGTTGA TTACTCTTTG CTGTTTGAAA AGAGAAGTAC  39360
39361  TTTGAGCTTC CTTTTCAGCC CTTTTGTCTA CACCAACACT TTGAAACCTA ATGCTGTGTA  39420
39421  AGCCTTTACA TGTGGATTGG CCTTTTGTGA CCCAAATTGA TCGTTTTGCC ACATTGTACC  39480
39481  TTGCGGTGAT TCTCATGCAA AAATATTAAC AAGTTTTGCT TTTTTGTTTT TAACCAACTT  39540
39541  GATGTGTTCA ACAGTGAATT CACAAAAGCC GAAGCTTTTC CCTGTAAATC TTACGTCTTT  39600
39601  GCCTTTAAAG AGTGGGCTGC AACCATCACT AGATCACAGT AGTGCCTCAT AAAGGTTGAG  39660
39661  AACCCCGGGG AGAGGCTCTC GGGTTGTAAA TATGGCTGCA GGCTGACGAC TTTCATCACT  39720
39721  TGCTTTATGC GCTTCCTGCC TTAAGTGACA AGTAGAACGT GGCTTTGATA GTATGTACTG  39780
39781  CCACAAGTCA GTTTGCGTCC TGGGTGCCCA GGAGCTAGTT TCCCTAGAGC TTTCTGTCGC  39840
39841  TCAGCTGAAT TCTCGTCTTT ACCTCTCTGA CCCTCAACCC CATATCTAAC TTGCATTTAA  39900
39901  AAAGTTTTTT TTAAAAAAAG CTTTCTTTAC AGTCAACCCA AGCTTAACAT GGACTCAGGT  39960
39961  TCCCCAGCAG CCTTAATTTG TTTTGTTACT GTCCGTTCCT TCCCCTCTGA GCCCTCCTAA  40020
40021  GTACTTCTGA GCTATCCATT AGAGTGCTGT GTCTGTCTGA TTTCCTCGGG TTTCTACTTA  40080
40081  CTCACAAAGT GGCCTCATAG CTTGAGGTTT CCTGTGTCCT GTTCTGTGCA CTACCTGTGT  40140
40141  TCCTTTTGCT TCCCCTCCCA AATTTTTTGG CTTTGAGTTG GCTGGAAAAA AATATATAAA  40200
40201  AATAAAAAAA ATTTTAAAAA CAAATCTGTA GATTAAGTGA GCAGAGATAA GAGCAGTTAA  40260
40261  TTTGAGCAAG CAAAATTAAA ATCCCTGGAA TGTGTCTAAA TCTCACTCTC CTGGATCCGC  40320
40321  ACAGTTAGGG CTCGGGGAGC GTGTGTCAGA CTGCAGGGAA TGCCAAAGTC GAGCGAGGCT  40380
40381  GTATGGCTGA GAGTGAGGCA GAAATGAGTA AGCCAAAGAA GGGAGTCCTA ATCCGTCACC  40440
40441  AGCCCAAGGA GGGTGAGGAA GCAGACAGAA GGCGACATCG GAAGCAGGGA TTGGAAGGCC  40500
40501  AGGCTGGTGA GAAGGAATCA ATTGAGCAGC ATGTTCTGGG CAGTTTAGAA GGGGCCTTTT  40560
40561  TGATGGCATG GTGTAGATGA GGGCCAGCTG CATAGAAAGA CCTGAGGTTG GGACAGACAT  40620
40621  CTGGGAAACA GGAGCAGTGG GGCCCCACAT CAGACCAGGG CTCTTGAGAT GGGAGCCCGT  40680
40681  GTTGACGTCG TTGGGGTGAA CTTGGGTTCA TCACTGTTGG TGGTATTAGT TGGTGGAACC  40740
40741  TTTTCAGAAA GTAGCTTGCC AAATGCCAGG GTGTCTGTTC CAACCTTAGG TTAGTGAAAA  40800
40801  ATCAGGAACA ACTTAAATCC CAAACAATAG GAGAAAGATA AGTCAACATA TTGTGGACTC  40860
40861  ATGCAGCTGT TTAAAAATGA TAATCATGAA GAGTTATGTA GCAACGTGGA AATATATTTA  40920
40921  CAGAATATTA AGTGGAAAAA GCAGGACACA GAATTATATT TATACTACAA TTATAACTGT  40980
40981  TTAAAAATGT ATGCTTATAG TCAAAAGCTG TTGTGTTGTT GTTGTAGGCT TATAGTTGAG  41040
41041  CGTTATTTTC TTAAATTCCT TGGATGTTCT TTATGGTAGT GTTACTAAAA AGTTTATAAT  41100
41101  CACGTTTCCA TTGTGAACAT AATTCAAACT CATTAGCAGA CATGTGGAAA ATACAGAAAA  41160
41161  GTGGAGGAAA AAAATCCATG TTCCCACCAT CCAAAGACAG ATATACTGTT CAATATGTTG  41220
41221  TTTATTCTTG TTTCTGTGCA CAGGTTTATG ATTATAACTG TCAAAATGTG TATTCAGAAT  41280
41281  AGCTGTTATG TTACCTTTGT GAAATTATGA TTAAACACTT TCATCTTAAT GTTTTCAGAT  41340
41341  GCTCCTTATG ATAGTGTTCT GGTAACAAAG TTTATTATGT TTGTTTCTAT TACAAGCATA  41400
41401  ATATGTACCC AGAAGAAAAA TTGGAAAATA CAGTAAATTA AAAAAGAAAA AAAAGTTACC  41460
41461  CATATTCCCA ACACCCAACA ACTACTATTA ACATCTTGAT CGATTTCCTC CGTCTTGTTT  41520
41521  TAGTGCACAA GCTTGTGATT ATAACAGTGT TAAATATGTA TGCATAAAGT CTAAAATGAA  41580
41581  AAAAAAATGG AAAATAATTA AAATAGTGTT GTCATTGTGG GATTATGGTT AAATATTTTG  41640
41641  TCTCAAATTC CCTGAATGAT CTTTGGTGTT TTGGTATTAA ATCTTATGTA TGTATTTTTC  41700
41701  CATTACAAAT ATAATACATA CTCATAGCAA ACTTTGGAAA TTCAGTAAGG TAGAAGAAAA  41760
41761  GAAATTCACC CATATTCCCA ACACCCAACA ACAACTGCTG TTAACATCTC GATCTGTGCA  41820
41821  CCAGTCTGTG TTATGAGGGC GTTAATGATA AGTATGCATA GAGTCAAAGA TGGGAAGGAA  41880
41881  TGTGGAAAAC AATTAAGAAA TAGTTGTGTG GTTGTTGTGG GATTATGGTT AAATATTTTG  41940
41941  TCTCGGTTTC CTTGAATGGT CTTCATCATA GTGTTTTGGT AATCCACCTT TATTACATAT  42000
42001  ATTTCCATTA TAAACACAGT ACGTGTTCAT TATAGAAACT TTGAAGTTGC AGAAGCATAG  42060
42061  AAGAGAAACT CGCCCATATT TTCATCATCC AGAGACTGTG GTTAACATCT TGATATGTTT  42120
42121  TCATCATCTT GTTTCTGTGC ACAGGTTTTT GGTTTGTTAA TATGGTTGTG GTCGTTCTAT  42180
42181  CTATCTGTAA TAGTGTCAAC AATAAAAAta aagttaaaaa taagatattt ctcttctttt  42240
42241  gtccatttta agtgtgtggg gttgttaaat acagtttttt gttaaaatta taaatccaaa  42300
42301  caaagccttt aagtttgcct tagaaatctt attccatttt tatgtattgc atattttaac  42360
42361  aattactttt aagaggtctt ttaatactac atgattccac atttttagct gtacttatga  42420
42421  aattaaaata tattccaata gtgtttttaa acttgataat agccacatgt atatttcagt  42480
42481  tacttgagtc ggcattttta attttaatct catttaaata tgagattctg gggccggccc  42540
42541  tgtggccgag tggttaagtt cacgcgctcc acttccacag cccagggttt taccagttcg  42600
42601  gatcctgggc atggacatgg caccacttgt caagccatgc tgaggcagcg tcccatatgc  42660
42661  cacaactaga aggacccaca actaaaaata tacaactgtg tactgggggg ctttggggag  42720
42721  aaaaaggaaa aattaaatct ttaaatatga gattctctca aacaaaaaag cacaaacaag  42780
42781  gatgatccct taacataatg ttaatactat ggtttagagt ctcttaactc ttaactctcc  42840
42841  ctcaaggttc aaaggtgctt ctcatgagag taatttccct tgttttaatc taacttcacc  42900
42901  cccaggaaca tctcaggcag tttggcagat tgtcattcta gatcaattgg gagataattt  42960
42961  ttaaacatgc ttgtaattcc gtcatgtcca tagatttcgg ccaggttgct gactggatct  43020
43021  cagttggcta ccgttgaagg ttgcaggtac ccagtttggg attgctgtgt ccctgactcc  43080
43081  atggcacaaa ggagatgatc acatacttga cacccttcta atcctctgca cgtcactgaa  43140
43141  gtgattggat tctactctta tgataaaaaa tgtcctcatc attttgattc ttactactct  43200
43201  ggaacttgac agagtggcag agtcctgcat tctttcaaat tcttagaact ttaaattaaa  43260
43261  acgaaagccc attgaattac agttctctct tgtggcatct ctttgcacag ctttgatggt  43320
43321  ttttctgtga tcaaggggca tcaggtaggt cagagtaaga gagtcagttc tttaaggttg  43380
43381  atttcttgaa gagtatatta tgaaaggaag tagaggaagg gaatgaagtg agggtcattt  43440
43441  ggtgttgcct gaccagcact tagactcttg gagaattcct tcctccaccc acacctcagt  43500
43501  tgtaggggcg actgtgcccc taccactgtg tttagtccat gagatctgac ccctccccag  43560
43561  cgtcagctga catgctcacg ggttcccagg gtccagtcag acttagatta aggccttcct  43620
43621  ggatggtcat ataggttggg gctggatgtg ctgatgaaca gacagaccca cagtaaggcc  43680
43681  acatgaccac agggaagctt ggttcctggt gcctcaccca ccccagtgcc tgtggatcct  43740
43741  agctgaactg cctacccttg gggccctaac aactcctgca tcgttaaaat aacccccctt  43800
43801  ccacatgagc tggccttgtt attggtgtgg tttttgctct tctcaccagc accaaatccc  43860
43861  ttccactttt tggggaccac tcatttcttg ggggaaagcc acagtaccct gcccttcccc  43920
43921  aaccaaaggc cgagcctgct gccagtcggg ctccccaaga aggaggacac acagaagtca  43980
43981  ttccagtggc agtgctgacc attattagtt cctgctacag agatagccat agtgttcagg  44040
44041  taactgtcct tcgggaggct tgattgttga gttctccctt tgattctctg agttacccag  44100
44101  tgtccttcca atctattcct tatttgcttt acttggccag agtttgttat ttgcaaccaa  44160
44161  aaagagccat aactgataca gaaattgata ccagggaatg agttggagat aaaccctgag  44220
44221  agaaatgtgg gatactttga attcaatatt gggccttggg atgggaaact agaagaccaa  44280
44281  ggcatgtggc aataaaatac ctacttattg ctatggtcag tcatcggagt catccgtttc  44340
44341  ctggggcgaa gctgctgttt ccttgacagc tgctggcata gacaaatcca aagactgaag  44400
44401  aatgtcaaga ctggtggtcc agtagggttt tcacaaacac cttgatcctg aaggtcactg  44460
44461  acttatcact taaatccata gtcttgcctt cttcctaata tgcacagttt aggcagccct  44520
44521  agggaaacag gagcctagtg atcagagtgg ttgtatctag gagacttggg aagattgaga  44580
44581  tgactctgaa gctccagacc ctttgaaata ctcctcattt taccacttca ttcccacaca  44640
44641  agggcaagtt gaaggggctg cctggggtgg gggtgagggg gcagcagttg aaagatatct  44700
44701  ccatggcaat gggaggaagc tgggtattga aaagggggcc acttctcata ggaagcgtac  44760
44761  ctggtgtaat cagatcctgg ggggagttct gacacagatt cttggctgtg atgtccccaa  44820
44821  agtgacttat ataacaaagt aagccaaagt ctaggtctga aagtgttaga ctagggccac  44880
44881  tatactagag tcacaacctc ctgaatcagt ttatagagag gccacttaaa ggagagtcca  44940
44941  gggacccttg aggaaggact gtgctatata taacagtcct gccttccacc tagcctgctg  45000
45001  aaaagggccc ttcagctttt tacataaaca atccatttgt tgacaaacaa accttacaag  45060
45061  gactagtgga tgttgcatct aaaaaacaca ttcttgggga ctggaacatt gcaaggtgaa  45120
45121  gagcaattat gatgtcacat gctggctgca ggcaagccaa ctcctgagaa ctgggctatg  45180
45181  catctcttag ttagaccttc catatttttc acttggttta agtcattcct accctgggaa  45240
45241  ggcatgagtg acaaagaagc cagaacttgt actatatcca cccctaacac cagccagatg  45300
45301  tctggggcag gtgatcacac cgagcccctt gcatcctagg gcaatatttt atcctcagtg  45360
45361  gaacagagac ttgttctgga tttagatttt tccttccctg cccactagtc tcttctcaac  45420
45421  atctgtgggc ttactggatg cttcgcatag cacttatgta ccacatgtag cagttatcaa  45480
45481  tcacaataat gctgcatgac aagtaaacac aaacctcaat gacacacaat atgcgtttat  45540
45541  ttctcacgca tctagggtca actcaggatt agctaggtgg ctctgcttac cttgagtggg  45600
45601  ctcattcaga tccctgggga ttggttggct gtcagctaat gttggctagt tatagctagg  45660
45661  ggtgggaggc tctcatctgc gtctctcatc ctcctgagac tagtggacca cctccttatg  45720
45721  gtgatggcag aagtgcaaga gaacaagtga aaatacacaa ggcctcttga ggcctagact  45780
45781  tggaactggt atactgtcac tttcacctca ttctattggc caaagcaagt cacctggggt  45840
45841  ggggaatata ctccaccttt agcagaggaa ttctaaagcc acatgacaaa gggtatagat  45900
45901  acaggcagga gtgaagaatt gggggcatta gtgcaatcac tataccacag taaaggacaa  45960
45961  tacattgctg gtaaccaagg aattctcttc ccactgacat atcccacccc taccccccat  46020
46021  aatttctata aaacagtgat atatcctaag aaaaactcgg ctgtggtctt caatgagaga  46080
46081  tatcaccttc tgacattgga aagctgtttt gccagatgtg atatatgccc caaacctaca  46140
46141  atgtgtccat ggttggaaca caaaactcca ggagcaaaga attgaaacag aggtgtactt  46200
46201  ctttccatta tattgaatta cccgctctga aaattctagc tttctattcc tgccaccagg  46260
46261  aactctgttg atttagaagt tttaccaccc aaggcaattt ttccagcagg agatacagta  46320
46321  gttccgtaga actggatgct gagactgtcc tctagctttc tggtgttcct cttaccacta  46380
46381  gacaaatagg caaaaagagg atgatggtga taactgaggt tggccggtta ctgcttattt  46440
46441  tggttatgtc ttggcatgta acaattccaa agcttaatga cttaaaatag caaccaacag  46500
46501  tcaggtattt gctcacactt ctgcagtctg ggttgggccc agatgggatg ttctgctgtc  46560
46561  ttgcccaggg tcatgcatgc agttacagtc atgtatctgg aggctcaact ggggctccct  46620
46621  gaggagttgg tctctatctg catcaaatcg agaattgctg gacagtgaag atctctcgca  46680
46681  gtcaaaacca gcccatgagg actgggaaag gtagctgctt cctcaaatgc acagacaaca  46740
46741  aagcaaacct acaggggaac atgaataatc aagaaaacac aacacaatca aaggaaagaa  46800
46801  acaaatctcc agtaaccaac ctgaaagaaa tggaaaccta tgaattgtct aagaagaatt  46860
46861  caaaagaatc atctttgaaa agctcagtga gttacaagag aacatggata gacaactaaa  46920
46921  tgaaattagg agaatgatac atgaacaaaa tgagaatatc aacagagagg aacaatttaa  46980
46981  aaagaagaag aagaagagaa ggagagggag gaggaggggg agaggaagag acagaagaag  47040
47041  gggaaggagg agggggcgga gggggacacc acaagaaaag gaaactgaag gtcaatatcc  47100
47101  ctgatgaaca tagatgcaaa aatcccaaga aaatgctagc aaactgaatt caacagcacg  47160
47161  gtaaaaagat catacacgat caagtgggat ttatccctga gttgcacgga tagttcaacc  47220
47221  tcaacataat aaaggccatt tatgacaagc ccccagctta ccacatattc aacagtgaaa  47280
47281  ggctaaaagc tttccctcta aggtcagaaa caagacaagg atgtccactc tcgctacttt  47340
47341  tgttcaacat tttggaagtc gtagatagag caatcaggca aaaaaagaaa gaaaaggaat  47400
47401  ccaaattgga aaggaagaag taaaagtcct ttttgccacg gaacgtaaca tattcatagg  47460
47461  ttctggggat tagggtgtgg acacctttgg ggagccatta ttctacaccc actcccttaa  47520
47521  tttggaaaag gggaaaggga cgggatcttg cctgctttgt tttctggaat gagaggggga  47580
47581  ggtgctgtcc ttctggatgg gtctcctaag gccaagtgtt gcctagacca gtgcttgaca  47640
47641  gcatccacct tcaaaccaag ctgagtctgg gtttgaatcc ctgcttccaa tttcctaact  47700
47701  gctcctaaca gctctgagtt ttcatttccc gcaaaagaga ggtgataata atatctatct  47760
47761  gggaccaact gcataatttt ggttgcccag tgcaaaatta aaatgtggga tcccatgttc  47820
47821  agaaattatt aagaatttca gacatgtata gcagaacatc aaacctacct agcaatatat  47880
47881  ccccacaccc aggaaggaag tgttctgggt cttgggcatg gtggggggtg gggctggtga  47940
47941  ctcagtgact ccagagctca ggttctcctc tgtccccacc ctctcaaacc gttgggggca  48000
48001  gggagtccca gtggtctgca actaccatct aatcgacctg tgagagaggg aacagaggtc  48060
48061  cctccccgcc cccactctgg gcagtgtccc cttgggtgag aggcacagac ctctccaggc  48120
48121  agtgacctgg cctggacctg aagggatgcc cgcctccacc cagccgcctc gatctagggg  48180
48181  aggggccttc ccagactgaa cccccaaaag gcctcctagg cttatctttt ccctgccctg  48240
48241  ggctccagcc actgtcttcc ttgctattct tcaaacacat cacacatgtc cccatctccg  48300
48301  ggcctttgta cttgcctgtt ccccctgccc aaaacacatc tcttccagat atcaatatgt  48360
48361  cttctttgtt gggctccttc agagctttgc tcaaacgtca tctttttagg aatacttccc  48420
48421  ttgggcatcc tgaaattgca gcccttccca aacacacccc ctacccgacc gcatacgtcc  48480
48481  tgtttgatat ttctccatag taatactttc taccacctga ttcactactt acctcactta  48540
48541  ttttttgttg tctctctttt gcattagcaa ggaaaggcca cgaggtcggg gatttatatc  48600
48601  tgtttggttc cctgctgtat tctcagcacc tatgttggtg tctcacatac gtagtaggta  48660
48661  ctcagtaaat gttagttaaa tgagcactcg ggtacttggg cagaatccag acttcctgga  48720
48721  attggatccc agctttgcca ctggccaact ctattgcctt ggacacatat tttgaacctc  48780
48781  ctggcctcgg tttcctagtt tgtagaatgg ggttgttttc atggctcaag gaaggaatgc  48840
48841  atgtagcctg gctactcttc cataaatggt agttattttt gctgttatta ccacagctac  48900
48901  acctccagac acccactgtg ttaatttcct ttttgtttgt ttgttcattt ccagctttac  48960
48961  agagagataa ttgacaaata aaaattgtat atatttaacg tgtacaacat tatgttttaa  49020
49021  tatatatata tatatacatt gtgaaacgat taccacaatc aagataaata acatatccat  49080
49081  cacttcacat ggttaccatt atttttgtag tgagaacgct taagatctac tctcttagca  49140
49141  aatttcaagt atatagtaca gtattattaa ctatagacac catgctgtac attagaactc  49200
49201  cataatttat tcatcctgca taactgaaaa tttgtatcct ctggccaaca tcccctcatg  49260
49261  tcccatacct cccagccact ggtgaccacc attctacttt ctgcttctga gttcaacttt  49320
49321  cttagattcc acatataagt gagatcatgt agtatttctc tccacactgt tttctatagt  49380
49381  ggctgtatca atttacattc ccaccaacag tgtaaaaggg ttcccttttc tccacatcct  49440
49441  cgccaacact tatcttttgt ctttttgata atacacattc taacaggtat gagatgatat  49500
49501  ctcattgtgg ttttgatttg catttcccta ataattagtg acatcaaaca tcttttcata  49560
49561  tacctgttgg ccatttgttt gttttcttta gaggaatgtc tatttggatc ctctgcccat  49620
49621  tttttaattg ggttgtttat ttttttgcca ttgagttcta taagttcctt atatattttg  49680
49681  gatattaacc ccttatcaga tgtatagttt gcaaatattg tctcccattg cacaggttct  49740
49741  cttagctctt cctattgttt cctttgctat gtggcttttt aatttgatgc aatccccctt  49800
49801  gtctattttt gcttttgtcg cttgtacttc tggtgtcaca tccaaaagac cattgccaag  49860
49861  accaatgtca aagagctttt cccttatgtt ttcctccagt aattttatgg tttcaggtct  49920
49921  tatgtctaag tctttagtcc attttgaatt gatttttgta tatggtgtga gagaagggtc  49980
49981  caattttatt cttttgcatt tggacatcca gttattccag catcatttat tttttaaaca  50040
50041  tttgtttatt tttaagaatt attttattga ggtcataatg gtttataaca ttgtgtaatt  50100
50101  tcaggtgtac attattattt atcagtttct gtatagtctg catcgtactc accaccaata  50160
50161  gtctaatttt tattcatcac catatatatg tgtcccttta cccttttcgc gcacgcctca  50220
50221  acccacaccc cttctggtaa ccactgatct gctaaacagt gctatcactg ctatccatgc  50280
50281  tattcatgtg tttgtttatc ttccacatat gagcaaaacc atgcagtgtt tgtctttctc  50340
50341  tgtctggctt atttctctta acataataca ctcaaagtcc atccatgttg ttgcaaatgg  50400
50401  gatgattttg tcttttttat aggtcagtag tattctattg gctatatata ctacatcttt  50460
50461  atccattcat tggtggttgg gcacttgggt tgcttagatg tcttggctgt tgtgaataat  50520
50521  gctgcattga acataggggt gcataaatct ctttgaattg ttgatttcaa gttctttgga  50580
50581  taaataccca gtagtgtgat agctggattg tatggtattt ctatttttaa tttttgagaa  50640
50641  atctccatac tgaattccat agtggctgta ccagtttgca tttccaccag cagtgtatga  50700
50701  gggttccctt tgttccacat cctctccaac atttgatatt ttttgtcttg gtaattatag  50760
50761  ccattctaac aggtgtaagg tgatatctca gtgtagtttt gacttgcatt tccctaataa  50820
50821  ttactgaagt tgaacatctt ttcatgtgcc tgtttgccat ctgtatatct tctttgtaaa  50880
50881  atgtctcttc atgtcttctg cccatttttg attgagcttt ttgttttttt gttgttgagt  50940
50941  tgtatgagtt ctttatatat tttggaaatt aacccattgt tggatatatg atttgcaaat  51000
51001  attttctccc agttggtggg ttgtcttttc gttttgttcc tggtgtcctt tgccttgcag  51060
51061  aagctcttta gtctgaggta ttcccatttg tttatttttt cttttgtttc ccttgcccga  51120
51121  gtggacatgg tattcgaaaa gatgctgcta agactgatgt caaagagtgt actgcctatg  51180
51181  ttttcttcca agagttttat ggtttgaggt ctcacattca agcctttaat ccattttgag  51240
51241  ttattttttg tgtatgggga aagataatga tctactttca ttcttttgca tgtggctgtc  51300
51301  cagttttccc aacagcattt attgaagaga ctttcctttc tcgattgtat cttcttggct  51360
51361  tctttgttga agattagctg tccttaggtt ttgcttctgg gctttcgatt ctgttctatt  51420
51421  gatctatatc tctgtttttg tgccactacc atgctgtttt ttttttaatt gagttattga  51480
51481  taggttacaa tcttgtgaaa tttcagttgt acattaatgt ttgtcagtca tgttgtaggt  51540
51541  gcaccacttc accctttgtg cccacccccc accccacctt tcccctggta tccactaaac  51600
51601  tgttcttagt ccataatttt aaattcctca tatgagtgga gtcatacaca gattgtcctt  51660
51661  ctctcgctgg cttatttcac ttaacataat tctctcaagg tccgtccatg ttattgcaaa  51720
51721  tggaatgatt ttgttctgtt ttgcagctga gtagtattcc attgtatata tgtaccacat  51780
51781  cttctttatc catttgtctg ttgcaggaca cttaggttgc ttccacgtct tggctattgt  51840
51841  aaacagtgct gcaataaaca ttggggtgca taggactttt gggattgctg acttcaaact  51900
51901  ctttggataa atacccagta gtgggatggc tggatcgtat ggtagttcta tttttaattt  51960
51961  tttgaggaat ctccatactg ttttccatag tggctgcacc agtttgcatt cccaccagca  52020
52021  gtgtatgagg gttccttttt ctgcacaacc tctccaacat ttgttgctat tagttttaga  52080
52081  tatctttgtc attctaacgg gtgtaaggtg atatcttagt gtagttttga tttgcatttc  52140
52141  cctgatgatc agcgatgatg agcatctttt catgtgccta ttggccatca gtatatcttc  52200
52201  tttggagaaa tgtctgttca tgtctc                    52226