Imprinted Gene Databases

Equus caballus: NDN

Necdin, MAGE family member

Wang et al., PNAS 110: 10705-10710, 2013

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Sus scrofa NECD NDN  Imprinted Paternal
Mus musculus Ndn Peg6, AI528698  7 28.0 cM  Imprinted Paternal
Equus caballus NDN   Imprinted Paternal
Macaca fascicularis NDN   Imprinted Paternal
Homo sapiens NDN HsT16328  15q11.2-q12  Imprinted Paternal
Ovis aries NDN   18  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    tagaaacaat gcaagaatgc ccagtgtcac cactagaggt tctagccagc ataacaaagc   60
61   aagaaaaata aataaaaggc atccatattg gacacagagg tttttttttt tttttttaat   120
121   tttcaaatga cagtatcatc aatgtagaag agctgaggga aactacaaaa acaaaaacaa   180
181   aaactacacc ctattacata ttacacctaa tatgtaatat ttgtaagttg caggatacaa   240
241   gatcaatatg aaaaataaat tttacttgta tatatccagt agcaaagaaa aattagaaat   300
301   tgaaataaag acattaaaaa taaggtcaaa aatcatgaat aaacttggat aaacttgata   360
361   aaagtcataa acaatctgta tactgaaaat tataaaccat tgctggaaaa aattatggaa   420
421   gatctatgta aatgtagaga tataccaggc ccatgagtga gaagattcag taatgtaatt   480
481   tcttcacaaa tcatttttag attctgcatg ataccaatca aaattgtaac agatatttcg   540
541   gtagaaactg ataaattgat tctatcccca ttgaaataca aagaacacag aataggtaat   600
601   caatcttgaa aaagaagaat aaagttggaa ctctaacagt gtcttgttat aagacttatt   660
661   ataatgcaat attaatcaag acaatgtagt attactgtaa gatagataga taaacggaca   720
721   gaatttgagc ccaggaatag aaccacacct atacggacaa gtaatttttg acaaagttgt   780
781   aaatgcattt caacgttgaa acaatagtct ttttgacaga ataaacctca atccataact   840
841   tacgccttaa ataaaatttg actcaaaatt gataactata aaaaatgcta tttacattgc   900
901   aaatgtgctc aaaaattaaa cctaaatcta taaagcttct agaagaaacc ataagagaaa   960
961   ttgtttgata tcttgggcta tgaaaatatt tcttagccat ggcatcaaaa ttcacaatcc  1020
1021  cttaaaggac aaattgataa attagatttt gtcaaaataa aaaattctgc tctcaaaaag  1080
1081  tactgttaag agaatgaaaa gtctagctga aactgcgata aaaaatttgt aaagcacact  1140
1141  tcacctaatt tgatatgtgg ttgatgaaaa gcacatggaa gatgctcaat agcattagct  1200
1201  attaggtaaa tgcaattaac gctacaggat gccaccacat aactattaaa acagacaaaa  1260
1261  ttaaaaagat tcactgtacc aagtgttttt gaggatgtgg agaaactggc acccttatac  1320
1321  actgctagta ggaatgtaaa atttacagta actttggaaa aacactttgg caatttcttt  1380
1381  aaaagttaat cattcaccta tcatatgatc cagctattct atttccagga agataaatta  1440
1441  aagcatatgt ctatataaag tcttgtgcat gaatgtccat agcaatctta tttgttatag  1500
1501  ccctaaactg gaaacaggca aaatgctatc aatagaagct agggaaactg tttaaatggt  1560
1561  taaacaaaca cactttatgg tatattcata taatagaatc ctactcagca gcaaaataaa  1620
1621  ctcttggtgt atgctataac atggataaat ctcaaaataa ctattccaca gcaaagaatc  1680
1681  cagacagaaa agattacata ctgtatgatt tcacctatat aaattctaga aaatgtgaac  1740
1741  taatctattg tgacagaaag cacgtcactg gttacatgaa agtaaaggtg ggtgggtcat  1800
1801  ggagtaattg caaatggata tgaggaaagt tttgagggtg ctagatatgt ccattatctt  1860
1861  gattgaggta acggtataat ggatatatat ttttctcaaa atttataaat tgtactattt  1920
1921  aaatatgttc aatttatcat atatcaagta tacctcaata aagctcttaa aaaataaact  1980
1981  atggggtttc acctgtgaga agagacagtg atgaataaat tgagatatgg gagaggcaaa  2040
2041  gttttcaaag gcacatatta aacactatct atgcctattt acctcctgcc ccataatgaa  2100
2101  tggacaggat ctcaacttcc tcgagggaaa tccatgattc tagacccctg tcttctatga  2160
2161  acagtaaaga ctcatctcag cttcccttgg agtatagaga gttcagtccc aagagggctg  2220
2221  cagttaacaa gtagaggaag ctagagtacc aggagagtgg tgaggatgca ttcaatttat  2280
2281  cttattagag gctgtggtat aactaagaat ttgtttggtc tttgttccaa gttcctggct  2340
2341  cagaacttca aaaacctttg taatttcctc agttatagga gtgtccttgc tatgctaatg  2400
2401  aggcgactca tagtgggcca gtaaataact tcaaaatgga gaattgttac cagaaaaatc  2460
2461  aatcacatga ttagagggct gggactttca gcttccagac cctccaggga ggaaagagta  2520
2521  gcaggatgtt gagttcaatt acatggtcaa tgatttaaga actcatgcct acataatgaa  2580
2581  agctcagtaa aaactctgga cactgaagct cagtatagct tcctggttaa caaatatact  2640
2641  gatgtgccca gtagatgatg tatactgact ccacgggtag agggcatgga aactgtttga  2700
2701  tgataaacct cccatacctc accctttgta gtaaaattat aatcttatgc ataagatttt  2760
2761  tagtgagtta tgttagtcat tctagtgaat tattaaacct gagagggtct tgataacccc  2820
2821  aaaatttata gctagttggc aagacatgct ggtagcctgg tgatcccaga agtacagttg  2880
2881  gcatgtaaag taagggcagt cttgttggga ctacgccttt taacttgtga aatctgcact  2940
2941  aactatgggt gattactgcc ataatcgagt agaagtacat gcagttgggc ttaaaagagt  3000
3001  ggaagtaaca aaataaacct aaagcaagag ggggctcatt tatttcttta actgatacat  3060
3061  taatgggaag ggggacaggt aaggcactgt ttataaaaac tattttacat aattttatat  3120
3121  aattatgtaa tttgaaaaat taattcctgg gcattaatca agccagtgga agtagccact  3180
3181  aaaacaacta aggactctga tgcaatgagg atgatggggt cccaacttca tgaaatgaaa  3240
3241  agtcttcctt attccagaag ttagtacatg agcgtaagat cctaatttat cagtggataa  3300
3301  gtgggatttg aggctatttt tgtgagaatc ctgaagagaa tcaaccagac ctaatgatat  3360
3361  tgagacagtg aactcctccc tcttgaggcc atcccattgt gtgtcagtat gactgtactg  3420
3421  taacaaatac caaggaatta ggataaatgc tagacttgga ctttgtacag cacccttgac  3480
3481  agcttcattg tccctgaatg tgaaagactc cacacagtcc ttgtaaatcc cagggtactc  3540
3541  tatgcaattt tgaaatcatc tttttattca tctttccaaa gggatgatct tctgtaggga  3600
3601  aagagttttg ctaggattcc ttcttccact gatttttctc aagcactcag cctatttctc  3660
3661  tacttctaaa actgattaca tacctggatt ctcaattttc ttaacgcatt attgaaccct  3720
3721  gtggtaggct gagaaatagc ctcccaaaag atatccaggt cctattctcc tagacatgag  3780
3781  aatttcacca tacatggtaa acaaagtgtc tttgcaaatg taattaagtt aaagatttca  3840
3841  agaagacaga atttagattg ggacataaac ctaaactgat aaactgatgt ctttatagga  3900
3901  gaaataagaa gattagaaac acagagacag ggacatgacc atgtgaacac ccatgtgaag  3960
3961  atggaggcag agactgaagt tattctgcca caaggcaagg aatgccagga gacaccagat  4020
4021  tctgggagag gcaaataaag attctcccct aaagccatca gtgtgagtgt ggccatgtca  4080
4081  acaccttgat ttaagattgc tgatgccaga actgtgaaag aataaacttc tgttgtttta  4140
4141  agccacccaa tttgcgctaa tttgtttcac cagtcttagg aaactgatac actgcacggg  4200
4201  ggattttaat ttcagaaaat gtactggttt caatgtggag aataaactgt aggtgaataa  4260
4261  gtaaacaagt gagaagacgc agtaggagtc cactgcagta atccaggtga tagagacaat  4320
4321  ggaaaatcat agtgcaatgt tgagagatgg gtagcgggag cattgaggtg gtgagaactg  4380
4381  tgtgtgagag acaaagataa atgaatggtg ttctcagttc ttcctgggta aagtgggtaa  4440
4441  gactgtcatg ctatgaccgt gaagtcagta aatacagaaa acagaaaggt tgaggtgggt  4500
4501  cattgatgaa gtagagtaga atgttgaatt taaagttcaa agtcataatg ttaagatgca  4560
4561  gtttaggcag ttggatagcc agttatagac catagaagag acgctttagg caggaggaat  4620
4621  aaatttggga ctcatcggtg tatagatgtc aacttcaagc tatgggagat ggcagtgctc  4680
4681  agggagaaca taggatgaga agagaagggg acattaggaa ggaccacaat taacctcagc  4740
4741  ttttagggga tggttggaga aagagactct ttcaaaagac ttgagaaggt acagagagag  4800
4801  actatttagg agtccctcat gtatatggag tactgagggt tctccggaaa aaagctgtgg  4860
4861  cctgggtgat aggatgagtg tgtgtgttcg caatataggt gagaaagcaa agagtgggct  4920
4921  tagtaaataa attgatcatt aaaaggataa taggaaatac tacaaacaac actatacaca  4980
4981  taaatttgac aacttagatg acaactgact ccttaaaatc cacaattaac aaaactcact  5040
5041  caacatgaaa aagataatct gataggccta caacaaactt taaaaattaa atttgtattt  5100
5101  acaaacaagc tgaaaaagaa atctctagga attgatagtt tcactgaaaa aattctacca  5160
5161  aacatttaaa taaaaaataa aaccaattct acacattttc ttccataaaa ttggagagga  5220
5221  gggagtagtc tccaactaat tttaatgctc taaagctatg atatcaaaac cagatataga  5280
5281  cagtacaaaa aaagcaaact acataccaat agccctgatt aacacacaca caagaatcct  5340
5341  caacaaaata tcagcagatc aaattcatca atctgtaaaa gaattaaaca ccacaaactt  5400
5401  gaatccaggg tctgcttgaa caggatttat cttcaagacg attgttgaag atgaagcaat  5460
5461  ctattttaat atgtcctgga aacagatcca aggaggaaag tcatacaata gtctggaaag  5520
5521  aggcttgaat gactagacct gttggtagac tacgtctttc ttcacttttc tctacttgtt  5580
5581  agtttcagtg gttctgagag actgtactgc ccatgaaagg gcttttggcg gtgtacgggg  5640
5641  gaaggcgtat ttttcttttc ttacactttc tttttgtttt ttcccatttc tagagggcat  5700
5701  ttatacgtgt gcgtgaaggg gacagaggtg tcaacctttt tggtgtgcat tacacactca  5760
5761  cacaatgaac aattttccca ccctcacgcc agaatgtttc cctttgaaca aacctccaga  5820
5821  ggctttctca gggtgatgtt atttaccatc tttgtctccc aaatttctct ttccagccca  5880
5881  aaccactttc ctgagtccta catatccaga tattttctgg gcatgtctac tctctcttcc  5940
5941  cagtgcttct ctctgaatag tctcaggaag tggtgcctcc atatcctagc tacatggctc  6000
6001  tgctcaatat tagctgaccc tgagacaaaa tcctggtcac ccgtgatact catagtcttc  6060
6061  cttcactttc tcttattact tatatcttcc ccagcatccc tgctgatcat gggttcccta  6120
6121  ttctattctc tgtgacaaca ttgttgctcc ctagcaacac agaataatgc atgattattt  6180
6181  aatactcatt tgtttgctta tggccccgtt tctctaccat ttcccctcac tacagattac  6240
6241  agagaccata tctttccttc tcattatatc ctcaggaaca aatcctgaaa tgtagtgttt  6300
6301  tataaacact tgcagaatgg agatgaaatg caagccttca ttctttctca agtggattgc  6360
6361  cgcgaaaggt ttactaaatg gtttctctga ctctctttgt tcaccttccc cagctctagt  6420
6421  cttacctcca gttgaccttt ctaaaggaca ctcctgacct tgtcagttcc tgagtgccag  6480
6481  caggctgcat tgtgggtctg ggcaggactg gaagatgtcc catttcagtg agtgtctttg  6540
6541  ggcctcagtt ggacaggcgt gcacagtgtt cttctaggga gaatggaggg atgaggggcc  6600
6601  agagttgagt cccccttctt caccctccca actggggaaa gcagcacaga ctgcccgcac  6660
6661  tattcttttg caacaaaaag gagccaggct gccaaacagt cctaatgcag ttggtttccc  6720
6721  cctcagactg agctactttt ctaaaatgca aatctttcag gcacatgata aacattgctc  6780
6781  aatatttgct gaacacatta atatgagtcc tctgtctcaa ttccttggcc tgcaaggcat  6840
6841  ttggggccca tattggggct ccaaggtgga ggttgctgcc tatgcggaca ggaaagagcc  6900
6901  agaaggattc acatttcatt tggggcctct gggcctccac actgtgagca tgcgcgctgt  6960
6961  ccactggaga ctttgcggtg accccccttc ctctgttcac tatggaaacc agtaccagga  7020
7021  caggcgtctc ctcctattcc tgagtctgcc aagaacagtc tattccacag ctgtgtaatc  7080
7081  tgttccacat tacagagttt gaagttaccc accagcaaaa cagtcttcag cagaatgttt  7140
7141  taagttataa catctccata tacttcctgc atctatggaa cttctattta cagaaccttg  7200
7201  atttaaagag gagcacttca tgaggttttt cggggagata ttttgtaaac ttccagattc  7260
7261  tgcttctaag ctgctgtcct tgaaacgact catcgccctt atcaaatacg gcaaaacttg  7320
7321  gagataagca gcaagcctaa tttatccttg gcatccccag gttatcactg gagctccagc  7380
7381  cctaaatctt gacccttgaa ttaaagaagc tgtgaatgcc tcatgagtac tgacttcctt  7440
7441  ttctttccta tggtgtcatc tatcctttta gtatccttct gacggtctgc atctctaatt  7500
7501  tatgggtagg tactttatta ggtagctatc aagttactga ctcctcccat gacacatgtg  7560
7561  caggtttact ttctctactt aaaggctatc ccaagcttta cttcctcctc acccctcagg  7620
7621  aattttcttt ttggtaggaa atggagactc ctcaggagaa cttatactag gaagaaaatg  7680
7681  atatcacttt agcaggcata cagttgtgct ctgagggtga gcagccgtgg gcatctacta  7740
7741  tgtacttggt atcaaacttg ggcatcagtc cgagtgcttt aaacccgctg agcgtaatcc  7800
7801  ttcatagtgg ttttaatcca caggccctga ggcagtatta aacaattttc ctgttagcag  7860
7861  taatgtgtga agtgagctgt ggtagaagta gtggtccact attggacata cgcaacttca  7920
7921  ctagaacaag gtccagtctg gctcaggcag caattgaaac ccagggagct ctctggaaag  7980
7981  agctctgata tctcgctaaa ctaggtgctt ttatagtttt ataaccggtg tgtttttata  8040
8041  attgttctta taattacttt cataattttt ataaacaagt gttttatact tttataagtg  8100
8101  ttgtgcccaa acctgtggtt taatttagtg aattcattaa atctaggagg gtgaagtgtg  8160
8161  aggatgtaat tttaataacc tcacaatggc aaaaattatg gcacatggcc aaagctgagc  8220
8221  tgagatttaa atcacaggct ctaacatttt cactactaga aataccttaa gtgaactaaa  8280
8281  tacttaacac aaacacttag aaaagactat ccaaatgaaa ggaaaaaaga ggaagaacat  8340
8341  taatggagac caaatgtgag aaatgaggat cattcttaac aatggggcaa gaaattgatt  8400
8401  caagagccac ttgtaaataa tttttaaaaa acatataact catgcaactc tgaaagatgt  8460
8461  actcaaaaaa gtagaaatcc atggactaaa gaagaagaaa aaggataaat gggaaaaaat  8520
8521  ccatctgaca tatctgaaag atctgtagaa actactcttg tgagatgaaa gcttaaggag  8580
8581  acctattgga ggggctgatg tgggaccggt cctgctaaag gtgatacaag cacgaaaatc  8640
8641  caaagatagt gaaacagcat ggaaaccctt taaaatcaat ctatttcaga gaaaataaag  8700
8701  ggaaaattat aaagagatac aagcaaacga agttaggtct ctagaaatgt caatacactc  8760
8761  ttttccatat gctttgggtt gcaagtgaca atatccagtc tcaagacagc atatttaaga  8820
8821  aggtgttggc ttgaggaaat ccatgagggg cagagggacc acactggctc agaccaggga  8880
8881  tgctggtcag cctcaggaac cctggatcca gaggctccta cacctgtccc tttcttcatg  8940
8941  gttgcttctc tgagagtttt gtttcatttt gtttttgccc actgtggatc tgttttctga  9000
9001  aactggaaat cacaaccacc agtatgttgc atctcatatc cttgatcatc tgagagagac  9060
9061  tgccagacat gatctatgga acccatgtta aaaaaaaaaa aaaaagaaag aaagaaaaga  9120
9121  aaagtcttgg gagggatgtg cgtgcgctgc caacacggga acagttagtt gctgcgagaa  9180
9181  ggtggaggtg gggtcctgtg agaaggtgaa gggttcatat gaacacaaag tggaggtcat  9240
9241  aacagtcatc aggagaagga gggtgctggg caaacgggga aaaaagacat tagacaagtt  9300
9301  tgtgataata aattttgaaa tctttgtatg tcaggatctt aatggaaaaa ttaacatgaa  9360
9361  atcaaaaaga cccaagggaa gtggaaaacc aaagtcaaag actattaaaa cactaacaag  9420
9421  gtcattagaa tactatatcc cagaaagctg tctttgcata tggattgact acattctgca  9480
9481  tttctcattt tataagccct ctgatttggt agggattcca tcaattttta ttggtatttc  9540
9541  tcaggattcc aatctcaggc atcctcctca cagtttacat attttggtgg gggacaatcc  9600
9601  taattgtcct ctcagtttaa attctcacac tcgctgtcat gaaacccaag tttacagacc  9660
9661  agcgtagacc tttttctggg actcatatct aatctgattc cggatatacc cagttgaata  9720
9721  agaaagtcaa actcagcatc tcagaagctt aaattaccat ctctctcttt aaactggctc  9780
9781  cttctccagt gctcacccat ccctctcccc tcctcctcaa gacctcctta gcccaaacag  9840
9841  gacacctggg ggtcgccttt gccaatattg agcggcgaca ctaccttcct tgggggggtg  9900
9901  gtctcactgc acacccgccc cgtcgggctc cccgccccac ccaggcagct ccgcccgcgg  9960
9961  cagtggacgc gcaggcgcag tggcccatac cgccgccgcc CCGCCCAGCC AGGCCGCTGC  10020
10021  GGAAGGCGCC GCGCGCAGCA ACGCGCACTT CCTCTCCAGG ACTCCGTGGA GGGAGTGCAC  10080
10081  CGTCGAGGAG CTCCTGGACG CAGAGGCCGT GCCCTTGTCA GACGGAGCAG ACATGTCCGA  10140
10141  ACAAAGTAAG GATGTGTGCG ACCCCAACTT TACAGCCGAG CCCTCCAACT CTGAGGTGTA  10200
10201  CGGCAGCCCT GGGGTTCCCG GGGGGCCCTC TCCACCCGCG TCTCAGGCCG CGACCCTTGC  10260
10261  AGGGCCAGAG AGCCCTCCTC TAGGCCCGAC CGACGCCTCT CTGGCCTTGC CGCCATCCCA  10320
10321  GGCCCCAAGC GAAGAGGGAG ACCCGAAGGC CCTGCAGCAG GCCGCGGAGG AAGGCCGCGC  10380
10381  CCACCAGGCC CCAAGCGCTG CCCAGCCCAG CCCAACGCCG CCCGCCCCGG CCCAGCTGGT  10440
10441  GCAGAAGGCG CATGAGCTCA TGTGGTACGT GCTGGTCAAG GACCAGAAGA GGATGATCAT  10500
10501  CTGGTTTCCA GACATGGTGA AGGATGTCAT CGGTAGTTAC AAGAAATGGT GCAGAAGCAT  10560
10561  TCTCAGGCGC ACCAGCCTCA TCCTCGCCCG AGTGTTTGGG CTACACCTTA GGCTGACCAG  10620
10621  CCTGCACACG ATGGAGTTCT CGCTCGTCAA AGCGCTGGAG CCGGAGGAGC TGGACAGAGT  10680
10681  GGCGCTGAGC AACCGCATGC CCATGACAGG CCTCCTGCTG ATGATCCTGA GCCTCATCTA  10740
10741  TGTGAAGGGT CGCGGCGCCA GAGAGAGTGC TGTCTGGAAC GTGCTGCGCA TCCTGGGGCT  10800
10801  GCGGCCCTGG AAGAAGCACT CCACCTTTGG AGATGTGAGA AAGCTCATCA CCGAGGAGTT  10860
10861  CGTCCAGCAG AATTACCTGA AGTACCAGCG CGTACCCCAC GTTGAGCCAC CAGAGTACGA  10920
10921  ATTCTTCTGG GGCTCCCGTG CCAGCCGCGA AATCACCAAG ATGCAAATCA TGGAGTTCCT  10980
10981  AGCCAGGGTC TTTAAAAAAG ACCCCCAGGC CTGGCCTTCC CGATACAGAG AAGCTCTGGA  11040
11041  GGAGGCCAGA GCCCTGCGGG AGGCCGATCC CACAGCCCAC TGCCCCCGCA GCAGTGTCTC  11100
11101  CGAGGACTAG CAAGGTCTGG AGGCAAATTA ATGGTTTCTG ACCCTCACCA GGGCGGTGGA  11160
11161  AGGGTGGGGT GGGACATTAG AGTATTCAGG ATTTACTGTG CAGTATTTCA CGTGTAACTT  11220
11221  TGTTTTCAGT ACAGTGCTTT TATACCTTTT AATGCAATGT TGTATTCATT TCAGTACTAT  11280
11281  TGAGTAGAGT GTAGGATTTA TGCATGTTTG TTTATAAGTA AGCTCGGTTG GTGCTTTCGC  11340
11341  TTTTTGTGCT ACCTTTCTTG AATTTTTGTA CCAGAGACGT GCTAAACTTA TGAAATACAT  11400
11401  TGAGAAATTT TCCACCTTAT TCTTTTATAT GGGACGGATG GTGTGTATTA GGGTAGACTG  11460
11461  TTCCTGGAGA GTTTGGAAGA ACTCACCAGT AAAGCTGGCC TAACCAAGAG AAAAGTCAAG  11520
11521  GCCCTTCTCT GACCTCGCTG GGCGCAGGAA ACATCCGTGT GGAGTGCAGT GATGTGAACT  11580
11581  GAAATGGTCT CAATGTGGGC ACTTGGCACA CTTTACTAAA CACAAATACA AACCCACCAT  11640
11641  GAGTAAACTT TAAAGTAAAC ATTAAAGATT CTTGTGATAC AATCattttt ggcaaagtgt  11700
11701  actttatttt tttagcaaag ctgtgtgggt ggggaatgag acattttaaa aagtgtacaa  11760
11761  atataacttt catctaatat ggtatgaaaa tctctactca tcattactca taagtgtgta  11820
11821  aagtttatgg tttttttttt aatgtaactc acatgttcat ttcaaaacta acaaatgtag  11880
11881  aaaagtataa aaaacaaaag caaaagtgct cataatcaca tggacataat atttagagta  11940
11941  atttcctttc ttgtgtttta tacattttat taaaattaat agctgtcttt tgtgggcact  12000
12001  taaagagtga ggtagtatac tatactcttt acatgcatgt tctcctttta tttaatcctc  12060
12061  acagcaacct tgtgaggcat gcacttagta catctgcacc atggaggaaa cacaggaaaa  12120
12121  aaggaggtaa ttaactttcc ctaggtcata aagcttaatg agaagagtag ctaggctttg  12180
12181  aatccagaca ggatgagtcc agagcctata cctttcccca gctgcctgca accatccccc  12240
12241  tacctcctgc attttagttt atttctcttt aagaattcca tgttagagtc tatactcttg  12300
12301  tctccctacc cacaacacac acacacacac tgcgagggct tttagttttc taatgaattc  12360
12361  tcacattaat ctcttagaga aagcaactat attctgatta tacaagttaa gaaattttgt  12420
12421  ttcagagtgg ttaatgcaac tcttcaggtc atattcctgc ttagcagtga agcccagatt  12480
12481  tgtaacatgg tcctccctgg actgaggtga aggagtcttc tgtgaccagt ggtactggag  12540
12541  gaaggcacac gggacacctg ggagagggag gtaggattgg ggtgggaaga tcaccttctg  12600
12601  ggacacgtgt gatccagcag ttcttgagtt gtaatgggcc actagctagt ccctcagagg  12660
12661  gtggaatggg tgggtgcgaa gggcagtgaa tggagagcaa tctcattatg aaactttcat  12720
12721  cctgcaaggg caagggagag aaattggcct ttaataagac tgggagtcct tcaaacttca  12780
12781  gaatattaga aaacaccgtt tggtcaaagc cagaaccttt tctggggaag ataaataatg  12840
12841  aggggaagga ctgtgtcaca taacccccaa agaagtaaac tgggagttaa catttgggtg  12900
12901  aggaaactat aactgggatt ggaaactagg gtgcccaata cttaatggca ttacttgaca  12960
12961  ggtggatgca ggtgctaaaa atgctcaaga agcctcacct gtgctgagct ggaatccatc  13020
13021  cccagtttaa tagacttcct gtgaagtctc ccatggtggt ggtggggtgg gggaggaatt  13080
13081  tctgcaataa cacaggtggg ggagtgcatt tctgcaataa ctcaggcaag ggtgacctgg  13140
13141  atttgatgcc accttttacc cactgccaag gtgtctattt agaaatttta gaattgttaa  13200
13201  aaaattttac ctccccctca cccaaaattt tctgccaaat ccaaacaaat ctgccccttt  13260
13261  aaatttaaaa ttacagagct attctaggat gttccttttc tggagcaggg ccacagctgt  13320
13321  cattctggcc atggcagggt gctggtgatt ttgtttaatg ccctaatact tccctcactg  13380
13381  ctgggttgac tccttgcagc aactgtaact cctgtacact tctttcagcc aaatgccaaa  13440
13441  gtcactaggc agagagtccc ttcagatccc cacttaactc ccttcatggt ccctttcctc  13500
13501  tgctgtgaga gacggggaga accactccaa agctgctgca agctcacaga cacaggcaca  13560
13561  tcagccatgc tttacaggac tgaacttcca gagaaggata agatcatgtg aaatgaggag  13620
13621  ctggccccag caagtcacat gggcagggtt gctcaatttc tgtgctgtct cagaggcagc  13680
13681  cagacctaga gaaagaggct tcccagacat ggaacagagt taattcatga cacctcctcc  13740
13741  tgcagggtca gcagtttggg gcccagggag ggaacattca ttatctctct tagattttca  13800
13801  cgctgggctc aactgaaaag ttggagagtt tgtcaaatat tttccaaaag gtccacctac  13860
13861  aaggtgctgg gagaggtcat tcaggaaggg gtctgcagat tctcgatgtt ccagtccaat  13920
13921  gacaccatgg taaagcccac gctgctctgg ctgggaaagg gttcctaaat ccccatagca  13980
13981  tttgaccttt tatccatctg ccctgccaac tggaacctta cttctacata aacactcaca  14040
14041  cgcatatttc agtgtaatta acttcatttt attaaagtca tgaaaagcaa aaaggaacat  14100
14101  tgtaaagaat ataaaatgta atgccacctg atataagctt tttctgaaag gaaagtaaat  14160
14161  gtcttttgca atgtcattat taaataggaa agacatgttt ttaatgaact tatgcagtta  14220
14221  agtatttcct ctgtttgaaa agctgtccat ggccccctcc accttaagac ttacctgacc  14280
14281  gactcatgaa ctccacttcc cgtgggaaca ctcccctggc cttcaaagca cagccagctt  14340
14341  tcctggtatt accactgtag catcctaaac tgttcactca gaatacacat gtttataaat  14400
14401  aagtttagtt agtctctgtc ttcctggatt gttagatact taaaggtaaa aattgtatct  14460
14461  gtaattttca ccatttcttt catgcttaac ttagggactg gcatatgtgt gtgtttgaat  14520
14521  aatttggtta tctgagttca gaaactcaaa atattataaa agacctactc caacacatag  14580
14581  caaaagcaaa accaaatgta gcaaataact atcaaccact ttcacagaga ggaaatgcgg  14640
14641  acaagttgaa actagtgaaa gaaaatataa cgcagaaaaa cagcataaat aagaatgttt  14700
14701  tcaagaatca cttctttgaa tatgcaaaga aaatgggcca atatctagca ggtttttatt  14760
14761  tagttattta gttttttatt aagatataat taagcatata atattgtatt aatatcaggt  14820
14821  gtacagcatg atgatttgat atatgtatat attgcaaaat ttttaccaca ataagtttag  14880
14881  ttgacatcca tcaccataca ttgttacatt ttttttcttg tgatgaaaac ttttaagatc  14940
14941  tactctctta gccactttca aatatacaat acagtactgt taactatagt cacatgctgt  15000
15001  acattacatc ctcaggactt accttataac tggaaccttg taccttttga caaacttcac  15060
15061  ccattttgcc ctaaccccta gccccaactc tggcaatcac taacctcttt tctgtgtctg  15120
15121  agttcatttt tttccttttg attccacatg taagtgagat cgtacattat ttgtctttct  15180
15181  ctgtctgact tatttcattt agtataatgc cctcaagttt cattcatgtt gtcaaaaatg  15240
15241  gcagtttttt gttatttttt atggcagaat aatattccat tgcgtatata tattccacat  15300
15301  tttctttatc cattcatctg ccaatggaca tttagattat ccatgtattg gctattgcaa  15360
15361  ataatgctgc aatgaacatg gggatgcaga taacttttca cgatagtgat tttatttctt  15420
15421  ttggataaat gcccaaaagt ataattgctg aatcatatag tagttttatt tttaactttt  15480
15481  taaggaacca ccatactttt ttccatagtg gttgctccag tttacattcc cattaacagt  15540
15541  acacaagtgt tctcttttct ccacatcctc gccaatgctt attattactt gcctttttga  15600
15601  taatagcctt tctaatatgt gtgaagtagt ttttttacaa ataaataact tctagtgaga  15660
15661  taaatgagtg aaagatggaa agaggttgtg ctccaaaggt aacacaaata gcaagtacaa  15720
15721  atatgggggg aaaatccaac tgaacttatt attaaatcaa gatacttata tttttttttt  15780
15781  actaagatta gccctgagtt aacatctgtg cccaccttcc tctactttat atgtgggatg  15840
15841  cctgccacag catggcatga taagtggtgt gtagttccac acccaggatc tgggccagcg  15900
15901  aaacccaggc cactgaagcg gagtgtgcaa acttaaccgc tatgccacca ggctggcccc  15960
15961  taaatcaagg tactttttgt atgctaatga ttaataatat aataaaagtc agtatcctgt  16020
16021  gatagcaaga gtaaatagaa gttggttttc ttaaaccctg ctatagtatt tgtgtaaata  16080
16081  actacattct ttcctatttt atgcattaat ttggaattca tattgagcag ctaatatgtt  16140
16141  gcagatgcaa tactggggat ggaatagagc acagactaaa cattgtcctg ggctcacaga  16200
16201  gtattcagtg cgttaaaaga agcagatgaa taataagaat tacactcagt gcagtaagtg  16260
16261  ccactctagg agaagtatag cagctaaaga ggctcaaaca tgtggaccca gctcagactt  16320
16321  tcacaaagaa gcagcatata aatttacatc aatagaatga gaagtcatta gcaatgtgaa  16380
16381  agtgctgtgg gaagggtgga tatgtgaata gagtgtcttt gtgacccagg aattgctgtg  16440
16441  tgaacacaca cacatgcatg taggactata aaaagtttct ggaaatagac taaaaaggaa  16500
16501  atgggaaata aatttcagaa tgggttagag gctagaacat cagataaaga ggagaaaaat  16560
16561  accatgctga tgatgcagtc aatgttctca aagatgtgag agattttaat catagggagg  16620
16621  cccaacagat ttagaaggaa ttacgctgaa aaaaggcctt cttttgagta aacacctttt  16680
16681  gatttttttt aatctctaat caggggtcta aaacttccct ccttaactct taattttccc  16740
16741  cattattctt cgtttcacct aataagtagc ttggagccct taactatatt acacattttc  16800
16801  ccatgtatga agagttttat gtgtctcctt attagcaatg tatttgatac aaaaaaatct  16860
16861  tacaggtttt atggatttaa catatgagtt aatttgctta tatatttatt taataaaggc  16920
16921  ttattgaact tcaactatat ggcaacgttg tgctgggtac tgagtaaaca ttagtatatt  16980
16981  aaataaaaat ggtccctggg ctcaagggag tttactgata aacttatatt tctgatagaa  17040
17041  cacaacaaaa aggtaaataa acaaatgatc catcaaatac aactgcatgt ttggataaga  17100
17101  taatgaaaga aatgacttgc ttaaagtgat aaagaatgtt ggaggagact agctagtggt  17160
17161  agaatgctct ggaaagggcc ttctgcaaag gggaaattta agctgatgct tgaagtatta  17220
17221  ggagagacct aacaaagagc agagggaaca tgattccagg cagaaaaaaa aacagtatgc  17280
17281  atgaaggacc atatttaatt aagtggattt tatgttttcc tctactatga agcatagcat  17340
17341  tattgatgaa ctgaccaaat acaatatcca acactctttt ctggtctgtc tccataactg  17400
17401  agacaggaca agataaaact tgatttttca gcctttcagc tattttccag tcaagagata  17460
17461  taaagaaaag tctacttgtg ttttctcttc ctgcatcttt tactctttct aagaacatag  17520
17521  aaggaccatc aggagctatt gcagctcctg ggatggcaag tatgagaagc cacaagaatc  17580
17581  acaaatatgt tgaggctgac ttcttcaaac cactgaacaa atatcaatgg ctaccgtcat  17640
17641  atctctgtat ttctctttcc caactttatt gagatataat tgacatataa catcgtgcaa  17700
17701  gtttaaggtt tgcaatgtgt tgatttgata tacgtgtata ttgcaaaatg attaccatca  17760
17761  taaagttagc taatacctcc atcacatcac ataattattg tttctttttt gcgatgagaa  17820
17821  tatttaagat ctattctctt agaaactttc aagcatataa tacagcatta actataatca  17880
17881  tcatgctgta tattagaacc ccagaacttg ctcagcttat aactgaaaat ttgtacactt  17940
17941  tgaccaaaat ttcctcatca tcttccaccc ctgccccagc ctgaggtaac cagcgatcta  18000
18001  ctctctgttt ctatgagttc agcttttttt aggttccaca tataagtcat attatacaat  18060
18061  atttctcttt ctatctctga cttatttcac ttagcataat gccatcaagt ttcagccatg  18120
18121  ttgttgcaaa tggcaagatt tccttctttc tcatggctaa ataatactgg tatgtgtgcg  18180
18181  tgcgacatat atatatatat gtatgtatgt atatatgtat ggcatcttcc tcatccattt  18240
18241  atccattgac agacacctgt gttatttcca tgtctttgct actgtgaata atgctgcagt  18300
18301  gaacatggga atgcagatat ctcttcaata tcctgttttc atttcctttg gatatatgcc  18360
18361  cagaagtggg attgctagat catatggtgg ttctattttt aattttttga gacaactgta  18420
18421  tttcttagag catagaataa acccctattc ccttaagcta ctgtcgtgaa gttttgggcg  18480
18481  tttttgtgtg tttgtttcat gcagctccga gcatccataa ctgtataaat ctccaagcag  18540
18541  tttttccctc atgtcccatt gtgtgtctag taatcatttt gggtattact gaccatgggg  18600
18601  aggttgctga ttaggttata acaagcagag taaccctatc tctttgccac agtgattaga  18660
18661  tcaggcatgg gaacttaact caggcctagg caatcaaaac aaggaggtca gaacctcaca  18720
18721  tagatcttgt catttgccat gggaatagga ctagagtttt ggtcctgaag cttgcaacac  18780
18781  tttttttttt cagttatctc agaaaaaaaa tatgcaacca aattttatta aagaataaat  18840
18841  ataaatcatt aaaaagtttg gaattgattt gattagcatt atgcttttaa aatattattc  18900
18901  taattattgt attcagaatg agttgagagg ggtaagggtc aaaattggga gttcatgatg  18960
18961  agatgagaat actgtagaag aagatggagc ttgtatattt tggactccgt tgaggaatag  19020
19021  cggacggtta ggtaaaggag atggaagaat tagtcctgat tcttgggttt ctggcttaag  19080
19081  catgtggtga atggtagtgt gacttaatga gatcgggaag aggggggaaa gaacaggatt  19140
19141  tgggtgaaag tcacaatgag tttatatatg aggactctat gaaatatcct agaaagacat  19200
19201  aaggtagatg attgataaag atgcagaact taccagaatg aatcatcgtc ctccactaga  19260
19261  acaatacatt tatccagaga ggcagtgcaa agagtaaaga caagtgtgtg tccatgattg  19320
19321  tattctggga aactcaaaga tttccatgtc tagtattgaa gaaagagctg atgaactgac  19380
19381  tcaaaagagt agttaaatga gagatcaaaa aaaaaaaaaa agctaggagg gtgttgggtc  19440
19441  ataaaaatta aaatagcatt ctgagctgga agacttggcc aacagtgtca aatgctgttg  19500
19501  agacatcata agcacttgag gggagtagtt acattagtag gatcattgct gactagagat  19560
19561  gagataaaga aaattaagtt cagaggtgta tagtatatta tacattagct tcggtgagag  19620
19621  acaatggtga ccttattcag ggaatgagta atgaagatgg agattaatgg aaaaaattga  19680
19681  gaaatatttg tagataaagt tgataggagt tgggtattga ctaaacacta gaaataagga  19740
19741  tagggaattt tcaagaagta tagccaggtt tctggcatac acagtagttt gagcaatgcc  19800
19801  tgttattgag tttgggagca aagaaaaagc aggtttatgt aggaagatgt tgagttcaat  19860
19861  tttagatatg ttgagtttca tgtaaatgtg agatgtctaa acagagaggt ccatttaatt  19920
19921  gaggagaaat ttataagaga ggaaatgaaa atgtagatta aaatttaaga accaatgaat  19980
19981  gagagtgaat agtattgctt agggagagca catggatttg gaaaggtaac ctgtgctttt  20040
20041  cctgagcagt ttaggcagaa catccactgt tgagctaact ttcagaggct aacaccagct  20100
20101  atcctcaggc ttatgttatt ttctgcttcc taaaggcata agagtttgag aaccatggag  20160
20161  aatgaaagga aagaggtgaa ggatggggaa ctcaagaaag caaatattta gaaaggcaga  20220
20221  gagagagaga actttaaata atataaaatt aacagtggac agagattagg aatagagcaa  20280
20281  gacctataaa atatggtttt agagatgcca agggaaggag ggaatgatca gtaagtagtg  20340
20341  ttagatttag ttgaagtgtg acataaggaa ataactgaga atgcccactg aagctacaaa  20400
20401  ataaaacatt ttcctctaag taagagcatt tttaatggaa taggtaacag aagacaaact  20460
20461  tcagtgaatt aagaattgag cagcatgtga gtgtaaacaa gttgaatata tttaactgct  20520
20521  gatggaaaga agccagtgat gagtggtgag atctatagca gaagtagaat tcctatcctt  20580
20581  aaaccaagtt ataaggaatt ccccataggg atgagatgga aagataaaat ggctgattag  20640
20641  atatatgctc atttgtgttt gtgacaggaa gttgatggtg ctctacttac tcagaggagt  20700
20701  gggatgggaa gttaaaattt aagacagaga agatacgtga agagaacaac agttctggaa  20760
20761  gagtcctaga aaatggaaag agtgaggtct ttccagcaga gcctgtccag cagagcctgg  20820
20821  cagattccaa caggtattag caaatttaac ttaccaatat gtaaaaagaa taatacacca  20880
20881  ctaccaagtt tcttatttat tccaggaatg caaggttgtt tcaatattca aaagccaatc  20940
20941  atcgcaattc accgtattaa gagccttgag aagaaaaatc acatgatcct atcaattcat  21000
21001  gcagaaaaaa acacttaaaa aattcaactc ccattcatga taattctcag taaactaggc  21060
21061  atagaaagga aatcatcaac ctgataaaca atatctaaaa aattccagct atagttaaca  21120
21121  ttacttgatg tccaatggca gaaggttgaa tgcttccctc aaagactggg tatgacagta  21180
21181  gaatgtccac tcttatccac tctcaccaat acttttcaac ttgatagtga aagtcctagc  21240
21241  cagttcaaca ggatgagaga aggaaacaaa tgcttacaga ttgacaagga agaaataaag  21300
21301  ccacccttac ttgcagttta catgatcgac tacatagaaa accccaaata atctacaaaa  21360
21361  accaaaaacg aaaaaacttc cagaacgaat aagtgagttt actaaggtca catgatataa  21420
21421  ggtcgacaca tagaatcaat tatatttcta cattctagta attaacaatt agaaactgaa  21480
21481  atttaaaact cggtacattt ataagagctc gtaaataggt ataaacttaa atttgtatgt  21540
21541  tgaaaagtct aaaacagtaa taaaaaaaat caaagaccta aatacatgga gagaaacgtg  21600
21601  ttcttaagat aagaagacct ttcatagtaa ttacatcaaa ttgatctata agctaaatac  21660
21661  aattcttatc aaaatcccag cagttt                    21686