Imprinted Gene Databases

Equus caballus: DIRAS3

DIRAS family GTPase 3

Wang et al., PNAS 110: 10705-10710, 2013

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Ovis aries DIRAS3   Imprinted Paternal
Equus caballus DIRAS3   Imprinted Paternal
Sus scrofa DIRAS3   Imprinted Paternal
Homo sapiens DIRAS3 ARHI, NOEY2  1p31  Imprinted Paternal
Bos taurus DIRAS3   Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    tttgcagcta aaatgaagtg actatattta ttcttgatgt tttccttccc tttatcttta   60
61   aggttataat taatcatttg ctaacctgtt ctgatagaga gttgcaattt tctgattttg   120
121   cctgcctgtc tgtctcctta ctcaaggctt tgtaaaccct ttctttattt tttcaggtat   180
181   gagggtctct tgatcatttc ttatagagag ggtcttgtgg tggtgaactc cctcagcttt   240
241   tgtttatctg ggaatgtttt atttctccat catatctgaa ggatattttc acttgataga   300
301   gtattcttgg atgaaggttt ttgtttttca gaattttgaa tatatcattc attctctcct   360
361   agcctgtaag atttctgcta agaaatctgc tgaatgtgtg ataagagttc ctttgtaggt   420
421   tattttcttc tgccttgcta ccctcaatat tttttctttg tcattgactt ttgccagttt   480
481   tactaatata tgccttgggg aaggtctttt tacattgatg taattaggag ttccattagc   540
541   ttcttttact tgtaattcca gctccttccc caggtttggg atgttctcag ctattatttc   600
601   tttgaacaag ctctattccc ctttcccccc tcttctccct cttgaatacc tataatcctc   660
661   atgttgcatt tcctaattga gtcagatatt tcttggaggc tttcttcatt tctttttagt   720
721   cttaattctc tcccctcctc catctgaagc atttctatat ttctgtcctc taaattacta   780
781   actctgtcct ccatatatca gctctgttat ttcaggactc ccgatttttc tttatctcct   840
841   tcattgtgtc tttcatctcc aatatttgtg atttttttat agtttcaatc tcttttgtga   900
901   agaattccct ctgtccatta attttattcc tgatttcatt gaactgtcaa tctgagtttt   960
961   attgtaactc attgagtttt tttatgatag ctattttgaa ttctctgtca ttcagattgt  1020
1021  aaatttctat gtcttcagga ctgatttctg agtgttcatc tttttgcttc tgttctggag  1080
1081  ttttaatgta cctacctctt catactattt gatggggtgg acttgcgcct ttgcatagtg  1140
1141  atagtacctg gttgcaaatt ctacctgctg ccactggggg tggagtggta cagaagctgt  1200
1201  gtattctgag cccaccacaa tccctggaag ttgtgcctgt ctgggcctgg gccactcctt  1260
1261  gggaccacag tggcactgtg gactttacca ctaaatggga aggtgatcac acagtggctc  1320
1321  agggctggca ctgcctgctc ccacggtccc actgaggtgt gctcccacct ttgggactgc  1380
1381  agcagtacta tgggtgttct tggcagccgg gaagtcattt gccaaggcat gcagatctgc  1440
1441  caccacctct tcctaagtca caatggctgt tttgctttgt gggcagggcc tccccactgg  1500
1501  gtggggcctg tgccactccc tggacagtgg cagtactatg ggctctccca ctggacagga  1560
1561  aagtgaccac acaggagctc agggctgcta tcacctgttc ctgcagtcat gctggggtgc  1620
1621  cctccttccc tcagggctac agccacacta tgggtgttcc agccaggaga gcagttgcac  1680
1681  gtgtgcacca ggtggctggg ggcccagaga gtgctcacct agctccacca cttccctggt  1740
1741  ggtagcccct ccaccttcag ttgtatggct acatgggtct ctcaggcatc aagttatgct  1800
1801  gtgtgggtat cctctgttca taaatgaatg tccatttagt tgtagttcaa atgaggagag  1860
1861  ataaagggaa cagttcactc tgccattttg ctgacatcag tcccaactat atatttttta  1920
1921  caagaaatct attttagata taaagacaga taggttaaaa gtaaagggat ggagaaagat  1980
1981  atactataag aacactaatc aagagaaagt tggagtagct atattaattt cagacaaatc  2040
2041  agacttcaga acaagggaaa ttatcagaga taaagagggt cattgcataa tgataaagat  2100
2101  gataatgata atgataatga taagtcagtt ctccaagaag acatagcaat ccttaacatg  2160
2161  tatgcaccta acatgagaac atcaaataca cgtggcaaat acatagaact gcaaagagaa  2220
2221  atagacaaat ccattatagc tgaagactga aatactcctt cagtaactga tagaaccaag  2280
2281  aggcagaaaa tgagtaataa tacagttgaa ctgaacagca ccattaatca actagaccta  2340
2341  attgacattt acaaaatact tcatccaaca atagctgaac atatattctt ttcaaactaa  2400
2401  tatggaaaga ttactaagac agtgatattt tgggccataa aacacatttg aacacattta  2460
2461  aaagactaga aatcatacaa agtatgtttt cagaccacag tgaaattata ctagaaatca  2520
2521  ataacagaat gataggttac aaactccaaa atatttggag atttaacaag acactttttt  2580
2581  ggggatgtag tggaagcaat gcttacaggg gaaatttata gcatagaatt tctatattag  2640
2641  aaaagaagaa gcaatttaag actagagaaa gaagatcaat ttaagactaa aataagcaga  2700
2701  agaaaggaaa gaataaaaat cagcacaaat caatgaaatc aactggaaaa catagagaaa  2760
2761  aatcaatgaa acaaaaaact ggctctttgt gaaataaatg aaatagagac taaaaagaca  2820
2821  ataggatggg tcaatggaac tcagcactga ttctttgaaa agataaataa aattgacaaa  2880
2881  ccctcagcta gactcactaa gaaaaaaaag agagacagtt caaataaata aaatcagaag  2940
2941  tgaaagagga gaaactacaa cagatagcac agaaatacaa agaattctaa gacaatacta  3000
3001  tgaaaagcca aatgccaaaa aattggataa cctagaagaa atggataaat tcttagaatc  3060
3061  atataacctc ccaaaactga atcgagaagt agagaatctg aatagaccaa tcacaagtaa  3120
3121  agagattgaa acagtaatca aaaaccttaa aaaaaaaaaa aaaaaagtcc aggatcacat  3180
3181  gaattctctg gtgaattcta ccaaagattc aaagaagatt tagtacctgt ccctctcaaa  3240
3241  cttcttctca aaaaattgaa gagaacagga tgcttcctaa ctcatttcat gaggccaaca  3300
3301  taaccctgat accaaagcaa gacaaggaca acacaaataa ggaaaactac aggacaataa  3360
3361  cactgaggaa catagacaca aaaatcctaa tgaaatattg gcaaatgaaa tacaataata  3420
3421  cattaaaagg atcatacaca ccaggatcaa gtggaattta ttccagggac actgcgatgg  3480
3481  ttcaacatct gcacattaat caatgtgata caccacattt acaaaaacaa gaataaaaat  3540
3541  cacataatta tctcaacaga tggagagaaa gcattcaaca agattcaaca tccatttacg  3600
3601  ataaaaactc tcaataaaat gggcctagaa ggaaagtacc tcaaaataaa taagtccata  3660
3661  tatgacaaac tcacagtcaa catcatactc aacaatgaaa aactgtaagc tattcctcta  3720
3721  agaacaggaa ggagacaaaa atgcctactc ttgccactct tatttaactt agtattggag  3780
3781  tcctagccag agggctgatt aaggcaagaa aaagaaataa aagggatcca aactggagag  3840
3841  gaagaagtaa aaccatcact atttgcagat gacatgattc tatatagaga aaatcctaaa  3900
3901  gaatccacca aaaactatta gaaataatta acagatatgg taaagttgca gggaacaaaa  3960
3961  tcaacataca aaaatcagtt gcatttctat acactaacaa caaactggca gaaaaagaaa  4020
4021  tcaagaatac aatagcattt ccaatcacaa cagaaataat agaataccta ggaataaatt  4080
4081  taaccaagga ggtgaaagac ctatacattg aaaacgataa gacattatca aaagaaattg  4140
4141  aggaaaacat aaagaaatgg aaaaatgtct tgtgctcatg aattggaaga ataaacaaag  4200
4201  ttaaaatatc agtactactt taaagcagtc tacagattca atgcaatccc aatcagaatc  4260
4261  ccaacgacat ttttcacgga actagaacaa agaatcctaa aattatatgg aacaagaaaa  4320
4321  gatgccaaat agccatagca atcatgagaa aaaagaacaa agctggaggt atcacactcc  4380
4381  ttgatttcaa atactataaa gctatagtaa ttaaaacagc atggtactgc atggtacaaa  4440
4441  aacagaccca cagatcaatg gaacagaatt tagagcccag aaatgaaccc acacatctat  4500
4501  ggccagctaa ttttcaagaa aggagccaaa aacatacaat ggagaaagga aagtttcttc  4560
4561  agtaaacggt tttgggaaaa gtggacagct acatgcaaaa gaatgaaagc agaccattat  4620
4621  cttacaccat acacagagat taactcaaaa tggattaaag acttgatagt aagacccgaa  4680
4681  accataaaat cctagaagaa aatataggca gtacactctt tcacattggt cttagcagta  4740
4741  tcgttttgag tatcatgtct ccttaggcaa ggaaaataaa agaaaaaata aacaaatggg  4800
4801  attatatcaa agtaaaaatc ttctgcaaag caaaggaaat caggaacaaa acgaaaagac  4860
4861  aacccaccaa ctgggagaat gtatttgcaa atcatatatc caagaagggg ttaatctcca  4920
4921  aaatggataa agaactcata caaagcaaca acaaaaaacc aaacaaccag atcaaaaaat  4980
4981  gggcagagga tatcaacaga catttttcca aagaagattt acagatggcc aacaggcaca  5040
5041  tgaaaagata cccaacatca ctaattatta gggaaatgca aatcaaaact acaatgagat  5100
5101  gtcacctcat acccatcaga atggctatta ttaaaaagac aagaaataat aagtatgaga  5160
5161  gagcatgtgg agaaaaggga accctcaaac accgctggta ggagtgcaaa ctggtgcagc  5220
5221  cactatggaa aatactacgg agatttctca aaaacttaaa aatagaaaca ccatatgatc  5280
5281  cagctattcc acttctggat atttatccaa agaacatgaa aacaccaatt ggaaaagata  5340
5341  tatgcacccc tatgtttatt gcagcaatgt ccacacaata tagctaagac gtacaagcaa  5400
5401  gctaagtgcc catcaatgga tgaatggata aagaagctgc gggatatgta tacaatggaa  5460
5461  tcctacccaa ccataaaaag acaaaatcat gctatttgca acatggatga ccttgaggga  5520
5521  attatactaa gcaaaataag tcagacggag aaagacagtt agtgtatgac ttcactcaca  5580
5581  tgtggaaggt aaataaacaa acaaacacat tgatagggag aacggattgg tggttaccag  5640
5641  aggggatgca tgtgggggag ggcaaaaggg gtgaaggggc acatatgcat ggtggagaat  5700
5701  ggaaactaga cttttggtga tgaacatgat atagtccaca aagaagctga aatataatga  5760
5761  tgtacatttg aaatatacat aatgttatga agcaatgtga cctcaataaa ataaataaat  5820
5821  aattttttaa aaagaactgg gcatttgttg ataattaatt gaaactaggt gatgggtcca  5880
5881  cgggagttta ttagaatatt ttctctactg ttttaaacat ttggaaattt ccatataaaa  5940
5941  agttaacaac aataacaaca aaacccaaaa aactggctct ttgaaaagat taataaaatt  6000
6001  gataaacttc tggtctggct aacgaagaaa aaaagagaga agacataaat tacaatatca  6060
6061  gaaacgaaat aggggtcatc actactgata taatgaacat tgaaaggtta gtaaagaaat  6120
6121  acagtgaaca agcctatgtc cacaaatttg atatttcata ggtaaattcc ttgaaagaca  6180
6181  ctaattacaa aatctcacac agggataaat agataatctg attgacaaag gatttgacag  6240
6241  aggagaaaag acaattcatt ggagaaaaga tggcttcttg gttttttttc aacaaatgtg  6300
6301  ctggaaccat tggacttctg tattcaaaaa aatgaacata gacacagagc ttacaccctt  6360
6361  cacaaaaatt aactcaaaat ggatcataga tgtaaatgta aaatgcagaa ctataaaact  6420
6421  cctagaagat gacatgggag aaaatctagg tgacctttgg tgatgagttt ttagatacaa  6480
6481  caccaaagga atgttgatag tatataccct ggatatgatg taaagaaaat ggcactttat  6540
6541  ctctggggtc ttcctcccac aacccataac accagtctaa tcatggttaa aaaaatcaga  6600
6601  caaattccag tataggagca tatacactat tcatcacagt aaccctatgc tgtaggacct  6660
6661  ctgattatta aactggaaga gatttgagta tatttgcagg ctaagagaaa gaatctaatg  6720
6721  gagagtgaga gatcaaagat gggttagaga taggatgact gataaagcaa ggttctgaag  6780
6781  gagtagtttc aaactttctt ctgcatcgga attatctgaa ggagcttgtt aacatgcaga  6840
6841  tccccaggtc tcacccacag attctgattc tgtagatgtg ggttgggtaa tttttttaat  6900
6901  tgaacaaatt tgacatgtaa cattgtgtaa attgggttgg gtatgtttaa caagcatccc  6960
6961  aggtgattcc aatacaggtg gtcctaggac cacaggttga aaagcacacc agggctcaga  7020
7021  ggaaggcacc aaccttgagt ggagaaagga gacaatgctg cagcatatgt atgaggcgct  7080
7081  ggtggagttt tagctggtgg cctcctttct ttatcaggta ggagacgata tctctgtgaa  7140
7141  caatgggcta ttggtagcag cagggtgcta gggggaagca gtcagcttgt aacagaagtg  7200
7201  gtaggaaagg gaggagatgc tagcctggga tgagagaagg gattctggag caaccctttt  7260
7261  cttgggaatc aaattgtaaa gaaggtgcta tctccttgtg ggagaacact accttgtggg  7320
7321  tatacactac cattagtttt gtacagattt taaaggtcgg gggtggggtg aaggagccta  7380
7381  gcaagaaact gaaagaaaac agactcccag gatgataatt gtgagagttc tgaccatcac  7440
7441  cacctgtctc tactaaagag gcagcatggt gtaaaacgcg caggtcctgg agctagccag  7500
7501  acttcctagc ctctaccact tagttaatct ctgtgtgcct agtctgctca tttgcaaaat  7560
7561  ggagatagta acagtctaca cgtcacagac tcgtagtaag tcctaaatga gttaacatgt  7620
7621  gtaaaattat tagagcaacg cctggccctg gcagacactc aaatgaatat tagctcattc  7680
7681  gtgtgccaca agcaataccc tgcttgactt tgacacaaat aagtcaatct tcaaacacag  7740
7741  ataattttgt gctcatttta cagatgaaga aactcaatgt aaagagaaaa cgagttgttt  7800
7801  gtctaagtcc atacaactag tactcacata ctagttgtat taactaacag gaactggaga  7860
7861  ccatgtcttc caactccagc tgtgttttct gagtctactc tgtgccaggt actgagaggg  7920
7921  gtgcttttta acacgccagc tcttgccatg tatttgcctc ttatcagttg aggatactga  7980
7981  ggacacagtt aagaccaaac tataaagagt ggtggaacca gggcaggaga gaagtcgggc  8040
8041  tggctccgga gctggcactc tgcagtgact cccgccctct ggatgggatg tacatgaccc  8100
8101  cacaccaccc tggctggctg ggagtgctac aggctggcac ttactgggac ctgtgaggga  8160
8161  atcagagatg aatgtctctc acttctgtct gagaaaagct cacagctttg tggagaatat  8220
8221  caattaagca catacaaaac ttcaagaaaa ggtgcttggg ggtacagagg gagggagccc  8280
8281  ttctggctgg aggtgctgtt tggaggtgag tcttggagga cagtaggctt tggggcgtat  8340
8341  ggatgggcag atgggttggg gaggagcaag tggagaagca gatattggga actcccaagt  8400
8401  acatccaatt aactagcgac tgtgtgcaga agatttgtgg aaagtgagaa gggaaagggc  8460
8461  atttggagtc tgtttgcagg gaactgggaa taggaagcta aagactttga actttgattc  8520
8521  tctaggtaac agggagccac gagagtcatg ttgtttctga ctttttgcaa tgcttcttga  8580
8581  aattaatgtt tttactttga gatcattgaa gattcaagtg aaattgtaag aaatactaca  8640
8641  gagagatccc aagtaacttt tactcagttt ccctcgatgg taatatcttg ccaagctgta  8700
8701  gtcagattca caagcagggt cgtaacactg atacaacccc ctgctcttat tagatttccg  8760
8761  cagctttact tgtactcatt tgcgtgtgta tttaattcta tggaatttca gcatatgtgt  8820
8821  aaacagtaaa ttgacaacca cagtcaagat atagaacagc tccatcacca tgaaacctct  8880
8881  catgctgccc tttacaacca cacccacctt cctcccatgc cccttcctca tccccaaccc  8940
8941  ctccgactaa taccatttct ataattttat ttcaagaatg ttacataaat ggaatcatat  9000
9001  ggcatatgat cttttgtgat tggctttttg cactcaccgt aattttcctg agatttatct  9060
9061  acgtggttgc gtgtatcgac agttcttttt ctttgagtgg tgttccatga tgtagatgtg  9120
9121  ccctagttta accaggcacc gctaaaagac agctggttgt tttcagcgtt tggctactat  9180
9181  gaattaagct gctgtaaata tttgtgtaca aaattcacac ataaagtcat gtgcgttttg  9240
9241  tgtgaatgta agttctcatt tctctgggat aaatacctag gagtgtgatt gctgggttgt  9300
9301  atgtttcgtt ttataacaca ctgccaaact gccttccaga gtggctgtac cattttgtac  9360
9361  acccaccagc agtgtgcggg tgagccagtt gccctacgtc ctcatcagct tttagtgtta  9420
9421  tcaccatttt ttattgtagc tattttgata caggtgtggc actatctcat tgtgctttta  9480
9481  atttgtattt tcctgtggac atagaaccta agccccagga aatcccacct ggaggcaggt  9540
9541  tctgaagttt cttataacgg aaggattagt tggacttttc tccgaatgga caaaaattgg  9600
9601  gttttgtgca agacaaatgt ttcccgagca aagtggatga gataccggcg ccagtggtgg  9660
9661  cgaggatcct aactggtcct tgtgcaacga agtgaaggcg ctgagctgag ccttgggaag  9720
9721  ggctaagcca ccggcggcaa agggcatgga agtggcgagg gctgaagtag ctgcgagacg  9780
9781  gcctgcacag aactaaagcg caaatcctgt aggcatcccc tcctgaatgg accagtgcct  9840
9841  gtgatcgcag gccctccccg caccccgggc tgtgggtaca gcccctctgg tgtgcaggac  9900
9901  gctggactga cagtgggcgg cgcgtctggg ctcgccagcc ccgcgcagcc gggtccccaa  9960
9961  ctctgcgtac tgcgcaagcg gagtgtccta gcccacgccc ccGCTCTGGC ACTGCAGTCC  10020
10021  GAGCGAGCCC AGCAGCTGGA GCATTTCTCC CCGAGCCTCT GAGCGCGCTG GTTGTGCCCG  10080
10081  GCTGCGCTCC GGCGGCTGCT CCGACTGCAC GATCGGAGGA GCGGATTGGC CGCCAGCACA  10140
10141  CCGGCTGCCC GCCTTGGAGG GAggtaagac tgtgttccgc ctttttcggg cactcgaatg  10200
10201  cgaggtgtgg agggcgaacc agcatgcgct gctgcaggtg ggaaccggca ggggtgatgt  10260
10261  cccagacatc ccgggacagt tgctgcaggt aataggaggt ctctattggc gccatgagcc  10320
10321  cagcaccctg gccctgctgc tccctgggcg cccttgctgt cccggtgatc gcacctggat  10380
10381  cgcggtctcc gcggcgtcca accctcgccc gcggtaacgg atcgtgtcgg agatggcgat  10440
10441  aatttttaat accgaaggag agaaagtaac aagggcttat tgaggggaga ggttttggaa  10500
10501  catcgctcag atgtgtatgt tctaaggatt ggcaaactgt gcattattac agcctctcat  10560
10561  tttgtagcta gggagtggag tcttatgggg tgaaagaaaa tgggtgtgac accctcggga  10620
10621  agggcacggt caaggtgtcg ttggaagagg tgctgagcgg actcccctcc tccccgcgcg  10680
10681  cgcagcctgc cgtgggtgcc tgggctgggc agtgagcctg gctctgcctc agaccgggga  10740
10741  tgcagttggg gagcgagtta gcaccctccc cagcgtcccc ggggagcaac tggcagggca  10800
10801  gacctcggag aacgttccag gttagagctc ccatctcact ctccccttct tcctccccaG  10860
10861  GCTTCCCTCA CTGCTGGCTC AGTGCCGGAG ACGTTGTGCG CGCGTCTCCC CGCCAATTCC  10920
10921  CGACCATGGG CAACTCCTGC TTCGTCTTTA AGGAGCGGCT GATGCGGCGG CTGCGGCCTC  10980
10981  TGCCCACCCT GCTTGTCATC CGCGCCTTCG TGCCGCAGCT GAGGGGCAAA GGTGACCGCG  11040
11041  TGGTGGTCCT CGGCCCCGCC GGCGTGGGCA AGAGCGCGCT GGTGCAGAGG TGGGTGCGCG  11100
11101  GCAACTTTCG GGATATCTAT CTGCCAACCA TCGAAGATAC CTACCGCCAG GTGTTGGGCT  11160
11161  GCAACCACAG CATGGGCGTC CTGCACATCA CTGACACCAC TGGTGGCCAC CGCTATCCCG  11220
11221  GCCTGCAGCG CCTCGCCATT GCCAGGGGCG ACGCCTTCAT CCTCGTCTAC TCGGTCACCA  11280
11281  AGAAGCAAAC CCTGGAGGAG CTGAAGCCGT TCTACGAGCT GATCCGCGAG ATCAAAGGCA  11340
11341  GCAGCTTCCA CAAGTACCCT ATCGTGCTGG TGGGCAACAA ATGCGACGAG AGCCGCCGCG  11400
11401  AGGTGACGGC GAAGGATGGC GCTGCCCGCG CGTTGGAGTG GAATTGCGCC TTCATGGAGA  11460
11461  CCTCCGCCAA GACGGGCGTC AACGTGCAGG AGCTGTTTCT CATGCTGCTG AGCCACGAGA  11520
11521  AGAAGCCCGC CGCCTGCTTC CAGCTTCCCC ACAGGAGATC CCACCTGCCC AAGAGCGCTG  11580
11581  AGAAGCTGCT TGGGAAGTGC AACGTCATGT AAGCCCCGAG GCCGTAGCCC GACCGTCTGC  11640
11641  TACAGCGCAC ACAGCGCATG CGCCAACCCC AGTGTAACCT TTCACCTGCC TGTGACTGAC  11700
11701  TCTCGTGCCG TGCCGTGGTT TGAGTTGTAA CAATTAGATG TCAATAAATG TCCCTTGTAC  11760
11761  GTTAACTTTT CTTTTTCCCA GGCAACAGAA TTCAGATTGT TAAAGCATTG CCGTTGGAGG  11820
11821  AGGAGGAAAA GAAGGAGCCG GATGAATTTA AGAATAATAC TTGGACCGAC TTGAGAGATT  11880
11881  AATGTTTGAA AAAGATGGAC TGAAAGATGC CCCACCCCTT CTCGTAATCC TGTTATCATG  11940
11941  TATTGTTTAA ACATTTCAAG TCCTCTAAAT GTCTAATCCT ATCTTTCCAG TGCGTATTTA  12000
12001  CTGTTAAGAA ACGTGTTTTT GCAACGAAAG CTTTGACAGA TGACTGTGAG ACGGATATTC  12060
12061  TAAATGAGAT AAATAAATGA ATATTCTATA GCTGAGCGCT GAGGGTGGGG GCAGAGAAAA  12120
12121  TTGTGACGGT GGAGCTTGCT TAATAAAGAT GTGCCGCTTG TTTCCTAAGT CGTTTAAAAA  12180
12181  TGTTTGGGTA TTCCATGTAG CCGTCTTTAA AAAGTGTAAC AGTTCTGTGA CTTTAATAAA  12240
12241  GCTTTTCCTG CATGaaatca gctgtaataa tttctttttc aagggacgat tgaaaaaatt  12300
12301  gcccattaca ttacgatttc aatcacgtca ggttaaggtt tctaatgaga attcacacac  12360
12361  agaagcgcct cgcttcgtgg aattagcctg ggagcgggga ggtaaggggt ccctgcaatg  12420
12421  cagaaccttt cctggactga cgtccacgag aactccaggc gtcttggaag aggatgctcg  12480
12481  ccctgttgct gtcttggagg cagctgggga aaagcaaact cagcctctgg ctgcctcgaa  12540
12541  agtctcccct catgaagact ggctgtaggg agtggggagg gcaacggaaa gaaggggaga  12600
12601  aacgggtggg attggaaact tgagaagttc cttcttaagg gagtttttaa aaagattgat  12660
12661  tttatatttg aacataattt tttgagtgag ggaatacatc tctatacatg tccttttgag  12720
12721  tatttaattg gggaggaggg ggcaggcttt taatctggtg atttttttca taaaatattt  12780
12781  ataattgaac aaatatttgt taaaaaattc atatgggatt ttaaaatgat ttcttatagc  12840
12841  ttgattccca gggaagaagc agactgctga gaaggaatca taaacatcta tttcatagaa  12900
12901  gtacagtcag agttctgagc ttagaaaatc tattcctttt aaatagtcag ttatttaagg  12960
12961  ttttccctat tcactttcaa agaattattc tcaaccactg gaaactacct aagcgttctc  13020
13021  ccatattgct ttttatttat tcttttttta aaaaaatagt tctttgctaa agtcccgaat  13080
13081  gaagtaattc tatttctaaa agagaatact ccatttggct attttccagg agaattctcc  13140
13141  ttgaaaaatg tattgcattc actgtggttc cttgtagctg agcaaaggag ttactaagtg  13200
13201  gccaatacta ccctttagaa aggggaggac atttttttaa tgttgcaagt aatgcttaga  13260
13261  aaaaatactt tcagaatata gcaaatattt atatagtctg tctacatgcc aaagtttcta  13320
13321  tatcacagta gagcaaacat ttatagactc tttctacatg ccagcattct acattatgtc  13380
13381  atttaatcct cacaactacc cagtgaagtg gatactgttg tgcccatttt gctgatggga  13440
13441  acactgataa aggtcagaaa atcaataagt ggcagagcca atatttgaag ctaggtgtcc  13500
13501  tgttccagag ttggtgctct taaccaccat ggtgtgcttc cttctcaaga tgactagtca  13560
13561  aaagctgaac gagatgactt ctctgttctc tatttgtatt tttttcccgc attttacaga  13620
13621  tgtggaaaag gaagctcctt cagagccccc ttggaataca gatgggaggc caggaagcaa  13680
13681  atcaacaatg acaacttgcg tgaggttgtg cagaaacagg agagaagcac tttacaccag  13740
13741  gaactggaaa actcttcccc gaagagatcg catggctgga atgccttcgg cctagcagga  13800
13801  gtgggtttag gtggagtggg tgtgagtgag ggaaggagag gaagacagtg caggcagaca  13860
13861  cagcagtgtg aacaaaggtc tgcacaaagt gtgggctcag aggtcacagc aggtttccag  13920
13921  aaacggatgg aggaaatggt ggaagatgag cctgaaaagt gagagtttag aattcattct  13980
13981  tcagaggtac tgggggatta gtaaagacag taagcagact tgattatatt tgcattttta  14040
14041  aaaaatcact ctagagcctc tgtggaagag gcactggaaa gaggcaggta aacaaattta  14100
14101  caaactatta gaatagtcca ggaatgagat tttgagtaaa cgctctaggc tttgccagag  14160
14161  ggaatggaga tgcatggatg gacttgagat ctacctgtag ggagaatggc cagagcttgg  14220
14221  tgacgtgtgg gagtttggag gagaggaaga aactaacatg aatgccacat ctctgagtgg  14280
14281  gatccctggg taggttataa ggtcattaac caagttcaga aatccaggaa gaaaagccaa  14340
14341  tttgggagaa catctatttt cacatggacg tgaggatcat gagttacatt ttggataaca  14400
14401  gttgctggga cagccaggtg gaggtttcca ataggagcta gtcggggatt aagggctgga  14460
14461  gacaatgatt tgtagttttc agcatacaca gtcgtccttt ggtgtcagcg gaggattggg  14520
14521  tccaggacac ccggcagatg acaagatttg tggatgctca aatcccttag tcagccctcc  14580
14581  tggtatctgt gggttccaca ttctgggata cggaggaggg ccaagtgtag ccagtggtga  14640
14641  ggctgtggag ggagacaatc agagcaatgt aaaaggattc aggacagaat tctgaggaac  14700
14701  acagcagttg gaaagctact cgcccatagg aaattgtgaa gggcacttag aagtgaccaa  14760
14761  gagataggag gaaactcata aagtgcagta gtaaacgctg agggagaaat gagcttcaag  14820
14821  gaaaagcatg tactctagca aagcaaaact tgtttaaaaa cagaataaga taaggatttg  14880
14881  aaagtgttgc tcagatttag cggttaggaa atgtgtggtt ccagccaaga tagagtagcc  14940
14941  cattgctccc aggtcctcct tcttacaact aaagtaaccc tggacatgac acaagaaagg  15000
15001  agcagaggac atccttcaag gtggaaagta gcgggctgcc tggagcctgg aggtgtgagg  15060
15061  atgacatgat ggcgatttcc ctgagcctcc tcattgtccc ccatccatct tggacaggac  15120
15121  agtgctgaag actccaggtt agaactgccc acaggcacag accaaaaaaa gcaccttccc  15180
15181  cccagccaag ggaccggaag agggtggttt cataacagaa aacctttcgg gcaatacaca  15240
15241  ccctaatcca gacaaacagc cacagcaaaa cccctgctct tcttcctccc cacaaaggga  15300
15301  gccggtcttc taccccactg taccctgccc cgtggaagca gatggtggtg atgtcccctc  15360
15361  ctggcgctgg accaccggca gagcagggag ctgatccagt ccagagcagg cagcttcccc  15420
15421  ccagcccttc cccgctggca gggtgatgtc ggtgggctga gcagggagct gacgctctca  15480
15481  ggccccgtcc agggtcaggt cagcaggtgc atggcaggga gctgagcccc tctctgcacc  15540
15541  tgtcagcaat gaggctgagt gaggtggtgc caagcagagg cctcggcgct ctagtcctcc  15600
15601  ccccaacccc gccacctcca cggggctcag ctccctggac cataatacta aagtttgaga  15660
15661  caagatgatc tcttcggtct cttccccgaa aaatcctaaa tgagagagaa actctacatc  15720
15721  attactgctt gcatgggagc agggaggaga taagtcattc ccaccactct ttgagcagga  15780
15781  acccctagct cctgtttttg cactatccaa catagtgtct tctgcccaca ggtgacatgt  15840
15841  gcactgaagt ggggccagcc cacagtgtgg tgtcttgcaa gtgtgcaatg cactcgattt  15900
15901  actgtgaaaa gaatgaatgt agaatatctt gtagtttttt atgtttacta aaggttgaaa  15960
15961  tgataatatt ttagatatag ggggttaaat gaaatatgtt gtttaaatta atttggcgtt  16020
16021  tctttttatt tttttaaatg cactaccaga aaattttagg ttatgtttga ggctcacctt  16080
16081  tgtggctttc actatattcc tattaggcac tgctgatcta tattaagagt gactattgga  16140
16141  actattttct aatttaaatt tgattatata catgagccag gatcaacaat caagtgttga  16200
16201  aaaacattag cttatattta aagtaacatg tgttgtcaga tgtctgagta acttcacaaa  16260
16261  attcaagatt atcagaaatg tgacaaaatc cactgagagg tatgtttgca tataaatgaa  16320
16321  tttgaatagt acatctataa gctacatctg taaacctagg cccacaggcc cagagcttgg  16380
16381  aaaaataaac acgtcagaca gcgaattcag gagtcggtga ggattaaaat aaatgaaaaa  16440
16441  tgaaaatatg cccactgcac tgatatgatg tttttccaag ccactgatac tgacagaact  16500
16501  gccatctgtt tgacagtgag aagaaaacag tggacgaagg aaacctggtg tggagataaa  16560
16561  tacagtttca taaaccgaga tttaatacgt ttaactgttt aatgccagaa tcgtgggtgt  16620
16621  atgtgggtac gttcatagat gctcctctgt tttgtcctgc aggttaatgg atgaggcctg  16680
16681  gaaaagatct cacagactcg gaatagcatt aggatccccc atgttctgcc cccactttcc  16740
16741  ctttcccgtg agcacgtcac acctgggcct cttcccccag cagcctggac agtttgctgt  16800
16801  ccccacagac ttcccgtgca gttatccctt tgctgtttct tcacacaagg tactttttct  16860
16861  tccattttct gcctattgga gttttgttcc ccctttaaga cccagcccaa ataccaaaaa  16920
16921  gcgctcccgc tgaagccttc cttcttctca ggaaccaggc acaatgtgat caagaggcgg  16980
16981  caatgtgctg gccctgtacc aagccccgcg gtacacagtc cttgctttcg agaagctcct  17040
17041  aatctaacca gggagacagg gaagaaaata aaaattcaca gctcactgtg atgggtgccg  17100
17101  taagatggat ccattcccca cctgctgtca tgctgacctt tcaaaactgc aatgtgatta  17160
17161  gacttctgct tttcctaaag tgcatcactt gccagatatt ctgacaaata cgcacaaaac  17220
17221  tatgtggatg aagatgtgtg ttacagcatt gtccggtcta cctgggtgtg aagctcatct  17280
17281  ctgccactta ctgtgtgtct gtggggcaag tgctgaagtt ctctgggcat cattttcctc  17340
17341  cagtgtagga tggggatgac aataacagct tctccccagg aagcttgtag taaatgagtt  17400
17401  aattcacata aagtccttag aatagtgcct ggtacattgt agacaatcca tcaatattag  17460
17461  ccatttctat tattaacaaa agactggaaa ttatctaaag gactatcaat atgggctcag  17520
17521  ctacattaaa ataatgaggt tttatgggct attgcacact atctccaaga tttagtttta  17580
17581  aattcactcc catttgaagg ttagagtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  17640
17641  tgtatgtggt tgtatttgca taatagaaaa ctcttctgga aggagattca agtaatccct  17700
17701  aataaacttt gtctctgagg tgggggatgg cagtttagag gggagagaag acccactttt  17760
17761  cattttataa cctttactac agtttgaatg atattaccat gtacatatat tatttttcta  17820
17821  attattgaaa aaaaaacagg taatatcctt acaagtctca gcaggaaagg acagagtggg  17880
17881  gactagaatc caagttttct cccaccaacc gcagtgcttt ttcaatttta ttcagtattc  17940
17941  aagtaacgcc agtgaggaac tgtggtttag ctgaaagaaa agaacaatac atatgttgtg  18000
18001  catctagtgt acggcattta acagacgagg aacagataaa ggccaggatg ctcgaacaag  18060
18061  agagctcagg tcactcgccg agaccactgg agctggaaat ccccccagat ctggctgaca  18120
18121  tcgccaagaa gaacacagag tcaaaagatg tgggtttaat cctgtgtctt tctttcattg  18180
18181  ctttttttct gctgacaacc ttgtgagctg tgcaaatgaa ataaagtaac gcctcgcctg  18240
18241  tgaagggctt gtgcacaatg cccagcacat gggaagtcct caacccccaa gttgaccaca  18300
18301  ttgctgcttc tgtccccctt tacctctcct ggatatttac tccatggcta aagcaagcat  18360
18361  cgttcctccc aacacccact gccgctggat gcctggcgat catgttcacc tgatatttgc  18420
18421  aggagaagca cattgaaaac attccatttc taacagcgct gtactcaggc gtgggtggta  18480
18481  accagcctgc cacattaatg agtctcctcc tgtcccctcc atttcctctg aaagctcatg  18540
18541  tggcctcttg gtaacagcca tcattaatcc agagtgggag agaaagagag gtaatcagag  18600
18601  agaaattgca gttctctatt agtgtgtttt tctctacaac ctggagctga acattgtgaa  18660
18661  atgtatttgt tcccagcata attgacaagt gaattaagta gtgccaccag gctgggctat  18720
18721  ttgaggacga ggtagtttgt cacatgtttg gaactgttgc ttgaaaatgc ccacctgagc  18780
18781  gaaaacgcct cctggcctgc tggtaggggc actccttaag gtactaactt tgatatcagc  18840
18841  tctgccgttc ttagctcgct ggcagcctct ggaaacttct gtggactgca gcttttttca  18900
18901  tctttaaaat gagaggatct caaactcaag ctccaccgtg ggcaggtagg acatctaaac  18960
18961  gacagtatat gagattatgc ccagtccata gggagctgcc tctactcagt tctgttggga  19020
19021  aatgtagacc aagtattata aaatttctga tttttatgag gaatctaacc atttttaaat  19080
19081  attgaccact aattacaagt tgtttataaa aaatattatt tgggtctacc tatgacaggc  19140
19141  ctgccagcca ccagttagag acctcaggct agagaatatg aaaggttcct tagtattcag  19200
19201  agatagcgtg acaccttcat gatggccttg cggtgttcac gagggcgctc tggtgtggag  19260
19261  gggccgccag aagctcttga ctgagcccca cctccacgtg tagtagtgcc ggaatttctc  19320
19321  ctctcgaaac cccactctct ttacctggaa aatggccgta caaccatcct ccccaagtcc  19380
19381  ctgggctaga agaagtgtgc ctgaagctgc aaatgtaaca gatgggagat tatcagggtc  19440
19441  attgtgtgaa gatggaagat ggcaaggatt cagggtaaag aaatcgctga gggttatgga  19500
19501  tgaggaatcc ggacgggact cgcttcagtg aagtgtggtg acagagcctg gactctgggc  19560
19561  cagtcctcct gaatctgaag tcaggctctc ctgcttactg atcacgcgaa cctggccaag  19620
19621  tgcctctgtt tcctcacgtg caaaatgggg ataataatag tttctccctg ggcgtgttgt  19680
19681  tatgtgtatg cctaaaggag cccaggatgc cccctcgtag tgtcacagta tttgccgaat  19740
19741  ccctcctcct gaggttgtgg tgtgatcctc accaacagaa tacgacaaca gtaatgagat  19800
19801  gtccctcctg tgactatgtc gcgctagata agacagactg gggctgcagc tcttcgtgag  19860
19861  cgcgatcacg taagcagtca cattggagaa gcccacctaa cgaggggctg ggagtagcct  19920
19921  ccaggaacta tggacggcct ccagccacca gcttgcaaaa cccacagtga tacagacgca  19980
19981  aagaaagaaa ttctgccaac gacctgaatg actttttttt ttttaaagat tggcacctga  20040
20041  gctaaaaagt gttgccaatc ttttttcttt tttctttttc tccccaaatc tccacagtac  20100
20101  acagttgtgg gtccttctag ttgtggcatg tgggacgcgc ctcagcatgg cctgacgcga  20160
20161  ggtgccatgt ccgcgcccag gatccgagcc agcgaaacct gggccgctgg agcagagtgc  20220
20221  acgaacttaa ccactcggcc acggggccgg ccccatgtta tccttttaat tgtctcaaac  20280
20281  tcacgagaaa actcattatg tcaaagatcc tcttctcacc ccaacttggt aacacagcac  20340
20341  tcaccacccc cactcccacc aagaattccc gagagcccct ggggttacaa ggatgcacaa  20400
20401  actggccaac caaatacagt cccactgggc gtctgccaca ttcttccaga gctgctcagc  20460
20461  cccccagcag tgaggtccaa agctcacgtg atgctgttcc cactgctgga gaatgtcagg  20520
20521  tttcatgcag aagtgggcat aattgccttg tctcgaactc tgtgcacttt gccgcctggt  20580
20581  ccccaaagcg gcatggctta ttccaagagt ctcaccaaat ctcttatgca aacagaattg  20640
20641  tcacctctag tcctaaaccg tagctcaatg aaaggtccaa acattgtcct ctttcctcat  20700
20701  ggcccactca cccacgtctc ttctttgcct aactcactta agcccttcct gcctcggcta  20760
20761  caccttccct gattgcgcag gctgggttcc atccccatta ttggctccca tcgcaccctg  20820
20821  tccaccccct ttgcagtatt atttgtttaa tggttttctg acccaataga gtataagatt  20880
20881  atgagcatga ggtttgtgtg gctttggatc actgatgtat tcctgaagtc cagcaccatg  20940
20941  cctggaactt aaaaggtgcc gaatcaatat gtgttcatgg aggaagttac actttataga  21000
21001  ggaaatggag ccttagaaag gctaagtatc ttccaaaggc atggagctag caaggggcag  21060
21061  aaccgggatt caagcctacg tttgtctgat tccaaaggcc ctgatcttct caccaccgta  21120
21121  agcaagagca tctccccgtg ttctacttca caaggttacc ctcccaaggg acagcaccag  21180
21181  tccaagaaat ctgaagctag gattttgtcc ttcagccgga ataatctgcc agcttttctg  21240
21241  tgcagatcac aataagaact aaacatggga ttggaaatgg agttttccca tcgttgccgg  21300
21301  gagacttgtc actttgtggt tggattcatc aggtctgaag cagagaagat tcctgaatgt  21360
21361  cagattctag taacagactg aacagcttcc tgggagaatc agaaaaaata gttcccaagc  21420
21421  agcctgctta cctccccaga atactggggg agaatggtgt caccaaaagg acttgaaact  21480
21481  gctacacgag gacaggacag gagcttgagg aggccgtggc aggtgctatg tgtggaagaa  21540
21541  ggaagcaagt tctaggtcca ggagtacaag tgagccaccc catgggaccc ctaatcgaaa  21600
21601  gggaggtatt tgaaaaaaca ggaagttatt aataataacc aacagatatt gggctctcca  21660
21661  tccattcatc catttatcca accatccatc catccatccc catccatcca tccatccatc  21720
21721  ttcatccttc cgtccatcct caaccatcta tccatgtatc catccatcta cctatctcca  21780
21781  tccatccgtc cattcatcta cccaactcat ccatccatct gtcaaatatt tactgggggt  21840
21841  ctactagata ccaggccttt tttaggtgct gaggatatac agatgaatgc aacagagtga  21900
21901  gtccttgccc tcatggaaca tacattctag tgaggtggag ggtaggagga agagacaatg  21960
21961  aagaagtaca taaatattat ataatataac ctcaggcagt gataagggtt atgaagaaaa  22020
22021  ataacacagg atgaagagac caagagtggc aggtgaactt tttagattat gtggccagga  22080
22081  cactttgctg agcatgggac aaaaaccatg actgcatgtg attctatcct ccgaagtgca  22140
22141  tgctagtgct cctacacggg ggaagctgga cggctgtgta ttaacttaag tgtccaagag  22200
22201  ccggactcaa actcaagccc atctgatgcc aaagcctgcg tgcttggcac ttatgg    22256