Imprinted Gene Databases

Sus scrofa: TFPI2

Tissue factor pathway inhibitor 2

Bischoff et al. Biol Reprod, 81: 906

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Sus scrofa TFPI2   Imprinted Maternal
Mus musculus Tfpi2 AV000670, PP5/TFPI-2  6 1.0 cM  Imprinted Maternal
Homo sapiens TFPI2 PP5, REF1, TFPI-2, FLJ21164  7q22  Imprinted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    taactgtcac aatgaattgg atagcagtga tgaacaaatg aagcattaaa tgggatgtgg   60
61   tcagtctgat ctgtcgacct acatcataaa agactcttct gtccttttag caatcttttt   120
121   aattagatca atgagcaatg ggaaagatgg caccgtagct ggtgatttct gtatgaaagt   180
181   gcctggaaaa tacttcactg tagccaagtg tatgctttgt aatctctcct tttttggttc   240
241   tcttttctct tttgtctccc tggtccaact ttcgtgatga catattttta tgaaagtaga   300
301   catattcagg tcacaaggta tttcagaaaa caccatacat ctacataaaa atatgctgct   360
361   catcatagat cagcaattaa cttatttcct tgcatttata aagcattttt aattccaaaa   420
421   actctaagga aatattattt tccttctcag ttttacaata ttctgttcct ctctgggaaa   480
481   gaggtaggtt agcctatttt tagggataaa tgcctacact ggccagcaca gaagtagtag   540
541   ggcaccttat gggaacacaa agccaatgtt tcctatactt ttaattttca ttttatattt   600
601   tttattttat tctcttattt taagaataaa aataacaaca aaaacttatt tctttctgtg   660
661   taattatcgc ttggtacttg acagcctatt ctcaatttca ttcttgcttt tccttctcac   720
721   tcccttcaga ctacctggaa aaatttcaca ggtgcatcta tttctgatga tcatttttac   780
781   ctgctgacat tgtcctttgc acaacttttc tccattttgg aaaatgtttt ccacttggca   840
841   gtggctttga agaatcactt tagatttccg tgtattgatt ttgtatcctg cagctttact   900
901   gaatttcttg atgagctcta gtagtgttct gtgtatagta ttattctagg attttctatg   960
961   tgtagtatta tgtcatatgc aaacagctag agtttcactt cttcttttcc acttcagatt  1020
1021  ccttttattt cttctctgat tatcgtggct aagacttcca aagttatgtt caataaaagt  1080
1081  ggcaacaatc tcttcaataa gcggtgctgg gaaaactgga aagctacatg gaaaagaaag  1140
1141  aaattagaat actttcaaac accgtataca aaagtaaact ctaaatggat taaagactta  1200
1201  aatataagac cagatactat aaaactctta aaggaaaaca ttggcagaac actctcttac  1260
1261  acaaactgcg gcaatatctt tttggaccca cctcctagag taatgaaaat aaaaatttta  1320
1321  aaatgggacc tagttataaa tttaaaatta aaagcttttt ccaggataaa ggaaaccata  1380
1381  aataaaatga aatgacaacg cacataatgg gagaaaatct ttgcaaatga agcaaccaac  1440
1441  aagggattta tgtccaaaat atacaaacaa ctcactcagc taaatatcat aaaaccaaac  1500
1501  aatgcaatct aaaaatgggg agaaaatgta aacagacatg tctccaaaga catacagatg  1560
1561  gcaaaaaaaa gtaaagaaaa gatgataacc atcattaatt agtagagaaa tgcaaatcaa  1620
1621  aactatgatg taatttgatc cagcaatccc actcctggtc atctatctag agaaaaccat  1680
1681  gactcggaaa gacacataaa ctccaatgtt cattgcagca ctatttgcaa cagccaagac  1740
1741  atggaaacaa cctaaatgtc cattgacaga gcagtggata aagaagatgt ggtacatata  1800
1801  cacaatggaa tattactcag ccattaaaaa gaatgaaata ccagcatttt taccaacatg  1860
1861  gatggaccta gaaattatta tgctaagtga agtcagtcat acaatgagac accaacatca  1920
1921  aatgctttca ctgacatgtg gaatctgaaa aaaggacaga ctgaacttct ttgcagaaca  1980
1981  gatgctgact cacagacttt gaaaaactta tggtttccaa aggagacagt tcggagggtg  2040
2041  ggggatgcac tggggttgtg ggatggaaat tctataaaat tgtattgtga tgatcattgt  2100
2101  acagtaaatg taataaattc actgagtaat aaaaaaatta aaaaaaaact acaatgaggt  2160
2161  actactttac attggtcaga atggtcatca tcaaaaagtc tacaaacaat aaatgctgca  2220
2221  gagggtatgg agaaaaggga accttcctac actgttggtg ggaatgtaaa ttggtacaac  2280
2281  cactatggaa aacattaagg agcttcctta aaaaactaaa aatagaacta ccatatgacc  2340
2341  cagccatccc actcctgggc atatatccag ggaaaactat aattcgaaaa gatacatgca  2400
2401  gcccaatgtt cactgcagca ctgtttaaaa tagccaagac atggaagcag cctaaatgtc  2460
2461  cattgacaga agaatggata gagaagatgt ggtacatata aaaaacaata ctactcagct  2520
2521  ataaaaaaag aatgaaataa tgccatttgc agcaacatgg aaggacctag agattatcat  2580
2581  actaagtgaa ggaagtcagg cagaaaaaga taaatatcat atgacattat tatatgtggt  2640
2641  atcttaaaaa aggatacaaa tgaacttatt tgcagaacag agacagacac acagactttg  2700
2701  aaaacaaact tatggttaac aaagaggaca ggtcagtggg ggagggggac ggattggggg  2760
2761  gttcaggatt ggcctatgca catcgtgata tatggaatga ttggtcaatg gggacctgct  2820
2821  gtatagcata gtggactcta ttcaatattc tgtgataatc catatgggaa aatactctgg  2880
2881  aaaagaatgg atgtatgtat acgtataact gaatcacttt gttgaccgca gaaattgtca  2940
2941  cagcattgtg aatcaactgc atactttgat gaaacttaaa aaaaaaaaaa aaaagaatca  3000
3001  ctttaggaac ctgctaaaat aggagcccaa tttaagaggt tttgctttgc gatagggatt  3060
3061  agaatttcac gttctctgtt ccagagaagc tttaccatat aaagtcaatg gttaatgatc  3120
3121  accagatcat ccactggcac ttgctagctg tgtggctctg attgagttat gtaacctctc  3180
3181  tgtgtcttaa tttactatga aataggagca ataatagtac ataactgtag atttcctgag  3240
3241  aagaataaag actgtataag tatgtgtagc acagagcaaa cactcagtat gttagctgat  3300
3301  gttactcact ctggttctcc aggctttcag attatgctgt tttacatgta atttgctaat  3360
3361  aggtggtttc gtaagtgttc tttttttttt tttttcttgt ccttttgcca tttctagggc  3420
3421  cacacccgca acatatggag gttcccaggc taggggtcga atcggagctg tagccaccgg  3480
3481  cctatgccag agccgcagca acgcgggatc cgagccgcgt ctgcaaccta caccacagct  3540
3541  cacggcaacg ccggatcgtt aacccactga gcaagggtag ggaccgaacc cgcaacctca  3600
3601  tggttcctag ttggattcgt taaccactgc accacgacgg gaactcctcg taagtgttct  3660
3661  taaaggacat catgtggaca tgatttagct cctttgatac catgtgtagt cgatactgtt  3720
3721  ggtgtccaga ttcccctttc tggggtgggg tatttattat ctccccagaa gccatggatg  3780
3781  ttgaatgcca aacctttgca tatgcgtgtc catggcagat ggaaaccact tcagatggta  3840
3841  atgtctggga gattatgaca gctggcccct gtgggtgtcc tgtaacaaat ggctggctga  3900
3901  aatggggttc caatagccag accacttgcc tctaggctgt aaagctttgg tgtcattgag  3960
3961  aaccttcctg atgcctcata ggttcaggat gaccactaga cttcagaaac atcttggcct  4020
4021  actttctcct tcaccctgct ttcctccttc cttcagaggt ttctcctgat aaatcaccat  4080
4081  caataaatta cttggacaag ggtccctgtc ttaggctctg cttcgaagaa ctctaagaaa  4140
4141  ttgtaaggat tataagaaga atttataagg ggttttataa gagcatctat atctttcata  4200
4201  acttatgtcc ttactcctgc atattcttgc atgtacagaa gagaatcatc aagtagtgat  4260
4261  aaagtcattt gcaacctatg tcagaaatat taacctagac gtagaaaagt acaagatgtt  4320
4321  gtagaagagg aaaaacaagt ttccctctac ccttctagga tcttggctga gactatccaa  4380
4381  tgataaaaga ttaataggag aaaaacaaaa gtttagtaac atgtatacct tctgaatatg  4440
4441  tgggagagac ccaggaaaac tgagtaactc cccaaatggc ctaagccacc accttaaata  4500
4501  tggcttccag ctaaagacaa aatgttgggg actgggagga ggagtcagtt atggaagtta  4560
4561  ttggacaaac cacagtaaac aagggctgtg agatctgagt tgctgccttc tccactgata  4620
4621  ggagttttta gagacttaga ctcatcctaa gtacatcctt actggtacag agagggaggc  4680
4681  acattacaaa tggagatttc ccttataaat ataaatgcct attataacag gataacttga  4740
4741  ttttcacagc ttctcctgtg tttgatgttt cttaaaaata atcagctcaa aatattcctt  4800
4801  atgccagaga ggtatatgtt ggggtggcat attctgcact cctccagcat ctaaccttac  4860
4861  tttattaaca aatgatttct taactctaag atgcttaaag tatttaataa tattttaagc  4920
4921  aaaacacact tcatttggtg gaggtgaatc ttagaagatt tgagaatgct tgccaaattt  4980
4981  gatgccatgg gtcttgtatg aaaaaataca gagtgaggat caaaatctca ctaccctcaa  5040
5041  ggatacctag atacacacag aaacatggtg tatgttgtct gcacaagaga gttcaaatgc  5100
5101  tcagagttgt attgaagtca aagatttaaa aggattcaga tataatatca tttaattact  5160
5161  ctttatccca ttttgcaggt gaggcaaagg tggtccacag aatatgcccc aaatcacaca  5220
5221  cttggtggca acagagctgg ggctataccg caggtgtttg ggtatttgtt ttctggtcta  5280
5281  ggatattttc cacttcaaca tgcatctttc agttacccct cctcaaacta gtgtaaagga  5340
5341  gtagtttttt ttcttttttt ttcttttttt ttttaagacc ccagaattac atacagaaag  5400
5401  aaaacagaat tgacaaccaa ggcactaacc accccccggg ggcctccttc cacaggaagt  5460
5461  cctaagaggg gctagatcag attactggac ctattatcag gcaaccccac cccgaccttc  5520
5521  accagaacat aaagggaagg actgaagatt cagagaccaa caagctacct cagaggagaa  5580
5581  gcagttacag ccacttcagg ggagaaacac ccccattaag tagaagctat gtcatctttc  5640
5641  acctcttctt tcaacctgcc ctatggtgga gctaaggtcc aaaaaagaaa aaaagccaag  5700
5701  aaaagaagag gaaggggagg aggaaggaag ggtctcagag ttgtaccatc tccacagagc  5760
5761  attgcttttc agtgggggca atagtgcccc ctagggggac ttttgtttca ctgggtttgt  5820
5821  gggtgtgggt gagaaatgtt gagaatagaa ctatgtagag tagtttagtg tctcactaat  5880
5881  atctttccaa gtttccatga gatttcttgc tgatttagtt tagaactaaa atgggttagt  5940
5941  gtaaagttaa aaggtcactt gttctttgct tttacacgtt atagataagt gtattttgaa  6000
6001  gtaagaaaac gaagaaatat ttaactcata agggctatat tagatgaaat tattaaaatt  6060
6061  aactttaaaa atcttttgtt ttatacagag aatcaatcac agattgttgt tagaatagaa  6120
6121  tagaaatgtt gttagcatac tttaaatatg ttgggggaga tcccgtcgtg actaggaacc  6180
6181  atgaggttgc aggttggatc cctgcccttg caaaggatcc ggtgttgccg tgagctgtgg  6240
6241  tgtaggtcgc agatgtggct cggatcccac gctgctgtgg ctctggcgta ggccagtggc  6300
6301  tacagctccg tttgacccct agcctgggaa cctccatatg ttgcgggtgt ggccctagaa  6360
6361  aaggcaaaaa gaaaaaaaaa ataaataaaa tacaataagt atgttgattc ataaacactc  6420
6421  catttcacac attttaaaga aataaatcca ctctattatg tataatagac ttgtagtcat  6480
6481  gtgagtataa attttcttat cttgtactat tctttctcat cctgacatta tacttgtgac  6540
6541  tattaaaaat aatagctagc attttattca ttcattcaac aaatatttat caagtgctat  6600
6601  tatgtaccag acacaattct ggatgcttga gggtagagca gagagaaaaa aaattagtaa  6660
6661  actttgccac aaactagagg agaaagacaa tggacaagat taaaaaaaaa attaaatgta  6720
6721  gcaatatagt gtgataagtg ctaagaagaa aaatcaacat ggcaggaatg ggaataggaa  6780
6781  gtgtcaagag aagtgtttca attattgagt ggctggggaa ggtgctctga gacatttgac  6840
6841  tgaagacctg aaagagatga aggagcaggc catgcatata tctaagagga gactgttcca  6900
6901  gtgaacagaa agtgcaagga gagccgtgag ccagtatgaa catgaggagc caagtgaatg  6960
6961  tgggtgaaga attgtagatg atatcactga ttatgtgggt ctttcaaacc attgtaaaaa  7020
7021  ctctggcttc actctgagtg acttaaggaa catcccaggg ttttgagtaa tagtgtgata  7080
7081  ttatctgtca tatattctag cagcattact ttggcagcta ttttgaggct agaccataga  7140
7141  gggtaagggt agaagtgagg aagaggtaat tttggtaatt aaggtgagac ctgatggtgg  7200
7201  ctaaaaccag ggtaatagaa gtagaggtgg taccattcta aatatatttt gaaagtagag  7260
7261  ataataggat gtgctgagag atcagatgta gaatgaaaaa gtagccaaaa agcaagagaa  7320
7321  ctccagtgat ttgggtctga acaactaaag aaggaatttg ctgtttcctg agatggggaa  7380
7381  gacctaagaa ggggaatccc acatttgaga tgcttgttaa attcgtttga atggggagct  7440
7441  tggagttgag gggagagtct ggagttgagg agagagccaa aagaatggat gagaacaccc  7500
7501  agggtaaata ggaaagagaa gagaacaaag gattgaacac tgaagtcctc taaagtgagg  7560
7561  gagaggagat gcaattaata aaggagagtt tcttctgatg aggattaaat gagctgatat  7620
7621  tagttcactt ttgagcattt accatgtgcc agacactggg ctaatacata tgtgcaatac  7680
7681  atctatccct ttatatctat ggatctattc ttcttccttc tctttttgta cacgggccaa  7740
7741  tacaatgata gcagctaaca agtattcatt gatttagcaa atatttatta actaccaggg  7800
7801  accaggcact cttgatttct aggggttgaa gcagcaaaca aaatcggctt tcttatctca  7860
7861  ttgtgtttat acttcatcac tctataaatc attcctttca gctgagtatt tttttttctg  7920
7921  tcacacaaaa ggtagtttat attttgagtt tttcctccat ctaattaagt tgatcataca  7980
7981  ttttatcata tttttgaaag ccagttgctt ttgtatctgt tgctattttt attacatgag  8040
8041  tagcaatctc actcaacctg tagcttcttc tcatgtgact tatagacctt caaataaatt  8100
8101  ctatgacaat tcactttctt tcccagagca actctgtttc tgttgagcca ggtgggtttt  8160
8161  caagatactt aagcagaaga gggatagtgc taataactaa tttttttatt tcatagatat  8220
8221  ttatgagtgc ctactttcca gatcttatcc ttagcattga ggtgcaatga tgagtatggc  8280
8281  aggtaagttt tctgttctca aagagcttat ataatagtga gaggatcaga taagtaaaac  8340
8341  aaaactaata agcacagtga tttcaaatga taaatgagga gtttccattg tggctcattg  8400
8401  agttaaggac ccaatgttat ctctatgagc atgtcggttc aatccctggt ctggttctgg  8460
8461  cattgccaca agctgtggca taattcacag atatggctca gatctggtgt tgctctggct  8520
8521  gtggtgtagg ctgtagttgg cagctctgat ttgacccctt gcgcctggga acttccatat  8580
8581  gccccaggtg tggacgtaaa aagaaaaaaa aaaggaaaaa aaattataaa cgctataagg  8640
8641  gtagtttgta gtaccatgaa gtcataggaa accttgaatc ccttcaacct ttaactggca  8700
8701  ggcagaggag aaggatagac tgattgagga gtcaactaaa tcaggaaaaa gggaaaaaaa  8760
8761  aagggcatca taaaaactaa aaaaaaaaaa aagtatttcg aggataacaa aagatttgaa  8820
8821  attgttaaat attgctgagg ggttagacaa aatgtaaatg gaaaaatgtg gtttccggct  8880
8881  gctttgtcat atgcattgag aggtccggta agatgaggca acatgatgag ttgcccctga  8940
8941  aaagagtact ttctgtcctt cctctttccg gtatgaaagt ttattgagtg gaatgtgggg  9000
9001  gaagagggag ataaggaagt ggaagcagat agtgaagata atatttctga taagttttgc  9060
9061  tagaaaaagg agcaatgaag tggggcccta acagaagaaa tgtaaagtca aatatgaact  9120
9121  tttaagtttg ggatgaaaaa aaaaaaatca gagatagagc attccaaatg gaaacttaaa  9180
9181  acctgtgctg cagggtaaga gagaggcagc acagaggagt gagaagagtg agaggagtga  9240
9241  gaggagtgag aagagagcag cctttgagaa gataagagaa ggactcaaag ccctagccaa  9300
9301  ggagtttgac tgactggacc aggacatgac cttcattgtg agagaaagga agagagagaa  9360
9361  tacaggggat tcagttgacc aatagaataa ctcccccttc tctgtctggt tcagcatatc  9420
9421  tatctcaggc tggtgtactc aactttcttc taacatagac ctttcagttc aactcagttt  9480
9481  ttccctcagt taatagtcaa tacgagggaa aaatagaggg agtgctagga gatgtatgcc  9540
9541  cctttcaaac catagctaat gcctcctcct gcccccaaat ggcaggttgt ccctcctgtg  9600
9601  tgatttaaga tgcaaaagct tttacacata gagctagaac aaatgaacat ttggtgggct  9660
9661  tacgacagtt tataatgtat aacacacatg agatttggac tagagtataa aaatgacaag  9720
9721  acttttgcat gaaagggtat ctttacactt gaaaggtcaa gatccattac tttctgctaa  9780
9781  atataactct gaaaataagg tctttagtga ttacctctct caatcttcta atctgattat  9840
9841  caaccttggc agatgtttct cttagagcat tagagcagtg tatttcaatt gtagctatct  9900
9901  gttagtcctc aattataaac tttatgtttg agggaaaagg aaatctgaga tagagctgtt  9960
9961  caggtactga actaaggtcg tgagcacatg ttctatatga TGAGCCTGAT TTGGGTCCCC  10020
10021  ACTGTCGTGG AAGAAAAGGA TGTGTGCACg gtgagtgaga ccagaggacc agaatacaga  10080
10081  ctgcctgggc tagttgtata gctttgagca agtcatgtat ctgtgtaaag cttcagcttc  10140
10141  cttatttgca gaatggggag gagaataaag tatctccctc aagtggttat tgtgggggat  10200
10201  ttaatagcaa atgaatgtaa agtacaatgc aaactctcaa taaacatttt ttgcagcact  10260
10261  tagttattgc tattgaggtt tctacatggc atatgagagt taggggaaat tttccttttc  10320
10321  ttcccccatt tttaacatga taactctcta gagaattggt aaactagaat ttctgggttg  10380
10381  gcaatgaggc tgcactgtgt ggaaaaggtc ttggataaaa tagtccaaaa tttgttccaa  10440
10441  ccttctgggt gccctagata attaaatgtg tagcaacctg agctagagaa gtgatagttt  10500
10501  gtatcctaag taggcatgac atctgaggga acatatatct aggaagaaga gaaagggggt  10560
10561  ctctgagatt ctgccctact gtgaaaggta atgctttgcc ataactatag ctcctaaaaa  10620
10621  taccaaccaa agcaactagc tgacaaagga aagaatctgt gtcccacaga cacagaagtt  10680
10681  gtaatgtgag atgtgttcac gtggcttggt ttttagtgtg aattgagctc tttgcttaaa  10740
10741  ttttacttcc tactccataa tcccacagaa cctggtacat attttgaata ttatactaag  10800
10801  aacagtatat tgcagctggg ttatacagtg tctatctctt taccctattt tgctgtgaga  10860
10861  tcccaaatgt gattattcat ctttgtatcc catatgcaca caaagttggg cacattttaa  10920
10921  atgtttaatc tgtttatctt tcattattta agtcaggctc ctggtctcta atctatactg  10980
10981  agtcaggaga gagtcgggga ggggctagga atctacattt ctaagttgct ccccaggggc  11040
11041  tcttgtatac acacaccctg ggctgagaac ccttctatgg aagttcccag gggtcgaact  11100
11101  ggagctacag ctgccagatc tgagccctca tctgtgacct acaccacagc tcaaggcaag  11160
11161  gccagatcct tgacccactg agtgagagtc gggttcgttt ccactgagcc acgatgggga  11220
11221  ctccttaatc tgcttatctt ttaaataggt gaataaacaa atgactatgg caagagatac  11280
11281  attatatact ccataatctt gttctgcctg gagagaagaa gaaaattagg catagggaat  11340
11341  gtctcctcct tttaagtgac tgcactttat tatgtaaccc tcaaagatgc actcggtgtc  11400
11401  cgacagaggg caagttagag gaaacatttc ctacatggcc caacccacca gaaaaatgtt  11460
11461  agtgaagagt tgtctaaact ttaataagac tcttgtgact cctaatctct cagaagagat  11520
11521  gaactgcctt tcttagcaga tgtgcaaact tcttgttagt gccagctgga ctcatttcag  11580
11581  attttatttt gacagggcta aactaacggg cagcaggaac tttgtttact aaggagttat  11640
11641  gggtgtaact ccttaagtga ctagttatgt tatgtgcatc ctcaaatccc caggctaaat  11700
11701  taattctcct caagcactag agggctagac ctgcaccact ccctaaggta tctgacggag  11760
11761  gggaagacta tcgccttaat cctttgctta agctcatggt catctttcaa gtctagaggg  11820
11821  atctcagagg ctagaacaac aaggcttgga aattctagct actgtgttct aaatcaactt  11880
11881  catatccact tcttatgggg tcaagatggg agagggggtg aaagagaaca gaggcagtga  11940
11941  tctgacatgt gcaaagctgc tcttgaactc atggtagctc tcgtgtgttt catttttggt  12000
12001  gtttagtttt ctactctaag gtcttgatat ggtagaaaga acctaggtct ggacatgtca  12060
12061  gaaagaatac agggctgagt gagtatcatg aatttgggtt ctaatctcag ctttgccaga  12120
12121  aactaaggta agtaaacatg accagccatc ttctctttct aggtatcaat ttgtaaatgg  12180
12181  aaaataaaaa tatggaacag atggtattta tagatacttt cagcattcaa attataattc  12240
12241  catgccttat tttacatacc tctaaactat ttggaacctt tttgctgcag ccactaaagc  12300
12301  tgtcacttgg tctagcaatg acaaatcaat ctgggtgacc cttcttccca attccctcca  12360
12361  gtcttacact tcctgttgac tttggataaa ggaattcttt tccttggttg tggtaacctt  12420
12421  ttggcttaga ccctacttag ggaaatacaa gtactatgac attcctttgg aaactgattg  12480
12481  cggtggtacc atggctcctc ccccatggtc ctaaggagaa attcggtaac ttaaagtaat  12540
12541  accaggaaat ttagacttct cttatattgg aacctatctt tttcatggtt ataaaaatac  12600
12601  ttttgtgttt tgcaattaag gagtactttc cttcctgatc acctggcttg acactctcta  12660
12661  acttttaacc cacctacttg tttctttctt acctgtccct gctcagtggt cacagaggtg  12720
12721  ttagaggtgc accttatctg gcatagaacg aggaggaaac taacatttgt aaagtacctc  12780
12781  tgaatgcggg tttcaacctg tgtctgaagg agggtgaaaa gcctaccttt ggtcccctcc  12840
12841  ccctccatct gttacacagc agacctgagt ggactaagta ctctgctcag gctgagagga  12900
12901  ccctgaagct cagattctca gaagagacca tcacaaagca cagtctgatt gtgtggcacc  12960
12961  cttccaggca gagaggcgac ctctgacaaa gaggagagct gattgaggca aagtcacagg  13020
13021  tttcagtcct acaaggccgg ttcatgttgc tctggttctt gattgcattt gattctccat  13080
13081  aaaatgttgt gccaaggctt tcagtgggaa ccggaacctg ggatgatccg ggtggattcc  13140
13141  atggctgtgt gaggggctaa agcacatccc tttgagtgcc taggtgctag ccctcataac  13200
13201  acacttataa gggacagtaa ttatatctat tttacagata aagaaaactg aggctcagag  13260
13261  gatttatgta acttgtccaa aggcacaaag aataaaatcc aagtctcctc tattcccaat  13320
13321  tctgctttcc cactgcatca ttcaatttcc caaaataatc tgccctgatt caaaagattc  13380
13381  cttttttttt ttttttaatg gctgcacatg cagcatacag aacatggatc cttaataact  13440
13441  cactgcattc ggccaggatt gaacctgaac ctcctcagtg accggagctg ctgcagtcgg  13500
13501  attctttaac ccattgcacc acagcaggaa ttccttaaga ctcctctatc tatatgaagc  13560
13561  aaaagatgat cagaaagtgc cagcagctaa gaacaaaaaa cagaagtgac aatagtcaat  13620
13621  gttagatggt aagtctgagt cagtcttagt ccttgaattt gtccatttgg taaatacatt  13680
13681  taatcatact ctgaagaact gaaataggtt aagcttgagg ttgaattacc ttttcttctg  13740
13741  aacttgatct tggctaaata tttgtaaaac ttccctcccc taacaatata tgggtgatag  13800
13801  tgggaaggtc taatctgatt gtcatgagtg tgactttcca aaaccatcag tgctggagcc  13860
13861  gtctcacact ggctctggcg aactgattgt acccatctat ttccaaatct gatagcttga  13920
13921  aaccagctaa agtgggagca tttactccat ggaaaccagt aaaatataca tatagcaacc  13980
13981  ccccccccgc cattgttttc ctcctggtga gcaggttgtt aaacacatta tccttatatc  14040
14041  tgtcattctt aatcatagat atctagtaat ctgaaagcct atgggatgca gagtattttc  14100
14101  aggacacact tgttttccta ggaatgtgat tctctgccat gatgtcagga taactgaaaa  14160
14161  ctggcctgag gggttatagt gtgttaaaat atcccagcct attaactcac tgtgagcaca  14220
14221  aggattctca gaaacttgaa tgagaactta cgtaaagtcc ctccagtatc tccaggagaa  14280
14281  gccaaggata attattctct tgagaatatt aaataaagca agaggaaaag ggggaggaat  14340
14341  ggaagacaca ttcatcaaga gaacccatta aaatgttctc ccagaatatt cccaatactt  14400
14401  catgtaaaat ccagtgtaaa taatttgttt tgcataagta aaaagttagg ctcagggtaa  14460
14461  catgtcaaag gaaccatgca ctgtaataaa tgcactacat taagaaatgt aagggaaggg  14520
14521  gctgctctgg ttaaaactta cagatgacat agccccctcc cacccccccc tccaccgccc  14580
14581  cacgccacct ctctttggac tttcatgttc cagctccaaa aaaacagagt tacaagccca  14640
14641  acacatggct atgggggtgt aaaatggtat aatcactttt ggcagtctaa tccaatgggc  14700
14701  ccaacagctc tagttcagca gtttctaata ttttacccaa gagtaataaa acttgtatgc  14760
14761  acacacaaag cagctttact cagagtagcc ccaaattaga aataacacaa atgtccagta  14820
14821  ataggacatg tgctgtatat tcgtacattg taagaacact caacatttag aaggaacaaa  14880
14881  ttataccatg gtgcagtgga gtggaagaag taaaaaacag tacatacttt atgatgtcat  14940
14941  ttgcaggaga tttggaatgg gcaaaaccag tctatggtga gtagaactgg ggttgcccct  15000
15001  ggcctgggga tggaaggata gattgggaaa gggtatgaga gagtgtttgg gagtgatgga  15060
15061  agcattctaa ctcttgattg gaatggtgat tataagggta tatatagttg tcaaaactgc  15120
15121  tccaactgta gacttaagac atattatgag ccctttatta aatgtaaatt agacctcaac  15180
15181  tggaatctga atatttgtgt atatctatgt atagaggtaa ataaatacac atatacttaa  15240
15241  atttctaatc taaagggtct aatccaatgg gcccagctcc ccttggacct attaattgca  15300
15301  caccttctgc ccttcaaaga gggactttgt gctttgaaag tgtggattta ggcttcgggg  15360
15361  tgatgctgca caacttggaa ctttgtgcaa tcacagccag gtcatttccc ttagcttgtc  15420
15421  tacttcccat cactgacaca atgccccatc tgatcatccc cacccagtca ctggagaaag  15480
15481  tttgggaggt aGGTTCAGCT TTGGTGGGGA ATTCCTCTCC CCCGCACACT TTCCAGCCAG  15540
15541  GAGGCTGCAG GGTCAGAGCT CTCTCGCAGG CATGAATCAG CCTCCCCTCC AGCCTTCGTA  15600
15601  AAGGCTTGCT CCGCCCTGTC CGGGGTCAGA GAGACGTTCA GACGTCCACC CTACATAAAG  15660
15661  CCTCGGCACC CACCGCACAG GAACCAAGAC TGCCTCGAGG TTGGAGGCTG TGCACCCTCG  15720
15721  TCCCGCCGGG GCCTTCTGGG GACAACTTGC CCCACCGGCC ACTTTAAGTC GGACACCATG  15780
15781  AACTCTGTTC GCACCCACGG GCTGGTGCTT CTGCCGCTGC TCCTGGTGGG GACTGCGCTG  15840
15841  GGAGATGCTC CTCGGGCGTC GCcaggtatt tcccacccag gggatcccct tatcgccagg  15900
15901  gccggacccc ctgcagcagc tctctgttcc ccgctttccc ctgatccctg tggcgcacaa  15960
15961  acgccacaag tttgcacttt ctttctctgc agaggccctt ccgcggtgct gggagcagtg  16020
16021  aaggcagaat tcccagagaa gcctttccct ccacggagac tggggcgggg cgggggggtg  16080
16081  acttcctcct ctcactctct ggctctcctt ctgccccctt gTAGGAAATT ACTCGGAGAT  16140
16141  CTGCCTCCTG CCCCCAGACG AGGGGCCCTG CCGTGCCCTG GTCCCCAGTT ACTACTACGA  16200
16201  CAGGTACACG CAGAGCTGCC GAGAGTTCAT GTATGGGGGC TGCGAGGGCA ATGCCAACAA  16260
16261  TTTTGAAACG TGGGAGGCCT GCGACGAAGC GTGCTGGAGG ATagagagta agtgctctcg  16320
16321  cggacactcg caactattgc gcagctcctt gcacggaagg gctagtagta acagcttatt  16380
16381  ttccagctta ttttctacag taccttttag cctaaatttt ctcaaatatt aagcaaggct  16440
16441  tactgctttt tggtttcctg aaagtgatca caaagttcac agcgactaaa acatcctctc  16500
16501  tcttctgcct ggcatttatc ataatccagt gtgtgtgcag actggggcaa gatttcactg  16560
16561  taaggcataa caatgcaaga gcataatata ttcaggcttg cctgtattta tcattagttc  16620
16621  taaacctatg ggttttatgc cacccagaga acaccattcc ctcttgctca ctatctacca  16680
16681  atctgaaata cttttagtgg attttgttat taaagtgaga tttagctagt ttgacctaac  16740
16741  tttcatcccc tgctacctaa acaggtcttg ggtagagaga tacagtgatt catgatactg  16800
16801  ttttctgttt tattttaatt atatttatta tctctgttaa cgcctgtaac aaaacatgag  16860
16861  gctctgttct tcaaggacct gagccagcga aaaatgcgta ttcctatgaa taagtttgac  16920
16921  taacttcata tgtagaaaca atcagcacat tgagaacagt ctttctagtg aaactgaaac  16980
16981  atttatcata gctgagtcag gtctggagac tttttttttt tttttttttg tctttttagg  17040
17041  gtggcagctg gggcatatgg aggttcccag gctaggggta gaattgcagc tatagcccct  17100
17101  ggcctacacc acagccacag caacaaggga tccatgctgt gtctgtgagc tacaccgcag  17160
17161  ctcacgacaa tgccagattc ttaactctct gagcaaggcc agggattgaa cccgcatcct  17220
17221  cttggatgct agtcagattc atttccactg agccatgatg ggaactccct ggagacatta  17280
17281  aaaaaaaaaa aaaaaaagct gagtgaagtt ttgtctccat gtctgtagag attggttcta  17340
17341  ggagcccccc tccccatcaa aatctgcagt atttgcatat tacctatgca catcctccat  17400
17401  tatactttaa attgtctcta gattacttat aatgcctaac ccaaaataaa cgctctgcaa  17460
17461  acagttggca gcacaggcag ggcaagttca agttttgctt tttggggggt atcttctgaa  17520
17521  tatttctggg gttgattgaa tctgtggatt ctggacccag gatttaatgg gcagtctttt  17580
17581  ggggatttac tatcccagca ctaaatatga tgcccccttc caacccctca gccatcacca  17640
17641  gctatttctg aaaattttca aagtaatact aagaagggaa gcttttgatc aacattgttt  17700
17701  tatgccgtct ttctCTTAGA AGTTCCCAAA ATTTGCCGAT TAGAAGTCAG TAAGAGGCAG  17760
17761  TGTGGGGAGC TCAGAGAAGA GTATTTCTTC AATCTAAGTT CCATGACATG TGAAAAATTC  17820
17821  CTATCTGGCG GGTGTCATGG CAATGCAAAT CGGTTTCTGG ATGAAGCTAC GTGTATGGGC  17880
17881  TTCTGTGCGC CAaagaaaag taagtactca tttaggtttt attaagatgt tagggtgaaa  17940
17941  caattaatca tttgatgtgg aattaatctg gtttgtgttc tagtggtttc acatatgata  18000
18001  tcagtcttca cactaccacc cagtgagagt ctgttattac acctagtttt acatacgaga  18060
18061  atggaagcta gaagttaatg acttgccaag gtctcagggc tggaaagtga ctaagccatg  18120
18121  attcaagttt ttgcttcctc ttctgcattt tctttagaac tatttctcac ctacttaatt  18180
18181  tacatgtaaa aagttaccat gttcattaat gaatggcatg acctaaggtt tgtatgaaat  18240
18241  cacttgtata tatgagatag tgcaatatat tagagacaag atggtgaaaa tcgaagtttt  18300
18301  tggttagatt tctgtattat ttagtaaatg caaactgtag cacaaattga cctctatctc  18360
18361  tcttttctct cctccccatt tcttacctac gtcctctcct atgcagtcct taaaatgatg  18420
18421  agtttacttg ggcagaatgt agtatttgta gagagagaca atgcgggcct tttctgcagg  18480
18481  cacagcaaag acatgtacac atagataaat aagttcaaca aaaaagaaga cttgctttgg  18540
18541  cagagacttt gataaagctc tgtagctgta ctgtgttgaa tatgcaaaat cttgaattaa  18600
18601  tgaggaggtg gttgctggca ttgtcttaaa ttgtttatgt aaatgtaggt gctccagtgg  18660
18661  ctacctggga attaaatata tgtattctcg atgaagaatg gaaggagagc tgataaaaaa  18720
18721  catttaaaat aaaactacca acccaagaaa gtttaccaaa gcatgtcata tattttccat  18780
18781  tgaaatgtac ctgatcatat ctgttttctg tgtttaattt ctttacatat tcaaatgata  18840
18841  caaggatata gcttcagaag aaattctgtc cactttataa aaacttagaa ttagcaaaat  18900
18901  atggcatgtg gagatattct gaaatttgag gcactctttt taaactggct tagtatgata  18960
18961  ttttggattc agcatgaagc ttctatggga ttagattttc ttcagttact ttagtaatca  19020
19021  ctctagttta ttaattctag tattactgca tttctaattt tgttttcttt ttCATTAAGG  19080
19081  TCCATCATTT TGCTATAGTC CAAAAGATGA GGGACTGTGT TCTGCTAATG TGACTCGCTA  19140
19141  TTATTTTAAT CCAAGACACA AAGCCTGTGA GACCTTCACC TATACTGGCT GTGGAGGGAA  19200
19201  TGACAATAAT TTTGTCAGCA TGAAGGACTG CAAACGTGCA Tgtgtaaaag gtagtggact  19260
19261  tttttcttat tcagttttta aactaacttt ataaataatt cataagcaaa attatatttt  19320
19321  tatgtatcca tttaactaat agcatattgc catttctaga caacttctat ttaaatagca  19380
19381  ctctcgtact gatcagtttt gtcaaaatgc ttctactggc tagctacggg agacaatacc  19440
19441  tatatctttg tgttttaaag gtagaatgtt actaaccgag taaatagtaa aactgccttt  19500
19501  ataatcatga aaaataagac aaggtgaatt tgtaagtatg ttggaaatgg tcatttatag  19560
19561  cgaggctgga gactggggac ctgtgatgtt tatttttgtt ttgtTGACCA TAGCCTTGAA  19620
19621  GAAGGAAAAG AAGATGCCAA GACTTCTCCT TGCCAGTAGA AGACTAAAAA TTAAGAAGAA  19680
19681  GCAATTTTAA CCATTTTTTT TTCTGTATGT CATCTTGTGA ATGCCTTTAT GGTTATATCT  19740
19741  GAAGGATAAT CTGATAACAT AAGTAAACAA ATCATTAGTG ATTTATTCAC CAGTTTTTAT  19800
19801  ATGTTACATG TTTTTATTTG TGTATTTTTT ATACATAATT AGCTGCTATT CAAACATGAA  19860
19861  TCTTTTAGCT TAAATTGACT GTTCAACTCT TTTATGAGGT TAAACTTTTG CTGTGCGTAA  19920
19921  GATATAAAAG CAAATATGAC TCATCCAGTT ATTGGGGTTG CTCCCCCTGA CGTCAGAAAG  19980
19981  ACGACACTAG CTGAAAATTT TAAGACAGTA TAATCATATT TTTTTAACAT ATTGGATCAT  20040
20041  AAAAAGGACC AGCAAATATA TTTCATTCTG CCTATAAATG TTAGATTATA TTTTAGGCCC  20100
20101  AAGGAAACAA ACTTGCAGAT TTACCAACAC TTCAAAAAAT ATTACAAGTG CTATTATGTA  20160
20161  GATATTGCTA CTTTACTTCC ATTTCTGTTG TGTCATTTAA GAGATAATAA AATAATTGTT  20220
20221  TGAATTAAAA AGATAGTAAA GTTATTACAA TCAGAAATAT TCTTCTCAGG GGGAAAATTC  20280
20281  TCTCTCTCTA TCTATCCATC CATCCCCACT CACATGAAAG TTGTTAAAGT TTTGTACTGT  20340
20341  TCAAGGTGTT TATTTATACT ATACCAGAGA TAATTCATAA ACCTAATAAT TTAAATTTTA  20400
20401  TTAATAAAAT ATTCCTgata aatatgatta ctccatttaa agtttttttc tttctctgta  20460
20461  ataaaaagtt ttaagtttct atattttctt agcaagatta atgtttattt tttatttttt  20520
20521  attggctact ttttgcagca cgctgaagtt ccagggccag gagttgaaca catgccacag  20580
20581  cagagaccca ggccacagaa gtgagagtgc tggatcctta acccactgag ccaacaggga  20640
20641  attccaaggt taatgcttaa aagtatgccc ttgatctgga aaaattataa atgcagtagc  20700
20701  cccttgcttg agcaatctct cttttaaaaa atgtcccaaa ggtattgtga caaaaagaag  20760
20761  tgaaatgtgg agttcccatt gtggttcaga gggtaaagaa tccaactaat atccatgagg  20820
20821  atgagggttc aatccctggc cttgcttagt gggttgaaga ttccgcatcg ctgcaaacta  20880
20881  tggtgtaggt cacagatgtg gctcgatcag atactgagtt gttgtggctg tggtgcaggc  20940
20941  cagcagctgc agctctgatt cgaaccccag cctggaaact tccatatgcc ataagtgtgg  21000
21001  ccctagtaag aagaaaaaat tttttaaagc aaaatgctat ttatgatttt caataactga  21060
21061  gaactggaaa caaagcagat actcatcaag agggggttgg ttgacgaaat tatggatgac  21120
21121  atcatgtgat cctcagaatg cattaaaaaa acagggtctt ggagttcccg ttgtggcgca  21180
21181  gtggttaaca aatccgacta ggaaccatga ggttgcgggt ttggtccctg cccttgctca  21240
21241  gtgggttaac gatccggcgt tgccgtgagc tgtggtgtag gttgcagacg cggctcggat  21300
21301  cctgcgttgc tgtggctctg gcgtaggcca gtggctacag ctccgattag acccctagcc  21360
21361  tgggaacctc catatgctgt gggagtggcc caaagaaata gcaaaaagac aaaaaaaaaa  21420
21421  aaaaaaacag ggtctagaac aatatgaata aatgtaaaca cacacaagta acagaagata  21480
21481  caaagatatt aacaatggcc acctgtaaga ggaggaagga gacagcagat tggacaggta  21540
21541  tggaggtgaa tatatgtgaa tgtagtttac tgtataattt taatcttaga ctgtgtaaat  21600
21601  gtttcatgta actaaaaaca aaaattatat aaaaaagaat aaaaagcacc ctttctaaaa  21660
21661  ttggaaacaa accaaaacca ctaaactgaa atgaatgtca aatagtggca taactaccaa  21720
21721  aaggatatat agttatttcc agtggttttg gaaaactagt attttgactg tcttttgggg  21780
21781  gatataatct aagggtcaag taaattctga agatatctga aaaatgcatt ttgaggtctt  21840
21841  attagtaata ttgttattta gaacttgtca tatatagaat actatgtcta taaaaatata  21900
21901  ttttccactc tttcattgaa aagtcctagt agcaatgaca attcagcagc agtaagtact  21960
21961  cctaccatcc agactgtggt ctctaagtac tatttctcac taaaagaaac cagaactttt  22020
22021  aagagaaatt gctgagtccg ggtctggaac aggaattatg taagatgaaa tagatgaaac  22080
22081  tgggtcatct tattccagaa agcaaggaaa ctattaaaga ctaatgaatc atgtcacaaa  22140
22141  aacaggagag tgacattagg ggatttctac tggccgaaaa tgagacaata tgagcatcaa  22200
22201  aacaagtaat gaccacttta aatatattat atgttatata aacatgaata taacttgaga  22260
22261  taacacacac acacacacac acacacacac acacacacac acacgtacac tccttggtaa  22320
22321  ctcttggatg ttgctagggc actatctcat ttctttgaaa ctgatgaatt aagagaaata  22380
22381  atgaagctca aatcttttaa aatttattct taacaactaa atagtgcatg agagaaagtt  22440
22441  actcacagaa gaatcctacc taattcattc attaaaatgt tagcagattc ccctaatgaa  22500
22501  acttatgatg gagcataata atgtgagaaa aaatgcatac atgtatgtgt aactgggtca  22560
22561  ccatgctgta caatagaaaa ttgacagact actgcaaacc agctatagtg gaaaaaaata  22620
22621  aaaatcatta tatatatata tatatatata tatatatata tatatatata aagaaagtat  22680
22681  gcatctaggt aatgatcatc tgtggatgct gaaaccatag catgagagat tgatgtggaa  22740
22741  acagtatcac ggagaactta gacaaatgtc tctgaaccca tggataattt taactttact  22800
22801  aaaagtgtgt caatagatgt tattcactcc ttgaaatgat gcaataatac aggtacaccc  22860
22861  cttctgatga agtaattttt cagaaataaa gaaaaaaaat tgaacctgaa gttagtcaag  22920
22921  actctagata gtatcatcta tattgccaga ttgtaaggta ctcatgggag taaaggagca  22980
22981  agatggaaga aaccagggaa aatcaatcag ccaaatccac aatgttggag actctacaag  23040
23041  acaaacatcc tagtttcttc aacaaaccag ggacgttttt gaaaggagga gacagtgttt  23100
23101  tatagagtac gagatgtaac aataacaaaa agcatgtcat taaaaggttt tcggttgaat  23160
23161  aaggcctgta tttatgactg tttttggtga tttctgagaa tgactatagc agaaaagtca  23220
23221  tatgcgctct gggattgttg ggtagatgat acagagcctt ttgggggaag gggttgggga  23280
23281  ctccaagcgc tacaggggag tttgatttag tatttgttgc ctttaattta ctcttgagcc  23340
23341  aaagcccttt agggctcatg gacccagctt agcttagagt ggcagctttc tactcagcat  23400
23401  gggtaggagg tagacttttt gatataactg ctctaatatc ccaaacctct gtcattttat  23460
23461  tttaacgaag aaataaagct aggacattct gcagtcaaag ggaaattcct tcctggcaca  23520
23521  atcagcttga agaccgtcac tactgtggtt tcaccagaca gcctgattaa aaggaatgtc  23580
23581  tcattctgtg acacaaaaaa ggaatgggct ggcttttaat atcatactca tttattgaaa  23640
23641  aaatttagtc tggactacca ctcgtgcaca cacattgtca catgttcaac catagaatgc  23700
23701  aatggagcct tccaaattgt ctgtatcact gtatctccaa gtggacatgc catctctgct  23760
23761  aatgtctcat aggcatttag ctaatgatgt tattcagtaa gggactgtcc tatagcatgt  23820
23821  ccttcccatg ttgtaatggt ggctgtagaa gtctgtctta agttttatgt ttcttaaaaa  23880
23881  aaataggtct tggggagttc ccgtcatggc gcagtgatta atgaatccga ctaggaacca  23940
23941  tgaggttgcg ggttcgatcc ctcgccttgc tcagtgggtt aacgatccgg cgttgccgtg  24000
24001  agctgtggtg taggttgcag acgcggctcg gatcctgcgt tgctgtggct ctggcgtagg  24060
24061  ccagtggcta cagctccgat tagaccccta gcctgggaac ctccatatgc tgtgggagtg  24120
24121  gcccaaagaa atagcaaaaa gacaaaaaaa aaaaaaaaaa aagtcttgtg atgaaaaagt  24180
24181  agaaaagtgc agagttgtag ctttaaaaca ttcattgtct atatcttcgg ttataaattt  24240
24241  agagatggag gcaagcaaat atgggcatca gactcattta aaatcatttc ttctgccttc  24300
24301  actcacgtat tcaattggtc accaagtcta tctattcaaa cctagtctaa tccttcttat  24360
24361  cttattctaa taaaacattc tccagagttt ccttcctgac tatgtctgct ccatatccaa  24420
24421  tcatccatac tggtgccagg gtaatctttc tttaaaaaat cttaaaagtt tactcttctg  24480
24481  ctttaaactc tttagtggtt tcttgttgaa tcttcacatt ctttctccag tgtgtcatgg  24540
24541  aagacttctt acaagtggac cctggcattc tgctccagat tcatctcccc taacccacta  24600
24601  ccttttgtaa cctacaattc aggcacacca aattatgttc agtttccaaa gcatgtcata  24660
24661  ctgccttact tttctataag atggttatca aattttgagc ataagaatca tctgggcagc  24720
24721  ctggcacaat gtagactcct atgccccatg cccaggggtt ttgatttagg gggtgtgagt  24780
24781  tggcactcaa gtacatactc caaacagaat aaatacaaag aaaaatacaa ttgggcacat  24840
24841  cttcatcaaa catttgacaa ctaaaaacaa actgacaatc ttcatatacc tacaaaatac  24900
24901  agagataata ccttcaaatg aacatcaaaa agactgatga ttgatatttc aacagaaact  24960
24961  atggacttaa gaaataagag gttaatattt taaagtgcca aacaaacaaa ccctgcaaac  25020
25021  cagtaattct atgcatagca aaagtatcct tcaaaaatgg aaggataaat gaagatgttt  25080
25081  acatataaac aaatgccaag agaatttgtt atcatcggat ctgcactaca gaaaacatta  25140
25141  atgggaattt tgaaggaaaa tgaccccaga tggaagcata taactgcaaa ctggaatgag  25200
25201  agtgctagaa gatataaatg tggaaaatat aaattaatat tctctttaaa aagtattgag  25260
25261  tattaaattt tatgcattta aagcaggtaa agattttaaa gatatggaat taataacaaa  25320
25321  ggtaggagtg ttggttaatg gaataaaagt ctttttaagc ttctttatac tttgggaagt  25380
25381  atcacaactt actagctaga atacatatag taattttaag ggttatcact aaaaaaaaat  25440
25441  cacaaaatac gcagagctaa aaagcaaata aagaatggac tcatatataa aagggaatga  25500
25501  taatccaaag gaaagcaaaa aaaagaaatg aacaaaacat caattagaaa tcaatggcaa  25560
25561  gatagataac ttaaatctaa ctaagtgata ttactaaaag taaattgact aaacacccca  25620
25621  gttaaaggaa gaaatagtca tattggatga aaaacaaaca aaaatccaag atctaactca  25680
25681  gtgctgttta caagagacat actttatatg tagttataaa tatctgaaaa caaaaggagc  25740
25741  agaaaaggta taccatacaa atactaacca aaataaagct ggtatagtag tttattcacg  25800
25801  tcagacaaat aagactttga gatgaagaga acagccaaac tttcaagtga ttaaaaagct  25860
25861  caatttaatc actaggagga tataataatt ataaatgtct atatgtctaa taaaaagttt  25920
25921  aacacatgtg ggagctattt atatttccct catcttttct actctgcttg aattttctat  25980
25981  acaattgtat ataatctatc aagtcaaaaa ataaaataat gctattttca tctggaaaaa  26040
26041  gaaagaagtt taatacaaga acaaaaacta agacaactaa aaggagaagt agataaatat  26100
26101  ataattgtaa tttgtataat ttaacacatt tttttcagta aatgaacaga taggaaaaat  26160
26161  taaagaaata ggaaatttaa acaacactat atccaacaca ctgagaataa acattatttt  26220
26221  caagtacata gggagtactt actaaatctt gcatttgtca atccataggt aagtctcaag  26280
26281  atattttatg aagaagtgaa atcacatgga gtatactccc tgattacaaa attaaattag  26340
26341  gaatatcata aaaataactg gaaaatctcc aagtgtttgg aaattaaaaa cataccatta  26400
26401  tataacatac atgccaaaga agaaatcaca atgtaatata ttttcagtta aatgaaacta  26460
26461  aaaatctgaa atataaaaat cagagatgca gttaaaatag tgatcaaagg gaaatttata  26520
26521  gcactatatt agtaatcaaa aagaagaaaa actgaaaatc aaccaatctt acatctcaag  26580
26581  aaagtataac attaatcaca tcaaatacat gcttaagcat cctcaaaaaa gtagaaggaa  26640
26641  gttaataaag ataagagcaa taatgaggag ttcctgtctg gctcagggga aacaaatctg  26700
26701  actggcatcc atgaggatgc aggttccatc cctggcctca ctcagttggt taagaatcca  26760
26761  gcatttcagc attgctgtga acttggtgta ggttgaagat gtggttttga tctggtgttg  26820
26821  ctgtggctgt ggcataggcc agtggctata gctccgattt gatccctagc ctgggaacct  26880
26881  ccatatgctg tgggtgtggg ccttaaaaaa aaaaaaaaaa agcaataatg aaaatgttta  26940
26941  aaaaaacatt tttgaggaaa taaagtcaaa atttttttgc aaaaaaggct gagtattttt  27000
27001  ttttacttat tattattgtt tttgtctttt tatcttttta gggccacacc cacagcatat  27060
27061  ggctgggggt ccaaatggag ctgaagccac cagcctacac cacagccaca gtaacacggg  27120
27121  atctgagcca cttctgtgac ctacatcaca gttcagagca acaccagatc cttaacccac  27180
27181  tgagtagggc cagggggatc aaacccgtgt cctcatggat gctagtcagg ttatctcctg  27240
27241  agccatgatg ggaactccaa caaagtattt tgttaatagc aatattttaa atacaagaga  27300
27301  aaaaaacaaa ttattaatat cacaaacaga aaagcagaca atatcacaaa tcctaaagct  27360
27361  atagaaaata gaataaatgg gtattattaa aaattcatac caataaattt ggtaacttag  27420
27421  atgaaataag caaatacctt taaaaacaca catgacaaaa aatgaataac gaaataattt  27480
27481  gaagggtcca gtgcaaagtg agaatcagag tttctttgtt caaataataa ataggaattt  27540
27541  aaagatggag acaataaaat actagaccaa gtgtgagacc cttgtaaaag tatgtgacta  27600
27601  cacaggctgc atgcccatga aactggtcct ctttccaaaa ctaacataaa aataggtaga  27660
27661  aattctgaat attcctatat ctgctaaaga aattggaagt cacaactttc agctttagta  27720
27721  caaagaaaac tttaggccca gatggcttca ctggtaaatt attccatata tttaaaaaga  27780
27781  aataatccta gtttccaaaa tctattctag atgataaaaa agaaataatt cccattttta  27840
27841  agactaaaaa taataattgg caaggatatt acaaggaaga aaaactatag gtcaacttct  27900
27901  tccttgtgaa tacatgcata aaacttgaaa aaactcttat caagtcaaga ccagtaattt  27960
27961  ataatacatg gtgactatgt gaagtgtatt ccagtggtgt taaatacaca gataaggcat  28020
28021  ttgataaagt tcaatatcaa tttatgataa aaacgatctc agcaaagtag gaatggaagt  28080
28081  ggtcctcttt catctgggaa agaatgctta caaaaaccta gaattaacat cataatgaat  28140
28141  gttgaaatct atgaaattta agttagatga agaaaggaag gaaagcatca aggggtgaga  28200
28201  gagtgaaaag ctggtaggat caacagactg gacaacccaa gtatgttgct tttgaaatat  28260
28261  acttgctgat atttgtttgc ctctgtgact tactattttt gccagaaacc ccagagaatt  28320
28321  attctttaga gtctcataat atatcgaagt tgattgacat ttaaatattt aattcatagt  28380
28381  agttttcctt cttgccacat atctagaatt ttccttttga atagcctatg tcttagattt  28440
28441  tctttctttc tttttttttt tttttgtctt ttgtcttttt tgttgttgtt gttgttattg  28500
28501  ttgctatttc ttgggccgct ccggcggcat atggaggttc ccaagctagg ggttgaatcg  28560
28561  gagctgtagc caccggccta cgccagagcc acagcaacgc gggatccgag ccgcatctgc  28620
28621  aagctacacc acagctcacg gcaacgccgt atcgttaacc cactgagcaa gggtagggac  28680
28681  cgaaccgcaa cctcatggtt cctagtcgga tttgttaacc actgcgccac gacgggaact  28740
28741  ccagattttc ttgagtcaac aacaagcata ctgttagagc cctatgaggt gtttgggtgg  28800
28801  tttactaggg tttttggttt aagaatactc ttttctgttg gtgcatggaa ttataaattc  28860
28861  tttacatgtt ggtgtgttgt ctactgcagt gattctttta ctttctatga aattctcact  28920
28921  ttctatcctt ttcttccttc tttccattaa ttaccaaatc tccaaaggat atctacttcc  28980
28981  tttaggttgt ctcattgcca cactaagcta tgccatcccc aattccccaa cagccatggc  29040
29041  tttgatcccc tagatctcag actccaggta gggtaaaatc ttcttctgga gataatatta  29100
29101  tctgcatttc accaatttct gtaccatact acccttctcc ttttttgggc aaaatcttca  29160
29161  cattatttcc tcaattacat gtaattttat tccctttctc tcacttttgc tctagatata  29220
29221  agttatgtgt ggtttttatt agattttatg gatccacaca gtctttggaa gatatgtgga  29280
29281  aagattattt aactacactc tgctatccta gggaaatatg ataactcaaa tactgtttta  29340
29341  tttttttttc aaacactttt aaaactaaaa taatacatag agttttaaaa accactgatc  29400
29401  gaattacctt ctttttaaaa cttattctga ttttcacatt cataattctt ttttttttta  29460
29461  ttttcccact gtacagcaag ggggtcaggt tatccttaca tgtatacatt gcaattacag  29520
29521  tttttccccc aacctttctt ctgttgcaac atgagtatct agacatagtt ctcaatgcta  29580
29581  ttcagcagga tctccttgta aatctattct aggttgtgtc tgataagccc aagctcccga  29640
29641  tccctcccac tccctccccc tcccatcagg taaccacaag tctcttctcc aagtccatga  29700
29701  tttcttttct gaggagatgt tcatttgtgc tggatattag attccagtta taagtgatat  29760
29761  catatggtat ttgcctttgt ctttctggct catttcactc agtatgagat tctctagttc  29820
29821  catccatgtt gctgcaaatg gcattatgtc atccttttta atggctgagt agtattccat  29880
29881  tgtgtatata taccacctct tccgaatcca atcatctgtc aatggacatt tgggttgttt  29940
29941  ccatgtcctg gctattatga atagtgctgc aatgaacatg cgggtgcatg tgtctctttt  30000
30001  aagtagagct ttgtccggat agatgcccaa gagtgggatt gcagggtcat atggaagttc  30060
30061  tatgtataga tttctaaggt atctccaaac tgttctccat agtggctgta ccagtttaca  30120
30121  ttcccaccag cagtgcagga gggttccctt ttctccacag cccctccaca cattcataat  30180
30181  tcttaatgtg tacaggatac aaattatagt tgacttttga acaacaagag tttgaactgc  30240
30241  aaaggtccat taggcacaga ttttttttca ataaatatac tacctttatt tttattttat  30300
30301  ggatcttaat taagcgacag gaaaagtttg tgtttgttta gagatcacag tatgtggaat  30360
30361  caaaagaact ggggtttgaa ttctgattct atcaaaacct tttcagcttc ctgtccttga  30420
30421  gtgaatca                              30428