Imprinted Gene Databases

Mus musculus: Tfpi2

Tissue factor pathway inhibitor 2

Monk et al. Genome Res 18: 1270-1281, 2008

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Sus scrofa TFPI2   Imprinted Maternal
Mus musculus Tfpi2 AV000670, PP5/TFPI-2  6 1.0 cM  Imprinted Maternal
Homo sapiens TFPI2 PP5, REF1, TFPI-2, FLJ21164  7q22  Imprinted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    ccaagttcag aaagaactag aaagggtgag cttattcagc agcaagtctc agaggctgaa   60
61   aacattgcag gcctagatta gattgtgcga aggcttccgg gactaagcta ggttagcaga   120
121   gagaggcagt aagcaggaag cctccaagac aatcacatca gctgaacata agatactttt   180
181   acaaatgcca cttcagtaaa gaaaactctt tttcttttcc ctggtggcta tcactttcaa   240
241   atagcttctt ggctagaggt aggaggttat gcccgttttc cctcctccat gctgaaatgt   300
301   tgtctgcccc gagcttgtgt tgtgtttgca catactgtca aagtctctgt gagttcatat   360
361   gtgcatctgt tctgttgtgt cttaaaaatg ctgtttactt aaataaagag tatccacaaa   420
421   gattggtgag caagtaaggg actgactgtg tgatctcctg aggaaaagga aatagactac   480
481   agtgttgtaa aaagaaagtg gggccaggaa gcggtggtgc acgcctctaa tcccagcact   540
541   tgggaggcag aggcaggcag atttctgagt tcgaggccag cctggtttat aagagtgagt   600
601   tccaggacag ccagagctac acagagaaac cctgtctggg aaaaacgggg aaaaaaagga   660
661   aaaaggaaaa aaaaaagaat taagtggggt ataaaaaggg ggattaaaca tgggagcgat   720
721   gtgaggtcag ggtagaggac agaggacaca gaggacagac tacagtgagg aatagctaat   780
781   actgaaagcc ttttgaaaag ccatatggaa atgtatttag agaccatgac ttaagacact   840
841   tcactgaggt gtcatttatt tatttttaaa aattggagat acacaaatac atgatcagtt   900
901   aagacataga atgttcaaga tgtctgctgg agagctaaat ggtgatatta agtagtcaat   960
961   gttaatgatt cgaaggatgg ataaaaggta tatgcaatca tacgttgatg taggcatgta  1020
1021  tattcttgca tgtgtacaaa ggttttagaa tgtgaagtgt gaaggcaaaa cgaagccttg  1080
1081  gcttgctgtg ttcctgcaac ctttcctgct tagccagggg aaaggaacag atccactgag  1140
1141  aggaaggagg tgactaagta ggtgaaaggc agaagaatgt gagatgaaga ctaagaaaaa  1200
1201  catttcaaat atgagaaagg actaacaatt gtcaagcagt ggtaaaaagg tggacaaaat  1260
1261  agaaatgtaa tcttggctac aactgcttgg ggtataacct gtaccaggaa gtcctgtaaa  1320
1321  atgtgacaac tgttgtcttt gataaaagca tctcctatta tttctgtcca taatatggaa  1380
1381  tgttgtgtgg aagggaatgc agaggaagag gaaagcaggc gatgaggaag tggaggcaga  1440
1441  tagaaccata agcacttcgg gtaaatttgg ctgaaaattt aagcaatgaa atggagtctt  1500
1501  attagacatt gagttataga gaaatgcctt tgaaaggtca agagaggaaa agacttcaag  1560
1561  cagcagtcaa aaaatttatt tcaaattgat ccagagtagt tcttccttta agattatttt  1620
1621  ttgatattat gatataatta aaccattttc cacttccctt tcttccttcc aaaacctctc  1680
1681  ctgtatcctc atcattctct tttaaattca tgacatcttt tctttcctta actgtcattg  1740
1741  cacaattacg tgtacataca tatatattca taaatacata aaggcatttt tggtctgtat  1800
1801  aatgtgattt gtatatatgt tctcagggct gactatttgg tattggataa tcaataggta  1860
1861  tgttctttcc tggagaaaca tgagctaaac aagaataacc acagttggta tgcttacacg  1920
1921  ggtgtgagga gaaaggcagg agtccttagc catacacagg gaagtatagc gattgtaaga  1980
1981  gattgaaaga tagggtgctt agtaggttca tttggatgac aggagcattc catgcttccc  2040
2041  tgctgatgtg caagcagtgc aggccagcat actcatctct ttccaatgca caggttcttt  2100
2101  caactcagtc tctccatagc taatgatcat ctgagaaagg cactgacagt cctgggagat  2160
2161  gcatatccct ttcaaactgc atctactgtc tgccagttgc acagatggta gattatctcc  2220
2221  tgtgtatact ttaagatata aaatctttca aatataagct aaaacaaatg aaaatttaga  2280
2281  gggcatatag catttataat taatacatag ccaacacaga ctttgtctaa attctcaaat  2340
2341  gtccattgtt ttgctagaaa aactgtctat gtttgaaagg tcaaggtcta ttgcattatg  2400
2401  ctaaatataa cacagaaaat gagggctttg gtgattacct ctctcaatcc tctaatctga  2460
2461  ttatcagttt gggcagatgt tcctctagag cattatggca atatatttac tgtgtttcta  2520
2521  tctgtttgct ctcaggtgaa ttatgaactt catggttggg taaaagacat ctgagttaca  2580
2581  gctatcccgg tactgaacag tgtcaataag caaatgtctt attgattgag tatccctaat  2640
2641  cctaaaatcc taaatgcaaa atacccccaa ataggaaact ttctgtgcac taataaaact  2700
2701  ccaccagtgt ggaaaatccc atacctgact catccacaca tattcaaaga gctacatagg  2760
2761  acactctaaa gaaatgtcat taaggtcaca gaaaactact ttttaaaacc tatgcaattt  2820
2821  ctaacttaaa aaaaaaatgg tgtgtgataa tattaagttc ttctcatagt tgaatcatct  2880
2881  ctcttatttt tcttgatgtc acattctcat atttgtcctt gcttagttga cagctctttc  2940
2941  ttaatcagtt ggttcaattt cctctgacca aagaataaaa gttggaatga cttaacactc  3000
3001  agccttgaga actcttttac atgatttcaa ctgagcgaaa gtcttcacac acacacacac  3060
3061  acacacacac acacacacac cctaaaatag tgtataaaat taccttctta ctctatatac  3120
3121  aaattacata tgaaaaaaat taatttgggt tttacatgtg agttcaatcc ccaagacgtt  3180
3181  tcattatata ctcaggtaaa gcccttgaaa cagacaacaa aatcagctga tgagggaacc  3240
3241  tagaacacat taatagtctt aaattttcat taaaagaact ctactgaact tgcttatata  3300
3301  gttatcacca ctgtgccctg ttatgctatg gtagctctga agtgcttctt atatcatcaa  3360
3361  tccaactccg taagatgaag ttataaaatg tagcccaagt cacatggttc agctgattcc  3420
3421  aatgatttgc tagagaccta gaaacagtac ttttctcctc agaggttaac aaagatggaa  3480
3481  actgtgtgtc tcacttcttt ctctaagttc tcagtcaaat gtagagtctg tggatgaggg  3540
3541  ctgggcaata cactgaagga tcggaaacta catatcaata cagtgcagat ttcctccaga  3600
3601  ttcacttgtt atggccaagg tagatatgag aggaaccagg aacaaacatc aggtacatct  3660
3661  agaggggctc gggactcacc agagcttttg tatggaattt cagtacttaa atcttgacac  3720
3721  ctggttcaga cctggaagtt ggaaagaatg cagatctggg actccagagt gttaggtttg  3780
3781  aatctcagct ctgcaagcaa tgacagttta tcgacatggc caggtaagtt tggattctag  3840
3841  agcttacttt tgacctctgt aaaacccaca tacttctggt tttgtgtcgt attaaaaaac  3900
3901  taagataaat cattcatgag aatgtttttt aaaaagaaaa atgtttgtct tgtgaccatg  3960
3961  tgcttttgga gtcagccaaa accgtgtatt caacttgcac aaaagagggt acacagacct  4020
4021  aatcaaacag gagcagattc ctcgtggtgc ttgtttatta tatatattta accctgcttg  4080
4081  acactttacc caaggggacg gtccctttat cagttgaatg ttaaaagcgt tacttcagag  4140
4141  tgtggtgact ggttagagaa aactcatgta ctcaaccaat cacagtttca aacaaaaatt  4200
4201  ttatgtgcaa aggacagcaa ccttcttgta tgttcaacca ccagtacgct ttgtacatct  4260
4261  gtgataacac ttgttttata ttcaaatgaa caaataaaag cttttatttt tgttgctctg  4320
4321  aaaaaaaaaa aaaaaaaacc taagaaccca gtaacctata ttttacagga cactaaacta  4380
4381  ttttgagtgt ctctttggcc acagacacta taactgtcat ttgttgtggt aaggatgagt  4440
4441  caatcaggaa gacatttttg tcagtttcct catagtagtc ctcttcctgt tgactttgga  4500
4501  caaaggaaca gtccttaggc ttgtggaaac cttttgacag ctttagggac atggacatgt  4560
4561  caggccatgt ggccatgaag tcacgtttct ccttccaaat gcctcaaatt gtatgtcttg  4620
4621  tgatatcaga atctctctca gaaattaaat tcccttatgt tagaacactc aagtcttttt  4680
4681  caattagaat gagtcggttc ctccctgaca ggagttcccc ccacagcctg gcttggtgtt  4740
4741  ctcaagcttg gtactgtccc tcttattcaa ctttcttccc tcagtcaaag gtcacagaag  4800
4801  ccttcaagat gcaccccatt tggcacagta aagaggacag aaactaacac acccaatggt  4860
4861  gtatctctag cctgtgtcta aaggatgcta caccacagaa aaagaggcta tactcaacaa  4920
4921  aaccagaaaa catggaagaa atggacaaat tcctagacag atattagata ttttctttat  4980
4981  atacatttca aatgctatcc tgaaagttcc ctataccctc cctctgccct gcttccctac  5040
5041  ctacctactc ctgcttcttg gccctggcat tcccctgtac tggggcatat aaagtttgta  5100
5101  ataccaaggg gcctctcttc ccaatgatgg ccgactaggc catcttctgc tacatatgca  5160
5161  gctagagatg tgagctctgg gggtacaggt tagttcataa tgttgttcca cctatagggt  5220
5221  tgcagacctc ttcagctcct tgggtacttt ctctagcttc tccattgggg cccctgtgtt  5280
5281  ccatccaaca gctgactgtg agcatccact tctgtgtttg ccaggcactg catagcctca  5340
5341  tatgagacag ctataacagg gtgctttcag caaaatcttt ctggcattgt gcaatagtgt  5400
5401  ctgggtttgc tggctgataa tcaagaagag gaaagatcaa tgggtggata ctgcattccc  5460
5461  ccttagaata gggaacaaaa tacccatgaa aggagttaca gagacaaagt ttgaagctaa  5520
5521  gatgaaagga tggactatcc agagactacc ccagccaggg atccatccca taattagcca  5580
5581  ccaaacccat attaatgatc ttaacagtcc cattttccct aaagaaatag aagcagtcat  5640
5641  caatagtctc ccaaccaaaa aaggcccagg accagacacg tttagtgcag agttctatca  5700
5701  gaccttcaaa gaagacctaa ttccaagtct cctcaaacta ttccacaaaa tagaaacaga  5760
5761  aagtactcta cccaattcat tctatgaagc cacaattact ctgataccta aaccgcacaa  5820
5821  agatccaaca aagaaagaga acttcagacc aatttccctt atgaatatcg atgcaaaaat  5880
5881  actcaataaa atcctcgcaa actgaatcca agaacacatc aaaatgatca tccatcatga  5940
5941  ccaaataggc ttcatcccag ggatgcaggg atggtttaat atatgaaaat ccatcactga  6000
6001  aatccactat ataaacaaac tcaaagacaa aaaccacatg atcattttgt tagatgccac  6060
6061  aaagcatttg acaaaatcca acacccattc atcataaaag tcttggaaag atcaggaatt  6120
6121  caaggcccat acctaaacat attaaaagca atctacagca aaccagtagt caacatcaaa  6180
6181  ctaaaaggag agaaactcga agcaatccca ctaaaatcag ggactagaca aggctgccca  6240
6241  ctttctccct acctattcaa tatagtactt gaagttctag ccagagcaat tcgacaacaa  6300
6301  agggagatca aggggataca aaccggaagg gaagaagtca aaatattagt atttgcagat  6360
6361  gatatgatag tataaataag tgaccccaaa aattccacca gagaactcct aaacctaata  6420
6421  aacagcttca gtgcagtagc tggatataaa attaactcaa acaaatcagt ggcctttctc  6480
6481  tacacaaagg ataaacagac tgagaaagaa accagggaaa caacaccctt cacaatagtc  6540
6541  acaaataata taaaatactt atgtgtgact aaggaagtga aaggtctgta tgataagaac  6600
6601  ttcaagtctc tgaagaaaga aattgaaagt ctctgaagaa agaaattgaa gatctcagaa  6660
6661  gatggaaaga tcttccatgc tcatggaata atatagtaaa aatggctatc ctgccgaaag  6720
6721  caatctacag attcaatgca atccccatca aaattccaac tcaattcttc actgagttag  6780
6781  aaagggcaat ttgcaaattc atctggaata ataaaaaacc gaggatagca aaaactactc  6840
6841  tcaacaataa aagaacctct ggtggaatca ccatgcctca tattaagctg tactaaataa  6900
6901  agcaattgtg ataaaaaaaa aacaaaactg catggtactg gtacagtgac agacaagtag  6960
6961  atcaatggaa tagaattgaa gacccagaaa tgaattcaca cacctatggt cactgatctt  7020
7021  tgacaaggga gctaaaacca tccaatggga aaaagacagc attttcaaca aatggtgctg  7080
7081  gcacaaactg gcgtttatca tgtagaagaa tgcgaattga tccattctta tctccttgta  7140
7141  caaagctcaa gtctaagtgg atcaagaaga ggtctcttaa gttccagttc taccctgagc  7200
7201  ctgagagttg ctctgagggt cctgactgtt ggaatcagct tccctgggct tattccctga  7260
7261  gatccactgc acagtgaagc ccaaacagtg taactcctcc tatgcaagga ggtgccctct  7320
7321  ttaactccaa ggagtgagct gatgagaaga agactacctt tgagtcccac aaggccattc  7380
7381  cctactgctg cttcctgacc cagactaaag tagtctgcca aggctgtcaa tgggatcctg  7440
7441  gctaggtctg atgtgaatgg tctctgtgta agaagttgac aacctcttcc tgcactcaga  7500
7501  ccctttctgt ctaacctgca tcacacatcg cggcccagca gtgaactttc ttactgaatt  7560
7561  agtctttgag gtttggagcg tttaagagaa tgagaaataa agttctaatc tctgattttt  7620
7621  ccaagtctat ctccttagca aagcagccac cttccattaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa  7680
7681  aaaaaaaagc tgcccccttt caaaaggctc attatttatg ccagaagcag caggctaaaa  7740
7741  catgtccact agttcaaaat agggccatga aataacaatc ttcagcattg aggtaaaact  7800
7801  cccattcggt acctgtcttt gaaatctatc ttagttcgat ttggagatat atgtcattgc  7860
7861  attccagaag gggatacgta aatatgtaaa tttggaacta ccttttcttc tgaacatgac  7920
7921  ctggtgaaat atctcgaaaa ttccccttct ctgatactgc atggaaagga ctaggaggac  7980
7981  ccaatcccgt tctccctaga atgtgggagg aagttgattg tcttctagaa tctgctggct  8040
8041  atctcagtga tttctacgct aagctggctc tggctcatgg ataatgttca cctctgccca  8100
8101  acttttcatt agatgaagct taaggcctgg ctggaaactg gccaccttca aagtatggca  8160
8161  cctgtaaatc agggagacaa ctgcctctcg cgcattcttt ctcctcatct cccccaccca  8220
8221  gttggtggtt aagctttcag ggctctgact gtcctttatc gttgctatct agtaatgcta  8280
8281  gccgcacttt tagaccaggc tagtctccaa agtcatctga ctctaccctt tgacctgaaa  8340
8341  acagggcacg ttgttatgca caaacctacc cagagtactg gactactggg aaccagtctg  8400
8401  ctgtactctt cagaatcttc cagaagcttg aaagagatct tctttaaatt cctagtattt  8460
8461  tcaggaaaaa tcagggatag ttactcatta aaagaatgtc agataaacaa gaggaaataa  8520
8521  gaaagaagta aagacatgtt tatcaagaga gtcctttaaa gttcccctcg attttcccta  8580
8581  aaattcttat gtaaaattta aatgttgatt ttgatgccat gtaaacaaaa ggttggccat  8640
8641  aatctaatct atatcaggag agtactggac tttattagct gtgctgacta ggatatgtgg  8700
8701  gaaggggctg accatttgcc aggcagatct ctctggactt ttatgttcca tttgcaaaga  8760
8761  tcatcattgc tctcaggatg gaaaaccatc ccagataacc atgtggcagc ttcttatact  8820
8821  cccttatgca ggaatcataa aagttacatt ccacaccttc attcatacgt ataagctaga  8880
8881  gactctgtgg tatttgtatg ttggatttca aatttgaact actgacaaca caacataggc  8940
8941  atattaccaa aaaagtagtt gagaaaaatc acaaatcctc aggcagtcag catgacatgg  9000
9001  gcttctagta tcagcattta ggaggtggta gagtaagggg cagcagtcgt ttgttaatgt  9060
9061  ttatccttcg ctacacagcc aattggaagt cagcctggcc tacattagat cttgttccaa  9120
9121  aaagcaatat caacaaataa ataattagta aataaataaa actaaattta aaaaaactaa  9180
9181  caaaaatata aacctaaaga gtacttcatt tagaatctca tgcatatgaa atttaagaat  9240
9241  ggccaaagct tctgtatggg cacagaaatc agctgccctg ccttagtaca ggcttgtatc  9300
9301  tcaaaggaaa cctttgcaat gatggaaact ctagttcttc aacaaccagg aggaggtgaa  9360
9361  ggcaggagga taaaatttca aggtcatcct tgactacata acaaattcaa agccagccta  9420
9421  gaatccacgg gactgtctca aaagaaaaaa ggaaaatcag aaaagaaagg aaaaaactgt  9480
9481  gctgcgattc ttgattatgg tgttgacttt ttatagggag attccatcag cattacccta  9540
9541  aaaattctac tgagcggaat ccgtttggaa tagatttctg atctcagagt ccattgggat  9600
9601  gatcaagagt ccataagaac agtggatctg tcgtttccct ctctctctcc aactcctgct  9660
9661  ctgggattca ggtttctttt aggtgaaggt gcaaattggc aactggtgcg ttgagcaatc  9720
9721  ctccaccgta atttccctct ggctagccca cttcccatca tcactgacac acatgcactc  9780
9781  cacaggcatc accccttggc tgcaagcaaa acgttgggaa tcaggctcaa cttctcaatt  9840
9841  cccaggaaat tcctcttgga acacactgaa cgcgggggcg ggatgagctc tgcctaaggc  9900
9901  gtgaatcagc cacgttatgc gctccgcccc gtcgggggtc caggggtggc ttaaaggctg  9960
9961  ctcttctagc aggcgactag cactctcctc cctccaggcg TCCAGAGAAC CACAGCACCA  10020
10021  CCCAACACTA TGGACCCTGC TATGCCCCTG CAACTGTGGA ATTTGCCGCT GCTCCTGGTG  10080
10081  GGCTCCGTTC TTGGTCTCAC TTCAGTGTCT GCCCAAggta tctgcccagg atcccccttg  10140
10141  ccgcatccgc ttccttgtct ttaggtccct gccgccaccg aggggaagtc gtgccctagt  10200
10201  tggttcagaa acttctgtgg tgaactcgag tcagatcttc cagtccctgc taggcaccaa  10260
10261  atctgaccgc ctccctcgtt tcgttccttc tgacctctta caGGGAATAA TTTAGAGATC  10320
10321  TGCCTCTTGC CCTTGGACGC AGGACCTTGT CAGGCCCTCA TCCCCAAGTT CTACTATGAC  10380
10381  AGAGACCAGC AAAAGTGCCG CAGATTCAAC TATGGAGGCT GCTTGGGCAA TGCCAACAAT  10440
10441  TTCCACAGTC GGGACCTCTG CCAACAGACT TGCGGAAGTA TCGagagtaa gtgtttgggg  10500
10501  gtgacagaac ataaccggcc tcggcacaaa aggggcgggc cagagtttat gcccacctcc  10560
10561  cacatgattg ctttgaagct tctccaaaag aactcccaat ctacaaccac taacagagtt  10620
10621  tatctcacta ccagattcca ttgcacctct gtctgggaaa gatacaatga gcccttctca  10680
10681  agtcacaata aatgcaaggg gaaaacagga gtgctcttcc gcatcagaca ggacattagt  10740
10741  tgcagaaata cgtctttgag accactgttg cctcttgtcg attacccgtc catagagaat  10800
10801  atttttttat tggttcttat tttttgaagt gtgatttagc tcactatctg actttacttt  10860
10861  tgttaactta cacttgggtt agtgtagagg tatagacagc caggcttcac aagagtctgt  10920
10921  tttcttttac tttgtcattt tatacatgga tggtcaatta aggatggtgt ggggctttgg  10980
10981  tcaccaagga actcagccag gaagaaatat gtattggtgg gaataacagg gtcttctacg  11040
11041  gaacttgaaa cctgtatcac aatcaagtca aacctgctca ctctgtctat caaaagctta  11100
11101  ccttcagatg agcgggcgaa cttttggagt tcactattcc agtatgaaat aaggttatcg  11160
11161  tcccccagta gtttcagaaa tgatggtaat gttttgaaag tactactaag aaggctgctt  11220
11221  tggcttttat tagcatctta ttagtttctt ggattagcat acaaaatgcc gggctttatt  11280
11281  aggctcattc ctacatgcac acatacatac atacatacat acatacatac atacattcat  11340
11341  acatacatac cactatttgt tcttgccttc cctctgaacc ttcctcatcc tctgtcccat  11400
11401  tttgctggcc cttatcccca agtagtcaca tctccagttc tcatggcaca tgtgctctgt  11460
11461  acactctttg cccctcttcc cacatctatt tcctcccaag cttcactcgt ccacctgcca  11520
11521  tcatacatac ttccatcata catactcttc aagttagagt gtttacggga ggatatgtgt  11580
11581  gctgtttgtc tttctgagtg ttgcatgttt tgcatttcca tagaaacatt gtgacttcat  11640
11641  ccttaccttc atctgaaaaa tattccatcg taattcagcc acatttattt taaaatccat  11700
11701  ctgttactag acaactaggg tgtctctgtt cttcagctct tcagtacggg gagaaagaag  11760
11761  catatgcaga tgtttctgtg atgtgtacac tcaggacgct ttatctacac ctttgacttt  11820
11821  gatagaattg ggtcatatga tagtactatt cacttttgga agacctcccc tgatgactac  11880
11881  catagttgct atgcccactg acattctttt tttttttttt tttttttttt tttttttttt  11940
11941  tttttgcata gtggagcata tgtccttatt tttttttctt tttttaatta ggcattttct  12000
12001  tcatttacat ttccaatgct atcccaaaag tcccccatac cctcccccct ccgttccccc  12060
12061  acccacccac tcccacttct tggccctgac gttcccctgt actgaggcat ataaagtttg  12120
12121  cacgacccca atcacaaaaa actcacatga tatgtactca ctgataagtg gatattagcc  12180
12181  cagaaactta gaatacccaa gatataagat acaatttgct aaacacagaa actcaagaag  12240
12241  aatgaagacc aaagtgtgga ccctttgccc cttcttagaa ttgggaacaa aacacccatg  12300
12301  gaaggagtta cagagacaaa gtttggagct gagatgaaag ggtggaccat ctagagactg  12360
12361  ccataccaag ggatccatcc cataatcagc ttccaaacgc tgacaccatt gcatacacta  12420
12421  gcaagatttt gctgaaagga ccctgatata gctgtctctt gtgagactat gccagggcct  12480
12481  ggcaaacaca gaagtggatg ctcacagtca gctattggat ggatcacagg gtccccaatg  12540
12541  gaggacctag atagagaaag tatccaagga gctaaaggga tctgcaatcc tataggtgga  12600
12601  acaacaatat gaactaacca gtaccccccg gagctcgtga ctctagctgc atatgtatca  12660
12661  gatggcctag tcaaagagag gcccattgac attcttattg aaagtgaaca aggtttattc  12720
12721  ttcttgcccc aactcctcac tgacttattg ctctttttca taaaactgaa agattacttt  12780
12781  gaataacgtg ttttattgct ttcctgtccc cCAGAAGTTC CTCCAGTTTG TCGATCAGAG  12840
12841  CTAAAAACAT ATCCATGTGA TAAGCCCAAT ATACGGTTTT TCTTCAACCT GAATACCATG  12900
12901  ACATGTGAGC CCCTTAGGCC TGGTCTGTGT AGCAGGACTA TAAATGTATT CTCTGAGGAA  12960
12961  GCTACATGTA AGGGCTTGTG TGAACCACGG AAacatagta agtactttaa ttgtggcact  13020
13021  tctatttcaa gtcttccttt aaaattttta tatgaagatc aataatttga tttgaaatta  13080
13081  atattgtttg tatgctggtg attatacaat tatgtgtgta cctgtgtgac tgcatgtctg  13140
13141  tctgtctgtc tgtctgtctg tctgtctgtc tctctctctc tctctcgtgt gtgtgtgtgt  13200
13201  tgactttaac agcttctgcc ctgtaggaag cattatgtcc ttattatgtg cttccatgtg  13260
13261  tgggtacaag ctgaaggtta atgatgtgca aagctctcaa gtttggactg tgacaaggct  13320
13321  attagcaaaa agttgctacg ttttctcttg ttcctggaga acatcaattg agcatctcta  13380
13381  attagaaact ctgtaatgta aaaactggag atcagaaatt ttctagcact ggccttgttt  13440
13441  ccaaaatgaa ggttttcaca cttgacctca gctgatggat aacagtaaaa gagcaggtgc  13500
13501  actaatatta ttgagttaca ttatcttcaa atcctgcata gaggggggat acgaagcact  13560
13561  atgaaattct tatttagaac tgaatcctag caccccatct gcaagatatt tcattgcaca  13620
13621  tatgcagatg ttccagaatt tggaaaaccc tgaaatgtga aaagctgtgg ctcccaagta  13680
13681  ttgtttctgt tttttttttc tttttttttt ctttttttct tttttttttt ggtaattata  13740
13741  tcacaaaaag tattctgttc ttgtagcaga gacacacaga tttaaaataa ttaaatcagg  13800
13801  acctcctctt tggccaagag tttggtagag ctgtgttgct gtactgtgtt gagtactgaa  13860
13861  taatcaagta ctgaatgcat gtaaatgttt caggtgatgg cactcgccca agaatgtcaa  13920
13921  agtatgccat gtactgaaac ttaagcccat tttaggatgt ctagttggag gcttaatgac  13980
13981  tctttacatt gaaaagtatg taaatacaca ggtttagaag gcattatttt agcttataaa  14040
14041  attgagaagg atgggtatgg gaggtgttga ctagagagca gaatgatata aacatagaac  14100
14101  ataggacaca cacgcatgca cacacacatg cacacacaca cacacacaca cacacatata  14160
14161  agtttaaatt ctgaatttta taaaaaatag aacaatcaaa atagagctgg taagcttccc  14220
14221  gtcccagtga ctcgagatag acctgttttg aatggttcag tattttggat tcagcatgag  14280
14281  ttgtctgtgg gatttttgcc agctagactc cactgagcat cactgtctct tagtctcgta  14340
14341  ttacagtatt tctaatttct ttttcttttt caTACAGTTC CATCATTTTG CTCCAGTCCA  14400
14401  AAGGATGAAG GTCTGTGTTC TGCCAATGTG ACACGCTTTT ATTTTAATTC AAGAAACAAA  14460
14461  ACATGTGAGA CTTTCACCTA TACTGGCTGT GGTGGGAATG AGAATAACTT TTATTACCTG  14520
14521  GATGCTTGCC ACCGTGCCTG Cgttaaaggt aataaaactt ctcttatcca atcatccagc  14580
14581  aaagaaaatg aatagctcca aagtcaaata cagcattctg tattcatttt attagtgcca  14640
14641  aatggccact tcaacgataa tcctacaagt gtagtgcctc cgtgagtgct gccttggttt  14700
14701  ctcggacagt aggcttatac cgtctagcca caggagacag tagtcacagc ttcagtttca  14760
14761  catgtagaag aggagcaact gagtgactaa tgactttatg atcaagttag atgaaatgag  14820
14821  gcgagatcaa aagtatggta caaaagttgg tttaaagtgg aggtcagact gaagccacat  14880
14881  gataattgtt attttgttgT CTTTAGGCTG GAAGAAGCCC AAGAGATGGA AGATAGGTGA  14940
14941  CTTCCTGCCC AGATTTTGGA AGCATCTTTC TTAAGCATTT TCTCATACTG AAGGAAACAA  15000
15001  ATCATTAGTA ATTTGCTCCT CTGATTTTAC TGATCTGTTA TTTTTTTTAA TCTGTGTGCT  15060
15061  TTTATTCATA CCAAGCTGCC TTCCAAATGT GAAATTATCA TTTTCGATGT ACTGTTCAAA  15120
15121  TGTCTAAGAG ACTGAATCCT TGTGATGTAT CCGATATGAA TGTGAACATG ACTTGCCCAA  15180
15181  CTTCTTGGGA TAGCTAGTAC TAATTTCAGA AGACAACAGT TACTAAAATA ACAGAAAACA  15240
15241  ATTTAGATGT GCAGTTTTAA CCTACATGGG CATCATTAGG AATGGCAAAA CCACTTCATT  15300
15301  ATGAACTTAA AGGTTTAGAT TGCATTTTAG GCTCCAGGAG ACCAGTAACC GATTCATGAA  15360
15361  CACTTTATTC AATCATTCCA CTGAGGTATT ACTTATTCCT TGCCAAGTGT CCTTGAATTC  15420
15421  CTTTCTTGCC ATATTGCAAT ATTATGAAGA ATAAGAGTTA TTACAAAAAA GAGCTATAAT  15480
15481  TGTTATTGGA TGAATTTAAA ATGTTGGTGA TTTATGAAAA GAAACACATT TTTCCTAGAA  15540
15541  AAAAATCATT ATATATTTAA TTCTGTGTCT CTTTATTTTT CCACATTTGA CAAGTAAATC  15600
15601  TTCTTTGACC ATATGTGCTA CAGTATTCCC TCAGACAAAA TGTTTGGGAG AATAGAAATT  15660
15661  TCTGGATCTT TTGTACTATG TAAGATATAT CCTGCACCAA AATGCATGTA TGCTTTGACT  15720
15721  TGAATTTCAC AAATAAATTA TTTTTAAAAG tggttattac aataagatag tggttttctt  15780
15781  tctttgtaaa aggaaaaatg aaaaaaaaac ctatatatat cattttagta aatttaacat  15840
15841  ttaaaagtaa ctctttaaca aaattacaag tatatccact ctttgcctga aaagacacac  15900
15901  atctgaaaac ctatcatggt tatttaaaaa agataggtat gcttgagaat attgtctgat  15960
15961  gcagaaaact gtaaacaaac cagatgtcag aatgagactg gccaaggaag tgacacgtgg  16020
16021  ggcatgagca aagtgtttgt gtgtgtatga tcagacccaa ggaagacagt gaggtaacgg  16080
16081  gactagggca acaagaataa acactcacac tctcagacaa tgtggaagat gttgacatac  16140
16141  ttcattgata taaacttgga acaggatgga ggcaagaaag agttaatgga tatgcaatga  16200
16201  gtttagataa atgattcttt tgtagttttg actttgaaac tgttattata ttttacataa  16260
16261  gtttaaacaa gttaaagaaa accaaaacaa atggaattgg ggatccaaga agctgttgaa  16320
16321  tagtagaata tgtacacaaa tatagagttt taatttcagt ggctttcaga aacaatatgt  16380
16381  gaccataaat cttcagcaat atacaaccta agggtctaaa aattctaaag aaatcagaga  16440
16441  aagtatttag aagtactcta actttgtctc tgtaactcat tccatgggtg ttttgttccc  16500
16501  aattctaaga agaggcgaag tgtccccact ttgttcttca tttttctcga gtttcctgtg  16560
16561  ttctgcaaat tgtatcttgg atattctaag tttctgggat aatatccact tatcagtgag  16620
16621  tgcatatcat gtgagttctt atgtgattgg gttacatcac tcaggatgat gccctccaga  16680
16681  tccatccatt tgcctaggaa tttcataaat tcattgtttt taatagtact ctattgtgta  16740
16741  aatgtaccac attttctgta tgcattcctc tgttgaggga catctgggtt ctttacagct  16800
16801  tctggctatt ataaataagg ctgctatgaa catagtggag catgtgttct tattatcagt  16860
16861  tggaacatct tctggatacc caggagaggt attgctggtg agacgaaagg atggaccatc  16920
16921  cataaactgc cccacccagg ggtccatccc ataatcagcc accaaactca gacactattg  16980
16981  catacaccag caagattttg ctgaaaggaa cctgatatag ctgtctcttg tgaagctatg  17040
17041  ccagtgcctg gcaaacacag aagtggatgc tcacagtcag ctattagatg gaacacgggt  17100
17101  cctccaatgg aggagctaga gaaagtattc taggagaaaa acaatatgaa ctaaccagta  17160
17161  cccccagagc tcgtgtctct agccgcatat gtagcagaag atggcctagt ctgccatcgt  17220
17221  tgggaagaga ggccccttgg tcttgcaaac tttatatgcc ccagtacagg ggaaacatca  17280
17281  gggccaagaa gtgggagtgg gtgggtagag gagcaggtgt gtgtgtgggg gggcgtatag  17340
17341  ggaactttcg ggatagcatt tgaaatgtaa atgaagtaaa tacctaataa aaattggaaa  17400
17401  aatatatata taaaaaagaa gtactctaac taggattggt tgttgctcag ccattactac  17460
17461  tactctgaat ctacaatgta taggatattt tatggcacga taggatttta gtttcaagag  17520
17521  aagtaataca tagaagcata taatctttga agaaacatag aaatcttcaa aaccttaagc  17580
17581  ttggattaga aatgttaata tgagcacaga ccatgtgttt cttagggtat atgctattcc  17640
17641  ccttccacta aaactactta cagctatgac aactgcattg cactaagtac gattgatctt  17700
17701  cactcatgtt ctcataatca tatatgttac taacaagaat cagctccctt ccaagtcctc  17760
17761  aaacacaagt ctgacccaag agctattcag aggaacctgg gacacattat tctaaagttc  17820
17821  aggaagcaat caagggctga tgaattgtgg aagatagaca ggagagtgac actaagtggc  17880
17881  tcacactgac ataaaaggga gcagcatgag catcaaaata actaaggact ttggtacata  17940
17941  gataaatata aatgtatagg acctgcatat ctgtcataca catacatgca catacacaca  18000
18001  atcactcata tgcacccgca atcacacact cagtcacata cacacatata tacacaaact  18060
18061  cacacacaca cacacacaca cacacacaca caatgaatcc tttagccaag attctaaacc  18120
18121  ttgcaatcaa atttccatat tggaaggaaa tacaatgagt aagtcgttag aagccaggga  18180
18181  aagtgttcaa ccaaatccag tgttttatga aatggtttca tcctttggtc acatttgttt  18240
18241  tccagggcta ggaaatacaa tctgtgccat agcaacaaga gaaagtaaca tgctattaaa  18300
18301  aagttttgtc tgaataaaaa gcctgtgttt ggaactcctc agtgactata gacaatgaag  18360
18361  ataaacagag ttgtttgtgc tttgggatta cagactgaat aatgcaaagc ctttaggaat  18420
18421  tctggaagct ccaagattct ccacaggaaa attaatatat ttgctgtcat tgctacctgg  18480
18481  ggctgtttta atatgcttgg tacagagagt ggcactattt ggaggtgtga ccctgttgga  18540
18541  gtaggtgtga ccttgtggag gaagtgtgtg actatcgggg tgggttttga gagcttgctc  18600
18601  ctgcctgctt gaggatggta accttctcct ggcagccttc agatgaagat gtagaactct  18660
18661  cagctccttc cccatgctcc cacctagata gaagggactg aaagtcttta acctgtaatc  18720
18721  cagccccaat taaaaatttt cctttgtagg agttgccttg atcctggtgt ctcttcacag  18780
18781  caatgaaaac tctaagacac caccctataa tcaaaagtct taggaaatca tggcccaact  18840
18841  cagcctttgt acataccatc tgttcagcat tggtcagaag tagaacttcc acagacacag  18900
18901  tcattctaaa agctcaggct cctgccattt cattaaaaat atgtcaagca caaccactgt  18960
18961  ttgccaatta aatactaaaa gtaaagtaat attaaattag aaaacaagaa aaaaataatt  19020
19021  aaattagtca tggaacatct tccagacaaa agggaaattc cttcttatca ctgactgtca  19080
19081  gcctgaaaaa aaaatcccgt ttgtgttttc atcagacaga tgggatagat gactgtctcc  19140
19141  tttggtaaca caacacacac acacgcatgt acatgcaccc agggacacat aacagaaggc  19200
19201  atagggtgtt tatttaaagt attctggggt aggactacta tctcccttat cacaagcatt  19260
19261  gtaacaacca tggaaatgga aatgggggtt caaaatccct gtgctgtgct atctccaggt  19320
19321  ctccatcttg ccttgaagcc ttgtagatca ttagctaatg atcttatcca gtaagagaat  19380
19381  atcttttcat gtcggttctt gggttgtaaa agtccctgag atggtgcaac agggttaaat  19440
19441  ttatagaatg accctgaaga gtagatataa aaaaatatta cctgaatggt gtgtgttaat  19500
19501  cctctttcaa ctggatgaac cccattatgg caacaagact tgatctttac aagcttctgc  19560
19561  ttttttgaaa ataaaaatgg gaaaatgttc agaagtgtca aattctacag tatctatgca  19620
19621  ttagattatt ctagagtaca cggagagaag cagacctgag agtcaaaacc attcagaata  19680
19681  attcctgttc ccttcagtct catagtcact cataactatt tatcaagtat atatctgtaa  19740
19741  gtttgttatg accattcttt atgatttcaa aacaatcttg ttgccatcct gctgagacct  19800
19801  gctccaaatc taattatcca tactaatgcc atggtgcttc caacaggcaa aactctgtcg  19860
19861  agttttgtaa ttatattaaa tcactgtatg tgtgtgtgtg tggcatgcat gtgctgtaca  19920
19921  tagaagttca ggtgagtact tacatgggtg catgcaactg tattttagga cagaaatgga  19980
19981  cttcacacat tttcttgacc tctcttctcc actttacttt ttgagagagg atcttttact  20040
20041  ttggtatatc aactgagata ggctgtctgg ccaatgagct ccagagatca acttgtctct  20100
20101  gcatacacac acacacacac acacacacac acacacacac acacacacac acacgttctg  20160
20161  tttttaccca cgtctgctac ttcacacaga tttagcatgg ctgctgggga cctgaattca  20220
20221  agtctttatg cttgtctagc cagcacatga cccaccagcc atctcctcag cctcgtttcc  20280
20281  ctcttgagtt tttatactag tgtccaagtc attactgtgt tgcttatgaa cagagtattc  20340
20341  tgtatcctat acatattctt ctcaattctg gtttcacctc caaccacaac tcagcactga  20400
20401  attatctgaa aattgaaaac atgccataga gcttaggctt tataggccgt ggttctcaga  20460
20461  ttctatgtat ggttatgtgc tgtgtgtcca ggggtttgat ctgggggcgg ggcgggtgca  20520
20521  atggtattta cagacggaca ttaatcctga cagctcagtc tgttacatga cggtgccagt  20580
20581  aaagacacgc atggtgatca agggctctga aaggttagga agaatccatg ataaagcttt  20640
20641  gagaaatact cttctattct actcaacatt ttatctttca agagttatcc tcttttcctg  20700
20701  taaacatctc ataaactgac tcttctctca attgccaaaa agtcccagac ctcttcaagc  20760
20761  aggtttaatc atagctccca agcacttggg taatggcaaa tttctagtta cactaatact  20820
20821  cctttgaatt attttcctaa cagaatcgga aagtaataga tttttaaagt ttcaaaggta  20880
20881  ttattgtatt catcttatag tatgttgaaa ataaaggaca aagataataa tgacgcaata  20940
20941  cagaatccga gcaagtgatt aagatgtgca ctctgtttgc ttgaggtaaa aatcactggg  21000
21001  tgaagagcta cttcattttg tctgggagca ctgatacatt acatcggttt gtttccaact  21060
21061  gcagttgttc agatatgaca aatactgtgg ctgtaagaaa aatccatcat tcacctgtga  21120
21121  caaaatgtct tttcgatctg ggtttagtta ctgtttccaa aattattaca gagatcaaac  21180
21181  ttgtttttgt ataaatgtat gctgtacagc ctaatgtttt tatatagatg tccttaaatg  21240
21241  gttatcacag gtaaccaact tagctgtcac cttccattat gaacttcttt ttctggtaaa  21300
21301  agcacccaaa atcagttgtc ttagcctatt ttcaatgcac aaagttaatg actgtaatcc  21360
21361  ctttgccata tattagatcc ctcctgggct tgtctatctc acctaactgc actctctgtt  21420
21421  taatgtcttc ccatttcctt tcctttatcc ctactaacca tggtttggat tctgcttata  21480
21481  ttgcaatctg ccaatatgca tgcatataag tatttttctt tctatgtttt cctgacttat  21540
21541  gtcctctaag acactccata gtgttaccaa tagaaacatc tccatttcca gagctgaata  21600
21601  ttgtactagg tagataaata gattatagac aataggtaga ttatagacaa tagattataa  21660
21661  atagccagat acacagacag acagacagac agacagacag acattcataa tttcattgct  21720
21721  catcaactga catttagtgg acatttgtat aatccatgga ttggctgcta tgtataatgt  21780
21781  ttcagtgaat agggccatgc agatgtgtat gtgtgagaac atgaccagaa gaaagatagt  21840
21841  tggagttata ttttcagatt ttttgaagag cctccctcca tccttttctc cacaatgatt  21900
21901  tcaccaacac acattcccag tttgtgttag ggttcccttt tccttgccct ttccacaaat  21960
21961  ttatcatttc tggacattta ggtaatagaa gatgagaaca tggtgatatt tcactgtggt  22020
22021  tttcatcgta atgtcctcct taaaaagtga ttggaatatc tttttcattt tactgtcgac  22080
22081  tgttttaaag ctcattggga aaatatctgt ccagggttct tgcctatttt agttttgcta  22140
22141  ttgagttgta tgttcttcta tgtggtttgg atagtgaccc atagcagaca tgtgatacac  22200
22201  attcattttc ttccatctaa catgatggcg tttcatttgc ccgtcgtttc ctttgctgtg  22260
22261  cataaatgtt tcagtttgat tgagcttgtg gggtggcatc caagaaatca ttgttgaatc  22320
22321  caactccaag gagatcaccc aaaccccgtg tttctcctca gaattttata gctttgtata  22380
22381  cgtgtgtgtg tctgtgtgtg tgtgtgtttg tgcgtgcgtg catgtgtgcg tgtaccaatg  22440
22441  cataagcatg tatgtatgta tgtaatcccg aggttggtca tacgtgtctt ccttactctg  22500
22501  tgtctatcat atttttttga ggcagattct ctcactgaac ctggagttcc tcttcttccc  22560
22561  cacactcttc tcagcacccc cacccccacc ccacccaggg ctgctacacc tgaccttgaa  22620
22621  atgtttaaac ctctcccctc ctgaagttct ccaatagctg tctttctgac ccatcagact  22680
22681  gaagacttca cagtaaaacc cttattactt tgaaaagagt atggttatgt gtgtttcaac  22740
22741  aactcctttt cacacacttt ttacctttat tctccagtta agtgcaaatt gaggtttatg  22800
22801  gtttttctct tctcaatttt catctaagtt taagatatgc atggcttcat tagatctcat  22860
22861  tatggatctt gttactacga cagggacatg aagagattat tatttatatg taaactgatt  22920
22921  atcaccctag ggaaaatggg tgtctcattt gttaaatttg ttaaagttaa aataatcttt  22980
22981  attttaaaga ccacatgtga atcaattttt cttttatctt ttttaggtta atatgatttt  23040
23041  tgtattcaca cctctgaatg cctacagaat agaaaaggta tctccacact gcctttagag  23100
23101  cctaagctcc ttagcccatg caagcgtttg taaccttagc ttccctagca tttgacgtta  23160
23161  atagattctt tagcaaaggc acaaattgat atgacccggg aaaagaggtc tgcagcagag  23220
23221  cccagctgct cccctctggg tctgaaatga atgcaaatct tatattaatc ttatgccatt  23280
23281  tgcttggaag gctttttttt cttgtttgat actggagagg tctgccctct gttctttccc  23340
23341  tcttttggga atatttcatt cgcatcacag cactgtaatt gtcccaacaa attcatattg  23400
23401  tatcatgtgt tttaaagtta atcttcttgg taactttact tacttttttt tacacagaga  23460
23461  agtgactcat tcctaatttt taatttcaag aatatctttg tagctcgttg tttctcaagc  23520
23521  atattagagg aacaagaata ctgttataat agcagtttaa tccttacctg ctgaaaacaa  23580
23581  ctctgcttca aagtgtctac actttagatg aacatatcaa caaatctatg tctccttagt  23640
23641  cactctcatg tcccttttgc tcagtcactg gcacagacaa actgtctttc aatgggacat  23700
23701  aggtctatat agaacataca atttgtttgt agtacaagag acaagataca tatgtaattc  23760
23761  taacacagct atgtcttttt aattcaccca tgaccagatt attcagagat gattgtggga  23820
23821  ggtctatcta aaagagatct gatgtctttt aaccacagat cctattgtgc ttgctctctt  23880
23881  gccagtgtta gtagatttct gggacccaca ttttatttta aaaacccata ggaataaaac  23940
23941  gctggctgaa ttctttccat gtgctgagct tcagtcctat atcctaagga tggactccaa  24000
24001  atccacgctc tgttcccaga attttcaaca ttgaagcctt tttgctgtcc tcaaagatga  24060
24061  gatcccttct gtttaaaagg aaagaaacag atgacacaaa cattcttctc tgtaggacat  24120
24121  gacagcaaaa tcgcagaaaa aatgtttctt aggaacatca ctattaactc aaatacattg  24180
24181  aaaaatttta aaaatgttat tgtttctgtt attggtcagt gtcacaaacc ttactcccct  24240
24241  gctcccaaac actaattggc agaaagggaa cacttttggt gtccttattt tctgtcaagc  24300
24301  aagcaatact ttttccatta gctatagtag tatttcagct gcttccataa aattgcaatt  24360
24361  agtgatatgt ccttgcgttg tcaatatgaa acgtctcatt tttctccttt cttgttctat  24420
24421  tgcccagacc tcccagataa aacaccacac atttaatgaa gaataataat tttattttat  24480
24481  cctagctttt ataaactttt ttctctttct catattgctt atcaaattaa tgcagtataa  24540
24541  aaaatctttc taatttagta ggaagtttac tctaaatcaa atatatatta tgggtttagt  24600
24601  tagaaatctg tgtatataat gatcatattt tattctcttt ttttaaccct ttgaaataaa  24660
24661  aggctcagat aactcaaaat gaatacatat gcaaattctg aaactgtaaa acttacacaa  24720
24721  atattagaac ttttaatata attgttgtac tgatcaattt ttttgtcagt ttcagtagaa  24780
24781  cttgggtcac cttgggacaa tgctacctgc actgagaaaa tgtctctatc agattggcct  24840
24841  gcagggtcaa tgcaatgatt tcagtttgag ctgcacggtg aatacaggtc ttgatgttgg  24900
24901  aggactcagc ccacagcggt ccacaaaatg acagcaaaga tggtcctggg cagtataagc  24960
24961  aagatattga atgtgagctt gagacgcagg ccattcatca gaatcctcca tgggctccgt  25020
25021  ttctacatct gtgcctgcat tcctgccttg gtgtttctgc tctgactgcc cttcacaatt  25080
25081  ttaaatggca taccttttta aaactaacat ttaatattaa gacatttagt ttattagaca  25140
25141  ttaatataaa cattcaatta gatgtgatcc cactgtgcct ttttgcattt taataaattt  25200
25201  cttaatattt ttatacatgt acattttttt ctgactctga taactggatt ttagtaactt  25260
25261  taaaattcag tgtcattatg gttttctttc ttttattttt atgtacttgt ggatactttt  25320
25321  gttactcttt gaagaaatcc tcaacatgag caagtactta gactcgaatt ttatccacag  25380
25381  ttcctacaga gaattgtgta caataactat tgttttgaat aaataggtgt ttgctttgtg  25440
25441  gattgtgtta tggtgttgtg tgaacacctt ccaaatgtga gctggacttt ctcctctcct  25500
25501  ttcatgggga taccatgttt ttcaccatga acgacaggaa tctgctgtgc acacttttaa  25560
25561  tctgattgca tatccctgaa agattcttcc tcctgttacc atgttgtctc tttgttctga  25620
25621  agtctattta ccacacacca atgcagctgt ttattcctct ttaagaaaat cactatttga  25680
25681  cataactttc ctgtttgtat tttcaactga cctcttgggg tttgcactga atttcctata  25740
25741  agcaatatat tgctgggatt                        25760