Imprinted Gene Databases

Ovis aries: CASD1

CAS1 domain containing 1

Duan et al. Epigenetics 13: 793-807, 2018

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Sus scrofa CASD1   Not Imprinted Biallelic
Ovis aries CASD1   Imprinted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    agactttgac atcatcatac aaagtcagac ctgggagtca tatttgaaaa taaattacaa   60
61   tcagatatgg aaaccccatc attaacaagc aagtgctata ttttatatgt gaaagcaatg   120
121   cctacagtcc cacctagaaa aactagcctg gtacctattt tatggttaaa gccacacaag   180
181   tcagaagcaa cagacttact gctggccagg aacttcagcg tgctgctgct gctgctaagt   240
241   cgcgtcagtc gtatccgttt aaattacttg aatcttacat ttcttaatga aaaaactcag   300
301   cagaatttaa ttctggctct acggttgctc agtactgaac actcaagtag gcatacagag   360
361   acagttaata cctttggctg aactacataa acaaccactc caaagcataa tgaatctagc   420
421   cttttgtgtg tgcaatcaaa aataaatctc taaaggttat ttatgatcaa aagaacagac   480
481   tgttaagcag aaattattaa aaatttataa ataaggcaaa agatgggtga taggacctct   540
541   atcatattgg agtattattt aacagacttt ggttaaagat tatttaatct aaaggactgt   600
601   atctatgttt gacttggcta ttttctatta attaaacact cagtctccat ggcacatatg   660
661   ctaaccagta gagaacaaat ttaagaaaac ttctggcaaa tttaccagtg acagtgaact   720
721   ttgaaggaag aaggaatctt ttattaagca ttacctaagt gtcaaaaact atacattact   780
781   cacttagtca taaaaacaac cttgagtgat aggtcttatt atcctctttt tacaagtaag   840
841   aaagttgaag ttcaacaggt aaaacaattt gccacattgt ttagctagta aatggtggat   900
901   ccaggtgtca aaccctgaat gttctttcaa agcctacgct tttccttttt ttttttaact   960
961   acattattct actcccatag taaaaacttt ccactaacaa tcacaaagtt atacctgcca  1020
1021  cttctgcaaa ccaaaaatga tatctaaatg tcacctcaaa aaatatgcta gctagaaaag  1080
1081  cagaatttca tgatgggaaa tgtaagttta tattctgtgt gcacagagta aaagacctat  1140
1141  gagtcatctc ctgcaaccca ccaagtattt cgttgaagac tgctctttat catctagcta  1200
1201  gatggcaatt agaagcctgt gagacaaagt atcccttagg aataactggc taaagaataa  1260
1261  atcatttaaa gtgctttaca gacattacct aatacatttt cacacatctc tgtgagctcc  1320
1321  acagcactat acatgaagcg atcctaattt gtttatggac gttcaaaggt gagagtgtgt  1380
1381  aaagtggaag gccagaacgc tgctaacaac attagactta cctgaggcct tgggcagtgt  1440
1441  tgtctgtttc agctgagaca ccactaagtc aattaacctc tactgttttc cttaacctgt  1500
1501  ttaatgaaaa tgtcagtacc acttgggcca gaaggctgtg ggaaaccagg caggtcattt  1560
1561  agaatttttt tcttctcttt aagttgcccc actctgatct gatcaatggt taacatcctg  1620
1621  caccttagaa acaaagggga gttattcata tttgccttcc ctaagggatt ttttcaaagc  1680
1681  agtgaactgt gaatttccag ctaatttaaa acaagtactc tacagaaagg agaatttgtc  1740
1741  tcagccacta agactcaggg caaaattatt gttgtactat catccttgcc tccctttatt  1800
1801  tgttaactgt tgataggaaa cattgatttc acctgagaga aaactgtgta atttgggaat  1860
1861  aaagtggatg atacatattt ctgtcctgga gaaagggtac tgaagatggc ggaggcgcag  1920
1921  ggcagaattt cacatgtgaa aatttaatat gtattagatt gtctgggctt tgatgtaaag  1980
1981  aagaagaaac tgaagaactg ttctgacaat ctttcccacg taggtaagtg atccctgaag  2040
2041  ccaccagttg ctcaagcaga aacagaaatc accccaggtt ctcttcctcc cttatcttcc  2100
2101  cacaagcaat ccactggcat gttctgtcag gttttactgc taaaacctct ctgatctgtc  2160
2161  cacatttccc ccctatctct tctgctttca cctttgtgca aacagtgaag tgaatgattc  2220
2221  taccaaggta ggaaatgaag agctttctca atagtacaga taactgtgga aaacaccaca  2280
2281  accggtagca gaagcaaagt tcaaagagac gctgaaatgg tgtgagaacc agaatataat  2340
2341  tgggataaac agagaattta gacagaaagg acctgagact ttaaagttga cttccagctg  2400
2401  tttcccaacc atgatatgtt tcttacacat gatattgaag actataatac aatatcgtat  2460
2461  ataaactttt actttataca attcccaaat gattactgag atctgcataa tttttaaggt  2520
2521  gaaatcttcc agattaaaaa aaaaaactaa aagcatgtaa taaaataacg gtgtaatact  2580
2581  tcataatttc ttactatttt gtattagttt ttttgacagt taaatacaca caaatcagat  2640
2641  atttggcttt tgttttgttt gaggtacact cagtcaaaaa atcaaaaggc caatattaaa  2700
2701  attcattgtg ataaaagcaa gtttgtcagt cttgcatagg aaattgttca tttgttcaaa  2760
2761  caagccaaat tcactttgga aaatacatct gtatcctata gtcttaaaaa ttctaagaaa  2820
2821  ggtgtctcaa tattttccaa tgttcttcat taaaatgatt tttgatctga acttaagaaa  2880
2881  tattaatatt tattaagttc aaggcatatt catgtattaa aagataattt ttagaagaga  2940
2941  atatagcatg attttcataa cataaaatta acatgtgtca aagctttaat ttaattcact  3000
3001  aattaatgaa tgaaccagaa agacattaca attggttcaa aagagaattc aaagaatcat  3060
3061  atatctgggc attaggaatg gtgaaataaa tttgcttaac aaatgtaaaa cttcaaaact  3120
3121  gctcaatatc cacagagcaa taatcaactg aatcccaatg agatacaatt tgcatttcta  3180
3181  tggacaagaa tcatttgcat tactataagt attatataac ttacagcaat gcaaaataat  3240
3241  tcaaagacaa taaaagaccg gacagaagca gataagctgg acaatgccca atttcccatt  3300
3301  gaagacaacc ctaatatcgt ggtatatttc taagtctttc acaagttttc cctacaaata  3360
3361  aaacaaaaag tactaattcc ctgtgcccca ctgcacaaaa tctggagggg aaaggaatga  3420
3421  agaagaggga gataaacaaa ataattgagt agattacaag gcacagtggg atacagtcca  3480
3481  aaagaactgg tagtttccca ataaacacaa catgcacaag gaaggaagat ataacaccta  3540
3541  ctctgattgg gtgctgtctg gtgctgcatg catactgaag catacccaga aacaaaagta  3600
3601  ccacgacaaa ccctgtgcgg ggaaagagcc atattcccac aaggagcctt ggcgaagagg  3660
3661  caaaatgttg caggtctgct ggggtccagc cccggtggat ccagggtgat tcgaaggtgg  3720
3721  ggacagagtc ggcgttcttg gaaataactt atttagttac agatagagag ggattagaaa  3780
3781  attagcagag aaaaagaggc tgaataactt ggtttacatg gaataccaat caccacgtac  3840
3841  ataggccaca ggcatctttc cgttctcccg aaggagagga ggcactgagg cttccccagt  3900
3901  ccgatcttag aagcccaggt gaaattagca ggcttggtga gtacccacat ttcagatgga  3960
3961  aattcagcca gaaaaacgga gagcaagaaa gaagtgacat gggggaatca gtctttccgg  4020
4021  aaactgatcc gatttcttta ttttttaggt ttgcttatat accttttgtt acacataggg  4080
4081  atgaatacag agtcacgtgg gggtcagaag tcctgacctt tatcaaaatc aggtgcttta  4140
4141  cataaaaaaa gatcttaggg gtttacatca tcttctggcc atgaggcctg ctgacattta  4200
4201  cgaccctttc tttctgataa ccaaaagact tattttttcc aagggtgttt ttttttaaac  4260
4261  caggcaccac cctccaaata aagttgcatt cctatagggt gagggtgtag tgagttacaa  4320
4321  tcaagaaatg aatttattta acccaaggtt aacatgatta atcttaaagg ttaacactta  4380
4381  tttttcctat atgcttaaag gttaatactt atttctccta tacattagtt atattcatta  4440
4441  taagagcagg gaatatggag atttagcagc aaacatcagc ccaacaaatg aaaacccttt  4500
4501  catcaatgtt ccccttaaga tctatttagt cttaagatag tgatacagtt acatttttac  4560
4561  atagcaagga cacagtgatt tataacaaag tacagtgatc tattacaaaa gagaaaattc  4620
4621  attaactcaa aaagtctagt actactaacc ttaaaaacta ctatatttcc tattctatat  4680
4681  tccaaataca ttgattaata tattcccagg tgcctaagga tatggaggcc tgtcggcaat  4740
4741  cattgactca acaatgagaa aagccctatg ctaattaaga ttctcaaaat actcccaaac  4800
4801  tctctgtgct gtttacggtt gagaggtagt aaacaaacat gtgcatagtg gcaggagtat  4860
4861  ggataatcct gtcacacaag ctagtctgcc agcagagagg tttgacctga gacacccttg  4920
4921  tcactcccag ggcagggaat tagcagcaat tattggcaca acaaatgaaa aacccttcac  4980
4981  caatataatt cctaaccaac ccactacact aataattttt aacttcccaa aagaatctgc  5040
5041  ctttagtaag tctaaaacat ctcgtgcctc tcacggtcag gaggctgtaa acaatcacat  5100
5101  gtggctggac gaacctatac aggtgggcta gataaccttc aggggagtcc ataaactgaa  5160
5161  acactcttgt catgcccagg aatttttact gacttggagc tgcacattta ctccttctcc  5220
5221  gagagaggta atgggggtca gccccccata aactcagagg tgtaggcgag agcatgaaac  5280
5281  agtaaagtag atagactctg gttttggggg tagatgcttg ggaacagggg gttttctgag  5340
5341  gcttgatcac gcctttgcgt atgccaagcc tccttcctca tgacctgtgc catgggcgga  5400
5401  gttcctcgtg ctggcccctg gcacaggtct ttacaggaga aagttcttct gattgtgtta  5460
5461  atcgtttcac aaaggatggt tatatcaaat cactactttg taccctataa acaattttat  5520
5521  ttgtcaatta caccttacta aggctgaagg tgggggaaga agaaaggttt taaataagta  5580
5581  gcatatgaag tacaggagaa aaagtattca agctaagtga gtaatattaa gaaaaaagca  5640
5641  acggatatgt aatgttttct ggcttgtact ttagtatggc tggataatat gagagctaca  5700
5701  gaaagtagtg taggtaaagt aataggagca gaagtcaggt ttcaagtatt taaagaacta  5760
5761  ataaataatt gaaaaaagat caggccagaa gtttgacagt taagggagaa gagattgtgt  5820
5821  ggtgaattaa ggaagtggct ttaaatagga agtatttgcg cttatacgct gggtaaacag  5880
5881  tgaagaggga gcagtttatt ggtaaaaata aagaagggaa acttatgata ccagattctc  5940
5941  aaatgaaatt ttactgatac aatcaaggac acagatgaaa gaagagaaaa aaatttcgga  6000
6001  aaagaagaga aagaatttct caggtcagaa tggaagtata gttaattaca ctgtattgca  6060
6061  tatttgcaag ttgctaacag agtagatctt aaaagttcta atcatgagaa aaaatatcct  6120
6121  gtaaccatgt atgtatgttg ctgtttagtc actcaatcat gtccaactct ttggtaaccc  6180
6181  catgaactgt agcctgccag gctcttctcc tgggattttc tgggcaagaa tgctagagta  6240
6241  ggttgccact tccttctcca gggaatcttc ccaacctagg gatcgaactc acatctccat  6300
6301  gtctcttata ttgcagacag attctttatg tatgtaggca tggtgacaaa tgttaaccag  6360
6361  ttacgatttt gcagtatata cagatagaaa atcacattgt acgctagaaa ctcatacaat  6420
6421  gccaaatgtc aattataccc aaattttaaa atcccaacaa aatggacaca gtagagcagg  6480
6481  aacagttttt atcaaaatat tctcacctca gaactgtgtt tctcctatgg tgctggtcct  6540
6541  tttcaaacct gtttcctctc ttctttatcc tcatgacctc ctgtggtaca ataggaaata  6600
6601  gatatttggt taaaaaggaa aaaaaaaata gaagggaagg agtaaagtgt ggtcagtatt  6660
6661  tttcattttg tctcctatta gatcgtttct tttatatatt attaccattg agataatctg  6720
6721  ctgagcatta gttaacattc tggcaaataa acatggagcc actaactagt ttttagcatt  6780
6781  attatattta agaaagttca gtctggttag aggaatggca ggaagctgta agattgaatt  6840
6841  tttgagccag acatgagaga gaaaagttta aaggataaaa aattccagca aggtatcatg  6900
6901  ccttaagcaa ggcaacagca aggggatgga gagaaggcaa catatttgag ttatttagaa  6960
6961  gggagaatgg gagtcgagca agtgaagact gaaaagtcaa cattattctt cctagagctt  7020
7021  gtcggagaag gaactagatg gagcgttaaa cacaaagaaa cacagtccat ggatgggctt  7080
7081  cactaacaaa acagagttat tagtagaagg gaaatgtcca ggagagagga agagtttaaa  7140
7141  gaagacacag aaagagaatg actgacaaag ggataactga tggagtcatc aacactccca  7200
7201  agaaaggggg acaggaagag attcagagca gagaaggatt agctttaaac tggagagaaa  7260
7261  gatatgcaga tgacaccacc cttacggcag aaagcgaaga actacagagc ctcttgatga  7320
7321  aagtgaaaga ggagagcgga aaagttggct aaaagctcaa cattcagaaa actaagatca  7380
7381  tggcatctgg tcccatcact tcatggcaaa tagatgggga aacaatggaa actttgtgag  7440
7441  agattttatt tggggggggg ggggctccaa aatcactgca gatggtgact gcagccatga  7500
7501  aattaaaaga cgcttgctcc ttgaaagaaa agttatgacc aacctagaca ccatattcaa  7560
7561  aagcagagac atgactttgc caacaaaggc ccgtctagtc aaagctatgg tttttcaaag  7620
7621  agtcatgtat ggatgtgaga gcttgactat aaagaaagct gagcaccaaa gaactgatgc  7680
7681  ttttgaactg cggtgtggag aagactcttg agagtccctt ggactgcaag gagatccaac  7740
7741  cagtccatcc taaaggaaat cagtcctgaa tattcactga aaggactgat gttgaagctg  7800
7801  aaactctaat actttggcca cttgatgtga agaactgact catcagaaag cccctgatgc  7860
7861  tgggaaagat tgaatgtggg agaaggggat gacagacgat gagatggttg gatggcatca  7920
7921  ctgtctcaaa ggacatgagt ttgagtaagc tccaggagtt ggtgatggac agggaagcct  7980
7981  ggcgtgctgc aatccatgag gtcacaaaga gttgggcaca actgagtggc ttaactgaac  8040
8041  tggagagaag gaaggggggg ccacaagcta tttacaacat ttcagaaagc cttctggaaa  8100
8101  ttgcaattaa ataaaatgtc aagtttcttt acttttggca ggcattaaat caaccctgca  8160
8161  ggctaacact ggttatcacg tgctgatcag aaattctaat ttgctgttga tgacatcata  8220
8221  gaaatttcca agatgtgatt tggtagaccg tatactgtta gcagagttat ttatctgttc  8280
8281  ggtttttttt tttttttgca atatctgatt taattctccc agcatgtgat caaccttgga  8340
8341  tcagaagaac ggcagccaaa attaagcaac catttccagg gaacagtgcc tagtgtttgt  8400
8401  acacttattt agctttattg cttattagaa ttacatccat gacagtgacg tatgtgattt  8460
8461  catttaagtg tcaaaaatct tttaagatat ggggtccata gataaaaaca taataaaaag  8520
8521  agtccttgga tgaaaagaat tgggatgaca agatctctac agtcccatca tatcgaacac  8580
8581  tttaagaggg acctatacaa gttcaggaat ggctaaaccg ggaagttgca aagaacgcct  8640
8641  gaaaacaccc taactaacca ggaactcact caagcagaaa aggaagcaaa agtaaataag  8700
8701  cattcccaca tggaaggcag cacaggggaa gccagaaaac taacgaaata aataaagtgg  8760
8761  gggactaagg agcgtttaac aaaggcaaag gagtgctccc ttttttgata accacattaa  8820
8821  ccaacttcag gagcatgaat gatggtcccg agaacacatt ttgacttctg gcccaaccac  8880
8881  ctagccaacg ctcatgtaaa tacaaaaaag tggagttctt ttctcaccaa cacctacatc  8940
8941  aagcgaggct cgttttgtac cttctactct gttcattcca gaagggagta aattccagtg  9000
9001  ttattgcctg gtgaatccca tggacagagg aagctggtgg gctataagtt gccggggtct  9060
9061  caacgagtcg gacttgactg aagcgactga gcaaggaagc actctgtact tttgatatac  9120
9121  tttcgctcac tggacttggg taaagccagg actcctccac acccccccgc cccagttttc  9180
9181  aagagaaatg ggcttccaaa gagtgagtta agactggtca tcatacaggt gggacggtgc  9240
9241  taaggctgtc cgcagtgtct acacatggct tgcatctggg gggcatccag actgaccaga  9300
9301  gagcctgacg ataagccccg gtgacactgg ggtggccttc gcatcctgct agacaggttt  9360
9361  gctgctgctg ctaagccgct tcagtcgtgt ccgactctgt gcgaccccat agacggcagc  9420
9421  ccaccaggct cccccatccc tgggattctc caggcaagaa cactggagtg ggttgccatt  9480
9481  tccttctcca atgcatgaaa gtgaaaagtg aaagtgaagt tgctagacag gtttagggag  9540
9541  tagaaagctc gttgaaaggt gtgttgcgga aggaaggagg ggaacgatgt ttgcttttct  9600
9601  tccagaacgg tacttctatt gccccaacct gggctcaggt tgccgccagt aagctaatta  9660
9661  aaagcccagg agtcgcgttc gggctagggt ggaagcctgg tcccctctcc tcacatcccc  9720
9721  atgtctctgc cgccgccgcc gcctgccgca ggtgacccgg tgacccctga ggacagtctg  9780
9781  gggtccgtga ccccggggga ctgggcaacc ggacccccct cgcaagcgca gcctctctta  9840
9841  agacaggagg ctaaagggga ggcggaggaa ggggaggaga caggcgtcca gggcgcctgg  9900
9901  gggaaaggca cggcggaaca gcggcggcgg ggctgggggg aggccgccga ggcgcccgcg  9960
9961  gccgaggagg ggcaggtgga ggccgggggc gccgcggggt caGCCTCCCC GGCGGGAGGC  10020
10021  GCGGGTGGCG GCCCCGAGGG CTGGCGGCGG CTCCTCGCCT GGCTGCGGCG GCGGCAGCCC  10080
10081  CAGTGCTGCC CCTGTGCGGC GCCCCTTCCC CGCTCCGCCG CGCACTGTTG TCATGGAGGA  10140
10141  ACCAAGATGG CGGCTCTGGC CTACAACCTG GGCAAGCGGG AGATCAACCA CTACTTCAGC  10200
10201  GTGAGGAGCG CCAAGGTGCT GGCGCTGGTG GCCGTACTGC TGCTCGCGGT GTGCCACCTC  10260
10261  GCCTCCCGCC GCTACCGAgg tgagcgcgcc ctccccctgc ccgggccggc cggggcggga  10320
10321  ggaggcgacg cggaggctgg aggccgcccc ctcgcccgac acacgcccac gctcacgcgg  10380
10381  ccgcccgccg gcgcgcccag cgggcggggc aggcggtccc cccgcgtgcc cccagggggc  10440
10441  ccgggcggcg ggccaggcgc ccccgaccgg cgagcggacc ccagttcagg cggccgcggg  10500
10501  tcgagggccc gtggtcctgg gcaccgcccc cccacccgca ccgcgagccg ccggtgctgg  10560
10561  aggcgggggc gcccgcccgg gccgggccca gcgggtagcg ggggtcccgg ctcctgcgcg  10620
10621  ggctgggccg ggggacacgc ggcaggcccg gggctcgcgt gcaggaggcg agcaggcggc  10680
10681  cctcgggggc cagcccaggg cgcctggagg ccaaggccgc ccgccacggg ggcacctcgg  10740
10741  ctccaggtgg ggtcgcccaa ttctgcgccg taggtgcccg gctttttggc ctttgtttta  10800
10801  tcccgtttct gcccctggaa cagcggggcc aagctgttgg acagcggcaa gggctgcccc  10860
10861  attttctttt gccgccgagt tgacagctgg cagaagatgc ccttggccaa atggaggagg  10920
10921  tgtcacccag gctttgtgat tcagaaacgt ttaaaggggt ctggttgcac actttttaca  10980
10981  aagtgaagac actgctgccg atattagaaa agaacttacg ggttgacagg agttgaggtg  11040
11041  ggcaaggaaa acaagttgaa agcagtctga gaggaggcct tcgctgtggg ttttgaaatt  11100
11101  ggtgcaaaga gtcaggaaat atgatctcat tatttcagaa cgtgttattt ttcggtaatc  11160
11161  aagggatatt tacttgtcct tcttgatttt ttttccccct taattttctc tgtgagaatg  11220
11221  tcactaggat agaggttgac aggctgaggg aaattaacaa agataggatc tctagtttgt  11280
11281  ggttcttgta gttttgaagc cattatctgg acagctcttg gtgattgtga gataactggt  11340
11341  caaaaggtag tgtgtaatag gtgcgcattt aaggtgtttt ccgtttagct tcacacctac  11400
11401  tttggcaaaa tatccagtaa agggggcact ggaatcggaa ctcgcttctc attttaggaa  11460
11461  atctttaaaa gtaaaggata ctttgattgg ttgtgccgct ttgttttctg cgatgcttga  11520
11521  gaattaaaaa tctttcactc tagtactgta ctgggtgaat agccttttat ataaatacac  11580
11581  gaaatcgatt gaaaaagata aattgcttat accctcttgg cctttttcct ccagcttcgc  11640
11641  atagatcaca ttcacatgac ctggcaagac ttcggttcat ttgctgtaag agaagtccaa  11700
11701  cactttcata tacaaaataa agctagcaat ttaatgcatt catttattgt cactttaaag  11760
11761  aaaaatttct gatcactgac atattatgct attttgttac aagatgatag aaatttaact  11820
11821  caattttatg tatgtgatag tggaggtaac ttttataagt gtgcgctatg gtcctctaat  11880
11881  ggcaacccac tccagtgttc ttgcctggag aatcccaggg aagggggagc ctggtgggct  11940
11941  gccgtctgtg gggtcacaca gaatcggaca caactgaagc gacttaacag caacagcaac  12000
12001  agcatggtcc tcctataagc taaacatctg cccccccccc acctcccttt ttaaattgtt  12060
12061  tttgtctttt gataaacgtg gtcctaattg ctatatttag attataaatt tcatcctttc  12120
12121  aagatctgtc ctccgcaggg aaaatagaat gtcagatgga accttaagag tcagtgtagc  12180
12181  aatctgggat tgtttatgaa gcctcctcca gaagctcagc agcagcttct gtaggtgctt  12240
12241  cagtgtcttg agtgtgaagc agtacacctg gtgtgtgtac atgcccaagc ggaatgtcag  12300
12301  gaccgtgagc cagagatggg ggagagaaat gatcttacca gaaacttttt agccagcctc  12360
12361  atgctttagc agtgtgaaac agtcagatgc agtgcttttc acacaaggat aatcaaacac  12420
12421  ttgaatcaca atcataaatc tttagaataa gaaaggacgt tatgttacgt atagaggttt  12480
12481  aggctgtgta ttaaaatctc cagtgtgtga gtatgggttt gcctcaggcc aggagagtga  12540
12541  atgcaattga aatacacaga ttcagtatct cttgttttac aagctaaaga aagtaaaaaa  12600
12601  ttgcacacta cagaaaacaa agcttggcaa aactacatgc tatcattgag cacttattat  12660
12661  atgccaggtg ctgttctact aaggatttta aatcttaatt tgtctctgca accagcctat  12720
12721  gggtagatac aaatacttcc cacttccttt aatatccgta atcaagatga gtttttaaaa  12780
12781  ctttgattgc atgtcaaagt ttaattgata acattttcca tactgttata taaaataatg  12840
12841  gtgtatttta taatcagtgg tcttagattc agagaattgc agtattattt acattttaaa  12900
12901  gatgaggcat gagaggttaa gttgcctaaa gacacaccat tagtctgact gagctaggat  12960
12961  ttaaaaccca gttagtcgtg tctcatacca ttatgttata ttctgccttt ctggagcctc  13020
13021  ttagacagta gtaacgtata aaaggggtga gaaagtgttt tccgtcagaa catgggttaa  13080
13081  atcatttaga aatactaatt caccctcaca gtgccagcca aaaatttgtc ttactcattt  13140
13141  tccaataaat ggtgattttc taaaagttca attcagtcgc tcagttgtgt ccgactctgc  13200
13201  gaccccatga atcgcagcac gccaggcctc cctgtccatc accatctccc ggagttcact  13260
13261  caaactcacg ttcatcgagt cagtgatgcc atccagccat ctcatcctct gtcatctcct  13320
13321  tctcctcttg cccccaatcc ctcccagcat caaagacttt tccaatgagt caactcttcg  13380
13381  aatgaggtgg ccaaagtact ggagtttcag ctttagcatc attccttcca aagaacaccc  13440
13441  aggactgatc tcatttagaa tggactggtt gatctcctta cagtccaagg gactctccag  13500
13501  agtcttctcc aacaccacag ttcaaaagca ttagttcttc agcgttcagc tttcttcaca  13560
13561  gtccgagtta catgtctaaa acttcagaat ctgacctgtt tacttgttct tcaaatcctg  13620
13621  gttcagatgt caccagcata gaggtagaaa ttaggaattc agtgtttcta cagtagctag  13680
13681  tacagactta ccatcttgta ttataataat ttgtatctga cctccccaca taaactttga  13740
13741  gcttccaagg gtattttatt catccttaaa tcatcagagc ttaacacata gtaggaactc  13800
13801  tgtaacagtt attggataaa cagacttttg aagtccttgt ttccttctct ttgcctcctt  13860
13861  gcatttggtt cttttggttt taattgaatt tcatgttcta agagcatgtt ctgatcttaa  13920
13921  ttttagaaag tagtgttttg tagttttttt tattattaat attatttcac ataaaaatga  13980
13981  cattttaaaa agtagttatt cttttagtta cattttttgt aaattttacc attatggaat  14040
14041  cacaagatat ccattaatat tgtgattata gactaaaggc atcatttctg ggataagaag  14100
14101  ccagtatcag tagccttaag aatagttcca atctggttaa atttagattt tctaattgat  14160
14161  aaagttaact tgcttcaaat gtcttagttt tgttgacttc taattcattt ctgtcatagg  14220
14221  catatttaat gcaaatatga aataatactg catggtttgg aaaaatgagt tcaaagcttc  14280
14281  agaaattaaa acaagaagca gcgttcggtc tctcaggctt tcccttcttt ggctgctaga  14340
14341  aaaatcgtga tctacatgac accacttgta aagaggcact cctagcttat ctaaagaaaa  14400
14401  ttgtaaatgg tgatttttca acacagacag aagtataact tgctaagttt gggacaaata  14460
14461  aaatattctg cagatcagat tgtaaacttt atgatctggt attttcatgg ttgttagcaa  14520
14521  gaaacataca gctttgtcaa gatgattcag tctaaaggtg cagtgtgcca gaggtattct  14580
14581  atttgatgac aaatataagc ctcagtttat ttagcaggtc aggtgttttc tttgttttgt  14640
14641  ttttcagatt tgttttttaa cttgtttact tactttgtct gctcttagta tctttctatt  14700
14701  atagaaaaat catgcataaa aacctgagac tttagattga caatcgagaa tgcttatgct  14760
14761  taagataaca gaatgaaggg aagacagcca ttcatctaga gaatctttgt attagagata  14820
14821  gctggagtag ataattctat cccattagtt gctttttttt tctttttaaa aattctgttc  14880
14881  ctaacttgac ttatctgagc acttggcaac tttcatctca ctggttgtat taaggtagct  14940
14941  atcaaaatta tatgaagcaa ttgaaaataa tgactgtagt attttgtttt cttttgtttg  15000
15001  ggattcttct gggtaaattt tcaaaggaaa ataatgtgcc agcatatgtt aacatgtagc  15060
15061  tagtatacat gaaataagtg tgtcacatta attgaacatt tagatttaca tttagtgatt  15120
15121  tgattttaaa actgtttcct tcccaggaaa agaactagtt ttagagtata gaattttttg  15180
15181  gagtttgttt ttttttttta gaactagtta atttattttt aatcagatat tatagtattt  15240
15241  actagtgcta ctatttttat tattttgctg acaaatatgt aaaagtctgt gtcctcatta  15300
15301  ccttttcagt tatctactta gcaattcttt tactttccta acagttcttc atattacatt  15360
15361  ctctctacta aaatagctgg tgtagtttct gttttgagta gaccttaact ggcttctcta  15420
15421  gtgattcaga cggtaaagaa tccacctgca atgcgggaga cctgggtttg gtccctgagt  15480
15481  caggaagatc ccctagagaa gggaatggct acccactcca atattgtggc ctggaaaagt  15540
15541  ccatggacaa aggagcctgg caagcctcag tccatggggt cccagagagt tggacacact  15600
15601  gagtgatttt cactttaact gatgagttac agagactgtt tcagatacaa ggtgttttgt  15660
15661  tttttttttt aatttgcata tattatgaag agtcaccatt aactagcatt tattcaacta  15720
15721  ccttaatatg gtagttgaat atttttccca gaaagaccag ctagttttta aaatgcagtg  15780
15781  ttcaaaatgt cttttggcta gtgacaactt taaatctgtc ttggtatgag gtttttctaa  15840
15841  tgtggggtct tgagattaga gcttttgttt tctaccagct gtactactga aaaataatgt  15900
15901  ctgagcagta atattaaaga gggaaagaag aatttggcat tttaacacac attttctggt  15960
15961  ggagaaaatt gattatttta agacactggt gtggcacttc catctccaca gaatcatatc  16020
16021  aataacctat agagatggtt aaacaaatag cataatcgaa cacactgaaa attgatccaa  16080
16081  cttctattaa gaaacagaag tcaagtaaca gcaataagaa gaagggatga ggaaaggaaa  16140
16141  actttacaga atgccaattg tttaaaactt cttatataac tttttaataa aataaatgtg  16200
16201  ttactaactt tttgcttggt ttaatagatg tatttaaaga ggtagaagtg ctgtaaatat  16260
16261  ggaattttca tcctaatttt aaacatttac tggattttta ataggatttt actatatggc  16320
16321  cattatttaa aaatgcagca gcagtgctgt ttttaggaaa taattgtgtg tttctatagt  16380
16381  cctttcttta ttcctccgtg attgtttatg taacttaatt ttgtttttta gaactagcat  16440
16441  tagtttttga taattgaaaa gaattaagaa ctgattattt atagtttcct tagagagatg  16500
16501  ttattaaaaa acctttaaaa tacagaaaaa actgcttagg ctacatctgt aattacaaaa  16560
16561  atataataac ttatcatcta ctttccttat ccagttttca ccaacagaac ggtgtactat  16620
16621  tttcactttc ctccctgttc tgttttagag tttatgacgc tgcggtatca acattttcat  16680
16681  tgtttatgct tacttgcctt gtgtttgtat caccttttat ctgtgtgttg tccagacgac  16740
16741  tggatggaga agagagatgt gttctactta aaatatcttt ggctgtttcc tatctccacc  16800
16801  gttttgttct gtagtattct ttttaccaga ttctccgtcc tgaccttaac tatttgtaaa  16860
16861  acaaatagat tgctattgac ccttaaagaa ctggagatca aatttaaaag cacattaact  16920
16921  gtaaccccac agttaatgta cacatctcat ttctccctcg tccatttgat atacttgaac  16980
16981  ttttctgatg cctccaaccc cctttttaac cacatacatt ggtcatgtac attaagctaa  17040
17041  tgtacagtaa catggccaaa agtagtaggg taaccatctg tcccagttta cacaggagtg  17100
17101  agggggtttg cagaaatggg attttctgtt tgaaacttct cccaaccaca gtgggaggag  17160
17161  tttgctgtca tcctgacggt ggaggcaaga gagagtcgag agaagtagag gatggatatt  17220
17221  aataatagca tttattactg gtaattgatc atgtgtatct tcagccatct tttgattaac  17280
17281  agtgttacaa gtctttgtga gattgtaaaa ggatgacatt ttattacgca ttttaagaag  17340
17341  tttttaataa gtctttctct gtttgcacat ttacagagta gggatatagc ccacttcttc  17400
17401  cagggaagtt gtaaaaatca gggcgtcaat ttataaaata cttcaatatt taccaggttt  17460
17461  ctgatgtact aatgcacgaa gtactgtaat agttgaatag gaagtcattt ccagagtctt  17520
17521  ctcttctatc cctgaaactt ttgtttccca actagaagta gaagtgataa acagatacaa  17580
17581  aggctatttt gaggcaagat gtccctggag ggaaactttc ggtagaagga actgccaaag  17640
17641  tgttgctgta gcattgggga tgaagaatat tctaggtgat ttatctgtac tagtgcctct  17700
17701  cattggcttc aatattaata tattaatagt tgctctgctt cttatggatg agtcgtatgt  17760
17761  acctagaggg tacagtgagg tgtggaaaac tctgtactct ctcaactcca agggtaaaat  17820
17821  gggatagaca gccagtgtat aaaaatataa ctattgttag caacattatt gtgtttaatt  17880
17881  attacaGGCA GTGATTCATG TGAATACCTT CTCTCAAGCG GCAGATTTCT TGGAGAGAAG  17940
17941  GTTTGGCAGC CTCACAGCTG TATGATGCAT AAGTACAAAA Tcaggtaaag tttcttcatt  18000
18001  tattatgttt tttcttcttg gctaagatgg ggcttagtat ctggtagaga agtgttaata  18060
18061  gagcaaagga agtggcagat ggtgcttctc catgtgatgg cagagaagtg ctgacagggc  18120
18121  aggagtaggg gtgagtccag aggagtattc ttgctctaaa gcattaggga aagctttgga  18180
18181  ccaatctgct ttatctcagg tgagagaaaa ccaggggcca agggcaatag cctgtgaatg  18240
18241  aaagactttt gctttgggac ttggatagct acctcttgca gtttttctga gagagtgagt  18300
18301  attaagcact tactgtggtt caagtacata tgaaacactt aatggaatta atcaatcatg  18360
18361  cacgaactgg taggttgaac aaacctgccc acctgtttct aaaatgacaa cgtaactgta  18420
18421  tataataatc ctgtactact ttcttcacaa attatgtgct ttgaagatgc ctgggctgat  18480
18481  tttctgtatt ctaattgatg tttccttgtt gattcCAGTG AAGCAAAGAA CTGCCTCGTA  18540
18541  GATAAACATA TTGCATTTAT TGGAGATTCC AGAATTCGTC AGTTATTTTA TTCTTTTGTG  18600
18601  AAAATAATTA ATCCTCAATT CAAAGAAGAA GGAAataagg taaaatctgt ctatttgttt  18660
18661  cattagggta ttgttttagc agttaggcaa ctgaatagtt acaggagaag tgtgcccttt  18720
18721  cacgtgaaca aaagaaagta taaaattttt agtttggttt tgggaaaggg aacagggaac  18780
18781  aatttgccat tacggagcca taagaaaaag aagtggtggg taaagtattg gcaaaccttt  18840
18841  tattgactta aactttttgt tttcagaaat attaaaattc tttccatgga aaaacttaaa  18900
18901  aaaatttttt tagaaagaat aaagaaatat cccttatcct ccttttaata ttttgctata  18960
18961  tttcttttca gtctcttttt taaaagacaa aattgtaata gattagcatg tacaatttga  19020
19021  tatcttcttg gctaccactt atcataattt accatattat tataaatcag tgttaagtat  19080
19081  cttcataatg gcaatatact agtgagtgga tataatgtga tcctatataa tcttcccttt  19140
19141  tcttaacttt ttgtagtttt ctaattttta atattttgtg attttaaaaa ggacattttt  19200
19201  attacatttt tgtgtgagaa ctttgctttt taaattattt ccttaggata gattctttac  19260
19261  agtgcaaata ttaggttaaa gaatatagtg ctttaaaaat tattgattat attattaaat  19320
19321  tctttcagtc tacactgtaa ttagcaatgt actttggaac ctaattttct gtaacctttc  19380
19381  tggcactgga cattcatgct atataattaa aatgacagtg tgacaaattt ctgctctttt  19440
19441  taatttctca ttttagaaat gttatcttta aaaaaactaa caaggatgaa catctttcta  19500
19501  aatgttaatt tgttaattag ttaatttttg tgaactcttt cattgtatct ttctgtttaa  19560
19561  tacattttta agtgatctga agttctcatt tctgtcttta attgcatatg gttgggagtg  19620
19621  gagaataaca agaaaaaagt aaagtacaag aaagttcaga attgtagggc agtagctcat  19680
19681  taatttatga taaaaatctg cctgtacaca tcaccttgtc cagtggtagg aaactgaaaa  19740
19741  atcggagact tcacagctaa ctaagtagtc tcatcatgat gttggttcag ttcagttcag  19800
19801  ttcagtcgct cagtcacgtc tgactctttg tgaccccatg aatcgcagca cgccaggcct  19860
19861  ccctgtccat caccaactcc cggagttcac tcagactcac gttcatcagg tcagtgatgc  19920
19921  catccaacca tctcatcctc tgtcatcccc ttctcctcct gcccccagtc cctcccagca  19980
19981  tcagagtctt ttccagtgag tcaagtcttc gcatgaggtg gccaaggtac tggagtttca  20040
20041  gctttagcat cattccttcc aaagaaatcc cagggctgat ctccttcaga atggactggt  20100
20101  tggatctcct tgcagcccaa gggactctca agagtcttct ccaacaccac agttcaaaag  20160
20161  catcaattct tcggcactca gccttcttca cagtccaact ctcacatcca tacatgacca  20220
20221  caggagaaac cacagccttg actagacgga ccttagtcgg caaagtaata tctctgcttt  20280
20281  tgaatatgct atctaggttg gtcataactt ttcttccaag gagtaagcgt cttttaattt  20340
20341  catggctgca gtcaccatct gcagtgattt tggagcccaa acaaataaag tctgacactg  20400
20401  tttccactgt ttccccatct gttttccatg aagtgatggg actggatgcc atgatcttca  20460
20461  ttttctgaat gctgagcttt aagccaactt tttcgctctc ctctttcact ttcatcaaga  20520
20521  ggctttttag ttcctcttca ctttctgcca taagggtggt gtcatctgca tatctgaggt  20580
20581  tattgctatt tctcccggca atcttgattc cagcttgtgt ttcttccagc ccagtgtttc  20640
20641  tcatgatgta ctctgcatat aagttaaata agcagggtga caatatacag ccttgacata  20700
20701  ctccttttcc tgtttggaac cagtctgttg ttccatgtcc ggttctaact gttgcttcct  20760
20761  gacctgcata cagatttctc aagaggcagg tcaggtggtc tggtattccc atctctctca  20820
20821  gaattttcca cagtttattg tgatccacac agtcaaaggc tttaggaact cttgtaagaa  20880
20881  gaatccagta gcgattttca actaggaaaa gctagtatag atgttaaagc tgagtaatag  20940
20941  aagataacaa agtaaacttt tcattttatt tgatatctat gaatgtattt tgcattcgta  21000
21001  tttatacata caaaactata cagaagattt gaaactattt aatgacgaga ttcttacagc  21060
21061  ttaaagtaaa aaaacctcag taaacatttt aaaaatagat atctgaattt taaaaaatag  21120
21121  ttttactagt tccaggctta gaatagagga tttgaaaatt ggaataatgc atttggcaac  21180
21181  agttagttga aaaaaatcta taatggttta gtccatggcc agaagtagct acaatatggt  21240
21241  atgttgttcc tgagcactag gtttccaatt tttgttttct aggggttcct agttatccca  21300
21301  caattatcaa ataagatgca ttttatttta tatacatttt gcaaagaaag ttttttatag  21360
21361  ttttaaagag agttatttag ttcaaactac tggtggagca tttgctaaat tgtattttac  21420
21421  ttattctctt ctctctgaac accttgagga cagagattgt gtgttatcat tatttttaaa  21480
21481  tatgtttctt acatatttca caacatagcc tggcatgttg tgaaatttga ttaatttttt  21540
21541  tttagccttg gtaatgggat tctttaagta ttgaagataa tttttttaaa tttcttttct  21600
21601  gtactgagga aaatttttta aaaagaagct ttagagcagg attttttttt ttttttcaaa  21660
21661  ttatattttg tggaagacta gttctgtaag aagctctggt caaataagtt tgggcagagg  21720
21721  tgatatcata tcctcctctt aggtagtttt agtttaggct aggatattaa aaacttgaga  21780
21781  agtcttgcag tgaagaaagc tgtttgtgtt acttccagcc agagggcaag ctagatactc  21840
21841  tgggggcccc ttccacctca aaccaactag atcctagatt aaaaaatact tgttgatgta  21900
21901  cttctagact ttgaagttgg ggacacatcc cccagaaaaa aggaacaacc ttgaggcaaa  21960
21961  tccagtcatg ggaacgataa cagtcagtgt gcaatagaga tttgggttgc cctgaagata  22020
22021  gatgcctgta gctacaatgc cctgtacgta gcaaacaaag ctctgagcca gcatatttct  22080
22081  caacagtagt attgatagcc agaggacagt agactgatag ctttaaagtt ccgatggaaa  22140
22141  gaaaccttta acctagaatt gtatccctaa catacgaatt cctctattct tgaattatag  22200
22201  gacattttaa aataaacaac aactatgagg gcttactgcg gtataaattt atactaaaga  22260
22261  gttttccaaa gaataaactt caaggaggga aatgattcag aaaaaaaatg atccgaatta  22320
22321  atggttaaag aaaataataa acgtgtatga atctaaacaa actatgtcaa ataatatctt  22380
22381  tttacacttt acaaaaacac agtactgaag aactgacata gcatataagt cagagagaga  22440
22441  tgaacacaaa gtgtcctctt tacactttaa ggtatcatct taacttagaa cttaagatgc  22500
22501  cctttattcc aagggcaagg actggaagga tagaattagg gtgggtaatt ccaaaccaga  22560
22561  agaagaaaaa ataaatgaaa ccaaattcat ctaatatcaa atataataca taaacataca  22620
22621  tacataagca cacacgtacg tgtgtactct gatacacata tgtgaataca tatatatata  22680
22681  aacatttata ttacatgtta aaaaatcagt gtttaatttt atgtttatat aaaatataca  22740
22741  tatgtgtgag ggagctagaa atcaaaaatt aagatggaaa catttattat caaaataata  22800
22801  taagtagtct aaacttgtca gctcaataca gatttttcag actgatttca gactggctgt  22860
22861  ctaccatagt gggagaatta ctcactactc atgtaattaa tgatagtgcg agtaaatgag  22920
22921  taaatatagg ctgttagtat gctgatttta taaacttata actcagtact taaagaatac  22980
22981  gccaagatat tggagagtat ctttcaaagc acacatgaaa tccttatttt gatcacattt  23040
23041  tggtccatta accaaatcct aacagtatca gggaattggc accatctctc tcttttaagt  23100
23101  aagctccttt atattcttat tctgataaaa attctaaaag cctacaataa atgttccagt  23160
23161  ggtaagttgg tagacatatt tccattaaac tcaggatgtt cattattgct gcttctgttc  23220
23221  agtattgtat tatagatcct tagggagacc caggctcaat ccctgggttg ggaagatccc  23280
23281  ctggaagagg aactggcaac ccactccaga attcttgcct gaagaatccc atagatagag  23340
23341  gagcctggtg ggctacagtc catgggatag caaagagcca gatatgactg agtgactaac  23400
23401  tctttctctc tcagccaaag aaaggtggta ctttgaagat gtaacgattg gaaagaaata  23460
23461  acttgatatt ttataataca gttatctaca tagaaaatcc caaagaacct atagaaaatt  23520
23521  tactagatat aataaaaatt ttaacaatat agctaattat aagataaata tatgaaaatt  23580
23581  gattgtactg actcaataaa gctgttaaaa attaattgca tatctacttg tcaggaatag  23640
23641  agagttcaaa aatgttattt aaaatatact ctgtgcaata ataataattt ttaaaaaaca  23700
23701  gtacatagga ataagcctag taaataagcc tacatctgta tgtatacaga aagcttacaa  23760
23761  aattttatta aaagacaatt tagttttctg aggaacctcc atactgttct gcatagtggc  23820
23821  tgtaccaact tgcattccca caaacagtgt aggagggctc tcttttctcc acatcctcta  23880
23881  cggcatttgt tatctgtaga ctttttaatg atggccatct gactggtgta gactgggacc  23940
23941  tcattgtagt tttgatttgc acttctctaa taattaatga cgctgagcat cttttcatgt  24000
24001  gcctgctggc catctgtttg tcttctttgg agagatgtct attaaggtct tctgcccatt  24060
24061  tttaaattgg attattggtg ttttgttgtt gttattatgt atgtattttg gagattaagc  24120
24121  ccttgtctgt agcaccattt tctcccattc tgtagcattg tcttttcatg ctgcttatgg  24180
24181  tttcctttac tgtgcaaaag cttgtaagtt tgattgtgct gtgctgtgct tagttgctca  24240
24241  gtcctgtcca attctttgca accccatgga ctatatctca tcaggtttct ctgtccattg  24300
24301  ggattctcca ggcaagaata ctgaaatggg tggccatgcc ctcctccagg ggctcttccc  24360
24361  aacccaggaa tcaaacccag ggctcctgca ttgcagatgg attctttccc agctgagtca  24420
24421  ccagcaaagc ccaagaatac tggagtgggt aacctttctc cagaggaagt tcctgaccca  24480
24481  ggaattgaag cagggtctcc tgcattgcag gtggattctt taccagctga gctacctggg  24540
24541  aagccccaag tttgattagg tcccatttat ttatttttgt ttttgtttct gtttccttgg  24600
24601  gagactgagc taaggaaata ttgataagat ttgtgtcaga gaatgttttg cctatgttct  24660
24661  tttctaggag ttttatggta tcatggagtt gtatggtatc attatgttta agtctttaag  24720
24721  ccattttgag tttatttttg tgcaaggtgt gagggcatgt tctatcagac aaaaatataa  24780
24781  ttcaaagaga tacatcatct gtcatagcag cactgttcac aataaccaaa atatggaagc  24840
24841  aacctaaatg cccatcgaca gacaaacgca gtgcgtaaag atgtggcaca gaggtacagt  24900
24901  ggcatagcac ttagctaggg gaaggagcaa gtaatgccat ctgcagcagc tgggtgcaac  24960
24961  tagagtttac tatattaagt gaagtgagtc agaaagaaaa gtgcaaatac tgacagtagg  25020
25021  ggctgtgatg acaaaaattt catggtctaa aggtattgag atcatacaga gactgttctc  25080
25081  ttatcactgt gaaattatgt tagaagtcaa tatcaaaaaa gatatttgaa gataaaccac  25140
25141  atattttcaa gtgcattgtg acatttacca agagagatct ttggcttagc cattgaaagc  25200
25201  ctcaataaag tcagaaaaca aaaaacacag agggtgattg cagagaagaa aggatttaaa  25260
25261  tgagaggtta atatcaaaat aagaaattaa taccaaaggt acttttaaaa agcccatgta  25320
25321  tttggaaatt aagtgacccc ttttaaatga tgggtgtacc taagaagctg taacagggaa  25380
25381  aattagaaaa tatttgtaac agaataaaaa tgaaaaaaga ctgtaccaga atttgttgca  25440
25441  tgcagctgaa gctgctgttg tggattttgt tttttagggt cattttcttc ttccttcttt  25500
25501  tgttctcttt tgatttgatg actgtgttta gtgctgtgct tggatttttt ttctcttttg  25560
25561  tatgtaaatc ttttacagtt ttttggctcg tggttaccat gaggttttga tatagcaatc  25620
25621  tctatacaca tgcacacaca cacacatata tatatacgat tgtttaagtt gctgatctct  25680
25681  taatttcaag tgcatttcaa atatcctgaa cttgtacttc ccacctctca cagttactgg  25740
25741  ttttatatta tatttgtatg agggtagttt cctttactat atgtttgatt tatccagtga  25800
25801  gctttcccat tttgtaattt tagtgtttct aattgttgcc ttctgttttt catgtagagc  25860
25861  agtttgttta gcatttgatt tggtggcgct gaattctttt agtttttgct tatctctaaa  25920
25921  gttttgattt ctcaaaccaa tctgaacaag gcctttgctg ggtagggtat tttttcattg  25980
25981  tagtttcatc cctttcatca ctttaaatat atcatgccac tcaattctgg ccagtacagt  26040
26041  ttctcctgaa aaatcagctg atagtcttat ggggattccc ttgttggtta tttgttgctt  26100
26101  ttccttcatt gcttttaatg ttttcactgt ggtctttaat ttttattggt tttattactg  26160
26161  tgtttctggg cctgtacctc cttaggttaa tcctgtgtgg gactttgtgc tccctggact  26220
26221  ttgttgactg tttcttttcc cgtgttaggg acgttttcag ctattgtctc ttcaaatatt  26280
26281  ttttaggccc tttctctcct ccttctggga cccctattat gttattggtg tatttgacag  26340
26341  agccccagaa atctcttaaa ttgtcctttt ttcttttcgt tctgttttct ttattctctt  26400
26401  ccatagcagt agtttccagc actgtcttca agcttactta tccgttcatc tgcctcattt  26460
26461  attttgctgt tgagtctttc tcgtgtattt tcagttcagt tgttgtattc ttcatctctt  26520
26521  tggttgttct tggtattttc tgactcttct ataaacttgt accttcctgc tctgtgcatc  26580
26581  cattactctt aactctttcc tcggatagat tgcctgtctt catgccatta gttgtcattt  26640
26641  tgggtgtctt tctttctcct tcctctggaa catattcctc tgccaccaca tttttgtcta  26700
26701  aatttccatt tgtattttta tgtatgtgga agttttggag aagtttcctc caatagggga  26760
26761  tgccctctgt gtccaagcag tgcatttccc tctcattacc caaggtccag tgaccagctg  26820
26821  gtgccaaggt cggttctggc ctgagtttgc agactcagtt ccatggggtg ctgtatggca  26880
26881  gttttcttgc ttctggtgtc tgccctctgg tgggtgaatc tggtctagag tcttgaacag  26940
26941  gctttctggt gagaggccag ggtctgcccc ctggtgggtg agcctgttct agaggcttgt  27000
27001  gaaggcttcc tgataggaga ggctgttgct tgcccactgg tgaatggagc tcgttcttgg  27060
27061  ttctctggtg ggcagggctg tgtcaagggc catgtctata ggtgaccttg ggctcagaaa  27120
27121  gtctttaggc agcctgtctg ctaatgagtg gccaatactt tggccacctg atgtgaagaa  27180
27181  ctgactcatt ggaaaagagc ctgaaactgg gaaagatact cgatggacat gagtttgagt  27240
27241  aagctctggg agttggtgat ggacagggaa gcctggtatg ttgcagtcca tggggttgca  27300
27301  aagagtcgga cactgaaatt cttcaaaatt aaaatggagt gaaagccaac aacattgaac  27360
27361  agtgtatcat ttaaagatgc atatatgtgt gacaaagcta tataataaaa tagaaagaaa  27420
27421  aaggaaattt aagatgattg ttctttttgg gtgaagaagg gaatttagaa gccaacatag  27480
27481  ctcatttcgt gtgttggtaa cactgatttg tgccatggat tcatgagtgc ttatttattt  27540
27541  ttactatgac ttgtgactta catatatgtg atatgtcatt ttacatatag tagatgttat  27600
27601  attataatga agagattgaa ttgactgaat taactgtgcc atgccaaaag gagaaatatt  27660
27661  tcatgacaca ctgtatctca gagggagact tttttaaagg gataggaaga ggagaacacc  27720
27721  tgtgtgattt tctctgaccc aatgtcccag acttatttga ccaaggaaac tcttttcata  27780
27781  taacatacct tgaagtactg gaaaaggaaa tggcaaccca ctgcagtatt cttgcctgga  27840
27841  aaaatcccat ggacagagga gcctggtggg ctgctgtcca tgacttagca actgaatcac  27900
27901  cacaagtgct attgaattaa tggtctcaag agtccttttg ggaaaaaaga atacaagtga  27960
27961  acttatttaa aaaaacagaa gtagagtcgc agaagtagaa aacaaactta cggttaccag  28020
28021  ggaataagag ggagaaggga taaattggaa tattgggatt agcatataca tactactata  28080
28081  tatacaacat attaacttaa aaaagagtgg ataaatgtat atgtatagct gattcacttt  28140
28141  gctatacacc tgaaactaac aacactgtaa gtcaactcga tttttgtttt tttaagccct  28200
28201  tttaggaaaa gttgcttaaa caggactaac aagaatttta aaatttagcc tgttgataga  28260
28261  aacaaactat ttcttaatat aaatactatc tgtctagtta atgaaaatgt ttcaactttg  28320
28321  attttaggaa gacagttagc ctcttattaa ctacccctgt tccatcctga ataattatga  28380
28381  aatgattttt ttttcttttt atgaaacagt tataagaagt tatagtcttt ggattttaat  28440
28441  ttttgtccac aactagacta tgtaccatct tcagagtgaa atctttaata acctagagtc  28500
28501  ctacgtatcc attcatgttt aggcagggcc ttcattagta tagtggtgag gatggactag  28560
28561  ctgttgctac agcaataaat ccatatcaca gtcttaatac ttagcacttc ttgtcctacc  28620
28621  acctgggaca aagggctttg ttccctgcag tcattcaggg gtctttgctg ttggaatttt  28680
28681  tactgttttc tagttgttcc atttgggacg ttcaacctcc tctgtctctg tatcaggtta  28740
28741  aaccagatga gcagaattgc cctgggaact tcagcctcta agtgacccac attacatcaa  28800
28801  gtcatagtac attggccaga actagtcatg tggtcctgtc taactggaag ggatttggga  28860
28861  aatacagggc agcaactggt ctctgccata gatgataata ctaggactaa attggaatct  28920
28921  tgggaagctt gacaaaaaga taatttatgt aagcatgttc gcctacctgc ttattcatag  28980
28981  tgggagtttt atctttacct ctaagatgtt gaagatcaca aataaaaagt ctttttaaaa  29040
29041  atactatcac ttattttggg gtagtctata cagatctttt ccccttgggg ttgaaggtag  29100
29101  ataattggga tatggtgtat aaatgaacca acaaaagcag cttaaggagg aattatttac  29160
29161  ataaaattaa tctgtacatt aatatttttc tgtcatctct ccctcattat GGTAGCATGA  29220
29221  AAACATTCCT TTTGAAGACA AGATTGCATC AGTtaaagtg gtaagttcat ataatagtaa  29280
29281  gctcagtgtt atgatgttga aactattcgc tggttaattt acatgtacat gtagtgtatt  29340
29341  gagagacgac cggtagagta agatcatgta atgcacgcac tgttttgtgt aatagaaaat  29400
29401  ttggtctctt agatttctat ccaggagaaa gtatgttaat ttgaaatcag tgtgtattcg  29460
29461  ggattactct tcataagaaa acattatatg aattttctga attcccagtg ccttctaggt  29520
29521  cctgagaata cagatgggga tcaagacagc agtgtcctag atctatccag tggagcttgc  29580
29581  aagtcattat agttttctgt gagcatttaa acatgggatt aagtgttaaa gtgttagtcg  29640
29641  ctcagttgtg tctgactctt tgcaacccaa tggactgtgt agctcaccag gctcctctgt  29700
29701  ccatggaatt ctctaggaaa aaatcctggg tttccattcc cttctccagg ggatcttccc  29760
29761  aaccaaggga tcgaatccag gtctcctgca ctgcagacag attctgtact gtctgagcta  29820
29821  ccagggaagc taaggatggc aaaaaggaaa aagtaggacg ttataaatgt gtagaacagg  29880
29881  gaattaaaag tagttttcct ccttgaggaa gtgatgcttt accagaggcc tcaagggtaa  29940
29941  gtaggaggta ggtagactga cggggagagc ttgtgagcat tataggtgga aggaacagga  30000
30001  acaaagccgt ggggaaaaag gaacatgtag agcattccaa gagccgaagg aaaaccaaaa  30060
30061  gtatggttag aacaggcggg aaagcggcag agaaaaggca gactatctag gcagaggcca  30120
30121  agactgcaac ttctcagaat tttaaggact ttgagactta tcctcagggc aattgattga  30180
30181  aaattcttaa atacttaagc ggggatgtgg caagatcaga ttttaaattt taaaacatta  30240
30241  ctctgttgaa aaggtgtgga aatattctag agaatagcag aagtggacat acagagaact  30300
30301  attgtgaggc ttgcccaatt gggatgagag aggatgatga tgtagataag gtagtgtttt  30360
30361  ccctttacct actctgtaag agatgtgtta aagtttgttt tgaatggtgg acatagtatt  30420
30421  ttctttgact tcttttctta catttctCTC TTAGGATTTT CTGTGGCATC CAGAGGTTAA  30480
30481  TGGTTCTATG AAACAGTGTA TCAAAGTGtg gactgaggtc tgtatttgaa aatatggcct  30540
30541  tgctggtttt gaggagtcag attttgaaag ctcattctcc tacactcacc tgccctactc  30600
30601  tcctctactt tataccagcc ttcttgactt tgaccatgct agattaattg tcagtgtctc  30660
30661  tggacatcac cattctaacc ctgtggtgat caggcttaca ccacacttta cggatttgac  30720
30721  gctttctgtt actgttgtgg gtgtttgcat gctcagtcat ggtcggctct ttgcaaccct  30780
30781  gtggactgta gcctgctcga ctccactatc cttggaattt tccagggaag aaatactaga  30840
30841  gtaggttgcc atagctcagt taattcaaac tcagataatc tttctatcac aatacacatt  30900
30901  ttcttgagca tttttccact ttgttcttca aacttttatg tcctgatact tgtgaaaaaa  30960
30961  aaaatttttt tttaatatcc ttattccctt ttattattat atttgtgacc taaaagtcaa  31020
31021  gcctggtatg ttttggctca taatgtttgg agataaatta gatagaagac aagagtgctg  31080
31081  ttaacctcag aaaaccccta acttcttaca agtccacttt agaattccca cagcgtctcc  31140
31141  atacatctcc ttgtcagtcc tttaattaaa cctgtatcct ttcccagagg tatttgcatt  31200
31201  ggggatggat aaaacaatat tcgactttgt tggccttgtt ttgcttaatt acttgtgttg  31260
31261  caatggtatt tttttttctt tcttttcaca ataagtgttt taatacggca actgtaacac  31320
31321  cttaatagaa ttttgtagga tccagtgaga acctagtcaa catttttaac tttgattctt  31380
31381  tgagaaaatg tttaactttt caaaaaacaa acatacagac aacttttaga attcaacttt  31440
31441  ctggaaaatt tagatctcac gtaattttgt tttgttttaa taatatgttt ttaaatgtcc  31500
31501  agaaataaga ataatgttat gtgtatttca gatgatttaa acatgtgatt tatatttatg  31560
31561  ctgaacctga aagtatatcc attaaagttg tagaaattca cagttaaaca acatcagtgt  31620
31621  aatataattt agaactcaag caagatcaca aaaacctttg ttacgactaa gctgaagata  31680
31681  tattgcatat tcagatcttc tgttcttata atttgctaga acttgatttt ggagctttag  31740
31741  gttctattgt aaaactcctt ttgattcttg ggggagagga aatattcagc ttattggata  31800
31801  aatggtcatg tacttacctg agattgatta gttgactggt tttaattatt cagggagtat  31860
31861  gtttatatgc atatattcat gtgtttttta ctgtttccat agtaagctgc tgaatcctga  31920
31921  gaatacatat ttttattatg tctgtactat aactagcttt gttctcagta ttaggaatgt  31980
31981  ggctagaaat tagccccagt ctcagccctc caggagtatg caatctaaaa gatagactag  32040
32041  acttgcttat gaatgatgac atgataatat gaagggtaac aatagacttg gccacacaga  32100
32101  actatgaaag caccatggac agaggcactt aggataagag ttgtttagag tataggtgaa  32160
32161  gatctaagaa agctttacag aggagataag aacaacattg ggttagaaag atgtgaactg  32220
32221  aaataacctt acagatacct agaggcataa aagcaaagtt gaatttaaat aactactgtt  32280
32281  atccaacgga tgtttataaa tcatgtcata ttttaggcct caggctaaac actgctgata  32340
32341  ctttgatgaa cataacagag ttcctgtcct caaagagctt ctagatgatt tggcagatat  32400
32401  gggaaattaa ggaaaccagc aatttagatt ttcttctgta gataaatggt aaacattagg  32460
32461  tctgagttac tgagaccagt ttggggagtc ttggtaggaa gtgaggtaat atttgaagct  32520
32521  acttgaatgg aaataattca atagacagca agtgtagatt aaagaagaga atgtgggaat  32580
32581  gaaacagaaa agattctgag agaaggtgat aaaagaggta aagcaacaaa agcagaagaa  32640
32641  tagctgtaat ataacacaca gggaaggaaa gagttaaaag tgaacagtag tgtcacttta  32700
32701  ggaagtgtat aggctagact gcaactacag gacttgacaa ttcagaattc attaatgggc  32760
32761  tctgagggag gttttaatgg attactaact caaaatcaaa acatgataag ttgaggcata  32820
32821  aatgagaaag aagttagcac agtgaaagct gagcgccctt ccgagtaatc tgttgctcaa  32880
32881  gagtgaatgg gaagcatttg agagtgagac agaattgaag gaacattttc tgaggataaa  32940
32941  gatgacttca cattttgtgg attgagagaa ggacgaagag aagaggatga aagggataat  33000
33001  tccagagttt gagaagataa cttacagaca tagctccaga tgtaaaaagg gaggagatac  33060
33061  agactcaaga gtaaccgttt agccattaag gagaatagcg acatatttgg tctaactctc  33120
33121  catctatcag aagatgatag actgtgtgag tatatgggaa aagttgtgag aatggagcaa  33180
33181  ggaaggcaag agcacacaga ccagatgagt tctatttttc tctaagtttg aggattaggc  33240
33241  tttatgccaa aagtgaggag gagggcaggt gggacctgtg taagaaaaat atttagtatg  33300
33301  atttgggata gctgccgtga agagtgagaa agggagccac ctacggatga ggaaaaagtt  33360
33361  tcagtaaaat agcaatataa aatggggcat gctagcctgg aaatagacta attttgtgat  33420
33421  tatgtttctc tgctttcata attctgtaca cttagcatgt tttaccttca taatgagaca  33480
33481  gtaactgtca cttctctttt tgtatatggc ttggatgttt tctgatttct ttcttttaat  33540
33541  catttcttgt gcacatgatc gtaatatcag gtcttctgtg ttgtgaaaag tgcattgaac  33600
33601  tcagtagtca gagacttaag ttctggttct gtctctgcca ggcctcagca atacctataa  33660
33661  acctgagtct gtagcctttt ttaaaaaacg gtgtatacat atgtatatgt atacctgtgt  33720
33721  aatctccctg cctgtctcac aagtggcaag agtctatatt aaaatgagct aatttaagag  33780
33781  aaatacttag taaattacca agcagtgtgc aattggtgtg tgtgtgctca gttgtgtctc  33840
33841  tgtgaccgta tggaccatag cccgccaggc ttctctgtcc atgggatttc cctagcaaga  33900
33901  atgctggact gtgttgtcat ttcctccttc agaagatctt cccaacccag ggatctcctt  33960
33961  tggcaggtgg attctttacc actgaaccaa ctgggaagcc tctatataat tggtagtatt  34020
34021  ataaataata cagtttgcat taggtgagga tttctaccaa atttctcctt gtttttttcc  34080
34081  cacattatgg tctatcatag tcagttaact ttgttaaata cataccagac ccaaaagctc  34140
34141  ttgtctcctt agagccctac ttttatttaa cactgtatct gtgtaccctg taggcttcca  34200
34201  aagatacttt ttaattggct gacataatat actagagctt tacatgattt actcagaatt  34260
34261  cagaataata ttaggccata ttagacttta gtagtgtttt ttttggtttg ggttttatct  34320
34321  tcagttgttc agtcgcttag tcatgtccaa ctcttttcca atcccatgga ctgcagcaca  34380
34381  ccaggcctcc ctgtccatca ctcctgtcta ctcctggagc ctactcagac tcatgtccat  34440
34441  tgagttagtg atgccatcca accatctcat ctgttgtccc cttctcttcc cgccttcaac  34500
34501  ctttcccagc atcaaggtct tttccagtga gtcagttctt ctcatcaggt ggccaaagta  34560
34561  ttggaattgc agcttcagca taagtccttc caataaatat tcatgactga attcctttag  34620
34621  gatagactgg ttggatctcc ttgcagtcca agggactctc aagagtcttc tccacaccac  34680
34681  agttcaaaag catcaattct tcagtgctca gctttcttta aagtccaact ctcacatcca  34740
34741  tacatgacta ctggaaaaac caaagctttg actagacaga ccttaattgg caaagtaatg  34800
34801  tctctgcttt ttaatatgct gtctaggttg gtcataactt ttcttccaag gagtatgtgt  34860
34861  cttttaattt catggctgca gtcaccatct gcactgattt tggagccccc caaaataaaa  34920
34921  tctcttgctg tttccattgt ttccccgttt atttgccatg aagtgatggg accagatacc  34980
34981  gtgatcttaa gtgttctgaa tgttgagttt tatcttaaag aacaccaaag aattagccat  35040
35041  gcaagcttca tgccatcctg tgtagtcata cagccatgta aggttttaag cataggatgt  35100
35101  ccatcttgtt gtgacaagaa tctgaatagg aaccctagaa aattaaaatg catttaaata  35160
35161  gaagaagaac ataaggggaa aaagttaagt agtattactt gttttaatct cctgaactaa  35220
35221  ctataacact attacaaaga tttttcTTTC TTCAGGATTC TGTTGCAAAG CCCCATGTGA  35280
35281  TTGTAGCAGg agctgccaca gtaagttatt atctctattc ttacagaaat gatttttgtt  35340
35341  tcatatactt aagaacatgc taagaaagaa ttaacttatg ttaaatagaa ttcttgatta  35400
35401  tacttatatt ttaattctta tttctcttgt aattaattag actgataatt ttaataaaaa  35460
35461  agatctgatg aacttaggaa atttgatggt aaatgtcaat attattttta tatctaaaat  35520
35521  tacattcttt tttcttgaat gttatgcatt gaaagtctaa ttttttatca gctctttgta  35580
35581  actgccttca tgcatttcat gaaataattg accatatttt attctaatat tgaataaaaa  35640
35641  tgggaattct cttaaaatga gaaccttttt tacaatagag gaaatgatat actttcattt  35700
35701  tcctgtgata aatactgaat taatgcttaa tttttaCTTC CTCTTAGTGG TCTATCAAGA  35760
35761  TTCACAATGG CAGCAATGAA GCGCTTTCTC AATATAAAAT GAATATTACC TCCATAGCAC  35820
35821  CACTTTTAGA AAAACTGGCA AAGACGAGTG ATGTTTATtg ggtcttacaa ggtaaaagta  35880
35881  atgaaaaaat gtcatttgta tctgttttga ggcttgagtt tctattatct atttcaagaa  35940
35941  gcaaaattac tactttatga gaataaatgt ttgcaaaatt agagtaaact tgagctattt  36000
36001  ggtttcctgt tttgaattta aggaacagat agactaataa atataataag taaaaaatta  36060
36061  ataataaata aattctccaa ggagtctcag cagttagaat agaacctaac aaagagaata  36120
36121  agtcctaaag gcaaattaga tgccttgcct ttgattttat ttcttatcaa gttttcattg  36180
36181  tgattgggaa atatagaaaa aattatctga ttcataatat tagactcatc ggaagtaaac  36240
36241  attctttgga attgacagaa tatatttaaa ttcaaaccat ctagtttgta cttggcaatg  36300
36301  aaattcttta agaaaaagtt gacattagat caactcactt aagtttattg aatgtccatt  36360
36361  atttaatgcc ctgcacaata tgaaacgcct tgggtatttt agcaatttaa gttgtttgtt  36420
36421  cgaaactctt ataattattt ccaagtttaa tgtcaaactg agagaaataa caaggatggt  36480
36481  aataatctct tccaaaatca ctatttcatt tacagactca ttaacctttc tcttactaaa  36540
36541  gtgagaaaaa gttaaatgat tatgctaagt ggtaaaaagc tttgatcatt agtaatatta  36600
36601  cctcctaatt gtgggaataa agtttgcaaa aataagcagc aacaggagga aaaaaaaaag  36660
36661  attgactgct attcttaatt aggcgatctt ccataatcca gttttgaatt cccgttacct  36720
36721  gatataatcc agcatccaaa attttcactc ttaagacatg ctagaacata aaaatgtttt  36780
36781  ctaagagttg tgtacttaag agagaagagg tataaaagtc ttttaatttg aagagaggta  36840
36841  tagattgatt caaaatttga ctataagcta ggaaatctat tacaaaatct tggtcaactg  36900
36901  tttaaaaaaa tgaattatta ggtgcttgga attctcaact ttaataacaa aatatgaaat  36960
36961  gcagttaact aacttgcatg attataattt ctaccagtag ggacttctaa gtgtattttt  37020
37021  aaaaatatGT TTCATGTGCA GATCCTGTTT ATGAAGATCT ATTAAGTGAA AATAGGAAAA  37080
37081  TGATCACTAA TGAGAAGATA GATGCCTACA ATGAAGCTGC AGTCAGTATT TTGAATAGCA  37140
37141  GCACCAGAAA TTCTAAATCA AATGTTAAGG TGTTCAGTGT TTCCAAATTG ATTGCTCAAG  37200
37201  AAACCATCAT GGAATCTTTG GATGGCTTAC ATCTTCCTGA Atcaagcaga gaaactgtaa  37260
37261  gaattcttgt atctgtcagt agggactgta atatctaacc aatagctata tatcactatt  37320
37321  ccaggacttt ggccacctca tgcgaagagt tggctcattg gaaaagactc tgatgctggg  37380
37381  agggattggg ggcaggagga aaaggggacg acagaggatg agatggctgg atggcatcac  37440
37441  cgactcgatg gatgtgggtt tgggtgaact ccgggagttg gtgatggaca gggaggcctg  37500
37501  gcgtgctgca gttcatgggg ttgcaaagag tcagacaaga ctgagcgact gaactgaact  37560
37561  gaattgcagt cagttatttt cagtttttct gtctagacat agatctagaa ataatttgac  37620
37621  ttttcatcac ctcgctgaat atgtaagagt tttcatatac tctaaggaag aaggttatgg  37680
37681  aaggaaggaa atgcagcttc atttagtcag tgctactctt aaaaagcttt taagtcctcg  37740
37741  ttacattcat gtttggaaac tgctgctcca tgttctcttt gccttaaacc ttaaaataaa  37800
37801  attaagcttc cacgaagagc atattttaat atggagaaca ttttatttat tatttccttc  37860
37861  taattctgat accctaagca ttaatcatga tacagagtag atactgaaca actccagatt  37920
37921  gatgggtgga aagggattgt agtttaaata caagagagaa ctggataatt ataaattttc  37980
37981  acacatagta caacaggtaa agtagtggtc ctgaatcttt ttgagtatca cataaccctt  38040
38041  gtatctgata aaaagtaatt gttccattcc tctcctgtag aaaaatgcat atttgcatac  38100
38101  acacgcacac aacacttctc catacttttt caagggcttt gtggactccc tagaactggt  38160
38161  gatgaacctt ggaatggagt ttgtagacta gtgtctgcaa gagtcccagg ctcagaatct  38220
38221  tctaaagtct taaagctgag agaatgagat tttctaaatg gctgaatact ttgaatgctt  38280
38281  tagagttcta aaggttttta gaaccatgaa gttttcataa aactaaattt gactgaacct  38340
38341  tcagctagaa cggctcctga tagcttgcct agaatatttt attatgataa aactatgttg  38400
38401  aagattccac ttcaagttag aaacactaaa actgttgaat cccaagtggt tcataaactt  38460
38461  gtgaaccaaa tgaagggcat attataaata ttgttagcta agagttaatc atttttggtg  38520
38521  gcagttactc tacattcttt tttcatatct aaggactgga agtgtacctt aagtatcttg  38580
38581  gtatcttctg tattgaacat ctgttaatta cagttctttg gtccttgaca tctgtcagtg  38640
38641  tttttgtaac taaaagtcac agcccattaa cagtcatgaa atctgtattt ttatcttttt  38700
38701  ttaaagaata gaatggaaaa aactcagatg cattccaagt agtaaggatg ggtattgttt  38760
38761  catatatata tatatgtatg tatgtatgta tgtatatata tattctgagt cacattataa  38820
38821  aatgaacttt tcactatgga ccataaccca agaagtttga aaaaccctga actagttatt  38880
38881  tacagattga aggactatca ttatttacat gattgtttgg gaaatggtag taaaaagtac  38940
38941  aaaagcattt tggtttcagt gctaaaaagt cagttgtatt cacaggagaa aacctaatgg  39000
39001  gaaatacatt actgacaaga taataacgaa atcacTTGAT TTGTTCACAG AGTGCAATGA  39060
39061  TTCTTATGAA CGTGTATTGC AATAAGATTT TGAAGCCTGT AGATGGTTCC TGTTGTCAAC  39120
39121  CTCGGCCTCC TCTTACTCTC ATACAGAAGC TAGCTGCTTG CTTTTTCACT TTATCTATTA  39180
39181  TTGGATATTT AATTTTTTAT ATAATTCATC GTAATGCTCA TCGGAAGAAT AAGCCTTGTA  39240
39241  CTGACTTGGA AAGTGGAGAA GAAAAGAAAA ATATTATCAA TCCCTCTGTG TCTCCATTAG  39300
39301  AAGTATTTTT ACAGTCTTTC TGCAAACTTG GCCTGATTAT GGCTTATTTC TATATGTGTG  39360
39361  ACCGGGCAAA TCTATTTATG AAGGAAAACA AATTTTATAC ACATTCAACT TTCTTTATTC  39420
39421  CAATTATCTA CATCTTGGTT TTGGGAGTAT TTTACAatga aaataccaag gaggtaagaa  39480
39481  tcattttctt tttagttcat gttatcctcc tcatcttgtt atgaagtctg gattaaagaa  39540
39541  ttaatactat ttatcctgcc atcgtataca aacattcaca cacagaagga gatggaggaa  39600
39601  tattgcagtt gtacgccact tagtggactc ttaactgttg cttttttgga acagtttgga  39660
39661  gaaagttcag tttcataaag attgttgaaa agttggaaaa taatgactgt gaaaaagatg  39720
39721  ttgtgacttg gtgttatttt gcctgcctga ggatggaaaa agtagagatg ctcctcactt  39780
39781  tctgatggtc cacaaacatg agatactatt atcttttata agttaaaagc atacaattac  39840
39841  actaataaac actttttcta tttatatatt tatacactca ggcatgcaca cacaaattag  39900
39901  aacttacata ataatgtggg caccgttaaa aagtgttctg aatgcctatt ttagctttgc  39960
39961  tgtaattgct cagaatataa atgtaactcc tttataagtc atgatttatt tgaattaata  40020
40021  aattcttttg taagaaataa ctttcatatg aggatgatta atcagttctt catccccagt  40080
40081  gggaatattc tagagaaaat aaagtatgat aatggagctt ttttcttcac agtacagtgt  40140
40141  aagagaacta tgagattttt ttctaactga aattctaaga ttttcttaaa gaaaattata  40200
40201  aaatgccatt ttttggattt ataaagatat ctgtcacagt ttaaaaaata atataaaacc  40260
40261  atatgtatca aatatttaaa atctctttta tgttcatttt aaaattcata ttatatttaa  40320
40321  atagttcatt atctctttta tcaagaaatt aaatgacagt cttaaactat ttttccccca  40380
40381  aggttctttg aaagaaggat taatttatat cctataagaa aaattttaac atgcttaata  40440
40441  tattctgtct aaataataat gtcttgatga gttttaaaac aaataTTGAT TATTTTGCAC  40500
40501  AGACTAAAGT ATTAAATAGA GAACAAACAG ATGAATGGAA AGGCTGGATG CAACTTGTGA  40560
40561  TTTTGATTTA TCAtatctct ggagcaagta cagtaagtat ttcaaattta agttcagaaa  40620
40621  atataggaaa taatgtcact ttaatgtttc cttcaagaca ccaactcttt gtgttttatt  40680
40681  ttctccagca tttagagacc catcttattt ccctcccaat ctttttgtct tcccatttct  40740
40741  ctcctaccac ctgatctaag aaggattaca cttaaaagca aaataatttt ttaaaagata  40800
40801  aggcaataat ttatttgtat ttacttgaca ttaattttga tgtagtagga acaatcattc  40860
40861  aagggtattg tttcatgtca tcctgttaga aaactaattt attaggagac tttctagatg  40920
40921  atacttagtt gcaaaggatt tagaataggc tagttactat taaaagaaat cagattagat  40980
40981  gattatattt tatattctac acttcattgt atcttagcaa gtttgaccaa ccatttttat  41040
41041  acttctaaag tttaaaaatg tagaactctc ttgcctcagt agtcagaatc ctcggatact  41100
41101  gatgatctgc tgttttgacc atgtattatg ttccataact cctaagtctt aaccacttcc  41160
41161  atgagacgga ggacccttcc ttagctcacc tggtaccctc tgtacctggc caaaataatt  41220
41221  tttccctcaa cagtaggtgt ctttttaagt cttttagact taggattttc attaactggg  41280
41281  gacaccagat ttggtagggg taggaaaaaa tgtattcaga attgtaatat tagagctaca  41340
41341  gttaaaacaa gcttttaaga gtgaacctag gtatctaata accacttata ctttttaagt  41400
41401  gatggtacaa attgatttct ataaaatttg tttttataga aataaaattt tgtttgattt  41460
41461  ctataaaata tgttttaaga gtttaacaga ttcataattt gggaactatt gaacatgaac  41520
41521  tggtttttat tttatttgct tatataaagc acatgtctat aaacagtaat ttaacataga  41580
41581  atctatatta tgttgagata acaggggaga tttgccagaa aggagtgttt tgaaatttcc  41640
41641  atagcagtgg ttaagataaa taatactggg gttcatcaga tatctcttaa caattagaaa  41700
41701  atactcatgg tattcttcat taagtctctt tattttcgaa aattgccggt aattttatga  41760
41761  atgacttgct taaatgctaa aggcagaggg agaagcacac cttttaaact ggggctgtgc  41820
41821  agctgtgatc tgcgtgtttg tgacagcagt gacgctcctg tggcgctgca gctggagggg  41880
41881  ccctaggagg ttcaagcagc tgtgggagag cccaggcagc aagagagatc cagagcaaga  41940
41941  agatgcgaag atgcgaaggg ctcgtttaca agcccggttc agaagttgtg atgaatttag  42000
42001  caagttctct aaaaagcaag caaacaggaa tatccagtcg tagaaatagc tctgacaaat  42060
42061  gaagaaagat tagattaatt tggggtgggg gtggggaaag atttgagagg atgtggaaag  42120
42121  ggttttaaga aaatgccact taaagacata attaattgct gacatattaa agagtaatag  42180
42181  tactgtttaa aaaaaaaaaa tgaaaaaaac ccaaatcagg aagtattgat ggcagattca  42240
42241  gtttttcaat tcagtgattc cagaaagcat ttggatcata aagggatgaa agcagtttgg  42300
42301  cattctatta taatcatttg ctaaattaac attctactac gtcttaaact acatcccaat  42360
42361  ttattctaaa ttacactttt aaaatatcta tattctggaa agatacaaag atcatttgtg  42420
42421  atgagtcaca tacccctgtt cttttatata gaattttgtg gttaaaaatt acctgaatct  42480
42481  acatttggca aagcattatc agcatgggtt ataacatatt ttgggacttg attcttggat  42540
42541  atttgtggaa ttaccctcat aaaaaacttt ttaattgtca tgattatttt aattacctta  42600
42601  ttaatgtttt atattttgag taaaacatgt caagctttag ttgtgctgtg tttttataat  42660
42661  aaaatagaaa ctatgtaaaa aattacggag aattattaaa ataatccagg tggactggca  42720
42721  gattgcaact gttggtgtaa aaattccttt aaaacataac ttatatcaga tacagataaa  42780
42781  atactgtgaa atatacagtg tacagcaagt taggtatata cagtagatga ctttgtgttc  42840
42841  cattgtggct ttttcttctt tgagagtttg taagtaactt ccctgaaggg acctgaataa  42900
42901  aaaggtctta agggaaaatt tgtgaggcta gaaaaagaac agaaccagaa gtcagcctca  42960
42961  ttactaattc tgatgaagtt tgatactaaa tacattttta atattaacat tttgttgtag  43020
43021  tatttgactc ctgaaagaca aaaaaggtaa acaattcaga ttaaaggagg ccaaagagga  43080
43081  ataaaaacta aatgcggtgt atgattctta aggttcctaa attttttaaa aaagttaata  43140
43141  ataaaggata ttgctgggac aatcaaagaa atttgtatat ggattgtatg tggatgctgt  43200
43201  tatattcata ttaaatttct tgggtgttat aatggtaata cagtcatgta agaaactgtt  43260
43261  ctttcttcgg tgatactgac agttgctgaa gtttctaggg atggtgtcat gtggcagcaa  43320
43321  cacacttttt aagtagttca gcatagtgaa caggcgtgtg ttgcactgtt ctcgcatctt  43380
43381  ctgttggctt tatctttaaa aagtcaaaag tatcgtacaa cattggcagt aatgcagcat  43440
43441  tggtagagac tgggcaaatt gtgatagtgt ttaattccat ttaaatggtt gcatttcctg  43500
43501  tttaaatata acttaagtct caacattgta ggcccagacc catccttgaa ggggctcaaa  43560
43561  agcatgtttc atggagagtg gtttacgtaa ttgggaatga ttagcctcag tttgacctct  43620
43621  gtttataaat gcttacagag caatcagctg taaaagtgat aaagggcatg catgtggctc  43680
43681  tagagctaag ctgtccattt tggtggccac aggtggccat tgagcacttg aagtgcagtc  43740
43741  agaattgaga tgttctgaaa tgtgaaatat gtataagatt aagtatgact cattttgata  43800
43801  aatgtaaaca aagttcacaa acctagtatg taaaaatatg aaatgtctca gtatatgttg  43860
43861  gcatgatata ttttgggtat attgagttaa ataaaatttg tttattaaaa ttaatttcac  43920
43921  ctatttcttt taactgttta aatgtctggc agccacacga aaaatttgcc acctggctca  43980
43981  cattttactt cattgcacag cactgtccta gagagcttaa attggtagct tttacatagt  44040
44041  ttgattttag ttgttcatga cgaggaactt tatagcagtt aatgaccatc tgaaaatgga  44100
44101  atggattgcc ttaagaattt ggatgttttc cactattaaa aggtgctcaa atacttgaag  44160
44161  gaaatatttt aaagtgcaat caagaataaa gtaaagatac aggtttggat tagaatagtt  44220
44221  ttaagtctct ttcaatcctg tgttcccacc ttcatccccg tgattctaat atgttatact  44280
44281  tgcactgaaa attagaaaga actaatgatg aagagcaata aataaaaaat ctgatatgta  44340
44341  gatatttgtg ctaaaagacc tcaaaggaag aagaaatgac tttcatctga gagtaaaaga  44400
44401  ttggaaaatg tcaccagggc tcttgagaag aataggatat gtataaataa catgtggtta  44460
44461  ggagaacatt ccagggtaga atgagcaggt aaacaaagaa gaggcgacag aaaaacacaa  44520
44521  gaagggccag tttaggagac agagaatcta agtttggctg aagtggaggc tatattgaag  44580
44581  gacttacact ttattataat cgggggtttc cttccagaaa aaagttatcc ctcagaaaag  44640
44641  ataaaagaaa tgttcaagga tgcattcaag gatacataca aaagatgcat atgttcaagg  44700
44701  ccttattaaa tctgtttaag gcatctgctc agttgtttta tcctgcaaag tatcacttgg  44760
44761  ggaagaaaca cttggctaaa gtggccataa ccagtgttaa tgctggataa ttacagaaat  44820
44821  gatcagatga gtcaatcaaa tagaagcaaa aaaaaaaaaa tgtttacata gatttagtaa  44880
44881  ttattcataa aagaatagcc ttttattacg aatgttggat gtcactgaac aagtctttta  44940
44941  aagatcattt taaaaggcag cacactacct gtattgcgaa atagcgaata gacaactaag  45000
45001  ggactaatgc gtcgtggaga ggtacaatga cagtggttta aggttaagag aatttggact  45060
45061  tgtaaatgaa ataatacttc cagtgactcc cataaaatat agatgagaaa tgtattccat  45120
45121  tcagcttgga cagaagtgaa gatgtgatgc tttgaaaaat catagtaaag atgaaacgtc  45180
45181  aaaggaggga aaagtaaaat tgttttataa aagattagga gggaaataat atttctgaat  45240
45241  tatgtttgca tatatttttt aaatgtataa tttttgctaa ataataagta atcatgacaa  45300
45301  ttttatttat aagtctaaat tccatatgtt taagggggcc aaaaatgtag gattttgttt  45360
45361  ggttttttaa tcttcttatt gagaaaatgt gaattccaga gcgacctcat gttcagcata  45420
45421  tatgatgatt aataattgtg gatatcatat atttaattca aattgaatcg tgtgtaaagc  45480
45481  gcttcacatt tattgtcatt catttctcac aaaacccttt gagaaaggag aagatacttt  45540
45541  cattttgcag tttagaaaac tctaaagtca cataactgtt agaaccagaa tttgaatcta  45600
45601  ggtctatcag attccagagt ctgctttttt tttttaacct ctgctatgat gcctaatttt  45660
45661  tgagaataaa tctattcatt gtgctaacac caaatgataa taatgctcca ttatcttggt  45720
45721  taaatgtact ggttgtgatt atttaggtat agttaacgtc gacatgtatt tgaccTGTTT  45780
45781  ATTTTTCTCC ACAGTTTTTG CCTGTGTACA TGCACATTCG GGTTCTGGTT GCTGCGTATC  45840
45841  TATTTCAGAC AGGGTATGGG CATTTCTCAT ACTTTTGGGT CAAAGGAGAC TTTggaatcc  45900
45901  atagagtatg tcaggtagga atgcattgtt attctttttc tttcatttca acgtgctttt  45960
45961  gtgcctgact gttgagaaga tataaatatg gccatgaata atttgaagta atttgaattt  46020
46021  gtgaaatagc gctttaaagt tgtattattt ccatgttcta tggttaataa ttcaaaataa  46080
46081  gtaatttatt actgagggat ggaaaaacaa tttagatgaa tgtataatag atgcacacag  46140
46141  gggaaaacat tgctgaatca ctttcagttc agttcagtcg ctcagtcatg tccgactctt  46200
46201  tgtgacccca tgaatcacag cacgccaggc cctcctgttt agtttgtaga aacgtacagt  46260
46261  tacctgggat tgttataata tgctgtgttt tctctctcta agaagaggat taagatttat  46320
46321  taagtttcta cattgtgtta ggcactttgt aaacgttatt ctatttaccc ttcattacaa  46380
46381  tcctgagtta tgatctttat gtttacagac aaggacactg agtctcagag aggttaaata  46440
46441  atttgcctaa gcttccctga tagctcagtt gctaaagaat ccgccttcaa tgcaggagac  46500
46501  cctggttcag ctcctgggtc aggaagatcc gctgaaggga taggcgaccc actccagtat  46560
46561  tcttggcctc ccttgtggct cagctggtaa agaatcttcc tgcaatgtgg gatacttggg  46620
46621  ttcgatccct gggctcagaa gatccccggg agaaggaatg actacccact ccagtattct  46680
46681  agcctggaga attccatgga ctgtacagtc cctagtgtcc caaagagtca gacatgactg  46740
46741  agtgactttc acttaaaaag gtcacatagt aagtgataaa gctctaatat taatctgctc  46800
46801  aaattctgtg ttctttgaca tcacaccatc tgaaatgact gttacggaag tcccgaagat  46860
46861  acttttgttt ttcaaagacc cttttaaatt tgagtaatat tattttgtat ctgttaaaac  46920
46921  tttcaactta ataccaaatg ggatacatca acatcaaatg gagatcaaat ggacattctt  46980
46981  tcattgagat aacctaatct ttgtttataa actgtagctc tgggaaggag gtttatgatt  47040
47041  cttttcctgc atttaacaag ctgacacttg tagccagagg acagctcagg ttggtgcttt  47100
47101  gctgggatcc agttaataaa atgatgcata aatgttttat gttcaactct ttacaataat  47160
47161  tttagaacaa atatgatttt ttaaggatta gtaaatagta cttgtacagt tatgatttta  47220
47221  gtcttaaaca tttatactct gtcagagaga atctgtctac ttttcaaagt gaaaaccaTT  47280
47281  TTCTTCTCCT TTTTAATAGG TCTTATTTCG TCTCAATTTC CTGGTAGTGG TGTTATGCAT  47340
47341  AGTAATGGAT CGGCCTTATC AATTCTATTA CTTTGTCCCC TTGGTCACTG TATGGTTCAT  47400
47401  GGTCATATAC GTTACTTTAG CACTGTGGCC ACAgataatc caaaaaaaag caaacggtaa  47460
47461  atatattttc ctactaatgt taataaatat attcttccag tgcaagtttc tttttagttg  47520
47521  ctaacggctg ttatttttat tgagatgtat tgacagttta aatttatatg tagcattgat  47580
47581  attttgaaaa tttgctctta aattatgttt ctagaaagtt acgtggttca agtagtatta  47640
47641  acagtgagga ataatagttt gcatttatat tatgttttct ccttttaaac tttcaaagcc  47700
47701  attttacata tcagctagta cagccgtttt caaactctct tgtatggagc cagaatggag  47760
47761  cgcaccagag ggccacacat cctgcttcag tcttggcatc tctggtttac ttgatcctgt  47820
47821  gtctgtgtgc gtgtgtgtgt gcgcatgtgc gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtagattttg  47880
47881  agtagacatt catttgcaaa aaggcttttt gtgtcagaca agcttaaaaa tcactactat  47940
47941  agcttatctt ctaaacaacc ctttaagcag ttattatcaa cctgttttat gtttaaggaa  48000
48001  acgtaagtgc ccacaaggtg tcatcttcaa attttacata gataggtctg atgaatgttc  48060
48061  aaagtaaggt cacagtcatt gatcctaatg cttttctcca tcaagatcat gtcattaaaa  48120
48121  ttaaaccttg tttgtttttt tgaaacagaa ttttttttat ctttaataat gtctttcagg  48180
48181  tctttcagtc aaatattata tatcaaaaaa atattttctg tcgacttcta ttaataatac  48240
48241  caaataattt ttcaggaaag agttaagctc cagccttcaa tgaagtccat ttgtgtcttg  48300
48301  gagagtctct gtagtttaat tcctcaacac aaaccctgca tatttataaa atgataatca  48360
48361  atatgtataa actgtgaaca cataacttaa aatatgcata cattaaagtg catcttatag  48420
48421  attaaactaa tccactggga agttcttaag ctcccttctt aaaactgtaa tgtttcagca  48480
48481  gtgttaccaa agttattaaa catgagtgtt tgttagaatt acattgaacc tgttccaagt  48540
48541  tttgttgtaa cttccaataa tgaacagtat aattgaatct gggatgtatt ttcaaatgca  48600
48601  tttatagtgg ctaaatatca agtatatggg gtatcagatc aatgttgtag cctcgttcct  48660
48661  agtaaggacg ctccaccttt tcttcctttg tgtcccactt gtaattttag atatattttg  48720
48721  tgtatcctgt agggagcctt aaattattat aaagaactat gcagggtatt aatatgttaa  48780
48781  atagagagta tttaacatgt tttctaatgt aagtttacat ttcttagtAA ATTAAATATT  48840
48841  TTCTCTCTTA GGAAATTGTT TGTGGCATTT TGGCTTACTG TTGAAACTAG CCTTCTTGCT  48900
48901  GTTATGtata tgttttttgg catattctca ggtttgtatt gtcctttttg gtttatattt  48960
48961  tgttatattt tattctaaag ttcaaatgtg ttaaagtatg agagaagaat cagagctttt  49020
49021  cttaagcttc actttttaat gactgtaata aaagtgtcac tctgtagttg actactcagt  49080
49081  gtcgttcttt tgagacctat ctacttttgt tacctctgtt tttgttggaa gagcaattta  49140
49141  aagctcttcc tctggcagtt gttcgcaatc cattttactt gactttgatc aatcaaactt  49200
49201  ttattgaacg cctctcataa gacactgctc aaagtgaaga tcaaaattct cttgacagaa  49260
49261  tcttcagctt gctctgtgcg ttattcatgg cgtccaagtg ctacttgact tttcccataa  49320
49321  cttcatagag cagaatttcg gctgttgata aagccaactc aggggcagag tggcttgctt  49380
49381  gtatgtagta tatctctaac cttttatcac cctattttgg tggttgagat tttcttaact  49440
49441  ctttttgcaa gatggcaaac tgctacctgc tggtctgtct atcagacaga cttattattt  49500
49501  gggcagcatg atatttataa caataattta attgcattta gttgtgatat attctgtagt  49560
49561  ttactgccat ctccaacact gtcttgtatt caactctacc agatgaaaat gccatatgag  49620
49621  cattgtgtgt atgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtaaactc ctatagaggg cttttgttgt  49680
49681  tttttttttt ctataggctt tcctgtttat tttcattctt agaaataaag tatcttatat  49740
49741  ctgcctgact tttaaggttt ttttgcaggg aatatgtaaa gtaataagta aacaatagtc  49800
49801  aaatattaaa gaaatagcca gttaagtgtc atacagctgc tgctgctgct aagtcgcttc  49860
49861  agtcgtatcc gagtctgtgc gaccccatag acggcagccc accgggctcc cccatccctg  49920
49921  ggattctcca ggcaagaaca gtggagaggg ttgccatttc cttctctaat gcataaaagt  49980
49981  gaaaagtgaa agtgaagtcg ctcagtcgtg tctgactctt ctcgacccca tggactgcag  50040
50041  cccaccaggc ttctctgtcc atgggatttt ctaggcaaga gtattggagt gggttgccat  50100
50101  tgccacttga caattataca ttaaaattcc caagactccc tggttcatct gaaggaggga  50160
50161  aaggaagaca gaccaagagt tcataaaaag aattaagatt tacctttgaa acagtattga  50220
50221  ctactggata agaaaaaaaa ggaaattgcc tagtacagcc cagtgtgttg tgcaaatggg  50280
50281  tgctcattaa atacttgctt attgattaca tataaatttt gatgagaaat aaacttgata  50340
50341  catgatctgt ggaatcctgt atgtctaata catatcggtg aaatagagaa atgtgatata  50400
50401  ataggtatac actttatact gcaggtcttg gtaataatca tcctgagaca tagaccttga  50460
50461  tagaacctat ttttataagt gactagcatt ttaaattctg tgactaaatg gagactattg  50520
50521  caatttatta aaataataaa gttcttctga cctaaagatt tggtattacc taaaacataa  50580
50581  tactattttc atgttttact ttgatttttt tattagcctt taaaaaactg aagttacaca  50640
50641  attttttttt aaatgccatg gcatcatgtg taataatgga gtttccataa tagagtttgt  50700
50701  tgtcattctt tagtctggaa attgagtgtt ttgttctctt ttttgaaaga cttcattaat  50760
50761  gtacagaaat gtacccaaga cttcagcccc ttcattccca gattttccag actgtcagat  50820
50821  caataagaag gtacattcac taatgaccag agtaaagttg taagctttgt ttcaaagtct  50880
50881  aataatggca tttgggtata gttgattgag gaaggtgact aattcagagg attcttttta  50940
50941  attcatatgg ttcattatag attgattatt aaggacatta cacaaagaaa aactataact  51000
51001  ttaaccatca tcctttaggt tattgatacc atagtggctg aagtaatttg tagttttgtg  51060
51061  ttttgatcat taaatagtag ctcttttgta cactagatta aatggaataa ctttccaatt  51120
51121  accaacttgg ggtttgtttt gttttgtttt ttgattttac agtctcagta gcctttcatg  51180
51181  tgctatgaaa gtaagttaac aaaaatgttt tgttatcttt actacccatt agtaaaataa  51240
51241  gtttcttttc aaatgaaatg acattttgat atgaaataaa tagaatttta aaattatgaa  51300
51301  tgaccttaat aaaatcttaa ctttagaaaa ttacagttta taatagaatt ccaaaaacca  51360
51361  gtattgactt ataccatctT AATTTTCTGA ATTCTTCTTC TCAGGGTGCA TTTGAGAAGA  51420
51421  TCTTTTCTCT TTGGCCATTG TCCAAGTGTT TTGAACTGAA AGGCAATGTA TATGAATGGt  51480
51481  ggttcagatg gaggttagac cgatatgtat gtatttacct tgtgctcttt tcccatttca  51540
51541  aattatactt ttaaaattta cttggaaaaa tgtaatctgt ttttatttag ttttgaaata  51600
51601  aggaaacatg ttgatttggt aaatcaaagc aatccagccc accctttggt tttcttttat  51660
51661  tttttaaata ctcttttatt tttacacagg ttatcttaac atttattgtt attgttttga  51720
51721  ttcatctggt cttttaaaga ttattatttt ttgattgaaa tatacttgat ttacagtgtg  51780
51781  tcagttttta aatgaaaatt cttaaatgtt gggaaaggtt taaagtcagg agtatcatag  51840
51841  cagtttggca atatgtaccc agggcttctt gttgttcttt agtctctaag tcgtgtccga  51900
51901  ctcttttgag accccataga ctgcagccca ccaggctcct ctgtccatgg ggtttcccag  51960
51961  gcaagaatta ctgtgactga aagtggcact ctccattctt ttctatggcc gagtaatgtt  52020
52021  ccgttgcata tatgtgccac ctctctgccc attcacccac tggtgggtgt ttaggttgct  52080
52081  tccatgtcct ggctgttgta catagtgctt cagtgaacgc tggggtgcat gcatcttttc  52140
52141  caattatggt ttcatccaga tatataaaat gtctttattt ctttacttgc tgctgagact  52200
52201  ccttgaagta agacacctta tcttgtcatt gcaagagatg ttcgcttgtc cattgcaaat  52260
52261  tgtttccagt gatcattgac ttgacctcat ttcttgatgt ttaggttctt catagaaact  52320
52321  ttggatcttt aagcttttaa cctatatact tctatacata tggtactcct ttaccaagta  52380
52381  tatttgctat ttattgaaaa gtagctattt aaAACAGGTT TTCCCCCCTT ATTTTTCAGG  52440
52441  TAGTCTTTCA TGGAATGTTG TTTGCTTTCA TTTATCTGGC TTTGCAGAAG CGCCAAATAC  52500
52501  TTTCTGAAGG AAAGGGTGAA CCTCTTTTTT CAAGCAAAAT TTCAAATTTT Ctattattta  52560
52561  tttcagtagt ttctttcttg gtaagtttca catgtaatct tctaaatttc caaaatccca  52620
52621  aatggtgcag aaaattaaga gataggaatt taatcattta tttttaataa ataaaatctt  52680
52681  ttacttttga aatatctctt attttaaatt gaacataaat tctaaagaga atataaacat  52740
52741  acatgtgtta aatatgaaga ataacttgag atctcaatga aataggaatt ttaaaagttg  52800
52801  taataagttt gggaaaaaat ataagctatt taacagaaag agccatcact gcagtatgat  52860
52861  cactatttct ggaaaaacac agacttacgc tcctctctct ctactttgtt atatttgagc  52920
52921  ttgccaaaat gagagaggag caaacctgtg tacagttttt actgaacttt aatagcacag  52980
52981  tgaagtataa tgttggactt ccctggcagt ccagtggtta gtacttggcc ttccaatgca  53040
53041  ggaggtgtga gtttgatcct tggtcaggca gctaagatcc cacatggctc ctggccaaaa  53100
53101  aagtcaaaac atgagacaaa agcaatattg taacaaattc aataaatgct tttaaaatgg  53160
53161  tccacatcca aaaaaaaaaa gaaatattta aaaaaattat gaagtatgtt ataaagaaac  53220
53221  ttcttaaaat tgagtgctgc cttgttaagg cataactatt tttgTGAAGT GATCCATAAA  53280
53281  TTTTTTGTTT TAGACCTATT CCATCTGGGC TAGCAGTTGT AAAAACAAAG CAGAGTGCAA  53340
53341  tgaactccac ccatccgttt ctgtggtaca ggtaattatc tttatttaga gaaatttttc  53400
53401  ctaatttttg attagaacag gagtctttag agacaacttt taaattgaaa tctattaaat  53460
53461  gtagtatatc tttctaagcc ctaccttcct ctactatagt agagatacta aaatctgttt  53520
53521  taaagggtgg ttattaaatg ttattattaa atgtatagaa atgatcggtg tttatcactt  53580
53581  gataagcact tggaaaatgt tcattcattt ctcctgtttt ctttttcatc atttacttat  53640
53641  tcagatttct tcatttactt gtttctggcc tcacttatta gtggccttcc gtgtgttaag  53700
53701  aaccatgcta taggtcagaa gtgcatgtag ttctgccctc agaacttaca gtccaacagg  53760
53761  aatgtggttg aacatttatt catttaacag tttctaaaat tcagttaaca agtctttgat  53820
53821  acttctgtgt gctggctatt atgctgaggg acgtagtgac gaccaaagca gatgtggtcc  53880
53881  ctaccctcac agagcctgta ttcttcagct gcaaatagta atcatataat caccaagtaa  53940
53941  ccatgaacag aagttcatga tgctacaagg gaatacagta agggtatatg acctagttgg  54000
54001  agttggagtg aaggtagtta gggttcagag acggtttccc tgataaaatt ccctggtggt  54060
54061  ccagcagtta agactcggat tccactgcag ggggtgcaag tttgatctct ggccagggaa  54120
54121  gttctgaatg ccgtaaggtg cagccaaaga ggggtggaaa aattaagcca agattggagg  54180
54181  aatgaaggca ggcagtaaga acttaggcca tgtgggtaga aaagagttcc cattcaggga  54240
54241  acttgaagaa agccattggg gctggagctc agagagccag agtctaaaga agtatgtgta  54300
54301  gtgactggga ggtgggccga ggctgctcag cagcccaaat caaatttgca ttttagagag  54360
54361  agacctgtgg ttgcaggtag ggccttgtga ttagtgtggt gacggttaag tacagggcac  54420
54421  tttagaacat ttgggatttc ttcctaatcc atcttgatgt cagagcaagg ttcttggaca  54480
54481  aagttgtgtc taagccaaag cctaaaaact gtatgggtca acaggaagga acagggagga  54540
54541  tttctggagg atcttctttt aggttttacg ttctcttcag tgaagaaact atcatccatc  54600
54601  ttaaacctct atatagtcag tagaaccaag catatgacca actctccaaa cacaattgac  54660
54661  aatgctatgc taaaaattgt actatattaa tatagcattt tcaggacttc tgcagaagtc  54720
54721  atgcttacaa gtaacacttt gtatttcgta tctgatgtca tttctgtagc aacatgaaag  54780
54781  gaagggggct gttccactaa catgacacca attcagaaca acgtaagagt agctaaggga  54840
54841  gagagcgact gcgcttagaa gaaggctaac ataaaccctg ctgagccgtc actttcactc  54900
54901  ctggtcacta catgccacat actcatcttt ccttagttac tttttcccac atttacgttg  54960
54961  ctgtcagtag aaggagcctt gaagagagca gaaagatggg ggtgagcagc tcccagcaga  55020
55021  gtgagtactt tttagaagca aaatcatatc atggaatttt gttaattttg atacataaat  55080
55081  atagcatttc tttctacaca aaggtcctca aggtgagttt atattttttc tagtaaaaat  55140
55141  atattttttc atataaaata aaactgtcca gccatacaaa acctgccctt gtttgcacta  55200
55201  tatagagcac atgctcagaa atccagtttg agtaggctct agatcagaaa taacttgcaa  55260
55261  atacttcatc tattgaggaa aaaaaaaagt ctatgtatta agttcagtaa cataaagaat  55320
55321  aaaattatca cttgaaagaa agcaaaattc tttgaataag cagattATTA ACATTTGCCT  55380
55381  GTGTGTTTTT TCTTTAGATT TTAGCCTTCA TCCTTATAAG GAATATCCCT GGGTATGCTC  55440
55441  GTTCAGTTTA CAGTTCAttt tttgcttggt ttggaaaaat ttcattagag gttagtatat  55500
55501  taatattttg atctgtctta tactacccag tgttttatgg agctgtgtat ataaatgtat  55560
55561  atatagatgt gtaactgact ttttttttaa accaaagcta tttttatgaa attataggca  55620
55621  agaaactttg aacttcaaca gcagtattgt agaatgcttt taaagtctta tttaaatggc  55680
55681  taaatacaga tgactttcac atatttattt tgtctttcaa gtacagccaa gatgaagaaa  55740
55741  taggaagaga aaaaaaatga aatagataca aatgaaattt gtaaatagac ataaatgaaa  55800
55801  tcaagctgag aggattttga tttgttgttt atcataatta aatattatat tgctggaatt  55860
55861  tagtttattg atgcttatca taataaaatt cactcttatt gaaagtttgg ggcaaatttt  55920
55921  aaaactcttt attttgtgtg cagtaactaa tatgaattta tcctcaaaat tagtttaaag  55980
55981  taggtatgaa atacattcag tgtattctga gttttattat tgaaatagaa cattttaaaa  56040
56041  tagaattcat ttaatcataa aagatatatt ttagagttat aatatgtatt aagttgtctt  56100
56101  taaaatggga aagacttctg tgtgattcag ttacacattc tttttcagat tctcttccct  56160
56161  cataagttat tacaagatat taagtatact tcctgtgcta tttactaggt tcttgttgct  56220
56221  atctgtttta catataatag tgtgttaatc ccaacctgct aacttatcac ctccccattt  56280
56281  tcccgttggt aactaaccat aagtttgttt tctgtatctg tgagtctctt tctgtcttgg  56340
56341  aattaagttc attcattttg ttttgtttgt aagattctac gtgtgagtgg tatcatatga  56400
56401  tacttgtctt tgtctggctt acttcactta gtatgataat ttctgggtct gtctatgttg  56460
56461  ctacaaatgg cattattgca ttctttctta tgactgatgt tccatacaca cataccacat  56520
56521  cttctttatc ctttcacctg cccatggaca tttaggttgc ttctgtgtct tggcgattgt  56580
56581  aaatagtact gcagagacta ggtatttttg aattatcatt ttctccagct atatgccaaa  56640
56641  gtggaattat tggatgatat ggagacttga atgtgtattc tggttttttt ttagtgtaat  56700
56701  gtcctgaagg tatcatttaa gtcgaactat tctattgtat catttagcat ttctgttgcc  56760
56761  ttattgattt tctctctcag agatctgtcc actgatgtgc ctggggtgtt aaaggcttct  56820
56821  aattattgta ttccgtcagt ttctctcttc atgtttgttt agtatctcct tgcagtggtc  56880
56881  cttgtatcat gatacaatat ccttctttat ctttctttat atcctttgtt ttaaagtcta  56940
56941  tcttgtctca tatgagtatt gtgactctag tcgtttctgt ttgcatgaaa tatcttttta  57000
57001  catcccctcc cttttaatct ttaagtgtcc tttgtcctca agtgggtctt ctgaaggcag  57060
57061  catattttag gcttttgttt ttttttaatc cagtctgcca ctgtgtgtct tttgattgga  57120
57121  gcatttagtc cactaacatt taaagtaatt attgatagat atattattta ttgccatttt  57180
57181  aaactttgcc ttcttgttgg ttttatattt cttctttgtc tctttttgtt tctccttttg  57240
57241  tggtttgatg gttttctttt gtattatact catgctcttt tcttggtttc catgaatctg  57300
57301  ttgtgttttg atttgctatt gctctgtttt caagtatgtt aacttcttcc tatatctgtt  57360
57361  tggtttagac tagtagtcat ataggctcac acactttcta aaaagtctat attttcttac  57420
57421  tctcctcccc cacattttat gatgtcctca tttacatctt catgttcaac ctgttgctgt  57480
57481  acatgtggtc atcattgctt tcacaaaatt tttaagtttt ttttaaatct ttctactggc  57540
57541  ttatttaaga gatgtacttt tcaattgtga tatttttctt ccctatagat tcctcttttc  57600
57601  tatttagaga agacctttca atatttcctt taggataggt ttagtgttgc cgtattcttt  57660
57661  tagtttttgc ttatctgaga aattctttct ctctcctttt attctaaatt ataaccttgc  57720
57721  taggtaaagt atcctacact acaggatttt gccttacaag acttttaata taccttgcca  57780
57781  cttccttcta acctgcagca tttctgtaga gaaattacct gataacttta taggggttcc  57840
57841  cttgtaatta actctctgct tttctgttac aagcctttag aatcttctct ttaacttttg  57900
57901  ccattttaat tatgtcttga aataggtctg tttgggttca tcttgtttgg gaccgtttgt  57960
57961  acttcccgta cctgagatag ctctgcttcc ttctttaggt ttgggcaatt tttaagcaat  58020
58021  aatttcttca aatacatttt caatcccctt tctctctctt ctccttctgg gatccctact  58080
58081  tgtggatcgg catgctttat cttaacctat aagtctgtta cattgctttc gttttttttt  58140
58141  ttccatttgg ctttctctcc actattctaa ttgggtgatt tccattatcc tgtcttctag  58200
58201  atcacttatt ctttcttctg cattatccat tctgctcttc attgcagtta gttcaccttt  58260
58261  tgtctgtgca agtgaatttt ctaatttttc ttggcttctc ctcatagctt ctagtcgctt  58320
58321  tttacagtaa tttgcatttc tgtccatggc ctctcttcat tccttcagta tttacactgt  58380
58381  ctcctcttta aactcagtat ctgttagact gaagaggtct gttttattgc ttgttctttc  58440
58441  aggggaattc ttttcttaat tttaactggg agtggttcct ctgcttcttt attttgcata  58500
58501  tttctcttgc tgtctgaggt taggaggaac agtcatctgc tatggtcttg gaggtctatt  58560
58561  tttctgtagg tgcgtcccta tgtagcctgg gtgggtttag tgttttttgg tacaagcgct  58620
58621  ctttgtagta cggagcctgc cacttctttg ctcagttaca ctggtcgtta tccttctgat  58680
58681  aggaggtgtg acttgtgacg gccagagcct gcactggaga ctgaaccggg cctcctcctg  58740
58741  gctctgtagt tgtcactgcc ctatcagggg cagaatctgc tccctagttg ttggcctaga  58800
58801  ggcccccaga tgctttcctg agctgcattt cagagctgca gtgtgacgta ggtggcactg  58860
58861  gagctctccc gccgggacag gagccactga ttttccttgc aggagctgtg tgccagggag  58920
58921  tgtgctctgt cgtgtcacct ttcgcttgtc agggctcaca gaatgcagtg ttgttggcac  58980
58981  tgtcctgggc tctgccccaa tagtgggaat gtcagccatg gccctggtgt ccctggagtg  59040
59041  ttgtctccac aaggccacca gcgcaggatc tgggtccact caggtcccag gaccgcagta  59100
59101  ctcacgcctc tgaatccagg gtgggagctg tggagacatc tcataccctg gcctagccca  59160
59161  gccctcatgc acgtgtaccc acagagccca cagctgctga ggtcagagcc ctcccagcgg  59220
59221  cagaagcacc tcttgtctac ttgtgtgtcc cacaggtgct gaatttacag agctgccagt  59280
59281  ggaggtgttc catctctcac acagctatgg ggagagaatt cagtcctgct tcctaagttg  59340
59341  cttggcctct ggagctcagc tgtggtttca gccccgcttc tgcatgtggg caaccccctg  59400
59401  gcatctgctc ctggggcctg ccgaggtggt ggttgacaca ggagtctcct gaagcagtgg  59460
59461  cagctggggc acactctcct ggaggcagag gaggcaagcc atgggccagc acatggagca  59520
59521  ggaggctgct gtggatgccc cacccttcac acaccagtta acagtggccc ttcgtttcca  59580
59581  tggcaggccc atgcttctgc aaacacccac tgttgcagcc acaccacact ccagctcctc  59640
59641  aggctgtctc cgtgcgttca gcaccagtct tttccccagg tctgcctcgt agtagttctg  59700
59701  atctgcattt ttctggtaat tagcgatgtt caacaccttt tcatgtactt tttggccctc  59760
59761  tgtatgtctt ctttggagaa gcatctatta gagcttctgc ctttttttga ctgagttgtt  59820
59821  tgtgggattt tttaaaaatt atattggaat atagttgatt taccatgttg tggtagtttc  59880
59881  aggtatacag caaaatgaat caggtataca gtcttttaga gtagattctt ttcccacata  59940
59941  ggtcattgta gagtgttgag tagagttccg ctatatagta gttaattgct gtctgtttta  60000
60001  tatggagtag tgtatatagg tcagccccaa tcttccagtt tatccctaca ccctctttac  60060
60061  cccctggtaa ccatacgttt gttttctgca tctgcagctc tgtctccgtc ttatacatag  60120
60121  gtttgttcta tatggaatct cttcggcctc tccttcgctc agtatcagtc cgtctgtgcc  60180
60181  cacccatgtt gcagcagctg gtgctgctcc atcctttgat acggctgagt catgctccat  60240
60241  tgcggatatg caccgcatct tctttgccca ttcctctgct ggacgtctag gctgcttccg  60300
60301  tgtcctggct cttataaata gtgctgaata ttggtgtgca tgtatctttt caaattgtgg  60360
60361  ttttctctgg gtctatgctc aggaatggga ttgctggatc atatggcaac tctgttttta  60420
60421  gttttttaag aaaccttcgt acttcctcca tagtggctgt acccagttta cagtgtaggg  60480
60481  gagttcacct ttctccatac tccctccagc acttattgtt tacagatttt ttttgatgat  60540
60541  ggccattctg actgttgtga ggtgatacct catggtagtt ttgatttgca tttctccaat  60600
60601  aattagtgat gttgaacatc ttttcatgtg ttttttagcc agctgtatat cttctttgga  60660
60661  gaaatgtctg tttagatctt ctgcctgtgt tttgattggt ttgctttttg atactgagct  60720
60721  gcatgagctg tttgtatatt ttggagatta atcccttgtc agttgcttca tttgcaaata  60780
60781  ttttctccaa ttctgtaggt tgtcttttca ttttgggtat ggtttccttt gctgtacaac  60840
60841  agctcttaag tttagttagg tcgtatttgt ttatttttgt ttctattttc attactatag  60900
60901  gaggtggatt gaaaaagatc ttgctgtggt ttatgtcaaa gtgtttttgc tgtgttttcc  60960
60961  tacaagaatt ttatagtgtc agatcttacg tttaggcctt taatccgttt tgagtctatt  61020
61021  tttgtgttct aatttcatcc ttgtacatgg agctgtccag agttcctagc accacttact  61080
61081  gaggaggctc tcttctctcc atcgtgtttt cttgcctcct ctgtcttgga tcaggtgacg  61140
61141  gtaggtgtgg gttcgcctct gggctttctg tcttgttccg cggatccata tttctggttt  61200
61201  tgtgccactg tcctgttatt tttgtgccag tgtcatgctg ttttgattat tgtatctttg  61260
61261  tagtatagtc tgaaatcagg gagcctgatt ctccagttcc atttttctta agattactgt  61320
61321  gtctgtttgg ggtcttttgt gttttgataa aatttttaag atcttttttt gttctagatc  61380
61381  tgcaaaaaaa atggcattgg taacttgata ggtattgcat tgaatctgta gtttaattta  61440
61441  tggtataggc attttgacaa tagattttca aggccaatag tgaaataatt atgctatcat  61500
61501  gtgttttaat taggaaaatc tataatatat ttatggactt cctgAAAATA CCTAACTCGA  61560
61561  AATATTTTTC CTTCCAGCTG TTTATTTGCC AATATCACAT ATGGCTGGCA GCAGACACAA  61620
61621  GGGGTATCTT GGTCCTCATA CCTGGAAACC CTATGCTCAA CATTATTGTC AGCACTTTCA  61680
61681  TATTTGTTTG TGTGGCACAT GAAATTTCTC AGATCACTAA TGATCTTGCA CAGATTATTA  61740
61741  TTCCTAAAGA TAACTCATCT CTGTTGAAAA GATTGGCATG TATAGCTGCA TTTTTTTGTG  61800
61801  GACTCCTCAT CTTATCATCC ATTCAAGATA AATCAAGACA TTAGGATTCT AAGAACTTAA  61860
61861  AACTCTTCAG ATTAACTTTG AATCTACCTA GAGGAGAACA GCATCTATCT GGAGATGTAT  61920
61921  TGTAAATGTA TATGTAAATA AAATTTGTCT GGCAAGAAGA TAGCTCAGTG ACATCTGTTG  61980
61981  AACATGTGTG GTTGTATATT TTGGAAATGT ACATATACAA TGTGAAATAC TGAAGAAAAC  62040
62041  TGAAGCAGAG TGCATTGTAT AGGATTGCAT GTGAAAAGTC TTTCCTACTG GATCTGCATT  62100
62101  TCCACTTATA AGTGATTTTA AGTTAACATA TGAAGGCAGG GAAATAATTA CCTTTCCAGT  62160
62161  AAAAAATACA GATAATTTAA TTAGCTTAGT AACACCACTG AGTGTTTTGA TATTTACTAA  62220
62221  ATTTATGGTA ATAAAAATTA TATGCACCTA TATTCATCAT TGAACTTCCT ACTTCATCGA  62280
62281  AAACTTTCTT ACTCAAGAAA GATTGCAGTG TTGTTTCCTT ATATGTGCAA TGATGTGGAA  62340
62341  TGACAAACTA TCTTATTGTT CATGTTCTGA TATTATGTTT CCTGATATGA TTTTTCTTCC  62400
62401  TAACTGTGGT TTTCAGGTAT ATAAGCCTAA AATCTTTGTA CACTTTGTCC CAGAGTTGTT  62460
62461  CTAGGCTCGA TGACAGGGTT TTGTCATTGA TGCTATTGTA GCTTTTTATA AAAAGGCCAA  62520
62521  ATTTTCTTTC CAGTCCAAAC AGGCAGCTGT TTCCTTTCCT TAAGCTGCAC CAGTGTAATG  62580
62581  CCAGTTACCC TGTGGATGCA CCAGATATGC TTTCCCCCAT CTAATTAGTT TTTGTATATT  62640
62641  ATTTCCAATG TTTGGAAGCT CTTTATAACA TTTTGGTATT TCCTATTACT CCCTCCTATT  62700
62701  TTTTAAAAAA ATATTTATCA ATCTAAATGT GTGCAGTGTA GTAAAGATTC AAGATATGTT  62760
62761  TGAGATGTAT AAGTAGAATT TTAAGTAAAC TGGTCACCTT GGGCAGTGTT TGTTTTTGGT  62820
62821  TCTGTTACAG GCTTAACTGT TAGAGGTATA AATTTATTTA TCTGTTGTAC AGATTTGATT  62880
62881  ATAGATTTTA ATGTTTTAAA AATTGCACTT GTTTGCTGTT ACTGAGTATG GGGTAAAATA  62940
62941  TTTTTTGTTC GTGGTATATG AAAATATGGA ATAATTTAAA CAGTAAATAA ACATTCTGTG  63000
63001  GATGCTTATT TTTGTATTGT AAagtatcaa ttaaactgtg gttttttaaa agctggatcc  63060
63061  attaatgatt ggttcaaatg tcttataatt catttcctca gtttaaattt acttttttaa  63120
63121  cctctgagca tatatgggta agtcacagtg atagttaaag aataatttag ttatcagtgc  63180
63181  tttagaggat aatctgccct ttctagtcat gagttaaaac attgttttat tagtaatgtt  63240
63241  acttgaagat ttaaaaattg gagtatttct ttagcactgg atttatgtgc taatgatata  63300
63301  tttccattaa ttgagtagtg tctctcaaac agatgtgtgt tctttctttt tctctcttct  63360
63361  tctgccctta cttagtcttt tgacatttcc cagatagaca attgtaatga ttcattgctc  63420
63421  tgcttcctag accacaggct tataagtaga gaatagtata gttataaatc aaaaacttcc  63480
63481  aagtactgtg atcacatcat tcttgctagt gtggcttgcc agtgggtaga gtgcgtttta  63540
63541  atttagcttg taagttttat cacctgagaa agattcttcc tgatgaaaca actgaaaaaa  63600
63601  aatgatgacc agtatttgtt ttttagaagc atttatatct tctaatagtg atacccaagt  63660
63661  gaatataagt tttcttccct atttgaactc aagcctaaaa cttaactggt gagccatatt  63720
63721  tcttcacatg ttttcattta atgtatgtat aaaataaaac agtgacagat aaaaattttt  63780
63781  taaattacat ttgtaattga aatattctat ttgtatttga tttttttaat gagtctttac  63840
63841  tgagaagagg ttgttgtgct ctgagctgcc acaatgttag catctatgta tggtatattt  63900
63901  taatattttt ttctgcattg actcacataa tgattgtatg cattactcaa tcataccatt  63960
63961  cttcagagaa agatgtttaa cagaatattt agatatgcta aaatttagag aaaatcacag  64020
64021  gttctgtgaa actcagaatt tctataaatt acatcacgtt gaaaaatctg tcctctggct  64080
64081  tcaaaaggca cttgccttac tcagtctact ccagtcctcc cctgttgcct ttgtcaaacc  64140
64141  ttcccatttg tatgaatagc caaaatagca ttaaaaattc agagccttgt gatataccat  64200
64201  attaacaaat agaaagatta aaaccatgtg ataatctcaa tagatgcaga aaaagccttt  64260
64261  gacaaaattc agcacccatt tatgattaaa gctcttcaaa acatggacat agaaagaccc  64320
64321  tacctcaaca tagtaaagac catatgtgat aagcctacag caaacattat tctcagtggt  64380
64381  gaaaaactga aagcattttc cctaagatca ggaacaagac aagggtgtcc accttcccta  64440
64441  ctatttttca acatagttct ggaagtctta gttacagcaa tcagagaaca aaaagaaaag  64500
64501  gaatccagat tggaaaagaa gtaaagctct cactgtttgc agatgacatg atactgtaca  64560
64561  tagaaaacct gaacgacaat atcagaaaat tactagagct aatcagtgaa tttagcaaag  64620
64621  tttcaggata caaaatcaat acacagaaac cacctgcatt tctatacact aacaatgaaa  64680
64681  aatcagaaag agaaattaag gaatcaatcc cattcaccat tgcaacaaaa agaaatatct  64740
64741  aggaataaac ttgcctaagg agacaaaaga actatacaca gaaaattata agacactaat  64800
64801  gaaagaaatc aaagatgaca taaacagatg gagagatatc ccatgttcct ggttaggaag  64860
64861  aatcaatatt gtgaaaatga ttatactacc aaatgcaatc tgcaggttca atgtgatccc  64920
64921  tatcaaatta ccaatgacat ttttcacaga actagaacaa caaattttac aattcataca  64980
64981  gaaacacaaa agaccttgaa tagccaaagc ggtcttcaga aaaaagaatg gaactggggg  65040
65041  gaatcaacca ccctgacttc aaattatact acaaagctac agtcgtcaag acaatatggt  65100
65101  actggcacaa aaacagaaat atagaacaat ggaacaagac agaaagccaa gaaataaacc  65160
65161  catgcaccta ggggtacctt atttttgaca aaggagtcaa gaatatacaa tggggccgag  65220
65221  acagcctctt caataagtgg tgctggggaa actggacagc tatatgtaaa ataaatttga  65280
65281  acacttcata acaccataca caaagataaa ctcaaaatgg gttaaagacc taaatgtaag  65340
65341  accagaaact ataaaactct tggaggaaaa tgtaggcaga acactcaaag caagatcctc  65400
65401  tatgacccat ctcctagagt aaaagaaata aacaagtggg acctggttaa acttaaaagc  65460
65461  ttttacacag aaaaggtgta tatttccaaa atatacaagc agctcataga attcaatacc  65520
65521  agaaaaacaa acacattcct ccaaagaaga caggtggtta acaaacacat gaaaaaacac  65580
65581  tcaacatcac tcattagaga aatgcaaatc aaaactacaa tgagatatca cctcacacca  65640
65641  gtcagaatgg ccctcatcaa aaagtcaaca agcaataaat gctggagagg gtgtggggaa  65700
65701  aagggactgc tcttacactg ttggtgggaa tataaattga tatagccact attgaagacg  65760
65761  gtatggagat tcctttaaaa ggtaggaata aaaccaccat atgacccagc aatcccactg  65820
65821  ttaggcatat accctgaaga aaccaaaaat ttaaaagaca catgtatccc attgttcatc  65880
65881  gcagcactat tgacaataga acatggaagc aacctaagat gtccatcgac agttgagtgg  65940
65941  ataaagaagt cctggtacat acacacagtg gaatattact cagccataaa aaggaacacc  66000
66001  ttagagtcag ttctaatgag gtggatgaac ctagaaccta ttatacagag tgaagtaagt  66060
66061  cagaaagaga aatatcgtat tctaatgcaa gtatgcagaa tctagaaaaa cggtactgaa  66120
66121  gaatttactg acagggcagc agtggagaaa cacatagaga ataggcttat ggacatgggg  66180
66181  aggggaggag agggtgagct gtatggaaca agtagcatgg aagcttacat taccacatgt  66240
66241  aaaatagaca gccaacggga atttgctatg tggctcagga aactcaaaca ggggctctgt  66300
66301  atcagcacag aggggtggga tgggagggag atgggaggga ggttcaaaag ggagaggata  66360
66361  tatgtatacc tgtggctgat tcatgttaag gtttgacaga aaacaaaatt cgataaagca  66420
66421  attatcattc aataaaaaaa taaattatta aaaatattca gagccttcac ataaaaccat  66480
66481  tcactgtacc tatgaagtga atcctattac tgtaggtgct agtataatac aacatttcta  66540
66541  ccctaccatt ccattgtaag acaagttgcc agttaaaata ttttaaatgg gtgaatatta  66600
66601  tttcaaatgt taggaggctt ttaaccattg taaaattaag tttaacaata agcatatata  66660
66661  tgtttgatta ttatattttt taactagatt gtaaaaaata ttcaatatat gtgtgaacta  66720
66721  ttaagcctat taaataacca taggacctag agtagaacct tcataaaaca gacttaataa  66780
66781  aagacagttt gtcaaggaac atgcaacttc taagagaatg cctcttccgc tgcagatgga  66840
66841  tacaaatggg agggacaatc tagtaagcat gagagccaaa ttggaatttt ttttgtttag  66900
66901  cagtattaaa tcattagtac actgtcattt tgacctacaa aatgggactc aacagcttct  66960
66961  cttgattaaa acaacttgga tagttacctg cagaattgat tttgacacca aaattctaaa  67020
67021  tactcacact cacactttaa atccattctg atattttaat gaaatccctt ctagtgtcct  67080
67081  atatactata cattagaatg ataagacttg cttaaaagtt agattgataa ggtagtataa  67140
67141  gtaagaggct attttctaag agtagagttg aatatattat gaggtataaa ttatctaata  67200
67201  gattaagaaa taagatttaa atttctgtgc ttaaaaatac ttccaaacaa aagtccagga  67260
67261  ccagatggct ttacaggtga attgtatgaa acatttagaa aagcattaac accctgatat  67320
67321  caaaactaga caaagatacc accaaagaaa gaaaattaca ggccagtatc actgatcaac  67380
67381  atacaggcaa aaatcctcaa caaaatccta gcaaaccaaa tccaccaaca cattaaaagg  67440
67441  aacatacacc atgagcaagt aggatttatc caagaaatgc aaggattctt caatatctgc  67500
67501  aaatcagtca gtgtgataca ccatattaac aaattgaaga ataaaaacca tacgatcatc  67560
67561  tcgatagatg cagaaaaaac tttgacaaaa ctcaatacgc atttatgata aaaactctcc  67620
67621  agaatgtggg cataaaggga acttaatata ataaagacca tatacaacaa acccacagct  67680
67681  agcatcattc tcagtggtga aaagctgaaa gcattccctc taagactagg aacaagacaa  67740
67741  gaatgtccat tccctgccac tttttttcaa catatttgga agttttagca acagcaattc  67800
67801  aagaagaaag acaaaatgga tccaaattaa aaagttaaaa ctcactgttt ttatataaaa  67860
67861  ttttatgaaa aattatttat gaaacacttt taaaaatgcc attctaaagt ataaaaatgg  67920
67921  agtagatcaa cattttaaaa ggaaaagctt gcctgaaagt gattgtcatg tgcaggcaaa  67980
67981  atcttcataa tattttgaaa ttcagctgat tgtattatca tttacttcac taatacctgg  68040
68041  gtttcccagg tggcactagt ggtgaagtat ccacctacca atgcaggggg tgcaggttct  68100
68101  gtccctgggt cggggagatc ccctggagga ggctatggca acccactcca gtattcttgc  68160
68161  ctggagaatg ccatggacag aggagcatgg tgggctgcag tccgtagggt cacaaagagt  68220
68221  tggacaagac tgaagcgact tagcatgcac gcactaatac ctagtggtcc tattccatag  68280
68281  aagatatttg agagaattgt cttttaattt tatttcttgt tggctatgct gggtcttcag  68340
68341  cgcttccctg gggcttttat ctagctgggt gagtggggac tactctcccg tgccgtgtgt  68400
68401  ggacttctca ttgtgctggc ttctctcact atgcctccca gactcagtag ttggggctca  68460
68461  caggcttagt tgccccacgg catgtgaaat cttcccagac caggtgttga acccaagtcc  68520
68521  cttaaattgg ctcacggatt cctaagcact ggaccatcaa ggaagtccct tgagagaatt  68580
68581  ttttaataat gaaaattgct aaaaaggatc ataaaagtat tgtttttttt taaattctac  68640
68641  agctaccaca gatggattat ttaatttttt aaatctccac tgccaaaata ataaaccaga  68700
68701  acttagctga ttgtgaaagt tctccatgtt tatctcttaa tatgagttcc agccagacca  68760
68761  gtcttactgt tccccaaatg tactattcct tagtccccac tctctcatcc acctaaatcc  68820
68821  aaatttttta acatagaatt taaactccac atcctctgtg aaaccaacag tttatattct  68880
68881  tttcaactat tctagcatta attacctggt tccattatat tgtccttttt ttccccactc  68940
68941  cttcagtaag attgcaactc cagtgtcaag atggatatag tcatgtgcta tacacagagc  69000
69001  aggtctagaa atgcttggcc atcagttaag gagttctggt tttacttctg ccatcttaaa  69060
69061  aacaaaattc ctctcatctc tagcattccc aaagctccag cttcatttat cttctcctac  69120
69121  agacctgaat tgcctcttgt caagatcaac aggagcctcc atattgctaa atctattgat  69180
69181  cagttcttag gttccaccct gcttaaccta tgtttgacag agtcaattta ctgccctctc  69240
69241  ctccactatg cttccaggat gtcaccattt cctgtttccc actacctcca cagccattcc  69300
69301  ttcacagtcc tagatactag accctcttca ttctgtcagt ctgaactgca gttccccaaa  69360
69361  gctcagtcct cagaacctca ggtgatatta cttaaggatt gagtgctgct gctgctaggt  69420
69421  cgcttcagtc atgtccgact ctgcgacccc atagacggca gcccaccagg ctcccccgtc  69480
69481  cccgggattc tccaggcaag aacactggag tgggttgcca tctccttctc caatgcatga  69540
69541  aaaggaaaag ggaaagggaa gtcgctcagt agtgccgaac tcttagcaac cccatgaact  69600
69601  gcagcccacc aggctcctct gtccatggga tttcccaggc aagagcactg gagtgggttg  69660
69661  ccattgcctt ctccaaggag tgagtataaa tagtcaaatg gctttaaacc ttatatttgg  69720
69721  atatattttg atgtctacca gccaaattta tgtctttagt ctgaacttct tccctgaaat  69780
69781  tcaaatctag atacctgaat atctctattt gaatattcaa aagacatctc agacttaaca  69840
69841  ggtctaaaac taagcttctc cactactggc cgcaaacaaa aacactcata gtcttttgtt  69900
69901  tgtttgtttt aagaggcctg gctttttttc cttttctgct gtgctgcctc ttcatggctg  69960
69961  cacaggggct ttctctagtt gcagcgagcg ggggcttctc attgtagtgg cttctcttat  70020
70021  tgcagagcat agtctctaac tgtatgggct tcagtagttg cagcacacac agaaacaccc  70080
70081  agtctttttc tcagtaaatg gcaactacat tgttcaattg ttcaaaaaat ttcaactctt  70140
70141  agactttttg ttttatactt tagtaaatct tgttattttc atcttcaaaa taggtccata  70200
70201  attcagtaat tcaaccacgt ttcatcatct ccaatgtgac caccctgttc cagaagtctg  70260
70261  ctggctcttt cttggattat ggtactcgtc agcttttccc tttgtaggtc tgccatactt  70320
70321  cctcttttta catacctatg cttttcctta gaacataatc tttcgaggac aaggttttta  70380
70381  ttttactccc tatggtatcc acagctccta gaataatacc tcataattac ttgccaaatg  70440
70441  aactaattaa taaaagctac agaaatagta tcaagtacta atcccataca gggcaggtgg  70500
70501  gcagccctgc aaaatgatga aaaggaaaat tattttccca gctgccttct tagtgatttg  70560
70561  gacaagaggc taaaaatatg ctttatttga gttttaggat attgatttga atactgttac  70620
70621  aaaaaattta acccacttac atggtcagat aaaaaatgag tacaaatagt cacacagcac  70680
70681  ataacctgtc actctgcagc aaataagggt ctttgtgtgg cctcccaggt ggcactagtg  70740
70741  gtaaagaatc tgcctgccaa agcaggagat acaagagacc tgggttcgat tcctgcatcg  70800
70801  agaagatccc ctggagtagg agatggcaac ccactccagt attcttgcct agaaaattcc  70860
70861  atgtgcagaa gaacctggtg gtctactgtc cgtggggctg caaagagtct gagagaactg  70920
70921  aacaggtgag cctaagggtt tttgcggcct ggatggaagc gacttgcatt cctgagtgct  70980
70981  agccatgcta ggtagaacag gctcttactt gctgtgcatt ctactatttt tcattctctt  71040
71041  acgttatgct gggaaaaatg tcaattgcaa tttgtcattg tacttatgct attatatttg  71100
71101  ttatagtagc gggaattatt tggaatccta tctctaccaa aagtggaaaa tgaaaagata  71160
71161  aactaggaag gctatgtatt ttaaaaagag agtgtgcttt ttgtggaagt aaaaaatatt  71220
71221  cttctgtgtt cagataaaat gtgactgtgt cataaaacta cttaaaaatg ccacttcaaa  71280
71281  aaccattatg aaatcaactc tactaaaaat tattgccagt acataaaaat gtatatgtgg  71340
71341  gtgccagtat aagtaaaact cagattaatg aattaaataa aagcctgaaa tttcaaccgg  71400
71401  actttaatga aaacttatta aataatacat gctgtgaaat tcaggtatat attaaatgaa  71460
71461  aaaattacat cagaatatgt aacagatggt aagttttaaa atcatatcca ttgaatgtac  71520
71521  cagaaattac atgccaaaaa ataagctttg aaaatagaaa gctaatgagg aaaacttatc  71580
71581  tccttcagta tatcaagata tggccaccta attatatttg tgcttacact gagaattcta  71640
71641  atgtaaccaa ctcagaaata tatcagtgtc ctattcatta taagaaaatg atatactgat  71700
71701  tgattgagga gatcctaaaa tttgatatag gatggaaaca gtcactgata tcataaactg  71760
71761  ggagtgtttg gtggcttatc ttatggacaa gtcagtgttt tctttgatta attggatgta  71820
71821  ccatatggga gcctgctata taaaacgggg ttacatggca ttgtacttag agttctttag  71880
71881  aactatcgaa agagattaaa attttttcat aattcaagag aaaatgacca ttagcctggt  71940
71941  tgtaaagact gaaataaaga tggcctattt tgattggcta ttcaactcat cttaccagtt  72000
72001  tgaatatttc tctgcaaaga cattcaaaac tgattgaata tatgactcga tttgttcatt  72060
72061  ctcaggatag ctgagatttg gagaaatgta tctggcaaca tatttattct ggttcatttt  72120
72121  cttacactaa aaatggtttc tacagaggga acagttggca cctaccttcg caaaattata  72180
72181  gggttgaaga ctaaattcta gaaaactttt tcttgtttta aattttataa aatgtaaaag  72240
72241  cactattcat tttccttttc atattaatag tgatagtaca agtgaactat gaggggaaag  72300
72301  tgcgagttat atggctgcca ctcaatatgg taccaaatcc taaatacaac aaaatccgaa  72360
72361  tacctgaatt ctaggtaaca ccaggagtag ttgctttaaa atataaaagt tatacaggta  72420
72421  tcttatccat tatgaagaat ttggggaact atgaaacagg ataaaatgaa atgctttgtc  72480
72481  tttaaaggat tcaaagataa aatttttact aaacatcata atggaaaaaa aatctgacat  72540
72541  ttttacatct taagaaaaaa tggtaccaag attctttttc caaattcgag gtaaaccaac  72600
72601  aaagaaaaac ttttgcattt tttattttca aatttaaaat atctccaata ttataaacat  72660
72661  atgttatatt aaaggcttac accatcttac attaaaaata aaaaggttat ctggtagttg  72720
72721  tgggtctttt tttttcttta attcttagct ttctttactc tgtaatcaaa gtacttgatt  72780
72781  tttgactgta gttttttcat aactaggtca gtatgttttg ttttgtctca taaatcatag  72840
72841  gatcagtgtg agtcgctcag tcatgtctga ctctgtgacc ccatgaactg tggcccgcca  72900
72901  ggctcctctg tccatgggat tctccagaca aggtaaataa tactgagagc atcttctatg  72960
72961  ttctcctcac ctcccctcag aaaatagcag ccaacatttt ctcctgtgtt tcctccttca  73020
73021  gtggaaggta gcaccatcct tctttctccc cagtgg               73056