Imprinted Gene Databases

Mus musculus: Ppp1r9a

Protein phosphatase 1, regulatory subunit 9A

Ono et al. Genome Res 13: 1696-1705, 2003

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Ovis aries PPP1R9A   Imprinted Maternal
Bos taurus PPP1R9A   Imprinted Maternal
Sus scrofa PPP1R9A   Imprinted Maternal
Homo sapiens PPP1R9A NRB1, NRBI, FLJ20068, KIAA1222, Neurabin-I  7q21.3  Imprinted Maternal
Mus musculus Ppp1r9a BB181831, mKIAA1222, 5330407E15, neurabin-I, 2810430P21Rik, 4930518N04Rik, A230094E16Rik  6 0.5 cM  Imprinted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    agaagtaagg attccaaatc cctggctcaa aggtcaacga aagaaagcta acttttcctt    60
61    aagccaggtc tcggtgaggt cgtctgtggt gcggatttca aacaccttgg taagctccgc   120
121   cgtctgcacc agactgtttt tacttcctgc atacatcatc tgttgttcag gcttgcagcc   180
181   cacggggctg gagaagatga agcacaaagg ataggacacc ctgccgtcat catgcacgta   240
241   cttgtagctg tagaccacaa acctgggctg tctctctggc aattccaact taagttcttc   300
301   tggggagatg ttctggagtt catcctccag caccaccatc tgccggtctt tgtccacttt   360
361   cattatgatg gcggcattgt tggtctcttt tcggaaacgg aatttcctca atgtttcctt   420
421   tagctccggg tccacttcac acaccaccag ggagtccgac tgccaatggg acagggaaga   480
481   gctgagccgg cttagcttct aacctggccc ctttcctgac ccaagtatct tcgtaaatca   540
541   atgaagacgc tgaagctagc ctagatgagt ggcctttggc aaacaccata agattgcttt   600
601   cttatatctc agcatactca ccatttccca aggaagaatt ggaagcaaga tacagatagc   660
661   ttcaggttac aaaaatttgt aaacctaaca aagagtgaaa ttattgacct agtactttga   720
721   tatatacata taagcacatt ttttagttct aatttttgtt tatttattct atgtacactc   780
781   tcacagaatg gaaagaatgt ggatcattcc acttatgagt agcttaacaa ttcttaccca   840
841   ctgcaacgtc tcaccagccc tgcttcttcc ttccactcct tttctccaat ttaactttta   900
901   agttagcata caaagaaatg agttttactc atgtcatccc ctaagcactc attgtgtgtt   960
961   ttctttctga ccctcttacc tacccctttg ctcctcaatg ggccacacca cttctgattt   1020
1021   cccatgagcc gtgtctactg gtttatattt tttaggcttt taagtaccaa atatattgca   1080
1081   tagaagtcat atctcccata actggggaca ttttcattta aggcaaactg aatcgatgat   1140
1141   aatcgaaaat cccacagagg cggtaagaat gctttaatgt ggtgatgata ctacataagt   1200
1201   attttgaaac ctagctctcc gaaaatgttt aagtttctgg gtcagcattc accctacagt   1260
1261   ggccagtgtc aaaccgaagc tctgtgtgag tgcctctccc catttgcttt tcacaggacc   1320
1321   aactacacta tacgataaat ggctatttat ttatgatcta aattcctcat ttggcctcgg   1380
1381   tcccactctc ctttgggaga gcatgtggtg acctattatt tgatatgttg ctggctttgc   1440
1441   ttagtttttc aggttcttga gataagactt ccaaatttgg aaaatatgaa tacttggctt   1500
1501   aaattacctt agagcacact atgtgctcat acacgtgagc tatcacaagc acacgactca   1560
1561   ggatcggcaa caatgacatg acagtattta ggtcctagaa gaaaccagaa ctttcccaca   1620
1621   gtttccaaga ctcatcttcc ttctcttaaa gctgtgttag gtcacattta cactcttggg   1680
1681   ggaaaaaaaa gaatattttt taaaaattca caaccatgaa acataatcat ctaatagaag   1740
1741   attgattcaa tttatatcaa ctcagttttg catcttctat agtgttttat tctaggtatt   1800
1801   gtaaaatgca aattttgttt ctattgaggg tgcaactaat agtttacacc tgtttatcat   1860
1861   ggtatttctt tactaacaaa ggaaataaaa cacgtcttgt ttatgctatg tcaaaattca   1920
1921   ctgtgaggct gggtgtggtg gccaagacgt gtaatcccat ccctagcagc ctgaggcaga   1980
1981   aggatcacaa attccaggcc aacaagggct acacggtcaa atcctggtct cagaaacaac   2040
2041   aacagaaaaa tccacaatgg caaagccaga atcttgtctt ctcttgtatg gacatgaaac   2100
2101   atttttattt aagagcatcc ttaaataagg gacagacacc tgcattggtg tctaggaaat   2160
2161   gactagaagc taagtctgaa gccaccaggg ctcgatttta tctatcacac cgactatgaa   2220
2221   tctagtcgac atatctagag ctctttgtga actatccatg ttcagggaca cccaggacag   2280
2281   aatgagagac ccagcagccc aaggttcacc agtgaagaac gacagctagg catttatcat   2340
2341   ttgtatggtt caagcattta atgttacaca agtacgtgtg gcatgatgat attttcaacc   2400
2401   tttgtcagaa acaacctctt aaaataatgg taaataaagc acaagcaact gagtgagact   2460
2461   ctgcctcaaa ataaagaagg gcaaggaagg atgtcattgg cagagaactc cccttgcacg   2520
2521   ttcaaagccc cgagttcagg acttaatgct gaagaaaagg tggtgaagaa aaggtggagg   2580
2581   gggtggtgat ggtggtgact gataaaagtc tttaatagac atcagaagta agctgtttaa   2640
2641   gaacctatgg acacaggcgt attggcatac agctgtaatc ccagcactca gtatattgag   2700
2701   gcaggaagac tactgagaac tctaagccag cctggaccac aaggtatcag accagctagg   2760
2761   ataaataaca aaaaccctgt atgaagcaaa gcaatgcaca acacagtacc atgaaagccc   2820
2821   agtgtgttgg acacagtgcc ctggaagcct ggtatggtcc tgtacggtat cgatcctggc   2880
2881   atcttagcac tggggaggct gaggcaggcc agtctgggat tcaaaaagag gtgcagtctc   2940
2941   agcacaatga aaccaccaac caagcagcca aacaaacaaa caaaaacaaa gcaacaagaa   3000
3001   gaaaactatg gaaagcatat gaagaaattc agagccgatt tacttttgaa tcatctctga   3060
3061   catcttatat gtacatatac aaactcagtg gtagaatgtt aaaatgcagt ctactaaaat   3120
3121   gtgaactttg tacaaagtgg gaccgtcata gacctcttca aggaggactt aatcatttga   3180
3181   gcaagattgg aatagaaaaa agtctcagga aacccttgat catttgtaga cacatagaac   3240
3241   tgttatttta atactttgtt caccaagatt aatacaacag aatagaaact actgaaatcc   3300
3301   tgctatcact gattgttctc ttctgatacc ttcaactagg aatgccttcc ctagttattt   3360
3361   cccttgcctg ttgtgtgcaa agaagagtga tgctatcaca tagctcgtca atctttagag   3420
3421   taagaaggat gtctgcacat gagttgcact aaaatgtctt ccatttgaat ctccatttga   3480
3481   cactagctaa ctgttctctt gagaaatgat cgatgtgtgt ctccttcatt caagccttta   3540
3541   actagcagat tatcctgagg atggattgac aacatgtgga tcttaaggaa ggcagagctc   3600
3601   aaataaaact tggaaggaga ggattggcag gtagaggatc ccagatgcat tctatcgaca   3660
3661   gaggatccaa actgcaggca ataatgctgg cttttgcagg cataaacagc ctacatgtgt   3720
3721   ctgttaacgt gcaccttaca ctgctatgaa atgggaaact acactcctct tgaagacagg   3780
3781   tgcagtgaca tacacctgta attttagtat ttgggaagct gaaacaacag aggctcagct   3840
3841   caggcacttc cttagctact tacacagttg gatactagcc tgtgctagat gaagcctgtc   3900
3901   tccagaaacc cagaatccac aaaagctcag aggaatggct ataggaactt ctagtctcga   3960
3961   ccataggagc agcgatagtg ttgggaacat tgagtctatc cagtcctaca aaactcctgt   4020
4021   ttgtcagctc tgtgtgggca gcccaataaa taggaaggta agagaaagga caccattatc   4080
4081   cgagctaaat acttcatgaa cttactgtag tttatttgta gagctaagat attataacca   4140
4141   ttccaaaatg atcttacaag tttcacagtt tatttcctgt aacaaataaa aatgagtatg   4200
4201   caaagctctc cttcctgtcc atagtttagt ctggaaagac aatactcttg ctatgtcata   4260
4261   gctgtggaaa tgcataaagt agaaatttca gcgggatagt caagccacca gtacagacgg   4320
4321   aaaaccgtgc tgaaccatcc tgaaatgcat tttggaagaa gtggtgattt taaaaatttt   4380
4381   agagctgaga tctaaaatca atgtgatcaa tgtaaacaat agatagacac tgtataaaat   4440
4441   gaatcatgaa gtgtattgtt tttacataat aactcaacaa tttaaagaaa taaaattgag   4500
4501   tctgctctta gatattgcta acattgtatt ttgatttgag cctgggactt ttaccattat   4560
4561   tctagttata tatttttggg acagcttgtt gttatgtagt ctaggttgtt tcccaactca   4620
4621   ggatttccca gccttagcct cccctgtcct ggaattatag gcctactgtg tttgatgacg   4680
4681   acattacttt agagaaatac tttctattct gcaaaggact aaaagatata aatggagaca   4740
4741   gtgttattaa caggtggacc tctaaaagaa catctaacat ttaagttaac aagaaactgt   4800
4801   gctatttatc agtgtgacta cgcagctgta aatatacttt gggttagcta gctagggaag   4860
4861   ccatgtgaat acagtaccct ttgtcttttc ctttatcttt catgaatttc ggctagtctg   4920
4921   taaccagcca ggtatcctcc tgttgattca ggttctcact ctgtagctta ggttggcctt   4980
4981   ggcctgtaac tatttaacct aaactggccc tctaatttct aacaatactc ctgcctcagt   5040
5041   cttctgagtg ctagcattac aagagtaaac atttatgcct ggaattcttc ttacaaatga   5100
5101   agacatgatg ggtaatcttc ttagtaatct agtcaccatt ccctagtctt ttagtgtgtg   5160
5161   tgttggagat gagatctcag tacatagcct actcaggctt ggactcattg tgaaatccat   5220
5221   actgttttga aatcatggtg atgtagctgt ctcagcctcc tggtttgtgg gatacagata   5280
5281   tgagccaata tgcccaatta cctttctcta gtctttattc aggcttcatc tcatcttaat   5340
5341   gtggtggtag cacaaaatgt ttcacttgca ctactcagca tatccattag caatacttaa   5400
5401   acaaaacatt gagaaagcct cccacaaaaa ataaaactac tgttagtcat tcttctcatg   5460
5461   taacaaaatg cctaacaaaa gcaactcatg agggatttcc cctggctcat ggtttgatga   5520
5521   ggacacagtc tgtatccaca ggaaaggcat aatgcctagg gcatgaaatg gtatctctca   5580
5581   cacatccgta gtcaggaagc agagacagat gaaagcccac acttagcttg tttctctttc   5640
5641   ctgcttactc acttctggaa cctatctcat ggttgacgct ggccacactt agaatgggcc   5700
5701   ttccctcttg agttaaatct ttcaggaaat gtattcaaac atactcagag gtattcataa   5760
5761   tgattctaaa tctaatcaat gaagactatc gtgcagatag ttattggcta tgtgtgtgta   5820
5821   tacatataca catacatata cacacatatg tatatatata tatacatata tgtgtacata   5880
5881   tatacatata tgtatacaca cacacacaca cacttttgat cctgtggtcg gttcttccta   5940
5941   gtctgtgaat tactggttgc ataaagcaag tagttcacaa tattctgtgt gagatttttt   6000
6001   aaattttgct attttgatcc caggtcttgc tgtgtagccc aagctccaag ctaacgttga   6060
6061   acactccctt cctgtctctc tctcccctgt gctgagatac ataccacact tgggttctat   6120
6121   aagttttttg atatgaaaag tgtaaatctc aacggcagat ccatttagga tacttagcat   6180
6181   gctcacataa cccttccagt tgcaacaagg gaaacagctg tccctaatct ctactacaat   6240
6241   agtaagctgt caaactgcaa gaacctttat agactcagta tgtctttcat atgtgagaag   6300
6301   tgttacttca tggggggttt ctggatggaa tgagtaccct gtatctattt gtatctgtcc   6360
6361   agtagggtgg cctctagcca caggtagcta ttgtgtcttt ccaatatggt tactgtagct   6420
6421   aaggaaaaaa atgtattcaa catccgcatg cactgagtta gtacatgtct agtagaccct   6480
6481   tctaccatct gcaggcattg gaagcgtaag gccactgtgg agaatccaag agtcttcaca   6540
6541   tagcagcatg gtgtttataa accctgtcat tccttcagta tggactttca aaagtttcac   6600
6601   atttttagaa aataagcccc aaaccaagca gtcttttggc tccttttctg tatgattcat   6660
6661   ctttttgtag agaggtgtaa gaccgatttt attgccaact ctgccccctt cttctacaga   6720
6721   cagaactcag cgattagatg ctgtatttat ttaggctatt ctctcaaaaa acctggtttc   6780
6781   tatgctgcgt tgaaatgaca gaaatgtttc caggagatta tcccagacag cacaaatgtt   6840
6841   ctttcccaaa gtagaggctg gaaccacagc tccttcatac tgtcggttac atctgctgat   6900
6901   acttatagca gcagcaccca cttcccagac aggaaatgcc agtttcttgg taaggaccga   6960
6961   gaatatggag acgcttaaaa aaggggaaaa atgtctatct gaaaatcaga tctacaaaat   7020
7021   taaggatcta gagagttatt tagaaacgga aatattttcc tttcatagca ccgagattct   7080
7081   ttgtgtatac ttgcctggct attctctcat ccttgttttc taggaaatga agctgtaaat   7140
7141   acattcccaa ggcccaaccc tctgtaacat gtcctgatat ttccggttag agaggtggct   7200
7201   cagtggtcag gtgctgtact gttcttcctt aggatttgag ttcagttccc accacccaca   7260
7261   cctggtagct tcacacactg tctgtaactc cagttccaag agatctgata cccgtatgta   7320
7321   ttcatggaga ccagaaacat gtactatcta tctcattcat gtactatctc atgatacata   7380
7381   aatacatact caaaaatcaa gtgaatcttt aaaaatataa tttgttagga aaacattgtt   7440
7441   ttaattaatt actgcagtgt attgtatcat ttcccttttg ggggggaggg ggtttgagac   7500
7501   agggtttctc tgtatagccc tggctgtcct ggaactcact ttgtagacca ggctggcctt   7560
7561   gaactcagaa atccgcctgc ctctgcctcc cgagtgctgg gattaaaggc gtgcgccacc   7620
7621   acgcctggct catttccctt tttttattgc taactttttg tggcttagtt gaattaagct   7680
7681   tggtggttag gtatgtgcag aataagtaca cacacatatg gttcggtacc atttttattt   7740
7741   tggttataaa ttggggttgg ggagggcttg gaatgtatct gcaaagataa ttctagggca   7800
7801   gaatataaag atgggggaaa ttactggaac atggaaggaa aagaagatat tcatcccaga   7860
7861   gctgagtcca cttctaccaa tgagaggcaa gacttccagc acaattagtg acatttgctg   7920
7921   taaaagttga acacacacac acacacacac acacacacac acacacacac acacgttaaa   7980
7981   atagctatga gccaagctta aggacaggcc acaaatgacc ttggaagtac ctcatttctt   8040
8041   tttctagaca ttttctagaa atctcaaaca agaacttttt tttaaaagaa gatttactta   8100
8101   ttattataga taagtacact gttgctgtct tcagacacac caaaagaggg catcagattt   8160
8161   tattacgggt gattgtgagc caccatacgg ttgctgggat ttgaactcag gaccttcgga   8220
8221   agaagagtag tcagtgctct tatctgctga gctattttga caggccaaga aatttgttta   8280
8281   cagtaaagat agcctatctt tcaaaattag ggtgatctag aattttacag tatcaattga   8340
8341   aacctggagg gcacgcctgt gggattaccc cagtatctca tttaagttct ttgctcatcc   8400
8401   tttgaagaca atagtttcaa aactggcctg aatgatatat atcggaaatg gtatatactg   8460
8461   gaaggaaaac aaagagaaag cctcagagaa tgcccagctg tgttctggag tgtgccttca   8520
8521   tcgtacccta agtgtctcta tctactctaa aatacccttt aacaggcctc aatcctgcag   8580
8581   cctacgagct aattctaaaa attctgcatt aaagcaaagg ttgagaattt taaaatctaa   8640
8641   atgactaggg aacagacagg ctgaagagcg gcagcactga acagacaggc tgaagggcgg   8700
8701   tagcctgacc cctgccatgg ctactgaaat tctaaatcta acattcagtg ctatatggaa   8760
8761   tattaagtac tttcgcctct ttctagattg cctgtattga gagggttaca cgatcttgca   8820
8821   gctttttcta tgcacacaca caatttcagg ctattgttgc tactatatat ttatttttat   8880
8881   tttcctgatt cggttactct gaatagcctt ggctgtcctg gaactcactc tgttgtccag   8940
8941   ggtggtctca aactctaaga ttcatctgcc tctgcctctc tgctgggatt aaaggcgtgc   9000
9001   gccaccattg gtcagctgtt gtttctgtat ctccagacaa tggctggatt atagggtgtc   9060
9061   cacaaactca attctcctgt cttggctgtg ttgggattat gtgtgcacct cacatacgtg   9120
9121   tggcaaaaac acaattttga ctcttcaaaa atggtacctg tgccctacaa ggcttttgga   9180
9181   tacatcaatg gtctatattg accatcaaag tccattttgt atgaaggaga agagtatgga   9240
9241   acctgtcaca ttatttggga ggagagggtg tagtgagagt ttttaacagg gcaaaaccag   9300
9301   tgagtgtgaa cagaaaagat atacaagaag aaaagtccaa agtcctcttc atccctttcc   9360
9361   ttctagtagt gtggccttga gggtcagctg gatcatccca gtggacacca cagtagagta   9420
9421   gactagggcc taggtcttgg ccttctaggc cagcccaggc catggccagg ccttggatgc   9480
9481   ctggggtcac agacttaacc acagactgtg gggtcctcag catctggaag gcacaggcct   9540
9541   tgccctaagt gccagagccc cctcgcccac ggtcttgggg gtggggcggc cttgcctcgg   9600
9601   gccggtgcct ttcgcccttc gttggccgcc agaggctccc tctctccctc tcctgggatt   9660
9661   tcgctgctgg gctccctctc tttgcggccc tagagttaat cccatcagcc gaggtgaggc   9720
9721   acctgttacc ccggggccct cctcatcccc gcggcctgat ccctaagtcc atcgggcctc   9780
9781   gcgggcctca gggcccggcg tggggggccc cgcacgtggg ccgagcggcg tccccgatcc   9840
9841   caggccgcag gcgagggtgc ccgcttgcgc gtcgggtccc caggccgggc cgccatggct   9900
9901   ggggtggagg tggggggtgg gggtgggggg agcgcagcgc gcgtcccggg gccgccccgc   9960
9961   gcgggcaaga cgcgcgtggg gggccgaggc gcgagtgcag gcGGCCGCCG CGCGCGCCGC  10020
10021  GCCGTGACGA GCGGGCGGAG GGCACACGGT CGGCGCCGAG CCCCGCACGG TCACGGGGGG  10080
10081  GCGGGGGGGA AGAGCGCCGA AGGAGTCCGA CCTCCCGCCC GGGCCGCTCg gtaagggggc  10140
10141  ggcgtgcggg tggcggggcg gcgggagcgc ggggacgcgg cggcgtgcac aaaggcggac  10200
10201  ccgcgggcgg gtgggggtgg actgcggtcc gggagcgcca gggtgaggag ggaggcttga  10260
10261  tcctctgcgg gatctattgt ttccccggca cactgggagg aaaagcagag gcattcgtgt  10320
10321  gattgtcacc ctagcctttg ctctccctcc gctccagtgt ggccggcgag ctcgtctctc  10380
10381  ccccggtgcc acagaccggg atccgcctgg cagcggcccg gagccgccgc caatgtgtta  10440
10441  ggacttcagg tgcttcttgg caccaggcta gactgcgacc tcctcctgcc ttagcgcctg  10500
10501  gcgtcacctg ctctcccggc cctgccccgg gggccgaggg atggcgtccc gaaccgggct  10560
10561  ggggaaaatc aatcggctgc ctctcaagtt ggtgttattt atgtttgtct tttgtgaggg  10620
10621  caggtttttg aatccccggc ggcccccttc gcccccgccg cccccgcccc ctcgtgcttg  10680
10681  aattggcggt gggagggagc ggggtgtgca gctaggggag aggggagggt gtttatgggt  10740
10741  aaaaaggaca ttgtcaacgc tttccaaaaa ggaaagaaag aaataaagga aaaaacaaaa  10800
10801  acaaaaaaca aaaaacaaaa acaaaaacca acccaaacca caggcaccac actcctctct  10860
10861  tgtttgcctg catgggccat gcatgcatgc atgcgtgcct gctgggccag gaagcgagtt  10920
10921  ttggagctga tttaagtgaa agtgtaagct ctctcagctg atggtgcgtg agcgtgatgt  10980
10981  ggttccgtgt aacattaaaa caaaacaaaa caaaccagaa taataagaaa aaaaatgttt  11040
11041  agaactgcgt tgagtgcctg aagtgttggg ctgctggcgt cctggtagaa aacccagctg  11100
11101  tgggctggag gacagcaaac atgcatggcg ttcacttttt tttttttctt cctatcttga  11160
11161  agtaagttag gggccagaag gagtagacaa atcaggactg tggaaggaag tgtcatggca  11220
11221  tacctgattt ctgattgtca cattctcagg catctattcc caggagactc cactccttag  11280
11281  ttaataatag cctcttggct aggaaacttc caaacaatgc atagaaaaac ttacagtaaa  11340
11341  acttaattga ccttccagaa cttacttctg tctgttttgt cctgaaactg atacttgagc  11400
11401  atggtgtaca tgaggctatt aactcagaac catcgaagaa gcctctgtag ccatattttt  11460
11461  agagtttggg aacgttagac tccaaacttt tccctgttct gcacggttat ggaaaattcc  11520
11521  caaatcaagt ggccattttg attttttttt tttaaagaag taaatgagtt gtcgagttct  11580
11581  ttcataattc attcacagaa atacctcaaa cttggtctaa agcattattg tcaagtggtg  11640
11641  tcaagtggtg tgtgcatgtg cgtgtgtgtg tgtgtgcgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  11700
11701  ttttgcaagc atctccaagt tatgtttgtt accaaggaca aactagaata actccgtagc  11760
11761  ttcttaactt taaagtccca tttcgaggta attgacttga tgtgtggcga aaacacttag  11820
11821  aaaacaaggt gttaagtgtt gactagttca ctgaagagaa attcacataa acatatgaat  11880
11881  tcagaaactc attcttttct attacaGATG AACCTCTAGT CTTGCTTTGA AAAAAGCTAT  11940
11941  TTTGTGTAAC TCTTGACTGT GAATACATTT CTAATACAGC CTTTGGAATC GTCACGGGAC  12000
12001  AAGTGTGCCA TTTGAGCGGC CCTGTGCCTG GTCAGACACT GGGGATTGAG AAGAGAGGTC  12060
12061  TGTTTGGCTT TTTGGTTGTT TTTCCCAGTG ACCATTATGA GCATTGGCTT TTCACCCTTG  12120
12121  AAGTAAACAT GTTGAAGGCG GAATCTTCAG GGGAGCGGAC CACTCTCAGA AGTGCCTCTC  12180
12181  CTCACAGGAA TGCGTACAGA ACAGAGTTCC AGGCACTGAA AAGTACTTTT GACAAACCCA  12240
12241  AGTCAGATGG GGAACAGAAA ACGAAAGAAG GTGAGGGCTC CCAGCAGAGC AGAGGTAGAA  12300
12301  AGTATGGCTC CAATGTCAAC AGAATTAAAA ATCTATTTAT GCAGATGGGT ATGGAACCCA  12360
12361  GCGAGAATGC TGCTATCATT GCCAAAACCA GGGGGAAAGG TAGGCCCTCG TCCCCTCAGA  12420
12421  GAAGAATGAA GCCCAAAGAG TTTGTGGAGA AAACGGATGG CTCAGTGGTT AAGTTGGAGT  12480
12481  CCTCTGTCTC TGAACGAATC AGTAGATTTG ACACAATGCA TGATGGCCCT TCGTATGCTA  12540
12541  AGTTCACGGA GACTCGAAAG ATGTTTGAGA GAAGTGTGCA TGAGTCAGGG CAAAACCATC  12600
12601  GCTATTCCCC AAAGAAAGAG AAAGGTGGAG GGACTGAACC ACAGGATGAG TGGGGTGGCT  12660
12661  CCAAGTCCAA CAGAGGCAGC AGTGATTCCT TGGACAGCCT GAGCCCCCGG ACGGAAGCGG  12720
12721  TCTCTCCTAC TGTGAGTCAG CTGAGTGCTG TGTTTGAGAA CAGTGAGCCT CCAGGTGCTC  12780
12781  TCACTTCTGG GAAGGCTGAG AGCGCTGACT ACTCGGTGAC CGGGCACTAC CCCCTCAATT  12840
12841  TACCATCTGT TACCGTCACC AATCTGGATA CCTTTGGCCG TCTCAAGGAT TCTAATTCGA  12900
12901  AGCCTCCATC AAACAAACAA GATACTGATA CAGAGGATGC TCAGAAGAGC GATGCTGTGC  12960
12961  CAGTACCGGA AGTGGCTCAG AAAGGTACCT CTTTAGCTTC ATTGCCTAGT GAAGAGAGCC  13020
13021  AGCTGAGCAC GGAAGCCGAG GACGTCACAA CAGCTCAACC AGAGGCTCTG GACAGCACTG  13080
13081  ATAAAGACAG TCCTGAGGAA CCCTCTGCTG AAAACCAGGC AATGCCAAAG TCTCATATCC  13140
13141  TTTCCCCACG GAACGAGCCG TTAGAAGATG CTGAAGCTAA TGTGGTTGGG AGTGAGAGAG  13200
13201  CTCAGCATCA GAAGAAAGAC CTGACAGGTG GTGACCTAAC CTCCCCTGAT GCTTCTGCAT  13260
13261  CCAGCTGTGG AAGAGAAGTA CCTGAAGACT CAAACAGTTT TGAGAGTTCC CACGTATACA  13320
13321  TGCATAGTGA CTATAACGTG TATAGGGTGA GATCCAGGTA TAACTCAGAC TGGGGAGAGA  13380
13381  CAGGCACGGA GCAAGATGAG GAGGAAGACA GTGACGAGAA CAATTATTAC CAGCCTGATA  13440
13441  TGGAATACTC GGAGATAGTT GGCTTGCCGG AAGAAGAAGA AATCCCAGCA AATAGGAAAA  13500
13501  TTAAGTTTAG TTGTGCTCCG ATTaaggtaa gtatgctttt tcagcctgtt ccctaagttc  13560
13561  cctttcagca ttggggccta tgcaggatag atttgacagc tactgggttc tgtaagaaat  13620
13621  cggaggttgt tggtgtgcac ctgttttggg tgacttagga gtgtggagct ggagaggtat  13680
13681  cagtctgatt tgataatgtg atgtctgtgg gtataacccc ccgagaggaa tcataaaggt  13740
13741  gaagaagttt ttgagataca ttccagtggg gtggaacaca cacacacaca cacacacaca  13800
13801  cacacacaca cgaaccaaac aggagttgtt gaaatacaac tgcttttaag atttaatatt  13860
13861  acctgtcaat aatcacttcc cgacactgtg ctagctttga agttttattt acttgctaaa  13920
13921  tgtattggag tcatcccttc agcgtaagtg gatcatgttg ctgaacttcc tttcttcctt  13980
13981  tttgcattgc tacttggttg tgaacatttg ctttatggaa gtttatcagc tagctgtctt  14040
14041  aagtacttgg tctgcaaagc tgggacaata tacaacttca agttcagaat gggttacgtc  14100
14101  gctttatggc gaaatgttgt gaagggaagt gtaattgcct cgctcttcgt ggcatgattt  14160
14161  tctcctcttc tctatcggct aaatgccagt tgatttgaga tgcttattgt gatggcttca  14220
14221  cgtaactaac atttgataca ggagaggagc agaaagcctc ttagcagcca gtggcggaac  14280
14281  acccttagtg caaaatggca atgccgtctg gaggccgttg gtcgagcatc ggaatcccct  14340
14341  agagtgcttt ttcagagtgt acttgccaga cccttagatt ctggcatcat gtctgtgtgg  14400
14401  acttcgggga gttggggtgc aaatgtgtag tttggcatca ctttctagca caaatgatgt  14460
14461  acagatgata gagttggaat ttgatagtat atctttgtca atttgctctt caaaacctaa  14520
14521  agtgcactga ctattgtcat tttcgaccca tggacttgca tatgaagctg taagatagag  14580
14581  aacatacgtg ggaatcccca cagaaatgcc tggcactgct gtgactaagc aatgatattt  14640
14641  tgaaataaag taatatcctg tgaaattctg tatagatgtt agtaaggcag aattactagt  14700
14701  atatggtggg cactttgggt cagaattgcc acatgcagtt catctatgtt taaaatgaac  14760
14761  cagagatatg aatttagttt tagagtaatc tgtgtcctta gatgttaaaa tgaatcagtg  14820
14821  atatgaatta agttggaaaa taagttgtgt ccttggatgt tttaatgcct tcttgtatta  14880
14881  attctctctg tttgcccgat cttgggggtt attctcactt ttaggcacca acttcaaaga  14940
14941  tatcctttcc taatcctgtc cagtgagctc ccagatctta ccatttaact gtctttgaac  15000
15001  atcatctttc tttcccttag gaagaaaccg gtaagattaa actgttttaa actgaacaag  15060
15061  agatacatag ctgaaataac tcttcaagga gtttgttaaa cccggcccct gactgcttaa  15120
15121  agcaggggaa tagcagatta caaacgttta ttatctacct gtgagtctct ggtcctgtga  15180
15181  tacgcagacc ataactgcgc agtggttagc atggtggatt ttcaaggacc tgtcattgac  15240
15241  gtatgttttc gtgtgtgagc aagccagctc tttgggtatg aaaatttgaa attcagactt  15300
15301  tcttgtttct attgtttata ataatatgtg tgctgcctct ttcaatcaaa ctggttttaa  15360
15361  tatagaaaaa gagaatgtgt acatttggcc catttcataa agaacctgga agatcagcct  15420
15421  aaaggagagc ctttgccgtt cactgacctg ttaactagtt ggagtgaatg aagtttgcga  15480
15481  acacaaatgt cattcttatc tcctttggaa tgaacgggac aattactctt tcttgttgct  15540
15541  tcccttgttt aacaggaaag tggatacaca tggacatttg taagcagctt tctactgatg  15600
15601  ggatagattg gttcattcgc caatttaaga tatttttttc tcctcagagg tggcaattta  15660
15661  aaaacaaaac tcacccagtg cttttgtagg tgcatctgtg tgtgaggcgt gctgtagctg  15720
15721  cagaccatac tcctttctgt aagattagcc cttctgggac ttagtagtca gctctggggt  15780
15781  acatcttatt tcagacaaac tcaggttaaa cagtgtaaca gagctgtgcc cacatgcctt  15840
15841  gtgcgtgtga gttcctggct gtacttgatg tgcgtgaatg gcagggatca catggcttat  15900
15901  tattgggaac agaattatgt tcaccgtcca ctgtctgtgc tcgattatat ttgtaaaggg  15960
15961  ttaattaggc aacgggaagt taacatcaaa ctacttttct ttgctgttta aactctcttt  16020
16021  ctttgagaag caacagaaag tgtactctac ggaaataatg tttgcaacct ttgtagtttt  16080
16081  ggcaatccct tagttttcta aagtaggtaa actattccca acatatttag cccttcattt  16140
16141  gtctccggca tgagctttgt ggtgtgatag tgtttgtaaa gtctagctca ctccgctgac  16200
16201  agagattcag taaatgttca agatcttagg atgtcttaaa tttggacaca caaaaaaata  16260
16261  aacaaacaaa caaacaaaca taatagttga cctttcctgc aacatactcc ttaaatttat  16320
16321  tagttatttg acattggtaa catacattga gacatggtgg cacatgcctg tgttctaagg  16380
16381  atttgaaagg ctggagcagg aggattgacg cttcagggcc accgtgagat acattgtaag  16440
16441  aaactgtttc agtacctgcc ctcctccaaa agatagcatt gtattgctgg ccagcactta  16500
16501  gtggagtttc cctgtctttc tacaggcaca gcagtttcta agtgtatagg ttgatgattt  16560
16561  taataaggtc atggactatc agaataagat tattaatagg aagtacaaac cttactttga  16620
16621  gagaatgtta tgaccaatat taatttaagg tgtagaatga tgttttgatt ttcagaaaca  16680
16681  ttttaaaagc aaggaattta ataaaagcaa acgtcaatca aggccaagtg agagtagccg  16740
16741  ttgtcactat ttttcctatc gttttaaaac atttactgag gctctagtat gtgtcagaaa  16800
16801  gactatgaat aaaacccatg ccctcccagt aagggaggct ctgtcacagt gagggggatg  16860
16861  ccgggaggtg gggatcccat taagaaggct ttcagtctca tctgctgttt agtgaccttc  16920
16921  ctggagtctc attaaggagc tcataaataa ccctttctat cactagcagc cttatgttct  16980
16981  ctaggtttgt atccttgaaa tggcgtcctc tgaaaaagat tttcttaact cccattaagt  17040
17041  atgagtctag cagaattaat gttgtggtgc gatgtgttac ttgctccagt gtttctcaaa  17100
17101  ctgggctgcg cttgggtgac ctggtattca gagtagaggc aagggcggag gtgcttcttg  17160
17161  cagtgttcag aggggccttg gaagcctccc aggaggcttc tttttatttt ctgccttctg  17220
17221  ggggctcaga gtcactgtcc tgggcgtata gtgcttattt ttttcagtaa ggacgctcag  17280
17281  aacagagtgc gtctgtggag gcttttagtt tcagtagtgc ttcttaaact gtaacatgct  17340
17341  catgaatcac ttggaggttt tgttaaaatg cagattctgt ttctgtaggt gttccctgag  17400
17401  aaactacctt gatgcactca ttccatcctg agcaccatgc cagccaggca agctattgca  17460
17461  gagggggact caacaaaggc agccagcaac cagcctacaa tgattgaatc tgcagttttc  17520
17521  tcaactcagt ttaaaactca ggtttagatt caagaggcaa gccattaaag taggttgata  17580
17581  catttaagag aggcacaaag ggctggacac ttagctcagc ggtagagtac ttgaggttct  17640
17641  ctcttgagcc ttgccgtgta gcataaactg tccttgtcgg tctttttcac accagccttc  17700
17701  ctccattgac tgtggggctt tgaggagcag agctgatgtc ggggtatcag tgtattaagc  17760
17761  ctgggctggt cagtaagaag acactggaca tgctgtggct ctgtgagctt gtctgtgata  17820
17821  agccacaggt cttatttgct ttcctcaggg cgatcccctg cagttccaga gaaaggccat  17880
17881  ttgaagtgtt gaagtgagta gctttatagg gaggtgacac agctgtcagc ccagaggtga  17940
17941  catagcgatg acttcaagtg tcagtccctt cagcctcctt atttccttct ttccttcctt  18000
18001  ctttctttct ttctttcctt tcctttcctt tcctttcctt tcctttcctt tcctttcctt  18060
18061  tcctttcctt tcctttcctt tccttctctc tctctctctc tctctctctc tctttttctt  18120
18121  tctttctttc tttctttctt tctttctttc tttctttctt tctttctttc tttcttggtt  18180
18181  ttttggtttt ttgggacaga gtttctctgt atagccctgg ctgtcctgga actcactttg  18240
18241  tagaccaggc tggccttgaa ctcagaaatc cgcctgcctc tgcctcttga gtgctgggat  18300
18301  taaaggccct aggtagccct ccttgattga catgaaacat gttttgtgac ccagtgtggt  18360
18361  cttgaactct tggcagccct cctgcctcag ctatttgagt gctgcggtta caggtgtgtg  18420
18421  ccatccgagc agtgctgcat ttctcacaag gtcctaagtt gtgccagttt tgctccccag  18480
18481  acccctcttt ggattttaga gtgaagcaca gtgtttggct ccccagggaa gctggccata  18540
18541  agatggtcaa ccgtctgctc cctgggtggg gctgcttaag tgggtcgtgt gcagtacgat  18600
18601  tcctataaga ataagttgca gttatacaag gcacagtttc tggatgccaa agtggattat  18660
18661  ggtctttgta ttcaggagtt ggggtcatta aaacactaca gcctcgaccc tcctgaggct  18720
18721  tttattataa agagacagga ggagaaggaa ggttttggtt gactgagaaa ttccactcct  18780
18781  ttcgttcttt tgggggcatc taaatcaata agcttctaga ggaaaataga agcattgtca  18840
18841  tcgttactgt tgtggtttta tttggattac tttgaaggca caacattgaa attggatttc  18900
18901  cccttatgtt ttgatgtttt ataacctatg gttcataatg aagcaaatga aaaatgtcaa  18960
18961  ctaattgaat attttctgca gaatcaatta aaacatgtaa aatcagtccc atgcctaaaa  19020
19021  ttcaaggcta tgcactatgc ttggttcttg atcacggaac acttatcatt gtttataaag  19080
19081  agattttttt tcttacagca aatcatgttt gatatttcct tgcgtttcgt agcaaatttt  19140
19141  gaagattttg cccaggataa ctatcttgtc tttgctctaa acttccttac aagaacacag  19200
19201  gttgctggat tcatgagctt tcaaagtaag atggcaagtt ttggggcagg gggataactg  19260
19261  ttaatgttca tatataactt acctcattaa cccagcaatc tgctcatatg gagtaatttg  19320
19321  atttaaatct tctttgcatt tgattttttt tctaacatct tcattactat acccaaaaca  19380
19381  gtagcttagg gatttgttca gaaagccaat taaattctga gcaaacaaac aaacctcaga  19440
19441  aaacaattcg cttcttttat tctgcttcat agttctcttc ctggtcagtt cttagtttcc  19500
19501  ccatcatcaa gctcttcatg ttggcgacac agaaacttag agctagcagc actgaaagca  19560
19561  agctaatgtg atttcctcct cactaaagga agcgagcgag cgaccgaccg ccagcagcag  19620
19621  tttgctgaaa gatgaccttt gtatttctgc tcgaataata ttcttatggg gagtttattg  19680
19681  tttggagggc aaaaggagag ttaaagggaa gggcatgcta ggtagctatg cacttgtttt  19740
19741  tgaatattca atgatgatct accattttgt attgaaataa aattaaacat gcgaaaagta  19800
19801  cactatttct agtatactgt tcattttcac tgggttagtg tctaaccgtc actagtatct  19860
19861  aattctagaa tgtttccatc acccagccaa aaaactccca gcctgtttgt tattgatcat  19920
19921  tcccaatttc tcttcctcca tcctgtggca aacagtaatc tacttcctgt ctctgtggct  19980
19981  ttgcctcttc tggacatctc atgcccacgg aattgggagt gaacctttta agagaatgta  20040
20041  ggtgatgcag tgaatatgtc tcttaagttg agagacaatg tcaggcgaca gggaagtctg  20100
20101  acagcaaaga cagaggaaga catatgctac ctttttttta atgacatctc accagacaaa  20160
20161  gattccagac ctaggaagga gcagaatgca aggtgaatgg aggagcctag gctcatatga  20220
20221  cacatatagt catatgacag acggagactg gggtagcttg cttgcttggg acagtgcact  20280
20281  tccccgttag ggaggtgttt caaggcaagg tgttgctagt tagcttcgta tactttggaa  20340
20341  cttccagtgt agaccaggtt ggcctccatt ttggagtgct tcttctcctt ctgcctccca  20400
20401  gttgctggga ctaaactttt gccccagttc tccctgcctg tgttctaaag gtctgtggtg  20460
20461  agccagaact gtcattcaca caattttcag aaaggactgc ttatgctagt atccgtttcc  20520
20521  attattatgt tgggtgcttt ttaaattttt tatttttatt tttatatttt tagaaaaagc  20580
20581  ccgctgggcg tggtggcgca cgcctttaat cccagcactt gggaggcaga ggcaggtgga  20640
20641  tttctgagtt caaggccagc ctggtttaca gagtgagttc caggacagcc agggctatag  20700
20701  agaaacccag tctcaaacaa caacaacaac aacaaacaaa caaaaaaaca aaacaaaaag  20760
20761  aaaaaagaaa aaggtctaat gatgtcaagg ttgtttctca cctactaggt tttgactttg  20820
20821  ctttcagtgt cttttgttgt tgttgattgg gattgcttat gggcaaattt cagtctttac  20880
20881  ttagatgctg agaattaact tggctttctt gatgtgattg aggctggcta atttgtgggc  20940
20941  tttactaaga tacctggtta tgctagaagg ttgtaattct ctggctatat cttagacata  21000
21001  attgtactgg acggtaatca tgcatgcttg tgccattatt tgaaagagaa attctgaaga  21060
21061  taactttttg ttaaactgtt aatatgaaca acatattata ttgctcctga atcttatttg  21120
21121  taccatgcct cctactgaaa tcttaaaagt ggttaaaata ttaaacgaaa ggaagtcatt  21180
21181  ttaatagagt ggatttgcga gcagtgtgtc ttttgaaagt acgggttgag tatatattaa  21240
21241  aaaccctgct gaggaacgaa gaagaacgag aggcttttgg gtactctaat ggctgacata  21300
21301  ttaattgctt ccactcactt ctgttctgga aatagcttca cagcagagtt cagagtgact  21360
21361  gaagtattga taattttttc ctttgcacag ttcctaaatt ttcagcctaa ctagctgttt  21420
21421  ctttcccacg taccagtctg tacaaagaaa ttaaattgtt cacgtgtaaa tatactcaga  21480
21481  aattttattt cccaaaagaa aatttcgttt gcttacttaa tatattttgt tgggattttt  21540
21541  aaaactgtgt gtgtagtgtt agagctactc cctatatctt tatgggtgga tgggggataa  21600
21601  gttacacact aagttttata taatgtgctg ctgtggcctt cccagctttg ggactcaact  21660
21661  gactggttga ctgagtgaca gcacagatac agaaaggtgg cctcagatgg gtcctgtccc  21720
21721  ctgggggaag ggtaccagca atggtcctga aaaccatttg tcagcaggaa caaaagagga  21780
21781  aggggatagg gtagctaatc cctgtaggag gccttggtag gagagcagtc gcaggttgga  21840
21841  ttcgtggcag tctgcatgca gtgtcaattc tgtacttgga cccgggaaag gccttgccat  21900
21901  tttcatgggt ctgaggcact gaggatcttg acatgactgt gttcatgtca gtaagacaca  21960
21961  caggacttcg tacttttccc acggagaaag tacccatttt ctcttagaaa ctttaacatt  22020
22021  gagctgtgga ccttaaaaca aatgcaaatt agctttacaa aataagacta gttgcttgac  22080
22081  acttttaaca caggcctgat aatcctagcg cttgggaagt cgaggctggc ggattaggta  22140
22141  tttaaagcca ccttcagcag cataattaag gcagtgtgct ctgtgaggct ttgtctcaaa  22200
22201  caaaaacatc actcacatca ttatcatcaa catcacctgc actaacaaag aaaggttgag  22260
22261  gctggcagga aggcaggaga actgagagta ggaggttagc ctgggctata tctcgacact  22320
22321  ttgcctcaaa aacaaaaaca aacaagcaag caagcaaaca aacaaacaaa caaacaaaaa  22380
22381  aaaaccctct ggactagaaa tgagaatgtg tgataatata gttatatatt aggcattttc  22440
22441  tcactgctaa gatcgctacc taacagaagc aacttttttg ttgttttttg agacagggtt  22500
22501  tctctgtgta gccctggctg tcctggaact cactttgtag accaggctgg ccttgaactc  22560
22561  agaaatccgc ctgcctctgc cttccaagtg ctgggattaa aggcgtgcgc caccactgcc  22620
22621  cagcctaaca gaagcaattt aagaaaggat tttggcacac agtttcagag ggtgtagtcc  22680
22681  ctcaaggtgg gatacttttt gcatgtcaat aacaaacatt attttagaaa tatctgtagg  22740
22741  tagccaacac tgctactcat aatttctgta taccgtgctt attacctggt gaaggtgcag  22800
22801  tctttcatgt gtctgcaggt ctaattgatt ttttcaggag ctgactatgg aaccccaagt  22860
22861  tccatacgta agcactctcc tactgaatca catcccctat gtaagcttga tttctcacct  22920
22921  accaaccttt tctgtttact gccttttggg tgaggatttg taaggattac attgctattt  22980
22981  gtgttagtag aaagtaaagt aattcacact tccagtaaaa agggaatggt tgaatttgtc  23040
23041  atgatggcgg tacagtgcct tagaggagag tgctgtgcag ctcatgactt ctgtataggg  23100
23101  tttcaaatca cctatttatt tatttaatgc atatgtatgt ttctgtctga gcatatgtct  23160
23161  gtgtaccaca gccatgcctg gtgaccacaa aggccagagg agggcgtcag atccgttgga  23220
23221  attggagctg caaacagttt tgagctgata tttgggtgct gagaatcaca cccaagtcct  23280
23281  ttgcaagata agtaagggct cctagttgct gagccatccc tccatgtttt ctaagatgat  23340
23341  ttcagaatga ggaaccacaa caggcaggat ccttacatac atagcctgga gtttgacaac  23400
23401  cacttttatt tttgagataa atgcatctag atccaagatt gtaggcatgt agatcaaagc  23460
23461  gtaacctctg atatggcggt ggagagggta aaggtgggtg cacagggtat tggagatgct  23520
23521  cagaaatggc ttatgctttt caagacttag caaagtttca gtaatgagta tacgctcctc  23580
23581  ttacaaggaa tgggctgttg ccagtgcttg tcgggcatct gtgatccctg ggctcagaca  23640
23641  taagcatgtg atacaggcca gtgatctcca gcactctggt ggtggggcag caggaaggtc  23700
23701  acaagtccaa cgtcatcaat tgtgtttagg ctgacctacg ctacttcaga tcctctcaaa  23760
23761  aaacaaacag ggtccagcga gactgagcat caggttaaag agcttatcct ttaaacctga  23820
23821  agacctgagt tctatgtctg gaacccacac agaggtggga ggaaagagcc aacttcactt  23880
23881  catacacata aaattctcct cccaaacaga aaacttactt catagaaaat ggtgataggt  23940
23941  ggatggacgc aactggatca gcagtaacaa tttaaagacg ttgacaaaaa taatctaaca  24000
24001  aatttaaatt acttgaatta tatgtatatg tataatttac ataagtgtgt gcatgccatg  24060
24061  gtgcgtgtga aggtcagatg atgatttgtg ggagtcattc tttcctgcta tggaggtccc  24120
24121  aggaatggag ctcagatcgt ttggcaacat gtgcctttaa tactgagcca tcttatcaac  24180
24181  agacttcctt ctttccttcc ttccttcctt ccttcctccc ttcctccctt cctcccttcc  24240
24241  ttcctttaat tcaaatagtt aatttttagt ataattttgg agaagatatc acagagaaca  24300
24301  tctgtggtag aaggtgttaa gaaaattggt gcacttatga tgtaccacaa attgagctca  24360
24361  aactcacagt cctcctgcct caagctctcc ttacgtagtt gtatatgtcc tcattccaaa  24420
24421  gcaacactaa agatgcaagg tttaaagtct taacttctct ctggaaagca atccctgctc  24480
24481  gctaaggtta cgtgtgtggg ttacaacatc cagctaaatt cattgcgttt gttggatgtg  24540
24541  gtgctaagta ttcggcccta tagtaaggac ccctactctt ctgctatatc ctttgtccaa  24600
24601  gtttatcata tttaatagtt ggttaagttg atcccacttc tgtccctagg cttttcaggt  24660
24661  atgagggcga aagattctag tatgttttaa atgatgacaa taccatttct gtagacatac  24720
24721  gatgtttttc ttgagttcag gtattgtgct aagatatttt gatttgtcat ttaaaacatt  24780
24781  gttttagaaa tcagatagat ttgaaatgca gcaaatcttt ttttatgttt tttaaaaaag  24840
24841  atttatttat tttatttgta tgagttgctg tgttaagaca cacaccagaa gagtgcatcg  24900
24901  gatcccatta cagatggttg gttagagatg tggttgctga gaattgaact caggacctcc  24960
24961  ggaagagcag ttggtgatct taaccatggg gccatccgtc cagcccaaaa tgcagcaaat  25020
25021  cttagtgaat aatcttaact aaagacacta aacatttgtt tgatgagagc ctgacagtgc  25080
25081  tcttgttcga gttcatgggt gctccctgac agtgctcccg tgttagttca tatgtgttga  25140
25141  tctgcagagt cactgagctc ggtgaccttc ctgtctagaa aagaaactgg agatgtctac  25200
25201  ttcagtgtct tgcttacaca tagccttgtg gaaaagaatc acaattagtt gaaaacagga  25260
25261  ttttgtagtc taggcttcca caaggtcctt ttgaccatgt ttcctgtccc acaacaccag  25320
25321  ccaatatgta gtttcctgtt gttcctaaca aaagtattgg ctacgaagag atccgtttga  25380
25381  tgtatgagtg aactgtatag taatatacag tatttttagt tgtggtcaga aggtcatttc  25440
25441  ctttcacgta ttggacagct tccatctttg aaaacgttta gcaaataaag tttcagcata  25500
25501  tagatgatga gaaacaaata tttattatgt agcagagctg tgaaattaca aacttattgc  25560
25561  cttgggtata attagattag ctggtcattc tgatcctaga atttcaagta atatggcatc  25620
25621  tcatgagttc tagtgaagct ctagttaatt catcttactg tgtagtcaga cattttatta  25680
25681  cctctttgac taggtgtact taagctttcc taaacatgac tagtaacttc cgttagtatc  25740
25741  atggaactct gtgttgctgg tagtgattct tttttttctt tctttctttt cttttttttc  25800
25801  tgagacaggg tttctctgtg tagccctggc tgtcctggaa ctcactttgt agactaggct  25860
25861  ggcctcgaac tcagaaatcc gcctgcctct gcctcccgag agcggtggta gtgattcttg  25920
25921  actgattcta tgtactttta attgacctct tcctttagaa agaggaagca ccaaatatac  25980
25981  aacatccaag gatttctttc tagaaaaatg agtaaattgg gaaaagtctg taaattcaat  26040
26041  gaataaatta tttttcctga ttataatttt gaatacattt ctatacattt ctactctata  26100
26101  gtggtccgaa ttgtcgatct ctcttagtta attatgcaca tgctaagtcg agcagagctt  26160
26161  tcagttttcc ttggaggctg tgatgcctgc agaactttgt actgctagct ccctctctga  26220
26221  gtagtgagta ctcctgcagg aagtggcagc atcctcagga gatggaccat ttgcagatga  26280
26281  agtaccttca ggagcttcag tttggagtaa ccagattttg gctcttgtta tagaaattct  26340
26341  tacctgaagt ctagaaagga acacattgac gctgttgatc aggtggagcc aacagaatct  26400
26401  attctctata ctagaggaag atggaaataa acctgcatta aagaaaacaa aacaaagaca  26460
26461  aaacaaaaag caacaaaatt cttaaaaaat taaaaacatg ggtatttttg aaggcatcac  26520
26521  attctatatt taatatttag ttaagtgact actttgaatt catcaaagca acagaaccaa  26580
26581  taggacactt tcatacccac aagcacactc atacacacac atacacacac gcacacacac  26640
26641  acacacacac acacacacac tcatactcat gaatgcacag agaatcttat tatagagaat  26700
26701  taggtcgttg acatgattgt ggagattggc aactcattgt gcagggtggg tgtctacact  26760
26761  aaagatttga tgttgccatg aagtttaaaa acctttggct gcctcattca ttgctgcctg  26820
26821  gggcaagtgc agtaccattc ccgtgttcag ggttttccac tagttggagg agccatttca  26880
26881  gaaggaactc ttacccaaaa cattgtcacg gcagcaaatg tgtgtcatct cagtcctggg  26940
26941  gaggtagagg caggatggtc aggaggagtt cagggccatc cttggctata taatgagttt  27000
27001  gacgtcagca tggacttaca tgagtccctg tctcaaagac ctatgtgagt aaaatgaagt  27060
27061  gagtatacta ctacagaaac atggagaaca atggactgat gtttgaccaa acactatgga  27120
27121  atcaagtttc aaacatgcat ctaaacatca gtctgttata tgatctctgc tctgaagaac  27180
27181  cattccggaa taaccatata tacctcccat gtgtctttaa gagaattgtt ctattgtcca  27240
27241  tttattcttg gaaaaaggga ctaagtaagg gagcttcccc atatgtccta gtgcaagatt  27300
27301  atatgtttga aaccaaatcc tagtgagcgg tgagcccctg tgcaccattc cagactttca  27360
27361  ctatacttct agtctctgat tcctaagatc acatggtgct tggcttctcc tccctagtgc  27420
27421  tgctggaagg gccttgttct gtggtttttg taagtttgtt tacacactta tggttggaac  27480
27481  ttggtttgtt ctgcagtgtg ccaaaacaaa acaaaaaaaa aaaaacaaaa acaaaaaaca  27540
27541  aaaaacaaaa accaaaacca aaaccaaaaa ccctcactgt aggcacacag tccatatcag  27600
27601  ttacccttcc ctcccccact ggaatactta tgtcttagtt agggttttac tgctttgaac  27660
27661  agacaccatg accaaagcaa ctcttataag ggacaacatt taattggggc tggcttacgg  27720
27721  ccataggttc agtccagtat catcaaggta ggaacatggc atcatccagg caggtgtggt  27780
27781  gtaggaggag ctgagatatc tacatcttca tctgaaggct actaggagaa gactagcttc  27840
27841  caggcagcta ggatgagggt cttaaagccc atgcctacag tgacacatcc actccaacga  27900
27901  ggccacacct actccaacaa agtcacacct ccaaatagtg ccacttcttg ggctaagcat  27960
27961  actcaaaccg tgacagattc taaaagtatt tgtcatgtat actggttgca tgatttattt  28020
28021  ataggcaaca tctttcaagt tagcttcaaa gaatgaaggc tgaacggtcc cactatggtt  28080
28081  tacaatcttt tctagccatg gtatgggttg actaaagctg tgtgctcttt catttgggaa  28140
28141  atctcattct atggccctgt aaagtaatga tagttcataa gtaaaaggaa tagtcattaa  28200
28201  cgtatggctg tgcgtgatat ggctgtgaag gaagaagggg aggtactgat tttgcctaaa  28260
28261  ctttatttct ggtttgagtg atcctcaagc ttgtaattag tcctgagagg atctgaaact  28320
28321  gaggctgcct cagaaagctg taaaggtatc tagaacctgc aggaaggtgc cacaactttg  28380
28381  ttaacttaaa tgtgtgaata tatttgtatt cttacaatga aaatttaatt aaagactgta  28440
28441  attgaagtca ggcagtgggt gtaggaacag cagagattag agggcagccc gggctaggga  28500
28501  ggcactgtct caagaaaacc aaacaaatca aaccgaacca aagcactttc ctccaaaggc  28560
28561  tccattgagc tttcttttgt tttcagcact cagagaggag cttcactttg ggttctgtct  28620
28621  ttgccttcac tcccttctat cgatcttgga agtgtttggt ttcactctag agcttttggg  28680
28681  taattttgta aacattagtt gttgggcgcc tcattctgca gtcaaacttt tgctgagtat  28740
28741  gagtgtgttt atctaggaaa taatcacata ttctctcaag tcttctctct gcctacagtt  28800
28801  ttcccctcct ccttcctttc ttgagacgta tctcaagtat ccaaggttgg ccttgaactc  28860
28861  tcttgagcct cctgcttgca cttcctgaac tgggatcaca ggcacgtacc tctgtgccca  28920
28921  gattttcttg gttatctgca agcagttagt aagaagctat gtgagaaaaa caggccaaga  28980
28981  tctggacatc cttccttcct tccttcctcc ctccctccct ccctccctcc ctccctccct  29040
29041  ccctccctcc cttccttcct tcctttcttg tttgcttctg tgtgcgtgag tgtgtatgtt  29100
29101  tctataaatt acattatctg gaggatacct gacagttgtt tttaagatga aatatgaaat  29160
29161  ggctttgctt atttatgcaa atttgtttat aagcaaattt tctccaggca gaactaggtt  29220
29221  ttaatagcac cctgtggggt tctgtatatg tgcttttgaa tatatagtaa atttataggg  29280
29281  gtttgcatac actttgggag gtttatcttt tgagattggt atgttggtgg gtgctttcga  29340
29341  tcctgatgct tgagtgatgg aatctggcag attaagagtt tgaggtcata cacgctatgt  29400
29401  ggcctgggtt acttgaatat atgataataa aaatttaaaa actatttttc tatgttcctc  29460
29461  taatctagcc ctccttttca atgagttgac aagttcccaa cccacactgc ttcagttggg  29520
29521  aggccactgt cttgtctagg gtctggactg caccagtccc ctcacagccc ttgcccttac  29580
29581  aagaagctaa atctctgtgg gagaggtggg ctcttgagcc aagttagaga gtgtcgcgtt  29640
29641  gatgaagttc tgcacagctt cctggaaggc agagcaaggg catcaggtgg gctggagaaa  29700
29701  gctggggagg aggagaggct ctgttttaaa gattcagtaa gttttagcag ctacagagac  29760
29761  aggtgtgcca catagcagaa gagctcaaag aggaggggat gtgatgtctt tgaagatctg  29820
29821  aggaggagtc tagcattgct cataggccgg ggcagactgg gaagggtcct ttgtgttgga  29880
29881  ctaagcagta gtttcctact ttcgtgaaaa tgtttcattg actctgcagg ttttgaatgt  29940
29941  ggataggtgt gactggaatt agaaaccacg atgatagaga ctggaagatg ggctgtctgg  30000
30001  gatacatgtg agctaggcgt gcacaagtcc aagttagcag gctgtgctgt ggaatgtttc  30060
30061  taagaactcg ggtttagacc atggaagaat aagctagggc agactggatt ggatagttgg  30120
30121  ggagaagtgc tatttgtatc aaatagactt ttaatggcgg ggtattttcc ggttctggaa  30180
30181  gggctttgag tttgctaagt aagtacttac cagtgagcca catcctcctt tgtaagtaaa  30240
30241  aatagctacg aacagttgat ttgagaaaaa tatccttcaa agacagtttg gaagaagaga  30300
30301  ctggaaatat ttttgagaaa tacaaagact taactactgt gctagtacat tggtagttca  30360
30361  gtgaagtgag ggattggaga aaatgggtgg atggaaacag ggagagaata cttgtcatcc  30420
30421  ggtgttgtgt ccggcagcag accacaacct gggttctaac cctaacccta accctaaccc  30480
30481  taaccctaac cctgaccaca acctgggttc taaccctaac cctaacccta accctaaccc  30540
30541  taaccctaac cctaacccta accctaaccc aaccctaacc ctaaccctaa ccctaaccca  30600
30601  aacctaaccc taacccaacc ctaaccctaa ccctaaccct aaccctaacc ctaacctaac  30660
30661  cctaacccaa ccctaaccct aaccctaacc ctaaccctaa cccaacccta accctaaccc  30720
30721  taaccctaac cctaaccctc taaccctaac cctaacccaa ccctaaccct aacctaaccc  30780
30781  taaccctaac cctaacccaa ccctaaccct aaccctaacc caaccctaac cctaacccta  30840
30841  accctaaccc taaccctaac cctaacccta accctaaccc tggctagaac ccaggttgtg  30900
30901  gtctgctggc cggacacaac aatccggagc cagcagggag gagcaggcat gcagagagtc  30960
30961  agagaggact cctggactat attaaatatg gacttaacat agagacttgg ggcagcgccc  31020
31021  aagttattga caggctggga agcggagacc tgagagcatg ctttgtgctc gcctctgtca  31080
31081  tacatgctta gcgcatccac acagaggtgg tgacaggcct tccacaggat ttctttgcat  31140
31141  ggtcacctgt atgcttttct ctttcatttg cgtgcccccc tctgaagcag cacttcccta  31200
31201  ttctcttcat agaggcgaga acggtcacga gcatgcacaa ccccttagag cgatggttgt  31260
31261  gagccaatgt tgtttctcta cccagcttct gtctgtctct ttcttctctg ccttacacac  31320
31321  cccaccatcc tgccttagct cctgatggga gggtgacacg tttgtcacgc ccatctccat  31380
31381  gactccttat ttacaccagg aagtgtgctc accagtaaat gtttcaatga tagtaatcct  31440
31441  ttgaaagaac agtgatcact tttgttgttt aaaacaaatt gcttgagccg ggcgtggttg  31500
31501  cgcacgcctt taatcccagc acttgggagg cagaggcagg cggatttctg agttcgaggc  31560
31561  cagcctggtc tacaaagtga gttccatgac agacagggct atacagagaa accctgtctc  31620
31621  gaaaaacaaa aaaagaccca aacaaacaag caaaatgcag cttacaacta acaggtcctt  31680
31681  tagttttact tggttacatt gttcttgata taatatatat ctcaaaaaga gtgaattgat  31740
31741  atcaactcca tatctggatt ctttaaaatg aaagctgcct taggtggtct tcatattgag  31800
31801  aagtattcta gatttaaaaa tttgagcttt tattgtagaa ctcttaatgc gctgcatgac  31860
31861  ttgtcagact tattattatt atttaaacag attcttatta gcctgtgagg caagtggact  31920
31921  gtgccaccag acagaagaac tggtaaggtt gaacaagctc aaatcccggt gcaatctcag  31980
31981  aagtgagaag agcaggagtg gagtgagctc ctgccaagct ctggaacaca caatcatgac  32040
32041  accacacttc gagtaccatg gcagttagtc atggagcata aacacctaga gttctccatg  32100
32101  ctaatgaggg atctagatag gccctgagtg tgtttagcca gtgagcttcc cttcctgcaa  32160
32161  aaggtattta atccctagtt caccttgaat aagatgtatg cgttgacacc cgccatcaag  32220
32221  aaaccagttt ggacaagcaa ggaccttctc tccatcaagg atcacctggg gagtggggga  32280
32281  ggcctttgtc atagagagct ttgcctcaat ctcccggaga aggccttctc tcctagcccc  32340
32341  tcctactctg cattcactta gaaccaaacc aggtttcacc cccagcattt cccttcctgc  32400
32401  ctgactatag atgcccagag gggaagccta gacctgttca caatgcccag ctgtacccag  32460
32461  gagattggga cccacagcag ccatcccaga ccctgctgct tcccatctga gaaatcacag  32520
32521  actcaatcat agagttagtg ttttgcatca tctaggagaa tgttcgtgtt ttaaagacag  32580
32581  atatattagt aaactgcaaa acagatatag tttgccatga ttccacttga aatgtgcaaa  32640
32641  tttaaaagga gcttaatcca gatgaattta ttatagttcg gttttttagc taagccttct  32700
32701  cctctggaaa ttcagaaata caagcaaagt aaagttaaaa tattctgaac tatttgcaga  32760
32761  aatgccactg aagcacgagt gtatcagagt gcttaagtca tgagtgagct taggtagaca  32820
32821  ggcagagatg agaatagaag gggagtggga ggcattctct tctcgcccca gccatgtgca  32880
32881  cacatagttc cactgtgcgg ctaagcgttt ttggatgcca agaacccgtg gtctttacct  32940
32941  caagaaacag ggccttttcc ttgttgctgg acaaatgttt gtatggggaa gatcatattt  33000
33001  aatgataaag atacaaagag ctgaatttca ccttgacgga ctatttaaag gcatcctgag  33060
33061  ggcatgtgct atagaaagga tccttattca agggagccat tcttcagcag tggcagccca  33120
33121  cacaccctga ccttgagaac cgagccagca atctggtgga cggctcacgg tctgctcggg  33180
33181  ctgttttgag cctgcctgtg cacttgtgta aaggtctggc tacaaaggag gcccttcatg  33240
33241  ataggagtca cccccatctc cccactgcct tgtatatatc ctggactagg ctcgggcttg  33300
33301  ccgttcactt aaatgtctcc aggggcgtgg caccttatcc tgctagaaaa tatttttaat  33360
33361  gcttttaact caaaagtttt gttcgactgc cttgagataa cgcaatcaat ttggaataca  33420
33421  taaagtataa ataaaataaa gaatatttaa atttttttct tgagaatgtt tatttaggtt  33480
33481  agcctctgag aatttatatc agatgctttc tatggaaaac tagaagcagg ggttcagctc  33540
33541  cataaaattc aagtaaatta ggataggacc catgaataat ttgaatctag aattctgttg  33600
33601  ggcaacaatt tggccttttt ctgggtctag tctccgtcca gagaagaact gtgggccaga  33660
33661  ggtcgattat gttttcttct gtcaaccttg ctgactgctc agaagcacaa tggagtcaca  33720
33721  acagcttact cttaatgatt cgatgtcagg tcctcaccga gagcatgaca gactttgttg  33780
33781  acccccctta aggagacctt tcaagggtcc ctgactgtag tgtgaaattg agtgcctttc  33840
33841  atcttctact caaatctagc ctgcatttta ttattcaagt cgttctctca ggtttacaga  33900
33901  aatgaatgtt tttccaacct tttttttttt gtcaataaga tttggccttt gaatttagga  33960
33961  cagatttagt ggggttagga aattatgtca taacaactct agtcagcgat tcacaggaca  34020
34021  ctgaacttgt gtgtcgtgca gtctactagc tgtgagtttg aaagcacttt ctccaatttt  34080
34081  gtaagttact ttaaaatttt ttttaacaaa ttattttttt aaaaaattgc cattatgtgt  34140
34141  gagggaatgg tgtaggcaga tgcatgccac agaacaactt tctggagttg atattctctg  34200
34201  tccactgggt tctgacttgg ggcatcaggc ttgtgggcag acgctcatac ttgaccatta  34260
34261  gccccaggta gtcctgtttc tggaacaatg aatatacttg tttaaatgtt tattcatttt  34320
34321  aaaaattcac atgtttgtgt gggttggtga agttttatgc ccaaggagac cagaggtatt  34380
34381  aattccctgg aactggtgtt acagccactc agtatgtgtg ctgggaaaca aggcctggcc  34440
34441  ccctggagaa ataagcaagc gctcttaacc acggaggcac ttctccagcc tcaatataat  34500
34501  ttttgataag caatatataa gaacactata ttttaaaagt ttgagcagaa ttccacttta  34560
34561  ggaaatagag atacaggctc atagatcatt tgtgttgtgt gtgtggtaca tacaggctca  34620
34621  tagatcatgt atgttgtgtg tgtgtgtact gatccttagc actgaaaact tagttctttg  34680
34681  gttgaaagtg tttgggaaat tttatacttt gcaaaaggaa aataataagt ataaagctcc  34740
34741  tgattggctg tattttgcaa tttcagagtc tttcaacatt ttatcccata tagcgctggt  34800
34801  agtgttccat ccagctgggc agtggttggt tttatagaca aagacttaga gagcagaaac  34860
34861  agaaaagaga aacaggttgg tcatctggaa gcagcttttt caggaaggtc gacaggcaga  34920
34921  taaatcagtt agtcagtaat atagttaaca tctgactaac acagtacctc tcctttatgt  34980
34981  aaagagaaaa gtgtaagaac tcatagtgtt gcagaagctg atctgtttgt gaagtttgac  35040
35041  tgctaccagt ctcctgattt cttaggtctg ataacatttg gttctgcaat tctgaatgtt  35100
35101  agcactgatg gctgcatttt aattcttact ctggtttgtt ggggtccagt tcagattaga  35160
35161  ctgaaataaa gacctccaat agcttttata tttagtatct gcttatatat agtatttacc  35220
35221  taatacttct ttcttggaga atcaagacta tccgcagaga ccacaaggct atactttaaa  35280
35281  aatttctcct ttgccttatt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtggtttgac  35340
35341  ctgctgtgac cttgtgaaca cactcttgga aaggcaaatt gtgtaggttt taggacaaag  35400
35401  gaagacataa ttatcccttt ggatgcattt aagagctcag ctcccacctc tcccacctca  35460
35461  caggttgctc tgagaagatg gacccttgca gggacacagt ggctttcccc cctttccttt  35520
35521  tttttgggat aatggttctg gttaagaaaa gtgaagtgca cagctaagct aaagctgcct  35580
35581  cagctttgaa taaagctaga tgatcttggc atgcagacca tttgtgcaag tttattctag  35640
35641  aaattagagt ctggattttt taattttttt aaatttttga acatcctgaa atcaacttgg  35700
35701  aatcagtttt cacactgtat tattatccat ctcaggataa ccatagtgtt aaaatatttt  35760
35761  attttatttt gtttaaaaat taataaaagt gaaataaata atttgggcaa tgtttacatt  35820
35821  tgagagagat gggttgaaca gtaatttcac cctgcagaga gagcccattt gagtaattaa  35880
35881  gtgtaaattg aagcaatttc cctcgataac taggtttaag tgctgcccag gagcacagtg  35940
35941  ggtttggaat agctgttctt gcatcttcct gcctgggagc tcctgctggt catctttagc  36000
36001  taagcaggtc ttgtggggcc ccagcctcct cctctgtgag atgcaaaggt ctatgaggat  36060
36061  ctttctaaaa tcattttccc tcagtgccat ctctgagtga tactcctagt tcacggtcta  36120
36121  gccttccacg gacaagctcc atggttccag gcttaggtgg ggagtgtatt tcctccttgg  36180
36181  acgcttggaa ggccagggtg taggtgattg gttcttaccc tctgcttttg tcatgttatt  36240
36241  ttcaggtgga tctgagtggg actggttttt ttggttcagg ataataaaca gggcaacctg  36300
36301  agcagagata tgtttaaagc attttgccat gcaaagatgt taatggcttt taggttagta  36360
36361  tattaataaa atcttccact aataatacag agaatgtgtg tatatgtgtg tactatatta  36420
36421  aacatatgtt atatttaaaa ggtaacataa taatttaaac gagttttaat actacttggg  36480
36481  aaagtatttc caaacagtaa agcaccattc ttaaacaaaa atgtggctta tttaatacat  36540
36541  ggcctgtcct tggttatgaa ttgcttcgtt gaccagggca gggttgcatg gtacagaagt  36600
36601  aagaacagca tcacatattt ttttgtcttt atgcttcttg cttttctcaa tattgtcatg  36660
36661  gttagtagcc atgtaaagtc atatcatgtc tgtgggggca cttgtaacaa tttcactcaa  36720
36721  gagttgaatt tatagtctac cttctctcca ttgggcatta tgttttctcc gttttttgcc  36780
36781  ttggtttctg cttcttgata catttgtaca catctgtaag caccatacct tagatctcta  36840
36841  gaagcactgc tcagaacccc atcctgccct tagaactagg taggccatgt gttccccttc  36900
36901  taagcaaaca aagctccttg tgcatccctc tacaatggat ggatccaata tggagggacg  36960
36961  cagccactgt tgctgtatcc cagaactaag tacgtgatag gcaaaaaaat ataagttgtc  37020
37021  tcagcttgca actgaacatc aatatcccat cctcctttca gagtcttagt cctttccctt  37080
37081  tttgtctccc ctcccctccc cttcctcctt tctcctgtat tctcttttgt taaagataga  37140
37141  gtctcctata gcccagggta acttcaggcc tcctatgcaa ctgagggtga ccttgaactt  37200
37201  tgaacccttg ctctcccaca cagtattgag attgaagatg taccacagtg tctgattgat  37260
37261  cgtctataga cttccttaac atcgcagtaa tagacttttc tggttcacgt ggattgccac  37320
37321  acagctctgc tgatagctac tgacatcagc atggagggta attcctcttg tctgtgcagc  37380
37381  ttcagtgcca gaagctcctg tgacccattt gtacaggtgt agtttcctac agaaagagtg  37440
37441  ttttgtaagt ctcttgaggt agctctccta attagaaatc agagatgaga acttttatat  37500
37501  aatctcgttg tgatcaagtg aaaaaaaaag aggcagactt gagagacagc tgtctgaaag  37560
37561  catcttttct cagatacgat gcagcttttc acccatgggg aatgtgctga cttctgaggg  37620
37621  accagccttc acctataaga taaacatggt aggatgtgct atggtagtgt cttgtttggg  37680
37681  taagggagtc ctgagtgtaa agtgtctaaa gtagagcgtg gtgcatggtc tgtactcagg  37740
37741  gaaagatgct agcacgcttc cccagataca ttcagagtct tctggacttg gtccttaaga  37800
37801  ggatccatgg ctgccatagt tcatattccc tctccccctg tactgagaat tataccaggc  37860
37861  tgttaacatc ttctaacatt gaactgaatt tcttgtaccc actgtcattt ttctatgcca  37920
37921  ttaagacaat ttcgtagagt gggagatcat agtaattggc atgtatttta gagagtacgt  37980
37981  ctatgtgttc tctatctgtt gggcattcac atatatttgg tgttctctta gcctctgtta  38040
38041  ggagaatcgg gctagctgtg gcagtgtcac cgtcattgtg agagcagtta gctattggta  38100
38101  actagtagct attggcaact agtagctatt ggtaactagt agctatggta cgcttatcct  38160
38161  ttgggtccac tcacgtcaca taggtgactt gcgtggtttc tttgatgggt ctttttgcaa  38220
38221  cctcatgtag aatatatgaa ccaaaagaac agaaatggtc cagagtccca tttttcttga  38280
38281  tcaaaataaa atcctgtgaa tttcatcaga ctatgcaatc aaagagcaag caacttccaa  38340
38341  gggcgtaaac taacaacata gaatcagttg gtattcccct gagtaagttc tgctttgtgg  38400
38401  ggctccaaac tgagataaga cttgtttgaa gtagctgttg gattgatatt attatggcaa  38460
38461  gtcttgatca tgacgcagat aagacatacc ttcctgttat ttttaattat tttttaagag  38520
38521  ttttttttta catattttta tttgcatgtg tgtgtctata tatgtatatg cacgctgtgg  38580
38581  tatgtgtaaa gttcagagga cttcatggag aagtcagttc tctccttcta ccctgtgggt  38640
38641  tctagagact gtaggctggg caaaggcctg gactcctgag ccatctctgg ctcttactgc  38700
38701  tgtattttag aagtaatatt taaaagttta tttcttttta agcaaaaaaa aaataagtat  38760
38761  tttataaaca aatttctcat tatttgttta cctgtagaca gctgctaacc ctaggactca  38820
38821  ttaatatcta acacggacag ctccctgtga tgcatggatc ctggatttgg agtgaaatgg  38880
38881  ctcagggttg ctacttggct ctgctgcttc ctaactgcat cgtttattct atgtctgttc  38940
38941  tcagtttgct tggtttatct aggaaaggga ctgcgatgct tttttacagt gttgtcttgg  39000
39001  gaattaaata cgcttgcacg gacatttttt gaaatggaaa aaagatcgtc tgtacggata  39060
39061  gcatcttaat tgatagatat catggcaatg tgtagaggag tgcaggtagc tctctgtgta  39120
39121  gtaagtactt gctgaataaa tgagcaagga caacattcat atgtggcttt actttttcct  39180
39181  agtgtctttg agtttgggac aatctgtagc ctgcattggt tctgaattca tcaaataact  39240
39241  cagactgctc tcaacttcat agcaattttt ctgtttcact cccgattgct gggattatac  39300
39301  ttgtgaatca cagtgcctgg cttaaagtat gtttttaaat ataaagatta aagttaagcc  39360
39361  ttctagtgaa tagatttttt ggccgaagca agatattgcg aataactgct gctcgacatt  39420
39421  ccagtgcact gtagaacact ttagtcaaca caacaggctg agcatctgaa ttatttatat  39480
39481  tgtcaaacag ttgacataaa agctacgtgt attagtcagg gctctccaga gggacaaaac  39540
39541  caatgacttg tatccatcat tatgaaagga aattgatctg attaccttac ccgatccgaa  39600
39601  gctccatagg ctcagcccct agcatcagca aatcatatga gtttgaggca tctgaacctc  39660
39661  cttattctgc ctcagtctca gccagccctg gccaggatgg ccatgaagcc cactctcaag  39720
39721  gcaggttgtg cctgttactt tggaagcacc cttacacaga gagagaaatg tattttatat  39780
39781  tgttttggca tctctcactg cagtcaggtt gacaaccacg acgttagtta tgtattagac  39840
39841  acaccttttc atcaatctgg agctactgat tgattaggct gatactgtgt ggtcctaacc  39900
39901  aggggatgta ccatgggcat gggttaccga ggcttacagc agatgtgctc tacagcagac  39960
39961  gtgctcccat ttcttcgtcc ttcactgtag tctgctctga tcactgacag gccgtaccta  40020
40021  tacattttgg ttctctttcc tcctgtacta cccaccagtg cgtgacatag agcctctgac  40080
40081  acatcagccc atgaaaagaa aagtcaaaag tgatgactta acatttgtat ggaaaagaat  40140
40141  ttggtgcatg aacatgatga ctaatctcag ttgaaccatt cttccaatat gccatgccct  40200
40201  gtgctaagta acctataggc aatagctcgg ttaatcctct tgtgatacct acaggaatta  40260
40261  gctgttgaaa tttcacattt tccatatgaa caggaggagt ctccactgca ttggaccgtt  40320
40321  tctgtggaat catgtggcca tctcctactt ctttaattta ggaccatgaa gtatgaagtg  40380
40381  taggcgctgc ttttccttta agtgaagctg agttgctgtg agctttcaga tgtggtactc  40440
40441  tccttcctaa aggcatttct gtttacagta gggaacggct ttttctactt gttctgtgac  40500
40501  ctgaagagga tgctgggatg tcaaggagaa gatgaggacc ttaggctttg aagttaaagt  40560
40561  gacccagtgc tgttggcctc cagtcatcag aaagtaactc ataaccacgc ccccaaagtc  40620
40621  cttgaaatac ctccatacac tccatctttt ctccttaaaa gaccgtcatg tgaactcagg  40680
40681  gaatatgtta tcataagcaa tactgactta acattcaacg actttcaaaa tagaagatag  40740
40741  tctgatttac ttatttattt ttttaattag gaaagatact ttatgagcag gaaattttaa  40800
40801  agattcagtt agaaaactac aagtcttgga gtgtgaactc tgacaaaccc accttgccca  40860
40861  gctcctcccc ctccgtagaa gaaacagact cctgaaagaa cagtgtaagg ataagccaga  40920
40921  gaaaacttgt aagtgtgaga gctaagtctc cccatcctgt caccacgtga cacggctggc  40980
40981  ctctggttgg tagtcacgct ctcttgtacc ccgcccgagg gcttggacca caggtgtgca  41040
41041  cagcatcttc tcagcccttt aaaaaggatg atgttctcgc tttgatgatg ttatcaaaga  41100
41101  ccaactcttt caaattgaga aatagtaaga cagttacatg taagagatga gagagagaga  41160
41161  gagagagaga gagagagaga gagagagaga gaggagcttt ttaaaatgaa agtgtctaga  41220
41221  agctgttgca gaaatcagga aggacatagc tggttagcaa tggcgaggag aggatgaagc  41280
41281  agttatgtcc tgaagagatg ctgggctgtg catacttaga tggtgtgcct gtgggtggat  41340
41341  gcagacactg catttatatt tacttatatc ttttgttatt tgtatgcatg cacatgcatt  41400
41401  cacctgtgat atacattcct gtgcacgtgt gctcactcat gcttatgcct agagacagag  41460
41461  gttagtgtta ggctctttct tctattgcta cttccagttt tttttgtttt tgtttttgtt  41520
41521  tttttttttt ggtattattt tttctgagac agggttccat tgagtttggc acttgcagat  41580
41581  tagggtggac caccttgtca tcaagtcccc agactctttt ttattcctgt ctacccagca  41640
41641  ctagaattat gggctcaggc cactattcag gccactatac ttgtggatga tgagatcaga  41700
41701  atgcaggtcc atgtggttgc taagcaggca tgtcatttgc tagccatgtc tccatctgta  41760
41761  catgtcttca tccctagtga ctggatctgt gtttgtgggt gtcaaaagag gacccactga  41820
41821  taactctgaa cccctcagtt accttatttc aaaagacagc aaagtatgtt tgcatatttt  41880
41881  agaattatgt gtgtgtaaag attcctagag cacaatttgg tattgaaata aatgtcaaac  41940
41941  tgcagtgagc tattgccttt ttatttttgt ttgtgttgtt tttctttata tatgtcagag  42000
42001  tgtgaaatat ttgcctaaaa ataaaaatca cttttattta tgatcttaga agttgttgtg  42060
42061  gcctaacaac catggggaac cttattttaa tataattatc catctcttct accaaattat  42120
42121  accttttatg tgtcttcaag taatctttta cagtacatct tgatgcaaac acactgttta  42180
42181  ctgttgtttc cgggcagggt cttgctttgc atcatgctga cattagcatg tcatgtctag  42240
42241  tttgtttcct tttgtctttg tctgacgttt gcacacatgc aacgcatgtc tgtgttaagg  42300
42301  ttttcttcct ttccagggaa ggtgaagagg ccagaagtct atgactgtgt cttgtctaat  42360
42361  cttttcattc ttttccacac agggtctctc actgaaccca cagcttgcca gttcggctgg  42420
42421  actgagcctt gggatctttc tgtgtttgcc cctttccatc ccagctctgg gattcgaagt  42480
42481  tcacaccagc attcccagct cttacatggg tgccagggat ctgaactcat gcttcatgct  42540
42541  tgtgctgcac atattctacg tactgagcct ctctctcacc cctccgtaaa tgagggaatg  42600
42601  agaaaatgct gtgctactct tggagaggca ctataaaagc agttagagca cgcgtgcact  42660
42661  tggttatcta gttccaattt cacacccttg tgactttttg tcatttagtg tgtttgtgtg  42720
42721  tgtgtgtgag tgcgcgcgcg cgcacgcgcg agcgcatgtg cgtgtgcatt agagcacgca  42780
42781  tgcacagagg ttattggtct gaggtccagt gttcactaac tccctagctt gtccccgtct  42840
42841  ctctctcctc ggtctcttct ctgtttctca gtccctttgc tcactgagaa gtgcttcagt  42900
42901  actgagatga gctgcggagt tctgtgagca caaattcagt ctgtactctg catcaggaaa  42960
42961  taactgtctc cttgactcgg gctggtgaat gcaggacagg aacctatcca ggagcaagac  43020
43021  aagtgcagat actaaaaggc aggggtaagg agggcctgct cacatttaaa cctccagctg  43080
43081  ctctgcagaa gatcagagtt tcatccccac agccccatcg cctgtgactc taggtccagg  43140
43141  gatccgctgc ctctggcttc cacagccacc gctatggata tctgtgtact cacacataaa  43200
43201  cacctgcaca tcactaaaaa tataaagaac tttttacaaa gacaaaggca ggcaaggtgg  43260
43261  atcagtggtt tagggtgttt acttttctaa gtaaagcatg gtggagaaca gccacactca  43320
43321  ctcctgtaag ctttgtctga aactgctttt ccgtgttaaa gacggtgcca gggcggcggc  43380
43381  agcagcagca gcagcagcag cagcagcagc agcagcagca gcagcagcag cagcacctga  43440
43441  aatgagtgtt taagcccatg cttcgggatg tgtttaccgg cctagaaggt tgcggtagtt  43500
43501  tctttaggtg agaattcaca ttcagcctgg gttgccctgc tcatggttaa atatacacga  43560
43561  gcccgtcttg tacctttgtg gagtctgtcg tgttggttct gcgtgagcta agtgatgtgg  43620
43621  gatcctacat cttaactcat tcctgggatg ctcagtattt cttacacttt ttttaatgat  43680
43681  ttttctcaaa attttaagtt tactcagcta gagtagcttg cttattaagg cattttcaca  43740
43741  tctagacatc tggtttcatc attgtgggac agacaggggt cataagggac ctccctggag  43800
43801  gggtatatct gcgtgctatt agattctcta aatctctcct tcaagattgt tggctcacag  43860
43861  attagaatgc aaacaaagat tttttttttt taaagaaaaa ccttgtttct ataaacgagt  43920
43921  gcttaatgtt ttcacatgag aatcttctgt tttctgccac ttgggatctg cagaaattgt  43980
43981  aggaaggttc ttagctcatg aggtaagttc ttggggaaag tagaaagcaa tagtttctgg  44040
44041  aataagttaa cttgggttag gcccatcatt tcttttgtcc tctcagggct actttataga  44100
44101  tctgcaagga gacatcccaa gcaagcaggg ctgtatgaca gtgcatcacc tgcctactgg  44160
44161  ccgctggggc ccaggcagtg tgttaactct gacaggaata gaaacagggc aaagaacatt  44220
44221  taacaagtaa cacttgagaa acagagggtc ttcatcagtg tgccatttaa agacagtaat  44280
44281  aaatgcgtct gtgtatggca ggcagtgaca acttaggaca gaggttagaa agttgagatc  44340
44341  tcagaagagg acggaattac taaaggctgt attgtaagga agcatagtac actgagtgct  44400
44401  tgtttctaaa acacagcgtt tctccctctg gctctctctc tggtttctcc ctctggctct  44460
44461  ctctgtaaag ctcacggtct tctccatcca cagcagtgtc ttgctgaccc tccattgcta  44520
44521  gccttttctg cttcctctcc cctccaatca gggcctttga tcgctcactc tttcatatct  44580
44581  tactattggt cttaacaatg gccagtagat atttttgtaa accgggtggt acctagctcc  44640
44641  tgaactgtgg tctataatga gacaagtcct ttttgactgc agtagcaaca atgtaactca  44700
44701  gagaacaaaa gatgatgatt ctttattgtt gccacttgat tggggactct ccacatcagc  44760
44761  ctgcttctgc ttctcagttc ccagagctgc tttcctgaag ccagagccac cacccagaga  44820
44821  cctaagactc ttcctccttc atttgtacaa accccagtct ctacagtggt attttagcca  44880
44881  ttttaaaaat ataattttta ttagtccttt gagaagttca tacaaatgac tatgtagttt  44940
44941  atctggtttt ttaagttctc tttcttttcc tctctgctgg cctctcagcc cctcactgac  45000
45001  tattcaactt tagtgtttgt gcttgctcac gccctttccc tccctgaaca aacaaacaac  45060
45061  aggaaaaaga acggcatttt cccatctttc tttcttctct gtgtgtgtac tttgttgcat  45120
45121  tttctccttt tttttttcca aataatttat acttgtgttt ggcattaata ttttagaggc  45180
45181  ttctgaagat cctgagaact gctctagaat tttggtgaat tttataattt cctctaatag  45240
45241  gatcaatgct tcagagatct gtgtagtaga tcatggggat tcttgcttgc gatatggatt  45300
45301  cccagtgcat actctctgac tgattctggt gtgattgtgt gatgtctgtg tagcacgatc  45360
45361  aaccacttag tgagaaaact tcagtgttga aatgacaaaa gtcttcttga agttctgtgg  45420
45421  agctgtgtat cctacatgag tatatgtgta tgcgtgttag tgcgacaagt atatgatgtg  45480
45481  tagcctaaat ttcgtaagat gggaacatac acacacacag gaaaggatgg taaaaacaga  45540
45541  aatgctgctc cctcctctcc tggaggattg agtgtgctca tgtgagtctt aacttagacc  45600
45601  tctctgcttc cctttcctct tacaaagggc cgattatacc atcttaaaaa agaatgtgag  45660
45661  cctctttgac atgtacaaaa ggcaggaacc cttgaggtca agtgaatata gccagggtta  45720
45721  tctggataat taagtctgaa agtctagaaa ggcagaaaag cacagagcat ttagtgctgg  45780
45781  ttgagggaca tattttaggg agcgtattta actgattaac tctgattcat tgcagttggc  45840
45841  ccagttcact ggaaggcctc tgtctttgtt cagtatggaa ttgctacaaa accaccaggg  45900
45901  caggctctca ttcccatgcc gggttcttag agaaccttct tgctgttaaa tgacagcaag  45960
45961  gacacactgg tatcctatca atgtttatga taagaagcaa taaatatgta aatatatttt  46020
46021  ggtcaaaccg tttacaaatt taagttcttt ttagtgatag tttggcatgt atgaagccct  46080
46081  gcaaagaaag aaaacctagt aatttactaa caaagatgtt tgcttatata cttatgtgca  46140
46141  agctggtttc ttgttttgtt tcattactgt gaatatatta acttttcctc ttggtagctt  46200
46201  acattagttt tggaacctaa ataatgatgc tgagaccaga gatagttttt aaagacttaa  46260
46261  aattacacat gacagtaaac ccatagattt taaacttaac taaaaaatag agaaaagtct  46320
46321  tttaggctga tagatatatt gctgaagctg aacacagtgg gcagatgaag gaaaacccaa  46380
46381  gggaaggaca cagtggagag aatggcaggt gggctgggaa ttgctggtgt cttcagaaat  46440
46441  cacattgctg aaggaaatcg gaattctttt ccaacacagg gaaactgtat aaaaatacat  46500
46501  acttaaatac cagcacgttc tctttgtctg ctgtgggtat atagaacttg aggaagaggg  46560
46561  tgggttaggc cctggctttg gaggcctatg agaaaccaat actgtagaag tcttagtttg  46620
46621  tcatggaggc agggtgtggg gctgtcaccc aaggtgagaa tccatacttg aaattatcct  46680
46681  cagcactcct ctaacagtag gaaacccagc tgaggaccgc caattttata ttgctctgtt  46740
46741  cctttcactc ggtgtttctg tatgtctcat ttcttcagtt tattttacaa gaaatacagt  46800
46801  acactcattg gcttatttca cttctctgtt ttcagcgaaa accttcaata ctctttgcat  46860
46861  aggctctgga atgtagatgg taattgttag atgcccggct cagcttaccc gggatcacac  46920
46921  ttgcagtcac tgccgtagct cagctaggct tcccgtgctc tgcaggcact gcctcactgc  46980
46981  acagacagtg cgggggtcct cacatcttgc agtgtattag gcttgtccag ttattacatc  47040
47041  tatccagtgt ataggtttat acagggccag ggaagatgtc tctttactct cttcaactat  47100
47101  taccatccca ggaaacatat ataggatttt ttttccatcc aaagtagagt gtaactgaga  47160
47161  aaacatttag gcccaagtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt  47220
47221  ggttcttctt aagaacaact ggaataaact atagtttaaa aaaacccaac attaagagag  47280
47281  aataataaac acattaaaca tgagagcaaa atcatacttt aaaatcgaaa tgcataaaac  47340
47341  agaaaatgtt cccccttttt gtaagggttc ccctcgatct tcctcttcag atactgctac  47400
47401  atgtctctgg ttggtaccca ctgtgttgcc caggttggcc tccaactccc aacaccctgt  47460
47461  ctcagccttc taagtgctaa gatgacaagt gtgtgccaca cacgtcttct gtcctgttct  47520
47521  taccggaaca aacagaatca gcacagatgg tacgcaatct gtagcacttc tctgggagtt  47580
47581  taagaatctc ttttttattt atatctttcc tatgcttttg ttttctaagc tcaccaagtt  47640
47641  gtacattcgc tcactcgtac aagaaagagg tggaacagtt gagtgaacct caggcgggcc  47700
47701  actgtacttg gaggtatcgt tgttatttgc gttgctgtgt gtggagccca cagctgtcag  47760
47761  catcctagtc aagtgttgta tgctttggtc atatctccag ccctcttgca tctcgaaagc  47820
47821  tagtactgtg gctggagtga agagtggggg agagcatggg ctcctttccc agagtcgtgg  47880
47881  gttcagttcc tagcacctat gtgggaccta gaactatctg taactttatt accaggggat  47940
47941  cggacacact cttctgactt ttgtgggtac cagacgtgca catgatgtag atacacatgc  48000
48001  agccaaaata cacatggaca ttaaaaaaaa aaccatagaa gggtatacac ttcctggctg  48060
48061  ggtctcattc tgggtggggc cgtggatctt aggtcagttc aagcaggaat aaaaattctg  48120
48121  cagcactgga ctaagtgtga ctccacacaa agcaagatcg ggagatggga aagaagaaat  48180
48181  gctattttga tgtagggtaa ggccttggaa atgtcttctg ggctagtcag tggctcagat  48240
48241  ggtggattga gggatctttg tggggtcacg atgacaggta cgccatgtga gagagtgtca  48300
48301  caagggagca ggggtctcac atgtggtctg ccagcttggt gatggaagaa ggaagagggg  48360
48361  tctcatacag gctgacttag aggcaccgac aattgtgacg cttgtgtgtc ttcttgctgt  48420
48421  agagcaggca tttctgaagg tgtcatactt cctggtgatg taaggcgtgc ccttttgacg  48480
48481  gatatcccac ctgtctaagt gcattataca gtaaagaata tttatgttta aagtctctat  48540
48541  ctctactctg tcatatatac tttttctcaa aaacttaggt taggttatgg tgtggtggcg  48600
48601  cttgcgcaat cccagtactt gagagatgga ggcctgcagt tcaaggtcac agtgaactga  48660
48661  agcatagcct ggactgcagt ttcaaaatcc cagaaaacaa caaagtttcc tcgtatcatt  48720
48721  ttttgttttt gtaatttggt gaggaatttg acgtcacatc ttatctagtt tgataagaag  48780
48781  acaagagctg gtttgctttg cttaacaagt caagtaggtc agttgggaaa ctcttcagtt  48840
48841  ctcatggtgc atttcttttg tttctgcatt acactcagtt tgttagttgc tgcagatgtg  48900
48901  taaggtttcg catccgtgca ggctctctct acctcgtgct tcatcaggag agcataggcc  48960
48961  ttatttcttt gtactatgta ataaagaacc agtgtataaa attacttgaa aaacatcttt  49020
49021  tgaagctgga aatggtggcc catgcctata atctcattgc tattgagatg ggagtagggg  49080
49081  gatgagaagt tcaaagctag cttcaggtac atagcaagtt caagttccaa cttgggctac  49140
49141  atgagatcct gtattcaaaa acacaaagtt gaaaacaatc aaagaaacaa aacacctcac  49200
49201  tttaggttga ttggaggtca agtctgaaac gatttgatga gtagaggagc ccatggtgat  49260
49261  aggagtcacg ttttatctct cagggtcttc tctactgggt tgtattccct ccttgtgttc  49320
49321  cccgattatc cctgttcatt gcgctagggg ctttaatgtt ggtgtaggct ggtaattttt  49380
49381  attctttctg ctctcctttc cagtgtggta gaaggactca catataggct ggagagtggg  49440
49441  ttttccttat gtttactgga agagttggtg cagaactgac tcaaggaact ttgaagtttc  49500
49501  cattcagctt tttgaaagac catattcttt tgttctgtga gaacagaatt ttatgaacta  49560
49561  gttttggtga attaaattct attttttaaa aattggtgtt ttgttgaata cattttttaa  49620
49621  attcctggca tttactgttc tcttgttatt tctgctgaac atatagttta ttacctttta  49680
49681  gcaataaacc tttgcaattt tttttttttg aaaaagggtt tcatgtagcc caggctaacc  49740
49741  ttgaactcct ggccttttgg ctctatctcc aaagtgctga aattctaggt gtggaacatt  49800
49801  acacctgcca tgtagagata tctaagccat ttaatgtctt tactttctca ttatatcatg  49860
49861  caaagaatgt ctattcattg tgttcctata ttatctatgc ttaaatctgt tttaaatgta  49920
49921  tacagacata cagttaataa tataatatag ttttgtattt ccatgaacgc acgcttttgt  49980
49981  cttttttcat tgtttatgca tctatcctaa atctcctggt ctagttcccg tttcctaagt  50040
50041  gtgttctttg atgaagtaca ataaggtggg gtttgttgtt gttgttgttg ttttgtatga  50100
50101  aatattatgc ttattttgaa ggaactttaa atagccagta ggctatcatc ttattgcatt  50160
50161  gttcaaaagc agacttacta agacaaattt aatatgcaat ttttctcatc aaatgccagt  50220
50221  cagtacatag tttggaatgt ctctaaggct gtttatttta tatgtttatt tagttgatca  50280
50281  agagcacctt gtagaatatg cagaatcttt tcttgattac aagtcctctc cctccttttt  50340
50341  tctcttactc ccctcatttc catagtttga ttttcagaag atttttttgt ccttgccctg  50400
50401  gctggctttg aactctctac tcggctgagg gtggccttga actcctcctt atcttgctgc  50460
50461  ctcagcctct gggttggcca gcctctgata agaagcccag ttgatgtttc tttcagtttt  50520
50521  tctgttttgt tttgttgttg ttttgttttg tttgttcact tttttttctg agtcagggtc  50580
50581  ttactgtgta gccctggctg tcctggaact cactctgtag accaggttgg cctcgaactc  50640
50641  agagtccact tcctctgcct ccagagggct gggattaaat attggcttgc gttgtagttt  50700
50701  ttccttttcc cccatggtta ttctagtgct tccaagtagt tgtccattaa ctacttctat  50760
50761  taagtttcta gtagttgctc attaactatt ttcccaactt tatgatctca aaacaatata  50820
50821  gttatagtca tccttggtat taaaagccct acagggcatt tgggcagcaa tccccccaaa  50880
50881  agcctctttt ctttgaaaat taccaagtca attaagaaaa gaaattgtta cattctggga  50940
50941  ttttagccag ctttccattt ttgtgaatgg aaatgaatgc atgatcaatg taactagaaa  51000
51001  cacaaatgtg atctgggagc ttggctttgc cctggggtgg gattgtgtct ctcggagatc  51060
51061  ttgttgcaca agcccatgca gaacgtttca gcattcatat gcttatttcc atgatcacaa  51120
51121  caaattaaca acaacaattt gaacaagatg cacgtatcct cgtagtgagc agtttatgtg  51180
51181  cacctgccat aggtgaagaa ctcacctggg acctgaaaac aaagacatga atggaacatt  51240
51241  aattctgtaa gaaagaggtg aatgagaaaa ggcttgcggt aattgttaat actgtgatat  51300
51301  cacagaaccc gagaggcaaa gacattgagg taggggcctg gatgagcgga cccatcctgc  51360
51361  atgaaaagtc ctaagagctg acaaagcaca aagtgtactg actatctcct gagctctggg  51420
51421  ccagtattgg atgcacacag actctaccat ctgtgacatt ggttcctata ccaagtagtt  51480
51481  actaagtctt ttcttcaatc catacttttg gctggtcaat gattaatgtt aataaggatc  51540
51541  taatattaat agcctaagca ctaagccaat atctactcta aaagtgagtc ttatctgctt  51600
51601  ataaaatttc tacatagaaa ttatatcagg cctatagaat ggataggtgc tctgtcagaa  51660
51661  agaattggct gaaaaaagaa aaataaagat taaaagtgct tttcctaagg ctgaacagga  51720
51721  tggcatgtgc ttttaatccc agcgctctag aagcagagac aggagtctct cctgtgaggt  51780
51781  caaggccagt gtggtttacc tagtaagttc taggccagcc aggacctcaa agttagacaa  51840
51841  ttgaggtcac tcttagctat tagagtgagt tctagactac tctaccctgg tgtagcaggt  51900
51901  acaaagaata ataccaattc tttctaactt caaggaaaca gtgtttaata aaagtattaa  51960
51961  atacaaaaat agaaattaat aatgtgtcat tatgaataat gaaagtataa gttaagagaa  52020
52021  tctaatctca tttctgtttg ctcactgata ctctcttcct aaaatgccag cttccaccgt  52080
52081  tcacccacaa ctctccaaga atattctttt ctctctattt agcagaatca ctgaccttca  52140
52141  aaattctctc ttcctgacaa cacagttctc cggggatgat gtcagtaaga gtttcagggt  52200
52201  tgtattcaga acgcagcaac tttaaacaac aggatcattg agtttagtgg accagtagct  52260
52261  agcctaaagt tcaggctggc tcacagcttg ttgtcatggg aggtaggtgt aagatgctaa  52320
52321  ctgttcctcc tcccacagct gcagctgagg gatggcatct ccacaactga cagatatctt  52380
52381  ccacactatg atggctctca atgaaggatg cgaacaaagg ctctactggt tcttttatta  52440
52441  taaatattta gaatacaact aattttcttc tatatcagtt ggtgagcttg actctcctat  52500
52501  gtttttttta atatttagga aatattttct gttttatata taaataccct cagcattagg  52560
52561  ttagtttaag gaatggagga attttatctg atatttgaat tgcatacaga atttgagcct  52620
52621  atgttgatta gacttagtat ttctttttaa gataaacatc ttctcaggtc tttgagccta  52680
52681  gcagaattca tgttcctttt gtctctcgtt atagctgtct ctttcatttt ttctgacaga  52740
52741  agtgtagaga tctgactaat agtaaaaatg tctggttggc caggcagtgg gcaatggtgg  52800
52801  cataaacctt taatctgcct ttaatcccag cactagggag gtagaggcaa gcatgtctct  52860
52861  gtgagtttga ggccagcctg gtctacagag tgagttctag gacagccatg gctacccaga  52920
52921  aaagccatgt cttgaaaaaa aaaagaagaa gaagaagaag aagaaagaaa aagaaagaaa  52980
52981  aaagaaaaaa agaaagccgg gtggtggtgg cgcacgcctt taatcacagc actcgggagg  53040
53041  cagaggcagg tggatttctg agttcgagtc cagaatggtc tacaaagtga gttccaggac  53100
53101  agccagggct acacagagaa accctgtctc gaaaaacata aaaaacaaaa caaaacaaac  53160
53161  aaacaaaaaa aaaccaacga aagaaagaaa gaaagaaaga aagaaagaga gagaaagaaa  53220
53221  gaaagaaaga aagaagtaaa ggaagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga aagaaaaaga  53280
53281  aagaaagaaa ggaaagaaaa agaaagaaag aaagaaagaa agaaagaaag aaagaaagaa  53340
53341  agaaagaaag aagtaaagga agaaagaaag aaagaaagag tctggctgag ttctggcctt  53400
53401  ctctcaagac tgctcagtta cagctctggg ggttgttgtc cagatgctga gatgaatggt  53460
53461  ttccccctgg cgtcttcttc aagtcactgg tgtgtgtatt cacctttgga gtcctaacag  53520
53521  aacaaaatga attttgctga aggtcgttgt aaccactcgg aatggtatac gttgtattat  53580
53581  aaacgaggca aatgacgcct ctgttcatcc cggttagagc caatagagag gaaactttgg  53640
53641  aacttctctt tggacacagg agtagataaa gagaaagcat caagcaaccc cacttggaca  53700
53701  ggtgttttac gtggcttcag gtaagctcct ttttttttac agtagttctt tataatcgtc  53760
53761  acagaaaggg ggtggcatct tgatgcttgc cagaagtcaa agcagacagt gatgacccag  53820
53821  gattttaatc tacatttttc tgtttgattt tttattttga tcaactttca tgtctcgtgg  53880
53881  aagagaaatg agaataaagt gaagatagtg ctaattcaaa aatgtttctt gtgactgaca  53940
53941  ggtttcctct catttgcttg tttagtgaag tccagtgcgc tccctccaac acgccacctg  54000
54001  ctgcctgccc tgtggactcc tttgtcggct gtgcaatcag ggccatgctt tactgaggtg  54060
54061  gcctctcggc agggtttcat ggggttttcc tatgaaagat tagtttcttt tttaaaaaaa  54120
54121  ttttattaga tattttcttt atttacattt caaatgctat cccaaaagtt ccctataccc  54180
54181  tcccccctcc ctgctcccca acctacccac tcccacttct tggccctggt ggtctcctgt  54240
54241  actggggcat ataaagtttg caagacctag ctaggggcct ctcttcccaa tgatggccga  54300
54301  ctggactaga aagattagtt tcaacaggtg aaggtcagag tcaagtaatg atgtggtgtg  54360
54361  tttagttcag aagggaaaca caacgttaac ttgtttccag aatctgattg cttttttaat  54420
54421  tctgctctat aagaaagcaa atgggttaat aaattaacaa gacttgcccc cagagagaaa  54480
54481  aatcgagcct tgggaagtcc ggttctttgg ctttcagaga actgttaaat cttttggttc  54540
54541  tgtcagatac tctgtccctt tcaaatggaa tgactagtag attctgtgtt cttttgaaaa  54600
54601  cccaataaat tgtcaaaatg gtaacccagt tgttattttc atttcactta taagtaaatg  54660
54661  aaagtggaca gcacaactac tgcaaaagca aaacccagtg atcttttaga caggagaatc  54720
54721  aaccatgaac ttcttacaaa gttcagttag gagttctggt tggttatctt ggtaggaagt  54780
54781  tgaagactct aaggagccca tgttattttt agaaatgact ggtgcccttt actaagactt  54840
54841  ttgaaatatt tgtggctaat actgcagtag caaatagtgc caaatttgga cacagttatc  54900
54901  gtatagggca gcaaagtgct acttacagca tgaattaaag tatttgcaaa atgtttgttt  54960
54961  gctgtttagc acacttccgt ttagttgtga tttgaggcta aatcatagaa tgggttccta  55020
55021  ttgtaccctc agtgtgtttg gtcttgggtt ccccccttcg gcttctcttc tcctcttgtt  55080
55081  gagacctggc tggtgctgcg atcccagctg gccttgtggc ccttccttag ctcccacgtg  55140
55141  ctggcagtac aagtcccgtt cagcactgca ggctgactac tttttgctta tcttccaaag  55200
55201  cttgttgact gttacttgtt ctgaatgttc attgtgtgtc tatcaggtgt cttttgcaaa  55260
55261  tttgctgaac cctctggtac ttactttaga cacagaagag tttcctgtgg ttctctgtgc  55320
55321  agcactgaac tccttagtcc taatctgtat cttaacgcac atcaggaatg acagaactca  55380
55381  tttttctagt tctagaggga gaggttagtt gggagggtca actcgattaa agcactatat  55440
55441  ctgcctgcca cagtaaaacc cactaacggg tacagttaat acacaaaggc agggaaaacc  55500
55501  ctgagtttta gtagaatcac tttctatgta gtctgtctgg ctaaaaccac gggtaagtaa  55560
55561  tgaacaacgc catctctcat taaaaataca cagaaataaa gccttgtgat tttttttaaa  55620
55621  gatttattta tttattattt gtaagcacac tgtagctgtc ttcagacgct ccagaagaga  55680
55681  gagtcagatc tcgttacgga tggttgtgag ccaccatgtg gttgctggga tttgaattcc  55740
55741  ggaccttccg aagagcagtc gggtgctctt acccactgaa gcatctcacc agcccgcctg  55800
55801  tgtgatctta aagtacgtac ttaaacgcat gaaatctacc tgctctaggc tttgtcttgg  55860
55861  gtgcctgaat ggccactgaa tcattgaatt atgcattata agactatata tgatatctac  55920
55921  ttcattttag cactgttctt gaatttctcc atctgggagt ttcttcacag gcaatgcaac  55980
55981  cataaatggg agtgctcaga caagaacatg tgtgtagatg ctgtctcttc atagaatttt  56040
56041  atcagtgaaa tgacttaatt ttaaatatat gaaatcccag cattcaaaac tcatcttaag  56100
56101  aaatcataag ggggaaaaat ctctaagatg tttagggagt caagtgttta ggtttacaga  56160
56161  actgtggagc ctttgtacgt ggtgaaacat ctctcaaaaa agtaaagtaa gcagtgctta  56220
56221  tagcaaaact gtgctgtggg aataggtttc ttttgttatg taaacagtgc ttgatgcatt  56280
56281  tgaaaggaaa tttgaattta ccagttaata acactaaatt tgcattggtc aaacatgtaa  56340
56341  agttggtaag attttctaaa ttctaatata ccaggcaact tagttttact ggttatttct  56400
56401  atttagtaag ctcgagaaac accttatatt ccataaacta cttttaatgc ctgtgtagaa  56460
56461  ttctttagct gccaagctta gaagtttcaa ttaccctgaa aaggaactgc acatcaggtc  56520
56521  attccatatc cgtgtcgtac ctacctgcct ctcgcagctg ggaatggttt ttgttgcttt  56580
56581  ggctcagact gctctgtgct gtttatgtaa gtggcataat gagtaacatc tgggcttttg  56640
56641  tatttgccat cttctcttag tttgatgtct tcaaggttca tccttgctgt agtactttat  56700
56701  accatgtgat ggtcaggcaa catagctagc tctatgtgaa tatactacat tttctataca  56760
56761  ctttatcaga tgatactcag attatcattc ccttttggtt atcatgaata atgcttctgt  56820
56821  gaatatttgt gtatagatgt ttatgcaaaa ggttttcttc attttgtata tctagaattt  56880
56881  tttaatgttt gaaaacattg atttttcttt gttaaaagta aacatgtttc tggatagaat  56940
56941  gtctctgcat acgtactttc tcatctactt tatcttggat agtgtgttag tttctttctc  57000
57001  tgttgatgtg acaagacacc agacagaagc aacttaaaga tgactttatt ccgactcact  57060
57061  atggtgggga agacacggca gcgggagttt gaggccactg gccataccat atctgcagcc  57120
57121  aggaagctga gggctgagca ctgggcttcc tattcctgtc tagtttttat tcagtgcagc  57180
57181  aatcctggac atggaacggt gccaccacac ctatatttag agtgaccctc tgcctcagtg  57240
57241  aattcaccct agaaactctc gctcccagac atgtttataa catttccact gggactctcc  57300
57301  cagccatctt ttgacaacca gtattaacta ctcgaagtag tagtggtttc ttttgaacag  57360
57361  tttgataagg tttaaacatc tgtcttctgt ctctgtctgt ctgtctgtct gtctgtctgt  57420
57421  ctgtctgtgt actctggttt tctcacagca aacatttatc aaatatctac tttgagtcag  57480
57481  agtttgtgca agaactcgag gttagtatgt cttctcaaca gccgaggggc agtttatagg  57540
57541  gctctttgag gacaaaagaa aacaagtaaa agtcaaacac agccagcaga caccagcaga  57600
57601  atgagcgagc tggcagccct ctaagggcag gggaccctct ctaagggtag gggacccctc  57660
57661  taagggctgc tttcgttggc ggccagggtg catgtttcag agtctgggtg gatttcttaa  57720
57721  aattgatact taagcatctc tcaggagtta gcagtgtatt catggggaaa tggcatttca  57780
57781  tgacaaaagc tacttagtaa tgagtctgtg cctcacattc tgagtggctt agttgtccaa  57840
57841  gtgatcaagt gatctttctt ccttactgtt tcttcttatt cttcctagcc tttccctcct  57900
57901  tttccttttt ctcattgaga gataacataa aacaagctga cttaaagtga ctcttaaatt  57960
57961  tcactacttg acttaccttc aatactcatt ggtgtcagca agaagtcaga tttctattct  58020
58021  ttttttaact atcaggtgaa atgcatgtga gtttctatgg aggacacacc ctctagtcag  58080
58081  caaaggtggt tttaggtagg agtgcttgca ggtgattgta gtcacactga taggtctctg  58140
58141  ggaaccaaac tattgtaaac tttgttcact gacagaaatt caaaattttc aggacttaaa  58200
58201  aattgatcca catgtaagat tttcatgttt ttctgccttc ttaagccctc atttctttta  58260
58261  aaaactgttt ttagtgctgg gtgtcatgtt ctagacctgt cttcccagtg tttatgagac  58320
58321  cgaggaagag ggctgagaat ttgagttcag cccgtctata aagtgagttc tggctcacaa  58380
58381  agtaaacaga aaaggaaatg aaaacaaaag aacctcaccc gattagtttc cttacccccc  58440
58441  ctcccccccc ctttgttttt gtatagtgtt gatgaacctg ctacttgttt ggtgttctta  58500
58501  ccatgaattg ttccagatga aaatacagat gtatttgtgt tctggtcaca gtgactgtgg  58560
58561  tgcgcactgt aggagactgg catggatgat aagctgattc cgattcactt ctaaacttat  58620
58621  gcatgtaaat tagtgctgag ctgtccccat ctccctagtg tctgtgatgg ctatccttgg  58680
58681  ttgccaactt gactatatct gagttaacca aaacccaggt agctgggcac acatgtgagg  58740
58741  gatagattat ttttctttaa ttaaatcatt tgaagtggga agatccactt ttacttattt  58800
58801  atttaattgg tttttcaaga aagggtttct ctgcttagcc ttggctgtct tggaactgcc  58860
58861  tctgtaaacc aggatgacct tgaactcaga gattcgatgc ctctgccccc tcgttgctag  58920
58921  gtttaaaggt gtacgccatc acttctaaag atgtactttt aatccagatc tttggaggtg  58980
58981  ggaagttcca cctttatttg gtgccacacc ttctgctggc agcctatgta aaggacatgg  59040
59041  aggaaggaag cctgctatct ctgcctgctt gctcttgcag gcaaatcctt ccccctaacc  59100
59101  ctccactggc attagagccc atgtcttcag gattctggca tatacagaag accagcctca  59160
59161  gacactgaac aactactgga ttcttgccct ttcccttgtt agacagccgt tgttggacta  59220
59221  gctggacctc agactgtaag ccacagtaat aaatctcttt cctacacctg tatgtagatt  59280
59281  ttccacttct ctaaagcacc ttgagtaata caatgccaaa cttgagtttt attttgaaat  59340
59341  ccaatttatt attgttattg tgaatgttta ttatatgtgt aggtatgtca gcttaagtgt  59400
59401  gtgtttgggg gtcaaagaac agtcctatgg ggatgcctct cctcttccac ctttgtgcgg  59460
59461  gcaccggggg ttgaactcag cttgttaggt ttgcacagca agctcctctg tcttttgagg  59520
59521  catcgcacag gtctcataat gcctactttt aattcataag tggttaattt tcttttatac  59580
59581  atcctcggct ttgtattgta cacattattc attgtcttgt tattagttat tatttgtggg  59640
59641  gttttttttt ttttttttgg tctgttccga gttgtagttg cagatacata agtgggtaga  59700
59701  ttcgcattga cttagctttc atgatttatt atatccatgc aacaatgtag agcggagaga  59760
59761  agggaaatga cctctcctgt atgaaatgaa gcactgcact ctcgttaatg cttttcccgt  59820
59821  gctagtgtgg aggttgcgca cactgtggca gtggcctcca ccatggccac gccttaactg  59880
59881  ccgcgatggt tctttgtgca aatatttttt caaccttcta tttgtcacaa gtagctccat  59940
59941  gttgtcccga ggataataga tttatgatct ttgtggtatt agcagccaga gtaggctggt  60000
60001  aatttgttcc agctgttgac tggatttggt tttccttcct gagcactggc ctctctaagc  60060
60061  gagaagacaa tgaaaggcaa ggcaagtcag ttccctatcg tgtgcttgct tgcctctgag  60120
60121  aaggctgatc tttagacagg cgagagcatc ggaaacattc taggtttctg atcatctgaa  60180
60181  tgttattgtc aagtcatgag gcaagataac caacatggac ataaagttaa aaggcagagg  60240
60241  agctgcacga agctgcccca tttacagcca gtgaagattt ccctacgata ggttttgttt  60300
60301  tcttgatttt taaaaacata caaagaccaa gtgaacagag tgatttaaga aaacagaaca  60360
60361  aaacaaaaca aaactgcaaa actggtggtt catgcttttc atcccagccc ttgggagaca  60420
60421  gaccagtgta tctctgtgag ttagaggtca acttgtctcc agagtgagtt gaaggacagg  60480
60481  cagaactaca cagagaaacc ttgtcctgaa aaaccataac caaaccaaac caaaccaaac  60540
60541  caacctggaa gtagaaatta cttaagatgt tgccatggct aaaaacggtg ctgagatttc  60600
60601  accacttttc ccccttcctc ttcctcctcc tcctctccct tttatttctt tcctcctttc  60660
60661  tttctccttc ttcctccttc tttctcgctc cctttttacc cctcttcctt cttcctcctc  60720
60721  cttctttcac ttccttcctt ccttccttcc ttccttcctt ccttccttcc ttttcctcct  60780
60781  cctacttttt tgtgtgtgtg tgacatgttc atcccttgtc agttagactg tggggaaaga  60840
60841  aaaaaaaata ctgaatacca gagtaggaat tgcatccaac acttaatgaa atccactgct  60900
60901  tatgttattt tgattggtgt tgtttgctaa ggtgtatctg ccagaccttg taagaccctc  60960
60961  gttttgaaga tggaatgcta gtttcatcca ggcattctgg ttatctgact gtgaaaaaaa  61020
61021  aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa agaaaagaaa agaaaaagga tttggatggg aagaaaggtt  61080
61081  acagatgtaa agagcatctt gtgtaaaatc aaacatcagg atagcatggg gaggtctggt  61140
61141  cacctggatt tggttgtttt taatgtgcct aatgggactt tggggttatt ggattctttt  61200
61201  tcacaataat caactagtct tgactgttgt tacacagaga ttttttttgt aaagtatgct  61260
61261  agttatatgg tcaggaggtg tcgaataata caataaatta aaaaaaaata gatgcactga  61320
61321  gagctaagga agtttgagac cagctttctc tagaggtatg gttacataag gccaacgtgg  61380
61381  acaatgtaga catggagaac ttaagtcgat agtggtaaag ggtaatcaga ttgatgtgag  61440
61441  ttcaaatcat tactcaagaa ttagcatgat cctttgtacc ctactataga agatggaggg  61500
61501  tggggtgtgg aagagagaga gtgggaggga gggagggagg gagggaggga gggagggagg  61560
61561  gagccaggga gcatgagttt ataaatcaca taaagattca gacagagaat ctcatcttat  61620
61621  taggaagatg agagtttttt cttcttctat agtattcctc cctgaataat gagtcctggg  61680
61681  ttgtagaaga ggattggttt gcacttaaac ccttgttcac acatataaca gaaacatata  61740
61741  ctatgctata agaatcatcc atatgggttt aattaggccg tgtaagtcta tacgtgtttt  61800
61801  ggaacagaga agacaaaaac gctgttttat aaatatcaat ttgagcaatc tagggaggtg  61860
61861  gctcagcagt taagaatagt cactgctctt gtaaaggaca caggttcagt tcacagcacc  61920
61921  cacatggtga ctcccactgc ccttatctcc agttccagtg catctgatac cctcttctga  61980
61981  tctctgaggc caccaggcac acaaggggtg tatgtgtgca cattcaggag aagttctcat  62040
62041  acacttgaag taaaaacagg aaataatttt taaaaagcaa tattggccta aggaagtgca  62100
62101  agcactctgt gggacccagt ttggtttgag ctcctcccac ggagccaggg ggctgtggaa  62160
62161  agaaggtatg tactgctggg caaggaggga ggagtggggg ttcctgcaaa gacatgcatg  62220
62221  agatgcgggt cactgaatag cttgtcaaat cggacatctt ttgaggtcta gctttgaaag  62280
62281  gagaggtgga aggcttgttt tatttttaaa aatagtttta gcagttctgt ggtaaatgaa  62340
62341  gacagtttct aatggaagat gccagaattg tcatacaagg agaatcggaa gctaggaagt  62400
62401  agttttgcaa ggagtttggg tttagacaac tagaggatgc ccttcttctt agcctatagt  62460
62461  gaagttgctg agaagtccaa aaagtagaac gagctgtctg gtaaaagtag atgtttggtt  62520
62521  gttgttgagc tgggtctgtg cgtctgtctg tcagtgcatg agtgacacac cagagaagga  62580
62581  tgttcatcga gagcaagcac atggccattt cttctcttcc ttcagaacgc tgggcactta  62640
62641  cggattctcc agggaagcct ccttcacacg cggcatccgt gtaccttctt taaaagatca  62700
62701  tggccatttc ttggttttgt tttctcagtt tctgggaaat gaacagaaat gtcttttgac  62760
62761  aaagtcatct gtccatgatg cagcaagtag tcctttaacc tatcctagtg ctgcttgaac  62820
62821  tgtttgctag agcacgttga cgtaactaat tcttaaccca acgtggggct gataatcaca  62880
62881  cctgtaattg ttagctctaa cacagactta cttggctctg tgtccttgat tccttccgat  62940
62941  gtccatgcag gcattgggac ctcagctgtc catagactta ctgatgtaat ctcatttgca  63000
63001  gtcagctcct tgtgtgtgag agagagaccc tcaaagagat tctcacatat tcatacctag  63060
63061  tgtttttaca ttctcagaat tttctaattt ttcttaactt ggaaaacaaa tacttctttg  63120
63121  caccatttaa aagggagtag atatacaaaa tgttctggtc tctaaaccaa ataatcactg  63180
63181  agattgaact taaatctcaa aatttaacat gaatcacagt gataaaggaa gtttagtcta  63240
63241  gtagttcatt cacagatgaa gaaaagtctg gtggaccaag acccgttcat caagggcaaa  63300
63301  ctttatgaag gcaaacatgt ccgttcacct ctggaaaagc tgctgtcttt gactatactg  63360
63361  catgagtgga tgaaggcgac tggaaggtga cttatcctta aacactcaga aacgtgtggg  63420
63421  ccaacttgaa tcccctgaaa cctcacttct ctacagacaa cttccagcac acgagctgct  63480
63481  tgtgtttcag aggtttatgt gtcaggcagc tgcttggaac tcagaacacc ccccagcccc  63540
63541  cgcttattga aacagtataa aaaagattgg ccgtgttccc aggccagctc acaaacttat  63600
63601  ttttcttaaa cccaaactgt acctttagta actgtacaat tttactttat taagttgaag  63660
63661  gtttagattg tgtgagagca cagatccaaa tcacttaaaa aacagaacgt atctgtctgt  63720
63721  gcttatctgg ctggggtctt cccagaagac agccctgggc atgctgggag tcacaattta  63780
63781  ttgactgcac ttgtaaatag ctccttttcc caactgatag gcaatgcatt gttaggtcca  63840
63841  tgcatgtttc taagggtggt ctcatttcat tcttgctcta tgtctttctc tgtgggttat  63900
63901  tgtgtgttcc tataaatgta gctagaaaat ggctagtgtt cctatattct agaacctcaa  63960
63961  ctaattggta agtttaattg ttttatgtct aaaagacact gcttaaaatt ttctcttgga  64020
64021  aatgaattat tattatttta aaagattgct ggtaattggt ggtatacaag tcaaaaactt  64080
64081  gaaactgtta taaatggtaa atgatgtaaa cttatgtgta aataattaca agattattta  64140
64141  ttatatttag ttttaatgct taggaatttt agaagcaaac atagtcaatt accaattatg  64200
64201  ttgtaatgag tctgctctat ccttacattg tattttgctt tggttggtca tgttttatca  64260
64261  ataaatgatt tttaagtatg acacattctg tttaggaatg gtgaacaaag tggcccctga  64320
64321  gtgcaggccc agtacggagg agacggaggc ctgagaagca gtcgttcaag gtcatcctca  64380
64381  gctaaagaat gagccgggta gagctggggc taaatgaggc cctacctaac cctctgttgc  64440
64441  tgcgccctcc tgccccacaa agcaaaacta aggctctctt aggttgatcc ttttagagaa  64500
64501  tgctatatgt tgacaggctt gctattgcct tggaaagaat taaggatctg aaaattcttg  64560
64561  ttcctttaat catctatact tactctgtat ttattgacta tggctctctt ctaggttctg  64620
64621  ggatgcttta gtcttcaaag aggtatgact acttcatacc tcatattctt actgaaaaat  64680
64681  acaaagacta gatcataata agttaataca tagtatgttg ggacatttta aaggttgaca  64740
64741  taatttggtt aatggattga ctggtgcaga agagtcagaa gtgaaagctg tactcttggc  64800
64801  ctaagcacct ggaggcttgt aatcgctgtc ccttagtttg gggaagattg tgtgagatga  64860
64861  agctagagga gcaggggctg gatcaagagc ttgtttgtat attagatttg aggtacctgt  64920
64921  tgaattgaaa tccagaggct cagtaagcaa taaggaaaca atgctgcgtt ctatagataa  64980
64981  ggtgtgtcag gtagcctttg aaggtacatg ccctgtcata gttcattgtt taaggtggga  65040
65041  gtgttaggga tcagcaaacg ataagcagga gcagcccctg attgtctagg agaactgaat  65100
65101  agatgttgtc cccaaatcaa cttaaaaggg tttaaaaaat ggcaaagttg attctgtcaa  65160
65161  acacagcgca ttatcaagca cacaggagtg aatcatgatt gggagtactg agagtactgg  65220
65221  gatgtctgat gagagctgtt tctatgaaga ggagcttgtc aggatgcagg cagtgaaggg  65280
65281  acggtgaatt ccgtgaggca tatttgctct ttgagacagg acttggggaa agagggatga  65340
65341  tagggagagt acatcacgat gatagagaga cccagcggag aagggtggct tgggcatgtg  65400
65401  ggacacagaa tgtgctatgt ttagatttaa aatagtggat ctcaaccttg ctaatgccac  65460
65461  aacccttaag ataattcctc atgttgtggt gcaccccaaa cataaatttt ttttcattca  65520
65521  ttgctacttt ataagtataa ttttgctagt tatgaatttt aacttaaatg tctgatatgc  65580
65581  agcccctgtg aaaagggtta tttaaccctt tcaagggagt cttgacccac aggttgagaa  65640
65641  ccaccacctt aaagtggaag tagtttctgg aacaaggtct gtgaatgtga aaggctggga  65700
65701  caaggggagt gagcaactgg tcagaatgca gaaagtcagg ctgccttcct gacctgggcc  65760
65761  ataaaggggt cttacaggac attttgataa gaaataatct agaaggaaat tgttcttagc  65820
65821  tttggagact gagtagatat gggtctgtat gttttaaatg aagttgtgat tatttagttg  65880
65881  actaagattt tatgtagcac ataaatgctt atgaaaaaat aaatgtttaa aagacagtga  65940
65941  atgttacaga catagtggat gtctgagagc ctgataaatc actgtaggtg tgaatagtcc  66000
66001  ttctcctgtg tactctttcc ttagaggctt ctttatgcct gaaagcccta tagatcattg  66060
66061  taggtgtgaa cagtacctct cctatgtact ctttccttag aggagtcttt atgcctctac  66120
66121  cttgccagtt aattcctcaa gatgtttcct gtcttgattt ttttcttgag tgctttcccc  66180
66181  aaaacaaaca ctagttatat ttagaatgga acaatgacaa agtataaggg agtctgaata  66240
66241  ctatttcagc ctttctatgt ttctggaaat tctggatgga attatttttt attgttagtt  66300
66301  tgacatagtt atattcagag tagtatttct tcttgagaca tacgaatttt tggtggaaga  66360
66361  cttgagttat taaattacac ttagggatct ttccgagcaa attccaaagt gacagtttgt  66420
66421  ttactattag aatttacttg tttgaacaaa ctcctgagtg tttataaatc aaatcagatt  66480
66481  tgtttgtaag tctgtcactt tgatgtaatt ccacatcaca attttagttt tttcagcaat  66540
66541  aaattacctt gattttacct tgattttagt ttaataacga gtaggcatat tctgtatagc  66600
66601  tccatcagtg agttactgca agatttctgt catgtatatt tggttagaga tctctcactc  66660
66661  ggatgtgtgc tttgtaaatg tgaccctttt attcttaaca caacatagtg agctctgttg  66720
66721  ttaaatgtta gttagcagat agatatgaag gtctgacagt aagcttatat catttctaga  66780
66781  taacatggac ttaaaagttt tttagagaac tgtttttatt tgatttataa ttacttgtaa  66840
66841  ttctgtgatt atcaaggtca ctccatggaa gatgtcattg aaccttgtgc tgttattacc  66900
66901  tcttataatt ttccatgtag gatcaccatt ccattccatg gtggctttgg tgtaagggga  66960
66961  aggcttgtaa cttattatat gtaatggtgc ttatcatagt agaagctgca atctacctag  67020
67021  atgctacctt gaattaaact attttctttt ctgtctgagt gcttcttctc ccccaccccc  67080
67081  ccaaagaaac ccttaatttc tatttaggat gaagtaatga tgttctggtt aagggaaaag  67140
67141  aataggggtg tataataact cttattgttt agctgtttta ccttttgctt tgttttatcc  67200
67201  actagtgttt acttgtggaa actaaaatag tagatctgaa cattggtgtt ggtataaatg  67260
67261  tctaatcatt tagaaacatt gactacaact tataattcag ggagaaattc actcatatgt  67320
67321  agtatagaga gagacaagtt tcattaaata aaatctgtgt tgtgcagggt attcccatgc  67380
67381  cttgttttct aatctgtaag tgctgagcat cgcctaaatg gatttcttag catcaactag  67440
67441  gcatagcctt tcctggccta gtctatcatc aaggtctccc acacctgtgg catgttttat  67500
67501  tataaccatt ttatatgaaa atttacatga aattaacttg gttttggttt tgtttcttac  67560
67561  gtgattagta aaagtaatga gtatcactca aagtctgctg atgtgtgcat ctgatcttct  67620
67621  gtagcccagg catgtggtgg catgcgtcat ttagtctgcc atccggtcag tcctgaaggg  67680
67681  aacagtgtgt caggctctga actgctagta cagatccaaa gggaaacaaa aggaagctaa  67740
67741  ccttgcctcc caaaatttcc aatgtgctga aagatggggt acatgaggga gagagggaga  67800
67801  gagagagaga gaagttgaaa aaaaagaaaa tgcaaaccag ggttgtgtca ggtgttgtcc  67860
67861  cccctacacc ccgcccccta ttagtgggga cacacacctt ctcagttgac ctgtagtggg  67920
67921  gacacacacc ttctcagttg acctgtagtg gggacacaca ccttctcagt tgagctttag  67980
67981  tggggacaca caccttctca gttgacctgt agtggggaca cacaccttct cagttgacct  68040
68041  gtagtgggga cacacacctt ctcagttgac ctgtagtggg gacacacacc ttctcagttg  68100
68101  atctgtagtg gggacacaca ccttctcagt tgacctgtag tggggacaca caccttctca  68160
68161  gttgacctgt agtggggaca cacaccttct cagttgagct tttgaggtat gaagtcaact  68220
68221  gtgtgatttt ttgaaaaaga gcgttaatat agaaattttt tatttcagtt ttgagtttag  68280
68281  attactgtta catgtgtatg tgtgcatgtg tctgtctatg tatgtataca tgtgcacata  68340
68341  tatatcctat tataattttc tggttttagc cttttcaaac taaagcctgt attttctaag  68400
68401  tagtgaaggg aaattgaggc tgctagaaac atatgtgggt attaccaaga cagggttttc  68460
68461  atgactgggt attggttcca atttttcttt acttctctct agaaaatgga attgtaagat  68520
68521  ttttctttta ggtaattcat attttattat ataattctaa tacattttat tgttaaatat  68580
68581  ggatggacag gaggcttggc tggtgagaga aggggagaac attttcttcc cttcttaggg  68640
68641  atttgctgac tgttttccga cttgcttctt atgtgtgctc agatcgccat ccagatcggc  68700
68701  agcttagttc ttcctgcaaa ccactgggtc ccttgaagtg cggctctttt ctcatcttac  68760
68761  gttttcttaa tagtaacata gctaaaaagt aagaaaacat taacataaca tagctaaaaa  68820
68821  gtaagaaaac aatcctcttg tgtatgccaa actttgattt tacaaacaga atatttgcag  68880
68881  ttgggtcaca ggctctttac tctggatcct tgtgggcaag gagcttagga atttgttatc  68940
68941  tgtgtttcta aatgggagat tctcaccttc tgctatttga ccttggttac aactgaaata  69000
69001  ccagaagaca ttgttaggag catgcattgg gaagattcgg acatatttca agagtgcatg  69060
69061  tcatagctga tgggaaaaga gctgagtaag cacaaacgtg caaacacaga ccactaaagg  69120
69121  ctttagcagt ttgaaagaat ttccatatct ttctttatcc tggtgtttat ttcagacctg  69180
69181  ggtgattaga ctatgtaaga attcctatcg tttttcataa gaatctgctg tgtagaacat  69240
69241  gctagacttg tagattagtt ttcgataagg ttcctaacta gtgacaatag tgtgcagtta  69300
69301  tgtaattggt gaaccatgaa gggagagact ttccagcaga gacgtttagg ctacaatgct  69360
69361  agggcaatta atgtcttgtg agtatgaaga tagaatttga gtgtctgtat tttgttatcc  69420
69421  ctaacttttc ttgaaaacag caggaaaatg aaataagttt atttataaag taagaaatta  69480
69481  taagtcagac atatatggag cataaaccac agttaaacta ccgtagataa aaatgatgag  69540
69541  tcttaaattg aatatatgtt gatgatttta tttaattatt attaaagagg gaactaaaca  69600
69601  tataatagca ccctagacat ttaagaaata tgaatttgta tgaagtaaaa gaatattgaa  69660
69661  ttgaatgtac agagaccatg aaatcgactt cttccactgg ttctgtgtcg actgaactat  69720
69721  ggagcagagc ccttccttcc tctctttcac tcactcgttt gcttgtttac tgtggtgctt  69780
69781  ggcccacaga caaggcctcc tgagtgctag gccggtgttc tatcgagcta tcggctcaga  69840
69841  ccccagaatt tccactcatg tgcacgtaca acagtgattg gcattgctct cagctctcta  69900
69901  cagttgcctt ccagctgtgg agtggagtgg gacaatagca ggcctgattt aggtgacaag  69960
69961  gaaacttgat atgtatcctc tcttcctcct gtagctcaat gtgtggaggt ttctgagagc  70020
70021  tcatagtata gccttctctt tctacataga ctttcctcca gaactaccag tatcagttat  70080
70081  cattgaccaa accttttagg agattctgat atactctgaa gagccagtgt ttcaatgcag  70140
70141  tggtggaaag attgaaaata tctgtgacac taaaagtttg tgttctcttt tgactacaca  70200
70201  gtattttttt ttttttttgt atagcttaat cattatttga aaaccttagg tgagattaat  70260
70261  cttattgcct gtaattaaga caattttatt aattagcata taaaataatg gtccccattc  70320
70321  tgacatgttc atatataatt gttgttgtct gtagtcataa ttttaaactt ttatggacta  70380
70381  gaaaaggaat tttacatata tttagacaat aaaatagttg tgaagttttt gagtgtaatt  70440
70441  agaaaaaatg tgcttcataa aacttttgat tgattcaata ctgtttctag tttatctgtt  70500
70501  agtgggatta tcttaagcca ggcttcacac agaagagggc ctaggtattg agtctatgtg  70560
70561  gcacaaagag tgctggattt aggagcacag tctcagttaa ttgtcccttt gaatcccatc  70620
70621  cattaccgtg acagtgaagt gaccagggct cctgggatgc cgagagagcc tggcttctgg  70680
70681  agcccagctt tttgatttta aatgtacagt caggatgata ggcgcaagta gggtactttg  70740
70741  gctacacaca gtggaaaaca ttgctatctg ttcacttctt ccgagctgtt tcttatttct  70800
70801  cttcctcatg tttccctttg cttttcaagg cctgattggc aacagcttct ccttttaaaa  70860
70861  tcgctctatt gcagtagagt tgatcactta catactgcac atgcttaatg cttgctaatt  70920
70921  acaagtgtgt gcagaatttg tgcccccgtg ggattgttat agcaatgaag ctagtggaca  70980
70981  catcttctta ccccaagttt ctttgagctc ttctgcacac atttatgctt aggtttgatg  71040
71041  aatggccagc catgtaggag ggagatttta aggagttctt tcaacctagt agtgaactgg  71100
71101  aagctggaag gcattgtcag ggtccgattt tctcgttctt atttgtcttt ccctgtcttc  71160
71161  attattttcc actgggaaca gcgcaccaca aatgtcacac gagggcctta cagatgcaga  71220
71221  aaaggaaggt aaaaggttag gggtggcctc tctgcgcatg ctgagttgcc atgccttgga  71280
71281  ataccattca gagtcaaagg ataaccctga gtccttcccg gttatggtta atgccatctg  71340
71341  tagggatttt gttctgaatg tatagataac attggatgga ttgagttttg aactttcagt  71400
71401  tttactgtgg caacacccag tcagtagaaa ggatggtttg gattttgatc tgtgctatga  71460
71461  tgttctgtag ttcaagtata ttgactgcat ttttaaattt aaatgtttta atgacaccag  71520
71521  gtgactctct tgttctctaa ctatgtccta atcaaggagt ctccatagcc ttgtcaagtg  71580
71581  aagaatgtgc cctgttgctt ttttaaattt atttttatgt tgttaggagt gtgagcgctt  71640
71641  tgcctgtgtg tattttgtgc tgttggagcc tgaagagggt gttggattcc ctggcattgg  71700
71701  agttacagag ggtgctggta accggatccc cgttctctaa agagcatcag atgacttcac  71760
71761  tgtggaccca ctagtccacc ccctccctcc accctctgtt cttcattcac ggagagtttg  71820
71821  ctgtgagtct aaaggatgct tggcctgcat gcactttgct catcctaagt gtatttgaag  71880
71881  ttcttaatgt ggtgaactag attcttgaaa atgaattaac tatgcagttt cgagtcaagt  71940
71941  aacacatggt caaaatatat cgtcctttta taatactgtt caatttattt ttctgatttt  72000
72001  aatgatgaat ttcatatttg tatatctttg gagttttttt cttgtcttta gttttaaaat  72060
72061  tttgtttatt tttgtttgtt ggcacatata gtcctagctt gccttaaact tgcctggtgc  72120
72121  tggagtaatt gcgtagtgga aggcaccgcc gtgtctggct taccttttgt tctgaaggct  72180
72181  gttttcaccg attacagaat tttaggtcag tagttttggt ctttagctaa tttaagggct  72240
72241  actgaattgt tttcctgtct gaactgttca tcatggactc tactttcatc ctcattgttt  72300
72301  ggctgctcca aggggcttcc ttccatcact ggtgtgtgtg tgtgtgagag agagagagag  72360
72361  agagagagag agagagagag agagagagag agacagagag aaagagagag agacagagag  72420
72421  agagaaagag agacagagag agagattcat cattaatttt ttccaaggag ccattttctg  72480
72481  tatgtgcctt gtttgtgagc ttctcctacc agagagtttg caccattcct gaatgtggac  72540
72541  ttcattttgc attatttctt taaacccacc tcctctctga cttttccttc ttctcctagg  72600
72601  gattctgatc acaagtatct tgtgtctcac ctgagagggt ctcacttcac tgatgttcct  72660
72661  tttattactt aaatattttc ttttatgtgt tttagtttag attttttttt ttgaaacagg  72720
72721  gtttctctgt gtagccctgg ctgtcctaga actcactttg tagaccaggc tggcctcgaa  72780
72781  ctcagaaatc tgcctgcctc tgcctcccaa gtgctgggat taaaggcgtg caccaccact  72840
72841  gcccgaccta gattttttct gtgttaattt caagaaatat ttcttctgca cagtctgtgc  72900
72901  attgctagtg cagacggagt tgtctttctt actccatgcc ttatccacat tttggccaga  72960
72961  tgcattcaca aggatggctt caaaccctcg tctgttgctt ctgtagcttg cggagtgggc  73020
73021  atgtattcta tgtttcacct ggttgagttt tcgcttcctt aagtattgga gaactattgg  73080
73081  ttagatttgg gcattgtgct atggatcctt tgtagtcgat ggttttgttt tcctgtcctg  73140
73141  agacagggtg ccatgtatcc taagttagtc taaacttgca gcgtagaaaa ggactctgag  73200
73201  ctcttggtac ttctggctcc acctttctta catgtgtatg ccatcatgcc ggctcctcta  73260
73261  tttttaagac tcaagaaatt gtatttattt gttacttgca aataatttat ttgtttcaga  73320
73321  tttaattttt tagtagttaa tgggcagtat tttttcaatg acttactgtt ttttgctact  73380
73381  gaatcaagga gtttatgagt atttaactca atgtttaaaa tttatgatgt cttttagtat  73440
73441  gacaggaatg aatggataca tcctaggggg gggaacgttt cttaacctct ggctcatgct  73500
73501  atttagaaat tagtctgtga tgagattata gacctaaaaa ggattaaaga caggggcaca  73560
73561  gctactaaag gcaaggcatg caaccaaaaa tatagaccta aataattagc tttttaaagt  73620
73621  ttaacatttc tagaggaaaa gacagaacat ttagaagata agaaatgatg tcttaggcag  73680
73681  gacacaaaag acaaactgat aaaatttaac ccttctttaa aagacatcat caagaagtga  73740
73741  caacataaaa tctatggaat atgaggaact gtttgccgta tacatattga aaaaaagtca  73800
73801  ttcagagtct ttcaaaagag cgcctgcagg agtggtttca ttgtccgtga tttacgttaa  73860
73861  gtgccttccg tctaggatgt tgtataagag ttagatataa ttattttatt gtaagattat  73920
73921  aagatataag gtatcctata tgatacacct tacaagatta taactaaagg attatacaag  73980
73981  gattatataa gaatctttat gacaatttgg aaaatgattg gtgattatta cttcacatgc  74040
74041  cttttcttgt ctctctgact cacagattct aacgaatcag attgtttcat gttgtctgtg  74100
74101  gcgatttgac acagaaagac ctggaggtaa cctgggtttc acttcccctt ccaacttggc  74160
74161  taaatttttt ttcaactaaa accgaatttt gggtgctatg tttttatcgt caagtgttat  74220
74221  taacttttct atattttctg tttccttcct tcctccctcc ctccctcctt ctcctcctcc  74280
74281  tcctcctcct cctcctcctc ctcctcctcc tcctcttctt cttcttcttc ttctttctct  74340
74341  ctctctctct ctctctctct ctctctctct ctctctcttt ctttctttct ttctttcttt  74400
74401  ctttccgaga cagggtttct ctgtgtagcc ctggctatcc tggaactcac tttgtagacc  74460
74461  tggctggcct tgaactcaga aatccacctg cctctgcctc ccaagtgctg ggattaaagg  74520
74521  cgtgcaccac cactgcctgg tctattttct gttttgtttt ttaaaaaatc atgttttgtt  74580
74581  ttaaatacta agcctacttg tatttgactg aattaaaaat cttacttgat catttaactg  74640
74641  gattattttg tttgtttggt gttctgtttg gtgttgtttg gtctacattt ttaaacctgt  74700
74701  ttaggaatca caatttttac tttttttttt tttttttttt ttttggtttt ttgaggcagg  74760
74761  gtttctctgt atagccctgg ctgtcctgga actcactctg tagaccaggc tggactcgaa  74820
74821  ctcagaaatc cacctgcctc tgcctcccaa gtgctgggat taaaggcgtg caccaccact  74880
74881  gccgggccat tttttacttt ttattcattc ttggaatttt aagattgggt gttggctctt  74940
74941  ctggattatg ctgctgtctt aagctttctt agcgattcct tcggagtgac ttctaggttg  75000
75001  ctgtggttca acttgatttt ccgaaggttt ctatcagcct tgtttgggtg ggtctcgaac  75060
75061  acctttacgc agggtagatt agcttcctta ggcgttggca ttcttgtgct gtagtctgct  75120
75121  ggaactcaat atctctaaca gagggcaaat cctccgagct cctcagttta ctcctcccac  75180
75181  cgggaatctg cccagggagt gactccgcct ggtgcagacc ttctaggtcg actcaatggt  75240
75241  tccccatgca gatttctgga actttgcatt ttgtttcaaa ctcttcatca acgtagccca  75300
75301  cagactccac tgtcttcggt ttcttacttc tatctgttcc tctctgtgag attttcatgt  75360
75361  accacaggaa gtgcctggtg ggaagagact ttcattctcc ccatatccca atctaaatga  75420
75421  ggggctgagg ggctggactt tctggtctca ataaagaaaa ttttttttct ccccaatttt  75480
75481  gtactttaca gtgagggaca tgctccattt cagttattcc actgtaccag agggagcatg  75540
75541  gctccttttt tctaatagaa gtgtttaatc gtgatttttg gtttggaata cgcctaaccg  75600
75601  aggttacttt tgttgcccct tcagtaactc atggttagtg tccttttgtt cctctatcta  75660
75661  tcaaaagtaa ttccacatag aacctcagtg taggacatag ttaaaactct attgctttca  75720
75721  tttaaatgag gtttagattg ctcatcatct ttctagccct gaattagtct tttatttctg  75780
75781  aaaataaaat ctgaagacca gtgaactatt gcctttctca ttttatatac tgggagtcaa  75840
75841  actttcagaa ggatcaaatg ttttgtgctg aagtaatgag tctttagctg tctagcatgt  75900
75901  atgagtcttt cctgtatcag gacctcatat attctacctc tgtcttcttt tctttaggta  75960
75961  gcttgatttt gtttttaaag tctgcttgat tttgaactgt ttcagcatgc gattttaact  76020
76021  ctatttctta ataaccttta cgaggtgctt ttggttccca tgggctgtaa gcctgttcag  76080
76081  tctggaagag ttcatttcaa cagctatcgc aggccagagt atgcagcatc attggtgtgt  76140
76141  gtgtgagcga gtctctgcgt tcagtaccac gcagaagaga gatactcaac agtaagagaa  76200
76201  aagtaatgga ctgaggagct ggctcagcag gaaaggtgct gctcctaagc ctgctgacct  76260
76261  gagtttgatc ccagaatgca cgtggtggat ggagagattc ccagtagctg cactctgata  76320
76321  tccactcaca gtctctgtac tcttcagctg gctgcatcgc aaacctaaga gttgacagtt  76380
76381  taatgatttc gttccgtcag gctgtattgt gttataggga agagttagtc ttggtagata  76440
76441  gggtagctat gcagtagtgc acccctacca tacactagtt gtggtagcct gaatcatggt  76500
76501  gcctgtttta ttattacacc cccttctcct tacaaaaagg aaacggacag aaaacctcaa  76560
76561  gtaatagaat tatgcaaatg tgctcagttt tagacttaag acttttactg agaaacatct  76620
76621  ctaatggctg tcccataatc tatgaatatc tgtccatttc acaaactgag gtatactcaa  76680
76681  ctaaatcaac aaaacttgtc aaaagaaatg gctcgcaatg tgtaactgtt tgagtcgtgt  76740
76741  taatttatag aagaagacta cggtagcttg ttgagaagag ttggtggatt tacctgtgac  76800
76801  tgtgtgtgca ttgcacagga taatttgttc ttgctcattg tgtgccctgg atacctggtg  76860
76861  tcatttttcc aaatgattaa tatttatgaa gtgtttatgt gatgacccag tgttccctgc  76920
76921  attgggtagc tttataatat ttgcttaaaa cagggttact gtatctctag tagcgattgt  76980
76981  ttgtggtttt tgttgactta ctatggattc tatatacata ttttacacgt atagagttta  77040
77041  cttaatgtgc cttagtaacc atttcttctc taatactgat tcttagtagt tttgatagtt  77100
77101  ttagatcttg ttctgtgtga taattgctgc cttttctgag tattctttat atcccacata  77160
77161  actggaactt agttttctct tgccctaggt gaagactttc ctccctcctt tcctattaga  77220
77221  aacagagcac atagctttct ggctgtgtgc aaaaggtaag gtgatgtggg aaaggctttc  77280
77281  atgggcactg cttgcttcct tactttctgt agcaggcagt tagtagagaa ggcttgtgat  77340
77341  agagataggc taattgtctc ttttcagatt attcagttaa atagagttag gacttcaagg  77400
77401  tcagcattca ttttgttaat ttctgtacta atcattagat attatataga aaaagcaata  77460
77461  tatgatccat ttgctttcgt tgactttatt agtattggcc ttcagttttg attaaagtga  77520
77521  atgtaaaaaa atgacatatg aaccctgtgg aactaataca attagaaaga ttggttaaga  77580
77581  tattttataa aatttataac gagaattctc tttctttagc tctgtctaac atccgcgctt  77640
77641  aatcacttgc ttcttacatg agaaaatggt gagacacagc gattcccaga tctgctctaa  77700
77701  ctgctgtggt catttgatgt ttcacagctc agaattctga ctgggtggag gctggtctgg  77760
77761  aaccccctca cctcaggaga ctccgattgt ttggactgga aattgtactt gcacttggat  77820
77821  tgagggatgg cagttgtaaa cacagacatg aactggaatt ataagtgaaa tttgaatctt  77880
77881  tatgtaaacc agcccaaacc tcttattttg ttaaaaattg agacttagca atgcattcaa  77940
77941  acattgaaca atcatcgcag agatagatgt atactcttag gagaaggcat aaaagttgaa  78000
78001  aatcaaaagt agcaaatctt ttcctgacta cgctgctgtg tcacgtggtc cactatcagg  78060
78061  agcttccgcc tgaggacaac agagtggatt gcctggcgac actcacaggc tcgcctggca  78120
78121  tgagaggcaa gaatcaacgt gtgaagggga ggcagtacgc caagggttct gtctgtttta  78180
78181  ttctgtctgg cagcaccatt agtataaatt aaccaagtat ctttcatttt cctcatttcc  78240
78241  aagcttgtac atggttttgt ttttttgttt ttgttgttgt tgttgttttg ttttttgttt  78300
78301  tttcgagaca gggtttctct gtatagccct ggctgtcctg gaactcactt tgtagaccag  78360
78361  gctggcctcg aactcagaaa tccacctgcc tctacctccc gagtgctggg attaaaggcg  78420
78421  tgcgccacca cgcctgacca ttgttttgct ttgttgctta aaaaagtgaa cttttactgg  78480
78481  cgtctaaaag gtggagccta cgtcttgaat gtattgaaga ctaagacatt cagtgaaata  78540
78541  tgtaagtcct tgcttcccag acgcacactt gaaaaatcaa acaaacatct ctgatgtttc  78600
78601  taattcggga gtatatttat accaagttta attgtgtaca aggttatttg aaatgtttaa  78660
78661  ggagttgtgc agcacagagc ctcctttcta gaagctggca ctaggtagtg ttctgtccac  78720
78721  gtggccttta gaaagtcccc actgccccca gccacagagg ctggccattg ggggacatgg  78780
78781  tcaaccctta agatgatagc tttgtaagag agaaggttgg tgtttatcta aaaaacacac  78840
78841  cactgtactg gctaagaaga ggctctgaaa ctgttcaaaa atatatttat aatatgtctg  78900
78901  tagcattttt atgtgtgcag tgctaaaaat aaccatagaa caagctttct ttatgtatgg  78960
78961  aaagtccaca atgttgacgc tagccttctt tcatttaaga gggcatacga agcagggttt  79020
79021  gcgctgtctg taggaatgaa gaaggaggag ttacggtgca gctggggtct ttgaggacat  79080
79081  gtgatgttca gatgaggatg catagcaaag aacaggtcaa aactaggggt tccttttttt  79140
79141  tgtttgtttg tttggttttt tttgtttgtt tgttttgttt tttgttgttg ttgtttttga  79200
79201  ggcagggttt cttagcccta gctgtcctgg aacttactct gtagatcagg ctggcctcga  79260
79261  actcagaaat ctgccggcct ttgtctccca agtgctggga ttaaagccgt gcatgtgccg  79320
79321  ccacacccgg ccgtaggcat tccttttagg aaggcaaaga ttacagtttt gatttcagga  79380
79381  tcctctgtgg gtttggaacc aaaaataaaa ggctagtctg cagatttaaa aaacattgca  79440
79441  tgcccccatg tgataaataa aatgatccat gaagagagaa acgtttgctc tctgctccca  79500
79501  ggtgaactag aacaatgtgg gtcagaaaga aaaaccagct gtttctacct ggggctgatt  79560
79561  gaatggcagc agtgagagtc tggctcagga ctgtgtgatg tactccatag ggccagcgtt  79620
79621  gcccctagag gacatcctca taggccttta ctctgtagtg cctgtgactg tttaaagagc  79680
79681  tccttggtgg ccacgctgct gtaagactgc tcagtgggtg tgagtgcagc tttcttgttg  79740
79741  gacggttgcc agtggcatca tggccaataa aaacgggttg tcaggtactt gtgaaaggac  79800
79801  gtctttaaaa agggtaagtg taaatgagca aaaatcacct gtcacacgtg actgggtttt  79860
79861  ctcctcagga ttctgaggca ggttctttta gtaagatgtt atcagtgatg aaaaaaatta  79920
79921  ccttttgttt tcagtagtta gatttaagtc acttatgaaa atcttcaaag gagtgttaat  79980
79981  gcatcttgtt taatacaaag gctcatgtag aaaatacaac ctacgaacct caccaaaatg  80040
80041  aaaatctagg tcagctatcc ctcagttttt caattgtgtg gtgttggttc cctacgtgtc  80100
80101  tcctccttca gactgtacga agtcttcaaa tcacctctat agtctcaccc ggaggtcaca  80160
80161  gttacaggaa gtacctggtg tggcgtgctt gggtaatccc ttgcgcaatt agagttgaaa  80220
80221  ccactgctgt agaaacagga ggttggaacc ttgttggagt cctgtgcagt gggagggttg  80280
80281  agaagaaagc gcgagcaagt cacacgtatg ccttcagaag gataggaacg agggaagacc  80340
80341  ttccttgtgt tctgcacact gtgacctctg tcagtcctgg aaatagtccc tgagaaatga  80400
80401  tggggttgca gttcttgtta gcagagaagg aaacaaatgg attactttta gtcttcttgt  80460
80461  tctacttgac tttaggtata aagttcactg tcaggtacat ttctagcatt ttagatgaga  80520
80521  ttagacatgt ttctggtggt gtggccataa actcctacca ttttaggaaa aaagaattct  80580
80581  acgcctgaaa tatcagaaaa atatatgaat ggaatagatc aagccaaaga acttcaacaa  80640
80641  acattcctct ttgtttcctg tctgaactga tagtttagtt attgcacatt tttaaatgaa  80700
80701  agtcattgaa aagattagga tacgcccccc cccccccccc cccccacaca cacacgtaca  80760
80761  agttaagaaa actattagaa ggactgggag agagaacaca cccagatttc atttttttcc  80820
80821  tcttaaaatc tatgagaaat acttaaaatc ttcagtgaaa acttatttta tcattatcta  80880
80881  atttctccta cactttcaat aaaattaacc gtacattcta aagtgggtat ttgacacata  80940
80941  cttttttttt tttgttttgt tttgtttttt tgtttttcga gacagggttt ctctgtgtag  81000
81001  ccctggctgt cctggaactc actttgtaga ccaggctggc ctcgaactca gaaatccgcc  81060
81061  tgcctctgcc tcccgagtgc tgtgattaaa ggcgtgtgcc accacgcccg gcgtgacaca  81120
81121  tacttattag ttgaaagtgt tccatgtatg tagaactggt ttgaagctga aaggactcca  81180
81181  ccacctcagt aaaagcacta gagctgtgta actgagctaa ggtttcgctt ttatctgttc  81240
81241  attctcgagt tgtgcgtcgt ttagccagtg tggtgctctg ttggaattgt tgtcctctgc  81300
81301  tcatggttaa atatactcgt agtgacagat gaccgcaccc actttatcca ccattcactc  81360
81361  ctgcacattg caacagtgga gggaaggaga cacagagaac gggttcctcc taccctggac  81420
81421  gacagtcaca ccattacaga gctgttgcat gtttgtctgt gaggaagaca ggatgtattt  81480
81481  ccaccagtca gcaggtaaag actactgatc atacttaaca gagataaaaa tgtttttatt  81540
81541  tttttaatga aaaaatgacg cttttattag taaactattt tagaactaat attctgttgg  81600
81601  tcgtatttct agactctctg ccctccctat gtgaggaggg attttgactg ttaagtcact  81660
81661  atcatgtctt cagagcggtt atcgttcctt atttgtttac tgttttcttc ctgttaactg  81720
81721  gctcttccca tagggttaac cttgatgatt actgaggaca ttttggatta tgaattaatt  81780
81781  ttattttatt tactttccca tttccagtct tttaaaaaat gatttagggc tggtgagatg  81840
81841  gctcagcggt taagagcgtc gactggtctt ccaaaggtcc tgagttcaac tcccagcaac  81900
81901  cacatacatg gtggcctaca accatccgta acgaaatctg atgccctctt ctggagtgtc  81960
81961  tgaacacagc tacagtgtac ttacatataa taaataaatg aataaatatt tttacaaaat  82020
82021  gatttaattc tacaaaggct gccagtttaa aaaaaaaaac agtagcttga atgttaatgt  82080
82081  atcattgtct tatacaattt tacaaacatt taaataagat tttaaagttt tgatagttat  82140
82141  agaatcatat taaacacggt aagaaaattc actgaaaatc acaagggtga tcaacaattt  82200
82201  agcatacatt tcaaatcaaa aacctaaaat ttccaaggat ggttttgaat tacagacccg  82260
82261  tctgttgaag ctaaacatca tttcctcttc agaaatacat tttccgtcca tcttaggacc  82320
82321  atgtgtagta tagaggggga tgtggaccac gtgttagcat gtgtcagcaa ctccccaaag  82380
82381  aactcctaat ataattgcct taagatctgt ggtttagaaa aatgccctgg ctacatgttt  82440
82441  ttttttttgt tgttgttttt ttgggggggg gggagcatat ataaacaaat attataaacc  82500
82501  ttaccagtcc aggatacttg caaaatcccc cttccttccg tgaacacatg atagaccttg  82560
82561  gtcaattgcc cttttaatac atgttatttt tccagctaaa agtaacataa aaggctgtga  82620
82621  ggagcagatt gtatcactgt agagatggaa cgtctctgcc atacacagga ttgttaggat  82680
82681  cttagtgatg gtcacgcgtg gttcaggtat tgctgctgtt tttctgaagg aaggaaggca  82740
82741  acatatgatc tgtgccttgc gtcttagcag acaggcgctt taaccagcta agcagtggcc  82800
82801  atgctttgcg tcttgcctta gctggatcgc ttaagttttt ttcaggaatt actctaaaag  82860
82861  ttctcaattg cttgaaccca tttttaattt atttgaggat taaagaaatg agatcttaag  82920
82921  aaaactttgt ccctgtgttt atgatatgat atttggctag gcctctgatg cagtgtagag  82980
82981  tattgatcag ttaaaactaa tgtttaaaaa tacttacaca gtgcaagaaa tttggttttc  83040
83041  actcattagg agaataactt cgagtaatac ttaaaaatca attgcattcc actttaacga  83100
83101  aatcccagtt ttgatagatt tttgtaggtc agatggtttg cttcttcata gcttctcaat  83160
83161  aagtcattgt attattcctg ccctcttctc agtgaatagc atcgtaaact tttaaatgag  83220
83221  cctttcctga ccttttagct tgccatcggg gtatggagtt ttgtcctaga ctgaattagt  83280
83281  acaggacagt gctttacaac acaggtcctg gtactgggga ctgaggcgct ttttttggag  83340
83341  gttgtcctat gcaggacatt tatcatcgtt agtgcccctc agacactgcc gctggtgcca  83400
83401  ccttttctga taatgtgtga taacccaaaa tgtctagaca ttgctgacta ttccctccag  83460
83461  ggcaaagttt ctaatgaaaa ttgtcactgt cccagaacag aaggaggttt tgtgcatggt  83520
83521  cccttttcct gcaactgtgc tcctatttaa atatatgttt aaaaacccaa tatattttta  83580
83581  cttaaccaaa gtagttgttt caagacctga atgtattaaa atggtcattt ttattttgta  83640
83641  tatattttat tttttacaca acatggactc agtatagtat aaacaagttt ggctttgagt  83700
83701  gctccttaca tttgtttgag attctgtcca ggctgggtgt agaaacacca gcccataagc  83760
83761  tacaatccta gcacccagaa tgctgaggca ggtggctctt gagtttggtg ctagcctggg  83820
83821  atctataatg tcatctggtg actgaaagtg tcaccgctca ccatggcctt aggtcctgct  83880
83881  gaagtcactg tgaacccagt ttggttagaa gagactgagc ttcagaataa actcaatact  83940
83941  tcgtggttca actcagcaag acttatttcc tgctctcaga atggcgtttc tgcttcaggt  84000
84001  tgatggtgtc cagtcaggag ttgaggcatg tccactgtaa gcttccttgt ctcgctggtg  84060
84061  gatgaagttc tctcgtgaga ggctccttta cccccaagca cagtggtttg gagtggggca  84120
84121  tatactcccc tcacatttca tttgttctgt tggtgagaat gtgcgttcat ggcagcagct  84180
84181  atcccaggga aggagagagg cgtggatggg ctcttgtttt agactcccta gagaaagttg  84240
84241  tttcccagcc tgctctcttg atgagtgctg tgttcctctt tactttctgt tgttgtgatg  84300
84301  aaacaccctg acaaaaaaaa cagcataggg gtgtgaaggc tttatttgac ttacaattcc  84360
84361  aagtctatcc tgtgggggag tcaatgcagg ggctcacaca gttgctcaca tgatagtctg  84420
84421  taagctggag cggtggcaag gaatgcgtgc atgttgcctg ctcgcttgct tctgcttact  84480
84481  ctcagctttc tcttctcttg cctaattagg atcctcttgc aggtgctggc caagaaactc  84540
84541  agagttgaga attactgaaa tctacctgaa gcaaggggag taatcatata ttcataggct  84600
84601  gctgattctt ggaggtgcta gctagtatgc tagatagtat acgtggtatg tgatttcttt  84660
84661  ctacaagcta tgcagctagc caggtaagaa ggaagacagg cagcagaatg gtctagtaag  84720
84721  aaagcagtta tttcttacca gatagggcaa aagacccctc acgttttgca ggcatgagta  84780
84781  gctttgcagt aaatatttga tatgagagaa acacacagga agttcatatt cacccatttg  84840
84841  ttgaatgatg tgtcttatta agaaccttag cctgcataga tgacttttca acaacacagg  84900
84901  tttagccttc tcttgagagg gtgtaaccac acacggtttc cagaacatga acatcaacta  84960
84961  ctgatcacag gcagacattc aagtccacac ctttctttaa atgcatctga tttttgatct  85020
85021  ttctatttcc tttgcaagtc tgatgattat cactgatttt aagtaaagag gagtttgtgc  85080
85081  ttttagtttt actcagcctt tttggtgtct gtcacggaat cccactagtc atgagtttgt  85140
85141  ggcagtggtt atgtaatact ccagttgaag tctgtctctt agtgcttact gttgcacaag  85200
85201  acagattatc actttaaaag gttagaggac cttggcattg ttgctcttct cctcctcctc  85260
85261  ttcttcctct tcttcctcct cctcctcctt ttcctccttc tcagtttacc attttataat  85320
85321  ttatagataa atattgttaa gggaaaaatt atgttgcatt ggcctgcatt tatttagata  85380
85381  tttacaaata tccccaaaaa tataaaatat caccaagatt agaattgcac actgtaagca  85440
85441  gggagagaca tgaattggtc tctgtctaag agaatgtagc cccagacaga gtttcctctt  85500
85501  tgaatttaac tgtatttact cggtctgaat ttctttgaga taacaatgct gctgttttgg  85560
85561  aatttagcct ctcttgaaag acatttttca tattagcaca ttatatccaa agtatttcat  85620
85621  gctaaatagt taaagttgaa aagagtctca ggcacaaata tctagattaa ttgtgtcaaa  85680
85681  gttaattttg tacttttaaa tgtggaaatt acaggaagtc tcttttgtgg cttagtgtac  85740
85741  ttagtctttc tcaatgattg tggtttttct ttctgtagga aagtctgtca gattttggtc  85800
85801  tgtttatgag ctactggttg tagggaaata aagatgctat ctgtttttgt ggtcttcttt  85860
85861  aaccagaact atcaagttaa gacttaatat ggaggttcag aatagtagct atatatttgt  85920
85921  atattttcat gtctgtgtca cagattcttt aaaataggag ccatatatgc aacaaagaca  85980
85981  tacatataag acaaaggcat acacacacac acacacacac acacacacac atgtgtgtgt  86040
86041  gtgtgtgtgt gtattatata tggatatatt atatatccct attctcttgt ataatttctt  86100
86101  atttttattt atttaatttg aatgtttaat cacatattta ctactaatca ggaattatta  86160
86161  tcaaccctgg catttgaaaa ctaccctact agaaggaaca actgccccat taaaataatt  86220
86221  cacagttggg tggctttaga ttctaaaaga ggctcaactt agtgagtcag gctttagctt  86280
86281  ggcaggagag cactttccat ccattcctct tccttgtgaa ggacttagag gaaaatgcgt  86340
86341  agagcaacat ttaaagctat gaacatttga aaaatagcta aaatcttagc tcaaggggtt  86400
86401  aatatacagt gtacacatgg aaacacacac atatgaataa atgtatatgt ctgcaattta  86460
86461  agatacataa aatagccaca taattttaag aaagcacttc aaaatggtgt tagctccata  86520
86521  ttttcaatga atcaagaata taataaaggt ggcaaaatac atttcgtgag ggttggggca  86580
86581  ctagatctaa gagcaggttc ctggcagtgg gcatgacagt atactccctt ttaatgaaag  86640
86641  gcacgactaa ggtcacctgg gaaagagact tcagaaaggg aggttacgct aacgtgtaag  86700
86701  agtgtaggaa gcacggatat tggattatat ctgaatatcg gattgagcag gtttcccttc  86760
86761  agctgtgcgg cctgcatttg aattctgttg tgaaaaaaga aagaactgct ggttcgtttc  86820
86821  aggccgctgt ctttctttca ttgctatgtg gagtacaact taggagctag tgtaagggga  86880
86881  tgtatgacca gttggaaagt aacagtgtgg ggcatatgca tcaagatgtc acttagtcag  86940
86941  gctcgcctcc aggacaaaag gacatctcca aatggaggaa gcagttgtcc tgactgcagc  87000
87001  tcaaaccttc tctcaaggtc acaacctgca gtgtcttttc ctttgctttt ctttttcctt  87060
87061  tgaactgagc ttttcagatg taaagaaagc tttagggctt agcttgcttg tggtttagta  87120
87121  ctggagtgac aagataccca gcaggaagcc ctgagctcta ctccagatac aaagaacagg  87180
87181  aaaaaacaaa acaaaacaaa acaaaacaaa aaccaaaaaa caaacaaaca aaagctttct  87240
87241  tcattctgaa gagacaaagt cagggttcca ggggcagagg gagactcaag aactttctca  87300
87301  tagagttcct tggatgggaa gtgagaagtg gaaacagtta tgggcattat aaaatcatat  87360
87361  ttaataaagg accatggcat ataaaaggtt tatgagcata atctggcatc agagaaatta  87420
87421  gtggtaaagt tacagtgtcc ctatcattag atgcaccatt agaagggcgt gcagatggag  87480
87481  tcataggagc agtgacacag agttggggtg aatgtcaata tgagcatcat ttaatattta  87540
87541  atatgacaat tgcttaaaaa gttaatcacc tggcctccaa ggcatattcc attcctggtt  87600
87601  gtggacataa gagggacaag agtgtaccca catagatgtg atattcacac acatctttta  87660
87661  tttgtagtag tcaaaactgg aaacaaccca agtgtcatca tgaagggagt ggatagcagt  87720
87721  gttctatcta ttcggtggtc caattctcaa caacaaaaag aagtaagcct catccatcaa  87780
87781  tcccaaattg catttaaatg aaactcccca caaaggaacg tgtgttgaac atactactta  87840
87841  ggcatagctc tagaaaatct aaagaattct tcagtggcat aaagctggac agttttgtgt  87900
87901  agctctgggg gtagagaatg gattataaaa gatgcactag ccactttgcg aggtggattg  87960
87961  tcgagatact gatagaagca gcagaaggca gagggaagga agggcttgtt gtggatcact  88020
88021  aattgggtag atggtccatc ctggggaagg agtggcagag agaggctcta gctgtgacgg  88080
88081  catgaacatg cgtctgctgg ttgcattttg tttggagtca ggaagcagag acagagattg  88140
88141  atgcttagct ggtgcctcct cttaccatct ttttataatt ttaacccaaa acctcatcct  88200
88201  aatgggaagg tactctctcc acactaggat ggggctttcc ccgttggtta accttctctg  88260
88261  gaaaggcttc acgaatatgc tcagatgtgg tttcttaggt gactctgaat ccagtcataa  88320
88321  tgacagaatc cagttatgtt gacagtagag atttagaacc agcatgcagg ggacaggtat  88380
88381  gatggtaagg atggcttctt ggctggatat gatccgaact catttgacta cttcaaattg  88440
88441  agtcttaaga catagacaaa tgaaaatatt tcaaatattt tgttttgttt ttgagaaatt  88500
88501  gtaggttcag ctgtgtcata taaaagagtt tcacttgtct ttgcttcctg tgcgttttat  88560
88561  ggctttccat gagttctctc caccgagtgc acttttaatg tcatttattt tcatttattt  88620
88621  agactttaga ataagcttcc agagtttgta tttcattctt tcctgccttg taaatttaga  88680
88681  gccctgagag atcatcacag ggcctttttg gaattctatc ttgtgactgt ggataaatta  88740
88741  tctttactat gctgcattgt cttggagcac tagaagcaga tcaacagtat ctaagcagag  88800
88801  atcatgttta gtcttttcag ataatgtggt tctctgatgc catgttgact agtcagagta  88860
88861  aaagcaaatc aaaggtgcaa atccagtctg gattagctag gatttataat catgaatata  88920
88921  gataaaatta aaagaaaata taaaacgtga atttgcattt tatagtaaat atttggaata  88980
88981  acttaaaata ttgatcacaa atgctctgct gaaaggaaat ttaaaattta ataaaatgtg  89040
89041  acacattctg ttttcgcaat attttggaaa tggaggcaga atgatcaggg cagcatagtc  89100
89101  tcactcttgc aaaaagttga tagtaaattt aatgtagtat tcatatacat gtagttagct  89160
89161  taggtaaatt ttaatttgaa gtcacagtga tttaaatatc agatatgctt tctaggatta  89220
89221  taaaaaagat actgtggttg tctaaataga cagtaagttt tctgtgcaag attcaaacaa  89280
89281  atctgctttt ttatatatta aaaacaaatg ccttctttga ggtttaacac tcaaaatatg  89340
89341  ttcctgagtt ctactctagt gtacttaata cacaaagacc attctgttta acatacacaa  89400
89401  atgagtttgg cacccagatg ttccctggcg acaggaatgg ggcactgcag cggtagcgtg  89460
89461  aggtggggct gcattgacat aatggcctct ttgagtggag cctgcagcag gaaggtagct  89520
89521  ttgctgagca aacgttgtgc tttcactctt tcacccatgc ttgagcaaac aaggagttcc  89580
89581  gtgtgagcag tctgcttgcc agtcggtccc aagaaagcct cagaaggtat tcttaaagag  89640
89641  ccaaggcaaa cagcttctgt tttgggtgca tgtatcacag ctgagccttc tgcttgaaga  89700
89701  gcctcattta atcctttctg cctctgggag ggtgctccca aacgctgtcc tagacactgg  89760
89761  agcattgatg agcacagaca tatagaggct ctgtgtgctc tttctaccaa gtccttcccg  89820
89821  ctcacactgc tgtcacggtc tttttcatac ggcaaggcca taagccttaa aggagggtaa  89880
89881  acatcgttga atggcaccct tgctatcact attagcaagt cttgtgtgaa ggaacctttc  89940
89941  tggtgttctg aaatgtgggc aagttttgag cccattggaa gtcagtcaga ttttcattag  90000
90001  cattcagaga agtattacct agcttccatg ttgacatttt caaccaagat gtttctgttg  90060
90061  tccccactcc cgattttccc ccctccaata tcccacttcc cctcgggctt cctttctgct  90120
90121  tccgtgttac atattctttt gccttaccct accctctcac ttcctcttgt tccctttcat  90180
90181  ggtatctatc ttcataacct atgtccctct cataccaggc aattaattat ggtattaaat  90240
90241  tgtaaacaat tcaaacacaa tttgaaatga tatttaacag ttttatcata gttgaataaa  90300
90301  aggagcccag aaggcctgtt tagttctagg taattataaa agccatgtgt gttatgactt  90360
90361  gtttttctta gtaagtttgg taaataacta ctaggtatgg cagattcatg acatgctgtt  90420
90421  gttaaaattg tcacaattaa tgcccacgta tggaatatta cctaaccaag tcctggagtc  90480
90481  gcctatgtca aaactctgtt tttatataga ccatagttgt ttgctttgag caaaattatt  90540
90541  tgggccacat tttgacttct tatttccagt tcacgcgttg agaatcagaa ctgatattca  90600
90601  ttgctgctga cataccttgc gtctatctgt tttattgtta ctgaagggca gaaagtgttc  90660
90661  ccgagtgtgg cagcttgagt agtcttgtgc tcatgcactg tatcgctgtg tgttgcccgt  90720
90721  gacattggct gtgtagaagg atctggggct gcatcctatc tcgaccatca cttactctgt  90780
90781  cccctgtctc agattatcct tcagttctaa gattaaatct ctttttgcaa atgttcccat  90840
90841  gtttagatcc cagctctggg attcaagcca ccagcaggat aacactgtac agttgtctca  90900
90901  gagcacgagc ttctctaaaa tagtgatgtg tgtgtgtcaa ggtaagaacg caaatgagag  90960
90961  gtatttactg aaattacaaa tttccaatca gctagtaaga cgctcttacg gaaaccacca  91020
91021  ttcaatccta cttttaggtt gttattgaaa tcaacaagtt gagtaagctg agcttgctca  91080
91081  gcatgcagtg gtgcgctgga tagccaggag gtgctgcagg gtttggaact cctcccagcc  91140
91141  tgctgggggc cagagcggct gtgctgctgg gttctgggtt gtttgcactg atgtccagtt  91200
91201  aggcttctaa aacttcacag tttcatattt ttcagcattt tctatttctt tttgtttgtt  91260
91261  tgtttttttg ttgttgttgt tgttttttcg agacagggtt tctctgtgta gccctggctg  91320
91321  tcctggaact cactctgtag accaggctgg cctcgaactc agagatccgc ctgcctctgt  91380
91381  ctcccaagtg ctgggattaa aggtgtgcgc caccatgccc ggcgaggcat tttcaatttc  91440
91441  taggttagga gtgctagtct gtatttcgtt atgtacccct aaaaacttta ttgattgttt  91500
91501  tgttgaaaaa tgttttcata taactttgtt ttgcacaaat tgagatcagg gaaagagact  91560
91561  gacccatatt tgcatattat agatgttggt tttctagaca ctaatctaat gacactttgt  91620
91621  gtcacacagt agaggtttcc aagattggat ctgaaattca tatcattgaa atgatgacaa  91680
91681  agataagaac gtggtacttt ctcaaaggcg ttggctctgc tgccaacctg tagaaagtgg  91740
91741  cccaccatct cctaagtctg ttctataaga caggagcatt tggcatcaga ctcatgggaa  91800
91801  tttctccctc tgaacagcag aaaatgtaca ggagtgtcct ctcttatcta cagtttagaa  91860
91861  taccagtggt acagtccaca gaactcaaaa aggtcaacaa gctgaaatgc ccaagcgagg  91920
91921  acgcctcagt cccacttggg agggacaagg aaaccatcac ttgtctatat gatagtctaa  91980
91981  aatagtaaga gggatcagct aggagcaaga agttaataaa ttcaaatttt gtatgttatt  92040
92041  ttagcagtgt aatgaagttt tggaccatta ctttgttcat caatgctata tatggtatcc  92100
92101  tcctcgtgtt acatttaaat ttctattgtt agctctgcag tgttgcgctg cctgtgttca  92160
92161  ggtaaacaat attgtgttac actattggag taatgcactg tagctttaat ttttctcaac  92220
92221  cccaatttta ttaaaggttt tttaaaggct ttaacctctc ttctggccca ccacccacca  92280
92281  gcgatagtgg gaaagaaagg tgattaggat atggggaaat ggacctgttt aggaattgtt  92340
92341  cctcggagca tatccagtct accttctcag gaagtcagca gttcagttca caggaaatag  92400
92401  cagcagtggc tgcttgatcc acttgcaaac acctcacgaa gatgagcagt ccagccgtgt  92460
92461  ccggatagca aacctgaagc aacagcacag gtggcacaac atagcaaagg cagccaggcc  92520
92521  tcagctgagt tggtatgagt cagcaaggag gggccaggac caccaggggt gccaggagaa  92580
92581  gtcctcagca gttcctctct cagtggagac tggagaccaa caaagcattg cacagctagc  92640
92641  aatgcaagcc tcctgtcact gtcccttgag tcctatttat actccctcca aacatctaca  92700
92701  tgtgtgcatg atcttgcctt agcaagtgag tttctgtctt agcaaagtac cacatgagtc  92760
92761  cacagaagca gcaggaagcc accagaacag caccaggagt tttctggtgc atttttcact  92820
92821  acagagtcac aatgaacaaa gctcaactat gcactataaa gtgaatcaat acatgtgtgt  92880
92881  cgctagcgac aaatccttca agtgtccttt catgtgtttg cttcagcaaa acattctttc  92940
92941  acctgtgact gcttcagcaa gacattcctt caagtgtctg tcttagcgaa acatcctttt  93000
93001  acttgtgacc acttcagtaa aacactcctc acatctgccc cagagaaaca ccatccaaca  93060
93061  caactgactt tccaaagaac ccataagttt ccactttgat tcttttcatt catcctacaa  93120
93121  tagagggtaa tgtgcatgtg tgatagaggg gggttaggga gggaggggaa gagagagagg  93180
93181  gaggaaagag gagagagaga gagagagaga gagagagaga ttcaatatat tgaaacactt  93240
93241  gtattacagt acaatttggt tgtcccttag catttttggg gaactggttc cagcactatt  93300
93301  atgatagcaa acctcgaagg atgctcaggt ccttgaaata aaacacctac atatacctct  93360
93361  gcgtacatat tttataccac cccatatgac ctgtagcaca taactcaatg taagtacgat  93420
93421  gtatatagtt gtccttctgt attgcttaga aaataataat aacaaagaga caaggctgtg  93480
93481  cacgttcagt atggcacatt tttccttcat ttacattttg ttgaattttt gacttcagta  93540
93541  atctgtggta tagaagaatg actttatatt attataatta ttctacttta ttattagtta  93600
93601  ttgctatttt cttagtgggt ctaattttaa aagatttttg tgagtatata tgaagaaatt  93660
93661  atacagagct cagcatgttc tgctacttga gctgtctgag gtcttatatg tgtgcctgtg  93720
93721  gatgaagggg gactattgtc atttatttcc agtctcccca caaatgcttt tgaagccatt  93780
93781  cctaacctgt atggaagacg gactaagcag tgactgttga aaccaagcac gcagcgtgca  93840
93841  ctgctgtagc agggtcactt agttgtcaaa tcatgggatg ctgggactga tggccatgta  93900
93901  gtggtttagt gcggagccca gagagtatgt gtgggcaaag gacacttggg ccctctgccc  93960
93961  agcagtggct gataccacag gaatggagga agtcctcgag gccattgact gttaacctgg  94020
94021  tttgccagaa gtatatgaac caacctgggt ttattgtact tgatttttag ttttattttg  94080
94081  tgaagactga ctggttcttc cttatttgtt tgtttgtttt tacttagatg tgggaaagtg  94140
94141  ttgaaagtat aaatattata ttaattatta aatatagaat attatgatat atagtaactt  94200
94201  ccatattgta tatatgtata tatcatatag aatgtatatg ataatagatt atatatttat  94260
94261  acatatataa aaagataatt aaagatagtg ttagagagac cagtagaaat gtataatgat  94320
94321  agaaataaga aaatgaccgt aaaggctcag attgttcttc atcatctgtg gttagtcatt  94380
94381  tagctcggca gaccctgaga cagaagctca aggtattact tacttttcta tttctgtgat  94440
94441  aagacaccat ggtcaaggaa actcacagaa gaaaatgttt atttggggct tgcagtttaa  94500
94501  gagagttaga gtctatggcc atcatggcag gggccctggc agcagacagg caggcaggca  94560
94561  gccatggtgc tagagaagca cctgggagag cttacatttt ttcagacaca cccacacaac  94620
94621  acacactgag agaactaacc tgtaatagaa tggacatttg aaacctcaaa gtctgtctga  94680
94681  ggaacacagc tcctctaagg ccttatctcc taagccttct caaacagttt caccaagtgg  94740
94741  taaccaatta ctccaacata tgagcctatg ggggctttct cattcaaacc accacactca  94800
94801  ccttcctgtc tcctgagact tcttaagact accatgtttt tcttcagaaa caatagtatt  94860
94861  tttttttctt cccagtcttt ccttatcaag tcaccagcaa ctatgatcat ctatgaaatc  94920
94921  catcatctac agcataaggg ctaggcatga tgctcacctg atatcacagc tattgtagct  94980
94981  aaggaagagt acttcacatt caaggccagc ttaggctaca gtgagctcta ggctagcctg  95040
95041  ggcaacttga acctgtgtca aaataaaaac aagaaaagga ctctgtgtca ctaagtggta  95100
95101  gaatgcttcc ctactgtgca ttgctgtagg tttaatgcct agcgcttcag ataaaagaga  95160
95161  tgatggcagg gtgggggtgg ggttacagac tttagtgttt agtgtgaagt tgataggaac  95220
95221  tgaagctcag gactgtctta tcccagtggt ggaggttcag atgcaggttg tcgtccaccc  95280
95281  agacagactc acttctcatc ccttctctcc tctggcccct taagatcatg ctaggttaat  95340
95341  aaactagcta ggctcctcaa atgtgcacat tacaaaagaa aactcaacac tcacgctttt  95400
95401  accagggcat aagcctctct tcttcctctt ttaattgaat gagaaagctg agatcctggg  95460
95461  aaataagctc acccaggaag accttctgat tagcctgaca ggaggataag cagaactgat  95520
95521  tgaatactta ctcctgtctc ccttgtttaa actcctccat tgtgtatctt aatccctggg  95580
95581  tcactgccgc ctcttctatg taaacttctc tggaggaaga gctgtgctgt cctatgcctc  95640
95641  tctgcgatgg tcagtctgac tttaggacca taaatctaaa tctagaagtt gtagctgtaa  95700
95701  ggaaaattac tgtcttgaag attatagcct gggaaattgt cattgagttc ttttggcata  95760
95761  cgtaagagga tacttttatt aaaaactctg atttatgcat aataatcaca taaaatcgct  95820
95821  gttcagtgta cacacgcaca tgcatgcaca tgcataacac aaatttatga acatttctaa  95880
95881  agtaaccacc atgtaacctt ccatgtgaag aagccttctt tagtcgccag cgcacgccta  95940
95941  tcgagcttct ggagctggtc tcttgccacg ccttaggttt tgttcttttt aagcaagagt  96000
96001  gctttcaact ctctctaaat cttacagctt attccccact tttgctcatt tagtgggtgt  96060
96061  tcaggttctt tgtaaacccc ttccttctct ttagatcctt cacgcatctg ggtggttacc  96120
96121  atgtcccatc tcagttctct cttctaccac tctttctcac taaacctaaa tttgctgttt  96180
96181  taggttagtc acatttatca gttatttcct ttatggtttt tgaattttat atgtggcttt  96240
96241  agaaatattt tccaaacaca agatcatgga gataatctta tatatccaaa gtacttcatt  96300
96301  tttgtttgtg tatgttaaga cttaaaaact cacttgaagt tgttatttct gttcctatct  96360
96361  ctcatgaggt catcttcagt tctcgtgtgt tgttacctag tggttcttct attatttgtt  96420
96421  gaaagtgtgc ccctgccaac tcccatgaag tgtgacattg cattacatgg gtgaatggct  96480
96481  ctctcggtcc tcagtgggcc ctgtgggtgc tgtccttaca gcacacagac cattcctgtc  96540
96541  tgaaggagtg tgtcttcatg ctttctcttt caggatcact ttgtttattc ttggcctttt  96600
96601  gcatgtgtgc acagtcagtc tgctgttaga ttgtccatag gccctctggg gttttagacc  96660
96661  aagatcacac tgttctagag cactgttgta gagctggcat agaaccagcc tcttcagctg  96720
96721  tactcttctg accacaggaa aaggccgtgg ctccagttac ccacagcatt taaaaatctc  96780
96781  tcgccgggcg tggtggcgca cgccaatcac agcattcggg aggcagaggc aggcggattt  96840
96841  ctgagttcaa ggccagcctg gtctacagag tgagcagagt gagttccagg acagccaggg  96900
96901  ctatacagag aaaccctgtc ttgaaaaccc aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa  96960
96961  aaatctctca acattctaat atgaaaaaca agtattgggg ctgaagagat ggctcaagac  97020
97021  tgggtgctct tccagagaac gtgggttcaa ttcccagcaa tcacatgaca gctgtcaatc  97080
97081  attagtagct ccagttccag cactctctca cagacataaa tgcaagcaaa caccaatgca  97140
97141  cgtgaagtaa aaaacaaata aataaatata agtatctttt gaagtatgtg tgtatatata  97200
97201  tatgtgtatg tatatatcta tctaatatgc atacatatat gcacatttat atatttttag  97260
97261  ctaaacatat ttctatgtat tgacattttc cagatgtaat attaaaatta aagtcaggtg  97320
97321  cttatcttca cagcaataaa caataaattg aaaaaactgt agcgtgaggt gatatgtgtt  97380
97381  ctgattttat ttataattta ggtttaaccc cttgtgcttt aaccctagcg gtttatggta  97440
97441  ttggttctgt aaacaatacc atccccactc tgcttatcag ttcgcagaat ttggaagtgt  97500
97501  tcttatttga taactaacaa atggttgatc taacctttct tcacgtttat gtagtttgtg  97560
97561  tgtgcatgtg tggagcttgg aggatagctt acagagttgc ttctctccat gcagcatgtg  97620
97621  gttctgggga cgaaactgag gttgttagta ttcgctattg aaccatcgtg caatcctcaa  97680
97681  acacttgatc ttaccgtatc caaagcatta cctcgtcgtc ttctttatgc tcttatttaa  97740
97741  cacgttgaat gacctgatat gttacattta aattcttgtt gacagaagat agcagttctg  97800
97801  gacagggtta ttaacttgtc cagttccata gcacagcagc tgggcatgct ctgatgtgac  97860
97861  caggccatgc ccaaccaaga tggctacggt ctaacatttt gtctggtgtc aataaatcga  97920
97921  catgagaggt tattgattat aataatgatg aacctgaagc accaacatac cacttctgta  97980
97981  catctggcca gaaagaagat aatacatttg tgaacatttc catttacagc actaaaatca  98040
98041  gtttaattag ttgaagacat tttcccacag tgtggagatg tgatggataa atataatact  98100
98101  tacttaatgc tatatatttg tatataaaaa gcatagttaa gaacttcact atacagagcc  98160
98161  taggatttgt aggactgaaa atgtgacatt ttagcctata tttatatatc tttctctttc  98220
98221  tgtcagtgac tgccaccctg ccaagtctgt gggagtttta tgatctgctc cctctgagac  98280
98281  ctgtgggttc ctgtaacatt ttgctgtgat tttattggtt ttggactcaa gaactaaaaa  98340
98341  tacagtgaat atagttcact attcacataa caagatttaa gtgtgtttgg ttttaaaagt  98400
98401  ttctttggtt cccttatatt tatttctatt tgaataaatg gacggggagc ctgtgtatgc  98460
98461  ttaaataaca gaatccagtc tggtcaagga aatctttcag aatatagatt tatggcaaca  98520
98521  tggatttttt ttttaagagc aggagcaatt taccccaaaa ctttaatgcc aggcatacta  98580
98581  atatcttacc ttattatttg ttgtttgtct aaatttatct tttaaaaata ctttctcttt  98640
98641  ttttgttttt gttgtttgtt tatctttgaa acagtctcat acagctcagg ctgacttgag  98700
98701  ctggctgtgt agctcaggct gaactttaat tcctggccct cctgcttcct aatctcaggt  98760
98761  actaagatta cagatgtgta ccaccatgac caattttatt ttaatcttag catgtgcatt  98820
98821  tcatattagt ctaatcttta agaacaaata tacacacata catacagaca cgcatgcttg  98880
98881  tgcaagcatg catgcacaca cacacacaca cacacacaca tctttcaaat cctttctctc  98940
98941  aacaagggct aagggaagaa aactgtctaa aacagaatat attccagtgt actaatggtt  99000
99001  gatagcatat tgtaataata cccatataca acctaaaatg agaaccagca gcctggagaa  99060
99061  ctttcagata tacccataat ctaatgcctc tggtcctact ctactcaaat gtgtgtgaaa  99120
99121  tcccatgttg gtacactctc tgcctgtcag tgactacact cctccatggc acttgccttc  99180
99181  tgccagcgcc atctgtgact gcgccgagtc agcactcggg actccacctg ggtttcagca  99240
99241  gcccgagtgc tcccggcttt accgttacat ctcctccaga ggaaaggtca ctgggtttgg  99300
99301  ttacagaagt atgagaagtg tgtattcgta ggcttcttac caccgagaag aaaccaccta  99360
99361  atggatacac cttatgggtg caaaggctta ctttggatcc tagtttccaa gtgtccatcc  99420
99421  atcatggtga ggaaggtatg ttggagaaat gggatatagg cgatgtatga gacaagatca  99480
99481  aggaaggacc taccattaat cccaccccct tggcttctac tgcctcgcag tagagatacc  99540
99541  tatgcagcat caaaggaata acatgtccat aatccttcct gggagcacct tacagacaca  99600
99601  cccttacaga cacaccctta cagacacacc cttacagaca cacccttaca gacacaccct  99660
99661  tacagacaca cccttacaga cacaccctta cagacacacc cttacagaca cacccttaca  99720
99721  gacacaccct tacagacaca cccttacaga cacaccctta cagacacacc cttacagaca  99780
99781  cacccttaca gacacaccct tacagacaca cccttacaga cacaccctta cagacacacc  99840
99841  cttacagaca cacccttaca gacacaccct tacgggcata cctaggcatg tagttcacta  99900
99901  tctagagatt gctcagtccc atcaatttct cagttcagat taaggaccat tggtctggtg  99960
99961  gcaaaaccca acagttggaa ggcagaggtg ggtgaatcac aaggttaagg ccagtctgga  100020
100021  aaacttacac acttatttta gaatgtctga cgataaccaa aaataactac taagacttct  100080
100081  gttttcagct ttcatatttt gaaatgatgg aaagcattat ttgtgagatt cttacaaagt  100140
100141  gtgagagaat tagaaaaaag cagtctgcag aagaaagaaa gtcgccagaa ccatactcag  100200
100201  gtgtggccat tgtcagtgta gacgatcaag gtagaataga gcatttcaga accatggaat  100260
100261  attttaaggg ctgtaacata cccatgactg gaacgtgtgc agaagaaaag gttaacagga  100320
100321  ataaaaataa ttgaagattt ttaatggcca agaacttctc caaactaagg ctggtccttt  100380
100381  gcaaaatcat acacgcaaaa gctcagaaaa taccaggtgg cataaatacc cgagtcagca  100440
100441  gacaaaggtg caacagcaag gacagcagcc caccctgcag accacgtgct cctcaagcct  100500
100501  gacaggagcc agagggttgt ctctgttctc tgcttgagtg gatggagacg acgtggtgag  100560
100561  taggaacgac caggctcctt ccgccactcg gggttttaat taccctcaac ttaggttata  100620
100621  gttctctgag acacggtgac agtggaggcc ttcgttacct ccaccctttc cctcagggca  100680
100681  cgtctgttct cagtgtgtaa ttcctactct ctgacataag ggcagtggca tggcccttac  100740
100741  catggccgag gtggcatgtg tgagtacagc cgaaaagcaa gctgactgct taaacaaagc  100800
100801  aagtgttact caccaaacct tcccgcccct tggcaggcag gcagtgtgct ctataacatt  100860
100861  tttgaaatgt cctatgataa tttaatgtgc tgctagttct ctaatgttct ctccatgcct  100920
100921  gcagttacag tccggcccct ggcttgtctt cggtgatctc tgtgatgatt gcccaccccc  100980
100981  accccattgc cttcctcgca tctgcacatt cttcacagaa gggattagtc ccgcttctcc  101040
101041  cttgctagcg tgtgttacgc ttctcatgtt gcaatcgaac acaatctgcc tcttaaggtt  101100
101101  ttcttccaag gacctccatc ctttgcccca aagtatgttt tttgatttcc aggaggagag  101160
101161  atcccatgaa atgttttcca aactcattag acagatatat ccatttaatg tctcctgggt  101220
101221  ctctaatgct ttgcagagta cacttgagaa ggctagggat tggaggaaga atgtgaccgt  101280
101281  ttggggatgg gaacaggagg ggtgcacagc tgaggtcatc ctacagtaat gagctcggag  101340
101341  aacaggacag ctgcagagga ggtcatgaca tacattagcg gacaagtctc caagaacttt  101400
101401  agaatgatcc tccgtgtctg tttataatct gcaaagactc tgtcatgtag agaaatagga  101460
101461  ggaaagcttt ccgctcccag tcccaggaga gaggatttca gccgtgtttc tggaaacctg  101520
101521  cattggcaca acctaaagtc ttatagcgag ctcagcttca tctcatgtct ggctgtgttc  101580
101581  cttttgacac tgtgtgtgca tgatgatctg gcagatttta gaatagtatg ttctcatttc  101640
101641  tttggaattt tcgtgctctt ttttttatag cttgctctgc caaaacccat tatttttatt  101700
101701  catttcatta ttattctaaa acatgaatgt ggtactaaca agatggctta gtgggtactg  101760
101761  tggatgccac acaagcttat gacctgagtt tcatcccaga aggagagaac cgcctctgag  101820
101821  gctgtcctct gacttccatt catgtgtacc cccagtaata cacagaacat tccaaaatat  101880
101881  gagcgaatat ttgataatgt tctctttctg tctttccgtc tcttttcttc ttctttcatt  101940
101941  tatttgtttg aggtaggggc tcactacgta gccctgagtg gccttgaact cacagtgaca  102000
102001  actctgccat catatatctg gagtgctgga catggctttg cctagctgcg tgaaagaccc  102060
102061  tcccaccaaa gctttggctc attcagtatt cttttgtttg tagttttttc ataactggca  102120
102121  atcttttgtt taccaaaaca ggagtcatta ttggtaatta tacttttact gagtactgta  102180
102181  gcactttgaa acatcaaagc tattgttgat actatatttt gttttaggta gtatattgaa  102240
102241  ataattaaaa actcatttaa acataattcc cagtgcaagt tctaggattt gagctgcaga  102300
102301  gatctcttga aaggttgcac actcaaatgg tatggtgtgg ctggaagtta tgtccttttg  102360
102361  tattggccct ctgtacacag cgaaaataca cagcaggtca ggctgcactt gtgtgtgatc  102420
102421  acaagttaca gatttcctca ctggtgatag agtcctcaca tccttctagc cagctccggc  102480
102481  tcattccagg tccggctcca tgggtctggg taccagggca ggtatgagtg tggacttacc  102540
102541  atgcagcaag tttagttgtg agtattggct tttccagaag atacagcagt agatatggaa  102600
102601  atgaaaataa tcatgattag gttgatccag gatataaatg tttcctgaaa atttgcctta  102660
102661  agaccccaaa tttactaatt aaattcctat atttttcaaa ctggttatag tttcttagga  102720
102721  cagaggttgt ttcctcacta acagaccttg ctgcatcaaa tgaatttgag aatgtgtcct  102780
102781  gtggtgctgt ttttggattt aggcttctgt accagtaaag gcttcttaag agaaattagc  102840
102841  cagtatggca aagcgacact tcacttatgt agctatgaaa aaatgtatat tctgggttca  102900
102901  tttacacact cgggacgttt ccatcatgag cagtctttcc ttatcgtgct tcactgacat  102960
102961  tggtaggtga taggaacccc tcattatcca ggcataatgc aaagcattga gttagtccag  103020
103021  agctcagtta gtaggttgtt taacatgaag gagaaagctg ctgacaaatt cctttaacat  103080
103081  catccactta ctgaaatcaa ttccatgctg aaataatctg caaactttgg atgattaagt  103140
103141  ttaatttcag aggttttgtg ctctgttata tgtaaacatt cttgcagggg aaaaaaatgt  103200
103201  ctcctgtagg ggagagaaaa ctgtcttcac tgggagagct tgattaataa gtcagtgaaa  103260
103261  taaactgaca gtagacagag taacaggagt tacagccatc gtaattacgt gcggacacag  103320
103321  gggaccacac aaaatagaag actaaaagaa gtttacatag tgctctgagc tatagacaag  103380
103381  gcaggatgtt ggtccttatt tggggcccag gttggggaag gtgatgggag agagtttatg  103440
103441  ggtgagcata ggtttgttat gctgaaaaat ctctcaagta atgcattgtc tgcagcaggc  103500
103501  cctgaattcg gtggatggtg gcctaggacc ctctgtgatg ttgcctcaca atctcttcct  103560
103561  tcgtggataa aattctctgg agagtgggac acatgaacct cgcattccat ttcagaggag  103620
103621  gagtctttat tcagatgagg gtgcttctcc caggttccct cagagaagga gctgggccag  103680
103681  aggcgggggt gggggtgggg gtaggcagtc agggagaccc tgtgtgactg aggctggtca  103740
103741  tcacactctg taagagagcc tggttctgag gctgactctg cgatccttgg cttcttcttt  103800
103801  tcttttcttt tcttttcttt tcttttcttt tcttttcttt tcttttcttt tcttttcttt  103860
103861  ttttattttt ggagacaggg tttctctgtg tagccctggc tgtcctggaa ctcactctgt  103920
103921  agaccaggct ggcctcgaac tcagaaatcc acctgcctct gcctctggga gaggtgctgg  103980
103981  gattaaaggc gtgcgccacc acgcccggca gatccttgtc ttcctactct aaaaccttca  104040
104041  tgccagagtg ctggatggta ttttaagaca gaccttacac agtctattct attacagttc  104100
104101  tcctttcagc catgttgttg tttttttgta tctgactcaa gacttacgtc tcactagagc  104160
104161  gaggaagctg ttcttgctgc tgcttctctt cagtctccag agtgctaaga ttacaggcat  104220
104221  gagcaatggt tctaaacaag aatttaaaaa aatctcatcc cccccctccc cgtgtaggtg  104280
104281  aaaggcttag aaagttagtt tctgtgtagt ctgaaacatg ttgactaaga caagggccct  104340
104341  gaattctgtc ttcacttact ctaaactacg gagtcaagtg ctccaaagtt gcctctaagt  104400
104401  tcagggaaca aaatttcaca gtagtcgcgg gtagacttaa atttctccca ggacttctcc  104460
104461  tttctcaggt gcagttgtga catcattagg atgatgcagg atgagttgtg ggacttactt  104520
104521  cttccttgaa taaccatgcc ggggccccag accttcagtt cagtgactac ccttgatcgt  104580
104581  actttctgtg aaacgaagct gttttggact gtgtcagaca gaacacagac aatgaggtat  104640
104641  ctcatgtgga ctatcaatac ctactgggct ttatctggtc agaagtaaag ggccgagagc  104700
104701  aggtttagta attgtaagca cctaccaaaa gttcctgtag ggtttcttca gcttgagggg  104760
104761  ctaagtaagt tgctataaga actgctaggg cctgtggcac tcctgtctct cctgcaggct  104820
104821  gacctgaact gctgtctcgg ctgttagagc tgactctcgt atgtcaacag aagcacatcc  104880
104881  ttttctctaa tgtggaatgt atgttctttt gaatattacc attttctttc tttctttctt  104940
104941  tccttccttt ctttccttcc tttcttttct ttctttcttt ccttcctttc ttttctttcc  105000
105001  ttccttcctt ccttccttcc ttccttcctt ccttccttcc ttccttcctt tctttcttcc  105060
105061  tttctttcct tcctttcttt ctttttaaag cagggtctta agtatcctgg gctgtccttg  105120
105121  aactcctgat cctcctgcct ccagctcaag tgcggagatg acagctgtgc accatcctac  105180
105181  cctgcttcat gcagagaatt tcaactattt taagattttt atttacttta tgtatatgag  105240
105241  tacactgccc ttgacacacc agaagaggga atcaaatccc attatagatg gttgtgagcc  105300
105301  accatgtggt tgctgggaat cgaactcatg acccttggaa gagcagccag tgctcttaac  105360
105361  cattgaggca tctctccagc cctgaatatt cccattttct aaggtgtttt tctaagagaa  105420
105421  aaaaatctac acaggttgtt ggattgaatc gtgaggattc tcttcatcct cgatttcggt  105480
105481  ttacagggac cacagctggc ttttatttgc aactacctaa gttttgccaa aggccaagat  105540
105541  gcagagctac cagctcttcc cttttgggtg ccaggtttca attgcttgtt taccatagtc  105600
105601  aaccgtcgtt aattaagttc agcaataaag ggctgcatag tctctaatgg aaagcaactg  105660
105661  ttgggcccat tcttcttaag tattcattcc agaacctttg ctcggtccgt aagcatttgg  105720
105721  ctcactgaag tcttctttcc ttgctttagc tcaggggatc aatgctctgc agccgcctca  105780
105781  ctcactgatt cagccccaca ctgagccaga cacattggga tggttgcagt ggttctgttg  105840
105841  tcaggctccg tgctaacatg tggccactag ctgctagggc tgtcatttct aaccttggca  105900
105901  cactggagat gcacagagca gagtgcaaaa gagagaagct cacttcaagc ccatagatgt  105960
105961  taacctctct ttaaactcag aaattaaaac ctaatgggct cattccagtt tatttacttt  106020
106021  tggagaggct ggcttctatt tccagagcat aaacaagtga tttgggaaat aggtttagaa  106080
106081  agaaagaaag aaagaaagaa agaaagaaag aaagaaagaa agaaagaaag aaagaaagat  106140
106141  taaaaagggg gaaaagatca ttctttaaac tagctctttt gtttttagag cagatttagg  106200
106201  ttcatagtaa atcctggtgg gtagtagaag tgtgcatatc tgcttctcct gcttgccacc  106260
106261  cctcccccac cttcccctgc cccccgcccc ccctccgtca aactcttgtc tcagagtggt  106320
106321  actatctttt tttcctttat tcagtgaaac tgtgcagacc catcattagg gtccaatgtc  106380
106381  agttgtgggt atcacagttt ctcttggtgt tagacattct gcaggctttg acatagtgca  106440
106441  gtggcactta gaagccattg tatctcattt atctcatgag ggtctcaggg acataagcct  106500
106501  actcccactc tgtctcctgc ctgttcacct tttccaccct aaaccacccc aagcagtgcc  106560
106561  ctgcctgctc accctagtcc ttgacaccca gtgatctttt gtactgcccc tagatttgtt  106620
106621  tttccagaat gtcccattag aaggagtcat atagtatatg agattttact tagtaatata  106680
106681  catttggatt tctttactat cttttcattg cttactagtt agtttcttcc aaatatttct  106740
106741  attcaattgt ttcaattctg aataatagtc ttattgttca atgttccata gcctgtttat  106800
106801  tatgtatcta ttagctacca tctttgttac ttctgcaagg ctccgcttgc aactttttat  106860
106861  atgcatcttg tgtccttgtg tcccccctct cccaataaca agaggtgcaa ctcctagatc  106920
106921  ttgttgtgtc cgtgtcatca ggctcctgaa gtaaatgttg ggaacaactt ccaaggcatt  106980
106981  gggcggtgtc actgggttag acctgggctg ttgctaggat ggagaggcat ggagtgctgt  107040
107041  tgacatcact gagctcgcat cttttctctc gcttagctag catctgctta tcttatgtgc  107100
107101  aggtgtttgc tcagagtctt tcattttcat tctctctctc tctctctctc tctctctctc  107160
107161  acacacacac acacacacac acacacacac acacacacac acacacacaa gttgcttatt  107220
107221  gttgacttct aagtgttttt tttttttaaa acaacttatt tttgatagat gttctttgtt  107280
107281  gggtatagct ccttcaaata ttttcttcca gagtgtggct tttatttaac ttcttcatag  107340
107341  tatttttcac agagcagatg ttttaaattt tatcagttaa ttatctcttt gagaatttgt  107400
107401  gccttcccgt tggatccaag aagtcggaga gcatcgtagg tcagccacat ctcaattggc  107460
107461  ctaggagttt tatgtttaat tttatgcttc ctcaacatag ttccatgtgg tattttgaaa  107520
107521  aaggtaaagt ccatttcact cgtttgtgga ggggttgcta gggagatcca agagccattt  107580
107581  gcttttgcac attttgttga aaagaccgac atgtctcttt ctattgctgt tgctcccctg  107640
107641  tcaagggcag tcgggcgcac ttaatcttac cgtctctggg ttcggtccct gtacagcccc  107700
107701  ttggtgtctg gatcacggta gttttacggt aggttgggta gagttcatcc tctcactttg  107760
107761  ttttgttctt attcagctac agctccagat ctggtgcttc tgctataaac ttggaaatta  107820
107821  atgtgttatc ttaaacaaac aaataaacaa aaactccaac caaagaaaca taactctcca  107880
107881  tgcaaatttg attaataact ttgaacattc ccgttttaaa aagttatcta agtagatagg  107940
107941  gataaggaaa gatctttcag ccaaaggaac tgcttggtat tgttgcacac acttacggtt  108000
108001  tagtcactag aacatgtatt atttgcacac atatgatgaa gctgcagaag gagtaatgga  108060
108061  agacccaaca caaaagtcca tttatgttac aacaaaagca ctttgactcc agctgttcat  108120
108121  gtttagtgag taaccgcaca accacgcgtt ttatgttcat tgcttctatc catgtgaaga  108180
108181  aatagcctgt cagcaaaggt tgtaacacca ggaagacagg aactggcctg aaatccgggg  108240
108241  agactccttt tttagactgg tacaagatta attggaacaa agcaaaatga aaaattaggc  108300
108301  aaagtcatga tgggatagaa acaggtcaaa acacagtagg ataagaaggc aggatgaatc  108360
108361  ctttggttaa aaattagcta agagttggga attacatgtg cgtccactga ggtgacgcat  108420
108421  cacataaaag tggctgatag gctagcttaa tgaccttggt tccaacttga atctaatggt  108480
108481  gtaagaagaa aagtcagctc tcaaaagttg tattctgaag tcctaaagtg tacactccca  108540
108541  cacaagcacc agctcatgcg tgtacacaca cacacacaca cacacacaca cacacatccc  108600
108601  taataacagt gataataaat taaaaatata aagtccacac atagtttcac acatagagca  108660
108661  attcgactaa aatcaggaac aaaaaaaaaa ggttgtccac tctctccaca tgtatttaat  108720
108721  tcagtacttg aagttttagc catagcagta agagaactga aggagatcaa agacatacag  108780
108781  attcaaaggg aatctgtatc agagtatctc tatttgcaga tgacatgaga gtatacatag  108840
108841  gagatccaaa aattctacta ggaaatttcc acaagtgaga aacaccttca gggatgtacc  108900
108901  tggatagaga ttgacaacaa caacaacaaa gtagccatca tataatatat aataatataa  108960
108961  taataataat catataatat atgatggcta ctttgttgat tgatatatct atatctatat  109020
109021  ctatatctat ctatctatct atctatctat ctatctatct atatacatat acatatatat  109080
109081  atatgactga gaaataaatc agtaaaacaa cacaattcat aatagtcata aacaatataa  109140
109141  aatatcatgg ttaggggtaa ccctggccaa gcaaaggaaa gactcgtatg acaataactt  109200
109201  aaggtcttta aagagagaaa ccaaagaaga catcaataga tgaaaagata tcctgtagtt  109260
109261  atgagtcagt tggattaaca cagtaaagtg gtcagtctac caaaagcaac ccacagattg  109320
109321  tactccatgt tgaaatatca acacaattca ttagagacat taaaagcaaa attctcaact  109380
109381  taatatggaa agtcaaaaac tcaggacagc tgaaacaatc ctgaacaata aagaactgct  109440
109441  ggggggtggg gtctcattat ccgtgatgtc aacctgttcc atagagcagt agaaatagaa  109500
109501  cccacatggt attgcagaca cattgatcag tggaatcaaa ttgaagatgt aagtccatat  109560
109561  atatatatat atatatatat atatatagac attgaaacgt ggggtttttt gttgttgttg  109620
109621  tgttatggtt ttgttttgat aaagagtcca gaaacacaca gtggaaaaaa agacagtgtc  109680
109681  ttagaaacaa aatgaaaaac aaaacaacga aaaccaaaat ggtgctggtc aaactttatg  109740
109741  tctgcaagta gaagaatgta aatatatcca tacttattac cctgcacaaa atttaagtct  109800
109801  atgtggatca acaaatacca tatacactga acctgataga agagaaagta aacacagggg  109860
109861  cacatgagac aactttctga acagaacaca aataaatagt tcaggctcta aaatcagcaa  109920
109921  ttgataaatt ggactttttg aagctgaaaa gcttctgtaa ggcaaaggac actgataata  109980
109981  aaacaaaaag gcaaccaaca gattgggaaa agatctttac caatcctaca tccaatagag  110040
110041  ggctagtatc caatatatac aaagaagtta tactccagag aaataaataa ccctattaaa  110100
110101  aaatggggta cagagctaaa taaaaagttt tcaactgagg aatatcgaat ggctgagaaa  110160
110161  cgcctaaaga aatgttcaac atccttaatc atcagagaaa tgcaaatcaa acaaccctga  110220
110221  gattccacct cacaccagtc agaatggcta agatcaaaca ttcaggtgac agcagatgct  110280
110281  ggcaaggatg tggagaaaga ggaacactcc tccactgctt gtgggaatgt aagctggtac  110340
110341  aaccactctg gaaatcagtt tggcggctcc tcagaaaatt ggatatagta ttacctgagg  110400
110401  acccagctat accactcctg ggcatataca cagaagatgt tccaacatgt aataaggacg  110460
110461  catgctccac tatgttcata gcagccttat ttataatacc caggagctgg aaagaaccca  110520
110521  gatgcccctc aacagaagaa tggatacaga aaatgtggta catttacaca atggagtact  110580
110581  actcagctat taaaaacaat gaattcatga aattcttagg caagtggata gaactagaaa  110640
110641  atatcatcct tagtgagata acccaatcac aaaagaacac acatatgcac tcactggtaa  110700
110701  gtggataata gcccaaaaac tccagataac caggatacag ttcacaggcc acatgacgct  110760
110761  taataagaag gaagagcgaa gtgtggatgc tttggtcctt cttataagta gaacaaaata  110820
110821  ctcataggag caaatatgga aataagtgta gagcagagac taaaggaaag gccatccaga  110880
110881  gattgtccca cctggggatc cattccatat acagttacca aacccagaca ccattgtgga  110940
110941  tgccaagaag tgcatgctga aaggagcctg ataaggctat ctcccgagag gccctgccag  111000
111001  agccttacaa atacagaggt agatgctctc agccaaccat tggattgaac acaggggtcc  111060
111061  ctaatagggg agttagagaa tggactgaag gagttaaagg ggtttgcaat cccatgcgaa  111120
111121  gaacaaccat ataaaccagc tagagccatt agagctccca tcaacaaagc catcagcaaa  111180
111181  ggagtacata tggctctagc tgcatatgta gcagaggatg gccttgtcat gtatcactag  111240
111241  gaaaggtcct tggtcctatt gaggacaaag aggtgggagt gggtgggtgg gtggaagaac  111300
111301  atcctcatag aagcaggggg aggggggatg caatagggtg tttccaggag ggaggggaac  111360
111361  cgggaaaggg gatgatattt gaaatgtaaa taaagaaaat atctaataaa aaaagaagtt  111420
111421  gtatctgttc tgattgatta atagttaaac ctttatgatt gacgagaaca atagcatttt  111480
111481  gtaaaatgta agaaaagaca ccaatgactc tgaaaatcat gcattcagac acttcatatc  111540
111541  agtatcagtt tctagaacca agaaaaaggt tttcatttgt tcagttgttt catgtcccag  111600
111601  ggtttaaatt tgcagtgtta acaatatacg aagaaaattc tttgggaaat actcctcata  111660
111661  atatgtaatt tgacaataat taatagtcta gcatgctatt tttatcgaag aacatgttgt  111720
111721  atctttccta cattttccat agggctgagt gagcgtatgt tctttcctag cttagaagaa  111780
111781  taaagatggg ttaatggttt taaattatta ttaaatagca taatggaagt ggataaatct  111840
111841  ccttccttta aaatctagaa aatcagccat ctcaaaagca ttgaaagatg ctaaagaaga  111900
111901  atacatttta tgtttcagtt tctcttttta tttgaagtac cttggctagt acaatgcctg  111960
111961  gatcaaggac aaattcctta tttttaagag ttatacaaat atatctaggt gcttgttgct  112020
112021  ttagtaaact tgactattat attttacatc tgtgcttttt actcatactg tgaacatttt  112080
112081  atttgctgta taatttggta acttctgatt cctgaaatat gagtgtgaga aacagttcgg  112140
112141  atatggacat attttggggc ttatgtcata gaagtttgag tcgttcagtc tcccttttcc  112200
112201  tgctggatac gtggaaagtg atgttctgtc agtgtctcct tcagcccaaa gctcagtgct  112260
112261  tctcaggttc ccagtcttag taattggcat tcgctacggc cagggaaacc taagcaagca  112320
112321  acgctggggc ctttccagct ctcctcttcc ctcaccttct gtgtccactc agttgccagg  112380
112381  gatcattaat cctgcatgtg cactatctct tctctgcact cctgtctctt gtcacggtgc  112440
112441  ctgctctgtg tcatgcactc attactccaa ccctggagaa aggcagaagc ctggggatcg  112500
112501  tctgcttgcc tttcgcctct ccccttccaa ctcgccatag actgagcctc agaagagttt  112560
112561  gatggaggag gaaatctggt ggggaggggc gttcattaaa gtgttgcaat ggtcgtgatc  112620
112621  cctttatgct gggatggacg taaaaacttg tttaaagaag aacaaaatcc ttcttatcac  112680
112681  aaaaccgaac gtgaggggga gggctggggg tggaaaagaa ctatgcataa gcagcgagac  112740
112741  agtcatgtgt gcttgccatg ctggttctac aaagcagagg cctgagagca gagggagtgt  112800
112801  ggagcctcgg ccccacaatg agcgtccgtc tgtatgttcc cgtggacggg tacctgggga  112860
112861  atctcatttg tgtccttgag aaaagaagag agattcggga tttggggagc agtaaacagc  112920
112921  ttaagatgtt ccctcgttac agtttcaaat atattttctg aatgaaaatg caggttactt  112980
112981  atgacactta aattgccata tccaatgaat tatattatca tagtgttaaa acaaccaaag  113040
113041  tttcttaggt gtgccagttt tggtggtgcc agtgttcagg aggcaggggt aagaagatct  113100
113101  tgaattccag acttgccagc ctcagaacaa aaacaaaagc aaaaccaaaa agttgctttt  113160
113161  agggaacagc tgttggcata agagactgag gggtgagagc ccttatttta aggcctcact  113220
113221  ccccgctctt ctgtagctga actccaggtt ccagtctgtt aggtggggtt gattctatac  113280
113281  ttgacactcc atctgactac tgaaaagtgg ctacatgggc acaacataca catgggcact  113340
113341  gtggacttta gtaagtagaa gtctggctgt gcattttctg tgtctctcca cagcttcaca  113400
113401  gttagtatcc tcccacttcc ccatttcctt ggagaacggg gctaggagca ccgcagtgcc  113460
113461  tgtcctcgct cagtcatggc atggagtctg gaagccctgt cagctctttg tgcgtaagag  113520
113521  ctcctagctc agcttccctg gatgccacac cctgcactct tgccccagcc atcttgtcta  113580
113581  gattgcttcg atggcatagg agatgctggt ttcctcttct ttagttagct tttcaaaggc  113640
113641  agctcatctc cttagatgtg tgctttccag acaatcgtta ttttataatt aacaattatg  113700
113701  acgaggaatt cataattccc catgaatctc tcatacctat ttgatcatat ccagacttag  113760
113761  gtctattctt taggaatttc taacatgtct cctaggttgt cactgaccag tttttccctg  113820
113821  cttctcactg tacttcagta tatttttcta cccaaatgag tacctttccc aacgcacccc  113880
113881  acattgggtt tctctactct tatatttttg gttgtgagcc tagactttaa tggttgagcc  113940
113941  ttctctccag cctgggtttc tacattctgt aagacattta tatcctgaca catttaacac  114000
114001  ctatgccacc tattgggtac ctactgtatt ccaggtaaaa tgccaaatat ttcatgtagc  114060
114061  tggctattgc ccattgattt ctgcttaact gtacaaatat atcttcatgg taaaatttta  114120
114121  agttttcaaa aggcacggac gctacattag tcctcttgct tgttcatctt agcaagattg  114180
114181  atttcccact catatgtgtt aagattgatg gacattttat gtcctcgaaa gagtgacttt  114240
114241  ctgttttggc atttttattc cctgtgaata aagataaagg gctttaactg aatgtttcag  114300
114301  gaggttcttc tctgtgtact taaattagag tgacaggagt tgaggagttt gttcttcctc  114360
114361  tcttccatta cccaggacaa atttacaggc tctggccccc gctcttcagc tctccactca  114420
114421  cccagtcatc gcattcacag ctgctggaca ctttctgcac agtgctggga cactgagagc  114480
114481  agcgcggcag atgcctgttc tccactactg cctacatcac aagccagagc ccaccatgga  114540
114541  gtgtttggag cgaccctggg aagcctacag tgttactaaa taacaagctt ttcttactat  114600
114601  gattcctccc ctacaatttg attttgctgc acttctcagt gtgtgcatat tgcccacacc  114660
114661  atgttactgc attctagttg ctaggtgata ataaggtctg cctgatgtca cactggtggc  114720
114721  aggtacagct gcaggcccac caccttctca tccatctatg ccgactcaat tgttttagct  114780
114781  tgtacatttc tgcaggtatt tgatttagaa ggagacttta caaatggaaa aatcaattta  114840
114841  gacagcattg aattttcaaa aagataaatc aaaatggaaa ttgggcatta tgtatgtcat  114900
114901  tcacaggcag gccgctccca aaacagttaa gtacagcctt acaaaaattc ctgagaaccc  114960
114961  ttcacattgt ataaagaatt gatgaatgaa tgttgtttca ggaattcagg aatgttgttt  115020
115021  accaccttac cttttgttga attttgatct ttcactctgt gatccatatg ttgtgtaatg  115080
115081  acttcactgt taagaagagg agtttctggc cccatgggaa gcctcgtttg ggagcatgtc  115140
115141  tggctttctg gccctgcctg cttgcctttt ctgctctctt actccttctg tcttcctgct  115200
115201  gcttgtttgc aagaagttca gggttttcca ctcagctaat ctgaggaact tcaaacatga  115260
115261  tgtctcctag ccacagctgc tttagatagg ctgcaaaaag ttaaagtttt actgagtctg  115320
115321  gagataaaca aaatgacgca agacgaatga aaacaaaaca aaacaaaaca aaacaaaaca  115380
115381  aaacaaaaca aaacaaaaca aaacaatgac agagaccaaa gacaacggag caaacttaga  115440
115441  cttcgcacag ccgctgagtc agcacaggaa ctcgcacgct gccgtgtgat gctctccacc  115500
115501  tgctcgcagg gattcgattc aggagtattt tgatttgatt ttgtcctgag gtcaactgtc  115560
115561  ggggcagacg tggacaagct ccaccctgct gcatcgtcag acagtttggg tacggcacag  115620
115621  agggtccact tgaacttaat caacaaactc gagacattta ccccaaatga ctctggatgc  115680
115681  attgaggagg taaaggatga ctggtataac ctctaaaata tgggaactgc cctgggaagt  115740
115741  gtttgtttgg actcttctat gaccacattt gttaatagtt actttaagcc tgtctgctca  115800
115801  gtcacttggg ctaacttctg cattacaaaa cctagttgtt tcattttccc agtccttttg  115860
115861  ttagattctt atagagaaat tcattatatt gaacagttgc tcttgaattt gttgcatttg  115920
115921  cctcctattt ggcctcagtt ttcattttat gtgttgatag atcagggtga gaaggacttg  115980
115981  tgctctgatt aaggtggcgt gatcacaatt tccaatgaca gagatacata gaacagtgac  116040
116041  taactctgag gagtattaaa catttacaga gaacattgga agcatatagg ctcaagtttg  116100
116101  tattgagaca ctgaagtttg taagtttgta agttggaagt taaatgaatg ccctcaatgg  116160
116161  agagaacaga tgttaattta atttcaataa ctttgtattt tttgagaata tcatacatca  116220
116221  agcactgcat ccaacatcac tccttccttc ggcttgttct gtgtctctgt tcctccacaa  116280
116281  ttcatgatct atttttaaaa ttattgctat gtgtatagaa tgtgtatctg tggtttctga  116340
116341  gtcctttttg cactgcttga atgaatatgt gtccagggct gacggcttgg gattggacaa  116400
116401  cctgtgcagg aactcgtcca ttgaattaaa gagaaataat tgtgttgttc ctctgtgaat  116460
116461  ctacttatct tagttgcttt aagtaaagaa gatatcttgg actaaatgaa aacagctaac  116520
116521  tagtcaattt ataaatcccg tagtaagtat tagatgttac actggataag gtagagagtt  116580
116581  caaatgtaaa tcaatataca gtttatcaca gtagaattct aggacaataa gggatttgaa  116640
116641  aaaaaaattc tttgaatcac aagagaagtt ctagaaccac actacactac acacacacac  116700
116701  acacacacac acacacacac acgtaagcat acatatacac aaacacataa aatcatgtat  116760
116761  acaaataagc acacttatac tcaagtacac acacataaat acatacacac acacatacac  116820
116821  acacatacac acatgcgcac acacacacat aaatacatat atacacacat aaatacacac  116880
116881  acaatccccc cccacagata cacacacaca cgtaagcata catatacaca cacacacata  116940
116941  tacacacata cacacacata aatacacaca cacacacaca cataaataca cacacaatcc  117000
117001  cccccccccc cacacacaca cacagatact ctcagagaca gaacatagca tatttgattt  117060
117061  cttgccttcc tgggcttaca ttaggactaa tactaccagt gtgtgaaaag ttttcttgaa  117120
117121  acctaaggaa atttaaaaat acacacatgg tctggcatca ttaaaatatt aaataaataa  117180
117181  ggagaaagct tttgggcgat actttctaag agttatttta attcctttta tcattggaga  117240
117241  tgaatgttgg tgtataactc aagccaggca agccctcttc ccctgagctt tgtccctagt  117300
117301  tctgtgtttt tgaacagtgc cacctatgtg atgaaatgat gtatagatgg ttagagctgt  117360
117361  ggctttgtca gtgctgagta agatgtaata aagctttatt gacatgtcac agtgtacgtg  117420
117421  aacagtagcc gaggttcttc aggctgtaaa catggaggtt tctgaaacac ttcagtgact  117480
117481  tgaacaaacc ctgattccca ccaaaagcaa ttctcctcgg gtctctgcgt cttttttaat  117540
117541  tggccctctg ctcaggcagt ttaattgaag agtcattctt cagcttactg cgtttggtaa  117600
117601  ttgttcaact tcccattttc ctctgacaag gacattgtgt agctccaaaa gatggaagaa  117660
117661  ggtctcctcc acactgatgg agcactggga ggtggggaat gaagcaggtg acctttcagg  117720
117721  gtgagcggag cagtctagcc aggattctgt ccattatggt caagattcaa aacccagtgt  117780
117781  ggccacactc agcctcaccc tgcttttgtg aaaagcatgc accagttaac atttggcagg  117840
117841  gcatgagaac agcacccagc attcgggatt tcccatgcac ccctgtgctc agtgagagag  117900
117901  tgaccgaaaa ggagaatccc agctcagatc tgtttcctct cccaggcaca attgttgcag  117960
117961  cctgagtgca aagggatctg tttgctagag ctagtgaccc ccacccccac ccacgtccgg  118020
118021  gctcctagct taaggaaccc gcacaacagg ctttgttgtc cctaagcttg tgctgtgtga  118080
118081  aaggaggaaa gttacttggg agctgtgggt gtgtgtttga tcagaagaag gactgtaggg  118140
118141  ctgcagttgt aattttgcga tattgttaaa ataaacttcc attgcaaatt gattgttcaa  118200
118201  actgtgcagc ttggaagaaa tagagctgaa aatctcatgt agaaaaagca aaagtgtgta  118260
118261  tttaagtcat ggcagctttc taagcagagc attggtgagg tttcttgtca ggaaaaccat  118320
118321  aggctgtagt cttagctgga ctctggggag tgactaggaa aaactgtcac tactagacta  118380
118381  cctggtaaaa ttgaaggtac tttcattctt tattttatga ccatttcatc ctggatacca  118440
118441  ctcttgtatg gtcataagaa tatgccttac tcagaaggtg catttcacat gcatctgccc  118500
118501  ccgtgccaca gatcccgctg tgcgcatgtg ctagggtgtg aatgtggaag ccttggatat  118560
118561  tgggcgcagt gttgccttga tttgcgtccc atgatcacag ctttctgaaa actgaggagc  118620
118621  agtttttcat cagaattgtg ggtatttatg gggtttgtaa ttgagtctga aatatgtgcc  118680
118681  taatgtagtt catatttatc ataaaccaca gtcatttttc cttcatgcaa caagaaaaat  118740
118741  acagtactta ctgccttgaa cttggtcgtg gggcagctct caccagtggg agctcagggt  118800
118801  gaggacagtg ctgctaagaa ggcatttgag atcggctttc cttggttcaa cccaagtagg  118860
118861  aatcttcagt tgccatctct gcactcatcg ggagctttcc ttcccatttc tgtattaaaa  118920
118921  catacttctg ttttatttta gttgtgttct gaggctgcgg tgataatgga aacactgctc  118980
118981  ataggataaa agcaattttg ccgtttatga acttaagcca caacgctttg gtcattgcat  119040
119041  cactgcgtgt gtgactttgt ttcatgtgtg tttgattcta taagtacttt atttcgttcg  119100
119101  tctgtgggtt tcagtaatac ttagctccta gtcaacaata taaacgcatg tccgagtgca  119160
119161  tcgccagctc tgcaaagcct atctctcctg cagtgagcag cacggccttc atgccctagg  119220
119221  gacactagac atgatattgt gtgtcttaaa tcatacacca gaaaacacaa acgtggcatt  119280
119281  aattagcgag gagaccagag accagataca agaagttaaa aactcaacca acttgatttc  119340
119341  aatggggaac attctccttc agcaactcaa gacctttggc aagtttgtgc tatgaagtaa  119400
119401  tcacaggagt gctatgcata gtgactttgg attacaagtt gtttttaaga agtgggttcg  119460
119461  ttataaatat ggaattcaca aataagaatt gactatgagt agttttattg aacatatgta  119520
119521  agttatggca caacttgtga agttgcctga ataatcaggt gctacagggc taaggagaat  119580
119581  tcttaaggtc ttctagcgga tttcagtgag cctcacgtat aaaaaccccc tcccctgcct  119640
119641  gtcttctgtc ctctctttat tcctctttca cagggccatc ctgtgtggtc tcccgctgcc  119700
119701  tgcactttct ttgttccctt gttgggtttg aatttgtggt cctgctgctc agcttcttta  119760
119761  gtgtttggac tcagaatgtc ctaagcaatg aaattaaaca cattgtatac tgccttacaa  119820
119821  aagtgtctcg ggacttcagc tccattatga atttgatttt tcagttaagg aaactaagat  119880
119881  tctgatagat taactacttg ctacagttga cccgccgagt gtattgtgga acttagaacc  119940
119941  taggtgtttt gatttccatt tacttttatt ttccttctct gcaaaatggc tagttcttaa  120000
120001  gcacactcat acatacacac aagtgcacac atgcacacac acacataagt gtcatagtaa  120060
120061  ctacatccag tgatttttaa aaaaaacctt agtttgagat aaaatcttat tgcatagccc  120120
120121  acactagtgt ggaacttact tgcagcttct agaatggtct tgaactttcc atgttgctcc  120180
120181  cgagttctgg ggttgtcggg gtgagccctt gcatttggct aaacagaata cttttagata  120240
120241  atgtttttca agaatactag gtatatgtca gttagtgttc agtgtttttg atatctctaa  120300
120301  aactgaggtt gcatgcattg taatttaaga atttaccaga tagggtgaca atatgctgct  120360
120361  gctttttcca aaaccaaaac aaacacgcaa acaaataaac aattccactc accgccccca  120420
120421  gttttcccca cacatgagag ttatttaatt tagtatgcag cttgagttta agtggggtgt  120480
120481  gaaaagctac gaagagtgtc attctaacaa gaataacaac aataaacttt ttgatgcaca  120540
120541  tgcgagccaa ctttggcttc tatgtcattt gagtccaaga gaaatgggcc tcctcctaca  120600
120601  catggggtgg aagtgctgct ggctatcagc ctatctttat cacttctagt gacagtaagg  120660
120661  cttgtaagag tccagcaccg cgacactggg cagaaagata ccattctttc tcgaaggatg  120720
120721  tttacttctc agctctgaac ttgcctgttg cagccctaag ccataaacac ctcaagactg  120780
120781  aattggaaaa taagttgttg gataggtgtt taatttgaaa caagtcaatt tagatggctt  120840
120841  ctaatctcat ttgttggtgc cctcgtaaaa agtgaaatgt gaacatacct ggagatagcg  120900
120901  gggacaaata ggacacagga agaccttgag gtgagggagt gggggccagt tataaaccag  120960
120961  agaaatggaa catgtggcct ctatgtcttg gccataggga agggaaaagt gtccaccaat  121020
121021  gcatgccctt gtggaatgcc attacaccag agctgagagg aactggggta ctcaaggaaa  121080
121081  aaaatcattg gttggtaaat ctgacgacac cgaatttctc agttatagca cagaaatgta  121140
121141  aaaacataac agagcagtct taaaaccttg aaaatgactt tcaacttaga aatctacacc  121200
121201  agtgttttca actgtaagtc tgagtggaag aaaaatattc tcacttgtgc agtgttttaa  121260
121261  acaattattt tatctactat ttctcatgaa gtaacaaaac tacaggccag ggaatgaagg  121320
121321  ggataattaa tgaggaagga aactgatcac tgggtgcagc agcagccaag gcgcgaaggg  121380
121381  agatcccaag tcatagcggt tagggagtat ttggttgaaa acctaaagcg tgcgcggagt  121440
121441  ccaggctgaa gcagcaagat cacaactgca gcaggaaggc taaggcaaac agaccagcaa  121500
121501  gtctgccagg gctgagcatc agcagaatgt ggggtttgtc atctttctcc agtgcataca  121560
121561  gctgaagttc tgaaaataca gagaaatgct atccaaaaag taaaggcagt tactaactat  121620
121621  agacttagca aagctcttca gagcaaaaga ttatacgcat gaaatgtctg gagaaggaaa  121680
121681  actttcgtgg ttatgctgcc ttatattcta gcaatgttta ttttgccccg agtgtaagaa  121740
121741  aagcgatggt aagaaaagag aagtatgggg atgttgttaa gagaggagag cgggcaagac  121800
121801  tcaggagtgt atggaagctg ggtaaaagat tttctctttg ttatatacta gacctaacaa  121860
121861  tattgtctgg cttttatagt ttatacttaa cagcattcta ggaaaaaaaa aaaaaagcca  121920
121921  gtattaaaaa aaaaaagtaa caggaataaa ttctggagac caaggaaaac agctggttct  121980
121981  ccctcctcag gccaggctgg tgaagagact gaaaaacagc ctagagccgg caaggcctga  122040
122041  agtggggaaa agggacctgt ccatctcatg ctggtgctgc aggaggtcct gatgtgccag  122100
122101  catccaccag gatgctccct gttcgccaag ggtagagctt tgttctctcc tgtgtttttc  122160
122161  cctggcttca ccccttcaca ttctgacttt tctctggaca cagagaatgt gctagtgtga  122220
122221  gtgagtttgt tttcagccag ggttacagga gtttttatat ttttttttta tattttcttt  122280
122281  tttttttttt ttttttttta aagatttatt tatttattat atgtaagtac actgtagctg  122340
122341  tcttcaaaca ctccagaaga gggagtcaga tcttgttacg gatggttgtg agccaccatg  122400
122401  tggttgctgg gatttgaact ctggaccttc ggaagagcag ccgggtgctc ttacccactg  122460
122461  agccatctca ccagcccaac aggagttttt atatcacagt tctccaggtt attggcttac  122520
122521  ttggttaacc aagaagcttc aggttgcatc tgattttgtc tagatatcat ctcaaagtgc  122580
122581  cgtatgcatc aactttaaat ccttgcaagc ctcgtttctt ttattacata ttatgaaagg  122640
122641  actttttatg ccaattagaa gtgatttggg ccttaattat gtttgaaagg aatattgttg  122700
122701  aatggaggtc cagtttaaga aagggacgtc aaaataattg cttgagtaaa catggtccac  122760
122761  catgaccttc tgatggtttc ctgtgaagtc attcagttga agtgaattcg ggcagctatt  122820
122821  aaacactagt ggttcaagag aggaaatgaa ctgtcagggc ttgtatttca gaggagcaga  122880
122881  cagaggtacc tacctgatat ctatgctaag acataagttc agtcaactta gtctcagaga  122940
122941  tctagctagc tatatctaac gttttatttc aatttgatta tttatttaac ttatttacag  123000
123001  aagcaaggta catttaatgt ccaaatacag aaacagaata aacaagaaaa aagcaattct  123060
123061  acagtgtgcc tgtggaagtc agaggacatt ttgcagaagt ggattttctc ctaccgctgg  123120
123121  gtcctaggga ttgaacctag gtcctcagcc ttggctgcat gcacgattac ctgcggacct  123180
123181  gtcacactga cactgaaact ttgctctgtt atcatcgttt ggccagcatt atttcacatg  123240
123241  aaagtccagg ctcgggatcc catgtgacat tcaatcaggt catgcattac cctttcagtt  123300
123301  atgcccattt ctaattgtag gtctgcactc tcccctcact tccccacata ttatgaaatc  123360
123361  atatctatca taactctatc atatataagg aaagcaaggc atggacaatg gcttttacct  123420
123421  tgatgcttca aatagcaagg gaagcaatcc ttagatgtca aggtgatgac aatgcacaga  123480
123481  ggcacaggct ggaggacata ggaaggaggg atagttacat ataatttcca tcaatccaag  123540
123541  gtgggctttt gttacccctt tattgactgt tagatgtggt ttcttctatt aatttctcat  123600
123601  aaaactatgc taccacgccg gtatagctca gggctactgg tcctggttgt catgcacaag  123660
123661  cacaccaggg ctgaaaacaa agctaagcaa taatatttag aaatagttta ataactttca  123720
123721  aacatctgaa ggaattagta ggcaatcttt ctttgtaata aattgtgagt atatttggtg  123780
123781  gtcttttaca aagaatcata gagttatgag agctggagaa taactgcaca atcgtcttgt  123840
123841  tgttagcaat cctagaagca tttgtcatgt agtgagacaa attaggaaga gtgagattgg  123900
123901  ggctatacac atctgccgtg aacacgcaaa ggaaaatagc agctgagcct tgtctggaaa  123960
123961  ctgctgtttt aaaatattgc catttccaga aaccgtatct agttgcaagt tagaaagaaa  124020
124021  agaagttgtg aaaagtttgg ttcagtttat ctatgacttt taataaaatc acacaaaata  124080
124081  gagtaagctt ttccagggct agaagtttgt ggagctgaag agatggctca gcagttagga  124140
124141  gcaactgaaa gctcttccag aggtctggca ctctgctgta actccagttc tgaaaccctc  124200
124201  ttttgtccac tagagacatc aagaatgcca gtggtccatg ggtatctgag taggcaaagc  124260
124261  agccatacac aaaagataat tttgtttagc ttttaaagaa ggagattctg tgtaaggtaa  124320
124321  gctgctgttc gatgtcccgg gaagcaggca aacaatggtg aggttcctta gacagagcac  124380
124381  tggaaccttc actggggata ggagttggcc ctgaaagtca tcctttctgt cttggtgcag  124440
124441  agagaaacag tctcaaagtc aagtatttcc ttaataaatt ttgttttact taaaaaaaaa  124500
124501  aaaatagaga cttctctact tttattttca aaatttatgt tttcaaaatt tctcttgtga  124560
124561  ctgctatttt tttctcaaaa aaaaaaaaaa aaagaaaaag aaaaacaacc tcaaaataaa  124620
124621  cctcatgcaa aagagacatg ttttgaaggt tgcatgacac tgactaggtc ttagaagtgg  124680
124681  tacagaggaa gtaacaagag agatcacaga aactactgaa gcatctctgt aactagacta  124740
124741  ttccagcttt gctttcggtc attatgtgca agcaaggatt gctccctcat aaattttgcc  124800
124801  tggacagaag aaggcaggat gcaataatgg ctgtgaaggg caggcagtgc caaagacaga  124860
124861  aaagaatcta aatgagcttt ccttaaagga agttaaagcc taagtaagtt atgtgtgata  124920
124921  caggaagagc ctggagccat tgtggagatg gatgggtgag tgtcaggaag ctgagacatc  124980
124981  tggggacagg gtcagtgtgg ggcacaacca gggacttaca caggggtcac ctcactgtct  125040
125041  actctcaaca gtgatctttt aacagagcac ttgaggaaat tactcaaggt ctgaccatga  125100
125101  aagaacagat tggaaggcag aaagcccaca cgttgcgttt cctgctcacc gatacacggc  125160
125161  catcccatta actgtgaaga accgataggg caaagcttga aggtaaaagt ggtttgtgtc  125220
125221  tccctgacac agctgaagtc aagtcccgtg tagacatgag ggttccgtat aacccatcac  125280
125281  agcccagaac aaagagccct gggggcagaa gagcaaggtt agattaaact cacaagtcta  125340
125341  acattcagtc agaaatatcc aaccatttaa ggaagcaaac atttaaaaag taaacttcat  125400
125401  gatgagaaaa tcagtcaaca ttgctcttat attatcaaac atggaagaat tattacataa  125460
125461  gtaaattaaa gtgagtattt ttgtttctgt gcttaaacgc tttagaaaga gctatctaag  125520
125521  ttattcttta aaaagtccaa acacaatttt taaagatagg tacaacaatg agcagaaaga  125580
125581  gctctgcgtg gaaccttaga gcctaagtta gtgaattgaa agcatagggg tagaatttct  125640
125641  ccacagtgca gccaagcaca ccacaaggat acaaggtagt gacccaaagg tggcacaggg  125700
125701  ccccagtttg cacgtgaaag ccaccctaga gtgacggcct gaaccagtgc tgcctgatgt  125760
125761  gggcccgcag gactatgaac catttatccc aggaagacgg cagggtagaa gagagcagca  125820
125821  aatagtgaga caaattaatt tatcctgcta accttacccc cccacctgcc cagtgctcta  125880
125881  gtaatcctaa aatcaaaatc cttggtgaca tccactccca ggaagtcacc ttggagctcc  125940
125941  ttgggttctg tccttcctgt gtctccagga agcttccact tgtcacctgc tgtgatttca  126000
126001  gaattcagag ctcttttatt gtgtttaggt tgttttggtg gccgcgggag gtcgtgacac  126060
126061  aaacaattga acattcccac cgcaggacaa taatgtgttt ggtacaaaca gtgatgaaca  126120
126121  aaaggagaag gaatgaggta ctaagggagt ttggaagttt tcctctgttg ctgagaatgt  126180
126181  agaagatcat gtgctgtgtg gggacttcct tgactgatca ggaaatacct cctgaggccc  126240
126241  taagctagtt ctcgctgacc ttgagctccc acattctaga agtgaaaact accgggcctg  126300
126301  tggcacaagt gtaggcttcc agcaaagggt gtaacgtgca ggtaggagtt ttgtttagta  126360
126361  agtatgagaa acctacattc cacagcattg taaaaccacc cccccctcca aaaaaaaaaa  126420
126421  agcagcaaaa aaccaaaaaa cattttctcg cctatggcaa gattcacggc taaagtcact  126480
126481  acgataaaag acaggctgat aagagcaaag catatcaacg tttctaattc agattttact  126540
126541  ttatacaggg ccctccagaa gtgacataac aaatccaatc acatcaccca agcacgtatg  126600
126601  cacacacggg gatgggggtg gcgggttggg tggggagtag ggaaaatcga aaattgtctt  126660
126661  tgcatatgtg cacagccatt ggaaacaatg cttgctgaat acaagggcac agcgacagta  126720
126721  accttggaag aactccctgg gcagttcctg gtctttttct gattctgcta gatatctgct  126780
126781  tggttccttc cttccctcta gctgtgaggc aaagctgctc atttcaaagg aacagtacag  126840
126841  ggagagccca ttccagggcg tggttagctt gatggcccct tcaaaggaag gtgtgaggaa  126900
126901  gagttgggcc ttcctccctc tgtggtttct tcacttccca ctgtgcatgt tacccatccc  126960
126961  ttgtctctta cacaactctg ctgcaaggac taaaagtcat tcagctgtca tccagtccaa  127020
127021  gccatcaaaa gtctcatcca ctcactccat agccaaaagg gagccaacta aaccaagcag  127080
127081  gcctgacctg actggcagct accacaaaac ataggctaaa catcactaaa ccaactacca  127140
127141  tgacaaacag cagcaagaaa atatgtgcat agttttccaa aaaggtaaag gtaagaaaaa  127200
127201  aaaaatttaa gcaacttttt taaaaaccag gaacaaatct ccaggaggag aatgaaggag  127260
127261  aaaattgaaa gtaaccagag acaaaagacc tttactgtca ggaacaaagg tgattgtacc  127320
127321  tttcttctca gaaattctga gctaggaaac aaggcaaagg ctccttcttc aagtcctgtt  127380
127381  cactgcccct ccccgtcact ccctcccaca atccttccca ccatcccagc cccttctctt  127440
127441  tgagcaggtg aggccctccc tgtctatccc ccccttggaa cttcaagtct cttataggct  127500
127501  aagtactttt ctttcccact gaggccagac aaggcagccc agctagaaga atataaccaa  127560
127561  ggtacaggca acagcttttg ggatagcccc tattcctatt gtttgggacc cacatggaga  127620
127621  ccaaactgta tatctgctac atatgagtgg agaggcctag gtccagcctg catatgatct  127680
127681  ttggttgatg gttcagtctc tgagagccct aagggtcaag gttagttgac tctgttggtt  127740
127741  ttcttgtgga gttcctatct atccttttag gggctataat ccttcctcct attcttccat  127800
127801  aaaagtgccc cgaccccatc cactgttaag ctatggatgt ctgtatctgt ctgagtcagc  127860
127861  tgctgcttag agcctctcag gacagccatg tcctgattcc tgtctgcaag cgtaacacag  127920
127921  agtatcaata atagtgccaa ggactggtgc tttcccatgg gatgggtctt aagttggacc  127980
127981  agttattggt tgaccattcc ctcagtcttt gctccatccc tgaccctgca tttcttgtag  128040
128041  ataggataca ttttggattg aaagttttgt gggtggtttg gtgtccctat tgctccactg  128100
128101  gggttcctgt ttggctatag aagatggcct cttcaggttc catatcccag gtgctgtaag  128160
128161  tcacagctaa ggttaatcgc tttgactctt gggtacgctt atggtctctg tcttgtcctg  128220
128221  gagatgccta ccctggtcaa ttgtagatta tcatggccat ctagccatct cttctatctc  128280
128281  tcccacatct gatcctctgc tttcctctct ccaacccctc tcccacccaa cgcatctcct  128340
128341  ccatctgcct cttatggtta ttttattcaa gcttcctcgc ttgggccttc cttcttgttt  128400
128401  agcttcttta ggtctgtgga gtgtagcatg ggtttcctat tttttttttt cgagacagag  128460
128461  attctctgta cagccctggc tgtcctggaa ttcattttgt agaccaggct ggcctcgaac  128520
128521  tcagaaatcc gcctgcctct gcctgtttcc tgtattttac agtgaagcag cctctatttt  128580
128581  tctctctgtt ctcatgagag ttgggcatat tctgttctgt taaatctttg atttgtcact  128640
128641  ttcccactta cttagacacc actttcaaac acgggtactt ccttctacaa actaacttta  128700
128701  ttgtcattgt ttgggattag aagtgtttgc taagggcatt gcttgtattt caaccagagc  128760
128761  agccatgttg ctggattaaa atccctatac gcaaataata tttatctttc cctataaagg  128820
128821  gtctgatgcc atttggcttc tcttgaactc ctttccatct tgtttcccta catatgtttt  128880
128881  cttgccagaa agtggggatt agcattaggt tccgtggtag gtagttctca atacgaaacg  128940
128941  caccttgtaa aaccttcttc tagtttttct ctaggcctaa cgctcccaca ctttctgttg  129000
129001  cctttctcca gtaaaatata ctgattaaag ttagaagttg gggctggaga gatggctcag  129060
129061  cactgcaaag cactgaagac ctgagttcta gtgacagaac ccacatgaca gtcacaccca  129120
129121  tttgtaagtc tagcgccagg aaatctagtg ccttctttgg cttccctggg ctccaggcag  129180
129181  gaatgttgtg cacatacatt tggacaaaca cccatataca tgaatttttt aaaaataagg  129240
129241  gaaaaaaaac aataaaattg gaggcataca tactcacatt tgaaagtagc tcatgatcag  129300
129301  cggaaataag agcatcacaa aatagtaaat agaacttata tttgacatat tcattgtttt  129360
129361  tgttactgtt acagaatgcc atgattcaat accactcaag gaagaacatt tattttgact  129420
129421  tgcagttcca gaaggctaga gtacactgat ggcatggcag tcatggacag tggacattat  129480
129481  tcatccacac acaggaagca gtgggagggg aagagaagga taccgcaaac cctcgaagcc  129540
129541  tgtccctagt gatgcacttc ctccagcatg tctccagctc cacctttgaa aagttctgta  129600
129601  acctccccca aggaacacca ccaatcgggg cctaagcctc caagctcagg tctatgagcc  129660
129661  cgtggacaca tttctctttc aaagcagcac agtgcatagc actctaaacc agaagtcagt  129720
129721  gtatccaaat gccatttgga tacagaaacg acagttgggg aacagaagtg catggctggt  129780
129781  ctgctgtgtt gagacttccg ttctgcaccc ctgacacact tgccgtagct gtgcagacgc  129840
129841  tgtaaatctg cattctggaa catttcttcg tccttggaga ggtgggaatg accataaatc  129900
129901  aggtgtgact gtggagtgcc caggtgctcc cgttgttctc actgaggcct tgctaatgag  129960
129961  ttttaggttt gcctttttgt aatcaaccat gagtgtgatc ttttatttga aggtaaatgc  130020
130021  cttctacctt gaaacatgtc atacccgtag ttcattagga cgtttgctct ccttacaccc  130080
130081  agttgaacta caaataaaac acatttcctt tattcacaac agcacagaac ttctaatctg  130140
130141  agccagcctg ttagctcact gtaaataatg cttaaagaca tcagactttg taggaaagta  130200
130201  tggaacacgg tgaaatattt ataggaccga gagagatgtc tatactagca tttctgtgta  130260
130261  agaccaggtt tttatgacag ccataggtag gctacaaaac agatacattt agccaatgct  130320
130321  agaatttatg gttcattaaa aaattgtatc ttgttctgta gtcatggtct cctctgaggc  130380
130381  tgcttgggtg aggtgttaaa tattctccag gtgcatccat ctttattgcg ctcaccaggc  130440
130441  tataaggcag tctgtggtag gattggaaag gaccctggtc taagtctagc ctggactgtc  130500
130501  tccggtccct catgaagggg ttggaatatg tacccactga gaaacaagag aagtcactac  130560
130561  cagaagttct cctcatttca attatcttga gaccttggca tttctggaga tactggtaag  130620
130621  agtatataac aggaataata ataaaggaaa atggaatgat aataagggaa gcttaacaga  130680
130681  aagatgatca ttttttccca atcacttctg ctaatggtgc aaaccactca aagaataata  130740
130741  gtttattatt ttcaaatagc aaacttaata atgtaggcag aactttagaa tgccacagag  130800
130801  ctgaacatta tctgagacca tttactttgc ttctctcatc gttacagatg aggaaaatgg  130860
130861  agacctaaaa aggtcaactt atttaagata gcacgggtgg cagagcagat ctcccgagtc  130920
130921  accctgctgt caccctgctg tcaccctgct gacatctatt tataactagc agtgctaatg  130980
130981  ggttactttt tccataaaaa atggatgaaa tttttcattt acattttttt gtgtgtaggg  131040
131041  attcaaagac agattattta agaccagtaa aacaaatgaa cagcccagct acctgaaggc  131100
131101  aagtagaatt tttcatattt ctttttgaaa gtttcctaaa gcacaaactt taactcagtg  131160
131161  ttaagagtgt aactttcaaa gccatcctct cctgagagag gtgcagtcca tgttgttcat  131220
131221  agggaaggtt gtcttatact ggtcatatat ttatgttgtg tcctaagtga attgtattaa  131280
131281  gacacaagat aaataaatat aaaccaactt tgaatactgg caaatttgaa tgtttgccct  131340
131341  acacaaagaa actagattaa aatgcacgtg tgtttctgtc tcctcctgac tttgtagcag  131400
131401  ttggtgactg ctagagatgc tgggaagatg ctgcactgcc cagctgtctt ctcctggaca  131460
131461  gtttactgca cgagggaacg gtcagcctgg tgctgtggga gttttcttgt aattgtaaaa  131520
131521  ctatgtgatt tttttttgta gcacagagac taacttttta aaaaaaaagt cacaatatct  131580
131581  tttagtttta aataaggttt tattcttttg attgattatt atgctccagt cacctatcac  131640
131641  tgtaactcaa gggaataatt tttctgtttt catataatga aaaaattcct ccacataaac  131700
131701  atgcatacaa aaagccattg tgaactaagc ccagaacact tcaactgaag cgtgggatta  131760
131761  ttttttgctc agcatgaaca gtaattttcc actgagcagg ccgcagccaa atgtctgcaa  131820
131821  ggaatgttgg tcggacttag cgatatcata cgctcagaat taaaataaaa atgaatgctc  131880
131881  gctaactaag ctgtcttgag tgggaagtca gatcttagtt cgttaattat aaatcattga  131940
131941  gaatctagcc tgtggtcatt tgctaatatt taaggttaaa actcaataat cctttccttg  132000
132001  agttgatgac agctggactt taagcattct taaactatct ggcaaatata tgttgattat  132060
132061  attaagtatg ggtcagtgtg gttttatttg gtactgaaga attataaaat acagtctttt  132120
132121  tgtttctgct tccttaggct catcagtatg acagtgtatt ttcatgttgt gattgagttc  132180
132181  agccttacta acctgtgtgt gaattaatgt tacgtctgga cagttttctt tcatagtaga  132240
132241  tgaaaataat taatgtctgt ttgccactca agatttcatt ttttagttaa ttctatcctc  132300
132301  tctctctctc tctctctttc tggttttgtt tgtttgtttt tccttttttt ttttttctct  132360
132361  gtgtagtcct ggctgtcctg gcactcactc tgtagaccag gctggcctcg aactcagaaa  132420
132421  tccgcctgcc tctgcctccc aagtgctggg attaaaggcg tgcgccacca cgcccggctc  132480
132481  tgtgttactt ctctgtcagt gatgctcttc tcgctccttt aatctgggca ctgaaccctg  132540
132541  gatcttttgc aggccaagcc aattgttgca ccactaagtt gtatgcctac cttttctggt  132600
132601  tttaattgtt tgggataggg tctgttcatc agaccagact ggcttcagac gcgtgaaccc  132660
132661  tctgcctcag ccggaattac aggcctgtgc cattactcct ggctctgctt gggcactttt  132720
132721  gagtagaatc aaaggtatgt tagtttaggg ctgtagttga taggtgctca ttcattcaga  132780
132781  ttttgttcag ccacagaagt ggagcagagc gaaaggctgg ccaactagtc ttgaaagagg  132840
132841  cagttttctt aggcaattct ggactgaggt gctggtgaaa ctttcttgtt ctatggactg  132900
132901  tgagtggcac tcctgactat agctgcggct ggactgtgta ggaagatctc tttgctcatg  132960
132961  ttgccaggtt ttctggaaga tttgagcagc tctcctgttt ttgtttgttg tgacagggtc  133020
133021  tctgtgtggc tcttgctgtc ctgcaactct cttgtgtgtg tcaggcgggc cttgaacttg  133080
133081  catctctctg tgacttacat gggggacgct ggccttggcc agttgcgttg gttaaatgaa  133140
133141  cagagttcct gttcaggtgt tagctaagct ccacagtttc caagggaatt tcacttctca  133200
133201  cacagcatct ctcaaataag gctcttctgt tgagaagaaa tgatgtcaag tgatggagat  133260
133261  acatgaagga gaagatgact atcttctctg aaaatgccag atgttgaggt ttaaataggc  133320
133321  caggacgatt atctcagtca ccattctgtc tccttgaaga gacactatgg tcatagcagc  133380
133381  tcttatacat gtatgcattt aattggggat ttgcttactg ccttatttca ttattattgt  133440
133441  catggtgggg aacatggcat caggcaaatg tggtaatgga gaagtagttg agatctacat  133500
133501  cttgatccct gaggcagagg ggcagagata gaggagtggc cagtgggtct agatttggtg  133560
133561  tttgtaactt taaagccagt gacacacttc ttttcagagg gccacacctc ctaatcctat  133620
133621  gaaggaattc cactccctgg ggactaagca ttcagatatg cgcctatggg ggaccattct  133680
133681  catttaaaat actacaatga ttgctcacca gtactaaatt cttgataaat gaaggcaaag  133740
133741  cttttggaag atagccacta tagagtggac agaagagtct ctcatagtaa ggccgcaata  133800
133801  gacaataaat taggacccgt atttcagaac tgactttgga gtcttccaaa atggaagagt  133860
133861  gagccaaaat tctgtgcatt cagcttcgat cctcgtcgcc ttgattatgc gatgcagctc  133920
133921  accagaggca aaggggcatt ggagtttctc cacaatggtt tgaaacatgt ggtgcaggct  133980
133981  tttaagttct ttatgccagt ccagcaggtg agggtcagtg ggagcacatt gtcatggact  134040
134041  ggagtgagct ttcacacact ggatggcttg tgtctggggc ttaggagaag acagacacta  134100
134101  acaggtggag tttctcaggt ttggaccacc atgtctaggg tataagactg tgacacagat  134160
134161  tcctgtatta taatcagtta atctgtcaca attgtggggc actcagccat aactgacccc  134220
134221  tcatcacaca gggacagatg ctgcatttag agctacaggg agagccaacc attttcatta  134280
134281  atttgcacag ttaaattcac taacaaccac tgaaaatctc ttcagtattt tcctttttcc  134340
134341  tgccagatac ccgcttcaat cagaaaccca gtattaatag cttgtctttc acattttata  134400
134401  ctttagtaat aaataaaact ttccttgacc gtagtacccc tcacagtaca attctattta  134460
134461  agcatttcta acagactgag gtgtctatgc taaacggata gtgacaggaa ggaaacacaa  134520
134521  gtgttcttga cagaagcaga gtggcccttt aaaaacgagc cagaagtctg tgttctcaga  134580
134581  ttatctgcag taggatctga aattaattct agaaatacat gcccctattt tggtaacaca  134640
134641  ggatccctgg catgaccagt cgggctctgt gttaagtcag ctttcctaga tgacggcctt  134700
134701  gtaaatgatg tcagctgggt attttagctg ggtcattggc tgctagtatc cactggggat  134760
134761  taccctgacc tgggagcatg tggggccctt gtttggaagt tgttttactt taaacttttt  134820
134821  cttaaactta agccacttaa tactttcaaa tgtttattta ttaacatgcg gcattttaat  134880
134881  atatttctgt acattaagaa tttgcatcat gccaaacata ttatttatga ttttttaaaa  134940
134941  aaagggttac cactctgttt aaactggttc acatggaggg tatcagttat gcattggtga  135000
135001  gtgacatttt taactaattg atcatggtgt tatgagcaga agatgatgca aacacaaatg  135060
135061  gaattgttcc accactcagc tgcctacagt tcatctgatt agaacctgtg ctcattcaca  135120
135121  tgaatatgat gtagtgtaat gaatggaaca tatgtatggg aaagacaaag gctttaccaa  135180
135181  atacacccaa gtactaccag gttttccata caaggagaag agacaggaag tgatgtagat  135240
135241  aaagtgatgt agtgatggag aaagaggctg gagccctgtc cagggccgtt gaatgagaat  135300
135301  ctttctgagc atttgaattt tagttttgta ggcaatggag aacctcagga ggtttttgta  135360
135361  cgatgtactt cccaaaccat ctcggtcaga aagtaatgct aggccaatat atgttatttt  135420
135421  caattttaaa agtacataga ggagttccta agtcacttag gaactctgtc ctctactctg  135480
135481  tcctcttctc ccagagctgt ttcctgatcc caaataacat gattggaacc acagtccagg  135540
135541  aggggaggaa ttcgggaaat taagtaacaa gatatcttaa tttctaggga tctgaacagg  135600
135601  caggaaatag gaaatgagta gagctaggat ctaccagaaa attagattaa ttttctctat  135660
135661  gggagtgggt gatcaaaaag aggaggactt gtctgttttg aagaccccca tggagagaag  135720
135721  ggtctggttg ttctcaactg tgatgaacct tggggccctg gcttttccct tgggggaatt  135780
135781  ttgagtttta atgttctatg aaggcatcag gctggcatac aaacgtgggc tgtctctaca  135840
135841  gcacgaggag acatggtagc agtgacaccc agtctctttc tctttaacag tgcattgtct  135900
135901  tattctaaca aagaaattat ccgtgagctt tgctgagttc tcttttgtga acagtttctc  135960
135961  aagtcatgga gacaattgat ttaaaaaaca gtagttctcc agtatttaca aagtcatcag  136020
136021  ttctattaca agatatatga ggttagagtt cgtgtgattc aagggtcagt gagccccaga  136080
136081  ttcgcccatt aatcccagga taatgggtgt cgtgacagtt ttctctttaa acacacaaag  136140
136141  aataatgtga aacatcatcc tccacatgtt ttgaaaaaga tcactgattg ccttgtttcc  136200
136201  tggaaagcac cgctgcccat aaataagggg gccttggggc agttatagat ttaactatat  136260
136261  actgaggttt tcagtggcac ctacaaatcc atcagttaca tttgactgaa gttcttaggt  136320
136321  aagtcaaact gacagggtca gtctatataa aaggaagcag agtccttgcg gccttggagg  136380
136381  gcagggagct tcgcgtgtgc atcctcacag cgcccagagt tgctcccttt ccatctcagc  136440
136441  aggctcacca acgcagcaag gtgtaaagag gtgtgtctca caagggcgcc tctgtgcttc  136500
136501  cgctgcagtg ttttgtccac tacacgctgt ctagcctcag tgtgcagtct gtgaaaacaa  136560
136561  gtcttacttt acccatgacc tttactgaag taaaatttca attctccata tagacatgtc  136620
136621  tgctggtggt agaaatgctt acaggatttt ctttgacctc tgtcaacatt cgagcctggt  136680
136681  tggcaactta gaaagccagg tagtcgtggt ctttggccgg agtgggtgct aaacttccaa  136740
136741  gtaggattct tctgtccaga gaccagcatg ctgcctgcag acagggtttt agataccagg  136800
136801  acttctgtgt aatcccaccc taaaaatggc acagcatgtc ctgaagagat agagcatcta  136860
136861  ctgctgttgt cactgtgtgc ccctccagtg cctgcctgac cttagacact ccatcccagc  136920
136921  accttactct gctccttgac tttctgaggt tgatatgccc ttgaccctct tgctgcagtt  136980
136981  ccttcgcaag agttgggggt ccacatcctt gcctccccgc tgctgttggt gaatggctga  137040
137041  ccacagcatc aggagaatca tcgtactgag agtggcctag cttcccacag agtcctccaa  137100
137101  aggactgtga aaaacatgaa ctcccaaaga gcctagctca ctcctttcct ttgtatccta  137160
137161  gcaccaataa tcctgctcac aaatgctcac acggaaagaa gaaaccttct caagactctg  137220
137221  cctaccctgt gcttttattc aggcttaccg tctgcccccc aggcctcctc cgtgctcagc  137280
137281  agctcatgcc tttcttctga ggtgccattt ggaccacagt ctgttgactt gctgtacgtt  137340
137341  taaaacaagg atttatttat ttgttttatg tatatgggta tactgttgct gtcttcagac  137400
137401  acactttgca gaagaaggca tcagatgcca ttacagatgg ttgttaacca tcatgtggtt  137460
137461  gctgggaact gaactcagga cctgtggaag agcagtcagt gtgcttaacc actgagccat  137520
137521  ctttccagcc ctagccccga attgctgtat ctgaatactt gtccttcatt tctacctttc  137580
137581  atgtgtttct ccctaaaaca ccaccactcc cttgttctct cctaattcta atttgctgac  137640
137641  tgcaactgga gctagaagtg tctagtttta tagttcttag gagatgttct cttgctcacc  137700
137701  tctccttccc tttccctgga ggggctgagc cagtgccctt tgtggtcctt tcctctaggt  137760
137761  atgatgtggg ttaaagtcac aggccactcg gattcttagt accgagcaca gcatcaactg  137820
137821  gggagctggt gcttactaaa aatttgacat gagctgggca gtggtggcgc acgcctttaa  137880
137881  tcccagcact caggaggcag aggcaggcag ctttctgagt ttgaggtcag cttggtctac  137940
137941  accgaggaac cctgtctcag aaagcaacaa caacaacaac aacaaacccc ccaaaaacaa  138000
138001  aaccaaccaa acaaaaaaat tgacatgagg ggagggtata ggggactttt gggatagcat  138060
138061  ttaaaatgta aatgaagaaa atatttaata aaaaatgtgg gaaaaaattg acatgaatca  138120
138121  gtgtgtgtgt tgtgtgttgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt  138180
138181  agcagaatga gaggaaggag gttaattttt tttctatatc agtagttacc acttaaaatc  138240
138241  tcagtacttt gagatgctta tatttaattt ttaaagtctt ctgttttcaa atcacaagta  138300
138301  ttttacattg aaatattata catatacata cacacatata catatgcata tgtataatgt  138360
138361  atatgtatat gtgtatatat gctcaattga aacttaaaaa ttgaaattaa tttttaaagt  138420
138421  acatgaggtt ttttttgttt ttctttttgt tttttgtttg tttgtttgtt ggttggttga  138480
138481  tttttcaaga cagggtttct ctgtgtagcc ttgtctatcc tggaactcac tctgtagacc  138540
138541  aggctggcct tgaactcaga aatccgcctg cctctgcctc ccaagtgctg ggattaaagg  138600
138601  cgtgcgccac cactgcccag ctgagtattt tttacatgaa aaaatactga tgtcttgtat  138660
138661  ttttcatttt tcaacttttc ttgtgttatt tttgacccat tagactcatc acaaggtgtg  138720
138721  taggtcagag ttggcacttt gatagccatt tccataaaaa actatccact tcgctgcagg  138780
138781  acgaagactt gcaaagtcat gggactttaa ccagtttagg ctggttagag cagaatattt  138840
138841  ttgcaagtaa ttggcgcaca caagtggagt ggactatgca ggattctcta gtcttcaaac  138900
138901  ttcaaatcaa caggttgaat caggaccaaa gattactaaa gataatcttt cttttcccct  138960
138961  taaaatctac taattgtgga ctttaaacat gcctgcaaag taccttcttg atgacatctg  139020
139021  gcatagtata taaataaatg attgaggcaa taacctggac acatcagatg aaggggtctg  139080
139081  tcttcagctc tatttgtctg agggtcagaa tcaattgtaa ttcacctctc actagaatat  139140
139141  atctaacacc ttcctcctct gtactgaagt taacccatga tcctcaccta cttttttggc  139200
139201  tcattccttt gcccattttt ttctttgtta tattaagtac ctggcatgag gtactttata  139260
139261  agactgcagt tctgaaggtt catggtatgg cactattctt gctttgttct ggtgaaggta  139320
139321  caaggcagga gatgtaagga aggaagatcc caaatgcaga ctcctcaggt gacctgagat  139380
139381  tctcccatta gactctcctt tttaaaggtt ttactccctt ttcagccttt caccctgggc  139440
139441  ttcaagcatc taactatggg gggatgaact caagccatat ctcagctact gtaggtggct  139500
139501  tatcagccct gttcatggta ccgtattctc ttcaactgct gttggtcaat gaaaaacaag  139560
139561  tcccaaatcc aggtgtggtg gaacacacct ttaatctggg ccacattcta gtgcttctat  139620
139621  gacttcctga cgttggttat ctgtattggg cttgtctaga gtcacaaaat gtatggaatg  139680
139681  tctttctata gtgagggaat ttattatgat gatttacagt ctgtagtcca actcccgaac  139740
139741  aagggtcagc tatgaattgg aattccaaga atctagtagt ttctcagtcc cacaacagta  139800
139801  attgtttcag gtggtctttt gtagaaatag attccagcag atgtgctggc aagtaaatgc  139860
139861  aagctcgaag agcaaatctt ccttattgca ttgtccttac tgtaggcctc cagcagaagg  139920
139921  tgtggcccag attaaaggtg tgtgccacca cacctggatt tggaacttgc tttgtcccag  139980
139981  gctgaccttg aactcaaaga tctccttgcc tcagtctcaa aggattaaag gcacatacta  140040
140041  tctctcctga gcctaggttt ttcatggtca cagtgcctca agatctccat gacaatatcc  140100
140101  aggtcgtaat cttgcgtctt ccatcctcaa gatctgggtc acaggtgagc cctccaatta  140160
140161  caattacaat ccaactattg tagttcattc cagtgtcctt ttttcctaat gcaaacattt  140220
140221  attttaggtg atctccttaa atgggctgtt ttagttggtt tcctgtcgaa tcttagacct  140280
140281  gaagtgccat tcccaaaatt aagaccttag agtttggggt tcttagttcc tgataagaga  140340
140341  tgtatccaca tatctttgga agttttgtat gtcacgtggg aacttgtcag ccatcttctg  140400
140401  agaccctcag tgtggctggt acctactttc ccttacttac ccaaagggta gtactcttgc  140460
140461  ccccctgctt ccagttcaag gatgtgcaga acggccttcc tccgggggag ttagagccac  140520
140521  ttgttgacac ttagagtgga aggaacagcc agagccaact gtttcaacaa acgctagagc  140580
140581  agagccagct caccctaatg tatttgttgg aaagcactca cttctgggag ttcaaaattg  140640
140641  ccccaccccc acccaccccc accccacccc atccccagaa gaagtatcat ttgggatcat  140700
140701  tagtattttt tagttattaa tttctcatga aatgtttaat tttttaataa taatttgaaa  140760
140761  aacaccaaga aaaacatgac cattattgga tagcctagtt ctctgttaaa ctgtccatta  140820
140821  ggagagtgaa aaaaaaaaaa aaaaaccaac aaaaaaacaa aataaacctc actattttga  140880
140881  acagatccta gaattttaac tattatttat ttatttattt atttatttat ttatttattt  140940
140941  atttagagac agggtttctc tgtgtagccg tggctgttgt ggaactcact ctgtagacca  141000
141001  ggctggcctg gaactcaaaa atctgcctgc ctctgcctcc caagtgctgg gattaaaggt  141060
141061  gtgcaccacc gctgcccaac tctagaattt tataaatttg ggacaatcca agtttttatt  141120
141121  tgtgaactat atttataaga acttaacaaa attattctag tactttaaca acacatattt  141180
141181  gtagataaac aatattgatt atactgactt ttgtactgtt ctaaataaga gatgagacat  141240
141241  tctgattgct tttgcttcag tgaaaatttc tgtgcctgga agatggctcc tagcaagcag  141300
141301  tagtgcgagc ctggcaacct gagcccagta tctagaggcc acaacacaag ggagtgctgg  141360
141361  caagggagtg ctgactccac agagtgctcc tctgagctcc atgtgcatga cagctcacgt  141420
141421  gcatcagcac acacacttgt aatcgtagca gatattaatt aagtaactaa tctttgagac  141480
141481  aggatctcac tgtctagctc tgtctggcct ggaacttgat gtgcgaccca ggctgacctg  141540
141541  aaactcacag agctctgttg cccatgtctc ccaagtgctg ggagcagtgc gcgccacatg  141600
141601  cccagcaata agaagagttt aaaagaaatt gtttgtgtat gtgctcttga gaataccatt  141660
141661  tattttaaaa atatctatgt atgtgcatat atacatatat attaaagatt tagcttcata  141720
141721  tgtatgtact ggctttttgc agactcactc aaactatgtg gaagttgaag tcctagtagc  141780
141781  ctctatattt gatttttaat catgtctgag aatgagatag ctagtgccat cactaattca  141840
141841  aaaatttatg ctcaattttt atcattgggt ctgtcaatgc atttctatga ctatattgag  141900
141901  agacatgaca actttcatca attcaaacca tacaacaata atagtatcaa ggtgcatatt  141960
141961  aagacaactc agcaatatca attcttttat gcttttcaga atctccactg aatctgaaga  142020
142021  ccacttgctt attctctgta gcttttagag aagaactgtt tagaaatggt ctctgtggta  142080
142081  cgagagggga gggctacata catagcaggt ggatggtgtg gcaggtgcag tcagtgacac  142140
142141  tactagttgt caccctcaag tgctatggac atacttcagg aggagctggg gagaaggtct  142200
142201  gggcctgccc aggcacggga actggtgtcc tctctcatgg ccactaggga ctaggctctc  142260
142261  gggagtgggc tgacagcaga gaaggcaggg cttctactga tggacggtta gtacacctca  142320
142321  ctatttgcct ctaatgaggt cagtaatttg ggtggtggca cctatctttt ggctctgatt  142380
142381  tctgtgtctt taaagcagga acaaatattt gtaagtacgc cgcagaggca ggtacttctt  142440
142441  ttacgggatg gactagctat gacaggcaca tgttctacta aactctcagt atccggcaga  142500
142501  tgtttgtctc actcatgctg ctgcctagtg taagtcaggg aagctgtgtc acagtggtgc  142560
142561  tcatgcattt gacactttca gaaggcctgt ttctgttgta cttatttccc aaactgtatc  142620
142621  aacactgaaa gccttctggg aggtcttgtc tctgcaataa aataccttag acatgaagtg  142680
142681  acatacattg tttctttttc cccccagaac ctagtgccca acatggggca ctcagtgcag  142740
142741  gaaagatggg aacatagtat cccgatgtgc ccatgaaata ttgcttaatg tactatgtct  142800
142801  ccataaacac actcacttac tgtttttagt agtgcacatg gattataaac gtgatcttat  142860
142861  tgtgtatatg aacaaaccta agttgactcc aagggccaag taacaggact gagcctaggg  142920
142921  tagctctggc tagcctgata ctcttccctg agtgccccat gatggtgtta aaatcagcaa  142980
142981  atttccactt gtgtgtgcag tcctgagatt atagatatga gacaccatac tcagctcaca  143040
143041  cattgacttc attttcagat aatgggattg gtcttatgaa gaactgggta ccatctgttt  143100
143101  acttctgact caactccatt cttagtaacg tgttaaagaa gaatgaaagc ctatctgtaa  143160
143161  aggctcacat acttataata acttgatgca tattatccaa aattcatctt aatttttgaa  143220
143221  ttattaatta ttactaatag aaggatattt cttccaagca tattccatgc acaataaaac  143280
143281  attcaatata cactgcagtt ccatttaatt gaaacttcag aaaattaatg tggagccaag  143340
143341  ggacgaagga ttctgggaag tagtctgagg aaatgctttg ggtgttgatg gtcccgtatt  143400
143401  ttcactgagg tactgatcac aggcctgtgt gcctgtcatt tttattgagc caaccattta  143460
143461  aaatagatgc atcatcctct agatgaattg tatctgacca aaaaatatgt aggctcctac  143520
143521  ttacacttga ttgccaacag taaatgaaat aatgaacaac tgagcttacg tctaagctaa  143580
143581  gtcttttttg aaaccatgtt gccctcacga cccttgttta accgaacagg gaaagcaagc  143640
143641  tttggctttg tgtgtgaatg cttattaaac cgtgtacgac tagagacttg aaaaagtaga  143700
143701  gtggcagtgt taatggcttg agggtggcaa aaggataatg agttctacta gagggacaag  143760
143761  ttgaactagt ccatgtggat cccagcgatg catccttcac acacttccta tgagggagtg  143820
143821  tgtatcgatg agggaatgtt aaaaaccaaa acggaagaag gaaaagctta gcatcagttg  143880
143881  aagctgtgag tgaagacttg gcctcagcgt gagatgcagt gactaggttt taaagagttg  143940
143941  agagctggtc tctgacccca gcaacttggg gtctagtcag actattggac ccgagcccca  144000
144001  ctctgcataa ggtcctgaga actgatcaca ctgcaggctt gtggcccagg ttcatggctc  144060
144061  agtgtatttt atacaccacc atgaaggtca ccctcagacc ccaacactct gtccaattgc  144120
144121  agtcctggca cagggccaaa caaagctttt ctcatttagt agttcaagtg tggaaatgat  144180
144181  gctggtaact atgggaagtg ctccagttgt ctggcgaagg agagcacact aggcacagac  144240
144241  ttcagtccta tttcgggatg ctttgaagaa aagtgcattt ctctggccct ttgtagccag  144300
144301  actctagcag ttgaagggct ttaggacata tcattttaga ggcagttcag gaggttagtg  144360
144361  gttgccagtg ttgggaaaat gttactctct gtgtttctag gaaggcattt ttttcagatg  144420
144421  atattaacat ttcaatccgt aggctaaagt agattatatt ttataatgtg ccgggtcctt  144480
144481  gtggataaat tgatgttgtt aaagtgttga agagaatttg tgtagttatc tatctatcta  144540
144541  tctatctatc tatctatcta tctacctatc tgtcttagtc agggtttcta ttcctgcaca  144600
144601  aacatcatga ccaagaagca gttggggagg aaagggttta ttcggcttac acttccatac  144660
144661  tgctcttcat caccaaagga agtcaagact ggaactcaag caggtcagaa agcaagagct  144720
144721  aatgcagagg ccatagaggg atgttcttta ctggcttgct tcccctggct tgctcagctg  144780
144781  tcttatagaa cccaagactg ccagcccaga aatggtccca cccacaaggg gcctttcccc  144840
144841  cttgatcact aattgagaaa taccccacag ctggatctca tggaggcact tccccaactg  144900
144901  aagctccttt ctctgtgata accccagcct gtgtcaagtt gacacataaa accagccagt  144960
144961  acactatcta tttattcaat atatgtcatg ctgtacatgg atctggctgg tactggcttt  145020
145021  ctaggatccc caatcacaaa accacacaca aggattagcc agcattcatt tgaaatatcc  145080
145081  taattagaag cctgcacttc aaagataagt attttacatc cattcaggca gtttattaaa  145140
145141  tgaggtatgt tacagatgga gaaatgagtg atatggaaga tgggtaaatt ggcttaaaac  145200
145201  cggtttaagt gaagggattt tgagcgggtg aggccagtgt atttctggct cttgcctgac  145260
145261  tgtctttgtt catgtgctat gacatgagag agtctgtgga tggatccaaa taaggagcta  145320
145321  aacatcttac tgaagaatag tacaactgct ttatgaaaac ctattacaca cattattttt  145380
145381  cagattggct gaaatccaaa aatgtagcag aagttagttt ggggttttcc ttcattgtaa  145440
145441  tctggtgcaa gcctatgtag ggggaaacta gacccttacc tcttcagagt ctctgtggac  145500
145501  tgttaacgtg acctctgttt ttaaatattt atcttatctt atatatttat cttatgttca  145560
145561  tgagtacact atagctgtct tcagacacac cagaagaggg cattggatac tattacagat  145620
145621  ggatgtgtgc catcatgtgg ttgctgggat ttgaactcag gacctctgga agagtagtcg  145680
145681  ttgctcttag ctgtcaagcc atctctccag ccacccagtt tggcttcttt tcagcacaaa  145740
145741  ccttctccat cccctagttg tcatttgcca attagaacag tgtctggaac tattgagcat  145800
145801  actacgacct gggacagttt ccatctttga tccatctttg acagctcagg aagattaagc  145860
145861  agaacttaac cctgcagctg tagcggtgat ctgtagaagc attgtgggag attccttcca  145920
145921  gtccatattt acaaggaagg tggggtttat ttagatctga gttgattaaa atgtatcaca  145980
145981  aggaagtaag agaaatatgt tactaaacac taataaaaac attgctcttt tgaaaaagtg  146040
146041  ttgttcaaag tattttgacc atgtaaataa gataatgatt caagttggaa ttttgtagta  146100
146101  agctaatttt tacttcattc atttttcaca gcgtgggatg ctggctcaga agcattcttg  146160
146161  ctcagtatca ctgcaaactt ggtagtcctg taggcttgac tgctgggaag cagatgaggt  146220
146221  catgttttgt ttgctttgtt caaggaacag aatattgctt tttggtgctg aatcaagaag  146280
146281  ccttaaattt aaacatcctt ttgtttgctt ttctcagtga aataacacag gagcaatgag  146340
146341  aaggtgactg aactaaatat atgcatcttg atgctcttga ctttgggggt cccggatgca  146400
146401  gtgcacagaa aggggaaagg caggcagtgg tgatgccaac gagggccaag aatttcccag  146460
146461  gatctgactg ttatccatgt tttttcagag taagataagc ataaatagta caagtttagg  146520
146521  aagaaaactg aaagaatcag gacaatgtag acgggaaggg ggtatttatc taacccagcc  146580
146581  tttcaccttc cagggtcttc ctgtcccagg cagaagagga attgtgacaa gcagtgacct  146640
146641  ctcaagtaat aagagttcgt tgatccagac acaagcaggg atattcatgg gctggtctac  146700
146701  attctaatat taaactgcca atgcagagtt ctatttaagg ggcattcaca acaatagtag  146760
146761  atgaaatata taaaaattcc cttgaaagga gatggtgagt ggtgtgtggg aaatgccatc  146820
146821  tttggtactg ccttgggaga gcttctccta ggtccatagt gaactaacgg caactctgga  146880
146881  ttattgttat tagtgttgtt attattattt cataaatagg gaaacctagc cttgcctttc  146940
146941  cttgaggata taaaagcaac atacctacca gtatcggcaa tggtttttct ggcttaatga  147000
147001  tacctatatg gttagagtct tccacatcat tagacatata ggctttttta atcacttacc  147060
147061  tatctcagta tgccacagtc tgctaagcca tttctctgtt ggtgaatatt catgtaatta  147120
147121  gtttgtcgag ttgagctctt atgaatagtg ccttaatgaa tgaacttctt tgtacacagt  147180
147181  tgtgggtctt cctatgaatc ttttttcaga ggcatatata tatatatata tatatatata  147240
147241  tatatattca gatcattagt ttgactcgac tcgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt  147300
147301  gtgtgtgtgt gtatggggag gggggataag ttgcagataa aactaaggcc ctcatacgtt  147360
147361  taggtgaaca gtctatcatt gtgctgtatc cagtttgttc ttagggaagg catttttaat  147420
147421  agtagctata atcttaatct gtagcataat cttacatgtg attctctgtg tagtccaggt  147480
147481  tgatcataaa actctcggac aatcttactt cagcttctca agtgctggat tgtacgagtg  147540
147541  agctatcatg tccaaattga ggtatttttc ctcctttcat atagttacca aatgaatatt  147600
147601  actgtggata catggttcct cctgactata actttcaatg cctaacttat ttttattttt  147660
147661  attttatttt atttttggtt tttcgagaca gggtttctct gtatagccct ggctgtcctg  147720
147721  gaactcactt tgtagacaag gctggcctcg aactcagaaa ttcacctgcc tcccaagtgc  147780
147781  tgggattaaa ggcgtgtgcc accaccgccc gatgcaatgc ctaattttta atgaaagttg  147840
147841  tcttcattga actttcaatt agtttccaat tctttgcgtt ggaaagttca ttatagattt  147900
147901  taccataatg tttttacttt agtccctaat ttttcctgga tcttcattat gtgattatag  147960
147961  tgtttcattg ccagggaggg gttctttcct ttgttctggg acagtttcac tctgtaaccc  148020
148021  taatatggtc ttcagagatt cttttgcctc aacctctaag tgctgcgttt gcagacaggt  148080
148081  cccaccattc taggctcgtt aacttttatt atttatttct gtgcgatgtt aggattgttc  148140
148141  caagggtctc ataatttcta ggcaaggttt ctgccactat cctccagccc cttgacattg  148200
148201  attcttaaca accaggtttt gagttttcat taatacttgt agcatttgta aacttctcta  148260
148261  gagcccaata attatacatc atcctatttt gctttcagaa ctattacagc atatatggcc  148320
148321  agccttcttt atctgaagcc ctattacagt gtatatatat atagtcagtc ctctttatct  148380
148381  ccatgtttga tatcacttca gttactgcac actgaaaaga agaagaaaat gtgtctgaac  148440
148441  tgtggccgtt cccttgttgt tattcactaa gtaccagcta tctatatagc tttcgcattc  148500
148501  tttttttttt aaacgaagca gcacatcttt tctttgtaaa gatttattta ttttatgtat  148560
148561  gtgagtacac tttagctgtc ttcagacaca ccagaagagg gcattggatc ccattacaga  148620
148621  tggctgtgag tcaccatgtg gttgctggga attgaactta ggacctctgg aagagcagtc  148680
148681  agtgctctta tcctctgagc catctctcca gcccagcctt tgcattcttt tgggttataa  148740
148741  ttaatctagt gatatgggaa gatatgtgta gagtatcttc agttactaag caattttata  148800
148801  tgatggcatt gtttatacat ctacagattt catatgcttg gatgtgggtg gtgctttatc  148860
148861  cagtctcctt ctagtgcctg agattggatg gatatttacc tgttcttagt ctaaattctc  148920
148921  tttttgttaa tgatagaaga tagttatatt taggtggaca tcacatttct ttcaaattat  148980
148981  ttactaaata ctcccctgta actaacttga atagaaaagg aatgaatcag aatgtaaaat  149040
149041  tgtcaatata tcaaggacca aactacattg ttttaattgg tgaagttttg aagttttttt  149100
149101  ttttttttta aatcatggtt gtgctttttc agcttcttaa ttttcattaa aatggatggg  149160
149161  aatttgacat tgattgctct gaatttacaa atgactggaa actgacattt acagcaattt  149220
149221  cagaacaatg gtagtcttta catattaagg attttagttg tgggggggat agaatggctt  149280
149281  tccatgtagg gcttcctatg ttctatagag gagggttgta agcagtgatc atggggtctt  149340
149341  ttataggttc tcatttttgt tctgtttttt agagagctat tgatgctttg tattatgcac  149400
149401  tagtttaaat atcaatattg cattactgaa ctcctattac tgttagtatt tttggttgac  149460
149461  ttccattctt tttattaatc aataatagta atctgtcata agaaaatctg atgttttttc  149520
149521  tattatttat aaccttttta tttttaattt tttaattaga tattttcttc atttacattt  149580
149581  caaatgctat ccccaaagcc tctatacccc cccccccccc cgcgctgctc cccaacccac  149640
149641  ccactcccac ttcctggccc tggcattccc cagtattggg tcatatgatc tttgcaatac  149700
149701  caaggacctc tcctcccatt gatggcctaa cttttgtttt ttctctgtgc ccatgtagtt  149760
149761  tctcagactt gcatgagctg accgtgaaaa gcagcgtact tttctctctg taggatggaa  149820
149821  tgtgggtagt catctcatgg ctaggtgcat cggctggatc agtttctgac atggaagact  149880
149881  ctattcattc tccttagtgt ctgaatgtct gcaggtgaac tttattagca ccataactgg  149940
149941  aggagaacat tgtagtggtg tctaggattc tgcaaaaatc catgaagata ttaacttgtt  150000
150001  tgaagctgtt ttcccagact tattttgcag ccacatgtgt ttgcacacag acacccatct  150060
150061  gcacgctaac tcactcactc cattctagtg aaattgctct gtactctaga gttactccca  150120
150121  gctgaactgg agcagtgatg atggctgggg ctcttggtgc agttagatca gcagcaaata  150180
150181  tcaatggagt catttccaga acaaaacact ttaatatatt gttaaagttg acttccctag  150240
150241  gcaaggagct gtggtcgacc taaccatcag tgctgtcctt aaatgttgtc tgtctgtgca  150300
150301  tgtcctgcgc ccagtctctg tctgtctttc tgtttctctg tctgtgtctc tgtttctcct  150360
150361  ctttcttttc ccctctctct gtatgtttgt atgtcttgaa atacatatct attctgtact  150420
150421  ttaatatgtg aatccttgtt tattgaattg tcttcccttc cacaaaattt ttaattttgt  150480
150481  cagagaaatt taagaatcgt tctttagagg cagtggctgg agaggtggct cagctgttga  150540
150541  gagcatgcgt tcttctagac tacttgagtt tgcgtccctg ctaactgccc gtgactccag  150600
150601  ctccagggca tctgattcct ctggcttctg tgggcaagca cacataacac atgttcaaat  150660
150661  aattttaaat aataaaaatt aaatttaaaa acttcctttc tacatccctc tatcacatca  150720
150721  ggcattatat tctactctgc tttattctat ctgtgtccct cacaagctgt gtgccagtgc  150780
150781  ccttcccagt gtcttgcaca acagtgttga gttggtgtgc taaaatttgt ttgaatgaat  150840
150841  atactttaat aagtgactac caaaagctgg aagtgaaaga taaaaagggc tgagagaaag  150900
150901  ttatgagttt tgcaatttgt taggggcata gaaagcccat tttctataca gatgagtaaa  150960
150961  atctaagcat cacacagcag tgttcctgtg gtgaagaaac ctactagaaa gtgaagctcc  151020
151021  aggaatcaca agctccaaac atgggatgcc atgggagagc aggtcaggac aagtcccctc  151080
151081  aggtgcagag ctgccaaggg cagaggtgtg aggagcgaag cccgtgaata gttttactgt  151140
151141  gtgtacctat gcgtgaacat tacatctgca ctcttgctta ttccaaacaa gagcagcaca  151200
151201  gaactcccca aatgcactta atgttatcga gagcagcggg gccagttttg gaggcatcga  151260
151261  tgcctttcgt ccattgtttt ctttagtcag tctgcttcct gtttctattc tggtttttaa  151320
151321  tatactttca aaagcttttt actaacaggt tataagagtt tgaggggaga cttgtagcgc  151380
151381  cttctcggat gtaatttaag tgcttaataa cttttgaatt gaattgatac cagcagcctt  151440
151441  tattctagat attgattgca cttagtgata gatacagtcc attctctaaa atactcttca  151500
151501  gtgtcctgtg tgatttggtg gctactttag ttcctttgca aatagacaaa tttattacgg  151560
151561  ctctgtctga gggccacaca tagtcttgtg aatgacttaa gttagaaata aagacagtca  151620
151621  atatcttgtt cgttttacag cctttgagca atatgttgat agctattttc tagaaagagc  151680
151681  caatataaat ttaaattaaa tctatatgca agtaaaatgg tgtatggcag atgaaagaca  151740
151741  cagttgcaca tagtccagga cagtgtaaaa tggaaatcga ttttggtaat tctgtgatta  151800
151801  agatgtaatt atagcattga tatactacac tcttggggct agtataatcc atacgatagg  151860
151861  gcaggttcag ttctggggtt cgggagatag ctttgatgtg ctttactcta gtttggcagg  151920
151921  aaatagcaaa tgcttccctt gttagtcaat tctgaaggag taaagcttgg cgagtatttc  151980
151981  tcatcacaca aagcactcca tggccctgct gtttcttcag ttattgaaag tgataaagtg  152040
152041  tctcgtacca ttttaattta gtaagttact tttatttgca ttcaattttc cttttcctaa  152100
152101  catcttgatt aattttaaat atcaaatgat tgttaggaga aaggtatcag cgactggggt  152160
152161  gagggtcact aggttggaga gcaagcctaa ggacctgagt tcaaatcccc agaaaccatg  152220
152221  taaaaagcca ggcacggccc acatgttatc ccagaaatat aggtgagcag aaacagggct  152280
152281  ttgtggactt acaggctggc agatcagctc cagtttgagt gagagacccc gccttaaggg  152340
152341  agtggagaga gtgatgtctc tgtactttat atgagcatct cacatgccac acacgtgcac  152400
152401  acacatacat gcacacatac acagagacac acagacatgc actcaacata tatactacat  152460
152461  tcattttcag atacatctgt gaatgaacat actcatagca ttttttaaaa gaacaagaaa  152520
152521  tatgtcattg tgtttgtttt tttcattaaa ttgtgtagtt tgatactgaa tggcatcttt  152580
152581  tctgtatgac catttttttc ttggcctttt cctgTAGGTT TTCAACACAT ACTCCAATGA  152640
152641  AGACTATGAC CGGAGAAATG ACGACGTTGA CCCTGTAGCC GCATCTGCTG AGTATGAGCT  152700
152701  TGAAAAGCGA GTAGAAAAAC TGGAACTTTT CCCAGTGGAA CTGGAgaaag gtacacagga  152760
152761  ttccagtgtg cgcattttca tgtctgtgct ggtaacatta ttgacttttc cagagggtag  152820
152821  attgtttcta agaattgagt aaggttgtaa ctctctctga agtttaccag gtttcaaaat  152880
152881  gagttgatgc agattttgag tcaatagttt actaaatgac acccccatct caccagctcc  152940
152941  caaacaaccc agttcctttg tctggctggg atgcaggatc atatggtaga cgtgctggct  153000
153001  ggttttatgt caacttgaca caatgtagag tctctcgaga ggaggacgcc tcagttgaac  153060
153061  cgggaactta agcagggaag gaactgatgc agaggccatg gacggatgct gcttactgct  153120
153121  tgctcctcat gtcttgctca ccctgctttc ttatagaacc caggaccgct catgataggc  153180
153181  tggaccctcc cacatcagtt attagttaag aaactcaggt gttcctatct gggttttgat  153240
153241  ggtgagccgt gatgtggaag tgtgaaccaa ataaaccctt tcctttgaaa gttgcttttg  153300
153301  tcttggtaat agtgacccaa gctcagacaa attggtaccg cgatcacgcg tgacacacct  153360
153361  gctaaattat ttttgggagg atcgtgaaag gagtttcaaa cattggacta gaaaagcaat  153420
153421  agtaacccag accaagattg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg cgcgtgcgtg cgtgtgcgtg  153480
153481  tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtctt attactttgt tggtgttact  153540
153541  ggaagggctg gtgaaggtta aagtctacag gaggctgatc ttgaggaaaa ggtttgaagt  153600
153601  tttctggttt ggggtagaga atttcagaat gcagtgatga tgggaagtct ctctggaaac  153660
153661  ttggagtgaa gatttagagg aagatggtga gatgcaaacc tttcaaacag aaatgctcca  153720
153721  ttctgtgtct ctgagaaaac tgagacagag aaggaggaag aggaagcaga cgcgtttgtc  153780
153781  ttgcattttc ctcttggaac aacggcctgt ctgctacaga agcctttggt gcctggagca  153840
153841  gagatggttg tgcttgtgtt cccgtgcgat gagcagcccg gaactgggtt gtgccctgtg  153900
153901  agcagaacac taacagatct gaagaacact aacagatccg acaagccttt tgaatggagg  153960
153961  cagatagatg ccgtgaaaag tcaaaagaaa agaaagtcac tacagatagt aaacactggc  154020
154021  tttaaaagga tgttcttcat cacactacca acaggaaatt catggatttc caagtgaaaa  154080
154081  atttggctac agacgttgag gtgacaagca tgtctattgt tgagactcac tttggtgacc  154140
154141  tcggaggccc agaggaagaa atgtccccag atccatttca agtgactgca aacacccaag  154200
154201  agaaccagga atagcactaa cacatgaagt gtagacaaca gaagggaaac agaacagtga  154260
154261  aggggataca cagttacaat aggaggagga gaaaacgcag gatagatctc cgacaaagtg  154320
154321  ggagtcctat tggataaaga tgaaataaga atcttacata ttataaaaga acaaagtaaa  154380
154381  agaagaagtg gaagtatttg aaacagctgg aatagtatca ggtattctcc agtcttggga  154440
154441  gccatcctgc agtgtgcggc atcatggtcc acagagtgaa aaggaggtgt ccccagagtc  154500
154501  ccatgtgcac tccagggggc gtttgcttct cctgaggaaa gaagagattt tgctggtttg  154560
154561  taaagttttc atgaacacaa gttatctgag aaatttgctt ccagctatca aggaggaaga  154620
154621  gtcacaatct acttgttcaa acagtaaaga tgggaattct gtataaatgt gaaatataaa  154680
154681  actgtatgga taatgtaata gttagatcat atggtgactg ctccaccttc cactgagtat  154740
154741  ggctgactac tccagttgag ggacacattc atttggagtt aaacggaaac agagtgttgc  154800
154801  tctcattttt gtatatttaa aaatatacat gaagggtctt atgaaataca gctagtgtgt  154860
154861  cacatggctg ataagaatca aacttgagaa aagtctaagt atttatgaga ggcgtgacag  154920
154921  catacctagt cagtgagcaa ctgtgactgc agttcatgca gcagtgtgtg tggcctctac  154980
154981  aagcataagg ttgaggacgt agaaagagga aatcacagag gtcactcagc tctgcttcca  155040
155041  gctgatgtga atttcaaacc cagagaaaac tgaacagcat atagctgaac acaactatat  155100
155101  gagatacaca ggtgagtagt tgtttttatt attaattatt attaagttgg tgttttcgga  155160
155161  ggacagatgc attgccacca agagttaagg aaagctgggg caggtgcata agaacctgct  155220
155221  ctgcagtggc tgtggcttct gtgtttaaca gggtaaggac ttttgtttac ctttcttctg  155280
155281  gttgcccagg tagcccttca gttctgtagt agctctgaca ggtctccaac atgtgatcct  155340
155341  cctgcctcag catacaaatc ctagtttcat aagcctcttc cactttgtgt atatttccca  155400
155401  gtttgctctt ggggtctgag atatggtttc actagcccag gctgtcctgg cattgctgat  155460
155461  ttttctctct gtctctggga ttacagtgcc aggcttgctt actctcttct ttaaacatat  155520
155521  ttcacagact aacagttgaa tacgctatag tgtgtgcatt tatttcactt gaaatttaaa  155580
155581  gtggaaaaat taactaacca aaggaataaa gttattccaa gtttcactac atttctttct  155640
155641  caagtagacc taacaggcag aatacaaatt aggagtagat taataaaaac aaatccattt  155700
155701  aaggctgtct atgaaggcaa agcacacagc tgatagaaaa cgagattgtt tttttaaagg  155760
155761  aagaacaatc ttaaatttaa acaaaaatta gaatcttagt actatcatga gaatctggaa  155820
155821  actataaaat tcttagatac atatttgaca gaaaattgaa gctattatta ccatctgtct  155880
155881  tggaaaggga tattttttca tgtaaaatat acagtaaaag ccttactcaa aataaaaatt  155940
155941  acattagtgt ctttctttaa aataaacatt taagaaaaaa gtcattgtct gtgaaattag  156000
156001  aaggttcaga tgtttttatt taaaggtttt caaaaactgt agatgaaaaa gctaacaggg  156060
156061  tggttagctg tacacttcaa aatgtcttta aggtgtttaa gaagtccttg gatagaagat  156120
156121  cacagagttg tcttgtccca gtgggtaatt ccacagcagg tgaacagtgc taataagaaa  156180
156181  aataaaaact gccagagcag cagtggtgca cgcctttaat cccagcactt gggaggcaga  156240
156241  ggcaggcgaa tttctgagtt taaggccagc ctggtctaca gagtgagttc caggacagcc  156300
156301  aaggctacac agagaaaccc tgttttgaaa aaccgagaga gagagagaga gagagagaga  156360
156361  gagagagaga ggggctgatt ctcgaccata taaatattcc catgaaaatc tgtctgccca  156420
156421  aagcttgttc ttcataactt gatttttaat aatttaatga ctgtctgcta tgtgatgttt  156480
156481  aaccgatttt ttttagtgta caaagatcat gtttcccaaa tctaatctgt acaatttcag  156540
156541  atagttgaca gctatcaact ttttgtctta actaatgcaa aacacaacaa gtggtgagaa  156600
156601  acctgagcag ataaatgtat tccgtgcgtg gttggtgctg ccgtcagtct ggatttctgc  156660
156661  aaagcaggat ggtttaggga aggtagaagc agcaagtgta catccttccc ctccccctct  156720
156721  tcttctcctc agccttcctc ctcctcttcc tccacttcct cctcttcttc ctcaaaaaat  156780
156781  aaacaagaac aaaccccagc acatgctgtc attactacgt gattttcaca tagtatctac  156840
156841  acttctcaga gcagcaagga cttttgaaac tatgaaatat cactgaccta tcatcaaaca  156900
156901  taggcataaa attaaagagt tgaaaaatat tcaaaacaaa acaaaacaaa aaaacaaaaa  156960
156961  caaacctgct tagccctgat ccccaatctg ggaggatttg gttgctgata acagagtgtc  157020
157021  tggcagtgtg tcttagcaca aagaagaccc ctctgaggga gatggcgatc atacacagct  157080
157081  gaccagacaa gtcaccactg tggaagacaa cttaatttac cgctgcattt caaacttaag  157140
157141  cagttgcctt gatcaaagag tataaataac agtgaattgt ctcatatgtg ccagtgtgga  157200
157201  tgtaactgta tttgagtcag gaatttcaga gtttcagagt tggttttgtt tacctgtgga  157260
157261  tgcctgtgct gacaacaggg tgcaccactg cttccgtcac tctgccttct ataaggtttt  157320
157321  aaatttcaaa gtgttaatat aaaaatgaaa atgataaaac ccaatgcaaa ggagcaaaag  157380
157381  gacacatctt cctaaccccc agccagtctg tggtaacaaa tgtgctgtta ggtcgaggtg  157440
157441  ggccactggc tgctcacacg tttagtgaag actaccttta taagtgaagg tccctttaaa  157500
157501  agtgccaagt cacttctaaa ggtgaaggca gcacaagccc catgttgggg acatgcctgt  157560
157561  caccctagca catggtggca gaggcatctg aaattcaggt ctatcttagg ctgctaacta  157620
157621  aatacttttt caaacctcaa aagacaatag acaagaacgg gagaaaatat aaatccaaca  157680
157681  aaatcagtgg cattcagaaa agaaaattgt gggactggag agatggctca gcagttaaga  157740
157741  gcaccgactg ctcttctgaa ggtcttcagt tcaaatccca gcaagcacat ggtggctcac  157800
157801  aaccatctgt aatgagatcg aatgccctct tcttgagtat ctgaaaacag ctacagtgta  157860
157861  catagctaaa taaataaatc ttaaagaaaa gaaaggaaag gaaaggaaag gaaaggaaag  157920
157921  gaaaggaaag gaaaggaaag gaaaggaaag gaaagtgtaa agtaaataga tcaaaggctt  157980
157981  ttcactgact ggacccaccc tttgacatct gactgaagaa caccaaaggc aaagaaggca  158040
158041  aattagcccc gtgtaggaaa tacatacaag tgtgtagcgt gagtggtgtt gggccctgaa  158100
158101  cttctctgac acacgtgctg tgtacctaga aatgatttat tttctaacaa ggggaattat  158160
158161  ccaaatcaac agatgggcga gttgccttaa cagcatttgg aatggcatct attatataaa  158220
158221  acatgaactc atttcattag gtacattagg acctacgggt aaagcacgca gagcttactt  158280
158281  ggaaaggcgc ctgtatataa aatgtggaca cgcttgctga ggatggcatt tacagacaaa  158340
158341  tgtggaagtg cttcagaccc aaatggctcc attgctcgca aaggacacac aaaaccagcc  158400
158401  ttactttgac cctttgtgtc agataaaatg aagagtaaga gtttttcacc cataatttac  158460
158461  tattttaaaa aaacaaaggc tatcgtacca acttcaactt ttagaattgc aggtaaaata  158520
158521  atttatcaaa catggaaaca tctagagact atgggagaga aaatgggttt ttagatatgg  158580
158581  gaaaaaaggc ttagccctct gttagcaaag ttaacaccat gcaacttgga gaaaattgta  158640
158641  gtcatataga attgtgtttg aaaaacttag tttaaaacct tcaaatgggg ctggtgagat  158700
158701  ggctcagtgg gtaagagcac ccgactgctc ttccgaaggt ccgaagttca aatcccagca  158760
158761  accacatggt ggctcacaac cacccgtaat gagatctgat gccctcttct ggagtgtctg  158820
158821  aagacagcta cagtgtactt acatatagta aataaataaa tctttaaaaa aaaaaacctt  158880
158881  caaatgagca tgtgatagac actacctata aatcttacaa agtgcacgtc acaaaagcag  158940
158941  tggaatccta cctttaagtc caggaagctc ggaaaacata ccacctaagg tcagaagaca  159000
159001  aacttggaat gcaattttag tgatataacc agtccaaaga acaaaagatt aagtttgcaa  159060
159061  aacatctcct tgtgctgcca tatccacatc catacttggt gagtcaggct tctgtgactg  159120
159121  aaacacacac ctgagatacc agctgagagg caagctgact ttagtgtgtg gtttcagact  159180
159181  gtggcagtcg gccatgcttt ggggcctgtg gtaaagcagc agaagggagg agcatgtgac  159240
159241  agaggaagct gctccctctt gacagccaag aagcagagga ttgagacaag gggcccggtt  159300
159301  ccttgttctc tctaagggca cagcctaact ttgcctttta ggccctgact cctaaagttc  159360
159361  tgcagtctca gaggcaaggt gaggcctgag tctgcacagc acatgagcct ttaaggttca  159420
159421  tgtagctaaa tcatagcact ttctgtctta tcttggagac acaatttaat ttttgttggg  159480
159481  tttttttttt ttttttttgg tttttcgaga cagggtttct ttgtatagcc ctggctgtcc  159540
159541  tggaactcac tctgtagacc aggctggcct ctaactcaga aatctgcctg cctctgcctc  159600
159601  ccgagtgctg ggattatagg cgtgctccac cacacccggc acaatttaat tttttaagtg  159660
159661  ttagaattgt taagataatt tgtgagggaa gaggcctgtc tcaagatcca taagatacta  159720
159721  gcatcttttc ccaggctgga gagatggctc aatggttaag agcactgact gctcttccag  159780
159781  aggtcatgag ttcagttccc tttaaccaca tggtggctcg taaccatttg ggtttttttt  159840
159841  ttttttgttt ggttggtttt ttttgttttt gtttttgttt ttgttttttt taaagattta  159900
159901  tttattatat gtaagtacac tataactcag tgtacttaca tataataaat actcagatac  159960
159961  ttcagaagag ggcatcagat ttcgttacgg atggttgtga gccaccatgt ggttgctggg  160020
160021  atttgaactt gggaccttca gaagagcagt cggcactctt aaccactgag ccatctcgcc  160080
160081  agcccataac cactgagcca tcttgccagc ccctcgcaac catttgtaat gggatccaat  160140
160141  tcccttttct ggtgtgtctg aaaacaaatg cagtgtacat aaaatacata aatcttctaa  160200
160201  aaatagtttt tctcattatt catatacata acttaagagt aaaatgggaa atatcttatt  160260
160261  tacagtagca gcaaaatatt gattatattt attatataaa atatgggatt tatctatatt  160320
160321  tttatttata taaagtcatc aaatatattg ctggatatgg tgactcattt ctgtaatctc  160380
160381  aacacatgta agactaaggg aggagaactg tcctgagctc atggccagcc taaagtgctc  160440
160441  aggggttcca gagcaaaaat tatccatgac catagataga atggcactgt ctcaaaccca  160500
160501  aagcaaaggg ggaaatgtaa gccttaagca atggtggatt tactgtattc ctgaatagga  160560
160561  aggctcagga tgctatcctt atacatttcc ttagattcag tgcaatacag acagaactgt  160620
160621  gaacaaagtt aagttataag agagtgtggt gtaaaataat aatatatttt acatagaaac  160680
160681  attcaggcct gaggaaagtg taagactatg aaaagtttaa tttgccaaat attccaatct  160740
160741  accataaagc ttcgatactc ataacaaatg atatttacag tggttagcca gtgaaaaaca  160800
160801  actgaaaata caggagaaaa tattaatagg agagagcatt tgttatgaaa tgcactctgt  160860
160861  cataactcaa catctatcta aaatacaaag tttagcaact ttattgtatc atgtataaga  160920
160921  aagtctaaac aaattgaatg ctaaaaatta atgatactat atttgaagaa aatctacaac  160980
160981  aatatgtatc atctaggttg gtgggaaaac ccaatccaaa acaggaaacc agaagttaga  161040
161041  aaagttaaaa taccattttg attacgtgga gtcttaacct gataaaggca attatgtcag  161100
161101  gagaaaaaga aaacagtaag aaagtgaaaa actgtctgca ttattgataa caaagttgat  161160
161161  atctgtaata ttctaagaat ctttgtaaat catcataaca aagagaaaaa ttcagtagaa  161220
161221  aaactggcct tttacaggaa agaaaatcta ctaacctaga gtccttggag acaggctcaa  161280
161281  atctcatggg caacacaagg aatgttgcgg cagcaagtgc ctctttcctg agaggaagcc  161340
161341  agacaagacc ccaggtcagg gggcagcatc ttctgtaatg ggagggcctc actgtttttt  161400
161401  cctgactgct ttgtctactt aatggttttg cctgtctctg gaaatgtgca gaggaagaaa  161460
161461  gatcagtgct ccgggtcact actgagttcc ttataccaat tttatattag ttatatgtat  161520
161521  tacatctttg ggaagaggga cagttgtatg ttttgagata cacatgtgga gatcagaaga  161580
161581  catcttgcta gggagtccgt tctttccttc tactctgtgg gtcctgggag tgggtacctt  161640
161641  tacttgttga gcagtcttgc tgacccactc ctgggcttct tgacaaaagt ttgtggtttc  161700
161701  caaacttcac ttgtgcgtgg cagtcctccc tgtgaacaga gaagagtgga ggtgctggga  161760
161761  gcatcctctt gtgaagatgg ttgttctctt ccatccttgt ttggcccttc gttgttcatt  161820
161821  tcttcttgga ggaagtctgt actagaattc aagaggacgc aaaggaatgt tactttccct  161880
161881  gaaacgatct ctatagatca ggagatgtaa ataacattct agttagagca gtaagaggac  161940
161941  ctatggaaag aagaaagggg acacttagag tctaccagtc gatcactata ataaagcgaa  162000
162001  cccctgcaag gacagtgagc aggaattcag gtgaaatgct aattccccag agctcttctg  162060
162061  tggagggaac tgggagggag gtggcgttca tcaatgtaga cctgtctaca gaaccatctc  162120
162121  gagcagagca caagggtagg ttccggatcc atctgctatg aacacgttat ttgaaggtac  162180
162181  acattcactg cagaagaact ccatgagcat cttttttttt tttttatgag taaatctttt  162240
162241  tttttaaaga tttatttatt tattatatgt aagtacactg tagctgtctt cagacactcc  162300
162301  agaagagggc atcagatctt gttacagatg gttgtgagcc accatgtggt tcctgggatt  162360
162361  tgaactccgg accttcgaaa gagcagtcgg gtgctcttat ccactgaacc atctcaccag  162420
162421  cccctccatg agcatctgaa gtgtgagtca ggaaaccggt gctttaccat aatacccaca  162480
162481  caaaatttct tttgggatgg atgagaacca tgtacctgac caatacgcaa gtccccccct  162540
162541  tccatccact gttgtccaag cacaagagaa cttgaggcga aattcccacg gtgtgctgag  162600
162601  tgtcgggaaa tcctcctgac caagttcagg ctgtttatac aagaggaacg atttgaatga  162660
162661  agtcaatatg aaaagttgca tatgtgcaaa caccctgatg caatgggata aaatcgtctt  162720
162721  cggtgatcac ccacacatta gaggattctc gtgttctcga cttggggacg ttccaatgtc  162780
162781  tgcagtcaaa gtggacatgg cttcagctgg acttcatatc agaaagctcg tgcagggaag  162840
162841  acacaaccta agccagaatc cgtaacaaag caaacatatc acttgttgct gacagcatct  162900
162901  cggaaacaaa tgtaggagaa agacagggtt ttctacatgg acttaggaca aagtcatcat  162960
162961  aaaggcagtt gctggggcta agataggatc actgaggcca gtcctcctct gaagcactcg  163020
163021  gagaacagaa aaacaacagt tgttgaaaat tattttcagt gcattcactt ggatgtgtgg  163080
163081  atgagctcga ctgtaatgac ctgtagatgt tggttaacct gtatccattt tttttatgct  163140
163141  gctgataaat catgatcaca aagactttga ggctaccaga aaaataacct tgaaatgcta  163200
163201  acaaaatctt tttattttat ttgtggtgaa ctatatttgc tcatggaaag gacaaatgaa  163260
163261  aatgtgaatt aacacatgat ttgtatgtga atttgaaaat taactttcag ttattttttg  163320
163321  tatgcaactt tttgcttaca aggccaataa aatggaaata aaagtgacag gttgttaata  163380
163381  gagaagtgat ttaacatact atgatatatc atcatgaaat attatgcagt cactagaaat  163440
163441  gatttaagtg tataaaagtt tacccgcaag gtaccattaa ttttaaacgt gtgatgcaga  163500
163501  gagaaatgaa gttctgtttg tgtaaaggaa agaaaaggca gtatacatga atgtgtgtct  163560
163561  gcctgtgtat gtgtgtgtaa gtgtgtctgc ctgtgtatgt gtgggtatcc gtgtaagtgt  163620
163621  gaagagggat acctggttac tgaggaatag cgatgcttgt ggaggagcat agaagagtta  163680
163681  ctcacacatc cgatctttat ttttctttta ttttttggtg ctagacatca agctctggtg  163740
163741  taagtcacgg aaggaaagtg ctcaactgag ctgactgtac gcctcatgca atcttctaag  163800
163801  gaggagtaga cagtaaaaaa ggaaagatga cattccaaat aactgagggc cacgttcctt  163860
163861  taaaattata aaagttatga ctaaagcagt gcacggggta ttcagggatt ctgtgaaatc  163920
163921  tattgattat tcaaaaccaa attattgcct ttcctgggac cacactatat taccaacagc  163980
163981  agcagaaaaa tgtctgcatc tcttgaacca tttggggact ctcaatctat ggagacaaac  164040
164041  ctacaatgcc ctgtgcacaa cgaagaacaa acctcgccag ccagctcagt tcttagaaca  164100
164101  ggacacactc agcagctcac tgtcttctcc ttccCATAGA CGAGGACGGG CTGGGCATAA  164160
164161  GCATCATTGG AATGGGCGTT GGTGCTGATG CTGGATTGGA GAAGCTGGGG ATATTTGTCA  164220
164221  AGACAGTGAC TGACGGAGGT GCTGCTCAGC GGGatggcag gtgagctggg tactgctgag  164280
164281  ggcgaactga atcccaggac ctgccgcatg tttctatcag aaaaaaacaa aacaacaaaa  164340
164341  aaaaaccttt tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tttctcagat gtggaagaat  164400
164401  atgaaaacac ttgaattact ttcttattgg tagcaaaata tctatgcact aagtgtgcat  164460
164461  ctgtctgtct gcctgccttt gtttctatct gttcgtgtgc ttacacagtg tgaagtgatc  164520
164521  aaagaacatg tcttgagaaa gtcggcctat gactccttca gagatattaa aatgaataat  164580
164581  aataattctg gcgcttttgg aaatgtcaga ggtggggaga aaacttaaga agtccttcta  164640
164641  ccctgcgagg cgttctagag cccagtgtcc ccccacacct tctcctatgt agaaacgtgc  164700
164701  tagggcagtg actgggtctt agaaggagat ctcatgagca gaggctgcag cctgcccacg  164760
164761  tggttagggt tgatgtttta gcttacatca gtgcagcgat catgcagctt taacgtaaag  164820
164821  attaagcaaa ctggaaagca aagaactgac agtagacgtg aacagtcacc caagattctg  164880
164881  gcagtggggt tcagagaaca gcagcaggca tttttatgtc tgactatgta tcgcttcacc  164940
164941  ttcttctcag gaagtctgtg aatcatgggt ctctgttgaa actcattctg ccttccatta  165000
165001  tcctaatacc tgttggtata catgaggttc ctaaggggca gggaacacac ttaatttatt  165060
165061  tgcttacttg cttatttgag acagggtctc aagaaaggtc ccgagttaat aatggaaagt  165120
165121  attggtgcca gtacaatggt actaaaagat gtcctctggt ttccatatgt gtggacatga  165180
165181  gtacaaacat ataaaaacac aatatagaat aaataaataa acaaaaattt aagctgggta  165240
165241  tagtggcaca cacctttaat cctagcaccc ggtaagcaga ggcaaacaga tctctgagtt  165300
165301  ctaggccagc ctagtctaca gagtgaattc caggacagct agagctacac agagaaacca  165360
165361  tgtcaaaaaa aataaagcaa aacaaaaaac aaaacaaaaa taataaataa ataaaataaa  165420
165421  ataaaaatta aaataggaac tattactacc attatgtaat tctttgaaga ggcctctttc  165480
165481  ttcaagtgaa ttaaactttt aaaatttacc ttatttgtaa aagtcatttc ggggagctag  165540
165541  gaaataattc ttacagttag tatcaagcaa aactaaatga ttttgtgtaa ccttttaggt  165600
165601  gaatcgggca caaataaaga cacaaagaaa ctggctgcat ttagctctcg tggacctgct  165660
165661  gtcaattata ggctgtctta tatttttcat ttgtcttaaa aattaaattt gatttctctt  165720
165721  aacccattta cttttttctt gtcctacact gtgtcgttat ttatactgat aatagatctt  165780
165781  tccttggggg attaggatat tgtgtttgga tctggatctt cacatgcatt gaaatgtgca  165840
165841  gaacatcatt actgttgcct cggctggtgt ccctgccttg cagtgttggt tggttggtga  165900
165901  agacctggtg cagtagagtg ttccccagcc cccttcccag aagtattatg cccacagata  165960
165961  actttctgaa caccttagcc gacctcagag tagccctggt tctgagtcag tgctgaggcc  166020
166021  tcagccgctg gaaaggaagc cgggagcgca cgtgctgctg ccctgctggg tggtgtgcat  166080
166081  ggcagcctgg actctgctta gcctccccag atcttttcta gggcaggatg catacttctt  166140
166141  tctaatgtcc tggctgctcc ttgtcagact tcctttagct gtttatcacc tggactcctg  166200
166201  ctgataaagt ctctctagat gacgattttt cttttcccct ctaaagtatt ttctacaacc  166260
166261  ttttttcttc tttcctctgt gtgtgtgtgt gtatgtgtgt gtgtgtgtgt acacgcatgc  166320
166321  acgcgaacac acatgggcat gcatcatgtt tacataggca catgaaagga attagggcat  166380
166381  accataaatc ctggttttct aaccataagt taattatatt gttagacatg atgggttttc  166440
166441  tgtgaaagta tggctgtgtg tattacttct cttgtgtccc ttgcatttga gagaatttcc  166500
166501  ttttggcctt ggattttagc agctccaggc tagatgcttc agcttctcct aactttgctt  166560
166561  aataagaagt cactcttgta atgcttcatc taaggagggc attttaggtt gtttccatat  166620
166621  tcactagaaa aatgttagca tcagtcttct agtgtcagtt atattcagtg ctggtttagg  166680
166681  gaataaagaa catgtctggg gtgaatggta aagaactaga agactttgca gcatcccccc  166740
166741  ccccttcctc cctgtgttgc tgagcctgtg tactgcatat gtgcatgtac tcacagaagc  166800
166801  cagaaagcat tgtgtttcct ggaaagggat gtgggtgctg ggaactgagc tgagcttgtc  166860
166861  tccgaaagtg agtgctctca gctgctgaag cttgtcttca gctcttttct tcaggccttt  166920
166921  tgtttttgtt tttgtttttt gggttgattt gttttgtttt gttttgtttt gttgagtcag  166980
166981  ggtttctctg tatagccctg gctgtcctgg aactctgtag accaggctgg ccttgaactc  167040
167041  agaaatctgc ctgcctctgc ctcccaagtg ctgggattaa aggcgtgcgc caacactgcc  167100
167101  aggctcttta ggccttttaa aaaggttcct tgatcacctg tatttctatt tttttttttt  167160
167161  tagtaaagta tttgctgtgc tttttgttgt tgatttcttt catttgaagt gtgttattca  167220
167221  ctagtatttt agtgagattc tgcagaaata agtggcccat agcaaccgtg tccactattt  167280
167281  aactaacaga aacctcttcc ttggttctcc actttggcaa caaaatcctt aaacacaact  167340
167341  aacaaaatta atgtgggact ctaacctgaa agcgtgttaa agtctgtgtt tactccctac  167400
167401  tggtaacatt gtatcaaaat tgttgttcaa aaattccggc cccctgtatt gctttcttct  167460
167461  tagtcttttg gtttatttta ctgactgtct aggaaagact ctcaaattca tgtttcaaac  167520
167521  atggaatata tagaacttat ttggcaatct gatttctatc tcaagttcag cataaaagat  167580
167581  acggaatttt gtttccccct tcctctgttt cctttaatta gacaagaaac cattgtttta  167640
167641  tgtactgaca cgattctaca ttattttcat gcaaaactca ccattcctct tttgtcttca  167700
167701  tttacttcac ccatacattc tcattatatt gtatatttct ttctctgatg tgccacaagg  167760
167761  cttggtagtt tgagttcatg gtctaggtcc tatctgtagg cccagttttg gatgtattca  167820
167821  ttggtagctg ttaaactcct ttaagcagat ggtccccagt ttttgtccca agtgtctttt  167880
167881  tttctttctt tttttaagta ttgtattgtg tgaccttggg agcagaagtg cctgtttgtt  167940
167941  ttctcttttc agtcaggaag gctgtattcc tatctgtggt agtgctcttc cttgaccttc  168000
168001  ctgcatatct catcctgaat gatgacacaa actacagtgt cttgacgtgt gcattctgta  168060
168061  agatacaatg agaaggctct gacttaatct gtttgtttcc taatcttcga aggcagtaaa  168120
168121  caccatggat ctaactaagg agtaactctt acagtaatct gtggtctaaa tatcaaggtc  168180
168181  ttctacaaaa taagaactag gaaaattgaa ctgaagtcat tagacagaag catgtggaga  168240
168241  aacatttcag aaatagaacg gtatcagtgc tctacagagc tggggccacc tgggcacgtt  168300
168301  tgacccttgg cccagcatta ttgatatgca gttcatgcgt gaagaacatg tttctagatt  168360
168361  ttttcatgtc gtgctgagta taatctgttt aattgtcatg ttcacacagc atactttccc  168420
168421  agtcagttat gctcttggta gtttgtagat tggaggatgt ttgtcaccaa agcttgcagg  168480
168481  tttgaagttg agctcaccta tctctgtttt atgtttatta tttatttaag atagaggtct  168540
168541  tgccacattg tcctcaaaac cctgttctca agtgaattgt cctgcttcag tcttcagagt  168600
168601  agccattttt gtctggattg tggcaccagt cccaaattca atatatcttc acggttgcca  168660
168661  ttctgtcctg tgtcagtatg tcacagaaca ttaatttgag aatagggatg tctcttctga  168720
168721  gacgtcttgt gtgcactgga gcatccctga ccattgctag atgcattctc tgaagaatgt  168780
168781  gggtctggtc tcttttcaga atctgaaagc aaatctggtc acgactttta agactacatt  168840
168841  gaaaacaagc agaagtggtt tgtccttgga aatggtatgt gtgggagtac tctttcagct  168900
168901  ggacttacct tagtaataaa ataaataaat aaataaaact tctcaaacta aaataatttt  168960
168961  atcattgata gaatatgagt ttattataca aaagttattt actgttagat atagtatata  169020
169021  agcaataaat aaaacttgaa attaatagaa ataatagtaa tattgtcttc caaaattaag  169080
169081  tccatctgat aaaatttagg ctctgggtaa agctttaaaa ttctgataaa catatcaaat  169140
169141  aaaggtaaat aaatggagtt atatgcccat aggtaggaaa agagtagtgt caggctgtga  169200
169201  attctcctta gttctatctg tgcatccaat gtggataatc tagtaagtta ttttctggct  169260
169261  gtgttggctc ctccctgttg ttgtgataaa acaccaggac agaagcaact cagggaagca  169320
169321  aaggtttatc tgatgcacag atccagggga atagaatcca tcctagaggg aagaaaggaa  169380
169381  ggcatggtga aagctggatg cggggccaac ttcctccagt ggggtttcca agcagtgccg  169440
169441  ccagttgaag atttacagtc caagcacaag agcctatgag ggatatttca tacccggaaa  169500
169501  taacagtgaa tactaaagaa tggactggga tgttttatat ggaaagaaac aagatccaaa  169560
169561  atagtgcgct tagtcatgga ggataagaac aaagttggaa ggggatatga tctgactcta  169620
169621  ggattttctt ctaaagcttc aggggtcaag aaaatgtggt attgatgata gatagctagc  169680
169681  tagctagcta gatagataga tagatagata gatagataga tagatagatg agtagataga  169740
169741  taatagagaa atggatacat caacaagaca gaatagagga gccaggacta gactcaaggg  169800
169801  actaggtgtt aggcacagag gatatctcag ctgtatctgc tacatttaac tcggtacaga  169860
169861  aatgctagag atctgctgtg cattacaatt actccttctt aagaatatgt gtggttgcag  169920
169921  agcgcttcag ctccttgggc gctataggtg gaacagcaat atgaactaac cagtacccca  169980
169981  gagctcgtga ctctagctgc atatgtagca gaagatggcc tagtcggcca tcactgggaa  170040
170041  gagaggcccc ttggtattgc aaactttata tgcaccagta ctggggaatg ccagggccaa  170100
170101  gaagccggag aggatgggca gggcgagggg agggtatagg gaactttcag gatagcattt  170160
170161  gaaatatata taaagaaaat atctaataaa aataaaagaa tatgtgtgga aaactgaatc  170220
170221  ttttcagtat gccttttcta gctttcaatg gagtttttta ataatgtctg catgtgtgca  170280
170281  tacatttata tgttcatgtt ggtattgcac atgtatctgt atatgcacgt agatactaag  170340
170341  agatccactc aagttttgtt cctcgggagc tgtctgtctt ttcttgagat agggtatctc  170400
170401  tttggccttt aatggtttct agctattaag ttcaggtccc tatacttaga aggtaagccc  170460
170461  tttactaact gagctgtctc tacagtcttc atagtactgt tttgaagatt aacatcttga  170520
170521  ctaatatttg actatggtct ggagtatgtt gattataagg ttggaatcag tgagaatgtc  170580
170581  ttaaaaacaa gtcttgagtt gctacttcct tggaaaggac agtgcattag aagagacagt  170640
170641  cactgttgat gctaatttct ctcttTCTCC AGGATTCAAG TCAATGACCA GATTGTGGAA  170700
170701  GTTGATGGAA TCAGCCTGGT GGGGGTCACA CAGAATTTTG CTGCAACCGT TCTGCGGAAT  170760
170761  ACCAAGGGca acgtcaggta aatctgaggc tttctaatga gcaactctgt gatgctgtat  170820
170821  tttcatggat ggtaatttcc ctatcaatat ttataattac aatggaaatt ttgtctgaat  170880
170881  actaaaacag tgtgaacacc tctgttgcta agcagtatgg tgtaccttac tgttaacaca  170940
170941  gtaggaattg gcacagagac ggaattccta gtcactacct cagtaaatat taatttcctt  171000
171001  ctcaatttct tttaacaaaa ccacctttag aacaattgga attgaaatgg ttgttcacgc  171060
171061  accagcggca agcattatta gacaagtagg ctgagtgatt tcaagcagtg tgttgtaaaa  171120
171121  ttctgtgtat tgtttttaag agtcagccag gatctgtctt tgatgaattg tacttttcgt  171180
171181  gtttaatagg acagaagctg cagaccttga aagttctatc tagtgctctg attgggacaa  171240
171241  ttatgactct taaataagaa agccattttg aggcaaccct ggttaaactt tcaaatcagt  171300
171301  tttgattagt ttactttttg attatttgcc tgaagcagta aggaaataat acatgttgaa  171360
171361  acatgataat gactttttaa aaacactaaa agagaccatg ctgagtaccc tagaccttaa  171420
171421  catatcctgg ctgtgatact ctgaataaga atggccccat aggactcgag ccccagggta  171480
171481  ccttgccagc gaagtcgcct gacacccgca agggcccaca cagtattccc cacgggatcc  171540
171541  taagacctct gatgagtgga acacagcgtc tgctccaatc caatctctcg gaacctgaga  171600
171601  ctgcggtaat agggaagcag actacccggg cctgacctgg ggcacaagtc ccttccaccc  171660
171661  cactcgagca ctgggctacc ttgccagcgg agtcacccga caaccgcaag ggcccacaca  171720
171721  gaattcccca cgggatccta agacctctgg tgagtggaac acaacttctg ccaggaggca  171780
171781  ggtttgaaca ccagatatct gggtaccttc cctgcaagaa gagagcttgc ctgcagagaa  171840
171841  tactctgccc actgaaacta aggaaagagc tagcctccca ggtctgctta tagaggctaa  171900
171901  cagagtcacc tgaagaacaa gctcttacca gagacaacta taacagctag cttcagagat  171960
171961  taccagatgg cgaaaggcaa acttaagaat cctactaaca gaaatcaaga ccactcacca  172020
172021  tcatcagaac gcagcaatcc caccccacct agtcctgggc accccaacac aaccgaaaat  172080
172081  ctagacccag atttaaaaac atttctcatg atgatgatag aggacatcaa gaaggacttt  172140
172141  cataagtcac ttaaagaatt acaggagagc actgctaaag agttacaggc ccttaaagaa  172200
172201  aagcaggaaa acacaaccaa acaggtagaa gtccttaaag aaaaacagga aaacacatcc  172260
172261  aaacaggtga tggaaatgaa caaaaccata ctagaactaa aaagggaagt agacacaata  172320
172321  aagaaaaccc aaagcgaggc aaggctagag atagaaaccc taggaaagag atctggaacc  172380
172381  atagatgtga gcatcagcaa cagaatacaa gaaatggaag agagaatctc aggtgcagaa  172440
172441  gattccatag agaacatcga cacaacagtc aaagaaaata caaaatgcaa aaggatccta  172500
172501  actcaaaata tccaggaacc caggacacaa tgagaagacc aaacctacgg atactaggag  172560
172561  ttgatgagaa tgaagatttt caacttaaag ggccagctaa tatcttcaac aaaataatag  172620
172621  aagaaaactt cccaaacata aagaaagaga tgcccatgat cacacaagaa gcctacataa  172680
172681  ctccaaatag actggaccag aaaagaaatt cctcccgaca cataataatc agaacaacaa  172740
172741  atgcactaaa taaagagaga atattaaaag cagtaaggga gaaaggtcaa gtaacatata  172800
172801  aaggaaggcc tatcagaatt acaccagact tttcaccaga gactgtgaaa gccagaagag  172860
172861  cctggacaga tgttatacag acactaagag aacacaaatg ccagcccagg ctactatacc  172920
172921  cggccaaact ctcaattacc atagatggag aaaccaaagt attccatgac aaaaccaaat  172980
172981  tcacacatta tctttccacg aatccagccc ttcaaaggat aataacagaa aagaagcaat  173040
173041  acaaggacgg aaatcacgcc ctagaacaag caagaaagta atccctcaac aaacaaaaag  173100
173101  aagacagcca aaagaacaga atgccaaatc taacaataaa aataatagga agcaacaatt  173160
173161  acttttcctt aatatctctt aatatcaatg gactcaattc cccaataaaa agacatagac  173220
173221  taacagactg gctacacaaa caggacccaa cattctgctg cttacaggaa acccatctca  173280
173281  gggaaaaaga cagacactac ctcagagtga aaggctggaa aacaattttc caagcaaatg  173340
173341  gtctgaagaa acaagctgga gtagccattc taatatcgga taaaatcgac ttccaaccca  173400
173401  aagttatcaa aaaagacaag gagggatact tcatactcat caaaggtaaa atcctccaag  173460
173461  aggaactctc aattctgaat atctatgctc caaatgcaag ggcagccaca ttcattaaag  173520
173521  acactttagt aaagctcaaa gcacacattg cacctcatac aataatagtg ggagacttca  173580
173581  acacaccact ttcatcaatg gacagatcgt ggaaacagaa actaaacagg gacacagtga  173640
173641  aactaacaga agttatgaaa caaatggacc taacagatat ctacagaaca ttttatccta  173700
173701  aaacaaaaaa atataccttc ttctcagcac ctcacgggac cttctccaaa attgaccata  173760
173761  taattggtca caaaacaggc ctcgacagat acaaaaatat cgaaattgtc ccatgtatcc  173820
173821  tatcagacca ccatggccta agactgatct tcaataacaa cataaataac ggaaagccaa  173880
173881  cattcacatg gaaactgaac aacactcttc tcaatgatac cttggtcaag gaaggaataa  173940
173941  agaaagaaat taaagacttt tagagtttaa tgaaaatgaa gccacaacgt acccaaacct  174000
174001  atgggacaca atgaaagcat ttctaagagg gaaactcata gctctgagtg cctccaagaa  174060
174061  gaaacgggag agagcacata ctagcagctt gacaacacat ctaaaagctc tagaacaaaa  174120
174121  ggaagcaaat tcacccaaga ggagtagaag gcaggaaata atcaaactca ggggtgaaat  174180
174181  caaccaagtg gaaacaagaa gaactattca aagaattaac caaacgagga gttggttctt  174240
174241  tgagaaaatc aacaagatag ataaaccctt agctagacta actacagggc acagggacaa  174300
174301  aatcctaatt aacaaaatca gaaatgaaaa gggagacata acaacagatc ctgaagaaat  174360
174361  ccaaaacacc atcagatcct tctacaaaag gctatactca acaaaactgg aaaacctgga  174420
174421  cgaaatggac aaatttctgg acagatacca ggtaccaaag ttgaatcagg atcaagttga  174480
174481  ccatctaaac agtcccatat cccctaaaga aatagaagca gttattaata gtctcccagc  174540
174541  caaaaaaagc ccaggaccag atgggtttag tgcagagttc taccagacct tcaaagaaga  174600
174601  tctaattcca gttctgcaca aactatttca caaaatagaa gtagaaggta ctctacccaa  174660
174661  ctcattttat gaagccacta ttactctgat acctaaacca cagaaagatc caacaaagat  174720
174721  agagaacttc agaccaattt ctcttatgaa tatcgatgca aaaatcctca ataaaattct  174780
174781  cgctaaccga atccaagaac acattaaagc aatcatccat cctgaccaag taggttttat  174840
174841  tccagggatg cagggatggt ttaatatacg aaaatccatc aatgtaatcc attatataaa  174900
174901  caaactcaaa gacaaaaacc acatgatcat ctcattagat gcagaaaaag catttgacaa  174960
174961  gatccaacac caattcatga taaaagtctt ggaaagatca agaattcaag gcccatacct  175020
175021  aaacatgata aaagcaatct acagcaaacc agtagccaac atcaagtaaa tggagaaaag  175080
175081  ctggaagcaa tcccactaaa atcagggact agacaaggct gcccactttc tccctacctt  175140
175141  ttcaacatag tacttgaagt attagccaga gcaattcgac aacaaaagga gatcaagggg  175200
175201  atacaaattg gaaaagagga agtcaaaata tcactttttg cagatgatat gatagtatat  175260
175261  ataagtgacc ctaaaaattc caccagagaa ctcctaaacc tgataaacag cttcggtgaa  175320
175321  gtagctggat ataaaataaa ctcaaacaag tcaatggcct ttctctacac aaagaataaa  175380
175381  caggctgaga aagaaattag ggaaacaaca cccttctcat tagtcacaaa taatataaaa  175440
175441  tatcttggtg tgactccaac taaggaagtg aaagatctgt atgatacgaa cttcaagtct  175500
175501  ctgaagaaag aaattaaaga agatctcaga agatggaaag atctcccatg ctcatggatt  175560
175561  ggcaggatca acattgtaaa aatggctatc ttgccaaaag caatctacag attcaatgca  175620
175621  atccctatca aaattccaac tcaattcttc aacgaattag aaggagcaat ttgcaaattc  175680
175681  atctggaata acaaaaaacc taggatagca aaaactcttg tcaaggataa aagaacctct  175740
175741  gctggaatca ccatgcctga cctaaagctt tactacagag caattgtgat aaaaactgca  175800
175801  tggtactggt atagagacag acaagtagac caatggaata gaattgaaga cccagaaatg  175860
175861  aacccacaca cctatggtca cttgatcttc gacaagggag ctaaaaccat ccagtggaag  175920
175921  aaagacagca ttttcaacaa ttggtgctgg cacaactggt tgttatcatg tagaagaatg  175980
175981  caaatcgatc catacttatc ttctcgtact aaggtcaaat ctaagtggat caaggaactt  176040
176041  cacataaaac cagagacact gaaacttata gaggagaaag tggggaaaag ccttgaagat  176100
176101  atgggcacag gggaaaaatt cctgaacaga acagcaatgg cttgtgctct aagatcgaga  176160
176161  attgacaaat gggacctaat gaaactccaa agtttctgca aggcaaaaga caccgtcaat  176220
176221  aagacaaaaa gaccaccaac agattgggaa aggaacttta cctatcctaa atcagatagg  176280
176281  ggactaatat ccaacatata tcaagaactc aagaaggtgc acttcagaaa atcaaatcac  176340
176341  cccattaaaa aatggggctc agaactaaac aaagaattct cacctgagga ataccgaatg  176400
176401  gcagagaagc acctgaaaaa atgttcaaca tccttaatca tcagggaaat gcaaatcaaa  176460
176461  acaaccctga gattctacct cacaccagtc agaatggcta agatgaaaaa ttcaggtgac  176520
176521  agcagatgct ggtgaggatg tggagaaaga ggaacactcc tccattgttg gtgggattgc  176580
176581  aggcttgtac aaccactctg gaaatcagtc tggcggttcc tcagaaaatt ggacatagta  176640
176641  ctaccggagg acccagcaat acctctcctg ggcatatatc cagaagatgc cccaacaggt  176700
176701  aagaaggaca catgctccac tatgttcata gcagccttat ttataatagc cagaagctgg  176760
176761  aaagaatcca gatgcccctc aacagaggaa tggatacaga aaatgtggta catctacaca  176820
176821  atggagtact actcagctat taaaaagaat gaatttatga aattcctagc caaatggatg  176880
176881  gacctggagg gcatcatcct gagtgaggta acacattcac aaaggaactc acacaatatg  176940
176941  tactcactga taagtggata ttagccccaa acctaggata cccaagatat aagatacaat  177000
177001  ttgctaaaca catgaaactc aagaaaaatg aagactgaag tgtggacact atgcccttcc  177060
177061  ttagaagtgg gaacaaaaca cccatggaag gagttacaga gacaaagttt ggagctgaga  177120
177121  cgaaaggatg gaccatgtag agactgccat atccagggat ccaccccata atcagcatcc  177180
177181  aaacgctgac accattgcat acactagcaa gattttatcg aaaggaccca gatgtagctg  177240
177241  tctcttgtaa gactatgccg gggcctagca aacacagaag tggatgctca cagtcaacta  177300
177301  ttggatggat cacagggctc ccaatggagg agctagagaa agtacccatg gagctaaagg  177360
177361  gatctgcaac cctataggtg gaacaacatt atgaactaac cagtaccccg gagctcttga  177420
177421  ctctagctgc atatgtatca aaagattgcc tagttggcca tcactggaaa gagaggccca  177480
177481  ttggacttgc aaactttata tgccccagta caggggaact ccagggccaa aaagggggag  177540
177541  tgggtggtta ggggagtggg ggtgggtggg tatgggggac ttttggaata gcattggaaa  177600
177601  tgtaaatgag ctaaatacct aataaaaaat ggaaaaaaaa aaaaaagaat ggccccatag  177660
177661  gctcatatgt ttgaatgctt agtaattatt tatggagtca cactacttga gaaagattag  177720
177721  gaggtgtagc cttctcagag aagtgtgtca ctgggggtgg gctttgggag tttcaaaagt  177780
177781  tcagccaggc ccagtgtctt tttcttcctg tggaacatac ctactaatat gcatgtagaa  177840
177841  ctccttctcc agcatcatgt ctgcctgtgt gctgccgtgt tcctgccttg ataatggact  177900
177901  aaacctctgt acctgtaagc catccctaat tgaatgcttc ctttataaga ggttccttgg  177960
177961  tcatggcatc tcttcacagc agtagaacag cgacttagac aaaagctatg gcttaataat  178020
178021  gaacgtcctc aatttttaat tcatattcga atcaactact caattcttta ccattaaata  178080
178081  tcagggcacc ttaccattcc gtgttttttg aagtaaaaat tcaatgtgtt aaagaacatt  178140
178141  tttcttcccc gtaaactttg agtctggagc agaccagttt gctgacccat gcgctctcct  178200
178201  cactttagca gaaagtgatg taaaggagct gatgagatag aagcattaat catggctcac  178260
178261  tcagatggtt tgtatttgga atttttacaa ttcagttgga aggtatcatg tccactgggg  178320
178321  tacagctcag tggcactatt tgcacagcca gcatgaagca tagacctcat tgctgcaaag  178380
178381  gatgaatgag ctgctcatgg gatttatagt ttgtatgtaa gtagtgaaaa gaaacaaatc  178440
178441  ctgaatatac atttgaaaat aaattttatc attaaaatat tgcaaaaaag taccacacac  178500
178501  ttagattaac cctagccaaa gccctgtaaa ttgtagtgat cttctacatg tttagaacaa  178560
178561  ccaagtggaa caaaagctgt gaagagtcaa aaggcatttt attctttcac tatcaaatat  178620
178621  attttatacc cttatccatc acgcaaaaca aaaccaaaat atccatgaca gggttagaac  178680
178681  tagaaaaaac atttagtctt atgtcagctt tcataactct gtcaatgacc tgcattcaac  178740
178741  ccttcgctca tatctagctc ctttaaatca gttattttat gcttttcctg tacttaactc  178800
178801  aaaatctgtt tttagaactg tgattaatag gacagtaatt acaataaaca tgtaaagaca  178860
178861  ttcagaggtg gaggcatagt gcataatctc cattcaaagc aacagtcagt cgttatcaga  178920
178921  cagacactct cagagcacca aatactggaa ctcattatat ggattttata atagttattg  178980
178981  tacctactgt gttcatttta cgaatataag aataacactt agaaacattg acatattcca  179040
179041  agtcacagaa ccactgtggc ttctatataa ttatggaatt atattattcc ataagccatt  179100
179101  ttttctcttc taaatgcttt taacacttaa aatatgctat tccaaaatat ccatatccat  179160
179161  aacagaaata agcatgccaa atttgacatc tcacgttgaa ttcttcattt agtaggtaga  179220
179221  tggtatacat gatctaacct tacatattta tgaactcagg ttaacataag cagaaacatg  179280
179281  tggagaggta atctgagtgt tgcatatttt tttctctaag ttggtcttct catgacttta  179340
179341  ggtacctcag ccctcttttg tgtgtgatac ggtttagtct tgatcactcc ttcagacaca  179400
179401  tgagattaga cactaatttt cacataaaga aggtgaggca gagggattaa gttgtttcca  179460
179461  cttctgcatg gttttactct gggtcatact taaaagagtg gcgatttgtt aaagaaaatc  179520
179521  tccaccattc atgcttaatg gtacttcagg ctttaaagat gtgtgtaacc acggtccttt  179580
179581  actgtagtag ctcagaaaag ccgcctaaat gaatgggcat gtgtagttta acacatttaa  179640
179641  aagtgaaacc attttatgag atcaattatc tgtcatgaag tcaagaggag ttgcagaaga  179700
179701  gagggagttg cagaagtgat ataaatacat tatacgcata tatcaaataa aacagattaa  179760
179761  aaatcaatgg gctaaatgaa atggatctga attctatttt cactttgagg ttgcatattt  179820
179821  attagtatgc atttttaatt actctgtcac tctgtcacct catagtagat gagtgatagt  179880
179881  ccctaaagcc taactatatg gtccatttaa aaatacactt aagtagccag gcgtgttggc  179940
179941  gcacgccttt aatcccagca ctcaggaggc agaggcaggc ggatttctga gttcaaggcc  180000
180001  agcctggtct acaaagtgag ttccaggaca gccagggcta cacagagaaa ccctgtctcg  180060
180061  aaaaacaaaa caaaacaaaa aaacacttaa aaaaaatctg tgcatgatga cacacacctt  180120
180121  gaatcttagc acttaggagg tagagacagg atgatctctg tgagtttgag cccagcctag  180180
180181  tctatatagt gagttacaag ccaggcatag ctgcacagtg agatgctgtc tcagacacaa  180240
180241  acaaataaac agcagcaata cacataaagg tctggaggga tggctaagtg gataagagca  180300
180301  gttgatgccc ctttaaaagg actggagttt agttccctgc actcacctga tgtcttacaa  180360
180361  caacccaatt tacaataact ccagtttcac ggggtctgat atcctgacct ttgtgggcaa  180420
180421  caagagcata catggtgcac agacatatgt gtagatagat agatagatag atagatagat  180480
180481  agatagatag atagatagat agatagatag atatagatac atacacagac acacagacac  180540
180541  acacacacac acacagcatt caaacacata caatagataa atctttttta aaatacacat  180600
180601  aaaatgccag tctagacttg tcttaaaact gctgttctag gatgtttaaa tttctttata  180660
180661  tgtgacacca tttctgataa acatgcattt accaaaacat aataaattca cacatcaata  180720
180721  ttaatttaag acattaatga ttatcttatc atagagatta tattatctct tagttaaatc  180780
180781  atcttgtata tcttttggca atccagagtt cacattttat aatagaagag gggaaagaaa  180840
180841  gcaaagatac tgtcaaacct ttgtaatgtg tagacaaaca gaaaagaggg aaagaagtct  180900
180901  gtggtggttt aagtagggtt gacccccata gactcctttg tttcaatttg cttggtccat  180960
180961  gggaagtgac actattagga ggtatggcct ggttggaata ggtgtgccct tgtgggagga  181020
181021  agtgtgtgag tgtgtaggta ggctttaaga actcgcggtg ctcaagcttt gcccaggaag  181080
181081  gaagggagtt gtttcctggc tgccgtctga ccaacatgca gaactctcag ctccttctcc  181140
181141  agcaccatgt ctgcctgcat gctgccatga cgataatgga ctgaacctca aaactgtaaa  181200
181201  ccagccccaa ttaaatggct tcctttataa gagttgcctt ggtcatggta tctcttaaca  181260
181261  gcaataaaac cctaatgaac acacagtcaa aatgtgtttc ttcatggaga atacagtctt  181320
181321  actgagaaaa atccttacat atttattgaa aactcataga aatagtgctt tagtttagct  181380
181381  agattgcaga agacagggca gtgtttatga ttcagtttta ttcaacattc tacaattaaa  181440
181441  aaaaaaatca caaactactt gtagataaaa caaaaattgg ttaagacctt ggacctgaga  181500
181501  gagtaacgat taagtaaaga cagacatgtt ctgtgtttac tgacttgatg agctcatatt  181560
181561  gtcaagatgc cttttcaaag taactccaga acaaatccca gtgggctctg gttttcctgg  181620
181621  gaaacctggg agactgatta taacgtttcc atgcaaatgc agacaaaaga cagcagaggt  181680
181681  caagaactct tcacttactt taagcgttta ctgtataaca gccatggaat tggtgtattg  181740
181741  gtagaattat aaacacatta tggaacagac tgcaaagtcc agagatcacc ccacaagtgt  181800
181801  agaatcaact aatttgaaac agtgtagtca agtaattcaa tatttgtaaa gaacagtctt  181860
181861  tttaacaaat ggtgttgaaa ttacttgctg tttggaaaga aagaaaccag ccttatgaca  181920
181921  cattatgcct ggaaattaaa tttaacttta agaaacaatt ttaaatttaa gaaaaaatag  181980
181981  gaaatattta atcataaagt ggcaaaattc ttaagaatta gaattgattg aaagacataa  182040
182041  tttatttctg atgtcattca gcagtttatt cattgaaagc tactcagtag tccatcagca  182100
182101  gttgtgtgtt tattatcgtg ttgacaaata gttgctggga agcttggata acttcatcac  182160
182161  atcgtcagtg tgaattcact tcttccccat ggtgttgtgg atggtcatct gttgcaacag  182220
182221  acactgacgg ctgtttaaaa acaccgtaga cataatttga aaagctgaga tgggaaagca  182280
182281  taaactggga gagggtagta aattaaacac atatgtacat atgtatacat tttatgtgta  182340
182341  ttcatatctg taggatacat agacaaaaca tttaccagaa catattgagt tatgtcagct  182400
182401  caatcataga aataaagaac tcacatttag taatggacaa aagttttgaa ataattatct  182460
182461  catgattgaa agacaagatt ggaagaagag gtctgagtgg taagcttcga aaggatgggt  182520
182521  ccctgtcgtg agagcagtga catcagcaga cacccaccta gtggctgtcc ctgcagaagg  182580
182581  tgcctgcacc gggtgtgggt gagggtgtgc agcaaatgtg gtttctgtgc actgtgagct  182640
182641  gactatgaaa tggtacccag ttcttcataa gacaacttgg caactgtttg aaaagttaca  182700
182701  catccgttta cttctgactc gactccattc ttagtaacgc gttaaaggag aatgaaagcc  182760
182761  tgtctgtaaa ggctcacata cttataataa cttgatgcat attatccaaa atccatctta  182820
182821  atttttgaat tattaataga aggatatttc ttccaagcat attccgtgca cagtaaaact  182880
182881  ttcactatac actgcagttc catttaattg aaacttcaga agattaatgt ggagctaagg  182940
182941  gacgaaggat tctgggaagc agtctgagga aatgctttgg gtgttgatgg tcccgtattt  183000
183001  tcactgaggt actgatcaca ggccggtgtg tctgtcattt ttattgagcc aaccatttaa  183060
183061  aatagatgca tcatcctcta gatgaattgt atctgaccaa aaatatgtag gctcctactt  183120
183121  acacttgatt gccaacagta aatgaaataa tgaacaactg agtttatgtc taagctaagt  183180
183181  cttttttgaa accatgtgaa agcacttgga agaggcaact aagaacgaaa gctttggtca  183240
183241  tcagtgtcct tattcagaaa atggtcatct gtgttactta agattgacta aaacaacatc  183300
183301  ctataatcaa ggattgttta tcaattaagt gtagaaaaga ctaagtgtaa catttcaaat  183360
183361  aatgatactc atatttagaa accatatata tattagacat attattttca tttttagaaa  183420
183421  aatagattta tgtactaaca tggaagtaat gttaaataaa ccacattcta tttacaaggg  183480
183481  ctgatcatag atgacatggc ttacagaaag ttaatgtctt tccagtttcg tttttaactc  183540
183541  agtgtcttat aagattaata tcaattcttg aatcaccctc tttttaatgc acccactcaa  183600
183601  cacacacaca cacaagagag aaagaggaga aagagagaca gagacagaga cagagcaaaa  183660
183661  ctcttctatt tctcctactt tgtaaagtat caaaaatcaa tgctcctccc ctagctacag  183720
183721  catagggtct actgcaaaat gttttttagg cagttttgtt ttgggttttt gttttttgtt  183780
183781  ttgttttgtt ttgtttgttt gtttgtttgt ttgtttgttt tttagtattg tgggacattg  183840
183841  ctatagagat gttttaggtc attggataca ggaaacaatg ttctggcttc cttttcttaa  183900
183901  gtcatcaatt gtgtgaagaa ttgtgacttt cctgagggtg ttattcttca tggacagtcc  183960
183961  ttattgccac ccctcttcta ctttgttagc tgtgtgtgta acatcgctta tcttgctgaa  184020
184021  taattctgtc accccttggc tgttccaaat acatgggtca tagtatctct tagtctaagt  184080
184081  agcctgctgc gagcttgagt gtgaccacat tcattagctg ttgtgactgt actccactag  184140
184141  tttctcttaa ccTTCCCGCA GATTCGTTAT TGGACGAGAA AAACCAGGAC AAGTGAGTGA  184200
184201  GGTTGCCCAG TTGATCAGCC AGACCCTGGA ACAAGAGCGG CGACAGCGGG AGCTTCTGGA  184260
184261  GCGTCACTAT GCCCAGTATG ATGCTGacga cgatgaggta gggacctccg ttcttcccct  184320
184321  tcctgcactt ctcacgtgct gctcccgtgt tatgacctct ttgccatttc ctagggaagg  184380
184381  tgtcgtctac accaagctgg aattcaactt catagaaaag aagtgccatt tggacctgaa  184440
184441  attctcctgg tgtttgtgaa cactgcggaa gcaaatctgt cttaactttt aatacactat  184500
184501  tgaaaagaaa ttcctacaaa aaggcattca aagaacccat ataaataatg gctgtattgt  184560
184561  tggattagat ggtttttctt tctgctttat atttttttaa tcatttccaa atgttctaaa  184620
184621  gtagtatgta atactttttt ttgtttttgt tttttttttt ttgaaaaatc agtaaaacat  184680
184681  taaatgaaaa catacacaca tgcacaaaca aacagaaaat aaatgaagat gtctgaggct  184740
184741  ttccagaggc ttccctctca ccccaggaag agaacgtttt ttggatgtgc tcacagtgat  184800
184801  ttgtgctaac acagtgcaga gcaaagcatt tccattggtg catgtcccat ggcacaggta  184860
184861  cacactggaa cgctcttaca tccagagctc tgtagaagat caagtgaatg agtcaacact  184920
184921  aacccccaag ggaacaaagc tctctggaac ccttctgggc tgtaatgaga cacagatact  184980
184981  ggactatgtc tcatgtcagt gccaagtgca tgctgatatg ctgggacagc acacttcatt  185040
185041  gcaaacacat tcaaaatttc atatgtttca tatgggcatg tcaaaagatt catcaatgat  185100
185101  ttaattgcag tatttcatac ttcataaaca tgtaaatgct cagataaaat aaatatcctt  185160
185161  ttattttaat gactgacata agcatagtaa tatttcatac cttcaacctc tgctaatcta  185220
185221  aatgtattat ttatgtaggc tctatttttg ctttcatcga ggacacagaa agagattaat  185280
185281  gaggggacat ttaggtcttc ccaatgtgtg ttgaatttag catgttttaa caaatacata  185340
185341  tgaagttttc actccattgc aggtggcata tagattaaca ttttgttttg ttctgttttt  185400
185401  gtttgtttct ttagacaggt tctccctctg tgcaagcaag cccaggttgc ctttgaattc  185460
185461  atagcaaccc tttgccctcg gcctccctgc ttctgtgatt acaagtgtgg ccaccccact  185520
185521  tggcattagt tacctttaga tcaaagagta gtatattaga atgattgtcc gtggaggaaa  185580
185581  tagtctctta caattgtttc ctccatttca gtttgcactc gtggaggaat tttggcaaga  185640
185641  attttcttat tgtactggaa tactaaatct aaaaatatat tatctaagat tttgaaacta  185700
185701  aacacaatat ctcaaagcct tggcccagtt ttcacttccc ggctccagtg ttgtatggct  185760
185761  tactagaacc ccctgggctg caagccttct ctaggattat agaacatttt ctaaagttta  185820
185821  gatgggtgct tctctactga tagaaaggtt ttatatttga tagtctaggg actatgggac  185880
185881  atatcaagtg gtgagaaaaa gaagaggccc acctaaggct ctttgtcctt gggtgtaaag  185940
185941  tacagatgtt gggctccatc tcagaactcc ttccagtgcc tagtgtttca cacttagata  186000
186001  agtcatccag tccagagtaa ggtatgggag cacactgata aggacagccc ttggaaagca  186060
186061  cagggaggat gcctgaggat gctaagctca aggtctgctc gatgtaaagt tagttctgtt  186120
186121  ttgcttgcct gtgtttagtt aaagagaggt ttacaagtaa gagagttggc actcagagaa  186180
186181  ttcagtcatt ttaaacctcc tcaaataagt tttatatctc ataatcattt ttgttccagg  186240
186241  tactttgagg atttgactaa tcacacttag ctcccaaaaa gttcaactga agcttttaga  186300
186301  gtctctgtgt ctctgcctct gcctctgcct ctgcctctgc ctctgcctct gcctctgcct  186360
186361  ctgcctctgc ctctgcctct gcctctgcct ctgcctctgc ctctgcctct gcctctgcct  186420
186421  ctgcctctgc ctctgcctct gcctctgcct ctgcctctgc ctctgcctcc ctctgcctgt  186480
186481  ctttgtctct gtgtgtctgc ctctctccct ctcgtgtatg tatgtgtgtg tgtgtgtgtg  186540
186541  tgtgtgtgtg tgtgtgtcag agaaagggaa ggagagaaga ggaaaagagg gtgggggagc  186600
186601  tgattttcct ctaatttcat agcttgagtg aatgaatgaa tctgatgaac attcatactt  186660
186661  agggacataa tattactcaa agtttcttct ttacatgttg gggcttattt aggtgtttgt  186720
186721  ttgacaaaaa caaacagaat tcattgccac ttgaacggat ttttttaggg gaaaatgatt  186780
186781  gcataaaacc tgggatcata cacttgtcta cgagtcagtc tcactgagcc tctaaagcac  186840
186841  tggagataga tattttcccc ctgtaaattt agtagccaag atttttttct agctgctgca  186900
186901  ctagtggtta gcaaatttca gcttgatgct ctccctggcc tcaaagcctg agccccacag  186960
186961  cgtaagctca cgctgtgttt gccctcatgg ttctgtctct attcagacac acagaataac  187020
187021  tggacaacaa agcatgttaa gaggattctt gttttgagtg atggcatttc ttgtcgttct  187080
187081  tcaggtctgt gagcctttgt tttgtatttt tcataatagg ggcattgaat acttggacat  187140
187141  ttgctttact gtaggcagca atgcgtatca tctacataga gtccgaagga aagattaatt  187200
187201  gatacagaaa tgctttacaa aaaggatcaa gttgaatgtc ctcttccttt tacgggttgt  187260
187261  aacagtcgaa gtctggagcc ctctgtgtta ctgcaagtag cactgacttc cctgaggtca  187320
187321  gtcaggcttt gtgcttgtcc tgcagccttc tccattctca ggtgtccaca gcactggcca  187380
187381  ttgcaggcac aggcagagca gccattcatt ccatcttcac aggagagata aaggctgtgt  187440
187441  gaacaatggg agctcactcc acgcttacat cttctaggaa tggcgcttga tccagagttt  187500
187501  tcattaacac taccaaatat taagttggag gattggggtg tttatctctg ttttctgttt  187560
187561  accctctttc tctgttaatg gaaagtaaaa tgaccaagat ctgaaggaaa tgagaaggac  187620
187621  caatattgga tatccagtgg atagatgggc cttgaataat tgatttaatt tcctgtataa  187680
187681  ttgggcagtt tggagatttg cgtatctttg ttaggacagg ctctgaacgc gtacaatcag  187740
187741  ttgcttgact ttccacttcc ctggtaactc ctggaatcat cttgtgattt caaatttaga  187800
187801  atcgtttcgt ttgctaatat ctcctgtgac cttccctcgt cagagccagg aaaccctctg  187860
187861  attacataca gagcaagcaa gtacagctag ctccttccca actgaacacc aagatgagca  187920
187921  ttgcccacag aatggtgcag cacttctggt ttcgatcaaa ttatccaggg ttcattttaa  187980
187981  cttggagcac atcacgttga caggttgctt gaattggctg tacaggaaac atctggatgt  188040
188041  gagaaatatt tcctgcagtt gttaaaggac actagccctt tgtgaaggga gagattgtcg  188100
188101  agtattactt acgcctctgt tcatctgctg taacgcttta ggaaattata agtcatgctc  188160
188161  taatagaatt tgaaatgtat agataatcct caaactattt aaatttctgc tgcttctgct  188220
188221  tttctccaaa tatttaaact agaagagttt ccaataagca aacagccagg tctgtttgaa  188280
188281  tttgcattcc cgttctgtgc actctctgct aaccattcaa attttcaaaa gcacaaataa  188340
188341  agtggccctg cctggaggcc agaggatggg ggcattgatt ccccaaagag caggagatag  188400
188401  agagccgaag gctcaaaggt tcacatgtgt gcacatctgc aatgaggggt agcatttctg  188460
188461  gggttaagag aaagaatgtt tattgggtct gtcttgtctt gttttgtctt gtcttgtctt  188520
188521  gtcttctctt ctcttctctt ctcttctctt ctcttctctt ctcttctctt ctcttctctt  188580
188581  ctcttctctt ttctcctctc ctctcctctc ctctcctctc ctctcctctc ctctctctcc  188640
188641  tttcctctcc tcttcttcct tctttgtttc tttctttact aatctgaaat gtatccatgg  188700
188701  agggaggatt cagtaaaccc ctcactcaac accatacaat gaagctctgt gtgcatggta  188760
188761  aattttactt gaaaaattta ccaacattta atcttccatt ataatctgta actgtccgtg  188820
188821  ttcagctggt gtggtgaggt gatgtagttc tgttatgtat ttttgcagtg acttgtattt  188880
188881  ttggctgtct ttctacctaa gaagcctgaa aggcttgaag gctgtggtca ggctggcaac  188940
188941  agcactaact gcagctgcat ctctgatgta gaaaatgaat atggtcaatc tgaagttaaa  189000
189001  agggatcagt ttacactcac tataatgtta tatgactatt ttacttcctt aaagatcctt  189060
189061  tgataatgga ggatttatta cattccaaag ccttttatca caagtgacat ttcaacttct  189120
189121  ctttaggcaa cagattataa catgattaat catcacttca gttgactctt tcaagataca  189180
189181  acttctttta ctatttgttt ttgttactag aaactcatat cattataatc atactgtgac  189240
189241  actttgtcta gaagaatctt tcaatgtatt gtatacaatt taaagcagct actcaaggga  189300
189301  atatttgttt ttattgtttc tatgaacatg taacagttgg aaggaaaggt gtaatgaaaa  189360
189361  ctttgattgc atgagtatta aaagatgttt acaaagatat cttttttgtg tgaaaaatat  189420
189421  tacagggcta acactaagtt tgacttaacg ctgtttgctg ttcctggttg gaaacagctt  189480
189481  ggcccatggg agcaagagct ggcaatgttt gtggctagct tttttattac tgtgactata  189540
189541  gcaatgcaaa gagatgtaac cctgggtcta tgatctgggg agctgagtgc agaggcccag  189600
189601  cagtctcttc tttgtactgg acagtgtgtg gtccagccag catttgaact gctgtgtttt  189660
189661  tctctcctgc tgttttgggg ttgggaggaa gcccctttta attgtttctg tcaacatttt  189720
189721  agaacactgt ggctgaattg caaggagtgt ctggcaactg caataacaat aacaaccgtt  189780
189781  tccttaaggt ttgttttttg gcagaaaatt ctgcttatct ctgccctctt gctcggtgtg  189840
189841  tgaaattaaa tattctacac gttttattaa cttcctattc cctgaaaagc atttctggag  189900
189901  ctgtgtgttt tgtatattga ataataatct gaaagtgtgg tttgaaaact ataacattca  189960
189961  tttttataca caggtctata agttggactc acttccttgt gtttaaccat gggcatattt  190020
190021  aacctctaac tctaaatgtt ctgtcattca aattaaaggg aaaaccttca gaaagaaatg  190080
190081  cagcattaga cctggttaat atttgcaaaa tataatatac atagcaattt attttctgct  190140
190141  taaatatgat tgttttttaa gaaaagaatt ttccgatgct ttggtcttaa attttcatta  190200
190201  tgtgtttgga tgaacacagt atcgagtcca aaatagacaa tttactttaa gtcctcatag  190260
190261  tggagcttac gtgaatcacg tgtggttaat ggggtcagtg tgttgatgac atgcaaggag  190320
190321  cccaacttat gagacagcta aatcttaatt gtgttccaga ggccacattt ttgtaggatc  190380
190381  tttaaatgtc ttaaactata ttgttttgtt tgtaaaactc aaatatttac tgatctccat  190440
190441  cactgaatca tgaggttatt taaaacatgc tctgaaaact atatccattc cagaatgtca  190500
190501  tcctatacct cattctgagt ttcaagaata ttctttgtgt gtatcaccag cgatcacaga  190560
190561  tagagagaag tcagagccac cgatgataga gtcaggtcag gagtctttgc ctttgcgtgg  190620
190621  tcatcctttt gtacctcatt ttatttatgt ggtttggaaa aaatataatg gaattattta  190680
190681  aaatatatcc ttactattct ttctagctgt catagtataa tattactcat ttctgagcta  190740
190741  gatccaaaaa caacaggaag ccctactttg tccagtcctt tcaggccatt ttgtttctct  190800
190801  gaaaggacag actgtctgcc gagcagcctg tttcattcag tgaaacagtt tatcacactg  190860
190861  aaaccacgga gcacgaagtg ctaaagaggc agcatgtgga caagtataaa tgacgtttta  190920
190921  caactttgga catattttat ttttttcagt tgaatacagt tttttcccag gaagccagct  190980
190981  tgcctcttag taagcagctg tgtgctgtgg ttggtttagc ctcttgttat tgaattgttc  191040
191041  attttcttgg tgtttagggt ttttagtttt ttgtataatt tagacattaa tcctctgtca  191100
191101  gataactagc acacaaagat tttgtttttg tcccattctg tagatgcctc ttcagtcagt  191160
191161  taatggttac tttgtggcac agaaaacttt aatttcatga agtcccactt gttcgtgatt  191220
191221  ggtgctttag tccttcccag acccatgtcc tgatggacac ctcttcctct ttcctctagc  191280
191281  actttcagat ggaacttgga gatctttgat tgatgtgcca ttgatttttc ctttgggttg  191340
191341  agagaccagg gtgaactttc cctcgtctac aaccacatgc ccagtcttcc ctgcaccgtg  191400
191401  ttttgaagat ctgtcatttc tccagcatgc acttttagca tccttgtcaa aagtcaggtg  191460
191461  gcaataggtc cataggcagg tatatgggtc ttattttcta tcccattgat tgtgtctgtc  191520
191521  tttgtgcccc ataccatgat ggtttttcca ttcctgtggc tctataatat aactttgtgc  191580
191581  ttccatacac atttttttca gtttctgtga ggaattgcat tgcaattttg ctggcagtga  191640
191641  ttttgaatcc atagattgct tttggtttta tggtcatttt acagtattaa ttctatcaat  191700
191701  ccatgaacac agaagttctt tctgtcttct agtgtcttct tcaatttctt cagtatttta  191760
191761  cacttttacc ccaagctaat gttttcattc tttttgaggc tactgtaaat gggattgttt  191820
191821  ccttgattcc tttccagtat gtttgttttg ggcatagagg gtggtaccta ctgattttgg  191880
191881  tatgtttact ttgtaacctg cagctttcag ctctagggac ttcctggtgg aatctctatt  191940
191941  ccatgatgaa tagaatcacg ttgtctgcaa acagggatgc tttgacttct gttcctgtct  192000
192001  cttgtctacc ttctctatct gggcactgga ttaaatgaga gcgaactggt gaaagcaaac  192060
192061  tggctttgtc ctgtttctga tgtccgtgag aacattccaa gtgtcttgtc ttcatgtgtc  192120
192121  atgaaggtgg ctctgctacc cttacagcct ttactatgct gaggtgtctt cccttcatct  192180
192181  ctagcctcat gtcagctagc tgagttcctg ctggcaatga ctagctgaag agcgcttgct  192240
192241  gttgactgtt tctggggaag gaagggtcct ttttattttt ccagaagtgt gttcactggt  192300
192301  taagttgcct attttcccgg tagcaactgt aattgcaccc agtgagttat tttttaaaaa  192360
192361  gaagacatga agtttggagg gaacatgtgg atgctggttc tgcagaagtt gtagggagat  192420
192421  tgtaagggta catataagtt tattatatat atgaatgaac tcaaaaatac atttaactgt  192480
192481  tattattatt attttgctgt tgttgttttt ttcaagactg ttttctctat gtagccctgg  192540
192541  ctgtcctgga actcactctg taaaccaggc tggccttgaa ctcagatcca cctgtttctg  192600
192601  cctcccaagt gctgggatta aaggtgtgcg ccatcatcac ctggccatat aactatctat  192660
192661  ttttattgaa aaaaaagaga gagtagacgt gtagtttact atgtgaacat acccaaaaaa  192720
192721  tgatgtgctt gtatttcttc tgaaactcag catatatttg tagtttaaaa tgtgatgaag  192780
192781  aaagagaact gcatagaatg cagggagaga gtcagtatga gacacagcaa gactggagag  192840
192841  gggatacggg gagagtttgc cagcccaagc attttcaccc ttagttacta tggcttagca  192900
192901  cttctgcaag tttttgccct ctgccacagg tgagcatgac ttcttgcttt aaatatgctt  192960
192961  gcaattgaaa caccatagtc aaaacaaccc aaataatgtc aagatctgta ctatatgaat  193020
193021  agccttcttg tactttgaaa tctgttaact tagaaatatc cttcatttat aaaaatgatt  193080
193081  ttttgtgtgt gtgagcaata aagaatgcat ggtcatctga gcaaggcctc atggtcagac  193140
193141  ctctgtgcgg cagccgtgtg gctccagtcc tttgatactg atatgcatgt taccatactg  193200
193201  atttatcatc ttcctgatcc tgaagggatt taaatggcca tttacacaga tacagttaac  193260
193261  ataaaacaag tttaagcaga tctcaaatat ataacttaat aatttaatta tagcaccatt  193320
193321  ttacaatcac ctttaatgag gaacaacttg aatattataa aaaatatacc aatttagttt  193380
193381  atttaagcta acagtttggt gaaaaagcat tatcgccaga tgacatctca ggccatttct  193440
193441  gtcgcccctg atggctcctt tgcaactcct cccagctgta tcaccattca gctcctgtgc  193500
193501  tcacactgta gagtaatttg ggccgttcta gtatatcatc tgaataataa attcagatga  193560
193561  aataaataat agtacaccca aaatgcttgc ttataatttg ttcattttac cattacacat  193620
193621  ataatacaca ttacacatta taatttatct ttaacacaca gttattctga ttggtattgg  193680
193681  ttttagttat tgtagacaaa tgctatccat actaaaattt aaatggctag ttggacaatt  193740
193741  gcaaaataca gctagaatgc catgggctat atccctatag gtggaaataa ttctaccacc  193800
193801  atatggagac ccctggtacc atagcttatt gctaagtagc agagaaaaaa cattttctgt  193860
193861  gagaaattat catcatggca gcttaaatat atgctgagtt tcagaagaaa tacaagcaca  193920
193921  tcattttttg ggtatgttca cttctgtcaa agtctaaagg ttaatgtttc gagaaataga  193980
193981  gtttacagtc ctaaggtatg gaacttaggg aagcaaaaca ccccgtgcaa ccaagagcat  194040
194041  cagaggaagc cgagagagag gaaggaaggc agaagatgag ggacagataa ggaaataggg  194100
194101  agaaagaaga aaagaaagaa ggatgcagta ggccattacc aaggatactg aatcccacat  194160
194161  gctctctctt cagacatgac agcacatgtg ttgacagtca ccccagtgtc aacatcagaa  194220
194221  atgcagtaaa accttgagac tgtgtaatat atgcacatat tagttacaaa ctcggtcaca  194280
194281  aaacctacta gtgagaagtg aagcctaaaa gcacattaaa attatgtgaa agacacttag  194340
194341  gtagaatgcc atcaaattgt gtctgatgat atacatcaaa tgttggacat tccaagtggg  194400
194401  catagtcagg aatgctctgt cgtttcacat ttcaaaattg gacagttttt aaattcttga  194460
194461  cagtttgaga aagcaagaag agaaataaat tgaaaaagaa gaaataaaac tattatagtt  194520
194521  cccagataat gatactattt ggaaaacttg agatttacat tattcaaaat aatacaaggt  194580
194581  tttagaaaac cttctgaata cccactatta aaatacagcg tgtatttgac tgcctacaaa  194640
194641  ttgggaggaa attgtaagtt ttaaaatagc acatcagtaa agataaaata tagtatagaa  194700
194701  gacccgcaga ggggcagttt tattgaaata tgataaacca agtgtgtgta aggcaaataa  194760
194761  attttatcca taaattgacg attcagaagc tgaattgagt cgctattctc ctcattcatt  194820
194821  tgcacatcca ggccagttct cgtgaaagtc caaagcaatt ttcaatgact ttggtaagca  194880
194881  gttgttaaaa tgtatatgaa agtacagtgc aataagacaa ccctttcaaa tgattgctaa  194940
194941  aaaaacatga aatttatata ataaaagctg aaatttagat agaagagcaa atgagtagcc  195000
195001  agaatagtaa ggaacctagg tccagctgtg ggcatagata ctctttagta gctggaaaat  195060
195061  tattgaaagc atgagagagg acgtaagcac cactacacgg aagaggaaag agaaatccac  195120
195121  cttccatcgc atttgtctgt ctgtccatcc aaccaaatat gaacagtaag tccaaactga  195180
195181  gggagacaag ggtgagagaa acatgctgga gaaggacacc acccgatctt tggttttgaa  195240
195241  agaaaacgtt ctgtgaagga aaggaatgag aaaaggacag cattaccgtt agtaactaac  195300
195301  atttctggaa ggactacctc taagaacatc aaaacataag cccgaaacta aaagaaagta  195360
195361  ttgaaactag gtaactgagt caatctcaga gactacctgt gggtccctgg catgagtcgg  195420
195421  cttgccacaa aataagcctt ggtagcagag aactgtattg cagactgcaa ggaagtagaa  195480
195481  atggaaaagc gaggtcaacc tacctgagac ccgtgaaatt gatttgagta ttctgaattc  195540
195541  aagaacgatg ggaagttagg ggaactctta gtctccgtgc acaggagaat acactggcac  195600
195601  aacagctttc aaaaagcaat ttgttactgt cggccaaaat atgttcaaca attttatctc  195660
195661  ttgttaaaca ataatatagt ctccttatag gaaaagtgta gcatatctga catctcagct  195720
195721  aacgtgagca tgaatgaata ccctgtggtg cactcacaga gccgcagtat gtgagcattg  195780
195781  aatcagctgc ccactactag tggagtctga acttgctatt tgggcacaaa tgcgcacagc  195840
195841  aaaatacagt ataagccctt tgttacaaag tcctgccaaa atagagatat gtaattaaaa  195900
195901  taaaaatgca gttaaaatta aaagcaaaca gtggcaagaa tgataatatt ctgacaaaat  195960
195961  tctgcactgg ggttaatgac tgaaaagtgg tcaggaaggc tccttctgga ctgtggtgtc  196020
196021  ttatcattcg tcacctcagt agctggggtt atgtcactgt tcattgtgct gtgcatttta  196080
196081  tttcacatat tgtcaacttg gtactttaga aataaaatca ccgtgggcag tatcttatct  196140
196141  ttcacaatta tgtggctata aaatgaatat aacatagttc ttagtatttg aggacttaga  196200
196201  aagaaagaag ggttaaaact gtgtctcatt tttacattat gaaaaattta tgctactcca  196260
196261  ttgttgttgt tgttgttgtt ataaggacaa atctcagcta cctggaaccc actatgaaaa  196320
196321  ccaggatggc cctgaactaa gaaaagtctc cttgctagac attgcaagtg ataagactat  196380
196381  aggtatgaac tactacgccc agcagtcatg gtagttccta aaataaacaa atatccttgg  196440
196441  ccagcccact aactcaggat atatattatg gggcttacat ctgtggggat ttatgggaag  196500
196501  gggctggacg caatcagacc ctgggacata ctacttaaag cttcaaggat cactgaggta  196560
196561  aagaccttgg catctttgcc ttaataggca cttggcaagg aattgcttcc agaaagtaca  196620
196621  tgagattcat gtgaggacag gaatggaatt ccctttcggg gaacagagag tgaggttctc  196680
196681  tttgtcattc gtatgcctgt acattatgaa tgtaaattac attgatagca ctgggggttc  196740
196741  attcttggtg ctggtatgat ccttttataa ttgatagtct tctatatgtt cataattgta  196800
196801  caaatcagct ttaacacgaa ttataaccaa gcacatattt tctgaggttt gattcattgt  196860
196861  gtgtcacaga attactaaag caagagtaac atgtgtccct cttgtaacca gctgtctggt  196920
196921  tctgcagatt aaaaattcaa gacaacacaa atacctcagc tcttcccaca gttgcactgt  196980
196981  catcaaaata agtacctaat tgtttcctga tcaaggaaaa tgaaacccaa gaagcactgc  197040
197041  cagtttgaaa ttgcagagtg ccatttggat tatagaagtc cgctttggct gttgactact  197100
197101  tactgcaaga tctcagtggg aagacagaga tcaagggttg tctcttggcc ttggagttgt  197160
197161  ttatcagaaa cataaagacg agtggcatct atcaagttgc caataggaag catttattaa  197220
197221  aattgaacta aaattgagtc atggagcata catttttgtc tcccaagatg cttgctattt  197280
197281  tgctgtgtgc ttgcaaacac tgtacacaca cacacacaca cacacaaaca ctatagaaaa  197340
197341  tttacattgt ttttgaggca acttgtgaaa agtccaatgg ccatagtata agacagtctt  197400
197401  tgcagtgagg actttgaggg tgcaagtgtg aattttgggg cttcttcgct aacgttttta  197460
197461  catgtatgtt gattttgttt tctgttctag agagaactgt agcaatacaa gtggtgttga  197520
197521  agaggtagag tctgtttact gtagaccgga gatgtaggtg gtaggcagtg atggttgagg  197580
197581  tccaggtgaa aggaggtgga ggagtcccgt gtgggctttc tgttgctgcc ttttgtattt  197640
197641  tctcttcaat tgtttgccaa caaatgttca aggaagagag tctttcccgc cagagcaagg  197700
197701  gcagccatgt tcatatcagt atatgcagac ctggtattct gctgtcccta cgtgtacaaa  197760
197761  aatcatgcag tcttcttctc gttgccttta ctttggaaag taaagaccca agcaaccaga  197820
197821  accaaagtga ttgttgtttc aatcctgtgg acacacatag agcttagagg caggcgctga  197880
197881  gccctgtgtg aggctgtgtg agcgtgagaa gtgttgcagt cattgtggtt ggttgctagg  197940
197941  gaatcttaag gttttcgttc accaggcaga tgataagtca gggcatagaa tggtcagtaa  198000
198001  ggaaaaggag tgtcacggct tgcctgctga ctcagtttct cccgaagtcc atgaggtctg  198060
198061  ccatgtgact tagatttctc tgtagaatgg gatctttata tggtcttagc tgtttgaagg  198120
198121  gaatgtcagc cctattgggg agattctcta agacggacaa actcccatgt atatcccaag  198180
198181  atgggtcttt ggttgtgttt ctagccatga aggtagagaa ggaaatattc tcagcctcat  198240
198241  caccccttta aacctcctac tctaccttac agcagattta aagagatgtt atcaccacag  198300
198301  tggcgtagca ggttcctggg tgtggatgca ttacagttcc tgtgtggatg aaagagttag  198360
198361  ggattcatta tggactacct ttggaagtat agtggttgtt ctgtgcaacc acactcaaaa  198420
198421  aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa accccaaaat gtgccttgtg cattcacttg  198480
198481  ctttctgcct ccataactct gatatctcct ctcccccacc ttggcctcag ctggctttac  198540
198541  atgactacta gtgaggctgc ctgcccttct gtaggagcct ctgggtctgc tagggaatgt  198600
198601  tgaggagaga cgcgctgagc ctccttcctc tgtggatatt ggctcaaaac ttgtcctttc  198660
198661  acccggtccc agggtgggaa gtatcacttc aagggacatc tgttcgtaag ttttgtttgt  198720
198721  ttagggaaag atgataggtc atctctccaa agtgctgcta ccctgtacac ttgggggaga  198780
198781  attcctgagg gatcagggtc actgatgggt ttgtgtgcag cctgtgggca gatactccca  198840
198841  cagtgcaatc atttaacttg gtgtgatcgc tggtggctcc ttggttctgt acagaatcag  198900
198901  cttctccctg gcaggctcgg ggtgctgtgc acagtgaggt gctcggggtg ctgtgcacag  198960
198961  tgagatggca gcctcacgac cctgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  199020
199021  tgtgtcaaag gcacacgtct ccattccctg gtacaccctc cactacttga gttattgatt  199080
199081  tacgacaagt ggaaacatca gtgcgctggg tttctaaggt atatcctgag gctttatcgg  199140
199141  aattctacag gttggactat tgtgtgactt agaattctgt tcgcagtgct cttctccagt  199200
199201  gttagactca caggattccc ttattgtttg tcttggtcac tttgatcagt cacccacagg  199260
199261  tgtgtcctat catgggataa tctatcagat gccatggact ctatagagac aagagaggaa  199320
199321  gacggctggg aaccagcttc tccatacagc tcttccccat gatccctgtg agcagaggct  199380
199381  tgcgggggct ttgtttcaaa ttagcttttc agaaatgtca tacagcctaa aagtgaatgc  199440
199441  aggttgtgcc tcttttaggg cagttcaaag acttgcttat ctgacgctgt ttaaaattgg  199500
199501  aggcagaggc aggcagattt ctgagttcga ggccagcctg gtctacagag tgagttccag  199560
199561  gacagagaaa ccctgtctca aaaaaacaaa aacaaaaaca aaactaaact aaactaaaaa  199620
199621  aatcggagtt tcctaaggcc acaaccctag taaacttcct ctatttgaaa tctgtattct  199680
199681  cctagcagtt ccctgaattt gaacttcctt tttcagccat ctcttaattc tagccttaat  199740
199741  tttaaactgt tcaaagccat aaacttctgt ttcattcctg tttaatagta tcttcgtata  199800
199801  ttttctattt tactataagg agagaaaaca gagaggcaac ccctgaggct gggtttggca  199860
199861  tcctctttct gagatggtac tgtttactag acattccctg tgtctccctg aggagctgat  199920
199921  gctcaccctg aacattctgc catgttaaca gcctgccttt caggtttcct cgaacaatat  199980
199981  gtttagggta gtttaaacta atccattcct tagaatctat ctagccttcg cccactgccc  200040
200041  acttccaaag ccacatccct attattttct ctgctttgtt ttggcagcct cccttcctgt  200100
200101  gtgaatcccc ttccttctaa aacatcacca cccaccaaaa catagcaact tagaataaga  200160
200161  aatgtctcta cagtacactg tgagctcgtt catccggatc tttctaagct cacatctgtc  200220
200221  ccaaggccga cagtaaggtg tcagccagag ctgtggccat ctaagcgctc aactgggaga  200280
200281  gggtctgcat ccaaacacac tcgcagctgt cgacaggatg cagaagagcc atttccaagc  200340
200341  tccctcatgt gactgttggt aaacctctgt ttcctgctgg ctgttggcca gacatctcag  200400
200401  aaccttgtaa tgtggcccct tcctgctcag aacctggact cctgcttccc aatagtgagg  200460
200461  acacagagaa caagccagga caaaagaggc acaagtcaca cttcctgtaa ctaagttagt  200520
200521  tacttccctt gtatttagct gcagctgaat tgctaggtcc agtccacact ggagaggaag  200580
200581  gatcccagta gagcacagga agcagtgtca cggaggtcat tgtgccactg agacaccatg  200640
200641  gccaaaaaaa ataaaataaa agagtgacct tggttttgag tatgccggta caaactaaag  200700
200701  aaaacattaa aatccaaagc taattaatga agtagcaaaa ttgatacaga gtactgaaga  200760
200761  aaagaaacat gaatttgagt agttggaaga gattttactt aaagatctct agttaaaatt  200820
200821  gctatgataa taatttatca gcagtgtggt aggtgaatga gctgagcccc tgaagattgg  200880
200881  gaacccaggg ctatccgagt aatctaggta tttaaacatt tctccactca aggcctggat  200940
200941  agatggctca tcagctaagc actcttcctg cttgtgcaga gatctagctt caggtctcag  201000
201001  gacccatgct gggtccacca agggagaatc ctatgccttt atcctccaag gatatcaaca  201060
201061  gtcgtgtgca tgcacccctg cataaacaca cacttacaca taatttaaaa tagtaaaaat  201120
201121  agatctttta aaaactgttt ttcttcttgg agactaggta ctgacaagga tatgaaaacc  201180
201181  aacaagcatt ctctgaaata aagtttgaga tgccataaac aggtaaaaac atgcacacat  201240
201241  ctgaatgtgc tcatgcacag actctctgtc tcttgccatg tgatctactg agccagctca  201300
201301  tagctctgtc tgccggtaag gagattacta tcatgtgtgg ccccttaact ttgaacttcg  201360
201361  agaactgtga gctgaaacac ccctctctct aaagttcaaa caaccaagct cacaaacccg  201420
201421  gtacatttta agggacttag taaagggtag agtgatgaat atgcctcaca ggccaggcat  201480
201481  cacactggag atttgtgtaa ttagttactt gaatcccctt aatatacaat gacattgaaa  201540
201541  tctttcaact tttctctggg cctcaggctt ttctggagac ctgctctctc tagtcccaaa  201600
201601  gacgtgcttt tgttgtaata ctctgtagtt atcctgtcca aacaagaggg ggaagatagt  201660
201661  cctagtgaga aggtctcacg gtctgtaagt gtgttcttgc ctggggtaga gccctgagtg  201720
201721  tgtcactcat gtgtgtcgtt agaacagtct cagaagaaag tgcttcacag cgctgcagta  201780
201781  atgtttagac tcttcagtgg ctcaatattt caaaactagg ccacacggac gtcactgacc  201840
201841  cagcttggaa aaggagatgt tctttgtggg gaagatgctt tttgctagaa tcttgtggat  201900
201901  ggagaatgtg tttaactgta cttcacactg aaaagtcgag ctagcatcag tgccttgtct  201960
201961  gaggtcttgc tctatagaca gagttctcct ctattttctc tcagaattaa gtctgagaat  202020
202021  atatgtaact ggattcaaat ccagtaaaca aattcccaca aactgcataa ttaaggctat  202080
202081  ttttatgatt agcaccactt agtgtcccag gattcaccag agtaaacatt gctatagcaa  202140
202141  aaatgactgc aaatggttga gcctagcaag agaaaatccc cagtagggcc atttcggcct  202200
202201  cagctgcagc tgtgcttaac ggcatttcat actggaaagc tgagattaac aggaaaatca  202260
202261  ggctctgcca tagtgtgcag atgtggctgc aactgtctta atttattcag caaacatttg  202320
202321  ttcagggcct cctgcgtgcc aaactggcca ctgggattcc agggataaat tgtacctggc  202380
202381  acagttaagg agcttccatt tgatgggaaa aggcagatgt gactgagagt tggaggtgtg  202440
202441  cacggggcca aaggacaggg agcctcactt cacagggtgt gcgtggatag gcatcgtgga  202500
202501  ccatgccgac agacgtgtgg agaggctgtg agacactgag gcacaggact ttgcttgagt  202560
202561  ttgatataac ttgctccaca cttgtaacac aagaaaagga gtcagtttag gaaaggaatg  202620
202621  tcttatgtca aaatactgat aaaggatgta tgcgtggagt cctgaggaat ctcaggtaca  202680
202681  aggcaacagc tgggtgaacg tgtgcttacc agatagaggc tttcggaggc ttcaggctct  202740
202741  ggcaccaccg caatgttggc accaacaaca ccaatcacaa acatcagctc ttttgactat  202800
202801  ctgtcatttg tcattctgtt aaatgctttc cgggcaccat gtcatttaac agtgacatct  202860
202861  tgtcttggta aggaactatt ttttgtttgt tttcttttgc ttttcacttg acaggtgaaa  202920
202921  agatcaaaat tttgatctag aacgttcctt caaatctcag aggcagcatt tgaactcaga  202980
202981  tcattggtcc ccacattgcc aatgtcctgt aattgaaagc ttatgtttct tcagtaaaac  203040
203041  ataggctact gcatacaggt cctgtgtgtg ctacaggctt taatatgtct gcatgcctgc  203100
203101  tttcctacca accaggaggt gacttgacca aaagatgcgg cctgacagga tcatttaata  203160
203161  aaatgttgct gtcccagtgc atgagtgtct taaggaagtg tgagaagcag aggtcacggt  203220
203221  gggatggata gggagattgg ggagactcaa gatcaacaag gttagtgtga gaagaatatc  203280
203281  tcagaaccct gacggcatca gacacccttc ttcccttgca gaaaatgcaa ttttcattct  203340
203341  tttgaagaac tctgaaataa tttttagtga ttatatgtct gggtgttgtt tttgtaagaa  203400
203401  aaaaagcatg gaacaccagt caacaggtcc taaagcccag gggaagacgt ctcctcgtac  203460
203461  tgagcatgtc taagacttaa gggaaaagac agatgacata gaaggacttt cagaatccct  203520
203521  ctcttataat cccctaagca cggctgctcc tgtttccccg tccttccagg gaggcctcct  203580
203581  cctccccctt atttttcccc ttctttctca agatgcatat gctttgagaa aaacaacgac  203640
203641  aggaacttca gatcccagta gacacttgtg catgacttca aagtgaatta aatgataacc  203700
203701  aaagctgtgg gtgatagtct taatgaagca ggatcatgta aaatctttac atttgaggaa  203760
203761  atggaaaaga agtatattct tgatgttttc ctcccttata gagtttgttt ctatagattg  203820
203821  acaatgctct agcataagat cgttggttta ggggatctgc tatgtaacag tgtcaacaac  203880
203881  attactaatg acccttgggt gaactcgctg agtccatttc cccaaattaa gatggtatat  203940
203941  tcagacccgg tcatctggtt gccaaatgta tattcctggg ccaacattag gtttctaatg  204000
204001  tagtattctt cactccccaa tcttttaaca gaaccatcaa aaagaaaaag gtattaatga  204060
204061  acaaggtaac agaccctaga gagggatgct cagtgcctgt caatcttcat cccaagaact  204120
204121  gtccttgcca catctgaaat agatcacaca gggaggggaa gaatgccaag aatccagctg  204180
204181  ttttaaaggt tttacatttt gtcagctgaa agcgagctgg tcactagggg gctgggtggt  204240
204241  agcagcaggt gtctgtggag ctctttgttg ggaaggggca ttgtatcact ttctccatct  204300
204301  ttctctacaa atagcagatt tgacctaact ttggggttta cgactttggg gctaatcatt  204360
204361  tgtttcgtat catttatttt acttgcagtg taaccataaa aataactaag attctcagta  204420
204421  cagataaagg agtcagaaga atgccttagt cttcgtctac caaatgtgac tttgtcaatc  204480
204481  cagatgttta tggtattcag tagtagctgc ctcctttact caacgctcct gaaggtgaaa  204540
204541  atttcaaatg atctgtgaga gggagtgatt acacaaagtt ttgtaagacc cacactcttt  204600
204601  agtgcttata attaataagc aaggcagtaa aggggactca agacagtgaa agacccactt  204660
204661  catcttcagg atgcttataa ggttgagtgg aaaaagaaaa tcctagcaaa tggaaagatg  204720
204721  ggaagaggag taatttcagc agagttggca ataatttgga tttgtagaag agaggaagct  204780
204781  ggggaaataa aaataaaagc atctaggatt cttgctaaca tctttgcaga gataactccg  204840
204841  atatctagca acctagtgtc atggataagg ccaggactgt tctgagaagt caaacttcct  204900
204901  tacagttttg attctgatat ctgaaggaat gctacgtgta atcgacaagc tactgttcag  204960
204961  ctgtgttcca gggttggagt tgggatgctt gtaatggtac ttaaagtgga cccaagcatg  205020
205021  tcctttcatg tgacattcta acttggcact gtggtctaca aagttcatgc tcaagaaata  205080
205081  tgaaattgga ttaacaagaa aagaatctca aaagaaaact cacaatagtt taagcttacg  205140
205141  attttgcatt gaccatttgt atagctgtcc tcagcctgcc tgtggcttgg gcaggtagtc  205200
205201  acagcttaga catgcctggt agacatttga ggctagtgtc taaagaatcc tagatttata  205260
205261  gacagtaaag tgctatatat atgttcaaaa caaatgagtc cctaatacca acctcttttc  205320
205321  cttccagtca aaatgttttt tattttactt gaacgagaac gtggggagag gacccaactc  205380
205381  tccagtagcc agtgtgaaag cttactcttc tacatgaagg accctaacct tatatctgta  205440
205441  gacaaatgct caaggttgtg gtccctgtgt tactagcttc tgtgtatgga agaagagtcc  205500
205501  agcagatgct gtgtcaccgt cagtgcccac ggatttctta gtaaacactg tctacttctg  205560
205561  ggctccttaa ctagagaaat gctgaggcac taggagagga atcagagcac agttttaaag  205620
205621  ttatagagaa agaaatttgt gctgttgaca aaatttcaaa ttgttatgtt tggaaagaag  205680
205681  tctgaaggct attaagtgat ggcattccag acgaggaagg gtcccttgga ggcgaatgac  205740
205741  tagatttcct acatgccaag cacaggtaaa agggtggaac acagtggcaa ggtgagtgta  205800
205801  gcatccagga aaggaggagg ggcaatcaga agccaaggct ggttaatcct cggaatccat  205860
205861  cacgccattg ttgatgaagg cttgcatgaa ggtattgtga gttcctctct tcactttaca  205920
205921  tgttgaagag ctacaacctg agggagcagg gatgaattaa atgaacttcg cctttttaac  205980
205981  ccactgaatc agtgatttat cctcaagtta cataaggtaa aaatgtcagg caattatttt  206040
206041  gaattatagc ctcatagcct ggtgctgccg agaggagtta ctttccaata atgttgagga  206100
206101  agtcagtaac aaaggcacac atttatttca gaggtcatga actcaaatac ctacaggctc  206160
206161  ctgcttgcct taacagcagg acactaccag gtcgcagagt tctgagctgg agagtgaatg  206220
206221  ctgggtgtgc attgccgctg tagcagacat ggtcttatga tgtgctcaga ccttgggctg  206280
206281  tccgagataa agctgtctaa agcttagatg attttttttt caggctagaa aaaatagttt  206340
206341  tatcagagtc ctctgcaggt atagcacagc acttgtgtag ttagaagccc cgggttgccc  206400
206401  tttagcctac cagttcattg cctctgtaat taacaaacaa aacccgagtg attgaactct  206460
206461  gtagttgaca agagtcaatt tgctaagctt ttgaagtctt cattaagact ttgctggctc  206520
206521  tatgaagtgc tgacctctta ttccttcctc cttgcacctg atattgtacc gcttatttac  206580
206581  acaggaagta ggagtttaaa gacattcctc gtattttagg ccattggggt gactcagaag  206640
206641  gtaaaggtgt ctgatgccgg gcctgatgat ctgagttcag tccctggacc ccacatggta  206700
206701  gaaggagaga acagactctc acagattgct tcctgacctc tgcatatgtg ctatggcatg  206760
206761  tgtacaccta cacacgtgta cccacacata aataaatgta acaaagaagg cgttcattcc  206820
206821  ctttagcaac gtggtcttac ttagtgaagc tgtcaaatac tcagcgtgag aaacagctct  206880
206881  ttctgctgct tccgctcact tttaaagtgc acttgtctgt atggtctgca ctgggtaatt  206940
206941  tggatcttcg cactaacatc tgtttataac atcgggtgca tgaggcatgc tggatttaaa  207000
207001  ccttaacact ctgaccattt ggtgaaatgc ttttctctta taaaaaaatt ggtttactaa  207060
207061  catctctgtg taggataagg acggttgtat ctttgcgctc ccCTTCTTTT CAGACTGGAG  207120
207121  AGTATGCCAC TGATGAAGAA GAGGATGAGG GCGGGCCTAT TCTTCCTAGT GGTGACGTGG  207180
207181  CCATTGAGGT CTTTGAGCTG CCTGAGAACG AGGACATGTT TTCCCCATCT GACCTGGACA  207240
207241  CAAGCAAGCT CAGCCAcaag ttcaaagagg tgagcactgg cccgcacgac ctttgcctgg  207300
207301  acctgctcct ttggtcgttc gtttcgtatg cttttgtttg tagattgaat gaagaatcct  207360
207361  ctcttttctg aataagagtc tgaatcttaa atttgaggaa acaagtttta gcagattgca  207420
207421  ttctactata accaacttca gtgtttgtca cctgtcacgg tggtagtttg tgatttcagg  207480
207481  catcatttca agatagttca agttacgtat attatttgtt acttttacgg atgctctagt  207540
207541  tcctggtcac agcctcgttc ctctagggca gtcatttttc taaaaagttc tttttctttc  207600
207601  ttttcttgaa gtaggcagat atctagtaag aatgaagtgc ctaaagagct ccaaagaaca  207660
207661  gttcagtgag cagacattga actgttcata gagccgccac agagtggtca cctgtccgag  207720
207721  gaatggtgat agctggtagc catcctcctc ctctggccta aagaagccgt tcagtaccta  207780
207781  tggctttgca ggatgcagcc ctggtggaaa ttgcatccag ggcaccgtga tggatacctt  207840
207841  gtccctccca tgccctctcc ctcctgctta gtcccccgtt aagacagaca aggaggtagg  207900
207901  ctaggctagt ttgggaacgg aagagatcgg tctcctgata tagagagcca tggaaagaaa  207960
207961  aaagagaaag agacagacag agagagagag agagagagag agagagagag agagaggcct  208020
208021  gggtaacccc tttggtatgt gtatagagaa ccagatagac tttttcctcc aagtctggtg  208080
208081  ttaaaagatt ctcttagtta cattaagtaa aattccctat tttgtcacct tatccagtct  208140
208141  tactttaggc ctattctatt ttcctactaa attctgtggt catgattctt ccacagattg  208200
208201  tgtgtctttg gacagctcct gtcagctagc tagcagttaa gtactcacta agtacttggc  208260
208261  actggcgtca ggcgtgttct gaggattggt tgtgtagtgc acctaacttg atttcttcac  208320
208321  ataaacgaca tcctgctgag cactttccac agacaaactt gtccaaccga tggcttaaag  208380
208381  aagaactgtt ttaacttttt caatctttta aaaacaagtt tgtgcatgtc cagcatgtct  208440
208441  ctcgatcaca atcacccatc ccaccccctg ccactaccct cagtcagcac ccagttctgt  208500
208501  gtgtccacca tgatttcatg gcctctcctg tggggcccag gaacctgcag aatcaggttg  208560
208561  gtacctagcc gtagcagctg tggacaccag tgtgacggct cggtcctatc caggtgacag  208620
208621  cattttacaa cacacctctg gctcttattt ctttctgccc cttctcccct tcttcctcag  208680
208681  tgtgccccga gcccatttgt taggtgggta gagataccct atgtggggat tcatagtcac  208740
208741  taattttcct tttctttttc ttgcactggg aaccaaccta gggctttggg cactggtcac  208800
208801  gtgctccacc gctgatgtct atctctagcc tgcggttctc attttaaaat ttgccctact  208860
208861  ctcagcttat tatggggtgc ttgaatcatt ttgctagtta cctctgaaat taattttatt  208920
208921  gtaatcaaat taataagcgg atatgtgggg aacagcatct tctcatacta gcgatctctt  208980
208981  catttatatc gactgaaagt gtttttgctg accgctcaga aggtgcatag atctttgctt  209040
209041  gctgcataaa tgccaagcta taagaattaa agacatgact aaactaacca aaagcaattt  209100
209101  caaagattgg cttagactca gaaggagtta agtaatcttc cgaatttttt ttcaatcatg  209160
209161  gcatcactgt ggcttaatga tttctgaaca taggagtttc tgtttctgaa attctgtcat  209220
209221  tgttgagtaa tagagtgtac attttggaga aagctttctt tttttttttt tttttctgag  209280
209281  acagggtttc tctgtatagt ggagaaagca ttttattcat ttgaaatttc atattaataa  209340
209341  tgtttattct ttgacatttc atatgtgcgt gtaatgcatt ctggttactt ctcccactct  209400
209401  cacactgatc tcctgatttc ccatcaacac cccccccccc cagattatct tactccttac  209460
209461  aaatatcttt cctatattca ctaattgtgt tttgttttgt gtcccaaggg atttagctag  209520
209521  ggctctggcg actctaattg agaactagcc atggagcctt gctatgctca ccagtgtgtc  209580
209581  tgtaagctgt atattctggc tgccccagaa tctgttaggt ggcactaggc cagcagtaac  209640
209641  tggcagggct gggctgggag cccctctccc ttcgaggctg actgtgctga cctgccagcc  209700
209701  tccaaaggca tctgtgttac tgcctgcctc ctactcatcc ctacccttct gtcacttagg  209760
209761  gttttatata catagacacc ttatgcccct tgttagctgc acttagcctc aggattgcta  209820
209821  cagtaatttg agccttgtaa tgttctgctc tcacatgata cactttgccc caattctatt  209880
209881  ttggttaata gtaaaactta aaacgggttt cttttgcctt gcatttcttt catgatgtct  209940
209941  gaattttttt tctttttctt tttccttttt attttgagac agggtttctc tgtgtagccc  210000
210001  tggctgtcct ggaactcact ctgtagacca ggttggcctc gaactcagaa atccacctgc  210060
210061  ctctgcctct gcctctgcct cccaagtgct gggattaaag gtgtgtgcca ccactgccca  210120
210121  gtctgaattt ctatttattt attatatgtt ttatccattt tataaatttg attcaaatgt  210180
210181  ttttcctttc agtagtctat tcctgaatct tattttttaa tcaattatta tgggagtctt  210240
210241  tgcagttagt gaacatagtc cctttatgtt tgtagttatc actttactat tagaaccttt  210300
210301  gtgtgtcctc ttggcttatg tgttttcttt tctcatattt tcttgtgtct tttttatttt  210360
210361  tctacccatc atcagaaata tcaaaatttt acctgttgcc taaaagttat tatttgcttt  210420
210421  tctcagtagt ttgacacagt tgttttccta tctgtataat atagaagtca gatcagtatc  210480
210481  tgtgcttcta atcattggtg aataatggca gtggcattat ctcccgagtc tcaagagtct  210540
210541  tgggcatcat gtatgctggc acgtgtgcct gtcacagtgt gattacttcc ggcttcccgc  210600
210601  gccctcccct tgctgtgagc acactgtctc actgttaact tactcccggg tctgctgctc  210660
210661  cctccctcct gtcagcacca aaggttcctg tcacatgggc ctgacttaga tagcagtcag  210720
210721  gaggtcatag cttcagggtg aggagcaggc tggcctgact tagcagggtt atgtgggaaa  210780
210781  ggtgaggtgc cacttcctgg ttgctggcat tccctgctct atgtctctat atttgcaact  210840
210841  ccagaccccc ccaccccctt ggttgttttt aaaaacttcc ttcacaagca tttcttatgt  210900
210901  tttaaatggt ggcctgaagc acatctgtga ccttctctct taggcagatc cacattgctt  210960
210961  tcaaagaagg tcgtggtgtt tgttagtttg ctatgttggg cccaaacaaa agttttccct  211020
211021  tacctcagcc atccctgcct gtatgcattt attaatacgg ccatctcctt tcctgggtgt  211080
211081  gtttacttgt tcatgtgtca gcttcttata actcagcctt aatttattgt cacacttcct  211140
211141  tgttgtactg ggcagcagtc aggaggggcc tgtttggtgc tgcgcctttc gcccggcgcc  211200
211201  cagtgtatta gcagccttac ggacttcact ttggaaacaa tctgtaattt ccatttttct  211260
211261  tgttttattt ttattttgac tttagtaact gaagaaatta ttttatttta ttttttttta  211320
211321  aagatttatt tattcattat atgtaaatac actgtagctg tcttcagaca caccagaaga  211380
211381  gggagtcata tcttgttatg gatggttgtg agccaccatg tggttgctgg gattcgaact  211440
211441  ctggaccttc agaagagcag tcgggtgctc ttacccactg agccatctca ccagcccaag  211500
211501  aaattatttt attaatctac cattttatta cattgtgatc agatactgaa ttttcaactg  211560
211561  atttatttgc aaatgatgtt ttaattgtag gttaatatgg atatttgtga ttaacttgat  211620
211621  acatttgaag tgttctgaat ctttatttat ttttcttgaa cctatttagt agaaaattta  211680
211681  tacctccata attttttttt tttttttgtc tactcaatgg tatgttgaaa gcacatgaaa  211740
211741  tctatcaatg acttcctttt gcttttaggt tataatttga tgtaaatatt tgacagccac  211800
211801  tcttgttgta gtattaagtg tgtgcctata tctaacaaag ccaactgaaa cattttcttt  211860
211861  tactacactt aactatatac aatgttagac tctgtatctc ttacaaagaa aatgttgtca  211920
211921  atttgaatat gtaatattat tgatggtatt tattactatg cttaactcat tttgtgcttt  211980
211981  gtgttccttt tgtatttgtt ggctgttact cagattatct tcaagtcatt agaatttgtt  212040
212041  ctctttacat aactttaaaa attgaaacaa ataccatttg cattctctgt atgaagatgt  212100
212101  ttgattaaaa cccttgagtt ttaagaataa tgaacaatta aaatttgtta tacttttaaa  212160
212161  acatttcagg tagctttata atatacttgc aagtattata ttcttttgtt tttcctttaa  212220
212221  aaactttatt tcctatccta ttttaaaatt ttaattcctc agtttgtctc ttgcgtaatt  212280
212281  tatttggtgt ttatggcaga cgcaggtttt gtgagctttt cataccaaga gtgatgatgt  212340
212341  tctaatcacc gtgcaccatt ataattggct aggcttgaca gtttgttctt ggtttgtttt  212400
212401  tttgtttgtt tgtttgttta actgaaagta ttgcatggtt agcttcattg ctttaggcat  212460
212461  atatttttaa aaggtctgac atcagtctgg agagaggtgc ttctcttgtc ttcaggctgc  212520
212521  agctaacctt tgccacagtt tctgagtggt gggcttcctt tctaataccc tacccaagtg  212580
212581  tgagatggag gggccagcac tctgagctac ggcctgagtc cctccttcta attaatgact  212640
212641  gactctgctt tgtgtttgca gcccttgatt ctcattttag tctattataa acctcggttt  212700
212701  cagtggagtt tggtgtgtgt gtgtgtgtgt attttgttta attttgtgtt tttgcctaat  212760
212761  tttctaaaag ccatcatctg agtgtctcgg gctcctgtta tctgttttgt gtcattagat  212820
212821  agtcccttaa ctgcaggtgc catatgccct gtaccccttc tctcactgtg ttctgttgcc  212880
212881  ttgtgaagtg ttcagccttc tttactatgt gttttgcttg ttagtctttc ctttctttta  212940
212941  ccctggtgtc tccaagagta actgtaagat gataacttca cccatggaca catggtgata  213000
213001  actgtaccca tggacacatg gtaataactg tacccatgga cccatggtga taactgtacc  213060
213061  catggacaca tggtaataac tgtacccatg gacccatggt gataactgta cccatggaca  213120
213121  catggtgata actgtaccca tggacacatg gtgataactg tacccatgga cacatggtga  213180
213181  taactgtacc catgaacaca tggtgataac tgcacccatg gacacatggt gataactgca  213240
213241  cccatggaca catggtgata actgcaccca tggacacatg gatttgctta ttttgtcttc  213300
213301  agtactttga agtctcaaag tgagacacgt aatttcagca agtgtgtcat ctgtaatcac  213360
213361  aaatctgaag atccccgttt cattccaaga actgtgagga gaaagcagag ctcgctgggc  213420
213421  atggtgagca gtgcaactct ctcccgttcc ctttgctctg agatctacag ctccatgtgt  213480
213481  gaagcagatc agcaccctcc tgacttcctt tctggctctg acagctgcct ctgagcaaat  213540
213541  gtgagatgcc agggaaggga gaggcgctgc cctgaggtct cagtgtggca ggaaagtaga  213600
213601  agctgtccac cttttgcact ggctggaaag gttctccacc cactaagggc ggtgccagaa  213660
213661  tgtgtcctac catcaaatga agcctggagc tcactgcctg gtcaatccct accgctcctt  213720
213721  tccaggcact ttatctcact tggcacttta cattgagata gacttctctc tccttttttc  213780
213781  attgagctgt gtttgttttg attttctttt gcttgtgtgt gagtgtatat gtgctgtata  213840
213841  cacacatgta tgcgcagatg cacatgcttg tgtgtgagtg tatgtgtgct gtatacacac  213900
213901  atgtatgcgc agatgcacat gcttgtgtgt gagtgtatgt gtgctgtata cacacatgta  213960
213961  tgcgcagatg cacatgcttg tgtgtgagtg tatgtgtgct gtatacacac atgtatgcac  214020
214021  agatgcacat gcttacaagc cagaggacat ccagtgttct gctctgtctg ttacccaccc  214080
214081  ccaccccagc cattcccttg agacggggtc tctcactaac cctgaagctg agtcaacagc  214140
214141  acatcacaag gatcctgtct catgtcctcc tctgccagag ccctggggcc acagggagcc  214200
214201  cgccactgag catggcccgg tgttttgttt tgttttgttt tttttttttt tgcgggggga  214260
214261  gggggggtct tttctatttt ttccaatttt tattaggtat tttcttcatt tacatttcaa  214320
214321  atgctatccc aaaagtcccc cataccctcc ccccccaccc tgctccccta cccacccact  214380
214381  cccacttctt ggccctggcg ttcccctgta ctgaggcata taaagtttgc aggaccaatg  214440
214441  ggcctctctt tgcagtgatg gccgactagg ccatcttttg atacatatgc agctagagtc  214500
214501  aagagctccg gggtactggt tagttcataa tgttgttccg cctatagggt tgcagatccc  214560
214561  tttagctcct tggatacttt ctctagctcc tccattggga gccctgtgat ccatccaata  214620
214621  gctgactgtg agcatccact tctgtgtttg ccaggccccg gcctagcctc acaagagaca  214680
214681  gctatatcgg gtcctttcag caaaatcttg ctggcgtatt gcaatagtgt ctgtgcttgg  214740
214741  tgactaatta tgctcagtgt ttttaatgtg ggtgctggag atccaggctc aggtccttac  214800
214801  aggctagcaa caaatcctct gacccacgca gacatcttcc tagccactaa atagcttgag  214860
214861  ctcctgtccc tgtgaacagt ttggcttggc ttggcttttt gtttgttggg ttttttgttt  214920
214921  gtttgtttgt tcgttttgtt ttttagtttc tgcccttcgg attgaaagtt gttctgactg  214980
214981  acttcctggg tgggaagtag agaagagaga ggctgagtca gagtggatcc tctctttaca  215040
215041  gggctgaggt atccccacca cagctttggt agccagaact gctagtacca gcgaaaacaa  215100
215101  atctgctttt gttgttaggg gaagccaaag tctaaaaact gtgtgattta agtctgtgaa  215160
215161  aaataaactc gagactaaat aaagccatct atgtggaagg ttcactgaca aggggagctg  215220
215221  tgagttgtta cctctttagc agtaagcaga tgcttatttt taaaggagct gtaatcacag  215280
215281  tctgagagat gtaaccaaca cgttgctcat taataaccac attctgagaa tccaagcagc  215340
215341  cttgttagag gtttgccctg cgctcagttc accaccctgg tggggacctt ctgaccaggt  215400
215401  tgagttacga ctccaccagc taattgcagc ttgttttgca tatgtagttc cctgaaataa  215460
215461  aacccacttt tgttggaaaa aaaaaaaaaa acaaccaaaa ccaaagcacc atctattaag  215520
215521  cttagaaaaa gatggcaaag atttgccact gctacatttt aataacatca tatatcttca  215580
215581  aaaacacctc cagctccatt agctccctgc agacaaaaca ggcctcagtc cagtgcataa  215640
215641  acgatagaaa aaagtctaca cagtgcagaa accgtttctc agagttgtgt gtgaattcca  215700
215701  ggcaggctgc cctggtgcca cgagagccga taatgttgct cttatctgat agaaaatgtc  215760
215761  tggttctaga gcactcttaa aactcccctg caaagataat atttttcact tccaaaatat  215820
215821  tttccacgcc tgcacaggct aagtggagtg ctgcaggtga tgctgacgag gcttctgcct  215880
215881  gcccctttct ggtagtcaca cgtagacatt ttgattcagt tacagttagt cgtgtgcgtg  215940
215941  tgcgtgtgcg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgcgcgcg cgcgttctta  216000
216001  ctgaaagcta taaacagagc ccacactcag attagtttaa acaacagagt agatattttt  216060
216061  gttagtaatg gatgggaaaa aaatcatcca ggcatatgaa tttgctttat tctctaagaa  216120
216121  tataatacct ctggaaaata attccttgtg gttgtatata catttccatg ttgtatatta  216180
216181  aagaatattc ttttgtggct ttattcttga gtggcaggtt atcatggctg tttatttgag  216240
216241  agaggtgtgt gggggggtgt tatctttaca gcatcttgcc tagagcccct cagtagatgc  216300
216301  ttataaagtt catctttaat tttttagaga aatggcacaa gatcagaacc tagatatcca  216360
216361  agatctaatc cagttctagt gttggttttt tttgtacagt taggttgatc atttgctctg  216420
216421  agcctcagtt tccccacatc gctgtactca ctaagggatc aggatttctg gtgagcacaa  216480
216481  aagacctctg ccagtatttt tcactgagaa agcttggtgt agtttccttg cctggcacac  216540
216541  tcacactttg ggtatctgct aatggcatct gagtgagacg gaccactaag attgtggcat  216600
216601  aaaaccaaga aacccagatt cggtacagtc ctaactccga agtactttgg acaaaaaaaa  216660
216661  aagggggggg ggtgagatgg tgggatgtgg tcttcagtaa ctttgtggca aaccaattta  216720
216721  ggattcagca taaccaaaag aaacagtgcc acctgcatca cttagtggct gtgctcagct  216780
216781  gcagagcaga aaatgttcat gggcttggct gcaaagtgtc tccctcccca gaccctccac  216840
216841  tgggctgttt ggacctataa aaccgggaga attgggaatt tcaaaaacat ccttcccatc  216900
216901  aaaaacatcc agagaacaaa ttgtgaacct gtaaactgtt ttccctaaat tcaagggtgt  216960
216961  ttagccctta aagaaatgaa tgacccctag aaggaaaaca gtcgtggtcg gggagggagt  217020
217021  gggggcgggg gagtaaagca aacaaatggc aaagaccact attgtgttgt aaagaaaatg  217080
217081  ctttggggct tggagtcttt atacaggtag atcttttgga aggcagaatt ttgaatctgt  217140
217141  acctttcctg cggttaaaaa ggaacacaaa cggaaaacaa accggagatt tctgtgccac  217200
217201  tgcgtcccac tccttcctct gctgcagagc tgctctgcgg aatgtgagag cgactcacag  217260
217261  agccacagcg ccacctttct gcacgatgtg ggaatgactc ttcacactgt gcgaggcctg  217320
217321  ttgactggct ggctcaagcc attctgtggg cgagcctcag gaaggaaaca gctcctggac  217380
217381  gctcagatcg taaaggcaga gcagcagagg ccaagaaatg agttttcttt tctttggccc  217440
217441  cttagcaatt aaactggtaa cttaatcgga tattagggac cgtgagtcat aaaccctatg  217500
217501  tttaattagt ttgcacccac tgagtcattt tacatgctag acatttgtaa ttacaacctg  217560
217561  ctgcaatgca gcagggtcct gagcattttt ttaattgtgt cataagatat tcttctcgct  217620
217621  gctgagtctt taaaaatata gaaacactct tagttgagat gtttttctTT TCAATTTTCA  217680
217681  GTTGCAAATC AAACATGCAG TTACAGAAGC AGAGATTCAA aaattgaaga ccaaggtaag  217740
217741  caccgctccg tggtgtttga attgtactct ttaaacttca gatactctgg gagtaatgga  217800
217801  tttgctcccg tgcacttgag agcatatttc catgagatgg tcatttccaa cattaagtac  217860
217861  atcgatggac ctgtcttgag actgagcata accgcacata accagagaag gccacagggc  217920
217921  acttggtgtt ttaagtagat ttaaactgtt tagtctctct gaaatttcat taaaaataat  217980
217981  atttttaatg gctcaagcat ctgtgtatta atttctaaaa tataagctgg tatagcaaat  218040
218041  ctcctttctg tcatttacct tataataatt tcagctaatt tactggaagc aatgtattgt  218100
218101  tttaatgtgg aacattaatt tctttttagg aaaaacttcc catgtctaag aagtaaagtt  218160
218161  ataagctcat tctatgcatt gtgtaattaa tttagattca gctgctactg gaaatcttga  218220
218221  gatatactca cttcacatta tttaaatttg ttgaagagaa aaatattaat aaaagaaaat  218280
218281  atttttaatc tctatgaaat agtgagacat caaaggaaac tgtaaaattc ttgtacaaga  218340
218341  tacagttcta gctattgttg ttcatttcta tcaaatgtat gttttcagag acttaaaaat  218400
218401  atcttcagtt gctttcaaac gatgctgtat tgtttccata gtctttttaa aattacaaaa  218460
218461  taattattgc ctacgtcgag tgatctgttt tctgattcac agtgaataca tgctttgggt  218520
218521  tttccatgtg ttttaaatgg agatgagtta gctggttaaa tggagatgag ttagctggtt  218580
218581  aaatggagat gagttagctg gttaagtgga gatgagttag ctggctactt tggttaagtg  218640
218641  gcattcctga ctaatacgct ctggagctct ctagtcaaag cttatttcag catcattcat  218700
218701  ggtgtccgcg gcgcaccgtg aattttaagt ttaaagctag cagggctggt acctaaacaa  218760
218761  ctgctataaa gcattcatta aagatgctgt aaaaaaccaa gcccttttta tctgaaaact  218820
218821  gttttttgac tttaaaaagc agatcttata aactgttggt tacaaatagg gaaaagagcc  218880
218881  cctgtgttta taaatgctcc catagacagg cttaggcatt tatttatgaa gaattaattt  218940
218941  agaaaagtct acaaattact attttatatt ttccttttag gttggtatat gataacactt  219000
219001  gaaaacatgt gattattatc aatgttatat agatttcttc acttcagtgt ttgggactaa  219060
219061  tctttacttt gtaacctctt gtccacatgt atttagtaaa atacttttca caaaactatt  219120
219121  cttgtgacat agaaatgtgt acatttgtgt gaatgtgtat ctccatttgt tcaatgctct  219180
219181  atagaatggg gatgtcattt gaaccttgat agctttgtac gtagaaaggg tagacagagt  219240
219241  agcaaggtga agagaacgtg gttgtcaggg caatttaaac cctcatctga aactcagtgt  219300
219301  catgagttct gtattaagag cagcgctgga ccggcttcct ctttcctgga ctctataacc  219360
219361  aagaggccca gaaaaaaaaa ctgcactctg tgtttctaag aacttccaga gacagaaact  219420
219421  acacagagct gtctttttga tccgttggag ggatttaaat taacaggaca actattaatg  219480
219481  cctttatttt ttccctgtct tttatacata gtataaagta aggtttgaaa agctgtagat  219540
219541  gtatttaaca ctccctgtga tatactgagt gacagaatgt gttcatgtca gttgaaatca  219600
219601  acaacctaga aacatccccc aaagggttaa aagcacagta acaggagctg actctctcaa  219660
219661  atggttaggg tgcccacgag gtgttgcaag gatgcagagt ggtgagagca caggtgccct  219720
219721  ctgactctaa gggcacctga gtcaccaccc gagacacagg tggtaactct tagaagcctg  219780
219781  aacctcgtgc ccacgtgttg aggagaacaa cccataagct aagtcccttc ctcaccatta  219840
219841  gtgcctttgc ttctgctcct ttcccacccc cgctcccttc ttaattaatc atcaacttcc  219900
219901  tgtcctactc tttatttaac gtgctttcaa acaacgtgtg tcaacattta gtggacctaa  219960
219961  tcagtgatgc gctagacacc atttcctgct tgcagtattt caaacggcat gctagcaaag  220020
220021  agagttcatg ggagttcatg tcagatttgt gtttggtctt ttatcagatg ggtaaccttg  220080
220081  agcaaatcat ttctcttttc aagccttccg ttttatcctc tatggatatg gaaagaacag  220140
220141  ttgctcttct catcttgagc tgttttgatg actgactgat tgtatataac aatagggttt  220200
220201  tatcttaaaa agctaatagt gtggagagat ggtgctacag acatgcccaa attatttttg  220260
220261  ccttgacATT TGTTTTCTCC AGCTTCAAGC AGCCGAAAAT GAGAAAGTAA GGTGGGAACT  220320
220321  AGAAAAGAAC CAACTGCAAC AGAATATAGA AGAGAATAAA GAACGGATGC TGAAGTTGGA  220380
220381  GAGCTACTGG ATCGAGGCTC AGACATTATG TCATACGGTG AATGAGCATC TCAAAGAGAC  220440
220441  TCAGAGCCAG TACCAAGCCC TGGAAAAGAA ATACAACAAA GCAAAGAAGC TGATCaaaga  220500
220501  cttccagcaa aagtaagtgc tcatagtgag ctaagggcag cacaggcaca gggagaggaa  220560
220561  ggcttgtccc cgggtgttta cactagtcag agggggcaga aggacaggcc gggctgtccc  220620
220621  tgtcagatca cagccatggt ggattaaggg agtaactttt ctcatgggaa cattctgggt  220680
220681  gttgctgttt gactccgcct gagtgtctga tagcattgag acttgttggt tcttttggaa  220740
220741  agcatctcta tgatttagga gccaggagtg cggctgagct tagtcaggat gcttggctga  220800
220801  cagttgggca tgctacatgc agaaaaggct ggatgggcct cgtctgtgtt cttaaaatca  220860
220861  gtttccacag acctcgcctc tacaggcagt gtggacactg acttacaagg cctccacacg  220920
220921  agctgcgttt ctcagtacga ctgtcagggc cccaggtcac cacactaagg cagacccttg  220980
220981  ccatgccctg ctgtgaaatt tcagtagctc ttttctgagc tgtgcatctt cctctcctcc  221040
221041  tcctgggttt gacgttactg agcatgccca gagggattct catgaattat tcctgactca  221100
221101  ctagaccaaa caccagcacc ttttgtggtt ttctgtgaca agccttagaa gctcaatgtg  221160
221161  tatgtacatc atcttgtttc tttcctgtct tagaagtaat attttaatag ctcaaacaaa  221220
221221  tagccataag aaatcatctg aaggaggatg attgctcttt gttattatga actcaataca  221280
221281  tcaccattgc aagttcctac taacaacact gcatctcgct gtaagaaatg accaggttgg  221340
221341  ctttcagaat ggacgagtgt caccttcttc tgtattaccc gtgaaagtgt gacagttgtc  221400
221401  tctatgcccc tccactggtt tctctctaag taactcttca gatacgtcta ctttcatctg  221460
221461  ttgttaagta ttaaaaatat aaaatcattt ctgctgacag gaggctacca ccattaactt  221520
221521  ccccacagag tcatcgtgcc ataactcctg tgtccatgag ctctggatgc acagcatgct  221580
221581  gagaaaaatc aatatacttt ccgtacttgt gattaaatca ttaaagatgt cttttcactt  221640
221641  gttgccataa acttccccac taactacatt tgagtttcat ttatttaaac agctctcaag  221700
221701  tgtttatccc gcggtgtact tgagtgcttc tgaaagaatt tccacatttc cgcacttact  221760
221761  gaaagttttc tacaattgag cctCTAATTT TCTTCTTTAG AGAGCTCGAT TTCATCAAGA  221820
221821  GACAGGAAGT AGAAAGAAAG AAGCGGGAGG AGGTGGAAAA GGCTCACCTG CTTGAAGTcc  221880
221881  aaggcctgca agttcgggtg agtgaagttc tcacagtcac taatggtgag gcagctctgc  221940
221941  ccagaggagt gcaggatagc ccaatttatg aGTGGACTTT TGTTTTCTAG ATTAGAGATT  222000
222001  TGGAGGCTGA GGTGTTCAGA CTACTAAAGC AAAATGGGAC CCAGGTTAAC AACAACAACA  222060
222061  ACATCTTTGA GAGAAGACCA TCTCCCGGGG AAGTCTCGAA AGGAGACACT ATGGAGAATG  222120
222121  TGGAAGTCAA GCAAACATCC Tgtcaggacg gcttgagcca aggttggtct agccttacct  222180
222181  aaaacatcct tgctactgac agtgtaagca gtacttaagt tattcctctg acttggagat  222240
222241  tgcagagctc aaactgcctc ccatgagtgt caaggcaaag agcctgtcat gtcagctcgt  222300
222301  atcaaacata aatgcttcat tgtaaatgac aaagctccag ataaaggcag acctaagcat  222360
222361  taccttaaag tgtcataaat aagtgcattt agtaaactgc atcaaaagta agagtttatt  222420
222421  tcacctagtc ctcaccctca gagtaaatat gtcgctctgg catcagaaaa ctggctgcct  222480
222481  gtttctagtg ttccagactc atttggggaa ggggttccct tcacttctgt tttttatctt  222540
222541  ggggcctacc tgtgcttcca tggccatctt gtctaaaatc agtaaggaga aaacatggca  222600
222601  ccaaacataa ccaaggtcca tacccatcgc ttacctgttc tcctacactc gtgttccata  222660
222661  cccagagtgt gtgggtagag catctgaaat gaacacttca ttgtcagcag tgcatccaca  222720
222721  cattacagat ggaagagaat gtgtgcacct aactgctcac ggggcgggac tttctgtttc  222780
222781  tttgtttcac atgtctgtgt tgccttgctg ggaaagaagg aagaatgccc tagagagtag  222840
222841  tattgcaatg agcccacaac ttgctcgcat gactggtagc aaaactcatt attttgagct  222900
222901  gttcctttcc tttcttcatg atatttctct attaaaatat ttccagggct gggaagtggc  222960
222961  tcagttggta aagtgttctc aactccatat aaggatctca actcagattc acagcactga  223020
223021  ggtaaaatgc tgtgggcaag gtgcatatcc gtaaccccag cgctaggaga cggagcggaa  223080
223081  ggaaggacgg acggacggat gagggtctct gggacctgca gtctagtcaa gagagctgaa  223140
223141  tctaaactcc aggttcactg acagaccttt ttttaaaaaa aaataaaata aggttatttc  223200
223201  ttcctgagga acaacaaatg tggtcaactc ttgaactcaa catatatgta cacacagcgg  223260
223261  cacacaaaca tgcgcacaca tagacacaca gaagtttcca gagagattgt tctctagtaa  223320
223321  acaatggttg atatcctagc atcagcctta gaagtcactt cttagtcatc gacagtgcaa  223380
223381  agtcttgaga atgtttattt ataaacgaag cttgtgttca aagattggaa tgcattcact  223440
223441  aggtttatgt ctttctgctg tgttgtccct aagtaagggg tagtttataa ggaatgcaca  223500
223501  aggcaggtgg caaggaagtg cttcactggc acaccactga gagctgtgtc tcaagagtgt  223560
223561  ccccactgct ctgcattagc ctcattgtgc gaaatataga ggaggtgcct accagagtag  223620
223621  tgtggcacca catggttggg aggcagggta agtaatgcta ttggctactg cagctatggc  223680
223681  ttttatacct ggaaaggcat acgattggag tctaacggga agggtcagaa atcaagccat  223740
223741  gtggggtttt agacctttct gagtgtttaa agcttaattg tagttcatta taaacatcag  223800
223801  gtcttgctgt ggtatggaca ggctaggatc agtaactagt agcctgctgt ggtatggata  223860
223861  ggctagggtc agtaactagc agcctggctg tggtatggac aggctaggat cagtaactag  223920
223921  cagcctggtt gtggtatgga caggctagga tccgtaacta ttagcctgcc gtggtatgga  223980
223981  taggctaggg tcagtaacta gtagcctggc tgtggtatgg acatgctagg atcagtaact  224040
224041  cgtagccttg ctctgttttc agttctctcc gtttggaaat cagtgtcttg ttaaacatat  224100
224101  aactaatggt atttattaaa ttatctgact atagaagatc aacaaatgca ctatgagcgt  224160
224161  gctgatttgg atcaaaacct ttcttgtctc ctgaacccct tttctgttct gcacccgcca  224220
224221  ttttgacaca taattatcag ttttcctagc aacactatcg gctcgcagtg agatgtggag  224280
224281  actactaatt ctacttgaaa gtggtccctg cttgtgatgg aggtggagtc catcagcaca  224340
224341  gagtctagta catatcaagc cgtgttcttc aaactttgca gccaatgaca gccagtgaca  224400
224401  aatctccctg aaattcaatc acttgatcac ataaaccaaa gtgacttggc gagtggctag  224460
224461  atggaatgtt ctagaaagca cttttctaaa ttgatctttt gcttttgttg ctagggaaca  224520
224521  ccaaagacgc agagatttag ggagtaaggc tgcagactca acacagcaca ttcagtatgg  224580
224581  gaagcccctt gccaccttgt gtgagggcag tcgccgttgt ggtgcctacc cattagctgc  224640
224641  agcctgccag gactgtgcag ttctcatctg cttcccagct ctggaggctt agagcaatgg  224700
224701  tttagcgcgt gtggctagag gaatggttta gcattcgtgg ttgagacagc ttgagacagc  224760
224761  ttctgaagta gctcagtgat ctactgagtg aaatgaaaga atgagtgaga cggagaggga  224820
224821  aggggagagg aggacagggg aagggaggag aggagagagg agggaaggga agggaggaaa  224880
224881  gaggagagga gaggtcggga gaggaggaga ggaggggaag caaggagagg aggggagggg  224940
224941  aggggagagg gaaggggagg ggaggggagg gaggggaggg aggggagggg aggtgggaag  225000
225001  gaaaggcctg gaagcatcca ttcctccaca gtgatgcatg ttctatgtca gaacttcttg  225060
225061  acaagtactg ggtaggttgg ggactctcaa tattaaagca tggggcattt ttgaggaatg  225120
225121  aacccgtttt caaattgcaa aaatttaccg tagttaaatt atcctttaac actatttgta  225180
225181  tgttttttgt caaaactaaa ccaatgcagg catttcatta aaatgttggt aaaaggctag  225240
225241  ggatgtgatg cactgcttta attccaacac ccaggggtca ggggccagga gcagaagcaa  225300
225301  gcagagtctg tatgacttcc aaaacagtgt tgtctacata gcaagttcca gtggccagcc  225360
225361  agggagacac agtgattaaa taaataaata aatcaataaa tcaatcaatc aatcaatcaa  225420
225421  taaataaata aataagcttt tattaattaa ttgaaaattt taaagtctaa acttaagcat  225480
225481  ataaatttat tatttaactt tattctttct ataactatag gaaacaaatt taataatttt  225540
225541  ctgagtaaga tttttaacag atctcaagtc ccctctattt tagacttgtc aaatattatt  225600
225601  ttccatctgt gaaaactgtg atatttccat actgtcattg ctcagtaact cagtcacacc  225660
225661  agtctatatg agttgtcttc ctagacccct agaccctggg gtgttagtga catctgtggc  225720
225721  tatgctcctc tgatgccttg tcggtagagt atgaggttaa tcttaccctg agcatctaca  225780
225781  tatacagctc atggctctta tgatgacact cttacagctt caaatgtgta gagtctgatt  225840
225841  tcttagaaaa ggcctatgca tgctccgtaa gcatactgaa agaaagccat ggacggatga  225900
225901  aacgggaaag ggagagacgt atgtagaact taagacacca tgcacacatc tggagggtga  225960
225961  agagggaatt cggagaacag ttggctaagg tcaaagtgac cttttttccc taattgatgc  226020
226021  ttccagtaag aatggcattg gtatgtaaaa ttgcgccttt gtaatggggt ttgaggttta  226080
226081  acaggaactg aggcacctat agggatggaa gtaattcaaa gctccctgta aaggatgggc  226140
226141  attgctgcca aatatttctc acagttacct actcagtggc ggatccatgg ttagaacaca  226200
226201  ctgcatcatc tcttctgcat agtgtaaata tggagagtcc tataaagcac ttcagagttg  226260
226261  gtattgggga aatggctctg gggctaaagt aactgttgcc caaacatgac atccagactt  226320
226321  gggatcccca gcacctgtgt aaactctggg aatgttgacc catctgtagc cccagcactt  226380
226381  gggagccagc cacgataggc aaatccctgg tgctcattca acctttccgg caaatgagtg  226440
226441  aggtcagttc tgtgagagac tgtctcaaac agtgggagga gaggagagtc cggaaagaca  226500
226501  ctcaccattg acctctgacc ttcaccctac cgcacacaca tgcagacgtg cacgccgaaa  226560
226561  atcacacaat tatgtgtgct ccttcagtcg ctcacctttt ttcagtactg acttctagct  226620
226621  gttgagtata attttgaagt accttatctt ataaaagtag aaaaactgtg aaagaataaa  226680
226681  ctgtacaatg ctgatataag gattacatct gaattaagta ctaggagcag tgcctaactc  226740
226741  cagctggact tagcgctagc caccactgtg gtagtgtgga cagcagacac ttcctggagc  226800
226801  attgacagca atcccagtgc agctctgagg atgaaagttg tcttaagctg tgttgttatc  226860
226861  ttgagctttc tagaaatatc atgaaacaat ggaacgtgac aaagacctag tcaaaagaag  226920
226921  tatatccaat gtattgtata ccttgtgtgt tctctagcca gcaagcttca acaatggtca  226980
226981  tactggagag agacactata aaccatagct caaacaattg tctcggcttc ctaagaacac  227040
227041  agaaaaacaa gtcctggttt ctaaggaacc tgggagctga cagggagagc tggcagaggg  227100
227101  aggcttgcta cagcctccat ctgggctcac acagttcact cagcggcaac tgtgccaaag  227160
227161  aattgtctct cattaaaaca gtcttccctc cttttaattt tttttatggt tgttcattgc  227220
227221  ttttgtcttg ttttgaaacg gggtgtcact gtgtaactta gactaggctc aaacttttga  227280
227281  tccccctgtc ttgacagcct gggacctgag atgacaagga gttttatttg tttgcttttc  227340
227341  atagtgcctt gcaagtataa gaatcccaga tggccacttg ttttttgttg ttgttgtttt  227400
227401  ttggtttttg gtttttttct ctctcttgga atcttattac ctgacgaaat atatttgagt  227460
227461  acaaagtgta tcttctcaaa ccaagtaccg aatagatgaa agttatgtga tgttttgtag  227520
227521  tcagcactgg tcttagatta tttataagca gctaggtctg gaaacaagga aagttccctg  227580
227581  agtgggaaag ccagagttta gagtgaatga atatgatagt aagttacgat ttctcaataa  227640
227641  tggcacagtg gactgtcaga tgtgttgttt ctttgtttat aggattgctg cgttaaagag  227700
227701  caggtgattt gaaagtatac atatttctaa gcagaataat aaaaataaaa acaaaaaaca  227760
227761  aaacaaagca aagcaaagat tgtggtaaag cctgatagca gctgaactgg agaccagaag  227820
227821  acatccggac aatatcttca gaaattgaga gaaaaccagc tgtccacctg tcacctgtca  227880
227881  cctgtcacct gtcagcagca gtgtctttag cgtaaggagg aagcttggga cccacagccc  227940
227941  agttctcagg agatacacgt tgcaggacca catgtttcag gctggcctga gcaaaccggc  228000
228001  aaaagttgtc tcaaaagaag aaatgaataa aatacaaaat aaggaaaaaa atgatttcag  228060
228061  acaagctgaa tctgagcatt ttttcaccaa tgcgcccctt gaattttttc taaaagatgt  228120
228121  acctcagaag gaaatcagtt ggctcaaaaa ttatctcagg actcagatat tgaaagccta  228180
228181  gataatctag gaacagttaa atatttcaca ttaaatttta gcctgacaaa ttcagaaata  228240
228241  taactgaaaa tatgatttac tcctatgcaa agaacacaaa gttggcttaa cataaaaatt  228300
228301  catattccac atattaactg aaagaaaaat gaatataatt atttcagtag atgaagatgg  228360
228361  gctgttaata atatctatct atattaagtt ttatccaatt tgaactatga aaaaacttcc  228420
228421  ttaacttgat accataatac taacaaatgc ttctgtcaaa ctcctatgca taacaaatgc  228480
228481  tgaaataagg aattcccttt aaaatgataa atgtgtttaa agttgctcag tcacggcccc  228540
228541  caatggagga gctagagaaa gtacccaagg agctaaaggg atctgcaacc ctataggtgg  228600
228601  aacaacaata tgaactaacc agtaccccgg agctcttgac tctagctgca tatgtatcaa  228660
228661  aagatggcct agtcggccat cactgcaaag agaggcccat tggacacgca aactttatat  228720
228721  gccccagtac aggggaatgc cagggccaaa aagggggagt gggtgggtag gggatttggg  228780
228781  ggggtgggta tgggggactt ttgggatagc attggaaatg taaacgagga aaatacctaa  228840
228841  ttttaaaaaa aagacaaaaa aaaaaaaaaa accaaaaaca aaaccaaacc aaccaacaac  228900
228901  aataaaagca aacaaaatct tcccacattt ctagaacact aacacactcg tgaatctgcc  228960
228961  taaaagtgta aatcaaagaa attttttaaa gaaaatctat atgctttgtg ttagcatcat  229020
229021  aatttaaaca tacatgcttt caatagtcat ccaaaatttt acattgtgta cctataatta  229080
229081  caaatactaa cgatgttaga agtgtgtgtg gtgctatgta ccggtactcc cagcctttag  229140
229141  aggccaaggc aggagaattt caatttcagg tccacctgac tactgaatac acagggggaa  229200
229201  tctgtctcac aagccaaaac acaaacgata agagcaaatg tgttttaggt cttggtttac  229260
229261  aaaatatctt catttcacca ccattttaaa gcgacctctg caactgatct ggtgcatggt  229320
229321  tacttggttg taagttattt caaagagtac atttattaga acaaatcaca gcttacacac  229380
229381  acctgacgtc tgctgcaaga ttcagccttc gttttaaatt ataatttggt ctggaaatca  229440
229441  taggaggtag gccacccctt ctggatgcaa tgggcagctg ctctatggtt ctagctccca  229500
229501  cactgaagat aaagggttat aatctatttc atcatgtatt tgctatgaaa ctccagtgag  229560
229561  cttcatctta cattgttagg aagagaaaat gaaatagaaa ttccaattgg tgttaggtag  229620
229621  aaaaaaaaaa tattgttaac acctctctcc tgtggacctg gcggctctag caaggagaga  229680
229681  cgaagcaaat gaagtaagca aatgagggga agggaaggga agggaccagg tcatagcgca  229740
229741  ctgatattta aggtctactg ttggtgagtt tcatggaaga gccaatgagc ttcactcttt  229800
229801  gttttgatga cttgagcctc actcccctct ccacacccta caatatggtt gttattgcca  229860
229861  ttttcacttg tactcttttt ggttttaatt aaatacatta aaacactcag aagtttatga  229920
229921  attataagaa tttaacaagg gatgtagtag atattttttt tctaaagcaa ttaatcatgg  229980
229981  gatgcataag aacctgtcta aaagcaatag atacaaaaca aacaaacaga ttgaagaata  230040
230041  cttttcaagc aaaataactg gaaactagaa aggagaaaaa ccacacacac acacacattt  230100
230101  acacacacat accacaaatt cacacaaaca cacaaacaca ttcacacaca caatcacaat  230160
230161  tcaggcttaa cgtgaatcta agatttagaa agaagacagt tctgtggatt gtatcttgga  230220
230221  tattttgtaa tttttggctg acatccactt attagtgagt acataccatg catgtctttt  230280
230281  gggtcagagt tatctcactc aggatgatat tttctagttc catccatttg cctgcaatat  230340
230341  tcaggatgtc tttgttctta atagctgagt agtattcaat catataaatg aaacacattt  230400
230401  tctatatcca ttcttcattg tgggatatct gggttgtttc ctaattctgg ctatcaccga  230460
230461  ttaggccact atgaacatag tgaaacacgt gccactgtgt catggtggag catcctttgg  230520
230521  ttataggccc aagagtggta taactgggtc ttctggaaga cctatttcca attttctgag  230580
230581  gaaccgccag actgatttcc agagtagtta taccagtttg cactcccacc agcaatggag  230640
230641  gagtgttcct ctccacatcc tcaccaacat gtgctgtcac ctgatttttt tgatcttagt  230700
230701  tattctgatt gatgtgagat gggttgtttt gatttgcatt tccctgatga ctaaggactt  230760
230761  tgatcatttc tttaagtgct tctcagctat tcaagatttc tctgttgtga tttctgttta  230820
230821  gttctatacc ctattttttg attgggtcgt ttggttgttt ggaggttagc ttcttgagtt  230880
230881  ctttatatat tttggatatt tgtcctctat cagatgtgga gttagtgaag tttttttccc  230940
230941  aatctgtacc ttgctgattt gtcttattga ctgtgtcctt tgcttacaga aacttttcag  231000
231001  tttcatgagg tcccgtttat caattcttta tcttagcacc cgatccattg gagttctgtt  231060
231061  taggaaatcc acccccacgc cccatacacc aatgagtttg aggctctgtc ccacttctct  231120
231121  tcaattagat ttaatgtatc tggttttatg ttgaggtcct tgatccattt ggacttgagt  231180
231181  gttgtgcaag atgacaaatg agatctctca gacactgagc caccaaccaa gcagcatatg  231240
231241  tgagctggtc tgaggccgct gacaaatata cagcagagga ctgcctggcc tggcctcagt  231300
231301  gagtgaaaat acacttaacc ctcgagactt gaggccccag ggactgggga agtttgtgtg  231360
231361  gtgggggtgg agacatcctc ttggaaatgg gggtgagggg agaggaatgg gatgaggaac  231420
231421  tgttagaggg cagactggga gtgggggata acaactggat tgcaaaaaaa ggactaaaga  231480
231481  ataaaaacaa caacaataac aacaaaacac tagaagctaa ataaaaaaaa aaagaaagaa  231540
231541  agaaagaaag aaagaaagaa agaaagaaag aaagaaagaa agaaatgcca acagtccctt  231600
231601  actgacagga gcctaatgta gctgtctcct gagaggcttt gccagtgcct gacaaataca  231660
231661  gatgtagatg ctctcagcca accattgaac tgagcacagg gtcccccaat ggaggagata  231720
231721  tagaaaggac acaaggagct gaagggattt gcaaccccat aaaaggaaca acaatatgaa  231780
231781  ccaaccagac cccccagggc tctcagggac taaaccacca atcaaagagc acacatggaa  231840
231841  gaacccatgg cgccagccgc atatgtagca gaggatggcc ttgtgggaca tctatgagag  231900
231901  gagagtccct tggtcttgtg aaggcctgat gctgcagtgt aggggaatgc catgacaggg  231960
231961  aagcaggagt gagtgggtta gtgagcaggg ggagggagta tggggggggg ttgaagggaa  232020
232021  atgaggaaag gggataaaat ttgcaatgta aatgaagaaa acatctagag agagagagag  232080
232081  agagagagag agagagggag agagagagag agagaaggag agagagagag agagctagct  232140
232141  tcttatcaga catttcagtc aataaggagg ttcccaaggt tgctggactc cgatgggaag  232200
232201  tgtttcttcc cttctttacc ccctttctct tgagcttcaa ttccatgatt cttcagacac  232260
232261  ctctgtgttt gaaaccaggt cagaccttta ctgtaccttc tattttattt tctgtagagt  232320
232321  ttgagacttt cttaagcatt cactttcagc attggaggcc agaattttaa actagattaa  232380
232381  agacacaatt aaagatggga ttcattaaat ggggagttgt actggctagt tttgtgtcaa  232440
232441  cttgacacag ctggggttat cacagagaaa ggagcttcag ttgaggaaat gcctccatga  232500
232501  gatccaactc taaggcattt tctcaattag tgatcaaggg ggaaaggccc cttgtgggtg  232560
232561  ggaccatctc tgggctggta gtcttggttc tataagagag caggctgagc aagccagggg  232620
232621  aggcaagcca gtaaagaaca tccctccatg gcctctgcat cagctcctgc tccctgacct  232680
232681  gtttgagttc cagtcctgac ttcctttggt gatgaacagc agcatggaag tgtaagccga  232740
232741  ataaaccctt tcctccccaa cttgtttctt ggtcatgatg tttgtgcggg aatagaaacc  232800
232801  ctgactaaga caggagtctt taaaattaaa gggaacactt acacttcttt attagtatgt  232860
232861  ctcgcgtaac atccatcatg atggctagcc tagtcaaggt agatcctgac aagatgactt  232920
232921  tggtttctgg gacacacatg gtggaaagag ggaaccagct gccacagttg tcctgtaatt  232980
232981  tccacacaca ctctcacaca ctggcacaca ctgtgccccc tcccacacaa ataaataagt  233040
233041  aaatagatca aataaaaatg taaaagaatg tttcctataa gaacattaga tgcaaggcaa  233100
233101  gacatagttg ttcattgctg tctcattgct tctcaaaagt ggggcagaac aaattctgga  233160
233161  gtagaatcaa gctttcttta gtcatgcata aggacataca ataatctgat aaacgttcat  233220
233221  agttatcatt tgctgaataa attgttttta atctctttac tcctcaacaa atgttttgcc  233280
233281  tgaaatgcta ccgaatctca ccgatgaaag aggagacatc cctggtgaat cactatggga  233340
233341  attcttaatg aaccaagcaa atgaattagg aatccatttc tattgactgt ggcaaataat  233400
233401  ttaagtaaaa gtccttttcc tcaaaatgac aaagcaccta aaatgttgag ctaggttgct  233460
233461  gtgaggcttg aattagtttg caggggagca gtcactgagg aaaggggcct tcgaagggag  233520
233521  atgtagacgt ctgaatggtg gctttccttc attctcgttt cttattccgt ttcataaatt  233580
233581  cccggaagtc cccagatccc tcagctctgc taagacagac attggtatca gggcttacca  233640
233641  aaagctggct tagcagaaag acttaaaatg gacttttggt cattttctct ccattttaga  233700
233701  aaaaaagtgt tacgtgtaat atttcacttt gaattttcaa tttttctttg actttgatag  233760
233761  aactacaggg ttgcctatga tcttctgaaa ataaggatca ttttaaccca actatggtta  233820
233821  atttcctttc taagagaatt ttacagggaa gatatgttct aaatatttct tttgtttaga  233880
233881  catatagtct gattacccat aaaagccatt tgattcctat gggagagttg gtcattagga  233940
233941  gacttcctgg taggctaagg ttaagatgga ctgcaagacc aggatggaga ttgtggtggg  234000
234001  aatattagaa taggaggatg atgatgtggg gggggggcgg gggtgcagac aagtgttggt  234060
234061  tgttcttggt tctgccttgc ttctcaaggt tggagcaggg catcctaaaa agcccatgta  234120
234121  cgaaatctaa atgctgtata ctctactcac agacataaaa ataagccatt taaagttaag  234180
234181  atcagaaaac tcacctctat gtatagttct gaaacctacc aactgtattg gttcaatata  234240
234241  tacaatatta agggtttatt acagtattat actaaccaca agttatggct aagttcttta  234300
234301  agtcagatat aaaatatttt gcataatttg aattattcca atatctatgg aaaataagtt  234360
234361  cttctatggg aacagaagca gcattagaat gttgactgtt agattgtgag gtatttggtt  234420
234421  ggttggttgg ttgttttctt ttgtaatgat tctaagtagc tctaaacacc caaaccaaaa  234480
234481  aaaaaaaaaa aaaaaaaagc cacatatttt taaaagtttg cttgcgagtc actacaaatg  234540
234541  aatgttttaa tcgtgtttcc tatggataaa cttggctagt taaataacta ctagcactta  234600
234601  agatcgcatc tgtgtttggg tctctgttaa agactattat taggagtctg acagtcctct  234660
234661  aagaacttag gaaaatcttt aacagctctt gcaggtagta taagcaccct aacttctggt  234720
234721  tagctgtttt ttctttttct aaagctggtc tggacatcac aaggatttgc ctgcctcttt  234780
234781  aaaatgcctg ggattttaaa ggcattttaa aggccaccaa ggtattactc caggttttct  234840
234841  aacattgcct gtagccagtt cttcccaaaa ttgaactgta cctccccttt aggtaaacaa  234900
234901  tgcccattta agggaccagg ctttctgtct acgaagaagc cttaagatct gaattccacc  234960
234961  tgaagctact aatctcaccc ttctctcaaa acctggctca tgtgcagcgg caggtacagc  235020
235021  ctcagagttc tacccacaga actgagtttc tggacaagtt gtcatttggt tgcatttgca  235080
235081  tgtcctgaga ttttaggctt tgcagaatct ctttttatca gaattggtaa gtcgatcatc  235140
235141  ataaaaggat catgaggtat gtaaatgagt ttccctaaaa tctaaagcta aagtctttat  235200
235201  ctttcttatt ctcagaattt ctgtcagccc atcctgtgta cagagcctca tcttaactca  235260
235261  gctttgaact gcccacagaa agcacttcat tcccacagac aactaaattg cattcccaag  235320
235321  tccatttggg tttaaaattg tatttgttga gtatagacat gagaagaaat tcctaatatt  235380
235381  ctttcagcaa ttggcaaaca aacaaacaaa caaacaaaca aaaagccttc ctaggaaatt  235440
235441  tcgtaagtat gacttgggat atgttacttg gctttatatt taaataattg caaaagaaac  235500
235501  taccacctgt ctgcatcatc ccattggaag ttgcctgtga gtaggttcct aactgaatgc  235560
235561  tatcataaga acaatagcat ctgtatctct aggtataata gttgatgcaa tgcatctcac  235620
235621  acagtactga gtcggtaaac gtggtaggtg gtatcaccgt gtgaagagcc aggagctcct  235680
235681  caatgggaga ggcagaagtc aaaggaacat tcctatatca tcctcctgaa acaacagagc  235740
235741  tgaccaaact agattgagaa ttaagatgct ccaagtgaaa aaaaaaaaca aatgtgtact  235800
235801  ttttactctt taattttaac tacacaaaaa tgtaagtacg aaaagctaca caaaacaaat  235860
235861  gcctaatata aaatctttag catttgtatt aaagtcctat ttgactcaca tctcctgatc  235920
235921  tcagaatcta gtaagaagta tgtctcttca attttcttat gtaatgtaca tatttcacta  235980
235981  ttaggaaata tgaatgatac tagtttctaa atattttaag taaatgtaca tgttattcta  236040
236041  tagcttgctt tattcttact aatctattca gtggcagtaa ataaagacag ttggggggtg  236100
236101  attatgtgtc agtcactctt ctaagcactc aggtctgcta atgcattcag tcttcataac  236160
236161  aatgcggtga ttattttatg tcattactgt tcccactttg ctgtggaaga tccttaggga  236220
236221  cctctgagag gttaggtaaa ttgcacaatt ttatgtcatg gcagctcatt ctggattcga  236280
236281  gctgtgggtc tgctcacaca gtgcctctct gagatgctta aaccgaccga ccacctgaat  236340
236341  gcaatatgca tcagccccca aatctcaagg gtccatcttt tatgaacttg cagtgactgt  236400
236401  gtataatatg cagataccat ttaagtttct tgttatgccc agcatttcag ttgacaacgg  236460
236461  cagaagccag gtaggactgt gttctgaggg gttcagtgca caggagagta tgcggtggac  236520
236521  cccattgtta ttcctctcca ctccctccca ctctccctgc tgcctgggtc tgctccccct  236580
236581  gtagcattcc atttacgtca aaaacaacgt cagtgcagtg gaaaacaccg aatgattcac  236640
236641  agccgtgcta tgcagaactg gtctctacgc tgtacgacat ataacaccct catttcatag  236700
236701  agcgttttca tagcagctac taaaatcata accgaatcca ttaagttctt ttaaaggatc  236760
236761  caatttaaag caatattgaa agtagtctcg agatgcgggt acggccgtgt tccacccact  236820
236821  cagagttcca ccctaagctc cagcctggag agtctctgaa tgcatccctc catatttact  236880
236881  gattcattca aggctgctcc accttccgtc ttccacctgc atttgtgtgt gtgtggcatc  236940
236941  tattaggaag cagtgatgac catggccacc taagccttcc catctcactg cagagaactc  237000
237001  aagaactgag ccaggtggct ttcccctgcc acacccaagt gacacccaaa atgacagcac  237060
237061  ccaaaatgac agctaaggtt ttagagtatg aattttactc ttgggataat tacaaagcca  237120
237121  aataaaatcc catcaagttt tcttttccct gatgggccat gctcctgtga gtttgcagcg  237180
237181  ttgcacactc ttgggtatat gtttctacac agagcataaa gtaaaataga aaaggtgctt  237240
237241  gtgccaggcc caagattgct catcaagttc acttccagac agaagggtga ccctgtggaa  237300
237301  ggagcatagg cttctacacc tgagttctct ctaggctgtt tcacagagga actatgtagt  237360
237361  gcaagttagt gatgaactga gaggccacgt ttgaccctta gtcttcgttt atgagaaata  237420
237421  aagttgacca gagtcctaag attcttttga gttatgatac tgtgattctt aagttgcata  237480
237481  gtggaagaag atagcatata atggatgaac aatgcagata ttgctaccag gggctaccca  237540
237541  gcagcccctg tctcatgtat ccacacactg attcttcttg cctgtcatta ctgaacatct  237600
237601  tcttatagac agtgttcctt ctagcatccc ccttgtgtaa gtgctatcag ggtgacagtt  237660
237661  ctcagcacca ctccactctt ctggttctta aagaaaattt ttcacttctc aggatggaaa  237720
237721  ataaattact ggtttgtaat ccatagtctc tgcaataaag tctgatactt gattcagact  237780
237781  cccagaagtt gttcactgtg ggcaatgtgc tgtgggccac gcaggtaaca gactaaaagc  237840
237841  actgcctctc agacttgagc taagtgcatc tttcctaggc acagtttatg atgagggatg  237900
237901  ctgaagcaga cggtccacat ggccattcag ggttgtctaa cagcggcact aggcaggcta  237960
237961  ctccctaata acaggactgg ttagtctcta cttgtctcca tgccttccac tacgtcctcc  238020
238021  agtctcctca tttcatttca tttgctcact acaagcaatg gagtgacttc tgtagtcctg  238080
238081  tgggtgggat gctaccctgt gtttaagtga ggattctatt gccaaagaaa ccatatttac  238140
238141  acaagtggga tatgcacctc ttctgggggt atcttttgtc atctactacc caaaattgtt  238200
238201  gtcaaaccat aaaaccatct gtgagggagt ctgtcgctag ctttcaacaa gccttccctt  238260
238261  ttccacacta tttatagtat acatatggag tagatgctga cgagttgaat tttctagact  238320
238321  agtccgagca cctatgattt tggaactttt aaaacacata tctatggtat taaaaccttg  238380
238381  cagtattgac ttttcaacac cagctaaatt ggggtggata gctagtagcc tgagagacag  238440
238441  agcatagaat caaagcagct catcagctag ctgtgtagag gagggcaagc tactccagtg  238500
238501  ttcgagcttc aggagaggac acaagctgct tgcttgttgt ctcatgggtc tgtaatgagg  238560
238561  gacaaatgag gtggcctgtg tgacagcact gtgcattact gagcatgcaa tcccactttg  238620
238621  agacagaaaa gatggaagct gtgcgtgaac tgtgctattt gtaattatat tattgctttc  238680
238681  atctgcgtgc tgttcagcat ttttatgtgt aaatagagag tggatgtctg actttctccc  238740
238741  aattatcaca actaatgaac tcttaatggg cagccgcaaa tatagatttt attggaggaa  238800
238801  ggaaatgaaa gtgacgaagg tgactttttt tctccattgg catgtaaaag tagagactcc  238860
238861  taattagaaa acatctagtt attctttata ttcgcttgag ccgtctgact tctctgagag  238920
238921  ttcactcttc acttgagtat aggaaatgaa aagcccaacc ttctgtaaat attgtcattc  238980
238981  agcgacatgt ctcctgagac taaagtacac tgaattttat ttgttagaac tatatgccaa  239040
239041  gtgcccagtg ttataaataa gagaaaccat atgaagtcct tctatgcttg tgttttataa  239100
239101  tatgtttaga gcacgtcttt aaaataattc tatatctaga aatgccctgt actaattaat  239160
239161  gatggttgcc ggacattctt ttctattagt ccaagtgttt agttttctat aactgagtta  239220
239221  ttgacttatt tttagtaata taaatccagg gtcacttaat ttctcgaaag tgactttgtt  239280
239281  taatgactgc catcctgaaa agaagagatg tgattaatca tcaaacgatt ttatttacag  239340
239341  caagtgatca agtatatcta tgtaaagagt agttccactc caaataaact ttattccaat  239400
239401  caatactcat atactgctac cttagtcttt atattcgtag ctaaacttct tcttccccca  239460
239461  ttacacctaa caatattaca aatgctaaga acctgttaaa gaggactaca gaaaggctct  239520
239521  tggtagcatt ttttattcca cctctttttc atcctttgtt gggtttgagt tttcttatgg  239580
239581  attctcacac atgatagctt tgaattcaga gaggtgttca taccttagcc tccggagtgc  239640
239641  tggcataaca accaggttct gccatgccca actgctgtta ctgtggtttt tatctgtttc  239700
239701  tgtggttgtt ttactttgtg tcttccctcc ttccttctct ctttgtcttt tctatttaat  239760
239761  ttttggattt ttttaataaa aattatgtgt atgttttgcc tgcgtatatt atgtgcaaca  239820
239821  catctatgtc tgatgtcttg aggtaaaagg atcaggcccc ggggcctgga gtcgcagatg  239880
239881  actgagagct gccatgtctg tggtagaaac tgaaccgggg ccccagaagg tcaaaaattg  239940
239941  cttctaagca ttgaggcccc tcaccctctc cttctcttga agtcctttta tttaaagatg  240000
240001  aaaacatttt tctttggaaa gctaatgtag ttttcaatga gaagagaaag cattcagagg  240060
240061  aagaaatgga agagaggcat caacacatag cttgcactat agcctgaaac ctaatgccag  240120
240121  gagcagcagc cctgtccttc tccctctaca gagcaaagag ttacactcag taatgaactg  240180
240181  ttgctctgtc tctgtaacca gatcttgttt tagggaaacg ggttaactta aatttgctcg  240240
240241  gattaaataa attcacttct agtttttttt tttttttttt tttttttttt tttttttttt  240300
240301  tttttttttt ttttacagag ttcaaaggga aataaattag atattcagac aatggagagc  240360
240361  agagtggctc agcctattag tgaattgctg tgttcatggt caccttctgt tacccacact  240420
240421  tgactttggc aagtggactt catccataga gtctgtaggt ctcttgtaac tgtgattatc  240480
240481  aaacgttcca acatgtgtgt ccatatgcaa gtgcactccg ctgctttata tagtatgctg  240540
240541  cagaaagggt gtcacctgtg gagtgttaga caagctggaa aaattggctt ctgtccccct  240600
240601  tgtcactgat agccagtggc tgggtttcag tgtctgtggt cccctcccat cctctctacc  240660
240661  attttctctc acaaattATT TTGCAATACT CTCCCTAGAC CTGAATGAAG CAGTCCCAGA  240720
240721  GACAGAGCGC CTGGATTCGA AAGCATTGAA AACCCGGGCC CAGCTCTCTG TGAAGAACAG  240780
240781  GCGCCAGAGG CCCACAAGGA CACGGCTCTA TGACAGCGTC AGCTCAACTG ATGgggagga  240840
240841  cagcctggag aggaaggtga gcactctcaa tggctggcag actcttgcag agtgtcgttg  240900
240901  tccaccagtg tatttattga acgtgatagc ggttttactg atctgtgcct tacttggaag  240960
240961  aaagtctcct aaatttgtat tcaattgcta tatggttgtc atttaaatcc tttcctccat  241020
241021  tcagtaaggt agccaaaagc attatccaca ttgccgtatt tcatagtggt gcctttgatg  241080
241081  ttcggctgtt gttttaatct agtggaaata atgaacatcc cagtaatcat ttctacatgc  241140
241141  cttaggtgcc tgtgttagct gcacagttga tttggtgagt agttataaac tgtgcattct  241200
241201  cggcggtaag ccaacaaata aaaattcctt tcccaggaaa aggtgaggcc gtttcaaagt  241260
241261  aaacgctgcc cagtcctgac actcaggcat aaatctgctc tatgacctct ataccaacag  241320
241321  ccctcagaca ctataaccac acatatgtta ccaaatcgct tctgcccaag gcttggagag  241380
241381  tttcttctcc agaatcggag tgtggtgtca cactcctcac ccccgtgacg agccctaggg  241440
241441  ccttctcatc ccaccacacg actgagtctc caggaggatc acagcatcca gaaggggacc  241500
241501  ctttctcctc tatctcggga gacacttcat cctcctcgac ttcagcatcc gatcatgaca  241560
241561  cagaagactc tccttgctgc caccaagcca ctgagaaagc gttacaagag aaaggtacgt  241620
241621  gagtttgttt tgttcttccc cttctggttg atgtggcatc actaataaca caatgtgtat  241680
241681  ggtgtaaaac tagttttttt tttctcatag gcacacaacc ttagagcact gctttccttc  241740
241741  ttaggtctta gggagtaaga gaattcccac tgccatgagg cttgtttcgt ttgtttttac  241800
241801  ttttgcctgt cagtttgatc cttttatcac tttatccttc ccccaatgtt ctggaaacgg  241860
241861  tctaaaggtt gtgtacacta tcgcctggag tccatgaaca ctaacagcca tgtgagggga  241920
241921  gatgtgaaga ccgagtgatg gtaaaaatta gcagttgatg gatttgtatt tagtaaagtt  241980
241981  tttctagtac tgatttcgac ggttatcatt ataataatca ttatagtgat cagcagttat  242040
242041  cattataata atcattacag tgatcagcat tgcagtgtga caggatggca cagtaaagat  242100
242101  aaatgcagag cccgtagtca tgagcccaga cagacacttc tagtgaagct agaactccaa  242160
242161  agtggtgctg atagacttga cttttaaaaa tattcctttt attttatggg catggacatt  242220
242221  ttgcctgcat gtttaagcaa cgtcctcaaa ggtcatcaca tccacagacc tggagctctg  242280
242281  gatggttatg aaccaccatg tgggggttgg gaattaatcc caggtcctct acaggagtag  242340
242341  gcagtggtct taactactga gccactgtct tttaattttg gtatataaag cagtacatgt  242400
242401  gtgttcagat aaattgaata gtgcagagaa gtataaagcg taaggtttcc cacttcacat  242460
242461  gtgatgtgtt cttttaaggt aacagtgcag tactggtcat gttatttttt atataaacaa  242520
242521  tgtaatttat acatatacac agaacagaaa ctttttcaac atatatatat attatatatg  242580
242581  tgtgtgttta tatacttcca ttttttaaaa atgcactctt actaatcaca tgactaaaac  242640
242641  tttactgtac aaataatatt ttattagtac ctatgaatat atacatatat ttaaataaca  242700
242701  agtctgcata tatgtacata tctaagtgaa accctgtatc tgtctattaa taattatata  242760
242761  caaaattaca tatgatatat acaatgtgta ttaagaaata tattcatagt cgagaccaga  242820
242821  gagaattctt gatggtccaa gcatgtggac ccaagttttg atccccagca tgcacaggta  242880
242881  agctaggcct gggggcgtgt taatccgcag tcacggttgg ttgagtgata caggcacatg  242940
242941  cctgagttca ctggccagcc tatccagcca agtcgttgag ctccagcttc agtgatccat  243000
243001  gctgtcttaa taaagaagat ggaaagcaac tgaaggacac ctgacttccg tttctggcct  243060
243061  ccacatacat acacatacac acacacacac acacacacac acacacacac acacacacac  243120
243121  acacacacac aaacagggaa aaggattaat tatggcaacc ctgctgtgtg attgaaaata  243180
243181  aaacaagaaa catggataag tgacttgcag ttgatctgta tagtctccat atagcaggaa  243240
243241  atcgggtaaa cgacacagac atggctgcga caagacatcg acagggtaaa gaagatgaca  243300
243301  agagctatct tgtcatattt atagagagca aagatggcag atgatttaga ggtgtacaca  243360
243361  aaattttcgg ttgcaaatgg gagtggcaaa caaagtgtgc tgcctgggac agcagggtcg  243420
243421  ggaagtagca gcaggagcaa tgccaggaga cctcaggggt ggagcaacag gctgttctgt  243480
243481  ggactcttac cgtagtctat gcctaagaaa gaataatctg gattttaact atcaaaaagc  243540
243541  accgagcata caaagttaac agatggcctc ttagcatttg aataactcca aaggactgat  243600
243601  tcctttttaa aaaatgaaaa gcagatagaa gaaatcaagt cacagttccc caaagagaag  243660
243661  gtgtccattg gtttttctat gatctgagaa ggagacaagc ttcactgatg atcagagaga  243720
243721  caacacttta aattaattgc caaaattgcc agctcctcgg actagatgga gaggctcttc  243780
243781  caggtagcag cagccctgga atgcaccaca cgcatgcact gtgggcacgg ctgcacgtca  243840
243841  ctgcacatta gagagttcca ccggcgttgg acacagaacc ccagctgacc ccacagccca  243900
243901  cagagccttg ggactgtggt gcacactgga gttctcctgc agcactctcc agggttttct  243960
243961  tgcctctgcc tgtcagctgc tagacgccgc cccctgtcaa agaccaagtc ctgttcacag  244020
244021  ctcttcagaa gctgcccacg agacgaggca gacactgtgc ttagcacaga acacgagtgg  244080
244081  agaccaaaaa aaaaaaattc tgttaggccc acaaaacaat cggacataat tgtcagtttg  244140
244141  atgaacagcg tcactgtgat gttggttact tccaaagtga ttaaaggttt tcaaaacctt  244200
244201  tgattaatca aagcatggtt gtgatagcac cttcccagag ctagacctcc agtaggttcc  244260
244261  cctccatccc ctgagcgtgc acaggtagat attgggagaa ggccaaaaca gaggctcatt  244320
244321  ctttggagct gctgatgctt ggagtcccat cgtgcgaggc tatgggacag agcatctgac  244380
244381  ctataaggca gggttgtttc ttgcattgct ttgtttggct attttcagtg ctagagattg  244440
244441  gagccagagc ccctcacatg ctggatgaat gttctacctt tgaactgtgt cctagcccca  244500
244501  caactcacta tctaaaggca taacgatcag aaagtgaacc cttgcccaag aaaactcatg  244560
244561  gggtctttca aaggcagtgc agtcttatct ggactccctc tgccttttgc ttctaattga  244620
244621  tggctgcttt gaagttggca gcagagtaat aagcagatgt gaaccttcct gggcccttag  244680
244681  cagacacagc gcaggagaaa gcactcatct ccacctccat ggtgctgtct tgtctgtgtc  244740
244741  tcctttgaaa ttaactagaa ctaaagaaga agacagggca tttcttctcc agagagaaga  244800
244801  aatcttgggc gttcccttcc tcaggtctcc tgaactaacc agactgctgg gtaactgagc  244860
244861  agagcggttc accgaccttt atttagtcct aacttagaag cagacgagcg ggaggcctcc  244920
244921  tgtagcggac gctctggatc atggtttctg caggcggagt caatttgatg accaaaagca  244980
244981  gcttggggag gaaaggttta ttccgtctca tacttgcaga tatcagcgta tggtccaggg  245040
245041  cggtcggggc aagagatcag gagaagagga gacaggagca gggactcatg ctgatgctct  245100
245101  ggaggatgac tgcttactga ctcactctca acattagctc ccaaaccctc acaaatcagc  245160
245161  ccgctgagtg ctctcagttc actctctccc agccctccct accctaggct tctgtgatgg  245220
245221  tagactgtcc tctcttgaac gccgtcaccc cacagacatg taggaaagaa ttggctttct  245280
245281  tggcattcta atctcagtat ctctgcacct tggcagatgt cacccagagc tgtctcatcc  245340
245341  actggctgtc acacagtgct ctgaggagcg gaggttctag tcatcagttt tcaagtcccc  245400
245401  gacgtcaatc agatacacta atcaatacac taatcaatac actaatcaat ctaatcaagc  245460
245461  tcagcgtgct ggatcatgct gccaaaaact cggaaaacat tctgtaccaa aatagtactt  245520
245521  ttctggctta gtctgggagg atcagctgtc agagtaacta ctagccttca gtcattccgt  245580
245581  tctctcctag gtagtggatt cataaatcag aaagttactc agtgagcata aaattagaat  245640
245641  caaactaacc ggctgtgttc tcagagtgcc ccattagtgt gctggtgagc tgcccgttcc  245700
245701  tttaaagctt tctcatgtgc ctcaggggtt tcacccagtt ccctacacag acctacgtgc  245760
245761  cattcaaaca ttaaaggaat tctgtgcttc cttttgatga gattgctgat gcaacaaatg  245820
245821  ttaatggaat gggatgttcc ctcattgaaa tgtaactcca gagcataagg ttctctaact  245880
245881  cctggcattc cttgctgtat gagacacatc cactcatctg agatggactt aaaaaattca  245940
245941  ggtgtggtta cagctggcac cctcagcata tggcctttct ctctcgctgc cttctcagtg  246000
246001  agggaacgaa aaatggcttt atgatgcttc caggtacaaa cttgacctca tgtctatacg  246060
246061  gtggctaact aacaccgcac cccgcattcc acagtggttt tccctgttac tcctgccgct  246120
246121  gtgccttcat gtacagtgac tgacttagta gttaagtagt tagtggcaaa acaagaagtg  246180
246181  tgtggcaaat aattaatgct caacaaacct attgatgcat tactaagttt gactctccag  246240
246241  tcacgtaatg ctgccatcca gatgggccag ccaaacacaa cagccaccag ttttgcaacg  246300
246301  gaagagttcc taggatgcag ccacactttt tcagccacag aagcatccct tcaagctgcc  246360
246361  atggcaaagc atgatgcttg agaaggagac ggaacatctt cccgacataa aatagaaagt  246420
246421  gtgtactctc tggcccatat ggagggaatg tcttcctgat tgctggctag aagtgtcttt  246480
246481  cagccggctc accactgctt tcggaacgtg gagacagtgt agtcactgct gactgtctag  246540
246541  ttttcagtca tgcaccatta ctctccgtct atcgagtcac ttacaaaggc gggtaacatg  246600
246601  acacagtgct ttattgcaac cctaagccta gtcctccggc tgccttactg gaattaggag  246660
246661  ttcttacatg tgtcagtacc tccatagcat gtcatcattt cctctcatat ttgagagatg  246720
246721  aagacagaag gaaccccata ggtgctgtct ccatgactta cctgcagctg aatgccagtt  246780
246781  aagtcagcag aagcaaaaaa atgaatgaac aaaaaatgaa aacaaaaaca aacaagcaaa  246840
246841  acaaaaaacg gtgtctccgc agagggctgt taccacagag atctgtggcc ataagagggg  246900
246901  tgggactgct tcctttctct ctacaagagc atcctttcgc tgcgattgga tctctacact  246960
246961  ttcaaggcag tgaggctttg ccgagacaag ggtacccagt gtaaataaag cactctatca  247020
247021  attttctact cagtgttagg agttagtatg tgaggtttct gtgtgacttt agcatactgc  247080
247081  ctgtgctaaa gcattctcag aaactttcat ggagttaata tcatcctaac tagaactcat  247140
247141  cttttcaaag gctttacaca gctcccttct cattcatata ctgcaatagg cctcttacgt  247200
247201  gtagatataa ataagatgtg tggctgagaa tggagaagac acatgctgct cttcaccgag  247260
247261  gaagtgcgaa ttacatgact acccaaggac attaaaaaga ggaagggatg ggaacggaga  247320
247321  tgctgaaggt agagtgctgc tgtgagcaga cacacaggtt caaaggaatg ggctgtctca  247380
247381  gtggatgcaa gtgttggttt cttcaaacta gtgatactgg gtgtaaaagc caatgcgctt  247440
247441  catctgtcct tggccctgtg acttaactat ttaggtactt ccccctaacc ctaggaaacc  247500
247501  acagaccctt ctgggaagag agtcaaaaga aaaggactgt gggcatgggg aaactgagca  247560
247561  agaaggcagt gggggagggt gtttgtgaag gagaagctgg gcaatgctgg gcagattggt  247620
247621  acaagagcct tgacactcgt gaggctgaga caatgctgag aagacagtac caacgccagt  247680
247681  cacagggctc aagacttcat aacacatgtt ttatcacaaa cagaaataaa tacagagatc  247740
247741  agatacattg catgggaaat gtgattaatt tctattggaa tagaggagat actgggtcaa  247800
247801  gagagaaacc aggtcaggga agtagatctg gacaatccca tcatgtgaga agggcagtca  247860
247861  agtgtcttat caaacagatg gcacccagga agggcttttg gactcaggtg cccagagagc  247920
247921  gtgtagtagt ttagaaaaca agagccaagt tgctaaagaa aaagctgaag tgccgaactt  247980
247981  ctgactgatc accaaggtca tattggggca gttcctaaaa cctaatggac atcttacaat  248040
248041  acactaaaga aataattatg caaaaatata gtaatcacct ttccttagct catatcacac  248100
248101  ctgtgatgat ttttatgagg attcatatat atataacatg attactatca tatatatata  248160
248161  tatgataaag gacactatta tttaatcttg cttcatggtt tccatgtttc ttaaaacatc  248220
248221  cttaacaaat gtgtgagata atgatgtgag gttgcctagc agcaagctct gtgatggaca  248280
248281  gaatcaggct cttagtccta agatgtccaa atactacacc actaacaggt tacagagagt  248340
248341  ctccatgaat ataacctcag ctcttcatct cctcactcat taaatgtctt ccagctacct  248400
248401  ctaattcaga aaataattaa acaagctcct tttaactttg cactgtccta acccttaaga  248460
248461  gttctttagg attgatatgg aagaattcat ctcatttgtt tctttggctt ctattacaag  248520
248521  aaaattgaaa agctgctttt taaaaaaaag tatccattag caaaaccact gtagaaggta  248580
248581  tctatttttt aatggctatc tgtcatacct atggctgttt aactcagtta ctgaaaaata  248640
248641  atgatacaaa tatttgtaat aaacatttga agcaagaagt agatttttga cacaggcata  248700
248701  tatctaactc ttgtatttca tcatgtacat ttcaggaaat tattttaatc tcctgagaac  248760
248761  cattaacaaa caatatgaaa acctcatagc taggagacct tggagtatct gtgtcctgtg  248820
248821  gagtatctgt gtcctgtgga gtatctgtgt cctgtgctgc tttaagagct ttagagctga  248880
248881  acttctgaat agtaactatg tgtactggtt tctgattaga aatgtatcct gaagtaaaca  248940
248941  aaaatcacaa actaataatc tgtaaggttc attgaacatt gtcttaggat gtctgttttc  249000
249001  tatacgtcat tccatgtcga gtccctagac ataaaaagaa aagaataaaa ggaaaagcta  249060
249061  aaatccaaca ctagcaatta agaaggaagt acgcacacac ccaacactcc ttgctgcaga  249120
249121  gtttcatccc ccttgtcaaa ggtggagcat atgccacttg tagatatatc gtactaaacc  249180
249181  ccattctcaa agtctttctt ctggtggaca aaatgtctca cgtcctgttc tccgtggctg  249240
249241  ctccctgcag agtgccaacc ctcgttcacc gaggtgtggc tcagtcggct ccaagtcctt  249300
249301  ggaagacttg gcatctttgg tgtcatgcta ggccagacag ttgtgctcct actagccctt  249360
249361  ccaaagcacc ttcaaaacat atatgtggct tctgctatgg aaggcgcccc aggttctgcc  249420
249421  ttaccctgtc tcagaattgg ccctgggcca ctagtacggg caagctcaaa tctttattct  249480
249481  cagttgcttt ctgaagcttc cagaccttaa caggtgatgc tttctttggg gatttgagat  249540
249541  tcaagtgggt ttcttcagaa ggtaggaaaa tcccaaacca agaaacagag gaagatgaaa  249600
249601  ctcagacctt cactgccaga gatggggcca agtcaccacc acagctgccg tgaagtgaaa  249660
249661  gcatttactc ctggtcattt cctttgtccc cataagtgtg aagctggtgt catggagaga  249720
249721  gccatccctg ctgtgctgaa tgtccccatc atggctgagt ttcctttgtc ttgtgaacag  249780
249781  gaaagacaat atgttcttat acattaaaga atttggacaa aactcttaga ttctgagata  249840
249841  ccccgacttt tgatttgtgg cttaaaatat aaaaataact gatcgcttcc ctatgtgtct  249900
249901  atgtcctaga tgatgacaaa tatcctaaat cactaagaac atccagttca tttgtggtac  249960
249961  aaagaggaaa aattaagcag aagtttgcgg atctggggta agcacctcct tctaaaaatg  250020
250021  tagtcccctg taagggaata tttaaagggg ttatctttct ctctctgact gcatgctgtt  250080
250081  attgtagggc acctttgcga aggaatccca acaaggggaa gaaacggaaa gacaaagaaa  250140
250141  aggaagccag taggttttct gctggtagca ggtacgggtg ggtgattaaa aatatacatt  250200
250201  tctttctttt agctgactct gcctctcttt tactgttaac caacatgagt ggtcagtgtt  250260
250261  tctaaaccca actaatgtag actctgagtt gtgctgagag aaaattagtt tatggttatc  250320
250321  ttcagttaca gctttgaaca tacccattgg ccactaactg cagagttgga gtcacgtgaa  250380
250381  ttatttcatt agatacttaa atccatcagt ggggtatttt agacatattt tgggtttgta  250440
250441  tcttttttgt gttggggctt ttggtagttt gtttttgttt tgttgtgttg gctggctctt  250500
250501  cacgttatta ttaattaatg ccgtcctgtc ccacacatcc tcatctaatg gagtcatttg  250560
250561  gcacttggca ccatgttggc aatctacatt ctcgtaagag cggccaccca ttctcttgct  250620
250621  ggtctcagct gtttagagga cttgcaagca ctattgacta tgctcgcctt tcaataagaa  250680
250681  aaaataatta gatagaacag cattttgaac agcatttggt ccggttttcc cagttccact  250740
250741  ctacaggtct agaatgtaac agatcagtag atcataaagc tctgaagcct gtgtctagga  250800
250801  gtgaatctca gttcttcttg gaaatcctgg ataagttctt cagccatctc cacctttttc  250860
250861  ctcaatatga ggtgagggta ataatggctt ttataaggct aatgggaagt tagataggat  250920
250921  tgcatacaaa gtatgcaaat gctctctata gacttggtgt ataggtggga gtcaaaacca  250980
250981  ttactgatga cagttgctat tgttgttatt acttattact cacacagtgg ttttgcattt  251040
251041  gccaacttca tttaatcctt ttaattagat tgggaaggca gatagtagtg ccattctttc  251100
251101  ttgatgaaga atttcccctt cattaaactt agttgattgt ccccaggtta tccacaaatc  251160
251161  attgaggaca aagatgagac ttgtgccttc tgtctagttg cctctctaac atgtcatgcc  251220
251221  aatgctaggt accaacgcat ctaataatca atgcaatttt ttacagaatt gggggatgat  251280
251281  agtaactatc gttatggttt ctctcagtgt catagactag ggaagaaaca aaaccctatg  251340
251341  tgttaaaatc tcctggggat catttgtcca cttgataggt tgtccactgc tgtttcatca  251400
251401  tgtgtccctg tccttggtgg attggaaaat ggagaaagaa ttcaagattt aattagtttt  251460
251461  gctagtctgg ttttcagttc tgttctgtag tggtagaatg ccctccatat tttgagggaa  251520
251521  tctcaagaaa agtagtacat gtgatactga gaagcaatgt aactcagtct gtaaagcttt  251580
251581  gaaaaagcca cttccaagag agcaacggct gagcaaagcc ccagtgggca gctctgcttg  251640
251641  ttcagggagc tgccctccct cttttgatat ttcagcagca gaacagtatc ctcttctcgg  251700
251701  cttcgaggct cagcccaagg gaaatgtaaa catagaagct tgcagaagag aacacgtttg  251760
251761  actgagttac aagtgcaaat caagcatgcg ttgatggtgt tggtgggtgc tggctgtgct  251820
251821  ataggaaaag tcacagtgag ctggaggtgg tgtcaccagc gccccgttac ccacagtgtt  251880
251881  tgacccatac ccagttgcta gctcagctgt ctccagcttt gtctttgtaa aacgttaatt  251940
251941  cttgattccc actggttcat tgaacgcaaa taattataca tgtactaaca gcagataata  252000
252001  gttttcaatt ataattatta ataattacag tagaattttg gtgggataaa aacaagatta  252060
252061  tataattgaa atagaaaaac agaagagaac ttttctgctt cagaaaaaca attttgaact  252120
252121  gtcagagtaa ttaggtatca tagtcaaatc agctcctgtc tcctacatgg gctgataatg  252180
252181  gacccacagc ctgataagat acagtcccag aggagcagaa ctacccgccc gtaggagctc  252240
252241  catggagctg atcctatagg tgcccacaag taggggtcac acactttgtc agctgcaggg  252300
252301  aggatcctgg gtcagtcaca gagaagagtg gggcatggac tctacctcag gagctttctc  252360
252361  agaagaagca gcagaagggt ttcagagtga gccagtaact ttcatctcgt aggctttctg  252420
252421  tcaagtcccc attgggttgt tataatctgt gcaagtcgtc agccggttct aacgtgtagc  252480
252481  tgttaagctt gagaggataa gactctcacc acatttagtc ttggtgtcac ttttccttcc  252540
252541  ccacagggtt tactctgctg tgtttcttgt gaggacataa taactcagag acccgagcag  252600
252601  caggagacac acagagaaaa tagatgagga taatgatcat aatgaataat cccagggcag  252660
252661  aaatatgatt tagtgtgcat agtaaacacc ctgatttgca caggcaccat aggagacaac  252720
252721  aagcacagtg ctggagccag ctcacctgag aggtacacac ctgtgccgta ggatcagcca  252780
252781  tagctcatcc ttgattggag agaggtgaat actggttagt ggttagtaaa gaacctattt  252840
252841  ggaacactgt tgataagttc cagtttagat tcactggaca atggtgtgtg tgtctgtgtg  252900
252901  tacatgtgtc tttgggtgtg tctgtctgtc catctgtctc tgtgtttctc tctctgtatg  252960
252961  tttgtctctc tgtgtttctc ctttggaagt gaacttgcat ttatcataaa gaatgaacag  253020
253021  tgacaagaag actgagatgc aatccaaggt aggagtcctg actttgcctt aaatagatcc  253080
253081  tcttcacgtc ctgtaagtaa ggtcgtgaca tcttactcag tatctgcctc tgtatttagc  253140
253141  acggctgccc tgatgcctgt gtgtcctgca ctgctctaca gtgagatggg ccgtagctgg  253200
253201  aaatgcacac ctccttcaaa ggcttcatat gaaaagggaa ttatacacgt tctagttgtt  253260
253261  gtaatattaa ttgtatatta aaacacttta ttttatattc agagttgtag atacacttta  253320
253321  aaaattagtt gtacctgtat cttttctttt tcttttcttt tcttttcttt tttttttctt  253380
253381  ttcttttttt gagacagagg ttctctgtat agccctggtt gtcctggaac tcactctgta  253440
253441  gaccaggctg gcctcgaact cagaaatcca ccttcctctg cctcccaagt gctgggatta  253500
253501  aaggcttgca ccaccaccac ccggctcctg tatcttttca tgtggcttct agaaagtgtt  253560
253561  aatttcgaca tgccacccac atatgtgtct gacatatgat gcaatctgta ggagtctatg  253620
253621  aaaaataaat attccttaga ttcaaaacca ttatcatgtt ggcctataat taatatgttt  253680
253681  attcattatt tatgtatagt tcactctttc aaaatacttt ttttacactc agaaatgtgt  253740
253741  tttgcaacat aatttatttt agaagtaagc agcatgggaa agtacagtga agcagaaggt  253800
253801  gtaggtgttt ggtccctaac tcaccacctt tatagtaagc atcatcttaa ccccttcatg  253860
253861  aaaacaaagg gcataagcct aagtgcagaa tctaggttca aaactcagtt ctgccttaac  253920
253921  ctatctctgc ctcagttttc ttgtctgaaa aatggagcca cacacatatt cctcatataa  253980
253981  tggtctacag acttttggga agtctgagag tgatcacatt taacaaatat acattgttat  254040
254041  ctttgtcatt tccaatattc agagaaagtt tgcttgaagg gaattaaagt attctttgtg  254100
254101  cattatgctg gcaggcttat ccatccaagg atgatatccg tgatagcatg gaaatcaagt  254160
254161  agttcaatag atttcgcggg tggcaaccct tcaaagataa tatttctctc aaagcctttg  254220
254221  gataacatgc tatgccagtg agtttgagat tagatcctat gacaggtgcc caggagggct  254280
254281  gctttcctgc tgctgggtaa ggcagaggct agcttgacag ccatctgatc tgagtagata  254340
254341  tgcattcatt agcagaacag gggttgccgt ggacatgtga ctttatatag gaaagtgctt  254400
254401  cactggtgct tgggctggtc ccagggagag agccactggg aggtaccgag tccccgtttt  254460
254461  agagtcccag tcatgttgat aaaataagaa tacctattgg gccatctcag cgacagtctt  254520
254521  attgaagtca gaaaaaaaat gaaaggcaag aaagccggag atatcagcag tggctggcag  254580
254581  aagagacgga actatgtaga gagaaagagc ccacagcctc tattctgagg tctagtccac  254640
254641  acagagcagg tcctatctga tggcaccggt gagctgagtg gcgcagcggt taactctttc  254700
254701  ctgttttgtt actctgaaag gatgaagggc agctcctgtg tggagagcga ggaacggagt  254760
254761  cagtttccct ttagcttcct taggtgagag gcagaagggg ttggcaggca actgtgggtt  254820
254821  ttgtcacctt taaagtctct cttagctttg tggtcagttg aaagcccctg ccattggctc  254880
254881  atctttaatg ttgccatggt tataagcagc ctgtgtatct tcatcactta catacttggc  254940
254941  ttctgctggt ttgtttttaa tctagcaatg ggaagccagt gcttgaaaat aaattaaaag  255000
255001  cagcttggag atttcccatt attgtgattg atctctgcct cctttttaat tcttaaattt  255060
255061  cctctctagc aggtcattac tgaccgcaga tcatgctgtt tgtctcagaa gaagcggaca  255120
255121  ttgctgtcat atgtcctagc caagcttgtg aaagactagc tgcccaaaat gatctcagtc  255180
255181  ctcggtttct acccatcctg cctgcataag agcagttgcc tttatgcagc ctctgaggag  255240
255241  cagcttggct ctggtagagc cgactgacat acctgctctc tgttagctgt atatgtatat  255300
255301  gtatatgtat atgtatatgt atatgtatat gtatatgtat atgtatatgt atatgtatat  255360
255361  gtatatgtat atgtatatgt cagcttaata acctgaacac cgcacaaaaa agtctgtctg  255420
255421  gggctatagc tcagtcctta gagtgcttcc tgggtttcac cccagatcct aaagtaagtc  255480
255481  cagtggccca agactgtaat cccagctctt gggagatgga ggcaggagga tcataaattc  255540
255541  cgaatcattc ttttgactac acagcaagtg tgcaaggcca gctaggggta cttgatactc  255600
255601  tgcttcaaaa caaagaaaaa ctttccttaa aaaaaagtcc tatgttaaat ttgtaacgta  255660
255661  aggaggaccc tcagcatctt gttactttca tcagcttggt tgacctgtat aaaaacacat  255720
255721  atacctgtaa ttctagccct tggtgtctgg agaggaagag gagtctgagg ccagcctgtg  255780
255781  ttctatagca agagcagtgt taattcaaaa cagaaataaa cacaaggaag gagggaagat  255840
255841  attcaggatc tgagaggagg ttgtttccgt agggataatt ccttcactaa agattcattc  255900
255901  agatctgccc acatagattt ctttacatta aaaaaatgtt tattttttta atttaattat  255960
255961  attaaacaca cacacataca catctcagat gagtgggctg gagagatggc acagtcagaa  256020
256021  ggcaaacatg catggcaacc tgtgtttagg tcccgacacc catgtaaacc caggcttggc  256080
256081  agtgccctgg aggaacaggc acaggtggat ctgggctgcc tggcaaccca gcctccacaa  256140
256141  cagtgagttc cgctgcttca gggaagagaa gggaggttag aagagaaaga tacctgatac  256200
256201  tgtcaaccct tggcctcaac acacacatgc acacatatat gaacatgtac atacatcata  256260
256261  ggaagggagg gagggaggga gggagggagg gagggaggga ggaaggaaag aggtttagac  256320
256321  cattaagatg agtttaaatt ttcaagggtg tatctcacat gtagagtgtg tgattggtgt  256380
256381  gcccaacacc gtgggtttaa tccaaacacc aaattaatga aaatacatat taaatggtac  256440
256441  attttggtca gatttataat agcacacctt tattaaatac ctaagcagtg gatttattat  256500
256501  cctgaaatta acatctggtt ttttgttttt gtttttttgg ggggtttggg gattttttgt  256560
256561  ttgtttgttt ggttggttgg ttttggtttt ttgagacagg gtttctctgt gtagccctgg  256620
256621  ctgtcctgga actcactttg tagaccaggc tgacctcgaa ctcagaaatc tgcctgcctc  256680
256681  tgcctttaga gcatggatct atatgctcct ttctcaattt tcaactgaaa ctgcagagga  256740
256741  aagggaatag cttgggtgtc tcctgggagt ctagtgtgag gcaaaatgga ctcttggctg  256800
256801  ttgaccagaa attccaacca gagctgtgga tctggaacag atatccaggg aggttgagcc  256860
256861  tgagaatcag aggggcacgt gcttctaatg ctactgacca ggatctctaa atgtactgtg  256920
256921  gatggtgctg gcctcacagc ctcagtgtct tcagtgggta ttagaccttt gcaaaattcc  256980
256981  tccctccaac ttagatgaga gggagtctgc acataaccct ctggtctcag ctgttgttct  257040
257041  tcagttagct tcagatatat atatatatat atatatatat atatatatat atatatatat  257100
257101  atatatatat tatgatatcc aactagactc tgagtacttc ctatacctta tttgcagaat  257160
257161  gaaaacaaca aaatatcacc gtaaggtatt taacagaaaa aataaaaatc atggtactag  257220
257221  tcccaggata aatggatttc agagaataag tatgtgagtt aattgcacta tatagtcatt  257280
257281  aagaataaac aatttgacta tcaggaaggg ttaatccgat gacatctttg acttacaaaa  257340
257341  attgagtttg atggcagttg tttcctctag ttcctagcag tagggcacag aaggacatgc  257400
257401  tatggcaggg gcttgggatg tttcgatttt tttttcttaa tgatgaactt tgctatatta  257460
257461  accaaaggtg aacagagggc agaacccctg gttcctggaa ccctccggag gttacattca  257520
257521  gatccactca gaactcatcc taccaacctt gatgtggaaa agagaagaag aaataagaga  257580
257581  aagaggaaag gaaggaagga aggaaggagg gaagagagaa gggaggagtg agaagcaagg  257640
257641  gaaggaagga tcttgtattg ttgcaaacat tttctgcaaa gttagacaga tgataaagag  257700
257701  gcactcaaaa tagaagccca gctcccgagc tctggctgct tcttcaattt atccaggaag  257760
257761  aaattggtgt ttgtttatga acacatgtct cccgggctgt tgagtctata attttaaagt  257820
257821  aatagagtat tgagtatctt aatgaatatt cgattactct aggtccaagc aaatggaagc  257880
257881  aagttctttt ctctgagaat aaaggttgca cacaggggtt agttacacag tcatggattt  257940
257941  ttaaagttac aggtaataaa taatagagct agaagacagg cacagcagag cacagccaga  258000
258001  atctgttggt ttgtagctgt gggacagtgg ttatcaccgg gatgtgggct tcccgccaac  258060
258061  tctttcctca tcttcccagg agctttgcag aaagacagtc tctgtcacag gctaggcttc  258120
258121  cataaccttg ttcactaaca gttgaaaaga atcaaaagag cacagctaat taaaactctc  258180
258181  ataaaatgct ctcagccagg aaaatattca aaactgataa tgtctgtgga catgtacgtc  258240
258241  cggcattgag ggtgagctca actgtggctt gtcctagggc ttggactccc tggggtctct  258300
258301  ttcagtgaag ctggtgacca gcagcattga cattccctgc cttcattgtc ctcatgttat  258360
258361  gatggtggtc tgtggccatg gctacaatca tttgatttaa tcgtaagacg aggatatcat  258420
258421  gctgccctta gttacaaagc ttcctcataa actctcaggc agtggctaat ccccttagta  258480
258481  ctatagttcc cttgactcag cattgtccag cctgaaggga ccagcttctc cttagatatg  258540
258541  ggattgcaga gaagatatgt ttgtttttct aaacagacta ttatggatgt tcatactgga  258600
258601  atgtaggggc taagttaaag ataagccaga gaagttatca ctggataaat ggtgagagcc  258660
258661  ccaaagagat ttctctctcc agatggcatg ggtcactgtt taatggggca tgggaagggg  258720
258721  cagcaggatg aagctcccac agtcaatctc tggatcaagc tggagtctcc tcttatctcc  258780
258781  cacctacaag tacttcttag cacttgttca cattccaact gctgctgttt accttaaggt  258840
258841  ttctccccct ctccaggggg agcaaagaag aaagctgttc ctttgcttta ttgccatcag  258900
258901  attcatgttt ccagaatcct tcacctcagg atagagtgcg ggtgtgataa cactgagttc  258960
258961  tcaaactgtc aaaactcatg ggaggaaact gaagtgtatg gagccaggga agcaactttc  259020
259021  cacacatgac cacaaatgtt ctatggtgac ttgagctata tttgcatttg gcgtagtcat  259080
259081  gataacatga taaatataga ttccaggtca gctccccttc tttcctccta gttctgaaca  259140
259141  gccaagagtt gctgtgaatc taactgctgt accagaagcc tctaaccagc tttatttggt  259200
259201  ccatgggcaa agaataaaat gtaccccctc cagagcccaa ggcctcaaca agtatgggct  259260
259261  tagttatctt accctcctgt cctctgctaa taaatagatt acaaataaat agagtacaaa  259320
259321  attttctgtt tattttaaac ttgaagatga agtttaaggg tgacctattg atttctcatt  259380
259381  gatttctatt atccttgaag atatcctact gcccccctcc cccaacacac actttttaaa  259440
259441  cacactaaag tgatcccatc ttctggattc ctttatgtga ccgtcacttt tattcaccca  259500
259501  tcccctgtat cagttttacc agaatttcac aagtgtctct gttcttgtta gctgtccttg  259560
259561  tatccctttg cactctctct gccttactgt gcagggtact tacatgggga gtgctgcatt  259620
259621  tggtacttgt agcactgttt ggacacaagc cccaagtctt agacttgatg ctgtttatat  259680
259681  cactttaaac tttactttaa aatgtacttg aaaggaagtg taaggagact ggaattcaat  259740
259741  atacacgagg gatagaaact atgtgtatgt tacgaaggca cttttaattg aagggattcc  259800
259801  tgttgtcata gtattaacag ctaccaagta attgcctccc atccagaatc attgagacat  259860
259861  accgaggctg gcctcttcca aaagcacatg agcactttct tcgtaggttc ctggacaagt  259920
259921  attttcactt gaacaataga taaatacaat tgtgaaagta actgatcagt ttaaataaga  259980
259981  aaagtggtat ctctcagctg cttttgaatc tttaaatatt tctatacttc aatagctttt  260040
260041  gtggctctct aagaaatgtt aacctattca attcattaca gtcatatata ggagatacat  260100
260101  caacacattt atttgtacag attaagacaa aggggcagag aaggcttgag acccttagga  260160
260161  ggtgatcgga cctcagcttc ccatgatgat ttcagcccct gaccctcctg tgactagaca  260220
260221  ctaagactac gatgagaaac aagcaagctg catcttctgc ttaacattac acatgctctg  260280
260281  caatttccaa atcagtggaa tctttctgct ctagattctg ggagcataaa tgcagggatc  260340
260341  ggtgtaaaga gtgctggctg tgagctactg tggtggcttt cctaggaggc atctccaaaa  260400
260401  gggtgtgcta cccctatttt aattcatgca tgtatgctta taaagacata tttaataaag  260460
260461  ttttgcaatt gaaatataag ttcaaatcca tgtattatca tagattccat ttaaatgcag  260520
260521  aaagatgata aatattaagg ttaacactgt tgcccaaagc aatacctttt taccactgtg  260580
260581  gtagaacagt ttctcagaga gttgtcccta tctcgagggt cttgctagag ctgggttcag  260640
260641  tgtcttttgc catttatttg tctaacatgt tcattccttt cacaccacag aatcttcaga  260700
260701  agcaagttgg agaactggaa aagcaaacca agctctgcag ctcaggcctc cacccgctct  260760
260761  ccttgcatgc ctttctcatg gtttaatgaa agccggaaag gatcctattc cttcaggaac  260820
260821  ctgccttcag ctccaagccc ccttcagcct tctcctgaga ctcaagtctc agataaaaca  260880
260881  gggtccaagg tagacaacag cggactataa aagccgacaa gaaagtcccc caatcctgtc  260940
260941  tcttcagttt ttggaaagcc ttctcaactt gcgcgtgcac cctggatctg atgaaccaat  261000
261001  gtgctaacat tgtcctaggc atgcatgatg tttcctttac gggggaaaaa gccccaccta  261060
261061  accagcaccc tctttaatac tgttctattc tagtgtgtgc ttttctcttc gatttgcctg  261120
261121  tcatttcatt tactgctatt taatctgttt gacagttaag ccatgctggg aaagaggcat  261180
261181  ttggatagtg aaacagggtt ggaagatatt tactaagtat tctcctttaa attgcattat  261240
261241  gaaacagttt cactgtgctt ttcaagattt actggaaaac agataaattt gccactgaca  261300
261301  tatattcaag tgaagcaaac agaaaaacaa aggccactga catatggcac cttacttacg  261360
261361  tgtatcaaat gtccgtgcag atcacctctt ctaattcttt ttaccattag cagaattaca  261420
261421  ttagatgtat atgcgtggat gtgatgcttt tcaaagtgtg caatggttat ttccagcatg  261480
261481  acaacgcaag cctggtttaa ccctgtactg acacacatgg tgactaacct ttgcagaatt  261540
261541  tggtctcctc ttttcctgtg ttcactcttt tccccccaaa cagaaccgtg aggttaatct  261600
261601  tacttaaact gaattcttcc ctgaggtcag cagctcgaag agttttgacc tggagtctgg  261660
261661  aggattgcat ctccagtgat aacaccaaag ggtgaagtgc tgtgcgcgtg acttgctgct  261720
261721  gaatgtttac cagctttgct cctttttgga agatttatca aatcttgaag ttggtttggt  261780
261781  actaaattcc ccagtctctg ggatggtgtt tattctcatc aacaatcaac taagcccaac  261840
261841  acaatataac ctaatggaac taacggtctg gttcctggag aagtgcagta tgaaacaagg  261900
261901  tggtgttggg cagtggctta gtttctggga atccaaccac tctacaagta gcaaaagaaa  261960
261961  ttttggtcac aagtgactct ttggaccctt tagtgctatt ctgagactta tggtttgctt  262020
262021  gagtgatcct aacattatct cacattaaag agaggttcat tataaaacat tttcacaagt  262080
262081  aaagctctgt ggccattgtc aagttgtttt aacatctgct gagcatgtta aagtaattcc  262140
262141  aggaaaattc attttttccc acatcccatc tgactcaccc caagaagctg tgcagccttg  262200
262201  tggttctgtt tcatactgta gtctctttgg ctgtgggctg gtgccatgag agagttttat  262260
262261  acaccaacat ctaactagtg ctgtgttgtc agtccatgcc ctcctccaga atcatcattt  262320
262321  ttaaagctac atccaggggg ggacctgtca cttctcacag tatttatcac agccagccac  262380
262381  acgccatctt tcccaggggc actccagcta ccttcttgat atgaattacc atctgttcct  262440
262441  gataactcag cctctccaca ccatcttgta ttcctactta cactgtttct tgtcacagtt  262500
262501  agggtcaaag cagatgggct tattaatatc actactctga gcactggcag agggtaatga  262560
262561  attctgtacc cttggagaga aactcaagaa tcatttctgg atcccacata tccttgtatc  262620
262621  agattgagaa ggtgctcaga attttcacgc aggcttctgc cccactgccc aactgaaggt  262680
262681  tgtccccaag cacactcgag cttctaaaga cagttgatta gcatgaagca tttgaggact  262740
262741  tgggagcacc tgcttctagt tcactctgtg ttcatttaaC ACGGTTGTAT TCATTTTGAC  262800
262801  AGAATTTCAC CTTCAATGAT GACTTCAGTC CAAGCAGTAC CAGCTCAGCA GACCTGAGTG  262860
262861  GCTTAGGAGC AGAACCCAAA ACGCCAGGGC TCTCCCAgtc cttggcactg tcctcggatg  262920
262921  aggtactgta gtggcaccgt aacagaactt cgtttttatg tggctcattt cctccatatc  262980
262981  ccactgtggg aagatgtttg agggtagatt taacaaagaa ggcatcaaca gtgaagtttt  263040
263041  gtgtttaaca caaaatcccc atgattccat tccctttgcc ctccacatta aagaaaagta  263100
263101  tagtttctga gcccattgaa gcttcttggg aatcccattc tacatgtaaa cataaatgtt  263160
263161  agagtctggg cactggagag caagcctggg ctgtgactga tctgttcatt ctgtcctttc  263220
263221  ccagagtaac ccctaccccc ccaccccgac tctgagggtc ttttgactac catatgcccc  263280
263281  ctgttggatc attactatca ataggaatgg ttccggaaag gaaatagagt aagaaccatt  263340
263341  tattcagatg ctagagtgaa gattagcatt gctaagaatt gccaggaagt atgtatgcag  263400
263401  gagataagca gaaaactgtg ttgggattgg cttagttcta taaataggtg ggagtcaggg  263460
263461  gcaggaaata atgtaattag aatttgttct tacaaatgaa ataattgttc ttacttcttt  263520
263521  ttagcatgag ttatatgcaa taagcctttt ttttccttta aatgtttctg gtcatgtttt  263580
263581  cctagctggg cttgattttg atgttataaa gcgtgtaatg ttggtactgt gtgtcccatt  263640
263641  tctgtaacat tcttcttctc GGTTCTTTTG TTGCTACTCA CCcagagcct ggatatgata  263700
263701  gatgacgagg tgagctatct gtgggttgtg tgtggtgcct tgtctcttca aaactgcttt  263760
263761  tctctcctta caaaatgact atgaatccaa tactaaagaa ccccttcctc tggagtggag  263820
263821  gggaaatacc ctgcaattgt ttacatttga attaaaagat attcctggat ctagagtccc  263880
263881  taagccccac ctccagagtc cctaagcccc acctccagag tcccttactt acctcctata  263940
263941  gccattacca gacatggtct attctttttc agtatctgct gcctttcctc tgctcacact  264000
264001  ctgcttgttc ttcatgtgac tcaccaaata aactgtcttt cctctgagat ctgccactgc  264060
264061  ttcatcttct ctcagctcgg tggctctgag ggctgtcatg cccctttatg ccaataaaga  264120
264121  gaatggtcta cagtgggcag agtctggaat ttgcaatgag catcttgtta agctcttatt  264180
264181  gcttatattg tgttgtctaa gagagattgt gtgagctttt caatcctcag ttccctcatg  264240
264241  tcttaaagaa actgtaggtg ttggcgccct accttccaca gaggtgtgct ttctgctccg  264300
264301  ataaaacaat agctgtgaag tttccctgtg aaggcttggg ggctttgaga cttttcctgt  264360
264361  agaataaagg agaccttgat atttttaaag tgttttaaat ataactttac tgtcttctaa  264420
264421  cagaataaat ttaaatgatg tatcacatgt acagaactat gaaataatta ttttccacat  264480
264481  gtaactatat cttcaggctt acttattata aaatcatcca tgtcagtgtg tacttttttg  264540
264541  attttttaac ttcctacacc tttaatggta cttttttaat gggatatctt tagatttcca  264600
264601  tctaccagaa tcagataggt aatagacatg tttcttctaa cataagtaga actcttatgt  264660
264661  atgatttaca agtaaatgca gctcttgtaa cttgagaaat tactttacta gcataatatg  264720
264721  agccatactt tttaagtcat ttaCCAATGC TGCATACATT TCTGTCTCAG ATCCTTGACG  264780
264781  ATGGACAGTC TCCCAAACAC ACTCAGAGTC AGAATCGGGC CGTTCATGAA TGGAGTGTGC  264840
264841  AGCAGGTGTC CCACTGGTTA ATGAGCCTCA GTCTGGACCA GTACGTGCCT GAATTCAGTG  264900
264901  CCCAGAGCAT CAGTGGGGAG CAGCtcctgc agctggatgg aaataaactg aaggtaaaga  264960
264961  atgcttcgtc tgtgctagtt actagttatg catattactt ttagcacctg acatggttga  265020
265021  tctgcacatc catgtggtag ttttcgtcag tacttaccag aaaagatact gaataatttt  265080
265081  cagtagggaa aaaaaaaaaa aaacccttca agaagcccat cacaggtttt gactagaaat  265140
265141  aggctgctga ctaagagagt tagaggcctt ttcctttact tcacctggcg gcgcatgact  265200
265201  cctttatcaa aatcattcac tgcccatgca ctgttcagtt ttaataatgc ccagtatgaa  265260
265261  tcttcctttc ttccctttct tcatttctcc tccgtgctcc accccctcct gctcagtaca  265320
265321  tgaaaactga aacatcacca actttcttcc cagtacacca agccatcctc cctgtcacct  265380
265381  ccactgcacc ttcatttctg ctcatctggc ccttctctct tagagacaga ggtggtaccc  265440
265441  aactctaccg agaaagggca agaggagggt acagccagct ctacacaccc ctccccactg  265500
265501  ctcggctgat ggatagataa gtatctctcg acagtctttg aaaaggttag caatcaatca  265560
265561  atagctgtga atatgaaggc ccattgacaa ctgtccctgt taggaagatg aatgcatcct  265620
265621  gctgtggatg ctgaaggtca ggaaacattt gaagttcaca atagtcttcc tcaattttga  265680
265681  agtgcaagct catccagcca cttagtcatc ataatcagac ttcatttata ggtctgcctt  265740
265741  tgcggagaca atggcggaga gatgcagaca tgggcatcct ggccccaaag acattgttgg  265800
265801  ttctcactgt aaataactac attggcagaa gggaagccat ttttgttttg cccacccatc  265860
265861  ttggagcctt ttgtagcagc aggtgctctc agttaccctt tgaaactatt gatgacttta  265920
265921  gcaatacttt agccgaaggt tggagaagca ggattgtgcc ctttctgttt attccctccc  265980
265981  tagtcaccaa tttggagagt attttcttga tgacttctgg agtgtatttt gcaaagaact  266040
266041  tcagagaaca atgcccagat cctcagggca tacagaattt agcacctgtg gtctgctttt  266100
266101  tcctcagcct tgacctcctg cttccacgtt taactaaggt catgagatta aacatagtgt  266160
266161  ggtggtttcc tcatcataaa caaagaggtc agcagttttt cagaGTCCTT TTGTACATGT  266220
266221  GTTTCCTCTG TAGGCTCTTG GAATGACATC ATCCCAGGAC CGGGCACTGG TTAAAAAAAA  266280
266281  ACTGAAGGAA ATGAAGATGT CTCTCGAGAA GGCTCGCAAG GCCCAGGAGA AAATGGAAAA  266340
266341  ACAAAGAGAG AAGCTGAGGA GGAAGGAACA AGAGCAAATG CAGAGGAAGT CTAAGAAGTC  266400
266401  GGAAAAGATG ACTTCCACAG CCGATCAACC GTGAGCAGTG AGGCCTCACC TCTTCCAGTA  266460
266461  GTTGGGGAAG TTTGAGAGAA GTCCCGCCCC TTCCTGCCCC CACTCTCCTG CCGAGGATGA  266520
266521  AGAAGAAATT GATGGGATAA CACCATTGTA GGCGGTTAAA GAACTGTGTG TTGAATGCAC  266580
266581  TCTTGATTTT AACCTCCTAA AATAACCCCT CGCCATCACC TTTGGTTTAT TGACAAACCA  266640
266641  GAATTATCAT TTTTGTCTTC TACTTACCAA CATCCAATGT TGTGTTAAGT GTGCAGTGCC  266700
266701  ACTCGTAGGA GCAGCCTGAC CCAGCCAATG AGAGCAGGAC TCACTCTGGG GCTGTGAGTG  266760
266761  GAGTACCCAG AATTCTCAGT GAGAGCCCCT GAAACTGAGG TGGTAGCTTC TGACTGTGGG  266820
266821  TGTAGAGATG ATACCTGCCT TGAGATAGGG GAGTGCCCCT CAATTCTGAC TGTAGAGCAA  266880
266881  GTCAGTTCTG TTGTGGGGAT GTGGGTGCCC AGCACACAAT TGCCAACTGA GGGAAAGAGG  266940
266941  AAACAAGTGT GCTATCCACT TGCTGGGAAT CAGAATGAGA GGGAAAAATA GTAGCTATTT  267000
267001  AATTCTAGAA GGGAAAAGCC TTAAGCACAC AGATGTGGGT GTACTTTGGG GCTTGGAGGA  267060
267061  CAGCATTTTC CTCCAGGTAT TGTTGAACAA AGAAGAAGAA AACGTCAGAG TGTAGTGCAA  267120
267121  CCATGGATGT TGGGATCTGC TGCGTTGTTT GCCAGTGCTG CACCAAGTGT TTGACCAGCA  267180
267181  CTGACAAACT GCACAGCTCC TTCCCCAGCC ACACACTGAG CCGGAAACTG ACTTTGAAGG  267240
267241  AAACCAATGT CTTCAGGTTT CTTCTCCTGG GACATTCTGG CTGGCCTTCA CAATCATGAA  267300
267301  GTTGTCACAT ATTTTCTACT CAGAATTTCC CAAGTGGGCT CAGTTAGTGT TTTAACAAAT  267360
267361  GTGCTTTTAA GGACTTAAAC GTAGAGATAC TGGTTAGAAA TTTAAGATTT GAGTAACAGT  267420
267421  CAACCACAGA ACTTTTTTTC TTGTTTTTTT GTACACATAA TTCTTTCCTG TGAAGGACAG  267480
267481  CCATCTTTTA CATTTTAGAG ACATTTTGAA TGACTTTCTA AGCCATTCTC TTCCATATTC  267540
267541  TAGAGAGTTA CAGATTTGTG GAAAACAGTA CACGGGACAG ACTTTTACAG TGTAAGAGCT  267600
267601  GATGTTTCTT AAGTCCAGTA TTAGGGATTC CAGTCTTTCA CCACCCTGAG TTGAGTGCAG  267660
267661  GAGACTAGGG GAGGAGGAGA ACAGAAACTC TTCTGGAGAC ATTTCACACC CTGGGGGTTT  267720
267721  TATTTATTTG CTTGCCTTTA GTTTTGCTCT TTTTGCTTAT GTATCTAACT CTCATTACTG  267780
267781  CATTAATTCT AAAAACCTGA TATCATTTGC TTTCGGATGG ACTGATTTCA GAGTAGAGCT  267840
267841  GGAGGCCAGA TGAAACCTTG GACTTCAGGG TATTTCCTTC CTTTCCCCCA GCAGGCCCTT  267900
267901  GTGCTGCCCG CAGGCCTGTA CACATCTCCT CTGCATGCAC AGGTATGCAG GGCCTGCATC  267960
267961  AGGCTCCAGA GTTAGGACAG GAATCTGATA GGATAGAGGT CGGCTGCCTG TGTGGCCTCA  268020
268021  CTTTGTATTT TAACATTGTG ACTTTTCATT TTTATCGTTA TTACTATTTT TGTAACATGA  268080
268081  ATTCTGACAT TATCTGAACT AGAAACTTAA TCCTATCCTT TCTCCCAGAG CCTGCTTCTG  268140
268141  TTTCTGGCCC GAGCACTTCT GTAAGTTCTG GTCCTTCTGG TACAGATTCA CGTCAGTCCG  268200
268201  AAACATGATG TGGGAGTCTC ATTACGCTCT GCACAAACCA GACCTGCTTC ACGGTTTTCT  268260
268261  CGAGGAGTAG GGTGCTGGGT GCTGGGTGCT GGGTGCTGGG TGCTTCTATC TCAGATGCTG  268320
268321  ATGCTTCGCC ACTTACTAAG ATTTTGAGAA AACAAGAGAC ATGCTCCTGA ACTACACATT  268380
268381  CAGTAACTCT TTCCTAATGC CAGAAGTCTA AGCAAAACTC TGGCAATTCT AATACTTGTT  268440
268441  ATTGTACGTA TCAGCCATTT TTCTTTTCTT TGGGGGAAAA AAAGCTGGAC TGCACTGGAA  268500
268501  GCTTCTGTGT GTTCATTTTC GAGAGTGAAA ACAGAAGGGT GATGATTTTA AGTTGTGTTT  268560
268561  ACACTTTGAT GATAGTTGAA AATGAATGTA TATATTGGAA ATGTCTGTAA GTCTGCCCTG  268620
268621  CCTGTAACTT ATGACCTCTT ATATTGCGTT TCTTAAATAC AGTGTTCTCA CTGTGACTTT  268680
268681  ATTAACACTC CATGCTTGGA TCAGCGTACA TCTGGCAGTT ACAAATCAAA CTAATGTTCC  268740
268741  TTACATCATT AGTTTATAGT TTAGTCATTG TAATCTTTAA GTTAAATTAT TGCAATCTTA  268800
268801  AACCAAAATG AGTTCTTTTA ACGTTGCTAC TTAAAACTAG TAAAATCGTA AAGGGCTCTT  268860
268861  GATTGCACTG TTCAGCAAAG GATAAGAGAT GGACTGGTTG GTCCGGTGTG GAAACAAAGT  268920
268921  GAAGGACCTC AGATCTTGTG AGCGTTTTGA CTTCTTGTTA GCTCCTTTAT TGGCTGTAGT  268980
268981  GCATGATAAT AATTGAGTTT CCAACGTCTT GCACAATGCT TTCTTTAATG CTGTGGTTTT  269040
269041  CAGGGTTTAT ACAACTTAAA GAGAATTGTT GCTTCATGGA CTTTAAGGAT TTCGGACAGT  269100
269101  TTTTAAGCTA TCAACAAATG AACAGAAGGG GTTGTCTGCA TATTGTGAAC TGTACTCTAG  269160
269161  TGAAGACTAG TGGGTCCCAC CAGAAACCAA AAGTGTTTGG GGTACAATAT ATGTTCGGGT  269220
269221  GTCAGGGTAC ATGGTGAGGC CCTGCCATAG GTAGAGAGCA TTGTAGGAGT AGATTCTGGG  269280
269281  TCAGGGTTCC ACTAAAGAAC TGTGCACTGG ATGTCTGTGA TTAAGATCAT CTCCTTTAAG  269340
269341  GCAACTTATC CTTATGTGAT CACGTCTTTC TCCTCCCCAG CATCAGGAGG GTACTGTTAG  269400
269401  AGCAGAAACC CTGCTCTATC TACTTTAGCA CTCGATCGAA GCCTGCCATT ACTATCGTGA  269460
269461  CAGCAAAGTC CCTCTGAAAC CATCTGCCAT CCTTCTGCTG GGGTTGGGAT GGACTTCCTG  269520
269521  CTCCCCACCT CGTGTAGACT TTTAAAATAC CGCAGTAGTT TCTGATCACA CTATGAAAGG  269580
269581  AGCTAATGCC AAACTCAGTT TGCAAGAGGC ACAACATGTG ACTACCTACT TTATGTTCTT  269640
269641  TTATTTCAGG AAACAAAGTA GCAGAGGAGA GAGTACTCCC ACTACTGCTC ATGCCCAATA  269700
269701  GTGTTCACCC TGAGATCTTA AATACCTTAG GCCTAAGCTT CAAGAATGTC CACAGGTCAG  269760
269761  ATTTAGCATC TGGGCCTCTA TGGCTTGTGC TGATGATGAA GAATTCTCTT TTGGGATCTT  269820
269821  TGCTTGATAG GATTAATTTG TACCTTAAAA TTATATAAGA AGAAAATGGT TGCATTTATA  269880
269881  CAGCTATTCT AAGTTGTTTA TAAACGTGAG AGGTTAGAAA ATTTTGAGGA GGACCATTAA  269940
269941  CATTTAACAA GGGTATTTAA GATGATTCTG GAAGATGGAG GGGAAATGAT TCTAAAAGAA  270000
270001  ACTTCTGTAC ATTGGATGCA TATCACACTG TCATACACTG GGATCGTTAA GAATTACCAA  270060
270061  ATTCTATGTG AGTAACTTAA GCCTCTTCCC ACATAGCTGG TGATAAGAAA CATCTCACTT  270120
270121  TGGGGAGCAG GCATTAGGAG GGTTTATGTC ACTTGGCTTC AACGCTAAGA CCCTACTGTT  270180
270181  ACCTGGATGG AAGAGTAATT AAGAAAGGAT GGTCCTAGTT TTCACATGTT TTCTTACTTG  270240
270241  CTTTGAGTCA GGGCTCCCCA TGTCTAGTTC TAAAGCAGAG CTTGTGGAGG TGAGGTCAAA  270300
270301  CTTAAAGCAT CTATGCTTCC TTCCAAAACT GTTCTCATTG TGAAAGGACA AAGGGAGGGG  270360
270361  ACAGTCTCCA GACAGCATTT ACAGGAAGTC TGTTTAGTCT CTGGTCAGTC CTGAAAGTCA  270420
270421  GACTGAGTGT ACTGGCCAGT TTTGTTTGCT TTTGTCTTGA ATAGTTAGAG TCCCATGAAA  270480
270481  TGTAGCCCTG ATTCAAAACA TTGGGAGTGG CAGGAATATC ACCAAAGAAA ACACATATTA  270540
270541  ATACCTTGAA GATAACATGG AAGAAGCTAG AGTGAGTAGT TAGAGGGAAA GGGGAAGCCT  270600
270601  GTACAGTAAA CTGCCCTCTG GAGATAGTGC GAGCTCCTCA CACAAACACA CCCACTTGCA  270660
270661  CTTGCGCGCG CGCGCGCGCA CGCGCGCACA CACACACACA CACACACACA CACACACACA  270720
270721  CACACACACA CACGCACACT GCCTCCTGGA AGGTTGGCTC CCTACGACTC TGGTCTGTAA  270780
270781  GCACCTGGGT CTGGATCCTC CGAGTAGGGG GCAGAAGAAG GTCCATGCTT CCCTGCCGCT  270840
270841  GCCCAACCCC ACCCCACCCC ACCCCCCGAC CGTTAGGGAT CCAGCGATGT GCAAGACAGT  270900
270901  GTACAAGCAG TAAGAGAAGA AGCCACAAAT TCTCAGTTCT GTGCATGCCA CTTGTGTAGG  270960
270961  TGTCAGAGCT GTGTGTGTGA ATATATCCCC ACCTGACACA CACACATATA TACCTTAAGC  271020
271021  ACGTGGCACA AAAATATACT CACCGTGGAC TGCAGTGATG TCAGTTAGGA CCCTGGGCTG  271080
271081  TAATAGTGGC AACACCGCCA CTTTTTATGT TGTGTATACA TTGAATGGCT CATAGATTTT  271140
271141  TAAGAGATTT TTTTTTTTTT AATGTAAGTA TCCTACTAAA TGCACTTATG CTTCTAAATG  271200
271201  TTTATATATT TTGGTAAAAT TGATTTACTA GATCTTTAGT ATTGTATTTT AGTAAGGTAA  271260
271261  ATTTTCCTCA GATATTTGAT TAATGCTTTG ATGTCAAGAT TGCACATTTT TTAGTTAGAA  271320
271321  CTCAGAAGCT ATTATGCAGC TTGGGGCATT TTCAACTGCA GGATGCCCGC AGTTTTCTTG  271380
271381  ACTAAATTGC ACTGTGTGTT CTCGTGTATC AGCTCCCACC TCAGTAGCCA TGATGCTTCT  271440
271441  GTCACTAACT GCTGGCTCTC TGGTGGCAGT ATTCTGTCGT GTGACCACTA TGTACTTCCT  271500
271501  AAGCCATCCG CTTGTAATGG CATTTTGGTT GCCACCAAAA ATAACACAAA GGGGCCTGAG  271560
271561  TATACGCTGT TGCAAGCTGT ATACTTCATT TCCTTCGGCT GGTTTATGCA CGCACACAAG  271620
271621  TTTCTTGTTA AAGATTGAAG CACTCAGCCA TGAAATAACA ATTGGCCAGA AATACCCTAA  271680
271681  ATTGCCTTTA CCAAAAGAAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAG CAGGAAGCGA TGCCCAGGCC  271740
271741  AGATAGCTCT TTCCAGCAGC ATCAGGTTCA ATCGGTGAAT AACAAGCAGC GCTCAGCGTA  271800
271801  CATACGTGGG CTCTCCTCAG GATTATTTAA TGTCATAACT ACTGCTTTTG TATTTTTTAA  271860
271861  TGATGTTTTG ATGAAACCAC TTCTAAGTCT GCTATAGATT ACTGACAAGG CCAGACAGCT  271920
271921  GAAAACGACA GGGGAAGGAA GTTCCGTTCT ACTGTAAGAC TTGACTTATG TTCGCCCTTC  271980
271981  CTTATATACT GCTAGAAAGG AAAGTGCTTT GTAAAGCATT AAAGTCTGGA AAGTATGCAC  272040
272041  AGCACAGGAC CTGAACTTTT TAATTTGTAC GTTTTGCTGT CTGGTCATTT GCATGGGAGA  272100
272101  AACAGCAGTG CCACACCTAA TTTGTTCTCT GGCGCTTCGT TAGTGTGTGC TGTTTCCAAT  272160
272161  GGCATTCTTT ACTTTTCAGT TTTCAGAGGC ATTCAAAGCA AACTCTGCTG TCAGTGGACC  272220
272221  ATTGTTTTCC GACCATCTAA AAAATACCTG TGATTAAACT TAACTTGTTA GTGTAAATAA  272280
272281  ATCTCTTGCC AATGAGTATT ATTGTTGTTA GAtaatgaat gcaataaagg aaatacagag  272340
272341  gtctctcgga gtccatgttt cttttctctc tctttctttt tttttctctt ccatttctac  272400
272401  cttcaactaa aacaagccct gactgggtaa acctgcactg actgtcaaaa catctctctc  272460
272461  catcaagagc aaagtgcaca tttttcatgg aaatgaaact aaaaataagt tctaactctg  272520
272521  gcaaagtgta aattggcagc tagaattaca cttgaaagca caattatgga actgggcatg  272580
272581  aagctaaaga gctgagcccc caggtcccca cttcccctgt ccctctgaca cagcctcacc  272640
272641  gtcaagttcc caataccaat cagccagagg aagatggatg acaaatccat taagccctta  272700
272701  gtctcacaca acaagaagca agccaagaag gaatcaggtc cagcctagag cactgggtta  272760
272761  ttttaaacca ttttcattct cagatctcca agactgagaa ggcaagacta aaacagatga  272820
272821  agacagacac tcaactgtct cagcctcatg aagtaaggaa tgtgagcttg tttccctcca  272880
272881  ttttggaaac tgttaaaaat tctcttacca aattttgctc ttctttggac aatcttaaat  272940
272941  gcatgccatg gattcattta tatatttaat tttgaaagaa ttagcttagc ttgatttgtc  273000
273001  agtagaaagg aagaggatat ggtcatttta ctgaaggtgt aatgaaggct aggtagacaa  273060
273061  gagatttttt tttcttatta aagaaatatg tggagtttgc tttcctatgt gccacgctca  273120
273121  cagatagtca taaccagtga ttccgagagt ccagcctcca ggatgtgagg aacaagggtc  273180
273181  actgaggaaa tgaacactca cagctacctg gtgtcatgtg ctaagcagac taaaatcact  273240
273241  taaattgcat tgtgaggaaa ggagttcttt tatgcaaata gtttttactt attatcattt  273300
273301  tggttttctt gagctctgac tatgaagtca tagattaaca tgacttgcga ttcctggtcc  273360
273361  cactgcctca gccttctaag tctagaatta taggcatgcg ttatgattca tggctaaaaa  273420
273421  actggtttgt tttatgtttt ccctctatgg tcctaaatga tcgacaagtt tcagtttctc  273480
273481  atcaaaacat tccccatgcc ttccaccctc ccctcccccc cccaaaaaaa aaccccacca  273540
273541  ccaccagata aatgccatgg aaagggtctt aaatacttca tccctaaact ggctgcctta  273600
273601  atgacccagg aaataatcta gcactggatt tctgtcttca caacagacaa ataatggtac  273660
273661  ttaaaatttt ctcatttcat aaccagtata agaagagatt ttctttttag tcatgagggc  273720
273721  tgttgatctt tctgggtttt ttttttttgt ttgtttgttt tgttttgttt tgttttgttt  273780
273781  tgttttgttt tgttttgttt taaaaactca gtttatcttc ctctcccctc tttcttggtc  273840
273841  ttcacggaaa gccagagtag tgtaaataaa cccaaacaag acaaaaccca tctctggcat  273900
273901  cagctgagca atgcgggctg ggggctgggg cactcagcac tttgacagtt atagaatatt  273960
273961  catgaactta gctgttacaa aagaagcaag ttccttcttt ctttggacca atataaacag  274020
274021  gccatgtaat gtgtgaagat aacagaaatc aggttcgggc gtgataacct tcccaaagat  274080
274081  cgaaagagtc tcccacaccc tgtaactacg ggaaaattga aaagacccag tggcgaaaca  274140
274141  atgcacaaaa gctccgtgcc tccaggagcg agcggaagct ctgtctgttt cagaggaagt  274200
274201  cgcagggaga aaggggaaac cagagtctgg ccgcactggt ccatccactg actttatgag  274260
274261  gtattgagag tggtcttcat gataatactt tttcaacacc agaagtacct ctgtgaccta  274320
274321  atggtcccca aagctgaccg cacacactct ctctcgagac tcaaatggtt tcagagattg  274380
274381  catgtgttat gggaaagtgt atttggagtt acatagaagg aatttcccca atgctgtcac  274440
274441  agatttcctg ggaaaactaa aaggagaaaa actcctttgg ctctttttgg aggtccgagt  274500
274501  ctactttctg gctccactgt ttctgggctt tcagtaagac agtaactcag ccctggtgtt  274560
274561  tggtggaagc tcagagcaga gaactaagga ccagatgcaa cctgtgaatg catttctccc  274620
274621  aggggcaaac ttctgtcagt gaggtcctac ctcctagaat ccccagtact gtccccagct  274680
274681  gaggaccaaa cattcagcat ataagcctgt aggaacattt catcacagat cttcatattc  274740
274741  agatcagaac acaagttatg tgggacttga gaaatttagc cattttggtg aaaaaaattt  274800
274801  ttttaattga taagtggtgt ctttaagtag tctaagagta atactcaaga aacccttgct  274860
274861  agttaggatc tattgccagg aaactctcat accttcttat gtctgagact aaggtcagca  274920
274921  ttcattagtt agcagagatc actgtggtag gcaccttaca gtatggcaaa ggattgaaat  274980
274981  aatggcctca ctttcgatga cgtgcgtgca gctggcttgt cacagatcac agtaaagagc  275040
275041  tttgtggaac acagtgccaa tcagcagttt ccctttgtac acagaggcga ccgtggtgcc  275100
275101  ttgcaggacg gtaccattct ctgcataaac tacagttatt ttggggtctt cggataaaat  275160
275161  gttctggatt cgaagcacct gtcaaagaaa ttgcatgagg tgaatatttt tgttaagtta  275220
275221  cttacgtcaa ctttgaactt ggagttattt ctcccttaga cacattatct catataattt  275280
275281  cctcaattgc gttctgttct aaaattattt taaggtcact gttttcctca tttgtgattg  275340
275341  gtcgagtttt gatccttaac actagcagtg cacatatgag cacacagtgc atgaggcagg  275400
275401  gcatataaac aagcgctgca gcctggatgt gagaccttag agcacactaa ggaacacaat  275460
275461  aaatggaatt catacactga gtttctattc gaggagtcat gatttgattg ttcagttggt  275520
275521  tgattagcac caaggaaaaa aagttctgtg acttggaaaa gaaagccatc aaggcagagc  275580
275581  acccagtatg gcagtgtggg ggagccaggg cccgggcatc aaagggtcaa tggcaggatt  275640
275641  caagtgactt ccaacacagc tagctccagg aaattgctgc aatgttaact tgttacttac  275700
275701  aaagaagtcg gtatggatgt acctcagttt aataagcctc ttgttcataa gaactaaatc  275760
275761  ttctatgggc actgtattaa aagtattata ttctatttcc cttaccaaac tcatcatcag  275820
275821  aaagggagca attctttttt ttccaagaac aataaagcaa agccttgcta gagcaaagga  275880
275881  cccaagttta ccagatgagc taacaagcaa gaacaattgg aattgaacat tctgcccagc  275940
275941  tttttatatg ctgagcactc cacagcatac atttctccaa ttctattaaa tatacagttg  276000
276001  agcaagccta atagcaaaaa cctagcaaaa gacacaaaag attggcatta aacacaatca  276060
276061  taatctcctg taaatttgga gataaccggg tcggaagcca ttcatattag tttttttttt  276120
276121  ttttcaatag aaagatacag gaagaaggtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  276180
276181  tgtgtgtgtg tgtgtgtcta tctgtctgtc tgtctgtctt aggtgagtta gactgattca  276240
276241  aagcaaggtt tacaaataca tattgtctca ataaagtaat aaagtaacag cgtgtggttt  276300
276301  gatggagtta caggtacagc tactccacac tgaagactca ggataggtgc tgtgaggtcc  276360
276361  agtgtgcaaa gcctgacaac ctgtgtctgc cccccagaag ccacgcagtg ggagaaaccc  276420
276421  agtcctccca tcccccaagt tgtcttgtga gctccatgcg tgtgtcactt gcatgtgcac  276480
276481  atacacgcag agagacacac aaacacacaa acaaatgcaa taaaacgtca aaagaggaat  276540
276541  cattcgataa gtcaggtaat gtgcaggcgc tggtggcaaa tgggttccaa ttttattatt  276600
276601  tgcactgtaa ataaattcaa aataacctgc caaataaaga caagggacaa aacaggatct  276660
276661  ttgagtacta taatgagggt aggagaagtc ttgctggaga tgtacagata agatggccat  276720
276721  acactggtcc tctgcacggc cttgttcagt cagccttctc cataggttcc acatctgcag  276780
276781  atctaggaga cctcagaagg aaataggtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt  276840
276841  tatacatagt atagcaagaa tattctttca ttttctatca ctacccttta aataagaccg  276900
276901  gatagctatt tgtatagcat ttacagtgtg ggtattataa gtaatgtgaa ggggtttaaa  276960
276961  cgcacaggaa tgtctgagaa gatctttctg tgggtaagac catttgctct gtgagtgaga  277020
277021  ctccttgatt ggagttcaga tccctaacac cacaaaggag ctggtcgtgg agacgtgagc  277080
277081  ttatgatcgc agcactgggg aagtggaggc aggcagatcc tcagcttctt tgtaacccat  277140
277141  tggcaagctc taggttcagc aagaagcccc gtgtcagaaa atgaggtgaa gaagcagctg  277200
277201  ggaagatcag caccgtggac ttctggcctc ctcttatggg tgcacacgta caaaggctcc  277260
277261  caagttcacg catatacaca aacacaaagt gtacaagagg atggctgtgc atggatcctg  277320
277321  ctaacatacc acataacttc atatcaggga cttcagcatc tctgggtttt ctatccggga  277380
277381  actacagaag cagttcaaca aagatatgga cagaggctgt agtggtgccc tagatgaagg  277440
277441  actgatgtga gggaaggaac gttatacagg acaatggaaa acaaatggat acagcccatc  277500
277501  agtgtgacat tacggtcttt ttaaactatt gtgaattcct tttttttttt tttttttggt  277560
277561  tttggttttt cgagacaggg tttctctgtg tagccctgac tgtcctggaa ctcactttgt  277620
277621  aaatcagtct ggccccgaac tcagaaatcc acctgcctct gcctcccaag tgctgggatt  277680
277681  aaaggcgtgc gccaccacag cctaagttgg aggaagtcac tactgaaata cggatgtggg  277740
277741  caccatccat tgctggcagc tcttacgccc atccttcagg cccacactcc ctgggctctg  277800
277801  acgaaggagc ctctccagct caccttctgg cgtgccggaa aggcctgaga tgaagcagac  277860
277861  ccccgaccgg aaccttgctt ccccctggag atgacacctg gctggctaaa ttctcaggtg  277920
277921  ctgcttcctg caagcaaccc tccatttgtg tttgtgcatt cactttgttt tgattttact  277980
277981  tttccagtgc tggggggtgc tttttcccgg tgtttcataa atgctagaca tgttttcttt  278040
278041  actgtgttac actccaaaca cactatttcc ttctctttct ggtattggca gctgttttgt  278100
278101  gcacaggggc agggaggagg aagcacacac acacacacac acacacacac acagcccctt  278160
278161  gttactgtgt cagctcctgt tggtgtcctt ataaaaaggt gccaacacct ttgtacccac  278220
278221  cccccagtta ccccataata aagggccacc tgtgcccttc ctggactctg accaggacac  278280
278281  ctccacagac cttttgactt ctaagcaccc gggtcatctg ttatatggcc tctcttattt  278340
278341  gcacaaactg gggagaattg tgttttcagt tgaaacctgg tggtgagggc cagcttgtgt  278400
278401  ccacttcacc ctgcaaactg acctctgagc cgggaggatt ctctgcgtca tagaaaaaga  278460
278461  tcctcattcc gttgggatgg catcccaccc agaggtcccc tgtcacagga tccacagaga  278520
278521  tgttatccac aagggtgtca aagttgagga cctgccaagg gacaaaagaa ggagcatgag  278580
278581  gagatgaagg gctggccaga ggcagttcag gggacaatcc tgctgctcta ggccacaatt  278640
278641  cggcccaatt cagctgcact gcaggatgta gctggccttc tggccattct gttgggtgca  278700
278701  aagacacact gggtttaggg gatgggttac aaagcaaaga ctggctctta agagttaagt  278760
278761  gaaatcattt atacatgaat cgaaaaccac aaaagttatt taagtgtagc atcaatccat  278820
278821  tctttgcaaa gagacatgtg catgtgatat gtttacaaat attccaaaac caaataagaa  278880
278881  atgcagattc atttctgagg aggaacatgg aggaaatgtt ggtttcttta tggctaatca  278940
278941  tagtaggctg tgtagccagg aaagtaatga tcacctaggg tctaattttt gccttgaagt  279000
279001  tgagggaaag tttgttgttt tgcttcctga tgttattcaa ctccctgctc ctttgccgtt  279060
279061  tcctctctaa atataagctg caaacgcatg atggctgcac agattgctgt cgtggctttg  279120
279121  cgccggcatc ataaataata gcaacaattc ctaattccgc cattcatcat cctggctgcc  279180
279181  ttctaccggt aagaaatccc atctatctgt ttacctctaa ttctcagtgg agaaacaata  279240
279241  tcttctgtgc acttctgagt ccagcgatct cagtacccag ggaccccgga aataactggt  279300
279301  cgtgactctc tgaaaaggtc tgagcgtggg taggcaactg taatgtgctg ccactgccct  279360
279361  ctgcatcctg ctcaaaatga gagctgtcct tgcatgtccg ccgagggatt agagggttca  279420
279421  ggcaccctgg cagagcttca ctctcactgt caggaaaaac tgtcagcctt cagcctggca  279480
279481  agaggctgcc ttagccatag gaggtggctg agcatgcagc cgcaggtcaa aatctactcc  279540
279541  tggctctttc cagcccccag gcgccattgg cccggagtta gctctctact gacaggcttg  279600
279601  cattagcatc tttgagtgag gaaaaggtgt tatctactgt tccactgtta gcactggcaa  279660
279661  attccatggt ggatggtagc ctacggagaa cccccatgag agggagaggg gtacggggaa  279720
279721  gccacagagc ccatccactc tgtccacaat tatcatctac tctgccaggg actcagctca  279780
279781  gcacctggag tgtgcagagc actggacaga catcgcttcc gccaaagacc agccgccatc  279840
279841  cagcagacag cctgatctgc gtccagaaat gcactcttgc cctgtaaata cccaatgcct  279900
279901  aaccaggtga ataaaataaa ataataaaat aaaataaaat aaaaaaccat tatgatgggc  279960
279961  atctgcatac catctcagat cccacaaaga catgtggaag atactcaagt ctaaataaga  280020
280021  caccagatgg agtgttgaca aggtagctca gcagcaaagt gcttgtcact ttccccacag  280080
280081  ggcctggatt ctatccccag aactacctaa aagaaatgcc ctaaataagg agctggtttt  280140
280141  tgttgttgtt ttgttttgct ttgttgtgtt tatgttaaca cctggatgtt ttgagaactc  280200
280201  cagctcactg aaatgtggca aattctgagt cttagagtct tgggggagga gaatcccttt  280260
280261  cagggtggta atgcacaggg agcaaaccat tggtcatcag aaccatttct ctgtgggcaa  280320
280321  ccgagcagca tcaggtacag gtgtatgttt gtgcagctcc ccccagcagc caaccatctc  280380
280381  tagagctttc aactagccca agagaaactc tgcagccatt atatgaccat tcctcatttc  280440
280441  ccatcatcct gttgttccaa taagtttaaa gtatttgaat tattaaagtt attgtaatta  280500
280501  ttctactggg ggggtaacat cttgctatat aagtcaaggt agcctctggc tcagaatccc  280560
280561  cctgacttag ccttctgaac actaggatta caggtgtaaa ccactacgaa tggctctagg  280620
280621  tccttcaaat aaatgaagtc atgatatctg tcctctttgt ctggcttatt tcacttagca  280680
280681  taatgtcata agttcatcca tgttgtaccc ttcctctgta agactaaata atgtctcatt  280740
280741  gtatgactac atgacacttg gggcaggaca tacactattc accttcatca cagatttgat  280800
280801  aattaacatc aacaaatagc tcaagtctct tggcattctt aagcaatcct gggctaatag  280860
280861  gaaatcacat aagaaggaat gtcactgcat ttgacaggct ggcttctgct aggttggttg  280920
280921  taatgatgag agacgaccgt gttctgttac cagatgtgga agccagatct gaccccagcc  280980
280981  cttacaggag caaagccctt ggattctgtg ttgagtgtat attggattga gttttattgc  281040
281041  gacattcctt aactttcact ttgcagtagt acttgctgtt caaagcacgg tccgttgtta  281100
281101  ttccctaagc cacttggagt gtgtgaaatt tcgtttctct gcagctaata ttaaactagc  281160
281161  tctgccgatg atttttaaag tccaacatga tgtcagattt gatgtcgctc tgaggcaatt  281220
281221  tcctctgagt gaggcccctt gtgatggttc ctgtgacatg gtgacagaaa cagtcatgga  281280
281281  attgccagtg acagtgctcc ttgctgtggg catgggtgct gtggtttgta gtgacagggg  281340
281341  ccgctttata atgctctatt tgcaaacctc ctttcttccc ctttacgcaa ttctaattta  281400
281401  tgactgaaac ttttagccta gaccagaatt agaaggggaa aaggtaaagt cctgatatgg  281460
281461  agtgagcccc attatagtaa ttaaacaaat gtttgctaaa tgcttattag atattaggaa  281520
281521  ttgttccagt aatgaacaga aaaaaatcta acctggtgga tcctattgat agtcaagaag  281580
281581  acttgtaaaa tgtatagtgt gctggtaaga aacactgaac gcaagaatta atccattgag  281640
281641  gagtcaggat ctatggcaag gtggggttgg tatgcgagct gttagtagtt tgggttttta  281700
281701  ggaaaggtct cactgatgtg cccccatcaa taggaagtga aagatgagag agcacagaga  281760
281761  tgtggaagac aagggccaag ggtttgctgc tgggtccctg ggaacaagta gaaaaagcag  281820
281821  aggtggaagt gggggcagat tcgggagtaa acaggtcacc ccttgcagcc attgtgagct  281880
281881  tatggctgct gtagagggaa atggtgagat atgagaggag acgaggagac tgtttctatc  281940
281941  accataaaga gaggggagag agagagagag agagagagag agagagagag agagagagag  282000
282001  agagagagag agagagagag agaaacacac acagagaaac agagagaaac acacacacac  282060
282061  acacacacac acagagagag agagaaacac agagagagaa acacacagag agacagaggc  282120
282121  agaagagaaa ggagtagcag gggttgagga agaaacctgg gcaaacaacc ccagcttaaa  282180
282181  gtcctctaga gcagaaagtc tctgggttgc ctaggtgaga tgccctgctt gctgttttcc  282240
282241  attgtgccac agagtaaaag taaacaacaa acacacaatg atactgatgg ctcctaacca  282300
282301  ataagtggaa aattgcttca cacctactca aattagagca tt           282342