Imprinted Gene Databases

Mus musculus: Gatm

Glycine amidinotransferase
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Ovis aries GATM   Imprinted Maternal
Sus scrofa GATM AGAT  Not Imprinted Biallelic
Mus musculus Gatm AT, AI314789, 1810003P21Rik  2 69.0 cM  Imprinted Maternal
Homo sapiens GATM AT, AGAT  15q21.1  Unknown Unknown

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    caacaaactc accacttcat tgtcccagac tctgatggac tcattggtct gtctagctac   60
61   agtgacttaa tatttgtgca tttccttagg aaaagtcaca caagtctcca tatagccaga   120
121   cactttgtaa gtatctaatg ctaattaact taatttaata ataatgctct agtttcgttt   180
181   ctgtttctct gataaaatac caccacaaaa aaaaatcaac ttgggggagg aaaagtatat   240
241   taaacttata attccagctt ccagtccatc atagcagagc agtcaaagtg acaggaactt   300
301   aactggtcac actacaccca cagtcagatg cagagagaag tgagtgcatg catgcttgat   360
361   gctcagcaaa ctctcgctat tctttgacaa tccatttccc aaaccatggt actgccactt   420
421   tcagagtgga tctcctaaca tcaattgaga caaccaagac taccacccac agacacacac   480
481   aggccaacat ggtctagaca atctctaatg gagactttct tcccctgtga ttttaatgta   540
541   tgtagttgta gcaagttaat aatgtatttg atatgtattt cctaatgccc agctagagat   600
601   tatgttctat gtcccctaag gggaatttat tgttccagct cactggggtt gtcctgcacc   660
661   cgaaggagag gcagcaacct ccccaagagc actttaaata tttctgagct atagaatact   720
721   gatttgctct ctgaggagaa acaaacaaaa ctcaacaacc aagtgtctct tgggaccaat   780
781   cagaggaaat acattggtat tcatgttaaa aaataaagca tttgttacac aataaagacc   840
841   aggtgagatg tgcaaaatac gcctggcact accaaggagc aggaagtgca tttggtgagt   900
901   gtgtagatgc atgttagaca acatcatggc accatgtttc ttgtctgatg acatgcagaa   960
961   gagcccaaca agcacacaag agtccttaag gcacaccagg gaagcagggt gtgctgcact  1020
1021  cttctatgct gggttttggc gctctcagcc tccgccctat gcctgacatg cccacattct  1080
1081  aagagaggta gaagtgtctt gagttttata caaaatgtaa cctctctgga ttgctgatat  1140
1141  taaaatgaga cggtatatat gaaattattt taaaatatta cacactttca tacacacaca  1200
1201  tacttgagag ggagggatgg agggaggaga gagatgagag aggagagggg aggggagagg  1260
1261  gagagggaga gggggaaggg ggagggagag ggagagggag agggagagag agagagagag  1320
1321  agagagagag agagagagag agagagagag agagagagag agagagtttt atatgttgtt  1380
1381  ctgcaaggga cagtggtatg tatcaataat ctaagcactc aagaggctga cataggagaa  1440
1441  ttacgagttc aaagctagcc tgggctacat gggaagtttt gtcttaaaaa gaaaacggtg  1500
1501  ccataatgca aaggaaatga agtttcagtg tagggaccag acagggaaag tagtcttctt  1560
1561  ccccattttc tgaacctacg gtcaacactg ttttgtttcc taacatcctg tgccactagc  1620
1621  tcctcttctc ctcatttcaa gtcgggggca ctgagggatt aaatggttta ggcaaaatca  1680
1681  tcctgctagt aaattgttga attggaggat ttagctcctg agagcacagt cattgccact  1740
1741  gtcctggacg gtttcgctct gccacagagc ctaccatcgt actaaggtga aaatgttcag  1800
1801  gcagcaggca gaggttttcc tctttattct ttacagctct atccacaaac atagagtcca  1860
1861  agtgaactaa actaactcca atgtgatctt tgctactaat gatgacaaat actgaatagt  1920
1921  aataatttaa ttcatgctat caactttgtg ggtgttcatg tgcgatcaat catctaagga  1980
1981  aatgaagaat tcagcaacag ctctgcacag cttgcaatat agcatatcta ttaagaaaag  2040
2041  tgtttggtgt tcttcttgag ctggtctctg gtataagata acactcaagt tcccatttgc  2100
2101  tgctaaaaaa aatcggttat gcacgaaatc agcaaaatca gtttatggca ttataaaaaa  2160
2161  aagttaacta ctttttggaa aaacaaacac aatgcctttc aaaagcatca cgatggaata  2220
2221  gtgaaaaact aggactcaaa agattctgtg agattaactg gtttgtgcag ctaggcctac  2280
2281  agaggctgtg tgtctcaccc caggctaagt gcagtctcct agcagcggct acaatcagtt  2340
2341  ctcttgattg gcatgcagcc tgctcttcct tttctccaga gctctcaggc aggctgtcat  2400
2401  gtacgcagtg gtcacataca gccttataat ggcagtgcct gtcacttggc actcagatgc  2460
2461  tttattttat gatttaaagg gtagattcca tatcctcggt tagctttact tggaaacagc  2520
2521  ttagatcttg aaggtcagag aaaatagaac agaagcagtc tgataagata cgcacgggtg  2580
2581  ctctcctcac accctcagct acagctcagc ctcctggaag aggaccttct atccaacaac  2640
2641  ctgatgaaaa ccaagttatg atcaaaagag gattgttgaa gcttccaaga tcaaaggaga  2700
2701  aaagtgtaaa attataattg atgtaattat aattggttga gttttgtaaa attaaattaa  2760
2761  atttaaaaag tttttgtaaa attataattg atgtaattat aattggttga gttttggttt  2820
2821  accattttaa tatgtttcct cctcctcctc ttcctcctcc tcactatggc cccacctcgc  2880
2881  tctggctcaa agatttattc atttattata tgtaagtaca ctgtagctgt cttcagacac  2940
2941  accagaagag ggcgtcagat ctcattacgg atggctgtaa gccaccatgt ggttgttgag  3000
3001  atttgaactc aggaccttca gaagagcagt caatgccctt aaccgctgag ccatctctgc  3060
3061  agcccctcat gtgccacctt aagcaagtcg ttgtccagcc actgtttcca tgatatgttg  3120
3121  cagagtgctc tcaaaagagc tttgcctcct ttccagggag aagactacag tttgctgccc  3180
3181  agccctctgc attctgaagc tcagctccct gaaggaccag cactgtccag tggtacccag  3240
3241  tggccgaacg gctgtttgta aatccaaacc atggtccacc tgactcttat tttcacaacc  3300
3301  ccatattaag catcctactc cctctatgaa ggattcaagc cgagtgtgca ccaagttcta  3360
3361  aggccagtta gaaaccatgc tgattcccgc agagaagatg aggcaagact ataggagaaa  3420
3421  cgtggggtgg gagaagagtg ctgggtagcc ttcagactgt gaaccaaatt attgccgaga  3480
3481  gggctgggga agcaaatttc cttctccttc cccctatccc ataatagaag tagcccaaag  3540
3541  taacacagtg ctgggagtca tagagaccta ggaccctaca tagagaaagg aagcatcatg  3600
3601  tgatcctggc aggcgaagac ctgggtttgg agctctcatg ctgagtttga ggccctccag  3660
3661  ccactgacct gctccttgcc ctccagtcct ttacgcccct aagctttttg atgtagtgga  3720
3721  tacctcctgt gaccatcaaa gaagccacag agtaaggaat gttccaggca gttctgttta  3780
3781  aagattttgt tttgttttta aggtttaaac atcctttaaa aaagaaaaaa aagattaaac  3840
3841  aaccaggcta aagttgtaac cagaaaggaa gggcaaagaa aaactcgtct tgagtatctt  3900
3901  tgaataaaac aggagactac aagttggaga ttgtttgggt ttccctctcc caccaccccc  3960
3961  acaactgagg ggcttctcag gtcctgatat ttccctgcta tagagctaag ctagtccgaa  4020
4021  gctaacccta taacgtcaca gaagcctttg ctaggaaaat tggcaggctt gaatctgtcc  4080
4081  accaaggaga gttcgttgct ttccagaata gtcagtttgt aggatgtcat agtcagtctc  4140
4141  ttgtaaagta ggtcttcata ataaaaagta aactaaataa aaaccttgcc tttcgggctg  4200
4201  gtgagatggc tcagctggta agagcactga ctgctcttcc aaaggtcctg agttcaaatt  4260
4261  ccagcaacca catggtggct cacaaccatc cgtaatgaga tctgacgccc tcttctggtg  4320
4321  tgtctgaaga cagctacagt gtacttacat atttaaaaaa aaaaatcttg cctttctctt  4380
4381  ccatctccag cttgcaacat ttctgcctca ggccttgcaa tacgtagccc ttgtattttg  4440
4441  ttctgccctg aaattttgga tagtagaaaa gcagaaattg agggttccta cgcaaaagtt  4500
4501  taatcttacg aattctgcac aaccaatcct gcaggctttt cttaaagtcc aggtaaatgg  4560
4561  ccatgatggt attttgccac tttcctcata ggtggagaga atgataggac agctttcttc  4620
4621  ttctatgaca ttgcccaaga tcgggatgtt ataggctcct agagaaaaga aaaccttatt  4680
4681  ttgggaaaga ataattctgg aaacttgctc agcagtgcta tcagagagac aagagcaaag  4740
4741  caactagcca gagctcagag ctcagagtgc tcagcaaaga gggcaaagga gccaggcaga  4800
4801  aacgctttcc cacgctaatc tcccgtcccc tccagaacag cctgtgggcc aaggggaggc  4860
4861  aggtggctgt gggaggcttt ctcccacagc gatgcctgca gttttgtcca agctgagctg  4920
4921  caaaggaaaa tatcactggc aacaaggaaa tgtctgtgtc caaagaaaag cagcttttag  4980
4981  ggttttctct ctccgattat aaatgtaata atgtctcatg cacaagatat tttaaatcag  5040
5041  agaactacag attatttatt acatttctat cccaagacag tcactagctt ttgatactaa  5100
5101  agttgttcta tgtaattagg aatctctttg taaacctcct tcttaaaggg cgcatgttct  5160
5161  gccccataat ggcatttgtt tattctaaat cttaatttta ttcatccatt taagaaaatt  5220
5221  ctaggggcca gtgatgttcc tcagcagatg tgtgctgcca agcctgatga cgtgagttca  5280
5281  aatcccggga cctatgtggt aggttgttct ctgagttcca tccatttgta tatccatgga  5340
5341  attgtgtact cacttacaca caataaataa caaatgttta aatataaaaa tgaaaaagaa  5400
5401  acactcacta aggaaaaatg tatttgttca ttggagagtc aagaattttg ccctaggtca  5460
5461  aatgtgttgt acctccctga actattctct ggaccatgat cattcaaatc tgtttcttgc  5520
5521  tttagaatat tttcttttaa agacctagac cagaaacaaa aatgaaaatc agctcgaaga  5580
5581  agattgctga aacagagaga ggagttgggc ttcaaggatg aaatgggaga gaaaatagag  5640
5641  gtgcttgtat gctgtatgga ttttatcaaa tgaaactggc ctatgaaaaa tggccaagtg  5700
5701  tctggcagag cgtgagactc aagggcagca atttacttgc catacactct gatatcaaga  5760
5761  tactacctcc atcttttagt ttatatttga cttgtaagag gagaaagtgt tcagtgtatt  5820
5821  gtaattctag aggattcctg gaaaccaaca tgaaagatgt aagaaagtcc cttggaaaag  5880
5881  actactgttt cttcttgcct tcttagggct gcatcagttt gaaggctggc ttaagctgag  5940
5941  attagtttaa atgcttagag acagctgcag ttaaccttca cggatgcttc tctttgcaga  6000
6001  ggtcttctga tgaaagaatc ctcctcatta ggagacgctg aacagttaga acacagccat  6060
6061  gcagcgatgg tacaaatcct atgtggattt gcaaggttgt agtgcagagg ttgcccatat  6120
6121  gagcttttga agcttgattt gaagtcagag acagtaggat attaatgccg ggctttctgc  6180
6181  attgaataat tgattgaggc ttggctgtgt caggcactgt gcgcagggta tagtggaaga  6240
6241  taaaacagac tccctgtcct tgaggagcct agagcctaaa gaaagaaaac tggactagtc  6300
6301  gtagactcca gggtacaatg tcatgagtta gaagaacatt gggtatcggg taaagaggcc  6360
6361  aatcctatag catcctaggt acagaaagga gccttttatt agctcctcaa attgattagg  6420
6421  caagtaagaa agacaatatt gagcaaaaac agtggcctgg gatatatagc tcagaggtca  6480
6481  agtacttgat tatcacatat gtaaggcact aagtttgatt cctagcatcc cagaagaaga  6540
6541  caataacaat gacaaagaag aaaagggaaa gggaggaaaa gtgcgaaaaa gatgaagaaa  6600
6601  ggaaaggaag aagaggagaa aggaggagga agaaggagag gaagaggaag gggaggagga  6660
6661  ggagaggagg aagaagggga ggaggaggaa ggggaggagg aagaggagag gaggaggaga  6720
6721  aggggaggag gaggagatgg tggtgcttac tggagaggaa agactgagtt acacagggct  6780
6781  cactagattc tcacagagaa gcccacacac tacttgatac tttacaagga gggccctatc  6840
6841  tttcagcctc gagatctctt agtcttggcc tgtttgggtg actcccttct cccctgctcc  6900
6901  atctgcgtag aaggagaagg ttgctttgtg agttccaaag ttggaggaat cattcttgtc  6960
6961  aataggcttc acttcttcag ggatgtgaat attctgattt cacccttagc tggtgctaga  7020
7021  ttaatagact gtgacagcag ccacttggct tccttttcta actccgagtt ggtgatcatg  7080
7081  ctgctgttaa atacaacctt ttttgtatat tttatttact gggtaattcc tttaaatgtc  7140
7141  aaaattcaat gctacaaccg agtttatggt gaaaaattct cactttatca ccaagccaac  7200
7201  tggagacaat gtaagctatt cacattctat gtattcttgc caagaaatat ttttaaggca  7260
7261  tcataaataa tactttttaa aatttgaaaa cagatttctt tctgattatg gttttgctta  7320
7321  caccagcgcc tcccagaccc accccaactt cccatctacc caaatccaca ccctttcttt  7380
7381  ctctctctca tcagaacaca aacatgcatc taaaaagtaa tgctgaaata agataaaata  7440
7441  aaaacaaact ggaatacgat gaaacaaact accaggagaa gaaagtcaca ataaacacat  7500
7501  gtggatactg agatacacat gttcctacac acagaaatcc tataaaaatg caacagtggg  7560
7561  aactgtagta tgtatacatg caaaagaact gtaagagatc aaaacaaaaa taatggccag  7620
7621  acaaagcatt atgagacaag gagcctccaa ccttaaattt gttttgtgtt agccatctgc  7680
7681  tgatgggaca aggtctgtca ttaagggggc tttgtatacc aagtgcaact tcactggagg  7740
7741  aaactaattt tgcaagtggt tatcaattag agatcgcttc taggttagtg atgggtgcat  7800
7801  gtatacactt cccctctcag tgctaggact ccatctagct tagacctgtg taggccctgt  7860
7861  gcatgctgcc acagcttctg tgagttccgg tgtgtgtcag tcctgctgtg ttcgaaaggc  7920
7921  attgtttttg tggtgtcctc cagtccctct ggctcttata ctctttcccc cttgtcttct  7980
7981  gcagagttcc ccgagccctg aagacaggga tttgatggat ttcttatccc atctagggtc  8040
8041  tcagttgtcc ctcccccatc cccacagtcc atcccatcta ggatggagtg ttctgaggtt  8100
8101  tctcattttc tgctaagcgg ctggctctag gtttctgtat ttgttcccgt ctacaacaga  8160
8161  agaagcttct ctgatgatgg ttgagcaaat cactcatctg agtctagcag aatgctacta  8220
8221  ggagtcaaat actagtgtag cttttctcac tacattctag ctgtgaaaat atacttgagt  8280
8281  taccttattt gaacttgagt gttaaatttt tccctgattt tattcttttc aatcctctaa  8340
8341  atagaaaaaa acaaagtcta gggggggtgg tttaatttgc ttcgataaca gtagggctgg  8400
8401  tgtgtggggc ttgctctctc ctctgctcct ctcctggatt acaagagatg agggtgtcag  8460
8461  tctggctgta agcatttccc attgtctaaa gctaaattgc cccctaattt ttgtcagata  8520
8521  cttttagatc ttgcactttc aaaataaaaa taatgtcttc aatgagggtc atgaggtgtt  8580
8581  tatagatctc tgacaaaact ggaaaccaag caaagtgaaa gtcttcttat gtgtacttac  8640
8641  cagccattgt ttgaaacaaa gtatcagaca gaccaagccc tcctggaact tacaaagttg  8700
8701  actgaaccac tatgctggct cttacaaggt ttgtggtgag gtttgttttg gctggtttgg  8760
8761  ttggttcggt tgtttggctg cttttaaata caaggtgagt gagagcactc ttctactaag  8820
8821  ctatatcctg aaccttaacc atctttttaa atcccttcac tgagaagggt acatctctgg  8880
8881  tcaccctaag tacacccaaa gacatagtcc ccagagttga ttgagttcat ctattgggta  8940
8941  aaagttttaa gttttgagaa attcttcaga ttccccgaag ccctcactag cagaaggagc  9000
9001  gagcctttga tagaaaggtc cagggttgtg cttccaagcc acacagcatt ttaagaacag  9060
9061  agctaagata ggaacctaga ctcactggct cccttcacca tatcaggacc ttgagacctc  9120
9121  tttgttgagt attacctcgt aatcatacga ctcttaagag ttgcctagac tttaccggca  9180
9181  ccgtttattt tggtctctgg ttagctcgtg gaccagggac tatcaatgtc accgttctca  9240
9241  gtttctagaa aacacaacac agagaagccg gcaggggggt ggggggtgct catcatacaa  9300
9301  gcctataatc gcgggatcca ggagaatgga gggccggaag ccagactgga cgacacagcc  9360
9361  aggcaagaag tactcaaatc tgccccttct gctaggaagt gatgtgtcta tttgagttct  9420
9421  ctagttttag ttctacaaat ccagttaagg gaactacttt gtaatcaagc acccaagtca  9480
9481  tattgaaaga aaccttttaa gatgtgcctc agaagcagaa gctaactgta gctcccccac  9540
9541  tccttattac ttttgactta ttattatctg cctgttttca taactgagtt tctcaaagca  9600
9601  ggagcaccta gccaaagacc accagtgttc taaagaccac caccacatag gctcaggtcg  9660
9661  acaaacttgg aagctaactc ggggccgttc cactcagtgg cccatggact aagactggcc  9720
9721  ttggggttta cacattcagg ttgaaaaatg gacttccaac aagagagact aaggaaccat  9780
9781  catccctgct aggcattggg tagcctcttc atgggtcttc gccgccgctg acctgagcca  9840
9841  gtacgggagg cacgagctaa aaaaaaaaaa aaaaaagggc cagccccggg acgtgaccca  9900
9901  cggacgccga ggccacctgt tcctggcagc caatgggcca ggccctgggc gcggctacaa  9960
9961  aagcagcgcg cgcggccgca ggctgggagc tggcgcgagc TTGGCGACTA GGACCTTGTG  10020
10021  CACGCGGAGC AGCAGAGACG GGGCGATGCT ACGGGTGCGG TGTCTGCGCG GAGGCAGCCG  10080
10081  AGGTGCCGAG GCGGTGCACT ACATCGGCTC TCGggtgagt ccctacgctg cctcgggacc  10140
10141  tctgcgggat gcaggatggg gacccagagg gagactggac accccggtaa cagggtggcg  10200
10201  tggtctgtgt tccgtagccc gtgagggcgt tttctgggaa gatgcatgtg agggcatgga  10260
10261  cggagcctac aggccggctc cagctgaaac tctgggatcc ctgggcttta ccggggaagt  10320
10321  tggaatgagt ccatcctgtc ccccacctgc tgctctgcca ggccctctgc ttccttggga  10380
10381  tatccgagcc catgcctgca gaccctccct tgctccttga caggaatagc tctggcagat  10440
10441  gagttctgcc agcagctggt tcttgaacag ctgtcatttg ctctcttgct ttgggtctcc  10500
10501  acccaagagt ccctctagct cccttcttag aggactttta acagcctgat agagtttggg  10560
10561  ggcgggatga ggtttgccag ggggagtggg taagggaatc ttcctgcgct aggttataca  10620
10621  ggcctgtctt aaaaagaaga aagaaagaaa gagagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga  10680
10681  aagaaagaaa gaaagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga aaggaaggaa ggaaggaagg  10740
10741  aaggaaggaa ggaaggaagg aaggaaggaa ggaaggaagg aagaaagaaa gaaggttttt  10800
10801  aatatgctta gatctctttt taagtttaca ttctgtgcct gcctgggtta atccttatgg  10860
10861  tacacatgac agtcatctct gacttgaaat gaaaaaaaaa agtgattaaa aaaaaggttg  10920
10921  gggttgctta ttctgaaaga taaggtcttt tcagatccca tgttatttac agtaaaaaga  10980
10981  actccgtttt ggtaaccttc caaactgaaa aagcaagact tcctccttca gttggacatt  11040
11041  gccggtactt actgggcact tccttgagga agaggatggc ctatcttcta agaaagtttc  11100
11101  tgaaaattag tttgcaaaaa ctttgagata gatatgggaa acatgttgct gggaaccaga  11160
11161  tctttctggg agttctaaaa gattacagca tatgacaaaa acaaaatcag tctatcatca  11220
11221  acaaaaagtt atgtgggttt tttttttaat cacccaaaac ccctctacta gtcaacatct  11280
11281  tagggtctcc tcaagtacat atctgtgtta tcctgagtct cacactttaa ccataccttg  11340
11341  tttgtgtgtg tgtgtgtgtt tgtttgcttt taaGCTTGGA GGATCCTTAA CAGGATGGGT  11400
11401  GCAGCGAACT TTCCAGAGCA CCCAGGCAGC TACAGCTTCC TCCCGAAATT CCTGTGCAGC  11460
11461  TGAAGACAAG GCCACCCATC CTCTGCCCAA GGACTGCCCT GTCTCCTCTT ACAACGAATG  11520
11521  GGACCCTTTA GAGGAAGTGA TAGTGGGCAG AGCTGAAAAT GCCTGTGTGC CACCATTCAC  11580
11581  AGTGGAGGTG aaggtaagcc agggctacca tgggtctggg agccagtcct cagcaggtcc  11640
11641  tcagcgtctg cagcctgcgt tccactgtac ctctcctctg caactgcctt cactcctctg  11700
11701  gggcagggga gtgattttta aggtattttg cttgatagct ccagtatttg gtatttacct  11760
11761  ttttcttccc tctggaaacc tccctgggag tttaggagaa ctttggataa tcctccatat  11820
11821  tgtcactttt tgcccagtat ccatagccat cttcacagct tctggtccct ccttcactca  11880
11881  agtccagacc acttcccttc ttgccatcca atctagatct acactaggaa ctccacaaga  11940
11941  tattgccaca ggacctctca cttggcacag ctagaatttc agttgccaga cacctctaag  12000
12001  ccaaagcctt cttttcttcc ttttaatgtc tgtcattctt gtttaatcaa accaaaacac  12060
12061  cggagatctt tgatttctcc tctgtcacat ccacatcctc cacatcaagc atccaatccc  12120
12121  tcttattgaa aggaagcttg ccccatgcct cagcctctgc cccaggtccg ccgggccgga  12180
12181  gctcatctct tcctggacta ttgcggtttg ctcccaacgg cccctcccca ttcactcccc  12240
12241  tctccagact gtatcccagg cgccattgga gtgacttgtt tcaaactcag attccatccc  12300
12301  gtgactcatt gtgctctcac ggttcctctg ctttcccagc ttccattgct gaagataaag  12360
12361  ccctcaggtt tcttcacaag ctggctcttt gcacctccaa gactctctta cttattgcct  12420
12421  catcttagag gtctgtacta tagcagatat tcatttctat ttacgtttct tttttgtttg  12480
12481  ttttttttgt ttgtttttgt tttgttttgt tttttgtttt tttgttttcg tttggtttgg  12540
12541  ttttggtttt tcgagacagg gtttctctgt atagccctgc tggctgtcct ggaactcact  12600
12601  ttgtagacca ggctggcctc gaactcagaa atccacctgc ctctgcctcc caagtgctgg  12660
12661  gattaaaggc gtgtgccacc accgcccggc tctatttacg tttctttctc ttccagtatt  12720
12721  ctaactgaat ttttagcaaa gaaagaccca tgcctttgcc attttcctgc actcccttct  12780
12781  gcaactgcct agctacaaaa tgcctttctc aattccttcc agaatttcct agctacaagt  12840
12841  aatatatttc tctttaaaaa taaattccta gtatttattt gcagtattct tatggccagg  12900
12901  atccttatgg gctagtgttc aggtgatgtg ttatataaca gttccttcca ttatgtaggc  12960
12961  agttcctaag atcttgttca ttatgagtta taagcacatc ttgagtgtac ttgagttctt  13020
13021  ccaaaatact tacattttca tttgtaataa agaaatacat ctgttacagc ttctccatca  13080
13081  ccagaagtcc actgacataa agcttctttt ctgtttggag agatacaatg tatattgatg  13140
13141  cagagtctga gtatcttatg ccacctggct gatgaggcag tcaaagtgct agttacaagc  13200
13201  attctgaagg aagacagccc ttaagtgaga cctggcaaac gcagcaaaag ttacttccta  13260
13261  gtgttctagg agtacctttg gttctgatca ttgaattttg atgaacagat taatttatat  13320
13321  gctatccttg tattttaaaa taaaataagg catagtgttt caaagaatgt tcttgaaaag  13380
13381  aagtatccct gaccattttg attgggaaaa ttcaaattca ggaaataatt tatcatttaa  13440
13441  ccagtctttg aactattgac cactatagac ttgtgagatc tgaccttaac tgttttttag  13500
13501  tttatatgtg tatgcctgtg agtgtggttg tgcatgcctg tgcaaatact tgtgcagcca  13560
13561  gaagagggta tcagatcccc tggagttaga gttacatgtg gttttaagtt gccagacacc  13620
13621  agtgctggga actgaagtcg ggtcatctgg aggaacatcg agagttttaa cctctaaccc  13680
13681  atcttaccag ccccactacc atttgatctt atggaatcag gcttctcagg cgtcatttga  13740
13741  agtgttttgt cactggattt atgactttag actttgtagc ttacagtact tgtggaatga  13800
13801  atgccattaa agtcaggagg cttgcattga attaggtatt aataaaagtt ggaggagtct  13860
13861  tatcagctgc tttcttgacc ttcagaattc ctattaagtt tacaaactat ctctcagact  13920
13921  taaccttgaa ggtataaagt tacatgttgc aaagcacaaa atatggaatt tataagtcat  13980
13981  agttttatga atccagtttg ccaggtacat cacaaaaata tgcttggagt ataatagctg  14040
14041  tagattagcc atattgattt catttacctt tctggctact tcatgtgaca gactatgcta  14100
14101  gatattgagg gagaagaaag taaataggag atatatacat cctctggaag tgagacagac  14160
14161  agacagatgg atctcatgaa gcttaggcta gtcttaaact tgctgtgcat acaaagatga  14220
14221  ccttgacttc ctaattcccc ctgactctac tttccaactc tagggtgaca gacatatgcc  14280
14281  accaggccca gggacgcaga taagttactc tacttgagaa caataagaaa taaaataatg  14340
14341  gctgggcttg gtggcataca cctctaatgc cagcaactca tgggattcag tcaggaggat  14400
14401  cttgagttca agagcagcct agcctatgtg gcaaaacctc atttcaaaag aaaaataatg  14460
14461  ataaaataat gttgtagagt ttctctaggt gaatagagtt taaactatgt tacaagacac  14520
14521  atgtgttggg aatttctttt ttccctttta gaaatacgaa acagctgtca gaaagcacga  14580
14581  tttcaaaact atgacggcct ttcctttttg taaaacatac taaatagatg tttttgtctt  14640
14641  aagaaaacaa agccgttgat aaaggacttt aaaaaatact attaattaag gttaatgtaa  14700
14701  atgtaagttt attgccagat taacaacaag tttttgtcta ttggtatttc ttagctctct  14760
14761  agaagagagt gtttgaaaat taatgtggca gacagactct gcacagaggg ttttaggatg  14820
14821  tggggaccac agtgtttcca ggactgcagc tccatctctg ccacaggtta ttaaagatat  14880
14881  catgtgctac aatagagtgt tccttacctg gaaacgcttg gttaatgatc cctaactcat  14940
14941  ttaagcaagg ttaaaaagga agagtaaaca atttctaact ctttcttgga aaatgtaatt  15000
15001  ttccctgatc atttgaactt tgtccagcat ttaccagact ataaactgca taaacatctg  15060
15061  ttcaaataac atttttctcc ctgaatagtt gacttagtgt ttcatatcaa ggcaaggttg  15120
15121  tctctgagac tcctgccgga tactgtggag tgagaccggc aagatgacat gattgtgcct  15180
15181  gctgcagttc agtattgaat tgtcaaaggc ttcttgtccc ttagtggact gtaggggatg  15240
15241  tgcctggcat gaaaagatgg ggccgctgaa tggacgggta gtagtaccag gatgtgtcag  15300
15301  ggacggaaag aaagagtcat tattatcccc tgcttctagc tactattgaa gacattccaa  15360
15361  agggtagaaa actacttgtt gtggttgggt atttggtttg gtttggtttg gttaagagtg  15420
15421  gattatccat aaaagtatgc aaatgtttag tactgataac attttcctct gggtgaaaaa  15480
15481  ttgaccctcc tatttgttca tagatcttca aaagtcaagt tagtcagaac agggaccagc  15540
15541  aagctttttt tctgcagagg gtcagacagt aaatgattca ggctttgcag agaacataag  15600
15601  tctatttgaa gctttttgat tctccactct gccattataa caggaaagca gtcacaggta  15660
15661  ctgtgtaagt caaatagcgt ggtatttccc ccttaattgt gtgtttataa aaatgagaag  15720
15721  cctagctaga tttggtctgt gcaccttagt ttacccacag cccggctgca aagtgaagga  15780
15781  gctgcttccc aggttgttct gtatcatcca gcctgggtcc cagcctgact agaaactaga  15840
15841  ttacagccat atattttata ctatcagact aagataaata tggaagcaga gacacatagc  15900
15901  ctagaaaaaa tgtcttcgcc attaaagacc tagacattta gtcccatcct gatgaacaaa  15960
15961  actattagaa gtaccaaatg tggtggtaca cacccttact cccaacactt gacagaggaa  16020
16021  ggcaggtatc tgtgtgatct gggccagcct ggtctacata atgaattcca ggcaagccag  16080
16081  ggttgcaaga tgaaaccctg actcaaaaca aacaaaaccc aaactcttta agaacaagaa  16140
16141  ccgtaataga taattgtagt tttagaaggt cttacatgtc aagttgaaaa tattcaagtt  16200
16201  tatagaacat agtagccaag cccctgactc tatttggaat actgtcccat ccgagggctg  16260
16261  aagtccttgc cctgtttatt caggtaggaa gtgagcaaat gacttctcag agcctggtcc  16320
16321  ttaagtggga aaggaccata tgtttgagtg tctgtctctt cgataggatt gtcaagtgca  16380
16381  cttgaatctt taaccctttt ggcccctctt ttaaataaga tgcagcaaac acatgctcag  16440
16441  catatttctt taaacttaga cacatgcaaa acaatcttaa tagaaacttt ttgattttta  16500
16501  tattttgctt ataacctttg gaaggtgttt tacatactta acgtctaaaa tactgaaact  16560
16561  ctgtgaactt gtgtatcaaa ttactttctt cccaaagggc ctgaagtgac ctgagactgg  16620
16621  attcaagaga attggggggt atgaagtgtg agacgcactg acagacaggc cccacagcct  16680
16681  ggataccatt tctgcacagt tttgtaaaat gcaaattccg tccaatgaga aaggagccat  16740
16741  gcgtgataag acatgtaaag cacacttgaa aacatgtcct aatcttaaca cagttaaaag  16800
16801  atctttttgc cccacaaaga tctcttgaag taaaattttt ctgaaagaac tcagggctgt  16860
16861  gtggatagtt tagggtcttg gctcagtgta gggtctttat tctcttattt ttgctttatt  16920
16921  ttctcattcc aacactataa caggagtatc tgcatcctgt tttgcctgtg aggcatggct  16980
16981  tggaagattc caagcctgta ctagggacag atagcggtta ggggttgggc ataagatctg  17040
17041  aggcagaaga atcaaaggcc ccaaagtatc aaggtaattc cagggctaga gagagatgct  17100
17101  cagtagtcaa gagcacttcc tgtttctccc gaggacccta gtttagttcc cagttcccat  17160
17161  gtctagcaca gctcagaact gcctataact ccagctccag gaagtccagc accttttttc  17220
17221  tggcttcttt tggccacatg tgcacacatg aaaataaaat taaatgttta aaaatatatg  17280
17281  acaagatgat tcagagatct tcattcaaca aatcctgagg gtctatgcga agatgggcta  17340
17341  gctcaagcaa gccaagggat cagcaagatc tctttgtagt ctgggtccct ctcacgtata  17400
17401  caagtagttg ttcacagcct gcgaacctac cttccactgc gtcattctcc tgtaatgctt  17460
17461  ttgtttatgt tcttctgctt cTAGGCCAAT ACATATGAAA AGTACTGGCC ATTTTACCAA  17520
17521  AAAAATGGAG GTCTTTATTT TCCCAAAGAT CATCTGAAGA AGGCTGTTGC TGAGGTCGAA  17580
17581  GAGATGTGCA ATATTTTATC AATGGAAGGA GTGACCGTGA GGCGGCCTGA CCCCATCGAC  17640
17641  TGGTCACTCA AGTATAAGAC TCCTGATTTT GAGTCtacag gtcagtgctg tcaagaaagt  17700
17701  aatctgacag agccttgatt ttccattttc ttcttggatg tgtaaagaga aggcgctaag  17760
17761  gatttcttga agagtccttt tacttacgaa tcctttgagg ctttagagat tatgaggaag  17820
17821  agtctggttc attttgatgt gatggaggta cacacattct aaacctctaa gtgtggtagg  17880
17881  cattctacgt aagaacagtg aactgccctt gatcttcctt aacaacagaa atgaaaaggg  17940
17941  aaatagaggg gctagagcta tagctcagca gttaagagct atttctgctc ttgcagagaa  18000
18001  cctgagggtt ccgtgttcac agggcccaca tcagggagct cataatagct tgtaattcca  18060
18061  gctccagagg atctgacacc cccttctggc ctccacaagt gcacatactc tcacacagac  18120
18121  acacagacac gcgtgcacgc ttgtgtgtgt gtgtgtatat atatatgctg ccatgctgcc  18180
18181  attacatcac aactgctttt gtgcttgagt tctataattt atttttcaga ataatgttag  18240
18241  cctagttttt aattgtgtga taccgcccac taaaaatttt gtttctgtat cttaaaagaa  18300
18301  ggcaggacct acaggtagag aaggcttggt ggttcaaaat ttctctcact tcttcctttc  18360
18361  catttttgct tgacattacc acccaacagg ggattcttgt caacgatcca ttctagtgtg  18420
18421  tatcattaca tttgccctgt tttatatgaa tatataaaca tgcaaggttt ttagtaaaat  18480
18481  ttttctacaa agacatgtta tacatgcttt taatgtcttg gaagtttgag tcactgaggt  18540
18541  tgccatggga ctctttggtc tGATAGGTTT GTACAGCGCA ATGCCTCGAG ACATCCTGAT  18600
18601  GGTTGTGGGA AACGAGATTA TAGAAGCACC CATGGCATGG CGCTCACGCT TCTTTGAGTA  18660
18661  CCGAGCGTAC AGGTCAATTA TCAAAGACTA CTTCCATCGT GGTGCCAAGT GGACAACAGC  18720
18721  ACCCAAGCCC ACAATGGCTG ACGAACTGTA tgaccaggta ggtccccaga tacaggccag  18780
18781  cgtgtcagtg actgtcccaa cttatccgca gaggagaaga aggacttctc tgatattttg  18840
18841  cacatatcat gtgttttcag ttttaagaac tgattctgtt tagatgaaac taacagcaaa  18900
18901  tgttaatgat cgtagcagcg gtaataataa ctagcattta ttgcttactc tgaacccagt  18960
18961  cctgggctca ggatatatca tcaatcgtat ttattcaata agaattctag aagggagagt  19020
19021  tatgattcca tcacagggag aagaacttgt cctaaggcac actgctgttc actgctcaag  19080
19081  caacaaaaat ctttaggcta aagtccctct ttttccagca aaattatctg gtgtccgggc  19140
19141  cagataggat cgcagtgaga tgacagacac agctaagctt tcatctgcag gctctgcacc  19200
19201  tacaaattca accaactgta atataataat gtttttgaaa attatgcctg ttcaacaatg  19260
19261  gtatcgagta gggtttattt acataacgtt tgggctacac tgaggattag aactactcta  19320
19321  gagatgttct aaaggatgta ggaggacaag catcgatcct ataaatgcta tacactttta  19380
19381  agcaatggaa ttgttcatcc atagatttta gtatctatgg ggcactagaa ctaatccccc  19440
19441  cacaaataca agggatctat gtccttatta agctattact catagaaaag ttacttatag  19500
19501  aaataatttc ttaaaaaatt attctaggca tttaaagata gaaatgaaaa gaataagtca  19560
19561  ggcaaatcca aatgtggcag agagaggcat ggcatctcat tttagggtag gaattgggct  19620
19621  caggaccaaa ttccttctct aaaggagtgg ggtgacttca tcccactggc tctcagcatt  19680
19681  gtagctagct gcacacatgc gtgcatgtgt cgtgggctgt cttcagggtc agtcactgct  19740
19741  ctgcaccatt tgtttctgag cagcaggaag ttactctaat gcctggtttt acattttgtt  19800
19801  gtggtgatgg ttttattgtt ttgatttgtt tatgttactt ttctgtttgc tgtggcaagg  19860
19861  tatttgagag aaagaatcta agtgagaaag aacttatttt ggttggtgcc ttggtaaatt  19920
19921  tcattggctg gccccaccca tgtgctttgg cagaatagcg tgttggcaga agcatccagg  19980
19981  agatgtttgc cttcttggta gaaagaaaag agacggggga gacagaaaga gactagaaca  20040
20041  caatagatgt ccatccccag gacactctcc cagtaaccca ctttctccca actaggcccc  20100
20101  acctcctaac tttcatcatc tctcaataat gtgatcttat gactccataa aggaattaat  20160
20161  cccttatact agagctcttt ataatttctg gaaatgccaa ggggtatgct tcactaatcc  20220
20221  cttctgcttt ccttaaccca atcagatcag ctgttagaat tgatcatcgc ggaccaatat  20280
20281  cttttctatg ggtgtttgaa tcaagagttg attggtagta ctttggaaaa tggtggtatt  20340
20341  gagctaacta atttttaaaa tcaagtatat ccttgtaaat aagttcatta aaaaataaat  20400
20401  gcattgtgtg tgtttgttct tgttcCAACT AGAATTATCC CATCCATTCC GTGGAAGACA  20460
20461  GACACAAATT GGCCGCTCAG GGAAAGTTCG TGACGACTGA GTTTGAGCCT TGCTTTGATG  20520
20521  CTGCTGACTT CATTCGAGCT GGAAGAGATA TTTTTGCACA Gagaagccag gttgctaaag  20580
20581  gctggctctg aaatctcacc tacatcattg cattctctat tcctaaatta acaactttta  20640
20641  gattctgcac acttttggtt ttccaaactt agaatggact ttttaaaaga tttttttttt  20700
20701  aattttattT TATTTCAGGT TACAAACTAC CTGGGCATCG AGTGGATGCG TAGGCATCTT  20760
20761  GCTCCAGACT ACAGAGTACA TATCATCTCT TTTAAAGACC CCAATCCAAT GCACATCGAT  20820
20821  GCCACCTTCA ACATCATTGG ACCTGGTCTT GTGCTCTCCA ACCCCGACCG TCcctgtcat  20880
20881  caggtaggaa agttcttagc acaccaggaa agctagagtc cctagcaact tcattttaag  20940
20941  ccaaagattg gcaccttcag tgattctaat aataaatcta gcactggagg gtggcattaa  21000
21001  tatcagactt tgaattgctc atggtatatt tacaagatac tcaatgtgca gaagtctaca  21060
21061  ctgctgttgt gatgtttcat atagtaccat cagacttaga ctttaactgt ttgttattgt  21120
21121  caaagcgttg aatttgtgtc tgactacatt attcaacagt gatgtcctta ccatttccaa  21180
21181  ttgtggttca acaggactgt aagcaagtga cttcagtgtg gccagagcaa tgccactgaa  21240
21241  cagcagttgt cttccccttc aaatgggtca gactctcctc agcctgtccc attctgggaa  21300
21301  ggagcagatc tgccaagcct tggctgctct ctccctatct ccctcagcct cttgcctctc  21360
21361  agtccagctg gaccgtgagt catttgcaag gctgcaggac accctttaaa aagcactttc  21420
21421  ctgttgtgtg tgcacagttc atttcaaacc ctgattttca cacccaatga ccaggatgac  21480
21481  tcgtttcatt ttagtagaat gtgttgatgt cctaagtgag tgtatagttg tacatagaga  21540
21541  tggctggctt gtaatggata tctagtggca actatggtgc tttgagacta catctctgac  21600
21601  atttgtcctt attcgtggcc gtgcagaatg atggaactgt ggaccataca gtctgtgagt  21660
21661  ttggcaacat cacaatggtg ttctcttata attaaatagg agttatttaa gttttcttta  21720
21721  atgaggaatt tatctttgga attttaaatt ttgaaccttg aaaagcttta atagttcttt  21780
21781  gtttgtttgt tttgttttgt ttgttcgttt tttaaaattg ggtatttatt tcatttacat  21840
21841  ttccaatgct atcccaaaag tcccccacac gctccctcac ccactcccct acccacccac  21900
21901  acccacttct tggccctggc attcccctgt actgaggcat ataaaatttg cacaaccaat  21960
21961  gggcctctct ttccactgat ggccaactat gccatcttct gattcatatg cagctagaga  22020
22021  cacaagctcg gggggcgggg ggggtattgg ttagttcata ttgttgttcc acctatagga  22080
22081  ttgcagatcc cttcagctcc ttgggtgctt tctctagctc ctccattggg ggccctgtga  22140
22141  tccatccaat agctgactgt gagcatccac ttctgtgttt gccaggcccc ggaatagtct  22200
22201  tacaagagac agctatatca gggtcctttc gataaaatct tgctagtgta tgcaatggtg  22260
22261  tcagcgtttg gaagctgatt atgggatgga tccccagata tggcagtctc tagatggtcc  22320
22321  atcctttctt ctcagctcca aactccttcc atgggtgttt tggggtcgct gggaggaaaa  22380
22381  ggtcacacat aggcatacac acacacacac acacacacac acacacacac acacaagtaa  22440
22441  tcttcatcat cataatgtag ttcagtttgt tctttgaaaa cttcagacat aggatgcatt  22500
22501  ctttcctcaa ctctctcatc ttcccaaccc aactcctccc tgccagtccc ttcccagact  22560
22561  tgtgaccttt gggtctgttt tgtgacccat ttgatttgtg cttacccacc agagcatggt  22620
22621  ggtctcacca ctgggtacga agtgaagaca atgacctgag aatggccaac agttcattat  22680
22681  ggaagggtgg gctgagcccc tcctccaccc atgactcact gtcgacacgc caagatcatt  22740
22741  cttgtacaga cccgatacag gcatccacag ctattttaaa ttagaattta aacgaaagta  22800
22801  tcaactttta aacatttcat acatcccaac tttggaaatg gaggagacaa agaattgcca  22860
22861  aaaagagtta ttaatgataa ggagagctga gcatgatagc acgtgcctat aatcctaact  22920
22921  actggtgatg ttgaggtagg tggattgcaa gatcaaggcc agcctgggct acatgccaga  22980
22981  ccccatctta aaaaagtaaa aacaagggct gccagaaact aacacacgtg gatttaattc  23040
23041  tgttgtcgtt TGGTCTTACA GATTGATCTT TTCAAGAAAG CAGGATGGAC CATAGTTACT  23100
23101  CCTCCAACAC CAgtcatccc cgatggtagg tctattttca catccttcct gatcagggat  23160
23161  cttcacctat agagtagcta agtctaatca atttagagtc agcatttccc ctcggggcag  23220
23221  taaagtgaga gctaacctag agtcaggctg caacatgtgt ttgtgagttt ttcttttata  23280
23281  gaaaacaaaa ttagaaagca tacttttgaa aatattatat aaaacaagat acgactttta  23340
23341  aaataagata ggatggattc caaatgtcta acgagtatgg atggttttgc tgtatttata  23400
23401  gttatgttgg tttacaatta aaaaataggt tctcagagct gggaatgtag ctcagtggta  23460
23461  gacaacttgc ctagcatgct taagtccctg ggtttgatcc ccagtggtac aaagactact  23520
23521  tagaagcaga gcgtggtgga acaggtctgt agtaccagca cagggaaggc gggagaatcc  23580
23581  atgtcataga gaaaacttgc cagaaagaaa aaggtagtaa aacagagtga gatagtaaaa  23640
23641  taggttttca tatgggaggt gaggcaggaa agggactgag ctctctgtct tcagcatcct  23700
23701  tccctggtaa gtcactgctc taaggaagaa tggcatcaga cattcgtggt ttaacagttg  23760
23761  TTGCTATTTG CAGATCATCC CCTCTGGATG TCATCCAAAT GGCTTTCCAT GAACGTCTTA  23820
23821  ATGCTAGATG AGAAGCGCGT GATGGTAGAT GCCAATGAAG TTCCAATTCA AAAGAtgttt  23880
23881  gagaagctgg gtatgtgtga tgaatatagc tcgttgtctt gtgtgttaat gttcaccact  23940
23941  agctgaagaa aaagcgtgcc tagtctaata tgtggttgat tgaattcaat ttctgttccc  24000
24001  tttaaaggta ccaatttgtt gttttataaa tgtctagtag tctttaaaag ttggggatgt  24060
24061  gtggtgagtt ccaaggattt cccttgtcag tagttaccat cctctgtaat tctgctggtt  24120
24121  tccttgtgcc caagtgttga gacttaccca tatacaaatg agtctctgcc ttctccaaag  24180
24181  aagaaattac tgaaggtcct ttagaagtaa tttaatggta attgcatgta ctggggggct  24240
24241  taaaaggaca caactgggaa aatgacatgt gtatgcatta agatcagtta acttggctct  24300
24301  gaaatgcaat aaagaatacc agccagtcat tccatttaaa gagcaggctt gacttctact  24360
24361  tggggcaaag ttttcccatt ctgccattta agttttagac caggattcta atactgtcga  24420
24421  ggaaaacagt gaaagaaatg atttcatgtg agccaaagga cacatattat gtgtgcaagc  24480
24481  catttaacat atccttgggg tgaactcgga tatagccagg cagcctacta gctgaactca  24540
24541  cgttgttaaa tttttgctct acatttcaga tatagtccat tgaagattat tttcctattt  24600
24601  gctgcatcca tctgtaatgc agaatcggtt taaaaataag atagcctggc aggtttgagt  24660
24661  tgagcagaat ctgatggttg agcccatagc acaagccact tttccttggc tgtcattaac  24720
24721  acaatttctt gggttcaact ttttcatcaa ttatgttttt tcccccaact taaactagta  24780
24781  gaaagtgaca aataatctga tttgacagtt tatttttgta gttaaagtca aaattttaga  24840
24841  catggagaac ttctataagt ttcactaagt agctctgagt ccttccaatt caggaagagt  24900
24901  atactactac cgatcagacg gtacataggt gcttcttatc tcacggtcaa aacctcacac  24960
24961  ttagtcttca agccccacat atgaggagta cctcagggga gtctttctca tgcttccttg  25020
25021  ttcttgtcac cacacagtga gcgcagtagc gactgcagct tacctgcctc cccaaacgaa  25080
25081  ggagaaatgg aacagattat ctattttaca gcctaatgtg tctaccagaa cattcttgcc  25140
25141  attagttaag tggtctactc acattgtaag catgtcctta caaacagtgc caaataaagc  25200
25201  taactgtctg gtcagccgag gtacctgata accatacaac tcagatgtta aactacagct  25260
25261  ctgacacgtt tccttgaggt ggcctggcgc agttaatctg taccctcatt gtccctatgc  25320
25321  agagttaact ttttagtact taattttaat actcagtagg tatagctcat cctaggctgt  25380
25381  taatttgtgg acacaaaata caacgcaacc tgagtttctg actttttgtt gaagatgctg  25440
25441  tattagtggt gggctgggct agatgaaata taacctatga taaaaagatt caagaagaaa  25500
25501  ggaccactgt ggaccagagc gtcccgaggg atctgaacct cggtgttcct cgaggtattt  25560
25561  ggactttact ctctgtagag ggaacttcgt gtctgaactt cgtctctgta acttcgtctc  25620
25621  tgtaaccggc cttgtctTCT CTTTCAATGC AGGTATCAGT ACCATTAAGG TTAACATTCG  25680
25681  AAATGCCAAT TCCCTGGGAG GAGGCTTCCA CTGCTGGACC TGCGACGTCC GGCGCCGAGG  25740
25741  CACCCTTCAG TCCTACTTTG ACTGAGCAGG CGTGGTGTGG CTTGGGGCAT AGCCTCAGAT  25800
25801  ATACCTAAGA AGCAGCAAGG CCCTTCTCTC GCTTTAACAA ATGCATGAAC TGTAGTGCTT  25860
25861  TGAACAATCA CATCCTTAAC AGGGTTTCCA AGCCTGGGTT ACTTTTTGTT GACGTAAGGA  25920
25921  AGATAACTTA TGATAGGTCT TACTTTCTTC TCCTAAAGTT ATTTACGATT TGGCTTTAAA  25980
25981  TATAAAAGTT CAGTAAGTGT ATACCGAAGC AAAAATTAGT CACTTGAGTA ACTTGGCCGC  26040
26041  TAATATTTAA CCATCTACCT CTGTTTTTAA TTTTCTTTCC TAAAGGCAGC TTGAGATGTC  26100
26101  GGTCCTAACC TTGTCTTTCT TTTTCCTCTT TGGTAGACTT ATGAATGTCC ATATTACTTC  26160
26161  TTTTTTCCTA AATGGGACAA AGACATAGGC AAAAAACATG GATCCTAAGT AGAATCAGAT  26220
26221  ATTTATCTCT TTTTCTAAAA AAATAAAATA AATAAATTTG GGTGTTTTTT TTTAATTTGC  26280
26281  TTTTATCAGA TATTTATCTC TTTTTCTAAA AAAAATAAAA TAAATAAATT TGGGTGTTTT  26340
26341  TTTTTTTTTA ATTTGCTTTT AAACAACCTC GACTATGCAA ACACTGAAAA AAAAAAAAAA  26400
26401  AAACGAAGTG ACTTTCCATG AATGCCTTTA ACATTCTTGT GTCAACATTT GGTACTAAAC  26460
26461  TCTTACTCTT ACCTCATCTC AAGTGGGTTA TCCTTCCTTC TGTCCTTCCT TCTGTCCTTC  26520
26521  CCTCCTTCCT TCAGAGTAGC GCTTAGTGTA ATAGAGTGAA ACTTGTAGTT CCCATTCCTA  26580
26581  AAGGTTGATG TTCAATATCT AACAGGTATA ATGGCATCTT CGGTAATCTA AGATTTGTTT  26640
26641  ACATATATGC AAAATTATTT AAGGCATAGA GTTTTAAAGC ATTTTTTTTG GAAAAACTAA  26700
26701  TGCAGGTAAA ACATGTGACA TGAGATAATT TTAATGTTGG ATATTATATA TGTATTTTTA  26760
26761  CTCTAATAAA CTTttgtgtt ccagattgga ttttatgagt ttgatttctg tctcattaat  26820
26821  ttagtgtaag tgacaggatt gtagctgtta gatgagagtt ctgtgtgtgt gtgtgtgtgt  26880
26881  gtgtgtgtgt taggaggtat gcacatgtct gcacgtggag gtcagaggtc aaccttgggt  26940
26941  gtccttctac aggctccatc caccttcact gttgaaacag gacctctctt gcagtgtcct  27000
27001  ggagctcacc acgtatgctg ggtgactacc caagagtttc agggatccag ctgtctctgc  27060
27061  cgctccacac tgggattata agcacatgcc atcacacctg gcttttgact tgttttctgg  27120
27121  ggatcaaatg tagttgtcat gttcacactt taccagccag gatttctcct cagcgccacc  27180
27181  ctggagcaga attagagttt tctgagataa ccaagatatt catttcaaat tcaaacctaa  27240
27241  gattgtattc aaaactggtt ggcaaagatt ggtcacaatc ctagcacttg aaaggtaaag  27300
27301  gcaggaggat caggagttcc aggttagcct aagctacata gccagttcaa agccagcctg  27360
27361  ggttacaata acaccttgtc ttagattaaa aaaagaagac agaaggaaag aaataaaagt  27420
27421  aaaggcaagg taaaaacagg aaaaggggga aaagagtagg aaaagaaatg aacagcatca  27480
27481  tattttgact tattggctcc ctttctcatt caatgctgtc tggatgtttt gtaagcacga  27540
27541  gggggcagtc ctaggtcccc gaaggaaatg gagtctcagg tctggagtta atggctgctg  27600
27601  ttactcatgg tatcattgca taggatgtgt agttaaaata tactacaggt ctccgacatt  27660
27661  cctctcactg ctttgggtca tgtcacagga tatgtagtgt gacacttgaa cgtatgttgc  27720
27721  ttgggaaatg agggcacctg tggaggcaac tggaggcccc cagtcaggtc ctgagtggtc  27780
27781  tctgcagttc taatagacag cctctgcatc cgattcagtg gtacccattt cagcccttca  27840
27841  ctcggctttc tcaaccaatc acattccatt tatccctgag aaaacagaga ccattgggca  27900
27901  tctgttcttc atcttcggct ccagtcgctg cagacacacg cttactggtt cagtacactc  27960
27961  cgcctaaggt tgctttctcc tggcctttac ctgctaggcc actcgagcag gggttctcaa  28020
28021  ccttcctaat gctgtgaccc tttaatgcag ctcctcttgt tgcggtgacc cccaaccata  28080
28081  aaatcactac tttcactgct acctcataac taattttgca actgtgatga gttgcaatgt  28140
28141  aaatacctgt gttttcagat ggtcttaggc agcccctgtg aaagggtcat tcaaccccga  28200
28201  aaggggcatg acctacaggt catgtgagaa ccactgttct agagagaaat gtcaggctgc  28260
28261  atctcagtgc ttgtgtttac acaccatgct ctaggagggc gatttctctc accactgtag  28320
28321  gaaatgtgga gaaacttctc aacaaatcca atctatacac tatcctatca tgagtgtctt  28380
28381  tcttgaagaa cttgctacac cagccaacat ctttcctcta accactgtac caccaaccta  28440
28441  aggtgtgcgt gtgctctcac ctcagaaaat aacaacccct tgtctcacag tctagatctt  28500
28501  tgatccattt caaagtcctt ttatgacaaa atggcttgtt ttagtttgag ggttacctgt  28560
28561  gtctcataaa tcctcgactc gaaatgtaca tacagattgc acacatctgt aatgattaat  28620
28621  tgctgtggga ttaaacaact accccaaggt tttacacagt gggggattat gatacatgtt  28680
28681  tctgggtaga ctgagggaga agaatcctaa cacgcccagg gctacatatt atgatcttgt  28740
28741  agtaaaaaaa aaaaaaatcc cagcataaaa tttctcacat tttaaaagca actttctagt  28800
28801  ttatttggta cctgatctcc agccatcttt tctttatggt atatatctgt tgaatggctg  28860
28861  agaactctaa acagcccatt gctgctcaag tcaggcaaat tttgacacta actctgttca  28920
28921  aagggaatac cttatttggg gaggttttca tttcactttg ctttctatcc cacatgtctg  28980
28981  tcacttcatt gaattctctg gtcgtatctt ggagtaatcc ctgtttcatt cagccgtctg  29040
29041  tgttctctta gaatccattc aacagcttgt ttgagtcttc tttgggttct ttgaacacag  29100
29101  tgataaccat tcctttgagt tgtgtgtctg ggatttcatc taagtcgttc tttttggaag  29160
29161  gctgttactg tggggctggt aattttttgg aggcgttgtg tagccttaga gcttggcatt  29220
29221  tcttttgtgt ttgcattgag acttggtgca tctggtttta gtttttcagt tgaaacgttt  29280
29281  tcagttactt ttatcctctc actgggtgtg ttggcaatgt tcaaaagcaa ctgagttggg  29340
29341  gtgtcatttt ttctctcatc taaactcata gtcagtcctc agtccccagg acacccctga  29400
29401  gaatccaatg ccatctgcaa caacagacag tatctgtcaa agggaagact cactattaaa  29460
29461  atataataat agtgggcaga gacgaagaac aaccgccaga ggattccagc ttagtgtctg  29520
29521  agcactcata ttaagccact caccactgcc tgtaactcca acttctgggg atctgacacc  29580
29581  ttcttctggc ctcctcaggt acccatacac aagtagccca cactcacaca ggcatatgca  29640
29641  aacaaaataa aaataaatct gcttttaaaa ctacagaaat agtcgtgtaa aaggcaatca  29700
29701  tcttgtgcaa cctgtacata taaaagcaac cattttagtt aaagtttaaa ccattaaaat  29760
29761  gctttgtggt ctgctggtta gtgtgggaat gtgttaaaag caaccgtgga gtggagtagc  29820
29821  accagttatc tgtgttgggt tgatataaag tatctggagg gaaacagaga gaacagttca  29880
29881  gttggggaag ggagatgaag cagcttgggc tacagataga ctgaaaagag aggtaaagaa  29940
29941  atatagccag atctcataga agagtcccag gttctagaag gctgagacac tgagacccca  30000
30001  caaaccaggt cagcctgggt ctttgggaaa ggaaaaggag aaaggaaata atggagagaa  30060
30061  aggggagaaa gacagggaag aggagatgca aggacagagc tggtctgcgt tttgtattta  30120
30121  tttgtatgtg tctgtgttaa caataggtag taaataaagg agaaactgtg aattggagag  30180
30181  acctggatgg agctgaaagt atacacgccg tctgacccgt gaggtgggct caggctctcg  30240
30241  gtgtcccttc cccagggatc ctctgtgatg ctgagtcaca gcttgtcacc cctgagctgg  30300
30301  tggccctggg ttctctagga aagcaggctg agcaagccat ggaaagcaaa ccagtaagca  30360
30361  ctgcccctcc atggcctctg catcagctcc cacctacagg ttcctgctct gtgtgagtcc  30420
30421  ctgtcctgac ttcctcagat gctaggctac agtgtagaag tgtaagccaa cttgattttg  30480
30481  gtcacggtgt ttcatcacag caatagaagc cctgactagg acacaggtgc ttgtagccta  30540
30541  ccctcacctc catgtctgtc ttgaggagaa cccttcagga gttggtttgc aaatactgac  30600
30601  tgtatttctg taccatcctg gatgctgctt gaagtttatc tctaaggtcc tcccagactc  30660
30661  tgcctttgac cagtttccag cttgctggtt ctggttcaaa gtctcttctc tatatagcaa  30720
30721  tgctctgtgg accaggtttc aatgtacaac ctcatgacac ttaccctggg gttcacaaaa  30780
30781  ggctgctgaa tctccatcac aaggttctct ctctctccct ctgtctccct ctctctctct  30840
30841  ccctctttct tctatctcgt gtgtgtgtga atgtgtgtgc atatacatac atgatgtata  30900
30901  catatgtatg agatatatta atctttttgt atatacacat atgtaatata tggaatatta  30960
30961  tgtatatgta tggtggtcgt aggtcctcag actatatggc tctatcactc tctatccttt  31020
31021  tcttttactc gtgtgtggtg tatacatgtg gagtgtgaga tacttgcaca tgtgtgcttg  31080
31081  catgcagagg ccagacagca ctgggcatct tcccttcgca cctgcacttc accattacta  31140
31141  tttatttgtg catgtatgtg ggagtggtgc ttatttgtgg gtgggtgggt gccacatgct  31200
31201  tgcatatgga agccagaggg gaacatcaag tgccttcttc ttctctctct gctttattcc  31260
31261  ctgagacagg tcctcccact gaacctggag ttttccacct gggagccagt ctggcagcca  31320
31321  gaaagctcca gtgttcctcc tgcccaccca catcccatgc taccgcacct ccagctctgg  31380
31381  ggttacagag gatacaccat gcacagcttt ttacctgggt tctagggatc cgagctcaag  31440
31441  tcctcatgct tgcaaatcaa gttctcctat ccacagggcc atcctcccag gccaaatgtt  31500
31501  tctagacaga gtctctccct gaacctggag ctcaccattc agctaaactg gctggccaga  31560
31561  aagactccag gattctcttt ccctctgcct cctcagcacc gggactatag gactattcct  31620
31621  agcttctaaa tggacacaaa agatctacac gcaggttgtt atgcttgtgt gggaaatcca  31680
31681  ttaattcact gaaccatctc ctcagcccca gaggattcta taagtggtat tgcgtggctg  31740
31741  ctgcatggag tgctgctgaa agccaagtgc ttagcacaga acacagagaa aagaggggtg  31800
31801  tcctggcatt tccctccagc actaaggaca tactgggtca agcatccttt tctgctcttt  31860
31861  agaataccca ttactgggac tggagagttg gctgcatggt taagagtact ggctgctctt  31920
31921  acagaaggcc cgcattcaac tcccagtgtc tacacagcag ctcacgacct cagtaacttc  31980
31981  agttctaggg actccaatgc cctcttctga cctctgcagg aatcaggcac atgtgtggtg  32040
32041  cacatataca tgcatgtcaa acactcatac acataaaatg atgaaataag taaatcttta  32100
32101  aaaattaaaa gtaaaataaa gtattgtttc cattgctgaa atcacgtgca ggtctcctta  32160
32161  gctctttatc tgtggctccc aacaggaagt gggagttccc actaccaaca gttccaggat  32220
32221  agactgaatt ttctctcctg atttgtaaag tgcatcactt tgcttgcaat catagctaca  32280
32281  cacatccatg caccaccagc ctctttgaca gctgctattc aactttccct aggttatttc  32340
32341  ttggagacta gcaggccatg cctacatgtc acctgtatgt cacccactat tttctccttt  32400
32401  cttttctatt gtccagtctt ctattggtca ttcactaaac agacttcact gtcagtggtc  32460
32461  ccaagaatca atatgcatgc atacatacat accatacata tgtgaatgca tatacataca  32520
32521  tacatacata catacataca tacatacata tatacataaa tacatactat acacacacat  32580
32581  tgtgagggtt ttaattcttg tcacactgga acacaagtca ttccagccaa ttggcctggc  32640
32641  atttcacaaa tcttcacaaa tgaggcaatt gccatgtgct gaatttattg cagctgtttt  32700
32701  ccatactgag ctatgaccgt tgattccaga atcatcatct gttaaccaag ctgattgcca  32760
32761  gggtaattgc tagataggtt gagcttgtca atattaatga cagacaactc tccctgctta  32820
32821  gaggaaggcc tacagtcagt cctaggagaa aagggcctat ttgcttatga ctgtaatgga  32880
32881  aactcccagt atagtttccc atggaaacac gcaacagaat gctcttgcat atagtatttc  32940
32941  tattttagaa ctgtgtttct tcaactgcgg cctgctgttc tgaaatgctt tgggatccca  33000
33001  gccatgacat gttggatagt ttaagtcttg atacagccgt gccctttggt tatggaggcg  33060
33061  gttgcacaaa tgctcaataa caagattgtt cagtgctttt caaaaggaga ataatagaag  33120
33121  catttagtaa cttttctaat tcagaggccg tgatggagtt cgcattgagc aggggccggg  33180
33181  gactttgcta gcagctccac tgggcactgg taccattggc taacatttct aaccatattg  33240
33241  catcattgag atcttacagc tgtgatggaa gtacaaagtg caggcatctg ctgctatgaa  33300
33301  aatcatactc agatgctcag ccttttgtga gtgattttat gaatttgatt tctccagatc  33360
33361  ccaaatgggc cccctgggtg tcgagcccta agtgtagagt gggcaggact cagcctcctg  33420
33421  acctctgctg tccaagtcag attcactcac ccattgcctg ttgtccaaaa ctctgcaggt  33480
33481  aactttctct aatgattctc ttcctttctg gaggtatttg tggggtttgg cctttttcac  33540
33541  tctacaactg ctattctcag ggccgtttca agaagaggca aactgttttg tctacttgaa  33600
33601  cccaacaatt cgtctatcat ctagatgtgg aaatctttag atgacagcca cagatgctgt  33660
33661  tataaacgat aaaatgattg gagctctctt tagtacctaa gacagatgcc agcttgcatg  33720
33721  cagtgaagga ctcaccttag ccacagaacc tggggactca aaacaaaata ccttcatcta  33780
33781  tccatataca tgtgtgaagt ttttaatatt ttttattatt ttgatgtatg tgtgtacaca  33840
33841  tgtgggtacc tataggggtt agcagaggat actggagtcc tggagctggg gtaacaggtg  33900
33901  ttcatgagct accagacatg gatgctggga actaaacttg ggccatctgc aggagcagca  33960
33961  agtgcttcta atcgctgagc caactctcca ggtccatgtg aagcattttt acttacagct  34020
34021  cagctaagac atttgcttag catgtgcaag actcttgttt caataccttc cccagagaaa  34080
34081  taaatccatg aacaagatgt ctggatatca aaacaaagac agtatgacag tcagtgttac  34140
34141  cacctaggag atgcaccttg gagtgtgtga tcctgtgtga aaaatggaga aagtgagcta  34200
34201  agtgcaagca tgcattaact catcgatcca agctcttcgg tgtgggtatg atgtgactgg  34260
34261  ttctctcaaa aatccgcttt taccgtgcaa tttattagac tccatctacc cctcaaagtg  34320
34321  tttgacactc aatgtaatga catgctgaga gtaactacaa agaaaaaaat ctaatagaaa  34380
34381  tctataaatg tctttccaag caacaaatgt gctccattca aatcaccaat tcctgcaatg  34440
34441  atattggagc tctgcagttt gtgtctatgt ggacagaagc ttcagatgtg aaaacatgca  34500
34501  tacctcatga gatgttagca tcaacaggtg aactttgctt aacagtaggg agcactatga  34560
34561  acaccaacta atcatagtat tatcttaccc tcccaaaaat tccatctctc ccatagatct  34620
34621  gtagtggctt ccctaaagaa acataatgta tattcctcaa ggaaacagaa taagcatcga  34680
34681  ctacaaaagg gggatttatg agtggtttgc atggtagagg ttgaatagca tgtcactggc  34740
34741  agcctggaaa gttagccagc ccaagaaact gaaagtgtca gagcaatagg aaccaatgag  34800
34801  acagcgccat ctgaggccaa aggcatcaag ttccctggat tgttgccagg tgagcccaag  34860
34861  ctcaaaagct gaaggtggag tctgataccc aggcaatgac agcacctata ggcactgtag  34920
34921  ctaaggaagg atggatgcag tttgtatgca tcagctgact tccccttgga cttttgttcc  34980
34981  ggggccccac ctattggata gtgaccccca cgttcgagga tggcccctcc cagttggtca  35040
35041  tgctgctgca cacatcaatc atgcctactg agacccttac aggtgcatct ggaagctgta  35100
35101  tccctgacct atgtacccca cagtactttc taattgaagt tgaggctacc tcaaggcaga  35160
35161  tattaaaaag gattctcaat tattattatt ttatgttcca aattttctga aaaggggcta  35220
35221  gatgtaaact ttctttctgt ttgttgtatt aatgctcaca tggcgcctca atttttactt  35280
35281  ttggctataa agcctaaaac gtttactctc tgatctggct ttgtagtgaa cagcactgac  35340
35341  tgctcttcca aaagaccctg gcttggttcc caatgtgcac atggtggcta cagcatctgg  35400
35401  aactcttcta tcagggggtc tgatgcttct tctggcgttc caggacacct gacgtacatg  35460
35461  gtacacatgc agacaaaata cctatacaca taaactgaaa ctttaaaaac ttgttaataa  35520
35521  ccaaaaagat atctatacct atgcccttcc ctcaataaag tgtgatttaa aaaaaaaaag  35580
35581  ctttctggtg gccagtccaa tgcctacatg catgctcctc ccccaaatac gatgggattc  35640
35641  agcttcttct agatccagct gtttaaatat agccaagggt ttccctaaga gtacatttta  35700
35701  acagaaaccc accaatccag agcccacctc ctgctctgac tcctgcacca cactcatatt  35760
35761  ttcctatgtg acagatctca gagacaagta ctaaataacc agtacatacc tgctaaattc  35820
35821  agaacaatcc agaatcattt gtaggccctg ttttgccttt cctcatgaga cctcaacaaa  35880
35881  gccccaggcc catgcttatt gcagaagcca agctgaactc atgaagcatg aaatgtggga  35940
35941  cggatctcat gcagagtcac agagagtgca gtcctgggaa gagcctgagg aatcaaggct  36000
36001  cacacagtaa actctctgta aagacctaag tctctttgta gacaagagtc aggttaccca  36060
36061  caggcattac tcgttgaggc tggcttgcgg ctctcatgtc cgggtttgag cctggaaggc  36120
36121  atcttggaac tggaagagaa gaggggacct agcggtgttg agaaataatg gaaccaagac  36180
36181  aactagtctg ctcaaggttc aaatttttaa tggtggacac gctttataaa ggagagggga  36240
36241  aagctcattc ccaccaaatc atcctcggag cccagctgca ggtgatcacg tgtaggctct  36300
36301  ggaacagcta ggccgactcc cagcaggtag cagtaggggc agtcgctagg gatctaggga  36360
36361  ggcaggctcc accctaggta atctccttag tgacaacaaa gtcaaggtct ggctcagcct  36420
36421  gcttcaggct tgtgggaggc tacaattact cttgctttat actatgtaac tgcaagctgc  36480
36481  cacttttgaa cctctatagt aaaggacata gttcttggga cctgtgagcc ccactcgtgt  36540
36541  cccctcctgt gatgacacta gcttcacagt atcatgtcta aagttgcatt cttagagcat  36600
36601  caactttgga taatcctggt tcatccgggt ccctttgggt tacacatgat ggaaggagcc  36660
36661  taaacaaaag aagaatggat ttcatatagc agaaggttga gagataggaa actcaactgc  36720
36721  actctttttt ttttttcccc cgagacaggg tttctctgta tagccctggc tgtcctggaa  36780
36781  ctcactttgt a                            36791