Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: TFPI2

Tissue factor pathway inhibitor 2

Monk et al. Genome Res 18: 1270-1281, 2008

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Sus scrofa TFPI2   Imprinted Maternal
Mus musculus Tfpi2 AV000670, PP5/TFPI-2  6 1.0 cM  Imprinted Maternal
Homo sapiens TFPI2 PP5, REF1, TFPI-2, FLJ21164  7q22  Imprinted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    aagcatatag atgtaaactt actcattcta tactattctt ttttatcctg acattttact   60
61   tggcattata aaaagataac agctaagaat ttttgttgaa tacctattgt gcgccagata   120
121   tgattctagg tgcttgaggt acagcagagg gaaataaaca gatgaaaacc tttcccctca   180
181   aggaacttac attatagtaa aggagacagg cactaacaaa ggtacaaaag aaaaatatac   240
241   caaattttga ttgagataag tgctaaggag aaaaataaag caggaaagga ataagaacag   300
301   tgttagcaat gtttcagtta cagagaggac gaccaaagga gccctttctg ttgacaatgc   360
361   tacttgagtg aagatctgag ggctatgaga gtgggctttg taggtatcaa agagaaaatc   420
421   attctgagga acagcaagta caagcaacag tagacaagta tgaatataag gagcccagtg   480
481   aattcaaggg agaagtagta tatgaaacca gtgaccgtat aggtcttaca ggccactgtg   540
541   aagactcttg ctttactctg agtgacttag ggaagattgg aggattctga gtaacagagt   600
601   gacattatct atcatataat ttaacagggt cactctggca gctgttggag gctagctcat   660
661   gggggcaagg gtggaagcag agaaggggca attgcagtca aggtgaaata tgagggcggt   720
721   tcaaaccagt gtggtgcgag tggaggtagg gacaagtgct gagatgctaa atacatttta   780
781   aaagcagaga catcaggatg tgctgactga tcagatgtag aatgaaaaat aaaaagagaa   840
841   aagaaaaaaa tcaagatgac gctatttttt tttttttttt tttgccagag caaccaaaag   900
901   aagggatttg ctgtttcctg agatcagaga ctataaaaag ggaataccga gtctcagata   960
961   cttgttagcc attcattgag taggtggtct ggagtttagg ggagaggcca gagttggggg  1020
1021  gaaccatgag aacagcggag aacaccaaag gtaaatagga aagagaagag aacaaaggac  1080
1081  taaactttgt agcactcgaa agtgagggag atgagttgaa atttacaaag gacagtgagt  1140
1141  ttcctgtcct gaggactaaa tgagatgata ttagctattt tggaacattc atcatgtaat  1200
1201  agacactctg ataaatactt aacatgcaat gcctttatct ccatgaatct actctttttt  1260
1261  ctctctgtct ttctaccagc gccaataatg tgatagaagc tcaaatagta ttcatttatt  1320
1321  catcaaatat ttattatgta attaccataa gctaggcact catttgattg cttgaggtta  1380
1381  aagcagcaaa ttcagctttc ttatttcttg ccgtgtccat aactcctcag tatatatcat  1440
1441  tttttttcag ttgaattttt atggtcaaat aaaaggtagt tttatttatt tttttccaac  1500
1501  tggtcaggtt gatcataaat tttatcatag ttcatttttt gaaagccagt tgcttttgta  1560
1561  tcagttgcta ttttattaca tggataccat tctttctcaa catgttagct tattttcaag  1620
1621  gtgcacgtga cttacagaca accaaatata ttctatgaca actcactttc tttcccagaa  1680
1681  ctactctgtt tctctgtttc cactgtgcca tttgagtttt caagacattt gtaaagaaaa  1740
1741  aggatagtgg taatagaaag tcattggttt atttcacaga tgttcatgag agcctacttt  1800
1801  ccaggtctca ttcttggctc tgtgatatag tggtaaataa cacaggtaag ctttatgctc  1860
1861  ccacagagct tatgtaacag tgagaggatc agacaagtaa aacatgcatt tttttaattg  1920
1921  tttgatatac taaaggtact ccacgttctg tgtggggtta aatgggaaac aaaggtgaaa  1980
1981  acaaggagct taggtaatgg ttcctcagaa attgcagact tgaactacat tggctgttgt  2040
2041  ggctataaag agacatgagc agattaaaaa tgtgatttgg ctgtcatccc agcactttgg  2100
2101  gaggttgaag tgggtagatc acctgaggtc aggagtttga gaccagactg gctaacatgg  2160
2161  cgaaaccctg tctctactaa aaatacaaaa attagctggg catggtggta ggtgcctgta  2220
2221  atccccactg cttgggaggt tgaggcagga gaatcgcttg aaccaaggag gcagaggttg  2280
2281  cagtgagctg agattgcgcc attgcactct agcctggaaa acaagagcga aactctgtat  2340
2341  ttaaaaaaaa aaaaaaagtg atttggaggt agaattgaaa ggactgttga tgaattgcat  2400
2401  aattaagcag tggtagctct caagaatgac tccagagatt ttgccttgag aatctaagta  2460
2461  gaagggtcat ttacagaaag gaggaagact ggggatatat aaaaaagact tcagtttagg  2520
2521  acataaaatg tttgagtttc tattacacat tcaagtggag atactaaata gacatgaatg  2580
2581  tctgaaattt tgagaaaaga tcaagaccac acacaaatac atgcgtatgt atgtgcatgt  2640
2641  gtatatgtgc gtgcaaggtt tatatgtata tgtatttgaa atgaaatcag aaaataatat  2700
2701  ggttagaaaa gaattctcag ggttgagcct tgagtcacct agcctttaat ggttagccag  2760
2761  aaaaggacag attgattgag aaggagcagt caacaaagca ggaaacaaac aaaagaatgt  2820
2821  ggtgttatga agactgagag aaaacattta aagaacgagg aagtatttgt caaatactaa  2880
2881  aaagaattta gataagatgt taatggaaaa tgtgatgttg ggtgatttta aaggacagtt  2940
2941  gctttgggtg tcatatattg agaggtctag tagcacgtgt caagtttgct cttgacaata  3000
3001  gcacttcctg ttcttcctct tcccaaaagg aagtttaatt ggagtgatct gggaaaaaca  3060
3061  ggagatgagg aagtggagga agagagtaga ggtaaaattt ttgataaatt tggctagaaa  3120
3121  agggagcagt aaagtggcaa cactaacagg agaaggatat agagtcaaat ataaatttta  3180
3181  actttgggtt gaaaagtcag agacaaagca ttccagatgg aaattattaa aatctgggtg  3240
3241  tctttgccaa agagtaagag ggggcagagc tgatgctgtt gaagagagga aggagtaaag  3300
3301  ccattgagaa aacaagagaa aaaaggatga agagcagtag acaagggact ggtctcagat  3360
3361  aggtcctgaa cattacttcc attgtaagag aaaggaagac caaagatacc tgagattcag  3420
3421  ttgaccaaca gaaacaacta actcaccctt ccctggctgg ttcagaatat gtagtcgagg  3480
3481  ttaacatatt caactctctt ctaatgtaaa cttttcagct ccactcagtt tttcctcagc  3540
3541  taatagtcaa taagagaaaa cacatagtga gagtcctagg agatgtgtgt tcctttcaaa  3600
3601  cttcagctat tgcctcttcc tgccccaact ggcagattgt ccctcatgtg tgatttaaga  3660
3661  tacaaaagct tttcaacgta agccagaaaa aatgagcatt tggagagcat atggcactgc  3720
3721  agtaatcaat gtataactaa cacgagattt tggccacttt ataaaaagac aatatatttg  3780
3781  aaagaaaatg tgtctttaca tttgaaaggt caaggtccat tactttctgc taaatataac  3840
3841  cgtgaaaatg aggactttag tgattaaatt tctcaatcct ctaatctgat tatcagtttt  3900
3901  ggcagctgtt cttcttagag cattatggca atgtatttaa attgtagcta tctgtttgcc  3960
3961  ctatgaatga attatgaact ttatgtttgc atagaaaaga aaactgatac agcgttgtcc  4020
4021  aggtactgaa ccagggtcat gaaagtatat ataataagct tgactttggc ctctgttaat  4080
4081  gtggaaaaaa agactgtgta tacagtcagt gagaccaggg gatcaggatt tagactgcct  4140
4141  gtgctaactg aatagctttg ggaaagtcat atatctatca aaagtttcag ctttctcatt  4200
4201  gcagagtagg gagagtaaca tatctccctc aagtcgttat tgtgcgggat ttaatgagct  4260
4261  aataaattca aggcataatg caaactttca ctgttatgtc cactagtatt gtgattgcca  4320
4321  aggagatttc cacatgatat acagggatta ggggaacatt cctcttcctt tctccactct  4380
4381  tgatgtgcca gaggcttagt aaccaaggct agaattttgg ctaggtggtg aggcagcact  4440
4441  gagttgggag gtctcggata aaaatcatct aaaatttgcc ataatcttct ggatgccata  4500
4501  cacagttaaa gatgtagcaa tctgagtgag agaaaagatg gtctgcatcg caagtagaca  4560
4561  taatgacact tgagggaatg tacatccagg aagtagagaa aagtggtttc tgagattctg  4620
4621  ctcctctagc agaaggcaat actttgttac aaccacagca cctaaaatag ccaaccaaaa  4680
4681  caaatagatg aaggaatgag tctctgtatt gcataggcct agaagatata gtgtcaggta  4740
4741  tgtttgcata gagtggattt tatttggaat tgagctttgc ctacctttta tttacttcct  4800
4801  cctctataat cctatacaac ctagtacata tttttgatgt tgtactaaga acattgtaat  4860
4861  gtaactgggt tatacagtgt tcattcatct accctattat gttatgaggt ccctcatatt  4920
4921  tgtatcccaa atgtctagca taaagtttgt cacacttcaa acatttaatc agctcccttt  4980
4981  aaagtagatt aatgaaggaa tgaacacagt aagagatacg ttatataccc tcattatctc  5040
5041  tttctttcta gggggaaggg gattcataaa attaggcaca gaggataccc catcctttca  5100
5101  tgtggcttca tcttattata tagcactctc aaatgcactc tgtgcctgac agagggtgca  5160
5161  ttagaataaa tgtttcttac atggcccagc tggttagaaa aatacctagt tggtgaagga  5220
5221  gttgcttaaa ctttagcaaa accctcatga ccatttactg ctcagaagag attaactatc  5280
5281  tttcttagca gatgtgtaaa ctcattagtg ccagctggac tcatttcaag ttttattttg  5340
5341  gcagggctta aactaagagg cagcaaaaac tgtctttgtt tattaaggag ttatcagtgt  5400
5401  aactccttaa atacctatgt tacataatat gtatccccaa atcactgggc tcaattaatt  5460
5461  ctcatcattc actcataagc cagacatgct acctctctct aaggtgtctg agagagagga  5520
5521  agaccatctg ccacagtcca tttcttaaat tcttggttca cctaccgaga cggcagggct  5580
5581  ctcagaggat acagtatcat actcaaggca tgggaggggc taaacaggtc aaaatcaact  5640
5641  tcatttgttg tggggtccag gggtgtggtg gtgagaaaga tcagaggcag caatctgaca  5700
5701  catgcagagg cgctcctgga ctcactgcag cttttgcatt tttaaattct ggtatttcat  5760
5761  attctgcttt aaggtcttgg tatggtagaa agaacttagg tctaggtgtg atagaaagaa  5820
5821  tataggacta agaatccaga actgtggatt ctagtctcag gtctgccaac aaccatggca  5880
5881  ggtaaacatg accagatgct taacctttct agatctcagt tcacacttgt gtaaagtgaa  5940
5941  catacttata gttccattca gcattcaaat tacaactcca tgccttattt ttacagaact  6000
6001  ccagactatt ttgagccttt gtctttagcc acagacaatt taactgtcaa ttggtgtagc  6060
6061  aatgacaaat caatctggat gactgttttt cccagttatc tctagccttg cacttcctgt  6120
6121  tgactttgga caaaggaatt actttcctca gccttgaggc agcattttgg gctagacact  6180
6181  ggattaagga gatagaagtg ctatgacatc cctttggagg ctgattgtgg tggtcatgtt  6240
6241  gctccttcca aaatattcta aatgtaaatt cagtaacgtc aaagtagtct ccaggaaatt  6300
6301  cagattaccc ttatattgga agatgtcttt ttcatggata taaaaatact caattattta  6360
6361  tgcaattaag aggaatactt tttttgtaat aacctgggtt agtaatctca aacttctgcc  6420
6421  aattccactt ctttaattct cctttctcca tctgtggtca tagaggtttt aaggatgcac  6480
6481  cctgtttggc atagaaaagt agaaggaaac cagcatttct agagcatctc tcgggactga  6540
6541  ttccaacctg catctacaga ccacaccaca gaagggtgag aggcctgttt ttgcccccct  6600
6601  cccatttcca ctacatgcct tatacagcag ccctgagtgg gctgaggatt ctgctctgaa  6660
6661  atccccttga agctcatttc cctagaagag actaccagaa agtgtgacaa cttcatgggc  6720
6721  agagaggtgg tctctgagct tagttaagag aagagctgac aggagcaagg acatgggctt  6780
6781  taattctata aggccatttc atgttgctct gtttcctgat gggagtttga tgctccatct  6840
6841  caaaattgtg tgccaaggct ctcaatggga agtaggatat gggatgatct ggatgaagtt  6900
6901  tgtgccattg tgtgaggggc taaaacaata tctttgaatg cataggcatt ttccatttaa  6960
6961  tcctcataac acatctgcga ggtagagtta ttatgtctat tagaaaagga aactgaggct  7020
7021  cagagagttt taagtaactt gtccaatgta gcaaggaata aaatccaggt atcctctgaa  7080
7081  ttccaactct atttttccat ggcacgatgc aatttcccaa aatgtctgtc ttgatacaaa  7140
7141  agggctaatc tttttttttt tttcttttta gtcagattca gagtctcact ctgtcatcca  7200
7201  ggctggagtg ctgtggcacg accatagttc actgcaaatt caaactcctg ggcttaacca  7260
7261  atccttccat ctcaacctcc catatagctg ggactacagg tgtacacaac catgcccagc  7320
7321  taagttaaaa tttttttttt tgtaaagatg gaatcacact atgttgccca ggtttgtctc  7380
7381  tgactcctgg cctcaagcga tcctcctgtc tcagcctccc aaagtgttgg gattactagc  7440
7441  agaagccatt gtgtccagtg gttcattttt ttttttgtat gagcgaaaga caatcaaaaa  7500
7501  gtgtccagca cctgagaaca aagagaaatg gcagtagtca gtgctccatg aaaactgagt  7560
7561  atcagtcctt gaattttatt ttagtctaaa gatatattta attttattca gaagatagat  7620
7621  ataggtaagt ttgaagttga gtcaactttt ctcctgaata tgattctcgg taaatgagtg  7680
7681  gtaaaattcc ctcccctaat aatattttga aggaactggg agggtctaat ctgactttac  7740
7741  tctgaatgtg tcattccaaa actggctgtc tgtctcagtg gttggtgcat tagagccagc  7800
7801  tcacacagat tttggccatg gggagctctg gctcttggag atcttttccc acctcggcat  7860
7861  tcagtgattc tgcagtggca gcttgaaatt gaccttagtg agcacattta catcacagaa  7920
7921  atcagttaac tatacaaagc atccccatcc catttatttt tccctactgg agaggtgata  7980
7981  attaaacatt tatccttata gtttcaacta tcattcttaa tcatagacat ctgctaatca  8040
8041  aagctgacag catttccaga tcaggctggt tttcctagga ctgtgacctt gtaacatgac  8100
8101  atcagaatga ctgaaaactg gcacaaggat ataatgtgca aaatacctca gattattaac  8160
8161  ccactttgag caagtgtgtc ctatactttt cagggcttcc tgaaaacttg aaagagaact  8220
8221  tctgtaaact acccccagta tcctcagaag tcaagaataa ttatttactt gagaatgttg  8280
8281  aatacaacaa gagaaaaggg gaagggaaga caagtatatt aaaatgtctt caaaaatatc  8340
8341  tttaatattt tatgtaaaat ttcactgtag gtaattgttt gtattaaaaa aaaaagtgga  8400
8401  tcacaagcta atatgtcaaa ggaacaggga actttaatgg atgcactgac attaggaaat  8460
8461  gtgtgggaat acactgatct ggtcaaatct tcagaactcc ccaaggctat ctctctgggc  8520
8521  tgctatggtt cttctccaaa aacatagata catacaaaaa catagcttca tacatgcttg  8580
8581  gttggggtgt aaaatggtac aatcatcttg aaaaaatcct ttggcagtgt ctaacatttc  8640
8641  taagtatttt atccaagagt aataaaaatt gcaggtccac acaaagcagc ttttttcata  8700
8701  agagccccca aacaaactag aaacaacaca aattccagta ataagacatt tgtgatatat  8760
8761  tagaatatta ctcaatgatt taaaggaaca gactattgat acacacagca acatatttat  8820
8821  acattgtggg atattcatac gttttggtaa attcatacct tggactacgc aggaattaaa  8880
8881  agaaacagac tattgatgca gtgacctggg cgtatctcaa aaacaggaag tgtgagaaag  8940
8941  aaatactaca cagtgaatac tttataattc cgtttatatg aaattcaaga ataggcaaat  9000
9001  ctaatctatg gtaatcgaaa tgagaagagt gtttgcccct ggcctaagga tggaaggatt  9060
9061  gatttaggaa aaagtctgca ggagctttct ggagtgatgg aaatgttcta actctttttt  9120
9121  ttttcttctt cttcttcttt ttcttcgttt cgagacggag ttccactctg ccgcccagac  9180
9181  tggagtgcag tggcgccatc tgggctcact gcagcctccg cctcctgggt tcaagccatt  9240
9241  ctcctgcctc agcctcccga ggggctggga ctacaggtgc ccgccaccac gcccggctaa  9300
9301  ttttttgtgt ttttaataga gacggggttt cgccatgttg gccaggctag tctcgaactc  9360
9361  ctgatttcag gtgatccacc cgccttggcc tcccaaagtg ctgggattac aggcgcgagc  9420
9421  taccgcgccc agccaaaatg ttctaattct ttattggtgg ctacacagtt gtcaaaattt  9480
9481  atcaaactgt ccacctacga tatattataa gcctgtatta aatgtaaatt agaactcgat  9540
9541  tgaaatctgt gtgtataaat ataaatatac acttatttac atttctaatc taatctgaag  9600
9601  gtccattgca acgaatcccg ctccgctctg acccaagaac tccgcacttt ctctccacca  9660
9661  gcctttcaaa tacctgaact tcatgccttc aagaggtgga ttccggcttc tttacagcgc  9720
9721  aatcactagc aggtcatttc cgtctagctt gcagatttcc cattactgac acaaacgctc  9780
9781  cctcagggcg tccccgtctg gactacagga gaaagtttgg gaggcaggtt caacttttca  9840
9841  acttggcggg gaattcctct ccctcttaca cagtttgcag cgcgggggcg gcggggtgac  9900
9901  agtccccgtg catgaatcag ccacccctca ggctccgccc cggcgggggt cggccggacg  9960
9961  ctcgccccgc ataaagcggg cacccgggcc gcctggagca GAAAGCCGCG CACCTCCTCC  10020
10021  CGCCAGGCGC TTTCTCGGAC GCCTTGCCCA GCGGGCCGCC CGACCCCCTG CACCATGGAC  10080
10081  CCCGCTCGCC CCCTGGGGCT GTCGATTCTG CTGCTTTTCC TGACGGAGGC TGCACTGGGC  10140
10141  GATGCTGCTC AGGAGCCAAC Aggtatctgg ccgctccagg agcttctctc cccaaccggc  10200
10201  ggagagggcg cagcgggcca tggggccccg tgtaggcgcc ctccaagcct cgctttctcc  10260
10261  aggtccctgc cgcgcgctcc gctggcaggg gggactcgct cccaagtttg cactttctct  10320
10321  gcagaggccc ctccgctcgg aaggggacag aactccccgg gatgttcttt cctcctagga  10380
10381  gctacgcctg accactttcc ctctcttttg ctctccttct gccccttctt caGGAAATAA  10440
10441  CGCGGAGATC TGTCTCCTGC CCCTAGACTA CGGACCCTGC CGGGCCCTAC TTCTCCGTTA  10500
10501  CTACTACGAC AGGTACACGC AGAGCTGCCG CCAGTTCCTG TACGGGGGCT GCGAGGGCAA  10560
10561  CGCCAACAAT TTCTACACCT GGGAGGCTTG CGACGATGCT TGCTGGAGGA TAGaaagtaa  10620
10621  gtgccctgcg cgcacccagg actctcgcgc tccttgcgcc ggcggctggt agcagcttcg  10680
10681  ccagtttccc acgtctcgct ttctacagga agttttagcc tgggttttct caagtgttaa  10740
10741  gcaaacctca tggttttcag tttcttaaaa gtaatcacaa atttacaacc actaacacat  10800
10801  ttcctgtctc ccaactgaca ttgatcataa ttcagtgcct gtgcggactc agggaaagat  10860
10861  ttgttccctc accatggggt ataataaatg caagagaata acgtgttagg tacaacgtaa  10920
10921  gtgcttctct gtatttttca ttaattccaa acctatgatt tttatctctc ctggagtaca  10980
10981  tcatttcctt ctgtcgatta tccatcaatc tgaaatattt ttagtggatt ttattattga  11040
11041  agtgtgactt agctcattat ataactctac ttttgtcccg atacccaaac atgtgttgga  11100
11101  ttagttgcgg gacatggtgg agattcataa tactgttata ttttaattta tttttaattt  11160
11161  ttaaattata tcggttaagg cctgtaagag aacatggggc ttttccattc aaggaactga  11220
11221  gccaggggaa aatgcgtatt catgtgaata agctttgatt cactgcatat gtacaatcag  11280
11281  agaacaccca gagaaaacag agagtctttc tactgaactt gaaagataca tcacagctga  11340
11341  gtcagctctg aatacactgt tagaaaaaaa aaaagtaaat atctggattc atgggagtat  11400
11401  tctgggtatt tactatccca acactaatac aacttctctc cccccacaaa atgttgctga  11460
11461  aaatacagtg atggtttaat aagaaggcta cttttgacta acattgttct attaccctcc  11520
11521  ttttccTAGA AGTTCCCAAA GTTTGCCGGC TGCAAGTGAG TGTGGACGAC CAGTGTGAGG  11580
11581  GGTCCACAGA AAAGTATTTC TTTAATCTAA GTTCCATGAC ATGTGAAAAA TTCTTTTCCG  11640
11641  GTGGGTGTCA CCGGAACCGG ATTGAGAACA GGTTTCCAGA TGAAGCTACT TGTATGGGCT  11700
11701  TCTGCGCACC AAAgaaaagt aaatacgatt tttatggtat ttctatttca cttttttgaa  11760
11761  aagacatttg ggtggaaaaa actcaatttg atgcgaaatt aacatgtgca ttttcatgat  11820
11821  ttcacattac ttgacaagtt agtgacttgt caagttctta ggactggaaa gtgacaaagc  11880
11881  catgattcaa atttttgctt tctgcctctt ctgatttgtt gtttttgaga cggactctcg  11940
11941  ccctgttgcc caggctggag tgcagtggca caatctcggc tctctgcaac ctctgcctcc  12000
12001  cgggttcaag cgattctcct gcctcagcct cctgagtagc tgggactaca ggcgcccgcc  12060
12061  accatgccca gctaattttt ttttttttct tctttctctt tctctttctt tctctccttc  12120
12121  cttcctttct ctcctttctt tttctctttc tttctttctt tctctttcct tccttccttc  12180
12181  cttccttcct tccttccttc cttccttctt tccttccttc cttccttctt tctttctttt  12240
12241  ctttctttct ttcttttttc tttcgacggg gtgtcaccgt gtaagccagg atggtcttga  12300
12301  tctcctgacc tcatgatctg cccacctcgg cctcccaaaa tgctgggatt acaggtgtaa  12360
12361  gccaccacgc ccagccctga attgtttctt tagaactatt tctcagctac tcaatttatg  12420
12421  cataaaagat taaagtattc attaatgaat gttatgacct cagatttgta cacaataagt  12480
12481  tatacatgtg agatagtgga atatatacag aattaagatg gtgaaacttg aaaatttctt  12540
12541  tctaaagttt tcggttagat ttctgtattc ttcagtaatt gcaaattgca gcacaaacat  12600
12601  ctccacacgt ttctgtccta tccatttgtt acctctccca ccaccacccc tgaatccttg  12660
12661  aaatgatagt ctcttgagta gtatttaatg tttgcagagg gagacaatac aggcatttcc  12720
12721  cccagacaca gagatttttg aaaagttcaa caaacaagga aaacttgctt tggcagagaa  12780
12781  tttgataaag ctttatagct gtactgtgtt gaatatgcaa aatcttgagt taatgtggtg  12840
12841  atggttactg tggatgttct cttgtttgtg tacatataaa tgtttgctcc agtggttacc  12900
12901  tggaaattag tatgcatata ttattgatta ataatggaat gagagctgtt aaaaacatta  12960
12961  aagcaaaact accaacacga caaaatttac caaatcatgc cacatattgt ccttgaaact  13020
13021  taccccattt ttacctaacc atatctggta tttgggttta acttcttttt acatttaaag  13080
13081  gatacaaaga tgtagcttca gaagaaattc tatccagttt acaaaaattt agaattacca  13140
13141  aaatatagca tgtaagctta cctgcaattt gaagcacatc tttttaaagg tttagtatga  13200
13201  tattttggat tcagactgag gcttctatgg gattagattt tcttcagtta cttcagtaat  13260
13261  caccataatt taaaaattct ggtattataa catttctaat tttcttctct tttttaTAAA  13320
13321  GTTCCATCAT TTTGCTACAG TCCAAAAGAT GAGGGACTGT GCTCTGCCAA TGTGACTCGC  13380
13381  TATTATTTTA ATCCAAGATA CAGAACCTGT GATGCTTTCA CCTATACTGG CTGTGGAGGG  13440
13441  AATGACAATA ACTTTGTTAG CAGGGAGGAT TGCAAACGTG CATGTgcaaa aggtagtgaa  13500
13501  tgttttctta ttccaccttt agataaactt tataaataac ttatcagaaa aattatattt  13560
13561  ttatttatcc attttactaa tagcaaattg ctgtttctag actacttcta cataagtatc  13620
13621  tccgtagtgt taatcagttt tgtcaaaatg cttttactgg ctagctgcag tagacggtag  13680
13681  ctgtatcttc atatcttaaa ggtaaaatat tattaactga gtgtataatg agttttgact  13740
13741  tcacagtcct taaaaataag atgaagtgag ctcaataacc ttatcagaaa tagtgattta  13800
13801  tagtgagcct acagactgga gatgtatgat tttcattgtc gttttattgA TTTTAGCTTT  13860
13861  GAAAAAGAAA AAGAAGATGC CAAAGCTTCG CTTTGCCAGT AGAATCCGGA AAATTCGGAA  13920
13921  GAAGCAATTT TAAACATTCT TAATATGTCA TCTTGTTTGT CTTTATGGCT TATTTGCCTT  13980
13981  TATGGTTGTA TCTGAAGAAT AATATGACAG CATGAGGAAA CAAATCATTG GTGATTTATT  14040
14041  CACCAGTTTT TATTAATACA AGTCACTTTT TAAAAAATTT GGATTTTTTT ATATATAACT  14100
14101  AGCTGCTATT CAAATGTGAG TCTACCATTT TTAATTTATG GTTCAACTGT TTGTGAGACT  14160
14161  GAATTCTTGC AATGCATAAG ATATAAAAGC AAATATGACT CACTCATTTC TTGGGGTCGT  14220
14221  ATTCCTGATT TCAGAAGAGG ATCATAACTG AAACAACATA AGACAATATA ATCATGTGCT  14280
14281  TTTAACATAT TTGAGAATAA AAAGGACTAG Caaataaaac tcattttgca tttaaaagtt  14340
14341  ggattatatt ttagtcccaa gaagacaaag tcgcagatta acaacacttt aaaaatatta  14400
14401  ctcccatttt attgtgttag attgcagtac aatgaatgaa taaggggatt tatttaaaag  14460
14461  atcttaactt tcttgactga tttaaaaagc taatcaattt attaaagcca gaaatgttct  14520
14521  cctctgggaa agcaatttct atctatttat ctaccaatcc ccactcacat gtatatgttt  14580
14581  gtgtttacat agagatagat ggttttaagg gttttcctat tgttaaatta tttcctaaga  14640
14641  cattgtgggt tggagaccac taaacttata aaaaaccaag gaaagtaaag tttttcaaat  14700
14701  gtttatactg tttaaggtgt ttatttatat aaaccatgca tgagaaacca tgcataaatt  14760
14761  taataattta aatttcacca gtaaattatc attgattaaa tatggtcata ccaatgaaat  14820
14821  aggttttttc tttctctgta ataaaacaat ttttctaaat tcttatgttt tcatagcaag  14880
14881  attaacatat ttaattacaa attaaatatg caaaatgaca aatgcgttta ccttttgctt  14940
14941  gaacaatctt tcatttaaaa atttatccca gttattttga caaataggta tatgcctgag  15000
15001  aactttgaat gatgctgaaa gctagaagca aaccaggtac tcttcagtca gggactggtt  15060
15061  gaagatttta tggatgagga gttagcaaaa tatctatata tgcatatctt ctgactccca  15120
15121  ggatacataa gaaacacagg gcctagaaca gtatgaataa acacacatat acacaaacat  15180
15181  cacagaagat actaaagata ttaaaaatgt ttacctatag aggtttggag agaacagagg  15240
15241  ggtggacagt tgtggagata atatttgtgt aaatataact gtgatatagt ttttatcttg  15300
15301  gaccatgtaa atatttgaca taattaataa tcaaaattaa ataaaaaaga aaaagcattt  15360
15361  ctttaagcat tcaaacccaa ctgaatacca aatagtggca aaactacaca aaagatatat  15420
15421  acttattttc aatgacttca caaattaata tgagaatgtc ttttggggaa tataaaggtg  15480
15481  aaaaaattct gaagaaatct caaaatgcat ttttaaattt gttattactt tttatttgaa  15540
15541  tagttttgga gttacaagtg gttttttatt acatggatga attatattgc agtgaattct  15600
15601  gagattttag tgcactgtga aaatgcattt agtagtctca ttgttaatgg taatactggt  15660
15661  gttattttga acctattgta tctagaatac tatgttgtaa gaaaacaagt agttacattt  15720
15721  ctttagaagt caggattttc agtgttaaga gaaaatgaga tacaagtata caatgaaaga  15780
15781  aattaagtaa aaatctttga cttaaattgg aattagaaat attcatataa attaataact  15840
15841  gattttctct atcaaaaaat ctgtatttcc cacttttcca ttgaaaagtc cttgaagtaa  15900
15901  tgacaactca gtagcagtag ttacaatgaa catcaagact gtggtctctc catactatta  15960
15961  ctcactggtt cctaagaacc agtgctctta ggagaatagc tgaatccagg tctggggcag  16020
16021  gaaatatgta aaataaactt gggccatctt actccagaaa tcaaggaagc tatcaaagac  16080
16081  taatgaatca tgtcacaaaa acgggagcaa tattaaggag ctcccactaa cctaaaatga  16140
16141  gacaatatgg ccatcaaaac aaataatgac cacaatgtat ataaatatat agaaatctga  16200
16201  gtttatgatt atatacacac actcacctcc ttggtacctt ttggaggttt ctagggcatt  16260
16261  atctcattca tttgaaaacg atgaattaac agaaagaata aagcatttat cctttttttg  16320
16321  tttatttttt aaaaactgta ccacagggaa aatagtatat ggatgtcatt catagaattc  16380
16381  cacctaatac atgcattaaa atgttagaaa atactcctaa caaaagtatg aatataggca  16440
16441  tccctcacca ttgggtgctg aaacaattgt atgaaaagtt tttggggaca gtctcatggg  16500
16501  aaatcaggct aatgtctctg aactcacaga tcattttgac atccataata gtttagtcat  16560
16561  agacattatt tgcttcctga tatgatacaa taataagtgc accctcccca tcaagtattt  16620
16621  ttggagaaat aaaacacagt aaacccaaag atagtcaaga ctgtagatat cactatcata  16680
16681  ttgccagatt atagagaaat actggggata tgggaacaag ttaaaagaaa ccaaggaaag  16740
16741  taaatccata atgttgggca ctctacagga caaatacctt ggtttctcca tacaagtcaa  16800
16801  taaaaatttt taaaaatggc agagaggagg cagtgcttta agaaaaaata atagatagca  16860
16861  atgacaaaaa gcagcatgcc attaaacggt tggttaaggc ctgaatttat gactgttttt  16920
16921  ggtgggaata attataggag aaggatcttg tgtgtgttat ggaggtgaag agtgagtgat  16980
16981  tcagagcctt tgaggattct gggggctcct agtaacccca aagggaagct ggatttggta  17040
17041  tttgctccct tcgtctccca tgtagccaaa gctcttaggg gatcatggat ccaactcagc  17100
17101  ctacatttgc acctctttga tcagcatggg taggaagtag atattttgga taaaattatt  17160
17161  ctaatgccct attacctctg ccatgttagt ttaattaaga aatatataaa gtggtcacaa  17220
17221  gacattctgc agtcaaggga aaattcctcc ttaccacaat caatgtgaag gcaaatcaca  17280
17281  gctgtggtta aaaggaatgt ctcattctgt gacacaaaaa gtcaaaatag aaatgggatg  17340
17341  gcttttaata agacagtatt tttaaaatta ccctggacta tcactcatgt gtcccctgtg  17400
17401  cacacacatt gtcacaatat ttaaccatag aaactgcaat ggaggcctcc aaattgcctg  17460
17461  gatcacagca cccccaagtg tgcatgctgt ctcccccaac agtcgtgtta gacttttagc  17520
17521  caacaatctt atccaatcag agaatatcct atggaatgtc tgtccatata ttgtaataat  17580
17581  gtctgtagac attttagctc tgttgcatct agagataaat ctctagggtg tccccaagga  17640
17641  gttgacctaa aataatcaat gtgagaagga tgtctcttga tccttcatca gccttcttat  17700
17701  gacctgatgg acttactgca gtggcaggaa cttatcttta taagcttcat gtttccagta  17760
17761  aaatttaggt cctgtgatta aaaataagga aaagtagaaa agtacagagt tgtagcttta  17820
17821  aaatatcttt tgcccctata tattgttata aacttacata tggaagcagg caaacatggg  17880
17881  tatcagaatc atccaaaatt atttcttctc ccttcatcca cataatcaat tattcaccaa  17940
17941  gtgtacctaa gtaagccttt cctaatcctc ttcttatacc agaaaaatta aaacactcca  18000
18001  gagtttttct tccaatctat gtctgcctca tatacagtca tccacactga tgccagggta  18060
18061  atcctggaaa aaaaaatatg atcaggttac ccctttgctt aaaactcttc agtggtttcc  18120
18121  tgtggaatct tcacatactg tccaagcccc ttgtgtgtca tttaagaatt cttatgcatg  18180
18181  taccataaca ttcttttctt ttccagattc atctcttatt atctgtaacc tgtaatacag  18240
18241  ttgcactaaa ttatctgcag tttccaaagc atgtcatact gctttacttt tctacaatgt  18300
18301  ggttctgaaa ttttgtgcat gagaaccatc tgtagaacca ggtacacagc aggcttttat  18360
18361  gccctgtgcc caggggtttt tacgtagtgg gtttgagttg gcactcaaag atgcacattt  18420
18421  taaacaacaa ctccagatga ttaggatgta catcctaatc atcatcgcac tttaaggaat  18480
18481  ttacatcgca ctttacatcg atgttacatc gcactttaag gaacactttt tttaagcctt  18540
18541  accataagtt tctttctttg aaaaaaatat cattccctcc ttgcaactat ttggcaagtt  18600
18601  gaatcttctc cttgttgatg aggtattcct tgcccaacct gaagcaggtt taatcattta  18660
18661  tcctatgggc ttgcctaaac ctggagcaac ttcctagttg tactattgca gtatttaatt  18720
18721  attttccttg aagttttatt cttaggagat ctaagttttt tcatgtaaaa ttaatgttat  18780
18781  ttttttcatt tcaaaatata ttattaagct aattgtatac tgtatagaaa ataaaataca  18840
18841  taaggttaaa aataaaagca atgcagaatt ttaccaccaa gtgattaata actccatttc  18900
18901  tgatctctta aggtggaaat aacttagtaa agagatatac acgttttaat gtccttagtt  18960
18961  tatactgaga aagtgcatta caaattatat caatctatcc ccaactaaaa atatatgaaa  19020
19021  atggccaata cattaggtat aaacagaaaa atattaataa atcacttcat tttaataaaa  19080
19081  tggtatttta ttttatcatt gttttatttg gtatttccaa gattattaca aacgttgaac  19140
19141  ttttttaatt gtgtaaattt aaggtgtaca aaatggtatt ttgatataca tatttatagg  19200
19201  gaaattacta ctacaggtaa gcaattttaa catgtccatc atgttctata gttgctagtt  19260
19261  gctcttttct atctttactt tttggcaaga gcacctaaaa tctactcttg agcaaattgt  19320
19321  caacatgtag tattaataac tgtagtcttc ctgctgacat tagatctcca gacttattta  19380
19381  tcttaacata actgcaagtt ggtacctttt aatcaacatt gtctcatttt tctccccttc  19440
19441  cctatccctg gtaaccacta ctctactgtt tctatatatt caactgtttt tttttcattc  19500
19501  cacacataag tgagattgtg cagtattttt ctatctgtat ctggcttatt tcacttagta  19560
19561  tagtaccctc cagattcata cttgttgttg caaatggcag tatatccttt tataagactg  19620
19621  aataatattt tattgtatat atacatgtgt atgtatatat gtgtaagtgt atgcctgtat  19680
19681  gtgtatacat atctcacaac ttctttatct acttattcat ggatgggcac ttagattgtt  19740
19741  ttcctatctt ggctattgtg aataatgcag tgaacatggg agtgcagata tctttctgaa  19800
19801  gtactgactt catgtgtttt gtgtatatcc ccagaagaga gattgcttgg tcatatggtg  19860
19861  gttctatttt catttttttg aggaacatcc atattatttt ctactatgtc tgtaccaatt  19920
19921  taaattccca acagtataca agggttccca tttcttcaca tccttccaaa cacctcttga  19980
19981  ctttctgata atagccatcc taacaagcat aaagtgatat ctttatttat tatggttatt  20040
20041  ttttaattaa aaattttttt taaagtccag gggtacaagt gcaggtttgt tacatgggta  20100
20101  aacttgtgtc atgggggttt gtggtacaga ttatttcatc acccaggtat taagcgtagt  20160
20161  acccattagt tgtttttgct gatcctcccc ttcctctgcc ctacatcctc caaaaggccc  20220
20221  cagtatgtgt tgttccctct gtgtgtctat gcattcttat catttatctc ccacttataa  20280
20281  gtgagaacgt ggtatttggg tttctgtttc tgtgttagtt tgctaaggat aatggcctcc  20340
20341  agcttcatcc acgtccctgg aaaggacatg atctcatcct ttttttatgg ctgcatggta  20400
20401  ttccatggtg tatatgtacc atattttctt tatccagtct atcactgatg ggcatttagg  20460
20461  ttgattccat gtctttgcta ttgtgaatag tgctaaagag cttctgcaca gcagaattga  20520
20521  tatcttatag tggttttgat ttgcatttcc ctccatagtt aatgatgtta agcacatttt  20580
20581  tatattcttg ttggctattt ttatgtcttc tttggaaaaa tgtctgttta gctcttttgc  20640
20641  ccatttttta ctaggttatt tggtttttgt ttttactata gctttgagtt gttacatatt  20700
20701  ttggatatta accccatgaa gtatatgttt cacaaatatt ttcttcccat ctgtaggctt  20760
20761  acttttcatt ttgttgattg cttcctttgc tgtgcaaaaa ccttttagtt tgatgtagca  20820
20821  ccacctattt atttttgctt ttgttggtta atcttttggg ttgatgttca ggaaattatt  20880
20881  gccaaggcca atagcaacaa gattttcccc tatgttttct tctacgagtt ttttgtttgt  20940
20941  ttgtttctgg ccttatgttt aggtatttaa tccatttaga gttgattctg atgtatggat  21000
21001  atccagtttt ctcaactcca tttattgaaa aaaaaactaa tctttcctca tcatttcttc  21060
21061  ttggtggcct tgttggaaat tagttgacca catgtgcttg ggtttatttc tgggctgcct  21120
21121  attctgttcc actggtctat gtgtgtgttt catgcctatg ccatactgtt ttgattacta  21180
21181  ttgctttgtt gtataatttg aaataagaac atgtgatgcc tccaactttg ttgttcttgc  21240
21241  cttcattaat agatttacta actgtattta tagtaataaa aatcctttat tgtctttata  21300
21301  tgtacctgtg ccaacataca caaattaatg taatatccta tattaaggga ataaaatata  21360
21361  aaaattatat gattatctca atagatgcag aaaaatactt aacaaagttc aacatgtttt  21420
21421  catgatacaa actctcaaca aaatacatat agaagaaaat ttcctcaaca taactaaagc  21480
21481  catttataaa aagccaactg ccaacataat tttctttgaa gttttaaaga ccatggatcg  21540
21541  atttttctct ttatgtagcc taatctgatt tttatattca tatctgttaa ggcatacaca  21600
21601  atagaaatta tatgttgaca ctacctttag agtccaggct ccttaaccta tacatgcatt  21660
21661  tgtaactgta tcttacctgt tatttgatgc taaaagatgg aaaggttttc ctctaagata  21720
21721  cagtacaagg caaggtacaa agatgcccac cctctgcact tctattcaac agttctatta  21780
21781  aaattgctgg aaatactagc aaggacaatc agataagaaa aataaataga agccatccaa  21840
21841  atgcaaaagg aagcaaaatt atctttgttt gcagatgata tgatcctctg tgtagaaaat  21900
21901  ccttaaaatg tcacaaaaat tgttagaact aatgatcgaa ttcagtaaag tagcaggaca  21960
21961  caaaatcaac atcaaaaatc agttgcattt atttacatca ataatgatct atctgtaaaa  22020
22021  gaaatcaaga tggtcagaca gtttttataa gataatctgt ggaaaatatg taaaacttct  22080
22081  tctgatatta taccattctt gtatttgaat gatatgacct atttgtatat tattttttaa  22140
22141  atgcattgct agattttgtt ggttacattt taagtatatt gaatctatac tcatatataa  22200
22201  cattgttaga tgtattcaca gtgaactgca acttttatca ttatgttctt actatttgtt  22260
22261  atatttttct ttttattgaa ctatcaaaga agttttctac attattttca tttatgtata  22320
22321  aaatcattta tatataacat ttatacgtaa aatcattttt atataaaaat atacataatt  22380
22381  tatgaataaa tgatcttaca ttatttctac attcaagttg ttattgagat tttctttgtg  22440
22441  acttcatgta agatcaattt tcatgtccta ttaagaagaa atgatattgc tttcattgga  22500
22501  atatatattt attatttata catgttaagt tcaattttac acttattatt taaaatatat  22560
22561  atacatatat ccaaatatgt atatatctgc cagtgcttgt taaagattac agactttata  22620
22621  tttgaatgtt gcatcaacat ttttctctgt tgcatatttt aggactattt tcatcaaatt  22680
22681  aaacaattga gtttcacttt ctttttctta cactagttat acgtaaatgt tgcctgactt  22740
22741  tctgtccatt ctaaagtgtc ttggattttc caggattagc aacaacaagc attcctatgg  22800
22801  tgcattatga ggggtttcgg cagcttgcta ggttgcttag ttcaagagca ctctcttctg  22860
22861  agggtgcatg gaagtacact gcctttaata aatgatgcct tttttacgag ttgatgtgtc  22920
22921  ttccacttct attattttct tttttaactt tctatgagat ccttactttt caccacttta  22980
22981  tttcttcttt ccattcacta tcaagtctct ttccaaagga tatctacttt ttttaggttg  23040
23041  cctcacactc caccctaagc aatgccttct cacaaggttg ccacctctcc ggtcctgcaa  23100
23101  ttttcatgcc tctcccactt cccccaattc ctcaatagcc attgctttgg tccaccaggc  23160
23161  cacacacctt agttggagta aggtcttgtc ttatcccaaa gaaaacacca aagaaaaaga  23220
23221  gtgttttcct tggggtaaca ttatctgtgt ttcaccaagt ctgggaccct actgcattct  23280
23281  cttctttttc acataatttt tatattattt cctcagttat gtgtaaatag aagtctatgt  23340
23341  tttctctttt tcttagtttt gctctataag taacttatgg gtggttttat taagatctcc  23400
23401  tgatgaatct gtatggtttg gaaagttacg tgaaaagatt attattactg tatatataca  23460
23461  ttattttctt agggaaattg gaagtctcaa acaacgtgtt aaaattttct ttgaagtttt  23520
23521  aaagaccatg gattgatttt tctctttttg taacctaatc tgattttata ttcatatctc  23580
23581  ttaaggcata caaaatagaa attatatgtt gacactacct ttagaaccca ggctccttaa  23640
23641  cctatgcatg catttgtaac tgtatcttac ctgttatttg atgctaagac acaaactgat  23700
23701  atggttctag actacagttt ttcaatagag gccagctgct tccctctaag tctaaaatgg  23760
23761  aggttaatct catattaatc ttgcatcgtt tgcttagcca gctcttttga tatttgataa  23820
23821  tgaagaggtc tgccctctgt tcttagccat cctctcctgg gaatttttta tctgaatcac  23880
23881  tgtactataa ttctcatgac aaattgatat tatgcattgc atattaaaat taatctttca  23940
23941  gctgggcgtg gtggctcaag cctgtaatcc cagcactttg ggaggccgag ggaggtggat  24000
24001  cacgaggtca ggagatcgag accatcctgg ctaacacggt gaaacccctt ctctactaaa  24060
24061  aatacaaaaa aaaaaattag ccgggggcgg tggcgggcac ctgtagtccc agctactcgg  24120
24121  gaggccgagg caggagaatg gcatgaacct gggaggcgga gtttccagta agccgagata  24180
24181  gcgccactgc agtccagcct gggcgaaaga gcaagactcc gtctcaaaaa aaaaaaaaaa  24240
24241  attaatcttt taggataact ttatttttac ttgtaaaata caaattcttt tttcacatag  24300
24301  agttcttagc tataggtttt c                       24321