Imprinted Gene Databases

Bos taurus: SLC38A4

Solute carrier family 38, member 4

Zaitoun & Khatib, BMC Genet 7: 49, 2006

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens SLC38A4 ATA3, NAT3, PAAT, FLJ10191, MGC126876  12q13  Unknown Unknown
Mus musculus Slc38a4 At, SN, Ata3, SNAT4, mATA3, mNAT3, 1110012E16Rik, 1700012A18Rik  15  Imprinted Paternal
Rattus norvegicus Slc38a4 Ata3  7q35  Imprinted Paternal
Sus scrofa SLC38A4   Imprinted Isoform Dependent
Bos taurus SLC38A4 Ata3  Not Imprinted Biallelic

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    accagcacag tcagctctga cagtcatctt caaattgatc cttggtggtc tggtcagtct   60
61   tatcttggtt gttgtaggta tagttaatct tcagttccag ggtccatttg ttcccatttt   120
121   tttttggcca gttctcagaa ttgtggccgc tcgtgtcttg ggtacagtct agtcattgtt   180
181   tagttaattc ttccacctgg tgtttgagta tctgtaagac agctcacagg atatggctca   240
241   gaatattatc tatagccctt gagaaagaac tgaaggtcct tgactatgct taatggctac   300
301   attattatta ttattatttg gtctcctttg actgttttcc tttgtttctg catttctcac   360
361   ttctctgatt aaacttattc tttaactaag gttttccaca ggcagaaggc aggcagagga   420
421   taaggggagg agggcaagga ctatcgggtc ctgctctgtt tcactgtgag cacttcttat   480
481   gaagtgccat gtactgagat agggagcagc agaagaatct atggctatga aaactaatat   540
541   attatatatt atattatgaa aagggctccc ctggtggttc agacagtaaa gaagctgcct   600
601   gcaatgcagg agacccaggt ttgatccctg ggtcaggaag atcccctgga gaagggaata   660
661   gcaactcact ccagtattct tgcctggagt tttccatgaa cagaggagcc tgccaggctg   720
721   cagtccacga ggtcgtgaag agtcagacat gactgagcga ctgagcacac acacgtatta   780
781   tgttattata tttttcagtc acagcattgt tcttttctag tctctccagg gagtgattca   840
841   atgattagtt taataagtat ttattcagag aaaaaagtaa agattataat ataagagctt   900
901   gttcaaaaat ctattttctc tactaaacag aattcatcag gtatagggat tctgtcttat   960
961   tcgtgcttta tctttcatag tttctggctt atagttcatt ctcagtattt gttgaataaa  1020
1021  taaataaata ccatctttat acacttccat gttgattaat catgtgttaa ggtttagcaa  1080
1081  ttatgctgta gtctaaatgc ttcaaaggac ctactttgtg cagcaggcaa atgactcagt  1140
1141  gtatctagtt tcttgtaatg ttctaattct tttaaaattg tgcttttagc tgttgttccc  1200
1201  ttaaaataga tcagtaatag aatcttcaga gataaagata tgagctgtga aactgtgttc  1260
1261  caactttggt gagaagatgt cccttgacca ggaccaaaat taggattagg ggccattctt  1320
1321  tatgcaatct gtcttatcag gcaaatggcc tgaggtggta gagaactcag ggagacccag  1380
1381  aaactgaaag gaggccagaa tacctagaac agtgaggtgg gaagagtgtg gaaggagtga  1440
1441  aatcaggagt agagggacaa tgtggaactt tgtgggcatg tgagaatttt atatattatc  1500
1501  ctaagagtaa agggaagaca atacaggatt ttatgcaaac aaacaacatg atctaagttt  1560
1561  tgtttttaaa agatcaatat gactatttgt agaaaatgga tgaggagagg gagggtaggc  1620
1621  aagaaaggat gaaggtatca attatgattg ttgcaattga caaacggaga aggcaatggc  1680
1681  accccactcc agtactcttg cctggaaaat cccgtggacg gaggagcctg gtaggctgca  1740
1741  gtccatgggg tcgctaagag tcagatacga ctgagctact tcactttgac ttttcacttt  1800
1801  catgcattag agaaggaaat ggcaacccac tccagtgttc ttgcctggag aatcccaggg  1860
1861  acgggggacc ctggtgggct gctgtctgtg gggtcgcaca gagtccaaca tgactaaagc  1920
1921  gacttagcag cagcagcagc agcagcagca attgacaatg taagaaagtt tggacaaaac  1980
1981  caatggtgga agcaatagaa ggaagtggac taatttgaga aatactttaa ttgttgcaaa  2040
2041  atcaactaga ctttagaaag gagtaaatgt taaggataaa aaattagaag actgatattt  2100
2101  ctgatgtgaa gatctggata aatggtgaca acattctttg gactggaaat actggaagaa  2160
2161  ggaggaactg tcacaagtta gattttaggc acgttgaatt tgaactgctt ttgagataca  2220
2221  caaatatata tacattaggg cactggagat atgcaactgg aggtcagaag gaaggcctgg  2280
2281  gccagaactg tgatttagag agttcatggt gtatgaagtc ttgggagtag attgaaacac  2340
2341  ggggagttta ggacctatcc ttgaggaatt caagcaaaga aacttcaaat gaaatgatcc  2400
2401  ttcttaaagg aacaaaatca caagagatct gtaaaataat aaaactcagc attcaaaaaa  2460
2461  ctaagatcat tgcatccagt cccaacagtt aatggcaagt agatgaggaa ttaatggaaa  2520
2521  cagtgaaaga ctttatttgg cggggctcca aaatccctgt agatggtgac tgcagccatg  2580
2581  aaattaaaag aagtttgttc cttggaagaa aagttatgac caacctagac agcatattaa  2640
2641  aaagcagaga cattactttg ccaacaaagg tttgtctaat caaagctatg gtttttccag  2700
2701  tagtcatgta tggatgtgag agttgaacta tacagaaagc tgagtcctga agaattgatg  2760
2761  tttttgaact gtggtgttgg agaagactct tgagaatctc ttggactgca aggagatcaa  2820
2821  gccagttaat cctaaaggaa atcagtcctg aatattcatt ggaaggactg atgctgaaac  2880
2881  tgaaactccg cattggccac ctgatgcgaa gaactgactc atttgaaaag accctaatgc  2940
2941  tgggaaagat tgaaggcagg aggagaaggg gatgacagag gatgagatgg ttggatggca  3000
3001  tcaccgactc gatggacatg agtttgagaa agccccggga gttggtgatg gacggggaag  3060
3061  cctggagtga tgcagtacat ggggttgcag agagtcagac atgactgagt gactgaactg  3120
3121  aactgatcag caacaaatgg aagttttaag aattcctaca agccaggaag cagatagggg  3180
3181  tggaaaacct gtgaaagaga aaaggaacca gagtaaacca ggtaattggg ctttttccag  3240
3241  aggcagtcca gtaggagttc caagttaagt ctatatacac aaagaggagg cacgattcac  3300
3301  gagcaaccaa tgaccaagtg ttcaccaagg aactttgatt tggactcttc atctgtttgg  3360
3361  gttgcctctt ttggtcaaaa aataaggctg caatctagtc tgtaaagaga gcctaagaat  3420
3421  ggactttata ataaatatta agacctccac agcaggcaaa gagagataac aagcacaaat  3480
3481  ggaagctcca ccaagaggaa tatacatcat tgtgttttgc tccctgagga accttgtcta  3540
3541  cagcaccagc tatgtctggg agtggagtcc tggagttgct ctgcagacag actgactgca  3600
3601  tagacgccac ttacccagac ctgttgtttg ctgtttggtc actaagtcat gtccaactct  3660
3661  tgcaaccctg tggaatgcag cctgccaggc tcctctgtcc aagagatttc ccaggcatcc  3720
3721  ccttctccag gggatcttct tcactcagag atcaaatctg caactcctgc atttgcaggc  3780
3781  agattcttac aggataccta caagggagca atccatcagt ggaatgagcc tgtaagattt  3840
3841  cagagaaacc ccaagtacta gctttctaag ttaaccaaca tactcttcac tcataaatat  3900
3901  gaacagacaa cctaggatca ttaagaattt caggaaagcc aggcaaatgg aagagaagag  3960
3961  ccaagatgaa caaacagaat aactccagga aaaaatacat aatttaggga acaacaagag  4020
4021  cttttggaaa cttgaaatca atagtcttag aaagatttgt gtaaatactg catctataaa  4080
4081  acgaacaaaa gagatggtat ggaaaaagaa gagaataaac aaatgatcag aaattaaaaa  4140
4141  catgattgtg aaaaataatt agctggcagg ttgaaaaaga aaacgggtac agcttaaaag  4200
4201  taaacaatgg ttttctactc tacccccaat actttcttct ggtaccaaaa gtatgagttt  4260
4261  ttcccatacc agccaattct cccacaccag cagggagtcc tgcaagttag tcaattctgg  4320
4321  cactgtttcc tggaattagc atcagatccc acatattaag ggctcagtcc tacaagactg  4380
4381  cctccacttc agatgcaatg gcaagttcag acctcctgta cttgtgacca gtcagctata  4440
4441  aatcagattt aatcattttc tagaatcact cacagaactc aggaagacag tttgcttact  4500
4501  agattattgg tttattagaa aaggatataa tcagggactg ccagatggca gagatgcaca  4560
4561  ggacaaagta cgaggaaagg gactcagaac tttcatgccc tctccttgtg gaccactctc  4620
4621  ccagcacctc tgtatgataa ccactccaga agctcttcaa accccttcag ttagggtgtt  4680
4681  taatatctgc tactgctgct actgctaagt cgcttcagtt gtgtccaact ctgtgctacc  4740
4741  ccatagacgg cagcccacca ggctcccgtc cctgggattc tccaggcaag aacactggag  4800
4801  tgggctgcca tttccttctc caatgcatga aagtgaaaag tgaaagtgaa gtcactcagt  4860
4861  cctgtccgac tcttcgcaac cccatggact gcagcctact aggctcctcc atccatatct  4920
4921  agacatggct aaataattgg ccatatgtga ttgactcagc ccataccctc tgtcctctct  4980
4981  cagttgattg gaagtagagt tggaagttcc agctctctaa tcaattggtt ggttcccctg  5040
5041  gcaaccagcc tccatcccaa gggctttaca aaagccactt cattatcata aactcaggtg  5100
5101  tggttaaaag ggtcttggta tgaataacaa caacaacaac aaaaacatct ttatcattcc  5160
5161  agaactattt caggaactgg gtacaaaacc gaaatattag ttatataatt acatttggag  5220
5221  ctttgtgcca gaaatgagaa ggaagaccaa atgtatatgt attattatat cacagtgtta  5280
5281  cacagctgaa aatcaaatct gtttttctgg aaattgagga actatccctg aacatcgagt  5340
5341  agcaaaatgg gaaataaaga gaaaatcttg gcaatagaga taaagagggc cagtacatga  5400
5401  ctaatacaag tttcaaagga agggaaacat tttaaaatgg taaaacattt ttatcagaag  5460
5461  aaagatacaa gtctcttaag tgaatgggct cttcacgtgt ggattaagat gaatttttaa  5520
5521  aacgactcgt atctagttac atcctggaga aatttcagat tttgttaagg aggaaaattc  5580
5581  taaaaccgtt cagaagggaa aaaaaaaaaa accaaagaga tgaaaatctg attcatcaga  5640
5641  ggaagctgga agtcaagaga caaaggtttt cagccttgta aaggaaaatg attttgaatc  5700
5701  tagaatgcaa acaatcaaaa aagtttgaga ataaagtaaa gacattttcc aacatgaaac  5760
5761  agctcagaaa ttctatttct ggacctattg tgagaaaaag ttattcaagg gagtatttca  5820
5821  gcacaatgca aaatgaattg aagaaaggag atagcttggt attcaagaaa cacgggcagc  5880
5881  tgaataagac ccagaagagg gaggaggaag cccttcagaa agtaaaagag tgtggataat  5940
5941  ttgcttccaa aattctagtg catgcctgct aagtcgtttt agtcgtgtct gactctttgc  6000
6001  gaccccatgg attgtaggcc accaggctcc tctgtgcatg ggattctcca ggcaagaata  6060
6061  ctagagtggg ttgccacgct cttctccagg ggatcttccc aatccacgga ttgaacctat  6120
6121  gtctcttatg tcccctgcac tggcaggcag gttcttcccc actagcgcca cctgggaagt  6180
6181  gaaagtttta gtagtatagg attatattgc ctttattatg tagtcaaata taccacttgg  6240
6241  ttctttgggc atactattta cacaattgta atgttgtaaa ttctttggca ttgcctttct  6300
6301  ttgggattgg aatgaaaact gaccttttcc agtcctatgg ccactgctgc gtgttgccaa  6360
6361  caaaggtccg tctagtcaag gctatggttt ttccagtggt catgtatgga tgtgagagtt  6420
6421  ggactgtgaa gaaagctgaa tgctgaagaa ttgatgcttt tggactgtgg tgttggggaa  6480
6481  gactcttgag agtcccttgg actgcaagga gatccaaccg gtccatccta aaggagatca  6540
6541  gtcctgggtg ttctttggaa ggaatgatgc taaggctgaa actccagtac tttggccacc  6600
6601  tcatgtgaag agttgactca ttggaaaaga ctatgatgct gggagggatt gggagcagga  6660
6661  ggagaagggg acgacagagg atgagatggc tggatggcat cacctactca atggacttga  6720
6721  gtttaagtga actccgggag atggtgatgg acagggaggc ctggcgtgct gcaattcatg  6780
6781  gggtcacaaa gagtcggaca cgactgagag actgaactga actgaatgtt gtaaattata  6840
6841  gcacagcaat gttgtaaatg ctgatttttt aggtaaatta tgagagattt gttttacaga  6900
6901  atagatgaca ttatcatgaa tctcaacatt gtagaagtat ttcatgagct gaaacaatta  6960
6961  ggagtgtgga ggaagcaatt aggagtatag aaagaagtat gttaatttcc ttatctttcc  7020
7021  taagtgtcag tttagagttg ataaaccaag tcatcgaggt tttagtgaat agtttagaat  7080
7081  gactaactgt aaatgaagaa gtaaaaacag cagctgtcat tagtgattgc tattgggaag  7140
7141  tgaaaccgat actctgggat actgtgggat gttgagacaa gtgtgtactc agttaataca  7200
7201  agtttctact ttttttaatt gtatgcttct ctctggtgct tctaagattt ccctctttat  7260
7261  ctttgatgtt atacacttac actacctttt attaatgaaa atattcattt ttcttcctcc  7320
7321  tgctggaagt actgtgtggt gtttttgaat cctgagaact cctctcttcc ttgagttctc  7380
7381  aacaattctt tgtccttttt gtctctcatc tcacaattct ttcatattag aataactatt  7440
7441  cagacatgtt taacttttta cctctgtttt tcttccccat gtctcttaac ttcatatttt  7500
7501  tctttctttc tttgtggtat aatttgagtg atttccacct atctatcttc cagtttcatt  7560
7561  actctccctc cagctgagtt tttttttttt taatttgatt atatatttta tttttagaat  7620
7621  tctttttgcc tttttctcaa accagtctga tcttctattg tgttcataat ctgtcgatgt  7680
7681  tatttcttat ttcaaatcta ttattacttt ttattatact aattttatag tccattttat  7740
7741  tttttctttt atcataaagt ccgttttaaa ttactttgca gtttgtagtc agtcactcag  7800
7801  gtgtgaatta ttacttcttg tgcccactga ttctcctagt gagtttcagt ttccatatgt  7860
7861  aatttgcaac ttttgtgatt tggagtatga aatcgtctta atcaagggtt gtcctccaca  7920
7921  gatgggctgc tgcagcactg gatttatgga gtcattatcg tgtacctgtt tcttacttgc  7980
7981  caggaaattt atggattcca tgcatactgg agcaattttt tttttttttg cattgattga  8040
8041  ttttattttt aaactttaca taattgtatt agttttgcca aatatcaaaa tgaatccgcc  8100
8101  acaggtatac atgtgttccc catcctgaac cctcctccct cctccctccc cataccatcc  8160
8161  ctctgggtcg tcccagtgca ctagccccaa gcatccagta tcgtgcatcg aacctggact  8220
8221  ggcaactcgt ttcttacatg atattttaca tgtttcaatg ccattctccc aaatcttccc  8280
8281  accctctccc tctcccacag agtccataag actgttctat acatcagtgt ctcttttgct  8340
8341  gtcttgtaca cagggttatt gttaccatct ttctaaattc catatatatg cgttagtata  8400
8401  ctgtattgat gtttttcctt ctggcttact tcactctgta taataggctc cagtttcatc  8460
8461  cacctcatta gaactgattc aaatgtattc tttttaatgg ctgagtaata ctccattatg  8520
8521  tatatgtacc acagctttct tatccattca tctgctgatg gacatctagg ttgcttccat  8580
8581  gtcctggcta ttataaacag tgctgcgatg aacattgggg tacacgtgtc tctttccctt  8640
8641  ctggtttcct cagtgtgtat gcctagcagt gggattgctg gatcataagg cagttctatt  8700
8701  tccagttttt taaggaatct ccacactgtt ctccatagtg gctgtactag tttgcattcc  8760
8761  caccaacagt gtaagagggt tcccttttct ccacaccctc tccagcattt attatttgta  8820
8821  gacttttgga tagcagccat tctgactggt gtgaaatggt acctcatagt ggttttgatt  8880
8881  tgcatttctc tgatagtgag tgatgttgag catactggag caatttttat gttagtttct  8940
8941  ctgctcagga tttccttacc aaatggtagt gtatgtttca gaaccacacc ttccaagagt  9000
9001  gatagtattt tgcccaatat attgattcaa taagaattga atgaaactaa tggtaaaaat  9060
9061  taaatttcag aatattaaca ttaatggatt tgtagcaatt tttttgcaaa gtagcagtcc  9120
9121  accccttttc acttaattga ggaaaatgag gttaaaaaaa gttaaatgtg ctgagatcca  9180
9181  gtgaattaaa ggcagagcaa agcctaaaag ctcgatccct ttcttgttaa aatgcatttc  9240
9241  aactttgcat agatggtgac tgaggctgat tcaaagataa acttgtactt acttttgtta  9300
9301  ctgttcttaa ctttggtttc atgacccaag tgcctgaaaa ggggctccct gagcctgaca  9360
9361  ctaccttgtg ttgcctgtta ttaagtattt tgatggttaa ttctttcatg cccgattaac  9420
9421  agattaaaga aaaattaaca cagtcatttt ctgtgttact gttggtggag acactggtag  9480
9481  attctacctt ggcagatctt tctttatcaa taggttacca ctgtcaccca tttaagtaat  9540
9541  acaatttgct aacaaatacc taaagtttct tgaagactgc taccatgtct taagatttat  9600
9601  ttttttcttc ctacagtgac tattaaagcc cctgccattg aaaaaacatt ctataaatac  9660
9661  cagctaattt ggcaatttat taagaatttt cctttttctc tttcactttc tttctttctt  9720
9721  ttttttttgt attgggtaat ggaaactttg gagacatact ttgtgaattt ttcaggaatt  9780
9781  tatttacttt tcatgttttt acagagaaca cacacaagta ggtggtttgg acttattgat  9840
9841  ctaatttaaa gaaatttata aagatttatt ctgtgttctg tttgcagaac agagtgttct  9900
9901  gaacataata acaccaagta gaagagcctc aagctgaagg tacagtatct tgtttacact  9960
9961  gaaggagctt gtgtgtggac aagaaagcgc tgacaactca aaTGGATCCC ATGGAACTGA  10020
10021  GCAATGTCAA CATCGAGCCT GATGATGAGA GCATCAGTGG AGAAAGTATT CAAGATAGCT  10080
10081  ACACCGGGAT GGGAAATTTA GAAAAGGCAG CAATGAGCAg gtatggggtt aaaatgatca  10140
10141  ggctccatgg aaaaatgaga ggtttatgga catggaaaac aaaacttttg ttgggaagaa  10200
10201  ctgaatttat tacctatttg agagctaaca atgatcttga tgttaacaca tcaactctct  10260
10261  gatcctgaag tatacattgg tatatcatta ttgtatgtca gtcctttgta tgattacttt  10320
10321  aaagttgcag ttacagtgtt cttgttccta ttaataatat ataataattt aaattataat  10380
10381  taacacacca cttctcttac ctttggggtt attctctcag gttcctcttc ttctgactgc  10440
10441  tctgttaagt gtttctacat ctccagagtt ctgctgagat tcttctctgg ctaaaagtgt  10500
10501  cctttgagac agcttattca cagccatcat ggcttcaccc actgaacata tggcacattt  10560
10561  cagcctgtta aacttctcaa ctggatttca gattatcata tccaactgtt tactacacat  10620
10621  ctctactgga tgactcatgt gtctgaattg cctccttgat tcagttacac ttgtgagtgt  10680
10681  ctaatattga actcttgtca tcctcttcaa aattttccct tcttctagca atttcatctt  10740
10741  ggtgaaagtc atcagcatca ttcagcaact caatcaaagg gcctttggta tcaactttga  10800
10801  ctcatccctt ctgccgaact gcatgtacaa tgtttgacta tatccagctg cttctacctc  10860
10861  attaatgttt caagtccacc cacttgtcta tatccattct attgccatct tgcttttgtt  10920
10921  cctcatcatc tgtcactcat ccactagaac agccctgatt agtccccatc ttacaattta  10980
10981  ctcccttcca actagacctc cacattcctt gcaaaagtaa tcttttacaa tttcaaatgg  11040
11041  actcatgtcc tatcctaagg taaacccttt cagtgcttcc tcagtagcta tgagagaaag  11100
11101  attatactac acattgcttg gcatatgagg cctttcatga tctagccctc acctagctct  11160
11161  cctcttcatc ccttgccctg ttccctgttt atgtgctgtc ttctagcctt gttgagccac  11220
11221  ttaaaactct tgttccttca ttcactctgc tctgtctgcc tggaatgccc tgatttaaat  11280
11281  attacccact caccttcccc ctttttctct actggctgca ctctttcttc aagactcagc  11340
11341  tcaatatcag gtctcctatg aagccatccc ccagttagaa gtgatcacct gctctgtgca  11400
11401  ccttctccct acccagatgt tcatgatgcc tggaacagag tagctgcaca actgttattt  11460
11461  aataagttta gtaacttctt ataaaatatt acgtaacacc aattattcat gatttaagat  11520
11521  attcagaagt gaatttttta ttaaatctag gtctggagta gagaatatta tcctcaaatc  11580
11581  aggatgtctt attgcattca caacacccag gaagggtgtc aggaggaagc actgttcttc  11640
11641  ctccaggaag ccagcccagt aaacattagt gttgttggat aagagaggcc atggagatgt  11700
11701  caacacgact ctttgtaggt tgggtgactc ttttttttca gcataatata tttaaaattt  11760
11761  tttaattaga aggtacttta caatatcatg gttgtttctg ccatacatca atatgaatca  11820
11821  gccctgggta tacatatgtc ccctccctct tgaaaccctt cccacctccc tccccatccc  11880
11881  atccctctgg gttgtcacag aacaccggct ttgtgttccc tgtgtcatac agcaaattcc  11940
11941  cactggccgt ctattttata tatggtaata tataggtttc agtgatactc tctccgttca  12000
12001  tctcacactc tccttcccgc actgtgtcca aaactctgtt ctttatgtct gtgtctcctt  12060
12061  tgttctctaa caagtaggct tatcagtatt atctttctaa attccatatg tgtgtgcata  12120
12121  ctaagtcact tcagtcgtgt ctgactcttt gtgaccctat ggactatagc ccaccaggct  12180
12181  cctctgttca tgggattctc caggcaggaa tactggaatg ggttgctgtg ccctcctcca  12240
12241  ggggatcctc acgacccagg gatcaaaccc agttctcctg tgtctcctgc attgagaggt  12300
12301  gggttcttta ccactagtac cacatgggaa gcccagattc catatgtatg tatatgtatg  12360
12361  ttcgtataca atatttgtct ttctctttct gacttactct tgaggaggca cagcatggta  12420
12421  gaaccagggc tttggaatca gcagaggagt catctgactt gggagaaggt atttatcttc  12480
12481  tttgagcttc agtggaaaat gcaaaatggc aaaccaacac ctactttgct gaggattaaa  12540
12541  tgagtgcctt tgagatagat gatactcagt gaactgttgt tttttcccct gcactttgtt  12600
12601  actcaggaaa ttgatcaaat ccaagggctc ttttgtttct gagaaaggtg catacagata  12660
12661  tgagctctgt ggaagtgcca gagctgaaag ggacagggtc ctaagaagag tcctacagag  12720
12721  tcattagatt tggtcctctg aaagccagca tgaaaagagc aagaatgctt ttgtcagctt  12780
12781  cagacagtgt gttctggaac acttacaagg acttagcttg taagtcttgt ctctactggg  12840
12841  tcattatttt gcaattttat gatcattttt aaaagatggg tttatttatg tttggtttga  12900
12901  tctcttaaat gtaaattttg ggggaaattc aacataatac atttatttgg attcattata  12960
12961  cttatgtttt caatatatgc tgggcttgat attaaatcac tgaagatgct ggggacattt  13020
13021  ctcatatatt ttatacaatc ttgacatgtt ttatgactac aattcatctc atgtcaaaat  13080
13081  aagaacatgc aaatgcctca aaagagaaag tctatttact tttacattta aaactttaaa  13140
13141  attactcatg ggctaaagga ttctagctta ttgattgagg ttaaaaatag aatgttggat  13200
13201  attccagagt ttaaatctag atgaaacctt tgtttttatt atcattaggc ccatttgggg  13260
13261  ctctgtttca tcttatcttt tccgtttcca gctatgaaca ttatgtacca gtctccacat  13320
13321  agcaagtata ttaactacag actattaaaa taaagcacaa aagggaggaa ggagtacaga  13380
13381  gatggaggaa gatagcctct gagggcctta ttcttccttc aagagatagg agaaaaatga  13440
13441  cagggaatat tcctaacttg tacaccacat ggttgaagaa aagccacttc ctgggtttta  13500
13501  gaaaagcaca tgaaactttg tgattttgtc ttcgtgatct gtctagttct atctgcactt  13560
13561  tatattgttc tctgttctca aaaagtagcc ttattgtccc tctttctcat aagatatttt  13620
13621  caggcttaac ttctaagaga taatttgcac agatctataa taattatttt acctttttta  13680
13681  tttctaaggg ttatttaaaa aaacactcca atcattttac cttaccctct catgcaagaa  13740
13741  atgccttaaa agttgtaatt tatctaataa tgaagcactt ttaaaaagca tgcatatttg  13800
13801  aacatttcct ataatcaaaa gcctctgtga cattttccag tatcaaaatg cagtggtggc  13860
13861  agctgaactt attagtcaaa cgttcagaaa cgtgactggt actagcttca tatcctcaaa  13920
13921  tcttcatatc ctcatatcct tcatatctct ggcacacagc ttcagttgcc aaccagtgct  13980
13981  gtcgtgggat gtgcagcttc cagcctggac caagtagacc actatcacag tgtttagtgg  14040
14041  atttgtgctt gctcagtctc ttcagtcata tctgactctt tgtgacccta cggactatag  14100
14101  cctgccaggc tgctcagtcc ttgggattct cccagcaaga atacagaagt tgccacgccc  14160
14161  ttttccaggg gatcttcccg acccagggtt gaacccacat ctcctgcatt ccaggcagat  14220
14221  tctttactga ctgagccacc tgctctgtgt ggacagtgat gtcttaaagt cctgctcttt  14280
14281  aatcctgcat cttacagccc tctcaactct tctgctaatt cattgggttt ctttaaaagg  14340
14341  ttttcttagt ttcattcatt aattgtctaa cacaaccaag tacattttca gagtaattaa  14400
14401  gatacacatt cttgcacaca accaaacaca gcacagagct acccttgaac tcctttccag  14460
14461  caagagatat gcgtatcaaa tgtggaatca aaaaagagga aaatgccagc taagggctcc  14520
14521  gtctagggtt gcatggtgct gtaggagacc ctagattcgg gatctggtgg ggctggacat  14580
14581  gctgtcttac tcttctgagc catagttgct tcatatcaga catggaagtt tcccttatga  14640
14641  ggacagttta gcacgaagag agatgagatc acagtgccaa agcacttaat aaatacttat  14700
14701  tgaattaata agatcctgtg gtcatggtgt attaacagtt gagaaaacgc agtcactgct  14760
14761  ctgtcccctt tctttgggag agaaagggaa ttagctctaa ttattctatt ttttgcatag  14820
14821  tcaatgtggg aggaaaaatg tggctttaaa aagatttcaa ctaaaaaata ttttcttcct  14880
14881  tcagagcttt ccccctccct cccaaagtat actcataaat agggctcagt ccttttttct  14940
14941  ggaaggaaca ctagtatgaa gaggagaaga gaaaaataaa agctttaatg ccttgttttc  15000
15001  ctcccctgat tcagtgactt agatcaccgg aaacattaat acaaatcgga gcattcacta  15060
15061  gctgtttcta ctgtcttctt ttcctttgta tgtatgttca GTCAGTTTAC TAATGAAGAT  15120
15121  GCTGAAAGTC AGAAATTCCT GACAAATGGA TTTTTGGGGA AAAAGAAGTT GGCAGATTAT  15180
15181  GACGATGAAc atgtaagtga ttctctgctt tccggcagta aacaggactt gaggatgtct  15240
15241  gatctacctg ggtctctgca ggaaagcaat gtgactgaaa ttttccaagc cttgatcagc  15300
15301  acattctctg tttattcagg cccttactgg aataagggct tgtttttcct gttcgccata  15360
15361  tggctgcata aatcatttat gaaatttatt tgttttttgg agaaatcatt ctaactcaaa  15420
15421  tgtgatctgc agtcgtacat gttttccctt ctttctatta ctcaacctgt attttttatt  15480
15481  tttaccgaga cctctgctga aatcaagtac cacattccac tgaaaattac atgcttttac  15540
15541  tgaagttgag tcatggtttt atttgctgtg attttacttt aatcttcaat ttttggtggt  15600
15601  agtctcttcc aaaaaaagat ggtataggat aagaataatc caaaaaagat tcatcctttg  15660
15661  gtgggtattt gcttatcatg catccctttt tcttcAAGCA TCCTGGGACC ACCTCCTTTG  15720
15721  GAATGTCTTC ATTCAACCTG AGTAATGCCA TCATGGGCAG TGGAATCCTG GGCCTGTCCT  15780
15781  ATGCCATGGC CAACACAGGG ATCATACTTt tcatgtaagt gcctggtcgt atctacactc  15840
15841  agtttaaagc ctgtgcatac ctggtgctct ttcaattaac aaaatttgat ctttgtgaat  15900
15901  aagaatcatc tgagaaagta ctagcatatt ctctctcttt ttgaaacaaa acagcaatga  15960
15961  gaaataatca gagcagtcta atcctggtac ttgttcaacc agccatctct attcaaatgg  16020
16021  cagaaagttt atgtttgaac ccccttcccc caaagcgcta gaacagccct accagtccaa  16080
16081  aattattcat cgtaaagtaa tatggtgttt aatagtttaa aagatctttc ccagtagcaa  16140
16141  atctgacttt atgacactca ggaaaaacat cccttcccaa accggacctg cagggtcctg  16200
16201  tgtgccttga tcccatctca agtcccatca tctgttgctc tgtatgccag atacaatggg  16260
16261  cacagtggtc ttctctccat cccttaaagg tgccatcccc tcttaccaca gggcctttgc  16320
16321  acataatctt ggaactgtct tccctttcct ctacatctag ttaactcccc ataactcagt  16380
16381  tcagccacac ctcagttatg ccttcctcca gtctccatga ctgggacaaa ccaccttata  16440
16441  gtctcatcac agtgttagta ttttagtgca gttgtctgat tcatttgttt aatggctctc  16500
16501  tccctggcta gactgtcgtc tccaaagcat taagcctttg gagatggctc aatcctgttt  16560
16561  ttattcacct cttgtttgta tcaccaagac ctagtaacaa tgcttggcat ggggaacttt  16620
16621  tgcatagtgg ccaaagttta ttcctaaacc aatgcacttt atccaaactt ggtcaaatgc  16680
16681  tgcctggtgg cagcagcatc acagagccaa cctggagggt ggagaccact tgtgacagac  16740
16741  agccacagac atttgtcatt atgtgcagcc tgatattttc aaagacacag ttggcagcag  16800
16801  tgaaatactt cacaagaata aagttaggca tcagtgtgaa tgtagatcac aatccctaat  16860
16861  gcaatgctgg agtcttgaat aactgtctaa gaatgtaaca tttatattat aaatatatgc  16920
16921  tatttatgtt ccaaacatca catatgatta ggtaaccaca tagctatttg ggggctaagg  16980
16981  atcaggctgg actataaata ttgacattgt gtcagtgctt tgattgaact gttagattat  17040
17041  agtttttagc tgaatgggtt tttatgtcac ctttaccttt ctaagccatg tttgaaataa  17100
17101  agtagtttta aaaaattctc agattcttaa tgaccagaag tatagtcata tatgtagttg  17160
17161  tatacttttg taatatactc tgcctttgaa acagactgcc ttctctgtac taattacaca  17220
17221  taccattaaa ataattagga aattttccta gatcactgat gagttagaag taagagatac  17280
17281  tttctccaat tctagagctg cagatcatct tcatgggagg agaatattcc acttttaaaa  17340
17341  ctgagagcct cattttaggc ctgtaaacat ttaccagatt aatttggctg aagcaattaa  17400
17401  atcattagag atcatgagat gtgttttgtg tatccaagta gcccaaaatg gattcagcaa  17460
17461  tttcccttaa ttcccaacaa gtgacacagg atttcattgg tgtttacttt tagtattttc  17520
17521  taccaaagca agtatatgtt tagaatatag agtattctca tcatttttcc agggaataaa  17580
17581  attatgtaat ctgaattgca taattcttaa aaacaggtca attccataga acaacagatt  17640
17641  aataagacat tgattagaca gttctggcga acatattttg tgataaataa gagcacaata  17700
17701  gagctagaat tgttagaata tttgtacctc attgtctaaa tctatgtttg caaacttaac  17760
17761  tttcctagga attaccaaag aattagatca gttgtggaga gaatgtttag tgtgctctca  17820
17821  tcataggaaa cagacacaga ataagatttt ttttttcagt ttcaggtaaa gattactatt  17880
17881  attccttaat ttattatgta attgcttcta tctacactcg atttttgctg ttcagttctt  17940
17941  gtttttggaa agcactggtc actgaataca taaagaaacc atatatgcct gtgaacatgt  18000
18001  ggagggccct gaaccagaaa cgattctttt ctgagtacaa caaaggtttt cctgtagcct  18060
18061  agacttacct ttttctgttt tttctattat acaggcattt gccagaccct ctggttcaca  18120
18121  cctctgacca ctctcatata atgcacagac agtagtaatg gaactcagag tttgctttgg  18180
18181  cttctctgtt tctagatttt agatgaatgt ttagtcggtc attgaatagc ccttcagtta  18240
18241  taaatattca tgagaatatc atgcaaatat gatatacata tacatatgcc ccttatactg  18300
18301  agtaagtata catagtattt gctaattttg ctgtaccttg gcatccaaat tttaaaccag  18360
18361  attctactat tgttagtagt aacacactaa aaaaggtggg ttagggactt ccagtagtac  18420
18421  attttgaccc ataaaataaa gccaatccag ttctgaagca ttaaagagta tttgtgacat  18480
18481  tctgaaaaag aattttccag cttccccaaa tccacatatt gttggaaagt taatgattga  18540
18541  aaagaccagt gtaataatgt attgtaacat catgtattat tatgtcttat tttttacata  18600
18601  aatcttattg tctcctttct attcctttCA CAGAATCATG CTGCTTGCTG TGGCGGTCCT  18660
18661  ATCTCTTTAT TCAGTTCATC TTTTATTAAA GACTGCCAAA gaaggaggta tgctactcct  18720
18721  tagacaccag acatgccatt ttgattctgg ttaaaggcat ttcagtctct agctccatac  18780
18781  ctataagatg gtgttaatca attttacagt taattttctt ctaatcccaa tcacatggcc  18840
18841  tctccgtgtt cttagttatc taggcaagtg aaaaatcaag tgaaagtgaa agtcagcctg  18900
18901  ctcaggttca agccaaatac agaaaaaggc ttttggtgga tgatggaagt aacagttcta  18960
18961  acttgctgca tggagccaaa gtgaatgaag ccatcactcc ttgtttggag aacatacacc  19020
19021  atattttgta atggcttttg agattgtgta tttggggttt atgatttcta taggtggtca  19080
19081  cttaggtcat ttaggtgctc gtgctcagtc atgtctgact ctttgtgacc ccatgaacta  19140
19141  tagcccccta ggcttctctg tccatggaat tttccaggca aaaatcctgg agcagtttac  19200
19201  tatttctttt ccaggggatc ttcctaaccc agggactgaa cctgagatct gtgatttcta  19260
19261  tatgctgtta tttacatgtt tgaggttcca gtgcagaatt atattataga aatatcttca  19320
19321  tcactaaagc agtttcttaa caaggttctt ttcatttctg ATTATAGGGT CTTTAATTTA  19380
19381  TGAAAAACTA GGTGAAAAGG CATTTGGATG GCCTGGGAAA ATCGGAGCTT TTATCTCCAT  19440
19441  TACAATGCAG Aacattggag gtaaggttct agctttcaac aaaccattta aactttctaa  19500
19501  aggaggttca agaaataaga aaatttaatg gcagtgaaca ggaatttaaa tagaaatacc  19560
19561  tgttttatca tttttaaatt taataagtaa agttttctag acagatttgc tatctctctg  19620
19621  taacccaaaa cagtgatatc tatattgaaa tgaaatacta tataaaccct atgaaataaa  19680
19681  ttctataaca aaaataaaga ataaaacctt tcttgatttc aaatatatat aaatatatat  19740
19741  gattgagcat atttcacaaa aggaaatatt cagtatctga ggcacgtggt aaattttgag  19800
19801  gtcattgaga cacatcttat gcagtcagcc cactgggcat tgttcataga agttgtgcta  19860
19861  aagtaaaatg ctggtgaggc atcaaaagca ttgtaaaaca gattcttata ttcctcctga  19920
19921  atgatcattt ccagagagag ctgagaagca tatattttta atcatgttcc aggttatact  19980
19981  tgcccaccaa cttcactggt cctctcatgt ctttgacctt ctaaagacat tttaatccat  20040
20041  atttctgatg tcctgtggct atgtcctctt gcatgatcca gactatatca tcacacagtg  20100
20101  gcacttactt ccccacctcc tacccagtcc ccaaactggt tattccatcc ttctgttctt  20160
20161  tcatcttggt gaacaaacaa taccagcaga tttcttaagc cggaaatctg ggaatcaacc  20220
20221  tgagcatttc cctctctccc taaccctgac cattccatta aataccagct cttaagaaaa  20280
20281  gaagagaagg gaaaagcaaa ggagaaaagg aaaaatatac ccatttgaat gcagagttcc  20340
20341  aaacaatagc acagagaggt aagaaagcct tcctcagtga tcaacgcaaa gaaatagagg  20400
20401  aaaacaataa aatgggaaag actaaagttc tcttcaagaa aattagagat agcaagggaa  20460
20461  catttcatgc aaagatgggc tcgataaagg acagaaatgg tatggaccta acagaagcag  20520
20521  aagatattaa gaagacgtgg caagaataca cagaagaact atacaaaaaa gatcttcaag  20580
20581  acccagataa tcaagatggt gtgatcactg acctagagac agacatcctg gaatgtgaag  20640
20641  tcaagtgggc cttagaaagc atcactacga acaaagctag tggaggtgat ggaattccaa  20700
20701  ttgagctatt tcaaatccta aaagatgatg ctgtgaaagt gctgcactca atatgccagc  20760
20761  aaatttggaa aactcggcag tggccacaag actggagaag gtcagttttc attccaaacc  20820
20821  caaagaaagg caatgcaaag aatgttcaaa ctaccacaca attgcactca ccttacatga  20880
20881  tagcaaagta atgctcaaaa ttctccaagc caggcttcaa aagtatgtga attatgaact  20940
20941  tccagatgta caaattggat ttagaaaagg cagaggaacc agagatcaaa ttgccaacat  21000
21001  ccactggatc attgaaaaag caagagagtt ccagagaaat atctacttct gctttattaa  21060
21061  ctatgccaaa gcctttgact gtgttgatca caacaaactg tggaaaattc tgaaagagat  21120
21121  gggaatacta gaccacctga cctgcctcct gagaaatctg tacacaggta aagaagcaat  21180
21181  agttagaact ggacatggaa ctggttccaa atcaagaaat gagtatatca aggctgtata  21240
21241  ttatcaccat gcttatttaa cttctatgca gagtacatca tgtgaaatgc tgggctggat  21300
21301  gaagcacaag ctggaatcga gattgccagg aggaatatca ataacctcag atatgcagat  21360
21361  gacaccacac ttatggcaga aagcaaagaa gaactaaaga gtttcttaat gaaagtgaaa  21420
21421  gaggagagtg aaaaagttgg cttaaaactc aacattcaga aaactaagat catggcatct  21480
21481  ggtcccatca cttcatggca aatagatgag aaaacaatgg aaacagtgat agactttttt  21540
21541  gggggggctc ctatggtttt tcttgtgctc atgtatggat gtgagagttg gactgtgaag  21600
21601  aaggctgagc gccgaagaat tgatgctttt gaactgtggt gtgggagaag actcttgaga  21660
21661  gtcccttgga ctgcaaggag atccaaccag tccattctga aggagatcag ccctgggatt  21720
21721  tctttaggag gaatgatgct aaagctgaaa ctccagtact ttggccacct catgtgaaga  21780
21781  gttgactcat tggaaaagac cctgatgctg ggagggattg ggggcaggag gagaagggga  21840
21841  cgacagagga tgagatggct ggatggcatc actgactcag tggacgtgag tctgggtgaa  21900
21901  ctccgggagt tggtgatgga cagggaggcc tggcatgctg cgattcacgg ggtcgcaaag  21960
21961  agtcggacac acctgaggga ctggactgaa ctgaactgaa ctgaaaatca ctgcagttgg  22020
22021  tgactgcagc catgaaatta aaagacactt gcttcttgga agaaaagcta tgaccaacct  22080
22081  agacagcata ttaaaaagca gagacattac tttgccaaca aaggtccgtc tagtcaaagc  22140
22141  ttggtttttc cattagtcat gtatggatgt gagagttgga ctataaagaa atctgagcac  22200
22201  caaagaattg atgcttttga actgtggtgt aggagaagac tcttgagagt cccttgtact  22260
22261  gcaagggtat caaaccagtc agtcctggag gaaatcagtc ctgaatattc attggaagga  22320
22321  ctgatgctga agctgaaact tcaatacttt ggccacctga tatgaagagc tgactcatta  22380
22381  gaaaagaccc ttatgttggt aaagattgaa ggcaggagga gaaggtgatc acagaggatg  22440
22441  agatggatgg catcaccgac tcgatggaca tgagtttgag taagctctgg gagttggtgt  22500
22501  tggacaggga agcctggcgt gctgctctcc atggagtcac aaaaagtcgg acacaactga  22560
22561  gtgactgaac tgaactgaac tgaactattc tttctcttgt ttatcttttg aatctttctc  22620
22621  cttctagtct catcaccaca cttcaaattg ttgcagtagc catctaactg atctttctgt  22680
22681  cttgagtttc ccctcttcca tttgtaattc atcctccaaa ttaactttct caaatccaga  22740
22741  tctaccccgg cttctcatat gcgtaaaatt cttcagcatg ccctcattat tttcaagata  22800
22801  aaatttaaac tctttagtct gacatataaa ggtcttagcc atctttcctt tgtctacctt  22860
22861  tcctgaaaaa ccccctatcg atctgtctct ctctctctcc ttactcatct atcatctgtt  22920
22921  ccttatgtgt tttgtgtcat aactaactac attcagctcc cctactttta tcatcctcca  22980
22981  gccttaccac acatgcattc tctccctctt tgattgttcc catgatcccc tattctctaa  23040
23041  gctattaggt actagcacct ctgggctcct ttaaccttgt ttatatagaa ccgatatgtt  23100
23101  gttgctattc agtcactcag ttgtgtccaa ctctttttga tcccatagac tgcagcatgc  23160
23161  caggcttccc tgtccttcat tatctcccag agtttgctaa aactcatgtc cattgagtcg  23220
23221  ctgatgctat ctaaccatct caagaggttt ttaaatcttt gagtggagaa tagacttttg  23280
23281  gatcctgacg cacctgaatt tgagtttgtt tctgtcactg tctatgacct tgggaaaatc  23340
23341  actttacata tctgcgtcca ttttttccat ctatgtaaat gagagtagta gtttattctc  23400
23401  acaaggtcat aataatacgg gttcagtgca taattcctcc taattcctcc ccagttttct  23460
23461  ggttgttctt aaatgagatt tttacaatta taagacaaat acatactaat tgtgaaaaac  23520
23521  taaaacatta catgaatata cagattacaa tggagaaggc aatggcaccc cactccagta  23580
23581  ctcttgcctg gaaaatccca tggacggagg agcctggtgg gctgcagtcc atggggtcgc  23640
23641  taagagtcgg acacgactga gcgacttcac tttcactttt cagtttcatg cattggagaa  23700
23701  ggaaatggca acccactcca gtgttcttgc ctggagaatc ccagggacgg gggagcctgg  23760
23761  tgggctgcca tctatggggt cgcacagagt cagacacgac tgaagtgatt tagtagcagc  23820
23821  aacagattac aaagaaatgt ttatgtaaat cactcttaga aaaaaccact tcaggttttc  23880
23881  ctctctgtca aatttaacaa atatagtgtt attgttaaaa taagatcatc ttataacact  23940
23941  gatttatagc ttgcttttta tttactaata tgccttgaat gtttttgcat attactcttt  24000
24001  ataatggttt ttgaattttc cattgtacaa atgcacagta attgatttac tgaatcactc  24060
24061  catgaacagt tttggaatgt tttcagtttt ttactattgc aaacaatgct gctatagaga  24120
24121  gcttgcaagg aggccattct ttctgattaa taaaatcact ggaattatct gggatttcta  24180
24181  aaatgcagca atttctttaa aaacctttaa ctataactgc tcctactaat ggatagttag  24240
24241  taagaagata aataaaatcc agtcatatca taatgatttg tatttatgcc tgtcatattt  24300
24301  ttatatatta agagtacaat cccaggtaga atttggcagt aattgtttca ttctttttac  24360
24361  tggcattgag ccccaagcat aaaagtcccc cagcctccac caaataaatt gctttacatt  24420
24421  tggttcaaat tttcagcctt attaagattt aatcaatcaa ttctaaagga aatcaaccct  24480
24481  gaaagttcat tggaaggact gatgctaaag ctgaagctcc aatactttgg ccacctgatg  24540
24541  tgactcattg gtaaacatcc tgatgctagg aaagattgag ggcaggagaa gaagggggaa  24600
24601  acagaggatg agatgattgg atggcatcac tgactcaatg gacacgagtg tgaacaaact  24660
24661  ccggtagtga aggacagggg agcttggtgt gctgcagtcc attgggtcac aaaaagttgg  24720
24721  acatggctta gcgactgaac aggtacaatg aagatttaag tatcaagcat ttcatagtag  24780
24781  gaaatttaaa tttaaggatt tcatgggagt cctttgcagg tattctaata tacttatttg  24840
24841  gcccatagaa ctaactggac atacacatac ttagcactga tcccaacagg ctgagtgaca  24900
24901  acagcattgt ctattgttcc aagtgtagct actagtatgc ttctaaacaa tgggataaac  24960
24961  tatagcttgg tctctcaatc aagccccacc acagacacac acagtatggc tttaaaggag  25020
25021  taagatgaaa tttcatacag cattcctgaa aatctctcat tttggttact ctatgtgatt  25080
25081  aatggttatt gtagcctaaa agaaatcact tgtatttctg tatttggcaa ttccacattt  25140
25141  agaacattta attccctcaa tcccctgaaa aattaacact gaccatggat gtttcaatat  25200
25201  tagcagaata atgttgacat tatccagaca ggtctggatc attctgaatt tttgaagacc  25260
25261  aaacacatta acaggggtga catcactgaa agtcagcaat taacagctct aaaattgatg  25320
25321  gtacctcact gaactagtta atcagaaata tctcctctgt ttaccctctg taagatttag  25380
25381  ctttggccaa ggtctttgta aagattaacc aagtcatgtt tacagaagac acatcagata  25440
25441  ttgtaaaaat catttcattt cacaatagag aagaaacact ggcctgaaat tagggagctt  25500
25501  atattttgga tgtggtctgt cgtttttcaa gctgtgtgat attggacatg tcatttaagc  25560
25561  tctcataatc attatatcct cagctgtgga atgaagacga taagaggcat cttcctcttt  25620
25621  cacatggctt ttcagctggc cacatgcaaa gctaaaccat gtggggaact attatcacta  25680
25681  ttattgcttt tatttgaggt taaggaaata ttttaaacta ttaatagttc aatttgcaac  25740
25741  ttggatcgct gcttgaaatg tctgttagca aaacttcact agaaggaagt agcacaccct  25800
25801  taaaccttgc gatgtgaaac ttgtcagtgt tattttcagt tgagcccttt gaccatgtgt  25860
25861  gaaatagcaa attagtatta ttcttcactg agtggatgga ctttggaaag ggatgttgca  25920
25921  taaaaccccc aaattgtatc ttattgtgca tgtctatata aatgtttttc cagagagagg  25980
25981  gtttgcacat tttcataggt caaattttca gaagagtaca tgctcacacg tgcatcactt  26040
26041  atagagatgc tcaagaaatt ttgccacttt tttatgattt cttatttgga caaaagatac  26100
26101  agaaaaacac ttcactgata aaggttagag aagctatcct ctcttgtact tttcttcttt  26160
26161  atcaatccag tatgactcca atttggagaa tcagcagtct gagattttgt gtgccctcat  26220
26221  ggagatcaca caggactaaa ctggtgtcca cctactgagg gcagagtgac acgtactcta  26280
26281  cccaactcca ccttgcagtt ctacccccct ctcttgtggt tgacaccttt ggttgtcaaa  26340
26341  cctctgcctg agttttagat acaaacaggc atacgtgtaa ggccatgacg actactaaca  26400
26401  ggaaagcttc aaaactgcag cttcactgaa aaccccagag ctggatttaa cacagcatca  26460
26461  gcattgatac tgtcggcaaa cgtccatcgg gaagagccaa agggcccaat atccatttat  26520
26521  gagaagaact tggaaggcat acaggataca cagtgggtgg cttttctttc ggtttgggaa  26580
26581  gtactgagaa gttgggatgt ccccagtgcc tggacttctc acaactgcct gtgacgttgg  26640
26641  tgccatgaac accactaagc tgtcacgttt tCCATTTTAG CCATGTCAAG CTACCTCTTT  26700
26701  ATCATTAAAT ATGAACTACC TGAAGTAATC AGAGCATTCA TGGGACTCGA Agaaaatact  26760
26761  gggtatgtct tctgttttct ctgtaacttc gatagactca ttctacttgg tcttttctga  26820
26821  tcctaatatt ctggtctTTC TTTTCTAGAG AATGGTATCT CAACGGCAAC TACCTCGTCA  26880
26881  TATTTGTGTC TGTTGGAATA ATTCTTCCAC TTTCTCTTct taaaaattta ggtaaagtca  26940
26941  ttttccactt tggttttaat ttcatatttt aagaggtaag ctgactgtag atgccatatt  27000
27001  caccttctgg aattTCCTAA CTCCTAGGTT ACCTTGGTTA TACCAGCGGA TTTTCTCTTA  27060
27061  CTTGCATGGT Gttttttgtc agtgtggtaa gtgatttttg acatgatcct tgtaacttgg  27120
27121  taggcatgtg atgctttcag cgcttgaaat ggtatcctaa tttttgttaa agcacatcat  27180
27181  tcgcatgaaa tagttcttgc atcacaagcg attttcttgt attctcattt ggaatgagag  27240
27241  acgaatagtc atgagtttaa atatagttga attagaatgt caagaccatt gctaatagta  27300
27301  tgttctaggc acactagatg ttatagttgg acaaaaggaa cacttcagca ggaatgtgac  27360
27361  aataactcag tgtttaaaaa ggtggaggaa gaagaagtga agagacccag aaaataaatg  27420
27421  aatagactct agaattatcc ttatttgcat gaatcagcca ttttctctta ctcattctac  27480
27481  ccatgaagag aaggtgacca aaggggaatt aaagaaagaa atcctttccc accctatccc  27540
27541  actcccctct aaaaggagga atttcagcaa atatcatgaa tgccaacatt catatagcat  27600
27601  ttctccaaag aggcaaagga ggaaggaaga gtttctgatg actattttca ttagtttgaa  27660
27661  gagatgaaag agatgaaatg cagcaagaaa atgatcatct ttctcatgga agagtatgca  27720
27721  tgaagcttag gatggattca cacaaaatgc tgtcttgttg ccaaccatag ctccaactcc  27780
27781  agccatagct ccagctcctt cctttgaaca gaggctatag ggagtctcca tcatccatta  27840
27841  gtctaagagg aatcttcagc agagttccct catatctacc ccataaacca accatatgga  27900
27901  tttttgtttc attgttttcc tcaaaaggct gactctttgt tgttgttgtt AATGATCTGG  27960
27961  TCTAGGTGAT TTACAAGAAA TTCCAAATAC CCTGTCCTCT GCCCATTCTG GATCACAGTG  28020
28021  TTGGGAATCT GACTTTCAAC AATACCGTTC CAATGCACGT GGTGATGTTA CTCAACAACA  28080
28081  CTGAGAGTAG TGGTGTGAAC TTCATGATGG ATTACACCCA CCAGAATGCT GCCGGACTCG  28140
28141  ATGAGAACCA GGCCAAGGGC TCTCTTCATG GCAGTGGAGT AGAGTTTGAA GCACACAGTG  28200
28201  ATGACAAGTG TCAGCCCAAA TACTttgtct tcaactccag ggtatgtgag agccagagac  28260
28261  ctctaagagc ctagcaatgg agtctctgag tttttatttc agaagctgag atggcctgag  28320
28321  gtagccctct gtgttggaat gctaaatatg aggtgTTATT TTTGTTTTTC AGACGGCCTA  28380
28381  TGCAATTCCC ATCCTAGCAT TTGCTTTTGT ATGCCACCCT GAGGTCCTTC CTAtctacag  28440
28441  tgaacttaaa gagtaaggca gccatcattt taacatttaa acttgctttg aaaatgtgct  28500
28501  tatatgttca aaggtgcttc atacagaagc atagtttaca gctttgtctt tgcagaaagt  28560
28561  ttatgctgta accactcatc agtaacatgt tttaaccaca aaggtatgaa tcagcccctt  28620
28621  cgctactttc ttttctccta ctccttcatc ctaatgatcc aggtgagggg tccaggggga  28680
28681  ggaggagccc atgtctgcaa ggattttggc aggcatgtgg aatttgaaat tggtgggaag  28740
28741  aagatgtcac ctgagctgga aatgacccac acctatgcag accaaaaatt atggttaggg  28800
28801  tggcctggct aagcagcttc ttcttttacc ctgaggggaa ggtgtcatat aataattctc  28860
28861  atcttcttta cccagacttc aatactcagt tctcactaaa caacaataac ttgccccata  28920
28921  tattcagata tacttcttga aaaactttta gagcacttcc atttacttgg aaagtcctat  28980
28981  gtagtagttc atctacactt gatcttagct caaagagaag tgatagcaat taccctagag  29040
29041  gcctgatgat ggtttaagca gccaagtgcc tccagaatgg tttccagaag ctgtccaggt  29100
29101  aaaaatatca agctttcagg tagtctggac tcctagaagg agtgttttgt tggttcttgt  29160
29161  ggattcttgc cctcaaatct atctcactgt gaagtatgaa gtctttctgc attagaagcc  29220
29221  agcttgaccc ttgtgtcaat tacactctca aatgtgcaat agacaaatgt acttatcaac  29280
29281  ataaaataag ctgatccttt tctaggaaaa tagttatttc taagactgaa gaggtaacat  29340
29341  ttaagaaaaa tggaagcaaa tcctccataa ttctcgaagg cgaattttaa aaagtgatgt  29400
29401  ttctgcacta aaaatgtggt tttaaaatga acaacacaga cgtatattgt gttcttagct  29460
29461  tttaaatggc aaaaatgtag tattttcatc agttcagaaa atcaaagctc aaTGTCCTTT  29520
29521  ATGTTTTTCA GTCGGTCCCG GAGGAAGATG CAAACAGTGT CGAATGTCTC CATCACAGGG  29580
29581  ATGCTCGTCA TGTATCTGCT TGCTGCCCTC Tttggttacc taacctttta tggtaggtca  29640
29641  ctctgtcaaa gtcattctct ttgtgcaaat cctagttgga cagatcatta acctgtaggt  29700
29701  ataattcttt taattactct caataaacag catgatctat agatgcatat actcaattag  29760
29761  catgctatat aagcctcctc atttgaccta agaaaatgac ttaagaaaaa ttgaattagg  29820
29821  ctgcctaaca gtttacaata atttgtgaac tccctcatat tttattaaaa aaaaacctct  29880
29881  caatcataat tctttttctt aagggataaa gggtatttca gctgtatgtt gcaaagctct  29940
29941  ttgggtagaa taactaatta acaaacaaat ggcagaaaaa gtgcaaagtc cttgagttag  30000
30001  aacctgcttc ttgtttacca gtcaagtcag atctggaggc ctggagcatt agacacattt  30060
30061  tctggctaat ttcattcttc tattatagtg actggtttct aagtgaaagg gacatgacag  30120
30121  cattcctttc aatctgggga catactgtca aaaaacaaag tgattctggt cacattggat  30180
30181  tatgctgaaa atatttcttc tatggataca aaaggagcag gattgttctt ctcttccctg  30240
30241  aagcactggc cctagagatg aatctcaggg aatcaaacat taatattaac caatgttatc  30300
30301  aacttacata tatttttaaa ataaaactgt ctatagtttt gtattttttt ctgactgact  30360
30361  cagtaaatta aattgattgc aagacaagtt ggggaggaag acgctggaga gggcaccatt  30420
30421  tgcttgggtt tttttctttt tgactaatat ttggttttta accaagctct ggtttagatt  30480
30481  gggcataaac tctgctggtt gtaaattaat gaaagtcagg acaatgtcat tgatagtatt  30540
30541  tttatcctcc tttgatttcg agggaaggag tcggaaaatc agaatacatc tgattctata  30600
30601  agtatttcct tatcatgtgt gcctggaatc ctgaatgaac tgtgttttcc aggagggcag  30660
30661  catcttaaac ttagggcatt attcactgaa agactctata gcaatcatac tacttcatct  30720
30721  ttgcattatt acttagtctc agttcagttc acttgctcag tggtgtctga ctctttgtga  30780
30781  ccccatggac tgcagcacac catgcttccc tatctatcac caactaccag agcttgctca  30840
30841  aactcatgtg catctagttg gtgatgccat ccagccatct catcctctgt cgtccccttc  30900
30901  tcttcctgcc ttcaatcatt cccagcatca gggtcttttc caatgagtca gttctttgca  30960
30961  tcaagtggcc aaagtattgg agtttcagct tcagcatcag tccttccaat gactattcag  31020
31021  gactgatttc ctttaggatg gactggtttg atttccttgc agttacttag tctaatgagt  31080
31081  ctcaactcag tgagacaaac aaaaacttga caaagtccaa gaatacgtct atgagagtaa  31140
31141  tgatggggtc ataactgttg agcttggaaa agtgttaaga gattatttgt cctagggttt  31200
31201  ccatactggg tttggagaag ctgcatcagg gctcactagg taggtgggag tcgaaggaga  31260
31261  tggcaagatg taagtgacag tctgataagg cttagtcgtt tcatcccttt caaccagagg  31320
31321  acctcagcct gtcctgtttt gtggtgcttc tgtaaagcag agagatttac cacaatgtca  31380
31381  gtgactcaga gaagagcctt accaatttta tattaaatct gcaactttac aaatttcagg  31440
31441  accctttgtt catttgaata aagatcacac aaggtggccg agcagtaaaa aatctgcctg  31500
31501  caatgctgga gacgcagcag aggcaggttc aatccctggg ttgggaagat cccctgaaga  31560
31561  agggcatggt aacccactcc agtattcttg cctggagaat cccaaggtca gaggagcctg  31620
31621  gtgggctaca gtccatagga acacagagtt ggacacgact gaagtgactt agcacacaca  31680
31681  cacaactaat aagttgagac aggataaaaa cagaggtgtc tggattctca gatctgggtt  31740
31741  cttcctgcta tactgtgctc ttcctataaa atgttgtcaa aggtgagcag tgccgatttg  31800
31801  actacactag cggactcaTT CTCCTCTTCC TCTTTGCAGG AGAAGTTGAA GATGAATTGC  31860
31861  TTCATGCTTA CAGCAAAGTG TACACATTTG ACACCCCTCT CCTCATGGTA CGCCTGGCTG  31920
31921  TTCTTATGGC AGTAACACTA Actgtgccca tagtgctatt ccctgtaagt acctgggttt  31980
31981  ggtaaaagaa tgctgcttga ccacatagat tagtacatat gctctgactt gatgttgatt  32040
32041  caattcaaat gcaattcctg agaacattat attttatata gccttttgaa cctactgact  32100
32101  atgtactatg tagatacagc aagtattttt agtttttatt atttatttac ttattaaaat  32160
32161  taaaaaaaaa atttggccaa gccacccagc ttggcagatt ttagttcatc gaccaggaat  32220
32221  caagcccatc tccccagcag tgaaagcaca gagacctgac cattgaactg ccagggaatt  32280
32281  ccatagagca agtattttta aatgctaagc tgaaactcca atactatggc cacctcatgc  32340
32341  aaagagttga ctcattggaa aagaccctga tgctgggagg gattgggggc aggaggagaa  32400
32401  ggggatgaca caggatgaga tggctggatg gcatcaccga cttgatggac atgagtttgg  32460
32461  gtgaactccg ggagctggtg atagacaggg aggcctggcg tgctgcgatt catggggtcg  32520
32521  cagagtcgga cacgactgag cgactgaact gaactgaact gaagtacttt tcaaatgtag  32580
32581  ggaaaaaaaa tcaccaaatt tatttctttt tttttttcct ctttttttaa aaaaatttta  32640
32641  ttttatttta aaactttaca taattgtatt atttttgaca aatatcaaaa tgaatccgcc  32700
32701  acaggtatac atgtgttccc catcctgaac cctcctccct cctccctccc cataccatcc  32760
32761  ctctgggtcg tctcagtgca cttagcccca agcatccaat atcgtgcatc gaacctggac  32820
32821  tggcaactcg tttcttacat gatattttac atgtttaaat gtcattctcc caaatgacat  32880
32881  ttgggaggtc ttcccaccct ctccctctcc cacagagtcc ataagactgt tctatacatc  32940
32941  agtgtctctt ttgctgtctc gtacacaggg ttattgttac catctttcta aattccatat  33000
33001  atatgcatta gtatactgta ttgatatttt tccatttatt tctatatatt tatttgtttt  33060
33061  atggttttat tgagattgaa atttattttt aaactaaaat ttaaaaaagc agatcttgag  33120
33121  cttctcatag attagtagaa atgagtagta attcatacaa cttttgaagt ttgaaagcca  33180
33181  aaaccacgtt cactttcaga ttatattgca ttttcaccac agttctgaag atatttcatt  33240
33241  tttttgcctc ctagtgctat tatgctacct taacattcaa aagtcaccct atttaatctg  33300
33301  attcttgaag gtgaatgaga aagagattca tgttaagtaa atgacacact acaaccaaat  33360
33361  ttcctttaaa aaaatagtca tattatccat catatatctt tttaatgctt ctaagactga  33420
33421  cacataccct cttgccagac tggtattggg acagtccctt catggcattt actattgggg  33480
33481  tcagttgtta ggggatcata gagcagggct ggttgtggag acttgaatta caatttaaaa  33540
33541  ccactaccta tggagaaaca caagtctgca cttgcctgcc aactctcctt cctttcataa  33600
33601  acactgaatt taccattcat tttaggggga aaattagcag cacagtagtc agcactgtct  33660
33661  tgtacagaat gttccataca gggccaaaca catgagggct agtcacataa tgacactgtg  33720
33721  gtcactttaa atgcagcttg tgtgctgaaa tatttgttgg cacattcctt tttcatgagt  33780
33781  gcatgaaatt agatctttat tacaacggca gctaagagtt tacttttaaa taatgtcttg  33840
33841  tctctcattt atctgaaagt atttcaaatg tcgtgcacac agctttagcc taaaatcagc  33900
33901  cccattgtag gtataaagca gaagacagct gtagacagaa acggttagtt cagttcagtc  33960
33961  atgaagtcgt gtccgactct ttgcaacccc atgaactgca ggacgccagg cctccctgtc  34020
34021  catcaccaac tcccggagtt cacccaaact cacatccatc gagtcggtga tgccatccag  34080
34081  ccatctcaac ctctgtcgtc cccttctcct cctgccccca atccctccca gcatcagggt  34140
34141  cttttcaaat aagtcagctc tttgcaatag gtggccaaag tactggagtt tcagctttag  34200
34201  catcagtcct tccaaagaaa tcccaggact gatctccttt agaaactgta ccatagggta  34260
34261  aaattttcaa gcagacagca ttgccaagaa aagaatatct ggaacccttc tttttgtgtg  34320
34321  taaagatatt actgattaaa ttttggcata cagtgggcac tcatatcatt gttgaatcaa  34380
34381  agcattttat aaaagaaatc tgttatgtgc ttctgcattg ttttttattt tttattcata  34440
34441  agccctaaat gtggtgcttt caagccaagg tctcggaaga ttaatggact tggttgggtt  34500
34501  acccagctag ctggtaacgg ttgagctaat gcattactta cagatgacac tgatggctgc  34560
34561  agtcataatc acgggaagta gaagttagcc tttcatttga tgatgatcat ttcactttga  34620
34621  cattaacaat ccagattgac catagaaatt cttcccctgt ttaacagata aggcgttggc  34680
34681  acaaatctga ctatcaagaa tggcaacata tttcccatta gatgtatttc ccattgtggt  34740
34741  ctggaagcat ttcccatcca atgcccatta aaaccaaaat tgaccattag aaccaaattt  34800
34801  cagaacacat aagtaactgc tatccttcaa tatgtatttt cattcaacat tcagttcagt  34860
34861  tcaattcagt tcagtcgctc agtcgtgtcc gactctttgc gaccccatga atcgcagcat  34920
34921  gccaagcctc cctgtccatc accaactccc ggagttcact cagactcaca tccatcgagt  34980
34981  cagtgatgcc atccagccat ctcatcctct gcctctgtcg tccccttctc ctcctgcccc  35040
35041  caatccctcc cagcatcaga gtcttttcca atgagtcaac tcttcgcatg aggtggccaa  35100
35101  agtactggag tttcagcttt agcatcattc cttccaaaga aatcccaggg ctgacctcct  35160
35161  tcagaatgga ctggttggat ctccttgcag tccaagggac tctcaagagt cttctccaac  35220
35221  accacacttc aaaagcatca attcttcggc actcagcctt cttcacagtt caactctcac  35280
35281  atccatacat gaccaaagga aaaaccatag ccttgactag atggaccttt gttggcaaag  35340
35341  taatgtctct gcttttgaat atggtaccta ggtcggtcat aactttcctt ccaaggagga  35400
35401  agcgtctttt aatttcatgg ctgcagtcac catatgcagt gattttggag ccccccaaaa  35460
35461  ataaagtctg acactgtttc cactgtttcc ccatctattt cccatgaagt gatgggactg  35520
35521  gatgccatga tcttcgtttt ctgaatgttg agctttaagc caactttttc actctccact  35580
35581  ttcactttcc tctttacttt ctgccgtaag ggtggtggca tctgcatatc tgaggttatt  35640
35641  gatatttctc ctggcagtct tgattccagc ttgtgcttct tccatcccag catttctcat  35700
35701  gatgtactct gcatagaagt taaataagca gggtgacaat atacagcctt gatgtactcc  35760
35761  ttttcctatt tggaaccagt ctgttgttcc atgtccagtt ctaactgttg cttcctgaac  35820
35821  tgcatacaaa tttctcaaga ggcaggtcag gtggtctggt attcccatct ccttcagaat  35880
35881  tttccacagt tgattgtgat ccacacagtc aagggctttg gcatagtcag taaagcagaa  35940
35941  atagatgttt ttctggaact cttttgcttt ttccatgatc cagcagatgt tggcaatagg  36000
36001  atctctggtt cctctgcctt ttctaaaacc agcatgaaca tcaggaagtt cacagttcac  36060
36061  gtattgctga agcctggctt ggagaatttt gtgcattact ttactagcat gtgagatgag  36120
36121  tgcaactgtg cggttatgaa acattttttt tgtaaatctg cctcaccctt acaatgttac  36180
36181  attgagatgg tctatataat tgtccacatt ttcccctaga ggttaggcct atgcacggtg  36240
36241  accggcatag gatgagctca acgtatttgc taaggaagac gatctccaaa tgaagcctgc  36300
36301  cttttcttaa gttgtatgaa ctgccttttc tagcaaaaaa gacatagact ctcccccttg  36360
36361  ccaacatctg ccatgaactt cagtttgagt gaggatcttg gctacctgaa ccaagcctcc  36420
36421  atgctttgat ggatgacata aaaacgagtt tggcctcctt gccctagtca aatacattca  36480
36481  ggctgcattt agtcacttct ctcccaaaat gatagaaatt ggttgtgctg catttctttg  36540
36541  tttcttccaa tttcaaccca aaattttcca tgtgtcgcat gctgagtcaa atagcatggt  36600
36601  tcttctgatg agtttctttg aattaagaaa ctcttgacca ataagtttat ttactttgtt  36660
36661  ttgatatccc cacacataaa taataaaaca agcaaaacct aaaatggatt aggtttaatc  36720
36721  tggattaaaa tctatcagtt ttaggtattt ttggtgttct ccatttttca acaaatctgt  36780
36781  tggtcatttt tcaacaaatc tgttggtcat ttttcttagg agcccaagaa gagataacaa  36840
36841  gggttttgtt gtcagttgtg gttgggtttt ccttttgtct ctccatttat tgtctttctt  36900
36901  ttttccagat agcattttcc tttttagaaa aggcacaaag tgtttattga acaaataaag  36960
36961  agaattaagg ttagtttttc tacaagctgc tcaacatttt ttctttctta gctggagaag  37020
37021  gtgatatgca gctgggttgt ctattatgga atcgacattt tcagcaaaaa ctcaaattct  37080
37081  actcactgca cctttttctc tttaagacaa aagagagatc atgtctcaga tcctctgttc  37140
37141  agttcagtca gttcagttgc tcagtcgtgt ccgactcttt gcaaccccat gaatcgcagc  37200
37201  acgccaggcc tccctgtcca tcaccaaatt ccggagttca ctcaaactca tgtccatcga  37260
37261  gtaggtgatg ccatccagcc atctcatcct ctgtcatctt cctctcttcc tgcccccaat  37320
37321  cggatcctct agctacttct atttcatttt attttagtaa aaccattctt ttcacttatg  37380
37381  ttgccttcag atttcctctt ttgaagtgaa tatggatgta ggcatagaaa tatggcagat  37440
37441  gtttctatgt ctggaatagc acagtgacca tcggtatttc ttacactctt tgtcctacac  37500
37501  aatcctgtta agtgaagtgt ggttcacttc taagcaatag aatggatttt ttttcttttt  37560
37561  gagttgagaa tgaagtctcc ccctttccag ttggcctcca catttctcac tttcccattg  37620
37621  ggcctgcata ttagaacaca gtacctccta ataggctcct gttcggaaca ttaaatctgg  37680
37681  aaatgttttc tctagagctg catggaacgt gactggaatc actctggggg acttgtgtcc  37740
37741  ccacagtatc tgacccacat ttccaggttc ttatcagttt gtgtcagtag agaaaaggac  37800
37801  actgagataa gtcagtaata agccagagtc acctctgtcc tgacataggt aaagctgctg  37860
37861  gggacctcaa gattccaggc tcaccccgca aggcagtgtt cttatgtgga atgactagca  37920
37921  agtttcattc tatttttttc caccatctac caccaccagc aatctcccat ctccctcttt  37980
37981  gccctgtctc ccattttagg aataactggg caactctata cgtcttcagt ccttttgggg  38040
38041  attttgttat tccttgttca ttctgaagca caagctttca ccatttactt caaccattat  38100
38101  tcctataagc tttctgtact cttacatcat taagccaaat tgtaatgttt ctgagagcca  38160
38161  tgagatctta ggaaactgta tttatttaca ttcagacacc cagtacacat aggcttgtct  38220
38221  ctgctgctgc tactgctaag tcacttcagt cgtgtcagac tctctgcgac cccatagaca  38280
38281  gcctcctacc aggttcctct gtccctggga ttctccagag aagaacactg gagtgggttg  38340
38341  ccatttcctt ctccaatgca tgaaaatgaa aagtgaaagt gaagtcgcca gtcgtgtcca  38400
38401  actcttagtg acctcatgga ctgcagccta ccaggctcct ccatccatgg gattgtctag  38460
38461  gcaagagtac tggagtgggg tgccattacc ttctctaggc ttgtctctaa cttagcttaa  38520
38521  acagttaaag acattattac aacaaaggaa taaaaagcac aaacatgtga ccccctgcct  38580
38581  gaaaataacc tgtattctac ttgtttatgc tataacttta tcactttcag acaaataaat  38640
38641  ccttgaaacc acagaaagct tattttaagt gtgttaagtt tggacagcat tgaataagca  38700
38701  cgaattgtca gacataatgt agaattaata aactattagg aaaaacaaag tcaaagcttt  38760
38761  tgttttcctc agtctacttt tcagagttgt gtaattttca ctcatccaat ttttaaaatc  38820
38821  cattacaaac tcactcttaa actgtttcca gagactatac agatttgcca ttctggaaat  38880
38881  gaaacttctt tttaaaccta aacagatagc tttaattttt ggtggactgg catgaaaaga  38940
38941  atgctacatt agaaactgag gcaattcaac tcaaagtttt tgttatttgc atgtgtgttt  39000
39001  caaaatatat tttacttttc tcttcagtga attccaatct ttgcactatt aagagacttc  39060
39061  agaagcaaaa gtttaaagtg aaaatcaatt ccacatttct aaaaatagga agtcctagct  39120
39121  taactgaagt gctcatttat tgcaaagcca ataaactaat tccactaagt ccaaaagtgt  39180
39181  ctcctaaaag attccaaaga taagaatatt ttcaactttg ttaagctgta caaacataaa  39240
39241  aggctctccc tccctctacc cacaaggatc ttttcatcca gttacatcag ggtaacttga  39300
39301  gccgatgcta caattggagc ctccctgacc ctttacctag ttatttcagc tgctgcaata  39360
39361  ggactgaaat ctcataagaa tcctgaaggg aggggaaaga tttgttctgt tcaattcatc  39420
39421  aacatttatt ggtgccttct gcatgtgaga cactaagata gaaactctga ggaatgttaa  39480
39481  gattgctagg tcttgttctt tgccttttgt gcatttataa tctatactgg ggcggggaag  39540
39541  ggggggtggg aaagaaagaa gtaaacacaa aaagtatcat gtttcttaaa ataccaggtg  39600
39601  ataaaaatgt taaagtgtga atttaagaga tgctaggttg gtaaaagttc tgctcacaat  39660
39661  catatgcaaa taaattcagt gcttgccctt catacttaat ccaggctgat gagacataat  39720
39721  tagaaatcaa caggggtttt tctgtgtctc tgaattatat atcttattta tctgttcttt  39780
39781  tatctctttc tgactgagat tgttttaaag aaaaaaattc tgaaaactga gaaagtgagc  39840
39841  acaagatagg ttaccaagga aaagtgactc cctcccaaac atcaaaaatc agcatcaaac  39900
39901  ttacacaaca atatgaatgc acctaatacc actgaactag agacttaaaa atggttaaga  39960
39961  tgatacattt tatgttatct gtactttgcc acaatttttt acatttttgg aaaaatatca  40020
40021  gcatcaagat ctgttctggg ggaaaagaaa aacaaagaaa atgctttaga gggatgagaa  40080
40081  tatttgaaaa agtagatgaa aacaaagcag tgacccaaag gtgatagtgg gagtgggaag  40140
40141  ggaaatacat taggtgtttg ggattaacat atatacacta ctgtatataa aatagataac  40200
40201  aaggacctac tgtgtagcag aggaaactac agtcaatatc ttgtaataat ctataacgga  40260
40261  aaagaatctg aaagacaata tatatagtca tacataaata tgtataatta tatgtataat  40320
40321  tgaatatgta taatatatgt ataaatatat gtaatataca tttacatgta taaatatgta  40380
40381  aaatatatat gtataattga atcaatttgc tgtgtacttg aaactaacat aacattgtaa  40440
40441  ctgaactttc aataaaaaaa caacacaaag cactgacctt GCCTTTGAAC TTTCCTGTTG  40500
40501  CAGATTCGCA CATCAGTGAC CACACTGTTA TTTCCCAAAA GACCATTCAG CTGGATAAGG  40560
40561  CATTTCCTGA TTGCAGCCAT AATTATTGCT CTTAATAATG TTTTGGTCAT CCTTGTGCCA  40620
40621  ACTataaaat acatctttgg attcataggt aagtttccaa aaggctttta tttagtcaac  40680
40681  tcgagctgtc cataaatgga gagcagggaa ccagtgatgg gaggtcaagg atcccagtcc  40740
40741  atctcaggct cttagaattc cgagtagccc aactgggctc cagttggtca ccatcccttc  40800
40801  ctcctaggtg acactggact tgatggacag gaccagaaag tgttggtgct aaaacctacc  40860
40861  ttatagatca tctaatctag ctgcattttc tgacaaacaa tgcagcttag ccctatagaa  40920
40921  gttaaatcat gttggagtga acccagggtt tggactgagg tcttaactct gcatcaagaa  40980
40981  aaaaaaaaaa aagaggaaag aaggtagatt ctacttaaat ggtctgtgag tatcagatta  41040
41041  ggattaaagg atatctttgg agaaagagga gattgacttt gtaaacatat tttttctttt  41100
41101  aactgggtga cccattaata tatttaattt tccattctgc tgatttgagg gtttactcac  41160
41161  attttaagta caatataaaa ctttataaaa caatataaaa acacagatgt aagcaacttg  41220
41221  aaaagttaga agtggatcag aagggtgtgt gaggagttca atggcacccc actccagtac  41280
41281  tcttgcctgg aaaatcccat ggacagagga gcctggtagg ctgtagtcca tggagtcgag  41340
41341  gagtcggaca cgactgagcg acttcacttt cacttttcac tttcatgcat tggagaagga  41400
41401  aatggcaacc cactccagtg ttcttgcctg gagaatccca gggacagggg aacttggtga  41460
41461  gctgttgtct atggggtcgc acagagtcga acacgactga agtgacttag cagagcagta  41520
41521  tgtgtttata ttactaattt cctttaaacc tacaacactc ggcctttttg ttgtttatca  41580
41581  tgtgttatgt atttctacta ggcacctatg atgttagatg cattttaatt ttatttataa  41640
41641  atatattttg ttttgaataa acatccatgg gctaatgctt cggccacctg aagcgaagag  41700
41701  ccaactcatt ggaaaagacc ctgatgctgg gaaagattga gggcaggaga agagggcgac  41760
41761  agaggatgag atggttggat ggcatcatta attcaatgga catgagtttg agtaaactct  41820
41821  gggaaatggt gaaggacagg gaagcctggc atgctgcagt ccctggggtc acaaagagtt  41880
41881  ggacatgact aagtgactga acaacaaacc atgagcttat agtgcttttt gtgctttgct  41940
41941  aagggtagtt ttagacttgg tttcttttga gtgtatgccc ttgcatctct gcctgttgag  42000
42001  taagacTGAC TTGTCCTGTG TCTTTCCTCA GGGGCTTCTT CTGCCACTAT GCTGATCTTC  42060
42061  ATCCTTCCAG CAGTTTTCTA TCTTAAACTT GTCAAGAAAG AAccttttag gtcaccccaa  42120
42121  aaggtcgggg taagtaaggt ttacaatttc tccctttaag tttccactat ttagagtaaa  42180
42181  ccaggaaatg tatgcacatg ttccaaaaac tgagttgatg tacaagaact gaaaatcgaa  42240
42241  gatggctgga actctctggt ggaaaaaaga gaggtgtaga tttctagccc tgagatgatt  42300
42301  ctgggatttc ttctcttcac atattaaata gcttgtgcta agtccttcct acctgtcaaa  42360
42361  tgctaatgga gtttgcccac aggcatacat ttataacagt ttctaccacc aagctattgt  42420
42421  tgcactatcc acaggaaaat atgcaggaag gaattaggct ccttagcagc gttatgaaaa  42480
42481  aatataaaca ttttggtcac agtcactagg tgaggcccaa aaatgttgct tttctttttc  42540
42541  ccttctcagt gccttgttgt cccctgtgga ctaagaacag aaccatctgt tgtccagtta  42600
42601  gtctctttcc gtgtaattta tagtcctatt aacctgggga gtatatatgt ttttcccaca  42660
42661  atagtactac aaaaatgtat actagaaata attattcaat attaaatatt atctatgact  42720
42721  gcttaataaa gtcttgtatt aagccttgaa aagcgcctct gactgactga ccctgaattt  42780
42781  tgcctgtgag tcattctcct ctcaggatgg tttggggact ttaggaaagt ttggtatcaa  42840
42841  aagctcctcc catcatcttg cccccagatt tccactcttt gtagtccatt ctgcttcgac  42900
42901  ttttatagca ctgtgacctt ggtaaatcac tttttcagtt tgactggata taaaagtgag  42960
42961  taaaattata tcctagatcc ttcttagtga aaaaagattt cagttgctgt ttctttttat  43020
43021  gtagaattag gaagtctatg tggtagtcta taaggcccct tttagtgtta aatttgtgaa  43080
43081  atatttatat gtttatgtaa ttacaggtat attacaagta taggcatata tgtatatgtt  43140
43141  cagttcagtt cagttcagtc gctccgttgt ttccgactct ttgcgacccc atgagctgca  43200
43201  gcacgccagg cctccctgtc caacaccaac tcccagagcc tacccaaact catgtccatt  43260
43261  gagtcagtga taccatccag ccatctcatc ctctgtcgtt cccttctcct cctgccttca  43320
43321  atctttccca gcctcagggt cttatcaaat gagtcagctc ttcacatcag gtggccaaag  43380
43381  tattggagtt tcagcttcaa caacagacct cccaatgaac acccaggact gatttccttt  43440
43441  agaatggact ggttggatct ccttgcagtc caagggactc tgaagagtct tctccaacac  43500
43501  cacagttcca aaagcatcaa ttcttctgca ctcagaagaa gaatttatag tccaactctc  43560
43561  acatccatac atgactactg gaaaaactag tatatgtata tgtaattacg tattaataca  43620
43621  cacacatata ccttgaggct tttttttttt caagaaatat gcaatgcaca ttatattgtg  43680
43681  tgtgtgctca ggcctcttca gtcatgtccg actctttgtg accccatgga ctgtagcccg  43740
43741  ccacgctcct ctgtcctctg gggattctct aggcaggaac actgcagtag gttgccatgc  43800
43801  cccactccag gggatctcct cgacccaggg atcagacctg catttcatat tatgtctcct  43860
43861  gcattgacag gggttcttta ccactagtgc cactaggctc tgttttgttt gcttttaaaa  43920
43921  aaatttaatc atatcataca tgctactctt ttataacctg ccccttttca cctaaaagat  43980
43981  tgtgagccct ccgtaagtca tttaatcttt ttctattact tggtttgtaa ggattacagg  44040
44041  gtattccatt attttatgta ccaaatcaat taaccatttt tctgtattga acatttggat  44100
44101  taaatctctc tactatcgta ttctttccct ctttcctgag gtagggttct aaattggtta  44160
44161  actgctaggc atgggcagct ataagaataa tacaattcaa tatgcaaatc aaatggctgt  44220
44221  cttaagtaaa cagcttatga aagcaaactg cactaaggaa gtataatttc tgtgttCCCT  44280
44281  AACAAGTTCT TTCTGACTTA CAGGCTTTAA TTTTCCTCGT GGTTGGCATC ATCTTCATGA  44340
44341  TGGGAAGCAT GGCACTCATT ATAATTGACT GGATTTATGA TCCTCCAAAT TCCAAGCATC  44400
44401  ACTAACCCAA GGAAAAATAC TATCTTTTCC TGTTGGAGAT GGTTACCAAT TATGCTCCCA  44460
44461  AAGACATTTT AGTTATCTTG TTTGGAATGT TATTCATAGG AAGTAACAGG AAGATTCCAA  44520
44521  AGATGTTTAC CAGCAATATT ACCAAGCACC TACAGAAGAG AAAATCATCA TTTTTGTCAC  44580
44581  AAATGGCTAT TTATATGTTT AAAATCTGTG GTGCACATTT CCACCCAGGT TTTACTAGAG  44640
44641  CAGTGTGtga tgatgtattt ttgcttttgc gtatgcagaa taagagtagc tgcatgtaat  44700
44701  gaccatcaga taatactctt ttccctctcc ccgcaaaagt accaaatttc tgtattctca  44760
44761  gaacatcaag caaaaatgcc ctgatggcaa agctatcacc atttaatgcc ttccctcaat  44820
44821  cttgcaccaa atactccagg tctatttaaa gacatgtatt gtgaactgtc tctacaagtt  44880
44881  acatgagtga tcagacacta ggctggagca ttttatgctc aacactaaca aaaaattttg  44940
44941  cccatcccac ttgtgacatt aaattaatga cttcttcatt caatcattct tctgtaaata  45000
45001  ttaaaacatc ttatgaaaca tagagagggg ctttactgaa attatagagc accagcaaaa  45060
45061  caatgcttat tgctatactg aatgttctgg aagcatttat taatgttatt cgcagtcctc  45120
45121  ttgtcatact tttgtcactg aacaatgccc tccctctcgt cttccatttt cattcagaat  45180
45181  ttttagaata ccactattca tgtggagcta cactacccag tattgtttaa tacattttta  45240
45241  tttgataaac attcagtgca ggaaactgtg attgctttat gtttatgtat ataatcttat  45300
45301  tctgtggtta tcagagtttt aatgtatggt acatttgatt tttatttttt acatgtgtag  45360
45361  ttttctctct tcacagtcaa acatttatgt tatggggggt gggggtaggg aattgagttg  45420
45421  ataggctcaa aaatccccat gtatgtatct gtctattggg catatgttaa atttgaaacc  45480
45481  tgagtgatat attcaatagt ttggtaatgc tcttcttcag tgtttacaat attaccataa  45540
45541  tcatctacaa gaaaatgagt gtcctatttg caaataatta tcaatactaa ggtagttctt  45600
45601  ttaatttagc aggtctaaaa taggatttag ttcattttag cttgaatagg tgtttgctaa  45660
45661  cattgatttg ccatttaata cagtcttgag ctattgtcta taaaaacaaa agtgctaaca  45720
45721  ctacaaagag atgcaaatta ctattctcgc tcacttttac aacacagtta catgaaatgg  45780
45781  atttaaaaat tagtactcat tgcctagaat ttctagattt gctccttttt atctcaatca  45840
45841  gtagcaagca catttgttgt atattttggt atagcctagt atgaaataca ggtgttatgt  45900
45901  tagtatgata atattaaatc atatttcaat agtttttgct ggaatgtgcc ttacttaaat  45960
45961  atatatttgt tttatgtatt attctctaga ggcataatat tgtaaaatgg tgcactttat  46020
46021  tagggaaatt gagcattact agaaactatc acgacttctc acttactatt atttaccaaa  46080
46081  tagcattttt aagatatatt tctattttca attcatctaa agagagtatc aaaatagaaa  46140
46141  atgggaaaga ggtgccttct gagtgttaaa aatgtttgat ctgaatgtat ttaaatgtaa  46200
46201  atacaatgga ttgatccaaa aaactgaaaa gctgtaacat ctgtatatat tttaaatgct  46260
46261  ttacatttga aatgactcac ttgaaagtat caacatgtaa aattatataa atattcaaga  46320
46321  gcaatactac agcgccaaat aataaagcgt cattttttcc tcatggccat tttcaggatt  46380
46381  agagttcaca tagactgcag gacaggcata catatggtat attgtactgg ttaatttagc  46440
46441  cccatttata aacagatgaa aattttattt tcttatttca tttacaggat ggttcaatat  46500
46501  attgggaggc tttttttttt attacagaaa gtgtatattg gtatataata aatgaatttt  46560
46561  tcaaatgact atgatgtaat tttctttcta ttgttgaagg catgaaaaat attatttata  46620
46621  agtgaaaaca tattttaaat cttaatattg tctcttttat attggtatat gttccatttt  46680
46681  tattgttact ctgacataaa actaatattt atagctttca gaaaatagtt gccatcttat  46740
46741  tctggcaaaa tacacagcta atttgaaatc atgcttgttt tgtatcatcc tagaatgaat  46800
46801  gtggaagaaa tgactctctt aatggtgaat taatgaagaa tttatctggg atggaaaaag  46860
46861  agggaataga agaaggatga aaatagttaa agatctgaaa tatttgggag aagggaaagc  46920
46921  aacatgggag tgctgagaac tgggtagaaa tgaacttgta gtgggactga caggtcatac  46980
46981  attaagtgta tgcttaactt tctaagaaac ttccaagtca ttctccaaag tggttctacc  47040
47041  gttttcattt tcaccagtaa tatacacgag ttctagttgc tccacatccc tgccagcagt  47100
47101  tgacattgtc ttttgtactt tgctgccctt caagtaggtg tggaaaatta tctcaccgtg  47160
47161  attttcgttt ccatttccct gatgactagt gtgggaaact tttcgtgcat ataatgacca  47220
47221  tttacattgt cttttgtaaa gtgtctgttc aaatcacttg ctcattttta aaattaggtt  47280
47281  gtctttttat tgtgtatttg tcagaattct ttatatattc tggatacatg tcctttgtca  47340
47341  gattgcaaat gtattttccc agtctatggc atgcttactc attttcctaa atgtgttttg  47400
47401  caattcctgt cttaatgagg atgagattaa ttggaatggt caattaattg tcataattgt  47460
47461  ttagattttc aaatttggag agtacaagaa ttttctctct tttttgttat tgtatctttt  47520
47521  tgccttgtac ttagcttcat ttaatgtatg ctaatctagt tccccacgtc caagataaga  47580
47581  gaaacccaag taagacagta ggtgttgtga gagggcatca gaaggcagac acacagaaac  47640
47641  cataatcaca gaaatctagt caatttaatc acactaggac cacagccttg tctaactcaa  47700
47701  tgaaactaag ccgtgctgta tgggaccacc caagacgggc gggtcatggt ggagaggtct  47760
47761  gacagaatgt ggtccactgg aaaagggaat ggcaaatcac ttcagtattc ttgccttgag  47820
47821  aaccccatga acagtatgaa aaggcaaaat gagaggacac tgaaacagga actctccagg  47880
47881  tgggtaggtg cccaatatgc tactggagat cagtggagaa atactccaga aagaatgaag  47940
47941  ggatggagtc aaagcaaaaa caacacccag ttgtggatgt cactggtgat agaagcaagg  48000
48001  tccgatgctg taaagagcaa tattacatag gaacctggaa tgtcaggtcc atgaatcaag  48060
48061  gcaaactgga agtggtcaaa cagaagatgg caagaatgaa tgtcaatatt ctaggaatca  48120
48121  gcgaactaaa atggactgga atgggtgaat ttaactcgga tgaccattat atctactagt  48180
48181  gtgggcagga atcccttaga agaaatggag tagccatcat gatcaacaaa agagtccaaa  48240
48241  atgcagtact tggatgcaat ctcaaaaaca acagaatgat ctctgtttgt ttccaagaca  48300
48301  aaccattcaa tatcgcagta atccaagtct atgccccaac cagtaatgct gaagaaggtg  48360
48361  aagttgaact gttctatgaa gacctacaag accttttaga actaacaccc ccccccaaaa  48420
48421  aaaaatgtcc ttttcattat aggggactgg aatgcaaaag tagaaggtca agaaacactt  48480
48481  agagtaacag gcaaattggg ccatggaata cagaatgaag cagggcaaag gctaatagag  48540
48541  ttttgccaag agaacgcact ggtcagagca agcaccctct tccaacaaca caagagaaga  48600
48601  ctctacacat ggacatcacc agatggtcaa caccgaaatc agattgatta tattctttgc  48660
48661  agccaaagat ggagaagctc tatacagtca acaaaaacaa gaccaggagg tgactgtggc  48720
48721  tcagatcatg aactctttat tgccaaattc agactgaaat tgaaggaagt agggaaaacc  48780
48781  actaaaccat tcaggtatga cctaaatcaa atcccttatg attatacagt ggaagtgaga  48840
48841  aataggttta agggactaga tctgatagaa tgcctgatga actatggatg gaggttcgtg  48900
48901  acattgtaca ggagacaggg atcaagatca tccccatgga aaagaaatgc aaaaaggcaa  48960
48961  actggctgtc tggggaggcc ttacaaatag ctgtgaaaag aagagaagtg aaaaccaaag  49020
49021  gagaaaagga aagatataag catctgaatg cagagttcca aagaatagca aggagagata  49080
49081  agaaagcctt cctcagcgat caatgcaaag aaatagagga aaacaacaga atgtgaaaga  49140
49141  ctagagatct cttcaagaaa attagagata ctaaggaaac atttcatgca aagatgagct  49200
49201  cggtaaagga cagaaatggt atggacttaa cagaaacaag atattaagaa gaggtggcaa  49260
49261  gaatacacag aagaactgta caaaaaagat cttcatgacc aagataatca tgatggtgtg  49320
49321  atcactcact tagagccaga gatcctggaa tgtgaagtca agtgggcctt agaaagcatg  49380
49381  actatgaaca aagctagtgg aggtgatgga attccagttg agctatttca aatcctgaaa  49440
49441  gatgatgctg tgaaagtact gcactcaata tgccagcaaa tatggaaaac tcagcagtgg  49500
49501  ccacaggact ggaaaaggtc agttttcatt ccaatcccaa agaaaggcaa tgccaaagaa  49560
49561  tgctcaaact accgcgcaat tgcactcatc tcacacgcta gtaaagtaat gcacaaaatt  49620
49621  ctccaagcca ggcttcagca atacgtgaac tgtgaacttc cagatgttca agctggtttt  49680
49681  agaaaaagca gaggaatcag agatcaaact gccaacatcc gctggatcat agaaaaagca  49740
49741  agacatttcc agaaaaacat ccatttctgc tttattgact atgccaaagc ctttgattgt  49800
49801  gcggatcaca ataaactgtg gaaaattctg aaagagatgg gaatactaga ccacctgatc  49860
49861  tgcctcttga gaaacctata tgcaggttag gaagcaaaag ttagaactgg acatggaaca  49920
49921  aaagactagt tccaaatagg aaaaggaata cgtcaaagct gtatattgtc accctgctta  49980
49981  ttataataac ttatatgcag agtacatcat gagaaatgct ggactgggag aaacacaagc  50040
50041  tggaatcaag atttccagga gaaatatcaa taacctcgga tatgcagatg acaccaccct  50100
50101  tatggcagaa agagaagagg aactaaaaag cgtcttgatg aaagtgaaag tggagagtga  50160
50161  aaaagttggc ttaaagctca acattcagaa aatgaagatc atggcatcca gtctcatcac  50220
50221  ttcatgggaa atagatgggg aaacagtgga aaaagtgtca gactttattt ttttgggctc  50280
50281  caaagtcact tcagatggtg actgtagcca tgaaattaga agatgcttac tccttggaag  50340
50341  gaaagttatg accaacctag atagcatatt caaaagcaga gacattactt tgccaacaaa  50400
50401  ggtccgtctg gtcaaggcta tggtttttcc agtggtcatg tacggatgtg agagttggac  50460
50461  tgtgaagaag gctgagtgct gaagaattga tgcttttgaa gtgtggtgtt ggagaagact  50520
50521  cttgagagtc ccttggactg caaggagatc caaccagtcc attctgaagg agatcagccc  50580
50581  tgggatttct ttggaaggaa tgatgctaaa gctgaaactc cagtactttg gccacatcat  50640
50641  gcaaagagtt gactcactgg aaaagactct gatgctggga gggattgggt acaggaggag  50700
50701  aagggcacga cagaggatga gatggctgga tggcatcact gactcgatgg acgtgagtct  50760
50761  gagtgaactc cgggagttgg tgatggacag ggagacctga cgtgctgaga ttcatggggt  50820
50821  ctcaaagagt cagacatgac tgagcaactg acctgatctt acctgacctg aagtcacttt  50880
50881  aaatcttagt tcagaaacct ggtactgcct atataggccc aggacatcca acatcttttt  50940
50941  cagctacttg tagtcaactt tactagatcc ctcagccctt gctataggca catatagagg  51000
51001  aaacaagaga aattagttta ttcgattctc atttagcagc ttggaagtcc tgccattttc  51060
51061  tcttgactct gtattttcct tcatgtacag aaacagtttg tatagttttt gcttctgtag  51120
51121  catgcatcct catgactgtc tttttttttc aataaaaaat gttgcacaaa ttattagttt  51180
51181  aataaaatca gtttagagct tttcttcaca ccaaacacca aaatgaaaca aaatcattat  51240
51241  gaaagccaaa aagtaatgag gagacatcta tggaaaaact gtttgatagc tggatatgaa  51300
51301  agtaggtatc agtcactcag ttgtgtccaa ctctttgtga tgcaactgtg gactgtagcc  51360
51361  cactgggctc ctctgtcctt ggaattcttt aggcaaggca ggtaaaaata atagagtgaa  51420
51421  tagccatgcc cttctctagg agatatttca gacccaggga ttgaaccctg gtctcctgca  51480
51481  ttgcaggtgg attctttacc atctgagcca tcagggaaag taaagcacaa tggcaaaaag  51540
51541  cacaaaggca gtcaatgatg attagacata agtatgtagc aggaaaatat aattctgtcc  51600
51601  attaaggaat aaacaaagat aatagctact acaaaatgca gaccaatata tcctcaatgt  51660
51661  ttgaagagat aatacagatc tatcaagaat ctattagaag aatggacaac agacatgaaa  51720
51721  tctatacaga aatgaatggt gaatgcgtat tcacaaataa ttagatctca ctatgaatca  51780
51781  actgcaggca agtaaaaaca taactaaaaa aattgctttg tcagagtaat aaaataaaga  51840
51841  aaagacaacg ttctgtttta atgactgtga ggagttaatc actctcattc tggtgacaga  51900
51901  aatctttctt ttgctagcct tatgtggagc tcattctggc catgcttata cagatcctca  51960
51961  taaatgcttg tagtagtttc ctcagagatg ttcacactct aatccctggc acatgaaaat  52020
52021  atgtcgggaa attgaatttg gcaaatagaa ttgaagtaca gatcttaaaa taggaagatt  52080
52081  atgctgaata acctagtcac ataagccctt aaaatcagag aactttcttc agctaaagtc  52140
52141  aaaaatgttt aaatcagaag ggctcaactt gccattgctg agttgaaaat ggaggagacc  52200
52201  acgtgtaaac cgtgtgaagg aaatgaattc ttccaacaac ttaaataaga caataagaca  52260
52261  ataagatgat tcttctccta agtttccaag taggagccta gggcaccaat accttgattt  52320
52321  gagcctggag agcctaagca gaatattttg ttgagccagc cagacttgtg atctaaagat  52380
52381  ctgtgagata ataaatgagt gcctttttaa gctgctaaac ttttgatact tggctatgac  52440
52441  agcaatatga aactatagaa tacaatattc atgtctgttg attaactaat ttctgttctc  52500
52501  aggaaataat cagaaaaatg aattgactat tacacactct gtcttcttgc aacatatagt  52560
52561  atcttatagt tctgaaatat tacaaatgta caaaattgtg gaatcattta ataaattcta  52620
52621  gtaccttcat aggctggact atgatgcagt catcaaaagt attttaataa aaatattttc  52680
52681  attaataaaa tgaaaaacta tggtataata ttaagtgaaa aaagaataaa agctttctta  52740
52741  tcccaatttt atatattata aaagcatgaa atagaaaaaa gaaatgaaag tgacctaatg  52800
52801  ttaaaagtag atatttgtaa gtagaaaaat gattagcaat gttagttttc attttcatat  52860
52861  gtttctatta ttttctaaat tttctttgaa gattatatat tccttttatc attaggaaaa  52920
52921  aactcttcag aaatagaaaa ggctttctgc caaattctat tctggaaaat aaaccatgct  52980
52981  gccaatttct atacattttt atattttaag ctgagtctaa aggcataatt aaatgaatgt  53040
53041  gcaattcata attagggaat agtcgttaat gactggagca gaccctcaaa ggatggaaca  53100
53101  gaccttgacc agaggtggga ctgggatgag aaaaggatga cttgaagaaa acagtgtagc  53160
53161  agagccagga gaccaagttt tgagtcctat atccatgttc tgggtaagtc atttaatttt  53220
53221  attgagcttt agtttcctca tatttgttgg aataatttct gtataatgta attcccaaga  53280
53281  tcatttagct tgtaatcact ggaaatgtca gaagattctg tcttataaca taatcatatc  53340
53341  tttaatgcaa agatttggca gtagtcacaa atgagtgctg gaagaactct ctccaacggg  53400
53401  aaagttacaa agcatacatt gcaacaacaa tttcagcagt ttgtcctgga agtgagcaga  53460
53461  tacggcaaat gcttcggagg aaaactctgc cttgctgctc aggttgagta atttactgga  53520
53521  taaacattta ctcagtgaag aacatgccag attccacatt aggtacaaga atacagaaca  53580
53581  gtactcatct tcaaggagtt ttaagggctc ttgaggaggg aaaacatgta tacagatagt  53640
53641  tacaataaaa aatggaaaat gctttagtat atacccagga ttccctggaa ccactaaagg  53700
53701  gagtgcccaa gtcagccttg gggaagagga gtagtcatgg gtttctggca acagataccc  53760
53761  cataaattga atcctaaaga ataaattgga gttatcaggt aaaaagatgg agtggaatag  53820
53821  caagtattat gcacaagaac atgattcatc tcattgacct ccccattccc cacataaaca  53880
53881  tgtatgcaca tgccttccac aaaccatgta ttagattcct tttactgcta taataaattg  53940
53941  ccacacactt agtgacttta aaaatatcct ttcttatctt accacagcaa cagcaggaat  54000
54001  cagtagaagc tccagcagaa tcatacaaat caagcagagc aaataaaaca acaaagattc  54060
54061  ttaaaattaa actgtgccta gtactacagt cacaaagtag actaggaccg atgtgtccaa  54120
54121  tcgaaagaga gtgacagcct gctacagtaa aagatttaaa tggacaggat gtctgacaca  54180
54181  caactgaaga tcattagtca tatcgagaac caaggaaagt acaatttgat tgaaaaagat  54240
54241  aattaactga tgccaacact gagacaaatc agatgttgga actatttgac aaggatttta  54300
54301  aagcatccat cataaaaatg cttcagtggt caattataaa ctctcttgaa gccagaggaa  54360
54361  aacaatggaa cattttaaca aggaaactga agttcaaaaa aggatcaact gcaaattata  54420
54421  aactgaaaaa tacaataaca gaaatttaaa gaaaaattca ttgatgttct tggtaataga  54480
54481  atggagatga tgaaggatat aatcagtgaa cttgagcaaa tagcaatgga attcacctaa  54540
54541  tctgagggct tccctgctgg ctcacacaat aaagaatctg cttgcaaatg caggagaccc  54600
54601  agatttaatc tctgggtttg gaagatcccc tgaagaaagg aagggctacc cactccagta  54660
54661  ttcttgcctg gagaa                          54675