Imprinted Gene Databases

Sus scrofa: NOB1

NIN1 binding protein 1 homolog

Wu et al. Zool. Res. 41: 721-725, 2020

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Sus scrofa NOB1   Imprinted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    gcagaaacta agattttgtc tcaaaattga acttccagca agaagctctc ctcttgggtc   60
61   tgtatccaca tcacgcggta agtgacctcg cccagtctct tgactctcta ttccatcctc   120
121   atgctgatcc cttccacgtg tacacgtcca gccccggccg ggctccagac ttccctctct   180
181   aagtgcccac gacaccctca cctggatttc tgctgggcat tttacagtca ctgggtacaa   240
241   aaccgtgccc tggtcctctt acactcgccc cgtttcaatg gaaggcaatt ccattcttcc   300
301   aggggttccc acccaagact ctggatcaca gtgacttctt tccttgtaca tcccacctcc   360
361   acccaccctg ctggctgtac ttcaaaatat acccaggtct gatcatttct gccccctcca   420
421   tccttccacc cggcccatcc ttcccttgga cggtggcagc aacctctgat cctgtctccc   480
481   tgctgcagga tgacacgtgt ccattctgtg gctcgaaacc ctccaacggc cccaactcag   540
541   tgaaaatcaa cagcttcaca agggcctgca aggcccccac cggcccatct tttctcttcc   600
601   ccagtacctc tgacttcatc ctctccgtca ccccttactc acaccctcca gccaccaacc   660
661   actggcctcc accaacttgc caggggtggt ccttctttag ggctgttgag cttgctgctt   720
721   cctctgccgg gaccgctagg tccccattta gccacacgcc ttcttcattc aaccatctcc   780
781   cactcagcaa gactttctaa ggaccccatt tcaaagtgca gcgccagcca atacttcacg   840
841   gcctgcctcc ctccttcatt tacaacataa ggtgcactct actcagttat tttgtttctt   900
901   gtgcctttac ccactaaaat ttaaaatcca caaaggcagg gattttcacc ttccttgggt   960
961   actatactcc tggtgcttcg aatagcactg tccaacataa tctttaattt cctaggaatt  1020
1021  attattatta ttattatttg ctttttaggg ccgcacctgt ggcatatgga ggttcccagg  1080
1081  ctaggggtca aatcagagct acagctgctg gcctacacca cagtcacagc cacagccaca  1140
1141  gccacagcaa tgccagatcc ttaacccact gatcggggac agggatcgaa cccgcaacct  1200
1201  cacagttcct agtcagattt gtttccactg cactgcgaca ggaacacctc taggaaatat  1260
1261  tttaaaaact aaactcaaaa aaaaaaaggg gggggggagt tcctgtcgtg gcacagtggt  1320
1321  taacgaatcc gactaggaac catgcccttg ctcagtgggt taatgatccg gtccctgccc  1380
1381  ttgctcagtg ggttaatgat ccggcgttgc cgtgagctgt ggtgtaggct gcagacgcgg  1440
1441  ctcggatcct gcgttgctgt ggctctggtg taggccggtg gctacagctc cgattggacc  1500
1501  cctagcctgg gaacctccat atgccgcgag agcggcccga gaaatggcaa aaagacaaaa  1560
1561  aaataaataa ataaataaaa ataaaaacta aacaaaggaa atttcaattc tattgtactt  1620
1621  aggacaataa actttaatgc taccatttat agcatataag tacattacat ttataaggtc  1680
1681  atttagtata atctttttaa aaattaatga gaaattttac ctttatcttt ctgtactaag  1740
1741  tcttccaaaa tctggcatgt attgtatagt catagcctat ctcctgtact cggcagcccc  1800
1801  atgtgtctag tgactacgga tctgaacaat gaaaacccta gaacaatgcc tggcaaagag  1860
1861  ttcgtgctta taaatagcca ccaaatgaaa aaataaagag gcagctatgg tatagcatag  1920
1921  gattttctaa actttagtta cactccatat tcacaattat tgctataacc tatactattt  1980
1981  tccccttaaa atgtcatcct ttgcacactt gaaaaaaaca tttttttgaa actttacatt  2040
2041  gaatctaaaa atggaaaaga ataggtccaa ggataaaagg cctgggcatg agtccctgct  2100
2101  cagtcattca cgacttctag attctcaaac aaggacttca ctaagcctca gtttcttcaa  2160
2161  ctgcagaata gggacaattt caaccttcag aggatcataa tgaagactga ataagctctt  2220
2221  tttttctttt tttggggggg gaggtggatg tggaagtttg agggccaggg atcaaaccca  2280
2281  tgtcacagca gtgactccag ccatagcagt aacaatgcca gatccttaat ctgctgagcc  2340
2341  accagggaac tcccataagc tttttttact atgggaaagt agtcactaaa taagagattg  2400
2401  agaagccaac ccaagccaac ccaaccccac acctatcatt ttcttataga ccaaacaaca  2460
2461  aaatggcaag ctcatttacc aagaagaaga ggcaggactc agattcaaat ctcttctcca  2520
2521  cttacaggtc tgtgaccttt agaaattcat ttattcacca aaaacttacc aagtgcccat  2580
2581  agcacacctg gctccaggct agttgccaaa taagccaaat aagatataaa ccccgccctt  2640
2641  tgaggaattt gcagtctatc agaaagaaag agaacagcag acaagaaaac acaaaaaaat  2700
2701  tgtcaacaaa atccagtctt ctgagatctg tttgttcact gtgaaatgag aataaacatc  2760
2761  ttcctaatct aactcccagg gctgtcacag aaatcaattt ttaaatgttt gtcaaacatt  2820
2821  ctaaaaactt gaactcaaaa cacattagca aggtactttt tttttttttc ctacttgtaa  2880
2881  cccaaaacaa ctccagctcc tgggactgtc cagtttgaac attcacttct attacatcac  2940
2941  atccatgaaa tgcattccac ttttgcaaat gttagtaaac acaagaaaaa gcgggtgaac  3000
3001  agccttaaca caggtattta atctcaaaat catgatccag gtcacagttc tatggaacac  3060
3061  aacacagacc ttccagtcat gctagctagt tacagtttgt caagataagc agtcacatgg  3120
3121  caaaggaaac tgaataattt aaactcaaga aagaaaaagt cataaagcag ggtaggtaga  3180
3181  taccggccaa ggttactgca gtcgctgtta ggtgaggtaa tgctgggatt ggaccgtgct  3240
3241  caacagttta agctaaaagc cattttacag ccagagcaaa gtgcccacgc tcttttctta  3300
3301  agcccagaag ttgatctgat ctgtggaaat ttcaaagaaa catgatctga aaggctaggt  3360
3361  tctcaagaag tagaaaccct acccaagcag gactaagtgg gcgtgacgaa agcaaaatga  3420
3421  tcaagattct ctgatccctc ctgaagttta gaaactgaat gggaccaaaa tcaaagtctc  3480
3481  gggtaccaat cattgccaaa gaggaaggaa ggaagaggcg ctcaagcgcg gttcaggcag  3540
3541  catcttcctc ctgatttttc cttccacgtc gttcgccaat tctcaggcga cccattctag  3600
3601  ctcagtccca agttgcccct tcctcctgtc ccgatcccgc cacaaaggtc actcctcttc  3660
3661  atccctggca cctaagatgc ttgtcccttc caggaggact tgctggccac cgcacttatg  3720
3721  cgtgccttgg cgcccacctc ggagttgccc ccgcaccgcc cgcagcgcgc ccaccccgct  3780
3781  cgggcgggag ccgggacacc cctcctcgga ggccggaacc gccgcgccag gcccctccca  3840
3841  caggaagcca ccgccccccg gcgcccgggc cgcgccgccc ctggcccacc ccgcgctgcc  3900
3901  cgctgcccgc tgccccaggc cagccccgcg cccccgccag cctgcccgcc gcgctgcccc  3960
3961  gcgccggcgc tcgctacctg acgggaccac agaagcggag cccaactcct ctcccacttc  4020
4021  cgccttcgac cgcccgcact cgggccaggt cacgtgacca cgcgtggtca cctgacccgg  4080
4081  aagaggctgg ccgtacctgc aggtgtgggc aacctaggcc aggcctggga acctttagcc  4140
4141  agaaagcctt cttatccttt gtatgtttaa aaatgggagg gttttcccct cgtcagatgg  4200
4201  tacccgagca atcaagtaaa ttgagggctc ggtgagtgcc aggagcttca tttactcctc  4260
4261  ccatcgagcc caggggcgtc tctgtcagcc ccatttcaca ggtgaaagga ggctttcagt  4320
4321  caattaagtc agcggttaat ttactgactt aaaatatcct agggtcacca gataaaatac  4380
4381  agggcaccca gttaaatatg aacttaagat aaaaaatatg taatatgtag gtgtgcccca  4440
4441  aatactgcct ggtacatgtt tatactaaaa aactatttgt ggttgatgct catatttaat  4500
4501  tgggcaaatt gggttttaat ttgctatacc tgacaacctt aagcctacta tgtgccaggc  4560
4561  agggttctag attctagaaa cacacaaaag taacttttgt ggagcatctg ttttgttttg  4620
4621  ttttgtcttt ttgccatttc ttggcccgct tccacggcat atggaggttc ccaggctagg  4680
4681  ggtctaatcg gagctgtagc cgccggccta cgccagagcc acagcaacgc gggatccgag  4740
4741  ccgcgtctgc aacctacacc acagctcagg gcaacgccag atcctcaatg ccagatcctc  4800
4801  agccgactga gcaaggccag ggatcgaacc cacaacctcc tggttcctag tcggattcat  4860
4861  taaccactga gccacgatgg gaactccgga gcatctgttc ttgtgacata aagcaaaagt  4920
4921  aaaaagactc cagaaccctt gctggggttg gtaaaatgcc caccacacca atcgaacccc  4980
4981  tatttcctta atataaagag tcaatagcac tttatgaatt agaaaaaaaa attaatcaat  5040
5041  atactttact gatggtaggg aattcagttt tgacaagttg aaggaaggct caatttttca  5100
5101  ctcttcatca ccacaaacta aaatgaagac taatcactta attagcttta agcactgtgc  5160
5161  actgattatt ctgttatttt tgggtcttcc cgttcagagt gatcctatta tgcatacaaa  5220
5221  ttaaattggt tgagcactta gtctctgctt ttcctatttc cactccagat ccatccagga  5280
5281  gatggccttt caaggagcta cagcctttct gaataccgta attcctatat gaatcccatc  5340
5341  tataaaccta ttcaaacttc tttatttctc tcacctcatc tccaactact cttccactca  5400
5401  gtaccctgct tcagccactc tggcctgagg gcctttggac ttgcttttcc ctctttctgg  5460
5461  aaagctcttt ccccaggtag tcagttggct cactcatctc tttcagatat ttactcaacc  5520
5521  acccctctca gtgaagcctt tcgtaatcac cctatttttt ttcagccgtg cctgcggcat  5580
5581  gtgaaaattc ccaggccagg gatatgaccc acaccacagc aatgacgtga gtggctgtag  5640
5641  tgacaatgcc aaatcttaaa ccactgtgcc acaggggaac tccagcatag gagattttga  5700
5701  aaagacacat aaaaaaatat gaaatgtgtc attgtaaaag cgcccccccc ccaaaagtta  5760
5761  aaaagtaaaa tgaaatgttc atttaaggaa aaagacaatc tacttagaga agacacacaa  5820
5821  ttaactacaa tgcaaagcag aaataggaac tgctcattaa gtgacagaac tgaaatgtct  5880
5881  taagtgtggt gacaaagaag agttcaaaca tgtccttggg gaaaaatgtg atttcggtaa  5940
5941  tcagaactag tttacagagt tcagggactt cttggagatt aagtaagcag ggattggcca  6000
6001  gcagagtttc cagggagaag agaaaacaag ggcaaaggca gagacaacag agtccaaaca  6060
6061  aagtccagga cactcccaga aaagaccaga ggaattctag ggatacttac tgatactttc  6120
6121  acatagtgtt tcatccacat cccctctccc gctattagca tatagtttca tagcctgtac  6180
6181  attttccagt ccgggaaatt aactcagatc ttcactggcc cacaagcaag acatttctct  6240
6241  ttcataaagg gccccacata taaaagtcgt cattatcact gcatgagtta taccttgagt  6300
6301  ccttccataa gggtttgaaa gtgttaattt gttaatgtaa actgtttaaa gtgaccataa  6360
6361  tttttgttag aacatttgtt ttctttgctt ttaaaaaaaa caaggagcct ccacaaacaa  6420
6421  gtgtttcagg gctcactcaa tgcctttgcc ctactcattc ttcaagatcc agctccaaag  6480
6481  tcttcaactc gaaagggccc ctagacacca tataaaatag tactttgtcc acagctccta  6540
6541  catcatctaa atcatgatgg tataaattag ctctcaatag atgtttgtac taagtgagag  6600
6601  tctttctaaa gtttcaaagg gcttggagat gagtgttaca gggaaatgga aaagggatta  6660
6661  aagtagatta aaaatgacat atgctacaaa atgtcaagaa acctttatag taacaaattt  6720
6721  tttttttcca gggccacaca ggcggcatat ggaggttccc aggctagggg tcgaatcaga  6780
6781  gctgtggcag ccagcctaca ccacagcctc agcaatctgg catccaagcc acatcttcga  6840
6841  cctacacccc agctcacggc aacgccggat ccttaaccca ctgagtgagg ccagggattg  6900
6901  aacccgtgtc ctcatggatg ctagttgggt tcatgaacca gtgaaccacg acaggaactc  6960
6961  caagtaacaa atattcttaa tgtttactaa aaaatgaatg gctcaaagct tgatctttct  7020
7021  tttcctgatc attcccctaa atcagtggtt ctcaagtgtg acttcaggtc agagcagcaa  7080
7081  catcacctgg aacttattag aaatgcagat tctcctgtcc tgcccagaac tactgaatca  7140
7141  gaaactgagg atgaactgca gaaatctatt tttgcaagct ccccaggtga ttctgagtca  7200
7201  cactcaaatt gaagaacact gatttagatc atttctcttc atcttagtgt ctatggaatt  7260
7261  atcatcaact ccaataaacc tctgttaatg gggagtatag tttccatgta cttctttttt  7320
7321  tttttttttt tttttttttt tttttttttt ttttttggct gcactagcag cataagcaag  7380
7381  tttccaggcc agggatggaa accgtgccac agctataacc aaagccacag cagtgacgct  7440
7441  ggatccttaa ccagctgagc ctcgagggaa ctcctcccac cctttttaag caacaggagc  7500
7501  agtctattaa gaagaaatta gagtcaggaa tgttagtgtt gagtggatta tattttctag  7560
7561  gcactaaata aaaacttgat agggtaatgg gcatgaatgg aggctcctca aaatattttg  7620
7621  caagtgacat caataaagtt tagcaaaaag aatatgggtt gagagtgaga gtggaactaa  7680
7681  ggatgactca gagattctta ccttcttgcc ttttttgata atgccattag taaaaatagg  7740
7741  aactcaatcg gtgaaggaag tttatgcggg ggcaggagag ataattacct taattttaac  7800
7801  cttcctcctg agtgaagatg ccagaaattt tcaggtgcat ggaagctaga ctggggaata  7860
7861  aacagagatt ggatctatag atgcaggaag cattcctgta tgtggtaatt gtgatgagct  7920
7921  ttgaggctaa acagtattgc tgaaggagaa aacttagagg caaggttggt tctttggagg  7980
7981  gtgccctgtg tgcaaggcag aagagagtgc agtgaaggag ggtgacaagc catcagaagt  8040
8041  acagggtgac caggatagtg atgtgtcgac aacatgagac aaagagagac agtccagaag  8100
8101  gcagagatgg ttagcaatgt acaacctatg gaggaaccga gaatgctggg gaacaaaaag  8160
8161  aaaaaaattt gataatgatg aactagacaa ttagaaacag actccaactg ttctatttca  8220
8221  ggtggggcag tggggacagg aatcactggc tctggaggtt gaagagaatg aatgataaga  8280
8281  agagttgaga tactttgcgg ggaaaaggaa aaggggtttg gggcaattgt tgtaaaagac  8340
8341  tcccaggcac tgaacagttt ttggagatag atggataaat tactaaccaa gagtaagacg  8400
8401  aaagacttga cgaagtatag aataactcaa taccactgaa aatggatgac tgaaaactca  8460
8461  agtcatcatc cagtcaaaat tcactagcag gcatttctaa cagaccagat ctcataatta  8520
8521  tggaatctca gacttgaaag ggaatttaaa agtttaagaa atatcccttt ggttcagttg  8580
8581  agcaaggaat tattttttaa aaataggttt cttcttgtaa aatcaacatc ttaataactt  8640
8641  agctaagcca gtgcagctgg tggcactgag tcacccactg gcctctgggc tgcagaccag  8700
8701  ctgaataggc acctgggcca ctggtctgat catccaaaag ctaaaaggtg gagattttaa  8760
8761  ggttacatgt tagaagagtc ccaacttgac atccttttct ggtagaattt gatatcctca  8820
8821  gaagggggcc taaattttat atgatgcccc taaagatggg tgaggctgtt gacgtggatg  8880
8881  aggctgttga tgtagaggcc actgacagca ctgaggaaaa agaggaactt aaactcgatc  8940
8941  cagaagatca ggatgagggg gaagagcgtg acctggttcc tgagaaggat caagtagctc  9000
9001  aggagcccac tgcaagtctg cagtcatgct tcatgtggct gggccacgtg gtcctgcctg  9060
9061  gttccttgtg ctgctcggct gtccagcaag gaattaagaa cctttcttat gtaagtggga  9120
9121  taagaatatt aagctggagt tcccgtggtg gcgcagtggt taacgaatcc gactaggaac  9180
9181  catgaggttg cgggttcggt ccctgccctt gctcagtggg ttaacgatcc agcgttgccg  9240
9241  tgagctgtgg tgtaggttgc agacgcggct cggatcccac gttgctgtgg ctctggtgta  9300
9301  ggccagtggc tacagctccg attcgacccc tagcatggga acctccatat gccgcggaag  9360
9361  cggcccaaga aatagcaaaa agacaaaaaa aaaaaaaaaa aaagaaaaaa aaagaaatag  9420
9421  caacaacaac aacaaaagac aaaaaaaaaa aagaatatta agctaagtaa atgatacatc  9480
9481  ctggctccaa gtcgctcaaa atgaagtggg ttacagcagc agaatggata agaagtggac  9540
9541  aagaaagcgg cttctggagt tcccactgtg acacattggg ttaaagattc agcgttgacc  9600
9601  tagcagtggg ataggttgaa gaggcggctg gattccatcc ttggtcggga actttcatgc  9660
9661  agtgcgggtg cagccgaaaa agaaaagaca acatctccag attaggcttg tttcactgtt  9720
9721  aacctccata cctcaccaac tagtacctag tgttgttgtg atctttaaat gaggtcacct  9780
9781  gtattgatta actctgaaca gtgaaattgt tagtttcact ggcctttaca cctaaaaaaa  9840
9841  gcgccaagga gtggatacca aagcacattt cctcccgctc caccggccca aagcttgccc  9900
9901  ccgcccacac tcccgtggca gggctggtgg cagcattgcg catgcgcgcg aggaaccctg  9960
9961  agccggaaga tgcgggcgcg gccaccaggc gacgctgctt agTCGCCTCT GTTCTTCTCG  10020
10021  GCTTCCAGAG GCCCTGATTG GGACTGAGGG GGCGGTGCGA GCTCCGTGCG CATGTGCGCT  10080
10081  CCGGCCCATC TTGGCCAAGA TGGCGCCGGT GGAGCACGTT GTGGCCGATG CCGGGGCTTT  10140
10141  TCTGCAGAAC GCGGCTCTGC Aggtacaggg ggtttgggcg gagaggagcg ggatctgggc  10200
10201  tggcggcccc taaaggggcg cgggaaatcg ggcagcgcgt tgcatgggta cgggcgaatg  10260
10261  tgagccgggc cggcctcccc gcaGGACATC GGGAAGAACA TCTACACCAT TAGGGATGTG  10320
10321  GTTAGCGAGA TTCGAGACAA GGCCACGCGC AGGAGGCTCG CGGTCCTGCC CTACGAGCTG  10380
10381  CGTTTCAAGG AGCCCTTCCC GGAATACGTG CGGCtgggtg agtgcctctg ccctgtattg  10440
10441  atggcgaagc agggtcccgg cttgctgact ggacctaact tggtgctggt tggagtctct  10500
10501  aaagcagagt tgaactagaa actgcaccat ctaggagatc gtggtgggag aggggttttc  10560
10561  tgagtaacga gtcagccaga acttgccagt tacatcactc actctctagg cctcacttgc  10620
10621  ctcatctgta agacagaatt aataacgagt ttgctgggag cattaaatga ggagtctgtc  10680
10681  actcagcaca gtatccagcg ctgtagaaac attcagtaaa tgtattgggg ttaaaaaaag  10740
10741  aagccagatc tcttattctt gcccccacct tttttttttt tttccagtag atcagagtga  10800
10801  tgacggtttt ggataaggag gctggtctca aatcagaaaa aggaatagtt tttaggcttt  10860
10861  acgttattag ccctgtaaga aaactaaaca gctgtcgctt ggcttaggag tcagcgtttt  10920
10921  tctattgtta gggaatcaaa ggtaacgatc ccacctcttt aaagggcctg ggtggttgga  10980
10981  agtgttttta gggtttaaaa gttgatgatg gagttgttgg tatctaaact atttgtgact  11040
11041  tatgtagttt tctccaactt attggctata tgatctttga ccaattattt atctttatga  11100
11101  ggaaattcta tacaagattt ggctgaggga taaaatgaga gcctttttaa aaatgcctgg  11160
11161  tacacagtaa gtgccagtaa attttagctg cttttaagag atgctttttt aggaaacatg  11220
11221  actagcatac ttaatgtttt ttgtgctagt gtagcaaaag acatctttct actgataagt  11280
11281  gaaaatctct tatgtgttta ttgttgatgt ctcaggagaa taacagtagc aacagcgggc  11340
11341  ttttactatg tgttgaatat gaagcaaccc aatgcaccca atatttttca tccattcttt  11400
11401  gccttttttt tttttttttt tttttgtctt tctagggcag cacccgtggc atataggggt  11460
11461  tcccagacta ggggttgaat tggagctgca gctgccagcc acagccacag caaagatgga  11520
11521  tccaaacccc atctgcaacc tacaccacag ttcagggcaa tgctggatcc ttaacccact  11580
11581  gagcaaggcc agggatcaaa ctcgagtcct catgggtact agtcagattc atttctgctg  11640
11641  agccatgaca ggaactcctg attatccagt ctattaatct ggattgttag aatcaaaaga  11700
11701  attttatttc tgggagggaa gagaccttct attctaatgt aatcaccaaa gcccagataa  11760
11761  attggaactc tcatttgcag atgttatgct aacttttaac ctgttctttt ccttcatttg  11820
11821  ccatcaagtc aatgaggaca tcatgactag ctaggattaa tctttttttt tttaagtttt  11880
11881  tattgtgatt ccttattatt attttttaaa attttaattt taattttttt ttttgccaca  11940
11941  ctcgtggcat gtggaagttc ccaggccagg gatcaaaccc gtgctacatc agcgacccaa  12000
12001  gcccctgcag tgacaacaac accggatcct aacccattgt gccacaaggg aactccctgg  12060
12061  catgaatcgt gatgagaata caaatgtccc agttctgagt agcaaaggat cagtaaatgg  12120
12121  attaaaatgt taagaggttt ttcttgggat ataagttctt ttcatacttt tatcatggtt  12180
12181  atccagcagc tatggctctt tgcttctgac tgaggtttgg aatctcttgt tcaCAGTAAC  12240
12241  TGAGTTTTCA AAGAAAACGG GAGACTATCC CAGCCTCTCT GCCACAGATA TCCAAGTATT  12300
12301  GGCACTCACC TACCAGTTGG AAGCAGAGTT CGTTGGGGTG TCTCACCTAA AACAAGAACC  12360
12361  AGaaaaggta aatcagaagg attgttggtt taacctgttt ggattttgtt attatgagaa  12420
12421  ctgtcaggta caaaagtaga gagccaccgt ccccatcttt ctgcctccac ggttaatcaa  12480
12481  ctcatgatct gttctgtcct caccaccccc agccctgaag attttgaact ttgacatcat  12540
12541  gtggtttcac tgtagatatt tttgctgtgt ctgtaaagaa tggatgtctc aaaaaaatac  12600
12601  ccacaaaacc aatattacac cgatgcaaaa ttaatagtaa ttcataaact ttttaatagt  12660
12661  ttgtctggat caggatccag gttaagtcca tacattgcag ttagcaaatg tgtcccagtc  12720
12721  ttgacctata ggtttttggt aatggttggt taaaaaaaaa tgcagaaaga ggcgtttctg  12780
12781  tcatggctca gtggttcacg aatccgacta ggaaccatga ggttttgggt tcaatccctg  12840
12841  gcctcgcttg tgggttaagg atctggcgtt gccgtgagct gtggtgtagg ttgaagatgc  12900
12901  gactcgaatc tggcattgct gtggctgtgg tgtaggccag cagctacaac tctgattaga  12960
12961  cccctagcct gggaacttcc atgtgccgtg agtgtggccc taaaaagaaa aaagaaaaaa  13020
13021  aaaaaaaaaa aaaaggtaga aagagtaaaa atcaactata ttctcactac tttataaaaa  13080
13081  aatagaattc tttccagcaa caagcaagaa agaatacttt cagagcttga cacttttttt  13140
13141  caaccctggc taccttcaga attctgggtt cctgttgtgc tttcagagtc ttggccgggt  13200
13201  tgaagagact aagggatttg tgtctgcgct ctgctggctg tttccagacc agaggatttt  13260
13261  agaagataat tagcctcaag taattaattt caactagcat ttgcaaagaa ttgcttgctc  13320
13321  ctcactgcct taaatcttca aaactcagta gactcacgtt cctagtctgg atagaactgc  13380
13381  cttcatttgt ttttaaccaa tttagagtcc ttcagtccag aaagtctaac agtgatgccc  13440
13441  aagataaaga ctttacgacg ttaccagaat gttttgaggg gatgggagtg aatttatata  13500
13501  gttttacata atttatatag aatttatata gttttacata aattctgact ctgtggctga  13560
13561  gctgggtttt catttttgta tctgttactt caggattctt aaaaattgct gtgtcctaca  13620
13621  ggctttttgg cagaagttag atgttgtata tcaaaagctt taaaacagct tatcttttga  13680
13681  tccagtagtt ccattctgag gcatttatcc taaggatgta accaaagata attctgactt  13740
13741  ttacatgtaa tggtgttcat aagtctatgg acaaaagaga actgcctcaa agtggttatt  13800
13801  tattggtagt ggaattgctg accaattctc tctatatgtt tttgtgtttc ccacttttaa  13860
13861  aaaacattga atatcttctc tttcactatc caggtgggaa taatacgttt tctctgtttt  13920
13921  tttcaaaccg ggagtggggg ctgctgtgcc ctagcatata caaattccca ggccgggaac  13980
13981  tgagcccaca ccacagcagt aacccaacgt gccacagggg caacaccaga tccctaacct  14040
14041  gttagcagcc agcagggaac tcctgctttc cctcttttta attactcttc catgttgagg  14100
14101  tttcaacctg tatttctttg cttagagttg tcactttttt cttttTAAAG GTGAAAGTGA  14160
14161  GTTCATCGTC TCAGCACCCA GAAACTCCTC TGCACATTTC TGGTTTCCAT CTGCCctcaa  14220
14221  aggtaacttc ttagatcagt cagactcttc atgctctttt ctgctgcatg tcagacctcc  14280
14281  acacattgtc tgtttacagg gaaccaaatt tcccgagaca aataccgtag tgtcttcggg  14340
14341  cttctctgac ctgatttgtg catcatatgg catctcatct ataaccctct ccatttgcag  14400
14401  gttttaacgg tattacttct tttaACCTCA GCCTAAACGT CCACAAGAAA CAGTAGAACA  14460
14461  TGGAGAGCCA GCCAGGGCGT CTGAGGACCT AGAATTCACT TCCTTTGTGT TCTGGAGAAA  14520
14521  CCCGTTGCCT GACATTGATC GTGACCTGCA Ggagctgctg gtaaggtcct gctttgtgat  14580
14581  ctcctgatga tgcaccagca tcccccagtc gctcctgtgg gcagggagct gtgatgctgt  14640
14641  gaaCATTTTC AGATTGACGG AGGTGGGTGT GTTCCGAGTG AGGAGGAGAA GGAAGAGGAC  14700
14701  GGATTGGAAG AAGGGAAGGA CCAAGACAGT GATGACGACG GGGGCGGGTG GATAACCCCC  14760
14761  AGCAACATCA AGCAGATCCA GCAGGAGCTG GAGCGGTGCT CTGTCCCCAA GGACGTGCGG  14820
14821  GTCGGCTGTG TGACCACGGA CTtcgccatg caggtgggcg gaagggcctt cgctatgtgt  14880
14881  cgtacctgtc acacaggcac tggcccctca gagatttggg ggtgtgtaca gagctgttgt  14940
14941  gtacacagct tcttttcctg attctagaaa ttttacctgt ggtctttggt aatttttagt  15000
15001  tttgcttgga ggttagggaa atttatataa tagattttat ttatttttaa ttttttttgc  15060
15061  tttctagggt tgcacctatg gcatatgaaa gttcccaggc cagggggttc gaattggagc  15120
15121  tttagctgct ggcctacacc acagccacag ttatgcggga tctgagctga gtctgtaacc  15180
15181  tacaccacag ctcacagcag cacaggatcc ccagcccact gagtggggct agggatcaaa  15240
15241  cccgaatcct gatggatact agttggattt gtttttgctg caccacaatg ggaactccct  15300
15301  atagagtaaa tttttaatgt ttaacattca tggtctgttg atgcttttct ttcagtgtgc  15360
15361  taatgtcttg tgctcagttc aatacttact ggatgtagag atttctagcc cagaaaggaa  15420
15421  tgtatttgtt aaggcaaaat aaatgtctct gttcagagag cttgcccaca gggaccttgc  15480
15481  tgaagtgatg agcaccgtct gcggcccttg agatgggaga agtctgggtc ctcgtcttcg  15540
15541  tgtacgacta cacatcttta gaggcatctt aagtttattc ttccttagca aacccccccc  15600
15601  ctatggcgca ggccagggtt tgtgaagtca tttcaacagc ggtttatgca gctgttaaaa  15660
15661  aatgttggtt ttgctgtgcg ttcagttccg ctttaacctG TTGCTTGCAG AACGTCCTGC  15720
15721  TCCAGATGGG GCTGCACGTG CTGGCTGTGA ACGGCATGCT GATCCGTGAG GCCCGGAGCT  15780
15781  ACATCTTGCG CTGCCacggc tgtttcaagt acgtagccaa taatgtgcgc ccggcacccc  15840
15841  tctttgcaca ctctcctctc ttcctgaacc ttctatgaac ttcttgaagg agagctttcc  15900
15901  cttgtgtaca ggtgttccct cccccttgtc gcttctgcgt gggctgggtc ctgcccccac  15960
15961  cagggcattg aaacccctgg aacaggagtt cctattgtgg ctcagtgggt taagctcctg  16020
16021  atgttgtgtc tgtgaggatt caggttcagt ccccggcctt gctaaggggg ttaaggatcc  16080
16081  ggccttgcca ggggctgtag tgtaggtcac agatggagct caggtcctgc attgctgtgg  16140
16141  ctgtggggga ggccagctag attagatttg atccctagcc ccggaacttc cttatgccag  16200
16201  gggtgcagcc ctttaaaaaa agaaagaaag aaaaaaagaa acctccagtg acttcccacc  16260
16261  tcccaaatcc taggaggctg tttttagtcc ttgtcttcat ggcataggat taagggtgtg  16320
16321  ggttttggag cagggagctc tcatctaatg acaagtattg aaatgtttgt ggatggaatg  16380
16381  atgtctggga tttgctttga aataaaacag tgggaagaac gggtacaggt agaaatgaag  16440
16441  ctgggtgaag ggtccacggg gcttcctgat gcgctttgat cagctgtaca tttggaattt  16500
16501  tctatttaga agaaacgtgg gtcaggatcc agacttggtg ggttcaagtc gggagtcttt  16560
16561  ctcctcctag ctgtctgact ttgcagtcat gggtcagctt tctctgtacc ctgagctgct  16620
16621  tcttacccaa aactggaaag atggtcgtgc ggagctgggg agctgatcac atgagcgtgt  16680
16681  gagtctggtg cacaggaagc tctccaggca ggtgaactgg gagtttggtg gccgggccct  16740
16741  cctctccatt ttgcctctgc ctctggaact ggttcttgca gtgggggctg gtgttagcgt  16800
16801  ggagaggccc ccaggtccca gagctggggg gcagtggaag agaccctgct gcagcgctgc  16860
16861  tgtcaaagca tgcaccctgg gagctgcatt cagtggttcc agcctctcca tggattcgtt  16920
16921  ctagacgttg ccatcatgta ggtcatctgt ctggtggagc cccttttcgc ggaggccttg  16980
16981  tgtgtgctgc tttctgaagc agtcaggtgt ctcgctgagt ccacagtgct gttccgctga  17040
17041  gggtagagta gcctgaatgg agccttgctc cccaacagcc ctaaaaacaa ccggttgtag  17100
17101  agttcccact gcagcacagt gggttaaaat cctactgcag ggagttctca tcatggctca  17160
17161  tcaggtaaag aacctgactg gtatccatgc ggatttgggt ttgatccctg gcctcgcttg  17220
17221  gtgggttaag gatctggtgt tgttgtgagt tgtggtgtag gtcgcacatg ctgctcgaat  17280
17281  ccagcattgc tgtggctgtg gtgcaggcca gcagctgcag ctctgatttg acccccagcc  17340
17341  tgtgaacttc catatgcaga gggtgtggcc ctaaaaagaa aaaaaagaat ccaaatgcag  17400
17401  cagcttgagt tgcttcaagt tcggtccctg gtccgggaac ttctgcatgc tgtggggtcg  17460
17461  gccattaaaa agagaaacaa tccctccttg cttggggccc agctctgcca ccatcctttg  17520
17521  cagatctgcc cactagccac ttctcaaagc tgcctctcgc ccctcagaat cttttttttt  17580
17581  tttttttctt ctttttctac ttttagggcc acactcgcgg cacatggagg ttcccaggct  17640
17641  aggggactga ctaatcagag ctgtacctgc cagccacagc cacagccaca gccacgccag  17700
17701  atctgagcca cctctgtgac ttacaccaca gctcacggca acgccggatc cttaacccac  17760
17761  tgagcaaggc cagggatcga agccgcaacc tcatggttcc tagtcagatt cgtttcctct  17820
17821  gcgccatgac gggaacttct cccgcccctc agaatcttta gcgcatacat gcaccaggct  17880
17881  cctgacagtg cggcttcttg cttcttgaag tctcatttct cccattgtcc tttgttacaa  17940
17941  aaggcccaag ttcctcaaat taacattcat tcttagaaac tcttggaaac gttcttgtga  18000
18001  gattagcccc attgaccaga cagtttcttt tatcgaatga ttctccctgc actgttgaca  18060
18061  ggcttagttc acgtgcagag acttcaggta aagggctcgg ctgctctagc agtttctcgc  18120
18121  agccctcgtc tcctgaccac agggactgag ggagaattcc tcaagcacag acaccagggc  18180
18181  acctgcgtgg tccctgacag cagcagcatg tcccgccagg gtccaccccg gggcttaagg  18240
18241  gggtcggaga gagccaaggc ctggggtcgg cctcagcacg cacaccattc accctcagcg  18300
18301  gctctgccgg agtttcctgt gtcactcgtt aatgcttggc acctccagag ccaccgccag  18360
18361  cttaatgccc aggctgacgg tggggacagg gtattgagtc atagttgtaa tgatgtcaca  18420
18421  gtttgcctct tgagaaggtg tggtggttcc aagagcgctg attctagagc tagattccag  18480
18481  gggcataccc gccacttact agctctgtga ccttgagcaa gctacctgac cttacctgac  18540
18541  ctttttcccg tctaaaaggg gggccgagca actgcatagc attgttacac ttgtagagag  18600
18601  gtcgtgatta ttgcaacacc attctgttcc gtttccctct ttactgactt gatgcttgtg  18660
18661  tcctttgcgg ttgagcagcg gccttggcct gggtctgcgg agggtggggt gccatccagc  18720
18721  ccggccccag ttccccgtct cctccgagcc ccgtgccccg ccctgggctc cgggcccacg  18780
18781  ctttgccggt ggctccaggg caacacgtct ccTTTGTGTC TCTAGGACCA CGTCCGACAT  18840
18841  GAGCCGAGTG TTCTGTTCAC ACTGTGGAAA CAAGACCCTG AAGAAGGTGT CTGTGACCGT  18900
18901  CAGCGACGAC GGAACCCTGC ACATGCACTT CTCCCGCAAC CCCAAGGTGC TGAATccgcg  18960
18961  gggcctccgg gtgagtagcc cgcccccacc cgcagggccg cgggggctct agaggccggt  19020
19021  gtcagaagcc cgcgatcccg atgccaacac ggccggccag atcagagggt tctgaggggg  19080
19081  ttgcagtctg aggagacata accagtaagc gcaggagtaa acaccacggg cccaggaagc  19140
19141  cccagggtca caaagaggga gacggtttgc acgatggtag aggttggatt tgtgcaggag  19200
19201  ttcgagaatg agcagaactt ccagaagctt cagagggcag gtaatagtaa gtgctcagca  19260
19261  gcacaggcag tgccgggtgc ttcagggcgg ccaggagttg gttggaggaa tcgggagaga  19320
19321  gggcttgaga gacaggcggc tctgacggcc gctgacctgg cgccgggccc tccagctgcg  19380
19381  gcagatgcca ttaataggcg agaagagtgt ctaacttttc tatctgaaaa taattgtaga  19440
19441  tttatagaaa agttgcccaa aacagtacag ataattccca ttttcatttc acttagattt  19500
19501  cccaatttaa tctttgactg cattttcccc cgtaaccatg tgagagggaa ttgtacgtga  19560
19561  tgcccttggc cccatgagtg tttgtttctg gaaacgagga ctgtctcacc cgtgatgtaa  19620
19621  caaccaggag gttcgcctta ctacacacag tgctgccagc tagtctcccg accgagttcc  19680
19681  aactttgccg caaattccct gttgacagca aaagaacagg gtttgggggt ccaggatcca  19740
19741  gtcgaggctc acacattgca tttgtcacat cactttcatc tcttttaaac caaagtagtt  19800
19801  tctcaagcct gttgtcgctc gtgtttttga agagtacaag gcagtttgta gcagatccct  19860
19861  taccttgagt ttgtctggtg tttccttgtg gttggagcca ggctgtgtat gttttggcag  19920
19921  gggcacccag aactgatgct gtcttgccat tcaccgtcct gttgggggtg aatggtgact  19980
19981  cattgctccg tttactagcg ataataactt tgatcactta gttaaggtga attcttatat  20040
20041  aaccacaata tataattacc accccaagat taccaaattt cctgttaggt tatttgtaat  20100
20101  tagtagctga agatactttg atactgtatg aatactgttt ctcatcagac cagttaaagt  20160
20161  ttatatacta cttggtattc tgttgtaaag aggaacttag ccataaattt atttatgagt  20220
20221  gtggtctgta gcttgtgatt cattgttgtc attagtcatt actgactttt gatgctcaga  20280
20281  cagttcatgg ggcctctgac tgtattaaac agtaaatttt aacttcactt tcagcccaac  20340
20341  accgcatagt tcattctagc ttcctttttg tatccattac acccttagta acaccatttt  20400
20401  ccttaattgt ttatttgttc aaccagagac tataatatat agagagagaa ttgctagcct  20460
20461  ctactgttgt gaaaatggta cctgcttacc agagttctgt gtttttgtgt tattctgtct  20520
20521  gtcttgagct gagggtgtgt agtcaaaaga ccacattgcg ttctcatcct tttttttttt  20580
20581  tttttggtct tttctagggt cacacccgag gcgtatagag gttcccaggc taggggttta  20640
20641  attggagctg tagccgccag cctataccac agccacagcg actcgggatc tgagccgagt  20700
20701  gtgcgaccta caccacagct cacggcacca ccagatcctt aacccactga gcaaggccag  20760
20761  ggatcgaacc cgaaacctca tggttcccag tcatattcat taaccactga gccacaaagg  20820
20821  aactccgagt tctcatcctt gaggcgggat ggggcacggc tcatgtggga ggctcagtgc  20880
20881  tctgtgggca gtgatgataa actccgttgc tgtcgtcgca ggcagagcct gcgtcgagtt  20940
20941  gtcaggtgag ctgtatgttt acaggatctg atgcgtatga ctttggagcc cgtccttcta  21000
21001  atggtcttcc gTCGTCTTAT TTGCAGTACT CACTCCCCGC TCCCAAAGGG GGCAAGTACG  21060
21061  CCATCAACCC CCACCTGACC GAGGACCAGC GCTTCCCTCA ACTGCGGCTC TCCCGCAAGG  21120
21121  CCAGGCAGAA AACCGACGTG TTTGCCCCCG ACTACGTAGC TGGGGTGTCT CCTTTTGCAG  21180
21181  AGAACGACAT CTCCAGCCGG TCGGCTACCC TGCAGGTCCG AGACAGCACC CTGGGAGCCG  21240
21241  GGAGGAGACG GTTAAATCCC AATGCTTCCA GAAAGAAGTT TGTGAAGAAA AGGTGAAGGG  21300
21301  GGGCTCACAG GCAAGCTGGA CTGCTGCCGT GGCTGCCGGG GAGTCCCATG TGTCGCCCCC  21360
21361  AGCTGTGCCG GACCGAGGGA GTGGGCCTGG CTTCCCAGTG CTGCCCCAGG ACTTGCCGTG  21420
21421  GTGCCTCGGG TTGGGTTGGT GGTGGGACTC AGCCATGCCC TGGCCCCCGT GCATCCAGAG  21480
21481  AGAGAGTTGA ATGAAAGCAG AAGAAACAGT GCCTGAAGCA GATCTTCAAC CTTTAAAGAA  21540
21541  GAGAACTTCC AAGTGGTGAT ATTTTTCTAA TAAatgtgtt tgcaagcttc tgtgcatttt  21600
21601  ctttttttgc ctcttaggtg atatgaagca aacacttgcg tgtgcccaag aatcaagcgt  21660
21661  tgaggtttat attttttgta agaagataca ctatgtttat tataataaaa ctaagagcta  21720
21721  gcattttaac ttattttgaa acattttgat catccaggaa aattcggcat tgaactacct  21780
21781  agaatctctc attgtttacc tttctctcca gttgtgagta ttcctcctct tttgtagttt  21840
21841  ctctttctgc gggtctgctc aggaaaggat gttcgtttaa catagccaca gtactgtgac  21900
21901  gtggatacat cactattatc taacatacaa ttcaaaattt actggagtct tgtggctcag  21960
21961  tggtgaagaa cccacctagt atccatgagg atgcgggctc aatcccctgc cctgctcagt  22020
22021  gaattaaatg atgctgtgag ctgtggtgta ggtggagacc cagcttgcat cctgcactgc  22080
22081  tgtggctgta gtgtaggccg gcaactgtag ctccaatttg acccctagcc tgggaactcc  22140
22141  agtatcccga gggtgaggct gtgaaaagga aaagggagga aaacaaagat caaagatcta  22200
22201  atcgttcaac ggccagaact aatcttgggg ccccgcccaa ccccaaggga acaaataaca  22260
22261  atcctaaccc atctggaggg cggggtgcta gaggctgggc ttgcagcact agctacaacc  22320
22321  acacctgcag agatgtgtac ctgcaggaac atgttcgcag gggttgtcga tgcaggcaca  22380
22381  gtagactgtt cagtccagct tttcagtcct taggtttttc aagcttagga attagagacg  22440
22441  gtttcctttc acccactgat agctttatcg tgcagcgggt atgacccggc aggaccctgt  22500
22501  gaggcagagt ggaccccact cacgtcctcc acctgccttt ttatctatag aaaaacttaa  22560
22561  gtctaagaac caatttaatg agggacgtag gaaaaaaaca cagaggaaaa aaaaaaacta  22620
22621  ataattcagc cattcaacaa agtcaaggac cttcatcaaa gactacagag aatgttctga  22680
22681  gccatgtcct tgaaggcgtt ttgcaggtgc ggaagcccca ccagtagaca agtcaactgt  22740
22741  atgctgccca caagcacgga gaccccagac cagttggaac aagaaggttg atggcactga  22800
22801  ctcccactga gcccagcacc caccaatcag gaaaacgtcc atgagcggat cacgccctga  22860
22861  cccacaaaca ctctaagact cctcactatc ctctccaagg caggggggca ggggggtgca  22920
22921  cagtccttga ggcactagcc tgccgtgttc ctctccttgc cttgcaatta aagctgcttt  22980
22981  atctagttcc tccaactctg tgtccgtgtt tctatttggc ctccgtgtgc agaggcagct  23040
23041  gatattttgg caacaaaggg gagggagctg tcccttagtc ctctgagagc gcgtagccca  23100
23101  gagctgggct tccgggttat ttatactgat taggaatgaa cgaaggcaaa ccacacacag  23160
23161  ttctgattga attctgcaaa gacaaagagc ccccaacata aagaagcaaa agagaatttc  23220
23221  atcaagaagg tgaaaacatg gcctgtgaag cctactctga gaaacgggca atctgacaca  23280
23281  cccacaataa ggtaacacca gccaggcgcc agtcacacaa gagaccagcg acatatcccc  23340
23341  acagccattc actgaagtca ttcccccaga cagcccatct atttcactca cacgcaaaga  23400
23401  agcaaaactc atactagaat ggtgtaaata ttggtaaaac gtgaagtaga gggaggttgg  23460
23461  tttattatac atacaccaaa atggggctgg ccttagcacc aaaggccact ggcaaattca  23520
23521  agtcctctgg attatgtgaa acacaaatat gagaaattat taaaaggtaa aatgtgcttt  23580
23581  ataagggtat aatagaaaag tgaatctgct tactccacca aaaaaacact gagttaacaa  23640
23641  agcaggcatg actacccaga aaccaatgga ttgtttccta ttttgtagcc atatttgaaa  23700
23701  acaaagacaa tctttttttt tttcctttta tggatgcatc cgtggcgtat ggacgtaatt  23760
23761  tccagggcca gggttccaac tggaactgca gctggggcct actctgcagc cacagcaaca  23820
23821  ccagatccca gctacatctg caacctacag tgcagcttgc aaccacactg gatccttaag  23880
23881  cccctgagtg aggccaggga tcaaacctgc aaacacacag agataacatc tggtcctcaa  23940
23941  cccactaagc cacatggaaa ctcctaaaaa cagtatttta agtaaaatga ttggaatttc  24000
24001  tatcacacca ttatttaaat ttgatgtggc aaatgaaact aaatctgatt tggagtttca  24060
24061  tagtgaaaat gtagaaacag tgaggaagtg ctatatttag tttgctttca agaatattga  24120
24121  tgtaggaaat acttgtttat attagtaagt tgtccttcag agtattttgt ttttgttttt  24180
24181  tgtctttttt ggggccacat cctcagcatg tggaagctcc caggctaagg gtcaaatcag  24240
24241  agctgtaacc actggcctac accacggcca cagcaacacg gatctgagct gcttctgcaa  24300
24301  cctacactac agctcacggc aaggctggat ccttaacccc ttgagcaagg ccagggatcg  24360
24361  aacccacatc ctcatggatg ctagttagct tcattaactg gtgagccatg ccaggaactc  24420
24421  ctctccttca aaattttgat tgctaggtca ggatattcag aactcatgtt taaccaaggc  24480
24481  aacagaaatt aaagcagaaa taaatcaatg ggacctaatc aaactgacaa gcttttgcac  24540
24541  agcaaaggaa accataaaaa aaacagacaa cccacagaat cggagaaaat actttcaaaa  24600
24601  aatgcaactg agaagggttt aatttctaaa atatgcaaac aactgcccca gtagcctgct  24660
24661  ggataaggca ttggccatct aaaatataca acatatacaa ctcaacagca aaaagaaaaa  24720
24721  gaaaaaaaaa aaccaattga aaaatgggca aaagccctga agagatattt ctccaaagaa  24780
24781  gatgtataga tggccaacaa gcacatgaaa aaatgctcaa ttatcactga ttattagaga  24840
24841  aatgcacatc aaaactagaa ggaggggagt tcccatcgtg gctcagtggt taacgaatcc  24900
24901  gactaggaac catgaggttg cgcgtccgat ccctggcctt gctcattggg ttaaggatcc  24960
24961  agcattgccg tgagctgtgg tgtagattgc agatgtggct cagatcccga gttgctgtag  25020
25021  ctatggcata ggctggcagc tcagattaga accctcgcct gggaacatcc atatgcctcg  25080
25081  ggtgcaatcc taaaaaaaaa gcaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaag aacagtatgg  25140
25141  aggtacctca gcaaattaaa tataaaacta ccacgtgacc cagaaatccc actcttgggc  25200
25201  atatatctgg acaaaacttt cctggaaaaa gatgtatgca cccgtatgtt cactgcagca  25260
25261  ctattcacaa tagccaagac ttggcaacaa cctaaatgtg catcgacaga tgaatggatt  25320
25321  aagaagatgt ggtatatata ctactcagcc ataaaaagaa ccaaataatg ccatttgcag  25380
25381  caacatggat gaaactagag actctcatac taagtgaagt aagtcagaaa gagaaagaca  25440
25441  aataccatat gatatcactt acatctggaa tctaatatac agcacaaatg aacctttcca  25500
25501  cagaaaagaa actcatggac ttggagaata gacttgtggt tgccaagggg gagggagtgg  25560
25561  gatggactgg gagtctgggg ttaatagatg caaactattg catttggata agcaatgaaa  25620
25621  tacggtggta tagcccaggg agctacatct agtcatttgt gatggaacat gatggaggat  25680
25681  aatgtgagaa aaagaacata tacatacaca cacacacaca cacacacaca cacacacaca  25740
25741  catatatggc tgggtcactg atgtacagta gaaactgaca gaacactaca aatcaactat  25800
25801  aatggaaaaa ataaaagcca ttaaaaaatt ctatggggaa tattccttga ttgacacttc  25860
25861  tataccacat cttctttaat acatgatatg ggtagaaggt cagtgttggg gttttttaat  25920
25921  gatttttatt tttcccatca tagctggttt atagtgttct gtcagttttc tactgtacag  25980
25981  caaggtgacc cagtcacaca tacatgtata ctttcttttt ctcacattat cctgctccat  26040
26041  cagaagtgac tagatacggt tcccagtgct atacagcagg atcctattgc ttatccattc  26100
26101  caaaggcaag actgtgcatc tattaacccc cagttcccag tccatcagaa gctcagtgtt  26160
26161  aattgacatt tccaaaaccc tccaccaagg aagcagtatt gccctaaatc acagccaagg  26220
26221  agcacatgcc aaacctgtgg catctagaag aatatcccag aaattatcat cactttgtac  26280
26281  cccagtacat actgaaagga agaaatctag catggaaagg ttgaacgtgt ctcgactgct  26340
26341  atgttcgcgt tcgtgtattt ggaggtaaat tcttcctttc ttccttcctt tccttctttc  26400
26401  ctttttcatg gtctcacccg cagcatatga aagtttctga gccagggatt gaatgagcca  26460
26461  tagctgtggc aatgccagat cctttaaccc actgctccag gcaaggggtt gaacccacaa  26520
26521  ctccgcagcc atctgagctg ctgtagtcgg attcttaact cactccacca cagtgggaac  26580
26581  ttcctggagg taaatcttca taaatgaaac cttttgcatg atttaagaca atgataagac  26640
26641  aaattctgca aagcaccatg acaagcaagt gtggtggaca tttactaatg gctgcttagg  26700
26701  gagttcccat catgcctcag tagttaaacc tgacacgggt tctatccctg gccctgctca  26760
26761  gtgggttaag gatgtggcat tgccatgagc tgtggtgtag gtcacagatg cggtttggat  26820
26821  caggcattgc tgtggctctg gtgtaggccg gcagctacag ctccgattag acccctagcc  26880
26881  tgggaacctc catgtgccac aggggcagcc ccaaaaagca aaaaaaaaaa aacttttcac  26940
26941  aaccaaccca tgcctgccat tccaagagaa agtttgttga acaagagtgg tctaagccca  27000
27001  acaaagaatg acctacttta tgcactatgt accagcagga cgcacaggca ggcagagaag  27060
27061  ccagcataat ggtgtgtggt ctgtggggtc gtgggtgtgg cggtgagaca ggagggcagg  27120
27121  atgggtgggg tttacagcag aagcaccatc tcactcctca caccaagaac ctagtccctc  27180
27181  cagggacgct tggctggtag ccaaggaaac cactgaggac aacagatgcc ccggtcccca  27240
27241  gacagaccta agcgtggctc tgagctattg tcctaagtcc atcagccaca gctcagagaa  27300
27301  aagcaagggg gctttgggga cttgttgcgc aaaaaagcag ccacatgtgt ggacacagtg  27360
27361  ccctaggagg tgactaatga ggctgtttgt gtactttcac tgggaggagg atgggggact  27420
27421  cctgagggtt ctcccgcccc tactttttat ttctagataa tgaagacagt caacctacag  27480
27481  ctccgtggtg ccggcctgct ccctggggat ggggggaaag ccttgaggac actgttttca  27540
27541  gtcgacaccc aatgcccagc acatacagac tcctgcgaca gaggcctgct cagagagaat  27600
27601  gatgggaatg gtacaatcct tttttttttt tttcttcccc cttttggcca tcccatggca  27660
27661  catggagttc ccaggctagg gatcagatcc aagccacagt tgcaatctaa gctgcagctg  27720
27721  cagcaatgcc acatccttaa cccaccgtac caggccaggg atcgaacctg tgtcccagca  27780
27781  ctcccaagac gccgccgccg atcccgctgt gcctcagcag gaactccggc attctacaat  27840
27841  cttaaactgc gatagcaaaa gaaagctaga gggatctttg agacaatcca gccccaactc  27900
27901  atatttttac agctgaggaa atcagggctc agagagaagc actagtagct gaccaggaac  27960
27961  tagacttgag aattttgact cttactcaaa taacaagggg ctaggagctg gtcctggagt  28020
28021  aagagggcct gagttcaaat tctggactac accattaact tgttgcatac ctgtgagcaa  28080
28081  gccgataacc acttggtgcc tgtttatctg taagatgggg gttttattcc ccacctcaga  28140
28141  gtttggaagt ttctcaaatg ttaaacagag ttaccagcaa ttctgcccct agatatatac  28200
28201  ccaagagaag caaaaaaata tgtccgaaca aaaacttgca tacaaatgtt cacagcataa  28260
28261  ctgaatcact ttgttgccca gcagaaagta tcccattgta catcaacaat atttcaataa  28320
28321  aacttgaaaa aaatgaaaaa aaaaaacaaa aaccaaaaac aatgctccta gtagcattac  28380
28381  tcctaatagg caaagtggaa acaacctaaa tgtccatcag ctgatgaata aatacacaaa  28440
28441  atgtggttta tccatataac aggatattac aaagtcataa aggggagccc tgccaaggat  28500
28501  gtgtcacaga aaaaaacaaa cgtggttcca tgttgagtct attcctctag ttctaacctt  28560
28561  tgtgctctgt cgcctgcgct tggtcatact ggccctgctc ctttgtaaaa taacactgcc  28620
28621  tctcgcctga aacacacagc agagcccact ctcaaggatc tgacctttaa aggggtaatg  28680
28681  cttttccatt catataagaa taaaaagtta gagaacagaa aataacaact gtctggttgg  28740
28741  aggcttagct gcggctccga tttgacccct cacctgggaa ctttcatatg ctgcatgtgt  28800
28801  ggccctaaag agcaaaataa attattttta aaaaaatgga atggataagc aatgaggtcc  28860
28861  taccatacag cacagagaac tatagccaat ctcttgggat agaacatgat ggaagagagt  28920
28921  atgagaaaaa gaatgtatgc atgtgtatga ctgggtcact ctgctgtaca gcagaaattg  28980
28981  gcacaacatt gtaagtcaac tatactgtaa aaataaaaaa aagacagggg aggcagcata  29040
29041  gccagcaccc tgacttctca gtctgtgacc tccaagctcc ccatctttct tctgtgttct  29100
29101  agacatgcag tgcccaatac agtagctcac cagccatgtg taggtactta aatttttttt  29160
29161  gtttgttttt ttttttcatt ttaggactgg gcatatggag acatatggag gttcccaggc  29220
29221  taggggtcta attcgagctt tagcagccgg cctacaccac agtcacagca atgcaggatc  29280
29281  tgagctgcgg tggtgcaacc accacagctc acggcaatgc cggatcctta acccactgag  29340
29341  ggaggccagg gatcaaaccc cagtcctcat ggatgctact tgggttcgtt aaccactgag  29400
29401  tcacgacagg aactccttac aatttaaatt aattaaaagg aacacttcac ttcctcagct  29460
29461  gtattggccc catttcaaga acccaacagc cacatgtggc catggttatt ctgagcagcc  29520
29521  cagatacaca aagtgttact gaattgtgct gcctagatct ttcaaaaaaa aaggaaaaat  29580
29581  ccttttaggg agttcccttt gtggctcagt ggttagccaa cccgactagg atccatgggg  29640
29641  tttcgggttc aatccctggc ctcgctcagt gggttaagga tcttgtgttg ccatgagctg  29700
29701  tggtataggt cgcagacaca gcttggatcc cacatggctc tggtgtaggc tggcagctgt  29760
29761  agctccaatt tgacccctag cctgggaacc tccatatgct gtgggttcgg ccctgaaaaa  29820
29821  agaaaaaatc ttggagttcc cattgtggct cagtggttaa tgaatccaac taggaaccat  29880
29881  gaggttgtgg gttcaatccc tggccttgct cagtgggtta aggatccggc gttgccgtga  29940
29941  gctgtggtgt aggttgcaga agcggttcag atcctgtgtt gctgtggctc tggcatacac  30000
30001  cagcagctac agctccaatt agacccctag cctgggaacc tccatatacc tcgggtgcag  30060
30061  acctagaaaa gacaaaaaaa aaagaaatac ttttaaaatt gtgtttaatg gttctagtgg  30120
30121  ttacattatg ataatgtaca ctacttctcg atgtattagt tttacacaat atcagtaaat  30180
30181  tttgtaacat gaaaaagtta aaaaatattt agtttattta tagtcaagac taggactcaa  30240
30241  atgagaaagt aggaggcact tgcctcaggc acaaagttta aagtggcaga aaactgagta  30300
30301  attaagctat tttttaatgc actctttttt aaaaatcaaa actagtgaag aaaaaagtcc  30360
30361  agaatgaaaa aaaaaagtat tggagttcct gtcgtggcac agcagaaaca agtctgacta  30420
30421  ggaaccatga ggtttgattc ctggcctcgc tcagtgggtt aaggatctgg cattgctgtg  30480
30481  gctgtggtgt agactggcgg ctacagctcc gattagacca ccagcctggg aacctccatg  30540
30541  tgcttcaggt gcggtcctaa aatgacaaaa agaccaaaaa aaaaaaaaaa aaagtgttaa  30600
30601  ctatatttaa ttgttaaaaa taagacaata ggtgctaaat ggagttgctt atgctaagcc  30660
30661  ccatatcagc aaaccaacac ttaattacag tttcagctct cctagaaatg gaaattataa  30720
30721  ctagtcaatc aggcattgcc ttattagcac tagtgagatg acctgtgcaa aagacctctg  30780
30781  ctatctccta aagcaaagta gccttgcaat aatccattta ctttttacat agtataactt  30840
30841  ccttgtttcc acctcctttt aagagagaag aatatacctg attgtgtact gtatttattc  30900
30901  ctttagctct aacctttgaa ctctgttact tgtgcatagt catgctggct ctgcatcttg  30960
30961  gtaaaaaaag aactgcatga agtaaacaag acagcccatt ctcaaggctc ttgtctttaa  31020
31021  aagtgtaata cttttgcatt catatagaga taaaaagttg cagaacaggg aaaaccacca  31080
31081  atagtcttgt tggaggctta aagaaacatt tccacgcaga aagcttcaag aactaaggat  31140
31141  tctggcacca agaagtttgc aataagcagc cccactcctt ccctctttag tataaaagaa  31200
31201  gcctgaattc taacttgggt aaggatggct ctttgagaca ccagtccacc cttttctgga  31260
31261  cctgctggct ttccaaacaa agttactctt ccttgtccca acaatttgtt tcttgattta  31320
31321  ctggcctgtc atggggcaag cagtatgagc ttggacttgc atgctgcctg attcatgaat  31380
31381  catcaggaca ttaagagttt gaaaatttac tcagttgaat tttgtttttt aagtttttgt  31440
31441  ggtcataatg ggattgaagg acactgttga tggcttcagg gacaaccatc aacacaggtg  31500
31501  ttgacaccca cacatgcttt gcattctctg tctcactgtt tccgagggcc atggggaggt  31560
31561  tcctctcaga tctgagttct ctgcactga                   31589