Imprinted Gene Databases

Sus scrofa: LRRTM1

Leucine rich repeat transmembrane neuronal 1

Oczkowicz et al. 641: 367-375, 2018

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Sus scrofa LRRTM1   Not Imprinted Biallelic
Homo sapiens LRRTM1   2p12  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    gatggaggat gattcgagaa aaagaatgtg tatgtgactg ggtcactttg ctgtacagta   60
61   gaaaactgac agaacacggt aaaccaacta caatggaaaa aataaaaaaa tttaaaaatt   120
121   taaaaaaagg aaaacttgag agcattggtc atcataacca gattcctcca ttcaaaagaa   180
181   agttgagtag agctctagat cctttgttta actgattgat ttttggccat ggcatgcaat   240
241   ggcttgatat gcaatcagtt cccagactag ggattgaacc tgggctgcag tggtgaaagt   300
301   gctgaatcct aaccactaga ccaccaagga actctcactc taggaccttt atctaaaggt   360
361   atttgttctc agtctggtga aataaattta tatttttgaa agcttagcta ttccttccta   420
421   ctctccaccc actcacttct ggggtctaaa atgaagggaa tccaccacac taggcttaat   480
481   tttcacaaat ttagaccagt ggcctacact tggtagatgc ttaataagtt ctgttggtct   540
541   tattacctgt atgaaagcct aacttgtctt aagacaggac cgtcaatctc tcaaccttca   600
601   gaaagccaag gtccagttaa gcagctgttc aggaaaataa aaagtcagct taactatgtg   660
661   ccttgctgtt tctactttaa aaaattgttc taatagctaa atggtgcttc ctagttaaat   720
721   acaaaattct ttaatattta tgtactgtga ttttaatttt aaatttctat ttttatagac   780
781   aaaggacaat tgagcagaaa aatgttatag cctctctctc tctagctatt catgctgtga   840
841   agcaacctgt tttactgttt aaacctgtgt tcgttctgtt tcaattgtgc cgaggaaaca   900
901   gttctggcac ctttaaaaat caaagatcta tcactcaaca ggagaacaca gcaacctagg   960
961   aaagggaatt atgaggaata gagaaaagat acagtgcttc taaaacttta ctgggcttat  1020
1021  gaaacacctg gcgatcttgt aaaaatgtag attctgattc aagtatatct tgagtagagt  1080
1081  ctcagagtct gcatttctaa taatctcaag gtgatgtctt tgctgctggt ccttggtgct  1140
1141  tatcgatgat gctgtctcgt gggctaagaa ataaaaatcc ggggttcccg ttgtggctca  1200
1201  gcagtaatga acccaactag catccatgag gacataggtt caatccttgg ccttgttcag  1260
1261  agagttaagg atccagcatt gccatgagct gcagtgtatg tcacagatgc agctcagatc  1320
1321  ccatgttgct gtggctgtgg cgttagccag cagctgcagc tccaattgga cccctatcct  1380
1381  aggaacttcc atgtgctgca agcagagccc taaaaagcaa aaaagaaaaa aaagaaacaa  1440
1441  aaattacttt atagtatttc atacttagaa cattaagcca gtactatttc atttaacctg  1500
1501  caaaagtgat gataaattct ttccctccca tgcagagacg gaacctcttt ctctaccctt  1560
1561  gactcaggat gaccacgtga ctagctctgg ccaatggaca acagcaacgt gccagaaggt  1620
1621  gagaccggag aacaacttgt gcatggaggc ttgctctctc ttgctgctct tagaagcctt  1680
1681  caatcaccac acaaatgcac ccaaggtagc ctgctgagga tgcaaggtca catgggagag  1740
1741  aagcagggtg ccccagtcaa cagcctgcca aacaccatcc ctttgagtga agccctccta  1800
1801  aaggatcctg tctccagcta gttctctagt tacatgcaga catttgagtg agcacagtta  1860
1861  agctggtcca aacagatgat ctcctgactc aacacaaaga actgtgaact aaataaaatg  1920
1921  attatagttt taaccaccag gtttttgttt gtttttttca tgtagcctct aaaatatgaa  1980
1981  ctgatactta agaaggagca ataaattcaa accagttaat aaacttcact ccacaagaat  2040
2041  ctatacaaac ccagcactgt gccagattgc actaagagga aagggggcat gtttaccagt  2100
2101  gctatggggc aattcctata ctctttattt acggctactc atatctgatc atcttccatg  2160
2161  cctttagagg tagatattga aaggtcctga aagcagggaa ataacaagtt tatacttagg  2220
2221  tttcattttt ccacaaaggc aaaattagca ccatctgaaa aattctataa aataagatat  2280
2281  tgaaacatca agatgtacca gagccagaac ttagtacaga atgaaatcag ttccattatc  2340
2341  cgtggctagg atgaggaggt gagactagct aataccaaag agaagaacag tagttgtcca  2400
2401  gctatcccca taaattcttg gggcctgaca gaaaacagat ttttgcacca gggtcctgct  2460
2461  gtagtgttta aaatccaaac gtcagaatcg cttcttggta cagtgagagc caagttaaag  2520
2521  tcaaacgtac ctgtggacac ccaaggaaat aagtgcttcc aaagctgttc tggtttggtg  2580
2581  ttaacagatg tcccaaataa ctggatgaaa ccatgaaaaa caagatttct tgtgattgag  2640
2641  attaatagtg tactgtgaat cgcaaagagc agcggagagt ctagtgcatc tcacaaatat  2700
2701  ttaaacattc ttacctcctt agggtatttt aagtaacacc acattaacct attttcagac  2760
2761  aacaacacct ctgtgaaaat aatttggctg gccagccact taataagata caggaatgaa  2820
2821  aggcttgtaa aatccagccc ttaatctgca tttcagaaag gagggaaagg gaataagaac  2880
2881  gaagaatgga tccaaggcac ccagagcata ttcccatagg aatcttagtc ggtgtcccag  2940
2941  gcagatgaag aagaggggac caagggtatt tttatttatg gtgcggtgga gtttctcagg  3000
3001  aaaaatgttg tgggtgaaac atggacaatc tttcagaagg acaatctggc cttacacagg  3060
3061  gtaagtcttt tttttttttt tttgtctttt tagggccaca cccatgaggc taggggtcaa  3120
3121  atcagagcta cagcgtgtgc aacctacact gcagcttata gtgactcagg gtccttaagc  3180
3181  cactgagcaa agccagggat agaactcgag tcctcatgga tactagtcag ggtccttata  3240
3241  cctctgagcc atgatgggaa cttcggcaaa gtcttaagaa gtactcaccg tctgcatatc  3300
3301  aatatcactt ctagaattaa tatttaaaaa caccattgat caaatgtaca aggatctata  3360
3361  tcctagtctg ttcaaattgc tataacaaac ataccatgga ctgagtagct cagacaacaa  3420
3421  acatttcttt cccacagtta tggagactgg gaagtctaaa atagaggtgc ctccagattt  3480
3481  ggtagatttg agagcctgat tcctagttca caggcatccc ttctcactgt gtccttacgt  3540
3541  ggcagaaggg gccaaagagc tctctggggt ttatttcata agagcatgaa ttccattagt  3600
3601  gacagttcca ttctcatgac ctaataaccc ctgatggtcc cacctccaaa tatcgtcaca  3660
3661  atgggaacta ggtttcaata tctgaatttt gagggcataa gcattcagtt tatagtcgta  3720
3721  tatgtaggag gatgttgaac ccagtcattt tataaaggca aacaaacaaa cagaaacaac  3780
3781  ttaactggtt taaaaaaaaa aaggagaaag acaaaataac tagaatggtt tgtagccact  3840
3841  gaagatgatc ctatcaattt atgttcttta ttattattat tattattatt attattatta  3900
3901  ttttattttt tagggccata cctgctgcgt acagaagtat gaaagttccc aggctagtgg  3960
3961  gcgaatcgga actatatagc tgccagccta cactgcagcc acagcaacac gtaatccgaa  4020
4021  ctgtgtctgt gacttacacc acagctcatg gcaatgccgg aacagtaacc cactgagtga  4080
4081  ggccagggat tgaacccaca tcctcatgga tactagttgg atttgctaca gctgagccac  4140
4141  agcaggctgt attctggatg tgggaaaatg tcaacgatga aaaaaaaaat agttacggag  4200
4201  agttcctgtt gtggctcatc agaaacaagt ctgactagta tccatgagga tgcaggttca  4260
4261  atccctggcc tctcagtggg ttaaggatcc agtataacca tgagcttggt gtaggtcgca  4320
4321  gatgcagctc agatctggca ttgctgtggc tgtagtatag gccagtggct aacagctccg  4380
4381  attctacccc tagcctggga acctccatat gccaagagtt cagccctaaa aagacaaaat  4440
4441  taaaaaaaaa aaagttacaa agtaatattt ataatattat catattttta gaaaatagaa  4500
4501  atatatgtga agtaagacaa attctagaat aacatgtacc caaaacttaa tagtttatct  4560
4561  ctgtacgggt ggttgaattt aggtgacaat ggtcatttca aattttatct attcttgttt  4620
4621  tttcctattt gtcttttttt ttttttttat ttgtatggcc acaccggtat atgtaagttc  4680
4681  ctgggccagg ggtcaaatcg gagctgcagc tgaagcctac accacagcca catcaacgct  4740
4741  ggatctcagt tacatttgtg acctacacag tagcttgggg caacaccaga gccttaaccc  4800
4801  actgagcaaa gccaaggatc aaacccgaat cctcatggac actatgttgt ttttttaacc  4860
4861  agctgagcca cagtgggaac tattatttgt catttttcta taataaaaaa agtgaaactt  4920
4921  aaacatctgt gagaaacaca tacagattga tagtgataag aaaaactgag atgtaatatg  4980
4981  agctgggaga tgcctaaagc tagagtgaac aagggctctg tacctactgc tgtaacaata  5040
5041  gaaaaccaaa gtttattaag agccctacta agtgctaagt acggagccag acagagacct  5100
5101  tgcattctat atgttttaaa tcgaatagga tggagaaata attcagaaga ttggagtttt  5160
5161  tttcaaattc taccacccat cttgggttat cacttaattt tataatatta attataaaac  5220
5221  taggacttta gtgacacctg ggttaaattt tcaggttaga atttgtaagt gctccaatag  5280
5281  aatgcttctc aaaatttaat tttaacctgg agctaatggt aaaatacaga tttgattcac  5340
5341  tgggtctaag aagacacctg agcttctgcc tttctaacat cctccaaggc tgctagtcct  5400
5401  aagcttatag ttttgagttg caaaactcta atatacatga tctcattgaa ttttccacaa  5460
5461  gaatccttta agacagccat ccttagtccg atttcattga taatggagtg acctgtgcag  5520
5521  gatcgaatag aaaaaatggc aaagcaagga accccaatga aaagtttttt agccatgcag  5580
5581  aagttcctga gtcaggaatc ccacccactc cacagcagtg acaacactag atccttaacc  5640
5641  ggtagggcca ccagacaact ccccaggtga aatattttta ttccgaatct ccacgatgtt  5700
5701  taatgtccta ttcagtccta aaatgctata attagaaatg aatgtcacac tcatataaag  5760
5761  tgaacaggag cagggttggt agaggaagct gctaacagag ttcagaagaa tgagggatca  5820
5821  cattacacag gaatcaatta agacgtcacg gaggaaattt gatatcaacc ttgaagaatg  5880
5881  gctagaaaga aggtaagcaa aaatggagag agtttgtaca gcagtcaggt gcaatatggt  5940
5941  aggatgggag tgcataccag tgcaaaggaa gcttgtggag aggggtctgg gaaagcaggg  6000
6001  caggctttta gaactaacca ggtatttgtt atgagtcaaa gataactcta aggtcttcag  6060
6061  cattagagac ttagaagaat atagcaacct aaaaattcag tacagcactg gaagcccttt  6120
6121  ttttaaaaaa gaattgtaca gagttcccgg gtggcttagc agctaagaat ccagcattgt  6180
6181  cacttctggg atttgagcca ctgttgtggt gcagactgga ttcttggtcc aggaatttct  6240
6241  gcttgccatg ggtgtggcaa acaaacaaac aaacaaacaa acaaaaaaac aaaacagaca  6300
6301  attcatttaa tggcaactga taatcatcaa attagcaatg gttatcttta aaagttatta  6360
6361  cactaagctg tgctgttgtt tctcaaggtg gatcacatac ctagattcat ggacataccc  6420
6421  cacataaggt gcatcctata aagcagaatt ggtttattgt cagcttttgt aaaaccagat  6480
6481  caagggaaaa ctagatctgg ggaacacaca catatttgtc tgttttccta tttagggcca  6540
6541  cacatgtggc atacagaaat tcctaggcta ggggttgaat tagagctgca gctgccagcc  6600
6601  tgtagcacag ccacagcaac actggatcct taacccactg agtggcacca gggatcgaac  6660
6661  cctcatcctc atgatactag ttgggttcgt taccacggag ccacaacagg aactcattca  6720
6721  tggttttaat agagggaatg tttggaagcc ctttaataac ttcctttctc tcccaacaaa  6780
6781  gaaattccat ttgtccctgt ccattttctt ctcccctagg actaggacat gattcttaac  6840
6841  gaatcatgat gtaaccattt cagttcccct acttgtacgt agcctttccc gaggcccggc  6900
6901  ccttctgtca gtgagcctac atcttgagtc cttaaaccac ttcataaata aactttactt  6960
6961  ccttccaaga agctttttag cattggtccc atttgacctg ccagcttttt tcatttgtat  7020
7021  gttctagaga catttactct caagcactgt gtgatatata aataaagatt atcagcaaac  7080
7081  tccctcagtg tctgcttctc tttcctccca aggaggacag cactgagtag ttgtatgtct  7140
7141  ggtttacctg ttcgacttaa tttcatgcat tgagcaatag taggtattgc cttagtgtta  7200
7201  ctcctattat tacttgttgt aagaggagga taatgtttga tgagaatcat gaccttcttt  7260
7261  ttttttttgt tttctttttc tttttagggt cacacctgca gcatatggaa gtttccaggt  7320
7321  tagggggtca cctcagagct gcaactgcca gcctacatca cagtcacagc aacactggat  7380
7381  atgagctgta tttgcaaact acactgcagc tggtggcaaa gctggatcct taacccactg  7440
7441  agcgaggcca gggatcgaac ccgcatcctc acgaatgcca gtcagattct aacctgctga  7500
7501  accacaacgg gaactccatg accttctttt taaactgtgt tcctcctaag gaggtatcct  7560
7561  gggagaagcc ttggagcctt caccgtttgg tcccacgtgc atcttcacag gccatctgta  7620
7621  aaatgccagc tgtacgctgt gtgcccacag ggacaacgga gttaattctc tccttttgaa  7680
7681  actctaactc ccacccccct tccctccctc taaatgtttc cttctaaaga aaagccatgg  7740
7741  ctcactgcta ctgaaaatta aagacaacca cataaagatc aaggtccaag ctggtgcaaa  7800
7801  gcaatggctg aacattaaaa tcatcacttc aatttctctt tccttgaata ctgccaaagt  7860
7861  ctacttgtgg aaagccaatc ctcagaatgc atgctcattt cagacttttg tcccttgtgc  7920
7921  cctcttggtt tacaaactat ttggactcaa atgaacaaac tggagggggg tcttcagttg  7980
7981  aaatgaaaag ggagaggtac aacatattcc ccaaaaagca aaacaaaact gtatgtgacc  8040
8041  tccccccctc ccgccccccg gcaatatgtc acaacataaa atgccaagaa aaagcaggaa  8100
8101  ggtttattag gcaaaggtta ctgtctaagg tttagggaga ggaggaatta gtcacctctc  8160
8161  cctccttcac gctgtatttc tggcctctcc acctgcacca agctcacttt tctctctcct  8220
8221  cttagttccc gattgtgttt gggcaatcac atccgtactt catgtaccca agttccttcc  8280
8281  catttgctga actacatttt caagattctt atcctttctt aacccacttc ccaatcacat  8340
8341  gtggcctgat agcttgagtt aagtctcttc cttcctccct ccctccctct tttcctttct  8400
8401  ttttcctttt ttacagatga acctatggca tatggaagct ctcaggctat gggttgagtc  8460
8461  tgcgctgcag ctgccagcct acaccacagc tgtagaaact cgggatccga gcctcatctg  8520
8521  tgacctacac tgcagctagt ggcaacaacg gattcttgac ctactgagtg aggccagaga  8580
8581  tcaaacttgc atcctcacag agactacaat caggttctaa agcccctgag ccacaatggg  8640
8641  aactccatag aggtggtttt cttgatcccc agctcccaag gcagttcagc aacacctgct  8700
8701  caatctcttt ccccaaagaa atatggacaa tgtcaagggt gtttgttgtt gttgctttgg  8760
8761  tttggtattt tgctctgcct gtggtataag gaagttcctg ggccagggat tgaacccaca  8820
8821  ccacagcagg gacctgagcc acagcagtga caagcctgga tccttaagcc gctaggccac  8880
8881  caggggaact cctcaagggt gttttgaaag tgtgttaagc atctctaatc agcatccaac  8940
8941  actgaagagg acatttacca acagatacct gtggttattc cagaaaaaga gatcactcat  9000
9001  atctacatac aatcattcaa attgtaaacc aggaatcaga tgttcctata agacataagg  9060
9061  caaagagata tgaaagatca aacatgagga aagggagaga gaactttagg tgagctcttt  9120
9121  ccttttttta cttttcagtg tgttggcccc taagaggcat gaaattagaa ctcacgaaaa  9180
9181  acagccgtat caacttgctg tggtgactca aaagttgtcg tttctcgact caactttgct  9240
9241  gaaacacttg attcatgttg ttcttattta acctaatttg cattgattta atcagggctg  9300
9301  gtatgcttta aatacataat aaattgggat tctgcaactt agatgactta gaatagctaa  9360
9361  atttcaataa agctcatttc aatctgttaa tgtatatggt tctgccaagg ggtttaaagc  9420
9421  cgtagaaaag atgcagactt gccatgttag aagtgggaaa ggtttaacat accatccaga  9480
9481  tgaagtgatt tgcaggataa taatgtgaaa agcaatatat atatatatat atatatatat  9540
9541  atatataaaa tatatatata taaataatat acacatatat atgttggtgt tttttaaatt  9600
9601  acagcctaga cgcatcttct acgtcttaag tagcatactt agaagaaaac tcacatataa  9660
9661  atgcagtgaa tttaatttta ttctctttcc ttcttgccaa cactcaactc ttttctgcct  9720
9721  ctctgtacca gctctacaaa tcaagtgaca tccagagtgg gacctcttct tgcccatttg  9780
9781  gcaggctcta tcaccactct gccaaactgc ttgcattagg agaattttct tcctagcagc  9840
9841  catagggatt gggtggcttg tactcaaaat acttgctgaa tggctggcca atgtttaccc  9900
9901  ctgcctgccc cagctcccca actctttaga gtttatggct caatcagcca gcctgctgtc  9960
9961  aagaataatt gtcttggcaa gaggggaaaa tacttgatgg tgAAATTGTT TATCTGTTAA  10020
10021  AGTGTTCCGC AGCTCCTCAG AGGTGCCAGG ACAAGACCTG CAGGTGCCCT GCCTTAGGCA  10080
10081  GGAGGCAAGA GTGGTAGAGA GGCAACCACC AAGAATGGTA AAGGAAGACC ACCATTTTGG  10140
10141  TGTGAGACAG GGAAAAAAAT CCCATTGGTG CCAGTAACGA GCTGTGAGAC CTTGGGTTAT  10200
10201  CACCCAATGT CTCTGTACCT CAGTTTTCTC ATGGGCAAAA TTAAGGAGGT TGATCTTCTA  10260
10261  ATGTCTCTTT TAGCTCCTAA GACAAGATGT GATGTTGAGG ACGTTTCACA TTTGTTTTCT  10320
10321  TTCCATTCAA ATGATGCATC TCAGAGATGA ATGACCAGGG CAGAGCTCAG ATAAACACAG  10380
10381  AAAGGAATGA TTCATGTCCC TGTTCATATG ACTTTTCCTG AAAGGTACCA CCAGTCTTCG  10440
10441  GTGACTTTGA TTTCACTGGT AGGTATCTTC AGCTTGGATG TAAGGACCAA CCTCGTTACC  10500
10501  TGCCCAAGGC CAATCCAACC CAGGAGCTTT GGTAATTCAC TTCATTCTTA TCAACATGAG  10560
10561  TACAGCTATT GATAATGCCC ACTTATTTTC AGTTCGTAAG AGACAGAAAT GATGGGAATT  10620
10621  CAAAAAGAGA AGCTGGAGAT CCACATAAAC AAAAACATCC TTGAGCATCT TTGTCAAGAA  10680
10681  GCTAGGCTTG TCTGCTCACT TCCAGAAGGG TTTCTCTGTC ATTTTTTTTT TTTTTTTTTT  10740
10741  TTTTAACAGA TGACCAACAG GTTCCTGACG ATAGCAACGT AGACCCTCTC CAGACCAGCT  10800
10801  GGAACAAAGA CAGAGTTCAT CATAAGAAGC TTAAGGAGCC CATCCATAAA TGATTGGCAA  10860
10861  TGGACATAAT CAGGCAAATA TCTCTCTTCA TCCTCAGAAG ACACAATGTG GTAACAATCT  10920
10921  CAAAGCTTAA GTAGGGGTGA GTGTATGGAA AGAGGTAGGT TTCCTTAGGG TTTAAACTAC  10980
10981  CCCTTCTCTG CTTATTCTCC CTCACATCAT CTTGGAGTGG AGTGTACTGC AGGGCTCTGT  11040
11041  AATCACCATG AACAGCACGT CAGGGTCAGC CCTCCTGGTG TCAGACAGCA GAATCTTTCT  11100
11101  TTAATCCACC GGGACCCCAC AGACATCTAT GGAGACTGGT GAAACCCCGG CGGGATCTCA  11160
11161  GGCAAGGAAG ACTCCCTGCC ACTCTGGCTT TCCTACCGCG GAGACCAGGA TGGCTTCCCA  11220
11221  AATCTGCTGA GTTTGGAAAG CATTCCCCCA TCCGCCACCT AAAAGGGCTG GCCGACTGCA  11280
11281  GAACTCCAGT GACCGCAAGG AAAAAAAAAA AAAAATCTTA GCTAAGCCCC CACAATCATT  11340
11341  GCTTTCCTGT AGCTTCTCTC AAGTTGCTTT TCTACAGCAA AGGACCAAAT GTTGATTTCG  11400
11401  CTACAGATTC CTACGTATCT CTTACACGTA GACAGCTTTA AAGGGGGAGG GGAAACATTT  11460
11461  CCCAAGGGGA AGGGGGAGCG GGACAGAATA TTTCAGTCTC CCACTTGGAT ATATCTTGTC  11520
11521  ATTGATGATG CTAGCCCCTA TCTCCATCCC CTCTCCCCAC CCCCTTTTTC TTTCTTTCTG  11580
11581  AAAAATGGAC CAAAAAAGCT GAAAGTGTTT TCCATTTTAT CAAAGAACAT ATATTACTTT  11640
11641  AGTGCTTCGG GAAAATGTTG GTTTTCTGCC CACCCCTTTT CAATCTGCCC ATGTCTGAGG  11700
11701  TGCTCCGGGA AGACGCACAA TCGTGAGCAG CTTACGACAC TCAGTGAGCA GTAGGTGCCT  11760
11761  GTGCAAGCTC GCGCCGCACA CTGCCTGGCG GAGGGAAGGA GCCCGGGCGC CGCTCCCCGC  11820
11821  TCCCCGCTCC CCGCGCCGCC GCCCGCGCCG CCCGCCGCCC GCACCTCCCC GCCGGCCGCA  11880
11881  AAGCATGAGC GAGCCCGCTC TCCGCAGCCG CCCCGGGCGC GAATGGCAGG CGGTCTCCGC  11940
11941  GGAGTAAAAG GTGGCGCCGG TCAGTGGTCC TTTCCAATGA CGGACATTAA CCAGACTGTC  12000
12001  AAATCCTGGG GAGTCGCGAG CCCCGAGTTT GGAGTTTTTT TCCCCACAAC GTCACAGTCC  12060
12061  GAACTGCAGA GGGAAAGGAC AGCGGCAGGA AGGCGAAGCC CCGGCTCCCG CACGTAGTTG  12120
12121  GGAAACTTGC GGGTCCTAGA AGTCGCCTCC CCGCCTCGCC GGCCGCCCTT GCAGCCCCGA  12180
12181  GCCGAGCAGC AAAGTGAGAC ATTGTGCGCC TGCCAGATCC GCCGGCCGCG GACCGGGGCT  12240
12241  GCCTCGGAAA CACAGAGGGG TCTTCTCTCG CCCTGCATAT AATTAGCCTG CACACAAAGG  12300
12301  GAGCAGCTGA ATGGAGGTTG TCACTCTCTG GAAAAGGGTG GGTAAGACAC TTTTTAATTA  12360
12361  AATTCTTTCC CGAAGAATTT TTTTTTCCTC CCTTTTCTTT GCTGCAGCAT CTAACATGGA  12420
12421  CCAAATCACC ATCTCTTTGA TCTTTCCGTG GCTGTGAACT TTCTATGCTG CCCAGCTTTC  12480
12481  TGCATGCTTA GAggtgaacg tgtggctttg gggagggggg ggtccttctt tatttcagta  12540
12541  tatttatttg atttttgccc ttttctcccc ctcccccgct cccctccctc ggaataaaat  12600
12601  atgatgtaGA TTTCTGACCG AGCGCTTCCA ATGGACATTC TCCAGCCTCT CTGGAAAGAT  12660
12661  TCTCGCTAAT GGATTTCCTG CTGCTCGGTC TCTGTCTATA CTGGCTGCTG AGGAGGCCCT  12720
12721  CGGGGGTGGT CTTGTGTTTG CTGGGGGCCT GCTTTCAGAT GCTGCCCGCC GCCCCCAGCG  12780
12781  GGTGCCCGCA GCTGTGCCGG TGCGAGGGGC GGCTGCTGTA CTGCGAGGCG CTCAACCTCA  12840
12841  CCGAGGCGCC CCACAACCTG TCCGGCCTGC TGGGCTTGTC CCTGCGTTAC AACAGCCTCT  12900
12901  CGGAGCTGCG CGCCGGCCAG TTCACGGGGT TAATGCAGCT CACGTGGCTC TATCTGGATC  12960
12961  ACAATCACAT CTGCTCGGTG CAGGGGGACG CCTTTCAGAA ACTGCGCCGA GTTAAGGAAC  13020
13021  TCACACTGAG TTCCAACCAG ATCACCCAAC TGGCCAACAC CACCTTCCGG CCCATGCCCA  13080
13081  ACCTGCGCAG CGTGGACCTC TCGTACAACA AGCTGCAGGC GCTCGCGCCC GACCTCTTCC  13140
13141  ACGGGCTGCG GAAGCTCACC ACGCTGCACA TGCGGGCCAA CGCCATCCAG TTCGTGCCCG  13200
13201  TGCGCATCTT CCAGGACTGC CGCAGCCTCA AGTTTCTCGA CATCGGATAC AATCAGCTCA  13260
13261  AGAGTCTGGC GCGCAACTCT TTCGCGGGCT TGTTCAAGCT CACCGAGCTG CACCTGGAGC  13320
13321  ACAACGACTT GGTCAAGGTG AACTTCGCCC ACTTCCCGCG CCTCATCTCC CTGCACTCGC  13380
13381  TCTGCCTGCG GAGGAACAAG GTGGCCATTG TGGTCAGCTC GCTGGACTGG GTCTGGAACC  13440
13441  TGGAGAAAAT GGACCTGTCG GGCAACGAGA TCGAGTACAT GGAGCCCCAT GTGTTCGAGA  13500
13501  CCGTGCCGCA CCTGCAGTCT CTGCAGCTGG ACTCCAATCG CCTCACCTAC ATCGAGCCCC  13560
13561  GCATTCTCAA CTCCTGGAAG TCGCTGACAA GCATCACCCT GGCCGGGAAC CTATGGGACT  13620
13621  GTGGGCGCAA CGTGTGCGCC CTGGCCTCGT GGCTCAACAA CTTCCAGGGG CGCTACGATG  13680
13681  GCAACTTGCA GTGCGCCAGC CCCGAGTACG CACAGGGCGA GGACGTCCTG GACGCCGTGT  13740
13741  ACGCCTTCCA CCTGTGCGAG GAGGGGGCCG AGCCCACCAG CGGCCACCTG CTCTCGGCCG  13800
13801  TCACCAACCG TAGCGACCTG GGGTCCCCCG CCAGCCCGGC CACCACGCTC ACTGACGACA  13860
13861  GGGAGGGGCA GCTCGACAGC ACGCTCGAGC CGGCTACCGT GGCTCTCCCC GGCGGCGAGC  13920
13921  ACGCCGAGAA CGCCGTGCAG ATCCACAAGG TGGTCACGGG CACCATGGCC CTCATCTTCT  13980
13981  CCTTCCTCAT CGTGGTCCTG GTGCTCTATG TCTCCTGGAA GTGTTTCCCT GCCAGCCTCA  14040
14041  GGCAGCTCAG ACAGTGCTTT GTCACGCAGC GCAGGAAGCA AAAGCAGAAA CAGACCATGC  14100
14101  ATCAGATGGC TGCCATGTCT GCCCAGGAAT ACTACGTTGA TTACAAACCG AACCACATTG  14160
14161  AGGGAGCCCT GGTCATCATC AACGAGTATG GCTCGTGTAC CTGCCACCAG CAGCCCGCGA  14220
14221  GGGAATGCGA GGTGTGATCG CCCCAGTGGC TCTCAACCCG TGCGCTACCA AATACTCCTG  14280
14281  GGCAGCCGGG ACGGCCCGGC AAGCGCCAGG CTGGGGTCTC CTGTCTGTGC TGATATGCTC  14340
14341  CTTGACTGAA ACTGTAAGGG GATCTCTCCC AGAGACTTGA CATTTTAGCT TTATTGTGTC  14400
14401  TTAAAAACAA AACAAAACAA ACAAACAAAA AACCGAGATA AAACACAACA AAACCCCACC  14460
14461  CCACAATCTT CAGGACAGCC TATCTTAAAT TTCATATGAG AACTCCTTCC TCCCTTTGAA  14520
14521  GATCTGTCCA TATTCAGGAA TCTGAGAGTG TAAAAAGGTA CCAATCATTG ATTTTTTTTT  14580
14581  TTTtttgtaa actaaaaggt ttaaaataaa atagcattta cagtttttac agactggtgt  14640
14641  aacctaaatg aattgttacc tgtgttaaaa gagaagcaac agttaaaatt tctgtgtgtg  14700
14701  tgtatatgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgag agagagagag agagagagag agagagaagg  14760
14761  agagacagag gagagagaga ggtggagtga tctagtggcc agagggggaa aacccagaaa  14820
14821  ttcaagagca aagtagccag gctcattttg aaacattaag aaggacacag cttttcaggt  14880
14881  ggatgtagcc cacatgatta aggactgggg gaaaaaaaag acgctttata ttatttgtag  14940
14941  gggggacaca gtgcaatcta gccacttgta agcaagtaga aggaggactg agcacccatg  15000
15001  ctcagccttt aaggcagcaa tcattgcaaa tgctttttaa aaggcagtgt caaacagttt  15060
15061  tttcctacga acaaaaacca tttttttggt gcttaattca agcatctttc aaatcagatc  15120
15121  aaaatctcac ccccgaaata cccactgggt cattattttc ctatgccttt gcttcatcag  15180
15181  acttagtagc atttgtgccc ttttctatac tctcccaaat gaaagaccct cagctcctcc  15240
15241  tctttgtgaa ctaaatgagg gaaataaggt agaatccaaa tgtttggtgg tgcaggctgg  15300
15301  gcttttctgg agtcgactgc taagactgca gcaagcttag gctctcagca gtgacagcac  15360
15361  actcctagta actgtgggca acagtgggaa aaatcctacc tcaggctgca tgcctacctg  15420
15421  ggtgctgcct gcagaggttg tgatacagaa gcggtggggg tggggtgagg tgggggacat  15480
15481  gaggttttga tcctgtgttc gaatattcct gaactaggaa aaatttgttg acccaggaca  15540
15541  gaaaagctgc ctcttctcag attgccctct tgtgtaatgc ttgctttctc tgggttgttt  15600
15601  tagtgtgttt ctgtgttggg gtcaatggct gccccttccc aaccttaata ggcttccagg  15660
15661  tccatggaga cggaggatgt ttctagaact aaattaaaga gtggtagcag ttggagggtg  15720
15721  aagggaaacg aaagagggag gagaatgcgt ggtgggtggg agggttcttt cactgacaat  15780
15781  ttaagcaaaa gtatgattga aataagctgt catgaatgac ggctggtgaa tgaaggttgt  15840
15841  ccatgtccag aagtctttct cgaactcaga tgctcacccc tctgaaagat cctacagact  15900
15901  ggcatctttt ttctttttta agagagaagt ctaaacagca ggaagaggga tggggggcgg  15960
15961  gggatgtgtt ccaccctctc cctaaatgca aatgtctcca ggcacctatg gaaagaggca  16020
16021  aaatcagctg tttgaaatgc agagtggcat caccaggagg tttacttaag ctgaggattg  16080
16081  gtagtagatt tctcttctgc ctatggagaa accaatatgc ctaaaaatac tacttctaag  16140
16141  aggttctttc aagagaaata ttttgcaaat gtctctgaga tgtgaagcct tgggagagtt  16200
16201  tcttacacac acacacacac acactcacaa accatcacta ccaccaccag ctcatccttc  16260
16261  ctgacaagaa aacttcatct tattttgttt ataattaaag catgagttta tgacacaaac  16320
16321  catgcatgca acccatttag accagtaata ctctagaaga gaggtgcttt gataactttg  16380
16381  agaagggggc tttggattta gtctaagaat gttcatttgg aaatgccatt gtcaacagcc  16440
16441  tatcactggg agggcagggg ttgcaggaac atctataatt aaaccccagg aaagagatct  16500
16501  cttctagaag ataacttaga ttttctgggg gaaaaaaagt gcagttgaag gatttaattc  16560
16561  aatccttgga ttccattgat ttaatctcct cataggaaag ctactggaat ccagtgccca  16620
16621  aagctgctct gttcagtgca ctaagggctg tgttggtgtg cttatgggga aagcctccag  16680
16681  aagcaaagcc tttctggcaa acatcagaag cacagctcca ccttcccctt agaaatatga  16740
16741  atattggaaa ctggagaatt tatcgcctat ccctaagaat ccctgccccc tcttcttttt  16800
16801  taaatggcca tgagaaaaag caagagaata atggtgcttt gtcatatgct gctgccaccc  16860
16861  ccacctccca tatgactaaa catcacatat gtagatctga agtccatgta aatctaagga  16920
16921  aagattttta taaggtggtg cgatctgaga tctggagagc aaatgatggc catagagagc  16980
16981  tatgttctaa gtgtatgtgt gtgtgtgtgt ttgtaggcaa gcaaatatgt tttctacacc  17040
17041  aacaggaatt tagcacacat catttcatgc tcctgtgcct cttgctttgg agaatggcag  17100
17101  ggagatggag aaagcaagaa taagggaaat cggtagtttt aactaagatt ttatgacact  17160
17161  tgaaatcttt tctttcttaa attaattgat ctttaagctt caagaaactt gctccgacct  17220
17221  cctagttttt aaaggtgtag cacctttttt tttttttttt ttggttcttc ccacagaggt  17280
17281  tgctaatctc atggtcctgt gctccttgga aagaatttaa ggccacaatc caagtctctt  17340
17341  cctgggcatt gtgatggatt aaccctccaa gtgcagtatt ttcctgatta aagttcagtc  17400
17401  atgccataga gggttttttt tggatattta catagggaaa aaaaaagtcc tctcaaatga  17460
17461  caaatctctc agatcagtct cagccatggt agttttttag atggtatgag agggagcagg  17520
17521  ttaaatgaaa ctcatccttt ggccttcctg gtgctaaagc tcctgccccc atagctgaga  17580
17581  ccaacactta ctccaggctc tcaaggctgc aaagttgcct ttacaaacaa agggcgttcc  17640
17641  ggtcaaagga aacttttaaa attcattttt atattctctc aagctactca aagtgtaaga  17700
17701  ctgccttacc tttctccctg ccttcaggaa ggagacattt ggtatgagtt agcgtcaaca  17760
17761  acacatttct gagtatgtgt aagtaattag aggggcaaac accacttgtt attcctctca  17820
17821  agtttcctaa gcaactgcac acagagcact ggagggcata ggggcctcct gtgtttctgg  17880
17881  attatattaa ttgacctgtc agcaattatg gcacctattc tgtatggcac ggtcatctag  17940
17941  aaggggcatg gatggatcac acatcctgat aaaatgagag gcatcagaca tccttctcac  18000
18001  agagaatagt accaagagac cagaatttat atctgttttg gagaacgggt attataatgt  18060
18061  ttcagggtag tcaaaataag catcaattat ctcctctaga taggtggtta tgttgcttga  18120
18121  tttaggttgg tcatgataag gatttagctg gaatatgact attaaacagt tacctgcaat  18180
18181  atattttgag agaagtttag ggacacacac acacacacac atatatatat atgtgacatt  18240
18241  aatgtgacat ataataatca cacacatatt attctgtcat gtatatgtgt gtgtggttat  18300
18301  atatatatat atataaccac acacacatag gatcacatta tataacaacc cccatcccag  18360
18361  cattaattat cctcctactt tcttcttcca tgatcaaact tttactctgg aaaggatctg  18420
18421  ataaaatcag tcacaattaa gatgtaaagg acttaggtgg tgatggcatt tttcaggcat  18480
18481  tagttaaggc gttggcagag gctgtgcaag ctgagagctt cacttcttgt ccataggagg  18540
18541  gtgtatgcct gctacctagt ggtaagagcc agcaaagcat tctttggaga gcctgcacca  18600
18601  aactaatgag ttccacctca gggttatgaa aggtatttat ttctctgtta aaaaatgctc  18660
18661  cactctgata ttttttttcc cgggatcctg gaggcaaaat tcttgcttct gcctgggtac  18720
18721  tacctcctgt ccttcttcca tgggacttgg tttctggttt ttttgctcaa agcaaaaggc  18780
18781  ctgcgtattt tatccttaag gcttagtcag ggatgtagat gagatggagg aattctttag  18840
18841  agggtggtta cgaggtattg gagcctttat ctagacctta tctatcttta cacaggaacc  18900
18901  tgaggcttac agaggaggaa gattttgtgc aacacctagc tagttggaag catggggtgt  18960
18961  tcagtctggg gccctttcca ctataccctg tttctaattt ctctgaatag ctgaataatt  19020
19021  tctctgaata gttttctcct ccattcctcc acccagcaaa gaccctagga ccggcctggg  19080
19081  ctaagggtac atgctcacca tattcttggt ggatgacacg ggtgccacgc tcaaatcaag  19140
19141  gaatatccat catgacttca tttgctctgg cctctggtaa tcgggccatg caggactctg  19200
19201  ccaacagagg ggacctctca cagactttca ggagcagaaa gtccagttga tcatccagtt  19260
19261  taaactctaa gcagagcact gtggattcag agagactaat atgtgccagg tatccacata  19320
19321  ttattgttga agatttattc acattccctt cttggccatt aaatgggctg tgtctcaacc  19380
19381  aggggcaaat ctgccaccca gttaccaatt ggcaacatct ggacacatct gtgatcttca  19440
19441  tgcatgggga tgggatgcta ccagcatcca gtgggtagag gtcatgggtc cttctaaaca  19500
19501  cccgatgatg cacagaatgg ccctctcaac aaagaatggt taaccctaat gtgccaagga  19560
19561  tgctcaggtt gagaagctct gctccaccat ctaaagaaac gaggccactg acaccaaaaa  19620
19621  gctcagcttg gaatggcctt tctgaggagt taggttttag tttacctaca tctattgcct  19680
19681  ttgaatcttc cactctcttg caaggcaact ggcagtcaaa attaacatcc tcaggttggc  19740
19741  tgctaatcag cacatgaacc tgtagttagc acacacttct caaagaacat atggcaaaac  19800
19801  ttaaattaac tgggacaaaa cttgtcagaa ctctccattg acccactttt tctctggcga  19860
19861  tacctcattt aggaaacagg ggaaaaaaaa tcaagtttag cagtggatat ttaattaaca  19920
19921  aaaggaaaat gagagaattt gatattcctt ctgggaggtg ttctgatgtc taccctgaca  19980
19981  gggcttccct ttctccaacc aagcctggaa ggtctctagg gtgagagtgg gctttcattt  20040
20041  ttaaaatgaa ggtgcttagt ctagtgagtg ctggagatat taatcaggga aatgatctca  20100
20101  gaccttagaa acaggatggg ctggagatgc aggcatccca gactgaaagg ttggcaacat  20160
20161  ggataagtga agttcacggg catatgacat tatggaagaa ctagagagct cacttaaaaa  20220
20221  atgcaattta cgggagttcc catcatggct cagtggttaa tgaatccgac taggaaccat  20280
20281  gaagttgcgg gtttgatccc tggccttact cagtgggttg aggatccggt gctgcggtga  20340
20341  actgtggtgt agctcgcaga cgtggctcgg atcctgtgtt gctgtggctc tggcgtaggc  20400
20401  tggcagctgt ggtcttgatt aaacccctag cctgggaact tccatatgcc ggcaggagtg  20460
20461  gccctagaaa aggcaaaaag acaaaaagac aaaaagacaa aaaaaaaagc actttacttt  20520
20521  taatgggtct cctggttaat ccacagccct acagggtagg tggagagaac gctctggagg  20580
20581  aaaccgggtc cagaagtcag gagagatggc ctttggactt ggtgctggta ctcacaggcc  20640
20641  ttgggtttac ctggtaatca ttttacctgc ataagcgtct ctctctttgc ctttagaagg  20700
20701  gctcatttgg gtcttcccta aggacccctt tagttctggg cttctctttc atcattttcc  20760
20761  ccaatgatat aaaataaaag tggttttcaa gctagtgcca cttaaccaga aaattaaaat  20820
20821  tccccccaac tcccattcct cggatattct gattcattag gcttgcctac gtatgaatga  20880
20881  gaaaaagtag attaaaaaaa aaaatcataa agagaccagg gcttgggaga gggaggtggg  20940
20941  gatgctggaa aacagatgag aaagcacagg catgtgtggg tgggaaatag gatttttaga  21000
21001  atgtgcagga agagacgaaa ggaaatccta gggaggacac actcactcac actcacccac  21060
21061  acgtgagcat gggagacata gggatctgtt aggaagcgaa gcccaataaa aaggctgaag  21120
21121  gatgcccact ctggtggggg aggcagggga tggagtgggg gcagggaaga agttcagaca  21180
21181  gacatttgta caagactcct aaaataactt atcagatttg agtaagtggc tgcattgaat  21240
21241  actaggagtt cagagccctt tagtaaaatg agggaagggg gaggggcaga gaaagggaga  21300
21301  gacagagaaa aacaaaagcc aaggaggaaa ggaggaaggg agaagagaag agagtggaaa  21360
21361  aaagagcaag aggagaggga atttgaagat ttgtgtttta tattgatcaa ataatcatta  21420
21421  caagtagctg tgatacaccc actctactcc gtgacccttt ttagtcattt cttttcttat  21480
21481  tctgatctac caggttggct atttgcttct tctcaataca gtgttgggaa atcattttct  21540
21541  ttccctgctt tatgaggaaa aaaaaatcat tttccagctg catccttctg tcttttgctc  21600
21601  agctaggaaa atgcttctca attctggctg cacatggaag ccactgggga gctttaataa  21660
21661  atattgatgc ctgggtccct cctccagaga ttcagattta attgatctgg agtgtggcct  21720
21721  tagtgaggag ctgttttaaa actcccaggt gattgtaaag ttcagttaag gttgagaaac  21780
21781  tctgagctac agggtcataa gaatcaccac attcacagct cagccatcta taaataagat  21840
21841  ccataaggct gactgaaggt ctttaagaaa ccaccgctag tggctgggct tgatgggggt  21900
21901  cagtgttaag tgagaagccc ccaccatggc atggactcca tctggtgggg ctgatattgt  21960
21961  gagaaagatg tccaagcaca gatgtgcttg tcatttattt ctgagcactc tgtagtttcc  22020
22021  taagtattct ttccaattat tttacttatt tagaatcttc caacaatctc taaaggcaga  22080
22081  cacaaacttg tgccattttt tagacaagac tcagatcagg agaggtggca accaccaggc  22140
22141  ctaacacctg gaactgcatc ttctcatttt ctctctctct ctctctcttt ttttttcttt  22200
22201  ttagggccat accctgtgcg tgcgaggcat gtggaagttc ccaggctagg ggctgaattg  22260
22261  gaactgcagc tgctggtcta cactacagcc acaggattgc aggatccaag ccacatctgc  22320
22321  gagctaatgg caatgatgga ttcttaaccc actgagcaag gccagggatg gaacccacat  22380
22381  cctcatggat cctagtccag tttgttaact gctgagctgt gaaggcaact cctggaactg  22440
22441  aattctgtgt ccttctccct ctaccacttc cttttccttc cctggctgtg tcattatgaa  22500
22501  gaagggctgg ccttgctcta aatacaaaag tcagtaattc ttctagaaag agtcctggag  22560
22561  aacacattgc ccacgtgttc ctataccctc tcctccagct ggagtctggc aatgacaaag  22620
22621  tcaggcatcg cagtcaccct actgcccctt ttgtgcccct accccacacc aagctgacat  22680
22681  tcttttcatt tctataggag cctccacgat atcccagaca ctttcaaata gatgccagat  22740
22741  ctttccagat acctcacatt aaaatgttcc ctttccactc agcccactgc catcaacttc  22800
22801  tttaccagca atactttaag gaatgtgaaa actaaatcct ggaggaaaat tgatgggtgg  22860
22861  atggtgataa caattttgcc cagggatttc tgcagcttaa aaaaggactt tggggggaat  22920
22921  aacctcaaga aattgttcta atgctagaat ctcaggttct gaaacagcag gatgatgtac  22980
22981  gtttggatga aagatccttc cttgttcctc tcaaatgaaa cacaggctat tgctcatata  23040
23041  taagacccga tctaccaaca gtttataggg cttaaaataa agccaggata aagatcgaat  23100
23101  cttccagcct attttatctc cttaaaccaa tgtcctctgt agaaatcatg tattattaga  23160
23161  tgttcaccat ctgtatgttt atcttcaatt aatagttctc agtattgcaa actaagtgtg  23220
23221  ataggaactt ctagctcaga gatactctac acagccttgg ataaaagtga gatggctcag  23280
23281  tcagtggcaa gtgagagctg gattagtctg ccacagaaag gtctggaaaa gccaagctac  23340
23341  acacaattaa tggaacaatg caacaatctg tcttcagctg gccaaggcaa tcctgtcatt  23400
23401  tgtccctcag ctgcaaaaca accatgcact ctgtgatttt gtctcattgt ctgctccgca  23460
23461  gtgattgcat ttgctgtgaa atctatattt ccctgcaact gagtcccttt ttctccctct  23520
23521  ccctctctca tgtgttttag tctaaaaata atggtccttc ttgaaattca gcctcactct  23580
23581  tttgctcgct gtccagatca tttttatctc tttctcatgt tgatcctttt ttgcatattc  23640
23641  tttcaaaaat cataaaggta caaaaagaac aaacatactg taaggaagaa gaggaggaat  23700
23701  catgtcataa ctgaaatgca accaaaagta acatatcact cagatttttt agctccaatt  23760
23761  atattgatca attcgttcag tcaaagcaca acatttcctg tttagagatt aagtaaacac  23820
23821  ttgctgagtg aacaacagct tgaaggtgag gcactaacag gagggctgtg ctgagagtcg  23880
23881  aggtacacca gactcaccat gagtaggtgg agaagaagcc tccacttcga tctgatccat  23940
23941  ttatgaaagg caaccactcc catgggagtc tttactaggt gcctggcaac ctgctaaatt  24000
24001  tttgacattt cctcatttaa accctgcaat aaacctttat ccctccttat acagaggggt  24060
24061  aattaatatc ctcattttac agataggtaa actgaggttt atagaggttc agtgactcac  24120
24121  ccaaggtcac ttaccttagt agggggtgtc aagcattgaa cctagggata cagtgcttgg  24180
24181  ggtcaattct ggctgagtga cttttgaaag ttacttaacc tttttgatac ccagttccct  24240
24241  catctataaa atggggatag cactagtagg agaatttaat tttttttttt ttttagggtc  24300
24301  acacctgcag catatggaag ttcctgggct aggggttgaa ttggagctgc agctgtaccc  24360
24361  tgcaccgcag ccacagcaac accagatccc tgccacatct acgacctatg ctgcagctcc  24420
24421  cagaaatgct ggatccataa cccactgagt aagaccaggc attgaattta catcttcatg  24480
24481  gatactagtc agattcttaa cctatggagc cacaatagga actcctaaat aagttataga  24540
24541  gaattgaata atatattctt tataaagtgc tcagaatagt gtgtg          24585