Imprinted Gene Databases

Sus scrofa: HM13

Histocompatibility minor 13

Oczkowicz et al. 641: 367-375, 2018

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Mus musculus H13 Spp, H-13, Hm13, PSL3, 1200006O09Rik, 4930443L17Rik, 5031424B04Rik  2 75.41 cM  Imprinted Maternal
Homo sapiens HM13 H13, SPP, IMP1, PSL3, IMPAS, SPPL1, PSENL3, IMPAS-1, MSTP086, dJ324O17.1  20q11.21  Unknown Unknown
Sus scrofa HM13   17  Not Imprinted Biallelic
Sus scrofa H13 HM13  17  Not Imprinted Biallelic

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    atctgttctc tggtctgttt gctcacttct tttttttctt tctttgcagc gtgcctgtgg   60
61   ttatactctg actccaaaat cctttctcct cagtttatag ctcctcatac cagtcggtgt   120
121   tgaaccaagt agagaaattc cggatataca tgcagcccca tccacccagg gcactgtgcg   180
181   ggcgtggaaa atcatatgaa gatttgggag ctcagagaca ctcacatcag aaccttccaa   240
241   agacacttgc ccactcgcca ctgggaattt ttccctcttt ccatagtgtc tcggcctcac   300
301   catcgcactg gctcttcttc ctccatcctc cccttcattt cagtctgccg catcctcttc   360
361   ctcccacaaa tgcctcatca cttctaatgc aaagcagatg tgccatctct gtgtctttgg   420
421   cccctgccag tgagggctct tggaaactca cattccgctt gagcagattg tcaaggttat   480
481   ctccccacac tagccttaca tacagttctc tccccaggaa aagtaccaag accaagacaa   540
541   taatattttc ccctgtaaac gctgtagtgc tcacatgcaa tgactagcaa tctatcattg   600
601   caacatcctc cggcacagcc ccagattaca gaaatcctca gggcccctag actcaggtca   660
661   tgtcatggaa gcctcactgc ctacccaaga ggacgtgtga caatggagct ggacaccctg   720
721   gccacgtgga gccaaagaga cacgtgaact caggagcctc caggttcctg aagcaaatcg   780
781   tggcatgaga gctcagctca tgcaagctgc cactggagct caaatacagg tttgctgtta   840
841   aagagaataa agacactaag cagagaaaag cagagagaag atcctggcag tgtagacacc   900
901   ccggatttga ggagtaacct aaggcccggc tctgtgcccc ccttcctgtc caggggttgg   960
961   ttggtcacct ctcccttgga gttgcagagc ctgaacgttc ctgcctttgc ctcaggtgca  1020
1021  tccagctggc cctccagccc tcgccagcca cggcacccgg acttgcctcc agagcagcac  1080
1081  tgcctttccc ggtacaaacc caacctccat gcccaacccc caccccccag ccaggaagaa  1140
1141  aaggaactct acaggacggg ttttcctttc tgtcttcaaa gatcttttac aaaattggat  1200
1201  cgtgatgacc attgtacaac tctaaatgta ataaattcat tgagtaatta aaaaaaaaga  1260
1261  aagaaagaaa atttcagtta gaaagaggtt aaaaaaaacc aaaaatcttg gccttcccat  1320
1321  cgtggcgcag tggttaacga atccaactag gaaccatgag gttgtgggtt cggtccctgc  1380
1381  ccttgctcat tgggttaagg atccggtgtt tgccttgagc tgtggtgtag gttgcagacc  1440
1441  cggctcggga aacctccata tgctgcggga gcggccctag aaaaggcaaa aagacaaaaa  1500
1501  aaaaaaaaaa aaaaaagaag atcttttatt tcctttttga gccaggagca gagggatgag  1560
1561  ttcatcaccc acgtttcttc gtggtagacc gtcatcaccc tttgccgcaa agcccctgtt  1620
1621  tcactttact tagggacata tttttttgtt taattaccag ttcccaccct cattcccacc  1680
1681  cctctctagg caaccatgct agtgtacttg atgtgtattc tttaatatgt aaacatcctt  1740
1741  gttagctttg caatgctgct gtgggataca taacttttga aattaaaata taattgattt  1800
1801  acaatgttgt gtccatttct gctgtgcaga aaaatgatcc agttatacat acatatgtat  1860
1861  gtatgtatat atagtatgta tacattcttt tttcttcttc ttcttctttt tttttttttt  1920
1921  tttttttttt aatggccaca tctgtggcac atggaagttc ccaggctagg ggtcgaactg  1980
1981  gagctgcagc tcctggcctg caccataacc ctggcaacac cggatctgag ccacatctgc  2040
2041  aacctatgct gcagcttgtg gcaacactga atatttaacc cactgagcaa ggccagagat  2100
2101  tgaaccccta tcctcagaga gagagcgttg ggttcttaac ccactgagcc acaaggggac  2160
2161  ccccagtaca ttctttatat atattctttt ctatttgggt ctactccatg gggtatgtac  2220
2221  tttttaattt acgtaaatca tattgcacac ttttcctaat gttctgctct accttttaaa  2280
2281  gatctataca catggatgag tgtaaggggg taggaaggga tacagttggt gtcccgcccg  2340
2341  ggtccccttt accatagcag cccgaccccc aaccgttgag cattggctaa aaaaatactc  2400
2401  agctgccacc tactcctgag aattgtcaac cagcagccaa ccagccaggg gactccccct  2460
2461  ccctcgctga ctgacagata caggtgtaca agaggcctcg aggggacaac aagtccgtgg  2520
2521  cgccgtttgt gccccagagg tcccctcagg gttgggcagg atcaagcctc tggctgaaac  2580
2581  ccctcctcac ttggcctttt atctccccac cttccctggt tctcttcccc caaggatgct  2640
2641  ccccaccaaa gagacgcaaa caagaatcct cacctcactg tcctatgaca gcgaccacac  2700
2701  gttatcatcc aaaccggtgt aagtttgaag gttctattaa taaccagcca gggggggttc  2760
2761  ccgtcgtggc acatcaataa caaacccaac tggtatgcat gaggacgcgg gttcaagccc  2820
2821  tggccttgct cagtgggtta aggatccggc attgccttga gctgcagtgt aggtcacaga  2880
2881  caggctcaga tctggtgttg ctatggctgt ggtgtaggct ggcggcttac aactctgatt  2940
2941  cgacccctag cctgggaacc tccatatgcc atgggtatgg ccctaaatag acaaaataat  3000
3001  aataataaaa ataaccagcc agggcaaagg gcggaagcca tgactgtcct gcccaaatca  3060
3061  ggatatgaac caatcgagca ggcgcttggc tcgatgcttc ttattgctgc ctattatccc  3120
3121  atgatataca cccagcacat ttttgtctat ttgttaccta ggggcacaca cctaggtttg  3180
3181  ctctaatttc ctgctaccac cagaaaaaaa gaaaaagaaa aagaaagaaa aaaagcactg  3240
3241  caggaaaatc ctcagacata ctccccaaga cacccatgtg agattcccca aggattgtag  3300
3301  agctgaaaac acaagccaca tgagtggttt tcatctcaaa aaagatccca agtgaggact  3360
3361  ccagccctaa tggaaggaga tagaggggca ctgaaagcgt ttctttttgt ttcttttatc  3420
3421  ttagtaaaac ccctgtggtg cttactcctg gctccacgct gctagaaaca caggaattcc  3480
3481  ctgaggttcc ctgaggaaat gatatttgac tccagctttg gggggggggg taagagttaa  3540
3541  ccagggttgt ggggtaaggt aaagaaggtt aagtggaggg aacaatatat tgattcattc  3600
3601  acatacaaat atttattgag cacatatatc taaaggccct gtggcctcag cagataatga  3660
3661  gaagagtaaa tatttatgca gagttttact gctttcctgc ccattctctc ccaaggatca  3720
3721  agaatatggg gtcaccacag ggacggttca acatatgcaa atcaatccat atcctacatg  3780
3781  ctttaacaaa gaaaagtcaa aaaccacata atcatctcat tcgatggaga aaaagcatcc  3840
3841  gataaaatgc aatatccatt caggctaaaa actcctgcca aagtaggtat agaggtaaca  3900
3901  tacctcaaca tgataaaagc catttctgac aaacctacag ccaatataat actcaacaga  3960
3961  gaaaagctga atgccttcgg gctaaaatct ggaacaagac aaggttgccc actctcacca  4020
4021  ctttgattca acaaagcatt ggaagtccta gctacagcca tcagccaaaa aaaaaggaaa  4080
4081  gaaaagctat ccaaattgga aaagaggatt ttttttcatt ttttttttca tttagtgcaa  4140
4141  gtaagtttat tttcttcgat atagaattaa cagggttaat ccgatgcccc aaatgaggta  4200
4201  aaatggcaac atctacatag gaacactttc cttgaaacgc ttcagatctt tgcgacagtt  4260
4261  attgatggtc agatcaaaga aaatgcaatt tcaagtttgt tcacagaaat ttaaaaaaaa  4320
4321  aaattgtgac ttgggatgtt tcaaaatgac agttgtgatc ccagaatcat aatcaacaag  4380
4381  gggaaaaatt ctctcttggc tgagggtttc ggcagtgctg gaatgctgtg tacatccact  4440
4441  ttacacaaag gtgtgtgcat tctgcaaata gagtgcatac attcctgttt catcattttt  4500
4501  ggaaatgtgt tcaattgcca tatagtcact atatgcagct gacatgatac catatgtaga  4560
4561  aacccctaag ggctccacac aaaaactatg tgatcggata aacaagttca gcaaagtagc  4620
4621  aggatataag atattggttg catttctgta ttctaacaat gaaatagtag aaaaggcata  4680
4681  ctttaggagt tcccatcatg gcgcagtgga aatgaattca actaggaacc atgaggttgt  4740
4741  gggttcaatg ggttggggat ccggtgttgc tgtgagctgt ggtgtaggtt gcagacatgg  4800
4801  ctcatatccc accttgctgt ggctgtggtg taggccggca gctatagctc caattggctc  4860
4861  cctagcctgg gaacatccat atgcagcggg tgcagcccta aaaaaaaaaa agcaaaaaag  4920
4921  gaatattttt aaaaacattt taaaatcata ccaaaaaaaa aaaaatacct aggaataaac  4980
4981  ctgaccaagg agatgaaaga cttatatact gagaaccata aaacattggt gaaggaaagt  5040
5041  aaagaggatc aaagaaatgg aaagatatcc catgctcctg gattggaaga attaatatgg  5100
5101  ttaaaatgat cgtactaccc aaagcaatct aaagatttaa tgtgatccct atcaaattac  5160
5161  ccatgacatt tttcacagaa caaacaatcc aaacaatgta tatggaacca taaaagacct  5220
5221  agaatttcct gagggggaaa aaaaagcagg aagcataact ctcccagact tcagacaaag  5280
5281  ctatagcaat caagacagtg tggtattggt gcaaaacaga cctacggacc aatggaacag  5340
5341  aagagagacc agaaataaac ccagacacct acagttaatt aagcttcagc aaagtaggca  5400
5401  aggatataaa atggggggaa agactgtctc ttcagcaagt ggtgctggga aaactgggca  5460
5461  tctgcatgta aaacagtgaa actagaacac accctcacac catgcacaaa aataaactca  5520
5521  aaatggctta aagacttaaa cattagatgt gacaccatga aactcctaaa agagagcata  5580
5581  ggcaaaatat tctctgacat aaaccgtaca aatgcttcct taggtcagtc tcccaaggca  5640
5641  atagaaacaa acaaacaaac aaacaaaaaa aaaacaaatg ggaccttatc aaactttttt  5700
5701  ttgcttttga gcagaaaagg aaaccacaca cacacacaca cacacaaaaa gacaacttat  5760
5761  ggaatgggag aaaatagttg caaacaacga aaccagcaaa ggcttaatct ccaaaatata  5820
5821  cacacaactc atacaactca acagcaaaaa aaaagcaagc aaccaatcaa gaaaagggca  5880
5881  gaagacctaa atagacgttt ctataatgaa gacatacaga tatccagtag gcacatgaaa  5940
5941  agatgctcaa catcactaat tattagagat atgcaaattg aaactaaaat gaagtgccac  6000
6001  atcatgctgg tcagaatggc caccattact aagtctacaa aaaacaaatg ctggagaggc  6060
6061  tgtagagaaa agggaacccc caccccccga ccattggtga gaatgtaaat tggtgcaacc  6120
6121  actatggaaa acagtatggc gattcctcag aaaactaaat gtggaactac tacatgatcc  6180
6181  agcaatccca ctcctgggca tatatccaga taaaactata actcaaaaag agatacaaac  6240
6241  tgatatgttc ctagcagcac tattcacaat agctaagaca cagaaacaac ctaaatgtcc  6300
6301  attaacagat gaatggatta agatgcgcta catatatgtg atggaatacc actcagccat  6360
6361  aaacaatgaa ataatgtcat ttgcagcaag tcagaaagag aaagaaaaat atcatataat  6420
6421  atcacatatg tggaatctaa aatatggcac caaggaaccc tacctatgaa acagaaagag  6480
6481  actgacagat acagagaaca gacttgtggt taccaggggg aagggaggga gatgaactgg  6540
6541  gagtttggaa ttaatagatg caaactattg cagttagaaa ggataagcaa tgaggtaaaa  6600
6601  taatgttcat tactttaaaa attaaaaaaa aacatggggt cacccgggtt cctgaggcag  6660
6661  gaatatacat cctacaaata caaaggatct cctacaccag catttctcac actaaatgtg  6720
6721  cacttcagag ttcccttgtg gcacagcagg ttgaggatcc agcagtgcca ctgcagcggc  6780
6781  tcagattgct gctgcggcgc aggttcagtc cctggcctga ggacgccaca tgcctcagtc  6840
6841  gtggtaaaaa agaaaaaatg tgcatgggga ttacctggcg ttccaacagg tctgggtagg  6900
6901  acctgagaat ctgcattgct tacaggctgt tgttactagt ctggggatca tttctgaata  6960
6961  gcaaggtctt acagaaccac caaaccatta tcacacccca ataatccata ttcaaatttc  7020
7021  cctgtttgtc tgaaattttt ctttatagcc tttttaaaaa tgttgtgatc caggatccaa  7080
7081  tcaaggccaa cacatggcat ttgctcttca cctctcttca gtctcctttc atctacaaca  7140
7141  tggatttttt ttttcctcta cattgttccc agacatttgt gaagtgctca ggctagttgt  7200
7201  cctggatttt tctgatgttt tctcatgagt agatgcaggt tatacaagtt tggcaagatg  7260
7261  actccaccag tgaaatgtcc acacattgca tcacatcgag tcattttgtc ccatcccatt  7320
7321  tggtgatgct aagtttgatt gcttggttaa gggaatgcag atcactgcat tataaaggga  7380
7381  agttgttcct tttataatta acaaataatc tatggggtaa aaactttaag accgtgagta  7440
7441  taatgtttct caaaaaactt ttctcccaat acatagtttt agcatccatt atgatcttta  7500
7501  tttatgattt tcagaatttt ttaagatgca atagtgtgtg gggtaaggca catgtaagaa  7560
7561  aaaaaactgg gagttttctt cgggctcagt gggtcactgc agtggcttga gtgactgctg  7620
7621  tgacgtgagt tcagttgccg gcccaggaac ttccacacat gcagtgggtg cagcccaaac  7680
7681  gaaaaaattg ggaaatctaa aatccactca cagtgactga atagtcataa gtgaaaaggg  7740
7741  gtggatcgag gtctgcatct ttctttggaa caagtattta gtaatttaac taccccagct  7800
7801  tctaaacagg ctccattctt tcttttttct tttttttttt tttttttttt ttgtcttttt  7860
7861  tgctatttct tgggccgctg ctgcagcata tggaggttcc caggctaggg gtcgaatcgg  7920
7921  agctgtagcc accagcctat gccagagcca cagcaacatg ggatccgagc cgtgtctgca  7980
7981  acctacacca cagctcacgg caacgccgga ttgataaccc accgagcaag ggcagggacc  8040
8041  gaacccgcaa cctcatggtt cctagtcgga tttgttaacc actgcaccac gatgggaact  8100
8101  ccaggctcca ttcttgacct cagctcagat ctcctctggg aaagtaatac cacacaggag  8160
8161  gcttcaaaga taaagccttg gggcaccatc cccctcagcc ctcccctcag ccctgtctat  8220
8221  ggagaatagc aagacaggtt ggctccaagc cagaaagcca acgttccaga agccttgata  8280
8281  agggcctttc tgaacttgag tcgacccctc ggttccctgg gtcatattca cagtctccca  8340
8341  cgagtgtaaa gagagatggc ctgatctgcc ccgggccaaa ctaaatcaag cgctcagcct  8400
8401  agcacgaagc gggagtgtct ctgatttcca attgtatgct ctcagatgag aggctcagag  8460
8461  ccatgaggcc cagctgctgg gcaaatcctc tggcctgaat tattgatgga tgaattcatc  8520
8521  aggcacactg ccttcaccca tccactcagg tcatgcccag cttactgaaa aacagaggct  8580
8581  aaaattgtat cccatcttcc cagaactaaa ttactttggc ccaaactcct tagtcttcag  8640
8641  tgtagctgga atattagaaa gaatagaagc tttggctttc tgcagacctg aattcaaatc  8700
8701  tctcctcttc ctctgctgga tcatatgacc tggctggcta gtttacctct gtgaggttgt  8760
8761  ttcctcatct gcaaaatagg acaaatcata tcttactagt gttgctgaga tcaaagaaaa  8820
8821  cacacataaa ggtactagtg ccctctctgg cattaactag acagacaact ctatcatcaa  8880
8881  acttttaaag gcaaacttct tgcctttgtc tcctctcacc atgaacccta tactccaacc  8940
8941  tcaccgcacc acctacccag cttgaaccag gccatgtgat tttatactgt ctgtgtcact  9000
9001  tatcaactta ttgcctctct gctctaaatc cactctcctt gccgcctctg aaataatgga  9060
9061  gctggacctt gtaaatattt ctcctctgcc agctgatata tgttaagcct tttcagtaga  9120
9121  gggacgctgg aggagaatga atcttccctt cgtgttccag attggcccac ttcctgggtt  9180
9181  cctggagaga acatttattt tccactactt ggcccaaagt ttctccagtg ctaggtgcct  9240
9241  gcagggtgcc atatactttc tccagcgctt aacctagggc atcagtagca gagccaggag  9300
9301  ccccagactt gtgagactgc ccctaagtcg ctcacactct ctcctcactc ctggacatac  9360
9361  atacactggg agcgacatgg ggctggccat ctaaagtgcc aaccacctga actttgtcct  9420
9421  ctggaactgg ctgtcaggtc ctggcccaac ccatgtacaa aattgcacta ggttcctaga  9480
9481  aaggtaggtc tctctaaatt atctccatta aaatgctatg tagcataaaa ctacctacta  9540
9541  acatcctcta gacttgactt tatccatttt atttattgtt ctcccaacac cccctcccac  9600
9601  cacactaaaa atccaaactt cctgagagca gggatggact tttgtctcta ctgtttcctt  9660
9661  ctgtgtctcc tgagcctaga cagtgcctgc atataacggg atacttaaat acttaaggaa  9720
9721  tgaggaaatg attaaatatt ggatggatgc atgcatgagc gaacgaattc ttagttatta  9780
9781  ggatctgcgg ggagtgggac agcctgaaat taaagaggtc gactgggact ggggcacagg  9840
9841  ttcctccagc ctccggcggg atgaatgtcc gcccacccac tgctgtagtt cagggctcct  9900
9901  tcccccagcc accatgttgc ttagcaaccg gccgcctagt cctccgccac cgctagaggg  9960
9961  cgcgcgggcg gggagacgtg agcgcgcgcg cgtgcgcggc gcGGGCCGGC GCGGAAGGCA  10020
10021  CGTCACTTCC TGTTTCTTTA GGGGAACGTG GCTTTCCCTA CAGCGTCCGT CTTCCCGTCT  10080
10081  GCGTCTCTGC TGCGGCCGTC CGCGGGTGCT GGAGTCGGAC CTCGAAGGCA GCCTCGCCAT  10140
10141  GGACTCGGCC CTCAGCGACC CGCATAATGA CAGTGCCGAG GCAGGCGGCC CAACCAATGG  10200
10201  CACGACGCGG CCGCCTTCTA CACCTGAGGG CATCGCGCTG GCCTACGGCA GCCTCCTGCT  10260
10261  CATGGCGCTG CTGCCCATCT TCTTCGGCGC CCTGCGCTCG GTGCGCTGCG CTCGCGGCAA  10320
10321  ggtagggtca gcggcaaaac cgggcactgt ccacctccca cccggacacg gctgtcacgg  10380
10381  accctacctc ctcccaccct agccgggaca gacacctcct ctccccagac actgaccctc  10440
10441  accccagcat tgctcaccac cgtttcccca tctcccccta gccccacgtc cctggggcct  10500
10501  taggtgcacc aggatctagg cactgatcca cgaaccgcgt actgacacct tccttaaata  10560
10561  gagagtggta ccccctcatt ggtgctttga cacatgtttc cctctgcatc gtgctggaag  10620
10621  caccatcggc agaccctcac actatgattt ggtcactaat tattctgaga ctgctggacc  10680
10681  tagccagacc agccctaccc tccgctttgg ctgctcatcc catctggaac agtcacctca  10740
10741  tcccaagttc taggtccgtc cccatctgga gcactggtcc tgacacattc tgaatggtac  10800
10801  agtctcctgt cattcctctg cctaccccag ggcaaattct tacatccaga ctcatcctta  10860
10861  gactctgaca cctgtccagt tggaatctct gacctgtacc atgctttcct agaagcttca  10920
10921  gatcaggccc ttaccccacc tcaaaaaaat tagcacagaa atataggccc agctcaggtc  10980
10981  ccggtttttt gcgtcacttt ctggaaccag ttccactcag ccagcttctc agaacctgta  11040
11041  cctgggtgcc tctcttttta accaggcata ttccccttag tttgctggct tcctcttcct  11100
11101  gactaccaac caatctcaga cctgtcctag cctgagtcca gaccctattc ttagctccta  11160
11161  cctctgtgcc cagcccagac cctgaccata cctcaaagga gctcttttcc tcattcccat  11220
11221  taaaacagta gtccccccac caaattgggc ttacctgctg agtaactgag ctgctgttgc  11280
11281  ctctgtcgtg agactgggcc agaccccatc cccgaccttc agcatcttca ccatcggtcc  11340
11341  ctttggatac caaagagaac cccaggactg tccaccttct gacttcctcc cacccttctt  11400
11401  ccctatatta agccctttct accccattgc accagtggct tctcacttcc tggcagtctc  11460
11461  tcccatcgtc ctccaccacc acctcctgat ctgcagctcc ctgctgctcc tcccccaccc  11520
11521  caaacctgaa attgaaccta agcagaaacc agcttaaccc aaagagggca gatccacaaa  11580
11581  gtacctaccg cttttgaaac tgctcaagcc tgggttctcg aaacattacc caactggagc  11640
11641  agtggctaag ggctgccgcc tccctttccc aagatcagag gacttgctgc tggttccctc  11700
11701  tgtggtcaga tgcaaagggg attggtcagg cagggcttag gtggccccat ttgccttact  11760
11761  gttcagcctc ttctaagcag aggtcaggca ttttcagcct ccctgctgta ctttttgggc  11820
11821  agacacttgg tgcaggggta gttctgaaat agcccaagac aaaggaggtg aaaggcagca  11880
11881  gggtgggagc tgagcacttg atgtgaaagt ctctccagac tttctgaggc attctccttg  11940
11941  gtaccttctg cacgtggacc actaatctct tcagaaatca ccttcagata acagaatttc  12000
12001  ctgaagccgc accattttcc aggatggagg ggtgctgcaa ggatgagtgg gccagagccc  12060
12061  tgtcaccaag gagttcgggt gtctggatga gggagaaata actagatctg tgatcgtggt  12120
12121  acaggtagtg ctgtagggtt cggggaaaaa ggttgagcat acctggggca gggaaaggcg  12180
12181  gctgtgtgct ggagttgggc ttgaaccttg atttagaagc aggatttcaa ccagaagacc  12240
12241  tgctacacag aggaaaccag ggaagcaggt ttaggagatg agggaaggcc tgggatggct  12300
12301  agagcagagg gtagggatag gagagagctt tcaagcctct gtagcatctc agtacctctc  12360
12361  tccagcatct cctgcaggac aggggactgg aagacttgtg tgtggaattg cagacagcct  12420
12421  gaccttcatt agcctcccac caccgggaac taagatattc taaagtttac agaactcatg  12480
12481  tcgcaacaga agaaagggtg ggggaaaaaa ctgtaactgc aatgtataca tctaaggatg  12540
12541  acctgacccc cttgctgtac agtgggaaaa taataaaata aataaataaa taaataaagt  12600
12601  ttacagagcc cttaccctct gattctctag caatcgagtg agtcagacag ccagttttat  12660
12661  tatccccatt gtacagagga aactgagaat cacagaaatg acttctctgc caattaggca  12720
12721  gaaccacgtg tccctggtcc tggtcagggg ctcgcttcct gatgcaggtg cctctaaaaa  12780
12781  ctcacacaaa tggcattttg ccctggaggg gaggctggcc aaactactcc ctttttctac  12840
12841  cctgagtcat gtttctctga tcatttggca aggagaaaga aaagttagct tgggggccca  12900
12901  aggggtttga tttcccacta gtgttagacc cctgcagcca gctgagagag gacatgcgag  12960
12961  gacagaaggc tccctagggc caagttgtcc atgagaggca gggcgagttg tgaaatcatg  13020
13021  gcaggagaag gtggagtgtc caggagtgtg ttgggaagaa gtagccacgg gcggagcagt  13080
13081  gtgagagcag tgcccatccc tgttggggac ctgtgttcgc agaagcgggc aaatcccagc  13140
13141  ccaagcaaga gctgctcatc agagtgcttc agaggccttt ggctgtaact tagaggagcc  13200
13201  cctcagccag ctggactggg ctcctgggct gggtaccagg ggtgctgggc caagaaggtc  13260
13261  caagccctgc cctcacagag ctcggtcacc aaggagagac agctgtgtga ccagccaact  13320
13321  gaactgaatt ctaatgtgcc tgctaaagga tctagccagg gtgggtgaga gtccagaggc  13380
13381  aggacaggag agagaggtgt gggaccacgg gtgtgtcagg gaggcagtga gcagtttgat  13440
13441  gtgcgcccaa tacagatgct cgggtgcttc aacaagaaga tgctctggga gcctgcagcc  13500
13501  tttctgagct atagaatcct gaaagcgaca cagccgttaa tcttcatagt tactgcatat  13560
13561  gtgcctttaa aaactcaagc agtgcagaac tggaagggaa aagcaccact tccttggaag  13620
13621  taacccagtt agctccttgg tgtgtgatct tccaggcctt tttcgatgta tataccaaca  13680
13681  tgtatgttcc tctgtgtgtg tgtgtgtgta tacataaatt tgtttttata aaaatgagac  13740
13741  tgcagtatat gttgctctga cgcttaattt ttttctttaa caatgtgtct tggagttccc  13800
13801  tggtggcata gcacgttaag gatctggtgt tgtcgctgct gtggcatggg ttctatccct  13860
13861  ggcccagtaa cttctgcatg cctcagacat ggccaaaaaa tatatatgtg tcttggtcat  13920
13921  ttttctatgt cagtacatgt aaatgtacat ccttgtttta tggcagagaa ggtgggtaac  13980
13981  tcacacccat ggtgccacat tccaaaggag tagagtgaag tctccctcct accccagctg  14040
14041  ccctccccaa gaggcagcca ctgtacctat ttattggata tctatcgaga gcttctgtgc  14100
14101  ctttacaaat aaataagcgt atactccctc ccatttttgc tgtataaata gcattgttat  14160
14161  tgttatatat acactcttgt atgcagttat ataaacattc ttttgccctt tgcctttttc  14220
14221  accacttctc tgttggagac taggtcagca cactggagca gttgtgttct taacagctgt  14280
14281  acggtgttca cctgtgccct acagccatga ttttcaaaat ataatccctg gagcagcggc  14340
14341  atcagcttca cctgggaact tgttagcacc gcaaacctgt tcacagaccg gtttggatac  14400
14401  gcgctcaagg atgaggaccc ctggtttagg atcctccgct ggccggcggg gtagtgtcag  14460
14461  tcttctgcta tcgcaggcca aattcatctc cttgtgtatt tgttacttga tgcttttctg  14520
14521  tgtatttgta ggataaatcc cttggaattg gtttgctggg tcaaaggctc tgtgcgtgtt  14580
14581  tgatgtatag atttttaccg aattatccac tacagaggtt gcaccagttt caactcccac  14640
14641  ctgcagtgac ctcaattcta gtttaatggc cgctgggtag tccattccct ggaggcttct  14700
14701  gagctgatgt gtgagatgat catgtttcag gaagagctcc tggcagagga ggtgacaggt  14760
14761  gggaaggagg caggtgaggt ggtgctggtg aaaactgggg caggaagttc aggaaatgcc  14820
14821  caggtgaatg cccgtggtag tgaggagagg agaccctggg ctttccagct agagcagcag  14880
14881  aaacagcatg gtccacgagt cccagatcct tattaggggg tgacctgaaa gtagaacttg  14940
14941  cagagctggg gccgagccag tgacttgaag ctggcagctg tttcccccac tgcttttgct  15000
15001  tccagcatgt aactaccaag attctgttgc cttcaggatt cctttcctca gagacgtcac  15060
15061  aggctccctg agcatcttgt cactgctttc cagaagaaat ttcctttttt gttgtctttt  15120
15121  tttttttttt tgtctttttg tcttttctag ggccgcaccc tcggcacatg gaggttccca  15180
15181  ggctaggggt tgattcggag ctgtagccac cgtcctacgc cagggccaca gcaacacggg  15240
15241  atccgagcct cgtctgagac ctacaccacg gctcacggca acaccggatc cttaacccac  15300
15301  tgagcgaggc cagggatcaa acccgcaacc tcatggttcc tagttggatt cattaaccac  15360
15361  tgagccacga cgggaactcc cagaagaaat ttctagatag gaaaagtaga gggtatttag  15420
15421  aaggtaagaa ctgagagttt aggctctggg acctgactgc ctcagtgtga atcctggctc  15480
15481  tgtcatttgc aagctgtgtg accttaaagc aagttacatc acctccctga gcctccgttt  15540
15541  cctatctgtg aagtagacct attaaaagta cctgcttcct ggggttattc tgaggataaa  15600
15601  gtcttgtaaa gtggctagaa cagtgcttgg cacccagaaa gctctcagca agtgttatcc  15660
15661  tcttctctgt cattgtcagt cagacttcaa gcctcccatc cagattcaac agtgcagcct  15720
15721  gggatatttc tgaacatcac ccacagagag gccagattcc tctgtatggc agggcatctg  15780
15781  tccacccttg atctgccatc aaataatatt caggctcttc ccacctggga tcctgggctg  15840
15841  aatttaaatg aatatgtgga aatgagccgt aacactggtt tgtaggtaaa gccagagtcc  15900
15901  gtgaacgctt tcacaccacg tgctctgcat ctgcaggtcc ctctgcctgg taagtgcttc  15960
15961  ccttctttat acaccaaaaa aacctcacct agcatttatc tggctcctgc tgcataccag  16020
16021  accttgtgct tggtcttcaa gaccttgcgt aagtgatatc tgctctaacc acctctgaca  16080
16081  gtccctgact tccttgcaaa agaagtatcc tgtctgcgtt ctcatgattc tcttgtacat  16140
16141  aaggcaagta gtttatacaa cttgtgggaa gctcagggca caacactaag tatttccaat  16200
16201  gcagtaatca tcaaatcctg acaacctgtc ttacctctga gaaagtcaag gctttgagag  16260
16261  agaaaataac tttcccaaag tcctgcagtt gggaagaaac tgccgggggt gcaactgggc  16320
16321  ttgctgacat cagagccccc ccacccacct accattggca ctcatgcttg tgtcaaggca  16380
16381  gtgtgcgtgt ctttgtcagg gctcacactg tatcgtgata ttctgagtac ctgtcatggt  16440
16441  cttggctacc tacctgtgaa ctctctgagg tcagcagcta ggggggggtt ttgagcccat  16500
16501  cctgctgcta cctgggacgt atattgactt tgcagaggta cacggagcag gcgagaagtt  16560
16561  tgccaagcct cacagcacag tgctgctgaa agcagaaacc aagggctagg agagaagcag  16620
16621  gaaggaagcc gaccctgcct ctctgggtcg gtgttgctca cccgccccat tcccactccc  16680
16681  agcaaagctg cctgggccct ccagagggca gggtctccct tttggtcttg ggcctgggct  16740
16741  gcctcgccgt gcataagttg gggtttggtt aagggcctcc cacctcgcct ctccctgata  16800
16801  atcacagctt cccaggcacg gtactttcca gtttgccggc ctctttggca tcccgtgctt  16860
16861  tagtttaagc ctcttggccc tttcagagat aagtaaagct agagattgtc atcctggttg  16920
16921  atgagtgaac tgaggcccag agagcaaaca attctcagtc acccagcaag cccttaagag  16980
16981  agcgctacct tggatgactg ccacggctgt gcattagatg catcagtatt agtaacattt  17040
17041  gctgggtcct tgaggactga ggattttgcc taccacagag caagtactga gagcatcatg  17100
17101  gtcctgaaag ctttttttct ttttcttcct tttttttttt tggccacacc cacagcatgt  17160
17161  agaagttccc aggccaggga tcagacctgt accatagcag catcccaagt cactgcagtg  17220
17221  acaacaccag atccttaact tgctggccac aagggaactg ccctgaaagc ttttgactgg  17280
17281  tgttttttaa tataaattta aaccagagtt atactgttat tgatgggttt tcattagaca  17340
17341  gtctttcggc atgagttctg tgaagctgat ttaatttctt atgttgtact attactccag  17400
17401  ttccaatttt tttccctttt gataatactg aagtgatttt gattgcattc agttcttttt  17460
17461  catgtaaata tttaccctcc cttagctctt tacccagctt gcctttttgc cagctgtagc  17520
17521  atctgccatt gtggatttcg ctgtggcttt cactctgacc agattcagtt ttccagtcag  17580
17581  attctttgag tttgagtttt gtcatggttt gcttctcctt gcagttggca tcttcctacg  17640
17641  atagatttta gccattgcta gttttgtgta ttgctggttt atttccactc gtaatagtca  17700
17701  ctgcctactg gatgaaagat tgaccgtact tacctcttag ctaatccata agaaaactaa  17760
17761  ctggaaatag tctttgtaag gtctaggacc atactactgt caccagtgtc ctctttcagt  17820
17821  tatcacgtag ccactgcttc tgcccttcta tccacataca ctgcgtgtgt actgggtcct  17880
17881  gcctggactg cttctgtcga ggtctagatc tcctcaatag caaaacagca ggaaccgagc  17940
17941  atcctgccag cccaggggtg ggtgggcagc agccctggtc aagggaacgg cactaacaaa  18000
18001  accttgcctc aagaaaacat gggggaccac tgaggcacct cagtgaccgg gcagaagggg  18060
18061  aaggagacga acaagctgtt ggggcaccaa actgccacca gcttccagcc cttggaggcg  18120
18121  agacccactc cccctgctca gcaggtgcct ctcttctctc gtgtaGAACG CCTCGGACAT  18180
18181  GCCCGAGACC ATCACCAGCC GGGACGCCGC CCGCTTCCCC ATCATCGCCA GCTGCACGCT  18240
18241  CTTGGGGCTC TACCTCTTTT TCaaagtaag tcctttgtca cccatgtgtc atttggttta  18300
18301  aataacttta ttttgttatg tttcattttt cccatcacag gagacatgca tgttcattta  18360
18361  tagaaaatat gaagatcagg aaaaataata cttcgagcct agacccctac ccagagtccc  18420
18421  cccacccccg cccccccgca gttggtgtcg gggactcctt cccaccagtc ttcatttccc  18480
18481  ttctccgtgg agctttttgt tttgctgttg tgacaccagt ttggtttcat tgtgtcgggg  18540
18541  tggggtatag cttgtgtctc tcggacatac ctctatcata ctaattgcct tttttttttt  18600
18601  ttaatttatc gaggtttatt ttcccaataa aagttacaca ggctcagtgt tgaaaacctg  18660
18661  gaaaacacag aaaagtaaaa aggggaaaac agcagccatc caaaaccccc ctgccagaga  18720
18721  cagtcaaaga gtcccttttg aggtgtgtcc ttcctctgct tttccctgtg catggttcct  18780
18781  ccgtagctgt gaccacgtgc tgtattcagt cctgtagctg ctttgttcac tcacattaat  18840
18841  aacatcataa gcattttttc atgttattgc aagctctgaa acttttttaa aacatgggga  18900
18901  gttctatcat ggctcagtgg ttaatgaatc tgactaggga ccatgaggtt gtgggttcaa  18960
18961  tccctggcct cgctcagtgg gttaaggacc cagcgttgcc gtgagctgtg gtgtaggtcg  19020
19021  cagacgcggc tcatatccca cgttgctgtg gctgtggcgt aggctggcgg ctacagctcc  19080
19081  aattagaccc ctagcctagg aacctccata tgccgagggt gcggccctag aaaagacgcg  19140
19141  cgcgcgcgcg cgcacacaca caaaatatat atatgacatg tactagttat aaaagtagta  19200
19201  tatacagaaa acttgggggg gggaatatac cgaggtaatt aatcactatt aacattttag  19260
19261  catatctcct ttcaaacttt ttgtaagcat atttttaacc taattataat cattttttaa  19320
19321  ctggaatttt tttaataata catcacaggc acttttttct tggccattga aaattcctca  19380
19381  aggataactt ctaatttaca ttttaaaaat acatgtacat agttttattt tttttttcaa  19440
19441  tctaagggaa ggtgcaaatg agctataatc ctctccccaa tttagattct tatgaatcat  19500
19501  tctattatgc atagatctat gttatgtaaa aattttaaaa caaatatagc aaagagttct  19560
19561  cttttggcac agcaggttaa gacccagcgt tgtcactgca gtggctcgag tcactgctgt  19620
19621  ggcacaggtt atccctggtc tgggagtttc cacatgccat aggtgcagcc aaaaaataaa  19680
19681  tatgtatata tacatatata gttgttacca gggagattta tatttgtacc ctgacgggca  19740
19741  ttcagtagtg tatggtcaca gcgcttctgc catgaacatc tttaggtaca gatcttggca  19800
19801  caatcacatt ttttcaagtg tatctgcagt aggatcacca gctcaaacag catctccatt  19860
19861  tgtaatcaga gcagatattg ccaaatccct ccaaaaagat tataccaatt tacattccct  19920
19921  gtaacagttg caagtgtgct ggcttccttg tattcccacc tacactgagt agcatccaag  19980
19981  ttctctattt ttaccagtct gagtgagcca gaaacattaa tgcctgtttc ttgttctgtc  20040
20041  attctttcat tattggatca gaactattct ttttgtttgt ctgtcttttt agggccacac  20100
20101  cctcggcata tggaggttcc caggctgggg ttccaatcag agctgtaacc actggcctac  20160
20161  accacagctc acggcaacgc tggatcctta acccactgag tgaggccagg gattgaacct  20220
20221  gaaacctcgt ggttcctagt cagattcatt tccgctgcac catgacggga actcccagaa  20280
20281  ctattctttt taacgatttc agaatatccc cacaagcaga tgcactgtga ctggcttact  20340
20341  gcatccccct cactttaaag aaaacattgt tctgattttt ttccttttta cggcctcacc  20400
20401  tgcggcttat ggaggtttcc aggctagggg tcaaatggga gctacagctg ctggtctgtg  20460
20461  ccacagccac agcaacatgt gatccaaacc ccatctgcga cccacaccat agcttgcagc  20520
20521  aatgccagat ccttaaccca ttaagccagg ccagggatcg aacccacatc ctcacaggca  20580
20581  ctatgtcggg ttcttaactc tctgagccac agcaggaact ctcctgattt ttactcttgc  20640
20641  aagtattagc tattcgctga tttttttctt ttttttcctg gacgtcagga gaagagttga  20700
20701  ttttatcaaa tgctttggtt catagcatac catcaccagc tcatgccagg cccccctcgt  20760
20761  ttttttttac ctcccttcac cctgatgccc acctccattt cccaccttca tttccctctc  20820
20821  tgccagaggt acatgcctta atgtgtttga tttgtgtcct cggatgtgtg tgtctcctta  20880
20881  taaaatatat agtgttggtg tatctgtgtg tctgtttagt gagagtctag ttttcttaaa  20940
20941  tagaactgtg ttccttttcc tctcccctgt acttttgaga tctctctgtg gttctgggta  21000
21001  catctagccc attgtctctg acttggtttc cagcagatac ttctcaagtg tctgctgtgc  21060
21061  taggtactag gaatattcag gcccttgcct caggatcctc taacattttt agtatttagg  21120
21121  attctttcct taggctagat tccccagaaa ggaattgctg gcagcagagg gtgtgaacgt  21180
21181  atttatttaa ggccccggat gcctgttgct cagcctgtcc tcctctccaa gcaggtaagc  21240
21241  cccagcctgc cttgtgccag aggacatagc ctgcctgctc cccaagtcac cagagtgtcc  21300
21301  acatcgagat tccgaaaggc ggctgcctgg atagcaccag ccaccaggtt cctaccaaac  21360
21361  tcaagactgg ccactggttg ggggttggct tatcagtggc tctcgctcag cccttctcct  21420
21421  cctctcctgg ttgggacact ggaaatcata aaatttgcct tctcccacca catttaaacc  21480
21481  tcattgcttt gagacagctt ataaagatga aatccaacag caaagaaaaa tgaaggaaga  21540
21541  gacaggggta aaggaggaaa aaaaacttgg aaaaaacagt gaagctttgg accataccca  21600
21601  gaccccaggc gctaaacact tgtgttccca ccagaagcgc ctctgacctt ctagcagcca  21660
21661  aagtacaagg aaagcaagac gtggtacaca atccactgtc caacagtcag gctgaccaaa  21720
21721  agctcaaagg tgtggccaga gaaaagtgtg tccccagggc ccacggtgaa agaaggccgt  21780
21781  gtgagagcgt ggcacatcct gacgactaaa acaccatccg tgcgcctagg ctgctcggag  21840
21841  cagtcacacc acggccacgg attgtgttca tccattcagt cattctacaa acatgtatca  21900
21901  agagcccgct tctcaccagg tcctgtgctg gctgcggagg acaccacagt gagaaaaaca  21960
21961  gctggcccat cccagccctc caggagcttc ttgttgcaag acagaccctg atcaggcgct  22020
22021  cacatagata ggaagttgcg gtcctaggaa gtgctgggaa ggcgaggtct gtagcgccag  22080
22081  gaaagcacag aagtgtctgt tcctgcgcaa gccccccctc agacagcagc acctcatccc  22140
22141  ctcgctgctc agccgaaaac tgggcgtgtt cctccctcgt ctccacactc agccagccct  22200
22201  gggcactgcc cgcatctcca gctccaggac acacctggaa cctgagcccc gctcatcacg  22260
22261  tcccttctcc cccagcccat tgtggatgca gtgtcccctc actgggctgt ctgctggaca  22320
22321  gccgacttca cacggcagca gaggggtcct ctcgggcctt cagatcaggt cacagccttg  22380
22381  tccttagccc tgcagtacca gcctgtctca cccagacaaa tctcatgcct gtttgacatc  22440
22441  actgcacagt ctccctcccg ccttcccagc ctcacctcct gacactcctt ccttcctcag  22500
22501  ctgcaggccc acaggccctc gctgttcccc gcacacataa gcacgtaccc acctcaggac  22560
22561  ctttgccctt gcccttccat ccacctcaaa ggcccttccc ccagacatcc tcacaactgc  22620
22621  ttcctggctt cactaagggc cctgctcctg aatgaagcgg gtgtcccatc gggaggcttt  22680
22681  cccaggccac ccttctgaca cggagctccc ccacccctcc tcgccctgct ttgcttgact  22740
22741  tcttagcacc catctccgcc tgacagcgtg ctgcgtgttc atcttttttg agattctccc  22800
22801  tcactggcgc atgaactcca tgcgagcagg gacttttctg ccttattcct cagttccagt  22860
22861  gctgtgcacg atgcagccgc gcctggtaga cagtaaacat gagctgaacg aacaagggac  22920
22921  tggggtgtgg gcagggagtc aagttgaaaa aagccgctca gaaacctggg tgtgaagagg  22980
22981  agagggtccc gggcatcaca gggacatgtg cacaggctgc ccagggtgag aatgtggtac  23040
23041  agcaaggcca ccatggccac cagcacataa aacgagaagg agcgtagcat gagcctcagc  23100
23101  tgagaagatg cacggtggtc gccacacggg ccatgagagg ccaaggggag ggtatggacc  23160
23161  ttgagcttgc gagggcagag gggagttgct gagggggtag caggggatca aagtgatcag  23220
23221  acaggcttga aacagatctg agaataaccc tacctgagag tggccagtga ccctgggccc  23280
23281  cacaccacag cacatcacca cctcccagtt agagcctccc agtgacaaac tagaaaatgg  23340
23341  tgcagggacc ctggagccat gcggcacagc cttcccagag tccagcatcg gtagcacgtg  23400
23401  accactggct ttagagcgct gtgagagaat gtttctcagg ttcacctgac aggcccagga  23460
23461  ccaagacaca gctgtcaggg cctgctgtcc aaacttgcag catcactgtg ggcggggcag  23520
23521  cccgcagggc agagatgtgg agaaagtgaa gccaggcaca gatgactcgt aactggcgtg  23580
23581  ctccgagtct tggtggccac tctagggggc cccctagatt tttgagcaga gagaaggaag  23640
23641  cttggaagag tgtgttctga ggtcaggtga ctcccttggg actctgaact tcggactgcc  23700
23701  ctcccccgtg attcccacgc aggaccccgg gcacacacat aatactgcct gtctccaaat  23760
23761  aatggagcca ccgggtgcaa acctacaggc tcctcgggag gtgcctctga gggcttgggg  23820
23821  ttccttccct ccttcccatt gccgcacaac tagaaggccc ctaggaccat ttgtgagcct  23880
23881  tcctgacact actccccagc tccagagggt gagaccacct ccagaagaaa agcggggact  23940
23941  ttggtttctt tgtagccacc ggcccccctg acttcctatt tctctttata tttctgcctC  24000
24001  AGATATTCTC CCAGGAGTAC ATCAACCTCT TGCTGTCCAT GTATTTCTTC GTGCTGGGAA  24060
24061  TCCTGGCCCT GTCCCACACC atcaggtcag aaggcatctc tgcaacattt gaagcagctt  24120
24121  tctcaggagc cggtgcaggg tctcggagga gaacatgacc tttggcacca ttcagagcca  24180
24181  ggtttgaatc ctggctgtac aacccaaggg agtctttccc ctctcacaca gggtgcccta  24240
24241  gaacaggaac cgtagcttct ctgggccaca gtttctctac caggaatgat aagagtgtcc  24300
24301  agtcgatgtt tcccaccaca gttgttggga aggttatgtg aacagtagtg tcatggtagt  24360
24361  tgtcacagtc ctgagatgag gggtgccagt gccacctgca ggcattgtcc ctgctgcacc  24420
24421  atgcactaag ttgggcttct tggagagtga ggcaggaccc agagacataa gcagtgcagg  24480
24481  ccttggaatt tgactacctg actttgaatc cagactctgc cacttaatag ccctgtggct  24540
24541  ttaagcaagt tacttaatct ctctggcctc aattcctcgc ctgagtgtga aggaaagcgg  24600
24601  tatttccttc cttataagtc atgtggaaaa cttttagcac agtatctggc acacagtgtg  24660
24661  gtcattaact gttaaccatt ggtattatta gtgttatctg tagcgtttaa tcctgtgttt  24720
24721  ccttgagaaa ctgaagctca gagaggttaa gatacttgct aggaccccac agctgataag  24780
24781  aagcagagcc aagattcaaa cctaggtctt tgtggccaca gagcccatcc tctttccatt  24840
24841  gctaccctgc tcagatgatc acatgctgtg tcagttccct ggggataaag gatccaggcc  24900
24901  agtgggccct gggtggggct gcttaccaga caggctttgt gcccccagcc cacccctcgc  24960
24961  tctttccacc gggccccttg ggccaagaac aatggaggga ggtggccagt agaccgggaa  25020
25021  aagcttccag aaggcaagaa cacaacttga actccgctcc aatgggtagg aaacctggaa  25080
25081  gagtgtagga gggagagtcc cagctgcagc tggaaggtct gtgcacattg gaggtgcagc  25140
25141  caggagcttc ccagggcagt cagagcgaga gcaggaccca cacggaagac gttgagagcc  25200
25201  agggcgagtt tggcctcatt cctctgggca ggacactggg agtcaagagc gtgggccctg  25260
25261  gaaccaaggc ccggctctgc tggcttgata atttgtgcag gttacttgag ctctctgagc  25320
25321  atgtttctcc actatgaagt ggaggcaggg cgtgtagctc cgtgggggag cgtggaaagg  25380
25381  atctggtgag ccacgtctgt gacgagcaca ccaagagtgc gtctggccca agttcacaca  25440
25441  gccaggactc cagccctggt ctgttgactg agttcagtga tgtcttcagc tgcatctacc  25500
25501  cttcacccat gagaccttgt tctagccacc ctgggagcat tctggtccag ctcccgtcct  25560
25561  aataagtaga aacccagaga acccaacttg gacccagcaa gataggagca aacctctcct  25620
25621  ttcctgcaga gtcacttccc ctgctggtta ggatcccccc agttctagcc catccccccc  25680
25681  agcatctccg agacccttga ggcccggctc tccccacagg ccagccccca gcccagagtg  25740
25741  aatatatttt gaacccaggg tatttttgac catgtgctga ggagttgact atttcatttt  25800
25801  gtatcaacaa ttctacaaga gatcaccacc cagctgccca ggcagggtat tttgaacctg  25860
25861  tgtcattttg acaccagaga ccttttttaa tttttagaac aggagtttcc tattgtagtg  25920
25921  cagcagaaac gaagccaact agagtccatg aggatctgga ttcagtccct ggccttgctt  25980
25981  agtgggtcaa ggatctagca ttgccatgag ctgtggtgta ggtcgcagac gcaggtcaga  26040
26041  tcccgctttg ctgtggctgt ggtatgggcc agcaggtaca gctccaattc gacccctagc  26100
26101  ctgagaactt cctcgggtaa ggccctaaaa agcaaaaata ataataatac taataatttt  26160
26161  tagaacagta actgaggaac attgaccgta tttctaatgg attagctaat aaacagttgt  26220
26221  cttttaacca attcataatt tttactgata gaaattatca acagaaagta gaaccaaagc  26280
26281  aattaaaacc tcacgtgcta aaatttgtaa gtgactgaaa attaacagaa gaaacgtttt  26340
26341  cttagtaaaa tttagagcac acagtttgac ctgggaaaat taaaccttat aaaaataatg  26400
26401  gatggccata ggcataggga tactcgccat acggggtcag aggtcgcctc tgagaaaact  26460
26461  gatatggacc agaaaccaag atgaaagaaa tccttactgt aaaatttacg tggaaagcag  26520
26521  ctgagtcaga tgaaaataat ttgagcagaa aaggcagagg gcagaattta attatgccat  26580
26581  tcagagagtc aatccaagag ttaagtgtac tttttttaaa tgagttttct taaatgtttt  26640
26641  ctcaaagaag tctacagggt tgttagaatt tcaacaagtt gtcaatatcc acagacttag  26700
26701  agtcagccct tccccaggct ccaggcaaca aggtctcagg cttccagaca ggaaatggag  26760
26761  gctcagaggg attcacagtt ggtaggagca gagtgagctt ttgagcccag gtctgtctga  26820
26821  ctccacggcc aggtattctt tcgagtttga gcaaaagtga aagggaagag aaagctgaag  26880
26881  gggttgggga aggggcgagg caccctgtcc cagtgagcca gtggtctcgg aagatcagca  26940
26941  gaagagaggc catagccgcc gagcccgggg ccatggggcc ccacggagat ctcatggaat  27000
27001  tccttcccct tcccctagcc agctccagct tccctgggac gaaaccgcag cctgggatgt  27060
27061  ttgcagaagg cagggccgca gcctgccttc accttgcacg gtcaccaaga ctcaagcccg  27120
27121  tgccgatatc cttcctgcca agggaacctc agcttattgt tatcacctcc aagctcattt  27180
27181  cccacccagc tgacctttat agggaaaggt ccataaggcc agaatctgcc acccaggagg  27240
27241  gagaggctgc accaccaggt tcactggctc ttgccttaca cccccaggga agaagggtac  27300
27301  caggatgtgg tttcccaaca ggaagcagtg acctttaggt ttgacatgag ccatcgaggg  27360
27361  ccggaaagag tctgccacat tcaagatgtt cagtaagcgt ttaccaactg tctcccaggc  27420
27421  cccaggctgg catcagtggg gtgaaggtga tgggacaaga cctctgccct taaggcaggc  27480
27481  tcacataggc caggttgctt cactctttcc tcccgataac aaaaacgtca gtctggagac  27540
27541  ttgttccagt taaacttaca aggtgccaag tgttcctttt tatcttctta atatatgcta  27600
27601  aggatattgt tggagtgttc caaatgagga aacagttgca cagaatagtt aagtgacttt  27660
27661  cccaaggtca cacagctcag tggcagggtc aggatttgaa cccaggaagc ctggtacaga  27720
27721  gtccatgctc ttatccactg cactttgctg gttgagctcc taaggcagta gccaggctgg  27780
27781  agtgaagggc tcagtgcctc aggccttctc tccgcctctg catacaccct ctggctttag  27840
27841  actccctaag tgattcagca gactaagctg aaggtagttt ccaggctcgt cgatgccaac  27900
27901  tgctgcctcc ctcctgctca gagcctattt gtagaaaccc actcccatcc agttccatcc  27960
27961  ctgtgcccac catgtctctc cataatcaca aagccctctt gtcattcatg ccacagccct  28020
28021  gcaggctaga gggggttggc tctttgacac gtggagaaac agactcacag atggttcttc  28080
28081  ctcccagccc caggtctggt agagctcaca ctttgtggcc ttaactgcca taccccgggt  28140
28141  agtcctgggc ctgcctccag gctcctgcag cggggagcac ctttctggat tctgctacct  28200
28201  caaatccaga ctaactacca tctaagcacc agcgatggtg aaagctcatg gtccttagga  28260
28261  cccctgttga ggggccagtg ctgggcttac cttctcccca ccttccctcc cgtcttcaca  28320
28321  gcagcccttt aagtcaggtg gtattatccc cacatacagc tgaggaggct gagccactga  28380
28381  aagggctcat ccaggcgggg ctcagagtcc cggttctctc ttcttgcttc gaaggtgatc  28440
28441  tagaaaagaa agactctgct cccggcctgg ccaggaagta gatcatgctg agtagtcaga  28500
28501  acgaatgctt ccagagagga ggccaggccc atcctgagca acaacagagg cctggaagga  28560
28561  gtgaatgtga ggttgctccc acccatgggg ctgtgattca tctaactgat cagctccagc  28620
28621  tgtgtctaaa aatctcaggc ctgacaagtc atggcgtcgg gtgaccatca agtcatctga  28680
28681  cttcatgggt ttggcaggga gtccaggaat atgccttctt ttcttttttc catatttaat  28740
28741  tccttttatt tggatctaca aagctgacag caggcttatt attcagataa aagtaacaat  28800
28801  aattcaatta taccattcat gctttgggtt gtcactgttt atataatatt taaggaaaca  28860
28861  gaatcaccca gaaggaattg cctcatgtca acatagctca gtttctggga aactgataat  28920
28921  taaaggaaat agttaatccc ctcaagcaga atacattata ccttatagtc agctcgggtt  28980
28981  cgctttgggt ctgctaactg ctaaagagag gagcgtgctg gatttttata aggtttagca  29040
29041  aatgtagtaa cagtttaaca ggcgacccat gaaagagcaa ttggatggct attttagtga  29100
29101  aaagtccctt taacaacctc aaaatgcaaa ggaactgaca acactgtagc tttgatttgc  29160
29161  cgcgtttcac atgtttggat ggcattcaga atacagaaac taaaaaattg ggacagaatc  29220
29221  tctgggaaat tggggcaagg gattacctgt tcgatcctag agtcaaaagc aaaattcatg  29280
29281  cctcctcacc catccacctc taccaccagc ccggaaaggg ggctgcagat cgcatttccc  29340
29341  tctgcgggcc tgaccgtgtt tggtgcatcc tctgctctgt tttggcccag gccaggtcag  29400
29401  cttcttacgg ccggggaggg agctggcagg aggaagtagt tgactaggac catccgactt  29460
29461  ctggccactg ccctgccagc cgcctaagcg ctgtggtgtg gggcccagtc atcagctttt  29520
29521  gccctaggct cctggctggc acctcttcag ctctgctgtc tgcccagtgg gtctcctgga  29580
29581  agagtgagga tttgccccaa gcaggcttga gcctgaatat gatttttttt ttaatcagtg  29640
29641  tagttaattt acagtgttgt gtcagtttct gctgtacagc atagtgatcc agtccatatt  29700
29701  tatgtgtgtg tgtgtacata tatacataca tacacacaca ttcttttttt ttggttgttt  29760
29761  tttttttttt tgtctttttg ctatttcttc ggccgctcgc tgcatatgga gattcccagg  29820
29821  ctaggggtct aattggagct gtagccaccg gcctacacca gagccacagc aacatgggat  29880
29881  ccgagccgcg tctgcaacct acaccacagc tcacggcaac gccagatcgt taacccactg  29940
29941  agcaagggca gggaccgaac ccgcaacctt atggttccta gtcggattcg ttaaccactg  30000
30001  cgccacgacg ggaactcctc tttttttttt acgtttttct cacatgcatt ctcaacaagg  30060
30061  aactctcata cagatggtac ctcaaccaaa ccttggagtc cattgctttc ctaagaactc  30120
30121  tgctttatgt ggaagtctgc ctctgctttg tgtttcttga gtgttaacta agaggcagta  30180
30181  cagaaccgct aggagtccag agacctaggt tggagcctca gctcagatag tgactccctg  30240
30241  tgtgaccctg ggcactcact tgccctccga gggcctctgt ttccacatct gaatagtggg  30300
30301  cacagtaaca cctacctgtc agctgtaagg gtattgggag atcacagctt gtaaatggat  30360
30361  gcctgggcgc tggggtggag ggtgttctgt ggtagcctgt aggggctctg tttgccaacc  30420
30421  tgcaattttg tctttcctTC CAGCCCCTTC ATGAATAAGT TTTTTCCAGC TAACTTCCCA  30480
30481  AATCGGCAGT ACCAGCTGCT CTTCACGCAG GGCTCCGGGG AGAGCaagga aggtcagtgc  30540
30541  tgcctacttt cccctgcctc cggggcaccc tgggcatctt gcaccccctt ccccgttgtc  30600
30601  tcccagtaca gtgagtgatg gagagggtgc gccctgggtt cacatcccag ctctgcgctg  30660
30661  ggtgcacacc tttacctctc tgaccttggg gggtttgagg ggtttggggg tgggggttca  30720
30721  tctgtgaagt gaacattata atctagtccc tcccttacgg gcatgttgtt aggacggcga  30780
30781  gtgagtaatg agtggaaagc atttggcaca ctgcctggct catagtaaac actcagtaga  30840
30841  cagttggctg tagtggctct ttttatcttg tctattttta gtgtgattac atccctacct  30900
30901  aagggttgaa aaagaggttc cctggctttt aaaataatga aacccacagg gaattggaga  30960
30961  aagtctgggg catgggggtt agttagggtg tgggttcgac tgctgtagca ggattagcaa  31020
31021  tggcttcgcc gcatggacag actctctcat gtcaaagtct gagcttgtga atgtcgtgct  31080
31081  tgtggatgtg cccggcacac tctgccttgt ccctggagag cagcgatttt atgattcctt  31140
31141  tgtgcatctc taggcttctg tgcccagcag tggttgttga gtcttctcat ctgtgttgtg  31200
31201  ctctgcggag ctcaaggggc cctcggccca ggacggggca ccgtcgttcc acaggccccc  31260
31261  gcaagggaag gagaggcagc tgagccacgg gcccgtttag ctacagggga agctgggagt  31320
31321  tgtggtcgtg agccagttgg cctcgtgtcc agttaaaaat caccagggtg ctgttgccac  31380
31381  agagagaata aaaactgggc caaccaacag tctgctacat tgtggaatca gaaaggaagg  31440
31441  gccgtgctct gtgaccctgt gcgagttcac cgcctctctg ggcttcctta ttagggcatt  31500
31501  ggaggtgatg gagaagggct ccaacatcag ctgtcggcca cagggccccc cacctgagca  31560
31561  gcctctgagc ctccctctct ccctccactg ctggtgactt agggctgcca gcaaccttga  31620
31621  ttcctttggt ggcagagtag gaagattcct ggatgaactg ggatcttgct taggaccaga  31680
31681  gctcagtgca gccggcattg atggagcacc tacttcgtgc aggctccgcg ctgagctcta  31740
31741  tgtgcggacc atctcacttg caccccacag ctgtcctgtc agggaggtgc catggtcccc  31800
31801  ttttacagat gagcagactg aagctcagac agggaactgc atgccctgag gtcacccagc  31860
31861  tgcaagtgca gagcctgtgc ttccagcacc acggaccacc tcccacagac cccatgccag  31920
31921  gcctgggttc tccctgggcc tccttttccc cctctaggaa gttggagggg ctgggggtgg  31980
31981  ctccagtgag cacccccagc ctgtgggcct gtgacagagc ccacagccat gccctcctcc  32040
32041  gtccaggggc tgacaggtgg gaggggcagc cccgcccccg gggagtggac ttacccggcc  32100
32101  tctcTGCCCA GAGATCATCA ATTATGAGTT TGACACCAAG GACCTGGTGT GCCTGGGCCT  32160
32161  GAGCAGCATC GTTGGTGTCT GGTACCTGct gaggaaggta agaggccagg gctcggggcc  32220
32221  ctgggggtgg aggggcgggg gcagggcggg ggcagggcga gctgatctca ctccccgCTT  32280
32281  TCCCAGCACT GGATTGCCAA CAACCTCTTC GGCCTGGCCT TCTCCCTTAA CGGGGTGGAG  32340
32341  CTCCTGCACC TGAACAACGT CAGCACCGGC TGCATCCTGC TGGGTGGGCT CTTCATCTAC  32400
32401  Gatgtcttct gggtgagtca ggcagggagg caaaggatgg ctggctgcca ggccccctgc  32460
32461  cttctcctgc cctgtcttct ggcccacaca gcggtcatct gatgcagggc agctgcgagg  32520
32521  cccagaagga agatcccgga acaagtcctt gctgagagcc caccctgtcc cagtgccccc  32580
32581  cagtcccctc ttctcttcct caagtggccc tgccgggggc ttagcccacg gctcccagca  32640
32641  atcaagttga gcctcagaga agttgaggtg ggggcggtta aggcagatgg ggacactgag  32700
32701  gagaaggcgc tgatccatga ggacagaggc tgctgctgac agtgttcgcc atctgtgcag  32760
32761  cagccctggg ctgaggaacc tgccacacac agccaagagg caccccttcc tggcctcagg  32820
32821  cagcctcttc tccccttaag tgggtggagc tggaggactt tatctcctgg gcgggcacag  32880
32881  aaccctgaac taacataggt tgcctggctg gggccatcag aggccctttt ctgactcttt  32940
32941  caaattgccc cttattgctg cccagaacca ggagctgcat gaggtgtcca tatgccagca  33000
33001  tgggtggcca ctaacctcag cttcccatct gctctggagc ccccctgccc ctctcccgcc  33060
33061  cacctcaggc attagcacat tgagaagctc agggatggcc attccttccc accctccctc  33120
33121  caggttctcg cctccctcca gactcctctc tTCTCCTTCT AGGTGTTTGG CACCAATGTG  33180
33181  ATGGTGACAG TGGCCAAGTC CTTTGAGgca ccaataaaat gtaagtgacc acctcgccac  33240
33241  ggggagccca tctgcccccc ccacccccag tggcccggcc tgtcccctcg tggtcgctgt  33300
33301  tccagtcgat gccctccctt agctcgtcct ccaggcaccc tatgtctccg gcctggtttc  33360
33361  cttttacttt ttgatttggc agctgggttc ccagtgcagt gcgctgtggg atgggctgga  33420
33421  atggggacga gcacagagag ggctgcctaa cacagcctgc gatggggcgg gcaggggcct  33480
33481  ccaaaggaga agacccccac tccaagacct agagccccct tgctgggtcc ctttagccca  33540
33541  caactgtcag gtgctgttgg ccccatgcct ctcacactgc cctgttttgt tcttcagtgt  33600
33601  ttccattgtt tataaacatt aaaaagccca cctgcaagcc tctgtaaaca ataaggaagt  33660
33661  gccgttactt catactgtag cacagccagg ggtagagcat ctagaggtgg gtttatgacc  33720
33721  ctcagtggag tcgccaagag ccaaggtcac ctcagccctc catcccacca ttctcagcat  33780
33781  gtccacagat aggaaagggg aactttacat ttctctttca tcaaagaggg atctttttcc  33840
33841  ccagattctc tgtgcagtct ccctcatgtt ttattggcca gaattgggtc acaggcccaa  33900
33901  gtccaaacca ttcctcagtg tgggatggga aagcatgatg agcctggagt ttaaaccata  33960
33961  gactaatcca agaatcacct cctggggcca caagacccaa aagagcagga tggaatcggt  34020
34021  caggcctggt ggaaggaaga agaggggatc gtgtcacaaa gacactgcag tgagcagcac  34080
34081  acaaggaaca gggtgaagtc agccccgaga gtcagaaaat agccgtcctc ctcgtggcct  34140
34141  ggctccactg ctgcacacac gtctctccct gggctgagag agtctcacgg ccacacgctt  34200
34201  agatgctgct gtcccagctc agtgacccga ggagagcagg tttctcccag cttgggcgtg  34260
34261  gataagcccg tggggcctgg ctggcctggc ctgtgagcta gacattcccc ctgagagtga  34320
34321  cgggtaggcc caggccactg ccctctcctg tgactggggg cagactgtct gaagtggcag  34380
34381  ccccttggaa ccaagggtgt aaggtgaggc tggttctgca gagccggagg acagattctg  34440
34441  ggcaagccag agcagcagct gagcccccca ggctgtgatg gatggaccag ccaaggtgtc  34500
34501  aggaaaactt tcctgggtca cgaaggatga ttgcgtgttt actaagcacg caggggtagt  34560
34561  atgagcattt gagagagtga gttcatggga gttcccatca aggctcagca gtaacaaact  34620
34621  caactagtat ccatgaagac acgagttcaa tccctggcct cactcagtgg gttaaggatc  34680
34681  cggcgttgcc atgagctgca gtgtaggtca cagatgaggc tcagatccca cattgctgta  34740
34741  gctgtggcat aggctagcat ctacagcttc gactcaactc ctaacctgga aacttccata  34800
34801  tgctatgggt gccatcctaa aaagacagag agagaaagag ctcagcttca gtcaagggct  34860
34861  caagcaggag aatacatgaa gggagcagag aattggggag ggagtgtggc tgagtttggg  34920
34921  ggaacagcag gagagaggcc agatttggga aagccaagga tagcatgtca gggagcccag  34980
34981  atgctgccca gaaggcaggg gattagccat tggaaggctc ccagcaggga aaggacagtc  35040
35041  atacctggtt tctggtactt ggaatttggt tctctggctt ggggagaaaa cctgttgccc  35100
35101  tctagtgcta gggatggtat agcagagtgg ctgcctgcac atgcgctgaa gtcaggagac  35160
35161  ctggatttgg atccagctct gactcttgct agctgtgtgg cctgagggaa gctgggccct  35220
35221  ggtctccacc tctgctgcgc agagttgaat ggtaccagga ttgggaggac cgaattagga  35280
35281  gaggtgtaca tcactgtgac tacattcaag gcaggaagac gtgggcgggg aagggcttct  35340
35341  gtgcagttct ttagggaagt gcaagcttgc ccagaaaccc cagcatacct ctgcttacat  35400
35401  gccattggcc tggctaggtc acgtgaccac ctggctgcca ggcaagtcag gaattcgggg  35460
35461  acccgattgt cctgattgtc ttagccttac accacattga tccatcaccc aggaaggctg  35520
35521  ccccacccag aatccagcct gggttggtga cgaaggcaca gtgtagcagt taagaatgta  35580
35581  ttcacaagtg tgaagactaa ggcacagagt ggttaagtaa cctgtgcaaa gtcagcagag  35640
35641  ccaggattca gacccacaca gtctgactcc gaagctctca cgtggctgct cttctgctcc  35700
35701  aaggccctgt ggacaaaatc cagttacaac cgcctcttgc cataactgga cacagaggga  35760
35761  ggcactcctt caatctcttt atccaaatga ggctcccagc agggtttctg agtcaggggc  35820
35821  ttccagcaag gaatttgtag gtacatggcc gcttttcccc cagcagatac agaaagagcc  35880
35881  tagagcccaa actccccctg cttcagaaca agggccacgg gctgtccata cccctgctgt  35940
35941  agtgagacgt cagcaccgtg tgggctcttt gatcttttat atcccatgct ttatggtcaa  36000
36001  ccccatttaa ccaaaaagct ctagctataa tagggcattg gagtggtatg atacgtgagt  36060
36061  tacagctcaa taaaggcatt aaggctttgg cctagatgat cctagacttc tccctgctct  36120
36121  aaccggatgg aaacattgcc cctcacccat cagcatcctc ttgcctccgc attcccgtcc  36180
36181  cccagcccag aaatgcaagt gtgtgagttc cataagccag agttggaggg ccagcagtca  36240
36241  gagtgaacca ggctctcccc aactcctcgc atccctgCCT CCCCCTACAG TGGTGTTTCC  36300
36301  CCAGGATCTG CTGGAGAAGG GCCTGGAGGC AGACAACTTC GCCATGCTGG GACTCGGAGa  36360
36361  catcgtcatt ccaggtgact cagctggggt gggggccaca gtgcaaggag tggaggtgga  36420
36421  ctccctggag gaggaggagt ctgtgaaatg ggctcacccc cctgggagag ggaaggagaa  36480
36481  aaagaggccg ggagaccccc gacccccacc cggaccaacc tggggtttgg tgaagggggt  36540
36541  gccctcggca cacactgtga agtgccggtc ctgtgccagg ccctgagcgg ggctcagagg  36600
36601  gaccacagtg agccaggtgc cctctcagag cttctggctg ggtgaacaga tgctactcag  36660
36661  gaattacaga agtggagttc ccgtcgtggc gcggtggtta acaaatccga ctgggaacca  36720
36721  tgaggttgcg ggttcggtcc ctgcccttgc tcagtgggtt aacgatccgg cgttgccgtg  36780
36781  agctgtggtg taggtcacag acgctgctgg gatcccgtgt tgctgtggct ctggcgtagg  36840
36841  ccggtggcta cagctccgat tggaccccta gcctgggaac ctccatatgc tgtgggagcg  36900
36901  gcccaagaaa tagcaaaaaa aaaaaaaaaa aagacagaag taaatgtgta tgacagactg  36960
36961  aaatacacta aaaaagcaca ttcccgtgac atcttaaagg aacctgcccc cccacacaca  37020
37021  ctttcaagta cacacccctt cccagtgttt gcaactgaca cagatgtaga actgccacag  37080
37081  tccccttggt cctcctctcc ccagtgctgg gagggctcca gggagagcac acactgtggt  37140
37141  atggacacag ggcaccttgg ctgtggctcc tgtgtctgca gtattagctg agggacaggc  37200
37201  ggcacacacc tgtcgtctcc ctgagctcgc ctttgagctt atcgtctgcc tgtgggtgct  37260
37261  cgtcagtgca cctgcgcata aacaggtgct ccccgtgccg gcctgagcac agcatccacc  37320
37321  ctggggcctg caggagaccg tgggcgaagc tcagctgcct ctctgagggc agctgaaatg  37380
37381  gctgaggctt ggctgcttgt gtctgcaaga tgggggccta gtgacagggg acagaacatc  37440
37441  caaatggcat acttacttcc ctagtcccag aggctctgaa tcagagggtt agaagcaccc  37500
37501  ccgatgtctg cttaaaagag gagggtttgg aacaaattaa aagtcaactt attttgcagt  37560
37561  gtaggaagtt atagcagttc tgccaataac ctgggatggg accggcactt gtcatcatgc  37620
37621  aaatacatgt gatggtaaag cagaagcttt ctgctgctgc tgctgctgct tttacaaact  37680
37681  gtttattgag ttagagttca catactatac aattgacccg tttaagctgc ccacttccaa  37740
37741  gttgagcagt ctttttctca taccagtgag gaaactgagg ctcagaagtg aaggggttca  37800
37801  cataaattcg cagcctagga ggcaacaagg ccaggcctca gaccagctcg gtctgaccgc  37860
37861  aagtaagatt atacagtcag aaatgctttg atggcaggaa taacagcagt atgatgataa  37920
37921  tcacagggct gtcattcgcc gagcacctgt tgtttgccca gcactcttct ccatgtttcg  37980
37981  tgtacactgt ctttgctgct cctagcatcc cagtgaggta gagggtattt ctgttttact  38040
38041  gatgaggaaa ctgagctgta gagacttgcc taaggccttg gggccagccg tggggccatg  38100
38101  gtcttgaagc caggtgttcg tagtcagcag tgctgtgagg cagggaagct tgctccccta  38160
38161  gaggcagctc catcagactg aagaaacagt cccataaagc tttcagctca ccctgcaggg  38220
38221  cgacattcct cctgtgacag gcaccctcca acgtacccag tgtccttgtt ggtcatagtt  38280
38281  ctgggcttga ggcctgcata tctgcatctc tctttatgca tttaaaactt tgtgcagtca  38340
38341  caactgtgtg agttactgta cccttctgga gcctcggtga tgtcactttg aggaccagat  38400
38401  gcagtatgat gagtaaaagc tgtttttacc cctggattag ttgaagaaca gttgtagaat  38460
38461  tcagccacca ggggccactg agttcctggc ttagtttcca gaaagacatt tgtctgctct  38520
38521  ctccacccac cagctcctac gccccatctt cagtgaggac tcattcattt cctctttgaa  38580
38581  attaatcacc tcgccagtcg cttctgatca gcacaggatg ttttgtgttt tgagagcctg  38640
38641  ctcccagcta gattgaggtt cagccctgct cggtctgagc ccagagacaa gtcagagaga  38700
38701  cagacacatg gatgtcacag atagatggct atgtgtgcca cacgcagaga ccggaactca  38760
38761  ggtttttggg gtgtctgggc tggtttctgg ggtgtctggg ctgggtttca aagcgcaaat  38820
38821  aggagtgaaa tacctgtgtg gcttagtagg ttagggatcc agcattgcta tagctgtggt  38880
38881  cgcttggatt tgatccctgg cccaggaact tccttccata tgctatggct aaggccgaaa  38940
38941  aagaaaacaa aacgcaaagt ataaataggg gtgcagtgag tggacagagg tcaccatctt  39000
39001  ctcctgagat cctgctgaac ctcctcatgg tcggcctgct cctactcatt gtccctccaa  39060
39061  ctgagcagcc tccactgggg tctttttcag aatctattca ggagtttcca tgaactcagc  39120
39121  ggacatgaac ctggctagta tccatgagga cacaggttca atccctggcc tcactcagtg  39180
39181  ggttaagaat ctggtgttgt cgtgagctgt ggtataggtc ccggacgcag cttagatctc  39240
39241  tcactgctgt ggccgtggcg tagtctagca gctacagctc cgattcagtc cttagtctgg  39300
39301  gaacttcata tgcagcgggt gtggccctaa aaagacaaaa aaaaaaaaaa cctgttcagg  39360
39361  ttgttttccc agtagacgct tccactgtgt cccctcgctc ccaggataaa gtcccaactc  39420
39421  tcgtaccctt gggatcctgc atggctggtc catccccagc atcccttggc ctgcagcctt  39480
39481  gctggctcct tgacactgcc acacctcctg agccctcttt cctcagggcc tttgcacatg  39540
39541  ctgttccctc ttcctggcag gtgtcacttg ctcggagaag acctccttcc tccccacgtc  39600
39601  ccccagcctg ggtctcatcc cctgctggac cttccaggac atagaaagcg ccctttcaca  39660
39661  gttatagccc tgcattgttc tgtgttccat gttccctccg tgtccccccc ccgccactcc  39720
39721  ttggctgggc tctgagagca gtgactttgc ttccccctgt gttgcctaca gtgcctggta  39780
39781  cttaggcacc ctataaacgt tggactggac ggacccattg tgactgtggt gctgcaaggt  39840
39841  accaggtcgg tttggtccga agccaaagcc atgctctgaa accttcagat tgttccaggt  39900
39901  ggcctgaggg tagagaaact ggatttccgc cggcagtgga atagccatgt ccttgatcct  39960
39961  ccgtatttgt tccctgactg agaacaacca gactggggac ccagttgcgt attagttcac  40020
40021  taccctgctc cttccctgcc cctgtctcac cctaCCTTTC TCCCCACAGG AATCTTTATC  40080
40081  GCCTTGCTGc tgcgttttga catcaggtaa gctgcctagg actcctaacc ctcaggttcc  40140
40141  acgaatgagg ggccttccca gggcagggag gttctctgga gttcttcagc attcgggagc  40200
40201  ccaaaggagg taacttgggg accagaccct ccacccctac agcagtggga agaaattcgg  40260
40261  attttacctg cattttgcat tttgaggttc taatttttca aagagcctgg cgggggtatg  40320
40321  actcacaggc caagagcttt aaacccagaa ggtcctggtg ggacgcatag gctttctcac  40380
40381  tttgtggccc tgggaagtaa cggacctttc tgagctaagg tttctcatcc ttaacatagc  40440
40441  ggtaaatagc agcttttacc tcgggatgac agagatgtgg aaggagtgtg agcacaagct  40500
40501  gacctctgcg gctctccggg aaagccagct gcaggcgcag ccgtcatctt tatcgctttt  40560
40561  tatcagcctg gggtcaggtc accatgtccc agctgctctg gctgttccca ccgtctcctt  40620
40621  actcagacat ttttcagtcc actgtagaaa gtgaacacaa agaagaggga agtgggccaa  40680
40681  cttgagccat cacttgaaac tcagaaaagg tcacaccaag ttacagctgg acctgccacc  40740
40741  agtaggtggc gctcagtctt cccattggag gggttactgt atgtgcgctt aattttgagc  40800
40801  tggtttatga tttcttctta atctcgctgt gcccagtagt tacagaaata gtaagagtgt  40860
40861  tgacagtggt ggtgagaaat tcagtgccag gatcactgaa atccagttgc gtgtgaaact  40920
40921  tagcttttcc ccactggcct agatctgatt tatttgggta gtaccattgt ggacctcgca  40980
40981  agcactcagc tgacagacgc cgtttggaag gggcttggcc agttttaagt agcagcacat  41040
41041  ctatgccagc cactctattc ctggcctttc agaggtgata caaagagaaa cccacaagag  41100
41101  tctctgggcc atttgctata gagacacaca gtcagctgcc ggtaccctca gagggagaat  41160
41161  ctcattccca acctggactt gcaggataag caagtccttc agagctggtt ttggaatgtg  41220
41221  tgcaacgttc ccgaagggag tccattgcac tccaggctgc acaacagcac agctctccgt  41280
41281  gtactgcagc tccaggctca gaagcaccca ttcgtcccaa gtgctgctgg gcacgcacag  41340
41341  aggttctgag ctgcccatgt aaagggcagt caggtgatgg caatgccagg ttgcatgtgg  41400
41401  gtcagctctt ctgaagctgg ttttggatga accgcccagt aagccactgg cattgtatcc  41460
41461  atgtaggcag catctattta gtattcacaa caggttactg aactggcagc tccactgcac  41520
41521  tcacaagtaa cagctttaca gtttcggtat cagtgttcct tgacgcgcga tccatctgta  41580
41581  tcagactcaa aatgcggatt cccagacctc ttagatctga ttccctggac attggaccta  41640
41641  gaactctgtg ttattttgac atgctttcca ggtgattttc tgttggccta agccttacag  41700
41701  ccactgttct aggctataac atttgacata caacagccac cagggagatg gctcatggtt  41760
41761  ttcccatttt gcagatgagt aaactgaggc tgagagaaga aaggtgactt gtccaaagac  41820
41821  acttaactgg gcagtaccag agtgcacgcc cacctccaca cccccccgcc cagagctctc  41880
41881  agccaccccg ctccgcctcc gggtcttcct tggctcctct cctctgaagg ggtgttgccg  41940
41941  ctgcagtgcc gccatctaac cctcctcttt tctccccgcG CCGGCCATCC CTGAAGCTTG  42000
42001  AAGAAGAACA CCCACACCTA CTTCTACACC AGCTTTGCAG CCTACATCTT CGGCCTGGGC  42060
42061  CTGACCATCT TCATCATGCA tatcttcaag cacgcccagg tgagcaggac cctccccggt  42120
42121  acgtcgggac tgccttcagt gcatgtgaca gggactgctg tgtcacacat gccagcagtc  42180
42181  cagggtgcag aggaaagcaa gcacgtctgc tatcgttttg gcctttcacc agtggctgtt  42240
42241  gtgaggtgac tgcaccgctt caggcagcac atgcacaccg gcggtgagaa ggaggaggaa  42300
42301  ggctgatccc agccctgcct gtcgcctcca tcaggagggc gagactgtcc tcagagtcag  42360
42361  gcgtggcccc agctgtcatg cagctgaaag agaggccgtg gcttctcata gtgggggcag  42420
42421  acagaagaat gagattgggt gggttgggtg tctcagtcca ttgcctgtcc acgaggtaag  42480
42481  tggtagggta tcagggtccc cttccaccac tcttcaggca ggccaggttc tgcctccttc  42540
42541  tcccaccaag atgggggctg ggagctgtca gtgtggcttg gagaggagga ggtagggagg  42600
42601  ggagagtgag cagacaggac ttcccacgtg ccaggcaggt tctgctcagt aattcaccgg  42660
42661  atcctgggga gagatgagga aactggagtt caggtgctac ttggcatgta tgtggtggag  42720
42721  ccaggattca aacctgtgtc atgtaaagac caagctgaga ctctgaaccc cccagccacg  42780
42781  gcaaaggcgg tgtggagtgg tggccaaggg aaccctctgc tccgcaggtc tgctcctgca  42840
42841  gggctccagg caggttgctg aagttacacg caggattcct cattgactca tgaaaacaga  42900
42901  aaatgaggtt aagtaatagt agccaccttg gggttgtgtg agggtgaaat aagttagtat  42960
42961  aagcaaagtg cccagaacca tgcctggccc aggtggtatg ctgtttcccc tcctccttct  43020
43021  ccctccccag ggcaccagcc acagaggagc cacctttgaa gtaatcacaa gagctgttga  43080
43081  ctagttattc cgttgcaggc actgtgcaga ttttgctcat taatgcattc agtctttaca  43140
43141  atattttcat atctacaata tctgtgaaac tgatactgat tttttacaaa agactcaagg  43200
43201  tcctatggcc ccataggtag agaaaccaag aacccatggg gaagcacctc tcattcagtt  43260
43261  ctgctccaaa tggctgtgca agctgagagg gacatgccct tgccaaggag ggcacaggtg  43320
43321  ggccccagct tggaggtctc tcctccagcg gtcagcctgg attccaaacc cagagccatt  43380
43381  ccccaggcgg ccaccaggtg gcaggcttgc cctctgcctg agctggactc ccagaacaag  43440
43441  ccaccgggag ccccacaccg acggggcaga agcgggagag aaaaaaggag ccttcccttg  43500
43501  gttacacagc aagtcagctg ggccctcgtc gagccctagg cttctggccg caggcctgtg  43560
43561  cttctcgcca gcagcagagc agcccttctc cccagtgacc cacatggcat ctccctgaaa  43620
43621  atcttcttgg gaaggatatc aggacacagg aggaacctgt tctttgaggt tcctctccct  43680
43681  ttccaggaca taggcaacag ttccctaggg aggggtcacc tgtgcctatg tggcctgtca  43740
43741  caaaaacgca ctccaagcca ggactagaaa cctcctagaa aggcccttaa tgatatttag  43800
43801  atgtcattgt cctgatggag agggagtggt ttatctgtgg tctcacagat aggcagggtg  43860
43861  tagagccagg agtcctgact ccccgctcac tgcctcaagc tctacatccc agcctctcct  43920
43921  tagcactggc tttctttgga aagggtcctt ggcgccttga gaggaaggaa aaggataggc  43980
43981  ttgtatctct ttgataccaa gcaaacaccc ttcttcccaa aggagccctt cagttgttgc  44040
44041  cagctcctaa gtaaggcagg ccctaatgga gccaaccttc tacacgccct ccttcaggga  44100
44101  agccttttgt ttcccccagc ctggccttag agacagagga gggacctggg tctgcatcct  44160
44161  gatcaactgt gtaatttttt tttgtctttt tttttttttt ttttttttgg tcagggccac  44220
44221  acctggggca tatggaagtt cccaggctag gggttgaatc agagcagtag ccactggcct  44280
44281  atgacacagc cacagcacca gatccaagcc acatcttcaa cctacacccc agctcacagc  44340
44341  aacaccggat ccctaaccca ctgagcaagg ccagtgatcg aacctgtgtc ctcatgatac  44400
44401  aggtcagatt cctttccacc aagccacaac aggaactccc taactatgtc atttagagca  44460
44461  ggccctttgc cctcctctga tctataaaag tggatataag gggatctatt tttcagaaat  44520
44521  taaatttagg tttgtattca tttttatctc attaattttt ggttttgcct tcattttctt  44580
44581  tctatttcgg gggtgtttat tttttttcta gcttcctgat ttgaaagctt atgttgttta  44640
44641  tttcaatttt ctcaaataaa tgcttttagg tttgcaagtc tttcaaataa atgcacttag  44700
44701  ggttataggt tttcccctga gtactgcttt ggctgcctct cacaagtgtt ggtgcagact  44760
44761  tttgtcactg tgatttctgt cacttctggc ccaaagccta tctcatagca aagacctaac  44820
44821  acaaggggaa gaagatcagc tgcccaggtt caaatcccat ctcagccact tacacaccct  44880
44881  gtgtgatctc agacaagtca tttcccccat ctgaacctca gttgcatcat ctataaaact  44940
44941  caggtccaaa tgcttcccta agcataaatg caccctgcaa acccactcat ggcagaaatg  45000
45001  gtcagatggt caggcccagg gggctgtgga gccttgttct ctggccaggg gctaatcatc  45060
45061  tccaggacac cctcttcatt ctgtgagcac ctgtgaggaa gccattggct tagtgtttac  45120
45121  gaggccctct tctgagtgcc aggaatgctg cagtgaacaa aacggctcag gagcctgccc  45180
45181  tcatggagtt gacagcctag caggagagaa actccagtct gtaatggcag agggcgattc  45240
45241  attccaagtt gccagaggat gctgtgaagc acacggagcc ctgagaatgt gcagcaagag  45300
45301  ggcctcgctc tgagcaggca aaggcttctc catggaagta acagctgagc tgacatctga  45360
45361  aggaggaggg aaactaggca caggtgggac gagccttcca gaaatggcac aggcagaggt  45420
45421  cctacagcta gaggtgacaa ggaggaccaa aatgagacac accactgggg ccaaagtagg  45480
45481  atagggcagg taaggttgga gaaggaagca ggggtcacat ctcataggga cctcaggcca  45540
45541  ccagcagcat tgggagccat ggagagttga acagtggagt gatgtccagc tttcggacac  45600
45601  tgcaaggagg agtgtggctt tagaaaagtc tgagatgccc aagttcaatc ccagtttatc  45660
45661  gtttaggcct ccaaggcctg ggccgccccc tctcctccag aagcatcagc cttcttcctg  45720
45721  tgcacgacga cagggtccct ccagtgggag atggcagcac accaggacac ctaggctcag  45780
45781  tgcacacagt acgtgctctg gaagaggacc tgttagtgta actgtcctgt cctccagtcc  45840
45841  cagttgcacc aggagtctcc tcataggctc tggacccaga cgacctgggc gggaatcctg  45900
45901  ggagagccag tgactagctg agtgacctca gtccaggtca cagcgagtgc cccattcata  45960
45961  gcagccagtt gtcatcgttg ctatcatcac aagagcatct cctggagctt tttgtggtga  46020
46021  gggggctgtg caatggcttg atgtggaatc tcagttccca gaccagggat tgaacccagg  46080
46081  ctgcagtggt gaaaacacca aatcttaatc accagactac caaggaactc ctcccagagc  46140
46141  tttttttttt tgttttttga cttttctagg gccgctcctg cggcatatgg aggttcctag  46200
46201  actaggggtc taatcggagc tgtagatgct ggcctacgcc agagccacaa caatgcggga  46260
46261  tccgagccac gtctgcgacc tacaccacgg ctcacagcaa ctccggatcc ttaacccacc  46320
46321  gagcaaggcc agggatcgaa cccacaaccc caggattcct ggtcggattc gttaaccact  46380
46381  gcgccacaac gggaactcct gcttttttgt tttaatgcag atatccagcc ccagacctag  46440
46441  ggaagcaggg tctctgggaa tagaaccaag tcaggatgtt gcttgtttga ccctgacatc  46500
46501  tggatagttg ggttactgcc acccagactc ctgggcaccc ttaaagccct gcatgcttga  46560
46561  gtttctttgg gcttcttgca ttccctccta gggaggaaca gccctgatgt gggagtccgg  46620
46621  attcgagcca ctgacttgtt ttttgaatct gggcagtcag tgaccctcag tcccactcgg  46680
46681  gggagggttg ggttgatggg cgtggcccgg agtgggtgtt ctcagggcat cacctcaccA  46740
46741  GTCTGTGTCT TCTCACAGCC TGCCCTCCTG TACCTGGTCC CCGCCTGCAT CGGCTTTCCT  46800
46801  GTCCTGGTGG CCCTGGCCAA GGGagaagtg acagagatgt tcaggtaaga gggctggggg  46860
46861  cagatgtttg catggcacat gtgcacctgc cagggctgct ggtcacatct ccaggggaac  46920
46921  actcgtccct gccaccagcc acacccctcg ccctttccac cagcacatgg gcgccaagcc  46980
46981  tgtgggcacc agcggaacct ttctctggac cgggaggcag gggagggtga ggcctcaagg  47040
47041  ctcttgaggc agccccccta caacctccag atgccagcgg agtcttgagg agggactggc  47100
47101  tagtgtagat tgcccaccac catcctgatg cccactgggc tctcacccag ctctgccgcc  47160
47161  acccgacttc aggcacagcc ttcccgtccc caggcctcag ctttcacatg tgagtaatag  47220
47221  aagggaccct agtgtgatgg aaatgcctca gattagaaga caagtgtcag tctctccagt  47280
47281  cccgtctgtg gcttcaccca cagcgagctg gtttctctgt ctcggtcaca cacattctcc  47340
47341  ttccccatgg ccatacacgc acctgccatg cccatgggca gccccaccct gaccccaagg  47400
47401  cctgcgtgac tctgacaggt gtccgctcct gggcagcacc agccccaccc tccagggacc  47460
47461  cagaaatagc tgccagctgc aactgatgct gcccactcgg gggccttcca cccagctcca  47520
47521  cctgcctggc ctccaggttg tccctcgagc gcctgccaga gccttgtgtg cacctggctg  47580
47581  cctgtagggg agcctgtgac tcaccctccc ccgcacctgc ctctgccctc cctgccctgc  47640
47641  ctagtcgccc caggctccca acctgcccac ctggcgctgc tggcctggca gagccctgcg  47700
47701  gactctgagg caaggctggg gtgaactcca gggcagctcc gggggcagcg ctggggcctg  47760
47761  agccctcggc tctcatccag cctcggcccc cagccccagc caagacagaa ggtgcccacc  47820
47821  ttcccctttg ggggcttggt ttcccgtcac gaatgtgggc attttctgcc cctcaccgcc  47880
47881  cagaaggttc ttcggttgac atacaacctc tgtcttcgct ccgtccatct ctctccctaa  47940
47941  agctccgcct tctccctggt ttcccttttc cctttgttgg ctcttccctg ctcttcctca  48000
48001  cgtcctcctt ttatactagt aacgctttca ctaggttcaa aattctgtag catgaaggag  48060
48061  accacccctc acacgccggc agcccccaga ggccagctct gctgctagac attcagatgg  48120
48121  ccttgcactc cgagcacaca cgtgtataca cattcttgca cagatggtga cgttcgggga  48180
48181  catcccgcac cttgcagctc gggcacaagg gtgtctctga gagatgttgc cgcagcagca  48240
48241  cacgtgcatc tcgggcatcc ttgtccttct gcggaggatc ctcttgtgtg ggtgcatctt  48300
48301  ttccttttta ctctccgagt aacgctggct tctctccacg gagtctgaaa gtgcagagac  48360
48361  agataaaagt aggacccagt tcttctccct gctccttgga agagaagtct gtcctccctt  48420
48421  agtcttttcc tctccatctc ctttttctgt ctctctgtct gtctctcaca cagctacgag  48480
48481  tcctcggcgg aaatcctgcc tcacaccccg aggctcaccc acttccccac agtctcgggc  48540
48541  tccccagcca gcctggccga ctccatgcag cagaagctag ctggccctcg ccgccggcgc  48600
48601  ccgcagagtc ccagcgccat gtaatgccca gcgggtgccc acctgcccac ttccccccac  48660
48661  tgccccgggg cccaaggtag ggcagacacc ccagctccag cgtacggggc agggagcgtt  48720
48721  gccaggggca ggcggcagga ggcagctcct ccatccccac cgggcagtca ccgcgcccag  48780
48781  acacggggtt ggggagcagg gctgcagaac ctcagcgtcc tcacccgctc tgtggggctc  48840
48841  acatgcgagt gggtgtcggc tgtcatccca gtagatgctg gtaccgccct gcatatgcgt  48900
48901  aaccttgggc cagtcacttt cttctttcag agtttctcag ttcatctgca ggtgggcgca  48960
48961  cacgtccctc acagggttga tctggtgggg gaatgtgggt attgttcttg gcatgagctc  49020
49021  acttggtcaa taagtggagc ccatagtaag agctaagcca gggtgtccgc cttcaagagt  49080
49081  ggcaccttgc cacttgccgg cagagcagcc ccacacacac ccttggggct gagctgtttg  49140
49141  actcctgcct tgtgcccatc tcccatagcc tcatcctggc tacccttttt ttcccccact  49200
49201  cttctccagc agaaggttca agaagcttaa aattggtctg cacaagccca gcctcctctg  49260
49261  tttgctgctg ccctggctgc ctcttggcac cagcgggcac agagaaagca gagcaagcag  49320
49321  cctctctgag gagggcgcgt ggcggggccg ggccgaggat gtgcgcccgg gggtttgcca  49380
49381  ggggtggtgg ggaggtgggg cacaaagatc ctgctcctcc ctcctctaaa tgtgtcctca  49440
49441  ttGTTGTTTT GTTTTTTGGT CAGTTATGAG GAGTCAAATT CTAAGGATCC AGTAGCAGTG  49500
49501  ACAGAACCCA AAGAGGGAAC AGAGGCCTCA ACGTCGAAGG GGCTGGAGAA GAAGGAGAAA  49560
49561  TGATGTGGCT GCCGCCTGAC CCTCTGAGGG CCAGACCCAC CGGCCGGTGG CCCCACACAG  49620
49621  GCCCGCACGG CAGGTCCTGC CGCAGGGGGG CGGGAGGCTC CGGGAGAGAG GCCTCCGGGG  49680
49681  CCTGGTTCCC TCTCCCCCTT CTCGGCCTTC CTCTGCTCCT CCCCTCCCCT GACGGCAACG  49740
49741  GGGGCCCCCA CCTGCCCCCA CCCCCCAGAC ACCAGGTGGG AAAAGTGGGT CTGATTTTTA  49800
49801  GACTTTTGTA TTGTGGACTG ACTTTGCCTC ACATTaaaaa cttatcccat tgcctgggca  49860
49861  ggctgctgcg cttctggaag gttctcaccc agtatcttgc agtgggtttg ctgaccctct  49920
49921  caccacctgg aggcttcctc taagcccctt cctgaggact gtggactgtg gcagcctgcg  49980
49981  cggaggccct gactctggcc ccctcctgag cttctcggtg tccacttggc tcctggcctt  50040
50041  tatgccagct cagcaccctg ggggtgccct ccgaccagca gaggaggccc acgagccccc  50100
50101  tccccagcca gccagttttc ctcaccacat tcctcccagt gcttgggtgc agcgagggtg  50160
50161  ttggataggt attggacatg tcacctattg gggggaaggt ttggaaggag gaggccatgc  50220
50221  taccaaaagg gaccggtatc tataaagcca gggaaacagg cagggctact gagccccagg  50280
50281  gaagagttta gactttattc ctaggctggc aggcctcagc ttccctggtt cccatagcca  50340
50341  cacaacttca gctcaagagc actcagattc tagatcgccc tggattctag atcagggtcc  50400
50401  cactgctccc actctacccc attcctgagc ttcttcctag aatggcttct gcaagaccag  50460
50461  agcatccaga ttcgaggagc cacctcctgg gccccaggag aggattgggt ccagtgtttc  50520
50521  tgagaggcca tccaagccga gagctggaca tcacagagcc agagtttccc caaggttcac  50580
50581  taaagacagc agtcatggct tgtaggggaa cccccagtga accaggcaag gggcggcaca  50640
50641  gccctcctcc acctgcttgg tgtggggtca ctgggtggag aaactgaggt gggagctggt  50700
50701  ggccactgga ctgagactca ggccttcagc attcaaccca gagctctctc tggcccatgc  50760
50761  ttcaggtgtg aagtctgaaa gtgacagtgg cttgcagaca gtttggagat agctaaagga  50820
50821  cacggaggag cagaggatgg gaagtacact gtcatcacct cactaggtat tgaactgtca  50880
50881  catgtaccaa gcacctcaat acaggatttc acttaattcc cgtactctta ggctgtgggt  50940
50941  gctagcatta gccccagggt acaggtgaga acatggaggc agcttaccca tagacatggg  51000
51001  tttgaccttg agcaatcccg attgagttcc agagttgtaa ggactttgca attctgcaga  51060
51061  cccctgggtc tgagtcaccg ccgggtatgc tgggcacctt tgggccagct agcaacttct  51120
51121  ctgggccttg aattgtatag aaaggaaagg aagggtagga aatctcaaaa acttctccca  51180
51181  gccaaggggg tccctttcag gggcttctcg gatctctgcc gacaactcca gctgccttca  51240
51241  gaggggaggc cccgtggtcc tggaacaagg cctctctgag ggcagcagat ggggcaggca  51300
51301  gcccaggcac acagcatggt tggttctgcg gcccagagcc tacaaagacc ttattgagtc  51360
51361  accgccgacc cccggcagag gctgaggtgg cagtggcgcc gggcgcctgc cacctaatga  51420
51421  ccgtcctggc ccagccagat gttccacaga cctcggcagc agccgcccag ggcccgcccg  51480
51481  gccagcctgc accgcagagg ccactctaat tccaattaac cagcttcagc tgagcaaaca  51540
51541  gcgggcagcg gtggcccagc ccgggcggta ggcccggccc gcagagcctc cgagtctaga  51600
51601  ctccagatgt gaactgccac agccagagtc ccatggaaaa atggcactgg gcctggcatg  51660
51661  gattgggcct gcacgccaga gaggcggggg tgggtggttg ggcagggccc tcagtgggcc  51720
51721  tggtgccagc ttcgccccag agtgcgagtg gctttttggg aaactgctcc aaaaccccca  51780
51781  agctctgccc ctgctgtgtt aggcgtcctt ctctgtgttc tcagtctccc ttgactacag  51840
51841  aagatgggag gggaaggggg acagccattc cactatttca tttgtatgtg atgtgtctag  51900
51901  cattatgcta tgtattttaa aaatatgtaa tcgtggagtt cctgtcgtgg cgcagtggtt  51960
51961  aacgaatccg actaggaacc atgaggttgc gggttcgatc cctgcccttg ctcagtgggt  52020
52021  taacgatccg gcgttgccgt gagctgtggt gtaggctgca gacgcggctc agatcccgca  52080
52081  ttgctgtggc tctggcgtag gccggtgact acggctccga ttagaccctt agcctgggaa  52140
52141  cctccatatg ccgccagagc ggcccaagaa atggcaaaaa gacaaaaaaa aaaaaaaaaa  52200
52201  gtaattgtta taccaacctt gtgaggtagg tattatcctt tttacagata aaggaaattg  52260
52261  aaatagagat attggggtgg gggcgcagcg gcggcgttga accaggggtc cctggcttcc  52320
52321  aggaccatgg tgtttaccac aggtgctgtt tgacataaag caggataata aatgccgggt  52380
52381  tccctgtctt ggagcagcat taaagaggga cagcaggagt tcccgtcgtg gcgcagtggt  52440
52441  taacgaatct aagaaccatg aggttgcggg ttcggtccct gcccttgctc agtgggttaa  52500
52501  cgatccggcg ttgccgtgag ctgtggtgta ggttgcagat gcggctcgga tccagagttg  52560
52561  ctgcggcttc tggcttgggc cggtggctgc agctccaatt caacccctag cctgggaacc  52620
52621  tccatatgcc gcaggaaccg cccaagaaat agcaaaaaaa aagagggaca gcatctaaca  52680
52681  gcagggttgg ccgccacaat gtgacaggca ggcctgctcc ctctgtcctg tttcctcagc  52740
52741  tatgaaatga ataagaccct cccaccctag ggtggctgca gcttttgggg ggacagcctt  52800
52801  gagatgccct ttctgggctt cagcaccagg taggaagtgg gcaccggtca ggcggatggg  52860
52861  cacagcaggg aacacaggtc aagcgcgagt tcttcagctg acttgcgatc atcaggaagt  52920
52921  cacacttgaa atgggtttat aaatggctat aattcaattc aatgatagac caggctggag  52980
52981  agatgcctcg ggctcccaca atcctgtcca ggatccttga ggggtaggac aagagcctgt  53040
53041  gaggtccagg tcggagttca gccgtccttg cacaaatagg aaaaccgaaa cccccgacac  53100
53101  ccccccaaaa aaaataaggg caagacttgc cttgctgggg tctcctaagg agtagagacc  53160
53161  agggacaagg tctgtggcgc cccgcccacc ctgctctccc acggccaggc ttccctcctc  53220
53221  cacgttccaa gcagggtcgt gggaggcaga ggacggggag gaggcagcat cctgcccggg  53280
53281  tgcgtcagga agggccgagc gggaaggaag gcaccacccc cacccccgcc gcggccacac  53340
53341  ctgggctctc caggcgggca ggggggcccg ggccggcgcc tggctccaac gagtctgggc  53400
53401  cgcctccccg cgccgccccg tgggggccgc cagatgggcc ggccgcccgc ccagcaacac  53460
53461  aggcaggaaa aggccgccag agctgccagg aaggcgggcg cgagcggcgg gggcgggggc  53520
53521  ccgcctggac acgcccctga ggggtggggc caggcgcagg gacagcctag accttgtgag  53580
53581  cctttgaatc ccggctctgc tacctacgag ggggcttcct ttgaacgatt cgcttccctt  53640
53641  gtctgtgccc cagtttcccc acctaaaatg gagctgcgta tcccggttct tttatcactg  53700
53701  tgtgacctca gggcagtttc ttccccttct gttccttggt tttcctaccc agaagtgggg  53760
53761  caacagcggc aggccacctc tgccgagata taaactctga gagggctcag cctttgctct  53820
53821  cctccccacc gttgtaacct agcacctagc ccagtgacct aaagagtgac actagtattt  53880
53881  gttaaatgac ttgtctagac aatcctagag gcctaacaca tagcgtttta gaaatggaca  53940
53941  cactcaagtt gtgtgtgttg ttggtactgc ttaccaattg cgtggcttat aggcaagcag  54000
54001  tttctctctg agcccgtttc ccatctacct catggacggc aatgaggatg aagtggaata  54060
54061  atccatggaa agcacataca gcaagtcctc aatagaggcc tttttttttt tttttttttt  54120
54121  tggcggcacc catggcatga ggcaattccc aggccaggag tccgacctgc atcgcaggaa  54180
54181  tgacaatgca ggatccttaa cccatcgagg cagcagagaa tgtaaataga taatattttc  54240
54241  agaaaagtct acaagatgtg aaaaaaatag atactattgg ggtaaatttg agggcaagag  54300
54301  agatacaaag gatctaagtg gcttgggagg aaattttttc tgtatatgta atcttttgca  54360
54361  tattttgtat ttttaaaatt ttgggttttt cataagtaaa tgcaattgaa aataaaaata  54420
54421  ggagtttcca ctatggcaaa gggattggcg gcatctctgc agcaccagga ctcaggctcc  54480
54481  atccccgccc ggcacagtgt gttaacctgc ccagagtcgc aaagagctag aaaatggcaa  54540
54541  agatgagatt tgaacccaaa tttgttgaac tctaaattaa aagcaaagag gagtgaggaa  54600
54601  aggaagctca cttacccttc attactattt ccaggagggg atgccagtct gagtagaggg  54660
54661  aagagactaa tagagcagaa aagagtgaga gagctacagc tccgcaggtt aagaacctga  54720
54721  ctagtatcta tgaggatgtg ggtccgatcc ctggcctcgc tcagtaggtg ttgccatgag  54780
54781  ctgtggtgta ggccgcagac tcagctccga tcccccgttg ctgtggctgt ggctttggct  54840
54841  tagatcggtg gctgcagctc ctattcctgg gaacttccag atcctgcagg tgtgggcccc  54900
54901  gcaaaaaata tatatataaa gaaacgaaac cttcatggaa aaatcacagc agttcccatt  54960
54961  gtcaaacact gagtgtgtgc caagcaccat cccaagtgtc tgcatcctcc atgtggtgag  55020
55021  tctccatctt acggatgagg aaataaaggc acagagaagg gagctgcccc ccacccccgg  55080
55081  cactgaagag ccctcccagt tctaagctca catgaggcca ccaccacctg ggcatttttc  55140
55141  atgccattaa atactcattt ataaaaacct tttattatcc aaaagttgca cccatagctt  55200
55201  gtagaaaatt agaattatgt gtttcaaaac acataaataa aacagcatct tcctgccacc  55260
55261  cggagaggac tgctgttacc agcttgacac agatttcaga ttttttttct atcatgtaca  55320
55321  tattttttaa cacaaactct tttgactcta ggttgtttcc acagttaaca atcttcctct  55380
55381  tctcaggagt tcctgttgca gctcagcggt aaccaaccca acgaggatcc atgaggatgt  55440
55441  gggttcaatc cctggccccg cgaggcaagt taagggatcc agcattgctg tcagctgtgg  55500
55501  tggaggccgg cggctacagc tctgattcga cccctggcct gggaacctcc atatgccgca  55560
55561  ggtgtggccc taaaaagaca aacagcaaca acaacaatct ttcccctcct catttcggga  55620
55621  gatgcccaga caccatccaa cctctttgtc attttaaggc agaccgggtg aggctaacag  55680
55681  gccatctgca tgtgaaggca gaaccccggg ggggccgagg aggcccgctg gggtctgcaa  55740
55741  tgggcccttc ccccacctcc tgcaccctgc cctcgaagct gtggagggcc ccactccttg  55800
55801  ccctctgggg accagcccgg ggatggctgg gagatggagg tgaccgaggg gacccacaga  55860
55861  aggctgagct cctcggcgct gtgttcaggg cctctcccca ggcctctgcc tctaggcagg  55920
55921  cacaccccca ccccttgctg ccaagagctg ggggcccacc tgctctcggg ctaccccagg  55980
55981  gtcctcccct ggagtgggga ggggaggtgg aggcacatga gacacacgcg tcacaggtga  56040
56041  tgggggaagg agaaaaaacc cccggccgag gctggaaaac cagctgccaa ggtgtgcagt  56100
56101  tggggggagg ggccaagccc ctttctgctt gagagactct ctgtgcaact atgcgtgcat  56160
56161  gtgtgtgtgt gagagagaga gagagagagg agtgtgtgtt cttgcgaaaa tctgagtttg  56220
56221  gggtttgtag aagcacgtgg gtaagtgtga gggtgtggaa acttacgtgg gacagtgttt  56280
56281  tgtttgtatt tctacttggt gatttcgacc ttgtgtttat gcatctggat ccctcttggc  56340
56341  gtgtttgaga gtttgcttgt gagaatgctt gtgagccagc gcctgcactg gtgtgtgtgt  56400
56401  gacagagcag agcaagagag agggagagcc tgtgactggg ggcgggtttg ccggggggga  56460
56461  gggattttgg aaaggcttca ctggtgaaag tgagctgttc cacctgcctc tgcccacctg  56520
56521  tgtgcgttgg ggggtgtgtc tgtcccatgt ctcccgctgt ggtctgtgcc ccctccgccc  56580
56581  ctcacacctt gactccaaag cctcagcttc ctcaactgta atttggggac acccaaacac  56640
56641  tggttgctgt tgtgattttt tctttctttc tttcttaaac cttattttat tgggagttcc  56700
56701  cactgcggct cagcagtaac gaacccaatt agtatccatg aggatgcagt ttccatccct  56760
56761  ggccatgctc agggggttaa ggatccggcc ttgtcgagag ctgtgggtcc cggactcggc  56820
56821  tgctgcaaca gtgatttgac ccctcgccag ggaactttca aatgccgcag gtgcggccct  56880
56881  aaaagaagat aaataaataa atcttatttt attggcgtat agttgcttgt tgtgattctg  56940
56941  atgatcttat cctctctcct ccatcagcct cctgtctgaa cactggccag tccattccac  57000
57001  tctggtcaaa ctgatgacac cttgtttttt aagcctgaaa catgcttctc ccagtttgtc  57060
57061  cagcaactat tgctagtgtc accttggatc cactgaggac atgctttacg tgagtgaaaa  57120
57121  agccattcag ggaaccgcct ccacagagac ttggattttt gcaggctctg actttaacca  57180
57181  ttctggccca aatgtgcagt gcaatcagtg ggaaagttgc aactgagagg agagggaaaa  57240
57241  agggtttttt tttttttttt tcttccttta aaaaaacttt ttgttttcga tctgtgtctc  57300
57301  ttttaagccc cacaggatgg agatgtccta aaataagaaa ttaaacaaga ggggaaatcc  57360
57361  cattatctgt tcttttaatg agtccctcag gattccacgc cggaccccct ttcccagccg  57420
57421  ctgtgtggtc caggcctgag aacacccagc ccgcccccag ccccctgcgg cccacgccca  57480
57481  cccaccaccc agcctaagag gcagtttccc aggattcaca tggtaatgaa ggcatccatc  57540
57541  ttctcccaga cacacactgg gccctcgacc ctcctggccc ccctccccca ctccctgcac  57600
57601  aatggccccc agcaccgagg ccccaccacc tgttggattt tcccagggaa gggagggagg  57660
57661  aggtggcgga gagccccgtc ctccccgccc ccagcccact gcccccctgg acctgggagt  57720
57721  cagatggtga gagagcccct gtccgcagtc cctcctccgc tgtctgcacc ctcagtttcc  57780
57781  tcatctgcaa aatggagctg atggcgcctg agtacagggc ggctggaagg cgtcccgtgg  57840
57841  gcctggtgct gagtgaactg caggcagatg gggagcgggc tccgctggcc caggctagtt  57900
57901  gcatcgtggt cactgtgcct cttcatcaca gccctgcagg gggcacagct aggacccatt  57960
57961  cgtaggagag gacgctgagt cccagggaag atggacatca tgccccaagc accatggttc  58020
58021  ccaaagccac acacagagcc gtgaatccag tttgcctcac cccagagcct gcaatcctaa  58080
58081  ccactacttt acagcactgc catcgtgatc atcactgggt tttttggcca cacccacagc  58140
58141  atgcggaagt tcccaggcca gggaccgaac ctaagccgca cctgtaacca aagacacagc  58200
58201  agtgacaatg ctgtattctt tttttttttt tttaatgatt atttatttat ttctttgctt  58260
58261  tttaggtcct cacccgcagc atatggaggt tcccagctag gagtcaaata ggagctacag  58320
58321  ctgccagtct tacaccgcag aagccacagc agtaggtgtg gccctaaaaa aaaaaaatta  58380
58381  ttccccaaat aaatgcataa ttccaccttg tgataggtga ggggagagga agggcattca  58440
58441  cagcagggag agaaaatcga aatcattacc tctttaagtg ggatcttgga aatccctggg  58500
58501  ccacaaccac caccacaccc cacccacctg gccactgctg caccccaggg cagaaactgc  58560
58561  ctctcctgca ccctgcccaa atccagctcc acccccttaa atatgcagaa gttttctctg  58620
58621  tgcatttatg ggtttaagga tacgattaag gatgactttt gtttagagct gatctatgtg  58680
58681  tccaaattct ctataatgaa tatatgttac cattttaaac aggttgaata ccaggagtac  58740
58741  gttatgaaaa aaatcatgta caagcacagg gcacaaaaag ggagaaggtc caccttcaat  58800
58801  cggagtcccc cacctgatcc cacatgccaa ccccagagaa aacacctacg cggcctgctg  58860
58861  gactctctgg gtattttatt ttatttattt atttatttat ttttactctt ttttactttt  58920
58921  ttattttttg gcagcatacg gagttcccca gtgagcttca gctgtggtaa ctccatatcc  58980
58981  tttaacccac ttcgatgggg atcaaacctg catcctggca ctgcagagac accacagatc  59040
59041  cccttttgcc actgcggaca ctcctctggc tattttattt tattttgctt tttagggcca  59100
59101  cacctgtggc atatggaggt tcccaggcta ggggtcgaat cagagctaca gctgccgacc  59160
59161  tacaccacag ccacagcaac tcgggatccg agccacatct gcaacctaca ccacagctca  59220
59221  tggtaacccc agatccttaa cccacggagc aaggccaggg atcgagccca caacctcatg  59280
59281  gttcctagtc ggattcattt ccactgcgcc atgatgggaa ctcctcatct ggctatttta  59340
59341  aaagtatact ctaggggttc cctggtggca caatgggtta agagtctggc attgtcactt  59400
59401  ttgtggctca ggctgctgtt gtggtgtggg tttgatcctt gacccaggaa cttccttatg  59460
59461  cacaggcaag gccaaaaaaa accagtgtgt tttagagaaa ctccgtaagc atgatgctac  59520
59521  atgaaagcca ccagtcataa aagaccacat aatgtgtgct cctatttcta ggaagtagcc  59580
59581  tcgataggca gatctataga gactatgtat aggaagggga ttagtggctg ccaaaggctg  59640
59641  agagggagct ggaaatagga agcgactgct aatacataca ggatttcttt ggggataatg  59700
59701  aaaatgttat aaaattggag ttcctgtcgt ggtgcagcgg aaacaaatcc gactaggaac  59760
59761  catgaggttg cgggtttaat ccctggcctc actcagtggg ttaaggaccc agggttgcca  59820
59821  tgagctgtgg tgtagggcac agatgcagct cagatcc              59857