Imprinted Gene Databases

Sus scrofa: DCN

Decorin
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens DCN CSCD, PG40, PGII, PGS2, DSPG2, SLRR1B  12q21.33  Unknown Unknown
Mus musculus Dcn DC, SL, PG40, PGII, PGS2, DSPG2, SLRR1B  10 50.27 cM  Imprinted Maternal
Bos taurus DCN   Not Imprinted Biallelic
Sus scrofa DCN   Not Imprinted Biallelic

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    gtaaggtact ggcacaaaga cagaaataga gatcagtgga acaggataga aagcccagaa   60
61   ttaagcccac acacctatag ccaactaatc agtgacaaag gaggcaagaa atagacaatg   120
121   gagaaaagac agccccttca ataagtggtg ctgggaaaac tggacagcca catggaaaag   180
181   actgaaagta aacacttcct aacaaacacc atacacaaag ataaactcaa cagctcatgg   240
241   caacaccaga tcctcaaccc actgagcaag gccagggatc gaacctgcaa ccccatggtt   300
301   ccctagttgg gatcgttaac cactgagcca tgacaggaac tccacacata cgaatagatt   360
361   tacacaagaa atataatctt attagtgtac tttagactgc tgtatgggga tctctgtgac   420
421   acttgggaaa atggttgaaa gcctcactga catgatcatc ccaacaaaca agggaccttc   480
481   agtagagcct caataccgat gctgctatct gtatggtcat caccctagtt aatatgaaat   540
541   aaatttgcta aacatgaata tatagtgttt acctttagac tgctgtatgg ggaatctctg   600
601   tgacactggg aaaatggttt gaaagccctc actgacatga ttcaatccca caaaaccaaa   660
661   gggacctcag gtaggaagcc ctcaaatatc tgtatgcctg ctatctgtta tgggtcaatc   720
721   atcattaagt taaatataga aattagaatt tggctttaag agcattggat tagatattat   780
781   taaatatttt ccaaaaagta taatctctct cattgatagt aggcggtgca attttagggg   840
841   gatcactgat aaatattttt cctatgttat tgtttatttg aacatgtaac agaaaatata   900
901   ctactatata gagatgtgcc ttattagatt ttattgttat ttagataata gtcattcagt   960
961   aaataattat tcatcaagta aaatgaataa tcattaagta atcagagaag atgataaaaa  1020
1021  gttatgatgt tggtaatcaa cttactgaat tttgaagatc actgagttat gggggcaagt  1080
1081  aacagttgtg atggaaagga tgtggtgtga aaaaagcttg ggatatggaa atggaattag  1140
1141  agacacatta ggatgttcaa acagaggagg ttttgcaatg gtgtgtgtag atacctgggg  1200
1201  atcatatgtg gggctttgga gagcagactg ggatggtgaa ggctgaactc tggaacgtgg  1260
1261  caggaaaacc aaaaggactg agatctccaa aatgaccagt ctgaaaggga gactttggac  1320
1321  ttgattctgt gccagtctaa gaggtcttta ccagtgaaga cagattcttc aagttgttta  1380
1381  agggatataa catggaagaa ttgagtcttg tatgccctaa acttggggaa cctcagatcc  1440
1441  tacagggcta atattcaata gctatttacc ttggcccatc atgcaccatg cctgttttaa  1500
1501  gcacaagaga tagagcacta aaacaagtgg gcaaatatct ctgctttgac aaaactttct  1560
1561  ttctggtacc cacatctagg atgcctaaat ataaattaaa tttggaggaa agtgaattat  1620
1621  gatttttttt ttctttttag ggccacatct gtggcatatg gaagttccca gctgggtgga  1680
1681  atcgaaactg cagctgctgg cgtatgccat ggccatgcca gatctgagct gtatctgcta  1740
1741  cctatgttgc acttgcagca atgctggatc cttaacccac tgagcagggc cagggattga  1800
1801  acctgcatcc tcatggatac taggtgggtt cttaacccac tgagccataa atggaactcc  1860
1861  atgattttta aattaagaat gaaagtaact tcaattctcc caaggtagct tttttgtaaa  1920
1921  aatctttgca cagtgcttaa attatttctt ttgtttggaa ttaaacattt aagaggtttg  1980
1981  tttttaattt taactaactc aatattttaa aaggcatttt aaaagtactt tacagaaata  2040
2041  gatgctattt caggaataaa ttgtctttag tactttcatt aaatattgct aataagacca  2100
2101  agattaaagg gtttttttga ctatgccatt ttagtttaag tgtactttat agtcagaaaa  2160
2161  catacactat gttccttatt tcacagaact tctgtgacaa gaacagatac ttttctaaag  2220
2221  ctcagttacc cgtacagagc aagaaactga aatatatgcc tcctagtaag gagtcagtac  2280
2281  catcattcca aatgcattag ctggccttca ctgtacatct tcacgtttta taaacaaaca  2340
2341  tgtggtgata agaaagttcc ttggtgaact atcttttttt tttttttttc tttttctttt  2400
2401  tggccgccat gcagaaaatg gagttcccag gccagggatc agatcctagc cacagttgca  2460
2461  accaacactg cagcagcggc aatgctggat cccactgtgc ctatgccatg ccaggaatta  2520
2521  aacctgtgtc tgagtgctgc agagatgctg cagagatgct gcagatccca ttgcaccaca  2580
2581  gtgggaactc tatgaattac tttttataga aaattaataa tcttaattat gtttttgctt  2640
2641  catgctgatc ttaataacag aatgttagat gctttcaaat tatatctttg acatgatcat  2700
2701  cgtgagctcc caggtccatc tatcagttta atgactgagg ccagggtgtt gcttctgaaa  2760
2761  taaccatgtt gaagcaacat ggttctagca ctttcattgc cactggtact ttctcccatt  2820
2821  ctactctcct tctgtttaat atattaaaaa aagaagaaga agaaagaaag aaaagaaaaa  2880
2881  aaatagaaag ctttttttcc ctaaattaaa aatttgttgt atgattccac tttatatgca  2940
2941  ttatctagag gaagcaaatt caaggagata gtagagaaga ggttactaag gacttaaggt  3000
3001  ggaaagaaat gttgaattat tgtttaatgg atacagagtt tttgtttggg aggacgtaaa  3060
3061  tgctctggaa aaggatagta gtgatggttg gacaacactg gagatagact taatgacaat  3120
3121  aaattgaatg cttaaaatgt aaaatgttaa aattggtgtc atgtatattt ttactataat  3180
3181  aaaaatactc cctcccccaa aaaaagccct tgacaccacc aggtttgcaa tggcatcatt  3240
3241  aagtactggt aaaggtcatg ttggtgccat tacattttaa ttgccagctg gcaaccatga  3300
3301  aattttgcaa ctacatggat ttaagaacaa acaaacaaaa atcttcacag tatttcctat  3360
3361  aatctctcag cagctttcac tatggtttga ctcttctcag acaggcacat aatgttctta  3420
3421  tcattcagaa ggtaacaaat cctaagagct gttttgatag caccagcttg tatgattctt  3480
3481  ggcctgtggg aagaattaaa tacactgttt ctagttggat tttgtattgt ctcagatcat  3540
3541  gagtaatgcc agagaagtta ttgaaacttg cctccaggaa ggaagatgtt tcatgagaag  3600
3601  ccaacctttt gaagaagaaa actccaaaga gattgaaacc tgaagcacca aatgggatca  3660
3661  ggcctccatt ttctgttttt accccataga cccatagact catatttata aagcaagctt  3720
3721  gcatatttgt gatttaatgc ttttataaat aatatgccca gacacctttc tccaaaaaaa  3780
3781  gggcacataa attatttcta aacaatataa tatttcctca agtatttaaa gtggatttat  3840
3841  tcaaaataca gaattgtttc caaaaataaa aacactcatg agatttaaat gggaaagcat  3900
3901  gattcacctt gtcacgttaa tatctatctg catcaaaaaa atcatctcat gaattattaa  3960
3961  agaaataacc tcaacaagga aaattataag ggatgaatta ttgctgttga agggacaacc  4020
4021  tgaatcaaat caaagagttc tcaaatggct gtaactattt cagaaaaagt tcctcaacga  4080
4081  agcccttatt ttgcagtaca gacatgaaca ccaaactttt cgttcatttg cctacttaaa  4140
4141  ttctggaggg ctgtattctg tggtagagaa tttatttttc ctaggataca gaataaattg  4200
4201  aaaaggggat atttatagac caaataggta ccctgcaata aatacacact gcaccgacat  4260
4261  gacctgcatt tgaatgctcc aaactgaaca ggacacaact ttcggggaga gtatgaagaa  4320
4321  aaaaggcaag actaagaaga aaataatctc ttaaaattct gtctgttctg aagtctgcgt  4380
4381  aacctgactt aagtttacgt agctcatcct ataggacggg gttgaactaa atttgccaat  4440
4441  acagactcat tctatccttc tgtgcaataa ggtgaggttc ttaatgggga aactgcccga  4500
4501  ggtcacccag ataatcagtg gcagagccaa gaatcaaaac tgtgcactcc agccccaggt  4560
4561  ctgtgtgctc aagtcacaac tcaggcatcg cgcattattc tcttctatct catcttctgt  4620
4621  ttggcttcag cttccgtctt catacaggtt gtttttctta gtttgaaaat gaaatattag  4680
4681  cattgccaag cttttgtggg ctcatgataa caggccttat ttctagcagc cctagttaac  4740
4741  taataaacag gtaagatcac atctaggagg tggtctttcc gataatgtct ggcttttatc  4800
4801  tctccttttt gtagtttccg cttacgttcc atagctacat ctccaaaggt ggtctcctct  4860
4861  gtaaaatgtc aacatttctg ccaacattca gtgtaggaaa ccttccttca acccaggcct  4920
4921  tttcccatgt gagaatttac agggaaattt tctgcataaa ccctttcttt tttttattcc  4980
4981  ataattttga ttttatgttt tctccatatg cgcactaaag tcattatcaa gactacagat  5040
5041  tattttagta ccttaaaagt caaactccaa taaaatggtt aatttgtttg atttttgcag  5100
5101  ccatcaagag ctttagttaa tcatttctgt ttgttgctct tttccattta aacaatgttc  5160
5161  tccttggaga taaagatgca agcaaagaag taactctttt cttgccattg cttacatgac  5220
5221  aaaagcagtg gattagagcg gtaaagagaa gagtgggtga agtacatcgc ttcttcagtc  5280
5281  cttagttcca ggtttttaaa attgattatg aatattaatt atgatatgct taactgatag  5340
5341  cggtatcatg aatcttaact gagataatga atttaaagaa cacaccacat gtggttgcca  5400
5401  agggggtgtg gggagggagt gggatggatg ggagtttgcc catccattct aaatgcaaag  5460
5461  tgttgcattt agaatggatg ggcaatgagg tcctactgtg taacactggg aactgtgtgc  5520
5521  aatctcttgg gatagaacac gcatgggtga taatatgacc cagtcatata taggtatgac  5580
5581  tgggtcactt tgttgtatag cagaaattgg cacaacattg taaatcaatt atactttagt  5640
5641  aaaaaaaaat tttaaagaaa aaaatacacc acagtctctg gcacagaata gtgaccctat  5700
5701  atttttgcca tgctcatctt cttgttacta agttataagt tattaatact tcaagactaa  5760
5761  agcaatagcc tcctaactag ttcctttgat tccagtttca ccacctggca tatacttgct  5820
5821  agatttgatt tgttaaaacc tttctctatt attacccaat tcaagtacat ttgatgacat  5880
5881  ccagctgcta gcacaggaac ttggcacata ttcatcacga aatgaatatc ggctgaacaa  5940
5941  atgaatgaat aaataaatgc cccatgggag actttcaaat ccttccccaa gcagactcta  6000
6001  tcctcatttc ttcccttatc tccctttagt aattaccata gacatggaac attcttttat  6060
6061  tgtgtgactt ccacatgtca gacactaggg cagttgttga atattcagag ataataaatg  6120
6121  agctcacagc ttctttgaag tgtccttata cgccaaattg atttgtttac tgtcgcttac  6180
6181  tttcccattg ccaaagttat gacagcacta ctctcccgcc caaaaagcta tccctttacc  6240
6241  gtcacacatt tttcatccct caggattcag ctcaaactac tgtgttctgc ataaacactt  6300
6301  acctaaccta cccatgtgta aagtgatctc tcccctattc ctctcctgac ttgctaagac  6360
6361  aattaccttt aattatatca tacttcactt aggcaaggaa ttataccgta cagtacaagt  6420
6421  tctctggtat tacaactcta aacggttatt tatatttatc aatctagatc acaacgtcct  6480
6481  ggtgtttcca actatatcct tgttgaggtg atttcttgca ttgctaggca ggcagcatct  6540
6541  gagacaagga cacagtgcag tctgcttcct tgactagaga gtccaaggaa atgtttgtaa  6600
6601  caacctccac aagcgtggca acagcagaag cagcaagaaa cactcatacg ttgtttgaga  6660
6661  tgtatcaggt gcagttttaa atgctttatg tattcatctt tttgtaaacc tcagtataaa  6720
6721  cctatgatgt aagtgtagac acattttata gattaaaaaa ctgaaaaaca gaggtcacgt  6780
6781  tacttacgca aggcgcaagg acactgaaca cagtggcagt aggttggaag actggaggcg  6840
6841  tatgggaaag aaagaagatg cccatagtaa tagttttctg ctaccaaagt ttggtagcca  6900
6901  tcctgcattc ttggctgtcc tgaattccac cctagccgcc tttaagttgg cggagggaga  6960
6961  aaatctgccc agggtggcaa gataaagagc cagacaacct attccagtcc ctgaccttac  7020
7021  tttgaagagt tagtctgaga agaaaccagt cccatcatgt ttgtgaagat aatcacttgc  7080
7081  ttccagacct cttggaaaat aaaaaggtgt tagaagggga actttctaag ctctggcatt  7140
7141  cttcacatcc tagtattcag gtacaattta aatcacttgc tgatgtcagt gagaaagagt  7200
7201  gacaagcctt gaaatgaact tggacaaccc tgctaactag tgggttgtca gtagaaatca  7260
7261  cagtttaagg ggtatttaac agcagatgtg gtatgtgctc tgaatttaaa tatttgaaat  7320
7321  agctagacag cagccaaggt ttctgtaaac cctacccctg aacattccaa gccaggataa  7380
7381  gtttcagctt tccctgcaca agcatggctt ctagcctcaa aactgtcgtc tttcccattt  7440
7441  gattccaaga gacctgaatt ctgatgacag gcccaggctg cttggtgatt tgctgtatat  7500
7501  aactttgttg tgacttaatg ttttctatct aaaagtgggt atgacaacgt atgcaacaaa  7560
7561  tctgattaaa ggtacacatt ttaaataagg tgtatttggt aaaatccttg ggttttggag  7620
7621  gtgagagtat tatttgttcc tgtacaaaga tagttccaaa aaattataaa acttggtcac  7680
7681  ggtttttaaa ccagtgcgcg cagatgtgtt acccaagaat ttatattgtt aattttctat  7740
7741  aacttaagag tttgatcttt cctatactat agtatagtca cggtaaacta gattaggttg  7800
7801  gagagggctt gggtatttgt ttctgctggg cttcttactc gctctctgag cttgggcaga  7860
7861  tcattggact tcagttttct catctgtaaa atggaagtag taaaaatgat ttctcttgcc  7920
7921  caactgaagg gactgctgtg atacccacca gaaaacaaga aaggctaaca tttgcagaga  7980
7981  gctgaattta tccaggctgt gttctgactt aaatgcctta taccttttgc ctcatttcgt  8040
8041  ctttattcca acagtgtgac ttaggtaata ctttttacct attttaccat catgagacta  8100
8101  agctgagtta tgtatgctga gttcgtacag cttacggcca cagagaagaa cctggatggg  8160
8161  aaacttgccc cacatggttc tactttatca aagtaagatg acctacctat taaggtaacg  8220
8221  tgtcttctcc tgctggccta cttccccttc ttctccttta gcatcctatg ccccttctcc  8280
8281  ctctcccccc caacaattac tgctattatt catcatatac actacagtca ctataatagg  8340
8341  actgggtttt gataaggagt ggaccagatt gaacaaaaca ataatcatcg tgtgatccat  8400
8401  agctaatgaa ctgactgtcc ccaggcaata gtcgctcacc atgtgtttct ttagacttta  8460
8461  ttacatacat tgactgtgct gggtgcaggg attctacaaa tatgaagaag atgtgctttc  8520
8521  ttccttggga tgagaaatgt acatgcgtag ctataatatg aagaagtgat tgcacattat  8580
8581  aagaaagaga taaatataag aggagttcaa ggggaaaaaa aattaattga ttccaggtca  8640
8641  ggggatcatg gattttgcac caacatccag gaaaaatatt tgcctttttc taaaccatca  8700
8701  gacgaatggg gcatgtggtt attaaatacc agaaagagga gtagggtagg gtgttaaaat  8760
8761  tatggagacc aggcttggaa aacaaggcaa agtatgatgt gatagcaccc ttccccctcc  8820
8821  cttagctagg tactcaaaaa tttaattcca tcacgtttgc taaaggcaaa agtatatgtg  8880
8881  ctgtagaatt gtgtacttag ttggccagag gaggaaagga gggaggttgg aggatgggag  8940
8941  ggttatcctc tcatgtttca cagatgttga tttcaagttt ccacctggta acagcctagg  9000
9001  ggccagggca taaagataca agtcaaaaca tagagacaca cacagagaac tgacagcatc  9060
9061  cagcaaggga atttcaaaaa ctcaaaaaag ctttcccctg gctgaataaa tatctttcct  9120
9121  tgtatgtgca ctttcttcta tttactgaat ttggaaagag ccatagcctt ttctgtcttt  9180
9181  tcaaagttct agattatata aaagcgtagt ctatgaaata aaaattttca taaacaggct  9240
9241  aaattaaatt gtgaccaact tctagtctct ctgtgtttca tttaaacacg tacacacaca  9300
9301  catcacacac aactggtaga caacaagaaa gagtactatg agtagtggaa gtagtaaatg  9360
9361  acacgctttt catataaaag tatagctttc ttccaggaca ctttagaaat acgttcaaaa  9420
9421  tatatagaaa acctccatag cgcagtactt gaatttgcac aaacagccca aggcaattta  9480
9481  gaatccttga tgactactca tttattttca cagaccacac ttaaaatgat ttcattccat  9540
9541  ttgccggact tacagatcct gaaagcaaga aaaactgtca ttttggaagt atgataaatg  9600
9601  tgatttataa acaagactgg aaagggtggg taaaggagtg ggggtggggg tggggaaaga  9660
9661  aaccctttag ttacaatttt agggaaatga atccacacaa taaaacaaat tccaagtcgt  9720
9721  tgctccacta ctatactcca gaagcagttt agaatcttaa gcagatgcaa gaggaataaa  9780
9781  gcacttaaat agggagaaaa aagaccgata aagtttctgg ctacaataca agagacatat  9840
9841  cattaccata tgatctaatg tgggtgtcag ccggattgcg ttcattgagg gaaaccttat  9900
9901  tttttaactg tgctatggag tagaagcagg aggttttcaa cctagtgaca gtcagagcag  9960
9961  cacctacccc ctccttcttt ccacacctgc aaactcttgc ttGGGCTGAA TATTTAGTGT  10020
10021  AATTACATCT CAGCTTTGAG GGCTCCTGTG GCAAATCCCC GGATTAAAAG GTATGGTTTT  10080
10081  CAATAATTGT CCTGAACTCT GCAACAGACT AATAAAACTT TGATCAAGTT GAGAAAAAGG  10140
10141  AATTATTTGG TGAGAAAAAA AAAAAGAAAA AGaaaactgt gctaaacttt gagtaatctt  10200
10201  tatgcagcat tttaaacaag aattgcttaa aaacagaaac taaatatttg gtaaaatgat  10260
10261  tgaatgtgtt gtttcagttt tttctctctg ttcttgcaaa gatgtttctt aaagaagcta  10320
10321  taacctaaca cccagactgt ctttatggat gtattttgta tttgtactaa ttaaatgttt  10380
10381  agctctttag gaaatgttta tagaaaagta ttctagacta acatactact catcgttgga  10440
10441  ttatattatt taaggattga ttttcctcct gaattcttgt atactttaag aacttttaaa  10500
10501  agctcaggga agtgaactct ggtgattaac tgtaagaagt ctaatgcatg tttcttcaac  10560
10561  ctagaaaata agaaattatc accagagagg tgaaaataaa cactgaaata tttatgctga  10620
10621  ttattaaaga cctaaaataa tctcacgttt agctgcataa ctccttaaag gttaagcaga  10680
10681  gaccctgcca gcatttttgc tgcaaatgaa attttatttt aggatatgtt cactataaaa  10740
10741  tgaaagtgtg gattatcttt ctttctaatt tcaaaacagg gtaatatgat gaccactggt  10800
10801  taagtggact cccagtgatg taaatatttg tggctttttc tttgaattgc tattttgacc  10860
10861  ggaaaaataa tcaaatgcct cctacagtag cccttactta tggatgaatg ctgctttgat  10920
10921  tgtttatttt aaaattacat tactattatt gagatttttt ttcattcact cagtgctggg  10980
10981  ggattttaat ttgctctgtt tttacagctt cacttatctc ctgaggatta aattttgact  11040
11041  ttgaaagtca taccaaaggc ataaatgaca tcatacaaat gttgatctga atgatgtagt  11100
11101  taatttaaag gaatgaagta gtttgagaaa ctagaaatga ttctttctga tagaatactg  11160
11161  ataaattatg gcatgagctt tactggagta gtgaaattct tagcaatcag catttgagaa  11220
11221  agaagcatgc atgttgagga tacttaaaac agctgaaatt ttaaaagtat ctcatctcag  11280
11281  taatagtttc cttggtttct acaggggcaa cggccgggtt ttgtttattt ttctgattta  11340
11341  ttaagatagg aaggaaatga ctaaagaaat catcagtatc aacagcccac attaattgtt  11400
11401  ttaagatgct gaatcttcaa gtgttatggc acgaatttta aagaagctat ttcatggagg  11460
11461  aatttttata aagtacctgg acatgttatt ctttcccagg gcattcaggg ttaaaatgaa  11520
11521  cacacacaca cacacacaca cacacacacg cacacgaaag ggataagtag tggaagctaa  11580
11581  aagctgtctg agttcagctt cacggaaaaa gaatatcatg aagagaatct gcaccatttt  11640
11641  aaccagagta aacaaatata aatgaaaata ttcctctgag gtcatgtgag ttgagctggt  11700
11701  aaaccaggca ttttctgttc tgcagaaaag atcagaaaat gacatctgca ttaattctgc  11760
11761  ttgctattta ttaaatctgc aattactttg cttcatgttt ctctaaaatt gtaagacatt  11820
11821  aaatatgcaa ggctagcaaa cctgtggtag accgtaaaca ttgcatttta atgtgaaaca  11880
11881  gacagagaac cactcccttc gagccaatcc aagggaacaa ggccaaaaca atagggtctc  11940
11941  ctttaaaaag caatgtggta actgagtggg aatgggtttc taaagaaaac ctgatactga  12000
12001  atttaaaggg gcagtgcaaa gaataatctt tgtggtatta tttaaatgaa aagccataaa  12060
12061  cctgtattgc atatgtgctg ccttagacat gcttcagtaa taagtataaa cgaagaataa  12120
12121  aagtgtaaaa aaaaaatgtg aaaacattta tttcccatct ggtggctcta ggcaaacatt  12180
12181  tccagaagat accctaaagt gagggcatac aaagaagttt tctgtataca ctacaattgg  12240
12241  atcatgactg aaaataatcc tctaattcta gttatgaatg tacaacttta atatgaactc  12300
12301  ttgcaagtat acagttcaaa gcagagatga tgagactaaa gataatgcct ataatgtgtt  12360
12361  atgggaatat gctggcagct tccatggggt ttgaaaatat aacaactcaa aaatagactg  12420
12421  tcctctaatg ataaactgct ttttgtaatt ctgacttact tcatttactt cagccaacga  12480
12481  aacccaccta ctcaataaca tagctgtctg tatatatcta tgtgcttgtt gaatgagtgg  12540
12541  ataaatactg tacagatgtg ttgaaaccct actttttgtt tgtctgttca caaaatattc  12600
12601  ctattgggaa aactggataa cacataaatc atacaaaaat cagatgaaat tttccatgca  12660
12661  agttttttgg tttatgaaaa gggtttagtt tgagaaacta gcaatagatt tattttaaaa  12720
12721  actgaatctt gcttattcca agttgagatt ttcaatgtaa tatctttctt atgctataaa  12780
12781  tgtgatattg aaaacagata attgtatgat taaaaattaa gacattggtt gcccggaaca  12840
12841  aacggaataa ctcgtattgt taatacattg atagtcaatt gagtcattta tgcacaaaat  12900
12901  attgtgcaag gtctgggtac agaacaaaga ataataagac acgccctgaa ggagtacatc  12960
12961  ttctagtggg gggggcaaac taagcacgca aaacaaatta caatataatg tgataagttc  13020
13021  tttaaaagag gtaagagcaa cgtgcttcgg gagcacagaa gagggggaaa gcagcatcct  13080
13081  gcctggatga gccagggagt acacaaagga agcccattat ctcatttagt cttcaggaca  13140
13141  ctcttacaag gtatgtattt taaatggccc tgagctctgt gtgtcagagt tgaggtgggg  13200
13201  actgggagca gagaggaaac agagggaaat atggcttgaa acatcagtgg gtatcaaatt  13260
13261  atgaatggtc ttatatgcag aaaaaaaagg ggccgtggat cttattggca agccgtgaga  13320
13321  agtcaacaaa ggctttgcag gagaaaatta acacaatgac ttagttttta gcagatgact  13380
13381  tgggcagcag agtgaaagat gacctggagt agaggaagta ttcaaggctg agaccatttg  13440
13441  gaagctcttg tttagggagt gatgagaagg gtctggacca agataaatac agtgggatgg  13500
13501  agaaatgagg ttggcttaca aagatatttc tgaagaagga gttggagatc tctcatgtgt  13560
13561  acagacaaaa ctgtaactgt ggcattgctc atgtagagtg agcattgaaa attccaaagt  13620
13621  gatttgtcat cataacaatt tttcaggtgg cttgaatgta taatccatgg tctttattca  13680
13681  ggccccaaat tcaaccaggt agatttaaat aatattgaaa tttctcttca taaataaatg  13740
13741  tgtgatttag tctctaatgt acctgattac cttccaaata tatttttaag gttctgtttc  13800
13801  ctaacaataa ataaaatatt actttgtatg ctttgctctt gtccactctg ctgtgggtgt  13860
13861  tacataagaa taacacatga actaggtcat gctactctcc taaacctttc gttcgttttc  13920
13921  taggttcctt ggttgtgaaa atacatgaga taaatcatga aggcaactat catcttcctc  13980
13981  ttgcttgcac aagtttcctg ggctggacca tttcaacaga aaggcTTATT TGACTTTATG  14040
14041  CTAGAAGATG AGGCTTCTGG GATAGGCCCA GAAGACCGCT TTCCTGAAGT TCCTGAATTA  14100
14101  GAGCCTCTGG GACCCATGTG TCCCTTCCGC TGTCAATGCC ATCTTCGAGT TGTCCAATGT  14160
14161  TCTGATTTGG GTAAGTGGGA TGTAGGCTCT CTTTACCTAC CAGTTTTCTT TATTCATGAG  14220
14221  AATGGCTTCC CTGGGAGTGT AGCATTTTCA GTTTTAACTT GTGCAATTGC aaatgtgaga  14280
14281  gacagcgcca cctaatgagg aataagggaa gctgaggagg agagaaagaa gcagctttga  14340
14341  agttaggaga ctttttttct ttcttttaag tcagggctta atcactttgc aatcttggcc  14400
14401  aagtcgcttt aaaaaacaaa caaaagagtt cctgagcttc atggctcccc ttctgtaaaa  14460
14461  taaaatctcg cacaaaataa catcttttgc tctatgattc caaactgata gcttatttta  14520
14521  atttgatgat ttgttctgat gaaatcttac atattaagaa aatctgggtg atctttctac  14580
14581  tcttggctta gcccagataa cagagtttga acattgctaa attgtcaagt atgcagagtt  14640
14641  atcagaagca aaacaagtaa gcttttagaa ctaaaattta tctttcaagt accaaaatac  14700
14701  tcccttaatc cctgggtctt aattttgcct ctacctttgg aattttgcaa tgtagctgtt  14760
14761  tttattcttt ggaaagtttc aaaggaaatc tttataacta agatatggtg taaatattca  14820
14821  gtataatcat gaagcatata tctttagcct aacacagtaa atacagtttg atttatcatc  14880
14881  tttcaagaaa aatttggtct gggaattcca agagcaatat actcagaaga taaatctcca  14940
14941  gaaagtttga agccccagca gttgggccaa aggggaatgg atttagttta catggcagct  15000
15001  gattcacatt cctcttttct tttggttcgt tttcttgctg gaaagaaaaa acaaacaaac  15060
15061  aaacaaacaa acaaaaaccc atagtgcatt tccttatggc agaaacccca tagcttagta  15120
15121  gaggacttct ttcagaaatc ccatatgtag ttagaacatg ctttctagga gtcttttgca  15180
15181  ggaaaatttg ccactaactc ctagagtggg aataaactat atacaggaac tcaggaaaac  15240
15241  ataaaacatg ttaaatagca acgactgaaa ataaacactt caagaaagac tcttcaatgc  15300
15301  ttgacattta aacccaaata aaaagtatac agaaaggctt tgaagaggct acaagataat  15360
15361  tccatttaat taattaacta actcattcat tcactgaata tactgagatc ccacaatggg  15420
15421  tcagatctgt tcttggcctt ggggagaaag ggatgaggaa gataaatatg gtcccagttc  15480
15481  ttttgggtct gatattctac tggtggtgat tactgctttt ttgaattgta tattcttgac  15540
15541  aaggggggtt aaattactat taaattctac agaaactttt atagaatcta gagattacct  15600
15601  ccattactgg tttagacagg aaaatattaa aaatatctga acaagggaat ccccatatga  15660
15661  tggatatact agtgatataa agttttcaaa tgttgcaaaa atggttgcat tcctaagtaa  15720
15721  tgtgatgcaa attgaatgtc actttacctg agcacaaatt taaaaggatt cacaggtatc  15780
15781  cccactacat atattatcag caataatgag ttgatatttt taagaaagtc ttgtccagtc  15840
15841  acttcagctg aagttttatt tttctaaaaa tatagtctta ctttgatttc atgataaata  15900
15901  gttcataaat cttgactctg atgaaagcat tggggcagtt ttctagttgt ctatcatgaa  15960
15961  aaaaaaaaaa aaaaaaaatc ccatgtctgt tgcccaaacc taaacagaaa aacagcctta  16020
16021  ggacacatca agttcatgga catatatgtc tcatgataca gttttttggt tgtccctgtt  16080
16081  actgttttgt tttgtttatt ttgtgttctt tccagatata aaagttttcc atgttaactc  16140
16141  tcttttctaa gagtccaaag tgtatattaa tcctttgggc tcactgatct tatataaaga  16200
16201  agcagtggct cagattgtaa taatgattca ttttggggaa ccatatttaa agaggaccac  16260
16261  tgagttccaa taaatggtgg tctcacccaa gttactttta gacttattaa ttcaaagatg  16320
16321  catgtgttta aatatatagt gtccaaaaaa tttggataga tagttctaaa acagaaaatg  16380
16381  cagtttttaa aaggaaaagc agtccccttg cctttaaaga aacattttca actctatagc  16440
16441  ccctgctcac tttatgatca tgacaagctg ttcagagcct tgacatcttc atccgcagag  16500
16501  aaatcacagt cagttgtaga gatgctatca tctgtgtgag gtacctggct catagtagat  16560
16561  gctccatgtg tttttttcta catgatgatt atgtggagta aaagatggaa gaaacacagg  16620
16621  aaaaaagcaa agaaggggaa atgggcaacc tcactcatag caaaggcaat gcagtgtatt  16680
16681  ttttttgttc taagttctct agagctctga acatgaaact tgagttatta taacaaagaa  16740
16741  aacaatgcag tgcactttga gatgagaatt gtgaatgtat cacagactag tgttttctta  16800
16801  agaatttttc ttgccagagc ttttaatgag cagagagtaa ccacagtgtt gaagacagta  16860
16861  gtgctttatc attttatcta agcaatgttt aatataacaa acattattaa aatgtttggg  16920
16921  ttcttgccac taagaagtat ttctgatgag ttaaataaca tcacatttta aaatagtttc  16980
16981  ttcaaagcta agatataaag actgtgaaac tgaaattgaa taattagtgt atgggaaaac  17040
17041  ctgccatgtt caagaagata cattgactgt tttagtcctc ctagttccaa cttatcagaa  17100
17101  ctattataat atgtttttct agagcacagg ggtttgaaac acaaacatat tttagcctgt  17160
17161  ctaagatagt aatgaattct ccattaatat tggccaattt ggctaaacgt gtaacttata  17220
17221  atttaaacca gaattttatg agacccatat cttcttttct ttcttcatct atccccttaa  17280
17281  ggcaaaaaac tcacccttaa ttatagcatt tataaaaatt aacaatataa aaataaatgt  17340
17341  aggattagca aattcagcaa cctttaggtt tccttaaaat aataaaccca caacataact  17400
17401  cattcttgcc agatctttaa aaaaatatcc taatattaat cctgtgactg gatgatttgt  17460
17461  tttatgtgct cagtgtctta aagaaagaca gttcccttac tcgtgtactc tggctcagcc  17520
17521  attcatcttt gggccaggtg tcaccaggaa gcattatttc acattgactt tcctctcatc  17580
17581  aagtaaaagc agatcaaacc ctaacagctg aaataagcat aagcaaaggt ttctgactat  17640
17641  gctcccaaat tgaaataggt attgatacat ttcttacaaa caagtttcaa aagaattgag  17700
17701  atgcccttta aaaggattta atagtggaaa gaacttgagt cacaccattc aatacctctg  17760
17761  aattcaagtc cttctttatc atttattacc tttaaccttg aaacttctaa aacctgtttc  17820
17821  ttctctgggt aaataggact atgtcttatt tcattagaga ggaatagaaa atatttgtaa  17880
17881  aaatgtttgt catagtatct gttatgttca gttcaccatt gtagacaaag tcaacaaata  17940
17941  acatgtggct gtttctcata atgttcttta tgtctatatg aaacagagaa acaccaataa  18000
18001  gcatacggct tgccaagctg gatacaaaat agcaccttct ctcccctccc cctaaagaag  18060
18061  gcggtgtcac atccaaatat aaataggcaa taattagaaa actgtataat tagccaaata  18120
18121  gagttctcca aacactattc ctttgaacaa aattggtttg gctgagtaga gaacacaaaa  18180
18181  gcatttggct attttataat tataaatgac tcacaacctg catagttatc cctccagaga  18240
18241  tgatgccaga agatggaaca ttttaatttg ccaaggaaag gtgttataca taactaatag  18300
18301  ttcctaaaat gtacctcata acgccaagga tattttaatt tttaaaaatt tcagggaaat  18360
18361  atatagccct ttaaatttca aagagttagt tttcctcttt ttaattattt tgcttcaact  18420
18421  ggtgaaaatt ttgtcagtgg acaccgcttg ggacataaat gccacagctt gtctcttatt  18480
18481  tggggaaatg agttttccag aagcaaatct tacgcatgag gtaaatgaac cattagactt  18540
18541  cttccatgaa attatcccag aagaataaat tagggctatt tgtagaggga acagagagaa  18600
18601  tgctggaagc tcagttgctt ccacaactta tatctggctt cacagcagca gagatgtgag  18660
18661  gtgaccctca ttcagagttt cagatgcatt aaatgggcat ctttaaggtg tggtacaagg  18720
18721  aagcggtgca cagagcatgc tgtggattgg gtggggtgga gtctgaacaa tctcagaagc  18780
18781  agcaggagga aagctcagtt gggatccaga taaacaaagc ccctgactca ggggttacag  18840
18841  atgaggagag aaagaggggg gtcagagaag gccaaaggaa gcatctgtct ccttgacctg  18900
18901  actgacaata gacatatccc tggtttcctt ctcagtccca gaagggagag aaaggcagct  18960
18961  gtgtgggatc aaggcattag gttagactgc agctgtggtg cattctcttc tggaagatca  19020
19021  ttcctggctc cagaggacag gatgagaata ggttagccag aatactaatt tcctggataa  19080
19081  aagaggaaat gcaggagacc ctctaatctt aacttttctc cggcaaaaga gtagcaggaa  19140
19141  aattatacat ttcctggaaa ataaggataa agaagaatta acccagtttg ccatccaatc  19200
19201  tcaataaaag ggaaaaaacc ctatagcagt tgcactgtta acactcaaga tgcaattaac  19260
19261  ccttgactta gtctgaagat tgctttgagg caatttctgc accttgtcta ctgtgctcac  19320
19321  actgtcatct atatttgcct tgatgattct ataataatca attatagcta catgtataat  19380
19381  aattattcat tttaattacc tacttaaata tctaatttct ctaccagaag aaaagcatgg  19440
19441  tgataattta tctcttggcc ctccactcaa aaatatgctt tatacttggt aggcaaatat  19500
19501  caataaatac ttgataaatg agcaaatgaa catatgcagt gcataactct acaaatattc  19560
19561  ttgattgagt gcataactct acaaatattc ttgattctat aaagagagaa agaggatgga  19620
19621  tattggctga ctgggaatta ggagttgtgg agctgtggag tatcctttct cattctttct  19680
19681  tcagggtggc tatagaatca ggaagcttaa acctttctta ggttacttgg aaagagaatt  19740
19741  gaattaaagg gaagatctac tatttctgaa tccaactgcc attacaggca aagctgaaaa  19800
19801  gctttttgat ggagctggga tgcctacata ttatcttggt catgtgccaa aagctgaaat  19860
19861  gtatcactat tgtcctaatt attaaattga atacagaaat ataaaaaaaa atgttggaaa  19920
19921  tcaacaataa atcttggagt ttggacccct gccacagggc agaaaccact aaaaaaaaaa  19980
19981  aaaaaagcat gatgttttag gacagcctgg cctttgtcca acatgatgtt taccagattg  20040
20041  ctgaaatttg ctagcagaga gaacaatact attcatcact gagaaaacca gaaagaaagt  20100
20101  acaattcttt tgagccttta tttcagaaat gattttctgg tcatgtctta agtagagttt  20160
20161  tattcacttt aataaataac cctattttaa agaagataaa atttcctttc ctgaatttag  20220
20221  aggagcagct aattcagtct aaccctgaaa ataattgcat tttaaaggaa aatttaaaat  20280
20281  tatattaaag aatgctcatt gaaaaataat tacatttggg aaacttcttt gttcctgttg  20340
20341  cttttgcata ataaatactt cctcaacact tggtgactta ataaataatt tcattttgtt  20400
20401  cctgatttca gggaatttga accaagatca gaagggctac tctcacttcg ggtctctcat  20460
20461  gcagagactt ggtgtctctg catttgcagt caggtgttgc ctgaggccat agccatgggg  20520
20521  aggctggccc agactggaga gccaagatag ctcactctca ggactggccc ttggtgctgc  20580
20581  tgttacctga gagctcagct cttccatcat ctggagagct tcaggtggcc tctccatcat  20640
20641  agtgggaaga ctttttacat ggctcctcaa tgccccaaga gcaagcatcc cagaagaact  20700
20701  gggtagcagc tgaacaacct tttctgaccc aacttcaaaa gtcactctgt gtccaccttc  20760
20761  aacacatccc attagttcag agacacatga taaggccatg ccagattcaa agggagggag  20820
20821  atttgatgcc atcttttgat ggggttggac aattgtgttt ttaataagat catgtaggat  20880
20881  ggtagatata attaatgcca tctttggaaa aggcacgtta tctatgcact caagttattt  20940
20941  ttaagtgaaa tcaagttgat ttagagagac acgcagtctg taggcagaac gtggtccatc  21000
21001  tcaaaaagta cctaagttat gataggcatt tctaatgaga agtgttaagc gcaagtcctg  21060
21061  tattatatat acaaggccca taaatgttac ctgtccctat gaaggtcatt atttaacaac  21120
21121  tgcaaactac ttaaaagatc aattatattc aagtaaattt acaaatttac ttcgtagtta  21180
21181  cttaaacttt ctactgttga ttgtgagaaa gaccttgaat catatacttg tgacttttct  21240
21241  tcccattgca gaatatcttt ttttaaacaa aaaagattaa tttacctgat taagatttca  21300
21301  tttaaattgc ctagtatctt actaagggag ggcgggagga aggaaggaaa gaagggaaag  21360
21361  aaaagaacaa tctaatatac aaatttgcaa gagagtagga tttgccacca ttaaactagg  21420
21421  tttaaattgg ccatgaaaca gcttttggga ggtctaatta ttttttggga atatgcgctt  21480
21481  gctagactga ggggctatct ttcaaaggtg gagcttgatg gacaagctgt ccaaatgtct  21540
21541  tgaatgtcag gggaacactg atgattgtca gaagaccaca agatgatcga caagaaaatc  21600
21601  ccacacaagg gcaagagatt taggtgaaaa gtctgtgtgt gatgcattga aaaaacaatg  21660
21661  gtagcttccc agatatatgc attataattg tattgacaga aaataaaata aaatattcct  21720
21721  ggcaaattag atcaaaaaga aagttttttt atacccagtt gcttcctatt atttcggggg  21780
21781  atgtattgta aaaatttgta ttcctcatga gagaaggatg tgaagagatg aaggatgtga  21840
21841  gacaccagca gaaaagatct tgaagccatg accatgaact ttttaacatt gatttatcag  21900
21901  aatagactat gattttaaaa ctaatcaaaa agccacctaa aactatcatt tgtccctact  21960
21961  tacccagaaa ttaccaaaaa gaaagaaaat taaaatacaa tatcatacac aataagttga  22020
22021  tgcataagaa gtctggagaa gttggttctc tagaggggtt atgacaaata ttttagaggg  22080
22081  tgtgtggggg gaacaggggt acacttgaaa acttgtacaa atggaaatgg ttggagtatt  22140
22141  ccataaaaca cagattatat gcataaaaat gagtagctgg gactatgcac agtatttttc  22200
22201  aagggacagt atgtagatca gcatattttt taaaaaaaaa aatagtgttt acacacagac  22260
22261  atggcacatc aggtcgttct ggagtgggat tcatgccatc gtggtttagt ttaaccttgc  22320
22321  ggccactggg tttctatttc tttctttctt tgttttaatc tatattcttt tcataaagag  22380
22381  agtgttggac cagcttagaa gttcctgtga tctgggacaa gtaaagtttt ttgaatgttg  22440
22441  aacaaactaa tgttttatga aggtcgaaac taaatccaac aaaataatga caacctgctg  22500
22501  tttgttatca aaatcacttt ttaagaaggt gtacttaaaa tggaggcaga gttcccgtca  22560
22561  tggctcagtg gaaatgaatc tgactagcat ccatgaggat gcaggttcga tccctggcct  22620
22621  cgctcagtgg gttaaagatc cagcattgcc gtgagctgtg gcataggttg cagatgcggc  22680
22681  tcggatgtgg cgttgctgtg gctatggtgt gggccagcag ctgtagctct gatttgaccc  22740
22741  ctagcctggg aacctccata cgccacgggt gtgaccctaa aaaagaccga aaaataaaat  22800
22801  aaagtaaaat aataaaataa aatggaggaa gaagccagtc tcagaaatgt gtgtgtacat  22860
22861  gtgtatgtgt gcctgataat ttatcttcaa accaacccag ctgccctcgt atctttctga  22920
22921  ttttgacata gactgataag aacctcatca caggagtcta cttgatcagc atttgggaac  22980
22981  catagacaag ctgatactta atggtccttc cgtctgtgac attctgagaa cttatagctg  23040
23041  ggataatatc ccctttcatg ttctacttat catttctgag tgagctgctt aacaccctga  23100
23101  tggctgtcta gcccttaaag agacgtacag catgctattg gacctgatgt cagaactgtt  23160
23161  cttgctggga agtgcaaata gatatgactg ggaaaaagtc atcctgttgg gagccaggag  23220
23221  gatggtcttt tcatctgtat tttctcactc ctagccatgt gagcttgttt gtgtcatcaa  23280
23281  actttttcta aaaaaatcat ctggaaaaat gaaattatca tactgcctta cctatctcac  23340
23341  tggattgctg tgaggtaaat aacatacttc cagtttttta tccatggtaa agctacatat  23400
23401  atatacagtt ttaatgatac aatactgatt gatatatgaa gtccctcaat taaatatgaa  23460
23461  ttttttagta attcagagaa gattataggg ttatgatttt aatcattatg actctaagaa  23520
23521  ctaaattgca aataccacat gcctgatggt tgttttttat gctaaatctt caggggaaaa  23580
23581  atgtatatac ttccccccag gcagttccta ttattatgaa attcttggat gagagcataa  23640
23641  tcaaaattgt cagccatgca catatgtcat ttttttctct caacagcaga gatgtatctg  23700
23701  ctctttggca ctgaacaaat attaagggag ccactagaat ttaggtttga caatgtatat  23760
23761  aaaagtaagc ataaatggga tttaggactt tgacaaagaa gccaagggag taatgatgaa  23820
23821  ataaatgtag gcagtaacac ttttctaaat aaaaggcaat gtgcgttttc ttcattgaag  23880
23881  aacactaatt atccaagatt tggcagacgt ctaccactcc taattgcatg aaattcacaa  23940
23941  actgacattt ctgaaaatgg cagtgatcat gacaatacag tgcagtgaaa tatcctcctg  24000
24001  cagagtagct gttctggtgg cctgctgttc atcgctgaaa acacttcatt tttgttattt  24060
24061  ctctgtgaac tctttctgta atgagttctt ggaatttatt tatgcaggta cagaattgcc  24120
24121  cgcattttgc tattcaaatt tataacccta gatggtcact aaattaggaa ctagaatttt  24180
24181  ttcttctatc aacagagcaa tgataatgtg aataattttt tggggggtgg gagaaatcag  24240
24241  aagtaggtta tttcagatac attttctcta attttcatgg acaacatgaa gataggaata  24300
24301  tggctaccac gataatttac ctgtagaggc ttaaataaga gtcaaaagtg aaaacttatc  24360
24361  ttctcaacat agcagccatt atacaccctc ttataattta ctttttaatt gaaagctgca  24420
24421  gattgaattc ttttcttccc cattggatgt aggcaatttc tagcctgttc ctgctgtatc  24480
24481  cccaggacct aataaaatga tggtgtctag gaggtattca atcagtcttt actgaaagta  24540
24541  tgatcttttg tacttcaagt ttcagatatg atggagaggt tgaaaagcat ttatgattta  24600
24601  tgttatatag tcttaaaata caaagatgat catatgaatt agagttagta aaatgtcaaa  24660
24661  ttttttggcc acgcccacag catgggaaag ttcatggcca agggtcaaac ccacaccaca  24720
24721  gcagtgacaa gaccaaatgg gtaaccacta agccaccaag aaactccaaa atatcaaatt  24780
24781  tttgcttaac atattatatc agtagggaac aaagccagtg gaagggggaa agacaaaaga  24840
24841  ttatataatt taatattttt ctccattaat gtttatatga tgatttgttt taaatgacat  24900
24901  acctattgaa taaaagcagt ttatccttat acatctagtt gaatgactat taaaattgtt  24960
24961  ttatgttttc taatgttttt tagagcattt ggttattcag tgtgtttaca tttataaact  25020
25021  aaaaacaata actcagttat ttagatctaa atttaaattc caaaagtaat ggttcatata  25080
25081  ataagtttta gagatattac attagcaact tttattcatt tccttctgat tagctacgta  25140
25141  tatattggtc ataaacattc caattaaaac taaaagaact gttctcccaa aagtttggat  25200
25201  aaattttcag attgttggca caacaacacg aatgcatact catataattt taattttata  25260
25261  tgtagacctg tgacagtgct aggtttatca aaaggatctt ttgatgattt ggctaaagtt  25320
25321  cttctctact gaaaggctgt ttatgtagaa aagtatatag ctttacagat ctctcccact  25380
25381  taatgcttac caaaggaatt actttctaaa ataagaacaa tgaggtagaa cacactggct  25440
25441  actgaaacat ttgaaccaca tcttacaaaa tattaatttt ccttttatgc agaaaagtaa  25500
25501  ttacatgggg ggacataaca tgttctgttt atgattttta aaaaaatcat ctgacttttt  25560
25561  tcacaaagat aaaacagata ttttaaactg cagttgatat aactcccaga agaacgaaaa  25620
25621  tatggtggtg gtaaaactac cactgcaaca acactgattt ctttgtaaaa atgtgtttac  25680
25681  acacagttcc tttttactga ctgtacattg cctttacttt tatgctaggt ctggacaaag  25740
25741  tgcccaaaga tcttccacct gacactgccc tgctggatct gcaaaacaac aaaataactg  25800
25801  aaatcaaaga tggagacttt atgaacgtga agatccttca tgtaagaatt tttatttttt  25860
25861  gagttataat aagatctgac tcaaagtgtg tttcaaaaca aagctgaggt aaggccaata  25920
25921  gtactacaTG GTAATAAATA AGCACATAAG TGTTTATTAA ATTCTCTTTT TAGGGGTAAT  25980
25981  GAGGGAGCAA AGCATCATAT TCATTAACCC CTAAAAAACA GCCAATTTTC TTACATTTAc  26040
26041  ccccccacat agctttagta ttggcttcct aaaaaaaata tatatatata tacattttat  26100
26101  cctagttttt cacatgtttt atcagtaaaa atctctcatc ttccctatta gattgtactt  26160
26161  tgatagtaga acaaagcaca aaatcgactg acgttagaat tattttaatt gttttttttg  26220
26221  ttttgttttc tttcattcat tttccaagag atgcaaatga ctttgtaaag aatcaaagat  26280
26281  tggtaccaag agaaaaaaca attatgtatc ttgtatatat atgtatctat atcttatgta  26340
26341  tcctgctttg catttaggat gatgcatgct gcatccttat atgtattctg atttttcact  26400
26401  tacctctact ctgttataat ctaacacatc caatctacca gtcaggattc cagcagaaca  26460
26461  gagatggcat aataatcaag acaagattta gttatcaact ttctgacagc caaaatgagg  26520
26521  aaagcaataa acatttatcc tttaggagaa aatttaaaat accagatttt taaaaagaag  26580
26581  caaagaattt ttccttgaga ctttaaggtt gcccatggaa cagttaataa aaataatagc  26640
26641  acataataaa atggcatcat caaattagtg aagtatccaa cattatggac attaagtaat  26700
26701  gaatgctatg ggcgacaagt agaagataaa aaagacatga tcctacatca tgttacccag  26760
26761  ttagtacttt gagagaatat gggacaaagg ggttacagag gattagcaga attttgaaaa  26820
26821  gaggagggtt ttctgttcaa gaggaaaaga aaggtagagg aaaataaaca gcaggcaaaa  26880
26881  atagaggata ggacatggct aaagtgaaag atacaggctc taaagcagtg gaagatagag  26940
26941  cttgagctag agatctcaaa ccctggatta ataggatcct tctccactga taggatacta  27000
27001  gatgggagtg agctgatgga gataccaaca aagtttgtca gtgattattt caactatcat  27060
27061  tggaacatta aaagagggga ttgtttttaa gtgattgtgc tagtttcaat agactgacat  27120
27121  actaaaaagc ttcattttat ttgcataaac ttacactaac gctgctttta caggaaggaa  27180
27181  aattctctta atctcaattt cctatatgtt taagtataat ttgaataatt tgtttaaact  27240
27241  ctttatactc ttaaataata ggtatctagt ctctgtgcca ttctcattaa ctctggcgtt  27300
27301  tgtaataatg tgttctttct tttccatgtt tcctcctaag tacggtttta ggcaacttat  27360
27361  catcttggtg atctcttcct ttctacttta aagtgtacac tggaagaaaa gagagtttat  27420
27421  tagagcttct aaccacttac agaatgttaa acagctattt ttcccttact cattcatgat  27480
27481  tatttctacc cttgttatta tgcaaataaa cattataatt ttagccagga aagctatact  27540
27541  tgaatgagaa gagagagaag tgaaaattta ccaaggatta aaatagaaag aaattaacat  27600
27601  ggaaaatgtt ccttttttct caataatttt atcagtttac aactgtgact cactataagt  27660
27661  gatacataat ccttaagagt agttgtatac tgatatataa tagaaaaact acataattat  27720
27721  cctgtaaaat aatgtaacat taagtattat aatgccagca ttcaacatat ttcctttaaa  27780
27781  ttaaagtgta ataaatctgg taaaaaagtt tattaaaaat aaaccaaaat tggcaaaggt  27840
27841  tgagaaatag caaacacttt tttagcaatt accatatact aggcactatt cttaatatct  27900
27901  tatatacatt aactcactca gttctttttt tttaattttt ttttttttgt cttttgtctt  27960
27961  tttagggctg ctccccgcgg catatggagg ttcccaggct aggggtctaa ttggagctgt  28020
28021  agccgtcatc ctacgccaga gccacagcaa cgccagatcc gagctgggtc tgcaacctac  28080
28081  accacagctc atggcaacgc cagatcctta acccattgag cgaggccagg gatcgaaccc  28140
28141  acaacctcat ggttcctagt cagattcatt tacactgtgc cacaatggga actccagctc  28200
28201  acttaattct gacaactaca ctctcaatag caccgcatac agatgagtgt gctcaggcac  28260
28261  agtaaggcta agttacttgc ttattgttat acagcagata agagccggag cttgagatct  28320
28321  aaattcacga acactctgac ttgagtctct gcactaataa ttgcctgtac atatgatggt  28380
28381  aatggaaaaa tcccttaaaa caacacctgg tacagtatga gtgttacata agtagctttg  28440
28441  gagaaaatta tacatattag gtcaagtttc aacattttct ctttcagtgt tatggaaata  28500
28501  taattgatat atagcactgc attacttcaa agtatacagc ataatgactt ggaagacatg  28560
28561  tgctgcaaaa tgataacctg ttgtttagtg aacatccatc atctcatgca gatattgtaa  28620
28621  caagaagaaa aacaaatgct gtccttgcga tgagaacttt aaggatttac tctcagccac  28680
28681  atcgaggcac accgtagagc agtgctcgct gcagccatca ttacattcct ggtgcctggg  28740
28741  ggtctggagg gtgccttttg accactttga tgaaggtggt gaaaagcttt cactcctgat  28800
28801  tccaccctat ttctattgcc agtcactttt catcacttct cccgtaccca ccaggccagc  28860
28861  tcactttttc tttagctacc aagaaagtca atgtcctatg actttaaccc tcacgagttt  28920
28921  ttgaactttc tgtagtagtc actgaccttt tgttttaatc aaccgatgga cctgttagga  28980
28981  ttagttaaaa gatcatgtta cttgtaaaac gtttcaatta gtcaactaat gtgaactaca  29040
29041  tgaggatgga catgggttag agaaccagct gttcccttca gaatatagag tcttgaattt  29100
29101  ctgaaactaa aagttctcac tgttctgtta ctctggttcc tcttttgccc ctctgccttt  29160
29161  tcatctgcac ctaaaaatgt actatagttg aaaatataac tttattaaac cttggtaaaa  29220
29221  ttatcctaaa ttccttagga ttagttaata aatgacttaa aataacatca gtagttctgt  29280
29281  agacatatag atcagcaatg gaagagaatg aagtagtcca aaaataggtt tagcaatatc  29340
29341  tacagtaaaa caataatgga ttgtaagtaa tttcctatat ttggataact cagaaacaca  29400
29401  aattttaaaa ttaccaaaaa attaacgtat ttgactatat aaaacccttg tatataaaag  29460
29461  ggcaagtaag agaaaaaaac gtagtctctg catgtcatat tattatcttt tttctgtaaa  29520
29521  ccaattatta aaatacatga aaatttaagg aaaatgagaa gttttgtgag caggcactcc  29580
29581  tttccctcca aaaaaatgaa gtaaatgtta gcaaaataaa aggaaatttg tttaactttc  29640
29641  aagagacaag gaaatgcaag gtaaagcaat gagctacaac ataatgtgtt catctggcaa  29700
29701  acttttggaa aatgattata tatacattta tgaagctgca agaagatttc actttcttgc  29760
29761  attgttggga tgctataaat tagtggtacc cttttctagt ggaatccatg acagtagtcg  29820
29821  atgaagatgg acttttaggt tgaaagctga ctagggaatg gacatctgtg gcactgaatt  29880
29881  cttttcatgt cactagtaat ttcaatattt agcagtattt attgtttaaa aattaaatat  29940
29941  ctagcttcag tattttatca aattcccctc ccccccttta atcttttttt tttttttttc  30000
30001  tttttggctt ttttagggct gcaccccatg gcatatggaa gttcccaggc ttggggccga  30060
30061  atcagagcta cagctgctgg cccacaccac agctcatggc aatgctggat ccctgaccca  30120
30121  ctgagtaaag ccaggatacc agtaggatac cagtaggatt cgtttccatt gcgccacaac  30180
30181  gggaactccc tgtccccttt actcctgatg ttcaggtcct catgtgcttt taggtaaagg  30240
30241  attcgtattt gtttactttt ttctgttttc ttataatttc acagattgct agtcccatga  30300
30301  attaataaac tacacacttg ttttatatac atatatttat gtgtagaagg ttttgaaatg  30360
30361  aagatgatgt tccttttatt cactctctat agacactgat tctcatcaac aacaaaatta  30420
30421  gcaaaatcag ccctggagca tttgcacctt tggtgaaatt ggaacgactt tatctatcca  30480
30481  agaatcaact gaaggaattg ccagagaaaa tgcccaaaac tcttcaggag ctgcgtgtcc  30540
30541  atgagaatga gatcaccaaa gtgcgaaagg ctgtgttcaa tggattgaac CAGATGATCG  30600
30601  TCGTAGGTAC AGACATTCTT ATAACTCTAA GGCCAGGATT CAAGGTTCAC TTTAAGAGAT  30660
30661  TACAAGTAAG CTTTCGTTAC AGGAAGGTAC ATTCACTAGA GCTTACATGT CTTAAGCCTA  30720
30721  TAGGAATAAC AGTAGCAGGG CCGGGAGAAA TGGGATTTTG AATCTGTGCC TTACAGCATT  30780
30781  TTAATTCTTG CCCTTGAGGA TCtgtgactg tggagaaagc tctagagctg atgttacact  30840
30841  actgcattcc caggatattc taattaagta gtgtttaatt agagacatta ggaggacagc  30900
30901  cttccaccgt gggaattagt tctgttctga acatctataa actatttgct ttaaaaatga  30960
30961  attccaatgt ttttcagata ttgcaatttt atagttggtt taaaaatgct agattcaaat  31020
31021  tatttaacaa ctttttttgg aacaagctat ttttttttat tatttcccca atacaatttt  31080
31081  ttttctgcag tacagcatgg tgacccagtt acacatacat gtatacattc tattttctca  31140
31141  cattatcatg ctgcatcata agtgactaga catagttccc agtgctacac agcgggatct  31200
31201  cactgctaat ccaacaacat cttaatgtat cttagtggag tattgcccca tcataagtgt  31260
31261  gatttgcaaa tacttgcttt tgttgatttc taggcaaact tgtgtgtgga ccttaaatga  31320
31321  atttcttatt tctgtttttg ctactgttgc tttttcatta atcttgttgt tgttgtttgc  31380
31381  tttaataagg gaaactttta ccctgttttt ctatcccttt gagaaacacg tcctttaatt  31440
31441  tttgtttggt tttccagtca agttgttatt gactcacatt tcttcttgtt gaaataggca  31500
31501  gtattctgac ttgcggtatc ctaaaattgt cctctaacag ctttgccttt attgcatgtg  31560
31561  tagaacttgg caccaacccg ctgaagagct caggcattga aaacggagct ttccagggaa  31620
31621  tgaagaagct ctcctacatc cgcatcgctg acaccaacat taccaccatc cctcaaggtg  31680
31681  aggaaaggtc tccagagcag tttggttatc taaggctctg acacttaaaa aatgactgtg  31740
31741  gaaatttaaa tcgtggtgaC GCAAGTGGCC AACCTCATTT CCAGTAAATT CGCTATCACT  31800
31801  CAAAGTGTTT CTGCAGAATC TGGGTGACCC CTGGGCCATC CAGGCTCCCT GAAGAGACGG  31860
31861  CTAGACTCTT Tcacctataa agtctgttct aagatgcgag ttaatgcaca atgatttcat  31920
31921  attatagaat catgctatca caaagaaaaa agtagtcatt taaaaaatat tctgaacatc  31980
31981  ttgagtggta ctttgttaaa aaaaaaaaat gatacatgga atacctatga aattgagcca  32040
32041  aattttactt caagtctcca atcccttagt gaattccttt ccattgtagg acattctagt  32100
32101  catcactgtc tgaataacag gatccatagt ggccacactt gtaattaaga gtggtggttg  32160
32161  tgtgttgtta gtgtggattt tggagtctgt ttgcttgagt tcagagtgtc tctcactggc  32220
32221  tctatgatct tggacaaatt attcaatatc tatgccacat ttttaaaatc tgtaaagtgg  32280
32281  taataatact cacatcgctt cactgggtta tttttaaatt aaataaaaat tagcgaaata  32340
32341  tctgaccttt cgaaaagtaa tagattaata ttaccttcta ttattcatta aaagtgttta  32400
32401  aatacttatt ttacttaggc aaagtatcaa acactggaga gagggcagac gataggacat  32460
32461  acacctgcct tcaaggagct tactgcctgg aggtaaagct tggcaagtaa acagcaagca  32520
32521  tcacacagtc acagggctaa gctgaccacg caaataaggc ttagccagga gaagcaacat  32580
32581  aagccaatct tggtgacaga aaaggcatcg aatcaccaaa aataagtttc tctaatttcc  32640
32641  aaatgtttct ggccccagat ttttcagtct atattctcaa atttccccct cagtctgggc  32700
32701  ctttctcaac ttagatgtct tgttcttata ttggattcaa aatgtaggca catgtcctcc  32760
32761  gaaaacaatt atcctttatt gtgcttccac agaaaacgct tcttgagagt acatagtcca  32820
32821  tagaatggtt cctttctacc cctcgccctc ttcctagtcc ctttgctaaa gagatggttt  32880
32881  tgatgcccat tcatagcagt tactgctata gatgatgata gatagatgga tggagggaga  32940
32941  ctgactgata gttcaaaaag cagtttcatg ttgagtctct gactcgttaa catgttaaca  33000
33001  gtgtattttt taattcccca gtgcagaggt ttcatatttt aatatatttt tatttatatt  33060
33061  cacaatagta tattttaaaa taaatgtatt ttttacatgg tctaaatata tcttgcctaa  33120
33121  agctttagaa cttcaggaga agtaaagtag ctggaattca aagtctgtat gtttttcact  33180
33181  acttcatgct atcaggtgac ctgcagtgag cacagtcttt gattttgctg tccttttgca  33240
33241  tattttaaat atccctcagt aacacatttc cgcacttagt gatctgtttt ccttgacttc  33300
33301  ttatatcttc tccccatact aagtgctctt ttgtcatctt ttctagcttg cttttattta  33360
33361  ccaaactctt aataatatta aatttccagt aactcagttt tattaagcac tcaggccaaa  33420
33421  tgctcttcac agattctgtc ctcctgtgcc aaatgctttt ggcattgtgc cacatacttg  33480
33481  tcaggaattt tgctgtgatg agtctcaaaa caatcctgta tagtaatatt atcacacctg  33540
33541  ttttataaat gaggaaaata aatcttagag agagaaaaaa ataaatcatg cctaaggcct  33600
33601  tggctctaga aagtggtgca gctgaggtgt gctgggctga catcagagct cagtgtttga  33660
33661  ccatttcacg ctgctgccat cttaaatcct tctccgctgc atattcatac caatgtctta  33720
33721  catgagtcta ctttgccaag gctgggctct tatgcctgag catcgccacc tttccaggaa  33780
33781  tcttcacttc catatattat ctcccattac tgatggacat gaaaagacag tggagtggac  33840
33841  gagagagatt ctaatccaca ctctagaggg agatgggcct gggtgagagg cctcaccctg  33900
33901  tgatttagct gttggagact ttaggctaat tgttcctcat ctctacaact tgagttttgt  33960
33961  tatctataaa acggagggat tggtgacgcc ccttttctag gacatttgtg aggattaata  34020
34021  gctataaata agacttgcaa tgcacacata gtacttggcc aaaaagtaag ctctcaatat  34080
34081  attttatctt aagtatggaa aaggaaaaga aaattaggta acgagtatag agtcttcggc  34140
34141  taaaggttat ggtggcaaag gctaataatg gtctttataa atttgctttt ctgcatccta  34200
34201  ttgcaaactt ttcttccaca gtcaaatttt ccataacttc ccttttggga aactgatgtc  34260
34261  ccaaaagggg agactcttag aaatgaggta agaaggatgg atgtgatgac aattggtgtt  34320
34321  cctgagacac tacatgttaa aacgtgtctt ttcatagtga ttggggaaaa aggatgtaca  34380
34381  ttctctgctt tggaatatac tcccttgctt tagttacagg agcatttaaa aaatctacat  34440
34441  ttatttattt taaggcgact caaatggttg aaatccctca ttccaagagt cactgtgatt  34500
34501  tcctgatatt tattcttaag aataatgcca tgggtatttc atttccttca gttaagagca  34560
34561  tgctgtttta gctctctggc catctgggag catattacat tcccgactta gtaactagat  34620
34621  aacctacaaa atgagtaatt ttgaacctct gtttcttcat aaatgaaatg gtattaatga  34680
34681  aaaataattc atacattgga aaaaataaat tagctaagta aggaaaagtg ctaatctcag  34740
34741  ttttggagac acgtttagta agtagaatct cccttccgta gcgtctccca cataaatcat  34800
34801  actacgcctg agaaactaat agttattttc aaaacacata tggaataaat tttttaatta  34860
34861  aatagatgat cttgacagaa tgcagtagga tgcaatgaaa atttcggatc aaacataatc  34920
34921  tgtgattttc caactttgtt ctttgtggac aaacaaccaa cactttctgc tgagcagatg  34980
34981  ttcctgctac atgtaaccaa tttgctattt tctttgtagt tgttgctgtt cttgtaaatg  35040
35041  gaacaatatg tggtttaaaa actctataga aatgtaacag atcctcggat ggcaggagga  35100
35101  aatgaaaata aaatatttaa acttttatat ataggttact aaatttttag aagtcgtagc  35160
35161  cactcacgaa gtactatcca gaggtttaga ggatactttg gatttaaaat tatttcccca  35220
35221  ggtgccctac atatggccga tcacttgatt atgagcctct gtactcggct tatataaaga  35280
35281  aacagtcttg atttaaaagg aacagtaaga ttaagctctt tgaacagaca tgttgcaaag  35340
35341  gcatttgatg tttttttatg gaaaaactga ttaaaactaa agccaacacg gtgtatacat  35400
35401  gttagttatt aatgatgctt attaattaaa tacctgatga agtttgttta taggttgaac  35460
35461  tcatatatat aatcattcta ttatagttca aaagttcatc tcttttttag acttattgcg  35520
35521  ttagcccatt aacaaaggtg taagaaacta atgagattcg gagcttgata tcagttttac  35580
35581  aactgtatcc tatcagtttc taagacaaaa acctacacta tgattaaaaa aaaaaaaaaa  35640
35641  acagtttttt ttaatctcgg agaaaaacag acaggacttg cagtacttcc acaacattta  35700
35701  tgattataaa agggatgaag gagaaaaaat gaaaaacaaa actgatgaat aagatgaaga  35760
35761  acaaatcctt tgaaacagta tgtcttttgg aaaattgatg gcatatgtcc tcattaactc  35820
35821  tttgcacatt ttctaattgc atttatctgc taatttaaca ttttatgttt ccatgttgca  35880
35881  ggtcttcctc cttcccttac tgaattacat cttgatggca acaaaatcag caaagttgat  35940
35941  gcagctagcc taaaaggact gaataatttg gctaagtaat aatattcttt tataacgttt  36000
36001  tatctgtaaa atgctagatg aatgcctata tatttagaat tagaaacatg atgcttgatt  36060
36061  ttttttttgt ctgtaCATTT TTTGTTGTTT CTAACAACCT CAAACTTCAT CTTCCCCAAT  36120
36121  TATTTCTTTA GAAAAAGCAA ACAATGAAAT AGTGTACTTA TCATAACccc atctaagatc  36180
36181  agccttatat tttatgaata ccatactggg ttttagatga attcatatat actctatgta  36240
36241  ccatgtgttt ggttaagtca gtatgttcat tcaataggtt ctaacttggg tgcatcaaac  36300
36301  agaaggttaa taatgacaac atagtgttca gaaattgaaa atgtatcata atgaaagcta  36360
36361  ccagctcatg gaaattttgg acatcttaca ctgcagtgat agaacagtta tcatgagatt  36420
36421  ctctaactcc tcttctctga agagtttaaa atgtccctgg acatttaatg tattttctca  36480
36481  aatgttttct tgccccttct taacttttct tttccttata gatgatcact agtgcccatc  36540
36541  cctttctaac cgaacttcag actttcttta tttgcaatct ggtgaagcaa taaaaagagg  36600
36601  agggtggggg cagagcctgt cagttgtctt caaggacaat ctgttcttga tccacataaa  36660
36661  ctgctgaatg ttcttacaaa gaaacacagt gtaatgccaa actggctcac tcttcttttt  36720
36721  atgtataagt ttcgcagtag ataaataaag tacataattt atcactgaga aatacccaag  36780
36781  accagatgga tatacagtgc agtttttccc atttctctgg gtatccccca gtgacccgat  36840
36841  ggagggtgtt ggctgaaggt ctgcatatgc ctgtgacaac agctgcaata tatgaccgtg  36900
36901  gtgtttctaa ggattaaaaa cctttatcta aaactacttc aattacaggc tctaatggag  36960
36961  aaaaaaaatt tgtttaacta gtgttacaca tcacctactt ttctatgtga ttaggtctct  37020
37021  ccagctggag aaaaatgtgg gaagataagt tgcactgctt attgtggtag aactttcttt  37080
37081  aggacagcta ttattattgg attattattt taaggaggag gagtagcagt tggggtcaac  37140
37141  aatagtctaa agttctacaa atggtaaatc attcatcaga tatgtgtttt agaaaaatag  37200
37201  gtttattttg tcctgaaagt ggtatggaga ttttgaggtt cttcacgtta atgttaacat  37260
37261  atgctttgta tcatatagaa gcataagagc taataaactt tgcaaaggtc aatggaaacg  37320
37321  aagatttctg tttaaatgga ttttgaattc cattcattaa cttacaatac attgccccac  37380
37381  tggccaagcg aaatttcccc actcttgaat ttatcaaaca catttctctt tggaatcaag  37440
37441  tccaaaaaaa aatctgtcta ttaaattatc aaatccttat gttgtttgct cctcctgatg  37500
37501  ttggaacatg aaaagcattt tggtgctgaa atgcaaaact gtgaaaagaa aagaaaagaa  37560
37561  aaaaaaaaaa aaacacagcc actgatctca gaacattgtt tcaggacaaa tattgcaatt  37620
37621  aattattagg aactagtgaa gaaaaaatac tgtatgtccc tctgcaaaaa tataaagcgg  37680
37681  ttttcaggca aacctccttt ttcttactga gcatgtgtgg catcatctct cctactagat  37740
37741  agagtaatct ttgctggaaa atatcatggt ttttgggcca tgtatcctct gccctcataa  37800
37801  gcctaggatg aaaggcatga acaaataggt tctcaaaaac atttgatgag tgaatataaa  37860
37861  ttaatcattg aaaaagtact ttccttcaat agattattag gaatattata tcctaagaaa  37920
37921  tgtattagcc caaataggac atgggacttg aagtgctgaa agaaagaaaa ataggacatg  37980
37981  atgaaaaata ttatctttta taagatatat taagattctt tgggttgcaa gtaaactgaa  38040
38041  aattaaaaag aaaaagaaag gccttggagt tccctttatg gctcagcagt taatgaaccc  38100
38101  cactaggatc cataagaatg cgggtttgat ccctggcctc gcttagtggg ttaaggatct  38160
38161  ggcattgctg tgagctgtgg tgtaggccgt cagctgtagc tccaattcga ctcctagcct  38220
38221  gggaacttcc atatgccacg ggtagggccc taaaaaagca aaaacaaaaa acaaacaaca  38280
38281  aaaaaagaaa ggccagaaac aagagacgaa tgtttaatac tgagggaaaa acaaaatatt  38340
38341  atgatgctag gttaataagc aataggttag acagctagct gtactattaa tagcctaaaa  38400
38401  tcagtacacc tcaaattcag ctatttcaaa tatcaagtca cgattaatct tgggagactt  38460
38461  tggttacata aatcaacatc taaatcccta aagggctcaa agatctcaac tacctgaagg  38520
38521  caagtaagaa gcatccaaca aaaagagccc aagtcttttc cgctaaattt gaaggaatcc  38580
38581  aaatttgaat agattcttct gctttctctc ccttggagcc ttctgttctc ttccaccacc  38640
38641  ttgtctcctc atctttctct gcccatttgg attgacagca ccctggttct gacatagatt  38700
38701  tattcctaga atgtcacata caccagtttc gtcttcaagt caacttcttc tgacttttga  38760
38761  atcccattta ctgtgagggg acatcatagc tgcagatgct tattaattca attaaacatt  38820
38821  taattgaaaa aaatgtaacc caaaactttg agtggcactg tatgacaaat atcagagtgg  38880
38881  ccaagatcag ggtcagagtc agggctctag gggccctagc tcagagatca gtgtcagaag  38940
38941  ccaggatatc ggcatcaggc gtattctgac agtaacagat ggtcaatgat gaactctcaa  39000
39001  atgaatgcaa aatgctaatt ccattgactt ttctggcaga ttcattgatt cattagaatc  39060
39061  ctgtacctta catttacaac aactaaagtt gtttaatata tatgccattg ctttgtttac  39120
39121  aaagggaaca aaatgatgtg ttctttttta tctttcttgc aagtggattc actatattca  39180
39181  ttacacaatc aattcaacag ctattcattg atcatatcaa gtctgtgtta gtactggata  39240
39241  taccataaga cagtcacctt tttctttttt tctttttttt gtctttttgc cttttctagg  39300
39301  gtcgctcccg tggcatttgg aggttcccag gctaagggtc taatcagagc tgtagctgcc  39360
39361  ggcctatgcc agagccacag caacgcggaa tctaagcctt gtctgcaact tacaccacag  39420
39421  ctcacagcaa caccggatca ttaacccact gagcaaggcc cacaacctca tggttcctag  39480
39481  tcggattcgt taaacactga gccacaatgg gaactcccaa cagttacttt tttcaaggca  39540
39541  agacacacac atagacagtc ccttgaattt tatgagaggg tgatgacagg atgctctatg  39600
39601  ggcattgact aagagtccgc atccaatctg gtaccgtcat agaagcttta agagggtcac  39660
39661  actaaagcct taagaacaaa tgggctccat gcaagctcag aaagtttgga aaaaatgcac  39720
39721  tagccagggg taagagtaag tacaaaaaca aaaagcaaaa aatcctctcc tatgggcttg  39780
39781  attaatcgca caatgcctct aagaaggcat ccatgtgcag tgtatccatt cactgctgtt  39840
39841  ttctgttgca ggttgggact gggtttcaat agcatctcaa ctgttgacaa tggctctctg  39900
39901  gccaacactc ctcatttgag ggaacttcat ctgaacaaca acaagcttaa caaagtgcct  39960
39961  ggtgggctgg cagagcataa gtacatccag gtaatgtaac gccactaact gtattgtgag  40020
40021  gaagatctag gaagcaaata ggaTACTACG GGCGAGCTAG GAAGCAGGAA GCTCTGCTTA  40080
40081  GGAAATTTTT TGCAGTGAGA TATTTTTAAT GTTTCTACAT AAATATTCAT TCTGGTTTTG  40140
40141  TGAAAAATAT ATGTTCATTT GGTATTAATT TTTTGAAATT aggactattg ccttgaactt  40200
40201  actataatgc ttgctcagag aatgtaatat tttttaatga tgcagagtag ttgcatgtca  40260
40261  cagatcagtg taacaaatac atgtgggttg gaaaagacaa tattatctgt aattcatagg  40320
40321  tatggaataa catagtattt tcaactttta gcttcaatag atgtcatata ggtcaaaaga  40380
40381  atgtttttcc agcagtatga ctgaattaac tttatttaaa tcatcaaatt acagtatatt  40440
40441  cataaggata aaaagaaaca gttcaaggaa ctcccgggtg gcctggcagt taaagatctg  40500
40501  gcattgtcac tgctgtgggt caggttcctg ctgtggtata ggtttgatcc ctggcttggg  40560
40561  aatttctgca tgccacacac aaacaaaaaa agacatggtc cagtgttaga acactgtagt  40620
40621  actttcattg ttattttgag gaaattaaac attatttaaa ttgtatattt aaagaaaaat  40680
40681  caccaatgtg ctcatctaca gattttacat atttattttt tctcgttttt cagcttttta  40740
40741  aaaggttata tttgaattgt ttctttcaga aatttaaata gttatttagt tcaatcatgg  40800
40801  tgattcagaa attatacctt gacactgaca ctttctttaa ataaaactat tttataaagt  40860
40861  tgccctttct gtaatcaaat atctcacctt ctttggttta tcttttgctc tgctgtcaac  40920
40921  aatgtcaata aatttctgat ctcttttatc tgagttatac acaaaacccc aaattaaatt  40980
40981  gctgtatcat aatttacatt agctagattt taaaaaatat aagaattata agtacataga  41040
41041  ggacatttaa aggagttccc attgtggcac aatggaaatg aatcccacta gtatctacga  41100
41101  ggatgtgggt tcaatccctg gccttgctca gtgggttaag gatctggcat tgctgtgagc  41160
41161  tgcagtgtag gtcacagaca cagctcagat tccacgttgc tgtggctgtg gcgtaggcca  41220
41221  gcagctgtag ctctgatttg acccctagcc tgggaacgtc catgtgccaa gggtggagcc  41280
41281  ctaaaaagga aaaaaaaaaa tgacaaaggc attttatttc atggtgatcc tttttcatgg  41340
41341  gtcttccgtg gtggtggagt agtgagtaag cacagtttaa agccacaagc aaaaccagta  41400
41401  cactgagaag acctaatgag aataaccatc attgtcactg ttaaggtttt ttttgtgatg  41460
41461  atgggttttt gtttttagat ctcagaacaa taatttttat cttttttttt ttttgcttta  41520
41521  attttttagg gctgcaccca cagcatatgg aagttcccag gttaggggtc aaatcagagc  41580
41581  tacagctgct ggcctacacc acgggtacag caacacagga tcttagccgc atctgcaatc  41640
41641  tacaccacag ctcatggcaa cacaggttcc ccaacccact gagcaaggcc agggtttgaa  41700
41701  cccacagcct catggatact agttggattc attttcactg tgccacaatg ggaacaccaa  41760
41761  taatttttac cttcttagtt gctgtttttc aaatttcagt ctggaccatt actgagttca  41820
41821  tatcatcact ttaataggtt cattaagaat tataaaacct gtacactaaa aatgatgaaa  41880
41881  atttctgtga gaaattgaag aaaaaataga aatatattcc atgtttacaa atcaagagac  41940
41941  tcaatgttat tacaatgaaa atttgctcct aattattcta tagatgcaat acaatcctta  42000
42001  gcaaagccct agaatctatt tttgcagaaa tgaacaaact gattctaaaa tttatgtgga  42060
42061  aatgcaaaga aacaagaata gtcaaaataa ttttgaaaaa taaggacaaa gttagaagac  42120
42121  cttcattcct aatttcaaag cataattaaa agctacagtt accaaaggag tggtactagc  42180
42181  aaacatatat atacatgtgg tatatccata cgatgaaata ttattcatca ataaaaatga  42240
42241  atgaaatact gatattcttg tgagaatcat aaaaaaatac tcaaagagga gttcccgtct  42300
42301  tggcttagtg gttaacaaat ccagctagga accacgaggt tgtgagttcg atccctggcc  42360
42361  tcgctcagtg ggttaaggat ctggcattgc catgagctgt ggtgtaggtc gaagatgtgg  42420
42421  ctcagatccc gtgttgctgt ggctctggtg taggccagcg gctacagctc tgattagacc  42480
42481  cctggcctga gaacctccgc atgccatggg tgcaccccta gaaaagacaa aaagacaaaa  42540
42541  aaaaaaaaat acaggtattg ttttgctttt aatatttttt tattctgatt ttgtaaggca  42600
42601  tctatttttc ttcttttaaa ccctttctta aactaagtct taagatttct tggtgctggc  42660
42661  cagacccagg aggggatatg agaatccttt gttcttgaag gtctggtcgt gatgtttctg  42720
42721  taaacctcaa acaagacaaa tgttattttc tgttctttga ctttttatct ccatttaaag  42780
42781  gaaaggtgtt atggttttaa aggtcaagcc tgggagacag agccttgaaa ggagctatta  42840
42841  tgtgtacttt agacgacaga caacattctc ttactgatta aggagacaga ggtgcagagt  42900
42901  cacatgacta agcacaggca acagaacata taggttagag ctaaaggaac agacccgata  42960
42961  tggagtcaga tttgttcttc tgttatatac acagacacaa tttatgaaac atctatgaat  43020
43021  tcatttcatt cattcattta ttgaatacct cctctgtcca aatagacact gaagatatag  43080
43081  tcgtgaataa aacagaacag gtttctctcc tacaggactg taggagtagg gatggggaga  43140
43141  agaactagat tatatgtgca tttcgagggc agcactagca agatttattg atggttgggc  43200
43201  aaagagtatg agagacaggg aaggtcaagg ataatggcag atgtttttaa cctgagtcct  43260
43261  ctggaaagac tgaaatacca tatcctaaga cgaggaggac ctaaggaagg gaaagcaaga  43320
43321  ttaagaaggg agagagaaac caggagtttg atttgagaag cattaaggcg tttaaactga  43380
43381  aggaagaata aagtatttat gtgaagggcc tcagtatatt tagaggaact aaccatgctc  43440
43441  ctttcatctt gcaggttgtc taccttcata acaacaacat ctctgcagtc ggctctaatg  43500
43501  acttctgccc gcctggatac aacaccaaaa aggcttctta ttcgggggtg agccttttca  43560
43561  gcaacccagt ccagtactgg gagatccagc catccacctt ccgatgtgtc tatgtgcgct  43620
43621  ctgccattca gctcggaaac tacaAGTAGC TCCCAAGAAA GCCCTCATTT TTATAACCTG  43680
43681  GCAAAAATCC CGTTAAGGTC ATTGCTCAAA AATAAAAAAT AATAAAAAAA AAGAAAGCTA  43740
43741  GATATTGAAA ACCTAACTTC AATGTGGATG TTTTTCCCAC ATGACCTATT ATTCGTAAAG  43800
43801  CCAAATATTC AGTTTAAATA ATTGCCTATA ATAAAAAAAT ATTTTGCCTG TCATTTTCAG  43860
43861  AATCCTTTTT TGATGCTTAC TGTTGCTGTT AACTGAGTTA TTGCAGATAT TCTTATCTCA  43920
43921  CTAAATGTAA ATTTTAGAGT TAACGACTTA GTAAAGCTTT TCACTTCCAG AAGGAATCAA  43980
43981  ATGAAAATGG TATTCTGTTA ACTCATAGGG GGGTTAACCC CTTTGACATA GTCCAGCAAT  44040
44041  gtactcatct ccattattac tggtaaagtc tcatttgagt gtgtgaattc aatacaggct  44100
44101  atgtaaaatt ttgtggatgt cattattttg gaaaaaataa attcacaagt acatttaaaa  44160
44161  ttactatggc ataaatgcat acttgtacat cttccctaaa ctcaattttc tgaggcgagt  44220
44221  acacatttct gtcttgataa aaaaaaaaaa aaaagcatat cttttcaagt tcttagatac  44280
44281  gtattctatc tctgtgacat ttgtctgtta taactttatc tacgattagt gttaagctga  44340
44341  taaggcacaa agctgacttt tatttattgg tctaaaaaac tgatattttc agttgctaaa  44400
44401  gactaaatca ttttaaaact cttccatgta taatcagact gctcacctga ccatttctat  44460
44461  atttactgca tttagttaaa cttgggattt tagaattttt tttacgcaga atttagaaat  44520
44521  agctatcgaa gcataccatc aaaaagtgag tttatcaata tctaataagt aaacatgtga  44580
44581  aagcagtttg cctcttctgt aaccttggat gtttcctggt tgcagatact gaaaccaaga  44640
44641  tgcacactgg tctaaaccat aaagggaaat acaaaaccgt cctgcaacta catgagcctt  44700
44701  tagcagagtt tctctgtgat tccttcagct ttgtctcctc tcattacatt ttcagtctgg  44760
44761  cttcccttat ggttgcaaga tatgaatctc ttccatcatt tacccccccc ccaaaaggct  44820
44821  agtaacacaa aatttcagga aaatttatga catcctctcc ctttcttaca tacagactcc  44880
44881  acaaccctat agagttaatg agtaaatacc actgttattc ccattttgta gaaaagtaaa  44940
44941  actgaagtta ggtgaaattt aataacttcc ccataggcaa ataatagtaa atacctggca  45000
45001  acagagcttt gtcttttaac ctttgtacaa gtcagggtct gatagaaaac agaatttacc  45060
45061  ccctgagaac ttcgatgaag agaatttaag gaagagactg ctctagagag tgtgcagagt  45120
45121  ttgctgtatc aaacaagaga tggtgaggtg cccggggatg ggcagtggag gaatcgttcc  45180
45181  acctgtgtgg ctcaaagaac aggagaagaa actgagtttc tggagctgag tgagaggaca  45240
45241  gctatggaag tagtccatgt ccagggagcc gtgttccaga ggcgaagtac cgaagcaggg  45300
45301  tgtctacctt tctttcctct acttcgatcc tccagctcat caatcctaaa gggaaaacaa  45360
45361  ctaccaagaa aaccagagag actgagccgc ctcctggggc agagcagaaa agaacaacta  45420
45421  ccccaaacac agtaactgta tctataggat cactgaacaa gccctaccaa cctcagctaa  45480
45481  gcattacatt tacatcatat atcatcccag tcacttctga acttttctgc atggatcaga  45540
45541  ggtactaaaa aatacaaaac tttttgatga aactttgatt ttccattaca aaacaccaga  45600
45601  ctgtttttat aatggctttg attaaagcag aatttactta ttgaaagaaa tatggttagt  45660
45661  gttaaaagtt gaagtgtaaa cagaaaatgt gaactgtcaa aattaatggg cagtcagtta  45720
45721  tgtatttggc agaaaaccaa aataatattt ggataatcct gagaatcatg agaatcgtat  45780
45781  ctgtagcaat aaaagtcata gttcccctca taccagttac tgcctggagt gtgtaaagca  45840
45841  ctggaggagc taattaatta cgtggaggac tttcatgaag tgaccatgtt agtgatattt  45900
45901  attcatgtgt attatcagtc aataactggg agtctgttta ttggtttagc atactccatt  45960
45961  cagttgttca ttcatttatt caataagcta gcactgaaga tactgcagat atggcataac  46020
46021  tcctggtaga aagataaaaa gaacaatagt agcaacaata atagatattt atttccagag  46080
46081  tttattcagt gcatgcaacc aattgccagc ttctgtattt agcactgctc ggaccacatc  46140
46141  ttcttaccac aaaagtcccc taagaatgta ctatttctat ttcatagatg ataaaattga  46200
46201  gatacaggaa acacagagtc agaatcatag ccctgatcca gttagggtca gcctctgctt  46260
46261  ttacaacagt ttatataatt cacagcatgc caagaccaaa ggtggtgata ttaacaacta  46320
46321  tctgtgggaa tctatccatg gctcccagag gtccctctgc attgtgttaa taggctggag  46380
46381  tcttgaagtt cagatgccat aaagataata actatcattt attgaatacc atgtcccctt  46440
46441  cgctgtatac acagtatctc atctaatacg tacaataaac ttgtggccta tgcttggtta  46500
46501  tttaatatcc cttttacaga tgagcaaata gagtcccacg gaagtcaagt gattttcccc  46560
46561  gggatgcaca gaagtaaata agaaaggcaa acgttttctc acttcagtgt gttgccttct  46620
46621  gctgccttag aaaagaattt ttgcccaaca atgacgaacc actgatcatc catagcatct  46680
46681  tccatcttct ctgcagtatt ttgcaaggct ctaaaataat gggcattacc accagtccag  46740
46741  aatgagtgtt ttcacatttc aaaaaggata aatttgttca taaaaactga aaatattctg  46800
46801  caataacact gttcaatttt gaaaatgttc tatgtcagga tggttcagta ttggatacac  46860
46861  tagttaccta tggctatgga acgctagaaa tgtgatagaa tcaaaggact taattttaaa  46920
46921  ttgcatttaa attttaaata atttaaagtt atatccatat gtacctagtt gatatctata  46980
46981  ttggatatcc tattctaaat attcctaatg acgttaaata tgattttcat gatacagagt  47040
47041  gggcttctat tcatggaaaa ttattttact tggtctgtgc cagacactaa ggacaaagga  47100
47101  aggaataaga tgccatcctt gactttaagg taatcatagt ttaacaaagg aaacagtcat  47160
47161  ttaaccaaac aatagaaata gagaaggata atttttttca taggaatata tgcacgttac  47220
47221  agcagcagct cagaagaggg gtgataagat cctccaagga tggtaaagta agcacagagg  47280
47281  gacatggaag atttcactga ggaggctgaa gagggttttg gtgggtgtgt gagaattcaa  47340
47341  cagggagatt tggggaaatc agagatcaag ctcaaccact caaaagctgg ccaaaaaaag  47400
47401  tgggtctgct ctccttcttt accttcttct gaagcagagg cagtggttta tgtttacatt  47460
47461  tgattatccg cagagctgag gataacctta ggggaagcca cccttctttt ctctttccac  47520
47521  agtcttgctg gcccacgaaa gagcaatgtc ccagaatgtt caataggagg gaagaaatgc  47580
47581  ctttcctctt ctctcttatc cctcccaaga gaccccactc tcatgatagc agtgagaagg  47640
47641  tactttctat tagaaggcgt ttggtgctca aggcctacgt catttctaga cactttcttt  47700
47701  tttttttttc aaaaccagac tttgaatgct tcactctcct gttcaggccc acctccttca  47760
47761  tgctgcagcc ttcctcttgg ggagccttcc tcttgcagtt accccgctgc ttcacctaca  47820
47821  atggagtgag cgctggatag aggtaggagg atggggagac ttttttgggc tttgctctgc  47880
47881  aaggcagatc ctccaccaca cttttccaag tagtaagcta ttcctaattt tgttccagat  47940
47941  ctagatgaga gcgaggcctg atccttcagc atcctactct ttaagtgtca gcacaacttc  48000
48001  tttcttatgc atcttccctt tgaaataaag ataaatgaaa cccatttcct ggacttcagc  48060
48061  atgtctatgg acatgactta ggagagttac agaacctttc tgtgactcat ttctctgtct  48120
48121  gtgaaacggg aataataata attcatacct tataggttgg cgtggaaatt aagcgggtta  48180
48181  acacagaaca tagcttttag ctcagaaaaa gggctagcac gtgaaaaggg cttacatatg  48240
48241  ttggtggctc tttctgttat tccccaggtt gcatagtttg ggctgccatc acctcaaggg  48300
48301  aattaggtct caggttgagg gtgtggcctg agattgtgca tttcaaacac actttcaggg  48360
48361  atgctgctgt tcctgggtct gtattttgag gggaaaaaaa gcaagagaat cccctcagtt  48420
48421  cccactggac catgtctatt tcttctctgc cactacttga ccctgtgaga acacctcccc  48480
48481  ccaccgtatt agtgtcctgg ggccactgtg gaaaaagtac cacaagctgg gtggtttaag  48540
48541  taacagaaat ctattctccc acagatctag aggttagaag ttcaaaatca aggtgtgggc  48600
48601  agggccatgc ttcctccaaa ggctctaagg aagacccctc tacgtttctt ctagcttcca  48660
48661  ggtacctcca ggtgttcttg gtttgaggca gcataactct aatttctgcc tttgtctcca  48720
48721  catggccact tccacttgtg tgtctgtttc ttttctcctc ttctttaaag gacagcattt  48780
48781  atatcagact aagcgccacc caattcagta tgatctcatc atgatatctt caaagactct  48840
48841  gtttccaaaa aggtcacact cataggtact agggattaga tcttgaattt ttccttcttt  48900
48901  cttccttcct ttctttcttt ctttctttgg ccaccttgtg gcatatggag ttccccggcc  48960
48961  agcgatcaga ttcaagccac agttctgacc taagatgtag ctgcagcaat gcaggaacct  49020
49021  taacccactg tgtcaggctg gggatcgaac ctgcgtccca aggctcccaa gacaccacca  49080
49081  atcctgttgc gccacagtgg gaaccccttg aatttatctt ttgagaagag gtggttcaac  49140
49141  cattaacact tttttttttt tttatctttc taaaaatgcg tacttattgt ctttcttttt  49200
49201  actaacactt ttatttgtgt ggtttacata agaagttaaa aagtgtgaat ttgcctctgg  49260
49261  tccttcgtgg ttggttcagc gcccttcata catttatgct ggcccaggtt gtataccttt  49320
49321  ttgtcttcag agctgtccct cttaccacat ccaagtgacc ccaaatttcc agaacacagt  49380
49381  atttatgttc ttttaatgca ttcctcttgc atgaccttga tctggcaatg aaagttacta  49440
49441  tgtcattctc gtcgtataaa tcaggcataa cctgggtgtc tgcttttttc ctggttcatt  49500
49501  cattttactg agtcatcctc aatccctttc ttttcttttt tcttcataat acaattctaa  49560
49561  ggaactcttc attccacagt ttattgcaaa tccaggatct cattgcctta acttccaggc  49620
49621  aaacaaagag atgtctgatc ccttatgtaa accccaaatg tatatacaac agtttctcat  49680
49681  tcatccaaag ttctagcaaa gcctgttcca ggactgctcc gaaatccaca ctgttaactc  49740
49741  tttccaagac ttcactgccc ttcagattct gatactgctc gcacaggtgt tacataagtt  49800
49801  gctgagctga tatttcattt ctgactttgc tgctcatttt ttaattctca catttattgc  49860
49861  taaagagttt ctttcagggg ttttgtttat gtatccttag tgcaccatct gtcacagtta  49920
49921  tttcaagtca caggtccacg acagactgtc agtttcacac tacgaagtat aacagtggaa  49980
49981  aacacagaaa aaccaagaca gggaaaacac caaacttatt aaaatcaact ataaacatcc  50040
50041  agggatgtaa aacaaccttc aagtggaatt aaataattct gaagtaagac aaagtccttg  50100
50101  tgtccccacc cagtgcaaga caaccagaga aagcctggat gagacacccc ctgagaacat  50160
50161  gattcccagc cactagttgg ccactgatag tcaaaacacc aagctcctta ttccaacagg  50220
50221  gacaatcaat gagggctaag ttaatgcttc caggccttca cagacaagca cagaaatacc  50280
50281  aatcgatttt aaaatatacg tgaatatcaa aataatcagc ccttctatcc aggcccgaca  50340
50341  tttgtgttag gaagcacata tcacttcatt cattcaacac atatttatta aagacctcct  50400
50401  gtgggtctga cactgtcctc gtggctgaga tagagcaatg aacaatatct taccctcatg  50460
50461  tagcagacat cgctgtggga agaggccttt gagggatgac agatgaaagg gaggaaagaa  50520
50521  aagaaggctc aaggaatcgg aacatgagac aatgggactc gtcattttat aagggatggt  50580
50581  ctgaaaaaag accttctgag aaagtaacat ttgagcagag atagaaagga cagaaggaag  50640
50641  aaagccccca aagggagccc aagtttagga agatgcaggg caggctccag gaacagcaga  50700
50701  gaggtcaaac gtgcagaggt aaaatgaacg aggagaggca agatgtggct tgaggtcaga  50760
50761  gaagtaatgg gaacctaaat tctgccggac ttttaaggca atgttaaaga ccattttcac  50820
50821  cccttccctc cccggcaaga ctggacacta tttaagtgtt ttcggcaaga gaatgacttg  50880
50881  attgcactgc ctgtgaaagg caacctcagg ttgcacagac tcccgaggga cagggaggga  50940
50941  cccagggtgg gatatttagg acacgactgc aataagcaag ggatgaggat gatggttttg  51000
51001  acccagatag cagcagagac ggtggtgaga cgcggttaca atatggaagt gttctgaagc  51060
51061  tacagaggac taggaagctc aaatgggttg tgagagagaa agaatagaga cagagacggc  51120
51121  tccaagaatt ttggcctgaa ctgctgggag gatgaagtca ccattgactg agatgggaaa  51180
51181  cactgagagg ctggggtgga gggaggctga aatgaaaatc tggttttgga tgtgttcact  51240
51241  ctttcaagat gcctgttccc atgtggaggt ataaaagaag ctttggatct aggagtctga  51300
51301  acttcagggg agaggggtga gctataggca taaatttggg agatgccaga atatcgattg  51360
51361  ctcttcttta tcagggccga aatgccttaa ctttatccag actgagcagt catactgtac  51420
51421  atgttagtaa cacattttac agggccaatt ctggcctttt gcaatgttct tgtggtttct  51480
51481  aagataaata aacatattat atgtttcccg ctggatgcct ttgctaagat cctgtcagta  51540
51541  tttccaaaac agtccttgct taaacaacac cacaaaaaaa aaaaaaagaa agaaaagaaa  51600
51601  ggaaaaaaaa aaaaagaaaa actcttaagg agaaagaatt ttattgtttt gaaaacatcc  51660
51661  ttgtgttttc tctcatgagc ttaaaattat ataaaaacac agtctagttt ctgtttccct  51720
51721  taagagctca cattaacaaa aatatagctt ggtgcctgct tgaatgtggg ttgataactt  51780
51781  gctggtggtt tgacagttat gaataaacag tcctgtgcca taaagaaagc atattcctga  51840
51841  aactgcagga gtctcagggg gcctcaggca ctgtaccagc atatttaact agaaaaccat  51900
51901  ggaaacacat ataaatttca cagctgagat cattatttca tggaatccta gcatagacaa  51960
51961  tgctgctatt gcttatattg atcactagtt gatgaagaat ccatgaggtc acttgacctg  52020
52021  gcactggaag gtgacaatat gaaacatttc tcttggaata atttactttt tctcatcttt  52080
52081  tcacaaaacc agttatgtgt gggtatgcat ttgggggtat cttattgtaa tcttactatg  52140
52141  ctcacataag agagaaatgt aaaattttaa ttaatttgat cactcatccc tatatttatt  52200
52201  taattcacat atttatggag gactcagaaa gtgagagaaa ctatgccagg tttggagaaa  52260
52261  ataaaaacaa aaaaaatatg tattttattt cctgcagtca gtaacagtgg gatgtgaaag  52320
52321  tgagatatta ttttaataac ctttaaaaat gaataaaaat ataacatctg agaaggtgct  52380
52381  gagaggaaat gaaagtcaaa agtatcacgt cctgttcatg attaaaaatt ataatgttaa  52440
52441  acaaatttcc tgtgtctgtc cttgacttca ggagaaacat ctggaacact gtgagaaata  52500
52501  ccaggccacc tacaactcac aaagcttttt ctgaggccta ggaaatgata aacaaagctt  52560
52561  atgagaccag atgttcctga atgctatttt gattaacatc cttttcatac catctggact  52620
52621  gatagatgga tttttttttc ccttggttat ttcttcctag ctttagcaac tctcattgac  52680
52681  aaatatacta gaaatctatt tacctaagac gagtgatgac agagttcata gattctgaaa  52740
52741  gggaaggata gtgtagaaac tcaactactc agcagtgggc cctacatttt agcctgggtg  52800
52801  caaaagtggc tgtcacatcc acaaagccta cattttctca gatatgtagg gtcctcttta  52860
52861  aactcctttc tgagagagga tgcctcaggt cctagggggc aaaagttgga aatcaggtaa  52920
52921  tatgtaaaca gtcatctcat aggttgctag aactccttga ccttggtcct ttttgattct  52980
52981  acaaatagca aactgacttg aagttgcatt ggcttatttt ttcacatggg caaacatgaa  53040
53041  ttttttccag agtttctttg agatgtaatt tgacatataa cattatataa acttaaggcg  53100
53101  tacagttgac cctttaacaa tactagtctg aactatgcag gtcgtggatt tttttcaata  53160
53161  aacacatatg gtactacatg actgcagttg attgagtcca ggggtgcagc accacagttt  53220
53221  cagaggacta actaggactt gagcacccat ggattttggt atctgtaggt cctagaacta  53280
53281  gtgctttgca gataccaagg gacaacataa tgctgtaaac aactcaatga tttgatgttt  53340
53341  agaaaaggta tatatttgtg aaatgattac cacaataatg tttgtttgtt tgtttgtttg  53400
53401  tttgtatttg cttttttagg gctgcactca cagcatatgg aggttcccag gctaggggtc  53460
53461  tcatcagagc tatagctgcc agcctacgcc agagccacag cgacgccaga tccaagccac  53520
53521  ctctgcaagc tacaccacag ctcatggcaa cgccggatcc ttatcacatt gagcaaggcc  53580
53581  agggatcaaa ctcgtgacct catggttcct agtcagattt gtttccactg caccatgacg  53640
53641  ggaactccgc cataataagt ttagttaata tccatcagtt tatagccact ctctggagtt  53700
53701  ttgttcagta gcattaataa caataacaac aacgcttctt tgcatgacta tgacagcttt  53760
53761  tggttgacaa aaatattcac tgatacaact gcatggttgt tttacaacaa gtaatggaac  53820
53821  tagtgtatat tctaataaga aaaagagaca a                 53851