Imprinted Gene Databases

Mus musculus: Rb1

Retinoblastoma 1
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens RB1 RB, pRb, OSRC, pp110, p105-Rb  13q14.2  Imprinted Maternal
Mus musculus Rb1 Rb, pRb, Rb-1  14 41.0 cM  Not Imprinted Biallelic

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    ttgcttcatc tattcttttc agggcaggtt tttaagctga gttctatttg ttaccgtaac    60
61    attcttttta gaaaccaatc cggcataaat atgcaaatgt tcttctgtga atgcagctgc   120
121   tctcacagcc cctgtacacc aagagggaaa cgataaaggt catgcaaatg ttgacattct   180
181   ctccttttta gttttaaatg gcacttctaa gaggaggtaa ctacaacaac aaaaaattct   240
241   aatacagcat cttaattgtg tagcgcttcc aaaaagtaaa ctgacattat gctaaaccac   300
301   gcctttgtta aggaccacag acgcatcctt tctatttgaa gaatcggtcc actggcgtgt   360
361   tctagcttct gtccagcact ccacctcaag acctacgagg gttgcaagcc cgtatgtaat   420
421   gcaaacgtta ccaccctgta acatcagcag actctgggga aatgcaatcc tgccgccggg   480
481   gagggcagtg atggttgcct cactgccagg gacacgaagc aactgtggaa gagatggttt   540
541   ttctcctctc cagaccacaa cacaatgcgc tgtttttcag ctttgacatc caagacaagc   600
601   accggtcatc tggatcttgc agatggcgca tgcgtggcac tccaagtccc agctccacag   660
661   ggcgaccggc tccatttttt gagagaacat tttgtgtccc ctcgcaccac ctcaggcagc   720
721   cggtgttcct ggagtgtctg gactttacag ggctcctctg ttccacccag ggtgtggaag   780
781   tgccttcatc cattcttgta ttactatttg gtttttaaaa ggacttttaa ttataataaa   840
841   taaaattgtt atgaatatac tactaataca agtcaacctg tttacctctt ttgtgaggtt   900
901   gtgaggtcat attattggct tgtgtttagt gttattgaaa gtcaaaccat gttctagaga   960
961   gagtatacca tttcaccagg tagaaatctt actaccagca ccaccaatac cacaaacagc   1020
1021   agcagcacca caagacagac taaaccacac attttttttt ttaacctcac aatttttatg   1080
1081   ggtctgggca cagtgtaata ggtccctttc aaggttccaa ttaagacaat agtttagaat   1140
1141   ggattctcac atggcacctc agctggaggg aggacctact tccaaaatca ggtcgttggc   1200
1201   agaatccatg tcctgaagtc atgactcggg acttcaattt cctactggat atcaggagaa   1260
1261   tttgaaccct gctccgagaa gctgcttgta attcaaataa aaaggaattc gtgatgggct   1320
1321   tgtgctttgt ctcagcagtt aatactctta ctgcataagc tgaaggatct gactttaatc   1380
1381   cccagagcca agatggaaag agagaaccaa tttctgaaag atgtcctctg accaccacac   1440
1441   atgtgctatg tcatgcacac atgcacattg gctactaata atattaaaaa tcaattaaga   1500
1501   aggaaactca gtgttgtaaa agtaattgct ttgctccaag gtgcaccctc aggggtgtac   1560
1561   ctcccatatg aatttaccaa agatgctcag taacacttat ctacagcaga cacccctggc   1620
1621   atcatcagag ctctgggttg gatagatctt ggcagcttac acagcagcct ggactaagag   1680
1681   aagtgtctga ctttggtatt tatttgtaac tggaagcttt ctaagtcaca tgatgagttg   1740
1741   gtttgagttt cacttccctc tgaagatgct tactaaaata tcatctcgct cttcagtgtc   1800
1801   aggatgtgag cggcacaact tctcctttac atcaaaaact atgttctcag aagatgaaaa   1860
1861   gcatcgactc caacttccat caatgagatg ggaccttgaa gatcttagac tttattttct   1920
1921   gtgctttggc atatgccatc caaagtgaac tttctgagaa gtgttggttg gacttgaata   1980
1981   gtagtccaaa gaaaaatgaa ccagtaaatt aaaattttat ggctagaaag tttatagcac   2040
2041   attatcagag gattcactga ataagataca gttcaagtgg tgggagttca atattttcaa   2100
2101   acatttcacc ccaaatgtct cttaaatctt atcttagatt tcccccaccc cctgccttca   2160
2161   atgaacatat gtggacctac aagaccctga aaacctgtgt ttcctctcat tttgcctgtt   2220
2221   cttacaatca gatcctgtgc ctgcgtttag gcttcaggaa attagactga ttacaaatcg   2280
2281   ccagtacagg aaagtgattt tccagtgtgt tttcttacag tgacaagctg ctctgagatg   2340
2341   tttgcaaagt atacaactcc gtcaacagaa ttcagcccac ttcacaactg ttctgcttgt   2400
2401   tcctgtacta atcaaacatc atggccacca cttagtccac ctcctacttg cgctgcattc   2460
2461   caattagctg aaggtgtgaa accttagtaa ttgtattact gtgagttctg cctaccattc   2520
2521   aaggtaccag aggcctctat tgtcacagga ttagtgagta actcagctct aatatcccat   2580
2581   tctagttctc aaaacaaatc gttgggcagt cttgttatca tgcaagcgtt atgcagtgtc   2640
2641   ctaagggtca gtggactctc cttgtgccaa ctatcttagc ttacactctc taaaaactag   2700
2701   agctcaaggg cctggagaga tggcttggta gttaagagca ctggtaaaaa ggtcttcttc   2760
2761   cagaagactt gggttcaact cccagcacac atagcagctc acaaatgtct ttaactccca   2820
2821   ttccatgacc ttttttttga catatgtgag cattagacat acaagcaggc aaagcaccca   2880
2881   tacacataaa attcacattt cattgtcatg ttgaacgttg ggcactatct agaaagggca   2940
2941   aagctgtgag ttcaaggtgc ctgtgtccct aagggctatg ctgaacagaa ccttcactta   3000
3001   atcatggtac tcctatctgt agacatttac tagaagtaaa agtgaccttt tactacattg   3060
3061   atatgtgggt tctattattg tcagctaaca tcactggagt taacttctgc actactgaaa   3120
3121   tatgtctgtc acctatgtgc ctttagacca tactctatag catagtattt ctctttccac   3180
3181   tcacgttgcc tgaaacagac caaagcagca actcctcggt tacaatccaa gccaatgaac   3240
3241   aaagccactt caccacaggg agaagccttc tacttgtaat tgcagtgatt tatcctcaag   3300
3301   agggaaaagt aatgctatgg cttaatgtgt ccccacaatt tcatatgctg gaaatgttgc   3360
3361   ccttaatgtg gcaatgttga acaatggatc ttgaagaaga ggtcatgtga ctgaaaactg   3420
3421   tcactcatta gaagaagagg ggactatacc agttttaact ggcaaccatt agatacactg   3480
3481   aaatgatgga gttaaaagaa acatgtatgg actgtcaaat tattaagacg atgggataaa   3540
3541   atagagaaaa ctacaaaata tttttatcct tataacacaa aaaaagagaa atctaaaaca   3600
3601   atagtggtat ttttccaagc aggaaaaggt tttattgtca cccatctgtt ggttgtctta   3660
3661   gttaggacct acctcatgtt aagaatggtg agaagagcca cctgtaaatg aaaagactaa   3720
3721   ttggatcccg ttcttcacag cagggctggt ggcgatgtgg ggagaactgg ggaaaatttt   3780
3781   gtgcactcaa gaatggttgc tcttaataat tggtaaggaa agagatgtgt cttcagtccc   3840
3841   agcgcgtaac tcatgattag gttgtagaaa atgtcaataa actcactcag ctcttgtctt   3900
3901   ggtctatcat aatgttagga caaatatcaa agggtgtgtc actcttcaaa gtctcagctc   3960
3961   ttagcatagg ggatgaagtt cccaatgtat ggattttgag gggtacattt aaaccacaag   4020
4021   caactgcttt tcttcatggg acaaaaccat gtcacttgga tgtgggaccg tttcttcttg   4080
4081   tagtgtagta actttgccgg cttgaactac agtaatccag cagcttgctt tggtcaccct   4140
4141   tcctggccct ggccactggc agggaagcgc tgagcatgca atgagggtgt tacaatgtga   4200
4201   ggccaacaca aacattatga taaaggcttt ttcctttctt ttttttaaag cctgcctgtc   4260
4261   atctttatcc ctctgtgccc ttgagataca agttagagcc tatgtgacag ctagatacat   4320
4321   gtggatattt aatgtcttcc ctcataacct ttgagaaata tttaccctct ttattagagg   4380
4381   agcgcttaga gctatgtcaa aaatcacttc cacaaatatt atgagccgag ctgtatttct   4440
4441   tccaatcata atgctggcat ctcgacttct tctttacgtc agaatgtgat tgtatttgga   4500
4501   gataagatta atgaagtaaa aatggggttg ttagggtcat ttatttgcat actttaaact   4560
4561   tctgcatcat gtgccaaggc cagcccaggc ctggggatac atccgtctgt tcatggctgt   4620
4621   ggatctatct tcgctgattg gctggcttcg tgcatatctt gagctatgaa atcatgctgt   4680
4681   acctcatgct agatcacagc attaatctta atagttttaa tgctctgatg tcacgatctt   4740
4741   gaaattcttg gtaactttta aaagaatatt attcttttta agttttttaa ttttcacttt   4800
4801   atgtgcattg gcgttttgcc tgcatttatg tctgagaagg tgccagatcc cctgaaattg   4860
4861   gagctacagg cagttgtgag ctgcaatgtg gatgctggga attgaacctg ggtcctctgg   4920
4921   aagagcagcc agtgctctta acctctgagc cacctctcca gccctcttac taattttttg   4980
4981   ttgttttgtt ttgtttttcg agagagggtt tctctgtata tccctggatg tcctggaact   5040
5041   cactctgtag accaggctgg actcgaactc agaaatccgc ctgcctctgc ctcccaagtg   5100
5101   ctgggattaa aggcgtgtgc cactactgcc tggccctctt actaatttta aaacagggat   5160
5161   tctatctttt cattttctct agaaccttgg aaatgacgca gcgggtcctg cagatggaaa   5220
5221   ccacaacttt gaaggaatca atcctatttt tttctactga ggtgtgtgaa ctggtggcat   5280
5281   ggtgggggag ttgggtaggg ggacaatgac tataaagaga tgaagaatga cattcagcac   5340
5341   ggggaggaag gggtgggggg attggctgag cactcgctgt catcacagga gtacaggaag   5400
5401   acacagagag ggctcctgtg cccttgctct tgtcccttta ccctatccca gctcatcacc   5460
5461   agtctttagt aacggagata agagtagcag gtctcctttc ccaaaacctg aaagaatcta   5520
5521   agaagtacac acataaggga cgtgagtcct gatcctgagt ccaccgcaga gagcagaagt   5580
5581   tcttcagagg tcagttgttt cccatactct gcacagaaac tgttcattcc tttaaacctt   5640
5641   ccaattgtct tgaacttttg gaaagtgaaa taaaaacaaa ctgttaaact gggcataatt   5700
5701   ccagcacttg ggaggctgag gcaggagggc tgccaggaat ttgagacaat gggctacaca   5760
5761   gtgaattcca ggacagctct ggctatggca tgagatcttg tctcagaaaa ccacagtgaa   5820
5821   ttgccaggaa gagaaaatga aaacaaataa caaagacact ctaaatataa acttagattt   5880
5881   ttttctcaga ttaaccagaa ataaaactac atttaacaaa taaaactggg gcgaacataa   5940
5941   aatgggaaga agagaattac aaaaataact ttatttaata tgtccataca tataagtaca   6000
6001   gataatgtga gaagtgagtt gtgttctttg cttgttaaag gagacatttt agctacattt   6060
6061   aggttgctta gattgatgac aggctacttg aaggcaatgc ttagctaaaa tgtttctgta   6120
6121   tttttttttt tagtaacact atcattacta cagcaacctt tctctcaaat gtatgaaggc   6180
6181   aatgggagaa gatacttcag tcaatactta cttttttttc ttatgcatgt gggtgttttt   6240
6241   cctgcatgta tgtttgtgtg ccacatgcat gcttcgtgcc tgtcgaggcc atacaagggc   6300
6301   actggagtcc tagacctaga gttgtagatg gttgtgagct gctatgtggg tgctggggat   6360
6361   cgaaactggg tcctctgcaa gagcagtaat gctcttaata atctctccac caccaccccc   6420
6421   actccgggca ataaactttt atccacaatg aaggaagcaa tgctttattt taaaaggtta   6480
6481   tccttagtct tttattggca tcctgtttta aaagctggct cacaggatta aagctctatt   6540
6541   ttaattgttt tacagaaaaa gaaagatcct ggccaggcca ggccaggtgt atttcagctt   6600
6601   ttatcccaac actcagaagg ccaaggcagg tgtacttctg agttcaggtt ctctggacta   6660
6661   agctgggttt cggggtctct ggcctagact gggtttcggg gtctctggcc aaggctgggt   6720
6721   tttggggtct ctggcctagg ctgggtttca gggtgtctgg cctaggctgg gtttcagggt   6780
6781   cactggccta ggctgggttt cgggatctct ggcctaggct ggattttggg gtctctggcc   6840
6841   taggctggat ttcggggtct ctggcctagg ctgggtttcg gggtctctgg cctaggctgg   6900
6901   gtttcggggt cactggccta ggctgggttt cggggtctct ggcctaggct gggttttggg   6960
6961   gtctctggcc taggctggat tttggggtct ctggtctagg ctgggtttgg gaatttttgc   7020
7021   tgtgaagctt attttggtgg aaagtaaata ttcaaaatgg ttagctaatc cttaactaat   7080
7081   ttctttctat tttagacata attatcattc aaatttggtg cttttattgc cattgctaag   7140
7141   agctatggct acaaataagt gggagactga atttattttt attttgcagt acgtgagact   7200
7201   gaatctggtg cccacacaca ctagacaagt attctgagtt acatcccagc ctggcaccat   7260
7261   cttttttttt tttttttaac ttttttttat tttgagagag gatctaattg tgaactcact   7320
7321   cttggaccca agcaggcctt gaatgtggaa tccttctgtc tcagcctcct actagataca   7380
7381   tgagagacta cagttctcag ttaagtcagg agaaacccat aggacttcaa ttctttggaa   7440
7441   taatttctgt gactattgtg aaatctacta ctactgctgt tactaataca ttacagatgt   7500
7501   gtgtctttta ctgacaaagt gagacaggct ttgtttaaaa aaaaaaaacc tactataaaa   7560
7561   tccaaaagaa atgacaaaac ttttacatcc ttaatttagc cgtgagtttt caaaaccacg   7620
7621   ctcagttaaa aaaaaaaaaa aaaaaaagaa aaggactttg aaaataacaa tgaatactta   7680
7681   tattcttaca gctttctact tattctgagt agcgagggtc aaactcacct taaagtttcc   7740
7741   ctggcatatg acaagagcac agccatccca cccaacagcc ccacacacgc tgcagaccac   7800
7801   ctgaagacct cgagagtctg aggaaggagg tgtccaatag ccaggtggca aactaccaga   7860
7861   aacacaaaca ctttaaatgc cttttcaaat tccttccctg cctccatttc tccttcacca   7920
7921   ccaaatcccc tccgcacaca ccccctctcc tgggctacat tcccagcgct gccccattta   7980
7981   tttatttatt ttttgaaaca ggtttttaca ttcatgatca agaattgaaa aaaaaaaact   8040
8041   catttgcaat cgtattgatg aactaggttc aaataaaaca agtcatatct acacatgcag   8100
8101   agctaatgta agtccccagc ctttccttgg ctgtcctgtg ttctcatgtg gccaatgcct   8160
8161   tattagattc taaggctgta atgatgtctc tctctgtctc tgcctctgcc tctctctctt   8220
8221   tgtccctgag tattggaatc actgttcctc acatgctagg taagcatttt actattaagt   8280
8281   tatatcccag acttttcact ttttattata aaacagagtc ttactaagtt gcccgggttg   8340
8341   gagttcaact cactctatag ccaaagcctg tcttaaactt gggattttct tgccttaggc   8400
8401   tctgagcatt atgggcctga gctaccaggt caggctcaac tttgatctgt gtgttgaaag   8460
8461   gggcttatgg gggaaacatg ttacaatgac ttctgacaca aatagctgac catcagctga   8520
8521   tttgaggtca gtaccagcag agatgaccgg tcaccagctc tgttacgcgt ctgaggaccc   8580
8581   aagttccttt gccattctgt ctcaaactta agagtagctt gccacaaata ccaaggtggc   8640
8641   atcaattggc caagtgtcac attctctgat aattatgagg caggactgta tcatttctgt   8700
8701   atattatttg atcaggctcc cacagtctat cttttatctt caccaaacct agactgtatg   8760
8761   tagcctgagc tcttgcctaa atctgggaca aagtgaactc aagtgctatt ttaattccat   8820
8821   tcattctccg tggctgcatc agggcctggg gctctacctc ctgacaaaca tttggtctct   8880
8881   agaaggcttc tgaagttagg caagtctgaa aattgaagga ggcccatgta tccttcactc   8940
8941   atctgacatc aaggcagaaa ataagcccag gcttgcaacc tacccaatta agttctcgat   9000
9001   tcctcagtcc ttgctcagct gttccaagat agtttacacc agaacaacaa ctgtatttta   9060
9061   ttcacagcac ttcaattagt gagttgtatg aataaggact gacaaaggga gaaaattatg   9120
9121   ttgactgaca ggtaaaacgt aactagaaaa gctaccattg ctgagccagc ttttggtggc   9180
9181   ggtaggtagt tctagtataa agtatgctct tttccggtgt ctgtgcgtcg gcgacatggt   9240
9241   cagacaaata ttacttgggt tcgagtcctc tgccagggac ctgctatgtg acgcgggcaa   9300
9301   attggctccc cgaactcccc acttccaacc cgcaaaagtg gaatgccgac cttcccagtt   9360
9361   tgaccggctg tctcggagaa accattatga aaggaggccg gatcgtgcgc atgaacacgg   9420
9421   ccaactggtt ttctgctttc gtctcaaacg cgtttgtaag cgatttttca aagtcgggtc   9480
9481   cgcctggcaa actggttttc aaaagctact ttcccgctaa gatctgtccc gctcggaccg   9540
9541   cgcctcctgt ttccccatca aaagactata gtctgtgcgt gcatcgccca tcttcccttg   9600
9601   tctccagaag gccaccaatg gccccaccct ggaccgccca cccgggccga gcccacctcc   9660
9661   cactggcccg gcacgtttgt ttttgttttg ccggccgcgc gggccgggcg aggggcgcgc   9720
9721   cctgtccagc gttctcccag aggccgcggc tcctcgcagc gggccggccc cgcctcggct   9780
9781   ggcgccgccc acggggacga cgcgggcgga gacaggcccg ggcaggcgcg gcttccccgc   9840
9841   ggcttcccgc ccgcgccctc gccctcgccc tcgcccttgc ccgccgccgc cgccaccgcc   9900
9901   gccccggttc cccactgacg cccgcggccc gcgagcctcg cggacgtgac gccgcgggcg   9960
9961   gaagtgacgt tttcccgcgg ttggcccggg cgctcggttg CCGGGCGCGT CCGGTTTTCC  10020
10021  TCGGGGGACG TTCCCATTAT TTTTGTAACG GGAGTCGGGT GAGGACGGGG CGTGCCCGGC  10080
10081  GTGCGCGCGC GCCCGCCCGC CTCCCCGCGC GCCTCCCTCG GCTGCTCGCG CCGGCCCGCG  10140
10141  CTGCGCGTCA TGCCGCCCAA AGCCCCGCGC AGAGCCGCGG CCGCCGAGCC CCCGCCACCG  10200
10201  CCGCCGCCGC CGCCTCGGGA GGACGACCCC GCGCAGGACA GCGGCCCCGA AGAGCTGCCC  10260
10261  CTGGCCAggt gaggagcgcg gccgccgcgg gccggagaga agggaaggga agggagcggg  10320
10321  gacgccgggt gcatcccggc ggggacgccg ggcgggcgca tctcggcggg gccgggctgg  10380
10381  cggtaggagc ggcgccccgg gtctccgggg tccccttggt cccccatctc tgcgggggtg  10440
10441  gcggcggcgc gctgacacgg tcccgggctc gcgggcgacg gggagggcat cccgaagggg  10500
10501  tctgggctgc ggcttgacag gtgtcgggcg ggtggggctc ctgctcccga gcgaagtgac  10560
10561  aggtgcaggc tctactccag cgacgcccag gcgcggagcc ggcgggtccc ggagagcccc  10620
10621  ggtcagatgc aaaaacaatt gaaataaata tttaaaaaaa gaaaaaaaaa actcgaccgg  10680
10681  tgtttgtttt ctttcttcct cccttttttc tccgtggaga tccgaagcac ccccggggtg  10740
10741  ggttgacttt ctcttttgca gtcgtcctgc gatgcaacag ttgggagcct tgccctctct  10800
10801  gagcttgcgc tgcatcggca gcttggtcct gggagaggcc aagaaaagcc ttgtaggcaa  10860
10861  agcgcagggt cgtgggtgtc aattgctcac ggggtcctca gctcccgggc tttgtggggg  10920
10921  tttctttaga acaatgcttt gaggcccggg gggatttaaa gccatctgtg gagactgatg  10980
10981  gagcagaact cttagaagaa ctggtatgtg ggcaaaagtt tcaggagaca tttaaatgca  11040
11041  agggcttgga agtttctaaa ctttgttccc cttttttttc agggtagaac tcttcttgcg  11100
11101  tgctgattgg cccgcagcat gcttcattat ttcttgcctt ttgcctttga gcattcacgg  11160
11161  attctggtgc ctccccctcc cttttttctt ttttggtctt gtgtttggta ctgtgttctc  11220
11221  tcaaagaact tttctctcca tttattaagt ggaatctaaa cttaagttca tgtggatcca  11280
11281  ataagaacaa cagagagata tttattgtat ttcaacattt tttttcttga ctgtgctact  11340
11341  gtgtgattaa gtaacagaaa ttgaaacaat atgattgttg ttattgtcag cactagtttt  11400
11401  gagagtatag atccattgta gatgggagtt gtttttgtct ctcacggtcc ttcaatttct  11460
11461  agcccatcat taagttctcg agtttttgtt gttgttgttg tttttgtttt tttgggaggg  11520
11521  ggtgtttttg ttgtttttaa ttactctgac tctgtaaccc aggcttgcct taagctctct  11580
11581  gttttactgc ctctgcctcc caagttctgg gattgtagcc ctgatgggct atcaagctcc  11640
11641  tttcttctca ttgagcatca atcaaggctc tttgtgagac ccagactctt aacagagttc  11700
11701  aggtcaaatc ctaagagact gaaataattt tggaaattgc ttgtctaagt ctattaaaat  11760
11761  tcatattaga tggattttct tatggaccaa ataaaaatca tgttcttaaa aaataaatac  11820
11821  agaataaaaa ctgttccagg ggaagagttt gcttttgttt ctaattaaac tctgatgtat  11880
11881  ccagtgtgtg gaagcttcac tttagaaaga gcagtaacat gtattctaaa agattccatg  11940
11941  ccatctatgg acttattact gattattgta gagtaactgt acacattgaa gttctggtca  12000
12001  ttgcctgtgg gaaagacaga cccagtttct ttctctttta tgtactttta actttggaga  12060
12061  attctcaaaa agttctcctt taaattaaac tttacaagac atagtctcat cttggttact  12120
12121  cattgccact aaggttctca aaaagcactt acagttgatc tctgacttac ctattgtcac  12180
12181  gtgtgttcac catagggatt tgctacctct tctgaactgc cattaaatga atgttgtgtt  12240
12241  atcattggag aatacactta gacaaacact gatgatatat agattagtca ctgtgctgtc  12300
12301  ttgctacaat caagagaagt ggtaaacact acagatacaa agctgctgcc agtataacaa  12360
12361  aacatgctgc tatgcagtaa actttatctt ttaattatag aaatatgctg aaaaataatg  12420
12421  ataaagctat agtttagtaa acacacaagc cagtaacata atggcttcag gcattgtatg  12480
12481  tccttgtata tatgattctc tcctaccagt ggcagcttgc ttacagcagc atctccctaa  12540
12541  ctgcacaagt agcaaatgga ttgtgccaca atgttatgct ggttaagatg ggctctaagt  12600
12601  gatgtttctg caccattata atcttacagg actactgttg taaactgcct tactgagtga  12660
12661  cacatcatgt agtgtatgcc tgttcttagc aaggataaga gggctgcctc agtctgaagc  12720
12721  ttagaaaata gcttaggtat ggattcaacc cggtccgtct ccactgagaa taagtctgct  12780
12781  ttgacagctg gggtgttatt tcttttacac tgtctctctc ctaagtacta catgtggaag  12840
12841  agaagctgag actaggagac tgaaacactt gcgttattga aatatgcaga cgctaattat  12900
12901  gcttgaagaa ggagttgccc agctggaaaa gtggtcagga gcacagatga tggagttaag  12960
12961  actcatggtt catacctggg taatttccac ttggtatgcc tctagtgact gctttaattt  13020
13021  ccctaatatg gtagatgtgt aaaacatgaa tgggaagact taccaagtat ggctgatgtg  13080
13081  gggactcagg aaaaccatgc ataggatcat agtaaaattt caagaattaa gttgctcttc  13140
13141  ctagtgttgt tgttatatgt caaattgaaa ggaattagcc attaaaagct tacagttaag  13200
13201  aaaggtcaaa gagataggac tgaaatacgt gatgcaatca tttctatcaa gttaatcatt  13260
13261  aagaaataca ggaaggtgga gagaatgtat ggattgacca gggtgtggtt ttttcgtttt  13320
13321  tgctgtgaca gttccgtctt cccagtgtgc tttagctagt gcacttgctg tgtctcacaa  13380
13381  tgctgtccgg ctgctctgga gtatatgtgc ttcaccatgc tagcagctct tcttcacttt  13440
13441  gtgctagtct tatttggaaa acccacaaaa aagataagca tatgtttaaa tgatgtgtaa  13500
13501  tggttctcaa agataaagta agaccttaaa gcactcagag atgttctctt tcaaaactgt  13560
13561  gctggtgtgt gcaaactata gaaacaagtg tttgcttaat tagtttgatc tgcaagtgta  13620
13621  tcaattttgt aactttttaa tttgtaGGCT TGAGTTTGAA GAAATTGAAG AACCCGAATT  13680
13681  TATTGCATTA TGTCAAAAGT TAAAGGTACC CGATCATGTC AGAGAAAGAG CTTGGCTAAC  13740
13741  TTGGGAGAAA GTTTCATCCG TGGATGGAAT Cctggtaaga atgcttttaa agttaatttt  13800
13801  ttaaaaagaa aatctataaa gtaaaatata taaagttagt gataatttca ctatccaaga  13860
13861  gtaccctctg atagcactag aatgcttttc atttcaatgg tttcttaggt ttttaatttt  13920
13921  tattttacat gaaaaaaatt ctgatggtga tggtgatgat ggcagtggct gtggtgatga  13980
13981  ttctgacgat gataatgatg atggtggtgg tggtgtggga gctgtgttcc ttctgctttt  14040
14041  agtgaaggcc tagggattga actcaagttg ccaggcctgc tgggcaccaa gtacccacaa  14100
14101  ccattgaact ggcttcattt taaactgata tacaaagtaa cgagtttcac tgtgacagtt  14160
14161  tttgtacaga tacaccattg ttgttttctc tattcatctc ctcccccact cttctttccc  14220
14221  atccattatc ttccatttgc tagtcccctg ccacctctag acggcttctc ctgcatttgt  14280
14281  atcacacctg tgccacacac atttgtgtca cacactcttt tcccctatgc cttaaaactc  14340
14341  tcttcctctc atctcccttt ccaactttcg tgaccacaca cacacacaca cactcactta  14400
14401  agttttagaa tcttcatagg agagaacata cttgtctttt tttagtctga cttattttga  14460
14461  cctccagttg cattcatttt tgtaaggata atgtgatttc atttttattt gtggttgaat  14520
14521  aaattctatt ttatatatat tgactggctt tcttcatctg tgcatgggtg gatgaacatc  14580
14581  tccacttgct ctatctctta gctattctta gtagtatggc aggaaacatg gatctctctg  14640
14641  ctgtcttgac gtcgagtctt ttggacatac ataagatagt ggaatggcag ttttatgtaa  14700
14701  cctcacactg acttgcatgg tgtttgccct actctacctt actaccaaca gtatataagg  14760
14761  ctctcttttc ccacattttt gccagctaac atttgttgtt ttgatgttag ccatgctgac  14820
14821  ttgggcagaa tggaatctca aagcagtttt aagttgcatt tccccatttc aaatttttag  14880
14881  tgctcctatg tatatctttt tctgagaact gtgtttagtt ggttcattaa cctgtatttt  14940
14941  gagtgaatga tttgctttaa taatatttaa aatttgaggt tctttatcag tttcaataca  15000
15001  tgctggtatt gaaggtgtgc cccaccacac tcagccctgt gttatgttta atcacaatct  15060
15061  gtctctctgt ctgactgtct gtctgtttaa tgtgtgtgca tacatgctct catgcactgc  15120
15121  atgtgtcgtg gtcagagggc atctttcagg agtcagtttt tctgccgtat gggttctaga  15180
15181  attgaataca ggttatcagg cttaacaatt gcctttaccc attaaagtat ctcactggcc  15240
15241  tgatattggg caaaagatat tgattgagtt aaacatctac agcaggtaga tgcccaatta  15300
15301  cctcagcatt atttgaagag gattttttcc cccagtgtca acaactaggt ggctataaat  15360
15361  gtataggttt aattctgaat tctctttgtt ggtccatgta tttttatgcc aatatcatac  15420
15421  agttttgtta ctatggtttt acagtatact ttgaaatcaa ctattctgac acttgcttag  15480
15481  tattgctttt gttactcaga atgttttgtc acctcatatt agtttcattt ctattgtgat  15540
15541  aaaatatcct gacaaaaaac aacttacaag agaaaggttt attttaaatc acaattccag  15600
15601  gttatagtct atcataatag ggaagtcaaa gaggcaagaa cttaaaacaa ctagtcacat  15660
15661  cacacctaca ataaagagca ggcagggata agtgcatgca tgcccagtac tcatagaatt  15720
15721  ttctctatga aaatttatat agttcagagg caaaaaccct agaatggtgt tgcctactct  15780
15781  caggctaggt cttcccattt caatgaaaag attgggtggg gtctttcccc agcaattaag  15840
15841  gcagtcaagg cagcttgcca tagctgtgtc caaagaattc ctgaagactc ccttcctagt  15900
15901  aatgttacac tgtgtcaggt tggctattca aactaacatt gctaaggggc atcatcctag  15960
15961  ttctgtaaag aatgtcacta gaaataggcc tcgcattgta ttgcttatag gtatttttgg  16020
16021  taatgtaact attttcacag tattaattct gctaacccaa gagcataaga cttttttgtt  16080
16081  tgtttgtttt ttaattttct agtatcttca tcttcttaag ggttcttaaa ttttcactgt  16140
16141  agaggtcttt tactactttg gttatgttga ttcttaggca ttttcttttt tgaagctaat  16200
16201  attttttgtc ttgtttgttt gttgttacaa ggtcttgctt tgtaattcta aatgatctag  16260
16261  aacttattat gtagaccaag cagccttgaa gcacagagat cctgccctgc tgtaagtgct  16320
16321  gggattaatg gtgtgtaaca ccatgctctt gaagctgtta ggaatgggat cttttctttt  16380
16381  cttggcaagt tagttattgg tatgtagaaa ggtacttatt tttgcttgtt gactttatat  16440
16441  tctgcagtgt tgaaagtatc taacacatct aagagttttc tactggagtc tttaaaatac  16500
16501  aggatcaaat accttcggca aatagagatg ctttcttccc cttctatttg catccctttc  16560
16561  atttctcgtt ttgctgctct aacgaggact tcaagcatta tagtggagag gagcagtaag  16620
16621  agtgagcacc ttttcctcat ccccagtttt agaggaaaca ctttcagtca ttccccaatt  16680
16681  agagtgatgc tttccatagg tttgttgagt agagctatta ttgtgttgag atgtttctta  16740
16741  tatttcttgt ttccccacgc atgtgggtgg tgtgtgggtg tgtattcatg tgtgtgcagg  16800
16801  cgcatgtgca tgtgcaagcc agagacagct tccagtatgt ccttcttcag gtgcctctac  16860
16861  ccttcctcct tttttttctc tcttcactgt ttttgttttg agacagattt ccacaggcct  16920
16921  agagctcagt aagtaggcta gactggatgg ccagtgagcc ccagtgacct gcctgcctct  16980
16981  ctaacaatgg gattacaaat atatgctaca tgcttggcct catttattca ttcatttatt  17040
17041  ctattttttt ttatgttcat gctagcgatc tgcgtccggc actcatgctt gtaaatcagg  17100
17101  cactttagcc tctcctcaga accttatcaa gaagggatgc agtgaggtaa cccaatcaca  17160
17161  aaggaactca cacaatatgt actcactgat aagtggatat tagcccagaa acttaggata  17220
17221  cccaagatat aagatacaat ttgctaaatg catgaaactc aagaagaacg aagaccaaag  17280
17281  tgtggacact ttgccccttc ttaatggaag gagttacaga gacaaagttt ggagctgtga  17340
17341  cgaaaggatg gaccatctag agacggacat atccggggat ccatcccata atcagcttcc  17400
17401  aaacgctgac actattgcat acactagcaa gattttgctg aaaggaccca gatagagctg  17460
17461  tctcttgtga gactatgccg gggcctggca aacacagaag tggatactca cagtcagcta  17520
17521  ttggatggat cacagggccc ccaatggagg agctagagaa agtacccaag gagctaaagg  17580
17581  gatctgcaat cctataggtg gaacaacatt atgaactaac cagtaccccc ctggagctcg  17640
17641  tgtctctagc tgcatatgaa tcagaaaatg gcctagttgg ccatcagtgg aaagagaggc  17700
17701  ccattagtcg tgcaaacttt atatgcctca gtccagggga acgccagggc caagaagtgg  17760
17761  gagtgggtgg gggagtgtgt gggggacttt tgggatagca ttggaaatat aaatgaaata  17820
17821  aatacccaat aaaaaaaaag aaaaaaaaaa aagaagggat gctgctaaac attgtcataa  17880
17881  cctttcttgc tgctattaat ataatcagga tttttgtctt taagtgtatg tgtgggttat  17940
17941  attaaatatc agtttttgta tgttgaatta cctttgtgtc cctgggatga aaccagtttg  18000
18001  gtcgtgtgtg ggtgaatttc tttgtgtcct acgaatttga tttgcaaaaa ttgtattgag  18060
18061  aattttgcag ggaaattggt gtatggtttt cattttgttg tcttatctgt atctaggctt  18120
18121  gatattaaag tagtattggt ttagtagatt gagtttagta gagcctgctc ctttctgttg  18180
18181  caaggagcag tctgcacagg gtggtgagag gtgctgttta aaggtgtggc agtgacgccc  18240
18241  ttggcaatgg gttctcctcg gaaagaaact ttttacactg cctcagtctc attgctttct  18300
18301  gaggtcagtt tcctcaccta tcttttttat ttaattttgg caggttatat agctctagga  18360
18361  atttatgctg catgtcttct agattttcta ggagcttgag ggaggaatgt aagctgtttc  18420
18421  ctttctggat tccatcagag cctgttttta tctcctttac atctttattt ttaatttggt  18480
18481  tcttctgttt tttgtttgtg ttttttttta attagtttgt ctaggatttt tttgagtctt  18540
18541  atttctttcc ttttttttct gagataggga ctcataaaga tgaggttgac tttaaactca  18600
18601  ttatataata accaagggtg accttgaatt tctgagcagt gtcctgagtg aattataggg  18660
18661  tgtgtcccct agctcagagg tttatccagt gctgggccca agttcagggc cccatgcatg  18720
18721  ctttatcatg agaattttct tagattatta aattatatca acatataaac tttatttggt  18780
18781  aatagagttt ctagtggtaa tataacaacc actggagttt taaaaaatta attgttggat  18840
18841  atatagtttt ttccaagtaa cttgtttatg ctgacatatc cttataagaa taatttctgc  18900
18901  ataagcaagt tattgataat tgtaaataat taaattaatg gctctctgat atctttcttt  18960
18961  gaataaattc ccacaagcta atttactgag tcaaaaccta caaactttta agactactca  19020
19021  atactttatt tctttttatt tgattattaa agagaaagtg tctttagttt ggaattagat  19080
19081  gtttttaaag tagtatattt aaagtctcca ggttaccctt tgaatgatcc ttgttcaaca  19140
19141  ttgaaacaaa tagaggcagg cacggtggca tatggagttg gttcagcagt tcagagtgag  19200
19201  gaactgctgt tctcattgag aatctcaaga agacataggt ggagacctat gtcacgtggc  19260
19261  tcatagccac ctgtaactca gtccattggc aactgcagtt atgtatatac ccctaaacag  19320
19321  acacacatgc acgctggaga ggtggctcag cagttaagaa tgctggcttt tattccagag  19380
19381  aacctgggtt caattcttag catccacatg gtggctcaca accttctata actttagttc  19440
19441  caggttatct gatgtccttt tctggtctct gtgggcacta gaaatgcatt ggtgcacaga  19500
19501  tatgcatgca agcaaggcac cttacacata aataaaaata agtaaaataa taatgtcttc  19560
19561  aaaaaataaa ttgatgcaaa tagtaatggt ccctggaaac tccaaggata agaccctcct  19620
19621  ttcttagaca tctgggtgaa tcacttctgt aaacttggct gcaaactaca gaacttaaca  19680
19681  gacagggaat tatgtagaaa atgtgaagtt caaggttaat gacattaacc tcaacaatat  19740
19741  aatttgttaa tatacaccaa ccaatagtca acaaacttta cttagaaaat tcctttgggg  19800
19801  agtgggtcag agtactgact gtacaaaatg aggatctgaa tttgaatttc cagtacacaa  19860
19861  cttaaagaaa tctaggtgtg gcggtttgca cctgtaacct catatctctc tctctctctc  19920
19921  tctccccccc cccctctctc tgtgtgtgtg ggtgtgtgtg tgtgtgtgcg cgcgtgtaca  19980
19981  cacgtgcatg tgcttctgtg gtgcagatag gtgggaggat ccgtggggtt tgctggctgc  20040
20041  cagtgcacct ccaggcttaa tgaaagaccc tgtatccagg gaatatggta aacaatgaca  20100
20101  gagcaggaca cctgattctt tttgctgttc tctgcatgtg gtttctcgca cacatacgtg  20160
20161  tgtataccat acatacacac tgaagaaaat taatgaagaa gaaaggcccg tgagatgggt  20220
20221  cagtgggtaa aagtgcttac agaagtctga tgatctgagt tagttcctat ataactaacc  20280
20281  catctgagtt agttcctata taactaaccc atctgagtta gttcctatat aactaaccca  20340
20341  tataatggaa gggatggcct gtcgtcacag tgctgttttc tgaccttcta cgtgcactgt  20400
20401  gacatggtca catccccata cacacatggt atgcatacac acatacatac acacactggt  20460
20461  aatctttaaa tatttttaag ctaaactaga agcttccttt atataaccca ggtacttggg  20520
20521  ttataagaca agctattatt ccttgaaaaa ataaaataaa aagctggttt gtttatgtgg  20580
20581  atactatagc tatggtaagg gtggctgcta tgtgctgtgg catgcatttg gaagagttct  20640
20641  ttcccccctt ctaccacatg ggcctttcct ggggattgag ttcagaatgt caggcttgct  20700
20701  gacaagtact ttgattagac tgagacacct tgctggccag cctttgtttt ataattgcta  20760
20761  tatattcatt atatggtaat gggtttcata aaaataatgt atctcaagtc tgtcatattc  20820
20821  tttgagactg ttcaaccctc actattctcc cttcctccct ctgcctgctc ccctcttgca  20880
20881  ttggtttctt ttactgtcct agtcagcttt ctgatctctc attaagtata tataaacaag  20940
20941  tagctttctg tgtgtatgta aaatctagga tccacaaatg agggaaaata taagatattt  21000
21001  atagttctaa gtctgactta attttcttta tctgatgact cagtttccag caaacaacat  21060
21061  gattttgtta actaaaactc tgctgtgtat gcataccatt tctttatcca tttatctgtt  21120
21121  gacagacata tagactgata acatattaca gccactgtga ccagtgcttc tgtaaacatg  21180
21181  gatgtgcagg ggtatctgta gtatactgac tttgtgtcct ttgggtgtct atctgggaat  21240
21241  gggtatatca tatggtaagg ctggctcggc cagttcacat tcccatcagc agtgtataaa  21300
21301  ggttcgatta gtagcagaaa ccattttggg ctgtagaatt aaatatatac aaataaatgt  21360
21361  gactgctttc ttgccttacc cccttctctt cctggctttg ttcctacctt tccgtaggac  21420
21421  tgcataattt aaaatattac ttcctagtgg aggtcatgat aggaattaga atatatgaat  21480
21481  tattcctggt tgtgtggggg aagaggacaa tagaggactt tgtgttactt ttaggacttg  21540
21541  atacattttg aagggtgtgg aagactattc ttttgtcctg ctgtaattca acaaaccctt  21600
21601  tctttacaat atgcgagtgt ttaatgttga gagttggcct aagaatgatg gaatgtgttc  21660
21661  agagaagcaa atgcaaagac agaatgaacc tgtttgcaaa gcagctgttg tggtcccagt  21720
21721  tgtctgttct ctgaaacaag agaaatgtcg taacttgggg gaaccctttt tggcatttga  21780
21781  aagtggatgg tgtttattga gagaggatgg gttaagattt ctagtcagaa tgagctgttt  21840
21841  caagtctgaa ataaagcatg tggtgacgcc acactcttga gcaaatgacc ttaaatgtcc  21900
21901  agtccttggt tttctcattc gtaaaatggg ctatcagtaa tttccagatc ttggaatcat  21960
21961  tgtgaatata aataagttaa cacatattaa atatatgcaa ggtaatttat tgagtcaaac  22020
22021  tctacatagt ttttgttctt taaaagaaac aaaacaaaaa accaaaattc tatcttatcc  22080
22081  tgaaagacta ccttgtgggc atgacacagc caatgcaatc atgatctcac agtggcagca  22140
22141  gctgccatca gtgtgcctgc acaggcctgg gcttgtcaac agtcagtcat agatcggtga  22200
22201  gaggcccatt tggccttacc cctccctgct gaaatatgag ctactgatgg atttttgggg  22260
22261  aggggccgac actgtcttca gttgtgtact cgtgatgagt tcaccgtgct ccagtgaatg  22320
22321  gtagcaaact caggttgcac tggcatccct tgttaaacgc tgggttacaa aacaaaacag  22380
22381  aagggcctga gtgtgagaag gggactggcc aggagggagt gtgtactgga tgtcggaggg  22440
22441  aaatgagaag gggaggatga aaatagccag agtacactac ccacgtgtat gaaatggtta  22500
22501  caagaacaaa ttcaatcaga aattccattt taattggcac ttgattagta cttaaaagac  22560
22561  aaaccatctc gatggctcag tgggtaaatt gtttgctgta caaatgtgag aattcagttg  22620
22621  tctcctttac acctgcctac ctaactcctg acacagctgc aacacttatg tgtaacccca  22680
22681  gaattgagag acagaaacag atgaatcctg gggtcttggt agtcagccag cctaatctaa  22740
22741  atggccagct ccaggctcag cgggagaaca ggtctcagaa gaataaggta gaggtgacag  22800
22801  aggaagagat ccagtgtcca tctctggcct tcgtacatgc atacgtggat gagcacacat  22860
22861  acacacacat agttaaaagg aggtaaagca acttcagtct gggttcaggt ggatgtgttc  22920
22921  aagagttcaa tatctatggc agctatagac ttacataatg tttcttaaat tttgatttag  22980
22981  aagtcagaat tattccttga tttatactgc tgatggaatt ttaatccagt gggcatgaaa  23040
23041  acaatattac ctggtacatc tcttttagag ccctagggtg gtcaagtaca ttttcagtta  23100
23101  agcaaaaata tttttaaaga tttttctctt ctcatctgta ggtcttcaga ttttaacagc  23160
23161  aggcgtctac tatttaataa accatgctgt aagcacgcat actgtcatcc aggttttgtt  23220
23221  ttatttgtta acggttagtc cagcaatggc tgtctctcaa aggaaaggct gaacctggta  23280
23281  gttgtttagt ccatgaggat acatgtttca acttgccagg atgaatgagg gcaagtgggc  23340
23341  aaaccccaaa acttactgtt ccatgtcctt ttatgtgggc tgtcactaga aagtgtgacc  23400
23401  ctcccatctc aaatgatcca atcaagaaaa tccctcagag gtgtgcccag ctgtttgtgg  23460
23461  ttttgttgtt atattttatt ttgtttttcc aagacagaat ttctccgtat agctctagct  23520
23521  atcctggaac gtgctctgta gactaggctg tcgttgaact cacatcagtc tgcctgcctc  23580
23581  tgcttcccaa gtgctgggat taaaagcctg tgtaccacat acagcctgct tttgttttag  23640
23641  tagattcaag atgtagtcag gttgacacct aagagtgtct atctcacact tctcaagtct  23700
23701  aatagtttgg ggttagaata agagatacat gccacttttt ttcagttgaa caaaaacagt  23760
23761  atatacttat taatgagcct agtttcagtt tcatgtctca cagaataggg gctcataagg  23820
23821  agattaagag agagatgagg gaacagtatg ttggatttta taacacatat ttattatgtt  23880
23881  cattgattta tatgggtata actcaatggc tccctgaaac agttataatc atgtattaaa  23940
23941  gataagactg tggatcacca taaggtatag taataatgaa aataatgcca agtattatga  24000
24001  gagttatcaa aatgtgacca aaaaatgaaa ctggatatag aaacatacat ttgtaatcct  24060
24061  ggcattcagg ctgaggcagg agagtcacaa gtttaaggtt ggcttgggtt ttttcttcat  24120
24121  tatttactct tctgttgctg tgataagaca ctatgaccaa ggcaacttac acaagaaagt  24180
24181  ctgttggggg cttacagttt caaaatatta aaagtccatg accatcatgg tgggaaacat  24240
24241  catgatagca ggcaaacaga tgtgacattg gagcatgcag agagctcaca tcttaagaca  24300
24301  caaacacaaa acaaagacag acacactggg agggtaagag tcattttaag cctcaaaggc  24360
24361  tgcccccagt gacacacttt gtcccaacaa agccacagct cctgtttttt ccaagtagtt  24420
24421  ctaactggga gcaaagtatt caaatatatg agcccatttc tattcagact tcctagtgaa  24480
24481  accgtgtcac aaaaaaccca aaccaatcaa tcaaaatgaa gcatagagca agcacattgt  24540
24541  tttggaactg tggtgccagt agacttgctg tagagaaagt agccacagtt acaaaaatct  24600
24601  ctacaggtct gcctgtatgc ctgtagaaat ttattttggc tcatggttct agagagaaaa  24660
24661  gtctgaaatc ctctgtgtct tagcctgatg aaaaagcagg ggaagctgga gcaggcagaa  24720
24721  gagagcctga gggacagctt cactttctaa gaaccggctc ttgcgctcac tcagacatgg  24780
24781  acccatcaca gtaggacaga ttcccatggt aatgccaatt atttcttcag tgccttaacc  24840
24841  atgtcttaat gttccaatcc cccattactg tcatgatagc cttcagattt caagaagagt  24900
24901  ttcagacagg ataaagggca ttcacaccac agccactttc gtgtactccc agctctgctt  24960
24961  aaccatttct tgaagagcaa ctgctctcta gttcctactg cttgttctgc tgttgcagtt  25020
25021  gtttcttagc aagttaattt gagcatttgt gtgactcaca cttaagattc ctgtctttta  25080
25081  ggggtctgag tccttctgtg cttagtctct aagtgtcttg agttatttaa ttattcccca  25140
25141  actttttaat tgtgttatgc caaactctag ttttgatact tatttttttg tgccttttct  25200
25201  ttgttaaaat tcctttcaaa ttagtatatt tgttagttga tgagtttaca tttgcccatc  25260
25261  tttgttactt ctaagtccat ggtgtttaca tgagggtttg ttctttatgt taaatggtct  25320
25321  gttgattttg acaaatgtct aatggtatgt gtctgcgatt atagtacata tagaatactt  25380
25381  tcattgctct acaaatactc tttgcctatt catcctgaat ttgcctattt cctttcaacc  25440
25441  tgtagtaatc actgttcttt aaaaaaataa acaaaaaata ttgctttgca ttttctagga  25500
25501  tgtaatatag tagccaaaca gtatacaacc tttcagttgg gctctctcac ataataatat  25560
25561  gcatttaagc ttccacatct tttaatgatt tggtagatca tttcttttta gtgttgaata  25620
25621  ataatatttt gtcatctgtt tgtgccacaa tttatttatc cattctactt ccaaagggta  25680
25681  ttttggtttc ttctacgtgt tagcaattat gagtaaagct gctataaaca tacatacaca  25740
25741  tttttgtatg tatgtgttta tacattcatg tgtgtaccca catgtaatca catacaggcc  25800
25801  ccaaggtcaa ctttgggtat cactcactac ttaggctctg tttaccttct cttttgagcc  25860
25861  tggcccagaa tttccctact agggtaagac tggcatccag ggagctcgga gtcagtgctt  25920
25921  acacctccgt catttgggac ttcaagcacg cagcatcatg cctggctttt caatgtgggt  25980
25981  tctgggagtc agtcttgggc tctcatgctt catggcaaat gacttcactt gctgagccat  26040
26041  cttcgcagct cccaagcatt ggtttcaaga caggatcttg ctaagtcgcc tcggctggcc  26100
26101  tcacactcac tgtgcagcct aagctggcct taactcccga ttctccggtc ttctcactgc  26160
26161  caggagttat agcttatgct accgtgccaa gcttgtgcag tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  26220
26221  tgtgtgtgtg tgtgtgtgtt attggagatg gaacccagag ctctgtgcgc tgtgggaagc  26280
26281  actcagctag cactgtgcca gatttctagc cttgctgctt tacctttacc tcctacttcc  26340
26341  tgagccattg ttactagttt tgtgtgatat gggagggcta agtctggaac ttgtgtgtgt  26400
26401  gtgtgtgtgt gtgtgaagat gtataattgc tggcactatt tcctgggaag gtgtctcttt  26460
26461  ccatggtatt gtgttttgcg tcttcatcaa agactattat tatactaggc tgcggttgtg  26520
26521  tatcttgatt tctggcctct ctatttcctg ctgtctctct atgtctcagc ctctctttta  26580
26581  ttactgtgaa gagacacaat gaccttggca actcttaaaa gacaaaacat ttaattgggg  26640
26641  agttagttac agtttcagaa gtttagtcta ttacatcatg gtggagaata tggtagcatg  26700
26701  cggaccgaca tagtgctaga gaagtagctg agagttctgt ctgcaaacac gggcggaaga  26760
26761  gatagagaca gatggacaga cagacacaga cactgggcct ggcttgaact tctgaaacct  26820
26821  caaggccaca cttacttatc ttctcaagta ctactattcc cagatgacta aacatttaaa  26880
26881  tataggagtc tgtggaggct ttcttattcg aactaccaca ttccattcct taggtcccat  26940
26941  aggcttgcag ctacatcata atgcaaaaaa tccattcagt tgaacttcaa aacagtatta  27000
27001  tcactgctta aaagtccaaa gttcaaagtc atttctgaga ctcatggaaa attttgtaat  27060
27061  ccctataaaa tcaaaataaa aaatcatatc tcatactttt aacatacagt ggcacagaat  27120
27121  atatattacc attacaaaag ggaagacagg gagagtagtg agaaaatact gggccaaagg  27180
27181  aacaaagcca tcacgtcagt ctccaagtct tgtatctgca cctctgatgt caaagtgcct  27240
27241  ttcagatcac cagcaacttt caggtttctt gccgacaaca tacttctttc acttggactg  27300
27301  gctccatgcc ctgtatccag ctctcctagg caggtgtccc acaacttggc atttttgaca  27360
27361  tcttgggtgt tctaggataa tccaggtttc acctttacaa cttcaagcag ttgcctctct  27420
27421  aggcttccat acagagacac ccctggtgca cacgtagctt tagtggcttt ccttagctgc  27480
27481  tgggggagtt ccacaacccc tttcttgtac tcttgactcc aaagtcagaa ccacatggct  27540
27541  ggagcggcca agttctgctg cttctgggct tggaacatgc tcccctcatt tagttacatc  27600
27601  tacattctct tctgttgttg atgggttcct tcacttctta agccctttct tcaattcctt  27660
27661  tttcacaggt tgaaagctta gctggttggc atctttccct gaggttagag tttccgctat  27720
27721  tccatttatc atcaggctat tctttaaacc tttttatctc cttgagcatt ggacttggca  27780
27781  ccaacatttc atttcctgat gctccccttt tctcctcaag ctataatttt tctatttttc  27840
27841  cttgctcagc ttgatctttt cattataaat ctgcataaga gtgaccacga acaaccaagt  27900
27901  gacagagtca gtactaagct ctcttgaaat ttctgccaac atcattaacc cagtttagca  27960
27961  caggcagctt ttttggacaa taaaagaaac cacagtgttc ttcaaaatga cacaagaatg  28020
28021  gtctttgtgt cacttactgc ttccctttga agcttcttga actgggtccc tacagccctt  28080
28081  cgcaccactg ccttccatgc tcttacttgg atggctcatt aagccctgct taaagcacct  28140
28141  ttgggggaca tttctattca cactataatg ccttgttgat tttagaatca ttttattaga  28200
28201  tttatagatc ttcttgatta tttaggtctc ttatttttta attagacttt tatggttccc  28260
28261  ttcaggctga ttttgtatag actttattag ctttatatct aactattcca ctttagatgc  28320
28321  tcatgtaata cacacacaca cacacacaca catacatatg tatgtatata taatatacat  28380
28381  atatacacac atatatatat gtgtgtgtgt atatatattc cttcctgact ggcctggagc  28440
28441  tcactatggc cagggtggat gcaaacacac aaaaatcaag agttaaaggc atgtgcacca  28500
28501  cattctgctt aattgtattt ttttttaatt gcagtctatt tgttgggata tagcaaagca  28560
28561  gttgggtttt gtgccctaac cttgtctcct gtatccttgt tagaatgttt aatagatctc  28620
28621  attgtctcta ttgagtcttt ggggatttct gtagaaatga ttgaataatt ttaaataaag  28680
28681  gcatttttgt ttcttctcag tccaaacaac ttttaatttt tctttttgtt ttattgcatt  28740
28741  aattcttgaa ttctgtatga tgtcagtgtg tggtaaagga taatgctgat accatgtttc  28800
28801  taccctctca tcaataaata tattagctat agattttctg tgaagattct ttttcccctt  28860
28861  tttattgaaa acagattccc cccctcacat atatatcctg attaaggttt cccctctctc  28920
28921  tctcctccca gtttctctcc atctcccttc ctatctggac ccaccccttt cctttctcat  28980
28981  taaaaaaaca aacaggcttc taagggataa taataataat aaaaaaacct aacacatcag  29040
29041  aattggacaa aacaaacaaa cagaaggaaa agagcccatg agaaggcacg agagacaaag  29100
29101  accctctcac tctcactcag gaacgccata aaaacactaa actgggagcc ataataaggg  29160
29161  acctatgggg taaaacaaga gaaacatgta agtgaaataa aataaaacaa taagattaaa  29220
29221  aggaaagaaa tagagaagcc ttggcatgat gttatgagac acagaacctc agtgattacc  29280
29281  gagtcgtttt ctgttggcac ctactgctag catgcagcct acctttaaga ggagtttgtt  29340
29341  tcctccagtg agagtgagtg ccttagagga aattacactt acattggcaa gtaggtatca  29400
29401  gctgcatatt gcttctgagt tagggatggg gacatgtatt ctctttttct ttcagctcta  29460
29461  gggaacatag cctgagaagg cacaagagtc agagacccac tcgttcattc actcaggaat  29520
29521  tcaataaaaa tactgaaatg gaagccataa aatacacatg gagggcctta ctctctgtga  29580
29581  gtttatgtga actttgatca tggtgattta gagggtactc ttttcttgac cttccaactc  29640
29641  atctggctcg tacacttttt ctgtctcctc ttctgtgggg tcccatgatc cctgagggga  29700
29701  gagattgatg gggacttccc atttaggaca ttcccttgga gtgttccaag gtcttctact  29760
29761  ttctgcatca tgtctggctg tgggtctatg tatttttctc atctgctgta agagaagact  29820
29821  tccctgaaaa tggctgagca aggcactgat atataagtat agcgaatgtc attagtagct  29880
29881  ttgttttatt gccatactct tttagtggaa tagtaacatt tggttttatc ctaggagctt  29940
29941  gagctatcta atctcaggtt cttagtcatt caagcaaagt tgggcatagg ttccatcttg  30000
30001  tggagtgggc tttcagtcaa atcgaatgtt ggttggttac tcaaacaaac attgtgccac  30060
30061  cattgcccta gcagatcttg taggtaggac accattgtag atcaaacagt ttgtagctga  30120
30121  gttggtggtt acatttctct tttggtagtg cagagtacct tcctatagca aagatgctag  30180
30181  actgtaggga tgaagacatt atgtaggcac cagctcaact tctccatggt cagtgggttg  30240
30241  tgtgggtgtt gtcttcagca gtggggcctt gctatcagtt tgtgacgaac aacctatagt  30300
30301  cttggcaaca atatgggttg tttggggttc ccatggcact cctttggcca actcaactta  30360
30361  catcaactca attagatgta acccaatctt ggtactggaa gattcatttg gtgacagagg  30420
30421  atgtccactt ggggatctgt ctccctcatt acttggtgat tttatttaaa tcaccttcgt  30480
30481  atatgtatat attttaggga gcttctactg tattaggttt ctatactatc tctcaaatag  30540
30541  cccttaattt tggttgtttc tctccacatt ccttccttca tctccctcta catttgatcc  30600
30601  tcctggtcct gcccaccccc cccccataat gataatgttt ccctttccta gggaggtcta  30660
30661  tccatctctc ccttaattcc ttaccttgta cgtaacctct gtagttctat agagtgtagc  30720
30721  ttggtcatta ttgatttaac agctggtatt ctgaggatag tctttattaa gttgaggaaa  30780
30781  tacctcttaa tttatagttt gctagatatt ttttaaatca tgagtgaatg ttaggagcta  30840
30841  aattctaggc cagttatgta ccctgtatag aaaatgaggc ctgtcagtca tttctttgaa  30900
30901  ttatttggat aagcaattaa ttgatttgct attagaatgt ggatgagatc taaagaaacc  30960
30961  agggtagaat caacagtctt tttcttgggc gattctattg ctacttgctt ttctgattat  31020
31021  gttaagggaa aaggaaaaaa aaaaggaaaa tctgaaagct actatatcct atgttaaggc  31080
31081  atagacgttg ttataacttt aaaatatttg catttagtgt cattttagtg ctgagtagtg  31140
31141  tattagactc tgggggggta taatagaaat tagaattttc tgttttcaag acacttataa  31200
31201  atttgttgag atggaggtaa aaataagcaa gcaagtcaga cacagacaag gaagagctgt  31260
31261  aacactgaga tctgtatcca gtctttaagg aaggaatctt ggttgttcat catagggtca  31320
31321  ggtaagcctg aactttccag atccatgttt tcctggagta gagctaactc cacactcaaa  31380
31381  tctaccatgc aactagatgg ttaactcacc tgctctctac cccagtgtgt cttgttaaaa  31440
31441  ctgattggcg ggctggtgag atggctcagt ggttaagagc acgctgctct tccagaggac  31500
31501  caggtatcaa ttcccagcac ccacatggca gctcacagct gtctgcacct cctgtcccag  31560
31561  ggcatcttat tccctcacac agacatcctt acaatcaaaa taccaatgca catagactaa  31620
31621  gactaagata aataaattta aaaacacaaa aacaaaagct gcagctggct aggtatggtg  31680
31681  gcacacacct ttgatcccag cactcaggag gcagagacag accaatcttt tgagttggag  31740
31741  gtcagcctgc tctacagacc aagttccagg atagccaggg ctacacagaa aaatcctgtc  31800
31801  tcaaaaactt aaaaacaagc caaaagactg tgattgagtg aagtgggtta gcctttacct  31860
31861  tcctttgtga ctctgccact cctgcatctt ctgtgcatag tcaagaatgc cttaaatact  31920
31921  gactgctgcc agctcaggct gtataagtag gatgagtttc ctgacatatt agtatcgtat  31980
31981  ttcttttgtt catatataaa acctaggtga agaggaaacc caagcataga aagaagtagc  32040
32041  tctcctgttt caagactttc tattgcacac ccaatgctta atgcaacctt gctattcttg  32100
32101  cctggaagag tacatatttc catatatgtg ctagtagttt actttcatta cattttactt  32160
32161  attgtgcgtg tgaaggggca tacgtgctat gacctgagtg tggaggtcag aggacaattt  32220
32221  ccacacgcat gtcatggcac atgggagctc tggatataaa agtcaaagga tcggctttgg  32280
32281  acaagagcgt cttttcctgc tgccaatctc ataagacttt tttaccttgt gaaattacag  32340
32341  ctgagattta tgttcagcta gctttagttg ttaggttttt cacactgcag tgatacttac  32400
32401  tgtcaccact tggtggagct ctttggtaag tgagaacatt gtcaaaaagc aagctcaaat  32460
32461  aaattgtcac tgatttgggg ttgtctttaa ggtggttcag aggaacatta aatcacatag  32520
32521  cagatagcca tgtaaagtgt tggctgtata ttttgattta aactgttaat atataattga  32580
32581  agttttgata ttttaataat tttatcatat ttctgacttt tctatcctgc ttttcataaa  32640
32641  tttagcagtt tttactgttg catcttcttt gttgcagttg attttaatta ggaatatata  32700
32701  tcttgaatta atgaagaaaa tgaaagttga ttatgatcct aatagctcta gaaataagaa  32760
32761  cccactttag atatattata atcctttcct taactttttg tttatttttt tttttttaca  32820
32821  aaattggaat caagaaatac aaataatttt gtagattttt ttctctcact taaacattgt  32880
32881  accttgggca tttcccatgt gcttgttctg gtctttgaaa atgtcttagg attttgtgta  32940
32941  accccataat tcagctatag cattgtttag ccattctatt ttaagatatt tagacacccc  33000
33001  actgttatgg ggtatgtaag tagctattag aacatctgtt acaaggatct tgtcccagct  33060
33061  ccccagttat tttcactggg tggattctta gctgtacaac tgaatgtctc aaaacatcat  33120
33121  ggcagcgtat tgttcagttg acattattct aagatttgac atttgctgaa tctggttttt  33180
33181  gaaaggtaag attttttttc cagttttgca aagtccactt cctccacaca cttcctccac  33240
33241  aagttttacc tttttgtgtg tgatttcact gagaaatagt tacttttttg taaataattt  33300
33301  taagtgctgt tttggactcc ctttaataat ttttaagctt tttaaaaaat tatgtgtact  33360
33361  tgtgtgtaca tgcacaggag tggaggtgct catgcaagct gtagatccca ggtgccagtc  33420
33421  agatcaacag ttgtgagccc cctgatgatg tgccaggaac cgattttgaa ttgtctaacc  33480
33481  aagtaatgta cactttggac gacctctgat ctattcttcc agccttcctt ttataatttt  33540
33541  taagaaaaac attttatttg caagttcttt ataaaaaggt ttatgcaatt acagcaaaac  33600
33601  aaataaacaa aaacaaacct gttttcaatt tagttgtaaa ttggattgga aataaatcct  33660
33661  gtagctaccc agagccactg tgctacaaag tagcaagaga ggcggaccct ctgtttgcag  33720
33721  ataatggcag ggctgtggga gtgggcgggg tgcttattaa aggaaggata gcaacgggta  33780
33781  ggagttaaac acagagatac aggaaagagc acaaggatat tagaggactt tagaagtaag  33840
33841  gaaaaaaggc tcacagtggt aggttgaagg agaaaaactt agtgcgactc ttcagccata  33900
33901  gcattaaaat agaaattaaa actatgagtt taaagtatag catttctggg gaagctgaca  33960
33961  gaaaaatctt gactcaaact ccattaaaaa tatccagaac ctttaaagct atactaatgg  34020
34021  agaccttgtg gtattggtgc aaaaagacca gtgatccgta gatgagggcg gcatggacac  34080
34081  tggcacgagg acacatgcgt tgtccgttca ttttctagcg aggcgcaaag gtaattcggt  34140
34141  agagggagcc tgttcttttc aaccttgaag ctggaccaac tggctatctg tttgtgacac  34200
34201  ttcacttaca gggtttggga ggtggctcag tgggtgaagg ttgccaaacc tgatacccgc  34260
34261  agttggatcc ctggatccca catggtgaat ggagaggacc agtttctgcc acgttgtact  34320
34321  caaaccttta ccagcgtgat gtggattgcc aacaaatatg aatttaaaga attttctgtc  34380
34381  tcatagtact tagaaaaatt agttcacatg aaccctagac ataaaattct agagcaggac  34440
34441  atgtaagaaa tcagtgtgga actgtgttag agataagttt cataaatagc atcactaaaa  34500
34501  actgaaccag aaaagaaaaa aaatagtgaa aatttaaaca ctctttctct gtgaagtaca  34560
34561  cctttaagaa aacgaaagat tgggacgagt cagtggataa aacccttact acatacacat  34620
34621  gaagacctga gttcagagta cccatagcca agcacggaac actaacccca gtgctgggag  34680
34681  aggccagctc catgactagg cagtctagct ggagcagcag gcctaagggt cagtaacaca  34740
34741  cacacacaca cacacacaca cacacacaca cacacacaca tgactaggca gtctagctgg  34800
34801  agcagcaggc ctaagggtca gtaacacaca cacacacaca cacacacaca cacacacaca  34860
34861  cacgactagg cagtctagct ggagcagcag gcctaagggt cagtaacaca cacacacaca  34920
34921  cacacacaca cacacacacg caagcagcag gcctaagggt cagtaacaca cacacacaca  34980
34981  cacacacaca cacacacacg cacacgcaca tgcatgcacg cacgcacgca tgcacgcgca  35040
35041  cacacacccg cacacacact tgtacgcaca gagagagaga gagagacata gagagattga  35100
35101  ttcagttgta gggctttatt ctaatacaat ttgaggcttt tagggaaggg gatgtagctc  35160
35161  acttttagtt tgtttgcctg gtatgtgtga ggcctgggtt tcaatttcca gcatgacaca  35220
35221  aaaacctttt tctagtgttt aaaaaatgaa taaacagtat aataatgttt gtcggtttta  35280
35281  gttactaaaa atgtgagtgt gagagttttc ttagaaaagg ctgtagtagc tataggcagg  35340
35341  tctatcgagg acagttatgt tcaacagggg gtaggtggct aggggcaaag aagcagagag  35400
35401  gaagtgagat aagtacactt aaaaattcca gaagtgagga ttaaggagtt atagcagcaa  35460
35461  gcagctgtca tatcttagta gtttctaaga aattagcctt attaagaaac ataggcaaca  35520
35521  aggaggacac caaaagacat gctgacatgg aaaggagaag ctcacaggac cccaaccctg  35580
35581  catcagatct acaggcaact aaggaatgct gaggcgggcc aggtagtctc tcccagggaa  35640
35641  gagcacacca atgggtatcc agggccagat agccagccct taaaacatgc acttacagtt  35700
35701  aaagtacaaa atgaggaggt atttatgtac ttaggaacac aggtagacat acacataaat  35760
35761  acacatttgc agcagttaat gaaaaagaga ccatgaattt aatggggtga gggtacatgg  35820
35821  aatgggttga aggagaaaag ggaaggggag atgatgtaat tatatcaaaa tctcaaaaaa  35880
35881  atttaaaaac aggcaaaagt tgatgttttt attttctgag accatataat tatcattgta  35940
35941  atgctgaatc aatacacaca cacacacaca cacacacaca cacatataca cacacacata  36000
36001  cgtacacaca tacgtacata catatatata catacataca taagtatatg tgtgtgtata  36060
36061  tatatatata tatttctgtt tcagtagtag gatatacgta acagtttctg aatcaaattt  36120
36121  attgagttga tggagatcta ttcccatata atgaccacca gcaaggatga aagcttcccg  36180
36181  agcacgccag aaggttctct tcccctcttt gtggtcattc cctggcacct gacctcgtga  36240
36241  tttgagcagt gcttacctag tgtctgacat taaatacggc tttaccttcc ctggaactgt  36300
36301  gtgtgcacag aatctgtgct actgttttgt gtctagcttt tccttttttg ggtgactttt  36360
36361  tctcagtgta ataattttca cttatctgtg ttgctacatt tagtagggcc ttttcttttt  36420
36421  tgttagatag catcagctgc ataattctat tacagtttat ttatagaatt aacagtttga  36480
36481  ttatttctgt ttggttctat ttctattata tttggttggt ttctagtttg gaattatatt  36540
36541  cattagtagt gttttaattt cttctgggca taagtattgg ggatagaatt tctaagtgat  36600
36601  atagaaaatg tatatttaaa tacataaaaa ctatccaaac ttgttttgca aaatgatcat  36660
36661  agacatttta ccacttgtca ctggattcag ttgtctcatt ccacttcttc cttaccaatc  36720
36721  atcaatattg taatttgttt taatttaaac tattttggat gtatagttat attttaaagt  36780
36781  atttatatta gaaggaaaag tttatagttg gacaatggtg aattattgat tacccacaat  36840
36841  catttgatac tctagatcct ctcattcttc ccttggtaca tgagatgcac atagtgtgta  36900
36901  aaatgcctta catctgcttc ctcagcaatg cttctatctc cttattagac cagagataat  36960
36961  ctgacacaat aggatccaga ttttacctac aaaacataca tttagagggt ggcatatttc  37020
37021  attgaggggg tatactgaaa aatactctac ctacagtgtt actcattgct catcagttac  37080
37081  taaatgagtg ctgggctatg gtcaagggtt taaacatagc ttcatttaag ccttgtaaag  37140
37141  taatgtatgc atgtaatcca ttgtacaggt ggcttagttg agaaattgca caagcccaga  37200
37201  aaattcttga ctgaacaaag ggaaaaaaat ggatgaatta gagcaaaaga catacgtata  37260
37261  ctctgaaagg aagtcagctt ttgttttcct ggaaaaaaca agttttaaaa aattttagaa  37320
37321  tcttttaatg tggctttaat gatattggac tactaagaaa acaaactttc aaataactag  37380
37381  cttactcaaa gtttccaaag gaaatagtaa tttaactttt tgaatctcct cataattttt  37440
37441  tccttataat aaaaattgag tgttatatta atgtaaaatt aaatattttc aagtatatgc  37500
37501  cattataaga atttaaaatt acatttttat gtttaatgaa aaaatccttt gtaattcaat  37560
37561  tttaacatgg tatccagtgt gcagatgatt taataaaata cttgaacctt tttattccTA  37620
37621  GGAAGGATAT ATTCAAAAGA AGAAGGAACT CTGGGGCATC TGCATCTTTA TCGCAGCAGT  37680
37681  TGATCTAGAT GAGATGCCAT TCACTTTTAC TGAGCTACAG AAAAGCATAG AAaccaggta  37740
37741  aaagctctga ctgaaaatcc tgaagttaaa aagggcttct aaagttttaa ttcacattaa  37800
37801  gaagttggtg gaaatgctaa aattaaattt aatataaggg atttgggacc aataatgaat  37860
37861  tttaattctc tgctgggatc agttaatgct tacttaattt gggggcagta tttttttaag  37920
37921  aatttattat tttttatttt atgttttacc tacaggtaag tgcaccatgt gcaatgcttg  37980
37981  aagaggccag gctagggcat cagagccctt ggagctggag ttagaggtac cgtgagtcat  38040
38041  cctgtgggtg ctagggaccg aacatgggca cctgaacata ccaaagacaa acacacacac  38100
38101  acacacacag agacacacac acaatcacat acatacacag aagtgaaaaa ataaaaatct  38160
38161  tttaaaatgt aaggtgtctg ggtttttttt tttttgtttg tttgtttggg ttttttgttt  38220
38221  gtttgtttgg ttttttgaga cagggtttct ctgtgtagcc ctggctgtcc tggaactcac  38280
38281  tctgtagacc aggctggcct tgaattcaga aatccgcctg cctctgcctc ccaagtgctg  38340
38341  ggattaaagg catgcaccac cactgcccgg cctaaggtgg ctgttttaaa tttagataaa  38400
38401  atttatttaa gttgaagact ttagcgtacg tggatgtttt aattacataa tcacataaaa  38460
38461  ctgccatata ttcagtattg attgacactt gacccaggca tttaacattt tttagcttta  38520
38521  aactttatta atttgttctc tagtaacttg tagattttca tcttaaactc acaggacata  38580
38581  atgttatttc ctttgtaaca tatttacaaa atacagcagt aagtaatttt accagattgg  38640
38641  taaatagatg tatatcttca gtgagttgat ctataattca acataattag tattttagct  38700
38701  aaactaagta gattaaatca ttacatttat agcacttttt tactaccttt aaataaagtg  38760
38761  tgaaaacaaa ggctttgtgt gtgtgtatac atacatacat acatacatac atacatacat  38820
38821  acatacatgg catataaata gcacaagagt cattgtctct aataccacag gcactgactt  38880
38881  cccatccctt ctcttaaact accccagaaa gagacaactt tgtttcagga ttttcgtttc  38940
38941  atttctgtgg tgctcggccc ctcccacgac gcttggggta cccctcataa gcacacgcac  39000
39001  tgctccgagg ttttcttttt ttctggattc tacacattta catgatgaac tcttctgttc  39060
39061  ttccttctct ctcaccctct ctctcttccc ttctcatcaa tacagcataa ataaatgtaa  39120
39121  agcagaggcc ccatgagagg ataacagttc attctctgac ccagtccttc atggttaacc  39180
39181  taactttagc atttctcact aactccctaa actgtattga tggaagttca aagcagtttc  39240
39241  cagtcagcat cttgatctct gctgtcttct gccatccctg catccttctt tactgtccac  39300
39301  gtaactatca gcactgcttt acccctcttg gcctgaacac tttgtaatat cctctgttat  39360
39361  gtggattttt gcctcctgct gactatctcg ggctcctttg gttggttggt ttgaggtgta  39420
39421  accttgtact tcccaggtct gcctcaaact cctggtctta agtaatcttt ctagactccc  39480
39481  aggtctggga ccgtagacac gtactctctt acctggcttt gctttggaca gcctataata  39540
39541  gttgtaatga ctattccttg ctctacttag ctgcttttgt acaattgtat atacaaagtc  39600
39601  aattagaaat taatatatga agtcagatgt gatggtgtaa ggtaggctga tctctgtgag  39660
39661  ttcaaggcca gactggtctg catagcaaat gccaggccag ccaggagtat gagacttttt  39720
39721  gtcaagagta ggaggagatg gtaatggata tatgagagct atccgatcat gtctgcctta  39780
39781  ctgccctttt gaaaatatgt atattgaaga ttaattttat agaaaacaac ttttagaatt  39840
39841  actagaagtt gtttaacaat gtaaaatttt agccaggttt tcactttctt tctctattta  39900
39901  aacatgaagc ttttggtaag gcaaagcatg ttagtgtgtc tatgacaagg aaatgccaag  39960
39961  tggtgagaaa ggttatcaga gcgaggtgag gtagacattc acagggtggg gatcatcgtc  40020
40021  atgggctggg cagccccaca tgggcagagc agtcctgcac aagctgtctg gaatgcagtg  40080
40081  tcagagacca ggcacttggt gtagagaggt atagtacagg agggcagcct gatgggggag  40140
40141  ggaggggaca gtgtgcagtt aagtcagcct gtccttgttg gagactggaa ggctttaggg  40200
40201  ttataagaag gacagagttt caaatatgaa aatggaagca ctagaataaa ctatatgttt  40260
40261  tgaaaaaaca tacagataca gatggctgtg tagtgtttaa gtacaatgta ttgcggaact  40320
40321  ctgaaagaat gtattttaaa tgtttttgct ttgaacaagt aataaatgtt tgaggagatt  40380
40381  ggtatgttta tctttgttat gcagtgttta cacgtgtgaa aacatcacat gctacttccc  40440
40441  taaaatgtat agttcttggg cttttatgca tcagttgata ataattttaa ttaaaaagct  40500
40501  catacattta tatttagaaa cacaaatgta catatttcat gcccctgctt ttcttgtttt  40560
40561  cttaacttta aataaatata attggggtag gtagatacta gggcctgggt tgcttctaat  40620
40621  aaaatgcaaa accaaataga gcccttccag agaatacaca gtgtagagct ggcagtcttt  40680
40681  tgaattgaat tgcacatgct ttgaaaatta aataaagcaa attttgatag ctactcatgc  40740
40741  actttttcta tttttTGTAG TGTCTATAAA TTCTTTGACT TATTAAAAGA AATCGATACC  40800
40801  AGTACCAAGG TTGATAATGC TATGTCAAGA CTATTGAAGA AGTATAATGT GTTATGTGCA  40860
40861  CTCTACAGCA AATtagaacg gtaagataaa agttttatta ggcttgcact ttcattcttt  40920
40921  gttttttatt tttatacctt gatacttcaa tttggaaact gtcatgggta atagaagtat  40980
40981  taagcattat cccctagcct tatccatttt gctattattt cttaaacatt ctgggtactt  41040
41041  gccctaaatt aactgttttt accagccttt tatgacattt gcttcttcag attttgagct  41100
41101  tgattttcat tttgtctagt ggagcttgta attctaaata gtgatctaaa ttttaacttc  41160
41161  ttccggctta gaaagaaacc atattgtcta taaaagtgtg tgagcagttg ccaagttgtg  41220
41221  atctgtgctc tcagtggtag ctgagaagac tctacctgca ctgttcaact ggaaagtcat  41280
41281  ggctaagctt ggcttatatt ttgtcataat acttttattg atttgggggg ggggatttca  41340
41341  catcgtgtat cccaagcccc actttcctat cctgcccact ttaggacttc tctccccaca  41400
41401  aaagaagaca aagaagaaga aaaaacaagc ccaattttgt tacccatgta ctcaccggta  41460
41461  catggtcaaa atcctggtgg atctcatgtt aaagaaaact gagtccttcc ctagccatac  41520
41521  ctccatcaga agcaatcaat tcttttttaa aaaagaagat ttatttatat attttatgta  41580
41581  tgtgagcaca ctgtagctat acagatggtt gttagccttc acgtggttgt tgagaattga  41640
41641  atttaggact tctgctcgct ctggtcagcc ctgctagctc aggtccaaag atttatttat  41700
41701  tcttatatct aagtacactg tagctgacat cagatgcacc agaagagggc gtcagatctc  41760
41761  tttatgggtg gttgtgagcc accatgtggt tgctgggatt tgaactctgg acctttggaa  41820
41821  gaaaagtcag tgctctttcc tgttgagcca tctggccagc ccagaagcaa tcaattcttg  41880
41881  tagaggaatt ttagttgagc aacatggcta ctctgacaag agatcacacc caaagatatg  41940
41941  atccagctgg aatttggtaa tacacatctt tggtccctct ggctggaatg tagacactca  42000
42001  tttagaacat acctttgatt ccagtcaatg atatctaatt gatggaccga caaagtgaca  42060
42061  aatcggagaa agacttgaag gaatgagtca gagataggat atgcccagtt ctcacagtaa  42120
42121  agacaggaag gagaggctaa ggaacagtca ggaaagagca gggagggaga gagaatagtt  42180
42181  tagttcagtt tggagcagtt cagttcagtg cagtttagtt gagtgcagtt gtgctcagtt  42240
42241  cagctcagac agttcagtta gttcgtggaa ttcagaggca atctttccaa gtagaatgtt  42300
42301  atcttatttt tcatatgact atgaccccaa atatgaaaga tttttgttat gatattattt  42360
42361  agatgtctga aaattagaaa tgagctcttt ataactgaat tttaaatatt tcaaatatta  42420
42421  taattataat caaacaatta taagctagtt ttgatgagga ataacagtgt aaagaagtgc  42480
42481  ttgtaatgtt agatatatag atcagagtat actatgattg tgacagtgca aaagggaaaa  42540
42541  atccaagcct ctaatgcatc acgtgaaatg actcagaaga agctagaatt ctagtagagg  42600
42601  tttcctatcc acgatagaca aagtacgcaa acatttctct gagccagttg ttaaaaacct  42660
42661  gtggtaggct ctagagatgg ctcagcggtt aagatgctta atgctcttgc agaactcagc  42720
42721  tcccagcacc tacttcaggt gtctcacaac cacctgtaac ttcagcttct ggtctgtgca  42780
42781  ggatacttgc acagacttgt gctaaacaac agacatacac acacatacac agaagtaaaa  42840
42841  atgaaatgag tctttaagag caaaagaaaa tgctgcacaa ataagttact taaaaactga  42900
42901  ctaggtgatt tctagatcta gaatttgagg gctcggaatg acttggggta cagtgcttac  42960
42961  tgtcttctgc tatagtgatt ttattctact tttgttatta aaatataatt acatcatttc  43020
43021  accctattcc cttttattcc tctgactcct cccacacctc ccctcctctc ccacactgtg  43080
43081  ttcctgcttc cttttaaatc tggcagctca ttttctttgt tgttgttaca tgtatatgca  43140
43141  taaacatgta attataacct gctgagtctg tctagtgttt ctcgtgtgta tatgatttaa  43200
43201  atgctaacca tttggtatgg gataaccaat taataggctt ctccccagga gatagattat  43260
43261  tcttcctgct ctctttcctt aattgcctgt tatttgtcta ggggtggggc cctgtgagtt  43320
43321  tcccccattt atatttctgc tataataatt ttaattggat acttccaagt agttttactt  43380
43381  tcttatatga ttctgcttta atatcagctt ctgtcttcag ggatttgttt gcttgtttgt  43440
43441  ttattatact ttcctctgat atagtgcact tgatatcctg ggagttgaga gagaggtaaa  43500
43501  aaagggtact agaaaatgaa atagtctcat atgtgatttt taggctttac aaaatattct  43560
43561  gtttaggtgg tttaccctct aatttttctc caaacagagc agtgatcaat agataaatca  43620
43621  ttaggctgac atttttctct ttatattcat attaatctca agactactaa gtcttaagaa  43680
43681  ttttctgtat ttgtattttg aagagtaatt ttaagtagtt tggaagggca gagagaagaa  43740
43741  tgttatagag aattgattaa attacataaa aacagaaaag aatattataa ctactacata  43800
43801  ttgaagttca aaaactttag cagttatata gacaattttg aagtgctctg gatctttctg  43860
43861  tatgctattc cctaagggcc aggataagca acggtgttta cagtccagtc tgtgggatac  43920
43921  agcaccacag ttcccaaaga attttcttct aatacaacta gaacatgaga gttcacgatg  43980
43981  accgtccaca ttccagttga atctttgaga tgtacttgat gtagagaact cacagtctga  44040
44041  gaaacaacca attggctcct agagttagtt atctctcctg taatctatag ccagcaagct  44100
44101  tgtcatggaa ggggagcggt cagggttcta gagcaggctc tgcccctctg gtctggcttg  44160
44161  agattctctc tctattttct gtagtttgcc tttgttatca tctctgtggg aagctgggtt  44220
44221  ttacagtcct cgtgaagtgt cacctgaatt ggggctactc aatagacaac cattagagtg  44280
44281  tgttcccaat gagctgttca tagtaaatat gcatagatgc cttactgtat tatcaagtac  44340
44341  aaggtgccct tacaacagag agggtagagg ctcatcatcc atccttcttg ttctctatca  44400
44401  aaaacagtag ctattatcta tgagagagaa ggaagggggt tacagtagag cttagaggag  44460
44461  aagcagtcac tcaggtctgc attctaacct gatcctgagt atatactatg taatcttgga  44520
44521  taaatgagtt acctaacttg ggtacatagt tttctaatgt ctaaatcaag ttaatgagag  44580
44581  tacctattag tcagggctct ctatagtaac agaactcata gaatggacct gtatctatat  44640
44641  ctctagatct atatccaaag ggaatttatt agaatggctt acaggctgca gtccagctaa  44700
44701  tctaagaatg gttaactatg aatggaaagt ccaagaatct agtagttatg cactcagtcc  44760
44761  acaaaactgc atgtctcagc tggtcttcag catatgctgg gatcctgaag taggctctag  44820
44821  tggcaatgaa ggaatggact tgctagcaag gggaggacaa gcaggcaaag aacaaaagct  44880
44881  ttcctctccc ttatatagac tcccagcaga aggtgtgacc cagactagat ttgggttaaa  44940
44941  ggtgtgtttt ctcctcctaa agataacgga cttttgaatt ttagttaatt ccagatgagg  45000
45001  tcaaggtgat gatcaagtat agccatcaca cacctgttaa tgttttaatt gagataatat  45060
45061  ataaatagtg ctttcatgat agcttttaat ttgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtatgtgg  45120
45121  gcaaatgtgg gctatagcac agttgtgaag agtagagggc aacttgaaag agttggctct  45180
45181  ctccttctac cacgtgggtc tcagtttcaa acttatattg ccaggcccag cagcaagcat  45240
45241  ctgtacccac tcagctatct cacaggccca aatatttatt aggtttttaa agaagaaaat  45300
45301  aagacattgt ctatttggaa aacactgcat aatactgtat tttcatattg tattccctct  45360
45361  tagacagtca caaaacacca aggcaatgca cgatatttag aagtttgatt gagttaagca  45420
45421  ttttctaaat gactaatatt tacatttgcc ttagttactc tctgttgctg cgataaaata  45480
45481  ctcctacagg aacaatttaa gggagaaagg gtttactttg acctacagtt ccagagggat  45540
45541  acagtttgtc acagtgagga agatgtggca gcagacctgg aaagcatggt ggcagaacag  45600
45601  gaggctcctg accacatggc atccctcaaa agaaagcaga gtgcatgaac aggaagtggg  45660
45661  ttttggctat taaagccgta actcccaccc ccaccccacc ggtgactctc tttctcaagt  45720
45721  gtgatccttg tggggatatt tcacattcaa accacaaacc ataatgccat ttaacatcag  45780
45781  ttaagatctc atacaagaag tgtttatgga atatacttta agaaaatgta tgatgtcagc  45840
45841  tgttttgttg taatcaaatt aacaagctac atcaagaatt aactgttagg ggctggagag  45900
45901  atggctcagc ggttaaaagc actgactgct cttccagagt tcctgagttc aattcccagc  45960
45961  aaccacatgg tggctcaaaa ccatctgtaa tgggatccta tgccctcttc tggtgtttct  46020
46021  gaagacagcg acagtgtact cacatacatg agataaataa ataattctta aaaaaaaaaa  46080
46081  agaattaact gttagtaccc tgctatctcc atgagctctg agtttgatca agagatcctg  46140
46141  ccctcaaaga ataagatgaa agaacaattt aatatccctg acatcagtct caggcctcca  46200
46201  catacatgtg tacatgtgca catgccacaa catgtccacg tgaaaatgca gtaatggctg  46260
46261  tgatgctgga ttgaagagta ccgcgtttaa gtagaaatga tgcagtacgt catggatctt  46320
46321  agctaggtga gaaggcggta ctgttgattt ctactaagga aaaagagaag gaggaagttc  46380
46381  tgaataggga ttagaaatag aaatgtatcc agaaaaatga gtggggacag gaactgggcg  46440
46441  tgtcaggcat gtgctgagca tgtgcacacc aaaacagtga ctggatgtgc tttgagcgct  46500
46501  gatgtatgga aggtaggatg ggggctgggc aggagcaagc tagctgtgcc ctgcacagtg  46560
46561  gaaatgctga gtgcttttac actggggaat ggcatagtct gatttggcct tacaaggctg  46620
46621  ccctgcactt tgtaacttaa gatttttatt gactagtctt ttggaataat ttagctttaa  46680
46681  ttaagttggt ggctttgaat caaatcaagg tttccgtttc ccattctact tgtacagttt  46740
46741  tctggagtat gaagattgca atgccaaagc ttgtttatta tagggtaaac tatagagata  46800
46801  tatgtggctt attggttagt tacccactga gctaacagtc tggtctggtc attggttttg  46860
46861  atttaacagt gagtgacaga agccggttct tttatcttag aacatggtga tatgagatgg  46920
46921  cattttgtag taagcagata tactttaact ttcttttaga aggctaatga ctcatgctgc  46980
46981  agaagtattt taaaagtttt cttttaagct gttattttac tgaaattatt tttttcTTTT  47040
47041  CAGGACGTGT GAACTTATAT ATTTGACACA ACCcagcagt gcgtaagtag catgtaattt  47100
47101  ttcactaaaa tttgtttttt tggactaatc tcaaacatat tgtttacttt ggtgataaaa  47160
47161  acatactact ttataagtta aggtggtaaa atcctgtttg gatttgttta tcttctaaaa  47220
47221  atgtgtgcct tacttatata gcagagagaa ccaattggct ggaattcagt gttctctgtc  47280
47281  acttttctga ggaaaatgca gttcattcat taagttttta ttaacgatct atcacaggga  47340
47341  ttttatcaac aaggctctgc atacttttgt ataagaacaa atacattctc aatttaggga  47400
47401  tttggagaga agactggacc caggcgtgaa acccaacatc ccacatggtg gcttacagct  47460
47461  gtttgtattt ctagttctgt ggggtgggat gcgatgacct cttcaggccc ctacagacac  47520
47521  caggcacaca agtcgtgcac aaacacacag ataggtaaaa tattcctact cattaaaaaa  47580
47581  cttcatttac aaatcctaaa ttcctgaaca gtatggcagt gttcttctct gtaaatagct  47640
47641  caagtaatcc tggagatttc ctgccccacg aaagcactgg cattgaagag attgattgaa  47700
47701  atgcaaattg tgcatatatt aattcataaa aagctgttga ttctaatgag tggtcattct  47760
47761  atggaaaaat tatcaaggta aagtgttaag ttgacaaaat ctaagccacc taattgtttg  47820
47821  ggtttttttg gttgttcatt ttaattagaa aaacagagca aacaagtata aaggtaatta  47880
47881  gaaacaaatc agtgtaccgt gggctttata tagttttaga ttagaatcaa tattttgata  47940
47941  ggcacaccaa atgagctagg tgagtttagg tgaaaattgt gcattaaaga gggttgcatt  48000
48001  tcatttgtgt atttatttaa ctcaagtcta taattaaaac aaactacccc aaagtaaagc  48060
48061  tggaatactt tgtcagtgtc tgactttttt tttttttttt gctttgtatt tGTTTACCAG  48120
48121  GTTATCTACT GAAATAAATT CTATGTTGGT GCTAAAAATT TCTTGGATCA CTTTTTTact  48180
48181  agctaaaggt aagtgaatgt gttattgaat gctgatgtgt caaatataat gattaaattg  48240
48241  ttcacttgga atagtacaaa aattattcaa ttaataaatc cttctgtatt ctctgcatgg  48300
48301  cttattaact gcattttata gttatgatga tagaacatca ttcgaaatgt ttaattcctc  48360
48361  cgttcctcct ggtttctgtc ttatcccccc tttcttccct attttctatg cattctcctt  48420
48421  ttttagtggt gttggggata aaagtcaggg cctagtgaat tttaaattat aaaaatttat  48480
48481  ttaaattaaa aataaagtaa taagaaatgg aaataatatg tgtttggtca ctttacatgg  48540
48541  agtttaaaat atttcctaag atagaatctt tacttttctt ttttagactt tgtattttga  48600
48601  gaatgctaat acaatgaaaa ggaaaaagta gagtagttaa atgccagtac ctattccaaa  48660
48661  ttcagggtga agtcttaggg ttttttcttc tgacttggag aaagtagaaa ttgctggaag  48720
48721  gagagtcaga tggaaataag ctatgatgat tagtcagtaa agacgagatt ccaggatacc  48780
48781  gtgctgaggg aaaacaacag gatcccatca cggtcccctt agagaggagg gagttcttct  48840
48841  acccaatacc agccagacct ttccccttag cagctgagag cagctgagat cgggcatgtg  48900
48901  gagggtggta cagccggaga caagggagag ggaagtctgc aacactgcac accaatctac  48960
48961  cttgaaaaca gtgatagtaa tcgctcttgg agcatcatcc tccctgcctt cccactttct  49020
49021  gaccactgca ttctcttgtc ttcatttcat ttctgaagac tataacattt attcatctgt  49080
49081  aattatagtt actatatgcc tttactgtca gttctgtgta taagtgcatt ctgtgcccat  49140
49141  tgtaactact ttattacagc gtctctgttt ctgagttttt gagtttgatt tatttcttag  49200
49201  ctatctggat tgtaccatca aggatttaac attatcttgt acatttattt acttactctg  49260
49261  tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtatg cgcgtgcgtg catctcaggc  49320
49321  ttggtggaaa gcacttttgc ctgctgagcc acctctccaa cctgtggaat tttaaaaact  49380
49381  aggtcttttc atgtcatctt ccaaatgctt gtcatgttaa tggcaagtgt ccacagcatt  49440
49441  tatccctgaa agacaacttg actgtgtgtc ctgttcttga gtcatttgtc ccttaattag  49500
49501  gaaatctgag gctcgagtag cgtccctgct gtcatttagt tgctgagtac ttgatgagtt  49560
49561  ctttctgaaa cgtgagattt aagtctgaag tgatgacaca gtagataaag ccatctttag  49620
49621  tgactagtta aagtagctaa agttaaaact tgcaccagag tcctgctttc aatccacatg  49680
49681  gcagcgcaca gtctccagtc cagggcatct gttaccctcc tttggccttc atgggcgcag  49740
49741  acaaacatac aggcaaaaat gctcatatgt agaaataaaa gtaaatgaat attaagtttg  49800
49801  aggtttaata tctttactag gatatctgtt gatttgtatc atactgcatt catttgtctt  49860
49861  ggaatactta ttttaaaaca aacaattctg tttttcattt ctgagacatc ttaataatgt  49920
49921  tgtattttaa gacattattt tattcagtat gtcttctctg aacatgatat caggttgttt  49980
49981  tgttcttcat atttttctgt cattttaatg attttaaatc tttttttttt ttgcaatgct  50040
50041  ggaaattgaa ctgaaggttc atgagtgtca agcaaatatt atgccactga gctactccct  50100
50101  caactttgta ttacatacag gttctattca tcttgtcttt ttgtctgttt tgagctaaac  50160
50161  taattttgtt atcctagttc tgtcttagtt catctgacac cgtgttttta tataaattga  50220
50221  gatcagtgag ctcccttgtt tgtttgtttg ttggtttgtt tcaaagcaag tacttggcat  50280
50281  gtagctcagg ctacctttga gctgatggtt ttcctgtctg acgtcccagg cactgggact  50340
50341  tcactagaat gcaggagcgc cggctttgtt tgtctctttg cttattagat agtctcttcc  50400
50401  tattaggttc tctgattttg tccccttttg tgattttact ttttcttttg agtgtgcttt  50460
50461  tccccttcat cttactggtt ttctctgagg tagtttgaga ggccctccct tcattcattt  50520
50521  tgcacttaac atgtagttag tttgtattcc ctatagaatt gcagtgtgaa gctgggcagt  50580
50581  gatggcgcac ggctttaatc ccagcactcg ggaggcagag acaggcggat ttctgagttc  50640
50641  aaggccagtc aggtctacag agtgaattcc aggacagcca gggctacaca gagaaaccgt  50700
50701  ctgaaagaac ccaccacccc cccaccaccc ccgcaaaaaa aaaagaattg cagtgtgtta  50760
50761  taaacaggta ttatactacc ttgcagaagg taagggtgag actagagaat ttatctggaa  50820
50821  tgccaggagc ctttgcagtt ctgagtcttt gtaggacaaa ctttatcctc ccctcttttc  50880
50881  ccaggcagca ctggttcctt ttaccttctg tagcaatgac ttctccctgc aagtcagaag  50940
50941  gtggaaagct gagcattctg ctgcatcgtt gcaggctggt actgcctctc ctggcccctg  51000
51001  gctaatgtgc gccttccttt cagaaggttg tttaccaggg gagaggctgt ttctcccggc  51060
51061  tttgcgcctt tgcgattcgt actgggaaac acctgatagc aatctcatcc ctgtttcttc  51120
51121  actagcttac cttttaggta acatacaaat gagtttatag tgacattttc atatcattga  51180
51181  tttttttctt tgctgtctac actcctgtaa tatttcttta ctgaattcat tgcaaacatt  51240
51241  cttttgtacc atatcatatg gacttaaaac acctacctga tgctgggtta ttaattttct  51300
51301  cacatatttg gcagtttcaa tattaattgt cattattaca agcttagcag gtacccagaa  51360
51361  gagagaaagt gaatcagtca agcttttcct ttattttaaa atgtatttat ttttatcttc  51420
51421  tatgtgtatg agtgttttgc ttgcatatat gtatctgtat tatgccaggt acctgtggag  51480
51481  ggaggccaga gacggcatta gatttcctga tataggaata acagacactt ggtactagga  51540
51541  gcctaaccta gttaggctaa cctggatcag ctgcaagaac agcaagtgct attaaccatg  51600
51601  agcaatctct ctggccccta cacttctgtc tttaaaaaaa aaaagagcaa gggaatgaga  51660
51661  gagaggggga gagagagaaa gagccacaag aaaatatgca cttatatttt taaataattt  51720
51721  atgtttgtat ataaatacct atcatgcatt tattttataa gccttgtagt tttgtgtgtg  51780
51781  tgtgtgtgtg tgtgtgtgta tatatatata tatatatata tatgtatata tatatatata  51840
51841  tatagcataa actgttagga tgttatattc tgagtttgtt gtttcttgat ggttttggct  51900
51901  actgtaatat tttatagggg gttaaactga gcatatgaga tattttataa gtattttaaa  51960
51961  taaaagacaa gcatgcattg tgcttcagca tggtttctgg aaaatgtgag ttttgcaagt  52020
52021  cataccaaga taggaagtaa attttacaaa aaacagtgcc agttgatttt aataagaatt  52080
52081  aattattggg ggttggagag atggctcagc agttaagaac actgactagg ggctggtgag  52140
52141  atgtctcagt gggtaagagc acccgactgc tcttccgaag gttctgagtt caatttccag  52200
52201  caaccacatg gtggctcaca actatctgtt attggtatct gatgccctct tctggtgtgt  52260
52261  ctgaatagag cagtagtgta ctcatataca ttaaataaat aaataaatca ctttaaaaaa  52320
52321  aagaataatc attataatcc ttaatcttaa aatccagagg gtagattaat actacctaat  52380
52381  tttgtaactt catttatgtt ttaaatctca cttttatttt gtttttataa aaaagagaaa  52440
52441  agtctttatt gtggctgtag cgattagcaa atgaatgagc atatgaatat attactaccc  52500
52501  acattttttt tatctaattt aaaggtacca gtctctaact tttctttaaa gtgggactct  52560
52561  tgaggccagt gaaatggctt tgcatgtaag gcacctgcca tcagcctggc aacccgagtt  52620
52621  tgtcatggga cccacggagt aaaagagcac cggctcctgc aggttgttct ctggttacca  52680
52681  catgtgcatt gtggtacatg catacataca tgcatgtgct tacaaacata tgtgcatgca  52740
52741  catacaggta gctaaagaaa taatagataa atatagttaa aaaattttaa atgtgcatct  52800
52801  tTTTTATTTT AGGAGAAGTA TTACAGATGG AAGATGACCT GGTAATCTCA TTTCAGCTAA  52860
52861  TGTTGTGTGT AGTTGACTAT TTTATTAAGT TCTCACCTCC TGCACTACTC agagagccat  52920
52921  acagtaagta ttgtaaacaa tacagcgctc ctctcctttt cttcagcagt tccgtactga  52980
52981  ctgtctatag gactggtgtg gtccttaaac tgaaggatga tgaaacatta tcaggtgtgg  53040
53041  actcggcctt tgttctcagc tctggttttc tgtgacagaa tccaatgaga tgaacttact  53100
53101  gaaagaagag gttgttttag ctcacagtgt gggaggtcct atgagggctc catgacccag  53160
53161  tgtaagggaa tgccagtgtg gggaggtggg agtgggtgag acggtgggtg agggagcacc  53220
53221  tcatagaagc aaggggagag gggatgggat agggggtttc cggaagggaa accaggaaaa  53280
53281  gggataacat ttgaaatgta aataaagaaa atatccaata aaagaaaaaa aagtaactat  53340
53341  tgctgatcta gttagataac attaaacaaa tctaagtgta aataaatcag tttcttggaa  53400
53401  tagaaatgtt tctttttgtc accacaagaa taggactttg aatcactttt atactataga  53460
53461  aatataaact aaactaggga caagccgatt cctagctgct ggaatgatag aagtgctatt  53520
53521  agtagatagc agatcaagac atcaagtcta aaggtactgt tgaagaggat gaaatggtga  53580
53581  agcctaattc atctctgtga acagtgactt cctgggaaaa cataacctgg aaaattttga  53640
53641  gaattattca acatattgtg cttctaggac atgtagcttt cctgttctgt ctcttgcagc  53700
53701  cttctgtccc tttgtctgca agggccctta agccgtaagg actctagagt tttgtaggtt  53760
53761  tgtccatcgg gactgggctt cacagccctg catttttgat tggttgtgat tttctgtaaa  53820
53821  ggtctccatc tgtgatacag agaagtttcc ttgataagga gtgaagagta cttatctgtg  53880
53881  gtataaggac aaatgtttat agattgttac taggaattat actggtctaa taaagtgggg  53940
53941  gttgcaggtt ctcctccagt atctgtaaca tcactagccc ttaggtagtt ggctaggttt  54000
54001  caagtaccag gcatggtttc cttattgttg agtgggtctt aagttcaatt agagagctgg  54060
54061  gtaataatgg tagatgtgtt ttagcttttg agtattctcc acactgattt ctagagtggc  54120
54121  tagaccatac ttaatcacct gtaatcttct taatagctga gtctactaag tagttggtca  54180
54181  gcaacgttca aaataataca ggttatttaa gaaaatcaca atttgtcata ttatgtttat  54240
54241  cttttattta ttttttttaa agatcacact ttggaatttt atttttattg atattatttg  54300
54301  tgtgtgaggg ggtatgtgtc gtgtggctga gtacaagtag aggtcagagg acaacttttt  54360
54361  agtcagttct ctgtttttct gtttgtgtga gtcacagaga tcaaactcag ggcatcagac  54420
54421  atgggtggca gtggccttta ttcatggatt cctcttgcta tgtacttaca ttttatatta  54480
54481  gatctgtttt ttgtttgttt gtttgttttt aaacatatgt actggtgttt tgccagcatg  54540
54541  catgcttgcc tggtgcctat gaggccagaa gagggcatcc tatcccctgg aactaaacag  54600
54601  ataattatgg attctggcaa ttaatcctgg gtactccaac agagcagcca gtattcctaa  54660
54661  ccaccgagcc atttctccag tcccctacag cacaagtggg aggattatgt ctgggcctgt  54720
54721  gtgtaaaaat taaaggacag attccaggag tcagttcttt actccagtga atgggttcca  54780
54781  gggattgaac taggttgtca accttgatat caagtgtctc tgccactgag caatctcagc  54840
54841  agcctaggaa atatttttgc tcatacatcc tgagtaaaat acacttacaa gtaacataaa  54900
54901  taattttttg tcagtctttc tctgggttta tgggatgtag ctttggggga atgagattgg  54960
54961  gagtaaaaga aaaatgtgag ttgcaaaaat ttgtagcagc gtatacatca caacagatat  55020
55021  tcaagggcag tctgtggctc agtgatagag atttgtgtag cgtgcataaa gaccctggat  55080
55081  ttgattgcca gcactgcaga acaagagtgt cccaataatc atgaattgat aagttaaaat  55140
55141  tgttatatag taaaccataa taagcagaat aaaattctac caggattatt tcagacatct  55200
55201  tagttataat tacagtgtag cattatttta taatttatct aactttaatt attttggaaa  55260
55261  taggacctca tgtggcctag gctggctttg acatcgctgt gtagacagtg gtggtactga  55320
55321  attttgattc ttcctccacc tcccaaatgc tgggattaca ggtctatacc agcactgctg  55380
55381  gactatgtgg tgctggcaat gaacccaggg tttcatgctt ttctaggcaa gttactctac  55440
55441  cagctcagtt acatccacag cccaatttca ttaatggtca atgtggaata cacaattgtt  55500
55501  tttattctaa tttACCATTT TTACAGAAAC AGCTGCAATC CCCATTAATG GTTCACCTCG  55560
55561  AACACCCAGA AGAGGTCAGA ACAGGAGCGC TCGGATAGCA AAACAACTAG AAAATGATAC  55620
55621  GAGGATTATC GAGGTTCTCT GTAAAGAACA CGAGtgtaat atagatgagg taatttctct  55680
55681  tacactttat ttaaaacagc tgaagtagat atatatgcta agtctgcctg tcaatatata  55740
55741  cttcttgtga gcatactttc tttttttaag taggaccact tctattacat aggaacaaaa  55800
55801  ttctgggaaa aaaacagttt catacgttct tactttgctt ttaaagagaa tagctccctt  55860
55861  ctgtcctcac tggattgtag catgaagatg atagttttca aatgcattat tcttctagtc  55920
55921  cattgaattt actagtatcc atagtgtttt caaacaccct gccaagaaac ctcagtttct  55980
55981  cacttcccta aagctaaagt catctagcat tcattttctg tttagtattt tatgactctt  56040
56041  tccaaataca atatcagctg ttaataactg ctggggagaa cttaaacaca tatagtaatt  56100
56101  attttcttca agaatctagg cattgaaagg acttttacag gtaatgtacc cacgtccctg  56160
56161  tagtaatgag caggcatgta ccagacactg gttgctcatc actcgctgaa cctttgatag  56220
56221  cgtttaggac atgtctccca ggctctgttc atccagtaca ttctttctct cacagtttac  56280
56281  ttattgaaat tttgtctgta attcgtcatc agatgtgtga agtgttgcat ctttggaatt  56340
56341  ctgacaactc tgggaaggag taagcccctg tttccagtac tgactaaagc agtgctagag  56400
56401  ccatttccag ctgtgctcta ccacggtgct tcttgctaat ttatgaattt ctgtatctgt  56460
56461  ataggtgtat tgcatttaca tagtaaccca ggtgttcact ttccctcttt ctacggtcac  56520
56521  aagttacgca tgcaaataag ctgacaaatg tcgtacaagt agctctgtct caatcctgct  56580
56581  gtttagtcat aagggaacaa atagtagtaa atacattttc tatttccctg gctttttgta  56640
56641  attacttaaa attaatttta ttttgcatat tagaataaat acgtttttca ccttaaggaa  56700
56701  tttattctta gaatttagaa tctttacata tttaatattc aagcatagct aataaaaact  56760
56761  aatattttaa ttgatacttg atagcatttg tggatatata actagtggct aattttaata  56820
56821  attgattact aaatatctta ggtaagtgtg aacaaattag gaaacaaaaa tagtgagtgc  56880
56881  ttcctagact taattcctgt gttaattctt atttgttaga aaaaagaagt gggaaaaaaa  56940
56941  gttagattaa gaaaagcaat tggttaaaaa ttctatagca cattgcactt gtagagcaac  57000
57001  cagtaatcta aatatgtttt ataaatgtca ttttaaaatg ttggtttcaa tgtctcctca  57060
57061  tgccattaat cccatttcat taacagtttt ccacttaaac tctgttttat gaaatcatta  57120
57121  ttaaaaagta aacgatcgaa tcagttataa gttagtatca ttactttgaa tgcaatgtaa  57180
57181  gtggcaggta gcactgctaa tgtgagggtt actaggacta gattttattt tgttttaaat  57240
57241  tatatcatca tattactgga taattttaga tttatatatt caaaTGTTGT ATTTTTCAGG  57300
57301  TGAAAAATGT TTATTTCAAA AATTTTATCC CTTTTATAAA TTCACTTGGA ATTGTATCAT  57360
57361  ctaatggact tccagaggta atttgaaaaa aaattcagtt aaaactagta tggtttgttt  57420
57421  gagactttgg gggaatggaa taattgttta caattcttaa aatcaattta ctatatgtca  57480
57481  gttgtttatt tctcaaggaa aactaagctg agtagagctg taaagacagc ttttctgtgg  57540
57541  tgacaaaggt tgtaaagatg tacattcaga tgtataagtt accatagttt gtcagaagac  57600
57601  acagaattag aaagctggac agctggttct tttacctggc ttggtaattc tatttaggag  57660
57661  tttacttaat gcttgttatg tgttcaatgt gtgcaagtgc tgtgctaggt cacgtggtac  57720
57721  agagatgagc cttcattcac tgtccttaaa agtgctagtg ggagggaggg aagagggcag  57780
57781  atgtgggatg ggggtgtggt gaaggggaaa atgggaagtg ggatatcatt tgaggtgtaa  57840
57841  acgaatggaa tggataacta aaaaaaaaag tgctagtggg ggaggcagac gtttaagtta  57900
57901  gaggctagcc tatgtgctcc ctccctcttc ccctccctaa caaaacaaaa cctccgtgaa  57960
57961  atgaagagtt tattctttga aaagataagc aagattgata aaccttgagc caaatggacc  58020
58021  agaagaaaga cccaaaactt aataaaatta ggtgttgaaa aggaaacaaa taccaatgaa  58080
58081  aaacaggatc attagagcac cattcaaaac taatattcaa gccaggcagt ggtggcacat  58140
58141  gcctttaatc ccagcacttg ggaggcagag gcaggtggat ttctgagttc aaggccagcc  58200
58201  tggtccacag agtgagttcc aggacagcca gggccataca gagaaaccct gtctcggaaa  58260
58261  aaacaaacaa acaaacaaac aaacaaacaa acaaacacac ctaatattca agtaaaatgg  58320
58321  aaactctagg aaaaaaagtg gataaatttc aggatataca tggcttagaa aagtagagca  58380
58381  agagtatata aacagaactg ttagagtgat attgggaagg taatgagtct cttcactaga  58440
58441  aaagctcagg tccaggtgga ctcactgctg acttcaacac cgttcctcac tattccatga  58500
58501  cccagcaaag gaaggaatgc caccagaacc gaaacaaaat gacaacccac agcttcttcc  58560
58561  caggccatcc tagggaaact gcacgcagaa gacggaagtt agatcctagt tctcatccca  58620
58621  tgaaggtcaa atagctgtat caacattctc aatgtaaaca gaaactaaca ctgctacaga  58680
58681  aaaccatagg cagaatgctt taaagtagat acactatctt ctgagaaaaa tgaaagatta  58740
58741  cagttgctca gcaatcgaat gaaactaaaa ggcactgcat gaaattgaat gaacaaacag  58800
58801  cctatggaat gagaggaatt ctttggaagc tatcaatctt tgtatatcat atatatataa  58860
58861  tgggaatgta attagtctag tcttgatgga atcaataatg aagttctgaa aaaaactaaa  58920
58921  ataggactac taaatgaccc acctgtatcc cttctgggtg tatgttccag agatgttatg  58980
58981  acagtatacc ataaatatcc ttgtatagcc acgcttattg ctgctctagc tataatagct  59040
59041  aatttacaaa atcagtctag atgtctcttc aggaaatgga taaagaaaat atgatattta  59100
59101  tacacggagt tttttaagcc tttggagaat gaaggcattt atgctgttta tgggaaaatg  59160
59161  catatacctt gagatcataa tattaagtaa aataatataa actcagaaat gtgcagatta  59220
59221  tagcatatca gtgattaatt ctgagttacc aataatacaa cagtgtcaca ttaaagaaag  59280
59281  aaaagtactt cttggagttg tttaaccaag aaagagtcca gatttgactt ctctacctga  59340
59341  cactcattgt gtcttctgta ctgtctactg tgcatctgaa tccgtgcctg cctaaaggct  59400
59401  gtccttgtgt ctgtctgttt caatgtctgt gattgtgtat gtctgttgtt tgagctgtgt  59460
59461  gtgtttgtgt gagagtgttt ttccccaaca aagagctttg ttctgtttat tgaacagcat  59520
59521  agaacacatc gcatggggga agaatgggat acttcaaaga aatctttaga agtttaagca  59580
59581  agggattaat tcactggctc caactgattg cagccaaccc ggataacaaa gacctttttt  59640
59641  tttttttctt ttttcttttt taatcaagca gtatccataa agggttgttt tgaaatgttg  59700
59701  tcacggattt taggaaggtt ttcttcagct cctgcttttg cagctttcag taaattaaat  59760
59761  gcgtgcatta tctaggtcag aggcacggaa gtgcatgcaa tttaaaattg cagctatgca  59820
59821  ttaccttagg ttgtaaaaat tgattaggtg ggaaattcaa ggcaggtaag gttggtggtt  59880
59881  ggttacattg ttgtcttaaa ggtaggttaa gcaaacagtc tgagtacaca gtatcttagt  59940
59941  cttaatttgt aagtggcctc aaggtatatt aataactttg gctgtgaggt acagcaaaaa  60000
60001  ttccagtctc ttagaatata gtagatagtt taagaatatt gcatcaccac agagaaaaac  60060
60061  aaatacctta tgtttgctct aatctgtgga ttctagattt tacatagatg cagaaaaccc  60120
60121  tgaagttcat tatgacagga gagcagcaga agacttgggg aagggaagaa agagtatggg  60180
60181  agggtttgta cggccagagt actaatgctc ttgaaagaca tgatgaaaac tatatacaat  60240
60241  aataacacac caaacaaaag cagaacaaac aaacagaaaa cccagagata acaaagaatc  60300
60301  tccaagagtc tgacggaagt atgtatgggt tcttgtttcc tgcggaggac tttcccatcc  60360
60361  aaactggggc aggtgaattt cctggaacac tgttttaagg tggtgtgatt tctgagctga  60420
60421  gcatgctcta tgcaagatgg cttttcaagt gactgaattt ggtcacttca aaggctcagt  60480
60481  ggtatgttgt agtagaacct cttcaataaa ctgcaaagtt tcttacaaga ttgatagaag  60540
60541  agtggtccac tactgacctg ggaaagcaag aagggactgg tcttttttgt ctttcgtttg  60600
60601  tttgtttgtt tgttttgtcc ttgttttttg atacagggtc tctctatgta gctatggctc  60660
60661  actctgtaga cctggctggc tgtgaactca gagattgcct tcttctgcct tccaagtgct  60720
60721  gggattaaag gcgtgagccg gcaccacttg tctgggacct ggacttttaa tagtcttatt  60780
60781  cctaccttag tcattagaaa cccgctgttc tcaactctac agagtatcct aaataaaggg  60840
60841  ttggtttcaa tgggtacctt aagagaaact cgacattttc agtattgcac atataattgt  60900
60901  cagtcagatt gtgcttctct aaggtagggc aggagtggtg actaatctta gccatggatt  60960
60961  agtcaccact ctgcccagta tatttatgta ggaaaaaaca cacaatttgc attcttctac  61020
61021  ctttttttct ttataatgca gtttttgtta cctcaagatt aagcattttt taaaaagatt  61080
61081  tatttattta ttatatgtaa gtacactgta gttgacttca gacacaccag aagagggcat  61140
61141  cagatcccat tacagatggt tgtgagccac catgtggttg ctgggatttg aactcaggac  61200
61201  cttcagcaga gcaatcagtg cccttaacca ctgagccatc tctctagccc aagattaagc  61260
61261  attgaatttg aaagtcccag aaagggcaag ggaatgtggg tcagtggtag agtacatgtc  61320
61321  aaatatcctg ggttctgtcc ccagcactgg aacaacaaca aaccaaacta ggcagggaac  61380
61381  actaaagggc tcaagtagta gtggaatgtg tgtttagtat gtacaggact cttggttttt  61440
61441  ccctaccact agaaggaagg gggagaaaaa tcacagcaaa tcatggttat agtaagagcc  61500
61501  cttaatgatt tgttattttt tttttaacac tgatatgacc acaagtgaaa ggttctactc  61560
61561  agaacacaaa agtattttag aaggttgtct aaaattacct tcatactctg catacaataa  61620
61621  tatgtctttc tgacataatt ttattttgta cttagatgtt gtcattcaga catctcattt  61680
61681  ttatatgcca gtattacaaa attttaaaaa atttaaaata ttaaatgctt ttggttctaa  61740
61741  acatgttggg taggaaatgg tcaacctgtg atgacttttt ttgtgttcag cactattttg  61800
61801  tgccattgat gaccctcatc tagctaaaat tctaataagt gaaatgtata tgtaaaatag  61860
61861  taaaaaaata aataaataaa gtttatgtgt aatgttctgt tctagaccga tcttactttg  61920
61921  aatctggact cagtatgttt taaaattaaa tgtacatagt ataaaagttc cttaatgaag  61980
61981  tctacttatg tattctaaaa gacataacac aaaaaggaat aactgccAAT TTCTTTCTTT  62040
62041  TGAGGTTGAA AGTCTTTCTA AACGCTATGA AGAAGTTTAT CTTAAAAACA AAGATTTAGA  62100
62101  TGCAAGACTG TTTTTGGATC ATGATAAAAC ACTTCagact gatcctatag acaggtattg  62160
62161  caatgacata atgtttatat attggtatgc tttttatttg gattaataat tactcagata  62220
62221  tgttatgtag attttcacta acttataaat cttttaacat cttttgtagc aggttatttt  62280
62281  caaaagtctt tgtctagtgc aaaggtagtt ctttaaacat acaattaata acaaacagag  62340
62341  atttagtgta aagtatttct taagccaatt ttctgatttt gtgtttgttt gtttgtttgg  62400
62401  tcatctagat aagttttaaa tgtgtaccaa aagaaaatgg ttgaattaat tagtttactc  62460
62461  aagagtttcc tctttcattc cattcttttt tatatgctgt tgcttaattg atatttcaaa  62520
62521  caattttaag aaaatatcct cttgacttac catgtagaga tttctaaaat aggaaatggc  62580
62581  tgagagtaat tacagttttt aactgttcac atataaagct aatttgactc tttaagaaga  62640
62641  attactttac tatgaaatta aaacatataa tttagaagtt aaacacagta aaatgtttct  62700
62701  agctctatct aagtagaaat gaaatctttg gacagcatag cgcactggaa aatgggttct  62760
62761  gcattgtttt aagatctcac gaagcttagc catgaacacc accagccaga aatcagcttc  62820
62821  cactttccag aaagctgtgc cctgtggttg gtgcacgatt ttctgtaaac catgaaggag  62880
62881  agccatgctg aagaacggtg gtgacaaaaa aatcatacag gcagcactta tttcatagta  62940
62941  cttaccatat agtgaacatt cgtgtgatgc tctcaacaac aggaattaat tattgttatt  63000
63001  gattattaag taataactgc tttttggtgc ataaacacaa attgtaaatt tcagtatgag  63060
63061  tTACTTTACG TATCATTTAG TTTTGAAACA GAGAGAACGC CACGAAAAAA CAACCCTGAT  63120
63121  GAAGAGGCAA ACGTGGTtac tccacacact ccagttaggt atgccttttc ctgggtccag  63180
63181  ttttcataat tgttcattca gactgtgtta gtgtttcaga cttgctcttt gttggacttt  63240
63241  gtatttgcac agcatgtaac aaatgtgtat ggaggactgt tttgtcgatt tatgacttgc  63300
63301  ttatgttaca tatataactt ggttgttttt atgtataaga aacataactt taaaagtatg  63360
63361  tctcactcag aaaggagaag catcagtgtt taatgttgca tagcctaggt tacttcatgt  63420
63421  cccttcttca ctgctatccc actttggttc taatggtcag atccagctga gggctccaca  63480
63481  tgctttcccc cgtttctgtc caccctcacc tttgtgcagg tcagctctct ccttcttgaa  63540
63541  tttgtttagt atctaactga tcgtgtcatt catttcttac cactgtagct ttctcctacc  63600
63601  aataaatctg ttttccacag agcctggaaa taatagtctg tgaatgtaaa ttaaattgtg  63660
63661  tgtgactgct gcttaaaccc tttgattgct tctacttgca tttagaatac aaagcgtatt  63720
63721  ccttaacaat ccctaagacc ttacatgacc tgttttccgt tgcctagcca acctcgtttt  63780
63781  gttcttgatt actctgtgtt ggccacacac tggtcttttt ccagtttttg aattgtcaaa  63840
63841  gctcttttgt acttgagagc cttcatactt ggcatttttt tcttgaaatt cttctttctg  63900
63901  tggactgcca tctgctcttc ctttatgttc acgatataac tgtaaatcca tttacatatt  63960
63961  tacgtgtttt tcactaatac caacaatagc ctttaagttg ctttccatat ggaccatggg  64020
64021  tttttattca cagttttagt aattaagacc tgtcatggtg cttggtacct tgcaagcaag  64080
64081  cagtgagacc tatcagctac agtaggtatg tgaacaggct cgttttagta acacaaagtg  64140
64141  tatggaattt gtctcaagtg aattttacca agaggtaata ttatataaag aggcactgaa  64200
64201  atgtggcaca gcataatgga tctggggact actagctgct ctgtactaat tgtaagatgg  64260
64261  ggcataaact gcaggaatgg aaagcaggta ttgactagta tgccatcctc actttaccta  64320
64321  gtgcaatggt gtggtctgtg ttttaaatgg atgataaaca caaggaaaga taaacataga  64380
64381  tttgatttct cagagaagtt tttgtttgtt tgttttcctg gtgatcaaat tcaaggcttt  64440
64441  gcacatgcta agcaggtgct ctatcattga gctacacccc agcccagact ttagttttac  64500
64501  agctttacct atcagtggct catggaggaa aagtgaagac agacaggtta gaaataggac  64560
64561  tgtcagtgca acttagtgct tagaccacag tgcgcaggag aataacctga ggattctttt  64620
64621  cctgtccatg cctcgtgagt gggaatctct acactgacct tttggagtag ttcagctgag  64680
64681  gcatgccaaa ggactggacc aagtgaatag tggtaggaat gaaggaccag ggacaggtgt  64740
64741  gacaaatgtg atgctttcat gtttcacaga gcaatattaa caggatgtgt gcagattcta  64800
64801  gtaagcagag ggacacagag cacccacaga ttggggatta cccgttagaa acgtgagaac  64860
64861  acatggatct gcccaaagcc agcaggcatg aaagcaagaa gggaaggctt gacccgtgag  64920
64921  gaatgcagtc agaagaacca gataatacag gttaggctac aattagctga taaggcttgg  64980
64981  agcctagagc ggaaagccaa gaatctgagg gaaggtacca gtgtcaagaa aaaataagtg  65040
65041  ctttgagtca gttgcttcaa agaagtctgc agttttgttt ttagtacttg gtcatttgtg  65100
65101  gcattagtca ttgtgactta aattaatctc tagtaactat aaaaatgtag tatgtgaaat  65160
65161  atgaagtata gagaaacctg cgaatatggc atgttttgta ttatatttaa tcagcctttc  65220
65221  atctctaaat ggtttgtggt tctttgcagt ccatacgatg tctcaaaagc aaagctacaa  65280
65281  caccaatctt tactatgttc tataaacaca agtgtatgtc tgcatgcaaa gttatagaac  65340
65341  tgtggaggtc ctgagaaact ggcaaatttt atgctttagc aatagtgact tttaaaacta  65400
65401  tcactctctt cagacacccc agaagagggc atcggacctc attatagatg gttgtgagcc  65460
65461  accatgtggt cactgggaac tgaactcagg acttctggaa gagcagccag tgctcttaac  65520
65521  tgctgagcca tctctccagc cccagcaata gtgactttta tggttactca agaccttact  65580
65581  ctcctccctt gaaggagtaa tgaaggctct tttaattctt cacatgagtt tctaagtatc  65640
65641  ttactgtctt tatttcaaag tgtataaaat ttaaggacag acatagtgat cctttgttta  65700
65701  atctccagat ttgggaggct ggatcaagag ggttgttgca agcttgaggc tagcctatac  65760
65761  tacacagtga agtcttggag agtggggtat taacatttca ttgtaatagt ttcttgaaag  65820
65821  aacagtattt tgatgccagt tatgtatcca tataatatga aaatataagg tatattttct  65880
65881  ggaaaacatc attagtttga caggtaattc tctattgata ctaatggtac ttagttttat  65940
65941  tagtaagtgt atcagttctg caattatact taatgatact acttttctaa aagacttaag  66000
66001  taatctgtaa tttttaaact atacatggta agtggatttt attttattta gaacttattc  66060
66061  aagatacatg gaatacatgg tatgttaaga gatatgctta ataggatgcc tttactagtg  66120
66121  tttccatttt tcataattgt tttggctatc ctgagtcttt tggatcacca catgaatttt  66180
66181  aagattatca ttctaacttc tgcaaagaag tgcattgggg ttttgatgag gattccattg  66240
66241  gatctagaga tggcttttgg gaggatagtt ttattcataa gcccatgctc tcacttcacc  66300
66301  taacttgaca aaggccaaaa tataccctga agaacagaca gcatcttcaa caaacactac  66360
66361  tggtcacacg tagaaaatga aagtagttcc atatcttgta ccttgcacaa aattctgggg  66420
66421  tgagttcctc ctgcctttac ttccttcagt gcactgtgac ttaggatgtg taatgcaaat  66480
66481  tacacccacc ccccaaaaag ggatatgctc aacttatgtg atagctgtgt ttccttcttc  66540
66541  ctcgttttct ttcttagtgg cttaatgctt cTTCCTCGGT TTTCTTCTCT AGGACTGTTA  66600
66601  TGAATACTAT TCAACAATTA ATGGTGATTT TAAATTCTGC AAGTGATCAG CCATCAGaaa  66660
66661  atctgatttc ctacttcaat gtaagccata tgtaaaatat cacttgtgat atcttataag  66720
66721  aaaattgaag ttagaagcta aagtactaag tatattttaa aacacttttt ttttaatcca  66780
66781  aaatgtactt aatttggtat tttatttgtt gctctttgaa ctgctccaaa tttgatggtt  66840
66841  attttattta aatattgtta agtttttctt atgtttgcta ctttccttgc aactgaggca  66900
66901  cttccctcta agacactctc tttttcccct ccctccctcc cctcccctcc cctccccctt  66960
66961  cgctccccct ccccctctcc ttccttcctt ccttccttcc ttccttcctt ccttccttcc  67020
67021  ttccttcctt ccttccttcc tctctctctt tctctctctc tttttgaagc agaatctcac  67080
67081  catgtagccc tggctggcct agaactggat gtgtagatca gtctggcctt gaactcatag  67140
67141  agatctccct gcctctgctt ccccagtgct gagattaaaa ctatgcatca cctctttttt  67200
67201  cactcccttt tccttttttc ccattccttt gtcttccttc acattgtaca tggatctatc  67260
67261  tgcatatatg tgtgtttgtg aagtctaggg ttcaccatct ggtgtctgtc ttctgtagtt  67320
67321  cttgacttca tttctaaaga cagatctctc actgaacttg agctcactga gtcctatacc  67380
67381  agccgtcagt gagcccccag gattgggtcc tctggcttct gcatcccact ccgagatggc  67440
67441  agatgcatgc tgccacatca ggttgtcaca tcaggctgag atcaagctta ggattgcacg  67500
67501  gttgcatagc aagtagttca cccgctgagc catgtcccca gcccatcttt tctctctttc  67560
67561  tgttttctac tactgctcaa tatatatgct ttttcttact aaatttaagg tagaatacaa  67620
67621  agtaatgaga ctcatgtcat attcagacat atagctcact atatattata atttatctat  67680
67681  tcctcagttc tctgaaatac tatcttccta tttttaagat cccattgctg ctaagtattc  67740
67741  tgtgagtcta actattgttt gttttagttt ctattagcta ataggactta cctttcatat  67800
67801  agcccttccc aatcctagga gaccctaaat ttaatatttg aaagctcatg ttgtctttcc  67860
67861  ctcagaaaca caagacagaa agagtggtaa ctggtgactg gcatctacaa gtggtcccct  67920
67921  catttcgtct cttgcttaag ggttaagtga cagggaaatc tatagtcatg ccacacctgg  67980
67981  ctgggagcct ttacaaatga attaatataa ttaagtgcct tttatacttg ctaatgttct  68040
68041  gtctcatact ggaacaagtt tttagcatag tatgttgttc tcttctactg tataatccag  68100
68101  agattagcag aacaagttct gtcatccgta ataattgttc aaatatgatt ttatttgccc  68160
68161  aacttctata aagtaataat ttgccatata tctacccaat tgcttacagc ttttagcaag  68220
68221  gataatgtag atactaaaga aaaataatct ctcatccaat attttcttga gtacttgctc  68280
68281  ccagctttga agtaggtagg agctcccttt tatttgagtt actttagtta aacaagaaat  68340
68341  tcggtttcag ggacattttc ttaaggagaa tttatagctt agctttttaa tgaatttgaa  68400
68401  gcttcatgca ctgtcagaag ataattgatg tgtagatgac agatgggctc aggcaaacat  68460
68461  tgtggagaac ataatagatt ttgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgg tttttttatt  68520
68521  ttcctcatct tcctcctttt tctctttggt ttggtttttc cctctttctt ctctcccttc  68580
68581  cttcctcctt ttcttcatcc atccatacat tcatacatac ttatatccac ccattttgtc  68640
68641  ctcaaactca ttatttagcc tctgctgact tagaactcaa aatcttcttg cctctaccat  68700
68701  agctggaaat tttacttctt tctatattca gttgtcttca tttttctctt ttttggaaaa  68760
68761  aaataattcc atctttccta tacataaagt cttagaaatt atgcaaacat tttgacataa  68820
68821  gtaatattac actgggaaat ggtgtctttg tgtgtgtgtg tgtgtaagtg taatgttcct  68880
68881  aagatttgtt tgctattttc tttagggaat acagagttat tgacatctta tgtgcgttac  68940
68941  atttttagtg tcactgtgca aaaagaatta taatcttaaa tttagaaagt ttatttttag  69000
69001  tgtattttga atgtatatga tatatcaaga ttataaaaaa taaaattagt ctgattatag  69060
69061  gagacaagaa tgtttgtaac acattttagt atagcatagt ataagttata gactattata  69120
69121  atatgtcact tgtaactatt ctcctgactt gcgtacctga aaatacaaat aaatggtttt  69180
69181  cctaattctg cattctctta aagcacattt cactaggaaa agaaacaaaa ctcaaatctt  69240
69241  gcttttactt cttcatttgc ttttgagtag taaggttgta tacattttta aaaagtattt  69300
69301  ttttaaaact ttttaaaaag tttggggttt tttgttagtt tgtttttatg tatgtggttg  69360
69361  tttttgcctg catgtatgtt aatgtgctat gtgcatgcag tacctgcaga ggccagaaga  69420
69421  gggcattgga acccctggga ctcgagttac agagggttgt aagcctccat gtcaatgctg  69480
69481  ggaaccaaat ccatgtcctc ggaaagccag tactctaacc gcccagcatc tttccaggcc  69540
69541  actaaagcaa ttcataactg aggatacttt atgagaacat atgatagatg gaaaggctga  69600
69601  gagatatgtt ttgtctataa cctttatttg tttaaaacag ctcttcttaa tctgtaggtt  69660
69661  gcaatcccat tgggggttgc atatcagata tcctgtatat cagatattta cattatggtt  69720
69721  cataacagtt gggaaattag ttatgaagta gcaacaacat tttatggctg ggcagacacc  69780
69781  acaacatgag gatctgtatt aaagggttac agcattagca atgttaaaaa ccactggctt  69840
69841  aaaatttcaa taacagccgg gcagtggtag cgcatgcctt taatcccagc acttggtagg  69900
69901  cagaggcagg aggatttctg agtttgagga cagcctggtc tacagagtga gtgccaggac  69960
69961  aaccaggact acacagagaa accctgtctc gaaaaaccaa gaaaaaaatt caataacagt  70020
70021  gtactgaata atttttgtgt ctgacaagca gtgggattgc atgttgactg gtcatattct  70080
70081  gtagtgtcag ttgctttgtt atagtagaag tgtttacacg gtaacttcaa tagttATTTA  70140
70141  TGTTTATATT TCTTAAAGAA TTGCACAGTG AATCCAAAAG AAAATATCCT AAAGAGAGTA  70200
70201  AAGGATGTTG GGCACATCTT TAAAGAGAAG TTTGCTAACG CTGTGGGCCA gggctgtgtt  70260
70261  gacatcggag tacaggtaac tcgaggcact tctgttggtc cttagtgtag aacgcatcag  70320
70321  ctgctgccgc ctgtgctgcg gtggtgctgt gtggtgggat acggtagtgg gatacggtag  70380
70381  tgggatacgg tagtgggata cggtagtggg atacggtggt gggatacggt ggtgggatac  70440
70441  ggtggtggga tacggtggtg ggatacggtg gtgggatacg gtggtgggat acggtagtgg  70500
70501  gatacagtag tggcagatgg tgcggtgcgt ttgctgctgc ttacgggaca ctttaggaag  70560
70561  gttgaggacc actgggttaa gtgattatgc acagaattct tctgagtctt gttttagaat  70620
70621  aaaggaatag tcttgtgtgt gaatgtctat aattcaaaca ccaatttttc ttttctttaa  70680
70681  ttttagttga tgagaactaa tcatttgttt aaaacattta ctgatttaat caacttcggt  70740
70741  tttttgtttt tctttttctc tttttggcct gtgctagtat cattgagttt tacagacaga  70800
70801  aactattctt ttaatattag ctatttcaaa aatcaatatt ctgcatcacc aaaaggatta  70860
70861  tactagatgt gtaaaatgtt taaaattgta ctgggcacat cgtctctagg gagcaagtga  70920
70921  caaaagctag atgtgagcgg agaagcatca gctcccagac atactaagct ggctactggg  70980
70981  agtgctcagc acaagtgtat agtgagcctt agactgtaaa caaacgagcc tttgtgatct  71040
71041  cttgctagcc acattcctag aaggagcaga atgtgtttca ataaaagact ttaacaaaat  71100
71101  tcaattaact ttttgacttt ctgaaacagt aaaagcTTAT TATTTTTCCT TTTGTTTGTA  71160
71161  GCGATATAAA CTTGGAGTCC GATTGTATTA Ccgtgtgatg gaatccatgc ttaaatcagt  71220
71221  aagttaaagg aaacaaaata gcaaaaaaat ttaatgctga cacaaagaaa gtttcaatta  71280
71281  aaAGTTTTTT TTTCAATTAT CTGTTTTAGG AAgaagaacg tttgtccatt cagaatttta  71340
71341  ggtaaatatt ttctcgtttt aataaaacaa tttctttcta taaaagccct atTTAAAATT  71400
71401  ATTCACTCTT TCTCCTTTTA GCAAACTCCT AAATGACAAC ATCTTTCATA TGTCTTTACT  71460
71461  GGCCTGTgct cttgaagttg taatggctac gtatagcagt aagttaaatt ttaataaata  71520
71521  agcactgtag cttaatttaa acaaattaag ttgtgttgtg gtttagtgtt gctttgtttt  71580
71581  ttgtgtgtaa ctgtggtgag aaggaaaagt catactgtag atcaatatat gctgaacaat  71640
71641  gtaattggca gttacagcta tttaaatggt ttaacatgtc agtcagtcag gtcatctggg  71700
71701  ggatagaatt ttatgaggct tctgctctga gtgtattgag ttcaggagag gcagctaatg  71760
71761  aaacggctac aaaggcttgt gagccacaga gtgttgaagg acagcagtgc ttctgtgccc  71820
71821  cgctgttagg cctctgtgct catgagacca ggagcaggag gctatcagaa actgaatact  71880
71881  tcctaattgg ttgctgtttt tataatacct atgacaattt aatgatcata gaaaataaca  71940
71941  ataaaggctc ataactgttt ttaaaaatat aatttgaaaa atgtattact tttctttttt  72000
72001  aatatattac ttttcaaaca ttgttgcaaa tattaaaatg ttgcacttgc agaaacaaaa  72060
72061  gaggaagagt tatctaaaga tagataaata gataaaggaa tttaaattag taatcactga  72120
72121  aactgaatct tcataactgc aatctgcgca tttttaagag aaatcatttt ctaataaagc  72180
72181  tagcaaattc tcttccattt ccctttgaag tgttgagaac tgaactcagg acagggacta  72240
72241  ggcaacccag ccccctcata tttactggtt ctaagaaagg atctcaggag gcattgaact  72300
72301  cagtctgtag actgactagg tcttgaactt gtaattctcc tgccttagcc tcttgagtat  72360
72361  ctggtattat aggcctgcag catcgggctc aaagaagggc ctcgctgtgt agccctggct  72420
72421  gtcctagaac tcaatatatc tgtagaccag gctggcctca aactcagaga tccacctgcc  72480
72481  tctgctggga ttaaaggcaa gcactgctac tgccaggcta attagcagaa tcttaaaagc  72540
72541  atcactagtc atcctttaaa aacaaatcct tttatgttca tgagtaaact gtaaactgca  72600
72601  gttgtcctca gacacaccag aagagggcat cagattccag tacagatggc tgtgagccaa  72660
72661  catgtggatg ctggggattg aactcaggac ctctggaaga gcagtcagtg ctcttaaccg  72720
72721  ctgagtcatt tcatcctaac caagcagtaa tgttagttaa agtggatatt ataatgaatt  72780
72781  gctggtaaga tacctgcctg ggtgttagtg tagggcatgt aaacttgtgc aaatcttata  72840
72841  gaaactatga ttcctatctc taaggaaaat gtgtgcacat acacttaaaa agttggaaac  72900
72901  cagtttcttg agagtctgta gaccacagaa taagaaatac ctgctgtaaa taaaaagtgc  72960
72961  ttaccctttt ttttctatat gttggtttgt gtgataagat cttccgaatc tcatcatttc  73020
73021  agacaatact atttCATATT GACACATTTT TCCTCTTGTT TTTAGGAAGT ACATTGCAGC  73080
73081  ATCTTGATTC TGGAACAGAT TTGTCCTTCC CGTGGATTCT GAACGTACTT AATTTAAAAG  73140
73141  CCTTTGATTT TTACAAAGTG ATTGAAAGTT TTATCAAAGT GGAAGCCAAC TTGACAAGAG  73200
73201  AAATGATAAA ACATTTAGAA AGATGTGAGc atcgaatcat ggaatccctt gcatggcttt  73260
73261  cagtaagtga ttagctaaat aaccgaaggt attcatgcgt aagtgacctg ttagcgagca  73320
73321  gttgtttatt taatgaatca cctgtgttca gcgcaggact caagtggaat attggaatgg  73380
73381  cctgagtgtg ggtgggtgtg agttcctgag tgtgagtgca ggtctgtgag ctgctgcttg  73440
73441  ttctgctgtg aacaggccag ctggcctgct gagcaacttt tcatcaaagt cggcgcttta  73500
73501  aagtcggagt cttgagtgtt gaggtagttt atttaaaatc caagtgttat tgttcataat  73560
73561  ataaatgttt acacttcgct gggcgtggtg gtgcacgcct ttaacccaag cactcaggag  73620
73621  gcagaggcag gaggattttg gagttcgagg ccggcctggt ctacaaagtg agttccagga  73680
73681  cagccagggc tatacagaga aaccctgtct cgaaaaaacc taaataaata aataaataaa  73740
73741  tgcttacact tttcaacaaa attaaaagat tatatacatt tttctgtttt atctgtttga  73800
73801  tcattttgtt ttagtcataa agataataat ctgaagtcca cagtattatt taatggtaga  73860
73861  tactgttttt tatatcatta taggagtgga aatctttatg tgccatgggc agttagttat  73920
73921  agagcatgca agctactttt atcttaataa aggcaataaa tcctatatat tcccctaaag  73980
73981  tgctgttata ttcttcaagt ctactttact aggtaagacc ttgtggttta ccagattttc  74040
74041  agattttaaa ataataattc aaaccatgtt gcataataag aatatttatt ttgaacattg  74100
74101  atatgaaatg aaagaaattt caagttttgg aggatcttcg gtttggaatt ttttgattag  74160
74161  gaatactcag ccagtgaaag tctatgaaaa tatttttatt ttttatatgt tgttaatgtc  74220
74221  tgattttcaa attataaaat catgagattg atagtagata actttaagct gagtcatgat  74280
74281  attgtgtatt ttcctgtaag aatgattgct attatattgg aaaatgcatc acatggatat  74340
74341  acttaagctt taacagacct taaaaagctg agatttgggc tggagagatg gctcagcggt  74400
74401  tcagagtact tccagaggtc ttgagttcaa ttcccagcac tcacatggtg actcacagcc  74460
74461  atctgtaatg ggacaaagac agaaacggtg tgtccacata cataaaataa acaaatccat  74520
74521  ctttttaaaa ctgaagtttt ggtgcctgag aaattaagag cactggtcca gaatttttta  74580
74581  gttcaattct cagcaaccac atgatggctc acagtatctg taatgaaatc tcgtgccctc  74640
74641  ttctggggta caggtatagg ggggggatga ggagggggga ggggaagggc gagggaggaa  74700
74701  aacatataga gggtccgtat ctccaaccca aatttcagtt ttttaaggtc tgtgaaagct  74760
74761  cacgtatatc catgtgatat attttctaat tttccaataa aatggcaatc attcttacag  74820
74821  gaaaaatata caatatcatg tttatatgac atgacttatc tcagttatcc actattaatt  74880
74881  tcataattct ataatttaat ttcaggtgac aattagatga gtttttcatt aactgagtac  74940
74941  aactatgtaa tgaatactca ggtcaagacc tacagcaact tttgattctg tatcattcat  75000
75001  atacatacat atatatatat atatatgcat gtacatatat atatatatat atatatatac  75060
75061  acacacatgt gtatatgtgt atatatatgt gtgtgtgtag gtgtagtgct aaaacctgat  75120
75121  gagaatgtac tcacattata ttgttgatgg taggtgggat caaatgaagt actaattatt  75180
75181  ttcatctctc ccctaaaata tatgtgcatg tgttcatgta ctggggattg aacccagacc  75240
75241  agatagtgtc ttccttggtc agctccatcc tgtgcttgca gcttccctca catggtgtcc  75300
75301  catggatcct ctggtctcca tggcaactta ggcttagctt tcatatcttc atatattatt  75360
75361  agcctatcag agcctccttg caactgaaga ccaagtgctc aaaacatgag aatatggaag  75420
75421  acattttaag tcaaagcaga tatgttatga ctccaaaata tttaaggagt tgtccatttt  75480
75481  taatatggat tctaaaaaaa gatttgttta tttttccttt atccatatta atgtttcttt  75540
75541  gcatgcatgc atgcatattt atataccaca tgcatgccta ttagatcccc caaaactgga  75600
75601  ctcatagatg gttctgagcc accatgtggg tgctagggat aaaaatcaga tcatcagcaa  75660
75661  gagcaacaca tactcctgac tgctgagccc aagagttttc agtttaattc ctacagtcac  75720
75721  gttggtttct gccagagcat gaatgggttt tctctgcctt tgactcactg tgtttcaata  75780
75781  tttcgctttg cttcttgtca gaacatttat ctgtggccat acttccttta caggctcact  75840
75841  atgtttaatg cctacaatgt ctaaagtcat ttattgactt tgtatcttat tagatgactt  75900
75901  attagatata aaccacttaa gacagtgtat ggggcctggt gatagcagat gcagcagtta  75960
75961  attatagaag gattagtaag ggacagaggt ggtcacttta caatgatatc caggtttctg  76020
76021  gcttgtgtaa ctcagtggta gtgtcattta agaaaataga tagtctgggt tgtatgtaat  76080
76081  tttctttagg ataaactgca atttattata ttgagtttaa aacaatttta ggccattcaa  76140
76141  attgaggtca attgtatgta tgagttgaga ttaggaaaga atctcaggct aggaatatga  76200
76201  atgtgaaagc taccagacat atataataaa cattaccaat ctttactgcc aaattatctt  76260
76261  atgctggcca gtttggtaag tactttctga atgttactac agttttaaaa attgatcact  76320
76321  gcattctgat agtagtctac caagtggtaa tattctagat gaggaaatga atacctagag  76380
76381  aagcttgtta tatttcccca gaccatacaa gctaagtggc agaggttccg tttgaatcct  76440
76441  gatgtgcttt gtccaaggct gagtacctat ttagaaaata ggtaatatca attaaggaga  76500
76501  taatgtaatt tggggaaaga aggctacaga tagaaggcca gggagctcta agatcaaaag  76560
76561  gatatacagg aaagaaaata ttccaactac aaaagaaagt gaaattgaac actgagagag  76620
76621  gagttaaaag catgagtggg agagtgtatg gtctcaagga gtgcatgcct acttcagaca  76680
76681  cggtagaagc atccagaagg attgagaact ctagcagcaa ggaagtccat agtaagaata  76740
76741  gagaggacta gtaaatggag tagtcacagt gagctaagag tacagagagc agaagtggca  76800
76801  caccactatg gcaatgccaa cccaggaaag actgtctttt aaaactgaag agagagacca  76860
76861  gggtgtggtg gtgcatgcct ttaatcccag cacttgggag gcagaggtag gcaaatttct  76920
76921  gagttcaagg ccaacctggt ctacagagtg agttccagga cagccagggc taacttgaaa  76980
76981  aacaaaacaa accaaacaaa caaacaagaa acctgaagag agaggatgta atgttatggg  77040
77041  aaaaaaacca actacaacaa caactacagt gttttctatt gctaggaagt ggtagtgcaa  77100
77101  atggttgttt tatgttgctc atgattttgt gaaaagacag gctttgggaa tagcttacag  77160
77161  ggtacttgct gtctgaccct gtggtacagc agtctgggcc agtagctctg ccgctgagat  77220
77221  cccttcactg ctgggcctag gtgttactga ccctctcaca cgtgattctt cctggctctg  77280
77281  catcccaccc cattagcctc tggtctaata cgagtgctgt gtttcctcag agcatctggt  77340
77341  tttagagtag gcacactttg acatagaagc tggccgccaa aaggcttcta agaggaccac  77400
77401  atctggaaat tgcatgctgg tcaaaacagt cacagtgctt gccaacttga ggggatgggg  77460
77461  aaacagatgc cacctcctgt ttaaagagaa tcaaggtcac atttcagaag agcatgtggg  77520
77521  ttgcaaaata ctgttgtggc aaatgggaaa agtgggaaac actgcaagta agtctgccct  77580
77581  ggcaggaaat tgaggaggtc tccaattaat agcttttctt ttttatttat ttatttgata  77640
77641  aaaatggctg gggtggagag gctgaagtgg cactgaaagt ttgagggtgc ttacgattgg  77700
77701  caggtgttac tatgggactt gatagagaga gtggagtgga ctggcgaagg acaaaagaat  77760
77761  tgccctgcac aattccaggc cattttgagg gcaaaaacga attctctgca gttgtaccac  77820
77821  tgctctgtat gatggcattc tttcctcaga atcatcttgc aagattagaa aaggtagtta  77880
77881  ttaggtgcag tcaggccttg gagtacagct atggaggtgc agtagagcaa cagtgcagcc  77940
77941  agggattgga gggtgtttgc cagtgagttt agggtcaaga ctggaagttg tacctgcatg  78000
78001  gagcctaatg aagtatagat ttatatcagc agaaatgttt ggtgacattt gaagtgacga  78060
78061  cgtgattgac agaaaaatga aaagtttcag tgtaatatta agaaacaggc atttttatat  78120
78121  tcacacaaat gatctcagga gagagcagac tgaataggaa tggagatgaa gactctgcaa  78180
78181  agaagagatt caggaactaa gagactgaga gggtcagagc cacccaggca ggacgtgtgt  78240
78241  agcaaggagc aatgtgaaca aggaactaag atttctgtgc agaggggcct aggtgggcag  78300
78301  aggctaaagg cctggaaaaa ttaaacttgt aatgttcttt gtctgagttg ctaatctcta  78360
78361  tgaaaaatgc tctgtctggt gatacattgt gcaacagctg tctcacgtag gaaacgtgtt  78420
78421  tcagctttct tccgttaata gcgatatggc tctctctccc tttatttagt ttgtaactta  78480
78481  tctgtgtcat tttcttcaag tgaatgcgta tcgccctaag gcagtgcatc attggatctt  78540
78541  gatctgggtt tttattgtca tcagttggat aataatcttt ctttgagaca tttgaaatat  78600
78601  ttcatttctc tgtctctcat cttcctcttt cctttttgtc ccttccccca ctcctctatt  78660
78661  ctctctgatt tttgtttgtt gtgtgtttgt ttttttttgg ttcttttgag gcagagtctc  78720
78721  ctgtaacctg tttgtgctgc agtcattgtt cagaacagtc tttctgcctt gtatcccagc  78780
78781  ttctgggatt ataagcatgc caccatgctc agcttctaga agttttacat cagtgtgatt  78840
78841  agtgatatgg ctggaattca attctcctgg tgctgtcttc ttagctgtct ctttgttcat  78900
78901  tttcctcctt ttggccttct tctgcattga atattttaat ccattttatc ttctctgtag  78960
78961  gcttactact tagactcctt cgttttattt tttaattagt ggtattaatt taagatttat  79020
79021  aacatgtgac cttaatatct cagtctacct ttgaatatta ttttacaact ttctgtgtag  79080
79081  tgtaaggatc tagcagccag gtatacagga cacagtacct tactctggag gcaaagcagg  79140
79141  aaaattactt ccatctagga gttcaaggcc agcctgggca gcagagtaaa actttgtctt  79200
79201  aaaaacaaaa taaataacga attaactaac ataaaaataa acaaacaaac aaaaggaagg  79260
79261  gtggtggata agaatgggaa agagaaacat ttgagcagaa tacttaccat ttgtctccca  79320
79321  gctttggggc tgttactgta atacatatta tctcaccaga agttataaaa gcagtgcact  79380
79381  ggtgtaagct ctgctgtagc gcatccgttc tcttccctcc atccgccttc cttcctttaa  79440
79441  gccctggatg gcctacaact ctataagcca ggctgacctc aatttcacag cgatccacct  79500
79501  gcctttgcct ccagagtgtt gggattaaaa aagcatgaag gaccatgcta agcccattgc  79560
79561  ttgtctttta gagaaagaga gagaataaga tataaataaa aaataaaaaa tgtgagccgg  79620
79621  gtgtggtagc tcacgccttt aatcccagca ctcgggaggc agaggcaggt ggatttctga  79680
79681  gttggaggcc aacctggtct acaaagtgag ttccaggaca gccagggcta cacagagaaa  79740
79741  ccctgtctgg gggggggggg gggagtattt ttatttattt acatgttttt ctttctggtg  79800
79801  ttctttattt ttcatagaga tttagatttt catctgattt attttccttc tttctccaag  79860
79861  aactttttat tcattcattt aaattttttt gggttcacat ctatctgtaa ggactatttc  79920
79921  aacttttgtg tggctggaaa aacaggtcac ttcatgcttg gaagctattt gactaagcaa  79980
79981  agaaatctag gttacagctt tcttttcctg tttaaacaag ctgctgtact gtctgggttt  80040
80041  gcctcccttc tgaagtcact gtggtgtttc tctgctgggg aagatttcct ctttctggct  80100
80101  ccctgtaaga ttttccccct attgttggtt ctcatccgtt ttcccatagc atgcctttat  80160
80161  cttgtctctg ctttgggtgt gtggaagtgt aggatgtatc gctcttggac agccaggccc  80220
80221  ttaagcacag gttagggtgt tcgtattgac ctctctgcct tctcttttga ggtccctctt  80280
80281  ttatgtgtat gttaagttgc ttgtggctgt tgccacaccc ctcctcctct tttaaaggat  80340
80341  gcttgtgtga ggtagttcat tttagaggtt tctatagctg taccttcaag cttattggta  80400
80401  tttttcttct gaagtattta atctgctctt aattttatgt gcatactaga cactatattt  80460
80461  ttaactctag aaatttttat ttagattcct tttatatccc tttaacagat ttatgctcct  80520
80521  ttgccttctt ggacacatgg aacataggtg tttataactt tttaatcatc taactgctta  80580
80581  ctctaatgtc tattcttttt agatgtgttc ctattgactg attctctcct ttctaacagc  80640
80641  cacttggttt ttttgcctct tggtgatttg ttttttgttt tgtttttcga gacggggttt  80700
80701  ctctgtgtag ccctggctgt cctggaactc actctgtaga ccaggctggc ctcaaactca  80760
80761  gagatccatc tgcctctgcc tcccaagtgc taggattaaa ggcgtgcacc accactgcct  80820
80821  ggcagtgata ttttactaga cgttaaatat tgtgaatttt gccttactgg ttcctggata  80880
80881  ttttcatatt cttaataata ttcttgagtt gtgctttggg acacatttaa attgtaagta  80940
80941  gcttaattgt tttgtactcc ctcccctccc tccagctttt tctttttctt tttctcttct  81000
81001  tttttctttt tttgtttgtt tctttctgat tccagaaact ttttctaatt tcccccacta  81060
81061  tccaagaggt gatcttgtaa gtactttacc tgctgctgcc tgtagatgga tcataagctc  81120
81121  gtctactgtg gcaggtagga agcagtttgg actccagcag tgcctctgct cccccagggc  81180
81181  ttcttcgtct ttagtcctgg ggagttatct catgggtgtg gactgctgtg ccccagctga  81240
81241  agtgggtctc cacagacctg ctcagctctg ttgtgtgaat cctgtcccct cagtgctgtt  81300
81301  gacttgtgtt tgttgggagc cagtgggttt ccattcccat cattgtctgt cggtgtttcg  81360
81361  gctaggatac tttccctgca gtgggctgca gcatgctgtc tcatgggact ctcgtgggcc  81420
81421  tttgtcctgc tgctcaccat ttgagaactg tttttttgtt ttgttttgtt ttgttttgtt  81480
81481  ttgttttgat ttatttattt atttatttat ttatttattt atttatttat ttcagttttg  81540
81541  tagttgttta aaaccacaaa atctggttct tgttctccag cagggctgtc agtttctaag  81600
81601  tgaaaggctt catgattggt gagatccata taactatgat gtcgaagtcc ctgaggactg  81660
81661  tttaggacag tgtttctgtg ggggctgttc tggagtacag ctgactctgt ggagacaccg  81720
81721  aagtgctagt agttcattat ttcctcttaa tactatctag aaaaccacaa gaaagttgtg  81780
81781  tctgtaaata ctgacagacg tggctgactc agtcaccaaa cacaagggag tttgcttatg  81840
81841  cagctaattt gattactatg ttcttataca ttagttttga tcactatact cttacatata  81900
81901  aaggttaaac atttttcttg tcagttcttt ccccagatat tacatgaagc acagtattat  81960
81961  acaccagtac tatggtagta agtgactcag cctgtttgag tcctgatttg gtagcaaact  82020
82021  cacaaacaga tttttgagat gttttggtat cttttgaaaa gtcagtgttg acaggaagtg  82080
82081  aacacaaaag ggagaaaagc ctgtggctct gtaaaagcca aggaaggagc caaagaaaga  82140
82141  acctgtattg tctggttccg tggtgaatca ttaacctctg gtgcactggg cacaaaggtt  82200
82201  gcgtgcctgc ctgtgctatt ggctgtgaaa caatacgctg gctttttttt tttttttttc  82260
82261  tttttaagtt acagtttaca aagaattgtg ccttacagga aaacaattga attgtgagat  82320
82321  aatgattact tgacttagta acttttaaaa ctgtgggtta ggacaatgac acagcgcagg  82380
82381  ccatgttgac agttacacaa gaaccagggg actggaatgt gatttttttc taccatgtga  82440
82441  tttttttttc ttaaaatcaa ttctttctga aaacatatct taccatgatc cattttctct  82500
82501  ttaatatcac acctctattt tccacaattc actgttatgg tcttgggtaa cttgggagac  82560
82561  ttgacttcac agtcaaagtg aaaaatattt tattttgttc agaatacatt gttgatactg  82620
82621  gctgaaatag ggctcaggga tattctaggt tgtgtgtctc tgacaaaaag aattacttca  82680
82681  tagtttctaa attatttaag aaaagccctt tttttttccc aagacaatac cgggccctca  82740
82741  ttttcctctt cttctttact tcctttctcc ttctttctgc atatcagcca tttggaaaga  82800
82801  actgcagttg cccaagtgaa agaaacaaaa catgagaaat agccccaagc ctccaaggaa  82860
82861  cttgtgatct agtagagaag tgaattacag tgctgtgctg agctatggca aaaaaaaaaa  82920
82921  ggaaaaaagg aaggaggaaa gagggaggga aggaaggaag atgacagacc agtaagagtc  82980
82981  aaactagtga gcacacatgg atgagagact gcttacaaca gatttgggaa tgtgcagcga  83040
83041  tcgaggatat gaaggtggcc ctaacagtta cctaaaaccc agcattcaaa agctgcagca  83100
83101  gcagtttgtt ttctgagttc taggcaggcc taggtcacag aaggagaccc tatattcaca  83160
83161  aactaatgca caaagcaacc cctctgcaaa ttactcctga tgaagatgaa aagccagcca  83220
83221  tgagtaaaaa ggaggtattt tatacaaggg aagacagcag acaattttct gcagtagctt  83280
83281  tgtgtgctag tggggtggga gggttcttgg aacagtctgt gcctccttct ctcacaaagc  83340
83341  ctgctttagt acttttgctc tcacgctgac gatgccattg cagacatgat tatgttagtg  83400
83401  cactggagga ctcattcact aaagattgct acaggctttt gtgtttgctt ttttagttgt  83460
83461  attagattat atgtgtgagt gttttgctta tgtgtgtata tatataccac ttgtgtgcct  83520
83521  catgcctgta gagatcaaaa gaaaacatca agtcctctgg aactggaggt tcataggtgc  83580
83581  taggaactga actgggtttt ctacaagaac atccagtgct ctaaccattg acccatctct  83640
83641  ccagccccaa atgttacact ttttaaacca gtacttgtcc tcttttctca caagcgggta  83700
83701  cttatttctc agtgttttgg tatcttactg ttgcttgaat tttgggagtc aaaacctatg  83760
83761  ctctggaatc ttaagaaagc tacctgtctc caataaacaa ggaataagta atagtaaaat  83820
83821  acagagaaag ataaaattac tctctgtggt acgttggcaa gaggagcaaa tggaagtcac  83880
83881  atccgtctgt ggactcctga aatgaggtct aagaggcatg tgtaacttgg acgtcttttt  83940
83941  caaggtgtgg tcccactcat caacttgcct ctattctctg ctttcagaac tatgtgaaaa  84000
84001  tatagttcct cctcttactg ccaccaagga ttcagccttt cccttccttt ggcatggaat  84060
84061  tcctaagaaa attttaattt gagattcatt gtttcattag tttgatagtc agagaaagac  84120
84121  ctgagtgtct gtctttagaa tatctctttt gccaagacag ttatattacc aacctataag  84180
84181  aagtcgcctt tacagctagg tatagtgaat catatctagg gagacagggg caggagggtc  84240
84241  tttttgagtt taaggcctcc ctggtctaca tagtgaattc tagggcagac agctatatag  84300
84301  tgagacctcc atccctttaa aaaaaaaaaa aaaagacaga aaatgtaaaa agaagttgcc  84360
84361  tttagcttgc tcttctgaat cactaattaa atcactaatg tacatgtcct tcatactcta  84420
84421  aggctcgaag cataactgtg tgatagcata ttcttccatg gtaagggcta ttttctcagt  84480
84481  agtgcatttc acactttaat gtacacagga atcatctaga gatctttgaa aatgcacatt  84540
84541  cttctcaggg gtgtctgggt ggcacagtct ttttaaaata cactttttat tgaggacttt  84600
84601  ttacaatgta tttttatcat attttacttc tattcccaac atactcttgc tgttcattct  84660
84661  tagatcattc tggttttttg agagagggtt tctctttgta gccctggctg tcccggaatt  84720
84721  caatctgtag accagactag cctcatactc agagatctgc ttgcctctgc ctcccaagtg  84780
84781  ctgggattaa agctactacc acaactgcca ggctcacctg ccctctctcc cccctccctc  84840
84841  ctcccccctc ccttcctttc tctcttccct ttctcccccc tctctttctc tttctttctt  84900
84901  tttataaatc ttttaaaaac atacttttta ttaattgaga ctttttttaa caatgtattt  84960
84961  ttatcatatt ttacttccat tcctacccca cttctcccag atctactaga tctactctct  85020
85021  acctctttgc tctttccaaa attgtcttcc tacttatcct gatcccgtaa aataacctgt  85080
85081  tgagtctatt ttatgctgcc cgtatactcc tgggtatgga accatccact ggaccatgaa  85140
85141  cggctggcct atcagaggct aaatccctgg agatggtaga ccctcctttc ccaggagcca  85200
85201  tcaactgtca ccagctccat agggactcat gagccctttt tcactctaaa gtagcaagat  85260
85261  acttgatgat tgattttaga tgaacttata ttcttaaagg gcttttaggt aaaattctct  85320
85321  attggttgtt taaagacaaa gaaaaatgta ctcatgactc tagttttcaa atgaagaaag  85380
85381  agacatttaa tattagtgag aagaatcaga tgtttttatt aatcacctca gtgttctatc  85440
85441  tgttgaggta tgggaattgt cccacaaacc actccgacac agacctcagt caaacagggc  85500
85501  tggtttattg aatgcacacc ccaagactga tcaatcaggg acaaagtcta gaccagggag  85560
85561  ctgagctgca gtgacaaggc agaatcctat agagcttgaa agcctgaaat ccacaaatgt  85620
85621  ctgcgtcagg ttattccacc aatcaggatt tagagacagg gaatttcctt agatacatgt  85680
85681  ctttgttata aattatcctg ttctcattgg ttggagtatg aaactgtggt gggggacttg  85740
85741  ccttgtctag cactcatgtc ttaacttgcc aacggggatg tgcatgtctc tctctgtcac  85800
85801  ataggttgtc agttctcaag gaggtcttgg ggacttaaac ttactcaccc cctactcaaa  85860
85861  atggaagttt taatccaact ggcttcttat gtagctgcag aggtctctca tataggggtc  85920
85921  catcccagga cagcttaaag gcaagacccc ataagagctc acacacaaat gcaggaagtg  85980
85981  ctactgggtg ggtggttcag acccaagctt attgtggcta actagacaaa gcagttctaa  86040
86041  ttgacttcta ctgtgattag tttccaagaa caccaaagca cagaacaaaa cagaatatac  86100
86101  aatcaactcc agcatgagaa agtttcctag taatagcaca tgaggaagtt accttataac  86160
86161  attagtaaca gtacaaaatg tctggctaga taggcaacag gtacctagga cagttaccgt  86220
86221  tggacaatgt ttgcctaatg taactgtcat attaatcctg agttgatggg aagtagtctt  86280
86281  accattctct aaatgtggga ctagttcaag aagattctaa cgcccaggcc accctgttgg  86340
86341  catttgaaac cagatttgtt tgcttctaga tcccatgatg atttccagta aagtgctctg  86400
86401  ctgctctacc aggtcatttc tgttaagttg gtcacagtat ttttattgcc atgatgatat  86460
86461  atatttagac acatgatgtg acaaagcaca gtatacctac taaaaccaaa gagagtacta  86520
86521  gggagaattc aaatatatag atatgcagaa gaaatacaaa taaaatgagg atagtagcat  86580
86581  actgaataat ttcttatcta aataattatt cattgagatg taaatattca ggcacttaaa  86640
86641  aagaactaaa acagaagctc aatttaataa ttgtcttcat aattgcataa ggtcaataaa  86700
86701  gaaatcagtg tgtttatatt ttacacacac acacacacat acacacacac acacacacac  86760
86761  acacacacac acacacacac cagaaagcct gaaggagaga agatacgtgt aaatcagtag  86820
86821  aaggcttctt acaagtgctg tgaaaagcct taagcccctg ctgcagacct gactatggtt  86880
86881  ttgaacataa aatcttttcc acatctaagt gttgcttacg cgatttctaa taattaatcc  86940
86941  taagcctatg cttttctccg tgtgtttgtt tcctttaagt cactggcact gaggaattgt  87000
87001  tggagttcac tgtggagaaa tctctgtaat ccaccctgtc ctttccccac cacaccattc  87060
87061  aaacagtata cagtacccat ccttttactt tgtgcattgg ctcaaaatgc taaacaaatt  87120
87121  aaattttatt tttaaaaaat ccaaggcagg gtgtggtagc cctcagaagg cagggacagg  87180
87181  caaaatttaa gagttcaaga ccagcctggt caccatagtg agtttcaagc caactaaagt  87240
87241  tacatagtga gatcctgtct taaaaactaa acatcagtca gctgatcagt caatctagct  87300
87301  ttttaagaat aattttaaca acgtgtagaa acttggttag tgaagcagtg ctcgttcctt  87360
87361  tggaatcttc ctgattatca tatatagacc agcatcaaaa tgactcccac ttctgcatga  87420
87421  aatgtttgat ataggagcaa taagagggaa tgtgtgtaag cactgtaaaa aggttcttat  87480
87481  tgtgtaaagt tatttacttc ttgcagctgt attgaaatag aatcccattt ttgtaggtga  87540
87541  aaagaaccaa agcacagagt aatcaggaaa cacccctgag gctctggctg cagtttgtcc  87600
87601  ccaacttctg tgctgctttt ccatgtgact agttagatgg ttgtcatttg ggtcgacgca  87660
87661  gtgggtttgc ctcttagtct gttgctgtgc tgtcccagca caggcacgtg ggctgtggtc  87720
87721  gctggatctc atttactcct catggaagcc tcgaagagta gcactgctgt cgctaggcta  87780
87781  tacataagga aacctgagat tcagacattg tcagatatca tgcctttgta tatttctaag  87840
87841  taaattatga cttacaatat tgaattttct gctctaaaag tggagataca ccaagcttca  87900
87901  ggagctgtta tgagggataa taatcactta tgcaaaggat attgagaaac atcacactta  87960
87961  attgtgattt cccttgcttt gttctctttc ctcacctata caatgattta agaccagaga  88020
88021  actgagggca cagtagtctg ggattgttca tcctggctca ctcccctttt tgagaacttt  88080
88081  tccctttgcc tcctctgccc tgtgactttc tccaagtagt aaatattcag gagggaaaag  88140
88141  gtctttgagc cccactttgt tggatgtgac tactcttggc tgctaagtgg cagttggagt  88200
88201  ttattatatt gctttgctta tgattcatgt tagtaattac cccatggcaa tgctagttca  88260
88261  ccattcaagt acagacagga caagagacag caactgtaga aaggctaaga agtatcttct  88320
88321  gtcctttacc tgtggaatgg aagtacacca gctctaattt agaagatgaa cagggatcgt  88380
88381  tgacataaga gaatacagtc ctgacatctc cagtttcagc ttgtgatttc ctaactagta  88440
88441  tagtgaagat agaattctag atgtgcaaga aaaagagaaa tgaatgaaat actcatctta  88500
88501  actgggtagc atctggattt ttctaggttt ctccagcaga gtaagacaac tccgagtgcc  88560
88561  gggcataagg cggttgtcct ttagtcatct gaagctactg actgcatttt gtaaaacagc  88620
88621  acagcttttc tctttcctaa gcacttatgc cctggtgctc cctctgggcc agcactgtag  88680
88681  agtcacttca gcatgtgtat ttatagccct ctcatgtgtg ctctttaaac ttactttatt  88740
88741  ggcttttaat attttataat tttgctcaag atcaccaaat atcaaaagtc gttagtttgt  88800
88801  ttttgatttt cgtcttttcc tgtgttgcta taagtgatag atttaagaca tatgggccag  88860
88861  agatacaggc catgggtaaa ggtacttagc tccaagcctg acagcttaag ttcagtcctc  88920
88921  agtccttgta acttctataa gtgtgtgctg gtgtctgcgt gctctcccta cttcccagca  88980
88981  caagaagaca aataaaccta attttaaaag tttattttta aagcaatgtt aatgaaatgt  89040
89041  agaacagaaa ttttatttct aactcttctg ggtttttaag aattattatt gctagccagg  89100
89101  cgtggtggcg cacgccttca cgcctttaat cccagcactc gggaggcaga ggcaggcgga  89160
89161  tttctgagtt ggaggccagt ctggtctaca aagtgggttc aggacagcca gggctacaca  89220
89221  gagaaaccct gtctcaaaaa acaaaaaaac aaaaacaaaa ttattattgc tacattttag  89280
89281  gtggcttttt tgttatttgt ttgtgtatta ccattcacta aaatataaca gagaagctag  89340
89341  acatggttgt gtatatctgt aacctaagca ctcggaaggc aaagacagaa gggtactgaa  89400
89401  ttcaagacca gcctctgctg tgtagtacaa ggtagaaggc agcttaacat gcctagtacc  89460
89461  ccaggttcct ttctttcaga aaaaggaaaa caaaaaacaa gagaattata tataatagaa  89520
89521  tttcccttta agattttatt atgctctctt atgatttctt tcaaaaacat ctaatagata  89580
89581  attgttttta agtcactttt atttttggaa ttaaaatgct ttgtcatttt tatcattatg  89640
89641  ctcatagcat attttagggt aatttttctg ggattttttt ccttttcata ctaagaaata  89700
89701  ctagttttaa aattcattgt tttcattttg ttttgtttct tttctgtaaa cattgaaatg  89760
89761  agaacagccc agagaggatt gggtatagga gtcactggat tcatttgttc cttagaatag  89820
89821  ctgttacatt gtctttccag atgggatatt tgtagcgttg tgctgtgcgt atgagacacc  89880
89881  accaggctca tgtgacttca tagtttaaca ggttgatctg aagcaaactt ttccacagtt  89940
89941  caattcaaat ggaaggcgac cgattcctgt tcttggaaaa tgctgaagat tgctctgaca  90000
90001  tgcaaatatg ttctctctgc aacctgcttt tgcaacctcc tcctcctcct cttctacatc  90060
90061  ctcctcctct tcctccttcc cttcctctcc tcttccttct cctctggctc cttcctctgt  90120
90121  tttttaaaac caacatattt tgttgttgtt gtttttctct tcagtagcta aaattttact  90180
90181  gaactatgtg ttctagtctc tttactcgga gacgtcctaa agaccagcac ataaaatata  90240
90241  gcccaatttt gatccatcca ttagctgact gtgagcatcc acttctgtgt ttgctaggcc  90300
90301  ccggcatagt ctcacaagag acagctacat ctgggtcctt tcgataaaat cttgctagtg  90360
90361  tatggttgga gaagtagctc ttattaaaaa tattattttg aagattatgt tgttcagaat  90420
90421  gaaaagattt atgaaagaag cctttgttgt ttttcgctgt agtaaaggtg tttattatta  90480
90481  gtgtgacttc ccatgtgtaa cttatactgt acagtgcctt tcctctctct cccatctcct  90540
90541  ccagtatcct tccctcccct ttctcttgtt gtttctatcc agctaacctt ttatatactt  90600
90601  atttcttaaa atgatttttc tagttcaaac taacaaactt ctgagcacaa atctttactt  90660
90661  cctctattct caggacattg tagaacaaca gaaatgtact ctcacactag gactcacata  90720
90721  gacgggacaa acgcagcaga gctgagactg tcaagaggaa aagaacaaag aaagtagagg  90780
90781  gattaattca ttttatgagg ataaaaacta aatgagggtg ttttgatggg tgtaacagaa  90840
90841  tagaacagat cataatacaa agaacacaca cagcaaagtg ctttcaggga gatgggagct  90900
90901  tcagcctcga agcaaataca ggaattgtca ttgccagaat tctctagagt accaactggt  90960
90961  atgtatcaaa attatctgag acttataaaa acacaggtta cagattgtta ggtacaaccc  91020
91021  caaagtttct gggttggagt tcaagaattt gtgattctac catgttggtg gatggtggtg  91080
91081  gtgggtgtct gcaaacatga agttcctgga cccttgcctc agagacccat gccagtctgt  91140
91141  caggaacttg caagtgtgtc tgctcctctt cgggtaaatc agaggtatgc agcttggatt  91200
91201  gaagcctagt attaattatt gtgcagtgca taatctatac acatgtaagc aattctgtct  91260
91261  aactgtggga attgtcctca taaacccatt gcaagctgtg aatatcataa gtcaaaaatg  91320
91321  cctttgatgc cattaaccca cagagtaact tgtttggcct gtcatgaagt ggctgccagg  91380
91381  aagcttgtaa ctctgttgct gccttgtact gaagagatat catggaacat attactaact  91440
91441  gggaaaagag aattcagttt gaagtacagt ttccacataa tgtatactac tttcatgctg  91500
91501  tattaaaaag taagtgagca tcctgtaagt cagggaccat ctatacatgc ctgaccagct  91560
91561  aaccttcaat tttttgatgg gttctttttt tgttttggtt ttggttttgg ttttggtttg  91620
91621  gttttggttt ttttgagaca gggtttctct gtatagccct ggctgtcctg gaactcactt  91680
91681  tgtagaccag gctggcctcg aactcagaaa ttcgcctgct tctgcttccc acgtgttggg  91740
91741  tttaaaggcg tgtgccacca ccgcccagct caaccttcaa attttgtatg cacataaaca  91800
91801  cccaggcatg cagtttccta ttgatgtcaa atggaaaatc tgagcaggaa cagctaccct  91860
91861  gagacttcta tagcagatct gagtgtgcta ggaatgcaga ggtaattttt cctgggaagg  91920
91921  aaaatacaag aaacttctgt gctattggat taggttacgt tacttcttat cttcgtatca  91980
91981  aggagtactt ggttcatttt ctctctattc ttctctccaa gaaagatcag tgtgtgtgtg  92040
92041  tggggggggg gggtgggagg gggtaatcag ggaaagaata taataataat aaataataat  92100
92101  aacggaggaa attttctaca tctgttgata acatagggct tcactcagaa aagacccact  92160
92161  tggtatgcta agcatgatga gtatacattt ggtcatatca cagttagtta aggagaatgt  92220
92221  taaaattatt tatggagaat aaaatgcaga tcaccattgc agttgtcatt cagaacactg  92280
92281  aatatttgac agtctcgtat tctttatctg tgtgtatgta cgtgtgtgtg tgtgtgtgtg  92340
92341  tgtgtgtgtg tgagagagag agagagagaa tgagaatagg gtaattatta gaaccaaatg  92400
92401  aattaatact cagtgtaggt actactcaaa caaatagata aggggaggag tttttctgga  92460
92461  gttacctaac aattttttaa ataattggcc tgttgtgata atttttcttt tattaaaaaa  92520
92521  aaaaagtttt cttttggaaa gaaggctcag aggttaagag aacacactgc ttttccagag  92580
92581  aacccaaggt cagttcacag tatccatggt tggtgcttag aatcacctgt aactgcagct  92640
92641  ttaggggatc taaactaagc gagtgcatgc gtgcgcccgc gcaaacacac acacacacac  92700
92701  acacacacag agttaacaat actaaaaatc catctttgaa aaatagcaga tgagtaaaaa  92760
92761  tggtaagata aaataaaaat ttaagagttc atacttgtat gaatataagt gtctctagaa  92820
92821  aatactgctg attgagccat attgtcagtc accaagtaat tgtcaattca aatatgttct  92880
92881  atacccataa gtttcttgat tattcccctt gaattttgaa catttcagaa gtcatgttac  92940
92941  caatgggtaa tttagttttc aggctagttc aaacaggtta ttttatgatt actttgaaat  93000
93001  gttgtccttg tgtaagaact ttttataaca tgctttccat tgaacaacta aatttatagt  93060
93061  gaaaaatagt gggtcttatc ttccttccat ctggagttgg atggcctgta agcattaaag  93120
93121  tttagttgct gagaaactag caaagattct tctaggcatt aataatttaa tatatgtcaa  93180
93181  aaaattacgt tcattagggt tctaccacat ataaccaaat gcattttctg tagctgtttc  93240
93241  atccacaaat tagtctttct gcattggaag tatgaactct gcttcatttt ctgttttctg  93300
93301  tttcctggtc gagtggccaa tttctctaat gatcagtgct tataattagg atttatactt  93360
93361  caaattcatt gttactattt caaatgtaaa tattaaggct tgttcagaac cttgatagta  93420
93421  tcttgatttt ttttccccct atggaaagac aatgaacagc atacatatta agtttggagc  93480
93481  cagtttttag ggtgccataa agctgtcttc catgacaata ctctgatctt cctttctttg  93540
93541  aagaaaggca gtgtaaaaag aaggcttcta ccatctgtcc ctttatgaag atgttgaaaa  93600
93601  ctgtttgagg aggagcagga atggcaggat tgatactgtc attttaaagt aataaaaggt  93660
93661  tacagtctca gtgttttcat gtatgtttgt gagtaagggg gaaatagaaa accctaaaat  93720
93721  acgtaactta cctcacattt tgttactcaa aaaggaaaat aacatacatt ttgttgtgat  93780
93781  actcttttgt ctagataggt aagatttacc cagtatttta aatttctttt tcggtagtgt  93840
93841  tggtattaaa cctagggtct tcacatatag gtaagctctg tacaccggct gtatcacctg  93900
93901  cccttaatat ttgatcaaca tgagaaaatt acaacttttt aatctattgt gacactttgt  93960
93961  taagaatctt accaaagttg cccagtggtg gtgcatacgt ttgatgctag cacccaggag  94020
94021  gcagaggcag gtagatctct tgagttcaag ggcagcctga tctacagagc aagttccaag  94080
94081  gcagcaacga ctacacaaag aaaccctgtc ttgaaaaaac aaaaaattta aagaatttta  94140
94141  caaaactttt gactcatgtt tgttgttcag acaagggcaa taagatcttc tccactgagt  94200
94201  ctagtagtga cggttatttg atgactgcct ttctaggact ttaaagtaag acacatgcct  94260
94261  tgagattcct ccttagggtt ttctcatgaa ccctgcacat agaaagttcg gagaaatgca  94320
94321  gaactccatg atcctttcct cttgatcagt ggactgctca ctgcttttca actctacagt  94380
94381  gtatatctaa gactgctaca tgcatctcat tcttttggag tgacatcaag tacaggaact  94440
94441  atagggcaac tgaagtaaac ttcacagtgt gtgtatgtgt gtggaacata tacatctctt  94500
94501  aggatatgct tatttttcat tagtttgctt tttgttacag gtttattttc atttagcttt  94560
94561  acctataaaa aaacatgggt attgaaagaa aacatccatg tatgtgctat ttattacaaa  94620
94621  gagacttatt taagatagaa aatgactatg ctttgtcaaa aatcattgca gcccaaactc  94680
94681  agaaaaaagt aaatttatgt attataaaat atatgttcgc caggtgtggt ggcacatgcc  94740
94741  tttaatccca gcacttggga ggcagaggca ggtggatttc tgagttcgag gccagcctgg  94800
94801  tctacaaagc gagctccagg acagccaggg ctatacagag aaaccgtgtc tcaaaaaaca  94860
94861  aaacaaacaa acaaacaaac aaacatatat atatgtgtgt atatatatat atatgtatat  94920
94921  atgtatatat atgtatacat atatatatat acatacataa acacacatat acatacatat  94980
94981  gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgttcatgc tgtattcaga cttgaaagat taacttgttt  95040
95041  taccatacag gctaactgaa ttcaaatgta tatcattttt ctaaaattaa aactttgcaa  95100
95101  aatgccttaa attagaagag gatgtgttgg aaaatgaaag ttttgatgta gttggtattt  95160
95161  ttctgtctca aagccatgcc tttgtctgtt ttgtataatg aaaatataat tgtgcttagt  95220
95221  aatttgtctt tctagatttg ttgctctcta tgtaaagaac tatgtcttta ctttatacgt  95280
95281  ttaacatttt taaaggtttt ttttccactt gaaataacat tttcaggcac tctgtagttg  95340
95341  atctaaagtg agagaggaaa agaagtaaaa aaaaaaatct tagctatgta tcacattcta  95400
95401  aaaactcagg cacttcactg tcctggtgat ttctagacca acattcttga aaatacaagg  95460
95461  tttttattgt actttcaaaa taatttacct agcaagataa catttcatta gtttctttat  95520
95521  gctaagtttt tatactatat atcattttga aattgggtgt tgcagccaga atataaatca  95580
95581  aaatagtaat ttcaaaatat actatatagt tagatacctt ttctttttta tgagttgcct  95640
95641  aaaaagataa aatgtcatgc agaaaactgc agtagtctct tggaggaaat gctctaaaac  95700
95701  tgtgtgacta gttcaaactg gttttcttca ctgtttacag tttaaggcat gataagtact  95760
95761  tttaatctaa aataaaatat aagtgaaatc tacttagtaa actattccgt aaacaacatc  95820
95821  tcggttcagt ataaaaccat ttaacagatt tctgattaaa tcatttcatg atatacaaaa  95880
95881  ttttaaacgt acagatatat cacattattt aaatcataat tgcttttaga ccttaacttt  95940
95941  atggagtttt ttttttttaa tgaggaaaaa acacgttaaa gtggttcaag aaagtaaaat  96000
96001  ggcgtgcata caagaataga atatatttta atgtttaaca catcagacac aaacttcctt  96060
96061  taaaaatatt ttctgttgga gccggagaga tagttcccaa gaacacagtt ttcacagttg  96120
96121  aacacggagc agtcccagtg gcttagtcag gcagcttata ttgcagattc attatcaaat  96180
96181  atcttatttt ttaaggtctg taggttgtgt tggataaaat tctcagtgcc ctgaacttca  96240
96241  gagaacctgg agtcacttct tctaaccgac cagtttttca tttttattga gttctgaatt  96300
96301  gtgtctgagg tgaagtagta aacaataggg tcaaagcagc agttggaaac agcgatgcag  96360
96361  agagtgatcg ggtacatggt cctcactgcc gccaccacag agcagttaac aaaggtctgt  96420
96421  gtcctcatga gcgagtacaa aatgaggttg atgttgtagg gcacaaaaca gaaacagaag  96480
96481  atgaccaagt ggacaaaaat catttttaaa accttagttt tgttcatttt gcttctactt  96540
96541  aatgtaacag gtttatttaa agttcttagc accatactag aacaagttac gttcaaaatg  96600
96601  agagggataa aaaagcccac tatttcaatg aaaatcacaa tcctggagag ataagttttc  96660
96661  catgtggccg ctggaaagtt ctcaaagcag gcttctgagg tattgttccc ctgagagtgg  96720
96721  gtcgactgaa agaaaactgc aggcgcactt cctcccatca ctgtgaacca cacagcaatg  96780
96781  caaacgatct ttgcatttcg tttcgttctt aaagtctttg acttaaatgg gtagacaatt  96840
96841  gccagaaatc gatctacact gatacaggtt aagaacagaa tgcttccata catattggtg  96900
96901  taaaacagca ttactgaaat cttacagagt agatctccaa atggccaatt ccgtgttgca  96960
96961  aagtaaaaaa tccgaaatgg caaagtaaag acgaaaagta aatctgacat tgccaggtta  97020
97021  atcatgtacg ttgtagtttc atttctcact ttgagggcac agatgaaaat gtatatcgca  97080
97081  acacagttgg atatcagccc aagcacgaag accatgctga acatgcaccc gtacagagtg  97140
97141  tacttaaagg agtcgtcata agggcactgg gagccattgg agcttaccat tgtcaggcag  97200
97201  tgcagcttac aggaggcctt ttgtccgcag cgcttgatcg atcgcctttg ctattcagat  97260
97261  gtggtcacag cagcagccag tttatttgca aagtatttgt ttcttttcct gttcttacaa  97320
97321  atactttctt ctcttaactc ttcaaaggaa acatgaaatg tgttccgtaa aagtttctag  97380
97381  tagattattc aggaaaatag tctgattttc tggtcgagaa aatccatgag tctggagttt  97440
97441  agttaactga cagaaaatgc agtcaaggaa gccaacccat aaagctgaaa gtgtaaggaa  97500
97501  aaactgttcc aagtcggacc agaccagtcc gcgtggaaac ttgtgcttca gccgccaggg  97560
97561  tccaaaccag ctttacttca gtcacaaaca ctcgccgtgc gtccgtccgc ccgtcgtcct  97620
97621  cgggtacttc ttccttcttt ttattctcaa actttgtatt tctacattga ttccggacgg  97680
97681  cgataggcag tcgtttaagg gatcccagat aaattcctaa gcatgttcgc gcttgctgaa  97740
97741  tggagaggcc tttcggaggt tgccagctgt attgtgagat gggctgtctc tgaagtgagc  97800
97801  aagaaagcct tcccagattt gtaatatgac atcacaggaa gaagaggctg ggtttggaca  97860
97861  aaggaaggct tcaacccagt tgtttgcagt tcctttaatc tgataatgtg tctgctggga  97920
97921  atgtacctag gaggcttgca aatggtcact ggctgcccag ctgagttggg tgttaactct  97980
97981  ttttatgcca aaatgctttc cggggattct gacaacttct ccaaagtggt ttgatttgct  98040
98041  ttagttagta ataagtaaga gaaagaaaga aacataaggt agattctttc tcttctattg  98100
98101  ctcttgtagt tgggatattg ccttctttaa agaaataaaa tgcagatggg tgtatatatg  98160
98161  tttataaatt gaaatgtagg cgatatgagt ggcacattaa agaactgttt gtgcctgaag  98220
98221  gcagaacctt aagagtttat ataaagcctt tgactgaggc aggcagtcct gcttctctta  98280
98281  gtatctggtg ttttttaatt gctctccagc atttaactta attggcatga ttgtgagtag  98340
98341  ctttaatcct ggatctcttt agtttttgat aaataatgtt ctaacatttt tctttgaaac  98400
98401  taattttcta gagctagttc aattttaata caccaaagac tacattaagt atgccccccc  98460
98461  cccggaggat tataactcag tagtgagaat agtactccaa aacttttact tttagtacag  98520
98521  tgtcagtctt ttgcccacaa cttaatataa gcatagtggg aaagtgtgct ttgtaaaacg  98580
98581  ggctcccccc ttctgagtta attgaaataa cttacagcag agaatctcag ttctactgtt  98640
98641  tgtctaaatg tagtttccat gattttattc tcctttcctc cgtctctccc ttcagtttct  98700
98701  tttacatgtt ggctgtgtgt tggggtatat tccagatcta ctttcatctc taaatttgaa  98760
98761  gctgaaaccc ttcatttggg gtcagtgaag gcatttcaga gcaagtttct ctatagacac  98820
98821  cttagtttac atattaagat gtatacttaa gagcatgtat catgtgttct atacctttta  98880
98881  aatttgatta cttttgatgg tgaattataa tctttttatt gttttgatta ggaagtcatc  98940
98941  tatgatcaaa taatacagtc ttataggcgg taaagattga gggtctgaac ttctttgctt  99000
99001  tggttttggt gtggaaaaca gatgcaaatg tgttcctatt ggaagatggg aactttgagt  99060
99061  gcagtaatga aaaaagggac acttaataac attttcttct ccatgaagaa acttttctgt  99120
99121  taatagttat tttaggaaaa atataaaatt tgagtgatcc acttttaagt ttccttattg  99180
99181  tcattttaaa aaacgattta ttatgtatac agtgttttgc ttgcatgtac acctacagtt  99240
99241  cagaagaggg caccagatct cactatagat ggttatgagc accatgtggt tgctgggaac  99300
99301  tgaactcagg accttaggaa aaacagccaa tgtgcttaac ctctgagcta tcttgccagc  99360
99361  ccccttattg tcatttttac aaattataat cgttttatgt cctggtactg tccatgttta  99420
99421  ctttcattgt gaaaacatgc atgaatgtga tatacatgca tatatgcagg ccagcactta  99480
99481  tacacataaa aataaatagg tctttaaaat aaataagtaa aatatactgt cagctgattt  99540
99541  ttaggatgtt gtgatatgta gattatacct tagtgaaaaa gagttgtaga ggaaagtctg  99600
99601  tctaaaaggg ttactaattt gctgggcgtg gtagtacatg cctttaatcc ttatacctag  99660
99661  gtgggcatgc tggaaagatg tcttagcatt ttggagtact tcctgttctt tcaaagggcc  99720
99721  caggtttgat tgtcagcacc caatggcagc tcagtcctgt ctgtaactcc agtcccagga  99780
99781  tatccagtac ccacgtctga ctctgcaggc actgcgtgca ctcagtgcac agacatacaa  99840
99841  gaaggcaaaa cactcataca caggggggaa aaaaacttac aaaaggtttt tactttaaga  99900
99901  tttgcaggtt ggaacagtgt tggagctcca tgtaggaggc cctgtgctca gactccagca  99960
99961  tcccagcaag tgattaagtg aaactctaac accattctaa acaaatccat tctaaacatt  100020
100021  attcagttta aatgtaataa gtgttaacta aaataaaatc ttaaataata atttatttac  100080
100081  acagtggtaa aataaaaacg atatggtagt ctgagacaca aaggaaggtt tatgatggca  100140
100141  ggaatctgat acattttatt ttagaactgt gtatgtgttg cctttatgta ataagagtat  100200
100201  ccgggaaagt ctcctttcag ctctgaaatg cactatggat cttcacatgt gtatccatgt  100260
100261  gtgtgctttc ctgttgacaa aaatacttag ttgcgaaagg acatttgtta ttagctttgt  100320
100321  tttaggaaaa gcatcaaatg tcaaactaca attctagcta agcatattat cagttggtag  100380
100381  attaactata tatggttcag tgcagagtaa agtttaccat tttagtgcac aggatctgac  100440
100441  tccagggccc ttgaaatctc cttccttggg ccctggtttt atcctacctt tctggaactc  100500
100501  tgagacacca tgactcagag cacacaagaa gcagatttga aggaggattt caagccttgc  100560
100561  tagctattct ccaaaactat ctgctattct ccaaaacaaa tccctgaaac acttgaaggg  100620
100621  ttttctctat agaaaaatct agaaggaatc tagactgtct tttactagtg tagattcttt  100680
100681  atgcatgaat aaagcatgtg ctgtaggcaa taaaaagaga ctatacatct ttttctaagg  100740
100741  gggtcgggga gtaggaaaat gcagtgcaaa gagctcccag cagagaactc tgcttgtcct  100800
100801  tttcagtcct tttcctttgc tcctgtgggg actctggctt cttggctgta aaagaaagga  100860
100861  attaggctct acaaagttcc cttcctgctt tttatttgct tcagattcct tgaattcttt  100920
100921  gaatgtttaa ggtgtcacgt ttgctttctc actctttggt atcaggaagt cacttttatc  100980
100981  cttactgttt aagaattttg aaactagcct ggacaagaca tgtgtaccac agaggggaag  101040
101041  agggaacaga gaggaagaaa tgtgtgtaag agacagaatg aatgggccaa gtcaaagttc  101100
101101  cttattacac ccagtaaatc agcaggactc tattcttaca gggaaaggca gactcattcc  101160
101161  agcactccta atcccagcca gttaatttgg tgaggccctg gtagaaccac aggaagtctg  101220
101221  aagcagatgt ggggggagga gcagaaccaa gagatagcag taagggccct ggctttaaga  101280
101281  gagttatgac ccctctgcac caccagcctc cccgccctac ccccacaccc cagaccttga  101340
101341  gactatgagg tctctggggg ggagaaacag tctggtggtt tgtgtctata atttcagcac  101400
101401  cccactggct aaggtaggaa gagagtgttt gaaagcagcc tagggggcta tataatcagt  101460
101461  tcaaggaact acacaggcga tcattttgtc tcagaaaaca aaggagattc tccaagcatg  101520
101521  tcttgaaagc tctagagcca gagttcacaa aaatgagtcc ttttgtagtc ccattagtat  101580
101581  aatccaaata cttttcacat ctgaatatac agaaaattat ttgttctttg aggaatacta  101640
101641  aataatatag tcccacccta aattcttatc agaacagtac agggaatgct ttgggacata  101700
101701  agggtttaat ttgattatga aattctagta aatgataaca gaatgggttg ctttcaaaag  101760
101761  tcttccaact actttggatg aagtaagaaa tagtggaaag accaattaaa ctagattcct  101820
101821  attggcctgg tttttaatct ttggtattgt cttagtcagg gtttctattc ctgcacaaac  101880
101881  atcatgacca agaagcaagt tggggaggaa agggtttatt cggcttacac ttccatgctg  101940
101941  ctgttcatca tcaaaggaag taaggactgg aactcaagca ggtcagggag caggagctga  102000
102001  tgcagaggcc atggagggat gttctttact ggcttgcttc acctggcttg ctcagcctgc  102060
102061  tctcttatag aacccaagac taccagccca gagatggtcc cacccacaag gggcctttcc  102120
102121  cccttgatca ctaattgaga aaatgcctta cagttagatc tcatggaggc atttcctcaa  102180
102181  ctgaagctcc tttctctgtg ataactccag ctgtgtcaag ttgacacaaa actagccagt  102240
102241  acaggtatta aaaacctaac ctttattaag taatttaatt tctgttatag ttgtaaaaag  102300
102301  ttgtaaaaag gcaatattga attagatctc tagaataatt tttaccttag ccttctgttt  102360
102361  taaaatttca aaaaaaaatt acaattgaag aaacttgaac ttagagttat gatgtcttag  102420
102421  gattgcacag tggggggagg ataacaagcc cttactttat aagtactgaa cccagttcct  102480
102481  tatacatgtt tgtcaagtga aaaaaataca cgctgtctgt gcataatgga aagaaatcta  102540
102541  atcttaaaat aaaaggattt ttggttctta aatttggact tttgccttgg ataaaatcta  102600
102601  tcctaaccat gccctcctgt cttaatagat ggtttttaaa aacaaaatga agtgaaataa  102660
102661  attttggttg taaaacacac acacacacac acacacacac acacacacac acacacaagc  102720
102721  atgcacagca agtaacaaac aaaaaatcta gtatagatgc agtaagccac agtattctaa  102780
102781  tctttcagat acaggtaaag ttgtgagatg acatagagca atgggttttt ctctcattac  102840
102841  tttttagtga gcaggtaaga gttcctgtgc ttcatgtatg ccttaagtga tgccatgttt  102900
102901  acagtttgtt agttctgatc atgggttaca gaagctggtc ttgcagtaga cagagacttg  102960
102961  ccttttgaga aggattatgt atttgaatta ctgagcacct cacacattgg actagttaga  103020
103021  gctctctaat gttgtaatag aacttcatcc tagaacctag gacagtggtg gaactcttgg  103080
103081  ctagccagtt tggtagcttg gatccgatca tcactaaaag gctggagaca tggccaagca  103140
103141  gttagtagta cttgctactt ttccaacaac accctagttc agttcccagc acctacgtca  103200
103201  gttgcctcac attcacttgt aactccggct ccaaggacct aataccttct gacttcggtg  103260
103261  ggcacagtca catataaata aaaataaaat ctacaaaaag ggaaacaaat aaaaataagg  103320
103321  cactaaaagc tacgagttat ctaaagtgtg aagtttttaa ggaaagatac aggtttaacc  103380
103381  agatggtttt gttattcacc atgcaatgga aaaaagggaa aaaaattatg ttttatataa  103440
103441  tattcaaaaa taatttttct tttaaaatat tttaaagatt ataattataa caaattataa  103500
103501  tataaaacaa aaaagcagag agggtctaaa taagcacgtt actttatcct taacttaaaa  103560
103561  gtttttagta ctcaagtata gaatttttat ctttaaaagt ttttacctcc aaaaatggaa  103620
103621  gtgagtgaat attgcatttt taaatagatg acatgttttt aagatgaatt acatgagctc  103680
103681  tattgcagat ataattaaaa ccagaaatat aatttgactt taggcatgtg ggctcttaat  103740
103741  ccagttagcc ccagggaaag aggctctctc tttacagcta ggagcactcc aaggtctaga  103800
103801  tgtagatgtg tggtgaggct ctgagtcact ggtcatccca agtcacagca aaaggcccag  103860
103861  gagcactttt attagtctga cactacaatt actttaatca acagattcca attcttagga  103920
103921  aacgtgaggg tttcctatca atagcagatg ttgccagcac tgcctcaggt ggctagaaac  103980
103981  aaaggagcgg aaggagagat gctgtcagag cctgaccttt tgtttttgtt tcagttaaac  104040
104041  agaggtggac cctttgacct gaccaataaa ggttgctggg ttgttgtcct gatcacaaac  104100
104101  ataggaaaac aggacatgta ctttaaaagt ctttcctgcc ggggtaaggg tgttgctcag  104160
104161  tgtccaaggc cccatcccca gcaccacaaa ataacaaaac aaaaaaaata acctttcctg  104220
104221  cttatgttct ctccatctgt tcactgattt tgtttattca acatcagtat tgactcagtg  104280
104281  ccagctgctt ttccaggctc tgggaacagc actgaataaa acaaaaaacc tgtatttatt  104340
104341  ggttttgagt ctgtattggg ggtggggtca gcaagtaagc attttgtgga catgtgaaaa  104400
104401  acactctcac tgctccctga agaaagctca gaaacggacc aaggactttg ctgacgggga  104460
104461  agtctcaaca gatgtgaaat aaaactggct tatgcatatc tcaggggatt aactttagct  104520
104521  ggcctatcac tgaaaggctg ttctaattta tatttttcag ttttctctca taaattcatc  104580
104581  gtttctctcc taaagatttt cacagcaatt ggaaatttct agtacaagtt tgttttgttt  104640
104641  tcttttgaga aggggttttt ctgtagtggg ccaggctgcc cttgaactca gatgcaccta  104700
104701  cccctgcctc ctaagtgcta ggattaaagg tggcacaaca cccctggctg gaaatttctt  104760
104761  ttcttttctt ttcttttgtt tttttgtttt tttgtttttt tttttttctg agacaagctt  104820
104821  tctctgtgta gttcaggctg ttcttgaatt tacactgtag atcaggctgg cctcaaactt  104880
104881  ggagatttgc ctctgagctg ggactaaagg cctacaccac cactgcccat cggaagatca  104940
104941  ttgatagcac ctccacttga tacattcagc atgtctactt ccgagttctg ttttgcatga  105000
105001  catctgataa atgaagaaag gtccttacat tgttcatcaa actgttaata gttcaaagaa  105060
105061  gtgaattcca ggacagtcaa ggctatgtag agaccctctc cccttaccat caccctacaa  105120
105121  atcaccccat gttaatagtt tcattacaag tcagatctct catgacttct ccctgtttag  105180
105181  tcattaagtt tttctctttt gctctttggt gatttggcta tactctattg ccctaagata  105240
105241  ctccattgtg ttctatgtac aatttccctg acaccagcgt catctgtagc atttattaac  105300
105301  tgtattttgt cccagctatg cttgaatgaa cactcaggaa cttttttctt cctttaatct  105360
105361  ttgttttaga taatttattt ttatgttcat tggtgtttta cctgcatgta tgtatgtctg  105420
105421  tgtgagggtg tcagatcttg gagttccaga cagttgtgag ttgacatgtg ggtgctgaga  105480
105481  actgaaccca ggtcccctgg aagaatagtc agtgctctta acctctgatc cattgctcta  105540
105541  gcccaacgct caggatttta tatcagtatc ctccatgtcc tttctccatg ataacgtgat  105600
105601  agtctaattt tatatcaacc ttttgattct gtttgccttt tagaaacaac ccctggcctg  105660
105661  ccctcctgtg ttctgattcc ctggccacgc tgagctacct gagcctgtga ctacctttct  105720
105721  ctgatccact gagttgctta gtgtgatatc ttccgttgca tgtttgctta gcgtgatgtc  105780
105781  ttccattgca tgtttgcttt tccctaagaa tgaatttttt taaaaattta ctttgtatat  105840
105841  gcgtgtatat tataaatgtg tttaaataca agcacatgtg cctcagttca tataagggga  105900
105901  taaggtttgg aaggaaacac ttttttgtat atgattttta aaaaccaccc ctcccttcct  105960
105961  ctcttcctcc ttcccttcct tccttccttt ctttggaaac aaagtcattc tacatagccc  106020
106021  tggctgtctt agaacttctt acatagacct ggctgggctc aaacacacag aggttcttct  106080
106081  gcctctaatg catcttttaa actgtctctt accatgaatt tctcaaagtg attttttttt  106140
106141  tttttttttt tttttttttt ggtttttcga gacagggttt ctctgtatag ccctggctgt  106200
106201  cctggagctc actttgtaga ccaggctggc ctcgaactca gaaatccgcc tgcctctgcc  106260
106261  tcccgagtgc tgggattaaa ggcgtgcgcc accacgcccg gctcaaagtg atttttaact  106320
106321  acaatttttt tctaaacaat atgagaagtg aatgagttaa tatatgaggt gaaaatgcat  106380
106381  gttaattagg gctcagtacc tattgtagat atgtccagaa tgttgcctgt gaaatatttt  106440
106441  catctgtaga ctggcataaa aatttatact tacataaatt tatggttata tagtcatatg  106500
106501  cttttctttt ttggggtttt ttggttttgt ttggtttggt ttggtttggt tttttgtttt  106560
106561  ttgttttttt gttttttttt ttttttttga gacagggttt ctctgtatag tcttggctgt  106620
106621  cctggaactc actctgtaga ccaggctggc ctcaaactta gaaatctgcc tgcctctgcc  106680
106681  tcccaagtgc tgggattaaa ggcgtgcaca accactgccc tgcatgcttt tctttatatg  106740
106741  aatgcacatt tagatacttt tggaaagtag gaaggtatgc tttgttgtct caaaagagtt  106800
106801  aaaaatcatt ccgattcact atgaactcag taaaataaac agtctgggat cagaagtggt  106860
106861  aaaagctaag gaaaatgtac aatttaaagg agagtattgg attctgtttc cctgctttgt  106920
106921  aatatagaaa gggcttctca ggccctagag agatagctta gtagttaaga acatgtattg  106980
106981  ttcttataga agacccaagt tcaattccca gaattcatat cagacagctc aaactgctta  107040
107041  taactctgcc tccagaggat gcctctgacc tcaggcccag atacatgcat atatgcacat  107100
107101  aagtaaataa tagtattttt tttttaaaaa aaagaaaaga agaaaagaaa agaagagaaa  107160
107161  aaaggaaggg cttttcaggg agcacttcat ggtatcactg gagatgaatc tgacaagaag  107220
107221  ttttgccact agatgagcct taaatttaag agtgtcataa aaaaattgag tggccttaaa  107280
107281  taaaacaatt aacaattact agtgagtaac atggaatctg gtgatgatgt aatttaaaaa  107340
107341  attttaaaag taagtgtgtg tgtgtatgtg tgtgtagagc atgttgacac caaacatatg  107400
107401  ctctaccttt gaattccacc tctaggtgaa ttcagttttg ttaaactttt gtctatatta  107460
107461  agtttctttt gcgtgtgtgc ctttgcccaa aggaaccaaa gaatagatgg gataaaacaa  107520
107521  gatactatca gtaactatgc tgtatgcaga tagtctaaga acgacccaat taaaatctta  107580
107581  acagaacagg aactggaaag atggctaagt ggttaagagc acttatagct ctcccagagg  107640
107641  acccacatag tggttcagtt cttggcaccc acatagtggt ttacagtaat ccataactcc  107700
107701  agttcaaggg gataatatgc ctttttctga attctgtgga cacctggcac cacacatggt  107760
107761  tctgatacat acatgcaagc aaaatactaa tatacataaa ataagtctaa aacaatcttg  107820
107821  tcatagtaga taaaaagcaa agctacttta tgcagtccac aggaagcaga cacagatatg  107880
107881  ctaaaggaat gaaccatgag tttagaagct gaatgaagcc agcatcccta aggacaattg  107940
107941  tcaaggtgga gagagcagag agcaggggat tgaagacatg gctaccctca cagtactgtc  108000
108001  agagctggtt agtggtcagg gaatgagggt tcgtgctcgt gtttagacat gttagagatg  108060
108061  agacgtttgt catatattcg catggaaatc tttagtatcc aatttgaaat gtgggcctgg  108120
108121  aatctgaaag agtactttag ccctaaatgc atatctggaa atatatagct atggttaaag  108180
108181  ccacacagca gctctagtag tatatagatt gacagagcat ctagcattaa atgacaagag  108240
108241  aaataaatgg aaaagaacta gcagaaaggc caacaccaga agttttctat tttctatcct  108300
108301  agtttctgtt tgtgaggcaa aacagtttta gaacttggct tagggtagaa caaaaacatt  108360
108361  tcctgtaatg tagatccaat aatattcctt aaaacaccca gcaaacaata gcaattccta  108420
108421  ccatcacttc cccattgtta gtgtttctac cagcactgga gacttcactt ttacttaggc  108480
108481  aatcaggtct cttttaggag cattttgttt gaatagtgtt gacatacttt aatctctgga  108540
108541  ggagtttgtg cttgctttag aaatgcatgc taattatgga aagtcattta gaatgcactt  108600
108601  agagcttcca tttttctgac agtattgttt atttgatgag agtcacacta actttactga  108660
108661  cagtgagaat ctggtttcct tcacaggatt aggtaccaaa gcaacgaatg tgtagaggac  108720
108721  aattatgctg acagttagtt tagccagata agtaatgtca tgatgcaact tgcctgatct  108780
108781  ggagagagct gctccctgag tgctgggtag caacagtgct gcagagaaaa agaccagtgt  108840
108841  cttacatctt ccttcatagt gtttttaaaa atcaaaattt acctgtatta gttattggct  108900
108901  gaggtattag ttatctattg gcaattaaat aattaaataa tttaattaaa taattaaatt  108960
108961  tattatcata tgaatttctg aaggtcagga agcaccatag ctgtgtggtt ttggctccta  109020
109021  tattctcgtg agagatcgtg aagttgccag gcagcttcac agttagctta tggctttact  109080
109081  ggaatgggag aattggcttt gaggttttct catggctgat ggcattggct gatggccaga  109140
109141  ggctttactg cttagccgtg gcctctccat agctgcttgg tatatggcag cttgttcccc  109200
109201  ctactccaga agcaagatat gtgaaggcgg aaactgtcag tttctaataa gctaacctta  109260
109261  gacgtcacat gctgtcactg ttgccatatg ccatggttac acagactaat cctggcacag  109320
109321  ttcagggagt gtgatctgta taatacacag gtaaagaatc actgttagag ctctttgttg  109380
109381  accctggaag ccatctgtga aggttgtagg ctttgtcagc tagacagcaa atttgtcatc  109440
109441  agctctctta tttgtgcttt gctgtattca acttatttta caatgtatct atgttatttg  109500
109501  ctaatattct aaaagtatta ctgaatattc atcatatatc agaccccgga attttatttt  109560
109561  gaagatcctt ttagagtctt atttatgctt tgttcatcac ctccttagat atccttaagt  109620
109621  aagtttgtta ccatattata caatctgtgt tttagctttg tggaactgat catttcttcc  109680
109681  ttttaaaaaa aaaaagattt attttaatat actatagttg tcttcagatg caccagaaga  109740
109741  gggtatctga tctcattacg gacggttgtg agccaccagg accttcagaa gagcagtcag  109800
109801  tgctcttaac cactgagcca tctctccagc cctgatcatt tctttcttaa gggctatgtg  109860
109861  ctgggcgttg tgttagaatc atggcttgtg tctggacaga ccataccagg ctaatgcagt  109920
109921  tccacgtggc tggtttattg tggaggcaga aacaaagggg gtagcagaga caaaggagga  109980
109981  aaagagagag aagaaaaagg tgcataggcc aggaagggtc tgccttttat ttaggctgtg  110040
110041  atgtaaacat ttgaaggtaa aggtgggaag tggactctgg gaatggatac aattgccatg  110100
110101  gcaacagatg cactgcacgg atccctgtcc cctgtgggtg actttactgg gttcagaggt  110160
110161  gatctgccaa gcctgttgct aataccaaca ccaggtacca tttaaagcac tttatacata  110220
110221  ttgtctcatt tgtcatagct tggcttcatc accaaaggtt cataggttag aatcttggtt  110280
110281  ctcagcatgc ctgcatagtt gtcatgagac cttttagcta gaagtttgtc acaagtgagc  110340
110341  ctggcctggc ctggcctctc ctagtgctct ggagagtgct tcctggctta ccatggaatt  110400
110401  ccttcctctt tcataggagt ccctctaccc tgaggtgaga acagctgtgt cacttactag  110460
110461  gcctagcagt ttactcttag ctaatttgca tcttttgtaa aagatacagt atcttctcct  110520
110521  agagttttat aggaaataaa acaatgtaag taaaacagtc atgccttaca gttggtgcat  110580
110581  tgggaagagt tactgatggt tgattatgtg caaattctgt acctatgtta ggttttttaa  110640
110641  atctctgaca aagtaccaga gaaaatcaac ctaaaggagt aagggttact ttgactcatg  110700
110701  gtttaaaagg ttgcatctcc attattttga atcttgttgg acagagtatc aaggccataa  110760
110761  atacataaca caggaagctg tgctatgctg accaggaagc agagggaaaa aggggccagg  110820
110821  attgcaatag ccctttcaag atcacacctt tagttacctc acttcctccc actaggccac  110880
110881  accccctaaa cattttatca tcttccaata gtgccacagg ctggagacta agctttgaac  110940
110941  atgaacattt gggacataac ccagatccaa atgtgacagt accaaagctt ttgtttagag  111000
111001  tatcttatat ggtaggggct tccattaatg tgttatttgt cttgccattt tcagatgatg  111060
111061  gattgatgag attctgagag gtagaactgc aggtagggca gataacagga cagaaatatg  111120
111121  gttttaaaag ctgcacaaca ggcgaagaga ggacagagag gacagagagc atagcttgta  111180
111181  tcctagcaga gtcactaaga gcacaggttt tagaatccag tagccttggg ttcaaaccga  111240
111241  ttactagtca tgtgcatgta tgctaacttt catgcctctg attttttacc tgtaaaatgc  111300
111301  atagagtaat attatctatg ttatagacat ataaggatta agtgaaggaa tgtatataaa  111360
111361  atagcatgaa acctcacatg tagtagatgt attcttatta aatatgagag aatcatgaag  111420
111421  gtagacttct attaatgaaa gaaataagcc tgattccttt gtgttattaa ccatagtcat  111480
111481  caaagtattt tgtgagttaa catgatctgc tgtaaaagaa tttatgattg accagattca  111540
111541  atattaattc tatgctttac tttaacaaaa aagaaccatc atttcaaatt aatgatatgt  111600
111601  cgatacatag tttgttttgt tttgtcaagg ggaagtagag acatctctca agctatgttt  111660
111661  tgtttacatc tgctcctcaa aagagggcat tggatcccat agacagatgt gagccaccat  111720
111721  gtggatgctg tgaattgaac tcaagacctc tggaagagca gccagtgctc ttaaccactg  111780
111781  aaccatccct attctattct taataaacag aagtcttaaa aacatagtta tcatagaaag  111840
111841  aaattatata taactttaaa ctctaatctg tattgctaag attatttgta atatttcaaa  111900
111901  gaaatagtca aagtttataa ttaaaaagtg ggaaagatac tgagctgtgg tagtatgcac  111960
111961  ctttaatcct agcattcagg aggcagaggc aggtggatct ctgagtttga ggccagcctg  112020
112021  gtctaagagc aagttctagg acagccaggg ctacacagag aaaccctgtc tcgaacctcc  112080
112081  ctcaccaacc ccctaaaaaa atggtgaaga agactcttac agtcattcta agcataatct  112140
112141  aaacttccaa ggtctgacct taaaagtaat gattcagttg tcagaattcc tgttaaaata  112200
112201  tcaaagtctg ttagtgcaac aaataaaata ctgagactgg gggcttacaa accacaggca  112260
112261  catagatttt aacagtaatt taatttcaga gaaactacat ggtttataaa atcctgtgaa  112320
112321  ctccatgtat ctaggaagta aagcaacaga cacccaggcc aatgagatga atgttccggt  112380
112381  gtgttaacta gagtctgtgt tgtgtcattg agtcacacct ctagaccata gcgcgggttt  112440
112441  ttaagtttta tttatttact gagattgggc cttacttcac cgtataacct gggctgacct  112500
112501  ggaacttctt agcccaggat agctcagatt ctgtccttct tccttactct cctgagtgct  112560
112561  tggattacag atgtgtgcta ccatacccag cttgctctat tttcgtttag taacaatact  112620
112621  gtactagaag gaaactattg ttaaaaactt ggcctctaag agtagtttga tgtagcattt  112680
112681  accattgtag gagtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtacat  112740
112741  gcgtagggta cttggtagat tcccaaggca gaaatctggt gattttcatt ttctggccta  112800
112801  gagcgcattt aagaggcagg gattctttgt gctcatttaa tcattggatg tttgtcttag  112860
112861  cctatttgta aatcttaatc atagcattat tgatggacag ttcatgtctc ctcatttcag  112920
112921  cagtgcaagc atatttatcc ctggcttctg aactgccctt ctgtgcttcc tcattcactt  112980
112981  acaactttct cttccctttc ttcaaaatgt ggccaagcat cctttacttt catcacatcc  113040
113041  taacttcctt tcaagaccgt ttatgccttg ttcccttttt aatgtctgct tctcacactg  113100
113101  tatcagttcc ccttaaagta ttaattcccc tccactatga gtctttactc attttgcaga  113160
113161  tatttgccgt tatttcagag cactttctga atttgtaatc acaaggttag ttcttgcaag  113220
113221  atcactgtct gtctcctccc actagactac agaaagctga caggtaggaa gcatgtctgt  113280
113281  ttgctggcca ctgtcatacg ggctccacac gtgcatgcct tagttcagag cctgatggtt  113340
113341  tgctgttgag aaggatttct ttttactcgc cgtcacacgg aatactttgt cgtattactt  113400
113401  ggtgctttac tctcatgaaa gcgtttgagt cttgttggac agagtatcat gctcatattt  113460
113461  tgtggctatg atgcatatta ttatttggct agtattgtgt ggagaggatt gtaagaaaga  113520
113521  agattcgggt ttttgttttt ctgttttgtt ttttgaggca gtgtttcact gtataggtgt  113580
113581  aactaatctt aaactcaagg taaactcctg gctggcctag aactcacaga gatccatctc  113640
113641  cctctgttga gattaaagga gtgcaccacc acatgagcca tatccgtact ttaaagccgg  113700
113701  gcatggtggc gcacgccttt aatcccagca cttgggaggc agagggcagg cagatttctg  113760
113761  agttcgaggc cagcctggtc tacagagtaa gttccaggac agccagggct acacagagaa  113820
113821  accctgtctc aaaaaaccaa tatatatata tatatatata tatatatata tatatacata  113880
113881  cacacataca tacacacaca tacatacata cacacacacc catatatgta tacatacata  113940
113941  cgtacaaata catacatata tatatgtata tatatgtata tatttatcct tactttaaaa  114000
114001  tagaattaat atcaaggaat ttggaggact ttaatcttct cactctatta atttattcaa  114060
114061  taaatgttta tttagcccct actatttgca aagcagtttt aaacactaga aataactatt  114120
114121  gtgaactggt aaaaacccat gcttttctga atcttgaatt ttaatagaga tagttaataa  114180
114181  gcaaggaaac acatatagtg acaagtcatg accagtggcc agtgctgtaa gattggaaca  114240
114241  gttgtgcgtg agatggattg ggagttaaac cctcttaaca agatgtttgg agaagcttca  114300
114301  ctctggaggt gctgtttgag caaatgtcaa taataatgta ggttgagcct tgggatgttc  114360
114361  tggggaaaga atatccgaga caaagaagga gcaagcacag agggcaggag aaaggggcgt  114420
114421  gggctttggt tgttgcatgg ttgagaatga ttggttcctg ttatgcagag atataaagtg  114480
114481  acgatgctga gtgaaggaca aatagacatg tgtactctgg atggatagtt aactcggctt  114540
114541  ctgtttacat ttgaaagata tgttattctt cggaaatggc atttataaag actataacca  114600
114601  tagtatcatc aaatacttat actttgtgtt aaacacgaag tgtctaaatt cttatctttg  114660
114661  tatcatctga attcacaata ctgtgattta aataatctta accaaatatc tctacttttc  114720
114721  aaagtagaac tttaagaaaa gtgaaccttg ggctggagag atggctcagc gggattaaga  114780
114781  gcactgactg ctcttccgag ggtcctgtgt tcaaatccca gcaaccacat agtagctcac  114840
114841  aaccattcat aatgagatct gatgtcctct tctgatgctg tctgaagaca gctacagtat  114900
114901  acttagatat aataataaat aaatccttaa agagagaaaa gaaagaaaag cgaaccttgc  114960
114961  tgggtgtggt ggtacacacc attaatccca gcattcaaga ggcagagaca gaaagatatc  115020
115021  tgagttggtg gacaaactgg tgtatataac aagtttcagg ccaggccagg ttgtatagtg  115080
115081  agacactgtc tcaaaagcaa acagaactgg agaggtggct cagctattag cagcatttgc  115140
115141  tgctcttaca gaacacctgg ctttggctct cagcacctat attgtagcta ataaccatca  115200
115201  gtaactccag tctctgagga tccaataatg tcttctggcc ttcacaggca ttatgtacat  115260
115261  gtggtatata ggatacatgt aggcaaaaat atacatatat ataaaattta tgaaactttt  115320
115321  aaataaaaca agaaaaccta gttccttatg ttttttgaaa ttaggtgaat gaaattaaga  115380
115381  tgggtaagaa aacataccat ctgggtatgt attacttaga tatgagtaac ttgctattca  115440
115441  aaaggactat tcaatagctt aatttactgg gcttttgtaa tcatggttct ttgtatacct  115500
115501  gttcttattc tgaataatga catggagact tatatttatt tataaaagct ttggtcccaa  115560
115561  aagtaggttt gtttcccaac taattcatag ctcagttatc ccatttataa caatctaagt  115620
115621  tctgttgcat gggttgggag ttacctctca tttctccctg acctgacttt tcccctgtgt  115680
115681  tctggtggca cctggctccc cgagttcctc tttctgccca gatgttccac cttactattc  115740
115741  tgtctttact ataggtcata cgctttttat tttcaccaat cggacggcgc cttaggcagg  115800
115801  caaggaaaga caaagacaca tcttcacaaa gtatacaaaa acatcactcc aacaggtttt  115860
115861  ctttttatat ttcttttctg aaatgtttct ttcaagatac tttttgtttg ttttactttg  115920
115921  tcgctttcat agtagaaact tgcctgaaag acttgattgt cattcatgtg taaatcacta  115980
115981  aaagttagct ggagactgtg tttatacagg agggcttttg tgtggtgact tgcatgaatt  116040
116041  gaatttcatt ataaagcctt tggtttgcta atatctatag ttctgttctc ttagcatatc  116100
116101  ttgatgctta tcttttcata cctggagggt atggtcatag tttgaagcac cctaggctgt  116160
116161  ggatacagga agcagtctgg gatatggaac attagtgatc ataatgtttc ccttatgctg  116220
116221  ccttccttag tagcttcttc ttagatactg tctagagact tcaggacagc cagttatgtt  116280
116281  ttatattcac caaatctctc tctctctctc tctctctctc tctctctctc tctctctctc  116340
116341  tctctctctc tctctctctc tctctctctt taatcactat aggtaggaaa agaagaggaa  116400
116401  aatgccttgt ttagcttagc tttaggtgga cttctgtaat cttcctgttg ctaatttccc  116460
116461  tttagcctca ctgcccaagg tatctggtag cctggctttc agaccttaga ggataaagag  116520
116521  ttcatgtgag gactggaaag atgtttctgt ggttaatagc actgtctgtt cctccaactc  116580
116581  ccatgtggca cataactacc tgtaacccca gttcaaagac atgataccct ttctggcttt  116640
116641  cgtaggtact ttgtgcacat ggaacatata catgcagata aaaaagatat acacataaaa  116700
116701  tcaaataatt aaaaaaaaaa gttcatttga cttgttgctt ttctttactg ttaggcttcc  116760
116761  agctaccatt ttatcatagt gagtaggtta gcacttaact catgtcttcc actttcaggg  116820
116821  ttttatatct ggtatcccct gttcattctc gttactcagt agttcatgac tttttttttc  116880
116881  gtgacagggt ctctctgtgt agccctggct gtcctggaac tcactttgta gaccaggctg  116940
116941  gcctcaaact cagaaatccg cctgcctctt cccgagtgct gggattaaag gcgtgcgcca  117000
117001  ccaccgcccg gcagtttatg acttcttatg ttgaccatcc ttcactggca ttgctttttt  117060
117061  ctttttaaga gtgaatttaa tgtaattaat tgtggcttta ttattgtgta tgtgttcaga  117120
117121  atttgttgtc tttttcattg caatttctat ttcttaagat ttattttatt tttatttatg  117180
117181  catatacatg tgtgtctatg tgtctgcatg catgtatgta catgtgcaaa tgcccacaga  117240
117241  ggtaagaaaa gggtgttggg tcccttggag cagaagttac aggtgattgt gagctacttt  117300
117301  atatgggtgt taggaactga ctggggtcct ctgctctgta agagcagcac ctccttataa  117360
117361  tcactgagtc atttctccaa cctcaggttt ctggtttctg ccagtgtcaa agtctccctt  117420
117421  aacaacacaa gggatcactg taatttctta tggtatgcta actcataaaa ggagatataa  117480
117481  aaatgtttcc attttctcaa tttagaaaga gctcaactaa aaggaagaca tcttttcttt  117540
117541  gaagttttga taaaaatttt ctggttaaaa aaaggctttt ctttatgtag caattttaaa  117600
117601  ttatggttcg aatttttgtt tttattttat tttgttttgt tttgttttcc agataaggtt  117660
117661  tctttgtgta gattaacagt gccagctctg tagaccaggg tagctttgaa ttcagagatc  117720
117721  tgcctgcctg tgactggaat taaaagtgtg tgtcaccatt gcccagctct gattcgattt  117780
117781  tttagtaatg acaagactac tcaaattata ttatttttcc aaagctttta ttgttctttt  117840
117841  ggaagtagag tatacagctt tattcaggct aagaaggcat tctacctctg gcctattttc  117900
117901  cagcctaaat tcaaaacttt ctatatccaa acatgatgct aacccatgta atatatcata  117960
117961  gacaaaaaat gtaactaaaa tgttgataaa attatagtcc accatgtgta taagttatat  118020
118021  ttgaaacata aatgaaccat gtgcttaaac tttggtttta tcaccaatat atcttaatat  118080
118081  acatataagt gaatattcaa aaaaaaatca aaagccaaga tgcatgttgg aggaacactt  118140
118141  gaggtcattt attttcctgg ttttgtatgt gcatgcacac agtatcagca ctgtcgagta  118200
118201  agaactccaa atggagtaaa ggatctcgcg ctgccgaagt taatgctcct tagccctgtc  118260
118261  tgtcacagag ggagggcaac agtgcttcct agtcttctaa tggttgctcg gagactcact  118320
118321  gcttctgtct gctaacctag gcctaggcct ggaagctaat ctagacctag aatgttttca  118380
118381  gcctctgaga cttactgctg aatatactca cccttccttg ttctttccaa actctagatg  118440
118441  gctggttcag agttgctgtt ttggctcaaa ccttcctcca agctgtttca atttggcatc  118500
118501  tctgactgaa ttgctctatg tggcctcata ctaactttgg caatgtgttc tgatcttctg  118560
118561  gctcctgctc cttttccagc ttgttctgtc ttcacccctg actactttct ccattctctc  118620
118621  tctctctctc tctctctctg catggctccc tccagtagct tctttttcct ctctcttgag  118680
118681  agttaggcgt atcctattct gtcaacctat ctctgatttg ttactttgtc tgccactcaa  118740
118741  ttagacatca ctttcaaact tccttctcca aactaccttt accttcattg tttgggatta  118800
118801  aaggtgtgta tgaaggctgt ctgtattctg gtcagcaggg ctaaaggtgt gtgggaaggg  118860
118861  atgagccaca ccacactaga aatcattttt taacacaatc ccaggttcac agtgtggtca  118920
118921  gatatcctgc aacaacaaag catggttttc atatgtactc agtaaagcca tacctgctGA  118980
118981  TGTTGTTATA ATGCCATTTT CTTTTATCCA GGATTCACCT TTATTTGATC TCATTAAGCA  119040
119041  GTCCAAGGAT GGAGAAGGAC CTGATAACCT TGAACCTGCT TGTCCTCTCA GCctgcctct  119100
119101  ccagggtaac catactgcag cagatatgta agtaaaggca ccgtgctttc attcaaactg  119160
119161  cagagatact ctggccataa gggaagctca aagcgctata tagaaattgt aggactgaaa  119220
119221  ttttgcttaa gatactattt tttcttttaa gtgttaggaa tctaagacac atgacccaag  119280
119281  taaggtcaaa taaagaagta caaagctact gaatcacatg gtgttggtgt agcggggaat  119340
119341  taatcgttca tgacaaagct gatgctgctt tagataggtc cgaatgatca gataggactt  119400
119401  tagcatgaga attggaaaag caagaggaaa tatcccaaga gtccgaactt acttgtttct  119460
119461  gaaacagcca gaaagcagga gagattttca gagaatatgt atcagaccat ttggggagag  119520
119521  gcacagagta agtgtggagt aatggactat tacacatcgc tagtgtggag tggtgatgct  119580
119581  gagagaagaa acagctgaca tttagtcagg gttccctgta tttggggcat ttacataggt  119640
119641  acgtcagatt cacatttttc cctagagttc ataccagcct cgtaaggtag aagatactgt  119700
119701  atcagcacca gttacctgta aagtagcaat gagggaaaca agggagcttg cttaagatgc  119760
119761  acataaatga acccaagtag tcagatcaca gtacatgctc tcttagccct ctagctttgt  119820
119821  cctttcatag aaacgtgctc catgtttcta cctgattcag tgaggaaata cagcattctg  119880
119881  tgataaacca ttttcctgtg atatcatttc catggtaact tccacccaaa gtatttctga  119940
119941  cccacagaga ctgtgtattc atgcatgagt ttgtttgtta ggtaatattt tcacataagt  120000
120001  cagctttata tgttcctgta attcaggaaa tggttatttg taaagtgcta ggttaacagt  120060
120061  accagttact gatatgatta gatggcctgg tccttttccc ttataggact ttgcatctca  120120
120121  caggaaggaa gcagtgaaca catagactag tatgagttta gtttagagga ctcatgcaac  120180
120181  agtgaaacca atgaaatgag aggaggggag acccaggaga tgacgtcata gtttgactgg  120240
120241  agacctggaa ggcaacgtaa tgctgaccag acaaaacttt tcctcttttg ggaaaatgcc  120300
120301  tatattatgg actagaaaga aacccagggt gggtggctca cagtcagagc agtaagtgta  120360
120361  aggctgacgc agaagcagca cactggagct agaggctcta aatgcataga tgttataagg  120420
120421  tagtgggaaa ccattcacac acaaatgcaa ctgtgaataa tctgtattaa gagactatct  120480
120481  agttgctatt tgaaatatgg gagggcttga gggctaggag atgtcaagtc aagaaaatgg  120540
120541  aaagaaaatt tcaaagactt tatagtttaa ataagggatg cagggactgg agagatggct  120600
120601  cagtggttaa gagcactgac tgctcttcca gaggtcctga gttcaattcc cagcaaccac  120660
120661  atggtggctc acaaccatgt ataatgggat ctgatgccct cttctgttgt gtctgaggat  120720
120721  agctacagta tattcatata cacaaaataa ataattcttt aaaataaata ataagggata  120780
120781  taggtatctt ggactatcat aaacattaaa ggtggaaaag aagggtctgg aatgtatttt  120840
120841  gagatagaaa tagcaggttt tatattgact tgatttatag cacatttgag gaagtggaca  120900
120901  aattgagaaa ttttttttaa atgtatttat ttttattctt taatcctttt ttacagtcca  120960
120961  gacttcatcc tcttcctggc ctgcttctcc cccctacccc aaccactccc caccccatac  121020
121021  atccttcacc acccaacctc catctccaag aggatgtccc tcacccccca tcccaccagg  121080
121081  tctccctggg gcctccagtg tcttgagtgt taggtgcatc ttcccagact gaacccagac  121140
121141  caggcagtcc tctgctgtat atgtatcagg ggcctcatat cagtttgtgg ctcgttgtct  121200
121201  gatggatctc aaggatccag gtcagttgag actactggtc tatccatggg gccaccctcc  121260
121261  tccttcttct agctttctcc taattcaacc acaggggttc ctggcttctg tccattgatt  121320
121321  gggtgcaaat atctgcatct gactctttca gctgcttgtt ggtcccctca gagggcagcc  121380
121381  atgctaggcc cttgtctgca agcataccac agcatcagta acagtgtcag ggcccagttt  121440
121441  gggtcggtca cactggacct cttttctctc atgctcttct ccatttttgt ccctgtagtt  121500
121501  ctttcacata ggaacaattc tgagttagag cttttgtttt tttatttatt tattattatt  121560
121561  attattatta ttattattat tattattatt attattttgg tttttcaaga ctgggtttct  121620
121621  ctgtatagcc ctggctgtcc tggaactcac tttgtagacc aggctggcct cgaactcaga  121680
121681  aatctgcctg cctctgcctc ccgagtgctg ggattaaagg tgtgtgccac catgcccggc  121740
121741  gagtcagagc ttttgactgt ggaatggcaa ccccatccct ccacttgatg ccctgttttt  121800
121801  ctactggagg tggactctac gagttctctc tccccactgt tggacatttc atccaaggtc  121860
121861  cctttgaatc ctgagagtct ctcacttccc aggtctccgg tacactctag agggttctcc  121920
121921  tccctcctcc ttcccagggt tacctgtttc cgttcttttt gctggccctc agggcttcag  121980
121981  tcttgtttcc cccagtacct gatcatgttc cctgtcccct tttctaccaa ggtccctctc  122040
122041  tctcctcctc ccataactgt tttcttctcc ctcccaagtg ggattgaggc atcctcaatt  122100
122101  aagtccttgg gcttgttagc cttcttgagt cctgtgggtt gtgtcctggg tattctgtat  122160
122161  aacaggtttt atattgattt gatttgcagc acatttgagg aactggacaa attgagaaat  122220
122221  tttaaaattg cactcctagg ctctttacat taacacacca gatgtgatgt agtgacattt  122280
122281  gtttgagatg agaaagacta ggtgaaggaa tgcagagttc tgctttagcc atagaaggtg  122340
122341  tgaggatcag gtagtactat ccatttcata attggatatt tgcatctaga actcaaggga  122400
122401  gacctgcttt tgtacaagtt aagtaatttt acagttgtca gttatgaaag gaaaggaaag  122460
122461  tcagggacat tggggtttag aaagttagca tatttttcct gttaagctag cttttccagt  122520
122521  ttgtatttaa gtagctaact cctggaattt ggtatagaat attaatcaaa tagttaaaat  122580
122581  atgtctgaat acatgagtac aattgaacac aatttagggt tgggtgTGAA ACGAACACTT  122640
122641  ATCTTCTGTA TGTATATCTA GGTATCTTTC TCCTCTAAGA TCTCCAAAGA AAAGAACTTC  122700
122701  CACTACACGT GTAAATTCTG CTGCAAATAC AGAGACACAA GCAGCCTCAG CCTTCCATAC  122760
122761  TCAGAAGCCA ttgaaatcta cctcccttgc cctgttttac aaaaaaggtc agtaaaagat  122820
122821  tcctctcaag agctcagact catggactag gttaagttgt ggctccagta cttaagatat  122880
122881  gtgacactaa gcatatcact tgatatctct atgccttggt ttctttgctt ataaatgaaa  122940
122941  aaaaaaaata atatacccta caataatatt aacttacagg gattagggga caattaaatg  123000
123001  catataaaat gctttaaaca ggggttaaac cgggcattga tggcacacgc ctttaatccc  123060
123061  agcactcagg aggcagaggc aggtggattt ctgagtttga ggccagtctg gtctacaaag  123120
123121  cgagttccag gacagctagg gctacacaga gaaacatcgt ctcgaaaaca aaaacaaaaa  123180
123181  caaaaacaaa aaacaaaaaa caaaaaccaa tcccttttca agtatagcct gtggggataa  123240
123241  attgttagct ttgaagagtt ctgtttatgc aagtctttaa aggaacagct tgaaccatga  123300
123301  gtaaatgtat aaaattcaga ttccttctct cagaagttgt atttgtagtg gtactcttaa  123360
123361  actaaatttc tgtcacatca ttttgcacca gtacagttta taattttcaa gtttatgttc  123420
123421  cactgatatt tatataaaaa tgcatggtaa gagcttttct tttaggattg ggaaagagaa  123480
123481  taatcacttg caattccatt atttaaaaat aatgtctcta atattgtttt ttaggttttt  123540
123541  ttttttttct tttttggttt ttcgagacaa tgtttctcta tataaccctg gctgtcctgg  123600
123601  aactcactct gtagaccagg ctggcctcga actcagaaat ccgcctgcct ctgcctccca  123660
123661  agtgctggga ttaaaggcgt gtgccaccac catcctcccg gctctaaaat tgttaatgga  123720
123721  aatttccaac acctatgctg aataattacc gacagaacca aaggaaatcg tattttgtct  123780
123781  gtctgatttc acaagatcat atgacctttc ccttctgcct tggtttcata atttaatagc  123840
123841  taattcagca agtattactg agccttgtgt atggaatgct gctaatacta ggggtcattt  123900
123901  atttaaggaa aacagccttg gaggttaggc tattgtttaa atgctactta caatagtata  123960
123961  aaggaattta atgtttcaaa aaaaaatccc ctcataattg agaaTGGACA GTAAGCAGGC  124020
124021  CCTTTCACCT TCTGTCTGCA GTGTACCGTC TAGCATATCT CCGACTAAAT ACACTCTGTG  124080
124081  CACGCCTTCT GTCTGACCAC CCAGAGCTAG AGCACATCAT CTGGACTCTG TTTCAGCATA  124140
124141  CATTGCAAaa tgagtatgag ctcatgagag accgacattt ggaccaggta agaaaagcag  124200
124201  tcacttcccc atcgtttctt cctgctcata gttgactgtg tgctatatat cacattcaag  124260
124261  tgaccatcta cattagctta gtagtatata ttaccataca ttgtataaca tacatagagt  124320
124321  tccttgttga ataccattta tattttttat atagctttta caaattagag gtatatattt  124380
124381  taataactat ttaatgacac aaacatttaa ccttttctgt attgtgataa gctagatttc  124440
124441  attttactgt ggaaatgaca tgagccagag accagccagc tatctaacca ggagatatgg  124500
124501  tgtatgcctg taatcacaac tattcttgag aggctgactc acaaatttga ggacttgcca  124560
124561  gcactacatg ttaagttcaa gaccactctg gccacttagt gagactctgt ctcaaaattc  124620
124621  aataataaaa aagctggtgt tgtagttcag tggtgaagca tttgcctgtc atacacagag  124680
124681  cactggtgct ctgatcctag taacaaaaaa tgatttacag ccgggtggtg gtggtgcacg  124740
124741  cctttaatcc cagcactcgg gaggcagaga caggcggatt tctgagttcg aggccagcct  124800
124801  ggtctacaaa gtgagttcca ggacaaccag ggctacacag agaaaccctg tcttgaaaca  124860
124861  aacaaacaaa caaacaaaca aaaacaacaa caacaaaaaa agatttacaa agaatcagag  124920
124921  actccaaaac aggaatgtgg ggaggggaag gaaagtgggg cttataaaca gaataattcc  124980
124981  tcctagcttc ctttttcttc ttaaagggga taaaaaacat ttagaggagt gtgtgcagtt  125040
125041  tatcaaagca tacattttta aatgtatagt tcagtgattt agtatatttg tagagttgta  125100
125101  aaactactaa cacaatctat tttatttaaa ccattttctc acaccaaaga gaaactctgt  125160
125161  tgtctctaag agtcctcaac aacataaatc tactttcttt ttctgtagat ttgtcgaatc  125220
125221  tgaacatttt atgtaaatag aatcatatgt aatttcatat ttagggtgtg tgtgtgtgtg  125280
125281  tgtgtgtgcg cgcgcgcgca cgtgtgtgca ggtgtgcagg gtagggtcct gactgagttc  125340
125341  tatgaccttg caaatcctag gcaaatgttc ttccactgaa cttcgtcccc agccttgagt  125400
125401  gtggatggct tctttataga gcacaggttc aaggttcatc tgtgttgtag tttctgtcac  125460
125461  atactacatt atgtttataa ttcatcagtt gatagaaact ggattatttc ttctttgatg  125520
125521  tattatgaat aatgtcaata ttcatatata aggtttgtaa aacatgtttt tatttttcta  125580
125581  tgtatatgta agtaaaattt ctgggtcata tgttaaatct ttaacctttt tgagaaatgg  125640
125641  cagggatatt ttctaaaatg gctttaccaa tttatgtttt atttttaaag atttattatt  125700
125701  tttaagtgtg tgtgggaggg tgtttctatg tgtaggtaca tgcatgttta cagtatctgt  125760
125761  gaaggccaga gacattgggt cccctggggc tggatcatag gcatatgtag ctggtagcta  125820
125821  atgatagcga acatctgctt tagagaagtg tgtgttaaaa tcctttctga aaagacagca  125880
125881  agagtcttcc tcactgagcg tggcggtgtg caaacagacc tcaaactcac agagctctgc  125940
125941  ctaagtctgc ccctcagttc tggaattaaa ggcacagcca ccacaacagg cggcaatgat  126000
126001  ttaaaaaaaa aatatgttct gtatatatct ttttctatga aatatgtgtt ttgaaaatgt  126060
126061  tttatcctct gagaaacttc aggtcatctt tggtttgttt tttgttttgt tttttgcttc  126120
126121  tttttttttt gttgttgttg gtggtgatgg ttggttgttt tggctactgg tattttgatg  126180
126181  tatgaacaaa aacattgtca agtttggagg catcaagacc tcatttttcc caagagcttt  126240
126241  gtgctcttag ttttctgttt cagtttcaat ccactttgac ttagttttgc aagagggcag  126300
126301  gggaggactt ctccctccag ttgttccagc acaggagccc cacccccctc tttcctctca  126360
126361  ctctttctcc ttggtgtgaa tccagggcct cttactttgt ggcaaacact tcactgagct  126420
126421  atgcccattc ccacaccatc tcttgaaatg catccttttt ttttattatt attctttttc  126480
126481  tttttctctg ttgacagctg ttgaaagtct attgattttt tttttttttt agtgtacaca  126540
126541  tgtttattcc tgagactcat ttccagtctg ttatctatgt agctattttg gtgagaatac  126600
126601  actgtcttag ttactatagc attccaattt tttggaataa agagacacaa ttgtactttg  126660
126661  ttctttttgc aagatcaatt taactgtcct gaaacttaaa tttccatgtg agttttagga  126720
126721  ctgacttgtc attttctctg aagattttga aagaaagttc acgggctaat gtgtcagttt  126780
126781  gggggatgtc acatgtagca tgaagtcttc aatccatacg gaggatgcgg ctccttccca  126840
126841  tccttccagg ctttaatttc tttcaataat agtttatagt tttcagaata caagtcttac  126900
126901  atttattttt ttaaagattt atttacttat tataagtaag tacactgtag ccgtcttcag  126960
126961  atactccact ccacaaaagg gaatcagatc tcattacaga tggttgtgag tcatcatatg  127020
127021  gttgctggga tttgaactca ggaccttcag aagagcagtt ggtgctctta actgctgagc  127080
127081  catctctcca gccccttaca tttattttat taactatact cctatgtatt ctattctctt  127140
127141  taataataaa ggaaattatt tttatttcat tgttttgttg atctgtgtga tttttgtatc  127200
127201  agcaaagtat tagcttcata cagatagttg ggaacttcta atttcagaag aactttttaa  127260
127261  gaattgatat tgatattgag tctttttctt cttggaattt tgctgaattc accaatgagg  127320
127321  tcccataggt atggggattt gtgtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgaacac ttactgttta  127380
127381  gtaattcaaa attagctttt ttacttttca gtcgatattg gcatctgcat aacttgagga  127440
127441  acttagtgtc atcttagttc ttttagtggt gcataatttt cataatattc tcatataatc  127500
127501  ctcttatttc agtaagactg gtaatgttcc caacaagaat gatattttaa acaaaaacat  127560
127561  aattataact taacatgtat ttggatgtat aagctgcagt acactgtgtt tttaaataga  127620
127621  tagctattat tttatgttcc tgccactttc tataaaaggg aaacccagat tcctagagat  127680
127681  tttttttttt tgcaattccg agttttatga gtgaaacgtg aagatattaa agtagaagaa  127740
127741  gactatcagt tggtctgtcg tcatcagtgg cgctcggtgg gaagctcagt catcacacac  127800
127801  tgagcagggg tggggataga aacctttgct cagagcagat ggaagcaaaa atggtacaga  127860
127861  aatgaccaac acttgaacta gaccaaaaaa gccgttttaa aaattgatat ttaaggcccc  127920
127921  agggaatcat tttcaaatct tagttttaca ttttaaatgt tgttttattg aaagatacca  127980
127981  tatagaaaat ccatttatca taaggatatg ttctgatgaa aattgagcaa caaaacagat  128040
128041  ccagcctaca ttcagatcac agatcacaac accatgagca atgtaaggtc tgtcagcagc  128100
128101  actttcttac tccctagatt attacatgtc acttcagttg atagcttgaa acttttcaca  128160
128161  cagccttaaa acagtattca tcatacaatt agcttgttct aagagtttca atacttttga  128220
128221  tatatactaa agaactgaag ccaaagtcag ggtactttac aaacttggta gtcagtcatg  128280
128281  agtaattgag ttagctgctt gcattttgtt ctgtaaatac aaatgttttg attaaatacc  128340
128341  ttatgtagac ttttgaacag ctcagaataa ggggaaaact cagaagaaat taaatttcct  128400
128401  tcttttaata atacttaaaa gagccaggtg agGTAGTATG GTCCCTCATG CCTCTGTCAC  128460
128461  TCGCTTGCTA GATTATGATG TGCTCTATGT ATGGCATCTG CAAGGTGAAG AACATCGACC  128520
128521  TCAAGTTCAA AATCAtcgtc actgcctaca aggatcttcc tcacgctgcc caggaggtag  128580
128581  gtagccgctc atggtaagac tgaaaaataa atcagtattc atagtttact tcagttgtta  128640
128641  aatagagatc atatatcctt atttacttct ttagtgttgg ttaattattt gtaactgaag  128700
128701  tataattata aaactatggc aaactatgaa atccaaatct tcataaatag tactatattt  128760
128761  gtatataata ataactgggg tatttgaaat aaactttgac ataacatata gtttttattt  128820
128821  ttccgcagga aaagatacta taagtcagtc cttataaaga cctagtaaaa tttcccagtg  128880
128881  caagcccatt ttatacctct aaattcttct cccacagatg ctatcatggt aaaacacaca  128940
128941  tagtctgaca cacattttac actatcctgg aatgcagcaa tgaatcctgg gttattgttt  129000
129001  cagtctgtca ttgtattctt ggaaagtgat acaaaccagt ttagtttgca ttatatattt  129060
129061  ggagttattt tctaaattgg ttatatacat attgtttaac agaggcactc cataagatgt  129120
129121  ctttagtttt acctgatgaa catttataca agtgggacct ggtgtcccag acctgtaatt  129180
129181  ctcattcaga ataagtgaga agaagatgtc acgaagtatg aggttgcata gctagaccct  129240
129241  gcttattaaa caaaaacttg tttgtaaaaa tctacttaaa aaatctgttt ctactacgaa  129300
129301  aaatctgttt cttgcaggag agtggtgtac atgttctaaa ccctttagat gaggggttga  129360
129361  aagctgctac gggccagtga atgttgtctg tatagtagtg ctgatggtgc tgggttttgg  129420
129421  ttagcacagc ctaactccct tgtagaatgg ccagcattct gtcggtggct gccaggcccc  129480
129481  ttctctggat caccttggtg acatttcact ttaaataggg tacctataat ttcagtctaa  129540
129541  gggagccttg gttagattat tgttttctgt ataaaatgtg ttttttaaat aaaactaaat  129600
129601  acaattattt taaaataaaa gttaaaGAGA AGTTCTTAAA TTTATTTAAC ATGTTTTTTT  129660
129661  TCCTTAGACC TTTAAACGTG TTTTGATCAG AGAAGAGGAG TTTGATTCCA TTATAGTATT  129720
129721  CTATAACTCC GTTTTCATgc agagactaaa aacaaatatt ttacagtatg cctccaccag  129780
129781  ggtatgttga aaatattctt taattggata aatctaataa caatataatg gatcctacca  129840
129841  AAATACTACA TCGATGATTT TTTTTCTTTT GTTTTGGGTC TAGCCTCCTA CCTTGTCACC  129900
129901  AATACCTCAC ATTCCTCGAA GCCCTTACAA GTTTTCTAGT TCACCCTTAC GGATTCCTGG  129960
129961  AGGTAACATC TATATATCAC CCCTAAAGAG TCCTTATAAA ATttcagaag gtctgccaac  130020
130021  acccacaaaa atgactccga gatcaaggtt ggtgtttcct ttttaaggga atgctgaaaa  130080
130081  cagtaatact gcacttggca attttgattt aaacatgaaa atgtaaagct ttttaaaatt  130140
130141  caaaatggga taggctgttg aatgtctgat ttctttatgt gcatttagtg aatgtgtgaa  130200
130201  aagggttttt ttggggggtg gggggcaaag aaaaggtgtg tgcctggatg ggcttgtgta  130260
130261  tcactcgtgc ttgcctagct gctgaggtct cttctgtgta tagcttaaga accgatatcc  130320
130321  acgtgtgcct caaaacacta atagtttcat aagccatcaa agtagaacat tttaggttaa  130380
130381  catgtttgtt tgtttgaaac agggtctcac tatgtagccg ttggctggcc tggaacttgc  130440
130441  taagtagaac aggcagggta catactcaga gatccacctg cctctacctc ctgactgctg  130500
130501  agattaaagg tgtatgccat cacacccaga atctttatta aaaatttact gtaagctcca  130560
130561  tggattatag tgttttgctt gttatgaaaa tggagtcatt agggctggca gcatgtacca  130620
130621  cccatgaaag tactcgccac agaactaatg acctgagttt gagtcctgga tagaagaagc  130680
130681  agagaaccag cttacaaaag ttgttctctg attctgagac acttgctcac actcacacac  130740
130741  acagatcatt cacacacaga aatagaaata aggatatacg ctttggagtc tggctttgaa  130800
130801  gcccttcact ggactactta ggtgttatca taggctactt gaaactggct ggatgtttat  130860
130861  aaagcagaag tcccattaac tagtatagtt aatgccatct cagcagccgt tttcagtacc  130920
130921  tgtagtttgt acctggtggg caagaaaagt aaatgagaag aagcacttta ttagcttctt  130980
130981  agaagctacc cgagtagtac agtaattaca tgagaaatgc acacttgtga atacattttc  131040
131041  aaactttgta gaaaaacatg aagtaaaaca taactggaaa tacggtgaaa ggctgctgtg  131100
131101  tgtgtccaga tccctctctg tatgatgtgc tttgtaactg attatctgtg tacaggtgtc  131160
131161  ctcagctcac tgtgtaacat gctaagatgt aacaccatgt cttcttaggt aaatgtacag  131220
131221  agtcccatgc tgccacatga cttggcagtg tatactctgg aagtttctga tggtgataaa  131280
131281  taatccatat tatgattata atgatggctg tttgctgatc ttaatcaaaa tcagttctgt  131340
131341  attgctattc tttgttccca ttaatttatt aatttattta ccatacattc tgattgctac  131400
131401  cctcccctct tcccagttcc tacctcccca gttgctaatc ttattttttt ttcctctaag  131460
131461  aagctttatc tttcaatatg taacccaggg tagcttcaaa ctcactgctt cagtttctca  131520
131521  agtacaggaa ggaaacaaca agcccagcgt gcattggtgc taattttagc cagggaaaag  131580
131581  gtcacactat taagcatccc aatgggcaca tcactggtaa agcgttagag aactgtggca  131640
131641  ttctgttcat gcagcatgct taggtactct gattaatcaa atgtgcgtgg gaggatgtca  131700
131701  cttaaccaaa gagatggaag acaggacaat ctacatagct actacttctt tattgagcta  131760
131761  catatagaaa tgctttttca ccttaattat caaaaatata aattataact aagattaagt  131820
131821  ctggtaacat agacctataa tctcagctgc ttaggaggct acacctgctg gccaactcgg  131880
131881  tgagaccctg tcttaaacta aaaggtcaaa gttttgggat gtagcttagc gatagagttc  131940
131941  tagcttaaca catttgacaa ggccctagtt tcaacccctt gtaatgtggc tgaaatgaag  132000
132001  acaaatggaa taagtatctc acataacaaa tagcatttac taaataccaa tataaatact  132060
132061  aattaaaatg tgattatttc tttataagca tacattataa agttatattt cttgggatga  132120
132121  gcggggctcg catgccatgg cacacatggg taggacagag aacagctttg tagagactgt  132180
132181  tgtctctgaa cacctttatg tgggtttctg tgatagctag aacccaggtt gctaggtatg  132240
132241  tggagcagtt gcctatattt gctaagccat ctcaccagcc cttttttatt gttgttttgt  132300
132301  tttatattta ttttatctat gtggggccat gcatgctact gtgaatgtgt gtggttagag  132360
132361  cacaacttgc tggagtcact ctctcctgcc atgagtttga gggactaaac ccaagttacc  132420
132421  aggcttggcc acaagtgctt ttacctgctg agccatctta ctggtctttt aagttttatt  132480
132481  tattggccta agtttgtatc aaatgtaact taaattagaa tgaagttaca tttgttgatt  132540
132541  tatgaggaac taagtaaaga taatcttaag tttttctaaa aatcctcttt aaatgtggac  132600
132601  catggcagaa ttatgctctg caaacacaga gttcttgttg caaatctaag agctagggtg  132660
132661  tagcttagta gtagaatgca tcactagcat attgaggctt tcagcaccaa aacaaacaac  132720
132721  aaacaaacaa acaaacaacc tcttcctggt tatgtcttaa tcatactagc attggcccaa  132780
132781  caaccccctg atgggtatca ggtgttggtg gttgcagggg cagggagcct ttgatatgtg  132840
132841  gtggctgaga gtgtgcacct atgttcatct cggcatgtct gcacggtctg TGTCTAGTTC  132900
132901  TCACAACTAA CTCACATTTt atcttaactt gacagaatct tggtctcaat tggtgaatca  132960
132961  tttggggtga gtattttttt atgaacagtg gtgtcatgga atgttatata aaatataccg  133020
133021  gacagtatga tgcaagagct atgtgcccct gtatcatcct ttatttagtg ttctgttgtt  133080
133081  aaacatcttg tgtggacatc agtgacttat attgcaacta aaaaagaaat agaagatttt  133140
133141  cataatttga gattaaaggc actgttgcct agataggtcc tttaggctgt ctcaggttat  133200
133201  tttcaaatca ggtttaactt tgaataatat tcataattgg gaaacttgca agttttttct  133260
133261  aaacatttct ctgagattat gtaatataca tgtaaatagt catttgtata cacacataaa  133320
133321  gtgtttttat gttcccagta ctcccaaagt gaaacataaa ttctccaact gtatgcatag  133380
133381  ctgctgtcat ccagttcagt ctgacagatt acccagcagt ctttggatcc cactggctcc  133440
133441  agggctcagg tcattaactt cgcccaggtc gtaagtggca agttcctggg ttgcactaat  133500
133501  tttctaacca aactggccaa cagtcaggga atccctgtaa tatctttctt ttccagtttg  133560
133561  accatttgct agaatactca taaaactttg gaaaatagtt tactgaccat agcagtttat  133620
133621  tacaaaagat acagatgagc agccggatga agagacacat agggtgatgt ccactggggc  133680
133681  ttctggcccg ctcctgtgga gtccgcatct ccagagctct cctaagccta atgctaaagg  133740
133741  attggatttt gtacaaatag ttgattaact aaatgtctac ccactttccc tactctgaag  133800
133801  gttaggaacc gtggttgaaa attcccagct tctaaccagg gcttgtcttt ctgactccat  133860
133861  actgatacta agggcctatc aggagtctct ttattagaac aaaagatggc cctatcttcc  133920
133921  ttatcacttg ggaagttcca agggttttag gagcaggaat agaagacaaa gacctcatat  133980
133981  ctttctatgt ggtaacatgt atgtgtacaa tctcatagaa atgtttacag aagtttgaag  134040
134041  tgaggtcctc tgaaatgaag cacaatagcc tctgcagcat gactctggca ctggcctcct  134100
134101  cccacacccc cgcgctctaa cactccttcc tgtacttact caccccacct cccactgcct  134160
134161  tctgctccct ctcggtgcta gtctttctct gatcaataag gacctgaggt aaatgtgctt  134220
134221  gctgcataag cccaggggcc tgagtttgac cccaagaatc cacatgaaag gtggcaggag  134280
134281  aaaactgact cctaaagttt gtcctctgct gttggcatgt gcaccacagt acacatactg  134340
134341  ttatattcac acacagcgtg cacacatata taacaacaat aaatacaatt ttttaaataa  134400
134401  ttggtttcat gatgaaccaa gcacagtggt ttataatctc agaagactga ggtagaagga  134460
134461  tcaagaattt gtgactactt ggaaatgaaa aatcagttct ctctaatagt ctctctgagg  134520
134521  atacaaacta tactttcagg gcaggtcctg tacccagcag tagataattt acacaaaaca  134580
134581  aactcagtgg caactttgga agttcctttt tgtctcctag ggctgttttt ctttgtgtgt  134640
134641  gttacagctt tcagtttgtg tgttgaggga ttcttgcgtg taccaacccg tgccctgcat  134700
134701  ccatatgccc acctcatgct ttttctttgg ccctttttct tctgtgtatt tgttttgtca  134760
134761  tattttagtt gttttatttt atttattatt attctttaga tgcctgtttg ttttctaaca  134820
134821  aaagacagaa ggggtataaa ttccagtggg agagaaaaat ggagggaaac tcagtgggag  134880
134881  aggggaaact gatcaaaata tattgtatga acaacatcta gtttcaaaaa gagaaaaaaa  134940
134941  taaaaaagag tttgtggcaa acctgagcta catggtgatt tgtaggcccg catgggctat  135000
135001  atagcattaa tgttgtttta ggtgaaaaca aaagagggaa agaaaaggga aacagaggaa  135060
135061  gagaggagaa agagagggaa cagctgtgtg cacaccctag agcactggct agttctgagc  135120
135121  cctcctaaca ccgaggccct ttcctggtgt gctggcccca accagaacct tagttttgtt  135180
135181  gctacatcat actgtaattt tgatattgtt atgaattata acaaataatt ttggagatag  135240
135241  agttttgcca aaggggtctt gacccacagg ttaaaaagca ctgctctagc ggttggttgg  135300
135301  agtttatatg ctaaataaaa tgtaaaagtt cattttacaa atcctcagtg ctgtgacagc  135360
135361  tgattgaaga cgggctgtag ctgctgggct ttacaaagga gctgtgggac cattcgttta  135420
135421  cacctcacgc aaggcagctc acacaggtca tcacactttt gcttactgca gcctgtgaaa  135480
135481  caatggagac actattcatc cgcatagtaa taaggccctg ggacttagct tctgccatgt  135540
135541  tgaatatgta ctctacatat attttcatta aattaagctg atcctatcta atgcaccaat  135600
135601  cagttcatgt ttaagttcta tctgaaagtc taacttcatt tgttggctta actaacatgt  135660
135661  aatacacatg cctgagacag tcatgaaatg gaagctaaga gacagactgt ttccacatac  135720
135721  ttatctactg ggtgagattg ggtggtgtgc ctgttctggc atgtcttacc aaggtcacat  135780
135781  gtctagtaat attgcctgga ctaaaattgt gaagtctttg aatatttaag ttaaaaacct  135840
135841  ttataaatta gcaacatttc aacaatgcca tccatgatga gtgatggtta gtgatatatc  135900
135901  aacatcccat gactcaatcc acctcaggga gtatatcagt cacggctcct atggccttcc  135960
135961  ttcttgctat gtaatcctct aaatcacagc tttttttaaa aaaggttttt ggttttttgt  136020
136021  ttttttgttt ttttgttttt tttttttgtt ttttgtttta atttcagttc tagaaatagg  136080
136081  atccaccttt actacttctg agaagtcctg gtttcaagcg ttgagtgcca gcaaggccat  136140
136141  aggcttagcc agtgcttgac agcgcaggga tagcacagaa tcagagctgc ttggatagat  136200
136201  gggagaatca gctgcttgca tagatgggag aatcagctgc ttgcatagat gggaggattc  136260
136261  aggaggaatg ggtgtttaat gaaggcagaa ttggcatcct tatgctaatt gtttttaaat  136320
136321  ctgtcactta gtccagtaag gcagagaatt aaaatgaaga gattactttt gcctaacttt  136380
136381  tggtgcatct caaaataaaa tttgtagctg ctgacttcaA AATGTGGCTA TTTAATGGTT  136440
136441  TAAAATAAGA ACTCTGTAAT TTACAGACAT CTGAAAAGTT CCAGAAAATA AACCAGATGG  136500
136501  TGTGTAATAG TGACAGAGTG CTCAAAAGAA GTGCTGAAGG CGGCAACCCC CCCAAACCAC  136560
136561  tgaaaaagct gcgctttgac atcgagggag ccgatgaagc agatgggagg taggaaccat  136620
136621  ggagatgctt gctccaggta gctgagcaga gcacagagcc actgtcagcc ccgtcctgag  136680
136681  tcccctcagg ccttgtcctg ccagtttacc actttgtgag aacaactaaa gagactagat  136740
136741  gtgggagaag gtagcctatg cctttaatcc caacacttgg gaggcagatg aggcccctct  136800
136801  ctgggagatc aaaggcagcc acagctatat agtgagacct tgtctggaaa aacaagagaa  136860
136861  aacaacatac taagtgtaaa gtggtacagt ggaaagcaac atgcaaatct gccatctata  136920
136921  aattcatgac gacttagaca ttacaagtct aagcatggac ttacacagct attgatacaa  136980
136981  atttgttagt tttaacatta aattaaaaaa ctcttagaaa atactaaatt atgctctata  137040
137041  aaaaccacta aaaatatata agatcataaa tttgtgatat ctttttttag atcacttaga  137100
137101  agcttttgaa attaaaccaa aataatagca tgtaattgaa agcaacagag ttactaggaa  137160
137161  GTTGCATGCA TGCTTTTAAA ATGTGTTTTT TTTTCCCCCC AATCTGCAgt aaacatctcc  137220
137221  cagcggagtc caaattccaa cagaaactgg cagaaatgag taagttcccc tctcttactt  137280
137281  tgcaaacagg gaagcagcat ttgatttcac tgaagaaagc cttttgactc tgaaggaatc  137340
137341  cacacattat tccttcaagt ggcacagtta tttatgcatt tacaaactag tagttcaaac  137400
137401  aggagtatac aatttacctc acacattggt agactaagtg tgtttcacaa agtgtgggtc  137460
137461  agcacacttt gaatagtctt aagctgatgt tgatctgtac tttaaaatat tactttttga  137520
137521  aattttgtac atgtatgcag tatgatttga tggcattctc ccctcactgg ccaccttctc  137580
137581  tcttcttcca ggcacctccc cttaaactgc actcccagcc ttatctcctc ttccttttcc  137640
137641  atagccactg agtccagtca gtgctggtgg tatgcagaca actttagggc cacccatgga  137700
137701  gcacacacaa accaccaggg gcttgttaaa cttccttact ctccaggctt tgagacagtt  137760
137761  ctaaacagag gtttccatta ctggaagtca gatttgtgga aattgggatc aggtctgtca  137820
137821  gtgtgacagc aatttagaat ggtggggtga ggggttgtca ctgagtagca gagtgtttgc  137880
137881  tgcctaatgt gcacaaggtc ttgagttaag ttctcagcac tgcaacagac aggctatata  137940
137941  tacaatcaat caataaaatg aatgttattt ttggaatagt atgacaaatt taatttcacc  138000
138001  ctaagctatt atgagactaa aaaattaagt agatggaagg aagcggtatt tgctaagtgt  138060
138061  tctggttgtc ttaggcacat agctgtggta gtaagagtag ctgctgcaag acccagtaat  138120
138121  aggcaaagaa agggacttag aaaaagtaga agtgtttaga agcttgtggg ggccactgcc  138180
138181  agtgaaggtg atgaggactt acaggcaggt actggacatg catggcagct gccagagaaa  138240
138241  gcacacagca gagctgtact tcttctgcat acttttaaag ccctttccct taagtgtgtc  138300
138301  gtttgaacct aaattaaata tgctaaccac ttaaaatact agttatatga attaatacat  138360
138361  ctctattata tctcttcaag ttttgtgtgc cccaacccca ccccacccca caggacccca  138420
138421  tgtgcagaca tggtgggctg cctgcccctg gtccaCTTAC TTTCCCAGAG TCCTCAGCAC  138480
138481  TATTAATATT CTTGTTGCTT TTCCAGCTTC CACTCGAACA CGAATGCAAA AGCAGAGAAT  138540
138541  GAATGAGAGC AAGGATGTCT CAAACAAGGA GGAAAAGTGA GGACCTCAGG GCCCTGGACC  138600
138601  CTCAGCCCTG GGGACACCAG ACTCCTGGCT CATGGTTGTG ACTAGTTCCC AGGTTCTGCT  138660
138661  CATGTTAGAG ATATAAAATG TGCAGGTACA AGCTGAATAT TTGTGTGGGT GATTCGTAAG  138720
138721  CCACTTCAAT GTTGTAATCA ATGGTAGAGA ATTGATAGCA CACAGGATTG AGAATCTTGT  138780
138781  GCAGATCATG CCATTTAAAA TATGAAAGCA AGTTGTTTGC ATTTCCAACA TGAGCCTGCT  138840
138841  GCCCTCAGAA GTGAGGGCCT CTGCAGGGGT CCTGACCCCC TACATCTGGC TGACTACTTT  138900
138901  GCCTTTCCTC ATGGCACATG TGTGATGTTT GCTCTTGGTT TTATTAATTT ATATGTATTT  138960
138961  TTTAATTTAA CGTGAATACC CTTAGAAAAT GTGTCTTGTC TTCCAAATGC AAGTTGATTG  139020
139021  ACTGTCCACA TTCAACCAAA TTATCTTGAA TCTTCTACTG AAACAGATTG TTACAAACTG  139080
139081  GGAAAAAGTA CTAATTTCTA CACATTGGAC TATTTTAATA TTAGAATCTA ATGTGCCGTG  139140
139141  TGTTTGTTTC ACATATTTTA CTTTTGAAAT ACAAGCAAAA AAAGTATAAT CATATGATAC  139200
139201  TGTCTTACTA CTGACACAGA TTTCATACCT CAGACCCTCT AAGAACCGAT TCTTTTATTC  139260
139261  ACCCAACACA TGCTTTGAAC TGAAGACTAT TGATAATACT CCGAGGTTGT TTTTTTCTTT  139320
139321  CAATCATTCA GATCACTGAA TTTATAAGTA CCCATGTAGT ACTTGAAAGT CAAGTTTGGC  139380
139381  CACAACTGTG CTTAAGAGGA CCCTAGTACA GTACAACCCA AGTGCACTTT TTAATGTTTC  139440
139441  TGGGTCCTGA AGAATCAAGA TACAAATTAA TTGTGATTTA CAAGCAGACT GTTAACTATA  139500
139501  GAAGCCTTCA GTTTTTTTCC CTCATAGACG TGTCTAATTA CATCTCAACA GTTTACTCTG  139560
139561  TTCTTCTACA TCTGGGGATG TTTGTGTTCT CTCTGGAATG GTACATCTTC CAGGGTCTTT  139620
139621  TGAACTTGCA GTTATCTATT TTTTAAGCCA ATCTGGTCTA ATAACTCTGG CTTCTTCAAA  139680
139681  GCCACACCAT TTCTAGTCCA GCTGTGCAGA AACTTCAGAT GAAAACAGCT GCATTGAAAA  139740
139741  TAGAGGCACT CCCTTCACCC CCCACCTAAA GGTGTATTTA AATTATCTTG TGGGATTAAC  139800
139801  TTATTTAGAG ATGGTATAAT TTAAAATAGG GGATATTTAA GGTAGCATCA GCTAGCATTT  139860
139861  AAGAAAATCA CTTTTTCTAA ACTCCATACT TTTTGAAAAG AAATCTGGTC TTGTTAGGAA  139920
139921  ACAAATTTCT ATTTTGTCCT CAATTTAGTT TCAGTTTTAC TAGTTTGATA GTTATCTCAA  139980
139981  TAACAAAAGC AATAGACAGC TTCCCCCATT TCTTCATTAA GTTTTGCATG ATCATCACAC  140040
140041  AGATTAGTTA GGTTTTAGGT CAAGGGCTTA CCATACTTCT AGGTCTTTTG CTAGTGAGTT  140100
140101  CAAGTTAGAA TTAGTGACAG AATCATAGGA ATTTTCAGAG ATCCTGCTTC GAGATTTCTT  140160
140161  AAAGCTGCAG ACACTGCACT ATTGGTTTTG TTTTTTTGTA CCGGTTGAAA CTATACATTC  140220
140221  AAATTGCTAT GTTCCTattt tctataatag tttgtctatt ttaaaataaa ctagttgttc  140280
140281  agagccttac tggtgtgata tgatctctga gttaagtgtt ttctgcatct gagctttctc  140340
140341  ctcacatctt ttccattctg atgaccgaca gatttacaga aatatacttt ttatgcattc  140400
140401  atatggtatg tattatatat taatatattc tgttctcttg tgtctccttt tttatgaaat  140460
140461  gaatttgtct aaaaagctgt atgctttgtg aggccctccc agaaacagga aaaaggagac  140520
140521  actaaaaact tgaaagcaac gtatacagca gggaatagaa agactgggaa gagacagtag  140580
140581  gcggctgttt agctggcagc tgccggctgc agggccttcc cacatttgaa cattacttcg  140640
140641  ttgataaaca gcaaatctaa ccacacatga aaataactga gaggaggcca tgtgcagtag  140700
140701  tgagttcagt gaagactggt tggctttaga acaagagatg tctgtagggc ctccgccagg  140760
140761  cagggataca aaaacataag atcagacagg accacacaaa tctgactgtg gtacaaatgc  140820
140821  ttgtgatcca agttctcagc agctgaggcc ggagggtata agtgggaagc cagcttgggt  140880
140881  tacatagaag atgtcaaaaa gaggtggaga ggagagagtg gcagacaggg tgggaaatgt  140940
140941  ttacaaaaga tacatctgag aaagaactgt tacctaacat atacaaagaa ctcttaaagt  141000
141001  tcaacagaat cacaagttca tttaaaaatg agccaaagac ctgtccaggt atgtagtctc  141060
141061  ccctccccca gcctgaaacc tgcttgctcg gggtggagct tcctgctcat tcgttctgcc  141120
141121  acgcccactg ctggaacctg cggagccaca cccgtgcacc tttctactgg accagagatt  141180
141181  attcggcggg aatcgggtcc cctccccctt ccttcataac tagtgtcgca acaataaaat  141240
141241  ttgagctttg atcagtatga aattgcctta gctccgtttc ttcttttgcc ccgtctagat  141300
141301  tcctctctta cagctcgagc ggccttctca gtcgaaccgt tcacgttgcg agctgctggc  141360
141361  ggccgcaaca ttttggcgcc ggaactggga cctgaagaat ggcagagaga tgctaagagg  141420
141421  aacgctgcat tggagctcca caggaaagga tcttcgtatc ggacatcgga gcaacggaca  141480
141481  ggtacacatg ctagcgctag cttaaaattt cagttttgta aagtgttgct aaggatgcgg  141540
141541  taggatacga attaagcttg aatcagtgct aacccaacgc tggttctgct tgggtcagca  141600
141601  gcgtgttaat cggaactaga aacggaaaca ggcaggttag ccgcagcttt ttaggaagct  141660
141661  gcttaggtgg aagaagaaag ggtttaaagt catggatcag gcggttgcca atagttttca  141720
141721  ggagttgttt caggccagag gagtaaggct cgaagtacaa ttagtaaaaa attttttagg  141780
141781  taagatagat agctgttgcc catggttcaa ggaagaagaa acactagatt gtggaacctg  141840
141841  ggagaaagtt ggtgaggcct taaaaatcac tcaggcagat aattttaccc taggcctctg  141900
141901  ggcgctcgta aatgatgcaa taaaagatgc cacttcccca gggctaagtt gcccccaggc  141960
141961  ggagcttgtg gtatctcagg aggagtgcct gtcagagagg gcctcctcag aaaaagatct  142020
142021  tcttaactca aaaattgata aatgtggaaa ctcggatgaa aaactgattt ttaacaaaaa  142080
142081  tcactcagat agaggagctg cccattacct taatgagaat tggtcctctt gtgaatctcc  142140
142141  cgctccacct gtagtcccca cttcgggagg tgccactcat agggacacac gactaagcga  142200
142201  gttagagttt gagattaagc ttcagaggct gactaatgag cttcgggaac taaaaaagat  142260
142261  gtcagaagcg gagaagagta actcttctgt agttcaccag gtgccgctag aaaaggttgt  142320
142321  gagtcaggct cgtgggaaag gacagaatat gtctaatacg ctagcctttc cggtggtcga  142380
142381  ggtagttgat caacaagata ctaggggcag acattaccag accttagatt tcaagttgat  142440
142441  aaaagagtta aaggcggctg ttgtgcaata tggcccttca gccccgttca ctcaagcatt  142500
142501  actggacaca gttgtggagt cacacttaac ccctttagat tggaagactc tttctaaggc  142560
142561  taccctgtca ggaggagatt ttttgctttg ggattctgaa tggcgagacg ccagtaaaaa  142620
142621  aactgctgct tctaacgctc aggctggtaa ctcagactgg gatagcaaca tgcttttagg  142680
142681  agagggccct tatgagggac agacaaatca gattgatttt cccgttgcag tgtacgcgca  142740
142741  aattgcgacg gccgcacgcc gtgcttgggg aaggttgcca gtcaaaggag agattggtgg  142800
142801  aagtttagct agcattcggc agagttctga tgaaccatat caggattttg tggacaggct  142860
142861  tttgatttca gctagtagaa ttcttggaag tccggacacg ggaagtcctt tcgttatgca  142920
142921  attggcttat gagaatgcta atgcaatttg ccgagctgcg attcaaccgc ataagggaac  142980
142981  gacagatttg gcgggatatg tccgcctttg cgcagacatc gggccttcct gcgagacctt  143040
143041  gcagggaacc cacgcgcagg caatgttctc aaggaaacga gggaaaaatg tatgctttaa  143100
143101  gtgtggaggt ttagatcatt ttagaattga ttgtcctcag aacaagggtg ccgaggttag  143160
143161  acaaacaggc cgtggcccag gaatatgtcc ccggtgtgga aagggccgcc actgggcgaa  143220
143221  agattgtaag cataaaacga gggttttgag ccgcccggtg ccgggaaacg aggaaagggg  143280
143281  tcagccccag gccccgagtt actcaaagaa gacagcttat ggggctataa atctgctgcc  143340
143341  cagccaacaa gatcagttct tgagcttgtc aggtcaaacc caggaaatgc aagactggac  143400
143401  ctctgttcca ctgtccatgt agcattaacc ccagaagtgg gagtccaaac tctgcctacc  143460
143461  ggagtttttg gaccactacc tgtaggaacc tgtggttttc tcttaggacg aagcagttct  143520
143521  attgtagaag gcctgcagat ttatccaggt gttataagta atgattatga gggagaaatt  143580
143581  aaaatcatag ccgcttgccc tcgtggtgct ataactatac ccgctaatca gaaaattgct  143640
143641  caacttactt tgatcccttt gcgctggtca ctatctaaat tctttgaaaa tgaagaagga  143700
143701  cagaataact ttgactccct tggcgtaaat tgggtgaaat ctatcactaa tcagagacct  143760
143761  aaccttaaat tgattcttga tggaaaaagc tttgaaggat taatagatac cggggccgat  143820
143821  gtaacgataa ttagagggca ggactggccc tcaaactggc ccctgtctgt ttccttgact  143880
143881  caccttcaag gaattggtta tgccagtaac ccaaaacgta gttccaaatt gctaacctgg  143940
143941  agagatgagg atggaaaatc aggaaatatt cagccgtatg ttatgccaaa tttgcctgta  144000
144001  accctgtggg gaagagatct gttgtcacag atgggcgtta tcctgtgcag ttctaaggag  144060
144061  atggtgactg aacagacgtt caggcaggga cccctgcctg atcgtggact aataaagaag  144120
144121  ggacagaaaa ttaagacctt tgaggatctt aaaccccact ctaacgtgag aggtttacag  144180
144181  tattttcagt agcggccact gtcttgcctg catcccacgc cgaaaaaatt caatggcgta  144240
144241  atgatattcc ggtatgggta gatcagtggt ccttgcctaa agagaaaata gaggccgctt  144300
144301  ctttgctagt gcaggagcag ttagaagcag gacatttggt ggagtctcac tctccctgga  144360
144361  atacacccat tttcattatc aggaagaaat cgggaaaatg gagactattg caggatttaa  144420
144421  gaaaggttaa tgaaaccatg gtacttatgg gaactttaca accggggctt ccctccccag  144480
144481  tagccattcc taagggatat tataagattg ttatagattt gaaagattgt ttctttacca  144540
144541  tccctttgca tccaaaggat tgtgagagat ttgcttttag tgttccttct gtaaatttca  144600
144601  aggaacccat gaaaagatat cattggacag ttctcccgca gggcatggct aatagtccca  144660
144661  ccttatgtca aaggtttgtg gcaaaggcaa ttcagcctgt tagacaacaa tggccaaata  144720
144721  tttacatcat ccatttcaca gatgatgtcc tgatggcggg aaaggacccc caagatttgc  144780
144781  ttttgtgtta tggagactta caaaaggccc tggctgataa gggattacaa attgcttctg  144840
144841  aaaagataca aactcaggat ccttataatt atttgggttt tagactcact gatcaagctg  144900
144901  tttttcccca gaaaattgtt attcgtagag ataacttaag gaccttaaat gattttcaaa  144960
144961  aattgttagg tgatataaat tggcttcgcc cttatctaaa gcttactaca ggggagttga  145020
145021  aacctttatt tgatattctt aaagggagtt ctgatcccac ttcccctaga tccctaacct  145080
145081  cagaagggtt gctggcctta cagctagtgg aaaaggctat tgaagaacag tttgtcactt  145140
145141  acatagatta ctccctgccg ctgcacctgt taatttttaa tacgactcat gtgcctacgg  145200
145201  gattgctatg gcaaaaattt cctataatgt ggatacattc gaggatttct cccaaacgta  145260
145261  atatcttgcc atatcacgaa gcagtggctc agatgattat cactggaaga aggcaggcat  145320
145321  tgacttattt tggaaaggag ccagatatca ttgtccagcc ttacagcgtg agtcaggaca  145380
145381  cttggctgaa acagcatagt acagattggt tgcttgcaca attagggttt gaaggaactc  145440
145441  tagatagcca ctacccccaa gataggttga taaaattctt aaatgtgcat gatatgatat  145500
145501  ttcctaagat gacttcctta cagcctttaa ataatgctct gttgattttt actgatggct  145560
145561  cctctaaagg gcgagctgga tatcttatta gtaatcaaca ggttatcgta gagactcctg  145620
145621  gtctctcggc tcagctcgcc gaattaacag cagtactgaa ggtttttcag tctgtgcatg  145680
145681  aggcttttaa tatttttact gacagtttat atgttgctca gtcagtaccc ttactggaaa  145740
145741  cctgtggtac gtttaacttc aatacgccgt caggatcttt attttcagaa ttacaaaaca  145800
145801  tcattctcgc ccggaaaaat ccgttttata ttggccacat acggtctcac tctggtcttc  145860
145861  ctggacctct ggcagagggt aatgatcgca ttgacagagc tctaatagga gaagccttag  145920
145921  tttcagatcg ggttgctttg gcccaacgtg atcacgaaag gtttcatctt tctagccata  145980
145981  ccctaaggct ccgacataag atcacaaagg agcaagcgag aatgatcgta aaacaatgtc  146040
146041  ctaaatgtat tactttatct ccagtgcctc atctaggagt taatcctaga ggccttatgc  146100
146101  ctaatcatat ttggcaaatg gatataaccc attatgcaga atttggaaaa ctaaaatata  146160
146161  tacatgtttg cattgatact tgttcaggat ttctttttgc ttctctgcat acaggagaag  146220
146221  cttcaaaaaa cgtaattgat cattgcctac aagcatttaa tgccatggga ttgcctaaac  146280
146281  ttattaagac agacaatggg ccatcttatt ccagtaaaaa ctttatttca ttctgtaaag  146340
146341  aattcggtat taatcataaa actgaaattc cttacaaccc catgggacaa ggaatagttg  146400
146401  aacgtgctca tcgcacctta aaaaattggc tttttaagac aaaagagggt cagctatatc  146460
146461  ccccaaggtc accaaaggcc caccttgcct tcactttatt tgtcctaaat ttcttgcaca  146520
146521  ccgatatcaa gggccagtct gcagcggatc gccactggca tccagttact tctaattctt  146580
146581  atgcattggt aaaatggaag gaccccctga ctaatgaatg gaagggtcca gatccagttc  146640
146641  taatttgggg taggggctca gtttgtgttt tttcacgaga tgaagatgga gcgcggtggc  146700
146701  tgccagagag attaattcgt cagataaaca cagattctga ctcttctggt aagtatcatt  146760
146761  ctaaagacta aaattccttt tgtgcttaaa attcagctga gagcaacagc tctcaaagct  146820
146821  gtttgtgttc tccagctact ctctgaacca gctcccgaca ggaggccgga gactagcctc  146880
146881  agctttacaa tttgcattta aataaagtac ctagacttcc ccgaaagaag ttctgctttc  146940
146941  ctactttctc actgtctttc aagattttgt ctttcaagca ggtaaatcaa cattcccgag  147000
147001  gcggaccagc ggatgtgcat ccccgccccc ctagagcaca caggcggcag ctgttacccc  147060
147061  cagtctcagg acatttccag catgtggctt tcagtctgag ttaaaaattt aggtttacct  147120
147121  agagggctag aagagtagat ttttctatat caataaagat tggtttttat tttggtagac  147180
147181  aggcttagcc ccttagctga cctctggctt ttcacccttg ctgttactgc aaggtgtcct  147240
147241  tagctcaata ggctgtggaa aaaacaggga tgaggaggaa cgacttccag ctcctatttt  147300
147301  acccacaaat cgtggtgtta ttaacgacat aattcttgct taggctttgc taattctgag  147360
147361  gttgataatt ctcctttagg agctgcacag cactcaaaac tgtgcatact ggtttgtgat  147420
147421  tgtacaaatt cagtatgggc accgcttggt gcagagatac ttactgcaag ggaaggtcca  147480
147481  gcttgaccat ttctgagttt cctgtgagat aaacccggtt taaaagaggt tggtatcata  147540
147541  ttttggttaa aaataaaaaa tattctccgg ctctaccttg cctccccaaa agataccgag  147600
147601  agccacatgt gtgggtttta cccacgggaa gaatcgggtc catgtccacc caagccaagg  147660
147661  ttaaaagccc actcatctac ggatgagaaa atcatttaat cacctcagtt aagcgttgcc  147720
147721  ttatttaact taattaatag gggggagaga gattggagac gtactattga aagggcaagc  147780
147781  ccttcactgc ctcccaccca aataaaaaag ccaattggcc ttgtactaca agagccggtc  147840
147841  actccttctc cctgtttccc acctatcttc caaaaatgcg gagaaattca acttagtgct  147900
147901  attttcacat cgttcagtca aacttagcca gagttccaac gccctactta aaattcaact  147960
147961  agaaagttac ctaccaagta ctaattagca ttataaagtc agagtctgca gctccaggcc  148020
148021  tttcagttgt ttactagaaa ggacagtctt aagccagata cagtttacca taagaaaggt  148080
148081  taaagaatcc cagtgaagca agttttttct ttagccctag attccaggca gaactattga  148140
148141  gcatagataa ttttcccccc tcaggccagc tttttccttt tttttttatt ttgttaataa  148200
148201  tagggaggag atgtagtctc ccctccccca gcctgaaacc tgcttgctcg gggtggagct  148260
148261  tcctgctcat tcgttctgcc acgcccactg ctggaacctg cggagccaca cccgtgcacc  148320
148321  tttctactgg accagagatt attcggcggg aatcgggtcc cctccccctt ccttcataac  148380
148381  tagtgtcgca acaataaaat ttgagctttg atcagtatga aattgcctta gctccgtttc  148440
148441  ttcttttgcc ccgtctagat tcctctctta cagctcgagc ggccttctca gtcgaaccgt  148500
148501  tcacgttgcg agctgctggc ggccgcaaca caggtagatc accaaagaag cagcagatgt  148560
148561  caagtaagtg catgcagtaa cagtgcaggc catgcattat ccaggggatg cacagggtgt  148620
148621  tcagccgcag cgctgcacac cagctggaca ccaccaaagg ctgggacaac agaactctcc  148680
148681  tccattgcta gtgagaagac ttcttatcag tgacttacga aactaaacac aaccttaccc  148740
148741  taagatcaca gtcatgcgcc gccttgtgat ttactaaaag gaactgagaa tatgtctaca  148800
148801  caaaacctat acagctcttt gaccacttcc tcacaattgc caaaccctgg aagcaaccaa  148860
148861  gataccttta aataggtgaa tggataaact tgtaagtcca gagagtagaa ctgttactca  148920
148921  gcactgaaaa aagctactaa gccatggaaa gagaatggaa caacctttag catctatcac  148980
148981  tacataaaag aaggtagtgt gaagaatctg catgccaaga tttcagtggt gttttggaaa  149040
149041  aggtaaaact gaagacagaa gaagaacagt gaggggatgg agagggctca gcagtcaaga  149100
149101  ggacttgttg ctcttggggg gaccttggtt caattccata tggtatggtt cacaaccatc  149160
149161  cagaactcta gttccaggga ctccagccct atcttcttcc ctctgcaggt aataggcaca  149220
149221  tatgtgttgc acttaacagt tatggggaaa aaatatttct acatatatgt tttaaaaagg  149280
149281  ccagtggtgg tcaaaggttg aggagggagg agaatggata ggtagaccac agctattcca  149340
149341  tgtgatattg gaacaatgga gatgagccag tgtatttgtc taaacccaca gaaggtatag  149400
149401  taccaagagg gaaacttaca atctagccct catgggataa ggttgggtga aggttttcat  149460
149461  caactggagc aagtgtgcca ctcgggagga gatgctgaat ctgtcagggt aacacatgtt  149520
149521  ggtgaagtag gagacagagg aacatagcta taccatctca gtttttatgc aaaattataa  149580
149581  aactctgcaa aaattttatg gctttaaaac aagtaactac cctggtttta tatcaacctg  149640
149641  acacaagttt gagttacttc agaagaggga cttgaaactg agaaaatacc taaaattggc  149700
149701  ctataggtta gtctgtcaga ctgtttctta atcactggta tgagagggcc caggccagtg  149760
149761  tgtgtggtac cgcttgtggg taggtagtgt tgggttgtat aagaaagcag gctctgtaag  149820
149821  ccatggagag aaagacagta agcagcaatc ctccatggcc tctacttaag atcctgccct  149880
149881  gagaattaag ctgaaataaa gctctccttc ccaagtttgt tttggtcaag gtaccacagc  149940
149941  aatagtaact gtaatgacta tatttagtca gtttgactac atctggagtg aactacaatc  150000
150001  cagaaacgga gggcaaattt ttgcttggtt tgaagtaggt gaatacactt ctagtccaga  150060
150061  cctttaagat ataaggaact gaatcttaag actgaagggc acaggccttt aatttgaatc  150120
150121  ttaagatgca aatacatgcc tttaatccaa accttgattt gggaagacat acccttaaat  150180
150181  atgggccata ccttctgcta gaaatctata taaggcagaa ggaaactgtt gctctttgcc  150240
150241  tacttgccct tgtcttgcta ggacatccat cctttcactg gcattggagc       150290