Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: HOXA3

Homeobox A3

Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 PDF; Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 Supplement

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens HOXA3 HOX1, HOX1E, MGC10155  7p15-p14  Predicted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    cccaccatgg agagtgcaga gcattgtggg ctccctccct ttggtttctg aggaggagtt   60
61   tccttctagt caatggcaaa actataaacg gggctcccag gcagggctga gggggtcagc   120
121   ctaagctccc acccaagtag gggaggggat ccacagcccc agccattcta agccccagaa   180
181   cttgaaggtc tgcccaggtt tgttttgttt gttgttgttc acaaataaat ttgttctccc   240
241   accaggtccc ctccccacaa accagtcttt tcaataataa tatttgttat gaaggttatt   300
301   agataattat tgcgattttg tgaagcagcc cttgctggag gtgaagtctg tcatcgccta   360
361   acaaatgacg cccgcgcagt tcactgccgg gttaagtaaa tgcagagaag ataaatctgc   420
421   acaccctagg aatcgccagc agagcacgct ttagtacaag ttcacagtca attcacccgc   480
481   ttgggccagc tctcccaaca attagggctg cgtctttagt tttaaataaa gggaaaaagt   540
541   gtctccacct cccattgcct gctttccccc atcttctctt ttctttcact ttttgcaagg   600
601   ttctcccatt ctgctccaaa ttttccttgt aaaatagaat cacgagtgat ttcaagttaa   660
661   tctagttcct aggtgctaac gaagaggtca taggctgatt taacaaaaag tacagtcaca   720
721   aacacacaaa aatatccatt tcaccctcta atttcaaatg gcagtggcag aagcagggca   780
781   tcctgagatg ctggggggcc ccttccccct gaaagaagag gctcggcttt gtgtatcttt   840
841   gcggttagtg cgttacaact gcaggtcaaa aagttgaggg tcaaaagttt acattgtgca   900
901   gtgctcttag tcatctgccc agacagagtt tgatgtcaat gttagagctg tgatcttgac   960
961   tatcagcaca aaagataaaa tggctcagag tgacgcgtgt atcacggtat ggactccagg  1020
1021  tgaaccctag tggttgaatg acctcaatta cggaggaaag gatagaaaat tcctcttttc  1080
1081  aagagtaata catgctgtat ctcatcttga attatcgctc ccattctgag ggaatagcag  1140
1141  caggtaaata ggcatagatt actgaaacat caacacctta ggtgttggag aaccaggagt  1200
1201  ctgtgggttt gtcacaaaat aaaaatgcta aaaactcatc tgtggagctt taaaaactaa  1260
1261  tgtcacaagt ttccaatatt tcattatgcc ttcaaaggca acagaatggt gcaggaaacc  1320
1321  tcctttattt gaaaagaggg attctgattg gccggttttt tgtcttttta gtacacatga  1380
1381  tgacccctaa agtgtgtaag aataaatgca aacacagaca cttcttgcaa aatataatct  1440
1441  ttgcagtttt caaacacaga atatgctttt tctgaaacta cagtccgctg aatgcaaagc  1500
1501  gttctgagat ctgagaaggg gaaggaagga agtggaaacc ctcctgaaag acacagaatt  1560
1561  ctcccttcac cccttccacc accactgcca gtgacaaaat gcttactggt gccatgaaaa  1620
1621  tgttcctgtt tggaaatttt tttaatgttt attattaaac cacaattgaa tgtaagagaa  1680
1681  atgctacaag ctataagtga ataactagac tgtagggaat gcagaaaggt gaaatccaca  1740
1741  aataacaggc tactctgtaa gaccaccagg acagaataga atattttcta ttcttcagaa  1800
1801  tgtacttttt aatgatacac gtggaattaa aaaaaaaagc caaggagaag ataaagcaac  1860
1861  ctaagaagaa gggtgggaga gcagaaaaga aagagaatag tgtattaagg aagccgacta  1920
1921  gaaccatgcc tcatgtgtga gttgcaactg aagagctaaa caatatttta tttttcatgc  1980
1981  atctagaatg gctttaagtg ttggtgctgt aagaatctat tttccagagg acatatttcc  2040
2041  cttttctatg aattgacctt caagggatca gtataggaaa acagagaaga gaaaagtgaa  2100
2101  atattttccc taggtttttc ttttttaact ttggaaataa ttcatctact cagaatgtgg  2160
2161  actcttgcag gaatgtttaa gatcatccca atattttggt tgattggatt taatggtgcc  2220
2221  aggtatgttc agtggtaaag taaatatttt ccaaacactg ccttcatgga agtaatcagg  2280
2281  gtgcttctgt gcaatgtgta aagttttcac tctggccaag agcttgaagc caaatggggg  2340
2341  tttgccagat gaaacagaag aaaggaaaca actgtggtga ttgctgttgc agcagtgaac  2400
2401  atttcaccac atttgggcta gtgaaatgag gaaaactgaa acccctcgat gagtcaacaa  2460
2461  gacaattacg tgtctctttg ggaaaaacct ttttattgtg ctttttggtt aaaaacatgt  2520
2521  gacacacctt atagacatgt cagcttcaaa aaccatagat acctcttagc tagtcttcaa  2580
2581  agtaaaagaa aagagtactt gcagaattta ttgcttttag tgtgcttgct ttatctggag  2640
2641  gattttgaac ctcaggcctc tcaaacaatc ccagttaaaa ttcatgtgta atcccaatat  2700
2701  gaatatcagt cctcatccct gcgttgtgtg cattatttta aactactaca agaaaattat  2760
2761  ccccaaagaa ttaattggtc aaatggctgg taaagtgttg ttcctctcaa atcttgtgtc  2820
2821  tagtgtaggt ggtggggaag ccttcaaatg ccaccatcag gcgttttgaa attctgccat  2880
2881  tccactgttc agctctagag acatgcatca gatagagaac agtctggggg actctcgctc  2940
2941  taaagaacaa aggacaaata cagtcaatac attccataac gtttacattt cctttggctt  3000
3001  ttccccttgg tttttcctga gaaggagtga cctgggcaaa gcaccctgct ctctaaaaga  3060
3061  cactgtatag accttttaga agcgcaaagt ccaaggccga ggtgaacttc aggtcagtgc  3120
3121  gtctaacaaa tatgaaaatg tcggctagtg aagggcgcgc cttgtgattt aacaaagact  3180
3181  gtcaatgtgt aagattaata agaaacaaaa tgcacacggt gtcactgttc ggtcactttg  3240
3241  aaacttggga cagggttgca ttcaagaggg aatgctgtta caaatatatt caaaatgatt  3300
3301  caaatcagat tcaaaccaag ctgcaaaaca ttgcctccct tgcaccctcc ctctccctcc  3360
3361  gactcccttc actcttctcc atctgggatt cgaggacatg atgaaaagtt atttcaccta  3420
3421  atgggatttt aagaaagctt ttgttgggaa tatatgttat ccctgcacgt ggaaatgagc  3480
3481  aaacgtgctc accagtttcc taaggaaagg ataacgcttt caccccgctt gggactggag  3540
3541  ccagttggtg tgtgaggatt agcatgctcc ctctctgcta catttcaggg catcccatct  3600
3601  tttctcaggc gagatgctgc tggtaaactt cagtttgttt attaattgag ttagtttctt  3660
3661  cctggcttta ctttggtgtc ttggatattg tgtaaaggca agaggtattt tttttaaatg  3720
3721  tttttcaaaa gattatttga ttcaatggaa tgatgctatg gtttgcaaag ggagattgag  3780
3781  gaaggttcag aaaaggtact gagattgttt attacagcca taaatcttgc agtaaaatgt  3840
3841  caaaatgtcg gtgttgagat aacacttggt ggtcctggct ccgtttgtgt ttatgatacg  3900
3901  aaccacaaag acaagttaca ggccttgggg gattctgtgt aaggccatct tcctaaagta  3960
3961  atagaatcac acaaaacaca ggcacagcta actcgtttgg gttaaccgta tacaaaacag  4020
4021  tgtttatgtc tcgttaatac ttaaaaatag aaacttggta caaggttctg aggctaaaca  4080
4081  acagaatttt gtgttttagt gtctgtaaat attaaacaga tatggttaag accctagtac  4140
4141  tcaaggctga tgacatgaga aggagggaag atttccttgt catgcttttt gtccccctga  4200
4201  aacttatagg gttcagattt gtaatacgta tgtctatata ttatttatat tacattttat  4260
4261  ataacctatg tgtatattat tttttcttgc tagggagaga tattggttca ggtagatgta  4320
4321  tcacattcta aatttttcct ccagtctaga gaggatggct aaagattaca ctcagtgttg  4380
4381  atttctgtct gtggctcaaa tttctttaaa aacaaatttt cagggtgcct catgtgaatg  4440
4441  gacagcactc ttcacactca tatacaccta acgtggaaaa tctctttgta cctcttcagg  4500
4501  gtgattccag ttagaaagct aatatgatcc cctttttaac ctcttttcct aaattagttt  4560
4561  aaagattagt cccatataat aggctttatg tggctaagca ttaagtgact atccatcaaa  4620
4621  tggatatatt ccagcattta gtaactcata tgagtaacca gtatgaatga agatagaatt  4680
4681  gacattcctt ttcaagtgtc tccaggctta ggaaataatt ttccttgtct gcgttccaga  4740
4741  ctcagttgtg agaaggctgt ttatactgct ctttgaaaaa tcaactaagg tgcaccagct  4800
4801  gaaaaatcct tgcttttgca tgccaatatg aaaatatttt tagaatggtg actatgctag  4860
4861  tttacactgc tttaatttag gctgaaaagt agaggatcta gatatgtcta ctactcagaa  4920
4921  aagaaaggga gaaagcacac agcacaaata aggcatcagt atttacttca aagatcaaca  4980
4981  ttaggtggaa ttaataagta atttatttgt taataatggc gtaattagtg tacccatcaa  5040
5041  atttcaatta ccaaatagca ggcaacagtc tcctctccct cctttccgga gcttctgata  5100
5101  tcgttaatac gctaattttc agcaattcag aaattataga ctgtcctgca aatataactc  5160
5161  tagcctcaga tactgcctga gaaagcagga tctaaaagag aaaacatgaa attcttagct  5220
5221  ggaaaagacc catcagcgat cagacccggc aaggtgttta ttctaccctt agcttgtttt  5280
5281  tgtttgggga tagttctgaa ataggaagtt attgttttca aagctcggtt ctgtggaggt  5340
5341  gttgcttcta tccattccca tccttgggcc accttctctc tcacaatcgc acctagtaaa  5400
5401  tgcgggcata tttagctctc acatcgacaa cccccgtcaa attagatgct attacgaagg  5460
5461  ttccaatttt tcttaggaaa acacgaaaca gattgtctct gaaagaagga aaaaatgaaa  5520
5521  agtgtccatc cagttataat ggaatggcct cgatttacat ccttgggtcg atttctctta  5580
5581  gctgcccgcc caccctttgc agcttctgcc aagcttctca aagcaagggc tctcaggctg  5640
5641  acacgcaagg agcagggtgt ggggaagggg gatctgcggt tgagaaaatg tgtctggtgg  5700
5701  cctctcagtg gcgtacataa aaaccaggat gcccctcggt cccaacgccc ttcctttcgc  5760
5761  ctgttagcct agaacccctg aaggacacga agcctgactg ggttgcgccc gaggtcagcg  5820
5821  ctgagtcgcg gccgccagac agcccgaggc ctaggccagc agtagggcag gcagagggct  5880
5881  cccgagagga cctacagcct gacagggcct gaattcccag cgggaaccaa agctgggggg  5940
5941  ctggggtcca aagctcctgc tccctccccc agcccagggg ccggacagca gcatccatca  6000
6001  cgcacccgcg cgtttcctga tccgggtccg cgcgcgcggt gcgcccattg gtgggggcgc  6060
6061  tgcacgtggg gcacggggcg gggcgcgcgc tgggctgggg aggagcggct cgaactttgg  6120
6121  tggcggcgtc tgcgggaggg ggaggagtgg gcacttgaca gcggggggag gggaagggcg  6180
6181  cagaggaaag ggggatggga agcgaggcag gagggggagg ggcctcggca agcccagaaa  6240
6241  aaacgacaac gcgagaaaaa ttagtatttt tgcacttcac aaattaatga ccatgagctc  6300
6301  gtttttgata aactccaact acatcgagcc caagttccct cccttcgagg agtacgcgca  6360
6361  gcacagcggc tcgggcggcg cagacggcgg cccgggcggg ggccccggct accagcagcc  6420
6421  cccagcgccc ccgacccagc acctgccgct gcagcagccc cagctccctc acgcgggcgg  6480
6481  cggccgagag cccactgcct cctactacgc gccgcggacc gcccgcgagc ccgcctaccc  6540
6541  tgctgccgcg ctgtaccccg cgcatggggc cgcggacacc gcctacccct atggctaccg  6600
6601  cggcggcgcc agccccgggc ggccgcccca gcccgagcag cccccggcgc aagccaaggg  6660
6661  cccagcgcac ggcctgcatg cgagccacgt cctgcagccc cagctgccgc cgcccctgca  6720
6721  gcctcgcgcc gtgcccccag cggccccgcg gcgctgcgag gcggcccccg ccaccccagg  6780
6781  cgtcccggca gggggcagcg cccccgcgtg cccgctgctc ttggccgaca agagcccgct  6840
6841  gggcctgaag ggcaaggagc ccgtggtgta cccctggatg aagaagatcc atgtcagcgc  6900
6901  cggtacgtgg cgccgcttgg gaggcgcggg aggtgggccg gggctgggcc tgggttcgag  6960
6961  ggtcggggtc aggagggaga ggctcagggg aagggggcct cgggagggga gcccccatct  7020
7021  gacccgggct gcggtgagat gtgggtatgt gcgcgccagc cagccgcctg atcccaacat  7080
7081  gagaaccctt ttgtacccag ggtcccttta tcaggagatt tacgagacgc caaactgtta  7140
7141  gggcagtaat tatagccccc ataaatttaa ttgccctggc agaggcttca ggccatgtgt  7200
7201  ctttgaagct tttcttcagc cccaatgccc agcaccattc tttatggctc tcgggtgttt  7260
7261  cccgttgtca atagcctgtg aaacattttc tttgccgttt tatgtatctt gcgtgaactt  7320
7321  ggtgtcaggt tattatataa tgatgatgtc caattgctct tccccacccc accttctctc  7380
7381  tcctcctcct ttccctctct tccgctccct cctccttggc cttctatttc ggggttctgg  7440
7441  gttttcagtt aaccccagtt ataacggagg ggagcctaag cgctctcgaa ccgcctacac  7500
7501  ccggcagcag gtcttggagc tggagaagga gttccacttc aatcgatacc tgacccggcg  7560
7561  gcgccgcatc gagatcgccc acacgctctg tttgtctgag cgccaggtca agatctggtt  7620
7621  tcagaaccgg aggatgaagt ggaagaaaga ccacaaactg cccaacacca agatgcgatc  7680
7681  ctccaattcg gcctcggcct ctgccggccc accagggaaa gcacaaactc agagcccaca  7740
7741  cctccatccc cacccccacc cgagcacctc cacacccgtt ccctcctcca tataatcttc  7800
7801  tagagatctt aaccagtttc tatcccttac ctgcttttct cttctcttct cctgctccgt  7860
7861  tcctcatcca cccctcccca tctggaccat aatagacacc aaaacaaacc caaattggtg  7920
7921  aaaagaataa tcaaaaagaa gacattatcc ggttaagagt ctgtgctggt tgccacccaa  7980
7981  gagagaacag ttgtccagga tgctggctgg tggaacaacc tgctggcccg aaacaaggct  8040
8041  gccaggtgtg gatacctgag aaggactact tggtatcaaa tacttttgag atggctacag  8100
8101  tcagctagct ggacagccca tgctgagtgg ggacatacac ttgcatcttt gttgaaagca  8160
8161  gaagaagaca gaccctttcc ccaccttcct tacctcctct tcccccatta aggcagctca  8220
8221  tccaagcttg tatttaactg aataaatgag tagacattgt ggacctcaca agattattta  8280
8281  attcttaaga tgtgtagacc ttgatggtag gtgtgacatg ttagtttttc ttacttgcat  8340
8341  ttatttaaga cactgttaca gagatactgt tgtccccttc tggggcacgg tctttgggga  8400
8401  gaggggagtg catttagact tatgtggaac tgtacaaatt gtgatgtggc tacatagaaa  8460
8461  gccatgtgct aagaataaac tccatttaaa aaacattaaa aatctaagat tcatgtgttt  8520
8521  tctaagcttt tcattaagaa aacaaaagtc ctctggattg agatacttga ccttgcatgt  8580
8581  aaaaaccttg tagatagctt gagctggatt cacttggatt ctgacggctc acataatttg  8640
8641  tgtgtgagag tgtgtgtatg tatgttcaac ttgagctgaa ctcttgtcaa gcttggccta  8700
8701  ctgtggaaaa gttccaaaga gtaggaaggc tcttgagctc tgagagggct cctcttcttc  8760
8761  ccaaacttgg ccaggctttc aggcttcaag tctctgtaag gcatagaaac gtgtccttcc  8820
8821  ctgcaatgaa agttgaaacc atgcagtgct gtgggcccag gagtttctgc agctgttcta  8880
8881  cacactgaac tctgagcaca cttggaaaga agtggtctct ttggtatttg gtatttgttg  8940
8941  caccttcaca cttaatctgc ctgtttccca ggagataaaa aatagtttgt gcaaagggtt  9000
9001  gagattagtt tttgtttcct ggctgttctt aaggtcctct tcactaacta cagactggga  9060
9061  atttttgttt gtttgcttgt ttgtttctct tttttgaaga aagagctttc aaataaactg  9120
9121  aattttacaa gtacactctc caatgtctct tctgaggaaa aagcataata tacccctaaa  9180
9181  gttcacccca tgcaaagtag acctgggaga gtttactgct ggaaaatagc caaactgggt  9240
9241  cactttcctc aaatgctttg tgaattttct gctcgattcc agagatctag atccaaaagg  9300
9301  ctgaaaatca aaacccactt ctcgatctct ataaccctag tatttgttta ctgatttaga  9360
9361  tttgatgctt actgcaggga gttccctaca ataagaccac aaaaacctgt gcacactagc  9420
9421  cccagaatat tagaactgtc acctggcctt gaaaaagtgc aacttttaag taatgtagta  9480
9481  attttagcat agatgggagt aagtgctcac ctgcctctgc aatatcagag aatttttaaa  9540
9541  cacatttctc tcattagtgg caaaaccctt tagccagtgt cagagctggt acccctttca  9600
9601  cccctgctgc cctgtgtgtg atacaaacaa gggtgatccg ttctatacct acaaatcaga  9660
9661  tttgagagga aagtgataga taccagtctc tgaagagcca agaaaattcg ggagcaatca  9720
9721  aatacacact taccttccca aatcaggata aacctggcat aaagtgcatt ttataaggtg  9780
9781  tgaacgggtg ccagggattt ctggaggcaa tgcaactgct gctgaaactt attaaccctc  9840
9841  cccctactac acacacttgt aaaacaaaat taaatcacgc tgaaaatagc aattttccca  9900
9901  ggaatcatta atcacctcaa acaataaata cttctttgta attcaacagc aattctgaaa  9960
9961  ggcattctct gggaaaagtc tgtggaggag agagggatct TCTTGCAAAT AATGTGGTCT  10020
10021  CAGGCAAGGA CACAGCATCT TGGCTGTCTG CTAAAAAAAA AAAATGCCTA GACTCTCAGT  10080
10081  GGAAATTGAG TGTCAAGCTG CAAAATCTCA AATGGCAGAC TATCATCATT TAAggtaaat  10140
10141  tcttatattt ctcctttgtg ggaaaagagg ggtatgggaa tattcattag cttcatgctg  10200
10201  caggcagttg tatgaggatg aaaggggtga ctttctttca cttgcactta taagtccatc  10260
10261  cagaaaggga agagagagga ttgagatcat ttttctgata ttccaggaca agatggcatt  10320
10321  tttgtcccaa ctgtattgat tattaaggta ttggtgagtt ttacaaaacc cagattatag  10380
10381  aaaatgatcc aaatgattgc catttcttaa gtgttgtttt gcctgcttca aattggcctt  10440
10441  taagggagct tgttataaga gattagaaaa tcccactttg tgcttcaaaa tcatgcattg  10500
10501  tctgcccttt gctagggcaa ccataagagt tcaccgagag gacaaatttt ctatctcatt  10560
10561  aattgttttt tttttttaag caaaccctac tggcccctca aatccttgac ctttaaagac  10620
10621  agtattttgt gtaagctcta taattttacc aaaatgagcc ttacacatac tctccttttc  10680
10681  tctctttctc cctccctcca atacacactc atctgcttta gtcacagagc caagttgtgc  10740
10741  atgactccgg agacaaaagt tttgtcaaca tctgaaatcg acctaaatcg gataggagac  10800
10801  actttaatgg tcacagtttg aattaagtac ttaacactct cccccttgaa gaaaaatggc  10860
10861  actttgcagg cttccttccc tagttttgct gaaatctatg atatacccgg tgttttatta  10920
10921  cagcaggaat tcaactgtga caggcatagt agagtactta atacccagga tggagccatg  10980
10981  ggaagattac ctagatagat gggggaggag ggaagtccct tcgcatagca tctctgactt  11040
11041  catacccagt tgtcccagcg ggccccattc ccctatatct cagcctcctc cctatggggt  11100
11101  ggggtggggt ggatatcacc atctttcctc tgtccccctg ttcccctaag cttccaaact  11160
11161  ctgctctcct cactgttgcc ttccctctag cagttcccac atagaaacag atcaatgact  11220
11221  ctttagaatg aaagagaaga aaaacccaaa gaatcaatgt agcaaaaaag cctggggctt  11280
11281  cccctctgaa tgagtgggtt ctgtgcaggc agtaggctgc ccttggcact cccctggtct  11340
11341  ctgcatccct aaacacagtc ttgtatagca gaacacaggc tcacctttct caactgctgc  11400
11401  tgtgttgccc cttccctata ttatacactg tcccaagaat aattctgctt cgtgttccaa  11460
11461  agaaacacat gggctggaaa caataggagg aagagacgtg tgttctgttc ccttgatggt  11520
11521  atgagggagg ctgctgtggc tgtcttgaaa ccctctaggc tgcaacttac agaactctgg  11580
11581  cacctcttct gaagactcca aaatcacggg gcaacccctt ccctttcaag ccagccctac  11640
11641  tttctctggg attgtttcct ggggctgaaa gagattccca gattgaaaga ctgtccaaag  11700
11701  tgaaggagac ctggaggcca ttttggttca atcttcttaa tttacagatg agaaaactga  11760
11761  ggcagccgaa tgatcctccc tccaccgttc cttaagttaa tgagtacgag ggtggaatgc  11820
11821  aacctttagt ctcactctag agagcaataa gagcacagac atctttcctc ttaggaagat  11880
11881  attctgccag gaatggaggt atgcatctaa gcttacactt gacctggacg gtcacaggtg  11940
11941  tgtacagcca gagaagaagg atgggttctt gcctcatggg ccatcaaagc tgcttgggga  12000
12001  gattttgtaa ccaagccacc ctagtcatag agctcagaca ggtggactgg ccactgggct  12060
12061  caggagggga cagatgtcag ggcatctcgg agagcagtgg actccccact atccacaacg  12120
12121  gtcataatcc caggatgact aattctgtca tgcttgccct gctatttcca tggtggtggc  12180
12181  ttgcctcaga ccagggcaag gatgaatgtg ccccggaggc cggcagagcc aaaaaaagga  12240
12241  ccctggttgc agctgataaa ggtgtagcgc ctgtgcaagg gagatattga aattgtaatc  12300
12301  tttgaggtca cgtgactcat taaataatta atgcagatcg tcaggaatgg atcggagtcg  12360
12361  tcagggcctc actaggaatg aatctctcag aagtgagatt ccaacttacc atttgatttt  12420
12421  taaaaacaca caccctcaga tttatctcca aaggctttta actccttcag gaaggcagga  12480
12481  gagagccctc ggcagggagg acggagctgg caggccctca ccagatcttg gggccttttc  12540
12541  cgcagggttt ctgcgagtcc agggagcgcg ccgcgtccgg ggaaacgtga gttcgggctt  12600
12601  gggttttctg cggtcacatc ctggctttgg tgatgaagtg ggacggatgc gcagacagtt  12660
12661  ggtaatgttc tgattcacgc tggggaaggc tgcagagata ccacaggacg ggcgcgcggc  12720
12721  tttgttcaat tttcccggcg ttcataaatc acccgcgccg ggcgagcgag ggagcaagcg  12780
12781  agcgccaaaa acgcggagag agaggccacg gcggcggcgg cagccattgt aaagtgagag  12840
12841  acctgggcag catctctctg tgactcatta gtctgaacga tttatggggt acagcagcca  12900
12901  tgaatattag acttggagat aaggaaacag caaaaataat aaccataata attacatact  12960
12961  cctaagtgtc acgcagggga gtggtgggtg gcggcatagc ggatctttct ggaatgaaat  13020
13021  tgagaggcaa agtgcaggat ggctgagtcc accttgctca tggtcatgcc aggagcccca  13080
13081  agaccagggg gcactccctt tggggacaca gaaagcaagt ttgaacaaga gaaagggggc  13140
13141  gcagcgcgca gcgtggatcc tgggtccttt tcctttggtt tgtgggggct acgggtcgaa  13200
13201  ctgtggcaga gcgcagctac cggtgtgcgg ccacttgttc cacgtgctag ggggctccga  13260
13261  agccaggggt caggggactc ctcagctatt tgatatcccc tcttagcgct atctacagaa  13320
13321  ttgcgtgaag gcagacagac agcggagggc tggtttgggg caggctgggg taagaggtta  13380
13381  cctgggtctg agtgaagggg tagtcggggc agggataggt ctgtagacgc aaagggcccg  13440
13441  cagagtccca gcggagcgca gaacttctcc aagccagggt ccggcgagcg gacgattctt  13500
13501  tcctctttcc ccatcatctc ccactcccag aaagctgact gccggctcgg tgaccatttg  13560
13561  ctggttagag ggcaagagag ggttgcaaat actgtgaggg acgagatttg agcagaatca  13620
13621  aggcatcaga tcggcttgtg gccgttgcgc aaggccaggc aggagcaggg cccctgagca  13680
13681  ggtattgtac cagccggcgt ccctctcagt ttccagcagc cttagctggc ctgctctgag  13740
13741  ggactaggtg ctgcggtagc cccgccagcc cactaggacc taaaaggaac gcacccagag  13800
13801  ttgaataaac cagaacacaa atcctcccaa gactgcctct ggccagtgga atgaacccgg  13860
13861  gtctgatttc gcgcctacag aaatgaacac atattagtga ggtttcagga gagtccgtga  13920
13921  ttgaatgctc ccagacaagg cttccttttg ttaggaaagg aaaataaagc aagcattcac  13980
13981  attctccaag ttgtggtgcc tgaggagaga gctctctgaa agcagcccac accaccagca  14040
14041  aagccacttc caccttctca gcttcctctg tttgcttcat gtcctttcct tccccactcc  14100
14101  cccgccaaaa aaaagaaaga aaaaggagaa agtatgggtg tggagatgga gtatgtattt  14160
14161  attttacaaa aataaatcac catcttcgga ccatttgtag actggaacat ttcgagcaat  14220
14221  gagtgcgcca cacggacgag tgccctggtg actccctgat gttcgcgtca cccccagggc  14280
14281  caccttggcg cccgcatgag cctcgcttcc cactcccggc ctccaactcc cttccctcgc  14340
14341  agccgccatt caccttctgc tgtttatttg tctgcaGAGC GCCTGGACAC CGGAAAAGGC  14400
14401  GATTCCCTGA GCGCCTGGAG TTGGAGACAA TTCCTGGTTC AGAATTTAAA CATCTTTCta  14460
14461  ggtaagcgct gctccaaaac tcttcgccgc gtgggacttt gcaccagggc ggttgggagg  14520
14521  agttggccct ccacggttcc tggcaaccgc ggcctgttga aagaggttct ggtcaatatt  14580
14581  taacttcgga ggagtttgga gttggattcc tttaagcttc ttgccctgcg agtgcggggc  14640
14641  ctcaggcaga caaagagcct accccaaaac cagcgatggg caggagaagc ggttgcagaa  14700
14701  ggcaaagatg ggttgtggag agtcagaggg agtgtgtttg tttcttcctg caagccccaa  14760
14761  acaaaccact acactgaact tcagggcaaa agcaagtaaa ggccacgggc acgggcgcgg  14820
14821  cggccgctgc gtgggctgct ctctttgtcg actaaggcga ctgcggaggc tgtgagttaa  14880
14881  gaaattgtcg ccagtcccag ctcgctgttg aggaaaactt gtatcacact cttgcagttt  14940
14941  cttagaccat tttgcctttc cttcggcatg agaaaaattg ctgtatttct aacctttagg  15000
15001  ccttcgcaga cagcgggtct tcttccttct ttcatcaggg ctcatcatcg gttcttccta  15060
15061  cgggaaaagc gtggttttct atgtcttggc gtttcctttt cctatttgaa acaagggaaa  15120
15121  actcttttaa attattttca agttctgact taatttgtcc tcttagtttg ggatgcaggg  15180
15181  aggtaattac tgtggtttat taccttgtaa aagatccata aattacatgc ctgtttgggg  15240
15241  gaggggctgc tggaatagct ttcagaagca tggtatgaag gaatgagttt gctttgttct  15300
15301  ttcaggaatt acttcttttt aaaaagtttt gagattttgt attctatttc ctaggcctcc  15360
15361  agtcttccct taaatttgct cccaaataga tatcaggttg ttaattaatt gcaacatgat  15420
15421  attcagtcgt gctataaggc tgatatggtg ttctggatac aattattttt tccaatagaa  15480
15481  ggtaaacaga gcaatagtca agctgtgtta ctttctcagc tactgtatgt ctgtttatat  15540
15541  caaatataga tggaacattt caggaatttg taactctgtg tatatgattt ccatctcagc  15600
15601  aaacaacaga acaattgcat gtataaatag ttgcaggaat ttggggcctt gtgtataaca  15660
15661  caatatacac atccacacgt gtccagagaa cttggcccat ttctctactg cacttgcacc  15720
15721  cacaggaaat atctcatgtt aaataagaat ctatcataca cacacacaca cacacacaca  15780
15781  cacacacaca cacacacacg cacacagtgg gctaagagag ccttacctga tgctgagtag  15840
15841  aaaatccact agatttaagt aatgggacaa aaatgttaag tgtacttttg acagagaaat  15900
15901  cagattgcag tgtttgagta cagatatatc taatctgcca acagccttgc aaatattggc  15960
15961  taacggtgtg tacccttggt tgcctgcttt ttccaagcca gctttccccc tattttggct  16020
16021  ctggtgacca ggaccacagt atcagtccca gcgcaggcca agttggaggc cggtgaagtg  16080
16081  agtgaagagg gactggcagc tgggttttta aaaggcccgt agctttgctc caggaaactg  16140
16141  gattgcagag tggcaaagga ggactgtcag ctgctggttc cccagatagg ctgcccaggc  16200
16201  caagatctct catagagaag ctgtttttta acctcaaaag ttaaatgtct tttgactttt  16260
16261  cagatttttc ccttctcatc ccaccaaatc acccatccca ccccaagtca ttaatgttaa  16320
16321  ttgttaaaca gcagttggag cattaactgg atgttagcag ccgtttggag gccccaggct  16380
16381  ggagctgaga tgcctctgag ctttgctggc gttaaggcat ttctctgaag cagtaccaat  16440
16441  gacttatttc attgatttat ggcttttttt tttttttttt tttgacagag tcgcgctctg  16500
16501  tcccaggctg gagtgcagtg gtacgatctc agctcactgc aacctctgcc ttctggtttc  16560
16561  aagtgatttt cccacctcag cctcccgact agctgggatt acaggcatgc accaccatgc  16620
16621  ctggctaatt tttgtatttt tagtacagac ggggttgcac catgttgttc aggctggtct  16680
16681  cgaactgctg acctcatgat ccacccacct cggcctccca aagtgctggg attacaggca  16740
16741  tgagccaccg cacccggaca atttatggct ttaagagttt tcatttgctc gactgttcca  16800
16801  agagctttga agggggcccc ttctcatctt tgagttgatg cctcttcaga aacttggggg  16860
16861  tagggaggaa tttgccagca atacctccag gtccctttct agggtatctg gagagctcag  16920
16921  tgtgaatgat tggtgagggg tatgaggcag gcagcagtaa gaatgagagg agtgagttct  16980
16981  tgggggtcag gagaacgctt tttggaaacc agcttctact cctgtcctct atcccccaaa  17040
17041  cctgagagag gcaggttttc acttggagtt cttactttcc agcttgtaac ttagatagga  17100
17101  gctggaaaag ttcacatgga ggttctcttc cagctacacc acagattgaa ccttactgaa  17160
17161  atattgtcac cagcttaggc caggacttgc ttccagggga ttaggtctct tcttttattg  17220
17221  cctttctgat ttggacaacc catgaacaag ttctcttatg aaaggcctta cattttcatc  17280
17281  agaccccttc tgttcctctg caggggagga gtgaagggga ggaatcatgc acagcctcct  17340
17341  gcagctgcta taagtgagtc ctcacactca ggcatagcca gctgaagacc cattctccag  17400
17401  gaaaaaaaga atatggcctg aggatctcac tagcctcaga gcactctcag aagttcagaa  17460
17461  actaagacca gaaaagagaa gatttttaga cagctcatga aacggtacaa tgttgaaatt  17520
17521  agtgggcaat gtcatcaggc agaaggcagg agtaggggtg gaaccaaggg tgggagcagc  17580
17581  ttatttgttt cagttaggtt cttcctgagc acagttggtt ctctactggt tttctgctca  17640
17641  agattatttt gagagttctg aagggggctc tttctcatct ttgagttgat atctctatag  17700
17701  gaacttgtgt gggggtgggg agagaatttg ctggtggaca cagaattgtc ttggaaaagt  17760
17761  gggtggacag acctgcctgt ggagagggtc ccagattgcc ttgttaactt aaggcactcc  17820
17821  agtgaaggtt gattcttttt cttttttttc ttattttttt tggggggggg ggtctcttgc  17880
17881  agagcaatta gatcatttcc tctgatattt tttatgttta gaaacttata attccatgta  17940
17941  tcactcagtt gtgcactgag gaaatgctta agtgcaagtt tagtcagggc actaggtttc  18000
18001  tctagatttt gcaaaacccg gacccaccac tctatagcca agcacatctt tcctagtggg  18060
18061  ctcccactga acaaaaccaa ctggacttgg aggagatgct ttaacctttt gtcaggtaat  18120
18121  tatgtgcctt tttggtgttt cttgcgtctg tagtgtatgg tgtgggtgtt agcaaactcc  18180
18181  atacaatggc aggctgtgag gaagtccgct gtccaggcca gttatttctg ggcctgcccc  18240
18241  ttgccttttg atatactggc ctgtgggcca gaggagactg gggtgcatgg gtgtgcagga  18300
18301  tccagcttgt ccgtgggtgg gaggctgtaa ggaaagttaa atggattcta aaaatgtgaa  18360
18361  tagcattgct gtaacccttg tgtttggagg gtgtgtaaag aaatataagt ggagataagc  18420
18421  ttgtatgtct tatatggcat tcatgggagg atggctccaa gcatcctatt gcttagacag  18480
18481  aactcttaaa ctcaaaactg ctggtcaagg ttccccacct accctccccc aaagctaaat  18540
18541  attctgtttg gaaacctagt tccttcagtg gttccctatt tcaaataaaa ggatttaagt  18600
18601  tgacgtatga ccacgtgagc acataataca gcgcattatt gtggcatttg gagcggagac  18660
18661  ccagacaggc ttcgcctgtg attacgtttt ctagattctc tacagagcca gagctttccc  18720
18721  ccaaccccca cgcacccacc tcctccttct ccttcccctt ctccggagag cgctctctga  18780
18781  gccgattgca gttttcagca ctcatggagc ggttctgggc gagctagccg atggaagtcg  18840
18841  aggctatacc aggaggatgg aatttatttt aaggtatttc cgccgattgt tcatatctag  18900
18901  agtgagttat ggctgtgaga gacaaaggtc aggcgaggag accctggctc atggacagga  18960
18961  ccctcagcct ctctcttcct ttgtttctct tttagaaccg aaaccatttg aaagattccc  19020
19021  agtagcgcct cagactctga atttaattcc ctggaaagtg ttgggggtgt aaaggagggg  19080
19081  gcactagggg ggctcctagg tgggcccagt ggcccccagt gcaagggtgg ctttgtccac  19140
19141  tgcagcaggg cagggctgga gtctcaggag ctgatcccca ggcggaaaga gggtccagaa  19200
19201  gccaggtgca ggcagaggtg gaccggcttg cagggctaga ttgcctggga ggggtggggg  19260
19261  atgggtgggt gagaagggga atctctccca ggatggcggt gttttcaggc aggggatgga  19320
19321  ggattagggg ctgacctgag cagccggagc agctggaaga gggaaatcga tgagggaaat  19380
19381  gtgcagatgc gctgccattt tattgatgat gcttccaggc actttgttta gtgccagatt  19440
19441  gcagagcatg cttccccaca agccggaccc aagaagccag acccaaggat ctgaaccgga  19500
19501  gggcccgcca ttgtttccct gagcaccctc tgccccagag ggttgaagaa agacagctca  19560
19561  gacctaggag agccttgggg tggggtgagc atgctggatg cccaggggct ccttattcta  19620
19621  acattcggga gacagaggaa ggagggagcc aggattaggt ttggacttca tcagtgcgcc  19680
19681  tggtctgggc attccttgtg tacccccagc tggcttggag agttccagaa ctggccagtg  19740
19741  ggccctgggt tggagggaag tccagagaca agagtcctca ggaagcagag gcagacatct  19800
19801  ctccagcttc agagcctcca aaacagagct gtagccaggg tggaggcaga tgaaagttaa  19860
19861  actgcatgtt tccagattat tgggaaagcc ccagctaatt gggctttggg gaccccacac  19920
19921  tcctgggaag ggtgggaact ccctggaaag gtgcaggaaa ctctattatg ctccttgcag  19980
19981  tagggaaagg gatgcttata aggagtcaga ggtcggatgt gcccctttca cttcttaaaa  20040
20041  tatagattat ttctttctgt acgtgaaaaa aaaatcaaat caggcatccc ctacttgagt  20100
20101  gggatttact accccagaac gaaagggccc ttctgccctc cccagtgccg gcctcggcag  20160
20161  taaccaagtg tttaactgag gccctttcaa gtgctctaaa acaccccttg gaaataaaat  20220
20221  gtaagcttta attgctgttc aattacttgt cagcatttca tatgatttat gacctagttc  20280
20281  tggcgcattt ttgacccagt taaagactca taaataatat agttttgcta gaaagaatga  20340
20341  gagagggaat agaggtttgt tagaggcatc tttttattgt tgcttcagtg ccagcaagct  20400
20401  gaataaatat ctaaggatgg actctggttc tacataaaag catgcacagt gagaagccaa  20460
20461  gagccacatt tatagagctc agattggttt ttcctcccat gaaagtgcta aagtgagtcc  20520
20521  attacgtata atgctaaact attagatatc aaaaaaggct agtccccttc tacctcgaaa  20580
20581  tgccagcttc accctcacag gcaagtacat ttcctcaata attttcctct ctattctgtg  20640
20641  attttggtgc ctcttcttac ccacgatatt cctcaccttc ctccccggct gcacagcctt  20700
20701  ggaaccgcca gaggccctct cagacgcctt caggaggaca ccccttgaat ggtagaaaga  20760
20761  caccacgggc acctttgctg ctccaagtat tcttctagtg ctgagaaaat cttttcttct  20820
20821  agtccccctg gatgagagat cgggagccac ggggatttgg gggaattggt ggaaccaagg  20880
20881  ggtcctctca gtaaagaaaa gctctgcggt tttgggggag ccgggtgaac tgctgtggga  20940
20941  tttgtctaga aagggcgcag cggcggcggc tggtaatttc tggaggtgga aatcaacaat  21000
21001  cggcattttc gcttaaaaaa caaaacacca atagcaaacc aacaaataaa aaccttccgc  21060
21061  cagcataaat tattatttta aaataatctc gcctacgctt gctccaaagc cagtcctttg  21120
21121  gatttaagca gagcggcttg aggctggggc accgaccatc tgcatgccag gacgctggac  21180
21181  cttcatcttg aggtcggagc cccacttctg cccgctgagg cccgcggccc aggagccacg  21240
21241  tatcggggcg gatagaggcc ctggccggaa cgaagctccc gccccagatc tccctgggct  21300
21301  cccacggctc ctcaggtctg gtccccgcgt tttgcccggc agggtcttgg cgccagtgga  21360
21361  aaggtatgct ttcagggcgc cccagccctt gctcgggagc cctcggtccc cttggcccag  21420
21421  agaatccctt cccctggcag gttcttacgg agagctggcc ttcccggcag ctggcttagc  21480
21481  tgagaaggcg gtgagagtcg cgtcagcagt ttggaggaga aagtgcgggt tgattattga  21540
21541  cccacgcctt ctttcttcaa atgccacatc cgaccgggcg ggtttgaaga gaaaatgccg  21600
21601  ccgaacggat ttttgcggct ggctctcacc tcctacgcgg ccagctcccc ctttcaagtt  21660
21661  gctctgcaat atgccataag gagcaagtgt ttgctgtttt gtgctctgtt tacagctttg  21720
21721  gggcgccgag tcataaatct tgcccagcca taaatgacaa aaaccattgg tatgcatgag  21780
21781  gccaccctgg cccggagtgc tttttgattt ctcccttttc ccctggcttt gtttttgctc  21840
21841  taaggtgaca ctttggctcc ttgacagttt aaacatacta cttatatttt taacaccttc  21900
21901  ctttgagaag gacccgccgt tgacgccttg ggattgcagc aaaagagaga aatctccatt  21960
21961  tctctttttg ccacactcgt acccttgcag agtttgcttc tgaagctggg agcaaaggag  22020
22021  gctttaggag gaaaatcatc cactttcaag ttgtggcaat attaccaggc aaattcggac  22080
22081  ctttcttttg cccagctcag cgttactcca tcccactaat gaggaaaata tgtatataca  22140
22141  tatatataat atatattata tatataatat atattatata tataatatat attatatata  22200
22201  tatgtatgtt ttaggaatcc gtttgagaaa ccacatattc ctctgccctg cgtgtgtgtg  22260
22261  tgtgtgtgtg tgtgtatgat gtcggtttct cttggggtca gagctttctc tgtcttccct  22320
22321  gtgggtgagc tgcgtgtctg cactctgaaa tgggcacatg agccctggag atccgcgttt  22380
22381  ctaaacaccc ttgtttgtac ctgagcccag agcatcccat ttcactgctg gaacaagtac  22440
22441  ctgtctctcc caggacattt ttctcctggc tgctaggatg tcagcagttt ctgcctgaaa  22500
22501  atttaaccaa agagagccca gttggctctt gagggtctct agagaaaagc cttatcccag  22560
22561  ctccccacac ccccacccaa agatctgttt gggagttgca ggtgaagtaa actgggcaaa  22620
22621  gtctgggaaa ctcacttttc ttggttctct ttcccctcac cccacaattg gaagtgtcca  22680
22681  gggcagagga atacgaagtt tctcaaacga attcctaaga aatagagccc agcaagagag  22740
22741  cccctttgtg agagccgttt gtcctcatta gcataatttt cctggacttt cgtgacgcct  22800
22801  gggagcagga gagggagggc gttggggggt ggggggaggc tgccctcctc ccgccaccgc  22860
22861  cgagctcccc ttctccctcc ggtccctccc ctcgcctcag ccccatcccc cacaccagcc  22920
22921  cgcgcttccc cagccgcctt ggtctcccct cccgcccgcc ccaacacccc ccaccgcacc  22980
22981  cccggaccag acgctgctcc gcgtgtaata ttcataagaa acatacccaa gtcggtgcca  23040
23041  ctagcccagg cagagcccgg cgccgcacta gcgcttatct ccgggccgcg gctgctgccc  23100
23101  tcgggaaggg cagggggcgg gggtgtgggg gaggggtggg tgggtggggt gggtgggagg  23160
23161  ggggtccaag ccgccccagt cggccctggg cgagccgtgc tggagcagcg aggcggccac  23220
23221  gctctgcgcg gcggtgaccg ggcctcgggg tctccagccc gcctgccatc tcggctgatg  23280
23281  ctgagggtcc gtgcccatcc cgcgccgagg ggacccggcc gggccgccaa gccaggccgg  23340
23341  gggccagagc ccgtgtcgga gcctgagccc gagcctgcgc tcgtcagaag ttaaggtaag  23400
23401  cagggccgca accggccgct cccggcgctg aatggcggag tttacgtctc ggtgatttat  23460
23461  ggctgcagac ttaaatctcg gttcaagaag agttcacaag ccggagcttc cttcccggca  23520
23521  gtgactgata cccttacact tcgagttcag gccgctttcc catccccgcc cccacctctt  23580
23581  gcctctcccc tagcccagcc ttaacttttc tgggttgcag agggaaggag aggtgggcag  23640
23641  gggactcggg gctcctatcc gacgaacccg ctcagatttg gggtgaggga aggctaagaa  23700
23701  agaggaggga atgggaagag ggagcgatgt ctgaaggacg gaggttgaat ttgggcacat  23760
23761  cttccagaga gacaataggg cttgcttctt gcactcaatt tagcctcttc aactctcttt  23820
23821  cggctcttgc acctggggat tattgtccag aaacagatct ttgtggagga atctcccctc  23880
23881  atccccagcc cttgcttggc ggtacagagc aaagtttcct ggctggcaaa tctccaactt  23940
23941  ctttactagg ttgcaaactt tgggggctgg gttggggtgg ggggatgtat gagctccaag  24000
24001  gtggtggtct gctgacctcg aacaatagga aggattttgg tgggatccca gaatcgaatt  24060
24061  tatattttaa gtttacgagg gctgttgtat gctctttgat tttcaaagat atttttgtta  24120
24121  ttttgtaaga caatgcacaa cttgataaaa aggcttaact aagtagcagg ctggtataac  24180
24181  gtgataatgg attagcaagt cactagaaat attgcatgtg caaaatcagc ttaattttgt  24240
24241  tttatctaat atcttgctgt tcgagtgtct aattttctta acctgacatt ttattttaca  24300
24301  caagcctggt atctaaaaaa tttgtaatgg cagacattga cactgccaaa tgtaatagga  24360
24361  actgttttca gtaaaagaaa aggaaacgga tacactaaat tgctattcag ttttaagttt  24420
24421  tactttatcc tttatttact ttcaaccatg gtatgtgtag cttcctattt ccaaaagaga  24480
24481  aacaatgctc cagggctcat gatcactgac aataactctg gataagcgat gctgtaattt  24540
24541  ttaatcgagg ttctggaaaa ttaattgtgc ctgttttgca gatgttggta agattgttgg  24600
24601  cttaataatg aaatctaaag gagtccatta tcaacaatgg aattataatc atctactggt  24660
24661  agatgcaata cattatcttt ttttttctag ttaacaaagc atctaatatt cctggaaaac  24720
24721  ttgaataact ctgggactca atatacatag ttggattgca tgttaaccat tttcttttga  24780
24781  atttgttata attttcttga gtggtcagag ggactaagat tctgagtgtg tgtgtgggtg  24840
24841  aatatttgaa actcacatgg aacttttctg tgctgagaac tagaggttga ccatgcagtg  24900
24901  gttgaaaaca aaaagaaaac agatttaact tttgcaaact gctttctaaa tgaaagaggg  24960
24961  ttgaggaggt tttcaactgc tttttagatt ttcagggtta tcctttactt ggtatttctg  25020
25021  aagcaggtaa ataggccaag taacaaaata tcaacaacaa caacagcaca caaagatcag  25080
25081  gaaactctgg caggatttta tggcttgtgc ttccatccct cgtcgggagc caaatgaccc  25140
25141  ccatacatca aattacatag cagtttctaa gacagaacct attatcgtta agttggaagg  25200
25201  agagttcaaa ctgtggtcat ggagatgaac gctggttttt caggttcctg gaggggtttt  25260
25261  ttttccccct ctaatccatc atgttttaac aggtagaatt tgatagttgc cccgaataac  25320
25321  agcaccttag aaagtccaag acaggaggtt ctgggaacct tctgtaactg ggggaaagaa  25380
25381  gtaaagaagt gggggtggct tgctgggaag tgcctgagaa acagggagag gaaaggagta  25440
25441  aagaactctc caggatttta gttgtgactt gctgggtggg gtgttactgt tggtccctca  25500
25501  ccctaaacac acacacacac acacacacac acacgcaatg tgttccacac aaagttttcc  25560
25561  ctcccccctt ggcttggcca caaggggttc atttggagga ggtgagtcat atccccaaca  25620
25621  aggtggatta acttcctaac aagctcagct tctgaaatcc agcatggttg gatggggcaa  25680
25681  attgcctgaa attttttgtg caaacctctc ttgggagcag gaaggtccaa gaaggagctg  25740
25741  ggtgggaagt taccccatct cagggctctt ttggcaaaca tcagtcctaa agcggagaaa  25800
25801  acattggcga cccaagctcc cctttgcctc ctcgttccct tcccaacatt cccagagtgg  25860
25861  aggagtcttg ggccctctgg aggaggccaa ggagcagaaa ctaagcgaca ccccaagttt  25920
25921  cttcttccct ggaaaagaaa gatcccagcc tttttccttt ctagcctatc aagcctttct  25980
25981  ccttttggat cccggctcct gagaatcagc ttgcagccct cactcattct ccttctcccc  26040
26041  ggaaaatccc ccaactccag acgcaagtta agcaaatatt tgtagctgcc agtaaattcc  26100
26101  agcggttttt tatagcacgg ctccctgcgc ccggggccaa gtcgtgctgc taaatattgc  26160
26161  tgaccacttt ttcttttatg gctttcatgt cacttagcta ttgagagtaa gatggatttg  26220
26221  cgcggagccc tcaccgcgct gcgcttctcg ccccacCAGG TCTGCGCGGG GCGGCCATTG  26280
26281  GCGGCGGAGT GTCACGTGAC CGCGGGGGCG TGCCAATGTG CGCCCTCACG GGTGTCAAAC  26340
26341  CCCTGTCAGA GTGTGCGATC AAGATCGTGA AACAACGCGA TGCAAAAAGC GACCTACTAC  26400
26401  GACAGCTCGG CGATCTACGG TGGCTACCCC TACCAGGCAG CCAACGGGTT CGCTTATAAT  26460
26461  GCCAATCAGC AGCCGTACCC GGCGTCCGCC GCTTTGGGCG CCGACGGCGA GTACCACCGA  26520
26521  CCCGCCTGCT CCCTCCAGTC TCCCTCCAGC GCCGGGGGCC ACCCCAAGGC ACACGAACTG  26580
26581  AGTGAGGCGT GCCTGCGCAC CCTGAGCGCC CCACCTAGCC AGCCTCCAAG CCTGGGAGAG  26640
26641  CCGCCCCTGC ACCCGCCGCC GCCCCAGGCC GCGCCCCCTG CCCCACAGCC GCCTCAGCCC  26700
26701  GCACCTCAGC CCCCTGCACC TACCCCTGCC GCGCCCCCGC CTCCCTCTTC TGCCTCCCCT  26760
26761  CCTCAGAATG CCAGCAACAA CCCTACCCCT GCCAACGCGG CCAAGAGCCC CCTGCTCAAC  26820
26821  TCACCCACAG TGGCCAAACA AATCTTCCCC TGGATGAAAG AGTCTCGACA AAACACAAAG  26880
26881  CAGAAAACCA GCAGCTCCAG ctcaggtaaa ggagtgcctt ctggaagagg gtcctctggc  26940
26941  ctggctcctg gtccccaagc tactgcccac gacatccagc acagcctagg agcgatggag  27000
27001  catgtctgga attcactgct cccacaccac tgcccaccaa aaaggttttc atagtctttg  27060
27061  caacttaggg aggtgatagg cctctgtagg ctggaaaaca ccagagacct gctgggagtc  27120
27121  cctctggact tctccaaggg caagtagggt ctagtgcagt tggaatctct tcttgctcca  27180
27181  ctcttggagt taggacctct gtgcagaaac aacctgagct ccactgtcta tctttttagc  27240
27241  acagctcttc taatgaaaca gtgacatcct ccccttactg aaatgtggca gaataaaaac  27300
27301  aggcctaatc accctccaag acagaatcaa tgctttgcct ataatcagag ccaatttttg  27360
27361  ctccagcaga tggagtggct gccttacctc tgggaagacc ctactcagac ttagtacaat  27420
27421  gaaagcagcc aaagatctcc tgggggaggg ggatgcagac ttatcatcct aatgggaacc  27480
27481  acatgggcct cctgaaagcg ggctccagta gaggaaaggc cccaggcttt aggcttccta  27540
27541  gcattttggt tacctttgcc cctgccttct ccagttgcca gtgccctgct ctgagcctga  27600
27601  gcatctggga cttccagagc taggatctgg ggggccaggg aagacagaag ggtacaagat  27660
27661  tagtggacaa aagctggggc tggctgcttg atgacatagg gaaccctaaa gaataggacc  27720
27721  tagcatgaag ggcctaggcc tccccaccag aaataccttc aatgggatct cttctttggg  27780
27781  cagagaaggc cttccagttt gaggtttcca gtctgcccat ctcctctggg tagagagaaa  27840
27841  aaagtggcca gttgaagcta ctgcctaatt attgtcagac agtgtgggag ggaaatgagt  27900
27901  gtgtacatta ggtttcccac atttcagtta ctgtgaagag aatggagatg ctgagaccgg  27960
27961  cccacaggga ggctgttgtc cgataggcca aagggaccag taaatgagtc agaaagttaa  28020
28021  tagctctaaa cagaaaatcc agaccaggaa ggcaaaccgg gggttctact tctctgtcct  28080
28081  ttcccccgag aaggctgtga tttgctcctt ggctaaatga gggagtatca ctgttttacc  28140
28141  caccaggaga gaggatagca cctagttcct acttctctct gggacctgac ggatgcagga  28200
28201  acctttgggg cctggtggaa ggaggggccg ggctgggtca ggggctgggc ggggccgcgg  28260
28261  cagcccctga cgccgctctt cctctctctg tcctCGCAGG CGAAAGCTGC GCTGGCGACA  28320
28321  AGAGCCCGCC GGGGCAGGCT TCGTCCAAGC GCGCGCGCAC GGCCTACACG AGCGCGCAGC  28380
28381  TGGTGGAGCT GGAGAAAGAG TTCCACTTCA ACCGCTACCT GTGCCGGCCG CGCCGGGTGG  28440
28441  AGATGGCCAA TCTGCTGAAC CTCACTGAGC GCCAGATCAA GATCTGGTTC CAGAATCGCC  28500
28501  GCATGAAGTA CAAAAAGGAT CAGAAGGGCA AGGGCATGCT AACGTCATCG GGGGGCCAGT  28560
28561  CTCCAAGTCG CAGCCCCGTG CCCCCCGGAG CCGGTGGCTA TCTGAACTCT ATGCATTCGC  28620
28621  TGGTCAACAG CGTCCCGTAT GAGCCCCAGT CGCCCCCGCC CTTCTCCAAG CCCCCCCAGG  28680
28681  GTACCTACGG GCTGCCCCCC GCCTCCTACC CTGCGTCCCT GCCCAGCTGC GCACCCCCGC  28740
28741  CACCCCCACA GAAGCGCTAC ACGGCGGCAG GGGCGGGCGC AGGGGGCACC CCCGACTATG  28800
28801  ACCCGCACGC TCATGGCCTG CAGGGCAACG GCAGCTATGG GACCCCACAC ATACAGGGAA  28860
28861  GCCCCGTCTT CGTGGGGGGC AGCTATGTGG AGCCCATGAG CAACTCCGGG CCAGCCCTCT  28920
28921  TTGGTCTAAC TCACCTCCCC CACGCTGCCT CGGGCGCCAT GGACTATGGG GGTGCCGGGC  28980
28981  CGCTGGGCAG CGGCCACCAC CACGGGCCGG GGCCTGGGGA GCCGCACCCC ACCTACACGG  29040
29041  ACCTTACCGG CCACCATCCT TCTCAGGGAA GAATTCAGGA AGCACCCAAG CTCACCCACC  29100
29101  TGTGATAGTG GGCTTGGGGC TACGCGCCAG GAGAGTCTCC CCCCACCCAC CTTTTTTCTT  29160
29161  TGGTTGCTTT TTTTTTTTTT TTTTTTTAGG TTCTTCCTGC CCTTTCCTTC CTTCCTTTTC  29220
29221  TCTCTTCTCC GCCCCGCACT CCGTTTCCCG GTTTCCCCCC TCGTTGGTAA GGCGTTTTTA  29280
29281  TAGTTTATGT GACGTAGCAA TCTTGGTTGC TGGAATGGCT GTATCATAGC GATATTTATC  29340
29341  TCTTCCTGCT CCTCGATAGG CCACTGGCCC TGCACCCTTT ACCTTCTCCA CTCTTTGATC  29400
29401  AGAAACAGGG TATATGAACA AATTTTCTAG TCGAGTTTTC AATGTGAATT TGTTCTTACA  29460
29461  TTATGGCTCC CGAGGGGAAG CGATTACTTT TTTTAATTTT AAATTTTTTT TTTAATTGCA  29520
29521  CTTCTTGTAA AGAGTGAGAA AAAAAATCAA AGGCGCTTTG AAACAGGGGC TCTCTGTGCA  29580
29581  AGGATGACTA AGTGTACGTC TTTCCGTGTG TGTATGCTGG TGAACAGTCA GATTTATTTA  29640
29641  TATTTTTTTG CAAGCATTGA ATAATCTAAG TTTTAAATAT TATTTATCCC CATCCGTTCG  29700
29701  TATTTATATT AAAGAATTCT GTACCCTGAT GGTTCAGAAG GGTTCTTGGG CCTTTTGTTC  29760
29761  AATTGTGTAT TGGCGTACTT AGAATTTTTT TTATTTGAAA GAGAAATATA ATTCCTTTAA  29820
29821  ACGGTAACGA TACAATAAAA CCAGAGAAGA TCCAGCTTTT GAAAACAGTG ATTTAGGTTT  29880
29881  GTAACATCCG GCAAAACTGA AAAAAAAAAT CTGTAAACGC GAAAAATACT AGATTTGTTT  29940
29941  TGAGAGTTCT TCATTCCTTG CTGCTCACAT TCTGAGAAAC AAAAAGAAAT AAAGTTTTTA  30000
30001  TTCTGAATAA TATCCGTGTT AAGAAGGGGT TCTTTGGCCG AAGACGTGGG TCTGCGTGGA  30060
30061  ATTCAGGCCG AGGCGAGCCG GCAGAGCAGG CCGGACGCAG CAGCCCTCTG GCTCCAGCAT  30120
30121  GGGGCCTGGC CAGGCTATTC GCCTGGAAGC TCGGCGAATT CTCAGGATGG CGGCTGGGGC  30180
30181  TCCAGGCGGC TGCGGCAGCT CTGGTAACGC CGTGCGGCGG GCCAGCTGGG CTGCCCGGTT  30240
30241  CCCAGCTGCT GCGGAGGCAG GCTGAGGGCG CAGGGGCTGC CGAGTGCTGT GCACGGAAGA  30300
30301  AACAAAGACA TCCCGGCCCA AGGCGCAGCG GGAGCGCACA GGTGCCCCGC GGCCCAGCCG  30360
30361  GGGGATAACG CAGGGCGGTC TTCTGCTCCA TGCTCTTCCT CGGGTCAAAG CGGACCAACT  30420
30421  AACGCCTAAA CCTCGGTATT AGCCAGCCGC GCAGAGGATG CCGAGCACTT TCCGGGAGCA  30480
30481  ATCGGACTCC TGGTCTCCTC CGGGGATGCT TCGCGGTCTG TTATCGCGTC AGGAGGAAAG  30540
30541  AATTGCTCCA AAAATCTGCA CGCGGAGCGA AACAGTTTGA AAGGGACTGA GGCTCACCCA  30600
30601  GGTCTCCAGC AAACGGAGGA CTGAACTGGG GAGAGTCACC CTGAGCCAGC CCTTCCCTGG  30660
30661  ACTGCCGGAA TCCCAGCATT AGCTTCCTGC TGAATGTAGT ATTTGGCATT CTCTGAATTT  30720
30721  ATTTCCTCTC CTTCCCCCAC CCAGCTTTCT TTTTATGGCC CCAGGGGGAG GGGGAGAGAG  30780
30781  CAAGGAGATC GGTATCTTTG TAATAAAACT GCAATTTTAT AAAtttttca tttgatgttg  30840
30841  taggagctaa atattacatt tccactcctg gatttaagat agggctgctt actgactggc  30900
30901  tagaagaggc aaaagaaggc acagtaaagg gaaatatttt catcttcaga tttaaggatt  30960
30961  cctcgagaaa ggaatcaaat tcagaaaatg cagacctcag acctgcatcc ccatcatcac  31020
31021  ccccttcaga gctagaagcg aggaactgct ttcgtctggg gatcaggagc atcggatgtg  31080
31081  agaaataaat ccctattctc cctggattgt atctttcaga gacagaagtg gaaaatgtcg  31140
31141  ccattttgtt tgcaatccaa aatatccatc atcatggcct ttatcttccc cctgtgaagc  31200
31201  tccctcagat tatccttaga agcaggcact ggagccattt ctgggtacct gctgggtccc  31260
31261  aacgagctgc ttttagagaa actcctcatg gtttaaggaa aaggctcgga ggatgccaag  31320
31321  ccaggctgct gtggagagct cagtgtttct ctcacaccca gaggtgcttt ccccatatct  31380
31381  gtcctaaggc tgctgatata tatatccttt ttaaagggtt tgggctatgg gagaaataga  31440
31441  tttcctctcc gcacctcaac ctctgcgcca aaatatggcg cacctcagaa atgcagaggc  31500
31501  tgcaaaacca ggctttgtga agactagagc ttccacctct tcgtcacgct aagcagatac  31560
31561  aggagtcttc ttttaagtaa tcagcttaga gacacgtgta aaattacctg gaaaaataag  31620
31621  gaacagctag gggagagatt cacctaagga tgaagatcct tcagggatat cactatttga  31680
31681  acacgtttct gaaatctact ctttagctga gggaggggtg gtttggaggc ttcctccttc  31740
31741  ccccagggct aagattttaa aatgagattc taatgtgatt tcccgcatct taccagtcaa  31800
31801  gacattcatt ttggctttca aagaaaaaag tattgacttc accccccagt ttcctagata  31860
31861  ttaaaaagaa atccttatta aaatatctca taagttaaag taatagattt ggggaagatt  31920
31921  tcagtgttga gtggtcaaag aaaagggttt tcttccagat ggtatttgaa ttaaggcggc  31980
31981  tgaggcagca gaaagctctc acccacgcag cccctgacaa agcctcagag atatgggggc  32040
32041  agcgctgctc cctctctgca ccccccgccc acgttccctt aagcctgtaa tattttctgg  32100
32101  taaaagcaga tgccaaaagc tgccatccca gggttcgcaa agcacccttc ctaaaaggag  32160
32161  ccctataacc cttttcactg ccaaaatata ttttttaaaa gactagtttt ccttatttac  32220
32221  ttgcatttcc tgctctcctc tttgctcggc cacattttat cttggaagga gctggaagct  32280
32281  gaaatgtgtt cttaagggct agaagctgtc aaggcttttg gtgagcaaga ttgatcgcgc  32340
32341  ccagacttcc tttggagctt tgtttggaat aaaagcaaga aaactaaaaa acctcacatt  32400
32401  ttccaaaata gcatctctat ctgcaaggca atgctctggg ctggtcaatg atataggcca  32460
32461  cttatgtcta atttccaccc caaaccctct ttgacgctgg cctcagagat ggggtcctgc  32520
32521  ctttgctcct tggttggcct ttcttgtttt ctacgtagat ttttctcccc ctccaacctc  32580
32581  tctctccctg accatcagaa tgatttattt tcctgccatt gatgcctgcc ggcctggggg  32640
32641  agtctgatca gttagtctat ttcaaaggaa gcaaaagcga atcaccatcc tcagggtttg  32700
32701  ggggggaaag aggtacctcc agatctacct ctcagcctcc tcacctcttt ctggcttggt  32760
32761  ggatttttta aaaattattt tttggtacct aaaggtgtta tcttttgaac cctctagcac  32820
32821  tgtccaagat gcgctcagtc tcaagtctcc gaattggaaa aaagataatg aaggagaacg  32880
32881  aaaaccttta taattcctcc ttgggtcgcc tcctctcccc cgcagtgctg tttcccacaa  32940
32941  cagaacccgg aagcaaacat ccccggtgcc caaggatcag gaaggtgtgg gaggcagttc  33000
33001  aggctgccag ggagcactcg ctgtatctaa accaaccagc ccccaaccag agcgacaagg  33060
33061  acaagaagaa gggtagaaaa aaaagagaga gggagggaaa gagaggagca agcatcttct  33120
33121  ctttccctgc tggtaacttc caacagactt cctggaaatc ggaaatactc accgcacccg  33180
33181  agccctacgg gtatgaaacc cagaatgcca ggagccgcac gcgcctgctc ggggcggcat  33240
33241  ttctttggct ggccgccgcc ctggctacgg ggatttggac acatggacct ggggttgttg  33300
33301  tctcgcttgg cacatgcatc tttctccagc cactcctgag aagttgatgg cgcaggaagg  33360
33361  tcgggaagct tcgagagccg cctcccgttt tccgcttccc gccggagcca gatgcaaagc  33420
33421  tgccgtggaa tagcctgcta acaatgggcc cggggcgcag actctgggct ggacactggg  33480
33481  aggggggcga gaggctgagg ggagaagggg aggcggacag aagagagagg gagggagaaa  33540
33541  gggggagaag aggaaaaaga gggaaaggga cagacaggaa ggaaaacaga ccgagagaga  33600
33601  tcagttttga gatccaggaa ctgcttttag gaaaagtgaa ggaggaaaag ggaaagaaaa  33660
33661  ggaagacccc ttcccaacca aaatctttcc tttcttctct cttttctgtc ttctctttct  33720
33721  ccatctctca aactctctct tcttccctct ctctttattc tccctctctc atctcctctc  33780
33781  ttcctctgct cctttctcct gctttaacag aacttatgtg gctgggacgc agggccctcg  33840
33841  ggtgtcaaaa ctttgaagat taatggatta ctttgttaat gactgcaggc gtcagactga  33900
33901  ggtgcttaaa tgatttgtga ggtgcgaggc gtcttcccga cagtcccaaa caatgcgcgg  33960
33961  agtgtgcggg ggaggcagag ggcagccacc ggcgggaccg acagcagggc ttacactcgc  34020
34021  gcacattcac acacacacac acacactccc aggcacacac actagataga tccttgcaga  34080
34081  tcaggaggca cgcaggcacc ctcgccccca cgtactccgg gacatcccca cccacaccaa  34140
34141  catatatgta tttttgctct gaaaaaagtg taaataaagc ctcgctggcc cccaatgagg  34200
34201  cgttccttcc cgactttttt ggatcaatca aacagacagt ggcttctttt gattaaagcc  34260
34261  caaattgtca ttgggcagaa gcaatcatgt gacagccaat tcggtccaat ttcaaccttg  34320
34321  tctccatgaa ttcaatagtt taatagtagc gcggtcccca tacggctgta atcagtgaat  34380
34381  tagaaaaaaa acaccctagc agcgatattc tatgatagat tttttttcct ctgcgctcgc  34440
34441  ctttttccta ggccttgccc ccccaaagcc cctccaaaag agggaacttt ttctctgagg  34500
34501  gggctccaag gagaaggcca tgaattacga atttgagcga gagattggtt ttatcaatag  34560
34561  ccagccgtcg ctcgctgagt gcctgacatc ttttccccct gtcgctgata catttcaaag  34620
34621  ttcatcaatc aagacctcga cgctttcaca ctcgacactg attcctcctc cttttgagca  34680
34681  gaccattccc agcctgaacc ccggcagtca ccctcgccac ggcgctggcg gccgccccaa  34740
34741  gccgagcccc gcgggcagcc gcggcagccc ggtgcccgcc ggcgccctgc agccgcccga  34800
34801  gtacccctgg atgaaggaga agaaggcggc caagaaaacc gcacttctgc cggccgccgc  34860
34861  cgccgccgcc accgccgcag ccaccggccc tgcttgcctc agccacaaag gtcagtccaa  34920
34921  agacttggcc ccaggtctct gggaccctct tccttctccg ggctgccccg agagtggctg  34980
34981  tggggggagg ggagagtggg ctgggagaga aggaggagag ggagagatgc ttggttgcct  35040
35041  tgtccctgcc cctgtgggtt caggagtggg tttgatggag aggaaagggg atcctgcgct  35100
35101  ctacaatgag acatatatat ttttaggaag tggggggaaa ctttcccgaa cttgtgtaat  35160
35161  gtgggatgat ttatttgagt tggaactgac ctcctcctgt ctagttgtcc tagagtttgg  35220
35221  ctttttgaca gtaatgaaga gtgatagatc gctcttgctc agctaagcag ctgacgcatt  35280
35281  aattataaat tgtgttgtgg ctaatataaa gtttgctccc ggatgaagag gttgggggga  35340
35341  gccacaggca tgaattcgat agagatggag gggacggggt ctgcccaggc tgggctccca  35400
35401  ggaaaggcag cacaatagct ctactgcatc caggggcggc cattttgttg cagttgatct  35460
35461  tttctgctat atttattctc cagtggaata accccgctcg gacccctcca cctccaactg  35520
35521  tgcgtgtgtc tcttgttggt ttccctttcc gcagaatccc tggaaatcgc cgatggcagc  35580
35581  ggcgggggat cgcggcgcct gagaactgct tacaccaaca cacagcttct agagctggaa  35640
35641  aaagaatttc atttcaacaa gtacctttgc agaccccgaa gggtggagat tgcagcgctg  35700
35701  ctggatttga ctgagagaca agtgaaagtg tggtttcaga accggaggat gaagcacaag  35760
35761  aggcagaccc agtgcaagga aaaccaaaac agcgaaggga aatgtaaaag ccttgaggac  35820
35821  tccgagaaag tagaggagga cgaggaagag aagacgctct ttgagcaagc ccttagcgtc  35880
35881  tctggggccc ttctggagag ggaaggctac acttttcagc aaaatgccct ctctcagcag  35940
35941  caggctccca atggacacaa tggcgactcc caaagtttcc cagtctcgcc tttaaccagc  36000
36001  aatgagaaaa atctgaaaca ttttcagcac cagtcaccca ctgttcccaa ctgcttgtca  36060
36061  acaatgggcc agaactgtgg agctggccta aacaatgaca gtcctgaggc ccttgaggtc  36120
36121  ccctctttgc aggactttag cgttttctcc acagattcct gcctgcagct ttcagatgca  36180
36181  gtttcaccca gtttgccagg ttccctcgac agtcccgtag atatttcagc tgacagctta  36240
36241  gactttttta cagacacact caccacaatc gacttgcagc atctgaatta ctaaaaacat  36300
36301  taaagcaaaa caaagcatca ccaaacaaaa actcctttga ccaggtggtt ttgccttctt  36360
36361  ttatttggga gtttattttt tattttcttc ttgacctacc ccttccctcc tttaagtgtt  36420
36421  gaggattttc tgtttagtga ttccctgacc cagtttcaaa cagagccatc ttttacagat  36480
36481  tattttggag ttttagttgt tttaaaccta actcaacaac cctttatgtg attcctgaga  36540
36541  gcagtatgag gcctgcaaga aagtgatcat ataattgtat cttcactttc tttttatttt  36600
36601  tgtattacat tgggatgcat tgtcatgcat attttttgta gaataaattc tcctttgcta  36660
36661  taagtagctt atttttctcc ccctcttttt tcaaggctca taacgggttc tttttcttct  36720
36721  tttagtctaa cttcgtaaat aaaattcgtc acaatttatc ctcttttttc aattttaata  36780
36781  catttattaa ggcggcatgt tcaaagtctt caatggacag caacaaaaca gaaagccaaa  36840
36841  aaatgactag ggcttctaat aagtgttttt tctttctttt ttgcttcttc ttctcctctt  36900
36901  tctttttaaa ggatttgatt ttcagtgcac aggttcaagc catagattta aattggtaat  36960
36961  agaggcagaa ttggacagtc taagatttgg gccaagccca agctcttgaa agtggagaaa  37020
37021  taaagtgcct acagaaaccc ccaactccag gaatgagtaa cacggagttt ctttaataag  37080
37081  ctaccagtct ccaggtcaat aactaagtta tcaacaattc atttgtttat acacttttgt  37140
37141  ttcaaacacc cacatttcaa ccccctcccc cataaatccc tccacatttt cagtgtggtt  37200
37201  gattaatctc ccagctgttg atgggttcag gcaaaacaga cctaaaagat agagaaaaac  37260
37261  aaaaataaaa caaaacagtg attactatct ggaaaatgca ccctagaaaa tgttctttcc  37320
37321  aatcctctgg ttcagtcact ctaggatttt tttttttttt tcagggtcag aaaaatcaat  37380
37381  atttcattct taaacctgtt tacattgcta ataatagatc gttaatgctt cgaagtcagg  37440
37441  ttagcaagtt gagatttaaa atggtgtgtt tctacaccct aggttataaa ttaacgcagg  37500
37501  ttctagagag agagaaaagc actttaaatg aaatatcaat aaaatgtgat ctagggtgtg  37560
37561  tcactgggtt gttgcttttc ccccctccct tgttaggtct ccccatgttt atttttccct  37620
37621  ttctgagctc tcttctgatg cctacttact taccgtgaga aaacgcagca tgtaagcaac  37680
37681  atgtgtgtgg ggcgggttga tttaagaacc tggctcttaa cagcaaaggc ttggaagttc  37740
37741  caatgacaac gcgatgtttc ttcataggtt tgctccctac cttccctcgc cccttcctcc  37800
37801  gctaaatctc agctgcggcg gcggagtgtg gggactatgg ctggtttctg gccccaagct  37860
37861  cagcgcggag cagggcgtcc cggcagcggc cagggctgcg cagctcctgg atgcgattcg  37920
37921  tcctacgctc ataaatcaaa cgctttctat gaatgagaat gtcatcaaag agatcaattg  37980
37981  caggaacaca tgcacaaata aaaatcctct tacgttattt gccggggatc cccgtccgaa  38040
38041  agcattaagt tagaaggcgt ttagtcataa ttcattttta ttgctctttt aaaacaacag  38100
38101  cttggctgag ccgcggatgc catgaacagt tcagggcctc ggcgtcattt tatctcctcc  38160
38161  ttattccttt cctttctagc ataagagccc tgaaagaggc gttttgagcc aagagaaccg  38220
38221  cttgtaggcg atcattttaa gcgtaaccaa gctcgccttt cacccagtct cccaaggcgt  38280
38281  tgaaagagac cagctccagt cttggggcgc tgacctactt gcctagaggg ccaaggatct  38340
38341  cctactcggt ggaacggccc ccagaatttc ttgggggagg ggtgtgggga aagaactgag  38400
38401  ctacagaagc ctaagggcta gaggccaggg gaggctgcct ttgtgtgctg ttcccgggga  38460
38461  gcggcgctct gggctgccag gcgaggcata gccagcccgg ctgcgagcac ccggcctgcg  38520
38521  gggagccggg aacagtaagc ggagaagggc ggccgccggg cctgtgtgtc tgcgggcctg  38580
38581  tgtgcgagtg caagctcgtg atcccaagaa aaacactcca cccaggatgc cccagaaaag  38640
38641  aggccaggag agaagaagag aggctgaggg agagcagggc cgaggcagcg aactagcaga  38700
38701  gagagtggct cctgccgggg tcggctttgt ggcaggcgcc ctgcagccga gggggtcctg  38760
38761  caaacccagg ctgaggaggg caaccaaggt acaggaatga ggcagcgggg gaaaatgtac  38820
38821  cgacttgctc aggcttggag ggaggattgc tcgcatagcc agcaccgacc tactcacatc  38880
38881  ctgccccctc tcccacagga gctccttctc tccccgccgc tggaagctgg tgctcccaag  38940
38941  gaagccgcct ccaggaggac tgccttgcct ttccccttct ccagtcggag gattcccagg  39000
39001  agccgaaact ggggcagggg tggctgccca accccagaaa gtgggccttt cctgcccgtg  39060
39061  ctccctctta accatgcttg ggatggatca aagtcacaaa tactattctg aaaggaaatg  39120
39121  tttggggaga atgtttcatt gttactgagg gagtccagag tcagcatggg ttttttctct  39180
39181  tgagaggaca ggtttggggg aacttcggta cgtggagaac agaatacaga agactgaaag  39240
39241  ggtgactaac atatttgaaa tgtaccttcc ttgaaaaaaa aaaaaccttc cttgttctaa  39300
39301  cgggaggaaa ggctgaagag gagtggaaac cccaaaccca catacattca ttcactataa  39360
39361  atttcatctg attccaacat tgtacacatg gttggagtaa aatttataca gcattgctta  39420
39421  taatttatac agcaaagctt cctggacaag ctctcgattt ctcctaccca agactgcatc  39480
39481  aattcttggt ctccgtttgg ctttttctct ctacaagccc agggttgacg tgaaacctaa  39540
39541  tagtaaacaa caatttaacg acctcagcag cctcagggaa gtagggtgat gaggaacagg  39600
39601  acccctggcc tgggatgagg ctcagatttg catgtgtctc tctagggaag gacttgaagg  39660
39661  ttctcataag caactacaca gccagttgga aaggggagga ggtgtcgttg gggtaaagtg  39720
39721  tcccgtccac catcagccat ttgtccaccg cccctcccac ctgccagccc ccacacccac  39780
39781  tctagacgtg cagcagaatg aggaaggtta taaaaggaag ctctctctct cttctaacat  39840
39841  tcccctccag aaaaagagga acgcaacgaa gggagttcag ctactatgtt ggagctgtgg  39900
39901  accggccctg tgaggcccac gcgggagcgc ggaggctcct gggtctcagg gcgccggcag  39960
39961  atggcctgca gcgcaccgcc cggcccccgc gctggccacg tccgccagcg tcatctctct  40020
40021  cccccgcctc ctacccctaa aaatccggcg gtcgagtagc tccgcatccc ggagggctcc  40080
40081  cggtgcaaaa ctgagtggga aagagaaagg ggcggagagc gacgagagag ggaaggtggg  40140
40141  gaagaagagc ccggccgccc ccggcctttt ccggcgagct ctgagtttcc agggctcatc  40200
40201  cgcccctcca agtcgaatta cagaaactcc tcattgccat gctaatgacg agaggggctg  40260
40261  tggggagagg gtttcgaaga ccctcctgga agaagggaag tttcttttct tgccctcgtc  40320
40321  tccttcacgc ccacccgagt tcctcccagc cagccctctg cgctcttccc cctccattcc  40380
40381  gagcttgaag agccggtggc ccagcctcgc cctccaccac ggttctatgc gctcctcaca  40440
40441  gccccacggt ctcccagccc agcctcagaa cagaggaggt ggcctgggaa cccggggcgc  40500
40501  ggtgtcagcc ggattccccg ccttccggct gggcgcgctg cgggctgggc cggcgtactt  40560
40561  gcggccaccc ggcgagctct ggcccactga ttcccgcccc gagagagccg ggagccctct  40620
40621  tcccttctca cctctcgcca gttcatcttt cattgaacgg tggggagggg gcgggagcgg  40680
40681  gggacgcctc ccagccccca cctcccggag gcctggcggg gcgggcagcg gagtcgggcg  40740
40741  cgcgcagaac gcagcttttg ctcttcttcg ctccagcact ccaaatcggc ctttgcagtc  40800
40801  gccgcagcag ctgccgccgc ctaggctgcc t                 40831