Imprinted Gene Databases

Equus caballus: CFH

Complement factor H

Wang et al., PNAS 110: 10705-10710, 2013

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Equus caballus CFH   30  Imprinted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    aagtaagtag atgttggatg gtaagaacca ggtttctcac tgttggaaaa agaagttggc   60
61   agataagcaa ggaggaaggc tagaataaac catgtagtat tgggttagag tcagagccac   120
121   aaatccaagc tcatgtttaa tttaatatag atacagatgg gtagatatgg aaattattat   180
181   acatacgtgt atatacatag gttgatatac atgcgtatat ttcctgcctt tgccaactga   240
241   aagaacctag ctccagtagc aacaagaaca gtcagtattg aatcttggtt tctagcacta   300
301   tcctccaata aaaggattga gggctccttg gagaaatggc tgattctagg gctggggcag   360
361   ggaatgtaca aggtgatcct agtgtcagaa cgtaaggaag tgctaaaaca gcaaaatgac   420
421   gaggtgtgac aaaaggacac aggagtcacc cgaaagagct ctcaatggcc aaagttggaa   480
481   ccatttgaaa aacaaaataa ataatgtata acatccataa atccatactg atatacacaa   540
541   gtgattgagt agataaataa atgggagtga agtaacaaat ttctagtact gcagaattcc   600
601   aaataatttg tgcaaatacc ctctccatga ggaggtggag cttaattccc cacctctcga   660
661   gtatgaaccg tgcttagtaa cttgtttgca atgtgacagt gtagaaatct aacaaacgcc   720
721   actttagcca ggtagttcag gtgaacatca tcaatgactt catgttgata ccatgtgcct   780
781   ttgatgtaat gaaaatgacc cttccttttt gtgatcttcc tccaaagcct ataacctcaa   840
841   tagaatcatg agaaaaacgt caaactccaa ctgagggaca ctcttcaaaa cagctgctca   900
901   gttcccctca aaattgtcaa agaaaaaacg aaagtctaag aaactatcat gggctgaagg   960
961   agacatgatg actgaagata atgtgatgct tcagatggaa gggattctgg aaaagaaaaa  1020
1021  ggacattagg taaaaactaa ggaaatctga gtaaagcatg gtttaattaa ttacaatgtg  1080
1081  tcaatattgg tttattagtt gtgacaaatg taccatagta atgtaggatg ttaacaatag  1140
1141  aggaaactgg ggagaggtat tccgggattc tctgtggtag ccttacaaag ttcctataaa  1200
1201  ttgaaaacta ttctaaaaaa tgttcattaa aaagttaaca ggaagaaaaa tagtactatg  1260
1261  aatattctca tatctattga cgaaatgtac ttcataatta aagcctttct accaagaaaa  1320
1321  aaaaaactgt agtagaaatt catgaaaact agcctgttga gtgcttactc atttcttcaa  1380
1381  aattcagttt aactgtcttc tctattttaa ggctttcttg ttgcattatt tatggttctt  1440
1441  ttctactcag tgttacactt actggtatat ttacgtgtcc ctctgtttta ccataagttc  1500
1501  ccaagcagga attatgatta tttttctcta catagctagt gtccagcaca tgtagttagc  1560
1561  agtacctgct tattaaatgc atggaatttg agactacgga agagaaagaa ctaaaggcaa  1620
1621  aatcatggga atcctatata ggacacaaga acaagaagat aaaacaatca agaaaacaga  1680
1681  gagaaacaag gttagagaag gttaagaaca ggaaaattca gtatcatgga agacaagaag  1740
1741  gggaagtttc aaagaagaaa ggtcagtagt gtcaaattca tcaattttta taagattgag  1800
1801  tgttgagggt gaattatgtc ctccccaaaa gaggatgtta agtcttaatc ctcgtaccca  1860
1861  tgaacatgac cttatttaga aataggatct ttgcagatgt aatcaattta aaattgggtt  1920
1921  atactggatt tgagtcccta atccagtggt tggtgttctt ataagagaaa gaagggggag  1980
1981  atctcgacac acagggaaga aggccacatg atgatggagg cagagattgg agtgatgtca  2040
2041  ctgcaaaccg aggaattaca aggattgacg gcaaccacca gaaactggga ggaagccctg  2100
2101  aagagccctt ccttagagtc cctggaggta ctgttgccct gacaatgtct ttccttcaga  2160
2161  cttctggcct ccagaactgt gagaaaataa gtttctgttg ttttcaacca accggtttgt  2220
2221  ggtaatttat gacaatagcc ctaggaaacc aacatatcga aaaggactaa atgcctagag  2280
2281  agcttcctgg gagtttccca agataattgc tttagatgga gacataaacc caaattagta  2340
2341  ataactgaga agtgtgtgag tggtgaagaa attaattccg taatcataaa ccattatttc  2400
2401  aaaacctttt gaagtgatag aaacaaaaat aaactatact ttttcactta ttataataat  2460
2461  acttatcgaa aagttttcta ttaagcaatt tcgcaaggtt agcaaagccc ccacagcatg  2520
2521  attttatgtg ctattgggag tttgggaatt aggataatgt tctgggacaa taatttgaaa  2580
2581  tggtttgtaa tataaaaatt catagcgtct gtaacttcac aaatttattc tcattttaga  2640
2641  aatctccttc ctaaattaat tttagccaat attacataac caatatttca cagttatatc  2700
2701  gaagaggtat ctctttcttt atttgtctct ctctcttatc ttttcctgct gtgttttctt  2760
2761  attcagtatg tctttgcagc cagctcttgt gtaaagaatc aggataccat ttcatttcat  2820
2821  gttactaagg tcaatatgta gttccacctt aaactaacat aaggactcga taaatacttc  2880
2881  tgtttggctc ctctatccct gaatcctgtg ctgtgtttcc cattagataa gtggtagagg  2940
2941  gattatatca acatctagca gcaaccaatt tttcatcaag aataaatttc aactgacttt  3000
3001  gaccattgtt tttaagaaca aaaaaaaagt tattaattaa ttataaatct tatcatagga  3060
3061  atgtcttggg ttagccaatt tttttccact attaatgcct tttaaaaatt aaatgctgta  3120
3121  accatttaaa gatgtcagta tcagaatagt cattcttatc ctcgtatccc acaaaataga  3180
3181  tcattacaat cagcctgagt ttggaccact agtgaggcag aactaaagat aacaaatgag  3240
3241  atgagtataa ttgactatct tattcagcag ttcaatcttt tttatacgta agaccgctgc  3300
3301  actgtagcct ttcagaattg acaaatttta atctgtgaac aatgaaaaaa atagattttt  3360
3361  atgtggaatc taaagggatc ttcataatct tggcattcaa atttatttct aaacatgttt  3420
3421  atgatggaaa aataaaaact ggaatactat taagggaagt ctcaaggaat taagagtatg  3480
3481  ttccatcttt tggtttattg aaactatgtt atgaggtaat tttcaaatta cagtatttct  3540
3541  ataaaatgaa attttggaga agattacttt taaaggtttt tttttgagaa atactttgtg  3600
3601  aatagtattt tattacctta gaatatctga aagaaaaagg tttctgtttt aaaatcaacc  3660
3661  aactttttgc tgatttgttg ctgacataaa ataggaatat tattaataac ataataatta  3720
3721  ttaattaata gaatttatta atggaataaa aactttaaca atggaaccag cagcacttga  3780
3781  gttgtttttg atatgatgaa aatacaatct tatatctaat ctactgaaac ctgatcatat  3840
3841  acccggtgtg attttttcat atgttttatt ccttttaatt gttggataca tgtcaaaatt  3900
3901  taaacaaatg tgaattctca gatatcactt ttgtatggaa tttcatttaa acgatgacct  3960
3961  atgagtttac ctaattggtt atattaactg cactaatagc catttacttt caactaaatt  4020
4021  tcatcataag caggacttat cattttcccc aataaatgat tacttctatc ttacagtaca  4080
4081  taatttatta ggtattttta gaaggataac ttacaaaaag aaattataat cttccaaaat  4140
4141  gcagcttagt gtcattacac aaaatattac atcgtgttcc tgcgagtcct cattagagac  4200
4201  tggaaaaaga ccaactctaa gagtttcctc agtccagacc aaaaattggt aacaaagttt  4260
4261  gggaatatta tatgacttgg agtcagaaag gcagtaagcc tagtgttcag ttgttcagct  4320
4321  gtggaaccag acagcatggg tttgaatcta cttaagtcag tcacggcttc cctatgataa  4380
4381  aaagggaata aaagaattat ctgagggatt taaagtagat aatacattta atacagcacc  4440
4441  tgacacatga aaattaatca ttaatcagca attattataa gatatgtaga acttggatgg  4500
4501  ttaaagtcat gtcagtgcag ggccagacaa gtgactttgc tcacaggttt ttaatatagc  4560
4561  ctaaaaaaga ctccgaattg tgtgggtatg ttgtctgttg tccccaggat gaatgcctgg  4620
4621  gaacctggga aagaggactt tagaagaggc agctggttta gggaaaggag aaccaatttt  4680
4681  ctctgagggc ttttaaagct ttctgcatgt gttccaattt gactgaggac gttgccaagg  4740
4741  agatggtagt tttttttcat tttcctctaa aggattgaat gatttaaaaa acttgcaatc  4800
4801  cagttttaga aatgcaccta ataaaataaa ggcaataaat aggaatggag gtccttgtgt  4860
4861  tttcaattcc tcacaaatag acttaaaatc tggagtccct gttctttact tccatgcaaa  4920
4921  ttattaaatt ggatgatgct atcagggtcc tgtagggaat aaggtaccaa cttctgaagg  4980
4981  agtgggaaag ggaactctag aatgtttcag gcttctccat gtaagtgagg aggtattcta  5040
5041  aaataaatct gaaagatgac cttaacctta agccatgctt atatacggta acttgtccat  5100
5101  tgtttttcct gtgatccagg aggaaagata gcaaggaaat ttttcaggat gttttaagct  5160
5161  ctttctatca cgagaggaag gagactctta cacctctgag tcagtaaggg gaggaaaatt  5220
5221  tgacctcaag ccaagaacag cgacagaaaa tgacaagttg ctcttggtct gaataattgg  5280
5281  agtaagaaag gataatggac tcttcacaat ttttctcttg tttttttgca actttaattt  5340
5341  ttattctgca ttagtagtgc cgctctcaat caaaatgata gtggttttgt gacattaccg  5400
5401  atagaaaaac caaaccatgt caactggaaa aataaaaatc acatgttgag taaaagatga  5460
5461  ctgaatcttc ccaagtgaat tatactactg atatctgtga ttattaaaga taaattagat  5520
5521  tggtttacct agtagatata tctatgagtt gcattattaa gaatttgtga tgttatttta  5580
5581  tatcctcctc ttttgaataa atatcaggat cagcccatgg aaaatgccac cttctttttc  5640
5641  attgcttttc tgagaataat gggccctgag tttggaccac caaatcattt ttacagcact  5700
5701  atccaacaga aatttctgtg atgacagaaa tgctctatat ctgtgctgtc ccaggtaaca  5760
5761  ggcactgccc agggagctat tgagtacttg aaatgagact gtgagactga agacttgatt  5820
5821  ttttttttta aaaaaaagct ttattgggga attatttaca tacagtaaac aatgtagcca  5880
5881  caatttccac tccctgtgct ctttattcct tagtgtagat tcatatgttc ctggagtatc  5940
5941  attttccttc tgcctgaatt cttcctttaa cagtttttgt agtgtggatc tgctagttat  6000
6001  gaattctttc agcttttctg tatctgaaaa gtctttctct tagctttgag gttatagatt  6060
6061  tttttttttt tactgaatat agaattctag gttgatggtg atttttcagt acttaaaaat  6120
6121  gcttctccac tatcttccca cttgcactat ttccaataag aaatctgctg tcattttatc  6180
6181  ctctgtatgt atgtgtcttc ttttctctgt ctacttttaa cattttctgt ttatcactga  6240
6241  ttttgaacca tttgattatg atgtgccttg atgtaatttt cttcagaatt cttgtgcttg  6300
6301  ggttcattga gcttcacgga actgcgagtt tatcaaattt ggaaaatttt tagctgttat  6360
6361  gtgttcaaat aattttcctg tctctcctcc tcttcaagtt tgaatgtgtg ctacatttca  6420
6421  ctaatgtttt taaattctct tttagttctg tgtttccttt tggatagttt ctttgctatt  6480
6481  tctccaagtt cactaatatt ttcttttgca atgtctaatc tatctgtact ctcatccagt  6540
6541  ataattttca ttcactcatt tcagttttag tctctgggtc gtttcttttt ttttttttaa  6600
6601  gattttattt tttccttttt ctccccaacg ccccccggta catagttgtg tattcttcgt  6660
6661  tgtgggttct tctagttgtg gcatgtggga cgctgcctca gcgtggtctg atgagcagtg  6720
6721  ccatgtccgt gcccaggatt cgaactaatg aaacactggg ccgccagcag cggagcgcgc  6780
6781  gaacttaacc actcggccac ggggccagcc ccgtctctgg gtcgtttcta tatcttccat  6840
6841  gtttgcattt atcttttgaa cgtataaaat acagttaaaa tcattgttat aatgtccttc  6900
6901  tcttttaatt ataacactga tgtctgttgt gagtcagttt taatttatca attttctctt  6960
6961  tagtacaggt tgtatatttc tgcttctttg catgcctggt gatttttttt tttttttttt  7020
7021  tgaggaagat tggccttcag ctaagatctg tgcccctctt cctctatttt tcatgtggga  7080
7081  cacctgccac agcatggctt gataagcagt gtgcatgtcc acacctggga cctgaaccgg  7140
7141  caaaccctgg cttgctgata gggagcatgc aaacttaatc actatgctac tgggctggcc  7200
7201  ctggtgattt ttgatcagtt ctcagacatt ttgaatttta ccttgttgga tccttgattt  7260
7261  aaaaaaattc ctgtagatat tcatggtttc tgttcttgga tgcagttaag ttgattagtt  7320
7321  tgaccctttg gctctgtttt taacatttat taggtgaaag tcgaagagtg ctcaccttaa  7380
7381  agctaactac taccaactac tgaaacaaaa cccttctgtg ccatctaact gttcagtctg  7440
7441  ctggtggaat aggcaataca ctcagtactg tgcaagaatc agggagtatt actgctcatc  7500
7501  cttccatgtg ggtttttttt ttctggcttt agagagtttt ctcacatgca tgcagtcact  7560
7561  aatcagtact cagctgaata tgaatgattg caggaataat ctacatttct ctggatgtct  7620
7621  ctttctgtgc agctactctt tttagcactc tgtcctgcag actctaacca ccttgctatc  7680
7681  ccctgctccc tctcctcgac tgagggaatc tatctggctc tatcaggctt ccccaatggt  7740
7741  aaaaattctc tcaaggaaat aaactagagc aatcataggg ctcacctctt ttggttccca  7800
7801  tctctcggaa atccctgtat tttatggcct gatgtccctt atcttgaaaa ctctttttca  7860
7861  tacatttttg tcagtttttt ggttgatttt agttgttcag gtggaaggat aagtccatgc  7920
7921  cctatgttct atctccatca gaagtggcag tcaagaactg gattttaatt tagttaactt  7980
7981  aaatttaaat ttgaatatta ataagttgtt tgtggctgtc attatggaca atggttcaga  8040
8041  agccgtaggt accaacttcc tatcccaaac tgataaaaaa aaattgttat gcagtgacta  8100
8101  ttttcaggtg acatcaaagg tacaaagcat tgtccctcta agtttgtctt taggactaca  8160
8161  taagctgccc taaggtgtgg tagatttcat actactgact gaacttggtt gttacctgtc  8220
8221  acttttaata ctgcgctgtc atcaggaaag atcgaggttt ttgggaagtg acaaacaatt  8280
8281  tggacagact tccctaagga aaagaccacg aactgagaac aaaaattaga tttgaatgta  8340
8341  aatatttatt tgaaattaga aataaaaaaa gaaattaaaa ttagaaatca attactataa  8400
8401  attataaagt taaaaatatt acaaatacca aggacagtat aaaaaccaga aacttaacat  8460
8461  aatatgtgca ttaattgtct tatacaactc tatgcagtct ttagcatggt tgatttaaac  8520
8521  tttttacttg ttattgaaat attagaaaag ccctttcagg ttctcaactc gtgatttgta  8580
8581  atgtcctata aatttttagg attgttgtca aattttgcaa aaactgtcaa gttttcttga  8640
8641  tataatgaac tacaagaatt cagggcatta aaagagttct tgtgctatga ataatatcaa  8700
8701  atactatttg aattgagata ttgtaaatta gtttgctttc aatgtcctca tcgcacagac  8760
8761  ataagtgtta cagtattttc attgatgtca atagatcgtg catgacagga gcaaactttc  8820
8821  acttttacta gacatcaatg agatgcaact acacccaaca gtgtgtttgt gagacgtaag  8880
8881  catcagtttt aagtgaaccg ctgtaaacac tgtgaacttc aaaagcaaat ttgcttgtta  8940
8941  ttttatctca aaatgagtgt attcagaaca gctaaaagaa ttgcaacttg ggatatatgt  9000
9001  actgtggcaa accataggca aacccagtaa acaagaaggg aagctgcttt tatagcgaaa  9060
9061  aagcaggagt agggaggggc tgttctaaat gaaactccgt tgggggaaag taacagttca  9120
9121  ggggtttctc attggctggg ctgtttctgg gtgaggagag aaatcttctt tcagtagtaa  9180
9181  agcagtttta ctttctgtcc aagatgcgat ggactatctc ttctgctttg gtgtaattga  9240
9241  caatatatga tggagcgtga gaactctgcc tacaggcttt tccaacttta atttagttaa  9300
9301  ggcttttaaa aattaacttc cacaacaaaa agaataaata tcttattatt tgattcatat  9360
9361  aaagtacaaa aacaggcaaa tctattccat gttcttagaa atcagaatag tggttacctt  9420
9421  gtgggtggtg aggaaggggg tgagaaaggt tgaatgaaaa agaatactag cagtttccgg  9480
9481  agagagaatg ctattcagtt tcttcacctt gatgctgctt gtgtttgact gtctttacct  9540
9541  tcttgatatt caacgaacca cttgcttgta ttctctttat tcatatttta tttccataca  9600
9601  aagttaaaaa aatcagcatt tcaatttctt gatgtttgaa ttactaaact tttttgtgtc  9660
9661  taatgagagt gagcctgttg ctttacacac ctatataaca agtccttaga agacgaattt  9720
9721  catgaattgt gggaaaagta ggctcctcaa atcagccagg actgcattct tggcaaagtt  9780
9781  tactcacgtt gtctgggtct tgattgtgaa agcattgcct aagctcaagt tctgtgaatg  9840
9841  atttttgaaa gagttctatt attttatctt ctgaggttga cacacaatag acttgaatgg  9900
9901  agttgcagta actggaggat ttatgaaatc cggaggatat caccgagcta ctgctttgca  9960
9961  cattccaaga acctgaacat gttccaacgg agaacatgcc taGGTTTATA AAAACAAATG  10020
10021  AAGAGTGAGT GTCAGCATTA GCGTTCTGTA GGAATGCAGC GAGAATCGGG TTCAAACTCC  10080
10081  GGCACTGCTG GGGCTTGTGG CTGATTTTTT TTCTTTTACT TTGCAAAAGT TTCTCATGGG  10140
10141  CGGAGCATCT ATTAATCCTT TCAATTCTCG AGCTGTGTTT CAACTTCCTT TTGGAGCAAG  10200
10201  TACCTTCCTG TGCTAGTCAG AGATTTTTAG CAGAGGAGAA CCTGACCTAG TGTGAGCAGC  10260
10261  GTCAGCTGTT AAATGTACCC CTATAAGACC CCCAAAATGA GATTGGCAGC GAAGATTGTG  10320
10321  TGGCTTGTCT TATGGACTGT GTGTGTTGCA GAAggtaaga gtaaaaacgg aagacttttt  10380
10381  tctacagcta tattatcaaa caatggctaa tatacttttc acagtgataa taaaaatttg  10440
10441  gtctagaaag tgtgatttaa ttactggtct gtagtttagt gcgtgagtgg cttttgattt  10500
10501  taagtttaaa aaacatacgc cgctttcctg gatggcgtat ctgactattc gtcataattt  10560
10561  tatttaatga aaaatttcag aaaatgtttg aatgaatatt tttgaaaacc gtaatgtgat  10620
10621  aatcatttcc cttgtaatta tcatgaaata taatttaatt ttttggctta gaattttcac  10680
10681  caaaatgctt tatgtgaaag tattaagagg tttgtgaaca tatatagaac cagaaaataa  10740
10741  attagacagt aaaatccttc aaatcatata atgatagaat ttatttcaga tatagatgtt  10800
10801  aactcttcct aggtttcatt tatcatctct gactgatatt gccatggtct taaaagtctt  10860
10861  gtagataagc attacttgta tcattcgaat gatagtatta tataaaggtg aaaaaaattg  10920
10921  aatatgcaat ctttgtaaca gctaacttgt tcagtagagt ttcttcctgt gattgtatat  10980
10981  aagatacatt cgagaacagc agcctttagg agtggtcaat atgagcgtag agtttttttc  11040
11041  tgatctcagt aagacaattt ctggattcat atttaaattt aattctatca ctgttacttg  11100
11101  atatattaaa aagtttcttc ttggaaattt tctctcctag ttcatgatag gtaactacat  11160
11161  atgtgataga tattttgttg ctattttcaa accaagtgaa ttaaatatca tttataaatt  11220
11221  cgcaaaactt ttcactgtca acaaattttg attgaatgct tgcataatgt cagctgctga  11280
11281  gcattgagaa atattatgaa ataacacaaa acctctgtcc ttgagagtgt ttcaacctag  11340
11341  aaaataaaag cagacatctt tttttagtta tatcctttag taatttttta aagtttattc  11400
11401  aagtgtgttt aatacttttg gaaagatagc gcctttttgc aattatacat tttaatgtgt  11460
11461  tattgcttga tttttagctt gtaagtttta tatccagcca ctttttaaac tacgtgtaca  11520
11521  atcatttccc tgcacatata catattacaa tgagtattta aaagtaaaat attgttgtat  11580
11581  tggcaaagag ttccagaaca atgttagtta ccaattgcag caaacacatt tttcttgaca  11640
11641  taaatatttt cgtcttttct tctaatagga atgcttttat tgtttcccta tttacatatt  11700
11701  gttcactgaa ttttcatgta gatatcattt gtcatgcaag gaagatttat tttatttcta  11760
11761  gctcgtgttt aaaactcaag aatcgatgcc aagtttaatt aaactgttta agtgattaaa  11820
11821  aagtggaatt tgaaatatta ttaaaatcag gtgttacaga gtatgtgaca aaaattaaat  11880
11881  aataatgatt taaactcctt gcttatgtaa ttggttccag ctgacttatt tcaccaatga  11940
11941  acgtttaaat gagatatcag tttcagctgt gagctgagca ttcgcactat acatattata  12000
12001  gtgagaataa ctgtgaatct ggctatttcc taacagataa agtacaactt tggtatttaa  12060
12061  agcaacgctt aggttagcct catgattttc acaaaagcac atctaatgca caagctagta  12120
12121  gagaaaaatt agataaatat tcagttgata gagaagtgca attttactcc ttgtttgcca  12180
12181  aatagttctg aaactaaatt agtttgaaat gtcaatcaac tccatcagtc tgccatactt  12240
12241  aacagaaatt ttgctcaaca gagtatactt gatcgttaaa aaaaatccat gtatacgtca  12300
12301  acatttgcct ctgcttttat tatccacgta gacataaata tggaatacta aattgagata  12360
12361  ttgagaaata ctaaactgaa tactgaatgc taaactgaga aattgagaaa agatagtttt  12420
12421  gcgtgctatc acaatctgct gtactcaact agacaaaacg ttttagcatt tcataaattg  12480
12481  cctccaccct gttaggaggg aacattcctt caaaaatatt attcactact aaagaggaat  12540
12541  aatggccaac aggaagagct tgtaagccca actttctatt tcttttcttt ttttatatac  12600
12601  caagtaatac ctttttaatg cagtaggttg tctgcattca cattcctagc agtacaggaa  12660
12661  agttagctgc tttcctgcaa aaaaatcatg gcgggggagt cgtcacaggc tactcagaat  12720
12721  ctgtccaggt ttacaggaca aagttcagac acagttcctc aatcctcaat cataccacat  12780
12781  agtttctgct ttctgggttg tattatgaca aaacttttca agtagagctt ttagattgag  12840
12841  ggtctaaaaa ttgcgtcatc cttgaaatta gccacagccc agaaatttga ggctgattaa  12900
12901  agtaaattca aattctactg aaacatgtcc aaggacactc tggctgtgtt gtttggagag  12960
12961  agatgttttt tgattctgga ggtttaaagg gcaaaacact tcttgcagga cctgaaatac  13020
13021  agtacagatc aaagagagag agattctatc ccatcagaga gaggagaatt tacttttttc  13080
13081  tatattatat tgtttcaggt acaagacggc ttcaaatttg agttaatcct aatatggaaa  13140
13141  agaaaagaac tgatataaat atcataagaa ttaattatgt taataaaaat tactctttca  13200
13201  taaggatata tgtgaaatta tatatggtta taatccagaa aacttgtgat aatggtttat  13260
13261  aatcctaaat tctatgtttc aattccagtg tgctaaataa gaattccccc tccccccata  13320
13321  aaaccccaca ttttcagaaa tattagtgtt ggtatttacc tatatggtat aatttaaagt  13380
13381  ttttcaatgg cccaatcatc ttcaatatct tctctccttc taacatgtcc tacatgctga  13440
13441  tgttacctta aattcaacca atctaaagtt tatgtggaat gacaaatgct ctgaataaat  13500
13501  agtttgggat aaagttagta tgattcacca caatttactg tgaattatta taagttgata  13560
13561  acctttccac aacaatcttt tgggggaaat ggatgatgag gaggagggta ggaacaggat  13620
13621  tgagcaattc tggatgagga agtagtctca ggtggggtag atctgatggg tgaagtgctg  13680
13681  tggcaagtgc tgtgggaaag ggtagagaaa acgcccccag gactgtcagg aactctaaga  13740
13741  acctctaagt ttaggcatat cctggaaatg catttgctgc tcttttgccc gcatataatg  13800
13801  ttagactaga atggaattgt ttaagtattg ctaaaattat tcttagcaag aagtaagttc  13860
13861  ccaaacgtaa gtggaagcac aggttagcaa agattcctca tttgtggcgt ttgattttga  13920
13921  aggctggagc caaagtctaa gttgacccat ttttatttgc tcaattcctg attgttctcc  13980
13981  agcgtttgcc actttttctt tttcccagct atgcctactc ctcttcaccc cacacaccat  14040
14041  cccccacctg cctgcctgtg agattctgcc aaccaatcta gcctaagctc acaactactg  14100
14101  catactttac ccgtttctta acagctttaa ccagcctcag aacacagtgc ataaaaagga  14160
14161  catgatgtaa ttgaaaaaaa aaagtgttac attttagttt aacattataa ggaaacatta  14220
14221  taaaaatggc tcagagaaag caaaagtatt ggaacaggaa aaaaagtcac aaaaataata  14280
14281  aaaggaaagg aggaaaaaag atttgacaga atacttttat ttgttttgac attttaactg  14340
14341  agagagccaa gtttctcgta aaccttgtta accagaaatg taataaatag aaaagtgatt  14400
14401  atagaaatgt tcctttaaag attcctaaaa gttttttttg aggtaagtta aaatgatttc  14460
14461  tgacttcaaa aagtataaca tagattcaag cttaggacgc gtggatgaga cgtacaatgg  14520
14521  aattacagat gttagagttt cttgagttca cgcaacagaa atttaagtgc actaaacatt  14580
14581  tgttcccatg tcttctctta tcatttacat ttgctaccat ctactatgct ctttccacaa  14640
14641  gttgcccatg atctacagat ataatggaaa ggctccaaga aagttttata ttcattcatt  14700
14701  ctttctttct ttcattcatt catttcttca ctcaatgatc attttttaag taactgctaa  14760
14761  gtacgggaca ctatgacttg cactttccaa aaggaggtca cttagtgggg aaaaaaggag  14820
14821  tgattgtgta tcttattagc atatggtatt ttgtcatata aagtattgtg atgaagataa  14880
14881  acaaaagaga ctataggatc atttagggaa ggcaacaaac ccaaatcaga atgagaggat  14940
14941  ggaatgggat agggttaagg agttggtttg tacaaggtac aatgaaatga agacagagaa  15000
15001  atatgtcagg attgtgatgg catcttgggt atgttttgat gattgaatgg gagttcacca  15060
15061  aatgaggatg atgaggacac tcaagactca ggagacactg agtgtgtgta tgaaggacca  15120
15121  acaacagaag ttctgtaaaa ctggaggact gaaatcatct cccatatttc tatttcttcc  15180
15181  cttaactgaa ctaccacagt actacacgta aaattgggta tagtgttttt tcttcccttt  15240
15241  ctcttttaac aggtattccc aagattttca tgatgattat taagatgcta aatcatttct  15300
15301  gctacagagt tttcagggtc ctcattttaa tgtcaccccg tgactgagct cctttctgta  15360
15361  gtaaccagtt aagccttatg aaaccttagt ccctatatac taacaattta ttttaagaaa  15420
15421  ataacttttg acttgagcaa taattggcat tagatgttag ctattcaaat actagacatt  15480
15481  tcatgaaact tggtttcagt ggaagtttca agctgcatcc tgacagtaac ttgtttcaat  15540
15541  cctaattagg atgtacttgc tgctctgccc agtttcttat agctattgac tattctccag  15600
15601  tttgcttttt atgatcctgg aattatcttt atgcactttt ttactgttaa aattttaaaa  15660
15661  ggtaactgta taactacctt tttaaatttt aaatatataa ttttatttct tcaaagcatt  15720
15721  attaaatgca acataatctc catttgcttt ttctagagtt tgtttaaaaa gaacttcatt  15780
15781  gcaactgtaa ttttctttac acgggtattc ataaattact tcccaaatca cctttcagtc  15840
15841  ttctcatgtt atttttaaaa taatctgaat atgtcttatt tttgaaatct aattggacca  15900
15901  tatcatatat atgcaaatgt aagtaatatg catatatacc aatgagaaga caggaaagaa  15960
15961  atttaacata aaatatctgt ttttgctatt tcccttttgt ccatttgctt tctttttttc  16020
16021  taaattgatt tttagttttg ctttataata tattctaata tctactaagt ttagaattag  16080
16081  gcaatttaaa aagtaatgtc ttctgttctt ttttttcaca aaataattta gaaaacaaga  16140
16141  gtaatggaac agagatgaac tttagtctac caaaggaata ctgtacaaat ttgattatgg  16200
16201  ttttctcaaa tatttaattt tatcatgatt catttctttt gagtaagaaa acttttgaaa  16260
16261  taaataactg tttataggta tattgacatt gaaaacaagt aattagctct gttttcattt  16320
16321  gtcaataaaa ctaccttaaa ttttgaaagt gaaaaaatta ggtaaattat gattattaaa  16380
16381  atgtcaagta tgttttttaa ctttgaccaa aattttatag ctgtgtgcct caaattaaat  16440
16441  aaaaaagaat cctattcttg tccaatagcc aagtccattt atactcttta tttatggact  16500
16501  gaataatttt aaattggaaa atcagatcaa gtgagtaaaa aagttcacca ggtagtgttt  16560
16561  tacaaaaaag aaaataattt gcatttaaat gactattcaa acacacaaga tgaaatattc  16620
16621  attgtttaaa ctcaagtgaa tactaagaca taaggaagct tagtttactc attagcttag  16680
16681  aacttgagaa gtgagatggt tattcaaaaa aaataataaa agttttaaga taaattctac  16740
16741  cttaagaaat gtttccatgc ctttgaaaat atttttatgc tacttataat aagccccctg  16800
16801  ccctatttct tcaagaactg ccaatttaat tcaagcaaat gtgattgtta tacatacatg  16860
16861  ccaactgttt gactacttgg ctaaaataac tctttttgtc taattagaaa tctttgagaa  16920
16921  tgtgttttaa cttagcttga acaattattt gccaattaag acaaatgaga gccatgccct  16980
16981  aagatatgct taattatcgt tataggacaa tatatgaatc attaaacatt tttatgacat  17040
17041  gagttgataa tactaaatat gttaaagatt agaccaatag tagagaagaa gtatatttga  17100
17101  agttacagga tctgggtatt aatgaaaatc cctccattat gaaaaacagg acacagatgg  17160
17161  tccttagtct tggggagcgt acattttgat gggaagatag atgaaatcct agcaaacata  17220
17221  agaataatta caaatcgtga actatgttgc gaaggaggta aagaaggggc tgaggaaaaa  17280
17281  taacagagat gggatagtga cgtttgggga cttgagctgg gctggtcttg gagactaaaa  17340
17341  ataagtggat cactctgagg aaataatgtt tgaatagagc ctgaaagatg agacaaagcc  17400
17401  aaccctcaaa agtctgtggg aaaaatgttt gaggaggaga aaacaacgtg cgcaaaagac  17460
17461  tcaaagaaaa agaaatacat ttgcgacact caacaaaaca tagacaaagc agccccagtg  17520
17521  gctttggcac agtgagtaaa tgctagaggt gacaagatga gatcagagag aatggcaaga  17580
17581  tccagacaag gggtccaagg ccaaagtaag gagtttggaa tgtcttacaa gtaaaaggaa  17640
17641  aatcatggaa gaattttaac cacaggagtg acatgaccaa atttggaatc atcactcgta  17700
17701  gttctgtggg gaatggagca gcaagtttgg agatagtcag caggctgttt cacggtcaag  17760
17761  gtgacagatg atgataatca gagctaagat tttggagacg gcagtggaaa gatggaaaaa  17820
17821  tgaagtaggg gtgataatac cttttattta cagagtcaaa gatgccattt caagttcatg  17880
17881  gaaaaagcat cagagttttg aatattattt tcagtgaaaa gggtaatcag tatgagaacc  17940
17941  tttgatgtag agtaaacaga tatatgcaga gtaaatattg tgaggagctg gtaggaagat  18000
18001  tatgtgaaag agatataact tcgtctttta tatctggtag ttaaaagcaa ttaactaaat  18060
18061  ttgaaaaatg aggaattaga ggtataaatg tattatctgg aaatattaca ataaccaaaa  18120
18121  ggaaaaatca tttgcctctg gctagcccac gggctgaact tttttgtgga tgcgtttctt  18180
18181  tgaacgtttt gtggatggat tactctgttg gtaaattcat tactttaata acaataattt  18240
18241  aaattgaata aattaattca taagaaaaaa ttttattact ctttccttgc actagcttaa  18300
18301  taacggcata ggaactaatt ttaccaaaat gttaatatat tagtggaaaa tagttttcta  18360
18361  ctcccaatgt tgcatctacc tttgaaattt atttttctaa taacccgaac gccatgaaga  18420
18421  ggatctgaaa ttcgaaactg aaaaacacac atattagccc ataattaaac ggaaaatttc  18480
18481  ccgtaaaagc atgagcatta aattttaaaa agccaaacaa aaactcaggc tttttctgga  18540
18541  ggggagacta ggaggacgga cgggtggttt ttgttgtttt gtgatagaat attggcacca  18600
18601  tctagtggcg taaaagtatg tttacttaaa ttataaaaat caagatggtg atgtggaatc  18660
18661  atttattaca aagttcccta atataaatgt gctaaaaatt tgcgaaaact ccaaaagaaa  18720
18721  gttcgagcat atgaaagccc atacaagtat tgtttcttac ttaaaaatgt agtttcatgt  18780
18781  ggagctttct gttctatgat atgttgtaaa ctgtttccat aatggatatg tcctatgatg  18840
18841  ggattcagct cagttgatta tttttttccc cttggtttaa aaaaaaaaat tctagactag  18900
18901  aatgttcaac cattattata aaaccgagta aggaaaagag tttagcaatg aaaataatat  18960
18961  caataaatat gtatggtgat gagtatcttt gaatttgctt ttttaaaagt aatgtgtcgg  19020
19021  gggtttacta atacaatcat tctaacatcg agtagttata tctaaatgaa gcagtaggca  19080
19081  gtattaaaaa tattagcagt tacaatcata gacatgagct ttttaatgaa tttcctggtg  19140
19141  ttctcctctt tatttatcac atagtaaatt aagtttttgg aaaataaaaa tcatactgta  19200
19201  tatgcagatt ctattacttt aatatcttta ttgtgaaata tactatatga gttaaatgtg  19260
19261  aatgtactgt attacaaata actataatca cccatgtcaa gaagtggaac attgtcagcc  19320
19321  tcctcaacaa ttcccttcag tttcttctag actaaagctc ttatctttct cgtggacgaa  19380
19381  aacattacct taatatttat ggaatttgta tttttactcg tctttaatag tttcaaagtc  19440
19441  tatgtacaca tcgctaatat atacatctgt tctcaaattt tatatagatg aaatagtgct  19500
19501  gtaacattat atgatatata ttatatattt atatagatag gtataaatag atatatttat  19560
19561  atagatgaaa tatccttagt gtacctttgt gtctttttac tttatgtgat tattattttt  19620
19621  tcttttcatc tcattttgtg gcattggtgt attattccat tgaatggata taccataaat  19680
19681  ttttatctat tcaactgttg atgaacattg ccgttatttc catttttgac tattacaaaa  19740
19741  accacatggc tatcaacatt accacacatg aaatctggtt cacgtgtgcg agtttctcca  19800
19801  gaatatattc ccaggaataa aactgctgag tatgggacaa tgcatgtctt caatttcact  19860
19861  gtgagttgct agactcttct ctattgtggt ggttccaatt ttccttccca ccagtgattc  19920
19921  ctgatcctct gcattctttc caagtggtag gatttcagac gtttttttgt ttttgccaat  19980
19981  gtcattttat tttattcatg gtttattatg gttttaattt tcgtgttcag tttgagcaat  20040
20041  ttttcattag tttattgatc acttggattt cctttctggt aaaataactg ttcaagtcct  20100
20101  ctacccattg actttttttt tttttctttt taacagcttt gtcaagtttt gaaaaacaag  20160
20161  attacttctg gcgccggccc ggtggcgcag cagttaagtt cgcatgttct gctaatcggt  20220
20221  ggtcggggtt cgccggttgg gatcccgggt gcggacatgg caccacttgg cacgccatgc  20280
20281  tgtggcaggc gtcccacata taaagtagag gaagatgagc atggatgtta gctcagggcc  20340
20341  agtcttcctt agcaaaagga ggaggattga cagcagttag cttagggcta atcttcctca  20400
20401  aaaaaaaaaa caagattatt tctccttgta cgttttgtag aagtagctgg tgaagccaac  20460
20461  taactccaca aacagaggct gaagttttct atgtttattt tggtcatagg actcaagatc  20520
20521  tgtaaaatct cattgagtca gtcttgctgt acttttttgt tgtacaaaaa ttttgttgga  20580
20581  atttgttgtg caaattccag gaatttgtcc attttatcaa tattttcaaa ggtattggca  20640
20641  aacagttgtt taaagtattt ggtgaaaatc tttttctttt ctttttgagg aagatcagcc  20700
20701  ctgaactaac atctgccacc aatcctcctc tgtttgctga ggaagcctgg ccctgagcta  20760
20761  acatccgtgc ccatcttcct ctagtttata tgtgggatgc ctaccacagc atggcttgcc  20820
20821  aagtggtgcc acgtcggcac ctgcgatccc aacgggcgaa ccccgggcca ccgaaacgga  20880
20881  gcatgcgaat ttaaccgctg tgccagcagg gcggccccag ttaaaatctt tgtgatgttt  20940
20941  gcaagatttc tagtggtatc cctttttcat tccttatctt ggttatttgt gccttctctc  21000
21001  ttttttaata ttttgatcag ttttgccaga atgtgatcaa tattatttat cttgtcaaaa  21060
21061  aaccattgac tttgaactgg aacctttaat tcatttctgt ataataaaat tacttatatg  21120
21121  tttgagttaa aaactaacac tcaacttgat cccttttttt tgtctttctt cctctccctg  21180
21181  accttaccgt cttttgattt ggttaattat tataatttaa tattttgctg tcaagtaagc  21240
21241  tagaagtttt catctcaatt ttgcttctat aattttggca gttaacttag taattaaaac  21300
21301  atactttctt aacttatcaa agtttaatgc taatttatca gttagggttc aaccagagaa  21360
21361  acagaatcag taaaagttta tctatctatc tacctatctg cctacctacc tatctatcta  21420
21421  aagagagatc tgtcatgaga caggaaattg cctactgtaa ttgtgggcac tggataaaag  21480
21481  ttcaaaatcc acagggcagg cagtcagaaa aggaggaaca taggctggaa gtgacaggca  21540
21541  aggaagctgc tgtccacagt agagtttctt ctcttttgga gcaacctcag tcctgtttta  21600
21601  caaccattca agtgatttaa tcaggctcac acagattatc ctggataatc tccttgttta  21660
21661  aaattaattg attaggattg tatctggcca cataccttcc caggaatacc tagattagtg  21720
21721  tttgattaaa tgactggagg gttgcctagc caagttgatg tatcatgaaa gccatcacag  21780
21781  ctggttaatt cctttccatt cttctagatg ttgtgagcct taaagttata agactttaat  21840
21841  tttatttttc cttctctcat ttaactcact gttgccattt attttgtcta tatgtatatg  21900
21901  tgtgttcgta tgtatgtatt taaaactatg taggactata ttttggtttt ttatagtcag  21960
21961  tcttcatttc gatttatttg tatttgtact gttttctttg gtctttgttt ctttcattgc  22020
22021  aaaccttgta tctgggatca ttttcctttt cctgaagtac atcctttatt ttcccttaat  22080
22081  gtgaatctat aatggcaaat tctctcaaat tttattaatc gaagtcttta atcttgaaaa  22140
22141  ttatttcttt atatagaatt ctaggtagat acttattgcc ttgtgcaaat tgaagtgaat  22200
22201  ggctagcatc ttctggtttc tgttattact attgaaaagt cagttgtaaa tctaatcatt  22260
22261  ctgatccctg atctaatata acttcactag aaacaggaag tctgtactac ctttccccct  22320
22321  tactcttatg ttattattta cccacagttt taaatattcc ccaaaacgcg atttttaaaa  22380
22381  gcctgataat atttcctgag gtgaatgtac cacaatttaa catccatgtt ttttaacatt  22440
22441  ctaatggttt cccattttat ccactataaa aatgttggaa taaatatcct atacataaat  22500
22501  atctcaccaa atctttaatt attgctttag gatacttttt ttagattgaa gttatttttt  22560
22561  aatttgtatg agctctttta agattcttta tctatatatc accaaattgc tttctgttaa  22620
22621  gattatagtc acttatactt ctagttttat ttactaataa tatttatatc acttcatttc  22680
22681  ctacaaaatt gattgtcatc tcctttacat tgctgtcatt gaaattcacc aaaaaatatc  22740
22741  attcacattt aattttcatg tctttgatta ttagtaatgg ctacgttatt ggtccttctt  22800
22801  aagaaaatga tctatcatat tctgatattt tccctttggt ggtgttaatg cttttattat  22860
22861  tgcaagcagt gcttttgtgt tgaaaatgat tatgcagtta attttccttt aagttttgca  22920
22921  tagattatat tttcataaat cgaattttta attttaaaat attttattgt gtgtatcctc  22980
22981  tttttataat ttgctttatt cactaaactt catgtttttg ttatttactc atagttttct  23040
23041  gaaaagatta ataaatatga ttgcagatgg atggcactaa taaataatag tgggttacaa  23100
23101  aaatgacata gtatctgatc tagcaggcaa ttaaagaagt tatggaagaa agaagtagat  23160
23161  atgaatatct ttatcctttt acccatttta tctatctttt taataacata tttaggatag  23220
23221  ctattttaaa gactttaaca ctaattccaa tgtctagatc tgagagtctg cttctcccag  23280
23281  ccattttatt ttggcttcat ttttggtcac tttttttctg cttctttgta tgtcttttat  23340
23341  cttcttcttc ttcttctccc caaagccccc cagtatgtag ttgtatattc tagctgaagg  23400
23401  tccctctatt tgtgctatgt gggacatcac ctcagcttgg cttgatgagc agtgccatgt  23460
23461  ccacaccagg atccacaccg gcaaaactgg gctgccgaag cagagcgtgc aaacttaacc  23520
23521  acttggccgt ggagccggca ctccttgtgt gtcttttaat ttttatccaa agccatgcat  23580
23581  tttatgtgaa ataaatgtaa tgataaagtt tatattattt acccccactg acaagagtgt  23640
23641  ttactctttg gtgattcaat caggaatcga actcagacgg gctccagttg catttttact  23700
23701  ttgagtccgt ccagttctgg atttgaaagt ctcaaggtag agaacttctt gagtttttat  23760
23761  caagaactta gttggtctct tcttccatcc tgaaagacta tgatagattt atcttgcttc  23820
23821  tccggtgttt tgacctctgc tctaaatctc accccgagtg acttccaaat atggcaggtg  23880
23881  tcttaatgag gacaccagtt ctgtatttga agcaggcccc tttccttact gactttttcc  23940
23941  gcgagactat aggaaattcc actccactct ttgtctcttt tattcattgg ctttttcttc  24000
24001  agaacttaga atagtgctcc ataaatattt tccaaattaa tgaatgaata gtagaatgca  24060
24061  gtgcagcagt taaggataat ctagtaaagt attatttctc tgcaaagcta ttcttacaag  24120
24121  tttatgtaga ttcaatttct gtaaggtaaa atgcctattt tatataaagt aaggcacaca  24180
24181  cttggctgga cttgtaacca tataagtatt ttttaaaaca aaaataactt caacgtagta  24240
24241  tatgtttaaa tagttacttt aagcacttat ttttattgct tgcaGATTGT AAAGAACCTC  24300
24301  CTCCAAGAAA ACAAATAGAA ATTCTATCAG GTTCCTGGCC TGAACAAACA TATAAAGAGG  24360
24361  GCACTCAAGC TACATATAAA TGCCGCCCTG GATATAGAAC TCTTGGAACT ATTACAATGC  24420
24421  AATGCAGGAA TGGACAATGG GTGGCTCTTA ATCCATCGAG GATATGTCgg agtaagtatt  24480
24481  tcatacatct gtaaaattta tgaaaacttt taattttgaa aatactgaat gtttgcaatt  24540
24541  gtaccaatac tgactgaatt atatcactat tgtcatttaa atcccaaaca atacaccatc  24600
24601  attattctta aaaaaagggt tgtaatcttc caaaattcaa aaagcaagca tgcagttaaa  24660
24661  ttcaattata aaataataac tttgccagtt ttcacttgtc catatcttca attctgccct  24720
24721  ctgatataat atcgaatatc tttgttcctg agcacgtaca tgagatgtgt ttgctggtgt  24780
24781  ggtgtactac tattctctct tttctttttt atttTAGAAA GGCCCTGTGG ACATCCTGGG  24840
24841  GATACTCCTT TTGGTTCTTT CCATCTCGCG GTAGGAGATG AATTTACATA TGGCGCAAAG  24900
24901  GTTGTTTATA CATGTGTTga ggggtaagtc atcaatataa aaagaggttt ataaccgaga  24960
24961  tcatttataa ttgatatagt aaataggaac tggactaatt tataattttt aaagttacta  25020
25021  tatctctcta cgagcgtctt tacaagtagc acacaaccaa cttgaaaaat taaactctaa  25080
25081  tggaaattat catatttgga taacatatta tctcctcaac actgaaaagt taaaatggtt  25140
25141  tacaattact ctgacagagt gtatttataa tagagttgga aaatagtgtg gtggtaaata  25200
25201  agggttcagg tctagtcctc actacactct gttatgtgca gagtattatg ggagttcaat  25260
25261  gcgtcaggca tggtgcgaat ggtaaccaaa ttacattcca tgatacctac tttgataaaa  25320
25321  tcttataaaa tttaggagaa gcaaaacttt tacactgaaa taataactac catactttaa  25380
25381  ggttccatgg tctgcaaatt attattctta tcatatggac caaaaatgct actaggttca  25440
25441  taaacattag ctctgtgtgt ctaaccaccc actgggatcg catggctaat cttaacactg  25500
25501  tgttacctcc tcagtgttct ttcttccttg taattccaag ccaggtcaaa aagtcatttt  25560
25561  taagaaagtt tcatatgtgg gaaacccagt atccttacaa ttttatacta tgcaaatata  25620
25621  aatgagatca agagattaca aatggggtct tattattctc ttctcattca tttcttgatt  25680
25681  tgaggcaata aaatataata ttttaaagtt taggctttga agcctgcatt ccaaaatccc  25740
25741  acccttcaat aactgtatgc attttgtaaa atctctcttt actcccattt cctcaggtcc  25800
25801  atcataggat tggcaggaga aataaataag acacacactt gaaggcctta gaagagctcc  25860
25861  tgggatattg tagacactca ataagtatta gttcttatta tttattctct ccttggtcac  25920
25921  tacttgagga agatttttca aggacatttt tagcccaacc ttcaatcatt actgctgact  25980
25981  ttattacaca tggccaaata gattaagacc atcagacatg aacttgccaa tttgcttcac  26040
26041  tgttcacctc tgaaatatcc ctttcaatcc gggctagtct ggctttttca gattccactc  26100
26101  ttgacttggc aaaagggatc agattcataa acttcttcca ctagattccc taaatctcag  26160
26161  ttataagtaa tacttttaat ttggtaaaga agttagtgac atacttgcct ctgactcttg  26220
26221  ctctggttaa ctcagctttg cctcctgcat cttgtgtaca ttatcagtaa acgctcttgt  26280
26281  agacttgcta taaaagcgac tgtttccatc actcaacttg ggcccccaat gggactagat  26340
26341  atttgtcagt agagtaagtc tttggaccat gcaaggtcag caaacagaag tattttatgc  26400
26401  tatcttaaac ttttattgag ggattgtttt acatatcaga gggggtgtaa attttttgac  26460
26461  ccagttgtgg aatctaatgg taaagtgggt ttgctacatc catgtttctg ccaatcaacc  26520
26521  catcttcttt gatcccttgt ccccatccat cttttctgtg ctgaatactt atttagccga  26580
26581  atactagcca cttatcagga tattcaatat tcgtatccag ttttattatc ctacaagtaa  26640
26641  gtagttttaa ggaggtactc tgtaaaacat ttttctggta ttttgcctgg ccaggattgc  26700
26701  attactttcc tccagctagc aacatttgga caatctctct ctcttctcac ttccctccca  26760
26761  tgtatatggc tcctaggagg ttttgtgtag aattttgcag aattcctcaa agagctttgg  26820
26821  aagaatggat gagtctctgt tgtagatgga aaatgttaac caggaaatct gcttgctctg  26880
26881  ttggaagtgg gtaccagtag aggagagaga taacctttaa aaaccaattc ttttgttcct  26940
26941  ttatatgata gagatataga gtaaatgttt gacttcaagt tctgtgactc ctatttaatc  27000
27001  tgttgaaatg ttttctttcc aaatcaataa caatcaaaga aagaaaaatt attttttgct  27060
27061  agggagaaag tttgtttgtt ttacttgtgt aatgggctga aaaatcctta tttgcagatg  27120
27121  aaggaaacat ttgtctatgt agaattatct agaagcttat gaaagacccc ttttcaaaat  27180
27181  tgtctgtctt tgtaatgatc agattatagg ttatcaaaat accttctcct tatttgtttc  27240
27241  tctgagaaaa agccttttgc ctccaggtgt ccaccataat atcgagaagg atgctttacc  27300
27301  ttgatctaaa gcctctgaca atgactaccc attttccacc tgcctcagaa aactttcatt  27360
27361  caagtagaac attttagatt ttaaggatag gctagatgag taatcataat tagataaatt  27420
27421  tgacattgac ttgactgtat gaccacactc tggaaagaat ctctaggatg gagatgggaa  27480
27481  gatggagaca agtgctgaaa atgaagctct atccttcatc taagaaattt ttgctagctc  27540
27541  tatccttgat tatggcaaaa gcccaaagta tccacaaaat gtcacagtca tggaggatgg  27600
27601  gagtagtgaa taagattgga ggaggggtaa cgtggttagc tgttggttac tatcatattt  27660
27661  ttggctttgt ttctggtagc agttcatgga actttgtaca gtgttaaatg tgactgatta  27720
27721  gctgactcaa tgataaaata aaaatgtatt gtcacgaaac agtaatgagt ttgctctgtg  27780
27781  aaccaaggat taagattatt ccaagtcagt gtacctgagg gtttgagggc ctttcttaag  27840
27841  aaagaaagaa aaggaagaaa atgtagatgc tgttaatttt ccctgaaatg gagtttctgg  27900
27901  gcatttagat tggtatcgaa cttgaaactg catataaaca cacattagct caccattctg  27960
27961  ttatttttgg ttTTCAGGTA TCAGCTGATA GGTTCGATTA ATTACCGTGA ATGTGATGCA  28020
28021  GATGGATGGA CCAATGATAT TCCTCTAtgt gaaggtagat gtaaaattca ttgatgagta  28080
28081  tattaagata cttaaaatat ctaagatgta aaaaagtcct agattaaaat atccttaaag  28140
28141  tgtataatta aatatttctt actcaaatta tttttgtggc ttttagtata agactgagtg  28200
28201  gatatctagc ctttttatta ctacattatt ttgttttgag taatcagaaa agatgcagga  28260
28261  aataagagag agctctgccc tttcttactg accaataaag ccaacaattt gagtgagaaa  28320
28321  atgtagatcc tgtttccaaa tttcccatta gaaatctcaa tctctagtca tcatggaaat  28380
28381  aaaagagacc aatcagagta gtctttccca gttccgtggt cgggagtaag taaacaggga  28440
28441  gagatggtgg ggaggaagac agaaagagag gggcagaaaa ggaggcaggg aaggagggag  28500
28501  ggagggaagg agggagagaa agaaagaaga aacaaggagg aggaagtgat gggggagtgg  28560
28561  aggagaaatg tgatcactca aaaatcatgc tatctaaaga agagaatgga agatctttca  28620
28621  tctttggaaa tgagaggagg agaataatgt tctgggaaca tctacattgg aattacctga  28680
28681  agtgtttgat aaaaactgga atttttggtt attaaagatt tactgaatca atatctctgt  28740
28741  ggtgataggg cagggagata gccatagaat ttccatttta acaagcatcc tggatcatcc  28800
28801  tactgtaaaa taaaagtttg aataccataa cctaagggat gttggataat attaagtaaa  28860
28861  accaaaagca ggactcaaat tactttgaac actgatgtgg aataggaaag aaaattaaag  28920
28921  actatttctc tgtcgaagta aatataatca ggaagtttgc ttttacacct tgtgggaata  28980
28981  tagtgttata ttattgtgag acttaaatgg aatttttgta ttgagttgtc ccaagcgtta  29040
29041  tatttctcaa ttattcaaga aacgcttgtt tgttactaca aaaacagaaa cagtcattca  29100
29101  aagtcgtaat tttctttgtc cacttcgtag aaaagaatca gagttaaact tactattgtt  29160
29161  tttcacttag cagaatttat ctctggcaaa caggtatatc caatgcttct ttaaaaaaaa  29220
29221  aaaaaacatt taagtaattt cctccaagct taacttgctg atgattttac agataaaatg  29280
29281  tatgtatata tgcatatttt tcatgataaa gttttcaagt tctattagaa aaagttatat  29340
29341  ttctcTTTTC AGTTGTTAAG TGTTTACCAG TGACGGAGCC AGAGAATGGG AGACTTATCA  29400
29401  GCAGTGCATT GGAACTAGAC CAGGAATACA CTTTCGGACA AGTGGTACGG TTTGAGTGTA  29460
29461  GTTCAGGCCT CATGCTTGAT GGGCCTACAG AAATACATTG CTCAGCAGAT GGCAATTGGA  29520
29521  GTGGAGAAAA ACCGAgatgt gtgggtgaga aacattcact gttcatttga ttatttgaat  29580
29581  gagttagttt ttctcatgaa aatgtatgtt tcaaaacatt gtgcttccta aagaatctga  29640
29641  ataatactga tagtcactgc catatagtag agttaagatt taaaccctgg ttatctgaca  29700
29701  ccaaagtcta tgctcataac cataattaat tggcattggc ttttttggct aaaatgaaat  29760
29761  gcaaagcatt tttgctataa gttttaatat tggcttccag gataggtctt ttttttttta  29820
29821  atttgaaaag ccaaaggttc attatttatt tccacggact catcatgttg acattctgat  29880
29881  tttgaattgt gcttatagga agtggccctg ttttatattt gctctgtgag tgtagtataa  29940
29941  atattgctga actgaattga atccagtaaa taattgttgt ctcttttaaa aagttctgta  30000
30001  gtaaactata agtcaagatt tctttcactc taataccgct gacctatgca tcgtgaacaa  30060
30061  tctgatgatt ttgtcttgta atgaaacatt acggtcaatt tatttaaaag caccatactt  30120
30121  tgttttacca acacttgtag gtagaaattt ctgccatatt ttttaacatt atctaaaatc  30180
30181  tccaaaatat ttatattttc ttagtgtagt ctatcctaca atgagatgca gagaaaagca  30240
30241  ttcctcttct taagaactct ttctaacata actagtcaag tcaatgatga taaacatatt  30300
30301  tatattcagt gtagtaaata ctgtatactc tagaaattca tggatgatgt tttcttctta  30360
30361  caactaaatt tctgtggtta gtgaatcatg gctggaatgg ctaatgcata agataagtct  30420
30421  tcaagggaga ttgagaattg attagatgaa gttgaggagg ggaaagcacg ccagtcagag  30480
30481  gaagttcatg agaaaaaggt gcacatgcag tgaggcttca tgcagcatcc agctcccctg  30540
30541  ttcccattgt tcgaggggcc cttgtgtagg atgcaggtgg gggataagtc ggtgatggat  30600
30601  gaagatcggc tggtactagg ttctgaggtg ctccatatgg catgctgaag aatttgcctt  30660
30661  gtatcaaact gacttgagaa tcaatgaaaa ttttaagtgg atcagtgaag tgacaagaga  30720
30721  aaaggtcgtt aagttataaa caggaaaaca gattagaaag gtgagggact aggacctggg  30780
30781  aaattcattg ttgttgcttt aatcccaggg gaaaatgttg gagagatgat gatgtcaaag  30840
30841  atgatggcca gtcttctttt gacagaaaac atggatggac ggtgaaaaca caaatgcaga  30900
30901  aaatcagttg cttttcagag gtgcaataac aaagagttaa agtaatttct ttgacaaagt  30960
30961  attttgtcta taattattat caacaactaa aaaatacata attttaacag gtcactcagt  31020
31021  gaaaatgctt atcacaatca gcctgtatct atatttagtt ttgtatagat agttgactag  31080
31081  tgttactggc tactatttat ttcaagagga ctatttatcc tcaaaccaaa taaaataagc  31140
31141  agcataattt taatcagaat tttaatttcc ttcaaaaatg agtgctaaga agaacagata  31200
31201  aattattcat caagcattca agtcaaagca caacatttgt ttggttgcct gatttaccta  31260
31261  atgaaaacaa aatttgtgtc tttctataac tatcttggac atagtccttt aatatataat  31320
31321  aagcaacttg gaatttaatc cctTCTATTT AGAAATTTCC TGCCAAGTAC CAGAAATTTT  31380
31381  AAATGGATAT GCTATATCTC AGAAGACAAC TTTTAAAGAA AAAGAACGAT TTCAGTATAA  31440
31441  ATGTAACAGG GGTTTTGAAT ACAGTGAAAG AGGGGATGCA ACATGCACTA AATTTGGATG  31500
31501  GAGTCCAATC CCttcatgta gaggtaatgt tatatttctt ttctatatct tttgattttt  31560
31561  tatcagttat tttaatttat atactccttc tagttaagaa gtttattttt ttcttataat  31620
31621  ggagtattaa tgtttatagg aatcaactat tgtaatggca atatgtcttg aaaatttttt  31680
31681  gtgtgcaagg accactttga gatcaattgg tatgaatctc tcactctgaa gatgggcata  31740
31741  aacaggagca gaaagtttca aagctcatta agtagttggt ctgtggtcaa agaacaagtc  31800
31801  tagagcggag ccagaactgc aagagatttc ccaattccca ggtatataca cttctcaaac  31860
31861  cattagattg gtcttctgaa gcccagaatt taactttaag aagtaaatta cattaatata  31920
31921  tgaggaaatc ctcaactgac aatgggatta agtggaagaa aatggatacg tcattaacca  31980
31981  caggcccaat acgaaccaac agtgacgatg gtgctgagag aaaccatgag ctctttaggc  32040
32041  ttcatagtgg aaggaggttc acaaagagtt catctcaact gtgttctttg ctcaccgaaa  32100
32101  attatctctg gaatattgtg ttctacttaa cctaattaat cttttaaagg gatgatgtaa  32160
32161  aactctcagg acctagacga gagaatgtag atagttgagg agtttaagaa atcatatcat  32220
32221  gagaagaata gcgagaaggt atatctatag caaggtaaga actgtgttga aatatttgca  32280
32281  gatgtttatg aaaagggatg agtcaggctt tgatgagggc tgctgcagtg agtgaaacaa  32340
32341  gtggcagtgt accatacacg aaatcagagg tcatgggacc tgctagaagg gtgactttac  32400
32401  agattctgcc atagtggggg gaagaagggc tggcctctca agagtcctct gaactttaaa  32460
32461  tcataggatt cataattcca tgtataaacc ttgtttcagt gttcctcttt tacaaaaact  32520
32521  agagttagtt tggagttggt tctcttcttt ataaaaaaat ttcaattgaa ttcacaagca  32580
32581  gctccttgga aaatatatcc tcctgcacaa ttgagggacc tccactttca gacactgtta  32640
32641  agaaaatatt ttagaaaggg gttaaaaaac acaagacagt gataacccaa gttagatcca  32700
32701  tgttgggctg gtggtgtgtg gagtctgcct gtttgtcttc atggcatccc ttattcctaa  32760
32761  ggcaagaaag cgggtgcaca agtcccctga cattaacctc tgcaatatgt ttcacttcca  32820
32821  gaaactctct taaatagttg attaacttct ccagccaata ttcaaaatat agcttataaa  32880
32881  acacatttat atcaggctgc ttgctctgta ttgaggataa acattagaat aagccatcat  32940
32941  tccaggtttc aatgaattca aagactttga ggattcattt ttacttgggc ataggactca  33000
33001  ggacagcatt gcatcaagga agtcatctga ttattacttt tcttggtcac ttagctatct  33060
33061  acttaaaact cttgcttaac acatatttgt tttaacgatg ggaaatctct gttgttctta  33120
33121  tatatgttac tataattcct aggcttactt ctcatgaaac ttgactcatt tacacacaca  33180
33181  cacacacaca cacacgcaca caacaagatt ccatatttcc taaacatttt ccttctagag  33240
33241  cttcattttc tcactcacaa gtcataactt aaaaatttaa gactgtatgc tttagggtcc  33300
33301  tgctttcttt agggagagag atgccagaat tgggatgcac tgggattggg cactttcttt  33360
33361  cacaagatag tttactaaag atcaatacaa ataaagagaa gttcacccca aactagataa  33420
33421  gcatacactg tctcttacaa catgcttcat cctattggaa tgcgttttac attaactaga  33480
33481  tgtagctctt attaaaagca actccagtct ctgtgcctca gctaatacgt cacaaatact  33540
33541  ccttattttc ttggtgcaat ggaaggatct acctgctgat atatgatgaa ttccaaatcc  33600
33601  atatatctta ttttctccaa atctgtaaga aacttggaac taaataatga aagaaaattt  33660
33661  gcataaagta atctaggata aaatacttag attttcttct gcctggtcta tgatttgtat  33720
33721  gtgtcagggg ttttatttga gggtgatttg tcaaaattct ggtctctgaa tcccataagg  33780
33781  gacagtctct gacaatatgt tgtttacaga aataatgaaa actaccagga cctactaact  33840
33841  aaaagccccc tttcatccaa atccatccgt ttcctgtaca gaccaaattt tctactgatt  33900
33901  cacaacatga gtgttaacct tgaattatcc ttatttcaaa tgcttcttgg ttgtttctaa  33960
33961  cacatttggg ctgtgtcaaa gacttctatt ctgaagagag gcacctactc tggcaatatt  34020
34021  ttaatagcat catttatttt catggagatt atgagattag agaattaaaa tttatcaaag  34080
34081  gattcatatc cactgcttga aaataatcac cagagttctt ctactcttca ttaatttaac  34140
34141  aaaatcctcc caatattatt tggttggtct cttagtgaaa ctcatgtttt ctagagcttt  34200
34201  tgactatatc tgtagctttt gactttaaac attggtatta agttcagtta taatatgaag  34260
34261  taaaaactaa tatatgtaaa ctggactgca gtcggtatat caaaacatca taaatacagc  34320
34321  agaatgaagt gagagaaaaa acaaaataac ggaacacatt taaagtcatt tgaagttcat  34380
34381  gtcaattaac gtcaagcact gaagacatat tttacttaat attcgtgttt aggtggtcac  34440
34441  atataatttc tattttttct catataatca ttgctaatac aagtatatta tcacgttagc  34500
34501  aacaaaaata tattatagct tattctggca gaatggggta taaacttaag accagttagg  34560
34561  agactattgc aatatctcta ggagctgaaa atatgcagtg taagtgtact atggagagaa  34620
34621  ggcaatatgt aagcaataat tacaactatc tagaatatgg tgtttgattg aatatcagag  34680
34681  taatggggag gagaacatgg ggtaagtgtc taggcttctg tcatgggatt cttgtgtcac  34740
34741  atattaaagt gttgaccaca ggaagaaaag ctcctatgga gagaaggatg atgatttggt  34800
34801  ttgacgtata ataagttgaa tatgcctttg aattatatac atggacctgt ccagtgtgaa  34860
34861  gttgcagttg gacagacgga tttggatcgc actgaagaag tgattagcct aacagtggta  34920
34921  gctttttatc atggaagtgt cttgaatcac acagagaatg tgaagaggaa aacaacagaa  34980
34981  ccaggaaaat acccctgtag aacgactgtg aagcctagat atccattcag aaaatacctg  35040
35041  gagggtctcc agggaagatg tttctgaaat ggtgttaaga atcggtatga agatctagaa  35100
35101  gagaatcatt cagaaataaa gaacaggaag tgcagatgat aggaataagc ttgatctgtg  35160
35161  tgaagacagg acagaaggct atcgtgttgg taggacagag agtgggcaga aacgtggtag  35220
35221  gagatgagac ctggaagcag gcaggtcctg caaattaaga agagcagagg aagaggagca  35280
35281  actagcagta aaataagtaa gataaaatag tgctgttcag acagagaagg agaacataag  35340
35341  gacgtgaggc attggagaac ttcaaggagt cagtgatcaa cggtgtcaaa tatcacagaa  35400
35401  ggtttatatc tatgcagttt aacaaataat taaggagccc gtaatacaca gcagccactg  35460
35461  tgatatgtgg actacagaga gttttggatt tggaaattgg aggacactgg tgacgttgtt  35520
35521  agagcaatgc cggcataatt tagatgttat atgccagata acagttggtt ggagaataaa  35580
35581  tgggaggtgg aaaagaggtg acagcaatta taagatggta ttttaaggat ctgggctgtg  35640
35641  aagagaagga gaagtgcagt gcattaaccg aacttgggcc cagggttgag aggagtttaa  35700
35701  aattggagaa gcttgcatat ccacttacgg gaaagtggtc gaaaatgaga gtgaaggaat  35760
35761  aaataacggt tcataattca tggaaaatga cagacttgag aagctagctt gaatatgaga  35820
35821  aaaaaagtgc aagtcttatc atcaaagaat aaaggaaaag cttaagtcca gaacagatac  35880
35881  agctaaagtt gaaagaatgc tggaaagaaa tccagggaac ccacaactgg tagtctcaat  35940
35941  tgttttctgt gaatgcgagg acttcttgtc tcttaatgaa ggagaagttg tgttaggtgg  36000
36001  cttgaggaaa atgaggagac tataagtcac ttactttggg aaatggattt ggaaataaat  36060
36061  taggggcata taaatggatt tcagggaatt ctgaatgtcc atcacaggtg tttagtctaa  36120
36121  aatacagcat ggcaccaata caaatctagt gcatttctac aatggttaaa agacgtagta  36180
36181  ttttgttaga aaaggaatct tgcaaattga tccattgctg agatacagca aagttgatgg  36240
36241  aaaggaacaa gaaggagctt tatgacttag gatagactaa gtcatggggt agcacactag  36300
36301  agcctacaga tcaaatctag tctgttcttt ttttcgaaac aatgttttat tggaacacaa  36360
36361  ccatgcccat ttgtctatgt attgcttgtg gctacttttg tggtacaatg gcagctgtgg  36420
36421  ggaaaagatc ataaaaatgc acacgatggc ttttaaaact tcctccgtga agggaaacat  36480
36481  attacttcca cattcatttc cctgtcctgt gaaagtcatg tggccatgtc tacttcaaag  36540
36541  gggaagggat atgcaatcct accaactttc tggaaggaag agactcagaa catttgtaaa  36600
36601  cagtccttaa gaaaactaca gaagccaagg aagttgaagg aagtgggaag agtagtcaaa  36660
36661  gtgatagatc atgaattcat tgctgtgcat ggaatatcat gatgtatgtg atggctttgg  36720
36721  agaaagagga ttcgagtcca ggaggcacaa atacgtcaaa tgagagatat agtggagggg  36780
36781  aatgagtgat gtgggggaag ggtacaaggc cgtgctcatt ttaatgccat tctgtgctgc  36840
36841  ggtaaaaaca aaaaaaataa catctacgct ctttattttc atgtacttga ttattttaat  36900
36901  gggcagtggt ctctacatta tctacatatc tttTTTCTTT TCAGAGGTAA CTTGTGATCC  36960
36961  ACCTTATATT CCAAATGGTG TCTACTCACC TCGAAGGACT AAACACAGAA CTGAAGATGA  37020
37021  AATCAGATAC GAGTGTACAA ATGGCTTTTA TCCCGCAACT CGAGGAAATA CAGCAAGATG  37080
37081  CACCAGTTCA GGCTGGGTAC CTTCTccaag atgtagctgt aagttgcatt cttatcttga  37140
37141  tctacttctt aattctgaaa tcactttctt ttaaacacag aaacctagga atatagtaaa  37200
37201  tccaaacatt tgccttcttg tttatgtaaa gcagaggcat taaaagcatt ctttgctttt  37260
37261  catatagcca attctaagtc agatcagaaa cacatcattt tacatagaaa actatttttt  37320
37321  gcctttcaac attagatatg tgtgtgtgtg tttatgaata tatatttctc taacgtaatt  37380
37381  ctaacatctg aactaaaaca ttgggtaaga ctggtgtctt ttaacaccta gcctgttagt  37440
37441  tatttatttc catgtaacaa atttccccaa aacttttggc ttaaaacaac aaaactgtct  37500
37501  cacctcagaa tttttatggg tcagcaagtt gggagtggct tagctggcta gttctgagtc  37560
37561  agactcctgt gttgcagtcc agatgttggc ctgggctgca gtcactggag ggcttggctg  37620
37621  ggctggagga cctgcttcca agacagccca cccacgtggc ttttggtaga agcctcagtt  37680
37681  ccgtatcaca tgggtgtctc ccataggctg cttgaatggc agctaacttt caccagagcc  37740
37741  agtgattgga gagagagaga gaaggaatcc tccatcccat ttatgactta gtcatatatt  37800
37801  gtcacttcag ccatacctac tccttagaag tgagtcactg agtccagcac actcaagggg  37860
37861  agaggaatta ggcttccctc tttggaggga gctgtgttga agacattgtg gaattttcta  37920
37921  aaaccatcac ggaacaaaat gccactcaat tcaacagagt gttttatttc tggggatgtt  37980
37981  tcctctgcgc ttttccaagt gttttctgtc tctacaatta taatcctttt ctttatatat  38040
38041  cactgttcat tgtaaaagtg aacccagtta gactggatat tccatgaatg aaaaatgtga  38100
38101  tggatacaaa taacaggtca gtggcctcaa tgttaattct aggcgtaagt ccaaaatgaa  38160
38161  ttttcaaaac atgagactct ggggctggcc ccgtggctga gtgggtaagt tcgcgtgctc  38220
38221  tgctgcaggc ggcccagtgt ttctttggtt caaatcctgg gtgcagacat ggcactgctc  38280
38281  atcaaaccat gctgaggcag tgtcccacat gccacaacta gaaggaccca caacacaacg  38340
38341  aagactatac aactatgtac cggggggctt tggtgagaaa aaggaaaaaa taaaatctta  38400
38401  aaaaaaaaaa attagatcct tgaagagaca gctattatca gtaagaaaca gacatcaata  38460
38461  tttatcagtt ataaggaaag tatttattta cttagttata attgacacat aacattatat  38520
38521  tagtttcaga tttaaaatgt aatgatttga tgtttgtata tattgctaaa tgatctcaac  38580
38581  aagaagtcta gttaaaatct taccacacat atttacacat ttttcccctt ataatgacaa  38640
38641  cttttaagat atactcccat aacagctttc aaaaatacag tgcagataca actatagtca  38700
38701  ccatgctgtg cattacagct ccatgactta attattttgt aacttgaagg tttgtacctc  38760
38761  ttgaccacct tcacccattt tgcctacctg ccccccaact cctgcctcta gcaaccacca  38820
38821  actggttctc tgtatctatg agttcgcttt tttttagatt ccacatgtaa gtgagaccat  38880
38881  ccagtaccta tctttctctg ccggcttcat ttcacttagc attttgccct ctggttccat  38940
38941  ccatgctgtc acaaaaggca agatttcctt gttttttatg gctgaataat attccattgt  39000
39001  ctatatacag cacattttcc ttattaattc atccgtcgat gacacttagg ttgcttccct  39060
39061  gtcttggcta ctgtaaataa tgctgcaatg aacatggcat tacagactct tggagatagt  39120
39121  gatttcattc cttcaggtaa atacccagaa gttaaactgc tgatcatatg gtagttctat  39180
39181  tttaatgctt cgaggagtct ccataccgtt ttccatagtg gctacaccag tttacatttc  39240
39241  caccaacagt tcacaagggt tcccttttcc cacaccccca tcaacacttg ttatctcttt  39300
39301  tgtttgatga tagctgttct cacaagtgtg aggtgatgtc tcattgtggt ttagatttta  39360
39361  atttctctga tgatgaatgg tgttgagcat cttttcatgt acatgttggc cagctgtatg  39420
39421  gcttctttga gaaaatcttc agatcctctg gccaattttt aattagattt attttactat  39480
39481  tgaattgtat gagttcttta tgtattttgg gtattaatcc cttattagat ttataatttg  39540
39541  caaatatttt ctcccatttg gtagggagaa tctcagttgt tgatgttttc ctttgatgta  39600
39601  cagaagattt ttagtctaat atagtcccac tcatttattt tcagtttttt cttgcctttg  39660
39661  ctttggatgt caaatcaaaa aaatcgtctc cacgactgat gtaaaggacc ttaccctctc  39720
39721  tgttttcttc ttggagtttt atggtttcag gtcgtagttc aaatctttaa tccattttga  39780
39781  ggtagttttg ttttgttcag attctttctt ttgcatatgg ctgtccagtt ttcccaaagt  39840
39841  cacttattga agagagtgtc ttttccctac tatatattct tggctccttt gttattagtt  39900
39901  aattgaccct gtatgcatga gtttatttct gggctgtcta ttctttttca ctgatctatg  39960
39961  tgtctgattt tatgccacta ttatactgtt ttgaggacta tatctttgaa atataatttg  40020
40021  aaattaggaa gcaagaatcc tccagctttg ttcttctttc ataggattgc ttcaactttt  40080
40081  tggagtcttt tgtggatcag aacaaatttt aggattgttt gctctatttc tgtgaaaaat  40140
40141  gccattgtaa ttttgaaagg gcttgctgtg aatctgtaga gggctttagg tagtatggaa  40200
40201  attttaacat cattaattct tccaatccat gagcatggac tatctttctc tgtgttttct  40260
40261  tcaatttctt tcatcattgt cttatagttt tcaatatata ggtctttcat ctcattagat  40320
40321  agagttattc ataggtattt tagtcttttg atgcaactgg aaattagatt gttttcttaa  40380
40381  tttctctttc tgataattca ttattaatgt atagaaatgc aacctatttc tatatattga  40440
40441  tttcttatcc tatgaatcta ccaaattcgt ttaatagttc aaacatattt ttggtggatt  40500
40501  ctttaggttt ttctgcaata taataccacg tcatctgaaa ataatgacag ttttgcttct  40560
40561  tcctctccaa tccggatact tttgttgctt tttctcacct aattgctgta gctagaactt  40620
40621  ccaataccaa gttaaataaa aatgtcaaga gtggctattc ttgtcttctt cttgatctta  40680
40681  gaggaggcag cttttcacct gtgtgatgtt ggctctgggc ttagcgtata tggcctttat  40740
40741  tatgttgatg ttcattccct ctatacccac tgtgttgaga gtaaagtaaa tgctgaattt  40800
40801  tgccaaatcc tttttctcta cctatgaagg taatcatata attttgatcc ttcattttgt  40860
40861  taatatagta tatggcagag attgatttgg gaatattgaa ctatccttgc atccctggaa  40920
40921  taaatcccac ttgatcatgg tgtatgatcc ttctaatgta ttgttgaatt tggtttgcta  40980
40981  acattttgtt gaggatttga tgtctatttc atcaggaata ttggccagca attttctttt  41040
41041  cttgtggtgt ccttgtttgg ttttggaatc agtgggagac catgagtttg gaagtgttcc  41100
41101  ctcctcttcc acttttttga agagctggca ttaattcttc cttaacgttt ggtagaattc  41160
41161  accagtgaag tcctgttgtc ctggactctt gttttgggga agtttttgat tactaattca  41220
41221  atctccttat tattgatcaa tctgttcata tttttgtttc ttcatgattc agtcttggtt  41280
41281  ggttgtgtgt ttctagaaat ttatctgctt cttttacgtt gtcaagtttg gtggtataat  41340
41341  tgttcattgt tgtctcttat gatcctgcgt atttctgagg tattagtgag gatatctcct  41400
41401  ctttcatttc tgattttatt tatttgagtc ctctttcttt ttatttaagt atttattctt  41460
41461  ttgcacgcaa tgatttgtcc tgagctacca tctgttgaca atctttttcc ttttttcttc  41520
41521  actttttact cctccaaatc ctagtatatt tgtatgtagt gaagttcctt tggttcttct  41580
41581  atgtgggctg tcactacagt gtggctactg acacctgagt ggtggcatag ttccacacct  41640
41641  ggaaactgaa cctgggctgc tgaagcagag catgttgaac tttcattgct aggccatcag  41700
41701  gcctgctcga ggcctttatc tttttatttt ggtgagtcca ttaacagttt gtcaattttg  41760
41761  ttcatctttg caaaattcca gctcttagtt ttcttgatct cttctattgc ctttttgtct  41820
41821  ctatttcatt tatttccact catatttttg ttatctccct ccttctgcga actttgggct  41880
41881  ttgtgtgttc ttctttttat agttcctaca gatacaaagt tagtttgttt atttcatatt  41940
41941  ttttgttgtc aatgtaggca tttatggctc agatttccct catagaactg ctctggctgc  42000
42001  atcccataac tttggtgtgt tgtgtttcta ttttcttttg tctgaagtta ttttttgatt  42060
42061  tctcttttga gtttttcttt gacccattgg ttatttggta gcatgttgtt taatgtccat  42120
42121  atttgtggat tttccagttt tcttcttgtc attgatgtct agttttatac cattgtggtt  42180
42181  ggaaaagata cttgatgatt ttagttttct taaatatatt gacttgtttt gtactcaagt  42240
42241  tgttttgtgc tttatcctga agactgttcc atgtacagtt gagaagaatg tgtgttctgt  42300
42301  tgcctttgga tggaatgctc tctgcatatc tgttaagtcc gtctggtcta atctgtcatt  42360
42361  taatgttgat gttttcttat tgattttcag tctgtagcat ctatccattg atgaaagtgg  42420
42421  agtattaaag tcccctacta ttattgtatt gctgtctgtt tctccctcta ggtctgttaa  42480
42481  tatttgcttt atatatttaa atgctcctat gttggataca tagatatttt caaatattat  42540
42541  atctttttgt gtattgaccc tttcatcgtt atgtaatgtc ctttttgtct cttattacag  42600
42601  tctttgcttt aaagtctact ttgtctgata gaagtatagc tacccagtct ttcttttggt  42660
42661  ttccatttgg agggaacacc tttttctgtc ccttcacttt cagtctgtgt gtgtccttac  42720
42721  gtgtaaattg agtttcctat aggctgagtg tagatggatc ttgttctttt aatctattta  42780
42781  gacactctgt gtcttttgat tggagaattt agtccattta cgtttaaagt aattattgat  42840
42841  aagtatgcac ttactgccat ttgacgtagt gttgttttct tgctgttttg taattcctcg  42900
42901  gttgtttgta tcttcttttg ttctcttcct ttgtgattca atgactttct gttgtagtat  42960
42961  gcttagattc ctttcttttt acttttattt agctaacata ggttttcctt tgtggttacc  43020
43021  atgtgtctta tataaaatat cttacattta taacagtgta ttttaacttg ataacaactt  43080
43081  aaatttgatt tccttctaaa gtcctacatt tttacccatt tgttatgtca caatttaagt  43140
43141  cttatcttgt atatctcaac aaattattgc agttatactt ttactacttt cgtctcttaa  43200
43201  tctttgtact aactttttaa gtgatcaacc caacaccttt agaacattag attattctga  43260
43261  attagcttat atttaccttt actagtgaaa tttattcttt catattcttt cctgttactg  43320
43321  agtagcactg tttcatggca gcttaaagaa gtccctttaa catttcttat aaattacatc  43380
43381  tagtggtgat gaactcctct agcttttgtt tgtctggaca attctttagc cttccttcaa  43440
43441  ttctgatgga caactttgct aagtagagta ttgttgttgg cagctttttt tctttcagtg  43500
43501  gtttgaatat attgtgctac tccctttggg catgcaaagt ttgtgctgaa aagtctgctt  43560
43561  atagtctaat ggaggttccc ttgtacaaca agtctttttt ctcttgtgac ttttacagtt  43620
43621  ctcttcttgt ctttgacatt tggcctttta agtataaggt gtgttggttt ggttctcttt  43680
43681  gggttcaact tatttcgaac tctctctgct ttctgaaact ggatactgtt tccttctcca  43740
43741  gggtagggaa gttttcaacc attattcctg tggaattttc tgcccctttc tccttctctt  43800
43801  ttcctcctgg gactcttatt atgtgaacgt tggtctgctt tttgtttccc ataagtccca  43860
43861  tctgctattt tcactctttt tcattcttct ctcctttttt tttttgctgt tctaagtggg  43920
43921  tgaattccat taccctgtct ttgacttcac tgctcctttc ttctgcttta tctactctga  43980
43981  tattaaacca ctttattgta tttttccgtt tagttattgt atttctcagc tctgtgactt  44040
44041  ttatttggta ctttcttatc tttagtacct ctttgtggaa attcttactg tgctacctca  44100
44101  tgtatgagat gaaccttatt gctcaaccat gtcttagctc ttggttgtct ctgaagtctt  44160
44161  tgtgatttac ttttatggct ctcagtaatt gacggtgtgg caagccctgt cattatctca  44220
44221  aaagggagaa tctcagtcag cacctagatt caggctgatt ggaagccaag tccatagaca  44280
44281  gcagcttttt cttcttcttt tttttttttg tgaggaagat tcgtcctgag ctaacatcta  44340
44341  ttgccaatct tcctcttttt agtgtgagta agatttgccc taagctaaca tctgtgcgag  44400
44401  tctgcctcta ttttgaacac gggtcactgc ctcagcatga gtgatgagtg gtgtaggtcc  44460
44461  actcccagga tccaaatgca tgaacgcatg ctaccagagc agagcatgct aacttaccca  44520
44521  ctatgccaca gggccagcct catcaggcag cagctttcaa agtatacaaa tatacctctt  44580
44581  tcagggaaag acagggatgt gggcatttct gtctgctcct tctgagctga gctgcgaggt  44640
44641  ggtagacagt taaggattat ttctttcttt actactctcc ttttgaactc ataggcacaa  44700
44701  gccccgctgg ccactagatc caggcaaaca aggggtggtc cctgggaagt ggccacaaaa  44760
44761  actggggcag cagatgtaaa atccaggaca tcaacttcct tccagaaggt accagcactc  44820
44821  tgagcttggc aggcggagaa catgaagaca tgacctcccc tccaaggtct cttgagagag  44880
44881  gattgccata tgccttttgt tgtgtgttta attacaagcc tgcccatcag gcttgaacta  44940
44941  taaagataga ctattaggcc tctttcacag taagagtgga ctcctcattc tcttgcttcc  45000
45001  actgtgccct ggaggtggta cccagttaaa aatgctttct ttctttgtta cagtcctgtg  45060
45061  ggaccctgag cataagcccc actggccacc agagcccagt gatctagagg agttccctgg  45120
45121  gcttcggcca tagaaattgg ggcaccagat gagggtctag acactggtga gttggagtaa  45180
45181  ggcagaggga aagcacacag gtgtccacca gattcggttt ctggagaaca gtgagtaggc  45240
45241  tgctagatgt gtgccaaacc agattctgcc cctcagacca aagctccagg acaagccaat  45300
45301  aagcctcttt cactgaaaga ctgaggttgt atttcagtct gcttctgcac tgtgccacgt  45360
45361  gtgtagtaga ggaccacaaa ttgtctctcc atttgctgtg gtcccatggg acccatgacc  45420
45421  acaaccccta ctgaccacta aagctaggtg atcaaggaac atcccctggg tggtagccaa  45480
45481  taaatctggt gcaccagaca taaaagctgg ggatcagtca cgtgtaccag ctcccatctg  45540
45541  ggagttacag gtactctgga gaatggcaga ggaagacagc atgtacctcc cagggtgttg  45600
45601  gaagaggatt aagtcagtgc ttccgtgtgt gtttaattag aaacttaccc ctcaggccac  45660
45661  agaagtgaag atgaatctag taggtctctc acaggaagat gggtgtctca gtctgtgcct  45720
45721  ctctgctgtg ctctgggatg gtagcctgtt aaaacctctc tctccctttg tacagtcccg  45780
45781  taaagatgga acctacaagc ataagcccag ctggccacca gagccaggca actgcaagct  45840
45841  gttactgggt gccagccaca aaaatcaggg catcacagaa gggtataaga tcctttccag  45900
45901  gagattccag agacctcaag tgaggaagag gaagaaaaca aagactggat ccacagggct  45960
45961  ccatctttgg agagtcattc aggaggcctc tagatgtgaa tgaaattaaa tgcctgcccc  46020
46021  tcaagccaat gctttatgac aggcaaataa gcctcttcca cagaagatct ggaaacttct  46080
46081  tggttggttt cctctgcact gggtccctgg tcagtgagtc cacacatgtg ggccccttta  46140
46141  aaatgatttc tcagttcact attgctttgc ggatctcttg ggcacaagcc ctgttgactt  46200
46201  tcaaagctgg gtggtttggg ggcttgtctc tcaggtgaag atcttaaagt ttgggtgcta  46260
46261  gatgtggggt tcaaaccctt cactcttcag ggaaaagctt ggggtttgca ttgcctcctg  46320
46321  attatgagtc actgtgcaag gcgtgaggtt tatgatgaga tatgtccaca ctctcctatt  46380
46381  cacttcactg tgggtttttc tgcttttgcc agaggtgtag aagtcacaca gctagctttt  46440
46441  gctttttttc cagaagaaat tgttttctat gtagctgtaa atttgatatg tctgtgggta  46500
46501  taagtctatt cagaatcctt ctacattgcc atcttgaacc acttacgtaa gggaaacgtt  46560
46561  taatcatgtt tatggttggt ttataaaaat gacagatcaa cccaactgta tctggatctc  46620
46621  tataagttta ttccacaggg gactttctga agttcttgtg gacaagatgg gcaattgatg  46680
46681  ggttagatgg tttttgagat agcttgtaat ttcattaaat aagcttatct gattctcaga  46740
46741  tgcaagactt tgttcttagg cctactgcat tactcatctg tgtcatcaaa cagtattatg  46800
46801  atttagagga aatatagaca aattcacaag agcaatgata cagggcatga tgttccgaat  46860
46861  cttattagct cagattcatc cttcaataag aattctatac tctaggttga atctaataac  46920
46921  atggcattta gccatgataa ctataagatc ctgagcattg gtcaaaggaa ttagctgcag  46980
46981  gaatatggac agattgaaac atttttaaaa atcattgaat attttcatca attttgaggt  47040
47041  cggtttgagt caaatctgtg atggaaccac cataaatgct aatgagacca caacctgctt  47100
47101  tggtagaagt gtgagaggta gaatgagact gttctaagtc ctgccaatgt cagtgctgat  47160
47161  cagaccatat gtgaaatatt agacttgctt gaggaatgat cttgttagct ggtaaggata  47220
47221  gatttacgtg tgcccacatg aaagagcaaa atagcaaaaa tgttcagtcc tgtgacaatg  47280
47281  ataacacata cttttaatca atcccctttg tgttcctttt gaaaagaaat ctcactagac  47340
47341  tatttattta tttcatatcc tttgaaacac cataatgagg gggataccat gcttgttctg  47400
47401  aaattagaca accagggttc aattttctcc tctataattt aatggaacaa tgaattaatt  47460
47461  tccttaagaa tcagttttgc taatccagag actcgagctt gctcaatgta gagttattgt  47520
47521  taaatgacac acatcgtaac atatcatgaa gaaattcatc caaaggtgaa gacaaaatac  47580
47581  cctaaacctc caaaaatttt tgggaaaaaa cctagaatgt tttttaaaat gaatgagact  47640
47641  aaatgagcat tttaatctca atattggacg cttcaaaaag tggagaaaac atctatcaat  47700
47701  gataagagct gtagacttca ggccaagaat gtatacctag agaaggtata atatacaaat  47760
47761  ctttgttaaa gaaagacgtg agtatatgca aagatccaaa gtttatagtc cacataatga  47820
47821  gtctgtagaa acaatttgaa aaatttctct aataaaacaa aaaaggaagt tgatcactat  47880
47881  atgaacatgt gcttaaacat acatgttaaa agtacttacc atattagatt aaatcaacaa  47940
47941  attttaatta tattatatct catttaaaat atttatgaca tatttacaga catctcattc  48000
48001  tccaataaaa ttagaaataa acaatcaaat gtatactata atcttaagta tttaggtatt  48060
48061  aagaaatatt cctacttcat ttctctagtt aaagaaagaa aggaaagttt cctcaatgac  48120
48121  tgattggagg catgaataag aatgttattt ttatgtatga tgtgatcaat ggaaaatttt  48180
48181  tgttcttctc tctccttctc acattgtttc caataagtag aaaacaaact aatgaatgtt  48240
48241  aatccaaaaa accccactaa accaaaactc ttcactctct tcctacattg agttggtctg  48300
48301  agaaaaaaag acagggctct gctttctgat gagaatggga aaaaaaggaa aagaagacag  48360
48361  atgagctaag tgataaaatc agtacttcca tctctcaacc aagatgctca tttaatcaac  48420
48421  cagagctagg atgcatgtac tcaaggagaa ttaaataagt ctgtacagtt ttcttcctgg  48480
48481  agagtcttaa tataagttca tatatcatat gacacacaag ccataatttt atcttcttta  48540
48541  ccaaagaatt ccctatatac ctcggtcatc tgaattttat aacttttctc gtcctagaaa  48600
48601  cgctagtgca atgagtgtaa ttatgctagt aagagaatat aattcatcga atagataatt  48660
48661  catctctagt ttgatttttt attaagataa aacattattt atactaattt tgttatgttT  48720
48721  TTATATTGCA AGTGAAGCCT TGTGATTTTC CAGAAATAAA ACATGGATAT CTACATGCTG  48780
48781  AAGATTATTA TAAACCATAC TTTCCAGTGC CTATCGGAAA ATATTATTAC TATTACTGTA  48840
48841  ATCAAAATTT TTTGACTCCT TCAAAATATC GCGGGGGTTA TATTTATTGC AGAGCAGAAG  48900
48901  GATGGTCACC AGcagtacca tgcctcagta agtaaacctc tttataattg tatgtgtaga  48960
48961  ggtatttcaa agagtggaga gagaaaaaca cataggggaa tagaattaag ttttatatga  49020
49021  aaaaaataag gccaaagatg agttctacag ccaaaatgac cagtatagat ctttcctttc  49080
49081  agaagatttt catgaaaacc acatgagaga taaagataga gacttcacag gaatatctat  49140
49141  atcttttata catattttaa tcataaaact gaaagtaaat aatgttgact attaattttt  49200
49201  cattttaaaa aatggtaata acgttagttt ttcttaagtt ctatattatt tttggatgct  49260
49261  tattcatttc aatttaaata ttgtaaataa agttggtaat ttgctatttt tgccaaattt  49320
49321  atgggttctt aaaatttttA TTTATGATCC TTAGGACAAT GTACTTCCAC TCACTTGGAA  49380
49381  TATGGAAAGT TTCCACATTG GGGAAGAACA TATTTACAGG GTGAATCTGT AAAAGTGGAA  49440
49441  TGCTATTCTG GCTACAGTCT TCCAGATCAG CAGAGCTTAA TGACATGTAC AGAGAATGGC  49500
49501  TGGTCCCCTC CTCCcagatg catccgtgtc agtaagtaaa ctgatctgag atcccaatat  49560
49561  gtttatgatt tgctaagact catctatatt aactgtgaca aaatgtttat ctcgacttct  49620
49621  tcttttgcca atgggcctat ttgattttct ttttttcaag tgtgtatgaa tggatataaa  49680
49681  aatttcctga tacatatgta gcaaaataaa tgagcctact gatagacatt agtcaagaaa  49740
49741  acagtcaaag aaatgcataa aagaaacctg taatataggg tgatttcaac gagatgggag  49800
49801  agaaagagtt tctatttttt tccccacaaa gaacaccaac tttgacaatg acctatggcc  49860
49861  aagagtgtct ttttgagagt tagagaattt agcagagacg tttcagcaca caattggacc  49920
49921  caaactatcc aagactggac gtattgaaga ggatgagaag aataatttca cttagctgat  49980
49981  taaccaatcc cctaaagtgg cacagctcag tgccaagaga gatccactct gcccatgata  50040
50041  tttcacttgg ggaaagaaag agcatgtgag tgagtgtgtg gcttcctgag gtgtgcgtac  50100
50101  cactgacaaa aggactcatt tcttacccac tacatccata attctgaggt gatctgcatg  50160
50161  accgagggtt ttgagaaaaa ctaggagcac ggtagccaga gctcagaatc cctcaaggga  50220
50221  cacagatcct actaaccact ttgcagcctc cattgggaag cccactcaat aaccacaggg  50280
50281  aagcccttgc ttgcagatcc tgctcactca tgggcacccc taaaacatca ctcctctcac  50340
50341  ccacacgctc cactcccctt cccatggttg gctccctctg tactcctcca aaagtagtga  50400
50401  atgggagcct ttgcaagtgg gtagtgtgca aactcagaaa gcaaatctga ctccacagga  50460
50461  atgtaaggga gcccaaattg atcatttggc actgccccag ggaaataaaa caggaagctg  50520
50521  tcaggaccta gactgtcttg gcaggcttga gagaatgcat atactgtaag aattccctcc  50580
50581  cagaggtcat aagacaggta gagcaggtgt atagatagaa aagttctgga gaaacctcag  50640
50641  aatccctagc tggggtgaaa gaagttagtt ctttaccaaa ctcactcagt acagactaga  50700
50701  ggaactgact gttccttcaa atgcataaac tgcaatgcaa cacgtcaaga actaggaaaa  50760
50761  atcaaggaaa catgatgcca caaaaggaac acaataattt tccagtagct gacaccaaat  50820
50821  aatgaaaaca tatggtttgc ctaataaaga attcaaaaaa cttggttatg gaagctcaat  50880
50881  gagctacaag aaagcccaat tcaaggaaat caggaaaaca atgagacaca aaccatgaaa  50940
50941  agaaaccaac agaaattctg gaactgaaaa atacaatgaa tgtaatgaaa aatacaatca  51000
51001  gagcatcaac aacagatttt accaaacagg agaaagtcta tgtaaagtag aagacaggtt  51060
51061  atttgaaagg ttccagtcag aggagaacaa aagaaaaaga actatagagt gaagagtgct  51120
51121  tacatgaatt atgggagttt atcaagggaa acattttagg cattgagaag gtacgagagt  51180
51181  gagaagagtt ggagaaaggg gcaggaagtt tatttaaaga aataatggct gaggccttac  51240
51241  caaacctgag agaagatatg gacaatcaaa atcaagaaac ttacaaatcc ctaaacagat  51300
51301  ttaacccaaa agcatctttt acaaaactta ctaataaaaa tggcacaacc aaacacagaa  51360
51361  ttttgaaatc agcaagagaa aaaaaatccc tcacatacaa gggaacccac ataacgatat  51420
51421  caggagattc atcaacagaa accttgacac cagaagagag taggatgata tattcaaagt  51480
51481  gatgaaataa aaaaaaaaac aaaccctgcc aaccaagagt agtttaccca gaaaagctgt  51540
51541  cttatataaa tgaaggagac agaaagacat taccagacaa ttcaatgctg aggaaattcc  51600
51601  tcaacactag acctgcctta aaagaaatgc taaaaggagt tcttcaagtt gaaatgaaag  51660
51661  gacattattt actaacataa aaacgtttaa agataaatca gatactggta aaggtaaaca  51720
51721  gatagtcaaa cttagaatac ttaaatactc tagtatggtg gtgtacaagc catttatttc  51780
51781  caatagaatg atcaaaggac agaagttcta gaaataatta tagctacaat aatttgttaa  51840
51841  tggatactcc atataaacat atgtaaattg tgacaaaata catggagagg agtaagaggg  51900
51901  tagagttcgt gcgtgcaaac aaagtgactt tgtcatcagc ttaaacttat ctgtgatatg  51960
51961  tatgttagtt tcatgtaaac cacaaagcaa aacctatagt agattcagaa aagataacga  52020
52021  ggaagaaatc aaggtgtagc actatggaaa gtcattaatt cacaaaggaa ggcagcaaga  52080
52081  gaaagggaaa ggagcattgg aactacaaag aagctagaaa acaattaatt ggatggcatt  52140
52141  agtaagtcct tacctattaa tgattattgt gaatgtaagt gaattaaatt atccaatcaa  52200
52201  aagacataga gggatgaatg gataaaaaaa taaaagactc aactatgcgc cacctacaag  52260
52261  cctcacttca gctctgagga cacagatgtg ctgaaagtaa agggacggga taagacactc  52320
52321  cgtgcaaaca gaaaccagaa gagcccgggg ggagctaaac ttacatcaga caaatagact  52380
52381  tgaagtcaaa tagtaacaag acacagagaa gccattatac aatgatggag gggccaaatc  52440
52441  ctcaaaaaaa ttgtaaacgt agatgcatcc atctttggag cacataaaaa tattaagcaa  52500
52501  atactgacat atctgagggc agaaatagac agccatacaa taataggagg agaattcaat  52560
52561  acctcacttt caacaatgag tagctcatcc acagagaaat tcaacaggaa aatgttgaac  52620
52621  ttgaaatata cctttgacca aatggaccta aaagacacat acagaacttt ccatccaaca  52680
52681  gcaggtgagt atatattttc tgaagctcac acagtacatt ctccaggata gataaaacgt  52740
52741  tagatcacaa aacaagtctt aaaactttta agaagattaa actaatgctg actatctttt  52800
52801  ctgactatgg ttttatgaaa ttaaacatca acaacagaag gaaaacgaaa attcacaaat  52860
52861  atgtggaaat gaaacaactc actcctgata aaacgatggg ccaaagaaga catcaaaaag  52920
52921  ggacatcaga atacatctta aatcaaacca gaaaccacaa tatactagag agctgcaaaa  52980
52981  gtagttctat gagaggtgtt tttagtgata gatgccagaa ggagaagaga atgacctcca  53040
53041  ataaataatc taactttaag cctcaaaaac tacaaaatga acagttaagc ctaaagttag  53100
53101  gaaaataaaa aaataaccaa aattagagca gaaatatacg taatagaggc cagaagaaat  53160
53161  attaaaaatc aacaaaacta agacttaatt tttttgaaaa agataagcaa aattgatgaa  53220
53221  tctcagactg agaaaaaaga gaggcgatca aataaataaa attggaaatg aaagaaaaga  53280
53281  cgttacaaca gatgccacag aattagaaaa gaccccaaga gacaattcta aataattata  53340
53341  caccagcaaa ttggctaacc tagaagaaat ggataaactc ataaaaacat acaacttatc  53400
53401  aagactggat cctaaagaaa tagaaaatct gaacagacca atgacaagga atgtaagatt  53460
53461  ggaacagtaa tcaaaaacat tcctacaaag aaaagcccag gactggaaaa gcccaggact  53520
53521  agaagttttc actgaattct accaaacatt taaagaagaa ttaatgccag tccttctcaa  53580
53581  accattctaa gtaattgaag agctgggagc acttccaaag tcattttaca agatcagcct  53640
53641  taccttgata gcagagccaa acaagaatac tactaaaaag aaaattttat gccaatacca  53700
53701  ctgacaaaca tacatgcaaa agtgatcaac aaaatattag caaattgaat tcaagagcac  53760
53761  attaagagaa tcatataccg tgatgaagtt ggatttatcc atgggattca aggctggttc  53820
53821  aacagatgca aatcagttaa cttggcacac cacattaagg atatgaaggg tgaaaaacat  53880
53881  atatcctcaa tagatgcaga aaaggcattt gagaaaattc aacgccctgt atgataagga  53940
53941  aaaaaccctt actctcaaca aattatgtat tgaaagaatg tacctcaaca taataaatat  54000
54001  catgcatgag aaggccacaa ctaacatctt actcaatagt gaaaagctga aagcttttcc  54060
54061  tcaatgagaa aggaaaagag aaggatgccc actctcatca ttttccttcg gcatagtagt  54120
54121  ggggtcgcaa ccaaatgaat taggcaacaa aaggaaataa aagtcactcc aaataggaaa  54180
54181  gaaagaagta aagtggtgtc tgtttgcagc tgacatgatc ttatgcttag aaaaccctaa  54240
54241  ggactgcacc aaaaaactgt tagaattaat aaaagaattc attaaagctg caggagacaa  54300
54301  aaatcaacat atgaacataa ctcgcaacta acactaaact atcagaaaga gaaattaaga  54360
54361  gaacaatcat ttacaatcac atcaaaaaga agaaaatatc taggaataaa tttaatcaag  54420
54421  gaggtaaaag acttgtagcc tgaaatctat aagacagatg aaatcaattg aagaagacac  54480
54481  aaataaatgg aatgatatcc catgttcata gagtgaaaga attaatattg ttaaaatgtc  54540
54541  catactaccc aaagtcacct acagagataa tgcaaacttt atcaaaatcc cactggcatt  54600
54601  ttcacagaaa gataaaatat agtcctaaaa ttcttgtgga accacaaatg gccaaagcaa  54660
54661  tcttcagaga gaagaacaaa gtgtcctgaa gaacaccaca cgtcctgatt tcatactata  54720
54721  ttacaaagca ataatagtga aaactatagg gtcctggcat taaaatagac acagagatca  54780
54781  agagcagagt caggaggcga gaaataagcc catgcatata tacacaacta atattcaaca  54840
54841  agggtgcaaa gaatacacaa tgggaacaca gtgtcttcag taaaaggtgt tggaaacctg  54900
54901  gatatccaca agcaaaggaa tgaaatgaga ccccctatat taaatcactg acagaaatta  54960
54961  actctaaatc tattaaagag ttaaatacaa gacgtgaaac tataaaattc ctagaaaaaa  55020
55021  acatagacaa atatcttctt gacatcggtc tgggcaatga ttctttttat atgacaccaa  55080
55081  aagcacagga aacaaaagtt gaaataaata aataggacta catcaaacta aaatgcttct  55140
55141  cttcagcaaa ttagaatgaa aaggcaacct atggaatggg agaaaatatt tgcaaaccat  55200
55201  atatctaata ggagtttaat aaaaaatatg ataatgaact tagagaactc aatgcctaaa  55260
55261  taaagaatcc aattaataaa tgggcaaagg atctgattga cattttctga aaaatacatg  55320
55321  caaatagcaa accagtacgt gaaaaggtac tcaaaatcac taatcctaag gtacatgcaa  55380
55381  atcaaaacta caaggagata tcacctcata tccgatagaa tggcttttat caaaaagaca  55440
55441  agggattaca agtgttggtg aagatgtgga gaaaagagaa tagtcgtaca tttctggtgg  55500
55501  gaaggtaatt tattacaacc atatggaaaa gagtatggaa gttcctcaga aacttaatag  55560
55561  aactatcata tgattccttt ttggggtgtg tatccaaagg aaatgaaatc agcatctgga  55620
55621  aaagtgatct tcactcccat tttcactaca acattattca caatagccag gccatggaaa  55680
55681  caacctaagt gtctatggat ggatgaatgg atgaggaaga tgtggtgtat atatatatat  55740
55741  atgcatatat atataccatt gtataatatt ccgtcatgta tatatgtgtg tatatatgta  55800
55801  tatatatatg atggaaaata tttatatatt ttctccaaac aggagaaaga aggaaatcct  55860
55861  gctatttaca acaacatgga taaacctaga gtacattgtg tcaagccaga gacaaacaaa  55920
55921  tacttactga taaaacttat atgtggaatc agaaaagaaa aaagaacgaa aagtcaaatt  55980
55981  catagaaaca gagagtagac tgggggttac cagagtctag ggagtggggg aaattgggag  56040
56041  atgctgatcc aagggtgtta gccttcagtt ataagatggc taattctgga gatctaacgc  56100
56101  acagaatggt gaccatagtt ggtaataatg tattgtatac ttggaatttg atgagtggag  56160
56161  atcttaagca tttcaactac aaaaaaaaaa agattactat atgaagtgat agatgtgtta  56220
56221  attaacctga tttacagaat catttcacag tgtttatgtg taccaaattc tctcattgta  56280
56281  cacattatat atatatgatt ttgttcatta tacttccata aacctagtgg ggaaaactgt  56340
56341  aatagacatg caaaataaaa ggagaaaaaa attaaagcaa atagctacaa aatgtaatca  56400
56401  aatatcaaag gaagacatca agaggagaag ggactgaaaa aactattgca gagcagaaaa  56460
56461  caattagcaa agtgtcaagt cagtcctcat ctatcaactg ttacttaatg taaatgaatt  56520
56521  aagcccaact attaagagaa tagagtaccc gaatgagtaa aagacaagaa caaatgatat  56580
56581  gctatctata aaagactcat tttagactta aagatgcaga attaacgtga agggatggga  56640
56641  gaaaatatgt cttgaaaaat ggcagccaaa agaaagcagg agtggctatc attatatgaa  56700
56701  aaaaattgat tttatgtcca aaaccatctg tagagacaaa gaaggtcatt atataataat  56760
56761  aaaaaagtca attcaacagg aaatagaacg attttaaaca tatatgcacc ccacatcaga  56820
56821  cctcctaaag atagaaagca aatattgaca ggtttgaaga ggagaaatta acagcaatac  56880
56881  aataatttcg agctgatttt tgtatatggt gtaagataag gacccagttt tattcttctg  56940
56941  tatgtgggta tctagttttc ataacactat ttgctgaaga aaccatcctt tccccatggg  57000
57001  gtgttcttgg catccttgat gaagatcagt tgatcacatg tgtgtggatt tatttctggg  57060
57061  ctctctatcc ttttacattg atctatttgt ctatttttat gcctcaacca tgctgttttg  57120
57121  attaatgtag gtttataata tattttgaaa tcagaaagtg tgatatcctc agctgtgttt  57180
57181  ttgctcaaga ttgttttggc tatttggggt ctttcgtagt tacttattaa ttttaggatt  57240
57241  gttttttcta tttctgtaaa aaatgccatt gggattttga ttgaggttgc attgaatctg  57300
57301  taggtcactt aaggtagtat ggacatttaa caatattcaa gactctaatc tgtgaatact  57360
57361  ggatatcttt gcatttatct gtcttcttta atttccttca tcaacgtttt ataattttca  57420
57421  gtgtataagt cgttcactta tttggttaag tttattccta agtgttatat tctttttgcc  57480
57481  cttaatgtaa atgggattgt ttcgttaatt cctttttcag acagtttctt attagtatat  57540
57541  agaattgcca ctgatttttg cgtgttgatt ttatctcctg tgaatttgtt gaaattattt  57600
57601  attagtttta acagcttctt tgttcaatct ttaggatttt ccacagataa gatcatgtca  57660
57661  tctgcataca gagacaattt tatttcttcc ttccaagttt gggtgccttt tatctattta  57720
57721  catgtttatc ttgctgtttt taaaatttct taaaagggtc acgttagttt ataacattat  57780
57781  ttaaatttca agtgtatatt attttatttc aacttctgcg tatactacct catgtttctc  57840
57841  accgaaagtt gccatccatc actgtacaca tgcacacatt tacccctttc acttcctgtt  57900
57901  cttgattaat tgctctggct aggatttcca gcactctatt ggataaaagt ggtgagagtg  57960
57961  ggcacactgg tcttctgcct gatcttagag gaaccaatca tcagtcagcc cagccagaga  58020
58021  ttctaggtgc ctctcaaaac tctgcactca tccaacctac tggtgttgta cttagcattc  58080
58081  cccaggagtc tagaataatt ccagtcccat gagtgtcctg agataggcga gatagtagcc  58140
58141  agtccttcca ggaggaggca gaacatttga ggtgttagat gtgtggtcca gttccttctg  58200
58201  tactcaggat aaagctagga gttggggttt atcatttcac ttgctctgcc ctgagctaga  58260
58261  gagggcagct gtggcaaatg catgcataca ccttcacatt gcatgctctt tcaaaccatt  58320
58321  attttgctct ctggatcccc taggtatctg gaaaattgtg atctttgtca gctctcagag  58380
58381  atgagttaat tagaagccag tcccttaggc agcagcctga aaagttgggg gtctggatgt  58440
58441  gctgtccacc tccttccagg gagaaactgg gagctgggct tatcacctgc taagtcagca  58500
58501  ctcagctggg gatgaactgt gagatgtgct cacgccccca ttcataactg atactttgtc  58560
58561  ctctgtagtc acctggagac tagcaaatgt gggggcctct agctcccaga gacaagagag  58620
58621  ttggaagcga taccctggag tagctgttgg aaacttgggg cacgagacag gggttccaac  58680
58681  catttgctcc tgaagtagaa gctgggagtt gggtgttcct ttccgattgg atggtgctac  58740
58741  agcacggatg gggcttatga tgggagtgta tctcagtttc tcctaccagt gaaggtgttg  58800
58801  gcattttctt gctcccatgg tttgcaggaa ttctcaatga gtttttgtat ttctaataaa  58860
58861  aggaagtgat acacctatag ctgttaattt gctgtgtcta ggggagaggg tgaggtcgaa  58920
58921  gcatgctgtt ctatcatctt accaacattt ctctattttt ttcaaattta cactgacatt  58980
58981  gggttttact tgcttttctt tttctaatgt cttaaagcag aaacaattct tgattttcag  59040
59041  tctttattct tttctattat agttatttaa tggtaaaatt ttcctctcag cactatctta  59100
59101  gtgtcaagtc ccaaaatttt atttaacgtg tttttattat cattcaattc aaaatattta  59160
59161  atctcttttt atttcttctt tatccacatg tatttaacaa atgaagcaga gttctgtgag  59220
59221  gagacacagt aactgacagg agtctacttt cactgtttca agttaaatta tacgtaattt  59280
59281  gagaaatcat cattttaggc ttagaaggtc aatgaatgtg ttgatctttg tcatcttcat  59340
59341  tgaactcctt atatccatat agtttatgca cccaattatg atgaccaaca tttcaaaatc  59400
59401  tcagagccaa agagtacggt agctatggtg gaagattctc tgagatcatc atctgatctg  59460
59461  agatacccca attgattaac tgagttctgg ggttgcttaa gaaatccaaa ctaggtaata  59520
59521  tttaatgcaa gccccaggaa aggacccatt gctatgagag ctctggcatg ttctccatca  59580
59581  gactgacaga tttctagtga tttcttagaa gggattctgg attctgagta ttttaaatct  59640
59641  tgctttgttc caaagacttt ttaatggagt atcttgattt aatatttttg gaaacgcata  59700
59701  gcttattttc tctgacagaa aaggtcaatg attagaactt ctccagattt tcctttacca  59760
59761  atgacatgtg cttgtctttt ccttaTGCTT TCTCTGTTTT AGAAACATGT TCAAAATCAG  59820
59821  ATATAGAAAT TGAGAATGGA TTTATTTCTG AACCTGACTT TACATATCCC TTAAATAAAC  59880
59881  GGGCACAATA TAAGTGTAAA CCAGGATATG TAACAGCAGA TGGTAAAACA TCAGGATCAG  59940
59941  TTACATGTCT GCAGAGTGGA TGGTCAgctc aaccctcatg cattagtaag taattgatta  60000
60001  tgttagtttt cattatcctg atggtcattg cacaaaactt cactttaatt cttctttggg  60060
60061  ggcgggacta aggtgcttcc atttgaaaag ataaaaaaaa aaatactttg agacaagcgt  60120
60121  ataatttttt gccttccaag attaattact agtggggtag aatatcagtc catatttcag  60180
60181  ttcaagtttt tcctctttaa gaccttctgg ggttttgaaa ctagttgggg agccttatgt  60240
60241  gtattctttg taaactcgtt tgttattaac tgagagcttt gtgcctgttg catctgcttt  60300
60301  tagatgatca gacttttatg tcacagtctc tggtcctagg catgaaagtt atttttttaa  60360
60361  gtgaagatat gggttcataa tacataattt tggattatgt ataatttaca tatattttat  60420
60421  actacgggat aggtccactt ctgaaaaatc ctttcgctta gtaaatcttc ctaaacatct  60480
60481  aataagtgga gactgagaaa cacttctaga ttgtaccaaa tttttccctg tcccactacc  60540
60541  tggacgttta tgtagatttt tctaagaaca atttgctcag tttatcttat taccctaaag  60600
60601  ccacacagtg acacattttg aaatgatatt taacatattc actttaagtg aagagggtat  60660
60661  ttagaacatc catctgTACT GTTTTCATTT TTTAGGAAAA TATTTGGGAA ATCAACGTCA  60720
60721  GCATGTGAGC TTTAAAAATT AGTATGCTTG GGTCTGGCCC CGTGGCCGAG TGGTTAAGTT  60780
60781  CGCGCGCTCC GCTGCAGGCG GCCCAGTGTT TCGTtggttc gaatcctggg cgcggacatg  60840
60841  gcactgctca tcagaccaca ctgaggcggc gtcccacgtg ccacaactag aaggacccac  60900
60901  aaccaagaat atacaactat gtaccggggg gctttgggga gaaaaaagga aaaaaataaa  60960
60961  atctttaaaa attagtatgc tttaatgcac agttttataa aatatttaaa aagttacttg  61020
61021  cactgctcaa aattaatctt tttattcaac taatccattt ttctctgaca tatatattat  61080
61081  aactgctaac tcacaaaatg ctattctgct atgctaaaca ttgtactgga ctatttcact  61140
61141  aataacgtgg gataaatgca tacgcataat tgaattgagg agaatattct taaaataaac  61200
61201  tttcagagag tttaagtggt gagaaaaatg ctatgtagaa atattttgtt ttgtgtaatg  61260
61261  aatacatgac aatgatttat cactgatatc cttagatttt ttcatatgat acttaattta  61320
61321  tcagcatata tgaattgaga aagatttttc cttttttccc ttgggatgga tcttactcat  61380
61381  ttagattgtc catttaataa tattagaaat caattctatt atgcattaga atattgtgat  61440
61441  atgccagtat ttgagaatgc cagagccaaa agtaatggaa catggtttaa gctcaattac  61500
61501  accttggact atgtgtgcca tgatggatat gaaagcagag gtagacgctc cacaggctcc  61560
61561  ataatttgtg gtaaggatgg ttggtctgat acagccacat gttatggtaa gtactgtttt  61620
61621  ttcaggtctt cttttttcct ggattaacaa aattaacaaa atttgttcca aatgaaacat  61680
61681  ttttaacaaa tttgaagcgt ctatagtcat tttatggaac aatgattaaa atcaaggtgt  61740
61741  ctcctgagtt aatgtaaatt gggaagagag ggtggtttga aacccaaaga tcataatcta  61800
61801  tctttaaagt tttgtgttaa agtaatgttt cctatgggcc atatacacca tagatttgtg  61860
61861  agtaaagtac aattgtttta gttattgtga atggaaactt tcatgttctt taaaactggg  61920
61921  ctctcattag caaaattcta atttcttacc actcactcag ctattttgct cctgagtttc  61980
61981  tgctttaccc ctcccaccct gagtgttcat ttctgcaggt cattagagga gctctttatt  62040
62041  ttccgacctt gaacaagttc tgtggactag gacatgactc tctttaatgt ttgccgacca  62100
62101  gctgtctgtt ttccagggtt agaagtaggg cttgaatctg tgggaaactg agtggatgca  62160
62161  gagtgttcca agccaaagga acagtgtttg caaagctttg gaaaaaatac aacatgtagg  62220
62221  aaaagtcagg ggggtggatt gtactcaaga gaatctcatg agctgagtct ggacaggagg  62280
62281  caaaggaagg cttatccagg ttgtttcagt gcatgttcgc aactcgatta attttacgct  62340
62341  tgacaaaaag ccacagagga gtttgaagga aaggaatgat ataatttttc ttggattttt  62400
62401  gaaagttttc ttttccttta cgctgtgctt gtggtgaata aagaagattc aggaatccat  62460
62461  gtagggtgag aaagagaggg gattgtgata cgacggtgac tgagagacgc agagcagagg  62520
62521  agagatatga gatacatttt ggtggtagaa agcaaaggca aagttatgaa attaatgtgt  62580
62581  tagacatttg aacattagac ttaaaacatt aaagtttaat gttttaaact ttaaacatta  62640
62641  aagtcatgaa atgaataaga aagtgtaaga ggtcaactca catgtttatt gattcgattt  62700
62701  ttctgagcaa gcaggtaaat ggcaatgcct tttggtgatg tggttctggc aggagagaga  62760
62761  gcgttttgga agggccatca caatttttga ctctgacaca ttatggttgg gctgcccatg  62820
62821  gacaatgaaa atcaaatatg caaaccacag ttagatgtgt aggtctagcc aagagatata  62880
62881  cttgtgggat taccaccata taaatgatga tatcaaattg gaaaagaata tagaatgaaa  62940
62941  ggaaaagaga gctcaggact ggaccctgaa gtgctccaac atttaggtgt cagacagaag  63000
63001  agcaataggc agctaagtag atggaaaaaa gggggcctct gagaatcggg agaaaaaagg  63060
63061  gtaggaatga aggtcgtcct agatatggag agaaggaaat gactaaggga agaggagcta  63120
63121  gaccagaatg attaatagtg gagcctgtgg agtcagcctg gccaggttct acttccagtt  63180
63181  ctaacacttg ctaagcaggt atcttaggtc aacaaccaag actatctgaa gctttgttta  63240
63241  ctcttcctta tctgtaacgt gttttaatat ttacaattgt caaaatattt caaaggcttg  63300
63301  tgttgatcaa tagactaaat tatccatata aagttcttgc cacagtgcct gccatataat  63360
63361  aaactcaagg aaattgtagt ccaattatat tattttatta tgataattca agtagtgaat  63420
63421  atttctaatt cagttgatat gtccatattg aagagcataa aagtgtgatg gatttggcta  63480
63481  catcgatgcc aaaaataact gtaacaggaa cacttttcga tggagtatac agggcaaaac  63540
63541  ctaaatagaa tttactgaag aaaaatgatt agtaacaaat ttcatatagc atatgggcag  63600
63601  aactctttca agaaagttgg ctgtgtcaga caataggagt ttcagaaaat tgctagagga  63660
63661  aattatgcac tgaagggaga atttatgttt taaagttagg agacgtgaga gtggactgaa  63720
63721  tgctggggag gatggagtag ggagggaagc aggcagagat ggaacacgtg aggtggatag  63780
63781  ttcgctgtga aggtgggaaa gaaagggaac cagggctccc gtggaagtac cagcctttgg  63840
63841  tgcggacagg gctacttcca acttttcaca ggaggaagga aggaaggaaa tgagtgtgta  63900
63901  aacgtcatgc tgggaagaag caggagctga tggtttctat tttccaaaga agtacgagac  63960
63961  acagtcatct gagattgagt ggtgcatggg gaaaggagca gaaggaacac taggtggagt  64020
64021  agaaaagttt ctaacagaga cttctgagag agatgcaggt gagcttctta gagagctgag  64080
64081  gtagacgtgc ttagcagtgt ctcggtccca cttaaatctg attcactcag gttgtcaaaa  64140
64141  aatgcttatc gtggtctaga aatagaccag gagaaaatgg tgaaaaacac aaacatgggt  64200
64201  ctgcatttca agagctttca tctcagcatg aaaaacacca atgaatgaat ccaaataatg  64260
64261  aaacaaatgg taaaaatatt ttaaatattt ttgatgtatc actgtgttca aagaaacaaa  64320
64321  agaatccaag gacttagaat atcggaaggg atggaaagat ctacttcata gggagatgca  64380
64381  tctatgcaaa gagaggttga aaacctcgga acaaattcga agatcataaa gcccggagtc  64440
64441  tggagtgaca gggggagaga gatatgagat aacattggaa gtgcaggcaa aggaggggtc  64500
64501  gaaaagagtt tggatttgat tccaagtaga aggggaggct tttaaaatga tcatgaactt  64560
64561  cttttctggg attagaagca gatgctggtt ttgtgaagac aaaagctttt acagttttga  64620
64621  ggagctttct tttaaaaaca agaatgcaaa atcatgaata tataattccc atgctctttc  64680
64681  cagtgtcacc acatgacagg aaacgtaaag gagaggaagt aggagcgaca gagacagcag  64740
64741  tggcagctaa tggcaaattt tataaaaacg tatgaccttg tgaacccatc ggtaggaatt  64800
64801  caccacgaca gtgtaggcct ccaaaagttg aaagaacaaa tgacagctca gtattctttt  64860
64861  caaataactt ctctcaacca tgtagcagaa aattgcacac agattggctg aaatctgagt  64920
64921  ttatttcaaa tatcctgtgt gttctctcct ttggggagag gtttccaatg agtagttgct  64980
64981  atcataagcc acttaagccc aacttacagc aatcttaaat aaatgtgcac ttcagataaa  65040
65041  aaaatcatac tcacgtttcc agcatcagtg ctaggattta ggattttgac ttttggataa  65100
65101  agataaatat ctttaattca gagtatgccc attcaaattc ttctttaaat cacatttctt  65160
65161  aagtcattat ctttcttctc ttttcttgag attggcacct gagctaacaa ctgttgccaa  65220
65221  tctttttttt ttttggtcat gctttttcta tccaaatctc cccactacat agttgtatct  65280
65281  tttagttgtg ggtccttcta gttgtggtgt gtgggatctt gcctcagcat ggcctaaaga  65340
65341  gcggtgccat gtctgcgccc atgatccgaa gtggcgaaac gctgggccac caaagcagag  65400
65401  cacactaact taaccacttg ggcacagggc tggcccccac ttaagtcatt atccttatat  65460
65461  aaatacgaca gttctaaaat agccaacagc aagacctttt gttgttgtta cagcagcatt  65520
65521  tttcacaatg tgatgagaca gaaaatttat ataaaatgag cacaaaatat acagacaaag  65580
65581  acacatgcaa gtgaaagaat tgctacgtag aaaactggaa tcaaatttta ggagatgaat  65640
65641  cccagtggtt gtcatcaagg cttatcttct caactaagct acagaagtca acattaaagc  65700
65701  aagaaaaaag caatttattg agtttctttg tgtggcatta cttttaaaag gtttacatat  65760
65761  ctaattttat gaatatgttt taatacttga cttttagatt gtataaaatt tcattttagt  65820
65821  ctaattctaa tttttaaatt tgtttctaat ttttaaatta actggcaaga tagaaaaatt  65880
65881  ccaaatgaga aaaatgcatt ttttttaaca tttagcagtc acaaatttta caagttttaa  65940
65941  gggataattt tacacatttt taatttgaat aaaataatta acaattagta ggtagtgtaa  66000
66001  attaaaggtg tagtaagaat agatggttgt atatcatata actatttgga atacctagaa  66060
66061  tttgcctagc tatgtgactc gaacatggtt cttcaattta tttcatgttt caatgtgatt  66120
66121  cttcacatac agaatattta ttaagcaatt ttcaatgttc ttctaactaa aatgcattag  66180
66181  aaattcctct tctgtgtatt gtggttcccc agttaaattc aggaaaaata ccaattttta  66240
66241  tttaactgtg caatttaaaa ttgtagcatt agctttttaa tgtgagaaaa tacttttatg  66300
66301  ttgtgagagt acagaaaatg taacattcaa ttttacgaat gacagcgata aaatcaggtc  66360
66361  tagactaagc aagctgactt tgcaaataaa ctttcaggac acatatattg ttgttcgatg  66420
66421  ccttaatatt tctcaaagag tcttatgtgg atttagaggg tgtagaaaac ctaatatgta  66480
66481  acagttttca agcaagaggt ttacctggtg cctctgtata tgcagttccc agcacctctt  66540
66541  tgttacgtga cacatataac atttactttg gcaattatac attctcatta aattatttga  66600
66601  cctttgttgt agagagagaa tgcaagattc cccaaataga aagatattta aatgttgagc  66660
66661  ccaagaatga catttacaaa gttggagccg tgttgaaatt ctcctgcaga aaaagacata  66720
66721  caattgttgg agcagattca gttcagtgct accactttgg atggtcccct ggttttccaa  66780
66781  catgtaaagg tgaatatgtg ttttacaatt gctgaaacaa aaattagaat tgtggatatc  66840
66841  aacattgttt ttccctctta attttctgtt ggcttccagt ctgtgtttat aatctaatgg  66900
66901  attaagccag agatatacct gcgacggaca tgtgttctgt agtgtatact gcagatttac  66960
66961  ttctttaaga aattaatctt cagttgtttc ctgaaatacg cagtggaagt ctctgtacat  67020
67021  acatacatgg tatcggacac tagggggatt tcctttatta cttttccttt gcctacaagc  67080
67081  ccgccattaa tgttggacat tttacatggc atgggtctta cctcaagttt cactgagtat  67140
67141  gtctaaagaa tattcaagca gctcatagtc agttcagtca caggtacgac ttaatcaagg  67200
67201  cgaatatgcg ttgatcaaat gcttgcctca agtgatggta tttttttcaa aaagttttga  67260
67261  taaaatgttt cagtggaata tgaatattgc tgtaagttac acactatata tattaactgg  67320
67321  tttgcataca tctttagagt atctagatta ttgaagatat tttctgggct taaatatact  67380
67381  tccaatgtgc tacttcagta gtataagtaa tagaaccagg aaatatgaat ctgctgtaaa  67440
67441  caccattgtt ttgtcattgt ttaagaatgc tttaataaat tagtcaataa ataataaatt  67500
67501  aattaaagaa aaaatatctc catttgactg ggtttttaag ttgtaagtag acaatttaac  67560
67561  cactaattac acagcatttc tactgtagct gaagtaagat cgtgtggtcc acctcctcaa  67620
67621  ctcccgaatg gggaagttaa agaagcacag aagcaagaat atggacacag cgaagtggta  67680
67681  gaatgtgttt gccatcctgg atttctgctg aagggttcta acaaaattca atgtgttgat  67740
67741  ggagaatgga ccactttgcc tacgtgtttt ggtaatgtat gaaaatatta atatttaaac  67800
67801  ttaaatcaac actttgtttt catatatata cacaaataaa catgtttttg tgaaattttc  67860
67861  acagaggagg agagtacatg tggagatgta cctggccttg atcatggcta tgtcgagctt  67920
67921  tctgcccctc cctatcgcca tggagattca gtagagttca cttgcagaga agcatttaca  67980
67981  atgattggac acaagtcaat tatgtgtatt cgtggaatgt ggacccaact tccacagtgc  68040
68041  attggtgaga atacgcttct caaattggca ttcaatagga tttaatattt ttattgtaaa  68100
68101  aactgtattc aaaaccatat ttttaaaaat ttagatataa tcttgaaaat gtcggtttta  68160
68161  aattataatg aatcccaaca tttgttgttg ataattcaat atgtgtgtcc agaggacaga  68220
68221  cataaaatag caagagaaat ttatgaatct ttctgtctct catattaaca ttgtttataa  68280
68281  gtgtggagct acattttacc tataggtatg tatatgatta aaatagtact aattaccagg  68340
68341  aaaatagaac tctatttgca caaataccat gtttgttttt ctatggtact ctttctttcg  68400
68401  ggccctggca aacaaggaaa taaagttgag gaaatatgca tttgctacac tcctacagaa  68460
68461  atcttgcctc tctcagagct tctaacaatg ataatttttc agtctgtttc aaatgcagta  68520
68521  aaagaagtta atgagccgga gggtgggtgg gtcacaagct ctctccttca gtagcgtagc  68580
68581  tcagtcatag aagacagtca gggttgggcc aggaaactaa cctgattgat gccctttgct  68640
68641  ctgtcagtga atcatcccca cctttagatg accacgtctt tgatgactaa ctgggagaat  68700
68701  cctggggacc ctcttgattt tcctttagaa tgagttcttt cctggagttt tgtgggtcct  68760
68761  gcattcaaag agagccctgg atgtccagta ttagttattc atcagacttc tagtcattac  68820
68821  ttattcaagg agaaggcaga gctgagcctc tgctcctcta gagcaggatt tcatatgtgt  68880
68881  tttgctcact gtgtattctc aacacccaaa aatgggctgt acatgcagat gacatttaat  68940
68941  aggagtttgt tacatgaatc agtaaatttt gttgcttctt aatgcttaga tttttctaaa  69000
69001  cacattcctc tcaaaagtat tgcaagtcct tcaagaccaa acctcatctt tgccctgttc  69060
69061  tgtctccaca aatgatctta tctcatttca tatgggggaa aaacccaagg caatattagg  69120
69121  tatgaaattt ctcaattttc attctggctt ataccaaaca tctgcttcaa ttgttactgt  69180
69181  cttctgttct cagagctttc ctttctgagg tgaatcctct acctatatag gacttcacat  69240
69241  agtcccctgc cagctgtcag aggctttatt ccaagtttct cctctcaatg tttattttgc  69300
69301  acctccctct actctggctg ttcactcatc tcactgtgtt tattctctcc taataaacaa  69360
69361  agaaatcctt tcagaaacca agaaatcaca gaacagaatg acaaccttca ccaccactcc  69420
69421  ctttgactat tgatcttcct tcagttaccg tctcttgagg aagatctagt tttgtcttcc  69480
69481  tcaacatgct ggactagtcc taaacacagc actatttctg cagcctctgg cgtgttttga  69540
69541  gttagtctct tttattttat ttttcttcaa ggttgcagta caaaatcatt acatttcatt  69600
69601  ggccaattac ttgacttttc tttattctgt tcatccttac ttgactgtga tcattaacaa  69660
69661  atcaacaagt actactaaaa acctacagtg atattttatc agaatcaaac aggattctca  69720
69721  cctgtattga attttttaaa tatgtaacta tttaaaaagc ttctatagtc aatatttaac  69780
69781  tcatactcaa accagcaaaa gtttactact atggtattat aatattattg aaatatagaa  69840
69841  tgatctggtg tataaattag cttcttgaaa attctgagag tatatatgga aaacgttgtg  69900
69901  accttaagaa cccaatttct tattccaatt ttgcgtctct gtttaaatgc ctgctttcat  69960
69961  attcacattc tatacaatat accttagatg tacttttctt attatattac cccacctttc  70020
70021  ttgaaaaaaa tgtctttaaa ctaagaactt cgtagagtct agttccacaa ataattgttt  70080
70081  ttattttaat gtttgaagac tttgggtaaa aagtactgta gagatacttg agatcaagaa  70140
70141  agaaatgaat gtgaccattt gcacagattt taaatatgga accaaattta accacgggat  70200
70201  gactattcgc tatgtacacc atccacaaaa gtcaacctct tatgctcttc tagttcccta  70260
70261  aatgcaaaat gtttttatga tggatatttt ctatgaaatt tcaaatactg cacacaggat  70320
70321  ttatgttcat acagaatagc ccatcttgtg caatatgatc tggaaccaag tttggttggt  70380
70381  ggaatgttta ggcatacatt ttaatttcat aatactattg accgtatagc tttttttttg  70440
70441  tagtagtcgc tttgattctt ctaattagtc ttctcaagaa aacattttca tgttatagca  70500
70501  acagatgaac ttgcgaagtg taaatggtca aagttaatta cacatgagga aagctattca  70560
70561  cataagattg aatttaatca taacgccaac gtaagttaca aatgtagagg aaaatacaaa  70620
70621  cactcaacct gcgtaaatgg aagatgggag cctgaagtaa catgcacggg taagctctta  70680
70681  tttgcaatct tttcaaagtt ttgttctatt tcttcctaac ttgtaaaagt aatatatttg  70740
70741  tatttttcaa aattttagct atttattctg acaaataagt ttcaagctgg atagtaattt  70800
70801  agaaactaac caaaccctga ttctacatat tatttgtatc gtgtgcagcg gtcaactata  70860
70861  gaacaaacca cccagaaact tggtgccttt aaattaacat ctggacagta ggtgtgctca  70920
70921  ttactatgag agcaccagtg cttctaattc cttctattac ttgcaaatct ccctatgcct  70980
70981  acgcctgtga ctattatgta tgaatatatc tatctacata tttatctatg tttgtatgta  71040
71041  tctgtctcta gttatctatt tatctatatt tatcttaaaa actaagtcat cttgacacca  71100
71101  ccaatttgaa ttgaacagca catagtttat tccagttttc cagttttcgt atctctattt  71160
71161  ttcttctcta agtgtaggac accttgactc actatcctca atatttttac caatttcctc  71220
71221  aagcctagaa catacagaga gtggtttcac ggcaatagaa aaacgaatct cctatctaca  71280
71281  gtttagtcca tttttagttc gtatttattt atttgagcag cgaaaatatt ttattttttt  71340
71341  tttagttatt ttattgagct cgtaatggtt tataacattg tgtgatatca ggtgtacgtt  71400
71401  attatttatc agtttctcta tagactgcat cgtgcacacc accaatagtc taatttttat  71460
71461  ccatcaccat atatgtgtgc ccctttaccc ctttcaccca cctcctaacc cccttcccct  71520
71521  ctggtaactg ctaatctgtt ctctttaact acctgtttgt ttatgttcca catgtgaatg  71580
71581  aaatcatgtg gtgtttgtct ttctctgtct ggcttatttc ccttatcatt ataccctcag  71640
71641  ggtccatcca tgtttttgca aatgggacaa ttttgtcttt ttatggctga gtagtattcc  71700
71701  atcttcttta tccattcatc agttgacggg cacatcttgg ctatggtgaa taatgctgca  71760
71761  atgaacgtaa gggtgcataa atttctttga attgttgatt tcaattgctt tggataaata  71820
71821  cccagcagcg ggatagctgg attgtgtggt atttccattt ttaatttttt gagaaatctc  71880
71881  catactcttt ttcatagtgg ctgcatgagt ttgtgttccc accagcactg tgtgagggtt  71940
71941  ccgttttctc cacatcttct ccgatgtttg ttattttttg tcttggcaat tatagccatt  72000
72001  ctgacaggtg caaggtgaca tctcaccaca gttctgattt acacttccct aacaattagc  72060
72061  aatgctgaac atcttttctt gcacctgctg gccatctgta catcttcctt ggaaaattgt  72120
72121  ctgctcatat cctctgccca ttttctgttt ggattgtcta ttttttgttg ttgagttgta  72180
72181  tgagttcttt atatactctt gaaattaatc ccttgtaaga tatatgcttt gcaaatattt  72240
72241  tctccccatt ggtgaatttt ctttttgttt ggttcatggt ttcctttgcc tcgcagaact  72300
72301  ctttactctg agtattccca tttgtttatt ttttcttttg tttcctgagt agacacggta  72360
72361  tttgaaaaga tgctgctaag accaatgtca aagagtgtgc tgcctatatt ttcttctaga  72420
72421  agttttatgg tttcaggtct tacattcaag tcttaaatgc attttgagtt aatttttgtg  72480
72481  tatggtgtaa tataatggtc cattttcatc tttttacatg tggctgttca gtcttcccaa  72540
72541  caacatttat caaagagacc gtcctttctc cattgtgtgt tcctggctcc tttgtcaaag  72600
72601  attagctgtc catagatgtg tggttttatt tctgagcttt caattctatt ccattgatct  72660
72661  gcgtctgttt ttgtgccagt gccatgctgt tttggttact acagctttgt agtatatttg  72720
72721  gaaatgaggg attgtgatgc ctccatcttt gctccttttt ctcaggattg ctttagggat  72780
72781  ttggagtctt tcctggttcc acataaactt tagtattctt tgtcctattt ctatgaggaa  72840
72841  tgttattggg attctgatcg ggattgcatt gaatctatag attactttag gtaatatgga  72900
72901  cattttaatt atgtttattt ttccaatcta agagcataga atatctttca tttttttatg  72960
72961  tcatatttga cttctttcaa taatgccttg tagttttcag tgtataggtc tttcacctcc  73020
73021  ttggttaaat ttgttcctag atattttatc ctttttgttg ggatttaaat gggattgtat  73080
73081  tcttgagttc cctttctgct atctcattat tattgtatag aaatgcaact gatttttgta  73140
73141  agttgatttt gtactgtgca attttgctgt agtttttgat tatttttgat atttttctgg  73200
73201  tggattcttt agagttttct acagatggga tcatgtcatc cacaaacagc aagagtttca  73260
73261  attcttcatt gtcaatttgg atatctttta tttctttttc ttgcctaatt gcttcaccca  73320
73321  aaacctccag tactatgttg cataggagtg gcaagagtgg acacccttct cttgttcctg  73380
73381  ttctcagagg gatggctttc agtttgtaac cattgagtct gatgttgact gtgggtttgt  73440
73441  catatatggc ctttattata ttgaggtaat ttccttctat tcccatttta ttgagagttt  73500
73501  tgtcataaat ggatgttgga tcttgtcaaa tgctttctct gcatctgttg agatgatcat  73560
73561  gtgatcttta ttcctcattt tcttaatgtg gtgtatcaca ttgcttgatt ttgtggatgg  73620
73621  agaaccattc ctgcatccct ggtataaatc ccacttcatc atggtgtata atccttttaa  73680
73681  tgtcttgctg tattgggttt gccaatatat atatatattt ttgggagtgg cagttcgccc  73740
73741  taagctaaca tttgttgcca gtcttcttct tttttcctga ggaagattgt cactgagcca  73800
73801  acatgtgtgc caatcttcct ctattttgta tttgggatgt caccacagca tggcttgatg  73860
73861  agcagtctgt tggtccgcac ctggaatctg aagcaatgaa ccctgggcca ctgaaacaga  73920
73921  gcatgagaac ttaaccacta tgccattggg ctggccctga cttgccaata ttttcttgag  73980
73981  gagttttgca tctttgttca tcagcggaat tagcctgtaa ttttccttct ttgggttgtc  74040
74041  cttgtctact tttggtgtca gggtgatgtt ggcctcagcg aatgagttgg gaagtattct  74100
74101  gtcttcaatt ttttggaata atttgagaag gataggtatt aaatcttctt tgaatgtttg  74160
74161  gtagaattct ccagagaagc catctggtca tggactttat tttttgggag tttttcgatt  74220
74221  gctgtttcaa tctctttact tgtgattggt ctctttaaat tctctatttc tttttgattc  74280
74281  agtttgggaa gtttgtatga gtctaagaat ttatccattt cttctaggtt atccaatttg  74340
74341  tttgtatata gtttttcaca gtatcctctt aacatccttt gcatttctgt ggtatctgtt  74400
74401  gcaatttctc ctctttcatt tctaaaattt tatttatctg aattttctct ctattttcct  74460
74461  ttgtaagtct gcctaggggc ttgtcagttt tgttgatctt ctcaaagtac cagctcttag  74520
74521  tttcattgat ccttctaatg ttttttggcc tctatttcat ttacttttgc tctaattttt  74580
74581  attatttctc tccttctgct aactttgggc tttgatcttt ttctagttct gttaggtgta  74640
74641  gtttaagatt tcttatctga gacttttctt gtttgttgag gtggacctat attgttatga  74700
74701  atttccctct tagggttgct tttgctgcat cctataagag ttggtgtgat gtattttcat  74760
74761  ttttgtttgt ctctgggtat tttttgattt ctcctttgat ttcttcatgg atccaatggt  74820
74821  tgttcagtag cacgttcttt aatctccaca tatttgtgat tttgccagct tttttcttct  74880
74881  agttgatttc tagtttcata gtattgtggt cagaaaagat gcttgatatg atttcaatct  74940
74941  tcttaaattt attgaggctt gccttgtttc ccaacatact gtctatcttt gagaatgttc  75000
75001  catgtgcact tgagaagaat gtgtattctg ctggtttggg atggaatgtt ctgtatttat  75060
75061  ctattaagtc tattttgtct agtttttcat ttaagtccac tatttccttg ttgactttct  75120
75121  gtctggatca tctacccatt tatgtaagtc aggtattgag atcccctacc aatattgtgt  75180
75181  tgctgttaat ttttcccttt agttctgtta atagttgttt tatatacttt ggtgcttctg  75240
75241  tattagatgc atatatatat tcataagtgt tgtatcctct tggtgaaatg tcccttttat  75300
75301  cattatatat tgtcctcttt gtctcacatt aagtttttta tcttcaagtc tgctttgtct  75360
75361  gatataagta tggcaacacc tgcttctttt tgcttgccat ttgcttggaa tatcatcttc  75420
75421  cagcccttca ctcagagcct gtgtttgact ttagaactga gacctgtttc ctggaggcag  75480
75481  gatattgtta catcttgttt tttattccag ctagccactc tgtgtctttt gattggagaa  75540
75541  ttcagtccat ttatatttag gatgactatt gatatatgag ggcttaatac tgccatttta  75600
75601  attctttttt tctggttgtt ctctatttcc cttctttctc ttccccggta tttctgactc  75660
75661  ccatttcagt ttggtggttt tctgtgataa ttttctcaat tttctccttg tttatgattt  75720
75721  atgtctctgt tctgattttt tgtttagtga ttactgtgag gtttgtataa aagatctcat  75780
75781  agaagaggta gtctattttt tggtagctta tcatctccat cagcctaagc agattccatc  75840
75841  catttcctct tctcctttac gttttcgtca tcacaaacta ttcttttttt gtattgtgag  75900
75901  tgtgtgatta aaataaagtg tttataggtg tttttgatgc tttccttccc tttctctttt  75960
75961  atgttgtaat caagtgtttg ctaacctatc tgacagagag ctgcaatatt ctgattttgt  76020
76021  ctgtcctttg atctccttgc tcaagacttt gtaaacctgt gcctttttat ttcaggtatg  76080
76081  agggcgtgct tggtcacttc ttgtaaggga ggtctagtgg tgatgaactc tctcagcttt  76140
76141  tgtttatctg ggaaagcttt tgtttctcca ttgtatctga aggatagtat cagtggatag  76200
76201  agtattcttg tctgaaagct tctgtctttc aatatttcga atatgtcatt ctaaactctc  76260
76261  ctagcctgta aatattctgc tgagaaatct gctgaaagcc tgatagggat tcctttgtag  76320
76321  attagtctct tctttcttgc tgcccttact attttttctt tgtcatttac ttttgcagtt  76380
76381  ttaccatcat gtctgggata acatcttttt gcattgctgt aattaggagt tctattggct  76440
76441  tcatacactt gtaattccag ttctttctcc aggctgtgaa gttctcagct attatttctt  76500
76501  tgaacaagct cgcagctcct ttctcctttg ggaataccca taatccttat gttactttta  76560
76561  ctcattgtat tggaagtttc tcaaagtatt tcttcagtct tttgaagcct tagttctctt  76620
76621  tcctcctcca cctgaagcat ttctatattt ctgtcctctc aattagtact tctgccctcc  76680
76681  ataatgccag ctctggtttt gaaggtttgt agattgtttt ttatcttgtt cattgtgttc  76740
76741  ttcatcctca gcatttgaaa tttgtttctc tttgatagtt tcaatctctt tggtaaagtt  76800
76801  ttccttctac tcattaattt tattactgag ttaattgaac tgtctttctg agttttcttg  76860
76861  taactcaagt ttttttatga gaactgtttt gaattctctg tcatttagat tgtaaattgc  76920
76921  tgtgacttca ggattggttt atgattcttg tcattttcct tctgctttga agtgttgctg  76980
76981  cattttttca tggtgtttga tgacctgatc ctttgccaag gcatttgtag tagtatcagg  77040
77041  tcgcagattc cacctaccat ttctgggagg tgctgcagct gtgttttctg aacccactac  77100
77101  atctgctgga aattgtgctg ataggatgca tctgtgtttg cctcctggcc tcagccactt  77160
77161  ggtgggtcac acaaacatcc acaggtgctg tgaggcagaa ccactgcctt ggccaggtgc  77220
77221  cagctgagct ggcatgctag tcagaagggg acaggcaatt tgtttcacct gcatggaccc  77280
77281  actctgtcct catgggcagt tcactggggc tgctgcactt ggtgtgggca ccacgtggtg  77340
77341  gctgagctgc accactcagt gggaacattt ctgcgggctg gacttcactt ccaaaagtga  77400
77401  aagcattcag gctcaggcct gcctgctccc ctgcctcctc ttacagtcac gtgctgtctg  77460
77461  ctgtgtggac cagtgaccaa gatcactacc aatgtggagg ggcagggtat ctgctcacct  77520
77521  ccttcaaaat gcttcctggg gatccagtag ccctaccttc agagatatgg ctatgtggat  77580
77581  ctctcagaca tcctattgtg ctttgtagag aatcctctgt tggttaatga gtatccacct  77640
77641  ggctgtaatt taggggggag aatctaaagg aacagtccat ttgtccattt atctctcttt  77700
77701  agccctgcca cattgccttg ataactactc cattacatta agtcctgaaa tctgatgtgt  77760
77761  gtatatattc tccaattatg ttctttcttt tcaagattgt tttagttctt ctagcctttt  77820
77821  cattaacata gaaatttcag ggaacacatt aatttctata gcatatctgc cagtataatg  77880
77881  aaaaggatgg tttatataat gaaagataga ttagggagaa ctgacacctt aaccatattg  77940
77941  agtgttcaat tccataaaca tgatatatct tttaaagtgt ttacttttgc ttctgttttc  78000
78001  ccattttttt tccacagggg gagattcacc ctaaactaag atctgttgct aatctttctc  78060
78061  cttttttctc cttttgttta ccctccaaag tcccagtaca taattgtgta tagttctaag  78120
78121  ttcttctggt tcttctagct gccaccacag catggctacc aacagatgag tgatgtgctt  78180
78181  ctgtgcctgg gaactgaagc tgcagaagtg gaggcactag gccatcaggg ctggctccca  78240
78241  agtaatgttt gaaatgtaga agatttacag ttccagaaaa ttttttcata ttttattttt  78300
78301  aatattataa atgtaatttt tcaaaattac atttcacatt tttttgctgc aagtataaag  78360
78361  aaatgcgctt gatttttgta tattaatttt atcctctgaa actatattaa gttgccttat  78420
78421  tcattctaga tattgctttg taggtctctt acagttttct gtaaacaact atatggttgc  78480
78481  aaatacaaga ttttatttct gctggtctat ttttattttt tgtttatttt cttatcttgt  78540
78541  tgcactaact aggacctcaa ggaaactgtt gaaaggaagt gaggagaaca aatgtctttg  78600
78601  tcttattctt gaccattggg agagcgtatt caatgtttta ctataactat aatgtcagtg  78660
78661  taggattttt gtagatgccc tgtatgagat taagggaata tccttctgtt ccgacttagc  78720
78721  tgagtgagaa attgtatcat taaccatggt tgaatgtttt taaatgactt ttatgcatta  78780
78781  accatggttg aatgttttta aatgataaca tgacactctt aattacctta atgtagtgca  78840
78841  tgacatatat aaatttttga atgttgaaca aatctctcat tcctagagtt acctcttctt  78900
78901  ggtggtgata tattatactc tctctatttt cacgtacttg atttgctaat atatttttaa  78960
78961  ggattcttgc atctattttc atgggggata ttaatctaca gttatttctt ttggaaatgt  79020
79021  ctctgccagg ttttgtcatc agggattttg tgtcctcatg aaacaaattg agaagagttc  79080
79081  tctgctcttc tgttttctga acatacctat gcaagattat tatacctatt attattgtat  79140
79141  tatttattcc ttaaatgatt gatagaatac aactgtgaag ccatctgata tgtagattgt  79200
79201  gtttttggaa ggttttcctg atgaagaatt taatttattt aataggtagt gggctattca  79260
79261  tattttctat attgtctttg gtccaaatgt aaggaagtca tatttttcaa taaatatctc  79320
79321  tgtttaatct aatttatcaa gtttgttagt atacaattgt ttctaatagc cacttagtat  79380
79381  tttttctttt aattttatag tatcttaggt gatatcactt ctttcattct tttggggttt  79440
79441  tttttgagga agattagccc tgagctaact gctgccaatc ctcctctttt tgctgaggaa  79500
79501  gactggccct aagctaacat ccatgcccat ctccctctac tatatacgtg ggacacctac  79560
79561  cacagcatgg cttttgccaa gcggttccat gtccgcaccg gggatccgaa ccggggaacc  79620
79621  atgggccgcc aagaagcaga acgtgggcac ttaaccactg ggccaccggg ccagccccca  79680
79681  ttattgttat tgaaataaaa acacagcatg acaatagaaa gtgaaagcaa taaatcatag  79740
79741  agaggtccta aagcttccag ggatagtcat ccagagtctt ccctcagttg aacaggactt  79800
79801  gctttgcctt ctgattagga actaccaaga tacatctgag gtatctcagt tttacgggtg  79860
79861  ctcagacaca agtttacaaa ggaatctttt gtaagctgct ggttgggtaa ctgaagccag  79920
79921  gccatctaac ctgttcaact gggtgccttt catcaattta tatacccctt aacaatgtag  79980
79981  gcaagctggt aaacagtacc tccaggggag ttttgaactt ttaacagcgc actataaacc  80040
80041  actagtgaac atgtctactt cttatcttgg ccaagaagct ctatcaaatt aattgatcac  80100
80101  taactaaatg tgattcttcc tctggctaat cagcctccat tggtagaaca tctttccagg  80160
80161  gttttaatct aatcacaaaa tatttgatca ccaatatctg taaaaaagat cccaatatca  80220
80221  gtctttattt ggtgcctagt attgaatgag tatttaagtt agaaccacct cattgttaga  80280
80281  aataatcaaa ctagatttta cataaattat gcaggattga tcatagaaag aataaaagga  80340
80341  agaaattcca agaaagacca tgagaatata aagcaaacct ggtaaattaa agggctatcc  80400
80401  aagctgaaag gtaaacatat tgaagcatag attacaacat tattagttga tcatttatga  80460
80461  tgcattatta ttgagtttcc tatttactga attatcttgt taatattttt aacttaagat  80520
80521  ttttaatcaa gaaatctaaa tttaatcttt ttagaagtac aaatgcaatt gtgcccacct  80580
80581  ccacctcaga ttcccaatgc tcaaaacatg acaactacag tgaattatca ggatggagaa  80640
80641  aaaatattta ttctctgtaa agaagagtat ctaatccaga gaggagaaga aatcgtgtgc  80700
80701  aaagacggca gatggcagtc aataccacgc tgtgtgggtc agtcgtgtgt aacttgtttc  80760
80761  atgacattct ctcaaataag ctaatactcc tctgtgtttt gtgtaaatga acaagatgaa  80820
80821  ggcccttctc tgtatctatt ccactttatc ttgaaacagt gaattacaat ctaggtacac  80880
80881  aaagcaatca gcattctttc acttctaatg tgaaaagaat acagacaaaa actttggatt  80940
80941  actatgtaaa taccagataa aatttctatt ttactcctca ggatgaacag gacaagaatc  81000
81001  aaggggcata tggaagaagt ggactgtagc atagattttt atggagactt acacccttgc  81060
81061  aagtttcaaa tagttttcag tttttaaata atttaatttg ttcaaattat ccttatttta  81120
81121  aagtcccaaa gagtatttta ttttctttgg caatttaaac attatatttg tggttgactc  81180
81181  cttgatctct tttcttcata tagaaaaaac cccatgctct caaccacctc atatagaaca  81240
81241  tggtaccatt gaatcatcta aatctacaga agaaaggaaa aagagatctg aacccaagta  81300
81301  ttatgcacat agcaccagat taaattatat ttgtgaagat ggtttcagct tatctgaagg  81360
81361  cgatgggata agatgccaca tgggaaaatg gagttctcca cctcagtgtg taggtaagga  81420
81421  cagtacacaa actgaaatcc tattttcaga agaattcatt aaaaataatc agttttcaaa  81480
81481  ttctgtcatg agacagaatc ctttaggttt gtaaatatgt aaagtcattt atatatttat  81540
81541  ctatctttta catattttac ccataatttt tgcataatca catcaatcag ttttgttaat  81600
81601  gtcattggtt caccataaaa tcacttttaa ttctggcttt tttggtatta aaaatggatg  81660
81661  tatagtgaaa ttaaacctac ctatgtattg atatacctat tcatattcct acctattcag  81720
81721  gtaagttgta gtgtttgctt tgcctccagg tttaaaaaaa aatttcttat gttcttccta  81780
81781  ccatatccct tctgatttct tgcagtaaat agtacttttc tgaagaggat taattctcag  81840
81841  tttgtttgct tttattattc atgattggtt agagaagcat tgatagtctt tcgtaaagat  81900
81901  attgacactt ttagtttcaa gctcttgttc aagttgacag ctggacacac cccagaatgg  81960
81961  tagttttagg aaaagtttgt acatcttctc tgtaatgtga tggtagctcc tgtgtgacca  82020
82021  tgtcttgtaa attaaaacta ccaaatataa caactggtgc ataaaattaa atttcagggt  82080
82081  tagtgaaaca tagattcatt gtttcatttc tttaattttt tttaaaggaa ttccttgtga  82140
82141  accaccagct ttgattccgc acggtgttct agctcacaag ttagacagtt accaatatgg  82200
82201  agaagaagtg atgtacagct gtaccgaagg ttttgggatt gatggacctg catctataaa  82260
82261  atgtttagga ggaaaatggt ctgatccgcc acaatgcata agtatagtac atttaatttt  82320
82321  attctaaaac tgacaaatat ctttaattca gagcataaat ggtacaaata tgaaactaag  82380
82381  gagtaattat gaatttaaca aggtatctct ggaaagatct ggattctggt agagatgatt  82440
82441  aatccaggaa ataagaagag tttgacaaca tgagccaaat tatttcattt tcacatcctc  82500
82501  ttgtgtgtgc ttgtgacatc tctgatatac attctcagac ttttcatttc tgttcctgta  82560
82561  tcaaagctgg cccctgctga tgaatctcat tattattcta cttactgttg ctttttcaga  82620
82621  tatctccata caaatataga attttctaag atatttgaca taattaatgt taacagattt  82680
82681  tgacggaagc ccaaagtaga aatatgtcca aaatgccagt ggcctctata ggcaaataag  82740
82741  aattcaaatg taagaagtat ggtctcaagc attacatgtg tccatatctc ttcatagttt  82800
82801  caaaatcact atttcaatgt tatacttttg atgaatgaag aaccattcaa tgtaattaag  82860
82861  tcaaaactgc taacgttttt tattcaagtg aagaaaaata ttgtacagca ttctttggtt  82920
82921  tgatatgtag ctaactatta ctctagaata attattcgcc ttcatatatt tttaatgatt  82980
82981  tactgaacaa gtactttttt tttgtttcag aaacggattg tcttagctta cccgtcttta  83040
83041  atgataccat actcataggc cagaaaaagg aatcatatag gtcaggagaa caagtggcct  83100
83101  ataaatgtcc agaatattac caattggatg gatccagttt tgtccagtgt attaacggca  83160
83161  aatggatagg aaggccaaca tgcagaggta tttcgatgaa attttaaaat ttatttatga  83220
83221  aagtgcctta agtaacataa tatagaattc cctctagcat catcataaag tggatgtaga  83280
83281  ttattttttc aggccgggat ttcaggccaa agaaggttta tgccttaacg tcaaaggatg  83340
83341  gaattgtgta ctcagtagtt agtcttatag ctcagtagtt ctccacgtgc ggtccctgga  83400
83401  agagcagcat cagcatcttc tgggaaattg ttggaagtgc aaatgcaaat tcacaggtgt  83460
83461  agtcagacct gttgaatcac aaactctggg gtcaagaggc tccatgcaca ctttgggtta  83520
83521  ggaaccgttg ccatagccaa ttatatatta tatctacctg aatctcactg ataaattaca  83580
83581  catgactcat tgtagtatcc ttaagcattt gccccccaaa agtcattaaa tagtgttttt  83640
83641  ataaatcata cagttatttt tctgttgttt ttctacacct cctgtttgga tcctttgatt  83700
83701  actaaacttc ttccttcaac aatggtattc ttcaaagcgt gttcatgctt gacttattct  83760
83761  ctaagcaagt gtctacttgt gtttattttt ctaggggctt aaaactacaa ttcacatata  83820
83821  ggatggttgc aagccaaatt ctgctatcaa aagtctattt attatgattt tcttgtggtt  83880
83881  tataaattca tttttaattt atataatgag aattcaaagg gaaatgttca gaaaaactca  83940
83941  ttttcatttc cctccgtaca cacacacaaa tatctatcaa tcttctagta aagaatcggg  84000
84001  gagagattta aggtagagaa acttaagtct tcctaaaaaa atattgcttt ctctcctttt  84060
84061  cctcaatctt acatgtaaat ttattaaaag aagcaatctt ttatgataga ttgattgatt  84120
84121  tgaaacccct ctggaaatat agttggaatc tcatttgttg atttgctact caaaatgatc  84180
84181  attaccttgg agatactttt ttccttctct attcagatgt ttcctgtaag aaaccacctg  84240
84241  aagtcaaaaa tgccattacc tcaaatcata tgtctaggta tccatctggg gagagagtac  84300
84301  gttacgaatg catcaaacct ttttatccat ttggggaaat agaggtgaca tgtttgaatg  84360
84361  gaacctggac agacccacct caatgcaaag gtagactgtc ttattttccc cccaatgtta  84420
84421  gagtatatct tagggacaaa atacattgct ttaaagggag aatgaagcag ttcttatgga  84480
84481  ataaattttg taaacacaaa taaaatgatg atgcttaaaa tccagttcct tttgtggatg  84540
84541  gactaagtaa taaggcatat ttatttgatg aaagatttgt ccagattaga agaacaattg  84600
84601  gaatcccaga taattcccta tcttaaccat taagatgctc agttacttgc cgaggaataa  84660
84661  atgtaatcaa gataccctga gtacctttga cagccctttg aaattctact ttgagacatg  84720
84721  aaataggcag tggggcaggg gtgagaatca tagaatgtga actaaatttg ggtttcttta  84780
84781  gcatatggat tctatttaaa tgtattttac tagtagagct catctgcgat gttagtgtat  84840
84841  ctatataaaa aataaatagt ctgagaactt ggtcacggga cactccagtg ttcagagttc  84900
84901  agaaaataag gggaaccaac aaaggagata ttatattagt aacttctagt ttttcaaatt  84960
84961  aagttttgcc tggtatttat tttttccaat attttacttt gaaactacct atgttttcat  85020
85021  gtttaaagtg agtttcttgt agacagcacg tagttgggtc ttgtttctgt atccactctg  85080
85081  ccattttcag tcatttaagt ggtgtattta gaacatttac ctttaaagta actactgcct  85140
85141  tgttaggggc tctgtcagcc attttattat ttgttttgtc tgtgtttcct ctgtttctga  85200
85201  ttcttgtttc cttttattgc cttccctata gattttttga acatgtaaat taattttatt  85260
85261  ttaatatatc tgtagtaatc ttgagtatat cgcttagtac aattttatta cgggttgctc  85320
85321  taggcatgaa gatatacaca tgtaacttat tgctgcctat gggtattgac attttgtcac  85380
85381  ctcaagttaa ctgtggaagc tttacttcca ttttggtcca tttagtaccc cacattttaa  85440
85441  acataaacat cttatgtatt tcctttatat acatacagca ccttatcaaa tagtataatc  85500
85501  ttgcagacaa atttaacaaa gtcattggga aaaagatagt ctattatatt tgttcctatt  85560
85561  attatcactt cccttgtttt ttctgccttt ctgaagtctc actcctcctt ctgttatctt  85620
85621  ttgctttcta tttgaagaat tcctttagcc attgttttaa gtataagtct gctggaggcc  85680
85681  aattctctcc attttccttc gtctgggagt gcctttattt ctccctttat tcctaaggga  85740
85741  taatgccact ggatatggaa taggagttga cagttctttt cttctagcac ttgagaaatg  85800
85801  tcacttcttt ctggttcctt ggtgacagat gagaaccacc ctgtcatttg aatccttttt  85860
85861  ctctataggt ttgcataatt tctatctagc tgcttttgag atcttttctt tttctttagt  85920
85921  tttgagcagt aggattatta tgtatcttgg catgaatttc ttggttttat cttgtttagt  85980
85981  attcacacat ctttttggat atatagattt atgccttctg cccaatttgg taaatattca  86040
86041  gcattagttt ttgaattttt ttttctcatc tctaacttcc ttctttttgc ttccttagtc  86100
86101  ttcaaccttt tgctatcttc ccacaggtcc ctgaagctct gtctaatttt ttgttttcag  86160
86161  tccattttca aagcaagtaa tttgtattgt tctaccttca agtttattta cccttctgac  86220
86221  atcagcaatc taacactgag cacatcctgt aaggttattt tattctgttc tattttttag  86280
86281  ttctataatt cccattggat ttttaaaaac cattgtcatt aattccaata tctgtgtcat  86340
86341  ctcaatgctg tcttctcttg attgtctttt ctctttggag attttcccag tcctagggac  86400
86401  aatgagtgat tttcagttgt attctgaaca ttttgggtat tatagcttga gactctggat  86460
86461  tttattgaaa tcttttattt atcaggtctc catcactgac atgcagtggt gccaattcag  86520
86521  gcccccactt tgcctccact gacaccacag aaacgcggag aggtgtcttg ttccccacag  86580
86581  agtgtggatg gaagtccagg cccctcactt gacctctgtt tatgaaggtg gagagtgggt  86640
86641  tgttcttagt tttattctat gatgtttttc tagagtaatg tttgtgtaaa atgtttgtgt  86700
86701  cttggtaggc tgcttacttc ctgagcttta gtctaaagag agcaggctac ccccgggact  86760
86761  gtttttttcc ctgcctaact ttgatatcat ttctgggttg cagactcttt cagtgctcag  86820
86821  tccaggatac atagaaggca aaatgaaacc aaaagaactc attgcacttt aattccttga  86880
86881  atcccaaagt ccctaaggtt attgacttcc ttgctacatc tttcccaatc tcttctgttg  86940
86941  ctttttataa tatgttcagg gttttcagct aaactaagca gaaagaagaa acagaaagct  87000
87001  ttctagttca tcttgtccag aacaggaagc cagcaattcc ctttcacatt atgtaaattt  87060
87061  gtaattcttg aatcttatta aaggagtgat gtctctctta caataaaaat gtaactcagt  87120
87121  aaaaaaatga ctagatatcc aatagccact tcaatatctt gtttaaagaa catgaatctt  87180
87181  ttttgtatgt cttagctatc ccaatatatc cagcatatat tcactaagaa aaacattttt  87240
87241  taatactgga atattgcaaa gcagatgtat ttgttaatgc tttaatgtgt gctttcatgg  87300
87301  agagtgaaaa gaagggctta aaaatgtgac tctcagttta aatgattaaa atttcgtcaa  87360
87361  tgaatcattt ctgttgtcag aaatcacaag acttgatatt acatgttgag ttatattttt  87420
87421  attttaactt gtggtttttt tgatctttca atagttcaaa taatattttt ttagacccta  87480
87481  aaggaaaatg cggaccccct ccaccgatcg acaatggaga cattaccaca ttcccattac  87540
87541  cagcatatcc tccaggatca acagttgagt atcaatgcca gttcctccac caacttcagg  87600
87601  gaaacaggat tataacatgt aggaatggag agtggaccaa accaccaaaa tgcttaggta  87660
87661  aatatttaag tattctcatg ggtcctggga aaatcagtgt aagtaatatg aagttttgct  87720
87721  gcttactata gattttcatg gattgataac caaccattct gttgaatgct tgctatcaaa  87780
87781  taggaacgta tgaggaaata aagtttgaaa aattgttact gaagcaacaa cagcaactaa  87840
87841  acattcttta atgaaagatt ttcgtctgat gattgacatt ataaatcttt gattataacc  87900
87901  tttagtctca cacattaaac acaatacctg atttttacat cattaattgt gtaaaatggt  87960
87961  ttaaatccac atgctgggtt ttctctgagt tggtttataa aaggttttaa gaacgacatc  88020
88021  ctggacagca taggagattc aacttgagtg agaatttttg tgtacaatat ttgtatatcc  88080
88081  cttaatgtgt tcattatttt ttgccttcag atgcatgtgt aatatcagaa gaaaagatgg  88140
88141  aaaaacataa catagaacta cgatggaggg gggagaaaaa actttattct gaaacagggg  88200
88201  atgttgttga atttgcgtgt aaacctggat atcgtgcaaa gagagattcc gcagaatttc  88260
88261  gagcaacctg tcgggaagga aaactggagt atcccacctg tgaaagacag agatttaaca  88320
88321  cgcgtttgta aaatcctcat gtgtgcattc attcagaatt tgtcattatt aatccaattc  88380
88381  ttctcaagtc attccttcaa gcattgttta actcattttg actcatacat cagaatttgt  88440
88441  gttaaatatt acgtagacaa tgttagacac taatgaatca cttctaaaag gacctcatta  88500
88501  aaatttggct aaccaaaatg ctctgtgtcc tgttcatcta atatctatgg ccccaaacta  88560
88561  gatgcattca cttcagtgcc tgcttccatc tatccttctc ccaactttct caaagctcct  88620
88621  ccataacttc tgaggctttc tgagactctc tatgtcagag gaaatggaaa aaaaaaaggc  88680
88681  tagtcaccat cttcaaaata atattacttc acaaacatga aaaaccaaac tgtcatacct  88740
88741  atgttagtaa tgatgtaagt agttattact tacattgctt acttctcaat agataaatat  88800
88801  accaaaaaat gatgaaatgc gtgatcttct acaagatgtc tatgtagcac acatcataat  88860
88861  tcaaacaaat aataaagagg aattaggatc tatttgagta catagctagc ataccatacg  88920
88921  tgcgtatcat tcatagagca tatcatacat gaaacatcat aaagaaacca gtatcaggta  88980
88981  taaacacaca cacacataca tagtaggctt tgagcactga aaatgtttat agaacaaaga  89040
89041  tttgcaggaa ttacaataaa atattaccat aactagagtt gaagttggag gtaatagggt  89100
89101  taagagttga tgtttaactc tttatacttc gctatattct ccaatttttc tatcttttaa  89160
89161  cacatatcac ctttgaacca caagagtatg ttgtttagaa ataaagatac agaaaaagta  89220
89221  aaacaataca tggtgagaag tctaaagagc caatggtaat gatctttaga tgtaacaact  89280
89281  ttttcatgat tttgctggta tagagagttt tggaaacatt caacccaaga atccaaaatg  89340
89341  aatttttatg ttcgtgcatt tcaaacagca taattagtta aaatcatttg actataaaca  89400
89401  tttttcactt ctacaaaaac ataaaaactt taagatgata ataaacatac aaataatgaa  89460
89461  ggcaaaaata ttgtatggtg ataccttgtt actttgtatt gcatcaaatc aagtggcatt  89520
89521  cttagactag agacacggct gtcaccaata gagccactga atcactggtg acagctagtt  89580
89581  ttctcacatt tagagaaaca ttgtcacaat tggcaagtta tctctgctgt taatgttaac  89640
89641  atttgtgtat ctgctatttt tccaaaacct ttcagctaac ggttgtgaaa tctgtttatg  89700
89701  acactttcct ataaacaatt atttcattgt tgactgcaaa atagtgattt ttaagatcaa  89760
89761  ttctatcatt gctctgcctt tattaattgt cattcttgtg tgaagatgag tgttaactta  89820
89821  ccaactcggt ttaaattaaa ccttcaccta aaggatttgg taaatctcta ttttggccct  89880
89881  ttaattccca acttttggaa tgcagatttg atgtatcgtg aacttgcatt atggcattaa  89940
89941  agatgttttc ttttcttttt aatatatata tatatttttt tttttttttt gaggaagatt  90000
90001  agccctgagc taactactgc caatcctcct ctttttttct gaggaagact ggccctgagc  90060
90061  taacatccgt gcccatcttc ctctacttta tatgtgggac gcctgccaca gcatggcgtg  90120
90121  ccaagtggtg ccatgtctgc acccaggatc cgaaccggca aaccccgggc cactgagaag  90180
90181  cagaacgtgc aaacttaacc actgtgccac tgggccggcc ccctttttta aaaatattgt  90240
90241  gtgggtggat tccgcatgaa atcagcatgg attcatgaat ttttatttat tcaatttgtc  90300
90301  acaattatag acattattct attgaagctc aaattatccc acatttggcg agtggggacc  90360
90361  tcttgaaact ggctcctgat ggctttcgtt gtatccccat tagtccttga gtatttctct  90420
90421  tcattttagc acaacatgat gttccaggct cgctgtgcac ttcccctgcc agccacccat  90480
90481  aatcttatgt ctttccaaga aggtcagaat ttttttttgt tggacaatag tgtttagaac  90540
90541  ccaagaattg tgctgttgct gctagatgga tgtattcaat agtgttgaaa agtttttatt  90600
90601  tgcaggatat ttttgttctc aaacctttga aatagaagtg aaatttaata ttcattagtt  90660
90661  cctactggat tttacaatgc aattaaataa tagggcgttt agaaactttt tagtatataa  90720
90721  tttctcttta ctaatataat tttatttttc aatattcatg agaataatat cacacgtgta  90780
90781  atgcaaacat tacaattaca gttaaccagt gaatgaaggt tctaacgtct gtcccaggag  90840
90841  gtctgactgt atcagtaccc tcttcaaaaa aacctggaaa caattcttat ctctggcggc  90900
90901  tcacttacca aataaataga gttttacatt taattctatc agcatttttt aaatatgaaa  90960
90961  tttttcttct ttctctttta atctaaagtg tttttttttt tttaatggga gatgcacctc  91020
91021  cacactttag aaatcaaagt gatacatgaa aggtctgcgc agattagtct cacttccatc  91080
91081  acacctgttc ccacatttta aaaagttata attttttcag tttctgacat ccctcctgtg  91140
91141  ttcattaatc tcctttttta attgagaaga gaggtcactt tacgcgttat ctggtccttg  91200
91201  cagttttcct tttagaatga atctcactca gatgattcta ttttactatg acaggtaaag  91260
91261  gatgatataa tgaacacact cggggggacc tcatttaagg atacgttgct ggacgtgaag  91320
91321  tgaatggatc accaggcgaa tgtatttcta aatttcttag atatttcaaa ttcttttcca  91380
91381  tagggttgtt gtatgttatt ctgtaatgtt ctagagagcc tctttccctt gccaaccgag  91440
91441  ggtgctgtca accttttgga tgcatttcct gctttgcaga tcataaatgg tgcccctgtg  91500
91501  tagtattcat atgtatttta ttattatgga tgtgcttatt ttcatttaag atatgtaagg  91560
91561  accatttgtt ttgttttgtg ctttaatctt aatttttgat taatccacta gacctttttt  91620
91621  cctactatta ttttctatgg aaataatgag attagcactt ttcatctccc atttctctga  91680
91681  tatgaatttg atatattttc cactatgtta ttcggctttt aagttcatgt tgatttttct  91740
91741  aggcagaaat ttttcagttt tatgcactta taattatcag tcatttgttt tatttcctca  91800
91801  aattctaagt catagattta catgtcttat tcttaacaaa tcctctcatt gtttttgttt  91860
91861  tgactgtgtg tgtggttttt cttacttgga gatcactaaa attaaaaatg acatggaagt  91920
91921  atggatatat tttatttttt taatgactct ccagtagtct caactgtatt tattaaaagc  91980
91981  actgtatttt tcctagtcat ttgaggtgtg actgtaatca tattagaatt tttgggagca  92040
92041  tgtgtctcct ttcataattt ctattctaat ctgcttcctg tctgttcttg taccagcacc  92100
92101  aactctataa tcataaagac ttcttagaag acatatgcac tgggacgagc catcatctat  92160
92161  ttttttcttt gagatttcct gtctgttgtt attatcccga gacactttag aatgaacttg  92220
92221  tctgactcca aaataaaagc tgcaggtatt tgcatggccc actctactgg aaggtcagtg  92280
92281  gtgggcttta tttcagacat tcatactaac aggaaaccaa taggccattc tggcaaaagt  92340
92341  tatctcagat tttctgaaag actaggggca gaagatacag cacatcatga aacacagcac  92400
92401  caggagccct cgcagccatc caggtctatg cagcctctac cccaggtgac accttagtga  92460
92461  gaaggaaatg aaacctctgt gtcagtgagg gtgtcatctg gacttggact cttcaattcc  92520
92521  acaggggtcc atatctctca aaggagaact tgagcagagc ccagacctgg caaaggagtc  92580
92581  gatacataaa tcacaagact caaaaacccc aaagctctgg ctgtcccccg ggtattatca  92640
92641  atctgtgtct tgttcctgct aacacagatg acatttcctg tttcctagat tttcaaggaa  92700
92701  acagtattaa aagaaggtaa actctgagtt attttccaat aaaaaatgaa gaaaaggatt  92760
92761  tatgaaaact ttctcagagt aaatttacgg gttgcacaaa tgtgtgtata aacttaagaa  92820
92821  ttattgacac aatgctgctg aggcttcttg ctcaagaatt tacatttttc tttttctgca  92880
92881  agtgtatatt tgcattcctt gggaggaacg ttatgttgtc ttcctcagat atgctttgta  92940
92941  catttctgag gaacaggaag aatcaactca ttggcttcct gaccattgga accaaggcta  93000
93001  ttagggtggg aaaggccaag tgaaagccag tagaactgcc tctacgtaga aaaatagtaa  93060
93061  agcaacagca atactgcatt cctggaggga ttgcagagat gacgccacca ccaaggatct  93120
93121  gaaagatgca ggggtggcgg ttcataccac atccccatca acttgcctct ttggctggta  93180
93181  ctgaaaaccg agggatcttt gagaaagaca gtgggttatt gcaagctgaa ccagacggtg  93240
93241  agtccaattg tagctgcttt accagatgtt gcttcattgc ctgtgcaaat ttaacacatc  93300
93301  ccctgtaata tcttaggaca tgctggtgtg ccgctattca tctggcaaac acttttttct  93360
93361  ccatccttgt tagcaaacac ccttagaagc agttttctct cagttggcaa ggtcaccagt  93420
93421  acacctgctt agtcctacat caggagtcta tgaactctgc agccctatgt cataatgtag  93480
93481  tttgcaggga ccttgatcat ctttcccttc cacaaggaat cacactgatc catacattga  93540
93541  tgataccatg ctgattggac ccaagtgagc aagaagcatc gactattcta gcccttctga  93600
93601  taagacattt gcttgtcaga tgacaggaaa aatccaacaa acattcagaa cgcttctacc  93660
93661  tcagtaaaat ttctagaagt tgagggttgg gccacgttga gatatttctt tttaatgtga  93720
93721  aatgtaagtt actgcgtccg catcctccct ctcctgcaaa ttcgccataa accaacaaag  93780
93781  aagtgtagca tctcacagac ctctttcaat tttggaggct acatattcct catttgaggg  93840
93841  tgttacttta gcccccttac caagggtccc caaaaagctg ctagttttaa gtgaagcata  93900
93901  gaacaagaga aggctctgcg gcaactccag gttgccacgc aagatgctct gccacttggg  93960
93961  ccaaatgatc cagcttatcc attggtgctt ggaatgtcag cggtgcatat ggctcctgtt  94020
94021  cagagacttt cacaggcccc tctaggtgag tcacagagaa gagcttttga ttttggagca  94080
94081  aagccttctc cttgtctgtg aataactgca ttcgtctaaa atgaattttc aaagcatgac  94140
94141  atcctggaag aggaagctgc tatcactatg aaacagactg caattagata tcaggaaaat  94200
94201  atttattcat ttatttattt agattgaatt gacatgaaac attatattag ttgctgatgt  94260
94261  ccaacataat catttgatat ttgtatatat tgctaaaggg tcacaagtct agtgagcatc  94320
94321  tattccagac cagttacaat tttttttccc cttgtgatga gaacttttca gatctactcc  94380
94381  cttagcaacc ttcaaatata cattatagta ataaagctac agtcaccaca ctgtccactc  94440
94441  atctcagtga cttaattctt ttgtaactgg aagtttgtac cttttgttgt gtgggcgatt  94500
94501  ggaaaagaaa gggggcattc gcccccagga cctgcacagc cgccccgggg aagcagtcgg  94560
94561  cgttcctccg cgtccccgct ccggagcagc ctggtgggag ccgccctgag gtcgggggag  94620
94621  aacccagcgc tgccatggcg acccggcgtg gggggcgaag gtgctggcgg gtgagccccc  94680
94681  cggagcccag gccgccggcg gggctgcggg accccgcggc ccaggaggag gcggctgccc  94740
94741  cgccggtgct gtcgctcagc cacttctgca ggtcgccttt cctgtgcttc ggggacgtcc  94800
94801  gcctgggagc ctcgcggacg ctgcctctgg ccctggacaa cccgaaagag gaggtggccg  94860
94861  aggtgcaggt ggcgcacttc cccgccgccg agcgcggctt cagcgtctcg ccgcgctcct  94920
94921  gggtgctgca ggtgggtcgg ggctgggagc ccggggcgcg catcctcccc cgccgtctga  94980
94981  accgcccctc ctaggacggg tgcggccaga gagaaggaac cagaagggag acccttaggg  95040
95041  agtcgagtca actccgtctc acggatctgg cgggtccagt ccggtaacta tggaaggctg  95100
95101  gggtaggctg tcagtggggc ggagacagcg cgcgtgcacg tagcatcctg agaagcatcc  95160
95161  ggacagacct ctctattaaa ctgagaagcg attttaataa acttcagaga ttgcgacaga  95220
95221  ctctcgtggt tctaaagtaa cgggcggcgc ttttaaaatt tatcctctta tttacctgtc  95280
95281  tgtgtgagtg accagccctg gtgatctggt ggttcagatt ctttgctctt actgcctccc  95340
95341  aacctgggtc tccgttctgg tcagggatcc acaccatcct tctgtctgtc atcatgctgt  95400
95401  ggcggctgcc tgtggctgtg atgccgaaag ctctgccacc agtatttcaa ataccagaag  95460
95461  ggtcacggtg gtggacaggt atctgccaag cttccagact aagacagagg aggaagaaga  95520
95521  acctggccgc ccacttccaa acaaattgac caaaagcctg tgaatagtag tggggcatca  95580
95581  tctgatacag cgacagaagg ggaagagtca gaatccgctc cagggcacta acagcttttt  95640
95641  ttttttttaa agattggcac ctgggctaac aactgctgcc aatctttttt tttttttttt  95700
95701  ctgctttatt tccccaaacc acccctgtac acagttgtat atcttagttg caggtccttc  95760
95761  taattgtggg atgtgggacg ccgcctcaac atggcctgac cagcggtgcc acgtccacac  95820
95821  ccaggatgcg aaccccgggc cggtgcagcg gagcgcgcca acttaaccac tcagccacgg  95880
95881  agcctgcccc taacagctta ttttttttaa gattgccaag tgtactctga tttagagcag  95940
95941  cttttttttt ttttttttaa attgcttcct atcagtcgtc tttttagttt ctgtatgttt  96000
96001  ctgggaaact cactccatgt agactcaagg taagtactta ttctgctgaa atagctttgt  96060
96061  tttggttaaa tatctacagc gaaaaaagcg aaaaacacct cttcagggct gttttcaaca  96120
96121  agcatgtgtg gtgtgtatgc agctcttcat acaaagtatt ttagtccttt ttttcctttg  96180
96181  ttgtagtgta ttttcccccc tttggtgagg aagattctcc ctgaggtaac atctgtgcca  96240
96241  gtcttcctct attttgtatc tgggatgtcc tcacaggatg gcttgatgag cagcatgtag  96300
96301  gtctccaccg ggatctgaac cggcgaactc tggcccgcgg aagcacagtg catgaactta  96360
96361  accactatgc cacttgggtg gccctcactg tagcataatt ttaatggtga atctcatttt  96420
96421  acaaatgttg tttcaagaat ttcccagata gctttttttg ggttgcattg gccagagtaa  96480
96481  tgttctcatc cctgtcacca aaacccagag aatttatgtt cctgttttgg ctgctgtggc  96540
96541  ttttgccttg ggtagaacct ctgaaagtga aaattaaacc gttaactgag ggagtctgac  96600
96601  tagttgtcta aacaacctct ttatgagaca gtgagaagag gctcccgtct tgggtccact  96660
96661  ggcttgtgtg ccagcagtgg tccagctaca cttaagaacc tgccctctgt tctagcaatg  96720
96721  cttgcttttc tttctatgga aagagagatt tttttttctc tgtttacatt attccttttg  96780
96781  ttatatggac ctaaagttgt ttttttgtca ttttttgttg ttgttgtttt agaatttact  96840
96841  gttttatagt gtaaaaagtt cactgttttc attttttaaa accagcttgt ttgtagtgtt  96900
96901  ttatggttta aaatgtttat atagcttata ggttttacgc ttttaaaaaa aaacgttgtt  96960
96961  tttcccctgg aaaacaacag acacagagtt tgctttgtca tgtcatggtt ttgcatttgg  97020
97021  caaattcctg gcgggttgtg gggtgcagaa gtgaaagttt gaactcggtg tccgacttcc  97080
97081  tgggttctca ttacaagcgg tatgacttca gcaaaacatt taaagctttc tggactttga  97140
97141  tgagttcatc tgtaaaatca tattacctgt tgcctagggc tgggaggctt aacctggttg  97200
97201  tctaagacct ctgaaactct gcccggaacg tagagtcttt actaatatca gtaatggtga  97260
97261  ccatgcagac tttgaaggag tttgtgggca attgtgtgaa ggttctaatt cctccacatc  97320
97321  ttcgccaaca catctcatct tggttttaat gtgcctttcc ctgatgctaa tgatgtctgc  97380
97381  attttccagt gctgaacttc cttctgaata ttttccttgg caaagcgcgc gttgaaatct  97440
97441  tttgcccatt tttacagttg agttgcttat cttactgagt tttgagagtt ccttctgtat  97500
97501  tctggatata gtctgaatag cattccattg tgtgaatgta ccacagtttt ttaaatccat  97560
97561  tcgcctattg aaggatatct tggttgcttc tactgtttgg caattaggaa taaaggtgct  97620
97621  ataaacatct gcgtgcaggt ttttctgtgg atgtaagtct tcatcttctt tgagtaggta  97680
97681  cctaggagtg agattgcctc attgtgtaat ataactatga taaggttttt aagaaattgc  97740
97741  caaactgtct tccaaagtgg ctgtaccatt ttgcattcct gtcaacagta aatgagagtt  97800
97801  cttgtcgctc caattcctgg ccagtatttg gtgttgccag tgttttagat tttccctatt  97860
97861  ctaagagatg tgcattggca tcacattgat gtttcacttt gcaatcctct aatgccattc  97920
97921  acggtgagca tcttttcatt tgcttgttta ccatgtgtcg atcttctttg gtgaggtgtt  97980
97981  cagatctttt cccatttttt aattcttatt gcctgctttt tgatttctta ttgtcgagtt  98040
98041  ttaagagctc tttgcatatt tgtatacaaa tcctttatca gatatgtatt ttcaaaatat  98100
98101  tttctactag tttgtggctt tccttttcat tgtgttaaca gagtctttga cagagcagaa  98160
98161  ctttttaatt ataatgaaat ccaacatcat ttttttttca tggattgtac ttttgcattg  98220
98221  tatctagaaa gcccttgcct aatccaaagt tacttagata ttctactgtt atctcctaga  98280
98281  agttttatgg ttttacgttt tacatttaga tctatgatcc attttagttc atttttgtga  98340
98341  aaggtgaaga gtgagtgttt agattcgtat gaatgtccag ttttttccag taccatttgt  98400
98401  ggaaaaaact accctttatc cattcattcg ttttgttcct ttgtcaaaat cagctgactg  98460
98461  tgttgaatgg gtctatttct gggctctcta ctctgtttat tgatctattt ttctatttaa  98520
98521  ttgtgccaat accacactgt cttgattaca ataactttat agtaagtttt gaagttgggt  98580
98581  aatgttagtg ctccaacttt tttcttattc aatattatgt ttgctactct gattttttgc  98640
98641  ctctccacat caactttaga atcagataaa ctgtagataa gagtttgctg ttatctataa  98700
98701  tgtaactagg taagattttg attgagattg cattgaatct ctagattaag ttaggaacaa  98760
98761  ctgacatctt aacaaaattg agtcttccta tccatgaaca tgaaatatat ctccatttat  98820
98821  ttagttcttc ttggatttct ttcatcagag gtgtagtttt cctcagacag attttgtaca  98880
98881  tactttgtta tatatatttc taaatatttc tccttttgtg atactaatgt taatggtgct  98940
98941  gtatctaaca aattttctat aactgtatat tataattaac aattataatt ttggaaagct  99000
99001  gaaggattag ccattagaat aactcgtaaa tagtatagta ctataatttt gttgctaagc  99060
99061  cctttatttt tgaagtcttc agagaagttt atgattgaga gatgaaaaag cattccagca  99120
99121  tttgaatata cttagacata tttgattagt gaatgatgct ttatttaata tccaggaaca  99180
99181  ttatatttat ttcttttaag gaaaattcat tgtgctactt agtagaactt gaattgacat  99240
99241  tttagttgta aagtacctga tcacttcata caaatttact gaaaatattt actctgtgga  99300
99301  aataaatata gatataagtt agaacataat gagttgtaat cttccaatta ctgtgtgtgt  99360
99361  ctctttcaga cattatggag aggagatttt tgggtaaaga aaaatgatag tccaaaaatt  99420
99421  aaagccacac gactaagtct tctgcttgtg aatagagaga ttagagaaga aaacaaactc  99480
99481  tacggaagct tgcccttcat caccctttga catttaagta cctgaatgct gttcttgaat  99540
99541  ctttaaagcg cttaggttaa tttgttttaa caataccttg catgaagtta gaaatgcatt  99600
99601  tttacctttg agagtgcaaa gaatattata atagtacaac attagttaag acttcgtttt  99660
99661  gttgctgtca ttcatctctt tttttcctct ttgagaggta gttgctggat tgttgcccct  99720
99721  ttgttgtgag                             99730