Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: ZIM2

Zinc finger, imprinted 2

Murphy et al. Genomics 71: 110-117, 2001; Imprint Control Region(s): ICR_1142; Jima et al. Epigenetics 17: 1920-1943, 2022

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Bos taurus ZIM2   18  Imprinted Maternal
Macaca fascicularis PEG3 ZIM2  19  Imprinted Paternal
Mus musculus Zim2 1700116N21Rik  7 A1  Imprinted Maternal
Homo sapiens ZIM2 ZNF656  19q13.4  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    aggtcagcat taccctgata ccacagccag gcaaagacac tacaaaaata gaaaattaca   60
61   ggccaatatc tctgatgagc atacacgcaa aaatccttaa cacaataact agcaaactaa   120
121   attcaacagc tcattgaaag gatcatacgc tatgattaag tgagattaat cactgggatg   180
181   taaggatggt tcaacataca caaataagta aatgtgatac accacattaa caaaattaag   240
241   catagaaaat gtgataattt caattgatgc agaaaaagca tctgacaaaa tttaacttcc   300
301   tttcatgata aaaactcaac aaattatgta tagaaggcac atacctcgaa atattaaagg   360
361   tcatatatga caggcccaca gctaacatca ctatcagtgg tagaagacag aaaggttttc   420
421   ctttaagatc aggagcaaga taaggaaaaa cgaaaggcat acaaattcga acagaagaag   480
481   tgaaattgtc tctgctgatg atgtggtctt atatatagaa gaccctaaag atgccaccaa   540
541   aaacttgtta aactaataaa caaattcagt aaagttgcag taaaaaccaa tattgtttcc   600
601   aggtactact accatctgaa aaagaaatca agaaaacaat tccatttaca gtaccatcaa   660
661   attattacag taccatcaaa ttatttaaga ataaatttaa ccagaattta taatatatat   720
721   aatataataa aataaaatta acctgttcac tgaaaactat aagactttga tgaaagaagt   780
781   tgaagacaca aatagaaaaa tatctggtgt tcatggatta gaaactattg ttaaaatctc   840
841   catactaccc aaagtgatgt gtagattcag cgcaatttcc ataaaaaaat tccagtgtca   900
901   tttttcacag aaatagaaaa atactcctaa aactcataag aaaccacaga ataccccaaa   960
961   taaccaaact ttcagcaaaa agaacaaagc tggaaaggca tcacactacc tgatttcaaa  1020
1021  attgagtata aagctacagt aataaaaaca gcatgatact ggcataaaac cagacataga  1080
1081  gaccaataga acaaaatagc ccagaaatag atcccgtaat ttatagtcag tcaatctttg  1140
1141  acaaaagtgt caagaacaca caacagggaa aggacttttt tttaaataag tgggtgggga  1200
1201  aaactagata tccatatatg aaggaatgaa attagacaca ccatattaca aaatcaactc  1260
1261  aaaatggatt aaagacttaa gagctgaaac tgtgaaacta atgggagaaa acgtaacgga  1320
1321  agaaacttct tgtcattggt ctgaccaatg atttttggat aagactttaa aagcacaggc  1380
1381  agaaaaagca aaaatagaca aaagggattg aatcaaacta aaaagcttca agtgttggca  1440
1441  aagatatgga gaaagggaac ctgtgtacat tgttggtggg aacgtaaatt aatatagcca  1500
1501  ttatggaaaa cagtatggaa attcatttaa aaaaagtaaa actaccgtat gacccagcaa  1560
1561  tctcacttct ggctacatat ctaaacaaaa tcagtataca cttctatgtt cattgcagca  1620
1621  ttattcacat tagccaagat gtggaatcaa cctaattgtc catggattga tgaatggata  1680
1681  aataaaatga atatatgtac aatggcatac ttttccagcc tttaaaaaga aggaaatgct  1740
1741  gtcacttatg acaacatgga taaacctgga ggacattacg gtaagacaaa cactgcatga  1800
1801  tctcatttat atttggaatc taaaaaagtt gaactcatac aagtagagag tagaatggtg  1860
1861  gttgtcaggg gtcagaggag atgagctgat gttggccaaa gggtgcaaaa tttcggttag  1920
1921  atgggattaa aaagtcctgg tgatctgttg cacagtatgg tgactatagt ttatacttga  1980
1981  aaattgctaa cagagtagat cttaagtgtt cttcacacac aaaaatagtg aggtgataga  2040
2041  tatgttaatt agcttgatat ccttttacaa tgtatatgta tattgaaaca ccatgttgta  2100
2101  cactatatat acaattttta cttatcaatt atatcttaag aaaaaattaa gccatttgaa  2160
2161  atgtgtattt tatttaaaat aatggtagta aacctattac aggttaatgg aagcaacatt  2220
2221  ttttatgaaa aataacaatt ttcaaaacca aaggttattg agaagaggcg cattatttta  2280
2281  catctttgta aatctccttg gcatttgact taatagaaaa cagctggatt cgcatctgct  2340
2341  ttggccttca atttgtcatg atatcacagg tcatacagcc tcaggcaaac gtcactccac  2400
2401  acttgcgaaa gaagtgaaaa ctgttgtagt tcacagaaga taatactttt gattgagatg  2460
2461  gtgctatgat gctatgagtt tgtgagttca caatttaacc tccttttaat ataaacttgc  2520
2521  aataatagga atatttaaga tatccatatg ggtcaaaact tgaaagaaaa atgcaaggat  2580
2581  atgtggaatt gaaaacataa accttctgaa ctaatgatct tgaaaaaggc agaggaaatt  2640
2641  aaaaatctga ctgctcttgg gtaatgaggt ccggaagcac tccatgcatg ttgaggtccc  2700
2701  aggctcattg tggcaaacag gtactggatt tggactctcc tgacataaaa ggagcctgga  2760
2761  aaaacaacaa caacaacaaa cagtgatgga tacccaggtt ttttacttac gagtggtggc  2820
2821  agggggtgaa aaaacaaagc catgcagaga ggacccagcc taagctttaa tcttgctcag  2880
2881  tgactaatac accccttttg tcacatggca caaaatcccc agttgacaat acaagattgt  2940
2941  ctctggactg tgcttctcat gggtgaggta gagacagcca aaaagacatg gagggaagaa  3000
3001  aagttcagag aggaggggaa aagataaccc ataggaaaaa cacttagaaa ctaaacttgc  3060
3061  aaagcactgg gttaaagtta ggaaatctta aaatgaacaa gacagcaaaa ctagcaatca  3120
3121  agacatgaat tcagtccttt caaaatgcaa ttcaaatagt gttagtgtga ctttacgatt  3180
3181  tttgaagaaa taaagaatag tgtccataaa atgttcatcc atttgagaaa ggtagatata  3240
3241  aaaaaagtac caattggaaa tcatagaaca gaaaacatag ttactgtatt taaaacatct  3300
3301  agggaaatgc tattaccaga tgcagttaaa aagagaagtt actcagaaag cacagaaaac  3360
3361  agtatgaaaa acagaaagat tgagacaaat ggaggatgga ttaagacggg tcattatact  3420
3421  ttataggttg aaaagagtag aaatggaatg gcagaaaagt tctatttaaa gaaacactgg  3480
3481  cccaagaatt ctccagaatg gaagaaagac cttcattggt cacatcaatc ctgagcagga  3540
3541  taaacaaaaa tctatacata acatctattc tgaaagctac cgcgggaaaa actagacgtt  3600
3601  attagaaagg aacattacgc tgatgcagac ctcctcatca ggtttgttag aagacaatgg  3660
3661  aataatatct tcaaaataag gagagaagat aaaggttacc taagaattcc atacctggct  3720
3721  aaaatgtcat tcaaaaatgt ctcataaaga catttttaga aatacaaata gactacctta  3780
3781  tacacttatt taaagacaca tttaaggatt tattgcaatg agaaaaagta aacctcgagg  3840
3841  gacgaggagt gagattcaag aaacaagaat gagtgaataa attcttgaaa taccagtaaa  3900
3901  tataattaat cattgactgt aaaaatgttt tcatttgttt aaaacaggta taattaaaat  3960
3961  tctagacaat attaatgaag gtgggaatgg gaaatccagt gaattgctaa cgtgtgccaa  4020
4021  catgtttgct ttagtacttt atagtctgtt aaaaaaatat atgcttatgt agaaattagg  4080
4081  aacttaaaga tagacagtga agtaataaat ataattgaaa cctcccaaat aagcagaagg  4140
4141  aagaaagggg actaaagaaa acttgatcaa tttagtagaa tgcaggaaag gagaaaataa  4200
4201  atgaccaaaa gcatattaaa caaatacatc aataattaaa aatgtaagca gattaacttc  4260
4261  cctgtgtttc tcaacaaaga gtcatggcct tgtttgcacc taaaaacata gccttgaaat  4320
4321  atatatatat aaagcaaaaa ctattaatta taaggagtgg tggataaaac cataggaata  4380
4381  ttgggagatt ttattatatc tagaacagat agatcaggca gacaaaaaat taccaagaat  4440
4441  actaaaaatc tgaacacagt taacaagttg atcctatgaa cataaataga aattgatacc  4500
4501  taacaattag acaatactca ttcttttcta atatattgaa caattaaaat taaccatatc  4560
4561  ttaagatcac caaggatgct ttgacaaatg tgaaatagta gcatatgggc catgctatat  4620
4621  gagtataatg caattaattt ggaaatctgt attcaaaaga tagttttttt ccccaagatc  4680
4681  tttgacccct aaagacgttt cttcatgtcg caaagaggaa atctaatgga aacaatgaaa  4740
4741  tacagaactg aacaagaaag aactacaaaa agaacagaaa ttaattacat ggaaaagaag  4800
4801  gaagaatatg gtcaacaaaa tcaagtcatt ttaaaaagac aaaactgtca aatctttagc  4860
4861  aaaactgatg gagaaacatg gagagattaa taatattagt aatagaaaaa gggacataat  4920
4921  ttccaatgga gaggagttta taaactatgg tagagaatat aagaagtgag ataacaatcc  4980
4981  aaatcattct ataaggctgt tacaaccttg gtagcaaaac cagacaagga tagtgtaata  5040
5041  aaaaagtata actcagtagt acccagctgc atgtgtatac gaatcagata cacataatca  5100
5101  tgatcaagca gggtttagga atacagtttt caacataaaa cctgctttat tcaccaatca  5160
5161  tcagatgatg ttaaataata caatcttccc aatgaatgca gagaagtcat tatataaaat  5220
5221  taaacttatg ataaattttt ttaaaaaact agaacttaag gcaatttcct taacccccaa  5280
5281  taaagaggct gtacaaaaca agcctgcagt gaatgttttt acttcatagt aaagataaga  5340
5341  gtatcccctt tcatagtaaa gataagagta tcccctttca aatataggac aagacttgtt  5400
5401  caatatcacc ccagaagtcc tagccaatgc attatgttaa tgaagtgagg tatgattgtc  5460
5461  aatgagagta aaaatgaagt cattaattag catgttaata ttttaaaaat acaggaacat  5520
5521  ttttttctgt agaaaaaaaa gtcaacaagt tcactggatc caaagtcagc gtataaaaag  5580
5581  caatagcagg ccgggtgcag tgtaatccca gcactttggg agaccagggt atgctgatca  5640
5641  caaggtcagg agttcgagac cagcctggcc aacatggtga aactccgaaa gtaaaaatga  5700
5701  agtcattaat tagcatgtta acattttaaa aatacaggaa cttttttttg tgtagaaaaa  5760
5761  aaaagtcaac aagttcactg gatccaaagt cagcgtataa aaagcaatag caggccgggt  5820
5821  gcggtgtaat cccagcactt tgggagacca gggtatgctg atcacaaggt caggagttcg  5880
5881  agaccagcct ggccaacatg gtgaaactcc atcgctacta aaaatacaaa aattagctgg  5940
5941  gcatgatggc aaatgattgt aatcccagct acccaggagg ctgagggagg agaattgctt  6000
6001  gaacccggga ggtggaggtt gcagtgagct gagattgagc cattgcatcg ccagcctggg  6060
6061  cgacacagcc ggactctgtc tcaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaggc aatagcagat  6120
6121  actcttctca aaaattcata acccaaatca agttgtgaga aaatatcaaa caaactgagt  6180
6181  attctacaaa atactgagaa gctgtcacag ccttggggag cctaaggaga tgtaatcact  6240
6241  aaatgtaatg ctgtgtctgg gatgagatcc tggaacagaa ggaagatagt aatggaaaaa  6300
6301  tgggtgaaat caaaacaaag tctgtagttt gtttagtgtt aatattatct cttctttttg  6360
6361  acaaagtagc aaggttatgt aaggtattaa catcagggaa aacagggtgg ggaagttttg  6420
6421  tactatcttt gcaacttttt tgtaattctg aaactattaa ataaccaatt atacaattaa  6480
6481  tgggggaaaa aaaggacctc ctaaagtcaa ataaggcctt tatagggaaa aaaaattaca  6540
6541  gtgtatcatt gacagccgta agagatatag acagtggtca aagatgagag atcttgatat  6600
6601  aatgttttca atttctctaa attgctgtgt ggatttaata aaatgtcaga atctcaatag  6660
6661  gatagttcat caaactttaa aagctgcttc taaaaattat ttgaaagatg gtgggctaag  6720
6721  agtcagataa ttttgaaaga caaggtaggg ccagacactt ttgaaaaaca aggtagggcc  6780
6781  gtcgcccttt caaataccaa gatactgtaa agctgtaata atatggtgcg ttaatgcaca  6840
6841  gagatagaga aatggatcag gggaccaaca agagagttca agcacagacc tgctcatata  6900
6901  gagaaatatg atacaaagtc aggggaaaat tagatcccta acacagaaca taggcaaaaa  6960
6961  taaccataaa gaaaactaaa atgcacagct atttgaatat ctttatgaca tcagtgtggg  7020
7021  gaagaatttc ttaaattagg cattgaagga agagattgtg aaattttaca acacctatat  7080
7081  ttaattgtcc tctaagacaa aagataatgt tggctcttct aattttgggc ttttggactt  7140
7141  taaatgcaat tgggatgggg gcaggaggtc attcaagctg gaacattgac atcttttttg  7200
7201  ctttgcaaga tcacccttaa tactgtgtgg agaatactgg aggaagggtt tggaatggaa  7260
7261  gaagggtttt tgtaggaaga taatgtttct taggactacc atggaaaggg aaatcatggg  7320
7321  acaaatttgg gatttgcctt agatagggtc agcaagactt gctgataaat tggatgttgg  7380
7381  tggtaaggaa aaaaggaacg agaacaatcg tgagggtttt ttttgtcgtt ttttgttttt  7440
7441  gttttttggc ttcagcaact ggtactgttt atagaaatgg ggaaagggga aattaatatt  7500
7501  tgtttaaaat gctttgagtt gcctgataga catccaaggg gagcagtcag tttctaagca  7560
7561  aaagactgcg cttttgtgga cagtcctgtg gcagaggatt ggaatttggg agccattggc  7620
7621  atgtaggtgg catttaaatt atgtgactag gtgaggaggg aagggttgtt acctagggag  7680
7681  tggacattga tggagaagac tagtgactaa gttctgaggc aagaccctcc agcgtgtaga  7740
7741  tggcaagcag agcagaagcc atttatgact gagaagagac cactgatggc aggggagcgg  7800
7801  aaaccaggac catgtaattg tcaccaaaaa taagatagca tgcatgggat tttgtttttg  7860
7861  tttgcttgtt ttaatgagga tgttgaatat tactgagaga taaagtgaga ttaagagcaa  7920
7921  gtttcttggc cacataagga attgctgaaa ttgtcaagca atttcagtgg gtttggaagg  7980
7981  gatggaagcc tgtggggcat atatgttagc aggagagaat gtatggtaaa accattgagt  8040
8041  tagtgacagt agactgctct atcaagaggc attttcaggg ccaagaggtg ctgagcaagg  8100
8101  gggtggtaac tgcaggagct ctgagagcat gtggtgtctt gtggaaatta atgattcagg  8160
8161  atccggagag aaactggtat tgcagataga ggcctttgag gagacagggg gatgatggag  8220
8221  tctttaaaat atattaaaat cacctacaaa accttaacta gacattagga tcccttggga  8280
8281  acctgaaaaa caaagatctc tgtgggacac tgggaatctg cattgtttaa cagctctcca  8340
8341  ggtgagccta atgagagtag ccagatttga aaatctgtaa cctaagtcag ggtactacca  8400
8401  cattcacctt caatattcct gctggggaat ttgttttgaa cgtgtatttt cataagaagc  8460
8461  acagtgtttt cattcgtata ttatgtttat gtggcactgc tgggcaaaaa gagactgttg  8520
8521  atggtctagg gagtctaaaa cacataaagc agcttctcag tgtagcaagc aaccactgat  8580
8581  aactccttga gtataatata aagtttaatt tggggtatta aagtctgtgt gctccttagg  8640
8641  taaacacctt ttggtaatta accacatctt acagattttt tcctttaaag ttaaaatcat  8700
8701  acagcatttt tattagtcag ttaaaatcgc gctgtgtaaa tttaccagaa tacagtttaa  8760
8761  ttcttttctg tggagcacat ttttggtgat aaaaatgatg ctccgtgaat atccctgtat  8820
8821  agaatcttct gtatatccct gtatttcctt tgctttttta gttccttgag agtggaatag  8880
8881  ttggaccaaa gagtacatta gtgaactttt agtaattcat tgattttact gccagagaag  8940
8941  aaatacgtat ttctgccaag gaaattcaca gtatggatgg cagaagggaa aaatccctct  9000
9001  tccaccccac attccttgtc cctagaagta actcatcaac aatttcttgc ctacctttcc  9060
9061  aacagtttta cctatatttg ggtttatcct taaaaaacaa ataaatgaga aaacacttac  9120
9121  cagttcgttt ctacaaactt cagtaacttg tatatttcac taaatctact gagaattcaa  9180
9181  tccttaataa tcccatacaa ttctacctca ttatttttct ctctcatttt cttgctgttt  9240
9241  tattaaatgg caatgcagtg ggcttacgca gtggaaggtc tgtattgacg gctgctggga  9300
9301  aacaactcag tagtgtgtga gactgcccgc tcccctaaac cgcacgtgcc cggtgtttca  9360
9361  ggtttgcatt tctttatgca aacaggtcgt gatgtttcct tcgcaggtcg gccagccgtt  9420
9421  tggattttct tgcgaattgc cagttttatc ccttttgccc atttttctgt cttggtttgg  9480
9481  tctttatctc gttggtttcc aagagctctt catttattaa ggaaattagc tcgatgtctt  9540
9541  tcatgtgtcc caggcggaaa agtcttgtct tccctgcagg tctttagacg ttaatgtatg  9600
9601  tgtttttgcg gccaggattt tcattttttt catttagaca gatgtgtaca tttgtccctt  9660
9661  tattcttcag cggttttaca tttgagcatc tcagtggggt ttcctccatt tcgaccccca  9720
9721  tttctttggg ggctgcaccc ccaccaccca acccaccccc cttttccaga cctggctttg  9780
9781  gggtccctca cggccactcc ctgacgtcag cccccagcct tcgcgccaaa ctgttgctgt  9840
9841  ggcaaccgca gcctgattgg cacgtcacag ggctgtggtg agggggcccg gagagggcgg  9900
9901  tgaggctgct gattggctag cacagaagcc ccgcctctgc ggagaagccc tgacaaggag  9960
9961  gcgtcgagct gcacctcggt gcagaagtct gggcagctgc GGGAGGAGAG GTTTGGGAGG  10020
10021  CGCGGGAGAT GTCCACCCTG GGCTGGTGGC GCCGCCGGGC GCCGGGCGCC ATGAGGGTGC  10080
10081  GCTAGGCGGC TGTTCGTGCC CGAGGCTGCG CAGCACTGAG GTGAggtgag tgcgccttcg  10140
10141  gccgccccgc gcgcctcctg cccgcgggac cttggtgtcg cgacggctct gggccagagt  10200
10201  ggccgtcttg ccgcaagccc aagaccccgc ggcaagccag cgacccttgt ggcagggcgg  10260
10261  gctggcggac atggtacttg gccgcccgct gcccagtccg agagtgggca cagtggcggc  10320
10321  caggctgtgg atggttggtg cctttttggg gcaggggtgg gcgcagcccg ggctgctgcg  10380
10381  ttggtgccgc catcttgcag tccggggtct gaggggctgc tgcagggtct ccgcgccttt  10440
10441  ctgactggcc gggggccacc gcagcaaacc gggggcatta gggcagacag ccgggggctc  10500
10501  tgccacggca agtccagcaa ggtcgacacc aatgctatcc ctgttgccac ggcggaatgc  10560
10561  ggctctcggg agccctgggc ctcctgggct gggtctgggg gctgcgaaaa tgccccttcc  10620
10621  tgcggggtgc catcggcctc gcggcgccgg cgtgcccggc taccctctgg gggcggggct  10680
10681  tgtttgccgc agtggtggtg ggaggggcga agggctgtcc tgcctgtagg ggttttcttt  10740
10741  ccccgccctc tcgggcggta tcttaaataa gggcggctga ggcttgctgc gcaggagctg  10800
10801  ccttggttgg ttggcggcag atggggcggg gcaaggctca agtgactggg tggcattgga  10860
10861  cgtaatcgtc tgctcaagcc ccacccactg ggtgccatct tttatgaggg tggctgaggt  10920
10921  ttgccgcgca ggcgctgttc tggttgattg gtggcagatg gggcgaggca aagctgaatg  10980
10981  actgtgggtt gcattggatg taatggtctg ttccagcccc acccattggg tgccatcttt  11040
11041  tatgagggtg gctgaggttt gccgagtagg cgctgttcta gttgattggc ggcaagtggg  11100
11101  gcggggcaag gctgaagtga ttgggtaact atccactcag gccccgcccg ctttgacgcc  11160
11161  atgtttgatg ggggctgctg aggtttgctg cgcaggtgct cccctggttg gttggtggca  11220
11221  tatggggcgg ggcaaggctg aagtgactgg gtagcattag atgtgacgat ctgttcaggc  11280
11281  cctgcccgct tggacgccat gtttgatggg ggctgctgag gtttgctgtg caggtgctgc  11340
11341  cctggttggt tggtagcaga gggggcgggg caaggctgaa gtgactgtgt agcattggat  11400
11401  atgacgatct gctcaggccc cgcccaccta gatgccatgt ttgatggggg ctgctggagt  11460
11461  ttgctgcgca ggtgctgtcc tggttggttg gtggcagatg gggcggggca aggctgaagt  11520
11521  gacagggtgg cattggacct agtggtttgt tcaagcccca cccacctggg cgccatcttt  11580
11581  aatgaaagtg cttgagattt gctgcgcagg cgctgtccta gttggttggg cgagacaagg  11640
11641  cccgcccgcc tgggcgccat ctttgatggg ggcagctgag gtttgccgcg caggcgttgc  11700
11701  ccggattggt tggcggcaga tgcggcgggg caaggctgaa gtggctgcag gtggcatggg  11760
11761  cgggacggtc tgttcaagcc ccgcccacct gggtgccatc tttgatcggg gcggctgcgg  11820
11821  tttgccgcat aggtgtgggg ttgtccacag ggaggggcgg ggccacggtt gctgtgcttg  11880
11881  cctgccttgc ggtgatggaa agctgtggag tgccgcgctc cttgggctgt gtgtgctggt  11940
11941  cgccaggctg ttttgccagt gggactggct cagtccccgc atctggggga gccgggagac  12000
12001  gtgcctaaag agtttgcctt agcggccgcg gagccattta tgcttaagga cagggtgacg  12060
12061  ggttatcacc gcgctcgctg tgtttttggc taacggtggc agaggctcac cccttcccct  12120
12121  gttgttgcct gaccaagact ttgttcacca caggatgcgt gtggttccat cttgtgtatg  12180
12181  ggggcggctt agtgggggag ctgcgaggcg ggttgtgcag gcgccctgct ggcggggcta  12240
12241  agggctgggg cccgggaccg ttcctcggga ctgatagggc tgagagcacc ctcacctcca  12300
12301  ctgcccctca ccgcctctac ggtactgtct gtgctagcca cagggtggcg cccgaggttg  12360
12361  attgcgcagg cgccatcttg agtgacacct gggtcggccc caggggcggg catgagggag  12420
12421  ggctttctca gtgactaggg gctgccgagc ctggtccact gtggtgcaat ctttggctgt  12480
12481  aatggggcac gtgagggcag ttacacaggc actggtttga atgactgctg ggttggctgt  12540
12541  agggccgggt gcagaggact gagtgactga cggggtctgc atggccccgc ccactctgtg  12600
12601  gcatcatctt tgctggccat taggtggcag ccacggtgta ctgtgcaggt gccatcctga  12660
12661  atgacagctg ggctggctgc aggtgcggtt ctgagggagg gtctgctttg tcttgagtga  12720
12721  ctgagggggg ccatagcatg tgtgtcttgt ctgatagagc agccggcatt caatgtggcg  12780
12781  ggtgcagtgc ggaggcacca ttactgaatg acagctgcgc tgtaggagtg agcgtgagcc  12840
12841  ccgtccatcc tagtaccacg tgtgttggcc ggtggcgggg gcagcagagg tgtactgcgc  12900
12901  aggcgccatc ttgagtgaca gcagggctgt tggagggggc tgaggggatt tcaaggtagg  12960
12961  cagggccgta gagccgtgtt cattcattct gtgccatctt tgccggttca tgggtggggc  13020
13021  ctgcactgga gccttcctga gtgaccgcgg gctgcactgg cgtgccagct gagccctacc  13080
13081  cccgctatct tgggcagcgt gccctcatgg ctggtggcgc cttacttcct ccagggggcg  13140
13141  ccaaagccag gcctcgggaa gcgggcgggt tcagctgtgc agccttgggt cagtgagcag  13200
13201  aaaagtggaa tccaaggcca aactcagacg ttttaagaga tttggggaaa ggtgggattt  13260
13261  taagtgagaa aatggaggaa gtgggctgtg ggtgtaagat ttggggtcta ggtgatttgg  13320
13321  agactctgtt ggtgaaggat tttcactcaa aatcgtacag ctggaggtgg aaaaattcag  13380
13381  ggctgcgggt ggtcctgaga ggggcagtgc atgggaacta ggaggctgcc ctgggcaggt  13440
13441  gggggtgtgt ttaaaggggc tgccccatag gtagggtggg gcctctggag aaactgttca  13500
13501  tgagcagagc cgctagaggg ctgcccagct tccaaagctt agttcgtttg ggtgtggccc  13560
13561  tcccagccct agctctccta cggagtccta gagctcactt acctagccct ggctccaccc  13620
13621  aaggagatct taagtcagcc cttttgtttt gtttgaggta gggaaagtga cacatatgac  13680
13681  gcttccttcc tagcctgtca taattttttt tttttttttt tttttttttt tttttttgag  13740
13741  acagagtctg gccctctcac ccaggctgga gtgtggtggc gtgatcttgg ctcactgcag  13800
13801  cctctgcctc ccgggttcaa gtgattctcc caccccagcc tcttcagagt agctgggaat  13860
13861  acaggcgcgc gccaccatgc ccatctaatt ttatattttt agtagaccag gggtttcgcc  13920
13921  attttggcca gggtggtctc gaactcctga cctcaggtga tctgcccgcc ttggcctccc  13980
13981  aaagtgctgg gattacaggc gcgagtcact gcgcccatcc tttgaatagt ttttaataag  14040
14041  ctctttaacc tcaccaaaat atgcccacct gactcttgga atataaacca gtctcataat  14100
14101  catgaaggtc cttcccccag ggacctctaa ttgattgaac acatactctg aggtgcagtg  14160
14161  ggacttggac tatgtcctat tagtccactg agaacatgtt gataaaccct aaaatatttt  14220
14221  acgtgataaa gggtactatt acctaataat aacgatagga tagcggtcct aacatgggga  14280
14281  cggccagcgc caaaaatggg gttcttgaat tgattcctta atctagagcc ccagagaagg  14340
14341  ttgtaagaca ccccagaaat tgacttgaat gcctttgatg taaccttgtt ggagaaagtc  14400
14401  tatgagtaca tcccagggtg tgaggtggtc taagggagct atacccgtgg ccattcatcc  14460
14461  tggatgggat gcttttcatg gtctcatttg acctgtgcca tcatagaaga taaatgtgga  14520
14521  actgttgtgg tattgttccc ccctgaggaa cccagtaact gcaaaataaa cttggcgtct  14580
14581  cacattttct tttcctctac aGCTTTGCCT TCTTGATCTT CCGTCCTTCT TGGAGACGAC  14640
14641  TGGCGAGAGG AAGAGGGACT AGGTCCAAAC GCTAGGTGGC TGGGTCcagg tgagttgaat  14700
14701  ttcctcctca cagtgccaca ttcatctttg gagtgaccac cgcacttcct tactctgaca  14760
14761  ctttcctact gcatatgtgt tccacatagc caccccagca ccatttgtgc cctctgagaa  14820
14821  cacccagact cttctggtgg attgtgtatt ctctaaaaat tctccttggc ctcacaccat  14880
14881  ccatttcagt atcctccctc tttttctcat actcagctac tccttcaggg ctactctttt  14940
14941  tctcttgcct ggtgattaaa gaagcatgag agattcatcc actcatttgt gaatattgat  15000
15001  caagtgtgta ctttgtgcca ggtactggga catagcccca atgggggaaa ggaagtgttt  15060
15061  tcaaagagtt tttagtctat ttgggaatta aagctgtgga aaacataatt gtttgattta  15120
15121  tacttttgca agagaacatc tgctagcaac agctgactta atcttagaga ggccacatag  15180
15181  gggcctccct gagatggtaa agaacattaa agctgagccc tgaaggagtg tgaatggtgt  15240
15241  gtgtcatggg gagagtagtc tcagcagagg ggatagggtt gttgttgaga gatgcagaga  15300
15301  gaggagctga aaatccagga ttcctagagc aagggaatcg ttgagtggca tctgattgag  15360
15361  gtaggaagaa ggtaagttgt ggtttcattg tgaaaagact tgtaatctgt ggtgagtaac  15420
15421  tgggcttgac cttaagtgca gcgggaagtg cttttaacca tgggagtatc atgataatca  15480
15481  gatttgtggt tttaaaaaga tcatctggtt tcagggtgca gaaggggagg gtggacgcag  15540
15541  tgggtgtggg gagaccaact tgggcctggg tgagagatgg tggcttggtt tgtggtcata  15600
15601  tcacagggag gagtgaagtg ggtagattat ttgagaggtg ttgaggaggg agactcctca  15660
15661  ctttctctgt tcatggcctg ctgactgatt cagaggaggc acagtgagtc acatgatgtg  15720
15721  gggaagcaag cacatagcta gaggttgtct gtttgttcat ttgttagcaa gcattgatac  15780
15781  tgggcctgat ccaggacagg atcatgccag gcttagagtc tccagaagtg aatgacataa  15840
15841  tccctggcct cagtgtctac tgaatggaaa ctcccatcac aagaagagta agaatgtgtt  15900
15901  taccaagata ggtggctatg gtggtggtgg aatactgctt agggagaagc tgacatgacc  15960
15961  aggtgagccc ttgggatggg ttggtgtatt cctggcctca gtgctcaaga tatgcattat  16020
16021  ggtgcttaac cctgtggaga cttggaaacc tcctttgccc gagggctcat gttggtagat  16080
16081  ccacatttaa ctaagctcag gagacttaaa accgtactga catgtgactt gaaataggat  16140
16141  gttcctgttc ccacaattct ggtttattaa ttcatggtag gagtacaata gcagggaccc  16200
16201  aagtactcag cagtgtgtat gatcagcaaa ttctctccct gtaggcagac ctacatggga  16260
16261  aacacaacca taatgagaag gttgcttggt gagtacggaa tcagaaccaa gaggatgtgg  16320
16321  gtgagcttta atagcgctgg tttgtcacat agcctggtac agccatgttg tcacagtgaa  16380
16381  acccttgctt agggttacca agatatcgga agccccttat ctaacaccct tgtcctcccc  16440
16441  aaactccatt caagttaggt ctgatgagag ttgttcacta tcctgtagat ggttggatgg  16500
16501  accaagcttt gtggcctact ttttagtact ccctcccctt aaaaaaatca gatgagccaa  16560
16561  ttattgttat tagaatatag tcaaataact catactgttc tggaagacat tttgtctctt  16620
16621  taaagtagct ttatttgtct tgaaccattt tgtgctggtc ataagactga actcttagat  16680
16681  attatttcct ctctttctaa acttttgggg aaatctctca aggatggaca acaacaagga  16740
16741  gattttgctg cagtgtggta agtgctaagc ttaatgtggt agaaataagc ccaggatgtt  16800
16801  gagattatct gagagaagcc agccaacaga ccagagggtg gaggttgtgg cctgtgagat  16860
16861  ggagttggtg gtcatttact ccttgctcct atataaaatt ttccctctaa agtccctatg  16920
16921  tcccatatgt accttattca taggtgattg gaccagactg gataccttag agcagtggtt  16980
16981  ctcaaagaac agctcctgga gtgattgtag gaatgcttct ttcctgggga accacagacc  17040
17041  tcctgagtca tcccacctgg aaaggtagct ccgtatttca taagcaccct aggcaactct  17100
17101  tctgcacatc tgagtttgag aaccactgcc ctagaaggaa tcaggctgta gcatgcactt  17160
17161  taatactgag aatttggatg aagggacact gagtgtcggg catttaaact gggaggtgac  17220
17221  gtaggcctgg gctgggacag catcttactc catgtgcgtg ctgaagtaga gaatgtcggt  17280
17281  ctgcagagag aggcaggaga atggagcaaa caagaagaga gacgagacca cacaccacgc  17340
17341  tgtccctggg agacgaagag agtaacctcc tcggttcctg actttaaagt tctcaattcc  17400
17401  agcccccttt taatgaggta ggtagaacga gttagggggc tgaatctagg tgcaccatgg  17460
17461  tgagggacca aagtaagtaa atagaaatgg gactgaagga gactcggtgg attttctcct  17520
17521  gcatcagatg ggatgtggga gcctgaggcc aaaccggagt cacaggattt cttctcacac  17580
17581  atggtcccag acgctttcta gtgcatgatg tgttctttca ttaagttctt ccctgctcag  17640
17641  ttgaacactg acccatcatt tctctgatta aagccatgga tcttccctga cttctggcaa  17700
17701  ggatgcctga tgagtttcat ctttattatg tgttatatta attgtaagag ccatgctttt  17760
17761  atttcctact cattttaatg gaatagaagt aaagtgtcat aaaatatcca aagaatggca  17820
17821  tcagtaccac catccagact tcaatggcaa tgctgtcatg cagcaggcag cgccaggctt  17880
17881  gttctgtata cagagaggtt tcatgtttag acatctagtg taaagaaaac atcctttgga  17940
17941  gatcaaagaa cgccagactc ccagaagcac ccttcctgcc tggctgtgta gagggatcct  18000
18001  ttattagtgg ccccatcact tggcgcctct cctccctccc cttgaagttg gtgacctttc  18060
18061  tttgtcccct ggcccagagt cagctagccc ttgtgtgccc ctaactgctg ttggctacta  18120
18121  cttaacactg agtcctgctc tgaagagaga gcagagggag atatggaagc tttagtaatg  18180
18181  aggggtgtgt gggagcccac cttcaagcca ggaaggatat gggtttgccc tgtgggccag  18240
18241  agttcagtct tgagccatat gacggctaga cagctgtcaa tgaagtgagg atttgggtgt  18300
18301  ggagcttgat gcgtgttagc cccctctgtg gtacagtcac tggagagggg aggtacagat  18360
18361  ggtgaccaca gggtactgtc ggtgggagtg cttaagggtc agagggagat tgtattatgg  18420
18421  ggaacccagc agagaaaggg cagggcctga tgtgctgtaa caagctgggc aggaaggaaa  18480
18481  acaaacacgc taggaaacag taattgcatt tacttacatt tttatattca gtttttttcc  18540
18541  tgattgcgaa gttaaaataa cattttaaat agagatggaa aaagaaacag agacttgtta  18600
18601  ttattaatca tttattctga tagatttcct ctattttatg aatagtctta atacaagttt  18660
18661  atgtgagttt tcttccagtt tagtttgtat gtactgccat atgtttgatt attttttaca  18720
18721  tacatgagat catgccattt attaaacagt tcacactcaa ggtctccatc tatagctttg  18780
18781  ctttctgaaa actgcattat attccattgt gtggacattc tcattctctg tgtacacgta  18840
18841  aatgggaata tttgcagtaa gaacaacata agtatagatt ttaagattta ttaatagcaa  18900
18901  caaagttaac cagtgggtgt ggcttgcagt ttctatggtg aatgttttgc aatacctgca  18960
18961  tgtagtgctg tgttttattt ttataatcag aaaataaagc tgtaacattc cttgacaaca  19020
19021  cgacttaatg gttatgtaac attttgctaa atactttgtt ttcattcctt gtttaatgaa  19080
19081  aactcaggag agatgctgat ttttggatgc agtaacttac ttagaacaaa gtatgtttgt  19140
19141  cactggccct agtggcctta gccttccaga gatgtgtagc tgaaatacct aatttcttag  19200
19201  gggaggctcc atgccagcag tggttatatt ggcctttcct aacgtcaaag gccaacccta  19260
19261  attctagaaa tgcatgcttg agtaaccaaa cactgaggta ttagcggtcc tgtcatggcc  19320
19321  tttttgttaa agttatcctt tgccatttag ctgtaagaaa gttcctagtt tatatttaaa  19380
19381  taaggaatcc atttccagtc ctttattata aattaagtcc ccatgtgtct atagactttt  19440
19441  acacagttga attctggact ctgttatgtc ccagtggtat atttgtccta gtgcttatat  19500
19501  ccttatattg gaaaaaacac tttatttttg tgtgttggag tcattttaca gacaaaccac  19560
19561  ctcccactcc aaatagacct tatgcagggt tgtcttgata ttcttgtaca tttattcttc  19620
19621  cagaagaact ggattatcag tttgtcaaaa ctccccacct caaaataaaa aggagctttt  19680
19681  taaatgtgat acacgtgtct ttatgtattt atttcagact tattgccctt ctgtcattta  19740
19741  ttttatttta ttttattttt tattgttttt tatttttttg gtgattcagt ctagttctgt  19800
19801  cacccaggct ggaatgcagg ggcatgatct tagcccactg ccccctccac ctcccagggc  19860
19861  ccccctgcat cagcctcttg agtagtttgg attacaggct catgccacca cacccggcta  19920
19921  atttttgtgt tccttctgta aatttttgaa attttgtttg aagttgcagg taactttgtt  19980
19981  aaatttattt atggagattt atttatttgt tttgctatta atgggaatta tttctcttgc  20040
20041  tgtatttact cataaggttt tgtagttcaa aataatgctt gccccatatt tatacttttc  20100
20101  tttttcttca gttgcactag ctaggacttc cagggtcatg ttaaattgta gttgtggtat  20160
20161  agctgtccct tccttgtccc cacttccaga ggaacatctt taatgtttaa taacatgctt  20220
20221  gtttgcatgt atttgagata agtctttata atgcttagat ggtctcctgc ttttactctg  20280
20281  ctaagaattt atgaggaaag gctgttgaag tttgcaaatg ttttttaact tgaaatactg  20340
20341  cttgtgggct ccccttcccc tttcatcctt tatgtaacag tttaccctga tgggacatcc  20400
20401  tccttgtatt cctggaatag cctttcaaga tcatgggcta ttatttggac tttgttagtt  20460
20461  tgggtttatt aaatgttttt gcatctatat gcaaataatg tttattgaac acctataaaa  20520
20521  atatagagat gaaaaaggta acagagtctt tgcccatgga gccttgcggt agggtataaa  20580
20581  tacaggtgct ctgttgttct gttggattca tacatcttca agcacagctc tgattaataa  20640
20641  gctacgtttt tattgatggc ccgtttaggc catcctcagg cagattaact cctcagcttt  20700
20701  aatatttcat ttgatagcat caggcaagcc tttagacctt tcttcctctc agcacctgca  20760
20761  aacacgtatc ttctgttttc ttcagtggta ggcgtggctg ttgccatgga gaagctggcc  20820
20821  tggggaagtg ggggccaagt gggcagagca gttatgcttt tgattggcca gactcgctgt  20880
20881  cacagaaggt cacgtgggat ctggtcttcc ccagtcaggg tgaggtaagt atgtggccct  20940
20941  ggcaggtgca aatttcagca tctggcccca ctgctagttg ccctttgggc agcaagtaga  21000
21001  ggacgggttg aatccaaggc taagggttgg gccactcggc caggaaggca gctaacctca  21060
21061  ttgcatatgg cccaccttgt gtcaggtagc cctgcaggag aaggttgacc agcacttcct  21120
21121  cttcctgcct ttggctctgg gttgctctaa tgtgacttgt gttaggactg tggttacata  21180
21181  gcagtaacac aacagaacac gtttccctgt cagtggtgct cgtcccttcc caccattcca  21240
21241  tgtgtaaaat gtgttacctg ccattatttt gtgttcaagg ttttaccttt tacaaaccag  21300
21301  aaattagctg tacatacaaa ggttaaacca tagtgtgcag ctgacttttt tttttttttt  21360
21361  tttgagatgg agtctcgctc tgttgcccag gctggagcgc agtggtgcga ttttggctca  21420
21421  ctgcaacctc tgcctcctgg gtccaagtga ttctcctgcc tcagcctcct gagtagctgg  21480
21481  gattactgcc accacgccca gctaattttt gtatttttag tagagatgga gtttcaccac  21540
21541  gttggccagg ctggtctcga actcctgacc tcaggtaatc tacccgcctc ggcctcccaa  21600
21601  agtgctggga ttacaggcgt gagccactgc gcccagctgc agctgacttt ttagcttttt  21660
21661  tttcttatta tcattttatc tacttggcta tatttgttct taaatggaga attgctggtt  21720
21721  caaaagaagt aggtgttttt tttagtatct ttaaacagtg gccaaaatgg gatccagaaa  21780
21781  tgtggttcat gcctgcacca gctagcttct ctacaccctc actagcatca attttcatct  21840
21841  tttaaacatt tgcccattcg acaggtcaaa aaaggtttat tgtaatattt tacatttctt  21900
21901  tgatttttga tgttaagtaa ccggccttta ttatcactaa ttttaggaac tctgtgtatt  21960
21961  agtgttgttt attttcatat tgggctattt ttcctaatgc caaaagcctt ttacatttca  22020
22021  aacattaact gtcatctgtg ttataaaata cttttccccc tccctttttg cttggttttt  22080
22081  attttggttg gtttttatag tgcagaaaag ttggacccat ctttattttc ctgtctccca  22140
22141  cgtggtggcc tttcagtggt ctctgccatt ggaattacgc ttgagcattt gtttgactgt  22200
22201  ccctgttctc tgctgttgta aacagtgctt ctgtgaacac acttttgaac tgtatatctt  22260
22261  tgtgcacatg ggcagatggg tctgtgagtt agatttcaga agtggaattg ccaagatagg  22320
22321  ggatggcatt gtatttatgt actgacagtt gttgggtgta attgaggggt atattcagat  22380
22381  tgcaactgca atatcataag tatttattgg gtctaacagg tttcaaagtt gattctttag  22440
22441  ggttttctaa attgactttc atgtacctgc taatggccag gttagggtat gactatggat  22500
22501  tcaagctgtg gatggtgata gggaggcgat gcggggagag cctgggctca gcatcagtgt  22560
22561  aaagatgtta cggctgcctg cacctgctct gtgagtagca caacctctaa aggcctctac  22620
22621  tggtagtttt gtttattgtt ttgttttaac tttgaattta tttttttgac taggtaatac  22680
22681  atgctcatgg taaaataaaa ataaaaacaa aaaacaaaag gagaatatac aatgaaaaag  22740
22741  taagttgccc tccctttcct gacccctagt tcccttcccc agaggcaatt gcgattagtc  22800
22801  atcattaata gtctcttata tatccttcta gaaatcatct gtctaagcac atcttttttt  22860
22861  agtttctgag aatgctgtat acagtgctgt gtccggtttt gcacttaact atcttggaga  22920
22921  tcatttcata ctcatttatt tagagttgcc ttattttaaa gggtttcata gtaattcatt  22980
22981  atacaaacat aacatatctt gtctattaac aacacttcaa tgaatatatt cttgcacata  23040
23041  ggtcattaca tatctctgag gtaaattcat agaagtagaa tttgtaggag aggaggatat  23100
23101  gtgcactttt aattttgata aaatttgcat tgccacaggc agtatatgag tgtacttgtt  23160
23161  tcttcccgtg catacaaaca tatgttgccc ggctttatga ttgattgttt tgtttccaaa  23220
23221  gcctttcttt actcccaaat gagtttcctc tgccatggtg ggaagtagct cagatctgat  23280
23281  tttttttttt aaggtttttc tgttaaaaaa ataacttcca tttttcaatg gcttctattg  23340
23341  accaagggcc aagttctatt ggcctggtca gaaaatcttg agcatgttaa gggaagattg  23400
23401  tgtatgttta atcctgaatt tcttgaggaa aagcaatgtg ttttattttt tttggcacag  23460
23461  aagttggcat ccaccttgtg acaagataca tatgggcatt caagtggtca caaaattaat  23520
23521  tgtaggaagt cctccatctc ttttctgtgc tctggaatgg tttttataac acggtaaata  23580
23581  ttttattcac agaaagttta cttgggaagt tgctctttac attatttcag ctttttagat  23640
23641  ttcttcccta gtggtcatat ttttctctgc ttcttgagtc aggttgggct atttgtattt  23700
23701  tctttaaaaa aattattggt ttcctattga actctataag cctgccattc tgatatatag  23760
23761  ctttcaccta gggtacttta tgcttcaatt catgtctgtt agggagagaa attcacagaa  23820
23821  tagaagcata tatatgtgta tagatcttac ataagggaat gttagtttta tctctctgtg  23880
23881  cctcagatgt gtttttcttg tcttattgta attgagtaga actgcataga ataatgttca  23940
23941  ataatagcag cattaagact tttatttctg ctttcatgag ttttggttcg tggtttctta  24000
24001  gtgatatctt tgtcttgcgt ttttgacttg ttctggtttc ataaagacag tttgaaagct  24060
24061  ttttatttct cctgtctggc atggtttata tagcatggga atggcctttc cccgaaggta  24120
24121  tagaaggcat caccccagtg ctatttgagt ccccagttgt ttggggagtt aattctctga  24180
24181  cactccttct acatgtcttt catattctta gtctgtgtat ttcttccttt aaaacttctg  24240
24241  cagatacctg tgttttgact ctgttcctgt ggatagctgc ttggtctgaa gttccagaaa  24300
24301  ggatcctgtt cccagacagg tgattacata tctgagggta tcttgttgcc tgaggatgag  24360
24361  ggctagtatc atttcaggta ccagagtgtt ctcctgagtc tgtctgccac ataacagagt  24420
24421  tgggccgtct gcccttgcct gtctccctca caggcacaga cctctgctct tgccctgtcc  24480
24481  tgggttagag tgaccatgtc tgaaatgtca caccaatcat ctggagcctg gactctctgg  24540
24541  tctgttgcct tcccttgctt tgggattctt ctgcccagca gagcattatc tatgttgtgc  24600
24601  tctccgtggt ttctcagtcc tatgaaggaa ggcagcaagg aaatagtcca gtcgctaagg  24660
24661  tcttcaggat cgaggcattt gcattggatg gtgcccaagc tccatgggat gataatatgc  24720
24721  aggagagagc gtgggagggc agtttgcata gggagggaag tgggagccca tcactgagac  24780
24781  gagtaaacat gagtttaccg tgattaccac attgatttgc aagtgataat gtctaatgag  24840
24841  agactctgaa taatggaaac accttcagtt ttcctttaga ctttttccaa attaaaaaat  24900
24901  ttaaacttgc tttcctttta aaacaaaggg agaaaatttc tgttgcatat ggtttttttt  24960
24961  cttctctgga agtaaagcca gtaggtagtt tatgctccca gacctagatt tctttcccat  25020
25021  attgccttac ttagttgcac cagatgtgct gaccagtcat taaaatacgc aataaaatgc  25080
25081  aaataatagc aaaaatgctt taaggaaatg tatagcttta cttggttaca taaaaaaaag  25140
25141  gagagattga aaatctttac atttatgtcc aatctcaaaa gtttaaaaaa tggaaggggg  25200
25201  cagataataa aataaagaga aggaaataaa tgaactaagt aaagaaacag taagaaagga  25260
25261  atgtcaaaac agaaagccgg ttcttttaga cagattagac ctttgtcaag attgatgaag  25320
25321  gcaaaagaac gtgcagtagc atcaagaggc tcaatggtca cttctcactg tgtgagggaa  25380
25381  taatgtcata ttacctagag ttgagtactt ttaatatttt tgaatggtct tccatttttt  25440
25441  acatgttgta tactgtgttt taataattgt gttaagggaa gaaatgttag gggaggattt  25500
25501  gccccaactc ctacttcccc ttttcatttt tgctaataaa cgtgctgacg tctgatttta  25560
25561  gtactggcta gggccttgaa catttctctt gtgccttgca ttgggcagtt aagtcttttt  25620
25621  aggtatctta gtttatttaa gcttcacaat tctgaaaggg atggaggtgc tgttattctt  25680
25681  atttctcaga ttacagagag acttctaggg cattagacaa gttgcccaca gtcccaagtt  25740
25741  agtagcccaa gttagtagcc gagctaactc ctcgagtagg tctctgtgaa gcccagaggt  25800
25801  catgcttgta actgctgtgc tgaggccaac tttgtgcggt tgtttgccta tttactgggg  25860
25861  actcccatat cccaaaagca ttgtcgatgc ctctggtaag gtggcctcca ctgctgcctg  25920
25921  gtcttcaact tctgggacat gtgtatatct ccttacgatc cacaggtccc tgagtactga  25980
25981  cggtcacagg ctgccgcgtc tttcctgttg actcatgttt ggttcctcca gtgaaaattt  26040
26041  tacttagaga aatgctgcct ccaaagcact tgtctgccac caaacctaag aagtcctggg  26100
26101  ccccaaatct gtatgagcta gacagtgact tgactaagga gccggatgtc atcataggag  26160
26161  aaggtccaac tgactctgag ttttttcatc agaggtttcg gaacctaatc tatgtggaat  26220
26221  ttgttgggcc tcggaagacc ctgatcaaac tccgaaacct ctgcctcgat tggttgCAGC  26280
26281  CGGAGACCCG CACCAAGGAG GAGATCATCG AGCTCTTGGT CCTTGAGCAG TACCTGACCA  26340
26341  TCATCCCTGA AAAGCTCAAG CCTTGGGTGC GAGCAAAAAA GCCGGAGAAC TGTGAGAAGC  26400
26401  TCGTCACTCT GCTGGAGAAT TACAAGGAGA TGTACCAACC agaaggtgag agtctccacg  26460
26461  gggtgttggt ggtcagtgca ggcctcaggt gtcccctggg gctctcagcc tccacacttc  26520
26521  tgacatggtc tggactggat aactctctgt cctgggcagc ggtggggatg tcctgtgtac  26580
26581  tgtgggatat tgagctgcat catgattttc tgggtgtggc caccaaaagt gtctccacac  26640
26641  atgcccaggt atcccctggt cgccaaaacc tccctagtgc agaaccacca tcctgagtca  26700
26701  ggagagggaa aggagacact tctgtagaag ggagaaaacc tcctatggct cctgcctttt  26760
26761  tggtgtggtg tgctaggagg ttgccttctg gctgtttgtg tctgggggtg aggtcggggt  26820
26821  ggtcacagcc accatgctcc ccccacccag tttttagtat gccaggagtg gttggaagcc  26880
26881  gctgaagggt tttgaactca gaaatgtcag gatcaggtca ttccaaccat gtgtgtctgt  26940
26941  gacagggaga tgcggctcag ggattggggg gaactattgt gagaatgtgg gccagagata  27000
27001  gtaacttggc gaccggtgtc ctCTTAGACG ACAACAACAG TGACGTGACC AGCGACGACG  27060
27061  ACATGACCCG GAACAGAAGA GAGTCCTCAC CACCTCACTC AGTCCATTCT ttcagtggtg  27120
27121  agtacccatc cccactggtc acccatgggc aggcgctgcc agatgcttcc agatggagac  27180
27181  acagtgggtt ggggcctcca tgaagatgac ccgccatccc cgagtggtca gcttcactca  27240
27241  gagatctgag gagagggtaa attaattgat gtcataatga gacattttta tatctaaaca  27300
27301  gacaccttaa atacttaata ccgttttatt caacgataaa gtatataaag ctatttggaa  27360
27361  tttgcaacag gctgcttcca gctgtacccc cagcctcctc aggaaggttc attaaagatg  27420
27421  cttcagtgag cttttatagg gagcactgct ttcagggagg gtgtgtgtgt tgttttcttg  27480
27481  ggttttgttt tttttgtagt agaataacgt gtactttaag atcggctgcc agacagtagg  27540
27541  gggtctgcag tccattctcc tgaatgtgga ctcagcccct taggaactgg gaagccagca  27600
27601  aagagtctga agtgggggtt agctactgga ctgagctttg gaacttgctt ggaagcaagc  27660
27661  cccacttggg caaagcctgc agaaaccatg ttgcgggtat atgataaaga aggggccaga  27720
27721  tgagcctggg aacctggagc tctctgtttt ggatccatct ccttgtggga agagggtagc  27780
27781  atctctttcc agaggggtgt ttgtgcacat gcagggaaaa caggtgtgtc aaagagcttt  27840
27841  gttaaccact ggaatgtctc accTGCTTAG GTGACCGGGA CTGGGACCGG AGGGGCAGAA  27900
27901  GCAGAGACAT GGAGCCACGA GACCGCTGGT CCCACACCAG GAACCcaaga agcagtgagt  27960
27961  cttaaccact ttctttccca gtaggagata tagagcatgt gctgtgcaca ggttcaaggg  28020
28021  gaaagtgcca gggcctcgaa gtttctgctg ctccatttgg agtatattcc gcttccccaa  28080
28081  aagtttagtc caaggctcgt atttttgaag ttccactcgg taccaccagc acaggtttca  28140
28141  ccacatagac ctgttgccac ctaaactatt tgctcagtat tcttaagctg gtgcattaaa  28200
28201  aaaaaaaaaa ctggaagttt ctgtatgaaa gactatgcca ctgcaaaaat tgaaaactag  28260
28261  tatgaagtgc cataggcaga aggcgagaat gaaaaacaca ttgtaacaat attgttaact  28320
28321  aggaatgtct gccatgactt cctgcagtgt tagggaagtg ccacatctga gcaccaggcc  28380
28381  tgagatttgg aagggaatca atcatcacac cagtgtattg ttggtgtcca tactgctgga  28440
28441  aatcatttcc tcttcttcct ggacttggag aacactgctg tgggcagcag ggcaccctaa  28500
28501  aattgatcag gagaaggata tcaggagtga gtgacattta gtgacggttc acaacacaat  28560
28561  aggcattgtt cagagccatg accctgtggg acggtctctg atgccatctc cctgtcacac  28620
28621  attgcagctg gggagaccca gaggttgtgc ccgaaggatg aggctagtgg acactgtacc  28680
28681  tggacccaca cagcttgggc acaatctgaa ccacctccga gactgggagc agaaggatga  28740
28741  ggcagggccc ctggccctgc cctgggtctg ggttgttgta gggccactgg ttttatggga  28800
28801  ctcctcagag gctgccacag aatgcagaga agagaaaggc acttgctctc atacactcac  28860
28861  accccagctg gcttcatagt tgagtgggac aaacctggga cctgcaggat ggactgggcc  28920
28921  ctgcttcttg ttgatgcctt tttTCTTCCC AGGGATGCCT CCGCGGGATC TTTCCCTTCC  28980
28981  TGTGGTGGCG AAAACAAGCT TTGAAATGGA CAGAGAGGAC GACAGGGACT CCAGGGCTTA  29040
29041  TGAGTcccga tctcaggtat gctcaggttt cctctctttc tagaaaggcc atcttcattt  29100
29101  catggcagag acgcctttct ttccccagat ggtgtgttta tctgccccct agagtccagc  29160
29161  tggggtgaga gtcccagcgc tccaggagga gcccgggccc atcccttagg tgacaagtag  29220
29221  cccaggttgc tgctggctgt ttctttgtcg ttcatgtggt cagaggagct cctgccccct  29280
29281  cagcatgtgt gtcacttggt aggttggtca cattggccgt tccctacagg gccagggaag  29340
29341  cagagtgact ctggagatgt ttctggtcct caggagggag ccaggaaagc tgtgggtctg  29400
29401  cagagtagac tggccaggga gcacaaaggc tctggagctg acaggagctg ggtttaaagc  29460
29461  ctggctctgc cacttgctag ctgtgtggcc ttgggccatt tactcataag ctgaatttaa  29520
29521  gtttcctcat ctgtaaaatg aatatggtga ttgctcccag ggctgctgtg aaaagtcact  29580
29581  cacacacata cataaagtac ctggcacatg gtaggcacac cgttaaatgt taacaattat  29640
29641  ggcagttgtg gtttaagagg cagcatgtgc cggggagatt catgaaggga aaaaaaatgt  29700
29701  ggaacttgag cttgtttttt aggaaggagg agaggggtca cttatacatg gtggagtgtg  29760
29761  gaggaggacc ccagcactga ctggactcaa agaagggaga agccattggg ctgagccttc  29820
29821  ctttccttca catatcagta cccatcccat gtcagaaagc aggcctaggc cctggggggc  29880
29881  acagcagtga gcaacacaga gaggggccct gccctgagaa gcttttgaca gttgcacaaa  29940
29941  taagtattga cacaaatgtt gtatataact gctcatcatt ctcagtgtcc tcaaggaaaa  30000
30001  atagagagtt aacaagaaat tgtaacaagg gccttgattt ggattgaagg gaaatgtctt  30060
30061  ggaggcatta acagttgcca tttagagcca ggagcacgcc gggtcaggtg ttgggggagg  30120
30121  ggaccccagg cattagggag agctcagcta aagttgtggg atgggaacca aaccaagggc  30180
30181  caggtggctg ggatatagga agaaggctgg aggcatgtgt gggcctggcc actggtgtct  30240
30241  tggtagttgg gctttgtctt gttttgcttt ttaaatgccc ttccttgaca atgtgtgaag  30300
30301  aattggcatc cgagccccat gtctgcataa ttaaaagtct ggaagctact gattcctact  30360
30361  gactcagtat ggtggtaaca ccagcagcaa atgacacaaa ttacattttg aaggtgtaca  30420
30421  caacagaaaa ttctctcatc ttttagcttc atgtgtaaat ttcttaattg ttcacatgta  30480
30481  tagatcatgt tgtgaaaact acattgagcc atactagcat tgttttcaga acagcatctc  30540
30541  ttccattgaa cttgattgca gtttgtatgc attaagatgt cattgttgat tacaaacaca  30600
30601  aagcgaacaa ccaatttagg gctgcccact ggcctagatt ttaattttca atcaaagcgt  30660
30661  gctttttctt tcatgtgaaa aaagaatttt atctgtgaag ctctgctgtg tttccttgcc  30720
30721  ctacttagtt tttgttgttg tttctgcttt tttgtggcag gacacaggca gttcatggat  30780
30781  aaggcttccc tcttaaaccc agatacccgt acctctttgt ctttgcttac tcagcaagtc  30840
30841  ctcttttttt tgctacattt ttcatgttgc tccatgcctc ttcccagcaa tagaactatg  30900
30901  gtagatttaa tatcaagaca tttgtatttc ctttacataa ttttcttaat atttaagcaa  30960
30961  gacatcacac tgcagaaaat cctcacccac agtattgcaa agcagataga tactcttctc  31020
31021  cccattttac aggtgaagaa cctgaaagaa aggttcaaaa agatttccgt tcccaaggct  31080
31081  gcatagctca taattggtgc aatccttctt tgacccagat ctctgtccag ctccaaagcc  31140
31141  tgtgggcttc ccacagcacc atctccctcc tcaagtctct ctccagcctc agtgccattc  31200
31201  ttcctgggac catgactccc tgaaaccagt tctagtcagc cctctggcaa taagcaaagg  31260
31261  tcctttagaa tcctggtaga aggttctcct cagtaatgtg aggaatttta aaattccttt  31320
31321  ttaggtaaat atccattaag acagaaaagg caattataaa aatgccctca gggcttacag  31380
31381  ttattcctgg gtgatttgga aattgtgcaa actggagact ccctcaatgt agccatgcta  31440
31441  tgccatggag aaaccgggag ggaggtttaa gtcacatcct gaccagatgt cttcctgaat  31500
31501  gtgtgtgtct tctttctgtt ccctgagtac tccgtgcctg tttgatattt agtctaagtt  31560
31561  ttcccaccaa tccctttcta tatgtgtcat aatctcactt accacttaag gccccacctg  31620
31621  ccctccacaa acctttgcac actgttcagg cccaccctga actgtccctc tacaaaaccc  31680
31681  gtttagcact tactatctgt accccgattt attgtttatt gttctctaat tgtttcatga  31740
31741  gtcttttctc tccaaccaaa ttataagctg catgagggca aggaatatgt gtcatgcgtc  31800
31801  tttgggatct gcctcagagt gtagcaccaa ggtaggtacg acgtaggtcc ctagtaacac  31860
31861  ttgacttgga tcactcagaa ccccaatacc gtgagcactt cctatataac ttcatatatg  31920
31921  taactcccat gttgccaaca ttattctgtc tttgaacatc ggtggggaca gactccattg  31980
31981  agaggtctgt gttTGCTGTT TTAGGATGCT GAATCATACC AAAATGTGGT GGACCTCGCT  32040
32041  GAGGACAGGA AACCTCACAA CACAATCCAG GACAACATGG AAAACTACAG GAAGctgctc  32100
32101  tccctcggta agcagctgct tctctcagtc actcccagtc cagtcattgg agcattttgt  32160
32161  catcttgctc ctttttaagc tggatgttag agtccacatt aatatatttg gacttcaagg  32220
32221  gtaataagaa atctttgaaa gatttcaaat gagggagtaa atgataaaat ttgtgttttt  32280
32281  aagaaatgcc tctggctttg ggtaaagata cattgtacag ggtggggaca agcagggaga  32340
32341  tgcttcttgc cacaagagtt gatacttttt tccagagtgg tagcactgga ggtttttaag  32400
32401  tagacattca ggatgggatc ctgagttccc atgtggactt tcctggaaga catctagccc  32460
32461  aagttggtag tgggcagttg gctgtgctgc aggtctgtaa ggccatgggg cctcaaggga  32520
32521  gtgggtggag gaagagcagt cgcgaggtaa gaggaagaag gccagtggaa aagaggactt  32580
32581  aaaaagtggt tacaagaagg tgaagactaa aagacaatgc actgatttca gggacatgtg  32640
32641  gggtctttgt acacatttct gagtggagtc agaagaatta catgtagatt agaatggatt  32700
32701  agggaataga tagtagggaa atgagacagc aaatgtcttc tgacatccaa ggaatcagat  32760
32761  gtgggccacc tcatatttag tggctcagtg aaagatgaag atcaatttat ggtgatgagt  32820
32821  cttggtcctc aacttgaatt tgaggcatca tattgtcctt gtgaccagga gtgcagcttg  32880
32881  ctgaagacga tggccactcc cacatgacgc agggccactc atcaagatcc aagagaagtg  32940
32941  cctacccaag caccagtcga ggtaagcagg aggcacatcc cacagaggag ccacacaacc  33000
33001  agtgagatgc tatcaaggaa cttctacact ttgcattcct aaacatcaca gaagggtgca  33060
33061  cccctccaag tcccactgtc cttcttatgg ggactaggga gtatttacat ttggggtttc  33120
33121  tttccaggtc taaaaactat gcctgaagcc aaaaaatcaa cccaccggcg ggggatttgt  33180
33181  gaagatgaat cttcccacgg agtgataatg gaaaaattca tcaaggatgt gtcacgcagt  33240
33241  tccaaatcgg gaagagcaag ggagtcaagc gaccggtcac agagattccc cagaatgtca  33300
33301  gatgataact ggaaggacat ttcattgaac aagagggagt cagtgatcca gcagcgggtt  33360
33361  tatgaaggga atgcatttag gggaggcttt aggtttaatt caacccttgt ttccagaaag  33420
33421  agagttcttg aaagaaagag gcgctatcat tttgacacag atgggaaggg ctcgattcac  33480
33481  gatcaaaaag gctgtcccag gaagaagccc tttgaatgtg gtagtgagat gagaaaagcc  33540
33541  atgagcgtga gcagcctgag cagcctcagc tccccctcct ttaccgagtc acagccaatt  33600
33601  gattttgggg caatgccata tgtatgtgat gagtgtggga ggtcgttcag tgtcatctca  33660
33661  gaatttgttg agcaccagat catgcatact agagagaacc tctatgagta tggtgagtcc  33720
33721  tttatccaca gtgtggctgt cagtgaagtt cagaaaagtc aggttggagg gaaacgtttt  33780
33781  gaatgtaagg actgtggaga gaccttcaat aagagtgccg ccttggctga acatcggaag  33840
33841  attcatgcta gaggttatct tgtggaatgt aagaatcagg aatgtgagga agccttcatg  33900
33901  cctagcccca cctttagtga gcttcagaaa atatatggca aagacaaatt ctacgagtgc  33960
33961  agggtgtgta aggaaacctt ccttcatagt tctgccctga ttgagcacca gaaaatccac  34020
34021  tttggggatg acaaagataa tgagcgtgaa catgaacgtg aacgtgaacg tgagcgcggg  34080
34081  gaaaccttta ggcccagccc agcccttaat gagtttcaga aaatgtatgg taaagagaaa  34140
34141  atgtacgaat gtaaggtgtg tggggagact ttccttcata gctcatccct gaaagaacat  34200
34201  cagaaaatcc atactagagg gaacccattt gaaaacaagg gtaaagtgtg tgaggaaacc  34260
34261  tttattcctg gtcagtccct taaaaggcgt cagaaaactt acaataagga gaagctctgt  34320
34321  gactttacag atggccggga tgccttcatg caaagctcag agctcagtga gcatcagaaa  34380
34381  attcattctc gaaagaacct ctttgaaggc agagggtatg agaaatctgt cattcatagt  34440
34441  gggccattca ctgaatctca gaagagtcat actataacaa gacctcttga aagtgatgag  34500
34501  gacgaaaagg cgttcaccat tagctctaac ccctatgaaa accagaagat tcccactaag  34560
34561  gaaaatgtct atgaggcaaa atcatatgag aggtctgtta ttcatagctt agcctctgtg  34620
34621  gaagctcaga aaagtcacag tgtagcaggg cccagtaaac caaaagtaat ggcagagtct  34680
34681  accattcaga gcttcgatgc tatcaaccat cagagagttc gtgctggagg gaacacctct  34740
34741  gaaggaaggg aatacagtag gtctgttatc catagcttag tggcttccaa acctccaaga  34800
34801  agtcacaatg gaaatgaatt ggtggaatct aatgagaagg gagaatcctc catttatatc  34860
34861  tcagacctta atgataagcg acagaagatt cctgccagag agaacccttg tgaagggggc  34920
34921  agtaagaatc gcaactatga agactctgtc atacagagtg tattccgtgc caaacctcag  34980
34981  aaaagtgttc ctggagaggg atctggtgag tttaagaagg atggcgaatt ctctgttccc  35040
35041  agctcaaatg tccgtgaata ccagaaggct cgtgctaaaa agaaatacat tgagcatagg  35100
35101  agcaatgaga cctctgtaat tcactctctg ccttttggtg aacaaacatt tcgccctcga  35160
35161  gggatgctct atgaatgtca ggagtgtggg gagtgctttg ctcatagctc tgacctcact  35220
35221  gagcaccaga agattcatga tagggagaag ccctctggaa gcagaaacta tgaatggtct  35280
35281  gtcattcgca gcttggcccc tactgaccct caaacaagtt acgcccaaga gcagtatgct  35340
35341  aaagagcaag cgcggaacaa atgtaaggac ttcagacaat tttttgctac cagcgaagac  35400
35401  ctcaacacaa accagaaaat ctatgaccaa gagaagtctc atggcgagga gtctcaaggc  35460
35461  gagaatactg atggggagga gacccacagc gaggagaccc atggtcagga gacaattgaa  35520
35521  gaccctgtca ttcaaggctc agacatggaa gaccctcaga aggatgaccc tgatgacaaa  35580
35581  atctatgaat gtgaggactg tggcctgggc tttgtggatc tcacagacct cacagaccat  35640
35641  cagaaagtcc acagcaggaa gtgcctggtt gacagtcggg agtacacaca ttctgtaatt  35700
35701  cacacccatt ccatcagcga gtatcagaga gattacactg gagagcagct gtatgaatgt  35760
35761  ccaaagtgtg gggaatcttt tattcatagc tcattccttt tcgagcatca gagaatccat  35820
35821  gaacaagacc agttgtattc catgaagggg tgtgatgatg gttttattgc cctcttgccc  35880
35881  atgaagccac ggaggaatcg tgctgcagag aggaatcctg ctcttgctgg gtcggccatt  35940
35941  cgatgccttt tgtgtggaca aggcttcatt catagctctg cccttaatga gcatatgaga  36000
36001  cttcataggg aagatgattt actggagcag agccagatgg ctgaggaagc tatcattcca  36060
36061  ggcttagccc tcactgagtt tcagagaagt cagaccgaag agagactctt tgaatgtgca  36120
36121  gtctgtggag aatctttcgt caacccagca gaacttgcag atcacgtaac tgttcataag  36180
36181  aatgagccct atgagtacgg gtcctcctat actcacacct catttcttac tgagcccctc  36240
36241  aaaggagcta taccattcta tgaatgcaag gattgtggta agtcctttat tcatagcaca  36300
36301  gtcctcacta aacataagga gcttcatctg gaagaagaag aagaagatga agcagcagca  36360
36361  gctgcagcag cagcagccca ggaagttgaa gccaatgtcc atgttccaca agtagttctg  36420
36421  aggattcagg gcttaaacgt agaggctgct gagccagaag tggaggctgc cgagccagaa  36480
36481  gtggaggctg ctgagccaga agtggaggct gctgagccaa acggagaggc tgaagggcca  36540
36541  gatggagagg ctgcagagcc cattggagag gctggacagc caaatggaga ggccgagcag  36600
36601  ccaaatgggg atgctgatga gccagatggt gcaggtattg aagacccaga agaaagagct  36660
36661  gaagagccag agggaaaagc tgaagagcca gagggagatg ccgacgagcc tgacggtgtg  36720
36721  ggaattgaag acccagaaga aggtgaagat caagagattc aggtagaaga accatactat  36780
36781  gactgccatg aatgcacaga aaccttcact tccagcacag cattcagtga acacctgaaa  36840
36841  actcatgcca gcatgatcat atttgagcct gcaaatgcct ttggggagtg ctcaggctac  36900
36901  atcgaacgtg ccagcaccag cacaggtggt gccaatcaag ctgatgagaa gtacttcaaa  36960
36961  tgtgacgtct gtgggcagct cttcaatgac cgcctgtccc tcgccagaca ccagaatacc  37020
37021  cacactggct gagggcatgg ggtaaaggtt agaaaacctt cacctaggac ttgaccctta  37080
37081  ccaaaccaca gagaatccaa accaatccat gataatgtca gtaggagact taaccttagt  37140
37141  gtgttacaca cctgacttaa catctctaaa ctcagattga aaagagaccg aatgtgcaga  37200
37201  ttccacagtc ttaagctttc cccttcagat gtcagtgtct gcatgtggga aagccatagc  37260
37261  acacatctta cctttccaag taatcagatt gagaaaaccc tatgagtatt ccagactaca  37320
37321  gagtttgccc aaatcaactg taaatgacac ttgtgtaacg tatatatagt gtttcatgag  37380
37381  gtgtatataa aatagcaaat tatgacagaa cagtgatcac atatatttgg atttatatga  37440
37441  tatacagtta cagtttactc tgcagaggta ccttacctgg tattctttga attttttttt  37500
37501  tttttggagg aggaagagag caacaaattt gattatattt ttaagtgtct tagatcctga  37560
37561  gaaagattta ttgtgcatta tttgaaccct gtcaatatct ttttgagtaa ttgttttgtt  37620
37621  tcttaccctt aaatagtctt gtgaagctgt aggcatgata gataacatgg cttttactcc  37680
37681  ttactgtttg aaaagataag tactttagct tctttctgca gccatttcat ctgcgccaac  37740
37741  actttggaac ctaatactgt gtaaggcttt acaatatacg gattggcttt ttgtgaccca  37800
37801  gattgattgg ttgccacatg ttatgtttgt tgaagtggtt ctcatgcaaa aatattacac  37860
37861  atttgtgttc tgggtttttt ttttttttaa ccaactcaat atgtgtttga tgatagtgaa  37920
37921  ttgataaaac ccgaagcttt tccctgtaaa tcttacatct ttgcctttaa agaatgggtt  37980
37981  acaaccatca ctagatcaca gtagtgccta atgaaggttg agaaccgtag gagaggctct  38040
38041  catgctgtaa ataatgttgc aggctaataa cctttcatca cttcctttgt gcgcttcctg  38100
38101  ccttaagtga caagtagcaa catggcttgg gtcccctgtg cagcatcagc ttatgctgcc  38160
38161  acaagtcagt ttgcacccta ggtgcccagg agctagtatc cttagatctt tctatcgcta  38220
38221  acttaattct cttcgttatt tatctgaccc tctaactcca tgtctaactt gcattaaaaa  38280
38281  aaaaaaaatt ctttacagtc aacccaagct taacatggac tcaggttccc cagcagcctt  38340
38341  aatttgtttt gttaacatct gttccttctt tttcagctct cctagagtat ttctgagtgt  38400
38401  tgtgttcatc taatcttagt attcttttaa ttacaaattg acctcacagc ttgaggtttc  38460
38461  ttgtgtccta ttctgtggac tacctgtgct cctttgcttc ccctcccctc gcataataac  38520
38521  tatattaaga aatttttttt ggccttgagt tggctggaaa aaaaatataa aatttaaaaa  38580
38581  atttaaaaaa aaagatttgc aaaatgtaag tgtagatcat ttgaacaagc aaaattaaag  38640
38641  tacccactgg gggaaatgtg tctgaatctt actcttctgg atctgcagga ttagggcttg  38700
38701  gaagtatgtc aaagatgcag ggagtgtcaa agtttaggaa gattgtagag ctgagagcaa  38760
38761  gaagcagaaa tgagtgagtc aaagaaggga gtcctaatat atcaccagat ctaggagggg  38820
38821  agaggagaca gacagaagaa aacaccagag gcaagaactg tagaaggcca ggtttctgag  38880
38881  aatgaattga gcggggtgtc ctgagcagtt tggaaaagga gtttttgatg gtatggtgta  38940
38941  ggtgagggct ggctgcatag gaaggactga ggttggaacg gacatcggga aagctgaggg  39000
39001  gcagtgaggt ttactacatg ggaaaaggac tcttgaaacg agaatcagtg ttgatgtcgg  39060
39061  ggtgaacttt gtgggtacat tacttggtgt taacattgtt ggcagtggta gccccttttc  39120
39121  agaaagcaac ttgctgtaag tcagggtgtc cgttccaacc ttcagctagt gaaaaggtag  39180
39181  taacaaatgg taaacaagag aatgattgtt taaacctatc tgtggacact taatgcaact  39240
39241  gtttaaaaat gataatcacg agttatgtag caacgtggaa atatatttac agaacattaa  39300
39301  gtggagaaag caggacacga aagtatattt atactacagt tataactcaa cagttcattt  39360
39361  atatgctgtt catttaacag ttcatttaaa cagttcatta taactgttta aaaatatata  39420
39421  tgcttatagt caaaagctgt tgtggtgttg ttgttgtagg cttatagttg agcattattt  39480
39481  tcttaaattt cttgaatgtt ctttatggta gtgttactaa aaagtttatg atcacatttt  39540
39541  cattgtgaac ataatttgaa ctcattatca cacacttgga aaatacagaa aagtggagga  39600
39601  aaaaaaatca tatccccacc atccaaagac atatactctc ctcttatctt gttcattctt  39660
39661  gtttctgtgc acaggtttat gattataact gtgtcaaaat gtatattcaa aatagctgtt  39720
39721  acattacctt tgtggaatta tggttaaata ctttcacttt aattttttca aatgttccct  39780
39781  ataataatgt cctgataaca gtgtattatg tgtgtctcca ttggtgtgca taatacatac  39840
39841  ccagaggaaa aattagaaaa taaagtaaat tattttaaaa aattacctat attcccaaca  39900
39901  cctaacaact actgctaaca tcttgatctg tttcctctat cttgtttcag tgcacacgct  39960
39961  tgtgataaca gtgttaaata tgtgtgcata aagtcttaaa tgaaaagatg tggaaaataa  40020
40021  ctaaaatagt gttgtcattg tgggaatttg gttaaatatt ttgtctcaaa ttccttaaat  40080
40081  aatctttggt gttttggtaa taaattttat gtatgtattt tccattacaa atataataca  40140
40141  tactcataca aaactttgga aattcagtaa agaaaattca cacatattcc caacacccaa  40200
40201  caacaattaa ctgttaacat cttgatctgt gcactagtct gtgattatta gggtgttagt  40260
40261  gataagtatg cataaatgtc aaagatggga agaaagatga aaaacaagaa atagttgtgt  40320
40321  ggttgttgtg ggattatggt tattttgttt cggtttcctt gaaaggtcat cattctagtg  40380
40381  ttttggtagt ccacctttac tacatatatt tccattatat atgaaatgtg ttcattatag  40440
40441  aaactttgaa gttacagaaa tgtagaagag aaactcaccc atgttttcac catccaaaga  40500
40501  gtgtggttaa catcttgata tattttcttc atcttgtttc tgtgcacagg tttttggttt  40560
40561  gttaatatgg ttgtggtcat tctatctgta atagtgtcaa caataaaaat aaagttaaaa  40620
40621  ataaatattt ctcagtctct tttgtctgtt ttgtttttgg ggctttaaat atgttatttt  40680
40681  gttagagtta taaatccaaa agcttagttc ctcctttagc ctaaaaagtt tggtttgcaa  40740
40741  atcttactct atttttaagt attatctatt tcaacaatta cttctaaggg atttttaaat  40800
40801  actgtttgat ttcacatttg taactgccct tatgaaacta aaacatatgt tccaacaatt  40860
40861  tttttaaagt tgataatgac cgcaagtaca tcttagttac ttgagtgggc atttttaatt  40920
40921  ggaaatgtga gattgtctca aacataaaaa atcacagaca ataataaacc cttaacataa  40980
40981  aagtgttgat actatgttat agaatctcaa gtgtttattc ctgactcttg cctgaggtta  41040
41041  aaaggtaatt atcctgagtg ggtcatctct gtactgtttt tcccccaagt tcattaacca  41100
41101  tactttaacc tgacttcccc acgagaaaca tcccatgcaa ttcagtagat tgtcatccct  41160
41161  gagagtaatt tttaaacatg cctgtgattc cataatgatc agagcttttc aaccagcttg  41220
41221  ctaactggaa ccctgttggc gaccacagtg gatagcacca tacccaattt gcggctgctg  41280
41281  tgtccctgat tccataagtc ggaggaggag atgattgtgt acttcatgcc cgtctaatat  41340
41341  ccttcatgtc acatgattgg attttgttct taagatataa aagtgtactt gccactaatt  41400
41401  ctaactagga tttgacagag tcctgcattc tttcatgttc ttagaacttt atatcttgtg  41460
41461  gcatctgact atttggtcac agcttccatg gtcattctgt gacgagcatc agcataggtc  41520
41521  agggtgggag gattgggact ttttaaggat ggatttccta aataatgtgt tacaagaggc  41580
41581  tgtaaaggaa gggaatgaag taggtgtcat taggggttgt ttgaccaatc cttatactct  41640
41641  tgggcaattc cttcctccac cccacaaccc agttgaaggg gtaactaact tccctactgc  41700
41701  tatgcttatt ctgttagact tgacctctcc ctggtgtcag ttgattgatg cccataggtt  41760
41761  ccccgtgtcc agtcagactc agagtgaggg ctacctaggt ggtcatatgg gttggggctg  41820
41821  ggtatacttg tgaataaaca ggcctagaag gaaatagacc ataaagccag agggaatcct  41880
41881  ggttcctggt gcctcatcca ccccagtgcc ttgtggagtc tggctgaact gcctgccctt  41940
41941  ggtttctttt acatggttaa tccatttttt gacaaacctc tcaaggatta gtggatgttg  42000
42001  aatctaaaca ctaattgttg gggatcagaa cattgcaggg tgaagagcaa tgaacataca  42060
42061  ctgtctgcag gctagccagc tctcgagttt aagtcactcc tcccctagaa aggcaggagt  42120
42121  gatgaagaag ccaggactgg taccatatct ccccaccagc cagacagcag attgattgat  42180
42181  cataccaagc ccttttaacc acagaaaggg cagttttgta gcctcatgga atagagattc  42240
42241  attctggact tagacttgac ttttcctgcc caccagcctc tcaggaatgt ctgctgactt  42300
42301  actgcatgcc tcgtaccact tatataccat atgaagcagc aaggagtaca gaaaaaatct  42360
42361  ggggagacta ctctcaaacc aaagtagttc aagaaggttc cccgtgataa ttgcatggtt  42420
42421  tcttccacaa agccaaaggg tgaattgtcc aggatagctc ttctgtatgc ccagcatccg  42480
42481  ttaaataaca gcacactgca tggttttggt ggactatcct gaccccattc cttctgatca  42540
42541  ccatccctgc ccctccctca tgccagcaaa ggactaatta catggtttgg ggtagaccag  42600
42601  tcagacttcc tcacccaaga atttgaattt tcagtagagc aatacatgga ttgaaggtgt  42660
42661  tcaaagccca gtcattctta tggccacact gagaaaaggc agtctattat ttccccctag  42720
42721  tgagattaac aagtcttctt tgattgctgt cctactagaa ggactgataa ctctttactc  42780
42781  actattttaa gctacacaat attattccag taagatccag tttccccctt aaattaacct  42840
42841  gaatgaattt aagttacttg caagcagaga attctagcac aaatgtgttt tctttttaat  42900
42901  tttctttttt ttttttgaga caaggtctca ctctgttgcc cagcctgaag tgcagtggca  42960
42961  caaacacagc tcactgcagc ctcaacctcc tgggctcgag tgatcctctg gcctcacctt  43020
43021  cttgtgtagc tgggatcaca ggcaggtgcc accacaccca gccaattttt taattttttg  43080
43081  tagagacagg atctcaatat ggtgcccagg gctcaagtga ccctcttgcc ttggcctccc  43140
43141  aaaatcctgg gattacaggc gtgagccact gtgcctggcc tagacatgtt tttttgttgt  43200
43201  tgttgccctg tcagagatat tgatgaccat tccaaactca agaagactta ttttcaaggg  43260
43261  aatctatcct atcacagctg aacatatgga aagtttctgt ctgtataatc ataacatgat  43320
43321  acaaatggga actcactttc tcaaaaaatt ctgatttaag ttctttattc tattttttcc  43380
43381  ctcatcccat catgaggaag cgcataaagg gatacgttgg tcatttgcct gtcatcttga  43440
43441  attagtcttc agggatcact gggaaagaag tcaattttca ttttggttta taaccacgtt  43500
43501  ttgcctttta ttcaagaacc atgaggtctc ttctccatgc aaggtcttct taaaatttct  43560
43561  ctgactctga actcccaagc caccttaatt cattcaataa ttgatgggcc atttgtaagt  43620
43621  gtcaggtact gtttggggca tttggcattc tgtgggggac aaatcagaca tggtccctgc  43680
43681  cctcatggaa ccaagagtat gtgtatattt gggctgccat aacaaaatat cttagactgg  43740
43741  ggaatttata aacaacagaa atttactgct cacagttctg gaggctggga agtccaagat  43800
43801  caaggtgcca gcaaatatgg agtctgatga gggcttgctt tctgcttcaa agatgatgac  43860
43861  ttcttgctgc atcctcacat ggcaaaagag gctaggtagc tcccttgcac atcttttata  43920
43921  agggcactaa tcccattcat gagggcttag ccctcatgac ctaatcacct cctaaaggcc  43980
43981  ccacctctta gtactgttgg attggggttt gaacatcaac atatgagttt tgtggggaca  44040
44041  caaacattca gaccacagca gtatgtacgg ggaggaaggc agtaacaata tatctcccaa  44100
44101  tatacattct cctgttcttg ctaaatgttg actggttatg tggctattta gaagaagtaa  44160
44161  atattttctc agcttccctt gcagctagaa gtaggcatgt gactaatgtc tggtccatgg  44220
44221  gatgagcaca gtaaaggtat gtgtgatttc caggtcacaa ccagccttct actctctcct  44280
44281  cccccttccc cacaggctgg aatgtagaaa taatggtagg aactggagca accatcttgg  44340
44341  atcaaaaaag ggaagccatg tattgaagat gtcagagtaa tgagataaga gcttatgtct  44400
44401  gatgattctt gactacctat ccaggctttt acatgagaaa taaacatctg tcatatttaa  44460
44461  gcatctatta attgggggct cttcattaca ggaatgaaac aaacaaatat tgggaaataa  44520
44521  tttaaagctc atgggaaagt tgcaagaata gtacaaagat cacccatctt cactgattgg  44580
44581  taacatttct cctatttgtt ttgtcatttg cacactctat tatatatata cctaatacat  44640
44641  tatttttata accactgggc atagatttca cacatcacaa agctcacctc tgaatacttc  44700
44701  agtctgtgtc acctaagaat aagaattttc tcttacataa ctgaggtact attataacct  44760
44761  ttgcacattt aatattgaca cagtgctttt atcaaatctg tcaatattcc aattttatca  44820
44821  acttgctaaa taccctccat ttaaatattc tttttttctc cagtacagta tcctttctag  44880
44881  ggctaggacc aggcctgtgt ttagcagttg taaagtagcc tcctttaatc tggaaaacct  44940
44941  cctcagcctt tctttggttt ctaagtcaca ctctgacaca ctttggggtt tggggggcca  45000
45001  ttttcctatg aattagattc aggttatgca gtcgttcctg gaataccaca taagtgattc  45060
45061  tgtgtccttt caggacctca cgttttaacc cacaagagat ccatatgcca tcactggtga  45120
45121  tgctagtttt gatccaccca gtcaaggtgg ttgcctgatt tacccactga atactttctg  45180
45181  gtttccctcc ttgcaactaa taaacaatca gtgggagaca cttagataaa gcaagtaagg  45240
45241  aaggattggg gaatattttg attggtccat gatgggtcac atgtctactg cagaaccaat  45300
45301  ccacaactgg gggatgtagg actcttattg gcccagcctg agttgcgtgc ctggcccttc  45360
45361  ccagtggaag gtcccagact ctccctaaag ttaaacaatg aaattgtgga gtaagtctgt  45420
45421  ggttctcaaa tgggattgaa cgatttgccc tccaggggac atgtggcaat gtctggaaac  45480
45481  atttctggtt gtcacaactg aaggggtgat gctaccagca tctcataggt ggaagctgct  45540
45541  caatacccta taatgcacac gacagtgtcc ccacccccag gacacagaat gaaccgaccc  45600
45601  aaaatgtcag tagagccaag gctgaaaaac cctggagcag aggaaggatg gttctgcaaa  45660
45661  ggaaggggga cagagcagag acccaaccct ccagtctact ctgatgcctc gcagctgaaa  45720
45721  atgccagcct ggtgaagctg aaagcccaga ctctggggtc taactgcctg gtcacaaata  45780
45781  ttgcctctgc cactaacagc tgtcaatctt gggttatttc cttaactatt ctgtgcctca  45840
45841  gtttcctcat ctgtaaaatg gggctggtgt tagtaccccc gttacggggt tactataagg  45900
45901  tttaagtgag tgcattactt gtaccattct tggaacatgc ctattttaca aatgtttgta  45960
45961  acataactga ttggaaattt ccacccttga agaaggttag atgcacactt ctaatcctaa  46020
46021  ccctctgcct gtcccattct aatcatactg agtgggacaa gttagtgaag ctttcttgtc  46080
46081  tcagtttcct cttctgtaaa atggagaaat aacaacagag gctaccttgt gagggttaca  46140
46141  tgagatcata gtacgtcaag catgtagaag aggaaataac cattaggtag gaataatagt  46200
46201  cttgacagaa atcgctacac ctactcattg cttacctgaa gactgcggtc tccaggtagc  46260
46261  atgtgggtgc tatcttgttt ctaggctttg agaagtagct tcagtaatgg aagatatgaa  46320
46321  tgctggtccc tcagttggat tgactgaggc agcccaattc ttgggacaac tttctttaat  46380
46381  agcacctttg ccacctgatg tgcagtgtca gtgcaggtgg caaaggcttc tatccaccct  46440
46441  gaaaaggtgt cagtgaagat caggaggtat ttaaagtttc ccaggcctct gggcataact  46500
46501  atgaaaactt tctcatcttc ccctggacat ctaccttgga actggaccag ctgaggagcc  46560
46561  ctctctgagt tcctctcacc cctgctatcc ccacgtgggg tgggtatcag gggttattaa  46620
46621  catagtaggt gggatgagtc ccagccacct ttttgattga ctccctgaag tttgggacag  46680
46681  tcatgctttc acaaaatcag ttataaagga tttcttcacc aaagtgggtg ttagagtgag  46740
46741  cctttttaat ggcctgcagt gcaactgttt ttaggaaaag aaattgtcca cgagggttta  46800
46801  ttagccatcc tggatggtca ggatttttgg tataacccca tttggtcgcc tttttccatt  46860
46861  ccttttgaga gaaaactggg gttaaaagag caggacccag gaggaaaggc aaaagtggca  46920
46921  tttggaatgt gaccttccct aaagctgcct gttttgaccc taggttggct ttattatttt  46980
46981  ctttaattac ctcaatgtcc cacttctggt ggcttcagca acggactatt gccatgtggg  47040
47041  ctggttttct tccagcttcc aataatctta aaatgatggc actaacgttt aagagtttaa  47100
47101  cctgcccctt tccttccaaa tagccccatg tgggtgtaag atggaataca cgtgcctgga  47160
47161  atcagtgtat acggtgagga ctttcccttc cccaaactct aacgcctggg ttagagcaac  47220
47221  aagctctgct ttctgtgaag agcatcctgg caagagagcg ctggcttgta taacttcagt  47280
47281  gggagagaac atagcacatc tgccctcctc tgttcctctt gcagatagct gctcctacca  47340
47341  gtgaaccatt ggacttccac attttcagta ggttcacttt taaggtctgg gctactggag  47400
47401  tacacttcac catcacctct aagcagttgt gagataggta accatcttca gatggaaaga  47460
47461  gggtggcagg gttcaagctg ttacacacct tcaaagttat gtgggggtca tcaataagca  47520
47521  ttacctgtaa ctggagagcc ttgcctgggg acagcccttc tgcccccttt cttttatgag  47580
47581  ggtctgggta tggtggggag tccagacagt taactttttt gtctcttttg aaagggtggc  47640
47641  catggccatc cccaaccaaa ggcaaggtgg ccatccttta gcaactgagt ccagctgctt  47700
47701  ggaaaagtag atcattaccc aggtcagtgg gtccaacctt tgaatatgta ttcctagggc  47760
47761  aattcttccc ctctcatgaa cataaacatg gaaaggtttg cttaaatcag gtagggctaa  47820
47821  ttctgggtct ctcgtgagct gggtttttag cttttggaat gcttggtcac attctcccat  47880
47881  ccattcgaaa tggtcagatc ctccagcttc atggctaggg cctctccaga tattttgggg  47940
47941  aagttttttg aacacctggg tcaacacagt aaatgtcagt tgctgtttcc tgcctgtctg  48000
48001  aggatcctgc catttgaaag tgaagagagg ctgagagtct gtggccagtg gaatgcagaa  48060
48061  aaagtcatct tttagatcca ggactgagta ccatgtacaa cttggaggca gagtggacca  48120
48121  tagagtataa ggattaggta ccctgggttt ctgttttctg tgacctcatt aattgtcctt  48180
48181  aaatcttaca ctaattggta ttttccattt gatttcttaa cacggaggat aggagtactg  48240
48241  caaggggatt gacaggccct cagaagtccc tgttttctaa gctttttaat cattggggcc  48300
48301  atccctttta gtgcatctcg tttgatctag tttatatttt aggagctcaa taaaggggct  48360
48361  atcttttgcc ttccctcacg tttccatagt caattttggt gggtaatttt atccttgagg  48420
48421  gtattcaaaa ccaagtaggt ggccccctgt gttgaccaag aagtcaacag gcttgttcct  48480
48481  catgcccagt gtcagcctgg gctcctgggg gatggacacc tggagggcca attgaggagt  48540
48541  ccccaggacc tgtcattttt actacttgga ccatctgcct ctgtgaggca cctggtggaa  48600
48601  cctgccctct tccccctccc ttcagacatg aaggagacag tcccttttcc agtgatcctc  48660
48661  ccccttatag agggcatgtt ggtttggtcc tagtccctta ggtctttagg atcctttctg  48720
48721  ttagttaggg gacctgggat cactctcttc agctgtggta ctttatggat aggtatcctg  48780
48781  tgagttatcc agctggcact tgagggcaac agccagtagg tgggcttgcc atttgtcctc  48840
48841  tctgtcttct ttatgttctt catccctatc ccggttgttg gacaccttat tggccaggtc  48900
48901  tactagtctt gagatgagag catcgagctc taattttact ttttggagtt tatgtctaat  48960
48961  gtctgctgtg ctctgagagc tacaatagga ttgtttgtct cttctctatg ggattggtcc  49020
49021  acttcctccc ttgccctttt gagagcagag gtatttttct gtttcactga ggagaatatt  49080
49081  aaaagggact ggacgtctgc ccagttgagg tcatgggtct gaaactattc tgaatgaggt  49140
49141  tttgaaaccc ctcaggatct tcccttagtc ctttagaatg agactttccg ttataaagct  49200
49201  ctgaagttgt gaagggaaaa tgtacagcaa acatctctat ttccgcactg gggatctgct  49260
49261  ggaaggggca tcatagagta aggctggtaa atgtcctgct ccaggtagtg gctgggctga  49320
49321  gtccctcagc agagtctgaa ggggattggt aaggagggag tgtgttgcct gcagaggcca  49380
49381  ctgaggataa gggagctata ggtcaaagat tatagaatta aaaatcaaaa cctcttacaa  49440
49441  tctcattaat agtaaattaa taccataaag agaccgggag aggtggctca cacctgtaat  49500
49501  cccagcactt tgggagggcg aggcaggtgg atcacgaggt caggagttca agaccagcct  49560
49561  ggccaacatg atgaatgccc tgtctctact aaaaacacaa aaaaattagc cgggcatggt  49620
49621  ggtgggcacc tgtaatccca gctactcggg aggctgaggc agagaattgc ttgaacctgg  49680
49681  gaggcggagg ttgcagtgag ccgagatcgt gccactgcac tccagcctgg gtgactgagc  49740
49741  aagactctgt ctcaaaaaaa aaaaaaaaaa aagtaatacc atcaagaaac cttgttttaa  49800
49801  cataggggac caatctcaga aagactatta tgaataattt cttattaatt atagccaact  49860
49861  taatcatata caaaattcct tttataaatt ttcttccaca gacttgatca tgaacttaca  49920
49921  cagaccatct atgacatgct tggacctttt gatttgttct atcatacctc ttttaaaata  49980
49981  atcggtcatt ttattttagg acaaaacttt accacatgaa atccttttct tatataaaat  50040
50041  tatttctttt cttaccaaaa atacatcttt atgtctaaaa atcttttctc tctttctctc  50100
50101  tcttacttac tggttccttt ctaccttttt aaataaataa cttttaaata acctctaaac  50160
50161  tacataaaat tattgttttc tcaataagaa tacaacttac agagttatat attattgcaa  50220
50221  ttcttacttt tagtaacctt aaattttagt gaaaactcag gaagcaataa atcttgaact  50280
50281  gtttatcaga tgttagcatt ttatagctga aaccattctg taatttttag aaacatgttt  50340
50341  ttttcatatt ataacccatt tttaattgga aaacacccaa catctaatga gtatttatta  50400
50401  ttcaagataa ttataagatt ttaaattaca tgaaaagtct gtctacaagc atttttccca  50460
50461  tttatatgta cttagttctt tcattttttt aaggattctt ttttttctat tgtgaggtca  50520
50521  aatttacata catcaaaaca tacagatctt aaggatatta ttcaatgagt tttggaaaat  50580
50581  atgtacacct gtgtaactca aatctctatt aatatacaaa acaatattgt caatcccaaa  50640
50641  attccctctt gctcctcatc aatcagtctc caactctgtc tccttagggg caaccaccaa  50700
50701  tttattttca ccacacatta gttttgcttg ttgtagaatt agcatgaatg gaatgacaca  50760
50761  gcatgcattc gttgtgtaac tcttctttca ctcagcatgt ttttctatat tcatccattt  50820
50821  tatcgcatgt ataggcagtt tgttcctttt ttgctgagtg tagtattcca tcgcatgaac  50880
50881  ctagcatact ttggttattt attctactat tgattgacac ctgggctgtt tccagatttt  50940
50941  tggctattat gaatatagct gctaagaaca ttcatgtaca agtatttctt ttgcatgtgt  51000
51001  ggccatatgt ttttatttct cttgggtaaa tacttaaaaa tgaaatcact ggatcaggta  51060
51061  gtaggtatat gtttagggtt ttttttattt ccaactttta ttttaaggtc aggggtacat  51120
51121  gtgcaggatg tgtaggtttg ttacataggt aaatgtgtgc catagtggtt tgcagcacag  51180
51181  atcattccat cccctaggta ttaagcccag catgcattag ctattcttcc cgatgctctc  51240
51241  cctcccactc cgcaccctgc aacaggcccc agtgtgtatt gttccccacc atgtgtccat  51300
51301  gtgttctcat cattcagcta ccacttacaa gtgagaacat gtggtatttg cttttctgtt  51360
51361  cctgcattaa tttgctgagg ataatggctt ctggttccat ccaggtccct gcaaaagaca  51420
51421  ttatcttgtt cctttttatg gctgcatggt attccttggt gtatacgtac catatttcct  51480
51481  ttatcaagtc tgtcattgat gagcatttag gttgattcca tgtttttgct attttgcaat  51540
51541  gaacatgcac atgtatcttt ataatagaat gatttatatt cctctgggta tatacccagt  51600
51601  aatgagattg ctgggtcaaa tgatatttct tcccctaggt ctttgaggaa tcaccacact  51660
51661  gtcttcgaca agggtagaac taatttatac tccaaccaac gtataaaagt gttcattttt  51720
51721  cttcacaacc ttgctatcat ctgttgtttt ttgaccttta agtaatagcc attctgactg  51780
51781  gtgtgagatg gtatctcatt gtggttttca tgtgcatttc tctaatgatc agtggtgttg  51840
51841  agctttttta aaaaaaatgt tcattgccca cataaatttc ttcttttgag aagtgtctgt  51900
51901  ccacgtcctt tgcccatttt ttaatggcgt tgtttttttt tcttgtaaat ttgtttaagt  51960
51961  tccttgtaga tgctgaatat tagacctttg tcagatggat atactgcaaa aattttctcc  52020
52021  catgctgtaa gctgtctgtt cactctgatg ataatttctt tgctgtacag aagctcttta  52080
52081  gtttaattag attccatttg tcaatttttg cttttgttgc tactgctttt ggcatctttg  52140
52141  tcatgaaata tttgcctgtg cccatgtcct gaatggtatt gcctagattt tcttctaggg  52200
52201  tttttatagt ttgggttttt acatttaagt ctttaattca tcttgagttg atttttgtat  52260
52261  atggtataag gaggggctcc agtttcaact ttctgcatat ggctagccag ttctcccaac  52320
52321  accatttatt aaatagggac tcctttcccc attgcttgtt tttgtcacat gcacacacac  52380
52381  acacacaaag atccaaaagc ctttacctca gtattttagc catgagatgc aatacgaact  52440
52441  caccattgta taaagatagc tggatccaaa ttatttccaa caaaattgga acgtgttcac  52500
52501  atggctaaac tttgtttgcc ctgataagta attcaatgaa agctgtggac caaaattttg  52560
52561  ggtaaagcag tcttcatggc agttttgatt gtaaaaactt ctttttcatt tttttcttca  52620
52621  gtttcaaaga agtttccagt gttcccattt cagttagatc ataaataata agtgttattt  52680
52681  cagcaccagc aacttaataa cagcagattc aaagctggca gagaagaaaa gaaaggaaga  52740
52741  tatggagctt tagaggattc tacttaactc tgtagcagca gattaaccat ttaagctcta  52800
52801  aattttcctt actgtgcaca aaaccgatat tggccattgc actcaggcat ccctggtgtc  52860
52861  ttattgaggc tagtgggcat cactggcacc ctgtctcagg tagtctccca taggtacctt  52920
52921  aacctcataa tggagatttc ttccaatccc ccaaaagtgg tcccttaaac tcacagcctc  52980
52981  tgaatcatcc tccttttggt agagcagcca aggccacctt gtttttaggg cctcagggag  53040
53041  gaggaagagg aggaggagga ggggaagaag gaggagaaga agaaagaggt acttttaaga  53100
53101  cggggagaaa tccaagttcc tccagtgcat ggaaattgac atgtaggagg ttttcacagg  53160
53161  cataagagaa caaacactaa caggaataaa cagaaagaaa tagaaaagaa cacacacaca  53220
53221  taaaagactt gctggtaggt catttcctgg ttctgtagtc tacactgtca acccttcaat  53280
53281  tcctctctca cctttctaag gatggttttc tttaaatcaa tataataata aattttgtca  53340
53341  tgctttcagc tcaccctcac atagtcacag cttatttatt tatttatttg tttatttatt  53400
53401  tatttgagac atagtctcac tctgttgccc aggctggagt gcagtgggca gctcactgca  53460
53461  cttcacgagt tcaagccatt ctcatgcctc agcctcctga gtagctagga ctacaagtgt  53520
53521  gcaccaccac acccagctat tttttaaaaa tatttttagt agagaggggg tctcaccatg  53580
53581  ttgattaggc tggtctcaaa ctcttgacct caggtcatct gcctgcctca gcctcccaaa  53640
53641  gtgctgggat tacaggtgtg aaccaccaag cctggctgag ccaccgtgcc tggcctcttt  53700
53701  aaatcaatag aataataaat tttgtcatgc tttcagctca ccctcacgta gtcacagctt  53760
53761  agtttagtct ttacgtagac aagaccccta aaaacttaaa acaaagatgg tgtgtttgtc  53820
53821  tgcttgcttt ctgacgacac cctactctgt aatggaatag cttctaataa acttgccttt  53880
53881  ttcaccatgc tctgtgactt gccttgaatt ccttcctgtg tgagatccaa gaaccctctt  53940
53941  ttggggtttg gatcaagacc cttttctggc aacgctttca tttgcctgct ctttgtccca  54000
54001  ctcattctgg gcatatggtc agcctcccca ccccccactg cctgggggac ctttagtgga  54060
54061  ctcactgagc aagctcaccc cagttgtcca tgggtgagca gccagagggt aagctttgct  54120
54121  tggtcatttc tgggcctaga ggactgaccc gctctccagc ggggatcagc ctccagctta  54180
54181  gaggttcggg catgagtgga gccaacctgc agcagtggca tccagcttcg gggatgccac  54240
54241  tgttctgtca ctctagcctg ggtgacagag tgagacatca tctctaacaa agttaaaaaa  54300
54301  aaagaaaaag aaaaatttgg aagaaaattc caccaagttc caaaaaccac aacttaaatt  54360
54361  tgccatgtgt gctgcgtact gtcaaatccg caagaatgat gtgtaggtac tgtactaggt  54420
54421  aatgtaagta atctagagat gatttaaagt atgcctaagc atgtgcatag attatatgca  54480
54481  aatactatgc cattttacat gaggcttcag cgtccacaaa atttgatacc ctggggggtc  54540
54541  ctaaaacaaa tcccccagga atactgaggg aagccttaca cacatataca tatacatttc  54600
54601  ttctacaagt ataaagaaac attggtgggg cacttcagat cagttacagt ggttacgtat  54660
54661  gttttggggg taaaattttg gtgaatggtg cacacgtggt gtgaggaagg gttttcactg  54720
54721  actaccgctt attttcaaat ttttgaaatt agtttgttat tttttatttt taccacttat  54780
54781  cctcaagttc taagtaacat attaactctc caaaacttac ataaggcatt agtttttttg  54840
54841  ttgttttgtt ttgtttttgt ttttttgagg tggagtctcg ctctgtcgcc caggctggag  54900
54901  tgcagtggcg cgatctcggc tcactgtaac ctctgcctcc caggttcaag caattctcct  54960
54961  gcctcagcct ctcgagtagc tggggttaca ggcgcccacc accaacagaa ggcgttagtt  55020
55021  ttaagaagga aggtcacagg agcgccctcc tacgtcgccg cccttctcct cgccgtacca  55080
55081  accctatcct cgtgtctcac agggcacttg gccaggagcg gctgtggttc ctcagcccgt  55140
55141  ccaccgcaga gcgcacgcgc aagccagcca cggcgcatgc gctgctggtt ttggtcaggg  55200
55201  cgtggagacg ttcagccagg ccagggcgtg aggcgtgcga ggtaagttcg ctgggcccgg  55260
55261  ggtaggatag cggccggcga gcgggtagcc cagccagggg cctgggcggg gctggggccc  55320
55321  cagtggactt gagggcgcaa gaggcatcca gcgcggggca gcgcgcggct tcgtgaggaa  55380
55381  gactccgcgg cgggccctac tggggccttg tggtggaaaa gccaccccag aggcgagggc  55440
55441  tgcgtctgac tgccctaaaa tcggtgcccc tgcagggagg gacccaggac ggctctgcgc  55500
55501  tggtgggcct ggagcccacc ccaaggccgg aggctgaggc ttgagaatca cttgagccca  55560
55561  ggaggcaggg gttgcagtga gccaagattg cgccactgca ctccagcctg ggcgactgag  55620
55621  cgagactctg cctcaaaaaa agaaaaaaaa gaaaagaaaa aaaagaaaca ccccaatgta  55680
55681  aagaagcaca aagggcgtga acaatttata attggcttgt aaatctgaaa caaagagaaa  55740
55741  gccgtattat taatcaaaag aaatgtaaaa ttaaagaata aaatgatata tttttcaatc  55800
55801  tgtctaattg acaacagatt ttgagggatg ataatgctct tgattggcag aaccagttac  55860
55861  ataatttgca gggcctaggg caaaatgaaa atgtggggct ccttgtccaa aaaattgtga  55920
55921  aaaatttcaa gagagtgaca gtaaagcatt aaactaggcc tgtgggcttt atgagaatgg  55980
55981  ggctcttgtg actgccctga ttacaagccc atgaagatgg cactattggc ttgtaaggtg  56040
56041  gactgagtga gacatgtaat cttatacatt gagtttggaa gaagaagttg gtagccgttg  56100
56101  aaaggaaaat ttggcagatt gtgtcaagaa cttttaaaaa cagtttatcc cttttgtcta  56160
56161  tgtaatttgg gagcaaatac ttagtttcag tgatgttcat tacgttatga tttctaatgg  56220
56221  aaaacaaaaa taaatgcttt caaatggaaa aactgttaaa ttatagaaat aaaaggcgta  56280
56281  agttttagtg gggataagaa aagaaaaaaa tgttttcccc aagtggcatc tttgttcatg  56340
56341  gtttcttaga gtgagtgtag cctttatgga aggtatgttt tatttctgtg attacagaag  56400
56401  aaatgaaggt ttgttgtaga acatcttgaa gctagaaaat agttttgaga gaaagtacaa  56460
56461  aatcacctat aaaaatcact tataatatta ccgttcgtac ttaacccact ggcacagtat  56520
56521  tttggtttac caccttttct ctgctttata tgggtaagca tatattgtta tgtacaggtt  56580
56581  tcctttttcc gcttgatatt atgactagat gttttcctac aactataata cagctaataa  56640
56641  atgtttagca aaatatacat atggaaaagg gcacaaacca caaatgtgta gctcagtttt  56700
56701  cagaaagtga atacactgtg tccacatcat tcctagcttt ccagaagccc taatgcctgg  56760
56761  ttccagtcat taccaccctt ccccccaaca gcagccacta ttctgacttc aaacacttta  56820
56821  ggtttatttt gcctgttttt gacctttata taaatggaat catataatac agaccttttt  56880
56881  tttttgagcc tggtttcttt cattcaacag caacttaaca ttcatatttt ctgtttagca  56940
56941  ttccaatata caaatatatc atcctactgt ggctctatta tccttgtcaa cacttggtat  57000
57001  tgtctgactt tttcattttg gacattttgg agggtgcata gtgttatcct attggggttt  57060
57061  taattcctat atctctgata actaatgaag tttagccttg ttttatgttg attggctatt  57120
57121  tatagctgtc atcttttgtg taatacttgt tcagatcacc ttcactccac tgtccaatca  57180
57181  taactatgca ggctagttgt aagtctgtat gtaatttctg caggtcctga ggtttctgta  57240
57241  tcctttcagc tgatacagcc ctgcctaccg tcttccacaa cattgtgtac tggagcagcc  57300
57301  tgcctttaag agtagctctg tcctgtaaag ggccaaggtg tagagatgct ggatgtgaca  57360
57361  ggggtttcag atatcttgag gaatccctac atcttttgtg tgtgtggtca agagaagaaa  57420
57421  ctagaaacag agacactgaa agtttctcat caaaagtttg gggattttca gtacctgtca  57480
57481  gtgaatgggc ctcatcaagc tgtgagccaa atccaggagc tctgtttgca atggctgcag  57540
57541  ccagagatcc tcaccaagga gcagatgata gagcaactag tgctgacaca gtttctgagc  57600
57601  accctgccag aggagattca gacatgggtg aggtcaaaac agcccaagaa cagcaaagag  57660
57661  gcaggaacca tggtggcaaa ctttattcag gcatgtgaga aggaaggtga gaaggaggaa  57720
57721  gcaactggct gcttctgttt attgaatatc tgctgtatgc ctggcacgta ataggagcta  57780
57781  aatagaaatt ttgttgagtg aatgaatgaa agaatgcatt ttatacattc agtctgatct  57840
57841  gcctaatctc atgtgagatg aaagaaattt ggtgtttggg ttattttaaa atttttattt  57900
57901  taagttcagg ggtgcatttg caagtttatt acatgggtat attggatgct gctgaagttt  57960
57961  gggcttctaa tgattctgtc acccaagtag tgaacatagt actggatagg cagtttttca  58020
58021  acctttgccc tccttcctca ttaccccctt ttggaatttt ccgtgtttat tgttcccgtc  58080
58081  ttagagtcca tgtataccca gtgtttagct cccacttaaa ggcggaaaca tgtagtattt  58140
58141  ggttttctct tttttttttt tttttttttt ttttttgaga cagagtcttg ctctgtcgcc  58200
58201  cagggtagag tgcagtggca tgatctcagc tcactgcaac ctccacctcc cgggttcaag  58260
58261  caattctcct gcctcagcct cccgagtagc tagaattcca ggggcccacc accacgcctg  58320
58321  gctaattttt gtatttttag taaagacggg gtttcaccat gttggtaggg ctggtctcga  58380
58381  actcctgacc ttgtgatccg ggtggatcac ctcagcctcc caaaatgctg gaattataga  58440
58441  caagagccac cgcagattct gtgttaattt gcttaggtta atggcttcag ctgcacccat  58500
58501  gttgctgcag aggacatgat ttcattcctt tttatgccta tgtgggtttg gcttttgctt  58560
58561  ttaacatata ctatttctct gagtgtatca gctttgttca ccttgcctca catttcttat  58620
58621  ccagtgtaaa ccttagttgc aacataaaac aagacagaca cactacaaaa aaaaaaaaaa  58680
58681  aactcctggg attgcttgtg gcattaatat attaagtgta aatttgggaa aattggtctt  58740
58741  tacattattt agtctttcta ttcaagaaca agaatgatta gctaaatttt agatgcaagg  58800
58801  gggcataaaa tgtgggagat acaaagactg gaagttcaac ttctgccaaa atttgactgg  58860
58861  tatcttagaa actcaagtta ttagattaga gctaaggagg catttcaaga atgagagaag  58920
58921  aaagccactg ggtccttata gtgctttgaa acaaataata ctaactaaaa gcaaagtatt  58980
58981  gtttggggca tatatatagc aagggaacaa tgaatactaa caccagacct cagggcatac  59040
59041  ttatctctag agggaaggct cgagtatgga catgaaagaa gcacacaggc agatgtaagt  59100
59101  tattgggaat gttatacttt tgggttggat agtacattca caggccttaa ttatacttaa  59160
59161  aaatataaac aaatgaattt aaaataacca tgagagccat gcatggctca ataaagatag  59220
59221  catatcatga actaaggatt atgattaatc ccattctgtg ctcccacatt acttaaaaga  59280
59281  atttttaaaa tgctaatagt gaacacttga gcacttagaa tgttttaatg tattatcata  59340
59341  ggtgttcttt catgttaatt cattttcttc tattaatagc tctgtgaaat aggtattacc  59400
59401  ttcatttcgt agaccaggag acagaggcat aaagaggttg agtaacttga ccatggttcc  59460
59461  acaacttata ttaataattg gcagtcagga ttcagactta ggctgctggc ttcagcatct  59520
59521  gtactcttaa tcaccgtgtt acatgagtgc ctcatatgga tatagtggat gttgtcccag  59580
59581  aggctaaaaa cttggccaga ggcactgagt tattgatgaa gctagagttc agtgagaagg  59640
59641  aaagagagtt ccctagggta ccagaaagaa aaaacagatt aatgaagggt ttaccgagaa  59700
59701  aagagaatat ataggcaagg aaggccatca aggttaaggc tcctggaggg aaaggggtgg  59760
59761  ttgtctttta gatcaacgag tgaaaaatat gtaggaaagg cttaatcata agagctgcca  59820
59821  tttaccaaaa aaatacctac tgtgtgcctt acatatgtaa tgtttaattc tcacaagagc  59880
59881  ccttagaggt atagtatact ccccttatct gaggggcata cattctaaca cacttgaaag  59940
59941  tgtggatatt atcaaaccct atatatacta tgtcttttcc tctacataca tatctgtgac  60000
60001  gaagtttatt aattaggcac agtacgatat taacaactag ttataaaatg gaacaattat  60060
60061  aacagtaggt tagcatcact actcatgtgc tttgggggca ttattaagta aaataaggtc  60120
60121  tacatgaaca caagcactgt gataccgtga tagttgatct gatgaccaag acagctaata  60180
60181  agtgactaag gggtagtgta tacagagtgg atacactgga caaagggatg attcatgtcc  60240
60241  caggtgggac agagcaggaa agtgtgagat ttcatcacca gaatggcaca caatttataa  60300
60301  catatgaatt atttatttct ggaattttcc attaaatatt tttgaccccc aattgaccat  60360
60361  gggtaactga aactgcagaa aacaaaacct cagataagtg gggactactg tataggtatt  60420
60421  gtcattattt ctgctttaca gttgagaaac agaggttctg tggtgatctt gactggacag  60480
60481  tgaggcccga aatgactgat atggagggaa ctttcacttt atttggaagg cagtgggagc  60540
60541  cattgaagca tttagagctg ggaaataacc agagctctct tttggaactt gttattttga  60600
60601  gttgagaaat gatatctgac tttctcacca taggaactct agagctgctg ttccttccca  60660
60661  tggcaggaca gggtggcatg agggtggctg gccactgtgt ctgtcagtgc taccagacag  60720
60721  gactcaattc catggtattc ctCTCTCCCT TCTAGGTTTC CTTGCTCAGG ACTCTGTCCC  60780
60781  TGCAGAAAAG AGGAACACAG AGATGTTAGA CAATCTGCCA tctgctgggt cccaggtgag  60840
60841  tcaggctttc ctctgacatg gttatcaaat atggggatct tatcttccta atttgtggac  60900
60901  ttccttattt aattaaacca catactcatt tccattaagt ttttatataa atatcacttt  60960
60961  actgagcctt ttttctgact aatctgacat ttgcttatga ttcttttttt tcttatttct  61020
61021  ccaagaaaaa tccttctgac tcttttatcc tccttccgtg ctttactttt ctctgttgta  61080
61081  cttatcacca tcccacatac tatatattta atatttttcc tttttttctg tcttttgaat  61140
61141  taattgttta cttatttttt tagtattcta ttttattcag aaaaaccctt gtgtggtttg  61200
61201  cattattatt gttccccttt ttatatatga gggagtggag gcagaaagac taaataatat  61260
61261  gctgaagggt aacacagctg ttaaataata cgattgagat atgaacccag gcagtctggc  61320
61321  tttagagtcc acattcataa ccacttagtt attgctgcct aaggtagtgc agttactgca  61380
61381  acttcggctg gccggattta gcaagtaaat atacacaaca tccaaattaa atttgaattt  61440
61441  tagatgaact acaaataaat ttttagcata agtataaata aatttttagc ataactatga  61500
61501  agtttgaatt tcagatagac aattttttgc ataaggatgc aatgtttcat atttaagaca  61560
61561  tacttatgta aaaaactgtt gtttatccaa actcctccaa gctaaaggag catgttttaa  61620
61621  cccaatgcaa ggaagctaag aaccttgaaa aaaggttaga ggaattgcta actagaataa  61680
61681  ccagtttaga gacgaacata aatgacctga tggagctgaa aaacacagca tgagaacttc  61740
61741  atgaagcata cataagtatc aatagcgaat cgatcaagca gaagaaagga tatcagagac  61800
61801  tggagatcaa tttaatgaaa taaagcatga aaacaagatt agagagaaaa gaatgaaaag  61860
61861  aaatgaacaa agcctccaag aaatatggga ctatgtgaaa agaccaaaac ctacgtttga  61920
61921  ttggtgtacc tgaaagtgac ggggagaata aaacaagttg gaaaacactc ttcaggatat  61980
61981  tatccaggag aacttcccca acctagcaag acaggccaac atgcaaattc aggaaataca  62040
62041  gagaccacca caaaaatact ccttgagaag agcaactcca agacacatat aatcatcaga  62100
62101  ttcaccaagg ttaaaatgaa ggaaaaaatg ttaagtgcag tcagagagaa aggtcgggtt  62160
62161  acccacaaag ggaagcccat cagactaaca gcagatctct ctgcagaaac cctacaagcc  62220
62221  agaagagagt ggaggtcaat atcaacattc ttaaggaaaa gaatttagaa ctcaggatta  62280
62281  agaaactcac tcaaaaccgc acgattatat ggaaactgaa caacctgctc ccgaatgact  62340
62341  cagtaaataa cgaaattaag gcagaaataa ataaattctt tgaaaccaat gagaacaaag  62400
62401  acacaacgta ccagaatctc tgggacacag ctaaagcagt gtttacaggg aaatttatag  62460
62461  cactaaatgc ccacaggaga aagcaggaaa gatctaaaat tgacacccta acatcacaat  62520
62521  taaaataact agagaagcaa gagcaaacaa attcaaaagt taacagaaga caagaaataa  62580
62581  ctaagatcag agcagaactg aaggagatac agacaaaaaa aaaaaccctt caaaaaaaat  62640
62641  caatgactcc aggagctggt tttttgaaaa gatcagcaaa acagatagac tgcttaccag  62700
62701  actaataaag gagaaaagag agaagaatca aatagacaca ataaaaaatc aaaaagacac  62760
62761  aataaaaaat gatatcatca ctgatcccac agaaatacaa actaccatga gagaatacta  62820
62821  taaacacctc tacacaaata aactagaaaa tctagaagaa atggataaat tcctggacac  62880
62881  atacaccctc ccaagactaa accaggaaga agtcgaatcc ctgaatagac caataacaag  62940
62941  ttctgaaatt gaggcagtaa ttaatagcct accaaccaaa aaaaaaaaaa aaaaaaccca  63000
63001  ggaccagaca gattgacagc cgaattctac cagaggtaca aagaggagct tgtaccattc  63060
63061  cttctgaaac tattccaaac aatagaaaaa gaggctcatt ttatgaggcc agcatcatcc  63120
63121  tgatagcaaa acctggcaga gacaacaaaa aaagaaaatt tcaggccaat atccctccca  63180
63181  aggtgggagg atcacctgag gtcaggagtt cgagaccagc ctgaccaaca tggtgaaacc  63240
63241  ccgtctctac taaaaataca aaaattagct gggcgtggtg gcacatgcct gtaatcccag  63300
63301  ctacttggga ggctgaggtg ggagactcac ttgaacctgg gaggcagagg ttgcagtgag  63360
63361  ccaagatcat gtcgctgcac tccagcctga gtgagagtga gactccatct caaaaaacaa  63420
63421  aaacaaaacc aaaaaagatt tttaatagac acataacaaa atttgttctt cacaaaaccc  63480
63481  tatgatacaa aaagtacaat gaccatttat agatcaaggt ccagatcaga gatgttacct  63540
63541  gtcttgtcca atgaaattaa ataacagtac agaccgggtg cagtggctca tacctgtaac  63600
63601  cccagcactt tgggaggcca aggcaggcgg atcaccttag gtcaggagtt gaagacgagc  63660
63661  ctggccaaca tgcgaaaccg catctctact aaaaatacaa aaattagctg ggcgtggtga  63720
63721  cacacacctg taatcccagc tacttgggag gctgaggcac gagaattgct tgaacccagg  63780
63781  aggtggaggt tgcagggagc tgagattgca ccactgcact ccagcctggg caacagagtg  63840
63841  agactctatc tcaaaaaaca aacaagaaaa acaaaacaaa acaaaaaaca ataaaacagt  63900
63901  acagtacttg aacccaggtc tctgaactgc cagcccagtg ctcttcccac ccaacacact  63960
63961  atccatgaat gaaattgtca aagatttaaa aaaactcagc cccttaaaac ttagtgaaat  64020
64021  tcaaatttaa ctgggcatgc tgaattttat ctggccgtcc tatttcaact aaatttttgg  64080
64081  atttggggat ttgagacaat ggggtccact gggaagcatg gataggctag aatagtccag  64140
64141  aattttaaaa aaaggaaagg tagttatgtc ctaccatgta tttcctccaa aataatgaat  64200
64201  aatagtttaa tgaaatcatc aaacataaaa cttttttcag gttgtacaag attatacaaa  64260
64261  tgattctggt agtgtcatca tctgtttgtt tattcaccaa cgtctaccgg tgtcaggctc  64320
64321  tgtttgaggg aaaaaagtgt tcttagaacc atatgggggt gccaaaaagt cacagagcaa  64380
64381  ttgaaaaggg ccttttcctt gaaagtcatg tcctggaaca cgcattctta aggaggatat  64440
64441  tgccttcaag gggaagaaaa ttggttcttg agggtgaaca catactattc ttcttatgtg  64500
64501  tacagcacag acatacatac agtacataca cagtatattt gcgatattaa aatgtatggg  64560
64561  gtaccgtgcg attccatttt tatgaaatat ccagaatcag caaatccatg gagacataaa  64620
64621  gtatgttagt ggttgcctag ggcttggggt agggcgtggg aagatgttgg agggaaatgg  64680
64681  agagtgactg ctagaaggtg cagggtttct tttggggcga tgaaatgttc tgaaatttat  64740
64741  tggggtgatg gttgcacaac tctgtgaata tgcttaaaaa ctcattaaat tgtatacttt  64800
64801  aggtgacttt tataatacgt aaattaaatc tcaataaagc tgttatttaa aaaaatagac  64860
64861  atacagcatc tgtggcccca cttccaccaa ctgaattaga atctgtgttt aacaagatcc  64920
64921  ccaggtgatt tgtgtgcaca ttaaaattgg aaccatccaa tacctgtgta tgtgaatcaa  64980
64981  tgctaattta taattgtttg aaaaagtata tccatgtcaa gggctggaat gtactttgca  65040
65041  acaatgaaaa tagtgtaaat gaagacaacc ccttctaccc acacaaaggg tgtggcttat  65100
65101  tgtaggcctt taacaaatgg cagctcttat agggacatga tactgttatg aggttttctg  65160
65161  attttttgtt tcaaaaatgt tctccagtgt tcttgttaag tcatgtttta gaaacctaaa  65220
65221  agacaataat gaaattaata tactctgctt tctttagaac cagaaaaaaa ttcatggggg  65280
65281  ttgtgattag aaaaaatgac gtataaagat tactggggtg gggggagcga ggtaaggaaa  65340
65341  aaaggttgag aaacactgtt ctagaatatc tgctcctgag agtagccctc tgtccctacc  65400
65401  ttgtctgtgc cagggattcc aagcaaagat gccctggagg gactaccaag ggaatataaa  65460
65461  taaggaattg gtctgggtgg attatgagaa acagggggag tgcctgtccc atatataggg  65520
65521  gcagctgtga ctcagctttt gctgatggtg ccatgtgaga atgtggaccc agtccccaga  65580
65581  ttttctaatg cttttaatca gaagccacaa aaccagttaa gaatgacatt tcctaatttt  65640
65641  tttttttggt attggcagct aatacaaatt tttaaaaaac aataggacca cgtgagccaa  65700
65701  ataaacccat ctgaaggagc tgggcagcca gtatatgatc cctaatttaa tccagtgttt  65760
65761  gttgatttgc ataaaaagtt ttagaaagtt tcacttaaaa cacaaaagat gtatattaat  65820
65821  aaaatggata tcagagtctt atgtaatgtt ctggtatctg cctttttatt tttatagtat  65880
65881  caagggatct tatgtgtttt attataaaat tttagagtgt aaatgacttt agagataatg  65940
65941  taatggatct ctttatttta aagatgagac aatgagaatc aaagagatta attaacccat  66000
66001  gccttacaac tagctaatag cagaactcaa aactccttat tccagtgtag gtttgttccc  66060
66061  atgattttct ctaatagtta cagagtatga gatggaaaaa agaaaggagg gtcaatggac  66120
66121  agttaacagt aggaaaacat ttgggaacag taagatagca gtcttaaaaa tgctctgact  66180
66181  accacatgac caccatcgtt taaatatgac actgtgactg agaaatcatg acctaccata  66240
66241  cagtgattct tacttgaaat agataccttt tctacaacta aattcaattt tcttatactg  66300
66301  aatcaggtaa catttctctt ttaacaatct ttttttaata taataatatt gattatccat  66360
66361  tatattcaag gtattgtagc atattaactg tattaagtaa aataaagcac aagaaaaaag  66420
66421  gttatgaaaa actgagattg ctctctatgc taaatatttt gagtcacaga ctcctttgag  66480
66481  aaacggaatt tttatcttcc agaaaggtgc acatgcacta caaagctcag ccttaagaat  66540
66541  ctgtgattgc caggttaaga cctcagccta acaacaatgt acctttggtt ttgaatcatt  66600
66601  ttttttattg ccaaagtatg actggaaaca gacagaaaaa tcattaactg ctacaacatt  66660
66661  ttgagcaaaa tggctagtaa gttttaattt tcaatttttg tcattaactg tttataaaga  66720
66721  cttattggat tagcatattt gagtggggag atcctatgca ttttcttaca cgtgttacaa  66780
66781  ttttctatat tcagatttgc taaggaaggt aagtatccta ttgcctcagg ataatgttag  66840
66841  atttgaagag gtcagtctat cttttttttt cacttttatt ttagaatcag ggcacacatg  66900
66901  tgcaggtttg ttacaaaggt gtattgcaca atgctaagat ttggagcatg aatgagtatg  66960
66961  tcacctcaga tagtaagcat agtacccaat aaatggcctt ttccaatcct tattctcctc  67020
67021  cctccctgcc tcctcttgta ttccctagtg tctgttgtcc cattttaatg accatgtata  67080
67081  cccagtgttt agctcccact aataagtgag aacacgtggt atttggtttt ctgtttctgc  67140
67141  gttagttcgc ttaggataat ggtttcccgt tgcatctgag gtttccggtt gcattccggt  67200
67201  tgctgcagag gacacgattt tgttcttttt ttggctgcat agtattcaat ggtgtataca  67260
67261  cacctcattt tctttatcca gttcactgta gatgggcact tgggttgatt ccatgtcttt  67320
67321  gcttctgtga acagtgctgt gatgaacata tgagtgcatg tgtctttttg gtaggacagc  67380
67381  ttattttcct ttgggtatat ggtatctgcc ttttaaattc aaccttaggc tactaagatt  67440
67441  gttgtatata actgtagtta attgatttct attgctagaa tactatttca ttgtatggct  67500
67501  atactatatt tatctcttct actgttaatg aatgtttggg ttatttccag attttggatg  67560
67561  ttccaaacat gctataataa acatgcccat ccatgtcttt aagtacacat gagtaaatat  67620
67621  acctaggaat agaattttgg ggtcaaatag agattagaag ggtggttctc agaggctggg  67680
67681  aagggtagtt ggggggctgg agggaggtgg agatggttag caagtacaaa aaaaaagtag  67740
67741  aaagaatgaa taagacctac tattgatagc acaataggga gtctatagtc aataataact  67800
67801  taattgtaca ttttaaaata aagagtgtaa ctctttatta tcctttgtaa ctcaaaggat  67860
67861  aaatgcctaa ggggatggat accccattcc ccacgatgtg cttattccac attgcctgcc  67920
67921  tgtatcaaag catctcatgt accccgtaag tatatacaag tactatgtac ccacaaaaat  67980
67981  ttttaaaaat taaaaaaaga atttctggat caaaagtgat tttctaattt acatttccct  68040
68041  tagcatcgcc agtggatcca tgttttatat aatagttggt attgtcccac ttcttaattt  68100
68101  tcactcaatt acttaatttt tacccaatac ttaattgaat gggtataaaa tggtattttg  68160
68161  tcattttgat tttcatctcc ttgtttatta acaagattga atatttcttc atgttatgag  68220
68221  cactttgttt tacaggtggg accctgaggc ttaacctacc caaactcaca aagaaccaga  68280
68281  gccaggactc tgattcctga ggctgaggta tactgctgag cttttaagta tttgcatgct  68340
68341  tgcattctgt ctttataaag tggcttaaaa ggatatttcc ccctcaaccc aaatctgtag  68400
68401  taattagcaa taggaactgt ttcagtaatg ttcccacttc tctcagactc gataagacaa  68460
68461  agaaagatgc aatgccaggt gcctgtggct ctggattaga gcacgtggaa gctctctgct  68520
68521  ggtctgaatg cctgcatcat gttcagtcct ctctaatcac gtcccttctc CTCTCTCTGG  68580
68581  GATAGTTCCC GGACTTCAAA CACTTAGGAA CATTTCTGGT GTTTGAGGAG TTGGTGACCT  68640
68641  TCGAGGATGT GCTTGTGGAC TTCAGCCCAG AGGAACTTAG TTCCCTTAGT GCTGCTCAGA  68700
68701  GAAACCTCTA CAGGGAGGTG ATGCTGGAGA ATTACCGgaa cctggtctcc ctgggtaagt  68760
68761  atgccttctc cacaggactt ggtttcttcc cactagggca gtagctctca actccttcgt  68820
68821  gtcctctcat cagtaatggt ggttcaccat gtcagtgagt ctcaacccag gtcagaggca  68880
68881  atattttaat atttgaatat caaattcact gttaattata acatagctaa catttcttga  68940
68941  gcacgacata tgtgtcaggc acttgtgtaa gtgtttagca tatttcaact cctttaatcc  69000
69001  tcacactagg cctgtgaggg ggaggtatac ttattgttgt tgttattatt gacattttta  69060
69061  actttgagga acctgagtca ttgaaaggct aaagtacttg tcgaaagctg ggatttaacc  69120
69121  ccaagcagac tccagaatct gctcttttaa actctgatgt gctaccagac aggggtttgc  69180
69181  tccaccagtt ctcagcacaa tggaaggctc aaaatgatgt ttactgaatg agcgaaggaa  69240
69241  ttgctaaaaa ttccaggagc tccaaagact tctactggct tgagtttgaa gaaacagaga  69300
69301  ttgccaatct ctctttacgt gcggaggcaa aattgtttta cctgttctca caggtaaagt  69360
69361  tgaaagtgaa aagtgaaaag tttacgttgc cagtgccaag ctcctttttc agtggctttt  69420
69421  ttgggggctt gaggtctcct gaaaaacaga atccaaaaca aacactgttc cactggcaag  69480
69481  tcagggacct agtgggaaaa cacacatcct accccaaacc tagcacaggg atgcatatgt  69540
69541  ttaactctgg ttcttatcgg ttacaaggaa gtacattttc cagcatattt tacactcttc  69600
69601  tctagcttac cacattttat gacttaaaat agagggaata gtatcaaaat agaggaaata  69660
69661  aattaattgt atcattccag ctctcatgca gtgacctgga gcatttctat cttgtgagcc  69720
69721  cttggcttct ttaacactga aggttttgtg ttaatagaga tcttatatat cacctgggac  69780
69781  attgtcttcc taagtgtgga atgagtacag tgggctaaat agaagattat tttaggcagt  69840
69841  acatggacag catgacataa tccttcaatc tgttggtgaa aaagaagttc ttcaattttc  69900
69901  ctttaagcct tctgatggta tcacgtagag aatatcagtt tggtgttagc atgtctatct  69960
69961  tgttattctt ccattttagt aaagtgagag cagacatcaa accctgaatg ttagataggc  70020
70021  aacagaagct agctagcact caataacctt agtttctgtt atatttatca tgatgttacc  70080
70081  ttccattttt gtgtgtgtgt gtgagtgaca ttggtttcca tttatagggt tgatataaag  70140
70141  cttccattga aaataagcgt attggccagg cgcagtggct cacgcctgta atcccaacac  70200
70201  tttgggaggc tgaggcaggt ggttcatttg aggtcaggag tttgagacca gcctggccaa  70260
70261  catggtgaaa ccccgtctct actaaaacta cgaaaaatta gctgggtatg gtggcgggcg  70320
70321  cctgtattcc cagctactca ggaggctgag gcagaagaat cacttgcatc tgggaggcag  70380
70381  aggctgcagt aagccaagat cgtgccactg cactctagcc tgggagacag agtgagactc  70440
70441  tgtctcaaaa aaaaaaaaaa agaaaaaaga aaataagcat atctaagtta aaaagaaagg  70500
70501  tgatctaaag aaaaacatta aataaatact gaatatgact ataaatggca cgtagaaatg  70560
70561  ccaaaatgca agggtcattc attaactcgt cagtgaattc agacatacaa ggcctggtat  70620
70621  aggcattttg gttacaaaat agatgacatt tccccttctc atggatgtta catttcagtg  70680
70681  gagtcagaca gtaaacaaat agataataat ttggtatgca aatgataaaa gtttgggaaa  70740
70741  caaggaacta agggaggggg aggagcagca cttcaagaca aaggggcagt ggacgttatc  70800
70801  ccaggaggga aaagaaccat aatgttgact ttttgagcag ctatgtcaga ttcttggtgc  70860
70861  tgaagtgtag agctcagcac actgccctca tgcccccttt ttagtcttca tagcagggtt  70920
70921  gttcaacctt ggcactcttg acatggaacc agatcgtccc gggttgtggg gctgtcttgc  70980
70981  agaatgttga gcagtgtccc tgcctccagc catactagac actaggaacc cctccctctg  71040
71041  ctcccacagt tatgacaacc aaagatatct ccatacattt tagatgtccc ttagggggta  71100
71101  aaatctctgt aggctggaaa caggcttcat tttactcctg cgagagtttg ttccttcctt  71160
71161  attattccag agtctttggg acctaaggtt gggagttact gaaaccctga gttctcaGTC  71220
71221  TTCCTCTCCA ACAGGGCACC AGTTCTCTAA ACCTGACATT ATCTCACGCC TGGAAGAGGA  71280
71281  GGAATCATAT GCAATGGAGA CAGACAGCAG Acatacagtg atttgtcaag gtgagtagtg  71340
71341  agggggaagc ccggggtgta ggagggggaa ccagtaaatg ctagtcagag agctttcctc  71400
71401  aaagtcccct gggccaggag aagtctggta ggtgcccttt ctcctcagta ctccccttgg  71460
71461  tctcctttct gaagcccatc tcttcatgca gcatgagctc ctctcctgct tagctccagg  71520
71521  gaggccagtg tcctttcacc ctcgtgttcc agcccttccg tccactcatg cctttctcct  71580
71581  tgcagctaaa catcatacat ctctcctctt taactgagac aaacaaaaaa tcctggcctg  71640
71641  ataccacttg tctttctcac tgccctccca ctttccctca catcagctcc tcagacttgt  71700
71701  tgacacctag acgctccctt cccttttctt cttaatcccc accctctggt ttccatcccc  71760
71761  ctacttatgc caactcagac acacatatac gctcttttct gaaacttcca caaaaggttc  71820
71821  ccactagcgt ccttatagtt ctggaaccat agacttcacc tcctccaaac tctatggcta  71880
71881  cagtctaata acgcttacca tcttcatgaa atgggtcacc atgtgcagcg gctggatcac  71940
71941  tgttgtcctt cagttgtagt taacagaaaa cccacaccca aactggctaa agtcatagag  72000
72001  ggattattag cctataatac tgatcagctg ggctgtattc agggacccag tgaagtcatc  72060
72061  gaagacctag tttcattttc tccttctact ctgccttcga ctctgacaat aaatcctaga  72120
72121  tgcatttttt tgttcctgta caaaaaagga gcaagaaaga gctggtgtgt ccaagaagca  72180
72181  ttctcaagag agaggaagca tcttttccag ctctcctgat ttttcattgt tccatatcgg  72240
72241  gttatatccc tttcctgaac tagcagctgt gtccagtaca gtgctgattg acacagccct  72300
72301  cctccacgtt tgtctgtgtg agtggaaaag tggatgtcca aacaaaattc aagaagttac  72360
72361  caggaagact cctctctgtt tctttcattg tcttcttttc tttccctact ctggtttctt  72420
72421  cattattcag tcatctcata gatatttatc aggcttctgt ggtgggccag atactgtcct  72480
72481  agtatctgtg gatacaataa tgaataagac agacaaatct cttccttcat agagcttgca  72540
72541  ttctaatggg ggcagtagtt ttaaaaaata gacaaataat aacggagcgt aaagtggata  72600
72601  gagaatgaga tatgggaggt tgcttgagat ggaatagtca gagaaggcct cactgtggaa  72660
72661  gacttgaatg agatgggggg ctgaccaatg tagaaatctt gaggaagagt gttacaggca  72720
72721  gagcgaacag caagtgccag ggccctgaga ttggaatgag cttgggtgtt ccaaaaacag  72780
72781  taggaagggc aatatggtct gagttaagtg gaagatagaa gatgagatca cagagatagt  72840
72841  caagggccag cccgcttagg aatatgttaa agaattttat tataagtgag atgcaaagat  72900
72901  ggggggaggt tttgagcagg ggcatgaagt agtgttattg atattttaga actttgctgt  72960
72961  ccaatatgct agacagtagg cacatgtggc tacttacatt tacactagta agaattacat  73020
73021  aaaatttaaa atttagttcc tcagtcacac aagccacatt gcaagtattt gatagcaaca  73080
73081  tgtggctaat ggctactgtg ctggacagca aaaatgtaga ccatttccat catcactggg  73140
73141  agttctactg ggcagtgcta ttctagaaag atccatctgg ctgtcctatg gagaacgggc  73200
73201  tttaagagga aaagccagag aaaccagttc aagaggccat tgaagtccac caggctaaag  73260
73261  atgatggagg ctgaggccgt ggttgtagag gggtcaggtt ggaggtattc cctgaaagaa  73320
73321  gaactgacag aacatgctga aatattggat atacagcagg gtaaggaaaa cagaagagcc  73380
73381  agtgaggact aggtgttctc ttactcttcc gttcttgagt gttctcttca aagaccactt  73440
73441  cctaaaagag tcaatccatt gtgatgggcc cagctatccc tcttttcctg atgacttcct  73500
73501  aagccatgtt ctggctctgc tgttttacct gtactctgtt cacatacttc aagtgtctgc  73560
73561  caggatgcaa ccactgtgtt catcacctct cttccaaacc acagtcttat acttgacttc  73620
73621  cttggcttca gtatttttcc aaccagagag ttgcctttat aaagcacaga ctttttatca  73680
73681  gcttcttacc tccgtcaaga taaaattcaa acttttagca aaacactgaa gttcctccca  73740
73741  ttctggcctg aaatttgcat cccagcctca tctacagatc ttgcaactaa gatcctgtgt  73800
73801  ttctagctcc ccaggactgt atattttcac agttctatag cttaactcag gctgttttat  73860
73861  ataaactcgc cccccttccc cgtttactga cgccaaatgc tgtcccctcc actaatcatt  73920
73921  ttctgttcct aagtggagtc agttccccca tctctgctcc tgtcgtcact tacagtctga  73980
73981  ttagagtccc ttttacagac ctctgaccca tctggttaga taatgccttg cacaaaacag  74040
74041  gcatttaata aatattgaat taaagaggat tggttgacag tgtagattgg ggtaaaacaa  74100
74101  gagattcaga gctaagaaag gagaatcttt gtttaattct gaacaagagg ttgttgacct  74160
74161  gtttgctcca gtgtttcctc agtagtcctg aagaaccata gtaatagatg ttctaaaaaa  74220
74221  aatgtttcat agcaagatca ctttaagaaa tgccacattc tgtaccttcc ctctttaggg  74280
74281  ttcaaggtgc atattaaaag ttctgaatcc tacaggaatg aaacctgctt gatttgtgtc  74340
74341  atacaacatt tcccaaatta acttgacagt ggagccccct tcatggtaac agctatttgt  74400
74401  ttttcagaat attagcgatc tgccaaacat ggtttggaaa atgctgacaa accccaaccc  74460
74461  cagctctttc tctgatttct gctcattcta ctctgtacaa ttgtggcatc tttttgacac  74520
74521  gccatcctcc tagatgatat tttttctgtt tcttcctcac tcttccttgc ttactgtctt  74580
74581  ttcctttttt tttttttttt ttttttgaga cagagtctca ctctgtcatc caggctgcag  74640
74641  tgcagtggtg cgatctctgc tcactgcaac ctccacctcc cgggttcaag cgattctcct  74700
74701  gcctcatcct cctgagtagt tgggactaca ggcacgcgcc accatgccca gttaattttt  74760
74761  tgtattttta gtagagacag ggtttcacca tgttggccag aatgatctca atctcttgac  74820
74821  cttgtgatcc gcccatctcg gcctcccaag gtgctgggat tacaggtatg agccactgtg  74880
74881  cccggccact tactgtcctt tctatccttt ttccattttc tctttaggtt ttcagaaaac  74940
74941  tctctcaacc tccataagat ctgtttgtta tccttggtct ctttatttct attatattgg  75000
75001  tatgtctctc tgagtaaaaa gaatagagga atttttactt tttttttttc agattaggaa  75060
75061  aagagacctg aaaccaaagc actaactcca gggcaaagcc tgcctataga aatatcatta  75120
75121  ttggggggca ggattggata attgggcggt aggtaactTC TGGCATTGTC TCTGCAGGAG  75180
75181  AGTCTCATGA TGATCCATTG GAACCACACC AGGGCAACCA AGAGAAACTT TTGACTCCTA  75240
75241  TAACAATGAA TGACCCCAAG ACCCTCACTC CGGAAAGAAG CTATGGCAGT GATGAATTTG  75300
75301  AGAGAAGCTC TAATCTTAGT AAACAATCAA AGGATCCTCT AGGAAAGGAT CCCCAGGAAG  75360
75361  GCACTGCTCC TGGAATATGT ACGAGTCCCC AGTCAGCATC CCAAGAGAAC AAACACAACA  75420
75421  GATGTGAATT TTGCAAACGA ACCTTTAGTA CGCAAGTAGC CCTTAGGAGA CACGAACGGA  75480
75481  TCCATACTGG GAAGAAACCC TATGAATGTA AACAGTGTGC TGAAGCCTTC TATCTCATGC  75540
75541  CACACCTCAA CAGACATCAG AAGACCCATT CTGGTAGGAA GACTTCTGGC TGCAATGAAG  75600
75601  GTAGAAAGCC TTCCGTCCAG TGTGCGAATC TCTGTGAACG TGTAAGAATT CACAGTCAGG  75660
75661  AGGACTACTT TGAATGTTTT CAGTGCGGCA AAGCTTTTCT CCAGAATGTG CATCTTCTTC  75720
75721  AACATCTCAA AGCCCATGAG GCAGCAAGAG TCCTTCCTCC TGGGTTGTCC CACAGCAAGA  75780
75781  CATACTTAAT TCGTTATCAG CGGAAACATG ACTACGTTGG AGAGAGAGCC TGCCAGTGTT  75840
75841  GTGACTGTGG CAGAGTCTTC AGTCGGAATT CATATCTCAT TCAGCATTAT AGAACTCACA  75900
75901  CTCAAGAGAG GCCTTACCAG TGTCAGCTAT GTGGGAAATG TTTCGGCCGA CCCTCATACC  75960
75961  TCACTCAACA TTATCAACTC CATTCTCAAG AGAAAACTGT TGAGTGCGAT CACTGTTGAG  76020
76021  AAACCTTTAG TCACAGCACA CACTTTTCTC AACATTATTG GCTTCCTCCT AGAGTGTTGT  76080
76081  GAGTGTGAGA AGGCCTTTCA CTAGCCCCAC CTTGTTAACA ACTTGAACAT TCATcaaagt  76140
76141  gtggtaaaaa aaaaaaaaaa gttgcaattt ttcgaagagg ggattcctca cgtcacacag  76200
76201  gtgaaaagct tacaaagaat atttttgttg cataggaaag tagctaatag attttgcctt  76260
76261  tttcagtgat actcatcgtg agggaggatt gccctccttt atatcagatt ggattcgtgg  76320
76321  atatgtattc tacaggctgt aattcagtac tgtcatttat tttgttgttc aaatggctac  76380
76381  agctttggcc attgggagct ctttcagtcg gctcctgtgc cttttcaata agctcccatc  76440
76441  cttttcagga accacttcct ttctatatct tccataattt ttctcccttc acctccagga  76500
76501  aaaccctatc atgtctttaa ggtagtttct acctcattca ctctcatgaa atctgcttct  76560
76561  ttcctcatgg tcagaaggct catagcctga tcagtctttt atttcacttc tcccgttgca  76620
76621  gtttttgcta aatctgtatt ctgcttgaac tgttatttac ttgacatatt tttaatggac  76680
76681  tcatttatgt tttttaaact tcagtacctc tacttaaaaa ggaaattttt aaatcacctc  76740
76741  agacaaaggg ttttactcac acgataacca gacttccctg attatctcca agatgtcctt  76800
76801  tgacagttgg cttgtttcaa tctggatcta aatgtggtcc acagattgca tttggttgtt  76860
76861  taatctctta agtctcttaa tctaaagcaa tcccctctca cgtttttaag gcctgtgcaa  76920
76921  ccctgaggtt aatatagaac ttccctcctg ttcctaccca gttcgtgata tgtctaacag  76980
76981  tttagagact cctcttcatg tttacatttt taaatttaga agaactcatt taaaaattct  77040
77041  tatatttcat tgtggtaaaa accacataaa gcttagtgtc ttaaccgttt ttaagcatac  77100
77101  agttcagtaa tgttaagtat attcacattg taggccgggc acggtggctc gcgcctataa  77160
77161  atttagaaac actcatgttt taagtttttt agtggtgatg caagtaatat acattccctg  77220
77221  aagaaaacta gaaaaagttt gttttttctt tgaatatttg tatttccccc tcccaaatat  77280
77281  acttgctgct aaaagtttat gcccattttt tcttatgcat aaacctgtat agcttttaaa  77340
77341  aattatattt ttaggctggg tatggtggct catgcctgta atcctggcac tttgggagtc  77400
77401  cgaggcaggc agatcacctg aggtcaggag tttgagacca gcctggccaa aatgatgaaa  77460
77461  tcctgtctct actaaaaata tgaaaaaata gccgggcatg gtggcgctcg cctatagtcc  77520
77521  cagctacctg ggaggctgaa gcacaagaat cgcttgaacc tgggaggcag aggttacact  77580
77581  gagctgagat tgcaccattg cactccagcc tggacaacag aatgagactc catctcagaa  77640
77641  aaaaaaagtt atatttttat gaattgaaat atactaccat aaacactgtt ttgagggctg  77700
77701  tcattttcat tctcatatat tatgaacatc tttccatata cagaaataca ttcctaaatt  77760
77761  tccttttagt acttggttgc atggatgtgt cctaatttat ttcatctggc ctttcatggt  77820
77821  tggaaactgg ggttgcttat aatttctctt tttttttttt tttttttttt ttttttttca  77880
77881  gatggagtgt cactctgtca cccaggctgg agtgcagtgg cgcgatctca gctcactgca  77940
77941  agctccgcct tccgggttca tgccattctc ctgcctcagc ctcccaagta gctgggacta  78000
78001  caggcacccg tcaccatgcc tggcaaattt tttttttttt tttttttttt tttttttttt  78060
78061  tttttttttt tttttagtag agacggagtt tcactgtgtt agccaggatg gtcttgatct  78120
78121  cctgaccttg tgacccgccc caccttggcc tcccaaagtg ctgggattgc aggtgtggag  78180
78181  ccaccgtgcc tggcctgaac tatgattttt aacatagttt tattaggtat tgtttcctca  78240
78241  ctatacaaat aatattgagc atattaaaga aaattttgca aaacagagaa ggctaataaa  78300
78301  cttcctaata gttctaggta tgcaactagt acaagtccag ggaggtagtt atattcacaa  78360
78361  gtagaagaga cccttggcag agaagagaga gggtgggctt tggagccagg gagagctgag  78420
78421  gtcaaatttc aaggtcctcc ttagaggctg attatacctc gttttcttag gaaatgggga  78480
78481  tcctcccctg ggagaaccat taaaaggtct agagttcatc tatagaaaag agcctaatag  78540
78541  tgcctggtat ttagaaggca ctcagtaaca agtagttgca attagggagt attttaaatt  78600
78601  ttattttatt attatttttt ttttttgaga tggagtctcg ctctgtcacc caggctggag  78660
78661  tgcagtggta tgatctcggc tcactgcaac ctctgcctcc cgggttcaag cgattctcct  78720
78721  gcctcagcct cctgagtagc tgggattata ggtgcgtgcc atcacactca gctaattttt  78780
78781  gtatttttag tagagacagg gtttcctcat gttggtcagg ctggtctcaa actcctgacc  78840
78841  tcgtgatgtg cccacctcag cctcccaaag tgctgggatt acaggcgtga gccactgcac  78900
78901  ccggcctaaa atttattttt taaaatgttt tattagcagc aataaactag agttgtaaac  78960
78961  catagttaac acatcaaaac gcaaccacat tttatcatat tttagtattt tttctacaaa  79020
79021  tatttttttc tatgtgtagg tttttaaaaa taatattaca agtttaaagt tcttttctga  79080
79081  ttttgtgaca atttttaatt tatataaaag tctgattaac aaagcataaa ttactgtatt  79140
79141  tacagtttag aatcgatttc caaaaagtgg tttcactaga tgacatgtga tgaacatttc  79200
79201  taaggctctc gaaagatcct gctggatttg tttgtggagg ggctctgcca tttgtagccc  79260
79261  tcagcatagg gagggccaga ggtatgaaat aggtggtaaa cttacaatcc tccctctcga  79320
79321  gtccctggca ggcgttgtta accagttatg cactctctgg ttccagtgaa cctgaggaca  79380
79381  gggttggatc tttctcagca cagcacccaa ggcaaacaag acacactaag cagtttttgt  79440
79441  atgtgcaaag aactgccttt gtcaccctgg taccaaataa atactccctt taaataactt  79500
79501  tgcctgcact gggtatttat tcacttaaca accaaaaaat cttcacctat ttggtaataa  79560
79561  aaagataaat ctttttggta ataaaaagat aaataaaaat cttcacctat ttggtaataa  79620
79621  aaagataaat ctttttggta ataaaaagat aaaaatcttc acctatttgg taataaaaag  79680
79681  attattatta acaataatta atccattttt gcattattat tatgcatttt ttccaaataa  79740
79741  gttttaaaaa cttctttatg tataacctag gccctttacc tctttagctt ttttgtcttt  79800
79801  atgctttttc ttactaattt gtgtgaactc agtttccttt taagtacaca tttctgatgg  79860
79861  attaatgttt atttttcttt ttaaagcaat atttgactca ttaaaggcaa ctactttaca  79920
79921  gaaatgtaga tctctctccc tccctctgcc ccgaaacaga aaaatacact atgaacacca  79980
79981  ctaacatttt tagtctgttt tcttgtaact taaaattaat gactagattt atgaaggtag  80040
80041  tcgcctctgg ggagtggctg aagtaaagat ctcattttca tggtctatac ctgtccactt  80100
80101  tgttaccctc atgactgtat tacgctctgt tgcccaggct gcagtgcagg ggcgcgatcg  80160
80161  tggctcactg cagcctctgc cttccaggtt caagcagttc tcctgcctca gcctcccaag  80220
80221  tagctgggac tacaggcatg caccaccctg cccggctttt ttttttttct atttttagta  80280
80281  gagatggggt tttgccatgt tggccaggct ggtctggaac tcctaacctc aggtgatctg  80340
80341  cctgccttgg cctcccaaag tgctaggatt acaggtgtga gccaccgcac ccaaccctgt  80400
80401  attacctatt tttaaggtat ttatagatag ttgtcatata gctgtgacta ttccatgtgt  80460
80461  gcgatagtat accttgtttt tctacccaat cttatacctt acaaaactgc tgtcatcact  80520
80521  cactcgtctg tggttatcac cgccttacca gtggcacagc aaacccagtg ctttctgtgg  80580
80581  atggctcctc ctctgttgtt aggaggtaaa attcagtttc aatttttcat agttatgaac  80640
80641  atactataat caacatttcg gtgcttaaac ctttttccaa atgtaaaatt tctttacgat  80700
80701  acatatttgc caaagaggaa ttgctgcatc agaaggtgta taattgcttt taagattttt  80760
80761  gatatatcca agttcctttt ggaaacatta catcagtttg cactgctgct actgctagta  80820
80821  atgcttgggg atacgtgttc ctcacacaca cccactaccc cccacacctc ccgcccagct  80880
80881  ggcattatgt aataacagca cttttcattg tagggtgttt agtagcaact ttgctaatag  80940
80941  gggaaagggc atctcatttt aattgtcttt gatttttaag gatgttgaac tttctcctgt  81000
81001  aagcttctta agccattgtt tcctctcttc acattgtctg tcttttaatc atttgtctat  81060
81061  gtgactttaa tagcttccta tcagtttgaa ccatctcttt gcataataaa gatattaatt  81120
81121  ctttgttgtc atcttggctg caaatgattt tccctctttg gtattttctt tattttttga  81180
81181  aaatgtttca atttttatat atttcaatcc ttctattttc ttccaaccct acaaaatcta  81240
81241  accctctgta aacattagtg ttttattctg gagttttaaa aatatgcttt agtgattatt  81300
81301  gaatttactt gggcatattg tatgaaaaga gaattaaatt tattcttcct cattgttaat  81360
81361  tgccccaaca ttattagtaa attataaatt gttatatttt ataatgtagg ttctatattt  81420
81421  ggaccatcta cttgctttta ttggcttgtt gccctgtttt atcctagatc tatattcttc  81480
81481  ttaattttta tggctatatt taatgttttc catcattgtg cctttaaaaa gtatatgtac  81540
81541  atgtatgcat aaatttatgt gaagttatat ataagtttcc gttattccag attaaaattt  81600
81601  atctttagta atcaaaaacc aaccttctga ttattattgc aatgaactta taagttagga  81660
81661  aggattaaca ttgttacatt taatcttaac atccaggaat atgatactgt gttttcattc  81720
81721  attcaagctt ttgtatcaat cagtaaagct ttatagtttt cttatcaaaa tgtcacaagt  81780
81781  tttccttagt tatttctgca tgtttttgca gttgtgagtt ttcttctata gagtttttct  81840
81841  tatatttctt ctaaaaagcc agcatctcaa gaatagggtc acttcggcat tgccaaggaa  81900
81901  ttctgaaatt ttagaaccag actaactaca tttggctgct ttattaaagt cacccaggcc  81960
81961  gggcgcggtg gctcacgcct gtaatcccag cactttggga ggccgaggcg ggtggatcat  82020
82021  gaggtcagca gatcgagacc atcctggcta acaaggtgaa accccgtctc tactaaaaat  82080
82081  acaaaaaaaa ttagccgggc gcggtggcgg gcgcctgtag tcccagctac tcgggaggct  82140
82141  gaggcaggag aatggcgtga acccgggaag cggagcttgc agtgagccga gattgcgcca  82200
82201  ctgcagtccg cagtcccgcc tgggcgacag agcgagactc cgtctcaaaa aaaaataaat  82260
82261  aaataaaatt aaaaaaaata aaaaataaaa taaaataaaa taaaaaaata aagtcaccca  82320
82321  agatcatctc tgctggcccc tgtaggatcc tcagttttca atcctttctt gaaaccagta  82380
82381  tttctcaaac tttaatgtgc aatatggggg agacaggcaa taagcaaaat aaggtggtaa  82440
82441  atgctatgaa gaaaaataaa accaggaaag agggtagaga gttaccatgg aagtgggagg  82500
82501  gctaatttaa gacaggttgg tccaaaaaag gctctctgaa gagatggcct ttaagcaaag  82560
82561  accatcagat gagaagtcag cctgggaccc tggagaagag agtgtccggg cagaggaaac  82620
82621  agcatgagcg aagctctttg gtcagaaaat agctttgtat gttggtggag gagacagtag  82680
82681  aagggttgcg agtgagaggg agagtgatag gatcagatgt gggagcagca ccaggactga  82740
82741  tttctccact ggtgcagttg acatttggtg ttgggcaact cctgtggacc atccagtgca  82800
82801  ttgtagggtg tttagtagta tccctggcct ctgttcagtg gatgccagga gcacccgctt  82860
82861  ctccaattgt gacaagcaaa aatgtcattc gacattttat ctgggaggta aaatcatccc  82920
82921  gacttgagaa gtctgatctg gggccctttg ttcagggttc cctggcaggg agatgagccc  82980
82981  tacctcctgt atagattcat ctgaccctcg cccggtgctg ctacgtggga aaaagaacag  83040
83041  agaagctggc acttttttct ttttggcctc tgtttatgct attgaagtca gtgaatagag  83100
83101  gcttgataat tgctattttc agtttggttt gtcctaactg gctactgttg atagtctcag  83160
83161  ggcccctcct agactggagg gcctttctgg atgctgggag attcacatcg gtcactcaca  83220
83221  ccattactgt gagatgggta acaacacccc atcttacata cagagacact aaggcacagg  83280
83281  gaggtgatgt gacttgttta aggccacaca actagtaatg acaaagctgg gattcaaaac  83340
83341  tccaggttta ggtatctcaa tcacccaagt tctgcaattc tgcaaagctg tgtccatcta  83400
83401  ctgctgcaaa ccatgaaaga tggctggatc tttctaactt atacgccaca gctcgtgtat  83460
83461  tttgcagatc atacatagat atatttaaat tccttgtctt ttcctcactc ctgtttactg  83520
83521  gaaagaagtc cctcctgtat gtttggacca aagagtcaag aaaattacaa tgcttttcac  83580
83581  tgctccacca cagccttcac agatcttttc tcacttttgg gactcattct tacattgaga  83640
83641  aaagagatcc ttgaaaatca gctttaatat tatgtggggg catccggctc ttaagtttga  83700
83701  aataactgtt gaagaagcct aattttccag ttaataaatt tttgttttaa gagccaggtt  83760
83761  cttgctcggt tgcccaggct ggagtgcagt gatgtgatca catctcactg caccctccag  83820
83821  ctcctgggcc caagcaatcc tcacacttca tcttctcaag cagctaggac tacaggcaag  83880
83881  tgccaccatg cccagctaat tttttattta ttttttattt ttgtagagat agggtcttga  83940
83941  tatgttgccc aatctggtct tgaactccag ggtcaagcga tcctcctgct ttagcctccc  84000
84001  aaagtgttgg tattacaggg gtgagccact gcatccaacc cagttaatac atcttttgaa  84060
84061  aaaatcatct ctggcgcaaa ccaagtcaga tatcagtaca tttatcttcc ttaacttgca  84120
84121  aatgacctca gacttgccag tcacggaaag aactgctgac ctgcacatta ggagccaggt  84180
84181  ctagaattag tctagggatg gtccttccat ataatcctta tagttaactc agcaacaccc  84240
84241  aggaaagctg acttgatcag gccgagtgcc acagaacttt tcctgtctac aaaactttca  84300
84301  tgtgactcaa tgcattgagt tgtagatggg tggatattat cttcctaatt ttgtgcatgc  84360
84361  agaaactgag gcttagcttg gagataagga aaaccaagaa ccggtcatgg cctttagcga  84420
84421  catacaacac ttgagatgca tttaagggtg ctgcttgttc ttaatggaag tcacgtagac  84480
84481  ggcgtaacag ttggaccaga gaattcaagt gttggcagaa agagaacaca taggtgtgtt  84540
84541  tcctttcttc caaaccagca agtggcttgt ttactgatca ttttagttac aattaggaag  84600
84601  tttctcattt tttcagaaag tgggattttt gtgtctagtt ttcctaatgc taattcagga  84660
84661  aactttcttt cttagaattg tctaattctt ccacaactgt tatagtcaga gggacagaga  84720
84721  gaaaaaaaaa ctttctgatt tctcaatgcc caaggccaga gtttttaggc tgtttgaaaa  84780
84781  gctgacgctg aacttgggtc aaatcctatt cagaaacagc taacccagca agcttgagac  84840
84841  tgcagagcaa cacacacgta atctcatgaa ctaaatccct cacattccca cataaacaac  84900
84901  accaacacga gtcaagctaa cacaatcatg catggacagc aaaaagccat acacacccaa  84960
84961  taccatcaca gaaagccacc aagtcacgct catgatctac aagcacgcga gagccattcc  85020
85021  agcttgctgg ctcgcgcaca caccacacac tcaggcttcc tcactcacac acatgcaccc  85080
85081  tcgttgaccc caacacacac cctctcgaac aaacacacct tcaaacacat cacgcgccca  85140
85141  cacttgtagg gacattcgca ctcgctcaca ctcttgctag ctccctcacc tacacggacg  85200
85201  gactctcacc ctctcacagg tttgctcacg caacactcgc ccccacactt gatcacacgc  85260
85261  acacacttaa tcacgcgtac ggacaaactc acctgtacac actcgcacac aactgcaaag  85320
85321  ctcctcgccc cttccaccag ccgagacgct cggatctccc gctaaaacgc caccggaagc  85380
85381  ggaaatacgc tcggggcgcc gcgcattctg ggagttgtag tctggagacg gcgtgcaggc  85440
85441  gcactacatc ccggcacccg gcctgccttt tcccaggcat aaaccaccct tcccaagtcc  85500
85501  ttgtctcagg ctctgcaaag ttatgcaaca cggtgatttc caacagtgat aagggctcag  85560
85561  aaagcaataa aacgggggga tgtgcgagag ggggagggga tgatgccact taaagaagtg  85620
85621  gttaggagag gtctttccaa agagacgacg tctagaatga agctcagata tgcagaggcg  85680
85681  gtgatgctca gatttgggga agggtatttc agctgacgga agagcaagtg cagagccccg  85740
85741  aggtagggag aagaatggtt tgcttgaaga actgagctaa ggccagcata gctgggaata  85800
85801  aaagctgcag gagagagcgt gatagaggag gctgcagagc tgggtggggt ccgatcgtgg  85860
85861  aggacctgga gggccgcagc gggaggatga tgggacctga cttatctttt cagcaacacc  85920
85921  ctgtggcttt cgcataggca gggtgtgggg agttaaggtg gagggaggat gagctttgaa  85980
85981  aggtaagact gaagggaggg aatccaggca ggaggctgtt gtggccaggc catgatgtgc  86040
86041  tgggttagca tggtggccat ggggatggtg tgagggatgg gtttggaata gaatagaata  86100
86101  cacattgagg atagaattga caggactcat ggatataatg agaagagtgc tgggaa    86156