Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: TMEM60

Transmembrane protein 60

Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 PDF; Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 Supplement

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens TMEM60 DC32, C7orf35, MGC74482  7q11.23  Predicted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    gacagaatca gacccacaaa tgacaaagat gacaggactt gtaaacaagc acattgaaac   60
61   atctattatt aaaaacactg ctaaaagaaa ttaaagaccc aaaaagaaat cccatgttca   120
121   tggattgaaa aacttaatat tgttaaaatt tccatactac ccaaagcaat ctacagattc   180
181   aatgcaatcc ctatcaaaat cccaagagca tttttggcag aaatagaaaa actcatacta   240
241   aaatatatat tgaatcttaa gggaccccaa atagccaaag caatttttaa aaagaacaac   300
301   aaatttggag gactcacact tcctgatttc aaaacatatt acaaagcagt aatcataaca   360
361   gtgtgatatt ggtataaaga taaatcaaca aatgtaataa agaccctaga aataaaccct   420
421   catatatgtg gtcaaataat cttcaacaag ggtaccaaga ccactcaaca ggaaaagaac   480
481   aatctcttca aaaaatggta ctgggaaaat gggatacaac aaaaaatgaa ggtggacctt   540
541   tatcttacac cctctacaaa acttaactca aaatggatta aatacctaaa cataagaaat   600
601   aaaactaaaa aagtcctaga agaaaacaca ggagaaagct tcataacatc tgacttggca   660
661   attatttctt ggctgtaaca ccaaaagtat aggcaacaaa agcaaacata gacaaatggg   720
721   actacatcaa acttaaaacc ttttgttcat caaaagacac aaaaggcata tatttttctc   780
781   ccctgcagaa tgagagaaaa tatttgcaaa tcagaaatct ggtaaggggt tgatattcag   840
841   aatatataga tgactcctac aactcagtaa caaaaaatca aataacctga ttttaaaatg   900
901   ggcaaaggat ttgaatgggc atgtgcccaa agatgatata caaatggcca actagcacac   960
961   aaaaagatgc tcaacatcac taattatcag aaaagtacaa atcaaaacca caagatatca  1020
1021  ccttacatcc attaggatgg ctatcataaa aaaaaaacag aaaataaata ttgatgaaga  1080
1081  tgtggaacaa ctggagcctt tgtgcactgt tggtgcaact gtaaaatggt acaaaaagat  1140
1141  taaaaataga actatcataa gattcaacaa tcacatttct gtgtatatat ccaaaacaat  1200
1201  tgaaagcaga gtctcaaaga gatatttaca cactcatatt catagcagca ctattcacaa  1260
1261  tgtgcaagag gtggaagcag cccaaatgtc catcaatgga tgaacaaaac agtacataca  1320
1321  tatgacagga tattattcaa ccttaaaagg ggcaaatcta agagtcttta aaaaattata  1380
1381  tgtatataaa atgtatgtgt gtgtatgtgt gtttaaatct ctttaaaaga gaactgacta  1440
1441  aagccaaaag atcaacaata ttgtttggga tttataatat acagcacaaa taacagcaca  1500
1501  aagtttcaga aaggggaaac agagtatact gttaaaaggt tctcataaaa tatatgaagt  1560
1561  agttttttta ctcaaaagta gactgtgatg atgtatacta gctactacaa acaaaactac  1620
1621  aagaaaaaag agctataggc aagtcaaaaa aggttataaa gtcataaaaa tactcaaaga  1680
1681  atccaaaaaa ggtaaaaaga acagatgaaa caaaaaacaa atagcaagac gatagactta  1740
1741  aacccaataa tatcaataat cacattaaat ataaatggtc taaattaaaa ggcagagatt  1800
1801  aggaaactgg atattaaaaa gcaagaccca agacccaaaa gcaagaccta tttttacgtg  1860
1861  tatctgtcag aaactcactt aaatataaac ataaaaaggt agaaagtaaa aagatggaaa  1920
1921  aaaatatcat gttaacacta atgaaaagaa agtctgaatg gctatacaaa gtagatttca  1980
1981  gagcaaaaca tattactagg attaaagagg tccatttcac aatgataaag ggatccaatt  2040
2041  gaccaagtaa ttataacaat cataaatatg catgcaccta gcaatagaac ttcaaaatac  2100
2101  ataatgcaaa aatttaaaga atcgcaagga gaaatcagca agtccacatt tatagagatt  2160
2161  caataccatt ttttcaaaaa ttgataaaac gagtagacaa aatcaacaag gatatataga  2220
2221  agaacaattc tatcaaccaa cttgacttga cttttttttt tttttgagat ggagtcaccc  2280
2281  aggctagagt gcaatggtgc gatctcactg caacctccac ctcccctccc aggttcaaag  2340
2341  gattcttctg cctcaggctc ctgagtagct aggactacag gcacgcacca ccatgctctg  2400
2401  ccactttttg tatttttagt agagacgagg tttcaacatg ttggccaggc tggtctcgaa  2460
2461  ctcctgatct caaatgaccc gcctgcctcg gcctcccaaa gtgctgggat tacaggcgta  2520
2521  agccactcca cccaaccttg tttgacattt ataaattatt ccatccaata ttcttttcaa  2580
2581  gtgtgaatga atcatttgcc aaagcagacc ataatctggg ccataaaaca agtctcaata  2640
2641  aattaaaaat gattcaaaat acacaatgta tgttctttga ccagagcgaa atcaagttag  2700
2701  aactaaggaa aaaatatctg aaaaatcccc aaatatttgg aaactcatct acatacttct  2760
2761  aaataaccag tggagtcaaa gaaatcacaa aggaatttat caaggattct gaacttcaat  2820
2821  gaaaatgaaa acatatcaaa attcgtgaga tgtagtcaaa acactatttt ggggagaatt  2880
2881  ttatagaatt aaacactcat tttccagaag aataaatgtt tcaaattatg agctaagctt  2940
2941  ccaacttaag attctagcaa atcaagagca aataaaatgc aaaataaaca gtagaaacaa  3000
3001  aaataataaa gacgaataga aaccagtcaa attgaggata gaaaatcaac atagaaaacg  3060
3061  aaaaactggt tctttgagag gatcaataaa atagatcaat aaacctctag ccaggagaat  3120
3121  aggagagaaa agagaaaaga catcagagtc agaaagagag agaggacagc actatatgtc  3180
3181  ttacagatat taaaaagatt aataagaaaa tgtcatgagt aactttatgc caatgaattt  3240
3241  aacaacttta cattaaacga acagattcct aggaaaatac aaactatcaa tgctaattca  3300
3301  agaagaaata aactgagtta agtctttatc tactaaagaa attgaatttg cagttaaaat  3360
3361  cctccccaca aagaaaaact agagcctacc aagcctacat gtgcaagtca cttagtattg  3420
3421  tctgaagttt aagatacatg gaaggatcaa atatttatta attatcatgt gcagacactg  3480
3481  aggatataat tttgatatca gtatgttggt atttcaacaa aattattctg aaggaagctg  3540
3541  tgggaagaac tgattcgtat aaggctaaat taaaaggaaa taaatgacaa taatttgggg  3600
3601  acaataatga gggtttgaac taagtgccaa tggttgtttt gttttttctt aattgtgggt  3660
3661  gttgggacga ggcatgattg aaagatagat attagtagat agaggaccag atgaagtgat  3720
3721  tgaatggcaa ttaaagatat ggagaggaac agagtaagga caccacatga ctcttggctt  3780
3781  gaacactaaa agaaccctca ttaaggttgg gcatagtggc tcacgcctgt aatcccagca  3840
3841  gtttgggagg ccaaggtggg tggatcacct gaggtcagga gttcaagacc agcctggcca  3900
3901  acaaggtgaa acctcatctc tactaaaaat acaaaaatta gccgggcacg gtgacaggca  3960
3961  cctgtaatcc cagctactcg caaggctgag gcaggagaat tgcttaaacc caggagaagg  4020
4021  aggttgcaat gagccaagat cgcaccactg cactcccgcc tgggcaacaa gagcaaaact  4080
4081  ccgtatcaaa caaacaaaca aacaaaaaac ccctcattaa gacagagact acaagagtaa  4140
4141  aatagattta ggaacaagaa gataggttta tttttcaaca aatgatatat tcatacattc  4200
4201  agcacccaaa agacacacaa tagacaatgg gatatatgga atgaacacac aagaaatctg  4260
4261  tgtagataaa tcagcttgct ctatccccca ggattacttg ccattaaagc attcccataa  4320
4321  ctatacaatt aatagctttt ccttgtcaaa gaattttaga aataagtaag aaagtagtca  4380
4381  agagatttga gaaaacaagt tcctctccct atacacttaa ttcacagcac tgaaatccta  4440
4441  cttcatttat ttttttcatt gtcatttcca atagcaaaac cttatttatg cattccatct  4500
4501  ggtttaatga gtttgatgta ctttcttcag aaaaaagttg ataatgtgaa gctctcttcc  4560
4561  tatattttcc cttcttttgt gtgggtaaaa tgattattca actctgccgg ttgaatccta  4620
4621  ttgcctccct ttaaggtttt atttgcttgt ttgccatttt ctggcttctc ttattctatc  4680
4681  tggaaattgt tattttaaaa cctacacaca cacacacaca cacacacaca cacacacaca  4740
4741  cgcctgttca actcagtcaa ataactgcaa caaccacttt ttgagctagt cttagaaatc  4800
4801  aagaatatgt caagtgcttt acatacatta tctcatttaa ttcttaaaat ctcgcaaagt  4860
4861  aggtaactcc atttaaagaa taaataaaac tgaacctcaa aaatattaca taatgagtcc  4920
4921  aatgtcacac aaccagtgat ggcagtatca ggacttgaac ctaggtctac agagcaccaa  4980
4981  aacttgtgcc acctaatttt cataaatttt ctggtatctg taacaaatcc tatacaaaag  5040
5041  gtcttacaaa agtactttca ttcatgcaac aaatatgaat gcctacatgt ctttaaaatt  5100
5101  tctgtagata tacttttaac agcccctttc ttgtactgtt tttgcaactg gaaagctgca  5160
5161  tactatgcac ttttcccttt acttcctctc attaaatgtc aaatttaatc atgttatgat  5220
5221  tattatcagg tagtggttca gccacagcta tttcctgccc cagttcctgt tcagtaccca  5280
5281  gaataaaatc cagcatattt tcattcctag tgctctaaaa ctacctgttc caggaagcaa  5340
5341  tcagttgttc tcatctgaaa actcacttct atattttgtg tcacattagc aattttcatg  5400
5401  agaataacaa agtggactaa aaatgcagtt ttcctaaatg tcacttaata ttttccactt  5460
5461  agtcatatga ttctggtcat caagtgatgt ttcagatttg taaatttaac gtatttatgg  5520
5521  tttggtatta atctgagaag aagatagaag cacgagactt tctcagattt tcaagggcag  5580
5581  tcccaattta aaacacactg gccaggagtg gtggcttata tctgtaatcc caggactttg  5640
5641  gtaggccaag atgggaaaat cacttgaggt ctctagcctg gccaacatag caagaccctg  5700
5701  tatgtacaaa aaaataaaaa ttaaaacatt agctggacac agtggtgcat gcctgcaggt  5760
5761  ctagctactc aggaggctaa ggcaacagga ttgcctgagc ctgggagttc aaggttacag  5820
5821  taattacact actgtactcc aacctggaag acagaatgag accctgtctc aaaataaaaa  5880
5881  aactctgtcc cactatcatg tatcaagtag ggattaagaa aagacagtca aaatatatgc  5940
5941  aaaggggagt tcacaataat gactccatgt ggctacaggc taggtaaagg ggttaaggga  6000
6001  tggcaaccat cattttggaa ttcttctttg agtcttaatt tgaactggga aagtaagtat  6060
6061  tggaaggtga atattaaata aacatgtaat aatggacaaa ctgctgaggt tttcctataa  6120
6121  ttttagtatc taagtatgca atttccaatt atcaaaattg ggtagtactc actttgccca  6180
6181  accacattta cataccatta tcatttaaag ctggccttca cacatacatt ttatacaaag  6240
6241  ctacaattac ttaccattcc ctaaacaatc catatttctg ttctgagact ctgcctcttc  6300
6301  ctgttctgca tggaatgccc tctttctcca cctacaaaca ccaccttcag acctttaagg  6360
6361  cttcagtggt agctcccctg aaacccaact agttctctct taaaattatt tattgtttct  6420
6421  tttgtattca ctgctttcta tgtgcccgta ctttatatat tttatttaag gcttaatgtc  6480
6481  ttctttgaag tattgccctt tccattaaac agataaggaa actgatgcta aaagaggttt  6540
6541  ggtgttatgt tcaaagtcac aaagcctgat aggaattcaa atccagactg tctatacttt  6600
6601  aactgaattc ttgtctcaag aattattggg accacaagca ttttggattt tggattttgt  6660
6661  aatatttgca tatacataaa gagatatctt agagatggga ctcaagtcta aacacaaaat  6720
6721  tcatttatgt ttcatttaca ccttatacaa atagcccaaa ggtaatttta tataacattt  6780
6781  taaaataatt ctgtgcatga agctaagttt tgactgtttt tttgttttgt tttgtttttg  6840
6841  tttttgagac ggtgtcttgc tctgtcaccc aggccaagtg cagtggtgcg atctcggctc  6900
6901  actgcaacct ccacctcctg ggttcaagcg attctcctgt atcagcctcc cgagtagctg  6960
6961  ggactacagg tgcataccac cacgcccggc taattttttt tgtattttta gtagagacgg  7020
7021  ggtttcatat tggtcaggct ggtcttgaac tcctgacctc aggtgatcca cccgccttgg  7080
7081  cctcccaaag tgctgggatt acgggcgtga gccaccgcac ccagcttgac tgtaacctgt  7140
7141  cacatgaagt caagtgtctt gtggcatcat cttggcactc aaaaggttcc agattttaga  7200
7201  gcatttcaga ttttcagttt acagatgctc aatctgtata tattgtatta tcgtcatttg  7260
7261  ttcaaatatc tatttctccc atcaaatgaa tgctcctcaa acacagagaa ggtgactcca  7320
7321  tccctttatc ttcagcaaaa tccaacagtg cctattatac aatgatctca aagtgttact  7380
7381  gtgtacaata gtggattcaa tttacggttt tgcagtgtta ttttccactg agtagtctcc  7440
7441  tactataaag tctccaagaa gccaatttta ttgtggtaat aaagtataat ggcttggaat  7500
7501  gtaggctttg gaatcagact gcttaggtgt gaatctcacc tctactgact catttgtgaa  7560
7561  gaaatcttga acaaattagt taaactaagt cttggtttgc tcatctataa aatgacagta  7620
7621  atcagtaccc atctcacagg actaaaatga ttaaataata tacaagtagt ccaactattt  7680
7681  tcgagtttca ttttatccac atgacaccct aaattctctt cagtttagtg aaggtttttt  7740
7741  tcattacata ttccttgcaa ttttgcatta aatggaccag ccaaaaaaag ttcatggttt  7800
7801  aaaaattggg tgggccacct tcttcatttt tagggccaac tgtccagtgc cagtttgggc  7860
7861  tcaaaaaaag tttactcttg gaggcttgac tatctatgca agagtgcccc cattgtatac  7920
7921  tatacttgtt tactcaccac attttcatgc tccaccagaa agtggtcaaa attggaacac  7980
7981  gaaaactctc cacctcacta acacctaact taaaactatc agatgcattc agacagccag  8040
8041  tctgtgtggg aggcaggcta tttctggggc aaaaatattt cctggaacca ctgtttctgg  8100
8101  ccccagacat ggctcattct ccgcagacct ccagattcct ctcctctacg ttatggaggt  8160
8161  ggagccacta caactgataa cgcatatcca tttccttctc ttaaaatttg cagtccatac  8220
8221  accatatcca agttaggatt tcaaattgtt atactgtttt gtgactcttt aggctaaagt  8280
8281  gtgcagtttc cagactttca gaattcccct tccaatatta aaaatatggt gaaaaaagcc  8340
8341  cagtttgaaa gaaaataaac tttacaaaaa tacctgaaaa caagatcaaa tactaagtct  8400
8401  cttgccaaag tcttggagaa aaaaaaaatg aaagaaacgt ttaaaaatgg caaaagctaa  8460
8461  ccaaaaacct taagattaaa gtatcacacc tgaaaagtag tctcaaagca aggaggatat  8520
8521  actattaaca aagaaagcaa ccgaaaacta caaaatattt aatattcacc atgaatttca  8580
8581  aaattacttg gcatgtaaag tacacactga gattaataaa ttgttccaga ttctgcactg  8640
8641  cccaggttag tataaggcag ttccttgttt tcgccacgct aaaaataaga agggtgacag  8700
8701  attagtgaca gaatgatccc tgaagttaca caaggaggtg ctgagttaga aagccatgac  8760
8761  tcgaaggaca ataccagaat gctggctgtc aacactgggc agataaaaat aagaaaagct  8820
8821  gaagcatgct gatggagcac ggtattgttt ccagacggga actatccctt aaggcccatg  8880
8881  ccttaagcac ccactccgcc gtgttgggat cagaaaactc gactgccgcc tgctcagagg  8940
8941  gggcagggca gcgaccctcc ttccacctcc tccagcgcgc gagccgccgc cccctcccga  9000
9001  gcccgctcct ccggccgcta gctgacatct ccccgccagc cgggctagcc acccgagacc  9060
9061  cctgaacgcc cttccaggac ccgacgaccc ctcagcacag cgccaaggga aggaagcaaa  9120
9121  ggacaggggc ctggaagcgg ggcccgaggg gcgggtggcg cgctgggctt cggcccgtca  9180
9181  ccatcaagac ttgaggaccg cgcgagctcg ggaggaaggc ggctgagcct ccgccaccgg  9240
9241  ccgactgatg agaaggggtc gcggctgacc ccggccctca ggtacgggag actgccggga  9300
9301  aagtcgccgg cgacggaggg cgacgcgttg gccccggagc ccccacctcc atcccgacga  9360
9361  ccgctctcct ccctcgtccc gatccatcct cgaaattctg tcagaactcg acgacctcca  9420
9421  cactgcccac ccgagcgcgg aggtgatgcc gctcttaccg taggagcgag cgccgcgccg  9480
9481  ctaggaggcg gctgaggtgc gcgcgggaga ctccgaagct agcgccgccg ccaacagagc  9540
9541  ccaaggagcc acaacgaggc tgcccgcggg cgcgctgcct ccagagggtt gccccacccc  9600
9601  ctctcccgca ggattttgcg ccggagcctg cagtcactgc gcgcgggcag ggaggatggg  9660
9661  aggaggggcg gggcgtcccg agagggcgga gctgagcgcc ggctgctctg attaacatct  9720
9721  gtgggcccaa tgggagcacg gaaactccag gctgatcttg gactgacttc cctactaacc  9780
9781  cgtgacagta gagaggcggg accaatgggt ctttttattg ccgcctttct gtcgaacccg  9840
9841  aaagtaagga aaggtcggtt ggtttgcact ggcggacaaa tggtccaatt accgcggaaa  9900
9901  agggacctct gaatccagat tggcgtcctc tctacctata gggtaggctc aggggcggtg  9960
9961  agaaccagcc ccggatgtgg gcgcggcact gaggtagaac TGAGAGATCC TCTACCGCAG  10020
10021  TCGTTTGAGG AGGCGGAACT GAAGTTTTTT CTTAATTATC ATGTGACGGG TTCTGGATTT  10080
10081  AATGGGGGGA AAAGGGCGGA AAAGGACAAG GATCCAAACT GGCGAATTTG CTGATCTTCG  10140
10141  CGTCCCTCTC CGCTTTCCGG CCGGCAGCGC TGCCAggtga gtctggggct ctgccctagc  10200
10201  ccgcaccgta cgccggcgct ggtctcctga tgcttccgtg ggctgtgcgg ccgaccctca  10260
10261  acccatcaca cagccagccc caaacgcgca cacgcctgct tggctccagg gcttctgtgc  10320
10321  gcatccagca ggaaccgtgt taaactccag catgtgctgg gcttacagcc catgaaaggg  10380
10381  gagcgtcccg gtggggcgcc gcgagccgac tgtcggtgtt tgcagaaggg caagtatagt  10440
10441  ttaggagcgt cctgaagttc caggggcaaa taggccccca gatgagctaa gttgtaagca  10500
10501  gaacgctgtt cctttggcca aggctgttgc tgcacgggct tttcaaaagc gactcattat  10560
10561  gaagaagaat aaatatgtgg gctcatgaag caaaattatc tttgggatga ggcaggttca  10620
10621  cttggtagac tactggcagt ggcgagagaa gggaaatggg ggctgatacc cagccgtggg  10680
10681  ctatgtgggt ggggctctat atatgtccat acaggggtaa ctccgaaggt tttaaaaatg  10740
10741  agtaaggaat cattaacaaa tatttaactg tcttcctagt gccagaaata accaccttaa  10800
10801  atgggaaaca ttttagttga gcacattttt ggagtacgca cctccccctt tcttgtggag  10860
10861  agaatagtag gaaacataac gactgctcaa attgatgaag acgtaaatgt aaaactggga  10920
10921  tcgtatgtca tcgttgtagc tcagcataca ggcgtacaat ccttcaatcg tcatttaagt  10980
10981  atcagcagtg cttccccatt gagggtattt ccgtgcaaga acataacaga attttgttgc  11040
11041  atcccacatt ataaatcttg taggcacaat aagattgtta cttgcatcct ttcacctcca  11100
11101  gccctaaagc acctgtggta agtacagcca aatgtaagaa aaaaatgaag cttgtcttat  11160
11161  ccgatagcag atggaacagt taggtttaag caagtgtata atcataaacc gtttttcaga  11220
11221  ggttcacaaa aacggcctga tagattggag gtggggattg tgcaatttac gggatgaaat  11280
11281  ccatccatgg ttattaatca acacacaccc ctccaaccct gcttccaaat tcagtcccac  11340
11341  atcccactct atggcagcct ctggccggga aaggaaacca acacagaaaa atgcctcctt  11400
11401  agaagcaaaa ttactgcagt atgaagcctt tgccaattaa gtaaacaagt ttaagtgcca  11460
11461  ctagatgggt ataagggaaa agaggtgagt taggagacta atacttaact gttgaaatag  11520
11521  aacagatgtg tcctcttgca ctgtgatagc cacccactat ttaaagtagt agagatgttg  11580
11581  cacagtacat caaagttagt tctaaaatat aattgagcac gctaatctag ggtatttggc  11640
11641  tcaattagcc agttccttca ccttttccct gttatcttcc tgcatctttc ctcctaccac  11700
11701  gcatgctttt gttcctatcc ctagcacctt ctgatctttt tctctttcca tcaagtatcc  11760
11761  tctctcatct tcagtgtcat tccccattgg cttatttctg tttatagtca taaattcttc  11820
11821  ctttcctgaa aatttcttct ttcagtttca tataccctat ctttcatttt tctcttctcc  11880
11881  aaatgcctca aaggaataaa atgttctcaa ttgtttccat ttcttggtct tctgttaact  11940
11941  ccttacccag ctgcatgcag tctggcttct gatttcccat tctacttatc ctttttccaa  12000
12001  gtggccataa aggttggtat aaaaaactta agtagaggaa catatcataa acctatatgt  12060
12061  gaagattaaa tataataaat gctatcccaa gctaagtttt atgcattcat aatcaaaatt  12120
12121  ctaggttttc aagaatcagc aaatttagca ttgaaaaact gtaagggcaa aatagaaaat  12180
12181  attctagaaa agaggccggc gtggtggctc aaacctgtaa tcccaacact ttgggaggct  12240
12241  gaggtgggtg gatcacttga ggtcaggagt tcgagatcag cctggccaac atggtgaaac  12300
12301  cccatctcta ctaaaaatac aaaaactagc tgggcgtggt ggcgcacact tgtaatccca  12360
12361  gctacttggg aaacttaagt gggaggatca cttgaacccg agaggcagag gctgcagtga  12420
12421  cctgagatcg tgccactgca ctccaacctg agtgacaaga gtgagactcc gtctcaaaaa  12480
12481  aaaaaaaaat tctagaaaag agaacaacga gtagatacta ggccttccag atattaatac  12540
12541  attcctagag caacactaag tcatatagta ttagtgcaaa agagaaacat atagatcaat  12600
12601  gaggcagaat agtgatataa gaaatagccc ccaaaattta gcatctaata atcacaaaac  12660
12661  atcaaaagtt tattaggtgg tcctgattat tgaatggata acaagtagct taaaaaaata  12720
12721  catatataca ccaccaatca gtgagactat tgttaaaagg aaaaaaacta ttataccaag  12780
12781  aaagatattt gtaagaattt ttatgagaaa ataagtgaga atttaagaat atgtttcaaa  12840
12841  ttatatgaaa atccagtgtt atcagtgcct tttatattat atagcccaac aacctcttta  12900
12901  caatcttttt tttttagaca gtggtctcac tcccatcgcc caggttggag tgcagtgtgc  12960
12961  aacggctcac tgcagcctca acttcccggg ttcaggtgat tctcccactt cagcctcgcg  13020
13021  agtagcaggg aatacaggca cgtgctactg cacctaaatt ttttgtattt ttagtagaga  13080
13081  cggggtttcg ccatgttgcc cagactagtc ttgaactcct gggctcaaga gatgcacctg  13140
13141  ccttagagtc ccaaagtgtt gggactgtgg gtgtgagcca ctgcacccag ccactaaaat  13200
13201  attaattcta ctttatattc ttgtgatttt tattaaccat tccctccttt tattgatgga  13260
13261  ttgactgatt gagacagcat ctcactcttt tgcccaggct ggagtgtagt ggcatgatct  13320
13321  cacggggcac tcactgcggc ctcgacctcc tggactcaag caatcctccc actttagcct  13380
13381  ctcagtagct gcgactacaa ggtgcatacc accacgcctt gccaattttt ttattttttg  13440
13441  tagaggcagg gtttcactct tgccctggct ggtctggagc tcttgggctc aaatgatatg  13500
13501  cctgccttct cctccccaaa tactgggatt actggcatga gccacgcacc cttcccattc  13560
13561  ccttctttta aaactctctc tcttctcagc ttgataccca cctttcactt tttcactact  13620
13621  ttgaatgctt ttttctttgt accccttgaa attgaattaa aaattagatt tgcaaatgta  13680
13681  taggaagatt aagaacatct ttgaggtgca ggaataaagt tgtaagtgcc tggactcgag  13740
13741  tgatagcact gaaaaggaat cacctgacat tttgaataga gcttatacag tagatataat  13800
13801  aaaaattgta ttttgtcatg ggctgtaagg aatggtggat ataatgtcaa tgatcactaa  13860
13861  gttttagagg atttgaaagg aagaatagta gaatgttttc aaaattagga agtcagttgg  13920
13921  gaaagaacca gttttgttca ttaggaatgg aagtgatact ttttttctgg tatcaaaaca  13980
13981  atcttgactt tttctccttc tcttaGGGTA TATTTCCTTT TTTCCGATCC TGCAACAGCC  14040
14041  TCTTTAAACT GTTTAAATGA GAATGTCCTT GGCTCAGAGA GTACTACTCA CCTGGCTTTT  14100
14101  CACACTACTC TTCTTGATCA TGTTGGTGTT GAAACTGGAT GAGAAAGCAC CTTGGAACTG  14160
14161  GTTCCTCATA TTCATTCCAG TCTGGATATT TGATACTATC CTTCTTGTCC TGCTGATTGT  14220
14221  GAAAATGGCT GGGCGGTGTA AGTCTGGCTT TGACCCTCGA CATGGATCAC ACAATATTAA  14280
14281  AAAAAAAGCC TGGTACCTCA TTGCAATGTT ACTTAAATTA GCCTTCTGCC TCGCACTCTG  14340
14341  TGCTAAACTG GAACAGTTTA CTACCATGAA TCTATCCTAT GTCTTCATTC CTTTATGGGC  14400
14401  CTTGCTGGCT GGGGCTTTAA CAGAACTCGG ATATAATGTC TTTTTTGTGA GAGACTGACT  14460
14461  TCTAAGTACA TCATCTCCTT TCTATTGCTG TTCAACAAGT TACCATTAAA GTGTTCTGAA  14520
14521  TCTGTCAAGC TTCAAGAATA CCAGAGAACT GAGGGAAAAT ACCAAATGTA GTTTTATACT  14580
14581  ACTTCCATAA AACAGGATTG GTGAATCACG GACTTCTAGT CAACCTACAG CTTAATTATT  14640
14641  CAGCATTTGA GTTATTGAGA TCCTTATTAT CTCTATGTAA ATAAAGTTTG TTTTGGACCt  14700
14701  catttttcta catgactctt gaataatctg ttgtatgtgg tcaatatcta aagtaactaa  14760
14761  atataaaacc tttaacctac atgtttgggc caggcgaggt ggctcacacc tgttatccca  14820
14821  gcactttggg aggctgaggc gggtggatca cttgaggtca ggagttcagg accagcctgg  14880
14881  ccaacatggt gaaaccctgt ctctactaaa agtacaaaaa ttagccaggc atggtagcgg  14940
14941  gcgcctgtaa tcccagctac ttgagaggct gagacaggag aatcacttga acccgggagg  15000
15001  tggaggttgc agtgagccaa aatcacacca ctgcactcca gcctgggcaa taggactaga  15060
15061  ctccgtctca aaaacaaaac aaaacctaca ttttttaata gaagtttaat ataccatggc  15120
15121  tgtattatga ccaaagtaaa tggccatttg tgtttctaaa ttatgaagga aaaaaaacct  15180
15181  gaaacaggga tgccacttcg tatttacatt tagaaagaat ctgagtttga cagattttta  15240
15241  tctaggctaa attcactatt acctctacct tctggttggg acaaataatt tagaggtggc  15300
15301  atgttaaaac agagcagaaa agccaggcgc actggctcac gcctgtaatc ccagcacttt  15360
15361  gggaggccaa ggcgggcaga tcacaaggtc aaaagatcaa gaccatcctg gccaacatgg  15420
15421  tgaaacccca tctctactaa aaatacaaga attagctggg tatggtggtg ggcgcctgta  15480
15481  gtcccagcta ctcaggaggc tgaggcagga gaatcgcttg aaccccagag gcggaggttg  15540
15541  caatgagctg agatcacacc actgcacccc agcctggcaa aagagtgaga ctccatctca  15600
15601  aaaaaaaaaa aaacaaaaac aaaaacaaac agcagaagcc tgccacttcc taaagttagg  15660
15661  gagaccctat aatcctgatt ctgtcaggac aggcccagtt tatataccta ttgtcctggg  15720
15721  gtctcaagga attagtgccc cctcacaatt agaagtgtct tgaattgaga aagcatatta  15780
15781  tcaccctccc aaggtactaa tcaattccaa tgaagcagag gtgacagtac ttataaaaat  15840
15841  tccaaagagg ttgaagtgtc ttataaccct gaagcacgat gattgttctt accctatgca  15900
15901  accctcactt ttagctttaa gagaaacctc aagtgatttt ttctccgttt taaaaaaatc  15960
15961  aaacaaaaaa gtgatttctg gctactgata cagaaggtct agttctccct tgtaatgaca  16020
16021  gataacataa gtttcacaat acaacagatt aatacagctt aactcattag gcatttgaaa  16080
16081  ctagagagct aggctaaata aataaaaact aatcaactgc aaagttttca tcttataatt  16140
16141  gacaataatt aggattttca gtatgtaaaa ataggattga gaacagttag tactgggaac  16200
16201  ggaatgttcc aggcttgatc agatacctct aactcaattg agagatgcat actttggttt  16260
16261  atgggatcta tcgttaaata aattcaaagt agaagaaagc ttacatctct ctaagaaacc  16320
16321  agccaagagg attttggagt acagggaaaa ggaaaagaag ggatggcacc acagcaaaca  16380
16381  atcagctagg ccaggagtca gcaaaatttc tctgtaaagg gcttctcagt aaatatttag  16440
16441  gcttttaggt gatgtggttt cttttgcaac tactgaactc agtccttatg gcagagaaag  16500
16501  cagccacaga ccatggctat atcccaataa aaccttattt atggacatga aatttaaatt  16560
16561  tcaaatgatt ttcacatcac aaaatatttt tacttttgtt tcaaccattt aatggcataa  16620
16621  aaaccattct tgcctcacac acaatagaaa aactggtggt aggttagata tggcctacag  16680
16681  gaggtaattt gctgacccct gtgctaggca ataaaagcat aatggaattc tgtatgagac  16740
16741  gttaagagga aaggtagaac aggtctcttg ctcccccaaa cagttctacg aggaaggaag  16800
16801  agagagatta agtaagaatt gtatgtaaac tgcaacacaa taaccgacct gtttacacaa  16860
16861  gcgtcaatga attttaacag catctgaagg attcccagaa agtagaactg ccgcactaaa  16920
16921  taaacacttg aagcagcaca ataaattatc atggatatgt gcaatacaca catcagtgtg  16980
16981  ttacattaaa acattacgta atgaaagaca ttaaagatag aaatcatgct tacaggtaga  17040
17041  aaaatcaaaa caaatggact aatatgtaaa caattagtat tgtacaaaaa taccttccta  17100
17101  ggttttagtt ataggattct tcctttgtat tacagagata tttaccaatg acgtttttta  17160
17161  agattaaaca cacaatgcct catgaaagaa acttaaacat cagaggttct taccaaagcc  17220
17221  gattttttct aggttagcat ggatgtaact cactctggtt tgggcaaaag atttgtcatc  17280
17281  aacaatctga gtaaaagcaa cctgtgcaca aaataacttt ttataagact tgaaactatg  17340
17341  acaaggggcc gagtgcagtg gctcacgcct gtggtcccag ctacatggaa ggctgaggtg  17400
17401  ggaggatcgc ttgaacccag gaattcaaga ttacagtaag ctatgatcat gccactgcac  17460
17461  tccagcatgg gtgacaaagt gagactctgt ctcaaaaaaa aaaaaaaaaa aatggctgag  17520
17521  tgcggtggcc cacacccata cctgtaatcc cagcactttg ggaggccaag gcgggtggat  17580
17581  catctgagat caggagttcg agactagcct ggccaacaag gtaaaaccct gtctctacta  17640
17641  aaaatagaaa aaattagccg ggtgtggtgg caggcacctg tagtaccagc tcaggaggct  17700
17701  gaggcaggag aatcacttga acctgggaag cagcggttgc agtgagccga gatcacacca  17760
17761  tggcactcca gcctggacaa caagagtgaa actccctctc aaaaaataaa ataataattt  17820
17821  aaaaaaacat tcaaatgatc caaaacttag taacatttca tgaacatagg gaccagatat  17880
17881  ggtagcctca accaaacatg taaaacatga acacaaatct gccaacaaag agccttcaag  17940
17941  caccaagaaa aatacttgta taaaccttca agaagtagag atctatcctt gggttcaagc  18000
18001  ttactgcaat tttaaaagtg attaacctgc gggacgtggt ggctcatgcc tgtaatccca  18060
18061  gcactttggg aggccaagcc aggtggatca cgagggtcag gagtttgaga ccagcctggc  18120
18121  caacatggtg aaacctcgtc tctactaaaa atacaaaaat tagctggttg tggtggccgg  18180
18181  cacctataat cccagctact caggaggctg aggcaggaga attgcttgaa cccgggaggt  18240
18241  ggagattgca gtgaggagag ctcgcaccac tgtactccag cctgggtagc agagcaagag  18300
18301  tccgtctcag aaaaagaaaa aaagttatta accttataaa tttggtcatc tggtttccac  18360
18361  tttgcttttt cacagtgtag caaataagag ggaactattg actaatgaat agaagtgata  18420
18421  gccaaaggag aggaaaccat agaatcatct ttataccagg gcaggcatat cactatgcac  18480
18481  ctgagtcatc aggaaaatca attaatttct ctttattgag aggaaaatta tcagagtcct  18540
18541  ttcggtgtta tataaacaag ccacaaacta ccaaaggagt tttccttaat gttgattggt  18600
18601  catgtttgcc cagtaaacat cactatgagc acaaagtatt attggtgtcc ttatacttag  18660
18661  tggcataaat attaaaagat gccgagggtt gggtttggtg gctctcactt acagtcccag  18720
18721  cactctggga ggccaaggtg ggagaatcac ttcagaccag gagttccaga ccaacctgag  18780
18781  caacatgatg taacttgagg tcaggagttc gaaaccagcc tggccaacgt ggtgaaaccc  18840
18841  tgtctctact aaaaatacaa aaattagccg gtgtcatggc acacacctgt aatcccagct  18900
18901  actcggaagg ctgaggcagg agactcgctt gaacccagga ggtggtaggg ttgcagtaaa  18960
18961  ctgagatcat gccactgcac tccagcctgg gtgacagagt aagactctgt ctcaaaaaag  19020
19021  aaaaaaaaaa gttacacaat tttagaacag ggtggaaaag gatagcacat ctcttcattg  19080
19081  taatgatgga gaaactaaag cccagataaa taattttagc ccatggtcac agataagtgg  19140
19141  aggagtggga ctccaaatgc tatttccaca aatatgtctc ctgttaaagg aaaaaataaa  19200
19201  aaacatcaat ggaagatacc agttatcaaa ccctgaagat accactgggt tacaagcttt  19260
19261  tctgagggaa ctgccttaca cttcatgttt ctcattttgc attgccctgt attcaagtca  19320
19321  gcctgtcata ctgtattaca ccataaggca attgtcatcc gtctatcctt ttgcctgtcc  19380
19381  accactatca cctatacatg accgtcacaa atttataatt caagtatatc aagaacaggc  19440
19441  agtctgtgat aagacatgat tttgaaatgc cagcttggga aaaacagtga actaggaaga  19500
19501  ttgtttctga tgttcacctg ccttcaccat accttgcctt gaccccctca tgaaactcct  19560
19561  cctcactcct cctcatgcct atcctctgcc ccaaattaga ataatacaaa gaagagataa  19620
19621  ttagtgagga aggtgtgaaa tgactggagt gacccagcac agaactcttt taactattct  19680
19681  tttgactatt ttaattccag aagcagaagc taacatgtaa agtaggtaga gtaagccagg  19740
19741  caatgtgcta agtaaacatt tggcatgttc tgtcacttat ctttcaccac aaattaacag  19800
19801  aacacataag taattttctc aaagttattc aagtgtggtt ttggtggggt ttttgttttt  19860
19861  gtttgagaca gggtctcgct ttcacttggg ctggagtgca gtggcctgat catagctcac  19920
19921  tgcagcctcg agctcctggg ctcaagccat ctccccacct cagcctctgg agtggctagg  19980
19981  actacaggtg tgtgccacaa tgactggctg tttttattat tattattatt tagagatggg  20040
20041  agtcttgctg tgtggctcac attggtctca aacttctggg ctcaagtgat cctcccacct  20100
20101  gggcctccca atgtgctggg attacaggtg tgagccacca tgcccagtct tattcccttt  20160
20161  taatgaacct cagctatatt gctacaaatg cccgcagtca aatatcgtgg ctgggagcag  20220
20221  tggctcatgc ctgtaatccc agcactttgg gaggctaagg tgaggaatgc ttgagcccag  20280
20281  gagttcaaga ccagtctggg aaacatggtg aaacaccatc tctacaaaaa atttaaaaat  20340
20341  tagcggggca tggtggtgca cacctgtagt cccagctact cgggagactg aggagtggga  20400
20401  gggtcacatg agcccaggga agtcaaggtt gcagtgagcc tgggcaacaa agtgggaccc  20460
20461  tgttcctaaa taataaagtg gctttacaga ttttacagaa ggactaactg tatgaaaatg  20520
20521  tgcgaccttt atgtcctcct tccattcctg cagtggaatg gatatagact gaaaaaaact  20580
20581  agggcaggtt gtcatcttca gtattttcaa tttttgaatt tttttaacat gagtagggaa  20640
20641  aaccacaaaa gcttaaacag aatacctgtc tgataaccag actttatcta tcaattaaga  20700
20701  cttaaaaatg tgaaattctg cctcagactc tgagatatca aagtgcttct tatgtagcca  20760
20761  ggcatggtgg ctcacgcctg tcatcccagc actctgggaa gctgaggcgg gaggaatgct  20820
20821  tgagcccagg agttcaagat cagtctgggc aacatggtga aacaccatct ctacaaaaca  20880
20881  tacaaaaatt agctgagcat agtggcgtgc acctgtagtt ccagctactc aggaggctga  20940
20941  gctgggcaga tcacctgaac ctgggaggtt gaggctgcag tgagctgaga tcgtgccact  21000
21001  gcactcctgc ctgaggctct gtcccaaaaa gataaataaa gtgactcaag ccaaagaggg  21060
21061  agaatctgtc tcaaaaatta aaaaaaaaaa gtgcttctta tatttgccat tttaatcatt  21120
21121  ttaggaatag ttaaaatgta tctttagttt gcaataattt tcagtgtatc tccagaaaaa  21180
21181  ccagttgaag gaaaactgtt gggtaagttt cacgggtttt acaggtttat ttctacaata  21240
21241  ctgactctct ccaagctgcc caacaggcct ggatatctaa tagttacctt cttaaacttt  21300
21301  atccataaga gttttggtta gactgcagta caaaacaaga aacttggttt ctttatagta  21360
21361  tcttctcatc taacttgtct ccatttttct ttctgttgca atcctagaat tacatttgaa  21420
21421  gtcagactga ctttaaatta tacaaaccta cagaggtggg aggatcactt gaggccagga  21480
21481  gtttaaagtt cagcctgggc aacatagcaa gaccctgttt ctacaaaata aaaatttaaa  21540
21541  tttagccaag catggtggtg ggtcctgtag tcctaactac tcaagaggat gaggcaggag  21600
21601  aatcacctga gcccaagagt ttgaggctgt actgagccat gattgtgcca ctgcactcca  21660
21661  gcctgagtga cagagcaaga ctgtctttaa aaagaaagga aacctaccta actttccccc  21720
21721  acccctagtg tacaatatgt tccttcaagt atttatggaa caccaagtat acaacatatt  21780
21781  aggtgttggg gatgcaaagt gataaaattc ctaacttcta gctcatagtt tagctacagt  21840
21841  ccaacatgta cttaatatgt atatttaatg ctctgagcag agggcagcag acagatttgg  21900
21901  gtctatacca acttctgggt gaggggacag ttggagatgt gccctgtaaa gcctataaaa  21960
21961  ccctgtactg taaagcaggg gtccccaacc ccctgggcca tagactggtc ccagcccgtg  22020
22021  gcctattagg aaccaagcaa catagcagga ggtgagtggg gtgcaagtgg gcattaccac  22080
22081  ctgagctcca cctcctgtca gatcagtggc atcattagat tctcatagga gcgcaaaccc  22140
22141  tactgtgaac tgcacatgca gttcagatct aggttgcatg ctcctgaaaa tctaatgcct  22200
22201  gatgatgtga ggtggaaacc atcccccacc caacccctgt ccgtggaaaa attgtcttcc  22260
22261  acaaaactgg tccctggtgc cataaaggtt ggggaccact gctgtaaaga cagtacagga  22320
22321  gatgatgtct gagttttgaa aagagaaata agatttcact gtgttgtatt ccacatattt  22380
22381  acttccccag caaagtaaaa gaattttaaa agttcacaaa ggaaatggca atgactgcca  22440
22441  tctggtaaag tggaaaactg gtcacatcaa atagaagaaa ttgtgttaca tgaagctgga  22500
22501  aaaggagggc caataataaa ggctcttcag tgctatgcta agcatttgac ctttattctt  22560
22561  tagcaaagga gaagccaagg agtacttcta caaagaataa taattctata ttttagaaag  22620
22621  gttaaatctg ttggtaacac aaagaatgga atggaataaa gagggaaagg gcacaggact  22680
22681  agaacacttt agggtatttt gaatccaggt gagatgaaca tctactataa ctgtgatgtg  22740
22741  acaagagagc aatagatgaa ttttaagtat ttctgggatt gactcaatct cataacaaat  22800
22801  tggacacagg aaccaggcac agtggcttat gcctgtaatc tcgacacttg gggaggctga  22860
22861  ggcgggcaga tcacttgagg tcaggagttc gaaaccagcc tggccaatat gacaaaccgc  22920
22921  atctctacta aaaatacaaa aatcagccag gtgtggtggt gcatacctgt aatgtcagct  22980
22981  actcaggagg ctgaggcaca agaatcgctt taacccagga ggcaggggtt gcagtgagcc  23040
23041  aagatcatgt cactgcactc tagcctgggc aacagagact ctgtctcaaa aaacaaaaca  23100
23101  aaaggacaca ggaaaagaga aaaatcaaat tactataagg tgattatgaa ggaagacagt  23160
23161  gatgacaata accaaattgg gaggaaagaa acagctaatg cttgagggca aggcgaaaaa  23220
23221  gaatttagat ttgaccatat ggatcattag aactaaagtg aaaaaccagg ctgactgaag  23280
23281  ttgtgggatc ctgaaggtag ctcagggaca gactgtagag gcctaaagga aagaccgtgg  23340
23341  agactgcctt aaatagtggc agacaggcaa agaatccttc caaagaaact gaaaaacaac  23400
23401  atgaaaaaaa caggtcataa agagttttag gagtaaaatg atagtgctgc aagggtcaag  23460
23461  cagaaatact aagaagtaca gccactgaat ttggcagtca aaaggtaacc tttgagaaaa  23520
23521  ccatttcagc atacatgtga ggatttacat gaaactgtag tgaaatgagg aataaatgga  23580
23581  agatgaggaa gtgaaggcag acagaaattt ccaagaactt aggaagaaac acagcacaag  23640
23641  agcattaaca aatgccagac ttaagataaa ggtattttta aaaacgacag atttgagatg  23700
23701  tttcaggtaa aaatctggct tagttgacaa aatttcaaga aaaaactttg ggttggcggg  23760
23761  gcagaaggat caaactgtct gtccaagtta agtttatcaa cactgtatta cacaacattt  23820
23821  gtgactataa tattgtttgt ttgagactga gtcttgctct gtcacccagg ctggagtgca  23880
23881  atagcacaat ctcggctcac tgcaacctcc acctcccggg ttcaagcgat tctcctgcct  23940
23941  cagcctctcc agtagctgcg attacaggtg cgtgtcacca cgcccgtccg attttatttt  24000
24001  tagtagagac ggggttttgc cacgttggcc aggttgtgcg actgtaatat taatttgcct  24060
24061  ctgagtctgc acacttagta gtcctttttt tttttttttt tttttttttt tgagacagag  24120
24121  tctctgtcac ccaggctgga gtgcagtggc acgatatctg ctcattgcaa gctctgcctc  24180
24181  ctgggttcag gccgttctcc tgcctcagtc tcccgagtag ctgggactac aggcacccgc  24240
24241  caccacaccc ggctaatttt ttgtattttt tagtagagac ggggtttcac catgttagcc  24300
24301  aggatggtct cgatctcctg acctcgtgat ccacccgcct tggcctccca aagtgctggg  24360
24361  attacaggcg tgaccactgc gcccggccaa gtagtcttaa gtagtacaac agcaatgaac  24420
24421  tttacagaaa agtgtagatt taacattcta acaacataga tgcgtaagtt ctgaatttca  24480
24481  aaatgtacag aaggatcgag ttctcacatg ttcacagtgc agttcttagt aggcagatca  24540
24541  tagtaataaa acacacaagt tataaatttt aatttctagt taacataaat tctactcgcc  24600
24601  cagaccatat tttgttctca gctcattcat attctctgat tgggtctgaa gtccaagaag  24660
24661  agctggaagt gaagataacc tgaaatgcag gatgttttcc cct           24703