Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: IRAIN

IGF1R antisense imprinted non-protein coding RNA

Sun et al. Nucleic Acids Res 42: 9588-95601, 2014

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens IRAIN IGF1R-AS  15q26.3  Imprinted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    ccttgctact gtccctccca ggagtgaggc aaaagcttac tggcctcacc aagaaaacaa   60
61   tgcaaaaaat agaagccaac ttccatacgt ggtgattctg cttgttccaa ccacatctcc   120
121   ctcaaatctc catctctctc tctgcctagt atcttgagat ctgaaggctg gaagggcctg   180
181   tgaaatgacc taggtccacc ctgtaactca aggtcagcag gtgtgcaagt accctaccca   240
241   cccaactttc tgagatgcca ccctggccct ctgcaccagg ccactccgga gaccaccagg   300
301   cagccgagtc cagcctgcag atgcttcctc ctcaggaacc cagctccaag agggtttaaa   360
361   agcacactac agacataaat cggtgccaat gaattattca ttacatctta tctataggga   420
421   acttatggaa caaagtctcc atccacaggg atgaggtgat cttgacacaa ggccagactc   480
481   acaaattacc cttccaggag ttctaatttt ttttattcac ctcaatgtgc aaaaagccta   540
541   atcaaacaat gattttaaag ataattttat tgctttcaag ttccatgcag cagtaactgg   600
601   tgtgataaaa tgttttggct agcagaggtg caatgatcag atgaaaataa atttgttgta   660
661   caaagaagtg cttcaaagtg aatggcgagt atccctttaa gaagtcttcc gtttcttcag   720
721   ctcctcctat gcaccaggca ctgggccacc tcctgggaat tcaaagataa ccaaggtacc   780
781   attcccctcc ccaatggtgg gggaaagcaa tatgggggag atgcccaaat aggaggtata   840
841   gcaagagacc acaggagctc aagtcagtgc aatcattctg catgcagaat caaggccaga   900
901   gagagggtga aattacagct aactcttaaa ggagcttgcc agagggcaag ctggtagtat   960
961   tgtttgctat tccaagcaga ggggcttcca cctgccaaga caaagagaca cgaatgagta  1020
1021  cagcctgaac tgttcaaaat gtctgggagg aagggaggct gaagttctct ctcagacagc  1080
1081  caaacaaaga tttccgaatt aaaaataata aaaggcaatc atggggaaac aggtttaagg  1140
1141  cttttgacac gtaaaactga ataaccagct atatattttg tgtaatctca gcaagaaaga  1200
1201  ttctgaaaat atcaataaaa catgaaacaa aatacataaa attagctagc gaaatataga  1260
1261  cggtgtggga cctaacacaa cactggatgt atttattctt attctctgtg agtatttctg  1320
1321  gctggcgagc atcttaacca catagaatag ccaaagggga gagagaagag aatgaaagtg  1380
1381  ttactacctg tttaaataga gcaatggaag gtaaatcttg ctgtattttt ccaaatgaaa  1440
1441  tcagtagtgt ttttttaatc tctaatctca aatattttgg agctttaaat ttattaaagt  1500
1501  cctgtaaaat tatcttaaaa ctctaactgt aaaagacaca ctaggtgtta acagctctgc  1560
1561  catggagttg cagtgcgcct gtctgcatca cttaggaaga ccctaattct ctcaggacag  1620
1621  ctcgcactga cacagtagag taaccttaat ccaaaactgt agcccagtga tttctacaga  1680
1681  agtctgtagt atccacattt tcttgcaatc agtccccagg aagcaagcca gagagtgggt  1740
1741  tgggatcgct atcttcctcc ttggggcact attaattcag tcacctaata tgctgaattt  1800
1801  cccttctggc cactagatgg agcctatgca taggcgagat gggcaaagtg cacactggac  1860
1861  acctctcagg tgtgagcaga aattgacaaa tgacaatatt aagggagaaa gtgtaataaa  1920
1921  cagatctctg aaatggaagg caaactgcag ggggatgacc atcgtttact gaaaaaaaaa  1980
1981  atcacaactg tttaataagc aacatgccat cttgttaata aacaccttag caaaataaag  2040
2041  ttttattata catttattga gcacctatgt gccaggttct ataacatatt taaatggcaa  2100
2101  ggacaatcaa acatcaagta agccttatat ttctatccaa agaacatctc tgttcgagga  2160
2161  tgtcacaacc ctaagaacag tagcagttga agtccaaggg cttaatacca ggtgccaggt  2220
2221  tctattctag gcacttgaca tgtgtacgaa tttgatttct atgaatgttt aaagtagatt  2280
2281  ctattaaaat tataatttca cagatgagga aactgaggca caagaagatt aaattatttg  2340
2341  cctgagagct tagctactga agagctgaga ttcaaaccag ccactttggc tccatggtcc  2400
2401  taataaaatt acaagcaagg aacaagacaa atcactgtca accagcaaaa ccgtgggtta  2460
2461  tgaactcaaa aggagtaatg ggaaagtaga tctatacaag ttagggaaat cccaaaaacc  2520
2521  ttcaagaagg aagaggaatt tgacttggaa atgtaaagat ggcatctctg acctattcaa  2580
2581  accacagaaa aggcatatgg gggaaaggaa tcacctgact tagcgtgctg ccttttgaaa  2640
2641  gttatgatct tgtccctatt ttacagatcc acctggaact tggaaattat ttcaatttaa  2700
2701  aaaacctatt ctatttcctc acaatttttc tgactttggt tttctaaacc tgttagaaaa  2760
2761  ggttttcatt ctgttgttta gtgagaaaag gagaaatgtc tcccccaaat atttttaagt  2820
2821  ctccgcattt ctatcaagac tcagaaaagt taataacttt aggaccaaag aactaattgg  2880
2881  cagctaagga gaaactaaag ctatggtgac cttcctgtgt tcttaagcgg cactttctgc  2940
2941  tattcagtat tgaggatgga aggagaagta gcagagtagt gaagaggaaa aacattctca  3000
3001  gctatggaaa cagcagaagc aaaaacttga agacaggcat aacacagctt cctttccatc  3060
3061  aagctaatgc acagatgctg gggagtacca ggaactaaca gtggatccct acagcacagg  3120
3121  attactaagg acctgtttca ttacttgatt ctaaggaccc tggacttgat cctaggacca  3180
3181  caagaggcac gttctgagta tttggagctg gcaagtccat cagactaagg gaatggtaca  3240
3241  ggaactggtt cagaggccaa ctcagcatgt agtcagagtc aatgcaggtc tgcactggac  3300
3301  caggctggat cccggaatag gggtcaatct gagcgatttc aagtgactca gtgagatcga  3360
3361  aaggcaacat tcaattaatg agtctcccca gaaaaggaca ggctgcagaa ctgaaactga  3420
3421  acaaattcca tcctgagcca atctctgttg ctgaaaattt tactgaggtg catgtgagaa  3480
3481  agaaaatccc aattgtatca cctgacgaag aaaggctacc ataacaaaag ttctgtacct  3540
3541  acgactacac gatatcatgt tgtgacctaa catatgcagt gaactcatta tccacagaaa  3600
3601  tcagacaaca gaactaaggg aagcctcaca gcagatctcc ctctgctgct actggtctct  3660
3661  gtgttcattt gttttcgtgg caatctgtgc ttctctttaa agtcctgagt ctgtaagctt  3720
3721  gtgtattatc ccactaaaat gagactcagg gaaattaggt aaagagaata aatacaggac  3780
3781  aacacagata aatgtggaca caactgagag ggattttaca atctagacag aattaatagc  3840
3841  taatgactta gaaaacactt tgtaagctga tgcagtcaat tggatcatgg gctcctacct  3900
3901  ggaatttctc tccatgcttc ctactttttc caggaagtta tcaaaggtca ctaagacgct  3960
3961  ttgaatttgg ggaaaactcc tacaaataaa ttcatctctc cctaattacc attagacttc  4020
4021  tgttctttaa agttctattg actaaacttt ggctgactta aattggtgat gtctcattta  4080
4081  cgtaatcaag cacatattcc caataaccaa ctttacagag actaaccacg actatatttt  4140
4141  ttacagcaga ggacaagctg aaagcaatca caatgtatca ggaaaaattt caagttatgc  4200
4201  tctataaaat atttatgctc taacaactat caaaatatat ttgttctccc atgtcaagag  4260
4261  taatttttaa agtggtattt atttttaaac tgacaaataa ttccaaagcc agtttgagaa  4320
4321  agctagtgcc atgttaaaaa gaaaatggtt gaacaaaagt atacaaaaca gcaacaacaa  4380
4381  tgtatttcaa actcgcagaa tttggacgat ggacggatgg atggagatac acaattctga  4440
4441  acaaacggca ttcgtattat gtaactctta ctgaagtaga gacctatggt attaaggggg  4500
4501  ctaagactga ggagtgagat aaaacaaagt ttcaaactcc tccccgcaag aactttctgg  4560
4561  attagcaaga ctactttcta aagtctttaa aatatgcaaa aaaacaaaaa aaaaatgttt  4620
4621  tccagactat taccaggtga gcaatttatt tttatatatg tattttgtgt gtgtgatgga  4680
4681  gtctcgctct gtcacccagg ctggagtgca gtggcatcat cttggctcac tgcaacctct  4740
4741  gcctcctggg tttcagcaat tctcctgcct cagcctctca cgtagctggg attataggca  4800
4801  cgggccacca cgcccggtta attctggtat ttttagtaga aagggggtgc accatgttgg  4860
4861  ccaggctggt cttgaacttc tgacctcaag tgatctgccc accttggcct cccaaagtgc  4920
4921  tggggttaca ggcaggagcc gctgtgccca gccaggtgag cagtaaggta ggcccagcta  4980
4981  tcgctgcagt gtgtgatggc cccatccaca ggtgtgcaca tcttccccat gtgactagcc  5040
5041  agccgcccca ctactccaaa gaatgtgaat gcttcaagac caccaaccac caagtgagct  5100
5101  ccatggacac aaggcccaac aacttatatt gcaatcgtag gtgttcatcc ctcaccataa  5160
5161  aagaaactac tttctgttgt ggtccagtga aaacagaaga gcaatctatg agtttacaaa  5220
5221  ttcttgtagg ctgggggcgg tggctcgcac ctgtgatccc agccctccgg gaggccgagg  5280
5281  tgagtggatc gcttgagtcc aacctgagca acatagcaaa acctcgtctg tactaaaaat  5340
5341  acaaaaaatt agccaggcat ggtggtgtgt gcctgtagtc ccacctactt gggaggatca  5400
5401  ctggagcctg ggaggtcaag gcagaatcaa gccgtgatca caccactgca ttccagccta  5460
5461  ggtgaccaga gaccctgtct caaaaaaaaa aaagaaaaaa aaatctgtag tccagggcag  5520
5521  gaaaaagaaa aattttaagc ttgcttacta gtttgtttcg ttttattttt ttttttaata  5580
5581  aacatggcag taacatctat agtttgacgg gtatctttaa aaacttatgg taagacattt  5640
5641  tacagtatca aataatttct aaacctaaag aactgcatcc agtaagtact caacatgtat  5700
5701  ttactgtgga agaaaagagg gagggaaaac gactatttct cagttcaagt aaggaaatat  5760
5761  cagtttttcc ttaagatttg aaaataaaac ataagtaaag ccggcatcag tggaaaaaaa  5820
5821  gggagagaaa tcttcaaaaa tggtatctgg gactttcaaa cgagtaaaat tgaccattta  5880
5881  aaaacttagt cttcaaaagt ccaaaagtct caaaatcaaa ggtattgtta atactttgag  5940
5941  tcaaataaaa ccaaagcaat ttaacaaaag aaaacatcat gccgaggaag tatgcttctc  6000
6001  ttgagataac aatctaactt gttttaaaga tcctttgttt actaaccatt ttatattcca  6060
6061  aatatatgtt ccttcctcag aacaaatcaa ttcttttcca gaccctcggg gatgggggtg  6120
6121  caggcatgag gggatgtgta catatatcaa agttttaatc ttttcaaata gtggaactca  6180
6181  gttatgcttc ccaaatgtca acaggtctca atgtccacaa acactggggc tgctaccctc  6240
6241  ccccatcccc acttaaagcc acatcacatc tttacaaata actggaaaac ctcctcttgc  6300
6301  taagctgatg ccaaacacca ttttccagga gggatcagag tgcatcactc attaggcact  6360
6361  ttgttgtctc taaagtgttc agaattttcc ttcagaacat ctcagactgg aaatcaagaa  6420
6421  actatatccg taacatgtgt gcaactatta tatatttagt acaattgaga agagctcatc  6480
6481  ccctggactc agcacctgtc ctaagctggc taagaaaagc agttcaaatc aagttcgccc  6540
6541  acaggcgcaa atacctcttc catgaactag gtctgatttt taaatgagtt ttgaaaacaa  6600
6601  attggggaaa atcacaacct ataaagaaat gtatcttgta tgctttacaa ttaaaaaaca  6660
6661  aaaactttca ggatttgtct cctcactctt actccctcac gcttttaaaa acaccaagtt  6720
6721  atttacaaat tataaaatgc cctgaaatta tgaatgcttc ctgatttcta gaaagctaac  6780
6781  taagcaatat gtaatccaga aaacttctga aataagttcc atctttctta caactcaaaa  6840
6841  catgctatgc aacgttcatg tacacacctg tgactcctaa tttttggaaa aaggcaacta  6900
6901  caacactgca gtttgtaaat cacaattgcc atatccaatg ttataaagaa gacagtgccg  6960
6961  ccagtcaaga tgggttaaca tcacctgtat gtcacagtct acagtgacat cccaatataa  7020
7021  cggaaagcac caatgaggca aaaaaggtat agggtaaagg cttctgatga acaacactag  7080
7081  agtcctaagt ctacagaaat atttttaaaa gaacctttaa aatgctaact actgtctact  7140
7141  tgaaaactgc accctatact gagtctgaaa aaaaatctga atttcaagaa aggtggtttc  7200
7201  atgcaagact ctgcaggttc atgcactgag tagcacaagg tcagctttca tacagtaggt  7260
7261  gcacaataag tgcaggctgg attcagttgc ttcttacagc acattcttac aaaacaaatg  7320
7321  aaaccagatt taaaaggaaa ccaccgtccc ttgagggttc ctcttggcaa aaactctaag  7380
7381  gcaacaagtg aaaatgatac agttgatttt cattactgcc ctgatcttgc aacaatagga  7440
7441  agggcaggaa acatttttat tagtaaacta agccttagac aaagaccaaa agcaaatgta  7500
7501  aacaacaatt attctctagg tcttttccta ttgaaaggcc agggtaaatc tggataaatg  7560
7561  cacacagttt caaaacaaaa atgcctttgc cacattttaa aacctttcgt tctgtaagga  7620
7621  attttaattt tataaaaatc actgtatact tgaaacagtg tatcctaaaa ctactgcatc  7680
7681  ctaaagattc tttctcctgc tcagaccctg gaactatgta agaaataaaa taaaactgca  7740
7741  aagaaaagaa acaacaatac tgcattaaaa tgaactgttc tgttcatcct cagtccttac  7800
7801  taccacttgt ggtcaatgtg gcatatcaaa aaatgagtgt ttaaaacatc ttaaaacagc  7860
7861  aatgtctttc tttgttggaa aacataataa aactggaaat acaaacagcc cttcagactc  7920
7921  agctcctaaa ctctatcctg aaaaaaacca tcatttcaga ttcagctgag gtttctattg  7980
7981  tcaaaaatct gccctccacc agcatttgtg ttttttaaat ccagctcctc aatccctaac  8040
8041  tgaagctaca tagaaccaag attctttttc tcctgcttgc ccatttctac tgcgggattg  8100
8101  aatccctgtt gctaagcttc aattatcagt ttgttgtatt gctgcaactc acggatctga  8160
8161  aaaactcata aatgaaaaga gagagagaca tcagcctgtc aaatgtatgt aataatttta  8220
8221  acgtaattta aggtagcata acaagttatt ttcaacctga tcacatttct ttaaaaaaaa  8280
8281  aaaaaagggt ttattgagat ataattcaca taccattaaa gtccccgatt taaagtacat  8340
8341  aatccaatgg ttttaagtat atttagagct atgcagccat cgccacaaac taattttaga  8400
8401  acaattttca tcaccccaaa aagaaaccct gtgcccacca gcagtcactc cccattccat  8460
8461  ccgcccccag cccctggcaa ccactcatct accttctgcc tctatggatt tgtttattct  8520
8521  agacatttca cataaaccgg atcatacgat atgtggtctt ttgtgactga cttctttcac  8580
8581  tttttgtgat atttttaagc ttcatctatt caaccttagc atatttctta gagttgaact  8640
8641  tttctaatct ttttcgacaa atcaaacatt atgacctttt acatttcaaa tcctgacaca  8700
8701  aaccccaccc ttccacaaaa caccatttgc ttgctatgtc tctccagagg atctaaacta  8760
8761  taatttgctg tttaggttct ttcagaagtt ctttttctgg gttctccttc tggtaataaa  8820
8821  acactaactt ctttaaacac caacatttca catacctaca tttctgtgac aacaggatgc  8880
8881  ctggggtaga aagatgactg aatcctttta aggagatggg tacaataaat ttaaagtgca  8940
8941  tgctgacttt ttaaaaacaa aatagccctc agattatctg gctatcactc agaacctccg  9000
9001  aaccgccttc atttagatgc tctgttcaca ttatggtgat acaaaacaaa cacatccata  9060
9061  tgactgcctc tgcttcagaa actaagtttt ctaagataaa caacactctt tctactgcca  9120
9121  tcacactcaa agaggaaact ctaatctctc aatacgccag caaaatacct gcaactgaac  9180
9181  caacaccctg tctttatttc tccaccagac aacagctgaa agaacgccct ccctgatagg  9240
9241  gctcagcagc ttatttctat cagagttaag tggtctagca ccttcccggc taaaaactga  9300
9301  acgcccgttc acaggcatag cttttaattc tccacatttc agagatggag ggaggggcag  9360
9361  gtactgagtc agtcaagact tcagcaaacc ataatcgaga tttggggtgc cttctgacca  9420
9421  cccatcaggt ttccaggaac taaccactgt aaagggatcc tggggggaag ctttggtatc  9480
9481  atggagtaaa aacatacatt aaaacacccc ctccctcctg cctgtgttct caaaaatcgc  9540
9541  cgtcttgcac aaagaatatc cttcaagaag aacgctccaa aagaaaaaca gcctatttta  9600
9601  aaatgcccga ctcctgcgtc ggcgaaggcc atccctgctg ttttgaattt cagaacatta  9660
9661  aaaacacaaa actagagaag ctatacagtt caactgcata acataacaaa atggattatt  9720
9721  tctcccgtgt cttctaaacc gtacttatct tttaaagata aaaaccctcc tttgtccccc  9780
9781  cagccaccac ctaaacgact tagtaaaggg agccggaagg ctttcgccca atcgagtccg  9840
9841  ctgaaagttt agaaaacaaa gagcaggaga gcccagatct gtggaaggtc cggccccagt  9900
9901  ccgcgtccca ctcggcagta aacacgcgaa ccacgatctg ctctcgttcc gtcgcggact  9960
9961  catttcttac cagacgttta aggatttgtt tatagaaaca gcctttctga attgccccgg  10020
10021  tgatggggcc atacaacctc cgctgcctcc tccttccccg cctcactcgt gaaggctcag  10080
10081  tcgtgatttt ttcaaagtta atcggcacca cctgcatacc ctcggcaacc attactcacc  10140
10141  aacacgccct caccgttccc agtcccagtt ctgcgacatt taaactttta atcgtgttca  10200
10201  aattacccta ccatcttgaa tgtaccagta agccacactt tcaacttttt cagaagaata  10260
10261  aaacccccac ctcctccggc cgtagacacc ggggggagtt ctcgctcccc gcatccccgc  10320
10321  gcttccctac taacccccac ccgacaccac caaaacaaaa gctatcagat tgcaaaagac  10380
10381  agcgaatgtg gagcgacact gcttattaac tacgtacaaa ggaagtgcgg ggcggcagaa  10440
10441  gagagggcga cacgacgccg accacaacaa aaccaaggcc agggctccgc gctcgcaaaa  10500
10501  cacaacaccc tccccgcgcc gccgcagacc ctggcgctga aaccacagcg tacgacacct  10560
10561  ctcgccaggg acgggcgtct aggtgtcccc gtgaggcggc gactacaccc cgcgctgcga  10620
10621  gcacgtgtgt cggaatgcac gtcggctccg accacacacc caccaacgca cactcggatg  10680
10681  cggccctagt acccctccat cccccggccc gggagaaact gggagaccat cccagagccc  10740
10741  tctgaactgg ggacccagtg gcgctccccg gaagagacaa gctgaggaag actcccggcc  10800
10801  tcgcacttcc cggggggctg cccagagagc gcttcccctc accccaccgc ccagccccgg  10860
10861  gacgccgggg gcaggtaacc caacgaggag cgggccaaag tgacgggcaa ggccaggaac  10920
10921  ccgaggagcc cgaggggcaa aagcacgttg ggcgacggga ggcagcgacg ggcgcttgga  10980
10981  gacgtgtcct ggggcttcgg ggcctctccg cagggcacct cccccctcga gggcaactcg  11040
11041  caccccgcgg gccgggcggc tgcccgctcc ccactgcccg gtcagcccca gcagcggaga  11100
11101  cgcggtgcgg cccagggtgc tgtcgctgct gcctgcgcgc cgcaggggat cagcgctgtg  11160
11161  tgcggagagg ctcttgcgca tggaaggggc gaggtgcggg tcgcggggcc cgggaaccgc  11220
11221  ggagcccgcc ccggcaccaa cttccctacc gagtcctcgc gcctagccgg gaaacacggc  11280
11281  tgggctgtca ggacggagaa agagaaaagc ccttcccgcg cggggatgcg cggagccagg  11340
11341  gcccgcgggg ctccagacga acgagcccgg gtcccgggtc cgctgcagcc tccctcccgg  11400
11401  cagagccgcc ctgcgcccca ccccgccgct cccgagcccg ggggcccgac agctgcgacg  11460
11461  gtggcaactc gggtttcgca aacagggcgc agcccctcgg aggaaaagtt cccgcagtgg  11520
11521  ccgcgggcgg cgggcacata ctcactttct ccactcgtcg gccagagcga gagcgcggcg  11580
11581  gagagaaaca ggagccccca cagcgaggtc ggggaccctc ctccggagcc agacttcatt  11640
11641  ccttttattt gggatgaaat tcccctttct caaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaagaaaa  11700
11701  gaaaagaaaa aaaggaaatg aaaggaaaca agtctcaaac tcagtcttcg ctccccctcc  11760
11761  aaaaacaagg gcgaaggaaa caatactccg aaggcggcgc cgccggggcc ctccgggtgc  11820
11821  gcggacgggg cgggcggcgc ggggcggccc ctcagcgccg gcagcagcgg cccagggctc  11880
11881  ggcggagtcg ggaacccgag gcgcgccggg gcgggctgtc ggcgtcgtcg gcctccattt  11940
11941  tcaaacccgg agaggcagga aggggggaaa actgcaaaga aagggggcaa agcccaaatc  12000
12001  tgcctaggcg aggaaaaaca agcccggccc tggccgcgcg ggaggcggcc ggacgcccga  12060
12061  gcttccgccg cgggagggcg cgacgcagtt cgcaagatcg ccccgaagtc cgggtcacag  12120
12121  gcgaggccgg cgaggggcag aaacgcggag tcaaaatgaa tgagcggctc cccctcctcc  12180
12181  tcctcctcct ggctccgctc gccgccgcct cctccctcag cgccgccgcc gccgcggcga  12240
12241  gctccttccc aaatccagga cacacacaaa gcggcgggcc ggccgcgccg cgctcagcac  12300
12301  tcccgccgcg ccgcccggct ctgcgccgcc gcccgccccg cgccggcccc cgcccggccc  12360
12361  ccgcccgccg ccgcctgctc tgcgcggggg ctccggctcg ctgaaggtca cagccgaggc  12420
12421  gaggcgcgcc gtggagctgc ccccgcgcgg gaggggcgtg gagggcgcgg ggggatccgg  12480
12481  ggagcggggc cgagggtctg cgagcgccgg ccgtgggcag gctcgctggc ggcgtccctc  12540
12541  tcgctctccc gcctctctcg agttcgcctg gtgcgctcgc tcctcctcgg gttttttccc  12600
12601  tttttttttc cgctcagcgg agttaatgct ggtaaacaag agccccagcc tcgccgcgcc  12660
12661  gccgccgccg ctgccacaca ctgggggctc gcgcgcgcgc gcgcgccctg gcccgcgcac  12720
12721  acgcgcccgc tcgcacactc gagcggccac cgccgcagca gcggcgcgcc gagggcccgg  12780
12781  cccaggccgg cgcgcgcaaa aaaccggagc ccggttcccc aagacgtgcg gagcggagcc  12840
12841  cgggcgtggg gcgcgagact gcgaggcgcc gcccccatct cccgccccac cgcctcccgc  12900
12901  gcgcacacag agacacgcgc gcgtgcccac ccgctcccgc ccccaccgca ctgcgccggc  12960
12961  caccccgcac gcgccctccc ctcccgcccg actccaaaaa caatgccccc gccgccggtc  13020
13021  cggtctcggc ggggcagggg tgggtagcca gggaaaggct aggcagggga ggggtgggca  13080
13081  ggagagggga ggggtgggcg gggagtgcgg ggctgggaga ggttcattga aaacaacaac  13140
13141  agcgcggctg gaaagcgcgt ttccccggtt cttgaaaagc ttcattgttt cttgcagctg  13200
13201  ttgcaaaata aataaatgcg tgcatgcggc atttttttcg ctgcgtactg gaaagcccga  13260
13261  acgtggcgga aggggcgcac ctgggagaaa ggggaccccc cccccaggct actacgccgg  13320
13321  gcactttcac gccaggctgg ggtgcccgcg gcgttgcgac cgtggagccc ggagtttggg  13380
13381  ggctcagggg gagcggaggg ggaagggcgc ggcccgtgtg gctcggccca gagtggctcg  13440
13441  aggagagagg accccgccgc ccctcgcggg ccccgcgccc cggaaggggg gcccagacag  13500
13501  gcagcgccgc gtgccccggg cgcgtccccg cggcggccgc cagagggcgc ggcgggcgct  13560
13561  ggggagggca gcccgcggag agtcgcctcc ctccctccgg gggaggaaat gtgggggccc  13620
13621  gggctggggg ccgactcggc tgggtcgcgc tggcgtggcc tcccggacca gccgcccgcc  13680
13681  ctgagcgctc tccgcggcct cgcgcagctc agggctccac cacgtgggcg gctgcgggga  13740
13741  gcggccgggg cgcgtgcacg ctgcgggtct ccgaagctcg gggggcgtgt ccgggtcccg  13800
13801  gggcgccgag gagggggtgg aggctggggc cgggaagcct cccttggccg cggtcccgac  13860
13861  ccgggaacac gccgcatgca ctcgggatca gcggctactg cggaaaccca cccgcacctg  13920
13921  tctcgggtcc tcccaggcac gttcctcttg cttcgtttgc tacgtaagtg actggaaacc  13980
13981  agtaccgacc ctaagtctcc gcggttgttt tcttgaatgt gcaggaggag aggtttcccc  14040
14041  aaagcgagac tcccctagga ctgccatcta atgaataaat gctgcggaga ccaggtcctc  14100
14101  aaagagggaa acagcccagc agtggcagga gagaggagtt tgaaatacgt ggacttttac  14160
14161  aaacagtgat tggaccatgt gtcgccctta atgtggtccg gtttcatgac tcaggctaat  14220
14221  tgatgccagt aataaatttt tttaagatag ctaataaaag agttgtgaat tgtcgagata  14280
14281  agaagtggtt gtctcaaaca atcgggtagg atggtagaag ggacctgatg taaaggaagg  14340
14341  tagtaggttt cttttactct ctaattctaa aatacttctg cattagaacg tgtatccatc  14400
14401  gttcgtaaat aattttttaa gagctgaaaa caagtcaaaa gctatcataa cggaaactta  14460
14461  gccctttttt tctaaagttg tttcctagat cattttcctc cttggaaatt tctagctcaa  14520
14521  ttcagagtca gttgtataga aagaaaataa accttgtttt acctaagaaa gttattcata  14580
14581  tgatgggatg gttttgttta actgaaattc agcttgattt ttaaataaag agtttcagtt  14640
14641  ttggatgttc ctagatttaa cagtgaaata aatttattag aatcttaaaa tgtattattt  14700
14701  aaaaattagg cactacacat gaagaattaa agtccagtct actaattttt aaatatttct  14760
14761  taagttctct gcatgaggtt ggtcttgatt cctgcagatc cactctggag ttaaatgcaa  14820
14821  aggaatattg atatataatt tcattatact tgatttcaga atttttaata catacttgta  14880
14881  agacaaaaat ttagagctga tttttaaaag gctagtgcta atataaaatc ttcaaatact  14940
14941  acccaatgta tttttagtat tagtaataaa tatgcctgtt tatttgtccc caagaacata  15000
15001  aagaggtcta tagaattttt aaatgtatat aggttgttgt aggggttgta ggatttgttt  15060
15061  ttgtgtgttt tttttttact aaaatgattt ttatttgtga attttttaaa tgtttgtgtt  15120
15121  ttcctgaagt agtaggaaat caatcgtatt aagttatttt aaacagtgaa gtgggagatg  15180
15181  tatcattata tagcttaata tttagggaaa aaaaaggaac aaaaatttag gttgtcttta  15240
15241  cgctctaact tgaccacatg gacaaaggag gtgatttgta tttcttcaat gattatattt  15300
15301  tacatacaca agtcaaactt attttttcaa ccttgaaata aaatcatgta gacaaaaatt  15360
15361  aattggagtc tttgctttat acccacattg acaatgcacc aaacttttta ttttatacca  15420
15421  ttttactcag gtatcttata ggttctccct cttttggagc agaaactgat tgcttgtttt  15480
15481  cattttttaa aaacgccgtt tacttgataa cagtttcatc tcaaattatt ctgctaaatg  15540
15541  taccagactc cccaaaaaat gtaatgtata tcatatacat caagtgcaaa cgtgagaaac  15600
15601  agcacaacaa ttgacaagta tcaagtaata cagtatattg tgatgtattc gcagaaagga  15660
15661  atgttagcag caaaagtgaa taaactacag ccccacacaa catgggcaga tctttgaaac  15720
15721  acactgagta aaaatataca aatatcaaaa acgcacacag cgtaacacca ttttgataaa  15780
15781  gctcttaaaa agcaaggaaa actttaaaag ttacagaaaa ttttttttgc tttaaataat  15840
15841  aaaataatat ttttcctttg ttttgctttt gttttagcaa aagaattaat gaaggatgtg  15900
15901  aattcctttg gagaggatga gaagcccata ggcacatggg tttccattgt aatttggaaa  15960
15961  tgagttcact cttggattga gtgacggatt tacaaatttc cattttataa gtatgcttaa  16020
16021  taactaacac atgttctaca tatttttgta tgtataaaac attaaagaag ataaataaaa  16080
16081  atatgggaga gatccatgaa agagatcatt ctggttttcc aatgggagtc gttcagattt  16140
16141  cgagctgtcc gtataaataa ctcagaagca ttaaagatct actaaaataa cacagttaat  16200
16201  caaggtctga tccttaagat atttcagaag aatgtccaca catctaatat cgatgcaatt  16260
16261  taagacaaaa atcaaaagac aaaaaattta aaagacctca cttcacaggt aataagcttc  16320
16321  attaagagtg cattatgtca actgtttgac agtttcttat aaggtaaaac atacaactaa  16380
16381  cttacgatcc agcaagtcta gccctagtta tttacccaaa agaaatgaaa attccacaaa  16440
16441  aatacttcta tgggaatgtc aataggtgct ttgttcataa tagcaaaaac taaaacaacc  16500
16501  caaatgtaaa tcaaaaggag aatggataaa caaatcatga tatatccatt caatgcaata  16560
16561  ctgcttagca gtaaaaagga atggactact aatccatgca aaaacataaa tgagtctcca  16620
16621  aagcataatg tataagccaa aagagtacat actgtattag ctcatttatg taaagctcaa  16680
16681  aaacaggca                              16689