Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: HSPA6

Heat shock 70kDa protein 6

Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 PDF; Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 Supplement

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens HSPA6   1q23  Predicted Maternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    taagaacact tcagtaaggt acctcaccca aaagacaatt atgtaactgc aaacctatca   60
61   aatttcttta tttttcttcc acattttcca aattaatact tgtctctgac tttctgtcat   120
121   taaaacatta gacctctttt ggtttggtgt cacccaattc atgaattgct tcttattcaa   180
181   atgaactctt taaaattgta ttgtgcctta gatttttctt taacagtttg gtgtcagaag   240
241   taggatataa agtagaatct cccccaaaga tccctaagag caatgggtga ccaggcatag   300
301   gtacccatta agcccattgt gttcactggt ttcttcctgc atttgtgagt cactaggtaa   360
361   gtccctctca gatatcaggc ttgcaacttg tgtcctgagc tctctgagtt tatttgagta   420
421   attttatttc tcatttgatt cagcagttaa tcttggtatt tgacaagttc atctgtttcc   480
481   aacaggaact atactaggtc cagtatagtg tactagtttc cagacaaggt ctgatttctg   540
541   gattgggatc cagaggtcaa attgggtact tgacagattg aactaggtgt tcaacagaaa   600
601   ccgaactggg ggtccagttg gagtcctcag gtaggtaaat ttcagaaggg caagatatta   660
661   tggctttgtc agaatgtaca gagtctggga ctcctccatc tgaaacacag tgatttctat   720
721   gttcagataa tatgggccca gaacctgtga ctttctagag aaataggtgt gccttaccta   780
781   ttgagcctta ccagagatga cttaaagttg caatggtcac agtgaggatg tttaaatcta   840
841   gaaaaaattg ttcatttaag ggatgcattg ggaaaaaatg agatcccaaa tgtctcagaa   900
901   acaatgataa ataattttga ttggtatgta aaggtttcta aaagaatgat ttaaaaaaat   960
961   agtctctcta agtaaatctt tacaatgtgc taataagaaa gtattctaaa cctattaacc  1020
1021  tctttgattg cttgcttttt ccatctgaac ctactcaatg ctaacgtcct taaaaaatta  1080
1081  gatcctcaaa tgagccagga gtatctacaa caactaaatt taactcttgt tattgcacac  1140
1141  atgaactatt ataaaagcaa ccactaaggc taaaaataat aaaaactaat tggaaatagg  1200
1201  ccagataaac taggtgtctc gttagtcact catttaaaat ttaatccagt ctcaataaga  1260
1261  ttgactccta ataataggtg aaaatgcccc aaaactcctt cttggagaag cttcgtaccc  1320
1321  tttctctggg cctttgagtt gtgtaaatgt ttttaaaaca caagcttcag caaaatgact  1380
1381  catcaaaaag aaaaaaggag gaatttttta gaaacaaact ggcaaatgaa aaatcttaat  1440
1441  agtcctctcc acaaatatca ataaaaagtg ccagccatca gaacagctaa ctttaactag  1500
1501  aggctagatc caactaatta gttttatatt attatacctg gcacatggct aaaatttcag  1560
1561  aacaaaagcc atgaatttct gtttgcatct ttctgtatgt ttacatatat ctacacatgt  1620
1621  gtatgctatt tgtacataat attattctac ctccagatgg tatttattag aaacagtatt  1680
1681  aaaggagctc aactggccta gagaaaaata agcacttata taaattacat attttctcag  1740
1741  aagaaaagaa ctttgccaaa atgcttttca acttcatatg acctgagtaa tctttaataa  1800
1801  atgagaatat tggtattaat gaaagtgaat attccaccta gttttaccca aataagctca  1860
1861  tgttgtctgc tatacaattt gtcaaaaaaa taccttgaga tgacaggtag ttggttttgt  1920
1921  taatattatg tttgccactt taactatgtt aaatgaaatg acaggtattc attaaatatc  1980
1981  tacaccattt ccagataaga caaactacta aaacaaaaat aaaaaagtgt tccacttatc  2040
2041  tttttctctc tacctgattg tttcagaatt tggaaactct tattaagtat ttttattttc  2100
2101  aatctgggta tttgcatagg ttcaataaga atctattctc cttgtaacag gacataattg  2160
2161  ggcaagtcct tggcttggct tcttagccta gagaggcttt taaaggtcta atctgagatt  2220
2221  tctcaattac tagatagttt ttaaaaacta aagttgactg ataaaaagtc agtaaagtct  2280
2281  cttggatatc accaaagctg tggctaaaat atattttaaa attactgttt ttattatacc  2340
2341  tatataaata atcaggtcaa atttaatgaa actagattta tttttgcaaa aaagttaact  2400
2401  ttgattttcg gtaaaaatgg aaaataaaaa tatttttctc cagaataaaa aagattatat  2460
2461  tttagtagaa aactattgtg catccattgt caaattctag gcctgttcat tttctttgaa  2520
2521  gttttattat ctccctataa accagattga ctcctgaatt tttgtttttt agttccacta  2580
2581  aaaactaaaa ctgccctttt ccaaagctct gcaaactgaa actggtgact ttaagcttca  2640
2641  gaaaaatcac tgcaacagag cacttatgcc ttaatgccaa tcttaatgcc tgctgctatc  2700
2701  tgggtcactc agagagttta ccagaatgtt taatgaaata accagagaca ttcaaattgc  2760
2761  aaaccagtaa agcacatcac attgcaactg ctatcttcag tctaccattt aaacttgcct  2820
2821  caaactcacc tctagaaatt gtttcaccta gctgccctct aaactcaaaa actaagatca  2880
2881  taatttgctc caaatattaa ctttgttttt ttaatagaag aatactctga attcctttca  2940
2941  agcaatacaa tctaaaatga gcaagttagc ctcaatagca ccccaaaata gaagttcttg  3000
3001  atatcttaac agcttaacaa ggaggagctt gtgttcctac tgatgtcaaa agaaatggtt  3060
3061  gaagatctca gctggcttta tggtgattct agaactgggc aacacttgcc tccttaaatt  3120
3121  agaataaggt ttccaatgag ttacagcaga ggagattggc ttcatagaca gaaaaaggtc  3180
3181  tgaagaaagc agaaacaaag aatttaaagt ggattggcta ttttaaaact ggttaaagtt  3240
3241  gcaaaagaca ggaataggaa aacagaataa taaataactg gttggttaac atcaggttac  3300
3301  tcttttgtaa ggatgccaat tgaaactggc ctgtttggga aattagattt ttaggttatt  3360
3361  aggttattat ctctctctcc tgatttttcc aaaggccaga taagaatgta gtttctgttt  3420
3421  gatgacttga aactttatca tgggtgattc cactttgatt tttagtctgt tctgtttggg  3480
3481  cctagtgcag gagcttagtg caaaacaata gcctcctaaa atttaaaaga ctttaaagaa  3540
3541  catacatgag tttttcatca gataatattt atttgtattc attaatttat ttgattggtt  3600
3601  aagtcttggc tcccgagaat ctttgctcag aggaattttt caatccttgg ctattattct  3660
3661  ccttatagtt attgtattta cctccccggt gtattgaatt atcctatggg ttttaaatgc  3720
3721  tttcctgcag ccacctggac gtcaaatgat tgccatcaga aagagacaac ttgaagaaac  3780
3781  caacaatgac tatgaaacag ctgacggcgg ctacatgact ctgaacccca gggcacctac  3840
3841  tgacgatgat aaaaacatct acctgactct tcctcccaac gaccatgtca acagtaataa  3900
3901  ctaaagagta acgttatgcc atgtggtcat actctcagct tgctgagtgg atgacaaaaa  3960
3961  gaggggaatt gttaaaggaa aatttaaatg gagactggaa aaatcctgag caaacaaaac  4020
4021  cacctggccc ttagaaatag ctttaacttt gcttaaacta caaacacaag caaaacttca  4080
4081  cggggtcata ctacatacaa gcataagcaa aacttaactt ggatcatttc tggtaaatgc  4140
4141  ttatgttaga aataagacaa ccccagccaa tcacaagcag cctactaaca tataattagg  4200
4201  tgactaggga ctttctaaga agatacctac ccccaaaaaa caattatgta attgaaaacc  4260
4261  aaccgattgc ctttattttg cttccacatt ttcccaataa atacttgcct gtgacatttt  4320
4321  gccactggaa cactaaactt catgaattgc gcctcagatt tttcctttaa catctttttt  4380
4381  ttttttgaca gagtctcaat ctgttaccca ggctggagtg cagtggtgct atcttggctc  4440
4441  actgcaaacc cgcctcccag gtttaagcga ttctcatgcc tcagcctccc agtagctggg  4500
4501  attagaggca tgtgccatca tacccagcta atttttgtat tttttatttt ttttttttag  4560
4561  tagagacagg gtttcgcaat gttggccagg ccgatctcga acttctggcc tctagcgatc  4620
4621  tgcccgcctc ggcctcccaa agtgctggga tgaccagcat cagccccaat gtccagcctc  4680
4681  tttaacatct tctttcctat gccctctctg tggatcccta ctgctggttt ctgccttctc  4740
4741  catgctgaga acaaaatcac ctattcactg cttatgcagt cggaagctcc agaagaacaa  4800
4801  agagcccaat taccagaacc acattaagtc tccattgttt tgccttggga tttgagaaga  4860
4861  gaattagaga ggtgaggatc tggtatttcc tggactaaat tccccttggg gaagacgaag  4920
4921  ggatgctgca gttccaaaag agaaggactc ttccagagtc atctacctga gtcccaaagc  4980
4981  tccctgtcct gaaagccaca gacaatatgg tcccaaatga ctgactgcac cttctgtgcc  5040
5041  tcagccgttc ttgacatcaa gaatcttctg ttccacatcc acacagccaa tacaattagt  5100
5101  caaaccactg ttattaacag atgtagcaac atgagaaacg cttatgttac aggttacatg  5160
5161  agagcaatca tgtaagtcta tatgacttca gaaatgttaa aatagactaa cctctaacaa  5220
5221  caaattaaaa gtgattgttt caaggtgatg caattattga tgacctattt tatttttcta  5280
5281  taatgatcat atattacctt tgtaataaaa cattataacc aaaacattct gtttaccttt  5340
5341  tcagggctgt attgattggg gtgtagactg aactatccgg ggtctgtttc ttttcggtga  5400
5401  tgaaagtctt gagaaggtag taatggataa gatgtgaggg agaggagaga gggagatttg  5460
5461  gagtgtaggg tgagtgcccc tcttcttaga actgaatact cttcttctaa tgaacttgta  5520
5521  ttcttgtttc catgtcttct tccctttcct tctatagcaa ataaagcatt cactttgttt  5580
5581  tggaacacaa gttgtcagaa aggcaaactt caggtgaatt gtcagtggag actgctgact  5640
5641  tcctgcactg ctattttccc agtgcagtta ccagaaggat gtgaccttct cagagaagtc  5700
5701  attccaggca gattagaaac atgacccaca gtctccttga tggtttggtg agtgccctta  5760
5761  aagagccttc cattttcctg ggacacagca tcactgtgca caattcttgc atttgaaaag  5820
5821  tagcagcttt ctctgttgga tagtttacat cgatttttaa ggaggctatg gagcttccac  5880
5881  ccacccttcc aaactctatg tattagtctg tctctatgta ttagtctgtt ctcacgctgc  5940
5941  tatgaagaaa tacctgagac tgggttattt atgaagaaaa gagggttaat tggctcacag  6000
6001  ttccttatcg ctggggaggc ctcaggaaac ttacaatcac agcagaaggc aaaggagaag  6060
6061  caggcacctt ctgcacatga tggcaggaca gagtgagtgc aagcagggaa ggtgccagac  6120
6121  acttataaaa ccctaagctc tcgtgagact cactcactat tatgagaaca gcatggggaa  6180
6181  accgtcgcca tgacccagtt acctccacct ggtcccactt ttgacagatg gggattatga  6240
6241  ggatgacaac tcaagacgag actttgggtg gagacagagc caaaccatat caccctagac  6300
6301  agaggctcct caaatatgta aagccttgtt aaatcctgct tttacattaa aatgcaccca  6360
6361  acaatctgac tgcttctcag tattctactc ctaccaccct ggtccaagcc accatcattt  6420
6421  ctcacttgga ttactccaat agcctcctga ctggcctccc tgcactcacc cttgccatcc  6480
6481  tatagtctat tctcaccata acagctattg tgatctttta aaaatgtgtg tcatatttgt  6540
6541  cacttctttt ccccaaatca tatactatct tccccttgtg gttggagtaa aggctagagc  6600
6601  ttttccaata ttctacagga tgctacagga tcttgctctt cactctctct gacctcatct  6660
6661  cctactgctt ttccttgctt gctgttggtc actcttgctc ttccttgaac gtgccaatta  6720
6721  tacttctgcc cagagcctat gttatttcct gtttctggaa tgttctttct catagaccca  6780
6781  cattatgcct cattatgtcc tttaggtctt tactcacatg tcaccttatc agtgaggtct  6840
6841  ccttgatcat tcggtataac ctgtcgccct cccatactct taatgtccct ttccttcttc  6900
6901  atttttctcc attgtgctta ttactactga tgtactatta atatatgttt actgtttgtt  6960
6961  ttgtgtctga cttccccact cctctcatta gaatgtgagc tccaggagag gtctttgtct  7020
7021  gttttgttca ctaccacata ctcagagccc aggtcagtgt ctagtgcata gtaaagcgct  7080
7081  taataaatat gtgcggaatg agtaaattct ttgacgtttg aaatcagaga ctttaaactg  7140
7141  gaaagtcctt agaaacaatg tagtccaatc tcttcatttt aaaacggagg aagctgtggc  7200
7201  ccagacaggt gaaatgactt gttcaaggac aaacaggtag tggatgtcac tgacttttat  7260
7261  atatatatag tttggattat actacaaatt ttgttctata gtgaaatggt ttggctgtgt  7320
7321  ccccacccga atatcatctt gaattcccac aacacatggg agggacccag tggaaggtaa  7380
7381  ctgaatcatg gggcaggtct ttcccatgct gttcttgtga tagtgaataa gtctcatgag  7440
7441  atctgatggt tttaaaaagg ggagtttccc tgcacaagct ctctcttctc ttgtttgcca  7500
7501  ccatgtgaga catgactttc accttttgcc atgattgtga ggcctcccag ccacgtggaa  7560
7561  ctgtaagtcc attaaacctc tttcttttgt aaattgcccc gtctcaggta tgtctttatt  7620
7621  agcagtgtga gaatgggcta acacatacaa cttgcttttt ttttgtactc aatattgagt  7680
7681  cgtgagcttt gcaccacatt agaatgtcta tttaagtcat tactttaagg tcggttctat  7740
7741  ttttaaagct actcaaacta agctactaaa cataagtgga tatatttaag tgtatgtata  7800
7801  aaatttatac taggccagct gcagtggctc atgcctgtaa tcccaaagct gtggaaggta  7860
7861  gaggtgggac tgattgaggc cacgagttca aggctgcagt gagctgtgat tgcatcactg  7920
7921  tactccagcc tgagggacag agcaggaacc agaaaaaaat aaaataaaaa gaaacaaaca  7980
7981  aaaaaacccc caacaaccct acagtggctc ttttagaaaa aacaaacaaa caaaaccaaa  8040
8041  actgtactgc atgcataagc tcccctatgc tatgtttgaa ccactctgaa gagatcaatt  8100
8101  aaaaagaagt gagtgatatt ggaagcatgc ctctgtgatg ctgtggtaac attcataggc  8160
8161  tgcgttaggg ctatgcctgt aactcttgga gatgagtggg taagtggggt tttgaggtgg  8220
8221  ctgggggctg gaagagaagg ttggaggagc ccacacaaga cagcccctta acacgccggg  8280
8281  gcacagaacc ccaggctggg ccaacttttc cctgctgagg tgaagacccg tctcttgcag  8340
8341  gccgttggca aatgtcttga ctctggcatc caggtgtgac cagcttagac cctgagagtg  8400
8401  agtgaattta aagttgacag cttctttccc ttttggaatt atgaaatagg ttacttcttt  8460
8461  tcaaggacag tttgattttc cactgtgtaa gtcatatatt gcacatttct ttaaacattc  8520
8521  ccttttttcc tgaactgatc accttaccag tacggctgat cctctcaagc agcaaactct  8580
8581  accagctgtc actggtgctc tcggagagac gattaaccaa ggaacccagc ccgggaacag  8640
8641  tactgacctc tacttctgga ctcctgcctc cctcttaaaa agtcccttga acttcctagt  8700
8701  gggttctaac ctgtcaaagg agaaaatagc catctatgga gtaagggttt ttagtttctc  8760
8761  tttttacaaa tggaagtttc ctctgaatca ggcaagtaac gttaaataga agccaacttt  8820
8821  taagtttctc taacacactg ctaaattgta acaccagact gtaccacata ctctccagct  8880
8881  gccagctatt gcagttgcca tccttgttac tatagtggtg agtatctctg cctgtcatgc  8940
8941  gtgagagagg gggtcgattc cccgacgggg aggtcacggg aaattgtgtg aggattttgt  9000
9001  caaccttcag aagtctcaga aatgtctcct tgttttggct ttcagcggaa atccgaacgc  9060
9061  cagcagatct gaatggaatg ttctggattg aagaaagtgg gaaatggcct caattcacaa  9120
9121  agtcacaacc tgataaaaac cagtgtgact ttactgccca gtgaacccat ctcgtcctcc  9180
9181  agcctttagg aggtaggttg gactggagcc tgcagtagtt tactctccac ctgagtcctg  9240
9241  gtctccagct gggaacccac ttaggccata aagaaaaacg cacactgtgc ctctccaccg  9300
9301  ggcctctgga gacgaggctc ctcggggata caaacagtgg ggagaacatg agggacatcc  9360
9361  cgaccgtact ctgcgtcctc ctttcccagg tgttgcgttc tctcttgggc tgagtggcga  9420
9421  ggtctctccc gagtcccagg gccacagtgc aatgtcacat ctcctttgtg gaaagtgact  9480
9481  ggtaaaggag agagaacaaa actggaggaa tgtaaagtct tcagccacct ggtttaattt  9540
9541  attcaagagt gattaatcct agatgagaaa aagaattgaa atggatcgga aaaaaatgaa  9600
9601  agtgcattgg ccgggaatcg aacccgggcc tcccgcgtgg caggcgagaa ttctaccact  9660
9661  gaaccaccaa tgctactgtc agctaaagac ctgcagtatt gtctcttaaa gctcactatc  9720
9721  tctggccatt cactaaggaa ccaggcaccg tcttaaatcg cggtttggaa aatattttgt  9780
9781  tcaagataaa actgttttaa gatatacgtg tatatatctt atatatctgt attcgcatgg  9840
9841  taacatatct tcggccttcc tgagccgctg ggctctcagc ggccctccaa ggcagcccgc  9900
9901  aggcccctgt gtgcctcagg gatccgacct cccacagccc cggggagacc ttgcctctaa  9960
9961  agttgctgct tttgcagcct ctgccacaac cgcgcgtcct caGAGCCAGC CCGGAGGAGC  10020
10021  TAGAACCTTC CCCGCATTTC TTTCAGCAGC CTGAGTCAGA GGCGGGCTGG CCTGGCGTAG  10080
10081  CCGCCCAGCC TCGCGGCTCA TGCCCCGATC TGCCCGAACC TTCTCCCGGG GTCAGCGCCG  10140
10141  CGCCGCGCCA CCCGGCTGAG TCAGCCCGGG CGGGCGAGAG GCTCTCAACT GGGCGGGAAG  10200
10201  GTGCGGGAAG GTGCGGAAAG GTTCGCGAAA GTTCGCGGCG GCGGGGGTCG GGTGAGGCGC  10260
10261  AAAAGGATAA AAAGCCGGTG GAAGCGGAGC TGAGCAGATC CGAGCCGGGC TGGCTGCAGA  10320
10321  GAAACCGCAG GGAGAGCCTC ACTGCTGAGC GCCCCTCGAC GGCGGAGCGG CAGCAGCCTC  10380
10381  CGTGGCCTCC AGCATCCGAC AAGAAGCTTC AGCCATGCAG GCCCCACGGG AGCTCGCGGT  10440
10441  GGGCATCGAC CTGGGCACCA CCTACTCGTG CGTGGGCGTG TTTCAGCAGG GCCGCGTGGA  10500
10501  GATCCTGGCC AACGACCAGG GCAACCGCAC CACGCCCAGC TACGTGGCCT TCACCGACAC  10560
10561  CGAGCGGCTG GTCGGGGACG CGGCCAAGAG CCAGGCGGCC CTGAACCCCC ACAACACCGT  10620
10621  GTTCGATGCC AAGCGGCTGA TCGGGCGCAA GTTCGCGGAC ACCACGGTGC AGTCGGACAT  10680
10681  GAAGCACTGG CCCTTCCGGG TGGTGAGCGA GGGCGGCAAG CCCAAGGTGC GCGTATGCTA  10740
10741  CCGCGGGGAG GACAAGACGT TCTACCCCGA GGAGATCTCG TCCATGGTGC TGAGCAAGAT  10800
10801  GAAGGAGACG GCCGAGGCGT ACCTGGGCCA GCCCGTGAAG CACGCAGTGA TCACCGTGCC  10860
10861  CGCCTATTTC AATGACTCGC AGCGCCAGGC CACCAAGGAC GCGGGGGCCA TCGCGGGGCT  10920
10921  CAACGTGTTG CGGATCATCA ATGAGCCCAC GGCAGCTGCC ATCGCCTATG GGCTGGACCG  10980
10981  GCGGGGCGCG GGAGAGCGCA ACGTGCTCAT TTTTGACCTG GGTGGGGGCA CCTTCGATGT  11040
11041  GTCGGTTCTC TCCATTGACG CTGGTGTCTT TGAGGTGAAA GCCACTGCTG GAGATACCCA  11100
11101  CCTGGGAGGA GAGGACTTCG ACAACCGGCT CGTGAACCAC TTCATGGAAG AATTCCGGCG  11160
11161  GAAGCATGGG AAGGACCTGA GCGGGAACAA GCGTGCCCTG CGCAGGCTGC GCACAGCCTG  11220
11221  TGAGCGCGCC AAGCGCACCC TGTCCTCCAG CACCCAGGCC ACCCTGGAGA TAGACTCCCT  11280
11281  GTTCGAGGGC GTGGACTTCT ACACGTCCAT CACTCGTGCC CGCTTTGAGG AACTGTGCTC  11340
11341  AGACCTCTTC CGCAGCACCC TGGAGCCGGT GGAGAAGGCC CTGCGGGATG CCAAGCTGGA  11400
11401  CAAGGCCCAG ATTCATGACG TCGTCCTGGT GGGGGGCTCC ACACGCATCC CCAAGGTGCA  11460
11461  GAAGTTGCTG CAGGACTTCT TCAACGGCAA GGAGCTGAAC AAGAGCATCA ACCCTGATGA  11520
11521  GGCTGTGGCC TATGGGGCTG CTGTGCAGGC GGCCGTGTTG ATGGGGGACA AATGTGAGAA  11580
11581  AGTGCAGGAT CTCCTGCTGC TGGATGTGGC TCCCCTGTCT CTGGGGCTGG AGACAGCAGG  11640
11641  TGGGGTGATG ACCACGCTGA TCCAGAGGAA CGCCACTATC CCCACCAAGC AGACCCAGAC  11700
11701  TTTCACCACC TACTCGGACA ACCAGCCTGG GGTCTTCATC CAGGTGTATG AGGGTGAGAG  11760
11761  GGCCATGACC AAGGACAACA ACCTGCTGGG GCGTTTTGAA CTCAGTGGCA TCCCTCCTGC  11820
11821  CCCACGTGGA GTCCCCCAGA TAGAGGTGAC TTTTGACATT GATGCTAATG GCATCCTGAG  11880
11881  CGTGACAGCC ACTGACAGGA GCACAGGTAA GGCTAACAAG ATCACCATCA CCAATGACAA  11940
11941  GGGCCGGCTG AGCAAGGAGG AGGTGGAGAG GATGGTTCAT GAAGCCGAGC AGTACAAGGC  12000
12001  TGAGGATGAG GCCCAGAGGG ACAGAGTGGC TGCCAAAAAC TCGCTGGAGG CCCATGTCTT  12060
12061  CCATGTGAAA GGTTCTTTGC AAGAGGAAAG CCTTAGGGAC AAGATTCCCG AAGAGGACAG  12120
12121  GCGCAAAATG CAAGACAAGT GTCGGGAAGT CCTTGCCTGG CTGGAGCACA ACCAGCTGGC  12180
12181  AGAGAAGGAG GAGTATGAGC ATCAGAAGAG GGAGCTGGAG CAAATCTGTC GCCCCATCTT  12240
12241  CTCCAGGCTC TATGGGGGGC CTGGTGTCCC TGGGGGCAGC AGTTGTGGCA CTCAAGCCCG  12300
12301  CCAGGGGGAC CCCAGCACCG GCCCCATCAT TGAGGAGGTT GATTGAATGG CCCTTCGTGA  12360
12361  TAAGTCAGCT GTGACTGTCA GGGCTATGCT ATGGGCCTTC TAGACTGTCT TCTATGATCC  12420
12421  TGCCCTTCAG AGATGAACTT TCCCTCCAAA GCTAGAACTT TCTTCCCAGG ATAACTGAAG  12480
12481  TCTTTTGACT TTTTGCGGGG AGGGCGGTTC ATCCTCTTCT GCTTCAAATA AAAAGTCATT  12540
12541  AATTTATTAA AACTTGTGTG GCACTTTAAC ATTGCTTTCA CCTATATTTT GTGTACTTTG  12600
12601  TTACTTGCAT GTATGAATTT TGTTATGTAA AATATAGTTA TAGACCTAAA TAagctttta  12660
12661  aaactccttc ttgtttttca ttccaaccaa tcgaagtaca aaagtaccca aaggctttca  12720
12721  gaagcagaaa atgttggggt gggtgctgaa ggaggaatgt gaagaatatt cctgagaccg  12780
12781  tgtacatgat tcctataggg gaaggcagga tttggaaaag aatttgaggc caatacattg  12840
12841  gaacagtact gaagagttag ggctggtaaa gaggagagga ttgagactta caatgcagga  12900
12901  agagagaggg agagatgtgg aattggaaaa gcagagaatg aagagaaact taagtactgg  12960
12961  cagtgtttcc atgtgtgatc ctatgattca aattctgtat ttttgtcata ggaacctggt  13020
13021  tgagtttgtc agtctagctg ttttaataac actaacaaat agtttacatg cttattagct  13080
13081  gtttgtaatc atgtcacttt atccattgtt cttttagaga aaagactctg agtcctggac  13140
13141  tctggaggat ggtatatgtc agaggaagta gatctggtgg tacgattaaa gttactattg  13200
13201  actttatcta tgtcagagaa atagtatgat cccatgtggt ttctgcccat ggcataatga  13260
13261  ggatgttgga acaagactct atagattttc agccctgcca ctttatatac tgtgcaaatt  13320
13321  aaactctcca agcttcagtt tccccttccc tgcagtgggg atgatgatga tgataacagt  13380
13381  accaacctcc agactgttgt gagggttcaa ttaattaata tatgtaagag gcaaagaaga  13440
13441  aaggtgtata atatactatc aacaaacatt agcaattact attaattgtt agttgggtga  13500
13501  taactatgta tcaggtactt gacatacaca atctaactta atcttcacag cagcattatg  13560
13561  gaatactatc ttctttttga agatgagcat tatgaggttc aaagaggtta aacaatttat  13620
13621  tcaaagacac aaagctataa agtggggaca ggaaggctgg aatgaagaac cctgtcctgc  13680
13681  ctgagtctag agcctcagca tgccacctta caaataggcc ataactccac ttattaccag  13740
13741  accttcccct agatgttttg aaattggtca tattattcct ttgaaacaca gctggatgct  13800
13801  gagccccgtg agaaaaagtg tgcattttat tgtatacttg cagagacaga gtcttgctct  13860
13861  gtcgcctaag ctggagtgca aaggtgcgat ctcaactcac tgcaacctct gcctcccggg  13920
13921  ttcaaccgat tctcctgcct cagcctcccc agtagctggg attacagttg cctgccatca  13980
13981  cacccagcta agttttgtat ttttagtaga gatggggttt caccatgttg gtcaagctgg  14040
14041  tctcagactc gtgacctcag gtgatctgcc cacctcagcc tcccaaagtg ctgggattac  14100
14101  aggtgtgagc caccacgcct agctagttgt gtgtttttta tagcaagtga cggaatctgc  14160
14161  aaaatatcct taggcacaac tttactgcca gttgagtcaa tgacaatata aaagcaagga  14220
14221  tatttgcctt tgctttgttg gtgtaaacaa aataatcaaa aggataaact tgtgttagtt  14280
14281  cccagtcaat ccaatccaga gtatatttgc cctatgggca ttgggagatt tatttttatc  14340
14341  tcagaaatta tgggagagct tggctagaac aatgctacat tatacattat atttcttagg  14400
14401  ttgatttttt aaagacggag agaaggttac actaacaact cacttgtccc tggctgtcat  14460
14461  ttcacatttt taactgccct cttttcctgg ccctggccca agtcttacgc agcctggctt  14520
14521  cacatggaag gaacctgaaa aaaaaaaaaa agagagagag agatggagta acacgtacat  14580
14581  cctgcattac attcttcctt tcctgaatct catctcaatt ctcaacattg acccccctca  14640
14641  acctgtttga acttctcaag aggattgata gtactcactt ttttatagtt tcttagtatt  14700
14701  ttgatagtat gccttttatc cttttaaaaa acccaacaca cacagaatat aagaagaaag  14760
14761  atttttatcg tgtttagttg tgacatctca gatcctccca tttgagtgca atctattttt  14820
14821  ctatagagaa atataaacaa actttattta cttttaaacg tctgttgatc attttggttt  14880
14881  agtttctttg gggactgttt cttgtatact aggtatctaa aaatccttat attgtatgta  14940
14941  gtcttagttt gattattgta atcacaacta tgtcacccag ttccaaaggg ggggaaaaaa  15000
15001  gtttgaacaa attaaatcag aacacatgcc cattattaaa aaaatcaatt cttggtacaa  15060
15061  gcagtttctt gcccccttcc caggtcctac tcctcacagg caaccacttt caagttgttg  15120
15121  gttttttaaa agaatttttg attttgcaat aattttagat gaacagacaa gttgcaaaga  15180
15181  tactacataa agtcattact ctatatcctt tctacttccc ctaatgttaa aaccttacat  15240
15241  aaccatgtta tatttatcaa acctaagaaa ttggcattgg tataacatta atgactaact  15300
15301  gtagatttta ttcatgttac tttttttttt tttggacaca gggtctcact ctgtacgcca  15360
15361  ggctggagtg cagcctggag tcagccgatc tcggctcaca aaaacctctg ccccctgggc  15420
15421  tcaagagatt cgcctcaggc tcccggagta gctgggacta caggcgcgaa ccccgggtac  15480
15481  ttgggaggct gaggcacgag aaccgcgtgg accgggaaga cggaggctgc agtgagccaa  15540
15541  gattgagcca ctgtgcttca gcctggggta cagagtgaga ccctgtctaa aaaaaaaaaa  15600
15601  aaaaaaaaaa aggctgggga gcggggcaag gcggtgggag aacctgatcc ttaccaaagt  15660
15661  ttgacactac tgcgttagcg ttaaaaaaaa aaacccagct aagactgtag agcaaattaa  15720
15721  aggatcctga gttgagggcg ttctcttgtt tagtcaaagg agatggtatc tgcctgcctt  15780
15781  agtgtgcttg acgcacagaa agggctcaac acattgttgt tgaataaaag aatggataaa  15840
15841  ttgacactgg gaagttggag tccaaagtta atcttagtct caactgctcc ctgatttcat  15900
15901  agaccagact ccagcctaca atacaggaaa aatagatata gttctatatg tgcagagaag  15960
15961  cacaaataat tttcgtaaat gtagatacct aggataaaag gcagtgttga ccgatcgaaa  16020
16021  agtctttctc taagaattca aacataattg ctggttggtt caaatcagga ggaaaagtaa  16080
16081  ggacggaaaa cacatattgt caggagtggg attcgaaccc acgcctccag gggagactgc  16140
16141  gacctgaacg cagcgcctta gaccgctcgg ccatcctgac acatgtttta ccatgcttcc  16200
16201  taatttctcc taattttatc atatactgat ggtgcacgct atcaggtcac attaatgtgt  16260
16261  ctatttactg tttcaaataa aattgtaact ctctctagac cttgtcgcaa agcgggaaaa  16320
16321  atgaaacagg ctccgacagc tctttcctct ttcctcacta cccaaactaa tccttaaggc  16380
16381  tccattttcc ctggcgactc ttcgagcgcc cctctgcttc tgtagagggg tcgagccatg  16440
16441  tcaaggtaga ccctgtgtcg gcccgtctcc ctcggatcct ccgcaccaat cactgttgct  16500
16501  gaatccgaca cccggcggat ccagtgcgga gtctcgaaca gctgcggagc tgggagctac  16560
16561  gggacatgaa gagagcgggg tggaagagaa gacggcggag gaaaatcccc cggcgatgct  16620
16621  caactgcggc tttctctctc ggctgtgagc cggctccgcc ctccagcttc cagagccggt  16680
16681  ggcttctgcg ttcaccgccc cgcgccgttt gcggggcggg gctgattcat aagaatcggt  16740
16741  tctcaccaat ggagggctta gcttgtttaa cctcaggatc ataaacaaaa gacactgcta  16800
16801  gaacggtcgg gaaagtcata cgctttgctt atcttatata tagatatcta aaactccaaa  16860
16861  ccgggtacgc gttggtggta tagtggtgag catagctgcc ttccaagcag ttgacccggg  16920
16921  ttcgattccc ggccaacgca agggtttttg tctttccttc tacgaaaaac ctttctcagt  16980
16981  cagaacctat aacgcgctgt gtatccgttt tacgcctcaa cgaagtatcc gttttacgct  17040
17041  tcaacgaaac tgcagcaata cctcactttc cgtactcgct tcctgtcttt cccctggcct  17100
17101  ctttctaaac ccaggcgttt tttgaaggga ttaaattctg atggttcttt cctcccttcc  17160
17161  ttcctttgta aacttccaac tcttgaggaa tctttgggat catttcaatc ctgggatgag  17220
17221  tcttagcttc agaaaggggc tcttgtgtct tcacttgcga ggttcattcg ctagccacgc  17280
17281  actattgagc acgtgaactt ggctagtttc tctaagaaac tgcattttca aatttagtct  17340
17341  tagtaaataa atcaattgaa ataaaattaa taagtgaaaa ttttaaaatg gatacttaat  17400
17401  aactcaacca ttggagaagg tttcagtgca tttgaaacaa cgtggctatt gaatctactt  17460
17461  tttcaattgt aaattttatg aaatctaaat acggattttt ttccgaagaa aatttccttt  17520
17521  ccgagttgaa atgtgccgtc tttaagtgta aaatacatag cgatttttga agactagcta  17580
17581  agaaaaaaaa aaacagccaa ttaatatttt tatattgatt acttgtaata ttttgcatac  17640
17641  gttgggttaa agaataggat ttgttattaa aattatcacc tctttctttt tactttttaa  17700
17701  tgtgactatt aaaaatgaca tgtgggactc gaattatgtt tctaccgtag tgtgccggtc  17760
17761  tagagagtag aaatataact ttgccaacag tcagcgactt tccctgaaag catgctggta  17820
17821  gcttaggaat atctttttct aaaagacaat ttccaaaaaa aaacgcaata ttcccggttg  17880
17881  tactcgttag tatagtggtg cgtatccccg tctgtcacgc gggagagcgg ggttcgctct  17940
17941  cccgacgggg agattacagt tgctttttat tttttctcct cgtctcttca gtcaagaaaa  18000
18001  aacaatttac aagagcttaa aaaccaaatt aaaataatta acaaaaagaa acacaaactc  18060
18061  cagtcccagt tagctacaat ccctttttaa taaattccag tcttcatttt aaacctagtt  18120
18121  agctcctaac acctattttt cttatatgcc tgtgttaatg tttaggcctt gtatactcaa  18180
18181  tgctgtaacc caaattgttt cctctcgcct aaaggctatc aagctccaaa gggcaatgca  18240
18241  ataaaaccac gcataaatac gcctttcttc caaaaaccct tcaacctgcg cccccgcccg  18300
18301  ccccgcaaaa accttagctg ctgttcccca cacaacaccc ctttccagca aaaaattgcc  18360
18361  aaaaaattca acacccaatc tccctaacag cagttaggag tggagaccct aagggggaac  18420
18421  tgaaaggagt tagttagctt ggtagatagc aagggaagtg tctctggaga gcccctggcc  18480
18481  ccacgggtca gtgcctcatt cccacataac aaaaaagcag cctgggaaaa agtcaagctt  18540
18541  cgggcaaact agcaccggag gttgcgcctg aaaacatgcc ggtggctgca caaataggag  18600
18601  agcctccgac tttctgagat aaaaacttgc acaaacctcc agctcactca aataagggaa  18660
18661  caaggcctga aatagaaatg cctttgttct ttgtatagtc agcgggctcc caggaaaaag  18720
18721  ttccttctct ttttgtaggc ataggcacag taggctccag tgggttccag taagcacttt  18780
18781  tctttccttt ttttaaactg caagtccagc ctctataaat cacaagttca gcccctaatt  18840
18841  ggtcctgggc aaggtcccga gccaagcttt cacttcagtt ccttaatagg tctagggcca  18900
18901  agcaaagcag cctctacaaa tcatcactta agcccctaat tattcccggc cgaggtccta  18960
18961  ggctaaggtc ccgggccaag ctttctaatt agtcccaggc caaggtccca ggccaaccta  19020
19021  aatcacgcat tctccaaaac agccggcaaa ctaagcacat tccttcccgt ttccagtcca  19080
19081  taaaaccccc ccaagtggcc tcatagtaag caacccattc gggcccccct ctctgctggc  19140
19141  aaaaggctca gatgtactgg actgagcatt tgatttggaa ctgagttaca tgggagagag  19200
19201  gcagggattc agtttggctg ggaatcaaac tcttttgata atttcctaat aaactgatag  19260
19261  tcattagatg acttgtagtc tcgataagtt gaaacttttt cctaacatgc tgtttatgat  19320
19321  actgagttct ttgtcaccgg ttgaactaac agcaattgta ttcacaaatt ttccagcctt  19380
19381  taaaatactg tctgagggtt ttatgtatcc gttatctttt attatacaaa agtcatttat  19440
19441  tggaatgaca tatataatta gattgaccct aaccattcag gctggatgag gcaacacagt  19500
19501  gtgaagatta agtgcatggg ctctgttgtg cttcctgtgt ttgaatcttg gctctctttg  19560
19561  tctccatttc ctcctgtaaa agaggataat gatgataatt ttaattcttc aatgggttaa  19620
19621  tatataaaca tatattacaa atgtataaac attgccagga gggtccattg ttaatgcctg  19680
19681  tagtgggatg atgtttgaga ttttaagtct cattccctaa aatggaggtg aaattcaaca  19740
19741  gggatgggaa gaaaggacat ctgcacctca gccacccttt agctccaaac ctcccttatg  19800
19801  ctctcatctg ccccacagcc tccatcctgt aacaagagga ccagctgtgc cagtggaggc  19860
19861  cacagcatct agcttatgcc ttcaatgtaa cctgttactg cccacctgct ctccctgata  19920
19921  ttctctgact cttagtacta aggtcccaca gaggctgcag tgcccacggg caagaagaac  19980
19981  caaagggtag tactgactgg tagtggctag ccacagctgt gtggggccag attgacactg  20040
20041  cgcaatcgct aagtggatca gtgttcaggc tgccctgtct tgggagacat atagggacag  20100
20101  ggacctataa ccaacacctg ccataggctg gcttcagtta gcccttcacg ttgggattca  20160
20161  ctgagtggtt tttctggaag tggccaccta gagttccctg tggccagcca aggtatgggg  20220
20221  gctggctttt tgggatgtct agggaaagcc aaaagcaaaa cccagaagat aattcttttt  20280
20281  gtggaggagt taacagatat agcactgacc aatcagaata gccactggct atacatttcc  20340
20341  ccattataac aggattcact gcattccata aattttgttt ttttaaattt ccaaatatat  20400
20401  gaaggctttt aaaagttatt ttttgtcatt gatttctgag ttaaattcct tatgttcaga  20460
20461  aaatgtgctt catatagtac tgattccatg acatatgttg aagcttactg gccttagcca  20520
20521  ggtgcagtgg ctcaagcctg taatcccagc actttgagag gccgagatgg gtggatcact  20580
20581  tgagatcagg agttcaagac cagcctgacc aacatggtga acccatctct actaaaaata  20640
20641  aaaaataaat aaatgaaaaa tattagccag gtgtggtggc acacgcacct gtaatcccag  20700
20701  ctacttagga ggctgaggca ggagaatcac ttgcacccag gaggcggagg ttgcagtgag  20760
20761  ctgagatagt gccatcatac tccagcctgg gtgacagagc aagtctccat ctcaaaaaaa  20820
20821  aaaaaaataa ataaataaaa gaaacttatc agcctcatat aaagtcagtt ttcataatat  20880
20881  cccatgtgag tttgagaaga atgtacaact aataattatt gattgcagtt ctatatatat  20940
20941  atctgttaaa ttgagcttgt taattgcatt catatgctta ataaaagtaa ataagaaaaa  21000
21001  gagacacgct taataatttt tttctgtttg atctagtaaa ggttgaagta tgcggaattc  21060
21061  tctcactgtg gcgacggatt tgttcatttt cccttgtagg cctaattctt gttttcatat  21120
21121  tttaatgcca ttttatcagt tacatattca tcagtagttt aatcttttat tatatgatga  21180
21181  ccatcttcat ccctaatgat gcattgtttc ttaaacttta ttttgtctga tattgtatag  21240
21241  ctaaatgcca actttctttt tgttagaata ttcctggcat tcccttttcc atttagtctt  21300
21301  tctgtttctt tacattttaa tgtcattctt ctaaacagaa taaaattgat cttaaaaatg  21360
21361  cattttatct tttaactgga aggttttgtt cagttgcatt attataatta ctgttatagg  21420
21421  ccgggtcatg gtggctcaca cctataatgc cagcactttg ggaggctgag gcgggtggat  21480
21481  cacttgaggt caggagttca agaccagcct ggccaacata gtgaaaccgc atctctacta  21540
21541  aaaattaggt gggtgtggtg gcatgtacct gtagtcccca ggaggctgag gtgggagaat  21600
21601  cgcttgaacc gggaaggtgg agattgcagt gagccaagat gccaccactg cactccagcc  21660
21661  tgggtgacag agactctgtc cacccaccct ccaaaaaaaa atagctgata tatttgaatt  21720
21721  tatttcacca cctagttttg tacttctgac ctcaattatt cttttattct ttaaaaattc  21780
21781  ttccttttta ctctcctgct tttgcattgc tgtcacatac atgtaaaatg tagcatagga  21840
21841  aatgtatacg tattcacaat caactggaaa ctaataactt tttatttctg ctgtcaatcc  21900
21901  aacaatggag gtaaagcaca gagtggtagt tccaaacttg aacttcacag atgaacaaaa  21960
21961  tttccccaca atgttggtta ctggccaggc aaggtggctc aagcctgtaa tcccaactac  22020
22021  ttgggaagct aaggcaggag gattgcttga gcttgagagt tgcaggctgc agtgagctaa  22080
22081  gatcgtgcag ctacactcca acctaggtga tagagcaaga ccctgtctct aatgacatca  22140
22141  gaaaagttgg ttactagtat agggtggcca acttttcatt ttgccaaatt gcaaaattca  22200
22201  taaaacaaat agccacaaaa ctatcatcta tcctaatttt aattttaaaa aagaaaggac  22260
22261  atttaaaaac aacttatttt ggcaaatgaa aacttattac tattgggttt tcaccattaa  22320
22321  agctgatgag cttggtcttt cctccttgct tttgataggg ccaaaagaga gacattggct  22380
22381  actttaacaa ctttaaggtg gactccagga atatcaccaa cagcatgacc tttcctgcca  22440
22441  aatccagcaa ccagaactgt tgcaggaagt caggaccctg aatggaggga ccagctggag  22500
22501  tcgaggcaga agaacataaa ttgtgatgat ttcatggaca tttatcagtt tccaaaatta  22560
22561  atacttttat aatttcttac acctgtcttt actgcaatct ctgaacataa attgtgaaga  22620
22621  tttcatggac atttatcgct tccccaatca at                 22652