Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: C9orf85

Chromosome 9 open reading frame 85

Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 PDF; Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 Supplement

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens C9orf85 MGC61599, RP11-346E17.2  9q21.13  Predicted Paternal

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    ttttttaacc tatttattta tttttataga ttggtctttt gttttcctct ttttatcgca   60
61   cctaaaccta atgctttaac taccctttat actacaatgt tacctagatc taaaaatcta   120
121   aatctctaag atttcaggtc tctcccctta aactctagac tctgaaatat ctccacctgc   180
181   atttcactct ttccccatcc ccctcttcat tcctctcatt caatcaaggt ctacttccta   240
241   tggacctctc tccaaacctc ttagccacat ttttagctca acgacttttc aatgaatgtt   300
301   ataaaatcac tcactaatat ctatttcata cccccctaat ccatgctcta cactgccacc   360
361   aggtgatgtc actttcctgt ttaaaatgtt ccaatgggcc tttcaagccc tcttaaataa   420
421   gtctaaattc tctggcatgc tatacatgat tccccctacc ctccttggtc tctagcctta   480
481   tttctgagca ctgtccgatt catttattta atttaacagg ctgttcctcg ctaagagagg   540
541   ttcttttctg cttctgtgcc ttatcacata tagttccttt tttgttgata aaatctcccc   600
601   aactcatcac tcccccttca aataaatgaa acttttacta gtttttaaac ctctgtttaa   660
661   gctgtacttc cttccgtagg gggcaaaaac agtctcccct gacccgtgcc catgctgatt   720
721   aatttagata atctctttag tgagacttat tttggttttt gggtgcatgt gtatgaacta   780
781   ggttatgaag caaaatgtat tttttataga atctaatgaa aaatggaaag ccattaccct   840
841   aggggtttgt atcagaacgc cctttatata tgtaaagtcc tgcttctggc tattatctca   900
901   ttacccccac cttccacccc acccccaccc ttttagtttt tttatttttt tcaggctagt   960
961   caaatgaagc agtggaactg gagaaggaac aaagaagtct gtagcaggtt gttatcaatt  1020
1021  agttgtaaag ggactgtgat cagcccctaa ctatttgatt aataaaagtg acaatgaggt  1080
1081  ctgttaaaaa gctcggaaga aaatgtaact tgtagtgttt cagatgtagg cttgccaaca  1140
1141  caagttacta aatgacattt tctttgctaa taactgatat gcagagaata atcattactt  1200
1201  ttaggggttg ggtccacaga gctagagtga aaaattatca gcacactaag caggacagta  1260
1261  atcagaaaca aaatatctag gtcacaatct gcagatgaca tttttgggaa aagtttatta  1320
1321  tacgaattat ttccattgat tttaattttc aaaacaaact taaaaaaaca tctaaattca  1380
1381  gaagccaaac aagtttgaca tgattgataa tgtctttttt gttcctggag gcacttgctt  1440
1441  tacttcaagt ttcttgtgat tggaatggag acttggctgc accaagtaaa tgaagttatt  1500
1501  tcaaccccct ttcttcactc tgatctacat taggcatgtg ctatgcattt tctaaatcct  1560
1561  acccttttaa tgtgactaca tcctcaacat aaatcttaaa tactctgata agccataatt  1620
1621  ttaaaaagta tttatctgta taaagtattt ttaagtgtaa aggcctctaa ctattgtcat  1680
1681  cctttttttt ttcactgata gataatattt tacctattta tggggtacat gtgtttgcta  1740
1741  catgcataga attctaacat cacctcagac actataagaa gcttctcatg aggaaaaaac  1800
1801  tgaaaagtca taactaaaat attaattgct tgtttgctag tgattttcca acaatctacg  1860
1861  tatttttgct tttatacttt aaagagagtc catgttaaca ctattgaaga aaagaaagga  1920
1921  aaatataatc aaatgtaatc agatttgatc caaattctct gattttctgt ctctatgcaa  1980
1981  ttagcaacct cagttccttc aactgcaaga tgatacatat ccattgcctt catcacaaag  2040
2041  atgacatatg gtaattaatg ggctaatacc tgtaatataa tctgaagctc tagcataaag  2100
2101  acattctata agtacaaaac actttctcaa taaatctgca tgagatgatt tttacatgaa  2160
2161  aaaggtttag ggtttgtcta caaatgactg tatgttaaca aaatagattt actgcactga  2220
2221  ctggttcttt ccatcaatgt tttagaatga gtgagataaa tatttatcaa ataatgacac  2280
2281  agataattat agaccgtaat aaatgctatg aaaataaagt acagagtgct atgagaacaa  2340
2341  gtggggggcg ggaagtaggc actttcactt gttatatctt ttaatcttaa taatactttt  2400
2401  cccaggttat catgaagaaa tcaagaattc aggttaagtt aattagcttg tcaagttcac  2460
2461  acaacttaaa ggtggagaga gccaggaaca caggtttcac ttaaagacca tattctatcc  2520
2521  actcttccag tattttgcta atatctgaat tgctaatact ctcactgact gcacatctct  2580
2581  gcccattctc ttcttcccta tttaacaggt tcaactaact cctttggtcc accttacccc  2640
2641  tctctatgtt ttcttttatt ccaaagcagt tatcactttc taatatatta tttgttgtgc  2700
2701  atattatcag tgggcctctg gtaggtgata agctccagga agctagggag ctttgcttgt  2760
2761  tttgctcata gacgtcatcc ccaccctccc attcccagaa tagtgactgg tacccagtga  2820
2821  acactggccc aattttcctt tcccgttttt cagctttagc tgtatgcaag aacttgtttg  2880
2881  atcattctca cttttaatta ctaggaaaac aaagaagttt gaccctatag ctgagaaaaa  2940
2941  tttatattca agtaacattt aaatttagcc tgaaattcta ttctgttaaa aaaaaattag  3000
3001  ggtcatcagt atcattttta aaatcctagc cataataaaa agtggtgaaa agacatgtca  3060
3061  agcaaactcc gaaatgtgga agatgcagat gaggatcaat gattagtatt taagagtgtc  3120
3121  tactcacatt tgatgatgct gtagtgggta aatgtgagac acagatgaaa cataagaatc  3180
3181  agagtacact aaagtagtag ttaccaaacc ttagggattt caaaaaacag gtaaagtaaa  3240
3241  aaagagaaaa gttggaatga aagaggtgtc aaattttaat tttgacacaa agggatatta  3300
3301  agaactaaaa acaattacta tcactgtaat ttcatcagaa catcttaaca taaaaaatta  3360
3361  cctaatttca caataaaggg cagtcatttt taagtaaatt tagatccatg agcacctcat  3420
3421  tatatacaaa cagttcaaca aaaatttaag atctaaatgt gaactcttaa aagatgctct  3480
3481  gaaagaattt ttataacccc agtatagaga aggctttctc caaaagaatg atacatttga  3540
3541  tattaaaatt aaaaaacttc tagtcattaa aagacaacat atttaaagtg aaaatgcatg  3600
3601  ctaaagagtg gaagaagttt tttgtttttt tttttgagac ggagtctcat tgtgtccccc  3660
3661  aggctggagt gtggtggcgc gatctcggct cactgcaacc tctgcctccc aggttcaagc  3720
3721  gattctcctg tctcagcctc ctgagtagct gggattacag gcgcccacca ctacacccgg  3780
3781  ctaagttttg gtatttttag tagagacggg gtttcatcat gttgcccagg ctggaagata  3840
3841  tttttaatgc ctaccaagta ttattacaaa gaatacatta aaacaagatg caaataaaaa  3900
3901  ctacaatgag gtaccatttc atactcctca gaatggcaaa aattaataaa atattactac  3960
3961  taatattttt ctaccttcta aaatatctga aatgcagaca agcagaccct ctctcatgca  4020
4021  ttatggactg gaagttgtac tttgtacaga aaactgacag ttatttaata aagttgaaga  4080
4081  cattcatacg ctgtgatcta gcaacctact accagattta taaaccaggg caatctttct  4140
4141  caatgacagc ttttggctac tataatgaat gaggggcact actaaataga ggccaggaat  4200
4201  gccaggcact tttcttgcat aaagaaagtg ctgctcagat tgggcgcagt ggctcacacc  4260
4261  tataatccca gcacttttgg agggggcagg tggggtgcag cgccatggta ggcagatcac  4320
4321  ttgagctcag gagttcaaga ccagcctggc caacatggtg aaatccttgt ctctacaaaa  4380
4381  aaaatacaaa aattagctgg gtgtggtggt gcatgcctgt agtcccagcc actcgggaag  4440
4441  cccaggtggg aggattgttt gagcttggcg ggggtcgagg gttcagtggg cagtgatcat  4500
4501  gctactacac tccagcctgg gcaacagagt gagaatctgt ctcaaaaaat aaataaataa  4560
4561  ataagtaagt aaataaacaa atagtgctgc tccatgcctc atgacttgaa tattctgctg  4620
4621  gacattcata gaggggaaca gaaagaggaa aaaaaaccca ctaatgtcag ataattctaa  4680
4681  acaggattta ataccaagtt tatttgtata gttttaacat agatgatttg ttatgaatgc  4740
4741  aatcattgtg taaagaggta agattgcact tttatttctg tttaaacttt tctgaggata  4800
4801  gtttgttatt tcagaaaatc attttccact tttccaccaa tgacaggccc agcattggta  4860
4861  attgaatggc taacatacct gttttaatct gtagctgttg tattgatgga gacaccatcc  4920
4921  attggtacaa agcgtctaat tactactatt tcttttagca gtgcttctta tatttcaatg  4980
4981  cgtatatgca tcacctggga atcttgataa aatacagcat ctggccgggc acagtggctc  5040
5041  atgtctgtaa tcccaatgtc ccagtgcttt gggatactga ggagggagga tcacttgagg  5100
5101  ccaggagttc aagatcagcc tgggcaagat agcaagaccc tgtctctgta aaaaatctaa  5160
5161  aaattagcca ggcttgatgg tgcatacctg tagtcccaga tgctcaggag gctgaagtgg  5220
5221  gaggatccct tgagcccagg agtttgaggt tacagtgagt tgtatggctc cagagatcct  5280
5281  gtcttttaca ttattaaaaa acaaacaaac aaacaaaaaa aaaaacagca tctgcatcag  5340
5341  taggttaaag tctgatgctc tgcatttcca acaagctccc aagggattct gatgttgctg  5400
5401  gtcgaccatt acacttggtg gctaatcttg aatgtagtct tgagctcgag tatttacaaa  5460
5461  gtgaaacaca tattacttta ttacaatttt ttcttatttt attaaggcca atgctttctt  5520
5521  taaagtactg taaaatattt tctatgaaca tgggatgtag gtagggtcaa gaaccactgc  5580
5581  tctagaagtc ttacacaaca gatacctaac atatacagga atattcctta tagtactgtt  5640
5641  taatagcaaa caaatggaaa caacaaaaat gaccatcaac agaaacctga catagttata  5700
5701  taacagagca cataccacct aacagtaaaa gtaaataaac tagagctacc taaataaaca  5760
5761  tagataaatc ttggccaagt tgtgtgaaga aagcaagcta aataaagata tctgtattta  5820
5821  aatagtctta agacaatcaa aataaaacta tatatatata atgttcatag gataaaggta  5880
5881  tgtagttaag tatcaacacg tggatatagg aaggatgcat gtcaactttg ggtcactggt  5940
5941  tagatatcgg ggggaaaagg gaacagcatt taagagaggt attaacatac taaggaaacc  6000
6001  tcgttttttg tttttgtttt tctgagacag agttttgctc ttgctgccca cgctggagtg  6060
6061  caatggtgct atcttggctc accacaacct ctgcctcctg ggttcaagcg attctcctgc  6120
6121  ctcagcctcc cgagtggctg ggattacagg caagcaccac cacacccggc taattttgta  6180
6181  tttttagtag agacggggtt tctccatgtt ggtcaggctg gtctctaact cccgacccca  6240
6241  ggtgatccgc ctgcctcggc ctccctccca aagtgctggg attacaggcg tgagccaccg  6300
6301  agcctggccg gacacttcgt tttaattggt agttttgttt gtttaactgg gtgatgggta  6360
6361  catggatatt cattatattg tatggcacca acatttatat tgctatgtta gttctcactt  6420
6421  cacttggaca aaactcttgg gcatgaacag gtgtttggaa aacactgctc caaagcaaag  6480
6481  gattcaggac tagagaagac ccaagttcaa gcctcaattc tacttcttac taattgctta  6540
6541  gctttaggca attgaaataa ttaacttatc tgggctttat ttatttcatc tgtaaaaatt  6600
6601  ccacaaacag tgaagtggct cacacctgta atcctagcac tttgggaggc caaggcgggt  6660
6661  ggatcacctg aggtcaggag ttgaagacca gcatggccaa cgtggtgaaa ccccatctct  6720
6721  actaaaaata caaaaaatta gccgggagtg gtggcgggtg cccgtaatcc cagctactca  6780
6781  ggaggctgag gcagaagaat cacttgaacc cgggaagcag aggttgcagt gagccgagat  6840
6841  cgcgccattg cacgccagcc tgggcaacaa gagcaaaact ccgtctcaaa aaaaaaaaaa  6900
6901  aaaaaaaagg ccacaaactc accttccctc tctccaactc acaaggctgg attcgacagg  6960
6961  caaatggggc aatgtatgtg agaaatttta aagagtagga agggtagggg gaattttcag  7020
7021  aattaagagc aaaactttgg ataaatcaga agtaaaatct accagtaaat aaaccaacca  7080
7081  ataaaatata ctctattttc ttgtcatcac tgcttctaaa gatcttaaca ccaatcttaa  7140
7141  tacggaagaa attttaattc ttaaatgatg gcatagggag agtcattctc cttatcttta  7200
7201  tgctaactgt tcatcaaatg attgaaattc ataatatcaa aacaaagtaa gagcactgca  7260
7261  ttaaaaagta ttctcattta acttatatca atgtcacata accagagtaa ctgttgctta  7320
7321  catggttctc actccccttt ttataaagtg agcaggtggc acattttatc agccctatat  7380
7381  tacagatgga gaaaactgac tcagatgtgg gatagcgtgc ctggagttgt agaccaattc  7440
7441  agtgtcaaac ttggaacaga cactaattgc ttaattcttc tgtgttcatt aagctactaa  7500
7501  aaacattatt ttttcatgat gttttttggt gattttgttt gtcccaggaa acagaaaatt  7560
7561  ctttgtcagc agtcatttca taaacatttc aaaatgggca aagatactca aggaaacaag  7620
7621  ctactcatca actagaatac tgcacactaa gggacaaaat taaaactgcc tagcctgcta  7680
7681  aaaatctaat cctgtccttg ccaattaacc ttattaacac tagagtagga gaaaagagag  7740
7741  gtcaaaatat aggtgaaggt gccattcatt tccttctgga tttcaaatga tatgacaatt  7800
7801  actgcacaac agagattttt acctctgctg ttccttaagt aacacgaccc ctattctcca  7860
7861  aataaaaact taccaacaag ttgagcagtc tcaaattaga atactagcaa tcatgacaat  7920
7921  tttcaaaata ctggctatca ttagatgtca cccaactgaa attcatgcta taaacatatg  7980
7981  tagagaaact ctttacggaa aaaagttcat tttaatgtaa atttccctgt taatctaaac  8040
8041  agattaacgt tattacaaca tgtatctggc tttctactcc gactcattag gtattatagt  8100
8101  ttcatatgtt ggcacaagat ctccaaagat ttattagagg cataaaaaaa ttccaaatga  8160
8161  atcatctata gatcaagcat catatatcac aaaaagtatt aaacaggaac acatttcata  8220
8221  aacagcgaaa tttaaaggtc accctctgta ttccgttatt catccttttg cttaccaaat  8280
8281  ctacttcaca ctgacttaaa gcatcattta caaaaaattc tcttctggca ttggcagaga  8340
8341  tctcaccaaa gatcaaagat ctgaactttt ttttttttta aacaaaaacc ccaggttaaa  8400
8401  tacactcttt ccttcacgag agcccccaca cagtacaatc taatttgaca taactttgtt  8460
8461  tcggggttaa aaaaaatccc aaacaaaacc tttaaatttt ccaattcaaa aacgattcct  8520
8521  gataagccta ccttagagtt cgaaaacaaa taagattaaa gcccaaccat ctaaagaaaa  8580
8581  agaaccctac gacagcccca ccggaataca caaatcgcca agccccgtgc agattcaatc  8640
8641  taaaatcgcg cccgacagag atataaggac attcaggaga aagcttttag gcacccgcga  8700
8701  atctctcagt gcgccagtga ggggaatggg aacctgaccc catcttttca tccactgaga  8760
8761  gaaaagcaaa ggaaatgaaa tggaaccctt ctcttcaccg aggaggacca aagaccttct  8820
8821  tagagtgtcg gtcggtcctc cctcccccac cccctgactc cggccgctcc acggaccgca  8880
8881  gggactgtcc taccgctccc cttcacgcaa ccatcagaga atcctctcaa aaacacagac  8940
8941  ccgatgagga gtggcttccc cgcctttccc ctgtgccgag aagggatccc ggtcgccaac  9000
9001  aacaaagacg cttcccgctc ccctcccccc gccggcccgg gctcgtccct cccgcgctgc  9060
9061  ggctcccggc ctagcgcccc ctccccgagc cgggctgcgg cgtccccaaa ccccgaggcc  9120
9121  gcacgcacct gcacctgagc ggcccgggcc gaagcgccgg gcagaagggg tcgagagaga  9180
9181  accgcagccg acgcgctgtc ctccacaagg cgagatccgc gctccgggcg ccgtccgact  9240
9241  ctctccgcct gcagactggc ccgacagagg agcggggacc agggctacag cccccggcgc  9300
9301  cggggcgaag aaggacggcg gcgccccagg ggccccgctc acgctcccga gtctcgcctc  9360
9361  gcgccggccc tgctcctcca caagagctcg cgttctgctg actaacggcc ccggtgcggg  9420
9421  gcgctggagc ggccgccgct gcccgtcggt tgctctcggg cctcacgtcc cgcgcggccg  9480
9481  tggtcgcagc cgccgccgcc accgcctccc tttctggcac tgcagacgcc acccagacct  9540
9541  agccaggtct tccttctctt taatcctgct ttctttgctc ctcctcagcc tgccaagcgc  9600
9601  gaggctcgtt ccggtagcgg gaggaagact ggaggggaac ggaggggacg agcacaatcc  9660
9661  ccactgagcc aggagttggc cactgactgg aggaaggtgc caaagctgac cccggctcca  9720
9721  gcctactagc gggcgggggg agagacggag cccagccttg cctcacttcc accaatcaga  9780
9781  ggccgcccgg cagggtggga ggcgctctga gctcaaggag aggctgagct cgctcagcag  9840
9841  gaggcgggga ttgcggaaaa gaagaaccaa taggaacaaa ggttccccgc ccctttgatt  9900
9901  tgatggacta cacattcggg ccaatggggg aattctcatt tcgaagaaag tgggacttgt  9960
9961  tctccgggtt tgagaaagag gctgcgcgga gccggagggg tcGAGGCTGC GCCGCGTGGA  10020
10021  GTGGCTTGGC TTAACAGCAG GGAGGGCAGA GCGATGCTCT TTGACCTCCC AGAAGAGTCA  10080
10081  CGTGGGCTGA CCCAGAGCCG GGGCGGAAAG GCTGCGTTTG TTTCTTCCGG GTCATTGACA  10140
10141  GAAGCGTCAA TTCCTGGGAG TAGTTCGTTG GTTTTCTTTC CCCTCATCCT TTTGCCTGCT  10200
10201  CCCGGCGAGG GGTGGCTTTG ATTTCGGCGA TGAGCTCCCA GAAAGGCAAC GTGGCTCGTT  10260
10261  CCAGACCTCA GAAGCACCAG AATACGTTTA GCTTCAAAAA TGACAAGTTC GATAAAAGTG  10320
10321  TGCAGACCAA ggtaggaacc tgcctgttgc accgtctttg actccaggaa ggaatggctc  10380
10381  actggagagg ggagagagga aatgagagga gtcggctggg gcgagtgtgg accgcagccc  10440
10441  agagttagtc ttggctgcag tgcaactctt tctaaaatgt tattctcacg ccctttcttt  10500
10501  gacctggaca tgttgtctcc tggtaaatat ttgatggtca gcacacttaa ctaattgcac  10560
10561  agagtgaaca ggaccctaat gaaatctaag gtgcagatgg ggcagttacg tcgttcagcg  10620
10621  ttcccatctg gatcacatta gcagagggaa acgaggattg tggcatgagt ggctttttca  10680
10681  aattttacac caagtttatg cagctacgat ttttttttcc aaaaacccca agcccataga  10740
10741  ggaaatgtga atgattaagc tgtcttaggc tgtcctcact agtattgtgt gaaatttctg  10800
10801  ttttgtaaca attgttttga agataaaaat atttggttaa tgtaaaaata cttgttttgc  10860
10861  tgtttatctt tagcaggact tctgtaaagt cctgctaaaa aattcagact gtctagatag  10920
10921  ccagaggact tgggttgtat ataagtacta atttgcaggc cgggcgccgt ggctcaaagt  10980
10981  gctgtaatcc cagcactttg ggaggccgaa gcgggtggat cacctgaggt caggagttcg  11040
11041  agaacgacct ggtcaacatg gcgaaactcc atctgtacta aaaatacaaa aattagccgg  11100
11101  gcgtggtggc gggcgcttgt aatctcagca ctttgggagg ccgaggtggt gggcggatca  11160
11161  cctgaggtca gaagttcgag aacgacctgg ccaacatggc gaaactccca atctgctaaa  11220
11221  aatacaaaaa ttagccgacg tggtgacggg tgccggtaat cccagctact cgggaggctg  11280
11281  aggcagggga atcgcttgaa ccctggaggc ggtggttgca gtgagctgag atcacatcac  11340
11341  tgcactcctg ggcgacagag caagactccg tctcaaaaaa caaaaacaaa aaactactaa  11400
11401  tttgctcttt gctgtgaatc tctctccctg tctccatagc tgtatggaga gaaaatcatt  11460
11461  gacaacaggg gcatattagg ggccagcatc actcagataa acctaatatt cacaaaagtt  11520
11521  atggagctca aatttactag gtgtgcggct tgagtgagtt gtataatatt taatttctct  11580
11581  gagccttact ttggtctcaa atgcaaattt gtcaggattg ttgggaggcg aaactatatg  11640
11641  attatgcata aatggcctag gtcatagtaa gtgttcaata agtgattaat ttcccgacat  11700
11701  tgattgggaa agcaaagtca tctgtttttg gtaacctgtg atctcctttt cctttcctct  11760
11761  ttctttcttt gcttattcta caaatattta ataagcacct tccgtgtgca aggccctgtg  11820
11821  ttcataggta taccgtgttc aaaagagctg actctccctt cacggagttt atagtttcta  11880
11881  ggtgatatgg gcaaaaagaa agcagaaaga taagtaaata caaattatga taaatattgg  11940
11941  tgaagggcaa cacagctcag taagggagaa taaggaagaa tattttaaat taagtgctct  12000
12001  cctttccccc acttaggttg agaggttttt cagaatgaaa acctgaagca acatttggga  12060
12061  agactttccc aagtttgctc ccattatcaa taggtaaacc agaataaaaa taaaaagctg  12120
12121  cactattcca aatagatgtc tgcgtcttgt gtattcttac cctaaggttg tgcacaaaca  12180
12181  tttgcttttg attgtttttc atgtctgttt tcgtaaaaag cagttttaat gagtatttaa  12240
12241  ctatagtgta gcttctccta cttgtacttt tcattgtgca ttttcttggt gttatctaat  12300
12301  aactatgtca ttctggtcct aaatgttttc ctgggtctca ggttcagtca ctaagttgca  12360
12361  tttgaccatt tttatctttt tatctttaat tcctttccct cttttaagtt atgaaaaagt  12420
12421  ctcatttgtt aatcaggagg accaccaggc cacttcatta ttgaaggttc tgacaaaaac  12480
12481  aacacaaaat attttactga ggaaaaatca ttcggttgat tgttcatctg tgtaatgaat  12540
12541  agctaataat tgtctgtgat cataacagat tcttgcatct gctatgagta gccatctaaa  12600
12601  gccaagactt tgtcagaagc atctgatcct aactttgtgc ctgttcttta cactggaaag  12660
12661  ctatttgatc tggtgacatc taacaaagga gtgataaaaa atgcacggtt ctctgtaact  12720
12721  ccccataaag caagcttgtc caacacatgg tgcagggcgt ctttgaatgc aacccaacac  12780
12781  aaattcgtaa attttcttaa aacattatga gatttttttg tgattttttt ttttttaagc  12840
12841  tcatcagttg tcattagtgt tagtgtattt tatgtgtggc ccaagacaat tcttccagta  12900
12901  tggcccagag aagccaaaag attggacacc cctgccttag aggactgtag taacaattga  12960
12961  ctacttgtat taaatacttt atgatttggt aggggtccta catgatagtt tttcttttcc  13020
13021  tcctctgcca agcagtttgt taggactcac tgcaattaga agttggataa ttacagatgt  13080
13081  tttattggaa gttaatatag gtaaagcact cattctcaaa aggacacaga tgatagcttt  13140
13141  ctttatatgc ttgaatatac tctagaaaag gagagtatat tcaaattttg tgccatttca  13200
13201  aatggccaaa cttggaccag ggaatcaaag taacaaaaat aggtttcagc tcaatatgag  13260
13261  ggaattatct gacagtgaag gggcttgcgc cgggatttgt aacctcctct tccctggggt  13320
13321  tatttaaaag aggtccctct ggccattggt caccggtacc ctcaaatgac ttatggggat  13380
13381  tcagagggtc ggcagtggga ataggtttaa atcttttcta gtcatttagt actgagatgt  13440
13441  tgagcagatc aaggcagcct tctttccctt actggaaagg cagtgatgtc caacgaaaag  13500
13501  agcactggac taagagaaaa gagccattcc ttagccccag ttctgtcatt tgttttgctt  13560
13561  gatgatgtca ggcaatttac ctatagcttt taatctatga tactgggtta gtactatctc  13620
13621  ttgtcttact ttcctctgag gattgctaca gagatcatta caaaaattat tattattatt  13680
13681  tttttttttt ttttgagaca gagtctcgct ctctcgccca ggctggagtg cagtggcgtg  13740
13741  atatggatca ccacaacctc cacctcctgg gttcaagtga ttctcttgtc tcagcctccc  13800
13801  aagtagctgg gatttcaggg gcacacaacc atgcctggct aatttttgta tttttagtag  13860
13861  agatggggtt tcactatgtt ggccaggttg gtcactcctg acctcaagcg atctgcccac  13920
13921  cttggcctcc caaggtgctg ggattacagg tgtgagccac cgtacccagc tacaaaaata  13980
13981  tttttaagaa atagggataa aaataagaac taagaataaa gcccataata atttatgtgg  14040
14041  ccctgcagtt gatcaaagcc taaaaaaatt aattagaaaa gaaatgcatg cttgttgaag  14100
14101  aatactgaaa caatagagaa gtatataagg tactgtataa aagtgaaagt ctctgttccc  14160
14161  agttttagtc ctgttcagat atagtcactg ttaacacttt gatgtgtaca tttctagata  14220
14221  tgtctgtatg atacagtgca tatgtaataa aatacatctt tgcccttctc attcagtaaa  14280
14281  gtggatgtgt cagaacagaa agattaagct tattttttaa atggctgtgt aatattatac  14340
14341  agcacaaatg tggattagct tatttaacta ctttcctatt aataaacatt gagttgtttt  14400
14401  cagttttgca ctatgccaaa aaggccgcag tgaaattctg gtattcctgt ctgtattcca  14460
14461  catgtgttat ctggtaccaa acattgtgct agatattgga agtatagggt tgagcaaaat  14520
14521  atacagtcac agtcttaatt gaagcttgtg atttggtggg agaagtgaca ggcattaatc  14580
14581  aaataatctt tcaagtatgt taatactaca gcagtaagag ctatgaaaga acggtctagg  14640
14641  gagccctgag agtatctata atagcatgaa gtcttgatta tgtttggagg gttaaggaaa  14700
14701  gctccccaaa aatcagaagg atgagtaaca ttaaactaaa tggaggagca tctgtcatcc  14760
14761  ttttgaggat gctattaata atatatatat agtcagtatt gtttttaata gcatttccca  14820
14821  aaatatattt cttagagccc caaggtcatg tatcttcttc atagggcagg agaaaatttc  14880
14881  atgatcaaat cactttggaa atactgtata ctagatctca cttttagagg tgggtcgtag  14940
14941  tatacattgg aataaatcaa tgttttgcag ttaaaaaatt attcaaccaa aacttgcttg  15000
15001  gctatggaac gctttgattt acataatacc tattgaacta atttgttgtg gagctcacta  15060
15061  attttaggaa actatagtct tcatcttgag atggagatgg aaaatggaag tctatgggtg  15120
15121  tactctaaat aattttggaa atatagtttt attaatacaa gttgagtatt atttatctga  15180
15181  aatgcttagg accagagtgt tctggatttc agattttttc agattttgga atatttacat  15240
15241  tatatcagtt tagactcttt aatccaaaat gttccaacag gtatttactt tgaacatgat  15300
15301  ataggtgctc aaaaagtttt agatttcaga ttttttggat tagggatact caacctgtta  15360
15361  tagctaatat ttgtgtactt aagtgtatta ggcactatgt ttaggcacta tgtatacttg  15420
15421  ctatacatta tctataataa tttcatcttc aaagtaaccc taagatagat gcaaaatgat  15480
15481  cccattttac atattgggaa attagggctt agaggtgaat gacatgccca gagttacata  15540
15541  attagcacat gcctcttcat tggttggatg ggatctgtgg gaggacaatt caaagggcaa  15600
15601  gtaaatcaaa agccctccat gtgtatgtgt gattttaaaa aatatatgta ctgtattttt  15660
15661  gggtgtaatg gaagcagtgt gacaccagat tagggtcaga acagaaatga gtgtggttta  15720
15721  ttgccaccaa tactaaacat tgcttgtttg aaatgttcta gggagagtct ttcctcatga  15780
15781  ggtgtggccc ctggagtatc acatgccata catgtgggct ggttggggtg gatctcatct  15840
15841  catcagcctg ggctctgtag cagaggctcc ttttgctgag ttaatgtgaa agtagatact  15900
15901  aatttagtcc attttcttgg ctcctgattt aggcagaaag ctgtcaagtt taagattagt  15960
15961  tatgattgca tttatacagc agaacaggat tctgtgttta cacacacctt tattcacagt  16020
16021  tgtcaaaaat ggggaaaacc tccaaatatc tatcaacggg agaatatata taagctgatt  16080
16081  gtggcagagg catgcaatgg aatactactc tgctatttta aaaaaaagaa aaactgatac  16140
16141  aagcaaagca gatgaatctt ggaaacacta atgtggaggg aaacaaacca gatacaaaag  16200
16201  agcatactat gtgattccat ctatagagac cagaaaggca caagaaaact ttctggagtg  16260
16261  gcaggagcag tgaagattat aagagcaaat atattaaaac tcattaaatt gtacgtttaa  16320
16321  ggcctatgca tgacattgat ataaatttta cctcagtcaa aaataggcaa acaaacaaac  16380
16381  aaagaaaacc aagaaggctg ggcacagtgg ctcatgcctg taatcacagc actttgggag  16440
16441  gccaaggcag gcagatcact tgaggtcagg agtttgcaaa cagcctggcc aacatggtaa  16500
16501  aacctcgtct ctactaaaaa tacaaaaatt agccaggcgt ggtggtggcc gcctgtaatc  16560
16561  ccagctattt gggaggctca ggcaggggaa ccacttgaac ccaggaggca gaggttgcag  16620
16621  tgagctgaga tcgtgccact gcactccagc ctgggccaca gggagggaaa aaaaataggt  16680
16681  attacaggca aaggactgat gaaccaccta gatgttttaa agttctgttt ttgtttgctt  16740
16741  gccttttgtt ttgggaaagt tgaaggaaca ctaattatat tagtgttcct attttaaaag  16800
16801  acaactattt tattcttcag aaataaaaac aagttaacat tctaacagat attgaatatc  16860
16861  tcagctaacc acaagtcaca ataattctaa ttgtcttttc atctttacct ttttgtaagt  16920
16921  ctttatctgc aaactctagt catgatgttt gagtttgtct ccctgtggag caggggtccc  16980
16981  cagcccccga cccccgcatc ggtccatggc ctgtcaggaa ctgggccaca cagcaggagt  17040
17041  tgaactgcag gtgagtgagt taagcttcat ctgtatttac agccactccc caactctcac  17100
17101  attaccacct gagttctgcc tcctgtcaga tcagctctgg cattagattc tcataggagt  17160
17161  gtgaacccta ttgtgaactg cacatgggag agatttaggc cgtgtgctcc ttatgagaat  17220
17221  ctaatgcctg atgatctgtc actgtctccc atcaccccca gatgggaccg tctagttgca  17280
17281  ggaaaaaagc tagggctccc aatgattcta cattatggtt gtataattat ttcattatat  17340
17341  attacaatgt aataataata taaataaagt gtacaataaa tgtaatgcac ttgaatcatc  17400
17401  ccaaagccac cctgatcccc cacccccacc ctagtccatg aaaaaattgt cttccacaaa  17460
17461  ccccgtttct ggtgccaaaa aggttgggga ctgctgctgt tgagtaaaga tgatcattac  17520
17521  aaagtagatt ttgtatataa ggtactgagc ctgggtactg atttttttct agtttcagat  17580
17581  aaagttgtaa tcctaatttc gtgggttgtg atgcctgaca ctgtaaaatg aatgaataga  17640
17641  ctttgctgtg ggaaaaacct ttactgtact atttgtccag gtagcttggt atcagttgtt  17700
17701  agggtctttg tcctgtctcc ccatgcccag agatgttgag ctttaaggaa tagacccaga  17760
17761  ttggttcatg taatccctgg tgtgaggaat tttagtgtga gtggtgaagt gccagtcatg  17820
17821  ggaataagtg ttatttctca gccaatgggc atcagcaatt aagggtagcc actgagcaaa  17880
17881  gcagttggcc agacatagaa tctaccatag atctgaattg accatctctg acgttctaca  17940
17941  gatgattcta gtgttataga ggtcaccctc ttttatcttt ctccaaattg agaaatattc  18000
18001  tttgatatgt ttcccagtgc tattaaatga gtttatgtta aatgtattcc ctcctccatt  18060
18061  gatttgtttt aaatttaaca tattttttca agtgacaaga taatttgtgg tgtgctaggc  18120
18121  attatgatat acataatatt atacctaata gtgctagtga agctctttac ttttcctttg  18180
18181  tgcccttttc aatgctttga agaattgtaa tccgtactat tgtttacctt ttattttctc  18240
18241  ttctctcttt cacacagcat aatttcatct atgcttgggg atgttccata tacttagatt  18300
18301  cccaggttgc ttccacttga agctaataaa gcatgtttct tttttctttt tttctttttt  18360
18361  tttttttgag actgaatctc tgtcaccagg ctggagtgca gcggtgcaat ctcggctcac  18420
18421  tgcaatctcc acctcctggg ttcaagcact tctcctgcct cagcctccca agtagctggg  18480
18481  attacaggtg cacatcacca cacccagcta atttttgtag tttttagtag agacggggtt  18540
18541  tcaccatgct ggccaggaca gtctcgatct cttgacctcg tgatctgcct gccttggcct  18600
18601  cccaaagtgt caggattaca ggtgtaagcc accatgccca gcctaaagca tgtttcttaa  18660
18661  tgttgaggcc tgatataata taattttttt gtgtgcatta atcatatatt ttaggtactt  18720
18721  cattttatgt ctaatacatg acagctgaaa ttaatttgtc ttgatttgct ctactatggg  18780
18781  gaatagtact atacttactg tttttaggga atagtattat acttattgtt ggattaatta  18840
18841  tgacatttta taattgtatc accagtattt gtttctacat aaattcacgc ttagaaacag  18900
18901  actattctgc aaattcttca ttcaggtaaa ttcattaatc taaaagaaag ttgtaattaa  18960
18961  tatgaattca cccccaaatg ggccattttc cttttagaga aacactatag tagggagggg  19020
19021  catagttaga cacaaaacct tggggttgag agttacaagc tgtggcattt gttattttaa  19080
19081  gcctcaggac tccacacctg caaaaatatt actgtgaggt cacaggcagg tatacagtga  19140
19141  atcctgcatg tcctcagaac accccagctg ccagctcact tcaacctcaa tggctggtgc  19200
19201  tgtttttcac atcttcactt ttgtgaaagg aagaaatgaa ataaggaggg gataaaggaa  19260
19261  tagctgacat gcctaagatt cttttcttag atttttctta tcactccaga ccaaatagca  19320
19321  cttaaatata ttgaatgtgt aaaacaaaaa aaaaattcta agcccctcaa ccaacttaat  19380
19381  ggaccccccc tttcagccaa ggggacctca aagaaactta gaaaattaat tcaggccatg  19440
19441  atgggaagtg gggaacaggt caagacatgc ctcatcatac ccttctccat ttggagtcta  19500
19501  gacacaactg accagcagta acattaaaat agagatctta agactaacaa aatagactct  19560
19561  gtagtagtaa gataccaact tccaacctga ctctagtgta gtatcacatg acagatagca  19620
19621  ggccctgaag gaaatcaaag tatttttccg gaaaatatat ttcttttgac atatttaaaa  19680
19681  tagccctgca aagctgtgtt ttgtgggggg aaatttgcat tctgtagaga atctccttcc  19740
19741  ccttaggaga gtctgacacc ttttaaggtc ttttaagaga cattcactgg ctattctctc  19800
19801  tgaagcctgc tacctggagg cttcatctac atgacaagaa ccttgacttc cacaactcct  19860
19861  ttatctaaag gcaagcattt ctttatgctg tattcaattg ttcaggcaga gctgaactct  19920
19921  tttaaccaat tgccagtcag gaaatctttg aatccacata tgatctggaa ggctccccca  19980
19981  cctcccttcc ctacaagatg tcctgccttt ccaggctaaa ccaatgtgta ccttacatac  20040
20041  agtgatttat gtgttagcct gtaacttctg tcttcctaaa atgtacaaaa ccaaactgta  20100
20101  tcccaaccag cccatcttgg gtacttgttc ccaggacttc ctgagactga gtcatgggcc  20160
20161  atggtcctta acctttgcca aataaacctc taaattgatt gagacctgtc tcaaattctt  20220
20221  tttggtttac aaatgaagta aataaacatt cctttttttt actggtctga tgtgtgcaag  20280
20281  gcactgtcca tgaaggtaat tagcattagg attctttagt tgctaactta agcagaaagg  20340
20341  gaatttattg gaaagatact gagctactct cttgaaactt ccaaaaggca tttatttgtt  20400
20401  ttggttggct ttttattttt tttttattat tattattatt attattatta ttttgaaaca  20460
20461  gagtcttgct ctgtcgccag gctagagtgt agtggcgcaa tcttggctca ctgcaacctc  20520
20521  tgcctcccgt gttcaagcga ttctcctacc tcagcctccc gagtagctag gattacagtc  20580
20581  gcccaccaca gcttctggct aatttttgta tttttagtag agacacggtt tcaccatctt  20640
20641  ggccaggctg gtctcgaact tctgacctcg tgatccacct gcctcagtct cccaaagtgc  20700
20701  tgggattaca ggcatgagcc accgtgcctg gctggttggt gttttaatgt cctagattcc  20760
20761  cagatcattc attattactt ttccctattt ggtttgtaca taccctaacc cgatgcaatt  20820
20821  ttccaacctt tcaatgctcc ctcccctaat gcttccactt taccttctac aatttatagt  20880
20881  ctgttgtcat gaaatagaga catagtattg aatataaaat gtctttcact ttcttgccct  20940
20941  acctggctat tcctgggagc actgtttccc tgtaatcctc ttaagtgatg atgtattttc  21000
21001  accccacatc tttaccaccc ctctcccatg tagaaccatt tctcccattt gctgtgtttg  21060
21061  tttctcctta ctcaaaaact gtagctcctc ggaaatacat gctgtcagac tactatactc  21120
21121  tccagatgtg tactaaactc ctagttacac cttctcatta gtacctgggc ttgctacctt  21180
21181  tccacagttc ctgtcatcat acttagtaat tgctacatac acatggataa tctgtccaac  21240
21241  atctgacatc tcattgccac ctcagaagtc taccctcatg gtcagaccac agacttgctc  21300
21301  ctcactggta actgctgtac ttacaaagtt tttaaaagac tgggccaggc gtcatggctc  21360
21361  acgcctgtaa tcccagcact ttgggaggct gaggcgggca gattacaagg tcaggagttt  21420
21421  gagaccagcc tggccaacat agtgaaactc catctctact aaagatacaa aaaaattagc  21480
21481  tgggcgtggt ggtgcacgcc tgtaacccca cctactcggg aggctggagt gggagaattg  21540
21541  catgaaccca gtaggcagag gttgcagtga gctgaggtcg cgccgctgca ctccagcctg  21600
21601  ggcaacagtg caagactccg tctcaaaaaa agactgacca ccatccatct ggtttccata  21660
21661  tccctcagat aatatttatt atccccattg ggtagtcctg tccattagcc cttctacttt  21720
21721  ttactgtact tcattcatgt cttgatttcc ctgcttttct attttatttt tatttttttg  21780
21781  agacaagagt ctctccctgt tgccagactg gagtacaatg gcatgatctc aaagctcact  21840
21841  gcaacttccg cctcctgggt tcaagtgatc ctcctgcttc agcctcccaa gtagctggga  21900
21901  ttacaggcat atgccaccac gcctggctaa ttttatattt ttagtagaga tgggttttct  21960
21961  ccatgttggt caggttgctc tcgaactcct gaccttatgt gatctgccca cttcggcctc  22020
22021  ccaaagtact gggattatag gcatgagaca cggcgcccag cccttccctg cttttctagt  22080
22081  ttggagccta tgtttcatca gtgtaactgt tcttttgcat ataccccagc tcccttgtcc  22140
22141  atctttccct ctgtggtact cagctgacag aacctcactc tgcttagatt cagcttttta  22200
22201  ttaaaccacc accacatcta tcaaactacc aatgtctgta cccatatatt ttattttatt  22260
22261  attaccgtag atgaaactat ccctgaggct agccgctcca caacaccctg gagcccatct  22320
22321  tgcctaccta aggatttaat gtgtaaattt ccttagattg ttcatgcttt cttgcatcct  22380
22381  caatctttcc atctctaatg ggttattaca attcctatta aaacactccc tagatagaac  22440
22441  aaatgttaac ctttaagtcg tggcttttgg ggacagatac aggtacccag atgaccaggc  22500
22501  tcttttcaga aatagtatta gtggatgtga aaaagcattc caaaagatcc tcttaactgt  22560
22561  ttaaatatac aaagcaactt cagataatcc ttctttgggc tgaaagaaat cagtgtgatt  22620
22621  tgattttcta acagtgatta atttggtccc tgtagggttt tttggcttct aaaaatatca  22680
22681  agtgaactta gactttccca tagctttgga gttgattttc tcaaccttag tcctaattct  22740
22741  tttccaattt atctgcttat tcttgaggtg gaatgacatt tttagaactt tatggcaaac  22800
22801  attttctttg atattttctc agatgtattt ttagttagaa gagttggagc tacattctaa  22860
22861  aatgttaacg caaattgtcc ttttgtaact aacttgtatg acgcattttc tgttttgctt  22920
22921  ttgtttttgc agagtcttat gtcataaaga agtatttctt cttgtagttg atggagttat  22980
22981  gtatatgtaa taattttcaa atgatggtcc atcagcagta gaattcaatt acaactttac  23040
23041  actaatcaga cccagttttg gaggtcagct gatattgtag gccattccca gcatcatgga  23100
23101  tatgaaatgc caagctaagc tagggattat tttaaatgct ttgttgttct gagaatattt  23160
23161  atataggttg cttacatcag gtgtctgtct tgtttgtttt taaatgactc atgccactga  23220
23221  agtcatcaat ttgagtaata tatttgacat catggtatat acttatatat gtgaatgttc  23280
23281  aatataccat cattagtctt tatcataagg cactatagta ataggatgtc atgtttccca  23340
23341  taaacttgaa tgacataata atgctaaatc tggttttcag taaaactaga atagtcatgt  23400
23401  gtggtaagtt gtcatctatt attgatataa aatagtattg tggttacttt tacatatgta  23460
23461  acactgttgc ttgaatttaa acgcaccaat acagaacaat gagcagttct ttgactctca  23520
23521  tatgatgatt caatgtcagc tagtccttag tatattaaaa aaaaattcct ggcttactgt  23580
23581  ggtagttaat tctaatttta atgtgtctct agggacacat ttattaaggt cttttattca  23640
23641  ctgcccagta agaaaagtca gtcaaattta actgaggtat ttttctaatt caaaatggct  23700
23701  gactgaacat gtacttaaaa ttttcctttt cttggctggg cacggtggct caggcctgta  23760
23761  atcccagcac tctgggaggc caaggcgggt ggatcacttg aggtcagaag ttcaagacca  23820
23821  gcctgatcaa catggtgaaa ccccgtccct actaaaaata caaaattagc catgcatgtt  23880
23881  ggtacacgcc tataatccca gctacttggg aggctgaggc aggagttttc tttttcccca  23940
23941  aatctcagta agaagaaaaa gaaagaaaaa aagaactatg ataccaaaaa actgaagaag  24000
24001  gttctgtcgg cagaaagcag cattaaggag agcaggacaa agacaggtcc cttctctgaa  24060
24061  gctggaggag acggtggact ccgttgtcca atcagactct cttgggaaaa aatataggga  24120
24121  ggcaaaattc gaagaaaagg aacatatagc tgaaagagac tgttttaatc agtcagtagc  24180
24181  ttctgataaa ggccagatta tctataagaa atgaacaagc tgttttttta tatatctgaa  24240
24241  tgtagcgaac tttgtaacat atacattgag cagttaaaca aaaaagcaaa ataagttcta  24300
24301  cttttatttt aaaaattaag ataactaaag atatggagag gattagattt atacaactaa  24360
24361  acagtgtatg aatttacaac ataatatggg tggaagttaa ggttttttca gtaaaactct  24420
24421  agaataatgc caagatagaa gaacaacttt ctaaagtggg gaaatgccat gaaagagaaa  24480
24481  ggcagagcag tatacctgat ccctgttggt cttagagctt aacaaagaaa cccttgtgct  24540
24541  tagaagcaaa atgcttcctg tgtatactaa agcaaagcca tagctcttaa tttttagtct  24600
24601  gtcaacagag ccagggattg tataattaat atctgaattc acttccaaag caatagtgat  24660
24661  tcccaattct gctttagtaa tgcattctat agctacagct ctttaatcac tagcagcact  24720
24721  gtccattaga cctttctgtg atagaaatat gcccgataat tgctatccat tttggtagcc  24780
24781  agtaaccaca tgtccctatc gagcacttga catacaacca gcacaactgg ggaattttaa  24840
24841  ttttatttaa ttttagttca atttaaataa ccaaatgtga atactggtta ccatattgga  24900
24901  taatgtagat ttaggccctc atttataaat atgagctaag cagactaaac tttttaggaa  24960
24961  aatagaaacc atgaaacgca tgctagaaac cctcccatgc ccagttaaga gaggtaatgt  25020
25021  aagtcacaga agagtacttt taaaaacccg aaacccgaag tatcctaaat tatatcctta  25080
25081  atgattcaaa tagctttcaa agtccaaaaa ccagcaaaca ctgctgttga aaaaaaaaaa  25140
25141  aaaaaaaaga atcctgtgac attgcttaaa aactaccact gtggttgtag aaatgtaaac  25200
25201  atcttaatag aaaggctgaa taggacaagg ttaaagacta aattagtgat ttgggagatc  25260
25261  aagccaatgg gcttgtctaa aacctagtca aaaaggtcaa agtgataaaa attatgaaat  25320
25321  aaaatttgat atttggaggc tcaagctaag aaagctgctc tgtctaaagg aaatacagag  25380
25381  gacatggaag gtaagaaaga aatgataaaa agaaaaaaaa aactccaaag ttaaggaaaa  25440
25441  tcttaagcct tcaagtagaa gggttctatc aagtgctttc taggattatt gtgggaaaaa  25500
25501  gatgttacct agacatatca tggtgaggtt ggtaaactcc agtggtaaag agaaattgct  25560
25561  accctctttc agaggaacaa aagaggttaa ctacaaagca actgtaagta ggcatcagac  25620
25621  ttctcatcta ttatcataaa aagtagggta aggtctacaa aatactgtaa aggagtattt  25680
25681  tgaatttaga atttcttata gagctaagct atggctcgct catatgtcag ggcaaaaaat  25740
25741  catccaggct gaaagtttgt caaaaaaaaa aaaaaaaaaa gtatacattt aggggtgtac  25800
25801  tccagaatat aaaaagatgc gagagaagaa actgatgaac caagaactta ggaaaactgg  25860
25861  gttaacttta aaaatgattg acaatatggt agtgaaattt aatgctgttg ttatatagaa  25920
25921  ttataaaaat agaagaggta aatcttttag aagaaaaaaa agtaaactca tagttccagg  25980
25981  tttcaaccaa acctagggat taaaaataaa tgcaagctaa cgatcttgtc ttgtttgggt  26040
26041  ggtggagaag ccacaaacaa gaaaaatcag tattgccatc aaaattttaa agtctgagtg  26100
26101  cctatcattc tggcctttgt agtgttaata gtctagctgg gagataagac cagtgtacaa  26160
26161  gaagcaatag taagcaatct agtaatatta ctaagacctt cttatgataa aaagcttaaa  26220
26221  attaaaaata gctgataagt tcttgaagta gatttttagt tcattagtaa agtgatattt  26280
26281  gaactgtagt agtatttata taatataaca ttaaaaacac ggggtttctc ctctctgtaa  26340
26341  aaaacagtta actggattac tttattttct gtcctttatc aagttacttg catttcatgg  26400
26401  ccaggcacag tggctcatgc ctgtaatccc agcactttgg gaggccaagg cgggtggatc  26460
26461  acttgaggct aggagtttga gaccagcctg gccaacatga tgaaactccg actctaacta  26520
26521  aaaatacaaa aattagtaga gcatggtagc acattcctgt gatcccagct acttgggagg  26580
26581  ctgaggcagg acactcgctt gaacccagga ggcggaggtt acagtgaatc aagattctgc  26640
26641  cactgtactc cagcctgggc aacagaatga ggctctgtct caaaaaaaaa aaaaaaaaaa  26700
26701  aaaaaaaaaa ggcaatggct tatgtgaata tctgcacgag ctgtcaatta gccctgtatc  26760
26761  tatatgcctc cttctcaatg caaatttttc taaaagctca ctttgaagaa atcagttagt  26820
26821  taatttctta ttttaaacac tattttaact ctaagaatat attgcttgct gttcagattt  26880
26881  atagaatgca ctgtgaggaa gggactacac atcatgaatc ttctgaatct ttgagatgct  26940
26941  tagcataatg cggagtacat actagctcat atttttttgg attgttcctg tagacaataa  27000
27001  agagatggtc atgatacaga ctgtacttaa ttctaacctg tgacacattt tatagtttaa  27060
27061  tatgttggaa ggagtcctaa acttggagtc agggccacac caggagtaga ctcttcacat  27120
27121  gaatactgag tcactcttta tataactgtg ggtgagttat accaactctt tataagttag  27180
27181  aatatcaata aataacagta ccacttattt tccttcacac aaggatgatt tgagaataaa  27240
27241  atgaaaagaa ttataggaca aattcagata cagcaaaagt atggaaataa aaggtagtat  27300
27301  tttattacag gtaatttgca ttcttcatta agaatatata ttaattttat cccttagatt  27360
27361  tttatattct tgtcatcaaa atcctctttc tgctgtttct aagagtgaga aaatgctctc  27420
27421  aactgaagtt aggcaggtca catgtgaata ctgagcttta aaccaaatga atcatggtac  27480
27481  aatctaattt cttcctgatg tgagttgact cttgaattca ttgttaccat aaatagggta  27540
27541  ttcttgtgac atattaatat gaccagagcg aggcacctat ctttgaggaa gttagtttta  27600
27601  agatggtcat tgtcctctta cacctgcccc aagtaaatga cttacgaagc agattttttt  27660
27661  taaagacaaa atcatttggt ttgtggacat taccaattat tatgtttgta agacttaact  27720
27721  ccatacatcc ctattaggaa atctcattct tcttttttgt ttaatacatg ttaaacaata  27780
27781  gtccatcagt ggtttgtctc ttttaagatc actaacttgg ggcataccgt accggttgga  27840
27841  caagatctca aatggtgact taacttttaa tgagtgctta taaaaacatg tgtgttgcct  27900
27901  catgacacta tgcaattgct gctttagtgg tgctttttgc attccagttg aattgtacat  27960
27961  aggttggccc atattgctca ccatttagtt agatcttcat tgtttagatc tcagtatgtt  28020
28021  gaaaatctgg gaacagcatc atagaaaact atatcctcct ctcttagaac attgcttagc  28080
28081  aaaaattatg ttttgttctc taaatgaact tttccaactt cgaaattttg tgacttttaa  28140
28141  ataatgtata atactctaat gttattctag gaacaagcca gcatgtttgg ccttatttac  28200
28201  aaagcagtta atataccagt gttagaataa gtcaaaacac tgtaccaatg aaaatgtgtg  28260
28261  ctcttccaag tagtatatgt gttttatttt aatatttaga agatctaaaa agctatagga  28320
28321  acacatgttc cacttgtaac ttaatagcat gccttaaact taaagatatc tttttatgga  28380
28381  ttctgcctct gctgcttctg attaattttg tgacctcaag caaatctctt aattctttga  28440
28441  gccttaggtt tctcatctgc aaaacgagga taattatacc tactcgtagc cacaagaatg  28500
28501  ttgtaaaaat agcagggaga atttttatac agaattagac atgtggtttg tagatttatg  28560
28561  gtagcagtct tttgaataaa aattatttag tttgctatta tttttataat aaaaaccaaa  28620
28621  agatttattt tataataaac tttgtagata aataattctt ccctaagaat gcttttgtct  28680
28681  ggacacctga ccaaagtaca gccatgttcc atgcacataa aatcactcag acttgagtaa  28740
28741  gcagaagaac attgaccaga aacataaaca accaagcagg gagctaaatg ataaggatac  28800
28801  tagaagatct gagaagatag aaactcatgc atatagctat atttccttta attttcatgt  28860
28861  ggatattctc tgttggaaga taatgttcca ggttctctat tccctgtttt tccccaaaat  28920
28921  acttattact ctcccgttaa ttatgatttg ccactttctg tatatgatga tgaaggtatg  28980
28981  gctatgtgga cagtaaagac agaaacaggc caggcatgtt ggctcacacc tgtaatccca  29040
29041  acactttggg agactgaggt gggaggattg cttgagcccc aggggttgga ggccagcctg  29100
29101  ggcaacatag tgacatagtg agactctgtc tctaccaaaa aaaaaaaaaa atagccaggc  29160
29161  atggtggcac atgcctgtgg tcccagctac tagggaggct gaagtgaaag gatcacttga  29220
29221  gcctgggagg tggaggctac agtgagccgt gatcccacca ctgcactcta tctgggtgac  29280
29281  agagcaagac cctgtctcaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aagacacaaa caaaggttga  29340
29341  gaatcactga tctagaaatt acccacattt cttagcatgt tcctaatttt agattcacta  29400
29401  gcacatttgg tctgaccttt gaacttataa ctaaggcaga ggtaattcag tgggaagagt  29460
29461  gaggaagaag gaatagtctc ccaaccttcg aggtgtttag atttggctta aatttcagga  29520
29521  ataggaataa aggccagaaa ctactgatgt aaactttatt ttttctgacc atggaggaag  29580
29581  tcaatccaga aaacagctga tttctgtaca gtgcagtacc catgtcaatc catgtctgaa  29640
29641  ttaagggact ttagtcatac agagtgagaa tctgggaaaa attacatctg ggggtgatgc  29700
29701  cttttgatac gtgattttgg aaaagcttct taaatgatag ctcttctgga ttcctgactt  29760
29761  atgcctctac catatctttt cctgtcagtt cagagattat tctggagact gtttctgcgt  29820
29821  atgctagact aatatatcag atatctgaaa cagtctccag aatgtttagt ctgtaactaa  29880
29881  acagtgttta gtctgtaaac actgtatgtt tcaaagcttt ctttaagtca cttgtttgga  29940
29941  gctcagaatt catcacccca aagaatcagt gctctcaatg gtgaaattaa aaatcagtct  30000
30001  aagatttagt ttccaaaaga aaggcagtat ggaatagtgg ggcaaatgat gaaatttgga  30060
30061  gtcagaggcg tggccttgag ctctggttgt aatatttggt agatgtgtga tcttggacag  30120
30121  attattaaac ctgcctggat ttgtttcttc ctatataaga taggaatagt actattcatc  30180
30181  cctcaagata gttgtaagga aatgatttaa ttaattgtaa aaattgattt ttaagcagaa  30240
30241  ggtactctac acttgtcagc gatttattat ttctcaccta cactaaccag tgttgtttaa  30300
30301  actataagaa tcataacttt ctttttcagg aaaagtatat cacgtcctta atagtattcc  30360
30361  cagtagcaga ggtgagatag ggaacacatt tctctagaaa tgtcggtttg ctttagctgc  30420
30421  ctagggcagt ggttcttaga ctttggtgtg cttaaggatc atctggaaag cttgtttaaa  30480
30481  atgcagaatc ccaggtgcca gacattctta atcagtatat cttagggttg agtccaggaa  30540
30541  tgatcattct taacaagact catctgtgat tctgatgtat gtgctcctca aatcatacat  30600
30601  gaaactattc tagtaattac cttctcctgt atttgatgct cagatctgat actccagtct  30660
30661  acatgagtag ctttccaagg agcacacaca ctcagtttgt acacactcag tttgtacagt  30720
30721  ttgtacacac tcagtttgcc ttgggaaatg gtcgggggag gaagagatta ttttcataga  30780
30781  agctcattct atctgaattc tttcttggca ttaatcatac cttgcttgct ctagtgcact  30840
30841  ccccatccct taactgtagg ttgtcaaagt gttgtctata caacagaaac tcctgagtta  30900
30901  taaaaccaca atctcagaag gtagggcctg gaaatctgat ttttgatata gtcttcagta  30960
30961  gggtcttata gacactagag attgagaact ggcttaacag ttgctcttct acagagtcat  31020
31021  gactttgcct cagctctgta ctaatcattt tctgtgtaac catttattga atctagatca  31080
31081  tttcatcttt atgagacaat ctacgataat aaaaaacaaa acaaaaagaa gcaaaccctg  31140
31141  gggaaagaag agaatctgac ttccagggtt actatcttat ttgattcaaa tgttcggttt  31200
31201  tcaagaaaaa aatcataagg cataaaagaa aaggaaaata tggctcattc aaaggaaaaa  31260
31261  agtaaatcaa cagaaactgc ctctgaaaaa gaagtgatgg tggatctatt agaactttga  31320
31321  aatagctgtc cgaaagatac tcaaagaact aaagaaagat gtggagagag tcaagaaaat  31380
31381  gatatatgaa taaaatgtaa atatcaataa ggaaaaatcc taaaaagaaa ccaaaaagaa  31440
31441  attctggagc tgaaagtaga gtaactgaag tgaaaaattt actagaggga ttcaaaggca  31500
31501  tttttgagca gccagaagaa agtatttgta cacttgaaga taggacaatg gaaattgtca  31560
31561  agtatgagaa acataaaaga aaagattggg aaaaagtgaa cagagtctaa agaatctgtg  31620
31621  ggataccctt aagtggacca acttacatat tttggggatt ccagaaggag aagagagaaa  31680
31681  gtggcggaat atttgaagaa atactgcctg aaaacttccc aaacttggtg aaaaacatga  31740
31741  atgtaaacat ccaagaagct caaagaactc caagttaggt gaatttagag acccacattg  31800
31801  agatacatta taatcaaact gttgaaaacc aaagacaaag aattttgaag gcagcaagag  31860
31861  agaagtgact cataatttag aataatcccc ctgttatatg caggaggaaa tgctccaact  31920
31921  ttttcctact acacaaattt tacagataga tttgttctta ccatagatct tagcaatctc  31980
31981  aatgcacaat ttgttttttc taagttgaga actttcacct tttcacttaa aggaaccact  32040
32041  ctacaacttc tctttggcat atctgaatcg ctagactgct cttgggcttt ggggccatgt  32100
32101  tacgtgtaat agtaacttaa cacatggcca aggaagttat attcaggaga tactttgtcc  32160
32161  cctgtagaaa ctaaagataa catcataaca tatgtctttg agttgctttt tggaaacctg  32220
32221  gactcccact agatggatct gctggcgcat agacctcaga taagagggaa ctgagaacta  32280
32281  aactctaact gctattgttt gttctaattt tctttttgaa gagccttcag aaggtcatgc  32340
32341  ccataagcca gagctaactt ttttttttct gatcccgaat ttttagacaa agtttcacct  32400
32401  ccttaaccaa tcaccaacca gaaaatattt gaatccacct atgacctgtg tgctcccatt  32460
32461  tcaagatgcc cctccttttt aggtcaagcc agtgtataat ctccatatat tgatttatga  32520
32521  ctttgcttgt cacctgcctt taaaaaccat tacctgggct gggcatggtg gctcatgcct  32580
32581  gtaatcccag cactttgagg ggccaaggtg ggcagatcac ttgaggtcag gagtttgaga  32640
32641  ccagcctggc caacatggtg aaaccctgac tctactaaaa atacaaaaat tagacaggtg  32700
32701  ttgtgccagg cacctgtaat cccagctact tgggaggctg aggcatgaga atcacttgaa  32760
32761  ctgcactcta gcctgggcaa cagagcagga cactgtctca aaacaaacaa aacaaacact  32820
32821  gtctcaaaac aaacaaacaa aaaatcctta cctgtaagcc atctgggagt tcaggcatga  32880
32881  gctgcccagt tctctttgtt tggcgtcttg caataaatgc ctcactttct ctttctgcta  32940
32941  tcagtatttg gctttgctga aaatttaaac atgtttttgc atcaaaagac acttatcaac  33000
33001  agagtagaaa ggcagctcat agagtgggag aaaatgtgta caaatcatat acctgataag  33060
33061  ggattaatag ccagaatata tggtcgagaa cagtggctca cacctgtaat cccagcactt  33120
33121  tgggaggctg aggcaggtgg atcacttgag cccaggagtt tgagaccaac ctgggcaacg  33180
33181  tggcaaaacc ctgtctctac taaaaaacac aaaagctagg caggtgtggt gccttgtgcc  33240
33241  tgtagtccca gctacccagg aggctgaggt aggaggattg cttgagcctg ggaggcagag  33300
33301  tatgcagtga gccaagatgg tgccattgta ctccagcctg ggcaacagag caagaccctg  33360
33361  tctcagaaaa aaatatatat atgcagaata tataatacta taactattac tcaacaacaa  33420
33421  aagaaacagc ccaattcaaa aatgggcaga ggacctaagt agacatttct ccaaagatat  33480
33481  gcaaatggtc agtaagcaca caaaagcatg ctcgtcacta atcactgggg aactacagat  33540
33541  gaaaactaca agataccacc tcatactcat tcggatgact attatttaca aacaaacaga  33600
33601  aagtaacatg ttttgaggct gtggcaaaat tggaaccttt gtttattact cttcgtggga  33660
33661  atatgaaatg gcacagccgc tctggataac agcatggtgg ctactcagaa aattaaaaac  33720
33721  aaaatcatta tatgatcata tgatttcact tctgggtata tccccaaaag aattgaaagc  33780
33781  agggtcttag agatatttgt acatccatgt tcatagcagc attatttaca ataactaaaa  33840
33841  cctagaagca actgaagtat ccatctaggg aagagtagat aagcaaaata tgttatatac  33900
33901  atacagtgta atattagcct taaaaaggaa ggaaattctg acatattcta cagcatcaat  33960
33961  gaaccttaag gacattatgc taagtgaaat aagccagtca caaaaagcca ggcgcagtgg  34020
34021  ctcacaccta taatcccata ctttgggata ctgagacaag aggatcactt gaggccagca  34080
34081  gtttgagatc agccagggca acacagcgag accctgcccc ccgacccaaa aaaaaaaaaa  34140
34141  agacaaatac tctgtaattc catttacatg agatacttaa agttgtaaaa ttatacagac  34200
34201  agaaagtgga atgatcgttg ccaggggcta ggaggaaggg acaatgagag ttatgtgttt  34260
34261  cagatttgga agatgaaaag agttctggac atggatggtg gtgatggttg tacaatatga  34320
34321  atgtatttaa taccactcaa ctatacacat aaaaatcgtt aagttggtaa attttatgct  34380
34381  ctgtgtattt accaggggag aaacagaaaa aaaataactg ttggctgttt ggtctcactc  34440
34441  cctccgtctt tactctgtaa cccatcttct gtttgagagg ccacttcagt aatacagatt  34500
34501  atataaggaa gtaaagagat atacaggtga aagaggaaga agtaaaaaaa gtgacctaag  34560
34561  tttttttatc taaagatttt taaagatgag gtttgggaca caggaggaac agattgtatt  34620
34621  gctaattgag tgattgctgt ttggtctttg aatctgaggt gtctcaagga tttctgtgag  34680
34681  gagaaaaatg ggtatcttgc ctgcaatctg agacatcaga acttccagag acatgagtta  34740
34741  gcactaggga catagttttg gatgtaatct tcgttgagct cattgctgag gctgtagtta  34800
34801  tgcattcagt tgacctggag aaaatagtgt caaaagaagg gactgaacag ggttgagaga  34860
34861  gaaagttgat gactaaaaga aggagatgta ttggcaaaac atcttgagaa ggaacaaatg  34920
34921  ggattgaaag tattacccta cttgtagaga gtcttttttt tttcaggaaa gacatattat  34980
34981  ttctagataa agtgattggc attcaaaatt ttgaggaagg aaaggtgtgc ttcccatatt  35040
35041  actgctgcaa caatatagct atttgtttcc atttacatga gtttttcttg agttattatt  35100
35101  tactacgagt gactcatagt taataatgaa gatagttcaa agataatttt aaaacattgc  35160
35161  attgtagatc ctttcttaaa aatattttct aatgttcata acacgccttg ctgaattgga  35220
35221  atggagaaaa ttaaaaatct tcatactaga gttctttgtt caagcttttt tttttttttt  35280
35281  ttttgagaca gggtctcact ctgtcaccag tggtatgatc acagttcact gcagccttga  35340
35341  cctccctggc tcaagcgatc ctcccacctc agcttctgga gtagctggga ccacaggtgt  35400
35401  gcaccacctt gcctggctaa ttttcatttt ttttgtagaa acgggatctc cctgtgttgc  35460
35461  ccaggctggt ctcaaactcc tggactcaag tgatcctccc atctcggctt cccaaagtgt  35520
35521  tgggattata gccctgagct accatacctg gcctgttgaa actttcaaag ttgcgataga  35580
35581  tttatcagcg cagtgtttgt tagaatgctt cgcaaatatt tatttgttaa aatacaatgc  35640
35641  caacctattt taatttcctt aaaagtaagt gagaaaaata tacttgggaa aataaagttg  35700
35701  cttaaatagg ttttctcaac tgccagaaaa aggtactgcc acagcatgtt tctgcctgta  35760
35761  ggtaggtgtg gctccacttt gtgtatgcat taggtttgtc agtgaaaatc tcggtagttt  35820
35821  gcttggttgc tgaaataaat cagtggttag tttgtacaca gaccctgtct gcataattgc  35880
35881  aactgaatag ctttgcccac ttattgaaag aatggttctc tgtttgggat gatcagaact  35940
35941  cattttatat tcagtctttg gataaaaatg tgattgttca tttttgtaga tgtcatttgt  36000
36001  taaagattct agcagtaaca aggaaaatgg gaggagggaa atattatttc ttgactagaa  36060
36061  aaagatattg tgagtatatt gaacaagagg atcattttga gtatttctag tatatacttt  36120
36121  cacttctcag tttgttattg gtgttttaaa aacttgtgat gaatttagag tgaatgggag  36180
36181  caagagggac taaacttcag agaatattat tttagctcac agtgcagatc tatatcacct  36240
36241  atactttaga tatcttttaa ttaaattttt atagattaaa aatcaaatat tactgaaata  36300
36301  ttgatatatg tgtgcatatc aggtttttta gggtaataaa tttgctcaac ttggacttaa  36360
36361  gtttttgtga agaattctta taagtgttga tttctctcta attagctatg tggaacaaac  36420
36421  gtaatttcct aaaaagaagt aagctagtaa taactttgat tttatatttc tccttaaatg  36480
36481  acaaaccaat tttactacca gaactcattt caaaagtatt tctgggctat ttgtatgact  36540
36541  agctcatttt gtgaaataat aaaatacata aaaatagtaa ggctcagtaa cttgtccaaa  36600
36601  taaggtattt ttgaggatag tacacatgca aattattact tcatatcaca ttttaaaagg  36660
36661  gcttataggt ttgaaagttt tcatatagta ggggtgttct gtctgtagga aatgtagtaa  36720
36721  gttgattata gcaagaattt taattccttt ctcaaaaagg gaactgtcag tgtcttctat  36780
36781  tcttttaaaa aatcttaact gccaggataa aaaagcgaag caagttttta cggacggtag  36840
36841  taggaaacat ttgcctcact atccaaataa ttatgtgtac tcattctaag tttggtcatt  36900
36901  tttttaaaaa tataagtcag ttgagttgag taataatgca caaatttgag acttgttgta  36960
36961  tactttatta taatagcaac aatgtttaca aaataaaatc attttgtaat gatttctgta  37020
37021  ttgatacagt ggcaaataaa acaagaacat gaactatttt tttctcttat tcttatccat  37080
37081  acatgtaaac tctttttaga gaagcttaat aaagaagtag tacacacttg accaaagaaa  37140
37141  ggggacattt attttttact atgagatttt gcatctaata aaattgcttg tattttctta  37200
37201  caatgttgtt catatggaac cagaacttgt tatgtataaa tataatggga tgagaattta  37260
37261  catgtttatt agaagttttc tgatatttat aggccaatat atttaaaata tatatattca  37320
37321  gaaattggaa acatttaaac tgtcaaagag tagataatag gttaactaaa tgatggtatt  37380
37381  actctgagag actatagtac atacaataaa gacatgcttt gaaagtatat atattaatat  37440
37441  ggaaaaatga atgttataaa acaacatatg tggaaaaaat gtgaacttat gtaaatatat  37500
37501  acttgaagtg ctgcaaagtg tagaatctct gagtgatagg acttgtcttt attctttatc  37560
37561  tgtattttta taaaatttct atattttgaa tatttatatg taaagactcg ttttagctct  37620
37621  ataaaattga tctgtagagg tatttttcat ctataaaagt aataaagtcc agtaaaaaat  37680
37681  aatatatata tacaatgcta tattattgta tgattttctt atgtgtgatt ttcttattat  37740
37741  tgtatgactt tcttctcttg tgctcttcta agttatataa attctccagc acctgagaac  37800
37801  caaaacagac aaaaccaaaa ccaaagacat tggaaaaaaa aatccaaatt actatagagt  37860
37861  acaattcctc atgcatatat attccaaaat cattaaccaa atactagcat atggaattca  37920
37921  tcaatgtata aaaaggacaa tatattacaa atgactgggg tttatctaat aagaaatgga  37980
37981  atgttcatgg actgaaagat tgaatgttgt taagatgtca gttcttccca agattgattt  38040
38041  acagtttcag tgtaatccta atcaaaatca tagcagggtt ttttgttgtt gttgaaatca  38100
38101  acaaacagat tctaaaattt atatagaaaa gcagaggaat tagaatagcc aaacaatttt  38160
38161  ggaaacaaaa atagttggaa gaattgaagt actgatttca agacttacca taaagctaca  38220
38221  ggaatcaaca cagggtggta ttggtgaaag actagacaca tagattaatg tgacaggatc  38280
38281  tgaatccaga aatagacctt acacatactt aatttttgag aaaggtacaa aggcatttca  38340
38341  atggtgctgg aacaattgta catctgtata taattttaaa agaacatcta cttggattct  38400
38401  gcactatgta caaccaaaaa ttaactcaaa atagattata gactaaatgt aaaatgtaaa  38460
38461  attactgaac ttgcagaaga aaacagatta agatcttttt tattcaagag tcaaaaagta  38520
38521  tggttcatga aagaaaaaaa ttgataaatt gttctttgaa attaaaaaga tctgctctta  38580
38581  ggaaaaacta ttaagataat ggaaatgaaa gcatggattg ggagaatata tttgcaaagc  38640
38641  atacatctga taaagggctg ttaatccaga atatattaat atgtagaact ctcacatctc  38700
38701  aataataaga aaatgaacaa tttaaaaaaa aaagacgcaa aagatttgaa tagacactta  38760
38761  accaaagaaa atacagggtg gggccaggca cagtggttta tgcatgcaat cccaactaca  38820
38821  tgggaggctt aggcaggagg atcacttgag cccgggaatt taaggttgca gtgagctatg  38880
38881  atcatgccac tgcgctcaag cctgggcaac agagtgagat tttgtctctt aaagaaacaa  38940
38941  acaaacaaaa aacccacgat ggcaagtaaa cacatcaaaa gatgttcaac attattagtt  39000
39001  attagagaaa tgtaaattga aatcgtaatg aaataatact acatacctat ttgaatggct  39060
39061  aaagtaagaa ataaaatttc aagtgcagga aataatgtag aaaaactgga tcttcatata  39120
39121  tggctggtat gaatgcaaaa tggtacagca acattgaaaa actaatagtt tcttataaaa  39180
39181  ttaagcattc cattatacaa cccaaaaata tcattcctag taattaacct aagataaata  39240
39241  atatgtccac acaaaaactc gtatgcaaat atttattagc actccaaact agaaacaact  39300
39301  ccaactgtcc tttaattggt gaattgaata aacattatgg taatttatac aatggaatac  39360
39361  tattcaccaa taaaaaggaa tgagctcctc aaatggctat atacttaacc atttcattta  39420
39421  cacaacatgc tggaaaaggc aaaactgtag gagcagattt gaaatcatta ttacctggga  39480
39481  ggtagtagaa aggactgaca accaagggga attagagaac tttttggagt gatggtagta  39540
39541  ttggaagttt ggttgtcaga ttcattagaa ctgtatactt aaaatgggtg aattttttga  39600
39601  tatgtatgta cttctcaaaa ctgatttaag ctgacgatct tttttaaaaa attaatatag  39660
39661  aaagaaaaga attcaagtta gcattcttca tcacttagta aaatgaatga ttcaggcaaa  39720
39721  gatcatgagt ggatgccaaa accatgaggg aaagtgttac tgtggtacag tacattaaca  39780
39781  tggcctccat agattattgt agccgttgta atttgaagag atctgggtca ccaccttaag  39840
39841  caagttatca aattcagcat tgctgacaag gcaagaactg gacagtatgt gcctcctgac  39900
39901  ttggagtaat aggaagtaca caacagtagc agcatcacct atgaattatt ctgatccaaa  39960
39961  aaatatttaa actggatata gttaagcctg taaacctaac ttccacttta caggaaataa  40020
40021  agcaatgagt taaattacag catgagaaaa tggacaaatc cagaatgtag gatattctct  40080
40081  aaaatgactt gcttgttact ttcaaaaaat attcatgtaa taggggaaaa aacatacata  40140
40141  ggtgaaaaga gagataacag atatacagta cttgaatacg gattgatcct gatttggaga  40200
40201  ggaaaaaaca gctctgaaag ctgtcttgga gaagttgaaa tttcaatata aactgactac  40260
40261  attcagtgac attaaggagt tatctttcat ttttcttagg tgtggtaaca gtattgtggt  40320
40321  taagcacgag aaggtcttta ttgctaggat atgatgagta ttaagaagtg aagtgtcttg  40380
40381  atatccataa gttattttac ctgtacccat acacacaaaa agcaaaaagg taagaagatg  40440
40441  ttaatagttg tctctgggag tgtatatatg tatgcattag tattattgtt tccactgttt  40500
40501  tctgcaagtt tgacatttct cataatagaa gggaatgctt ttagagctaa gttgagagaa  40560
40561  atagtgttta ttgaagatgg ccttattata tgtagtgcat tcctgcagat cctatgacta  40620
40621  tcagggatct gtacctacat tgtacaccta agaataactg tattgcactc tgttttggca  40680
40681  ttgtaacact ggcctacatt gagaaccagg atagaaaaca gttctgtgaa atgctttgtg  40740
40741  ttgtaaggac atttttgcga gcatcgctta ctgtatcaca tggtatagga aagatgaaac  40800
40801  tttgcacttc agtaacaaga atacttgtgc tgcttctgag aaactggatt tttggcatgt  40860
40861  tacagacaat gagttatgtt ttactgggtg ctagaaagct cagatttcat ttgtggccca  40920
40921  tctctaacaa gtgcactttc cagctgcact cctgactgct ttgtaatttc cctcctgccc  40980
40981  ttacttttct ctcattctga ttccctcctc tattttttgg ttgtgttttg taagatactt  41040
41041  tatgtccaac aatgttctag ccatatttaa aggaatttaa ataatgtagt ttatgatttg  41100
41101  aaactcacag gctaaagcca ggtgctgtgg ctcacacctg taatccaagc accttgggag  41160
41161  gccaaggtgg gcggatcact tgaggtcagg agttcgagac cagcctagcc aacatggcaa  41220
41221  aaccctgtct ctactaaaaa tacaaaaatt agttaggcat ggtggcgtgt gcctgtaatc  41280
41281  ctagctactc aggagcctga ggtaggagaa tcacttgaac ctgggagaca gaggttgcag  41340
41341  tgagccaaga tcatgccact gcactccagc ctgggcaaca gagtgagact ccgactcaaa  41400
41401  aaaaaaaaaa aaaggaagca gcagcctaaa agtcagattt tcacattatt gttattagtc  41460
41461  acgtgagttc ttgcccccaa atccagggat cttttatcct ctagccaaat ttagaataag  41520
41521  ggactctttc cagcaaattt caaagtacct acttttaaat atgattaaat aagatataaa  41580
41581  agtttctatt tctggagtaa cattgttaca gcagtagtgg cataaaatac cttattttag  41640
41641  gagaagagta ctgcagggaa aagaacaaag ccagtttatg gaaatagatt tttagcattg  41700
41701  gaattggcat tggcattttt ctttgagaat ttcatttttt taattctgtt tttgtttgtt  41760
41761  ttttgttttc agttaagagg agtaaacagg cctttgtttt acctttggca attctgaaag  41820
41821  aattatgtac aaaaaaaacc taaggaaaaa ttattttagt tgcttttgaa tggtattcaa  41880
41881  atttcttttc aactaccgta gtatcttcct tctgttaaat gatactttat aaaatatttt  41940
41941  tcagcatcag catgttgata cagatataat atttacaatt tgctcttgct accttcttgg  42000
42001  gagttgaagt cctttctcgc ccagcttctt ttttttgttt tttgtttttt ttttgagaag  42060
42061  gagtttcgct cttgttgccc aggctggagt gcaatggcac gatctcagct cactgcaacc  42120
42121  tccaaatgcc aggttcaaag gattctcctg cctcagcctc cagcgtagct aggattacag  42180
42181  gcatgcgcca gcaccccggc taattttgta cttttagtag agacggggtt tctccatgtt  42240
42241  ggtcaggctg ttcttgaact cccaatctca ggtgatctgc ctgcctcggc ctcccaaagt  42300
42301  gctgggatta caggtgtgag ccaccgcacc cggccctttc tcacccaact tctgtatggc  42360
42361  attactgtgt taaagatata ttgtttgaca acaaatagaa tgcttaaagc agcaataaca  42420
42421  acactgactc taaaatatat gttgtatagg ccgggtgcgg tggctcacgc ctataatccc  42480
42481  agcactttgg gaggccaagg caagtggatc acttgaggcc aggagttcga gaccagcctg  42540
42541  gccaaatggc gaaaccccat ctctactaaa aatacaaaaa ttagctggca tgctggtgca  42600
42601  cgcctgtaat cccagctgct caggaggccg agacaggagg attgcatgaa cccaggaggc  42660
42661  agaggttgca gtgagctaag attgccccac tgcacaccag tctgggcaac agagtgagac  42720
42721  tctgtctcaa aaaaaaaaaa aagttgtagg aatgatggct aagacatttt taagacgtta  42780
42781  tgtatatatt aagtaggcat gttttttgat gttccttaag tttattctaa ctttgaaaag  42840
42841  tattcatttg ataagtaagg gtttcttctt tcactgattc ctaagttcag tggactcttc  42900
42901  cactgaagat tttttttttc ttcacaaatc tggaaagtag cttgttgaac gaactaaatg  42960
42961  acctttatag gcttttgtat ttataaaact tttgatttta tatttggaca gacttaagtt  43020
43021  ttaaccttaa ttacctatga tcttctacca tgagggatac actaaaagta attgccaaaa  43080
43081  tagggttaat tgtaaatata aatgtgaata aggttagatt gtcatttcct tccccccagg  43140
43141  cagaaggatt cctagaacta ggattaactt tctttgctca catctctgga attcacttct  43200
43201  gttttgccaa agaatggtaa aacaggtata tacttttctt tcttctgcac ctatttttaa  43260
43261  gtgaaaagta ctattctttc tcattcttac tctcattaat ttcttaacac ataaaaatca  43320
43321  agtttaattt gatagtagtg cctgttagtc atatgaaccc tgtacaacat atctatttat  43380
43381  actgcttcac acatcactca caggacaagt tcccacaaag acctgttttg ttctactgtt  43440
43441  gatccaccct aaagaaacca gtttccaaac tctgcacagc tttgtaaatc aagatgaact  43500
43501  ggtcagaaat tggatacaga aacaaacaag gaaccaaaga atgcttccta gttaacaagc  43560
43561  agaatgtgtt atatacaata aaattgcagg tagtgaaatg tctgtgttct aagaatgttc  43620
43621  caattaggaa gttaatatca cattcatatt gaagtcatag ttcaaagtca ttcagttaag  43680
43681  gaaatataag taatgcttag taagatgttc tagacgacag agaagacaaa tgatgaatgt  43740
43741  gaactttgct tctgcatttc ttagctagct ttgtccatga taactattaa taagtacaaa  43800
43801  ggttgagagg acgaagagtt tggtgtgtag gcacagattt ccttctttct ggcaacagtt  43860
43861  aggggcctag agtaagcagg ggatatagta gcatgcagaa ctgggactct ccatctatgt  43920
43921  ccagaaggaa ggaatgcacc catacacaat ttgtaagtaa cagaatgtat ttctcatcac  43980
43981  aaagttaaac ataatatatt cacacttcct gatggtgaag attccttgaa gaaagagaaa  44040
44041  aattaaataa aatgaaatat attcacagct taatttatgg tttttcacaa tatttctaaa  44100
44101  atattttctc attgaataaa tgttttatca aatattttat ctttttgttt agaactttca  44160
44161  agaatatcaa gcgctgttca aaaattgttt ctttcagatg atctgatgta aacattgtgc  44220
44221  ttttaactta atatctaata gcctcccaaa gaatctgcat acttgtggtg catttctttc  44280
44281  tccccttgag aaattttaaa agaaaacaaa agaagcaaag aaaattttaa atgtcttctg  44340
44341  ctcattattc caacaatagg caaagaccaa gctttcacag ccaaagcaaa ctagagaatt  44400
44401  ctcagagtac tcagtgaaaa tatatagtct gtgtcctgaa tcaaatgagt atgttacaaa  44460
44461  aatataaaac tattagagaa aatacatgac acatttaaat ttttcctatc ttccttcttt  44520
44521  cccaacacat tttgaaaaga aaattacaat aaaaaacttt tccttataaa gccctttctc  44580
44581  cactacagat atttacatac aaatacatat tatttaagtt tgaagaaacc aagttagtag  44640
44641  ggggaacttt tctaaaactt ttttaacatg agaattcaaa agcataaaac tgaaaaatga  44700
44701  aatgcctttt tgcttccagc tgcttctccc tggcacccct tcctcaaatt tcagtctctg  44760
44761  ttctcttcaa caaactgaca attcaggaca gcccaatttc tcagtttaat tccaactcac  44820
44821  ggggaggatt tgaattgttg aaatgatagt cttcaaatat gagcaaggtt ttcttttcta  44880
44881  ttattatgtt tttattgaga tataacttac atactatgaa atacacatat cttaactgtg  44940
44941  cagttttgag ttttgacaca tatatacatc agaatcaatg ggaaggttaa aaattttcta  45000
45001  gatgagggcc aggccccagt ggctcatgcc tgtaatccca gcactttgtg aggccgaggc  45060
45061  gggtgaatca tgagctcagg agttcaaaac caccctgggc aacatggtga aaccctgtct  45120
45121  ctactaaaat acaaaaaatt agctgggcat ggtggcacgc gcctgtaatc ccagctactc  45180
45181  aggaggctga ggcaggagta ttgcttgagc cccaggaggt ggaggttgca gtgagccaaa  45240
45241  attgtgccac tgcattccag cctgggcgac agagtgagac tctgtctcaa aaaaaaaaca  45300
45301  aaaaaaaaag aacgattgcc tttgtaagaa aaaataacaa attgagtaat atacataaaa  45360
45361  atacataata tatcataaat tgttatgcag attaaggttc agttatattt taaaacttac  45420
45421  atctcataca ctcttttatg ggatttgcaa tgctggctca cgcgtgaaat tctcaatttg  45480
45481  tctttctgtt tgtttttaaG AAAATTAATG CAAAACTTCA TGATGGAGTA TGTCAGCGCT  45540
45541  GTAAAGAAGT TCTTGAGTGG CGTGTAAAAT ACAGCAAATA CAAACCATTA TCAAAACCTA  45600
45601  AAAAgtggtg agttaagatt cttcattacc ttacttggtg gtatatgtat catagtttat  45660
45661  tatttcattt cctgattttc aaaattgtgt ccaaataaat gttaaagtaa atgatgaaaa  45720
45721  aattccattc tcccctgtag aatttcatct tgtgtgctga atcttggttt gtgaaggccg  45780
45781  acagatttaa aaagttaaat tcatcatttc ctgccccatt ctttcataaa tatgcatcat  45840
45841  ttttatagaa ctttattcat gaaaggtggg ttagggctga gaagagagta tttgttttct  45900
45901  acaattctgt cttccactga taaggtaata ctatgcacca taaattatca attcttaaaa  45960
45961  cggatcagac ctttagacct tttaattcaa ctcatgaaga ttacagaaat ggctgaggtt  46020
46021  aaatattaga agtgaatcac tagattgata acttattatt tctttgggaa tagaggtcta  46080
46081  aatgaaaaga tactagattt tgtttctgat cctgccatcc ctaaatcctt tttttttttt  46140
46141  ctttctttct tttttgagat ggagttttgc tcttgtcacc cagcctggag tgcactgatg  46200
46201  caatttcagc tcactgcaac ctctgcctcc caggtttaag cgattctcct gcctcggcct  46260
46261  cccaagtaac tggcattaca ggcgcccacc accatgcctg gctaattttt ttgtattttt  46320
46321  agtagagacg gggttttgcc atgttggcca ggctggcctc aaactcctga cctcaggtga  46380
46381  tctgcccgcc taggcctccc aaagtgctgg gattacaggc atgaaccacc gcgcccagac  46440
46441  ttaactcttg tgtaattctg gggttctctt atatcagcct tctgtgcatc ctctacagct  46500
46501  ccctgacatc cttcagctca gctgtgtaag gacaatattg gagagtaatt gctgcatgaa  46560
46561  agagaaaagt gattatctta aataaaaatt agcattgttc cttttacatt ataagattta  46620
46621  atttggtaat ctatatagta gctatttaga ctatatttgc tctctgttgc cttatttttc  46680
46681  tgactattca atagtttcat catctttgaa tgcattcctt cttcctttat gggaaaaaat  46740
46741  tttgcttaca gtttagaaaa tcagtctaaa taatagatac aatatgacct ttgtttatat  46800
46801  ctactaaaaa attatgacag ccttttgcaa atctgaaact taagatataa aataatttgt  46860
46861  ttacttcaaa atatttgaac actgaaaggc aaaagtgtta aggaaggata aactaactta  46920
46921  agctttttag attttttttt ctgtactccg ttttggagca gtctagtatt tattacaggt  46980
46981  atagttgacc ccccttttgt tttattttat ttatttattt atttaattta ttttgagata  47040
47041  gggtctcact gtgtcaccta ggctgcagtg cagtgacata atcttagatc actgcaacct  47100
47101  ccgcctccca ggttcaagca attctcctac ctcagcctcc tgagtagctg ggactacagg  47160
47161  tacataccac catgcctggc taatttttgt atttttttgg tagaaacaag atttcactgt  47220
47221  gctggccagg ccggtctcaa actcctgacc tgaagtgatc cacccacctc agcctcccaa  47280
47281  agtgctggga ttacaggcgt gagccacgcc cccccccccc cctttaaata gttttaccag  47340
47341  cttcttgctc cttttagtct tttcttcctc tagcatttcc tcccaaaaga aaacactctt  47400
47401  aaacaagtct gatgagtttt atgcttagtg gcccaaatta gcagtaagga aatttggcaa  47460
47461  ctatttgcat tacccaattt tagatttcca tgaatgaatt gtgttctctg ctagagtaat  47520
47521  tagatgttga ttgcaaaata aatcatgtag ttttagttaa taggcctcat acaagatttg  47580
47581  tagctttctg aatattttca acaagttttt attcctataa aggtatttta agatttcatg  47640
47641  atccatctcc attttctctt tatagtgttg tttcctaaaa gaatttgaag tgtaggcaat  47700
47701  aaacaacatt tatgtagtca cagcatttta atagattagt gctgtgtaac aaaggaaatg  47760
47761  atttaaaaac attcctgcct tatccatcat cagtatttaa atctcttacc tttaatatgt  47820
47821  gctaaatcct atatgtttat cttcatttta aatgtgtcag tgtgtaaaaa agatcacatc  47880
47881  agttattgta aattttccag atgctatatt ttgctgtaga acttctgaac ttatgtattt  47940
47941  tgttttctcg cgacagagca agactccatc tccaaaaaaa aagaaactgc tagttaaaac  48000
48001  aagatcttgt agaggaggaa aaaagtcctt tccttctacc agtctaagtt ctcacccttg  48060
48061  gctctctaac aaaaaccaga ttaagaagag aaaaatatac agatttattt aatgtaagct  48120
48121  ttttgtgaca ccaaagcctt cataaggaaa caaagaccca aagaaatggg taaacctgtg  48180
48181  tggttttatg ctaggtttga tgggagtgga aaatcatggg gaaaatgtga taggggataa  48240
48241  aaacaaaggg ctaagcatag taaactaaat gagctaaggg tagtaaacta aacagcaggg  48300
48301  cttgttcatt cagattcctc ttactgttcc tctgttttta gagataagca tggtcctttc  48360
48361  ctctaggtat aggaagggca cctctcatat aagggtctta tggcctactt caggggtgga  48420
48421  tcagagagtc cttcctacat ttgctgtttg tcacatttct tcagctcaaa atactcagta  48480
48481  tgccaaagcg ccatattttg gggtagcatg ttctgaatcc catcagtcta aacatattac  48540
48541  ttaggaggtt acttgcctgg cctagaacat catgtatttc agaaggtcct gaacacatgg  48600
48601  cacattagac atactggaaa gcctagcttt caaactccaa tccaggattg agagtgttat  48660
48661  agaaagtaaa actcacttat attcattcac ttcactttct ctgcatatta agacttgacc  48720
48721  aacattgtaa gggatttgaa tccattgctt atgctgatgg tagcattact taaaatgttt  48780
48781  aatgttttgt tcaagctaat cacttatgaa ttagatttgt catttgttag ggtttgtata  48840
48841  tgaattttac tggatatacc ttttgtcttt gttttttttt gaggcagagt ctcaccctgt  48900
48901  tgcccaggct agaatgcaat ggtacggtct cagctcactg cagcctctgc ctcctgggtt  48960
48961  caagcgattc ttctgcctca gcctctggag tagctgggac tacaggcaca cacatgccac  49020
49021  tgtgcccggc taatttttgt atttttagta gagacagagt ttcaccatgt tggccaggct  49080
49081  gatcttgaac tcttgacctc atgatccacc tgcctcggct tcccaaagtg ctggaattat  49140
49141  aggcatgagt caccacaccc agccttggat atatcttttg tataaagatt tatttttctg  49200
49201  ccatgctgag tatttccatc agttaaaatg ttgaatattg tttcatgtgt ctatctattg  49260
49261  ccacaaattg tgtaactaaa tgatgtagat aaagaaaagt tctgcacaac ataaaataca  49320
49321  gggcatggtg gggcttttta taagtgacat ttcttttaga agtaataata tcctggatat  49380
49381  tgggaaaatt aaaacttttt ctcccatttg tttaccttgt gaatcaccaa aaaccgcgtg  49440
49441  ttaattagca aatttccatt tgttcgtgcg atccaatgcc aaaagttaaa tcaaagaaaa  49500
49501  agagtttgac ctataaactc ttcagactta cctgtttcaa ccatgggaaa caaaaatttt  49560
49561  actgcgttcg tagctgacag aatattgcat gtttctcttt ttcttttttc agtgaggtga  49620
49621  catgctgcag tatttttata aacatgttct ttatggaatt ttctctcagt tactgaatac  49680
49681  aatcctggac catctccaga gactttttag aaaagaataa atgtcctaac ttaagttgga  49740
49741  agagagatga attgaaaatt atgtatgtac tgaaggagga taggatgatg gctatgaaag  49800
49801  atgaggggat aaaaagcatc tcacttatca gcgatacata aacagtgtga cagtggtact  49860
49861  gtcctttgac gtaatgagat aaatatctct gactactcaa agctttaggt ctttatagga  49920
49921  ataaagtgat aagctcataa agataaagca ccaagaccag ccaccaccct taattagaag  49980
49981  tcagcacaat ctgtaccaag atcctcctac ccatttctta aggccagtac ctactactcc  50040
50041  ctgcgggagg gctgcaatgg tgctgtcagt atctcccttg acacaggatg gcataagcat  50100
50101  tgttagactt gaaaaagagg gttcagactt taagattatt catatatata agaattaggg  50160
50161  ttcaggaaaa gtctaaatct ttttgtataa agttttattt ttcaagtgcc ttgtttttta  50220
50221  cttttgaaaa agaaccccaa aataaatgaa aaccattcat taccattcct ggtcaatccc  50280
50281  aagtcattca tgaacctgta aataatctcg atatggagct gaattgttgg agaaacaaga  50340
50341  gatcttataa atataaaaca atcccagtca gtaatgccta tgaaaaaaat aaacgtaaaa  50400
50401  atatattaaa taatttgtat aaatcttaag gaaggaatct tgatattttt atacttaaaa  50460
50461  gtcattatag acatttatat atttttcaag gtactagaaa tataaatgtt taaaagattt  50520
50521  tgtccctttc ctcaagcagt gcaaggccag atgaaattag ttattttctt tattctgggc  50580
50581  tcagaaggat tatacttctt accaagacaa aagtaaagca gatggaggta agattcaaat  50640
50641  gcaaattgat tggattccaa agccttgttt tccttttctc tcagtgattt ctcagcattg  50700
50701  tattattcaa ttcaaaaagt ccttttctcc tcttcacctg gacctaatgc ttcattaatt  50760
50761  tttacaaata tcacctatct tgtttatgga cattgtctgc tgttgagtac cacatatcct  50820
50821  gctgaggacc accttgcttt tatttattta tttatttatt tattcattct attttttgag  50880
50881  acggagtctc gctctgtcgc ccaggctgta gtgcagtggc acgatgtcag ctcactgcaa  50940
50941  gctccgcctc ctgggttcac acaattctcc tgcctcagcc tcccgagtag ctgggactac  51000
51001  agacgcccac caccacaccc ggctaatttt ttttgtattt ttagtagaga cggggtttca  51060
51061  ccgtgttagc caggatggtc acctcgtgac ctcgtgatcc gcccacctca gcctccccaa  51120
51121  gtgctgggat tacaggcatg agccaccatg cctggcccag cctgccttta ttttttaata  51180
51181  catatacttg tggaaagata attggatttt gctttcaggc cctgaaatgc ctatgctggt  51240
51241  acctagaaac cttttttgac ttttatttca ggtaaccaag caaccttttc tcctattaat  51300
51301  ttagaaatgt ggcagacgaa tacccccatt tatgtgagaa tctcgagcct gcttttctct  51360
51361  acctattaaa aaaaaaaaat caccagcatt ataatgttag ccaatgttta accttgccat  51420
51421  agtagtagaa aagaaaagag aagctggtat aaaacagcac agtcctcaaa cagattgggg  51480
51481  tctgagcttg gaactggacc tgtgaattct ttacatctgt ggttctcagt taaggaggtg  51540
51541  gcttgaggat ggagtttgtc cccaggaagg gtgctactga cacacagtgt aaagagacca  51600
51601  gggatgctgc taaacatccc acagttcaca agacggcccg ccacaataaa gaaacaccca  51660
51661  gctcaacatg tcaagagtgt cttggttgag aagccttgct ctgtaccgaa tagatagata  51720
51721  ctcacaaagc caaggcactg aaacatcctg tatcttagtt cagtggtttt caaacttttc  51780
51781  agctgtcaaa ttctttaata aaacgcttat ccaggagtcc catgaataca acaggctaaa  51840
51841  acagaactgc cctaaatgag gagaagggag cccagacctt acaagctgtg tgataaatgt  51900
51901  tcactgaaag aagatttcat cataaaaata tttcaagtga aggaggaaaa agctaatata  51960
51961  acctgccttg gaaccagcat tactctagag atgtctggcc tgagagtttc atgtcatgag  52020
52021  gatgctttat tccttaaaaa actgtttcct tttcattaaa tattttaatt gaacagagtc  52080
52081  actcttctgg ccctcacatc caggtattta accccaccag atttattgcc tctcaacttt  52140
52141  tgttcccact gattgcccaa gtgtacccct tacctattca tacttcattg cattgaataa  52200
52201  gtaaattctc ctcttttaaa ttgatcgttg catctcatct cacctctact cagatacctc  52260
52261  tgtggcttca gagttgacta aaccagtggt ttaaaaaaaa gtgggggagg gaggcaggca  52320
52321  cagtcgctca cacctgtaat cccagcactt tgagaagcta aggcaggagg atcacttgat  52380
52381  tctaggagtt tgagactagc ctgggcaaca tagcaagacc tcatatctac aaataatttt  52440
52441  aaaaattagc caggcatgct gacgcgcacc tgtggtccta gctgctcggg agactgaggc  52500
52501  aggagactga ggctggaaga tcacttgagc ctgggcagtc aaggcagcag tgagctgtga  52560
52561  tcacaccact gcactctggc ctgggtgaca gagcaagacc ccagcttgga aaaaaaaaaa  52620
52621  aaaaagcgta ttttacataa gttgagtcaa gggctccagt ggtgatgggt gggactctag  52680
52681  cagcaggagg ctaagagagc tttgtcagca gagaagttct gcttttatat gtgtactata  52740
52741  atgtgagagt tggctggggg gattggttgg tcggggggag ggggtcctct agactgtagg  52800
52801  gaaaaaggtg ttactgtttg ggagaaaatg agatggggga ctgagatgtt gccaaatagg  52860
52861  ttatgttaca ggacaggggt cccaatccag accccaagag agggttcttg gatctcgtga  52920
52921  aagcaagttt attaagaaag tagaagaata aaagaacagc tactccacag acagagcaga  52980
52981  gccgagggct gctggttgcc catttttatg gttatttctt gatgatatgc taaacaaggg  53040
53041  gtggattatt catgtctttg ctttttagac catgtaggtt agtttcctga cattgccatg  53100
53101  gcatttgtaa actgtaatgg tgctggtggg agtgtagcgg tgaggacaac cagaggacat  53160
53161  tctagtggcc atcttggttt tggtgggttt tagccagctt ctttactgca acctgtttta  53220
53221  tcagcaggtc tttatgacct gtattttgtg ctaatctcct atcttattct gtgacttaga  53280
53281  atgtcttaat aaccatctgg gaatgcagcc cagtaggtct cagcttcatt ttacccagct  53340
53341  cctattcaag atggagttgc tctggttcac acacctctga cagttatgcc accataaggc  53400
53401  tgccttccta accgtgtgct tgctccctct ttgctacaaa gctttcttgt aactaaatta  53460
53461  gccaaaccaa gacgttaaag ataatatttt attaaccaac ccctttcctt tttttagcct  53520
53521  ctatttttaa agggaagaat ttctataccc ctaaaatgtt gcttaataga gtatcactgt  53580
53581  cctcattttt caatgaagac aaattagtgg acagagagat atattggcca gtttatggtt  53640
53641  aaattcatga tagtttcttg cactcagtcc ttggcattgt attattgtat gtgtctatca  53700
53701  attggcattc attacttata tttgttcatt gagtaagcac tcaaggaaac cagagtctcc  53760
53761  ttaaactagt tgtaatcaca attttgatag gttatgttaa aagaaaactt tagacaaatt  53820
53821  aaatttaaca gagtttaatt gagcaaagaa tgaagaatca ggcacctccc agaaccagag  53880
53881  tagtttcaga gcaactctca gggctgccat gtgcttcaat aacggttttg gacagaaaaa  53940
53941  gggaagtgac ctttttctgt ccaaaactgt ccaaaggtca ttttcctttt tctgtccaaa  54000
54001  actgaagtac ataaacagct ggattggtta cagcttggca tttgccttat ttgaacctac  54060
54061  tttgaacaat tggctgacta tggttggctg agacttggtt actgttacaa tagtaggtta  54120
54121  cagtcagttt acacatcaag ttatgttaca gttcagtata tagagagaaa cctttaggcc  54180
54181  aaacttaaaa tatgtaccca ggcagcttta ggccaaattt aatttatcag tagattccat  54240
54241  ctgtagccat ccaagctgta cttgttctca gtgcttagaa actgagcata ccactcacta  54300
54301  ggaggtacct gaggaataat gtatgctata tgcagtgatc agtacaaagt gagtccttga  54360
54361  tctccatgca atctgaattt gtagcatctg aatggagacc tatgatttaa atggctaatt  54420
54421  tttatagtcc gtatgtttta accactttga cttgcctcca ttttgatata tttgtagtca  54480
54481  atgaaaagga aaaataaatg gatacaaatc catttagttt acaaataaat acatttgtag  54540
54541  tcaaggaaaa ataaatggat tttttagtgc attactatga aagaattttt acatgttttt  54600
54601  tcttctttaa agaatatgtt tatttcagga catctgaaca ttatatgcct tattgtagaa  54660
54661  tcttctaata aaacaactgt ttacatgcta ataagcattg ggtatcacaa ttggtaatag  54720
54721  gaaggggaat gcaaaagttt tttttttttt tttttttttt ttgagacaga atttcgctct  54780
54781  tgttgcccag gctggagtgt aatgcgcgat cttggctcgc cacaacctcc acctcccagg  54840
54841  ttcaactgat tctcctgcct cagcctccca agtagctggg atcacaggca tgcaccacca  54900
54901  cgctcagcta attttgtatt tttagtagag acggggtttc ttcatgttgg tcaggctggt  54960
54961  ctcaaactcc tgacctcagg tgatctgccc gcctcagcct cccagagtgc tggaattaca  55020
55021  ggtgtggacc actgcacccg gcccacaaaa gctttatatt ttataataca gttttagcgt  55080
55081  cccaaattcc aaatccaaaa tgtcctaaaa tctgaaactt tttgagtgcc aacataatgc  55140
55141  tcaaaggcta tgtttatagg agcatttcag atttcagatt tttggatttg gaatgctcaa  55200
55201  ctcttagtat tagcaaatat ttcaaaacct gggggaaaaa aaaatctgaa cacttctcac  55260
55261  cccaaatatt ttagataagg gattctcagt ctatactagg gtcatagcca gagaagagtc  55320
55321  tttgacttgc tcatattttc taaagagaaa tagctaaaga gaaatgaaca aagttaagtg  55380
55381  ccttcatgat agaatatatg acaagaagaa acagtataga atgtaaaagg tcttggttaa  55440
55441  aattgagtgt ttaatttgtg tgtttattcc ctgaagactg actttttttt tttttaagta  55500
55501  gacacgaggt ttcaccatgt tggccaggct gaactcgaac tcctgacctc tgccagcctt  55560
55561  ggcctcccaa agtgctggga ttacagtcat gagctacagc accggccaag actgactttc  55620
55621  tatagtttta tgtttaccac ttaaactaac atagcaatgt gattatttat ccagttgata  55680
55681  gattatcaag ccccttcaca tcctgcccca aatttcaccc attatttttg ttattaattt  55740
55741  agggtatcag actaagtgga aatagaagat gaagttcata tcagttgtat tcattacatt  55800
55801  ttaaagattt attggctaag acagaagaat tggtattttt aagcattgag ttaaattttg  55860
55861  caccaaactc caggtgaaat ctcagtcaat ttcattgaaa taagtaatta ttaaatatca  55920
55921  tattactcag tgaaaaactg attacttact gctgcaaaga acataataaa ttaggaagga  55980
55981  aaatttgttc taaaatacaa caggagaaag atattaaatg attaaaactt cattgttagc  56040
56041  ctgttcctct ctttagatga gtgtgtacct atgtgtagtt tatttgaaaa atcaggtaag  56100
56101  tttgtgatgg cagaggttat taagatgaag atagtcaaaa cataaatgct attttccaga  56160
56161  atccaagcac aattaaaaga tagtaaatac ttcaacagta gtccaggtct tttctttctc  56220
56221  cttcctcccc attcctcata aacacggtaa agatctacta taaatagctg agaaaacccc  56280
56281  tgcagttgtg tatgtttttc ccaccatgag ccatgataca gcatcacttc cacaaataag  56340
56341  gattaggaat ggcattgcag agaatatgtc ttagatcaat aaaatcctta ttagtaagaa  56400
56401  ttgggatgta gaagtagctt tggtattata gaacctttac tggtattttg gaagtgcagt  56460
56461  ctttgtacta tttaaggtct gaatgatgta tcctttctag tggaatttta agtgtaaaag  56520
56521  gttgaaacca gaacagttaa gtcccttaaa actagaaatc atactctatt ggtgggaatt  56580
56581  ttgagaatta ttgctggaat tcttcagaga atgttcagga agctggtgtt gtttggggaa  56640
56641  atagggtaaa tggaaaggaa aagatcccaa gtacttcaag ctggcctaag gaggtaattg  56700
56701  aaggtaatta aaatatatat atatattata tatatatttt ttatattttt atatatataa  56760
56761  attttttttt ttttgagacg gagtttcgct cttgttgccc agactggagt gcaatggcat  56820
56821  gatctctgct caccgcaacc tctgcctccc gggttcaagc cattctccag cctcagcctc  56880
56881  ctgagtagct gggaatgcag gcatgcgcca ccacgaccag ctaattttgt atttttagta  56940
56941  gagacagggt ttctacatgt tggtcaggct ggtctcgaac tcttgacctc aggtgatccg  57000
57001  cccgcctcag cctcccaaag tgctgggatt acagacgtga gctaccgcgc ccggccagta  57060
57061  attaaaatat tttaccctga aaatatattt ctttgatgta ttttgaaatg gctgccactt  57120
57121  caccatcctg acaaaagtgg ccttgcaaag ctgtcttaag tagggaaaat tggtatccgt  57180
57181  atagaatctc cattaatgca gtcatacccc ctcccctttc tctttctttc cccagatcca  57240
57241  ggagagactg agagcaggac acctttaaaa gtctctctga gggaggctcc tctacataac  57300
57301  caggccactt ttgctggcca aacctcttcc ctgctctgct ttaccagaat ctaagccccc  57360
57361  attctttcta taacctcaag atattatata agtttctgaa actgttgaga acttggatct  57420
57421  tcattctgaa ggctcctgtg tatgcacatt aagtaaattt atagcctttt ctcctattag  57480
57481  tcaatccacc tcttgtcaat tatttttaac aaaactttaa gaggccaagg gccaatggct  57540
57541  gccacatcat atatattata tattttaacc ccagaatttg aattcagagt ggacaaataa  57600
57601  gatatttatt ttaaatttaa cattttcttc tttttttttt ttcttttttg ggacagagtt  57660
57661  tcactcttat tgcccaggct ggagtacaat ggcacgatct cggctcactg caacctctgc  57720
57721  ctcccaggtt caaatgattc tcctgcctca gcctcccgag tagctgggat tacaggcacg  57780
57781  ccccaccatg cccggctaat tttgtatttt tagtagagac agggtttctc catgttggtc  57840
57841  aggctggtct caaactcccg acctcagatg atccgcctgc ctcagcctcc caaagtgctg  57900
57901  ggattacagg cgtgagccac tgtgtccggc caaagttaac attttcaaac ctctgtcaca  57960
57961  tatgttggat tctaataaca accctgtaga ggtagcaaga acagataagg aggtagcctt  58020
58021  agaaaaatta ggtgtcttac tctgtaagct agtaaacagt atactcaaaa ctagcatcta  58080
58081  gattttttaa agtttcataa tctatttctg gcttttattt taatgtcagg tccctaactt  58140
58141  aagtagagtt ttcctttata gaaccaaaat aatacctgtt agaacacctt gtcttgtgta  58200
58201  accaggtctg ctgttacctg caagaaccaa gaagctggac tggatgtgaa agataattta  58260
58261  ctataattca cgtgttgtat taagaacaaa attgtctcta ggaacagtcc atggttatat  58320
58321  tggggaataa tattccaatc agagctctta atttctgagc aaaagcaaga ttgttaaaga  58380
58381  tgacagatag gaaactgcgt tcaatttgca attattttaa atagcatcct caatgtacaa  58440
58441  gacactgtgt tgtatgtcaa aagaagatag caaatgaatc tgtgacgccc aggaatttac  58500
58501  catctatttg gagagagaga ctccacagat aattctgggc agtttgcaaa aagtgctagg  58560
58561  tgtgagtaaa aggagaaaga gatgcagagg acacaaggta aggctgcaga aaaatgaaat  58620
58621  gaaacccaga gagacaggtc tagaaaaaac ttaaaggtag aagagtggta tgaataatca  58680
58681  cagtgatagg aaaccctgtg aggagggacc agggaatgga gggaaaatga acaagaatcc  58740
58741  tgttgacttt catagacaat acagataatc ccgggctgtc tttatatgtc ctgttttttt  58800
58801  gttccacata aattatcatt tcttcattca tttgctcttg ttactttttc ttttttctca  58860
58861  ttgcataact tttggtgatc catgaacagt aatcaaagtt gcctatcaaa aggaggtttc  58920
58921  agtctatttt gaatatacat taaatgaaaa gaaaactaaa cttggaaagt tggcttaggg  58980
58981  tctggatttc tagtttttaa aaactgggtt attatttttg ttattttatc aaacaaaagt  59040
59041  aaacagttac attttacagg tcttttttgt ctgtttttgt tttttgagac agagtctctc  59100
59101  tctgtcaccc aggctggagt gcagtggggc gatctcagct tactgcaacc tctgcctcag  59160
59161  cctcctgagt agctgggaat tcaggcgcct gccaccatgc ctggctaatt tttgtatttt  59220
59221  taatagagat ggggtttcat catgttggcc aggctggtct caaactccta acctcaagtg  59280
59281  atctgccaca aagtgctggg attacaggcg caagccacca cacccggcca tattctacat  59340
59341  atctatctgt tccttcatgt ttaccagtgt gtggcaatgc acattggccg tttttcagtt  59400
59401  ccaaattgtt tttttttttt ttttgagacg gagttttgct ctttttgccc aagttggaga  59460
59461  aaagtgacac aatcttggct caccacaact tctgcctccc gggatcaagt gattctcctg  59520
59521  cctcagcctc ccgagtacct gggattacag gcatgcgcca ccacacccgg ctatttttgt  59580
59581  attttcagta gagacgggat ttctccatgt tggtcaggct ggtctcaaac tccggacctc  59640
59641  aggtgatccg cccacctcgg tctcccagag tgctgggatt tacaggtgta agccaccacg  59700
59701  cctggcctcc agcatttctt ataacaggct gaggctctga aggttaatta gtgatttgaa  59760
59761  aattgggtca ccacggccag gcgcagtggc tcacacctgt tatcccagca ctttgggagg  59820
59821  ccaaggcggg tggatcatga ggtcagaagt tcgagaccag cctggccaac ataagtgaaa  59880
59881  ccctgtctct actaaaaata caaaaattag ccgggcatgg tggcatgcac ctgtagtccc  59940
59941  agctaccagg gaggctaagg caggagaatc gcttgaacct gggaggctga ggttgtggtg  60000
60001  agctgagatc gcgccactgc actccagcct gggcaacaaa gtaagactcc gcctcaaaaa  60060
60061  caaaaaaatt gtgtcaccac attccaagag tattaaaatg ttctagagtg gagttttagt  60120
60121  cattgatagc tctttgtatc acatgatagt ataaaataac tgtaaactgt ggctgtattg  60180
60181  tcgtttgttg cccacaacca tggtcttact gtctttaaag gtgaaagcag tagagagctt  60240
60241  ttattacttc cttcaatgcc tctccagttc atgaggactc cagttcatgc tttgatttaa  60300
60301  aattgcctgc cctaaagtat tgaataattt ttatttttta tttttcataa actacacttg  60360
60361  gtcagaggta aatattttgt acccgttatg aattatgggc tgtaaaccca gtattttggg  60420
60421  aggccgaggc tggaggatgc cttgagccca aaagtgctag accaacttgg gcaacatagt  60480
60481  gagaccctgt cactacaaaa aatagaaaaa attagctagg cgtggtgacg tgctcctgta  60540
60541  gttccagcta ttctggaggc tgaggtgcaa ggattgttta agcctgggaa gttgaggctt  60600
60601  caatgagctg tgattgcact actgtactcc agcctgggcg acagagtgag accctgtctc  60660
60661  aaaaaataaa attaagaatt attgtaatct acttgtctac tgcattaaga caaggtagta  60720
60721  tatatagcct cttcatttac tttcaaactt gtaatctagg gacacaagga agtgaactgt  60780
60781  gtaataagtt cttatactcg agatacttag aatttgggga tattgtttcc ttaaaagcat  60840
60841  tctctaagta gcatatgatg ttatcccata gtaaagtttt atgatcttgc tatgttgact  60900
60901  acagatgact tagagccatt gcaggaaaat aggactttat gaaacttcag caatgttgcg  60960
60961  tttctgtttt gtacaccaag ggtggagtac tgtggaacac tgtttacaaa agtacctcgt  61020
61021  catcacatac atgaaagtac gacaggagct aaattatgtt aaaggttaaa gtgtaataac  61080
61081  caggaaatga aggcagtgcc agaagagttg taatcacgta aagtctttta tttctagcaa  61140
61141  gtagtaatct attttatgtc agtcccaaag ggaaacccta agaagataga ggagaaattt  61200
61201  tacttccttc aaacagattt gccagatgtt gataggttta attatacaat acaaaaagtt  61260
61261  gtgttactgg ctgggcgcag tggctcatgc ttgtaatcct agcactttgg gaggccgagg  61320
61321  caggcggatc acttgaggtc aggagttcga gaccagcccg gcaaacatgg tgaaaccctg  61380
61381  tctctactac aaatacaaaa attagccagg tgtagtggtg cgtggctata atcccagcta  61440
61441  ctcgggaggc tgaggcacga taatcacttg aacccgggaa gtggaggttg cagtgagccg  61500
61501  agattgcgcc attgcactcc agcatggggg acaagagtga aactccgtct caccaaaaaa  61560
61561  aaaggttgtg ttactatgac aacagtgtca taaaaaaatc ttaagcgttt tttgtttttt  61620
61621  aactggggtt gtggaaggga tgatacagtg attactagta taatttgatg ctactgtttt  61680
61681  tgttcatgct aagctgccag gacttttagt atccattata aaaaatgaga ctcagagaag  61740
61741  ttaaagtaac tttcagagat tacattgtta ccgggggatc cttgctccca gagctcccaa  61800
61801  gatggtggca ggccacttcc aagatggcgg tgtgctgctt ccaagatggt ggtgagaggt  61860
61861  gacggcgtgc tggcagtcct cacagccctc gctcgctctc ggtgcctcct ctgcctgggc  61920
61921  tcccactttg gcggcacttg aggagccctt cagcccaccg ctgcattgtg gtagcccctt  61980
61981  tctgggctgg ccaagtctgg agccagctcc cgcagcttgc agggaggtgt ggagggagag  62040
62041  gcgtgagcgg gaacccgggc tgcgcgaggc gcttgcgggc cagctggagt tccgggtggg  62100
62101  cgtgggcttg gcgggccctg cactcagatt agctggccgg ccctgccgcc ccgggcaatg  62160
62161  aggggcttag cacccaggcc agcggctgca gagggtgtac tgggtccccc agcagtgcca  62220
62221  gcccactggc gctgcgcttg atttctcccc gggccttagc tgccttcctg cggggcagag  62280
62281  ctcgggacct gcagtccgcc atgcctgggc ctcccacccc tccctggact cctgtgcaac  62340
62341  ctgagcctcc cctaccagcg ccaccccctg ctccacggag cccagtccca tcaaccaccc  62400
62401  aagggctgag gagtgcgggc gcacggcacg ggactggcag gcagctccat ctgcagcccc  62460
62461  ggagtgggat ccacggggtg aagccagctg ggctcctgag tctggtgggg acgtggagaa  62520
62521  cctttatgtc tagctcaggg attgtaaata caccaatcag caccctgtgt ctagctcagg  62580
62581  gtttgtgaat gcaccaatcg acactgtatc tagctactct ggtggggcct tggagaacct  62640
62641  ttgtatagac actctgtatc tagctaatct ggtggggacg tggagaacct ttgtgtctag  62700
62701  cttagggatt gtaaacgcac cagtcagcgc cctgtcaaca cagaccactg ggctctacca  62760
62761  atcagcagga tgtgggtggg gccagagaag agaataaaag caggctgccc cagccagcag  62820
62821  tggcaacctg ctggggtccc cttccacact gtggaagctt ggttctttgc aataaatctt  62880
62881  gctgctgctc actctttggg tctacactgc ctttataagc tttaacactc accgcaaagg  62940
62941  tctacagctt cattcctgaa gccagcgaga ccacaagccc accgggagca ataaacaact  63000
63001  ccagacgcgc cgccttaaga gctgtaacgc tcaccgtgaa ggtctgcagc ctcactcttg  63060
63061  agccagcgag accacgaacc caccagaagg aagaaactcc gagcacatct gaacatcaga  63120
63121  aggaacaaac tccagacacg ccgcctttaa gaactgtaac actcaccgcg agggtccatg  63180
63181  gcttcattct tgaagtcagt gagaccaaga acccaccaat tccggataca gtggcaagcc  63240
63241  ttgtgttctc tgacctgggg tgcttggcct cacggattcc aaggaatgaa atcttgggcc  63300
63301  atgtggtgag tgttatagct ctactagaag ctgtgggtca cggaagagaa ctgtggaacc  63360
63361  cagtgactag tgtttagctc agttaggacg aacccgggca cttagccgtg caggaacaat  63420
63421  ggcaagcctt tagtccagtc aggagcggca atgggcacct ggtaagatca ggagcacagc  63480
63481  ggacacccta ccggatccag agggatggaa gtcagtggtg ggtctgcgac ggcagcaaac  63540
63541  agcagtggtg gacaatgagt gaaagctcag ctcgagcagt aacaaacaga ccagaagaga  63600
63601  gtgcagttgt aagatttaat agagtagaaa cagagctccc atacaaaggt aggggaccca  63660
63661  aagagggtag ccattgccgg cttgaatgcc tgggtttata tcccaattat tgtccctccc  63720
63721  actgcgctct caggcaatag atgattggct atttctttac ctcctgtttt tgcctaatta  63780
63781  gcattttagt gagctctctt tactacctga ttcgtcgggt gtgagtttag ttgcaagcct  63840
63841  gatgtttaaa ggtggatgcg gtcaccttcc cagctaggct tagggattct tagtcagcct  63900
63901  aggaaattca gctagtcctg tcagtatgac aaggacatgt caagggcggg ctagaatcaa  63960
63961  ggtctccagt ttcccaaact agtgttcttt tcctactatt ttattgccag tgctcaagtg  64020
64021  atcatcccac ctcagcctct gagtagctgg gactactaca ctctggtagg tggtgtgcac  64080
64081  ccctacacct ggctaatttt tgttttttgt atagatgggg tctctctatg ttgcccaggc  64140
64141  tgttctctaa ctcctgggct caggcaattc tcctgcctgg gcctcccaag gtgctgggtt  64200
64201  tacaggcatg agccactgtg cccacccaat agtagtattt ttaagaagta tattgtttcc  64260
64261  tttatcaaga aacatgtaaa cagtggtgac ctgtgttttt atttgaccat agtttccact  64320
64321  aaaatgatta gttgtggtat atgtatggtc agaattgttt gagtgattgt ttctgggaat  64380
64381  tgtgtgtgtt aaagtgaact aaagatagct tgataatgac tccctatttc tatatttgag  64440
64441  tccttgtgga tgaactgcaa cctaatttaa taggtagaca agattgaaaa cctaagttta  64500
64501  actaacagga gtatgcgcct gtaacaatag ctgagtcttg gccaatccca gcagccatac  64560
64561  ttcaaccatt catacactgc tgagtgttca aactgttcaa ataaggcaaa tgctaacctg  64620
64621  taaccaatcc agctgtttct atacctccct tcctatttct gtactgcact ttactttttt  64680
64681  tgtctataaa tttgttctga ccatgaggca tgcctggagt ctctctgaat ctgctgtgat  64740
64741  tctgggggct gcctgattcg tgaatcattc attgctcaat taaactcctt taaatgtaat  64800
64801  tcagctgaat tttttctttt aacatgtgta ttccataaag aaatgaaaag aaggcaaaac  64860
64861  tatcatcatt ttgacatttc tgaagttttc ttagcaatgg actcataaaa tacaatatag  64920
64921  ccatttttaa gggaaatttg gaaaaattta tatttaggag aatttaaaat ttttccttac  64980
64981  cattttaggg aggtttgaat ttttcccctg aagttttggt aatctgaatc tataaaacaa  65040
65041  acataataca tagattaaca agggaaaagg atgtacaaat tttattgtgt gcatacgtgt  65100
65101  gcacaggagt catgactata aaaaaaacgc aaaggcaaga tggttaacgc ttttgtatca  65160
65161  tcttgatgtt acagagagaa tggggggctc agattgtggc aaagcaggat attgtggaaa  65220
65221  gacagttatg agtgggggag aagaggagaa acctgggcaa aggcagtctt gttatgcaga  65280
65281  tgaaacctca caggtggtag ccccacaggg cctctggtaa atgtttctgt cagaccttta  65340
65341  aagttttaga gctgagttga tctttcctag atccagacaa gggcgggatt cagagaaagc  65400
65401  ctgtttatat ctgttgttta cttcacttta tttcctctgc agatgcaaat catcctcaca  65460
65461  aaagacagct ttgctggccg tttgtaagat gttcaaaata cttaataagt tttgtgccac  65520
65521  cctctggctt gttttttcat tcttttaaga gtgtgttttg aagaggagac attttttatt  65580
65581  ctggagaggg cccatttaac aaattattct ttctagatca tggttttgtt gttgtagata  65640
65641  agatgtcttt gcctagctga gggttcttct tctagaagtt gtataattct tgattttata  65700
65701  tttgaattta tgttctattt cttgttaatt ttagggatag tcagtttttc caacattgtt  65760
65761  tgttgaaaag actgtctttt ctctattcag tttcctttct actatcttga aaatcagttg  65820
65821  gtcatatatg tacgtgggtc tgtttctggt ctttattcca ttgatctgtg tgtcctttca  65880
65881  ccagtactac actaccttga tcactacctt gtgataagtc ttgaaatcac atagtgagaa  65940
65941  ttctccaacc tcatttttca ttttcataac tcttttggct gttgtaattt ctttgctttt  66000
66001  tcttatacaa agtaattaat cattgctaga aacataaaaa tacagtttat gtttgtttac  66060
66061  tgaccccata tattgtgatt ttattaaact cactgtttat gtccagttca ttttaaaaaa  66120
66121  tagattcatt ggtgttttct atatagacag tgattttttc ttctaaataa agacacttat  66180
66181  ttcttctttt caatctctat gacctttctt tttttttttt tttttttttt ggctgccatt  66240
66241  gcactgccta ggacctccaa tatcatgctg aaaaggagtg ttgagagcag atattcttgc  66300
66301  cctgtttctg atcttacagg gaaggtattc agtctttcat cattaagtag gaaattagct  66360
66361  gtagtttctt tgtagttatc tgtttttagg ttgagagtgt ttccttcagt tcatagttta  66420
66421  ctgagagttg ttataaacgg atgttatatt tttgtaaagc ttttttcaca tctaataaca  66480
66481  tcatcatatg gtttttctta gaacattgct ttagtgaatt ttttttattg gctttgaata  66540
66541  tactgaatta gccttgtatt cccaggataa atccattgct gcatatatat atatatagag  66600
66601  agagagagag agagtgcatg caagagaatg agcatgcgag agagtgagca agcgtgtgtg  66660
66661  caagatgttt atatattgct ggatttgatt tgctaacatt ttgtcatgga tttttacatc  66720
66721  tttgttcatt agaaatactc atctgtcatt ttcttgtttg cttttttttt gtcttgatat  66780
66781  tagagcctta tcaaatgagt tgaaaaatat ttcttcctat ttgtttttct ggaaggattt  66840
66841  gtatatgatc agtattattt cttaaatatt tgatagaatt taccagtaaa gccatttggg  66900
66901  cctggagttt tccttaaaaa aaaaaaaaaa ttaggagagt ttttttagag ttatgattaa  66960
66961  atttttcttt aatggataga ggagtatatt tatttcttct tcagtgagtt ttgatattct  67020
67021  ttctttgcaa aactttggct atttctacag agttgttggg cttatatgca tagagttaaa  67080
67081  tctaaaattt tcccattatt ctttgttttt tgagacagag tcttgctttg tcatttgtta  67140
67141  gaaataaatt ttcggtgcca ccaaagaaat agcactcaaa cataaatttt ctcagcaagg  67200
67201  caattttact tctatagaag ggtgtgtctc gcggatggag caatggcaag agtacacctg  67260
67261  aacaaaggag gggaaggggt tcttatccct gacgcaggta gcctctactg ctgtgtcgtt  67320
67321  cccctattgg ctagggttgg accacacaat ctaagctaat tccaactggc tattttaaac  67380
67381  agagcaggga tatgagccag agtggcgggg tgagcagttt cggcaggaaa gacggttatg  67440
67441  gaataggtga ctaaaggtga ctcaggtcag agtaggtgac caggggtgac tcaggacgga  67500
67501  gcaggtgacc aggggaacag atgtgaacta ctgattagaa ctggcgggaa ggttgtttac  67560
67561  tgaaactagg ggcaaagaga tgaagagaac aaggaagtta aacttgaaaa tggagaacaa  67620
67621  agaactgaac atactgacat actgattctt tgaagagaaa cttagaactc gctgtgttta  67680
67681  acacccaggc tggagtgcag tggcgcaatc ttggctcact gcaacctctg tctcccaggt  67740
67741  tcaagtgatt ctcctgtctc agcctcccaa gtagctggga ttacaccacc atgcccagct  67800
67801  aattttttgt atttttagta gagatgtggt ttcactatgt tggctgggct ggtctcaatc  67860
67861  tcctggcctc aagtgatcca cctgcctcag cctcccaaag tgctgggagt accagcatga  67920
67921  gccactgcac ccagcctctt attattcttt caatgtctgt tagatctata gtgctgtacc  67980
67981  atcttttatt cctgatgttt cagtgtatgt atttatgaat tatattgatc ttttcaaaga  68040
68041  gcctgcgttt ggctgcattg attttatttt tctgttttca gtatcattga ttctgttctt  68100
68101  attacagcac ccctttgttt gctttgagtt taatttactg ttctattttc taaaggtaaa  68160
68161  agtttagata acttttttgt ttaatataat ttgtaatcat gtattaaaat aaatttctca  68220
68221  aggacttctt tagctccgtt ttgtaaattt tgatgcattt tcattgtcat tcaatcaaaa  68280
68281  tattttcttt ttgtgtgtgt gaattcctct ttgatctgtg ggttatttag aagtgtttta  68340
68341  ttttctaaat atttgagcat tttctagata ttttctgtta ttgatttttt gttaatttca  68400
68401  ctgtggcaag atgatatata ctttatataa atttcagggt tttttctttt ttttttcata  68460
68461  caaagtttca ctcttgtcgc ccaggctgga gtgcaatggc acaatctcag ctcactgcaa  68520
68521  cctccgcctc ttgggttcaa gcaattctcc tgcctcagcc tctcaagtag ctgagattgc  68580
68581  agatgtgctc ccccatgccc agctaatttt ttttgtatta ttagtaggga cggggtttca  68640
68641  ccatgttggc caggctagtc tcaaactcct gacctcaggt gatccaccca cctcgccctc  68700
68701  ccaaagtgct gggattatag gcgtgagcca cggcacccgg ccagtttttt cttttttaaa  68760
68761  atatgttgag gttggtttca tggcccagaa tatggtctgt cttagagaat gttccatgta  68820
68821  tacttgaaga caatgtattg ctcttgtata gagtgttcta aaattgtcat tttggctgat  68880
68881  aacgttcata cagaataagt acctcacgat ccttataata atatacttcc aattcctccc  68940
68941  ggccaatttt gtattattgt tgtcatacat tttactttta catattctat aaatccataa  69000
69001  tatatttcca ctattttgcc tgtagactct caattctatt ctgatgacct atatacgtct  69060
69061  attcttatgt cagtactaca cagtctgggt tactgtaggt ttgtagtgtg ttttgaaatc  69120
69121  aatacatgtg aatcctcaca ttttattgtt ccttttcaag attgttttgg ctatcctggg  69180
69181  tgcctagaat ttctgtatga actttaggat tagcttgtca atttctgcaa aaaaagccag  69240
69241  ctggaatttt aatagagagt tcattgagtc tgtagatcag tttggggagt attgctatct  69300
69301  tctcaatatt ctcaatatta agtctttttt ttttttttcc tgagatggag tcccactctt  69360
69361  gcccaggctg aagtactgtg gcacatctcc caggcatgcc accacaccca gctaaatttg  69420
69421  tgtattttta gtagagatgg ggtttcacca tgttggccag actggtctca aactcctgat  69480
69481  ctcaggtgat ctgcccgcct cagcctccca aactggtggg attacaggcc tgagcactac  69540
69541  tcccggccta caatattaag tcttttcata taaaatatgg gatgtctttc cgtatagtta  69600
69601  ggtctttagt ttctttcagt gatgttttgt aattttcagt gtattggtct tgcacttctt  69660
69661  ttattggatt tattccttta ttctttggta gattgtttct tggtagtgta tagaaataca  69720
69721  gttgagtttt gtatattgat cttgttttaa cacattttta atgacacttt aaaaaatttt  69780
69781  aagagtggat aaatatccag cagttttatt ctgcagctgt aaactgttat ttagaaatgt  69840
69841  gatataatta atttagagtg acataagata aacacctgaa attgaaacct aggaattttg  69900
69901  atttcttagg ctttttaact atacatttag acacatctta ttttatcaaa taagtctgaa  69960
69961  ataaacataa ataagttaac attttatttt ttatttTAGT GTTAAATGTT TACAAAAGAC  70020
70021  AGTGAAGGAT TCTTATCACA TAATGTGCAG GCCATGTGCC TGTGAACTTG AAGTTTGCGC  70080
70081  AAAATGTGGA AAGAAAGAAG ACATTGTTat tccgtgagtg tttcctttta tgtttgaatt  70140
70141  ttactcttag tgattgatac atgaatttct tttaagagat gatccttgct aggcgcagtg  70200
70201  gctcacgcct gtaatcccag tactttggga ggccaaggca ggtggatcac gaggtcagga  70260
70261  gttcaagacc agactggcca agatggtgaa acctcatctc tactaaaaat acaaaaaaat  70320
70321  tagccgggca cagtggcagg cgcctgtaat cccaattact cgggagtcta aggcaggaga  70380
70381  atcgcttgaa cttggggggc agaggttgca gtaagctgag atggtgccac tgcactccag  70440
70441  cctgggtaac atatagtggg actccatctc aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa gagatgatcc  70500
70501  gtgatccata acccttagac ttaagttgta tgtcaaacta atatagactt ttaaaattat  70560
70561  ttttctatca ttacaataaa agtgaaacta tatttttaag aaaataaaat atttatgtgt  70620
70621  gagattcata ttcattacaa aagaattaca cattatttaa caacttttct tttaatagac  70680
70681  atcatatatt aatttatttg agcctacttt agtgacaata gtattataat tggttggatc  70740
70741  tcaagttagc gttcaatgat tttttttttt tgagaaggag tttcgctctt gttgtccagg  70800
70801  ctagagtgca atggcacgat cttggctcac tgcaacctcc gcctcccaag ttcaagcgat  70860
70861  tctcctgcct cagcctccca agtagttggg attacaggct tgcaccacca cacccagcta  70920
70921  attttgtatt tttagtagag acggggtttt gccacgttgg ccaggctggt ttcgaacccc  70980
70981  tggcctcagg tgatctgcac gccttggtct cccaaagtgc tgggattaca ggcatgagcc  71040
71041  accactccca ggtggatctt tttctttata cttacttcat taggtttctg ttattcaaga  71100
71101  agtgtagtgg taaaagtctt ttcaatctac atggttaaat aatgatagcc tgggaaataa  71160
71161  atagaaattt tttctttcat cTTTAGGTTG AATAAAGAAA CAGAAAAAAT AGAACATACT  71220
71221  GAAAATAATC TAAGTTCCAA CCATAGAAGA AGCTGCAGAA GAAATGAAGA AAGTGATGAT  71280
71281  GATTTAGATT TTGATATTGA TTTAGAAGAC ACAGGAGGAG ACCATCAAAT GAATTAATAT  71340
71341  CACTGTATTA AAAGTCTGCC GGGCACAGTG GCTCACGCCT GTAATCCCAA CACTTTGGGA  71400
71401  GGCCAAGGAG GGTGGATCAC CTGAGGTCAG GAGTTCGAGA CCAGCCTGGC CAACATGGCG  71460
71461  GAACCCCATC TCCACTAAAA GTACAAAAAA TTAGCTGGGC GTGGTGGCTC ATGCCTGTAA  71520
71521  TCCCAGCTAC TCAGGAGGCT GAGGCAGGAG GATTGCTTGA ACCCTGGAGG CGGAGATTGA  71580
71581  AGTGAGCTGA GTTCGTGCCA TTACACTCCA GCCTGGGTGA CAGAGTGAGA CTCTGTCTCA  71640
71641  AAAAAAATAA AATAAAAAGT CAATTTAGAA TGTGAAATTC TGACCACCTT TTGGCTTTGA  71700
71701  GTATTTTCCA AAAGATATTT GAAATCCTAA TGAGGAAATC AGAAAAAGCT ATGGAAAAAT  71760
71761  AGACAAATTT CATACATGAA CAATATAAAT TGTGTATATT ACTTAACATC AAACTAAACA  71820
71821  AGATTCAGAA TTGATGGTTG TATAAGAACT AGCTCATGTA AAAATAAAAT AACATTATTA  71880
71881  CATTGCCTCA AAAATTGGTC CTCGGTAAGT GCCTTTTGAT AAATGATCTC AAATAAATGA  71940
71941  CTCATagcaa aagccctgtc gcttatgttt aatttttaca aagtaaaagc aattttttcc  72000
72001  aaataataat gtttaacaag cgtatagcaa ttctgctttg tatttttata tatttcatca  72060
72061  cattttaact tttttctcgt gaaatgtaca tacagaaaaa gtgcatataa tttatacact  72120
72121  ttataagtgt atgcattttt tataataatt ataaaggaaa gttcatgcat ttacacacct  72180
72181  cggtgaggaa actgccagca tcaggacacc ccagtgaggc tctccctcag caaaagttca  72240
72241  tctttcttcc catagttggc actattctga attttgatca ttattgtctt aattttttta  72300
72301  ctacccatgt ttgtactcct aaacaatata aattagcttg gtctgggttt tgttgttttt  72360
72361  tttttttaac tcttcttttt ttattacgtt tcttatttta tttctttaat tttatttatt  72420
72421  ttattaattt atttttctga gacagagttt cactcttgtt gcacaggctg gagtgcaatg  72480
72481  gcgcaatctc agctcactgc aacctccacc tcctgggttc aagcgattct cctgcctcag  72540
72541  cctcccaagt agctgagatt acaggtgccc gccaccacgc ccagctgatc tttgtctttt  72600
72601  tagtagagac ggggtttcac catgttggcc aggctggtct tgaactcctg acctcaggtg  72660
72661  atccacctgc ctcggcctcc cacagtgctg ggattacagg tgtgagccac catgccaggc  72720
72721  catatttttt attttttatt ttactttttt tttttttgag atggagtctc gctctgttgc  72780
72781  ccaggtagag tgcagtggca tgatctcggt tcactgcagc ctccacctcc cgggttcaag  72840
72841  tgattctcct gccttagcct ccctagtagc ggggactgca ggcctgcacc accacacctg  72900
72901  ggtaattttt gtatttttag tagagacgaa gtttcaccat gttggccagg tggtctcgaa  72960
72961  ctcctggcct caagcgatcc acccaccttg gcctcccgaa atgctggaat tacagacatg  73020
73021  agcctccaca tctggcccat agtttgtttt ttctaacatt gagagacatt tgagttatct  73080
73081  cacatttttc ctgttacatc aatactagca tgagcattgt tacatgtgtc tgttggtaga  73140
73141  cctgtgcatt tctgttaggt atgtatctag cagtggtaga gggaatcagg tcgatgcatc  73200
73201  ttcacttttg ctatgtaaaa caaaactttg ccggagagat tttatcccct tgttcataga  73260
73261  aatggattag aatttcagca ctctgcatct tctaatactt ggtatcagac ttttaaattt  73320
73321  ctgccagttg aatatgtgtg caatagtatc tctttgtctt aataattgta tttctaatta  73380
73381  caaataagct tgagcccctt tttgtgttta ttggctattt cacttttgat aataggtgat  73440
73441  attagggaat aatttaagtg gaatgttatt ttagaaatcc atactgaaat acttaaggat  73500
73501  gtaatactaa tttactgtaa aatatttcag cataaaaaaa gtgcagacat agataacatt  73560
73561  tcactgacat cagaaaatat tacctgggaa tacatcaaaa agtattcaag aactctgtca  73620
73621  acaaaaatat aaaatcttat caagacatta aagaaagtgg aggctgggtg agttggctca  73680
73681  tgcctgtaat cccagcactt tgggaggcca aggcaggcag atcacctgag gtcaggagtt  73740
73741  tgagaccaac ctgcccaaca tggtgaaacc ctactaaaaa taacaaaaac tagccgggtg  73800
73801  tggtaggtgc ctgcaatccc agctactccg gaggctgagg caggagaatc gcttgaaccc  73860
73861  ggtaagcaaa ggttgcagtg agccaagatc gcgccattgc actacagcct gggtgacaag  73920
73921  agcaagactc catctcaaaa aaaaaaaaaa aacgtggaga caaaaatgaa tagaaatact  73980
73981  atcttcacaa tttgaaagtc tcagtattct aaacatatag cctgactgaa agaaatgttc  74040
74041  tgtcccgctg ggcgtgttgc ctcacgcctg taatcctagc acttttggag gccaaggcgg  74100
74101  acggatcacc tgaggtcggg agttcgagac cagcctgacc aacacagaga aaccccatct  74160
74161  ctactaaaaa cacaaaatta accacgcctg gtggcgcatc cctgtaatcc cagctagtcc  74220
74221  ggaggctgag gcaggagaat cacttcaacc caagaggcag aggttgtggt gagccaagat  74280
74281  agcgctattg cactccagcc tggggaacaa gagtgaaact ctgtctcaaa agaaataaat  74340
74341  tttctgtcca taaatttgtg tggctttcct tttttgcata taaacttctt ttctggacta  74400
74401  tttaactttt gtgattaagg agccaactaa agtcttactg gacctaccat aaattctttc  74460
74461  ccatgtgaat gaatactaat tcctcagatg actttaccag gaaaaaaatt taacaaagag  74520
74521  catcacctag tgacatatat taatagctgc atttcattcc ttagtgctaa gaaagattgt  74580
74581  tttgtatttt aagcagactt tattatattt agttcctcta catatatttt taggaattaa  74640
74641  cccttctagt ccaaaagctg tttgtatcat aacatacaga aatgagatga aggctttgtt  74700
74701  ttgttttaat gaaatgaatc actttaatgt agtgcattaa tttgttgcac cttgatatct  74760
74761  ggcaggagga tatcaagact gcattcacat attctgaaat attacagtgc tttattatag  74820
74821  aagtgccaaa gctctgatca taaaacttat atgaggagct tttaagaaaa ttattggccg  74880
74881  ggcacggtgg ctcatgcctg taatcccagt actttgggag gccgaggcgg gtggatcacg  74940
74941  aggtcaggag atcgagacca tcctggctaa cgtggtgaaa ccccgtctct actaaaaata  75000
75001  caaaaaatta gccgggcgtg gtggcgggcg cctgtagtcc cagctacttg cgaggctgag  75060
75061  gcaggagaat ggcatgaacc cgggaggcgg agcttacagt gagccgagat cgcgccactg  75120
75121  cactccagcc tgggacacag agcgagactc catctcaaaa aaaaaaaaaa aattcttatt  75180
75181  cctgggatat tgtggttcat ttggtctgga atatagccca ggattttttt tttttcaact  75240
75241  cctcaggtga ttctgatcaa ctgtaacaaa tacaattagc tgcatatggc aaaaagccat  75300
75301  tcccatgcct atttacttct ctacatacta gaatatagta cccccgttgt cccgttttct  75360
75361  ctttcaaagc ctctcttgca actaggagta tccagcatat gaggggaatc tgctgagaca  75420
75421  atctgggaaa gacttacctc actgacaaga agaaagcact tttcaaaaca ggctgtttct  75480
75481  acctgaatat gattgtgagg aagcatgatg tctagagctt gcagccatga taggggtacc  75540
75541  aaacgagctg cagagacagt gatccagagc cctgacattg tgaagctgct gaactaacca  75600
75601  gccctgggct cacccacctc tagaattctt gtaagataat tacatgtcca gagctttttc  75660
75661  aagcacccat atctgtaaaa aaaagttttt aaataaagtt tcttttgttg taaaaaaaaa  75720
75721  aaaaagttaa ttacacgtct cattagacat ttaatgcata agctgttgct aattagaaat  75780
75781  tctgttactt tcagtcaaat gcattcccag ctgatacctc agcaagtttt ataaccctat  75840
75841  tttatagcac ttacgtgcta tggcaaaaag agaaagatca gtgtatcaaa aaatgattca  75900
75901  ttagtagtga aggcttatca atttggttgt ttgattacat tctgcaaaag aagaattgat  75960
75961  ataccatgta tacaagatta tatatgtaag acctaaatct tatataagat agatcttata  76020
76021  cacattatac atttataatg taaaattaaa actgatagat gtcacattta tgcaaagtta  76080
76081  taaatattcc atgatcctaa acttttttct taagtgaaat atataacaat attaaccttt  76140
76141  aacacatctt tgtcccttcc ttttacccct ctttctaggt cttttccttt ccttgtaaca  76200
76201  ttaatcctgt attgaatgat tgccctgtaa ttgtggcata gaattttttt ctctcgtatt  76260
76261  gttcagattt gtcagcaata ctgaatgtta caggaccact ttccacaatt tttactggct  76320
76321  acactgatgg aatctagggg gttagaattg cttactcatc tctatgctag tgagtcccac  76380
76381  aattttgtca atcatcatac ctactgaaaa aaatcatacc tttccaaatc tcatacatga  76440
76441  aactttaatg tggttgcacc tttaaactaa gtggtacaag tggtacagta tttcatcaaa  76500
76501  acttggttta aacatttcta taacctctag caatgttaat ttgaagtata tggattaaat  76560
76561  tttaatagta aacatttata tgtaaatcat ttaaatattt taaatgaact ttttaatttt  76620
76621  ttgagacgga gtctcactgt gtcacccagg ctggagtgca gtggcgcgat ctcagctcac  76680
76681  tgaaatctct gcctcccggt ttcaagagat tctctggctt cagcctctca agtagctggg  76740
76741  attacaggtg cccgccacca tgcccagcta atttttgtat tttttatgga gacagcgttt  76800
76801  tgcaatgttg gccaggctgg tctcaaactc ctgaccttag gtgatttgcc tgcctcagcc  76860
76861  tcccaaagtg ctgagattac aggcatgagc cactgcgccc ggtcactttt tttcattttt  76920
76921  aaagtagatc aaatgtcttt gaattcaaca taagttgtaa ctaacatttt ttaaaatata  76980
76981  gtttttttta cagatacctt gagcaaaaga atccagacac aaggtattat atactttatg  77040
77041  ggccgcatta tgcaaagttc agaaatcgtt ttaagtaact tatggtgata gacatcagaa  77100
77101  tagtggttat ctttggggag gtggtattga ctgggaatgt gtataagagg ggaacttctg  77160
77161  gaatgctgga atcatctgta tcttgatcca ggtggtagct acacaggtac agaaacataa  77220
77221  aattcagcac ttaaaatttg tttattttga ctgggcatgg tggtgcaggc ctgtaatccc  77280
77281  agcactttgg gaggccaagg tgggtgggtc acaaggtcaa gagatctaga ccttcctggc  77340
77341  caacatggtg aaaccccgtc tctactaaaa atacaaaaaa ttagccgggc gtggaggcgg  77400
77401  gtgcctgtag tcccagctac ttgggaggct gaggcaggag aattgcttga acccaggagg  77460
77461  tggaagttgc agtgatctga ggttgcatcg ctgcactcca gcctggcaac agagtgagac  77520
77521  tccgtctcaa gaaaaaaaaa tgtttttttg cttatttagt tgtatgtcag ttttacctca  77580
77581  attaaaaact aataacactt ttaaaaataa attagtagta atgtattgtt gtgaaatcca  77640
77641  tgccttaaaa tgaaacaaca taaatcttga cttaaacaag agtagtagat aaaaccactc  77700
77701  tgaggcagaa tgatctgaat ctcaccgctg tgacactgtt ctcatttctt taccttcgtg  77760
77761  acgttatgtt atgtgtgcct ttctttgaaa aatgagggct gtaatttcta cagtgtaaac  77820
77821  ttattgtgag tattaaatat gtagaaaaca cttatcatag tagggactct cttcatgatg  77880
77881  tttataaata ttacttgata ctttttggtt gagacattcc tttcaaatca tcctaggggg  77940
77941  ttttgtgggc gtaggaagca ggtaatcttg aaactcttgg atggaggtaa aagaaagaaa  78000
78001  cctggagacg gaattcctat tacactgaaa gggcagaagc aaacccctcc aatgaaaaca  78060
78061  tttatacagg aaagtcaggc ttgctattca cagtttttaa tacttgttga gttatagacc  78120
78121  cttaaataat accacccata aaggtgtgag tgcaatagca agctttagaa aaaatattga  78180
78181  cagtaacaac tttataaact gtccattatt tctttgtcaa aactataact attgctaatt  78240
78241  ataattgata tcacacacac accaaggaac ttgagtaaat caagtgatca aaaaattgat  78300
78301  attttaaaat tacaaaattg aactaaaaat agaaagtgaa ttagaaaaac atactccatt  78360
78361  acactgaact tttattcaaa ttctaaattt gcattttaaa ttacaaataa atttttagca  78420
78421  taattcagta tgaccttatg tattccactt tttattttta cttgtttaat atagttacaa  78480
78481  atttattgtg acaaattctt tttctttttt cttttttttt ttttttgaga tggagtctca  78540
78541  ctctgtcacc caggctagag tgcagtggca caatctcggc tcactgcaac ctccacctcc  78600
78601  cgggttcaag cgattctcct gcctcagcct tcagggtagc taggatcaca ggtgcgcgcc  78660
78661  accatgcccg gctaattttt gtacttttag tagagacagg gtttcaccat tttggccagg  78720
78721  ctggtctcga actcctgact gcaagtgatc cacccatctc agccttccaa agtgctggga  78780
78781  ttacaggtgt aagccattac acctggccta tattttttct ttaatctgta agagttattt  78840
78841  atttcttttg ccattatgaa gaaaaatcat aacatgggaa caatgaccta aataactgaa  78900
78901  aaaggaaatg aattggccct ggggaaattg ccgtgaccag ctgaggttag aaaagatggt  78960
78961  ctagaacagg acaaaactga catcccttag cagaggatat tacaacatgt ccgcaaagtc  79020
79021  aggaaacata agataaaatg atttttaaaa ctatattatt tacacttccc aacagtgtac  79080
79081  tgtactcgat atgttttctg gctaagtact ctaaatttaa agcaataggt ccaactgtga  79140
79141  ctctggaaaa acatataatg agtaatctgg aaacacaggg agaatagtat attatatact  79200
79201  tcacccaaaa acattctgag ctcactattt agaagtgtaa ctaaacagtt acacactgtt  79260
79261  taaaaataag tttctcctat gtttctcgtc tctgcaacac ttgtggctgc cagctgacac  79320
79321  aaggcaggtg cagtgtgagt ggctgccagt ggacagtgac aaaaacaaga cttactgaaa  79380
79381  caaacaagtg tttcataaat aatttggaaa caattttgga atccctttct tggtcatggt  79440
79441  aatagtacac ttcagatcct attaagtgat ttatgtgtgg gaaatcctca actggtaatg  79500
79501  ctggaaatgc ttaatgatgc tatactactg tccgtaaatg tgagaggata tccaacagaa  79560
79561  aatgaaaatc ccagaggaag caagccacag tgaggggcca ggctgtctct gcaaggtcat  79620
79621  gaacatctga tataaagttt gcattgtagc tgtgtggtta cacaagcagg tacaactgaa  79680
79681  atgggcccta ggggatagat tagagacaaa tcaggaatcc acaaaacagc tccatagtat  79740
79741  gcttggacca gcatctaacc agtcaacctc tgtatatttt tccagtcata cagcatcctc  79800
79801  tttttctatg atccacttgt caagtaaatt ttgcccacac atgggacatg cttctagtcc  79860
79861  gaaaaataaa tcatgttctt cccagctgta aactaattgc agagatgact aaaaacatca  79920
79921  tggaattgaa cttaaagcag caatttttct tttcttggtt cactgctgca ttaaggagtt  79980
79981  ggaagcttta gaaggagttt caactcagga gtcactgtcc cttgagtgag accccacctg  80040
80041  tatggaggag ctggtgattc tatatctgca cttaacattg ttagtagact gactactata  80100
80101  tcttgctatt tatattctat ttttatatgt agtagatgtg attagttaag tccaaattca  80160
80161  attaaaatta tcacagtatt cctgaaatta tgtatttcct caatttatgc ttaaggttca  80220
80221  atttaactat tgtggggcta tgattttttt gctgttaaaa aggaattctt ggcctggaaa  80280
80281  tggttgggaa ttactgagaa aaataccagc cttcattgtg ctgtaaagtc agttaaattg  80340
80341  tatgaaagct tttctcatag tgataattgt ctctatattt ttaaaatgct ttatcgaggc  80400
80401  ataatttaca tgtgtaagac tcaccaattt taagtgtata atttaacgat ttggtaaata  80460
80461  gacaagcatt gtgcatttat caccacaatc cagttttaga acatttccat catcccaaaa  80520
80521  tgatccctca tgctcatttg tagccactcc ccattcccac tccccagccc caagcaactt  80580
80581  aatcttttgt gtgtccataa aattgccttt tatgaacctt tcatataaat gacatcataa  80640
80641  aatatgtagt ctttgagtct agctccattc accttacatg acatttttga ggtagagcca  80700
80701  tgttaaaaca tgtaccgata gttcatcatt tttttttttt ctgaatagca ttccattgta  80760
80761  tggacatact aattttgttt accccttcaa atttggattg tttccacttt gggctattat  80820
80821  gaatgatact gttgtgaaca cttgcatgca aactctttgt gtggacatat gttttcattt  80880
80881  ttcgtggata tatataccta agagggagat tagattgctg gattgtgtgg taaattcata  80940
80941  tttagttttt aaggaaccac caaacttgtg gtaatagctg caccctttta caatcctaga  81000
81001  gctttgtgag gactccacac tgaggaggct caagatcctc gccaacactt gtaattgtca  81060
81061  gtgcattttg atttattgtc attctagtgt gtgtgaagtc tcactgtggt tttaatttgt  81120
81121  atatttcttt tttttttttt ttttttttca gatggagtct ccctctgttg cccaggctgg  81180
81181  agtgcagtgg caggatcttg gctcaccaca acctccgcct cccttgttca agtgattctc  81240
81241  ctgcctcagc ctctcgagta gctgggacta caggcgcaca ccaccatgcc cagctaatct  81300
81301  ttgtattttt agtagagatg gggtttcact atgttggcca ggccggtctc gaactcctga  81360
81361  cctcatgatc tgcctgcctc aacctcccaa agtgctggaa ttacaggtgt gagccatcat  81420
81421  gcctggccta atttgtatat ttctaatgac tcatgatgtt gactgagcat cttttctttt  81480
81481  cttttctttt tttttttcct tgttttttga gatggagtct tgctctatag cccgggctgg  81540
81541  agtgcagtgg caccatttca gctcaatgca acctctgcct cctaggttca agtgattctc  81600
81601  ctgcctcagc ctcccgagta gctgggatta caggcacaca ccaccatgcc cagctaattt  81660
81661  ttgtattttt agtagaaaca ggttttcaca atgttggcca ggatggtctc catctactga  81720
81721  ccttgtgatc cgccccccta ggcctcccaa agtgctgggc ttacaggcat gagccactgc  81780
81781  acccagccga ctgaacatct tttcatgtgt ttattagcca atcctatatc ttcactggtg  81840
81841  aaatgtctat tcagatgtgt tgcccatttt aaaaattggg ttgttttctt accattgagt  81900
81901  tatgagtctt ttatatatat tctagataca agtcctttat cagatataat t      81951