Imprinted Gene Databases

Sus scrofa: GATM

Glycine amidinotransferase
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens GATM AT, AGAT  15q21.1  Unknown Unknown
Mus musculus Gatm AT, AI314789, 1810003P21Rik  2 69.0 cM  Imprinted Maternal
Sus scrofa GATM AGAT  Not Imprinted Biallelic

Options

  • Reverse Complement:
  • Margin:
  • Show CpG islands: *
    %GC:
    Obs/Exp:
    Length:
  • Show CpG sites:
  • Bisulfite treat:
    Replace C with hyphen:
    Potential primer sites:

Key

  • Non-coding: acgtacgt
  • Exon: AGCTACGT
  • Primer site: acgtacgt
  • CpG island: acgtacgt
  • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1       tctgggtagc accaacagtg ctagaggctg ttgggttagg aaagggaagt gccaccttag      60
61      ggggaaatgt taggcatagc tttttcagca ggctgagtgg agccaatttt agcccctgtt     120
121     aaaagtcttg aggttggact caagtgggga tgaatacgta gtctatttcc agaaccatcc     180
181     aaatgggata gacctttctg gaacatctgt cccactccta acagtctccc ttctttgact     240
241     gcagtacagt gtgggggaca acagctaaaa taccccttcc tgcctctgca ggaagttctc     300
301     agtaaagcat ccgagccatt ccagtgcttg tttagagtca tcatactacg ttctggtctt     360
361     tctctgtctt caggattcgg ccgtagctga cctacagaag ttcacattgt caaagactct     420
421     accacagtct ttataggtac agtgttaccc tgagaagggg aatctgataa atactcccag     480
481     aaaaaaatac tcagagatat cctgtaggat acatggaaac atgtaacaca acatgaagct     540
541     tatgggagag catctaatat tggaagtagc tggactacac ataaacctgg cattgcaaca     600
601     gatacttccc tgagaatctg gagaaaatca agaggtatag aagggaaggg cactggcttt     660
661     ggggttgaat ttagctctgg cggtcacttg gcagctgttt gactcccgac aatttatcta     720
721     acctctctaa ggctttgttt cttcatctat atgagatttg agattatcat aagaatacct     780
781     cctcacagat gaacaaatga aataacgtac atgaagctct tatctgacac atgtaagtgc     840
841     tcagtaaatg gtagttactg ttaggggcgg ggccatgtga cagtcacctc ccccccaaac     900
901     aaacatacac acaaacattt tatccttcat gtaaactgag tttttctata taggttcatt     960
961     tatattaaaa tgataacttt atcagaattc ccatggtggt gcattgtaaa cgaatccgac    1020
1021    tagtgtccac gaagatgagg gtatgattca tggccttgct aagtgggtca gggatccagc    1080
1081    attgccctga tttgtggtgt aggttgcaga aaaggcttgg atcctgagtt gctgtggctg    1140
1141    tggccaggag ttgcagctcc aattggaccc ctagcctggg aagttctatg tggtaggggt    1200
1201    acagccctaa aaagcaaaaa agcaaaacaa aaacaaaaca caccaaaaat ccacaaacct    1260
1261    ttatcttttc aaaacagtaa atttgttaca ttatttacta acttctaagc aagtttcaaa    1320
1321    ggctcctcca acatatagga atattggtga taatgtctct tacaagccca ttatttaatt    1380
1381    ccttaacagt aaatgcgttt actacttatt tatctactct aaaagagaaa tttcctttcg    1440
1441    atcatttagc tttgaggtta ccttttgtaa tttttttaaa gacaaaagtg tgtttttaac    1500
1501    ctcataatcc tatgccatgt atttaaagaa gtattccccg tttatatttt taaataacta    1560
1561    ttaattttgc ctcatttgaa aggacattag ctcccataaa tgggcatcag ttactttcta    1620
1621    aataaaggaa ttttaatttt tgtctgtcct aagaccaagg tgacccaaag aagatgtgca    1680
1681    aatggccagc aagcacatga aaagatcatc aacataattc tttagccact ggggaaatgc    1740
1741    aaattaacac cacaatgaga tattacacca cacccactag gatggctata acaaaaaagg    1800
1801    atggacttac aagtgttgat ggggaggtgg agcaaccaga accctcatat accactggtg    1860
1861    gggatgtaaa atgggcacag ccactttgga taacagttag tttgttcctc agagtgttaa    1920
1921    acatggaatt accatatgac tcagtgattc cactcctagt atatgatcat gataaatgaa    1980
1981    aacatatgtc cacataaaaa cctgtatata aatgttcata acatcattat tcataaccgc    2040
2041    caaaatgaaa acaatacaaa ctgaggaata gataaataaa atgtggttta tctatacgac    2100
2101    ggaatacttt ttggtcttaa aaaaggaatg acgtgctgac acctgctaca acacagatta    2160
2161    accttgaaag cattatgcta agtgaaagaa aaagaccaca cgttgcatgg ttccatttat    2220
2221    actaaatgca ccaaataggt aaaccaatag ctaaaaagta gatcagtggt tgccaggggc    2280
2281    tgggaggagg tggaaggggg gtgtctgcta atgggtacag gatttctttt ggggatgatg    2340
2341    aaaatgtact ggaattaggg atgacaaatg aacaattctg ggactatact aaaaactgct    2400
2401    gacttgtact atttaaaaga gcgaactttg ggagttcctg tcttagctca gcggaaatat    2460
2461    attgactagt atccatgagg atgtgggctt gatccctgac cttgcttagt gggtcaggaa    2520
2521    tcccatgtgg ttgtagtgta ggccagcagc tgtagctctg attcgacccc tagcctggga    2580
2581    attttcacat gccctaaaaa gcaaaataat aatagtaata caaaataaaa gagtaaactt    2640
2641    tatgccaggc aaattatatc tcagtcaagc tactattttt ttaaaaaact gggctaggat    2700
2701    agaggcaact gcaattaagg aaacaaaaac tgcctgccat atactcatgt attaagacat    2760
2761    tatcgaaaac aaaaacaaaa aggagttccc gtcacggcgc agtggaaacg aatccaacta    2820
2821    ggaatcatga ggttgtgggt tcggtccctg gccttgctca gtgggttaag gatctggcgt    2880
2881    tgctgcgagc tgtggtgtag gtcacagacc atgcttggat ccaatgttgc tgtgcctctg    2940
2941    ccataggctg gcggctacag gtctgattag acccttagcc tgggaacctc catatgccgc    3000
3001    aggttcagcc ctaaaaagac aaaaagacaa aacaaaacaa aaaagacatt atcacatatt    3060
3061    atcattatga cctttgcttt ttagtttaag gttacttaaa agagaatagt gttcactgct    3120
3121    tttaaattcc agagggtatc tgaagactaa agtgaaagaa attagaagat tcctttgcag    3180
3181    aagactctac ttgtttcttt ctcatttttc ttaaggtcag cccagtttga atgctgatgt    3240
3241    aagcagagat tattttaaat acttggagaa agcacagttt accttagttg gaactcctgt    3300
3301    ttcacagctg tcatcaatga aagaatccac cacatttaga aaggctgggc agtaggagcc    3360
3361    caactgttga caactaatac aaatcctaaa aagatctgta agaggacagt gcagagactg    3420
3421    ctttcataaa attttactca ttggatatgg aagactagat tagtgggagg aagcagatgc    3480
3481    ctggagagtt tcaagcctaa atgaccggga gaaaaaatga tggagccatt gacgagagtt    3540
3541    aggagggagg gctggcacaa tgagttggag gtgctaacaa cataccaata tagaagtatg    3600
3601    gcatttttaa agctggaagg gaccccttga ttatctagtg accagtgcct ttattctcaa    3660
3661    tgagaaatct caggctgagt gaagggagag tgacttgccc aatgtatggc tgaaaattgg    3720
3721    tatgagagct cctaggctaa cagtctgacc tgcaggtatt tggaaatgta gatcagacac    3780
3781    ccaggagaga atgtggtact ctttggatca aactacttgg aaataacctc aatagtgggg    3840
3841    atagttgaag ttatgggaga ggatttctag agacataaag aatgttgaaa tccatgactt    3900
3901    aacttcaaga tagataccaa gcagggaggt ccagtgatcc tagcttggaa tggtacctcc    3960
3961    ttctctggat gattgatttg tcagacactg tgctcaggat acagcatcag ataaaggaga    4020
4021    ctccctgacc ttttggagct aacagccctt ggagagacaa agagatcagc aggcatttgc    4080
4081    agtgcagtgt gatagatgct gtgatgtaag agaacatatg ttgtgggagc aagccaatcc    4140
4141    cacagcattt taggaccaga aactgaattc atcctatgac ccagaatttt tttttttttt    4200
4201    tggccttttc tagggccgct cccacgatat atggcgtttc caaggctagg ggtcgaatcg    4260
4261    gagctgtagc cgccagccta cagcagagcc actgcaacgt gggatccgag ccgtgtcttc    4320
4321    gacctccacc acagcttacg gcaaggccgg atccttaacc cactgagcaa ggccagggac    4380
4381    tgaacccaca acctcatggt tcctagtcgg attcattagc cactacacca caatgggaac    4440
4441    tccactgacc cagaattgac tacaccggca ggaaatggag accactaaga aggagaacat    4500
4501    actttgagaa cgactgaact acacctacca aacacaccag aattagaaga aagagctaaa    4560
4561    aaatgattga atactttaca aagaaggctc tacttttcca gccttatctt tcatttgtgc    4620
4621    tcagcttgca gggtcaccca ctccccatgt caaggttccc acaatgagaa ggttgctcgg    4680
4681    tgaactcaga ctctgaagga ggtgaatata cgtaaaggat atttcatcaa aacccatgaa    4740
4741    tttttttttt gtctttttgt ctttttagga ctgtacccaa ggcatatgca ggttcacagg    4800
4801    ttaggggtcg aatcggagct ttagccaccc gcctacacca tagccacagc aactctggat    4860
4861    ctgagctgca ccacagctca cggcaacacc agatccttaa cccaatgagc gaggccaagg    4920
4921    atcaaacctg catcctcatg gatgctagtc aagttcatta accactgagc cacgacagga    4980
4981    actccaaaac tcatggaatt atttttgacc tcaataggta tcacctatcc agggaccaga    5040
5041    atcttctgat cccttcctta gacagaggtg gatgaagaga ctctgataca ttgtgcactc    5100
5101    tgactttctt tgtaaaaact ccattttgac aatcatgcct ctgtaagtgc agaagcattt    5160
5161    aatatttatt tgtttataag taattcattc acatgttcaa aatgtaaagg tacaacaggg    5220
5221    tatatagtga aaaatcttcc tcttgatccc atccttcagg ttcctgcctc agggccaact    5280
5281    tacattatca gtgtcttatg ttccctttca gagatttaat attttattcc atttcatttc    5340
5341    attttatttc atttcatttc atatggccgc acctgtggta tatggaattt cccaggctag    5400
5401    gggtcgaatc agagtcgcag ctactggcca cagccacagc cacggcaatg tgatgtggga    5460
5461    tccaagctgc atctgcagcc tacactacag ctcacagtaa aggtgaatcc tcaaccaact    5520
5521    gagcaaagcc agggattgaa cctgcatact catggatgct agtcaggttt gtttccactg    5580
5581    cgccacaatg gaacccccat gagaatatat tttaggtcac cttgtttgaa cttgagtaac    5640
5641    tccccccttt tatgatttaa tttgagagat accctatttc ttaaactata ggtacaaaca    5700
5701    tctctttgaa tgggtaactt ctgctgaaag gcaatctcgt gtgagtgcgc gcacgtgcgt    5760
5761    gtgtgtgtgt gtgtatacta atttagtttc acagagtatc tatatctcta agttctagga    5820
5821    acatattatg attgcttcct atgtacagat tctaatgtca agcatgatag tgaaataata    5880
5881    aattcttaca ataggctctt ttgttattca tcttcttgac ccagtgactt taccagcttt    5940
5941    tggttttatc caaatctcag gacacatttc aaaaagtctg tacttcagag ttcccactgt    6000
6001    ggctcagggg aaatgaatct gactagcatc catgaggaag caggttcgat ccctggcctc    6060
6061    gctcagtggg ttaaggatcc agcgttgcca tgagctgtgg tgtaggttgc aggcacggct    6120
6121    ctgatctggc attggtgtgg ctgtgttgta ggccggaagc tacagctctg attcaacccc    6180
6181    tagcctggga acctccatat gccatgggtg gggccctaaa aagtctcccc cccaaaaaaa    6240
6241    gtctgtattt tgttggttag aaccaagtag agatgggcat attcccaaag taacagtaat    6300
6301    gagggagata ttgcaaagca gaatcatttg ctaagcttct taatattctc ccttccttgt    6360
6361    cctcttagac caaccccctc cgcattaccc taaattatgc ctctagagta acattcaaaa    6420
6421    gaacattact attagacatg aatatgcata accattaatt atgagcccac caagatccta    6480
6481    caattattga ttcaaagtta ttggtgtcac actaacctat tgccagtgag gaagaagaaa    6540
6541    atcatttctt ctgaaaaaaa gcagcaacca aagaccaaga tgttgccgag taccaccatc    6600
6601    aataccaaca aacaaaccag acttgtgctt gcaacagatg atgtcaatct aaaaactgtt    6660
6661    acagaatttc ttcaagggca aataaaaaaa ataataaatt agtaagtagg aaaggaaaag    6720
6721    taggggggta tggaaagtac tttgatttgc tttcatagca gcaggacttg tttgggcagc    6780
6781    tccatccatt cacttttcac tgcatcccag gaaaaaaggg tatatatcct atggctaaag    6840
6841    gaagagggtt ttttgttgtt gttgttttgt tttgttttgt ttttgttttg ttttgttttg    6900
6901    ttttagggct gcacctgcaa tgaatgaagg ttcccaggct aggggtcgaa tcggagccac    6960
6961    agctgccagt ctatgccaga gccacagtaa tgccagatct gagccatgtc tgcaacctac    7020
7021    accacagctc agggcaacgc cggatcctta acccactgat cgaggccagg gattgaacct    7080
7081    gtaccctcat ggatactagt cagattcgtt tcctatgagc catgacagga actcccaaga    7140
7141    cagttttttt ttttttttta atttttttga atgtcatttt attgatttga gaggaattat    7200
7201    acattcttgg aagagcttga gtgcctggtt tttttttttt tggttttttt tataatttta    7260
7261    ttttcccact gtacagcaag ggggtcaggt tatccttacg tgtatacatt acaattacag    7320
7321    tttttccccc accatttctt ctgttgcaac atgagtatct agacatagtt ctcaatgcta    7380
7381    ttcagcggga tctccttgta aatctattct acgttgtgac tgataagccc aagctcccga    7440
7441    tccctcccac tccctccccc tcccatcagg caaccacaag tctcttctcc aagtccatga    7500
7501    ttgattttct tttctgagga gatgttcatt tgtgctggat attagattcc agttataagt    7560
7561    gatgtcatat ggtatttgtc tttgtctttc tggctcattt cactcagtat gagattctct    7620
7621    agttccatcc atgttgctgc aaatggcatg atgtcatcct tttttatggc tgagtagtat    7680
7681    tccatcgtgt atatatacca catcttccga atccaatcct ctgtcgatgg acatttggat    7740
7741    tgtttccatg tcctggctat tgtgaatagt gctgcaatga acatgcgggt gcatgtgtct    7800
7801    cttttaagta gagctttgtc cggatagatg cccaagagtg ggattgcagg gtcatatgga    7860
7861    agttctatgt atagatttct aaggtatctc caaactgttc tccatagtgg ctgtaccagt    7920
7921    ttacattccc accaacagtg caggagggtt cccttttctc cacagcccct ccagcacttg    7980
7981    ttatttgtgg atttattaat gatggccatt ctgactggtg tgaggtggta tctcatggta    8040
8041    ccaagacagt tttttaaatg taaaacttaa taacagtctg gtctcattat ttccagatac    8100
8101    tcccaattct tacctctaca aaattagtgt ctgtaatgag tgacatgaag atgtcctcaa    8160
8161    atctcagaca gaagtagtac aaagtaaagt caataccatg tgtgtatata tactgtcccc    8220
8221    ttatacccct ttattgagga gcagtacatc tctggccaca ctaagtacac tgcgagaatt    8280
8281    agaccttaaa ggcagctgca tttatatgtt tggagaaagt acttagcaaa atttgagaaa    8340
8341    tgttagagag tctccaaagc ctttactgga agcatgatat cttcattaaa aggagaaaga    8400
8401    ggagttcccg tcgtgtctca gtggttaatg aatcccacta ggaaccatga ggttgcgggt    8460
8461    tcgatccatg gccttgctca atgggttaag gatccggcat tgccgtgagc tgtggtgtag    8520
8521    gttgcagaca aggctcagat cctgcgttgc tatggctctg gtgtaggctg atgggtacag    8580
8581    ctccgattag acccctagcc tgggaacttc catatgctgc aggagcggcc caagaaatgg    8640
8641    caaaaagaca aaaaaataaa ataaaaggag aaagaatttg gttccagatc acacagcaag    8700
8701    tcaatagcag agctaagata ggaacttaga tttactgact cctaatcacc tgattatcgc    8760
8761    ttttggaggc ctccttatca ttagagctag caacatatta cctcattttc atatagctct    8820
8821    tagtgccaca taaagttcta tgtgtacaat ctctcatttt ggtccatcct gtgtgctggg    8880
8881    gacaataaat atgattgttc tccttctgag gataagaaga ttgcaactca agaagacaca    8940
8941    tagtagtcta taacagagtc aagaccagaa cccagttttc ccaattccct catcaccact    9000
9001    gtttccacca tgccacctgg cttgtctagt gccttccatc agtgaagtgg aaaacaagca    9060
9061    cgagatacca caatttaaaa aacagcctgt taaaaataat tacatatttc gtaggaagtg    9120
9121    aaatactcaa atctctctgt cccttctccc gctagcaatt taaacattaa actgagctct    9180
9181    ctggttttgc acaaatctgt agcaattaaa actgcgcact gttaagttac tatttttcta    9240
9241    acaaatgtat cctgctcaaa ttgaaacaaa aatttaaata catgaaatgg aagggaaaaa    9300
9301    actctctgca gtcctccctt atttccggac cgcatttatc tctattttca tgattgagtt    9360
9361    tctcaagcca ggggcacatg gccaaagact atttgaaaag gtaagtatgc cgaagaacac    9420
9421    ctagcaggct agtgggtgga ccgcgcagca ttccagggaa cggatgactg agttccagac    9480
9481    ttggtcccct ccgggctcca tccccgtgtt gcccgaaact tgcggtggtt tccttcaatg    9540
9541    caaaatgatg ggtctgggtc agtgcacaga gatgaattta aacgtgtgat catactcacg    9600
9601    ctctgcatat ttaaatccat aaatacaaat ttaagacaat acaagtatac atcatcatgt    9660
9661    tgactcgtca aaagtcgcgt cgtcctccct gtcctgagac tggggccctt gggtggccgc    9720
9721    cccggccaga ctgggagagc ggggcagaag ccagcgggcg actgacaacc aacgaagggc    9780
9781    cagccctagg gaaatgaccc gcgccccgcg ggccccatcc gtttccaact cctgggtgcc    9840
9841    ccggcgccca gccctgcttt ccgccggccc caccacctgt tcccgccaac caatgggacc    9900
9901    tgggggcgag ggggccgtgg gggccggagg gggcggggta atgctacaaa aggccgcggg    9960
9961    ccgcgcgccc agacactccg ctgcgggcgc gctctcggga GGCACAGGGA GACGCTGCCG   10020
10021   AGCGCTGGGC ACTATCGGCT CGTGGATCAG CTGGGCGTGG GGCGATGCTG CGGGTGCGGT   10080
10081   GTCTGCGCGG TGGAAGCCGC GGTGCCGAAG CGCTGCACTA CATCGGGTCA CGGGtgcgtg   10140
10141   cgctgccgcc tcctcctcgt ccggcggccg cgcgctcttc ccctctcctt ccctcgcttt   10200
10201   cccctggcag cattgcacga cagtgtccct tctgggtccc cctggaagct tggtttcaag   10260
10261   agcttttgcg tgattccggg agcgtggcgg tgtccctggg gaagggggcg tgcgtcgggc   10320
10321   cacaccccgt gggtacagcg gatcgctgcg cacctccggc cgttgtggaa gtcagcgcaa   10380
10381   ggggctccgc cctccctagt gggacctcgg ctcgctccgc ggggcttcca gcctgagtga   10440
10441   gggagttggg gcgacaagca acacctctta gtgaaagatt ggctttaagg gggctcttgc   10500
10501   cctgggaggg cagagagttg ggcatgagtg tagggtggat ggacgggaga agggacaaag   10560
10561   taggtgacag ggacggagaa ggagcgagca ggcccactcc tagtgtaaca tggagtcctg   10620
10621   agtcacgagg ggtgttggag cgagctcggt ctgtacccag atttctgcct ggtcccgccc   10680
10681   tccgtttccc gggtttgtaa gcaggcgcct gcagatcctc cctagctccc gagactggaa   10740
10741   tagccgggca gtttggctcc cccacacacc cctccgcaac tggtttcaga acagctgtca   10800
10801   ctccctctgg ttttggtctc taccctcgcg cccctcctgc caccttaagg cttttaacag   10860
10861   ggtaggatag agatggcggg ggcggggtgt gaggaggatg ttgaggtctg cccagtgcat   10920
10921   gagggactcg ccttactcta gagtttatag gccctacatt tttagaaggc ttatcggaag   10980
10981   ttcttagatc tcctttccag ggcttttaaa tttgtacttg gattagttaa ttcttatttt   11040
11041   gcctggggta ctgtggacct tctgtaactt ggcataatcc aagtgccaaa gaatgtgaag   11100
11101   cgtgtgtcgg cgatgaaaaa aattttggtt tgaagctgat tgttctgaga gataaaagcc   11160
11161   ctttacaaat gttctatgtt ttcattggga ggaaggaggg ggaccctaat actggtaacc   11220
11221   tttgatattg aggggaaagg aggctccctc ccccagctgg acttggcagg gagtcggggg   11280
11281   ctgctttctg tggttttctg ggaagaggat gacccaatgt atgcagaaga gttgcttaaa   11340
11341   gtttgattga agaaaaccat tttgagatat aaatgggggt gtatggtctt tggggataaa   11400
11401   atcttctgag gagttttaaa gagctccacc agttgacaca agagataaaa agataattta   11460
11461   taaatacatt ggaaggtaaa aatctgctat aaccccacta cccacttata cactaccacc   11520
11521   tcggtttaca ttctcctaaa agattgaaat gttatcctgg gttttcatcc caactctgct   11580
11581   tcccctgcgc ccaagtactt tacaagaata cgtaataatc ttttctttgt tcttggaagc   11640
11641   TTGGAAGAAC TGTAACAGGA TGGGTGCAGC GAACTTTCCA GAGCACCCAG GCAGCTACAG   11700
11701   CTTCCTCCGG GAATTCATGT GCAGCTGATG ACAAGGCCAC TGATCCTCTG CCCAAGGACT   11760
11761   GCCCTGTCTC CTCTTACAAC GAATGGGACC CCTTAGAGGA AGTGATAGTG GGTCGAGCTG   11820
11821   AAAATGCCTG TGTCCCACCA TTCACTGTGG AGGTGAAggt aaagcacgtc tttcacgtgt   11880
11881   ctgaagtggg ttgattcctc accatctgca gtctggcttc tgctctcact ctcccctgta   11940
11941   actgcgttca tgttagctta ctcagaacca cccaaatcca gctggtgatg ttaagtgagc   12000
12001   tgtcttggca cctctgcagt atttgacact acttacacca gtgattattc cctccttcag   12060
12061   gttcagagag accacctttt ctggagatat tcattctttc actactcctc acagcttcct   12120
12121   tcactgtctg taatgtggtg ggggttgaat agaatttccc ttttattctc acagcttcag   12180
12181   ccccctccca ttccactcta gtccagatgg acatgttaaa ttcttcactg gatattgcca   12240
12241   ctgtacccct aatgttacac atttgagttc aactgcactg ctccgctaaa ttgggccctt   12300
12301   cgtccttctt tccagttttt ggcctttcta cttattcaag ccaaaacatc aaagaatcat   12360
12361   cttttatttc tccttcagtc acatcctcca catccatgct ccgagatcta acaagtctcc   12420
12421   tgtcaaaatg aaccttgcct ccatccctct gctactgcct gacgtcagga tctcatccac   12480
12481   tgcctgcact atagcagttg actcctaact agtctcccct atttgctaaa ctctccatac   12540
12541   caccaccagc tacaaccagt gatttcttaa aacaaaattc aatgttgtta ctcgtctgct   12600
12601   cctagcaacc ctctatttca ctaggctctc acctctacta tttcacccag ttttcagcag   12660
12661   actttataag atgaccacat aaacagccaa accagactgc cttggttctt tgctcccacc   12720
12721   cagggctctc ccacctacct tcccacaccc ctcttgtctg caatttaaac cttcccctct   12780
12781   tcctactgcc tacttccaga ggcacctccc acaaagcctt ccaggatttc cctgtcaaca   12840
12841   agttatatct tccttttctt cttatttttt ttcttttttg gctgccctgt ggtgtatgga   12900
12901   gtttctgggc caagggtcag atctgagccg cagttgtgac caacaccaca gctgtggcaa   12960
12961   tgccagatcc ttaacccact gggcggggcc agggatcgaa cctgcatccc agcactccag   13020
13021   agataccact gttcctgtgg caccatagcc gttttaaaaa aaacttcctt ttaaaaaaac   13080
13081   tcttagtgct ctttagctat aatattttta tgaccagagc ctctgtaggc tagtgatcag   13140
13141   gttttatatt gtgtaagggt tccatccaca ctgcagacat agcctacatt tctattaata   13200
13201   atgggttaca aatatatctt cagtgtgctt aaattcttcc tgaatattaa tatttttatt   13260
13261   tgtaatgtgg gttgaggaac tgaattctgt tacatctctg tcatcatcat cagaagtgtt   13320
13321   acataccttg tatctgggct gcagagttat tagcacaaaa gaatttgctt tttatctgga   13380
13381   aagataggct atttacgcta tttacctaga aacgtagaaa tgaagactaa tacgaagtat   13440
13441   cttatgacta tcaattggca aggcagttga actgaagtgc caggagagct aagcggaaag   13500
13501   cagtgaccaa atgctgtata gttaggaagt tttctcaaag aaaatgagac ttagaccata   13560
13561   aagacaggat aacagaaaaa gcaacaactt ctaattgttc gcaactactt ttggttctga   13620
13621   tatttgagat ttcatgaaca aattaatata catactatcc acatttttta aaagacatga   13680
13681   cctttttaaa gctttttctt gaaaaaagtc ccattcctta accattttaa ttgggtgaaa   13740
13741   ttaaatttca aactcaggca atagttatac ccttctattt gtctttagaa taacttttat   13800
13801   accacatgat cttatggaat cagaattcta agacattatt ttgagttttt tgtcacatga   13860
13861   tttatgactt cagatttttt tcatttcatg gacttgtgga aaatgtgcca ggctaaagtc   13920
13921   aggagatcac tcagattgaa ttaggtatct gataaaagct tagtagctaa tctcagttaa   13980
13981   tcagcggttt gacattgagt ctacaaattt ctgggcctca gtaaaataaa gatattaaga   14040
14041   agtgtgctat ctacttaatg aggttaaata gaaaggtaaa aggttacatg tcaagtactt   14100
14101   caaaggacga aaccacaact cattacaatt gtatggatac agtttgccaa ttccatagaa   14160
14161   aagtccactg agggtgtaat gattgtagat aatagtagca ttagcactat tgctttcatt   14220
14221   catttagtta tttctgcctt tgccacagac gaaactagat gttgcaggag aggaaattag   14280
14281   gtctaagaca cacatggccc ctagaaggca aggtcttacc tttaagttgg agaaaaatag   14340
14341   cacagattta ttgatcggtt tggggccaat gaaagataaa ataaaatagt aaactgttta   14400
14401   taggcaacta gagcataaga tatgttggaa gataaaagtg cttgagaaat tttatgcgag   14460
14461   tgagaaacag cggtcaggca atacgatttt ttaaagctat atggcattgt attctgcaaa   14520
14521   acagtgagtg ctttccatca aatatgagct ttttgcttta cttttgtctt tttttcttaa   14580
14581   taaggccctt gataaaggac cttttataag agccaaagtt ttttttaact ttttttatta   14640
14641   ctcaatgaat ttattacatt tatagttata caatgatcat cacaatccaa ttttatagga   14700
14701   tttccatccc acaatcccag cgcatcctcc catataagag acaaagttga tcagggttaa   14760
14761   tttaagtttg cagctggata aataataagt tcctgttgag atttcctaac cttccaaaga   14820
14821   cagtatttaa atttcacttg gcaaacatac cctgaagaat tttaggctct gaaaaactat   14880
14881   caagtttcta ggaatgcagc cacatctctg caagacatta ttaaaaacat cacatgctaa   14940
14941   acatttaata cagttttttt tttaaatctt gaagatactt ggtaaatgat tgctaactca   15000
15001   tttcacaggg tcataaagga agtgtaaata atttctaact atctcttgga aaatgtagtg   15060
15061   tggtctgatc acttagactt tgtccaacct tagccagagt atgacctata tgagagcatt   15120
15121   cacacttgtt caaataactt ttttctccca ggaaagttta cttcatattt gtaaagcagg   15180
15181   ctccactctg cacaaatagt cacacgggat attttggact gtgtccagcg agacagcgtg   15240
15241   gctgtgtatc tgttggagcc cagtgttaaa ttttcaaagg cttcttgtcc cctcgtggac   15300
15301   tgtaagagat gtgcctggca tgagaaggag gaagtggtga atggaggagt agtaccagga   15360
15361   tgtgtctgag aggaatataa agagtcatta ttatcctctg gttgctgctg caggacttcc   15420
15421   taggagtgga aaacagcaga atgcttttat ttcattctgt tttttagaag agtggattga   15480
15481   tcttcacaag tactcacatt tttaatacta taacattttc catggaccag gaattgagct   15540
15541   tattgtttcc ctattgatcc tcaaaactaa agcaacccac tgatcattta gacaggggtt   15600
15601   ggcaaatttt ttctgtacaa ggccagataa taaatgtttc aggctctgca gaccataggt   15660
15661   ctctgtcaca accactccac tctcaactct gccactgcag tgcaaaaccc cctcagacaa   15720
15721   tatgtagaca aatgagtgtg tttccataaa actatttaca aaaacaggca gcaggccaga   15780
15781   tttggcccat ggactttaat ttgccagcca gttttaaagc ttcactggca tccttccttt   15840
15841   ttgctgaata cctgtttttc agattcttat tccatctcca gcaggctcag ctccagccta   15900
15901   attgatgtga acgtagatac tgaactaatg agaggcagtc tgcttgatgt ttatcaggct   15960
15961   gagctgaaag gagaagtaga gacagaaaat ctggaaaagt cactatcttt gacattaaag   16020
16021   agttagacat ccagacagtc tatctcatta cccattttcc ccttctttat gtcactcact   16080
16081   actgtctgaa acttatttgt gatggacacc ttatcagaca tgatcaagac tagtggttgg   16140
16141   tcaccaatga tataggtaaa catttttcat atatatatat atatatatat atatatatat   16200
16201   aaatgtagat tgctttcata tatatatata tatataaatg tagattgctt tgccaatctt   16260
16261   ttgatgaagg tccaagactc tttctgagct tttggatctt ctgtttggaa ttctgctttt   16320
16321   ctctcttgat tttttttttg gtctttttag ggctgcaccc acagcatatg ggagttcccg   16380
16381   ggctaggggt cgaattggag ctttagctgt tagcctacac cacagccaca gcaacaccaa   16440
16441   atctgagcca cgtctgtgac ctacaccata gctcatggca atgccggatt cttaacccac   16500
16501   tgagtgaggc cggggatcaa acctgtgtcc tcatggttcc tagtcagatt cgcttccact   16560
16561   gagccacgat gggaacttct ctcttgataa attatatccg tacgcatcac ttatatttcc   16620
16621   caacatattt ctttaatttg actgagaatt ttgtgtgcaa aacaatctga atgaagaatc   16680
16681   cttctagatt tttatacttt tgaaaactag tattttacag ttgttgtacc taccctaaat   16740
16741   cagtagcgat ttttagctaa ttgacccttt taaagcattc agctgctttc tgttcagttg   16800
16801   tctttttttt tttttttttt tttttttttt tttggcctga gtttcctggg gccagagatc   16860
16861   aaaccttcac cacagtagca actcaagctg ctgcagtgac aatgccagat ccttaacctg   16920
16921   ctgtgtcacc aaggactccg ggctatatgc attttaaaag acaaccttgt gatgcagtgg   16980
16981   gttaaaggtc cagcatcgtc actgtagcag ctcgggttgc tgctgtggta cgggtttgat   17040
17041   ccttggccag ggaacttcca catgctgtgg gcatagccaa gaagaaaaaa aaaaaaatgc   17100
17101   atataaccct tggacacttt ctaaatgtta aacttttttc cagctactta aaaattagta   17160
17161   catttgctta tgagaccact tcctttatgg cagaaggact tgaggcaata tgagagctca   17220
17221   gatggattag agaggagagc agtggtaggg tgagacatgt tggtaggaaa gcgtaagaag   17280
17281   caccaagggc agacttgcgc tgctgcacaa ttttgccaag tggtgattct tttgaatgag   17340
17341   aaaatagtaa tgggttttta agagaacaaa gcatgtttga gggtatgtct ctaactttta   17400
17401   agggaatagt gtcctatttt cctaaggagt atcttgaagt gctgttttta aggcagaatt   17460
17461   atagaaggca tggctagctc atggtttaat cttagtatgg ctgtgctttt attcacttaa   17520
17521   gctattctgt ttgttctatt tgatttcact gagactaaca gcagcaccca tgtcctgttt   17580
17581   tgcctctgaa gcatgtaaaa actggcccaa aagaagcatt cagggccttg tgaggggtga   17640
17641   catgttacga gtggaggtgt atgagatctc aggcacatga gatctcagac agaaggaaaa   17700
17701   aagggtcccc aaacatccag agaatttaga gatcgtcatt caacccatag ttagtatctt   17760
17761   cccagagagt cagtatgctt ggttctgggg atcaacactg ggtcagatgt agtctcagtc   17820
17821   tcagttctgc taaacagtac aaattactgt tcaccaccta tgaacctaga gttgtatttc   17880
17881   tttcctataa gtatttaact tactttcttc tgattctaGG CCAACACATA TGAAAAGTAC   17940
17941   TGGCCTTTTT ACCAGAAGTA TGGGGGCCAT TATTTTCCCA AAGATCATTT GAAAAAGGCT   18000
18001   GTTGCCGAAA TTGAAGAAAT GTGCAATATT TTAAAAATGG AAGGCGTGAC AGTGAGGAGG   18060
18061   CCTGACCCCA TTGACTGGTC AGTGAAGTAT AAAACTCCTG ATTTTGAGTC TAcgggtaag   18120
18121   tgatgttgga tacttaaact gctagtgtct tgctttttat ttctctccta aagtataaag   18180
18181   agaacactct gaaaatttct cagagattgc ttttgtttta ataacccttc aaaactttaa   18240
18241   aggttacata ggaacagcct ggttcttttg gataggatta agaggtacat gttctaaaat   18300
18301   ccactgtaaa tctagaatct tgaaagaagc agtttttctg aacttgatgg acatttcctt   18360
18361   atataagaac agtggattcc atttaatttt tctcaacaac aaaagttaaa agggaaacag   18420
18421   aaacattccc attttatatt taatcgacat tgctatagga ctgttcttgt gcctgagttc   18480
18481   actgtgttct aatttacatt tgtataagtg ctccttggac caatttttat cttgtgagac   18540
18541   tgaaattctc tgaaaaactc tgttaggagt taaaaaaggt gaaaacttgg ttcaagatct   18600
18601   ctttgaacag gcacctcatt gcttcttttt tttctttctt cttttttttg ctttgcttca   18660
18661   tccccacaca gaattcatat taacaatcta gttatgtacc acttaatatt ttttcatttg   18720
18721   catataatta tatacataca caatacgggt tttctgaatt tttttttttt ttgctttttt   18780
18781   ttgcaggggg cacacccgtg tcctgtggag gttcccaggc taggggtcta atggaagcta   18840
18841   cagctgctgg cctatgccag agccatggca acgccagatc tgagctgcat ctgcgaccta   18900
18901   caccatggct catggcaaca ccagatcctt aacccactga gcgagaccag ggatcgaacc   18960
18961   cacaacctca tggttctgat cagattcatt tccgttgcgc cacaccggga actccatttt   19020
19021   ctgaaatttt tattttcttt tttaacgaaa gagtgggatc atattagata gactctgcta   19080
19081   tcttggaaat tagcatcact gaggttgctg tggcactttg tggcctgaCA GGTTTATATG   19140
19141   GTGCGATGCC TCGAGACATC CTGATCGTTG TGGGAAATGA GATTATCGAG GCTCCAATGG   19200
19201   CCTGGCGCGC TCGATTCTTT GAGTACCGCG CATACAGATC GATTATCAAA GACTACTTCC   19260
19261   GCCGTGGGGC CAAGTGGACA ACGGCTCCTA AGCCCACAAT GGCTGATGAG CTTTATGacc   19320
19321   aagtaagtct ccaattatag gtgagtaatt agtaattttt ctgatagaga aattgagata   19380
19381   gagattctcg gataccttgt ttatgtacat cagaaactga gaacatcgcc ttttaaaaac   19440
19441   atgattgttt catgatgaaa atgagagtaa atgatatcat gatgataata gtaataataa   19500
19501   taagagctaa cactcattgg cgcataccct gttccaggtc ttgagctaaa gcacttcatt   19560
19561   tacatcctca gttgtgtata ttcttcacag caagcccctg agggaatagc atcattccat   19620
19621   tacagggagg aaaacttgcc taaaaacaca cagccattca ctgatggaga cagaagagtc   19680
19681   actaggctga actccattct cttcttctag aaaaagaatc tggtatacaa gccatattca   19740
19741   caggaaaagg aagtatatgt cccttattag gtcacttact gtttgattat ttatagaaag   19800
19801   aatcaaaaaa tcaaaatttc ttctaggggg ttaaagacag aagtcagtaa tgaatctgtt   19860
19861   ccaccactcc ctgtcaaatt tgggaggggg tggatgggat ttcattttat ggtgtgagtt   19920
19921   aggctctgga ccaaattcct tttctagaag aacagaatgc cttcatcctg ctgactttcg   19980
19981   gtgctgtggg taactgtata aaataacgta tggcacatgg aatattttca gaatcggcac   20040
20041   tgcctctgga ccccttactt ccaagtatca ggggcctgct gtcgtgccta ctttttaact   20100
20101   tttgcttgtc agtttgcttt atttcagttt ggttagcatg gacctacatc ttctccatgc   20160
20161   atgtgttagc ctacaacagg gtagtagtgt ttggagaaat gatgatgtcg acctaatatt   20220
20221   cttagtactg aaggcagtag cagtcatttc ctcatgaacc aatgcactgt gggtgttcgt   20280
20281   tcttgtccca ATCAGGATTA CCCCATCTAT TCTGTAGAAG ACAGACACAA ATTGGCTGCT   20340
20341   CAGGGAAAAT TTGTGACGAC TGAGTTCGAG CCATGCTTTG ATGCTGCTGA CTTCATTCGA   20400
20401   GCTGGAAGAG ATATCTTTGC ACAGAGaagc caggttgata aagcccgctt cggaaatttc   20460
20461   tcactttatt attatatttt aaatttccaa attaaaatat tttcatccta tttttagtta   20520
20521   tctaaacata aaaccaaatt ttaatccagt tacatcttcc ttttaTTTTC AGGTTACAAA   20580
20581   CTACATGGGC ATTGAATGGA TGCGTAAGCA TCTCGCTCCT GACTACCGAG TGCACATCAT   20640
20641   CTCCTTTAAA GACCCCAATC CAATGCACAT TGATGCCACC TTCAATATCA TTGGGCCTGG   20700
20701   TCTTGTACTT TCCAACCCTG ACCGACCCtg tcaccaggta gggcagtcct taggattctg   20760
20761   gaaaagcaat agagtctggc aatggaaggt attgccactt ttattttaaa cacttccatg   20820
20821   actcttaacg gttctaagtg acagttcagc agtgctcaac atgattatgg tcaaacattg   20880
20881   gattgctgat gttatattac taccagatgt ccaatactca gaaatatcca cagtagccgt   20940
20941   gataattagc atatgtcagc agactttgac tttggctgct tgttgctgtc agagcctcaa   21000
21001   gtttgtgtgt atgtgtgtgc cttttatcaa acagagtggt agtatctcat aacttgcagc   21060
21061   caagcttcct cagcagctga attgcaaaca agatgatctc tgcctatctg ggggaacacc   21120
21121   actgagtagt gggtgtcttc ttccctctcc agtgggtcag ggcccctttg gccagcccca   21180
21181   ccctgcaggg agaaacagag ccgctgcccc ccagcaggtc tgttccccct gcagcctcct   21240
21241   ccttctgccc gctgccccct acttccagtt gggcggtgag tgattttgtg ttctttgcta   21300
21301   ggctgcagta caccattgca aaaatcacaa ttttactcta ttactgttca tttctattcc   21360
21361   atatatttag atctagtgac caatatgact ttcatttctt ttaaatataa ttcagggatc   21420
21421   tactaagtaa agtttgtgaa cccagggatg gctgggttat cacaggtctc taaggacagt   21480
21481   tctggtgctt tgggagtata tgcctaccat gtgcctttat actccagtca cagatgcaaa   21540
21541   gtgattgacg atgaagtaga tggactatgg gtttgatgta gtcatggttt tgttttctta   21600
21601   taactaaaca ggaaacattt tcattttcct tagtgtcttt ggtattttaa aatctctgaa   21660
21661   atctgtggaa actgcaagaa aaaaatacat atatattttg cttttgcttt ttagggctgt   21720
21721   acccttgtca gttgtatcat ttgcaattat tttctcccat tccataggtt gtcttattct   21780
21781   ttttatggtt tcctttgctg tgcaaaattt ataagtttgg ttaggtcccg ttggtttatt   21840
21841   tttgttttta tttattttct ttttttttgt cctttgtctt tttgggctgc acccatgcca   21900
21901   tgtggaggtt cccaggctag gggtctgatc ggagctacag ctgccggcct acagcacagc   21960
21961   cacagcaact cgggatctga gccttgtctg ctacctacac catggctcat ggcaacacca   22020
22021   gatccttaac ccactgagtg aggcccggaa tcaaacccac accctcatgg atcctagttg   22080
22081   aattcattaa ccgctgagcc acgaagggaa ctcctcgcca gaatattttt aaaagcttta   22140
22141   acattcctgt tactttttaa ctttaatctg gcattctaag gattctgtga acattttaat   22200
22201   tgtaattcag acaaacatca tcccagtgtt ttagatttta attttgatag ttgagaagcc   22260
22261   agctgctcaa aaagaatgat taatcatacc ggctgtcaga gactgcaaat gacaagagtt   22320
22321   tctataggtt taagcctctt gggatttggg gttttttttg ttttgttttg tttttttgCT   22380
22381   CTTGCAGATT GATCTTTTCA AGAAAGCAGG ATGGACCATA GTTACTCCTC CAATACCAGT   22440
22441   tatcccagat ggtatgttta cttttatata ctcgtagcct aaaatgatta cctcagtgcc   22500
22501   aagagtcttt cacctgtaga cagcagcctg catgttagca gttagagggt ttccccagga   22560
22561   aggagtaaac tggtgcttgg gacaaggggt atgagaacaa gcctggacct gtattcacac   22620
22621   ctctccttcc atagaaaatg ggagtgaaaa gacaggaaaa gtcagtataa aacaacatca   22680
22681   gagaaggcaa aatctggttt tttaaagaaa acaggatgag atccaagtgt gtaatgagta   22740
22741   tagattgtct tatttataaa cagtcttaag agtaaagtct cacatggaaa gcgcactatt   22800
22801   gaaagaactg aactgtcact ggaatattct tcacttctga atccttgttt taaataaaaa   22860
22861   tgagagcaga catgatttaa cagttgatGC TATTTTTAGA TCACCCACTG TGGATGTCGT   22920
22921   CCAAGTGGCT TTCCATGAAT GTCTTAATGC TGGACGAAAA GCGTGTTATG GTGGATGCCA   22980
22981   ACGAGGTCCC GATCCAAAAG ATGtttgaaa agctgggtat gtactataag tgaaacactc   23040
23041   tgccacatat gacaatatta aatgacatgc taggtctgat gtatgattta tccaattcaa   23100
23101   tttctgttcc tttaagaagt accaagttat tattttgtag agggacagta tatttatttt   23160
23161   caacagtcat aacctcagaa ggttggagat gcagccaggc tcctcagaca cccccttagc   23220
23221   aataagttta tcagtattct gtgacttatc taacctggta cccatgtgta gacaactacc   23280
23281   cctttgtgaa tgaacacaga tgattcaatc cttccccaaa taagaaatgt atggatcctt   23340
23341   tgtcatttca tattttaaag gacatacaac gtttcagata caaaagtgac ttttatatgt   23400
23401   gaaaagcaca gtgaacaaag taataaaata cagtagaaat tacaatcagt acataattta   23460
23461   gctttgaact aaaaagcaga actggttatt actggggtgg aagtttgttt atcctgatag   23520
23521   tcaaaattta gactagttat tctcaactga gaagtatggg aagaaagact tttcatacag   23580
23581   ctgtttttag gatacagaag tatctttatc attttccttg acatatccta agtgtcggat   23640
23641   aaagtcaagc agtacacttg ttgaggtcaa gtcatgttta gatgtatgtc ttgtatttca   23700
23701   ggtatgctac ccagaagata ttgtttgccc ctttgaaata tccctcctca atgtagtgtc   23760
23761   agcctaaaag gattagccta tatagtttta gactgaggcc aatttaatga ttttattccc   23820
23821   aatgctatgc catttttttt ttttttggct tttgttcagt aacccaattg ctgcgttcag   23880
23881   ttttccttgt ccattaagat tttattattt ctcagcttaa catattatta agtactaaat   23940
23941   atttgattta taattttatt tttaataaag tctttttgga cccagggaac ctgttaaagc   24000
24001   aaaatgaatt ctctccagtt aagtgttaac atggctctag ccatctgact aagatagata   24060
24061   tgtctttcaa atatcaggaa aaatatgctc atgttcaaaa gcccaccccc cgggggagtt   24120
24121   ccccttgtag agcagggaaa acgaatctga ccaggaacca tgaggttgca ggtttgatcc   24180
24181   ctggcctcgc ttagtgggtt aaggatctga tgttgcagtc acagctcgga tcctgcattg   24240
24241   ctgtggctct ggcgcaggcc agtagctata gctccaattc aacccctagc ttgggaagct   24300
24301   ccatatgtca caggtgtggc ccaaagcaaa aagcaaaaag caaaaaataa taataataaa   24360
24361   tatatatata tatatataaa caaaaaacaa ataaaataaa agcccgcccc tggagttctt   24420
24421   ttgtggtgca atgggttaaa gatccagtgt tgtcactgca gtgacttgga tcactgctgt   24480
24481   ggctcgagtt cagtccttgg cctgggaatt tagacatgcc tcaggcatag ccaagaagaa   24540
24541   aaagaaaaaa gaaaagccca ctccttaacc tgtgtccaaa ctctattttt tactattcaa   24600
24601   agccctgctg agtcttactt tctcaggaaa ggctttctgg atgactcatg ctgcctttct   24660
24661   gacgatacca gtggaccctt taacaactct gcagcttagc tttcccctca aaataatgaa   24720
24721   ttcctggaga gaagagaata gattttgttt ttatttcttt tttttttcat taaagtatag   24780
24781   ttgatttata atgttgtgcc aatttctgct gtacagattt tgattctaaa accccattgt   24840
24841   gggacgttac cgttgtggtg cagcaggatc gaatccagtt agtgtccata agaatgcagg   24900
24901   ttcagtccct gggctcactc cgtgggttaa ggatctggca ttgccatgag aagatgtggc   24960
24961   ttggatccta tgttgctgtg gctgcagagt aggtcagcag ctgtagttct gatttgacct   25020
25021   gggaacctcc atattctatg ggtgtggtcc taaaaagaaa acacacacac acacacacac   25080
25081   acacaaacac acacacacct aaaaccccat tatgacaaac acaacagatt cttcctaaat   25140
25141   accaatggtt ggcccatgca catcataacc atgttaatac aaatggtgct ggattaaacc   25200
25201   agttgcctga gtacctttga tacctatctg accatacaac ctagatttta aaatacaagc   25260
25261   gctgttccat ttttttcctt aaggtggctt ggtcaagtta attgtgccag ataaactctg   25320
25321   cttatatgtg agtaggtaaa gtcaactttt caggttggct aaattatacc tttcttagta   25380
25381   aattgacatg gtaaaattag aaacagtctg acaaagtagt tacagcataa tctgaaagac   25440
25441   cctgaaattt tactgcttcg atcagatttg aacatttggc agatccatct gctcatgcaa   25500
25501   ccatgctgac ttgtgaatag tcaatagaag aatatagact ttaaagtctc tgccaacttt   25560
25561   ctggtgaagg tgttatagta gcagtgggga atagctgaga tgaaacctaa ttggtgaaaa   25620
25621   tacaatggaa agacagtcct gtgttgcggt ggactgaagg gtgagaacca ccagattcct   25680
25681   acccacttag gcttacttct ataggagagt cttcatgtga gtccatctga ctggccgtgt   25740
25741   ctcTCTTTCC ATGCAGGTAT CAGTACCATC AAGATTAGCA TTCGTAACGC CAATTCTCTG   25800
25801   GGAGGAGGCT TCCACTGCTG GACCTGCGAC GTCCGGCGCC GAGGCACCCT GCAGTCCTAC   25860
25861   TTTGACTGAC TGGGCCTGTG GGGGCTTGGG GCTCAGCCTC AAATAAACTT AGGAAGCTTA   25920
25921   GGGATAAGGT TCATTCTCCT GCTTTAAAAC ATGCATGAAC TTTAGTGCTT TAAACAATCA   25980
25981   TATCTTTAAT AGGGGTTTTA AGTCTGGTTT ATTTTTATCA CTTTTCTTGG ATAAAAGGAA   26040
26041   GATAACTTGT ACTAGATCTT ACTCTCTACT CCTAAATTTT TTACCGTTTG GCTTCAAGCA   26100
26101   TAAAAATCTG GTGAATGTCA ACCAAAACAA AAAGTACTCA TTTAAGTAAC TTGGCCACTA   26160
26161   ATGTATTTAA CCATCTACCT CTATTTTTAA TTTTCTTTCC AAAAGGCAGC TTGAGATGTT   26220
26221   GATCCTAATC TTTTTTTTTC CTTTTTGCTA GACTTGTGAA TGTTTGTATC ACTTCTTTTT   26280
26281   TCTAAATAAA AGACTTAAGA TGTACAGAGA TCTTAAGTAG AACCAGATAA TAGTTTCTTT   26340
26341   TTCTAATTAA AATTTTTGGT CATTTTAAAT TTTTTGTTTT AAAAAATAAC CTAGACTATG   26400
26401   CAAACATTTA AGTGAATTTT TTCATGAATG TTTTTAATAC TCTCATCTCA ACACTGGTGA   26460
26461   TATTTGCTAC TAAAAACCTC TTCATATAAC TTACCTCATT TCAAGTGATT GATTTTAATC   26520
26521   TTTTTTCTTC TACATCCAAA ATTTTCCAGA AATATTTAGT GCAATAGGAT ATAACCATCA   26580
26581   GTTCCCACTC CTAAATTTTG ATGTTCAGTA TCTAATAGAT ACATTGCATC TTTGGTCATC   26640
26641   TAAGATTTGT TTACAGATGT GCAAGTTATT TAAAGCACAG AACTTTAAAA GCATTAAAAA   26700
26701   AAAACTAATG GAGGTAAAAC CTacatgcga tgtgaaataa tttgaatgtt ggatactgta   26760
26761   cgtgtatttt tattctaata aacttttgtg ttacagaata gattttatta gagtttggtg   26820
26821   tcagtctatt ttaagcataa gttaactgta ggaatgcagc tcttgggaga gagttttaat   26880
26881   gctttgaatt aatcaatatg ttcaccctca gtacataaaa acttaaacta aaatgcttat   26940
26941   attcagaaat gtttaacaaa gtcagatttt atttattaat tcaatcattc aacagtacct   27000
27001   gagtatcttc tgaacataag gaactaatcc taggccccag aaaagaaaaa aagtgggagg   27060
27061   cagggttggg gggtggtgag aagggaatgt tctttgaatg gtcatgggct ttgaccaagc   27120
27121   cttttgtatc ctggtatctt tcttcatccc ccacagaaac tcacctgtca gttctacact   27180
27181   cagacttaaa cttatacaat catgtgaact gctgcacgat tagggtatat attctcaggt   27240
27241   ctaaatacta tttaatgatc tattacacac ccctccacat tctcctcagt ggctacctgc   27300
27301   tcttatctga tcatattgtt tcatttttca cagagaaaac agaggccatc aggtgtcagt   27360
27361   tccctcagct tttctgctcc agtgccatag aagtttacct gcatttgcat actctggttc   27420
27421   agttctttct ctccttgcct ctaatagcta agcttctaaa gagaaatgtc aggtcttcct   27480
27481   cccatatcac tcacctttac ttctcaaccc ctctacaaag aggcatttct ctcaccgctg   27540
27541   cagaaaaaga ggtgagcctt ctgaccaggg ccaatccaca caaatgtcct ttgttctaat   27600
27601   cttttcctcc tcttgcagaa acatgatatg tcaattacca tctttcttct aactccagcc   27660
27661   cgtgaaagaa aaaacttttc ctctggcaac ttcattatgc tttagtgcta aactgccagc   27720
27721   atgagtacat ctactgttcc cactttatca ccttctgttt actcctcaat ctcttgctag   27780
27781   gtactactga tatccctggc ctgacctctc aggtgtcatt tccagtggat actatccaga   27840
27841   ccttcctgac cactccctgg aatatcggtc ctctttggtg tttctgaggt gccactttct   27900
27901   cccattactt cttcctgatt ttcaagcttc tccactggat catcctcttc ctacattaag   27960
27961   ggcagatgtt ctcagggtcc tgtcctcagg cctctcctcc actcctgggt cctcctgagt   28020
28021   gatctcatct ctggacatcc accagtcact gccaggggcc atgtgtgagg ggggcctgat   28080
28081   ggctggacct tctaggctag gcctgatgct gagccccaag tcctattccc agctgtctct   28140
28141   ggatgtgcaa aggcatcaca gactcaacac aatatcacag ccgactcagt tggccatacc   28200
28201   atcttgcacc cttccctctt cctcgtctca cctcatctct tccattggcc ttttgcatgg   28260
28261   ttatgaaata agatgattat ttgtgcaaag gtactcaact gaatgattta ataaagtctc   28320
28321   tacttttagc gcctctggca ctgtctgtgg gagtcctctc ttttcaaagt tggggaggaa   28380
28381   aacagaagga gcctggtccc taccacagtt gctaccagct ttcttttatt gtcatcaccc   28440
28441   accactcctg cagcccagtg gcttctccgg gatctgtagc aggcagtggg ctcactgttt   28500
28501   gctgctgtag atcccagggt tccagatcac atgccaacaa ctgtggatca ccactcttcc   28560
28561   tagggaacat caaaccgttt gtaactcatt atctagagga aacagctatg tgtattagga   28620
28621   cgaacccaca gtatgaaaaa aaaaaatgaa cttaaataaa attatctaac attgccattg   28680
28681   tagggcagat ctagttccta gtaaaaagca aggtattcct tgcaggaata gccttttaaa   28740
28741   aataaagttt atgatgatgg aatatgagaa aaagaatgca catgtatgta tatatgtgtg   28800
28801   ggtgtgtatg ggccactttg ctgtacagca gaaattgaca gaacactgta aatgacctat   28860
28861   aataaaaaaa ttttaaaaaa taaagttcat ggatctgacc gccacagtgt gttaacttgt   28920
28921   aactacatag gaacaccacc ctaaggttca gaagaatgta aaaacatact acttcagatt   28980
28981   attttggtca actttttgga cgcaaagcat ctttttttgg agaaattaga ataatatgaa   29040
29041   aaacactcag gttcccatca cttagtgccc taatagtaac agtcaaataa agtttgattg   29100
29101   ctaaagaatc agagaactta aatgacaatg cttataaatc tataggttat tgcaagaaaa   29160
29161   agacacaata tagcaatagc attaaagtaa aaatatgcat cactgccaaa ccctgtccac   29220
29221   agcaaagagt tcggggcagc caagcccgag ctgcatttgt cagcccctct gtaagcactg   29280
29281   tcaagacact ctctcagatc tggaaacacc agtgtgggca tgaaccatct cagaagcaag   29340
29341   gagcccagag agaatctcaa ccaggatttc ccagcccctg ttggtcatgt gggcatatac   29400
29401   ttgttatgta actatctcca atgacagaac cctctgggtg tccgagagga ggtgcaaatc   29460
29461   atcgacttca ctgttatcaa cagacaacat caacagcttg ccccatggtt aaaaagcagc   29520
29521   actaataatc agtagacttt atgcctggac cagaggtcag tgtccggtgg gtacatttct   29580
29581   tattttaata aaagagctga ggccaatttc agacctgcag gaataaaccc tcagggcaca   29640
29641   gtctatctct ctcatccacg gtcaagacct ttttaggaca aaatgatcac tcttagtttg   29700
29701   agagctgtta cttgcccaac aatatcatat aattgagtgg acaatcaaaa catacatgca   29760
29761   gattccacac atttgtaata acttgtgagg agctagtatg aatgggaccc acccaaaaat   29820
29821   tccaacataa actctcttat atttttgaac taactttaca atttgtctgt ctacctgtcc   29880
29881   tacagccatc tgtattttat gatatgtatc tctgagggat acatacctac cattgttcag   29940
29941   tcacctacca ttgtcaggtc aaaattttct tcatgccagt tcccttccaa agggataata   30000
30001   ccctaaaggg ccttagttca atcttccaat atatttgatt gtcaatatca gtattatcat   30060
30061   aagttttatt agcttctaca aaattagttt tatccagtta tcaaatagag atctgccttt   30120
30121   aatacctctc atgttaaatt ataagacacc gtgctgtaag tttgtggaac agtctttcaa   30180
30181   tcacttgcta cccctcattt ttattatttt taattttatt ttattttatt ttattttatt   30240
30241   ttaatttttg gctgtgccta tagcatgtgg aagttcccag gtcagggatc gaacctgtgc   30300
30301   cacagcacca acataagcta ctgcaatgac aatgccagat ccttaagcat ctacgcccca   30360
30361   agatctcccc tctcattttt attttatttt ttatggctgc acccttagca tatggaagct   30420
30421   cctgggccag ggactgaatc caagcacaac tgtgacctac accacagctt tggcaacgcc   30480
30481   agatccttta acccactgtg ccaggccagg gatcaaaccc acacctcagc agcaacccca   30540
30541   gccactgcag taatattctt aacccactgt gccacaacag gaactccccc tctcattatt   30600
30601   tttttttaag ggctgcaccc acagcatatg gaagttccca ggctaggggt tgagctgtaa   30660
30661   ctgccggcct acaccataac aacagcaatg cgggatccaa gctgtgtctg caacctacac   30720
30721   cagaactcag ggcaatgcca gatccttaac ccattgagtg aggccaagga tcaaacacac   30780
30781   atcctcatgg atactagtcg ggtttaccac tgagcctcaa tgggaactga ctgcccacct   30840
30841   cctcattttt aaaagcagat gttttaatta tttattacaa ttttctatca ctttgagagt   30900
30901   gacaagtaat atgataaacc tactgaacgt gatgtttctt tgctcattat gtcactgtat   30960
30961   ttataggcag ttaattgagg agttcccatc gtggctcagt ggttaatgaa tccaactagg   31020
31021   aaccatgagg tggccggttc gatccctggc cttgctcaaa gggttaagga tccggcattg   31080
31081   ccctgagctg tggtgtaggt tgcagatgtg gctcggatcc tgcgttgctg tggctctgac   31140
31141   gtaggccggc agctacagct ccgattagac ccctagcctg ggaatctcca tatgccgctg   31200
31201   gagcggccct agaaaaggaa aaagacaaaa ataaataaat ataggcagtt aattgagtgt   31260
31261   cttgatctga tctgatgaaa tataactagg agtgccaaac aagaaagaca cacacacaca   31320
31321   cacacacaca cacacacgaa cccctcacag gtcatatatg tgtttgctgt tgttgcagtt   31380
31381   cttcgataga attagtaaca ctgatttcag ccatggatat gtaaagtcaa acctttaagg   31440
31441   ccaatatcta ggttctcaaa ccataggtaa aggaacaatg taatctccct gccagctcta   31500
31501   tgacggacct tttctcctgg gactacttcc ccagaggaac tgaaaattct gcctttcctc   31560
31561   aaataggtaa attttgatta tgagtttgag gctcagcagg ggccaaataa cagctggcta   31620
31621   atccacttca ggagactcta tattcagtcc ttggggaaga gagatgtctt acctgcttat   31680
31681   attacagtga gttcttccca tggaaactcc caagatgttc ccatatgcac caaatgcatt   31740
31741   ttaggatgga acttctttgg gcactgtcct tgttggaatg cttttctaac atacccatat   31800
31801   atttggggtt ttactctaat ctgatcctcc tgttattgga gctgtttcat aactgcttga   31860
31861   taacaagcct atacactgtc ttcaaaggga gtatattaga gagtagcatt tggtactttt   31920
31921   ctacttcaga agtgcaggtc accactgagc agaagctatg ggtttttgcc agaaactcca   31980
31981   gttggcatga gtacaggtgg ctaacacttc taattttatt tcattattag gctcataagg   32040
32041   tcctaatggg ataatttggt ccacagtctt atgcaggtct aagaagcctt gttgctcttc   32100
32101   agatccctaa ttaaatatag ccttttcctg ggtaatttta taaattgaaa ctaacagtat   32160
32161   tcctaagcgt ggaatatgat ttttccaaaa gccaagcagc cccactaggt gatgagtccc   32220
32221   tataacctga gaggtaggaa gccacaattc atttttagtt gtctgcagaa tgcacccccc   32280
32281   ccaccaaatt tcagtctgtg caggatgggg gaggggttaa tcattcctaa tcagttacat   32340
32341   gatttatgac cttggtgagg tctcttttag cttgatcctc agattttgag ataatcataa   32400
32401   tatcatccac acatcatatt agaacactgt ccagttgtat tagatctaga gtctacccga   32460
32461   ccagattgcg acaatacatg ggagagatga aatattcatg aggtgatgta ggtaaatgtg   32520
32521   tacaatgggc cattaacatg tgaatgcaaa ctgttgttgc caccccctgg tgactgatag   32580
32581   tgggaacaac acattttctg cggcattctg tgtggtgagg ggctctgctt cctgtaccct   32640
32641   gctgtctggg ttagacacac ttctccatca ttgtcttgtc ttccaaaaac gcatggcagt   32700
32701   tctcacctgc tgctctctcc tttccctgct cttagtcctt gtgggacttt aaaattacct   32760
32761   tgctatccca ctactatcgt tttaggccac attcaggggg aagtgaagat aaatgtttat   32820
32821   gtttaatcca tttcagtccc taatcatgtg ttagtttcca gacagttaat tctaaatagc   32880
32881   atggtaaggg aagaaattga gggaatttcc cccaaaatct ttttgagatt ttataggaaa   32940
32941   ttgtgggata ggagagggaa cccacacctt cgtcccttca aactcccagg atgtaaaaat   33000
33001   cccaaggctg ggagtaaagt gaaggaagta aaattctcac tttgaacaga aaatttagag   33060
33061   aaacgaaaaa ccttcgtaat ccagataagt attactttaa tagagtgtta ttaatgaata   33120
33121   ttaatggaaa aaatccatga tgaacaaaat atcaaattgg aaaatacaga caggatcagt   33180
33181   attactgatg tttcttttgc tctaggcagc cacatggctg ggcacaaccc tgctgcagct   33240
33241   aggaattagg tgaagtggaa gggaaccaac acttgcactg tctgcacccc agcttcaaat   33300
33301   catctgagta gctcagaaaa cctctagcct ggaactggat tcaagtgaca cttgattgcc   33360
33361   ggcactccca ggtgcccaaa gaaaaagcaa ttcaaattct tctttgaaga aataataaca   33420
33421   tctaactagg cttcaaatta tttgtcaaaa taaaatttta catacaaaac cccgcataaa   33480
33481   ccagagatag acatatgaat gaggagaaaa gacccctttg gcaaaacatc caacagaaac   33540
33541   atatctacag ggattccaga tatgagctga tcagacaatg gattataaag tcccctctca   33600
33601   caaggaagcc ccttaatcat tagtagtcac tcttcatttc tcttccaagc cccaggccat   33660
33661   tactaatcta tttaatgtct ctacagattt gcctattctg gaaaggttat ataaatggaa   33720
33721   tcatacaata ggcggtcttt tgtgatgagc ttctttcagt gagcaaacag ttttccagtt   33780
33781   tcatccactt gtacctcgta gcacttcatt tttttaaagc atgtcatttt ttatggataa   33840
33841   acaaactatt ctttctttct tttttctttt tcagaccgca cttgaggcat atggaagttc   33900
33901   ccaggctagg ggtggaaccg gagctgctgc tatgggggta caccacagcc acaacaacgc   33960
33961   catatctgag ccacatctgt gacctaagct gcagcttgtg ccaacaccag atccttaacc   34020
34021   cactgagcca ggccagggat caaactcaca tcctcctgga cactaggtgg gttcttaacc   34080
34081   tgctgagtca caacaggaac tctggatatt ccatatatat atatatatat atatattttt   34140
34141   tttttttgtc cattcatcta ttggtgacta tgtaggtcat ttccactttc ttggcaatta   34200
34201   tgaataatgc tgctatgaac atttgtgtgc aagttttcat gtggacccag ccataccaga   34260
34261   ttggtattgc taggtcatct ggtaatccca tgtatgacct atagaaataa aacattacat   34320
34321   taaaaaaact agtaagaaga tgggattaag atggtagagt agaaggattg gagctcactt   34380
34381   tcttatataa aagcaacaaa attacaacca actgctgaat aaccttcaat caaatagact   34440
34441   gacaactata aaaaaagata tcctactcca gaagacaaag aggaggccac atcaagagag   34500
34501   taggaggcat gattacacaa tataagcaaa cccacaccca ccggtgggaa gcccacagac   34560
34561   tggaaaataa ctgtatcaca gagactcacc tatgggagtg agagttctga gacccatgtc   34620
34621   aggtcaccat gcctgagaat ctggcattgg gaggaggagc ccctgcagca tttggcattg   34680
34681   aaggccagtg gggcttgtgc acaggagctc caagggactg ggggaaacag agaccccatt   34740
34741   cttgaaaggt gcacacagcc ctttcatgtg cactgggtcc cagggcaaag cagagactcc   34800
34801   ataggaatct gaacctgact gcagttcttg gaggatctcc tgggaaaaca ggggatgatc   34860
34861   atggctcctt gtggggggag gatactagag gcaaaagagt ctggagtaat catcagcatg   34920
34921   tgttccttta gaggtggcca ttttggaaaa gtctggccct acgcatctgt gctgagaagc   34980
34981   cccaggccaa acaataatcc aggtggaagc acagcccctt ccatcagcac gcaggctgcc   35040
35041   taaagatccc ccaggcaccc agctgcatct gatctcaccc agagacagag ccctcccacc   35100
35101   agagggataa gaatcagctc cacctaccag tggggaggca ccagtccctc ccatcaggaa   35160
35161   gcctacagca agccccagta ccaacctcag ccacaagggg ggtggacatc agaggcaaaa   35220
35221   ggctacaatt ctactgtctg aaaaaaaggc atcacaccaa agatctatac aaaatgaaaa   35280
35281   ggtaaaggat tatgactcag ataagggagc aagagaaaaa caccaggaaa agagttaagt   35340
35341   gatctggagt ttaccaacct ccatgaaaaa gactttggac tgatgacagt gaagatgatt   35400
35401   caagatactg gaaataggag ttcccatcat ggctcagtgg aaacaaatct gattagcatc   35460
35461   catgaagaca caggtttgat ccctggcctt gctcagtggg ttaagtatct gatgttgctg   35520
35521   tgagctatgg tgtagggcac agatgaggct tggatcctat gttgctgtgg ctgtggtgta   35580
35581   ggccagcagc tacagctcca attcgacccc tagcctggga aactccacat gcctcaggtg   35640
35641   tggctctaaa aagacaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaag atactagaaa taaactggag   35700
35701   gcaaagattg atacattaaa agaaacaatg agaaaagaaa tacaaaattt aaggattaag   35760
35761   caagcagaga tgtaaaattc aataactgaa atttaaaaat tcattagaag caaccaacag   35820
35821   ctgaatacag gaggcagaag aacaaataag cgaggtggag gacagattag tggaaaatac   35880
35881   tgatgtggaa tagaaaagag aaaaaagatt gaaaagaaat gaagacagtc taagaaaact   35940
35941   ctgggacaat gttaaacaca ccaacatctg tattataggg gtgccagaaa gagaagaaag   36000
36001   aaagaaaggg ccagaaaaaa tatttgaaga ggtaatagcc aaaaacttcc ctaacatggg   36060
36061   aaaggaatca ctcactcaaa tccaggaagc acaacaagta tcatatgaaa tgaacccaag   36120
36121   gaggaacatc ccgagacaca tattaatcga actgaccaaa attaaagaca aagagaaaat   36180
36181   cttgaaagca gctagggaaa agaaacaaat tacatacaag gaaaccctga taaggttatc   36240
36241   agcagatttt tcagcagaaa ctctgcaggc cagaagggag tggcatgata cacttaaagt   36300
36301   gatgaaagga aaaaaacctc caaccaaaat tactctaccc agcaaggctc tcattcaaat   36360
36361   ttgaaggaga aatcaaaagt tttacaggca agcaaaagct gagagaattc aggaccacta   36420
36421   aaccagcttt acaacaaata ctaaaggaac ttctctaggt ggaaaaggct acaactagaa   36480
36481   acaaaaattt tacaaataac aaggctcacc aataaaggca tatacatata tatacagtaa   36540
36541   aggtaggaaa tcatccacac acaaatatgc taccaaaatc agaaattgtg agaagaggag   36600
36601   ggtacaaatg caggacactg gagattcact tgcaattaag agaccaacaa cttaaaacaa   36660
36661   tcttgtatat atatagcctc ctattcaaaa cttcagagta actgtaaacc aaaaatctac   36720
36721   aacagataac acacaagt                                                 36738