Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: NAP1L5

Nucleosome assembly protein 1-like 5
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens NAP1L5 DRLM  4q22.1  Imprinted Paternal
Mus musculus Nap1l5 1110020M21Rik  6 C1  Imprinted Paternal
Sus scrofa NAP1L5   Imprinted Paternal
Bos taurus NAP1L5   Imprinted Paternal

Options

  • Reverse Complement:
  • Margin:
  • Show CpG islands: *
    %GC:
    Obs/Exp:
    Length:
  • Show CpG sites:
  • Bisulfite treat:
    Replace C with hyphen:
    Potential primer sites:

Key

  • Non-coding: acgtacgt
  • Exon: AGCTACGT
  • Primer site: acgtacgt
  • CpG island: acgtacgt
  • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1       aatggtagag gacataaggt gatagaaaaa gggaaagtaa atttattatt tctacttttc      60
61      ttggacaata tagagactca aaatagttaa tgcaacttgc tccaaaagcg agagtgcaag     120
121     aggtggtggg tctatcaatt aaccttattg tcaaagggac aaggatgagc aagaaaaaat     180
181     taggctcagc tgcaacgaat gctaagctgc tctgcacatc ttttaaaagg tctaggaaat     240
241     aggcacagcc atgggaaagt tgctattccc tcaagaactt tttaaaagca agatatgttt     300
301     atataggctc ccataaattc ttaggagttc tgccaaaata atggacccag actcagcttt     360
361     ttggaattgg gagtttctga agcagtcctt tcctcctttg ggttaaagga gggctgcaac     420
421     aagccagagg catttccaag tgtacagagg aaggtgatgt tctcgcatgc gcagataaaa     480
481     aaggacaggt cagtctaaat cattcttata gaggaatgag aagttaagag aaggacaagg     540
541     aagcactgtg agaaaacatc agggctgaga gagacatttg ggaaattaaa gtttaaaaat     600
601     ccactgccat ttcatccagc agagtgcaac acattcacaa gtgcaaggaa tactgggtag     660
661     tttggtttaa aacaaaaaca aaaacacctc ccatacaagg gccaattttt caccccatcc     720
721     ccaacctcta atttttcaaa aaggttgttt actgctatac aatcccagaa acacatcaac     780
781     caggctcagt atttaaaagt cccaacccac ttagacaata aaaaaataga aatcactccc     840
841     catgattttc tgtataggcc tcaatgtgga cactgaggaa cgaagggaaa tactggacaa     900
901     gctgagaagc ctcaggccaa actaaaccct tcatagttgt caagggcctg ggtcagccgg     960
961     gcactcagaa tctctttgct gctgtacttg gggaggtcaa gaaggttgta gcaagtgtgg    1020
1021    gccaccggca agtactcctc cccgctggct gtggactgga tgacaatctg cagactggcc    1080
1081    atgccgtaga tgggaatccg atcgctgcct gtcaggaaca ctggggagaa cgagaaatgg    1140
1141    cattagcagc taagcaaacg gaaaatggat ctcagagatc cttctggcaa caggagagga    1200
1201    aggcatgaca ccctgtggct tgcatgagaa gtacaattac atttatgtgc caatatgcat    1260
1261    cctgtggaat gaaaattaga tgccgttaag aaaaaaaaaa ggcctcaatc aaatgtacac    1320
1321    cctcacaaat gttagatttc acaaaatcaa agagggaagg aattgctgtc ataggaaaag    1380
1381    aggagctgat cttaagggga aaacagaaga agactgaagt ctctgacctc agggtctcct    1440
1441    ctcacctcaa gtgcctgatg cctgtaccac cttgtctacg gaattccatt taggatctat    1500
1501    ttgctctcct ttccacgtct ccatttttct taaacccgaa gagctgaccc aaacattatg    1560
1561    ttagacattg cactcttgtg acatgcactg tgacttggca aaagagagag agggagacag    1620
1621    acagagaaag acagctcctt gttttctagt gctgaacaac actctcatag ttgaattgct    1680
1681    ggaaattact ataagaaaat cattagttaa gaagcacttt caaataacct gccattccct    1740
1741    gaggctgtga tacataaagt ttcttgccaa aaatctccag agttaacaaa catttctgta    1800
1801    agtctaatga acagaaagtg ccattttcta gggaaattcc aggaccatga gcaggcatct    1860
1861    cttgaatgtc acagccctac aagctcactt ggcaaacctt aacctgtcat tcagctcttc    1920
1921    cactactgct tctcaatagc caatgcagcc aggcagagga gaagtggtcc ctctttttaa    1980
1981    gaattcttgt gtaagatctc cacttcctct catccttgct cccatgtgag cagcagaacc    2040
2041    tgttaagtcc tacattaata ctaatatatg ctccatctta taaagcaaaa tagactgcct    2100
2101    atcaaaccct gtgctttgat tttacatgac taaaattcca tactatgcac tagctaattt    2160
2161    ctgacgctga ttacacacag acacaaactg agaaatattt caaccatttt taaaaggctg    2220
2221    aatttgttca tgtaaattag aattcattct cctttccaaa ggtattatta cccttctcaa    2280
2281    atgtcattca gccagccaca aaggtctaca tattatatga ttcaatttgc atgaaatatc    2340
2341    cagaataggc aaatccatag agacagaaag actggtgggg gagctgggaa gaaatggaga    2400
2401    atgactgcta ataggtatgg ggtttctttt ttgaggttat gaatgtattc tacaattgac    2460
2461    tgtgtgttag tttcacaact gtgtgtatac tgaaatatac actttaaatg agtatggtat    2520
2521    ataaattata gcccaataaa gctgctataa atcacacctt cccagttcca tctggatact    2580
2581    ttgtaatata ttttaaaggc tagagagata agagaggtta atccaaacaa tttgacttca    2640
2641    taaatggaat acttgaataa cttacatata aaataattgg tatttttaga ataatttaaa    2700
2701    aatcaggcca ggcgtggtgg ctcacacctg taatcccagc attttgggag gccaaaacag    2760
2761    gcggatcact tgaggtcagg agttcaagac gaggaccagt ctgggcaaca tggtgaaagc    2820
2821    ccatctctac taaaaatata aaaatctgcc gggcatggtg gcaggtgcct gtagtcctag    2880
2881    ctacttggga ggctgaggca tgagaatcac ttgaatccag gaggcggagg ttgcagtgag    2940
2941    ctgagatcac gccactgcac tccagcctgg gcagcagagt aagactctgt ctcaaaaaaa    3000
3001    aaaaaaaaga aagaaagaaa agaaaaatca gtgagatgct tcttttcttc ctttcatgca    3060
3061    acccctcttg ttaggcaaca gatctggatt aacaacctat attgtgcctg agataacatt    3120
3121    aagacaaaaa gcatacatat agtgaattac ctggtcttta ccatttaaat gagttaagcc    3180
3181    tcagctgtgg agcatgtcat cctatactgt atgtaagact aaaatgtaga caaataccat    3240
3241    attgagatta ctgatactta cagagaaact tcttcttctt ttccaatgga aactcatgaa    3300
3301    atgtttccca aaatagtttt acagtgggat gtgtggccga gtaatctccc ttgtagatgg    3360
3361    cagtctgtcc aaaaaagaga aaaagaaaaa aatgtatctt ggaagaatat tatagtggac    3420
3421    attatatatc atttgcattt gaggctaaga aataagtgct gagatacagg acacctctaa    3480
3481    atctaactca accacagtat gcttggaacg agaccaggct ctgggaacac ctccccaggc    3540
3541    tgctgctgct tcgccggagt taaaggagtt aaaggatctt ttgtgcttac ctcttccagt    3600
3601    tcttcccagt tgtagttgct gttccccacc atcatagccc tcagttctga aggctggaag    3660
3661    agctcaagta ctttgccacc acacaccttt aggaagccac tagagaaggc tgtgtaccat    3720
3721    tcatgaactg agatttggaa gacataattc acataagcat ccacaaattc ctgcctgcca    3780
3781    gaacacaaaa gaaaatacat ttagctcaaa gtcttgtaaa gcttatgaag ttacccttct    3840
3841    acactgagat tgggagtgat aaaaaataga atttcatcaa attctcaaat caggaggcat    3900
3901    cctaaggcat catataggtt accagctctc ctctcctccc tctccatccc cagccctaac    3960
3961    attccaccaa gtgcctcagg tgatccaagg caggataagc cagataggaa gggcagcagg    4020
4021    ccaggtatat agaactaaac tactggcttt acctgaggta ttccagtttt catgttaaaa    4080
4081    gccctgctta aaatttagtg tggaaaaaat aataagacct tttctgctta aaataaaaag    4140
4141    tctaggataa cagttctagg ccattttcct cagaaacaaa taaagctaaa ccacttgata    4200
4201    cttgtatcct cacctgtttt aaaaggttca ttttataact ccttgtttat aaaaccttta    4260
4261    cctctgggaa gaaccatctc aaataaaggc tccatctcac taataatcag gcaaatgcaa    4320
4321    atgaagacga gtgaattgtc atttgcactc atcagactgg cctaagttta aaaatgagat    4380
4381    tatatcaata tggtgaaggt gtggggaaaa cagaaacctc ataggcagtt ggtaggaaga    4440
4441    taaactgaaa tgatgggaac catatcgcaa ccatggaaat atataaagat caaccaaatg    4500
4501    agaagagcaa aggctatttt ttcagagctg ctatagcaag agagtcagcc actgtcactt    4560
4561    gtgttgtggc agagactcaa aatcaagcag aggagtggaa aagctttaca gtggaaagag    4620
4621    ggaaggcttc aggtacactc tgattggagg ctgctagtct ggggaagctg caggtgggct    4680
4681    aactagaagt ggggcatcct atgtgactgg ttaagggtgt gtatttggct ttctctggtt    4740
4741    ggccctaagt tggaagtagg aacaaaaatt agggaagctg ctgattatta atcacatcct    4800
4801    ggcctatttg ggcccactgt tacagaagtt atcgagacag atggcaatca ggctgcctgc    4860
4861    aagtctgact tatagcaggc tggcttcctg ggctgcttat tgcagataag aggttggttt    4920
4921    cccgggcagg ttgctgcaga ttgtgggtct cagctccatg tttatttata tatggcctgg    4980
4981    ccattgtcca taggaatatt cagtctctca caagtggaaa tataaactgt gaacctagac    5040
5041    ataaacattt tggggggaaa ttctgtcaat atctagataa gttgaaaatg taaataccct    5100
5101    tgaccatgcc actgtgctag cgggtaggta atgcagagac gctaacatgt gtgcacaaga    5160
5161    agatgagtgc aggcaagttt actgcagcat tttcttgcaa tatagagaat ttagagaaac    5220
5221    aacactaaac atccattaat atgaacatgg acaaggaaaa gatggtagag tcatatgatg    5280
5281    gaaaccataa agcagagcac tttgatggaa ttaactagat ctaaacttag caaaatgaat    5340
5341    agaatctcaa gaacaatgct gagtgaaaat caagtatttg catgttcagt aaaatatgat    5400
5401    ggcatttatg taagttgtgt tttaacactt aaaacaatgc tacttataaa aggtagtagc    5460
5461    tctgtcactc agagcttgtg acccttgggc aagttattta acttctccat gcctgtgtcc    5520
5521    tcatttgtaa aatgggggag agtaagagta gataacacat gggactgctt taggattaaa    5580
5581    tgagtgaata catgtaagag tgcttaaacc aaggctggtg tataacaatt actttgtaag    5640
5641    tattaactag tattatcata ttgtttatgg atatgagatt ttgcttatga gtatgaaatt    5700
5701    ataaatatga tgcatacata agatgtgtaa gtgttcattt ttaaaaacaa agacattaat    5760
5761    gtaaaaagat ctttgtctag ccaggtgcag tggctcatgc ctataatccc agcactttgg    5820
5821    gaggctgagg caggcagatg gcttcagccc agaattcaaa accagcctgg gcaacatggc    5880
5881    aagacccagt ctccacaaaa aattagccag gcctggtggt gcatgcctgt agtcccagct    5940
5941    gctcagaagg ctgaggtggg agaatcacct gagcccagga ggtcaaggct gcagtgagcc    6000
6001    atgatcacgc cactgtactt cagcccgggt gacaaagcaa gaccctatct caaaaaaaaa    6060
6061    aaaaaaaatc tgttttaaca tacatgttta ttataaaaag tataaaaaca taaaaaaaac    6120
6121    atatcaaatt cataagagtt ttgtctgtgt aagaaagaag ggcgggaaga ggggaatgga    6180
6181    attaagggta tgtacaacag tatcagtaat ttggaattaa gggtatgtac agcggtatca    6240
6241    gtaatttttt tcttttatta aaaaatctga agcaaatacc tgttgactgt ggatcatata    6300
6301    tacaaatgtt tgtcacatta actttttgta ttttagatta aaaacaattt taaaacttca    6360
6361    catcatgaag atagttattt actacttatc catcactgta atttaatact tcataaagct    6420
6421    acatttgaat tattgggttt cctccaagca gatagttttt acatgttcac catccacacc    6480
6481    aataactagc caacaaatgg tgtaatacag tggataagtg aggcagacag gggttcaaat    6540
6541    ccaggctctg ccatcttctg tatctaacta gtaagcctcc cttttcccat ttttaaaatg    6600
6601    gtataactgt gcaatcttta aaataaagcc actaatgtaa aaagattatt gtgcatgtta    6660
6661    atcattgatg ctgaaagttt ctcacaccgt atataacacc tcacttctct gaaacccatg    6720
6721    acactaaact aatgacattt ttctgataca attacccaag agaaacacca tcacaacaat    6780
6781    ttttattaca gactgtgatg gttaatttta taggtcaact tggctaggct atggcatcca    6840
6841    gttgtttggt caaacaccag tctggatgtt gttaagatat ttttttagtt gggatgaaca    6900
6901    tttaaattca ttgactttga gtaaagcagg ttaccctcca taatgtgggt aggccatatc    6960
6961    caatcagctg aaggccttaa gagaaaaaga cttgaggtcc tccaaagagg aaagaattct    7020
7021    ccctccagac tgtctttgga ctcaagattt aaatattaac tattgccaga atttctagcc    7080
7081    ttacagccta ccctgcagat ttcgggtttg acagccccca caatcacatg aaccaattct    7140
7141    ttaaaataaa tccctccttg cccccacccc cctcggcttc acaccctgtt ggttctgttt    7200
7201    ctctggagaa cactgacata tagatttcgg tactaagaag tacagtacta caacagcaaa    7260
7261    tacctaaaaa cgcagatgtg cctttgaaat gaggaaatag gtagagcctg aaagagtttt    7320
7321    gaggagcttg atagaaaaac ctagatttca cttaagggac tattggtaga aatagctcaa    7380
7381    cagtctcagg aagcagcctg agactctcac catctacatg cccaatcttg aaccttttag    7440
7441    ctagcagcct ccggtcttcc tttttagcaa cactaaacag attaaagcca ctttgggaaa    7500
7501    cagtgtggca gcttcttatg aagttaagcg tacatttact gtatgaccca gcaatcccac    7560
7561    tgctaggtgt ctacccaaga gaaataaaag tccatgctca tagagaaacc tgtagatgaa    7620
7621    tgatcacagc attattcaca attatgaaaa actgcaaaca ccacaaatgg gaatactacc    7680
7681    caataataaa aagtaaaata aaaaataata aaaaataaat ttactaatat atacaacaac    7740
7741    ataaatcaat ctcaaatgta ctctgctagt aaaaaaaaaa agccaggctc aaatggctac    7800
7801    attcatatga ttcaatttac ctgacattct ggaaaaaaca gaggtactga gacagagaac    7860
7861    agcacagtgc tcaccagggc tggatgctgg ggaagggcca caacggactt ttaggggact    7920
7921    atttactgtt ctatatcttg attactacag tgcttacatt actgtatttg cttgtgaaag    7980
7981    cacgcccaaa aggacaaatt ttactgttat gtaaatgata cctcaataag ccagactttt    8040
8041    taaaaaacag tctggtttaa cactaagttt taagatctgt tgagacagga aaataaaaat    8100
8101    cttgaaagat gaacatgccc taaatatttt aagcaagtta agttagtcaa atgaatttaa    8160
8161    ccaaaatgtg ggattttttt tttaaagtct gtcacaacat ccatactata ggggtcaaaa    8220
8221    ggcctgtttt ctgcccctgc atctgccaat taagtgatac atgcagtaag atgatttcac    8280
8281    tgtatttgct tctaagttta ctatctgtaa aatgagaaac atcattccta atctcaaggc    8340
8341    agctgtagcc atcaaaagag atgatatatg ggagtgagaa agaaggcaga gaagatggtg    8400
8401    agccagtaag aagatggtga gcagggtaaa gaagacggtt gggggaaggt ggtgaagacc    8460
8461    gtgggggaag gtggggaaga agacagatcg tggggaagaa gatggtgggc agggtgggga    8520
8521    agaagagggt ggggctgcgt gggtgggtgg ggaggaagag ggtggggctg ggtgggtggg    8580
8581    tggggaagaa gaaggcgggg ctgggggtgg gtgggaagag ggtggggcta gggggtgggg    8640
8641    aagaagaggg tgaagagggt gaggaagaag agggtgagga gcgtgaggaa gaagagggtg    8700
8701    aagagggtga ggaagaagag ggtgaggagc gtgaggaaga agagggtgaa gagggtgagg    8760
8761    aagaagaggg tgaggagcgt gaggaagaag agggtgaaga gggtgaggaa gaagagggtg    8820
8821    aggagcgtga ggaagaagag ggtgaagagg gtgaggaaga agagggtgag gagcgtgagg    8880
8881    aaaaagttcg gtggggggaa ggtgaggaag aaggcagtgg gtgaggaaga agggggtgag    8940
8941    gagggtgagg aaggtgggga agaagagggt aaggagggtg gggaagaaga gggtgaggaa    9000
9001    ggtggggaaa aggacagtgc ggcgggggga aggtgaggaa ggaggcagtg agtggggaag    9060
9061    aaggcgggga agaagatggg cagaaggtgg ggcataagtc agtgcggggg aggggcagga    9120
9121    gggagggaga agatgtggtg tggaaaggtg tgaaaacaga tagtggggaa ggcagggaag    9180
9181    cagacggtgt tgggggaagg cagggaagac gaatgtgagc ggggtgggat agatggcaca    9240
9241    tgctttaacc aagataagag ggggccttgg ccctgggccc catgctttag aaagacttgc    9300
9301    tttttttcag ccctcctcaa gctttagtcc ttcccacagg ccaaagattc tgtaggatct    9360
9361    tctagaacac acaccaggac accgggagct ctgagatttc ctacccaaat ggctccaaaa    9420
9421    ctgcttccag gggagtcctg ctgagagacg accttgccac caagatatat gccgctaggt    9480
9481    gtgtgggatg gccaaggggg tgttgggtgg acacataggt acagagcttg gatatgcaag    9540
9541    ctgccctatc cacacacatg caccccaggt ccccaaaggg gtggaatgga gccagcttgc    9600
9601    ccgttcctcc actgcatgga gaggaatgcg gaggaatcta agaggtgatc aaacgccagc    9660
9661    tatggagaga gatgcagagg aaagcgaaga catatgcact ggcatttgta gaagggcctg    9720
9721    gatgggggtg aggagcacac ggaaaatggt ctgaggccat ctatgcagtt cctgaagaag    9780
9781    cacctcgggc agctactgac actcccagcc cagctctaca ggggtgggta catgggtggg    9840
9841    ctgggaacag ggtgtctgtc caacaggcgg gtgttgaggg cccagaagat gtcagggtag    9900
9901    caacaggagg aatctggtgc agtatgagca cacggccgtc agctgatagt gggaagccag    9960
9961    tcaagtgccg cgaaagcagg aggcggggcc gcggccaacg TCATTCCCGC GGCCGCACGT   10020
10021   CACCGCCACT TGCCGCATCC GCAAGATCTC TCTGGACCAG CTCGGGTGCA GGGCCTCTGC   10080
10081   GGGAGCCCTC CTAGACCTCT GCGGCTTCTC CTCTAACATG GCCGACTCGG AAAACCAGGG   10140
10141   GCCTGCGGAG CCTAGCCAGG CGGCGGCAGC GGCGGAGGCA GCGGCAGAGG AGGTAATGGC   10200
10201   GGAAGGCGGT GCGCAGGGTG GAGACTGTGA CAGCGCGGCT GGTGACCCTG ACAGCGCGGC   10260
10261   TGGTCAGATG GCTGAGGAGC CCCAGACCCC TGCAGAGAAT GCCCCAAAGC CGAAAAATGA   10320
10321   CTTTATCGAG AGCCTGCCTA ATTCGGTGAA ATGCCGAGTC CTGGCCCTCA AAAAGCTGCA   10380
10381   GAAGCGATGC GATAAGATAG AAGCCAAATT TGATAAGGAA TTTCAGGCTC TGGAAAAAAA   10440
10441   GTATAATGAC ATCTATAAGC CCCTACTCGC CAAGATCCAA GAGCTCACCG GCGAGATGGA   10500
10501   GGGGTGTGCA TGGACCTTGG AGGGGGAGGA GGAGGAGGAA GAGGAGTACG AGGATGACGA   10560
10561   GGAGGAGGGG GAAGACGAGG AGGAGGAGGA GGCTGCGGCA GAGGCTGCCG CGGGGGCCAA   10620
10621   ACATGACGAT GCCCACGCCG AGATGCCTGA TGACGCCAAG AAGTAAGGGG GGCAGAGATG   10680
10681   GATGAAGAGA AAGCCCACGA AGAAAAAAGC CTGGTTTTGT TTTTCCCAGA ATATCGATGG   10740
10741   ACTTAAAAAG GCTCAGGTTT TTGACCAAAA TACAATGTGA ATTTATTCTG ACATTCCTAA   10800
10801   AATAGATTAA ATTAAAGCAA TTAGATCCTG GCCAGCTCGA TTCAAATTTG ACTTTCATTT   10860
10861   TGAACATAAT AAATATATCA AAAGGTGTTA AAGAAAACTG AATTAAACCC AAAATTATGT   10920
10921   TTTCATGGTC TCTTCTCTGA GGATTGAGGT TTACAAAGGG TGTTAGCAGA TGCGAAGTAA   10980
10981   AGAACGTCAC TTTGAAACCC ATTCATCACA CAGCATACGC TACACATGGA ACACCCAAGC   11040
11041   CATGACTGAA CACGTTCTCA GTGCTTAATT CTTAAATTTC TTTACTCATG ACATTTCGCA   11100
11101   GTGCAGAGAA GGCAGAACCC AAGAAAAACG TCATCTTTGA GACTTTGCTT TTGTAACGCA   11160
11161   GACATCAGCT TTACACTTCA CAGGAGATTG ATGGCATTGA GGAAGATTGC AATGGAGATC   11220
11221   ATGACACTAC TGTTAATAAG GCCAGGAAAA CTGCCATTTC AAGTTCTGAA AAATGTTTTG   11280
11281   AGTATTTGAA TTTAGAGAAA CAACATGGTT CCAAGAAGGA GGGTGTAAAA CCTGTAAAAT   11340
11341   ACTGTCAACA TATGTATTCA TTAGTTACAA TCTCATGTTT GTGTTTTCTT AGTACTGTCT   11400
11401   ATTTACAAAC ACGTAAAAAA TACCCCAAAT ATGTTTAAGT ATTAAATCAC TTTACCTAGC   11460
11461   GTTTTAGAAA TATTAATTTA CTTGAAGAGA TGTAGAATGT AGCAAATTAT GTAAAGCATG   11520
11521   TGTATCCAGC GTTATGTACT TTGCGCCTTG TGACGTCTTT CTGTCATGTA GCTTTTAGGG   11580
11581   TGTAGCTGTG AAAATCATCA GAACTCTTCA CTGAAGCTAA TGTTTGGAAA AAATATATAC   11640
11641   TTGAAGAACC AATCCAAGTG TGTGCCCCTA CCCCCAGCTC AGAAGTAGAA AGGGTTTAAG   11700
11701   TTTGCTTGTA TTAGCTGTGC CTTCATTATT TTGCTATGTA AATGTGACAT ATTAATTATA   11760
11761   AAATGGTGCA TAATCAAATT TTACTGCTTG AGGACAGATG CATACAGTAA GGATTTTTAG   11820
11821   GAAGAATATA TTTAATGTAA AGACTCTTAG CTTCTGTGTG GGTTTTGAAT TATGTGTGAG   11880
11881   CCAGTGATCT ATAAAGAAAC ATAAGCTTAA AGTTGTTTAT CACTGTGGTG TTAATAAAAC   11940
11941   AGTATTTTCA AAAAATatat ataaaagact cggtactgtg actgcctgca ttcaaatccc   12000
12001   agctctgcct cctattagta atgtacctta ggcaactcag ctaatactct cagtggccag   12060
12061   tttctcctca tctacaaaag ggaataggaa tagtcccttc ctcatgggtt actatgaaga   12120
12121   gcaaatggat taatacatat aaatcctata gaatagcatc caaaccatgg taagtgctga   12180
12181   ataattctta gctattatta ttacatgaaa gataaagaca gtgattggaa attcaatcct   12240
12241   cctctcctgt tacaaaatgg gagaaagaga catcactaca tccctcccta tgtttttgat   12300
12301   tccttattat gagagaagaa tgtggccttt aattcagaaa tgcaggaaat taaataaact   12360
12361   atcttgtttt ggtttcctca atataatatc aggtttttat catctcccag aaaggataaa   12420
12421   aaaggctatt tcaactttat gtttgcttca ttctgaatga agcagaaagt tttttttaaa   12480
12481   aactggactc cagaaaaatt aaaaaatcag atgccatttg cttccttttc cctgaagggt   12540
12541   taaaattaca aagaagcaaa attatattgc tttatcctag ggaatggaag gcagcactga   12600
12601   cctgttgcta atcacaacag attgttgagt acaaacaacc ttaaggtaaa gttaatcttc   12660
12661   attatgctca ggccaaccaa aagagaaaat cagaataata cgttacatac aaagttctga   12720
12721   ttatcttaat catatgatta tcttaataga gaaaaaatct aataaaattt aatattgatt   12780
12781   tcttatatcc aggaatgaga gagactatca ttttactatt tttctggttc cagtaaaaag   12840
12841   caaaaacgat tgaaacacaa ctaagaggca taagtattgg gaaatgtttt ttacatatag   12900
12901   aaaacccaag agaatcaact ggaaaacaat tcaatttaat aagtttgatg aactgaccag   12960
12961   ttatcagata aatacacaaa aaccaataac catttatagg cactaataat gatcaaaata   13020
13021   tatgtgaaag gctctcagag taaaaataag aaatcaaaac atttataaaa cctctaataa   13080
13081   gaaatgtgta tgacctatgt aaaaataaaa aacaaacata acataagcct ttggatagta   13140
13141   agactgaata tcacaaaaac gtcagttctt cccaaattaa cttttatcac aattctaatc   13200
13201   aaaactcaaa ctggatctgg aacctaatat aattaccata atgttcacct taagaacagc   13260
13261   taagaaaacc tttagcaatt tggaaacagt ttagattttt acctcagact acagactaac   13320
13321   tgaagaaaat atattaaata tcaattactg gacagggaat ggctaggatt agagtggtat   13380
13381   aagaccaaaa gaaataacac acatgacaac acaaaaatta agaaatcaca gagttaaaga   13440
13441   cacactctac attttcaaaa ccaaaaacag aggataaaac ctacaataaa tatggatggc   13500
13501   aaagggttaa tagtcataaa cataatgaag agttcctatg aatcatatga aaattattaa   13560
13561   gtcctactag agaaatacat aaaggacatc agcagagtct ctaaaaagag gaaagactgc   13620
13621   aaaccctgcc tgaggcagaa agaactcacc taatgctgcg tgttcctgaa cctgcagcac   13680
13681   taggtgagcc ggggctctgg cagggtctag agacaagtgt tcctagctat gtgctctggc   13740
13741   cagcaatctt tcttttgttt atgataagat tttagctgtg gggttttcta gcttagagaa   13800
13801   ttgttggcca cttctctaag gatacaggga tgtttgtgac gtcaagcgat ttctgccact   13860
13861   tcctaactgg gctaatcttt atattgtttc ctggactgct tatttgatag tttctctggc   13920
13921   aaccctaaaa cctgcatgtt aacatctaac aggataccct tgcttcaagg taggtcaaac   13980
13981   actatcattc ataaaccatt ttaacctatt ataggccaaa attagtcaac aaagcacaaa   14040
14041   ataactggca gaaagaaagg aagcatgcaa tacacactca accaactctc tgagtattac   14100
14101   gcagaaaact ggcatgccga tgcttactgt gaaaaatggc atggcagctc tctctgcctg   14160
14161   agaatgtaca ctcaatgcat acacatagac acatttacac atatacacac atgtacacac   14220
14221   tttattgagg tgaaatttgc ataacataaa attaaccatt ttaaagggaa caattcagtg   14280
14281   gcgttttgta cattcataat gctgtgcaac caccaccttc tagttaattc attttttaaa   14340
14341   caaatatttt agaggtaaac agcagtaaaa tagatcaata ctgtgtagac tatgtaaagt   14400
14401   agcctatgtg tgaaagaaat gcaacttttt ttttaaagaa tacacaccat gtttctaagg   14460
14461   actggatgaa atggtgataa tgacatataa gggagtataa ttcattagca aaatcaattt   14520
14521   atcaaaaata tctaccaaca aattcaaatg ttatacattt taattccatt tcacccctga   14580
14581   gaccttatca ttaaaaagca aatttaaagg cacaaaatcc tttatacaca aaagatactt   14640
14641   gatatagtct tattaaaaat ggtggtgggg gggaagagaa aaaagaggaa taaaaaagaa   14700
14701   catacaaaca agccaaatat tcaacagtga agaaacagaa aaatacacat tcacatagca   14760
14761   aaccatggca gtcactatta agggcattca tgagtactct gaaatagcat tttaaatata   14820
14821   agcattgtct tcacctaagt ttaaaaattc agacattcca ttccatatgt atattagtta   14880
14881   tgtttttaac tattacaatt ttgctttttg aaaacattac ctagtcagcc tgaaacgaaa   14940
14941   aacagcaaag tcttcaaagt catttttctt cctagggcga aaggaggatg ggaactcttg   15000
15001   agccccagcc ttagcccctg agaggccata tgctggtacc catggagcgc agtctaactc   15060
15061   aaaccacctg gctttgaatc ctggctctgg tttagaatcc tggacttcta gctgtgtaac   15120
15121   gttgaacaag agacttatgc ctgtctgtgc ctcagtttcc tcctcagtaa atggggagtc   15180
15181   ttacatgtaa aatatttcaa atagtgtctg atgcatggta agcactcaag aagtgttact   15240
15241   ggcattttaa ttctgcagtt cctgtaatag tccagtgcaa atacaatgca gatcttaaag   15300
15301   actgcatccc tcagaaacta tcctgaaaga tcaactgaag tctgccagcg gtcctgaagt   15360
15361   agatcttaag gagcaagaag tgtttgtcat gcatgagttt tattctcagg ttctcactac   15420
15421   ggaatctaga tgccctttga agcacttacc ttaagtttgg catttcttac tatgtgatct   15480
15481   ctttactcta ctctctgccc cccactgccc caccccccag ccccatgtgt gtgtcatctg   15540
15541   tttctttttt aatatgggga aaatgggaag acagcaattg catttaattt gattgcatca   15600
15601   aattaaggta aattttaggg aatctagaat gacatatggg tttttcacta atggtaatta   15660
15661   acaccatatt atagaccata agaaatgctt aaccatgagt agtcatgtga tatagtatta   15720
15721   tccagatgtg actaccagct ggtggcaaga tttgtctatg atgcagccac cagtaatcag   15780
15781   ccacagatgt tcttttacct ggatgcctac aactcatttg actgtgtagg ttctgtccaa   15840
15841   ggatagaaag cattttaaaa ccaaatgaaa tggaataaat tatgaataca gaattggtat   15900
15901   tcctctggca ttttcccctg gggcagcaat gccagcaaat atcttactgt taacaaaaac   15960
15961   agcctcaatg ccagaagtat ctgtgtatac aactgcctaa gttaaaaggc cagtaggtat   16020
16021   tcttcttaca gctatttcat tttcttagtc atataattta ggactgctaa tgactacatt   16080
16081   atggcatata gccaaggaaa taatgactat aatgatcaat cttttacaac ttcatacagc   16140
16141   ctttcttacc aggacctcaa tgtactttgt tggtaagatt tctattttgt gcagcataaa   16200
16201   atgaaaagaa aaaaaaattc attcatgtct ttttctggtg gtccctaacc aaaacagcta   16260
16261   tagtaaagag tacagcagta accatgaatg ggactggtgt ccttataaga gtcatgagag   16320
16321   cttgcttccc aacgctgctc tccaccatgc taggatacaa cgagaagtca gcagtctgca   16380
16381   acgtggaaga aggccctcgc cagaacctaa ccatgctggc agcctaatct tggacttccg   16440
16441   gcctccagaa catgacaaat acatttgtgt tgtttataag ccatccagtt tatcgtactt   16500
16501   ttttacagca gcccaaagac aaacaggtaa ctgtgacagc aacagggtct cctgcctgtc   16560
16561   actgagtgac acagacatat acatcagtgc ctaaagtagc atggatgagt tcacagtgta   16620
16621   ttcaatgagt actctgaaaa accgaaatct aaatttctac ctagtacaga agctgttctg   16680
16681   tacatcttga acacagtaaa atgcaatcaa aatttctgtc tgaaacgaca actcagattt   16740
16741   ttccatccct ttacagagca cctttcatgt ttatatcctc ttctctactt tctagtatcc   16800
16801   aaatcttagt aggcttccaa acttagctct atcccatatc tgtcctccca gatgcatctg   16860
16861   tccaagctga cttctctgaa cgccttcaga ttcaaccacc caatttagtc ttcatattcc   16920
16921   atttatggtt gcatctggat acagcttatc accctaaaca aactgtgtta tattttacta   16980
16981   ttcctgcagt ttctcccaca actgttgagt caattcaatt gttgattcaa agaaatgtct   17040
17041   gttgaataag gagaaagaca gtgagagtga cagggagaga gaaatggaga aacagaaagg   17100
17101   gagaaaaatt cagactcaga aagagaacaa aaaagacaga gacaaaaaat atgctaagag   17160
17161   aaataacttg acaaagatat gaaaaggagt aataaggcag ttctggccac tgcctcaatt   17220
17221   gcagactaca ttgccaattg cctattcctg cactaggtca ttcatttccc cagccactgt   17280
17281   atcatactca cagagcacta tgatgactca gcagaggatg aggacactct gaatgttccc   17340
17341   cttcctcagg atgcttgcct atcccattgt tagcttctaa caaatgatgc acacattatc   17400
17401   ttgtctgaaa cttaatgcaa aagctaagac attgtttgaa agactaaagg ttacgtatgt   17460
17461   atctacatac gtactcacac gcatctacaa tgttataaag caatccccaa aaccaggagg   17520
17521   gaagggaaat cagctgggct aacaaatctg ctttatgatc tgccataaat ttcccaattc   17580
17581   taaaaacatt atctgactat atggaataaa aagcctggtc ttattaagga aataaacatc   17640
17641   ctgaagataa attatttact gttaacaaaa gtaccaatgt tatataaagg aaactgcttt   17700
17701   tagccccaag agattcttat caagggtttt gattgcaaca ttcttacttg aatcaagact   17760
17761   agcctctata ttaggtttct agagccaaga taattccatc aactgaagcc agttttgttg   17820
17821   ggtgtctggg tggcttctgc atcatttcac tcaactctga tactatagct cactttcccc   17880
17881   aaagctgagg cttcttggat agtctggaag gttaacatga caaaaaaaaa atggttaatg   17940
17941   aatgatgtat gagatcatac tagcttcgag tcgtttgtta aaatgtcaag gatgggccag   18000
18001   gagcggtggc tcatgcctgt aatcccagca ctttgggagg ccgaggcggg cagatcagct   18060
18061   caggtcagga gttcgagacc agtctggcca acatggcaaa accccatctc tactaaaaat   18120
18121   acaaaaatta gccaggcatg gtggtacacg cctgtaatcc tagttatgcg ggaggccgag   18180
18181   gcagaagaat cacttgaacc caggaggtga aggttgcagt gagccgagat tgcaccactg   18240
18241   cactccagcc ttggagacag agtgagactc tgtctcgaaa aaaaaaaaaa gtagtcaagg   18300
18301   atggaagaag aagtctgtca atattttttt tttttttttg gcgggggcgg ggggagatga   18360
18361   ggtcttgctt tgttgtccag gctggagtgc agaggcatga tcatggctta ctacagcctc   18420
18421   cactttccaa gctcaagtga tcctcccacc ttagcctcct gagtagctgg aactacagat   18480
18481   gtgcactgcc acacacctgg ctaatttttt tttttttttt ttactttttt gtagagactt   18540
18541   ggttttgcta tcttgcccac gctggtcttg aacttctgag ctcaagcaat tcacccacct   18600
18601   tggcctccca aagttctgga attacaggca tgagccactg catccagccc attcctattt   18660
18661   tcaaaaggaa agattatgaa agaaaatcaa gatagatcac ttggatagag tgaatttaat   18720
18721   aggatctcca attgcatctt cccaactatt tagaggaaga agccaataaa agtccagagt   18780
18781   gagttttact taattttcct gcatgcgtac aaacagcatc tagtttctcc acatctgtat   18840
18841   cttttttcat agcttaaatg aaaccttgct ttcctctcta aaggcttcca aagaaagact   18900
18901   gtcattctct cacctttccc accccctacc cgctctttcc ttaagccagg aagtttcaat   18960
18961   gctagcctat gtgcaaatta tgctcaaatc ctcaagagtc tgcattttat tctaacttat   19020
19021   atagctcctc taagaaatta cgttttcctt gctcttgttt ttcatttcac cacttctttc   19080
19081   ttgttgattc ttgctgtaag cgacctcaaa tttaatagtg attgaggctc acataactaa   19140
19141   ttaaaaaata ttcatataag acttctttat tgagatatat aaattttctg ctctaaacac   19200
19201   aatcacctgg gtatcacaaa gacatatcaa aatcaatata ttcaaaatgg aactttccct   19260
19261   tgaacctgct ttatagactc tgtttcctat tagtgtttga attagaaacc tcagcattat   19320
19321   tatcaatata taactctctc ataccatcca tatataatca gacactagct cctatttggt   19380
19381   tatataacca actctgtttc ccactgcctt cattctggct gttaacatcc tttacctgag   19440
19441   ctacctcaaa agcctcctaa tgggtatccc tgcacacggt ctatttccac aggaccccca   19500
19501   aagtaatctt tctaaaatag aaaccaatca tgttctactc caagcgccgt tcaaggcctt   19560
19561   gataacctcc actctgatgc tactatagtc tcccttcatc cgtacaccag tacccactcc   19620
19621   acaagtaccc aacattctct atcatgtgtc aaactgcaga gtcccaactc atctggtgcc   19680
19681   taaaatgttt cctccaactt gcattcttta gtgtctgata aaagtgttgt agcctcttac   19740
19741   cctagtaccg tggcacctgg gctacaactt ctatcacata cactggattc tattgcaatt   19800
19801   attccataca ttgacccttc tcaactaatc ccaaagcttc taaggataga agttattcac   19860
19861   cctctatacc cagcactatg gctggcacac agtgggcact cagtgtttgt aaagtaaatt   19920
19921   gatttcatgc agattagcat aatttaatat aaaagtaagc aaaattgagt atcttctctc   19980
19981   ctctaaagag ttaactcaga gattatgaat catcctgaaa aatcaaatgt acttgaattt   20040
20041   gttgttatga tccagactct atgacaaatc aatcagcagt aaaatagcag tgatagtaag   20100
20101   cacctttata aaattcattt cttcaacaca tattttttga gtatttttgt gccaggcact   20160
20161   ctgttagata ctagaaactc tgtgctagat gctgggagtc cattcattcc aaagtatttt   20220
20221   cctgtgaatt atctcatttc attctcacaa ccatcccatg aagtagagag cacagtgatt   20280
20281   ataatcccca tttggcagat gagaaaactg aaaccagttt acgtaacttg ctcagagtca   20340
20341   aagccaaaaa gatgcagctc tagaactaaa acagtcatct cctgaatcta ggccgggtgc   20400
20401   ttgctctgct ttaaaaatta tttaaaatct gtaaattatt gccctatcac ccttacttac   20460
20461   ctcctctgaa gaaggtatta atattaaaaa gtaattttta ttttggtctt aaatgtaaaa   20520
20521   ctgcagaaat atgaagtagc agtatctgca acagtccaag gtcaggacta acctgttatc   20580
20581   cttgcacaca gttacattat ctcccccagg tatcagcttc ttctgttcaa tcactccata   20640
20641   gctttctcgg cagatctata tttaaggtgg aaaaaagaaa tatttcaatt ttgttaacca   20700
20701   ttcatctttc tagaactcaa atgactgaga gaggctttag gaacaaatgt agtttcatga   20760
20761   ctattacaga aaattagtgg gagaataatc agaacttgag tcagaaaaca ttagcaggtt   20820
20821   aaaaaacatc ttttgtttta ggacatggag ttgccaataa atgcaataaa taacagatta   20880
20881   atcattcatt catttattca acacgcccac tgaaccccta taacactcaa gacactatga   20940
20941   ctaaaataat ttgattcaaa gaagtctctg acttttttct atgatttgaa gaagaactaa   21000
21001   tgttaaatat cactctaaag atggtaagag agacagccac aatcctaagt aaactgtgga   21060
21061   aattcttacc gtgaagttga ggcagaaagt ctcctccaca tcctccccgg ggtaatctaa   21120
21121   aagctcttgg agactcctaa tcatagaatg acagaaaagg aaaagtggca agtcagacac   21180
21181   tgctgcaaca gtgtttctac ttcagttaca tgtccagacc atttccaagg aaaaactatg   21240
21241   aaagaagatt ctggaataaa cataaatccg gacggacaga aaatcatgta cctacacctt   21300
21301   gcagagaatt atggcactag acctataaaa cattcattaa ttattctctc ttcttaccga   21360
21361   caaatcttat tagacttgaa aagaaaatca gatggatttt taatctgaca tacttgtgtc   21420
21421   ctcttaactc tggtgtagct tgcaagtgtg tgtgtataca tataaatgag gagatggtat   21480
21481   tgcaggggcc ctccagccag cttcaccggc ttatgcatta gtaaaataat ccttccatca   21540
21541   gacaaaattt aaaaagccac aaagtcacca catccacagg aatcttagtg gcttacttgt   21600
21601   taatgcagaa gtctctatat ggtaaagacc aggggtgccc aatcttttgg cttccccagg   21660
21661   ccacattgga agaagaattg ccttgggcca cacataaaat acactcacac taattttttt   21720
21721   tttttaagag atggagagag gaaaagaagt tgttttgaga ggttatgcat tgcacaggca   21780
21781   taacaagctg ccaaatgtgt ccataaaaat acattatctc tgtgtaattc agcataaaac   21840
21841   actgctgtct tcaacaacaa tataatttta aaagattgat ttcagacact ccaaaaattc   21900
21901   acaagccaag aaaactgtca tagttgttca ccttcttcct aatgttaacc agtgaaaa     21958