Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: NAA60

N(alpha)-acetyltransferase 60, NatF catalytic subunit

Nakabayashi K et al., Hum Mol Genet 20: 3188-3197, 2011, Morcos L et al., Genome Biol 12: R25, 2011

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens NAA60 HAT4, NAT15  16p13.3  Imprinted Maternal

Options

  • Reverse Complement:
  • Margin:
  • Show CpG islands: *
    %GC:
    Obs/Exp:
    Length:
  • Show CpG sites:
  • Bisulfite treat:
    Replace C with hyphen:
    Potential primer sites:

Key

  • Non-coding: acgtacgt
  • Exon: AGCTACGT
  • Primer site: acgtacgt
  • CpG island: acgtacgt
  • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1       cataaaaagc ctgaagctca ccagcagata tatcttttcc ttcaattccc tgggggtaaa      60
61      gcagcttgaa ttacatctag caaatgtatt taagtacaac tgcacaataa gcacaactga     120
121     aaatatgcct ctttcacagt aactgacact tccggggttt tcattttttt ctgcatacta     180
181     atcattaaca gtattatacc aaaaagccat tttagttcta cccacacgta tgttaatgtt     240
241     tctgaaaagg gctatttttt ctaatctttt aggaagtttg tcgtaatctt ccaaaatctg     300
301     gagaaaactg caaaaaaaaa aattagaggt taattgtgaa ggaagactcg tgtggaaagg     360
361     caaacttcca tattaaggtg cagaacagga tgtatggcac aaattctcac tttctgctat     420
421     attttctagg agccaaaaca aaaatgacag catacatctt ttatatcacc cccattctgt     480
481     ccaagtgcct tctaagatat tcccctctac ttctttctgc agcaactctg ctaatccaga     540
541     cctttcccaa tttcatcccc catcctgtga ctcattagat ctttgactga actcttaggg     600
601     cccctgatat gtgctgatga ggctcctgcc agtttctccc actgagggca gaagcaggag     660
661     agcaaggagg tggtgttctt gttatttaac aaaggtcatg gtatctcaga gttgcctaat     720
721     aagtaatcta actggagact atctttctac acatttcaaa gcacctcaga gaaacctgga     780
781     agctggtgtc ctgtctccta agagtggaga catcagaaac aaacagccaa agtctgacct     840
841     tgacatacag agcagcacat tgtctcaact gtggatctgc aaacaagaaa caagacaaga     900
901     atgacaaaga gagagaaact ctctctgggt tagggatgtt tttgttagtt tcagtttttc     960
961     tctcacctga acagtatctt cctgcctcta ctcagtaata agagcttagc tgagtagcca    1020
1021    gcattttttg tatatttagt cctcaatctg ctgttctgta ggaccacctt ctgctacctt    1080
1081    ccatataatt agtcctcaag agtcctttat cttttctccc agcaaaaatt cccagcaaca    1140
1141    attcaatttt agcaaatatt gtacttttat actgtctatt taaatagaat gagagcattc    1200
1201    ttccatccta atcaaaaccc atgtaaatat tgttttgctg ataggcatac aatcgacttt    1260
1261    aatgagaaat tgtatatgaa tctatattta caacattctg tggttcttta acattaataa    1320
1321    ccataccatt taataatatt ttgctccagt atttatctat aatagcaata tctaaagatc    1380
1381    tatatattat caagtatttt ggttaaaatc taacaatttt ctatatgcat tttctttgga    1440
1441    gatggagagg aaatgttatg ggtgtttttt aaaaaaccaa aacccagtta agaccttcag    1500
1501    tattgtactc tgccaagtgt gaaatctctc atctgattag agggacaaga attcaaacct    1560
1561    gaagtcctgg agagtcttct gctgctttgt aactgtatat gttagtcagg ctttgggtac    1620
1621    agcacaaagg gaatgaaggg gttccaggat gcaagcacac agaatcgcct ccatgaggac    1680
1681    caccctcacc tatctcagct cccctttccc tggctgcctg cagtgctact acgtggtgca    1740
1741    aatgccaaca aatgccgcag tcttgcagac tgcatggcct ttggagtcag agaaacccaa    1800
1801    gcttaatgtc agtttcacca caatgtgatt tgtgtgctgg gcaaagaact gactttaccc    1860
1861    tctgaggact tcagtttcct cgtttatgaa acaaagattt tttttctctg tcacagattc    1920
1921    tgaagattaa attacataat atatctaaag tagctagcat gctcactgag aaacaattac    1980
1981    aattattcat agtaagacag gtaatgtgct tcagtagcaa tttggaggca aatcttagaa    2040
2041    aagagcaagt acttctcccc ctccccaagt caagtccagc ctccagaaaa gggctgcagt    2100
2101    tagacttcca aaactccttg caaacaattg ggtcctaaat gccagtatgt gcccctggca    2160
2161    tcagaaccat gacagagaac tccggatact aatggccatc aaaatataaa ctagtctacc    2220
2221    catttgggaa cttttacagg gcagaaaaaa acttctgaac gcctgtggga attcacatgt    2280
2281    agaacagcaa tcttatacaa gtattacatt caaatagtta tagcaaaaaa aagtataaaa    2340
2341    catataaaag catttacttt cctagatatg tctgcagaac tggcaaaata taaataaatt    2400
2401    ctcctccttc taaaagtcag aaactacgta aacaaaatta aaataacttt agcaagagcc    2460
2461    ttcattttaa tgaaaattga atttaaacaa aagttgtgta tcttcttctg gctcacagtt    2520
2521    gtacagtaac tgagttcaaa tcctgggttc attcactagt ttagtgacac ggattttgca    2580
2581    tccctactta taaaatggaa atgatactgc ctaaatcacg gttgtgctga gaattaagta    2640
2641    ttacatggga atgtgtgtaa agtgcttagc acattgcctg ggacatatac agtaactgct    2700
2701    tcccaccata cagatactga aaagcccaat cactaataac aatttgttat atttacttta    2760
2761    cgtggtgttt tttatgtgag ttcgcttatg agtaatgaga tgcaaattcg acttgaaagt    2820
2821    tttcccacac acggtacatt taaaaggttc cgctagcatg tggctcttct ggtggcatgc    2880
2881    aagttctgag tccaaagcaa aactttcctc gcatgttttg cacttatggg gcctttcctc    2940
2941    tgtatgaatg ttctgatggg aaataagctc agagaaacaa ggaaaggtca tgtcacagtc    3000
3001    aggacactgt aagggcttga attttgagaa tgagaagaaa ttgtccccat catcgctgca    3060
3061    gcgttcagag tcctcgtcgt ggctcttctc ggaaagggca ggatataagg actgcctgaa    3120
3121    gctcttcatg cacttagtgt gctggtactg ggggcctgat acgaatgttt cctcaggcaa    3180
3181    agcaagattt ggtttctcat taaaatgttt atcacagtta gtagattcgt aggtgttttc    3240
3241    agcactgtgg cttttctgat gctgtgccaa tcctgggagc cacataaaac ctctaccaca    3300
3301    tatgctacat gtatagggct tctcctttac gtggctattc atgtgtcggg atagatgaga    3360
3361    gtgctggcga aagctggcac tgcacttggc acacttataa ggtttctcac cagtatggat    3420
3421    tctcctgtgt gtcctcaggt tggctctatg attgaagatc tttccacagt caccacattt    3480
3481    atgttttttc tctcctgaat gaattttctg atgcaaaact aggtatgaat gatcgctgaa    3540
3541    gttttggtca cactcaggac atttgtacac atttttggct ccttcccagg gagaatcaag    3600
3601    aatttcagaa agtgtgttgg ttcctaaata ttcagagagt tctactaatg gggtgtggtt    3660
3661    ttcaatggta actaaaaggc tgatgaccct tctcttgtaa gtgggagttc cacttaatat    3720
3721    tttcgcttca gggtttccaa ctccatcctc agaggatttt tctgggtaag ggacaagggg    3780
3781    tgcagcaatg gggtactttt ctaaggcaag ctcgtcaagt tccatagact ctaggcttaa    3840
3841    ctgctgatta atctcaggct tgccttcctc tcctgttgat aaaaacaaaa gaaagcaaaa    3900
3901    catagacaat atcttcaagg gatactgggg aaaaagtaag ctaaggtagt tacaaacagg    3960
3961    accaggaaac cttagaaggg ttattctata acccagacac taaccacaca aaatcaggac    4020
4021    caagcagact ctcctggcct cccagaagat ccagttttgg gtgaatatcc aaaggtaagg    4080
4081    agagaatagc tataactaag tcagagtcca gtgggatagg tactaaggac aatctcagta    4140
4141    gcagctatct agaggtgaac ttttccatct aatctattta ggcctcaaga gcctttcatt    4200
4201    tttgaagcta tctcaagtga cagcagaaca attaacaatt ggaaaaaaga ttaggattca    4260
4261    tatttatcaa caaagagagg ggttgggcag tgtctcacgt ctgtaatctc agcactttgg    4320
4321    gaagctgagg tgggagcatc acttgaggct aggagtttga gaccagtctg ggcaacacag    4380
4381    tgagacccca tctgtacaaa aaataatttt taaaaattag ccaggcatgg tggcacatgc    4440
4441    ctatagtcct agatactcag gaggctgaga caggaggatc acttgagctc aggagtttga    4500
4501    gatgtgccat tgcactccag cctaggtgac agagccagaa cttgtttctt aaaaaaaaaa    4560
4561    aaaaaagatg acagcaagaa tgagtgggaa agaaaataat ttttaaaaag aggctgggca    4620
4621    cggtggctca cacctgtgat cccagcactt tgggaggccg aggcgggtgg atcacgagat    4680
4681    caggagatca agaccatcct ggctaacacg gtgaaacccc atctctacta aaaaaaaata    4740
4741    cagaaaatta gctgggcgtg gtggcctgcg cctgtcgtcc cagctactcg ggaggctgag    4800
4801    gcaggagaat ggcgtgaacc caggaggcgg agcttgcagt gagccgagat cgcgccactg    4860
4861    cactccagcc tgggcgacag agcaagactc tgtctcaaaa aaaaataata ataataatta    4920
4921    aaaaagaaaa aagaaaaaaa agcaatcaag tgagcatttt tcttccataa caaagaaaca    4980
4981    cacgggttat cagaaatagt tttattatca ccaggagaac tctccaaaat ctctttactc    5040
5041    ctcactgagg aaagatcaag gtagaaggct gtgtgtactg catgaaaata acagccaatc    5100
5101    tacttacaag aatggctgac aaaactaaca ttcctgtgta atattttcca agtattcttc    5160
5161    agttataaag caaatatatc aatacaaaag gaacttttct ttccagagaa acaaagttct    5220
5221    acagttttcc caactcactg actagaaagg gctgcagtat agttcatggg aatccaaaca    5280
5281    gtaccaagtg gttttgctga tttgagggga ctgagttcag agatcaggga tgccaaggca    5340
5341    gctagaattt gaaagcaaaa cagcaaagag gcagctgttc agaaagagag ctcaggtcat    5400
5401    ctacatgggg tccccttaag actttcctga ggctaggtac agtggctcaa acctgtaatc    5460
5461    ccagcacatt gggaggctga ggtgggagaa ttgcttgagc cacggagctc gagaccagcc    5520
5521    tgggcaacat ggcaaagccc catccctaca aaaaaaaaac aacaaaaaaa gacaagcatg    5580
5581    gtagtgcatg cctgtagtcc cagctacttg ggaggctgag gtgggaggac tgcttgagcc    5640
5641    tgggaggtca gggctgcagt gagccgtgat tgtgccactg cactccagcc tgggtgacag    5700
5701    atcaagatac tgtatcaaaa aaaaaataac cccacaactt tggctgagta gtaatctaca    5760
5761    agtgcatgaa gaaactaccc aatgccgtgg aaagaaccac ctaaaaggaa taacagagca    5820
5821    ataaccagtt catgttgcct ccagccaaag tggaaagaca taagacattg agcagcaacg    5880
5881    tccacagaaa aaaactgcct tagcagtaac tcaaataagt cctagcagaa aggttgatct    5940
5941    gaacctatcc taacaaagca aaaaaaaaaa gcacaccttg aaacagtcaa actgactcca    6000
6001    agtaacttaa ctgcctccca caacaaagtc caaaatattt ttaaaaatac aacgaaatcc    6060
6061    cgggtccaac aacataaaat tcttaatcta acatccgacc aaaatttacc caggaagtaa    6120
6121    agaaaatata gaaaatataa cccataacta gaagacaaat caatcaatag aaacagaccc    6180
6181    agaaatgaca tcaatgttaa aactagcaag aaaaaaaagt ttaaataacc attataaata    6240
6241    tactccatac atttacgcag acagaagaca acatgaacat gatgaagaga gaagtggaag    6300
6301    aaacaaaata tgagttattc agaataacta gttactctag ttattttttt ctgactagga    6360
6361    ttgagtatct caactattcc aaactattta gaataactac ttagaataga tagtttagat    6420
6421    actcaatcct agtcagaaat aaaatctagt caggcacagg agtccatctg tgtatggttc    6480
6481    cccttaggtg agtaaggcat agcacccctt aagagtaaat caatctccag tctttagcaa    6540
6541    atgatagtga tcgatactaa tgggatttcc caagtaaaat tgtaaactgc aacaaatgtt    6600
6601    tgtgaaagat taccaaatac tgccatctct tgtactaaac cacaggcact gtactagact    6660
6661    gaatttttgt ctttaagaga tcatctcggc cgggctcagt ggctcatgcc tgtaatccca    6720
6721    gcactttggg aggccgaggc gggtgatcac aaggtcagga gattgagacc atcctggcta    6780
6781    acacggtgaa accctgtctc tactaaaaat acaaaaaatt agctgggcat ggtggcaggc    6840
6841    ggctgtagtc ccagctactc gggaggctga ggcaggagaa tggcgtgaac ctgggaggcg    6900
6901    cggtttgcag tgagcagaga tcgtgccact gcactccagc ctgggcaaca gagcgagagt    6960
6961    ctgtctcaaa aaaaaaaaat catctcatat tttaaaactt tttctctcac acaattatca    7020
7021    cctccacata aattactgag ggacaggtcc cactccacca taccaacatc tggataaagc    7080
7081    atgaagttct cctcctagaa ttgacaaaag ttccagatgc aggaaaaaca attgccttac    7140
7141    ccatcaaagc cgcatcctcc aaagactctt ttgtaccatc tttgctgagg gacctctggg    7200
7201    cagggtgcag agtcacgcac tcctcttgag aaaaatacac agccagatcc tcaaagagta    7260
7261    ttggtccctg aaacacaaga gcctgtgtca gcacaagagg gtggagggtc agcccctcac    7320
7321    ttaacctagg aaggatgaaa agagctagaa acatcagatg cacgggataa aaggctcggt    7380
7381    gtaaaaggtt cttgagcgca gaagtagggc aaatgggttc taaggggtgg ggtgagggtt    7440
7441    gggaagaaga gagtaaacat ggacatacat ttttaggcag tggtacaagg acggtggact    7500
7501    gtgagaatta ttgtctatct tgaaagagaa aagatgaggg aatggctctt agggaggcaa    7560
7561    ccattaagtg aggatgctct aagaaaagga gaggtttggg gccgggtgtg gtggctcatg    7620
7621    cctgtaatcc caacactttg ggagtctgag ggggatgcag atgacttgag gtcaggtgtt    7680
7681    cgagaccagc ctggccaata tggtgaaacc ctgtctctac taaaattaca aaaattaagg    7740
7741    ctgggcacag tggctcacgc ctgtaacccc agcactttgg aaggtggagg cgagtggatc    7800
7801    acctgaggtc aggagttcaa gaccagcctg accaacatgg tgaaattctg tctgcactaa    7860
7861    atacaaaaaa ttagccaggt gtggtggcgc atgcctataa tcccagctac ttgggaggct    7920
7921    gaggcaggag aatcatttga acctaggaga aagaggttgc agtaagccga gattgcacca    7980
7981    ttgcactcca gcctgggcaa caagagtaaa actccgtctc aagcagagct tgcagtgagc    8040
8041    tgagatcgtg ccactgcact ccagcctggg caacagagcg acactccatc tcaaaaacaa    8100
8101    aaacaaaaac aaaacaacaa caaaaaaaac tctgtctcaa aaaataaatt aaaataaaat    8160
8161    gaaattagcc agatgtggtg gcatgcgcct gtagtcccag ctacttggga ggctgggcca    8220
8221    ggagaatcgt ttgaatccag gaggcagaga ttgcagtgag ccgagatcgc gccattgcac    8280
8281    tccagcctag gcgtcgcagc gagactgtct caaaaaaaaa aaaaaaaaga aaagaaaagg    8340
8341    agaaagttgg gcagcccagg aagaatcata aagagataaa ggttacagga ttctcccaac    8400
8401    atccttccct ttgctatttc ctctcgtccc catgacactc attgctaagc tcactccagc    8460
8461    acttcatcca ggcctacccc accttctcta acggtgtgat aaattaatca cttgggattt    8520
8521    attattactc aacgagtgtg gagtctagaa atgtgcttaa tttaaaaatt cattcaaatt    8580
8581    ggagaagtac caaatctgta attttgggaa ccattccaga aagtcacttt taatcctagc    8640
8641    actttgggga gccgaggtgg gaggatagct gaaggccagg agttccttgg caaagcagca    8700
8701    agactccatc tccataaaga agttttaggc cgggcgcagt ggctcacacc tgtaattcca    8760
8761    gcactttggg agaccgaggc gggcggatca caaggtcagg agattgagac catcctggct    8820
8821    aacacggtga aaccccgtct ctactaaaaa tacaaaaaat tagcagggcg tggcggcagg    8880
8881    cgcctgtagt cccatctact cgggaggctg aggcaggaga atggcatgaa cccgggaggc    8940
8941    ggagcttgca gtgagccgag atcgcgccac tgcactccag cctgggcgac agagcgagac    9000
9001    tctgtatcaa aaaaaaaaaa aaaagaactt ttaaaagtag ccagacactg tggtatgcgc    9060
9061    gcctctcaga tactcgagag gctgaggcgt aaggattccc tgagttccag acggagctat    9120
9121    gatatcagca ctgcactcca gccagacaag caacactcca gcgacaaggc cagaccctat    9180
9181    ctccaaacaa aacaaaacaa acagataaga cattgagaaa ctctctcaga gattcctcca    9240
9241    caggtccctg ctcccagttg gtagttctga aagaaggaag ttggtaaacc attatgtgtg    9300
9301    tggtcttgga acgaagaaca cttggtcaaa gggctatttg gggctcagga gcactcctac    9360
9361    cacaacaggc atgcccaact ctcctccaaa ggagggggtc aggcagagac cgaaagcagc    9420
9421    aataaacttg gacgaaaaag gtacctcgac tcacctgggc ctcgggcgtc gggggcatgg    9480
9481    acgccatttg gcgggtgggg aatgccttct tcaagacgcc acagggactt cgtgacaaag    9540
9541    ctgcgggggg agagaacagt tcttaaaggg accaattccg ctgccaagtt cctccactac    9600
9601    ccctagcctc cctcgattcc ctccgaaccc ccccttaaaa acctacgccg actgctcctc    9660
9661    ctcttggccc ggcctcgaaa ggggcccact taccgctccg cggttaataa caggcctcgc    9720
9721    gctccctgac aggagctgca gaaagcgacg cccgaccgag acgcgacgaa gaacgccacg    9780
9781    gccactgcaa aactcccacg ctctcatgct cctttacgca ggagctgcgg gaaaagccgc    9840
9841    cggaagcgac ccgccctcag ccctctccgc catcctgccc tttgattggt cgaagttctc    9900
9901    ccgaagggga agtccttctt ttgtgttgac caattgaaca ccttaaccga ggacctgtag    9960
9961    ccactgggca gctgcgagag gtagttttcc tccttttctc taAGCAACCA TTTCCGCTTC   10020
10021   CGCTGGCGGG GTCTCCTCCG TGAGCTCCGG GCCTGTTTGC CTGCTGAAGT AGAGTCTTAG   10080
10081   GGTGACCCCA GGGGGACGTA ATGTTTCCGA GAAGAAGGAC AGAAAGAAGA CTGGGAGACA   10140
10141   CCGGAACTCG AAAGAAAATC GGTAACAAAA tgtgggttcg gccaacagtg ccctgtaggc   10200
10201   ctgaaatttc ggtctggcca gagcaaggtg attgagaggg cgggggttcg ggcctagcct   10260
10261   gggcttgagc tgtcctttgt gtcttgagcg gatggtgggg ccgtggaaca tgaaggagta   10320
10321   tctttgtgta cgttcacaac gttcacatcg gtgtaggcca ggttgctgga ctctgactca   10380
10381   aagtgttata gaggcattac gtattgtacc cgcagctgca gcctaagcga gctgcttcag   10440
10441   cttcctagtc acaggatccc acgcgagaat agagccatag gttagcgtcg caggacgttg   10500
10501   ttcgcccccg gatacctcac atgcagccta ccctagagcc agtcatttcc tattgtgtgc   10560
10561   tgggggagga gggagtgccc tggtgtaggc atttggaatt ggaaaattga gctcctcccc   10620
10621   aagctctgcc actgattggt tggtaatctt ggccagttta caactttgct ttcctcagct   10680
10681   gcaaacagct cagagtgcct ctctgggcta actcagaggg taatttcaaa gattataaga   10740
10741   taatgtaagt gaaagaaatt gccagtttat aaaggtgttt ggggaaaaaa aaagacgaaa   10800
10801   atgataggta ccttgataga aaagcctgaa aagtctcaac atatttcctt attccagtgc   10860
10861   caggcacatt cctgtatcta aaagcttaat gaatggctgc atggttatta aaacaatatt   10920
10921   aggagatttg acaacttagg taatgtgatt ttgtggaata tctgatagga tagtttcagc   10980
10981   tacaagtaac agaaaaccca ccgaaaggat gttcaaagag cagttacagg ttggttaatt   11040
11041   cggtggccca gtgacaacat caaggtccca gtgcttctct gccaccctaa gcatgttggt   11100
11101   aacgttgaca atagaatcca ggtaaaatat acagacatgt attgtgtcat gtacccatcc   11160
11161   taaactagtt attaccaaga ataaataatt gtttggggcc catcatgctt cagcccctgt   11220
11221   cactagggga aggacctagc ctcccttgat aatctacctg cacaaaatta gggctttgtt   11280
11281   acaaatgaaa aaaagagatg tggaaaataa gttagataag aaactagcag tatctgccac   11340
11341   aaatgatatc tcttgacagc taactaagag ctagaccttg tggggatgga tcacaaaaga   11400
11401   ggtagctgtg aagtcccagt aaaggtgctt ccaggacagg tggaagaatg gtaagaacaa   11460
11461   acttgcctac aggctagacc agtccaaagc atatatgttg aagaagagct aatagcctgt   11520
11521   atatgaaggt gtaagtaaag gagatgttca tggttgagtc actgtggtgt tcacgtagtc   11580
11581   atctttccct tcttggtttg tgcttatctc tttttttttt ttttttttga gacagtctca   11640
11641   ctctgtagcc agactggggt gcagtggcac aatcctgact cactgcaacc tctgcctccg   11700
11701   gggttcaaat gattctcctg cctaagcctc ctgagtagct gggactacag gtgcccgcca   11760
11761   ccacgtccgg ctaatttttt ttttttgtat ttttagtaga gatggggttt catcatgttg   11820
11821   gccaggatgg tctcgatctc gtgacctcat gatccacctc ggcttcccaa agtgctggga   11880
11881   ttacaagcgt gagccaccgc gccccgccta tttaatgcta ttcttacatc agcactgtct   11940
11941   cattgtggtc tgagattctc cttatctgga tttgtggctc tttcaccaag aacaagagac   12000
12001   tcccgtggct ctcttcttta aatcctgttg ccataattac aaagaaataa acacagtttc   12060
12061   caatgctttg aaatgaagca tgtggtatta actcagtgga ttaccagaga gagagggata   12120
12121   tacctgaaat gggagaggaa aaaatcttcc ctagactatc tttcctaaga gccatcaaaa   12180
12181   ctataaacaa gtggacaaag aaggaggaag cttgaaagct ttatcttcct gaaaataaag   12240
12241   agatgacata caaagtccaa gatagaccaa gattgaaaaa ttagaccaca ttatatccct   12300
12301   aactcaattt tgtaaaaaat cacaaatgct tgactgtata cccactatat gttcaagtaa   12360
12361   catgttttaa tcatcaaaat ttaaaaatcc ttccacgaca atcttttgca agtttttcca   12420
12421   tttctgtctt taacatggta ccagtaataa caactacaac ctgtttgtat tgaaattatt   12480
12481   tctatagccc agcatctgct ttctctgaaa attatctttt taaaaatagt aaaactaaca   12540
12541   tcattacaaa agtagtatat gtgcatttca gaaagttagg aaaggctggg tgcggtggct   12600
12601   cacgcctgta atcccagcat tttgtgaggc tgaggtgggc agatcacaag gtcaggagat   12660
12661   cgagaccatc ctggctaaca cgatgaaacc ccatctatac taaaaataca aaaaattagc   12720
12721   caggcgtggt agcgggcacc tgtagtccca gctactcggg aggctgaggc aggagaatgg   12780
12781   cgtgaacctg ggaggcggag cttgcagtga gccgagatca caccactgca ctccagcctg   12840
12841   ggtgacagag tgagactctg tctgaaaaaa aaaaaaaaaa gaaaatacag gggaaaaaat   12900
12901   ggcaacacat tcctgtcacc cagagatcac cactatttac tctttattat ttgttttttt   12960
12961   ttttttgaga cagtctcact gttgcccagg ctggagagca gtggtgcgat ctctgctcac   13020
13021   tgcaacttcc gcctcctggg ttcaagtgat tcttgtgcct cagctaccag agtagatgag   13080
13081   atgatgggca gatgccacca caaccattta atttttgtat ttttagtaga gatgcagttt   13140
13141   tgccatgttg gccaggctgg tctcaaactc ctggcctcaa gtgatccgcc catgtcagcc   13200
13201   tcccaaagtg ctgggattac aggtatgagc caccgcacct ggcctgctca ctgcaacctc   13260
13261   catctcccag gttcaagcaa ttcttctggc tcagcctccc gagtagctgg gactataggt   13320
13321   gcgtaccacc acacctggcg aatttttgta tttttagtag aggacgggtt ttccccatat   13380
13381   tggccaggct ggtctcgaac tcctgacctt gtgatctgcc cgccttggcc tcccaaagtg   13440
13441   ctgggattac aggcgtgagc ccctgccccc ggcccctatt cttaagtata tatcttttcc   13500
13501   ctagtgattt ttatgatgat gcagctgtat attgaaacgg aaagatactc atttttggga   13560
13561   gtaaaattgg ttatgaaaca aaaacaataa caaagttgct tttgaagact atgcgttaaa   13620
13621   atggtagtgg tagttatatt tttaattttt atgggtacat agtaggtgta tatatttatg   13680
13681   tggtacatga aatattttga tgcaggcatg caatgtgtaa tcacttcaag gtaaatgggg   13740
13741   tatcttccct ggcgatgttt aacatgattt ccagaatgaa ttgctcacta cgtttggtgt   13800
13801   gttttccatt cccagatggt actgcctttt aaggtctatt acttaaacat aagtatggct   13860
13861   ctggttctta ccgcctttac cgtatccttc atgggaagtt gatactgatc ggaaactgac   13920
13921   acagagcctt ctcacctaca ctaagggggc ctaggtaagc aagattatct ttctcccaac   13980
13981   ttcagcaaga ggttttctta ctggtgttca gaatgcttga ttgagcagtt agaaaactgt   14040
14041   tgctacctag tctccagtct tataagggga caatggctgc aagtcatgcc tgcaagaaca   14100
14101   agaggctcac acagttttga aattagcaca acttctagct ggataggagt ctttttagtt   14160
14161   tcatttagcc ttgagttgaa actaatagga gtcttttaat tagaaaaaag ctcagggctc   14220
14221   taaacgtacc ttcaacatgt taattctgtt accaaaaact ggcttggtct gtgttaactc   14280
14281   ccaacagaat tctttttcag tcactgaggc agaggtgctt ccagagaaag attcttgacc   14340
14341   tactcatact gaataattat cgttactaga agctgcaacc aaagactcct ggagggtagt   14400
14401   aagaggtaca gagaatgcag gttagataca gtgaggacag agaagaaagg atgggttgga   14460
14461   ggctgggcgt ggtcactcac acctataatt ccagctactt tagaggctga agcaagagaa   14520
14521   tcacttgagt ccaggagttc gaggctgcag tgagctagca ttgtgccact gcactccagc   14580
14581   ttggatgaca gagcaagacc ttgtctcaaa aaaaaaaaaa aaaaaaacat gggttgcttt   14640
14641   gtagtttaga gaactacatg tttagatagt taatttttcc ccaaaagggc ccatcagatt   14700
14701   gatactctga gatccagggt ttgtctgaca ctcattagcc tatgagttgt agagatggga   14760
14761   tggccaggag tgaagtgatg gccttgtgtc tttctcccct gcaGCATACA GAAAGGCTGT   14820
14821   ACCTGGAGGA AGGAAGTGCG GAGCCAGCCT GAGTTGGGAG AAGAGCTCCA Gagagtgagt   14880
14881   caaagcgctc tgtgtcctgc tattaatgat gccctcatag tcagaggaag cctacttaag   14940
14941   tgaaatccat ttttgacctg tcaagtatta aatattctct taatttttag tactgaatga   15000
15001   tagaaggcgc ctagtgaaac aaatgctttc acttttttgc taggagggta aatgagtata   15060
15061   ttcttacgtt aggtacacag ggatacagta caagtatgcc agcctcttta aactataaag   15120
15121   aagtaaacaa gatttggttt aagcatcagt ctcttgtgag tctgatgggt aagcccagtc   15180
15181   tcagggcaca ctgacaatgt tagtggagaa cgagactctc ccagtgtgct gccctgaccc   15240
15241   tctgagattg gtctgtgtag ccacgtggtg gtcatcctgt gccacctctg gtttggttct   15300
15301   aatcaaagga agcagtatca tctgtggtga tccgtcttac acacttgcat cattttatac   15360
15361   caaaggagaa tttcttttgt taaaaattta tttttcatta tctactcata aagaaggagc   15420
15421   caaagggctg ggcgcagtgg ctcacgcctg taatcccagc actttaggag gtgaggcggg   15480
15481   tagatctctg gaggtcagga gttcgagacc agcctgccca acatgttgaa accccatctc   15540
15541   tactaaaaaa tacaaaaatg tagccgggtg tgctgggcgt ggtggctcac gtctgtaatc   15600
15601   ccagcacttt gggaggccaa ggcaggtgga tcatgaggtc aggagatcga gaccatcctg   15660
15661   gctaacacgg tgaaacccca tctttactaa aaatacaaaa aattagctgg gcgtggtggt   15720
15721   gggcacctgt agtcccagct acttgggagg ctgaggcagg agaatggtgt gaacctggga   15780
15781   ggtgacagtt gcagtgagcc gagatcacac cactgtactc cagactgggc gacagagcaa   15840
15841   gactctgtct cagaaaaaaa aagaaaaatt tagccaggca tggtggcgcc caactgtagt   15900
15901   cccagctact cgggaggcta aggaagaaga attgcttgaa ctcaggaaat ggaggttgca   15960
15961   gtgagctgag atcgcaccac tgcactccag cctgggtgac agagcgagac cccatctgat   16020
16021   atggtttggc tgtgtcccca cccaaatctc atctgcaatt cccatatatt atgggaggga   16080
16081   cccagtagga ggtaattgaa tcgtggggca ggtctttccc atgctgttct catgatagtg   16140
16141   aataagtctc acgagatcta atggttttta aaaaggggag tttccctgca caagccctct   16200
16201   tttgtctgcc accatgtgag acatgccttt taccttccac cgtaattgtg aggcctcccc   16260
16261   agccacgtgg aactgtaagt ccattaaacc tctttttttt gtaaattgcg cagtctcagg   16320
16321   tatgtcttta tcagcagtgt gaaaacagac taatacatcg tctcaaaaaa agagaaaaga   16380
16381   agaagaagga actaaagaag aatttctttg gaagcaaaat atttggaagc aaaatatttg   16440
16441   gctcctgact gaaagggttt tgatccatgc atacattaat aaacccttca gaaccatgag   16500
16501   ttgggataat tcactgtccc ttgtgctagt ctcatggagc ttttctgctc ttctgggagt   16560
16561   gctcctgggg tggtctggag gcctctcagg cagagcagag gctggtcagc aagccacagg   16620
16621   gcttgccatg aagtggtttg ttcatgattt gtttctggga ccctgggaaa aatgttctca   16680
16681   gggtctgcct aggaaggctg gttttggaag cttgtggatt tctttctggg tgagtcagga   16740
16741   aagttgtgct cctgctgggc gcagtggctc atgcctgtaa tcccagcact ttgggaggct   16800
16801   gaggcaggcg gatcacaagg tcaggagatc gagaccatcc tggctaacat ggtgaaaccc   16860
16861   catctctact aaaaatacaa aaaattagcc gagcgtggtg gtgggcacct gtggtcccag   16920
16921   ctactcggga ggctgaggca ggagaatggt gtgaacccgg gaggcggagt ttgcagtgag   16980
16981   ccgagatcgt gccactgcac tccagcctgg gcgacagagt gagactccgt ctcaaaaaaa   17040
17041   aaaaaaaaaa aaaaaaaaga aagttgtgat ccaagggaaa gcatacaggt tttaatgatg   17100
17101   aactagtttg ttcctttgtc tcctggcttt cattcttcat ggcatgtgct cagggcagcc   17160
17161   agtggagaga ggcatcattc tgcatggtat agaagccttg ggtgggtgtt tcatcatctg   17220
17221   taaaatgagg acaacaatac tgaactttca aggccattgt aaattagaat gtacagtaca   17280
17281   agcattgtaa gttagaagtc aattagaaca tgcaggaggg attataactc agtgtttagc   17340
17341   gtatagcaga cacttagtaa ataatgcatt tactctgttc cattctagaa gctccattgt   17400
17401   tgtttgtaca acaaacacct ctgttgcagt gcttatcaga ttgtcttgta atcacgtaac   17460
17461   tcctcaaagg caggatgtgt gtaataacac atttccttgg tcaccatttg tacccagaat   17520
17521   ggggaaggaa gaaatgaaaa gaatccagta tctaagccca gcctccattt cacttgcacg   17580
17581   ccttttattt atgaaaatat agtacttgtc catgtaaata atatctctga atggatacca   17640
17641   ggaaaatggt aagatgagtt agctggagaa cttgggtact gagttggagg gagggtaact   17700
17701   tatttttcac caatgtatcc ttttgttttg ctttaaaata atttaccaca ggcatgcatt   17760
17761   acttctaaaa ataaaaatgt ttactgtcag aaaactcccc caagttaaac caaaaccaaa   17820
17821   atatgttaga tacatctgta acactcatta taaaagatga catataaatg cctcaaaaat   17880
17881   agaaaaggtg atcaaactta ctgagaaatg tgcattaaaa caatgagacc tttttcagtt   17940
17941   agattgcaga aaggtaaaga ataatacctg gccaggtgtg gtggctcaca cctgtaatcc   18000
18001   taacactttg ggaggccaag gtgggtggat cacctaagct caggagttgg agaccagcct   18060
18061   gggcaacatg acaaaacctc gtctctacaa aaaatgcaaa aactagtgag gcttggtggt   18120
18121   aggcgcctgt actcccagct actcgggagg ctaaggcagc ggaatcactt gagcccagga   18180
18181   ggcagaaatt gcagtgagct gagaccacac gactgcattc cagcctgggg gacagagcaa   18240
18241   gaccctgtct caaaaaaaaa aatgagcatg gtggctcaca ccagtaatcc cagaatccca   18300
18301   gcactttggg aggtaaggtg gtcagatcac ttgcaccagg agttcgagac cagcctgggc   18360
18361   aatatagtga gactctgcct ctacaaaaaa taaaaaatta gccaggtatg gtggcgcatg   18420
18421   cctgtactcc cagctactgg ggagggtgag gtgggaggat cacttgagac caggaggttg   18480
18481   acgctgcagt aagccgtgat cacgccactt tactccaact tggatgacag agtgagacct   18540
18541   tgtctcaaaa aaattaaaaa agactaattc cctatgttgg tgaggctgcg ggccatttgc   18600
18601   cctgctgtag tgggtgtaga gtcttcacac tcttggtatg agaataaatt ggtaaaactt   18660
18661   tctggcaggc aatctagggt ttgtttccaa agttaaatgt ggttaattaa aactaatttt   18720
18721   acttatgcct gtaatcctag cactttggga ggctgaggtg ggcagattgc ctgagctcag   18780
18781   gcattcaaga ccagcctggg caacatggcg aaactctatc tctactaaaa atacaaaaaa   18840
18841   ttaaccgggc atggtggcag gtgcctgtag tcccagctac tcaggaagct gaggcacgag   18900
18901   aatcacttga gcccaggagg cagaagttgc agtgagccaa agattgtgtc acactccagc   18960
18961   cggaggggca gagcaagacc ccgtctcaaa aaaaaaaaaa gaatgcttgg ttgagcatgg   19020
19021   tggctcacac cagtaatccc agcactttgg gaggtaaggt ggtcagctca cttgcaccag   19080
19081   gagttcgaga ccagcctggg caacatagtg agactctgtc tctacaaaaa aatgaaaaat   19140
19141   tagccgggtg tggtggtacg tgcctgtagt cccagctact ggggaggctg aggtgggagg   19200
19201   atcacttgag accaggaggt cgacactgca gtaagccgtg atcatgccac tgcactccaa   19260
19261   cttgggtgac agagtgagac cttgtctcaa aaaaattaaa aaagactaat cccctatgtt   19320
19321   ggtgaggctg cgggccgttt gccctgctat agtgggtgta gagtcttcac actcttggta   19380
19381   tgagaataaa ttggtaaaac tttctggcag gcaatctagg gtttgtttcc aaagttaaat   19440
19441   gtggttaatt aaaaataatt ttactcacgc ctgtaatcct agcactttgg gaggctgagg   19500
19501   caggcagatt gcctgagctc aggagttcag gaccagcctg ggcaacatgg tgaaaccctg   19560
19561   tctctactaa aaatacaaaa aattagctgg gcatggtggc atgcacctgt agtcccatct   19620
19621   actcaggagg ctggggcaag agaatcgctt gaacctggga ggtgtaggct gcattgagcc   19680
19681   aagatccact gcactccagc ctgggcaaca gagtgagact ctgtctccaa taatgaaatc   19740
19741   atgaaaaaaa attttttttt ttgagacaga gtttcgctct cgtccaggct ggagtgcaat   19800
19801   ggcatgatct cagctcacca caacctctgc cttccaggtt caagcgattc ttctgcctta   19860
19861   gcctctcaag tagctgggat tacaggcacg caccaccacg cctggctaat tttgtatttt   19920
19921   tagtagagat ggggtttctc catgttggtc aggctggtct cgaactccca acctcaggtg   19980
19981   atctgcctgc ctcagcctcc gaaagtgctg ggattacagg tgtgagccac tgcacccagc   20040
20041   taataataat aatttgaacc aacattctag gcattttccc taaggaaata atcagaacgt   20100
20101   atgcagattt gtgtacaaga ttgtaagttg caatattgtt tttgacctga atgtgtaggt   20160
20161   ttcagtgggg aaacctgatc cccagtccct gctctcctcc caccccaacc ccatccatct   20220
20221   actacctttc ccaaatagag cttgcgtagg gccattggtg tccaggatcc agagcagggc   20280
20281   atgggtttgt gggaggtggt ggttggaatc acctggggtt ggatactgga cttagttcct   20340
20341   ctatgggtaa atgagagcct ggggattgtc ggaaagaggc ctagggtgaa aattaaaatg   20400
20401   acttaatttc aggagcagtc ttggccttgg agattcatgg gacttaagag aggaagggca   20460
20461   gaggctgacc gtgtagatgg tagcttgttg ctctacctgg gccagagaag cctgcttgcc   20520
20521   tccctatctc caaggctgaa agagggttgt gcagctgaag atacaggaat ttaggataca   20580
20581   ggcaagtgcc atgacctggc agcttggtat gtcgctacac tgcaggagcc tgctggcttc   20640
20641   ccaccactgg gagtgccgtt aggtgtctgt gctagaccca tggccagagg gtgaaaggag   20700
20701   gcatgagtaa ataggcaaga gaaaagcgat aatatgctgg aagaggcctt agagccagag   20760
20761   ggagaaggag cagacagact ctcataaata aggagttctg gtgaaacaga atttctgcga   20820
20821   gagattcaat tatagcaaaa ctttatggaa ccaaaaagct taaaaaaaaa tcagaagttt   20880
20881   aatagataaa ctgaaggaga gaatggtcag cacaaactga gtagcctgtt agatcaagtg   20940
20941   gaagaaacac tcaaacacag caaaaaaaga gagagagaaa ggaaccatga aagcaaagag   21000
21001   gtggaggacc aatcagccct gaagtcgatg gtgatcaacc cattcctgaa ccatccctgt   21060
21061   gaccggcaga tgtccctctg cttgacttgc ttaggcaggg gtcctctgaa ctcatcacag   21120
21121   agccaaggga gaatgggatg accttaatgg gttaaaccag ttagggaaca cactggaaca   21180
21181   aggggtagag tctgtgccac aaacacaaag agaaagggtg gaagtttttt tagtgtacaa   21240
21241   ataaccttga atatctcctg tagtgacaca tggtgcctaa ccgaatgaac cgttgtgaag   21300
21301   ataaatgaga tcttgcataa catgtttaac acaatgcctc acacataagc cgtggagaaa   21360
21361   tagttatttt ctcatttgtg ttttaaagga gtattttttt cttttttgag actgtcactt   21420
21421   tgttgcccag gctggagtgc aatggtgcga tctcggctcg ctgcaacctc ggcctcccgg   21480
21481   gttcaagcca ttctcatgtc tcagactccc gaatagctgg gattacaggc atgtaccacc   21540
21541   atgctcagca aatttttttt tgttgttgta tttttagtag agatggggtt tcaccatgtt   21600
21601   ggccaggctg gtctgctggt ctcgaacctc ttgacctcaa gtgatccacc cgcgtcagcc   21660
21661   tcccaaagtg ctgggattac aggcatgagc caccgggcat agccaaaaaa gagtttttag   21720
21721   tttttttttt tttttttttt ttgagacgga gtctcgctct gtctgtcacc caggctggag   21780
21781   tgcagtggcg cgatctcagc tcactgcaag ctccacctcc tgggttcacg ccattctcct   21840
21841   gcctcagcct cccaagtagc tgggactaca ggcacctgcc accacgcccg gctaattttt   21900
21901   ctgtattttt agtagagacg gggtttcacc gtgttagcca ggatgctctt gatctcctga   21960
21961   cctcgtgatc cgcctgcctt ggcctcccaa agtgctggga ttacaggcgt gagccactgc   22020
22021   acccggccca agttttgggt ttttttgttt tgttttgttt tgagaaggag tcttgctctg   22080
22081   tcccagactg gagtacagtg gcgcgatctc ggctcactgc aacctccacg tcctgagttc   22140
22141   aagcgattct cccacctcag ccttttagta gctgggatta caggcacgca ccactatgcc   22200
22201   cagctaattt ttgtattttt agtagcgacg gggtttcacc atgttggcca ggatggtctc   22260
22261   gatatcttga cctcatggtt cacccgactt gacctcccaa agtgctggga ttacaggcat   22320
22321   gagccaccgc gccctgccca aaaaaagagt aaagtttgaa gggatgtaca tgctgttctg   22380
22381   tttgccagtt catcttaacg gtgctgtatt tagaaccctg gaaacagccg ggcacggtct   22440
22441   caaaacaaac acacaccccg tggaaacaat agaatgttgt tactctgttg ttacttaggg   22500
22501   agtgtttttt caaactgtac tgtgcttgtt actcacatgg gggtcttgtt gaatgcagat   22560
22561   tctgaattaa gtgcccattc tgactcagtc caactgagtc ctgaggttct gcatttttag   22620
22621   caagctccca ggtgatgccg ctgctcctgg accgcagact gcactgagta gcaggcacct   22680
22681   gagttttgcc tgtttttatg attgattggg ctccccacgg catccatctt ctagccagtg   22740
22741   ggaaagggga gaggaagtac agagcgagca atttcctttt tttttttaac cccatctttt   22800
22801   attttgaaaa tttcaaacct cctcaatttt tgaaagaata atgcgcttca ccagttgtta   22860
22861   acaatttagc aatattcttt taagcacatg acacagaagt tgccaacatt gtgctctctc   22920
22921   ttgttcactg gtgaaacttt tggcacatag cctgatcctg ctgcaggaga ggctgagaaa   22980
22981   taaaagccta gcttgacagt gatctgcctg ctgaaggggg tgggattctg ttactactag   23040
23041   atgatgataa agcagttatt ttttaaaagg agaagatggc agagtaggac aatggatact   23100
23101   aggggacagt ttgacacgca gactcaaatc tttttttttt tagatggagt tttgcttttg   23160
23161   tcgcgcaggc tggagtgcag tggcgcaatc tcggctcact gcagcctcca cctccagggt   23220
23221   tcaaacgatt ctcctgcctc agcctcccag gtaggtggga ttatgggcac atgccaccac   23280
23281   gcctggctaa tttttttgta tttttagtag agacagggtt tcatcatgtt ggccaggctg   23340
23341   gtctggaact cctgacctca ggtgatccac ccacctcggc ctccggaagt gctagaatta   23400
23401   taggcgtgag ccaccacacc cagccaagac tcgaatctta taaccagttc tcttcaaatt   23460
23461   ggattctgga aagctcggag ttgaaatata cagcccaggt tggtcgtggt ggctcacgtc   23520
23521   agtaatccca gtattttaag aggcccaggc gggcagatca cttgaggcca ggggttcaag   23580
23581   accagcctgg gcaacataat gacattccca tccctacaaa aaaacaaaaa acccaaaaaa   23640
23641   cctgtttttt aattagccag gcatggtggt tcacacctgt agtctcggct acttgggaga   23700
23701   ctgaggcgga ggccaggagt tggaggctgc agtgagccga gattgcgccc caggctggga   23760
23761   gacagagacc ctgtctcaac aacaaaaact tcgcgttaga tcttgcatta tagaacccct   23820
23821   acaaccggag ggcagcttaa gttgcctgtt ttactcaggg acagccctaa actgcctttc   23880
23881   gccagaatcg gacggctgag aatccagtgt cgtcgcgggg tggtgctgcc agctggctcc   23940
23941   gggtggtcgg ccaggagcca gccttgtgca cctgctttca gttgttggcc agccccggcg   24000
24001   ctgcaggccc tcgcgagctt aggatgcgcc tgccagggcc tgtgcggggg ggccactcgg   24060
24061   tagagccgcg ggacctcggc ccggaaaccg cgccaccggc gtccgcacac gctaggccgg   24120
24121   ggagcccaga ggtctggccg gccatgtctc ggcgacctcc cggagcgagg gacagggaag   24180
24181   gagccggccc tcaccagtgc cccgcatacg ggatcctggg cctggcttcg cacggagcct   24240
24241   gcccgctccc aacctgcccg ctcccaacat ggcggcagcg ccggcctcag ggggcggggc   24300
24301   cacgtggggg cggcggccaa tgggcttccg ggctgcgctg ccggcaggga gcgggaggcg   24360
24361   gaagtgccgc gggctgccgc ctccgtcccg gctgcggccc ctgccggtta cataactcgt   24420
24421   tgcgggctcc gcgcggtccc acttcccggc tcccttcgcc tccaggatgc gctgagccct   24480
24481   acaacacccc cagcggccgc cggctccccc acgaggtgag gtggcggggg gcggccgccg   24540
24541   gggctcggac ctgcggcggg gcgccgaggg ggcggggtag gcggggaggc cgcgccgggg   24600
24601   tcaggggggc cagcgcccac cgggtacgag cgcgctggtg aggcaggccc ggccgcgccc   24660
24661   gcgcccccgg cgcacggtcc tcccgggagc cggtttcggg gacggcggcg gggagtgggc   24720
24721   gctggccagg gacgagggtt gaggaggtcg cggctctcat gctgggtggg agtcgggcct   24780
24781   tctgcctggg ggttgcgtca gtgtccgacc ccgcgatgag tggtcgggac aatttgcaac   24840
24841   tagagggtgg tcctcatggg taccctgtgg ggtgtcgcgc gaggtgaagg gccaggccat   24900
24901   ttccgtcggg tcagcgattt ccgccttcgc cccgctctcg cctggcctgg tcagggcctg   24960
24961   ttttggtact tgttgcgccg attggagtca tctgcgactt gtttgccctc ctctgaactc   25020
25021   ctgaaagcca ggggctccgt ctaggtctcc tcctagtctt attctcccag ctttcgttgt   25080
25081   taagacaaat tccttacgtt cctggccctt tacagaccgg ccctacagaa cccacacccc   25140
25141   cagctccgac tttcttctcc agattgggta cttcccaggg agtaaaggga atctgtagct   25200
25201   tttgtggttt gtcctgctgg gaaaatttgg gggtaagtgg tgggccttct ctggacgacc   25260
25261   acccacaaat ctgtgtgccc aaacggagac aggacccagg gtctggacat caggcaaggg   25320
25321   gtactctgca gtaaacgtgg acattggccg tttcgtgggt ttgttttcac tctgccaagt   25380
25381   ccttgaggcg tacacttttg tgtcactcat ttatcttgaa agaaaaggtt aacagcccaa   25440
25441   cagagtagtt cgctttggta tctggagtgg taatcagagt gccagaactg gagagaacat   25500
25501   tgccgtgtac agatgtttgc cttttaccag ggcactgaag gcataaaacc cttagttaat   25560
25561   gcttaactga gtgaaccatg aaagtcatgt gactccaaag gtcgactcta gaaatgcggc   25620
25621   agtccatgta gcactgtgat gtagaaattc tatgatatat gggtcagtgt tcacaggcag   25680
25681   ggagaggggg agtcttcaac atctttgaat taaaaagcat ctggggcaaa aacaaataaa   25740
25741   tacacacata tcagtgaact gctttaagtt cagttagaga aggtgagatt aaagaccaga   25800
25801   agaaactcga gggagactgc tgtataagtc ccagttatct ttccaaacag acaggttcat   25860
25861   cacagcagtg aaggctagtc ttcatctccc ttcttgtggg attttctaca ttaatgtgca   25920
25921   gatctgccct tggagaatgg ggcgtgcatg attgggctgt ggtttgctgg agtttcatct   25980
25981   tactgaagtt gcagacactg tgggtttctg tgacaatggt ttacactgaa agtagcaaag   26040
26041   tcaaggcatg gtctggtatc agcatgccag aataaaacac acagacagct ttttaaaagg   26100
26101   tctgtgtccg tcctatcttt agcctctcct ggttgtaact tgaagtgact ttgttgccgt   26160
26161   gtttgttttg accaggccgg gacagtatgg agagtatctt tagatgtgac ttatctgggt   26220
26221   tgcttagcaa cagcatgctt cagattagaa tggaagaaag ttcctggatg tgaggagatt   26280
26281   tgaatgataa aagatactta cacctaaaag gagaccagga gggattgtgc cctgttcttg   26340
26341   ctaactgggt gctcgtaact ggagacgggg tgtacctgtt agcggtggtt agacgaggtg   26400
26401   gatacagaat ccagaatggt cacattgcag ccatagggaa cagatagatg cagagaagag   26460
26461   gcttcagccc tctgagttag ggcagtgcat ggccttgctc tgctgaaata gcccagaggt   26520
26521   cccatttgct tggtgacatc tctcacttga atagaaagct ggctgtttat cagacactgt   26580
26581   tttcttaaat ggcagctcct ccacatctgc gtcatctcca ttatctcccc tatccatctc   26640
26641   tttttggaag gaatccacga agccctcatg actgtttgtt tgtttttgtt tttttgttgt   26700
26701   cgttgttgtt ttttggagat aggttctcac tctgtcgccc aggctagaat gcagtggcgt   26760
26761   aatctcggct caccgcaacc tccacctccc aaactcaagt gattctcctg cttcagcctc   26820
26821   ctgagtagct gggattacag tcatgtgcca ccatgcctag ctaatttttt tgtatttttg   26880
26881   gtggagacgg ggttttgcca tgttggccag gctggtcttg aactcctgac ctcaagtgat   26940
26941   ccgccgcctc agcctcccaa agttctggga ttacaggcgt gagccattgc atccagcccg   27000
27001   ccctcatggc ttttacacct cttttcctgg tttgcagaaa gcaaggctgg ggtgtggacc   27060
27061   ctgcatcgaa gctggttctg cttatgtcca tgtgaagtgc tttcaagtaa aatgctgatc   27120
27121   tgcaaaaaga tgctgaaagt cctttgtctc tttctggcta agttcaaatg ccgaatttga   27180
27181   ttcagcaaat agttgtgagt gccttgaagt gcaaagaatg atccaggatc aggactcctt   27240
27241   ccctacatat cattattttg atatgtatgt atgtatatat gtttagtgac ggagtcttgc   27300
27301   tgtatcaccc gggctggtct caaattcctg gcctcaagcc atcctccaac ctcagcctcc   27360
27361   tcagtcgttg gggttacagg agtgagtttg ccaggctcta tatcattctt tttagcatga   27420
27421   cctctgatag gaggctggca ggacagttca ggacttatca gaagcccaaa tatcttacac   27480
27481   tgctgattaa agagagacct gtgtttgaaa accaaacggg catataatag gattaacatt   27540
27541   ctgctatgaa cactaaggca tttgcgtagt gcttgtggga gtgataggaa gggggtctga   27600
27601   accgggggag ccagggcttt ctgcaggaag tggtttgggg tccttgtcaa cagtgaatgc   27660
27661   tgcttaatgg agccagagtg cccccctgcg gaggtgggca gagaggtgcc agtcacccca   27720
27721   aggtgccaca gctctaagct gagatggtca gatagaggga agcaaacaag ggccactccc   27780
27781   tagtcccacc ttgtcagcag ctcagacggg attccccatc tctatctcag ccagggagaa   27840
27841   gccatcgcga gaactggcta tgagtgcgac agcttagaga tgttgcaatg tctcttcaag   27900
27901   ttaggagtga aattattatc cattttgccc caaaatggac tcttaaaccc ccatacactt   27960
27961   ggaatagcat gtattttgtg ctttgaagcc agaaataaac attctaaaca aagatttaaa   28020
28021   gttgcaatga agaggaggtg gttgtggaca gacatgcaga acaaatgttt gagaaatgtt   28080
28081   ccctttgctt ccacagaaaa acaaaagaaa ggcattttct cgtgtttgac aaaccatgtt   28140
28141   aaaaaaatat tcttggccag gcacaggggc ccagcacttt gggaggccaa gtgggcagat   28200
28201   cgcttgagct cacaagttcg agagcggcct gggcaacata gcaaaactcc atctctaaaa   28260
28261   aaatacagaa attagccagg catggtggtg cgcatctgtc atcccagcta cttgggaaac   28320
28321   tgaggtggga ggatggcttg agcccaggag gtggaggttg cagtaagttg agatggtgcc   28380
28381   actgcattcc agccggagtg atagagccag accttatatc aaaaaaaaaa aaaaaaaaac   28440
28441   ctttcagtgc tattttttgt ggtatagtta ctgttattaa aaagcaaatg gcatttctct   28500
28501   ttttttgttt actgtattcc tgaaataggg tcgatttggc cagcaaagta ttgacactgg   28560
28561   ggcccatctt gaaaacaact aactattgaa gaaaataatt tcattttata aaatagtagt   28620
28621   tgggtaattc tcccttaggt accaaaaagg gctcttttct ggaaaatgtt aatgcaacaa   28680
28681   tatttccctc attcctttgg tgttcatggg tgttctattg aatgctgttc cattcttatt   28740
28741   tctttctaga agatagctca ttctgactcc tgctgtaaac tgttcagaga ttattctttc   28800
28801   cagagtctgt tacattcaga atgtcttgct agtctgtcac ttgctgccct tctctttcta   28860
28861   cttagtttca gattactttg catctcctct ggcctcccgt ttttaacctt ttcattgatg   28920
28921   tatacacaca gaaaagtgca ctgcttgatg agttgacatg gcatgaacat aacctgtaca   28980
28981   tccccaacgc cagaagaccc atgggccccc ttaccaggca agccctcttc tattaagaaa   29040
29041   agcgtttttc ttgttgtaag cacaagaaac cactaatagt aattatacta gggatggggc   29100
29101   gcatacagga ttcggaattt ttgctttgtg ttgcacatga attcttactt tactatgaac   29160
29161   atgggttgct ttgacaaatt taaaacaaag gcctgaaagg actcccctta ctcaagaaaa   29220
29221   ggaaaatgcc ttttttaaat gtttttttga aatggttgtc ttaaaatttc taaatatttt   29280
29281   ttaaaattag attttatata gccacgcaaa ttgttcttta atggttatgt aggaatacag   29340
29341   gctgcttggc ctcccttgtc cacagcctcc tctttgtttc tttgcgactt tgactctgtg   29400
29401   tttagaacat ttatttccgg gatgagtgca caaaacacca tgctactcca aggcacagag   29460
29461   tttcagagtc agcgctgagt ctattttaga gcaaaatggg taacactact cataatttga   29520
29521   aaacacacta ttaaataccc aagctgttgc taactaaaag cagcctgtga ggttatttta   29580
29581   atataaaaat gcaagctgag gccgggcccg gtggctcatg cctataatcc tagcactttg   29640
29641   ggaggccgag gtaggtggat cacttgagct ctggagttag agaccagcct ggccaacatg   29700
29701   gtgaaacccc gtctctacaa aaaaaaaaca aaaattacct gagtgtagta acttaatgtc   29760
29761   tgtactgtca gctacttgcg gaggctgagg caggaggatt acttgagccc aggaggtgga   29820
29821   ggttgcagtg agccaagatc gtgccactgc actccagcct gagtgacaga gtgagaccct   29880
29881   gtgttaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaatgc aagctggcgc ggatgcagtg gctgagacct   29940
29941   gtaatcccag ctacttggga ggctgaggta tgaggatcct ttgagtccag gagttggaga   30000
30001   ccagcctgga caacataggg agacccagtc tctacttaaa aaaaaaaaaa aaattcaacc   30060
30061   tagacttggt ggcttgtgcc tgtaatccta gctatttggg aggctgaggt tgagggatcc   30120
30121   cttgaaccct aaagttcgag accagcttgg gcaacatagt gagatcctgt ctcttagaga   30180
30181   aagaaatcta tgtgtgtgtt cgtcattttg acatacaaca tcttcacttt tttctgacaa   30240
30241   tgaaaacaac ccaaggttat tgcaaaaaaa agatccagta atacagaaac aagtgataca   30300
30301   gaatggaacc gtctgctgca attgctgggg cagattcagg cagaaatttg gattactttt   30360
30361   attttatttt attttatttt attttgagac agagtctcac tctgttgccc aggctggagt   30420
30421   gtagtgatga agtctcggct cactgcaccc tccgcctcct gggttcaaac gattctcctg   30480
30481   cctcagcctc ccaagtagct gggattacag ccaccatgcc tggctaattt ttgcattttt   30540
30541   agtagagatg gggtttcccc atgttggaac tcctgacctc aagtgatctg cctgcctcgg   30600
30601   cctcccaaag tgctgggatt acaggtgtga gccaccacgc ccagctagat ttatatttga   30660
30661   tagttatttg attccagagg atcttaagtg caaacccaga gaagcagaga gtaaaaagca   30720
30721   aaaaggcaac aaaacccagc agatggtgag ggaaagggaa gaagccaggg aggggcaagt   30780
30781   ggggacagga agtgctctga aacccgaccc tctcttgctg ggctttctcc ttttaaactg   30840
30841   aggagctgct gtgtccatct cgcccgctgc ttcctaggcg gtacagaggg tttcctgtag   30900
30901   ccttaagttt tctctccgag aacagacaga ttcttggttg agccttaaac agggtccagt   30960
30961   cttgggtgtt agtcaagaat gctgttcaag taaatacgtt ttactatcat ttgactccca   31020
31021   tgtgccccca aacctggtat tatttacagg tagttttgtt gttgttttgt ttttaaacca   31080
31081   aacaggttga cccattcact caatctgagt taggaaatat attccaggca caacctatca   31140
31141   ggcggttgcc tgcaagatcc cagctgaaag catcgctggg acaaaggtga tgctttggca   31200
31201   gccaccctgt tggctccgtc cagcccacac ctcagttgtc tcaagctgct ctttcagtgg   31260
31261   gaatgtgaga tctggtagca gaggctcatt tcaccccaat tttctatttc agaaaaaggg   31320
31321   gccgggtgca gtggctcaag cctgtaatct cagtactttg ggagtctgag gcgggtggat   31380
31381   catgaggtca ggagattgag accatcctgg ctaacagggt gaaaccccgt ctctactaaa   31440
31441   aatacaaaaa gttagccgaa tgtggtggcg ggcgcctgta gccccagcta ctcgggaggc   31500
31501   tgagacagga gaatggcgtg aacccgggag gcggagcttg cagtgagccg aaattttgcc   31560
31561   actgcactcc agcctgggcg acagagcgag actctgtctc aaaaaaaaaa aaaaaaagaa   31620
31621   aagaaaaaag gaaactcatc cgaagcaaga gaggcagcca cggggtccca tcttggcagc   31680
31681   acatcttctg gtccccggtt tagcgttctg tccttctctt gggtcatgtt cttgtctctg   31740
31741   ttcttcctca tcccttcttc gtccttgtca tcgccacttc tgacactgac tgagtggggc   31800
31801   cacaaaaggt gagtcgtcct tccggctgcc cccaccacaa tccagccctg gctcaagagc   31860
31861   agggaaggtg ctgtccccca ggctgcagac gggggttagt acagcaacct cagacagctt   31920
31921   cctctctggg gggaccctgc gtgtcttggg tgcagtttcg aggaggatgc agagggatgg   31980
31981   atccctgcct tcttctgtgt gacccctgcg gtgggggagc atccctgctc agcccagggg   32040
32041   atggcacttt tcatgtttgc cgtgagattc ctctagcaaa agcagtgggt tttgtgagta   32100
32101   cttaggtaat ggtgccagaa agcaccatga caccctggta tgtccgcccc atataatcag   32160
32161   agaatctgac tctgctcact gctgagaccc cgatacccag ggtagggcct gaattttcaa   32220
32221   tgcaattgcg ataaattaat gactaaatgg attctcagtt tgaaatgtaa ggcgtgacag   32280
32281   aacgttcaac ccagggaaga ttgagtcagg acccgggacc ttgccggaac acctgtggcc   32340
32341   gttgctgctg ttaactgagg tgtaattaac atgcagccaa gtgcacagct tcacccagca   32400
32401   gatccgtacg ttttgacaac tgtgaaacaa gacgtagcac atcgccatcg cgcttctcag   32460
32461   ctccgccttc accactctgg gtgccagcac cggcaatttg tttggccagt tccagagtgt   32520
32521   cataaaaaca gaatcctcca ttgtcactcc tctgtccttg aagagatatg catcgagttg   32580
32581   tatgcggcca ctctgcgggc tcccctcggc acatgatggt cttcagagag aggctgtttg   32640
32641   gaaatagagt ggtgggtgtt tgcttcttgt cacccggcaa atgattcatt tttctgctgc   32700
32701   tctgacactt tggaagaagc cagggatgct gaggagatgg cttgctctca cgtgggcagc   32760
32761   tgctcctttg agaaacaagc catgcgcagt gttagctgct gacatcctcc acttttagcc   32820
32821   cttgagccca tttcactgat gagcaagaca gtggcctgta tctgtcacta acgtgctttt   32880
32881   ctttttctcc cctgttcccc aaagacagga gtgtggagtt catgagtgtt ggatttttca   32940
32941   agctagtaaa ccttgcagct gcaagtggtg tttaattctt gtggtatgga tgagcacatg   33000
33001   ctaatctccc ttgagcttct cttgagcaga agcctggtgt gctaacgggc aggactgggg   33060
33061   tggtgctttg agaggaagag ggggaaggtg gcccgagagg gagatctact gagatgtgag   33120
33121   ctgcctggag tttggggtgg ggattcctgg aggggctctg gattttgcag agggacagct   33180
33181   gttggtgcac cttcaccagt gtgctgggac agaaagtggg gtgagtgggt gagtgaggaa   33240
33241   taagtgtttg aagggcagga gtaaagcaga aaggtggcag caggtgttga gctgcaagtg   33300
33301   gttccattgc ctggaaagga ggtggcaggg aggcctgccc aagatgggtg cctgcagggt   33360
33361   gcggacagcc tgtcagaggt gcggaaagcc tgacattgaa aatgtcagac agtgggtgct   33420
33421   tgggccagag agaaagagcc tgaggagctg gaccaggggt tggggggcgg cctttagaag   33480
33481   cagcgtctca tgcagccttc ccagcgatcc tgaggtaggt gggagaatct tcaggccacg   33540
33541   gctgagaagc tgaagcgtgt ggcgggagat ccgtctcaga acacctgaga tccctgcagg   33600
33601   gtctgggagc atgttagggg ctcagagtgc aggtagggac tggcagggag gagctgtggg   33660
33661   cgggaagaga gagaagggag ggcagggcag tgtggccatg gccagctgaa cactgggagt   33720
33721   ctgctcctga ggtcatggat ggaggccagg acacctctca agccattaag agggtggcct   33780
33781   ttccaagcgc agcatgactt gttggtcttg aagcagtgcc ttcgaaggag gaggagtccc   33840
33841   ccgtggactt ggggcattag gacagggact gccaaggaga gagggcacta ggaaacaggg   33900
33901   ttgtttttgg cttttttacc tggggtgcaa gtggagcacc ctgtgggcat catgagggtg   33960
33961   tcaggaaacc cttctggtaa ctgaaacgca gtccattctg tgtcccccag attctgagtt   34020
34021   ttcagcacct gacagtggcg ggggatggca gacacacctg tgggtgctgg agacatcttg   34080
34081   gcggcccttc ctccagtttg gcatcatagt cccctgtggg ctgagcacat ggggctcctg   34140
34141   gacagttgtt accgatggag ggtatccagg ttcttgacat cttgaacaaa gaattggaca   34200
34201   aaacggcaca aacaaagcaa gaaaaagatg aagcaacaaa agcagattta ttgaaaacga   34260
34261   aagtacactc catagggtgg gagcaggccc tggttacaga attttctggg gtttaaatac   34320
34321   cctctagagg tttcccattg gttatttggt gcatgcccta tgtaaatgaa agtgacctgc   34380
34381   gatcagtctg attggttgag gaaagcagcc aaccagaggc tgaagtgaag ttacaaagtt   34440
34441   acatcctatg caaatatctg attcattgtg gaaagcaacc aatcagaggc tgaagtgaaa   34500
34501   ttacaaagtt gcactcctat ataaatgaag acttggccgg agaccagctt gattggttgc   34560
34561   aggaggggac caatcagagg tactttcagt tcttgatctg cttggtagaa aagcaggtcg   34620
34621   gtgtgaaggg agtagcctct ggttcttttg ttacttgggg atggaaagtt ggggttttcc   34680
34681   tttggattta gttctaagaa gtcagcatga attggcctta ggttccctgc ctccagaccc   34740
34741   tattctcctg cctcacagtg atgttgatca gggggctcag cttggctctg ccagttcaga   34800
34801   caccagcccc ttccagctac tgccagtcct tggaggaaag cagtcttggt accgtgtccg   34860
34861   gagaggtcat ttccatgtaa aagaaatatg aggtctacag gcagctcagg agcacggagt   34920
34921   tgggggaagc agagaaggtg tgagtgccga ggcgcaagca cggcttttgt ttgggtcaag   34980
34981   caggatcagt gcctccctcc ttgcatcgct ccacctccgg aaggcggaga actgcgatgc   35040
35041   agacccagga ggccagccag gagagatttc tcaccccagg ctcgagcctt tgaagctcca   35100
35101   ggttctaact taaaaattca agggagtggc cgggctcggt agctcatgcc tgtaatccca   35160
35161   gcactttggg aggccaaggc aggtggatca cgaggttagg gatcgagacc atcctggcca   35220
35221   acattggcct gacaaggcca acaaccttgt ctctactaca aatacaaaaa ttacctggtt   35280
35281   gtggtggcac atgcctgtaa tcccagctac ttaggaggct gcggcgtgag aatcgcttga   35340
35341   actcgggagg cagaagttgc agtgagccaa gatcttgcca ctgcactcca gcctgggcaa   35400
35401   cagagccaga caacatctca aaaaaaaaaa aaaaaattca agagagtttc gcattctccc   35460
35461   gtgcaatact tccctgcttg ttgtagtaga gatgcgtcct gtgccttttt aggaacatgt   35520
35521   tctgaaagat ggcttgggca actgtgactt tagtgctcta tccccccagc actgccctgg   35580
35581   tacccatcct gtttagaggg ctcagagcag agagcacctg cctggcaggg cccgtctctg   35640
35641   actttgcctt gctgctcctc ccagcactgc cctggtaccc gtcctgttta gagggctcag   35700
35701   agcagagagc acctgcctgg cagggcctgt ctctgacttt gccttgctgc tccccccagc   35760
35761   actgccctgg tacccatcct gtttggaggg ctcagagcag agagcacctg cctggcgggg   35820
35821   cctgtctctg actttgcctt gctgctccgc acagcactgc cctggtaccc atcctgtttg   35880
35881   gagggctcag agcagagagc acctgcctgg tggggcctgt ctctgacttt gccttgctgc   35940
35941   tccgcactgc actgccctgg tacccgtcct gtttggaggg ctcagagcag agagcacctg   36000
36001   cctggcgggg cctgtctctg actttgcctt gctgctccct gttatcagca ctcttgtccc   36060
36061   tgtgtcctcc gggtggcctg cagggcaatg gaagatgagt acttagtaga aggttctagg   36120
36121   tgggcacatg agggttcctt gccagcacca gggctttgtt cacacaggtg ttgcatgaag   36180
36181   ccatccagcc aagagccagg gctccatgcc tctgagccct caggcactgc atcatgctgg   36240
36241   gcctcagctc catacctgcc gcgtgtctgt ctcaccatca ctgtgctcaa ggaaggtcgc   36300
36301   caccagatgc tcctctgtgc gccgggcctg ctggggctgc cctggggcct ggaaagtgct   36360
36361   ttaagcaggt cctttgtctc gtgtcagggg atgggctcca aagttagtgg ttggaactaa   36420
36421   ctttgccatc tgctggaggg ctttgcccct gccatgcctt gagcccacac atactccagg   36480
36481   ggtgactgac acagttggtt ttgcatcaga attggccatt gccacctctg aggggctggg   36540
36541   aaatgggtga ccctgcccca cagtgcctgc actgccccca gcagacaatg ctgggggagc   36600
36601   agcttcccac caggcctggc ttggggcttc tccagggaag cccaggtaca cctcccagcc   36660
36661   tgtaggtgaa ggtgcctgga atggaactcg ctattcccag aggcacagag ctcccgtcac   36720
36721   agcggctggg tgacagcagt aattctcgca gatgttcagg ccctgggacc ccagaagtga   36780
36781   aatgacccag ggcgtcagca ggaaaggagg ccccactttt tcaggacctc tccctccaac   36840
36841   cagctccacg tccttcccaa agctgggccc agcgtggccc tcatagccag ctccgtctct   36900
36901   ctctccttgg gcctgctgtg actgcaggca cggatacact ggggagacgg gatgtagaaa   36960
36961   gctgtgggaa gagggagcaa cggcagggca ggggccagtg gggttggggg gggccgctgg   37020
37021   ccctgccttt ggatcatctc cgacttgatc agcatgaacc cctgactcta gagggaggct   37080
37081   gatgggccag ggcacatgtg ggtccccctc actgcctccg cagcagtgga cctacagcca   37140
37141   tgctctttga ccccatctct tcctttcatg ggcacacagg tgacccgagt ctctgtttcg   37200
37201   tgcaccttcc tgcctcttct ctgcccctca gttgggctga gacacatgag gtgctgtgat   37260
37261   gcatgctgca tttggccctg acttaggtgt gacgcgtttc catttttaaa tcgagtgtaa   37320
37321   agaactggcc tccagaaaca cggaagcact tttagtaggg atttgaaaat ccgcagatcg   37380
37381   ttgtgtatct cagagcccag tgtttttctt gaaattcaca ctggaaacaa atgaggatac   37440
37441   tgggggaaat gtgcagtccc aggacatgag agatgcgagc ttattacgaa tctgtctttg   37500
37501   gtaccaagcc acaatataga gatttgtgaa aatctttaaa aatcaacttg actgggccgg   37560
37561   gcgcggtgct cacacctgta atcccagcgc tttgggaggg caaggcaggc ggatcatgag   37620
37621   gtcaggagat cgagaccatc ctggctaaca aggtgaaacc ccatctctac taaaaatacc   37680
37681   aaaaaaatta gccaggtgtg gtagcaggcc cctgtggtct cagctactcg ggaggctgag   37740
37741   gcaggagaat ggcgtgaacc cgggaggcgg agcttgcagt gaaccgagat cgcgccagtg   37800
37801   cactccagcc ttggggggca gagcaagact ccatctcaaa aaataataat aataaaaaga   37860
37861   tctggaacgt tttcgtcccc tcaggaagtc atccctgccc caggcatcca cggaggtcaa   37920
37921   ggccttgcca accccacttc ctgggtccag ctctcaggtg gttctccctg tggcctccag   37980
37981   acccgggctg taccggctgg tttcgcaggt tgcctgtgct catcctgccc tctccggtga   38040
38041   gagctgagcc ggtggtgttt ttttcagagc cagctggccc tgcaggagct cagaaacctg   38100
38101   ggcggctggg cctatgggct ctggagttct gcccagggtg gccaggtggg cagcctttcc   38160
38161   cccgtgctgg ttcctgtagc aaggaggagg ccgtgtgctg gggcccttgt gtcaggagct   38220
38221   gtctctggaa aggctgaatc gaggaaccag cctctgcctt gtccgtcgat gttgtggggt   38280
38281   tagtggcttt gtcccagagt ttcaaagtgt gggtaagtgg tttctgggtt tgccagtttt   38340
38341   cttagccctt aggggaaagg gggtgggagc ctgccctcag ctggcttcgt aaaaacacag   38400
38401   tatctgtgct tgagttacac gcccggcgtc cttttgcgtt ttgagacctc agtggagtgt   38460
38461   gcgggccctg agtagtatgc acccactgac agtgaaccag atgctgcccc cctgcggttc   38520
38521   cagtgtatgt cagtgccagc cacgtgccca ggacccaccg ttcccaggga tacaagatcc   38580
38581   cgtggcccat ggtggcagct gcggcacaca gcgctgcttt ccagagctct cagtgcggac   38640
38641   aacagaggcc ttgcattcag tcacctggaa aacccaccat ccacattgga aacccagtct   38700
38701   ctccggaatg agaaatttgg ttggttttct ttagcttttt gtttttttgt ttgttttgtt   38760
38761   tattttttga gacagaatct cactctatcg cccacgctgg agtgcagtgg cacaatcttg   38820
38821   gctcactgca accttggctc actgcaacct ctgccgccca agttcaagca attctgttgc   38880
38881   ctcagcctcc taagtaactg ggattacagg tgcctgccac tgcgcccagc taattttttt   38940
38941   gtatttttag tagagacagg gtttcaccat cttggccagg ctggtcttga actcctgacc   39000
39001   tcatgatcgg cctgccttgg cctcccaaag tgctgggatt acaggcatga gccaccgctc   39060
39061   ctggccctgg ttggttttaa ttaagaacat tttcaaacat ccacgtggca tacccgttat   39120
39121   ccagatctaa cgcccattaa tattttgcca cttttttgct ccaactaaat taaactaaat   39180
39181   tctggaacat tctgtcattt tgcccctgca tattccactg tgcatctgtt aatataaaat   39240
39241   atggactttt tgtacataac cacaagactc ttctcacacc tgacaagatt aacaccttca   39300
39301   tctgttcttt tagaggtttt gttcctttgt gtgttctttg tcatctgttt tgttttgttt   39360
39361   tgttttgttt cgtttcattt cgtttttgag tcagaatctc accacgtcac ccaggctgga   39420
39421   atgcaatgac accatctcag ctcactgcaa cctctgccac ccgggttcaa gcgattcttg   39480
39481   aacctcagcc tcctgagtgg ctgggatgac aggcacacca ccacgcctgg ctaatgtttg   39540
39541   tatttttagt agagatgggg tgtgttagtc cattttcatg ctgctgataa agacacacca   39600
39601   gagactgggt aatttataaa ggaaccaggt ttaatggact cacggttgta catggctggg   39660
39661   gaggcctcac aatcatggca gaaggcaaaa gtcacgtctt acatggtggc aggcaagaga   39720
39721   gaatgagagc caagcaaaaa gggaaacccc ttataaaacc atcaggtctc gtgggactta   39780
39781   ttcactacca caagaacagt atgggcgaaa ctgctcccat gactcagtta tctcccacca   39840
39841   ggtccctccc agaacatgtg ggaattttgg gagctacaat tcaagatgag atttggggag   39900
39901   ggacagagcc aaaccatatc atagtgtttc accatgttgg tcaggctggt ctcaaactcc   39960
39961   tgacctcaag cagtccacct gcctggacct cccaaagtgc taggattaca ggtgcgagcc   40020
40021   accatgcttg gccccagctt tttgttgttg ttgttgttgt tgttgttgtt gttgttgttg   40080
40081   ttttttgaga tggagtcttg cactgttgcc cagcctggag tgcagtggtg cgatcttggc   40140
40141   tcactgcaac ctctgcttct tgggttcaag tgattcttcc acctcagcct cctgagtagc   40200
40201   cgggattata ggcacctgcc atcatgcctg gctaattttt atatttttgt agagacaggg   40260
40261   ttttatcatg ttggccaggc tggtcttgaa ctactgacct caggtgatcc accagccttg   40320
40321   gccttccaaa gtgctcatat tacaggcatg agccaccatt cccggcctat ttttaaaggg   40380
40381   tctggagtca acagtgcatg gatccagaac cgtgggaaca aaggggtggg cacaagggcg   40440
40441   gggtgggggg tgtgagttta gagaggcttc tccctataaa gctgagcatg aactacttgg   40500
40501   cacacctgac gttgaaccag gagctgagaa ccacacaagt taggagtcag agcagagctg   40560
40561   ctcaggacgt cagtgctggc cctgtcccag gtcaagggga taccccggga agtggctgga   40620
40621   ctgagccaag tatcagctag tagtgggtgc tcaaggctgg tgtagagggg caccgcctcc   40680
40681   ctgccagcac tgtcctgaca cttggacccc atcagctcgt tccagcagag aaccaccctg   40740
40741   gggaggggcc tagctatctc cactccgcag agaaggctcc aggaatctga ttaactaagg   40800
40801   ctgagccagc agagagacca gattcagcgt ctaaattcct ccccttgtca ggaaagggaa   40860
40861   ggttgtgcag aaacctggac agtggacgcc gcgggcactt cccacccatg gcagcaggag   40920
40921   ggcgggagct cagagaggct gggctcgccc tgccagtgga gtggggactg ccagataaaa   40980
40981   gacgaggtct ttcctgggca gtgagtgagt cctgggggcc caggggcttg cctccacacc   41040
41041   ttgcacctgc ccccagcagc tttcagctgc ggatttcacg gcctttcctg attgttgttt   41100
41101   gactccgtca tttctgttgg tgattccaaa atggtgactt tctaattcag tcattatttc   41160
41161   tacttttatt agctggcatt cttctgtaaa gaactttcct caacgctgag atgaactacg   41220
41221   cagttcctcc taaaaaagga ggatgaatgc agcatctttt cccatttatt tatgggtttg   41280
41281   tttatttatt tatttttaga gacagggtct tgctatgttg cccaggctga tctcaaactc   41340
41341   ctgggttcag gcgatcctcc cacctcagcc ttccaaagtg ctgggattac aggcatgagc   41400
41401   caccacaccc agccttccat cctttccttt tttttttttt tgagatggag tctcactctg   41460
41461   ttgcccaggc tggagtgcag tggcgcagtc ttggctcact gcagcctcca cctcccgggt   41520
41521   tcaagcgatt ctcctgcctc agcctccaca gtaactggga ttacagttgc ccgccaccaa   41580
41581   gcctggttaa tttttgtatt ttttgtagag acagggtttt gccatgttgg ccaggctggt   41640
41641   cctgaactcc tgacctcagg cagtccaccc accttggcct cgcaaagtgc tgggattaca   41700
41701   ggcgtgagcc atcacaccag gccccatcct ttccttttaa cgactaattt ccaacttaaa   41760
41761   gaaccaaggc ttctgttttc cccttctcgg tgcccagcac ttggccggcc agccttcctc   41820
41821   cctccattcc tctcttcctt tctatacaaa cttccttgtt aaataaaaca ggggggctgc   41880
41881   tcctcccgcc cctggattgg atgcactttc ctgatttaaa ggagtccttg gccactcgtg   41940
41941   accccgactt gaactgtggt gtcccccaaa gtctctttct ttccgcccag gagtgttcac   42000
42001   ttgctgggcg gggaggagaa attggggtgt gacccactca gcacaaaccc acgccctggt   42060
42061   cataaagccg caccatttcc cctgcaaatc cagccgttca ctgccccggc caccgggctg   42120
42121   ctttgaaggg ggatgaggca tgggggctgc tgaacccaca actgtcactg gcagccactg   42180
42181   gctggagttg agagaagtca ggctggctgg ggccgttgac cctcggaagg accactgtca   42240
42241   taagatgtga gaccagtcag gggcagctca gatggggaga gaggctggcc agggcttcct   42300
42301   tcagctgggg ctgagcagtg gagggcctgg ttccccatcc tgcctgccct cctgggcctg   42360
42361   ggtcttccca gcgatggggg cgactgcagc gcctcttggg agggcgatcg tgagaggcag   42420
42421   aggcctctga gtgctggctg aggggtgtcc acccgtggga catgctccgt gctcttctgt   42480
42481   ctcgcctgcc tcacaagctg agcatgagga agaccaggct gtgaggtgac gcgtcccccc   42540
42541   cacccttccc caCAGGTGTG AATGACAGAG GTGGTGCCAT CCAGCGCGCT CAGCGAGGTC   42600
42601   AGCCTGCGCC TCCTCTGCCA CGATGACATA GACACTGTGA AGCACCTGTG TGGCGACTGG   42660
42661   TTCCCCatcg agtaagtgga gcggattgca gggttgggga gagcccgtga gcctcaggtg   42720
42721   cagaagctgg gcggcggggg tgggggcctc ttgggccctt aggaccgtgc tgcaaagatg   42780
42781   ggaatggcct ggaggggcca caggggtccc aggttaccca cctcatctag ggacccctgc   42840
42841   tgctgggctc tttccacctc tcagggtgtg cagagttccc cagaagggct ctgtgagaaa   42900
42901   tttcagttac agagctatcg ggtgtggtgc tatttataat tcagaaaatt tagaagccac   42960
42961   tcaagtatct tcacagcaag gagttggtta catgcattag agtaattaga gtatgtgcat   43020
43021   ataaaagtgc aatattattc agccgggaaa aaaaaacctg tcaaagagtt atattttttg   43080
43081   atagagaaat cttttttaca agatattaaa ggagcctgta atcccagcag tttgggaggc   43140
43141   caaggagggc agatcacctg aggtcaggag ttcaagacca gcctgaccaa catggagaaa   43200
43201   ccccgtctct actaaaaata caaaattagc caggtgtggt ggtgcgtgcc tgtaatccta   43260
43261   gctacttggg agactgaggc aggagaatca cttgaaccca ggcggtggag gttgcggtga   43320
43321   gccgagattg cgccattgca ctccagcctg ggcaacaaga gcgatattcc gtttcaaaaa   43380
43381   aaagaaagaa agatattaaa ggaaaaaagt cagtctagaa aatagtatgt accacgatcc   43440
43441   tatttttatt tgaaaacatg tacaagataa aattttataa tgataggtat gaactgagcg   43500
43501   ggggtgaaaa aaattttaca agggggtatg taccatttaa cagtgtttca gtatttgagg   43560
43561   tgggtagatt aatattaggc cctatgattg tttcttcttg tctgtcttgc ctacaatata   43620
43621   tgcacataca gcttttttga tgaaaaaagt tgacacaaac tttgaaaatg gaaaataaac   43680
43681   aagatcttgc cagccaccag catttccttg agtgttcacc tcagactgac tgaacctcat   43740
43741   gctcttggca gggcggtggc agggacccct gtgcgtcttt gtggaagcgg gaactgtcac   43800
43801   agtccaggtg atgtgggctg gcggtggcaa catgagttaa aaaactgttc ttggctgggc   43860
43861   gcagtggctc acgcctgtaa tcccagcact ttgggaggcc aaggtgggtg gatcacctga   43920
43921   ggtcaggagt tcgagaccag cctggccaac atggtgaaac ctcatctcta ttaaaaatac   43980
43981   aaaaattggg ccgggcgcag tggctcacgc ctgtaatccc agcactttgg gaggccaagg   44040
44041   caggcctgag gtcaggagtt cgagaccagc ctggccaaca tggtgaaacc tcatctctat   44100
44101   taaaaataca aaaattgggc cgggcgcagt ggctcacgcc tgtaatccca gcactttggg   44160
44161   aggccgaggc gggtggatca cgaagtcagg agttcaagac cagcctgtcc aaggtggtga   44220
44221   aaccccgtct ctactaaaaa tacaaaaaaa ttatctgggc atggtgcagg cacctgtaat   44280
44281   cccagctact cgggaggctg aggcaggaga atcgcttgaa cccaggtggc agaagttgca   44340
44341   gtgagccaag attgtggcac tgcaccccaa cctgagcgac agtgagactc tgtctcaaaa   44400
44401   taataataat aataataata ataaataggc ctggtggcac gcacctgtaa ccccagctac   44460
44461   tcgggaggct gaggcaggag aatcacttga acccgcgagt cagaggttgc agtgagctga   44520
44521   gatcacaaca ctgaactcca gtctgggtga cagagtgaga ctccatctca aaataaaaat   44580
44581   aaaaacgtgt tcttcagccc agcaatttaa ctgctggaaa ctaatctaga gaaataaaag   44640
44641   ctgcagtgag tgcatagatc agactctgcc cagggttgcc tgagagccag tggagccacg   44700
44701   ctggaccgtg ggccttggcc atgtgagcca cccagcctgc ctgtctctcc tgcagttctc   44760
44761   gtgggcctaa ggtctcaggt tcccaagact gtgacatgaa ccgggctgtg aggcagcaaa   44820
44821   actaacccta cacaccctag aaactccatg tgcctctgtc ctcctgacct tgtctctctg   44880
44881   gggctggggc tggattcgcc tgttaatgac catgtcctgg gcctttatgc ccactgtttt   44940
44941   ttttgcctgc tccgctcaga ggggtcttgg cctcattgtt gatgagcagc cgttagcagc   45000
45001   ctcagcctca cattcccctt aagggcgggt tcctccctgt cagggaaggc attgtaaact   45060
45061   caaacgcctg tcagctgtga acctggctct tcctggaatc actccactcc cctagtcttc   45120
45121   agtgtccaga agtctcacag attctcgtag gcactcctcc agtgtccaag ggtgagaagg   45180
45181   gccctaaaat cttcactcac ctggtggagg aacagggccc tgctgctgac tctccatgag   45240
45241   ttgcttccat ggagacagtt tcatgtcgga taaaattatt tttcccgggc caggcgcggt   45300
45301   ggctcacacc tgtaatccca gtactttggg aggccaagac gggcagatca catgaggtca   45360
45361   ggagtttgag accagcctga ccaacatgga gaaaccccat ctctacttaa aaaaaaatac   45420
45421   aaaattagcc gggcgtggtg gcacatacct gtaatcccag ctactcggga gaccgaagca   45480
45481   ggagaatcga ttgaacccag gaggcaacgg ttgcagtgag ccgagatcac gccattgcac   45540
45541   tccagcctgg gcaacaagag caaaactccg tctcaaaaga aaaaaattcc catcagagat   45600
45601   ccccagtcct gtctagacag atcactgctt taagaaggtg gctgtgacag ttaggtagag   45660
45661   acttaagtga tgggcacact cctcggcagc cttagagcag caggcagaag tggcccagag   45720
45721   ctccctgtgg ttctgatgtc tagagcacga ccatagttgg acttgacctg tggcaggttc   45780
45781   acctgagtat gttctgtttC TCAGGTACCC AGACTCATGG TATCGTGATA TCACATCCAA   45840
45841   CAAGAAGTTC TTTTCCCTTG CTGCAACCTA CAGAGGTGCC ATTGTGGGAA TGATAGTAGC   45900
45901   TGAAATTAAG AACAGGACCA AAATACAtaa agaggtacgt acgtgtgtgc agtgaggact   45960
45961   tggcagtcac tgtcattgga cgggccaagg gggcttgcga tggaatcatg ctgcctgctc   46020
46021   cacagccgtc gtccaaggag cctgtgaccc aaggaatcca agtggccaac gacacttgtc   46080
46081   cctggctggt gcttttctgt gtgtgtgtgt gtgtgatttc atggtgcgtg ggcctccagt   46140
46141   cgtgcccagc agcaggcttc ataaccactg tcgttctgaa gcaggcatga gcgcagatga   46200
46201   tgcattgaga atctgcagtt acaacgtgct atgaaaatac ccctgatttg tgttggcggc   46260
46261   agtgtcatag aaaccgctaa gactgcttca gcttgttgaa ggaaatgcta gttacagtta   46320
46321   gaggtcaggg aaagtacaga gataattttt tttcctctaa cttcacagag ccctttaaga   46380
46381   tctaagaacc ctttgggcat ccgtggaccc acctcagtct cacttcaggc tagcaaaccc   46440
46441   cagtctgaat gtaaacagta agaccatggc catattgttc caaatggttg agtttagtca   46500
46501   agattctgtg tgatgatgtt ggtcatccca gcatctgagg taatgtttac cacccgagga   46560
46561   tttagccaag gagggaaaaa cccaccaaca actggcagat ggttcaattt gtttggcttg   46620
46621   aggttatttc tttaaaagtt agagaagggg ccgggcgcag tggctcatgc ctgtaatctc   46680
46681   agcactttgg gaggccgagg cgggcagatc atctgaggtc aggagttcaa gaccagcctg   46740
46741   gccaacatgg tgaaacccca tctctactaa aaatacaaaa attagccggg cgtggtggca   46800
46801   ggcgcctata atcccagcta tttgggaggc tgaggcagga gaatcgcttg aacccacgag   46860
46861   gcagaggttg cagtgagccg agatcgtgcc attgcactcc agcccgaggg acaaaagcaa   46920
46921   gacttcgtct aaaaaaaaaa aaaaagaaga agaagaaaag ttagagaagg cctgggcaca   46980
46981   gtggctcaca cctataaccc cggcattttg ggcagatcac gaggtcagga gttcgagacc   47040
47041   agcctggcca acatcgtgaa accttgtctc tactaaaagt aaaaaataaa ttagccaggc   47100
47101   atgatggcgc ttgcctttaa tcccagctac tcaggaggct gaggcacaag aatcacttga   47160
47161   acccaggagg cagtggaggt tgcagtgagc ggagattgca cttttgcact ccagcctggg   47220
47221   tgacagagtg agactctgtc tataaataag taaataaaag tgcaagaagg cctgtctctc   47280
47281   cctttaagga cccgaatcca ctggcatcta ccctgttttg cctgtggtca tactctgtct   47340
47341   ggcacagctt ttttctcctg agtcactttt tctgccctag cttcctcctg agcttttttc   47400
47401   tttgattttt aagagctaag atgtagcaga aagcaagtgt caacattctt ttctctcctc   47460
47461   tttttttttt attgaaacgg agtctcacta tcacccaggg tggagtgcag tgatgcgatc   47520
47521   ctgatcccgg ctcactgcaa cctccgcctc tcaagtagga ttttagacgt gcgccaccac   47580
47581   accaagctaa tttttgtatt tttagtggag atggggtttc accatgttgg ccatgctgat   47640
47641   ctggaatccc tggcctcaag tgatccgcct gcctcgcggg agtgctagga ttacaggtgt   47700
47701   gagccaccgt gcccagcctg atctctcttg ttaatgggac acgtggtccc ccccttcccc   47760
47761   caatgactca ttcccctgaa ccccatcccc ctccgggtgg ctttcctgag tgccccctgg   47820
47821   tgactgtgtg cctgccccca ggtggcggct gggtctcttc ctcctctgga atgtgtttgt   47880
47881   gttccctcga ggccgacatg gggacccttt ggctcatgtt cccggctctc agtagagggc   47940
47941   cctctggcct gcacgctggc actcattcat ctggcccctt cctctcaggc ttagtgagtt   48000
48001   caaggtcagg gcaaagtaga ccctgttaag agatgtcagc tggggaacag acacccttcc   48060
48061   tgcaggcctg gagtaacaag agtgataagg acgccttcct ccctggactg acatatctgg   48120
48121   gtgaactgtg gcttgaagag ggctgggaga gcagggagcc tggacaggct gaccccagcc   48180
48181   cagcacgtgg gagcagaaag gccttcttgt tctttacgag ttggaagatg ataagagcct   48240
48241   catgctgatc agattcatga ctcccacccg gaattccatc tctagaacca agagatggtg   48300
48301   ggtggcttta cgcaggtgtg gcggtgtcct ctgcctgtgg gggcagcaga aggggttgga   48360
48361   cggccgccca agtctcactc ctccaagatc acctggggca gcgtgcgatt ctttaactga   48420
48421   acctctaaaa ctttgcattt gtccactgtc ctgcatccag gcctaccagg tgacatgcgt   48480
48481   gcattcccat gaggcccgcg tggtgctgtg tagttgctgc cttcatgcca taactttacc   48540
48541   ttgtgctggc atcagagcct cattcccgtc cttggctagg cctcccacac acccctagga   48600
48601   gaagctcctt ttgtgtgtgt tcttcttttc agctgttttt caccagaagg gcataaacgc   48660
48661   tctcatttcc ttggggagtg ggggcccctc tccagtacct cttgattctg cccctcccag   48720
48721   tcggtgtccc tctggctgtc gtgggaagtc ggtgcggagc ccgcctgggc cgggctgtgc   48780
48781   agtgagccgt gcaccagacg tgtgagcctg actttctctc tgactcttCC TCTAGGATGG   48840
48841   AGATATTCTA GCATCCAACT TCTCTGTTGA CACACAAGTC GCGTACATCC TAAGTCTGGG   48900
48901   CGTCGTGAAA GAGTTCAGGA AGCacggcat aggtaagggc agccgggccc gcggcttggc   48960
48961   gcccacccca cccccttgcc ctaccccacc cccatcccat ctgcacccag tctcttccct   49020
49021   ggccccaaca actctggctc gtgaacatcc ctcagtctca tcttccatcc tcgttcccgt   49080
49081   cttgggccag accttcatca tccctcccct gccagcacac ccaccacctt cagccatcct   49140
49141   ctttccacat gcccccaggc ctttctgctg cagcctcgct cagcccccag gatggagctg   49200
49201   aggaaactgg cacctctcac ttctgctgcc gccacacgca caactcgtgt attcactgct   49260
49261   cacgattcag agtagaaagc gtgaacacgc acgaggaagc aacactcacc gtttctccga   49320
49321   tgtcccaccc cactcggcca cacggccagt gagcggcaga gtcttaatta attttaaacc   49380
49381   caggcccatc tagtccatgt tttcctgggc tcacatttac cctgtttgtt gtctgaaagg   49440
49441   gagtctccat gcgggcccag cccatgggag ggcgctacca ggccacctct gcagtccctc   49500
49501   ccagcagtct gtagctacca ggctccatct ggccatgaga ttttagggac tttgacagtg   49560
49561   gtggtgaaga aaggctggtc tctgatacgg tgggccgaga catctccgag agactcatgc   49620
49621   aaagccccca tcctagccca gtcatccttc cttcctaact gctctgcctg cattaccttt   49680
49681   acctcttCTC CCCAAGGTTC CCTCTTACTT GAAAGTTTAA AGGATCACAT ATCAACCACC   49740
49741   GCCCAGGACC ACTGCAAAGC CATTTACCTG CATGTCCTCA CCACCAACAA CACAGCAATA   49800
49801   AACTTCTATG AAAACAGAGA CTTCAAGCAG CACCACTATC TCCCCTATTA CTACTCCATT   49860
49861   CGAGGGGTCC TCAAAGATGG CTTCACCTAT GTCCTCTACA TCAACGGCGG CCACCCTCCC   49920
49921   tggacgattt tatatcctta acttctgggg gagagggact gtggcttcct gtccataagg   49980
49981   tggcagagcc agtgagcaag ttggagctgt ggtccccctc agatgatgtt caggtggcca   50040
50041   agcttatgga tgcttctctc ccttacctga tcgtgttgtg ggtaaacctg acacacattt   50100
50101   gggtaaatcg agttgcacat attaccatgt tgcccaggct ggtctcgaac tcctaagctc   50160
50161   aaatgatccg cctgccgcag cctcccaaat tactgggatt ataggcatga gccctgcacc   50220
50221   cagctggaga gcctcctgct ccacttgcac tggggatcag cagtgcacaa aacggacagg   50280
50281   atcccctgtc ctcccagagc ctgtgctagc agaggggaaa caagtgcgga gagaagagat   50340
50341   ttttactttt tttgaatact tgggttcaaa ccttccttat aggatgcatg acccaaaggt   50400
50401   atgcccttcc ctgcttcttc ctccttaact ttcactggcc cctgacaggt cagagggaag   50460
50461   ccaggaaact ttataatagt cagaatgtgg cccaaaaaaa tgctgtgcgt gtgtgtgtgt   50520
50521   gttttcaaat tcatgagtct aggatttatt cattacatag aataataagc aggaaagaga   50580
50581   ggggtgaccc cacactccac aggccgtcta gcttatgtga agacaggcat ccagggggtc   50640
50641   agcactgttg accccctcct tgtcatatgg acagggctct gtccctcttg ctgccacaaa   50700
50701   ggttgagaat ctagggagaa ccagaagcac ctgcccttct gccaggcccc ttccccaccc   50760
50761   cccgtgcatc cctgggtgtg gtgtccacat gcctgctgcc tcactcagaa ggcccttctg   50820
50821   tccccagacc ccaccctctg ttgttttgca cagcagaggc cacttcgtct catgagcctt   50880
50881   tccagctctg cagaggctta gcgggctctc agcctccgaa gcctggcttg ccatctgcac   50940
50941   acagtcccac aggccactgc gcgggcccct gatgactgtg ccctggcgag cgtggtcagg   51000
51001   gcaagtcgga atcttcctta aCAGAGCCCC ACGGACTACA TCCAGCACCT GGGCTCTGCA   51060
51061   CTAGCCAGCC TGAGCCCCTG CTCCATTCCG CACAGAGTCT ACCGCCAGGC CCACAGCCTG   51120
51121   CTCTGCAGCT TCCTGCCATG GTCGGGCATC TCTTCCAAGA GTGGCATCGA GTACAGCCGG   51180
51181   ACCATGTGAT GTCGGCTGGG CAGCCGCCAC CAGGCCCCAC CCTTCGGCCG CCCGCAGAGC   51240
51241   CCGCCTTCCT GTCCATCTGA CCCCTTCTGT TTTCTGCAAG GAGCTGCCAG CCATCTAACT   51300
51301   GGGCTCGTCG GCCTGCCCCA GCTGCAGGCC CGGTGCTACA CGGGCTCGGG AACAGAACAT   51360
51361   CGTGGGCATG CGCAGAGCAT GCccatccgt ggcaggtacg ccacagcaga cacaaaggta   51420
51421   tgggagcttg gtgcctccag ccacaaaagt ggaaggccct ggatgggcac agagaacggc   51480
51481   agagccggaa ggggccgtgg ggactgcaga gtccaccacc ttatgcacca gcacagccca   51540
51541   gaggtttggt gacttgtgcc aagctaacac agcaggctcc atggcaactg ggctgtgcac   51600
51601   ccgactttgg atccatcagt gcctttattt gtgtggggac cgagaggcgc ctagtggctg   51660
51661   caggcagaca ccatggcctg gagaagggct catgctcctg gagcacccag gcccagctgt   51720
51721   gtggcccata ggcagggtgt ggggtgggca gagtgtctcc gccgggcctt caccctgccc   51780
51781   tgctcttCTC TTTCCCACAG GCTCTTCAGC TCCCCTCCCT GCTTCTGGAA ACCTCTGCCT   51840
51841   GCTGCCCTGG CCCTGCCCCC CTGCGCATGC ACCGTCCCCA GGGCTGACCC AGTGTGGCTG   51900
51901   CATTCACTGG GAGGGGCCTG CCCTCACTGG GCCTCTCCCA CTCCGCTGCC TGTTCTTGCA   51960
51961   GCTCCTTCCT GGAAAGCTGG AGGGGACTTT CTCCTGCAAG GGAGGAACGC AAGTATTATG   52020
52021   GACACACTTG ACCGTAAAGG CACAGGAGCC TCGGAACAAG GGGGCGCAAT AAAGGGAATG   52080
52081   GCCCGTCCCC TTCCAGAACC AGCCCAAAGA AGCCTGGGGG GTGAGGAGTG GCCCCCACTC   52140
52141   CTCCATGAGG GGCTGATGAG GGGTGGGCAG CCTGGGGGAG GCTTTCCTCG CAAGCACAGA   52200
52201   GCTCTGAGGC TCAGCCCCCT GGCACAGGCG GTCACGCATC AGGACGGTTC CTACTCCTCA   52260
52261   GCACCTTCCG TGCAGTTACC AGTGCCCTGG GAGGTCACAC TGCCCGTCGG ACCTTGGCAT   52320
52321   GCTCCATTCA GCTGACCTGC TGAGGACAGG CATCGCCGAG ACTCCTTGGG TCCTCCCCGC   52380
52381   CCTCCCTCAT GCTGCCACAA GCTGCTGCTC CAAGGCCTGG CCACATGCAG ACAGGAGGAA   52440
52441   GCTGAGCTCG ACATTAGGCC TCAAGGCTGC CATCTGTCTT GTAGGGCCTG GCCTTGTGGG   52500
52501   CAGGGGGCAG TCCTGTGCCT TGTGGGCCCT CAGCCTCTGA GGGCAGAGAT GCTGTCAGTG   52560
52561   CCGCAGGTGC ATCACATACT TCTAGCATCC TCTCCACCCT GCATTCCAAA TGCTGCTTGC   52620
52621   TGCCTGCCCT GCCCTCCGAT GCAGGGGTGG GGTGGGGGGC GGAGTCCCGC CCAGCATAGC   52680
52681   TGCAGTGTCA CAAAGCCATG GCAGAGGGTC CTAGCGGCGC CACCCTGCCC CAGCCTGAGG   52740
52741   AGGAGGGAGA GGGAGGAACA ACCCTGGGCA GACGGGGCCT CAGGGACCTG TGTCCTTCCG   52800
52801   CCTCCAGAGC TGCCCAGCCA CGGGCTCTCA GGGTGCTGGG GCAGCCCCAG GTCCCCTCTT   52860
52861   GAACTCAGCT GGGGCCAGGG GCCCTCAGAA TGAAGGCAGG CACCAGGCAG GAGCAGCATC   52920
52921   CCCCTCCTTG ACGGTGCTGG CAGGAGGGCC GCGCCATGCT GACTGCTTGA ACCTCTGCTG   52980
52981   ACCTGACAGT GCTGGCGGGA GGGCCGCACC ATGCTGACTG CCTGAATCTC TGCTGAGGCT   53040
53041   GCCTGCCTGC CGGGCCCAGC TCAGCGCCCT CTCCACTGCG AATCAGTGGC GATCATGTGA   53100
53101   TTTCTATTTC TGCCCCACAG GGTAAGGGAC GAGTCTTCTG GAAGGCTCTG CCATGGACAT   53160
53161   TTGTCCTCGG GCTCAGAGGC CCCACCCTGC CCCACACCTG CCCCTGATCA CTGCAGTGTC   53220
53221   CAGCCCAGTG TTGAACAGAT TGTAGCGTTC TGTCTCATTA CGAGCAAATA AATAGACTTT   53280
53281   CAttggagtt cgtcacatcc tgtttcccgc acccgcctgg ctgcacctcg ggcctcaccc   53340
53341   tgtagctgaa gttggcctcg agctacttgt cactggcaag gcccaaggat ggcttccaga   53400
53401   taaaggggac agtggttttg tgtgattaac cctgtcagag aatgaggacc tttggccagg   53460
53461   cacggtggct cacgcctgta attctagcac tttgggaggc cgaagtgggc ggatcacgag   53520
53521   gtcagatcga gaccagcctg gccaacatgg tgaaacctca tctctactaa aatacaaaaa   53580
53581   ttagccgggc gtggtggtgt gcacgtgtag ccccagctac tcgggagcct gaggcaggag   53640
53641   agcttgaacc caggaggcgg aggttacagt gagctgagat ggcgccattg cactccagcc   53700
53701   tggtgacaga gcgagactcc agaaaaagaa tgtgaaactg gggaagaggt tctagagttg   53760
53761   agaagcacat taggtccttt tttcactgga aggtccccag cagctgccct gtctgggcat   53820
53821   ctccctggct gtaggccttg agctggggcc cagtccaggc aggcggctcc aagggtgatt   53880
53881   tggtgcaccc tgctgtggag cctgaggtgc gtgcccaccc agcacagacc tggtgcttcc   53940
53941   gtcagcctct catggaaact tctggtcacc ctcaagggat gatattgttc ctcttagaga   54000
54001   tgaggagaac tggctcgggg gctgggagtt accaaggagc cacagtttgt gagtgttggg   54060
54061   cccaggcctg ggccactctg aagcctgcgt ggctgctctg ttacaccatt cctgtgcctt   54120
54121   tgacctcatc cagtggccgg gagacatgca acttgccgag ggtcctccca ggagagggtc   54180
54181   tgaagcatct gcaagatgga gtaggggtgg acgctggtgc cctgggaggc caggcagctg   54240
54241   ggcgcgctgg acccatgtcc aaagccatgg ggtgagtgaa accagattaa cccgctgagc   54300
54301   ttgcccacgg gagcgtctgc tggggagaca cagtcttggt tactccagca aggacagttg   54360
54361   cacctttgct gatgagtcag cttgcggtta agagggtaac tctttggggc ccttggtcaa   54420
54421   tcgtgtgacc agttagtaac ttgcccaggt ggggctgcgg ctcctcaggc cctgcttcag   54480
54481   tgaggccagg caggactgcc actgctccag gcctctcacc atagccccac cggaccgcag   54540
54541   agctgggaca caaacgctcg tgctccactg gggggcagaa agggagtgtg ggacccaggg   54600
54601   agaggtagga cacacacagg atgcacctgg acatagcacg gaggccagcc ctgaacggag   54660
54661   ctggctctgc cccaggcctg ctcaggggtg gagcccgagg cagccttggg tctccccgct   54720
54721   ccctgcacac accacccaag gatctcctat agggtagggg tccttcatac tttcaggacg   54780
54781   gagacagact cctggtcttc cattcctagc ccaccggcgt tcagggactc acggggtaag   54840
54841   gggcgtgccc agggatggtc agtgtatttt cttttttttt tttttttttg agatggaatc   54900
54901   tcattctgtt tgcactccag cctgggtaac agagtgagat cttggctcac tgccagcttg   54960
54961   gcctcccggg ttcacgccat tctcctgtct cagcctcccg agtagctggt acaacaggcg   55020
55021   cctgccacca tgcccggcta tttttttgta tttttagtag agacggggtt tcaccatgtt   55080
55081   agccaggatg gtctcgatct cctgaccgcg tgatccgccc gcctcggcct cccaaagtgc   55140
55141   tgggattaca ggcatgagcc accgcgtccg gctgaggtca atgtgtattt tcatgagcgt   55200
55201   ccgcttgctc aggccaagtg ctgctttctc cacatcgact cccaccccag cgtgccatga   55260
55261   ttgtggcttt tttgcctctc agtctgttgg agtgcttctc aaaaaggctt tgggaggttt   55320
55321   tgcgggaggg actgtctaga ggccaattta gggccagttt tctttggggc cagcatgtgg   55380
55381   ctgcagcaga tgtcctctcg ggtaagatcc tggctacagc tgtctgtggc tgagttacag   55440
55441   actgtctttt tttttttttt tttttttttt tttttttttg aaacggaacc tgctctctcc   55500
55501   cccaaactgg cgtccagtgg cgtgatctcg gctcactgca agctccgcct cccgggttca   55560
55561   caccattctc ccgcctcagc ctctggagta gctgggacta caggggcccg ccaccatgcc   55620
55621   tggctaattt tttttgtatt tttagtagag atggggtttc accgtgttag ccaggatggt   55680
55681   ctcgatctcc tgacctcgtg atctgcccac ctcggcctcc caaagtgctg ggattacagg   55740
55741   catgagccac cgtgcctgcc ggagtaacag actgtcttaa agcttcacag cctaagcagg   55800
55801   ggccattctg tttgcttcca attccagctg ggacaggagt cagcagggac tccatgtggt   55860
55861   attagccagg caggctggcg gggctggagg acctgtgtga aagatggccc tacccacagg   55920
55921   gctgcccaca gtgagctcag cagtggccat gggcttggct ccttccttcc atggcttcct   55980
55981   caggctaggc tggttttgca ccataccaca gtcccagggt agactcctta cggggccact   56040
56041   gacctcctgg gaagctgcca ggcttcctta ctgcccagaa gtgacacccc gccacttctg   56100
56101   ccacattcta ctggtaaagc aggatctgga gcctgtccca attcaagggg agggggctac   56160
56161   acaggggcca gaacacgaag acacgtggct catccggggt agcagaaggg ccactgacca   56220
56221   tagcctggga cccccccccc cacccaccca aaatctggag cctggggcaa cctgtgctcc   56280
56281   tctctgagcc tccactcttt gttcagaagt gagtggagtc caggtgcggt ggctgatgcc   56340
56341   tgtaatccca gtacttcagg aggccaaggt gggaggatct cttaagctca ggggttcaag   56400
56401   accagcctgg gaaacatagt gagaccctca tctcttaaaa aaatagaaaa tcggccaggc   56460
56461   gcggtggctc acactggtaa tcccaacact ttgggaggcc gaggagggca gatcacgagg   56520
56521   tcaggagatc gagaccattc tgcctaacac ggtgaaaccc catctctatt aaaaatacaa   56580
56581   aaaattagcc gggcgtggtg gcgggcgcct gtagtcccag ctactcagga ggctgaggca   56640
56641   ggacaatggt gaacccagga ggcggaggtt gcagtgagcc gagatcatgc cactgcactc   56700
56701   ctgcctgggc gacagagcaa gactccgtct caaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa   56760
56761   aaaaaagctg ggcatggtgg tggcccacgc ctgtagtctc tgctactcag gaggctgaga   56820
56821   tggtagggtc acttggctca ggagctcaag gctgcagtga gctatgattg ttaaacatag   56880
56881   ggcccagcgt ggagcctcac ctataatccc agcactttag gaggtggagg cgggagcatt   56940
56941   gcttgaggct gggagttgga gaccaggggc aacatagcaa gaccctttct ctaccaaaaa   57000
57001   aaagtttgta attagctgga catggtggca actgcctttg gttccagcta ctcaggaggc   57060
57061   tgaggcagga agatcacttg aggccaggag ttcaaggctg cagtgagtta agatcatgct   57120
57121   actgcactcc aggctgggag acagtgagac actgtctcaa aaaaaagaaa aggggaaaaa   57180
57181   aagtggatta ggcccctaac ggtctccaag ctccaaggac tttgtattgc tggcctctgt   57240
57241   gcggcctcag ttatgcccag cgtccgcagc tggtggctgg tgcaggcgtc cttccatgtt   57300
57301   tactcagcag cctccctaat gtcagtcttt aagtggtctc ttggatccac ctggcctctg   57360
57361   cgtctctggg gaatgagtgt tgtgggagag agagaaggca gctgcccctc cgccacccca   57420
57421   tgtgactcat cagtggacct caggcccgct gcatcccacc cacacctgcc ccatcacagc   57480
57481   tgctcttggg tgcagcatgt aaacacctgc tctctcagag ctccccctcc tggggaccgc   57540
57541   tacagccttg ggtgtccccc accccgggcc atgcctgcat acttagaaca acccataaaa   57600
57601   ccacccaagg actgaagtct ccaggatctg ctgtcccagg gacacaagaa ctgtccaggg   57660
57661   tgggtacagg agaagggaag gagcctggct gtcctgggca cgtcacatgc gacctggcag   57720
57721   gagcccaaag caggggtggc gctgagccct agcctgaccc gggctgcacc ggctggagtg   57780
57781   accagacggg aaggtcactg aggcaaaccc aggtgctccc gtcttcttcc cataggatgg   57840
57841   agacctggtg gaatagaaca agtgtgttag tccgtcttga cactgcttcc tgagactggg   57900
57901   ttatttataa acaaaagagg tttaattgat tcagcgttcc aggtgtctgg gaggcctcag   57960
57961   gaaacttaca atcaccatgg aaggcaaagg ggaagcaggc accttcttgg caaggcggca   58020
58021   ggacagagag agagagaggc ggtggtgggg aggaagggtg gaactgccaa acacatttta   58080
58081   ttattttttt ctttttttga gacaagagtc tcactctatc acccaggctg gagtgcagtg   58140
58141   gcacaatctc ggctcactgc aagctctgcc tcccgggttc atgccattct cctgcctcag   58200
58201   cctcctgagt agctgggact acaggcagct gccaccatgc ccggctaatt tttgtatttt   58260
58261   tagtacagac agtgtttcac cgtgttagcc aggatggtct tgatctcctg accttgtgat   58320
58321   ccgcccgcct cagcctccca aagtgttggc attacaggcg tgagccactg cacctggccc   58380
58381   accgccaaac acttttaaac catcagatct tgtgataact cactatcatg agagcagcat   58440
58441   ggcggaaccc cccacccccc accccatgat ccaatcacct cccatgagaa ccctccctca   58500
58501   acacatgggg attacaattg gagatgaaat ttgggtgggg acacagccta actgtatcag   58560
58561   caggcttctc atccacagta acagtgctcc cgagggacac cggacaatgt ctggagacac   58620
58621   ttgctgtcac agcttagagg agggtgctac agataccaag tgggtggtgg ccagagatgc   58680
58681   tgcttaacat cctacatgca caggacagcc tccatcccaa agaaagatcc catcccaaac   58740
58741   atcaacagag tcgagtggag acaccccggc acagaggaag cccacacctg ggtgcgcaga   58800
58801   gtctggtccg gctgggagga gaagggctgt gctcatcctg cccagaggga cctgggagct   58860
58861   ggggtcccgc ggagcagtga cctcacctgg tagggggcag gtggggccga ggtccacatc   58920
58921   cctgcctctg ctgctgtcct ccctggtgcc ctccctgacc ccgccctgcc ttccttcatc   58980
58981   cgctgcgccc tccacccaca atgccatggc ctgcatttag gatcctcctg aggcaggagg   59040
59041   atcacttgag ctcaggagtt tgagaccagc ctgggcaaca gcaggacccc ctccccccaa   59100
59101   ctcttaaaac aacagaaaat taggccgggc acggcggctc acgcctgtaa tcccagcact   59160
59161   ttgggaggct gaggtcagga gatggagatc atcttggcta acacggtgaa accccgtctc   59220
59221   tactaaaaaa atacaaataa attagccggg cgcggtggcg ggcgcctata gtcccagcta   59280
59281   ctcgggaggc tgaggcagga gaatggcgtg aacctgggag ttggagcttg aagtgagccg   59340
59341   agattgcacc actgcactcc agcctgggcc acagagcaag actccgtctc aaaaaaaaaa   59400
59401   aaaaaaaaaa gacagtctgt aactcagcca cagacagccg tagccaggat ctcacccctg   59460
59461   agaaggacat ctgctgcagc cacatgctgg ccccaaagaa aactggctct aaattggcct   59520
59521   ctagacagtt ctagactgca tctcaaaaaa aaaaagaaaa gaaaattagc caggcatggt   59580
59581   ggctgaaaag gtgggctgtt gagcccctac ccaccctatg gagccaagct cagcagtgtc   59640
59641   tcatccagga agctctcaca gacaagtatg gtgttcccac aggcccttgc cctagctcac   59700
59701   gcctctcatg ccctggcaac taagagtggg ggcgcggcag acccatccct ggagagacac   59760
59761   aggactgttt ttctcaccaa actggcctga tgacagacag gcagatggac aagaacgtgc   59820
59821   aggccttggc ttttattgag atcagagctg tgggctcccc ggcctctcag ggaggcggtg   59880
59881   gcgggggggc ctgattctgc actcagcccg gcctcccagg tacaagtggc tgactggagt   59940
59941   ctaagcaggc tgcaagggca cggccatgct tctattgctt ctgcccctcc ctcggaacct   60000
60001   cctcctcctc cctctcccca tcacattctc ccgaggccca ggcctgggcg ctgggccgct   60060
60061   gcctgggcca ccccatgtgg cagggccact gccgggggcc gagcccctcc tgctcaggct   60120
60121   gcctcctcgg ccatcctgcc cctcctgtac ccagtcctgg cactcgggat ccctatggcc   60180
60181   tctccagggc cccagagcgg gttctcttgc acaagggaca catggcctct tcccaggtcc   60240
60241   cccaggacct cttgggcctg agcctagaag gactaggctg ggggagggca cccttgtctg   60300
60301   ggtccatgct ggaactggaa gctgaggaaa gaggagagaa aggagtcact tgagggaccc   60360
60361   aaggggaggc tgggggggag gctggcagcc caccctgggg tttccagaat ccgatattct   60420
60421   tgaaaacaga agggaggagg gcaatgcttc ctccttaaca gaatccccag gggagggagg   60480
60481   aggttgaggg aacagaatgg ttcaagctgg aaggaccctc atctaacctg aaccctcatt   60540
60541   ttacaagtga gaaaactgag gcccagcaag ggagacagat tccaaggccc ctcaccgagt   60600
60601   gtggagctgg ggcagtcacc cagccctccc tcccagatcc tccctttttc tcgcaccgct   60660
60661   ttgtccctgg tggattctcc agaccccgct tagctgtgcg tgatgcagag atggggacag   60720
60721   attcatcaag atcttggcct tctggggcat ggtgccactg tggaggcttg ggagtggaga   60780
60781   agggcccgcc tgaggcccca gcccaaccat cccctagggt cttcccccgt gcccagtcct   60840
60841   gccttgacag agctcaccac tgcttcccag gctgtccctg ggcaatcggg cttccagaag   60900
60901   ggctgaacag aggctgttac gtgggcccag agtcccctgt ggcaggtcca gggcccaggc   60960
60961   tgtgccctca ggctgtggca ggcagccccc agccataagc cggcccagcc agtggctctc   61020
61021   acactggcca gtgggtggcg ggtggctctc caggtagagg cccaggcccc ggaggtggcg   61080
61081   cagccggaag ttcttgggct tgcttccctg ggcactgggg cactgcggct gcggggaccc   61140
61141   caggcccccc tcgtagatgt tggggggtgc gtcagggtgg ccggggcgtc cttgggcctg   61200
61201   gctcactgca tctgcagagg agacagcggg agggtggtgg ccagcccccc acagcagcca   61260
61261   tgaggggagg gtgcagtcac atacctctga gaccagctca catgatgggc tacaccccca   61320
61321   gccaacctgg cctcagttta cctgtgtgtc aaatagtctc agtccactgc ctcccctgcc   61380
61381   catgcccaag acacgactcc tcttcccact cccaaccaac agggaggcct gggaagcctc   61440
61441   gggccttggt actaagagtg ctttcaggac ctcaagtcct ttctactacc ctgttctgcc   61500
61501   cgctacccta ggaagagtat tctggtcccc acagagaaat tgcacagtgg gtttgagaga   61560
61561   aagtggccag cccaggggct catggcctgg cccagtggcc attcccctct cccaagcata   61620
61621   catgtccctg aggccacccc tcggctttgg gcccaggtgg ggacagaagc ctatctctct   61680
61681   tcctgccact cctccccaca gcccggcacc ttctcttatg tgcagctcag aaaatgcaca   61740
61741   gaccaaggct tccatggagg gccagtgtgg tggggaggag caaccaggac ttgggtgcag   61800
61801   cagggccctg ctctcccctg cctagggggt acattggcag gtctcccctg gcaactggtt   61860
61861   cttatgacat cacggggaag actcccagcc ttcctggacc cctagtttgg gagaggacag   61920
61921   tgcccaaggc aagggcaggg tgaaagaaag gcatgggaag gggccagaac cctgggggaa   61980
61981   gtccctggtc cctctggctg gggtcaggcc acataaaaca gacagctctg gcaaactgga   62040
62041   gagtccttct ctcaggtgat ctcttggggc cagcttcctc atctggggtg ggaaatgagg   62100
62101   gttcaggagt acagacctag gaagacctag gtcggtactt tgaaaatgct gaaaaggggc   62160
62161   tgggggcggt ggctcatgcc tgtaatccca gcactgtggg aggccgaggc aggctgatca   62220
62221   gttgaggtct gtgggaggcc ggggtgggcg gatcatgagg tcaggagatc gagaccatcc   62280
62281   tggctaacac ggtgaaaccc cgtctctact aaaaatacaa aaaaattagc cgggcgtcgt   62340
62341   ggcgggagcc tgtagtccca gttactcagg aggctgaggc aggagaatgg cgtgaacccg   62400
62401   ggaggcgaag cttgcagtga gcccagatcg cgccactgca ctccagcctg ggctgcagag   62460
62461   cgagactccg tctcaaaaaa aaaaaaaagt taaacattca tctttccgga cctggccaag   62520
62521   caggaagcgc catcatggga gctgacgtcc gccacaagaa ggacctaaag gttcggcgca   62580
62581   aagagcccaa gagccaggat atctaactga ggctgtttgt tggtcaagct gtacaggtta   62640
62641   ccgtccagac gaactaactc cacattcaac caggttgtgc tgaagaggtt gtttatgagt   62700
62701   cgcaccaacc ggccacctct gtccgtttcc cggatgatcc ggaagatgaa gcttcctggc   62760
62761   tgggaaaaca aaacggccgt ggttgtgggg acgcttaacg gatgacgcga gggttcagga   62820
62821   ggtgcccaaa cttaaggtgt gtgcgctgcc cgtgaccagc cggcccacag cggcatcctc   62880
62881   agggtggggg ccaagatcct gactttcgat cagctggccc tggactccct caaggacggc   62940
62941   ggccccgtcc tactctccgg tcttcgcaag ggccgacagg tgtaccggca tttcggcaag   63000
63001   gccctgggaa ccccacacag ccacaccaaa cgctatttcc gctccaggga ccagaagttc   63060
63061   gagcgcgcca gaggcctacg ggccagccga ggctacaaaa acgaaccctc ttattaaaaa   63120
63121   gattttggat gctgacaaaa aaacaaaaag ttaaaacatt caattttctc ttgtcacaga   63180
63181   cgacctgatt tttctttttt tcttttcttt tttttttttt ttaagatgga gtctcacttt   63240
63241   ggcgcccagg ctggagtgca gtggcgcgat ctcggttcac tgcaacctcc gcctcc       63296