Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: HOXA4

Homeobox A4

Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 PDF; Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 Supplement

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens HOXA4 HOX1, HOX1D  7p15-p14  Predicted Maternal

Options

  • Reverse Complement:
  • Margin:
  • Show CpG islands: *
    %GC:
    Obs/Exp:
    Length:
  • Show CpG sites:
  • Bisulfite treat:
    Replace C with hyphen:
    Potential primer sites:

Key

  • Non-coding: acgtacgt
  • Exon: AGCTACGT
  • Primer site: acgtacgt
  • CpG island: acgtacgt
  • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1       aagagcaaga aaaaaggaga aaaaacccag ggctttgtta gccgccctca ggccacacag      60
61      atcctgcctc tttcctaagg ctgtcctagg cctccacttg ctgaagacgc tgctatgtct     120
121     gtctgtggac cccaaaccct ctgcccttaa cccatcccag caccccttcc ccactcttca     180
181     cccgggaccc agttggcttc ttttgctaca attaatttgc tacaaattga aggtacttac     240
241     cccatcctag ctcgattggg aaactcctca gagcagctaa agcgcaacta gagatttgca     300
301     catttaccga ctgcttacac tgatgccgtc tttcctttta aaagttataa aacagtaaac     360
361     tttataagcc ccagttccgg ctatatgaca tttgggtgcc aaatgaatag ggttttgtct     420
421     atgaattaga tcgtaaaatc atccatagca cagacagatc ggctcactgg ctataaaacg     480
481     tcacgtgggg ccattaaagt aagttttatg gttttgggga gttgacatcc aacattatat     540
541     accacataac atataatctc actaacgctg gactccattt gactcttttg caggctacgt     600
601     gtgccgcctg gccattcaaa ctgtcaattt taggtccaga agtgtccaaa ccacaagttc     660
661     tcaaaactct ctgaaaaatg gctccctccg agttaaggta agctcgcctc ctgagcgctt     720
721     tcaagtttat ttgtactttg gaaactttct ctctctctct ctctctctct ctctctctgg     780
781     ttcaataact caggctgcct ctgaattcga aaaggcagag caaactttcc ctctgcccaa     840
841     aagagcagcg ccaggagcca actctgcgga ggcagcagag tgagcagcgc ctgtggccgc     900
901     gccgcatccc caggcctaac tttaattgca gcacaaccgc ggatgttaat gacttccgct     960
961     gctcccgccg gcgtgcaaaa agatgatttt tgtgtgcgaa tgggcctgtg tgtggggacc    1020
1021    tggcagggcc gcacccccag tcccccgcgc aattgctggg ccggccgggg ccagctcctg    1080
1081    ggggtcgcgg agccctgggg tcggggctgg gagacagtgg ggcgccggcc gcgggcgccg    1140
1141    agggccgcgc tgcgctcagg agtttgaaag aaaggccggg gcagggccga ggcggactct    1200
1201    ggcgggattc cttacggggc tgtggcaata tgtcttcgcg ggccggggtc atttggcagg    1260
1261    gctgaattga ggcggcggcc ttcggggccg ggtttcaggc tagctcgcga gagcgggagg    1320
1321    gtggcagagg ccggcgaggc tggggctgca cctccaggct gggcccccgg gttgcaaggt    1380
1381    ggatcctggg ctgctagcgc ccactggacc ctgaggacca aggatcccca ccctggtgtg    1440
1441    ggggggtgtt caggaccccc tcccccgcac ccgggaccag gccctgaacc ctgtttgcct    1500
1501    gcatgttctt tttatttcgg cgggactgtt ctcagccgct tgtgagtctg aagcaataaa    1560
1561    ctttatggcc ggatttaact ttagtctttg aatccccagg ctaattgaaa ggggttaaag    1620
1621    cgctttcttt tcttccgctt tgcctttctt ctccctctct tctttcctgt tcctctcctt    1680
1681    ctttgtagaa ttaaaaacat ctacgcacag gaccctcaga aggcaactta ggcggccccc    1740
1741    tggataacat taagattgga gaaattcact ccccctcaac atacaggcga attctctgtt    1800
1801    ccaaactgtg ctctaaagtt ttgggggaaa ttgaggtgtc ttcagtgccc aacttaaaag    1860
1861    tccccagagc cattaggttg tttttcctga cacatcataa acggtagttt agggaagaaa    1920
1921    ttggtccttt gtcagtagga gatttccgcc tttcttttgt tagttgctct ttctgtttga    1980
1981    tcccaggaaa tttacataat ctatgatttc cagaacagtc tccaaaattg caccaatggg    2040
2041    tgaagtaagg tgaaataagt ttatcctggg cacaattcca tattggcccc agtcacccct    2100
2101    tctggcccca accccccata ttcttcaatg gcaaaaccca agcccagtga ctggggactg    2160
2161    tggcctgtcc tgggatcttt ttctggatgg gtacccacaa gggacccagt agatttcctc    2220
2221    caatcctatt ttaggaatta agccaaattc tcctactgca ttcagaaatg aaacaaaaaa    2280
2281    taggatctgc ttttctcctt aggagctggg cagttttcag caagtattaa ttggtaaaga    2340
2341    tacctattaa gtgcttaaag tgaaaaaatt gaaagtatag atttggaatt tcaataaact    2400
2401    tattgtgcag aggccaccta cactcaacat aagtccaaca gatgtcccta aagtcagagg    2460
2461    tccagaaagc aaaacctaga aagttttttt gaaaaatcaa aaccctccca caagtgctac    2520
2521    ttctcatgaa tagtggcaag gtgaagaatc ctgaagtcat tgtgtgtaac ctattaaagt    2580
2581    aaacattggt atttcagcat tcaagaagat gtgtccacat cttagtggga acaaggatat    2640
2641    aaactctaca tgggtatggg ttctctttta taatgttatg tgtctgtgag aatactggat    2700
2701    tccttgtttt gctgctctga attttgggct ccttattgga aaatattgcg ttatggttcc    2760
2761    attttagtta ctgatttggt gatcttgctt gagtgatttc ttggtgattg aaattagaaa    2820
2821    aaaaaaagag tgacggggat tctgccagtt taatttgagt tacttacaca gaaaatatcc    2880
2881    acactacttc atggccatat tccaccctgg ggtgtgggaa tgagcagaaa gcctgttgaa    2940
2941    gtcatatcca gtaccacaga acatagagaa tctttccaag gaatgagaaa aattacaggc    3000
3001    tgtaaatatt gtcagcttgc ttatttctgt ctgttttaat cttcacaaaa cttaagtaga    3060
3061    atttaagaga gcaggcaaac ccacatggcc acatggaatt aaaatgactt taaaaataca    3120
3121    tcatgcagtc agacctatgt gttactggaa gatttttttc tttcttccta ttttcatagg    3180
3181    aagcataata aagaggatgg ctggttttct gctcattctg tagataagtt atttcttttg    3240
3241    tggattcttt tgggttgttc ttgcagagga acttactaag aaaaaatatg tctgtcactg    3300
3301    agggctttat gaagacatcc agcctcagcc ggtggcagaa gtgcgtgtct gtgctcctcc    3360
3361    tcagcggcaa tgtgcggggg ctcgtttgtt cccacaagct gaagagacaa tatttctgaa    3420
3421    ctataaatac aacaggaagc ttctggtcac acttacttag tggtttgtta gggtttccat    3480
3481    ggtctaattt cacaacatta tgccaagatt ccctttctcc tgctctttcc cctgcttcat    3540
3541    tgttggcggc tctgagagag caagacagaa tttcccacca aaaaacagag tcctgttcat    3600
3601    ttgttgagat tctgagagta ttatatcgaa ataattagtg agtggaaagc aaatcacatc    3660
3661    ttaaaagata ggcaattaaa gaggaaaaca atccttttag cttaaaagat gcccttctca    3720
3721    gcctcccccc tgccttggct gggggtctgt ccatggcttg cccaccatgg agagtgcaga    3780
3781    gcattgtggg ctccctccct ttggtttctg aggaggagtt tccttctagt caatggcaaa    3840
3841    actataaacg gggctcccag gcagggctga gggggtcagc ctaagctccc acccaagtag    3900
3901    gggaggggat ccacagcccc agccattcta agccccagaa cttgaaggtc tgcccaggtt    3960
3961    tgttttgttt gttgttgttc acaaataaat ttgttctccc accaggtccc ctccccacaa    4020
4021    accagtcttt tcaataataa tatttgttat gaaggttatt agataattat tgcgattttg    4080
4081    tgaagcagcc cttgctggag gtgaagtctg tcatcgccta acaaatgacg cccgcgcagt    4140
4141    tcactgccgg gttaagtaaa tgcagagaag ataaatctgc acaccctagg aatcgccagc    4200
4201    agagcacgct ttagtacaag ttcacagtca attcacccgc ttgggccagc tctcccaaca    4260
4261    attagggctg cgtctttagt tttaaataaa gggaaaaagt gtctccacct cccattgcct    4320
4321    gctttccccc atcttctctt ttctttcact ttttgcaagg ttctcccatt ctgctccaaa    4380
4381    ttttccttgt aaaatagaat cacgagtgat ttcaagttaa tctagttcct aggtgctaac    4440
4441    gaagaggtca taggctgatt taacaaaaag tacagtcaca aacacacaaa aatatccatt    4500
4501    tcaccctcta atttcaaatg gcagtggcag aagcagggca tcctgagatg ctggggggcc    4560
4561    ccttccccct gaaagaagag gctcggcttt gtgtatcttt gcggttagtg cgttacaact    4620
4621    gcaggtcaaa aagttgaggg tcaaaagttt acattgtgca gtgctcttag tcatctgccc    4680
4681    agacagagtt tgatgtcaat gttagagctg tgatcttgac tatcagcaca aaagataaaa    4740
4741    tggctcagag tgacgcgtgt atcacggtat ggactccagg tgaaccctag tggttgaatg    4800
4801    acctcaatta cggaggaaag gatagaaaat tcctcttttc aagagtaata catgctgtat    4860
4861    ctcatcttga attatcgctc ccattctgag ggaatagcag caggtaaata ggcatagatt    4920
4921    actgaaacat caacacctta ggtgttggag aaccaggagt ctgtgggttt gtcacaaaat    4980
4981    aaaaatgcta aaaactcatc tgtggagctt taaaaactaa tgtcacaagt ttccaatatt    5040
5041    tcattatgcc ttcaaaggca acagaatggt gcaggaaacc tcctttattt gaaaagaggg    5100
5101    attctgattg gccggttttt tgtcttttta gtacacatga tgacccctaa agtgtgtaag    5160
5161    aataaatgca aacacagaca cttcttgcaa aatataatct ttgcagtttt caaacacaga    5220
5221    atatgctttt tctgaaacta cagtccgctg aatgcaaagc gttctgagat ctgagaaggg    5280
5281    gaaggaagga agtggaaacc ctcctgaaag acacagaatt ctcccttcac cccttccacc    5340
5341    accactgcca gtgacaaaat gcttactggt gccatgaaaa tgttcctgtt tggaaatttt    5400
5401    tttaatgttt attattaaac cacaattgaa tgtaagagaa atgctacaag ctataagtga    5460
5461    ataactagac tgtagggaat gcagaaaggt gaaatccaca aataacaggc tactctgtaa    5520
5521    gaccaccagg acagaataga atattttcta ttcttcagaa tgtacttttt aatgatacac    5580
5581    gtggaattaa aaaaaaaagc caaggagaag ataaagcaac ctaagaagaa gggtgggaga    5640
5641    gcagaaaaga aagagaatag tgtattaagg aagccgacta gaaccatgcc tcatgtgtga    5700
5701    gttgcaactg aagagctaaa caatatttta tttttcatgc atctagaatg gctttaagtg    5760
5761    ttggtgctgt aagaatctat tttccagagg acatatttcc cttttctatg aattgacctt    5820
5821    caagggatca gtataggaaa acagagaaga gaaaagtgaa atattttccc taggtttttc    5880
5881    ttttttaact ttggaaataa ttcatctact cagaatgtgg actcttgcag gaatgtttaa    5940
5941    gatcatccca atattttggt tgattggatt taatggtgcc aggtatgttc agtggtaaag    6000
6001    taaatatttt ccaaacactg ccttcatgga agtaatcagg gtgcttctgt gcaatgtgta    6060
6061    aagttttcac tctggccaag agcttgaagc caaatggggg tttgccagat gaaacagaag    6120
6121    aaaggaaaca actgtggtga ttgctgttgc agcagtgaac atttcaccac atttgggcta    6180
6181    gtgaaatgag gaaaactgaa acccctcgat gagtcaacaa gacaattacg tgtctctttg    6240
6241    ggaaaaacct ttttattgtg ctttttggtt aaaaacatgt gacacacctt atagacatgt    6300
6301    cagcttcaaa aaccatagat acctcttagc tagtcttcaa agtaaaagaa aagagtactt    6360
6361    gcagaattta ttgcttttag tgtgcttgct ttatctggag gattttgaac ctcaggcctc    6420
6421    tcaaacaatc ccagttaaaa ttcatgtgta atcccaatat gaatatcagt cctcatccct    6480
6481    gcgttgtgtg cattatttta aactactaca agaaaattat ccccaaagaa ttaattggtc    6540
6541    aaatggctgg taaagtgttg ttcctctcaa atcttgtgtc tagtgtaggt ggtggggaag    6600
6601    ccttcaaatg ccaccatcag gcgttttgaa attctgccat tccactgttc agctctagag    6660
6661    acatgcatca gatagagaac agtctggggg actctcgctc taaagaacaa aggacaaata    6720
6721    cagtcaatac attccataac gtttacattt cctttggctt ttccccttgg tttttcctga    6780
6781    gaaggagtga cctgggcaaa gcaccctgct ctctaaaaga cactgtatag accttttaga    6840
6841    agcgcaaagt ccaaggccga ggtgaacttc aggtcagtgc gtctaacaaa tatgaaaatg    6900
6901    tcggctagtg aagggcgcgc cttgtgattt aacaaagact gtcaatgtgt aagattaata    6960
6961    agaaacaaaa tgcacacggt gtcactgttc ggtcactttg aaacttggga cagggttgca    7020
7021    ttcaagaggg aatgctgtta caaatatatt caaaatgatt caaatcagat tcaaaccaag    7080
7081    ctgcaaaaca ttgcctccct tgcaccctcc ctctccctcc gactcccttc actcttctcc    7140
7141    atctgggatt cgaggacatg atgaaaagtt atttcaccta atgggatttt aagaaagctt    7200
7201    ttgttgggaa tatatgttat ccctgcacgt ggaaatgagc aaacgtgctc accagtttcc    7260
7261    taaggaaagg ataacgcttt caccccgctt gggactggag ccagttggtg tgtgaggatt    7320
7321    agcatgctcc ctctctgcta catttcaggg catcccatct tttctcaggc gagatgctgc    7380
7381    tggtaaactt cagtttgttt attaattgag ttagtttctt cctggcttta ctttggtgtc    7440
7441    ttggatattg tgtaaaggca agaggtattt tttttaaatg tttttcaaaa gattatttga    7500
7501    ttcaatggaa tgatgctatg gtttgcaaag ggagattgag gaaggttcag aaaaggtact    7560
7561    gagattgttt attacagcca taaatcttgc agtaaaatgt caaaatgtcg gtgttgagat    7620
7621    aacacttggt ggtcctggct ccgtttgtgt ttatgatacg aaccacaaag acaagttaca    7680
7681    ggccttgggg gattctgtgt aaggccatct tcctaaagta atagaatcac acaaaacaca    7740
7741    ggcacagcta actcgtttgg gttaaccgta tacaaaacag tgtttatgtc tcgttaatac    7800
7801    ttaaaaatag aaacttggta caaggttctg aggctaaaca acagaatttt gtgttttagt    7860
7861    gtctgtaaat attaaacaga tatggttaag accctagtac tcaaggctga tgacatgaga    7920
7921    aggagggaag atttccttgt catgcttttt gtccccctga aacttatagg gttcagattt    7980
7981    gtaatacgta tgtctatata ttatttatat tacattttat ataacctatg tgtatattat    8040
8041    tttttcttgc tagggagaga tattggttca ggtagatgta tcacattcta aatttttcct    8100
8101    ccagtctaga gaggatggct aaagattaca ctcagtgttg atttctgtct gtggctcaaa    8160
8161    tttctttaaa aacaaatttt cagggtgcct catgtgaatg gacagcactc ttcacactca    8220
8221    tatacaccta acgtggaaaa tctctttgta cctcttcagg gtgattccag ttagaaagct    8280
8281    aatatgatcc cctttttaac ctcttttcct aaattagttt aaagattagt cccatataat    8340
8341    aggctttatg tggctaagca ttaagtgact atccatcaaa tggatatatt ccagcattta    8400
8401    gtaactcata tgagtaacca gtatgaatga agatagaatt gacattcctt ttcaagtgtc    8460
8461    tccaggctta ggaaataatt ttccttgtct gcgttccaga ctcagttgtg agaaggctgt    8520
8521    ttatactgct ctttgaaaaa tcaactaagg tgcaccagct gaaaaatcct tgcttttgca    8580
8581    tgccaatatg aaaatatttt tagaatggtg actatgctag tttacactgc tttaatttag    8640
8641    gctgaaaagt agaggatcta gatatgtcta ctactcagaa aagaaaggga gaaagcacac    8700
8701    agcacaaata aggcatcagt atttacttca aagatcaaca ttaggtggaa ttaataagta    8760
8761    atttatttgt taataatggc gtaattagtg tacccatcaa atttcaatta ccaaatagca    8820
8821    ggcaacagtc tcctctccct cctttccgga gcttctgata tcgttaatac gctaattttc    8880
8881    agcaattcag aaattataga ctgtcctgca aatataactc tagcctcaga tactgcctga    8940
8941    gaaagcagga tctaaaagag aaaacatgaa attcttagct ggaaaagacc catcagcgat    9000
9001    cagacccggc aaggtgttta ttctaccctt agcttgtttt tgtttgggga tagttctgaa    9060
9061    ataggaagtt attgttttca aagctcggtt ctgtggaggt gttgcttcta tccattccca    9120
9121    tccttgggcc accttctctc tcacaatcgc acctagtaaa tgcgggcata tttagctctc    9180
9181    acatcgacaa cccccgtcaa attagatgct attacgaagg ttccaatttt tcttaggaaa    9240
9241    acacgaaaca gattgtctct gaaagaagga aaaaatgaaa agtgtccatc cagttataat    9300
9301    ggaatggcct cgatttacat ccttgggtcg atttctctta gctgcccgcc caccctttgc    9360
9361    agcttctgcc aagcttctca aagcaagggc tctcaggctg acacgcaagg agcagggtgt    9420
9421    ggggaagggg gatctgcggt tgagaaaatg tgtctggtgg cctctcagtg gcgtacataa    9480
9481    aaaccaggat gcccctcggt cccaacgccc ttcctttcgc ctgttagcct agaacccctg    9540
9541    aaggacacga agcctgactg ggttgcgccc gaggtcagcg ctgagtcgcg gccgccagac    9600
9601    agcccgaggc ctaggccagc agtagggcag gcagagggct cccgagagga cctacagcct    9660
9661    gacagggcct gaattcccag cgggaaccaa agctgggggg ctggggtcca aagctcctgc    9720
9721    tccctccccc agcccagggg ccggacagca gcatccatca cgcacccgcg cgtttcctga    9780
9781    tccgggtccg cgcgcgcggt gcgcccattg gtgggggcgc tgcacgtggg gcacggggcg    9840
9841    gggcgcgcgc tgggctgggg aggagcggct cgaactttgg tggcggcgtc tgcgggaggg    9900
9901    ggaggagtgg gcacttgaca gcggggggag gggaagggcg cagaggaaag ggggatggga    9960
9961    agcgaggcag gagggggagg ggcctcggca agcccagaaa AAACGACAAC GCGAGAAAAA   10020
10021   TTAGTATTTT TGCACTTCAC AAATTAATGA CCATGAGCTC GTTTTTGATA AACTCCAACT   10080
10081   ACATCGAGCC CAAGTTCCCT CCCTTCGAGG AGTACGCGCA GCACAGCGGC TCGGGCGGCG   10140
10141   CAGACGGCGG CCCGGGCGGG GGCCCCGGCT ACCAGCAGCC CCCAGCGCCC CCGACCCAGC   10200
10201   ACCTGCCGCT GCAGCAGCCC CAGCTCCCTC ACGCGGGCGG CGGCCGAGAG CCCACTGCCT   10260
10261   CCTACTACGC GCCGCGGACC GCCCGCGAGC CCGCCTACCC TGCTGCCGCG CTGTACCCCG   10320
10321   CGCATGGGGC CGCGGACACC GCCTACCCCT ATGGCTACCG CGGCGGCGCC AGCCCCGGGC   10380
10381   GGCCGCCCCA GCCCGAGCAG CCCCCGGCGC AAGCCAAGGG CCCAGCGCAC GGCCTGCATG   10440
10441   CGAGCCACGT CCTGCAGCCC CAGCTGCCGC CGCCCCTGCA GCCTCGCGCC GTGCCCCCAG   10500
10501   CGGCCCCGCG GCGCTGCGAG GCGGCCCCCG CCACCCCAGG CGTCCCGGCA GGGGGCAGCG   10560
10561   CCCCCGCGTG CCCGCTGCTC TTGGCCGACA AGAGCCCGCT GGGCCTGAAG GGCAAGGAGC   10620
10621   CCGTGGTGTA CCCCTGGATG AAGAAGATCC ATGTCAGCGC Cggtacgtgg cgccgcttgg   10680
10681   gaggcgcggg aggtgggccg gggctgggcc tgggttcgag ggtcggggtc aggagggaga   10740
10741   ggctcagggg aagggggcct cgggagggga gcccccatct gacccgggct gcggtgagat   10800
10801   gtgggtatgt gcgcgccagc cagccgcctg atcccaacat gagaaccctt ttgtacccag   10860
10861   ggtcccttta tcaggagatt tacgagacgc caaactgtta gggcagtaat tatagccccc   10920
10921   ataaatttaa ttgccctggc agaggcttca ggccatgtgt ctttgaagct tttcttcagc   10980
10981   cccaatgccc agcaccattc tttatggctc tcgggtgttt cccgttgtca atagcctgtg   11040
11041   aaacattttc tttgccgttt tatgtatctt gcgtgaactt ggtgtcaggt tattatataa   11100
11101   tgatgatgtc caattgctct tccccacccc accttctctc tcctcctcct ttccctctct   11160
11161   tccgctccct cctccttggc cttctatttc ggggttctgg gttttcaGTT AACCCCAGTT   11220
11221   ATAACGGAGG GGAGCCTAAG CGCTCTCGAA CCGCCTACAC CCGGCAGCAG GTCTTGGAGC   11280
11281   TGGAGAAGGA GTTCCACTTC AATCGATACC TGACCCGGCG GCGCCGCATC GAGATCGCCC   11340
11341   ACACGCTCTG TTTGTCTGAG CGCCAGGTCA AGATCTGGTT TCAGAACCGG AGGATGAAGT   11400
11401   GGAAGAAAGA CCACAAACTG CCCAACACCA AGATGCGATC CTCCAATTCG GCCTCGGCCT   11460
11461   CTGCCGGCCC ACCAGGGAAA GCACAAACTC AGAGCCCACA CCTCCATCCC CACCCCCACC   11520
11521   CGAGCACCTC CACACCCGTT CCCTCCTCCA TATAATCTTC TAGAGATCTT AACCAGTTTC   11580
11581   TATCCCTTAC CTGCTTTTCT CTTCTCTTCT CCTGCTCCGT TCCTCATCCA CCCCTCCCCA   11640
11641   TCTGGACCAT AATAGACACC AAAACAAACC CAAATTGGTG AAAAGAATAA TCAAAAAGAA   11700
11701   GACATTATCC GGTTAAGAGT CTGTGCTGGT TGCCACCCAA GAGAGAACAG TTGTCCAGGA   11760
11761   TGCTGGCTGG TGGAACAACC TGCTGGCCCG AAACAAGGCT GCCAGGTGTG GATACCTGAG   11820
11821   AAGGACTACT TGGTATCAAA TACTTTTGAG ATGGCTACAG TCAGCTAGCT GGACAGCCCA   11880
11881   TGCTGAGTGG GGACATACAC TTGCATCTTT GTTGAAAGCA GAAGAAGACA GACCCTTTCC   11940
11941   CCACCTTCCT TACCTCCTCT TCCCCCATTA AGGCAGCTCA TCCAAGCTTG TATTTAACTG   12000
12001   AATAAATGAG TAGACATTGT GGACCTCACA AGATTATTTA ATTCTTAAGA TGTGTAGACC   12060
12061   TTGATGGTAG GTGTGACATG TTAGTTTTTC TTACTTGCAT TTATTTAAGA CACTGTTACA   12120
12121   GAGATACTGT TGTCCCCTTC TGGGGCACGG TCTTTGGGGA GAGGGGAGTG CATTTAGACT   12180
12181   TATGTGGAAC TGTACAAATT GTGATGTGGC TACATAGAAA GCCATGTGCT AAGAATAAAC   12240
12241   TCCATTTAAA AAACATTAAA AATCTAAGAT tcatgtgttt tctaagcttt tcattaagaa   12300
12301   aacaaaagtc ctctggattg agatacttga ccttgcatgt aaaaaccttg tagatagctt   12360
12361   gagctggatt cacttggatt ctgacggctc acataatttg tgtgtgagag tgtgtgtatg   12420
12421   tatgttcaac ttgagctgaa ctcttgtcaa gcttggccta ctgtggaaaa gttccaaaga   12480
12481   gtaggaaggc tcttgagctc tgagagggct cctcttcttc ccaaacttgg ccaggctttc   12540
12541   aggcttcaag tctctgtaag gcatagaaac gtgtccttcc ctgcaatgaa agttgaaacc   12600
12601   atgcagtgct gtgggcccag gagtttctgc agctgttcta cacactgaac tctgagcaca   12660
12661   cttggaaaga agtggtctct ttggtatttg gtatttgttg caccttcaca cttaatctgc   12720
12721   ctgtttccca ggagataaaa aatagtttgt gcaaagggtt gagattagtt tttgtttcct   12780
12781   ggctgttctt aaggtcctct tcactaacta cagactggga atttttgttt gtttgcttgt   12840
12841   ttgtttctct tttttgaaga aagagctttc aaataaactg aattttacaa gtacactctc   12900
12901   caatgtctct tctgaggaaa aagcataata tacccctaaa gttcacccca tgcaaagtag   12960
12961   acctgggaga gtttactgct ggaaaatagc caaactgggt cactttcctc aaatgctttg   13020
13021   tgaattttct gctcgattcc agagatctag atccaaaagg ctgaaaatca aaacccactt   13080
13081   ctcgatctct ataaccctag tatttgttta ctgatttaga tttgatgctt actgcaggga   13140
13141   gttccctaca ataagaccac aaaaacctgt gcacactagc cccagaatat tagaactgtc   13200
13201   acctggcctt gaaaaagtgc aacttttaag taatgtagta attttagcat agatgggagt   13260
13261   aagtgctcac ctgcctctgc aatatcagag aatttttaaa cacatttctc tcattagtgg   13320
13321   caaaaccctt tagccagtgt cagagctggt acccctttca cccctgctgc cctgtgtgtg   13380
13381   atacaaacaa gggtgatccg ttctatacct acaaatcaga tttgagagga aagtgataga   13440
13441   taccagtctc tgaagagcca agaaaattcg ggagcaatca aatacacact taccttccca   13500
13501   aatcaggata aacctggcat aaagtgcatt ttataaggtg tgaacgggtg ccagggattt   13560
13561   ctggaggcaa tgcaactgct gctgaaactt attaaccctc cccctactac acacacttgt   13620
13621   aaaacaaaat taaatcacgc tgaaaatagc aattttccca ggaatcatta atcacctcaa   13680
13681   acaataaata cttctttgta attcaacagc aattctgaaa ggcattctct gggaaaagtc   13740
13741   tgtggaggag agagggatct tcttgcaaat aatgtggtct caggcaagga cacagcatct   13800
13801   tggctgtctg ctaaaaaaaa aaaatgccta gactctcagt ggaaattgag tgtcaagctg   13860
13861   caaaatctca aatggcagac tatcatcatt taaggtaaat tcttatattt ctcctttgtg   13920
13921   ggaaaagagg ggtatgggaa tattcattag cttcatgctg caggcagttg tatgaggatg   13980
13981   aaaggggtga ctttctttca cttgcactta taagtccatc cagaaaggga agagagagga   14040
14041   ttgagatcat ttttctgata ttccaggaca agatggcatt tttgtcccaa ctgtattgat   14100
14101   tattaaggta ttggtgagtt ttacaaaacc cagattatag aaaatgatcc aaatgattgc   14160
14161   catttcttaa gtgttgtttt gcctgcttca aattggcctt taagggagct tgttataaga   14220
14221   gattagaaaa tcccactttg tgcttcaaaa tcatgcattg tctgcccttt gctagggcaa   14280
14281   ccataagagt tcaccgagag gacaaatttt ctatctcatt aattgttttt tttttttaag   14340
14341   caaaccctac tggcccctca aatccttgac ctttaaagac agtattttgt gtaagctcta   14400
14401   taattttacc aaaatgagcc ttacacatac tctccttttc tctctttctc cctccctcca   14460
14461   atacacactc atctgcttta gtcacagagc caagttgtgc atgactccgg agacaaaagt   14520
14521   tttgtcaaca tctgaaatcg acctaaatcg gataggagac actttaatgg tcacagtttg   14580
14581   aattaagtac ttaacactct cccccttgaa gaaaaatggc actttgcagg cttccttccc   14640
14641   tagttttgct gaaatctatg atatacccgg tgttttatta cagcaggaat tcaactgtga   14700
14701   caggcatagt agagtactta atacccagga tggagccatg ggaagattac ctagatagat   14760
14761   gggggaggag ggaagtccct tcgcatagca tctctgactt catacccagt tgtcccagcg   14820
14821   ggccccattc ccctatatct cagcctcctc cctatggggt ggggtggggt ggatatcacc   14880
14881   atctttcctc tgtccccctg ttcccctaag cttccaaact ctgctctcct cactgttgcc   14940
14941   ttccctctag cagttcccac atagaaacag atcaatgact ctttagaatg aaagagaaga   15000
15001   aaaacccaaa gaatcaatgt agcaaaaaag cctggggctt cccctctgaa tgagtgggtt   15060
15061   ctgtgcaggc agtaggctgc ccttggcact cccctggtct ctgcatccct aaacacagtc   15120
15121   ttgtatagca gaacacaggc tcacctttct caactgctgc tgtgttgccc cttccctata   15180
15181   ttatacactg tcccaagaat aattctgctt cgtgttccaa agaaacacat gggctggaaa   15240
15241   caataggagg aagagacgtg tgttctgttc ccttgatggt atgagggagg ctgctgtggc   15300
15301   tgtcttgaaa ccctctaggc tgcaacttac agaactctgg cacctcttct gaagactcca   15360
15361   aaatcacggg gcaacccctt ccctttcaag ccagccctac tttctctggg attgtttcct   15420
15421   ggggctgaaa gagattccca gattgaaaga ctgtccaaag tgaaggagac ctggaggcca   15480
15481   ttttggttca atcttcttaa tttacagatg agaaaactga ggcagccgaa tgatcctccc   15540
15541   tccaccgttc cttaagttaa tgagtacgag ggtggaatgc aacctttagt ctcactctag   15600
15601   agagcaataa gagcacagac atctttcctc ttaggaagat attctgccag gaatggaggt   15660
15661   atgcatctaa gcttacactt gacctggacg gtcacaggtg tgtacagcca gagaagaagg   15720
15721   atgggttctt gcctcatggg ccatcaaagc tgcttgggga gattttgtaa ccaagccacc   15780
15781   ctagtcatag agctcagaca ggtggactgg ccactgggct caggagggga cagatgtcag   15840
15841   ggcatctcgg agagcagtgg actccccact atccacaacg gtcataatcc caggatgact   15900
15901   aattctgtca tgcttgccct gctatttcca tggtggtggc ttgcctcaga ccagggcaag   15960
15961   gatgaatgtg ccccggaggc cggcagagcc aaaaaaagga ccctggttgc agctgataaa   16020
16021   ggtgtagcgc ctgtgcaagg gagatattga aattgtaatc tttgaggtca cgtgactcat   16080
16081   taaataatta atgcagatcg tcaggaatgg atcggagtcg tcagggcctc actaggaatg   16140
16141   aatctctcag aagtgagatt ccaacttacc atttgatttt taaaaacaca caccctcaga   16200
16201   tttatctcca aaggctttta actccttcag gaaggcagga gagagccctc ggcagggagg   16260
16261   acggagctgg caggccctca ccagatcttg gggccttttc cgcagggttt ctgcgagtcc   16320
16321   agggagcgcg ccgcgtccgg ggaaacgtga gttcgggctt gggttttctg cggtcacatc   16380
16381   ctggctttgg tgatgaagtg ggacggatgc gcagacagtt ggtaatgttc tgattcacgc   16440
16441   tggggaaggc tgcagagata ccacaggacg ggcgcgcggc tttgttcaat tttcccggcg   16500
16501   ttcataaatc acccgcgccg ggcgagcgag ggagcaagcg agcgccaaaa acgcggagag   16560
16561   agaggccacg gcggcggcgg cagccattgt aaagtgagag acctgggcag catctctctg   16620
16621   tgactcatta gtctgaacga tttatggggt acagcagcca tgaatattag acttggagat   16680
16681   aaggaaacag caaaaataat aaccataata attacatact cctaagtgtc acgcagggga   16740
16741   gtggtgggtg gcggcatagc ggatctttct ggaatgaaat tgagaggcaa agtgcaggat   16800
16801   ggctgagtcc accttgctca tggtcatgcc aggagcccca agaccagggg gcactccctt   16860
16861   tggggacaca gaaagcaagt ttgaacaaga gaaagggggc gcagcgcgca gcgtggatcc   16920
16921   tgggtccttt tcctttggtt tgtgggggct acgggtcgaa ctgtggcaga gcgcagctac   16980
16981   cggtgtgcgg ccacttgttc cacgtgctag ggggctccga agccaggggt caggggactc   17040
17041   ctcagctatt tgatatcccc tcttagcgct atctacagaa ttgcgtgaag gcagacagac   17100
17101   agcggagggc tggtttgggg caggctgggg taagaggtta cctgggtctg agtgaagggg   17160
17161   tagtcggggc agggataggt ctgtagacgc aaagggcccg cagagtccca gcggagcgca   17220
17221   gaacttctcc aagccagggt ccggcgagcg gacgattctt tcctctttcc ccatcatctc   17280
17281   ccactcccag aaagctgact gccggctcgg tgaccatttg ctggttagag ggcaagagag   17340
17341   ggttgcaaat actgtgaggg acgagatttg agcagaatca aggcatcaga tcggcttgtg   17400
17401   gccgttgcgc aaggccaggc aggagcaggg cccctgagca ggtattgtac cagccggcgt   17460
17461   ccctctcagt ttccagcagc cttagctggc ctgctctgag ggactaggtg ctgcggtagc   17520
17521   cccgccagcc cactaggacc taaaaggaac gcacccagag ttgaataaac cagaacacaa   17580
17581   atcctcccaa gactgcctct ggccagtgga atgaacccgg gtctgatttc gcgcctacag   17640
17641   aaatgaacac atattagtga ggtttcagga gagtccgtga ttgaatgctc ccagacaagg   17700
17701   cttccttttg ttaggaaagg aaaataaagc aagcattcac attctccaag ttgtggtgcc   17760
17761   tgaggagaga gctctctgaa agcagcccac accaccagca aagccacttc caccttctca   17820
17821   gcttcctctg tttgcttcat gtcctttcct tccccactcc cccgccaaaa aaaagaaaga   17880
17881   aaaaggagaa agtatgggtg tggagatgga gtatgtattt attttacaaa aataaatcac   17940
17941   catcttcgga ccatttgtag actggaacat ttcgagcaat gagtgcgcca cacggacgag   18000
18001   tgccctggtg actccctgat gttcgcgtca cccccagggc caccttggcg cccgcatgag   18060
18061   cctcgcttcc cactcccggc ctccaactcc cttccctcgc agccgccatt caccttctgc   18120
18121   tgtttatttg tctgcagagc gcctggacac cggaaaaggc gattccctga gcgcctggag   18180
18181   ttggagacaa ttcctggttc agaatttaaa catctttcta ggtaagcgct gctccaaaac   18240
18241   tcttcgccgc gtgggacttt gcaccagggc ggttgggagg agttggccct ccacggttcc   18300
18301   tggcaaccgc ggcctgttga aagaggttct ggtcaatatt taacttcgga ggagtttgga   18360
18361   gttggattcc tttaagcttc ttgccctgcg agtgcggggc ctcaggcaga caaagagcct   18420
18421   accccaaaac cagcgatggg caggagaagc ggttgcagaa ggcaaagatg ggttgtggag   18480
18481   agtcagaggg agtgtgtttg tttcttcctg caagccccaa acaaaccact acactgaact   18540
18541   tcagggcaaa agcaagtaaa ggccacgggc acgggcgcgg cggccgctgc gtgggctgct   18600
18601   ctctttgtcg actaaggcga ctgcggaggc tgtgagttaa gaaattgtcg ccagtcccag   18660
18661   ctcgctgttg aggaaaactt gtatcacact cttgcagttt cttagaccat tttgcctttc   18720
18721   cttcggcatg agaaaaattg ctgtatttct aacctttagg ccttcgcaga cagcgggtct   18780
18781   tcttccttct ttcatcaggg ctcatcatcg gttcttccta cgggaaaagc gtggttttct   18840
18841   atgtcttggc gtttcctttt cctatttgaa acaagggaaa actcttttaa attattttca   18900
18901   agttctgact taatttgtcc tcttagtttg ggatgcaggg aggtaattac tgtggtttat   18960
18961   taccttgtaa aagatccata aattacatgc ctgtttgggg gaggggctgc tggaatagct   19020
19021   ttcagaagca tggtatgaag gaatgagttt gctttgttct ttcaggaatt acttcttttt   19080
19081   aaaaagtttt gagattttgt attctatttc ctaggcctcc agtcttccct taaatttgct   19140
19141   cccaaataga tatcaggttg ttaattaatt gcaacatgat attcagtcgt gctataaggc   19200
19201   tgatatggtg ttctggatac aattattttt tccaatagaa ggtaaacaga gcaatagtca   19260
19261   agctgtgtta ctttctcagc tactgtatgt ctgtttatat caaatataga tggaacattt   19320
19321   caggaatttg taactctgtg tatatgattt ccatctcagc aaacaacaga acaattgcat   19380
19381   gtataaatag ttgcaggaat ttggggcctt gtgtataaca caatatacac atccacacgt   19440
19441   gtccagagaa cttggcccat ttctctactg cacttgcacc cacaggaaat atctcatgtt   19500
19501   aaataagaat ctatcataca cacacacaca cacacacaca cacacacaca cacacacacg   19560
19561   cacacagtgg gctaagagag ccttacctga tgctgagtag aaaatccact agatttaagt   19620
19621   aatgggacaa aaatgttaag tgtacttttg acagagaaat cagattgcag tgtttgagta   19680
19681   cagatatatc taatctgcca acagccttgc aaatattggc taacggtgtg tacccttggt   19740
19741   tgcctgcttt ttccaagcca gctttccccc tattttggct ctggtgacca ggaccacagt   19800
19801   atcagtccca gcgcaggcca agttggaggc cggtgaagtg agtgaagagg gactggcagc   19860
19861   tgggttttta aaaggcccgt agctttgctc caggaaactg gattgcagag tggcaaagga   19920
19921   ggactgtcag ctgctggttc cccagatagg ctgcccaggc caagatctct catagagaag   19980
19981   ctgtttttta acctcaaaag ttaaatgtct tttgactttt cagatttttc ccttctcatc   20040
20041   ccaccaaatc acccatccca ccccaagtca ttaatgttaa ttgttaaaca gcagttggag   20100
20101   cattaactgg atgttagcag ccgtttggag gccccaggct ggagctgaga tgcctctgag   20160
20161   ctttgctggc gttaaggcat ttctctgaag cagtaccaat gacttatttc attgatttat   20220
20221   ggcttttttt tttttttttt tttgacagag tcgcgctctg tcccaggctg gagtgcagtg   20280
20281   gtacgatctc agctcactgc aacctctgcc ttctggtttc aagtgatttt cccacctcag   20340
20341   cctcccgact agctgggatt acaggcatgc accaccatgc ctggctaatt tttgtatttt   20400
20401   tagtacagac ggggttgcac catgttgttc aggctggtct cgaactgctg acctcatgat   20460
20461   ccacccacct cggcctccca aagtgctggg attacaggca tgagccaccg cacccggaca   20520
20521   atttatggct ttaagagttt tcatttgctc gactgttcca agagctttga agggggcccc   20580
20581   ttctcatctt tgagttgatg cctcttcaga aacttggggg tagggaggaa tttgccagca   20640
20641   atacctccag gtccctttct agggtatctg gagagctcag tgtgaatgat tggtgagggg   20700
20701   tatgaggcag gcagcagtaa gaatgagagg agtgagttct tgggggtcag gagaacgctt   20760
20761   tttggaaacc agcttctact cctgtcctct atcccccaaa cctgagagag gcaggttttc   20820
20821   acttggagtt cttactttcc agcttgtaac ttagatagga gctggaaaag ttcacatgga   20880
20881   ggttctcttc cagctacacc acagattgaa ccttactgaa atattgtcac cagcttaggc   20940
20941   caggacttgc ttccagggga ttaggtctct tcttttattg cctttctgat ttggacaacc   21000
21001   catgaacaag ttctcttatg aaaggcctta cattttcatc agaccccttc tgttcctctg   21060
21061   caggggagga gtgaagggga ggaatcatgc acagcctcct gcagctgcta taagtgagtc   21120
21121   ctcacactca ggcatagcca gctgaagacc cattctccag gaaaaaaaga atatggcctg   21180
21181   aggatctcac tagcctcaga gcactctcag aagttcagaa actaagacca gaaaagagaa   21240
21241   gatttttaga cagctcatga aacggtacaa tgttgaaatt agtgggcaat gtcatcaggc   21300
21301   agaaggcagg agtaggggtg gaaccaaggg tgggagcagc ttatttgttt cagttaggtt   21360
21361   cttcctgagc acagttggtt ctctactggt tttctgctca agattatttt gagagttctg   21420
21421   aagggggctc tttctcatct ttgagttgat atctctatag gaacttgtgt gggggtgggg   21480
21481   agagaatttg ctggtggaca cagaattgtc ttggaaaagt gggtggacag acctgcctgt   21540
21541   ggagagggtc ccagattgcc ttgttaactt aaggcactcc agtgaaggtt gattcttttt   21600
21601   cttttttttc ttattttttt tggggggggg ggtctcttgc agagcaatta gatcatttcc   21660
21661   tctgatattt tttatgttta gaaacttata attccatgta tcactcagtt gtgcactgag   21720
21721   gaaatgctta agtgcaagtt tagtcagggc actaggtttc tctagatttt gcaaaacccg   21780
21781   gacccaccac tctatagcca agcacatctt tcctagtggg ctcccactga acaaaaccaa   21840
21841   ctggacttgg aggagatgct ttaacctttt gtcaggtaat tatgtgcctt tttggtgttt   21900
21901   cttgcgtctg tagtgtatgg tgtgggtgtt agcaaactcc atacaatggc aggctgtgag   21960
21961   gaagtccgct gtccaggcca gttatttctg ggcctgcccc ttgccttttg atatactggc   22020
22021   ctgtgggcca gaggagactg gggtgcatgg gtgtgcagga tccagcttgt ccgtgggtgg   22080
22081   gaggctgtaa ggaaagttaa atggattcta aaaatgtgaa tagcattgct gtaacccttg   22140
22141   tgtttggagg gtgtgtaaag aaatataagt ggagataagc ttgtatgtct tatatggcat   22200
22201   tcatgggagg atggctccaa gcatcctatt gcttagacag aactcttaaa ctcaaaactg   22260
22261   ctggtcaagg ttcc                                                     22274