Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: APBA1

Amyloid beta precursor protein-binding, family A, member 1

Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 PDF; Luedi et al. Genome Res. 17: , 2007 Supplement

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens APBA1 X11, X11A, MINT1, D9S411E, X11ALPHA  9q13-q21.1  Predicted Paternal

Options

  • Reverse Complement:
  • Margin:
  • Show CpG islands: *
    %GC:
    Obs/Exp:
    Length:
  • Show CpG sites:
  • Bisulfite treat:
    Replace C with hyphen:
    Potential primer sites:

Key

  • Non-coding: acgtacgt
  • Exon: AGCTACGT
  • Primer site: acgtacgt
  • CpG island: acgtacgt
  • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1        agagagtcaa cttcttcctg gtttagtctt ggaagggtgt atgtgtcgag gaatttatcc       60
61       atttcttcta gattttctag tttatttgcg tagaggtgtt tgtagtattc tctgatggta      120
121      gtttgtattt ctgtgggatc ggtggtgata tcccctttat cattttttat tgcgtctatt      180
181      tgattcttct ctcttttctt ctttattagt ctcgctagag gtctatcaat tttgttgatc      240
241      ctttcaaaaa accagctctt ggattcatta attttttgaa gggctttttg tgtctctatt      300
301      tccttcagtt ctgctctgat tttagttatt tcttgccttc tgctagcttt tgaatgtgtt      360
361      tgctcttgct tttctagttc ttttaattgt gatgttaggg tgtcaatttt ggatctttcc      420
421      tgctttctct tgtgggcatt tagtgctata aatttccctc tacacactgc tttgaatgtg      480
481      tcccagagat tctggcacca ataacagaca aacagagagc caaatcatga gtgaactcgc      540
541      attcacagtt gcttcaaaga gaataaaata cctaggaatc caacttacaa gggatgtgaa      600
601      ggacctcttc aaggagaact acaaaccact gctcaaggaa ataaaagagg atacaaacaa      660
661      atggaagaac attctatgct catgggtagg aagaatcaat atcatgaaaa tggccatact      720
721      gcccaaggta atttatagat tcaatgccag ccccatcaag ctaccaatga ctttcttcac      780
781      agaattggaa aaaactactt taaagttcat atggaaccaa aaaagagccc acatcgccaa      840
841      gtcaatccta agccaaaaga acaaagctgg aggcaccacg ctacctgact tcaaactata      900
901      ctacaaggct acagtcacca aaacagcatg gtactggtac caaaacagag atatagatca      960
961      atggaacaga acagagccct cagaaataac gccgcatgtc tacaactatc tgatctttga     1020
1021     caaacctgac aaaaacaagc aatggggaaa ggattccctg tttaataaac ggtgctggga     1080
1081     aaactggcta gtcatatgta gaaagctgaa actggatccc ttccttacac cttatataaa     1140
1141     aataattcaa gatggattaa agacttaaac gttagaccta aaaccataaa aaccctagaa     1200
1201     gaaaacctag gcattaccat tcaggacata ggcatgggca aggacttcat gtctaaaaca     1260
1261     cctaaagcaa tggcagcaaa agccaaaatt gacaaatggg atctaattaa actaaagagc     1320
1321     ttctgcacag caaaagaaac taccatcaga gtgaacaggc aacctacaaa atgggaaaca     1380
1381     attttcacaa cctactcatc tgacaaaggg ctaatattca gaatctacaa tgaactcaaa     1440
1441     caaatttaca agaaaaaaac aaacaactcc atcaaaaagt gggcgaagga catgaacaga     1500
1501     cacttctcaa aagaagacat ttatgcagcc aaaaaacaca tgaaaaaatg ctcaccatca     1560
1561     ctggccatca gagaaatgca aatcaaaacc acaatgagat accatctcac accagttaga     1620
1621     atggcaatca ttaaaaagtc aggaaacaac aggtgctgga gaggatgtgg agaaatagga     1680
1681     acacttttac actgttggtg ggactgtaaa ctagttcaac ccttgtagaa gtcagtgtgg     1740
1741     cgattcctca gggatctaga actagaaata ccatttgacc cagccatccc attactaggt     1800
1801     atatacccaa aggactataa atcatgctgc tataaagaca catgcacacg tatgtttatt     1860
1861     gcggcactat tcgcaatagc aaagacttgg aaccaaccca aatgtccaac aatgatagac     1920
1921     tggattaaga aaatgtggca catatacacc atggaatact atgcagccat aaaaaaggat     1980
1981     gagttcatgt cctttgtagg gacatggatg aaactggaag tcatcattct cagtaaacta     2040
2041     ttgcaaggac aaaaaaccaa acactgcgta ttctcactca taggtgggaa ttgaacaatg     2100
2101     agaacacatg gacacaggaa ggggaacatc acactctggt gactgttgtg gggtggggga     2160
2161     ggggggaggg atagctttag gagatatacc taatgctaaa tgacgagtta atgggtgcag     2220
2221     cacaccagca tgacacatgt atacatatgt aactaacctg cacattgtgc acatgtacct     2280
2281     taaaacttaa agtataataa taataaattt aaaaaataaa aaaaattaga aacataagaa     2340
2341     cttcataaat ttcactgaat tattcttata tttttgcctg aaaggccttt gcattttatc     2400
2401     tgtgaaagca gcagactctg ttgcaatgtc tctttgatga aatatacaca ataaaggatg     2460
2461     agggatctat taaaaaaaaa aagaaaaaga aaagcaaaca aataacacaa aaacaccatt     2520
2521     tagtcaggct ctcatttgtg tgtcttttat cccagtcagt aaacttcact ggagttattt     2580
2581     gattagaggt ctgtctgatt tttcttaaag tagacaagtt gacaagttgt tgaggataga     2640
2641     gcttgtgata tttggcttga acttttaaat gcctgctaca gtagctagcg catattagat     2700
2701     tagtaaagtt tggggaatga agatctaatc atttggtagc ttttaaaaat agtattacct     2760
2761     actggaaatg ttaaatatag tcatgactgt tcactatatt gttactgttc atcccgaatg     2820
2821     ctgatattgt gcaagcatat ggaaaaaaat tctcaagaag tagtgcttta atgaaataga     2880
2881     atttcacagg atatcactta tagtgtgtgt gtgtgtgtgt gtgtgtgttt gtgtgtgtgt     2940
2941     gtgtgttgag agagagagag gaaagaggga aaaatttcct tgtctgacag aagggttaaa     3000
3001     gatctgataa aattgctgac actgatttta tatactctta aagtcttacc aggctcctta     3060
3061     tttttgagtc agtggacaca tctataactt ttttcggaca ctactgaaca ctaataaaaa     3120
3121     atagcagcaa atgaaaagga aattgtttta atggcaaatt atttacataa tcttcctgaa     3180
3181     cactctaact ggaataactg gaaagatagc taataagtac agacagtccc caacatacca     3240
3241     tagttcaact tatgactttt tgactttaca atggtgggaa agctataggc attgagtaga     3300
3301     aactgtaact ccaccaagga gtgtctgtat aatcagtcag ccaacaaata tttgatgagt     3360
3361     tcttcctggg tactccgtaa tatgctacgt atttagtgga ggaaatacta agagaatgta     3420
3421     gttgacattt gctcactgat ctttcagggt tcataaacaa cttggagagg tgataccaac     3480
3481     aacgtggaac aaaataccta acagaaaaca ggaatagagc agtgatttta aatcatgtgt     3540
3541     ccatatgtca gtgccattct agaaacagca ccaaggggga ctcctgccaa aaatgaataa     3600
3601     tggtaacata tatatacaca tacatatgca tgtatatata atttttgtct acaaactggt     3660
3661     aagaggaaaa tatctattgg aattttctca attttatatt cttattctag gcatcttcct     3720
3721     tcagtcattg gtatttacta ccacttgatt tactaataag atggcaaaaa gttataaatc     3780
3781     tgtagcaaac acatgttaaa agaaaaaatt ctgaaattgc tgagcactta atttcacagc     3840
3841     ttattttcaa ggaaatatac ttgtaatggc atattttata tagaaaccac atagtcataa     3900
3901     tttcttctgg taaaattgtg cctggtttgt aggatgaatt aaatatgtca atattttata     3960
3961     gtgttcctac cagatgacca tcatattcaa ctactttact gtcaaaataa atttggaaac     4020
4021     aaccaaatat ataagcaagt gttaaacgga atgagcaacc aatttaatca tttttaaaat     4080
4081     ctatttctat cctgacattc cacaaaggct gtgaggctcc tagtgctaca aacaaatgct     4140
4141     cagaagataa ggtatttcaa tgagagtaaa ttagtctaaa aacattttct taaagcatgc     4200
4201     ggtgtttaaa ataagccttg aaggataaat caaatttgga aaaaatgctt tagaaatgca     4260
4261     aagtgaccca ataattattt ttatggcatc tggtggtaag gggtattaat gtttacagcc     4320
4321     acattcttag tattattgtt tttcaaatta aggtcatctg tacgttggtt taaaaaaaaa     4380
4381     cgtaagctac cgaaacatag aaagaagaaa ataaccctat tacttgagtg agctaccatt     4440
4441     cacattttga tgtattcttt tctgtgcatt ttttaaagtt atggccatcc atctacagaa     4500
4501     ttttttatct aggctttttc agttaagatg tgaaattaac tttttccatg ttattaaaaa     4560
4561     aaatctggcc aggtgcggtg actcatgcct gtaatcccag cactttggga ggatgaggca     4620
4621     ggcagatcac gaggtcagga gttcgagacc agcctgacca aaatggtgaa accccgtctc     4680
4681     tactaaaaat acaaaaaaga gctgggcatg gtggcacgtg cctgtaatcc cagctactca     4740
4741     ggaggctgag gtaggagaat tgcttgaacc tgggaggcgg aggttgcagt gaaccaagat     4800
4801     agggccactg cattccagcc tgggtgacag agtaagacac tgtctcaaaa aaaaaaaaaa     4860
4861     aaaatctgtg catatggtta tctttaaagg ctgcatagta ttccactgta cagtcatact     4920
4921     gatctatata ccaatttcct tattgtggta catttacatt gaagtttata gtttttcact     4980
4981     attatatgcc tgaggtgaac agggaaggtg gtgtttttgt ttccctcttt ccatttcacc     5040
5041     ctttttgtag tcaccagatc ttgctctatc ctcaatcagc catgtggttt ggggaggatt     5100
5101     gacccagctc caggactggg agctgattgg tttaagttag tcagtgtaac ccaagcccct     5160
5161     ggccatggag tatggttcag agaatgggat tacaaccatt tttaaaagtc aatatgttcc     5220
5221     catgacatta tttactcaaa aacttcattt tcagaggtag aattaccata tggggcacca     5280
5281     gaatgtcttc caatgtatca gataaacaca tagtacaaaa ttctggttgg actcattaaa     5340
5341     gggcacagtg ggagaaaaag agaaggagcc tgaccttgtt tgcagaataa aaaagaaaag     5400
5401     aagggcatta tttctctgga cagatttcat gcccagagaa aaagctggtg aaataagcat     5460
5461     ctgtatatac aagcaaattt attgaagttt atgatacata catgtcataa ttgtgtattt     5520
5521     ctttcataca ctttaaatcc tgtgaccaaa aaggctatac aatatgttag gaattatgct     5580
5581     ggattattaa atattagcag aactgaaatc ctcaagagaa accagattac cgaaggttgt     5640
5641     tctatgcttg tcttacatac aacctcagct cataaactca aggactgata cagaaagagg     5700
5701     gtaatcacta aagaacttga aatcaaggaa aagtatcaac ttatgtcaga agaaggatgt     5760
5761     ctaatttaag ctatccagaa ccatatcaaa agctggaaga tatggtcaca ctcttgcaga     5820
5821     gtttgaatgg atgtagtgaa tcatggaatc ttcaagtctt tgttgataaa aataacccta     5880
5881     aatgaataaa agtttttgaa tctctgtcct tttaccaagt gaccaacagt gcttgtgacg     5940
5941     gtaacatata cagatactcc ttgacttatg gtggggttac ataagtcaaa aatgcattta     6000
6001     aggccaagca cagtggctca cgcctgtaat cccagcactt tgggaggcca gggcgggtgg     6060
6061     atcacttgaa gtcaggagtt tgagaccagc ctggccaaaa tggtgaaacc ctgtctctac     6120
6121     taaaaataca aaaattagcc gggcatggtg gtgggcgcct atagtcccag ctactaggga     6180
6181     ggctgaggca ggagaatcgc ttgaacccgg gaggcagagg ttgcagtgac ccaagactgc     6240
6241     accactgtac tccagcctgg gcaacagagt gaggcactga caaaaaaaaa aattaatacc     6300
6301     ctgataagcc caaaagtaag gtcaaaaact tctaagtcga accatcataa gacaggaacc     6360
6361     gtctgtattg gtatagtgta ggctgatgga gtttgggacc tcagagatta aactaaagga     6420
6421     gattatctat gagccattgg gagacatact taagtttgcc aataatatga ggttttatac     6480
6481     tggcatgcac ggagacttta ggtgcacatg cagtggtggt taaggcttta ctttaaaccc     6540
6541     aagtcacttg gcacagtgtc tatactattg ttacctgctt caatggttgg caggttgcca     6600
6601     gtgttttatt tttagtgaca tggtcttgct ctatcaccca ggcagaaatg ctatggcaca     6660
6661     attatagctt actgcagcct caacctcctg gattaaagca atcctcccat ctcagcctcc     6720
6721     caagtagcta ggactgcagg aattcgccac catgcccact aatttttttt tttttttgag     6780
6781     agacgggggt cttactatgt tgcccaagct ggtcttgaac tccccagcaa tcctcccacg     6840
6841     ttggcctccc aaagtgctgg gattacaggc atgagccacc atgcctggct gccagtattt     6900
6901     tatatactgc ttcctgaaac acttgaatag cagtttcgac cctgttaaca ggagaaggtg     6960
6961     gattggagtg gtggattgga gtgccttata agagatctac taaaaagaaa aacatcaata     7020
7021     aagcaggcac aggaaatcta taaatagaat agaacaagac caaaggaggg attaagacat     7080
7081     ggatctacat gccatatgga tccactcatt tcctacaatg atctgaaaat ttggctttga     7140
7141     gtttcctgcc agcgaaggca cagagtaaca agagcactta agacaatgat tcatgctatc     7200
7201     cagaagaaat aggaatatgt gtttttcatg ggggtggggg agggagggaa atttccacat     7260
7261     atgaacattt ggtaagtaat tagttttgga ggtctctaag ctaccattat aactaacaat     7320
7321     tattaccttt ctttatatgg cactgaatac tttgcagaga aatttcacat aactttcttt     7380
7381     acacaaaaat cctgcgaggt aagattccag gatattatta aagcaataat gtaaccctta     7440
7441     ttcatgcatc taagaaccta gtctaactgg aaaggcaaca caaaaagtag aaaataagca     7500
7501     gaaagatctc tgagatagca aaccaaatgg caataagtgt atgcacagaa aagagcctct     7560
7561     cactcagaac ctatattctc ttatttaacc tgaaattcta acagggttca tttccttcct     7620
7621     aaaactgcag tggattaaaa gtaacaaaac agaaactatt acagagaagc actctgaaag     7680
7681     cctcctagat gcgtacacag gagagcagag gcaagaacta aaaacaatca aaagagcagt     7740
7741     tagtgcaaaa acagaaaacc ctaaacactc actaagtagg ataagctcag actctctccg     7800
7801     ccctggatcc tgaccctcca cgaatcagtt cctcacaaac cacctcagcc atctttcagg     7860
7861     aacggaaatg tgatcctgct tgcctgctcc caactcttgg caacccttca ttgactttcc     7920
7921     aggctcataa gacaaaatca ttatttaaaa acggtccaca aagtctgcct gcctctccag     7980
7981     tctcatctca cttcggcccc acctgcttgg gccttttcac atttccttcc ctttacctgg     8040
8041     aagtgtctca atgctgcctc tcctggggga tctgaaatgt catttcctta gaaagcctta     8100
8101     cctagtccca gagtccacat taggttttcc cgtgcacctt agcgcctttg cagttgagaa     8160
8161     tttatcacag ttgcacttag tctgattgtt ttatttgttt gtttgttttt tgagacacca     8220
8221     aggctggagt gcagtagcgc gatctcggct cactgcaacc tccgcctccc ggttcaagca     8280
8281     ttctcgtgcc tcagcttccc gagtagctag gattacaggc gtgcaccaac acgcccggct     8340
8341     aatttttgtg tttttagtag agacagggtt tcgccatgtt gaccaggctg atctcaaact     8400
8401     tttggcctaa agtgatctgc tggactcagc ctcccaaagt gctgggatta caggcgtgag     8460
8461     ccaccgcgcc tggccagtct gatagttgaa tacctatttc cttcagcgta ctgtgagctc     8520
8521     tggtggaaaa ggaccatgtc tggctcgtac atatgccaaa taagtattca ccggaaaaaa     8580
8581     tatgagtaat gtcacaggac aagcagacat cttcctagta tataatttta aattttacta     8640
8641     aaatcttttt gagaaggtag ctattgtttt attaaagcaa aaaaaaatta caaagtacaa     8700
8701     tgcaaaattc atatgaattt taaagctaaa acaagacttt cagaatgctt taggctacac     8760
8761     ccccagactt ctctagagac gtgcttaaaa taatatggaa acacggtgtg gtaaaagatc     8820
8821     catttcccaa gggatctgga taaccagcgc ttatcttcat tttactggag aatacatgtg     8880
8881     cggagagggc tttgcaaact acaaggcttt gtgcattata acattattat ggaaaaatct     8940
8941     gtgtttctaa gagggggaat gatttagcta ttgcattgcc aattacaggt ggggctggcg     9000
9001     ccagagccca ggcctcccgg ggcctgtcta gcccacagct tttcattaat gcacagcact     9060
9061     tgccacctgg tccctgccgc aaagggtggc ctctcgagtt aggagccata tctagggcgg     9120
9121     atggcctgtg ctaggctcaa agacacttaa gttccgatca accagaactg aggagcgggt     9180
9181     aggaaaacca agccgagcct tcctcggctt cacaatccgc aggctctccg ctgtccccgg     9240
9241     cgggactcgg cagttcccct ggagggctgc agcccggctg tcttcgctca ggcccaagcc     9300
9301     cgcgcggctc tccccctggc ggagaactcg caggactgcg acgcattccg gagacgccgt     9360
9361     caatctccga atttgaagcg caggcgatat ctaaggggcc tgggaagcgg gaaagctcgg     9420
9421     gagtcactcc ggagagaaca ccctgcagga gtcgacgcgg ctgcctggct tcgtggtcct     9480
9481     gcagcgtggc ccgttgcttc gcgcagaggt tggccacagc tgctggctag gaaactgggg     9540
9541     accacctggg ttgccaccga ggagggtgga ggcccccgtc agtcccctcg gggatgcagc     9600
9601     tgcattttcc cctccttgcg tccggccggg agccagagga tggggctgtg gaacccattc     9660
9661     cgaaaggcag ggcgggccct tcggaacccg gacgcgaggg aaggcgagag gcgcgggtgt     9720
9721     gccgcacgcc caccggcgcc ggggcagggg cgctgcagcc ggcggcccac ggaggacatc     9780
9781     agcggtgccg ccgccgccgc cgcgggctcg cgggccgcgc gcgcacgcga gtgggcgagg     9840
9841     gaggcagggg cgctactagc aggcggcgtg cgcgcgcgcg ctcccccgcg ccctccctcg     9900
9901     caggcccgcc cggccccagc gcgcgtcacg aggggccagc gagctagctg gagggcggga     9960
9961     gggagggtgg ggaaaggggg tggggccgcg agaccggagg GGTCCGAGCA GCGGCTGCGG    10020
10021    AGCCGGAGCT GGGCGAGGGC GGCTGCGGTC CCGGCGGCGG CGGCGGCGGC GGCAGCTGCG    10080
10081    GCGGGAGAAG ATGGTGGCGC TGGAGGCAGC AGCGGCTGGA GCGGAGCTTT ATTCCCAGGC    10140
10141    TTGGCACCAG CGCTGTCACT AGCGCCGCCT GCTCCCGCGG GCCCGCGGAC CCAGCTGTCA    10200
10201    GGCAAggtac cacagccagg gaggggtggg tgagaagggg tgcccggcgc tgatgcggcc    10260
10261    cccgacggag cccgggtcct cgccaaaggg cgcccccgga cgcgagaggg gctgcctgga    10320
10321    acaatagtgc ggaggagcgg aggcagcagg cgacatccag gaggcagtgc ctggaaccat    10380
10381    cagctagcga ggcgggggaa ggcggcgttg cgagcgagac gcctggggtc cggtgcccgc    10440
10441    tgagatgccg ggcttcgggc gcagcaggcg ggcctgatga cagtcatggc aggagtgagt    10500
10501    gtgtgagagt gtgtgtgtaa aaggtacagc agaggggatg gggtggcgga cggaggtgtt    10560
10561    ggggggtgac atttccagga atccccgcta ggaccccctc atctctcggc tgactctcct    10620
10621    ggagaaagaa tgtgatgatg gaaacggtga ggtgggcagg atgcacttgg tgtgtgaagt    10680
10681    gtggagggag gcagtgggat aggggccggt ttgtaaaatc ctgtatatgt gtgtgtacgc    10740
10741    gtgtggttgc atccacgttc cccaaactgc gccccaaatc cagagatctg ccgctgccct    10800
10801    tacttgatgt caccggctaa gactgtggga cagtgtttgt tattttgacc ctgcaactct    10860
10861    gagcacagtg tctgttctgc tcctgcgtgt ggatggccca gtgtagggat tctcgcttcc    10920
10921    ccttcctctg gcctcatgac atggggatgt ggaagtgagc atgttgcttt gaggcacatg    10980
10981    gcagggaaat aggataaccg ttacacattc tgggcttgct aatgtacctg gttttgaagg    11040
11041    ggccttccat cctgtgatac tacttctctc cttagcacct gttccataag ggtcttgtac    11100
11101    tccctgactg tgcagtttct attgtttttc tcttgtctga ccagaaggag aaggatgttg    11160
11161    aatgatcaga ttcctcttcc tgtccccaca actttcaatg ctagctagac cttctccttc    11220
11221    cacatttaag cactgaaaac cttatggcta gaggatggat ggtctttgtg ttggttcttt    11280
11281    tagaatgaac tctggaggtg tatacgtata gagagatgcg gtggggcggg gggcggtctt    11340
11341    ttaaaaagaa gaaaaatatc acacggagaa atgtttggtg cccacttggt cagcatcaca    11400
11401    cagccagggc gttttcctca ggaaacagga tactttattt ctactgctgg tgacatccac    11460
11461    tctcccagct gtcacaatag ctaggtggtg ccgtgtatca tttggaaact gaaatctcct    11520
11521    gagacccaca gcgatggggt cccaggtcag taaagtccct gctttcctac ctgatagagc    11580
11581    ccactagtag ggaatttgga aaaatgtcag gctggcaaca actcacccag tgggaacaag    11640
11641    gacacagaaa tgcatccaga gtctatggct gtttaattgt ctctgcgtgg taaagatagg    11700
11701    tgtgtgtagg tagggttggg tagaggtagg cagggagatg gcatattcat gtgtatccag    11760
11761    ggcagtgtga ttccccctca cctatgtttc tcctgcggta ttcataggaa tgagtgcact    11820
11821    ttacacttaa tatctcgaca cttctttatt aaaatgttgt atgactagct taatctgctt    11880
11881    aggacatgtt ttagtcataa caccttaaat tctactgcat tgtcggaatc caaactggct    11940
11941    gcccggttct cttcgaaaag cccgtagcag tcatggctac acaagtaaat atacaacatg    12000
12001    ttggcaccag agatttattt ttctttttta aaatttttgt tttgctttct tttatgggca    12060
12061    aagattgcat gatatcgttg tgaaaataat aaaactaggg ctatccacat atgctttttt    12120
12121    ttcttcccat gtatcttatt taatgatata tagacaaggt gctcttgaag ctgtctatgt    12180
12181    aaagtaaatt tccccatgtt cttcaagtca agccttctaa gattttaatg tgaggttggt    12240
12241    tgttggctgt catccaagat ttaaggatag atttataaaa atgaattttg aatcttagtt    12300
12301    ctttactctc ttatttgtta tgccaaatgt ctttctgaga aaagtactta gggaatttaa    12360
12361    aagccattct aagagatttt ggtttaaaaa aaagtcatca tcctttatat ttgcaagtaa    12420
12421    gaccagggat gtaaatgtct cacaagaaag tttaataata tgaggaatta ccaggtaaat    12480
12481    accctgttta gagaaagagg aattacacag cagcaaaatc gatgactcag gaatcagttc    12540
12541    ttttctaatg taaatgtgat catttttatt tttatttgtc tttttgagac aggatcttcc    12600
12601    tctgtcgccc aggctggagt gcagtagtgt gatcatagct cactgcagcc tcaaactcct    12660
12661    agctcaagca atcctcctgc ctcagcctcc tgagtagctg ggacaatagg cacatggcac    12720
12721    cacacccaga tatttgttta tttttttcag agatagagtc tcgctatgct gcccaggctg    12780
12781    atagttttaa aaatgcaata tctggctttt ctaaagatcg gactggtata aggttaatga    12840
12841    gacagctcta ataaatggtg gtaccttttg ctgtggcctg cagcaagcca ttttttgtgc    12900
12901    atggatgcct ttccttcact taaagtagca tcagtgcttt tctcttccat tattgagcct    12960
12961    cttaaggttt tttgttgttg ttgttttgtt ttgttttgtt gttattgtgt ttgtttgttt    13020
13021    cggaagactt aggggtaaga gatatttgaa aattgacctc tggggccaaa aggaattaac    13080
13081    tgtagtacct tggggagata ggacttttat cctagaaaga agaagtaatt gttgctaaaa    13140
13141    ttgagagaat ttcaagccgt aaaatctgaa gttaactctc tgggttacaa taattaattt    13200
13201    gcaaacattt gttaattgcc tcccgcatct cagatccact gtacctttgg ataggggaca    13260
13261    gggaatgttg agaagggttg gaggttcaaa gaatgctaag tcttagatcc tggccagagg    13320
13321    tggatcatga tctagaagga gaaaagagga aatatgttac taactgtaaa aatagtgaaa    13380
13381    aatgattaag tgctgaaaaa gcagtattcc tgcagagctg tgggagttca cagggtacaa    13440
13441    agtgacttct gatggaagaa ttagggaagg ttacatggga tatagcattt gagctgtgat    13500
13501    taaggtggca tttgggttgg cagagaagga agggcatgct tgggggagga acagtgtagc    13560
13561    acaggcctgg cagtggaagg tgtatgccta cacaggaaac aaaaaaatgg tgtgctttgg    13620
13621    ctgaagcgct aggaatgcca agagatgtaa tgagggataa agcaagaaag agaggtttgt    13680
13681    tcaaggtggt ggagcaactt gtacgccaag ctaaggagtg tggattttgt tcagtaagga    13740
13741    ctggggaact atagaagatt tgtgaggaga aagattgaca gtatcagaac tgtgctttgg    13800
13801    ggcaatactt ttgtagtatt atgttggatg gaatgacatg ggaaaaggct ggcaggaggg    13860
13861    agaccagata gactctattg tcaaagtagg ggaaagatgg aaagaggcag tgggaggcaa    13920
13921    gaagggaaca cacctaagag gtggtgtgcg ggaattatct gaggagcttg aacagtcact    13980
13981    ggaaagtgag gaagggaaaa gggaggccaa aagatcattg tcaggcttag ctgagagagc    14040
14041    agttgggtca ttttcagaaa gaagatataa cagaggataa ggaagaggag agaagtttct    14100
14101    ttttgagcat gacaggcttg tccaagttaa gggactagaa tacagaggga ggttagagct    14160
14161    accaggagat ttgtaggtca tctgcttagg agcgattttc atatcccagg aatcactgat    14220
14221    aaagaaaatg aagaaagaag aagcaaaagt aaggatagga tccttgaggg atgtctgtat    14280
14281    gttggagggg aaagagaaag aagaggacag gaaccacgtt aaacaagggg caattggaga    14340
14341    aaaatgatgg aagtgaagtg gtacagtgtc atggaagctg gaaggggtga ggagagcccc    14400
14401    tgtcactcac acagcacacc ccatgggtga cggtgcaacc aaggcaaagc cattggattt    14460
14461    gactcttgga tttccttgat tgtctttgtg gtaggtggaa gtggcagcca ggggcaaggg    14520
14521    ttgaagggag gcgtggggga agggaaatgg aaagcagtga aaacagactt cattttcaat    14580
14581    aagttgggag ataaaagaga aggagagaga gtatgatata tcacaacaat ggtgtagtag    14640
14641    agggaaagtg gtatttttag tataggaaga cttgagcctg ctttataagc tgaggagaac    14700
14701    aatccattga gggaaaaaga gattgaaaat gtaagggaga ggctcaattg agggaattaa    14760
14761    gtcttcaaga agatgggagg atactagatg aaagcaaagg aaggattctt ttgagacaga    14820
14821    agcataggaa ttttgaggtg gaaagaaagg aatttggcca cagtctttta agtgaggtca    14880
14881    aagagaggtg ggcaggttga agccaggagt agaatgacaa agacttgtgg gcattgtgga    14940
14941    aacagagcag tgagtcaatt aggagtgaat aaaagatcat tacccaacca tgaggacctc    15000
15001    atgtgtttga aaagcaggaa tttgtagtga aaccaattaa cgctatataa ttggagtttg    15060
15061    acaactactt aagtaatttt tgtatagtga gcatttaatc tcactaaata cagtggttct    15120
15121    tcattccctt aaatgcagta aaaagaggag aatgtttacc tttaaaatta tccaaataaa    15180
15181    agactccact tgtatttcct gtaaatattc tctctcagag atctgagcta aattttaaga    15240
15241    agtttatagt aaaacaatgg ggaaaaatgt aagtgttttt ttaaaggatg agctttttct    15300
15301    atctgtaatg gtagaatatg gttttacagt gacgtacatg taaagtcagt tttcaaaaga    15360
15361    aaaatcaaat atagcacctc gcccaatacc atacccatca tatgcattca atatacattt    15420
15421    gtcacatgaa tacatgaata aacttttttt aagtaagcta gcaacagtat ctaaaatttt    15480
15481    aaatttcagg atttcattct tacacaatgg acatcgaatg agttgccttt tatggcctgt    15540
15541    gcaagtttat gatagcatta aaactattta ttcatacctg atatatacat tgaagcttta    15600
15601    tttttaaaaa ccccacattt ttcacaaaat gattgtgaac cctttagatc cttgagttat    15660
15661    gggattatgt catgattcca ggtgagttta tggaacttca actgtaatga gtggtgattt    15720
15721    tgaggtttta atgatgaaat ttattcattc cttcaacata cactcattga acactttctc    15780
15781    tgggccagaa actattctag gtgcaaggaa tatggggtgg ggggaggcat gtccttaata    15840
15841    tcacagaact tttagtggaa ggagattaaa aataaataaa taagtaatta cataatatgc    15900
15901    caggtggtaa gtgctatgac gaagaataaa agagagagag caatggactg atgatagtgg    15960
15961    gtgggtgggg ggtgacatta gtttatatag tatggtcagg gaagacctta agcagaaaga    16020
16021    gctgaaagat gtgaagtagt gagccctgca gatatttggg ggaagggtct tctaggcaga    16080
16081    gaggatatca aaaatgaaaa ggctggataa gaacatgttt ggcatcctca agggacagca    16140
16141    gggaaacctt attggtttcc ttggtttacc tggagcagtc acttagggaa ttcacaataa    16200
16201    aatgctttgc ctttcatttt caattgtttg cccataaggc tgtattacca tctactgtat    16260
16261    ttgggctgac ctatgaatca gtactgggtt tatataaaga tgaatatcct caatcaaatg    16320
16321    tatttaagtt agaaaacaat catgcctgta atcccagcac tttgggaggc tgaggcaggc    16380
16381    agatcacttg aggtcaggag ttcgagagca gcctggccaa catggcgaaa tgctgtctct    16440
16441    actaaaaata caagaattag ccgggcatgg tggcgcatgc ttgtagtccc agctatttgg    16500
16501    gaggctgagg caggagaatt gcttgaacct gggaggcaga ggttgcagtg agccgagatc    16560
16561    acatcagaaa acaaagcgtg attctgtctg ggtagtgatg aaatactagt cagctggaag    16620
16621    tagttctgct ccttggaact tacatctctt ctgtgtcctg aatcttcttt aaatattgct    16680
16681    ctcttttctt cttccttgtt tcatgttcca ttctcaagta taagatcctt gaggctagaa    16740
16741    ctttgttttg ttcatctggg tatactctat aacacagact gactctctgc attagtaagg    16800
16801    gtttatcaaa tacttacgga gaggaattga tgagaaattt ccaaagattt aagtaactca    16860
16861    ggtgtaaaga atgagggtaa agctcgttta ccttgatttc tgcagatagg tagctgtttt    16920
16921    tcaaacagga cacagaattg ccataggatg ctaaagcagt ttatgcatgc agaccctgag    16980
16981    atgaggactt gagttcagaa tagtttatct gagagacaac ctcaagaagc acaagtgaga    17040
17041    gaatggagaa aatgacacag gagagggaag aaagcccatt aagaggtgag ttaatgagca    17100
17101    ggttaccacg gtgggcagct gaggcttggc tctgctggca ttatatagac tgcacattag    17160
17161    gattgtccac caagcagtgg agaaagtggg gtctttatcc accatttccc tagggatatt    17220
17221    aaatcttcag tactttaggg ctgctaagat tagcctgagc aagctccaga gacaccaaag    17280
17281    aaagctcttg agcagagaag cagagaggca gagccaggtg gaagtgggaa actgtcagtg    17340
17341    tatttggaga ctgtcgatac agctatagct gaactcagaa gtggacatgg gacccctgtt    17400
17401    taacacagca cagaggtatc ataaagaatt tttaacagat aataattggt ttgatggcag    17460
17461    ttattttaat ttagggattt taatgtattg tgacaactgc ctgcagttct gttcactcac    17520
17521    aagccaacta ttggccaccc tcagttatct gaggtgcaga gtactatata tgctcatgtg    17580
17581    taagatacgc tctgttatag ggtggccctc agttttccaa caagagcgtt tataaaaaga    17640
17641    ctttatgtca acttgaatat gcatattcta ggaatatagg caaagagtga agtatctact    17700
17701    tatgtttaat ttattagttt actttcatat aattgaagtc acattatata aaattattaa    17760
17761    tttagaaata tgacatcctt ccattctcac attttatgaa atcatttatt caaatacttc    17820
17821    acatactttt ttgactttag agtctttgtc atgattaggc cacttttgtc atgttcattt    17880
17881    ctatctaact tttttgagat atagtacttc ttgagtttct gtatgatgct accaccacaa    17940
17941    actttattcc aaaccctgtg tgctcattca cttaatgtaa gaacgtttgt tttatccttt    18000
18001    cttcctaaag gagtatattt atgatctctg caacccagca cttctgtatg tcttgtgtaa    18060
18061    agacatccaa gacaagcaat tgtaaagctc cttcccagga atatttactt caattggtgt    18120
18121    taaaatcatg gcctccttta ctctgtattc attcagtcat ttatcttctt tcaattgcat    18180
18181    agccttcaga agtatcccta tcttgtgttg attgagttta tttccggcta tcttctccaa    18240
18241    atagttctta agtaacctct gaaacacaca actccttttc atgaaatctg cagtcttacc    18300
18301    aggtaatatg ttttttcatg gtttctctct ttaaaatcag ttgccgtcac atccagcatt    18360
18361    agtgaattac atggctttca atttctgtta tcttggaggt aacagggttt ttggcattca    18420
18421    gaagaaggta attaagagaa taccccacaa tatgggagac tttgtaagca tttatacata    18480
18481    aggcaacttt ctcttttctg aaatacacat tttggaggac agaatctcat ctttttgtat    18540
18541    atgtaaagtg atcacaggag gttgtcaagg tatggtggca aaaccaatcc ctacacacta    18600
18601    agtttccttt tcagcctcct cttctgttcc atgtggatta attagcatac aatttgtatg    18660
18661    aaaaatacag caaatacagc aatgatttat ttcctaatgg aattaattgg ccaccattcc    18720
18721    aaataatgta atcgttatgt ttctgactat tgataaattt tgtatctcga gatcaattct    18780
18781    gcatttatta acaggcacac tttattttaa agaaggataa ttgccaaagt atgtataaat    18840
18841    tcctttttct tgtaaattgt agcatatttt aaaagcagag gacgagctta gagtcattta    18900
18901    aggaaattcc acttaacaag aataattacc ccctacattg gctattcagt gaatttggac    18960
18961    ttttatactg gactttacta aagtgggttg cattctgttg cagtggcttt tacacacttt    19020
19021    tggccatgat tcctggtgag aacacaattt agatgatagg ctagcaacat agatgaatgt    19080
19081    gtgtaaacac atatacacac acacatacat cactgaaaca agtttcactc aacaatactt    19140
19141    gtcctttatt atgtgtaatc caccctgatg cttcctatcc tattctcttc tgttctgtat    19200
19201    gtttgccaac ccactgaagt aatctctgca ttggtgaacc ctaatatgca gtttagaaaa    19260
19261    cactgctgta ttgtattaca tttatcagaa gagtgtttat tttcttatag tatgaaataa    19320
19321    tttcatgtca aaagttgttt tttcgttttt tgaattgtta gcatatttgg atatttggtg    19380
19381    gtatggacaa atgatgcagt aatcacagag agaaacttta tttttgagta gacattttgt    19440
19441    ttccaaaaga agaaattaca ttagtgtgga aaagggaaag tggagtaaga agaatagatt    19500
19501    tgttcttaga tctgtggctt tcttgggttg tggggaccgt gtcaagtcac tgggccacaa    19560
19561    cctccttgct gagctggttc ctcacgattc tttcctgtcc ttcactcttc ctgcccctct    19620
19621    tcctagctgc tgtctcttag cctctagagt tctggatgtt tagttaaatt acttaattct    19680
19681    aaattttaac ctaatattat ttcttcccag atgtgaaaat agtttctacg cccacttccc    19740
19741    ttccaaataa cttgaaaata taagaatcat ttttccctga gctagtacct ggaagagttc    19800
19801    tctcctaaag gagctagaat ttgttctaca gatgaaatgt ttccatagta ttaggtcata    19860
19861    tgaaagctta acctaatctt atgttcaggt atgattgtgt tctttatggc aggctagcta    19920
19921    tcaaagtaca cataaattcc ttttttaaaa gctcagcaga ttccccatcc agtgactaaa    19980
19981    aacaagttac aaagtgtcag gcattgcgct aagtactgta cacagctaac tcatttactt    20040
20041    ctcataatga cctaatttac tcttcataac cacatcagga gagaacttat attgcagatt    20100
20101    ggactttgag gttctcagag gttcctcagt ggctacaaaa caggacaaag gggatttgcc    20160
20161    tcaggtctag gcacaggaat gggcccagac agttgctggt cctggagtct attctgtcct    20220
20221    ctgggcccag cagtagcttc ccatccccac tgccccatct tgactctctt gtttatgatg    20280
20281    ccttcatcct acttgggatg tctgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgttac    20340
20341    tgtttgtctt agtccattca gtgttgctat aacagagtac ctgaggctgg gtaacttaca    20400
20401    aagaaaagaa gtttatttgg ctcacaattc tggtggctgg agagtttaag accaggcagc    20460
20461    tgcatctggt aagggtctca tgctgcttcc actcatagtg gaaagtggaa agacagcgag    20520
20521    tgtgtgcgaa gagataacat ggtgaaagag gaaaggagag aaaaaccaag gaagccagat    20580
20581    tctttttaac aatccactgt ctaggaaact attccatcct tgcaagagtg agaactcatt    20640
20641    catcactgca ggaggacatt catctgttca taagagattc accccccatg acccatgcac    20700
20701    ctcccaatac tgccacattg gggattaaat gtcaacatga attttgtggg gatgaaccac    20760
20761    attcagacca tagtactgtt gcaccgacat ctctccattc ttggccctgt ggggtggcaa    20820
20821    ggactcagaa tgagctggaa tacagtgctg ccataattag ccatcaacag tgaacaagtc    20880
20881    tccaggttgg tctgagcctc agcttctcca gctacaaaag gggaaatgat gaaacctgcc    20940
20941    cttcccatct cttcctgcac agggccgctg gggtcaaata aaatatgaaa gggtacagaa    21000
21001    aagtaaggta gatgtctcac ttccttcatc atgacattga acgaaagtga ctccctacct    21060
21061    agttctaata gctagtgtct ctttcctcta aaccagaagt tgacaaactt tctctgttta    21120
21121    gggctagtag taaataggtt ttgtgggcca tatggtctct gccacaactc ctccactctg    21180
21181    cccttgtagt gcaaaagcaa ctgtacacaa tatgtaaacc tattagtgtg actgtatttc    21240
21241    aaccaaagtt tgtttatgga tgctaaaatt caaatttcat atcatttttg cttcacaaaa    21300
21301    tgttgatttc tcatttaact ttttgcaacc atctaaaaac ataaaaaaca ttctcagctc    21360
21361    caaggcagta cacaaacagg cagtgggatg gatttgtccc acggacctca gtttactgac    21420
21421    ccctgatcta aactctcaca gtgctttgta ccactctgga ttccagcagc tcatgctcat    21480
21481    cttttccatc tctcttgtcc tttcaaaata tgcacccacc cacacactca ttttttcatc    21540
21541    tcccttaaca ctgagaaaga taatagcata tgtatagtat gccccccaca tgtatattct    21600
21601    atatgcccaa gaaatattta ttgagtaaat caggattaaa aatctgttgc ttttgtatgt    21660
21661    ttcctgtttt ttcatcttta aaggaaattc cacctattct ctagtaaagc tttgggaatg    21720
21721    attgagttaa gattttgtga ttaaatataa ggctttgaga ttcttgcctt aaagtatttc    21780
21781    ccccctctgt tattaaccat aaaaggaaaa gaatgtcagg gaggacagag aggaaaagca    21840
21841    aacagacaaa caaaaccaac atttcagcat gaaaagcgct tgttagatga taactaaagt    21900
21901    ggccagatgt ttagctttgc tcccttgggt atcctgccac tatagggaac tctgaaccgg    21960
21961    ctgaagtgtt tcatgcctca gctgccagca gcccttggtg atatgctttc cccaaaattt    22020
22021    aacatggggg ccagaactcc atgcatttga ctataaataa agaggacctc atagaatgta    22080
22081    ctttatcttt gtatttccct accatgtatt gaggaatcat gcacatctct ctaagagcaa    22140
22141    agccttgaac atacctcctg tttttcttct taataagtat agacttggaa gtggaattat    22200
22201    tataacatat gtaaattgac atttcttctc aaaatggaca gaaactgtat gctggaatta    22260
22261    tggcagggct gtttgtggta ttccacatag tctatgatca atatgttact ctataataag    22320
22321    gattgtgtgt aagtgtgtgc acgtgggtat gtagttaagg ggtgggaaga aataaatata    22380
22381    ttaaaagctt gggaccaaaa tcactaacag tatctactcc ttattaaaat ttgttaagga    22440
22441    aaggaacaat taagtcagct ttctgttgag tgcttaagta ttttagcctg ccaaaatata    22500
22501    ttaattttcc ataacctgga agagagatcc atgacacatg taaaataaat tataaagtat    22560
22561    actttgactt gacataaatt gttactgcta tggtagatga tgtctagtcc taaagacaga    22620
22621    attttaagcc agtgttaaaa gtgcatatca ttatacattt aagtcatgtg aggtatttga    22680
22681    aacctgcttg gggaagagtg gaggatgaga ggctcaggat tttgtttgct attatgtcta    22740
22741    agctgctccc tgtgaaacac aacatggtac ttactggcag tgcaaagact gttttcaaaa    22800
22801    ttacctttag tggatggatg cagaggcgat ggggtgatgt ggagagggca ggcttagaga    22860
22861    ggactgcatg gtgatgtgat gggtaggcaa ttatcaaccc gtctgcagct tctcatgtgg    22920
22921    aatgtggctc cccttgatga agtagagaga atgtgcatat gaaagtggat gattcaggtg    22980
22981    tcatttatta tgatatctgt acagtgaatc ttttactctt tctgagttta atttttccct    23040
23041    ctcctatcac atctcctgct tctcccactt ggggaattac agtgtttaca tctttttgtt    23100
23101    tatgttgatc actcccttcc ctgctggagg tttttagcac agtctgctta tcgttgattg    23160
23161    tcttttcata tgtaggactg tgacactgaa gctggccaga aggtctgtat aagttggtgt    23220
23221    gctttgcaga tgtcttaggt cagaatcctc agaagcagac accaagaaga gggtttgtgt    23280
23281    gtatatgtgc tgctctatta aggagatgct cctaggaaaa actgggaagg gaaggggaag    23340
23341    aagtcaagta agggtatgct ctcattcaaa caaaatactg caaagagggg cttcagcctg    23400
23401    atcctgtgtg gggtggggga gctctggagt gtaagtcagc ctcagagttg tccctgcctg    23460
23461    aatctatggg gttggtgttt catactccat acctgtcagt cttcagttaa gagagggggt    23520
23521    ctgttgggtg gggacataaa ttctcaggta tttctggctc ttgacatgaa agggtgaagc    23580
23581    aagtgcagcc ctcccaaaaa gagccatagg tgctggctgt tgggtgggaa agcacattga    23640
23641    aagtagggac ttgaggacag gtgcagtggc tcatgcctgt aatcctagca ttttaggagg    23700
23701    ccaaggcagg tggatcacct gaggtcagga gtttgagacc aacttggcca acatggtgaa    23760
23761    accctgtctt aactgaaaaa aaaaaaaaat tagctgggca tggtggtgca cgcctgtaat    23820
23821    cccagctact caggaggctg aggtaggaga attgcttgaa cccaggaggt ggaggttgca    23880
23881    gtgagccaag atcgtggcag cctgggtgac aaagcaagtc tctgtctcaa aaaggaaaga    23940
23941    aagaaagaaa gagagaggga aagagagaaa gaaagagaga aagagagaca gagaaacaca    24000
24001    gaaagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga aagagagaga    24060
24061    gagaaagaga gagagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga aagaaagaaa gaaagaaaga    24120
24121    aagaaagaaa gaaagagaga aaggacttga gtaggacaac attgtccatc agcaggcctc    24180
24181    tctacagggt aaccaaggga gctattaggt tgttccactg ggaatctcca cattccagtc    24240
24241    tttttcctga gaagtagctg ctggctccta gtgatacatg tgtgtggtgt ggagcagagg    24300
24301    gctggggatc ctgctgttct ggatcagtga acctcctgtt tccagagcct tctccacccc    24360
24361    atcctttggt aggcctgcat ccctggggtt ctacagttca gtcatctcaa agaaaaatgt    24420
24421    gttgtaatct tttgtttgtg aatattctct cttccattct ctgtggattt atacctgatg    24480
24481    tataccttta tactctttaa gaggaaaaga agaggaaaag attaaaaata tataattgat    24540
24541    ggtattaagg tggtaaattt gtcacgttaa accaggagtc acccaaaata aaagctagag    24600
24601    tagaatctaa agtaaagcta aagtagtaaa atgtttaaat atatatgtat acacacatat    24660
24661    gcatatatat gtaagtatat tcctataact tcataaaaaa taggcttaat agttggtaat    24720
24721    tagccaatct aagtattatc tagcaaagtg ctatgttagt cagaatgaat agttacagtc    24780
24781    tgttgtaatc attagttgga taatgtcagc cagtggctaa tgttgatctc attgggctaa    24840
24841    gcagggggac ttctgtcttt cacaatgttt ttggatatta acactagaca caggtcaata    24900
24901    aactgctgat gtcagtgtga accatggttc ccatgtcatc acatcagagt taatctttgg    24960
24961    aactgaatag taaacagaaa cctaagtaat aactggcagg ctcagaaaac actatttgtt    25020
25021    gttcaaggaa tctcaagcaa aatccactgc cttctatata taacacattt attgaatggg    25080
25081    ctggactcaa tgggatgcaa atagccatca tctcttgttc ttctcttaca gcttctttct    25140
25141    acccacttaa cagacttgtc ttctcttccc catgggaata aaattttagg caggtctctt    25200
25201    agatctcccg gttaggccgg gcgcggtggc tcacgcctgt aatcccagca ccttgggagg    25260
25261    ccgaggcggg tggatcatga ggtcaggaga tcgagaccat cctggctaac acggtgaaac    25320
25321    cccgtctcta ctaaaaatac aaaaaattag ccgggcgcgg tggcgggcgc ctgtagtccc    25380
25381    agctactcgg gaggctgagg caggagaatg gcgtgaaccc gggaagcgga gcttgcagtg    25440
25441    agccaagaca gcgccactgc agtccgcagt ccggcctggg cgacagagcg agactccgtc    25500
25501    tcaaaaaaaa aaaaaaaaag atctcccggt tattcttaag tggtgaaaag tttgactact    25560
25561    agtcacataa tacatccaat gtgataataa ataactcaaa ttctcatcta atatttgatg    25620
25621    tttttaaatt gcgatgtaac ttgaatagtg aagaaacaga aatatcaagc gtagagcttg    25680
25681    ctaaattttc acatatctga aaaactatat aactagcact tgaatcaaga catagaacat    25740
25741    tttctggccc ctgggaggct ccctcatatg ccttctcagt cagtcaatat caaccacttt    25800
25801    cagaaaggta accactactc tgacctctgt caccatagag cagttttgcc tgttcttaac    25860
25861    ttcatctgcg tggaatcata tagtatgtag ccttttgcat ctgacttctt gtttaatatt    25920
25921    gtagagatta attcatgatt cattcctttt ttgctgttta atccattgtg tgaatatact    25980
25981    gagtttatca attcttttgt tgaaggacat tagggttgtt ttactgtgaa tattattata    26040
26041    tgtttatttt ggtttacata tacactgatt tctgtagggt atatactcag gaatggaatt    26100
26101    gtggggtcat agaacaggta tacatttagc tttagagata ttgccggttt tccaaagtgg    26160
26161    ggactacttt gtccaattta tactcccaac agcagtttat gagaatcgta gttggttcca    26220
26221    cgttggtgat agcacctggt ttcctaccat ttgtttagct tgaggtattc tgctaagtgt    26280
26281    gtagtagtgt taaagttgtg ttatttttat taatgttgtt aaaattgaca cataaaaatt    26340
26341    gtacatgtat gggatacagt gtgaggcttt aatacatgtg cacattgtat aatcatcaaa    26400
26401    tcagagtagt tagcatgtca gtcactgaaa cttttatgat ttctttgtgg cgataacttt    26460
26461    caagatcctc ttttctactt atcttaaaat atataatacc ttgctattag ctgtaatcac    26520
26521    cctgctaatg taacagaact tattcctcct atctaactgt aattttgttc tagcttagtt    26580
26581    ctttttctca agatcgcttt ggttacttgg agtcttttgt ggttccatat gaattttagg    26640
26641    attgtttttc tatttctgtg aagaatgcca tgggtgtttc tatagggatt gtgttggatc    26700
26701    tgtagataca gtcattttaa tgatattaat tcttccaatt tatgaacatg agatatcttt    26760
26761    tcattcattt gtgtcttcta tttctttcat cagtgtttta tagttttcat tgtagagatc    26820
26821    ttttacatcc ttgctaaaat ttagacctag gtaatttatt attttgtagc tattgtaaat    26880
26881    ggatttgctt tcttgatttt ttttcgaata gtttgttatt ggtatataga aatgctacta    26940
26941    attttccatg ttgattttgt atactacaac tttcctgaat ttacttactc attctaatag    27000
27001    tttttgggga gatctttgag aatatacata tatatataca cacatacata tgtgtatata    27060
27061    tgtgtatata tattcatatc tgccagtagg ggcaatatga cttcttcctt cccaatgtgg    27120
27121    atgcccttta tttctttgac taattgctct agctaggact tccagcatga tgttgaataa    27180
27181    gagtggtgaa aatggacttt cttatatttt tccagatctt agaggagaag ctttaaacat    27240
27241    tttcccattc agcatgatgt tagctgtggg tttgtcatac gtggcctttg tcatgttgtg    27300
27301    ttgaaatata ttccttctgt acctaatttg ttgagcattt ttatcatcaa ggatgttaca    27360
27361    ttttatcaaa cacttcttct gtatctatta aaatgatcat acggttttta cccttgattc    27420
27421    tgttaatgtg acgtatcatg ttaattgatt tgcctatatt gaaccatcct ttcacccctg    27480
27481    ggatgaatcc cacttgatca tgatgaatga actttttaat gtgtttttgg atttggttta    27540
27541    ctagtgttcg gttgaagatt attgcatcta tattcattag gaatattggc ctgtagtttt    27600
27601    ctttttggtc gttgtatcct tgtgtggttt tagtattaag gtaatactgg ccttgtagaa    27660
27661    tgattttgga agtattccct tctcttcaat gttttggaat agtttttgaa gaatcggtat    27720
27721    tagttcttct ttaaatgtta tgtagaattt agtggtggag ccatcagttc ctgggctttt    27780
27781    ccttgatggg ggacatttta ttactgcttc aatctcatta cttattattg gtctattcag    27840
27841    gttttctatt cttttctttt ctttctttgc tttcttttga gacagggtct tgctctgtca    27900
27901    ccaaggctgg agtgctccta actggagtat tcctggagtg atcctagctc cctgaaactt    27960
27961    tgaactcctg gtctcaagcg atcctcccac ctcagcctcc caaagtgtcg ggattacagg    28020
28021    aatgagccac cgcacctgat cttctctctc tttttcttag taagtctagc taaggatttg    28080
28081    tttatttctg ctcagatatt tgttatttct tttcttgtac taattttggg tttagttcct    28140
28141    atttttctag ttccttgagg tggcttgctt atttgagatc tttctacttt tttgatatag    28200
28201    acatttatta ctataaactt ccctcttttt tttttttttt ttttttgaga tggagtttcg    28260
28261    ctctcgttgc cgaggctgga gtgcaatggt gtgatctcgg ctcaccgcaa ctgcctccca    28320
28321    gattccagca tttctcctgc ctcagcttcc catgtagcca ggattacagg catgcaggca    28380
28381    tgcgcccggc tacacgggag atgcctggct tttactagag acagggtttc tccatgttcg    28440
28441    tcaggctggt ctcaaactcc tcacctcaag tgatccacct gcctcggcct cccaaagtgc    28500
28501    tgggattaca ggtgtgagcc accacacctg gtctaaactt ccctcttaga actgcttttg    28560
28561    ctgtatcccg taggttttgg tatgttctat ttccattttc atttgtctca aggaattttt    28620
28621    aagtttctat ttacgtttct tcattgactc atttattatt cagtagcatg ttgtttaatt    28680
28681    tccatgattt tgcatacttt ccaaagttcc ttctgttatt gatttctagt tttgttccat    28740
28741    tgtgatcaga aaagattatt gatatgactg attttttaaa tttaagattt gttttgtgac    28800
28801    ttaacatgtg gtctatcctg gaaaatactt catgtggtgt tgaggaaaat gtgtattctg    28860
28861    tagctgttgg atggaacgtt ctgtaaatgt ttgttaggtc catttggcct agagtgcagc    28920
28921    ttaactctga tgtttctctg ttgatttact gtctggatga tctgttcact gctgaaagtg    28980
28981    ggggtgttga actcttctgc tattattgta ttgtagtcaa cctctccctt taggtctatg    29040
29041    aatatttgct ttatatattt gggtgccctg gtgttgagtg catatatatt tagaattgtt    29100
29101    atatcctctt gctgtactgg ccactttatc attatataat ggcctttttt ttgtctttaa    29160
29161    gccattctta actttaaaat aatctacttt ctctaacata ggtataacta ctcctgctct    29220
29221    tttttagttt ccatttgcat ggaatatatt tttccattcc ttcactttca gtctatgcat    29280
29281    gtctttatag gtgaagtgag tttcttgtag ccaacacaga gtcttgtttt tttgtttttt    29340
29341    ttttgcttgt ttttgttttc ctgagttgga gtctcactct gtcacccagg ctggagtgta    29400
29401    gcggtgcaat ctcagctcac tgcaaccttc atctcccggg ttctagcaat tctcctccct    29460
29461    cagcctccca agtagctagg actacaggcg cgcataccac cacacccagc taattttttg    29520
29521    tatttttagt agagacaggg tttcatttca ctgtgttagc cagaatggtc tccatctcct    29580
29581    gaccttatga tccacccgcc ttggcctccc aaaatgctgg gatcacaggc atgagccact    29640
29641    gcgcccagcc agggtcttgt ttttgaaatc cattcagcca ctctatgtct tttaattgga    29700
29701    aaatttaatt aatttatatt caaggttatt attgacagat aaggatttac tactgccctt    29760
29761    tggttactta ttttctggtt gttttgcaga tcctttcttc ttttatttct tttttactgt    29820
29821    ctttgtggct aagtgacagt tgtctcattt taaacttcac ttcctccagc ttagacaggc    29880
29881    tgcttctgtg cagccacatt gtgaccagag gaaacacaca cacacttatt tggttggcag    29940
29941    tagacatgcc ttttgctccc aacatatccc cctccctgta cccctatttt gccctgctca    30000
30001    ctctgactag cccttagatt tctcccagcg agagtcagat atcaacacct gggttccata    30060
30061    aaaaccagag ggcctgtgtc tagttcctga agtttctctt ggagctttct ttacctggta    30120
30121    tattagtctg ttgaggctgc cataacaaat accatagact gggtggctta aacaacagac    30180
30181    gtttattttc tcccagttct ggtggctaga agtccaagat caaggtgtta gcaggtctgg    30240
30241    tttctcctga agcctttctc tttggctggc aggtggctgc cctcttgctg tgtcctcacg    30300
30301    tggccttttc tctgtgtgta catccctggt gtctcttctt ctaaaaagaa caccagtcat    30360
30361    gttggattag ggccccatcc atatgagttc atgtaacctt aattacttct ttgtaggccc    30420
30421    tgtcttcaaa tgcagtcaca ttgggggttt gggcttcaac atgtgacttt tgtgggagac    30480
30481    ttaatatttg gtttggtgtg tatgtgggtg gagcactctg ccaactcttc aacaacacac    30540
30541    aaagtaatca attggcagtc aattttgtta aagtacagtc agagaccagg cgtggtggct    30600
30601    cacgccggta atctcagcgc tctgggaggc ccaggcaggt ggatcacctg aggtcaggag    30660
30661    tttgagacca gcctggccaa catggcgaaa ccccgtctct actaaaaata caaaaattag    30720
30721    ctgggcatgg tggtgggtgc ctggaatccc agctacttgg gaggctaagg caggagaatc    30780
30781    gcttgaaccc aggaggcgga ggttgcagtg agcctagatc acaccattac actctagcct    30840
30841    gggcaacaag agtgaaactc agtctcaaga aaaaaaaaaa tacagtcagt cattatttaa    30900
30901    attactggtc gggaagattg ttttataata gaagtaaaac acatacagta aagtgtataa    30960
30961    actacacaaa tctttaagtg tacagcttga tgaattttac atctgtataa acctgtgtaa    31020
31021    ccaccaccca gatcaagatc tagaacattg ccagcactca ctgagatcct ctcacgctcc    31080
31081    ctcccattct gtgcctgtgc tccccagagg taaccacgat tgctgcttct gtcattattg    31140
31141    atcatttttg atgattctta aacttcatat aaagagaacc atatatacat tttttttggt    31200
31201    ccagattctt cgactttaca aaatatctgt aagatacata catgttatta cacgtatcag    31260
31261    tagtttgttc attctcattg ctatatggta ttcagttgta taaacataca acaatttgtt    31320
31321    tatccattct cctattgata gaaatctagg ttattttcag tttttggcta ttataaacaa    31380
31381    aactactatg aacaatgtta tatatgtctt tctgtctttg tatttcttca gtatatattt    31440
31441    aggagtgaaa ctatttcgtc atagggatgg gcatgtgttt agttggagac attttagtca    31500
31501    actgttttta taataagtac ctttctgttt ggtgtaatct gagcatatat tcttcacaat    31560
31561    tcaaggatag atgtatgtat acatgctctg ttttaatgca gtgatttatt tttgttaatt    31620
31621    tccttctgat tttgttgtcc agctcagtta actgaatgtg attttgttac tttatctatc    31680
31681    aaagggaaat gaggcatatg cttctgaatt cactggatac tgaacaggta tactgaattc    31740
31741    aggttattcg tgcatatttg aggaaggttt ttgtcacact ctgttaagaa gccaacaacc    31800
31801    attcactaac agatattttg tttgttttat ctgagttcaa caaggttaag cattcagact    31860
31861    attttcatta aaaatagttt cgtgtataac aaaacaagac agtacacgtt ttaattttaa    31920
31921    catcttcatt ttaaacattg agttccattc taaccaaaac ataacacttt tagccagaat    31980
31981    gctgttaaac atctttaaaa caccaagtaa caataacatg gcaaatgttt gtgtattgct    32040
32041    tactataagc agcataagac attgctcaaa gcacttaacc tacattaact catttaatcc    32100
32101    tcacaacaac actataaggc atgctgttgt tatcctcatt ttgcagatga ggacactgaa    32160
32161    gcagagaggt taagtgactt gcccaagata gcacagccag taggtgacag agccagaatt    32220
32221    tgaatgcagc tagccagagt ccagagtgtg tgcacatata accagtatac cacactgcct    32280
32281    gtaactctgt ctctcatctt cctgtttatt catgggggag gaggcagtgg gagagagcat    32340
32341    tcctgctttc tcatttctta gacattttct cagtttggat taaagctgta gcagttaaaa    32400
32401    tctttattat tactttaata tattccatta atcagatgtt taaaggatgc caaccggctg    32460
32461    tcactatctt taaaaaccac attaacagaa tactttcccc accctacccc cacttttaag    32520
32521    cccagacatc atactgggga gatttgttaa ggggagagat gagttattcc tccagaccct    32580
32581    ctgaggccct gaaaaactga ctcttgtttg gcaagaggat gatgctgtcc gagttgggcc    32640
32641    ttactcactg tgatgtgagt gctgtgcatt ctacatgtgt tcgcactgta tcaactgtgt    32700
32701    gtcagcccca tgcaaggccc cgggggtgga tgggagcaga gcacatggag cccttctctt    32760
32761    cagggggctt tagagttaag cacaggagac aggcacttgc acaaaaccac acatgtgtca    32820
32821    tcacccaccg ataagtgcca tggagaagtg agggtactag catgtggcag gaagacctgg    32880
32881    tcctgtgggg ccagtgggaa agtgactcta gggggtaagt gactctgggc agaagggaga    32940
32941    gggtgtgtct gaagcagaca gtgtgggtta gctggctgga gactgagcca gggtctggtc    33000
33001    aggcaggagc tccaggctgc cttagggatt tgttctttat tctgagaata atgggatgcc    33060
33061    atttttgcat ttcaagtaaa ggaaagacat gatcagattt gtgcttttct aggatctttg    33120
33121    attggaaaag gggcaaaaga gaagacactc ttacgtgcat tttacaagat ggaaagtgat    33180
33181    agccactaag aagctattat agagcttcaa gagggaggtg atggtttgga atgttgctgg    33240
33241    cagaaggctg gagagaaatg gacagactgg aaagatattc agcaggtaaa gtcatcagga    33300
33301    cttggggata ggttggatat gggaggtgag gaaatagcaa gaatcaagga tgactcccag    33360
33361    gttctgtttt gtgcttctgg agggatggag ttccagttac tgaaataagg agtggaagat    33420
33421    gaacaatgac tcgtttggga gcgtgaaagg gaaacagata agacattgac tttaaggtgt    33480
33481    ctgtgagacc tgcagggagg aatggaggtg ggcccttaga tataggatct caaattcaaa    33540
33541    ggggagttct ggatgagaga ttatgctaac caagcataga tttggaaatg agattcacta    33600
33601    atccatatgg atgcttaaaa aaggtggcat ggatgaggga tagagcaggg aaccaggagt    33660
33661    tagagtgctt ggatttgccc ttgttcaaag gttcagacca tccctgaact gcatctggga    33720
33721    ctcaccttcg agggctaaac tatagagctc tataatagct gggtggtctg tgctcttaaa    33780
33781    ttggaaacct ttaaaaataa tgatttttgc ccactggtga aatgaacaac taggttgaaa    33840
33841    agagaattgg ctctatggct taccaaagta taagtatttt atcaattttt gtctttaata    33900
33901    tataactgag tagtgtgtgt aaaatgttca taaatgtaaa cttggctaat agtaaggttt    33960
33961    atgggatcaa ctcctgattc aatgggaaag ttacttctgt gcccagtgct ttccgtgtat    34020
34021    cagggtggct tattcaagtg caccttgtca ctttattgcg aagttaaacc cattatgtat    34080
34081    tctgacctgg tctctaggag agagttttat tcctaacccc tttctcatcc ctgtttagtt    34140
34141    tttccccaag gacactgctc ttggtgagaa atgttgtagc caagagtcta gtagctggtg    34200
34201    actgtgacaa cctagcatag aggactctta accacgctct tcacttcctg acaggtaacc    34260
34261    agcccttcat ctgtccaatg ctataagcaa agatatcgag gtaccttcca gttctgatcc    34320
34321    agagagtgca gtggtggggg cggctgcagc atggcccaac ctaggcagca acagccaaag    34380
34381    cttgccagtc atgcagtcct gcctttaagg cctgtcttta tcaaccccat gttcctatcc    34440
34441    cccacagacc acccaccaaa accccagtca acagtctgcc tattttatta aaaaggactt    34500
34501    atcacagttt cactgttcat taagcacctt ttgtttgatt tcctagaaaa cagtgctgtt    34560
34561    gaaaacattt tagctgaaga cttttaaata ctcaatagta ttattctgtc tttgtgtgct    34620
34621    catgtcttta tatttctata gcatacattc tggcgcacta aggaagcaac ttttaagagt    34680
34681    tatgtgtttg atgaggtttg ctttctgttt aatggcatgc atatcctaag ctgttgtttt    34740
34741    gtgaccttga ataataactt aataagttag aggaaaatat agtcaggaaa cttgactttg    34800
34801    gttgttgtct accctgaaag ctgtcagata gcaattatgt gtaagatttg gaagtcggct    34860
34861    tgcactttac tgtggctttt aaagtacttg ctgtatccag ctactttgca aaatgctgat    34920
34921    aaactcttag gaagatgggt gtgtttttat ggcttgaatt taagagtaat gacttctgag    34980
34981    acttagatac tttatctgaa ggaggtaagg aataataaaa tagcagaggt agaactgcag    35040
35041    atttgagagt ccatgatttg ctttcttttc atatattttg tgaaggaaaa ggttaacatc    35100
35101    aatgaataag ctttccaggc ttgaacagtg tctgctttct gaacaacaac aacaaaaagc    35160
35161    tataatccca ataaaatgtc ttgccactaa tgaaacctca gggtccagtc tgggatattt    35220
35221    tattagataa tcgaggtttt atattgctgt tattaaggca ctgaatcctg gtagggagtt    35280
35281    cctgaatatt aagcaatgat gcacttccca acaaggcagt gaaaagggaa aatgcaggca    35340
35341    gtattggcag catactgggg cttgagcgtt ttctccccag ggttataggc aattgaaaat    35400
35401    ccattcagca gcctgcgttc ccctgtgtct caggacttat tcatggaggg cactgagagg    35460
35461    cctaagaaaa tagtgttaat cacagttcct ttggtgcctg ggtgtgtcta tattaccttc    35520
35521    ttcaattccc ctcccatttt aggaaccaaa tgagaaataa aatgcaagag acaaatggag    35580
35581    ctctgttatt aataaagcca gttggaaact gtggcttaga tgtgtggcca ctaaagactg    35640
35641    cctggaatta gtgtcactca tgctctcagc cctggtgcag ggggacagtt cttgcctggt    35700
35701    aacttacctg caggagagca gaccagaatg cccccttctg tgggcagaca gaggtgaaaa    35760
35761    agagcaagga aggcttgaag ccaggcttgt ctaggacttc ctccgaagct ctccagaagg    35820
35821    ggtggatgtt gaggagtagg gtgggagtgg ggtgggagta gagaaacctg gagtgttact    35880
35881    ctctgcaaat cccttctgag aacatcagac caaggcaagg aagttgctcc taaaatgctc    35940
35941    caacagagat gaaaagtaac gatcagcaca attacagaag aaaacagacc tgttttctat    36000
36001    atgttttaaa aatattttat catacaagaa tgacacatgc atggcagaaa atttttgaac    36060
36061    tgtatatgag cagaatggag gaaatcagta attcctcatt acccactacc ccaagataat    36120
36121    ggctgttaac atttgggcat attcttttct tgtgggtgca acaaatacag catatttact    36180
36181    attttgtagc ctgcctctat aaaaaaactt gatattataa atgagtttta ataaatctag    36240
36241    aaaatgactc ctgggtgctt atcaaaataa aacttttcct attttcattt tgcttatatg    36300
36301    tcacaggact tactttcaac tggtgttaag attggtgagt atgtctatcc atgtgatatt    36360
36361    taaagtaaaa caaaacattt atggttttaa ggtgtatcag tcagagttct tagacactag    36420
36421    caacagaaaa tgactctggc taagcagaga cgtgattggg cagctggaga attgggagaa    36480
36481    ctggagagtc tgaatgaagg ctgagcttcc tggagcagca cccaacacca aaccccagaa    36540
36541    ctggtctgac gagaaagtgc cacctctagg gagctctcga tgccacgtga cctgtctgcc    36600
36601    aggaccttaa tcgcagctgc tggccctgcc atcctcaaag ctacctctgt gtcgagtgtg    36660
36661    cagctacaag gccacccttc tcctgccact gctgaagaga gcacgagctc ccccctccct    36720
36721    ttcataatgt aagctcccag tccgcctccg tgcaggctgc ctggttggca gagctcactt    36780
36781    ctccctcagc cttttctcta gctgcaaggg aaactgggca agcaagtctc tagctttttt    36840
36841    tctctcactt caggtagacg atcttgcctc gcccaacctg gactcacaaa gtggtgaact    36900
36901    tgccaaacac ataactcggt tcaggcagtg agtggccaaa tgaaagaaaa atgttttgct    36960
36961    tgtgtcatgt tgttatgaga tcttgcctta actgatgttt tcaaataact aaacagcttc    37020
37021    ctgttcaatc atgttagaga aattgacctc aattctgttg gcctctgtgg cttggacaaa    37080
37081    gttacagcct ttcttactta cctatcccat gagccagtaa ggatcaagta agatgaaaat    37140
37141    gctttggagg taataaaaaa catacaagtt atacttattc aacccctcga ctaatttctc    37200
37201    agtatctcct ttcccttcca acatcgatct taaactgtca tcttgaggat tatcgtggat    37260
37261    atcctaataa actatccagt gacttctggc ttgacacctt ggcagcatct gacacctctc    37320
37321    ccacccccag tcccccactc ccatccccac acatacttct actcactttc caaattctat    37380
37381    agattcttcc caccatgttt ttttctgcag cagtctctgt ttccagagcc ctatctaggc    37440
37441    cataatcatc ttctaccctg aataatcaca ggtcactatc attctaccca ttgctaccag    37500
37501    acatcttctt gaagcacatc ttttattacc tactcctgct gagaaaccat cagtggcccc    37560
37561    ccactactca cagaataaag tctgcttcca aggggtgtca ccattaggac cctggctttc    37620
37621    catccagcat gagttcacag ttttccacag acatccccaa ctccctctac tcaaaccagt    37680
37681    tatttgtggg tgagttcaaa gaagcttaag ctcttggggt cccatctgag acatggccaa    37740
37741    gttggaaaga gaagaacagg tttgctggga ctctgtaggg cttcttacaa atgggactct    37800
37801    gtaatgagag catttaggtt ttttgaatgg ggaaagccat tcatggagct gccagaatgt    37860
37861    gaatgggcta aagaggaatt taattaaatc acttattgag aactaacaga agaattttgg    37920
37921    gggatgagaa aaatagtgtc aacattgaaa gagtacaaaa tactggcatg aacatggtag    37980
37981    gaaatgcccc tccatgggac attatcagtg gagatatatg gactgtggtg gtggtcattc    38040
38041    aattagtaga catgtaaaac aggcatgtaa aattaatact ctatccaaca aacatttatg    38100
38101    gaacatctat tctgtacctg atactaagag ttctggtgat acagtagaga agatagcagt    38160
38161    tcttattctc atgaatttta cattctagtg ggaaagacag atagcaagca gattaataag    38220
38221    taaatataca tgatcatgtc atgtttttac aatgttctga ggaaaaataa agcagagtaa    38280
38281    tggcaaagag tgtgacatcg ggttgtagtg gtcaaggaag gcctggccat ttgaaccaag    38340
38341    gcctgatgaa gtgagggaac aagccctgca tatatttgtg ggaagagcct tctaggcaaa    38400
38401    aggaacagca aacacaaaaa cagaccttga ggcaagagca tgcttggagt ccttggataa    38460
38461    tagcaagaag ctgagagaca gtgggtacta caatggtatt aaggatggca gtcagggatc    38520
38521    agcccaggta gggtcttgta ggccaggaga ctgatcattt cttctctgct ccatattcct    38580
38581    ttcccataga gttgtctcct aagctagtcc tgcactgggc tttgggatat cagctctgaa    38640
38641    gccatagcca atggacctca agacgaatcc gtcggattct ttatcctgag aatttgaatg    38700
38701    tgaagcttta taaagtgata gagtccaggc agggctgggc tgcatgggcc gtgtttggct    38760
38761    catgtgcata gagaagtatc ctgaaacaag aaggagggag aggaatgagg cagacataga    38820
38821    ggaaaagaaa cataaatgag agcccatggg tccatgagga ggagagatgt gccagtcttg    38880
38881    gtcccaaagc ttcctgaggc ccagctacac ttcatgctct tgaattctat atattatcca    38940
38941    tgtccttgtt agcaaattca catatactta agcctaagtg acttctattt ctttcaacca    39000
39001    aattgtcact gactctgacc ccattgtatg ccaggagaga ggtgtggaaa agaggttatt    39060
39061    gaccttgagg acagcaaagt tactgagact cggcaggtga agaaagtctt catggggagc    39120
39121    ttgtgtagac atatatttgt tttgtctaca caaacaattt tgggttgtag ggggtaaaca    39180
39181    cttatgagta ggattgctgg atcaaatgta agtgcagagt atttgtttaa tttgatttaa    39240
39241    aaactgccta tattagtagt cagagttctc cagagaaaca gaaccaacag gctgtgtgtg    39300
39301    gaggggggag gaggggtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtt tgtggcgggg gtgtgtgtgt    39360
39361    atacacatat atgtatatat agagatcagc tggttgattt agctgaagga attggttcgt    39420
39421    gtgattgtgg aggtttggta agtccaaaat ccacagagca agctggaagg ctggagaccc    39480
39481    agggaagagt tgcagttcaa attcaaaggc agtctgctgg gagaattcct tcttgttcag    39540
39541    gcggtagtca gtctgttctc gtaatgcctt caactgattg tatgaagccc acttatatta    39600
39601    tagtgggcaa tctgctttac tcaaagtcta ccatttaaat gttaatctcc tcaaaaaaaa    39660
39661    accttcatct gcaaatgaag aaaccaactt tatttctctc tatctctctc tatctctctc    39720
39721    tctctctttc acaaaaacat atagaatgat atttgaccaa gtatctgggc actgtggctc    39780
39781    tgccaattta attcataaaa ttaaccacta gattgccaaa ctgttttcca aagtggttct    39840
39841    tccattttga tttcccacca gcaacttatg agatttccag ttgttctgca tccttgtcaa    39900
39901    cacttggaat tttcaggctt tttagtttta ggtattctag ttaagtggta gagataatgc    39960
39961    attgcatttc cctgatgact aatgatgttg agtgtctttt tatgggctta ttgtccaatc    40020
40021    atatcttttc tgtactaaag catctgttta aatcttttgg ttatattttc agtggcttgt    40080
40081    ttgtcatctt attgagttgt aagggttgtt tatgtattcc aggtataagt cttttatcac    40140
40141    ataggtgttt tgcaaatatt atctctagtc aatgactcat cttattttcc taacactgtc    40200
40201    tttcaaagga tggaagcttt taattttggt gatgtgcaaa ttattaactt ctgcttttat    40260
40261    agtttgtaca ttttttgtgt cctgtttaag aagtcttcat gcctgggcaa catggtgaaa    40320
40321    ccccatctct actaaaatac aaaaaattag ccaggtgtgg tggcgtgtgc ctgtagtccc    40380
40381    aactacttgg gaggctgaag caggagaatc ggttgaatcc gggaggcgga agttgcagtg    40440
40441    agccgagatc acgccacggc actccagcct ggatgacaga gcgagagact ctgtcaaaaa    40500
40501    ataaataaat aaaaaataaa aggaaatctt cacctagccc aaagttacaa agatttttct    40560
40561    gctatgtttt cttctggaac ttttatagct ttagctctta aatttaagtc tctggcccat    40620
40621    tttaagttaa tttttgtgaa tagtgagaga gaacgattga tttttttcac atatgaatat    40680
40681    tcagttctaa tacccctttt ttgaaaagat tatcatttcc atattgaatt accttaacag    40740
40741    ttttgttgaa aatcatctta ccatatatgg tgggtctgtt tctggacttc attttgtttc    40800
40801    tttgatttat atgtctatcc tgtgttaata tcacactgtc ttgattactg tagctttata    40860
40861    ctaagttttg taatcaggta gtatgagtcc tccaactttg cattttcttg tagattttag    40920
40921    aatcagattt tagcatttcc atataacttt tataatctac ttgtcagttt ctacagagaa    40980
40981    gtctgctggg attttgattg gtattatgtt gaatctatgg atcatttggg gcataattga    41040
41041    tgccttaata atactgaatt ttccaaccca tgaacatggt atatctttcc atttctttag    41100
41101    atcttcctta atttctctca gcaatgtttt ttttcctaag tatgtcacgt ttttagtatt    41160
41161    ttctttttaa tttcaacttc cagctgttca ttgctagtat attaaaatgt cattgcattt    41220
41221    catatattga cgttgtatct tgtgaccttg ttaaactcag ttattagttt tatcactttg    41280
41281    gtatattcct cggtattttc tacatagatt atgtcatctg cagattatgt catctgcaaa    41340
41341    tgaagaaacc aactttattt ctctctctct ttctctttct ttctttctct ctctctctct    41400
41401    ttctctttct ccctctcctt tcccctctcc cctctcccct ctcccctctc ctctttcctt    41460
41461    attacatggg ctaggaccac caatattgaa ttgaaataat tgaaatgatg agagaagtgg    41520
41521    tctttcacca ttaagtgcgg tgttagctac aggttttttg cagatgctct tcatcaactt    41580
41581    tccttctatt tctagtttgt tgagagtttt tattatgaat gggagttgag ttttgtgaaa    41640
41641    tgctttttct gaacgtattg agatggtgag tgtatatgtt tatttttact agctatatag    41700
41701    ccttggaaag gtcagtttct gtcttctgag aaatagggat actaatacct tttcctgtgg    41760
41761    ctgttatgta atatatataa cattcagcat aggctctggt ggttggttga ctctgtaata    41820
41821    ttattatatg gataattatt aatattacag agtcaaaatg ttgactctgt aatattatta    41880
41881    tatacattaa tttttttaat tttccaaatg tgaacgtatt attaaccaag cttttgcaaa    41940
41941    ttatatgact cccagcaatt ctaaacttct cccaaggaat acttgtgccc cagatgagca    42000
42001    ttcgtgtcct aagctttcca gatttgcttt atttcccggg agtgagggct cacactattt    42060
42061    tatagtttcc taatcataag acactgtatt ctaaaactgt cattgtttcc tagtaagttt    42120
42121    taaagcaaca ttttttgttt aaatatgcac atataatgtg tgagtgtgtg tgtaagtaat    42180
42181    ggctttagga gttgtacata tgcaaaatag atgggcatta cacctggata acgcttattt    42240
42241    tattaatctt ttctgttatc tgtcttttcc cttagtaatt tatttgttga ggaaaaaatg    42300
42301    gttgattttt cctgtaggat gttctttatc cctaaagttt agtctgggtt ttgctgattg    42360
42361    tcccctgtac tgtcatttca tatgctctct gttctctgtg ttttatataa attagtagac    42420
42421    agatgtagaa gcttcaatgg actccattta gatgattttt ggcaatatta tttcataagt    42480
42481    gctttttcta agtgtattaa tttattggga tttaaaaatg atgacattca gattttacta    42540
42541    ttccctcatt tattagctgg acttctataa ggagaaacac ttgtcaactc tctggttact    42600
42601    tgacatataa tttatactag caaggcagag taaatgtttg attctttctt tttatttacc    42660
42661    agttttcaaa ataaggagtt ggtttgctca caccctccag ggggtaacca gtgagaaagg    42720
42721    caagttttat tgttactatt gactttagta ctgtgaattt aagcacattt gatatatttt    42780
42781    aatccatttc attttggaca gtaggagcct attaaaggtg gccctgattc cttttgacat    42840
42841    actccttgtg ctctttgata gctcctttgc ttctggtgtg atgagatgtt ccaggttcat    42900
42901    cctttatatt ttctactttt gacctggaat cagctacttc ccctgagagg ttctcttagt    42960
42961    ttctttaagt gagaaatggt atttaatgac ctcaatctat tgggactact aggttgctca    43020
43021    ttatttctag gccaatttaa tgggcagagt aagataaaat gcttcacaag ttcatattga    43080
43081    tccttcccat tcaaattcag tacaacagga ttacaactcc cttttaaaag agaaaaattc    43140
43141    acatagacta atacaacttc agtgagccac agaactcagt tgagaataga tggatgaaaa    43200
43201    taatgccgaa aaaatgtctt ttaactgtaa actatctctg taaaatagaa gtttttctat    43260
43261    ttctaaataa taatttagtg aacatgatgg gagctgagga ttaggttatc ataaaaatca    43320
43321    aaacctatat aaattctctt atagttttag ggaccctgag aatggggcat ggaccctgtt    43380
43381    ttttgagaag ctctgtccct gtctatatat ttctgttatt ttcatgtgac ttcatggatt    43440
43441    tatatttttt aatttttagt tttcaaaatt taactttgaa attttaatct tcaaaaattt    43500
43501    gattttcaaa attcaaaatt tcaaaaacat acacctcata tgttttttcc atcaatcttc    43560
43561    tgaatgggca ctgaggcatc tgaaagaaaa agattttgca tatacttgcc tagacagaca    43620
43621    ccaactttat cttgtcttag taaaaatttt atgtgatttt taatcacttc tgattcattt    43680
43681    gctgacttga tacctgagtg gttctttaaa ctatttaaac atgcacatgc ctgcatgcaa    43740
43741    acacaaacca tctgtttaat cttgtacaca taaatgaaga gagggtcagg gcaagggctg    43800
43801    tattattcac tttataaagt atgcacttga tggctcacac ctgtaatccc agcactttgg    43860
43861    gaggtcgagg tggacagatc acctgaggtc tggagttcga gatcagcctg gccaacatgg    43920
43921    tgaaaccccg tctctactaa aaatacaaaa attagctggg catggtggcg catgcctgta    43980
43981    atcccagcta cttgggaagc tgaggtagga gaattgcttg aacccaggag gcggatgttg    44040
44041    cggtgagctg aggttttgcc actgcaatcc agcctggatg acagagtaaa actccatctc    44100
44101    aaaacaaaaa caaaaacaaa aacaaaaaca aaatatgcac ttgagcattt cattcataaa    44160
44161    gctagacacc ctagtgcatt taaaatatgt tacctgtaca aaaatctgta tacagctctt    44220
44221    tagcaacata tctcttgagt aaataaaatt actgttcatc agatgtgttg tcttttgaaa    44280
44281    gaaagaaaca acaccatatt cagaggttgc caatgctgct cagttgtgaa ttctgcaaga    44340
44341    aggcattcat ggtaatgtca tgactcatga attatgtgct atatttgagc agtgaggtca    44400
44401    gctgttgtag cacataattc attatctcac attcatgatt tttcttcctt tctctatttc    44460
44461    atatgtcctg ccttcctttt ttctatgtag aatttctcct gtctggccca gtgttgggca    44520
44521    tgatccagct ttcctattaa aatgtaactt caacatttat ttttcataat tgtcatttta    44580
44581    aaaagtatga cagttttgaa gatattattt tatagcactt ttatgtgttt taggtccaca    44640
44641    ttaaactggc agaaactgtt atacaagaca agtacatctt ctctgcatta gaagttgtgc    44700
44701    ttgttattca aactgcttct cagcctgtgt ctgctgtgcc acggtatgga agcgtatttc    44760
44761    atctgtttta cctatttgag ccaatggttt atccctaaag cagcctacaa ggatttatat    44820
44821    tttttaattt ttaattttca atttttatgg gtacatagtg gtataaatat ttatggggta    44880
44881    catgagatat tttgatacag ccatacaatg agtcataatt acatcacagt aaatgggcta    44940
44941    tccatcacct caggcatgta tcttttcttt ctgttacaaa caatccaatt atagtgtctt    45000
45001    tgttacttta aaaggcataa taaattattg ttgactgtag tcaccctgtt gtactatcaa    45060
45061    acactagatc ttatttattc tatctaacta tatttttgtg tccattaatc atccctactt    45120
45121    catcctcccc aacccttccc agcctcttgc agctttcatt ctattctcta tctctatgaa    45180
45181    ttccatggtt ttaattttta tctcccagaa aaaagtgaga acatgtgaag tttatctttc    45240
45241    tgtgtctggc ttatttcact taacgtaaat acctccagtg ccatccctgc tgttgcagat    45300
45301    gacaggattt catttaggat ctcattcttt tatatggctg aatagtactc cactgtgtat    45360
45361    atgtatcaca tttttctttc tttctttctt tctttctttc tttctttctt tctttctttc    45420
45421    tttctttctt tctttccttc cttccttcct tccttccttc cttccttctt tccttccttc    45480
45481    tttctttctc tctccctccc tccctccctc cctccctccc tccctccctc tctctctctc    45540
45541    tctctctctc tctcttcttt ttttgagaca ggctctcact ctgtcaccca ggcttgggtg    45600
45601    cagtggtgcc atcatggctc attgcagcct caacttctcc aggctcaggt gatcctccca    45660
45661    cctaagcctc ccaggtagtt gggactacag acacatgcca ccatgtccag gatttttgta    45720
45721    ctttttgtag agatggggtt tcactgtgtt gcccaggctg gtctcaaatt cctgggctcc    45780
45781    agtgatcagc tcgcctcagc ctcccaaagt gctgtgatta cagaatgtat tttctttatc    45840
45841    cattcatctg ttgatggaca tgtaagttgc ttccagatct tgactattgt gaatggtgct    45900
45901    gcaacaaaca tgggagtgca gatagctctt tgatatgcca atttcctttt tgggagtata    45960
45961    tacctagcag tggaattgct gaatcatatg gtaagtatat ttttagtttt ttgaggaacc    46020
46021    tccaaactgt tctccatagt ggctgtatta atttacagtc ccctcaacag gacataaggg    46080
46081    ttcccatttg tccacatcct cagcagcatt tgctattgcc tgtcttttgg ataaaagtca    46140
46141    ttttaactgg ggtgggatgc tacctcattg tagttttcac ttacatttat ctgataatca    46200
46201    gtgatgttga gcatcttttc ataaacctgt ttgccatttg tatgtcttct tttgagaaat    46260
46261    gtcagatcct ttgcctgttt ttaaaccaga ttattagata tttttcctat agagttgttt    46320
46321    tagctctggt tatttatctg ccatcatatg ggtagtttgc aaatattttc cctcattctg    46380
46381    tggcttgtct cctcactttg ttgattgttg cctttgctgt acagaagctt tttaacttga    46440
46441    tgtgatcaca tttgtccatt tttgctttgg tttcctgtgc ttgtggaata ttactcaaga    46500
46501    agtttttgcc tagccaatgt ctcagagagt tttcagtgtt gggtgcatat atatttacag    46560
46561    ttgttatatt gtcttgctga attgacccct ttatcattat atagtgacct ttgtttcctc    46620
46621    ttacagtttt tgtcttgaaa tatatgttgt ctcatgtaag tatagctact cctgcttttt    46680
46681    tttggtttcc atttacatgg agtatctttt tccattcctt tattttcagt ctgtgtgtgt    46740
46741    ttttataggt gaagtgtatt tcttttaggc aacagatcat tgggtcttgt ttttttcatc    46800
46801    cattcagcca ttctaagttt ttttattgaa ttgtgtccat ttacattaaa tgttattatt    46860
46861    gataagtaag aactcactcc taccattttg ttgttttttt ctggctgtat tgtggtcttt    46920
46921    ccttcctatc ttccttttag tgaaggttat ttttatctgg tggtgtgttt taatttcttg    46980
46981    ctttttttgt gtgtatatgt tttatgtttt ttgatttggg gttaccatga ggcttgtaga    47040
47041    taatacactc attattttaa actgatcaca acttaacacc aattgcataa acaaacaagt    47100
47101    aaagagaaaa gtaataacaa ctgtatgctt taacttcatc ccctgatttt aaactttttc    47160
47161    ttttctgttt atatcttatt gtactatgtc ttgaaaagtt gttatagttt ttttgactag    47220
47221    tttatctttt agtctttcta ctcaagatat acttatacac cacaattata atgttataat    47280
47281    attctgtgtt tttctgtgca cttactatca ctagtgagtt ttgtgccttc agatgatttc    47340
47341    ttattgttca ttagcatact tttctttcag actgaagtac tttctttatc atttcttata    47400
47401    ggataggcct ggtgctgatg aaatccctta gcttttgttt gtctaggaac atctttattt    47460
47461    ctccctcatg tttgaaggat attttcacca gatatgctat tctagaataa ttttttttcc    47520
47521    ttctgcactt taaatatgtt atgccactct ctcctggcct gtgaggtttc cactgaaaag    47580
47581    tctgctgcca gatgtattag agttccattg tatgttgttt gtttctttta tcgtgctgct    47640
47641    tttaggatcc tttctttatt cttgaccttt gggagtttga ttattatatg tcttgagata    47700
47701    gtcttatttg ggttaagtct ccttggtgtt ttttaccttc ttatacttga atattgatat    47760
47761    ctttctctag gtttgggaag ttctctgtta ttatcccttt gaataaactt tctacctcta    47820
47821    tctctctctc tacctcctat tttaagccaa ttactcttag atttgccttt ctgagcttgt    47880
47881    tttccagata ttataggcat gtttcattcc ttcaagttta tttaggacct cagaacactt    47940
47941    taatccgcag tggcaagact tgcaggaact caagttgcaa cgaccagaat gggcaattcc    48000
48001    cctctggcta gggctggtct aaatgctccc tccatgggtg ccacctgagt tctgcctggt    48060
48061    attgctttct gctgcaacaa ggcagcactg agtttcaatg caaagttctt cagtcactgt    48120
48121    gttctccctc tcctaagctc agattctctc tccacaccac atggtcgttg ccaggggatg    48180
48181    gaggaggggt ggtgttggca attcaagact gtctttccta ccctcttcag tgcctctttc    48240
48241    actgatatga agttataacc agatattttg attgctcgtc tgatttttgg ttcttatgaa    48300
48301    ggtgctttat tgtgtggata gttgttcaat ttggtgttcc tgcagggagg atgatcagtg    48360
48361    aaggcttcta ttcagccatc ttgctctgct tcctcttctc atttactgaa taactttctt    48420
48421    acagagtttg acctaaagat gcaattaatg attagttcag attgtgaagc tgaaagctga    48480
48481    tgctggtgtc accttctaaa attaagcttc tggttataat taagagctgc agccttggag    48540
48541    cattgagtat tatctgtggc ttggttgcta acagggagaa cttcaggatg ctccttttaa    48600
48601    ctctggttct gctagaccag cttagaaaag gagcagtagt attagagaaa cttgtatttg    48660
48661    aacttgttct caagggcatg gtagcaaata tctcagtgga ttgaatgcag atggagagga    48720
48721    aactttgatc atttgagaga tggagtacca gcaagtcctc tcatccttca agttgtcaga    48780
48781    ggaaataaca tttacctgaa tgaaaggtca gttgggatgg caaatactga gaagattaga    48840
48841    gtccctcact ttgccctcca tgtgagctac ccagctccaa tgacaaaaga gtttgaagtg    48900
48901    gagtgctttg ggagagagtc tcagccttct ggctcaactg ctgctttctg cttatagaaa    48960
48961    gtattccagg tgctaccttt ccttcatgtt ttgcacggct gtatgttgaa aagcatgacc    49020
49021    tatgtgtcag tctgggttcc agcaggaaag aatcaggtaa tttagaagag tttaatgaag    49080
49081    cgactcttta aaaagatatg ttcaggacta cataaaacaa caagagattg tgagacatcc    49140
49141    tgaggtttgc aacagtgggg agctttaacc ctatgtaggc ctgaaggggc caagagattt    49200
49201    aaaaaaataa taaaaaaata aaaataaaat aaaataaaat aaaagacaca gttactggtg    49260
49261    gaaaaaaaaa aaaggaggga agattctcaa accctgcaca gagtagctat agctgttagg    49320
49321    gagggcagcc tggcaggagc tgtggcctgt aggagaggct gatgaccatc atgacccagc    49380
49381    agggggggag ctagaggaat cgatactctg acctcacttt cctgcctctc tcctatctcc    49440
49441    tgccaatgtg tcccattggc ttaacccaac cagaagtgaa aggacgagga agcccaatga    49500
49501    tacagaatat cattcgtttg gatcacagaa ttgagaggca gtagatccag agaggcaaat    49560
49561    ggaaagaaaa tacccaaaaa catctatttc ctttaaaata tggattgttc tatacagcaa    49620
49621    aatgataagt atgaacaagt gacttcatgt atctgattcc aaatcactga atgggtgtga    49680
49681    agtgagaacc ccaagggtag ttgaactaat aatagtagtg gtcattattg ttgtgatctt    49740
49741    catctttgtt gagagcttac attgtaccag gaactgttgt aaacactaca tctatattaa    49800
49801    gtcgtttagt ttctaaaaca atcccataag tactataatt agtctcatat tatatagttg    49860
49861    aggaaactgc agcacaggaa gcttaggtcc tccatacaca gtctcgaagc tcagaagcag    49920
49921    aagaggcagg atttaaatcc aggctgtagg aatacactcc taccctgtac tgactctctc    49980
49981    tcaataaagg aaaaagtaaa taagacacct ttgggggagg gaagttggag cattcagtaa    50040
50041    tgattaatat ttgcttcctg ttgataatta gatatttgaa gagatttaat gtgtttgaaa    50100
50101    tctctttcca actgaagaat tttgggttta taaggcaaag aaagttaatt tgtttgtggg    50160
50161    tcattaacag tgactccacc cagaacagtt taatgatagc ttttctttct cttcccttta    50220
50221    atattatttt tctttcctgt gttattcaga gaaaaggtgc tttttctttt ttctattttt    50280
50281    ttattgtatt tattttttat ttttattttt tattatactt taagttctag ggtacatgtg    50340
50341    cacaacatgc aggtttgtta catatgtata catgtgccat gttggtttgc tgcacccgtt    50400
50401    aactcatcat ttacattagg tatatctcct aatactatcc ctccccaacc ccacgacagg    50460
50461    tcccagtgtg tgatgttccc caccctgtgt ccaagtgttc tcattgttca attcccatct    50520
50521    atgagtgaga acatgcggca tttggttttc tgtccttgag atagtttgct gagaatgatg    50580
50581    gtttccagct tcatccatgt tcctacaaag gacatgaact catccttttt tgtggctgca    50640
50641    tagtattcca tggtgcatat gtgtcacatt ttcttaatcc agtctatcat tgatggacat    50700
50701    ttggattggt tccaagtctt tgctattgtg aatagtgccg caataaacat gcgtatgcat    50760
50761    gtgtctttat agcagcatga tttataatcc tttggatata cacccagtaa tgggatggct    50820
50821    gggtcaaatg gtatttctag tcctagatcc ttgaggaatc gccacactgt cttccagaat    50880
50881    ggttgaacta gtttacagtc ccaccaacag tgtaaaagtg ttcgtatttc tccacatcct    50940
50941    ctctagcacc tgttgtttcc tgactttgta atgattgcca ttctaactgg tgtgagatgg    51000
51001    tatctcattg tggttttgat ttgcatttct ctgatggcca gtgatgatga gcattttttc    51060
51061    atgtgtctgt tggctgcata aatgtcttct tttgagaagt gtctgttcat atcctttgcc    51120
51121    cactttttga tggggttgtt tgattttttc ttgtaaattt gtttaagttc tttgtagatt    51180
51181    ctggatatca gccaaaaggt gctttttctg agcttcagga ggacactaac agcagagtag    51240
51241    catctaccaa gtaccaggca ttggccagag aacttgggaa ggataaatcg tttaatctta    51300
51301    ataatagtct tgcaaggctg ctgttaaaaa tccctatttt acaggtgaga agactgagtc    51360
51361    ctggagatat gtgtcttgct caaggtcatt cagttaaaaa gcataagccc tgacaggtct    51420
51421    cacttgttct gaggctctat cttctttact gactgtagtg tcccctggag actaagtgat    51480
51481    ttgccctggg ccaaggccat cagggctgat gaatgagctt tcagttaacc aaagccttca    51540
51541    cgtatttttt tcacatgaac acctatgttt atttatgggt tactcctaag aagagaagct    51600
51601    gaagaaaggc cacagataca ggagaaaatg aggatggtgg tattgtcatg gagagagggg    51660
51661    agtgtttcta gaaagagagc cgtgtgccag aggagcagag agcctgataa gttaaggaca    51720
51721    agtgtccttt gcatttggac atgtggagat cattggtgac cttcaagaga agtgttgggg    51780
51781    agtgatccaa ttggagtaaa cttcagggta aataggaggg ccaggaggta gaggcagcac    51840
51841    atctggaccc ttccttggag aaatgtagct gagaaggaag gtagatattc agtggcgacc    51900
51901    aggagggtgg aatggttttc taaagacaga agatattaga atgtgtttga aactgatgag    51960
51961    cagagtccat agacaggaag aggataacaa tgtagcagag agggggagca attagggatc    52020
52021    aaagttggcc tgttgactca attctgtgcg atctggtccc tgcccatgtt gctggccccg    52080
52081    tcccctgatc gttatgccca gtcattcttc tttctgttcc tccatgctga actcagtctt    52140
52141    gctttagcac ctttgcattt ttggttccct ccttcaagtc tgctctgatg tcacttgctt    52200
52201    actggtgcct accctgactg ccccattttg aattgtgacc cactgcccct tcacatacat    52260
52261    acttccactc gcctttttcc tgcttttttt ttttaatata gcacatatta ccttttttac    52320
52321    atggtatata agttaatact tattatgact tgtgatatta tctcttttcc ctagtagaat    52380
52381    gtgatctcca tgatgttggg aatctatatc tgctttgttc gctaatgtat ttcaagcacc    52440
52441    tggacactgt gtggccggga gtaggacctc actaatatgt tcgtttgaat tgacttaact    52500
52501    ctccactatc tgaaattacc ttaatcagtt gtttgcttgc ttattaatta tttgtcccct    52560
52561    aaacagaatg cgagcaggga aagcagggac cctgatagtc tcatttactg gggtaacccc    52620
52621    agcactagaa ctgggtcaat acatagcagt gctcaatgaa tatgtaatat gttgagtgac    52680
52681    tgatggttat atcccctaac tcgactgaac tcccaggctc tagacctttg gcttgcctga    52740
52741    agcacagctg actgtcaatc tggactgtca gtttccagac ctttgccatg ctttgtccct    52800
52801    ctggaaattt ctggaacttc aatattttac cataacacag aatgtggatt ctgacttcat    52860
52861    cttatgcaac ttgttgtcat catttcatag atattatgcc tgtttttact tcatgtgaat    52920
52921    tcttaatgcc tgtagatatt taataaatat tgctcagaaa tgaggttaat catgaactat    52980
52981    tagtgctaaa aggaagttta gatagtattt aaacctgtag catatataat ggttaatatc    53040
53041    aggcatgagt taacattaac atcagctgtc taatcataat gtgaagttaa aatttgagaa    53100
53101    ttaaatattc taaatattaa tcttgtcatt aattaaatac ttgatgctgg cattggataa    53160
53161    attaaggaga agattgatgg aatcctgaac atttattgga tatgtttaaa agttataatt    53220
53221    ggtttcaatt cagactttag ctcccttatt ataggggtca catattctga agttaccttt    53280
53281    tgtatagttt tctacaagga atcttacgtg gttaattttt gaaattgtca ttctataaaa    53340
53341    agatatgaag aaatcgttaa aagcctaaaa aatataattg tgggttaata taagaggaga    53400
53401    ttaacacatg aaatatcaca gccctgtaac aatgccttta agaaggtcat attaggcatt    53460
53461    ctttcttttt aactcacttt tactccagaa ctattacatg agttcacagg tatggagatt    53520
53521    taatagaaac ttatttgcaa aaacatgatt tataggaaga tgaagacaaa ttgattgtct    53580
53581    ctcactgttc tgcactccta ggaattttaa gtcaagctac ttagaagttt cctgtatagt    53640
53641    ataataagat tttagaacat gtcactatgc ccattatttt tcattatctg cttaagaagt    53700
53701    tcttctggtt aataagcttt tcatcgcaga acctagatcc tctagaaagc taatagatat    53760
53761    tctttggaat ggttgccatg gcactcaggt gactctgcct gtcactgtct gaatatttct    53820
53821    tcccgtgatt attttcagag cggggttagc ccagaactct ccagccagac atagactggc    53880
53881    tccaattcac tttaaggatg ggcagtttaa attagacttt tgacctttat ttcttctcat    53940
53941    agtgtattag tcttctattt ctgcataaca catcaccaca aatttagcag cttaaaacaa    54000
54001    tacacattct ttatctcaca gtttccatgg ggcaagagtc tgggcacagg tcagggtcac    54060
54061    aatcaaggtg tctgccctgg gctgcattct catcttgagg cttggctggg gaagaagcta    54120
54121    cttgcatgct cattagtttg ttggtagaaa ttatattttt tgtggctgta tgactgagga    54180
54181    cttagctttc tgctaactgt agacaggagt ctacctacag ctctttgctg tgtggctgct    54240
54241    tacctcatca agccagcaag aagatcctct cactccaacc caccaaacca tgtcttatat    54300
54301    ggtagttatg ggggtgactt cccatcatct ttgttctatt ctattgatta gaaacaagtc    54360
54361    acaggtcaca cctgccatca aaggaagggg attacacaaa agcatacaca ggaggaggga    54420
54421    gggtcactgg gtcaccttag ggtgtgtcta ccatgttcag gtatctcatt cccccaccag    54480
54481    tgcctgttag ccgttgcatc acacctttta atatagttaa tggtgactac aaagggagga    54540
54541    atttcagact tattttttct agttgtggga ccaatttgtg tttcattctc aagcttcttt    54600
54601    ctgtgttctg ggatctctct tggttacttt aggtgtggga gagagtccct gaggataatg    54660
54661    gagttaaaca gagaatttgg tcttgagaaa gggaaagttc gattctagag tttttgagta    54720
54721    gccatcgtat ttgtttcatg gcattaacac tatttccact tggtttcttg ttatgtcacc    54780
54781    caggaaagtc gtttaggtta tcacaacaaa ttgacaccca gatggcacac acacaccatc    54840
54841    agaggagtcc tacagtcagg gtgggaactg gtccagatga actcagtgag catgtcctac    54900
54901    ccacaaatta tccttttttg ctataaaatt agaaagtctg ccttcccatg caagccagct    54960
54961    gggggaggat atattctcta gagatctagt taatggaaga actatttttc accatctgac    55020
55021    tgagagagag aaggagaaat aaaaacccta gggtgaatct tactgcattg aactataatg    55080
55081    aacctcaaga caatcaaata agatgacaac aacaacaaaa aggcaaccct tcacagttga    55140
55141    aaaaacagtg taattttttg ggtatttaaa aacttctctc tcacatttag agtgcccata    55200
55201    ttcttggaaa ttattatgta gcatgtttct gtttatattc tttctaatga cctgcttttg    55260
55261    aagtgcctta agaaatgccc acagagtgca ttagtttcag aataaagagt aggtcagcat    55320
55321    tgtatgaggt ttttgaatag tgactggaag gcacttttaa gcattgacag ccaaaattac    55380
55381    tgaggtagaa atctgcaaaa gtaaaggtat tatttaaaat aataactcgg aaattgtcca    55440
55441    agtttttttt ttttttctgt aggtgctact cttctcccac tggcctcagg attataagtt    55500
55501    tgagggctta ctggctgaca ttagtaggta aataaatatg ggccaagatg ccattggctt    55560
55561    ttgtggatag caatgtgcct taggacatga acataaaatc ataatagttc tttcttttct    55620
55621    tagggtttga aagcttatgt ttccatttca ttctctccaa gagatttggc caagtcttaa    55680
55681    agagtaaatt tatataaatg gacaaaagtg ccaggtgctt ctcagaaatt cattgacaga    55740
55741    taaagggggc agcatgtttt gtttttttct attccatatt tttcaggaga tgtttgttta    55800
55801    tgcagtttag cttacagttc tttcttattc ttgtatattg cgatacacac gatgagtatg    55860
55861    tgactcttca tttttaatgg gaagagtgat tacattaaaa tggagaatac tgacttgaat    55920
55921    tttatttaat ggattccccc gttggctttt atatcatcct ttaaaagtac taacagttcc    55980
55981    taatgtacat ttgtggggaa aaaaaagcca aaaacaaaca aacaaacaaa caaacaacaa    56040
56041    taacaacaac aagacagttt atttccatgc aatagaaaga cccctgtggc caaaatctga    56100
56101    ggcactgctg tttacttttt ggtccatgct tgtggctgaa gctcagtttg tcttcagcat    56160
56161    agccacatct atcaccaata tgcttgctgc tcttcactga ccttataagc ttgtgaacca    56220
56221    catttagaat ctagcagctg attctagaaa aatagtaacc tcatctaaag gcttgaacaa    56280
56281    aaatttgaca tgacctgtac ttaacaaatt gctttttcct aaacctagaa tgacatttaa    56340
56341    atggtagtta atgtttgagt ctcccccagt atccaagtta atccccttat caagtaactc    56400
56401    agataaagcc tttttggacc atcagggtag cactggatat actgcccaaa gaatgtgctt    56460
56461    aagaattaat ctgctgaatt tattaacaga gagtaattta ggcagtgatg aactcaagcc    56520
56521    cagtgacata tgttgctctc ttgtatattc aagttgatgg ttgtgcattg agtcaaaacc    56580
56581    tcttaaagtc gttggaatat gtttcaaatt ttagtaatgc ttttctaata atatgcttaa    56640
56641    tattaaattt tacaaagaac aaatgaaaag cttgagatat attttaacta aattagccca    56700
56701    gcagaggaca gtgatttaaa ctaattgagt ctgtgagtgg catatctcta agcctaatta    56760
56761    atgcttgaac cctaagattt cttcaagatt gaacattaat caggcaacct cagtgttctc    56820
56821    catattcacc gagccagcaa atctttttgg gcctcctatg tgctaggaac agttctaggg    56880
56881    acaagggatg ctgcaatgct cagttcagac aagatccctc ttcctgtgaa gcttgtattt    56940
56941    catttgagga agaaaataat gagcaaaaat gtaaatgttc aataaaacta tcagctgcag    57000
57001    ttaaatccta tgcagagaat taattagggc atcatgacaa agagtgatca tacagctaca    57060
57061    ttaaactggg tgggacaaga aggtctcagt gaaatataca gactttgaac aaagatccca    57120
57121    ttgtcaaaaa ggagcagtcc tgggaaaaca ttccagaagg aacagtggtg caagctcgat    57180
57181    gtgtttgaag acaggtacag gcttttgtgg ccaatgtact aggaatgggg aaagtggtcc    57240
57241    caaataaaga ccatgttgtg cagagcccta taagacagag gaaggaattt gaatttatct    57300
57301    taagcacaga taaaatccaa agatctctgg aatgtgagct ccatgaagga actatggagg    57360
57361    caagaaacct attagcaggc tgttgctgtg ggttggttgt tagcaattaa atatctgtaa    57420
57421    caaaggctgg tcatgcccta tttttccttt tcaataggaa taaaaaccag gaaaaacatg    57480
57481    tctcagtttg acagtggaga aagagaattt gatgcacttt taatttattg ttgatgtcta    57540
57541    tctaaactca cctttgcacc tgggtttctc tgcatttgtg agaacttgaa ctgtaaatca    57600
57601    tcatgctttg ttttaaaacc cttgctcaag aaccaagttt tggtcatgcc attgtaaatt    57660
57661    tgttgcaaag actgatgtaa tttcttggaa acttgacttc aatggattgc cctctaaaat    57720
57721    taggacatat ttgaatgtct tcaaatgagg caggtctaat tcaggtgaga gtgagaaacc    57780
57781    agtcattttg acctgctggg cacctcaccc aagctctgtg gagtcatggt ggaggtgact    57840
57841    atattcaata cctagtgagg ataccagcag ggactgagca tagcccctca tgctttcaaa    57900
57901    gaaaaatgct gttttgtggg cactttcttt aataattaat aatagaagaa aattaaattt    57960
57961    ttgtaactat aaaatttgtt tcaaaattga atgtgttttt catttgggat cttgcttggg    58020
58021    tctgagcaaa ctgcctggca cagtaagaat gaacattact tgctctgtaa gtgtgtagga    58080
58081    tgttttaatc ttaggcatat ttctgcccat ccttatgttg gtcttatgca gtgtggctgc    58140
58141    ctatttaaaa ctcactgtat tgtaaattcg tgctgctctt tattatattt agagactgtt    58200
58201    tgattttcac tgaaagctgt cccaaactgc acagtatcat aatctgaacc tctgggaact    58260
58261    ttttatttca tattcggaat cctcagaagc aatttgccag catgttctaa agataggtta    58320
58321    aaaatgaatg aaaatggaaa aaaatggatt atgatgattt atgttttaaa ttttatgttg    58380
58381    cttttacatt tctaaaaata cacttatacc tacctcatgt atatccatgt cagagaggta    58440
58441    ttacagcaag ataagagagg tattacaaca cacaaaggga gaattagacg ttaagatgac    58500
58501    ctactcaagg tcataaagct aaaagcaaca agcaatccac cagttttgtt ttgaacatcc    58560
58561    tcaagagtgt caactgtgtt ctccagtgtt ggggtcaaat atgtgcatcc acatggccag    58620
58621    ggagcctgtt agaatgtggg ttcctggact ccaccccaag cctcccaaac cagactccca    58680
58681    aagtttggag tttaggaatc tgcattttta cacaccctcc cgagctggtt tttatatgca    58740
58741    ttaaaattga gaacaattgg tgtaaagaac aattagatct agtcagggcc agctcttgca    58800
58801    aaattgtgag gttggggagc attttctttg acccatccac ttcctgcttt aaatcgtctt    58860
58861    cttccctctg tgacttcaag cttgtcccca gctgtcttct atcaaaccct ctttgagaag    58920
58921    aggatatgca aaagctaaaa gtaccactcg tccataagtt ttctgctttt taacagagag    58980
58981    caagtcttta aaaaaaaaaa gaaaaaaaag aaaatctata ggagaagtgg aggaggcacc    59040
59041    atttgggaat aaaggaaaat gaggctctcc ttgaacctgc agaatcaccc ttatctattt    59100
59101    cattgcagcc tcaggtcagt aaaccagagt aaatgaaagc gcagtagact cccagcactc    59160
59161    tcccccaaga tccatgtttc aaaacaactg tagattgata atgtaggttt ttgggtgggg    59220
59221    tgcctatgag ctgctcttaa acttgctgtt ttccagagtt ttcaagtaca attttgccat    59280
59281    ttgagccaaa gatcatgtca gatctttcta gtgggacccc tggacagtct ttggagagga    59340
59341    cccctagctc tgccaagagt gtggacactt gaattatgaa gtcattcttg cagattctgt    59400
59401    tgctgcctgt gctaatcatg aagacaatgc atgctgtttc tatgtgctgt gattgccaaa    59460
59461    accacagctg ataatgagct gctttccaaa catcagaagg gtttgtcatg agaagttggg    59520
59521    aaattatacc aatcatccct accaaaattt ccagggaaaa atctttagct tgacaggaat    59580
59581    ttagttcaca ggctctgaat aagttgttct tggacgtaca gaagtacaga cacattgcaa    59640
59641    ggcccgaggc tgcaatgaca tagatgacgt gagggtgact ctgtaggttc aaataaggcc    59700
59701    ttatttccct ttattcccaa atgcctcctt tacttctcca atagattttc ttttctttct    59760
59761    ttgtttcttt tttttttctt atgacttggt ctctattaaa aagccacttg gaataaaaag    59820
59821    gtataaaaac agactttgat ttaatttgca ctggccttag atgctcttgt tactgaatga    59880
59881    cttcaaagac caggaacatt ttccaacagc acttccctct gctaatggaa gaacccatga    59940
59941    aacctagcca gacctacctg ctcctataag gaactagaca cagacatgct catatttaat    60000
60001    cacctttgga gattaagccc ttggtgtagg attcatttct ttgtttcact ttctagagat    60060
60061    gattttgctg gaggagatgt gtggcacacc tgagctttgc tctgcctctt acacactgtg    60120
60121    agtcataggg caagtgggct tattctgctg gttcttattt ttatcatctt tgacaggagg    60180
60181    agaatggatt taatccatag atctcacata tgggtgacat ccccagattc ctggggccca    60240
60241    tcccagacca attgagataa tttcagagtc tgggcttaag gagtctgtgt tttttggaaa    60300
60301    gctccccagt tgattttgat gctcctcagg tttggtggcc actatcaggt gatctttaag    60360
60361    atccttctgg ctctgatgga ctgggaggca acatctatgc tatttatcag tttgccatct    60420
60421    gggacgggag aacatggttt gttgctaatc atagccaaca ctgcgttcca attaactgct    60480
60481    ttatttctgc caaatgctat ggtttattca ctagtaggaa gcagattaaa gatcacaaaa    60540
60541    catttgcctt aggaggcttc tgagcctgac tcgcttgtat ttttctgtta tattcataaa    60600
60601    gaagagttgt aatgatggcc aatacccact tagtgccttg tgccaggaac tgttctatta    60660
60661    ataagtactt gatatatata tgaatttatt tgatcccaca actgctgttg tgaatattgt    60720
60721    gaagctgtta ttgtacatgt tttacagatg tggaaactga ggcacaaaga gaataaataa    60780
60781    cttgctcata gacccacagt taataagtga tgggccagga cttgaaccgg agcagtctga    60840
60841    ctcaagagcc atgcactcag ccactgcacc atacagtttc tccatggata agaagttgtc    60900
60901    attggctttt atgcttttac tctggatttc taggctggtt gactggaaag gtggttggac    60960
60961    atcactcaac atagggccac agagaggcca caggtttggc aggaatttca gtggtgttga    61020
61021    agtaccagaa aacaaggtaa tgaagtcatt attgtgctac atttaatata attcacgtaa    61080
61081    tcttacatga agtgatacct gtggagctag cactttaaga aatcccactg gcatcaagat    61140
61141    gactagatgg ccaggcagcc agcaccttta ggtttccgta tttttagtta aattcccttc    61200
61201    actggtgata ataacagcta ccattttatg aatgcttact ttgtgccaat ctctgatttt    61260
61261    taccaaaagt cctatccaac tccattttac agatcaggaa actgaagcac tgagaggttg    61320
61321    tgtaacttgc ccaccatgct acagttaata taaggcagag cccaggttca gtctcagctc    61380
61381    ccgggccttt ggatttaagc ccacatgcag gaccgccgca tgctgctacc caagccttgc    61440
61441    tgctgctgct tcatttctgg agcttcactg tcgtccaact gtgcagctcc ttcgtgtgac    61500
61501    cgcaccagcc cgagcctgca cactgtaaca cctccctcca tggcatctcc atgcagagat    61560
61561    ggagtgaatt taaatgactg ggaaaggacc ctgcagccac tttcggaccc cttgggtttc    61620
61621    tccttgctat ctgtagaagg aagaggtggc actctgtctc tcagttttgt tttgtttttt    61680
61681    ttgagatgga gtctcgctct gtcgcccagg ctggagtgca gtggtacgat ctcggctcac    61740
61741    tgcaacctcc gcctcccggg ttcaagcaat tctcctgcct cagcctccca agtagctagg    61800
61801    actacaggca catgccacca tgcccagcta atttttgtat tttagtagag acagggtttc    61860
61861    accatgctgg ctaggctggt cttgaactcc tgacctcaga tctgcctgcc tcggcctccc    61920
61921    aaagtgctgg gattacaggt gtgagccacc atgcctggcc ggcactctgt ctctctgacc    61980
61981    atcagtctct agggataagc tcaacctcac tggcatgctg gccacaaccc attttcctag    62040
62041    cttagtgtgt accttatatc ctctcatttt cttgctgaag actggtaata ccaatttgca    62100
62101    gggggaaaat gcggctagaa tttatttcag actttgccct ggctttgaga attaaaaaaa    62160
62161    gaaaacgact agaccgtcct caggagaaat tggaagctac cagtactaac tgccagatct    62220
62221    aacgtggtga gggaggaaga ggcaatgctg ggagcaagga cctagttttc cagaagacag    62280
62281    acagggcttt gagaccaaga tgttaaggga agactgtttt cagttcagta tttaattgct    62340
62341    tgttttgggt attgggaatc ttttgttccc tcatgttcta gagatttcag gtaacttttc    62400
62401    acgtagaaac cgagaataca aatttttatt tttatcagaa aatgctggct gtgcgaacat    62460
62461    ggaatggaaa agttgcagtt tatgtcattc agcagaacat aatgtgtgtg tatgtgcatc    62520
62521    tctgttacat atgtgggggc agtctgactg cctctgtcaa tgcgaataat taatttagac    62580
62581    cacatgcatg aaactccaga atttaagaca tgactctgtg ttatgctcaa actttctcat    62640
62641    aaggcaggtt ttattgttta agcagggaaa aattcaactt ggcttctctg tttttcccaa    62700
62701    tccaagcaca agtgagttgg ggagggagcc tgtgtctgaa taactgattt tttgtgtgct    62760
62761    ctttgagaca atggtaataa tgatgccctg cctttgtatg gctcttgata gttggcagag    62820
62821    cccatctgca tactttgagt tttaaaacac ccatgtgaga taagcaggag agagattcat    62880
62881    ttgttcttta tggctgaggg aatagagatt cagagaggtt aagcagtttg cacaaggtca    62940
62941    cacagctagt aaatagtagg gccgaaatag caaatgtgtt tatagtattt atgtgtctca    63000
63001    tatttccttc cctaatttac aaagaccttt ccagttgctt ctatagttct gtcagtcttc    63060
63061    atgaatgact cagagtgtgt tttcaaagta atctgtatat tatggggtca ttttcatgaa    63120
63121    tgtaatttct tttattatgg ctttttaaga tatctgtttc cttctctcca ctcctagata    63180
63181    acttccttga gagtggggac ttaaatttcc tttcaattgc ctcaaaataa caaatactct    63240
63241    gtttcattaa acagagttga ctgatgtggt tttgtagtcc acaatgctac ttagaacccc    63300
63301    cttaaatgaa aagaaccaaa atatgttagg tacctgccat atgccaaata cttcactagc    63360
63361    tgctctgcag actgcatctc cattaacttt tcacacagcc catggggtag atattgtcct    63420
63421    tattttgaag ataagaggtt tggaaaagtt gagagactta gacctaagat accccagcta    63480
63481    gtagggggca gggttacgat gtaaatccat ttcttctgcc tctaacaagt ttttaccctt    63540
63541    ttcctctatg taatgtatct ttaaaaacaa aggctgaaaa tatattgcta agaatttctt    63600
63601    atgacaaatc ttgagccctc acctctcttt gtttcagtga attcactctc aggctgggtt    63660
63661    cttttctggc ctgagccatg atggctcctt gtctctatct ggttctgccc tacctggtgc    63720
63721    ccttgtctga ttctacttgt cataaccgtc tgatttttca tagccacatc agccttggtt    63780
63781    gagtatgact ggccgccatc ttgatttact tcatacctcc gtttcattgg tctctttcca    63840
63841    tggaaagtat catatccttc ctcatagaac aattattcaa gtacttgcct tcattagcat    63900
63901    ccttccatat tgtgagcttt gagttggttg gaaattattc tacttacact ttaatcattc    63960
63961    cagcatctag aacagtgtct cttgtgcatc gcgcaaacac actaaatgtt gagtgaatta    64020
64021    aattgagtca agagaagctg agtggttcct agaaaagtca ctggtgtcaa tgcatggctt    64080
64081    ctgtagggag ccaatgaaga gtctgagaag acctggggat gttccaccaa gttagtgtct    64140
64141    attgtgtgtg tttaccagag tgcctgagct gtgttcaatt tctatggacc tgtactaaaa    64200
64201    tgactagctc ggaaatgata aatatgcaac ttgcatggcg ccattatccc atcccacacc    64260
64261    tgaggcaaac aacactattc agtcatggta ctgttcctac acagtattcc aggcatacat    64320
64321    taccaagcaa ttaaagttga gatttaagaa aatgtatttg ctgctcttag gttagtctac    64380
64381    ctaggagggc tgtgtgtgtg tgtttaagct tgatgatgaa gcatggggag gccagaactt    64440
64441    tagcactgct agctttatgt ccataaacac ccaaacttga tcttctgatt ggcaagaaag    64500
64501    taagatttaa aaggagggaa agtcgcacaa cagtgtgagt gtacataatg ccattgtata    64560
64561    tctaaatatg gttaaatcgg taaatttcat attatatatt accacaattt ttaaaaaatg    64620
64621    agatataaat ctcaaaaatt tggtgttgac agttgtctgg ctgaacagta ggaatgagta    64680
64681    gagatctggg gagaatgaag gtgtagttcc cgtttttttt ccccatgaca ttcccatatt    64740
64741    ctcaacaatt tcctaagcct acagcaaatc tgtatcatga tctggggtga atttattaaa    64800
64801    ctgaatttct ggctcttaag gtggaggtgt acagggaata gtcaataaat atttgttggt    64860
64861    gttggtaatg gtcaaatcta ggctggatac acacattcta ctagatttgc cattattgat    64920
64921    tatccaggat aaatatagtt gcctagtttc tacactatgc catgttggta gtatatattt    64980
64981    tctcctccat gtgatattca gcttatggaa gtcaccacta caatattaat cttgtcaacc    65040
65041    taaagagcaa gcagagaggt atactctcta aaagaaaatg atatttattt ggtaataggc    65100
65101    attgcagtgg gaacacacat gccatagtaa gctatgtgca tattcaggga agtgaaggaa    65160
65161    gacaaagatt cttaaaggaa aagtgaggag ggttatatag ttgttttgag atgattatcc    65220
65221    ttggctacaa gaatcaacaa caaggatggc accagtctga ggttggacag gcagttgctg    65280
65281    ggcagatgtc ctcacagaag tctttttatg tgtatatgtg tgtgtgtgtg taaggttaca    65340
65341    atggcccttg tgcaaggttg cattgttttc agattctttt gtgatagttc ttgttatcag    65400
65401    gcatttgtgc atgtccctcc cttcatggcc ttccccagct ccacttgtca gggtcttaaa    65460
65461    catcttaaaa tatgactcca ttttgattct gataactttc acattccccc cttttgacca    65520
65521    agatctttct ccagaagcat tgctgatcag tcatccttgg gttttgattt tccctcagtg    65580
65581    ctgcaatgga cctgtcctgg tgtggtctaa tctggtccca catcagaagg aagtgattgg    65640
65641    tgactagtag tcagtgtcaa gatcctttta gctacatttg agcaacaagg gaggtttgga    65700
65701    gggagtgttt ttcaggatag gtctacctgg agttcattgt taagttcaat tttatctgtt    65760
65761    ctgtaggcat tagctctcat ttcaaagtgc tgggtcagta tcatcctgtt agaagttgta    65820
65821    cttctgaaga cacttaacag gtaacaggta caaagtttaa aaaggaaaat acaaagtaaa    65880
65881    attaatagta ctatgacaat cccagttcgc atggttttga gccgtgaacc taggcttaaa    65940
65941    ggtattgcat caatcaaatg accatgggca attagatgag acatgttgta accctgtggc    66000
66001    ctgttttctt attttgtata tatggatctc aactttccca gaagaattta tccagttaca    66060
66061    gcatatggta ttagcaatag cacaggtgtt ttcttattta accaataata tagagcaaca    66120
66121    agaaatatag agtgattttt ttccatctgg tattctatga ttgggttgaa ttaaagcaga    66180
66181    gagtaatcaa cagttgcctt agggttgttg ctacagtcac tcactgcgtg gactaaaaga    66240
66241    tctcctagat caggtggtta agttaccagg ggaagctact ggttgtgaaa ctgcaattac    66300
66301    gtcattatcc tgctaagtga aaaaggtagc attaaggggg gaaagagtct cattattata    66360
66361    ttgggtcttg ttctgacatc tagggaaaag ctgcccacag cataaagtta tcaatttctt    66420
66421    gtcctggttt gcagtccgaa tgtctctgtt tatggtattg agcagtttga tgaatgcttg    66480
66481    ctgtggccca tacatcaggc atgagatttg tcccttaaaa tttatttagt ttcagcttat    66540
66541    aggacttcag gaacagagca gcttctgttt ttaataattc tatggaagag ttagattgga    66600
66601    ggattctaga agaattcagg atctagtcta atctataggt ggagaataag aacttgaaaa    66660
66661    caatgcacag gactgtattc taataacagg tgtattatag catttccttg gaaatataac    66720
66721    cttttatctt tacattgatg acataggaag ctcagattta aaatctattg aggctaggaa    66780
66781    gccagatcaa ggcatacttc agattttacc tatggtttct atcatgaaat ggcattttta    66840
66841    ctcactcact ctaaggctgg gaacccttga agccaggcat tttaagcacg ttctcaaata    66900
66901    tgatattcca gtcaaagcct tggtagtata accaatgttt ccaattgtat cctgttataa    66960
66961    agacagagaa aattcttttt gaacttatgg aaataactgc attgtcataa gaacactcac    67020
67021    agatagcttc tgaattttgg aaggaattag tagggcaaaa aagcaaatgc ttccatattt    67080
67081    gtttacaaaa atatacttta taaaattgct gtaaactata gaaggcttaa gagaaaaatt    67140
67141    gtctcttatt ttattttttg agccagggtc tcactctgtc gcccaggccg gaacgcagtg    67200
67201    gcgtgatctc ggctcactgc aaccactgct ttctgggttc acgcaattct cccatctcag    67260
67261    cctcccgagt agctgggact acaggtgtac accaccacgc ccagctaatt tttgtatttt    67320
67321    ttgatagaga aggggtttca ccatgttggc caggctggtt ttgaattcct gacctcaagc    67380
67381    gatctgccag cctcagccct ccaacgtgct gggattacaa gtgtgaacca acaagcccag    67440
67441    ccttccttaa aagagaaaat tttcttaaat ctggaaaaca aaacatttaa agaactaaca    67500
67501    atatttcaaa taaaagtcat gcaaacatta cctttatcag ttacttaatt tcatgtaatt    67560
67561    aattttgttc tgcttcatct tgattagtag tttcatgaat tcatcagttt cttcattaga    67620
67621    gctctgaaac attttcattt agtccatcga ccttaaagtt atttaaacct atatttaaga    67680
67681    atatttgtta gtcttttcca tgaatctgat tgcaaatgct tttagaaaag tatcataatg    67740
67741    gtggatgaca gagacttaga atatctatag ttaaaaatct gatggaagtt tattataatt    67800
67801    tgcaattgac aaggaatttg gttatttctg tagcatataa gattttaaca taataaccaa    67860
67861    aattatgact gataccatat tagacttcta tgaatttaca tactttttaa catttgtata    67920
67921    tataacatac ccataaatgt aatttaagga aggtctagca tcacttatca tttgacaatg    67980
67981    tttctcatac aatttaccat agagcttaat catttaatat ctccacaaga tgagagaagc    68040
68041    atccgttgat actctccacg ggcctgacta gaaagtctca aagttaattc taggtcaaaa    68100
68101    aagacttaat ttagaatttt gatgctgggg aagcccatca aagatgccaa aaggtttaga    68160
68161    atacctgata aaagcagggt cacaggtcac catgaaataa tagttattcg tttaactaca    68220
68221    gtgataatca aaaacttcaa aagctataca gaaagttaca tggatgtaaa aagcaaacaa    68280
68281    acaaaaacct taaccctttc aaagctcact ttaagaatca aaaacctaat aaagactaca    68340
68341    aaggaaatta ttttgataaa actcaaaatc tttacgtctt aggtcagtta acaaaaaggt    68400
68401    aaaaaaaaat attttgcaat gtgattgctt ctccttacgg gaagacagtt taaataacct    68460
68461    ggaagtcaaa cctgatgaaa aatacttgaa tttaatcaga cacaggaaga gtgtgtgtcc    68520
68521    aaagattatg aatgtatacc gtattataga gaaatgtaaa caagaaaact atatcttgag    68580
68581    caggggaata tgtggttatt agtaaaatca tgggaagttt cctggttaca tggagcaatt    68640
68641    cagacccatg tagaaatcac attatgttgg agggtaactg cctttctagg ccttcaagga    68700
68701    ggaacatccc agtgtcaggc catgtcaaca gagttagagc tagataaaaa aattacagga    68760
68761    gctggttaaa aagttgaaag agttatcacc tcagccaagc aaaagatata tcctctcaag    68820
68821    gggaaaaagc ttaaggcaat gatgtataac ctataaatct cgtgcagcaa gatacagcaa    68880
68881    aagtggaact tccgagacaa gaacctgaaa agcttcaaga ggaaagctgt acctggagaa    68940
68941    atttaaatga agaagatagc atttccggcc ttaaaccagg gaaattaaat ggcttaggaa    69000
69001    aaaaaatgtg gcaggaatag aaactattaa acaggaataa gttgcagctt agaagatggc    69060
69061    tgttaaacag atttcagaat taaaaatcaa aacctcttac aattttacta agagcagatc    69120
69121    agtacttcag gaaaactttg ttgttctaac agggagatca aagttttagt tatgtagcag    69180
69181    tgtattttta atatcaaagc tcaatattta gaaagacata aataatttcc ttctaattat    69240
69241    aaccaacttg atcacacaca caaatttttt tcataaattc atccttcaca aacctttcat    69300
69301    gacttacaca gatgttcgac aacaggctag acttttagtt ttatcctata cattttcttt    69360
69361    cttaaataac cagtcatttt acgttaggac aaaaatctac cacacaacat tttcttatac    69420
69421    aaaattattc acttttcttt ttaacctgct ttaccacaaa tacatcttaa tacttataac    69480
69481    tttcttcacg tatctcctgc ttactggttc atttctatcc tctttcttct tccttcctaa    69540
69541    atccatattt tgaagtaacc tttaatgacc tctgaattta gacaaaatta ttcttttttt    69600
69601    ctcaataaag aacatagttt ttcttacaat ttttctcacc aaaacacatc tttttggtac    69660
69661    attttgtata cataatttta tgttaattag aattttaaac tcttagtaac ctgaatttct    69720
69721    agtgaaaacc taggaagcaa aacgttttga actgtcacct catcaatatt ttaaagatga    69780
69781    gagcaatttc ataattttta gcaacatttc ctataacata atttttatgt ttaatacacc    69840
69841    caatatattt agtctttgta taaaatttga gaatccaaga acaatcctga atttatgttc    69900
69901    agcaatttat gttttagtat tttattagga atttacccag acatttaatg agtatctatc    69960
69961    acttagttta acataacttt aagatttcag atcacaggaa aagttcattt ttaaatgttt    70020
70021    atcccactta catttcccta atttattttt aaaaattata cctagattac ttataaaaac    70080
70081    tgagatatta tacaaaacta gtcatcattt taagttatat ccctgttaac catttttata    70140
70141    gtctgtgaat atctggagtt cacctatata agaaccttaa atatatgggt attttgtggg    70200
70201    taaatcagat gataaagatg ttttcattaa actaacaata ttagtcttac ttatcaaaga    70260
70261    attacacaaa aattgttctg tttttaggtt ggatttatag ttgtatgacc ttaaaatata    70320
70321    tagagacaca aatataatcc catctgatta gcaaaaccag acaaaagtgg atgccaacaa    70380
70381    ttctgaagac attttaattt ttattttatc aacaaattta aaactagctt atttgttaat    70440
70441    tatttactta actaatgtga actaaacagc atttgagttc attactatat agttaatata    70500
70501    gcactcatta agccaatctg aatagaatta cttaagtgat ttatggccaa ctatgccagg    70560
70561    ttttaccatg tagacacaac atgtgtgaac acacaatgca catacccaca cacaaataaa    70620
70621    taccttatag ctttcctttt agaattttag tcatgaggaa gtaaaacata gcaatagaaa    70680
70681    ctgattagtt gataagacag ttggatccaa attatatttc tgacaaaatg gaacgtgttc    70740
70741    ccatggctaa attttatttg ttccaatggg taatctaatg aagagtgcgg accaaaattt    70800
70801    tgaataaacc agtttggttt ttaaaaaatc ttttaacttc ccaccacccc cttttttcag    70860
70861    tttcaaatga gtttaaggtt agatattcaa atatttgtgt tttagctagg actggctgaa    70920
70921    ttgcatcaga aaaacagtct cccagtgggt ttgaatattt tagtaacaac actatatttt    70980
70981    gtttgttgat ctggtttgcc tgactagtca gtgtgagcag ggaagcattt tagccggttt    71040
71041    gggttttttt tttgtttttt tttttttttt tttccttttc tggtccctgc atgtcagaca    71100
71101    gagcaatttt tatcccggac agagatacct tatattactg ctctgagctc aagattttga    71160
71161    cctgtttgat atgaaagtct aagcagttgt tagacaaacc tgaatttaca cttccaaaag    71220
71221    gtgtctacat tgttggttgc catgaagctg ttgtgatttg taaagccatt aatttgaaag    71280
71281    cccttccaga cttaaaacaa caacaacaaa aaacttcaac tggcatccca taagcagtga    71340
71341    gtttacctca acaccagcag aaaagtcagc agattcaaag tagaaagaaa aaaaaaaaga    71400
71401    acttagaagg ctctaccttt aactgtatag ttgattgcat tttttaattc agttctaaga    71460
71461    aaaaacaagc ttggggagtt tgaatgatcc acattatgac cattgatttt aaaatgtgcc    71520
71521    tgaggaaaag ccttgtagct ggcaggagtc ctggagaacc tggcatgcct taatgtttga    71580
71581    gaatctcatt ctgtttctta ttaatctctt gagagcaaag aaaatctgat aatttctatt    71640
71641    agggagtttg gaccagtgtt ttagatgatg gtgactgcct tagtagtttt tcattggcca    71700
71701    tgtagcaccc accatttgta atgtttattt tttgctctca agagatgttc agaaaaaagc    71760
71761    aaaggaaaaa tgagtcagat cattgacaga catgtaacaa aaccaaaaca aaaccaaaat    71820
71821    cagagtgccc ataaaaattt taactcaggt gtgaagatca agcaaaatat taaactaggc    71880
71881    atacagaacc tgacaaaatg taaattctgt ggaacctaga atactcaaac cagaaggaca    71940
71941    ttgttcgtat accagaaagg gcttactccc caacaacaac aacaaaaata cttttatagt    72000
72001    cccaagaagg atacaatgta ctttatttat ttatttttag agacagagtg ttactctgtc    72060
72061    acccaggctg gactgcagta acaggatcct agcccactgt agactcaaac tcctaggctc    72120
72121    aagtaatcct ccagcctcag cctcaaaagc agctaggact ataggcatgg accaccacac    72180
72181    ttagctaatt aaaaaaattt ttttgtggag acagagtctc actatgtttc tcatgctgat    72240
72241    cttgaactcc tggcctcaag tgatcctctt gctttggcct cccaaagtgc tggaattaca    72300
72301    tgcatcagcc actgcacctg gccccaaggt tctttattta aggtggcctt ataatcagat    72360
72361    cggatcccaa gttaagtcaa taaggactca ccaaaggtcc aatgtggtgg ctcatacctg    72420
72421    taatctcagc actttaggag accagggcgg gagaatcact tgagcccggg aatttgaggt    72480
72481    tgcagtgagt tatgactgtg ccgctgcacg ccagcctggg tgacagaggg agaccctgtc    72540
72541    tcaaacaaca acaacaacaa caacaaactc accaaaggga aggagaccaa gaatctgaaa    72600
72601    ggagactcag cagggcagaa aaggtgactc acagaaatgg acattgcaaa gggcttagct    72660
72661    ggtggtactg cactcaattc taggggctgc acatttgtct gaagtgagct cactttgatc    72720
72721    ccatttctga tatcattttc atcaatctaa atagcagaga ggtggactct aaaagaaaat    72780
72781    gtttatttgg tattaggcat tgcaatggga atacatgtgc catagtaaac catgtgcata    72840
72841    ttcatggagg taaaggaaaa taaaggtttt taaaggaaat gtaagagaat tacataattg    72900
72901    ttttgagata actattcttg gctacaagga tcagtaacaa aggtagcacc agtccaaggc    72960
72961    tgatgggaag ttgctgggca gatgtccttg cagaaggatt ttgtgtatgg cctttgtgca    73020
73021    aagttgtgtt ttttcagggt cttttatgat agctcttttt attaggcatt tgcacatgaa    73080
73081    aaccctccct tcatgtcctc ccctggctct atttgtcagg ttcttaaaca taagtgactc    73140
73141    cattttgatc ctgaaaagtt tcacaatctt atgattcttt tatttagcat cttctcccca    73200
73201    ccccattccc aagtacaatg cccagaagga atcagtgtga gcatttaaaa atcgtgttaa    73260
73261    tgaataagta gaattgacat ctaatttggt tttgtagtca ttatagtgcc tagcccagtc    73320
73321    tgtcacatat acagcacaca gttattggtt aaactgatgt tttaggttaa aagcagatta    73380
73381    tgtaccatgt tagatatcac ctacttacac ataatatgag ataattaaat accagtgatg    73440
73441    gttattagat tatgtctaga aaatattaaa gctaacaaga cggcacaggg tggaaaaaag    73500
73501    ccacacctac tacagaggag ggacagaggt tgatggaaac atcagaaaat tagggctcaa    73560
73561    agttgggaaa gtgtacttga taggaatgtg accaaaacca acttctcagt atgggtgccc    73620
73621    tttaattcag tttgctttag ataattgcat ataattaccc tctaagactt tatcaccact    73680
73681    tcgagggaga aggggactca aaggggggcc tcttaaaggc aacagtattt acagatgttc    73740
73741    ctttgtgccc tcttttatgt tgaagtagca tgtcataaat actgtttttt tgggagcaag    73800
73801    tgccttcaat aaggcttatc caagcagtgg tccctcttcc ctcctcagtc taccatcatt    73860
73861    cttgtctttg aattttcctt ttaggccttt tcatatctgg gtaacaacag tgaatattcg    73920
73921    ttataggtct gctgcttcac ctactccccc tttccttttg agtaatttga tgatggtata    73980
73981    gactcaaaaa ttcctttcaa tcaaataaat agtaaaccag atggattaag atgtacctaa    74040
74041    tctggtacgg gtgcattagt ttatcactgt ggccatttcc accttagtaa acacttctat    74100
74101    atgttatgac tgagtttgca gtcaacagtg ttcatcattg taattaagaa gattctgtga    74160
74161    tttctttgcc aaatatggga ctaagtgttc ttgggggaat accactgcat ataaaaagaa    74220
74221    ttagctgtag gatattttac agtatcatgc acttccaatt aagtaaacgt gataatctat    74280
74281    tgtgatcaga gtagtgtaaa aatagtagat gtggcttgtt tccatcctgt gccaccttgt    74340
74341    tagcgctaat attttctagg cataatctaa taataataac tggcatttat tttgctgtta    74400
74401    ttatgtgaca ggcactgagc taagtgcttt acatgcatga tttcacaaag accctctgag    74460
74461    agaggtactg gtaatatctc ccattttata gataaggaaa ctaaggctta accaacctaa    74520
74521    gaaacctatc aaacagccag taagacaacc ctgagattcc agcccaagta atctgactct    74580
74581    ggagccacag ctggatctaa acactagtta gtcttacctc ccatcagcca tttattggcc    74640
74641    caaacggact ggtttttgcc cattaatatt ttactttagt aagtcaaaag ttaatacaaa    74700
74701    gtatttggga aaaatgtaag aaaatatgtg gttttattta tgaatgagta ctacagcgtg    74760
74761    ttattcaaag tgcatagggt aaagcttagc tttgaaagtt agaggaagct tgaattaaaa    74820
74821    aaactgtaaa tgtgctaatc tgccagtcct agcagtaatg gtagatgctg cttgatatgg    74880
74881    tttgtctgtg tccccgccca aatctcgtat tgaattgtag ttcgcataat tcccatgtgt    74940
74941    catgggaggg acctggtggg aggtaattga atcatggggg cgggtccttc ccatgctgtt    75000
75001    ctcatgatag tgaataagtc tcacaagatc tgacggtttg ataaaaggga gtttccctgc    75060
75061    acaagctctc ttgcctgcca ccatgtaaga catccctttg ctcttccttc atcttctgcc    75120
75121    atgaccgtga ggccttctca gccatgtgag ctgagagtca attaaacctc tttcctttat    75180
75181    atattaccca gtcttgggta tgtctttatt ggcagtgtga gaacaaacga atacactgct    75240
75241    gcttctcttc tttcaaccca aagagataat aacagacaaa ctaaaggctg aacttctcat    75300
75301    ttgtgaagca aatacaattc tggccagaat tatgggggtt tctttaaaag aacttctgct    75360
75361    gtatctctta gaaataaatg ggacaatatg attgtatttt ttaatgtatc cagttacctg    75420
75421    caggacagga aatgtcttca tctgcctttt tattacctgc tttcttgccc tcttattgcc    75480
75481    atgtgtcact tcttttagga agcagcatgg cctgagaata gtatacagac tttaactgga    75540
75541    gagggcaagg ttaaaaagcc agctcccggc caggcacggt ggctcaagcc tgtaatccca    75600
75601    gcactttggg aggccgaggc gtgcgcatca cgaggtcagg aggttgagac catcctggct    75660
75661    aacacggtga aaccctgtct ctactaaaaa tacaaaaaaa ttagccgggc gtggtggtgg    75720
75721    gcgcctgtag tcccagctac tcgggaggct gaggcaggag aatggtgtga acctgggagg    75780
75781    cagagcttgc agtgagccga gatcgtgcca ctgcactcca gcctgggcga cagagcgaga    75840
75841    ctccatttca aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaag ctagctccct cactcactgt    75900
75901    gtcaaccttg tttaacttct ctgagcatca gtttctttct ctgtaaaaaa gtaggcgata    75960
75961    caataaagcc tacctcgtaa agttcttgtg aagttcaaac taggcagcag atatcaagtt    76020
76021    cctatcacca cgcctgctgg cctgcagtag gtgctaatgt cacatattct agttcccttc    76080
76081    ttgcccctct accttctctg ttgctccatt gcaccgccat ttgccatagt tgggtttcgt    76140
76141    tatcaaaagc aattctctgc taatggacag agggcaagga gccctctttg gctgcactga    76200
76201    tattcttgag gaagaacagt atttgcttgc atactagtgc tcttttcaga gtgatttggg    76260
76261    tataaaatct agtgagtatg agagtggatt ctttttgtgt gtatattcac ttgttaagcc    76320
76321    tgttggcagg actctgccta tattcttcct tcaggttcta ggagactggg gaccagggat    76380
76381    gtgtttctta tgtttacatg agttttcttt gagaattttc catgcattaa ttcaatcatt    76440
76441    aattcattgg ataaatacat gttgattgct tactatttac aggtactctg ctaagtgctg    76500
76501    ggaataccac agtcaataaa acaaacccac atctgtgacc tcatggaact tgtaactagt    76560
76561    gaaattcagt ttgatgattt aaaaataaat ttaatgtaag cgtgttctgg actctctggg    76620
76621    tgaccacaaa tgctgctgtg aggtttcagt gtctacagtg acatgtggct gttagtgcct    76680
76681    ggcatcaaat ggctttccct taatagtcag cagctcaaag ggcacaggtg aatctaatta    76740
76741    taaatgatgc cttacagcca agaccaaatg acaacgtaag ctaacatttg tgacaataaa    76800
76801    agctgcacgt agagtttgaa tagaagagag tggctggagc attgagtcat cacacgatat    76860
76861    gccatagact agggaggcca ctcttggaag aaccaggcta tggtgtgaaa agctaatttc    76920
76921    aacaatatgt tgcatggcag attattggct ttgtaggttt gttggtatta tcagttataa    76980
76981    atttatattg attttatagc tgtataagag cttgaaacaa ggtatttata atcttatgca    77040
77041    taatttcttt ttagtttgct ctggggaggc ctgagataat tttttttttt actgtaaagg    77100
77101    aggttagtac catcgttcaa gtgcagaaac attgttccag agaaaaattc tctacagggg    77160
77161    taaaattcta tataaatatg agctgtttgg caaaaactag ttatggcttt gatttattga    77220
77221    aaatattttt aaagggcagg agaaaggtta taactcttgt ttttaccccc caaatcattc    77280
77281    tgttttatgt tttgtagtcg tgagctattg tttttgtgtg agtcataacc gaattggcat    77340
77341    gtttaagaat ttctcattaa ttcttgtaaa agaatgaaat tattccaacc tcttccttcc    77400
77401    ttgtcatgcc tctccactta ccctcacgtg tgtgcatgtg tgcccatacc cgtgtgcctc    77460
77461    tcctcttacc ctcatgtgcg tacatgtgtg cccatgctca tatgcctctc ctcttaccct    77520
77521    catgtgtgca tgtgtgccca cactcatgtg cctctccact taccctcatg tgtgtgccca    77580
77581    cacccatgtg cttctccgct taccctcatg tgtgtgcatg tgtgcccaca ctcgtgtgcc    77640
77641    tctccactta ccctcatgtg cgtgcatgtg tgcccatgct catatgcctc tcctcttacc    77700
77701    ctcatgtgtg catgtgtgcc cgcactcatg tgcctctcca cttaccctca tgtgtgtgcc    77760
77761    cacacccgtg tgcctctcca cttatcctca tgtgtgtgca tgtgtgccca cactcgtgtg    77820
77821    cctctcctgt taccctcatg tgtgcatgtg cccacactca tgtgcctctc cacttaccct    77880
77881    catgtgtgtg catgtgtgcc cgcactcatt tgcctctcca cttactctca tatatgtgtg    77940
77941    cccacactca tgtgcctctc cacttaccct caagtgtgtg catgtgtgcc cacactcatg    78000
78001    tgcctctcca cttaccctca tgtgtgtgca tgtgtgccca cactcatgtg cctctccact    78060
78061    taccctcatg tgtgtgcatg cgtgcccaca cccgtgtgcc tctccactta ccctcatatg    78120
78121    cgtgcccaca ctcatgtgcc tctccactta ccctcaagtg tgtgcatgcg tgcccacact    78180
78181    catgtgcaca cccccccaca aacgctgtct aacaacttct tttgacctat tatactcaca    78240
78241    cttactgatt tgagacttgt cctcactata cactgctttg tacagcgttt ccagatttgt    78300
78301    ttttaaaaag cttttagaat tcaagcttac ttgagcttac ccggggaata ttaaacaaca    78360
78361    atcataagtg attctctttt tgtaatagtt agcattttct actgtgtaat attgcagtat    78420
78421    ctgatctctc ctctagactc tagaatctgg ggcagactga agaggccgtt ctctgttaga    78480
78481    gagggcatga tgttcgttca tagggtgacc gtccgtctat tcccatttgt ctggcactgt    78540
78541    ccaggtttat gtctgctctc tcagcataat tgttaatgat gcctgctttc actctcaaga    78600
78601    gtatttcatt tggatgataa attataaggt tattctagtt acccaaaaca ctttggcctt    78660
78661    atggcctact agagccaaac aaagaagctg tttcacagat tcactttaat cactaattct    78720
78721    ctttcttcat ttacttttag ctgtagacct atgtttgaat ttataaaatt gggaagtatt    78780
78781    tatgtataaa gatatggcaa tatccatgta ctttttgtac tatctctctt agggattata    78840
78841    gcaagtttat aacagaaaaa gcagggattg gtcactttgg agcagtgatt gtctgagctt    78900
78901    cagcaaaaat tttgaagtgt gagctgatca ggatatttca catccaagag gtcaaagcct    78960
78961    gcaaagcctg ttacagtgag cttctaagat ttacacacat tctttcttcc aaaaattcaa    79020
79021    agcgaaattg cattatcctg ttctgcctaa aataaaggta tcattgactg gggctcagaa    79080
79081    gttttggttg taacctgcca ttttggatga cggttttgcc tttgtcagaa atttattatt    79140
79141    ttggttttaa atctgaggtc ttcagccagt gattgggctc agatggtggt ttgtggcata    79200
79201    aggcatgtga atgcaagatg agaagacacc ttttgattct tctggagcta actgtcccgt    79260
79261    ttgcccctgg ttccagccat gcatcacttg tctttttctc tttagctatt tagtttcatc    79320
79321    cttactaccc tcccagagga ccaggagaag gaaagaaagg ggaaaattcc acatgttgat    79380
79381    ttgctgccaa aagtcttttg ataagaaaga tgattgactc tgttttgcat attttcatgg    79440
79441    tcatgtgtgt gtatgtattt ttttgtttgc cagattaagc atattctttt tcttgcatgt    79500
79501    atttctatat ttctaaatat gtaatgtttt tcattttgtg aaatgtaggc agtcactaga    79560
79561    ataaaaactc cactggggag actcatagcc tattttgttt cccaatctct cccccagggc    79620
79621    ctaaagtggt gcctggtgcc aagtaggtgc tcaaaaataa caagaatgaa gaatgctata    79680
79681    gagacagaaa gtagattagt ttttgctggg gtggaagata gaagaatgag agtgactgct    79740
79741    aataggtctg tgatttcttt tttcttcttc ttcttctttt tttttaatga gacagagtct    79800
79801    ctctccgtca cccaggctgg aatgcagtgg cgcgatcttg gcaaactgca cgctccacct    79860
79861    cccaggttca tgccattctc ctgcctcagc ctcccaagta gctgggacta taggcggctg    79920
79921    ccaccatgcc cagctaattg tttgtatttt tagtagagac ggggtttcac catgttaggc    79980
79981    aggatggtct tgatctcctg acctcatgat ccgcccgcct cgtcctccca aagtgctggg    80040
80041    attacaggct tgagcaaccg cgccccgcca ggtatgtgtt ttcttttgga ggtgatgaag    80100
80101    atgtgctgga ttgagttagt ggtgatggtt gcaaaaccat gtgatcatac taaaaaccac    80160
80161    tgaattatac attttaaaag gtttaatctg atggaatgtt aattatatct cactttttta    80220
80221    aattgcaaaa agagaataca tgaaaaaaga agggattaat aaattatatg ccttatccat    80280
80281    tgtcatagtt ggtgcttaaa aaatatatct tttgaatgta tgaatggttg tttttctata    80340
80341    ccaaatcatc tgagtaaatg tttctctcaa agcatggtct gtgtgtcact cattgtgtgg    80400
80401    cttggtagtt atctggttaa aaatctttga gtttaggaag ttgaggttgc ccatggagcc    80460
80461    tgagcattgt ttggtattag aaggggttgg aatacagggg aaaatgtagt agactctctt    80520
80521    cgggaaagta gttttgtttc tgagtcagaa ataaaagtaa gttcctgtct attgagattg    80580
80581    tttgattcaa gcactgccaa aggagactgc aatgtgatgc tttttgaaca tttttttaaa    80640
80641    tatggaggag atacctctgt cacaggcagt ctcggttcca atctttccaa ctctttcatt    80700
80701    ctatgctctt gttaaatcag tttaaagtcc ctatgaatct gttactctgc agagagcaaa    80760
80761    ctttgtcaaa acagattaat gccatctctt gaaacattta gctacactat gacaactaat    80820
80821    ctgcaaggat ttgtcagaat tcatgtaatt tacccactta atagttgcca acaagtagtt    80880
80881    ttatggtcct tcaagtcagc aaaggcaggt tatggtggtg ggaatggttt tacatcctct    80940
80941    ttagcacaag ttcatgtaga cttctaaaaa tatatcttcc tatatttcag gcaattttct    81000
81001    tgtattttct ctcaaatgat agatatgaaa ttagtttgaa aagagtgttt actattacat    81060
81061    gaatactaat taatattatc tttattgtat ctcaactatg ttgagagaaa taaaaaactg    81120
81121    acctcctgat caaaaaggga gtttaaggct ctttcggctt tggaatagat taacttcttg    81180
81181    tgtttgaaac ttttcctgga aagtaattat tctatcttgt tcacaataaa caaatgatct    81240
81241    caatagcctg catcttgttt gttattaaaa tatgtgaatc tgctgcacat actcttgtat    81300
81301    tatcaacttt tctttttgta ttctaaaatt atactaggga tacctgatag ttatatagct    81360
81361    ataagcttta ttactactac cattaaacat ttgtgaattt tttattgtgt gttagcaagt    81420
81421    atgttatgct gtttatttat attatctcat ttaagcctcc caggtggagg atgagttaac    81480
81481    atccctattt tatttttata ttttatttat tttttatttt attttattta tttatttatt    81540
81541    tatttattta ttattatttt ttgagacgaa gtcttctctg ttgcccaggc gggagtgcag    81600
81601    tgacacatct tggctcactg caacctccac ctcccaggtc caaacgattc tcctgcctca    81660
81661    gccccccgag tagctgggat tacaggtgtg tacctccaca ctcagctaat ttttctattt    81720
81721    ttagtagaga cagggtttca ccatgttggc caggctgatc tcaaactcct gacctcaggt    81780
81781    gatccaccca cctccctccc aaagctgagg ttacagatgt gagccaccac acccagccaa    81840
81841    catccctatt ttaaaaacga agagactcgc ctaaagttac acatagctga taagtggttg    81900
81901    agctagactt gggctgtcac catggggctg ctttctcata aagagcttct gcttacatct    81960
81961    tttcaaactc tcacaaaaac cataccactc ccattttaca gatgaggaag caaaggttcg    82020
82021    gggtcacaca gctactaaga gacagaagct ggacttgaag taaggtcatc tggtcctaaa    82080
82081    ccatggtgct gtttctgcag aatcgccatc accatagtca gcggaaattg tttttggcca    82140
82141    cagcctatgc tctccctgcc ttctttgcat ttccttgaag gcagagagag gggagttaac    82200
82201    aggagtccca atttttatgg gaggcacagt tttgaaatag cctctcttcc tggtcattac    82260
82261    cagggaggca acagattaga aagaagggag tatagcagct gctcccctta gacaaaacag    82320
82321    caagttagtg tgggcagctt tggtcatgtt tctgggtgtg agatgagggc tgtattcaga    82380
82381    tcagatattt gcagaaacgc taccgggcaa agtgaacctt tgacttgttt tgaatcagtc    82440
82441    ttgtaaaaac gcatgaagcc ccagaaagaa acttactttg gcctcctgat cgtcctctcc    82500
82501    cttcgagcga atgtgctggt tcttaacatt tggcagccat agactcctta gagtagtggt    82560
82561    tctcacactt tagtctgcat cggaatcctc tagaagactt gggaaaacac agacctctgg    82620
82621    ctgtgattca ggaggtctgc atagtgtctg agaattcaca ctttcaacac attcctgggt    82680
82681    actgctggtg ctactggtcc aggggccaca ctttgagaac cactgtttca gagaattttg    82740
82741    gtgaaagttc tataatccct acttcagtag atactaggtt gatgaattac taatttttga    82800
82801    attatcaaac tttggcaagc ttgtttaaat gtgctggtga gtggtttggc attggaggga    82860
82861    gtatgtgaga gtgttttacc gaacaatttg aaattggttt ggtgagtcag ttaggaacag    82920
82921    cacctagaac attgtgggaa ctcctcagtc ccattgagga cccagaggga acactgacta    82980
82981    ttgtgaatga gtaataagaa atgcttaaaa ccacttctag tatttgcaaa gttgttaaag    83040
83041    gcaatgacta aaacactttt tcaaatattg acagttggaa tgaaatgcag ttctctaata    83100
83101    tatgcaatta aaatttagac tagtttttaa aattgcggta aatatatgta atataaaatt    83160
83161    taccatttta gccattatta agtgcacagc tcacattgtc gtgcagccat ctgcactatc    83220
83221    tgaccttaga gctcttcatc ttgtaacctt gagactccaa actcgttaaa caacttcccc    83280
83281    tttccctctc ttcccagccc ctggctacca ccaattctac tttttgctct atgaatttga    83340
83341    ctactctagc ttcctcatat aggtggaatc atacaatatt tgtccttttg tgactggctt    83400
83401    agactaattt ttgaagatac tttgagacag ttataaaatg cagtaaaaat accctaacaa    83460
83461    tgaatgaaat ataaactaaa aaaagcactt gaaaacaaaa tcaagttaga aagcttgatc    83520
83521    cttggacttt caagaatctt ccttcatggc ggactataac ttgaaaccca tttcctggtg    83580
83581    tattccaggc ccaaggctag tctggatacc ttttccatct ccccacaggt ggatcttgct    83640
83641    tcctattcct acaagaacct tgtcctcttg taggccctta ggcagagctg gatcttgagc    83700
83701    ccccaacctt gtctatttat tcattcagta gatacaggtt ctgttcaaga tgcagggacc    83760
83761    tagaggagag ccaccttccc tctgcttcct atcaccacca cccccacctt aaagagtcta    83820
83821    ctggggaccc agaaggacca cacctgtcat tacctgccca cctggagtga ggtgtgctgt    83880
83881    gtcaagtaga tttctctttt ttttttttaa tttttttact ttttaattat actttaagtt    83940
83941    ttagggtaca tgtgcacatt gtgcaggtta gttacatatg tatacatgtg ccatgctggt    84000
84001    gcgctgcacc cactaactcg tcacctagca ttaggtatat ctcccaatgc tatccctccc    84060
84061    ccgtgccccc accccaccac agtccccaga gtgtgatatt ccccttcctg tgtccatgtg    84120
84121    atctcattgt tcaattccca cctatgagtg agaatttgca gtgtttggtt tttgttcttg    84180
84181    tgatagctta ctgagaatgg tgatttccaa tttcatccat gtccctacaa aggacatgaa    84240
84241    ctcatcattt tttatggctg catagtattc catggtgtat atgtgccaca ttttcttaat    84300
84301    ccagtctatc attgttggac atttgggttg gttccaagtc tttgctattg tgaataatgc    84360
84361    cgcaataaac atacgtgtgc atgtgtcttt atagcagcat gatttatagt cctttgggta    84420
84421    tatacccagt aatgggatgg ctgggccaaa tggtatttct agttctagat ccctgaggaa    84480
84481    tcgccacact gacttccaca agggttgaac tagtttacag tcccaccaac agtgtaaaag    84540
84541    tgttcctatc ttcgacaaac ctgagaaaaa caagcaatgc ggaaaggatt ccctatttaa    84600
84601    taaatggtgc tgggaaaact ggctagccat atgtagaaag ctgaaactgg atcccttcct    84660
84661    tacaacttat acaaaaatca attcaagatg gattaaagac ttaaacgtta gacctaaaac    84720
84721    cataaaaacc ctagaagaaa acctaggcat taccattcaa gacataggca tgggcaagga    84780
84781    cttcatgtct aaaacaccaa aagcaatggc agcaaaagcc aaaattgaca aatgggatct    84840
84841    aattaaacta aagagcttct gcacagcaaa agaaactacc atcagagtga acaggcaacc    84900
84901    tacaaaatgg gagacaattt tcgcaaccta cccatctgac aaagggctaa tatccagaat    84960
84961    ctacaatgaa ctcaaacaaa tttacaagaa aaaaacaacc ccatcaaaaa gtgggagaag    85020
85021    gacatgaaca gacacttctc aaaagaagac atttatgcag ccaaaagaca cgtgaaaaca    85080
85081    tgcttatcat cactggccat cagagaaatg caaatcaaaa ccacaatgag atactatctc    85140
85141    acaccagtta gaatggcaat cattaaaaag tcaggaaaca acaggtgctg gagaggatgt    85200
85201    ggagaaataa gtagatttct cagttgataa agcatgcaac tttaaatgtc ttttaaaact    85260
85261    tttacccatg tcaatgggaa tctttctgta atgtattagt cccttcagcc tcaagcagaa    85320
85321    tgtgccaaac ataatttaac ctttcctcca taaccaaggt cagtgttgca ctgtaaatat    85380
85381    tgatttgcac ccccactaaa tggctgggag ctgctgcatg taattcagta gccactacca    85440
85441    tttcagctgt cacttttcaa ggtgtcttca catccacttc taatctgcta gttttaggaa    85500
85501    gacctatgca gaaaatcaga taatccaagc cttcaaccag ttgactgggc tgaagataga    85560
85561    ctgcaacaga agatagatcg tgtcctttag tatctgccct ctgcttctag atgtatagaa    85620
85621    ttcccaatat ttagttggat atgtggcacc agaataggga agattgccta agtactagtc    85680
85681    aatgaaatgt aaacagaatg caacatctgt ggaggagagg gggtgtcttc ttaaaggatg    85740
85741    atgtgcaccc ttctttctat taataacatg ctcggaacat gggtgtgatg gctgcagctc    85800
85801    cagcttggat gcaaggataa gctgtctgct ctcatatagc tggcactatt atgctagcca    85860
85861    taatctggat ttttatataa aagagaaaca aacatatatc ttgttcattc gccatgagcc    85920
85921    tgtgtcttgg ttacttgtag ctaaatctca tcataatgaa tacacagata aatcagatga    85980
85981    aaggatttag atgcctggaa agaataaaag ttccatatca gtgggtaaaa gaaaaatatc    86040
86041    agcagaatcc caacatataa atagataaaa agtgccaggc acagtggctc acacctataa    86100
86101    tctcaggggt ttgggagacc aaggcaggag gattacttga gcccaggagt tcaatgccag    86160
86161    catgggcaac ataccgagac tgtctctaca gaaaaattta aaaattagca gggtgtggct    86220
86221    ctgcatgcct gtagtactag ctacttggga ggctgaaatg ggaagatccc ttgagccaaa    86280
86281    gagttaaaga ttacagtgag ctatgatcac accactgcac accagcctgg atgacagaac    86340
86341    tagaccttgt ctcccaaaag gggtgggggg gatgcaaaaa aacaaaacaa tcaatcaata    86400
86401    aagaagttgc tctgattgtg tgggggtgtc tagagtctca ctggttcagc cttccctccc    86460
86461    ctctgaagca tcactgatcg tgaattgctg tagaacacag tttgaaaacc ggtgtgcctg    86520
86521    acctgaaggt ctcttcagag cttagagctt agatactgaa agagctaccc tcagactgca    86580
86581    attaggataa ttgttgagtt ccctcagggt gtttccttag acatcctgct actatcgttt    86640
86641    actaccatcc caagagatcc agggtattta gcctcactgt ggatatagct agattgagca    86700
86701    acttcgaaca tctgaaaaat catgtatgaa cccacaaata aaaaatattc tatccttgaa    86760
86761    tgcaaaagga aacagttatc acgaagatca tacccttttc tgcatgggag atgtggagcc    86820
86821    agattgacaa taatggatat aaaatgggct atgagttaga gatccgctag aatatttctt    86880
86881    gaagtgtgac atagtccgaa gccatggaga gcagggggca ccagacaatc tcagaggtgt    86940
86941    gtgccattct attaactaca attccattaa taagcaggaa ggcacacatt gggaactagg    87000
87001    tggattttct tcagtatgct tttgatgttg cccctaagca cagattccca tggaaactaa    87060
87061    actagaagat aagtcaaagg agattgaaaa tattaaatat caggtatttc tttgacttat    87120
87121    tgactgcttg gtgtttagca ttaggcttca gacagcaata ttacagatat tacccaggca    87180
87181    ctcgggcagc tttcatataa agtttatttg agcctcactt tttcatctcc ttgttgccag    87240
87241    tatcatcacc ttgaaagtga actgtaacaa tacatgtatg tagaacctgt attttgtttt    87300
87301    taataatatt tataatagtt tatatgaatt gatggtttac tttgtgccaa tctttgtatt    87360
87361    aagtacttca taccacattt ctcatttaat tcataccact acattgtagt tgttaatatc    87420
87421    tcatttgaca gatgagaaaa tttatgtcca gagagctttg gtaacttgcc taacactagt    87480
87481    aacagtaaca agaggattct gacctcttgt cagactccaa aacattattc ttaaccacca    87540
87541    cttcttcacc agaaagtgtt gtatgattgg cttgggtaat gtctactcat cagaaaagaa    87600
87601    ctacaaatgt tggatggaaa gtagttcaga actctttggg cagtcaatca cgtgtgcctt    87660
87661    ttttgttagg gttttgttca tattctcacc aagaatcctc aatcaggtta tttctatata    87720
87721    ttattataat ccccaatcat aatcatataa tcatgttgta cccaagaata ttatattcac    87780
87781    cacaacctcc cttcctctat aatgtcatcc aaatcttatg tcatccttcc tttccctcac    87840
87841    tccctgattc tcttcacatt ccttagttta cctttcttct gatcacctgt ttcatgggaa    87900
87901    atagtaacct ggatagataa gaagtcctgt ttgtccaaga gctggtttga catgttggct    87960
87961    caccagagga gactggggcc caagaacttg attaaacaac ctggttcctt gtcactcaag    88020
88021    tgagctgtgc agaacagcag catcagcgac acttggcaga ctcttgggcc ccatccaaac    88080
88081    ctactgcatc ataatctgca ttttaaagac accccctacc cccgtgattt taggcacatt    88140
88141    gaagtttgag cagcatggct cttgtctgtt gctgcagcca tgatatgaca tagatggtcc    88200
88201    cagagcctgt ttacaagggg aaaagttgga cagaaccagc aggaagaccc agagcctgtg    88260
88261    gcccaactca gcgatatgat aagtcaagag gaggaaagag ccaagacttg ttcccagcat    88320
88321    aaataaagaa gacctacgga atctaacgcc agaagatcca acgcctctgc tgttatgcaa    88380
88381    atgtaataaa aatgcattca gtccaacttg gaatctatag aaagttaagt aaaagttgag    88440
88441    taatcaaggt cacaaaagtc atttaagggc agtcatttaa gagagcttca ctgaacaaat    88500
88501    ttcacaaata acaaatcttt cagggatgaa aaacgctaat aaaaggtttc ctttttgaaa    88560
88561    agtgattttg tgtatttgct taattttatt ttaatcctgg acctcttatc tactttgatt    88620
88621    ttcattggca tcaatgggaa tgtgaaagaa ttgacctcat ttgaaacttc ctttcagcaa    88680
88681    atggtcaaag ctttgttttc tgcttcattg ttttctaaac tggtgcataa aaataatact    88740
88741    tgtgcttcag gcatgtgctg gcaactttag cctcctgtaa tttcctgagc cacatattac    88800
88801    atctgttttc tgcttacaga tgaacctcag ctctcactcc ctcagggtct tcttcatgtt    88860
88861    cttttagccc cttgttgacg gttgtttggt aattcttacg gttataattc tttgaatatc    88920
88921    ttttcagtta tgattggagg aggtctaagc aagtgaaata tgacacattg cctttttcct    88980
88981    gtcaaagcaa ccccgtatca tatatgcatg atagtgtggt tgctgcttta aaaaccaatt    89040
89041    ctagaaggaa aaatgtcatg tttcctagag attataaata actagacaca gataagcaca    89100
89101    agtgtattta tatcagcctc caaatattct gataagaaga aagaaataca gtctgttgtt    89160
89161    tgactttcaa agggcaaatt ttaaaaatgt aacagaaatg caacttttga ctttgtattt    89220
89221    taaatgcatt atcttcggaa gatatgatag aatgaggtat agacactgta aagccacttc    89280
89281    taacagtgat aattactctg cagtatttga atgactagca agtttcttat atggcatttt    89340
89341    ataatactgt tttgttgcag aagcctttat cattttacgt catttaattt ggtaaaatga    89400
89401    tataacattc ctatgtatac agaaaacctc agttcctatt aatgtattga gtcttgttta    89460
89461    tagttcagtt ttcaggttca ggacaatttt attcctaatg atatgaagaa aagctcacat    89520
89521    aagaaactac ttcttttttt gtttgtttgt tttaataaag aaaagaggtt tagttgactc    89580
89581    agagttccgc atggctgggg aagcctcagg aaacttacaa tcacggtgga aggggaagca    89640
89641    agcatgtctt acatggtagc agacaagaga agagtgagca cgtgagagca taggaaagac    89700
89701    tgtcatttat aaaaccatca gatctcatca gaaaccacta tttatttctt tatttatttt    89760
89761    taaagagata gggtcttgct ctgttgccca gactggaatg tagtggcgtg atcatagctc    89820
89821    actttaactt tgaactcctg gctcaaggga tccacccgtc tcagcctccc aagttgctag    89880
89881    gaatacaggt gctcaacacg acaacctgct gatttttaaa tgttttgtag cgacagcgcc    89940
89941    tcactatgtt acccaggctg gcttcaaact cctggccttc agcaagcctc ctgccttggg    90000
90001    ctcccaaagc actgggatca caagcagagc cactgcttct gtctggtcca gaaagcactt    90060
90061    cctttggtac agaaaccatg agctttgtga tccataagaa tgaagacatc gtaaaatatt    90120
90121    atgactataa gatatggagg gacttcaatt tcctgttcag cattctaatg agggtaattt    90180
90181    aggtaaatga ctttctaatt attgaaaatg atgaatgtat ctgtagaaaa aatcactttt    90240
90241    attatacaag caagaaaaca taataaccca gttaaatgga tttcagcaat gataagtaag    90300
90301    gagaggacca atctttgtga gtaaaagcac ccatcctatc aaagtcagct taggaaacga    90360
90361    gcatgtcttg aagacctggt ttgttgatgt tggatagata tatttagggg agaaaacaga    90420
90421    ctttttttcc ccttttttaa agttcttagc tgagacactt ttctgaaaac aaaaatcaga    90480
90481    ttaacaaaag aaaagcatgc aaaagtttat taacatgcac tgtacctatc acatgggaaa    90540
90541    ggcctcggtt caaaagcatt tctctctcaa ggcagtggct taggggcctt gctttaaaag    90600
90601    tattttaacg gatctgtaaa tcctacatag tgacaagaca aaagagagaa cagttgcggt    90660
90661    gttttaaaag gcgggaaaat gagggaagat gctaaaatct gttcccagat tcctctggtg    90720
90721    ccagcttggt gcctcctctg ggccgagaag tgccatctcc aggaaggaag gattcgtgcc    90780
90781    ctgccatcag gtggttacag gctgaggcag agtgttaccc tgcattttca atgtctttaa    90840
90841    cttaacaact gtctttgaag ggaattttgg ttcccttcat attgttgaca agcttctatg    90900
90901    ttgagcattc agaagaagtg gcagacatgg ttcttggctt tcagatgtgt acttaatcga    90960
90961    agagactgga tatcttatac attaagacat ttaggaatat ttgtcaacca tctgtatttg    91020
91021    aaagtataaa ctactattcc actggaagag ctctgtattg attgtggatt caggaatcca    91080
91081    caggggaagg ctagattcag aaaagacaga gaactaaaga gaaggggaaa agaggcacct    91140
91141    ggagagaggg ggaaatgcag ttaactggac atcatcagga cctcacatcg gaagttctgc    91200
91201    cttgaaagca tttggaaaaa tggggcctca taggcagtgc ctctctcctc cctcggctgc    91260
91261    cttgcctctg cttcaggagg gaagcatcac atgcagtttt tcacctcctc ccacagtttg    91320
91321    ggaccatggt acgggggacc tcttggagtc atggcaacag tgggaaagga ttttcttcac    91380
91381    gggtctattc agatttgcac ttggcagaaa actttcagca gaaagccatt agctttctct    91440
91441    taggactttg gttttcaagt tgagtttgga accagaactg aagattaaaa catgcagaat    91500
91501    attctctatg ccatttagct gtctgcagaa acccactgtt gctgggtacc cagccatgtc    91560
91561    ccctgcccac ccccaccctg gcgaagctgg gagtgagaag ccaggggaag cacagtgtat    91620
91621    gcacatggcc agaaaaagac tgacacaatt cgtgggcatt agagcacggt tctctttctg    91680
91681    gaaattgagg gtgattattt ctccttcatt gtgtgcagca tccttttgag atcgtttggg    91740
91741    gagggatttt gtcagattgg agaattgtga ttaatggtga aggccttcga gagccagccc    91800
91801    atgtgaatgc attattctca gctgctttcc catctgcaca cacagattgc tcagtgccag    91860
91861    tgctgtgagg cctccagagc tgagctggtc cagcctcatt attttggctg atgaacaaat    91920
91921    agacccaggg agggtaagga gcttaccctg cagcacataa ggagccggcc caaagccagg    91980
91981    actagaacca aagtctccca tgtccacagg atactgtttc ctcgcctaac acaatgccac    92040
92041    tctgttcacc attcaattca acagctattt atttgaacct cgctggatct gccaggaact    92100
92101    gggctaagcc ctggggtttc taaaataggt aaagcatgtt cccaccccaa gaggaactca    92160
92161    tagtctagga gggagggaga aacattgata gtacatcttg ttatttttaa aaaatgaaga    92220
92221    gaggaatgag cacagggata gaaactcaga ggaagagcat gtggaccatc ccaggagtgc    92280
92281    tgaagcaggt gtcattggag ctgaggctta aaggactggc aagggtgagt tttgggaagg    92340
92341    agggtgaaaa gagcagctca gaggaggagc ggcatgagcc ccacctgctg tgcttccact    92400
92401    accaaaccaa gtcctcatgc tcctccatag agaagcagga ggggcttcac ctttaattca    92460
92461    gtaccatcat ttctcttaaa attgcaggta gaatatacag tgagtatttt ggatttttct    92520
92521    ttttctattt catcaagtag aagatggacc taaaatgttt ggccagagag aaatagaaaa    92580
92581    gccaatccca gtttaaattg tttgaatctg attcaatcag gatctcagat cttccggttc    92640
92641    acgatttcag cttgttttga aagctaactg aattgaggag ggggcagggc acagaatgag    92700
92701    ttttggcttt aatacactaa agactacccc aataacctga aagacccagt agaaaaccat    92760
92761    gggctaaatg agatactgaa tgaaagctgg gtactgagac ccccaccctt ccttgtttct    92820
92821    ggtgatttca tgctccaaat cttgtcatga tacactgcac acatccctct gtatagtgct    92880
92881    ttaagtggtt gtgagagagg aaggggagcc catgggtcag aaaccccttg ttacatggaa    92940
92941    agagcagaga aagaagaatt agagtggatg ccttctctgt ctgggcctag catcacgtca    93000
93001    tttggtcttt tcccatgagc aatggaatca agcaacagtg attgattatc ttctaagtac    93060
93061    aaagcatttt gctaagtgct ttgaggatat caagaatgag acacaccggg agcagtggct    93120
93121    catgcctata gtcccagcac tttgggaggc caaggcaggt ggatcgcttg agcccaggag    93180
93181    tttgagacca gcctgggcaa catggtaaaa ccccatcttt aaaaaaaatt acaaaaatta    93240
93241    gctgggcatg gtggtgtgtg cctgtagttc cagctactca ggaggctgag gtggaaggat    93300
93301    ggcttgattc tgggaggcag aggttgcagt gagctgagat tgtgccactg cattccaacc    93360
93361    taggcaacag agccagaccc tgtctcgaaa acaaacaaaa aagcatgaga agatactatt    93420
93421    cttcccctca agccccttat agagagcaag gtctcatgct atataaggta gaactgtact    93480
93481    gcttatttac ttagtagcct tgttaatgtt ggcaaggaag tatgagcttc aatttcatct    93540
93541    gtaaattgga ggcactagtt acagggatgt ggtgagatta aatgagataa tctatgtaaa    93600
93601    gctcctagca taatgcctgc catatgatac gtactcagtt aatattagtt gccataatcg    93660
93661    tgatcatcat tgtggtgcag aggaactaag ctctgacttg taagctctga tgtctatgtt    93720
93721    gacatctcca catggatctt taacaagcag atcaaactta acatgtccaa aaaatggaag    93780
93781    tgctgattat tttcctctcc aaactgtttt tttttctcat cttcacaact gattaaatgg    93840
93841    catcaccatg ttattgctaa aaccaaagac ttgggggaca tcattgattt cctccctttt    93900
93901    tcttttcctt gatttccaac caacaaacaa gttttgtctt tgctgcttct taaaaaaaaa    93960
93961    aatcatgaac ttgcctattt ctctcccatc tctgctgcta ccactctggt ccaaggcacc    94020
94021    attgtctgtt gcgtttcatt tgtagctctt taattctccc actgtcaata agctttttaa    94080
94081    tgacattgcc cccttttctg tttctccaat atgccaaccc ctttcttacc tgagggcctt    94140
94141    tgcactagat atttcatcta atgggaacgt tctttctttc tccccagtag cttcattatt    94200
94201    tgcttgcctt tgcatatcag gtatctgttc aaatgtcatt cccacaaaga ggtcttccct    94260
94261    gacactgctt ctttcaccta cctcacccac cacccagttt ctttcttttt ctttcttttt    94320
94321    tttttttttt tttgagacag agtcttgttc tgtcacccag gctgcagtac gatggcacaa    94380
94381    tctcaattca ctgcaacctc cacctcccgg gttcaaacga ttctcctgcc tcagcctcct    94440
94441    gagtagctga gattacaggc acccaacacc atgcccagct aactttttgt atttttggta    94500
94501    gagacggggt ttcactatgt ttgtcaaact ggtcgcaaac ttctgacctc aaatgatccg    94560
94561    gctacctcag cctcccaaag tgctgggatt acaggcttga gccaccacgc cgggccaata    94620
94621    tcacagtaca ttcttttatt ttttctggaa catctccatg gctgctacca aaggtgggtc    94680
94681    gtggggaagt actggagaat cttattggat gttttttgga gagggcttgg aagtggttta    94740
94741    catcacttct actcataatt cttagacaga cttcagtctc atataccgaa cctacttgca    94800
94801    agggatgccg agaaatgtca ttttctcatg tgctcaggaa gatgaaacag tgtggcaaac    94860
94861    acatctttga cttccacagc tcatgtaact gaaagtccaa gtgtgtggct tacagataca    94920
94921    ccaatgacac caatctccag tttttctctc tccaactctg gattctcttt cagtttggcc    94980
94981    acattctcag ataggctgtc ctcttgctta cagtggcaaa taaacaatga ggctctttcc    95040
95041    tggaagcccc agtggaagtc ttctagactc tggggcacct gcccatcaca gaaccaatta    95100
95101    ctgtgatgaa aggaatgtga cccattgatt accttggacc actattgtgt tctccatcac    95160
95161    tgaatttgga ggatggggag gcaattgaac catagtgagt tgagactggg aatggatgaa    95220
95221    gctttaaaaa gctcttgtgg gaagtaggat gaatggatgc cagtggcaaa aaaaggacaa    95280
95281    aaatgttcac tacaacagca tataagattt atcaaccaac aatatacaat tctaaacact    95340
95341    ctgatcaatg gaccatattt tcttcttgaa ttacctttag tgacaatggt ctctaccaga    95400
95401    agcacataca gccaaactat tttttaaagt atatggaact cttggttctt tgcttcatca    95460
95461    tactttaggc tgaatttttt tgttgactaa ggagagagct aagtggcttc attctagtaa    95520
95521    aaagtactta tttggggttg ttagttgtaa tgggcagcca ggtcttccct tatatttccc    95580
95581    acctctacag agttcttaga aaatgcagat atagttcatt ttttaggcaa caaggagagg    95640
95641    atgatctgga agcagcattg ggaattaagg aagacaccaa ctgttcctcc tagtccagga    95700
95701    aaacaagggc tgtgtaaaga aaccaccacc atttgagacc tttacaaggg aagcagtgtc    95760
95761    ctcatgagag caccaaactg tggctagaga aagaaaatga agaatgttcc acaaagaggt    95820
95821    tggctttaaa aatcccctgc ccaaaagcca ggttatcatg atttcagctc aggtatgggc    95880
95881    tgaatcaagg aaaacctcag aggtcagtca actggaggcc agccgttgtt gagttatggt    95940
95941    cactcaacaa atatatgtgt tgagaccgtg atgtgctagc cctcaggttc agcatcaaat    96000
96001    acatatcaaa aaaatagaaa ctctgataat aagagatgta taaacaatca cagcataata    96060
96061    tagggagatc tgattctgag ctgcttgtat acagtaaggg gcaaggagat gccaatagtc    96120
96121    aatctggaca caacattcag cacgtagagt tagttgctgt aaaggccaag ccctagaagc    96180
96181    atactgatct gtttttatag tggttattat gtatggatgg gtgttgagtg atggctctag    96240
96241    ctgcttgccc cagcagaaat cctgttgagc agctgcagta agggttcagg agttctatga    96300
96301    cagcagagta aaatccatgg gccagacaat tggtcattgc aacaggttcc atcatgaagt    96360
96361    gacgaggcaa acatattcat aggtgggcag tctagaataa ggctcaactt aaaaatgcca    96420
96421    ggacaggttg ccagcaggtc gcagagccca ccccagggcc atatgagagg ctggatttgg    96480
96481    gttttgggga tgagataagc aggagaaagg cagatggtcc caagtcctag gagtacagga    96540
96541    atgctcagca ggtgagcaga tgggctttgg tacagggaat aaatagaaat tccatcacca    96600
96601    gaaatgagtc actgcttagg atataagtct tatgaacagg gagagagtcc acttttcata    96660
96661    ccgtgagtac agatcagaaa cagtcaaggg gatctggaca ctgggccctg tatgttagac    96720
96721    cagagctcca gaaatcccac cagcagcagg tcaggactga attgtgggga cctgggtggc    96780
96781    ctgagcctac agctggagtc agatggtacc cctgggccaa gggagagatg cagaagctgg    96840
96841    gactcaaagc cacagctttg tctggcccat gaggcatccc ccttctctcc agggcacatt    96900
96901    gggctaggcc agcctttggc cctggcaaga atgaaggaag cgggcacaca cccctttcct    96960
96961    tgagcctcag tctcttctta tcatctcttc tgttgtcatt tagaggatcc tggcagaggt    97020
97021    tttgggtcag tagctaagtt gactcacctt acagattatt gtggttcagc aactttttta    97080
97081    gtctttaagt ctttctcctc tgcttttagt attttaagga gcagataatt tttcaaatgc    97140
97141    aaatttccta attagatata gcattctcac tacctgacat attatgtatt tatttgtttg    97200
97201    ctgtttatat cacctaaaag gattgtcagc tccccaaggg cagggccttt gttttgttca    97260
97261    ctactgggtt cccagtgcca agaacagtgt ctgtcacata atagatgctc agcatgtttg    97320
97321    ttgagtgaac aaatgtgaat aaatgaataa gcaagtcaac attccattct tgtgggcttg    97380
97381    gctggctcta atctgtccac agacacatta tacccaaatg agataattca tgggtttgtg    97440
97441    ctaagtaatc agaagttttc tctggatatg gtaggcaaat tatgactaat tcatcctgga    97500
97501    cataatgaaa tgatcattcc tttgttttgt tagttactct aagagtaatt tggattttta    97560
97561    tgtcattcaa actttgaccc ttctcatttt cctacaagaa tataagcttt gcttgtttgt    97620
97621    atttataatc agtgggatgg atttcacttc attgaaaggg cattatttcc ccttttaaaa    97680
97681    tggacctatg ttaaagtttg ctataattta ctgaatgctt actctgtact tggcactgtt    97740
97741    ctaagtgtat cagctcatct ttgtaatagt tgtacgtggc atgattcttc ttcccatttt    97800
97801    gcctgtggag aagttggagc acagagaggt taagtaactt gcctaaggtc atactgctaa    97860
97861    taagtaaagg atctgggagc atccttagcc atcagactac acagcctata atggtacatt    97920
97921    agtaaacatc acttatgtct tcatttattg agtgaataga ggatagatat gttgactgct    97980
97981    tcataggctt aatgtgagga taaaatgagt taatacagcc aaaacactta aaacattgaa    98040
98041    caaatgttaa cctttttcat ccactaccac cctctaggaa ctcacagtct tatagaggag    98100
98101    acagtatgat aaatatactt ttacacacac acacacacgg agatgtacac atatggatgg    98160
98161    aaacatacat atctatctca ttatattttt atttgggatt aatcaatatt ttctttcact    98220
98221    ggcagaagtt gggagagaaa agctggagcc agggacatga agtttatttt gaaacacaca    98280
98281    agaagggagt gtggctcaca gctggagaga ttactaatct tagccattcc tcagttgcct    98340
98341    gatagaaaag catttacaca tagaaaacgg ctggcattta ttctgcactc actatgtgct    98400
98401    ggacactgtg ctaagcactt tacatggatt acgcccttga atcctcatct catgccttca    98460
98461    cattaggtac cattatccac attcaagaga tgaagagata gaagcctggg aggctaagta    98520
98521    cttgcctggg gttccccagc tggctcgtgc atgctacaaa gccagagctt ttaatgattc    98580
98581    cgcagtatca caagatccct aattggggca gaggaggtca gccatgaaaa ctgctgctat    98640
98641    ctaaggcttc tcatgaaatg cagggcatgg ttagggtaga aactctggta atttttaaaa    98700
98701    ttgtataatt agaaatctct tttaagatga tttttaacat tttaaatccc attcatttgc    98760
98761    tggataattt tcttgagtta gctctaataa catcatttta gtataatcat ttgagataca    98820
98821    ggagcttaag atagaattct taagaacagt gtctgattgc tgacaggtaa ttttgtggtt    98880
98881    cagtactaga tttaagataa gtcccagttg tcacagctat gaacactcag gatttctgta    98940
98941    cagggttgtg gtgttgaacc cctattaacc tcaataggga aggcactagg ttcaaggggc    99000
99001    tgaagaagag accgagagcc agcaaaggag acctggggtt tttttagggg ctcacataga    99060
99061    gcggacagag tccagtggtg gtgggctgga ctagataacc aacagtggtg gtggactggg    99120
99121    tgggaaagcc acaactgctt gcaagcagca tgcagtctat atagcatttc cacttaatac    99180
99181    cttcccccta atgacctcca cctggcaatt catttaatcc aaatcacagg ggtcaatcgc    99240
99241    ctgtactgcg cctgttccac aggacagcct gggggctcag atgttcctca tagacaaaga    99300
99301    acagatctct gggttggcca taccagattc cttagctcag aacacacatt cagatacagc    99360
99361    ttccatacag gatcattcta agggtatgct caagtgattg ctgacaagtg catttaccct    99420
99421    acaaagctgg ttgtattttt cttcattcat ttgtttcatt cattcatcca ctcactcaac    99480
99481    aaatacatag tgagtctaca caggatttgt tctatgtgaa catgacagct tccagcttga    99540
99541    tggatctcct ctcactttca tagcggaagg aactgggcaa acaagctcag gcaggaaatg    99600
99601    agcaagtaat ggggaagaat aagtccccat tagaaggagg agccaccagg agtgggtggg    99660
99661    gctggtgaag tgggaccaaa atgggaacag cctgaatggg aagataaagc cagtagggta    99720
99721    gaagcagaga ggatgccaaa ggagcaagca ggacaaatca gtggtatttc ccccattttg    99780
99781    acagagtcag aagcaggtac caggctagaa gaaactgggg aggtggaatg ggaagtaata    99840
99841    ttgagccaga ggaaagagta gcagacaact tgcctaaaat ctgcaagaat acccagtttg    99900
99901    cacattcctt tgtctgtggt ttggtttgat aggctgttgc atcactatct cattatctaa    99960
99961    ttgtccaggg tggagaaagc gacccgtccc gcagtagaag caggtaggaa agtgtgagat   100020
100021   ttcacttctt tgtttggact cctggagtgc ctaaaagggg aacttactta tgagcgagcc   100080
100081   tcccactgtt tgtttatctt actttgtatc tgatcattta aatcagaaaa caaattatga   100140
100141   ctcactttga tgtgttaagt gctcggttag atgcccaaag ccacttagaa taggtgtatc   100200
100201   tattgactga aaatgtagct tctcttttca gaagagaagt aaataattgt aaattgtgta   100260
100261   aataaatttg tgtaaataac ttggtaatca ctaaaaaagg tcttcagacc ttttggaaga   100320
100321   atcaacacag caacacacag tttagctgcc tgtgaaaagc tattgcagtc ccatgaggac   100380
100381   acttaacaca ttggccttgg atctgggact ctatcaaccc actagaccat actgggctgt   100440
100441   ggtcactctt ttacagagtg ccttcagcct ccacagtgtg ccctcacaaa atgtctcaga   100500
100501   gggaagccag gcccttgtcc ttatcctcaa attaccctca aagagactaa aactcagctc   100560
100561   agcagctgag gtgacttgac cggggtcaca tagctgggag gtaactgagg tgggatttga   100620
100621   attcagatct gctcttcctc agtgcaatag tccttccccc atgccccgct tattccctag   100680
100681   ggcattgtca gtggggaata ttcttcctga agactccttc cttcactcat tagttattta   100740
100741   gtgcctactg tgtgccgata ctgttctagg ctagtcatgt ctctgccttc ttatcctgaa   100800
100801   accaaagttc aaaagacaaa atatgagagt acttgaagtg tgaatgattc acgtagtcaa   100860
100861   ctctctgccc ccgcaaacac acctgaaggc agtatatttc cctcacaaaa taatttatcc   100920
100921   ccttgtacta tgtgactttt ccaaaggagg cagaacttct ttttttttct accttcagag   100980
100981   aaatgtagtg agctaatatt tctgaataca ctaaggtaaa tgtcaaggat gttttatcag   101040
101041   tgaatctcag gggctgctct tacttttcac ttgcaacaga aataatagta gtggccatgc   101100
101101   aaacatataa tcccaaggtg aagaaattgc agggcagggt gaggggaaaa tgcattttga   101160
101161   cacccttgct ttgactgata ccatttaagt ggcctatatt gagcctgaat ttgatttagg   101220
101221   tcagatgtac cagtaaatta caatgccaga aaagggtgtc tggagatgac gccgtttgtg   101280
101281   gggtgtatcc atggtatctc tgattggggc catctttgat ctgtgtcccc tgctgctcag   101340
101341   gaaatgactg gctataaatg atataagata tcagaggctc acagaggcat ggcaaagatg   101400
101401   gatccaggtc agaataccca tcaggggcct tcaaaagcaa ttcagctatt cagtttaggg   101460
101461   atagctcttt agctcctaat gggtcttcat tttagctgct tgagaacaac cctgtcaagc   101520
101521   tgccaaggtg acatggagag ggatatgcga agtttatgta gtggggagct gaaggtactt   101580
101581   tatatagcca caggattctg taggctcaat cagtatgtgt catgtggaac accgttcagt   101640
101641   ggagtgaaaa gcatttcacg cttttggttt ttcaaaggaa gcctgtcagc aagtttccta   101700
101701   cagcaaaaaa taactgtgct gtggttgaac ttcactaaga gtcctagcca atcagataat   101760
101761   gtcataccac catgaggaga tatttagggc tttgccagaa taatagggta ctaatcactg   101820
101821   ctaataggat ttgttgacac gggccaggag ggttggtcat gaccattgga atattgattt   101880
101881   ttacccttca ggcaaagtcc atcttccttt ctcagtgtct gtcctctgtc ctgagttcag   101940
101941   gcagggtgag gaaaagctgg tgcagtgaag ctctgctcaa tatgaaggtt gctagggctt   102000
102001   gatctgaagt aaaggaatta atatttaaat acccactcag tgttaaccct gaaaccaccc   102060
102061   atcctctgtg cccttggcag acactgctca tggacaacag cactcaccca ttaagcccag   102120
102121   attcaggctc cgaatcctcg atagaaggct tctggcagct gcaaccaatc aataacgttt   102180
102181   ggcaagcaaa acagcaccag tgggccatcc aggtatttaa aatgatttcc tcaaggacac   102240
102241   agaccacagc ttcccatctc ctcacatgtt cttggctgtc tttgctgccc agtaaacatc   102300
102301   tgttgttaaa ttagaacttg cattttgaga actgtatcca cagccagatg tagctacatt   102360
102361   ttttttaagg aagtaggaaa atatccatat ggggctacag ataaccgcat ctctgggtca   102420
102421   aaggctgact gatacagtta ggtgtgtgca cagctataaa aaccactcct gtggctaagt   102480
102481   gacttttgac aaatgggata aaatgagcaa gaatcaaatt agatctattt ccaaattggc   102540
102541   ttttctcttt tctgtcctct ccttcctctt ccttgaccca cttgttttcc tctttccatc   102600
102601   ttatttcaat tataacatat ttacaggaat ccggcaacat gcattattgt gacctaccac   102660
102661   tttgtgagca ccaagacggt tttggtgaga tgcttaagaa cattggctta aaatccagac   102720
102721   tgcctgggtt tgattcccca gccccttcca ttactagctg tgtgaccttg gccaaattac   102780
102781   ataatttctt ataacctcaa agtcctcagc aataaaatgg ggctggtaac agcatcattt   102840
102841   tactctcaca tagatgaata taaaatgtag ctcctgcctt cattgtaaat gaggaattgg   102900
102901   actggttaaa aaatgaaaca gaaaaataca gacattcctc ctatagttaa agtccgcata   102960
102961   aagcaaatga atatatgaga gccaatacct tgaggaacat gtcctttatg tagcctctgt   103020
103021   tgacaatgac cccatcttgc tcggggatta gcaacattct tagggggaaa agaaaagtgc   103080
103081   tgctcccggt gcaggccagg ggcattcctc atgtggctgt gcacattgtg accacagtgg   103140
103141   ggctgcagta tgtagagtat agggtgctga tgctggctcc atgcaggaga gttaaaggtt   103200
103201   ggggagaccc ttcatattga gtcacatgtt aacaagcaga ggtgcctcag tgaggtatgg   103260
103261   gttttttgtt ttaagctgta ctcacttatc ttaaaaaaaa aactcgttga aatttctgta   103320
103321   ggaaatagaa cttggttgtt gctggaactg cattcactaa ccctctttta ctcagtaaaa   103380
103381   gaatggcttc ctgtagtgca gtttttgaca acccaaggtt tcttatccat ctgttcaaca   103440
103441   acagttcagt gcctaatata tgctaacatg gtgctgggta caatggtgtc cacaaaggca   103500
103501   gagtcactgt ccctacaatt tgtgaagttg tgataaaatt gcaattgtta aaatgcagac   103560
103561   atactattgt tgcagacaga ttttgtgtgc taagctagac tgttaagact agaaggagaa   103620
103621   cagcagagat ggcaccagtt ggtggccagg ggagggggct ccccactcct gtaaaatctg   103680
103681   ccacatcttc cctggccacc cttctacata atgacattcc caaagataga tcatttattt   103740
103741   ctcaatcttt gtaaagtatg aataaaattg ttttgagaaa ccgtgatttt ttaatttaaa   103800
103801   gtctgtaaaa cattgttttt aagtggcaac cagattgcca cctcaaagcc ccttttatcc   103860
103861   agaaattcag ggtggtattt agagaggaga aatgagtgaa ggtgagaaga cccagagaac   103920
103921   ccccagcaga ggatgttctg caagttgagc ctcaaaagat gattgaaatc ttgaccctag   103980
103981   atgccctggc cttcccatac ctatcagcgc atgctcacaa agaaaaccac catgtggcca   104040
104041   gctgtgctgt ggcttggaga ggcagggtct gtggggacat agaagcagct ttagcagttg   104100
104101   gatccgtgct ccagtgtaaa gggctggctt cccagtgagc acagaaaagg cctggagtct   104160
104161   gcttctcatg ctgtgttggg ctttgccaag ggctcccttg ccactacagc tgggatgtcc   104220
104221   taatttggct tggttgattt aacttctcac tttagaggaa gaaagtaaga tcgatgtttt   104280
104281   ctaatttgcc tctaggctcc ttttacactt accttcaaca cagccaatct agggtccttc   104340
104341   attttaggtg agctgagagg tacagaagaa agtgtttgca gggtcccttg ggatgatagg   104400
104401   ctttctccag ttgggccagt gctggtgatt gcctgggttg ctgccacact gggagcattg   104460
104461   tggtggtgaa gtccagacag gtgaattcca gctgtgctac cttagataag tcccttcacc   104520
104521   tctctgggcc ttgtttttat catctaaaat atgaagctct taaaaaaagg ttttctcaga   104580
104581   ctggttagcc agatgatttt aagtggctaa aggatgagca ttctttatat actaatatat   104640
104641   gtatttattt ttcattgtca tattccattt atatgaagtg ataccagatt tttatagtga   104700
104701   tgattgcatt tcttttgaag taattttatt tgagtaacat ttccctcctg tggtttcttc   104760
104761   actcacagct gacccaccac aactctttac ttgccttgtt cagatggtcc taaattgtaa   104820
104821   accctccagt ctcctttcca aagctttctc tcttggccat ctattcaatg gtggtcttga   104880
104881   gggaaactgt tccccttgtg tgctggtgta ctggagtggg tcgccaatgg aaaatcagaa   104940
104941   aaccacctgg gtttcccata atgtggggct ggtccagtcc agagcttcct agttttccct   105000
105001   cagtctcatg tcaccatcac agctgttgcc atgtctatgc accctgtcta ctcatgatga   105060
105061   ctcaatattt tcttcacata gaccaagttg attatttact caataaaatt attcacaaat   105120
105121   tacagctaga tagggaagag taaattctag tcttctatac cattgtagga tgaccatagt   105180
105181   taacaataat atatagtttc caatagctag aaggaggata ttctgttttc ccaacacaaa   105240
105241   gaaatgataa atgtttgaga tgatggatat gctaattacc ctgatctgat cactatactt   105300
105301   tatacatatc aaaacatcac catgtacccc atagatatgt gcaactattg tcaattttta   105360
105361   gaaagtgaaa tcaaaaaata aaaattaaaa gatttttatc atccctccaa aaataaaaaa   105420
105421   atttgaaaat tatttttaat aattaaacaa tattttatat tttatagtaa attttatcac   105480
105481   acaaataatg cataattttt ttattatact ttaagtttta gggtacatgt gcacaacgtg   105540
105541   caggtttgtt acatatgtat acatgtgcca tgttggtgtg ctgcacccat taacttatca   105600
105601   tttaacatta ggtatatctc ctaatgctat ccctccccgc tccccctacc ccacaacagg   105660
105661   ccccggtgtg tgatgttccc cttcctgtgt ccatgtgttc tcattgttca attcctacct   105720
105721   atgagtgaga acatgaggtg tttggttttt tgtccttgcg atagtttgct gagaatgatg   105780
105781   gtttccagct tcatccatgt ccctacaaaa gacatgaact catcctttat tatggctgca   105840
105841   tagtattcca tggtgtatat gtgccacatt ttcttaatcc agtctgtcat tgttggacat   105900
105901   ttgggttggt tccaagtctt tgctattgtg aatagtgccg caataaacat aagtgtgcat   105960
105961   gtgtctttat agcagcatgt tttgtaatcc tttagtatat acccagtaat gggatggctg   106020
106021   ggtcaaatgg tatttctagt tctagatcct gaggaatcgc cacactgact tccacaatgg   106080
106081   ttgaactagt ttacagtccc accaacagtg taaaagtgtt cctatttctc cacatcctct   106140
106141   ccagcaccta ttgtttcctg acattttaat gatcaccatt ctaactggtg tgagatggta   106200
106201   tctcattgtg gttttgattt gcatttctct gatggccagt gatgatgagc attttttcat   106260
106261   gtgtcttttg gctgcataaa tgtcttcttt tgagaagtgt ctgttcatat ccttcaccca   106320
106321   ctttttgttg ggattgtttg tttttttctt gtaaatttgt ttgagttcat tgtagattct   106380
106381   ggatattagc cctttgtcag atgagtagct tgcaaaaatt ttctcttatt ctgtaggttg   106440
106441   cctgttcact ctgatggtaa tttcttttgc tgtgtagaag ctctttagtt taattagatc   106500
106501   ccatttgtca attttggctt ttgttgccat tgcctttggt gttttagaca tgaagtcctt   106560
106561   gcccatgctt atgtcctgaa tggtattgcc taggttttcc tctagggttt ttatggtttt   106620
106621   aggtctaaga tttaagtctt taattcatct tgaattgatt tttgtataag gtgtaaggaa   106680
106681   gggatccagt ttcagctttc tacatatggc tagccaattt tcccagcacc atttattaaa   106740
106741   tagggaattc tttccctatt tcttgttttt gtcaggtttg tcaaagatca gatagttgta   106800
106801   gatatgcggc attatttctg aggactctgt tctgttccat tggtctatat ctctgttttg   106860
106861   gtaccagtac catgctgttt tggttactgt agccttgtag tatagtttga agtcaggtag   106920
106921   cgtgacgcct ccagctttgt tctgttggct taggattgac ttggcaatgc aggctctttt   106980
106981   ttggttccat atgaacttta aagtagtttt ttccaattct gtgaagaaag tcattggtag   107040
107041   cttgatgggg atggcattga atctataaat taccttgggc agtatggcca ttttcacgat   107100
107101   attgataata ttttatgctt aaataataat agtaataatt gggccgggtg cagtggctca   107160
107161   cacctgtaat cccagtactt tgggaggctg aggccagtgg attgcttgag cccaggagtt   107220
107221   tgcaaccagc ctgggcaaca tgttgaaacc ctattgctac aaaaaaatac aaaaattagc   107280
107281   caggagaggt ggtgcacacc tgtagtctga gctacttggg aggctgaggt gggaggatca   107340
107341   cttgagccca ggaggttgag gggctgcaat gagctgagat tgcaccactg cactccagcc   107400
107401   taggcgacag aatgaaaccc tgtcacaata ataataattg tgtaaagttc tatacactgg   107460
107461   acactcagag taatgaatag accgtgggca tttcatagtc tccctgtgct gctctaccct   107520
107521   gacttggctt ccctcctgtc tccagaggtg accactatcc ataatattgc aaatagtctt   107580
107581   tttggcttat tatttatcac gaagcagtat ttttgcttgt tttgctgctt tttcactttc   107640
107641   tatgaaagaa aataaatgga tccatgtttc aaaaaactac ttgtaaagtt tttgtgaatg   107700
107701   ctttttatat tacctaaaat aagagcaaaa ccagcacacc aactacaaaa aattaggagg   107760
107761   acccttatgc tgtttaaaca tttgttccct agaaacctca caggatctct ttctccagag   107820
107821   ttccaaaaag agatcagtac attcatttgc tttatggggc aggctatgca tatatagaga   107880
107881   ggattttttt taatgtgaat ttattaatcc aagtctattc tgctgaccaa aattttcagc   107940
107941   ctggagtgaa gcaagtaaag ttgtttgcga agaaaggtcc acagaaggag gggaaactgg   108000
108001   ttggagaagc aatcactgca ttagagatag gacaaaatga ggctctgtcg taatagttca   108060
108061   caaacttggg catgctcaga actattctgg gaactttttc aaaatacaga tccctgtgcc   108120
108121   tgctcgtcag ggcggtatgg acccaggtga ttcctatgca aggccagggg gatgcaccat   108180
108181   gttttgaagt tcaccatctt catgtaaaag tttcctgtct gtcttaaata tatctagggg   108240
108241   acttgtttta ttaattagac atttatctga agatacataa atatgtatat aagtacacac   108300
108301   acatatacaa acataaataa attactattt ttgtaggaca aaaatgtttg tgtatcacca   108360
108361   atttcgtatt acctaataag gcaaagtttc aaagaaggtg tcataactgg ggttaaagga   108420
108421   gaggaaatat cactgaacag gaatgtaatg atatcaaagt gctgtttcta agtcatcatg   108480
108481   ctgagtttca ggaactccca tttcacagcc agctgtctgg cctctgcagg cagaatgcca   108540
108541   aggaaatgga gctgagtctt ccttttccac aggaccccag cagaggcccc tccaagagta   108600
108601   atatgtgtgc atcaccaggg acccaggcgc tgcagcttgg aaattgtcag aaactgctga   108660
108661   agctcttcgc aagaataccg ttttgcaggg gaagacatga atactagcta tttagtgggt   108720
108721   tcatttagag taccgcagca gtaaatacaa aagactggga ctagaatcta aagatatcac   108780
108781   accctacact ttggcaatgt aaaatcaaaa tcttaagatg ttcaaagtca acaattttgt   108840
108841   gaattgtatt ctgtaaatac aacaatgctg taaattgtat tttattttac tatttttgag   108900
108901   acaggatcat attctgtcac ccaggctgga gtgttgtagc acaatcatgg ctcattgcag   108960
108961   ccttgaactc ctgggctcag gtgatcctcc tgcctcagtc tcccaagtac ctgggaccac   109020
109021   aggtgcctgc caccacaccc agctaatttt taaattagct tgttgcccag gctggtctca   109080
109081   aactcttggg cttaagcaat cctcccacct tggcctccca aagtgctggg gttacaagca   109140
109141   ggagccactg cgcccagcca aattgtattc ttcttcttct tctttattta tttatttttt   109200
109201   ttgagatggt cttgctctgt cgcgaggctg gagtgcagtg gtgcgatctc agctcattgc   109260
109261   aacctctacc tcctgggttc aagcgattac cctgcatcag cctcctgagc agctgggagt   109320
109321   acaggtgcac accaccacac ccagctaatt ttttgtattc ttaaaaaaga tttatgtact   109380
109381   gggatggtct ctataaatac ctctccccac cccaaaacaa gggactgcat aggaaagaaa   109440
109441   atagttaaat cataaaacct ataacagtga aatattatgc aaccaccaaa agtcatattt   109500
109501   tttgaagatg agtaacatgg caaaaagcca tccaggcacc caacagctta gtatctactg   109560
109561   tttatgaaac cctgtggtaa ataagcattc aggatggaga tcacagctct catgtggagg   109620
109621   agttttcagt ttagtggaag agagagggaa ataaacaggc aaacaaaatg tggcaaatgc   109680
109681   tcagatggag gtgtgtactg ggggctccag gactcccaaa gacaggcacc tagcccagac   109740
109741   aagaggtcta gaaagatcac aagaggatag gtacttgaac tgggtgggcg tgagttggcc   109800
109801   acagtagaga tgaagtgaga gggggtttct agaaagggaa caatacacat gaaggcagtg   109860
109861   atagctgcag gggctagtat ttggtcagct tcaaataatt ccttctgact ggagcttcag   109920
109921   gtgactgggg aaggagtagg agtgagggag atgcaggggc atggatgcag ctggaagcca   109980
109981   ttatcctcag caaactaacg caggaacaga aaaccaaaca ctgcatgttt tcacttagaa   110040
110041   gtgggagctg aacaatgaga acacatggac acacggaggg gaaaacacac actggggcct   110100
110101   gtcagggggg acggcacacg ttgggagagc atcaggaaaa atagctaatg cattctgggc   110160
110161   ttaataccta ggtgatgggt tgataggtgc agtaaaccac catggcacac gtttacctat   110220
110221   gtaacaaacc tgcacatcct atacatgtac cctagaattt aaaaaataaa tcaaatttta   110280
110281   aaaagagata ataacactag cagcactatc ttggactgcc ctcaatgtgc aggagctcgt   110340
110341   tatccactgt tgtgttttat ttcatgattg tgcattgaag cagtggtaaa gcaggattct   110400
110401   gatcagaaca tcccactcct atgcctgtgc ccttagctct gccctgagat tgcagcagtc   110460
110461   ggcagaggtc aaatcaatga cagcctcgtt ttccacataa agcagttagg atgtggagac   110520
110521   agggagaagt tcaaagcatg agttataata gcccaaaatg ggaaatggcc tacatttcct   110580
110581   tgcaagagag aattaagtta aaaagtgatg tccatttaat ggaatattgt atgagcatta   110640
110641   aaataatagt tatcaacact agaaacagaa aaaaatttaa tatgatattt agaacttttt   110700
110701   ccattgtcta atgataaata tttgttatag aaatgtcaaa aaattcagaa aagtaataat   110760
110761   ttaaaaagta atcctaccat ccgaaaccac tgttaatatt ttggtatata tctttccatc   110820
110821   tatgtgtatg tatgtgtgtg tgtgtgcaaa tatatacaca ctcaaaaatt agagtcatat   110880
110881   attatttagt tttgtactta gtatttgtta tttaacatta tattgaaagc atttccctat   110940
110941   gcatattaaa tgttctcaga aaacatacat tttaatggct atttttatag agtaaataat   111000
111001   tatttaaatg gataaaaagg ccaggatcaa aaatactgga tagactttta tgatacagcg   111060
111061   gtgtagaact ggcacaggaa acagatgact aatgctgagg ttatgggcaa tttctccttt   111120
111121   tctctaatgt ggttattttt ataatttagt tttttaaaga ttttcaaccc ttgtcatgca   111180
111181   ttcattcaac aggtaacatt ttttccttca ttgtgcagtg tacagtgtga gcagttgata   111240
111241   ataaaagttg tgtttctgct tgacatccca ccctaggctt gggtttggaa aacatgcacg   111300
111301   ttggagagaa ggaaaggaga gctgggatta gaatccacca tccacgccta tctgagagtg   111360
111361   ggagaattac tttgtcaatg taagaagtga taaaaaccgg aatagacttg tcttattagg   111420
111421   ctgacgttgt tcttgttgat ttattaactt gaatttcttt cttcagaaca tagtcacaaa   111480
111481   caaaccaaga gggaaaatgg aagttctaat cataggcttt ggtaatcaat cgccgtgggg   111540
111541   atgaaatgtt atttaattta tagcctgttc atgtttgtat atggcactta ccatgttata   111600
111601   tggggagaga gatacacaat ctagcccata acagtgaaga tataatgtgt ttgttgggtg   111660
111661   agaggtaaca aaaaaaagac aaagggggct attctctcaa agtgtctcca aaagttcctt   111720
111721   gaaaaagctg caaactgatt agaaggtagg ttttttccta gtacaaaata atttacttag   111780
111781   tcccttttca gaggatcatt ctatcatgtt atatctgttt ataaatctct aaatatcaga   111840
111841   aaaagagatg cttaaagagg atcaaactat tttgggagag tcactttgaa ttcaagagaa   111900
111901   aggatatatt acagtattac cagctgtctc aaatatgatc ctatatgatc atgaggatcc   111960
111961   aaatagatcc ttaactcccc cagattgtga cttctttgta ttttctctgg gaatctttga   112020
112021   acactgggca gctggcctct gcaatcacac tgtcattctt ttcttgcaca tgtctccatc   112080
112081   ctcagccact ggaggttgtg tctcactctc atgcatgtca tcactgcctg gcacagagtc   112140
112141   ggcactcagt acactttata ttaaagtgaa tacttccatc gcataaagca agtgactgtt   112200
112201   attaaaatgt gttcagtagc ctttaggtcc taaactctgg gcaagttctc attgctccag   112260
112261   atgactcctg caccacctct cttttgctag aaggagaagc aatgagttaa gtgccttctc   112320
112321   aagcttctta gatccctgat taatattctc tgattctctg tcttggaatg catttaaaat   112380
112381   ctctgcctcg attctgacct acctggcatg ggaacaagaa tttacaatgt tactcaccca   112440
112441   caatgaagat tacatgcctg gcaatttgat ttaattattt gtggagctta attcaggctg   112500
112501   ttcatatctg cctaggcagg aaaaaaaaaa ctctagcaag tttttgggcc atttttgaat   112560
112561   cagtattatt gcagaagaag gcaagaaatt tttttccatt ttaagcctgg cattcacccc   112620
112621   tataacagag tttatttcac aagaagaatg ttaagtcttg cagacaaagt tttctgtttc   112680
112681   ttcatgttag tagaaatgtg taacgttgcc tcagtcacct tcaaccatat gcataagaga   112740
112741   agtagatatt tttttgaggg tttctcagtc tcggcaccat tggcatttgg ggctggacaa   112800
112801   ttctttgtgt gtgggacatt gtagaatgtt tagtagcatt cctggcttct actcactaga   112860
112861   tgccagtaac acacacacac acacacacac acacacacac acacacacac tcacacgtga   112920
112921   caaccaaaaa tgtctccata tatcaaggga agggtgcagg ggagaggcaa aatagccctc   112980
112981   ctgtacacta gaatgtatgg aaataaatac atacaagaca ttctcacaca ctctctcaaa   113040
113041   tagctttggc aaattctgtt tggctttcac ttacgtgaaa atcacttctt ttagaagact   113100
113101   ttttcagttc agggatgtga tgtggggtgg ggtgtgtgtg ttggtgtgtg aaaaaccaca   113160
113161   cctgaatgaa aaatgcagcc tccctaggaa ggtgaccaag ttaactttcc ttttcaggga   113220
113221   agaagcacca caggaggtca aacggaaacc ctagcggatg cctgttccat agctaagtga   113280
113281   gccttgcaac aaggaattgt tcaatattca ttctttcaca tttcacctct ttttgctttg   113340
113341   agcatccttt tctgctgcca gactttgggg acctagcagc ttgcaaagac tcagctcttg   113400
113401   tggaaagtcc agtttttata tcctggctca cgtatacctc taaaaagctt agctggaagt   113460
113461   aatagagcca ctgtttttga gtactttctc atgccagtca ctatcctaaa ctttttcccc   113520
113521   acatcatttc tcttattctt tgcaataatt ctaccatgta gataccatta atgtcacagt   113580
113581   ttgagacatg aggacccagg cgtagaacac tgggtacaca cagttgttaa atggcagttc   113640
113641   cctttcttga ccactgtgct gtgttacctt ccattgaaca tgtggatttg cttatcaaga   113700
113701   ccctcagatg accacatcat aaatgattta tatgaatgag tttcacactt tttatatgat   113760
113761   ctcttccatt gctggttgaa aatgagagga gctggaagaa gcacggaaat acttaaagtt   113820
113821   ccagtagagg caaccaaagc ctgggggaag gttggttctc ttcatggtgg cgtaaatgtg   113880
113881   atataatgca tgcattctgg ctgtattttt gtagtaatta aatggaagat gtaattagtt   113940
113941   ctcttctatt ttgaataaca gattaagtca taaaatgtag aatgcctggc taggttattt   114000
114001   cttctcaaat ttaaattttc aaaggagaga atgatgcatc ctaaagtgaa gagaaaactc   114060
114061   tggatctttc atgaagtgcc cccaaccctt gctgtgtttg ttgaagtgtg atcacaggcc   114120
114121   aactctggtt aggagctttg agaaatgaga aattctacat agggcatggg ggacattctc   114180
114181   aggaagccct tgtggctttc tgttgctctt ctctacgtgg aaaacgttcc tgtgtctcct   114240
114241   acccaggcag tttagtagtc catactgcaa ggaagtgtag actgacctta tcctatgtca   114300
114301   tttctcatac ttactgtgtt tgttaagcat ttttggcaaa aggtgtgact ctactttttg   114360
114361   ggagtggtga tgggagtttt ctggggatga agtctggaac attcctggga ttctcaacac   114420
114421   aagcccaaga gttttcatca tttctcccac ctcatcatac ctgtgggagg cagcactctc   114480
114481   ctacacccct ggggaacgag cttggaggca gagatgctca aggtggaggg tgggtgctga   114540
114541   ggggagggga gtcccccaca ggatgtcccg gaccccagtg ccatttgaag aaggcctgca   114600
114601   cctcctcctg acaggcctga gctctgctgg aaaccctgca ttagtcagac tgacatgaga   114660
114661   gcgtgaggcc cagacctggg attcaaagtt aatgagaaat gtagaaaact tgaagttgaa   114720
114721   caatgagaac atttggacac aggaaggggg acatcacaca ccggggcctg ttgtggggtt   114780
114781   gtggaggggg gagggattgc attaggagat atacctaatg taaatgacga gttaatgggt   114840
114841   gcagcacacc aacatggcac atgtatacat atgtaacaaa cctgcacgtt gtggacatgt   114900
114901   accctagaac ttaaagtata atacaaaata ataataaata aaaaaataaa aaaattcaca   114960
114961   gaaaggaaaa aaaagaattc cagttacatg aatgactctg tgttgcatgg cggtgggggc   115020
115021   ggcaggaatt tccttagcat ttgaagaacc tctcccatcc ttggccatcc cctttgtggg   115080
115081   tgcagttttc tctgtgggaa tcacccttct ctctctggca ggtgtctgcc catctttcag   115140
115141   gagctcgctc tagcattgtt tcttctgtgt ggaaatgatt gatcgcttct ctgtgctcta   115200
115201   cggaattcaa caaatacttg ttgaatgaat atataatgct atactagaat ctacaggttt   115260
115261   ttgttataat aagtgatcat tgtaaaaaaa aattcaaaca gtactgaagt gtatagacca   115320
115321   ttcagttttg agtatttctc cattcattca agaaatattt gttgcacatc taattggtgc   115380
115381   cagttgggat acaggaagaa ataacatgaa cagagtttca gccctcacag ccctgacaca   115440
115441   caagtagggt gaggccgact gtgaccaaac agcaagtgta taatgccaga taataactga   115500
115501   agaaatataa agccaagcag gggagttgtg tgtgatggtg ggtggggtgg ggcaggtagg   115560
115561   ggacagctga ggaaaggcct gcatgtagct ggggagccag cattgaagac gcctcgggga   115620
115621   cagtgggttc atgtggagag ggccgcaggt gcaaaggctc tgaggagaga atgagcttgg   115680
115681   agtgcttgag aaaggagagt tttaggagag cagatcagac aggaagccag gagccaaatc   115740
115741   atgcaaagct tgactggcca tgaaaaggac tttgaatttc attctgagat gcgaaatcat   115800
115801   tgagcagaaa agtgacatga tcagatttat atttgtaaga gtcactatca gagcattttc   115860
115861   atcatctttt attcaaacag catttaccaa gcaccaataa gcactaggcc ccatgccaga   115920
115921   taccagggag tggcagataa aagacccagt acatgccttc aagaaacttg caatcaggtg   115980
115981   tagaaaccca cctacaaata gacacctaca gcaccctggg ttaatgtcat gatggtcagc   116040
116041   gtggtgaagg gctgcagacc caggacaaag ggaccccaga ccagggcatg ggaggcaatc   116100
116101   ctccacatga gaatgttgtt gatgatgtcc ctaatctgtg ctataaaaca ggagtgtatg   116160
116161   ttgctatggg gatatgcagc acggagacct acctcagttt gggagagtca agggaaggat   116220
116221   ctttgaggaa aggatttcta gattttttgg ctgagttctg gagaatgagc ggaggctggc   116280
116281   caggcaaggg ccctgcatgt gtgcaggagc agggcaggga gttctgaagc tgggaatagg   116340
116341   ggtgggaacg tggtaagaga tgaaactggg ttggtcggtg gggcctgagc aggcaggcct   116400
116401   tgaggccacg gtcagggctt gctcctcact ctgagagccg tagacgccat caaagcgttc   116460
116461   taaacagagg agggacgtga ttccatttgc attttagaaa gatcactctg gctgcagagt   116520
116521   gcagaatatt ctgagaaaaa agcaaagaca ggggaggaga acggtaagga ctcatgccaa   116580
116581   ggcctagctg aaagtggaca ttgtggacat ggaggggagt ggtggattgc atgacatgga   116640
116641   ggatgtagag ccacaggact ggacaattga ctggacgcgg agaataagag gggaggatga   116700
116701   accattgaca gctgccatgg cactgctttt gaaatggtgg aaatgggatt tcttgggata   116760
116761   aataatataa tgtggaagag aaatgcgatg ggagtagaag attatgaact catttgtggg   116820
116821   cagtgtggga ctgccagtag gcagctgcct attggggtat gaagttccat ggagaggtgt   116880
116881   gatgcaggga cacagtcggg agcactggtg cgtagatgat taaggtcata ggagctgatg   116940
116941   ggctcgctgg agactgctgg catttaagga ctgcctaagg cctctcacca gccgtgtatg   117000
117001   taaatctcag gtccatcaca gttttgctga ggcacagcac tggctgtggc atgtggaggc   117060
117061   tggggtccgc acctacacca aggcttttgg gctcggacag gcacctggct aacaggaggg   117120
117121   tccttggaaa ggtggcatcc cagataacaa atgagtgcag gactctacct gacagcactt   117180
117181   cacattttag atgtttggag gtttttgcag gtgaataatc tgtcttgttt tctgcctctt   117240
117241   acttcaggac tagaaaaagt attttagaac attttcttct cttagcttta tgcccttgct   117300
117301   tatatgagga gcaacaaaga aagatgtgcc ttctcttctt acatattgtg ctgcctcttt   117360
117361   ttcactaaat tcacattaga aataattcac acacctcgaa aggattactg tactatcatt   117420
117421   caaaatgagc ttttcccatt tgggtcgttt ctactttttg actgttgtga ataatgctgc   117480
117481   taagagcact gatatacaag tatctgcttg agtccctgct gtcaactctt ttgggtacat   117540
117541   gctggaatta ctggatcaca tggtaattct gtgttgactt tttctgagaa acagccatac   117600
117601   agtcttccaa gtggctgcat cattttactt tcctgccagc aatgcaggaa gggtgccaat   117660
117661   ttctccacag ccttgccaac acttgctatt ttctgatttt tagataatag ccatcctaat   117720
117721   gggtgtgaag tgatgtctcc tacttcttta ctccccaaaa ttctggcccc ttctgagcat   117780
117781   gtattgggta gttatttact agatttattt aaaaattgac agattgacag catgagtttc   117840
117841   acttttgtca gttaaggcat acggaggtca ttttgtgacc tcccacccca aaagtaaaag   117900
117901   caatgtccag cctaccttat tgaaatgcac ctgtgaaaat aacctgtgaa aatgaggcga   117960
117961   aagtgggcct tttataattc agagatgttc cagttgaaaa tgaagacata ctctttgttt   118020
118021   ttaaatattg ctctgtgatc actacattaa tattcataaa gctcttgaaa ggagattgtc   118080
118081   atttggtatt aaagccatta cagttgtcac tgggtttcaa agcattgctg cagagattaa   118140
118141   attgcccctg ctcttccagg gctcttcaga ttaactgcat ttgggtatga gttccatcag   118200
118201   tcatctgtaa gcctgtgatc ctgaaaccga gaggtgctta ttagaaatac agaagtcagg   118260
118261   agagaatgct ttggaaggtg cttctcgaat ttggagtttg gggagttgca tcttatgtgc   118320
118321   accttatgga ggtaattatg gtggtcactg ggaatagatc accaccaccg gaaaaagggg   118380
118381   tctcttgctg tcaaatgaag gccaccaagc acaatttact gagacttgac cttgaggaga   118440
118441   gactgcactg ttttcaaagt gggtagcttg tatttcttga cactttatcc cagagacttt   118500
118501   acactgacaa aagtcagtga gtgctatgga aataatcagt cttggcaaag gtaaagacct   118560
118561   cctgttctct cacgtgtctt ggaaacatct gtctgtctga gtgtcaggaa ccataaagtg   118620
118621   caaaacagtt gagccagaag ggttggtttc tttagagtga tttgaatctt gatggataga   118680
118681   caagtctcta gcaaattaaa aaaaaaaaat taaaaccaag taagcagtac attgagaata   118740
118741   atatgagcta atatactctc taccaataca agtcaggtgg agtagaaaga ttaatatatg   118800
118801   ggttgtatgg ccaccgtgat ttggtagcca tgcaacccgt gtattaaccc ataggcatct   118860
118861   tttatgcttt tgaattcaaa ggaaggttta tatttcagag actagaaagt aaaccttaaa   118920
118921   ttggatcttg atgaaagttg tgctcatact gggacagctt tttatttgta gtcatttcgg   118980
118981   aagagaagtt ttgaagatat ctctgttgct ggtaaaagta gagaaattta gtagaaaaat   119040
119041   ctttttaatt tcaaagtcca ttttgcaggg atggggaaag caagttattt ttaaagtgac   119100
119101   aagttggtta gggatattct ttttcttaag tttattaata atggtatagc caaaaaagtg   119160
119161   aaaatatatg attcagattt taagtacttt gccaaattta agtcacttta catttgtggg   119220
119221   ataagacaga cttgagactc gtgtgtggaa gggatcgagt ttaccccagc caatgggctg   119280
119281   cagaagccca gagcaaatct tagctgaagg cttttaagca tcttgagatg actagattct   119340
119341   gttcaagatt tagaaaaaca gtcatttcca aagaagcaag ctaaattttg taaaccatag   119400
119401   ctttggagtt gatagtgata gtgaatgttg aaataattat tttctgtagt tttcaggtct   119460
119461   accaatactg ttttgtcaaa ttgtttttaa cttccttatt tttaaatcaa tattttaaaa   119520
119521   gagcattgta ttgtattgtt aagcccagag ttaaaatttt ctatttgggc agatctttct   119580
119581   tctctttcca gcaggctaac catacataat gtattgttgg tttcttcttc ttttttttaa   119640
119641   tccttaaatt aacctttaaa aatattgatt aaagcagaaa tacaggccgg gtacagtggc   119700
119701   tcacgtctgt aatcccagca ctttgggaag ctgaggcagg aggatcacat gaggtcagga   119760
119761   gttcaagacc agcctggcca acatggcaaa accctgtctc tactaaaaat acaaaaatta   119820
119821   gctgggcttg gtggcgtgtg cctgtaatcc cagctactgg ggaggctgag gcaggagaat   119880
119881   caattgaacc caggaggcag aggttgcagt gagccgagat catgccactg cactccagcc   119940
119941   tgggcgacag agggagactt catgtcaaaa aaaaaaaaga aaagaaaaga aagaaaatct   120000
120001   aggatatatg aaggtactag taatatttat actataaggt ataattctct tgtgaattaa   120060
120061   atctgatgtt tgatttggcc ttactgtagc aagctaatcc cttttgtatc ttttgttatt   120120
120121   gttgttgatt ataactgaca cataatagtc atacatgttt gtgggatact gtgtaatgct   120180
120181   ttacacgtat acgttgtata atgataaaat caggataatt aagctaattc actttgaatg   120240
120241   tacatggaaa atattattag gcctactttg agagtacacc aagtcagtcc aactgctgct   120300
120301   tctttggaaa aataatgaaa aaatgaatta aaatgtatca ccttcccccc atcaaaaaaa   120360
120361   actgctagca atcaaatagt agaaatgatt atgatgatgg taattacagt caccttaaaa   120420
120421   aatcccctag acagcagggc gcagtggctc atgcctgtaa tcccagtact ttgggaaacc   120480
120481   gagatgggcg gatcacctga ggtcaggagt tcaagaccag cctggccaac gtgacgaaac   120540
120541   cctgtctcta ctgaaaaata caaaaattag ccaggcacag tgcacctgta atcccagcta   120600
120601   cttgagaggc tgaggcaggg agaattgctt gaacctgtaa ggcggaagtt gcagtgagtc   120660
120661   gagatggcac cactgcagtc cagcctgggc aacacagtga gtctctgttt cagaaaaaaa   120720
120721   aaaaaaaatc ctgtagataa ggagtaggtt tggcagatcc atctataccc caaatcaact   120780
120781   acagtcagga ctccagtgta cttctgaact ctaacagatg ttgattggtt tgtaatgaac   120840
120841   tttctttggt tatgtagcat gatttatttt gttctccact tgatgttatt gtttaactca   120900
120901   ggcccccagc atccaagcta ccttccttcc tacataacaa tggtatcact tttaggatag   120960
120961   tgctaaaatg tccctaaagc agtatcactc aaagtgtgtt cctccaccca gtcagtaagc   121020
121021   tgttttttcc tgatctacag tgaattaaaa tgcttgcacc atcatataaa ccaactacat   121080
121081   tgctgaacac actatttagt tcatcttttt attacagcaa gtttctggat gaaagaagca   121140
121141   catgcattga tttacgttct ggggcaagcc tttatctcat tattcactgg cacttctctt   121200
121201   gctttaatat tttctttctg actttcaagg attttcacca aaccctggaa aattatgaga   121260
121261   atatgggatt tttgtaaagt ggtatttgta aagagcaaca ttatatattc cacatgtgta   121320
121321   gaatctctat tgtcatattt agttattatt cagtttactt ccttctcatg aaacatattt   121380
121381   ttctgtgtct gtgtggcacc aacttgtaca taaatctgat ccctaggtag atgaattaat   121440
121441   aacttgaata aagttgttgt gcaatgttta ataatacagg ttgaacattc ctaattttaa   121500
121501   atctgaaatg ctccaaaatc taaaactttt tgaggactga catgatgctc agaggtcatg   121560
121561   ctcaaaggaa gtgctcattg gagcatttta gattttggat ttttggatta gggatgctca   121620
121621   actgttaagt ataatgtaaa tattcaaaat ctgaaaaaat ttaagatccc aaacactgct   121680
121681   ggtctcaagc atttcagata agggttctca gcccatatga attttattga taagtgctta   121740
121741   atgaagtact gtgccaagta ctttacatgc attcccatat ttcatcttta caacaatgct   121800
121801   gtgaggtaag aattttgatc atcccctttt tggagatgaa gaaaccaagg ttcagagaag   121860
121861   ttaaataacc tatccagctt caaaaagcta gccagtagtg aagcagtgat tcaaatccag   121920
121921   gtctccataa cttcagggct cttgctctta gttaagagcc actaagtgtg gtgtgggcat   121980
121981   gggcatctgg cagataagga gtgaaacaaa tttagattct ggaaacatgg tggacaaagt   122040
122041   ccatgcagag tctcctttaa cctcaaatag aaaaattggt taaaatatac tttttaaaaa   122100
122101   gtcataataa agatcaaaag aaagaaagag aaatcaccaa agtatgaaaa aagaagtggc   122160
122161   agttcaaaag aaccagagaa gaaagctgaa ggcatggcct tggcagctgt ttgatttgga   122220
122221   gagtcccttg tgttaatgtc cacgcatgca ggggcagttg atgtgactaa acctgggcaa   122280
122281   gcagggagct aaaacttaat ccccatatat tgctgacctc ctcaagggct gcccctttcg   122340
122341   caagaagggg acttgagaaa ctccacccat caagctcttt ccatgtcctg gtatactggt   122400
122401   gtgggggcca aaactactct agtgatgcag atgcttgggg gagattgtct caatggaaag   122460
122461   atgtatgttg gattgatgaa gcacattgac ttctatcaat tcttttagca ttgctaaaat   122520
122521   caaacccaca ctgtgatata acctatggaa gtattagaac actaaagatg aatagaacat   122580
122581   ttttaataga accaaaaatg ggaaaaataa ataaccagag gaaatggtca aattgctatc   122640
122641   aaaggaatag cagttcaact ggcagcattc tctgaacaac agtgaagcct aaaacacatt   122700
122701   ggaataacaa cttcaaaatc tgagaaaaaa taaccgtcga cccagaattc tatgccctgt   122760
122761   taaagtatta ttttaagaat gataatgaca tggaatacac agtgatagga aagaaaaaag   122820
122821   tgataacaac aatagtctca caaacatgtt cagtgaaaga acccagacac agagtaccca   122880
122881   ccataggatt ccatttatat aaaattcaaa aaataggcta aattaatagg gataaatgtc   122940
122941   tgaatagtgg agtgagtaat gacaaagaag gggcatgaga gtgtgatgga aatgttatca   123000
123001   tcttgatctg gatggtattt gcatgggtgc ttacatatgc aagattcatt gagccaaacc   123060
123061   ctttaaatgc atgcacatta tgcacctcac tgtatgtatt ttaaacctac cccccagaaa   123120
123121   gaatatattt tttaaagatg gagactgtaa taaagacttt ttaatttgct ttttattaat   123180
123181   actcactaaa gaattggtca agatgtattt ctgtaagact gagatagaac tcagaggatt   123240
123241   ggagtgggtt ttaataatga acagtaagaa aagaaagtgg taaattagtg gttgcattta   123300
123301   aacaaatatt gactaattac aataataatg actttgagga gtgggggtta aaaagcaaga   123360
123361   tggaattaag gtgctagata acaatcatgg aaggtggtag gtggtaattg gagttaaagc   123420
123421   cttctaagat ccttttttta ttctgaaaga gggtagaaat attaactttg agtcagttgt   123480
123481   aaaaatttaa agtaatcttg caaactaatg caggaacaga aaatcaaata ctgtatgttg   123540
123541   ccacttgtaa ttgggagcta aatgatgaga actcatggat gcaaagaagg gaacaacaga   123600
123601   cactggggtc tgtgagggtg gaggatggga ggaggaagag taactattgg gtactaggca   123660
123661   taacatctgg gtgacgaaat aatctgtaca acgagcccct gtgacatgaa tttacctgca   123720
123721   taacaaacct gcacatgtac ccctgaacct aaaataaaag ttatacatat aatgtgtata   123780
123781   tatatatata tatatatgtg tgtgtgtgtg tgtatgtgtg tgtgtatata tatataattt   123840
123841   aagatagtca caagaacaat agaaacagaa tgatgtctaa ctttcatatc agttaattgg   123900
123901   aaaacaagaa taagaagtta ttgaacctaa cagtaatcag gagagaagaa aaacaggagc   123960
123961   atagaaaaga catagtaatt agaaattact aatggaataa tgggtgcaat aaaattagta   124020
124021   atcacaatat aagtataatt tattaacaga tttaatgttt aacatctgtt agaagatgga   124080
124081   gattcctcca tgctatttat aagagacttt caaagccaaa taacacaaag caaaggggta   124140
124141   gaaaaagata aatcaggaag acagtttaaa aattgagagc caataaaaac cacattactg   124200
124201   ccatgcaaaa tagactttaa tgcacagata attttaagga ataattcatc agaaagccat   124260
124261   taaagtcttg agcttgaact ctcaaagtaa gcaaaattta atagaatgac aaggagaaat   124320
124321   agacaaattc ataattataa tcagagattc taacatgtat gcctcagaaa atgaaatgat   124380
124381   caaagttgtg gaagatttga acagcacaat taatgaatgt gacctttgtg ctatataaag   124440
124441   attcctgcca caagttagac aatatacatt tcaagcacaa catacataca tcatttataa   124500
124501   gaatggaatc tatatcttca gccagaaaag gagtatcagt aaagggtaaa ccaggcaaaa   124560
124561   tagaagacaa ccgggagcac tgaggcttgt ggcaaacagg agagaatgca ccttcttaag   124620
124621   gcgaaagcaa aaggaaacca ttctgcagcc tatggcttct ggtttgaaca ttcaaagtga   124680
124681   ctgcattatc agaaaccatc caagccaaat gcctgctgct gcctttccat cttgttgccc   124740
124741   actctctcac ctttcgacca ctcattgata tctgtgttca aagaagggaa aggtgttatc   124800
124801   agtcatcttg gagtcataaa catttctgat ggcaggcaac agggcagcag gagggagcgg   124860
124861   gtgaggagga ggaagaagct attgcctaag gctaggttta tggattctgt gatgaatttt   124920
124921   gggttattca ttgttcttca ttgccaggag ttcacctcta ggtgaagttg tgtaaaatct   124980
124981   tgctttgaag atactgaaaa tggatgaaat aattttcttc ctggatgaag ataaggcttt   125040
125041   atttatctac tagaacccat ttaataagca cctacacttt gtcatggctg aaggagctat   125100
125101   gtgaccctga gaagacttgg ccatagattc tctttgtgga gttgggtgag ttcaggcttt   125160
125161   atcaggaaga ttatgggcat tttacttaga tatcaaattg tctcacctcc tttgtccatg   125220
125221   ttttatgaat aatagtattc atgatcgtgg atacaatatt ctagatttgg tgtatagcct   125280
125281   cctaatttgt tcatctacag cattcttaac cccttataaa tgtttcatgc cagcctctca   125340
125341   ttttgttaga ttttagtgtc tcctctttat cttttgctga cctagaaatt ctagaggcag   125400
125401   ctccattttt aggctgatga aacgcagcga tccctgaagc gatctggcag tctcccatag   125460
125461   gtaacctcct tcaagcttga aatgactcca ttattactat gagtccctgc ccttgagaac   125520
125521   attttagctg aatgtttgct aatttccttt tccacgctgc ctctgcacat tagatatcag   125580
125581   tctgtttcct aaaatctttc ttaactttcc taaattaagg ctttgatcac caaattatgt   125640
125641   atcccatggg tgcttttggt tgacacaaaa gaaataaaac aacctgtcac agttaatttt   125700
125701   acaatataat taaagagcca aagcaactgt tgagactggg catcatcccc tatctctaag   125760
125761   gaataaataa tgcagaggct cgtgtttttc taaaagtgct aactattggt cccttggcaa   125820
125821   agaataataa agtacaactg cactgggcca caaactggcc ctgggcatca gaattctcac   125880
125881   tgcagtggaa gttgtctttg gctgcagttg tgtaaactcc gacaggctgt ccagcacaag   125940
125941   tgtgaccaca gacttcctcc agtctaggtg tgtccaggat ctctctgcct tcttatactt   126000
126001   gtccccaaga cttcagtctt tagtgtggac tgaacaaaga tgtaaatgct gtggcttgtt   126060
126061   cttgctgacc aaaggaaact tgattttgtt ttagatccag atatatttga actgattcga   126120
126121   tattttccac ttgatataaa gtggggaggc atgtcaatgt gatagtaaca gatttctctt   126180
126181   cattatgttt atatcattgc tgtgctttaa gggttcctat gaaagacttc attcactgaa   126240
126241   tgtgagtccc ttgttggaga atttctaaat gcttttgtgt ttaagtagct atttgttttg   126300
126301   agctagaaat atgaaagtgg tttggttttt gttttttttc tttgttgttg ccacttaact   126360
126361   gcttcctctt ttggggttga tcagttttag gtttagatta aaacaggcac ctgagtcata   126420
126421   aacaaacttt aacagataaa tggataatat tctcattata taactagctt attataattc   126480
126481   ttatgaataa cactaaggcc acaatggata aatgagcaga ggacatgaca gtttcctaaa   126540
126541   gagaaaatca gatggctagt atgcatctca aaaactgttc cactcactag taataacaga   126600
126601   tgtaaattaa agcaaccatg aagtatcctt tctcattgct aaaattctac tttagttact   126660
126661   tatttctaga cattttaatt ttaaaaaggc attaaatatt ttgatgaatc ttgttaagtt   126720
126721   gataaaactt tttttatatt ttgccaaaat gtttgttaaa taccaaatat actaccaagt   126780
126781   atgccagtat agaaggatag atggctggtt ctctgcaccc ttttctatat tgagatgatt   126840
126841   cattctttga attttgccaa tgattaaaca aattactgca caacatatga gataatactt   126900
126901   gcaggcatta aatttatatt tatggatatt ttacataaca cagaaaatat gcttataaaa   126960
126961   aggacaaatg acattttatg tagccccagc cttcaaaact catatagtca aatagaatac   127020
127021   aagggagggt gaagggtgtg tggtatctag caccaccagc ctggttatcc attccttcta   127080
127081   ttccctcgcc acacagtcta aggaatgttt taaatctggg tgaaacagcc caatgctata   127140
127141   gcttgtttcc tcccatgcat tgaaaaatga ttgcacaaat gttattaaaa cttatctctg   127200
127201   tggttaaata atctactact ctttggaaga aacctggacc gtctccaagc aaaatgactt   127260
127261   tctgatgttg caatgctctt gtctgccatg cctcacttag ttttgaatgc ctgaattatg   127320
127321   ggaatgtcgt tttcttagaa cacgtgcggg acgtaggaat catcagttgt gctccagctc   127380
127381   tcttagctta gtctgtctcc atgctatcat ctgttatgtc tgcgatgaat gcttaagaaa   127440
127441   tggtcttgtg aagagagctg atctttctgc aggtgttctt actactgaat caaaataaat   127500
127501   agaaaaagct ctcataaaaa gacttatctt tggaatctga ggacatcacc atgtgtgttt   127560
127561   tttttttacc ctaaaaatat ctgctgttct ttgctatttt taaagtgtgt gcttatttga   127620
127621   gaggcagtag caaaatctct cattcaaaat aatcttattt ttaaggtaga aaaaaattag   127680
127681   aactgatgaa atgttttgac tggtgtatca tggaggcact gaggaaagct gttcttatga   127740
127741   gcacataggt ctttgttgta taatatttaa gctccttgtg tgccgctgga aacttctaga   127800
127801   gtttctctgg gtgctgatca ttttggaatg gagatattag aggtttgcag ttctcatcat   127860
127861   caaaaaccac taatggatca caagtgagtt agttgtacct atatctaact tcttcaagta   127920
127921   tagaatatat ggtgcctact aattgtataa agatgtctta gtgtaaggag aattgggtgg   127980
127981   gctttagaat gtgacaccct aggatcaagt tctgggtctg ttacttacta agtacatgac   128040
128041   cttaatttac tcttaattta cttaatgccc ctgagtctgc ttcttcacct gaactgtggg   128100
128101   aagaacaata ctcacttggt agtgttgtga ggattaaaga tagtatgtgt cctatggaag   128160
128161   aatcaatgta tgctattacc attaatattt ccgtagcatt ttattgacac tgtaaacagt   128220
128221   aggtatttga atatgttgct tttttcaatg tctttacaat tcacccaagt tgaacatgat   128280
128281   atactagggg cttagtttct aatctggatg agtttttcca ggtgacacac actttctgtc   128340
128341   acctttgtgc tcaattgcat gccctgctga gatggctcaa gggggtctct gttgttttct   128400
128401   aagacctgga aatggagccc ttttcaccag aaaaaccaat aagaccatat aagattcagt   128460
128461   ccacacttgt gtgtttatta gcaccacgct gaaccaaata tatttaattg gatgcttaat   128520
128521   cattttgatt cagatacttt atagggtgtg agaaaggtat attctatttg tggcaggaac   128580
128581   ttgtgatgta aagtatgtag aacagtctgt agaaaagatc tgtggctcct aaacttagaa   128640
128641   ttctcagatc atttgctatg tccatctatc ccagtcttaa cccccatgga aatctgtcaa   128700
128701   aaacagtgtc cgtgctggaa gtgacctaaa tgtgcatcag taaaataatg gatgaacaaa   128760
128761   ttgaagtata ttcataccat gctatactgc tcaacagtga aaaattctga gttactgata   128820
128821   gatacaatga catgggtgaa ttttaaatca ttatattgag ttaataaagc cagacacaaa   128880
128881   agagtatata ctctaagatt agatttttat gaagttcaag aacagaacaa gtacatctaa   128940
128941   tctctgatga tataagtgag aatagcagtt acctataggg gtaaggggaa gtattggctg   129000
129001   agaaggggca aaaaggaatt ttctagggtg atggaaatgg tttatatctt acaaggatgt   129060
129061   gtatacaagc gcacacacac atacacacat tcatcaaatt gtacatttaa gatctgtgca   129120
129121   tttatggtat ctaagttata cctccattaa aagaaaagtg ccagctgggc atggtggctc   129180
129181   atgccagcac tttgggaagc cgaggcaggc agatcaattg agcccaggag ttcaacacta   129240
129241   acgtgggcaa catggagaaa ccctgtctct acaaaaacaa tacaaaaatt agccgagtgt   129300
129301   agtggcacat gcctgtattc ccagctactc aggaggctta ggtgggagga ttgcttcaac   129360
129361   cctggtggtt gaggctgcaa tgatctgaga ttgtgccact gcacttcagt ctggacaaca   129420
129421   gagtaagacc ctatcaaaaa aaaaaaaaaa agcccaagaa agggcaccat ttcatttgca   129480
129481   gagatgagca aggtgagggt agaaggaaat taactctgaa aaatatcagt ctctctaggg   129540
129541   tttacatttt ataaactcca tttctgtaaa attgaagcga ccactcaact ctgattttaa   129600
129601   aacccaatga aacctgtcag ggtagcttcc tgtacatgaa tgaattggat ctcaactttt   129660
129661   ttaagtatag cttttgctct gaaacagaat aaacagtata aacagtactc actttaacaa   129720
129721   taagttctag tcttgaaatg ctagacagcg tatctgtgtt gaatttagaa gtgtcattga   129780
129781   ttttaaatct ctctttggat gcattgatat ttcaatttgg agaaaagaac aaattgggtt   129840
129841   gtaaattcat cttcccagct tgggtttgtt aaaatcctcc atgggggtag tgggggaata   129900
129901   agttacttag agatgaatgt gagtgtgcat ttgaactcaa tgtgaattga ttttcgtgca   129960
129961   ggacatcttc attttataca taaataatga gccattagct gattactctc cattcgctct   130020
130021   gtggtacgtg ttttctaata cttgaacaga aaaacacaat gaatcaagca aggtggagga   130080
130081   catatctagg ctcagcctaa atgtaataat cacccaactt gtgaagatca tcttggaggc   130140
130141   aaacactggt gctatcattt cattttttcc tttttaaaat cctcatgatg gctgaaaatt   130200
130201   ttgtaaacag cctcttccat tgtcatattc aaagctttca ggatactttc ttctcagtct   130260
130261   ttccagccat attcccaaca cttctgcagg aactgccacc tccaagtttc tgtccatagt   130320
130321   gaactgtgtg atatgtcttt aaaactctga acagtttcat gttggcctct cagcacaagt   130380
130381   cagttcttcc cctcctgtgt gtctttccat ctcaaaccat agatgccatg ccttctgcag   130440
130441   agtaggcatt aaagttttat ggaattaagg gaagtagaga aagagaaagc ctgcaactgt   130500
130501   ctgtacagcg aagattagaa gaaaaaatga aatgttgcag atttaccatt tcatggtaca   130560
130561   caggttttgc actgatagag atttcatgga acctttcaac agccttgttt ctccttgcct   130620
130621   tcaaactcca tgatacagag taattaggat tttcgttcca gcaataaaaa agttcaccca   130680
130681   gacttctttt gtaataaaat catgtaatat tggcagaaaa aatacagaaa acaaagagat   130740
130741   tggtcctgaa attccataag ctaatgttta caaagtaaac agattatttt actttttttt   130800
130801   ttttttgagg cggagtctca ccctgtcacc caggctggag tgcagtggca tgatctcagc   130860
130861   tgactgcaac ctccgcctcc cgggttaaag cgattctctt gccccagcct cccgagtagc   130920
130921   tgggattaca ggcgtgtgcc accacgccca gctaattttt tgtatcttta gtagagacag   130980
130981   ggtttcacca tgttggacag gctggtctcg aactcctgac ctcatgttcc gcccacctca   131040
131041   gcctcccaaa gtgctgggat tagaggcatg agccaccgcg cccagccaga ttattttact   131100
131101   ttttaaaata ttgatgttaa gttgtgaagc tacatatgct gttacaagtg acaatgtata   131160
131161   gcagtgttaa caaagcagcc gtgacctcat tcctggaaat ctgtcaccaa ggccatccaa   131220
131221   aaagtatcca ttaaattact tttccagatt ttttcttgtc ccaaaaatat gtttaatgaa   131280
131281   ctttatctga aggcaggata tgtcaatact attttttctc atagctaagg tttaacacgc   131340
131341   tcctgataag gttttaagat attcatataa tgtatgtatt ttatgtatat ttacttatat   131400
131401   atttatacat atatctatgt ttatacatat ctatgtatgc atattgatag actgtacaca   131460
131461   tatatccatg agatgtccaa taaattactt acacatggta gaggactgta tgatgctcct   131520
131521   ctttgctccc acctcaggac tttagaactt gctgttcact ttgtatggaa tgcttttccc   131580
131581   cagataacta catgctcact ctcccatctc ctgtatcttc acccttgttt attctcttta   131640
131641   cagcacttct cagagctcac aggatatgtt taattatttc tattgtaaac tcctcagggt   131700
131701   aagttccatg agggcaaaga ccttgttcat tttattcact ttatatccct cgtgcttatc   131760
131761   acaatgccat ataatagaag ctcactaaat atttacagaa tgaatggatg aatgagtgac   131820
131821   ttaaaggtaa tttgctccaa ccctctacca taatacatga tttctctttg tattatttca   131880
131881   aataagaacc tacattaatg aattaattga agggcactta taaaataata tgggaacaaa   131940
131941   ctgaatacag aagaggtaaa aaaataaaat aaaggatgac tgaattgatt tgagaaagag   132000
132001   gatgagaaaa attccagaga gcatttaaaa ggaaaggagg aagaagaact caatctaact   132060
132061   catgtttata tcatggaaag aaattgcata attttccatc aagtttatta tttttatcac   132120
132121   tgcatcccta agttaatatg tgcacaacac tttacagtta caagtacagt ttataataaa   132180
132181   acagctaaat aaatgaaagc aagctgcatg aggactgatg agaatatatc atgaaccaaa   132240
132241   agattataag gtccaataca gaaaacactg tacatatctc atctaattta gacctcataa   132300
132301   caatcataga agttaagtgg aactggtatt attcccattt ttcagatgta gaaactgagt   132360
132361   ctcagaaact ttaaatgatg tgcctcaaat ttgcacatat tatgtatacc agactccaga   132420
132421   ttctgtgcca tatctttagg atcgaaagcc tgtactaaat gattggaaaa ctcagttcca   132480
132481   atttttcagc aatcctggga aataagttag aaaaatatga attagaaaat tatatctcct   132540
132541   ctgtcccaat gtaagccttc tttccgtgtt tctatccacc tcaaagtatt ccttttttga   132600
132601   aaaagttacg atttgtttta aaggtcccct acttttattt tttcttcttc ctcggacact   132660
132661   ttataactat tgattgaatt gatatgaatc gaatttttcg gatgtaaaag gttcttcact   132720
132721   gtgcagttac cctcttttac cacgagaggt cacctacagg ccagtgaggc cgaggggttt   132780
132781   tgagaagtcg tagacgaact tgagagttaa aattcatggg ccatgtcatg attctgatag   132840
132841   agtgtgaagt tggtgactca taggatcgaa gtggcaaaaa gtgaaatatg tgggttttga   132900
132901   gacaactttg ggtgaaagtg gggcagaggg caagacgaca aaaagtgcag aggcctcggc   132960
132961   tggctgtgta tcctctctac gacattctta aacagtgttc taagcaccta tagtgtccca   133020
133021   ggcatgggct tagtgtttgg agaatgacag taaggctaca gcctctcctc cccaaaaccc   133080
133081   acatctagca gggtgactga cagccagccc actctttaca tccactaatg tgccctgtcc   133140
133141   tttgctttag agatgagatt gcaaagtgag agcctgcaac ggccttcccc tggatttgtt   133200
133201   tggcgttggc gcttgtgctg ttctgtaact actatatatt gctttttctt ctacctggct   133260
133261   tgcttcactc atttgcatca tctgtgtggc cctgtagaca tttgagtctg tccctgtgat   133320
133321   ttccctgcat gcccatcatg aagactagcc ctacccggcc tttgctctta ctctaagagg   133380
133381   tctggttccc accaccccgg gcatttcagg gcttcagctg tcctgctgcc tcagcagctg   133440
133441   cttctgtaac aaagtagatg tcagctactt caactccaga tgagatccga agtcaaatga   133500
133501   acttgtttgc ctcaaagaga agaacaaagg ggctttgtgg ggaggagggg agcattgcaa   133560
133561   ccagttaatg agcagagtgt tcaatctaga gcatgtccaa catggccagc cctgagggca   133620
133621   tgtgtgacca aatggcattg gtgcaggcag cctccaacag cacataacca tgttctttct   133680
133681   cttccagggt ttcagtcctt ccccatcttt tcctttttct tgcttacctc ctgagcaccc   133740
133741   tattgccttt taccctttaa tggcctccag tccgttaatt tgtcagaaac tgtttctgtg   133800
133801   caggtaagga gacatttcat ttattagctt gcttaaagct atgaagaata tttcggaaga   133860
133861   gcttgcagcc tctgccaacc cacttatatt agtttcctat tgttgctgta acaaattacc   133920
133921   acaaacgtag tgacataaaa caacaaaaac ctattatctt aaggttctgt agatgggaag   133980
133981   ctgacacagg tcccatggag ctaaaagcaa agcgtcggca gggctctgtc ctttctggag   134040
134041   gatctaaggg atgatccatt ttcttactca ttcaggttgg caaaatgtag gtccctgagg   134100
134101   ttgtaggact gaagtttcca tttccatgca gctgtgggct gagggtcatt cccagctgct   134160
134161   tgcattgctt ggtttatgtt cctttctccc gtcttccaag tcagcagcag gagaggggat   134220
134221   tgtgccaagt cctcctcatg ttttgaatct ttcctctttc tttggtccca tctctctgac   134280
134281   acagttggaa aagattctcc atttttaagg actcatgatt aggttgggcc acccagatga   134340
134341   tccaggataa tctccccatt ttaagattca tcctcttaat taggtctaca aaatcccttt   134400
134401   gtaatgtaag gtaacatctg tacaagttct gggacccagg gtgtggacat ctttggaggc   134460
134461   cattttccac tgaccacacc actgaaccca tctcttgggt tggtaggaac cccaggtggt   134520
134521   ggttgtgttg gaaaccagac atggagtaga ctgctgagta aagcacttga ctgaaatggg   134580
134581   gaaagcttgg atcttcttcc agccttgaag tcatggcact ggccaaggca gtggggcttt   134640
134641   ggttctttta gggtatcacc aatatgtcta gcattaaact atcttaaaaa tggacaatta   134700
134701   atacaattgc ctcaaattct agtaatcagc attttcagtg gctagtgtaa gagagaccta   134760
134761   ttcaatatgc attcttcctt tcttcattac taagagaacc cagattttat ttggggtagc   134820
134821   aaggtgtcca gccaaacaac aaccctggtt ctaagttttc cttgcagcta ggggtggtca   134880
134881   gtgtgacaca tttctggttg aggagatata aatggaagtc actagatggg gattctaggg   134940
134941   aagctctcta aaagaagctg actgctgaaa tgcaccttct ttacctatgc cctgtccctg   135000
135001   ttgcctgcct ggaatacaga cacgtggcag gcactgaggc tgccatcttg gaaatgtggg   135060
135061   agtcaagctc taaggatggc tgactggaga gctggaaaga gctgagttgt tccgtaacag   135120
135121   tattgtaaaa ctccagtacc atccttggac tgtccccctc tggatttctt ttgtatgaga   135180
135181   gaacaatatt gagggcgtga gagaagaggg gttgccctgt tcttaagcaa ctgaatttaa   135240
135241   ttcctcactg gtctctgtac tccgacaatt gattctcaat ctaaagactt acaagattca   135300
135301   taagtgtctt ctagcaacag gaaataacct gtgaaaaagg aactttctta atactaaatt   135360
135361   tagccctaat aatttcaaaa cagaagtagt tttaaatgta tgcgtaacac ttttaaactg   135420
135421   ccgtagcttt ttcacatatg tgatctcatt ttatcattgc agtaactcta taaagtaggt   135480
135481   gggtcagaag ggtgcatatc agcattgcct tcattgacac ttcaggaaac tgaggcacaa   135540
135541   agagcttcag cagcctctta aagatcctaa gttattgttt atatctttta actctaaacc   135600
135601   atttgctctc tcctgctcct tactttaaga tttattccct aatgttatat attataagaa   135660
135661   acatagttta tgatgttttt tcttttgccc accatgtgta tttaacatgg aaaaatgata   135720
135721   aaattaatct ttgcaaagta tctctccccc cagaaatggg caacttactt aagctagttc   135780
135781   tagttaagga ggaattggtc acacctatag aaagacctct cagaaaagag gatggccaga   135840
135841   ccctaggaat ggatctgtga ccgtggaagc cattaggggg cagcgccctc ttggttatct   135900
135901   tactccctcc agttttcttg gtcttcccta attaaatcat ggcagctcag gcagagtccc   135960
135961   tgagtgggaa cagttcctac agaaatggaa ctgtgggcag gaaaagcaac ccacaacata   136020
136021   tctctggcag ttatttcccc agcactgaag tagactgacc tccgcatcag aataactcgc   136080
136081   tctgctactg ttgtgaatgc tctgatcaga aggatttcag atttccacag tttcatgggt   136140
136141   tagcctgaaa ggcaaaatgc tgatttttat gctgatgaaa taaaatgtag gccaaaaaat   136200
136201   acaaatgata ccccccaaat acaaatgaca acctcatttt cagattgcat tctcaatctg   136260
136261   aaggactgaa gaattctcag tctgaattcc taatttttta aagtaaattt atcttgtata   136320
136321   atttcaaagt ttgtcatact ttagaaaatt tataaactta tgaaaaataa aaaagtgttt   136380
136381   tccctctagc taaagcagaa gtagctcttc aaataccccc tctttctttg aagaggtgac   136440
136441   ttccacctgt atcttccatg atgtttacaa gcatatatac tgaaggtcat tcatttgtaa   136500
136501   gttaattggc aaaaatatct tgttttcaaa tactctttct ttttgcattc aaagtcattt   136560
136561   cacatctgag ccaaaatgag aagattcagg acattataaa atcatcatca tgaatgcgtg   136620
136621   atgactttat agtaaagaag acttcttaca tatgtgcatt ttaaaagtca ccctgacggt   136680
136681   tacaaattgt agcagaatag gctcaggctc tgacatcaac gtgtttagaa tccagaggga   136740
136741   gagacagatt gaacatgtga taaataataa gaacaaaaaa atccaacgct ttatgactat   136800
136801   ctgcaagcat cttccgtgag ttagcaggtg tctccctgcc tgatgtgatc ctgtgttctt   136860
136861   gtttatattg gctagaattt tcagtttcaa gtagtagaga ctaactcaag ctagcttaaa   136920
136921   gaggaaagaa aatggggaca agatataaag aattgggaag tgtcttacag gttccaagaa   136980
136981   ccagaggtgc agcctggcca tatgagggac tggaaagcca gcaagaatct aggcagctct   137040
137041   tgttttttgt gtgttttgat tttggttttg gctttttgtc ccagtctccc acatctgtcc   137100
137101   gttctttctc cattttaatt tttctttgcc ggctagcaca tcatctatca agcccatttt   137160
137161   gtttagtctg gctaagtcac aactcctaag gtagttttgt tcctccattc atgaaaccag   137220
137221   cccagatgag aattgaaatc tcttagtccc atttctaaat ttctgtagaa aactatgacc   137280
137281   tattctgggt gaggggtcta cccctagtca attggctaag gccaggggga agaaacaggt   137340
137341   cctaggatca tgtggatagt ggagaaacaa ttctagagaa ggtagaactc tgataagctg   137400
137401   aacagaaccc ccaagagtgt cttctagctt cattgaagaa ccatacattg gattttaacc   137460
137461   ggtgggccaa ggccctccct gggtagagaa tggtgggtgc aggggggtgg gtggagactt   137520
137521   atatttactg aagggatcct tccttgaaac catctaccta gataacaagc attctctata   137580
137581   gactgaaaat aaatggtata ttttgagcat atgtgttgta gaagctctta aaattcatgc   137640
137641   aatttaaatt ctttcagtat gttaccaaat tagttatatg ttttagtcat catatgtctt   137700
137701   caatatcaat agtaaggcta ttcttttgtg ggaggagtcc ctattatgca aaataatgaa   137760
137761   ggaccctgtg tataaggtta ggtatggact aaaagtctgt atgagtagtg aggattggct   137820
137821   gggatgttca acagaaagct ctgcacatga attttatttt attagttccc ttattttctt   137880
137881   atattatcat gaacctgtct aaagacatct tactgcatgg gagtatgtta tatgcatgta   137940
137941   taataaattg gtagaaagcc attctgaatg atagataata tttaaattga ctttgtatta   138000
138001   ctttcagcta tattcagtaa cagaaactca gccatcaaag agtgacaggg gaaggtcctt   138060
138061   tgcaatgtgc cataagaaat atttaagcat gacttgtaat ttgcatgctg attgttgaaa   138120
138121   tgtgagcaaa tgcttttgaa gtgtttttaa aatatccctt aatggtacct tacatatgca   138180
138181   ggtactgttt gcaaactctt ttcatagata ttgaggaagg aaagtttaaa ttcagcctaa   138240
138241   aaataataat aacaaaaaag agtagtagaa ggtagtatta ctacgcagtt tcttgatacg   138300
138301   agcactccac actttataaa cataatttta ttcttgcaac aaatgtggat actgaatcta   138360
138361   tgcctgtttt atccagaagg aaattgagtt tgagaggcct acaatttatg tcaaattatt   138420
138421   tggatccaaa ttaatttgtt tttatactgt gcaaaatact cctttgaatg gaagcaatga   138480
138481   tggcagagtg atccaattaa cccattaggt taagcaggga aatttcagac attgctagca   138540
138541   aattggagag atgcatggct tcattattaa gaccagattc tggaacaggt catatgatgc   138600
138601   aagttaaaat cctaacccca ccaattatct gctttgtgac cctgggaaag ttactcagcc   138660
138661   tttctgttcc ttggtttcct cctccttaaa ttgaaggtgg gtaatataac aactagttcc   138720
138721   tagagttctt ataagggtta aataatattt aagcgcatag aagagtccca ggaacatgaa   138780
138781   atgctattgc agtgcttttg actggcatga ccttctcagc ctagagcctg tgcacttggt   138840
138841   atgtcagcac aactgaggga ctgctcccag agctatttct tctttaagta cagggggcca   138900
138901   gatcagtggc ggtctggaaa ggtagcaggg tacaaaatca agtacttcct cagacctata   138960
138961   atgctttact ttctaatggt ttccaggttt ccttgctctg ccccagagta gggaaccaaa   139020
139021   acagcaagca gagccacaag tgcagtgcag gctgtggagg acaggccggg gggggggggg   139080
139081   ggaaatccca gcacagcagg gagtggaagt ggagggccag ctgccagcag cccgcagtcc   139140
139141   aggctcaaag aactgccagg ggctccctcc aattaggggc cacggcccct cccaggcctg   139200
139201   ccagtctgtt ttaaatccat tgagtgctgt tcttagaaac taaggaaccc taactaattg   139260
139261   gacaataaag gaagattttg gtcttgagag gatggcacag taaatggagt ttgcagcgat   139320
139321   tttgattgca ctcttactct gcagctggct ggctggggcc tgcagaagcc tcttaacctc   139380
139381   attgtgctga tttctcctgc aaggaaaacg agaactggtt cacttgccct ctcttctctc   139440
139441   cccagtagtc ttcagaagat taattgctat ttgtgattca ttttgatttg gttcaacgaa   139500
139501   atacaactag ggtgaaatac tgtccttctg taattcagga gaaattatcc tttttaagta   139560
139561   cagtgaccat ttatcaccca cacttggaca cttttgagaa taaaaggggg cattaaacat   139620
139621   aattaaaatt ctataatttt gcttggaaaa cattttggca gtttcttaac aaaactaaaa   139680
139681   atacccttac catacacaca atctaacaat cacactcctt gctatttacc caaatgagtt   139740
139741   gaaaacttat gtccacacac aacctgcttg tggatgttta tagcagcttt attcataatt   139800
139801   gccaaaactt tgaagcaacc aagatgtcct tcgataggtg aatggataaa taaactgtgg   139860
139861   agcatccata caatgaaata ttattcagtg ctaaaaagaa atgagcgctc aaggcagaga   139920
139921   aagacatgga ggaattttaa atgcacatta ctaagtaaaa gaaaccaggg cagtgaaact   139980
139981   attctgtatg gaacaataat ggtggataca tgtcattata tatttgttca aacccataga   140040
140041   gtgtacatca tgcgcgaact cccaagtaaa cgatggactt tgttttataa cgatgtgcca   140100
140101   gtcttggttc attgactgca acaaatgcac cactctggtg ggagatgtta atggtggggg   140160
140161   aggcaagtgt atgcagggta gggaagagga gatgtatatg ggaactccat acattttgtt   140220
140221   cagttttgtt gagaacgtaa aactgctctg aacatagtca ttaattttta gaaattatat   140280
140281   aattttggac atgtttatta gtttccttat aaatagatat atttttaaac tattttcaaa   140340
140341   aaattatttt tataaaagta aaatttttaa aagaaaaaag gtattaactc agatggtcca   140400
140401   agggaattgg tgttcacctt agtcccaaac acatgctgaa ttgaaactaa aaagaaaatt   140460
140461   aaaaataaca tgcttattat ttcaagagga aataaattac ttttgaattt taataaatta   140520
140521   cttttaaagt tttaataaat tacttattaa ttcaagagga aataaactgc ttttctatag   140580
140581   tgtatttact ctttttattg ggaacctttg ctgtcaaatg tttctctcat ttttttccta   140640
140641   ggtttttatt actaacttat tgagtaattc acagcatact aatgctccat taactgcttt   140700
140701   acatacatta atttaattta gttcttttaa aatagagatt tcttcattca ttcactcaaa   140760
140761   agtatttact gacctacaac tccacagcaa gaaaccaaaa aaaaaaaaaa atgcaaaaaa   140820
140821   gagagcaaat aacttgaata gacatttctt ttaagaggac atacagatgg tcaatgggta   140880
140881   tatgaaaaga tgcttaacat cactaatcat taaggaaatg caaatcaaaa ctacaatgag   140940
140941   atatcacctc atacctgtta ggatggccgc tatcaaaaac aaaaacaaaa caaaaccagt   141000
141001   aaataacaag tcctggcaag gatgtggaga aattggaaac ccctgtatac tattggtggg   141060
141061   aatgtgaaat ggttcggctg atatagaaaa cagaatgggg gggggggtcc ctaaaacaat   141120
141121   taaaaataga actgccttat gatccagcaa tctcagtcaa actcaccaaa agaattgaaa   141180
141181   tcaagatctc aaagaaatat ttgcaaaaca tttatcgtag cattattcac aatagccaag   141240
141241   gtgtagaaac aacctaaatg tccattaata gatgactgta taaataaaat gtgatatata   141300
141301   catgcgtgga atgttattca gccttaaaga aggaaatcct gtgatacgtg acaacatgtg   141360
141361   aacctatagg acattatgct aagtgaaata agctagtcac agaaaaacaa atactgtatg   141420
141421   atttcaccta tatggggaat ctaaaatagt caaaggctga gcgtggtggc tcatgcttgt   141480
141481   aatcccaaca ctttgggaag ccaagttggg aggatttctt gaggccgaaa gttcaagttc   141540
141541   aagaccaacc tgggcaatgt ggcgagaccc agtctctaca aaaaaattta aaattagccg   141600
141601   ggtgcggtag ttcatgcctg tggtaccagc tacttggaag gctgaagtgg gagaaccgct   141660
141661   tgagccagga gatcaatact gcagtgagct atgatagcac cagtgcagtc cagcctgagt   141720
141721   gacagagcga gaccctgtct ctaaaataac taaataaata ataaaatagt caaatgtacc   141780
141781   taagcagaga gtaggtagtg gttgtcaggg gttgcagggg aggggacaat gggaagtttc   141840
141841   tattcaacag gtataaagtt ttggttgtgc aagatgagta aattctagag atccatcata   141900
141901   caacattgtg cctacactta gcaatactgt actctattgt acagttacaa atttattaag   141960
141961   agggtatctg tcatgccaag tgttcttacc ataatttaaa aaaaaatgta ctgagcactt   142020
142021   cttaagtatc acacactatt ccagacacta gggacacagt catggtgggg gagagagacc   142080
142081   aacaataaat aaatatgtaa tatatcaggt aaaaagtgct atgaagaaaa agtaagcaga   142140
142141   tagtgatgga gattactatt ttagataagt tgtcagggag catgtcttat aaggtgactt   142200
142201   ttgttgttgt tgttgttgtt gttgttgttg ttgttgccga gatggagttt tgctcctgtt   142260
142261   gcccaggttg gaatgcaatg gcgtgatctc agctcactgc aacctccgcc tcccgagttc   142320
142321   aagcaattct cctgcctcag cctcccaagt agctgggatt acaggcacac accaccatgc   142380
142381   ctggctatat ttttgtattt ttagtagaga cagggtttca ccacattggc caggctggtc   142440
142441   ttgaactcct gacctcagta gatccgccac ccttagcctc ctaaagtgct gggattacag   142500
142501   gtgtcagcca ctgcccccgg ctaataaggt gacatataag cagacacatg cagaagagac   142560
142561   aggaataagc ccagtgaatt atctgagaga agatcagtag aggcagaggg aaaggagagt   142620
142621   gcaaagcagg tattgtcatt tcatggagta gcaaggaggc taatgcgact gtgaaaataa   142680
142681   ggacaggagg agcgtagacg ctgaggtgag aggtgcgagg gagagtgaga tgagaaatca   142740
142741   ttcaaggaga tacgtgatct aacttacact ttggcgagat tttggaaatc tcaagacaaa   142800
142801   ttaggaagct gttgacatgg tccaggtaag aaaagatgct ggtggttgca atggaaggaa   142860
142861   taaaaagtgt ttagttggtt cttgatccat tttgaaagta gaaataacaa gagttgctga   142920
142921   cagacttgat atagggtatg aaaaaaagga ttaaaagata atgccaaggt tttgtctgag   142980
142981   caactggaag aagaatgatg aggcagacag tggaaagaac aggtttagaa tgagaaatca   143040
143041   gaagtctgtt ttaacacatg ataatttgac atccatggtg aagtattaag gaggcacagt   143100
143101   tatgtctaaa ggagctcagg ggaacagttt gagctgtcat tgtaaatttc agaattgcca   143160
143161   ttgtatagac ggtagataaa ccatgagcct tcatgtgatc acctgggagg acagtgtaga   143220
143221   tacttaacag ttgagtccaa agactgagcc tgggtcctcc agtgttgaga ggtctgacgg   143280
143281   ataaagagaa accagccaat gagatgggga agcaacagga gaaagtggtg gcctggaagc   143340
143341   ctggagagaa gagtgctttg agaacaagtg tgtgataggc tgtatcaaat gctgcccagt   143400
143401   agttaagtaa aatgactaca agatattgca atatggaact cactggtgac ccagacaaaa   143460
143461   gctgattcag tggagcagaa gggatgggag cccgattgga atgggcttaa gacagaacag   143520
143521   aagggaacaa agaaatcaag ggacagtcca gaagggttaa taaccttgct gataaaaaca   143580
143581   catcttgtaa gtgccagagc taggactcta agtagaatct ttttgactcc aaagtctggg   143640
143641   cagtttatag aagtttagag tcttggatca ggagtcagga cagttttgac actacctatg   143700
143701   tgtgtaacct caaataactc atcattcagc aaacttgttt gaggtcctac tgtgtgccag   143760
143761   gcacagatga gtaacacaaa ccactgatcc agactaggct ataggaaagg aagttgggga   143820
143821   tggctcctag agagagttgg aatagccact tgagttctca tctcctaaat aagtagggtg   143880
143881   ttagggccag gaaagcacta agtacctttc tgtccttatt aagttccatg gatttgggat   143940
143941   gccagcaaat cctttcacct acagatgcag tagggaaaat cagcacagat tttccacccc   144000
144001   ctccagggta tatcaccaag atgtttaaag atgtcaaccc gtaattagaa ttttaaattt   144060
144061   ggagaaatgt gtgcaggcat tttaggtgca attagcacag tagattaaaa tcattttgaa   144120
144121   gtgacctcat tcactcccca aattgcttaa attgatttta gaatttcctg cccatgcaag   144180
144181   tggccagatg aaacatggat aactggggaa ctactaatag gtttcagtga ggttaccctt   144240
144241   gtcaaccaag ggaaagagat aaaaactatt atagcaagtc ttttagtgca tttttttttc   144300
144301   aaggctccag cctttttcaa tgggcttttg taggattttc cataaacatg ggtgcccaag   144360
144361   attctgttgt gttttatcac aacaaaacag tcctcatctt tgctaagtgg catcactaaa   144420
144421   taaaactttt aagtttctct atggaaagag aaactataaa gccagtcaaa agacagatga   144480
144481   tacactgggg gaaaacattt gcaacaatgt gacagacaaa aagttaatac ccttaatgtt   144540
144541   aaaaagcctc ctggcaagtg tttaaaaaaa aaacaactca gtagaaaacc aggcagttca   144600
144601   cagaaaggga aatgcagtgg ccaataagct tgtgaaaaag ggccacctta ttggttttca   144660
144661   gagaaattca agttaaaaca tcacttacca gattgacaac aattaaataa attgataaca   144720
144721   tctgttaggg aagccccatt tccctgcctc atgacttatt ttgaaagaat attcctgact   144780
144781   tctctccccg accctccttc cctcctttcc agaagaggat tgtgagagaa tttgggaaag   144840
144841   gaagtgggtc tgttggccag tgccatctgg gtcctctttt tccagctctc cttgcctgaa   144900
144901   ttgaggatgg atccccatgt gctcctagcc atataggctt ccctagacag gctgtgcacc   144960
144961   tgtgatggtt gacagctgtc ccagtgaaaa ggtgggatca tctacttagt gcagaggtga   145020
145021   agtattcgta agacagtttg attgcagagc taaagacaca tcatccaatt cagcttttca   145080
145081   gacgatattt taaaatctac atttgtgtga ctcctatatg tttctttgtt ggttcagaac   145140
145141   ttgggaaaga aagagaggaa tgtttgtttc ctgccctctt cctacccaga aaaaaagaaa   145200
145201   aatatgttga tggtcacatg tagagaaata gaagttcttt ggagatgggg ggaaattact   145260
145261   aagatttggg agaagtcaca ctatatatgt atatatatat acatatatat atatatctta   145320
145321   gtgcgtagtg gtgatgactg cataacaaca tgagtgttct tttttgcctt tttttctttt   145380
145381   agattcagga gaggcgtgca gattggctac atgcatatat cacataaagg aggggtttgg   145440
145441   gctatgtaaa ttttttttgt ttttttgtgg tttttttttg agacagagtc ttgctctgtc   145500
145501   acccagactg gagtgcagtg gcacgatctc agttcactgc aacctcagcc tcctgaattc   145560
145561   aagcaattct tctgcctcag cctcctgaat aattgggatc acaggtgtgt gcgaacacgc   145620
145621   ctgtctaatt tttttttttt tttttttttt ttttagtaga gatggggttt cttcatgttg   145680
145681   gccaggctgc tctcaaactc ctgacctcca tcaatctgcc cgcctcagcc tcccaaagtg   145740
145741   ctgggattac aggcatgagc tactgcaccc agcctatgtg aatgttctta atgccactga   145800
145801   attgtatatt taaaggtagt tcaagtggta aaatttatgt tatatatatt ttaccgctat   145860
145861   agaaaatgtg tacaagttca gatgaaatta ttagatttct gacatttgct tcaacgtaat   145920
145921   acaagaggat ggggcaaatg aacaggcgtg tggaggaatc aagactggcc atcatcatgt   145980
145981   ctttaatcct ctcaagcaaa taaggagaat cattacacca ttctccctag tttctcatat   146040
146041   atttgacatt ttccataata aaaacttgtt ttttcatgtg tactgctttc aactagcatt   146100
146101   gtcagtttta ggggttccat ataaataact gtactcactc ataaggatat aatctatgag   146160
146161   gaggttcatt gaaacactgc ataggaaaaa atgtggaaat gacctaatga ttatgaataa   146220
146221   gagaatgagt aagcaatagt aaattgtgac attatgaaac agaataaatg aagagaaaca   146280
146281   gacttacttg tacaacatca aaaaaaaaaa aacaaaaaac tgcacgccat ctacctaatc   146340
146341   ctttattttt aagtatgaat agaatcacca aatatgtggg ggaaaatagc aacatgaaag   146400
146401   agagagacca agatacacag aaaaaagtga gccagaggaa gcaaaggcaa accaggacac   146460
146461   ttcaaacaaa gaagagctct cattaatgtg ttcagagaac tctaaaaagg cataatattt   146520
146521   atttaaaagt gatacaaaaa cagataatag gaaaagaaag agcttttagc ttttagagat   146580
146581   tagacatagg cttgccaaaa attcaataga gggggcctgg ggaaaaataa gatgaggaaa   146640
146641   tagaacagag catacaacaa aaagagaatg agatagaaac agagaaaaga taagaaaagt   146700
146701   agaggatcat tccagaagct ctgacatctg accagtagga gtctcaaagt aaaaccagag   146760
146761   aaaagggcag gaggcagagg gaggcaacga tcacagaaat aatagaatat tccccaaagc   146820
146821   tgaagaaaga cacagctctt cagattgagt ggcctaccaa gtgcacagga caatgattaa   146880
146881   caccttgatt catcttccaa aaatttccaa acactgagaa taagaaaaac atattgaaag   146940
146941   gtaccagaga gaaaaaacta ccaagggata ggagttaggt tagtaccagg cttatcatta   147000
147001   gcaccactga atgctggaaa ctacttccat gtgatctcag accagctgca ggagcatcag   147060
147061   ctagagtctt agaggaaata cagaatccca ggcctcaccc aagacccacc agccagaatc   147120
147121   tgcattttaa caaaatctgc aggtgattcc ttggcacaca ggtgaacatt atttacatag   147180
147181   tcataatcaa gtaatggttc tttattgagt ttcaggattt caaatcaacc tatgaaaaaa   147240
147241   gcatcagagt gttgattgtg ttggcagatg ataaaataca tgttattttg acaaatataa   147300
147301   aaagtaaaat tgtagttgac agcaggtggg aggtagaagg ggaaagataa agtagaaaga   147360
147361   ccagatgatg tgtcatttac ggaaaaagaa gtcaatatac taattataaa aatagtattt   147420
147421   aaaattacaa atgtaacgaa taaaaatata attattaaac attgggagag aaaaggagaa   147480
147481   attaagtgag ctatatcctc atctttcaca gtaggaagtc aatagatatt gcctaaatta   147540
147541   agtcaataaa ttgtgatata tcgtatagag ttatggaagt aacccctaga agaattagaa   147600
147601   gagcccctag aagagaaaca gaaacagtga aaaggggata tttttctcat gatacttgtg   147660
147661   attctttttt aaagctgaga gttaggctca ttttcaggtc ccagtgaaat gttcctgtgc   147720
147721   attgatttag aataacataa accaactcca aaattttatt ggcttattgt attaaaactt   147780
147781   aacttcctaa cagtggtaat ccaatgcagg tcatttctgg ttggaacaca gttttcctcc   147840
147841   aagtggttga ttcagggatc caggatactt ccttctggag attctgatat cttttgggtc   147900
147901   tcggagtcct ccgcatttat agtgaaagag aacatggaaa aagcaaactc attggttaga   147960
147961   tgacccagct cagaaatgac atcctcactt ccacttttat gtctttgaat agaactaacc   148020
148021   atggtcccag ctagacgcaa ggagagttta taaatgtagt tccaatgctg tattgtgaag   148080
148081   ggtgagcttc aatttttggt gggcaggaac tcagttctgc cacactctgt atccaaatag   148140
148141   ccatatataa atggcaggtc ctccttgccc tctcctcaga aagggcatgt gtatgctgaa   148200
148201   cattggaaat tcaagtgttc tttaggtaga aaagaaggtg gacgaatcag atttgctttg   148260
148261   tgttgtttgc atattttgaa ttactttccc ttgctttgac attatttttc taagcatctt   148320
148321   gttgtaatta ttttcttttg tttagtagat ctttcttcta taattggatg tcatgtcctc   148380
148381   tttgtaaatg aatccattgg gattatggtg ggacagtgga aggaggtgca gaaagagacc   148440
148441   cagcaacaag ctctctagtg ctccattaac acatgcatga gtttggacaa gccatgcaat   148500
148501   cactccactc cttggttttc ttctctgtaa aatatagaac ttgttgggct ttgccaacgc   148560
148561   tttcagttct atatttctgt tactttagaa tcatatccat cagtgaactg atagtattga   148620
148621   atttctggag cacagatgtg aatgaccaca gcctggacta gaagttccaa caaaagtata   148680
148681   acaactctta gagtcctttt taccactccc acccctgcaa tttgtgaaca gagacatcac   148740
148741   tcttgaatag caaggcttaa agtaaacaga agttgagtac caacatggca gcaagaaacc   148800
148801   tgaaatgtgg tgagaaaatt ccttcagcag ctgaacagaa aggttttgca gggattcagc   148860
148861   tcatcagccc ttcctcaaag cccttcctca gcaagacagg aaggtaaatt ttctcaggca   148920
148921   ctttactgtt tacaaagcaa caaccactcc cataaagtag gcagaatggg tcattatttt   148980
148981   tattatgtat ttggtttttt taataggctc atggttcaaa catcgtaatg tacaaaaagg   149040
149041   aatatgctta aaagcctcta tcccatccca gtccccaatc tactgttctc attccttccc   149100
149101   tgcctccaaa agaaatagcc actgttatta atttcttact tatcatttca gagattttaa   149160
149161   tacatatata tcctgtcccc tccatcatac atacacagca atatttatta catgatgatc   149220
149221   tgagctttaa tggatcaggg cagttctttc tatatctgtt atacagatca ccttctttgt   149280
149281   gtatcatagg attctatcca aggacacaac ataatttatt ttaccaattg cctaatgatg   149340
149341   ggcattttag ttgtttttgg tcttttgtga atacaaactg tgcattagtc atttaaatag   149400
149401   ccttgtactt aagttatttc acacaattat gtatgaagta tgagtatata cgtaaattcc   149460
149461   tctgagtggt aattttgatg gatactttca aattaccctt catggaccaa ttttatagat   149520
149521   ggaagaaagg ttgtaagaat taatgattgc aaatcaaggg ctgcaaacag cttgactact   149580
149581   tagaagtgtg attttcctga gttggatgtg gatgggtatg agtaacacaa ggtcaaagag   149640
149641   gtttggtatt gtacactgaa gcaggctgct gtgaggtggg caagcagagc cactcaacaa   149700
149701   ctcaccaaag cacacactga aataatgagg cttggttgca gcatgctggg aagtcacagc   149760
149761   agcagatgtg agcctagtgc tatcaatgca tgagcaggca ctttgtgagc cagaagccca   149820
149821   gagtgtgggg acgggcttgg caggaggctc cagagatagc agttaacaca cacagatgtc   149880
149881   acagggcgat atttgtgcca ggtggtcggg aagcgacctc ccatgccagt caggttcctg   149940
149941   ccacccacac ttggactcat tgggtcttag aattgggcca gtgataggac agtggccaac   150000
150001   ttgtggccca cctacatgtc ttttaagctt cagttaaggt tagttttgtt aaagtgaagc   150060
150061   agtctcactt gtatatttta attaatggaa tgtatacata tacagtttat tttgtatagc   150120
150121   agcatagatt tacagaaaaa tttaatggaa agtacagagt actcatattc ccccttcccc   150180
150181   ctctgctaca cacacacaac ctccccagct atcaacatct cttaccagag tggtacattt   150240
150241   gttacaattg atgaacctat tgataaacca ttatcacctg aagtccatag tttacattag   150300
150301   ggttcactct ttgtgttgtg caatctatgg gttgacaagt atatttttaa attcttgttc   150360
150361   ttagagctac attagcttat ttaattcttg cagtatgagc cagattgaga agagaaaact   150420
150421   gaagcacagt aaggttaagt gacttgccca aggtcacata gccagtgagt gctggaactg   150480
150481   agattggaac ctcagtctga agtctgactc agtgtgcatt cttaaccact atgctttcct   150540
150541   gccttttact ccattcccca gttcctaggg ttctctttcc tcttccaact cctcctccaa   150600
150601   gtgagagaaa agagttctct ctgtttttac tttccctggc ttcacctgag cctcattgcc   150660
150661   tgtctaagaa atctttgggc aacttctcct actgatttac ctacagaggc catgagtgct   150720
150721   gaagggcagg ggcagtgggt gagctgtggt catgcaactg aggattgtct gtgggacaca   150780
150781   taaggcaaaa gggaggacaa ggctggagtg ctggagaggg gaaggagcag gtgcaatgac   150840
150841   agtgaggggc ccattgagac ctgaaattag aggacagggg taaggaatga gggatggaag   150900
150901   aataatggag ccaggcccct tgggagactg aggaccaggc agtgtaggac ttggttcata   150960
150961   atgtcctatt atttaagaga gaaaattctg ataattgaag ggtcttttct ttgttgaaca   151020
151021   gggtgatgaa ggagggtgat ggtacgcact tttggaagag ctgacacagc caaattattc   151080
151081   tgcaaaagaa aagaaagagt ttaggaggct tagaaggaag gactagaact gtcctgtctg   151140
151141   tcatggtagc cactagccat gtgtaactgt caaactcgaa gtggggctag tccaaattga   151200
151201   tatgtgctct agtgtaagat acactatgga ttttgatgac cttgtaggaa gaaaagaatg   151260
151261   tagactttct caataataat ttttatattg atcatatgtt gaaataatat tttgaatata   151320
151321   ttagataaaa tattaaaatt ttctttttaa aaaaatttta atgtgcatac tagaaaattt   151380
151381   tgaattacat atgtgactca cattacattt ttttctggac tgtgatgatc cagaagggag   151440
151441   agacatgaac cattaagact cacgactatg taggatagag gggcaaccct atggctggtg   151500
151501   actgagaaga aagactttgg aaaatttaac caatacagac tttttttgga ggataagtgg   151560
151561   tgtggtatgt gatataatct cccacctcag tcttccctat gctgtcttca gtaagatcaa   151620
151621   cactacttta aaaaaattat attttagatg tagggtgtac atgtgtatgt ttgttacatg   151680
151681   ggtatactgc atactggtgg ggactgggct tctggtgtat ccattacgca aatagtgaac   151740
151741   attgtaccag ataggtaagg ttttcaaccg tcacctttac caccctctcc tcttttggag   151800
151801   tccctggtat ctatagtttc catcttcata tccgtgtgta cccactgttt agcttccaca   151860
151861   tgtaagtgag aacatgagga gtttggtttt ctgtttctga gttagttcac ttagaataat   151920
151921   gactatagct ctatccatgt tgctacaaag aatatgattt cattcttttt tatggctgca   151980
151981   tagtattcca tagtgttgca tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgta tatatatata   152040
152041   tatatatata tacacacaca caactttttt cttaatccag tcaaccattg atagacactt   152100
152101   gggttgattc cataactttg ctattgtgaa tagtgctgca atgaacatat aagtgcatgt   152160
152161   gtctttttaa tatgataatg atttcttttt ctttgagtag atttccaata atgggattgc   152220
152221   tgggtcaaat ggtagttcta tttttagttc tttgagaact ctccatactg ttttccatat   152280
152281   agattgaatt aatttacatt cctaccaaca gtgtataagt gtttgcttgt ctccacatcc   152340
152341   acgcctacat gtgttgtttt ttgacttaat gatagccatt ctgattggta taagatgatg   152400
152401   attaacgatg tgaacatttt tttcatgtgt ttcttggcca cttgtacttc ttttgagaaa   152460
152461   tgtctgctca tgtcatttgc acagttttta attgagttgt ttgctttttt cttgttgagt   152520
152521   tgtttgagtt ccttgtggat tctggatatt agtcctttgt cagaggcata atttggaaat   152580
152581   attttctcct attctatagg tggtctgttt aatctgaaga tgaacattat ttttaataaa   152640
152641   gcaaattaaa aagaattttc tctggaagct catgtcttcc cttgaggtga ctgaaaggtt   152700
152701   gtggatcttc aaaaccacat ttggatttta ctgatcttcc cttattggga gccaaaatga   152760
152761   aattagtgaa ctagaagagt ataaatgcag ataccatatc tctttacatt ctgatcaaca   152820
152821   cggccaatga actattatgg gtttccagat tatcgacttg tcatttttaa gaaaaaatag   152880
152881   tttttgcctt tccccacatt atatttcttt tcctgttcac tttttgctaa catgactgaa   152940
152941   cttagagaat tgattgtctt gggaggcttt gaatcattat gggatttctg gctcatcaaa   153000
153001   ttcaaattta aggcatctcc attgttgcta cctaatagtt gcttagtgga ttttgttctt   153060
153061   tgggagttgt gaagctgaat tgtcaggaag tgagccttcc tgaatgtggc tgcttttaat   153120
153121   catttagtat agccctagca tagcagattt gaggcataac caaaaatatg tttgaggatt   153180
153181   atgaccagca tagtctttgc tgctttcctg atctatgaat acaaagaagc tcaggaacaa   153240
153241   gaattcaatc tgaagcttca taattaggat tgcagctgat attctggtat aaatttggag   153300
153301   aaggaagatg ctagaagaag ctacagaaaa cttgagagaa tagagacagg caagttaact   153360
153361   gacttttaat gagccaaata atctgtaaac ataacaatag cagtaaattt gaagtgatgt   153420
153421   ggtctcaaaa aaaaagacta cattttaatg aattactgtt caattcgtta tttgcctgat   153480
153481   atcactgttt tcatctcctt tggcagtgtg aattaatgag cctctgaaaa ctaacatagc   153540
153541   ttaactgatt ttagagactt actatcctta atactgtagt gttgtgtgtg tgtgtacgta   153600
153601   tgtgtgtgtg tgtgtgaaaa tggtacagat tgattgtacc tggtgattta ataccctcgc   153660
153661   ccccacttag tgtagtgtag caatagagat aacagtagaa aggaagttgt gtaggagcat   153720
153721   aaaaaaggga ttgtaacaga ataaaaatac caagtttgta taaccttcaa taaattatga   153780
153781   attatgtagg tatttttgat tttataccaa ggcatttcac aaaaattcag atagactttt   153840
153841   aattggcttt aatttccaga gactgtctct tgagttttct gtaaaatttg caagatctcc   153900
153901   cctctgagtt tcagtgattg ccttaagctt atttcatgta ttttattgga atcagaatga   153960
153961   taaatgaatg attggattgt taaagtgcta gacaataaga aagtctgcat aaattcaaaa   154020
154021   ttttctcttt aatcaaaggc tgggctgtga tcagagcttt gtggttggca ctactgaatt   154080
154081   aatccaagtg gatgaattaa ttttcctgcc tggttagtgt tagcaaaaat tatacagact   154140
154141   gcaaggtggg ataaaagtaa tgaacctgat tctgtagtca tcacacaata atataaatat   154200
154201   attcacccaa ttggcttctg tccttttatt ttctctgtga ggatgaaggc ttatattaaa   154260
154261   gatgtggcca ctagccaaag caatttttaa agccatcttt tggaattaac ttcagagctt   154320
154321   atgccagagt ctttttaata atcttggttt gatgcacatc ttcatctttt agggatatac   154380
154381   ttgatatttg gagaacatca aaaagcgttc acagccaaat cttctaaata aggtgcatga   154440
154441   tattagcatg atattacctg gatgataccc tttaaggtaa aaaatcagat ataacaaaaa   154500
154501   atgattatag aatattgaaa gtgatttgct ggtagtttca aagcccaaaa attaacttcg   154560
154561   aaatcacttc caatatagga gtggccaaag tgttttcagc aaacacagtg cccttggaac   154620
154621   ttgtaagtat agagtaagta tagagtcagc caaggtgact attctaaaag ggattacacc   154680
154681   aatttagatg tttgtttaaa aaaatcaatt gtatcacttt atgggctcag tgtaatgtaa   154740
154741   taggaagagc acaaacagtg agagccaggc agatctacct cctccacccc tttcagctct   154800
154801   aagtgacctt ggacaagtta tttaagctgc ctgagcttct gcttcataat cagaaaatgc   154860
154861   agataataat tcccactggg actgttgtga gggctagaaa tatagtaagt aaaataccac   154920
154921   atatattggc ctatgcatag ttcagtattt gtgttttgtt gtttgattaa ttgatctata   154980
154981   cccagcttca tttcaaaata gatcaaaagt agcttaactg cttgttttcc aaccctacat   155040
155041   agccttattt aggaaataat aatattaata aatgtaccat gtgttcaagt catttatatt   155100
155101   aacatttttt tcacaatttt ttaaaatgtc aacttttaga ttcagggggt acatgtacag   155160
155161   atttgttatc tgggtatact gcatgatgct gaggtttggg atgtgactga tactatcact   155220
155221   caaaactgag catagtaccc agtaattttt caacccatac cctcctctgt ccttccccac   155280
155281   tctagtagtc cccactgtct attgttacca tctttatgtc cgtgagtacc caatgtttag   155340
155341   ctcccacttg taagtgagaa catgtagtgt ttggttttct gttcctgcat tactttgctt   155400
155401   aggacaatgg cctccagctg catgcatgtt gctacaaagg acattatttc actctttttc   155460
155461   atggctgcat agtattccat ggtgtatggt gtatatgtcc cacattttct ttatccagcc   155520
155521   caccattgat gagcacctag gttggttcca tgtctgtgct atggtgaata gtgctgtgat   155580
155581   gaacatacaa gtgcatgtgc ctttttggta gaacaatatt ctaccgagaa caattgactt   155640
155641   ttggatgtat acccagcagt gggattgctg ggtcgaattg tagttctctg agaaatctcc   155700
155701   aaactgcttt ccacagtggc taacctaatt tacattccac ccaacagtgc atagatgttc   155760
155761   ccttttctcc acagcctcac tggcatctgt tgttgtttga gtttttgtaa cagccattct   155820
155821   gattgggtga agtgctactt cattgtgggt ttgacttgca attctctgat gattagtgat   155880
155881   attgaacatt ttttcatatg tttcttggcc acttgtatgt cttcttttga gaagtgtttg   155940
155941   ttcatgtctt ttcctcgttt taatggggtt atttggtttt tgcttgttca actgtttaac   156000
156001   ttccttatag attctggatt ttagaccttt atcagatgta tagtttgcaa atattttcgc   156060
156061   tctttctata ggttatctgt ttactctgtt gttagtttct tttgctgtgc agaagctctt   156120
156121   taatttaatt atgttccact tgtcaatctt tgtgtttgtt gctattgctt ttgaggactt   156180
156181   catcataaat tctttcccaa ggctgatgtg gtgtccccaa gaccaaatga tgttttctag   156240
156241   gttttcttct agaagtctta tagtttggta ttttacattt atcttcaatc caccttaatt   156300
156301   ttttgcatgg tggaaaatag gggtctggtt tcattcttct gcatatcact aggcagctat   156360
156361   cctagcacca tttattgaac aaggagtcct ttccccgtcg cttatttttc ttgacttcga   156420
156421   ctgaagatca gatggctgta ggtgtgtagc tttctttccg aattctctat tctgttccat   156480
156481   tcctctatgt gtctgttttt gtacaagtac catgatgttt tggtccctgt ggccttatag   156540
156541   tatagtttga agtctggtaa tgtgatacct ctggctttgc tctttttgct taggattgct   156600
156601   attcaggctc gtttgtggtt ccgtataaat tttagaatag ttttctctag ttctgtgaaa   156660
156661   aatgatgttg gtagtttgat aggaataaca ttgaatctgt aaattgcttt gggtagtatg   156720
156721   gccatttcaa tgatactgat tctttcaatc cattttaccc tttgtttgtg tcatctatga   156780
156781   tttcttttag cagtgtctta tagttctcct tgtagagatt gttattctct ttgcttagat   156840
156841   gtattcctag atttttgggg ggtggggggc acaggtattt gaaacggaat tgagttattg   156900
156901   atttggctct caggttgaac gttattggtg catagatgtg ctactgattt ttgtagattg   156960
156961   atgtcatgtc ctgaaagttt gctgaagtta tttatcagtt ctaggagcct tttggcatag   157020
157021   tctttagggt tttttagata tagaatcaca ttgtcaggga aaagagagag ttttgacttc   157080
157081   ttctttccct attttgatgc ctttaattag tttctcttgc ctgattgctc tggttaggac   157140
157141   ctccaaaact atgctgaata ggtgatgacg gtgggcatcc ttgccttgtt ccagttctca   157200
157201   aaggtaatgc ttccagtttt tgcccattta gtatgatgtt ggctgtggtt ttgtcataga   157260
157261   tggctcttat tattttgagg tatgttcctt tgatgcctac tttcttaagg gctttttatc   157320
157321   atgaagggat gttggatttc atcaaaagct ttttccaagt ctgttgagat gatcatatag   157380
157381   ttttggtttt caattctgtt tatgtggtga tccacattta ttgatttgca tatgttgaac   157440
157441   caaccttgca tcccagcaat gaagcctact tgatcaagga tcactttttg atgtgctgtt   157500
157501   ggattcagtt tgctggtatt tggttgagga tttttgtgtc tatgtttgtc aaggatattg   157560
157561   gtctctagtt ttctttttcc actgtgtctt ttccaggttt ttggtatcag gataatggct   157620
157621   ggctttgtgg aatgagttag ggagtccctt ctccataatt tttgtaatag tttcagtaga   157680
157681   attggtacca gctctttgca tatctggtag aattcagctg tgaatccatc tgttacaggg   157740
157741   tttttttttt cagttggtag gtttttgttt ttttttgtat tactgattca gttttggaac   157800
157801   ttggtttgtt caaggtttca atttctttct gattcaattt ttggagagtg tgtgtttcca   157860
157861   ggaatttatc catttcctct agattttcta gtttgtgtgt atagaggtgt tcataatagt   157920
157921   ctgtgagtat ctattgtatt tctgtgtgat tggttataat gtcacttttg tcatttccga   157980
157981   ttgtatttat ttggatcttc tttttttctt tgtttaccta ggtagcagtc tattaatctt   158040
158041   gtttatcctt tcaaataacc aacttttggc ttcactgatt ctatgtatag atttttgggt   158100
158101   ctcaattttc ttcattcttg ctctgatttt agttatttct tcttttctgc tagctttggg   158160
158161   gttagtttgt tcttgttttt ctagttcctc taggtgtgat gttagattgt taatttgaga   158220
158221   actttctaag tttttgaggt aggcatttag cactataaac tctcctttta acactgcttt   158280
158281   tgctgcatcc cagagatttt ggtatctgtg tctctctttt catttatttc agagaatgtt   158340
158341   ttgatttctg agttaatatc atcatttacc caaaagtcat ttaggagcaa gttgcttaat   158400
158401   ttccatgtaa ttgtgtggtt ttgagagatc ttcttggtat tgatttctat tttattccat   158460
158461   tgtgatccaa gaatatggct ggtatgattt taattttgat ttttttgaat tcatggagac   158520
158521   ttgctttatg gccaagcatg tgtttgatct tggagtatgt tccatgtgca tgcagttgag   158580
158581   aagaatgtat agtctgtggt taatgggtga agtattccgt agatgtcttt taggtccaat   158640
158641   tggtcaaatg tagaatttaa gtccagaatt tctttgttag ttttttgctt tgatgatcta   158700
158701   acactgttag tggggtgttg aagtccccta ctactattgt atggctaagt cttttcatag   158760
158761   gtctagaaga acttgtttta tgaatctggg tgctctaatg ttgggtgtgt gtgtgtgtgt   158820
158821   gtgtctatat atatatatat atatatatat atatatatat acatatatat atatatatat   158880
158881   acatatatat atatacacat acatgatagc taagctttct tgttgaattg aaccctttat   158940
158941   cattatgtaa tgctcttctt tgttctctat cactgacgta cacaaacttc tctctgtgtt   159000
159001   aagatggtat gatgcctttt gctctttttt acattgcatt tgccttatgt ctgacccttc   159060
159061   ttctaacact acttctgaat atgctaaaag ggacagttta ttggaaatgc tcatcaatga   159120
159121   ttgcttaagg aaagagcaac taaagtaatt tacagcctcc ccttctatca atcccaaatc   159180
159181   aacacgagcc tctgctacac attatgagat acctggattc aactgctgaa tcatgaacta   159240
159241   ttctatttct aaatggtgca ctgaagtgga attccctctt tttgttcacc ttttccaccc   159300
159301   aagctgtgga acattctaga accatagacc agaaagccat ctgtgcttca ccactggtaa   159360
159361   cgtggagacc ctcatcctgt agccaggatg ccacagcacc ccttcttcat gttttgcagg   159420
159421   tgtccctgag gaggggacta ttctgcatgt gtcttccagg tcatccaact tttttgtaga   159480
159481   ggaagagaga ttttcttcca tcagccgctc ttcctctatt tgcctctgtc ttcctccaga   159540
159541   ggcacatggg tcatcatcaa ggacatttat tagatgatgt cacttctttc ctaagcttgc   159600
159601   ttaggatgct cactagctca tgaaatccag aacccataag aacagcagca cttaatatga   159660
159661   gtcacaaggt gttacaattg ttgtcattgt tttaactctg ggctgctttt gtatcttgag   159720
159721   tatatttcta ttttgcactt atcaccaggt atcataactg tcagagctgt ctgccctaaa   159780
159781   ccatagttta gaaactttta catccccttt gccttgcaca gtgactggta catgtctgat   159840
159841   aaatgcccat tggattaaca cactcagatg caggagaatg ttgaatcatt tgcattcttt   159900
159901   aggcacttaa agcattagaa gaagttgaag gagtttgcat gagtgaataa gggcagcaaa   159960
159961   gatttaagat agaaagaaga aatgagttct tctccaaagg ctgatcatgc caatgtctag   160020
160021   aagtctataa ggccccaact attgggtggg aggggtgggg gataaagatt tttccttttt   160080
160081   cagttactaa aaattccttt accaccttct gtataccctc tgtgcttggc atcagaaaat   160140
160141   caaagataca tgacaaaaca tctttttctt aaggacttga tacttacaaa gaattaccac   160200
160201   tcagaatgat agaagccatg ataaatttta tatatataca cacacacata tatatatata   160260
160261   taatttatat atgtgtgtgt gtgtgtgtgt ataaaatggt gtgagtatgt gtgagacgga   160320
160321   gagagaaagg gaaagggaga gagagaaaaa gcacagcggg cacaaaggga ggcttagttg   160380
160381   ggccttatca atcccctgct taaactcccc agtagcatgc caccacactt gaaataaaat   160440
160441   ccacatcctt taccatgatg taccagaccc tgcccaactc agcccctttc catctctttg   160500
160501   tcctcatcgc ccatcacact gtcccttact cacgccacac ctgcctacaa acattatttc   160560
160561   tgtccttgaa cacagctgat cctttctcac ctcaaagccc ttgccctcag atcttcacaa   160620
160621   ggccacctct ttcttgatta ttcagacctc aactcaaata tctcattctt tgaataatat   160680
160681   ctacataatg tcctctcctc agtcattttc tatggcgtta ctctgttttg tattaccttc   160740
160741   ataaaatgtt tccctatgaa gttatcttgt ttacttactt acataattat tgtctgccct   160800
160801   tttttccctc tgacccccga cccagtgcac tagaatgggg acttcctgaa agcagggaag   160860
160861   cctcctctgg cttgctcact gttctgcccc agtgcctcga atgtgcctgg aggctggcac   160920
160921   ctaattaaca ttcatcaagt atgaatgtgg cctggggaag acaagaaaga ttcaccaaag   160980
160981   aaaagttata ggttaaaata tgccatgaat agggagggca gttagggcca acaccaggac   161040
161041   tttggctgtt agaatgcagg gtgcgggatg aagtgtggag atggactaaa ggggtgaagc   161100
161101   atcccaaggt ctttgttggc caggaatagg actcaagagc ccagacccca gagctagagt   161160
161161   gcaaagatca aatgtcaggg ggcctccctt accagatgtg tgacctggga caatcaccta   161220
161221   acctttctaa tcacttgttt cttcattttc agaagagctg ataatggcag tactcttcat   161280
161281   tagctagtgt gaaggttaaa tgtgtcacgt ggaaaatgcc tagtagtacc tgggacatag   161340
161341   ttagctaagc atttatactg tgccctagaa gggaatcact gaagagtttg aggagtaggg   161400
161401   ttatgggatt cagatttgta ttttttaaag atcatcaggc tggcagtggg gaggatggac   161460
161461   tggagggggc tgataaatca gagtcaagga aacaaccagg tagtcaagac agaccaagac   161520
161521   aaagcagtgg cagcaagact gatccaagag ttattaagac agtggactct ggcatcagtt   161580
161581   tgaggaggga gataagggaa ggagatgatt cagtgggtgg ctggtggtac catttgccca   161640
161641   tatgggaaat acaggaggga acccagtttg agagcgaggg tgggtaggga aggtgaggag   161700
161701   gtgtgatttc ttcagctgtg gctggctgag ttgaagtgtt atgggaactc caggtggagc   161760
161761   ttcccagaga gaaaaccccc acatctttct gatcacaata taaccctaat atgattagca   161820
161821   ttgtacttat cagtacctaa taaatattag cgcttaatat ttggtgttta aaatttttgc   161880
161881   ttttgaagaa aatactgtga gaaacatttt tgtccacatt caagtttttt cttttagact   161940
161941   tctatatgta gaattactgg ggcaaaaggt atgttacctt ttgaagaatt taattcatct   162000
162001   tgccaaattg cttttcaaaa attttgtacc aataatatac tcccacaata acctaggatt   162060
162061   tttaaaaagc agcttaaatg ttttttataa ataccactcc caaagttgcc agcgtatgga   162120
162121   gaacagtcct cttgtgtgta gggataaacc taagcatcaa cttcggctcc ttccttaaaa   162180
162181   gttgacaatt gcctttttgt cctagggaaa cccccaaagt caatgtctgt tattcattaa   162240
162241   catgttgcaa taccacaacc caaatcatat tcttggaaac atgatggtgt gtaaaataca   162300
162301   aacactgtat gtgtaaatac tcccgtgagg tctgtggatg ggggtataag gagaaggtac   162360
162361   ttagtgaaca aaaagatcta ttgtaccaaa actacattaa cactatcttc caccaccccc   162420
162421   tgccccacca gagaacttcc tttaccacag tttagtgtat atacacgcaa ggaagttcca   162480
162481   tttcctttga atcaatacat gggttataag agggcaccat tcaccgattt taacccagaa   162540
162541   taagctaaaa tttcttttta atacatatgt caatagattt tcatcaagct aaagaacagc   162600
162601   cattttccct gaaggcagca ttttggtcag ttccacatat ggttatcatg aattgttggt   162660
162661   cattcaggta ctttctgtgg tttttgttac tgtttttctt acgctgacca cacacaactg   162720
162721   tgacacctct gggtaacaga acccaagaaa gtctgtgata tgtttgctat ccctttctgt   162780
162781   gaatgctcac tttgtgttta ttagaattag atttgtacct taagaaccca atgtagattt   162840
162841   aatgaaggtt tatctgttgt ctttttgaga aagtccttat gaaggcaact tgggtatgat   162900
162901   gttcttgtcc atgtgttgta ttgaattgaa tatttgtttt gtgtttctta taatccactg   162960
162961   gaggcccgta gcagcaacac ttgctgcttc tgtttagagc aggggtcccc aaccactggg   163020
163021   ccatggacca gtattggagc atgaactcta ttgtgaactg cacatgcaaa ggatctaggt   163080
163081   catgcactct tatgaaaatc taactaatgc ctcatgatct gaggtggaac agcttctaat   163140
163141   cattccccac cccaccctgc tgctggttta cagccttaac catccatcaa ggtttgaagg   163200
163201   gagattcata cttgcttttg gagactttct tatacttagt ccacagtcgc tgttctcagg   163260
163261   agttaatggg aggagcccaa aatttttcaa aagaggttgg gtctaatttg tatcaagtgg   163320
163321   gacttatgtc aagtagcgaa gcaataaaga ttgttcatct cttgtaaacc gtgattcttt   163380
163381   tcttctagcg agaatcagtc aggggtggat ccatcaaaga atggggaaga catgatactt   163440
163441   ctgcttgaat gtggacttgg tagctccaaa atgatctcct ttgttattgg gatggtcatc   163500
163501   aatgcttgaa ggaaattgct gtggttgtga tggggagttg agtagaatat aatgcatctc   163560
163561   actactagag agtccatcag atgtccctgg tcctcctggg gttgtctgtt atcatattta   163620
163621   agagttcact tcccatccat tgtgtccatt tgtaagaaag gctctccaaa agaacataat   163680
163681   agcaagttta cacatactgt tgagcctatt taccataggg atctcaaaat cataggggtc   163740
163741   ctgcctgttt tgttgtggtt gtttacattc tttgtgtcta tttctatata ctgcacagat   163800
163801   tataccataa agctattttg tgataagaag aattgagaga gactgaaacc aaatctttct   163860
163861   ctcgagctac aagtttctct gaaaatagaa agagacctac ccatattttt aaaaaattac   163920
163921   acctgttatc cagttctagc tataatggca actcataaaa tcttagaatt ttagattcag   163980
163981   gttacatggg gaaagtgaat atagtcctcc cttggtatcc atgggggttg gtttcaggac   164040
164041   cccagtggat ataaaaatcc attataaaat ggtatagtat ttgcatatga tctatgcaca   164100
164101   tcctcccata tactgtaaat catctctaga tttctcataa tacctaatac aatataaatg   164160
164161   ctatataaat tgttgttata ctgtattttt acttgcatta ttttttattg ttgtattgtg   164220
164221   ttggatattt tcccctaata ttgtcttccg tggttggttg tatcctggat gctgagtgcg   164280
164281   caatagggaa gcctaactat tagaaaccag ctgctatgta acattggcct ctaggaaaaa   164340
164341   gtgtctcctg gtcaaacaag ttagggaaac cctgtgtcct gcatcttcct ccttctggat   164400
164401   attaacaatg aaaagtcaac tgtaactcag cattttccaa acttacttga ccaccgagtc   164460
164461   ttttttaccc tatataatag ctgttaacat cctgcatgta ggaaatgagt ccagtcacac   164520
164521   cgtggaggtc cagaaaatta agccacttgc ctgaggtcac aaagtcagta atgacagaac   164580
164581   cggggcggga ccccactgct ggctgatagc ctctctcaga atggcttcaa aaggtgttca   164640
164641   agattatgtt tctttgaaat tgatgtaaag agtgatttct aaagttgtag gatcctagtt   164700
164701   taatttggag agatttatct gttagcagat ggaaaatgtg tcagttggcc cattcaattt   164760
164761   agtagtactc tttattcaga tgcatcagaa atgggacctg aatcgtatgc gtggtggaga   164820
164821   acaaaacgtt cctgaggcgc tcagtgtgag gggtgggaac ggagaaaggc aataagcaat   164880
164881   taaacaagta gatatgtaat tacaaattat gatgcgtgct atgtatgtgc tgtcagattg   164940
164941   aacttaaatt tgcagtcttt ttttaattga cccagaacta aaaggaatca atagcagttg   165000
165001   tttttatggt tatctgaata ctcagctcat aacgactgtt tgcaccacgt gacagcctct   165060
165061   ccccttcttg tttttccaGC CCAGTGGAGC AAAATGAGAG CGCAGTGAGC CGGGCCCAGC   165120
165121   TTCTCTCCTA GCCGTTCCGA CTCCCACCAT GAACCACTTG GAGGGGTCTG CGGAGGTGGA   165180
165181   GGTGACCGAC GAGGCGGCAG GTGGGGAGGT GAACGAGTCG GTGGAGGCCG ACCTGGAGCA   165240
165241   CCCCGAGGTG GAAGAGGAAC AGCAGCAGCC GCCGCAGCAG CAGCACTATG TGGGCCGCCA   165300
165301   CCAGCGCGGG CGAGCCCTCG AGGACCTCCG CGCCCAGCTC GGCCAGGAGG AAGAGGAGCG   165360
165361   CGGGGAATGC CTGGCGCGCT CAGCCAGCAC GGAGAGCGGC TTCCACAACC ACACGGACAC   165420
165421   CGCCGAGGGC GACGTGATCG CCGCGGCCCG CGACGGCTAC GATGCGGAGC GCGCGCAGGA   165480
165481   CCCCGAGGAC GAGAGCGCCT ATGCTGTGCA GTACCGGCCC GAGGCCGAGG AGTACACGGA   165540
165541   GCAGGCAGAG GCCGAGCACG CCGAGGCCAC GCACCGCCGC GCGCTGCCCA ACCACCTGCA   165600
165601   CTTCCACTCG CTGGAGCACG AGGAAGCCAT GAATGCGGCC TACTCAGGCT ACGTCTACAC   165660
165661   GCACCGGCTC TTCCACCGCG GTGAGGACGA GCCCTACTCC GAGCCCTATG CCGACTACGG   165720
165721   CGGCCTCCAG GAGCACGTGT ACGAGGAGAT AGGGGACGCG CCCGAGCTGG ACGCACGCGA   165780
165781   CGGCCTGCGG CTCTACGAGC AGGAGCGCGA CGAGGCGGCC GCGTACCGCC AGGAGGCCCT   165840
165841   GGGCGCGCGG CTGCACCATT ACGACGAGCG CTCCGACGGC GAGTCCGACA GCCCCGAGAA   165900
165901   GGAGGCCGAG TTCGCGCCCT ACCCGCGCAT GGACAGCTAC GAGCAGGAGG AGGACATCGA   165960
165961   CCAGATAGTG GCCGAGGTGA AGCAGAGCAT GAGCTCGCAG AGCCTCGACA AGGCAGCCGA   166020
166021   GGACATGCCT GAGGCCGAGC AGGACCTGGA GCGTCCCCCT ACCCCGGCCG GGGGTCGCCC   166080
166081   CGACAGCCCC GGGCTGCAGG CGCCGGCGGG GCAGCAGCGG GCGGTGGGCC CCGCGGGCGG   166140
166141   CGGCGAGGCG GGGCAGCGGT ACAGCAAGGA GAAGCGCGAT GCCATCTCGC TGGCCATCAA   166200
166201   GGACATCAAG GAGGCCATCG AGGAGGTGAA AACCAGGACC ATCCGTTCGC CTTACACCCC   166260
166261   CGACGAGCCC AAAGAGCCCA TCTGGGTCAT GCGCCAGGAC ATTAGCCCCA CCAGGGACTG   166320
166321   TGACGACCAG AGGCCGATGG ACGGAgatgt aagtaggtgc gggtttgggc ttcctcggcc   166380
166381   ccacgcggtg ggagggaaga tggcgcccca tggccttgtg tgcccttggg tagtgacttt   166440
166441   acgggaagta gtctgtgggg acgctaagaa cttttccacc gtaagcctca gaaacagctt   166500
166501   gcacctaaac tgtcaaacgc cagcgggaga gaattaaagt gttgaatgca ctcatcagat   166560
166561   tcttagcagg atggcctcaa atcagtgctt cccacactgt gcctggagac cttgtgagaa   166620
166621   atgcattatt gggtacatcg ccctccaccc cccgcccccc ccccccccag tttctgattc   166680
166681   agaaagtatg gagtggggcc cgagaatttg tatttctaat gccaaataaa aaacaagcca   166740
166741   tgcttgagga aggagagact tcactggaaa ggattattgc aaaggggaga aagatactgt   166800
166801   ttcgttttag ggaggaagga ctgttgccat atgagaacct ctgaccttaa gatctttaag   166860
166861   ggtctctaga gttaggtaca agggggaagt tgttttatag ggaggagtag ccaagtagaa   166920
166921   agaatagggt atgtgaaagt ggcatgaaaa gggtgggagt tgaatgtgct gtggatcaga   166980
166981   gaatgtttcc acctgagacc agcgttttct caggagtggt tgtatgctgg ccaaagttca   167040
167041   cgcacctgga ggaaggagag acacttaacc aaagtttggt tagcaagcag ttcagctgat   167100
167101   cgtttgtgaa gaaagaatgg gaatgtggag ggtctgcgtc tggccttgtc ataggaaaac   167160
167161   aagaggagca tccctatccc tgctctgtgt cagaaaagaa ggagtttccc agaacacaaa   167220
167221   aggttggggg tatttcttca ttttgtttct ctggttctca ggtaaagttc aacgttgtca   167280
167281   ctaacaagtt ctcatgcgat gctcctggtc ccaggacgac aatttgagaa ctgccttata   167340
167341   tcaatccctt gaagatctgg gatgggtagt gtgccctctt tggaggatag ccttccaagc   167400
167401   ctttttccgc caggggtttc tgcagttttg tttatttgtt ttgttttgtt ttgtgacgga   167460
167461   gtcttgctct gtcacccagg ctggagtgca gtgatgcaat ctccgctcac cgtaacctct   167520
167521   gcctcccagg ttcaagcaat tctacctcag tctcccaagt agctgggatt acaggcaggt   167580
167581   gtcaccacgt ccagctaatt tttgtatttt ttagtagaga cggggtttca taacgttggc   167640
167641   caggctggtc tcgaaccgct ggccacaagt gaaccactca cctcggcctc cccaagtgct   167700
167701   gggattacag atgtgagcca cagcacctgg ccggtttctg caattttttt tgttttggtt   167760
167761   tggttttttg agacagaatt tcactctttt tgcccaggct ggagtgcaat ggtgtgatct   167820
167821   cggctcactg caacctccgc ctcccaggtt caagtgattt tcctgcctca gtctcctgag   167880
167881   tagctgggat gacaggcgca tccactatgc ccaactaatc ttgtattttt agtaggagtg   167940
167941   gggtttcacc atgttggcta ggctgggctt gaactcctaa cctcaggtga tctgcctgcc   168000
168001   ttggcttccc aaagtgctgg gattacagat gtgaaacacc actcccaggc tctgcagttt   168060
168061   ttttcaccca ccctatgcct cattgtggta ggtgcctaat ttttcacatc tggtggtatc   168120
168121   agggtatcct tcccacttca caaaagatat gtattctgtt ttaaagcaaa ttgtgtttca   168180
168181   ttgtgaagag ctacacaaag taactgatgc cactattgac attttccatt tttgaaatac   168240
168241   ctaagaaatg tgataacatg gcaagcttag gtgtcacaat ctgttcagaa tatatcagga   168300
168301   agactaacct ttgctctgac tcgtttgcta taaagattct ctctgcttct actctccctt   168360
168361   tccatactct tgaataattt tgaagccttt catttaaaaa tggatcttgg agtaagataa   168420
168421   gggtcaagag cttatattca atttcattta attctgcatt ttatgattgc accaggccat   168480
168481   ttctcaatat atatctttgg agtgagaaac cattattgta aggtatttgt tcattttact   168540
168541   tacacataaa gagctacgca ggtcagagtg gtagcattca cctcctcttt aaggaatagt   168600
168601   cagcattttc tgttagccga ttaggaaagg ttggaaacca gtagggaagg gaacttcatt   168660
168661   ctccccagca aggggacagc attgggtcag tgagctcaga catgtcctgt ctttgttttc   168720
168721   taggcttctg atttagtgaa aaataagtgc actcacgtgt agaattctcc ttgacctcca   168780
168781   gctgtctcca gattcctccc agctaggagg gattgcagca agcattttgc aaatgaggtg   168840
168841   gaaatagagc aggttttcaa aagtagggag ttgacaaaag gctggcttct gtatcctttt   168900
168901   agaaacctgg aaagccacca gaggaaaaag ctgcaggcac agttggtcca gatgctggcc   168960
168961   tcttccttca gctttctcca gtgcaccagc tccttgaaat gacctgctta accaattgcc   169020
169021   cctgcagcct cacagtgagc ccacagtaca gcctatggta gggttagagg ctggctttta   169080
169081   ttcatttgaa ctaggagaac aacttaattc tcttgcatgc tgtttcattc aaaaggtgaa   169140
169141   attaattata gaacattgta tgatgcttta ggaaccaacc atgtcagaaa atcagcttga   169200
169201   tgctaagaaa tcaatatgga tcactgggtt atgaatagtt aatataaagt gaaactgaaa   169260
169261   acctgtgctt taaagtattc cagcagtcat ttttaagcta tttgtgggtt gtatttaatc   169320
169321   tgtcatgcca tatttatagg aaagaccttc ctttgctgcc tctttaatgg tctactgaga   169380
169381   atataatgat attatattct gttgatttcc atctcagcat caaaaaatat ttactgaaca   169440
169441   ctagttctcc atgtatgctg ttatagaaaa tggaaaggtg ttttaaaacc atgtgatctg   169500
169501   aagtctgtct gggtggtact tattagaaat gcaagttact gcccttcgtt tccaaaccag   169560
169561   aatacctgat gtgggtctca gtgatctggt tgtttcattt tattttattt tgttttgtaa   169620
169621   actttccctg agattcgtaa gcatgtgaaa gattgagaac tactgattta aaggaaaaaa   169680
169681   tgtattatct gggcactttc cccatgtaag tgctgtggat ataagattta actaaatctt   169740
169741   ttattagcac agataaagtt ttaacaaaaa gaggtatctc actgtgatta tggtcagcag   169800
169801   acctggagaa atggtattct tacaaaagca gaattttgag tatttgcatt ctcaaaatgg   169860
169861   caagatcaca aactataatg aagcaaataa aaggagacaa aaaaacctgt attgccattt   169920
169921   gtcagccacc gttgctaatt gctaaatctg tttttaacac tacttttaat tcccccagaa   169980
169981   cttaagtgct tttttcttgg agcaaactgg catttgtttg ctggtgagtt gtatatagag   170040
170041   agaaaatggg attgctaatc cataagagtt tactgaacac tctctcagca ctgagagaaa   170100
170101   ataactgtgt tctaaacatt tgaaaaaaat acttatgtga ttttcttcta gtaaggagtt   170160
170161   tcacttttct aaatatatgc ctgagaagta tctcccaatc cccttcttga aaaatattga   170220
170221   taatgaaaac ctgtcctttt tcttttcttt tctttttttc tttttattta tttatttatt   170280
170281   tatttattat actttaagtt ttagggtaca tgtgcacatt gtgcaggtta gttacatatg   170340
170341   tatacgtgtg ccatgctggt gcgctgcacc cactaactcg tcatctagca ttaggtatat   170400
170401   ctcccaatgc tatccctccc ccctaccccc accccaccac agtccccaga gtgtgatatt   170460
170461   ccccttcctg tgtccatgtg atctcattgt tcaattcccg cctatgagtg agaatatgcg   170520
170521   gtgtttggtt ttctgttctt gcgatagttt actgagaatg atgatttcca atttcatcca   170580
170581   tgtccctaca aaggacatga actcatcatt ttttatggct gcatagtatt ccatggtgta   170640
170641   tatgtgccac attttcttaa tccagtctgt cattgttgga catttgggtt ggttccaagt   170700
170701   ctttgctatt gtgaataatg ccgcagtaaa catacgtgtg catgtgtctt tatagcagca   170760
170761   tgatttatag tcctctgggt atatacccag taatgggatg gctgggtcaa atggtatttc   170820
170821   tagttctaga tccctgagga atcgccacac tgacttccac aatggttgaa ctagtttaca   170880
170881   gtaccaccaa cagtgtaaaa gtgttcctat ttctccacat cctctccagc acctgttgtt   170940
170941   tcctgacttt ttagtgattg ccattctaac tggtgtgaga ttgtatctca ttgtggtttt   171000
171001   gatttgcatt tctctgatgg ccagtgatga tgagcatttt ttcatgtgtt ttttggatgc   171060
171061   ataaatgtct tcttttgaga agtgtctgtt catgtccttc ggccactttt tgatggggtt   171120
171121   gtttggtttt ttcttgtaaa tttgtttgag ttcattgtag attctggata ttagcccttt   171180
171181   gtcagatgag taggttgcga aaatttgctc ccattttgta ggttgcctgt tcactctgat   171240
171241   ggtagtttct tttgctgtgc agaagctctt tagtttaatt agatcccatt tgtccatttt   171300
171301   ggcttttgtt gccattgctt ttggtgtttt ggacatgaag tccttgccca tgcctatgtc   171360
171361   ctgaatggta atgcctaggt tttcttctag ggtttttatg gttttaggtc taacgtttaa   171420
171421   gtctttaatc catcttgaat tgatttttgt ataaggtgta aggaagggat ccagtttcag   171480
171481   ctttctacat atggctagcc agttttccca gcaccattta ttaaataggg aatcctttcc   171540
171541   ccattgctta tttttctcag gtttgtcaaa gatcagatag ttgtagatat gcggcgttat   171600
171601   ttctgagggc tctgttctgt tccattgatc tatatctctg ttttggtacc agtaccatgc   171660
171661   tgttgtggtg actgtagcct tgtagtatag tttgaagtca ggtagcgtga tgcctccagc   171720
171721   tttgttcttt tggcttagga ttgccttggc gatgcgggct cttttttggt tccatatgaa   171780
171781   ctttaaagta gttttttcca attctgtgaa gaaagtcatt ggtagcttga tggggatggc   171840
171841   attgaatctg taaattacct tgggcagtat ggccattttc acgatattga ttcttcctac   171900
171901   ccatgagcat ggaatgttct tccatttgtt tgtatcctct tttatttcct tgagcagtgg   171960
171961   tttgtagttc tccttgaaga ggtccttcac atcccttgta agttggattc ctaggtattt   172020
172021   tattctctgt gaagcaattg tgaatgggag ttcacttatg atttggctct ctgtttgtct   172080
172081   gttattggtg tataagaatg cttgtgattt ttatacattg attttgtatc ctgagacttt   172140
172141   gctgaagttg cttatcagct taaggagatt ttgggctgag acagtggggt tttctagata   172200
172201   tacaatcatg tcatctgcaa acagggacaa tttgacttcc tcttttccta attgaatacc   172260
172261   ctttatttcc ttctcctgcc taattgccct ggccagaact tccaacacta tgttgaatag   172320
172321   gagtggtgag agagggcatc cctgtcttgt gccagttttc aaagggaatg cttccagttt   172380
172381   ttgcccattc ggtatgatat tggctgtggg tttgtcatag atagctctta ttattttgaa   172440
172441   atacatccca tcaataccta atttattgag agtttttagc atgaagggtt gttgaatttt   172500
172501   gtcaaaggcc ttttcttcat ctattgagat aatcatgtgg tttttgtctt tggctctgtt   172560
172561   tatatgctgg attacattta ttgatttgcg tatattgaac cagccttgca tcccagggat   172620
172621   gaagcccact tgatcatggt gtataagctt tttgatgtgc tgctggattc gttttgccag   172680
172681   tattttattg aggatttttg catcaatgtt catcaaggat attggtctaa aattctcttt   172740
172741   tttggttgtg tctctgcccg gctttggtat cagaatgatg ctggcctcat aaaatgagtt   172800
172801   agggaggatt ccctcttttt ctcttgattg gaatagtttc agaaggaatg gtaccagttc   172860
172861   ctccttgtac ctctggtaga atttggctgt gaatccatct ggtcctggac tctttttggt   172920
172921   tggtaaacta ttgattattg ccacaatttc agctcccgtt attggtctgt tcagagattc   172980
172981   aacttcttcc tggtttagtc ttgggagagt gtatgtgtcg aggaatgtat ccatttcttc   173040
173041   tagattttct agtttatttg cgtagaggtg tttgtagtat tctctgatgg tagtttgtat   173100
173101   ttctgtggga tcggtggtga tatccccttt atcatttttt attgtgtcta tttgattcct   173160
173161   ctctcttttt ttctttatta gtcttgctag cggtctatca gttttgttga tcctttcaaa   173220
173221   aaaccagctc ctggattcat taattttttg aagggttttt tgtgtctcta tttccttcag   173280
173281   ttctgctctg attttagtta tttcttgcct tctgctagct tttgaatgtg tttgctcttg   173340
173341   cttttctagt tcttttaatt gtgatgttag ggtgtcaatt ttggatcttt cctgctttct   173400
173401   cttgtgggca tttagtgcta taaatttccc tctacacact gctttgagtg cgtcccagag   173460
173461   attctggtat gttgtgtctt tgttctcgtt ggtttcaaag aacatcttta tttctgcctt   173520
173521   catttcgtta tgtatccagt agtcattcag gagcaggttg ttcagtttcc atgtagttga   173580
173581   gcggttttga gtgagattct taatcctgag ttctagtttg atagcactgt ggtctgagag   173640
173641   atagtttgtt ataatgtctg ttcttttaca tttgctgagg agagctttac ttccaagtat   173700
173701   gtggtcaatt ttggaatagc tgtggtgtgg tgctgaaaaa aatgtatatt ctgttgattt   173760
173761   ggggtggaga gttctgtaga tgtcaattag gtccacctgg tgcagagctg agttcaattc   173820
173821   ctgggtatcc ttgttgactt tctgtctcgt tgatctgtct aatgttgaca gtggggtgtt   173880
173881   aaagtctccc attattaaag tgtgggagtc taagtctctt tgtaggtcac tcaggacttg   173940
173941   ctttatgaat ctgggtgctc ctgtattggg tgcatatata tttaggatag ttagctcttc   174000
174001   ttgttgaatt gatcccttta ccattatgta atggccttct ttgtctcttt tgatctttgt   174060
174061   tggtttaaag tctgttttat cagagactag gattgcaacc cctgcctttt tttgttttcc   174120
174121   atttgcctgg tagatcttcc tccatccttt tattttgagc ctatgtgtgt ctctgcacgt   174180
174181   gagatgggtt tcctgaatac agcacactga tgggtcttga ctctttatcc aatttgccag   174240
174241   tctgtgtctt ttaattggag catttggtcc atttacattt aaagttaata ttgttatgtg   174300
174301   tgaatttgat cctgtcatta tgatgttagc tggtgatttt gctcgttagt tgatgcagtt   174360
174361   tcttcctagc ctcgatggtc tttacatttt ggcatgattt tgcagcggct ggtaccggtt   174420
174421   gttcctttcc atgtttagcg cttccttcag gagctctttt agggcaggcc tggtggtgac   174480
174481   aaaatctctc agcatttgct tgtctgtaaa gtattttatt tctccttcac ttatgaagct   174540
174541   tagtttggct ggatatgaaa ttctgggttg aaaattcttt tctttaagaa tgttgaatat   174600
174601   tggcccccac tctcttctgg cttgtagggt ttctgctgag agatccactg ttagtctgat   174660
174661   gggcttccct ttgagggtaa cccgaccttt ctctctggct gcccttaaca ttttttcctt   174720
174721   catttcaacc ttggtgaatc tgacaattat gtgtcttgga gttgctcttc tcaaggagta   174780
174781   tctttgtggc gttctctgta tttcctgaat ctgaacgttg gcctgccttg ctagattggg   174840
174841   gaagttctcc tggataatat cctgcagagt gttttccaac ttggttccat tctccccatc   174900
174901   actttcaggt acaccaatca gacgtagatt tggtcttttc acatagtccc atacttcttg   174960
174961   gaggctttgc tcatttcttt ttattctttt tttctctaaa cttcccttct cgcttcattt   175020
175021   cattcatttc atcttccatc gctgataccc tttcttccag ttgatcgcat cggctcctga   175080
175081   ggcttctgca ttcttcacgt agttctcgag ccttggtttt cagctccatc agctccttta   175140
175141   agcacttctc tgtattggtt attctagtta tacattcttc taaatttttt tcaaagtttt   175200
175201   caacttcctt gcctttggtt tgaatgtcct cccgtagctc agagtaattt gatcgtctga   175260
175261   agccttcttc tctcagctcg tcaaagtcat tctccatcca gctttgttct gttgctggtg   175320
175321   aggaactgcg ttcctttgga ggaggagagg cgctctgcgt tttagagttt ccagtttttc   175380
175381   tgttctgttt tttccccatc tttgtggttt tatctacttt tggtctttga tgatggtaat   175440
175441   gtacagatgg gtttttggtg tggatgtcct ttctgtttgt tagttttcct tctaacagac   175500
175501   aggaccctca gctgcaggtc tgttggaata ccctgccgtg tgaggtgtca gtgtgcccct   175560
175561   gctggggggt gcctcccagt taggctgctc gggggtcagg ggtcagggac ccacttgagg   175620
175621   aggcagtctg cccgttctca gatctccagc tgcgtgctgg gagaaccact gctctcttca   175680
175681   aagctgtcag acagggacat ttaagtctgc agaggctact gctgcctttt gtttgtctgt   175740
175741   gccctgcccc cagaggtgga gcctacagag gcaggcaggc ctccttgagc tgtggtgggc   175800
175801   tccacccagt tcgagcttcc aggctgcttt gtttacctaa gcaagcccgg gcaatggcgg   175860
175861   gcgcccctcc ccgagcctcg ctgctgcctt gcagtttgat ctcagactgc tgtgctagca   175920
175921   atcagtgaga ctccgtgggc gtaggaccct ctgagccagg tgcaggatat aatctcgtgg   175980
175981   tgcgcggttt tttaagccgg tccgaaaagc gcaatattcg ggtgggagtg acccgatttt   176040
176041   ccaggtgtgt ccgtcacccc tttctttgac tcagaaaggg aactccctga ccccttgcac   176100
176101   ttcccaagtg aggaaatgcc tcgccctgct ttggctcgcg cacggtgcgc gcacccactg   176160
176161   acctgcgccc actgtctggc actccctagt gagatgaacc cagtacctca gatggaaatg   176220
176221   cagaaatcac ccgtcttctt ctgtgtcgct ctcgctggga gctgtagacc ggagctgttc   176280
176281   ctattcggcc atcttggctc ctcctccttt tctttttttt ttcttctttt tctttttttt   176340
176341   tagatggagt cttgctctgt tgcccaggct ggagtgcagt ggtgcgatct tggctcactg   176400
176401   caacctccgc ctcccaggct caagcaattc tcctgtctca gcctcccaag tagctgggac   176460
176461   tacaggtgca tgccaccatg cccatctaat ttttgtattt tttagtagag acggggtttt   176520
176521   gccatattgg ccaggctggt cttgaactcc tgacctcagg tgatccacct gcttcagcct   176580
176581   cccaaaatac tgggattaca ggcatgagcc accacacccg gcctgaagac cagttctgaa   176640
176641   aatccacagc ctactgatct gtctataggc aacagaatca ttcgagaaca gagtcacagt   176700
176701   agactcaggg agattgatgt tagcaagcac acagtgtaag ttggagggtt ttggctactt   176760
176761   taagtggtgt ggtgtacagc ttgaaatggc gtttatctct gctccatcct agaattgcag   176820
176821   taaaataata aaaagcacaa acactgacag aggaaacagc aacagatgag cacaacaaaa   176880
176881   tttggcaaca ccctagtggt aactggctgt gatggaggag ttagtgtgcc ccaggatttc   176940
176941   cagttctctt attttttcaa acatggagaa gactgcactt cctcatcctc tagaagttaa   177000
177001   gcgtggccag ggaaacgtga gccctgaagt tgcttccaag cgggagcagc taagacaatg   177060
177061   ctttcttccc cagtggaaat aaaccccaaa gccttatgtt aagggagcag cctcacaaga   177120
177121   tggctgtgcg cctgtcagca caggtctcct gaaaccacaa tgggtagggc ttcctgggac   177180
177181   atgtactctg agagaggaat caacctttat cattttaagc cacagagatt tttggggtgg   177240
177241   tttgttatca ccgcacagcc tggtccatcc tgactaacac actgatgagg tttctgtttt   177300
177301   ctctcttctg ccaagtgttt gtgaggatgt gtgcggtaga cgccccccaa caaaggccca   177360
177361   agaattagag acacagatac ctcaggtggc agaaatatga ggggtatggc tgaaaaagaa   177420
177421   gaggattatt tggaagcctg tcacaggaga cattaaactt cctgtgatgc cttctccaat   177480
177481   gcatgaagct aggcgactcc tcctccccgc agaagatggg aggcttctgt aaggaaaggg   177540
177541   tgaaccagag gagcactgaa actggggaca tggcaagagt tggaaatgga aacaaggtgc   177600
177601   cctggggaac acacggccca ctaagcagtg agacccggag aataccttac aactcttagt   177660
177661   tgtcaggctt agaatccaac ccactcagga tccctagtcc ccaacagatg agtgtattcc   177720
177721   tctctgaggt aacaggccca agagaaaata ctacagatac taatgtttgg gggtttccta   177780
177781   gtataccacc tggctttcca cctgatcacc ccatagtgac ggctcttgca tcataagtac   177840
177841   atggtcttcc aataggcttt ttggggattt actcttaaat atgagtgaac agccaaggat   177900
177901   catcagacat ttaaagaaca tctctaacat gaaagacaaa gacataaagc aaatggaaag   177960
177961   tcgcttggag aaatcaagac agcaaaattg aggaactctt caaaacagta aaacaagtat   178020
178021   ggcaaaaagg tggaaagtag taggaacaaa gataaaacag aaggggaaat tatgaaagac   178080
178081   catgtcctgg agccaaagaa cacatgaact tccagattaa aagagtctac tgggtaccta   178140
178141   tctagaataa tgaaatagaa aagactcaca gaagtttcag aacaggaggg agaaagagaa   178200
178201   gattttacag gcttcagaga aataaaaaca agaatgatca ggaaacacaa tgatgttgga   178260
178261   cttttcacaa gcaatactgg aaactgggag acttacagcc agtctatctt cagttcagtt   178320
178321   tgaaggtaca ataaaggtgt ttttagacaa gcatggtccc agaaaattta cctcatatgc   178380
178381   accctttctc aggaaactac cagaggattg ctcttcttgc atggtagcat aaaccaagaa   178440
178441   aaaagatgca agatccagga aacgggggac ccaacctggg aatgcagcag agagaatctc   178500
178501   caggtgacag gaaaggagat cccaggatca caaccatgca gaagtccaac caccaatccc   178560
178561   atgtggcctg ccgctcagag ggctccagtt aggcagtctc tagaaagagt ggaactgaga   178620
178621   gatttcctga taaatttgtg ccaccaggag ttttagatgg ttttaggaga gcttggcata   178680
178681   aattattgat cagtccatag aagactaagc aaacggaaaa acaattccat tatttacctc   178740
178741   agtaaaagca gttgttatat tggcaagaaa tgcaataata atatgcgttg tagctcagca   178800
178801   gggaagagta tagtcttcag aacacaagca ctgaatattg attaaccaga aattgtaata   178860
178861   ttgagaggat gagggtgcat gtaacatgaa agaggtaaat cttatagtag agccaggaaa   178920
178921   taatatctaa aattgaaaaa ccaaggtgag gcagtataaa catgctattt atgaatatgg   178980
178981   aaataaattc cagggaaaaa gattagaaga gcgggaccat ggcatgggag ggacagggaa   179040
179041   gacttcaatt tttgccataa actgcatgat atcgtttgac ttttaaaatt atattcatgt   179100
179101   atttctttgc tttaattgaa aaatatgcaa gagtaggaat cctttagaga tgactcactg   179160
179161   accaaaggaa ccatctcatt gttactgctt tcctggaaac acagagaaag gcaaacactt   179220
179221   ctgtacattt tgtgcacaat ttctaagaaa caactgcttt attaactatg ttatatggta   179280
179281   agatgagtgc actaagtttt taatttcctg cggtgtttgt gttaagcaca cacacttgca   179340
179341   tttggcttat gtgacacaca taagagtaaa gaaataaaaa gtaggtcaag gccggggctg   179400
179401   tactacttaa ggtgaagatc actaattggt aagtgaattt acaacttgac aatgaaaaat   179460
179461   ctgaagagtt caggagctgt gggcttgata gtgtgcttag tttggaaagc acagaacatt   179520
179521   tgtgggaagg atagcagcag gaatactaac tgcagtggga gtgatgcttg ctgaggtgaa   179580
179581   gtgtgatgcg ttcatttctc ctcaggtttg tatacttatg taggtaaatg gtctttactt   179640
179641   caaaaatgaa atgtttttga gatgtcttct tttaccaggg tgcatttaat ggcccattct   179700
179701   gcaacttaga atccacagta aagtgtcatt tctgtcagtg gagaataatg ctctaggaga   179760
179761   ctttagttgt caataacaac aacaaaatga gacgtttttc tatgaactgt gagaacctaa   179820
179821   tgcaaccgga gtaatttttt taaagattta atgattttac tggtacacct ttaaaatgaa   179880
179881   aaggcttcac cctgaaatcc catttgaaga acaaatgatt catttcaatc aaggaaaaaa   179940
179941   aaacaaaaag agatgggaga atgtttgctt tgatctcacc acctggattg gaagtattgc   180000
180001   ctccaattat tttagcttgt ctttagagtt tcacctgtcg gttcagctct aggcaagatg   180060
180061   tgttgcctgg caggtgtctc ccccactgac atcagaccat caccatctag aaatcaccag   180120
180121   agcaaaactt gtctggtgat ctgcacacca gaaggcacgt tttccagtta ctgtgtgttc   180180
180181   tgtggaataa aagaaactga tggagaagat tgatcttttt taaccctctg ggctccaatt   180240
180241   tttttcactt tgcctgaccc ctctcccaag aggaatcttt ctcaactttt tgatggattg   180300
180301   tctcaccaga cagtatatat gtgaaactgt gccaagaagt gatgggacaa acaacaggga   180360
180361   aataaatgga cgatttagct agagagaatt ttgttgtcag ttgctagtca gagttgcagc   180420
180421   tcataggcca cagttcgggt gtctgacatg cttgctgaat aagtgtatgc tcaataaact   180480
180481   gcccagtagt ctttagaaaa attgtgtcct ctgccccgac tatgcactct ttagagacaa   180540
180541   tctcactctg tgaccgaggc tagagtgcaa ggatacaatc ctagctcact gcagcctcac   180600
180601   actcctgggc tcaaggaatc ctcctgcctc aacctaccta ctagctaggg ctacaggtgc   180660
180661   ataccatcat gcccagctag tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg   180720
180721   tgtgtgtgtt ttgtagagac agagtcttgt tatgttgccc aggctggtct caaactcctg   180780
180781   gcctcaagca ttggcctctc aaagtgtcat attacaggca tgagccacca tgcccagcca   180840
180841   ctcatatttt ctgtgatacg tgtactgggg ccatattgga gaagaaggga aggtgctggg   180900
180901   agaggaacag atatatcata gataattgaa tttcatatgt aacccagttg tatcctggag   180960
180961   cccatgttgt cctgggagtt atgaaatgtg atttgagtac aaacatgatc atctttaaaa   181020
181021   tgaaaaatac ttccattaca agtgtaactg gcaacatgtt ctgagtccaa aaatgtagtt   181080
181081   tctcagtcca cttgttttga aacacagtct tcgctgactg ctttcttaag agcggcgata   181140
181141   agagaggagg atttctgttt agacacaggc cacttcactc ccctgaagag ttccacttgc   181200
181201   agtttttctc ctgttgtttc tcatattgag acaacagaca ttcagcttga catgcctagc   181260
181261   tgacctcttg gtcagaccct acccgtggga caccaaaaag tgagtaaaca agtctggtaa   181320
181321   tggattgaag gagaattgga gtcagtctga acattttggc cccagtttac ccggaaggaa   181380
181381   tagctgaaaa tagacttttt gtgacctggg agaattatga aatgcgattt ggctataaat   181440
181441   gtgatcatct ttaaaatgaa aaatgctaaa tgtctttatg cttctctgga ctggcctcta   181500
181501   ccccatgctt gtaatcatgc ggatctcgcc tctatccagg tcacattccg attagataaa   181560
181561   gtccgggctt cgctctttaa acatagattt caaggcccca gacttcttga ttagagcctc   181620
181621   tggaggttgg gtcttggcac gggtgttaat aagattcagt caaaattggt aagtgctagc   181680
181681   ttaagctgtg gaccagagtt taacactcaa ctctttagga tctcattttc cgcttttctt   181740
181741   gcgtgagtta acctgttgcc tctgtaattc actgtcggtg tctcatcgtt ctcctgtatc   181800
181801   tctctcagag caagtcacac agatgcgctg ctcagagtgt ccatcgtatg taaatatttg   181860
181861   gctcacagtc gatctgctgc agttaccttg agtttgtcac ctgctttcct cccagccttc   181920
181921   agtttcctca tcagtaaaat gagttaatca ggtttatgtc ccagggaagc tgtgagagaa   181980
181981   aatggttttg cagatatcga gtcctatatg gaaatgtgaa acaagaatca caagtttgtt   182040
182041   gtgccagtta catttggaag tcaaagctca cttaacattt ggggttggtt actggcgatc   182100
182101   tgaattaggg ggctggcctt tagtagccct tcctcaccct ctctaggcta gtgtttcctt   182160
182161   tctgctgtcc tcagcattca gatcccccac tgggctgccc atcctggtca ggcactcagg   182220
182221   cgaccctagt tctcagcttc caccttaagc agcattatac cgtcagcctt tccttccagg   182280
182281   gttggtctga ttaaatcaaa ctaaactgct aattagtgat aatggcaaca tgcaccgccc   182340
182341   ctccagataa catttacctt ttattggcat tctactcctg atttcagaga ccactggaga   182400
182401   aagtattttg aagcaggaaa ccatttcagc actaatgctt cttaatcaga aaccagccac   182460
182461   tctcctgctg agatggaggt attgtcaaaa tcctgagaag taagggcttg gtgtgaactc   182520
182521   ttgccctgat catgtgtact tttacatcca cttttttttt ttaatttcaa gaaaaatgtt   182580
182581   gcagtgaggg tgtaggagct tcatggcttc atctggggcc ttgattgcct tgatgttacc   182640
182641   ctctccctgc cctgaattca gcatgccacc gacatggatt tttttttttt ttggaccgtt   182700
182701   gctaggaaac tactgaccaa ggtcaagtgc acatgctaat tcattaagac ttgttagagc   182760
182761   ctcttatcct gtcgaccttg ctgttgtgtt gtcaagctta caagggcgag cgaaaagaac   182820
182821   tgtcttgctg ccaaaggatg ccattttttg tgaaggattc ttgttaaggt attctgaact   182880
182881   gagagatttc ctcttgctga ttacaccttg cagagttctg aacagacaaa atttttccag   182940
182941   gatccggtta gcaagggatg aagttgaaat gggatctgaa atcaagtaga cagaatttag   183000
183001   gattaatatg tgttcagttg gaaccctatt tccccaagtg gatcaattct tggctggaat   183060
183061   gtgatgtatt cctagggaag ggaagaaggg tggttctagg atagttagcc ccagtctgtc   183120
183121   tccatttgtg ctgttaagag gaagaaaact ccaggcatcc ttatctccga ttttccctta   183180
183181   cctgctgcag aagagtatac attccagtgt tggctctaaa accaactttg ttttcttata   183240
183241   tgatccagac tgtttagaaa aatggggctg gcataccctt taagtcaaca tcccagaagc   183300
183301   ttattcagaa gcataacctt agaaccaaag gacccgctgc tgggacagca gaaatggaac   183360
183361   ccagtgtgtt ttccaggcag acctcagaaa aggatgggaa acttcttaca caagcaaatg   183420
183421   gtatcagagg tataaatgtg ttctcaaccg tctgccatgc aaagtgatta agctgagctg   183480
183481   tcatagctgt ttctctgctg atacctttgt gtttcattga acactagcta cataaaggaa   183540
183541   taagaaatat ggcctcaaag ctatgctgtt ccttattttg ccagtgaact acagagagtt   183600
183601   tgtgactact gttctaggtc aaaagttgaa agtgcatctt acaatttatc atccactcat   183660
183661   tcaataaacg ttgttagatc cttctataga tcacgcactg tgcaagaccc cagggataca   183720
183721   gcaatgacag atagaggctc tgactgacac agacaggctc tgctggtgca gagtgtacaa   183780
183781   tctaagctag tcctttgtca agccccaagc gagaccttca agcctcctct gctcttaagc   183840
183841   ctttcatctg aatccttatt tagtgtctta attatctatt gctgtgtaac aaatttcccc   183900
183901   aaaatttagt ggcataaaac aaccttcctt gactatctca cagtttctct ccattagggt   183960
183961   ctcttggagg ctgccatcag ggggtcaggt ggcctgcagt catctcaagc tcacatgctt   184020
184021   gtggggcagg actcagcttc ccatgggcat tgatgctgag ggcctcagtt cccagttgac   184080
184081   tgttggccag aggtgtcctc agttctctgc tacatgggct gtctgacact tggcatcttg   184140
184141   cttcataaag tatgcaggat aagaaggtca tggagtctgg tagcaagatg gaagtcatgg   184200
184201   ttttttgtaa cccagtcaca gggtgatatc ctatcacctt tgctgtattt tattgcttag   184260
184261   agtaagtcac tcagccgtgc tccctcccca gggaggagat tacccaagag gctgaatacc   184320
184321   aggaggtgga gatgattggg agccatctga gaactctgcc ttccacattt ggtatctgtc   184380
184381   atcgttccat gccagcaaag agctactggg cttcaaattt agggcagagc agctgctggc   184440
184441   cttgtcctct cccactgacc ttgtcaacca ttccgaactc ctgggctgca tttgttttgt   184500
184501   tgtctggctg agatgaggca gatttgcaga tcccgaagtg accgatggac gatgaaacca   184560
184561   aagtggcgta aaagggaagg tgtgtgagag ctagcacaga gatggtgcag ggggctatgt   184620
184621   cagaaaaagc tgggactagg gcaggctgtg gaaatggaaa agaggaggtg ttgtcctgaa   184680
184681   gaaagagcag gtccatggtg gactgctcag aaggaggagt ttaactttat ccccaaggga   184740
184741   ctgccattgt caaaagaatt tgctgtaaag accctttcat aagttaaggc agagcttttc   184800
184801   aagcagtgtg ctgatgatac tctcggactt tggggatgga gagtgacctg ggccactggg   184860
184861   cacgttgtct tcaacccttg tgcagcctca tcgtggcctc caggtcccct ctgtgtggcc   184920
184921   cagtgtattg tacaaatatt aacatttccc tgtgtgccat ggtgcaaaat gtttgggaag   184980
184981   cacagagtta aggggtcttg gtggtgtagg ggagccgcac aggagagtgc aggccttgag   185040
185041   acaggctggc atctcagtgc ttggtttctc ccttgggtga ggcatgtgga tcctcctctt   185100
185101   catgcttcca tctcaaccgc ctttgtgctg ctgggggagt tttccatcgc aggtgttatc   185160
185161   cattattgat gagtcatgga gaagatggtg gtgaataatt aagtaggttt caggtgcaga   185220
185221   atgaacatga aagggaagaa agaataaaaa cagaagagcc agagaaagaa ttctaagttc   185280
185281   ttttgtacca ataagacact gggtagatgc tttctataac tttccagaag gcctggcagt   185340
185341   tttatttgag tctgactagt gattttaagt cttacgtgtg ctggtcattt ctgagtaata   185400
185401   actgaaaaag ttgcagcttt tcacagcagc agtgaacact ctaaacagct tcacccagcc   185460
185461   tgttctgagc agttcataaa tggaaaccag tgcaattttc aagagtgata atgggggaaa   185520
185521   tggctgcacc atgggctagg gagagttaaa tggtgaggaa tattcagtct ggactcttga   185580
185581   gaatcaacac cccaagattt tctctcttta aataattaat agacggaaga aagtgttttg   185640
185641   agagatgccc agtgctgtaa agtaggaaga gatacctcct gcagtgctca ccatttagaa   185700
185701   agggctttct agaatggtgg ctagcagcta tgggacttgc atcccactga ttcggattag   185760
185761   agtaggtgca atcggactgc caacaagagt ggtcagaaat gccagaacaa tgaggagaga   185820
185821   gagggcagtg cctgaggaca ccctctctct ggccccgttt cccactttgg cctgcagagc   185880
185881   ttgtccacag cacagcaaac tgtcaactag catgggagga tttgccagct gtggattgtt   185940
185941   cacaggccct ttgtgtctct ttttttctac cttttggtcc tatcatagca cattagccaa   186000
186001   tcaggtaggc tcacagagag acctgtcagc atgtctgata aagggtttga tgagagagaa   186060
186061   ggctaaagtc atctattcag atgagcgctt ttcatgcatc cacatccttc cccatcgcca   186120
186121   cagatcactg agaggctgat tagctctggg ggcgtctctc tgcagaggtc tctctgtctg   186180
186181   cctcctgcct tcagaaccac actgctgcct ctgtttccaa gagctcctcc atccagctta   186240
186241   gttctgccat gtttgtcttg acctttctct ggtctggtct gaaccagcat atatagtcca   186300
186301   gctcttgagc ccaatgtagg attatctgtt ggtttggttc aaaccgtatt ggccctggag   186360
186361   gcagcccttt tctgtgttgg tgtcgctggc ttgccatacc ccttattcag actgcagcat   186420
186421   gaggctgtct caggccctcg gtaaaggtga agagacttcc cgtgcctaga ggtgcggccc   186480
186481   ctagctggcc tcagtgtcct ccaggctcgc accacatgcc caggtgcatc ctgatgcagg   186540
186541   tcctgagaga gcctcttttc ccccaactcc cacccgttcc ttccacatga gctggatgct   186600
186601   ttttcacagg ttctataaac gtagcagagt ttggggtgtg tgaaagtttc tggtagcaat   186660
186661   tcagagccga gtttattttc tccagaaata gtaggtgctg ctgccagaag gggtaggcca   186720
186721   gccccttctc agaaacatca gctgctgatg cccagcagtg acgcatgact gcctggacca   186780
186781   ttcaggcagc gaggggttaa tgtgagggtc ggacaccctg ggaggtggtc acatctcctg   186840
186841   ttaccagttg catgattgac tcgggtatct aacaacactg gaaacaactc acacgagtac   186900
186901   tgaggtcagg acttagcctc ggctctcaag tggaggcact agagctggcc cagctgccca   186960
186961   aacagcaccc ggaaagatgg agaacttctg gatgtaccga tttgagtgtc acgaaggaga   187020
187021   ggtaggtgga tcctaggctt caaaatcaca tttgctgttt tgctttttat tttctttttc   187080
187081   tcatcctgtc aggttataag ttggtctctg catttccctt gacggtagga gttagtacag   187140
187141   caagaataga gagggggagt gtgcattacc ccagacagga ggcagtggaa tcaggtttgc   187200
187201   ctggggcttg gaagtccaag atggtaagga cagagcaaag gctgctcgac cactcagaaa   187260
187261   aggtgcttgg aaaggggttg tgctccttgc tttctccccg tcagcattgc attctgattc   187320
187321   tccacattct aataaatgag tcactttggg cagtgtacct ccaattccat gctctgtgtt   187380
187381   gtgttttgtg cttctgtgat gctaatgaaa atgagtggag attagtgcct tgcatgtaag   187440
187441   aactgctttg ctagtcagtg aggtaatgag tataatgtac ccttgtacag tgcctgacac   187500
187501   acatagtaag ccttctgtaa atggtcacta tgactgttct tagcaggtag tgtgctatta   187560
187561   cagcaaatct ccttgtgctc ttagctatat ctcttaatag gaattaaaag tggttttggt   187620
187621   ttttctctcc cacagagcta agggccagtg gtctgggaat gagtgtggga acaccatcaa   187680
187681   ggaatggatg gacttaaatg tggaaatgaa tgaaagactc catttttcca aattgtagcg   187740
187741   catttcattt aaatacagtg aggctgtttc aaagggggaa gagataacct gtgtttataa   187800
187801   gtcagtttta tcagataaga acttgtttca cccttacact ggtgtagtta attggttatt   187860
187861   tatttattta ttttttgcct ttgagaacat ggcttcagaa gctttttgat ggtgagaaat   187920
187921   gcattatttg tgtggcctcg gatgatgaca tcaccctctg ttggagcaga tcgctgctgt   187980
187981   gcaaggctct gggcttcgaa tgatccaggt cttcaaccta tagatttaac atgggtttaa   188040
188041   ccgacttggg gctgggaaca ggagggcttt gcctgtggga aaagagagaa caaaaatggt   188100
188101   tagaatattt tagctgatgg ttatctcaaa atgtttcatt ggtattactt gaatccatta   188160
188161   taaatatata tataaaacag ttcattaagc ccaggctatt atcattttaa tgacataatt   188220
188221   atgcccctac aatgccgtga taactttcta cttcaccaca ttaaagaaat acaaatgtgc   188280
188281   tttgataata tagtttaaat tgagactgaa taattatgga tttcttaacc agtttcgatt   188340
188341   cttagaagca cagacatgtc ttggggcaag aaaaaaaaac ttatcatata tttggggttt   188400
188401   ttaaaaacaa ttctaatgtg gaataaggtt aatctaaaac aacttggatc agtgagggaa   188460
188461   acaatgtaca ttggtgtgag aaaagaggta aagctggata aaccagtaag cgtaagtgca   188520
188521   aagctatttg aggacagtgg accttgagaa gtaatgctgc gtgtgttcag acccactctg   188580
188581   tatataaacc tattttttgc ttccttttcc tctgatacaa aatgggtgtc tatgcatgct   188640
188641   tccatttatt caacatattt attgaactcc tactatatat tttatggggt ctctgtatga   188700
188701   ggcacttgga gaggaaacgt aagctaatga taaatcctgc cttcgtggtg cttattaaaa   188760
188761   tattgtactt aaaatatgat tactgtcctg tagcattata tctttataaa atagaaggga   188820
188821   gacagtgagg caccttaaga atggtacaaa cacaatgcat gcagatagtt cttacaagag   188880
188881   gggctttcct ttcccttaag agatctaaga aggctgtatg aaaaaagtac tatttgaaat   188940
188941   ggggttggac tgctggagct tcctgtatgt gaggagttca gacaggagca taaacaaaga   189000
189001   cgctgagcag aaacgcaggt gatatgctgg gaacagaaag tagttcagtt tggattgaag   189060
189061   aaagagaata ggaagtagaa gagggaaaaa aatagtaaaa gaattaaggc caacccttgg   189120
189121   agtgccttaa gtgccaaggt agagtctaga atgtgttcta taagcaaaaa agaatgactg   189180
189181   aagatttttg aactgaggaa tgacttgttc ggggcttgtt aaacctgcat tttaaatgag   189240
189241   ggtaaatagg tgcttaatga caggtgtctg gtgaagaagt tcatgagctc ttggtgctgt   189300
189301   agtctcatgc agcatattgg ctgcttagtc acttaaagaa taaaaaccca acacctgatt   189360
189361   ctcaggttct ctgtgtcgtt ctacatacgt gaaattactg aataactgag tctcagatgg   189420
189421   atttggcaaa actctgtaat ttttaaagaa ttatgttctc ctgcccttca ttaccatgaa   189480
189481   tttctgttgc cgagtttcgt tggaggaaag aggccaacaa gtattggaac tcattaaagt   189540
189541   tggctagggc ttgctggggt atttcaccag gtgtcctaat cagcagtgtg ccaaggccgt   189600
189601   gtgtgaacta tgctataaat taacagtaga ggcatacgta tgccctgatt ctcttatgta   189660
189661   aatcaatcac tataatagca tcaccctcaa ctcttacatt tggaaatact gtcttggtcg   189720
189721   ggagatagtg gacatgccag aagttgcaca cagcagttgt atataccccc cagccttagc   189780
189781   cagtaatgag ctcttcttac caattagacc attaagagtg ttggagctta tgaattaatg   189840
189841   tagaatcttg gtttgatttt atagagcctt tttgcttttc aattttaccc gtgaataaaa   189900
189901   ttttaataag gaaggaaacg agatgaagaa aacatccccg tgggtgtttg ttgtccttgt   189960
189961   gagcactctc ccagagggct gaaataactt ttctaactgt tcagatcata aaaagacttg   190020
190021   aatgctttgc cggtgcccag gcactgaaag taccactagt gtgcattatc accagttaat   190080
190081   actcatggca acccgggagg tgggtgctag ctgtttcccc atttctcagg aagtatcaaa   190140
190141   gaggatggat gacgtgccca ggctcagagc catcagtggt agccagactc tgatctgcca   190200
190201   gacgctgggc cttaagcatt taataacctc cctatcctga aacataagtt accttgttag   190260
190261   gccacaatat aaaattaaaa acatttcaag gcactgggcg cagcagtggc tcatgcctgt   190320
190321   aatcccagca ctatgggagg ctgaggcagt tggatcactt gaggtcagga gttcgagacc   190380
190381   atcctggcca acatgatgaa accccatctc tactaaaaat acaaaaattg gctgggtgtg   190440
190441   gtggtggatg cctttaatcc cagctactcg ggaggctgag gcaggagaat cgcttgaacc   190500
190501   tgggaggcgg aggttgcagt gaactgagat cgcaccactg cactccagcc tcggcaacaa   190560
190561   agcaagactc catctcaaaa aaaaaaaaaa aaaattcaag ggataaatga aatgtaacta   190620
190621   tgtatgtaac tgtgttccct ggaattgcac tatacttttc aaaatggagc ctaatatagg   190680
190681   aaagcagata atggtggctt tgaggactaa acccattgtc ttaggagttg attgattttc   190740
190741   tttttttttt tttaaataat actttaagtt ctagggtaca tgtgcacaat gtgcaggttt   190800
190801   gttacatatg tatacatgcg ccacgttggt gtgctgcacc cattaactca tcatttacat   190860
190861   taggtatctc tcctaatgct atccctccac ctccccccac cccatgacag gccccagtgt   190920
190921   gtgatgttcc ccttcctatg tctaagtgtt ctctttgttc aattcccacc tatgagtgag   190980
190981   aacatgcggt gtttggtttt ttgtccttgc catagtttgc tgagaatgat ggtttccagc   191040
191041   ttcactcgtg tccctacaaa ggacatgaac tcatcctttt ttatggctgc atagtattcc   191100
191101   atggtgtgta tgtgccacat tttcttaatc cagtctatca ttgttggaca tttgggttgg   191160
191161   ttccaagtct ttgctattgt gaatagtgcc acaataaaca tacgtgtgca tgtgtcttta   191220
191221   tagcagcatg atttataatc gtttgggtat atacccagta atgggatggc tgggtcaaat   191280
191281   ggtatttcta gttctagatc cttgaggaat cgccacactg acttccacaa tggttgaact   191340
191341   aatttacagt cccaccaaca gtgtaagagt gttcctattt ctccacatcc tctctagcac   191400
191401   ctgttgtttc ctgacttttt agtgatcgcc attctaactg gtgtgagatg gtagctcatt   191460
191461   gtggttttga gttgcatttc tctgatggcc agtgatggtg agcatttttt catgtgtctt   191520
191521   ttggctacat aaatgtcttc ttttgagatg tgtctgttca tatcctttgc ccactttttg   191580
191581   atggggttgt ttgctttttt cttgtaaatt tgtttgagtt ctttgtagac tctggatatt   191640
191641   agccctttgt cagaggagtg gattgcaaaa attttctccc attctgtagg ttgcctgttc   191700
191701   actctgatgg tagtttcttt tgctgtgcag aagctcttta gtttaattag atcccatttg   191760
191761   tcaattttgg tttttgttgc cattgctttt ggtgttttag acatgaagta tttgcccatg   191820
191821   cctatgtcct gaatggtatt gcctaggtta tcttctaggg ctttttttta aaaattttat   191880
191881   tattattata ctttaagttt tagggtacat gtacacgatg tgcaggttag ttacatatgt   191940
191941   atacatgtgc catgctggtg tgctgcaccc attaattcat catttagcat taggtatatc   192000
192001   tcctaaagct atctctcccc tctcccccca ccccacaaca gtccccagag tgtgatgttc   192060
192061   cccttcctgt gtccatgtgt tctcattgtt caattcccac ctatgagtga gaatatgcgg   192120
192121   tgtttggttt tttgtccttg cgatagttta ctgagaatga tggtttccag tttcatccat   192180
192181   gtcctacaaa ggacatgaac tcatcatttt ttatggctgc atagtattcc atggtgtata   192240
192241   tgtgccacat tttctcaatc cagtctatca ttgatggaca tttgggttgg ttccaagtct   192300
192301   ttgctattgt gaatagtgct gcaataaaca tacgtgtgca tgtgtcttta tagcagcatg   192360
192361   atttatagtc ctttgggtat atacccagta atgggatggc aggatcaaat ggtatttcta   192420
192421   gttctagatc cctgaggaat cgccacactg acttccacaa gggttgaact agtttatagt   192480
192481   cccaccaaca gtgtaaaagt gttcctattt ctccacatcc tctctagcac ctgttgtttc   192540
192541   ctgacttttt aatgattgcc attctaactg gtgtgagatg gtatctcatt gtggttttga   192600
192601   tttgcatttc tctgatggcc agtgatggtg agcatttttt catgtgtttt ttggctgcat   192660
192661   aaatgtcttc atttgagaag tgtctgttca tgtccttcgc ccactttttg atggggttgt   192720
192721   ttgctttttt cttgtaaatt tgtttgagtt cattgtagat tctgaatatt agccctttgt   192780
192781   cagatgagta ggttgggaaa attttctccc atttttgtag gttgccttct tctagggttt   192840
192841   ttatggtttt aggtctaaca tttaagtctt taatccatct tgaattaatt tttgtataag   192900
192901   gtgtaagaaa gggatccagt ttcaggtttc tacatatggc tagccagttt tcagcaccat   192960
192961   ttattaaata gggaatcctt tccccattgc ttgtttttgt caggtttgtc aaagatcaga   193020
193021   tggttgtaga tgtgtggtat tatttctgag ggctctgttc tgttccattg gtctatatct   193080
193081   ctgttttggt accagtacca tgctgttttg gttactgtag ccttgtagtg tagtttgaat   193140
193141   tcaggtagtg tgatgcctcc agctttgtcc ttttggctta ggattatctt ggcaatgcgg   193200
193201   gcttttctgg ttccatatga actttaaagt agttttttcc aattctgtga agaaagtcat   193260
193261   tggtagcttg atggggttgg cattgaatct ataaattacc ttgggcagta tggccatttt   193320
193321   catgatattg attcttccta tccatcagca tggaatgttc ttccatttgt ttgtgtcctc   193380
193381   ttttatttca ttgagcagtg gtttgtagtt ctccttgaag aggtctttca catcccttgt   193440
193441   aagttggatt cctaggtatt gtattctctt tgaagcaatt gtgaatggga gttcactcat   193500
193501   gatttggctc tctgtttgtt attggtgtat aagaatgctt gtgatttttg cacattgatt   193560
193561   ttgtatcctg agactttgct gaagttgatt attaacaagc tttattccag agcctttcaa   193620
193621   atcccaagca ctgtgacagg acatgattct gtgtctcttc cactagaagg gtttctggcc   193680
193681   cagccagtgt aggtggcctc tccacccctt gcccgtcttg gcagccatca tgccacactt   193740
193741   cggccactgg agcggaggtg ctctaaggaa tccctgcata tgtgtacctt caaaaagctg   193800
193801   ctgaacattc attcatttga aatgatgacc accattctca aagtatgggt aagaagtgat   193860
193861   tcagttagaa ctttaccttg aaagcaatac taaaaaatat aaatataacc ttagtttact   193920
193921   ctttgactat caacatctag gttgtagttc caactgtaca cgaattctta gaacagagaa   193980
193981   gtagtactga ttttatatga catagtattg atcttagtta tatttttttt tcaaaaaaag   194040
194041   tcagtgaatc acacaaaata accttcaaat cacatgtgac ttttgtagca tgttcagaaa   194100
194101   gggtcatctc aatcatgaag agaaacattt cattaaaaat atttaaggac tgactcagtt   194160
194161   ttcttaagag cctttcttaa ttatttgata ttcctgtcat tctctttgga agcacctcta   194220
194221   atgttaccac tctttccatt catcactcct tctctaacca gtgcaacccc gccagtttct   194280
194281   ccattgtcag cagctggttt gagaaagact ccaactttcc cctcttcaac tttatgcagt   194340
194341   tctactatcc atctatttat ttttgcaata tttgcacctc tgcactttat ttgctattat   194400
194401   ttgtttttgt tttgtttttg ccttgtaatg ccagatggtc ccaacagtca acagaagacc   194460
194461   agttgacaaa gatgtggacc agataagtag atgctagtgt ttggggtgga ggactgttca   194520
194521   ggtaggcact aatgttgtgt cttagtctgt tttcttttaa ttctggaggc tgggaagtcc   194580
194581   aagttggagg ggctgcttct ggtaagggtt ttcttgctag tggggaatcc gcagtgcagg   194640
194641   acatcacctg tcaagggggt tcacgaggga cagccaaact gacttgtaaa acagctccac   194700
194701   tctcacgata actaacccgt tccctcaata acccattaat ccatcaatcc ttgaatgcat   194760
194761   caatccattc atgagggtag agctctcatg acccagtcac ctcccaaaag ttctgcctct   194820
194821   caacactgct gcagtgggga ccaagtttct aacacaagaa ttctagggaa cacactcaaa   194880
194881   cttagcacat tacaagtagt cagctcattt gtgactttct gtgacattaa aacttttgtt   194940
194941   ttcctgcagc aactgagaca gtgaccactg tttacagaag tcaccctgta tttgtaactt   195000
195001   ataggtttgt ctcccctgaa agaccaggca tttttggggg gaggcaggga tctgggttta   195060
195061   tttggacact gtcagcattt cagtattgaa tgaatggccc acatagaact cactttttgt   195120
195121   gtgtctcttg actagaattt ctccaaaact ttgtcaggat ccttgaattc ctctccacat   195180
195181   catggccctg ctctctgaga tcctgcctca gtcctcaggc ctttctagaa tagaatgttg   195240
195241   ttcatcatct atttggaagg aggcaggaag cctttacctc cagctttggg ggattcttat   195300
195301   tatcatccta tccacttttc ctacttgtaa aagtttcttt ctgcagatct ccaaggggcg   195360
195361   agagtggtaa ctcaatctct cactccttta gatcttttgg ttcaactcag gaaatagttc   195420
195421   tgaatgccag tattaggctt cttcaatgag gggagcaggc cagtgactca caaaaaagaa   195480
195481   aaaaaaaaga aaagaagaaa aaaaaaatat ctactcccgg ggcagagagt aggagctgag   195540
195541   ctgtggctgt tggtaacacc ctgtgctatc ctccatgggg ctccagctgc tagtcccagc   195600
195601   ccggctccgc agcctcattt ctcacctgcc agagctgtgc tgttcctcct ccctgcctgt   195660
195661   gtttccagta tcttcctctg ctttcctgtc ccatactact ctgtgaagac cacatggtgt   195720
195721   tcagggttca gctgaagcac cacctccccc acaaagcatt gcctgatgca cacccctccc   195780
195781   ctcctgcaga actgaccact acctctgtgt ccccactgta cagaacaaca tcctggccac   195840
195841   ctgctgggga cctgcttttc catatctgcc tcctcccatt ctctgaaaac aggtctcctt   195900
195901   cctctttgtt tcttggccca gtgttaggaa cacagatagg cactgagatg tctgtcgaag   195960
195961   gaacaaataa ataataatga cttgtggtgg tgcttctctt cccttcaaac agcctgaaag   196020
196021   ttccaggagc tatttgtatg tctccccgct accacgagaa gtgctgtctt tgcccctaag   196080
196081   agagatgttc agtcagaatt aaaatgaggc cgggggcagt ggttcatgcc tgtaatccca   196140
196141   gcactttggg aggccaaggc gggcggatca cttgaggtca ggagtttgag actagcctgg   196200
196201   ccaacacgat gaaaccccat ctctaccaaa aatacaaaaa ttagctgggt gtggtggtgt   196260
196261   gcacctctag tcccagctac ttgggaggct gaggcaggag aatcacttga acccaggagg   196320
196321   cagaggttgc agtgagccaa gatcgcacca ctgcactcca gcctgggcaa aaagagtgaa   196380
196381   actctgtctc aaaaaaaaaa aagaattaaa atgaatgatc agctttgcct tgggatactt   196440
196441   ttatatcctt tacccacttc tggctccatt gccaatggac aggatgatac atttcttgtc   196500
196501   tgggatttag gaacctggtc ttgaggctga aagctttgct ttgtggaatc ccaaagctgt   196560
196561   ggtggtaaaa cttagatggt agctgtagag aatctgctag aacattttct gcagaagatg   196620
196621   agttgttagc ttaaggagac cttgtaatta tgtagaactg ggagttgttg gtgagtcatc   196680
196681   tctgcgcact gtgtcctaga tagacgtccg ggttcagccc ttacctttgt gaactcctga   196740
196741   ccctgcattt gcatcctacc ctcacaagca catgtctcat ttgcttaaaa ttggatatcc   196800
196801   atccagtagc ccagaaggcg tgagtctcca gacagagata tatgtgacaa taattttact   196860
196861   ttttctatca catttcattg cctaaatttt gcctccaaat tattctttga aagttaatag   196920
196921   tattatgtaa tttctgtttt tttcctccat ttttaagagt atatcaaggt ggaagttgga   196980
196981   cgtaatggac aaaggtcttg taaagcagac atttgagatg agttaaacac taacaccatt   197040
197041   gtttaggctt cacgcggcca tgtctgtttt gaagctgttt gtccaccctt gacatttagg   197100
197101   caatggtgtg gagattttta ggcttccatt agacagggtc ctctctcatt tggggacagc   197160
197161   tttctgcatc aagagtgtcc ttggagccca ggtgacagtc atcaaaggca aagactattt   197220
197221   ctcgaattca aaatgcaaat tgaggccagc cacagtggct cacacctgta accccagtgt   197280
197281   ttttggaggc tgaggcagga ggattgcttg agcccaggag ttcaagacct gcctgggcaa   197340
197341   catagtgaga ccctgtctct acaaaaaaaa aaaaagtttt tcagtttaaa aaaactgcat   197400
197401   gttgaatatt ctacacacaa cactagaggg atgctgtgtc agaaaagggc ctaccattga   197460
197461   ccactgaaaa atgaagaaag cattgggtgc atctgtaaca tatctgcttc ctatgcaagc   197520
197521   tggaaaacat tgtaaagctg aataaactga agccatttat tcagtaaaca tttattgagt   197580
197581   gcctactgtt tacaagaccc aaggcgaggc agttggagga tgaacatgaa caagacaagg   197640
197641   tccctatctc ctgagagctc ttgggggaga aggggcataa cgtgaacaga tgattacaca   197700
197701   gcatggcacg tggctgtgga gaaaaggaat gtactgtgaa tagggtctgc ggaagcttca   197760
197761   gcaagatgag tgcttttgag ctgaacattg aatgtaggaa agaatgaggg tgaactttct   197820
197821   aagtggaggt cattaattgc acatgcaaat aggaggaaac tcgaatgagc tcaagcatgt   197880
197881   gccaaaggca agagcacccg gggtctgcag ggaagtggtc cctgatgagg ttggtgtggg   197940
197941   tccagccaga gcctctgcaa gggcagtgcc cacagcaggc tcatttgtgc ctcctccccc   198000
198001   tgttccatat gggtactcag cagcagtcac ctcactttac tgtggggtcc gggttccctc   198060
198061   ttccatgccc ctgctctctg tataacctgt cttcttacat catcctaaga tcatcaggtc   198120
198121   cccataatgt tgtaaagaat ttatttttag aagatttaga gcaattgaga aataggaaat   198180
198181   gtgagactct ctggaggatt gtttttaatg aaggtgtgat acagccctca aaccatgcaa   198240
198241   ttaaagaaaa tccagctgca ccagtttccc tgggggccag acccttaaaa tctttgtgac   198300
198301   agaaaattac ttgggggaaa aaatagaatc gtacatatcc aaagaagctc ttcagattgg   198360
198361   ggaaatttaa aggcattaaa ttctcatgaa gactttacta cattaatttg gagtcagcca   198420
198421   gagagctaaa tcagcaagta cccaccagct ctctttggtg ccaaataaaa gttgtgtgtg   198480
198481   tttcttcttg aaggcatgtg gggctacttt attgcagcca ggggctgtgg ggtctggggt   198540
198541   tctttatgcc agctgttacc ctgggcctgc cctcttggct tccccacaga gtgtctgatg   198600
198601   tctgcatgtg aatgtttaag gggtttgttc gttgtcctga cctccctgcc tagaatcagg   198660
198661   tgtatgggat cacaagaaac aaattcaagc ctcacagcat taggctggga tcatacaact   198720
198721   tcttcatctg aattaaaatg aatttcactg cattatcttt ctgttcattt gtggcccttt   198780
198781   atattttcca taattcagac tttttggaaa agattttttt gtttgtttgt ttcacactat   198840
198841   gctcaccaag ctcccccttg tctatcagcg tgccccctca gccccaacac cagcaccatt   198900
198901   gctgtgtgca atattatccc tttccatgaa aatattttgc tgatgtctct gtgcatcagt   198960
198961   ttcccccaag ggggctggtc ccgagagatc agacatgggt tcaagcaagc aatagggtta   199020
199021   ttttgcttcc tttgctcagg acttacctcc ccacgcatcc ccacacttcc tgagagaata   199080
199081   catctctgtt tagtttttct ctgtgtttta tgccttttgt caaacattgc caacagactg   199140
199141   tgaagcagcg cagccttcct ctcagaggac cattgctgtg gaattctttt tttttttttt   199200
199201   tgtttcgttt ttttgttttt ttgacttaat ttttttttta ttatacttta agttttaggg   199260
199261   tacatgtgca cattgtgcag gttagttaca tatgtataca tgtgccatgc tggtgcgctg   199320
199321   cacccactaa ctcggcatct agcattaggt atatctccca atgctatccc tcccccctcc   199380
199381   ccccacccca caacagtccc cagagtgtga tattcccctt cctgtgtcca tgcgatctca   199440
199441   ttgttcaatt cccacctatg agtgagaata tgcggtgttt tttgttcttg cgatagttta   199500
199501   ctgagaatga tgatttccaa tttcatccat gtccctacaa aggacatgaa ctcatcattt   199560
199561   tttatggctg catagtattc catggtgtat atgtgccaca ttttcttaat ccagtatatc   199620
199621   atttgttgga catttgggtt ggttccaagt ctttgctatt gcgactaatg ccgcaataaa   199680
199681   catacgtgtg catgtgtctt tatagcagca tgatttatag tcctttgggt atatacccag   199740
199741   taatgggatg gctgggtcaa atggtatttc tagttctaga tccctgagga atcgccacac   199800
199801   tgacttccac aagggttgaa ctagtttaca gtcccaccaa cagtgtaaaa gtgttcctgt   199860
199861   ttctccacat cctctccagc acccattgtt tcctgacttt ttaatgattg ccattctaac   199920
199921   tggtgtgaga tggtatctca ttgtggtttt gatttgcatt tctctgatgg ccagtgatga   199980
199981   tgagcatttt ttcatgtgtt ttttggctgc ataaatgtct tcttttgaga agtgtctatt   200040
200041   catgtccttt gcccactttt tgatgaggtt gtttgttttt ttcttgtaaa tttgtttgag   200100
200101   ttcattgtag attctgaata ttagcccttt gtcagatgag taggttgcaa aaattttctc   200160
200161   ccatttttgt aggttgcctg ttcactctga tggtagtttc ttttgctgtg cagaagctct   200220
200221   ttagtttaat tagatcccat ttgtccattt tggcttttgt tgccattgct tttggtgttt   200280
200281   tggacatgaa gtccttgccc atgcctatgt cctgaatggt aatgcctagg ttttcttcta   200340
200341   gggtttttat ggttttaggt ctaacgttta agtctttaat ccatcttgaa ttgatttttg   200400
200401   tataaggtgt aaggaaggga tccagtttca gctttctaca tatggctagc cagttttccc   200460
200461   agcactattt attaaatagg gaatcctttc cccattgctt gcttttctca ggtttgtcaa   200520
200521   agatcagata gttgtagaca tgcggcgtta tttctgaggg ctctgttctg ttccattgat   200580
200581   ctatatctct gttttggtac cagtaccatg ctgttgtggt tactgtagcc ttgtagtata   200640
200641   gtttgaagtc aggtattgtg atgcctccag ctttgttctt ttggcttagg attgccttgg   200700
200701   cgatgcgggc tcttttttgg ttccatatga actttaaagt agttttttcc aattctgtga   200760
200761   agaaagtcat tggtagcttg atggggatgg cattgaatct gtaaattacc ttgggcagta   200820
200821   tgaccatttt cacgatattg attcttccta cccatgagca tggaatgttc ttccatttgt   200880
200881   ttgtatcctc ttttatttcc ttgagcagtg gtttgtagtt ctccttgaag aggtccttca   200940
200941   tatcccttgt aagttggatt cctaggtatt gtattctctt tgaagcaatt gtgaatggga   201000
201001   gttcgctcat gatttggctg tttgtctgtt gttggtgtat aagaatgctt gtgatttttg   201060
201061   cacattgatt ttgtatcctg agactttgct gaagttgctt atcagcttaa ggagattttg   201120
201121   ggctgagaca gtggggtttt ctagatatac aatcatgtca tctgcaaaca gggacaattt   201180
201181   gacttcctgt tttcctaatt gaataccctt tatttccttc tcctgcctaa ttgccctggc   201240
201241   cagaacttcc aacactatgt tgaataggag tggtgagaga gggcatccct gtcttgtgcc   201300
201301   agttttcaaa gggaatgctt ccagtttttg cccattcggt atgatattgg ctgtgggttt   201360
201361   gtcatagata gctcttatta ttttgaaata catcccatca atacctaatt tattgagagt   201420
201421   ttttagcatg aagggttgtt gaattttgtc aaaggccttt tctgcatcta ttgagataat   201480
201481   catgtggttt ttgtctttgg ctctgtttat atgctggatt acatttattg atttgcgtat   201540
201541   attgaaccag ccttgcatcc cagggatgaa gcccacttga tcatggtgga taagcttttt   201600
201601   gatgtgctgc tggattcgtt ttgccagtat tttattgagg atttttgcat caatgttcat   201660
201661   caaggatatt ggtctaaaat tctctttttt ggttgtgtct ctgcccggct ttggtatcag   201720
201721   aatgatgctg gcctcataaa atgagttagg gaggattccc tctttttctc ttgattggaa   201780
201781   tagtttcaga aggaatggta ccagttcctc cttgtacctc tggtagaatt tggctgtgaa   201840
201841   tccatctggt cctggactct ttttggttgg taaactattg attattgcca caatttcagc   201900
201901   tcccgttatt ggtctgttca gagattcaac ttcttcctgg tttagtcttg ggagagtgta   201960
201961   tgtgtcgagg aatgtatcca tttcttctag attttctagt ttatttgcgt agaggtgttt   202020
202021   gtagtattct ctgatggtag tttgtatttc tgtgggatcg gtggtgatat cccctttatc   202080
202081   attttttatt gtgtctattt gattcctctc tctttttttc tttattagtc ttgctagtgg   202140
202141   tctatcagtt ttgttgatcc tttcaaaaaa ccagctcctg gattcattaa ttttttgaag   202200
202201   ggttttttgt gtctctattt ccttcagttc tgctctgatt ttagttattt cttgccttct   202260
202261   gctagctttt gaatgtgttt gctcttgctt ttctagttct tttaattgtg atgttaggga   202320
202321   gtcaattttg gatctttcct gctttctctt gtgggcattt agtgctataa atttccctct   202380
202381   acacactgct ttgagtgcgt cccagagatt ctggtatgtt gtgtctttgt tctcgttggt   202440
202441   ttcaaagaac atctttattt ctgccttcat ttcgttatgt atccagtagt cattcaggag   202500
202501   caggttgttc agtttccatg tagttgagcg gttttgagtg agattcttaa tcctgagttc   202560
202561   tagtttgata gcactgtggt ctgagagata gtttgttata atgtctgttc ttttacattt   202620
202621   gctgaggaga gctttacttc caagtatgtg gtcaattttg gaatagctgt ggtgtggtgc   202680
202681   tgaaaaaaat gtatattctg ttgatttggg gtggagagtt ctgtagatgt caattaggtc   202740
202741   cacctggtgc agagctgagt tcaattcctg ggtatccttg ttgactttct gtctcgttga   202800
202801   tctgtctaat gttgacagtg gggtgttaaa gtctcccatt attaaagtgt gggagtctaa   202860
202861   gtctctttgt aggtcactca ggacttgctt tatgaatctg ggtgctcctg tattgggtgc   202920
202921   atatatattt aggatagtta gctcttcttg ttgaattgat ccctttacca ttatgtaatg   202980
202981   gccttctttg tctcttttga tctttgttgg tttaaagtct gttttatcag agactaggat   203040
203041   tgcaacccct gccttttttt gttttccatt tgcctggtag atcttcctcc atccttttat   203100
203101   tttgagccta tgtgtgtctc tgcacgtgag atgggtttcc tgaatacagc acactgatgg   203160
203161   gtcttgactc tttatccaat ttgccagtct gtgtctttta attggagcat ttggtccatt   203220
203221   tacatttaaa gttaatattg ttatgtgtga atttgatcct gtcattatga tgttagctgg   203280
203281   tgattttgct cgttagttga tgcagtttct tcctagcctc gatggtcttt acattttggc   203340
203341   atgattttgc agcggctggt accggttgtt cctttccatg tttagcgctt ccttcaggag   203400
203401   ctcttttagg gcaggcctgg tggtgacaaa atctctcagc atttgcttgt ctgtaaagta   203460
203461   ttttatttct ccttcactta tgaagcttag tttggctgga tatgaaattc tgggttgaaa   203520
203521   attcttttct ttaagaatgt tgaatattgg cccccactct cttctggctt gtagggtttc   203580
203581   tgctgagaga tccactgtta gtctgatggg cttccctttg agggtaaccc gacctttctc   203640
203641   tctggctgcc cttaacattt tttccttcat ttcaaccttg gtgaatctga caattatgtg   203700
203701   tcttggagtt gctcttctca aggagtatct ttgtggcgtt ctctgtattt cctgaatctg   203760
203761   aacgttggcc tgccttgcta gattggggaa gttctcctgg ataatatcct gcagagtgtt   203820
203821   ttccaacttg gttccattct ccccatcact ttcaggtaca ccaatcagac gtagatttgg   203880
203881   tcttttcaca tagtcccata cttcttggag gctttgctca tttcttttta ttcttttttt   203940
203941   ctctaaactt cccttctcgc ttcatttcat tcatttcatc ttccatcgct gatacccttt   204000
204001   cttccagttg atcgcatcgg ctcctgaggc ttctgcattc ttcacgtagt tctcgagcct   204060
204061   tggttttcag ctccatcagc tcctttaagc acttctctgt attggttatt ctagttatac   204120
204121   attcttctaa atttttttca aagttttcaa cttccttgcc tttggtttga atgtcctccc   204180
204181   gtagctcaga gtaatttgat cgtctgaagc cttcttctct cagctcgtca aagtcattct   204240
204241   ccatccagct ttgttctgtt gctggtgagg aactgcgttc ctttggagga ggagaggcgc   204300
204301   tctgcgtttt agagtttcca gtttttctgt tctgtttttt ccccatcttt gtggttttat   204360
204361   ctacttttgg tctttgatga tggtaatgta cagatgggtt tttggtgtgg atgtcctttc   204420
204421   tgtttgttag ttttccttct aacagacagg accctcagct gcaggtctgt tggaataccc   204480
204481   tgccgtgtga ggtgtcagtg tgcccctgct ggggggtgcc tcccagttag gctgctcggg   204540
204541   ggtcaggggt cagggaccca cttgaggagg cagtctgccc gttctcagat ctccagctgc   204600
204601   gtgctgggag aaccactgct ctcttcaaag ctgtcagaca gggacattta agtctgcaga   204660
204661   ggctactgct gccttttgtt tgtctgtgcc ctgcccccag aggtggagcc tacagaggca   204720
204721   ggcaggcctc cttgagctgt ggtgggctcc acccagttcg agcttccagg ctgctttgtt   204780
204781   tacctaagca agcccgggca atggcgggcg cccctccccg agcctcgctg ctgccttgca   204840
204841   gtttgatctc agactgctgt gctagcaatc agtgagactc cgtgggcgta ggaccctctg   204900
204901   agccaggtgc aggatataat ctcgtggtgc gcggtttttt aagccggtcc gaaaagcgca   204960
204961   atattcgggt gggagtgacc cgattttcca ggtgcgtccg tcaccccttt ctttgactca   205020
205021   gaaagggaac tccctgaccc cttgcacttc ccaagtgagg aaatgcctcg ccctgcttcg   205080
205081   gctggcgcac ggtgcgcgca cccactgacc tgcgcccact gtctggcact ccctagtgag   205140
205141   atgaacccag tacctcagat ggaaatgcag aaatcaccca tcttctgtgt cgctcacgct   205200
205201   gggagctgta gactggagct gttcctattc ggccatcttg gctccgccgc cccctgctgt   205260
205261   ggaattctta agcatctctg tggctcacct gaggattcct ttcatctccc aagatttcag   205320
205321   aagcacacaa caatgtttgg ctataggctg gggagtgttt tccgggtctg tatcagtccc   205380
205381   atccctgtgc ttgcttgttt tatttgccca tccattcaga agatgtttat ggagcacctt   205440
205441   ctgtgtacac tgacctggga gcttcctata cacgtctagc agggcctgcc tgcacaggga   205500
205501   gctggggtcc catcagccca ggcaatacca cacccaacca ggccattctc cctgagccta   205560
205561   tttttctaag ccttattttc cgatacaccg tttgacaaag gatttttgaa ctgttctaag   205620
205621   agcatccagg gtagtgtttg gatgttaaaa tgctgaaatg tctctgaatt ttcaatagcc   205680
205681   tgtagactaa atcagacaaa atatttgaaa tctgaattga ctaggaaaat acaggtggta   205740
205741   tggtttctag ccatcaaaat caggcccagc tacctcttta aaaatgtgtg ttttaatttt   205800
205801   tactttttca tttggggcag gcaattttat aagacattcg gtaccctaaa tatttggctt   205860
205861   catcagtaag aaaaaaatgt tttaaacatg tttgtgtaat atccttagct caattcattt   205920
205921   aggatttttt aatttcaacc ttttctgtat tttctttcaa catttggcct aaggggaaaa   205980
205981   acggcccata gctatgaaag ctcctttgaa agcatggcag gacttgaaaa agaaagcttg   206040
206041   aaaaccacaa gtgttttatg tacagttggc agctcctttt taagaggttt tctccccact   206100
206101   gcagtgtctg ttcgattgtg ttctgctttg cttctctctc ccggcccctt tcccccagcc   206160
206161   aagtgtctgc cgagtctctc aagttctcac tgtgtttcct cttgctgtgt tcTAGTCTCC   206220
206221   GTCTCCTGGC AGCTCCTCCC CCTTGGGTGC AGAGTCATCA AGCACATCTC TTCACCCCAG   206280
206281   TGACCCTGTG GAAGCGTCCA CTAATAaaga ggtagggtgc tgttttgtta ccaaagccat   206340
206341   tgggccattt tgctttactc taatactgtt ctgtgcttcc taatacagca tcctacagcg   206400
206401   ctcctgaccc acattaccct ggtgagaaca atcctgattt ctcctctcca gtgtgcagtt   206460
206461   cacctgttaa agccatgtca tccagtttga tagccactgg ctgcaggtgc ctaattaatg   206520
206521   aataaaatga aaagtttatt tcctcaagca cagtagccac atttcaagtg ctcggacagg   206580
206581   gtggattaca gagcatttgc atcactgcag gaaattctgt tgaacagcac ttgacctcag   206640
206641   acaccaaaaa ctcgacgtac agcatctttc ctcctggcgt tacatgcctg ctgatgccat   206700
206701   gggcttgcag ttgctgtgtg ctttgggaaa tgtgttagtt tcttaaatac cctttatttc   206760
206761   aggcccaaat gagatatctt tcgtaagaat agagtggcca tacattccca gtttacctag   206820
206821   ggtgtggttc cagttcacac ctgttgtcca ggcagcccat cttatgagcg cccttctctc   206880
206881   ttgctggtgc agtgccgcct gcgagaactt tccacggtgc tggaaatgtt ccacttctgc   206940
206941   tctgtccact atggtagtca ttagcctcat gtgcctgtca aaccctggaa atgtggccag   207000
207001   tgtaactgag gaactgaagt tttcatttta tcccatttta attaacttaa atagccacgt   207060
207061   gtggctgcag actgccagac agtgcagctc taaagtatcc cttttggaca acaaattctg   207120
207121   tggtcgcctt gcttatgtgg agcatttcag tgagaagatg ctgctttctc ccattgaggt   207180
207181   gtctgggtct gagaaagggc agccccagag gggagacact gccttccccc gtacccaggg   207240
207241   tccttttaca cctagtgaac tgccacccac acctgctaat gagccaacat caggtaaatg   207300
207301   ttggtctgcg ccataatctg tgtgtgggct cagctcactc taaatatagc tgctctctca   207360
207361   tcaacactga ggagatgtgt taaagaggta aaccacatga tgaacgatgg tttccttttc   207420
207421   cctcattttg ctgataattt tatgttaaat gcaatgaaaa agaaatctct gtttaaactg   207480
207481   agtggcagat cgcttttaaa gggagtctta gttaaaattt acccttaagg cacccttgaa   207540
207541   taccatatat ttgccattaa atatttacac aaaggaaaag tattttttat taatctgttc   207600
207601   atattaaacc aaacaaacaa acatagacct tctctgaaat gacaccaaca ttagaattta   207660
207661   gactagaaat atactttggt ctcctctggt cttgagcctc agacacttgg ccattgggag   207720
207721   cacaagtgac aagggcacag tttctgctgt tcccaccgtt ccacagtttg cttcattctt   207780
207781   atatcacatg gttgggtgag aacaaatagt aagaagaaaa gaaggacagg tgccctgatg   207840
207841   ataacagtca tgagcactat cgtttcttga gcattgacaa tgttccagga actgggctga   207900
207901   gaaaaatcac agatagtgtc tcatttaatt cttaaaataa ttctgtgagg taggtatcac   207960
207961   tgtcctcatt tgctggttga aaaagctaag aggttgaata acttacctga gattgtagag   208020
208021   ctcacaagtg gtcagccagg attcaaatcc agaactcatg ggaacccgtg ctcttaactg   208080
208081   ccaagatctg ccactgctgg agtagaaagt gtttgcaggt cacagactac atggacaagg   208140
208141   taccttgtct gtcattgttc cagttgtcca attgtgcctc caagttctgc acgagtcgat   208200
208201   ttgtgtgacc cccaaaccca aaccccaaag atcttagcct ttagcttttt aaatgcaact   208260
208261   ttatttattt attcttgaaa gttaaggatc aactgatgtt catctcagtc cacatgtgaa   208320
208321   ataaagggct aaccagacat ctaaatattc agcatttgat tatgcattag atataataag   208380
208381   gcaaatttgt tagtttctca gttcctacaa gacttggctc atgtttctat atatccttag   208440
208441   aaatgatgat gaaaatccta tttgtgtgta ataattagag attctttcat ttcacaaaac   208500
208501   tctttttaaa aaaatttact accccagaga ctaagaaagc tagtcatgag ctcatgcata   208560
208561   gagaataagt gaatgtacca aatgccctct gttgcagctt tttttttaaa gatggtaaac   208620
208621   tttattttgc caaattattt ttttcaaact tatctttttt ttaatttttt taattatact   208680
208681   tcaagtttta gggtacatgt gcacaacatg caggttagtt acatacgtat acatgtgcca   208740
208741   tgttggtgta gctcttaata aaactgcagc ttttagagct atagaccaaa gtaattcttt   208800
208801   tgtagcttct gctaaaatct ggacactgtc tagcattcag aaaagtatca aaatagagca   208860
208861   agaaaatgtg aattgacttc ttagatatac ctggaggcta agcaattctg attaaacaaa   208920
208921   ctctcattac cccaggctat agttacttgg gacaagggta gggaaatggt tgggaaataa   208980
208981   taacttaaaa gttttaggcc cctatgaaga tgctagcttc catctgcata ccatgaagtt   209040
209041   atgagggttt ttttcttttc tttaaaccat cctgaattag acagatttgg ctgttggctc   209100
209101   tcaactgggc ctatcttctc acttaggtaa gtggaaaata aaattaacgt aaagcactgc   209160
209161   tgaaactgga gttctctttc cccctatcca catatcctgg cttttatttg gtgtgcattt   209220
209221   tctcataaat gcattactag ccagtaactt ttcattcctg atgcactaga aacccaccca   209280
209281   ctttggtgtg cagaaccatt tcatcccagt gagcacacat gcagcaggtt tactgaaaag   209340
209341   ctgccctgta caatgtatta ttgtgtgatt agtgttgaat tgtcattatc ctgaattgag   209400
209401   ctggagtctt acaactaggt ttcttcaact gccccaattt ttcacaaaac aattaaaact   209460
209461   actattttta gactgttgtc caagtattaa ccaagttatc atccctttgc cattcccatc   209520
209521   ctccaaggaa agagcactgt gtcaagtgct aggttaggga gttgctcccc atgacatccc   209580
209581   aacactcacc cagggcgctt tcctcatcca gcctgccagg caccccagag tcttccctct   209640
209641   atgcaggtca gcctatccaa cagctattca gtgccagata tctttcctct taaagtcatg   209700
209701   catttaaata atcacctaag aaccgggtag gttctcagca atggaattct tggccatgca   209760
209761   aaccttacct tctgcccatt ttagggactt gtctttaaca ctagctctcc actctcctgt   209820
209821   gatgcttgta tcaccctggt ccagacacac tagctacaaa ttctactact ggtggaagca   209880
209881   ggggtgaatt tttttctctt atctcagtca gtgttacatc taggacatct gcttctgaaa   209940
209941   ggaacgtatg gtgagttttg ctcctctgat agcaggcagt taagctgcca tctagtcagg   210000
210001   ctctaaaagg tgtctagctc atcatctctg cttccaacag tgctgtgaga acgctgacct   210060
210061   ttgctctgag gtgcaaaaga aattccaggg tttttaattt actcctttgt tgtgttctta   210120
210121   ttcagataac acacaataat gatttatata atggagtttt tcaactaaaa taaatcagta   210180
210181   ggagatgaag agatttttaa aaactctagc acacattttt agcacagtga gagatcactg   210240
210241   tggcaaagag taaaataaat ttctctgaga gaattcttaa tttcagctat aatcatagca   210300
210301   ttggtgcttt cactaatcag tttttcacat ggaaatgcag atccttaaga atacaaattg   210360
210361   tgcccttttt attgttgtta gagacttgtc tgtgggattg ttttttagtt ggcaaatacc   210420
210421   tctctgattg tgaaatgtaa gatttctaga ttatctaaaa tatgaatgga ctattctggg   210480
210481   ttttaggtaa cctttactaa taaatgcatg tttatctgca ctttactttc tctaactaaa   210540
210541   aatgatcaat aattggtaac tgccactgat tatgtattta tttttcatgt tgcatggatg   210600
210601   attgtgttaa ttcatatttc attatgcttt gctctttttg aaacctcttt gtctttatTA   210660
210661   CAGTCAAGAA AAAGCTTGGC TTCATTCCCA ACCTACgttg aaggtaagag ctgaaaagaa   210720
210721   aatactgagc actgagtcat tcatgaatct tttagcattg gggcatatga agcactgaga   210780
210781   tataagacaa tggaagggaa gaaaggccac aaagtcactt attcacaatg ttagcagtct   210840
210841   taggatctta gactcaaaga atgatagctg ggagcctctc agaaatcctc ctcacgtctt   210900
210901   tgctcattat gtggatgagg actctgaaat tggagtcgaa gctgtgggct ttacccagtg   210960
210961   tcatgcagct tagcagtggt cacactggat ccaaaaccca agtctcctta ttctgtctct   211020
211021   gtgcacttca tacattcaaa aagaaaaatt caagtgggaa tgaacattaa ctaaggcaga   211080
211081   aattttggtc ttttttaata agaaaaacct tcccagcaat tttcatctat tacgtggatg   211140
211141   agctagtaat agtaacagtt actgcatgct tactctgcca ggttctgttc taagcacctc   211200
211201   ccatgtaata actaattgaa tcctcacttc aatcctgtga agtgagtttt attattatcc   211260
211261   ccatgttata atgagacaac tgaggcatca agagggtaac ttgcccaaga tcccacagtt   211320
211321   ggcagtgcag acccaggcta tgaattggca ggctggcacc atacttctct ctggaaaccg   211380
211381   gtgtctttgt ggggctgcca cacatggttg tgcaggttac tcactgcaca agggcaccta   211440
211441   ctctaaggcc aggtggggcc aaagttccgc caagctctgc actccagctg gagactgtac   211500
211501   catccaaatg gggcaccaaa tcaggcatca tttctcattc acaaagaggc actcactctc   211560
211561   tggctagagg tgatgctgag ggtccacctg ggtgcatcgc catttccttg aaggaggctt   211620
211621   ttctggaggc cagagaacgc ccagacatct ctctgagggt gtgtctggac tttggatcct   211680
211681   gtgcgtaaac agtcattgtg ttccactgcc tgggaaaggg ttaccagggc tcataaacct   211740
211741   tcatgaaccc ttgggctcaa agcccaggac aagctcacag ttttggttta gttacttagg   211800
211801   tttctctctt gaatcatcgt aaattatttg catcattttt gtgaggccct gaaattctgt   211860
211861   gagagcattc tgggaagttt tctgaagttt gaaagctccc gtcttcatat tcatccccca   211920
211921   ggcctaggga tttttcaggc tcagcattag cctgagtatg aggatgtcac atgtgtgctc   211980
211981   cctcatccac agagcaatcc gaaggcagca ctaaagggaa accatgttcc gaaaggccaa   212040
212041   aagaaaacct gcaattctct gacataggat cattaagggt ttaatttttt ttaactttgt   212100
212101   aagaatatac tatccctgag ctcaaagtga acttatgaaa ttggggcttt tatttttctg   212160
212161   ggtgtgatgc gatgacagtg atattcaatt atattcaatt tcctgaaagg ataaatgaca   212220
212221   taagaccata tctcaaaagg tgtttaggtc tgatatttgt gtgtcttgga tgcttggcat   212280
212281   ttctacagtc atttaaatat aatttggatt gcttttaaac atatccccat acccacactt   212340
212341   actgtagtca aaaagggacc ttctcagtga atagcgccaa atcagagaat atatgatgtt   212400
212401   agaagtcccg tagagaaggt agttaatttt tgttttcttt taacattgat ttttaaaaaa   212460
212461   tagatggaag acttttaaaa gttcatatcc cagatgagat cgttcttctt catatctggt   212520
212521   tggcaataat gattatgttt ccataacact ataaatgcat caccaggaac ttatcataga   212580
212581   agaactgaca atcttttact ttatataaag tgtaatgtgg attcagacct gttcatatat   212640
212641   tattttgtat gcttccctgc tatacaactg aaactgtata tcatatatag cccgaatcca   212700
212701   tctcacatct ataaaagatt cagagcgggc ccctgtggct gttgagtaga gtgtgaatta   212760
212761   ctggtgtgga gtggaggcag atttgtctgt gtaccactca cagtgttagc ttcaaagtct   212820
212821   tgcttataaa aatggagaat aagacaaata acaggcttcc ttatttaatt actacataga   212880
212881   tgctttgtga aagcctttcc taaaacactt ttaatttctc tgtttcaagc accaccttag   212940
212941   ttttagaaaa atgagtagat tattttacat ctttactctg ataagtagtt cagcacagga   213000
213001   agcagctgtg taaactcaag atgagcttga tgtttaagga taaaaataaa aagcatttca   213060
213061   gattagcctt ccaagaggaa aaagcaaatt gtttccatta caagttacct aatttaagac   213120
213121   cctgaggttt taacagtggg ttaaaatgta tattttagtc tctgcagatg taccagtcaa   213180
213181   gtcaaataaa atacacaagg ctaggcatgg tggttcatgc ctgtaatctc agcactttgg   213240
213241   gaggctgagg cgggcaaatt gcttgagccc aggagtccaa gaccagcctg ggcaacatgg   213300
213301   caaaacccca tctctacaaa aactacaaaa attagttggg catggtagtg cctgtagttt   213360
213361   cagccacttg ggaggctgag gtgggaggat cccttgaacc tgggaggcag aggttgcagt   213420
213421   gagccgagat cacaccactg tactccagcc ttagcgagag agtgagaccc tgtctcaaaa   213480
213481   aaaaaaaaga aagaaaataa aatacgtatg tttcaattgc agattaaaat gcctttttaa   213540
213541   gtagactgtt atacagttat atattaatca cagacacgtt ttaatttcga gttagggttt   213600
213601   acaagtaatt gtggttagaa acaggtgccc ccaattaaaa tatttaaaac aggtttgact   213660
213661   taaaaggctg gtaaaataga acagaaaatt tgattttcct tggaatctgt ctatgtgtgg   213720
213721   gcacaggcca agaacattat aacctgtaag tgaacaagat tgacagcatg ggactgtggc   213780
213781   tttgaggtca cattatctgt cttgcacaat tgaggtcaga agccattaca ggaatccaga   213840
213841   cattctgaaa cagatatcct atttttctga tctataaatt tgtttcttcc attatggatt   213900
213901   aaatggagga agagatatga atgggggggg gcaagtaata ggaattgctg taaaaagctt   213960
213961   ttctaaaaag acagccatct agttacttaa gcatttatcc agcaaatatc tagttgatac   214020
214021   cacctgggtg acagtaagac aagagagtca gaggtgaatg tcacatggtc cttgtcccct   214080
214081   aagagctcac agtctaacag gagaaacagt atcctttatt gctgaatttt atgttccatg   214140
214141   tttaagtaaa tatttgcatc actttccata gtaaatggtt ttagagaagc aaaatatttt   214200
214201   agaaactgtg ccttctattt gaaaatgagg tgtgggtgca gatagacaca gagagatgcc   214260
214261   tcagaccagc aggttggctc tgcctcacct gtgccagcag tgaggcatgg gagaggggag   214320
214321   atgtgccatt gagggggttg gcaggcccca ccccaggatg gcttcctcac tgtggctcta   214380
214381   tgtGTTACAG TTCCGGGACC CTGCGACCCC GAAGACTTGA TCGATGGAAT CATTTTTGCC   214440
214441   GCCAATTACC TTGGCTCCAC TCAGCTGCTC TCAGACAAAA CTCCTTCCAA AAACGTGCGC   214500
214501   ATGATGCAGG CCCAGGAAGC CGTAAGCagg atcaaggtga ggacatctgg gtgctccaac   214560
214561   agggacaggg ggctggtgta ggcactggag cagtctacaa cactggccac aactccacat   214620
214621   atagtttaga ggagagtggt ttgagatgac atcacacagg cagtgcttat ccatgtgcct   214680
214681   gctaacaaaa caaaaatttc caaaatctac tggagtcttt atatacaaac atgatctatt   214740
214741   taggttgtta taaatggcca gtcttgagaa gaagtgctca tgatcacaac ctttgaaaag   214800
214801   ttggtgtaat gaggaaggat gccgttttga gtattatgtc tcaagtgcaa gacatgtacc   214860
214861   actggatttc cactgacagc tggaggtcag tggcaaacat tcatgttaca gagttggttt   214920
214921   aaactaggtg gcattgcttt tgaaccagcc catcctgttc aagctagatt gaacttgctt   214980
214981   gcttcaagga aaatgaaccc tttgatcaaa tctaacctgg ctagtctaag gtcagtgcaa   215040
215041   ggctaatcca gtttaaacta gtttgagcca atcataacat gtttgaatct cattaatcaa   215100
215101   gacataaaag gaacgagcct gtttgatcca ggaggaacca ctcttatctg gtttaagtca   215160
215161   ttcacaacta gtttgaacca tccagaactg gtttattccc atgaataaat gcagcaacac   215220
215221   agagctctag aatctccacc acgataccaa aactacctag aatcatgggc aaaccaggac   215280
215281   tccaggaaca cttaaggtgt gtttatgtca tccacatgcc attgtgccac cagcacctgg   215340
215341   aaccactggg cagcctcccc gagccttgag gccactgtca cctagagccc tagggacagc   215400
215401   atcatggtag aagtccagga ccaggtattt ccagcaagtt ggaataggtt agaacttgta   215460
215461   agagtctgtt ttatccagtt tcaactggtc aaaatggatt cttccctcaa ggagccattc   215520
215521   catatttcat accttctctc tcacacactc ccaggttgca ccctggtgtt tgtgtggtaa   215580
215581   cgtggaagga gaaagaggga caggtagacc gcagtaactg agaatccttg atctcgcaat   215640
215641   caaagaaaaa attattcctt gagcacttag gcatgaagag ctgtgcaggg tcttggcagg   215700
215701   gaggaaaaac agtagctgat aaagtgagat ccttgttctc aagctcagca gtatgaatga   215760
215761   gggaatgaca aagcaagcca gggagtgtgt ggggtgtgcc caaggagagg acagtgtcag   215820
215821   aggccgagtg ccaccagagt gcaggggaag cctgcagatg cgaacacctc tgaccactgc   215880
215881   cttctgcctg agaggtagaa aggaacagta agtgaccaac aattccaaga ggtgcttgca   215940
215941   gaggagaggc agttggtttg ggcctcatgc ccaagctgat tcttacgtta gtcacgtgtc   216000
216001   cagactctgc catgtggtga atagctcata ccatcaccaa caccgtaaat atgatgcgcc   216060
216061   tgaaccctca gctgtccagt tatcctgcag ttcccaggat gctgtgtgaa tggccccacg   216120
216121   tccctctcat ggcttcctcc tcaggctgct cactgccgct cctgctgctg ggcctctgtg   216180
216181   tgtcacccac tgatctgacc acctctctgt acttggagaa aatgcttctc ccccaagctc   216240
216241   agagctggcc cttctcttaa ctcctcctag gacagtaaag cccatgccgt aacttttgac   216300
216301   atgactacga tgtttttata aaccagggag gagtgatttg caactgcctc aagagtgact   216360
216361   gttgtcacaa ccctgctagg ccagacctag tgtcaggatt actgacagga ccttttagtt   216420
216421   ccttccgtgt gtcagggatc cactcagcca cttcatctgg ggcacacaaa ccttgcctgt   216480
216481   gcctcagagg ccctgctgcc ataaggccca tttctgtggt gtttgtcttc ttctaaaatt   216540
216541   agcctctccc agaatgatgg acagtgggaa ggtccagttc ttttagggga agccccaccc   216600
216601   cctacccaaa gagatgtgtc ttgccccatg gctcccaaca ggacaactcc gtggagacag   216660
216661   tctgaccttc ataccttttg ggactttgag actaaacaat gctacggata gaacatcacc   216720
216721   atgttcttgg ggagctgccc atccaagctt ggcctagttc cctttcactg tcttcctgtt   216780
216781   tccacgaagt agtgacattg tgccagcaag cctccccaag gtcttctcca tcttaattta   216840
216841   gttgtcttcc aggcacagca ttcaaaacaa caacccacaa acctctcaga gagagcaagc   216900
216901   tgcttctcag gcaaagtcac gtcctatttt gtataaagca gagaacttta aatcaaagag   216960
216961   acatagagac atagttctga ctccacgtgc cccatgggta ccagatatgc cacctgggct   217020
217021   tccaggtgaa tggtgctgtt agcttcccca ggtttggtgg aagcacaaaa gcctggtgtg   217080
217081   cctcacttgg ggtctctgat agacagggac tgccttcata agatgtgttt ggaaatgagt   217140
217141   gggggcacct ctgcttgtca ccatgactgg gggcattttc tgggccagag ccaggtgtgc   217200
217201   tcaagaccct ataacatcca gggcagagcc acaaaacaaa gattttatct ctaccaaaat   217260
217261   gccaaagagc ccctatcaag gaatgctacc cagagcccgt tcaggcgtat cttccagaat   217320
217321   aaagcagcag tctgccccca aaggagtact gaagacttct gaggttgaaa actgcacgtt   217380
217381   gccttgaggt tagttttttc taggttctat ccatcaaggc ttcaaacatt ttaaggttca   217440
217441   ggtttcattt gggacacctt gtttattagc cctctgatag ctttggactc ctacagacag   217500
217501   aacatttatg cctttccagt ccccttatgg cacttaggta gtgctgagat ggccttacag   217560
217561   ggaaaaagcg ggcacggggc acatcacttg aacgtaaagc aatgttcggg gtacacagca   217620
217621   tccctgtacc aaagctcgtc agtgccaatt atattgtgaa ttacattttc ttatttccaa   217680
217681   agtggtgtcc tatagagttg ttattccttc tttaaagtcc agctgcctca taagaaatca   217740
217741   gagattttac ttcaaagctt ccaaaggatt ggtatcccga agttccacag ttcatttgaa   217800
217801   tcaaaaatta gatggctctg ttgatcagaa caaccaagat agaggctttc tgattataaa   217860
217861   tacattttag acctgcctag agcagaatag gcatttggaa aacatagatt tatttttaca   217920
217921   agcaaattac tctggcgtga ggaattcatt atagagtggt aaaattaaat ggttacattt   217980
217981   catttataac ttataagtat cattttacaa tgtgcatcta tgcattggaa ggaactgttg   218040
218041   cctgtcatta aatattttct gtttcatgtt ccttttacat ccattaaaat gcttatcaga   218100
218101   ttggttgacg ttatatccag ctagaagcct tttccaagtg taaatggaga tgcctgttta   218160
218161   agtcagcact ctccaaaaag tgactgtgtc agggagcgta cacggacttc atcaatgcaa   218220
218221   agggaagctg ggggcaaaga gtgctgatcc tgagcaggct gggctgggct caagtggaag   218280
218281   gagcttgcac caggtgccca catgtgcttg ggagacactg ctctgtaagg aagatggtgc   218340
218341   cacgctgttt cctaaagaga gactgacctt tcaggacaag ttattctagg ccaccttgac   218400
218401   agaaaggacg tagagcacag caaagctgca gactttatag cgtccgtcca ggaaggaagg   218460
218461   agaaagaaaa gctctgtgga tttattttgc aatccattta gcaatgtcct taaccccaat   218520
218521   ctgattagta atttctggct tggcactttc acctaaacaa aggtgggggt agtttcctcc   218580
218581   tttgttttct gattcctcct tcttccctca ctccctgcag ggacccccgt tttgtccctc   218640
218641   tcttcctctg cctacattgt ttgtttgacc agatggatgt gactggatgt gaatgagaac   218700
218701   tgctcaccac gcgccctgtt attcgtggtg ctttatctct gaacagacgc tgaccttgaa   218760
218761   gcttaggttt ccatttcaaa gtagtcttta atttctcttc catttgtcga ttgtggtgtc   218820
218821   cgccactcat gtagtaccaa ctgtatacta aaattgaaca ttgcttattg gatttggact   218880
218881   tggggttttg aaaattactg ttttcttaat ttaacaaaaa atttacaaga ttcctttgcc   218940
218941   acatggagag agaatttgga gctgcggttt ggccaggtat tttctactta atgtgaaaag   219000
219001   aaacaaagga atttggcccc aaatgccaac tgttgctgtg cagactcctg tgataggccc   219060
219061   tttaggaata aatttaacca atacacagtt cttgagcttg agaaacttgc agtaaaaaca   219120
219121   agccaaaaag aatgttaggt aacaaaaata caaggtaagc tgagggctct gaaatttaaa   219180
219181   ggcttttcca tctaccacaa tttaagagat gacatatctg agcacaatag cagaattaga   219240
219241   agacatctgt cattaaacat ttttttgttt tgttttggtc tttggtccct ccctaatgtg   219300
219301   ttcattctgc ctttgttggt catcattttt gagaagtaat atccttccag agagccccca   219360
219361   tataccttag gggattgcat tagagccctg gttctcaaag catgatccct ggaccagtag   219420
219421   catcagcatt gcctacaaac ttcttagaag tacaggtttt caggcccaac cccaaaccta   219480
219481   ctgagtcaga aactcagaag gtggcaccca ggagtctgtg ttttaacaaa ccctccagga   219540
219541   gattctgctc tgcaccagcg tttgggaacc actgccttag agaaaggtgg acccgccagt   219600
219601   gtgtgaagca tctttcctcc cactgtgccc tgtagcattc tagtcaggct aagtgcttgt   219660
219661   cattaataga gttccactgg caaataagct caagaaaata gacctccttt tcggacattt   219720
219721   gctacaggtg tcttcctctt caaggctctg agaagtcctg cactaagaag atttcattca   219780
219781   ctttaactag cagctcccat acttatttga gcacagaata cattgttacc atgtgataga   219840
219841   tacctgtcat tggtagtatt ctctggaaca tgttttggga gaaacttcta gagagagctt   219900
219901   tgtcctatgt gctgtcagtc tttaatgtgc cgtagataga aacacatctc tcccctaaca   219960
219961   acgtgggact catgcctacc cctttctaga gaaagccaga ctggaagcca gcacaatgag   220020
220021   ctcatttgtc ttccttgttc tccactgcat ctccaccttg ccttccactc tcattcccac   220080
220081   ttcattctct gctcttcaac cagaagatag ggtggcctgc tgagccctac ctgaaccaca   220140
220141   gagactgctt catgtccatc cacccagagt gtggtgtttg tgtctccatt cttcctgtat   220200
220201   ttgtgaagct aatgcaatta gattagatta caaatggtgt ataggtatct tgtggtccat   220260
220261   gcattttggc aagctgcatt cattatcaaa tattcatata ttcatcttaa ctagcctgtc   220320
220321   ccaaagatca gatttttttc attcttttat gattttctca aaattatgat ttcattgtag   220380
220381   aagtaaaatg tctatcatta tagctttgcc taagttgtag catttcccag cttagttgaa   220440
220441   gaaatctatg atcagtaaag tattaggccc ttcacatgca ttatctcaat ctcatttact   220500
220501   cctcaaaatg gatggggtag agaacattgt gaggtaggtg ttgttaaccc catggtatag   220560
220561   acaaatggag aagtttacag atgacatgct tgccccagtt gcacaactag gggtttacaa   220620
220621   tggagtgaga ttgccagagt ttgaatctct attctgccac ttcacagctg tgtgacctgg   220680
220681   ggcaagttaa ttagcctctc tgtgccacat ttccctcttc tgaaaaatga ggataacata   220740
220741   atataggcag aaatgacaac atctacttaa acctcgtgtt tcatgggatt gatcatggct   220800
220801   taccatctag cagggtagta gctcacaggg gtgttgtaag cttttacact gatttatgtg   220860
220861   aaatactttg aaggattctg gcacatagca agttctcagt aaatgtcagt ggggagagaa   220920
220921   aagatagaac agtcaggagc atccctggca cgactaatct agagtgtgtt aacagcggca   220980
220981   gaaactcagt acacattgtg gatggagtaa gggggtgggg ggtgctgcag tttgtccttt   221040
221041   gcactacacc ccgccacgtg gtaaaccatg atcaatccca tgaaacacga gggtttaaat   221100
221101   agatgttgtc attcctggct ttaaaatgca tgctggcctt atgtttctct tggacccctt   221160
221161   tctgctaccc taatttctca ttctggctcc aactctccca tcttctgtga tgttatattt   221220
221221   aaattttaaa ttataatttg ttgcagggta cttggatatc atgagtgatt taaagatggt   221280
221281   attactctaa atccacagaa tatttttaac ttcataaaaa ctgtttcggg ccaggcacag   221340
221341   tggctcacgc ctgtactccc agcactatgg gaggccaagg cgggtggatg acctgaggtc   221400
221401   aggagtttga aatcagcctg gtcaacatgg tgaaaccccg tcgctactga aaaatacaaa   221460
221461   aattagctgg gtgtggtggc acatgcctgt aatcccagct gctcaggagg ctgaggcacg   221520
221521   agaattgctt gaacctggga ggcggaggtt gcagtaagct gagttggcac cactgcactc   221580
221581   tagcctgggt gatagagcga gactctgtct caaaaaaaaa aagtttcaga atacctttca   221640
221641   tgaaactcag tttgcctttt ggatcctctt cctcaacacc agtcccagaa aaaaaaaaaa   221700
221701   aagaatttgg gtactccagt gatggtggaa cctatttcct tttgaaagag ttatttcaaa   221760
221761   tcggttccct agagttgaag aattttgacc aacagctgtt agggtttggg atccaaagta   221820
221821   atggaaattc ctatattact gccatatcat ttcaggagaa gtaaaaaaca aacattaaag   221880
221881   atctcccagc tgtcagttat gcagattata actgatgcca gtccgaacat ccctggccag   221940
221941   actctggggt tccacacggg aatcctcgtg gtgtggcatg gcataacatc agcatagggt   222000
222001   cacttctcag atgcagaact attcccactg taatgtgcag cagtcaggat gacagagttg   222060
222061   ctaccttcaa actttttcag agcagactat tcactgtgaa ctcatggcga ccagtaagaa   222120
222121   cagcagggca tctgtgtggg agtgtggttg ccctggtttc ccgggtgtac cagagattcg   222180
222181   ctatgtggtg tctggatggc tgacttatcc agtttctcta caatgaggta gtataggcaa   222240
222241   catattttag tcactaatga aacagagatg tgctgctgag agcagaggag cttttctacc   222300
222301   aggtgagtac ccaggaatat gagagagcag ttcttcctcc accccaatcc cattaccaca   222360
222361   atagcgtctg cagtttggcc attgacttgc cattatttgt acaagatctg tataaatagc   222420
222421   aagtcttagc aaaaggcaag aaattgcatc atgacctagg tcaattataa tcatataaca   222480
222481   gcaaacacaa atatagtgct tagaatgtat gaggcactgt ttgaagagct ttgcatgtat   222540
222541   tcattttgtc ctcaaaatat ccctgtgagg tagatactat ttttatcttc actttacaga   222600
222601   tgaagaaact gaggcacaga gatgttcagt ggcttgcctc aaagttgcac agctagtaag   222660
222661   tggcagagcc aggacttggt tttagacaat ccagccccac gctctgcttt tatcaactat   222720
222721   gctgtctttt aattgtgagc aaaagggaga atggtacatc catttttagt taggtgtaaa   222780
222781   ctacattaat attacataaa tttaaggcaa gaagtattac tggagataaa aagggagaac   222840
222841   aatgaaagga tcaatttacc aagcaggtat accatcctac ctgtgtgtgc accttataac   222900
222901   atagctgtaa gataaagatt gacagaatca ggatacacag acaaatccac ataacagctg   222960
222961   gaggttttaa cacactcaat aaatgatgga acaagagatt aaagaaccag caagtatata   223020
223021   gaaggtttga acaatactgt taaccacctt aattgaccta attgtcattg attgaacact   223080
223081   gtccctaaca actacggaat gcatattttg aagtgcacat gacacatcca ccaaaggcag   223140
223141   tcatgtgctg gaccatagag ctaagcctca gcatatttca aaagattgac atacagactg   223200
223201   tgttctctga ccacagtgga attaattcca aaatcagcag aaaaagataa ctagaggcca   223260
223261   ggcgcggtgg ctcgcgcctg taatcccagc actttgggag gctgaggcag atggatcacc   223320
223321   tgagatcatt tgagaccagg ctggccaaca tggagaaacc ccatctctac taaaaaatac   223380
223381   aaaaactagc caggcgtggt ggcgcatgcc tataatccca gctactcggg aggctgaggc   223440
223441   aggagaatct cttgatcctg ggaggcagag gttgcggtga gccaagatca tgccattgca   223500
223501   ctccagcctg ggcaacaaga gcaaaactcc atctcagaaa aaaaaaaaaa gaaaagaaaa   223560
223561   gataactaga aaatccccaa atgtatcaaa attaataata caattccaaa taatccaagg   223620
223621   ttctaagaaa ttgcagtgga aatttgaaaa aaaatttaac ggaacaatga ttaaattgaa   223680
223681   acacaaaaat ctgtggaata catccaaagc aatgcttaga gggagattca tagctttgca   223740
223741   tatcagaata aagtttgaaa agccataatt taagttttta tctcaggaag ctgagaagtc   223800
223801   agcaaattaa acccaaagaa agtagaagga aataaagatc tatgctgaaa tcagtgaaat   223860
223861   agaaaaccag gcgtacaata aagaaaatta acagaaccaa aacttggtta tttggaaaga   223920
223921   tcacttgcaa ttaagtataa gaagcactgc aacacatttc ctttgtctca cttcaccact   223980
223981   tcccacatac taaattctga attacgacat tgattatctt tagactggga tttttaaaag   224040
224041   ccagtcctcc tcccacagaa acgctttatg ccactattca gtattagttt gtcaattccc   224100
224101   tttttgactt tgagtctcta cacattcttt ctaactattc tcctgtctct gtttgttcca   224160
224161   tGCTAAGCAG ATGGCCCAGA AATTAGCCAA AAgcaggaag aaggtgcagt acaaacaact   224220
224221   tcatcagctt ggtgttatgc ctgttctttt cattcgtttc tgttttacct ttttatattt   224280
224281   tcgtgttttt gttttctgca tccagcaagt ttttgttcag atttcttttt gaaccgcccc   224340
224341   ataagccagc gtttctcaaa actcagttgc cgaaggtggc cgttttctgt tgctcattag   224400
224401   tcatttcact tcagaggaac gacagggagc agattggaga cgctgaatga atcgtatagt   224460
224461   agtatggaag ttccaaacat tcaggagcat cgatgtggca gggacttgag tctgtttgat   224520
224521   tatagttatg cttgatttgt ggatttgtca gattgctgga tgcaaaaaag aaaactcgct   224580
224581   aataaccaca catgtacaga gttaagccct aaatgaacca gactgcgctt tttggttgtg   224640
224641   gagcttctag gtgcttatga gctactactc ctgggacgtt gaggcattgg ggctctttct   224700
224701   taatggggtg gcttcaggac tgcttctgtg ttgctgggtg atatgtaaac ataaagaccc   224760
224761   tcttaccaga actgcatcca aatggcttca tttgcagctg ctataaacat tgtctcctat   224820
224821   cagctcaagc agaggcaaat tctaagtgac ttccccaagg tcttttggta tgagcttttt   224880
224881   ggcctatttc ttcaatctgt tgggctccaa aacccttaca gagagggcca cttgccatca   224940
224941   tcgttcaaag agtgaaatct actgcagtga gttactgctt ctatagggga agaagaaaag   225000
225001   gggattccgc atttttccct gtaacctaga ggtgctaact cttgtccatg tgtccatcct   225060
225061   ctgtgtggta acttcagctt tggcagttta accctagagt ctgtattgct gttctggtga   225120
225121   ctgtgtcgtg gtgcctctgt gtgagctaac cttactcctt ctgcatctgg gtcagggtag   225180
225181   tgtggtcaaa ctttctcttg gtgcatttTT TCTTCTCAGG CTCCTGAAGG CGAATCTCAG   225240
225241   CCAATGACTG AAGTGGATCT CTTCATTTCT ACCCAGAGAA TCAAAGTGCT GAAcgccgac   225300
225301   acacaggtat cagctggctt ccacctttcc cagggtgaag cttagtgaca tcgtaactca   225360
225361   gagatgcatg tgtctgtaga gcaggcatgt gtctgtagag cagctgtccc tagattctgg   225420
225421   gccccagtga gctagaaggt ggtgttcaca gtgcctgctg ctgggtgggg tttgggattg   225480
225481   ctttcttaaa gcccaaaaac acccctaaga catggatgac gtttagcatt ttcagaaatt   225540
225541   ttaatcagag aattcattaa tgtgaacaaa tttgtctttt aagaaatttt atttaaaatc   225600
225601   tcttacattc acgcacacaa aaacagaaac agccctgcca ttttgatttg tctttttttt   225660
225661   ttttaaactt ctccacaaga gattcaactg tttggaattt cttatttctt ttcacctgcc   225720
225721   acagatcatt tcctgctctt gattagctaa gggaaatgcc ctccggcctg ggtgggtatc   225780
225781   cgttgatccc tcagcatggg ctttgcagtg agccctggag cccaccctgc atgcgaacca   225840
225841   tacttgactg gctgtaaggt ggcaggcgct ttcttaggtc attagatgct gagctggact   225900
225901   tacccgccct ctcTTCCTGC CTCCAGGAGA CAATGATGGA CCACCCTCTG AGGACCATTT   225960
225961   CCTACATTGC GGACATTGGG AACATCGTTG TGCTGATGGC CCGCCGGCGG ATGCCTCGCT   226020
226021   CCAACTCCCA GGAGAACGTG GAAGCGTCCC ACCCATCCCA GGATGGGAAA AGGCAGTACA   226080
226081   AGATGATCTG CCACGTCttc gagtctgagg atgtaagggt tgcttccttt gatctccttt   226140
226141   tgggttaggt tctcttgact tctcagaacc tgattcagtc taattcatca cacatgatgc   226200
226201   atgtatttat tgtgcacgta ctgtgtgtca ggcactgttc cagcactaga gatataaggc   226260
226261   tgagtaaaac agacagggta ctcatcgcaa gggctgaaag gaggcagaaa atcaataggt   226320
226321   aaatatactt aatgtaaaat tgggtagtgg ggagtgctcc acagacaaat aaaacagggt   226380
226381   caggggatgg agggacaggg gctatgtcag gtagggtgat caacaaagcc ctcacttgag   226440
226441   gaggtgacct tggagcagag acctgaataa agtgagaaag aggaaggagc aaatgcgaag   226500
226501   gccctgaggc aggggctagc tgcgtttccc tttgaggaag ggaaaggagg ccaagctatt   226560
226561   agcgactttg ggatgaggtg aagagtagga agaatttggc acctcctgta ggggtttgag   226620
226621   caggtctgtc caagcatgag ggcattttgg gaggacagtt ctttgtggtc caggaccatc   226680
226681   ctctgggcta caggaaagtt agcatccctg tccctcccca gcaaacagca ggagcactgc   226740
226741   ccaccccagt ccttaggaaa accagctcct tttcctggca caaagccagt ggttcctaag   226800
226801   ctccatttct ctgggtgatg cagtcaacag agaaaatttg tttacaacag aagccattct   226860
226861   gtcatttggc ctactttcag ggttgtaacc caagctgcta gtgaggccac caggctgcaa   226920
226921   actgcagcct gaactaagct gctcccaggt gctcccctac ctccccgcac catcctgggc   226980
226981   ctcagcagtc ctcagaagcc gcctcccagg ggaggccaca gccctatagt aatttttaat   227040
227041   agcagaaaac tcacccaccc cctgagggcc attgcttttg actgtgctca tttttcctcc   227100
227101   tgacacagag gaataggctc tgtttctcac atggagcacg gagtcctgat ctgggaagag   227160
227161   aagatggcgt ctgatagcct tggttccttc aaagaggccc ttcttctcca gtacagcatt   227220
227221   cgtctagctg cagaaattgc cttcctctcg gaagttaggt gtcagcagcc atcctgcttt   227280
227281   tttctccggg gaaccagagc tgtcgtggct gtgggcacag agaggaggag atgccaacac   227340
227341   ttactgtcac catcttttat tggtcttgtt ctctagaaag cagcacagga caaggtcact   227400
227401   gggagaacag agagcttgaa atacctctgc ctgccattct ccctactgtt cctgtaaagc   227460
227461   tgaggccaac atgcaaacgg ggaaaatgag ttttaggagg ttctcagaaa gttccaaaag   227520
227521   agtgaaaatt tggactttta agcctcctgt gtcctgcagg ccagcgaaaa gatgaagtta   227580
227581   cagggatcga ggatccctgt aggccccgct gctacctcca tctggctgga gctcataggg   227640
227641   aggggtttct tctccttggg gtacccttgg atccatcagg gaagaaagga aagattggag   227700
227701   aagcaagagg taggcaagag tggacctgag aatcttaccc ctttgctttc actagagcag   227760
227761   ggccagagtg tgctggctcc agaattgggc aagctgagct tgagtccttc ctcatccaag   227820
227821   ctgtgcagcc actaagcctc aagttcctct tctgcaggac gatagtacct ccctcaccag   227880
227881   gctgctgtgg cactctcata gatattgcag ttaaagcctg atgtgtggca catggctagt   227940
227941   ggtccataaa tctcagtagc cagtgtattc accaggggca tccactaatg atgatcagga   228000
228001   agtcgactgg tcacattccc aggtatatat ttttcagttt gtctgcatgt acctctctga   228060
228061   tgccaaaagc aatgccttac tccttccagt tttacaatag gtagatggtg gtagttcttg   228120
228121   atgtgatttg taaagtcatc agattctaac agtgagaaaa gttaagtatt tcttttccca   228180
228181   tagccagcca cacggaaagt tcccattttg ctgttaataa ggtgctttta ggaaaggtgg   228240
228241   ggaaagagca gtggaggtta gaattgtgtt tttaaaacac cgctctagag attttctggt   228300
228301   ttggcttttt ctgcccatca gaatttcaca gagaagcctt ccagtgtggt gggcaggagg   228360
228361   atgggctctg gattcagccc ccagcccctt ctcaggaagt gtgcagttta acccctcaac   228420
228421   ctccatatcc tgttctaccc agtggggaca ctaatacaga tccatagttc caaagtctag   228480
228481   aaagctctga gaaacaaaag ggatttttga agtcaggtgg ctgataaact tgccttgcct   228540
228541   gctggcaggc cgtttataga atttgtctag cttaccatga atcttacaga ttttgccaca   228600
228601   gaaatgttac tgtgctctgt gtacttcccc agaccgtcag ggggttatgg cacaatgtac   228660
228661   agtatttgca ccctgctacc tttctaaaat tggaaaagtt ttgaattctg aagcagagcc   228720
228721   tcttgcattc caagtgaagg attgtggacc agtcatacta atagctgtca tagaatcgat   228780
228781   atgcagattc agtgatggtc cttgtatagc atttactttt catagcatat accttgtata   228840
228841   gcatttactg cagcatagcc acatgagaag tgctcagttg ctcttggctg tctggattaa   228900
228901   taatgttgct taattaatgc agggaaaagc tatcaaaacc cagtgtagaa gccagtgcca   228960
228961   cctcctgcaa gctgtgtgaa tttgagaggt tcctttgtgt ctctgggcct ccatctcctc   229020
229021   aactggaaaa tgcagggttg gaccagtcag agttctcaac tctgttagac ccaaccctcc   229080
229081   ctttctacaa taaatatctt attaatgacc cattactatc ctgaaatgaa attcatagct   229140
229141   aatataacct cccctattga aaaatctttc acagaataat caaattgtgg ccataaatat   229200
229201   aatataaagg aaagataagt ggaaagcaaa ctaaaataaa accatattac aatatgtatt   229260
229261   aataaatgct ctggcgcaac cattctgaaa ggcataatga gatagtgaga tgcttatgcc   229320
229321   tacttgatta agcttggatg taggagaacg cagtgtgcag tgggatatca taaactttcc   229380
229381   agttgacatt tcaaattgag ggccaaataa tatgtatgta tctacaagca catgcataat   229440
229441   caccatgcat gacagcacac gtgcaggttg atagggatgt gatttatcgg caacacagat   229500
229501   atcacagcag cgctgatgtt gattttccaa agtcatgaag tttcctcctg gtgaagtact   229560
229561   gaatgaagca aaataacatc atctctcaat tcagacggta ttattcttga aatgttcgat   229620
229621   gtgtattaga gccatacaaa gtctttgtgt ttatgtataa attggagttg aatcctggac   229680
229681   tcaggtaact gtaaacaagt attgcatgca catgaatgtc cagagggatc tgtgaagatg   229740
229741   gtgcagggta tagaatgact catcactgta tcgagctgtt ttttgcatgg caggatattc   229800
229801   agcatctctg actcctgtct gctgaatgcc ggtagctccc ttatgatcat tgtcataatc   229860
229861   aaaaacatcc ccagtctttc tgaaaattgc ccctggtggg cactggtagc cccacgtaga   229920
229921   accactggcc cagcaggcgt gatgtctagg gtttcctcag actccaggag ggccattgtt   229980
229981   caggtgggaa gtgcgccagg ccgctcacca ggtgcactgc cctgctgacc atctttcctc   230040
230041   tcTGGCTGCT GTTCCAGGCT CAGCTGATTG CACAGTCCAT CGGACAGGCA TTTAGCGTGG   230100
230101   CATACCAGGA ATTCCTCAGG GCCAATGGGA TTAACCCCGA AGATCTCAGC CAGAAGGAGT   230160
230161   ATAGTGACCT GCTCAATACC CAGGACATGT ACAACGATGA CCTGATCCAC TTCTCCAAGT   230220
230221   cggaaaactg taaagatgtg ggtacttacc tgaagctgtt ctccaggctg ggtcagctgg   230280
230281   gcaggggctt ggaaagtggg gcaccctgcc gcggaagtga agggagatca atggtgagga   230340
230341   gtgccgtatt ggcaggacat catgaagtcg ttcaccccca tctctcgctc cctgctgtgg   230400
230401   ggccctgtca tgaaatgcta ttgtggacag gtgtaaacag agaggcagca catcctctgc   230460
230461   tcctggtcat cctgagctaa gttttgggtg ggtcccagag gcagatagga cctgaactct   230520
230521   gcttgtacaa acactgcaat ctaggtaagg gcactgaaaa agttaaatga tggtgccagg   230580
230581   tacaggcact aatcaaaacc aactacactt ggacaaacag agaagatctc aagtttcaga   230640
230641   caagaggtgc tgtgcttctc tggggatggc ctgtggcttc aaactgagct attcaggaat   230700
230701   gcctgtagga agatgaggct atccaagctg gtctggcgat ctggggattg taggggcaag   230760
230761   ccgagggtgg ggtctatgga atggttggaa gcctggagat cagaaagctc cacatttgtc   230820
230821   tagggaatga ggaaatacgg tttggctaga gcaggaggta ggcacaggaa aggagataga   230880
230881   tgggcctgag atctgggtca gaactggagg gcctgcaagt ccagctgagg ggtttggact   230940
230941   tgatcccata ggtaaaaaga acttttaatg agaaagtgat catttgatcc actggggtct   231000
231001   gtcaggtgtc ttaggtcaga ttccccagaa gcagagcctg aggcagggat tcttgtcaca   231060
231061   gaggtttgtt gggagagtgc ctcagaacag aagggatgtg ggaagcttgg tggtgggaca   231120
231121   ccaagtaagg gtgtggtccc ttggacatga gcttccttct gtccagaggg aagctccatg   231180
231181   gcacatattg caggacagat ttgtctcacc ttggagcgag ggagctggca agcctttgta   231240
231241   ccccatgccg gttattggcc aaggctggac agggggtata tgaatttact agggctgttg   231300
231301   tcacaaagta ccatggactg ggtgacttca acaacacaaa cctattgtct cacagacctt   231360
231361   gtggccagaa gtccaaaagc aaggtgttgt tagcattggt tccttctgag agccgtgaga   231420
231421   gaagaatctg ttccaagcct ttctctggct tgtagatggc tgtcttcatg ctgtgtcttc   231480
231481   acatcagcct ttctccatgc atgtccctat gtccaaattt cctctttttt tttttgatac   231540
231541   ccatgacaga caaccattcc tcttcttaaa taaggacatg agtaatattg gattagagtc   231600
231601   catattaatc acctcattta aaattggtta cctctgctaa gaccttatct ccaaataaag   231660
231661   tcacaatcta agtcaaaggc actgggggtt ggtaattcaa catacaaatt ttggggggac   231720
231721   acaattcaac cttaacagaa tgtgtctccc tttcagctaa ggacagttct ccagggaagg   231780
231781   ggctgactgt aagcttcagc agctggggga agcagacacc aacctgtgaa ggggactttg   231840
231841   tcaagccccc caaaaataca catacacact ctgttgggtg cttccaagag gtgtggtacc   231900
231901   ttttagtggc atatctgcag gcctccccag agtgcaagta tccaacatca acccctgtct   231960
231961   tctctgccct gccagtgaag gttgtgaaaa gtctgtgtat ccaggatatg cacttcctgt   232020
232021   gtgcacaccc agccttttgg ttgtgataac ttcagcatca ctttttcttt tttctcaact   232080
232081   ttttccttgc agagaagtgt ttctgtgtgt ttatttattt ttaactcaag aaaattaaat   232140
232141   gtcggagcga attggggaag cactgtggga gggggaacct gcgcatggaa tttgaaaagc   232200
232201   tatttctaga aaccataaca caccacccac ccacagagcc tcatcccctg ccactgagga   232260
232261   caggactgaa gaaattaaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aactggtggt cctcatggtt   232320
232321   gtgtgctgag gcaagtttgc ttatgtgaaa cgagtgaatt acaaaagagt gtagacctgt   232380
232381   gtgaattcat ttcttaaaaa ctccaaatat gcggaatgct gagaagacag gaactcatct   232440
232441   gggttggtgt ccccagggaa gtgtctttct ttaggcaaga caggaatggg ggagaggctt   232500
232501   tcatttctac ctaccccaga tggtcactga tggaggtttt ctaaaTGTTT TTCTCCTTCC   232560
232561   AGGTTTTCAT AGAGAAGCAG AAAGGAGAAA TCCTAGGTGT GGTGATTGTG GAGTCTGGCT   232620
232621   GGGGATCCAT CCTCCCCACC GTGATCATTG CCAACATGAT GCATGGTGGC CCTGCGGAGA   232680
232681   AATCTGGGAA GCTGAATATC GGTGACCAGA TCATGTCCAT TAATGGCACC AGCCTGGTGG   232740
232741   GCCTGCCTCT GTCCACctgc cagagcatta ttaaggtacc tgaatatggg aaaaatcagt   232800
232801   tgatgtggta aacctcaagt gatgtgaagt gtgaccccca tccagtcatt aatgtatatg   232860
232861   aacatattca aagtgtcagg caccaaggaa gacacaaaca caaaaggcgt ggacttgcac   232920
232921   tcaggaagct taccatcaag ttactgttta cagattcttc cctgaaatca atttagatta   232980
232981   ggggaagtgt atttggttca catgacacta ctttctgata gcagcatgtc catcacagca   233040
233041   tcactagtca atcacagcat tctcccacta agcccagact cagcctcaac agaaatggcc   233100
233101   tcagcttggg aatccagaca gtcacttata gtcagccaga tacacttggc atgatttacc   233160
233161   atccctgtca aaaatgtcag aaatgcttca aatctgagag tgctttttcc ttcccagtgg   233220
233221   ccctgactat gatgcaggtg agtttgtcct ccctcagacc ccgggtaaag caactcacat   233280
233281   gtgctcattg ccagaaggag gaggaaactc tcttccagtc catggaagct ttttcatacc   233340
233341   tgagcatact tcctgctcaa cctgaactga tgcttataaa gctaagaaga gctacttaaa   233400
233401   ggaaaattaa atgtgaatac ttgagaagaa atgagatttt ctttagacat gaagcattca   233460
233461   tgtggagttt tttgagcaca ttgggacttg ctgaatgcat ggccagtgtg accaggatgt   233520
233521   tcctcctcca tgatggcatc tgtagacccc agtagctctg caccaagtgc tgcggtactg   233580
233581   tagctagact gagattccac agcgtttttt ggggtcctgt aggggtttcc tgaaagactt   233640
233641   agctggaaca tagctgtgtg cgtatgtgca tgtgtgagag agagggagaa ggaaggggat   233700
233701   taattcgtgc aaatagtcat tgtgagcaaa agaaaaatca caaagccagc ctcctcagct   233760
233761   aagggggtgg gggtgggagg tgaaggtgag tgtataggac acatggatgg tgactttttg   233820
233821   tttttaatga aatggagtaa attctaattt cacataagat aatcacatct ggaaagaaat   233880
233881   agtcctcttt ggcctccttt aatttctttt tcttatatct tatacttaaa taaattctac   233940
233941   ctcttgctta atacacgtta aaggtaagat tagagaatca actttgaaca tggatattca   234000
234001   ttcagaaagg tttaattggg cctctgtgag gcactgagct gcgctctgag gaagctggct   234060
234061   tgccagtgtg catgtgcagg ataattagag acgtgcaagg gctctgcggc caacataaag   234120
234121   gtgagaggct acaagtgatt agatggacaa ttttatgtga ttttaaagtt gaccttgaag   234180
234181   gaataaaacc taggtaggta gcagaaaggg aagtggcgtt tggaagtttc tgcttgaatt   234240
234241   gatggacagg ggccggtgtt gagtcaggga gagatggggt ctgagcctgg cccggaacgg   234300
234301   ctggtctggt gttgctgtga ttgcatggag aggcaagcgg gggggtgggg ctagggaggc   234360
234361   aggaccacaa gtcgctcctg ccagtgagca agttgcttat taaacacctt gggtgcatgc   234420
234421   atgagaactg ctgaggggct gtgggaccca ggggccccgt ggacacagtc cctgcccccc   234480
234481   agggagcttg gtcggtttga ggagaagtga aaggacttat ggctcacagt gctcagtgct   234540
234541   gtgtgtctgt gctctggatg ctctgagaat atgtgtggac tgacttgctg agccttcggg   234600
234601   gcagcattct gtgggcaggt actattttgt acccattgta caagctagga agctgaggca   234660
234661   cagcaagatg atgtaatcgt ctgtggtcat acagcctcca atacagagtc atcccaggga   234720
234721   gggtgtcagg tgaaatgcta ggcccaaggc cagaccatgg ggcagtactt ctcagccagg   234780
234781   ggtgatcttc atcccccaaa atgtatggag actgtttggg ttgtcacgga ggagaaggtg   234840
234841   ctgccagcat ccagtgggta gaggccaggg atactgtcaa acatcctaca atgcacagga   234900
234901   cagccccaca gcacagagtt atccagcccc aaatgtaggt agtgctgagg ttgagaaact   234960
234961   gcctgagcgg cataggagtt cagatgcaag agagagaaat cgatgagaga gggaagctgg   235020
235021   ttagggatgg tttgtgggga gttggtctga gtctagaagg gttggggagg aggagcgggg   235080
235081   atagggggtt aagtaaagta ttgagtaata tttgtgttcc ctccaaatac atattgaaac   235140
235141   cctaatccca atgtgatgtt atttggaggt ggagccttta ggaagtgatt agcaggaggg   235200
235201   tggagccctc atggttggga ttagtgccct taaaaaaggg accccagcaa gctctctttt   235260
235261   ggtatgtgaa gatgctagaa gttggccatc tgcaactcag aaggggctct tgccagaacc   235320
235321   tgacagtgct ggtacgctga gctcagactt ccagcctcca gaactgtgag ggataaatgc   235380
235381   ctgttgttta taagccacct agtctgtggt actttgtcat ggcagactaa gaacagactc   235440
235441   agacaagggg aggacttaag taaaggtggg gatggggcct gggcaggaac aagccgcgct   235500
235501   tcctgaggcc cttaagactc cagctcatgg cctggagtca cctcctttcc tcctcaggac   235560
235561   agcccacaag ggggacagca gatgctaggt gcacagatgg gccatcagag actctaaagg   235620
235621   cacaggagac ttgcccaggg cccccagctg gccagtgagt ccccaccctc ctgcgaatcg   235680
235681   ctccttcctt atctgcgtgg ggaccagagg agggaagcag tgaggctatg agggcagcct   235740
235741   gactccctct gcagctgcca cagcatcaag gtggaagcaa agcttgctgg agtacagacg   235800
235801   gagctctgtc tgcacagttt cctaagggga aatggattgt ttgaggagct gaactttgat   235860
235861   gtctataaat gtaatctcta tagaaccaga aaattaaaag gccgagtggt gataaaagag   235920
235921   atgtaactga tgaagatgaa gagtaagaaa agaaaagcag tgctttcgtg gccacccata   235980
235981   gtgaagaagt acttagcagg gcagaccccg attagagcac agctgaactt cctccctgcc   236040
236041   acagtgcgcc gcttgttgaa tggggaaatg tgatggtccg tccgtggacc accctggctg   236100
236101   gtgggaggtg taaccactga taacagccag aatcaccagt accaaataca gactgacatc   236160
236161   agtgggtcgt atcacctttt taaaattctc tagaaaacac accccttttt gcctgcacct   236220
236221   ggacagatgt gcacactgcc ctacccccac ccctcgggcc actgcagagc agcatctgga   236280
236281   ccacttcaag gctgtgttca aatttgtttc agtgtatgtc catgctcttt gcagtgactt   236340
236341   tgacaagcaa ctctcatcct gatgaatcag tgcttctcaa actgattgga atcacctggg   236400
236401   gatcttgtta gaatgcaggt ctgattcagc aggtataggg tggaattctg catttttggc   236460
236461   aggctttgcg gcggggatgg catcaccagt ctgcaggcta cactttcagg aacagggatc   236520
236521   caaagtgtgc attctgcatc tggccacttc aatactggtt gactattgtc cccccaggtt   236580
236581   acaggaaatc aatttctaga gtagaattat aggtattgac ttgccttact cttcctacct   236640
236641   tattttttgg gtcataatta attcccaagg cataattatt ggtgggtgga acattttaca   236700
236701   ggctgcctct ttctgtgcct ttgcctctgt ggtcctgccc tctgggtttt tgctctgttt   236760
236761   tagaatagcg cacagcttcc cttgcttccc caggagcatc atggttctgc tctcccgttg   236820
236821   ctatagagac cattctggct tctcttttct ctcttcgccc ctcttctctg ggcttcccct   236880
236881   cccaccagat ttcttaattt gctgtaccgt tccactgttg tcatggggac caaatgaccc   236940
236941   tttatttaat tggcacctcc aataaaatgg cagctcagaa atccaagtta atgggaccca   237000
237001   acatgaaaca ttgattagga acagcagagc aaatgcatgg tctcgttatt tcaaattgct   237060
237061   atttctctaa gcttcatctt gcaacacatt ttccccaatc tagaaaattt ttcactgagg   237120
237121   gacagatcag gcatcccaaa tcaattcaca gagaaggaaa gaaccggaaa gaacccacca   237180
237181   gagcaatatg aattttttag gcaacattga gaaaatagag tcattctctt gcttttcggt   237240
237241   atgttgggta acattttctg tatcacacaa gcatacctaa ataatctcag tggttaatag   237300
237301   gcgtaaacat ttaaagcagg tggctttgcc tgaagggttg agattccaac aacatgctcc   237360
237361   tgtcttcatc attcatctct cttctttccc acaaattcct ggtctcctgg tgtgtgatta   237420
237421   gagagaaaag ggtgaaggga ctccagcccc ctctgggctc agagccctgt gcttagtact   237480
237481   gataatgtct cttatccagc cccggagagg gtgcgcttcc ctgaatctcc agtgcctaac   237540
237541   acatttcttg gcacatgaca agtgattcgt aaatatttat tgattaggtg gatggaaagg   237600
237601   aggaagcact caaagcagat aaaaatatct gcatgaatgt ctgagctgct ctccaccgta   237660
237661   cctcctagcc ccacaaaaga agcccacttt aaattttagg aataggttta agcataatgg   237720
237721   ttgagatttg gtgttaaagg caaagacatt taggaataaa cacattaaag ggggtgcaat   237780
237781   cattgaaatt aggactgcca gagacattag tgagcttcac catttgttgt gaagatgagg   237840
237841   aaattgaggt gggagaaggg ccagcaaagg gcttcagatc ccactgcttg gggtagcaga   237900
237901   aacaaaactt gagttcaggt tttctgacac cacaagagtc ctcttcacca ggctgtgctg   237960
237961   gtcctattga taggagcaga aggccagagc atctcccttt gtcgatgggg acgatgggat   238020
238021   ctgccgcata tggaaggcct ggatccttca cagatgttca tttccccagg gagaatcaca   238080
238081   ctcattccat tgctgtgctt tggaatcatt tccttaacca gagcagttcc ctggagatgt   238140
238141   tccaaaacca ccaggagatg ccacatgaat gtgaatgcta agtcgcatgg tacatcgagg   238200
238201   ccacaagctg agtgacagcc atggggaggc tcaagtcctg cagaaagcag aggaattcag   238260
238261   agcacggggg gagcagatgc tgacggcggg gaaattgagt tccatcaaaa ttcacacatt   238320
238321   aggagcacaa actagaagca gaagtcagtg gggaagccag ggggtggggg attatgagga   238380
238381   ccaggaaccc cgaaaaactc ttgccacgta ggaaaatgaa ctaaaaagat ggccccaatt   238440
238441   caaggctgga atttggggac acagatttgt tctgtggctg accctgttgt ctttgtggag   238500
238501   caagccttat tcacaaaaga cacaccctct ctggttgtgt atatggggca ttatggtgta   238560
238561   gaaatactgt gcgttttgaa tgcggacaga cataggattg aatcttgctg tgtgtgaatg   238620
238621   tgagtgagtc atttaaaatc tctgagcctc agtttcctct tctataatat agaaataatt   238680
238681   acagccacat taaatgagac agctcctgtc ctttccaggt taatgccaga taacagtgag   238740
238741   tgttcaatga caggtagtta cagtcatttt ggttcaatta gtttcatcat cagggtgggt   238800
238801   tttgatgcag cagtgatctt aggggtgttc ctgcatgaca tagacatgca gatggctgaa   238860
238861   caggggtcag ctgtatagtg actgggcaaa caaaatttcc cacaagatgt caccctcacc   238920
238921   ccacccttgc cagcgcctgc tctcactgag cacactggct gcaggtgtga ctagtaaatt   238980
238981   gacatctttg ggtgtaatca tccatggaga aattaagcca cctggatgca gatgaggtca   239040
239041   ttcattgttc tgcagtagta gtccacaaca gttgttcgca aaattgagcg tgcacctgaa   239100
239101   tcatctggga gatttgtcat ccacagattc ctgggtccca cccctaggtt ttctgattca   239160
239161   gtggggcttg ggtagagccc agaatctgca cttctaaaaa gtggccaggg gctgctgctg   239220
239221   ctgctgtgtg gggtttaaga gccattggtg tacacctgct ggccaagcat agtaaagctg   239280
239281   gataaccaga ggcaaaatag cccctacctc tccctcaatc taaagcatat cctgtaactc   239340
239341   agatacaaaa ggggtatagg tcatttctgc cactccaaga agcactcttg ctacagattc   239400
239401   tgtttgcagt gaagttgtct aacaccagtt tcacgcctct gccaggcagg gtacctgagc   239460
239461   agggatccat agttccagtc ctgaccccac agagcccttg gacaaagcaa tctgtgtcta   239520
239521   tgtcttcatc tttaaaatgt gaaatgtaag tcctgacctc gcactgaaaa agatttggta   239580
239581   gactggtcaa ggagtgacag cagtagtggc tgtggaattt acagaattct atttatagaa   239640
239641   taagaggcag acgatcaccc ttcatgcatg cttttcttgg atttgtcact gttctttaca   239700
239701   ggtcctcttt ccacttcact cgtagagggc gcaaactgga cccactcact tgtgaactga   239760
239761   gcaggtgctg tctctgagcg atactgtggg cttggataga acagagcttg ccttttccct   239820
239821   gagtccctcc tcattccctg gtagctgttc tctcctgcag gaaaagttac ccacctctcc   239880
239881   tcccacccac cccacagttc cctttggagt agtgggcctg gggctgaact tgagcggttt   239940
239941   cccaggcagc tggccttata gatgggagtc cagttgggca ggtgcttccc actgagggct   240000
240001   atgacccccg ctgcctcagc tcttatagca gggccagggg ctgcagggcc tgcagctaca   240060
240061   acagtgtggt ctgtttaccc cagcatgcaa acatgatcct cctgcatacc atgacttgaa   240120
240121   aggggtggga aggcacctgc tatcagccat tccttctcct ccatgtggca atgaggagtt   240180
240181   tgttgaggca cagcaggcac cctggggaga ctggaagtgg acatttgttt cagggctgag   240240
240241   ttccttttgc ctggcaccct cctctagggt gaagctgaca agtcagtggt caggcctgca   240300
240301   ggagcaaacc ttcccaccac ccagcagagg gcaagtgtag ccttgtgatg gttttctaaa   240360
240361   gatgcttctg agcacaccag ggcttctgtc actgctgtga gtctgatcag gggacaggag   240420
240421   caggagcctg agctcagctc agaccacaca gaggtggaag ctttctacat agtctctgaa   240480
240481   actagttcct ttttatagtc gaagatcagc tttccctcta cgctccattt taatttagag   240540
240541   ggagaggtgt gtcatcaggg atcatgaaac aacagtctgc aagtcgtatt tcttcctctt   240600
240601   ccttctccat caacacccat cctacaaccc tccccattct cccaaggagg cacacactga   240660
240661   ttggagtccc tggttgctgt gggaatgttg acagctataa aatctctaac tggcagaaag   240720
240721   aaggggaaag aggagcatca gagacaagag aaaagagcca tgatgaatca ggccagttgc   240780
240781   tgtgagttag atgtcctttg ttagaagagg agtcattgct agagtttgcc tttcagaaga   240840
240841   aaagtccatt tcccactcat gttgctcctg gctgggggaa atagtgtgcc tccttcatct   240900
240901   ttgaagccaa aaaggacatc tgatacttcc tcatagttgc acaagtactt tgatcagatc   240960
240961   ccttgaaccc agcccacttc ccaaaaggaa ggcattgccc acaggaaccc catctgtgcg   241020
241021   tgggctaaga gggctccatc tgcaacatgt ggcgtcttag ccctgggtag gtgaagccga   241080
241081   gcagtgactg taccagccca ggcaccagag gcctgcaggc aagcaggcag tgggtccttc   241140
241141   ggaagactca gtgcagcttc ttttgccttt ggtgctgcct gcttttgttt attctgtctg   241200
241201   cctcagtggt caccataccc actgTACTTT ATTCATGTTT AAGGGCTTAA AGAATCAGTC   241260
241261   CCGAGTCAAG CTGAATATCG TGAGATGTCC TCCGGTGACC ACCGTGTTAA TCAGAAGACC   241320
241321   AGACCTTCGC TACCAGCTCG GTttcagcgt ccagaatgga attgtaagta gaacaccttc   241380
241381   cacacccttt tccacaatgt tgacaaataa aaatgtagca tggctggggg ggtggagcca   241440
241441   agatggctaa ataggaacag ctccagtcta caactcccag cgtgagtgat gcagaagacg   241500
241501   ggtaatttct gcatttccaa ctgaggtacc aggttcatct cactggggag tgccggtcag   241560
241561   tgggtgcagg acagtgggtg cagcgcactg tgcaagagct gaagcaggac aaggcatcgc   241620
241621   ctcacccggg aagcgcaagg ggtcagggaa ttccctttcc tagtcaaaga aaggggtgac   241680
241681   agacagcacc tggaaaatcg ggtcactccc accctaatac tgcacttttc caatgggcat   241740
241741   aacaaacggc acaccaggag attatacccc acacctggct cggagggtcc tacgcccatg   241800
241801   gagcctcact cattgctagc acagcagtct gagatcaaac tgcaaggtgg cagcgaggct   241860
241861   gggggagggg cacccaccat tgcccaggct tgagtaggta aacaaagcag cggggaagct   241920
241921   cgaacggggt ggagcccact acagctcaag gaggcctgcc tgcctctgta ggctccacct   241980
241981   ctgggggcag ggcacagaca aacaaaaggc agcagtaacc tctacagact taaatgtccc   242040
242041   tgtctgacag ctttgaagag agtagtggtt ctcccagcac acagcttgag atctgagaat   242100
242101   gggcagactg cctcctgaag tgtgtccctg acccctgagt agcctaactg ggaggcaccc   242160
242161   cccagtagga gcagactgac acctcacaca gccgggtact cctctgagac aaaacttcca   242220
242221   gaggaacgat caggcagcag catttgcggt tcaccaatat ccgctgttct gcagccactg   242280
242281   ctgctgatac ccaggcaaac agggtctgga gtggacctcc agtaaactcc aacagacctg   242340
242341   cagctgaggg tcctgactgt tagaaggaaa actaacaaac agaaaggaca tccaaaccaa   242400
242401   aaacccatct gtacgtcagc atcatcaaag accaaaggta gataaaacca caaagatggg   242460
242461   gaaaaaacag agcagaaaaa ccagaaactc tacaaaccag agcacctctc ctcctgcaaa   242520
242521   ggaacacagc tccttaccag caacggaaca aagctggatg gagaatgact ttgacgagtt   242580
242581   gagagaagaa ggcttcagaa gatcaaacta ctctgagcta aaggaggaag ttcaaaccaa   242640
242641   tggcaaagaa gtgaaaaact ttgaaaaaaa attagacgaa tggataacta gaataaccaa   242700
242701   tgcagagaag tccttaaagg acctgatgga gctgaaaacc acactacaag aatgtgacaa   242760
242761   atgcacaagc ctcagtaacc gatgtgatca actggaagaa agggtatcag caatggaaga   242820
242821   tgaaatgaat gaaatgaagc ataaagagga ttttagagaa aaaagaataa aaagatagat   242880
242881   agataggaac aaagcctcca agaaatatgg gactatgtga aaagaccaaa tctacgtctg   242940
242941   attggtgtac ctgaaagtga cggggagaat ggaaccaagt tggaaaacac tctgcaggat   243000
243001   attatccagg agaatttccc caatctagca aggcagacca acattcaaat tcaggaaata   243060
243061   cagagaacgc cacaaagata ctcctcgaga agagaactcc aagacacata attgtcagat   243120
243121   tcaccaaagt tgaaatgaag gaaaaaacgt taagggcagc cagagagaaa ggtcaggtta   243180
243181   cccacaaagg gaagcccatc agactaacag cggatctctt ggcagaaact ctacaagcca   243240
243241   gaagagagtg gggccaatat tcaacattct taaagaaaag aattttcaag ccagaatttc   243300
243301   atatccagcc aaactaaact tcataagtga aggagaaata aagtacatta cagacaagca   243360
243361   aatgctgaga gatttttgtc accaccagac ctgctgtaaa acagctcctg aaggaagcac   243420
243421   taaacatgga aaggaataac cagtaacagc cactgcaaaa acatgccaaa ttgtaaagac   243480
243481   catcgaggct aggaaaaaac tgcatcaact aacgagcaaa ataaccagct aacatcataa   243540
243541   tgacaggatc aaattcacac ataacaatac taaccttaaa tgtaaatggg ctaaatgctc   243600
243601   caattaaaag gcacagactg gcaaattgga taaagagtca agacccatcc atgtgctgta   243660
243661   ttcaggaaac caatctcatg tgcagagaca cacataggct caaaataaag ggatggagga   243720
243721   agatctacca agcaaacgga aaacaaaaaa aggcaggggt ttcaatccta gtatcggata   243780
243781   aaacagactt taaaccaaca aagatcaaaa gagacaaaga aggccattac ataatggtaa   243840
243841   agggatcaat tcaacaagaa gaactaacac tcctaaatat acatgcaccc aatacaggag   243900
243901   cacccagatt cataaagcaa gtccttagtg acctacaaag agacttagac tcacacacaa   243960
243961   taataatggg agattttaac accccattgt caacattaca cagatcaatg agacagaaag   244020
244021   ttaacaagga tatccaggaa ttgaactcag ctctgcacaa agcggaccta acagacatct   244080
244081   acagaactct ccaccccaaa tcaacagaat atacattctt ttcagcacca ccccacacct   244140
244141   attccaaaat tgaccacata gttggaagta aagcactcct cagcaaatgt aaaagaacag   244200
244201   aaattataac aaactgtctc tcagaccaca gtgcaatcaa actagaactc aggattaaga   244260
244261   aactcactca aaaccactca actacatgga aactgaacaa cctgctcctg aatgactact   244320
244321   gggtacataa cgaaatgaag gcagaaataa agatgttctt tgaaaccaac gagaacaaag   244380
244381   acacaacata ccagaatctc tgggacacat tcaaagcagt gtgtagaggg aaatttatag   244440
244441   cactaaatgc ccacaagaga aagcaggaaa gatctaaaat tgacacccta acatcacaat   244500
244501   tgaaagaact agagaagcaa gagcaaacac attcaaaagc tagcagaagg caagaaataa   244560
244561   ctcagatcag agcagaactg aaggaaatag agacacaaaa aacccttcaa aaaatcaatg   244620
244621   aatccaggag ctggtttttt gaaaagatca acaaaattga tagaccgcta gcaagactaa   244680
244681   taaagaagaa aagagagaag aatcaaatag acgcaataaa aaatgacaaa ggggatatca   244740
244741   ccaatgatcc cacagaaata caaactacca tcagagaata ctataaacac ctctactcaa   244800
244801   ataaactaga aaatctagaa gaaatggata aattcctcaa cacatacacc ctcccaagac   244860
244861   taaaccagga agaagttgaa tctctgaata gaccaataac aggctctgaa attgagccaa   244920
244921   taattaatag cttaccaacc aaaaagagtc caggaccaga tggattcaca gccgaattct   244980
244981   accagaggta caaggaggag ctggtagcat tccttctgaa actattccaa tcaatagaaa   245040
245041   aagagggaat cctccctaac tcattttatg aggccagcat cattctgata ccaaagccgg   245100
245101   gcagagacac aaccaaaaaa gataatttta gaccaatatc gttgatgaac attgatgcaa   245160
245161   aaatcctcaa taaaatactg gcaaactgaa tccagcaaca catcaaaaag cttatccacc   245220
245221   atgatcaagt gggcttcatc cctgggatgc aaggctggtt caacatacaa aaatcaatta   245280
245281   acataatcca tcatataaac agaaccaaag acaaaaacca tatgattatc tcaatagatg   245340
245341   cagaaaaggc ctttgacaaa attcaacaac gcttcatgct aaaaaactct caataaatta   245400
245401   ggtattgatg ggatgtatct caaaataata agagctatct atgacaaacc cacagccaat   245460
245461   atcataccga atggacaaaa actggaagca ttccctttga aaactggcac aagacaggga   245520
245521   tgccctctct caccactcct attcaacata gttttggaag ttctggccag ggcaattagg   245580
245581   caggagaagg aaataaaggg cattcaatta ggaaaagagg aagtcaaatt atccctgttt   245640
245641   gcagatgaca tgattgtata tctagaaaac cccactgtct cagcccaaaa tctccttaag   245700
245701   ctgataagca acttcagcaa agtctcagga tacaaaatca atgtgcaaaa atcacaagca   245760
245761   ttcttataca ccaacaacaa acagagagcc aaatcatgag tgaactccca ttcacaattg   245820
245821   cttcaaagag aatacaatac ctaggaatcc aacttacaag ggatgtgaag gacctcttca   245880
245881   aggagaacta caaaccactg ctcaaggaaa taaaggagga tacaaagaaa tggaagaaca   245940
245941   ttccatgctc atgggtagga agaatcaata tcatgaaaat ggccatactg cccaaggtaa   246000
246001   tttatagatt caatgccatc cccatcaagc taccaatgac tttcttcaca gaattggaaa   246060
246061   aaactacttt aaaattcata tggaaccaaa aaagagccca cattgccaag tcaatcctaa   246120
246121   gctaaaagaa caaagctgga ggcatcacgc tacctgactt caaactatac tacaaggcta   246180
246181   tagtaaccaa aacagcatgg tactggtacc aaacagagat atagaccaat ggaacagaac   246240
246241   agagccctca gaaataatgc cacatatcta caactgtctg atctttgaca aacctgagaa   246300
246301   aaacaagcaa tgggggaaag gattccctat ttaataaatg gtgctgggaa aactggctag   246360
246361   ccatatgtag aaagctgaaa ttgggtccct tccttacacc ttataaaaaa ttaattcaag   246420
246421   atggattaaa gacctacatg ttagacctaa aaccataaaa accctaggca ataccattca   246480
246481   ggacataggc atgggcaagt acttcatgtc taaaacacca aaagcaatgg caacaaaagc   246540
246541   cataattgac aaatgggatc taattaaact caagagcttc tgcacagcaa aagaaactac   246600
246601   catcggagtg aacaggcaac ctacagaaag ggagaaaatt tttacaacct gctcatctga   246660
246661   caaagggcta atatccagaa tctacaatga actcaaacaa atttacaaga aaaaaacaac   246720
246721   cccatcaaaa agtgggtgaa ggatatgaac aaacacttct caaaagatga catttatgca   246780
246781   gccaaaagac acatgaaaaa atgctcatca tcactggcca tcagagaaat gcaaatcaaa   246840
246841   accacaatga gataccatct cacaccagtt agaatggcga tcattaaaaa gtcaggaaac   246900
246901   aacaggtgct ggagaggatg tggagaaata cgaacacttt tacactgttg gtgggactgt   246960
246961   aaactagttc aaccattgtg gaagtcagtg tggcgattcc tcagggatct agaactagaa   247020
247021   ataccatttg acccagccat cccattactg ggtatacacc caaaggacta taaatcatgc   247080
247081   tgctgcaaag acacatgcac acgtatgttt attgtggcac tattcacaat agcaaagact   247140
247141   tggaaccaac ccaaatgtcc aacaatgata gactagatta agaaaatgtg gcacatatac   247200
247201   accatggaat actatgcagc cataaaaaag gatgagttca tgtcctttgt agggacatgg   247260
247261   atgaagctag aaaccatcat tctcagaaaa ctatggcaag gacaaaaaac caacactgca   247320
247321   tgttctcact cataggtggg aattgaacaa tgagaacaca tggacacagg aaggggaaca   247380
247381   tcacacactg gggactgttg tggggtgggg ggagggggga gggatagcat taggagatat   247440
247441   acctaatgct aaatgacgag ttaatgggtg tagcacacca acatggcaca tgtatacata   247500
247501   tgtaacaaac ctgcacgttg tgcccatgta ccctaaaact taaagtatac taataataat   247560
247561   aaaaacgtta aagtggacat tttagtaata ataaacatct gttggaatgc tttaaaaaaa   247620
247621   tgtagcatgg cctttttttt tttttttaaa ttgagatgga gtctcgctct gtcatccaag   247680
247681   atggagtaca gtggcacgat ctcggctcac tgcaacctcc acctcctggg ttcaagggat   247740
247741   tctcctgcct cagcctcctg agtagctggg actacaggca cgtgccacca cgcccggcta   247800
247801   atttttgtat ttttagtaga ggcatggttt caccatactg gccaggccgg tcttgaactc   247860
247861   ctgaccttgt gatccacctg cctctgcctc ccaaagtgct ggtatcccag gctcccaggg   247920
247921   cctttgactt tttttttttt gttttaagcc agtttgttcc ctgaaggaat ccatcaagaa   247980
247981   agagtatgag tggatgaagg aggctcagct ccctctctgg acagagtccc ttcagcagag   248040
248041   attcccaccc agaacccagt gtttctgtga catgcaggac tgccttcccg gctgccagct   248100
248101   tgagagtttg ggatgcaccc tccaagagcc tccttgcctc tggactgtcc accctggctg   248160
248161   cacagagtcc cgcagagcag ctgactccca agcctggggc tgtacagtgc aggggccggc   248220
248221   tcagttccca cagtcacaat tgggactcga acagtttggt atttgagtga tccttcaaac   248280
248281   cttggccttc cggcgaagcc aggcagatca cttgaggcca ggagtttgag accagcttgg   248340
248341   ccaacatggc aaagcccagt ctctgctaaa aatacaaaaa gtagccaggt gtggtggcgg   248400
248401   gcacctgtaa tcccagctac tcaggagggt gaggcaggag gatcacctga acccgggagg   248460
248461   caaaggttgc agtgagcaga gattatgcca ctgcactcca gcctaggtga cagagcaaga   248520
248521   ctctgtctta aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa gtcctaggta attaaaatat cattccaaat   248580
248581   acatttgaag gtttagaaat acccttgaac ttcccatttg gagttgaaat atccagcccc   248640
248641   acttcctgca ttctttgtac ctgagtagcc taatttgcct attaggagag gatctagggt   248700
248701   gactctttac agtttagctc tgagatcatc ttttcattgg tttgtacttg tacttgtttg   248760
248761   ctttgttcat agttaaactg cattaaaagt tcagatacga acaaggagtt gttaacatgt   248820
248821   gtgggtccac tgggaaaaca cctaaggaat gttttgaccc cagactagct gagagagcag   248880
248881   ctgggccaca cactcagaat cacacagcat gttgctgcaa gatgtcactt gcaatcttgt   248940
248941   ctgcatccac ttttaaataa aggtgcatgg tctggaatga aaagccaact tagtaaattc   249000
249001   agacctactc ttttgggaaa agttatgttg tagtgtgtgt gaggtaaggg tggagggcgc   249060
249061   atcagccccg cctgcaacct cgggtcactg tggtacctgg ctgtgccatc acaaaatcca   249120
249121   gcctcactgt cttttctgtg ggaagggagt ttgaacaggg gccgctgaat tgggaaactc   249180
249181   tgaaggagtc tctcccctcc agccagccac actttggaac acggagtgga gttccagccc   249240
249241   catggtggct caggcaatcg tgaccctaaa aacagtctgc tggcattaaa cgcttcagtg   249300
249301   cttgagtccc agtcatgact acgggaacta acactaacct gtgtcacaca ggctgacagt   249360
249361   ttggaaacac tggcgactct gcgacagacc caaatggccc tttttaccca gccccagctg   249420
249421   ggatgagaag tagaattcag tgtgccgtaa aaaccagtga tgtgctacag tctctgtgca   249480
249481   agccgcatga acaaggtggc catgtgggcc gacggcacct atttttttgt gaaaagacac   249540
249541   taagagagtt aaatgcccaa agcctaacca tgtcagtttc tccaagagca gagtgtaggg   249600
249601   gcagggggct ttcaggaaag acggccttcc agccccaccg cactgtctgc aatgagggta   249660
249661   aCTCTGCCTT TGACTCTGGC AGATCTGCAG CCTCATGCGA GGGGGAATAG CTGAGAGAGG   249720
249721   AGGCGTCCGT GTGGGGCACC GGATCATTGA AATCAATGGA CAGAGCGTCG TGGCCACCCC   249780
249781   CCACGAGAAG ATCGTCCACA ttctctccaa tgctgttggg gaggtaggag aggtccgggg   249840
249841   ctgagggtgg tgctgagggc cgcgtctggt gcccctgcct cgtatgctca ccgtggccct   249900
249901   gagcagacct tccaggaaag ctccctgagt ttccaatcct gaacactccc caacaagcag   249960
249961   acctgtctct gaccaaatgc caaacccatt agcaagcagt tatctgggag ctcctccatg   250020
250021   aaatggaatc agatcaccct cagccttctc tttcatctga tgtgctcacc ttctcttttt   250080
250081   aacactcagc tttctgttgc ttttctgtat ggccgcctaa gttgcctcca ttttccccag   250140
250141   ttaatctccc caaatgtttt taaaagattt aagtcttaga ctcaagttga atcaacaaag   250200
250201   tggccttcca gaggtgtgac cccagtgcag tgtggcatga cgtgtcatta ctgtcagtca   250260
250261   tcacagctgt cagtcagtca tcattgttgc cattcatcac tcctatcagt catcactact   250320
250321   gtcagtcatc actgctgtca ttcatcactg ctgtcagtca tcactgctgt cattcattta   250380
250381   tcactgctgt cagtcaacac tgctgtcatt catttatcac tgctgtcagt caacactgct   250440
250441   gtcagttacc actgctgtca gtcatcactg ctgtcattga tttatcactg ctgtcagtca   250500
250501   acactgctgt cattcattgc tgtcagtcat cactgctgtc attcatcact gctatcaatc   250560
250561   atcactgctg ttctagggct gatttgtcat ccttgcctca tctgccaaga gagatgaggg   250620
250621   aggcaggcac cctgagaagc ctggagccct tcctccattt tcagagttct tgcttttaaa   250680
250681   agggtagggt ctggtgagag cgagagcatt tgactgagaa ataagccttg cttggttttt   250740
250741   gttgttcatt tctgtcaccc ctaagctttt gagaaagtca gtggattcca ctgttcctgg   250800
250801   aggccaccct gggtcaggtc cctggtggtg gctgggcggt agggagtatc ttcaaagccc   250860
250861   tctgtgggag aggcactgcc tctctggcca gccctgggca gtgcccacgc agccagcccc   250920
250921   cagcctcagc cccccacTAA AGTGTGTTCT TTACCCTCAG ATTCATATGA AGACAATGCC   250980
250981   AGCCGCGATG TACAGGCTGC TGACGGCCCA GGAGCAGCCT GTTTACATCT GACCGCGGCC   251040
251041   ACACGCGGTG GCATGCATGG AGGACTCTCC TCTTCGTGGT TGTGTTTCTC GTGCTGCATC   251100
251101   CCTGTGTCCA CTGAGACTTT CCCCTCTCGC GCCCAGCATT TGGTTTTACA CAGGAAGAGA   251160
251161   AGAATCCACA AGGACCTCTT TACTCTCTCC GATTTGCTTT TTTTTTTTTT TTTTTTTCAA   251220
251221   TACCAGGGAA GTTTCGTATG CACTCCCTTG AGGATGGAGA GCAGCCAGCA CCCACCTGGT   251280
251281   ACTGACCCAG GACCATCCTG GAGGGCTTTC TGGGTGTGTC CAGGGGGTGG GCTGTCACTG   251340
251341   CTTGAGGGAG AATCCTCCCT TCCCAGGAGG TGCAGACTTC TTAAAAGGAG CTCGCGGGGC   251400
251401   AGCAAAGCAG CTGATTCAGC AGTGCCTAAA ACCCAGTTGC TGATCCCTGC TCTCTGAGTT   251460
251461   TATCTGTGGG AATGTGGTAG TACCCAGGGC CAGCCCACGT CATTAAGGTT ATGCACTGCC   251520
251521   TGCCATGTAG TTGGGGCACC ATACATTATT TCTTCCCAGA ATCTCTGAGC CAACCTTAAA   251580
251581   CCTCTTCTAT TGCTAGTTCT AATTTCAACG TATGTGTGTT TTCTAATACG AGCCTTCTCA   251640
251641   CCCCAGGATA AAAGGGGAAA TAACTGCCTT GGGCAAGGAC ACCATAGTGT CACAGAGAGC   251700
251701   TTGGCAATTC ATGGGGCATC TGAAGCTTTA CCAGGTTGTC CTCAAGTTAT CAACCATTAG   251760
251761   ATAAACACAG GCAGGTACTG TCTGCTTCTC TCTCTCTCAC ACACACACAC ACACACACAG   251820
251821   TCCCATTTGC ATATCACCCT TCCCTGCTCC CACCACCAGT GAGACAAGCT GAAGATTAGG   251880
251881   CACACAGATC CCCTGGAAAC CCACCTCTCT GGAAGGCCCC TTCCCTGGCA GGTGGCCAGG   251940
251941   CAGGCGGGGG CTGCTCAGCC TCATCCTGAG AGACCTGCCC TCTCTGCGCT GAGGCCCAGC   252000
252001   CCCTCCAGCA CCACTTTGGC TTAAAGCATC CTCCTCCTGG ACTCCCCTCC CTGCCGAACA   252060
252061   CACATCCCAG GAGTCTGGGA AGGAGGGACT GTTCCCAAGA AGGCAAGCTG CAGGTGCAAT   252120
252121   TGCGTCTTGT TTTCTGGCCC AAGGCAAGAC CAACTTTCTT CTCTGCTCAG GGCCACTAGG   252180
252181   CGGATGTGAT ATTGGAAAGG CCAGAATAGT ACATAAACCA CAAAATTAAG GAGACAATAG   252240
252241   CAACCTCAAG TTATGCCTCA GAATCCCCAG ATGTGGTCCA TAAACACCCT CTTGCTGCCT   252300
252301   TGTGGGCCTG AGAGCATTTT TGGCTGGTGT GGAATTGTTC CGTGTTTTCA TCAGGTGCCT   252360
252361   CATATTTATG CTTCCGTCTC AGTTCAGTGT AGATGTTTTA GTAATATTAT AATTCTGAGC   252420
252421   CAGTTTTCAC TTGGTCCAAA GAGCATTTTG TGTTCATGTG AGGTGTGATT TGGCTTTGCT   252480
252481   TTTGTTTTGT TTCATTCATG ACCTCAGTAG AGACAGGGGA AGAGAAACTA TTATATTTTG   252540
252541   TAATTAATAT AGTCCCTGTT CTCTGCATCC GAGATATTTA TGTTGTGTCT ATGGAAATAG   252600
252601   GAACTCAGTG AGCAAATGGT GGGTAGCATG TATTTATAGA GAGAATGGAG GGATTCTAAG   252660
252661   GAGGGAGCAA AGTGACTATA ACAAGATTAG GGACAAGAGA CTTCAACCAG AGAGTTCTGT   252720
252721   GATCAATTCC CCGAGATCTC TGCATCTTCT GAGTTTTCTG CTTAGAATCA GGGAAGCTCA   252780
252781   GTGCTTGACA GGAACGAGCA GTGGCACTCT CAGTTTCACT GTGTTACAAA GGAGCCCTGA   252840
252841   GGAAGGGAGG CCGCTGGCTG CCCAGGTGCC CTGGGGGGAA AGGGACTTCT GCTGCTGCAG   252900
252901   AGAGTGGCAC CCGGTGGGGC CAGGGGCTCT GGGATGGTCC GTAAAGCTCC CCAGGACTTC   252960
252961   TTTGAAGGAT GCTTTACAGA ATGTTTCTGG GAGACCAGCC TCAAGGTCAA CCCATCACAA   253020
253021   ACGTGAGGAC CAGGAAGGAA CCATGGCCAG GGTTCTCCAT TTGCTGTAGA GTATCTGGTG   253080
253081   ATACAGTGAG ACACTAAAGA GTCATCAGCC AGTTCATCTT TCCTCTGCCA ATAAGAGTGG   253140
253141   ATAGAACAGG AATGAAGTGT TACTGGTGGT ATTTCAGGCA TCAGGAGCCT TGGAAAATCA   253200
253201   TCGTAGGGGC CCATGCCTGT CTGTCCCTAG GCACCTGGGC AGTGCCACAG AGGCCCGCCC   253260
253261   ACGACTGGCC AGGGGACAGA ACTCCAGTAG TGCATCCCTG TACAACCTGC ACATAACGGT   253320
253321   TATGTATGTT CACCTAAAGG AGAGAATATA CTTTCTATTC CTATTGCACA AAAACCTTGT   253380
253381   AAACTTTGAG AGGTGCTGAA AAAGCCAATT CTGCAAGCTC TCCTAGAGGA CTGACATTGT   253440
253441   AACATTAGAG TGAGAAGATT TCTCTGCCAC ATTCTTTTGT GTTAATCCAG GTGTGTCTTC   253500
253501   ACACCCAGTG AGTGGAAGTT GCTGGAGCTC GGTACAGGTC CACCCAGCTG AAGTGGGTTC   253560
253561   TTTTTCCCAC TACCACTGGG GCAAGGGAGT GAGCCTAGGT ATGGTCACCT CAGCAGCCAC   253620
253621   AGTCTTAAAA GCAAGTCGCT AGATTTTTTG AAAGTCCCAA GAGAAGTGGT GGTCTTCCCT   253680
253681   TCTGTCATCC CAGTATATAT AGTTATACAT GTAAATATCT AAATACCCCA TGTAATGGGA   253740
253741   AGGCTATGTA CAGGGCAGCC TTCCCAAACG CTGTGAGGGC ACAGAGCTGC TGTGGCTGCT   253800
253801   CCACCAGGGT GTGCTGGTGG CTCAGCTTTG GGGTTGGACT CCCACGTTCA CCTCCCCCTC   253860
253861   CTGGTCCAGG CAGAGGCACC AGAACCCATC CTGCCTTTTC TCCAGTGTGA GCATTTCAGG   253920
253921   GAGCCACCAT CAGCCTTGGG TTCATGAGAG GAAGAAACCC CCAAAGACCA ATGCCTGGAG   253980
253981   CCCACTTCTC CAGCGACACC TTCCCTCGCC AGAGCAGGCT CCTAGGAGTG CATGGCAGGG   254040
254041   GTGCCGGGTC CCTGTGCACG GGTTTGCTTT CTGAACATTG CCCATCAACA CCGCCTTCAG   254100
254101   GGAGTCCCAG AGTAACCTAC TACCTCCCCC ATCGCTCCTC TGCCCCCCTC ACCCTGTGGG   254160
254161   CACCAACACC TCCCGCACAC AGATGAAAAC CATCTACAGA GCCCTTCCCG GGTCCCTCGA   254220
254221   CCCAGTGGTG TAGCCGTTAC CAATGTTTAC AACCAGGGGC CGCCCCTCCT TAGATGTGTT   254280
254281   TACTCGCATT CACAGGCCAC CTGTTGGTTT GAGTTTCATG TGTCTCCTTC CCTGGCCTAG   254340
254341   GTTGACTTGA GCACACAACT CGATCTTTCT TCCCCTCCAT CAAGGCAGTG TGTGAGGACT   254400
254401   GTGTGGGAAT GACATTTCTT GTACATACTT AGCACAGCAC CTAGAGTATG AACTTGTACT   254460
254461   ATTGTTCTGT AAAGAGGGTG AAATAGAGCT TATTGTAAAG TGTCGGGAGA AGTATAGTAT   254520
254521   TGTATTTGTA ACAATATCGT TCTTTGTATA CACAAAACTC AATGATCTAT ATATAAATAT   254580
254581   AAATAAATAT ATAAATAAAA TATATCTACA CGTGAGCCTG GAATGTGGAC ACCGCACACC   254640
254641   CACTGAATGT ACTTCCTTGA CAGTCTGGTC ACTGGTCCCT CCCTCCCTCC CTCCTCCGTC   254700
254701   CCGTGGCCAC AGTCATCCAG TTTGGGGTTG TGATGTATTT ACTGTGCTAT CTATCTTCCT   254760
254761   TTATTTAACT GAACGCTAAT GTCTGTATAA GAGTTGCTGC Aacaataaac aagaacttca   254820
254821   cctcttggcc tggccaagtg tcttcttgtt gcagggaagg cttgggatca tgtgatgagt   254880
254881   ttgtcttttc cctaacagac tgactgacta gctcctaccc accctatagg cgcccagagc   254940
254941   ccaggagttc tctaaatgag cttttattct gtggaactga cttggtttta gacaagaaag   255000
255001   gctctgttct cctgtcccag ttgatcctcc agtcctgtgg gtctcctttg agcacactga   255060
255061   actggagaaa gagaaattct ccggatttct tacttgacat cctccatgag ggcaggaaaa   255120
255121   caggaattaa ttctccccca cctcagtcat ctcccgtaag ggaggtacct ttttgtaagg   255180
255181   gactaagatc taagtggacg gtggaaaaca gcgccctgag aggcccatcc aaaggttctg   255240
255241   tgagaaggtt ctggaaggtt tcctcctggt gctctttgga aattcacttt ttgaaggttg   255300
255301   ccaggcatgc cctccctgct gccgggggca tgctgggggc cctggactcc ccaacacaga   255360
255361   gtgtccagcc ctgttccaaa gcagactgct tgtcagcttt ttctttgcat acacccctcc   255420
255421   cccatcttcc ctgcaaagct ttttgcagcc ccgtcaggtc tgtagctgct gaaagccctg   255480
255481   aacatggagg cagggcctta tcctgagggt cctgtggcct ggccccgagg agccccttct   255540
255541   cctccatcct cctcacagca agcagagtgt cccaccaccg agacggctgc cattgaatca   255600
255601   agtgggaaga aagcacattg aactggtgtc tggggaagtc acaatttgaa gaatggcagc   255660
255661   tagtctttat agtaacttcc atgtgccaag catcctacag agatgaactt ggtaactccc   255720
255721   cacaacacct ctaagaggta gaagcttttc ctgtattatc attgtctcca ttttatacag   255780
255781   gaggaaacgg gcacagaggg ttcaagcact tatgctcagc tttccaacaa ctcccacctg   255840
255841   cacccacctg ggacaggctt gtcatcgcac acggatgaac tcagcgttag acttttgggt   255900
255901   ctcttttggt tcttataatg ttttccttcc tggttttctt ccattgattt gcaaaccaca   255960
255961   tctcttattc aaatcagtct gccctacttc cccatcccca gactggaatt gagcactggc   256020
256021   ctaggagagc gggacttgct ctcagctccc tccctccctc cctgtctcct tctttgagtc   256080
256081   cctttatggg aaggggcatg ggtaggaggt gcacagaggt tcccctacat taagagttgc   256140
256141   ccttgggaag gtcacagtcc tcgccttgct ggttcattct gctgatctgg tccactgacc   256200
256201   aggagatcaa tgaagacaaa caattggcag caaccgggca ttcagggtcc ctgagccctg   256260
256261   ggccccatct tccagctgac cccttagcca cagtcctcta aagcagcagt ctccaccttt   256320
256321   tttggcacca gggaccagtt tcatggaaga cagtctttcc agagaccggg tgccacggag   256380
256381   ggggatgatt caagcacatt atatttattg tgcactttat ttctctgatt gttatataat   256440
256441   gaaataatta tacaattcac catagaattg tataattata cagttcacaa ttctatggtg   256500
256501   aactgtataa ttcagtggga gccctgaact ggttttcctg caactcaatg gtcccttcta   256560
256561   gggctgatgg gagacagtga cagatcatca ggcattagat tctcataagg agcctgcaac   256620
256621   ctagatccct cgcatgcaca gttcacgata gggttcacac tcctatgaga atctaatgct   256680
256681   gccgcagatc tgacaggagg cggagctcag gcggtaatgt gagccagcga cggcgagcgg   256740
256741   ctgtaaatac acatgaagct ttgttcactt gttgctcgcc tcctgctgtg tggcacagtt   256800
256801   cctaacaggc cacagactgg taccaatctg tgcacacctc taaagtgcac acctcttcca   256860
256861   cacaggttgt gtccccagcc gcctgcagcc accatctccc cagccagcaa gctcctgaag   256920
256921   catccagcaa ccatcctcct caccctcaga ggaagggagg ggcacccctg gctgtctctc   256980
256981   ccctgcccat cccagagcca ttgcttccta ttatctctct caccacccac agcaccacac   257040
257041   cttctgctgg tccggtccct cggccacatg tagataagac gttaccagca cccagttcag   257100
257101   tgtgtgggga ggcaagtgga gggcacaggc ccccagcctt cacagtgatg ctcttgggat   257160
257161   tcgcctccct tgacgaggtc aatattccct tgcctcccag agtggagtgg cgagtaagta   257220
257221   gctcctttcc tgaattctgc acccatcccc cgccaatgac aacacccctc tcacatcacc   257280
257281   aggatgacgg tgggaagaca gctggtggga gggtctagtc tttgaactgg cacctctcag   257340
257341   caagctccct ggaagtctgt ctgtcccaca ggagaccaca gtcccctgat ggatggtatc   257400
257401   tgcctgtgtg ggtgtggtct gcccccacag gcaaggctgc tcctaccata gactatacct   257460
257461   tagcttcccc ctcttggctt tgatcttaga tgaaattgca gaactagaga aaaaaaccat   257520
257521   ttaaccacct tgatgcacat agaaccactt tatttaggtc tttcttctat aatttttgct   257580
257581   taaactgtga tcctcagagt tccttaaacc ctctgagctt gtttcctcat ctgcaaacta   257640
257641   gtgtttatct cagggagacc gtgtgaggat aagctaacac atagaaagct ttcagaatgt   257700
257701   gcatggcgca tagtggttgc tgaggaagta ctggccgttc ctggggccca gcagatccag   257760
257761   gtcctcataa gcttcctgga atttccagac cccctgggta caccaacggg agccacaact   257820
257821   caagaggctc cgcacgcact tgcatggctt agtgcaggtc gcccccaaac acccgaagtc   257880
257881   ctaaactact gatgtactga atttcatcca aaagcagatt ttagcccctg ggaaaaactt   257940
257941   ctagatgcca atgcatactt ttttaaaagt taaaaaacat aactcccata acaaagatgg   258000
258001   aatgaacaca tatcagagat ttattaatca ttaatgatga aacaagtaag atggtaaagc   258060
258061   tggtccaaaa agtatttgga ggacctaagt atttatagac atttttaaaa gaatgttaga   258120
258121   ataaaattac taggtttgaa gtaaaaccgg ttgcgactgg gcatggtggc tcacacctgt   258180
258181   aatcccagaa ctttgggaag ccgaggcggg tggatcatct gaggtcagga gattgaaacc   258240
258241   agcctggcca acgtggtgaa accccacctc taccaaaaac acaaaaatta ggcatagtgg   258300
258301   tgggcatctg taatcccagc aacatgggag actgaggcat gagaatcgct tgaacccagg   258360
258361   aagcggaggt tgcagtgagc cgagattgca ccactgcact acagcctggg tgacagagcg   258420
258421   agactccgtc tcaacaataa aataaaataa aacaaaactg gctaatgtcc ttaaggcaat   258480
258481   acaattataa cctttagggt tatctttcta ccaaatagaa atcatttgca tctctagttg   258540
258541   tgggcaggag gagggcagtt ggttggtaat tagtgctctg cagaaaaaat aaagcatgga   258600
258601   cactgccctc cagcctgggc aacagagcga gaccctatct caaaataaat aaaataaaat   258660
258661   aaaatataaa agcatggaac aagaattgaa agcaggggcc aggtgtgata gctcacacct   258720
258721   gtgatctcag cactttggga ggccaagaca gggggatcat ttgagctcag gagttccaga   258780
258781   ccagtctggg caacatagca aaaccctgtc tccacaaaaa aaaataaaat taactggacg   258840
258841   tggtggtgca agtctggagt cccagctact caggaagctg aattgggagg attgcttagg   258900
258901   gcttgggagg tcaaggcttc agtgagttga aattgtgcca ctgcaatcca ggctgggcaa   258960
258961   cagactaaga ccttgtctca aaaaataata ataacaataa ttgaaatcag gagttcaaac   259020
259021   aggtatttgt acatccctat ttatggtagc attattcaca acagccaaaa gacagaagca   259080
259081   accaaagtgt ccatcgatga gtgggtcaac acaacatggt acaggcacac agtgggatat   259140
259141   tattcagcct taaaaaggaa ggaaattctg gcacatgcta gcataagggt ttatcgctac   259200
259201   tggaaggaca ttatgctgag tgaaataagc cagtcacaag aagataaata ctgtataatt   259260
259261   ccacttacat gagatacctg atgtagtcaa attcttacag acagaaagta gaggagtgga   259320
259321   ggaaatgaag agttattgtt aagtaggtac agagctccag ttttgccaga aaaagagagc   259380
259381   cctgcagact gattgcacag caatgtgaat gtacgctaca ctactgaact atgcacttaa   259440
259441   aaatagctaa gatgggaaat tttatgttat atgtatttaa ctatattctt attttaaaaa   259500
259501   ttaatggtta aaatagtact ttttatgtta tggtatattt taccacagtt ttctttaatg   259560
259561   tttttaacta aagcttagaa tgagtttggg ggtggctatt ttatgtaggt tggttaggaa   259620
259621   tgcctcatga agaagaagtg agggagggcc ctgtggatgc cttagggatg cgtgttccaa   259680
259681   gctaaaggga cagcaaggac aaaggccctg aggccaggcc tctctggtag ggcgtggagg   259740
259741   ctaagaaagg agaattcaag tggctgaaga tgcagccagc aggcagaggg tggtggtggg   259800
259801   agatataggc ggttacagga gctttggtgc tacacacaca cacacacaca cacacacact   259860
259861   cactcacata cacttaattg ctaattgctt ccacactatc acactcaact cacactccac   259920
259921   ctcctctgcg ccctccccag cagacacccg cttcaggaac caagttggta agagctagta   259980
259981   tttggcgccc tctggtggaa ttacatgaga aatgccaaat ccaaataact gccaagattc   260040
260041   ccaggcgatt gagggaagga ggagccttgg ccacccatcc caggcccctt gttttccaga   260100
260101   taaggaaacc aaagacccca agaggggtag gacttgctgg agactacaca gcgagcaggc   260160
260161   agctagaacc tcactcccta gctcccaggc taatgctcct ttgtatgatc ccagctgctg   260220
260221   acagacaaca acgcggacct catcttccta ctggccagac ccaggaggcc ctggaggtag   260280
260281   gctgagcaca ctgctgtgac cccagttctc aggctagctc cagagtcttt gtgacagtgg   260340
260341   cgcggcaagc agcatagata actgctgcct tctagtccct tcctccagct ggggagaagc   260400
260401   cattcctaga aggctgaggc taccgctgcg ggaagtggaa ggcggaaggc ggaaggcggg   260460
260461   aaacaacctc attcctaccc tggaccccct tatccagggt ctactccaca ttctgctcct   260520
260521   attgtcagtc tcagacatag cacaactgac cagctactta ctaccttaac cacctctttc   260580
260581   ccctccacta attggagttt cttatgggca ggagccaaat ctcccttgac tttctagtca   260640
260641   ccgtgggtta taattaaaag aggagtcaca gaccgggttc aaattacagc tttcctacca   260700
260701   attgtcactg tgtgatcttg gcaagctact caaccactct gctcctccag ttcttcacct   260760
260761   atgcgatggg cacagcttgg ctcagttgtt ctaaccatta gtgactctgt ccttgaacat   260820
260821   ttagcatgtg cagtagacac agtcattgag tacaaggtac agaactagtc ctggagggga   260880
260881   agggtccggg agcttttctc agagcgagtg agatctttgc agggtttgaa tatactacag   260940
260941   gagttttcca ggtcccatgg ttgaaaaaca gctttccatg cagaggcaaa gaaacctgga   261000
261001   acaacagggt gaggagatcc ccacctagca cagaagcatc aagcaagcat ggtggcgttc   261060
261061   catcaagtca acttaactag gctagaactt tgttttccag acttccctcc ctgtatgatt   261120
261121   ccaaatgagg actgcaggag aggtttaggt gagatttgga gggcagatag gaagcgtcag   261180
261181   ccaaaatgca ctgtgggtcc cggcaacacc aggggctgtc gcagctcata cacgttgtcg   261240
261241   atggtctgct ggcttgcacc agcggctcag agaagcagcc ggtcggcagc tcctccagat   261300
261301   tctccctcag tatctctgag acctgggcca ggtgtgagtg ggactaactc ctcctgcagg   261360
261361   tccccacatc actgcagtgg gaggcaggta ggacagaact ctgtcctcat gggttccagt   261420
261421   tctacctgct ctccccccat tcacttgagc ttttctttat gatggcaacc agctctacca   261480
261481   cacccagagc cacagcctcc cacagtgtag catgtcagag ctccattcat tcaccagtat   261540
261541   tatgagtaac atctttggcg attcacatag gagtcaaaca tttatttgta gtctggtttg   261600
261601   gtgacactat tcttggtaac agaattagaa aaactgattg tgagtttgca ggaaatacca   261660
261661   agtcatactg aagttatagg tgggtggcat ttgcaataaa gattagtgag gcggggcatg   261720
261721   gtggctcaca cctgtaaact cagagctttg ggaggctgag gcaacaggat catttgagcc   261780
261781   taggagttga agaccagtta gggcaacagt gcaagtcctc cttctctaca aaaacataaa   261840
261841   acattagcca gacatggtgt cacgtgcctg tggtcccagc tacttgggag gctggggcag   261900
261901   gaggattgct tgagcccagg agtttaaggc tgcagtgagc tatgattgca ccactgcact   261960
261961   ccagcctggg caacagagtg agtttctacc tgcacccccc ccaaaaaatg agtgaatata   262020
262021   ttattattat ttgtaaactg tgtgttacac attctttata tcaggtaaat aagcacagat   262080
262081   gcacactcat agtttccccc ccagagagct ggttgttaaa cacttaccag cacacctgct   262140
262141   gtggccagct tctcagctac ttaagcaatt tctaagcttt cttgtggagg ggtggcctaa   262200
262201   aaatattact tttattacta aataaaataa gcaatcatct ttttatggtc catttgggag   262260
262261   cacacaggtc aaatgtcgac attttagttg tttgccacag cattagaaaa caggctctga   262320
262321   aggtctccag gacctgcctt ggctaaggga gaagagacag cattccaagt gacacctgag   262380
262381   gtcgcctcca gtgcagtggc ctcacaggac acacagtagg cctctgctca gctcccatct   262440
262441   tactgaaatc tccaaccaca gcacaaacac agtgaaatgt ttccagtgca aagtgatctt   262500
262501   ttgatcttct tcccctcaca tgttcactag aaatcctcca atattcaatt tctattagaa   262560
262561   atgtgattaa aatggccgaa taggaacagc tccagtctac agctcccagc atgagcaatg   262620
262621   cagaagatgg gtgatttctg catttccaac tgaggtacca ggttcatctc actggggagt   262680
262681   gccggacagt gggtgcagga cagtgggtgc agcacacctt gtgtgagccg aagcagggcg   262740
262741   aggcattggg cttaacaaat ggcacaccag gagattatat cccacacatg gctcagaggg   262800
262801   tcctacgccc atggagcctc gctcattgct agcacagcag tctgagatca aactgcaagg   262860
262861   tggcagcaag gctgggggag gggtgcccgc cattgccgag gcttgagtag gtaaacaaag   262920
262921   ctgccaacaa gctcgaactg ggtggagccc accacagctc aaggaggcct gcctgcctct   262980
262981   gtaggctcca cctcttgggg cagggcatag acaaacacaa ggcagcagta acctctgcag   263040
263041   acttaaatgt ccctgtctga cagctttgaa gagagtagtg gttctcccag cacacagctt   263100
263101   gagatctgag aatgggcaga ctgcctccta aagtgggtcc ctgaccccca agtagcctaa   263160
263161   ccgggaggca ccccctagta ggggcagact gacacctcac acagccgggt actcctctga   263220
263221   gacaaaactt ccagaggaac gatcaggcag cagcatttgc ggttcaccaa tacccgctgt   263280
263281   tctgcagcca ctgctgctga tactcaggca aacaaggtct ggagtggacc tccagcaaac   263340
263341   tccaacagac ctgcagctga gggtcctaac tgtcagaagg aaaactaaac aaacagaaag   263400
263401   gacatccaca ccaaaacccc atctgtacat caccatcatc aaaggcaaag gtagataaaa   263460
263461   tcacaaagat ggggaaaaac cagagcagaa aaactggaat aactctaaaa atcagagcac   263520
263521   ctctcctcct ccaaaggaac gcagctcctc accagcaacg gaacaaagct ggatggagaa   263580
263581   tgactttgac gagctgagag aagaaggctt cagacaatca aactactcca agctaaagga   263640
263641   ggaagttcga acgaatggca aagaagttaa aaaccttgaa aaaaaattag atgaatggat   263700
263701   aactagaata accaatgcag agaagtcctt aaaggacctt tggagctgaa aaccatggca   263760
263761   agagaactac gtgatgaatg cacaagcctc agtagccgat gtgatcaact ggaagaaagg   263820
263821   gtatcagtga tggaagacaa aatgaatgaa atgaagcata aagagaagtt tagagaaaaa   263880
263881   agaataaaaa gataggaaca aagcctccaa gaaatatggg actatgtgaa aagaccaaat   263940
263941   ctacatctga ttggtgtacc tgaaagtgac ctggagaatg gaaccaagtt ggaaaacact   264000
264001   ctgcaggata ttatccagga gaatttcccc aatctagcaa ggcagaccaa cattcaaatt   264060
264061   caggaaatac agagaacgcc acaaagatac tcctcgagaa gagaactcca agacacataa   264120
264121   ttgtcagatt caccaaagtt gaaatgaagg aaaaaacgtt aagggcagcc agagagaaag   264180
264181   gtcaggttac ccacaaaggg aagcccatca gactaacagc ggatctcttg gcagaaactc   264240
264241   tacaagccag aagagagtgg ggccaatatt caacattctt aaagaaaaga attttcaagc   264300
264301   cagaatttca tatccagcca aactaaactt cataagtgaa ggagaaataa agtacattac   264360
264361   agacaagcaa atgctgagag atttttgtca ccaccagacc tgctgtaaaa cagctcctga   264420
264421   aggaagcact aaacatggaa aggaataacc agtaacagcc actgcaaaaa catgccaaat   264480
264481   tgtaaagacc atcgaggcta ggaaaaaact gcatcaacta acgagcaaaa taaccagcta   264540
264541   acatcataat gacaggatca aattcacaca taacaatact aaccttaaat gtaaatgggc   264600
264601   taaatgctcc aattaaaagg cacagactgg caaattggat aaagagtcaa gacccatcca   264660
264661   tgtgctgtat tcaggaaacc aatctcatgt gcagagacac acataggctc aaaataaagg   264720
264721   gatggaggaa gatctaccaa gcaaacggaa aacaaaaaaa ggcaggggtt tcaatcctag   264780
264781   tatcggataa aacagacttt aaaccaacaa agatcaaaag agacaaa                 264827