Imprinted Gene Databases

Homo sapiens: NFKB1

Nuclear factor kappa B subunit 1
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Homo sapiens NFKB1 KBF1, EBP-1, NF-kB, CVID12, NF-kB1, NFKB-p50, NFkappaB, NF-kappaB, NFKB-p105, NF-kappa-B1, NF-kappabeta  4q24  Imprinted

Options

 • Reverse Complement:
 • Margin:
 • Show CpG islands: *
  %GC:
  Obs/Exp:
  Length:
 • Show CpG sites:
 • Bisulfite treat:
  Replace C with hyphen:
  Potential primer sites:

Key

 • Non-coding: acgtacgt
 • Exon: AGCTACGT
 • Primer site: acgtacgt
 • CpG island: acgtacgt
 • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1    tgtccaagta aatggagaca cataccctgt tcatgagaca aaaaactcat tattatgata    60
61    gcagttcttc ccaagttgtt ctggagattt aatgcaatcc aaatcaaaac cctaacaaac   120
121   ttattgtaga aattgacaag ctggttctaa aatgaattca gaaatgcaaa ggacctagaa   180
181   tagccaaaac aaccttgaaa aagtgaacaa agttggagga ctaacacttc ctgatttcaa   240
241   gacttattgt aaagctataa agtaatcaaa aaggtgtggt attatcatat agatagagaa   300
301   aagatcaatg gaacaaaata gagtccagac atacagatac aactgatttt taacaatttg   360
361   caaaggcaat ttagtgaaga aaggatagtt ttttttttca acaaatgctg cagaatcagt   420
421   tggaaatcaa taatctaaaa agaaaaaact tcaatccata tcttgtacca ctatatgcaa   480
481   aacttaactc aaaatgtatc atagacctga atttaagtcc tcaaactaca aaagttctag   540
541   aagaaaatag aggagaaaat cttagtgagt ttgagtcagg caaagagtat gtggatacaa   600
601   cactgaaacc acaatgcagt aaaaaactga caaattatac ttcatcaaat ttaaaatctt   660
661   ctctgcaaaa gaggatgaaa agacaagtca caggctaaaa aatatgtatt tgcaaatcat   720
721   atatctggta aaatactttt atccagaata taaaatgaac tctcaaaatt caataataag   780
781   aaaaaaaata caccaaaagt aaacaaaaca tttgaacatg catttcacca aatggcaaat   840
841   aagcacataa acagatgccc atcatcatta gtcattaggg taaagcaaag taaagcacaa   900
901   tgagatacca ctaaacatat caattgagac gattaaaata aaaaagactg accataccaa   960
961   ggattgcaaa tatatgaagg agctagaact ctcatttcct gtagtgggaa tataaaataa   1020
1021   tatactcttt gggagaacag tctgcagttt cttaaaaagt tacatgtatg ctaactatac   1080
1081   gctctagcca tttcacttgt aggtatttcc catgacaaaa gaaagtatat gtctatataa   1140
1141   acagttaaat agttacacac aaatgtttta gtggttttat taatatatcc caaaactgga   1200
1201   aacaacctaa atgtctatga acaggaaaat ggataaataa attgtgacta tctatacaat   1260
1261   ggaatgctac tcaacaataa aaaggaatta actactgata caacaaggtg gatgaatttt   1320
1321   aagataatca tgctcaatga aagaagtcag ataaaaaata gtacctactg tatgattcca   1380
1381   tttatatgaa actctagaaa atgcaaacta atctatgaca gaaagcaaat cagtggttgc   1440
1441   ttaggaatgt ggaggagtga ggaatggaaa tgaggaactg cagagggcca tgagaaaact   1500
1501   tttcagctga tgcacatggt cactgtcttt attatggtga tggtctcatg ggtatatata   1560
1561   tatatcaaaa acaactctct ctctctctct ctctccaatc ccccaacccc atctcttaca   1620
1621   acaagaaagt atgtccctag tatatctgga agccatcttt tgaccaagag aaaagccagc   1680
1681   atgaggaaac tgttaacaca gggacagaag aaaagaaaat gtctctgaag ggaagagagc   1740
1741   cagaattgtg attacattaa acctaaagat tttcaacgat gtgacctgat gaaattccat   1800
1801   aatggttaag tcattttgag tcataatttt acatcttttc accttaggtg aaaagcatcc   1860
1861   taaccaagat aagtatatgc tcagcattat attgataatt tataatacgc cattggaaaa   1920
1921   aaactctctt cctggcattt aattatatta cttatttcaa agaaaatgca gtaaaaaact   1980
1981   gatctgtata tctactgata tgtctatcag taaaacagat aagtatatct atgtatacct   2040
2041   actatgcata agccttacag gtgctacata gaggtgatat ctgttgttta tactctttgt   2100
2101   cttcccttct tccttttttt gataacagtg ccccaattta cgcttagcta accataatct   2160
2161   agcattacta attcatgtct tccagatgag atagaccctc cttgtcacta aaagtagaca   2220
2221   tgtgactcac agcattgtaa gaagatagta atggaacaca ggtccccaaa tttaccctcc   2280
2281   caatctcttc tcaattactt tccccaacaa gaaaaaatgc tactgcaggt aagcaggggc   2340
2341   atctaaagca gggtcacttg aggtcacagg ctccagggtc tctaaaagga aagagatact   2400
2401   ctcactcttc tctgttttag gtagtctgga gggccttgtt atagaaagac ttaaaacaaa   2460
2461   ggtctcaatt ttatggcttc cagtgaaagt tagcctgagg aaacctatga atgccttcag   2520
2521   gaaagcatta catgggctta tttgtgtgtg ttcttgggaa ggtcagacta atctgggtag   2580
2581   tgacaggtca tatggaggaa cgctgcactc atggaagagt tgcttgtagc ccctgaggtt   2640
2641   aggcaagcat tctcccttgc acccagggag ctctgggaga agaaagactt tttttaaagc   2700
2701   ttcagctggg tgtggacaga ttgccagttg gtttactgcc agcccacaaa agcagaaacc   2760
2761   tttcccctgg caggtttgcc actgcataaa agaccctaac tacttgtcct gtaattatag   2820
2821   gtcagtgtat acagagcctg aggtctgaac aggaaatgga aaataataac ttgccctagt   2880
2881   agtactagca agccagagag gaaaactaag ataaacactt caaacaggtg ttttgttgaa   2940
2941   atagaactgt tagaagagcc aggtgaaaac ttttctaaaa agtaataaat tcactcaaga   3000
3001   agatataatt aaagattagg agttaaatat atgatagatg ctagaatgat aaaatataca   3060
3061   tattttaaaa ataggtaatg actccatgtg tttctgacag tatacccttc ctggttgaaa   3120
3121   taactaaaat gaaataacta atggaaataa ctgaaatgct acataacata tttttaaaaa   3180
3181   ttaatactgc ttagccggca tgaaattcag gaatctaaat atttccaaaa ctgaaaaact   3240
3241   ggagggaata gctgagaaat tgacttagtc tgttttgtgt tgctatcaca gaaaaccaca   3300
3301   gactgggtaa tttataatga aaagaaattt gtatctcaca gttctggagg ctgggaagtc   3360
3361   caatatcaag gtgccagcat cttgtgaaag ctttcttgct acatcatccc atagtgaaag   3420
3421   gcagaagagc aaaagagcag acactcaaga gagaaagtaa cctactccta caataatggc   3480
3481   attcatccat ttatgggggt agagacctca tgacccaatc agctctcaaa ggtctcacct   3540
3541   ctcaacactg ttgaatgggg agttaagtcc caacacagga actttggggg acatgttcaa   3600
3601   acgataacac tgcctatcta gtccttgtca ctggacagaa aaagaagaaa ttctcacctg   3660
3661   tgaattcata accacttaca ctatatgtga tgatcaaaag cacacaagta aaaaatttta   3720
3721   tttaaggttt ttccaagtta atagtatacc agataacagg caaaaagaag cacaaatatt   3780
3781   ccttactcaa ttttaaccta agcttcaaat aatttccaga gattgtttca agaaacgtaa   3840
3841   gcaatttatt atttataatt cagttgacat attaaacagc atatgaaata tagctgaaaa   3900
3901   gagaattgat aaactagaag gcaaatataa agaaattatc cagaatgaaa tccaaagaga   3960
3961   taagagatat taaaagacac agagattaga ttgagaagat ctaacatata cctaatttaa   4020
4021   attccagaaa acaagtctag ggaaaatgaa agagaggaaa tgttacaaaa gataatggac   4080
4081   taggaatgta actgttgaaa catcaaatct tgagacccag ggagccatat aacatgcttc   4140
4141   caaaatccaa gcttattata ttaatataca aaaacattaa tattaatatt atatattaat   4200
4201   gttattgtta atataatcat tatattatta aacatataat ttatacataa acaatatatt   4260
4261   atatataaat gtatatgata tataatatac aatagttata atatataata aattatatat   4320
4321   tgacttctat ataatataga attatataac ttataaatta tatatagctt tatatataaa   4380
4381   tcaataatta tatattgatg tgtacaatta ttattttata ttattattaa taattatata   4440
4441   attggtatta tataaatatt aattttatat tgcaatagtt ataaagtaaa tatcatataa   4500
4501   cattattaat ataataaata tagtatatta atattaataa cttgtattta ttaacaatat   4560
4561   attaataaat gacataattt cacatttctt tcagatttct gtaaaagctt atcaggagtt   4620
4621   atatatatgc aaaaccatat ttatcttatt aaagaggcat gtataagtgt cagaccatca   4680
4681   cttatgaata gatttgacag ccagatatac aacctttcag aaaacagaag caaacctcct   4740
4741   ccataaaaac aagtaattgg cagctgtctc aatgatgtcc agtaactagc cttatttcac   4800
4801   tcagaacagt tttgtcggct tcatatagca tgaccaatca ccctggttta ctagagcctg   4860
4861   agggtttcct gcgcaaggga ctctctgtgc taaaagcaag atagtcctgg atcaaccggg   4920
4921   atgagttaag tctctatttc catgccttca tagaaatcat taaaagatat ctctctgtta   4980
4981   tgggctgaat aatgtcaccc accctgaaat tcctatgttg aagtcctaac ccccagtacc   5040
5041   tcagaatgta actggatttt gagatagggt ttttaaagag gtatataagt taaaatgagg   5100
5101   acagtgggat gggccctaat ctaatatgac tgatgtcctt ataagacgaa atgatttgga   5160
5161   cgtggacaca gagggacaac cacatgagga cagggagaag atggccatct gcaagccaag   5220
5221   gagagaagcc ctcaagtaaa ccaatgctgc caacacattg ctgttgaact tccagtctct   5280
5281   agaacgataa aaaatatttc tgttgtttaa gccacccagt ctgagatatt ttgttttggc   5340
5341   agccctaaca aacacattct ctaagggttt attctcattt ttggtttagt gtatttcagc   5400
5401   tgatgattat agcctaatcc tccccctctt cttggggcct ctcttctctg tactcttcct   5460
5461   cctcatatct cacacaggca gatttgttcc tgcctcctca cctacattac gagctccgca   5520
5521   cagtctcctt tcttctggct ccggctccct cattaatctt tctgttatta acgctattaa   5580
5581   ctcgttaaac tatctctcca cctttccaaa cttccattaa ctctggcact ccataagtgt   5640
5641   tagtcaaata aatgaagaat cacactaact cctctttcct tccctctcac tccaaactct   5700
5701   tggtgagatt cttttgcact tatgccctcg tttccccatt tcccactcac ttgtcagtct   5760
5761   cctcattctt ggttttcctc attatattga aacacatctg aaaaagtcat gtaagaccac   5820
5821   agccactgcg tatcagtgct atttgagagt taataaagtt cccttttcct ccaagacagc   5880
5881   gagcagagtg aacagaagaa agactggttt ctgcccttgg ctgcacagcc atgccccgag   5940
5941   gccgggctta ggattttata attcacaaag tcaactgtct cttcccctct ccatccttta   6000
6001   ggaactgtct gcagtatctg acactgttga gagctctcat accctttaaa ctctctcttc   6060
6061   tctggctttc tgagctttcc tcccactttt gatggcactg caggagtttt taagcatctc   6120
6121   tctctcatac caaccccaga aataaagtca ttcctcgaat tcctgtactt agccccttgt   6180
6181   ctcctaactc tttgaccact aatgttttag aaacactctc ctgacaacta tcgcatcttt   6240
6241   gcagttgttt ccatttccaa cgccatgtct ctctgagcag cagccttgag ttttcaattg   6300
6301   catatttatt agtcatttcc atatggacat ctcactaaat ctgtcatact aaacatgtct   6360
6361   aaaatatgta tgtttacatg ttacatgtat gtttggtatg tgggaatgca ttacattccc   6420
6421   acagattttt tcccagttac agtgttacta ttctaatcac tcagactaga acactcagag   6480
6481   ctatctatga gtcttcctct cactcaaact gcatatataa tctataaaca ggtcctgttg   6540
6541   acctcatctt ctaaaaatct cttacatgct cctttttata tcattggata atagtttagt   6600
6601   gtggtggtta atatcatgca cactggagcc aaatctgtta ggttcaaatc ctgactctcc   6660
6661   ttctatttac taattatgaa accttaggaa aattattcaa cttttcatct gtaaatatgg   6720
6721   ggattataat ggtgatccac tttatatgac tgacaaccaa ataagtgaat acgtgtatag   6780
6781   caggtattaa ccatatgctt agccgaccta tttcaacctc ctaaccaacc agaagaactg   6840
6841   tagttccctg ctctcttgca tctaagtggg gccatggaat gtgggcagaa gtgttgtgtc   6900
6901   acctttactc agaggcaatt aaaaagaaga catacttttc ctatgttctc attgccaatg   6960
6961   aacacactac acagatctca acctcagaat tctctccaca ctggtatttc caaaatagct   7020
7021   tcatgagaag ggaaatttgt gtagtttcaa tgatttagtg atgctatggt ttgggtattt   7080
7081   gtctcctcta aacctcatgt tgaaatgtga ccccaatttt ggaggtgggg cctaatggga   7140
7141   gatgtttcgg tcatggaggt ggatccctca caaatagatt gatgctattc cctgcaagga   7200
7201   ggagaggatg agtgagttct cactgcatta gttcctatga gagctggttg ctaaaaagtt   7260
7261   tggcatctct cccctctctc tcgccatacg atctctctgc acacaccacc cgcctttgcc   7320
7321   ttccattgag tggaagcagc ctgaggccct caccagacgc atatgctggt gccatgcttc   7380
7381   ttgtacagtc tgaagactgt gagcctaata aacctctttt cattataagc tacctagtct   7440
7441   tgtgtattct gccatagcaa cacaaatgaa ctaagacaag tgacaaacac aaaataactt   7500
7501   gtcttttaga caatattgat gtctgaaatt ccacattgag gcattttttt cctcttcgta   7560
7561   gcctgataat ggcaaatacc ttctgacacc ttaggatgga tgaatttgta agagatattc   7620
7621   ctggaagcag gtttgtacag tgtagagaaa atgttgggta acaaagcagg aatggaggag   7680
7681   ggttaatcag caagccaaaa agcttttata gttttgcctg ctgtgctgca tggaattaca   7740
7741   tccccccaaa acatatgttc aagtcctaac cacaggtacc tgtgaacatg agtttatttg   7800
7801   gaactaggat ctttgcaaat gttatcaagt taagatgagg taatactgga ttggggtggg   7860
7861   ctctaaatcc aatgactggt gtcttcataa aagaaaggtg agggagagtt gaatatagcg   7920
7921   acacaaagga aacacgggga aggagaccat gtgacaatgt aggcacagaa tggagtgttg   7980
7981   cagccaagcc aagaatggca aggattgctg gagctaccag aagctaggag gaggcaaagg   8040
8041   attcttccct agagccttca gagggatcat ggccttaatg gcaccttgag ttcagaattt   8100
8101   taggctccag gactgtgaca gaataaattc ccgttgtaag ctgttcagtc ggtggtaaat   8160
8161   ttttacagca gccccaggaa aatatgcctg ctcaacaccc taccctgaat tttaagttca   8220
8221   ttttatggaa tcattttgag tttggagttt gatttaatcc ttttcagtaa ttaacgctct   8280
8281   tcatttttta ctcccaaata tgtcacactg gctctactct tataacaatt gtatttatct   8340
8341   atcttttggt aatggggctg ccaccccttg cagaatgaaa agtagagtgt gtatgctcac   8400
8401   acctccctcc ctccctccct ctctccctcc ctctctcttt ctttctttct cagagtatcg   8460
8461   ctctgtctcg cccaggctgg agtgcagtgg cgcaatcttg gctcactgca acctctgcct   8520
8521   ccagggttca agcgattctc ctgcctcagc ctctggagta gctgggatta caggcgcccg   8580
8581   ccaccacgcc cggctaattt ttttgtattg ttagtagaga tggggtttca ccatattggt   8640
8641   caggctggtc tcaaactcct gacctcaggg gatccacccg ccttggcctc ccaaagtgct   8700
8701   gggattacag gtgtgagcca ccgcacccgg ctcacagaat ttcttaaaaa gtcattgtgt   8760
8761   tcagtcttta tggatcctct aaattccagc tgctcagcct cccggagcta aatgagatca   8820
8821   cttaaaggtc gactgttggg gcctccaagg tcgcctcgga gactcacctc ataggcaatc   8880
8881   aaatggatcg ctgggttttt gtgtgtgtgg gttttttttg tttatttttt ttttccagaa   8940
8941   aaacactcca ccaagaaggt ttttataacc tactggagga ggaggatgga gagtgggcac   9000
9001   gaaaggacta ggatgaacat gccataagca atctaaatgc cactgcaata ttgcctggtg   9060
9061   aggacctgat tactgatgtt ttaaagctaa gctttcagtt gtcactccac ccagtagtga   9120
9121   aacaatgagc tctaaaatat atatttcggc tcaagctttc ttatgtgggg aggtaatcca   9180
9181   cccgaaggta tccccagcct gtacctaata cagtgcccag cactaaagca gctcagatgc   9240
9241   cagtgaatgg tggccactgg gaggcctgtc agtgggtgcc agtagcggtc tcttcagaga   9300
9301   aaaagaaaac tcccctctgc cagatcagta ttttatgagc tgtgaaccaa aaccattgct   9360
9361   accaccatca ctataattct atccacagta attatcataa aggcctaaca atgccttgta   9420
9421   gatgaacatt ctgagtaact gctctataac caggagattt aagaccgcac caaaaaccag   9480
9481   tagagggtta tactttactg ggcacaagtc gtttatgata acgaaattgt agtttaatct   9540
9541   gtgaagagat gtgaatgtaa ctgagacacg cttaaatgga atatacagat gagctttatt   9600
9601   tttatatctg gcatgcttgg atccatgccg accctccagc tgctcgggcc tgcccttagg   9660
9661   ggctatggac cgcatgactc tatcagcggc actgccaccg ccgccgcctc cgtgctgcct   9720
9721   gcgttccccg accattgatt gggcccggca ggcgcttcct gggggcttcc ctaccggctc   9780
9781   cagcccttgg gattcgggag cgccctgcta ggaagccaga gccccgcagg ggccgcggcg   9840
9841   tccaggccgc ctaacgcgcg cccctcgccc ggcgccccga agcggccccg aggggcggga   9900
9901   gccgaggcga gcggcaaggc cgggccgggg gcgcacagcg cccctagaag tgcgggcttc   9960
9961   ccccaccccc ggcagcgacc ctacctcccg cccccgctgc gtGCGCGCGT GTGTCCGTCT  10020
10021  GTCTGTATGC TCTCTCGACG TCAGTGGGAA TTTCCAGCCA GGAAGTGAGA GAGTGAGCGA  10080
10081  GACAGAAAGA GAGAGAAGTG CACCAGCGAG CCGGGGCAGG AAGAGGAGGT TTCGCCACCG  10140
10141  GAGCGGCCCG GCGACGCGCT GACAGCTTCC CCTGCCCTTC CCGTCGGTCG GGCCGCCAGC  10200
10201  CGCCGCAGCC CTCGGCCTGC ACGCAGCCAC CGGCCCCGCT CCCGGAGCCC AGCGCCGCCG  10260
10261  AGGCCGCAGC CGCCCGGCCA GTAAGGCGGC GCCGCCGCCC GGCCACCGCG CGCCCTGCGC  10320
10321  TTCCCTCCGC CCGCGCTGCG GCCATGGCGC GGCGCTGACT GGCCTGGCCC GGCCCCGCCG  10380
10381  CGCTCCCGCT CGCCCCGACC CGCACTCGGG CCCGCCCGGG CTCCGGCCTG CCGCCGCCTC  10440
10441  TTCCTTCTCC AGCCGGCAGG CCCGCGCCGC TTAGGAGGGA GAGCCCACCC GCGCCAGGAG  10500
10501  GCCGAACGCG GACTCGCCAC CCGggtaagc caaactcggg cgagtggggg cccggcaggg  10560
10561  gacgcgtggc ccaagtcctg ccgcccagcc ctccgcaccc cctccagccc cactcggact  10620
10621  tcctcattcc tgcgctaacc gctgggctag accgtgggag gaggttgaca gtagctgaga  10680
10681  ggcacatggg attagcgaca gcggggaaag acacatccgg acctcgcagg ggctagtcgg  10740
10741  ccgaagggcc gcggccgccc ggcggtcatt tctcttcacg tccctccgcg gggcgggaac  10800
10801  gcgaaccgga ggggaactct tacaaacttt taaaatcccc aaccccagcc ccacctgggg  10860
10861  gatggtgaga aggttggagt gcgctgcggc gcggaggaga gagggaaggt ggttggtgca  10920
10921  gtgcagaacc agatttcacc taagggcgtt ccatgaaatg aaagcagaag tgcttgtcag  10980
10981  tcctcttggc tgggaaagcc ctccccagct ccccagaatt gaataggaga gtctattcat  11040
11041  ccctctccta cttctaaaag aaacctggct cgctctctgt ctctctctct ctcccccctc  11100
11101  cccccctccg tgcgcgcgcg cgcgcgcaca cacacacaca cacacacaca cacacacaca  11160
11161  cacgatatag tcacctgcta taggacttga ttctgatcct ccggggcctg gcatttgaga  11220
11221  gagaaaataa attacctacc tggatactta gagcactttt tagacttgat tatgtaaaac  11280
11281  tcttggacag tgccaccatg cattatgcat gaccgctgaa acaaaaataa tgtaaaaaca  11340
11341  aggcctatcc taaatgcaag tttttctatg gtccttaaaa acagacacca gggaatgttt  11400
11401  gccctgactt gctggtttat cctgaaactc aaatgggact taatgataca ggatttaatt  11460
11461  atcaagattg acatgttcat ggactttgtt aagtagaggt tttcagcatt acagtttatg  11520
11521  aaataaccat atttaactca aagatttttt tataaagctc ataatctgaa aaaatgctta  11580
11581  tggtattact aaaacattta atagctctgg catcaaaata ttctacatac tggtgatctt  11640
11641  ttagtaaata gtaaaggtta gggtcaagat attcaataat ttttttctag cagaatccca  11700
11701  caactgaata ttgtcaagca gtttaaactg cattcgtgtt tgttaaaact ttaaaaggga  11760
11761  aacttaaaac taaagtatgt tgtttttctg attttaatat tgtgctttct agagatgaat  11820
11821  ccttttactg tttgaggcac tataggaatt atgtatttaa atgtatgtat ttaaatttga  11880
11881  agcaatgtac ttttttgagt ttataaactt gggaagacag gaaataaaaa gatttgtttc  11940
11941  ctgtagaatt ttacattcat gatttaattg aattgctaaa atggaaagaa catgtacgat  12000
12001  taatggagac ttggaatctg agattattca tccatattga tacacctgca attcctaaat  12060
12061  gccctcccct gcttgtttag ataaaatgtc ttcctgggct gcagcctact ggacaaactt  12120
12121  gaacacaaag gaacacacgt tatatgtaca tttaatactg gaaccgaaaa gctgcttgca  12180
12181  gtgaaaagca aaccacttct aaactctttg agacttttta aagaaggtag tataatcctt  12240
12241  ttaggggttg gtggtgatgt gaaaatctat tatctttttg ctgaaatttc attcttatgt  12300
12301  taggcattgg cactcacttg tgctgagtaa atgcccgtgt ttttcaaacc cagatagtaa  12360
12361  atactggggg tatacataca aaaatagtcc ttcccctttg taagcattgc tttgatcttt  12420
12421  gcacttcctt tttactctac ctcttaaaca agatctgtgt tgattgagtt gattaaagca  12480
12481  caattaatct gaaataggca gaattttaga tttagtgatt atattcctta catttctgtt  12540
12541  gttactgttc ctggaaacaa attgaagtag tttgagaaac taatatttat gcaggttgtt  12600
12601  ttaactacac ttttagactt gcagataatt gattaagtaa gttactacct tgactttcag  12660
12661  ggattgctca ttgtggtaga tacgaggtct agatagggaa ttggcagcta catgaatgtt  12720
12721  ggactatcat tccatcagca agaccttatt tttacctaat ttatgagagg tatttctctg  12780
12781  ttcagaagag gtgaaagttc tggcttctgg ggggaagtgg ttacttcata accttcaatt  12840
12841  ggtttgaact tgggagaagt aagaaaagta gtcgatattt tcaaacagta aaataattgt  12900
12901  atctgagttg ctgtatggat ttttgatgaa gtactcaaaa tgtcatcttt tgcatcttcg  12960
12961  ggtcttagta gatgtgctat tctgagtata gaattgactg cagtaggaag tgtatctgga  13020
13021  aatgcacagt actgttgtat aaccaataga gtaaattctc agattatgct cttctggtcc  13080
13081  acagattgat cagaaatcac attaacagga atggatgtct atgcaaaatt tctcattaat  13140
13141  tttcttactt ttagtaggaa gtttgtttta ttcggttggt ctgttggttt tctgtttaca  13200
13201  aggtgaattg tctacagtag tgggattgtt atattagaag agaaggagaa ggaaaaatag  13260
13261  aagttagtgc tagaggatat gttaagatgt tctgctccta catctacatt tgtgtctaat  13320
13321  cagcattaat tgatgactac gtcttggtaa acagtagacc atactggagc aatttactct  13380
13381  gctttttggg aattagttct catttgcact cttgcacctc ccataaatac tgaactcact  13440
13441  tgtagtgttc ttagaggtca gcaataaacc atcaagagca tatgatctct ctttgaattt  13500
13501  tgtcactact ttggagacag acagtttgga agaactgaag gtactcagcc tcagggagaa  13560
13561  aggtttgaac gttttggcat agtcctgcaa gtcagtttgg ctccttgact gtgaattttt  13620
13621  ttaatcaaaa aagattaata tttgaaacca cataatttgg acagttaata gttctggtaa  13680
13681  cataaccaag ccttttatct ttgtagtatt tcattaatta gtatccagtg cctcactttt  13740
13741  agaagaaaaa aagagaaaaa agtagtaaca ttcttttaat gatgatgaaa ttgcttcata  13800
13801  cctttggtct ctgctgtatt aggggttgtt cctgggtgca aattaatata ctgtctttta  13860
13861  catttccgga ggttgttgac ctggccttga agatcagcca acagtttaga aaataagttg  13920
13921  tgcaaattgc attgctacac ctcaaataat ttaaagcctg acagttctgt acagaataag  13980
13981  agtcacataa gatgtgattt gttaaagatt atagaaatct cagaagatag attatggatg  14040
14041  aaaatatttg tttaatttag agtactaata ataaaaatag tgcattttac attttaaaaa  14100
14101  gaaaacaatt tttattgtgt catattttct gtagtaacaa acagaattaa ttatcagtaa  14160
14161  tacaaatttc atctgcttta atttattgcc tgtttttgaa attagaataa tgatatattt  14220
14221  ggtttaatta tccattacaa attgccttat tatttttcat tcatctttca ccattaatcc  14280
14281  agaaacctta aaatagcttt tattttgacc catgccttca gtagatatca acagacttga  14340
14341  gttcatctat ggatcctatt agtttaaact gtgacaaatt ttgactgctt aagctttaga  14400
14401  aaagaattta ttctttaaaa tagccaaaat tataaaaaat gaaataaaga aaaagctgtt  14460
14461  tgagagaatc aaatactcta gtttaactaa aaataaataa tatctaatca atactgacga  14520
14521  aagaaatatc tgatgcttag cattgtactt gttggtacat agtaagcaat cattaactgt  14580
14581  taaatgaatg aatgatatga agttgttgca aaattttttt ttaaatggac agccatcttc  14640
14641  tataaggaac aaaaattaca ttattttgct ttgccttctg gaaagaaagg agcacaaaat  14700
14701  agtccttgtg tcttagatat tatggaaatc ttatctaaag accacttgaa gtttactaga  14760
14761  acaaataatt tattaaaaag tatctggcgc cttccaaaag gggaacattt cattctgaaa  14820
14821  gaggcattta tgaactagaa aaaaaatgcc ttttagtttc aaagttttag aggcaccaga  14880
14881  gcaagattat aaagtaattg gaatgataaa aggtgcttgt aaaattgaaa aatgtaattt  14940
14941  tttggtgaag ttagaatttc tgtacactcc attgaaactg taatatcaaa tactaatacc  15000
15001  tccaaaaaag aaacaatgct acaagcactg cttggtaatc taagaattgt taacacttat  15060
15061  ctaaattaat caaccaaaaa gttaaaacaa aatatgttat tttgttatgt tacctctaga  15120
15121  attaaacacc tatcacccat aaatctgtga ctgttaaaag ttactagatg gcaaacctca  15180
15181  ggaacaagca ggcagttagc agggtttact gtactttcca ctttcatact ttaatgattt  15240
15241  ttccaacact atagaagctg gggcctcatc ctagcacagt ttgttcatta tttttcagtt  15300
15301  gtagcatttt ttaaaagttg gccttgaatt tctgaattga accatttatt tttttgtgga  15360
15361  cacagttttt taaatgaaat ataccattta gactagaaaa gagcaaaatg ccaatactcc  15420
15421  ctgtcctagt gtcattgtgc cccctgggaa ccctaatgca gtcctgtggg aaaacaacca  15480
15481  ttttattgag cgctgctcac ttcagttcat tctgctttgc tgccacttag ttctggttct  15540
15541  gaccctgatc tcccctcaca tcactcacaa caaacattca agtttaaaaa ttaagttaaa  15600
15601  agttagttac atatatatgt aactaatgtg tatattaaat atactgatat atattagtta  15660
15661  catatacaga tatggcaaca acaaaaaagg ttatatatat acatatttgt aactaatatg  15720
15721  tatattaaat ataatgatat atgtataaat acatatttgt aactaatata attatattta  15780
15781  atatatatta gttacaaata tgtatatata atattttttg ttgttgccag caaaatgaga  15840
15841  aagaaattaa atgttaacat ctataacaat tgcactgtaa agccgtcatt gttgaaaagt  15900
15901  actccgaaga ttaatagcgg cagtgtttgt taaaataata aaataatcca ggcactctgc  15960
15961  ctgtgacttc cccatgagat ggcttccaga aaaagataaa tttttgtgtg ttcccttacg  16020
16021  agttcagtct gcagcttctg ggcatgaaga gaagcataaa caaaacaaac aaggctctaa  16080
16081  ctttgttata atccttacgc tactagtaga aatgtatgga caattcatgc atttcatatt  16140
16141  ggaaaataaa gctattagat ttttctttga gatgaacctt ttttttgtaa tttatttttt  16200
16201  attttttatt ttttttcagt agagatggga ttttgctctg ttggccaggc tggtctcaaa  16260
16261  ctcctgacct caagtgatcc acccgcctca gcctcccaaa gtgccgggat tacaggcgtg  16320
16321  agccacctag cttggccaag gtgaaccttt ttgataaatg aggctcacta atatttctag  16380
16381  gatttacttt tcactaactt gaactaaaga aagtataaga cctgcataaa gttgagcata  16440
16441  cctctataat gtcccatttt aaaaagcaat ttgtttttaa tgacttttat ttgttaaaag  16500
16501  cagttatttc aaaaaattat ttttattatt tatcatgtca tttggactga aaatactata  16560
16561  ccatatttca gtgttagggc acacctatcc ctctttatcc cagacgtcaa ttctaccata  16620
16621  taacaagtat gtaaaaaaga aaacataaaa gtgatgacag actccctaat caacctattt  16680
16681  attggttcta agcccaagcc tgcagttcat ttaaatagtg aaaatagatt acttaattgt  16740
16741  cttagaaaat atgtcttcca tgacaagaat tttaggaatg agaaaataac tatttttgga  16800
16801  tgttttaaca caaattccca aatcatgttt tattgatatt tgaagaacct ctttgtctac  16860
16861  cagttcttaa gtataggctt attttgtaag gcttaaacat gtattggtgt ttgactgtta  16920
16921  agacttgatc tataaccttc agtgtctttt tcttttaaat ggggtatgga cttggtaatg  16980
16981  aggccagagg agaatacctt acaatttata gcatctgcat ataatacaag aaccttcatg  17040
17041  atttataaaa ttaaaatgat gatgatgtgg aatgatggaa gaagcatgtg tgggtggcta  17100
17101  tttatgtaga ggaaattaga agttgaaagc aatgttaaga attaaaatta aattacactt  17160
17161  aattttttgc tcagttggat agtcaggaaa gtacttaaat cagcaattga tttacgtaaa  17220
17221  atcaaaactg aaaactgaat atacaatcta ggaaatagga aaaaaatttt tagtgtgttc  17280
17281  atactgctaa tttcaaacca agcaaaaaac ctggggaact acttttcaga ggagatggct  17340
17341  taaaatgaac caaaaatata gccatttctc taccctattc atttaatgca ttcatttatt  17400
17401  atactgctaa tacatgataa ggtgaatagg ttaagcatcg tttgtatatg tgtatgtgat  17460
17461  tttaaacctg agtcttttga aagattggtc aaagcaaagg ataatgaaag cataaagatt  17520
17521  tagggggaag agtcctctat aaaactaaga cttaaacttt gttatcaact tgaatgtgaa  17580
17581  gatagaataa tctagaaagt gaatgagaat tataaataaa aggacaaatc atatatctca  17640
17641  tggttgagaa atacaatgag ataaattgta tatctcatct catggagggt cataatgaaa  17700
17701  gaagtaagag agattgccct tggatagaac ctttcggcag acatttcata atggattatc  17760
17761  atatttttgc taaactggta agaatggact tttcaccaca ttatgaaaaa acactttaga  17820
17821  agtcagttgc gatcaagcaa atataagtac ctgggaaatt aaaatcaaaa gcacagcagt  17880
17881  ccaacaatag tcaaatgcat ttactcactc tcataccata tcatagcgtt aatttgagat  17940
17941  aatgtcttta tggtgtctct ttatatattt actcgatttc ccatttaaga catttaacca  18000
18001  aatttaaaaa gcaatcctta gaaactttaa aaatatttcc tattttaaac cattacataa  18060
18061  tcatttaccc tgcagttaca attctttttt tgtgatgggt ggggaagtat cccatttctc  18120
18121  ttagaaagtc ttctgtaata gccaaatagg agtcaatcca agttgcttag agaggtagtt  18180
18181  caatcctgtg ttgaaataga tgacttttgg agtaattgtg ctatatttac tgagtatctg  18240
18241  ttgaactgta ggagtccagt cattcaaggc aagctacaga aatgatttta ttgctgaggc  18300
18301  acttaagtat cttcacatct atatgccaat attaaatttc tcatcatcct tgatccccac  18360
18361  ccctttgcac agattggtat ccccagcaca ttagggaatg cggttgttag cctgttaggg  18420
18421  tccattcagt agatttctca tgccagaaat ctagaagccc ttcttataca ttcagctttc  18480
18481  ttcttcagtc agtcaccaag ttctatcaag gcagcctcct catctccaga atccatccct  18540
18541  tcctcgttga atttctagat tttatttttg cattgtctcc tgcttctaac ccatcgttca  18600
18601  tttcgcataa tggtcagctt tctaaagtgt aaatcggatc atgtctctgc agtgaatccc  18660
18661  agttgtcttc acaagctgat tctcgcacac ctcaccccct tactccctcc ggtgttcccc  18720
18721  aaccatcccc taatctcaaa tcctccacac cgactttcag tttcctatcc acagtttctg  18780
18781  actttgaatg cctttgctta tgccctccct gtatgagaag tgccttttct ttcctagcca  18840
18841  tcctgctaac ttctaaaccc ttaggcctgg tttgagcatc accatttctc tcacttgcct  18900
18901  ttctgttttc tccctcccct ttccataaag agttatgtgc ccccattctg tgttctcctg  18960
18961  aattcctgtg ggtcctagaa aagaaacatc ttgagggcaa ggagttcatc ttatttactt  19020
19021  tttatttgca cagcacctgg tgtgtttgct gaataagtaa ataccgaaca agatatcaag  19080
19081  agacagtgct gccaattaac tgtgtggctc tgagcaagtt aattaacttc tctgagtctt  19140
19141  atttttgttc tgtaaaaaaa atgaggtttg acaaaatgag catctctctc taaaattatg  19200
19201  tgtttctttg atgtaattgt attaattgga agacttcaga ttttcttgcc atatcaagat  19260
19261  aggtcaactt aagaaaaatg catgtgagta agtaccaagc caattcttga ttatcagtat  19320
19321  gataatatga ggaactgccc attttgtcga taataagtta taatttttgg tctcagtgta  19380
19381  ggttctttct caaatccaga tgtttctggt gttgcatttt ttcattatta ttcagtctct  19440
19441  cgcattcata tttctccaaa gaaatttatg gaaaacttga gacaaaaatt gaatgtaaag  19500
19501  tttaatattt aaatgctaga ttgattcaag gtctcactaa ttataactat atttggaggg  19560
19561  agaagaaggg gaggtggtgg tagtatgagc tgaatcctcc tctgttcctt cctaGAAGGA  19620
19621  ACACAACGTC CTACATCAAG AAAAAAGACA GAAGCATATC TTGGAGATAT GAAAAGAACC  19680
19681  ACcaggtaaa ctaaaaagaa aaagagtgtt aaaaagtcag cctttaaaaa gcaggattgg  19740
19741  agatgaggag gggtggagta ggggaagcat tgcttgttta tagaagctct tccatcttcg  19800
19801  tatagtgtga tttttatttt tttattattt tttccttcct tttttttgac ctccagcttt  19860
19861  agtatagtac agttgacaga aattatatat gtttatggta cacaagatga tgttttgata  19920
19921  tacatatgca ttgtgaaatg attaaatcaa gctgattaac ataagtaggg ttttatttct  19980
19981  ttaacagtga tttatttgaa tatatgttga gtcctttcta tgtgccagac acagttctaa  20040
20041  ggacaaggca cacagtgcca aacaagacag aaatccagaa attcatggag cttaaatcat  20100
20101  gtagtctttt cagtttttaa aattttcttg ctgggcgtag tggctcatat ctgtaatccc  20160
20161  agtacttcag gaggccgaga agggaggatt gcttaaaccc aggaatttga gaccagcatg  20220
20221  gacaaaatag cgagacccca gtctctacaa aaaatttaaa aattagctgg gcatggtggc  20280
20281  acatgcctgt ggtcccagct cttcaggagg ccgaggtagg aggttcactt gagcctggga  20340
20341  ggttgaggct tcagtgagca gcgattgtgc cactgcagtc cagtctaggc aacaaagcaa  20400
20401  gactgtctca aaaaaggaaa aaaaaaatag aaagagaaac tttattttta cattagcctt  20460
20461  ttttaagttg aagaatccca tagctaaaaa agtacacaaa tattaatgct gcaactttag  20520
20521  tgatttatct caaggtgaac acgtttaacc tagtgggtgg tcaagaaata gaacactggc  20580
20581  agcactgcaa aagcatccta tctgcccttt cttagttagg accccttccc tccactgtca  20640
20641  tttaaaagat ttcacaaaca acttttggat tatatgtatg tcaattctgt gactcatata  20700
20701  tatccacata gacaatggag cgttgactga atgaattcat tattccaagg tgctaataat  20760
20761  gagcttcaca ccagcgggaa ctctgctgtg tcagttgggc tctaagctca gttcatttca  20820
20821  gatattcctc actaaacaaa atactgtttt tcctcagttg ttagtaaaaa atagaaaaca  20880
20881  gattacattc tcatttactt attacttatg aatgtaaaag taaatatttt gcttaatacc  20940
20941  aagtagccag ggtcactgac agagacatgg gagaaagaag tattcacatc tgatgttatc  21000
21001  agacatagaa gagagaggta tagttcacct atttctcccc actcagttta tacattgaca  21060
21061  tctgtatgtg tgttgttttg ttttgttttg tttgtttgtt ttgagatgtg gtgtcgctct  21120
21121  gtcacacagg ctggaatgca gtggcgcaat catggctcac tgcagcctcg acttcctggt  21180
21181  cccaagctat cctcccacct cagccaccca agtaggtggg actacaggca tgcaccacca  21240
21241  cacctggcaa aattttaatt ttattttact ttttaaaatt tttgtagaga tggggtctcc  21300
21301  ctatgttgcc aaggcttgtc cccaaatacc tggacctccc aaagtgctgg gattataggt  21360
21361  gtgagccacc acacccagcc atgtatatgt taaagcgttt atctgtatga gtggtcagtg  21420
21421  tagaaagggc ttcatggagc ctgattttga tggcttgcaa attattatat ttgtgtatgt  21480
21481  gtaatcggaa ggccttcgcc gtgattattt cttcaaagga accctttgtc cctccagggt  21540
21541  gattgtaccc atgttcatag gaccaaacat tgctggttca cataatgact ctttttcttt  21600
21601  taaaacataa aggacatatt tttatggatt tttgaggatt aatagaataa aaatctaaag  21660
21661  tcatattcag attcaagaga actggatcag tttctctgta tttgaacaaa agaatactaa  21720
21721  tctctaattc ataatgcatg aggtctactt cttcctcagt ctgaaaatat gaatattcca  21780
21781  aaatggtact caaggcagag gctatatatc aaaattaaaa ttctgtgata ctatgttttt  21840
21841  agggaagaag aaaactgtag cattagaaat gtagacgcaa aaggtcagaa caaagtccag  21900
21901  tatgtcaagt ccctttataa tgccatctga atgaaagacc tcacaccatg aacagaggta  21960
21961  ttgaagcagt ttttatgtgg aaatggtagg cagcaatatc tcaggagtga ctttaattat  22020
22021  aacatttaag gttttatcta acttattata atccttagag aacttctcta gctctacaag  22080
22081  ttattcttgg cagaatttgt cctaacatag tattaataaa aataaatttt acttgagtat  22140
22141  gatataaatt actcttaatt acaatataat tttaaaatgc ccaaaacatc ttttgatctt  22200
22201  atgaatttca gtcagctatg attaagaaga caaccatagg caaaaatttc tttcttatgg  22260
22261  aacacgttgg aatgcattct aatcacttct ctaagaaaat ccctgtcccc catgattata  22320
22321  gtgaatatga tacagcaata atttagatgc ttctttcagg ggggtgaggt tatgtattct  22380
22381  acagtctatt gattctaaga ggcacttttt tctcccccaa tttaacagtt ttgtttaatt  22440
22441  atatacattt caggattttt tggggatatt tttctatcac tggtttctga tttaattcca  22500
22501  ctgtatttag ataacatatt ccgcatgctt tcaattcttt gaaatttatt gagacttact  22560
22561  ttatggctcg ggacgtggtc tatcttcgtg aatattccgt gtgtatttaa aaataatgtg  22620
22621  gactctgggc cgggcgcggt ggctcacggc tgtaatccta gcactttggg agtccgaggc  22680
22681  aggcaaatca tgaggtcagg agatcgagac catcctggct cacacggtga aaccccatct  22740
22741  ctactaaaaa aatacaaaaa cttagccagg cgttgtggtg ggcgcctgta gtcccagcta  22800
22801  ctcaggaggc tgaggcagga gaacagcgtg aacccaggag gcagagcttg cagtgagccg  22860
22861  agatggcgcc actgcactcc agcctgggtg acagagcgag actccatctc aaaaaaaaaa  22920
22921  agaaaataat aataataata atgtggactc taaaatcatt cagtggggtg ttgtagacac  22980
22981  actaggttct tttgattgac agttttgttc ctaagccttc tatatctttc ctaccatggt  23040
23041  ttgaatgtgt ccccaccaaa ttcaggtgtt gaaacaggat gaccaatgtg atggtaggaa  23100
23101  aaggtagagc ctgtaagaag tgatgggatt aggtgccctt ttaaaagggc ttgctggagg  23160
23161  aaatttgtct cctcttgcct ttccgccctc tgccagttgc ggacacagca ttcctcccct  23220
23221  ctagaggatg catccctcac cagataccaa atgctggtgc cttgatcttg ggcttcccgt  23280
23281  tgccagaact gtgagaaata aacctgggct ctttataaat tacccagtct cagctattct  23340
23341  gttatagcag cattgacaga ctaagacatt tcctgacact ctgttgattt gctttgatca  23400
23401  attaccgaga gaggaatgtt aaaaatctta actgtaattg tggatttgtc attttttcca  23460
23461  ttagttctgc cacgtttttg cttcatgtat tttgaagctt tgttaatagg tgcgtacaca  23520
23521  ataagatcat tgtttttctt tgatgagttg gccctttgat tcttatatgc aatgttcctc  23580
23581  tttgtccctg gtaatgttta ttctcttgaa gtctacttta tctgatattt tagaatgtag  23640
23641  cctgcttttc ttatatttag catttgcatg atataactag cccagtgtac catcttcata  23700
23701  catttaaact gtgtctttaa tattaaagta caattcttat gaaaagcgta tactttaatc  23760
23761  ttgtttttta aaaatccagt ctgatcatct ctgtcttcta gatgagttca gtccagttcc  23820
23821  atgtaatatt attattatta ttattttttt tttttttttt ttttgagacg gagtctcgct  23880
23881  ctgtcgccca ggctggagtg cagtggcggg atctcggctc actgcaagct ccgcctcccg  23940
23941  ggttcacgcc attctcctgc ctcagcctcc caagtagctg ggactacagg cgcccgccac  24000
24001  tacgcccggc taattttttg tatttttagt agagacgggg tttcaccgtt ttagccggga  24060
24061  tggtctcgat ctcctgacct cgtgatccgc ccgcctcggc ctcccaaagt gctgggatta  24120
24121  caggcgtgag ccaccgcgcc cggccccatg taatattatt actggtatgt tgggtttaag  24180
24181  tctctcatct tggtaattaa ttatctattt gtgctatctc ttctttattc ttttttttct  24240
24241  cctttcctgc catcctttga ataaatcaag tttagtgttt taaattccat tttatctcct  24300
24301  tcattggtta ctttctaaag tggttacttt accactttag aaaagtattt gtttattaca  24360
24361  atatgcatct ttgagtctct aattaatgtg agaacttgac aatgttatac ttctgtttgt  24420
24421  ccttctgtgc tgttattgtt atacatttta cttctttata tgttataaac tccaaaatat  24480
24481  attgtcttgt tttgctgtga acagtcaatc gtctgtttag gaaattaaga aagaagaaat  24540
24541  aaaagtcttc tgcttactca catatttatc attattgatg ctttttattc tttcatacag  24600
24601  gtccaagtgt ctatcatttc ccttcagcat gaagaacttc tttttagcat gtcttttagc  24660
24661  aggtctgctg gtgatgaata ctcttagctc ttgtttactt gaaaatgtca atttcacctt  24720
24721  tatttttaaa agatttattt gctgaatatt ctggaccaat cttttttttt cttttatcac  24780
24781  tgtaaaggtg cctttacatt gccttctagc ttgtactgta tctaatgatc atcagaaaca  24840
24841  tcatgcttat catgcttatc aattgttccc ccatatataa tatgtccttt cttgtccttt  24900
24901  gctattttgg gatttttttt ttctctagca ttagttttta acagtttggc tgtaatatgc  24960
24961  ctaaccatgg ttttatttgt ctttatccag cagagagatc tttgagattc ttggatctgt  25020
25021  gggttgattt tttaaaaatc aaatttataa aaattctcaa ctgttatttt tttgaatatt  25080
25081  ttttctgtct tttttctgtt tctgggattc tatgttacaa atacgtaaga ctgcttaata  25140
25141  ttgtcctgta ggtcactgaa gctgtgttca cttctttcta cctttttttc tctgtaattc  25200
25201  agtttgggta gtttttattg acctttcttc tagtttattg gtactttctt ctataatgtt  25260
25261  aaatatgcta agtccatcta gtgaaatttc atttcagttc taaaatttcc attctttttt  25320
25321  ttaaaagaaa ggtatgcatt tctttgctga tattgcctat ctgttctctc attatgttca  25380
25381  tcttttcctt tacattattg accatatgct attagctatt tttgtcattt gtgtcatttt  25440
25441  ttttctcagt cttattttcc tatttctttg caggcttcat tatgttttat tgtacattgt  25500
25501  ggagagtttg ggttttttgt cttcctttaa aacgtgttga gctttgttgt aacaggcagt  25560
25561  gaatttactg gtggatcacc tagttttatt aagataggtt tagagtagcc cttattttag  25620
25621  gatgtttcta actcccatcg tgtggtcttt ctgaaatcac aactgaatgc tcacaatgtt  25680
25681  cagtgatgtc tttccaccct ggattattac aaattcagtg tctctcagca ctatatgatg  25740
25741  tccggaattt ccatttagct cttagatgcc cagaaactgt tttctattag gttttgcagg  25800
25801  gtcttgtcct acactatcac agcttggtat ttggccagtg accagagatg acccctatgt  25860
25861  agatttctga ggctcttgct ttttgtgtaa agcctttctt tgtgatattc tgcccattgg  25920
25921  tgttctctct ttgggctctc cctgtgtcat gatttggaaa gtgtcctcag tcaaaaagtg  25980
25981  agggcgaatt tagaatttac ctaaatcacc ttataatata tagccctatg aagtccaatg  26040
26041  tcttaaatta catctttagg tattttgtat ggtttcacag ttgagtatag caaggaggga  26100
26101  ggttcagata actgttaatc tgtgataact aaaaccagaa tttgacattc tgacaaactt  26160
26161  gaaattgcag tgcttcttaa aattaataca gtattactta aaaaacaaaa acaaaaaaac  26220
26221  cagtgttttc caatttgcca atacaaaaaa gcaaaactcc catctctact ttttaggaac  26280
26281  ttctatccat ttgagaagat gataaatata taggtaaagt tagattgcag taaaactatg  26340
26341  ctgtctagtg ttaaatcacc agtatatata agttttatag atattatgtg actacagagc  26400
26401  tataggttat aggaaaaata taggatttct tggcagaaat tggatttaac tagagccttg  26460
26461  aagagtggat gctattgagg tagaaaagat ggcatttcag gatgcagggc atattgtgaa  26520
26521  caaatgtaca agatggaaat gagcaagtca ttctgaatga ttaatctgtc tatcatagag  26580
26581  ggttttgatt aggacatagt agtagttgat gcttataata tgatttaata taataatgta  26640
26641  atgtgctgag tggttgaagt ctttggactt tatcttataa gtaatatggc aataatgtga  26700
26701  aagattcttg aagaggaaga aaccctgcag tgagggagaa cagtacagag cctattactg  26760
26761  tcattcagag gtgaagcaat aaaggtctct cctaggatgt tggaaagaag gggcagatcc  26820
26821  aagaaacaac atgaagaaaa taatcagcag aaattggtta ttgactagat atgtgtgaaa  26880
26881  atgatatatt ggcagaaatt gcaaagtcaa aaatggggct cattgcagca ggaatgatga  26940
26941  aattgctttt agatagagag gtgaagggat ttaaaacatt aacttgtttt aaaggtatca  27000
27001  ctgcttaaag ctaacagtga tttattaata tttgcactct gaaagtttta acagttttaa  27060
27061  ttttatgtat acaccacagt gttttggcta ctatacttgc ctcttttgtt cagttgggaa  27120
27121  ttgagtaaac taatagagta aaaaaatgag tacaaagtgg gctttgacta gaactctaac  27180
27181  aaagtgtgat cactgaatta ccaagataat taacccatac cccacatata ctccatttcc  27240
27241  catgacacat attatattgc attgtttttg cctatttgcc ttcctacttc ctaaactgtt  27300
27301  gaattagttt gcttttgttg cattaaaaaa aaggagaatc accacaaagc aaattaaaag  27360
27361  atactgatta cttcttccaa ttctgtgggc tgcctagttc atctggcctg gcctgctttg  27420
27421  gctaatctct gaggtctttt ggctacttga ctggtactgt ttgtagctac tcagctggtg  27480
27481  ccctactgct gtttgtctga agttgttttg gctactcagc tggtgctagg gagcctcagc  27540
27541  taggactgcc tgtctgtgct ccacatggtc tttgattttc cagtggctgg tgcaggcttg  27600
27601  tttgcatggt aacaatgttc caagaaagca agaatgatca ttgcaaggcc tcttataagc  27660
27661  tgggtttaga acttgtactt ctacctcttc ctattggtca gagtatgtcc gtaggtctgc  27720
27721  caagactcaa agcacagaga aatagatgtt tcctcttgtt gagtggcata taaaaaaaag  27780
27781  tgtggccatt gatttcaatc tgccacaacc gtaagctctg tgagtacagg aactgcatca  27840
27841  ctcttttgca ctttggtgtt gttggcatag taggcataaa tatttttagg tgaatgacta  27900
27901  aattaatgaa ggaaggaaaa cattcaggta gtatttcaat atactgtagt tttaaattat  27960
27961  atatattata tacatttgac atagtttaat atataagtat atacacatat agttttcata  28020
28021  tataagtata ttatatatta tataaaatat ttatatgtta tatataaagt atatatataa  28080
28081  aatatatagt tttaatatgt aagtatatgt atataattat atataatatt ataagtatat  28140
28141  atacttttat cataccatca gtgagtatag acatggttca gggagaatct ctttattctc  28200
28201  cttctatctt ttgagataga ccaaagaaaa ttttttttta aaaaaagaac tatcacttga  28260
28261  gttaacattg tttggtattt ttatcttcat aggtgattgc cttgtgaata actcattttg  28320
28321  tgtattgtca gaatcctatt ctgcttttca ggctgtgcta tgggtagact agctctaacc  28380
28381  agaacacttg ggagacctga agcaaagata ctatattaaa ataagtaatg ttatatgcca  28440
28441  aagaggaaaa ccacttctgc ctcctaaaca actgaaagaa ccagagactg tggggtcaga  28500
28501  ttagctagca ttactatatg aacctgagca aatgacttac tctctttcag cttcagtgtc  28560
28561  ttatctagga cattggttct caggattggt gtgagaatta agagaaatat gtgaagttct  28620
28621  agctacagtt ctttacccat gaggtagtca gtaaagttta cttctttctc catgtgaacc  28680
28681  aaagcactgt catgatgtga tgatgttcat tagggtttct catgctcagc gttattgata  28740
28741  tttagggttg cataatgctt tattgtgagg ggccattctg tgcagtatag gatgtgtagc  28800
28801  agcatctgta gcctctatac actagatgcc agtaggacca cctatccagc tgtgacaggc  28860
28861  aaaaatgtct tcaaacgttg ccaaatgacc cctgggggca aaatgcaaac agtttatcta  28920
28921  gcagtgacac atagccagcc accttagaaa gggaattgtc agcgtaccca taagtgtaga  28980
28981  atgggaaaca aaatacttga gtcttctcag aatgtctaaa ccttttgctg tctatattcc  29040
29041  tctttttata atttaccaca aacatatatt gcttattatg ccatctaata aaatggctaa  29100
29101  catttgctgt gtattatact cggtgttaat aagctttgta tgaactcact agctgaatgt  29160
29161  tgtatatgta tctgccatac ctgttggatt gacattccac tgtaaacagg taccttatct  29220
29221  ttaccagctc caagcacaat gtatttggta tatcaggtag ctattctaca tgttaattga  29280
29281  tcacattgca cccaaatgaa acatggatgt ggaagtggaa ggaggagctt taaaacatgg  29340
29341  aaaattagtt tatacaaatc taaatgttgt agtgcaccaa attgattcct ttttaaaaac  29400
29401  tttcagaaat cagcttttaa aaaaaaaaag taactaagcc atgatcaact tttctttcat  29460
29461  caccactaag ccaatatcag aaagttgtca atcaacagct cttttaaagt tgaaattttt  29520
29521  ctattgtatt tcttatgaag atttcagtag tgcttagaag tttttggctc atttatcatg  29580
29581  ttttattcac tgtatgtcat taattgttaa agatgtcaga gtcaaacctt aaattcagga  29640
29641  gagatttaaa tttttccttt ttcctattta aatatatgtt tctaattaca taattcagtt  29700
29701  agaaaattac aatatagaaa catataactt agtaaaagtt tccagttact gtatacagat  29760
29761  tatattgtat actgtattat ttttaacagt tgcatattta acttataaat gtggataatt  29820
29821  ataattaaac aatctgttat caaaggacat acagattatt tccagttcct tgctgcagtg  29880
29881  aatatccttg tacttatttt tttacacact tgctcagata atttttaagt acaaattcct  29940
29941  gaggtagaat tgcagaatca aaagatactc tcatttgagt gtttcacatt ttatgcaaag  30000
30001  tattttgttt cctccagaaa attcctctgt ggaagaggct tcctcacatt ctttatcagt  30060
30061  ttattagcca gcagagaaat gatgaaaagc cacccctttt cttgtagttt catcctcatt  30120
30121  gctatccaag atgaggtatt aaaatcacac ctaagtggtg tctgttgtgg ctgaatataa  30180
30181  tcttgaaagt agagacactt ctctctgatt cccaactgta ctctctggat ggcacctaaa  30240
30241  attttatttt ttcaaactga aaatcatttt aatgagttcg aaaaggtttt attttttaaa  30300
30301  atgaaatcct atagaaagaa tacattttct tacagtgggt catggtcaaa agtgtgaata  30360
30361  tctctgatcc tagaaagttt ccccagttac aaggacaggc gtgcccccaa ctccatcctt  30420
30421  aatggctcaa ttctgtggct ttcaagttaa tccactcagt cctacagcct tcaccaagaa  30480
30481  gctcatgtgc tacactttgg tgttagtggg ggcattgtca cacaggttca gaaaataacc  30540
30541  cattaggcat tttatagaac tcatcacatg ttcagaacta agctagttgt aacattatgt  30600
30601  ttttcatgtg aaaaaacaca agcaattcac tggctatttt atttgttgct agctagctat  30660
30661  actttctatt tctttttcca tggtgtgaaa atcttcctag aaacctcact actgggaaaa  30720
30721  gagatgcaga gattagtccc atcttctccc ctggaaattt actatcgccc ttttggcttc  30780
30781  aaggtccttc ctcaaaagca aagaattgaa caagggaaag tgaggggaag ggctggggga  30840
30841  acagggaggt agaaggggtt ttccctggtc ttttctaatc ctttagttcc agacgcttag  30900
30901  ttggtatttc aacattttag aaataaaacc tgcttttata attaatgcaa atattactta  30960
30961  gtgattcatc ctttccaaat gattcttggt ttcttttgac atttcatttt taaattgtga  31020
31021  attaacattg acatcaccat agcgttactg ttacctcagc tctttacagt gaactgtatt  31080
31081  gcaaaggcta taaaagttca aattttaact atcacccacg tgagccttgg actgctgtta  31140
31141  ggcttttgaa actgtgatcc tttggcaaga attggtgtat aaatcatggg gaggatattg  31200
31201  aaggggaaga tcatgtttaa tttggcagtt gggtgcctgc aattgacaga ttttcattaa  31260
31261  ggttttagct atagtagtga tcatgcatca gttctaataa agtaggtttc gtttgaattt  31320
31321  taaaaattag agtgaggact gctttatgtt aactgtttac attcagaagt ctggaaaacc  31380
31381  atccacaggt ttaaatgtat ataatcagta taattaacac atcaacagcc tcacctctgt  31440
31441  ttttgaggac cataggctaa tattatttat gaaggttcag gagatcagtc tagatcgaca  31500
31501  gaaagcttaa gggcaaagat ggttttaata tttttcttgg aagtttgagc ttctgtggta  31560
31561  ttctaaggat agggattttg acattgattg ttctagctgg tattcagtac tgtatttaag  31620
31621  tgtaatgttt ttactagtat tcttcttata actgaaaact atgctaatga ttctttacta  31680
31681  tagatatata ctcataaata cgtgtaaaaa tccaagttta ccaaaaaata ttaagactta  31740
31741  ggggatatgt tctttgaata ggcatttatt tgctaattaa catattctaa tctcaacaag  31800
31801  gttatattct tttcaaaaat ccattccatc aaaatctgtc atttttacag atgaagaaac  31860
31861  aaaggccaca gtgagtttag ttaatatcca agatcacaca gccagcatga tagaactctt  31920
31921  aaatttcaag cgacttaccc tctttactct atcaggtcaa atttcccttt tttaactgct  31980
31981  tgtcttaatt gagatttgtt taattgtggc tgtctgtata tcttcaatca atactttctt  32040
32041  gttttagaca aatgtttccc tgcaaatctg catgaacttc atgttctgaa ggactcagag  32100
32101  ctgccctttc ctttttgtta aagttgtaca ctgctctgca tccccctaga atgctcatca  32160
32161  gctttctcac tcttcctcac tcacacagtg ctccagcagg agaggatttc tttgaaaatc  32220
32221  agattctttt ttggagggct ttgtgcttat tggagtgtta tgtgatatat tcattacggt  32280
32281  gagggctaaa ctctttgaac aaagagacct gacagtgcat ttgggttaaa gaacaaagtt  32340
32341  tatttctttc tctcatcacc accagcatga gcagcctgga tggtcagagc agatctgtct  32400
32401  catggcattg ttcagggatc ctcattcctt ccctctcatt tatctgccat cccctaggct  32460
32461  attaatcatc atgtttttgg tagaagccag gtcttctcca tgtctgagtt tttatggagg  32520
32521  aagcatgtca agggccttaa gcccagacct ggaagtggta tgcaagagtt ctgacattgc  32580
32581  actggtgagc atttggtcag atggccatct ctaactccaa cgaagtgtag ggtatacact  32640
32641  aggtaagcag tcacatttcc agctacaata ctaattctat ggaaaaggag acaacatatt  32700
32701  ttgatgggta gctgacattc tcatctgcag tcctaagtac tcatgactgc tagatagact  32760
32761  ttatgaaaaa aaaaaagaaa aataacccca ggaattaata tttaccctca gccttgtgtt  32820
32821  tctttaattt tctcattttt catgtcacat atctaaaatt tgatctaaat aaatttaaat  32880
32881  aaaattaacc tttatttgaa taataataag gacatttctc aaggaagtaa atctcaaatg  32940
32941  atatgtgatt ttagatacta tctttatctg accatgtggt tccttgcttc tatcagggag  33000
33001  ggcctctggg taatagaaga ttgctagggc ctgcagtata ttaatgttta gctggagttg  33060
33061  attaaatctg agacctatag ccttgataat aaggactttt atttttgtat ttttattgca  33120
33121  cttttaatat tacagagttt ctgtaccagc ttgacaacag cagaaacatg gcttgcttct  33180
33181  gtggaacacg ctagagcagc agtccccaac ctttttggca tcagggacca gtttcgtgga  33240
33241  agacagcgtt tccacagact gggggctggg ggtgattttg tgatgattca agcacattac  33300
33301  atatattgtg cactttattt ctattattat taacattgta atatgtaatt aaataattat  33360
33361  acaactcacc ataatgtaga atcagtagga gacctgagct gcttttccca caactagaca  33420
33421  gtcccatctg ggagtgacgg gagacagtga cccatctgga gacagtgaca gtgatcatca  33480
33481  ggcgttagat tctcataagg agcgggcaat ctagatccct tgcatgcaca gttcacaata  33540
33541  gggtttatgc tcctatgaga atctaatgcc actgctgatc tgacaggaca cggagctcag  33600
33601  gcagtaatgc aagcgatggg gagcagctgt atatacagat gaagcttggc tggcttgcct  33660
33661  actgctcacc tctttttgtg ctgcgttatc catagcccag ggtttgggga cgcctgcact  33720
33721  agaggacaga gcctggtaca ctatagcagt cctccccttg tgttatgcag agtactgatc  33780
33781  agtccctttt gagcttctca accttgtata aaactttgag acagttctgg gaccatcaca  33840
33841  aggtttatga agggttagaa aacaatacac ttaaggaact aagactgtaa atcgttgaag  33900
33901  ttcagagggc gataaaaaga aatggcttct aagaatccca gtatgtatga ttttttatac  33960
33961  aaagcataaa gatgatttgt accaaactca ggacactgtg gcgagcttaa cacgagggta  34020
34021  ttgaatcata cgtaagtggt aattcctaga ttatgcaatc tccttgctgt tagatttaga  34080
34081  taccaaagag gaactacatc atgtcctcct cctatggtct tcaaaaaagg attatatttg  34140
34141  gtcttactgg tataatacag tttattcctg catgaattcc atggtgatag aatttttaaa  34200
34201  gttcattcta gtgttacagt tttgttttgt tttgttttaa tacaCAGCTT CAGAATGGCA  34260
34261  GAAGATGATC CATATTTGGG AAGGCCTGaa caagtaagtg tcataatctc actgataact  34320
34321  ttatttaaat atattcatat ttcaaaaata tgcaaaggca acattagtaa gttagcatta  34380
34381  ggaaaattct aaaattagta aatttttttt taatttcagt ttctctgtcc tttcatgtga  34440
34441  agttggagag gatatgtcat gtgaaatgag taacttacac ccgctttcac acatattgtt  34500
34501  gcacaaaaat tgtatatgct acaggatagc tattgtatta gctttctaga gctaccataa  34560
34561  cagatcacca caaacctgat ggcttaaaac aacaaaatac attatttcac agttctgggg  34620
34621  gctagaagta tgaaatcaag gtgttggcag ggttggttcc ttctggaggc tctcaggaag  34680
34681  aatctgttcc atgcctctcc cctagcttct ggttggttgc tgggaatcct tggcttgtag  34740
34741  ctttatcgct ccaatctctt cctccattgt cacgtgcgct tcttcccggc gtgtctctac  34800
34801  tgtgtctcta aacctaaatc tcctcttttt ttcttccaaa ggcatcattg gatttagggt  34860
34861  acacccttat ccaatatgac ttcatcttaa tttgtttata tctgcgaaga ccctatttcc  34920
34921  aaataaagtc acattcacag gtaccgggga ttaggagtta aaggtgtctt tttgggaggg  34980
34981  aacacagttt aacccactac agccccttga catatttatt taatgtgtac acatggatgt  35040
35041  agagagtgga atgacagacc atggagattc agaaaggtga gggatgggag ggcagtggga  35100
35101  tgggggtgga tgataagaag ttacttaatg ggtacaatgt atgttatttg agtgttggat  35160
35161  accctaaaaa ccctgttttg actactatac aatctatgca tgtaacaaaa ttgcacttgt  35220
35221  accccatcaa tttataccaa aaaaaaattt tatttaaaac tcatctagta aggagacaga  35280
35281  ttgttgtagt gaaaagatct ttgaactcag aatttgaaga tctttatata agtactgact  35340
35341  actacagatc agctcctcag acttgaagaa tcacttagtc cccgtaatcc tcacttttct  35400
35401  catttgtaaa atagaaatgc tagcaccaca ctaacaggga tgagtcaaaa atattcaatg  35460
35461  aatgtgcttt gtaagcataa aactgttcct atcattatat tagtagttat gaaaggatag  35520
35521  cagtgtcctt ttttcttttt ctcctatatt ttattttgaa aaatgttgga aaaaataaat  35580
35581  agaaatgttg gaataatcta acaaatctac attggttctt aaaaccgaca ttttcgcttt  35640
35641  tctctttgct ctctttttcg tgtgtgtgtg tgtgtgtata tatgtatata tgtatatgta  35700
35701  tatacataat catttggaag caattttcag actctggagc aattataatg gcaatattaa  35760
35761  attatttatg taatgattcc aagaagtatt taaaacatgg agatttgttc attcatcagc  35820
35821  tatttattga ggtattacta cgtgccagaa cattggctta gtggggaaaa aataagtgat  35880
35881  atatacactc taatttcagg aacctactat tttaatagga agaacagaga cattgttttc  35940
35941  atatggtgat atatgctgta gtagtagtct gcgcagagcg ggatagaaat gttaataagc  36000
36001  agcatcacta ggtgctacct tggaggaaga gcagagttac ggaggacttt ccgaaggaag  36060
36061  tcttcgtaag ctgtgttttg aaagatgtag tttgctagac tagaaaaggt gaaggaacac  36120
36121  taggtgccag gatagcctgg tcacatttaa attttagtgg aaatcattta aaatagtgga  36180
36181  tttctgaaat tacacgtgca aagaatcagc cagaaaaata aaaacagaag tggaatatgt  36240
36241  tttaaaggct ctggtatcat ttctataaat aaaatggaca tatatagcat ttatcacttc  36300
36301  gggtgatatt ctgattgatt tagaaagaat gactgcattg cttttcacat taagatgctc  36360
36361  ctttctaatt ttatttttaa aatggtgatt taggataaat ctaggaacat tttcttttat  36420
36421  tgcagcaaag acatttggct aattgtatta tcaaaaccgt ttgttttacc tttcgctttt  36480
36481  attgtgcttt ctctaacaat taagggcgaa ctaaccagca tgaggattgt gtctgcttga  36540
36541  ttttaaacca tcctttcctg tctgtacaca ggaaatctta tcaacaagag atgattcttt  36600
36601  atgccacaga agagtaaaat ctgctgaaaa cattcatttt gaaagttttt cttatgtggg  36660
36661  catctttgcg atcatcagta acaggggtgg ggcatattct gacatttcca tttttgaggc  36720
36721  aagcggtctt gaagtttttt tctttcttgg cttgagcttg gtggtttata tttcctaaag  36780
36781  tttgcatgtc ctcagtgttt tagtggagtc tggaatttgc tctccaccct gacctaataa  36840
36841  acaatgcaag ctgcagcaca acacaacttc tctcttagtc tgaagtgaag agtatatctc  36900
36901  tctcctaagg tgagcccttt tgcccactcg ccagtcattt agccaccaca ggaaagagtt  36960
36961  ttcctgctag gttatcacgt ttgctctgag actgttaaaa tcctgtatga aatgaggccc  37020
37021  atttttgcag aacatggttt ttcattcctg tatttccttt tcagcaaaca atgaatagca  37080
37081  tcagtgagct tttaatctta taagcattga agtgaagcgc attctttgtt cctcagttga  37140
37141  aaatttgcat ccctcaaatg gatctgaagt actgtttatt taaacgagat ttttcttact  37200
37201  cttaatttaa ctaggcatac gaagatcttc agtaccccag aactttcaat aatttactac  37260
37261  taagggcagg agacaaactg taatactggc tactaaaaga aacgaaaagc tagttcagca  37320
37321  cacttactag tctctcataa aaagtaaaat atggctggtt tccatgctgt ccacagacat  37380
37381  ttcaaacata taacttcttt aggctaaaat aaatagcaag ctcagaaata cagttttaaa  37440
37441  gtcctaaatg agccagcggt tacaatgttt tttgataagt aatgaatagt aatttattaa  37500
37501  gataaaatgt actttcttca aaatattctg catgcccact ctgttgctgc cctaacacat  37560
37561  taccacatac ttggggctta aaacaacaca aatttatact tctgagtcag gagctcagaa  37620
37621  atctagaatc aaggtgttgg cagggctgct ttccttcttg cagctctcat ctctttgcct  37680
37681  tttgagcttc tagtggctgc ctgctttccc tgtgcaccct ctcatcactc cagcctcttg  37740
37741  cttcctttgt catacttcct actattcagt gtgatttcct gaacccctct catcaggccc  37800
37801  acctggacaa ttcaagacac tctcttcatc ttattatcat taccttaatg acatacgtaa  37860
37861  atttcctttt gtcatataag gtagcactca cagtttctga ggattaggat gcagacatgt  37920
37921  ttagggggtc gttattcagc ttaacacacc cactagattc caggtatttt gtgttatgct  37980
37981  aggaaactga aggtaaaaga aatgagtgag ctcagtgctt agttgtctac tccttgtact  38040
38041  gtcagttata ttttcagtta ttctgtaaat agtcccagag gtgctctcta gcattctttc  38100
38101  aggccttgac attggatagc tagatgaggg gtatatttac caccatagag gaaatactga  38160
38161  tttctaggat tatattattt tgtttatact tctaagagag tacaagcttc aaatcattca  38220
38221  ttcaacaact atttaagtat ctgttctgtg ataagcatgt acttggccct gaagatatac  38280
38281  cagtaagcaa gctagaccag gtccctgcct ctggggactt tatagccaag ttatgcttct  38340
38341  caaatccctt tgttacgtaa acgttgtcca accctatgta aagttttgta cacatgagaa  38400
38401  ctacctaggt ctcatgaaga tcttttaaaa ccctgattta aaatattttc agatttttgt  38460
38461  ttttggcttt agtttcattc ctattattac attttaggtg tcccaacttc aaatttttca  38520
38521  tataatatag gaaaaataat gattgaaaca tttaaatgtt cttcttTACA GATGTTTCAT  38580
38581  TTGGATCCTT CTTTGACTCA TACAATATTT AATCCAGAAG TATTTCAACC ACAGATGGCA  38640
38641  CTGccaacag gtaagaaaac tcatccctgt taccctgttg ttctgctttc agtcttagta  38700
38701  aaatgcagga tttgttaata gtctgtccta gaaactcagt tgtgtaccta gaaaggaaat  38760
38761  ggtgatttgt tttaaaaacc aatcttttaa catactttct tgaaatatat ttgcacaaaa  38820
38821  atatttcatc tcaattaccc cttgtatggt ttactgcatt tcatatctgc taggactact  38880
38881  cagaaggaat ttctttagtc aacataagga ttttctttat tatctctgta ttccttttaa  38940
38941  gtcctttctc ccagattcac acgaggcagt ctccactctt catttctgtt tcaaacattt  39000
39001  aagagggcct gttgtgtact accagtgtgc cagtcactgg ggaatcaaag tgtacagaaa  39060
39061  tcataaaaat catctcatta gaaaaatcat ctttataaaa gcttataact ttgcactctg  39120
39121  acaagttgga taaaactcat aatccttcct tctaccatga ctgtattaat tgtgccgatt  39180
39181  ggcaactgtt taatttcgta agagtaataa aaaaaaaact ctctttctta aaaaaagtga  39240
39241  tttatttgta tgtaagcttg gtgtgatggc tctttttatg ttctgtttct ctcctcactt  39300
39301  cacccgtcac cagtgggact taacagatgt tcaaaagcag tgtgagtgaa ttatggaagt  39360
39361  tatgtgtaaa acagagtttg gtaatcgctg aaggaggcat cagctctttt atttaccagg  39420
39421  gacttgcttg tcttcattgg gggactttat cccatttgta ttattctcat ttaaaattat  39480
39481  catggttact acagtactta cttttctttt gttttagatc agaaaacttt ttctgcattt  39540
39541  atatctttag tatttctagg agttcatggg agggaaaaaa gtagatctac tatactttca  39600
39601  ccttcactag taaaggtgta tttcagaggt ttttctgtct ttacccctac aaaacattat  39660
39661  ttttaggctg ccatgtctga gatcttgtga agtgctgtcc aatttgagct ctaggtcagc  39720
39721  ttcctgtgaa caagtaaatg tgttggtagt gtgtgtgttt cttgggaact ttttaattct  39780
39781  ggagttcaaa gtatttttct tagtattaat gtattactga aaatataaga acttggttct  39840
39841  gtccacagga aatacacaca ttttcactta atgtcttgtg aatacaaaac agtatcctga  39900
39901  ggcagacgtt ttcttaattt tattccttcg gatttatggg catgaaaata agattatcaa  39960
39961  gataaccatc tcagtaaata ttctgtggtc acagctttat gttgtagaaa ttattttgcc  40020
40021  ataatattag aaaaactatt caaattacac ctaaaaatct aatttgttag ttgttgttac  40080
40081  accatcattt ttacctgtat gtttttccct cttcattgca gtgtcatagt acaattttta  40140
40141  tagtccaaga tatataggat gttgtattca aatttttaaa gaggtagaga ggttgattat  40200
40201  ctaaaccaat attaacttgt aactctaaaa tggattattt tagtcttcta gattttttga  40260
40261  aatctaaaac ctttagtaga tctagtactt gttgaagact atgggatgcg acataactct  40320
40321  taggtctaaa gttaaatttc tctgcacagt ggaatgtcct tttcatggca cagaaatgtg  40380
40381  gccaaaagaa tgttggcctt aaaacaacaa atacatgcat atcaaatcta attttctagt  40440
40441  tgatttaact ttaatgtgtt gcctgaaaga ggaaaaatgg ctctatttta catgaatttt  40500
40501  cacatattta aaggaaatta aatcctacag gaaaaataat agcaaatttg cagttgtttt  40560
40561  tagcagagtt aataaaaagt gagagacttg aagtttaatg taaacatgct tccaactcct  40620
40621  ctgtattttt catgacatcc aaatattgct ctgttagagg actgtcttga tatgttcttt  40680
40681  caccatttta acagggaatg tttttataag tgttacattg tcatacaggc tgtatcttag  40740
40741  tgtgaaaata tttctatttc taatcaattt tatttccata tccaaaatta aattctagcc  40800
40801  atttggtggg ggaattttta aattatgatt atgtttctaa aagtaattta aaatgtccag  40860
40861  gggtgaattt catacagaca aaagatggta atttaataca ttgaccagtg actccccctt  40920
40921  ttttttcttg tgtatgcttc atttcagatg cattcatttt tcaactcgct tccttgtaaa  40980
40981  tttcttgaat aataacagga agtaattata cccttgtttt ctccagttct ctagccttat  41040
41041  cctgatttat cataatattg aaaagataaa aataaattct ctggccgggt gaggtggctc  41100
41101  acgcctgtaa tcccagcact ttgggaggcc aaggcaggta gatcacgagc tcaggagttc  41160
41161  aagaccagcc tggccaagat ggtgaaaccc cgtctctact aaaaaaatac aaaaattagc  41220
41221  tgggcatggt ggtaggcgcc tgtaattcca gctcctctgg aggctgaggc agagaattgc  41280
41281  ttgaacccag gaagcagaga ttgtggtgag ccgagattgt gccatggcac tccagcctgg  41340
41341  gtgacagagt gagactctgt ctcaaaaaaa aataaaaaaa attttgagaa aattctcttt  41400
41401  tgtgttatag tttattttta atttcaacct gaaggtttat ctccttacaa atttatttaa  41460
41461  aataagaggt cttgagcttc tttctgagag aaaatgaaga ttaaaatgga catacaagca  41520
41521  ttctcctaaa atatttttag caccaaacat cttaatttac attcaaataa atgagaacca  41580
41581  ccatatgcct ttatttattg caaagctatg gattattgta ctattgacat aaaaatcagc  41640
41641  tgggaagctt aaggactttt tcatattgaa cagtttgtac ttatgttgtc agagattctg  41700
41701  attttccttt gaattttcaa gtcagatacc attagggtat ggattaagcc tctagttttc  41760
41761  tttgcgtttt tacaataact aatttgcatg tacctatctt caattaaatt attttcagta  41820
41821  ttttataaaa tgcctgagat gttttagaac acagtttata tgatagcaca atattcaaaa  41880
41881  ttgcttataa acatcaaaag ttatggatta atatgaaaat tttaccatgt ctgatagacc  41940
41941  agattacatt gggagtgtcg gggaggaaag gggaaacaaa ctaaccagtt aaggaatgaa  42000
42001  ggcagtactt tcccttcaag taaagacggg aacagaaaac ctagtgtaag gaaaaagaga  42060
42061  tagcctgaga tcattatctg tctatcagac gtatacatac aggttgctag atcagtatct  42120
42121  tttaatttca cattaagcac actctctttg aggaaggaaa gtcagtgtct aatgatgtga  42180
42181  aggccaaaga aaatgtcata gtgcccagaa gtggttgctg cttttaattg gtatttgtca  42240
42241  ttttaaaatg ctttgttagg agacaagatt atgaaggctg ttgacatcaa ttcttgccgg  42300
42301  ccatatgcct tttattgggt taggaaatgt gccatcacct ttcaacaaac atttacttat  42360
42361  tgtggttcgc taaactcgta aaactattgt taaaataagg gttaatttaa tatttcagac  42420
42421  aaggaagaga aattatatcc ttgtggaatt ttaaccaaaa attgatttga aatttctaca  42480
42481  taaaaacata atttcagttt tttacttgct ttacgtttta taccaaattt gagaagcctc  42540
42541  acagtttctt ttggtttctg tttgttgttt ttgTTTTTAG CAGATGGCCC ATACCTTCAA  42600
42601  ATATTAGAGC AAcctaaaca ggtaagatta aaggggtggg actttaaatg ttagattcca  42660
42661  gtgtctaata ttgagatcat aagcactgaa gaatagtaaa tgagttctat gaaggaagta  42720
42721  gtttatctga aagatcaaca acctgacaaa ttatgtaaca gctttattca ttcactttac  42780
42781  atttctctta ctcattgttc acactgtcct gagcctcagt atgtagttct gtaaaactgc  42840
42841  agttaattac agtattagaa ttacagttaa ttacagtatt ctgctgtctc taccagctta  42900
42901  acttaccagc cactcccagg aaaggcagag gtgatttcca ttcattttca tttataagga  42960
42961  aatacgtatg catacagttc acatgcactg agcgatatcc atctattatc cttgcacatg  43020
43021  tagtacctct tagccttcct ccttcctttg gtagccccag ccttttctgt gctgcctttg  43080
43081  gaacatgtaa cctaacatac tgaaagtacc agtgggaagt aaaatgttag aatgaactat  43140
43141  tgaattctct tccctctggt gtcagcctct ttggagtcag gagaggaaca ttttttcagg  43200
43201  tgcttcccct taccactaga gtctgtagag aatagctcag aactgaaatg gcctcctcac  43260
43261  tgtatccaac tctgtggata tttataggaa attggatggg accaatgctg tgaaagagaa  43320
43321  agaaaggcaa tctttaatgt ctgcctatag gaggtttcag ttattaggga atggaaataa  43380
43381  tggtgtagtt ccccacagaa tgaggacagt cagtaaatct ttggatggat aaactaatca  43440
43441  catttgtgtg tgactgagga tatggatacc tgtcctcttg cagctgtatt acccaataca  43500
43501  ttttctaagt attcttttca ttagctcagg tgagtgaaac acttttgcat tttgtaacat  43560
43561  ttaacacatg ctaactaggt cacaagctta aataaagcat ccactgcgtt gtggtttcca  43620
43621  gaatcgtgac attatatatg tgttatattt ggtcagcatt tgatataaat gtcttaatga  43680
43681  ttgctgaaca ggctatcctt ataaggttga aattagatga aagtttttgc tgtgggggca  43740
43741  agaatgccac atgaaacttt ggggcatggt tctagttctt gcaggtgtca catcctgact  43800
43801  cctcaggttg ccagtaacac tccattgctc tacctccatg ttcaactctt ttaagcagtt  43860
43861  atttctcaga gaaggtcatc aattcccagt gaaattttat cccttaaagt tctgtgggct  43920
43921  ctggcatcct ggaaaatttc ccagctttta agatctaggt agtctatgaa acagaaatca  43980
43981  actgaaattt gtctgcatat gccaaagtat tttttccaat atcattttca taagcatagc  44040
44041  actacaataa gaatttttaa atgtaattcc ttattatgga tccaacagtt ataaggaaaa  44100
44101  attggcattt atgatttacc tgaagggtta atgtagttcc aaaattcaaa atttaattca  44160
44161  tataaaagct tatgtgagta aaacaatgtg tttaccaaag tgatgctatt ttgatatctg  44220
44221  aattcagtga aagtaagaag gttgtattca agtcagactt tctgactgaa tggatgtagc  44280
44281  cttgcctttg aggttgatga ctcattttaa gcaaatggag ttactgagat gagtgaatgt  44340
44341  ggattaaagg caaaattttg atctcagaaa tttagaatca gaaatgcatc cagacaatgc  44400
44401  atttgacgac atcttcctga aaacagttgt aaattttcat cctcagatta aaaacttctg  44460
44461  aggatttaga tactcgtatg taaccatgaa aaatatctat taagtattgt ctatttgaca  44520
44521  ccactcccaa taagatataa acacatacgt gtctatattt ttccaactgt cccaaaggaa  44580
44581  ttttgtgatt aaagataatg aattgtgtgt gtgtggtttt ggggtttttt ttgttttttt  44640
44641  tttttaagtt agaaaaagat tcttttttct ttgggacctc ttagccacag attttcccca  44700
44701  gctctgacgg agatgagtca tagcatagac tactaatttt tagaacatcc agttctgttg  44760
44761  catattaatc agtgttaatt aactaatact gttcaaaaac tcaagttgtg tttaaattag  44820
44821  cagtcaagta aatctctatt cttatggtta gctaattctg caggctatta tacatgtgtt  44880
44881  gtttttttca tggttttaga aatttcattt aattatttaa aaaaccaaca gtgtttgctt  44940
44941  acaaaaggca tagggctgaa attgtaaatt atttttaaat atgaattgtg tgagaatcaa  45000
45001  aacaaaggaa ttacctctga aacttcatct ccaaaggctt cccttgtgtt tagatctgga  45060
45061  atctcccaag gaattgtttt aggtctcact gtgatgagtt gatcataaac tttagacatt  45120
45121  tgtgtgcatt aaggaaattt cccagaccgg ggaatttact ttaggcctta cttatctggt  45180
45181  aaatgtgttt gaggactgat ctttggaaat caggaagttt ttggataata taggaacagt  45240
45241  tccagatgct tcccagagat ttaaatcagt tcaaggcacc tggactgctc agagactgca  45300
45301  agaccctact tggcataatg aaatgtagta tagtctaagt agtgcatacg ttttacattt  45360
45361  gttcatgagc tcaaagctgt caaaatctgc atgtttgctg gggttccaca atttaatgag  45420
45421  taagggagtg aacccccacc agcagctagt gggtgtgatg agctgatggg cagatgatct  45480
45481  agtgctgtat atgcagagtt ggtcccacaa tagaaacaaa aggtgagaat gttccttaaa  45540
45541  aaatcttaac gtattttctt ttcaccaaaa agtgaatctg taaaaagaaa atcatctgct  45600
45601  taagcgacta tgtggttata aactactaac actaccacaa attgattgac atcattataa  45660
45661  agttgaatca ggaaatacag cgaaacctcc cttaatatga tgatgaggtc ataattatcc  45720
45721  ttgttttatt ctttgtatac aaatatgaat aagttaactt tataaatcat aaaaagttag  45780
45781  aactggagta gaccttaaag atggtctggt ataatcttcc cttttgtaca aatgaaaaaa  45840
45841  tatgacactt cttaggtgtt tatcagccca cagtagttta tatagtgaag gcttccagct  45900
45901  aacttcatta attaactata tctataaaat ttctgggtta gatagtattt aagggaacta  45960
45961  cctagttttg gaatcattct ggtaggttaa tattcaatct tgagcttgac catattaata  46020
46021  atcataaaaa caaaaatctt atcctctgaa atgctgagag aagcttaaca gatgcagggt  46080
46081  ctagcacagg gtgtgttcta caacgctgaa acagtatatc taaataaaca tgtctgtagt  46140
46141  ccctgctgaa ccagctgtaa tcagagtaga taaaggaatg tctttaagta agagtcaagg  46200
46201  aagcataact tttattaata tggtacagtt cagagcttgg cagcagcaat ttaagacaag  46260
46261  gaagctctga ctagaacaag ccgtaacatg ttaagtctaa agcctaaact cttcagcaga  46320
46321  ttactctcca cacatgcata gcatgagagg ttccatgggc ttaggtacct ggctttttag  46380
46381  ccatatctta gtgtacaaat atcaattaat accatttttc gtagtaagat tacgggaaaa  46440
46441  gtgattcttg tttacggagc cctctttcac agtttcatgt ttttcttctc tcatttagta  46500
46501  gacataagat ttaaaaattt gtatgtacct ttgttgccgt aatttttaat aagtatttct  46560
46561  caaacttaat tggcttaacg ttcaCCTTTG CAGAGAGGAT TTCGTTTCCG TTATGTATGT  46620
46621  GAAGGCCCAT CCCATGGTGG ACTACCTGGT GCCTCTAGTG AAAAGAACAA GAAGTCTTAC  46680
46681  Cctcaggtca aagtaagttt gtggtagctc tccttctatt tgaattctgg aaattttgat  46740
46741  ttcctacgat ttccaaggaa ttgctttaaa tgagtacggg ttgccttcgc tcctaagctg  46800
46801  aagtgttcac atgattatta aaatttttaa atagaaattt gtctcctagc aatagaagtg  46860
46861  acagatacta aaactttgtt aacatttcaa tttagtagaa atgtcttcag cattagctaa  46920
46921  caaacttact atttcttgat catcttaaat atttttaaaa attggatact tcctgaaact  46980
46981  ttagtaagtc tttgaaagaa atggttgatt ttgactcttt ggagatttag tgaaaaacca  47040
47041  aacaagtgac tgagtgtatg gattatatag tatattattt aagattatga atttggatcc  47100
47101  agactttgtt attagctgtg tagctttgaa taggtttaac caatacttct aaacttcagt  47160
47161  ctcttaatgt ataaaataca aaaatattaa tagtatatac ttcataaggt cctttagaga  47220
47221  ttaaatgaga aaatgtgtac atgttccata gagagcctga aagtacccta gggccttggc  47280
47281  ctgagcagat gtgtggccct cttggaatga actgctacgt gacatgctgg tggtgtattt  47340
47341  ggtcatacct tttaccatgt tcaggctgtt tgtttatttg agaatatttt tctttaagtt  47400
47401  aatatgagac ttttaatttc ataatatgct atgtttcata gactgactga tgataaacat  47460
47461  agactggtaa tcattttgca gataaacgca gtcaacaatt gtaatttagt tttttataaa  47520
47521  agttattatt tagtcagtaa ttcaaggctt ggacaaaata gttctcacta tgtgtgtgtg  47580
47581  cccctcaggg tgtaacatac ttttggactc agtcttttta ttggtttgtt tttgtaagta  47640
47641  gatgaagctc agtagagcag gccctcagca aagttgtgat gtaaagaaat ctggccgggc  47700
47701  tcgttgactc atgtctgtaa tcccagcact ttgggaggcc gaggctagca gatcacaagg  47760
47761  tcaggagttc gagaccagcc tggccaatat ggtgaaaccc catctctact aaaaatacaa  47820
47821  aaattagctg ggtgtggtgg tgtacacctg tagtcccagc tagtcaggag gctgaggcac  47880
47881  aagaatcgct tgaacctggg aagcggaggt tgcagtgagc cgagactgtg ccactggact  47940
47941  ccatcctgga caacagagcg agactctgtc tcaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaagaaagaa  48000
48001  atcagtcttt ggttttgcca gccttgcatt ttgtttcttc cttttcctct tatccatctt  48060
48061  ctaggcccag gcctgttaaa tttcttatcc ttattcccaa acaaaagaca aaatgttgtg  48120
48121  acgtcgttct ttacctttca agtgaaactc acccattatt tagtatgggt actactagtc  48180
48181  atagttgcat tttaagtctc ttagctccaa ttgtggaatg aaagatgttt tttctattaa  48240
48241  aggtaattag gcgggtaaat atgatggctt aagtccacag aagcagacca cggtcttatg  48300
48301  gcctcacatc ctttagaacc ttgatgagga atgaggagca gcaataaaga actaatttgc  48360
48361  acttattaaa caccaaagac ttgccaagtg gtttgtataa cattatctct tttaatctct  48420
48421  tagaaatctc agtaggtaaa aagtgcaatg cctgtgaacc caaacagact cagagaatgg  48480
48481  aattataata actggccttt ctcacaagac tagtggctct atatcctgca gcaggctatt  48540
48541  gctcaccgaa cctctcagat ataatgtgtg catttggggt actgggggca gggagataag  48600
48601  ggacaaatta tgggcagaca atggtgtaaa aaggcatggt gaatgataac tcttgaaaac  48660
48661  aagggagaga gaggctcact ggtcaatggg tactcaggta ttggggaagc caggcccagc  48720
48721  acttaccttt ttaacacatg tgtctgtgtg tcacatgtat aaatattgtg cctttatgta  48780
48781  tgtgtatatt tgtgagaagg ggattgaaag acacatgtta tcagcattga cactgactat  48840
48841  aatgactgaa gaattaactt taagcgaaaa actgggagtt ttttctgact ggcttggcac  48900
48901  aaaaaatata aattatggta ttttgtttac ttctattgct ctagtatttt gtgactaagt  48960
48961  aacaattctt gatactaaca aacacatggc attaactttc ttataaattt attggctaag  49020
49021  aaaaaacttt atacatccat ttattcccag tcttcataca tctttctcat gtagaggttt  49080
49081  catctactca aaaacatatt gctgcctcag tcacaaaata atttacaaat gaaacaactt  49140
49141  agtgggcatt agatgttctt gtagaatgaa agtttctata tcaaggagtt tagtacttac  49200
49201  tgggaaatat agatatgtaa acgactaata ataaagcagg ttcaactaca gtcacattat  49260
49261  ttcaccaaat catttatttt ttattcacta attcagtatc catttataag catttaatca  49320
49321  acttgtaaga ggaggaggaa cttagaggtt agagaatatg actatacaag ctgtcattgt  49380
49381  tcccttagct tgtcattgtt cactgaaaat tgaaatggtt ctgctgttcc taacagttat  49440
49441  aggaagtaat tttatttatc caagaaattc ttaattggaa ggatgggtag gagagaaaga  49500
49501  aagagacaac ggccaggtat tttttttttc cagagctctt ctccaaatat cccttttaat  49560
49561  agttatttct gctcaggatg acctttaagt ttacaaagga attttaaatc ccctttccct  49620
49621  ctaatgttta agcagaggaa aaaattgttc tccatgcatc tttctaatca ggaagacctt  49680
49681  taaaattgtg catgtctttt ctgtggtact ttactaagca cctgctcggc gagagactgt  49740
49741  aagggaaaca gtgggataga tacatctaaa gtttctcaaa cttggcatta ttgacatttg  49800
49801  gggcttgaaa attctgtgtt gtgggaggct gtctgacacg ttataaaata tttagcagcc  49860
49861  tccctgacct tgactcacta gatgctaata ggattcctat aattgtgaca tccaaaaagt  49920
49921  ctccacattg acaaatgtcc cctggggggc aaaatcaccc ctctttgaga accactgatg  49980
49981  tggatgcaac aaagaatcaa ccttaacctt acccatttgc atacttttct actataaagt  50040
50041  tgtctcgcat agattacgta gaattgtcca agtgtattat tttataaacg tgcctttctt  50100
50101  ggttattagt agatatttct tattttcaag atggtgatca tggtgtctgt ataatttctg  50160
50161  ttagaatatc agagttagtg tacctggata ctaaggagaa agatagaaaa gataaaatat  50220
50221  gtatcttcaa cattttgtat tctgtgatga ccctaaaagc taatgtggga gttctattga  50280
50281  ctgttataaa ctattacaga agaaaaagtg aaagtggaga gttaggtcca ctgtgtgtga  50340
50341  acaatgggag ggtctatgga atgatgcttt caggtaggca gaggcctcgt ggagggtggc  50400
50401  cccacactca cccccagaat ccagaagcca ttcccacagg aacttcagag ggagagcatt  50460
50461  tacatttaca ggaaagaaat gatacttctg agcctacatt tgccacatat tcattaagtg  50520
50521  catttgttca ggcattacag taaaatgcca tgggctgtgc ttttcctcag ctacagcctc  50580
50581  tctccttcca acctcacacc ctgtcttcct gtcatgcctt tgtgagagcg ccaccactct  50640
50641  gcggtgcctg gagaggaacc tggaaacgct gatagttcag tgcatactcg gtcatatgga  50700
50701  gacagcagga aagagtcagg ggccaacttg aaagatttgg ggcctggctg tggtttgcag  50760
50761  gctgtagaca ccaaactata ctttatagaa catgtgaaaa tatagcctgt atgggttact  50820
50821  ctcttactga ttgtctagat ttgatgcctt acattaaatc attttaaaac caactctaga  50880
50881  agtctactca aatcctgcat tttctactgg aatagtgtcc catgcataaa accctgtttc  50940
50941  gcataggtgt aggctagctt acagaccctc ttaccatgtt gagattattt ctagaactca  51000
51001  ggctactgaa ccatctggtg ctctgcctgt gtctttcaca tagctaagaa gaaaatttcc  51060
51061  atttagcttt ctgatatctt gctgtgcaag tcttcatgct ctttttttaa aaaaaatttt  51120
51121  aattataaat tctttcaagc atatagaaag tttaaaaatt gacataacag acactatgta  51180
51181  ctacaacaca aatttaatag gtattagcat cttaccttat ttgcttttga tagctctctc  51240
51241  tctctctctc tgtcctctct ctctctcaaa taaaatagtt acagctaaaa ccccacttat  51300
51301  ccatcacttt gtcctccttc cttctcttag gtaagctgct actctgaact ttcactcccc  51360
51361  aagatgtttt tatattttta ctacataaga atgcatctat aaatactggc attttcaaga  51420
51421  aagttaattt ttactaactt caacccaaat ttgccattgt ataggatggc tccttttcag  51480
51481  ggcaaacata ggttcaaact ggacgccatt gaagattaac tggtactcac tttgatccta  51540
51541  ttgattcctc tttgctgtct agataaaaat gtatttgtca caatgtagtt tgtactaact  51600
51601  cttatagcaa aaaataatat tcagagaaaa atctagggga agtaagtatg cagactaact  51660
51661  cttatatctt gtcctttcat aagaaaaatt tcccatcatt aaacatttaa taatctatta  51720
51721  tactgcctat aaaatttccc tttaaagttt tttccattct aatttcatca cggagctcct  51780
51781  aataggagag gctggcagaa aagcacagga accttcctct aggccaagct tgtccctgcc  51840
51841  tgcttttgac tcagcaagga gtgccaggga aggctcactt ccctattttt cccgaaagcc  51900
51901  acgcgtgaag ttttaaaaat caaactgtgt tccctttcac agaggtgggt gacaagagaa  51960
51961  gcagccccat gggacttcag aaactctcac caatcctcct ctagagtgac cagaaagtac  52020
52021  cccttcctat cctaactaat gtgacacgtc cttctgtgtg gtccactcta tgcaaaacca  52080
52081  gaaattgaca agaatgactt tgattgtaaa gtacaaatag cttaccagtt agtattctta  52140
52141  gtttctcttt agttataaat atcaaatgca agggacttga aacccagctg atagaagtgt  52200
52201  aactattttt aatcaaacat tttctgaaag ctggttctca catatgttgt ctttcctgag  52260
52261  tgttttatgt tgagtggaag acgtgttgaa atgtttaggt caacaacagc ttttttgttg  52320
52321  tccccttcca ctactgattt aaaaaaaaaa aaaaaaggct ccactcttcg tgcctttcct  52380
52381  taaaaatcct aaatgttaag tttctgtcga ggtcgaatag agactacccg atctgctgtg  52440
52441  gcatttgagg atatcacata tccttgcata atctcccttt cctttgtata gacttgtctg  52500
52501  attcacgtgg tttggatcta tttggagtac taatttaaaa taatttaacc tgactcaatt  52560
52561  acttaaaaca acaggggaga aaatcaccaa taatcagcta tgtgtgcgta tagaacctag  52620
52621  ttcatatcat ttattaggat ttccattgaa cccctaagct gttcactgcg caagtattta  52680
52681  attagggaaa ataaccatac ccctatgtac attatactgt gtgttttgta aaccatgaga  52740
52741  aaagctgctt attgaacaga agggctttgt aacctggggt ctatggatcc ctgttggtgg  52800
52801  tttcagacgc tttttagatt cctaaattta tatgcagact tacacatgta tgtatgtgca  52860
52861  ttttttcttg ggagatgagt ataacttttt atcatatttt caaagggaaa gatttaacat  52920
52921  ggttaagaat catgctatag cttgtatcac tttagctttt tgatagcagc tatcttttta  52980
52981  aatgatctat gtaatatttt ttaagatttt ttcttttttt attcttgcat ttttaatcaa  53040
53041  ttttaaatga agtgaaatgc tttatgttgc tcaacacata gcccagaaag cctcccttca  53100
53101  gttttccagt aggtggaaaa aagatgaaac tgaattgatg gccaaaagag ttgaatgggc  53160
53161  ttcactgctt tttctttctt gctcttccat gcatttgcag attaagcatg aagctcacca  53220
53221  ttagtgattg aagccaaaag agagaaggca attcattgaa caaatattga ttgagcactg  53280
53281  tgtgtcaggt actgctctag acaagcagac aaaactccct cccatatgta accacaattg  53340
53341  agacttatag gtaatttttg ttgcaagtag ttcagaagtt ttgtattttg tcctaaaaca  53400
53401  aaatattact ttgtaaaata tttttttaaa tagccctcta aatccgctgt atatattcaa  53460
53461  agtcactatt ataaagtgga gaaagctact cattagagaa aacctatcac acagataata  53520
53521  gctgggaagc ttaaccctta gaaattatta ggagagatat acactccttg aatttaagaa  53580
53581  ctgtctgaat tttaaatttt gttttgtcag ttctggcttg gtgaccttcc tctattggcc  53640
53641  attcccattt ttctgccctc cactcttcct tgacacatga ttatttctgg gaccactgtt  53700
53701  caatccgaaa caaatctctg gtggcttctt ttaaacccag tggtctcagt ctgaaggtat  53760
53761  agtggggcaa ctctcggcat tccattctgg agtcttgacc tcataaagtc acatattggc  53820
53821  aattcgcctt gataaggtca agtgaacaca cagaagcact aagatcccca catgtgttcc  53880
53881  actgcctcct ccacagacaa gttgtttttc aacccatctg caggtccaga ggtgaagctg  53940
53941  gaggctaccc tgcagtctca gtcttttctc cccaccctcc agatggattc caaataagaa  54000
54001  gcctccagac taccttcacc tccctggggt ctcatggaca tgggctggaa agtgcttgca  54060
54061  gactttcaca gacaatgctt tttgccttta ggtccccttc tacccaacag aatgattata  54120
54121  ataatggctt gatgtgctta cttacatcat ctcatttaat catcacagta atccactgat  54180
54181  gcaggttctg tgatccgcat tttataaatg aggaaattga agcctagaga aattaagaag  54240
54241  cttaacttgg gtctcacagg cttttagaga tggagcccaa gatttcagtt catgccatat  54300
54301  ggtttaaggg cctgcactct taaccattgt ggaataccat tcattatcat aatgttaagg  54360
54361  atctgtttct actttgcagg aatcttttaa atctatggtt cacaatcatg ggtgggcttc  54420
54421  agaatcgtcc aaaaatgttt caaccacaga gacgcctggg aaccactgca caattgctaa  54480
54481  atcacagtgc atcatctagc caatcttgga ttctacaata attctatgac agtttctaag  54540
54541  aatacatgcc attatataat ggcaacatat tacaacagat aattgaatag atattcaatg  54600
54601  tataccgtgg aatagaatat tatgccactg tgttttaaaa agataattaa gaggatacgg  54660
54661  cacaacgtgg aaaactgctt ataacataat attaaggata aacctcagct gggcatagtg  54720
54721  gctcacgcct ataatcccaa cacttttggg aggccaaggc aggaggattg cttgagccca  54780
54781  ggattttgag gccagcatgg gcaacatagt gagaccctgt ctctataaaa aaaatttttt  54840
54841  aaagaaaaaa aacaggattt caaattattg ctaatatttg tagtgattac aaatattagc  54900
54901  ttctttttat aaagcctggg tggaagcata tagatgtatc tttagcttta tttattcatc  54960
54961  catgacttaa agaagattgg ttaacacctg actccacctt gagtagcaga acattggact  55020
55021  gaaggaaaaa aaaaaatgtg aagctgtctt acttagctac agtttccagc atgttttctc  55080
55081  aggagctcta tgggagacag tgcagtgtgg ctctcaaacc ttactaccca taaaaatctg  55140
55141  cttcaaaacc tacttaaaat atcgatttta ttccatttcc aaagcctggt agagtaggta  55200
55201  attctcccac tacaatacac ttagtaacac tagaaaaaaa atataacatt ttctttaatg  55260
55261  catagctgag tttattagaa agtatgaaaa ctactggggc gccgtaagac aaaagaaaac  55320
55321  tttgggaaaa cacaatagga tatgggtgga ctttggggcc acagctgccc tggaaatatt  55380
55381  tgctgaccta gataatcaag aagcttggtt tttaacagct tcctagagac aaaagataag  55440
55441  gccttgggcc tttccaatct gaggaattga aactgcaatc acccacttaa ttcaggactc  55500
55501  tctcagggct atagtttctg ttgatgggtg atcctcaggc agagaggtga tgaggaagtt  55560
55561  gcctgtctca gcctaggggg aatcagaaga taaaatgcct ctcttgagaa tcaataacta  55620
55621  caagcccaat tcttacagat tcagagttaa gtgtatgctc cctgaataga gtaggaaacc  55680
55681  ccaagtctag aaatgaatat gaagttgttc cacattgggg ataccctcag agccttgcag  55740
55741  aaaagcataa aaatgtatgt ggctcaaaga atcatgagct cctgatcaaa aattagaaaa  55800
55801  tatgtatgca aataagccac tctgtttaag aactggcaga acaatgaaaa gcagaattaa  55860
55861  atcctcagaa tcttcagata attgaattac caattgtttg atatataaat acaaaataag  55920
55921  tttggaatag aaaacagacc aggcagaatg aaaataaaac caagtcgaat ttttaaaatt  55980
55981  aaatgtgcga cactgaaaat gattcaacat agttaacatg gataatttga aagaaaggat  56040
56041  gagctggcag gtacaaaaga aggagtaaga ggtgtctagt tgaagtccta gaaagaggta  56100
56101  ttacaactgc agatttctgg ctctacattt acagtttcta ggtctggggt gaggtttagg  56160
56161  tggttgtgga ccacactttt aggttttaaa gcattggctc tgaagtcatt tggttcaggg  56220
56221  ctgggcatga tgttggttcc tagttttgcg acttgcagtg ttacttaact tggctaagca  56280
56281  tcagcttcct tatctatgaa actgaaaaaa taatacctat gtcataggat atatgtgtaa  56340
56341  atcaagttat tcagtacatg ccacacagta agcacttaaa aatgacagtt gcttctattt  56400
56401  ttatataacc aaatacacta ctacaaatat tgagtggcag ctttgctggt tcatttatgg  56460
56461  attcatggag ctacacaaaa ccttcaccag tctattaatt tatttttagt acagtctctc  56520
56521  taatcagtat tgcttccact gtatattgac cccatatcct ttcttctgtc tggggttaag  56580
56581  ataggagact gagatcagct gtgtcaaaag ctttctttta gatgtaacac atgatttctt  56640
56641  atgaaaatct cataggtagg ataccagaaa ggaatttatt aaattcttgt taggctcctt  56700
56701  agttgtatta gttttgtagg gcagtgtttt aatttaggat acttatgata gagagcaccc  56760
56761  cttccataat caggagaaac acaagatgga aataaagatt ttattactta gtggtcctgg  56820
56821  ggagcacaca gcactccagg gaaggccaca caccaagatc agggagcatg tggagaaaga  56880
56881  gagagaaagg aactcacggg ccattgcctt tactgggtcc aggacattat ccaaacaggt  56940
56941  ttcccacagg gagttttaat aggtgggttt caagcaagca ggtatgagtt ccaggaggtc  57000
57001  acagtgtgat gaagaagaag tcactgtggc atatctgcac agtccatgcg aggtgtgagc  57060
57061  atcagtgaag accagtcagg taggctatat gtagctggcc catggggagg cgatcaccag  57120
57121  gtggcaattg tataatgcag atatctagat tggccacata gaggaaccgg gaggaggtgt  57180
57181  agtactggaa actgcgtcga cggtcactga gccctgcttt aggtatgaga aagtccagct  57240
57241  tatattcaga atggatgcaa aggcagcata aaattaaaag cattcactgc cagctgccat  57300
57301  aacaagttac cacaaactag gtggtttaaa gcaaccgaaa tttattcttt cacagttctg  57360
57361  gatgctagaa gtccaatatc atggtcttcg cagggccgtg ccccctttga aggctctagg  57420
57421  caataatcct tccttgcctg tttctagctt cttgtggttg ctgacaattc atggcagttt  57480
57481  gtgacttgca gctgcatcat tccaatttct gtctccatct tcacatgaat actgtcttct  57540
57541  ctctgcgtcc ctgtgtccaa atctccctct tctttctctt agagacctgt cattgtgttt  57600
57601  acggcatcca taaccctatg tgacctcatc ttaactaatc ataattgcaa cgaccccatt  57660
57661  tccagataat acaatattct gaggctctgg gtagatgtga attctggggg tacaccattc  57720
57721  agcccactac aaacatattg tggcattgag gttataagcc agtagcccta cgagtatagg  57780
57781  atgatgccca tttcagcctg ataatacact ccgaaagaga tcacatggta acattgttgc  57840
57841  ctcagttaat catagaaata ctcaattagt atagaaataa caagaaaaat gctttgttat  57900
57901  tctcatgtgt catttatcga gttcttacta tgtatctgtt attgttatcc ttatacactt  57960
57961  ctgcacaaaa gatggtttta tcccaagttt tagcttagaa actgaggctt aatgagtaac  58020
58021  ttgaccaaga atggcttctc tttctccatt tccttcctct catggtgttg ttttatatac  58080
58081  ataaaataat atatattatt ctattaatat agattaatat atgtatttat atatgtacat  58140
58141  tttatatatg tataaaactt atgttgtaag ttttatatac atataatata tattctgttt  58200
58201  atatattgaa tttatatata tataaaactt aacactatta agtcttaaca ctattaagtt  58260
58261  tcatggtgtt gagttatata gttctattaa ttatatatat atggggggag gggtgtttct  58320
58321  ccagcctaga cttccacttt gaaatgtagt ctccaggctc agccacttgt ttgacattgc  58380
58381  cacttggatg tctggtagac ttaacatatt cacaactgaa tttcaaatct tccccaccaa  58440
58441  tctgctctgc ctcatagctt cccctttccg gaatgtggtt gctccatcct tccagttgta  58500
58501  caggccccaa atcttggagt tttccttgac tcctctcttc ttctcaaatc ccacatgtaa  58560
58561  tccatcaggt agtcttattg gctgtgcctt cacacttttt tcagaaacta attattcttc  58620
58621  agcacctcca atgctgccac cctggtataa gctaccatcc tcagcatctt tcttccagtg  58680
58681  gattttagca tccatgaatg attatttcct aaatcaatta tcaataattg ttataaattt  58740
58741  gtgatttttc tatttctatc cttcctgtca cttttcctgg tttttttaaa agagctttct  58800
58801  tcattcttct ttaaaaaaaa ttaaaattag catcagtatg aactcgtgga ttcttttgtt  58860
58861  attcattgta ctataagcca ttcctgtcat tattcatttt gattcttaaa ttgtcctatt  58920
58921  cttggccagt gggagtcttt catgctagct cctatgtctt tttgatatgt ccctatcttt  58980
58981  tttttcctaa cactttcctt atttctgaaa ttgtaagcta ttctaggttc accctatacc  59040
59041  ttcactaccc cagtccaggc atcgtctgtc tctctaagaa gtcctagttc cttttagcag  59100
59101  gagaagtttt tctagactct ttcattaggc agagctacaa aattgattat tttaaaaatc  59160
59161  tcgagttcat acactaattc ataattctaa ttccaatcca acactgcagg cttcttccct  59220
59221  ccctcccctc atcccatact tgtatttgga tttgagatat gaaatgtgta tctcatatcc  59280
59281  catatttctt cagtaactga aaaccctcat catcaatgat agcagcatgc ttactcattt  59340
59341  tgctcagtcc aataattcac acacatttgt agaaaaatag aatagtttta gaatggctat  59400
59401  accaatatct gcaagcttac tatattcggt tcaaaatttc tttgtagttc ttttgaccaa  59460
59461  atgtattcaa cagagagcat tcagtcagag taatgtgtac aaaagttact tggattagat  59520
59521  tttttccttc tgtgtattta tgtttccatt gagctataga gttaagctat ttttttattt  59580
59581  ctattccatt ttaggggttt tcccatccct gttgatttag taattttatt ttttgaatat  59640
59641  caacatttgt cagtttcaca tctttcattt atatgagatt aactagaccc tttagaaatc  59700
59701  attataaagt caggttgttc tattaatttt taaaataggt gtataaaaac caaagggatc  59760
59761  aatcagagcc ttgatttaaa gtacgttctg aattatttca gacacccgaa tccatctaaa  59820
59821  cccagaacat ttcatttgta gatttcaaag acttcttggc cttcctacct tccttacatt  59880
59881  tatgtagcat gtgtttatcc aaggcacacc acctgccagg cacagtgctg ggctctgtgt  59940
59941  tgacacacat gaatgtgatc atctttctgt agcccccagg ttacatggca ccacagccaa  60000
60001  gatacagaca tgtgtgagag agtaatcagg gtattactca ggatttgctg gaggaatccc  60060
60061  tcttcaaagg atattctaaa ttggtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgcgcgcg cgcatgtgtg  60120
60121  tgtgtgtgtg tgttgaggtg gactgggaga aaatataccc tccttgagat cacctcctgg  60180
60181  ctagatagtc tctcccttct ctgtttgtga tagaatgcaa gtggaatttg acaggtgtac  60240
60241  ttctcaaact agaaactaga gagctgctat ctcagtcacc gtaagaagaa cgaatcacac  60300
60301  caaacctaca tcattgtctt ctatgacagg atttctacaa gggtgagata gtgagatgct  60360
60361  ggagatccct gttttggtag ttcagggatt cacagcatct cccatgctgg tgatgtcaac  60420
60421  ctgaagagat atttctagtg ataggttcca gggatctttc accaaacact ttaatatatt  60480
60481  ttatcattgt cctgaataca gccctataag gttcttacta aatttgcagg tgacatgaag  60540
60541  tgatagacaa caaacaattt gaattcaaat taattttgaa agctgagaca atggacccaa  60600
60601  ttcttcagca attatattta aaagatataa atacatgcag aaaacaaatt acaagtacag  60660
60661  agtggaagag agatgattta gcagcaacgc atgcaaagag atctaggagt tttagttaat  60720
60721  aacagactca acatgaacca gcaatgcaat gtgactacga aacaagtaat tcctcattag  60780
60781  gctgcattaa tggaaacacg atacataaga ccaaggaagt ggtggtctca tttgcactct  60840
60841  gtgatgaaag gccacaccag gaatacagtg tagtactgct gggcaccaca tttgtagaga  60900
60901  aatagaaacc aacttgagtg tcttcagagc agaatggtga gagaactcaa acttcattca  60960
60961  aatgaggagt agttactgag cctgagaaat ttatagcctg gaggatttgg ttgtcttcaa  61020
61021  atatatgaat ggctgtgatg gggaaaaaag gattaaatgt gtcctgttgt cacaagagga  61080
61081  tgaaataagg agcggtgaat ggaagcccca ggcgatagag gtttcagttg ctgctgacag  61140
61141  tcagggctgt ctgaggatgg aatgtattgc ctcaggacaa agtgagttca ttgtcactga  61200
61201  attggttcaa aaatgaccag gaagactaca gggcagggaa gctaacttgt attacaataa  61260
61261  gtaatttttt tcttttttat ttgtatgccc ttagaaagat gtttacttaa cttgataaat  61320
61321  ctgtaacaag ggataatcaa gatttggtta taggacaatt acaattttct gacagatccc  61380
61381  ccaaaataat agaaattaat agcttacaca ctactttatc caagctgtag aatgtataac  61440
61441  ttacttcata tactttgtgt ttagtcagtt tatacaggct gaacaacata aagttaagac  61500
61501  ataaaagggt tttttttgca ggtttaaagt actaccattt ttccaaatta ctggctgatc  61560
61561  ctagaacttt gagaaacttt ggtgtttccc cccttcctac ttttgtttac atcatagtac  61620
61621  gtagatggta caatattttg gttaacctca gtctgacact tagattgtgt tctcttttgc  61680
61681  cctattaatg tctagagtgt aaaaagacca gtaaagtagc accaagaaat caaagaaaat  61740
61741  ttcccagttc tactcacttg taattctctt aatttagtag gggctttcca caggaaatca  61800
61801  caatagaata gttgaaatgc tctttatctt atgtactttc cttctgaaga aagggacagt  61860
61861  taattggctt tgttcccaac atggtccaaa tttttataca gggcagctgt atttactgta  61920
61921  gtacaaagga gattctacac cgaatgatgt ctctaagtat tttcaataat taagaaccta  61980
61981  attgcttctc tagccagtgg gtttcagtga aagtgataaa atagattttc taagcaagaa  62040
62041  aaatacataa tgagggtggt tgtatacctt taagaaaaaa gaaatcagtg atattcaatc  62100
62101  ccaagtaaat ttggatatca cagagtcaga gatattctta attattttaa attaaatttg  62160
62161  agtcaaaaac aatgtgttta aagactttaa aatcatttta aaagaatgtt agaaatttac  62220
62221  attaataatt tctattttca atgaataaat gagaaaccta gaatttttgt tttggacaca  62280
62281  ctttgatcat atctaatgtg ttctacttcc tctaattatt tttatgttat taggattttt  62340
62341  aaaaaatctc ttagattaaa atttctcagt gtatctttgt ttgcgtgtct ttttttctct  62400
62401  ctccacttat gtaattgaag catttctgac atatcctcag aacacacaga ttcttatcag  62460
62461  gacttaacta cccagggcag ggccctcctt ggatttactg aaaataaaca ctttgggtac  62520
62521  tcagtctcag ttttaatgac aaaagttgaa atctttgcct aacatgaagg tttttctttg  62580
62581  tctctaaatt ttgattttcc atgctatcag aggtcccatt gcaacaggta atttgagtgt  62640
62641  tgattgtatg ttttctcagt ttgtaattgt ggtgaaatgt atttaaaatg ttcacaattt  62700
62701  taaagttaag tttacctata aggttctttc caactcagaa attctgtgat ggtaaacttt  62760
62761  ttttttgtag tttgaaaatg tgatctttgg atgttgtctt ctgtgtccta tgcatatgac  62820
62821  taggaatcat agaattttag agctggaaaa tgagtgagac attatctagt gattctgcaa  62880
62881  atgaagaatt aaaaggccca aagaggttag gtgactcacg cagtatcata gcagtacctg  62940
62941  gtgactagaa ctctggccac ctactgcagc actaaaaatt aacccaaatg tttttatctg  63000
63001  aaaatttgca gacttcaggc taggcctgta aataaataaa taagaagtta aaacatattt  63060
63061  gagaaaggta agcttaatat gccacatttg ggaaaagatg tgcctgacac aaatgtattt  63120
63121  ggtgtaatag agaacattct tccattatac cgaaatgaaa attttgaaca ttctcaaaat  63180
63181  tcttgaattt tgagacattt atgttaagca cagtttattc agactctcta taaactgtgc  63240
63241  tgtcatccct gttgttttct ccaagcggaa tcatacttaa attacaactt tagggagttt  63300
63301  aatgtttcct atttttgcac tcctgggata tttttcagtg actcagaagc ataaactgac  63360
63361  actgtgaagt taaggctgtg ttccagtggg aatgacagca tgtctctagg acgctgatgg  63420
63421  agaaagccct cctcatgcag ctgtcttgcg gagtctccct gctggtggtg aatgtgagat  63480
63481  cacacagggc cagcagccag ggcagtacat ctctgagtct cgcttctggt tttacctaga  63540
63541  gccaaccctt ggtgattgtt tgcctccttg gccaagcccc cacacaatag gaaaactgtg  63600
63601  tctcaaggtc gaattctatt aatacctgag aggtgaattt ataaacattt aagatgtttt  63660
63661  agcatctctg cagccagtgt ctctgtaaat gaaaattgct tctcgaagta gaaaagcata  63720
63721  agggagtaca agggcttcaa aaaataatcc ttttaggaat aagaatattg ccagggttag  63780
63781  gtgttcctaa ctggtttcaa gcagaggagt tagtaaaatt ccaaaagtta atcagcttca  63840
63841  tgtactcaac ttttgctagg actttgcaga aactcctcag ggatccctca gagttagatt  63900
63901  agggagatga accctgccaa aggacagtaa ccattcaaca gctggatagc ctgttgggcc  63960
63961  ccactgtcct cagcctttcc taatgttgcc tgggaacacc acttttctgc tccctccttt  64020
64021  ttcagtgtag cctggagaca attatttatt tattcactag ctcttttaac aaatattgat  64080
64081  taagtaggta ctggttctgt tctaggggtt ggaaaaacag agaaaattaa atagtgcctt  64140
64141  tgtcctcagg aaacaatcca tttaatagag agacgaagat atgcccttaa atacctgaat  64200
64201  caccagcata accagcacct gcggctgcca tgtgggaatt gttgaacaag ataatttttg  64260
64261  aatgaaagag taaatgacct aattgctcta atgtaaagat aaatttctaa gagtcggcta  64320
64321  gttgggatga ttatagaagg attcaaggga gagatgtatg aaagcataga tctaacgaga  64380
64381  gaaaacagca cagcagaaaa agcagcaaag gctcaaaagt agaaatctct gagatcgaat  64440
64441  ggagaatagt aaataatttg ctggaatgaa gagcacgtgg aaggcaaggg tggtaagaag  64500
64501  gctggagata gtagataagg ccaaatcatg caaggattta aactgtatgt ttttagaaaa  64560
64561  tgggtaagct atagaaattt tatataggaa tgagaaatta tcagcagcat tgtgctttag  64620
64621  gactacaaat ctggtagcaa tctgctaact gatattggaa gggaaaggcc cagagacact  64680
64681  agttggaaga attgcagtga ttcttcatga gctaaactaa gagttcaagc taagatagat  64740
64741  aaactaagga atgagaatgg aagaaaggga caaactgaga tttttggggt ggtactcagc  64800
64801  tgaagtttgg caactggtta aacataaaag acaagagaca gagaggaatc caagatgaaa  64860
64861  agacgatttt gctgcacttt tttagaaggc agcatttgta tttccatttc caggaggtgg  64920
64921  agtagctttg agaagaaagg tgattagttc agttttgggc acattgagct gtaacggtat  64980
64981  tatggacagg aagataccct acaaacagct ggaaattttg cacatgctta aaaagaagat  65040
65041  gagaacatga gatttcaatt tagccatcat ctgcatggag tagacaattc aatccaggag  65100
65101  acttgataag aatgtcaagg gagtgatcac gataaaggtg agaaatggac tgagcatcga  65160
65161  tctctgctga aacatctctt tgagcaggaa gaagagtgcc ttagcaaaag cagccagtga  65220
65221  aatggggagt tgggggagac tttcaaggag ggaatggtaa catatcccat tcccaaagag  65280
65281  gtcaagtagg gttgaggaat aataaatggc tagtgggttt ggaaacatgg aatctgtcat  65340
65341  gacctttaca cactttttca tttgatggat cgggggatta cttacatttg caaagggcct  65400
65401  cagattaagt ggtaatggtt cagcattagt aattagagat tttcttatgt actttgtagg  65460
65461  gagaaataga atggcattca aacaggttta agttcctctt aagaaccttt ctcattggat  65520
65521  tgtagagaag agcaaatgaa agaatcgttc agtatttctt ggtatcatgc ccagcccata  65580
65581  ggtttcaatt aatgttaacc tttacagttg tcatcatcat tatccagaag gggctttttt  65640
65641  ttagaataag gaagaaaagc agtgctcatc tgtagacaag ggaaaaaatc ctttggaaga  65700
65701  gagaaagaga agggtaattc aagaagatca ggaataaaca ttaagggtaa aaacagaatg  65760
65761  gttagccctg gaaaagggaa caaacatgtt tctctgaatt aggagaggat atgtgaagta  65820
65821  acagggatgt tttgagcctc agtgacagta aggagaagag agagtgaagg aacttgcacg  65880
65881  cagtgacttc taccttctca ttaaagtcaa gagagaatct caactgcaga tatctgctta  65940
65941  aggtaggaag agagaaataa gaattgctgt catttatttt gtggttttga tatagcaaaa  66000
66001  actgtactag acactttacc tcctttaatc ctcagaaaac ttagagatta tatatttgta  66060
66061  ttcacattct acaaatgaga aagcaagtaa aaaagttaag taactctccc agagtccccc  66120
66121  agatggtcat gggagcccag attcagagcc agctatgtct tactccaaag cctgtgctct  66180
66181  ttattgaaac atactccact agtttgagat cttggaggtg tacccctgca ctactatcag  66240
66241  gactacccct gataaagtcc tgtggggtag ttgttcctat ccatcaccac agtgaatatc  66300
66301  aaagaagggc cctctcattt gaggaataac agacagtgaa attgagatgg accagaaatg  66360
66361  caaatcctgg atccctgagg gaaacaacaa aatgaagcat agaggaaata tctgagtctg  66420
66421  gtgccaagac tcatcagtac aagagagaat gcctaatggg caatagcagt tagggtggga  66480
66481  aaagagaagt acaagggggt gtcttggaat ttgagggaag aactgctgcc ttagttttcg  66540
66541  aaggatgatt attcgagagt tgccctccct tcactttctc acagctggca gaattcctac  66600
66601  ctcttagtgg ttagattcct ttttaccaga tactgtaggg ccagtgcagc aaccagagcc  66660
66661  cccagccaga aaccctgcct ccaatttaga ccagtgttct gctctggtgt gtaataatca  66720
66721  tattctaatt taaatagcct attgagatgc tacattgata tctagccttt tttttttttt  66780
66781  tttttacttt taagttttat gtgcaggatg tgcaggtttg ttacataggt agacgtgtca  66840
66841  tgggggtttg ttgtactaat tatttcatca ctcaggtatt aagcctaata tctgttagtt  66900
66901  ctttttcctg gtcctgtctg tcctcccacc ctccaccctt tgataggccc cagtgtgtgt  66960
66961  tgtttccctc tatgtggcaa tgtgttctca tcatttagct cccacttata agtgagaata  67020
67021  tgcagtatct gtaataatgg gttttctgtt ctcgtgttag tttgctaagg ataatgacct  67080
67081  ccagctccat ccatgtccct gcaaaggaca tgatcttgtt ctttttcatt tctgcatagt  67140
67141  attcaattgg ccatttttta aaagacaaaa taacaaaaaa aagagtacag ttatctccac  67200
67201  tcctcaccca ctacctgcca cctaacccaa ccctttatat tttagtaatt gccttccata  67260
67261  aataacattt tatcctgtct taattatgca ttcattagtg tattaattat tgaatgccca  67320
67321  caatatgaca agcattattt caagcactga ggatacagca gagaataaat caatatcctc  67380
67381  actgttttta ttccattttt ttaagagaca gggtctcacc ctgttgccca ggctggagtg  67440
67441  cagtggtgcg atcatagccc aatgccacct tgaacttctg ggctcaaagg acactcctac  67500
67501  ctcagtctcc caagtagccg gaactacagg tgcacactac cacacccagc ttccccactc  67560
67561  tgagcctcca tcctaatgga gaagagaggc agtaatcaaa atacatgaaa tgtgtagtta  67620
67621  ttagatggtt attaatgtat agagaaaaat taagcagaga aaggagcaag ggattagggg  67680
67681  gtcaaagttt tggtaggggt agagtggtca gtgaaggcca ccttgagaga tggcaattat  67740
67741  gtaaagcctg aaagcaggta agaaatatac aggtatacag atgtccctgg aaagagtgtt  67800
67801  ctaggcagaa gaaatagaaa gtgccaaagc taagattgct cacctggcaa gttcaagaac  67860
67861  agtgagaaac tgatgtggct gcataggagt aagaagaaaa aggacggaga ggacatgaga  67920
67921  tggtcagata gcctagggcc ttgtaagcca ttataacgat tttgtctttt aatatagaga  67980
67981  aatattaaag gtttttgttt taacttttta acatagaaaa atgtaatcat atacaaacac  68040
68041  agaatagtat aatgagcccc cttgcactaa tcactcagct ttaacagctt tcactttggg  68100
68101  aggattttga gtgaaggagt gataagacat ggcatggcat gacatggctt gaacaggatc  68160
68161  actcaggaaa ataagccatg gggagacagg acaagcagag gaaacacagg agcaaaagct  68220
68221  taggagacag atgatggtgg ctggaaacca agggagtagc agtgaaggtg gtgagaagtg  68280
68281  atcagataga ggatattttt ttgaagattt gaattaatat tatatatatt atactttaaa  68340
68341  gaagaatttg aaaatgcatg tagtgtagta aagatggtaa gaaatacaga aaagaggcca  68400
68401  ggcacagtgg ctcatgccag taatcctagc actttaggag gcttaggtgg gaagctccct  68460
68461  tgaggccatg agttcaaggc cagcccgggc aacatagtga gactctgtct atatggaaaa  68520
68521  aaaaattaac caggtgtggt ggcatgcacc tgtagtccta gctacctagg aggctgaggc  68580
68581  aggaagattg cctgagccag gaggttgagt cttcagtgag ccatgatcat accactgtac  68640
68641  tccagcctga atggcagagc aagaccctgt ccctttaaaa aaaaaaaaaa agaaagaaag  68700
68701  aaaaagaaat ataagaaatg gcactagaat atcagtatta tatacattat tttctgttta  68760
68761  aaaatccaca caactggcaa aaaaaagtga catacatgaa catttataag acagtgcatt  68820
68821  tataaattac aaactctctg ctcctcccat attattttgc agtgatgaat gattaggcca  68880
68881  tccaaacgta aagatttatt tgtaatttgc taatgatgga atgacacctg ttgaggtaca  68940
68941  agttcccagc aattcttgga attagcaata gtgtgttact tctttctcga aagaagcatg  69000
69001  atttgtaagc agctatatct gatgtagtaa aactgaaagt taaaataaaa aaggaaaccg  69060
69061  tgggtcaaag tatgagggaa aagataaaac tttcagagca aagttataca tagagatttt  69120
69121  attcatcgtc tctgtgtaat tcacgagaac ttcttagctt atttattatg tcaaatggca  69180
69181  gtttgctctt ctaatcccag cctgatatca tgagccatat atgctgttgg tcattcaaaa  69240
69241  agggcactaa acaaggtgaa agaatgtcag tgaatcaatg caactccatg agtactacca  69300
69301  ggaaaagaaa aacaaaaaaa catgccatta atagtgggtc aaagaggatt tttttcatgc  69360
69361  catcccctac cttactgaga ataccacatt tatattcaga agactcataa tgaattccag  69420
69421  agtcctctgt gtcttggctg tatgactttg ggttatgtca ctttgttaat ctgtttgaac  69480
69481  ttctgttttc ttatctacaa aataggggta atagagtcaa ctctgcctcc ctcacaggga  69540
69541  ctttcggagg cccaagggtc tttacaaata atagagaagg aaagaaactg gcactttaat  69600
69601  agtacctacc atgtaccagg gactgcgtag tccccacggc agccctctga agtcatgtga  69660
69661  ttggcccatt gtgtagatgt agagcttaag actcagagag gttatttaat ctgtgtaagg  69720
69721  ccacagagct aggaggggga aaagctggga ttggatcact gactagatca acttgaaatc  69780
69781  tcctgcctga cagagaaaga agagactaac tttactaagc atctttttat gccagaaact  69840
69841  gtgttggaca taattctgta ctatcttatt tggtaaaggt cattctgtcc ttcctggttg  69900
69901  ccctggttgc tcaacaagta ataaacaata aagcctgact gtttttcatc cctgagagaa  69960
69961  gaaatattat taaaatagcg ttattctctt tctttctttc cttttttttt ttttttttgt  70020
70021  gtgtgtgtgt gtgcctgata atctgacttg caacctcaca gaaaagaatg aatgcatggt  70080
70081  ttcatgtctg tggcatgact ctgtgaagga gccttgcaag gggacagata cacctctacc  70140
70141  acttcttata gccattcctg agacctctct tctcacaaca cataccagca aagccaaaca  70200
70201  aacaaggtgt ttaggaataa ctgtcatcta tcaacactct ctaggcaaag tagaactatg  70260
70261  aaacactgag gagactgcac acacacagaa gaaaaaatga tcatgtcaca tggtagcaca  70320
70321  gagcaatggg aaatgtgaat agtttgttga ggtggacaga cccaagctca aggattgcct  70380
70381  gatcgctcca tttataggaa ccatggcaac ctaccttatc ttactgagcc tcagttcctc  70440
70441  cagctgtgaa atggggtaca acctctgacc ccacagggct gttgtgggga ttatctgagt  70500
70501  tagcatgttc cataaaacac agtaagttag aaagtatagc tgtataggct ctgggagttt  70560
70561  aacaagcaag agaaatttga cagtaatcat ttagttactg aaccctgtct tcatattgcg  70620
70621  ctaggttgca tatggttttc ctgcctgtcc cttccaatca catttcagaa aaaggaggca  70680
70681  gtagtggagc cttgtgggct aaagtggtga ggagggtgtc atggaagatt caggttcagg  70740
70741  tcttcctctt gaagaatggg tgcttctcaa tagggaagtg gaggaacaac ctgggagttg  70800
70801  tcagcttgaa gaaaatcctg agacgtgata atgggtaggt ccaaggaggt cctgagtagg  70860
70861  actctgagca cagagccttt ctttgcatgt gctgtttttc ctgccagcaa gaccctctaa  70920
70921  accctttggc ctcacccacc cccttgcctg gttatactcc tagccttctt tcagatctcc  70980
70981  accctcagta ctccctcagg aagctttccc tgacctcctg acccagtcaa gtgcttctta  71040
71041  tatatctcct ttgtaagctc ttctcagtta cacttttaca tttatttgtg agattatttg  71100
71101  attagtgtca gtcccactct ttaattctcc acaagaacag agattgtgtc tgttctgcat  71160
71161  tcaccatgca tcgcttcatc ccctagttta ctgcagtgtg tggaacatag gacgggcttt  71220
71221  aaatactcgc tgaataaata gagaaatgtt ggttattagt gaggtattac ctaggtggga  71280
71281  gagaggattt atatttggga ttgctaatcc cattaagtgc caagcactgc attaactcat  71340
71341  ttaatcctaa aaaaaagtcc tatgaaatca agtgtattat tccttttaac tttaaagaca  71400
71401  gagaaactga aatccagaga tgttaaccat ctttccccgt tgacacagct aagtggtaac  71460
71461  agtcggtctt gagccgggca gcctggcttc agacttccta gactttacca cattgttctg  71520
71521  ctgcttagtg cagtagagga caaagtgagg tgcacacgtg aagtcaggac agatttccgt  71580
71581  ttgaaaattg tgtattttcc cctcctcttc ttcattacca ttgtcatcat catcatcatc  71640
71641  aatcacttca caagcaaagc taagcagaaa agaactactt catgtatcac ctcttacatt  71700
71701  catgttaact ctacattctg ccaaagtgat ttggctgaat ttacccaaag agcaaagtgg  71760
71761  acatttcaaa tcctgattcc tagaaaatta tagactacat cctgtaacca cctttgaaga  71820
71821  accagcatgt actttacccc aacgtgacaa aattgtttta aataaaaaga ggtaatttga  71880
71881  ctaagattgg tatgatctga gacccatggt ttctacatct tattcaaaaa gcagatccag  71940
71941  catgtggtca tcagtaggta ttgagtcata aagctcctgg aagaaaatct taagtttcat  72000
72001  caagaatgcc aagaagtcct gggtgtctcc aagaatgata gctgttacta taataacata  72060
72061  attactactg gaaaattagc aaagcccaat aaaatatggc atgcaaaaaa atatttaccc  72120
72121  tggaaataga agtgacctaa atcagtcgtt tattccagcc acctgctttt agatagtact  72180
72181  taaaaaaaaa actttcagga tggtcatatt gtttaaagtt ctctaggtgg aagagtactt  72240
72241  tacagtaata aattaataaa taagacaagt taatgctttt aaactactat tatttgttga  72300
72301  gcattgttgt aaaggcttta catgcattaa tgtatttagt cctcacaaca accctttgag  72360
72361  atactattat catcatctcc cttttacaga tggggaaact gagcagtgcc caaagtcaca  72420
72421  caaccaggaa atggggaact atcttcaagc ccagctggtt tgcgcctaaa gtccatgctc  72480
72481  ttacagtgtc cctgggtagc tgagtactca gttttgtcac ctttgtctcc ttgactttaa  72540
72541  ctgaaagctt aactcttttt tttttttttt tttttaaacg gagtcttgct ctgtcaccca  72600
72601  ggctggaggg gcagtgtctt gatcttggct cactgcaacc tccacctcct gggttcaagt  72660
72661  gattctcctg ccgcctgccg aatagctggg attacaggtg cacaccacca tgcccggcta  72720
72721  atattttgta tttttagtaa agacagggct tcaccatgtt ggccaggctg gtctcaaact  72780
72781  cctgacctca ggtgatctac ccgtctcggc ctcccaaagt gctgggatta caggcatgag  72840
72841  ccaccacgcc cggcccgaaa gcttaactct taataagagc ctgcaatgtt cagacgcttt  72900
72901  gaaaaaaacc taacagacac agttgctctc tataaactta attttcaaag gaaccactat  72960
72961  tcaaagaagt aaaagggaga ctgaataaaa agaactaagt tctccgtaga gcaaatgaat  73020
73021  ttctgaatcg attgcaaaca gttctccgtc atcatgacat cctatgaagt atggtctccc  73080
73081  ccatgttaga gtgccagtgt cttcatgtac catataactt gcaaatagta tcactgtctt  73140
73141  ctcacacttc agctttcttc tttcatcagt attttggaaa gtccacaaaa cccagggggc  73200
73201  tccctgtctg ttgccctgtg gtctctgtga aaaccagatg atgcgatgct gacttggact  73260
73261  ctttcaaatg gatccaacag cacatgagtc actggcagca tgttcagctc ctttacctca  73320
73321  ggaattaccc agttcctcat tcttgccacc cttcagccat gaagtagtaa tatgaaaaat  73380
73381  acatgagtac tttttgagga tacctcggac ctctttcctt cagtaccaga gactaattgc  73440
73441  ctcataatgg taacattgaa gagcccagtt atctgacgtg attgggcttt aattatggat  73500
73501  tccttctggt gtcctattaa attggaaagc ctagctgatt tcacccaaat gaagcattac  73560
73561  ctcatgcctt gctctcttgc attcctgtgc tggtgtcact taaaagtgta attacatggt  73620
73621  ttatttcgtg ttctttcact cttgatttat tgctgaagaa gcccctgtgg gatatatcat  73680
73681  cataacaaag actgatttca gatgtcaaca ccaagaaaca caactggcat cagcaatcta  73740
73741  tagagagtat ctagggacag cagtcagctt tggagaaaac ccagaacttc tcatacccca  73800
73801  tcccacattt aagggcaaag actttctcct tgttaaaggg aaagcactga gttcataatt  73860
73861  agctttatac ccagagtttt ttttttttta aatgttatac ctgtttaaga aattttttgt  73920
73921  gctttgaggt ggtcaagatc aaatttaatt agcaaccctc ttcgtgattg gcttgctctg  73980
73981  gggaccctgc tctttgagaa ggaggttaga aggtttagaa gcaaaccttt gcagcagttc  74040
74041  tagccaagtg catgcataca ggccttgagg tggagctgca cagttgactg taggggagtc  74100
74101  tgtcctttgt tgacgagtga aacttctctc cctgcaaacc ctctggggaa taatgccaac  74160
74161  tctgatcagc ttttcgactc ttggatgaaa tattgggttg ggaaaaagtc cctactaaga  74220
74221  aaattgtacc aaaaccctgc ttcaataaaa tatgaatcca tttaatgaag tttatagtag  74280
74281  aagtaggcta gtcgaaaagg attctgtctc tttccaagta ttattggcag gtttagggtc  74340
74341  ttcctcaagt ttatatcatt aggacttcca tcaaagagtt atctttaggt gtgattccca  74400
74401  tcctccctcc ctctctccct ccctccctcc gtcccatcgt tccttcctcc ctttcctcct  74460
74461  tccttttcta cctttctttt tctctctgtc tctctttctt tcaagctgtg ggctgcttgt  74520
74521  acagatttat gcattttgaa ttactgcgta gttgagagat ttggggctta ggttattcag  74580
74581  ttcttcaaaa agtacagtat gagctaagga gatagggtga ccaactaatc taggttttgg  74640
74641  ctccaaaaac cctgtgtccc agaaaacccc tcagtcctag gcaaaccagg atagtagttc  74700
74701  atcttgtgag gagattatag tgcatttcca agtatttagc tgaatttatc acagggctct  74760
74761  gacttgatag gatttaagag ggttaaaata aggtcttttc tgttatgtta gtgtgacttt  74820
74821  agtcttggca ctttctcaag gaaggaatcc agtctactac aggggctagg tgactaagaa  74880
74881  gaagaaagag gatatctaag tgttttttgc taaaaatgtc attatctcca tgctatttcc  74940
74941  tttttattgc tattgtcatc attttaaaga cataccaata agaaataaat tactttaaat  75000
75001  agaaaactct aattttatca agcaacagca aacaggggtg aaatctaagg atttgtactt  75060
75061  aaggagtaca cttttttgaa ttgaagaaac ttactatgac ctgagcatat gtaactcaat  75120
75121  tatcagaagt cagagagggc tactgaaggc tcaggttttc taagagatga ctggaggcca  75180
75181  agtcctcagg cttgagtgtt tatagccaaa cttcagaacc aggtccctgg caagattctc  75240
75241  ctgtctaatc acatggcaca gagttaggat ggactgtttc tgcttacctg ccttcttcct  75300
75301  ttgatttcca tcaaccacca gtttctttct catcaatcat ttacccagct tttgtgacca  75360
75361  agaattttga tgaggatgca gaggaaggca tgttcttggt taataggaaa ggaggcttca  75420
75421  tgacaacaca gcatcctcta agatgtgttg ctccaacttt cacaatacat attgtgtttt  75480
75481  aagtggcctg cttcttggag tgtatcttcc cactacacaa aacaaccacc attaacattt  75540
75541  tcatttactt ccaccctgtc atttgttcat cacatacttt taaaaacagg gctgtaatca  75600
75601  tgtatataca tatatgaata actttatatt gtacttttta tacttactgg cttatcataa  75660
75661  acatgtttcc atgttgctgg agagtcagat atgctaactt ttggaatgtg cTTCTTATAT  75720
75721  AGATCTGCAA CTATGTGGGA CCAGCAAAGG TTATTGTTCA GTTGGTCACA AATGGAAAAA  75780
75781  ATATCCACCT GCATGCCCAC AGCCTGGTGG GAAAACACTG TGAGGATGGG ATCTGCACTG  75840
75841  TAACTGCTGG ACCCAAGGac atggtggtcg ggtaagtagg ggtatatgat gctgtggaag  75900
75901  gtaggaacag atagaatatg ggatgcagga acttagaatg aacaggcccc tttcattagg  75960
75961  gacctttctg agaccctcag atgacctcaa aaaactgtgt aaacttgtgc tttcatttgg  76020
76021  actccaggaa gtaaggtgac cacatgtctg gatttgcttg agacagcccg gtttgcccct  76080
76081  gacctaattg tttatagcac cctcttctac tcttaaaggt ggcccaattt ggatgatcac  76140
76141  ttatatgtgg tcacttgacc tacaaggtat ttgtgccact attaattttt tttctcctag  76200
76201  aaataaaaat aaggacaaat ttaaagaaac ataactatag cagaaatcat cactttatgt  76260
76261  atatttttac attcttgatg atttcttcag tggatttatg gtgtgaatat gtagggcttt  76320
76321  aagtgaatgc ataaatatca tttcagctct ctgctgctta gaaagtaatg cacagataag  76380
76381  aagccaagga atgcaaattt attttggcat tcattaggct tgaaatgtaa ataaaaaatg  76440
76441  acgtattcat ttaagggttg atcaaataaa acaagcaatt tttaatgaat gaagttttat  76500
76501  agaagtaatt tcaatccaaa agaattaagc ttttaaataa gacatattta ttgtgctaaa  76560
76561  aaacttgtat tttcatcttc ctaatacact aaaatggcac acagaataat agtgtagcac  76620
76621  acaatacaaa ctgatatgtg caatcaataa ttctaaaaat tgttgtttta agtctttctt  76680
76681  tggaagtcct taaatgcaaa agaagaaatt tttaattttg tttaattttt aaaaacattt  76740
76741  ttcagggttt tctaatcctg gtttaaatag tttatgctga aatcccagtt aatctggctt  76800
76801  attcactcaa aagaaaggaa ttgtttaaat caactataat taagctgatg gttgcatttc  76860
76861  aggctttgaa ttccgatcaa gtttcaaatt ggttattatt ttggaggttg tgctttcatg  76920
76921  ttcctaggta tttctttgtt tgactgtgaa aatatttaag tgtgaaaaac ctagagagag  76980
76981  agctttcttt taagtcacta aaatcggatt cttttgatgt tagaaaaaaa aaagactcta  77040
77041  gattgaagga agaagcttaa attgatttga aaaattaaag tgtgctttat atgaacttgt  77100
77101  ttcaacatcc tcttgaaaga ctggcgtgtc tcctgttgta tgtcacagtt tgttcatcat  77160
77161  gtgttgtgga atacccttcc aattcctgat tgacctagga gagctttgaa atgcaggcta  77220
77221  attatcacag ttttagactg attgatcact tagtgtttct gcagatttat tccagtaggg  77280
77281  ttctgtcagt ttgaagtgtt tattttcttt ggtcttgttt aatccctatt ataatcatat  77340
77341  cctttagagg aaattttaga tgaagttttc tactagtatt tattattata aaacctccag  77400
77401  tatggtgtct ataatttggt gtttctgtgg tttgctttag taatctttca ggattttaga  77460
77461  aagaactaat ggttatttaa atttgagacc ttaaagcggg aatagaagta aattgtttct  77520
77521  aaggaaagtg agggattctt tcactcttgt agtgcagtgg gttgtgggct cagtagttgg  77580
77581  gagaactcat cagtcattca ctcattcaac aaacattttg agcatctcag ctcctgaatt  77640
77641  tgatcattat gatgtctggt tgtagagcag tgagattttc taaccctata taatttcagt  77700
77701  gagaaattta atcaagatgc cacttgagag ttacaataga ctcagtagtc ttaacgtttt  77760
77761  tagtgtttcc tatgaaaagt cagtactcac tttctaattt gatttttagc tgagaaattt  77820
77821  ttgcttacaa tgtttcccaa aatacactat ttctttcata attcatttgt ttctatctct  77880
77881  ctctatatat acatttttaa gattttcaat gtcaaaactt attgcattta tgtagaaaga  77940
77941  acatcgtgct agcattctgg aaaccagtat tttattccca gtactgttgc tctcaacaga  78000
78001  ggactggggg caagttacat gacttcttgg ggaccttaat gtcttccctc ataaaatgag  78060
78061  agagtttcac tacagaatct tatcttcagg ctgtttacat ctccagaatt ctggactgaa  78120
78121  ctaacattac gtaatattat gaaataacat gagcaaactt gccacacaca tatttatggt  78180
78181  atgacattga ttattagtat ttagttctga cttgtagata agagtatcac atagagaaac  78240
78241  ttaggaagat agccaaaatt atgtcttaga cttgtcaata ctagaaatga agctaagata  78300
78301  acttgttttc aataatacag attaggcaaa gagtatagat tcacaagcaa gacactaatc  78360
78361  caacatacca aaaaagatat ccaaaaaatg gcaatgagaa gacaaataac ttttaaattg  78420
78421  tcaaaaccaa aagaattact ttctttggag tgtttatctt catctttccc tcagtatgaa  78480
78481  ttcttaataa acttagtttc tactttcaaa aggattttat ctatgttata aatattcatg  78540
78541  ttttaaatag ccaagtcttg attctggttt gattgctgta atgtagggga tttgtcattt  78600
78601  taatattttt taagttagct ttaattttgt cttttttaaa attcatttat ataattagcc  78660
78661  tttactgcct ttcttggtaa aaaataataa taataatctt agtttggtgt tttattttaa  78720
78721  accctgaata tcaacaattt gtttcaacat attttagttc gttgacattt ttattccatg  78780
78781  gaaaatatct gtgttccttg actttgcttt aggccagttc acttaccagt aatcaccaca  78840
78841  ctctctctgc tttctggcag tttagagaca tggaattttt ttccaattaa tacatatagc  78900
78901  atataccaac tggtaagcac taggagtaga tatataaata tcaaaataca gaggagaaac  78960
78961  aaggccttct tcagtgtctg ttgttcccct ttttgtccat gagttctcat catttagctc  79020
79021  ccacttacaa gtgagaacat gcagtatttg tttttctgtt cctgcattag tttgctaagg  79080
79081  acagtggcct ctagctccat ccatgttcct gcaaaacata tgatcttatt cttttttatg  79140
79141  gctgcatagt attccatggt atatatgtac cacattttct ttatttattt atgttattga  79200
79201  tagggaattt aggttgattc catgtctttg ctattgtgga tactgccgca gtgaacatta  79260
79261  acatgcatgt gtctttatgg tagaatgatt tatattcctt tgattgtgta cccaacagtg  79320
79321  ggattgctgg gtcaaatggt agttctattt ttagctcttt gaaaaatcac cacactgcta  79380
79381  caaaatcaat gtgcaaaaat cacaagcatt cctatacacc aataacagac aaacagagag  79440
79441  caaaatcatg agtgaactcc cattcacaat tgcttcaaag agaataaaat acctaggaat  79500
79501  ccaacttaca ggggatgtga aggacctctt caaggagaac tacaaacccc tgcttaatga  79560
79561  aataaaagag gacacaaact aatggaagaa cattccatgc tcatggatag gaagaatcaa  79620
79621  tatcgtgaaa atggccatac tgcccaaggt aatttataga ttcaatgcca tccccatcaa  79680
79681  gctaccaatg actttcttca cagaattgga aaaaactact ttcaagttca tatggaacca  79740
79741  aaaaagagcc tgcattgcca agacaatcct aagccaaaag aacaaagctg gaggcgtcac  79800
79801  actacctgac ttcaaactat actacaaggc tacagtaacc aaaacagcat ggtactggta  79860
79861  ccaaaacaga gatatagacc aatggaacag aacagagccc tcagaaataa taccgtacat  79920
79921  ctacaactat ctgatctttg acaaacctga caaaaacaag aaatggggaa aggattccta  79980
79981  tttaataaat ggtgctggga aaactggcta gccatatgta gaaagctgaa actggatccc  80040
80041  ttccttacac cttatacaaa aattaattca agatggatta aagacttaaa tgttatatct  80100
80101  aaaaccataa aaaccctaga agaagaccta ggcaatacca ttcagcacat gggcatgggc  80160
80161  aaagacttca tgactaaaac accaaaagca atggcaacca aagccaaaat tgacaaatgg  80220
80221  gatctaatta aactaaagag cttctccgca gcaaaagaaa ctaccatcag agtgaacagg  80280
80281  caacctacag aatgggagaa aatttttaca atgtatccat ctgacaaagg gctaatatcc  80340
80341  agaatctata aagaacttaa ataaatttac aagaaaaaat caaacaaccc catcaaaaag  80400
80401  tgggcaaagg atatgaacag acacttctca aaagaagaca tttatgcagc caaaagacac  80460
80461  atgaaaaaat gctctcatta tcactggcca tcagagaaat gccaatcaaa accacaatga  80520
80521  gataccatct cacaccagtt agaatggcaa tcattaaaaa gtcgaaacaa caggtgctgg  80580
80581  agaggttgtg gagaaatagg aacactttta cactgttggt gggactgtaa actagttcag  80640
80641  ccattgtgga agacagtgtg gcgattcctc aaggatctag aactagaaat gccatttgac  80700
80701  ccagccatcc cattactggg tatataccca aaggtttata aatcatgctg ctataaagac  80760
80761  acatgcacac ttatgtttat tgcagcatta ttcacaatag caaagacttg gaaccaaccc  80820
80821  aaatgtccat cagtgataaa ctggattaag aaaatgtggc atatatacat catggaatac  80880
80881  tatgcagcca taagaaagga tgagctcatg tcctttgtag ggacgtgggt gaagctggaa  80940
80941  accatcattc tgagcaaact atcgcaagga cagaaaacca aacactgcat gttctcactc  81000
81001  ataggtggaa attgaacaat gagaacactt ggacacaggg tggggaatat cacacccctg  81060
81061  ggcctgtggt ggggtggggg gagggatagc attaggagat atacctaatg taaatgctga  81120
81121  gttactgggt gcagcacacc aacatggcac gtgtatacat atgtaacaaa cctgcacatt  81180
81181  gtgcacatgt accctagaac ttaaagtata ataaaaaata agcaagttta caagggcaaa  81240
81241  aataaaacaa aaaagaaaaa gcaccacact gcttccacag tggctgaact aatttgcact  81300
81301  cccaccagca gtatataagt gtaccctctt ctccacagcc gtgccagcat ctgttatctt  81360
81361  ttgacttttt aataaaagcc attctgacag gtgtgagatc atatctcatt gtgttttaat  81420
81421  ttgcgtttct ctagtgagct ttttccatat gtttgttggt ggcatgtgtg tcttctcttg  81480
81481  aaaagtatct aaaacagtca cttatctttt aaagaaactt tttaaatcag aaaaaaggtg  81540
81541  tttatattta accacgtatt tatcatttgc agtgctgttc attctgtttc ttaggtcaaa  81600
81601  atttctatct ggtatcattt tcttctgcct caggcacttc cttttattat actgctgatc  81660
81661  tgatgctgat taattctttc agtaggtgta tgttttcata gctttttatt ttatctttgt  81720
81721  ttttcaaaga tattttgaag agtatagaat tttaggtaga caggccgggc gcagtggctc  81780
81781  acgcctgaaa tcccagcact ttggaaggcc gaggcgggca ggtcacctga ggtcaggagt  81840
81841  tcaagaccaa cctgaccaac atggagaaac cccgtctcta ctaaaaatac aaaattagcc  81900
81901  aggcatggtg gtgcatgcct gtaatcccag ctactcgaga ggccgaggca ggagaatcac  81960
81961  ttgaacctgg gaggcagagg ttgcggtgag ccgagatcgc acaattgcac tccggcctgc  82020
82021  gcaacaagaa agaaactccg tctcaaaaaa aaagaattat aggttgacag tattattctt  82080
82081  tcacatcctt aaactatgtt gttccactgt cttctgattt gccttgtttc caagaagtca  82140
82141  cctgtcaatc taatctttgt tcctctgtat ataatttttt tttctctcta gcagcttttc  82200
82201  agattttctc ttcctcactc gttttaagca atttgattat atggatatta gcatagtttc  82260
82261  cttcatgttg cttgtgcttg gggttcatcg agatccttag atctctgggt ttatatattt  82320
82321  agtacgtttt aaaacttttt ggccattatt ttttcaaata tattttctgt ccactcctct  82380
82381  tcatcttctt ctggaacccc agttgcacat atatttggct atgtgaaatt tcctacagct  82440
82441  cactgatgac ctgtttttta aaaaatcttt tttttctctt tcattttgga aagttttatt  82500
82501  actgtgtctg cacgttcacc aatatttttg tctgtagtgt ctaatatgtt cttaattcca  82560
82561  tctagtgtat tttttcctct tagacattgt aatttgcaat ttctatagat ttgtttgggg  82620
82621  tctttttttt tcatatctgc catgttactc cttaacatac caatgctttc ttctttttct  82680
82681  gatcatatgg aatatataat agctattcaa tgtacttgtg tacaaattct gtcttctgga  82740
82741  tctatttttg tttagttttt gtcctaatta tgaattatat ttttctattt ctttccatgc  82800
82801  ctgttagttt tttattggat gacaggtatt ttgaattttg tatcgttaag tcttggattc  82860
82861  cttttttttt tttttttttt gatgtgcttt taaatacgtt tgaggattgg gatgaagtta  82920
82921  aatttgggaa cagtttgatt tttttgattc tttctaaact tacttttaag ctttatcaga  82980
82981  gagaccagag aaacctttac tctagggtta atttgacatc attgctaagg cagtaccttt  83040
83041  ctgaattttc aacctgatgc tccatgtatt acaagatttc ttgaactatt ccagccccat  83100
83101  atgtgttaca gtaatttttc tgcctccacc tctgtggtgg ttcttttccc agctttgaca  83160
83161  tatttcctca cacacagcac tcagctgaag actccagtga tctctgagtg tatctctgtt  83220
83221  tgcggtttct tcctttccgg tactctgctt gtgagtttta gcctccttgg cttcctccaa  83280
83281  tatttaactg tgtctcctca acctcagaga ttgccaggct ctgttggggt tcctccttcc  83340
83341  tgtgctgcag cctgggactc tttaggcatt aagccagagt aattacaggg ttcaccttat  83400
83401  ttatttccct tttcttaaag attactgttc tgtgctgcct gttttctagt gtctaaaaac  83460
83461  catttcttca tgtattttag atatttaagg ttcaaaccag tctgttttac tctatcgtta  83520
83521  cctgaagcag aagactgact tctgtactgt ttcatttgtt aaccagagta aatccttcat  83580
83581  tattcacata ataaattaat aaggatgatg tttttctcac agggactaga ttaggcaata  83640
83641  tacatgaaaa gcatattatt gacagtaaag tgtaagatgc tacacagatg tttatcattg  83700
83701  ctattacaaa ggagataacc ccgttttcct gcagttaggg aagttctata tgggagtaag  83760
83761  gctgaaaggg ccaaaagata taggtattgt ttctgaaaaa ctgcctatgc ttctatgcat  83820
83821  ataagtatgt catgttgcat atttttctgt gctgtattaa ttcatgcatt cctttatcaa  83880
83881  cagatactta ttaaacactc atatgtcagg cattgttcta gggactagag atctctgcct  83940
83941  tcaaggagct tattttctag tggtatattt tctgttctgt gtcttagcta tccacttttt  84000
84001  tcatctgcct ggacacgtga cttattctgt ctctgggcct ctggtatgag tgctcatttc  84060
84061  attctgcctt ataactccta ttttcttccc tactttatct gaccttccta ccttagcttg  84120
84121  ttcattcttt ccttcaatcc agttgtcatg aaatctcttt ctttcctcta ctaatttttt  84180
84181  ttttctttct ttctttctga gtaaaagcca gagatctggc cccctgctta cctctctgaa  84240
84241  ttcttcactt acttctgaca acttgctcat ttcactccag ctacattgac ctccttgcct  84300
84301  ttgttgtgtt ttgaaaacac cggcgtggtc ctaccgcagg aattttgtac ttactgttcc  84360
84361  ttttgccaca ttcatcattc atatgttcat gtcttcccca tcgcttcctt caagtttttg  84420
84421  ctcagttgtc atctttttac tgagtgtcct tcctgacctc tccctacttt aaaatgttat  84480
84481  gcttttttct actacctctc ctgttcctca ttcctacctt atttttctgg ataacactta  84540
84541  ttgccttcta aattgtatcg tataatttac ttctttgttt cttctccgtt gtcacactag  84600
84601  catataaatt cagtgaaggt agagattctt ttactgctga caaaagcatc taggacattt  84660
84661  cctggcactg ataaggatct gcataaatat ttgttgagtg aatgaatctc cttggtaaag  84720
84721  tccttttttg tttgcctgtt atatttattg aatagacttc tttgtttcat gtactttaat  84780
84781  ttcaaaagtg aatggctgga acattttata tattttctta taaatcattt tcattgcttt  84840
84841  ttaagcttat cacatatttt gttttataaa tatgtagcct tcgtgagata aaagattctc  84900
84901  catccctgtt tacgtgtata cttagatgac aactctaatg gtcataaata attccaacct  84960
84961  tatagataac tcaggagaag atgagattat aagtagactt taaatcccat tcagaaaccc  85020
85021  aaggacaatt caaaaggaaa ataatcattc caaatataat attcttctta ttcttaagaa  85080
85081  gttgttagta ttttgaattt tgaattttta atacagctcc catagaaaat actttaaaat  85140
85141  gaacccggta agacttcctc attaagacat atagacacat atgctcccac tcccgtaatc  85200
85201  aaatttggaa gtcaaataag ctctgaaaac caaaacattc ttccaagttt attgcagact  85260
85261  catttggtag taaaaaccaa tctgacctga tgtgtagctg tttatagtct ttatttttcc  85320
85321  atttggtgag tccaattata tatttcgctg aggaaatact aacgtgtttg actacattgt  85380
85381  gtgccccaga cctgcttaga gtattatgta atatgcagta taggccatat attgcctttt  85440
85441  taacatcaaa aataccctaa attctgaaat gcatgtagcc ccaagagatt tgtataaagc  85500
85501  attgagggcc tgtgtatttt tttttaattt acaagtgaag ccagattccc tagacattaa  85560
85561  gtgcctaact tttggttgtt gttgctgctg ctgttactGT TTTTTCTCCA GCTTCGCAAA  85620
85621  CCTGGGTATA CTTCATGTGA CAAAGAAAAA AGTATTTGAA ACACTGGAAG CACGAATGAC  85680
85681  AGAGGCGTGT ATAAGGGGCT ATAATCCTGG ACTCTTGGTG CACCCTGACC TTGCCTATTT  85740
85741  GCAAGCAGAA GGTGGAGGGG accggcagct gggaggtaag catcattttc ctggccttga  85800
85801  tcctccaagg ggtccaggct ttggttttca tctgtatgaa ttatatgttc atctgcatcc  85860
85861  cttccagtct ctaccccaca ctgctgtcac cttttccttg ctcagaaacc tttgatggca  85920
85921  tcctgctact tctaggataa aaactatagc tccatagcct gtcatacaaa gccctgcttc  85980
85981  tctggcccca gcaactttca gcctcatctc cagcccacct tgcatcctcc tcttgccatc  86040
86041  tctgctctct gaataactga ggcatattta tacctttgta tgtgtcttcc tttaccaaaa  86100
86101  acaccccacc gtttccattt caccctctcg aaaaccaatg cagaaatcaa gactttgtct  86160
86161  aaagaacacc tctgttttac cttccccaac tcaccttatt ataaggcatt tttctttctt  86220
86221  tgggctctgc agacacatta taaactatta tctttatcat aaaaattgta tgattttcca  86280
86281  ttttcttgcc ttttctcaaa tttttttttc aaccccattc cctgtcccac cacatgcccc  86340
86341  atttctactt ttgtattttg tcctttactc tggccgtcca gtcgtcatct gatactcatg  86400
86401  tgattcaaaa ccgattatca gttttccact aaatatactc catcttctga tacccagact  86460
86461  caaaaccttc ccatcctcac tgactccccc tcctcgcctg tgctgcgagg ctgtggtcca  86520
86521  gccattccgt gctctctggc attccacact acattccatt ttcattgttc cacttatagt  86580
86581  agtcttctcc ctggtctctg tccctcccca cttctaatca agtttacatc ttgtagccag  86640
86641  atagatatta ctgaagttct gtatcttgtt gctgctccgt gtctccgttt tgcctacaaa  86700
86701  atccaaattc tgtaagttgg ctttttggat ctcccaagag ctggcctcag gctgcatttc  86760
86761  caatctattt cccgttttgc cccttcaggt caaagtctac tacttggtag gagcaccatg  86820
86821  atttctcact ttcctgcctt ggcacattct ttctattttt gctctctcct cttcctggaa  86880
86881  tgcctttatc cactctctta tatgaatgtg ttcaaattct gccacctttt caatattcag  86940
86941  agcaaatacc tcttctgctc caaagccctc tgaactctct ccttctttga aatcccacat  87000
87001  cacttcattt gtagctctct tgtagtactt gtctcttgaa tcactacctt ttatgatatt  87060
87061  atagcttaat tatgactata tccatcagcg tgaaaactcc agcaggaggg aaggaaacag  87120
87121  atgtccctga gtcattcagt tccttcagaa gttgtttttg agtacctact atgtgccagg  87180
87181  ctgtctgctt ggcactgtgg aatgagctca ctccctgtgc ccaagcagct cttggaataa  87240
87241  tttgcacact tctcaataca gctggtgcct agtagggtta ttcaattcca ttccatcaca  87300
87301  tcctgtgtgc ctttaactct tactgtagag aggaaaggga aaggtggggg aaggacagga  87360
87361  gaggagggag gcgatctgat acacggaaga gagtttttac tgtaatccgg agaaaatgca  87420
87421  ggtcttcttt gatgcctttc atattggatg acataaatga gactgttttt aacactttat  87480
87481  tagcaatatg aagagtttca aaagaggaaa aatgggtttt tattgtaagt ttacattatt  87540
87541  tgggctttat aaaagcatgg tcttttaaat gttcacactt ccctgggcat gaatggactg  87600
87601  tgctgtatgg ccctagatcg ggaaaaagag ctaatccgcc aagcagctct gcagcagacc  87660
87661  aaggagatgg acctcagcgt ggtgcggctc atgtttacag cttttcttcc ggatagcact  87720
87721  ggcagcttca caaggcgcct ggaacccgtg gtatcagacg ccatctatga cagtagtgag  87780
87781  tacttcactt ccaacagggg gcacaccaag aatagacttc cagccctgcc ctgccattta  87840
87841  cttgctagct gagtcctggg gaaggtaact taatcacttt aagcctcagc tttatcatct  87900
87901  gtaaaatgtg aataggaaaa tctagcttga aaggttgatg tccaggttaa atgaggtatt  87960
87961  ttaagagggg ctcaatacat gtaattcttt ttcctttgat gtacattttt tagtctttta  88020
88021  catgaaatgt cacatctcat cttatttatg aatgtcttgc tataaagata tatggttgat  88080
88081  acttttagaa gggagaataa tcccaatttt ctttggtggt ggggggactc tggaaaggag  88140
88141  tttataaaag acaactatta ttcttaccca ttttctttcc catatgttac tagctttatc  88200
88201  aagagagaaa cttgaagtta aatgaatgag tagcatagac agcatgtgac ttcaaaatcc  88260
88261  tatttcaagc cgggtttggc gtcatgccct gtagtctcac ctacttggga ggctgaggtg  88320
88321  ggaggatatg gagtttcagc ccagcatgag caacataatg agaccccatc tcaaaaaaaa  88380
88381  aaatatatat atatatatat gtatatatat attaatttat agttcctagg actttttaag  88440
88441  agttttacag taatcttcag catttaccat gcaactttct tgtttgatta tgcataggat  88500
88501  tgattagaca ggtattttca aaaagcctgc aagcatagta ctcagactca ttgaaagttt  88560
88561  atagaatttg gcctgtgtgg aaaactctgt gctccaagta caacaactaa ctgaattctc  88620
88621  taatttaaac aactttgaag ggaagtgaaa ggttataaaa tgatacagac tcataccgca  88680
88681  gaatcacctt aaaatgcagc tgttggagaa aaaaaaaaag gaagctttat gctattacca  88740
88741  caagaaagtt ttgcctcttc accacacaga atcctaattt agtttgggaa aaagaaacat  88800
88801  aacatcccca ttttccttac ctgtaaaata aaaggtagta agtagtttaa gaaaactgta  88860
88861  cttttcctaa agtttttagg actcttgtaa atagaataat agcagaatca tggaaacaaa  88920
88921  tttggaattg aagtcttgac ctcattgaaa gcccagaaat caattagctt ggtacttccc  88980
88981  aatacatcag aaaagctctt tctctttttg tgtcagtctc tctgtgttag agggagaaac  89040
89041  aaatacctgt tcctttctac ctcatttgtt ttggtgatca taaatgaccc atgcccaaga  89100
89101  agtgttccga gaatttcaga agccattctt gttttattta ctttgttagt gaaagcatgt  89160
89161  atttaagctt tgttttggtc atgtgtgcta aggggagggt cctacctaaa ggactggctt  89220
89221  gttgagctga ggattaatca tgttatttgt tgtttTTCCC CTGTGAACAG AAGCCCCCAA  89280
89281  TGCATCCAAC TTGAAAATTG TAAGAATGGA CAGGACAGCT GGATGTGTGA CTGGAGGGGA  89340
89341  GGAAATTTAT CTTCTTTGtg acaaagttca gaaaggtaaa tacattctgt gatctctgat  89400
89401  ctcaagaggt gtgatcttga cacactacag ttctgagtgt gtctgtgagt cacatttcag  89460
89461  cagtggacaa gaaacatccc tctgctgcca cagaaagtct taaaaagcat ttacgtttta  89520
89521  cctcttccaa atgtaaattg tctgtgttat tttttcctaa gtcaactaaa tcacttttag  89580
89581  atttcccatg gaagtaaaaa gaaataagaa aaccgtgata attataatca gtgactttca  89640
89641  gtatctttat acattaaaat taatatctgt actttgttaa acaaaaataa ataatagccc  89700
89701  attcttgaca cacatacaaa cacacacaca gaataatgtt ttacatagta ttaaattgtt  89760
89761  tttatttctt ttgcaatgct ttgatataac actgagagaa cttctctgaa cacttccaca  89820
89821  gatgtgatgt ttaagaaaag gaaagaaaac agggaataca gggaaattct cagagcacat  89880
89881  ttctctcaca attttccctt tgaggaaagg ttcttggcgt ttatctttca ttagatatat  89940
89941  tacaacattg atagattagt aaaagctgag gaaaatgtgt tattttctca aactgcattc  90000
90001  tttttttaaa taaaatgata gttggaaagt gtagtataat atctatttac tacagggtga  90060
90061  gcattttcaa agtaagcaga tacctaactg aaaatataaa taagtaaaat aaatcaataa  90120
90121  aagacatgtg gcttttaaaa aaattatcat atgagattaa attctctgag gtatatagtc  90180
90181  agaaaaaaat gggatcagat tttaaagtaa acacatatat actttatcca aaaaaattta  90240
90241  caggccaggc atggtaactc atgcctgtaa tcccagcact ttgggaggct gaggtgggag  90300
90301  gattgcttga acccaggagt ttgaggctgt agtgagctat tatcatgctg ctgtactcca  90360
90361  gcctagatga cagagcgaga ccctgtctca aaaaaaagaa gtttacactt tctctgccta  90420
90421  cactagtgtc agccttcttc caatccactc tgtccaagta atactcattt ccagattcct  90480
90481  gggtgtacat actgtgagta aacacaatct gagtaccttt atttgtaaat gagatcctta  90540
90541  gtcattatca ttacattgga atggcttagt aagaaatgtc ttgtacttgg cttaaagaat  90600
90601  ctcaataact aggtccagtg tagtcctacc tgaaggcaaa ggagattgta agatgtttta  90660
90661  tccattccta gtatttctaa aattctactt acatagagat aaaaactttg aacaaagtca  90720
90721  atagtgtggc cctttctatg aaacggaaag tgaagccagg aagatgccaa cctaagttac  90780
90781  attgtcacat ttctgtagaa gtgaatagag tatttataaa catgctgaac atggagtatt  90840
90841  tataaacaca ctccatgact agagtgtgca atttaagcat tgcattttaa ttagaaggga  90900
90901  cctgattatt atagtatttt gaccaattac tcaatatgaa ctaagagact attatagtga  90960
90961  gacagtttaa tagtgtgtta agagcctgga ctctgaaatt atactgtcta tgttaaaatc  91020
91021  ctggttcctc caagtactag ctgttcagcc ttggataagt acttaacctc tttggacccc  91080
91081  agtttctctt ttgcaaagtg aggataataa tagtacccat ctacatcaca aggttgtggt  91140
91141  gaggatgaaa tcagttaata tgtgtatata tgaagcactt agaatagcat ctgccataca  91200
91201  ttaatagtaa aacttatata agttaattat ttttatgtac atctatatat tgaattgcac  91260
91261  tgcctcgttg gattctaata ttcttccacc atcgttcgtg tttctcagga ttggcttaag  91320
91321  gatggagaag cagtaaggtc aaagattaaa agaaaattca agttaactag gtaaatctag  91380
91381  tattctgtca ttgtgaatga aagttggggc gcattactgt ggtaaataat gaaaaaagtc  91440
91441  agtgatttgt gaagatttta aaagactgaa ccttttgatc ttgtttttta aaagtgtaaa  91500
91501  tagatagtag gtagaatatt aaaccagttt tatttttcag catgtttata aatactattt  91560
91561  acactatgtg aaattacaca cttcAATGTG ATTGTTTGCA GATGACATCC AGATTCGATT  91620
91621  TTATGAAGAG GAAGAAAATG GTGGAGTCTG GGAAGGATTT GGAGATTTTT CCCCcacaga  91680
91681  tgttcataga caagtaagtg atttattatt attattaatc cttattattt ttagagatgg  91740
91741  gatctcactc tgacacccag gctgcagtgc agtggtacaa tcacagctca ctgtatcccc  91800
91801  caactgttgg gcttgaggga tcctcctgtc tcaacctacc aaatatctgg gactacaggc  91860
91861  atgctaccat gcccagctag tttcttcagt tttatttttt ttgtagagat gatgtcttgc  91920
91921  catcttgctc aggctcgtct tgaactcctg gacttaagcg attatcccac attggcctcc  91980
91981  caaaatgctg ggattatagg catgatccat attactatca tcattttata ctttctgcct  92040
92041  tattgaaatt tagtacttag cttccatcta taaaaaagaa aaatcataaa tatttaactt  92100
92101  ccataaaaca gtactatttt taagactcat gcaggtcatc caaaaaagtt acctactgta  92160
92161  gagttatggg caaggttctg ttagatcgtt tgctctgaga tgttggcaag atatttaatt  92220
92221  gctgcctaat cccctaaccc ataagacagt gccccacagg tcctttaatg aaaatgtttt  92280
92281  taagtgttct accaaagtaa ttatgatgag acctatttta tgatagcacc taattatgat  92340
92341  aacaccttaa aagggtgttc taggagtcat cttctaattg aagctgatgt catcctgtta  92400
92401  aatgaagatt tcccaatggc aactgattaa atgatcagtt taatcattta ataacatgat  92460
92461  aatgctgagc ccccacctta attattattc tcctatttac aagtaattga agagtattct  92520
92521  cctatttaca agtaattatc tggattggaa acaatccaga tattcatcag taagtggcca  92580
92581  gttaaattat ggtctgtcct tttgatgaaa tatcatgtag ttattcaaaa gaatgagtac  92640
92641  tctgcgaact aatatagaaa gatctcagtt atacagtgtt aaaatatttt aaaagatggg  92700
92701  tgtagaacaa agtgtgtgta gaaatgattc tatgttcatg cataaagaaa ttctggaagg  92760
92761  atacctaaga aattaataac agtatttacc actggctggt acactgtagg aactgcatgg  92820
92821  atggggaaca agaatgtcaa agagaatacc actgtatgct tttttatatt ttataagatc  92880
92881  tttatccctg tgaatatatt acatagtcaa aaaatcaaac tgaaaaatgc ttaaatccct  92940
92941  aacataccac caagaactaa tgtgttatga tgccaatgta agcaatgttt agtttcttct  93000
93001  cttcatcact ggcctgtagc catctctctc tttccatacc cagtctttct gatgttgctc  93060
93061  taaataatct tggaggcttt taaggctgct ttggaagaga agaaagtata tgcagtgaat  93120
93121  tttataagca tgatatttac aactagaaga catttgaaat agacaaatga aataataaag  93180
93181  cttcgtagta cattagcata gcattgtatt ttgattttac agtagcaatt tcataaaaat  93240
93241  gtatcggtat agaattctga gtttggaact ttctccagga cacggtgttt tttagtacac  93300
93301  tgtgtctaaa cattgggtat aaagaaaagc ataaggaatg tgtttaatga gtagcattac  93360
93361  tgcaaaaaaa aaaaaaatgt agtcctacac caacatgtGG TTCTTCGTAT CCTGCAGTTT  93420
93421  GCCATTGTCT TCAAAACTCC AAAGTATAAA GATATTAATA TTACAAAACC AGCCTCTGTG  93480
93481  TTTGTCCAGC TTCGGAGGAA ATCTGACTTG GAAACTAGTG AACCAAAACC TTTCCtctac  93540
93541  tatcctgaaa tcaaaggtaa gtcagttgtt taaaatctta tgctcatatt ttattttatt  93600
93601  ttatttttgg tttttgtttt gttttgtttt gttttgagac agagtctgac tctgttgccc  93660
93661  aggctggagt gcaatggtgc aatcatagct cactgcaact tcgaactcct ggcctcaaac  93720
93721  agttctcctg ccccagcatc tcaaatagct gggactacag gtgtgcgcca ccatgccggg  93780
93781  ctaatttttt ttttttttta cttttaatag aaatgaggac ttcctacatt gtccaggctg  93840
93841  gccttaaact cctggcctta agcagtcctc cggccttggc ctcccaaagt gctgggatta  93900
93901  caggcttgag ctgccatgtc ttgccattgt gcttgttctg agaagaggac aagctaatta  93960
93961  gaaaagatca gttagtcacc tcctttgaac agctttctag taacaggtcc ctggatccat  94020
94021  ggtgcttatt tttagaagag acagtagtat attattttga ggtcatggaa ttagtctagc  94080
94081  tttttaaaat aatgttattt ccaccaagct tatatgagat ttagacattg agaatttgtc  94140
94141  tttgaatttg agaatctaac atttattgac taactcagag ttcaagcagc tgagatgaaa  94200
94201  aaatcaggct tgctgtttag gagaatcagc cagttagtca accagcctca ggcggtggaa  94260
94261  cagaaaactt ggccaacatg cactgtgaaa ctatgaaaat gagtaaggca tcattctttc  94320
94321  tctcacaaaa gatgctttaa gaaagggcac tcataggttt cttaaatagt tataatgtaa  94380
94381  attatgattt taataagtac cgaaagtgaa gcatccataa aaatataaga gaatgttgaa  94440
94441  gagagagccc ttggtccctt tattctaaag cagcctccaa aaagaaggct tcgtcaagga  94500
94501  gatatcattt ggccctcagc atttggggta tatttcagca gttgggtgtt aaacagagaa  94560
94561  ggagagggtt ctctaggttt aagttacttg aggagcttaa agagagaggt aaacacagcg  94620
94621  tttatgcaga gggaaaaaag tgttctgagc gctcggatgg acatgaaggc caatgtgggt  94680
94681  aaggaaggcc agggccaggc taaagagggc tgtgaatggc agcttaagaa ttttgcatta  94740
94741  attctggaga gggatagccg ggcctgccta ggtttggaat gatggctctg acttctttat  94800
94801  gtcaccactg agggtaccat ttaggaggca gatgatgagt cagaagagta atgcaagaat  94860
94861  ccaagtgaga aacagtgcag ttagtaaagg tcctagtgcc aggaatgaaa ggagatggtg  94920
94921  gacttaagag agagtgcagt gatactgtga tacagtgata ctgtcaagag ggcctagagg  94980
94981  tcggaggtgt aggagagacg gggagtcata gatgggtcta agactccctg accaggaagc  95040
95041  ttgtgatgtg gttgacttga tgaaaggaac aagggagcaa aagtagattt gggtgggaaa  95100
95101  agaaggagct cagagtaaaa catgttatat tttaggtccc tgtgggaaaa tcaagtgtaa  95160
95161  gttcttagta ggcagatcaa aaggcagaac tggaactcaa gagaggacag ggtgagaaat  95220
95221  ttagcattag aatcatctca aaacgagata taacaggcac caactgagtc atcattcaaa  95280
95281  ggtatttctt aacctagagt ccactgaccc ccaaagagtc tgtggataga aatgtacttt  95340
95341  gatatcatca gcttctttta taatcctgtt ttgtatttta catactgaaa accatgattc  95400
95401  tgagaagaga tccatagagt tcaccagact gcagaagggg ctgtggcaca aacaaaatta  95460
95461  gaaacccctc agttggaggg aagtgagact gggaagggag gtcagtaaaa tgattgccac  95520
95521  ggggcaccca gatccttgct gaggttggaa accgcaaagg tgcagcagca acaagccaca  95580
95581  tgggtgggtg ttgtctcctg tgagagcaag atgtgatagg taatctttga agagggcttt  95640
95641  cctttcctag aattcgtgct gccacaggag tgtttagaaa acggttctac aagttcttgt  95700
95701  ttcttttctg aggttgtggc ctctccattg tttggtcaga tttgtagtgc actctatatc  95760
95761  ctggtggttt gaaaacattg tcagcacaat aacttttctt tcttcacatg agatttcata  95820
95821  caaaatccca gtgtatggac atggtaggct ttgattaaaa taggggtgaa gggccctgcc  95880
95881  agctcggcct tccgagaggc tgtcccacct ctccttactt ccctatcagg agctgctgga  95940
95941  ggtcttttga atgcttctgc ctacacaaaa tgatgtgaaa atcactgctt taatttaaac  96000
96001  acccttcttt aaaagtagac acagaagaaa aatatggata atttttttag actttctgag  96060
96061  gaaaaaaata gatttcttct ccagaaatat gtcttcaaat aatgccagtt tttgctaaca  96120
96121  cagagaatca tgaagaaaga aaacccaggt tacctgtatg tgtatgaacc tagaaacatt  96180
96181  caaagctcag cttggtatct aggctgcctg tctccctttc ccagtggtat ctatgcctca  96240
96241  gaaaagtatg ttatagtggg ggtatattca ggtgattact ttaatgcctc gttatcatag  96300
96301  taggaactat ccaatgcagg gattagagaa tggggtcacc tgaaagttca aaattgcacc  96360
96361  tgtatgcttc atgcacctac cttccaggct gtcattgatg aaaagcttca tacaatacaa  96420
96421  agtttaagaa ctgtctggag aaatacttac ccattgagct ctgaaggaaa gaatggacaa  96480
96481  catatatata tatgaggaca acaaattact tgattctata gaaaccttct ggattataaa  96540
96541  aactcaagat aataggacca aggagaaata atctgaccag gcaatataac tggtcagaaa  96600
96601  agtagtaggc catttagcat tagagtaagt agatagaaat ggatccaaac tgtacaaccc  96660
96661  agggaaacat tgcatacatt tctcagaagt cattgaacac acttttcctt acccccagtc  96720
96721  tctgtagtca ttccctatct cattgcctaa ttttatgttc ttcattattt ttatcaatat  96780
96781  gtaaacctgt cttatctatt tatttatggg tctattgtct tcctaccacc ccgagtacaa  96840
96841  agaatcttct ttaggtcata gactatctag aacagtataa gttgcataga aaatgctcat  96900
96901  taaatatctg tggactgact tattgattga ccagccaagc tgccatccat cctcatctat  96960
96961  aaggctagta atatgttggg tatcatcagg taagacatta tacataaata taaagcatca  97020
97021  tacagaacca gcccggagct ttgcatcctc tatggtcatc aacattgtac ttcacaaaaa  97080
97081  attattggag atggttgggt ccaggggaga cgatcgaaat aatcaagaga aggatgattg  97140
97141  gcagaggagg aagatagttg aggaactgct gtacaaaagc aaaaaaaaat aaaaaaaaaa  97200
97201  taaaagagac cataatgatt tttcagtctg aaagatggag attagggata aataatcttt  97260
97261  aaattatgaa aggtatggcc aagataaatg cagtcacctt tactggtaaa ctaaaacctg  97320
97321  aaaagtgaga atgaggtact tttaaggcac atgcacagaa ataggtagca aacactagga  97380
97381  gattatccat atttgtgaat tgaactatta tctaaagtca tcaactgtta tgtaaagtca  97440
97441  ttgattatta aagtcactgg ttattattat acaaagctat tttggagtgt tttcaaaaga  97500
97501  atgacagcct aacataatga aaacatcact gcactttgag actgatcttg actccattgt  97560
97561  gacctcagat aagtcaccta acccctccta gcttcagttt cctctcctgc aaaaggagaa  97620
97621  cttgtagtaa gtggctgctt tggttccttc taaaataggt tgatgtttca tagtacatcc  97680
97681  catggtgcca ttgtcaaaag cagaccgcaa ggataaatga tcccttgaat atggagtgtg  97740
97741  aaagtctcca tattcaattc tgtggagatt caaacagcag gttcttttat aaagcttatg  97800
97801  tggaatgttc tgtatcagtt tcttgtcatt ggaatcttac tagctgtgtt ataattaata  97860
97861  ttttgccctt aaaattccca ttttacagtg aaatacagcc aataaatatc tctctgcttt  97920
97921  aaaaggtaaa atgaatacat agaaaatact aactagtctc tttgctggaa tccatgtcaa  97980
97981  tagataacat ttatttctga agataaataa gttgcctgct tccctcttgt gtttcatatg  98040
98041  tctgcagtga acagtaatga gtatagctgt aaattagtta agatagaacc gatggggaaa  98100
98101  ttataaatct gaatctaaaa catatttgat aagtaagtca aagtttctcc acttaaaggt  98160
98161  catccccttc tagtggaagc atatttttct caaaatttgg caaccttggt tttttttttt  98220
98221  tcctgggaag tctggagatg ctcagctttt aaacaactat taaagtgtac tttgttaccc  98280
98281  tgctttcccc tgcttcatct ttcaactgca gttagatgat catgagataa tcagtaaaca  98340
98341  gagaccttct atctagccct aagatgactg aaacaaccac agaattagaa ataatcgaag  98400
98401  ttctttctga acataagcat gacaaaactg acattgaaga atcagaaata gaataattgt  98460
98461  taagggttca gcactaatca aaaaaaagaa tacctcattg actgtattta atttgaaaaa  98520
98521  acgaaataaa acctccttaa ctgctccagc ccaaaaaaag agaagaaagg tatatgatag  98580
98581  aaaaagaaga gaaagaaaag gaaacagaaa ggagaaacaa gaacacagta acaccacata  98640
98641  ggcagtaacg gaactcaaaa gggcattggg gctggtgaga agcacagata gcgagaaaca  98700
98701  gaaagatgaa aacaaaacaa aaagaaaagc aatcagaagt ctcagagggc atcactgtat  98760
98761  tgtagtcaaa tagtggtctt agacttttag ccccagtatc tcatcagtca ccagaggtta  98820
98821  cagatccctt ggttactgtt tttctggcat ccaccccatt tttattatcc tggtgaccac  98880
98881  taaggaatgg gcctccatca cttatgtccg cattgtctct gcctctcact ttaactcttt  98940
98941  agtatgtccc acacacacgt aaaagatgaa cttcctaaaa taccatcccc tacacattat  99000
99001  ttccctgttc aaaaacattc agcagctttc ttgcctgtaa gttcattctc cgggtgctcc  99060
99061  gcagtgttgt cccaaacagt tccatttctc aggaattcct tatacagtca tagcttgttt  99120
99121  ctttatattt tgcaaatact gtgattttta caaattgaag gtttgtggca atagtgtcaa  99180
99181  gaaagtctat tggtgccatt tttcccacag catgtactca ctttatgtct ctgtgtcaca  99240
99241  ttttggtaat tctctcaata ctcgaaactt ttccatgatt attatatcca ttatggtgat  99300
99301  ctgtgaacag tgatctttga tgttttgggg gtaccacaag aagtgtccat gtaagatgac  99360
99361  aaacttaatc gataaatgtt ctgtgtgttc tgactgctct actgactggc aattcctcca  99420
99421  tctctctccc tctcctcagg cttccctatt ccctatcaca caaccatatg gaaattaggc  99480
99481  caattaataa ccttacagtg gcctccaagt gttcaagtga aaggaaaagt cacacctctc  99540
99541  acttgaaatc aaaagccaaa aatgattaag cttagtgagg aaggcatgtc aaaagctgag  99600
99601  ataagcccaa agctaggcct cttgtgccag ttagccaagg ttttagtggt ctgagtagaa  99660
99661  gattaaacca gccacaacat tcccttttac caaagcctaa tccagagaaa ggccttaact  99720
99721  ctcttcaatt ctatgatggc ttagagaggt gaggaggctg cagaaaaaaa gttggaagct  99780
99781  agcagaggtt ggttcatgag gtttaaaaaa gaagccatct cgataacgta aaagtgcaag  99840
99841  gtgaagcaac aaatgctaac agagaagctg cagcaagtta tccaggagat ctagttcaga  99900
99901  aaattgatga aggtggccac accaaacaga ttttcagtgt acaagaaaca accttccatt  99960
99961  ggaagaagat gccatctagg actttcataa ctagagagaa gatgtagaaa tgcctggctt  100020
100021  caaagctttt aaaaacaggc tgactctcag gaggttgagg tgggaggatc acttgaacac  100080
100081  agaaggtcga ggctgcagtg agctataatt gcaccactgc actccagcct gggcaacaga  100140
100141  gtgagaccct ggctcaaaaa aaaaaaaaaa aaaggcagac tttctcatta ggagttaatg  100200
100201  cagctggtga ctttaaattg aagccagtgc tcatttatca ttctgaaaat cctagagctc  100260
100261  ttaagaatta tgccaaatct tctctgcctt tgctctgtaa atggaacaag aaaacctgga  100320
100321  tgacagcaca tctgtctaca gcatggttta ctgaatattt ttaaacccac tgttgagacc  100380
100381  tactgctctg agaaaaaaga aaaaaaaagg attcctttca aaatggtagt gctcattgac  100440
100441  aatacaccta gtcacccaag agctctgaag gagatctttt catggctact aacagccatt  100500
100501  ctgcagccca tggatcaaaa agtaattttg actttcagtc ttattgttta agaaatacat  100560
100561  tctgtaaggc tgtagctgcc gtagatagtg attactctga tgaatctggg caaagtaaat  100620
100621  tgaaaaccct gtggaaagga tttaccatta accacatttg tgattcatgg aaggaggtca  100680
100681  aaatatctac attaataaga atttggaaga aattgattcc agccctcgtg ggtgacattg  100740
100741  aggggttcaa ggcttcagtg aaggaagtaa cagcagatgt ggtggaaata gcaagagaat  100800
100801  gagagtgaga agtagagcct gaagatgaga ctgaactgct gctcatgatt taactttcat  100860
100861  ggttgaggaa ttgcttctta tggatgagca aagaaagtag tttcttgaga tagaatctac  100920
100921  tcctggagaa gatgctgtga acattcttga aatgacaata atttagaata ttccataaac  100980
100981  ttagtaaagc agcagcagtg tttgagagaa ttgaccctag tgtggaaaga agttaaaact  101040
101041  gtggataaaa tgttatcaaa acagcattgt atactataga gaaatctttt gtgaaaggaa  101100
101101  gagtgaattg acaaatttca tttttgtctt atttttaaaa attgccacaa ccacccagcc  101160
101161  ttcagtagcc accaccctta tcagtcagca gccatcaaca ttgaggcaag accttccacc  101220
101221  agtacaaaga ttacaacctg ctgtaggctt aggtgatcat tagcctgttt tagcaataaa  101280
101281  gtgtttttaa ttaagatatg tacattgctt tttaagacat tctgttgcac acttaatagc  101340
101341  ctatagtata gtgtaaacat aatttttttg tgtactggga aaccaaaaac atcatgtgac  101400
101401  ttggtttgtt gcagtaatgt ggaattgaac ctttcaatat ctcagaggca tgcctgtact  101460
101461  aaactttcac ttcagccaaa cttatctact cctgttctca aaagcaccct gtgtacatct  101520
101521  tctttttcct cttcttatat aaaactgatt ctgagaagcc tttcctgaat ttcccatccc  101580
101581  tcagtgaact cctaaaaggt tttccccaaa ctcctagaac actgatctgc accatgaatt  101640
101641  taatgtatgt cctgttatag tgctgtctca ctaagtcttt cccccactat cttaaaatta  101700
101701  tgttggaggg ttcttggcag caaagacatt atgtcatgct tttttttatt tccagcattt  101760
101761  agctcattgt agatgcataa taaatgttaa ctttttaaca tgagttattt tgtgtgacca  101820
101821  agcaaaaggg tcaataattt tttaattcag catcttcagg atctttttga tggataatca  101880
101881  aatatttcac tagttttaac aacactgggg acttaagaaa ctgttgtaga gtggatttgg  101940
101941  gtgtgtactg ctctgtggtc tctctggagc taactttcag ccttcatacc cattggaata  102000
102001  aatataacgc ttcttgaaat ttaccatctc ttcctctttg agtgctttct atttcccttt  102060
102061  aagatgttta aaaataccat tagaatcagt ggtctttctg tggctagtgg tgggaccaaa  102120
102121  tcaatctttt ctcctctggT TTCTCTTCCT TTAAATACAG ATAAAGAAGA AGTGCAGAGG  102180
102181  AAACGTCAGA AGCTCATGCC CAATTTTTCG GATAGTTTCG GCGGTGGTAG TGGTGCTGGA  102240
102241  GCTGGAGGCG GAGGCATGTT TGGTAGTGGC GGTGGAGGAG Ggggcactgg aagtacaggt  102300
102301  ccaggtacaa aaatacttat tcttcctaaa actttttcat attggagagg gtagaatttt  102360
102361  cttttctttg gtttctgagc atgtctgtga gttgagtggc tatgatatta ttgagtatat  102420
102421  taattaaaat ttcctgacaa atgtaaattt atttttcaaa gaaatccatg ttcattttac  102480
102481  aatatgtagg taatctcaaa agtcattaag aagaaaaaaa agtaccccaa agccagttat  102540
102541  ttaatgaata ccttcctaaa gattttggta tatttctctt ttacattttt tgacatagtt  102600
102601  gtcttgtttt tgtttggaaa cattgaaaag attgtatatt atcatactac aatatagcta  102660
102661  tatattaaac atctctatat actacattgt agaaactttg aaaatacata aaatctgcca  102720
102721  tcaaaggtta actactacta tttttatgta tatgttatag tatatatttg taaattttac  102780
102781  cctgaataca gctgtgatca tcattatgca ttttatttta atccatttat ttgcaatact  102840
102841  attttactat catttgcacc atgactgtgt gtatagagtc ataggtgcaa cgtttacctg  102900
102901  agatgttaac ataaacattt cctccagtaa tatgaacttt aagcataaat tttaagcatc  102960
102961  attttaatga ctcatttcct caagtgaaca aaccatagta taacttactt acatgtagtt  103020
103021  tcctgttttc tatataaaat gctatactga acctctgtcc acctaacttt tcacttattc  103080
103081  cagattactt ttgtaaatta gagtctttgt agtaaaatta ctacgtcaga gggcatgaca  103140
103141  tctaatgcca tctgttttcc caaagagttg taccagttta tgcttccacc aaaaatgcct  103200
103201  aagaatgaac agtggtggcc atttttccat tgaggagtca gtatgttttt ctgtgctttg  103260
103261  tttgattaag tttttttcct caaggggtta ttttaatgtc ttctacatag gcaagtctga  103320
103321  gtttggttgg tgaccctcac tattagcctc tccccttcac ataggagtga aggctttctc  103380
103381  cattacaacc cctccccaaa tctggggtgc tgtcagagtt gccaacatgt aaactttacc  103440
103441  aaagtggaat tctgatagtc ccatgacccc caccatgtgt cttagtccca acagaaaaac  103500
103501  catgtgtggg cacaatactg tcctgtcaca ccaaaggctg tgctcacctg agagacagac  103560
103561  actaagttgt gctgagtctt tgtaaaatat cttcatgatg tttcATTTGT TTTACTTGCC  103620
103621  GTTTCAGGGT ATAGCTTCCC ACACTATGGA TTTCCTACTT ATGGTGGGAT TACTTTCCAT  103680
103681  CCTGGAACTA CTaaatctaa tgctgggatg aagcatggta agtaatgctt tgttcttaat  103740
103741  accaagaaag gaaaaaaata attaatgcta aaaagggttt ttaaaatcat tacttatcac  103800
103801  aacagtatta tcatcttgac aaataattga tgaatgcaaa taaactaaga agatactttt  103860
103861  cccaaaagat attatttcct gtggctagta taaactctat tacttttata tattttatat  103920
103921  atttactttg taagtggcat gaacagagga aagaaaagag cattgaaaag agacaacaga  103980
103981  gacctgacta ttcaaatatt ttaaacatca tcaaacttaa tgtattctgt ctcttttttt  104040
104041  ctcaaatagt acacttctga aatcattttg agttttatag gatcggtctt ttcccatcaa  104100
104101  gtcatcccct gagaagctgc agttaaacca catgttgata gtttatatta caggtccatt  104160
104161  ctagtgtacc catggaagaa ataatactat aaagaagtct tcccatttat tgaataccta  104220
104221  tttttgtgcc aagtgctttt acatgtttta actgttatct tcatgactgc tctatatgga  104280
104281  aaatagtaac tccattttgc acacaaaagg catcaaagtt cagaaatgtt cgtactcact  104340
104341  gaaggcacac agaagttagt ggcagaacaa gaatttgaag caggtctcct gcagaaaagc  104400
104401  tagatgctct catagtatct gtcagataac atagttgaac ctgaaagagg gtgatcagga  104460
104461  atggtacact ggataactcc cacactaaag aatgtgagtc gacaacacgt ctttatgatt  104520
104521  tgctttgttc attagcatta ggaaaaaact gctctgtttt caagaacttt aaaaattcag  104580
104581  ctttcctgca attcatagaa gagctttatt tcatttttct cctttacaaa taagcaaaat  104640
104641  gagatttaag attttagaag tatactaaaa atgattttta gaaatgagtt tagaatatct  104700
104701  ccaaaacatg gtatttatga tatgaccatt tttaaaagaa ttttaaatta ttatttttct  104760
104761  tttccttttg cagcaaactt gtctcttacc tttatctgac ctacattgga atagcgaatt  104820
104821  atcactaaat acattttact gagaaaaaTC TGATGTTTTT GCATTTATCT TAGGAACCAT  104880
104881  GGACACTGAA TCTAAAAAGG ACCCTGAAGG TTGTGACAAA AGTGATGACA AAAACACTGT  104940
104941  AAACCTCTTT GGGAAAGTTA TTGAAACCAC AGAGCAAGAT CAGGAGCCCA GCGAGGCCAC  105000
105001  CGTTGGGAAT GGTGAGGTCA CTCTAACGTA TGCAACAGGA Acaaaagaag agagtgctgg  105060
105061  agttcagggt aagtgagcac acaaattacg ttctgttggt tggctgggga ggggtcagtc  105120
105121  ctaggtgcag aaagatatct gctaatctaa agatgatata tcaatatcta gtttagtgta  105180
105181  ctcttcaaag ttctgtatgc ctttggaaaa gcatatgtca gatcatttta ttcacactgg  105240
105241  gatttccatt tttgctctgt tatctttgaa tgtaaaggac agaaatttat atgtacattc  105300
105301  tccagtcata atcatgcagt tttagggtat tgtgagagat aatcaacttc ttttctggca  105360
105361  cagataaata gagaagtatt tccacaagct taatagtcac cctgtctaga ttctggctta  105420
105421  accgtcatac tgaaatagaa ctttgcctta aaataggaac ttttcttttt atcttgtgcc  105480
105481  ctctttgaag aagtaggatt aggagaaaat gtacttttgc gtttactgtg aaccaatact  105540
105541  tattagcata tgtgtcatga ttctaggtca tcctagatcg tactaagaag acgtctataa  105600
105601  aagcaaaggt agtaaatatt tagagttggt ggccacatgt ggtgtctatc acatatgctt  105660
105661  tttttttaca cccctttaaa aatgtataag ccatgattag ctagggagct atatgaaaag  105720
105721  caggccataa acaggttttg gcccaaaggt cacaaatgcc attccctgac cttaatggaa  105780
105781  caaactttac aaaaacgtga gtggctcatt gaacgtctct gtttatggca gagatgtgtg  105840
105841  ttttttcaca cattgcctaa caagctaatt gttagagatt ccaatgaagg attatttcac  105900
105901  caagatattg gtgatttaaa atcatggtaa aatctaacat tgtttggaga ttgttttcct  105960
105961  taaaataaca gataatggtc gttcccttaa aataatacat ttctaaactt ttttcctcta  106020
106021  acaaatcata cacagattct ttaagatcaa tctctaacta tatttgtcag tgacccagtg  106080
106081  tccaattctg ctttttctag tccacacaat ccaaaagcat tgaaagaaca ttttcaacta  106140
106141  aaatgatatg tcaaggtgtc agaacactga tgctggtcag tttgtcctta agcatgccat  106200
106201  acccataaaa caaaagtagg aacactcaAC TATGATTGTG GTCATTGCCT TACAGATAAC  106260
106261  CTCTTTCTAG AGAAGGCTAT GCAGCTTGCA AAGAGGCATG CCAATGCCCT TTTCGACTAC  106320
106321  GCGGTGACAG GAGACGTGAA GATGCTGCTG GCCGTCCAGC GCCATCTCac tgctgtgcag  106380
106381  gatgagaatg gggacaggta agtcagaact tttgcatgat aggttgtcct gggtggggaa  106440
106441  gaagaagagc atcgtataat gcatactgac tagagataaa aataattgtt caaatatatt  106500
106501  gagtcctcta actggaatga tgaagaaaaa taatgtgtga ataaggttaa gtagcacaat  106560
106561  ttgctgctcc atcctgctgc tgtcatctgt tggaatctgt agtagctgga ggactcatct  106620
106621  aagagtgaat ctctctgggc aagaaaacta agatgtgtgt aggtaatggt actttttgaa  106680
106681  aagccttgct ttgtttattg aagtaatatt tggagaattg ttaagagtcc taccaaatcc  106740
106741  ctgaagcatt gttatcccag ctgcatattt atgacagtgt actcaagaaa aagcccaata  106800
106801  aaggcagcaa caacaacaga aagattaaga gggactggtc attatttccc agttactggt  106860
106861  ttcttctctg ctccctcttc tgatggtcat cagtctatga ctgtttcaga cttttgtgac  106920
106921  tgctccagcc catatgtggg agtggaacat tccaaacacc atgccttcca ttcttgctat  106980
106981  tactgagatt gtatttgcaa agccacctgg cttctttcta aaacagttct cttagtcctt  107040
107041  tcattgagac ttctaaaatg atctcaaaag cctataaaaa taacaagaga cagcagcctt  107100
107101  cacattcaag tcaagtgcct tatctaaaac cttcctaaaa tagcatcaac atagagaaat  107160
107161  ccttttctgt ggaagagctc ttgagtgctg tgttttagac ttcagtttaa aaattaaacc  107220
107221  aagcacttta ggaaagtaac aacctcaggg tttcaagcag agacaccttt gttctcattc  107280
107281  cttgcaacgt aaccaaggat gtggtataac cactggcctt gttatacagt atgagaggaa  107340
107341  ccagtacaac cttcttggta taaagccatg aacagcagaa ttctttttca gggttaaata  107400
107401  atccagttag cattcagtag catacaacca caagaaaaag cagttaacca agacagtaca  107460
107461  gcagtgtttc aagtggcatt tccagggacc tgttaaattg ataagtctaa gaagatgagc  107520
107521  acatacaggt tagaaaggaa gtgctgatat ctgaagggag gattgttgga agggatacaa  107580
107581  ggcgaggcac atgcaagttc cctcctaaga cccaagcaca ctcacacaag ccggctctca  107640
107641  gagaggccac agatttggga cttggagaga ccagaggatc ctcataagag cataggtata  107700
107701  gggcagcttt tggccatcac agcccaagtc tcttgtttta attcagctcg tcatatttgg  107760
107761  ctaatagttt aaatcctgtg gccattagtc atcatagaaa atataataaa gaaaaatata  107820
107821  taaaacttct gctattgggg aaattcccat aagggtgtga ggatttgagg gggaggggga  107880
107881  atgtacttct gctatgaaat gctgagcggc acatggaaat tttcgagcag ttttagaagt  107940
107941  atgacctttt tcttggtgta tgtgcatcat gtctatgtca gagtttaggc ccttttcaga  108000
108001  agtcttcttc cagtatcaca tttcaagaag caatagtgaa accctgagat catccgtttt  108060
108061  aaaatatttc tcaagtagca aaatcacaat ttagtttttt aggctcttct gtgccggagt  108120
108121  taatcccaag tacgatatac ttgctattgc taaggaagag gcttgagtaa agtggcacct  108180
108181  gatagcttat tttagagaag atccagcctg tacctcgtgt cccagatgta gtgctgctgc  108240
108241  gagatgcttt agtgtgctct gcacctcaat ctgtccatgc tctggagtgg tcatcttctt  108300
108301  agacattcat ctgaatgtct ttagaacagt gcacatgtat cccctatgca ggattgctta  108360
108361  agggattaag agatggcttt ggagtaagac aggcctgggc ttgaatccca gcttcaccac  108420
108421  gtattggcct tgactgagtt atatgacgcc tgcaagtctc agtttcatta gctgaaaagt  108480
108481  gaagataata ttacctaact cataggatta ttgttatagt aaaaagacaa tatatatcaa  108540
108541  atgcttagca tagtctggta aatcaaagct cccaacaaat agtagccact ggtaaaatga  108600
108601  ttgttattgt tattgttttg aattttaata gtatgttttt taataattaa aagaattacg  108660
108661  ctcctgtgag tgactttgac accaccagta tgttcagcct cattagcgta agctcttaag  108720
108721  ttccttctat cattcttatt tttgtgcctc tactgcatgc tagggttgta aggctgactc  108780
108781  agacagaacc tgccccagag atgacaggac agagaacgag aaaaatgtgt agaaaactgc  108840
108841  agttgcataa ccaagcagta aatttgagag ggacaacttg ctccacctag gaggttagga  108900
108901  aagtattctc tgaggatgtc aggtttgaac tggaatataa aggatggagt aggcattgtt  108960
108961  caggcagaag aaaggagcaa aaacattcca ggcagaggga atatttgctg gaatgtttgc  109020
109021  aggagtggtg ggaaatacaa tcactttgtt tcttcacaag tttactgcaa gaattttctt  109080
109081  ccagtagtta aaagcttcac tccattctcc actcttggga tctggaaaga tctttaaaaa  109140
109141  accaccacac tgtattttgg aggagggcag cagggctaag tgaggtaact aagtttttct  109200
109201  gaacaattcc tagtgccagg cattcatttt acatagaatc tgtgtgtcag gaaaagtcag  109260
109261  ggggaaaggt agagaagaaa accgcccaaa gccatggtat agaggcagga ttgggattta  109320
109321  agcttaggtc tttctgggct ggaagcctca gtgtgtttat acatcaaggg gtcaagacct  109380
109381  gaatgctccc agaggccagg aaggtaccac aaataacgta gcagccttgg gtaggcagtt  109440
109441  gggagggacc agtcctctgg agacagcatc ccacctcaga ttcaatgcat tttatagatt  109500
109501  caaaacattt tagggccaaa taaaactagg tatgagagca gattccattc ttgagtctaa  109560
109561  tcacatcttg ggaatctttt ctttttcatt aacattttag tTAATTATTG CCACTGTGTT  109620
109621  TTCATTCCAG TGTCTTACAC TTAGCAATCA TCCACCTTCA TTCTCAACTT GTGAGGGATC  109680
109681  TACTAGAAGT CACATCTGGT TTGATTTCTG ATGAcattat caacatgaga aatgatctgt  109740
109741  accaggtaag cagaaatctc aagaaaacaa ctgaagaaaa atctgtagtt tactttttct  109800
109801  tctgttatgt ttgggtgcat gttattttta gtaatgttaa cagtagcaaa aacaaaaaca  109860
109861  aacctttgta ggtaatatct aaaatcccat tagttgagaa tgttacttta tgatgtagga  109920
109921  tcctttgatc tgtgggtata acagccatca agccacaatg aaattcagca tcccgctggg  109980
109981  ggaaggcaaa ctttaaactt tagaaatcaa acagtttttt catttaagag ggagaaacta  110040
110041  aagtaaaaat gtcacatctg tcaagaaaaa taaagttaaa aaaagtttga aaagccagta  110100
110101  atttataata attttgaagt ctactgaaac ataccttgac aacatccaga ttaaatgtat  110160
110161  atcaaatgaa gcattctgaa atcaccacac agaaaggtta aaagtttgct tgaggaggaa  110220
110221  aaggtgtctt tcaaaagcag aaagacagct ccaagtgagg aaaagtggga acaccagagt  110280
110281  tttgcccaaa tcaggttttc ttaggaatta attaggtggg ctgaaaatac aagttgagga  110340
110341  actgtttttt ccagaggtct tccaacactg caaagggaga gttagctgga gacacagcga  110400
110401  ggccctttga tgggcatatg cagaattcag ggagaggcaa ggagcctggg agccacttcg  110460
110461  gcagaagcag agcttggacg ttggtgatgg gagcccagtg accccagcca gcctttctgg  110520
110521  ctgagcgact gcactggcat gaaaccaaga tggggttcgg ctcctgaggt ttcctccttc  110580
110581  ctgcccctga ttgcttttcc cacctcactg tctttcccct actcccacca gtctgctgta  110640
110641  tggggctcct gcccttgccc acttcttacc tttccatttg tctccttccc ttcatcgacc  110700
110701  cgaagcatct tcctcatcct ccttggagag atggtttgct ggttcacgtg tatctctcac  110760
110761  tccaaaacta tggccaaaat cctgtgtaat tatttactta gtaaagatat ttgttcctgc  110820
110821  tctctcagtt tttatagcag tgatgtgaat catttctatt tcctcacttt aaaggaaaat  110880
110881  gcttttatta ttttaaagaa aattaattaa aacttcattt tctttaaagg aaattaaaat  110940
110941  atctattttc ttatttttat ttccattctt taaaatgtgc tttaggctgg gtgcggtggc  111000
111001  tcacacctat aatcccagca ctttgggagg ccgaggcagg cggatcatga gatcaggaga  111060
111061  tcgagatcat cctggctaac atggtgaaac cccgtctcta ctagaaatac aaaaaaaaaa  111120
111121  aaaaaattag ccaggcatgg tggcaggcgc ctgtagtccc agctactcgg gaggctgagg  111180
111181  caggagaatg gtgtgaacct ggaggctgag cttgcaatga ggcgagatcg cgccactgca  111240
111241  ctccagcctg ggtgacagag tgacgctctg tctcaaaaaa aaaaaaaaaa gtgtgcttta  111300
111301  aagtgcattt aaagcaaaac tactaaaacg tttacatgtg gctcttaata gtttttacct  111360
111361  gtgactaggt aaaaattaat aggtttcctg ataggggaaa atgaccattt ttcattcaat  111420
111421  ataagtcacc attaggcttc ttcactggct cttgtgcttc ttgtcaaagg aaaagtaaag  111480
111481  ttagtgactc ttcactgcct gttaatataa aataactagt atgaagtgtg attgtagatt  111540
111541  tacatttaaa ggatgtcttc ttgaaacttt cataccgttt tggggtcatt ggtatccgta  111600
111601  aggtcatttt gcctgtaaag cttgattctc gcagactttt ggctgattgt tccttgtagt  111660
111661  catcacaaat ctatgaataa aaccaggaat gggacattgt agcttgtcag tcctcttttc  111720
111721  aaaccctgct taacagtcat attcaaggaa ttacttattt tatgtttata aataggatct  111780
111781  gcaaaggaca cagcacaaca ggattagtag ctgtgatttt tttttggaga cagagtctca  111840
111841  ctctgtcacc cagactggaa tgcagtggcg cgatctcggc tcactgcaac ctccacctcc  111900
111901  caggttcaag cgattcttct gcctcagcct cctgagtagc tgggattaca ggcgtgcacc  111960
111961  accacaccca gctaattttt gtatttttag tagagatggg gtttcaccat gttggtctgg  112020
112021  ctggtcttga actcctgatc tcgtaatctg ccagcctcgg cctcccaaag tgctgggatt  112080
112081  acaggcatga gccactgcgt ctggccagta gctatgattt tttttttata tcctaaactc  112140
112141  tttactgtat catttggtta catatgttga gactctccag tgtgttagag acaaaaaccc  112200
112201  tgaaaccgcc accattgata cttctatccc ttctgatttg gggactctca gaagactata  112260
112261  cgtccatttt tcccctacct taccaccagt ctgattaatg ggcagtgatt ctggcttccc  112320
112321  tagtatgcct tctaggtgtc aaacacacac ccaatggcaa ctttgatttg agaattagaa  112380
112381  actgctaaga tttgaactct tgattatctg ttgtaaaggt tctctagtaa ctattcttaa  112440
112441  tggaaaatga tacagttctc taaataattt ggattatttg acagttaagc attcttccca  112500
112501  aatacctttc actaatctaa gtacatttct gtgaccatct gtcatgatca aattcctctc  112560
112561  cccacccacc ctctagaaac acactcaaaa tagtccaagt gcaccgagtt aggatttttt  112620
112621  atgaaaatat tctctttaag cctttttctc ctttcattct ccttccccca acatagacaa  112680
112681  ccactctatc gtgtttggta tggattgttt tatttgtgta tgttcccata aaacattatt  112740
112741  ggagggtttt atgtattttt atgtttttaa ttattataca tatcatgtat attcatagtt  112800
112801  ttaaaaatgg tacagaagaa tctacattgg aaagtcaaag ttgcccaccc tgacaatgcc  112860
112861  caggtctgct agcacaaatg tcactattgt gtttataggt agtttttcaa gtactggata  112920
112921  caaatgtacg tatacttgaa atacatagat attttcatat actctcacat acaatccaca  112980
112981  ttatattaaa tgtacttctc ttgccttgca ttaaccttta aaattttttt aatttaattt  113040
113041  aattatagat tcaaaggagg ttacaaaaac gtactaggaa gtcctagtat ttactgcaag  113100
113101  gaaaccagag gtctcttcac ccagtttccc ccaatggtaa catcctgcat aacctcagaa  113160
113161  cagtgtcaaa acctggaaat agacgttgat acaatccaca gatcttaatc agatttcacc  113220
113221  agttttacac acacttgtgt gtatctgtat agttctttgt gcatatattt tttaaatgcc  113280
113281  taagtggcat tgtgctacat gttactgtat ttctgccttc actgcttatc cacacagttc  113340
113341  tacatatagc tagtttgttg tttcagctcc tgaagagaat ctagtatggg tctttcacct  113400
113401  ataacatcct tgtttcctag tagtagacat ttaaccaact tctaacttcc tacctcagta  113460
113461  gataatactg cagtgactgt cctcacttat gtcctcttgt ggatttgtgt cagaatttca  113520
113521  cccagataca tctgcaagag ttgggttgct gggacatttg tatatttggc tttccagaat  113580
113581  gtctgtgtaa gtccccatgc ccacagccat agcatgaagg tataattgtt taagatataa  113640
113641  tccttggatt taagaactag aaggtttata tcatggaaaa ccattgattg gactgtggaa  113700
113701  gaaaatatta aaaaaaaaaa acctctccga ctcataagat attttttaat taaattcaag  113760
113761  ctacagataa tttataattc ctgaatggta tactatctta taatttcaga tccttttttc  113820
113821  acaatctcat tctctttcct tttcccatct ccccaagtag catttcagaa aacacagatt  113880
113881  agtaaacaca gtttccattg acttattttt gagaagaagg ctcttggcaa caatatctaa  113940
113941  agttttgagg acatcacttc atttcaggcc aggttgatag tcctagaaaa tgaaagaaat  114000
114001  aagggcaagt aataatttgg caaaaaaaaa gggtcttgta tagtaaataa tcactgtagt  114060
114061  tgagatttag actaccctcc catcattcat cctgccagtt atcatgtgct gtggtcacct  114120
114121  acacagctag gaggttggtg gctcacctgc tgctgtagcc agtaactgct caatgaaaag  114180
114181  ggaattttag gcaaattgtc acaagactgg ctggatgtca tagttaggct cctgtgaaat  114240
114241  aaactgattt gtataaagat acattgctgt tctctgtcag tgaactcagt tatttgaaag  114300
114301  atacgtttgt gattgtattt gtcttactca tttttgaaaa cacacagttt gcaaaacatc  114360
114361  ttatttgcat tcaccgaagt aataccttgt gggcaggata gtcaaatgga ctatttaagt  114420
114421  acctattagg tatcagcagc tcaccttttt tattcagctg agcccccttg gtgagatact  114480
114481  tgtattatcc tggttatgtt atttagaatc ttataatacc ttttatgaaa tgggtgtagg  114540
114541  aaagctatat tgactggtct caggagccag tccatgggac agtatttttt aatttagtaa  114600
114601  atttagtttc catgtcagca tagaatcatg gcacttttgt taattggttt ctattgagta  114660
114661  ctttatttaa atttcttcag tgaaaacata gccttaattt gatttgttaa tataaaatta  114720
114721  tcagctggag gtaactccta ccagatattt aagaaaacta aatttactac taggtgtgct  114780
114781  caaaatcaac aatcagtggg ttgtagtgag aaacaagaag ctattaagac ttgtaaatat  114840
114841  gaaaataacc caccacagaa aaaattgtaa gtatatgaag tgatggattt gtaacttagc  114900
114901  ctgatttaat cattttatgt tgtaaactta gattaaaaca tcacattgta cctcataaat  114960
114961  atatacaatt actatttgtc aattaaattt aagataaata agaattttaa aacatgaatt  115020
115021  attgaatggc taagtgttag tacagtatat gtacttcatt agcatatagt atggaacagg  115080
115081  ataacttggg tgccaaggtc agaagttaat ctgggaatga gaaatattcc tgcagtatgg  115140
115141  ccccacctat tgcagtaaca gctaccaagc tgtgagttgt aagtaagtat tcactgctga  115200
115201  CCAGTGAATC TCCTGCCCTT TCACTTTCCA GACGCCCTTG CACTTGGCAG TGATCACTAA  115260
115261  GCAGGAAGAT GTGGTGGAGG ATTTGCTGAG GGCTGGGGCC GACCTGAGCC TTCTGGACCG  115320
115321  CTTGGGTAAC TCTGTTTTGC ACCTAGCTGC CAAAGAAGGA CATGATAAAG TTCTCAGTAT  115380
115381  CTTACTCAAG CACAAAAAGG cagcactact tcttgaccac cccaacgggg acggtaagag  115440
115441  acaatcacac atcattggtg taactttctc caccttctaa atatctacta ggtatttgat  115500
115501  aaacgtgtgt tatttgattt gcacccaaaa gtgctttcct tagtcacctg gagttcatca  115560
115561  tctcttttgg gcatttctgt tgctcaccaa agctaatttt tttaaagatg atttggaata  115620
115621  gttagtagga ggagaaagca gaggcctgag taaagattca tcttgaagta cacaaagcgt  115680
115681  cgtttattca gagaatgttt atttatgttc atgtctcctg agaacataat aggagactgt  115740
115741  gggtcttcaa agcagaacaa tagacttata gtatctttac tgtccctccc catgattcag  115800
115801  tttttgccat ttccttcagc ttcacaaggg ccatcttgtg agttagccat ccCATCCTGT  115860
115861  GACTGTCCCT TTGCTTGGAC TCTAGGTCTG AATGCCATTC ATCTAGCCAT GATGAGCAAT  115920
115921  AGCCTGCCAT GTTTGCTGCT GCTGGTGGCC GCTGGGGCTG ACGTCAATGC TCAGGAGCAG  115980
115981  AAGTCCGGGC GCACAGCACT GCACCTGGCT GTGGAGCACG acaacatctc attggcaggc  116040
116041  tgcctgctcc tggaggtgaa gggcacactt atttgctttt gcattaaatt tctgagggag  116100
116101  atttaaggaa atcttttcaa agaaggaagt cagtagctgc tgttctccct tacaatcagc  116160
116161  tctatttgtt taacatttat ggagggcttc agagtaccac ctttagacat tcccccaacc  116220
116221  cccttgcttg gcatctctaa ctggggattt cttcaatgac agagccagcc caaagtagca  116280
116281  attgggctag taataggacc caaggagcca tgcacactgg gaggtgggga caaaagggca  116340
116341  aaagaacctT CCACTAACGC TTTCTTGTGT GGGCTGGATT GTAGGGTGAT GCCCATGTGG  116400
116401  ACAGTACTAC CTACGATGGA ACCACACCCC TGCATATAGC AGCTGGGAGA gggtccacca  116460
116461  ggctggcagc tcttctcaaa gcagcaggta agatggtgat ctggcggtca ttaatgaaaa  116520
116521  atgttaccag gaatgcaaac ccaacttcaa tagagcagtc atgttgcctt ctttaagcca  116580
116581  cagacctact gctgaaaaac aagggtaaat aaaaattata tggcaaatca cattttatct  116640
116641  gccataaggc actgtttgga ctagtaatct tgggctttac cctgatagtc attttagttt  116700
116701  ttactttctg attcatctgt ttgtttgggg tttgattgtt tagattgact cccatgacaa  116760
116761  agggtctttt caaagtagag tttgattcct tatagaattc tgagtggtat tagtctcaga  116820
116821  tcatatcaga aggccccaga agaaaaagat tattggtata agaaatcatt taaagacttc  116880
116881  attttgaaag aaatatctct tagaaattga agtgtaggaa aaagaaaatg ggccatgtat  116940
116941  taagacccat tatgtggaag gcactaaaaa tggctagcac ttattgacct ttctgtgtac  117000
117001  caggcactgt gatatgcact ttatgtgcac agtctcattt aatgcccaat caccccttgt  117060
117061  gacaaatacc attattcccc atcttagagt caaggaaaca gactagagag actaccagat  117120
117121  cccacttcag ggttccagta agtgacagag ctatgaatca cacttcggca gtgtgaactt  117180
117181  caagacttta ttctctgtac tatgtttctc tctcctattt tgctcatagg tttgcagatg  117240
117241  ttattccatt taattctcta gtcctgtgaa gtatagaaaa ttatccatgc tgatctttga  117300
117301  atctccagtg ccttgcatat ttagaacctc aaaatatgtg taatgaaatt ggcatctgaa  117360
117361  gcctgccctg acatatctga tatactttag aggctttttt tttttttaac ttaaaaggta  117420
117421  aatgcttcat aaattcaaga aaacaaagca aaagacatag gaactttttc tttgggacac  117480
117481  catatttttc ttttctcttt tgttaaatag aactttttct tgaacaagaa actctgattg  117540
117541  cagtgggtat taatagtttt agaagacact gattaattaa atgccttcca acaagaagct  117600
117601  ataaccagcc agacgtgatg gctcacacct gtaaactcag cactttgaga ggctgaggtg  117660
117661  ggagggtcac ttgcactagg agtgtgagac caaccaggtt aacattgtaa gacctcatct  117720
117721  ccattaaaaa atttaaaaag tagccaggca tggtggcatg cgcctatagt cgcagctagt  117780
117781  ttggaggccg aggtagaagt atcacttgag cctgtgagtt caagggtgca gtgagctaca  117840
117841  gtttcaccac tgcactccag cctgagctat agaataagaa taagaccctg tctcaaaaaa  117900
117901  aaaaaagaaa aagaaagaaa ctataaccct tttaaaaatg ctttatattg aattctcaga  117960
117961  atcccatgaa aggaaaagca agtaacagtt tctctgatat ataaatgaag aaactcagat  118020
118021  gaaaaaccaa gtcctaatct taatgtcgtg gaaaaggtca gttaagtccg agtgtggtgg  118080
118081  ctcacacctg taatcccagc actttgggag gccagggtgg gtggatcacc tgagactggc  118140
118141  agttcgagac tcacctggcc aacatgacga aaccccatct ctactaaaaa tacaaaactt  118200
118201  agctgggcgt ggtggcatgc atctgtaatc ccagctactc agaaggctaa ggaaggagaa  118260
118261  taacttgagc cctggaggct gaggttgcag tgagctgaga ctgcgccatt gcactccagc  118320
118321  ctgggcaaca gagcaagact ccatctcaaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa gcgtcagtta  118380
118381  agagatagct catccctcca cactttggtc ctgtaaattg ttcatcttaa tttctccatg  118440
118441  gattacattt attgcctcat agatcaggcc agaactggga gaataaaatc aagaaacagc  118500
118501  atgaagatcc ttctttgttt cccattaagt actcctctat tattgatatt gacccatctg  118560
118561  atgttctccc agcaagataa aaacaagttc ctccctcaaa aatggcatca ttagacatca  118620
118621  agctaaacac tcataaaaat catctaagcc tctgagaagt aactctagct ctagtctttg  118680
118681  agttactttg atgttttgtt tatttgtttg ttgtttttgt ttttgctgga tgctaaagag  118740
118741  cagactacat ttcccaaaat atttcaataa ttatacatcc tagtaggttt gtttatttaa  118800
118801  agatcagaac cctggcattg ctgtacccag caatgaaact ggccatgctg tcactagaca  118860
118861  tcaagcatct ttgctctttt gagtgtccaa gaaaaggggc tgagaaatac acattgtcat  118920
118921  gcataaattt gaacagttag gaccctaatc ctgagggtgc accctagtgg ctgtaatcat  118980
118981  gctgtccatc agccctaaga ttaaagatgc actattcagt tgagaaatat cctgtagagt  119040
119041  taaatgtgaa agagtatttg aagtcttttt ttcttcaata gtatctttgg ctatttcagg  119100
119101  tgtcataaga cactttaaca atcaaagtaa attacaattt taaaataatt tctctggata  119160
119161  ttccagtaga aatgttttat gatttaaaaa ttatccagga gattgcctca agctgctaca  119220
119221  ttgctttgcc tttgggaatc tgacctttgc aggcagttgg aagttgacaa gatCTGGGTT  119280
119281  TACCTAATGC TGTGTAATCT AACTTCGCAG GAGCAGATCC CCTGGTGGAG AACTTTGAGC  119340
119341  CTCTCTATGA CCTGGATGAC TCTTGGGAAA ATGCAGGAGA GGATGAAGGA GTTGTGcctg  119400
119401  gaaccacgcc tctagatatg gccaccagct ggcaggtgag tgccgctcca tctgtctgat  119460
119461  ggctgcccct gagggagtca gaggttcagg aatgtaagaa cagatggtct tcctggtgct  119520
119521  ttattcccca aagaacatgc cttttatttt taagaaagtc tgtttgtcag agaccatttt  119580
119581  tatcttgaaa aaccctatcc atgaaagatc taggtcagct gagttctgag tacgaaagtg  119640
119641  tatgcctaat cagatcagag ttgagatgtg agaaaaggtt agaagaaaaa cacaaaattc  119700
119701  acataaaagt tacccattcc aaattcacac cataattgtg accatctcaa tttctgaagc  119760
119761  taggataaat gttactgttt gcttaggact taggtaagtg atttcaggat gtaaaaataa  119820
119821  actaagaatt cttcttagaa tttcaataaa tataaacaga gtaaatagat ttaaagcctt  119880
119881  cctcaaaact ccacagggct gagatctgaa ggtataaagc agttactagg tcatttggcc  119940
119941  ccaggaagaa aagccagagg gaggaggtgg gcagcatgca agatctccaa catgacaaga  120000
120001  tcagttcttc tagagacgag agctgctcca cttctaaaac tgctcatgtg cctcccacag  120060
120061  cctgtatgtg tccagctcac tgacgttagc atggttctcc ctttatgtta gcacctcatt  120120
120121  tccccagaag gccttgccac agaacacaaa aagatgatgc actcagtgac cccacgctct  120180
120181  ccttacccag gtcagccagc aacagagtga ctgcagagaa caccacaaat gcctcggcag  120240
120241  ctacagaata atttttcttt tagcctaaga caattctgga ccctcagtta aaatgtcagt  120300
120301  attgccagag ggttaacacc aagccttgtg aacatctaga catctcaatt tgagcaagtt  120360
120361  tatacaattc attctcataa gcttgttcct atggaagaag ggagacagct tcacagctct  120420
120421  gagtaagctc ttcactagcc ttaggtctct gagcaggaga tgattgacat ggtggcctgg  120480
120481  actgcctgtt ccttccaaaa ggctatagct ctgactctct gcagtttggt tgggtattct  120540
120541  gacccagctc agagtttgtg caaagcacta tttcccagta ccagagcccc tacagctgtt  120600
120601  cttcccccaa agggtaccat attcttggag ggtggtcctg attcctcttg ccattcctcc  120660
120661  atcattaggg taccaggccc tcctaaggag gacatgctga gttgtttatt ataaagaaac  120720
120721  agactgccct agtggtccct TCGATGTATA ACGATTTCTG GTGTTTTTCT TTCCAACAGG  120780
120781  TATTTGACAT ATTAAATGGG AAACCatatg agccagagtt tacatctgat gatttactag  120840
120841  cacaaggtgg gttgtgataa aaccagattc tcttaaccat tattatctcc acactgtcat  120900
120901  ttaaagggag gaaccagcat tatccagggt ctactgttaa aagttcttat ttcagaacca  120960
120961  aaagatgctg gaggtagata aggagaatat ccagttttaa tctactgtaa atgtatactg  121020
121021  ccttctactc agctgggctt tgaccttcaa gtagagtagc ttggttggtt ccactgggag  121080
121081  ttggacagca agccaggcag caatgatcag tccctccaga gtgtctatGG CATGTTAGAA  121140
121141  CAAGTGTGTT CCTTCTTCAT TTCCTTCAGG AGACATGAAA CAGCTGGCTG AAGATGTGAA  121200
121201  GCTGCAGCTG TATAAGTTAC TAGAAATTCC TGATCCAGAC AAAAACTGGG CTACTCTGGC  121260
121261  GCAGAAATTA GGTCTGGGGA TACTTAATAA TGCCTTCCGg ctgagtcctg ctccttccaa  121320
121321  aacacttatg gacaactatg aggtaacacc ttaccttaca gatttagcaa ttttcatttg  121380
121381  actttactct gttaacatct ctggccaggg cataatctcc ttcccttttc cttaactctg  121440
121441  aagaagaaaa ccagtcattg cccaaggcct gggagggtga cccaggccaa gttggcagcc  121500
121501  catcttcctg agaatgctgt tttcagatac cttcagattt tccccgtttt caaatacctg  121560
121561  gagacttcct gtgaaaatgc tacgtagagg gtcaggattt tcacagaact ttaacggccc  121620
121621  tgagcaaaca atcgactgta atcaacgtgt agcttcctgt ccccaagaac acaccttacc  121680
121681  ccatggcagg gcattgagtc atgttctgtg aggtgactcc tagtggagcc attacccggg  121740
121741  gatttttttt tttcatttct aaaaataaaa tgtagaaaag catggggtga agttttctgt  121800
121801  tgaaaatttc atggttagct tttgtttctg catggatttc agagcttcag cttacagagg  121860
121861  gagactgtgt agacgtcact gtaggcagag tttcactgcc tcagcgcttc tctcgctgtc  121920
121921  tctctctctg cttactacaa accacttctc tgtgatttcc tgagtggtct ttgagccgaa  121980
121981  acaggaaact tgattcgaag actgtatttt cttagtcgct cttctctgcc ctttccattt  122040
122041  cctcctggct cctgagtgga ggaggcagca tggaagaggg aagggtgggc tgtcagtgct  122100
122101  tacagcctgc actgggaCTC GAACACAAGA ACATGCTCCT CCTTCCTTTC TTTCTCACAG  122160
122161  GTCTCTGGGG GTACAGTCAG AGAGCTGGTG GAGGCCCTGA GACAAATGGG CTACACCGAA  122220
122221  GCAATTGAAG TGATCCAGGC AGCCTCCAGC CCAGTGAAGA CCACCTCTCA GGcccactcg  122280
122281  ctgcctctct cgcctgcctc cacaaggcag caaataggta aaaaaaaaga caaaagacag  122340
122341  tggagatatt ttccagctcc cccaggctgg tgtcttcagc tctttttgga tatggtgtgg  122400
122401  cagttttctt tctcgttttc tggatacact tccctgtgtg tctctctacc ccctgggctc  122460
122461  accctctgcc tctcttgata gtaccattca gatgaggggg tcgtaccctt ggaaaatcac  122520
122521  attgacacat gaactactta gtaaacacta aataatacaa taaatactaa aaacaacatg  122580
122581  atgtgggtga ttaaatttaa cacatgagag aaataatatt taccttaaag agagaaccat  122640
122641  ctccttcttc ctttgcctcc tctctcaagc ttatgacact gaccttgtcc cccaccatat  122700
122701  atgggactac gtgtcatgcc accaaaagtc tcgcaaccat atgaaatgga ctctcaaccc  122760
122761  agcccagtaa tcctatattt cctacaattt tattctccca ctctgtaaat gatgattcca  122820
122821  tgctttctat ttctaaaccc ccaacactcc ttccctcccc ttactcatgc aacacccttg  122880
122881  cttcacactc tgttgaaaac agaagaaacc agaaccctct cacctttgca ccaagtgcca  122940
122941  gcccacctgt gcctgtgccc acattggcag ccttccatcc ggacttggtg ggttaaattt  123000
123001  ctttgcccag ctgaggagcc acctctcccc tgagtctaac cccctcacct ttactaggtt  123060
123061  gttgttcctg ttaattctta cctctctctc ctgtactagc cgttcctcct ccccactctc  123120
123121  cgactaggtc acctagcaag catttcatga tttcctcatc tttaaaaaca aaacacaccg  123180
123181  aaacaatcac cctcttgatc ccacatccca tttagctaca gtccaattgc tctattccca  123240
123241  tacatagcag agctccttca aagaattttt tagagttatt ctttccagct tgccaccttc  123300
123301  caccctctgc ttggcctcct gcagttggga tcgcatcccc accgctccac caggcctgct  123360
123361  gtcctcacag tgaccggtca cctccacatt gccagatctg gtcacctcct tttcaccttg  123420
123421  accacttgca gagtgtgtca tggttgacgc ctaccttcaa cttcagaccg tctccattcc  123480
123481  tggctcctcc acagcacact cccctggctg gctcttctac actcaccttt taaagtcaca  123540
123541  gccctccagg gtcagtccta aaccctccct gcttggtacc tcacccaagc ccaatactgg  123600
123601  ctacatctgt cagaagcgct gccatcttcc aggagattaa gacaaaaccc aagaattcct  123660
123661  caggagtcct ttctgccact aatcacttcg tatgcgacgc atcgagtgtc atcctgtctg  123720
123721  caaccaccgc cccaggccag cctgccgtca tttcctgccc aaattcttgc acggctccta  123780
123781  ctcagtcccc ttgtttcctt cctgtccacc tcccttcagt ccattctctg cccaacagac  123840
123841  ggtatgattc ttctaaaaaa tcagtgacat tgtattaatt ctgggttatg cccttcagtt  123900
123901  cattcagtca ttcattcagc aaatcctgat ccagcataca ctgtgtgcct agcagtgttc  123960
123961  gaggttttaa agataaaact gtgtccctgc tttactcgtt tgctttctta aacattgctg  124020
124021  tggaagctct tcctccacac tgcgcctcca ttcccaagtg ttttctctgc tcccctggct  124080
124081  cactagtctg accaaccttt tgactgtttc ttcccattcc ctggaaagct cttaattggc  124140
124141  tggctctttc ttgccactca gtttcagcac ccatctcacc ctgccagggg gccttcccag  124200
124201  gggagcaagg gcagacgtca ttgtccgcac ttgagaaagg aataatgtat ccgccggaaa  124260
124261  acaacccaga tctcctgagt cacagcccag tgctccttct gcacagatat taaaaaagaa  124320
124321  aaaaagcaaa tacttaacat ttttttaaaa agtaaatacc taagcattaa gcccttaatt  124380
124381  tgtagttatt tttaggatat cgcatagttt gtaacccata atagacacca aataaagatt  124440
124441  ggttgattaa acaaatcagt caataccaaa atgatagtcg tgccactggc attaaagtct  124500
124501  taatattcta atattggaat ttggtacata agaagatagc attttgatta gtgtatgtta  124560
124561  gacttctgtt tccttcctca ctgtatagga aataatttgt cttggtcata tccctaagga  124620
124621  cacttataaa caaagggaat tcaacctgat tttccagtat agactcattt tcaccaaaat  124680
124681  cattttactt ttattgctac caaaaatgtt ttcaaggcaa tgtatgctgt aatagcatat  124740
124741  gaggcccaga gagagatctc atttttagtt cttgcttctg tcaccaattt attttgctga  124800
124801  ggttcagcag tttccccagc tatgaaatag ataatacagt ggttggaaaa ctacacttga  124860
124861  tttctaaggg aaaaaaaggt ccactgtgag tcaagagaat tcagaaagga ttctcataaa  124920
124921  cacaagacta gattgcagga agatgtgaaa gcatttggct aattctgaca tttggctaat  124980
124981  aacatcctca cagtatgtcc caagtatctt ctgcccttcc caccacggtg agcagtcatg  125040
125041  acagtgaggg tggcataggt gggatgtgtg gctggcagaa gccagtgggc aagagttgtc  125100
125101  cacagaatag tccatgagct ttttAGAGCC CGGCCATTCC CCCAGTGAAT TTGTGCTTTC  125160
125161  TCCCCTCAGA CGAGCTCCGA GACAGTGACA GTGTCTGCGA CAGCGGCGTG GAGACATCCT  125220
125221  TCCGCAAACT CAGCTTTACC GAGTCTCTGA CCAGTGGTGC CTCACTGCTA ACTCTCAACA  125280
125281  AAATGCCCCA TGATTATGGG CAGGAAGGAC CTCTAGAAGG CAAAATTTAG CCTGCTGACA  125340
125341  ATTTCCCACA CCGTGTAAAC CAAAGCCCTA AAATTCCACT GCGTTGTCCA CAAGACAGAA  125400
125401  GCTGAAGTGC ATCCAAAGGT GCTCAGAGAG CCGGCCCGCC TGAATCATTC TCGATTTAAC  125460
125461  TCGAGACCTT TTCAACTTGG CTTCCTTTCT TGGTTCATAA ATGAATTTTA GTTTGGTTCA  125520
125521  CTTACAGATA GTATCTAGCA ATCACAACAC TGGCTGAGCG GATGCATCTG GGGATGAGGT  125580
125581  TGCTTACTAA GCTTTGCCAG CTGCTGCTGG ATCACAGCTG CTTTCTGTTG TCATTGCTGT  125640
125641  TGTCCCTCTG CTACGTTCCT ATTGTCATTA AAGGTATCAC GGTCGCCACC TGGCATTCCT  125700
125701  TCTGACCACA GCATCATTTT GCATTCAAAT TAAGGGTTAA GAAAAGAGAT ATTTTAAAAT  125760
125761  GAGAGTCACT TGATGTGCCA TTTTAAAAAA AAAGGCATAT TGCTTTTTCT AATGTGGTTA  125820
125821  TTTCTCTGAT TTGCAAAAAA AAAAAAAAAA AAAATACTTG TCAATATTTA AACATGGTTA  125880
125881  CAATCATTGC TGAAAATGGT ATTTTCCCCC TTTTCTGCAT TTTGCTATTG TAAATATGTT  125940
125941  TTTTAGATCA AATACTTTAA AGGAAAAAAT GTTGGATTTA TAAATGCTAT Tttttatttt  126000
126001  acttttataa taaaaggaaa agcaaattga tgacctcacc ttgtttgatc tgtgcaaata  126060
126061  cttttctaag atgcttcctt ataatcatgg gatcattccg tatagcctgg ttatcacatt  126120
126121  cacattgcct attagagtca attttttaat ctagaaatga acaaataatt atcaaaagga  126180
126181  aagtgtttta acctaagatg aaagctttgg atttgcctaa tccttaccca gctcatctta  126240
126241  tttagattgt gccacctcac tttcctccat ctcatgcaat gctacacctc ttcaatgtct  126300
126301  tctccacacc tctgtgataa agtattaaga tttccatata ccagagggcc ctggactagg  126360
126361  agccttccag catgaagctt tgctgaacaa caggtgctgg agaggatgtg gagaaacagg  126420
126421  aacactttta cactgttggt gggactgtaa actagttcaa ccattgtgga agtcagtgtg  126480
126481  gcgattcctc agggatctag aactggaaat accatttgac ccagccatcc cattactggg  126540
126541  tatataccca aaggactata aatcatgctg ctataaagac acatgcacac gtatgtttat  126600
126601  tgcggcatta ttcacaatag caaagacttg gaaccaaccc aaatgtccaa caatgataga  126660
126661  ctggattaag aaaatgtggc acatatacac catggaatgc tatgcagcca taaaaaatga  126720
126721  tgagttcatg tcctttgtag ggacatggat gaaattggaa atcattctca gtaaactatc  126780
126781  gcaagaacaa aaaaccaaac accgcatatt ctcactcata ggtgggaatt gaacaatgag  126840
126841  ctcacatgga cacaggaagg ggaatatcac actctgggga ctgttgtggg gtgggggggg  126900
126901  aggggggagg gatagcatcg ggagatatac ctaatgctag atgacgagtt ggtgggtgca  126960
126961  gcgcaccagc atagcacatg tatacgtatg taactaacct gcacaatgtg cacatgtacc  127020
127021  ctaaaactta aagtataata aaaaaaaaag ttgggaatat ggaagaggaa aaaaaatcag  127080
127081  tttttgagcg aggtactatt gtcgacattg tgatgcacaa ccaggattcc cctttgacaa  127140
127141  aggactattc tgctggtggt gcactctagc tgtcagcttt ctcatggaat gctgccggga  127200
127201  gctgtgtctt cctaggccac atccatttcc acaatggcac ccatgcaaca ttgatcaatg  127260
127261  tggacatatg aataagcctg tccaaccagg gacaacactg aagggctgtt gaagcttcag  127320
127321  ggttcccatt agagaggctg aggctgcatt gcactcaact tctccctctg cccatcctgc  127380
127381  ttactctctc acccttccat agctgttgag cttgaaggca ctccagaaaa acatttaaca  127440
127441  taaatttcca actcagagtc agtctccccg agaaccttgc ctgcacaagg tgcttggaac  127500
127501  catgcagaac aattttgcgc aacacattga gccattaatc ttgaaaaaca acccaactta  127560
127561  taaagaagga aattgaggct taaagtagac catagctaag ctgcttctga gtttacaccc  127620
127621  agctctgtct agctccagag ctcatgatgg gatattatcc tgatgagaag gcagataaaa  127680
127681  atcatttgag tccagaagta ggctccaaaa tatataggaa tttagtatat gatacagtaa  127740
127741  aatttcaaat caatgagaaa aagatgatta ctcaatgtat tagtctgata aatgctgata  127800
127801  aagacatacc cgagactggg taatttataa agaaaaagag gttcaataga ctcacaattc  127860
127861  gacgtgtttg gggaggtctc acaatcacgg cggaaggtga aagacacatc ttacatggca  127920
127921  tcaggcaaaa agaaaatgag agacaagcga aaggggtttc cccttacaaa accatcagat  127980
127981  ctcatgagac ttactactac gagaacagta tggaggaaac tgccctcatg attcaattat  128040
128041  ctcccaccag gtccctccca caacacgtgg gaattgtgga agctataatt caagatgaga  128100
128101  tttgagtggg gacacagcca aaccatatca ctcaatcaac agaggtccca accggctaat  128160
128161  cacttaaaaa caatccatct gaacacctgc ctccctcctt tcatcaaaat aatttccaaa  128220
128221  tatatcaaaa attaagccat aaaaatatta gaagtactag acgtcattga ttgataaata  128280
128281  atcttgatat agggaaggct tttctaagca aaacttttca ctggtataaa agcagtttag  128340
128341  gttcttcatt ttacagcacc tcccaaataa atagaatctc aaggagaatc ctacttatgt  128400
128401  tttctattac attgccattt ctccacccct acccagcccc tacccagccc cactgtaaag  128460
128461  tgaaaaaata cagctctgat tttcctcaat tcttaatttt ccaacaagca gcccatgcct  128520
128521  ccacacctct gcgggttcct ttctgtggca gatcattgtt ttccagctgg ccactacaaa  128580
128581  gcctcctgac ctacaacatg aggctgacac tcctcccact gaggggaggg gcctgggttc  128640
128641  cttctctgag aatctaagca aaagtgacaa ggacggagga gatgctaagt gacttccaag  128700
128701  gttaagtcat aaaatggaat acaacttcta cccccatcgt gctgtgccct ctgtcttaga  128760
128761  agctggtcat tgtgttctga gggagccaag tggccacatg gaggaaccaa gtgcaggtgt  128820
128821  tcagtccaca gacttactga ggccctggct gatgccagca tcaaccaaga gatgtgtaag  128880
128881  ggagtgaagc tttcagaaga ttccagccct cagccattga gtcaccccat ctagccctca  128940
128941  aactgcctca gctgatgcca ccatcaacca agagatgtgt aagggagtga agctttcaga  129000
129001  agattccagc cctcagccat tgagtcaccc catctagccc tcaaactgcc tcagctgatg  129060
129061  ccaccatcaa ccaagagatg tgtaagggag tgaagctttc agaagattcc agccctcagc  129120
129121  cattgagtca ccccatctag ccctcaaact gcctcagctg atgctgccca gaatagagac  129180
129181  aagctgttct gcagagccct gcccacattg cagattcgtg agcaaattaa ataatggttg  129240
129241  aggttttaag ccttaagtgt ggagtggatt gtcaccatgc tccaggcttc caacttgaca  129300
129301  gctcacctac cagaagttca cttgaagtga agctgacttg aggaggagga acaactaagc  129360
129361  aactcatgcc aagatagaaa aatcacattc cccttctttc ataagaagcc ccatttctct  129420
129421  tctgtcccaa aaacttactc ttcctcccag atctcagtgc tggcctgaac ctctgtgtgg  129480
129481  tgctgcaaca gcaaggccac cagtgctgtc tgggtctctg tgaaagtatc tttcatattg  129540
129541  taccagcaga tggagataaa ccaaaaggaa tgcaggagat caggtggaaa gctataatgg  129600
129601  gcctgaaata aaccttccca gaaagcttgt gtcacagcag gaggccattt aaaaatagct  129660
129661  tcctcagaac ttcagtcatt tttgaggttt ctatactctg caggcataac ccagactttt  129720
129721  tcaggatcag cggtctttct tttcagcaga acgaagccct gctgctgctc atttacctat  129780
129781  ctgcgtcttc tgaagtagct gaatgtggca cagacgttcc tggtcaccac tatggaatgc  129840
129841  agctgcacaa actggacttt gtacatttta acaggaaaaa aggaggaggg gaaagatcca  129900
129901  gccagcatgg agcatttatt acatgccagc ccttttggat taataatttc taatgataat  129960
129961  tctcaagaca cccctattag gtatatattt aaccccagtt tataaaaagg aaatgaatga  130020
130021  tctgaagtta ttaaataact cgccccagat tcaaatgccg gcccatctga ttccaaagac  130080
130081  tattctttag tgaggtttgc agtcctttga caaaaacatg ctttatttaa aagagaaaga  130140
130141  aaaatgcata cagtcctgta caaagatgat ggagtcgtca cgtacccaac caaaatgcaa  130200
130201  aatgaaccca aagtataact aagaggacat attgcttgga gacttgattt tccccctaat  130260
130261  aaaaggcaag gatgccttaa atatgaatta ttcattgact ggaagttatt gcatttcttt  130320
130321  cagcctccta ttttgtgctt ttgggggaaa ttctgtttct gacttgtgct tccccaggga  130380
130381  atggacatgg gaggcacagg agtcaaaaga ggatgaaact aaaattctgt ttattttctt  130440
130441  gaagatcaca gaacttgggg ttggttaaga tcttaaagat caccttccta aactatccaa  130500
130501  gtttttctga atgcctacaa agtgagagtg tctcttctcc attggcctca ctgtggctgg  130560
130561  ctgcttcatg taaataccaa tcctagagac tacaagttcc tgtccattgg ttttccaggt  130620
130621  ttgtcatttg gttttggaat tgggggagac actgaggaga ggcttgaaat taaatggatc  130680
130681  tccttcaatt accatggatt tcattatgtc cacaatagcc tttttctgtt accctggaca  130740
130741  aatgaatagt tccacaagtt gttcaagctt cttaagatga aagggaggaa ggggctgaga  130800
130801  tagcatcatc ttacttctgt caactagctt ttccacgttg atacctcttt ccaaagtgat  130860
130861  tatttcattg aactatcaca agagtcttca aagaataaag atatgtgttc aatcaagatt  130920
130921  tcttgggcat ctgttgcttg ccaggcacta caatgggtgg tcatggggaa actgagacac  130980
130981  atgagaggca tgactgcagg atcacttgac tccagtaaca acactgcagc agggtcaggg  131040
131041  gtgagtagtg tctctcttcc acttagccac acatggatcc aggctgacag tcattcttcc  131100
131101  tccaacgctt ggctcctaag gtcttgctag gggcgatagc cccagtcagc caggagaaaa  131160
131161  atgttgagag aagtatgtga gggagttttg aatgtgtcac ctcctctcat gttgtgctgg  131220
131221  agaaaaactt cagtcccttg gtcacactaa gagcagtgaa gatagaaggg tggtctactt  131280
131281  ctgttcccag tattaagaga gctgttgatt ttggaacagg tcacagcctt tggcacaggt  131340
131341  aataatccct tcactgaggg aggctgagcc ataaggttct ttctagttgc aacttgtatg  131400
131401  cagatattca ctctgaaagt cacctgcaat catggtaaat ggccatcact aaaggcaaga  131460
131461  tcatttcgta ggattaagca tgaagattgc attgtaagca caaagtcaca gtttttctta  131520
131521  aggaaatcct cagagatgat caaggatatg agggcaggta ggctggggaa gaggtatagc  131580
131581  agctatatct tgttgccctc gcactgattc acagagatct ctgctctcca acctctatgc  131640
131641  tccgtagttc cttaaacgct gcacaagaag tcctgggctt gtagacacca cagttagcgt  131700
131701  tcaagaggcc ctggcccttt aagatcctac ccaaaagaaa gggacaagca agtttatctt  131760
131761  agttgtgttc tgcagaaagc tggaaagacc ttggctccca ttttctcaga taaattggaa  131820
131821  aggagcagaa attggttctt gtggaaataa tattctcttc aggccagaag gatagcagat  131880
131881  gaaacaaatt cttgaaaact tttctcccag gattccttct tgggatccag gaagcagagc  131940
131941  tggtgatgaa gatagtgaga tggaaccctg aggactatgt tggggacaca tcagatcagg  132000
132001  gaaggctgta agtcgatgcc cagtagcaga caaccaggtt actaggtctg ttccctggcg  132060
132061  aaaagagatc gatattttct tcatttcaaa actgtttcgc agttcccttt ttccttttcc  132120
132121  taaagcaata atgcacaact tattttttgg ctttaaaaaa ttgaatgaaa aacttcatgt  132180
132181  cgtgggtttt tttttttttt acatttccag catccctttt tatcacctta ttcaaatgca  132240
132241  aatgttcaaa agtcttttga aataattttt ttctgtaatt ttgaaaaaaa ttcgcaaaat  132300
132301  aaaaaacttt aaatgtaaat gttttcattt agaaaatatt ttcaagtact gactgtcata  132360
132361  gcagcctgag aggtgaacag ggaggggttt gaattcctgc cattgtccac aggacagagt  132420
132421  tgctgatgtg ctggaaggcc cctggtctaa tgtaaagagc aaaggctggg ccgggactca  132480
132481  gtcttcaatc cccatactgt gctccttggc ttcacgctgc agcagtgcgt cacggaacac  132540
132541  acaactgttt caaaggggtg ggtcatgccc aggaaaggga agaagcttgc caacaggggg  132600
132601  ctctgaagta ttatccaagg gtggccaaac agcaggaagc cagcattccc tcaacaaatg  132660
132661  aactcagctc cagcacacat gatgcttggc accggtcccc aagaacaggc ccaggaagag  132720
132721  gccttgagtc catgctgact ttcttcctcc tacccactcc ttccagcccc actccttttg  132780
132781  ctttggggcc ctcagaagct ttttttctcc accacttgct tctttctgcc acttctttgt  132840
132841  gtcccttcac cttccctcaa caattcaagc caggaccccc aaaaagctat ccatgggcca  132900
132901  cccacattaa tgcagaatcc tgcctcccag ctgaagcaaa gcctggccta gggaggccaa  132960
132961  agggatcaga aatgacatcc ccgtaaagac ccatcgtaat cccacagaca ggtcctgcta  133020
133021  caggagcagg gctgccaaaa agcaacattc ttgttctctt cctttaggtc ctgaagctcc  133080
133081  tgcccctcca ccactgctgc cagcgaccac agtagcaggg ggaattttac ctccccagta  133140
133141  tatggagacc atatatgctc aggaagtgca tatatgctca cagatgagca aacctctcag  133200
133201  gcctgattga tgcaagcagt ccttagcatt cttctccatc ccagttttga tctgggaagg  133260
133261  tcaaagccac catttggccc cgccttcctt tactgcctag ccaaatgcac atcttgaatg  133320
133321  atgagcaaca tatgcacaca gcgtgtgggc caaggacgat tttggtccct ccaccagcag  133380
133381  aatgtaattc ctttccccaa atcacgccca tagctcacag ttttggccct ttcctgattg  133440
133441  ttttgttact aagcctttaa atagctcatc tgacttctcc tctgtcaatc atctattcag  133500
133501  gaggcttggt accaagtttt catagatcca tagtaagtaa atttgaatta aaaagcattt  133560
133561  atatgccaca cttttgccaa ggtagcaaca gtggatggaa atgaaataca catgcttctc  133620
133621  cacttacaat ggggttatgt cctgataaac ccattataag tcaaaagtgc acttaatacc  133680
133681  ttgataaacc catcataaag tcaaaaagtc ataaaatcgt aagtcaaacc attgttaagt  133740
133741  ctgggacctg tctgtaacca aaagacaggc agaaagtaga caaatttgct ctgtggatct  133800
133801  gaaccttgtg atccagctat gctggtgctc agcctttatt agccctggat ccatggaaga  133860
133861  aaccagagct cagcaaacag agacgccctt tgggttcctt ctttctcctt ccacccttcc  133920
133921  tcctcacctc cctccttcct ctttctccct ttctctctcc ctgtgtctat ctcttctctc  133980
133981  tcctttcctt tctctccttt tctcattgtc ttcctttctc tcccttctac ttttctctct  134040
134041  cccctccgct ttctctttct ctcttttctc tctctcttcc tttctctttc tctctcacca  134100
134101  tttctttcct tttctctctc attcttcttc tctcccttcc tttttccttt ctctttctct  134160
134161  cctagtctct ttctctcaac tcttctcttt ctctttcttt ttctctttct ctttttctct  134220
134221  ttctcccacc tctttccccc ttcatccctc ccttcttttc tttctcttta tttccttctt  134280
134281  taaggtactt tcacattcat gcattcctct ggggcactgg catccaactc cctgaagccc  134340
134341  agaaggtgag gggtttgggg agcagccctg caagtgtttc cttaggctcc cctcgcctcg  134400
134401  ctgaaggcag caaatgccct gtactctggg gaagcctcca ggaagccagc accctggccc  134460
134461  agggcagtcc cttctgcaca ccactagcct catttcctga gcacaagagg cctctgctgg  134520
134521  aagaagcaga actttgcaca atcatccaac agctggcttg cctattgcta ctcaatttta  134580
134581  ttttatttta ttttatttta ttttatttta ttttatttta ttttatttta ttgcttctgt  134640
134641  aaaattggaa aaaccttacc aaaaaaaagg aattagaaat ttcttcagct ttctgcctgg  134700
134701  atttttctcc ttcaactcag ttcatgaagc ctgttgatta ttttccctca gtacagaagg  134760
134761  cttaagttgc tctttccttt tagcaagcgg aatcaaagat tcttaggcct gaacacttca  134820
134821  gccaccacca gccttatcct ttgagggatg atattgataa accaacattt attgcattta  134880
134881  ctacatttat atctttattt tatttaatcc tcacaggaac actgtgagat agttattacc  134940
134941  attaatctca acttcaagat aaggaaactg aggcttagag gttaagtgat tggtccaagg  135000
135001  ccagtaccgg gaggttcagt atcagagcat gagcccatag cccttgcacc acatgcagtc  135060
135061  ttcacactta cacacgcacg tgcatgcaca cacaatttgg atctttgaca aggcaaaatt  135120
135121  tcattcatgt ttgtaagttg actagttaaa aatcttttca ttccaatacc aaaaatatgg  135180
135181  gtagggaagc atgccagtca cccactttgg cttgagagct cattgtaaaa gagcaggggc  135240
135241  ccttccttca cccactttgg caattttttt tttttttttg agatggagtc tcgctctgtc  135300
135301  gcccaggctg gagtgcagtg gcgccatctc ggctcattgc aagctccgcc tcccgggttc  135360
135361  acgccattct cctgcctcag cctcccgagt agctgggact acaggagccc gccaccacgc  135420
135421  acggctaatt ttttgtattt ttagtagaga cgaggtttca ccctgttagc caggatggtc  135480
135481  tcgatctcct gacctgatga tccacccgcc tcggcctccc aaagtgcagg gattacaggc  135540
135541  gtgagtcacc gctcccagcc cacttcagca aattatgtcc ccaacagcct tcctcactag  135600
135601  aggcaccact gccactgcag catcccagca caaggaagta ggtgacgcat ctcccaacag  135660
135661  gacacccagg tgcccacact gccctctcca aggcccagat atgtttgacc tcaaagaccc  135720
135721  atgtctttat ccacgaggat gcttttaatg ataaaatgag aatgcctgac tataagtggg  135780
135781  ctaaacaaat aagggcttta aaaaatacca ttacaagatc agcgatagat acatcgatat  135840
135841  tttacatgga atctttccct ttttaaatgt tagcatgtaa ttcaactttt taaaacacag  135900
135901  tctagaccat gacctgctgg tcaaatatga cctaaatctt caggatgaca aggcagggtg  135960
135961  cggggggatc caggtcctac ctgctcctct cccaggctca ctgctgcccc cgacacctcc  136020
136021  agctctcctg tctgatg                         136037