Imprinted Gene Databases

Sus scrofa: SGCE

Sarcoglycan, epsilon
Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Mus musculus Sgce e-SG  6 1.0 cM  Imprinted Paternal
Homo sapiens SGCE ESG, DYT11  7q21-q22  Imprinted Paternal
Sus scrofa SGCE   Imprinted Paternal

Options

  • Reverse Complement:
  • Margin:
  • Show CpG islands: *
    %GC:
    Obs/Exp:
    Length:
  • Show CpG sites:
  • Bisulfite treat:
    Replace C with hyphen:
    Potential primer sites:

Key

  • Non-coding: acgtacgt
  • Exon: AGCTACGT
  • Primer site: acgtacgt
  • CpG island: acgtacgt
  • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1       atgcttcaag aagcttgcct ctttcttctc tgtgcatggc agcaaaatgg agtctcagca      60
61      acctggcagg aaggatgaca caaatcctgc agcagggtta acggcagtag taaacagaaa     120
121     gagagaggtt agacaaacag ttcaaggtag tagcaaggga tcaggctaaa ggaagtcagg     180
181     cagtcccagg ttagctcaaa gtgtccagga gacaccggct ggtgtcacca agttgaagac     240
241     aactcttgtg ttgtctgttg ctttgagttg ctttccgagg cctttcattc attggcagct     300
301     tattattggc tccattccct agagggtgct aaagtcactt ccccttccta agcatcctag     360
361     tgctacagtt ttgtgagggg attgatgatg aaatgcccag atgtatatgg aggcagagac     420
421     atggatagat gctcccgaga cttcaggtaa tgctcttcca gccattaaca acgttcatga     480
481     aaatccattc tgaagttcca ggtcaagttg gtaacattaa cttggagtct cttttttaag     540
541     agttgggtac gggatttagg agtccttttg atattagccc tcacacttgg ttgagaggtg     600
601     atcacatttc acaaacatct aacatacctg gagtcaccaa tagtctctgg ttaccaggtt     660
661     taacattttg tggaagccac tgctggcatg atgatggtaa ggtgttgtga caaagtcaga     720
721     gttattgggt acctgcgatt tgcaccagca gagatccgga aggacatgac aagtatttac     780
781     atggcgctgt aagacggtgg tggcggcggc ggcggcggtg gcggcggcgg ctgcggcggc     840
841     ggatactggg gcaccggcgg ctggcggtac caatgcgggt tccaggtgat catcacaggg     900
901     acatagagcg atcgtccatg tccgtctcgc cccacggggt accaggcgaa tcctactggg     960
961     taggtcgggt acgtggcata cgcggggtag gttggatatc ctggtatttg aggtacgtat    1020
1021    tcggtgtatg tcgccaggtg agcttgatca tctaaatttg gaatggagag acgagggtac    1080
1081    tggttctgaa tggtgaaatt gttgggagct cggcagtcgt aagaaacttg cagtttccac    1140
1141    ccccttttca cctggagaac ttgggctcca ttgggtgcga tggttggagt aatcagccca    1200
1201    tctttcacat ttctggccac gaaatctcgc agagctgcca tttcaggttc tgacagtgag    1260
1261    tacacgtgtc cgctgggaat actgtgtgct ccagggatca tttctatgtt ggggtcaacc    1320
1321    agacggtggt ctgggtagac gttttcgtct actggagtgt acacattctg gacgtagtaa    1380
1381    tacctcactg gctggtaaac tctgtaccct tccaccgggt aatagaatga cggttgtgct    1440
1441    ggtggtggga gcggtggtgg tattggagaa tacatccggc agtggtatcg gcaatattca    1500
1501    gagtcgaaga cgatcgatcg ggtgctccac gtgatgttgg gatcgtgtgt gctcagccag    1560
1561    cgcaccccta ggacgatggg gaaaaatgga gactgagtca catcgaatga cagcacctca    1620
1621    cggtgatctc ccaagtcgac tatcaggtcg tgtgtttcgt ggacaacggg gcccgatgct    1680
1681    atgggacgtc catcaatcgc ttctacaagt attggccagt ccttgaccct cagaggaatg    1740
1741    ccattctgag cgacgtattc gtgatcaatg aagttgccgg aagcaccaga atcgatcatg    1800
1801    gctcggacga acagggtgtg tctgccagga agatgaatct ggagcatcac ttgcaagtgt    1860
1861    ggagatgaag cagcatcatc ttgtggggac cttattaatt ccggcccggt cgctgaaggt    1920
1921    ccctctacag cggggccggg gagtttcccg ccggcgaagc cttcgaggcc ttggcaggac    1980
1981    agttgtcggc gtagtgacct ccattcccac agtagaggca caggttcagc tttctgcgtc    2040
2041    tttctttttc ttcttgggtc aggcgcatgc gggcacctcc cacgggctcg gtgggatcca    2100
2101    cctggtggtg gttgctgaca tgaggcatca ccagcgcacg tggtggggag cgtggcttgc    2160
2161    gcgcggcggc agccctggcc agccgtctct cgatgtggat gcactggccg atcagggcgg    2220
2221    acagcgactt ggcgacttca aggcgggaca gctctgcctg aatgtggtca ctgaggccct    2280
2281    cgtggtactg atcaatcagt gcaggctcgt tccaatccag atcctgtgca atcatctgga    2340
2341    acgcgttgga atagtcgatg actgacccca tgccttggcg cagacgtctg attttgcgtt    2400
2401    tggcagcctc gcggcgctga gggtcttcaa agacgtgctt catttcggtc atgaaggctg    2460
2461    ggtagttgtg catcaggtag tgggatcgct ctagcttggc ggaggcccag cgggcagcac    2520
2521    ggccggtcat catgcttgtc acgaagcaga cgcggacgcg atcgacggag aaatctcggg    2580
2581    tgctcttttc catgaagagc tggcactggg ccatgaaagg aaccagcgcg tctgggttgc    2640
2641    cgtcaaattt ctcaggaagg tcttctgagc actcttcctc gatgggcgtg gctggggcag    2700
2701    cagcagctgc agcaccgcac agctcaatgt cgtcttcctc ttcctcaggg gcgggctcca    2760
2761    cttgctcacg gagggaggtg ttctcctctg tgagtttctg cacctggttc tgcaggttgt    2820
2821    tgttctcctc ggactgcttc atgaccttct ctctgaggtt gttgatctct tcggagagat    2880
2881    cgtcccgcct tcgctctgcc agattggggt tgtactggcc cctctggcct ccgcaagggg    2940
2941    aggaggagtt ggaggaggat gggtcgttgg ggggaggagg aggaggaggt ggtgggcagt    3000
3001    cgggccccag ggtgagagat ggggtgggag gagacctccc aggtgtagct tcactcctgt    3060
3061    ggggatggag gcctggctcc tggcctcctc ttccgccctt tcgccttttg gttttcagaa    3120
3121    gctttttgtt tctgtaaatg aggataaaag cataaattca acatacacat tcaaagcagc    3180
3181    acaaaattta gcattttagc atttaaagta tttactaaag aactttaaat acatgagtat    3240
3241    ttaaagtaac atctttcctc tacttgctta caccaataat caataaacag acaaaaaccc    3300
3301    tgcaaaaaaa aaaaaaaaag ataatcaatt aggacagtag gtaataaaaa gcaccctact    3360
3361    ttttgatgtc catatgacct ttccccctca agaatcacca gttcattatg attcaagaat    3420
3421    acaccactat atcaatacca ccataccttt actgactaac gaagaacaca gatactccaa    3480
3481    acaatgtttt ataatgacag cagggcaaga cactttcaag gcaaagatta aaccagaaaa    3540
3541    gttacacaaa ataaagccaa aattataact gttattacag aagttatctg aaaaataact    3600
3601    actattccag ccagaagaga accaagaaaa agaaggggga aattaaaatc acaatgtcgg    3660
3661    tattcatcaa cctgagggga gggggcactc tgaccaactg tcataaccct ttgccacctc    3720
3721    tacagagaag gtaattggtt atcaaaacaa acaacaactg ccacaaaccc accagattgt    3780
3781    ctaaattact tttctgacca taattgattt accaaagaga attccctttg ggacagaaat    3840
3841    ggcactgagt agcaacatgt gtatattagt ttccctcctt attattcagt caatcaacaa    3900
3901    atattaattg atgcttccta ggagtagctg gactataaaa tgggacatcc aaagaggccc    3960
3961    aatactagca cacctcaaac ttataataag gatataatta agtaatgcag gcaaagcaca    4020
4021    cagtcagtat tcaataactg ttagctgata ttaaggctat taatagaaaa caaactttaa    4080
4081    ctttgtgtgt aaagaggctg agattgaatt agggaggggc tgcaactatg gtaactatgg    4140
4141    tagtatgtat gttccactaa agatattaat taaaaaaaat acttccgtca aataaatcca    4200
4201    gtgactcatt agatttgcag gtcacaagtc tgtaatcgct ggtttctaaa caagacttgt    4260
4261    tagcacagcc ctacctgaaa gtgtgtaatt tagggtggga tagggctgca cttccacggg    4320
4321    gtgagtggct gtgtatgcat tggagggggc aggagggatt aaatgtccta attatggata    4380
4381    tgataataaa tcagtccata gtgcctgtgt acttcctgga aacagttaaa tgcatttaga    4440
4441    gtaattattt taacacttca atgatttttt taaataggca tcaaattctc atatttggaa    4500
4501    aactctagga aagttctcaa aagtttaaaa acataatatg taaagcaggc agaccaccta    4560
4561    ttcactacat tttaacttgg cagtcttggc cacctgttcc tctttgacgt atcaaggcaa    4620
4621    aatggatacc aacttaatta tgtaaaataa agccacaaag ataaacatgt gtttttcagg    4680
4681    gaaggtaggt gaaaaatagc taatatttta caaggggtgt aagggaaaaa agaggtgatc    4740
4741    ataatcaaac ctgaggcctg gcttcatatc ccttcctcct ttcctaagac acctcctaat    4800
4801    tctttgtctt tttttttttt ttttgccttt tctagggcca cccccatggc acatggaggt    4860
4861    tccccctcct aattctttag gcccctccct tgccccaaac cctccaccca tagccatttt    4920
4921    cccttatgcc ctgtgctttt ggtacggcct cttcaaagag tggctgtata gcaagcagag    4980
4981    tccttaaggt acagaattac tgtgccattt aatagtttta aactattgct tagttaggct    5040
5041    acaaaaacaa ttaatagttg aaattcaaga taaaatattc aagtttagaa aaaattagaa    5100
5101    catgtaatta acacatcata gcctgtgaca ttgtttcact tccaaatgct ttcagattcc    5160
5161    agataactgt acatgtgaca ctcagaatat gaggtcacaa aacaatgcaa tctttatttt    5220
5221    ttaaattaag agtttcaatg tcccattaaa aagcaactaa taagcacaag tcaggtgact    5280
5281    caggtgccac ttctgtcatc aaggcattaa tactttcaaa tcttagagaa aacttctgaa    5340
5341    aaagcattca cagcatggcc tggaacagcc tgacccaggt caggaaggtg aacaacctac    5400
5401    atgtcaatca cagtcactgg ggtgggcttt actgaggccc aggtctgacg gttgtaatat    5460
5461    ctgcaaaaca caatgatagg acagaaataa caatacatta ggaaatcagc aaataatcac    5520
5521    agtattgttt atggaaacag aagatcagta agaggttaaa attcaaattc ttttagtgat    5580
5581    gggaaggtaa tgtaaaggtg agaggagact gacatggggc aacagggagg gactgcaact    5640
5641    aattaacttg ggggtgcata tgcccctcct ctcactttca attcttatgg aatttttaaa    5700
5701    tccagtgaag agcaaataaa ttcagggtct tatctggtct gcaaggtcac cagtttgagg    5760
5761    cccctaactt ttaccaatat caggcctcac gccgctaccc cccagggttt gtaattttga    5820
5821    ggtgggactc tctgccccaa agagagtaag tttaaccatt aaaagtgata ggatagtggg    5880
5881    caggcaagtt aacagtaaag tttacacatg tttaaacagc aactagagca ctagttaaca    5940
5941    tgggaatagg agctttgtga cttcatttga attataagac tgtggctcct taaacgaccc    6000
6001    ctaggtaggg gctggattgg ggaggcaggg tcaagaggcc ccattcctga aacctgcaag    6060
6061    gacacagcat aaagctaagc cacctggaac aattgtcatc gctacacatg aaaaagagtt    6120
6121    catatttatt taagaattaa atacatttga ttaatctttg acttcacaat gacttctgaa    6180
6181    aatttctatt tcccccctcc caaacacacc atagagaaaa atagcccaaa cccaccacac    6240
6241    agtaaacatc ccactaggaa ataacatcgc attaaacaat gcttaattgt tttacatttg    6300
6301    taaatgtcca cctttctttt tgagaactat gagtactatt tatgaaatgc aaattctctt    6360
6361    aatatgtaca tttccaatac attttgtttt gaacttcttt aaaattcaga cacagaattt    6420
6421    ccaaagagaa gaggggtcag agtggcaagg tgtgtaaaag gggcttgggg acttattgaa    6480
6481    agctgtaatt atgataaata agaacatgtt atctgtagat tgtatacttg ttgaggactg    6540
6541    aggtcaaagg tggttagtgg cgtgtgatag atttttagca gccaaggctt tcaaatcccg    6600
6601    ccccaccccc cgtaacaaaa tcctggctca tggtttttaa tatacagacc caggttttaa    6660
6661    agtttcttca tttaattaga aacataaata tctaactagc agtaagttat aaatttgttt    6720
6721    tatatagata ttttaaaatg ccagctaaaa actgtcaatc tatattttta taatgtaacc    6780
6781    agtttgttac attacaaatt ttaaatgtga cacttatata ccattaaata atccacttgc    6840
6841    cccaaattga aataattagc ttttgctttt ttagtttata aaaaagctaa ttattttgaa    6900
6901    tgttttgaat taatttggtt gttttgaatt acaattacag cttacattag tggagtttaa    6960
6961    aaatgcacat ttttttttta agatcctgtt aaatgtaaat gagtaaagta agcagtgtct    7020
7021    tggacaatcc aggacagcaa agcaccatag gaaagagcca ggagcaaaac tagaaaacac    7080
7081    ctagagacag caaagaagac accaaataaa ccaatctact ctggtcattt aacacatatt    7140
7141    taatgaatgc ctaccatgtg ccaggcacaa ttaataaata tgcaggcaaa ttagccagag    7200
7201    ctaatcccct agagttccaa gaaaaaaatc caaataaaca cctcattctc actcagaggc    7260
7261    taagccagca gcaccaataa agccacttaa aactcctgtg aaacaaaatt caagttcttt    7320
7321    attttgcatc caccaaaaca tctaattcca gtaggtccca ccacaaaggt cactagtgtg    7380
7381    tcaaaaaact tatagatttt aatcttaaaa aactaaaatt taagactaaa aaaaattaaa    7440
7441    atttaagaac gctaatttaa gatatttaag attttaaata tcttttgttt ataataaaaa    7500
7501    tatttagcta gattgctttt ggaggcacca gccatgtcaa tttagaggca tctttcataa    7560
7561    cccactatga tgagttttag gttgtgggat tatgttattt cacatatgaa aactgattat    7620
7621    acaatgccat gtattgctat tgctgtcaat tattcttatt tgttattctt atttttgtta    7680
7681    gacactaacg gatagaaatc aaatccagcg cagggagaaa cgcagggaga acccgcaggt    7740
7741    gggtggggct gtgcagccag gctaggcagt aaaggcgcat aggcgcaaag gaaggggacc    7800
7801    tgattggttg gtggtgcggg gggcgggcgg ctcacactgc gcaggcgcag gcaggctctg    7860
7861    gagaggtggg gccctaggcc agttctgaag aggctggctc agggaggggc caagctttaa    7920
7921    gaggcggggc ctgggtaagc caccgcaaag agggcaggct cagagagagg tggggtttgg    7980
7981    gggagccacc caagaagggg gggcatgtgg gaggcagggt ctacgggaac tacctcagag    8040
8041    gaggcaggct tagggggagg cggggcctgg ggaggcaggg tctagaaggc gcgctctggg    8100
8101    aaggcgcgct ctgggaaggc gcgctctggg aaggcgcgct ctgggaaggc gcgctgcaaa    8160
8161    ggaggcgcac tctaagtagg cgctgggagg cgctaaacct gctcagagca gatactgcag    8220
8221    agaaggctcg ctagaatggg cggggcatgt ctgagactgg ctgcacgcct ctcccaggat    8280
8281    cccccctccc agaacccctc ccaccagcct ccaacagcca gattcatttc atgcaacaag    8340
8341    agcaatcacc cgcagatcca acctcctccc cttccaagac taagcaaacc aacagccaca    8400
8401    aactgttgct ggacgccagt tcgggccacc actacaacta cactgccact tcaatcaagc    8460
8461    gctactaggc aaggcagcct gctctgccac caccaaaaga ttcccttttg cgctcaagtc    8520
8521    agcgtccctc cacttcacta ccatagcagg agtggtgtgg gcagaatgtt aaacactaat    8580
8581    ttttgcccag ggctccattt tgtctaacag caccatcacg cagagaacca tcctgtagaa    8640
8641    aaacatagtg ggagccattc caaaaggtgt gttagagaca aagggtgggg ttcctctaag    8700
8701    aagagtaatc ttactcttca gctcatgttc gcttcagctg gtttctttgt agcgcaaaac    8760
8761    agcgcagctc gcgtacctct gcagctgtta ctattttgta gcgcatttta ggtgtaaatc    8820
8821    gttccgtagc tcatgtacct ctgtggttcc tgtgtcctac agcgcaatga agcgctgttg    8880
8881    tagtggtaat atcatatttg tagtgctaat cttctgcagc tcagatattg tagcgcattt    8940
8941    aaagcgcaaa tcattcatta gtctgcagtt catatatcac cgcagttgat actggttttc    9000
9001    acgcaatgaa gtgcccatca gttggcagca cattgaagcg cccatcagct tgtagctcat    9060
9061    ttgaagcgcc tatcagtctg tagcgcatct gcagcgctca tcagtctgca gcgcatttga    9120
9121    agcgcttatc agtttgtagc gaattgaagc gccaattagt ttgtagcgca taccactttg    9180
9181    cggcacgttt gcaaaagggt ctgtagctca tgtccgtctg cagctcatgt ttgtccgcag    9240
9241    ctcatatctg tctacagccc gcatctggac ttgggttctg ggaatcaaag ccctgaaggc    9300
9301    ttggtttctc caagcagttt tggggcacag ccagtgaagg cgtgacaagg tgtgcgtgga    9360
9361    gactttcggg cgctacttta tctcccgcag ctcctgataa taacagggaa tgaatgtgat    9420
9421    cttaaaaaaa aagaaacatc ctcaccgcat actcaccacg cgaggactcc tctgcgaaga    9480
9481    caggaaggac ggggtcccac acctgcgcca ggcgtgggct ccgctgggtg ctcagcagcc    9540
9541    cggagtggct ccggacgcga gcccgctcag cggacctttc gcgaggctcg gtggtccctc    9600
9601    ttcgctggtc tcctcaggtc gtagtcaggt ttcttcgaca cacaccaacc gaagttgaag    9660
9661    cgcgtgtacc gggagtgccg actgtgagcc ttatataggc agaaccgagg aggggggcgc    9720
9721    caaatcccag cgtgctccgc gggttagggg ggcggagagg ggggagcggg ggcggagggg    9780
9781    atagggggat ggggaaaagc gaccactggc accttcttgc tgacaggtta gtggtgtgcg    9840
9841    cgcgatggga ggtcctgggg ccaacaggcc ttcgcctccc catccccctc ccgggttttg    9900
9901    ggtacccagg tgccttttct gggcaccagc cccccttctg tggagtcccc aaggtacccc    9960
9961    tccatcagga ctccccatac cccacttcct gggccctttg CGGCCCTTAC CAGGCTTGAC   10020
10021   CCCTGgcctt ttttctccgc gcccccgcgg gcccctccct gcccagaggc gctggaattc   10080
10081   cgtctccaat ttccattccc actcgccccc tccgctctcc agcagccctg ctggtggacc   10140
10141   tctcctgatc tcttcctcaa agagcagggg gtcgttgccc atttgggggg ggggcgttac   10200
10201   cccaataatg gggttctgcg gccggtagac gagccataga aaatgggtgt caagctgcgc   10260
10261   ccccttctac agagacacat ctttttttcc ccttttcttg aatgtgatct ggagagaaca   10320
10321   caaaaaatgt gcattttgaa acgcctaatt ttcccctttt cctaagcgaa tttttcggcg   10380
10381   atggaaatct cgttttcctt aggttttacg gagtggggaa acggaatcat gataaattag   10440
10441   gagctaaata gggctttcag gttagggtta accccggttg ggggccaggg accctaccaa   10500
10501   gtgcactatt tgaagaaagc aaaaacaatt aaaaacagct gtggatgcct ccaatgtatt   10560
10561   tggcgggctt cggagcctcc cggctacggc ctcttggtga ttacgaggtt tacgcagaga   10620
10621   cctagatctc tctgcaatgt tatatttttc tgaatcctgt agggtgaatg aatacattta   10680
10681   gtcacggtcc tcacgtttaa tcctttaaag tgtgttgccg gccacaaata tttgtgtata   10740
10741   tttatacata taaacatata ttttacgtta gagaaaatga gaaaattgca gtgggttacc   10800
10801   actctcaaat acagatgagg aaggatgctt taaacaaaca aacaaacaaa cgcttaacgt   10860
10861   ggacttccta atcgcctcaa agtgttaggc actgagaaaa gggacaatct gctatttatc   10920
10921   ttagtaaaag aagttttaag tgaaaaacca attgtctaca actgagtgag gtttctgata   10980
10981   agaacacaga tgagacacat ttgtatttga aggctaaatt tgagcatatt tcaataacac   11040
11041   tagctgcaga ttattttata cgtagaggat aaaagagaat ttgacccatt gtggataata   11100
11101   ggatggcagg catctcacct taagtgagcc tttctggcct aaataaactg gagcacattt   11160
11161   actgagattc tgttttttat cagaaataga tgttgaccat aaaatatatg aataagtgaa   11220
11221   gtgcagattt ccaacactga agtataattt ttctaggaag ttgggtgatc ataattatat   11280
11281   tgtttagaag tgcctagtgc cttttaatgt ttaggatgtt tactcttttc tgcaatatag   11340
11341   aataatttca gaaattcctg tctttgccag agcactgtct ggtgaccgcc ggactgtcaa   11400
11401   attcttagca ttttttttaa tccaaggacg ttacttcatc tagttgtttg ttaactgata   11460
11461   gacattcttt tttcaaaaaa atgagattaa aaacagtaca gatgatagag aaaacttagg   11520
11521   tttaaaaatc tatcctaaga cttttaaagt ttgaataagt ttgaacctag ttgaattttc   11580
11581   tatcaaattg ttagccagga tttttgaggt gggaaggtac acagaaagaa caaaaacaga   11640
11641   tttagtatta ttactcttat cagaataaaa gtaattcctt ttcattgtac aaaattcagg   11700
11701   ggaaaaaact ccagaaaact ggggaaaaaa taaagaaaat caagatcacg tgtagcgtct   11760
11761   tcagcctgcc atgaccccag taaacattac ggactgtact ttctctatgc ttgtatatgt   11820
11821   gcctaagtga taggtatttt tcatagagtt acacatggta atttctaaaa aattaaaaat   11880
11881   agtatcaaat taatttcctc cattattttt tatccaagga gtcttaacta tcaaaatgac   11940
11941   atatatgtct gcagatatat ataatgcaaa tgtatatata tatatgcata tatatataat   12000
12001   tctttttaaa aaagaaataa tattactttt tctaatcaaa atgttaggtg aacaacatta   12060
12061   gtgcataaat atttaaaacc aaagaattga gagttttctc ttatctcact atcctaaaat   12120
12121   tcacgtagta aacatttggt acatttcttt gtgttattct acataagaag taatttttac   12180
12181   tttgcttaga aatagatttt tctaagaaaa aacaatgtca gttgataggt agttttgata   12240
12241   aaactttaaa atctgaaaca acaaaataaa ataaaaacaa aaatacaatg tcaacagatt   12300
12301   aaatacttga gataacattt ttgtattacc taaaacatta aaaccacccc ccccaaatta   12360
12361   atagatgaga attttaaata cttttttgac atttgatatc ataagtgaat cttgaatttt   12420
12421   cttggatatt tggtcccgga gttgaccgtt tcttatttgt tttgcacaag gttacacaca   12480
12481   aagcaaaaag aggtgctaat gtacattatt tagcttatca aataataact gggcattgta   12540
12541   tttgaacatt ttaatccatt attatgagaa tttgctgtgg atctataaag ctgctgattt   12600
12601   accacctgta tttaacttct agtgtggtgg gaaaattgta tttcaaaata aaatgggatt   12660
12661   ttcacttgtc aaataatagc tagagtttct aactggacat tttacttatt taagacaatt   12720
12721   taccatggta tctgtgaagc tgttgactta ccttatacat ttcacttaat ttctagggtg   12780
12781   gtgggaaaat tatagctcaa aaaagtggca ttttcacttg tcagataata actggacttt   12840
12841   ctggttgaac attttatcta ttttaaatga caatttgcta tggatctatg aatctgctga   12900
12901   tttaccacat gtatttcttt taaattttag tatagtagga aaaatttatt tttaagaaaa   12960
12961   taaagttttc agttgtcaga tattaactgg acttagtact tgatcatttt agccacttaa   13020
13021   gagtttgcca taaatctaaa aacttgatta tgtgatatat ttagtttaga ttctagtatg   13080
13081   gtgaacaaat tgtatttcca agcaaaatga aattttcact tgtctttcag acattgaaaa   13140
13141   ttagtgaggg acagcaccag aaaagactga tgagagagaa agataacaca tatcctgttt   13200
13201   ctggcattga tttttactga taaaaaccgg gctccaaaca aaatgtttaa gcagtgaaga   13260
13261   aaccctgaca tgttaaaaaa ttctcaacca aatattcaga ttgtttagga ttgtaataag   13320
13321   tacaatattt atggaacaca ttttctccaa aatcaccagc ttctttgttt atttttcttt   13380
13381   tttattgtcc ccacttactc catctgaccc cttttcttaa aacttacctt tatctccatt   13440
13441   ctaaacaccc aagtgtaaat tctgctgttg atcttatttc ctactttaag tttaaaagag   13500
13501   gactctaggt ggccagatga catgggctta tgtgtccgtt agagattctt gggctggagc   13560
13561   tctgtttcag tccaaagctt cagagaaata ttaacatgat tttttttttc cttctatcct   13620
13621   ttccaacctc tcttgcagag atagagccag acatgacaaa aagacagaca cacatggaca   13680
13681   ggcagaaaga caaacatgga cagatagacg cataggcgtg cacacacaca cagacgcaca   13740
13741   cacacagaca cacacacaca cacacacaca cacgacatcc aggctttttc taaacttcca   13800
13801   gatccagttc tccagttagc tgtctccctg atttctagta atattaagcc aaagcagcca   13860
13861   tgcaaaattc aaaacaagaa actggtgttt ttaaagatca acaagtcttt tcaagtgact   13920
13921   atttttccga ttggggtttt caggttggta ggatcagagt ctcaatgctc ttaaagttgt   13980
13981   ttcacatgaa ctgcttctga actgcttcca gtgaaaattc tctcaaagtg aaattctggt   14040
14041   catcttgtat tttttaagca atgtgactat actaaagaca gtattgaatg aaaaacactc   14100
14101   cacagtctga cgctggaaca gacatttcca ttgatgtccc ttctcttctc gtctttgttc   14160
14161   cacgtgcata tatattttta catgactgtt attttaatgt gtagattttt tatactttgc   14220
14221   tttgaaagat aagtgaatct tgctttcagc taagtatttg tcaaggcttt aggatgctct   14280
14281   ggtgtgtgag atgctgtgct ttgtagacta gcggaattgc tttgagagtg tgaggcgggc   14340
14341   tgaaccagca cccgccaggt gtgtgagtta ctgggtttgg gtttgggttt gggagcagag   14400
14401   tccctggtaa aggatcacaa gcctttgccc tgggtcttct cttcatcaat atttttgtga   14460
14461   ataactttgg tgaagatcta agatgcttgc tttacaaatc cgtgggttac ttgaaaaaag   14520
14521   gataactgtt acaaataaat aacagaattt agagttaacc tgttttaagt aggctacagt   14580
14581   gctgtccaaa aagatatttt ctaggagtaa atgcatcata attcatgatt ctaaggaaag   14640
14641   aggtgacttt atacggtggc aatttttgag agaaaaaaca gttgatatga accagcagca   14700
14701   tgatatggct gcagtaaaat aaaaaattaa aaaagaaaaa aggaaagaaa aaaatcaaat   14760
14761   ttagattccg gtaagagtat agtgtccata tgtcacaaaa attaatagta ccctgctcta   14820
14821   attaaccaca tctgtagtat tgtgtccatt tctggctgtc acatttaaag agagacgttg   14880
14881   acaaattaga taacttccag aacggtccgc agggatggtg aggggtctgg caatcctgtc   14940
14941   ataggaggta tcctcaaagg gtctggaaat gtttagcttg aagacataaa ctctcttctg   15000
15001   tttgcttcgg gaagcaaaac tagcttcagt gggtgaaagg cagcaatgga tttcaacttg   15060
15061   agacctaatg gtgcaattca gaaagagcat aaacttaaca cctttacttg gtctattctt   15120
15121   ttaaagtatc agaaatattc acctttcttg caatgagtat ttaatttcaa ggccgtgata   15180
15181   acattttagt ggaagacagc aaaaatatta gtgttagaaa cattttattt tttccaataa   15240
15241   actgtctgaa aagaatagtc ctgtgtgtgg caggttgatt tcttacaact tgaaaatagc   15300
15301   tgcaacagga caattgaaca cattccttcc cctctcattc caattcaaac ataaaaatct   15360
15361   gagaagtaaa gattttttgc caccttgcaa agtatccagg ctttaacttg cttcctagag   15420
15421   ttggtccttg cctggtgttt cttgcttgct gagaacaggc ttctcaggca gagtggctgc   15480
15481   agatgctgga ggcgctctga gttaatgggg gagcagactg ctgctggcca ctggtccagg   15540
15541   agagctcagc ctttggctgc tggagcctct taccggggaa aaatgtgggc cattctccct   15600
15601   tctgcagtcc cccttatatg tccttgcaat acagttacaa tttttagctt ttcaatagaa   15660
15661   aagaaaaccc ttcaatcaaa agtagctgct gaccctgtgc tcttttaact tctcttcaag   15720
15721   ttagcctggt ttctcccttc ctcaggggca tgatcttagc ggctcaaaca tggcttgggg   15780
15781   cagatttttc tttcttctct gtctgcctat tgtttatttt gattaccatc tctactttga   15840
15841   aaatgtgatt ttttcaaaat tagtttgtgg agtatgcaca cagtacccta cttctaaaag   15900
15901   gtgatataat gcatcgaact cctcagaaac tatgttttca ctcctgagcc ttgaaaacta   15960
15961   aggggactct gatgagaaaa gtgaagaaag cagagaacat tcttcagtca tctttataac   16020
16021   caacttcttc ctgcttcttt tactcctgcc tcttctctcc acacccagaa ctttctcctc   16080
16081   cctcaaattg ttagctcaga aatatggtca ctccatccct gactgtgtga agtgtatttt   16140
16141   gaatgctgta caagtttctc ctcttcttat tttctctgtc ttttataaaa gtgtcatgta   16200
16201   cttttgtggg attgtaataa tgtaccgggc aagttgtgat ggctgggttc ccagttgttg   16260
16261   aagatgccac aggcgttcct gagctgagct catatttcca agagagaaat gctcaaatat   16320
16321   tgtcaacgct cactcacctg atctgcaggc ggctacttgc aattccttga atgcagtact   16380
16381   cgctcctgct cctgggtttg gaaagtaaat aatccccagt gtttaaattt taaactttaa   16440
16441   ggaggtattt taggaataaa tagcctcgaa gcatgagttg ctggcatgtt tattaatgtt   16500
16501   acagtcttgc aaaaatcaac atgttagtaa aagctgaagt gctgttttct ttctgggtga   16560
16561   ctttggtaaa attttaattt ttttatcttc atctaaggat ttctaggcca tatttatgca   16620
16621   gtaggagttt aaatgtgttt tatcgcttaa atgcacccat ctttatcatg tcttcttttc   16680
16681   tacttaattg ccttggacga atcagatttt tagaatagct cttcggcatt ctgtaccacg   16740
16741   ggaatcgcca gggcatctgt tgtgacatgg aaggcagact ttttcttttc tgacaaatga   16800
16801   agcccttcat ttcaaaaatg tttaggagtt aggcagcccc aatgtaagtt ctttcccttt   16860
16861   ctctagcttt tcactcattc atctggtcac cactttgatt attatggaga tttggggttc   16920
16921   actatgaatt tgaaaggaga gatcacagtt aattttccta tagcagttga agtgaagtat   16980
16981   tttagttcct gatttcttca gcaatagaca tagaaggaaa gttgatcttt taccttggaa   17040
17041   tgcagaagaa aaaaaattag cccctaggtt tttcattttt tttttttttt cttagcaaat   17100
17101   tggtgtttct cggtgtgcgg taaaataaca ttggcttttc tctcctctga aatagttaat   17160
17161   caatgtagca ctcttaacat ctttcagttt ctatagttag agagttgatg ctaatcaaag   17220
17221   accagtattg cagaagtgga aacagaacag gttgctacat gcgcttatca aaattggaaa   17280
17281   tgtatgcgat ttttttaatc tagtcatttt acttctagga gttcaccttc taaatatcct   17340
17341   cttttaagtg atgaaaaata aaattataag gatgtttatt gtaatgccga cagtaataat   17400
17401   gaaaaactag gaaaaaataa tgggcatctt actaatagtt cttttattca tctttttttt   17460
17461   cgatattgac tggttttgag acccattacg ctaatggggt tgacaaagat taatcaatta   17520
17521   atcacacata taaatgtgcc cttagaacta tgataagtgc tacaaacaca actagaatat   17580
17581   ctaagcagag gatctggcca gagtcggggc aggtgtgggg gagtagggaa gtaggtactc   17640
17641   agatctgaag aatgagtaaa atgttagtga ggtgaagaga aaaggtatac tggaggtcaa   17700
17701   aggaagaaat ctgtagaagc cctggggcaa actgccctgg caaatagaag atgctggaaa   17760
17761   aagtccagtg gggttggagt ccagagaaaa ggggaagctc cttatgaaag gaagctagat   17820
17821   atgaaagggg gtcagggagc aaattttgca ggatccgtta gactactttt tttaaagagt   17880
17881   gtaatcttca tcctaaaacc tgcaggaagt cgttggaggg gtttaagctg gacttgatca   17940
17941   gatttgcatt tcaaaaagag cactttggct gctttgtgat gaagggattg aaggggtcag   18000
18001   aacagattgc cgcagtagtt ggaaggagac tttagtaacc cagagtagag atgatgaact   18060
18061   ccggggctag ggtggtgctg ggcagatgaa aatgggaggg atattttgag ggcgcaaaca   18120
18121   gcagtaggac tggatcatgg attgaatttc gggtgggggg agagtggcag aagatgtcaa   18180
18181   agatgatttc tagttttctg tcatattctt aagcgtggtg ataccattct ccggatgaag   18240
18241   aatgccagag aggaccagac ttgaaaggaa aggtcaggag tcctaatttg gacaggctga   18300
18301   ggttaaggtg acgataaata aattatgatt gagcacacag cataaagctg tgcagtctta   18360
18361   aaatgtgatt tcatgtaaat gtgttcaatg tatatgctta gggggaaaat gtaatcatat   18420
18421   tctgtaaaga acagcacggc gtgtgcatgt ttctatgtgg atgtatacaa acatatgttt   18480
18481   gcatatgcag agaatgtgga aagatgcaaa gattataaag agccaatacc cgcggcagtg   18540
18541   gcattggaag aatgacaata aataatctga gaggaaactt ttccatttta taccctcctg   18600
18601   gttatactat ttgaatgtat tacagtgtgg cttctataat aaagaaaaat agtgacagtt   18660
18661   gcaagtaaat gcctgttact ctattattat tatattttta atttcaaaca gttttccctt   18720
18721   ctgttttact tccctaaccc agtagctctt acggcttttg ccttttagtc ctttcccatt   18780
18781   agattgcaca atcaggatag attttacagt ccatgtagta ttttgtgttc taccttttac   18840
18841   tgattttatt aatttcaaaa cagtctaaca ttttgtagat gaggacatta gtttgtgatg   18900
18901   gtgcataaat tacatagccc attttttaag ggtctcactg gtgctcctta tttatctagt   18960
18961   gtttctgaga tggaacacag taccgtttcc gggcagtgaa aacctagtat gtgcctttgt   19020
19021   caggctattt gagcaaagaa gtaaaactac aaagagaact ggataaccct cccttttcta   19080
19081   tgaactagtc tatcatacca acatctcttt tactgaacac ttaatttttc ctccaatttg   19140
19141   atgtgtaatg caaagttgat gctggtgccc atgcagtttt tgcattttgt gcattcttag   19200
19201   tgcatcgcta tgtgttaagc actttcccaa gggtttaaag tgtactatct catttaatat   19260
19261   tcacaatgtc tttatgaact ggacagtgtt ctctccctac cagatggaga aactgaggta   19320
19321   gagagaaatg gaataacttc ccaagtggac aaacactggg attttgaacc caggcactct   19380
19381   gtctccagag actctgagtt aaaagactac ctttatccgt tccaattttt atttcactct   19440
19441   aatgtctaaa atcttaccga gcttgtgctg aaattataaa attccaataa ctttatatta   19500
19501   aataattacc tatgttttgc cctgccaggc tcttctctct taaagtttag aggcttctta   19560
19561   ttctggcatt cttggtttag agccttgctg ttacacactt ctcttaggaa tatcttttcc   19620
19621   tgacagtcct cttcagtaaa gctatttttt tctccgtagg ttgtaactaa acttttggct   19680
19681   ttcctctttt aatgaatcgt ttgtttgtgc atgtgtacat aacacatagg attaatttcc   19740
19741   gtggccattg cctcattgcc agctatttct aatccaacgg tcaggggaaa cttacttttt   19800
19801   tctaaaagga aaaataagtt gaaaaggacc gactagtgac aataataatg tcatctcaaa   19860
19861   ttacacaaaa aacatgtagc ttacaaattg ctttcccatt tatccatttg ggtgtagtat   19920
19921   taatacatag atgacagacc ctctgcagtc agccaagaaa tgggttcaaa attcaactct   19980
19981   accacatact aaacatgacc taggataagt tacaaaattt ccttagactt cttatcctca   20040
20041   tagtaaaatg gaactaataa tacctgtttc acatagttga tgatgtaagg attagaatag   20100
20101   ttatatataa aacctttatg atagtacttt gcatttagca ctcaaaacgt ggtagctaat   20160
20161   gataatgtca actaatgttt tttagagaca gaaatatcct atacaagatt tcagtatagg   20220
20221   agacaattta aacagtatga aggatagttg caaaaaaaaa aaaaaaggga agagaacatg   20280
20281   tagcgggcaa ggaagcacca tgatgacaga gaatgatgaa cgaagggaag agatgtaggg   20340
20341   acatgagctg tctatcccat ttatgaaaac aaagtgtccc ttttgagtga gatagggaaa   20400
20401   gagacagatc aaacagtgga cagagaagat ttgacagttc ggttctaagg tgagtgtgtt   20460
20461   aatcagatta catttcattt gacatatcct gctgtttact tggacagtga tgtcggacta   20520
20521   agttattact tatttctatc ccttgatatt ctgattagct catcagcaat cagtcactat   20580
20581   tcacagctct tcaattgctt ttattaaaga gcaaacccca cttctcccag tcagcaaatt   20640
20641   attcaggttt aggaaagagt aatgtctttt cagagagtgt ttgccccagg ccagataaga   20700
20701   tgtagtcatg ctgctacaag attctggatg aatcatggga ccttaagaca aactttaagt   20760
20761   atcaaatggt ttctagggaa tttaagggca tgccagacat cattggatta actcaggatt   20820
20821   ggatgatttt tgagagggag cattgaggaa ttggttaaat tgtattatac cttgatatgc   20880
20881   tggctaattt tgtgaatgtc ttcttagttt gggctctgtg aacacaagat gcatgttatt   20940
20941   cttacatgtg tgcttttgtg tttatgaatt agagtgaaac tcccatccag gtactactgt   21000
21001   agcctagatt atcatgatcc tttcaagatt cctgagaatc gtctgttctc tttggaagag   21060
21061   gtccaagagc cagtctctac aggttggctt ttttttccac actagattta accttgaaaa   21120
21121   gttatgtacg gaatgaatat tttataaatt gagtcatatt ttcccatcct aaggaaatct   21180
21181   gttcttacag aaaaaaatgg tattgtcctt ttctaatgaa aataaaacat ttatatacta   21240
21241   gctttttttc agtgagtatt ctgcatttgt catcatatag attacaataa ttttcttctt   21300
21301   tttttctttt caccgctgca cctgtgacat atggaagttc ccaggctagg ggttgaattg   21360
21361   gacctgcagc ttccagtcta caccatagcc acagaaatgc aggacccaag ccactcctga   21420
21421   gacctatact accgctcaca gaaatgccgg agccttaacc cactgagtga gaccagggat   21480
21481   cgaactggtg tcctcatgga cactctctgg ttcttaacct gctgagccac aatgggaact   21540
21541   ccaaattaca gttatttcta ttcaagaagt tagctgagtg gatccatgat cttggacata   21600
21601   caattatata tggatatttc aatgttacaa gatttctccc tgaaggtgtg ggacttgaat   21660
21661   gtttaagtag acgcattatc catggtgttg tgtcttgcct ttattgacat tgcctgatga   21720
21721   gtaaggccat aaaaagttgt cttttttata aatctaaata aaaaatcttc tctcatcaaa   21780
21781   gcaggacttt agatggatca gtgtgaactt taaaaaagtg agtatgcgca aagcaacgcc   21840
21841   agcattaaaa tagagctgta tctgtgttat gtgtttaaac tattttaccc tgcctgtgtt   21900
21901   ttttaacagt tgaggcatca gtgagatttg tcttttgaat gttgaaattt gtaaaagcaa   21960
21961   actagaccac ccttatcaag gacctagaaa gtatgagctg tgatatgttg attcacctgg   22020
22021   taaggatgtg cagtggcttt aaattttatg ctgatttagt gaggttctaa aagccaaagt   22080
22081   gaaagacaaa aaattccata gacaagttat gctagtaaat cctttaaatc acccataaag   22140
22141   tataatatgt gtggttttgt gtatacaact cagagcaata attcttttgc acaacctggt   22200
22201   ctgagaacca tggggctaga ctaaaggaag gaacaaaagg tgtgcagcct ggacgctgag   22260
22261   accattactt ctttatggta actcctcaat catggcaaag tgaagagttc caaagaatgc   22320
22321   atgcttacct gtgggattta ctccattctg ctgtaggttc aagcctttct acagacatgt   22380
22381   taatagattt gctctttttt gttgttgttg ttgttgaaag catctttcct gaacccaggt   22440
22441   aatgtgatgg atttaaatgt aaatgttgcc tatcaggctc acatatatac attgctcttt   22500
22501   gaaaaaaagt acagaagaat ttagccacct gcttcctgtc tttctaggtt gggatttccc   22560
22561   actgtccagt agtgacttac atgctcttgc aaattggctg ccatctctgg gccagttgga   22620
22621   gataggagga gtgaagtttt ctggtataag gctagcccta cactggcgca tttgaatatc   22680
22681   ctatataccc attgggtttt ctaggtcttc tgttgatctt cttgaggttg tttttgtgtg   22740
22741   tggtaatcac ctcatgaaat tgtgtctacc tagattctct gtggtagagt catgaatatg   22800
22801   tgtgttaaaa tttttatgta tgtatttttg gggtatgaga gaagaggtgt ttttagagag   22860
22861   ctatgtaggt gattcttctg taaccagcat gttgccttta gaacccagca attaggaaaa   22920
22921   cccctggggg gtgggatatt ttgccacaag agactgaaca ttttttcccc ttttttagct   22980
22981   taaattattt aggaaatgac tattgttttt ttcaatctag atttaaaagg atgtaatttc   23040
23041   agttattaag tgaatcaacc atttattagg caaatcatcc ataagattgg tcttttagta   23100
23101   gatataaaat tagtataatt aagtttccat attttaaaaa ttgaatacca accaagtcat   23160
23161   ttattcactt ggggtgttta ggcctttgat ttcccctccc aggtatcact gaaacaatca   23220
23221   ctcgaggttt tgtttgattg tttgtatgct tgtttattta tttttgtctt ttgtcttctt   23280
23281   aggggtgcac ctgtggcata tggatgttcc caggataggg gttgaattgg agctgtagct   23340
23341   gccagcctac accacggcca cagcaatgtg ggatctgagc tgcatctgtg acatctacca   23400
23401   cagctcacgg caacgccaga tccataaccc actgagcgag gccagggatc aaacccgcgt   23460
23461   cctcatggat actagtcagg tttgttaacc actgagccat gatgggaact cctgtttgtt   23520
23521   tatttttaat aacttgagtt ttgaattgtt cttttttcat tttggaaaag gacttgatat   23580
23581   ttctcaaatt ttagtttaag ttcaggattt tactcaacct tcagtttgaa aaggaggaaa   23640
23641   gcatttcacc tctgatttac tacggtgggg agccctttca acattaaatt tcctgtaccc   23700
23701   caacaaactg tcccttcgct tgtccgttct gattcgtgga gtattttctt taatgcttgg   23760
23761   tcccatccat tctagttttc ctggggttgt tttatcagtt atgcttcttt tctttataca   23820
23821   tagtctcttt ctctctcctt gtgtcttttc ctccgcttgt aaacaaaatc tgtttcctca   23880
23881   cactaaaata accaaccttt ctctctacct tgctactctt ctgtttgcca tatcatttta   23940
23941   tctctttgct tctctattct ggccagtgtt cttgaaagat tgactgtatt tattgcatct   24000
24001   acatcttgac cttttgccag ctgacttcca cttttaccac tttactggaa ttccactttc   24060
24061   aaggcatcac cagtaacttc tgactttttt gcagtctttc ctaaactctc atcctcttta   24120
24121   acctttttgg cagttaagtg aggatgttga tcaccctctc ctttttgaca tctcttccac   24180
24181   tgatgtatat atgacacttc aggttcagtc taacttttct gcctgccttg tctcttattt   24240
24241   cttctctgct gaatcaccct ctttttacta cataaatgaa tttaacatgt tcttctgcct   24300
24301   ttgttgtccc tcccactttt tgtgcattcc ttcttgctat atttcagctc cagatgctaa   24360
24361   gataaaacta tggggtatac cccgggggtt tggggaccga gctcgaccca gagggagcat   24420
24421   acctgaggtg gctagtggaa gggagaatga gatggagacc caatgttgta gttaagaaaa   24480
24481   ggtacccaaa tattaaggca aaggtaggga tgaaaatggg agagtaagca ataagattgg   24540
24541   tagtttggat gacgggatat aggatagaca aacaggtcaa gaacatgaat gtgtatcttc   24600
24601   tccagatcat tttgtacctg aaagtctatg catgttacct gcgatcagta tcccttagtt   24660
24661   acactggggc tttggcatca acaatcattt ctctggggtc gaacttcaac ttttcatctg   24720
24721   aagcctgcat tagactctct taggaaccag agctctagtt ccatcttcct cttagatggt   24780
24781   ttcacctaga tatccaactg gtaccccaaa tttaatgtgt cccgaattta atttattatc   24840
24841   tttctcccaa aatgaacttc ttttgggggt tcctaatata tcactattct gtgttattct   24900
24901   ggatcaaaaa ttcaaagcca tctttgattc ttttttttag cccacatcca gcaatttgaa   24960
24961   aagtattgtc agtattcttt ccatgatgtc ttgtaactgg cctcagcttt cctttccttt   25020
25021   tacttcaccc cctgatttat tgactggctg ctaccctacc ctccagagac agccccttat   25080
25081   ttagtatccc ttaaccacag ttcccttcat tgctgccagt ataatgtttc caaaactcaa   25140
25141   ttgcgaattt aaaagacatt ttaaacttct cacaacattc ctagccaagg aaaattgcta   25200
25201   tccctctcag tgttattata gcatttatgc tttttagctc gtgtatatac gtgtagttat   25260
25261   tatatattaa tacatatgtt tatatattac gtgtatattt ctgtacatga attatcaatc   25320
25321   cctatagatt gtaagctcct tggagggcag gaactgtgtc ataccgtgta tctctattcc   25380
25381   ttgtattgac atgcaacaaa tacttattaa atggtattaa ttagctaact ggattggatc   25440
25441   aaatctgatt ccagttaatc catagtaggt gatctgtgat agtcatttta atttgatatt   25500
25501   aatttcattt tctgtacatt tgttttattc tgaaaagctt ttttattaag ctgtgctgat   25560
25561   ggcataaatg gaacagttaa ctggaagacc aaacaggcca acagttttat tatcagcaga   25620
25621   aaaatgactg ctgggaagaa agatggtgag tttaggttgt aaatctaaat cccttttggg   25680
25681   gagtcactta aatgtctgct tccagtactg cttttgcttt tgcagtcatg tgtggatttt   25740
25741   tttttttttt gataagtcaa tctgaaaaaa atcaaatttt gttttcttct aaaacttatg   25800
25801   atcctctgtg ttcttaatcc attattctcc aagttgtttt tttttttttt tcctttgctc   25860
25861   tggttttgcc ttttttaaaa aaaaactaaa aataattctt gtttttaacc tatcattgcc   25920
25921   ccttacccag tcactagctt gccacttata aaaattgtcc cagtgtggtt attataacaa   25980
25981   tttatttcta acattgaaaa acattaagaa gtacatttaa cataaatcat ttaaaaacag   26040
26041   tatttatgta accttagaaa aatggtcata aaatattttg cctaattgtg gatgattttt   26100
26101   ttgaataatt tttgttgcaa aaccaaattg atatgttttg ctattaaata attagatggc   26160
26161   acttgttttc tgtggaaaag atggcctgac ccttggatga ttgattgtcc ttctaaattt   26220
26221   ttcttcccta tctttaatgt gtccattagc aatatgtcag gacctttgaa ataatgcatt   26280
26281   ttatatggga gaaaaagact tacttaataa ccaaaagatt agttgtttta aaaatattaa   26340
26341   ttatcattgt gagcttttta cttaatattt ctggattatt tgtctttaca gtccctctta   26400
26401   aacatccctc cccccccccc cacacacaca cgcctgcaca tgtgcacgca cactcttttg   26460
26461   gctatatgtg gtcatgaata ttagcaggac agtagcctac tttccataac tttggggtaa   26520
26521   acatatctat taaaataaca attttaaaat attttgaaaa gaacaataat tttttggggg   26580
26581   gtaataaaat ggccttactg ccagataaaa atttctaggt ctcttgtaga agtgattcct   26640
26641   gtcttacctc atgttctttt acatttctga gttgggatca ctccattttt tcccagttag   26700
26701   caccaaatta ttccccagct gaaatcttct atttccagat ctgtttcata gtaggaccaa   26760
26761   ggctcccagc atctctcctg ctctgctgtc tttgaaacaa acccacaaac acctttgctt   26820
26821   ttttaaggga tttttcacct ctgatatcta taagaaaaca gttttataac agtaacttct   26880
26881   tatgaaaaga tcacaaacat ttcttttaaa aggcactaga tgcacttcat atcaagcaca   26940
26941   ttgttctcct gtcaaagcgc atggttccat agtcctgtcc ccagactctt cttagatatt   27000
27001   ctcaagggat ttttctctgt ttccttcaag ggaatcaccc ctgactacct catctggctt   27060
27061   gcttcttaat caggcggaga acctttagct cctttggcac atccatgatt cctgttttct   27120
27121   aatctttcta gtgatggccc agatgaccct cagtgttgcc atctgcagta tacttttgtt   27180
27181   ctgtcatctc ccaaggacct gagacctacc ctgctttcct gctgtctcac acgtggtcac   27240
27241   gaaagactct tcctctggac tttgtaccat tttgcactaa gttgaagtct tcctttccct   27300
27301   tttcttcaat ttcttttctt taactttgat cccttgaact tctgtactct ttaagtatat   27360
27361   ccctctgttc ctctttgatt tgccatcagg tagtctctaa ccagctctta aacccagttg   27420
27421   agtcatttgc tgtggtgctt ttcttagtga aatgtactat tccaaggcct ttaacacagt   27480
27481   gttctcaaga gatacttatc tcttcctatt tcatacttaa tacttacaca ggaactcaaa   27540
27541   ctgattttct ccttgaaact tgggcaataa ctgtagtttt caaaatagaa atgatcaata   27600
27601   catcttgaat ctactgaaat aaccagttca gatgatcatg cgctcttatt tcctcagttt   27660
27661   ctcctgaagt cattctttag ccacttctcc cttccaggtc tcctcctcca gtttaaatcc   27720
27721   tatcattata gttctgcatt attaaagtat cttatacaga gagtaattca tcaactgtgt   27780
27781   ggtgagaatt gtttctagta gcttaataga aagaagattg aaaatgttct ctccgatatc   27840
27841   aaatgttctg cgaagtattc ttaaccatga aattcagcct tctctttttg acaatttcaa   27900
27901   gagagcacaa aatgttataa gagcatttac atagtaaaat aactttagca attatatttt   27960
27961   tatgtaactt tctttgaaaa taacattcca attcttaact ttagcagtgg gttggtgcct   28020
28021   cttctgtaaa taggattttg aggcatttgg aatgtcaaca tttgtggcat catactacct   28080
28081   tgacatgtgt taattgatca caaaaatcat aaggagcact ctgagcatga attcccttct   28140
28141   ctttttactg gggtggggat agaggaattt aaaatttacc tctagaataa tataaataaa   28200
28201   aagagaataa gccttcatat tacttagtta tctagttcac ttagataaac atcttcatat   28260
28261   gctccttcct tgcttactga gttctcaagt gggtcagcca taggtttact gataaacttc   28320
28321   tattgctttt tttccccaag aaataaagag aaagtcaaaa taatcatcat gttctaattt   28380
28381   cctgattatt ttcaacttaa acattaaact ttaattggac attcatggga atgaagtaat   28440
28441   atgtactctg aacaatttga tagaattgtc ttctgccacc ttaaagaagg ctccttccta   28500
28501   gtttactgac tgatagtcaa gggagtgcat ggctcgaaga tacaaatatc tctctagata   28560
28561   acttcttttc ctctatggtt ggaaaggaac aggaagtgcc cctgaagctg aaaatatgca   28620
28621   ttcttctttg cttctgaaag gtagcaaagt gaggaaggaa gatcataaag tttcagtact   28680
28681   tcaaaagatg acctatcaga gctgataggt ctggtcatga aggctgaaat gtctccttct   28740
28741   aaaatttcgg tttgtttctt tctttaaaca aaagaaactt caggttgatg tttttcttga   28800
28801   aattgtgatt gttaacttct tccagtagtg catgtaatta gaaatgatag attatttggt   28860
28861   caaactctac tttatcataa aaaggagata gaattatgaa agttacagtg ttagaaaaca   28920
28921   aaatgagttt tttcagtggt gggttgtaat aatctaatgg acagctacca aattataact   28980
28981   ttatgttatt caatcaacaa aattcatgac acccctggtt caagtcctgg ctcttcctct   29040
29041   tactagtcct ggaggcttga acttgtcact cagtttctct gagttcagtt ttgttatcta   29100
29101   tgaaacaaat gacttaactc tcctggggaa caaatgcatg ccaactccag ttggtattat   29160
29161   ctgtcaggct tgagtagaat gctgaggcct tgtccaagca ggaagtaatg caatgacctt   29220
29221   agcagagaaa attatttggc atgccccaac aggatgacat ctaaagccct tttcagttgc   29280
29281   agcattctct gagactgaat ttattgatta ccaattaaaa atggtttgca accactttcc   29340
29341   aactgacatt taagaaaaag ccaacaaaac aaaacaaaca catgtgatca ttctatggaa   29400
29401   aaatcaaaat atttaactcc agtttagaaa aacagtttta gtaggtggct tcagtttggg   29460
29461   ggttggaggg gacctcatga agaaattgtc ctgctttttg tagaaaagat caagtggtgg   29520
29521   tttcttttct acgtcaagta aagaaaagta gtcctatctc ttagagaaat gaagttttaa   29580
29581   aaggcaattt aatgcttccc catgatgaat tctacagccc aggcgtggac tgtctgtgac   29640
29641   tgaaataaaa acaatagctg accatggcca agtgaatggc cttcagtact ttgatgttga   29700
29701   gtaaactcaa cggtgaaggg cagcctgctg agaagatttt ttgattctaa gccaagattt   29760
29761   ataaagctga actgataaaa acgcaaggtg aattttcatg aggggaaaaa aaccaaaaca   29820
29821   aaacaggttg tatacctggc tagatattga tgcctctcaa aatatttttc tacagacatt   29880
29881   atcttgttta gtaattaaat ttcaattagg ctatagaaac aacacattga aaagtaaatt   29940
29941   aggaaggaaa ccctaaatgg ctctgaaaac cctgaaatga gttctcttga tgcagacata   30000
30001   gcaaatggga ttcatttctt ataatcaatt ctgattaatc ggtagtaggt tcttggagta   30060
30061   ttgtgtatac aggggctctg agcctcttaa agagattttt agctattaaa acttttaaag   30120
30121   aaaaggcaat tcttattttt ttgtcagtat ttatagtttt taattatcag agattattat   30180
30181   atagtaaaat aagttttcag caattgtatt tttggtgtaa tattcttttt aataatattc   30240
30241   cagttcttaa ctttagcaga gaaacagtgt ctcttctgta aataggattt tgaggaattg   30300
30301   tgatatctaa ttgcttagac aaaagtttat tttaaaagct gtaccagata agtagctatt   30360
30361   cagtattttc tttgtatctg aagcagattt aaaaatctta ttcatcattc ttatccaagt   30420
30421   tttttttttc agataatact cactattaaa gcaatgaaat actgtgaaca gttggaaaat   30480
30481   atgcactatc ttgttttaac agatttgcac tcggttaaag cacccttgtc gtgcttccca   30540
30541   atgagtagct tacatcttaa aactctctga acatgagagg caaattacca aattgaaatg   30600
30601   cttttagaaa taagcttcaa tttcttaata aattacttac tttagtgcat tatagtctta   30660
30661   ggctgatatt tagctattgc taaggttaat agatcactta atagatctct ttaaattaca   30720
30721   cagtatattt cccagatgtc aaatgtgtaa gaaattattt tacacaacac attaagtcct   30780
30781   aacatgtggt ttgaattaag actttctgtg tacacttatt tatttctgaa tgcatttaat   30840
30841   acatagagtt tatgctgtgc catctcctca aatagtggct gtctcccaat tatagtaaga   30900
30901   tcatcttttc aggagtatac tgtgtcaact aagaatcagg cagtatgcca caaaagagcc   30960
30961   tctgggtagc caaaatagat gtggcaaatg caggctcctg tttttcacat cttagcagag   31020
31021   acctccgtgc gttaagacag tacaaatttg ttctttaact cgcagtccca cctcatttgg   31080
31081   tagtatggtt tctaaacctg cagcagatta atagcagcaa attagaaggg atggagaagc   31140
31141   tgttagagga aacacactga tagcaatgag aaatgacagc tgacaacttg tctatggatg   31200
31201   aggaaacaga aaatctataa aacacacaac cttaaaaagc attagcagac ggtgacccac   31260
31261   tagcgctcct gtgattggta aatgacaagg caaccaaaca gtccataagg gtgtcattgt   31320
31321   ataatagagc agagtgaaat aattgatgtg ccaaatgatg atcttatacc ataatgaaaa   31380
31381   aggatcgacc accaagtgct ttagaaaact cagctcttta aaatgtttcc ttcctatcaa   31440
31441   ctgtttaaaa tatgctataa actgatattt ttactgtttt ttcttaagcc acaaaaaata   31500
31501   gagaatatga tatgtggacc ttttaaggtg attaatttct taataaagca tctatgaaca   31560
31561   agagatacac atgaaagata tctaataaag gtcaccttga catgaatatt gacaatactt   31620
31621   tatgacttct taaagatttc agcggagaga cagctttaat ctagctgaga cttgcagcca   31680
31681   gtttatcttt atagtcatgt acttattctt gttggtgtag aggagggact ttttgtgtgc   31740
31741   ttgtgcgtgt gcctatgcca ttaaaaataa tcattgtgat aattgcgaag tgacatgctg   31800
31801   tagagtcact agcaatgcac caccatattc ctttcaaaat ttgatattta ataaatatat   31860
31861   ccagattttc ttttgttttt aagtaattgt aaataagcac acaaatgtgc cccctcatat   31920
31921   ttttagttca ttgttgctcc catagggaga aaatttcaaa tggactatta ataaagggag   31980
31981   acagaatgct atttagctag catgaggtcc cactttattg ctgctaccat caccgtctgt   32040
32041   tacttggttc ttggctctct gctgttgcat aatatacatt gttgaaatgg tttgtagttt   32100
32101   cgagacctta tgactaaaac atacagagaa cggttttatg aaaagatttt ggtagcacgt   32160
32161   taacaaggga tattggagct gcaagtaggg agggtgaaat attaccccgg ccacttgccc   32220
32221   acatgcactt ttgatcttct caactcacat atgtaatttt tccttaaacc attccattat   32280
32281   ttatgactac ctgtcttcag tttttaatct ttgcaaatct agctaccctt gtggcttgaa   32340
32341   gatgatgttt ttgaccccct gtgggttgga cttttggctt aattgttttg cccattaatg   32400
32401   gtgatggatt tgcatggatt tagccacaca ctggtttcca gtttcatttg tatccagtgg   32460
32461   catgtgtttg cagaggtaat ggatttgcag ccgtagacaa ttgcagagcc atgcgataca   32520
32521   gagagcggcc agaccctgtg acctcagctt gattagcatg gcactgtatg cttgtatatt   32580
32581   tcagataatg ttcagagatt gttcaaggat gtataactca gagattctta gagtgtttac   32640
32641   ataggatttt caagacttgc ttttagggaa aacaatatgc ttcattctta ctgtttgtga   32700
32701   gtactgccta gacatgtgtg agtgcaacat gtgttcactg tttagtaaca gtatttgttg   32760
32761   gtattagcac atactctatc agtattattt atatagctca tatttggaaa aagaacctat   32820
32821   aactttgaat tctatgtgtc atttgttgtt tccaaaagga agctaggtgt aaatgctgcc   32880
32881   caaatagcct ctgttgaaga gctatttgtt ttgcaagtga caaatgggaa agataaggta   32940
32941   aagggggcac ttctctaaaa tattgtatgg gtgcctataa tttaaactga taccacagaa   33000
33001   aggaagtatt attttcacaa acaaaacata gtggcttagt cattttccat ttctagatga   33060
33061   tgaatgtgtc gtacatctgt atcatgtttt ctcaaagtga atggcatact atacttaaag   33120
33121   tgaagcaggc tttactgcag agttgccaag gtaactgacc agcaagtatg cagttcagca   33180
33181   gattgcagaa aggcaattga gtacactgaa taaggaaatg tgtatgtcat cttcaaaccc   33240
33241   aggagggcca tggtatattg tggcttggct ctggagattg taggaatttt tttttttaat   33300
33301   gaaagcagaa agtaagatgt tctgtgctag tccttgaagt gaggtgctaa gcagtgacag   33360
33361   gtacccttct ttggttcatt tcaggctctg ccatgggcca tacagaaaat agaaattatt   33420
33421   ccaatattat ttaatatgaa caacctttct ttttgattta taagccatct tttaccatct   33480
33481   tacggaagca aaaactaagg gagactgcta gtagtttata atataaatgg aggatggtaa   33540
33541   cccaaaaacg gctacacaca tatgagaatt aatttaaagt tacaaaactg aaattgaagt   33600
33601   gttatatata tttactacac aaacatgaga actgttcccc tacagtgctt tgtattagaa   33660
33661   tgtgttcatc cattcaacag gcatttatca aattcttcac atatgccaga cacctttcag   33720
33721   ctgcggagaa aacaacaaag gttcagtgct ggactccaag gtgtttttaa tctctagaaa   33780
33781   gaataaatta gataaactct gaagggattt ctttagatta tgcacaatat tcctgtactt   33840
33841   tggatgtagg attgtgatct agaattaaaa cacctttctg tttagaatga agtaacttct   33900
33901   cagcaagagt tcacagctct cccaaatttg actcttcttc tgagttttcc ctcccgtaac   33960
33961   tcacatatac tcctggatct ggcatcactg gcttagctcc ctttcttgaa agagccgcac   34020
34021   agttccccac gatggttcca gatttcatca ctggaattgc ccgtctctga gtttcagaat   34080
34081   cttgctagta ctttgaaagc cgtattgaat tctccttctt acataaacct tttccagatc   34140
34141   tcctcagcct ccattgctcc tcaccatctt tctgagtatt gccagaacag tttgtctctg   34200
34201   aagccatacc tagttaggtg ggcgctgggc tcccaagcca gatggtgaac tcaggaaagg   34260
34261   catgggttgg gtctctttca tcttcgcatt ctccatggca cctagcattc aacagatgcc   34320
34321   atggaatcca gctggtgaat ctccagtctc atcctcactg tttttctatg attcattcat   34380
34381   tcttgttttg ttggaatgag accattttca caggtgagtg agttgttctt gggtaggggt   34440
34441   tgggtacttt aaatgccatg ggaagactgg cttaagaatg ctggttcaaa acaagtcagg   34500
34501   aaagaacgag tttacctaca tacctggttt aaagctaact tgccgcttct ttccctgtgt   34560
34561   tacatagcct ttgaagttgt ttttagtagt aaagctatgg gtacatgaag ctacaagcca   34620
34621   aatattttag tttagttcct tatttttggc agccatccac agaactgaac tgcagggaca   34680
34681   cgtttttaca gataaaaaaa cgttttgtgg gagttcctat ttttatgctg aaaaatttac   34740
34741   tgtcagtgat tttgccatcc agggctttta gttagttgtg agcccggagt gagcagcctt   34800
34801   gggttcttaa ggttaattac tacatttgca aatccatcag tgactaagag aaagaacttg   34860
34861   cctgatagag tttatctgtt taaaaattgc agccatagcc aagcaggaag atagaaaacc   34920
34921   aaaggattgt agaggtgaca agggtaatgg cagtgatgtg ttggtggaga tgatgatagc   34980
34981   agaggaaaaa aaaatgataa gttgaagcta atcaaaccaa tttgatcatt ttaatgtact   35040
35041   cacatcatca tatatcttaa gtaaccagta aatcatgaaa tctgccccat ttcacttaaa   35100
35101   gaaatgattt gcactgaatt ttactatgta attattattg cttatttagg aggtagcata   35160
35161   atagactaga ttatatgtgt gaattattaa atgtcaagat caggtaaagt ggaattaatc   35220
35221   atttctagga gagagatgag gaataatact cgaagagtat ccaatgcatt tttataagtc   35280
35281   tgtatgaaaa tccccttaca tgtagcaatg gtgttatgta gtctgatatg ctttgtctag   35340
35341   caaacaatac agtggagatt tttaccattt aaaaattact ctttgtactt tgtttcgaaa   35400
35401   agagggaaaa aattgtatag ttgctcagtt ctcatgatag attttgtcgg taataatctc   35460
35461   tgtgaaacta ccaaaaagat attacgggtg tctattattt aatataattt aaagtagtaa   35520
35521   atgtgcctaa ttctgataac atggcatttg aaaagtctgt aaacacccca agttgagaga   35580
35581   tgttctatgt tttgtcctaa aaccattccc ctttaaaaca aacttcttaa cagtgtcttg   35640
35641   catgttgctt cagttttccc agaatgttct acatagtgaa gccttctcta ctgtgtaagt   35700
35701   gaagtatcag aagcaaacct cattatttgt ctatctctta tcttccttct ttgttttcag   35760
35761   tgtacactat tttctccaag gtgcactctg atcggaatgt ctacccatct gcaggtgtcc   35820
35821   tctttgttca tgttttggaa agagagtatt ttaaagggga atttccacct tacccaaaac   35880
35881   caggtatgtc gttggtggga gaaaaaaaaa gtagttgatt tactaaattt tcctttgggt   35940
35941   tcagcatgca taatctagat gatatataac cagatattat taacattatt tgaaatggtt   36000
36001   tagatatgtg ataaattggt tgttgtagga tagttcccat tttaagatta gaaatttaaT   36060
36061   TATGGAAGGA AATAATTCAT TTTTGAATTT TAAAGAAAGC ACATTTTTGA TTTTCTAGTC   36120
36121   TTGAGTTTTG TGCTTCTTAC AAATGATTTA CCTACATTCT CAAAGAAATA GTTATAACTG   36180
36181   tacaattaat gattttctat attaagtctt agagtcatac acagtacatt gatttttgga   36240
36241   aaatgataca tattgtagaa gagaatgaaa tatgatatta aagagttctc tagcttttgc   36300
36301   aatatgatat aattttatat aatttcatag taatataatg gagattaatt tttcttcaaa   36360
36361   gtaataccaa ctatgaagtc ttatttaatt taatattggt ttaaattata ttatgttgga   36420
36421   ttgtctcaaa tgccatcaaa ttaatgaaga tacagaaaga atagcagaga aaatatgtta   36480
36481   ttatgtttct tatttaagta acaaataaaa atgaatttcc tgaaaatcat agcattaaaa   36540
36541   ttagtataaa tactattttt atggattata taataaatag aatacctgaa aatactcata   36600
36601   aaatataagt taagcatgtt cttaccagca tttttttttt aaaggcagtc ttttcatcag   36660
36661   ttatttaaaa aatgatttct catgaggcat tctgtgtttg caaaactcga tagctaaacc   36720
36721   ttttgagcag cagctttaac atatagttga gagaagaaga aaacatgtaa ttaagagtat   36780
36781   agtttctggg gttggccaag attaaatcct agttttacca cttaatatga ccatgaagaa   36840
36841   ttaacatgga aaattacacg tttcatcaat aaaattaggg ctaatagtag aactactttt   36900
36901   gttggtatgt ttgaaaatca gatgcagtag tgcctgtaga gtccaggcac aaaagggcca   36960
36961   ggcacacacc aatactactg tttattatta atgtcatatt attacacttc ttttggattt   37020
37021   gtaataccat cttttccagc tcatcctcta gtgttttaaa attacgtaat tttgttttga   37080
37081   tggtactttt gtaatttgga gacatccctt aagatttgtt tgatagtggt tcagagtttc   37140
37141   atgaaagcta gttatttcat tggcagaact tttccactgc tatgtgacca aaaaagaaaa   37200
37201   aaagaaagaa agaaagaaaa aaagaaaaat ttccccaaaa ttgtatgaat atgctttttt   37260
37261   tgctgcatca gatcccttag acaaactaaa caatcaaaaa gatcatttct tttcatgatg   37320
37321   tcctaatcta aatttccaca tggatttttt tttttttgat gtgtatttaa tttgctacaa   37380
37381   atgtaagaaa aaacatttgt gtgtgtgtgt gtcttttcta gggtcgcact catggcatat   37440
37441   agagcttctc aggctagtgg tctaatccaa gctgtagcca ccagcctatg ccagagccac   37500
37501   agcaacttag gatccaagct gcatctgcga cctacaccac agctcatagc aacaccggat   37560
37561   ccttaaccca ctgagtgagg caagggatta aacctgccac ctcatggttc ctagtcagat   37620
37621   ttgttaacca tggagccacg acgggaactc caagaaaaaa atttttagat agactttttt   37680
37681   attgaaacta taaaagcaac atatgaaatt aactgtagta attacacctt acttctgtgt   37740
37741   ttcttaccta ggtgagataa gtaatgatcc aataacattt aatacaaatt taatgggtta   37800
37801   cccagaccgt cctggatggc ttcgatatat ccaaaggaca ccttatagtg atggagttct   37860
37861   atatgggtct ccaacagctg aaaatgtggg gaaaccaaca atcattgagg taatttactt   37920
37921   agagcaaaat tgtgtatata tatttttctt tttgtaattt gtgtttcaca tgttgtaact   37980
37981   aaaattacat ggccagaaaa acaaaaaaag ggagttccca ttgtggctca gtggtaatga   38040
38041   atctgactAG TATCCATGTG GGTGTGGGTT CATTCCCTGG CCCAGCTCAG TGGGTTAAGG   38100
38101   ATCTGACATT GCTGTGAGCT GCAGTGAGGT CGCAGACATG GCTCAGATCT GGTGTTGCTA   38160
38161   TGTCTGTGGC GTAGGCCAGC ACCTGCAGCT CTGATTTGAC CCCTagctta ggaacgtcct   38220
38221   tatgccacgg ttgcagccct aaacaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaattacc tggcagtgtt   38280
38281   tttcagtatt ctatccttgg aaacataccc agtaacattt gcaaatgtac cattccttta   38340
38341   cattcattta cagagttttt tgtttcagct tttatataaa aagggacagt ctaaattagt   38400
38401   gaaaaaaatt aaaagacatt aaaaaatgga ttgttatgaa ttctacttaa taaaatgaat   38460
38461   ataaacttaa aacacttatt tcccccacat tccagtttca aaattatgtt catttgaata   38520
38521   cagtcattaa gcagataact tatgaccccc tactgtgtgc taagcattat gaaaggtgcc   38580
38581   agtggtagaa agatgaatag tggctgtgtc ctgccgtgcc ttacaattca gaggttgaag   38640
38641   cactagaatg gaaactcaga cttagccaac actgacataa ctgttataat aagaaggtgc   38700
38701   ttttgatgca gaattgtaag agagtaaata agaatctaca gagtagaagg aagactattt   38760
38761   taggcagaag atacaacaca tcaaaatctt ggaggcataa acaaatcctc atggtcttag   38820
38821   agaactacaa gtgtgactgg aagacaggat gtactccaga gggcacatga tgggaatgga   38880
38881   ggcttgatgt tgggggcagg ggagcagatc tttcagggct ctgtgagcca tgatgatagg   38940
38941   tttgatcttt attttggaag tcatagtggt gttataatta atcagacttt tactagtatc   39000
39001   taatatcatg tctagacagt attagaaatt caaaacaata acaaaaacaa tgatgatatt   39060
39061   gaaactttaa tgagaattaa tatattactt taatgaatgg ctataaaagc taaaagtgtt   39120
39121   ttactctttg ctatacctaa caaaagcaga attataatgg aaattaatgg caggagagtc   39180
39181   cttctgtagt tttaagccca gttgccttct aatttaaatt agagtttaac tcttcaattc   39240
39241   cataaggact tcctggtaat gatcagggca ctagcatagg aactgctagt ggaattgcca   39300
39301   ggagtttgta caggtcctgg gtggcatgtt ttctgcctgg acagattgtc agaggagtac   39360
39361   ctgctttgga tttttcccca gttttaatca gccatgggcc atggatatga gttttcatgt   39420
39421   tagccaaaag aagaaagtgt ttcttcattt gaactggagt ttgtattaac atgacttttc   39480
39481   aataatttct acctataaat ctgctttctt aaggcagtgt agatataaaa tagagatata   39540
39541   tgtaggtaga tacaagaaaa agtttatttt gaattattgc caaaattatt ttttaaatat   39600
39601   tcattaaagt tataaaataa atgtgtaaat gtatgaaacc acattgatgt attaaaaaag   39660
39661   aaaaacagca caattacctt gatagacaca gagaaagcat ttaataaaat ccaacaccta   39720
39721   ttattaataa gaaaaaataa atcttagcaa actagaaata gaactgaact tcttaatgat   39780
39781   ttcttttttt tggccacagc atgcaatggc ttgatgtggg atctcagttc ccagaccagg   39840
39841   attgaaactg gactgcagcg gtgaaagtgg ccagtcctaa ccgctagacc accagggaac   39900
39901   tctcagcact gaacttctta atatgatagg ttatttacca aaagtaatag caaacatcca   39960
39961   tcattttttt gatgggaaaa cactagagga attccattta aattcagaaa caaaacaaga   40020
40021   acaacccctc tatcaaatct atcacagaat atattagaag tcctatccag tgcagtaaag   40080
40081   aaagaaaaag aaatacctaa gtatttgaaa ggaagaaatg aaatagtcaa cgatgtaaag   40140
40141   agtctatagg ctattagaat attaagaaag tctaggtgga gttcccattg tggctctgga   40200
40201   caaacccaac tagcacccat gaggatgtgg gttcgatccc tggcttcact cagtgggtta   40260
40261   aggatccagc attgccatga gctgtggtgt aagctgcaga tgcagctcgg attctgcatt   40320
40321   actgtggctg tggtgtagac ccgcagcttc agctccaatt caactctgag cctggaactt   40380
40381   ccatatgcca catttgtggc cctgaaaaaa aaaaaaaaag aaagcctagc agtaagctac   40440
40441   aggatcaatg taaaaaatgc agttacattt ctacacaaga atagcaagta ttgagaaaat   40500
40501   acatattttt aaaagctact atttttaata gcaacaaaaa ttataatgta cttgaaatga   40560
40561   atctaatatc aaagaattcc tatataaata gttcattcag ggataggaag attcaaaatc   40620
40621   atgaaggcat tactttcatg atctgtggat ttaacataat tccaatataa atctcaacag   40680
40681   gttatttcat aaaggttggc aagtaatcct aaaatttata aagaagataa tggctaagaa   40740
40741   aaattaaggt gctcttaaag aagaaaaaaa gcagggaagg tttctttcct ttccagaaaa   40800
40801   gatttattat aaatctgtag taattttttt tttttttttt ttttttgtct ttttgccttt   40860
40861   tctaggcctg ctcccacggc atatggaggt tcctaggcta ggggtccaat tggaactgta   40920
40921   gctcctggcc tacaccagag tcatagtaat gcaggatctg agccaggtct gcgacctaca   40980
40981   ccacagctca tagcaacacc agatccttaa cccactgaac aaggccaggg atcagaaccc   41040
41041   gcaacctcat gtttcctagt cagattcgtt aaccactgag ccacaatggg aactccattc   41100
41101   tgtagtaatt aatcataagg ttgtattgat agaggaatag agaaattaac caatggataa   41160
41161   aatagcccag aaaccgatcc atacacctaa agaacaatga catatgtcta aagagatggt   41220
41221   tccaaagatc atagattagg caaaaggtgg tctatttatt gactggtgct caaccatatg   41280
41281   gcaaccataa aattagattc ttacttcaca ggaaatacaa aattcaattc taggtaggtt   41340
41341   aaggatttag caaaatttta aactattata taaaaatgta gaggagtatc taagtttgag   41400
41401   cctagagaag gatatcttaa ataattccta aatatttttt atttaaaaga aaagatttgt   41460
41461   gaacttcggc tcatcaaaag aaaacattaa aaagactact cacaagccag aagatgatat   41520
41521   tttaaatata tgaggctgac taatgagaag tatataaaat ataacaaagg actcctacaa   41580
41581   tttcaaaaag aaaaagacat ggacagacct ttcactaaag aggagaccaa aatgctattt   41640
41641   aagtatagaa gcttacactc atcagtagga agaatattca aattaatacc acattgagaa   41700
41701   ttttaccttc agtaaagtcc atctcagtgt ttgtggaaat tagcataacc actttggaaa   41760
41761   actcaatatt tcacaaagct gagtatcagt tgtacccttc agtcccactt ctaggaatac   41820
41821   atctaaaaga aaaacctgca aatatccacc caaaggcaat gcactgtggt gttcattgag   41880
41881   caatgtttgt gtagcaaaac actggaaacc cacaaagcca ttgagaccca taagtccatc   41940
41941   agcaagagac tggataaata aatggtggag cattcacaca ctgaacattt acggcaacga   42000
42001   tgagcttaag cttgcctggc aacacgaata aatgttttta acctcatgtt gaataaaaat   42060
42061   acgagttcca gaagactgca aacagtttac catttttatg gtgctcaaaa cccagcaaac   42120
42121   tgaacaatgt gttttaagca tgcatgtgtt tataataaaa ctatgtttta aatgaaaggg   42180
42181   atcataaaga taaaatccaa agtggctgtt ctggttgaga gaggcaaggg ggtaggatag   42240
42241   gagagaaaca catgtgctga gtaaggactc aatggtttat tataccttac taccaacata   42300
42301   taatattgtg gatatgtatc agataatata ctaaaacgat ggttaaaaac ttagcctatc   42360
42361   tttcacctaa cacaaatagt gattatctat aaataactca tttctacatc caaatacaat   42420
42421   attttcagta tttaaaaata ttccagggag tttccatcat ggctcagacg taacaaatct   42480
42481   ggctagtatc caggaagttg tgggttcgat ccctggcctt gctcagtggg ttaaggatct   42540
42541   gacattgctg tgagctgtgg tgtaggttgc agacaaggct tggatcctgc attattgtgg   42600
42601   tggtggcata agctggcagc tacagctctg attagaccct tagcctggga acttccatat   42660
42661   gctctggcta cagccctaaa aaagacaaaa aaaaaaaaat tccattagtt atatagtcat   42720
42721   aagattttgc acatcttaga ctaatattga attatataag ttcaataatt actttattca   42780
42781   gtagatattt attaagcatc taaaatagac cggctactgt tttagaaata ggggatcaaa   42840
42841   aaagtgcaca catgcatagt atttgctatg aaggccttcc catcatcata ataagtaaaa   42900
42901   tttgattggg gatattatag tgtttaaata tctcattaga tgtgagagaa ggattgcatt   42960
42961   ctattatagc tgttaaaatt aaacattaaa tataaaatca gataataaaa ttcttcctcc   43020
43021   tgatttatga agtgttcttc actctcttgt gtagcctgtg atttaaaaat aaaacttatt   43080
43081   agaatttatg aaatttacaa taattaaatt tgtggtaatt gttggaatgc tagccataaa   43140
43141   aatattacca ttaatttgaa aatgtctaat ctttctgaat attagctttg agatattgta   43200
43201   acaaacagtg tctagttttt ttttcattaa gtgtataatt aaattttttg cagggtagac   43260
43261   ttttaaaatt atgaggattc ccaaatattt tttgtattcc ttcctttgct tccttgtgaa   43320
43321   ctagtttatt ttaatgacta gtcttaattt ttgtgttcag tctgaaccta attgatcatg   43380
43381   tgtctcagca gaaagcagca aagaagtcat taaatccaaa agaaatttga caaatcgtgg   43440
43441   agagagaagt tcttttaact ttgtggaata atatgctttt cagaattttt cagagtatgt   43500
43501   acttttaaat attgttaaag gtttggaatt ttttattcaa aaattctttc cactgttctc   43560
43561   tcatattcct gctgagtgtg atgcgtttta attaaagctt atttatgatg ctgttaaagt   43620
43621   atttgatact tgtattaaaa tatgcaaaat atttcttttt agtttgagtc agttttctct   43680
43681   tactcttttg tctcagtgtc aactaaagct gcatttactg ccaggagctg tgctgggatg   43740
43741   ctgagacttt tacacgtcat ttgggttttg ttttttgggg ttttttttag tatttttgag   43800
43801   gtactatagg actgtctgaa tgatttaata tctgctataa agttaattat tccttgattt   43860
43861   ttgaagccat atcctgctgt tggcctttgc tttgtttgtt gtttgcagtg gctgtttctg   43920
43921   agttgacttt gatgtaagtt cattggctct gcaaacattt actaatattt gactctgtga   43980
43981   aaggattgat ttgtgttttt gagcatgtgc cataagcttc gtagactgtg atccctactg   44040
44041   ctccctactc ccattgagag agaggatttt tgaagggtta tttgggacat tttttgactg   44100
44101   gctggtgtgc agttagtact ggatgcaaac aacacagaaa tgtacttgtt ttaaagtgtg   44160
44161   ctccttaagc tccatttaaa agtacacaaa tatatcattt tgagggtttt tttggaaatt   44220
44221   ttagaatagc gctggtaagt aactcataat ggttaatcca tttgctgatg atgcatctgc   44280
44281   attgctacta gcacttaaca gtcttctata aaagggtttt tctgatttta acgtgttgtt   44340
44341   ttagcatgtt aagtagatct gactaattat ctattttccc ataatattgc taaaagctcc   44400
44401   gagttcttat tgcccagaga aggaatattt tgtaagtata taaacaagta atgaaaatgg   44460
44461   agagaatgac agtttgtttt cattttgtcc ttaataaact tcattttcca aataacattt   44520
44521   cacttcttta atatgatttt ctttttctaa cagataactg cctacaatag gcgtaccttt   44580
44581   gagactgcga ggcataattt gataattaat ataatgtcag cagaaggtag gtatatggaa   44640
44641   acatatgttg attgtttcct tatgtgcaag aagtatttta ttacatttta tatttatgta   44700
44701   aaatatagtt aaggatttta aagcaccaca gacctactag aactaatgaa atagtaaaat   44760
44761   gtaggagaga aaactaagca atatttaatt tgttataaaa catcataatg tgttatggtg   44820
44821   ctgaggatct caaggtaggg agtcaaatAT GTAGACCACT TATTTTTCCA GGTTTTGGTT   44880
44881   AAATCATCTG TAAACTAGGA TGAAGAATAC CATTTTTTtc ataagtctga gataaggtgg   44940
44941   ccatcagtta aagctcaaaa tgtgctccac atagggctga ttatagaata catgcacgat   45000
45001   tggtattatt ttacttcaaa acctgccata gctaatagtc cagttgtatg tgataataaa   45060
45061   gatttgttga agttctcacc atgacacact gggttaagaa tccgactgca gtggcttggg   45120
45121   tcactgtgga ggtgtgggtt caatccctgg cccaggaact tccatatgcc acggtgtggc   45180
45181   cattaaaaaa aaaaaaagag ttgttgatgg acagaaataa actgtgcttt ggtgctttgg   45240
45241   gtcacaatct cctttcaaaa tagctaatca tgcatccatt attgctggag tccatcagta   45300
45301   atttagttac acatggacaa actgtaagtg acacctagga gcttagggac acagaaatat   45360
45361   gccaagaatt ccattctcaa gtattctgat cctagtttga catttgattg gggaaaaaaa   45420
45421   cacaccacca taatctttgt gattaaaatc tataaatcat aggatactat accagttatc   45480
45481   atttataaga gtgacagaag aagaactgat aaagcatttc cccctccaaa atagtaaaat   45540
45541   aattgtatct tggataggaa aatgcttact tctatttact agtaaaatta aaaacaaatg   45600
45601   agcaaacaca gtacctttta tcagggccta ctaatttaga atttgtagta attcagcaaa   45660
45661   ggctgagtta aaaattacct ttacactgtg tgaaagaatg atgttcttgc cgtggctcag   45720
45721   cagtaacaaa cccgactagt attcatgaag acgtgggttc gactcctggc ctcacccagt   45780
45781   gggttcacga tcaggcgttg ccttgagcta tggtgtcagt cgcagatgca gctcagatct   45840
45841   ggcattgctg tggctgtggt gtaggtcggc agctgcagct ccaatttgac ccctagatgg   45900
45901   ggaacttcca ttgccacagg tgcagatcta aaaagacaaa aacacaaaac aaaacaaaaa   45960
45961   acccactata tgaatgaaag tatttctgta aagttgataa tacagtgcat atttgggaag   46020
46021   attgcctgaa gattttgaac cccataacat gagttttccc ccagcatttt agctggatca   46080
46081   gttgtagaca acaagtatgc tagtttaaaa tttaaaatga cttttatata tgaaaagaaa   46140
46141   gtggaaggac cagttccttt tgcctggaca gaagaccctc tattcatttt tccatttcct   46200
46201   agggactttt cttaggtatt catgtttgga tcaaggagat ttttattctt gactccaatt   46260
46261   gtaattggat acttgcatcc agtccaagct gtccttgtag aatcagaata cccttaatga   46320
46321   acagaggatt gcaaaggtct ctttctcctt gggaattcat cagtacagtt gcctacttac   46380
46381   attacagtgg acttagaccg ctaacctcac tgttatgccc ccagagggac tcagaacctt   46440
46441   ttgtcaggtg tgagggtccc tacaaactaa aagataatct ggtctacagt ttgaacctcc   46500
46501   tccttaagtc tggtctcagt cccgtggata cagagtatac aggcatccaa caggtgatgc   46560
46561   tgctgtgtca ggacccatat tcaagcagat actaatggaa gactactagc ctaatgcaga   46620
46621   attgaaagtt ggcattaggg gctgtttatc tcaatcagag ttgagggagg ataaatacat   46680
46681   ggctttcaaa gccctctttt acatagggtc cctgaaacca gcatcaaatg cagtctctaa   46740
46741   aaaacgcgag actctacttt tttcttatgc catcttaata ggtatgaagt ggtctcattg   46800
46801   tggttttgac ttctatttta ctgatagcta ttgatgttga gcatcttttc atgcacttat   46860
46861   tagatgtttg tatatgttat ttggagaaat atctattcag atcctttgct gttttaaaat   46920
46921   tggattatct ttttgttatt gagtttcaag agtcctttat atgttatagg tataaacaag   46980
46981   tcccttatta gatatgattt acaatttttt tttctttctg tgggttgcct ttacacgttt   47040
47041   ttttagtttg tttgtttgtt tgtttttgct ttttaaggcc acacctgtgg catgtggaag   47100
47101   ttctcaggtt aggggtccaa ttggagctac agctgctggc ttaccccaca gcaatgtgga   47160
47161   atctgaattg catctgtgac ctgcactaca gctcacagca gcaccagatc gctgacccat   47220
47221   tgattgaggc cagggattga acctgcatcc tcatggatac tggttggatt catttctgct   47280
47281   gtgccacaaa gcgaactcct gcacattctt aatgatgtcc tttgaagcac aaagtttaag   47340
47341   tccaggttat tttttttttt tttctgttag tgatgaaact tctgctgtca tatctaagaa   47400
47401   accattgcct aatcgaaggt catgaaaatt tatgcctgtt tttttttctc agagttcagt   47460
47461   agttttagcc cttacattta agtctgattt gagtgaattt ttatatggtg tgaggtaggg   47520
47521   gaccaacttc cttcttctgc atttggatat cttagttatc ccagtatacc catttgttgt   47580
47581   aaagatcatt tttttcccta ctgaattgtc ttggcccttg tgacaaaatc agcttactaa   47640
47641   aggttttatt tctggacttt gaattctatt tcattgatct acatgcctag ctttatgcta   47700
47701   gtactgaatt ttcttgatta ctattgcttt gtagtaagtt ttgaaattgg taattgtgag   47760
47761   tcttccaact ttgtttttat tcatcaaaaa tttttttgtg catgtggcta ttttgggtcc   47820
47821   cttgaatttc cctatgattt ttaggatcaa tttgtcaatt tctgcaaaga agacagctga   47880
47881   ggattttaat gggtttattc cattttataa gtggctatgg tattgtcatt gggaaaggaa   47940
47941   gtaatattat ttagagtaat ttcctgattt tcccttttat tttgaaaaac ctacaaaatt   48000
48001   tctaccttct caagctcttc caagattatt taaatgctat tagcactgtc ttttattgtg   48060
48061   aacctcttac tagccaatta agtagagttc tttcccccag ttgctaagat acacaacaag   48120
48121   gaaataaatt gtttgcctaa cttgtaccac caaacaatac tttttctctt atattaactt   48180
48181   cttagatgaa agattgagag accttataat gagagaccta atagtagggg gtctatgcag   48240
48241   tagacaagat gacagaactc ctaggtagaa ttgatgagcc ttcctaaagc tccacacctc   48300
48301   tagaatataa tatcacagtc ttattaaaaa ttaaatcagg agttcccact gtggctcagt   48360
48361   ggtaacgaac ccaactagta ttcatgagga catgggcttg atccctggcc ttgctcagtg   48420
48421   ggttaaagga tccagcgttg ccatgagctg tggtgtaggt tgcagacatc gctcagattt   48480
48481   ggcattgttg tggctgtggt agaggccagc agctatagct ctgatttgat ccctagcctg   48540
48541   agaatctcca ttatgcctca ggtgtggccc taaaaagaca aaagacaaaa aaaaattctt   48600
48601   ttaatgaaaa aaaattaaat gaagatttgc tactgataat tcttttagtg ataatgtttt   48660
48661   ctaaacaatt ttctttgaga ataatttttg aatgtaagtg gtctatcaca tattgtaatc   48720
48721   aaaacatgat gcatgattat tctgaattac atagagtgaa aaaattttta gaaattagca   48780
48781   gagaatcaag agagtggtac tacatcaaag tactcagcaa atattggttg aataaaggaa   48840
48841   agaatgaaaa gaaggcccta catgaatcac tgcttttaaa gcctaggccc ctaccttaag   48900
48901   gatgattcta ggtaatctct caattcaaaa ggataaatcc tgctttcagg gtagattgtt   48960
48961   tttcagtgtt tccaattttc ttaaaggata acctgagagt ttcacatttt tgcagcgttt   49020
49021   atgttatggt tggtgccgac gtcccatttt cttcttgttt acgagaagtt gaaaatccac   49080
49081   agaatcaatt gagatgcagt caagagatgg agcctgtaat aacatgtgat aaaaaatttc   49140
49141   gtactcagtt ttacattgac tggtgcaaaa tttcattggt aagtttttat tttgtttttg   49200
49201   caaatgtaat tagaagtgat gtggctggaa tgtttaggaa tatttgacta aaacctgaat   49260
49261   tgctcttagg aacaaatcct gggtttactt tgttaactgc aattgacttc ccttgacttg   49320
49321   aaggatttgg caaactcatt gacagtgcat ccatttaaga aatagtacta ctgcttttgt   49380
49381   actcaggtct acccttgatt agttgttggg gcCAGATTAG CTTGGCAGGT GGTCCAAATG   49440
49441   ATCCCCTGCG ACATCCAGGT GGCTGCTAAG TCAAGATAGG CTTTGGGGTC AGTGTAACAT   49500
49501   GTGCAGGAAG CCTCAGAAAT GCTGCCCCAT CCCACTTTGG AAGGAAAGAC CGGAGTACAA   49560
49561   TAATACATTT GAaaataaag caatagtgtg ctatgcttag tgccctagaa actcaaattg   49620
49621   tagatcaggg aataaaagga aaaggagaga aaagttagaa tcttatctac agcccctaaa   49680
49681   gttaaacatt tcttttgaaa tcacttctta attattagca tgcttaaagg cttaggaaaa   49740
49741   tgtgggtaag atttcatata tatgtaagat atatatttta tataaaattt ctctcatatt   49800
49801   tttaatcctt tctgaaagat aggaaagttg ttttatttca ttagtgacct ttagatttaa   49860
49861   cttctgtcaa ctcttgatga ttggtggtga gtgaattagg tctaagttta aagttgacat   49920
49921   ttgaacaaag ttattgacac ataaacacaa gtgtcacttc atgtttagca aaccagctgc   49980
49981   aggcaccttt cccagatctg ggaccaggaa catactgctc acactgcaac acttagcacc   50040
50041   tgtggccctt ggccacgtct cttgtgtctt aggaaaataa tgccttttct ctgtcttcca   50100
50101   taaagtaaaa ttattcagat gctatctatg atttatttgc attatagata aatatttaat   50160
50161   caacaaatct cagtattttc actcacagtg ctaatcgtac aagggtgcaa aagactgaat   50220
50221   ggctgcagtt gtagcttaaa tagacacctc tcttcagagc cagtagacag tgggccctga   50280
50281   cagtggcatt taacctgtgc tgtacaatga tcatggttag gaatattacc taatttctaa   50340
50341   aggtttaaaa atgactcatg ctttgaatat tttagtttct gtggtaagac ttcataaata   50400
50401   gaaagcttgg gaatttttgt tttttctttt acatgtattt atttataggt tacatcttaa   50460
50461   gcacagaaga tttcaggagg ctcaaataaa agggtcagat aataaacata aaatataaaa   50520
50521   gaaatgaaaa attaggacct aaacttgatc gaaacataag cctaaggtca aatttgacaa   50580
50581   cagcctccta atgtcccaga ttaaatcagg aaattcatct gttatttagt tctcattctt   50640
50641   gaaggaggta gagcatcaat ttcttggcag caaataaatt tttttagtag cactatatgg   50700
50701   gtagcaaaat tcttcctgtg gagttttatg ggagagaatt tgagaaatgc catagataat   50760
50761   tctccccaac atatttttaa aagaggggaa caaatgtagt aacaaatttc acaaagctat   50820
50821   ttttctggtg cccttcagta aaagccttag cgtaattaaa tgcaacgctg tgaaagcagt   50880
50881   tcaattaatg tggaggtaaa tcaatatagt acaagtatga tacaattttg agcctgggat   50940
50941   agaatttaat aacactatag cattggatgg gttatgtgtt ccttaaacta gctcctaaaa   51000
51001   gctacttcca tcagttggac agcagaaaga tcagggttgt aatcatttag aaattgtcct   51060
51061   tgtctctctt ttttttatct ttcactaact tagaaaccag actacctact ggtcaccagc   51120
51121   tagttcacgg ttttttaaca tctgcactag tggtttgtca ctaggaaaca gaaaatatac   51180
51181   atggtagtat aaagggcttg tgctttggag ggagtaaact aaaaaagaac tacacacata   51240
51241   catgcacaca catttattat gtaggtatac atttatgtat gtgtataggt tgtgagaagg   51300
51301   acctagaaag taggccaata taaactcttt attactttta ttcattactt cttcctagct   51360
51361   tccataaata attgcaagtt caaggtgaaa agtaattgga aaagattgct ttttagaaat   51420
51421   ttgtcaaaga ctttcttgct atgtctagat cttaaactca taatgtttgc agccattaat   51480
51481   ttgatgtgta attgtcttct tttgcatcag gttgataaaa caaagcaagt gtccacctat   51540
51541   caggaagtga ttcgtggaga agggatttta cctgatggtg gagagtacaa acccccttcc   51600
51601   gattctttga aaagcagaga ctattacacg gatttcctaa ttacactggc tgtgccctcg   51660
51661   gcagtagcat tggtcctttt tctaatactt gcttatatca tgtgctgccg acgggaaggc   51720
51721   gtgtgagtac tttaaaacac taataaaaaa ttatagagct actaagataa caacatacaa   51780
51781   gattccatta aaagccaagt ttcatttagt tcataaaaca ctttataaat gaattgaaat   51840
51841   tgtgttcaag ttcaactaca gtactttatg cctttaaaat gaattaaaat agttttgagt   51900
51901   ctagTAAATT AAATTAGAGG ATACAGTTAC TTTATCCAAC AATTATTGAG ACTAGATGTA   51960
51961   AATTCATGCT AGCAAAATAG TCCCAAGAAT AACTGAGGCT AGATATTTTG GTTATACAAG   52020
52021   CCGTCTTGTG TAAGCAGAGA CTGCAGAAGC TATTGACGTG GTAATTGCAC TTTAAGTAAA   52080
52081   TTGTCTCAGT CAGTTTGATC AGAAATGATG GTCAgaattc ttcttgaaat tgttctgctg   52140
52141   tcaaacacgg tgatacaatc taaacgatga aaaatctata tagatacata aaaacttagg   52200
52201   agtaaattaa tgaaaataag atgataattt gaataatgaa ttttcatgaa tagttagtac   52260
52261   tttctggacc tctgtgtcaa ttaaaatagt ctcccgagat tatctggaag tcagggtaag   52320
52321   aaagcgaagg ataaaaaatg aataaagcag caagtaacaa ttccttccat ttttacatgt   52380
52381   agccgtattt cattatgtca tagaatttat ttctaagagc ttgattctta atctccattt   52440
52441   tttccccact ttttctatgt gtttctcatc agtattccat ctctgtgtgt gtcctcatcc   52500
52501   aagtcatctt gtaaacctgg tggcaggtgc tgcctggttg cctttaatag taacagtgtc   52560
52561   agcatttcca catcatgcaa ccccgacgac gggggggtgc tttttttttt tttttctttc   52620
52621   cctgctgtac agcaagggga tcaagttatc cttacatgta tgcattacaa ttacattttt   52680
52681   tagaaagggc taattctaat ggaggttagg gagcagaagg tggcgctgtc cattgtagta   52740
52741   gaaataccag ataagaactg ggattgaaga caacagtatg tattcagttg tatgtatggt   52800
52801   gaacttgagg ggcctttgag aagaccaaga gaagtagacc attggataca tgaatttgag   52860
52861   gctcagagta gaggtctgga ccggtgatat gatggtaagt tatctgggtg ttggtagtca   52920
52921   ttgatgccat gaaaattgtt gagaaatctg gtccctggta tgtcacctga gtatgaatca   52980
52981   tctgcattct gttacagtta ttccatcaat ggctggcaag agggtaggtt atgtaaggtg   53040
53041   agtgtctgcc agaatttgat ggacagagaa agacagggat ggtattttgt tcacattttg   53100
53101   caaaatgaaa atgcaatatt acttacattt ttattgaaac cttaccactt tattaataaa   53160
53161   tctcacattt tcaaaggttg tacatgggct gcaacaattt ctgtggttag atcatctcac   53220
53221   tttgcattcc attaataggc tgaagttcat cctaagtaat ttaccataga gttttcatat   53280
53281   tggtgtttat ctttgctaaa attgtggcag ccatggcggc atgctgcttg gatcattttt   53340
53341   caggaaagaa tttactattc agtggcaagg agagtggtta actgacagcg tccagttgtt   53400
53401   agcaccttta ggatctgcct ttgcctctca gcagaggaac actcttcctg ggcagcacac   53460
53461   tccagccatg actgagcatg gactgagtac tagggcctgg gactcctcta acgagaaatc   53520
53521   tttactctgg agcttgctat tgggttagcc gtgactttgt cagatttgca ttgtggttgg   53580
53581   acgacctcct tgcccagtcc tgcttcctct ccacctcctt tcctttcaga gatgtctgat   53640
53641   ggccatcatg ggtttaagat tttccttgcc caatcctgct tccatctcct cttatctatt   53700
53701   gcccccaata aacctttaca cttccatctt catttcagca tctggtttcc agaggatccc   53760
53761   actgacgact atagcagctt tacattccca atcatgaatg tggatcaatc attcaaaaat   53820
53821   ggatcactga agaaaaaaaa gtgataaaaa taagcacact ataccagtag gtacagatac   53880
53881   tttaattcaa aataatgcca tgaccgaatg tttaaggctc ccattgcaaa tatagaatat   53940
53941   atgtctccat gtactagaat acatgatttt gggtgaggat tttatgtaaa agaagcccaa   54000
54001   gtagaaaagt gccagtctta aaagtggatt ttattggatc tgaaatttct tccctaggac   54060
54061   ctcagtaaca agtctgttgt ttgtttttgc atgatgttca aataatatgc aatttctccc   54120
54121   tattaaatca attgggaatg aaatcgattg cttttataga taaattcatg aaagttagca   54180
54181   gtaccacaga agtattgaat tagttttgtt cccccttaaa acaggttatt ttggggggag   54240
54241   gttatcccag gaaccagagt atagaagcag aaagagtcaa gaggttagag ggaaagacag   54300
54301   taagacagtg aaaagtcatt gatctgtctg ttattctgga aagtagaact cagtcttact   54360
54361   gggggtcctt tagggaactg tgtaccatat acttcagaat tttccctcca agagacagga   54420
54421   ggcttagact ttcattcact caccgtctgt aggtgagaat tgcttcaggg gccgttaact   54480
54481   cccctgcact tgtgggctct ggctgtgagt agattgggtg agatcctggt gctttggaga   54540
54541   aaagcctggg acagagaggc tcagagatgc agtggacact tacttaaggt gagaaactca   54600
54601   gaaaaagctg aataagctgt tagcaaaatg ccttgatcaa ggcacactac tattttacat   54660
54661   agtattattg acatacagtg tcaataaaga gttattatca cttgcactta ttagctgaca   54720
54721   tctcagtctg aagtgagatg aagtcattga ttcacagcct acaagtcaac ttgtgatata   54780
54781   catgagactc ctatataagg aagaaatgct tgatggtttt tttctttttc ttccttcctt   54840
54841   tttttttttt ccccctctat ctcaggaatc tgatgctgtg agagaattta ttttcattta   54900
54901   gggaaaaatt attttgtgag ctgtgttgat gtgacagata tatccctgag atcacagtgg   54960
54961   cttaccacaa taatcactca tagcacagtg cagcgcaatt atgtcagctt tcccccctct   55020
55021   tggatgctat ataatttgga gcacatgatg tccacaattt ctatggaaaa ggaaattaaa   55080
55081   gctgaaaggt catgtgggat gttcctaaga gatgggcttt gaaatgactt ctaccatttt   55140
55141   catctgtact ctattggctg gtaatatcat attacccaaa cataattgcc atgggcactg   55200
55201   gaaagtatag tcttctgtgt actcaggaag aggaaatggt gtgataaaca caagcattgt   55260
55261   cccacaggtg tggactgaac aaaacaagct atcagtgcct gtaggctaat agctatatat   55320
55321   ggaaatgaag gacatattta tgcaaataag tagttctgtc atctccagtg acgttatttg   55380
55381   tcagaatttt taattcagtg gaaataaaaa taagaaagag gagtccccac tgtggcaaaa   55440
55441   tgggttaaga atctgactgc agcagcttga gttaccacag aggtgtaggt tgagtccctg   55500
55501   gcccagagta ctgggttaaa ggctctggtg ttgccatagc tgtggcgtag gtcacagctg   55560
55561   tggctcaaat tcagtccctg gtctgggaac ttccatatgc tgtgggtgtg gccataaaaa   55620
55621   acaacagcag caacaacaaa ataaacaaga aagaaactgc ctagatataa taagccaaat   55680
55681   acacaaattt tgaagaaata ttgcgttgca tttttataga aaaaaaatga ttttcaattc   55740
55741   atagtcagtc ctttatctgc aatttacaga tccaaagatc tcagttttta tcatggcttc   55800
55801   atagaaagtc catttaatgg tagaacttga cctgaacaaa aatgaagatg tttaattcta   55860
55861   cttgatatga ggttttcctt tagaaagctt gacatttatt acaaagtatt gccctttccc   55920
55921   tattgaatat gttacataat agaatgttat attaattgga cttaatagaa tcctaaagca   55980
55981   attgattatt aaaataaact tggccccagg agtttccagt aaagtattgt ggacttacat   56040
56041   gagtaatttt ataaacaata aatttaataa cttttatatg aaaagcttct ttttattacc   56100
56101   taaatttagg gggtccatgt gtgtgcctaa agcaaattaa gtgataaaac aatgaggcaa   56160
56161   gattgagaaa aactggtcta atagaataat atacccttga tccttcccac ccccaaaacc   56220
56221   ttctcagaat atcttattgg ctttggtatg aggtcatttc acccatgcat tcagtggata   56280
56281   tttatttaga gcctgttatg ttctgggcat tgaattatgc ctggtaaaca aaacagacat   56340
56341   aatgtgttat gaaagacaat aaacaaagtc tagtacactg tctagcacta gttggtgcta   56400
56401   aataaatatt tgttgggtga attaatctaa tgtcaataag taaaggctgt gaaggttaaa   56460
56461   ggggtgttgt aataagggat ggggtaagga gctgtttaga ttaaatgatc aaaatagttc   56520
56521   tattttaaga gaaaacactg cacgtttgag ataaaattgg aagaatgatc ccatgccagt   56580
56581   cccacttgga aaattttgtc aggtgaaatt gcatgagcat ggacccagaa catcttctta   56640
56641   tgccagtaaa atttttaatg cccaaagaat agtggaggtt tatcaaaaga attcagggag   56700
56701   ttcccactgt ggctcaatgg ttaatgaacc caactagcat ccatgaggac gcgggttcaa   56760
56761   tccccggcct cgatcagtgg gttaaggatc cggcgttgcc atgagctgtg gtataggttg   56820
56821   cagacgcagc ttggatcctg tgttgccgtg gctgtggcat aggctggtag ctatagctct   56880
56881   aattagatcc ctagcctggg aacctccata tgccacgggt gaggccctaa aaagaccaaa   56940
56941   acaaaaaaaa aaagaattta ggcgtcggct agaaggggct cacactggcc aaatataggg   57000
57001   ttatagggtt aacaaaatta ttaatgtatt ataaactata gataagagtc cctgaatcta   57060
57061   tactgatgta aatgaatgca tgcatgcatg aattaatgtg tgcttactta cagtagaata   57120
57121   cccactaatg tagaaaatat gagaattaga aaaatcattt tgcagctacc atagaaataa   57180
57181   ctgcttaaca caagaatcat aaattaagta gaaaccaaca cctgggtact aaacattcta   57240
57241   ggctgttgtt gcttctaagt catcctagta aacaaagcca gaaaatgtat aggtgtctgt   57300
57301   atgtaaacac acacatctct ctatagtaaa ataggatatt tacatagttt ccaaatatct   57360
57361   ccctgctatg taatgtgtta gtgcattaca tcgcagggag taattactgt attagtttcc   57420
57421   taaggctgct gtaataaagt atcatgcttt gggtgcgtta aaacagaatg cattgtctca   57480
57481   cagctctgga ggctagcagt ctgaaatcaa catatcagta gggccatgct ccctctataa   57540
57541   ccttagggga gaatcctccc tgacctcttc ctaatttcca gtggtttgct ggccatcttt   57600
57601   ggcatgccct ggattgcagt gaagccttcc atctctgtca tcacatggca tttctccctg   57660
57661   tgtgtctgtg gctctgtggc tcttcttctc ataaggacac cagtcaaatt gcattaaggg   57720
57721   cagacgctat ttcagtgtga gttcttaact agtgcatcta caacaaccct atttccaaat   57780
57781   aaattcactt cctagctaca gagagctagg acttcagcat atcctcttat ttgcccatgt   57840
57841   ttaatgcatt tatttctaaa atgcttttaa gaaggtaaca ccaatttaca ccctaatcta   57900
57901   tgcaaagaca agttggcata gatgacaaaa atagtaatat tcattgctga tactggttct   57960
57961   aattaatatt tctttgatta ccactaaaaa ggaatgtttt ttacatagtg ttctggccat   58020
58021   ctttttttct tcttactgtt gtaaaaaaac cgcacataat gttgaattta ccatcttaac   58080
58081   cattttaaag tgtacagtta agtacactgt attcacattg ttgtgcaaca gatctctaga   58140
58141   actttcatct tgcaaaattg aaactgtata ctcattaaac actaatttct cttcccactt   58200
58201   atcccagtcc ttagcaacca cctttctact ttctgtgatt tttgactact ttagttactg   58260
58261   catatgaagt agaatcatgc agtatctgtt cttttatgac tggcttcttt cagtcatcca   58320
58321   tgttgtagca tatgacagga tttccttcct tttttaaggt ggcatatttc attgtataac   58380
58381   tgtatcacat tttcattttt aaaattttat tttattggag tataattggc ttataaagtt   58440
58441   gtgttagttt caggtgtaaa gcaaagtaaa tcagttatac ataaacatat atccattcat   58500
58501   tttcagatta ttttcccata taggttatta tagagtatta agtagatttc cctgtgctat   58560
58561   actataggtc cttgttacct attttatata tagtattgta tatatgtcag tctcaacacc   58620
58621   ctaatttatc attctcccca tgtttcacct ttgataacca taaatttggt gtcaaaatct   58680
58681   ttgagtctgt ttctattttg taagttcttt tgtatctttt ttttaagaat ccatatatta   58740
58741   gtgatctcat atgatagatg tctttctctg tctcacttca cttagtatga taatttctag   58800
58801   gtccatccat gttgctggaa atggcattat ttcatgttct ttgtggctga gtaatattcc   58860
58861   agtgtgtata tgtaccacat cttctttatc tgttcctctg ttgatggaca ttaggttgct   58920
58921   tccatgccta ggctattgta aataatgctg cagtgaacat tggggtggat attttcaaat   58980
58981   tatggttttc tctggatagc tgtccaggag tgagattgct gtatgatatg gtagttatat   59040
59041   ttttagtttt ttgaggaacc tccatactgt tctgcatagt agttgcacca attcatattc   59100
59101   tcaccaacag tgtaggaatg ttcctttttc tccacaccct cctcagcatt tttgtttgta   59160
59161   gactttttga tgatggccat tctgactggt gtgaggagat acctcattgc agttttgatt   59220
59221   tacatttctc taataattag tgatgttgag catcttttca tgtgcttttt ggccatcttc   59280
59281   atatgttctg tggagaaatg tttgtttaga tcttctgacc cttttttaat tgggttcttt   59340
59341   gttttttttg gtgtaaagct ttatgaaagg tttgtgtatt ttgaagatta atcccttgtc   59400
59401   atttgcttta tttgcaaata ttttctccca ttctgagggt tgtctttcca ttttttttat   59460
59461   ggtttccttt gctgtgcaaa aatttttaag tttaattagg tctgttttgt ttatttttgt   59520
59521   ttttattttc ataggatgtg gatcaaaaaa gatatttcta caatttatgt caaagagtat   59580
59581   tctgcctatg ttttccctct aagagtttca tagtatttag ttttatattt aggtctttaa   59640
59641   tccattttga gtttattttt gtgtatcaca ttttctttat ccattcatcc actgataaac   59700
59701   atttgggttg cttctacctc ttggctattg taaataatgg agcggtgaac atgggtgtgt   59760
59761   aaatgcctct tcaatgtcct gctttgatct acatattata ataaatacat agggaaaaac   59820
59821   agtaacttta ttgtgcagaa acctggaaaa cactactttc accaaacaat caaagtttcc   59880
59881   atcaccagta atggaacaag ttgataccac atgcctcttg atatgatgca tcagaaagaa   59940
59941   ccaccaatac tgtgatgttc ctgcctaaaa tcatgtctca aatctaaaca agaagaaata   60000
60001   tctgataaaa gcaaactgag agacgttata caaaattact ggccttattg ttcaaaaata   60060
60061   tgaagcttat gaagctggac caaggaactc cagatttaaa atgactaaag agacactaca   60120
60121   atcaaatgca ggtgtatgat gctgagctga aattatcagc tgttttagaa aataaattgt   60180
60181   atagatagag aaatggatag atatacagat agaaataaaa aatcaagtat gataaaatgt   60240
60241   taacatttgg taagtgtgag tatagggtaa tagttgtgct atatatttaa aatgttttac   60300
60301   aagtctgaaa ttatctcaaa ataaaaattc ttaaaaatag cactctaatt aaaatattaa   60360
60361   gaattgatag aagggaaagg agttaatgca gaggaaagaa gagcaacttt tgagagtaag   60420
60421   atgaggaaga aaaaatggat agaactattt gtcttcgaga aatattttat acatagaatt   60480
60481   gacaggatct gctgattatt tggaaatgtg gggaaaggag gaatgaaaat aatttccaga   60540
60541   gcatggcctt gcttcctggg tatatttttg atctatttta ctgagtttga gaaggctgag   60600
60601   caaagaatat atattaagga taaaaccaag agtttagttt tgattttttt tctagtgaca   60660
60661   aaggccaact cttactaggg caagagcagg gtagatgtgc catctcagga attttctgtg   60720
60721   ccatttgcca aatttttgtg tatataaatt tgtggtaagc ctctgaaaca aattttattg   60780
60781   gctacagcag atagtaaaac gttaactaga tatgtatact aatgcgtgtt catgtctata   60840
60841   tcagtacaaa gtgtccaaag gttctgtcat ggatatagat aatgaagttc agggttcttt   60900
60901   tttcaggtga atgtgtaaca cagagctatc ttagacaaac ctaaagaaga acaaacacat   60960
60961   ttcataagta aatagagtta tggcctaatt tatctgcagt gattccttat ctctgaaaag   61020
61021   tattgaaaaa ttaaaatgaa tagttaaaat tgcttccttt ctgtgttcca ggatctgaat   61080
61081   gttgagatca acagcctcca ggctgagcca aatagtcagg gtcattgaaa cagacaaatt   61140
61141   ctttattgac tgtacatgga atttctaata agacataaca gtggttttgg tcctatatct   61200
61201   tgacagctga aaatcatgaa ttaggcatgt gaggtctttc ttaaaagagc ttggatctct   61260
61261   catgtctact aattctgcat cagagtgact cacaagccta ttttgtgaga aatagtctat   61320
61321   tttgtatgaa atgccaagtg ccaaaaaatt tttaaatgca gtggaagatg tgtcattcaa   61380
61381   ctatattatg ctaagtagct tacttcttga tgtgtcattt atctatagtt acaattcttc   61440
61441   tgtgtaacaa attacccccc aaaatgatga gcatttttaa agctcacctt ggatcaacta   61500
61501   tttaggctgg gtttgattag aagttttttc ctcacctcag ctaaatttcc tcatgtgtag   61560
61561   ttacgttgcc taactactgt ctcaattggt gtggtgggaa aacttggttt ccttcaagtt   61620
61621   tgtttcattt aattgggctg gcatgggcat gttcttgtag catggcataa acacaaaaag   61680
61681   ttataagaaa atgtatatct tctttcaagc cacctttgtt                         61720