Imprinted Gene Databases

Mus musculus: Tnfrsf22

Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 22

Esperón Ede L et al, Epigenetics 7: 626-634, 2012

Species Gene Aliases Location Status Expressed Allele
Mus musculus Tnfrsf22 SOBa, Tnfrh2, Tnfrsf1al2, mDcTrailr2, 2810028K06Rik, C130035G06Rik  7 69.57 cM  Imprinted Maternal

Options

  • Reverse Complement:
  • Margin:
  • Show CpG islands: *
    %GC:
    Obs/Exp:
    Length:
  • Show CpG sites:
  • Bisulfite treat:
    Replace C with hyphen:
    Potential primer sites:

Key

  • Non-coding: acgtacgt
  • Exon: AGCTACGT
  • Primer site: acgtacgt
  • CpG island: acgtacgt
  • CpG: **

*CpG island algorithm based on that described in: Takai D and Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromoseme 21 and 22. PNAS 2002 99(6):3740-5. For more options, visit the CpG Island Searcher.

1       ttctttataa gagttgcctt ggtcatggtg tctgttcaca gcagtaaaac tctaagatag      60
61      cgccccctgc agtgggagcc actaccacat gcaattatgt gatagaggga taggagagaa     120
121     taagaagcac tatgaactcg agccccgagg taccttgcca gtggaggcac cggacacccg     180
181     caaaggccca cacgggattc cccacgggat cctaagacct ctggtgagtg gaacacagcc     240
241     cctgccccaa tccaatcacg cagaacctga gactgcggta aatagggaag cggaataccc     300
301     gggcctgacc tggggcacaa gccccttccg ctccactcga gccccaggtt accttgccag     360
361     cagagttgcc cgacacccgc aagggcgcac acaggattcc acacgggatc ctaagacctc     420
421     tagtgagtgg aacacaactc cttccaggag tccggttcaa acaccagata tctgggtacc     480
481     ttccctgcaa gaagagagcg tgcctgcaga gaatactctg cccactcaaa ctaaggagag     540
541     agctaccctc ccagatctgc ttatagaggc taacagagtc acctgaagaa caagctctta     600
601     acagagacaa ctataacagc tagcttcaga gattaccaga tggtgaaagg caaacgtaag     660
661     aatcctacta acagaaatca agacaactca ccatcatcag aacgcagcac tcccacccca     720
721     cctagtcctg ggcaccccaa cacaaccgaa aatctagacc cagatttaaa aacatttctc     780
781     atgatgatga tagaggacat caagaaggac tttcataagt cacttaaaga attacaggag     840
841     agcactgcta aagagttaca ggcccttaaa gaaaagcagg aaaacacaac caaacaggta     900
901     gaagtcctta aagaaaaaca ggaaaacaca tccaaacagg tgatggaaat gaacaaaacc     960
961     atactagaac taaaaaggga agtagacaca ataaagaaaa cccaaagcga ggcaacactg    1020
1021    gagatagaaa ccctaggaaa gagatctgga accatagatg cgagcatcag caacagaata    1080
1081    caagaaatgg aagagagaat ctcaggtgca gaagattcca tagagaacat cgacacaaca    1140
1141    gtcaaagaaa atacaaaatg caaaaggatc ctaactcaaa acatccagga aatccaggac    1200
1201    acaatgagaa gaccaaacct acggataata ggaattgatg agaatgaaga ttttcaactt    1260
1261    aaagggccag ctaatatctt caacaaaata attgaagaaa acttcccaaa cataaagaaa    1320
1321    gagatgccca tgatcataca agaagcctac agaactccaa atagactgga ccagaaaaga    1380
1381    aattcctccc gacacataat aatcagaaca acaaatgcac taaataaaga tagaatatta    1440
1441    aaagcagtaa gggagaaagg tcaagtaaca tataaaggaa ggcctatcag aattacacca    1500
1501    gacctttcac cagagactat gaaagccaga agagcctgga cagatgttat acagacacta    1560
1561    agagaacaca aatgccaacc caggctaata tacccggcca aactctcaat taccatagat    1620
1621    ggagaaacca aagtattcca cgacaaaacc aaattcacac aatatctttc cacgaatcca    1680
1681    gcccttcaaa ggataataac agaaaagaag caatacaagg atggaaatca caccctagaa    1740
1741    caaacaagaa agtaatccct caacaaacca aaaagaagac agccacaaga acagaatgcc    1800
1801    aactctaaca acaaaaataa taggaagcaa caattacttt tccttaatat ctcttaatat    1860
1861    caatggactc aattccccaa taaaaaaaca tagactaaca gactggctac acaaacagga    1920
1921    cccaacattc tgctgcttac aggaaaccca tctcagggat aaagacagac actacctcag    1980
1981    agtgaaaggc tggaaaacaa ttttccaagc aaatggtctg aagaaacagg ctggagtagc    2040
2041    cattctaata tcggataaaa tcgacttcca acccaaagtt atcaaaaaag acaatgaggg    2100
2101    acacttcata ctcatcaaag gtaaaatcct ccaagaggaa ctctcaattc tgaatatcta    2160
2161    cgctccaaat gcaagggcag ccacattcat taaagacact ttagtaaagc tcaaagcaca    2220
2221    cattgcacct cacacaataa tagtgggaga cttcaacaca ccactttcat caatggacag    2280
2281    atcgtggaaa cagaaactaa acagggacac agtgaaacta acagaagtta tgaaacaaat    2340
2341    ggacctgaca gatatctaca gaacatttta tcctaaaaca aaaggatata ccttctcctc    2400
2401    agcacctcat gggaccttct ccaaaattga ctatataatt ggtcacaaaa caggcctcaa    2460
2461    cagatacaaa aatattgaaa ttgtcccata tatcctacct atcagaccac catggcctaa    2520
2521    gactgatctt caataacagc ataaataatg gaaagccaac attcacgtag aaactgaaca    2580
2581    acactcttct caatgatacc ttggtcaagg aaggaataaa gaaagaaatt aaagactgtt    2640
2641    tagaggttaa tgaaaatgaa gccacaacat acccaaacct ttgggacaca atgaaagcat    2700
2701    ttctaagagg gaaactcata gctctgagtg cctccaagaa gaaaggggag agagcacata    2760
2761    ctagcagctt gacaacacat ctaaaagctt taggaaaaaa aggaagcaaa ttcacccaag    2820
2821    aggagtagac ggcaggaaat aatcaaactc aggggtgaaa tcaaccaagt ggaaacaaga    2880
2881    agaactattg aaagaattaa ccaaacgagg agttggttct ttgagaaaat caacaagata    2940
2941    gataaaccct tagctagact cactagaggg cacagggaca aaatcctaat taacaaaatc    3000
3001    agaaatgaaa agggagacat aacaacagat cctgaagaaa tacaaaacac catcacatcc    3060
3061    ttctacaaaa ggctatactc aacaaaactg gaaaacctgg acgaaatgga caaatttctg    3120
3121    gacagatacc aggtacaaaa gttgaatcag gatcaagttg accttctaaa cagtcccata    3180
3181    tcccctaaag aaatagaagc agttattaat agtctcccag ataaaaaaaa agcccaggac    3240
3241    cagacgggtt tagtgcagag ttctatcaga ccttcaaaga agatctaatt ccagttctgc    3300
3301    acaaactatt tcacaagata gaagtagaag gtactctacg caactgattt tatgaagcca    3360
3361    ctattactct gataccttaa ccacagaaag atccaacaaa gatagagaac ttcagaccaa    3420
3421    tttctcttat gaatatcgat gcaaaaatcc ttaataaaat tctcgctaac cgaatccaag    3480
3481    aacacattaa agcaatcatc catcctgacc aagtaggttt tattccaggg atgcagggat    3540
3541    ggtttaatat acgaaattcc atcaatgaaa tccattatat aaacaaactc aaagacaaaa    3600
3601    accacatgat catctcgtta gatgcagaaa aagcatttga caagatccaa cacccattca    3660
3661    tgataaaagt tttggaaaga tcaggaattc aaggcccata cataaacatg ataaaagcaa    3720
3721    tctacagcaa accaatagcc aacatcaaag taaatggaga gaagctggaa gcaatcccac    3780
3781    taaaatcagg gactagacaa ggctgcccat tttctcccta ccttttcaac atagtacttg    3840
3841    aaatattagc cagagcaatt cgacaacaaa aggagatcaa ggggatacaa attggaaaag    3900
3901    aggaagtcaa aatatcactt tttgcagatg atatgatagt atatataagt gaccctaaaa    3960
3961    attccaccag agaactccta aacctgataa acagctttgg tgaagtagct ggatataaaa    4020
4021    ttaactcaaa caagtcaatg gcctttctct acacaaagaa taaacaggct gagaaagaaa    4080
4081    ttagggaaac aacacccttc tcaatagtca caaataatat aaaatatctc ggcgtgactc    4140
4141    taactaagga agtgaaagat ctgtatgata aaaacttcaa gtctctgaag aaagaaatta    4200
4201    aagaagatct cagaagatgg aaagatctcc catgctcatg gattggcagg atcaacattg    4260
4261    taaaaatggc tatcttgcca aaagcaatct acagattcaa tgcaatcccc atcaaaattc    4320
4321    caactcaatt cttcaacaaa ttagaaggag caatttgcaa attcatctgg aataacaaaa    4380
4381    aacctaggat agcaaaaact cttctcaagg ataaaagaac ctctggtgga atcaccatgc    4440
4441    ctgacctaaa gctttactac agagcaattg tgataaaaac tgcatggtac tggtatagag    4500
4501    acagacaagt agaccaatgg aatagaattg aagacccaga aatgaaccca catacctatg    4560
4561    gtcacttgat cttcgacaag ggagctaaaa ccatccagtg gaagaaagac agcattttca    4620
4621    acaattggtg ctggaacaac tggttgttat catgtagaag aatgcgaatc gatccatact    4680
4681    tatctccttg tactaaggtc aaatctaagt ggatcaagga acttcacata aaaccagaga    4740
4741    cactgaaact tatagaggag aaagtgggga aaagccttga agatatgggc acaggggaaa    4800
4801    aattcctgaa cagaacagca atggcttgtg ctgtaagatc gagaattgac aaatgggacc    4860
4861    tcatgaaact gcaaagcttc tgcaaggcaa aagacactgt caataagaca aaaagaccac    4920
4921    caacagattg ggaaaggatc tttacctatc ctaaatcaga taggggacta atatccaaca    4980
4981    tatataaaga actcaagaag gtggacttca gaaaaacaaa taaccctatt aaaaaatggg    5040
5041    gctcagaact gaacaaagaa ttctcacctg aggaataccg aatggcagag aagcacctga    5100
5101    aaaaatgttc aacatcctta atcatcaggg aaatgcaaat caaaacaacc ctgagattcc    5160
5161    atctcacacc agtcagaatg gctaagatca aaaattcagg tgacagcaga tgctggcgtg    5220
5221    gatgtggaga aagaggaaca ctcctccatt gttggtggga ctgcaggctt gtacaaccac    5280
5281    tctggaaatc agtctggcgg ttcctcagaa aattggacat agtgctactg gaggatccag    5340
5341    caatacctct cctgggcatg tatccaaaag atgccccaac tggtaagaag gacacatgct    5400
5401    ccactatgtt cgtagcagcc ttatttataa tagccagaag ctggaaagaa cccagatgcc    5460
5461    cctcaacaga ggaatggata cagaaaatgt ggtactacac aatggagtac tactcagcta    5520
5521    ttaaaaagaa tgaatttatg aaattcctag ccaaatggat ggacctggag ggcatcatcc    5580
5581    tgagtgaggt aacacattca caaaggaact cacacaatat gtactcactg ataagtggat    5640
5641    attagcccaa aacctaggat acccaagata cgagatacaa tttcctaaac acatgaaact    5700
5701    caagaaaaaa gaacactgaa gtgtggacac tatgcccctc cttagaagtg ggaataaaac    5760
5761    acccatggaa ggagttaaag agacaaagtt tggagctgag atgaaaggat ggaccatgta    5820
5821    gagactgcca tatccaggga tccaccccat aatcagcatc caaacgctga caccattgca    5880
5881    tacactagca agattttatc gaaaggaccc agatgtagct gtctcttgtg agactatgcc    5940
5941    ggggcctagc aaacacagaa gtggatgttc acagtcagct aatggatgga tcacagggct    6000
6001    cccaatggag gagctagaga aagtacccaa ggagctaaag ggatctgcaa ccctataggt    6060
6061    ggaacaatat tatgaactaa ccagtacccc ggagctcttg attctagctg catatgtatc    6120
6121    aaaaaatggc ctagtcggcc atcactggaa agagaggccc attggacatg caaactttat    6180
6181    atgccccagt acagaggaac gccagggcca aaaaggggga gtgggtgggt aggggagtgc    6240
6241    gggtgggtgg ctatggggga cttttggtat agcattggaa atgtaaatga gctaaataca    6300
6301    taataaaaaa tggaaaaaca aaattaaaaa aaagacacta gagaagacaa gacactacgt    6360
6361    aaataaagtg attcaagagc cacacacaaa aaaagaagca ctatgaagta ggtagagagg    6420
6421    aatagcctga tgtgagtagt ctgccctacc atctgaggtc atggtgaaat cctggccagt    6480
6481    gctgctgctg agggccatgc tttggtctgt gagcatgcag tagcagggaa ctctggctca    6540
6541    tatctgtggc tcatgtggtt accaccaaag atcctgcaga tgtgccatag gctggcacat    6600
6601    ggaaccatat tgatgtccaa ggcctgggca tagctttccc tgcccttcac tggctgcaac    6660
6661    acacaagaga gtaggcatta taccttgcct ggacagcaca gttcagctgg ctctggtggt    6720
6721    aggggcatgg gaaagctgcc cttgccaccc atattctgtg tagtatcgtg ggtcagggaa    6780
6781    agatgtcctc cccccattgc cccttccagc tgctagtaga aagtccagtc ccacttgctt    6840
6841    gctcccactg ccttctctca ggtattccac accaccaccc cgacccctgc agctgttcag    6900
6901    aggttccgca gcccctcact accaggggta tgcatactgt tattgtgagt ctttgcaatc    6960
6961    agtgcccttc aggctgtgtg catctaacaa cctggcctgg gcgtgcccct tgtacctcaa    7020
7021    ctacgcatga gtacgtgtct gtctcttgct tcttcgtctg gtccaggtca gaaatggaag    7080
7081    gggtcaatgc tctcatgccc gaggcctgtt cccacgttcc cacagcctgc ctgcctgctc    7140
7141    agttcattgc catacccact ccaggggagt cagtatgaca agtccaaaag cttagccgaa    7200
7201    gttctgaggc acaaagtttc atggaaactg gtctcctgga gagtctctgg catcccataa    7260
7261    ataaatatgg tccacagttg tgcttgcgat agttggtgga gggttctgag tgctttcctt    7320
7321    cagtattgtt ttattatagg tgccccaaag gaatgatttg acaaatagct aagttagatt    7380
7381    gaacattgct ttctggcctt cactggtgtc ccaatatcct aggcagtcgt tgagcccaac    7440
7441    atgggattgg gatttcgtaa gaacattatt cattcagaca aaatgcctcc agtgttgaaa    7500
7501    gagagatagt gaaagaaatc aggcattaca atttactgga tagagttaga aatttcgggg    7560
7561    caagtttaac aaagaaagct tagaattctt attatagtca tattagacag actagattcc    7620
7621    ctaatagagg aaagttgctg ggctcctctg gtaaatggag gtcccccaca aaacacttag    7680
7681    aatgacagcc tagtcactcc catatgcagg aatttacaat ggtctaggaa gaaggagggt    7740
7741    tgtagtttaa ggatgactag agtattgcat tattcatgaa aaggttagca agagtgaaaa    7800
7801    acccctggtg caagttttca caaggctcag aggaatacca cacttaggtg cttactaagg    7860
7861    gacccctggt ggtgggttat acagtagact agaattgtga ctagggtgtg aaatcttcac    7920
7921    ctggctccta gaatagctga ctttagatag ggctgctttt atctcagttg taatcactgc    7980
7981    ctggttcctg ctagtctttt atgtatgtat ttctctgttt tttgtcatta tgcatcagat    8040
8041    gacttcaatg taccttggct gatgtgtccc ctaacttcct tgttttcttc tgtaatataa    8100
8101    atctgttggt cactttgaga aattacattc agatacaaaa ctctcttgtg tttgtgtctg    8160
8161    tttgccactg gccaacttct tgcccacctg agtaccggga ccctgatttt tcccctaggt    8220
8221    tgagggacca actgagtcca gcctctggca cctccatccc accttaaaga gcaagggtag    8280
8281    aaatggctga agagatgata cagccattaa gaggatgcta tgatcttaca gagaacacca    8340
8341    gtttgatctc cagattcata tcaagcagat tacagccatg tgtatctcaa gctattggag    8400
8401    atatgtcacc tcgagcctct ggaggcacct gtgcgcacgg acgctcgcgc gggcgcgcgc    8460
8461    gcacacacac acacacacac acacacacac gcacacacac atgcacacac acacatttta    8520
8521    aaataaatgt tttaaaggag caaagggcag agggcagaga aggacctgga gcacaaatat    8580
8581    ctagcccagg gtagacaggc ctcttctttt cacctcccct ccacctacag tgtgggacaa    8640
8641    ggcagatctg taaactgtat gcagaaaagg aaagccacta gcctccccct gctcccgagc    8700
8701    tactcagaga ctggtgggac aacagcatcc acaagtgcac actcctctcc tcttcccttc    8760
8761    ctctactttc cctctgcttc ccaagggtgg gggacagttc agcgtgttga actaaccaaa    8820
8821    ctttctaaac acttgtttgt gttttgattt ggtttactcc tgagcagaca ccagcctgag    8880
8881    ggaagacaag aaatagaaga ggatcaggct ggccaaggaa ttggccgccc ccactcccca    8940
8941    gcctaggtga gggcagatgg gcacaggctc cactccctgg ccctagggag agaggcaaga    9000
9001    gatgatttaa agagtaccag gtgcctgaag tcacgctcct cttctttggg gcagccattg    9060
9061    aaatccagga ctctgagtcc tccctcattt taaagaggaa gtggcatttg gaagggagat    9120
9121    ggatggggct ggtagtgggc cactttttcg aatacctgga ggggccgggt ggaacagatg    9180
9181    aaccaaccca agttccctag agaaataagc gttctacttc ctgtgttagg ctagtagact    9240
9241    tggcttaaat gtcctgtgtc ccatgagctt ggattggcac acacagtgga gctaaacaca    9300
9301    gtgaaaggaa gaagaggtga gggactcaca gtccagggat gttcatacag ccctcctccc    9360
9361    ccgacacaca ccccccaacc ccagaactgg aagagtgcct accagtcctg gatattttga    9420
9421    ggtcctcaga gtcagcgagt cccacacagc ccctcagacc ctgacagtga agccttcagc    9480
9481    tgctgctcca gaccattgac cagtgaacac tcacaggaac gctacaggga tagagttact    9540
9541    tcaaacttct ccgtgttgag ctaagacagt gtgtgttgta gcttatcttc ctctttttgt    9600
9601    ttgttgcttt tgagaaggtt tacagtctgc tgcagtctga cttttataac gattccaaca    9660
9661    atagttcatg cctctccctc cactcaggtc caggaaaatt tttaattaac ttataataaa    9720
9721    gagcagtata ccgtaatgaa aaacaaacga aggcagagaa ttcgacttta acttgctgtt    9780
9781    tataacaaat atgattctgt taataacgtc ataggcattt aaaattacgt tatttataga    9840
9841    aaactagata ttactgagca ctgattgtgg tgggaaggca agagtggtgg cgctggaccc    9900
9901    gcccacgaga taaggcaacc atacaggaac caatccgctg aggagaggcg tggccaccac    9960
9961    agcagctcct cccagctgag cagcagcggc gtgcttgcac TCGGCCATGT TTGGCTTCTT   10020
10021   CTGCAGCTTG GTGTCCAGTC TGAGTCGCTG GTTCCTTTGG CGGCGGCTGC TGCTGCTGCT   10080
10081   GCTGCTGCTG CTGCTGAATC TGCCCTTGCA ggtgagtaga tatggccctg cggagctgag   10140
10141   actcgctctg ggcaccggat ccccggactg cagaggaaag ctactgccgg cggtgaactg   10200
10201   atggcgggct gtgccatcag cctgggcatc gccaaccaac acttcagaac ttcgtctgct   10260
10261   cttaagtggt ccagagttgg gggattgagg aggtgaagca gaggcagggg aatggccaag   10320
10321   cgggtagcca gagaaagtgt gtccggttgg tccctgagct ccgggacaag gtggacacgc   10380
10381   ctctcctccc tttctcatca gaaagcggtc catcggaagg cgactccgga aagtgccatt   10440
10441   gcggactgca gtggcccgcg cgactgtgcg ccttgggtgg gtccggcccg gctggtcttg   10500
10501   gggtgtagta ctaactacta caaaaggatc tgtgtggaag gcctggctat gcctttcctg   10560
10561   ggcctttcgg gtctctgcta agttcgtccc gagatcgctt cttgtctctt taatcataaa   10620
10621   ctgcagttaa acctaagtta gtgggcagcc tgatctacat aaggagtctc aaaaccaacc   10680
10681   aaacaaccaa acaaaaaacc tagacgatcc tgtaaatgac attttagtta cagccaactt   10740
10741   aattttatgt caattttctc tcataagagt cttcatccca aaaataggca gaaaaaggtt   10800
10801   tatgttttat aacctgtaag gatatccatt ttgtaacaca ttcagatctt tagttataac   10860
10861   aacaacaaca acaacaaaat aacccttaga ttgttctaag atagtatctg agcagtcaga   10920
10921   gaccacttac atgtaatcag catttcttta aaccacctag gagctggtta atagtaattc   10980
10981   tttgctagct gctggtgagc agctttcaca gaaatggacc cagagggcat ccagcttccc   11040
11041   tgggaatctc ctgggcaagg ggccagagga tatgcaactc agaggtgact tcaaagttcc   11100
11101   cagcactttg agggacttcg aacatatttc acaggcaggt ttcacatggg atggcccttg   11160
11161   accctgaaat ctcttcccat ccctattagg gctctggggc tccatgcctg cccaggcacc   11220
11221   gcctgaaaag tggtgcattt tgtcctccag aaatccccag aaacaatcta gacaatatta   11280
11281   ggttgttttt gttgttgatg ttttaaggtt gttgtaaaga aaaaatggtg atcatctcaa   11340
11341   ataatgccac aaaatgaagg tactccaaag aaagactgag gatgagctgg gccgggtagt   11400
11401   gcacgccctt aattctagca attgagagac gaggtagaca tgtttgtgaa tttgggttta   11460
11461   gtctgatctt tatagtgagt tctagaacag ccagactgtg tatgagacac tgtcctgtaa   11520
11521   aagtcaaaaa taaaaataaa agactgaaga taacatctct ttcaagaata ttttttaaaa   11580
11581   agactatcct caaagaatat tgaaatttta aaaaataggg catgtgtgta gatttttggt   11640
11641   cttttgagac aggatttctc tgtgtagctc tgactgtcct ggaatttgct ctgtagacca   11700
11701   gattggcctt gaactcagag gtctgcctgc tgggattaaa gacataggct gtgaagatat   11760
11761   cctactaaat ccactgtcta acctgtggtc atgtccttcc taagtgtaag tacaggtgaa   11820
11821   gcaggccatt tccaaggggt aaaatagtat tgccttcagg gcagtgatga agtgtcagct   11880
11881   tcaacatata ataatggtga cgatgaatca agatgaaggt attgaaccta ggaaccctaa   11940
11941   aaagaagact cctgcctagc agttaagagc agaattcctg acagaattaa atgggcagag   12000
12001   accaccagaa agagatagat acatagatag atagatagat agatagatag atagatagat   12060
12061   agatagatag atagcagaga ccaccagaaa gagatagata gatagataga tagatagata   12120
12121   gatagataga tagatagata gacagacaga tagatacatg gatagataca tagatagata   12180
12181   catagataga tagatacata gatagataca tagatagata catagataga tacaaagata   12240
12241   gatacataga tagatacata gatagataga tagatagata gatagataga tagatagatg   12300
12301   atagacagac agatacacac acacacacag agagagagag agagagagag agagagatat   12360
12361   cctatctatg aaccagactc ctgctgaagg ctggacaaca ctgacgagta tgagatcaga   12420
12421   gcacagtggt aagtatgaat gaggatggct cccacgaatg tatagatggg ccctaagggt   12480
12481   tgatgctgtg gagaattttt taccagagta tgtaccatag agatgcaaat ataaagaagt   12540
12541   gagcctcagt gctcaatagt tttttgtttg tttttttgtt aaagagctca gttgatttgt   12600
12601   gtgcttagtt tgagctcctt cccagtgttt gggtatcagt caaggtaggt tactcagaga   12660
12661   aggaagtggg gaggagatag aacgtcctgg gaacatatga actgttctat atgcattatt   12720
12721   taatttcaca accctaaata gtaagtatat tactatcccc attttacaga tgagaaaagt   12780
12781   gagacatgat gatggtaaat agtgaatcac ctattcattt ataggctcta ttagcttgtg   12840
12841   tgatatcatg gctccacaca tgatctttca atcccctatg tgatcaatga tcaccacata   12900
12901   aagtttgggg tttttatggt tttcgctctt gtttttttgt ttcttggggt tttttgttgt   12960
12961   tgctgttttg ttttgttatt tgcctctgtt tcatgttgca tgtatcagtg tctggagtgc   13020
13021   attaagtact ggctattctt gtagaggaat aggactcagt tcccagcacc cacacgtttg   13080
13081   taattctagt cccaggattc tgctgttctc ttctggcctc ctcaatcact gcacatacat   13140
13141   ggtgtatatg cattcaagca ggcatacact cataaacaca aatataaatc tttaaaatca   13200
13201   tctgttgcgc caatggtggc acacacactc agcactcagg aggcagaggc agaggcagag   13260
13261   gcagaggcca aggcaggtgg atttctgaga tcgaggccag cctggtctat aaagtgagtt   13320
13321   ccaggacagc cagggctaca caaaaaaacc ctgtctcgaa aaacaaaaac aaaaacaaaa   13380
13381   aaaacaaaaa acaactttaa aatcatctgt tgcagagcta gaaatatagc acattgctaa   13440
13441   ttaattagtg cccagagtga gccctgggtt taatcctcag tactacaata aaataaagta   13500
13501   aaaccagtta tttctttaca attacttgag gctttgagta ataaaagacc aaacaaaatt   13560
13561   agatattatt tatttgttta tttatttatt tattttagta tttgcttttg cttatttgta   13620
13621   taagtgtttc ctaaagggtt gttaagtatg tcacttttgt ctgcaattcc tgagaaggcc   13680
13681   agagatgaca tcagattctc atgaactgga gttacaggtg actgtgagcc tcttgcatgg   13740
13741   ttgctgggaa ccaaactctg gccttctgta agaacagcat atgtttgttt tttgggagtt   13800
13801   atggtcttgt tgttttaaga caagccctga ctatcctgga actcacagag atccaccttt   13860
13861   ctttgtctct cgagtgcttg gataacgatg tgtactgctc tgcctggact ccatatgctc   13920
13921   ttacctgcca tctcttcagc cctagaaaca cttctaaagc tttagggttc ttagagaaat   13980
13981   agtatgtgaa ggaggtgaat taaagaaaaa aaaggggggc tggagaaatg gctcagaggt   14040
14041   tcagagcact gactattctt cctgaggtcc tgagctcctg agttcaattc ccagcaacca   14100
14101   catggtggct cacaaccatt tgtaatggga tctgatgccc tcttctggtg tgtctgaaga   14160
14161   aaactacagt gtactcacat acataaaata ataaacaatt cttcaaaaaa aacaaaaaaa   14220
14221   aagaaggaag gaagaaagga aagaaagaaa gaaggaaaga aagagagaac aaaaaacaaa   14280
14281   gcagagctat cactccttta tccttttgca agttgttcca actggtgtct ccatctgcag   14340
14341   ccccagcata ggaagcagcc atcaaagctt gagatttgga tgataggatc ccagtaggtc   14400
14401   acaagttgtg ctagaacatt cgctgctgct gctgctgctg ctgctaatga tgatgatgat   14460
14461   gatgatgatg atgatgatga tgatgataaa agtgaactaa ggatggagtg gggtgggcat   14520
14521   gatactgctg tgcaaaaagc caagagccac tagacttggt agtggtgtat tgtgcaagct   14580
14581   ttcctgggca actgcaggct tcagagttct acagcatagc atcagccaca gcgtagcatc   14640
14641   agatagtccc cgctgggctc tgcacaagga ggccctgcct tggtacttcc ttttccacca   14700
14701   tcatccaaac catcctctgc agttaccaat aaaaataagc tgccccttgt ccttttccac   14760
14761   tcataGGTAA AATTTGCTAT GCTAGAATTA CACTCCTTCA AATGTCCCGC TGGTGAATAC   14820
14821   TGGTCTAAAG ACGTCTGTTG CAAGAACTGT TCTGcaggtg agttctttgc tgggacccaa   14880
14881   tgccacagca tagacatggg tgacctttga agcacaccag tggctataca agatgaggag   14940
14941   ggtgtgtgcc agggaggtca actcagccac tgcctactct ttcaaactct aggagatgct   15000
15001   tcctaaccaa ggtacacaga atgtcacccc taaaggaggc cctctgtgtg ttcaagaggg   15060
15061   ttggtgtgag tattcattgc aaggcctcac tagtgtaggg tcacccaact ctccaccctg   15120
15121   caaggcatga tgagttctat gcccatatcc aaaggcacca agctgagagg aaggttcaga   15180
15181   aaagggagct gggagggtta atttcatcta cctgtacttg tcttgggtgc cagggaaccc   15240
15241   ttagccccta ctgctaccac ttccaataga gaaagtggct taagtagctt gctatggtca   15300
15301   cactctacct tggtggcaat gtccatcctt gctcttctgc tctcagctaa cagcacatgt   15360
15361   gctctgtatc aggaaccctg gttctgtaat tatttctggg gagacataaa caccaactgt   15420
15421   tcactccaga taacaggaag tgataatagt cactgagaac agaccaaaga agcgatttac   15480
15481   ccaagtgtgg tttggtgaac cattgaggtt attggggtcg ctttcacacc cataggtgac   15540
15541   taatgcaact acatattgta atatgagcct agcatgggtg acaacttatt aaagctgtat   15600
15601   gcccaaagca ctcagcacaa cttacaggga gccagagtct cttttctaga gattgtttaa   15660
15661   agtataatgt ggctgtgaaa agacaccatg accacaactt ttatatagga atgcatttta   15720
15721   ctggattgca gtattgaaag tttagtccat tatcacaatg gcaggaggcc tgactgcagg   15780
15781   tagggttgaa aaagataaaa atggtgctgg agaagtaggt gagagttctc tgttcatatg   15840
15841   caaaggcaga agaaaaaaac aaacacttgg acccttgaaa cttcaaagcc cagccccagt   15900
15901   gatgcacttc ctccaacaag gccacacccc ttaatccttt caaatagtgt cactccctgg   15960
15961   tgacttacat gggcctatgg aagcccagta gggagtcagg atctcattct actcacccta   16020
16021   ggctatcttg gttcctagtc ccctaagggt cagatgtcca caggactgag tgtagctcag   16080
16081   ggaaccagca gccctcatag atcctcaagc actttgtgac agcccagaga ttattttgaa   16140
16141   cttgtgataa agatgttaag cctacataga gcaacatagc cctttattgc tgaatgcctg   16200
16201   agcaaggctg atcccatttg cccttatccc CAGGTACATT TGTCAAGGCG CCCTGCGAAA   16260
16261   TCCCCCATAC TCAAGGACAA TGTGAGAAGT GTCACCCAGG AACATTCACA GAGAAAGATA   16320
16321   ATTACCTGGA TGCTTGTATA CTTTGCTCCA CCTGTGAtaa aggtgagtat gtgacttagc   16380
16381   agaggcagac tagctatgaa gactggcatt agagtcagaa gtacctggat ggagtagtca   16440
16441   tgactaatgg atgccagaat gcagccacag aatccccact ggcataaaac ttgtttcctg   16500
16501   ccgatgggca tggttgtaca atgtttaatc ccattacaca gaaggcagaa gcagctggtc   16560
16561   tctgtcttgg aggccaccct gggttttgtt gtttggttgg ttggttttgg tttttgtttc   16620
16621   tcgagtcagg gtttctctgt gtagccctgg ctgtcctgga actcactttg tagatacgct   16680
16681   ggtctcgaac tcagaaattg gcctgcctct gcctctgcct cctgagttct gggattaaag   16740
16741   gcctgcacca ccactgtcct gggaggccac cttgtttata cagtgagttc cagggcagtt   16800
16801   ctaaaggcta cacagtgaga ccctgtgtca aaatcaaacc aagccacaaa ttattgatta   16860
16861   tgagtaaaaa ggactccgta aaatcaatgt cagaacaagc acaatcatag ccttctgcct   16920
16921   tttttataaa gataattttt cttctacttg tcaattgaat gcagaaccta gtaaaacaca   16980
16981   tgctggtacc tagaaagatc atacctctgt ggataagcaa tcatgtgtgc ttcccagaca   17040
17041   cacagagaag agctaaaaga gtagatcaga gggcacacag atctggggaa gcagcagaga   17100
17101   gacgagggcc acacctgcag atgtcttaca ggatatagaa atataataaa acctttttca   17160
17161   caaactttaa gcaggcagag catggcagca catctgttta atcccagcac tctaaaggca   17220
17221   gatctctgtg agttcaagga cagcctgacc aacatagtga gtttaaagac agccaaagct   17280
17281   acatagtaag actcaatcaa tacacaataa acatacaaac tttaagcatt tgttggagga   17340
17341   ctggaagcag ctcacagagt gcctgcctag tatgcagaag aaggcctggg tttgttctct   17400
17401   gacgtagagg ggagtggggg cgaagattct gttttgtgtg tgcatgcatg tgtgcctatg   17460
17461   cacacactcc tatgccacag aatcatgtta aactaagtgg caaatactac agtatctcat   17520
17521   gcttcagccc tgtcatttgc atctactaag catagagatg gaaacaggct gagtatacca   17580
17581   gcacacatct ctggttccag agcacaggag gcagatatag aaaggacgct ttagtgtgca   17640
17641   gcctaattgt agaaattagg ttctggttct tcctctcagc tccatgcacc ctgaaataag   17700
17701   acttgtactc agaatatatt tataaatacc ttggccatat agctaggctc ttctctgact   17760
17761   agatataact tagaataacc tatttgtctt agtctacatt ctgccacatg gctggttgcc   17820
17821   tgtgctcagg taccatgtgt ctcctcacat cttcctggac caatctcctg cctggctcta   17880
17881   tcccagaatt ctttctttct ctcagttgtc ccacctccta tttcctgcct aagccatagg   17940
17941   ccatcagact tattgacaga tgccacatcc atacaaacat aagacattct ctctatacag   18000
18001   cctgatctac gttgtgagtt ctaggacatc atgactacac agagacatat tgtcgcaaaa   18060
18061   acaaaaacaa aaacaaaaaa gacagaacca ttttccacgt tcacagatcc ctgatgctgt   18120
18121   aagacatctg cagagagctg ggctgagagt cctccctgcc tgtgctccct gctgtattct   18180
18181   gagaaaggac aatgcctaga ttcagagaat tgtgagaggt gacatttata gcttgagtgt   18240
18241   ttatggtgtc ctgaacacaa ggttaaaatc gaacacccca atgggaaagc catcttcttt   18300
18301   tataagccac tgagtaagtc tcacttaagg aaggtataca cccagagccc aagggcccac   18360
18361   tagggctctg ggtacaagat cactaggtgc tcttcagaga acaataaggt gattaaacaa   18420
18421   agcatcttca gagatgtctg atggacatgg tggcttctgg agagggaact ttgtggggca   18480
18481   gaggtgtgtc tacagatcag gaccacccat gttggagtcc ttaggggcag tgtgatgcta   18540
18541   ttacacagga tgctaaacaa tggacctccc aagccatcat ctctggtctg ggtaccaccc   18600
18601   cagaggccca aggatgagat actcccagta gtgctgctta gcactccgta catctgtgat   18660
18661   gggaatgtga aggtttacca ggacacattg tgttcctttc aggtgacagt ggggtctgtg   18720
18721   tgcatatgtg aaggtttata ctgcaacctg accctattct tccctggatT GCAGATCAGG   18780
18781   AAATGGTGGC CGACTGCTCA GCCACCAGTG ACCGGAAATG CCAGTGCCGA ACAGGTCTTT   18840
18841   ACTACTATGA CCCAAAATTT CCAGAATCGT GCCGCCCATg taccaagtaa gtaccactgt   18900
18901   ggcctgggta ggtggtagct ttatatgttg cctgaatagc ctctaatgtc cagggagagg   18960
18961   gacagtctgt ctcatacttt ggcagatgac attgtgtggt ggagactttg tggtctgggt   19020
19021   ggtacaggac ttcttgctgg agatctccat ggctaatgtc ccttgagaga aagtagacaa   19080
19081   caccgggtaa agcactaggt tttcctgagt taggtcttcc agagggttct tagtgtattt   19140
19141   ggctttggaa gggctgggta atgcctcatt cattatcagc aaggtagtac tgggttaaca   19200
19201   tgggggttct gggatgaaac tgctgggcaa ggtttgggaa atcctgtggt ttcacccctc   19260
19261   agtaagagtg ttgcttcagt cagatggagt tgttgagtcc taggggcacc agcacaagcc   19320
19321   acttacaaag gactgttact tctctgggga atctaaactc tgagtctctt gagagaggcc   19380
19381   aggcaggcct ctccttttcc tcactgcaag tccaccaaag aagctatgga catcaacgga   19440
19441   ggaggaaaat gtagtaactg acgtgtatta agtagtaata acacgatact gtctgagatg   19500
19501   ccagtgggtc tggtggcagc tgtgtggcca gaacactgtt gcagatcttg gatcaggatg   19560
19561   ctgcctgatg tggtttggag gggcatcacg ccttgctgga catctgctgc tgatgaatgc   19620
19621   aggaggggtc tggcaggatg aactgagggt gtctcTCTGC AGGTGTCCCC AAGGAATCCC   19680
19681   TGTCCTCCAG GAATGCAACT CCACAGCTAA CACTGTGTGC AGTTCATctg tttcaagtaa   19740
19741   gacagattta tttttaattt ccaaggcctt cctcctcctc ctcttgtcct cctccttctc   19800
19801   cttctcctcc tcctcctctt tcttcttctt ctcctcctcc tccttcttct tcttcttgct   19860
19861   cttcctcttc ttcacctctt cctcctcctc ctcttcctcc tccccctctt tcttcttctt   19920
19921   cttcttcttc ttcttcttct tcttcttctt cttcttcttc ttcttcttcc tcttctccat   19980
19981   attttcttta tttacattta aaatgtttcc ctttttccag gtctcccttt caaaaaaccc   20040
20041   ctatcccatc ccttcacccc ctgcctcttg agggtgctcc cactcccgtc ttcccttcct   20100
20101   ggcattccct acactggggc accaaatacc ctcagacctc tgggtctttc ctctcactgc   20160
20161   tgcccaacaa agccatcctc ggccacatag gtggccagtg ctatggctgt cttcttattg   20220
20221   aatgaaaata tacataccat agcattaact gtttcaaagt ggacatcaaa atgaaactga   20280
20281   ataccagctc ctctatctgt tacaatatgt ctcccaaacg tatgtctctc ttcgacccaC   20340
20341   CCTCCCAGGA AGATCTGCCT CAGTGGCCTG GCCTATCTGA ATggttcaca gaggtagagt   20400
20401   tgccatgtgt ggcttttgtg tctgggtttc agcatcatgt tttctctgca tggatggggg   20460
20461   ttttctgcat gtatgcctgt gccatgtgta tgggactgga gttccagatg gttgtgagct   20520
20521   gccttgtgta tgctggaaac tgaacttggg tcctttacaa gaaagcctta accactgagc   20580
20581   ttcccaagca tcatgtatta aggctgatct agactgaagc tctgtcagcg cctcatgctt   20640
20641   tttcatgact gaagcatcac attgtctcat tcccatgtta atggcatttt taataattcc   20700
20701   ttataatatg tgacccttgc accagacatt cagtgggtaa agggcagcct cttcaataag   20760
20761   taatgctagc cgggcagtgg tggcacatgc ctttaatacc agcattggga ggccgaggca   20820
20821   ggcagatttc tgagtttgag atcagcctgg tctacagagt gagttccacg cagccagggc   20880
20881   tacacagaaa aacacagtct tgaaaaacca aaataataat aacaataata atgatgatga   20940
20941   tgattataat aatgctagca aaagaaccta cacctatgaa agaatgaaag ctggaactgc   21000
21001   agttaacaat gtatgcaaaa ttgagggttt gggctgaagc tcagtggtag ggtattaccc   21060
21061   tacatgcatg aagccctaaa ttcaatcccc agtactgcca aaaatacaat aaattcaacc   21120
21121   agggcacact agccatggcc tatactttga gcattctgtt ctggagttga ccaaaatgtt   21180
21181   tcttgttttt CCCACTTTTA GATCCCAGAA ACCGGCTGTT CCTACTGTTA TCACCTTTGA   21240
21241   GTGTGCTAAT TGTGTCCGTT GTTGTCTTCC GTATCATAAG AAGATAAAGG TTCTACAGAT   21300
21301   GTTTTCTTAG CTTCCTTTTA TTGCTATGAA GTGATACTAT GGAGGCAACT CTTTTATTTT   21360
21361   ATTTATTTTA TTTTATTTTT TAATGTCTTG AACTTGATTT GAAGACCAGG CTGGCCTCAA   21420
21421   AATCACAGAG ATCCAGACTA AGACAACTCT AATAAGGGAA ACATTTAATT GGGACTGGCT   21480
21481   TACAGTTTCG GACGTTTTGT CCATGATTAT CATAGTGGGA AGCATGGCAG CATCTAAGCA   21540
21541   GACATGATGT TGGAGAAGGA GCTGAGATTT CTGCATCTTG ATCTGCAAGC AATAAAAGGA   21600
21601   GACTGTGTGC CACACTATAC ACAGCTTGAA CATAGGAGAC CTCAAAGCCT GTCCCCACAG   21660
21661   TGACAAACTT CCTCCAACAA GGTCATACCT CCTAATAATA CCATTTCTTA TGAGGCAAGC   21720
21721   ATTCAAACAC ATGAGTCTAT GAGGGCCAAA CCAATTCAAA CCACCACAGG TTAACAATTG   21780
21781   CCCTCTGCAG CTCTCTGGTG GAGGCCCTCC TTGAGAGTAA GTAACAATTT AGATGAAGGC   21840
21841   AAGTCCTGGT ATCAGGTCCA AAAGAAACTC AGGATGAATG GTCCACTGTG GTTCCTATTA   21900
21901   ACATACTGAA GAACATGACC TCACCTTACA CGTCTCCACC TCACTGACTT CCCTTCCCCT   21960
21961   AGCTTCTCAT TCCCAGGTAA CCCTGCCATT TTTTGGTAAT GTGCCTTCTT GGTTCTTCCT   22020
22021   CTCCTTTCCC CCTCTCTTCT GGTCCTTACT TCTCTTCCTC TCCCACTCTC CACCAGCCTC   22080
22081   CTCTTAAGGC CTGAATCAGT CTGTAGGTCA TGTTTAATCT ACTACTTTCT CTCTGCTCTG   22140
22141   GACTCATCCA GATGTCTCTG GCTGAGCTCT CCCTCCTATC TACAATAAAA CCCTTCCCCC   22200
22201   TAACCAGAAA TGGAACAGTT TTGTCCTCAC TTTGTACATC TGGTGCCTGA AACCAGAGAG   22260
22261   GAATATGACC CCCATCCAAG AGACTCAGCC TCTCCTAGCC AAACCATGCT GTTGGTTTGA   22320
22321   CGACTTCCTA AGGTATGCAT GGATGGATCA CTTGTTCCTG CAGGCTTCTG CAACCTACCA   22380
22381   TAGTGAACTC CAAACCTGGA ATTCACCTCT TCAGCTGCTT CTCCCCTCTA CTTGCGCTAA   22440
22441   CCATTTGCTT CTCCTCAGCA CATCAGGAAA CTCCCCCTTG CCTAGGGGTG TGATCAGTGC   22500
22501   TTTGCTCTCA CTGCTCAGTA AATTTCCACT TGTCTAGGGG TGTGGTCAGT GCCTTGCTCT   22560
22561   CACTGCTCAG TAAACTTTCC CTTGCCTAGG GGTGTGATCA GTGCCTTGCT CTCACTGCTC   22620
22621   AGTAAATTTC CACTTACCTA AGGGTGTGGT CAGTGCCTTG CTCTCACTGC TCAGTAAATT   22680
22681   CTCCTTGCCT AGGGGTGTGG TCAGTGCCTT GCTCTCACTG CTTAGTAAAT TTCCCCTTGG   22740
22741   CTAGGGGTGC GGTCAGTGCT GTGCCTTGTG CTCACTACTC AGTAAATTTC CACTTGCCTA   22800
22801   GGGATGTGGT CAGTGCCTTG CTCTAACTGC TCAGTAAATT TCTTTTTGCC TAGGGGTGTG   22860
22861   ATCAGTGCCT TGTTCTCAAT GCTCAGTAAA TTTCCCCTTG gttaggggtg tggtcagtgc   22920
22921   tgtgccttgt gctcactact aggtaaattt ccacttgcct aggggtgtgg tcagtgcctt   22980
22981   gctctcactg ctcagtaaat ttccacttgc ctaggggtgt gatcagtgcc ttgctctcac   23040
23041   tgctcagtaa atttccactt gcctaggggt gtgatcagtg ccttgctctc actgctcagt   23100
23101   aaatttccac ttgcctaggg gtgtgatcag tgccctgctc tcactgctca gtaaatttcc   23160
23161   tcctggctag tggtgtggtc gactatgtgg tcaactatgt ggtccctatg atggactgac   23220
23221   cgaagaggag aagactagag cctggtttac tgatggctct gcgcgttatg caggcaccac   23280
23281   ccagaagtgg acagctgcag cattacaacc cctttctggg acaaccctga aagacacagg   23340
23341   tgaagggaaa tcttcacagt gggcagaact tcgggcagta cacatggtat tacagtttgt   23400
23401   ttgcaagaag aaatggccag atgtacgatt attcactgac tcatgggctg tagccaatgg   23460
23461   attggctgga tggtcaggca cttggaaaga tcacaattgg aaaattggtg agaaagacat   23520
23521   ctggggaaga agtatgtgga tagatctctc caaatgggca aaggatgtga agatatttgt   23580
23581   gtcccatgta aatgctcacc aaaaggtgac ttcagccgag gaggagttca ataatcaagt   23640
23641   ggatacgatg accccttctg tggacagtca gcctctctcc ccagccatcc ctgtcattgc   23700
23701   tcaatgggca catgaacaaa gtggccatgg tggtcgggat ggaggttatg cttgggctca   23760
23761   gcaacatggg cttccgctca ccaagtccga cctggctaca gctgctgctg attgccagat   23820
23821   ctgccaacag ccgaaaccaa cactgagccc cagatatggc atcattcctc gaggtgacca   23880
23881   gccagcaacc tggtggcagg ttgactacat tggaccactt ccttcgtgga aaggacagcg   23940
23941   ttttgttctt actggagtag atacccttgg ataggggtgt ggtcagtgcc ctgctctcac   24000
24001   tgctcagtaa atttctacat gcctagggat gtggtcagtg ccttgctctc actgctcagt   24060
24061   aaatttccac ttgcctagga gtgtggtcag tgccttgctc tcccaccgtg accagctctc   24120
24121   ctatgatttc cagatgagga gtggggtcag ttggacagag acctcaaata tttatgtgtc   24180
24181   cccaagcaga agccaagacc aggggtatct acctggactt tggtaggaga cccctgctgc   24240
24241   cacaggacca aaacagttac tgacaggtgc tccagcccag tctcacaggg tccttgaatt   24300
24301   ggggtgtgca ctcctagcac cagatggtcc cacagcctgg acagcaggga gacagccagc   24360
24361   tcctcccaga aatagccaac aatcaagttt tttgggccac cccataatga tgccccaatg   24420
24421   tcagcaggaa gaaatcatag atgaataaat acatcacccc ttattctttt attatcaaca   24480
24481   gaaggctgga atgtttggtt tcagagccct ggacaagttg cttagttgca tattttacat   24540
24541   accaaagcag acctggcctc caggttctcc cagcatccct cagtccttac ctggcatacc   24600
24601   ctgaccccaa tcctgagctt tccacctagg gactgggctg ccattccccc agaggctctt   24660
24661   ccctatataa tccagaggat tttggtcttc cttgttctct ctctgcacat gggcactttc   24720
24721   tcttcccctt cccctttctc cccataccta tggtaacttc cctcaccttc ttccctgggt   24780
24781   cagtgaactc aactgagaac aatttcccaa taaacctgtg tttaatataa tctaatctgg   24840
24841   cttgaattgg ctcatttcac tggtggaaaa ataacttatc atcagggagt atttctaact   24900
24901   cttaaaaggg caaaggggag ggtttagttc agtgctcacc agtttctatg gttaattgag   24960
24961   ttaaggtctc ctttaagatt ggactcaatc tttctacctg tcctgaactc tgaggatgat   25020
25021   gtacatggtg taatttccaa ttgactccca aggttctagg tataccttgt acaacctaag   25080
25081   atataaatgc tggcacatcg tcaaatccta aggaacacca tagctgagaa gctgggagga   25140
25141   gttccgctaa gagtttcttt gccactatat gtaaagtttt ctttttttta aatcaggaac   25200
25201   acttgagtcc atcatgagaa gatatctaca aaacctagca aatatctatc catattgact   25260
25261   tggttggatc tcagtgaagt ccaattccca atatacccct gagacagttt ccctttctct   25320
25321   tttacccttg gtacaggaac tcccaatagg gttggtaccc atgagtcgag acatccggag   25380
25381   actgtatctt gcagaatctg gtccacacct gggatatagt agtccctgtt gagtaaactg   25440
25441   gtcaatttag tcatacctag atgactccaa atatgtaatt gtgccaacat cctttcagga   25500
25501   tctagggaag gattcatgtc ccatcagtgg tgaggtgcca tccttccttg gcagaggtgt   25560
25561   tagagagcct ttgaatggta tcctcagacc ctttggtgac ttcacataaa ggtctagcta   25620
25621   attcagcaaa tccagtaatc cagagcctcg cttatagtat cctgctgacc cccaaaattc   25680
25681   cctgaatcaa cttttcactg ataggatggt aattcctaac attgtttatg ggacttggat   25740
25741   aaggacttcc tatcttcctg gaggtcaaat cccaggtaca tggccttctt ggtgcagagt   25800
25801   taggccttct tgtcagacaa cctgtgtgct ggctgatttt gtgtgttgac ttgacacaag   25860
25861   ctggagttat cacaaagaaa ggaacttcag ttaaggaaat gcctccagga ggccttttct   25920
25921   caattattga tcaagtaggg agtgcccatt gtaggtggtg ctatccctgg gctggttgtc   25980
25981   ttgggttcta taagaaagaa agctgaacaa agcaggagaa tcaggccagt aagtaacatc   26040
26041   cctccaaggc ctctgcatca gctcctgttt tctgacctgc ttgagttcca gtcctgattt   26100
26101   cctttggtga tgaatagcaa tgttgaaatg taagctgaat aaaccctttc caccccatct   26160
26161   tgcttcttgg tcatgatgtt tttgtaggaa tagaaaccct gactaagttg gtaccaggag   26220
26221   tggggtattc ctgtgacaag ctgaccatgt tttgaggagg actgtggaag gactttggaa   26280
26281   ccttttccta gaagagtcat tgggatgtga agagctctgt gggatgttgc ttaggagctt   26340
26341   agaagataat gtgagaacag tgcagaaaat ggagatctga cttgtgagat ttcagaggga   26400
26401   aaattagaga cttttatcag ggctgttgct gttttgattg ccaagtttct gtggttttga   26460
26461   ttcgctgggg atgaagaatc cgctgtgatt aacacgatgc cagaactact aaatcaaaac   26520
26521   ctctgcatta ctgatactat tgattctggt tagctggaac caagaaatta gtggtgatta   26580
26581   ggaagatatc accaacatta cttaggtgaa atcttctgga aagtgttttc caagagcaca   26640
26641   aacctcagcg ttttagtgag gctgtgttcc agagagaccc aaggttgtac ctcgtgctgc   26700
26701   ggcttgactt agtaacatgt aagagtcacc caggtggtac aggttttgaa ggaatgaagg   26760
26761   ggtcatggaa agcagctgag gctcagcact gtgagaggct gtggaagttc actggtgaaa   26820
26821   gtacagcctc agtctcagtt gatggcccag gactgaaggg gtcatgcaaa gaaattgagg   26880
26881   cttggcacaa tgaatagagc ctatgagagg ctattggtga agcctagttg cagcagaaga   26940
26941   caccagtgtt ttggagaagc caataccatg aggcgaccac cagtagagta taggcagcag   27000
27001   tagagtgcag gcagctgaac agttggagtt tgattttgct tttgattgtg actatgccct   27060
27061   gatatttttc cctcttgaag gaagaaggta ttttagtgga gcccacagtt aagagacttc   27120
27121   taattgtaaa aagactttgg attttaaaag agattggaca ttttaaaagg attgaaattt   27180
27181   taatatgtaa gaattttcaa agactggaac ttttaaagtt atttagatct tggggatata   27240
27241   taagaaagta aggattgagg cttaatagtg atgtgtttgt gtgtcaagtt gtgaaagact   27300
27301   gtcttccaag aaactaactt ccttgttttc ttctgtaaag taagtctgat gctttgagaa   27360
27361   attacattca gatccaacac cctcttgtgt tcgtgtttgt ttgttactcg ccaactcctt   27420
27421   gcccacctga gtacggggac cctgccttct tccccaggtg gaaagactcc gactgggtcc   27480
27481   agctggtggc agttcatgtc acaggcctga acccacctgg acacactcac tttctgttag   27540
27541   cacagtctca tgccactgct gccagcactc ttactccctt acattctggt cctccacacc   27600
27601   agctcgaagg caagtgattc tctgctaata caaaatacat ttttctctat gctctattta   27660
27661   gtgtatatat tctcaaacaa gtaatttaac aaaaacaagt tttctaactc agatatgacc   27720
27721   aattgatata gctctcaatc ttgtcagaag ttgccaatta ttaatatctt taagtttatg   27780
27781   acagacagaa tctcccaaag cctaacagct tacccaacaa ggtctcagaa gatatagaca   27840
27841   catctacaag aggctgtttg gattgtggta tgataaccat tgagaaacac tgtggacaag   27900
27901   actggatatc ctaagagtca actgactcat attgcctaag tcaaggtgag tcatttctca   27960
27961   tttcacatgt tatctgttcc acagagaaaa ggctctttgt cttctgggct tgaaagccag   28020
28021   actaactcta cccaagtcgc catgagacca cagggaactg tttaggtagt ggattataga   28080
28081   tgaactctgt catttttaat taatacgtga cttctagatt ataatttatt catccccaca   28140
28141   tttctgacta cattgacaga taacgtagct gtagcttgac agctagaaaa cagacctagc   28200
28201   tccttaccct aaggcaatct acaactatat ttactcatta ataaattcat taactatcta   28260
28261   agatgccaga tttcttacag acttcatgat aaatgatata taagttcaga tacaggcttt   28320
28321   cacagatgta atctgttact tccttaccta aactttgttt ccattgacaa aatgtctcat   28380
28381   atttcctctc cttgctatac cactgcccta acattaaata tctccactat acaatccaat   28440
28441   tgaatagtca caaattcaaa ttttaagttt tctttggttg tcttttaact aaatttaaag   28500
28501   tgatgtatat tcagtctcct agacaagagg aaaagaccct tgatccttct gctccaaaaa   28560
28561   tggctcttct taaggattct tcatgttgtt agctcatgtt gttatttctt ttgtaaactt   28620
28621   ataagctaca ggaaaaccac gcagttctat ctctcatgga ccaaatagac tccatccaga   28680
28681   taagtacatc tgctaatcaa tagcctaaag ttcccactta ttacctattc tagagggtgg   28740
28741   gattcctctg ggtttcaatg tacatctaag aaaaaaaaat ctctttttcc caaacatacg   28800
28801   taatcttttt ctctacctat agtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgcgtgcttc   28860
28861   agcatcttgt caagtccagg tgcttactac atctaggaca gctctagaga agcaacttcc   28920
28921   agatgctcca atctcctctc acagacacag atccttctac tagacttgtt tcttctgatc   28980
28981   tatccacaga cagtccacag accctggaca gcaaggaaaa agtcaattct cctaagactg   29040
29041   aaccaacatt cccataccct ctttcctagg tttcctagag atacatggcc ccaaaatcag   29100
29101   caggaagtag ataaagatca caacaaccct attcctgctc caccatcacc tctttctaat   29160
29161   tttttctttt taattaaatc aaaatggggg aatgttagca ttttgtctaa gctctacccc   29220
29221   acagttactt agcaatggcc aggtatgcct gactcattat aaaaggggct gcttgccccc   29280
29281   tccactctct cttgctcttt ccttcttgct ccttctctgt tctcttgccc cttccctgct   29340
29341   ctctccccat tcctcttccc atctctctcc acatactcat tgccagcccc cctccccctt   29400
29401   tctctgtctc tactaccctc tcatctccca tccccatgcc ctgaataaac tctatactat   29460
29461   actgtcatgt agctggtctt gaaggaggaa gagatgcctc agcatgggcc tgccgaggta   29520
29521   ccccttcccc cacacctgac tacataccca ccaaaacata ttcctcctct atttatcttt   29580
29581   ttataaacac aacaatcttc tgtaaatatt agtttccagc atttctggag gcatctgtcc   29640
29641   ttaggcaggg aggggcttac agattagagg catttttgtt tcacacacct cttaggcaca   29700
29701   gtaataaaaa cttaaagcat aactctgttt ctcacataac ctgaataaaa agcagtttat   29760
29761   ctgggatggc tgagaactag ccaactattt ttctccagac actgtatgca cctatgtggc   29820
29821   tttttggaaa ttaccataaa cctagctgat gtcaagtgac tcatgacttc ctggtagctc   29880
29881   ctccactcag cactcatgat tgctgactgg accagcctgc tcattcactg agcttctgat   29940
29941   gaaccgtttc ctttactctt ttctctcttt cttttttttt tatgccctag agttctgcat   30000
30001   atccaaacat caggcccagc cttgccacat cctcagtcat acctgtgagg gtgtcacacc   30060
30061   tgtggtactt catcagagcc agtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg tgtgtgtgtg   30120
30121   tgtgtataga gggaggcagg gagggggaga gagagagaga acagaaaggg agttggatgt   30180
30181   agtagtccat gcctttaatt ccaacactca gaggcaggag aatattcatg aattcaaagc   30240
30241   cagttcagtc taggtagtga gctccaagac agccgggact atcttgagag aacctgtcaa   30300
30301   aaaaagaagg aaagagccgg gcagtggtgg ctcatgcctt taatcccagc acttgggagg   30360
30361   cagaggcagg cagatttctg agttcgaggc cagcctggtc tacaaagtga gatccagaac   30420
30421   agccaggact atacagagaa accctgtctc cccctagggc agctctaggc ttgtgtgtgt   30480
30481   cagagggggt cgtctctgct gcctgaagta ttggttgttg ggggtctatg atgcctatat   30540
30541   tgattgattg gtggaggtct ctgctacctg cagtattgat ttgtgagtgt tgaatagcaa   30600
30601   actcaggacc tgaggtccct ctccccacat ggcccagctc agtctggtcc actctggact   30660
30661   ctctcagctg tctctgtgct ctcccacata ccaaccatag actttctctt ccaccatacc   30720
30721   taggagttct tttcctttcc atttcttttt ttttttttca ttcacttcat aacaataact   30780
30781   actgaagcaa ctctctagca ctaacagtaa gcatttttaa ccactgagtt cctccacctt   30840
30841   gttttgttga gatatgatct ctggagcatg ctgagtaggc taggtttctt ggtttttgtt   30900
30901   tcatttttgt tgtttgtgtt tgatcagggt ttcacatagc ccaggctggt ctggacctca   30960
30961   gctgaggatg accttgaggt tttgagcctc ctacagacat ttcctttgtg ctaggattac   31020
31021   aggtgtgtac tatcagtgac tgggtagcca tggtaggggt ggaacgcagg ggatgcatgc   31080
31081   caggtatcat tctaccaact gagtcacatc cctagccacc agctcccaaa gacatatcat   31140
31141   atagactttt gcaatcaagc caagtccacc catccacctt cagaactttc caatcttact   31200
31201   gaaataaaac tgtaacccca tgagctactt actcactgtc cgtccctctc cagtctaggt   31260
31261   gtttcattct gctttctgct tcagtaggcc tgagactcta gggttctcag aagtagatgc   31320
31321   ataagctctt tgtccttttg agaccatcca gctccttgtg gcctagggct ctgtagggac   31380
31381   gcctaacgta tatgaggctc tccttcctct ttatggctga cccacagtcc tggtctagtt   31440
31441   cattggtcaa tgcatgcacg catcgcttaa gctgcctcag ctttcagact tcttgacgct   31500
31501   gaagtgcctt ttgctgctgc ttagtgccag tggagccctg agagattttg aagaacttct   31560
31561   ctgtaaactt tcaaaacact aacagctcaa ttgagcaagg aagtcagtct ttctttggac   31620
31621   cggaagcagg gggtggtttt tttttgtttt tggttttttt tttttttttt ttttttttgc   31680
31681   ctcgctggca aggcagcatc tggactgcag caggctagtc ctcacaactc ctcaagcatc   31740
31741   tctctcggct ctgccttgtc ctaccttttt tttttttttt tttttttttt ttatcatgac   31800
31801   caggctgcga cttctgctac tgctggggct gcttctgagg gtgagtagag gcacaagtgt   31860
31861   gtgggaacca tagcggagcc ccagcaggct atcatggtca cagcagtaca caggatcttg   31920
31921   tttagtgata aggctgggtc tcctttctca gctcctttcc tgtatggtgg aggtggagaa   31980
31981   tggggtgagg ggatttaaca gagaaggagt tggttttata tctttatctt ttcttgttac   32040
32041   aaagcagtgg aacccccccc ccccatttaa cttttctctt tcctcttctc ctctcctctc   32100
32101   ctctcctctc ctctcctctc ctctcctctc ctctcctctc ctctcctctc ctctcctctc   32160
32161   ctctcctctc ctctcctctc cttcctttct ttctttcttt ctttctttct ttctttcttt   32220
32221   cctcctcctc ctttctttct ctctctctct ctctctctct ctctctctct tctttgtttt   32280
32281   ttttcttttt ttgagactag taattctggc tgtcctagaa ctcactgtgt agactagcct   32340
32341   gtcctcaaac tcaaattcac aaatacccat ctacatctgc ctcctgagta ctgagatgaa   32400
32401   atgcatgatc caacatgcct tgctaacttt tctacaaaaa tggtttcatc attttctgag   32460
32461   agtctcttgt tccgtcttac cttataaaca tttgtctttt attttaatta tatgtatggt   32520
32521   gtgcgtgtgt gtgagagaga gagagagaga gagagagaga gagagagaga gagagagaga   32580
32581   ctgtatacct atgtagagtg cctgtggaag ctagtgggta tcagactccc tagatctaga   32640
32641   gttactgatt attgtaagct accatgtggg tgctgtcctt tgcaagaaca agtgctctta   32700
32701   actacggagt catacttcca gccactagtt tttattttta ataatttttc gttattttac   32760
32761   ttatttattg gggggtcaag agttggttct gtccttcaac catgtggctc ccaggaatca   32820
32821   acgttaggtt atcaggctgg ctagcaagca cctttccctc taaagcatct tgccagtcca   32880
32881   ttcctcctcc ctcttttgag gcagatatta tata                               32914